Utbildningsprogram Hösten 2007

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utbildningsprogram Hösten 2007"

Transkript

1 För organisationer med visioner Utbildningsprogram Hösten 2007 MySoft AB Adress: Liljeholmsvägen 28 Postadress: Stockholm Vx +46(0) Fax: +46(0) Mail: Webb

2 UTBILDNINGSPROGRAM Allmänt I katalogen finner du de utbildningar vi har för avsikt att genomföra hösten 2007, av dessa är en del planerade i tid. De andra bokas in som öppna/egna vid efterfrågan. Standardutbildningar Utbildningarna är Standardutbildningar. Det innebär att det som används under utbildningen är MySofts standardprogram utan några kundanpassningar. Utbildningarna genomförs som Öppna utbildningar, vilket innebär att användare från olika kunder möts vid utbildningstillfället. Utbildningar som bokas vid efterfrågan kan genomföras som öppna eller egna. För en öppen utbildning behövs 4 deltagare. MySoft informerar då om dessa utbildningar till övriga kunder för att få ihop antal deltagare. Anmälan Anmälan till utbildningarna görs via e-post till Vi ber dig uppge namn på din organisation, önskad utbildning, deltagarens namn och e-postadress. Önskas en utbildning med deltagare endast från den egna organisationen, eller har din organisation behov av andra/ytterligare utbildningar eller utbildning vid annan tidpunkt ber vi dig kontakta utbildningsansvarig Carola Törqvist, eller Frågor/Synpunkter/Idéer Har du frågor/synpunkter eller idéer som rör utbildningar ber vi dig kontakta Carola Törqvist. Utbildningsplats Utbildningarna genomförs i MySofts utbildningslokal Liljeholmsvägen 28, 6tr. Avbokningsregler Byte av deltagare inom en och samma utbildning ingen extra avgift. Vid sjukdom eller force majeure debiteras full avgift platsen kan dock utnyttjas vid först lämpliga likartade utbildningstillfälle. Avbokning tidigare än 4 veckor före utbildningen, ingen avgift debiteras. Avbokning tidigare än 14 dagar före utbildningen, 30 % av avgiften debiteras. Avbokning senast 2 dagar före utbildningen, 60 % av avgiften debiteras. Avbokning dagen före utbildningen eller utebliven närvaro, 100 % av avgiften debiteras. MySoft Utbildningar Hösten 2007 Telefon Sidan 2 av 34

3 UTBILDNINGSKOSTNAD Öppna utbildningar med deltagare från olika kunder Heldag (9.00 ca.16.00) 2 800: -/utbildningsdag och person Halvdag ( ) 1 450: -/utbildningsdag och person Crystalutbildning heldag 9.00 ca : -/utbildningsdag och person Crystalutbildning halvdag : -/utbildningsdag och person 2h-seminarie 1 000: -/per person I standardutbildningar ingår standarddokumentation. Workshop Ärende-/Kampanjmodul Dokumentation ingår inte : -/per person För enskild kund 1 4 deltagare : -/dag 5 8 deltagare : -/dag Önskas utbildning på eget data och/eller anpassad dokumentation tillkommer kostnad för detta. Avgifter faktureras efter genomförd utbildning. TYP AV UTBILDNING Grundutbildningar (GU) Grundutbildningar vänder sig till dig som är nyanställd, redan gått liknande utbildning och önskar en noggrann repetition av hela utbildningen men även till dig som önskar en god kunskap om vilka möjligheter modulen ger. Fortbildningsutbildningar/Seminarier (FB) Fortbildningsutbildningar/seminarier vänder sig till de användare som önskar fördjupad genomgång av aktuell rutin. Dessa utbildningar/seminarier är mer teoretiska än grundutbildningarna. Angående Chefsutbildning se sid. 35. Repetitionsutbildningar (RE) Repetitionsutbildningar vänder sig till dig som arbetat i MySoft en tid och upplever att du kan en hel del men även ser att det finns sådant du glömt eller inte fått grepp om. Speciellt viktigt är att du, som till stor del är upplärd av kollegor, ges möjlighet att delta vid repetitionsutbildningar. Workshops (WS) Workshops lämpar sig för kunder som inte riktigt kommit igång trots att man köpt modulen/rutinen. et är att man under några timmar ska få möjlighet att se hur man kan använda verktyget på ett funktionellt sätt. För kunder som funderar på att köpa är detta ett ypperligt tillfälle att få se vilka möjligheter modulen/rutinen erbjuder. MySoft Utbildningar Hösten 2007 Telefon Sidan 3 av 34

4 I TID INPLANERADE UTBILDNINGAR HÖSTEN 2007 För exakta datum se utbildningskatalogen under respektive utbildning. Vecka GU Grundutbildningar Introduktion X X Rapportcenter X Medlem 1 Medlemshantering X Faktura/Reskontra 1 Medlem X Faktura/Reskontra 2 Kurs X Crystal 1 X X Utbildning för systemansvariga X X FB Fortbildningsutbildningar Medlem 6 - Årsskiftesrutiner X Faktura/Reskontra 3 Autogiro X Faktura/Reskontra 4 Reskontra X Insamling 2 - Urval X Crystal 2 X Crystal 3 X X Crystal 4 Skapa egna X X RE Repetitionsutbildningar Introduktion Medlem 1 Medlemshantering Kursmodulen Grund + Forts Faktura/Reskontra 1 Medlem Faktura/Reskontra 2 Kurs X X X X X Höst lov MySoft Utbildningar Hösten 2007 Telefon Sidan 4 av 34

5 Innehållsförteckning utbildningar per modul INTRODUKTION I MYSOFT... 7 Grundutbildning... 7 Introduktionsutbildning... 7 Rapportcenter... 7 Repetitionsutbildning...8 Introduktionsutbildning... 8 MEDLEMSMODULEN... 9 Grundutbildning... 9 Medlemsmodulen 1 Medlemshantering... 9 Fortbildningsutbildning/seminarier... 9 Medlemsmodulen 2 Specialavtal... 9 Medlemsmodulen 3 Kommitté/uppdrag Medlemsmodulen 4 SPAR adressuppdatering Medlemsmodulen 5 Rapporter Medlemsmodulen 6 Årsskiftesrutiner Repetitionsutbildning Medlemsmodulen 1 Medlemshantering KURSMODULEN...13 Grundutbildning...13 Kursmodulen 1 Grunder i Kursmodulen Fortbildningsutbildning/seminarier Kursmodulen 2 Fördjupning i Kursmodulen Kursmodulen 3 Hotelladministration Repetitionsutbildning Kursmodulen Kursmodulen Grunder + Fördjupning INSAMLINGSMODULEN...15 Grundutbildning...15 Insamlingsmodulen 1 Insamlingsmodulen exkl. urval Fortbildningsutbildning/seminarier Insamlingsmodulen 2 Urval Insamlingsmodulen 3 Rapporter Insamlingsmodulen 4 Minne/Högtid Insamlingsmodulen 5 Möjligheter med RFM-analys Insamlingsmodulen 6 Fadder Repetitionsutbildning Insamlingsmodulen 1 Insamlingsmodulen exkl. urval FAKTURA/RESKONTRAMODULEN...19 Grundutbildning...19 Faktura/Reskontra Modulen 1 Fakturering Medlem Faktura/Reskontra Modulen 2 Fakturering Kurs Fortbildningsutbildning/seminarier Faktura/Reskontra Modulen 3 Fullmakter/Autogiro Faktura/Reskontra Modulen 4 Reskontrahantering MySoft Utbildningar Hösten 2007 Telefon Sidan 5 av 34

6 Faktura/Reskontra Modulen 5 Rapporter Repetitionsutbildning Faktura/Reskontra Modulen 1 Fakturering Medlem Faktura/Reskontra Modulen 2 Fakturering Kurs KONTAKTSTÖD...23 Grundutbildning...23 Kontaktstöd ÄRENDEMODULEN...24 Grundutbildning...24 Ärendemodulen 1 Ärendehantering Repetitionsutbildning Ärendemodulen 1 Ärendehantering Workshops Ärendemodulen Möjligheter med Kontaktstöd/Ärendemodulen KAMPANJMODULEN...26 Grundutbildning...26 Kampanjmodulen 1 Kampanjmodulen Workshops Kampanjmodulen Möjligheter i Kampanjmodulen VÄRVNINGSMODULEN...27 Grundutbildning...27 Värvningsmodulen VARUFÖRSÄLJNINGSMODULEN...27 Grundutbildning...27 Varuförsäljningsmodulen CRYSTAL REPORTS...28 Grundutbildning...28 Crystal Reports Fortbildningsutbildning/seminarier Crystal Reports Crystal Reports Crystal 4 Skapa rapporter till den egna organisationen REGISTERVÅRD...31 Registervård hos kund UTBILDNING FÖR SYSTEMANSVARIGA...32 Grundutbildning...32 Utbildning för systemansvariga CHEFSUTBILDNING...33 Fortbildningsutbildning/seminarier Chefsutbildning Medlemsorganisationer Chefsutbildning Insamlingsorganisationer MySoft Utbildningar Hösten 2007 Telefon Sidan 6 av 34

7 INTRODUKTION I MYSOFT Grundutbildning Introduktionsutbildning Utbildningen riktar sig till: Samtliga nya användare av MySoft. För att delta i övriga utbildningar krävs denna utbildning eller motsvarande kunskaper. Deltagarna ska få en översikt över hur MySoft är uppbyggt och förståelse för sambandet mellan de centrala skärmbilderna. Under utbildningen ska deltagarna även få kunskap om hur man använder ikoner och funktionstangenter, hur man registrerar personer, olika sätt att söka i registren samt hur man tar ut rapporter ur systemet. Uppbyggnad av MySoft/Skärmbilder Ikoner/Funktionstangenter Registrering/sökfunktioner On-Linedokumentation/rapporter Inga Heldag 6 september eller 20 november Rapportcenter Deltagarna ska under utbildningen få kunskaper om de olika funktionerna i rapportcenter. Redigering av menyn Mappen Egna rapporter Skapa återutskrifter Skapa Preview E-post via Rapportcenter Batchkörning Introduktionsutbildning eller motsvarande kunskaper Halvdag 18 oktober MySoft Utbildningar Hösten 2007 Telefon Sidan 7 av 34

8 Repetitionsutbildning Introduktionsutbildning Deltagarna ska få en repetition av innehållet i Introduktionsutbildningen. De viktigaste tangentkombinationerna Statusfältet Genomgång av olika fält i Person-/Företagsbilden Sök funktioner/specialtecken/kombinationer av specialtecken Frågor/svar/praktik Introduktionsutbildning eller motsvarande kunskaper Halvdag 23 oktober MySoft Utbildningar Hösten 2007 Telefon Sidan 8 av 34

9 MEDLEMSMODULEN Grundutbildning Medlemsmodulen 1 Medlemshantering Deltagarna ska efter utbildningen, i MySoft, kunna registrera och uppdatera medlemsuppgifter och känna till de bakomliggande uppgifter som påverkar medlemskapet och visas i medlemsbilden. Dessutom ska deltagarna få kunskaper i att lägga upp Specialavtal och Kommittéer samt till dem koppla personer. Skapa medlemskap Organisationsstruktur Medlemskategorier Medlemsavgifter Statistik Specialavtal Kommittéer Rapporter Introduktionsutbildning eller motsvarande kunskaper Två heldagar september Fortbildningsutbildning/seminarier Medlemsmodulen 2 Specialavtal Deltagarna ska få idéer och tips på hur man kan använda Specialavtal samt fördjupa sina kunskaper i hur rutinen fungerar. Diskussion om vilka möjligheter rutinen erbjuder Registrering av specialavtal speciellt vad som påverkar faktureringen Registrering av specialavtal per person Historik Fakturering av specialavtal Rapporter specialavtal Medlemsmodulen 1 eller motsvarande kunskaper Halvdag bokas vid efterfrågan MySoft Utbildningar Hösten 2007 Telefon Sidan 9 av 34

10 Medlemsmodulen 3 Kommitté/uppdrag Deltagarna ska få tips, idéer och fördjupande kunskaper i möjligheten att använda funktionen Kommitté och uppdrag. Användningsområden Kommittétyper Uppdragskoder Skapa kommitté Aktiva/passiva personer i kommitté Rapporter Medlemsmodulen 1 eller motsvarande kunskaper Halvdag bokas vid efterfrågan Medlemsmodulen 4 SPAR adressuppdatering Deltagarna ska efter utbildningen kunna exportera och läsa in filer från SPAR samt tolka loggfilen. Inställningar i BASmodulen Registrering i personbilden Exportfil till SPAR för personnummersättning. Personnummersatt fil från SPAR Exportfil till SPAR för adressuppdatering. Inläsningsfil från SPAR Adressuppdaterad loggfil, manuellt efterarbete. Medlemsmodulen 1 eller motsvarande kunskaper Halvdag bokas vid efterfrågan MySoft Utbildningar Hösten 2007 Telefon Sidan 10 av 34

11 Medlemsmodulen 5 Rapporter Deltagarna ska under utbildningen ges möjlighet att gå igenom de viktigaste medlemsrapporterna. Tid kommer att läggas på att diskutera urval och praktik. Genomgång fälten i de viktigaste rapporterna Urval enkla/kombinationer Praktik Medlemsmodulen 1 eller motsvarande kunskaper. Halvdag bokas vid efterfrågan Medlemsmodulen 6 Årsskiftesrutiner Deltagarna ska efter utbildningen känna till och kunna köra de rutiner som krävs för att kunna fakturera medlemsavgifter för Kopiering av medlemsavgifter Ändring av medlemsstatus Justera räknare Upprätta statistik Medlemsmodulen 1 eller motsvarande kunskaper Halvdag 13 november MySoft Utbildningar Hösten 2007 Telefon Sidan 11 av 34

12 Repetitionsutbildning Medlemsmodulen 1 Medlemshantering Deltagarna ska få en repetition av innehållet i Medlemsmodulen. Sammanhang mellan organisationsuppbyggnad och registrering i Medlemsbilden Faktorer i Medlemsbilden som påverkar Faktureringen Faktorer i Specialavtal per person som påverkar Faktureringen Viss fältbeskrivning Informationsfliken Frågor/svar/praktik Medlemsmodulen 1 eller motsvarande kunskaper Heldag 25 oktober MySoft Utbildningar Hösten 2007 Telefon Sidan 12 av 34

13 KURSMODULEN Grundutbildning Kursmodulen 1 Grunder i Kursmodulen Deltagarna ska få kunskaper för att, i MySofts Kursmodul, registrera kurser med kursplats, eventuella tillval, priser etc. De ska även kunna hantera anmälningar, avbokningar och reservplaceringar. Kursstruktur Grunduppgifter för kurs/arrangemang Kursadministration Introduktionsutbildning eller motsvarande kunskaper Två dagar bokas vid efterfrågan Fortbildningsutbildning/seminarier Kursmodulen 2 Fördjupning i Kursmodulen Deltagarna ska under utbildningen få kompletterande kunskaper i kursmodulen i syfte att kunna förenkla sin kursadministration och utöka användandet av modulen. Skapa Arrangemang via kopiering/makulera arrangemang Gruppbokning/ ändra gruppbokning till namngivna deltagare Boka hel kurs åt beställare Rapporter Kursmodulen 1 eller motsvarande kunskaper Heldag bokas vid efterfrågan MySoft Utbildningar Hösten 2007 Telefon Sidan 13 av 34

14 Kursmodulen 3 Hotelladministration Deltagarna ska under utbildningen få kunskaper för att i kunna erbjuda och administrera hotellreservation för deltagare i samband med kurs/arrangemang Hotellregister Skapa hotellrumsreservationer till arrangemang/kurs Hotellbokning för kursdeltagare Kursmodulen 1 eller motsvarande kunskaper Halvdag bokas vid efterfrågan Repetitionsutbildning Kursmodulen Kursmodulen Grunder + Fördjupning Deltagarna ska få en repetition av innehållet i Kursmodulen Grunder + Fördjupning. Grunduppgifter för kurs/arrangemang Kursadministration Fakturering Brevcenter - utskrifter Frågor/svar/praktik Kursmodulen 1 eller motsvarande kunskaper Heldag 15 november MySoft Utbildningar Hösten 2007 Telefon Sidan 14 av 34

15 INSAMLINGSMODULEN Grundutbildning Insamlingsmodulen 1 Insamlingsmodulen exkl. urval Deltagarna ska efter utbildningen ha fått en övergripande kunskap om modulen och dess användningsområde. Modulens användningsområden Insamlingsstruktur Responsregistrering Givaravtal inkl. olika betalsätt Autogirohantering Uppföljning av utskick Välkomst- och tackbrev Översikter från personbilden Introduktionsutbildning eller motsvarande kunskaper Två dagar bokas vid efterfrågan MySoft Utbildningar Hösten 2007 Telefon Sidan 15 av 34

16 Fortbildningsutbildning/seminarier Insamlingsmodulen 2 Urval Deltagarna ska ges kännedom om funktionalitet och de möjligheter modulen erbjuder. De ska kunna genomföra ett urvalsarbete från början till slut. Registrering av urvalstyp Att göra urval och koppla personer till en målgrupp Skapa produktionsposter Skriva ut sändposter Tabellunderhåll Insamlingsmodulen 1 eller motsvarande kunskaper Heldag 11 oktober Insamlingsmodulen 3 Rapporter Deltagarna ska under utbildningen grundligt gå igenom de rapporter som finns i Insamlingsmodulen och se hur olika kombinationer av urval påverkar resultatet. Utbildningen sak även ge inspiration/ge uppslag till rapporter organisationen önskar ta fram/skapa/har behov av och som inte finns i standard Genomgång av urvalsfält i de viktigaste rapportbilderna Urval enkla/kombinationer Etiketter Praktik Insamlingsmodulen 1 eller motsvarande kunskaper Halvdag bokas vid efterfrågan MySoft Utbildningar Hösten 2007 Telefon Sidan 16 av 34

17 Insamlingsmodulen 4 Minne/Högtid Deltagarna ska få kunskaper för att, i MySoft, hantera minnes och högtidsgåvor. Registrera/söka givare och mottagare Definiera högtid/minneshändelse Registrera betalningar Registrera inringda gåvor Utskrift av gåvogram/minnesbrev Betalningsregistrering i Insamlingsmodulen. Halvdag bokas vid efterfrågan Insamlingsmodulen 5 Möjligheter med RFM-analys Utbildningen riktar sig till: Personer inom organisationen som har intresse och behov av att följa upp och analysera givare/gåvor. Deltagaren ska få en förståelse kring hur RFM-analysen fungerar samt hur man kan använda funktionen både för analys samt urval för utskick. Värden analysen grundar sig på En och tvådimensionell analys En och tvådimensionell analys på temporärdata Urval baserade på RFM-analysen Introduktionsutbildning eller motsvarande kunskaper Halvdag bokas vid efterfrågan MySoft Utbildningar Hösten 2007 Telefon Sidan 17 av 34

18 Insamlingsmodulen 6 Fadder Utbildningen riktar sig till: Personer inom organisationen som har intresse och behov av att följa upp och analys. Deltagaren ska få en förståelse kring hur RFM-analysen fungerar samt hur man kan använda funktionen både för analys samt urval för utskick. Värden analysen grundar sig på En och tvådimensionell analys En och tvådimensionell analys på temporärdata Urval baserade på RFM-analysen Introduktionsutbildning eller motsvarande kunskaper Halvdag bokas vid förfrågan Repetitionsutbildning Insamlingsmodulen 1 Insamlingsmodulen exkl. urval Deltagarna ska få en repetition av innehållet i Insamlingsmodulen. Betalningshantering Givaravtalshantering Tackbrev Välkomstbrev Frågor/svar/praktik Övrigt enligt deltagarnas önskemål Insamlingsmodulen 1 eller motsvarande kunskaper Heldag bokas vid efterfrågan MySoft Utbildningar Hösten 2007 Telefon Sidan 18 av 34

19 FAKTURA/RESKONTRAMODULEN Grundutbildning Faktura/Reskontra Modulen 1 Fakturering Medlem Deltagarna ska efter utbildning känna till och kunna använda sig av olika fakturerings och påminnelserutiner som finns i MySoft. De ska även veta hur man krediterar hela eller del av en faktura, kunna hantera programmet för betalningsregistrering samt känna till de vanligaste rapporterna. Skapa fakturaunderlag Ändra/makulera fakturaunderlag Fakturautskrift Loggar/journaler Kreditering Betalningsregistrering/reskontra Påminnelser Introduktionsutbildning eller motsvarande kunskaper Två heldagar september Faktura/Reskontra Modulen 2 Fakturering Kurs Deltagarna ska efter utbildning känna till och kunna använda sig av olika fakturerings och påminnelserutiner som finns i MySoft. De ska även veta hur man krediterar hela eller del av en faktura, kunna hantera programmet för betalningsregistrering samt känna till de vanligaste rapporterna. Skapa fakturaunderlag Ändra/makulera fakturaunderlag Fakturautskrift Loggar/journaler Kreditering Betalningsregistrering/reskontra Påminnelser Introduktionsutbildning eller motsvarande kunskaper Två heldagar 6 7 november MySoft Utbildningar Hösten 2007 Telefon Sidan 19 av 34

20 Fortbildningsutbildning/seminarier Faktura/Reskontra Modulen 3 Fullmakter/Autogiro Deltagarna ska efter utbildning kunna registrera/makulera fullmakter även för Annan betalare. De ska även ha följt en Autogirofakturering och fått information om hur kan hantera personer som övergår från Autogiro till Postgiro som betalsätt. Registrera/makulera fullmakter Annan betalare för autogiro Generera fullmakter Fakturera autogiro underlag, fakturautskrift Generera Autogirotransaktioner Byte av betalsätt Återrapportering av fullmaktsfil Faktura/Reskontra Modulen 1,2 eller motsvarande kunskaper från annan modul Halvdag 4 oktober Faktura/Reskontra Modulen 4 Reskontrahantering Deltagarna ska under seminariet få fördjupade kunskaper i reskontrahantering. Reskontrabilden förståelse och sökningar Manuella Inbetalningar fakturerat belopp/underbetalning/överbetalning Krediteringar hela resp. delar av betalda/obetalda fakturor Förskott/justeringar Utbetalningar kredit och förskott/möjlighet att dra av öppen kredit vid fakturering Sökning i ändring av fakturaunderlag hantering av funna poster Vissa inställningar i Basmodulen Faktura/Reskontra Modulen 1,2 eller motsvarande kunskaper från annan modul Heldag 16 oktober MySoft Utbildningar Hösten 2007 Telefon Sidan 20 av 34

21 Faktura/Reskontra Modulen 5 Rapporter Deltagarna ska under utbildningen ges möjlighet att få förklarat vad de viktigaste rapporterna i faktura/reskontramodulen kan användas till. Tid kommer att läggas på att diskutera urval och praktik. Genomgång fälten i de viktigaste rapporterna Urval enkla/kombinationer Praktik Faktura/Reskontra Modulen 1,2 eller motsvarande kunskaper från annan modul Halvdag bokas vid efterfrågan Repetitionsutbildning Faktura/Reskontra Modulen 1 Fakturering Medlem Deltagarna ska få en repetition av innehållet i Faktura/Reskontramodulen. Registrering i Medlem som påverkar faktureringen Fakturaunderlag/ändra fakturaunderlag Fakturautskrift Krediteringar Betalningsregistrering/reskontra Påminnelser Frågor/svar/praktik Faktura/Reskontra Modulen 1 eller motsvarande kunskaper Heldag 9 oktober MySoft Utbildningar Hösten 2007 Telefon Sidan 21 av 34

22 Faktura/Reskontra Modulen 2 Fakturering Kurs Deltagarna ska få en repetition av innehållet i Faktura/Reskontramodulen. Registrering i Kurs som påverkar faktureringen Fakturaunderlag/ändra fakturaunderlag Fakturautskrift Krediteringar Betalningsregistrering/reskontra Påminnelser Frågor/svar/praktik Faktura/Reskontra Modulen 2 eller motsvarande kunskaper Heldag 8 november MySoft Utbildningar Hösten 2007 Telefon Sidan 22 av 34

23 KONTAKTSTÖD Grundutbildning Kontaktstöd 1 Deltagarna ska efter utbildningen ha fått kunskap om MySofts kontaktstödsfunktioner och dess olika användningsområden samt fått förståelse för dess möjligheter såväl teoretiskt som praktiskt. Olika kontaktstödsfunktionernas användning Händelsetyper Registrera en händelse Använda Att Göra Listan Grupputskick via e-post kombinerat med adressetiketter Introduktionsutbildning eller motsvarande kunskaper Halvdag bokas vid efterfrågan MySoft Utbildningar Hösten 2007 Telefon Sidan 23 av 34

24 ÄRENDEMODULEN Grundutbildning Ärendemodulen 1 Ärendehantering Deltagarna ska få kunskap om hur man med hjälp av Ärendehanteringsmodulen kan dokumentera sin kommunikation med medlemmar i syfte att få en bättre översikt och kontroll över ärenden i organisationen. Ärende/händelsemodulens uppbyggnad Sambanden mellan de centrala skärmbilderna i modulen Ärende och händelseregistrering Grundinställningar Rapporter Praktik Introduktionsutbildning eller motsvarande kunskaper. Heldag bokas vid efterfrågan Repetitionsutbildning Ärendemodulen 1 Ärendehantering Deltagarna ska få en repetition av innehållet i Ärendemodulen. Modulens uppbyggnad Ärende och händelseregistrering Rapporter Praktik Frågor/svar/praktik Ärendemodulen 1 eller motsvarande kunskaper Halvdag bokas vid efterfrågan MySoft Utbildningar Hösten 2007 Telefon Sidan 24 av 34

25 Workshops Ärendemodulen Möjligheter med Kontaktstöd/Ärendemodulen Under denna Workshop kommer deltagarna att få hjälp att se möjligheterna i ett verktyg som många kunder redan har men inte använder fullt ut. Koppla information från händelse och ärendebilden direkt till ett Word-dokument Massutskick Alternativ tillämpningar av MySoft kontaktstöd och Ärendehantering Introduktionsutbildning eller motsvarande kunskaper Halvdag bokas vid efterfrågan MySoft Utbildningar Hösten 2007 Telefon Sidan 25 av 34

26 KAMPANJMODULEN Grundutbildning Kampanjmodulen 1 Kampanjmodulen Deltagarna ska ges kännedom om funktionalitet och de möjligheter modulen erbjuder. De ska dessutom kunna genomföra enkla kampanjer från början till slut. Modulens användningsområde Kampanjstruktur Registrering av urvalstyp Urval och koppla personer till en målgrupp Skapa produktionsposter Responsregistrering Uppföljning av aktiviteter Introduktionsutbildning eller motsvarande kunskaper Heldag bokas vid efterfrågan Workshops Kampanjmodulen Möjligheter i Kampanjmodulen Under denna Workshop kommer deltagarna att få hjälp att se vilka möjligheter Kampanjmodulen kan erbjuda. Modulens användningsområde Kampanjstruktur Följa hur man gör en enkel kampanj från början till slut. Introduktionsutbildning eller motsvarande kunskaper Halvdag bokas vid efterfrågan MySoft Utbildningar Hösten 2007 Telefon Sidan 26 av 34

27 VÄRVNINGSMODULEN Grundutbildning Värvningsmodulen 1 Deltagarna ska få kunskaper för att, i MySoft, kunna arbeta med personer som värvar nya medlemmar/givaravtal/specialavtal (prenumerationer). De ska även kunna hantera premier och rapportering. Registrering av värvare Definiera premier Värvarens premieönskemål Registrera medlemskap/givaravtal/specialavtal med värvarens id Godkänna värvningar Uppdatering/utbetalning av premier Rapporter Introduktionsutbildning eller motsvarande kunskaper Halvdag bokas vid efterfrågan VARUFÖRSÄLJNINGSMODULEN Grundutbildning Varuförsäljningsmodulen 1 Deltagarna ska efter utbildningen känna till alla rutiner från att registrera ett varuregister till att fakturera en köpt vara. Registrera varuregister Registrera varuförsäljning Registrera order Fakturering (Inbetalningar/Reskontra) Rapporter Introduktionsutbildning eller motsvarande kunskaper Halvdag heldag när Inbetalningar/Reskontra ska ingå. Bokas vid efterfrågan. MySoft Utbildningar Hösten 2007 Telefon Sidan 27 av 34

28 CRYSTAL REPORTS Grundutbildning Crystal Reports 1 Efter utbildningen ska deltagarna kunna skapa rapporter som presenterar önskad information från databasen och presenterar den på ett professionellt sätt. De ska även få kunskaper för att kunna använda flera olika rapporttyper och göra urval, grupperingar, deltotaler, totaler samt infoga text och bilder Urval Sortering och gruppering Summeringar och totaler Specialfält Rapportdesign Introduktionsutbildning eller motsvarande kunskaper Heldag 2 oktober eller 4 december Pris 3 500: /person MySoft Utbildningar Hösten 2007 Telefon Sidan 28 av 34

29 Fortbildningsutbildning/seminarier Crystal Reports 2 Efter genomförd utbildning skall deltagarna ha fördjupad kunskap i verktyget Crystal Reports. De skall kunna utöka de befintliga MySoft rapporterna, både med önskade fält ur databasen och fält baserade på parametrar och formler. Deltagarna skall även ges kunskap om hur man med olika villkor kan formatera fält, rader och grupper. Repetition Crystal Reports Grundläggande MySoft databaskunskap Standardfunktioner i Crystal Reports Villkorsformatering Parameterhantering Summeringar Korstabeller Crystal Reports 1 samt praktik Heldag 27 september Pris 3 500: /person Crystal Reports 3 Efter genomförd utbildning skall deltagarna ha fördjupad kunskap i hur MySoft s databas är uppbyggd och hur tabellerna hör samman. Deltagarna skall kunna koppla samman tabeller och skapa rapporter direkt mot databasen. De skall även kunna hantera SQL urval i rapporterna. Subrapporter SQL-urval SQL-tabellkopplingar Crystal Reports 2 samt praktik Heldag 20 september eller 22 november Pris 3 500: /person MySoft Utbildningar Hösten 2007 Telefon Sidan 29 av 34

30 Crystal 4 Skapa rapporter till den egna organisationen grupp Höstens tillfälle för kunder som med hjälp av egna piper/behov önskar skapa rapporter till organisationen med en kompetent MySoft konsult som hjälp. Till kurstillfället ska deltagarna ta med egna piper och underlag till de rapporter han/hon under dagen önskar skapa men på grund av t.ex. osäkerhet eller bristande tid inte gjort. Under arbetsdagen finns konsult från MySoft som hjälp för personligt stöd. Crystal Reports 1 eller motsvarande kunskaper Halvdag 25 september eller 11 december Pris 1 800: /person MySoft Utbildningar Hösten 2007 Telefon Sidan 30 av 34

31 REGISTERVÅRD Registervård hos kund Utbildningen riktar sig till: Registeransvariga i MySoft Deltagarna ska ges en insikt i vikten av att lära känna sitt register och få metoder för att upprätthålla god kvalité i sina data. Kundspecifik dokumentation upprättas under genomgången. Diskussion kring begreppet registervård Genomgång av egna data t.ex. Sökningar för att finna felregistreringar Lämpliga sökningar innan fakturering Inställningar som kan minska antal felregistreringar Info om rutinerna Postnummeruppdatering om SPAR Information om Databas-tuning Heldag planeras i samråd med aktuell kund Pris inkl. dokumentation : /dag MySoft Utbildningar Hösten 2007 Telefon Sidan 31 av 34

32 UTBILDNING FÖR SYSTEMANSVARIGA Grundutbildning Utbildning för systemansvariga Utbildningen riktar sig till: Personer som ska ha huvudansvaret för MySoft, vad gäller den interna administrationen. Deltagarna ska efter utbildningen känna till hur man lägger upp nya användare, definierar åtkomsträttigheter och redigerar i menyer. De ska dessutom ha kunskap om de vanligaste underhållsmenyerna och rutinerna i Basmodulen. Innehåll/genomförande Under utbildningen görs en genomgång av de viktigaste delarna i MySoft administration system, t.ex. hur man lägger upp användare i systemet, samt möjligheterna att redigera menyernas utseende. Vi går även kortfattat igenom flertalet av menyerna i Basmodulen, och går djupare in på de delar som används mest. Denna utbildning är teoretisk, då många av avsnitten berör sådant som ställs in en gång för alla vid installationen och därefter inte ändras. Heldag 13 september eller 27 november MySoft Utbildningar Hösten 2007 Telefon Sidan 32 av 34

33 CHEFSUTBILDNING Fortbildningsutbildning/seminarier Chefsutbildning Medlemsorganisationer Utbildningen riktar sig till: Chef och verksamhetsansvarig på olika nivåer i medlemsorganisationer Utbildningens mål är att ge dig som chef eller verksamhetsansvarig kunskap och idéer om hur organisationen kan spara kostnader, och hur MySoft kan användas som verktyg för att rekrytera och behålla medlemmar genom effektivare marknadsföring och ökad medlemsnytta. Vi visar bredden av systemet och du får därmed en möjlighet att hitta områden där verksamheten kan effektiviseras. Du kommer att få en översiktlig genomgång av de olika programmodulerna i MySoft. Tyngdpunkten läggs på webbfunktioner, portal, adressurval och kontaktstöd/ ärendehantering. Vi visar t ex hur man kan arbeta med avancerade urvalsfunktioner för att göra kostnadseffektiva kampanjer mot olika målgrupper och därmed öka intäkter/spara kostnader. Med erfarenhet från många typer av organisationer har MySoft kunskap om förbättringar av kansliverksamhetens arbetsprocesser. Vi går igenom hur ett sådant arbete kan bedrivas. Inga Heldag planeras i samråd med aktuell kund Pris 3 500: /person MySoft Utbildningar Hösten 2007 Telefon Sidan 33 av 34

För dig som. administrerar kurser, utbildningar, seminarier, event och konferenser. Produktinformation

För dig som. administrerar kurser, utbildningar, seminarier, event och konferenser. Produktinformation För dig som administrerar kurser, utbildningar, seminarier, event och konferenser EasyCourse är ett verktyg för att hålla reda på allt som rör kurser, utbildningar, seminarier, event och konferenser. Din

Läs mer

Pyramidutbildning. Schemalagda utbildningar Företagsanpassade utbildningar Fördjupningsutbildning I Pyramid Business Studio

Pyramidutbildning. Schemalagda utbildningar Företagsanpassade utbildningar Fördjupningsutbildning I Pyramid Business Studio Pyramidutbildning Schemalagda utbildningar Företagsanpassade utbildningar Fördjupningsutbildning I Pyramid Business Studio Det ställs högre och högre krav på oss att hinna mer på kortare tid. Det är viktigare

Läs mer

SystemQ affärssystem. Grundkurs

SystemQ affärssystem. Grundkurs SystemQ affärssystem Grundkurs Lära oss att hitta Snabbkommandon Knep Nyttiga funktioner Handboken: www.cyberstore.se/handbok Komma in i SystemQ-tänket Affärsprocesser Order registrering Utleveranser Fakturering

Läs mer

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual Innehåll 1. KURSKATALOG 3 1.1. SÖK EFTER KURSTILLFÄLLEN 3 2. MINA ATTESTERINGAR 6 3. MINA ANMÄLNINGAR 7 4. HANTERA KURSER 8 4.1. DELTAGARE 9 4.1.1.

Läs mer

MANUAL FÖR MiRiaM. Version 1.3, 2015-10-12

MANUAL FÖR MiRiaM. Version 1.3, 2015-10-12 MANUAL FÖR MiRiaM Version 1.3, 2015-10-12 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 MIRIAM utbildningsagenda... 4 Generellt... 4 Medlemscenter... 4 Sökning... 4 Hantering medlem... 4 Övrigt... 4

Läs mer

Konsultstudiocertifiering, 4 dagar inkl tentamen Ger dig en certifiering i verktyget Pyramid Design Studio Konsultstudion. Pris kr 13500.

Konsultstudiocertifiering, 4 dagar inkl tentamen Ger dig en certifiering i verktyget Pyramid Design Studio Konsultstudion. Pris kr 13500. Åf-utbildningar 2012 Digitala kvitton Presentation av Digitala kvitton. 1 timme på nätet Konsultstudiocertifiering, 4 dagar inkl tentamen Ger dig en certifiering i verktyget Pyramid Design Studio Konsultstudion.

Läs mer

Aquilina adressregister

Aquilina adressregister Mass Marketing Software AB Produktbeskrivning Sida 1 (5) Aquilina adressregister System för prenumerations-, medlems- och insamlingshantering mm Aquilina är ett kampanjorienterat system för hantering av

Läs mer

Nyheter i Norstedts Tidbok 2008.2 Mattias Claesson Produktchef

Nyheter i Norstedts Tidbok 2008.2 Mattias Claesson Produktchef Nyheter i Norstedts Tidbok 2008.2 Mattias Claesson Produktchef Välkommen till en ny version av Norstedts Tidbok. Till denna version har vi gjort en del större ändringar samt en rad mindre justeringar,

Läs mer

BIET SYSTEM... 2 MARKNAD... 3 KALKYL... 3 ORDER... 4 EFTERKALKYL... 5 ORDERARKIV... 5 ADMINISTRATION... 6

BIET SYSTEM... 2 MARKNAD... 3 KALKYL... 3 ORDER... 4 EFTERKALKYL... 5 ORDERARKIV... 5 ADMINISTRATION... 6 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BIET SYSTEM... 2 MARKNAD... 3 KALKYL... 3 ORDER... 4 EFTERKALKYL... 5 ORDERARKIV... 5 ADMINISTRATION... 6 FAKTURERING/KUNDRESKONTRA/LEVERANTÖRSRESKONTRA... 6 FAKTURERING... 6 KUNDRESKONTRA...

Läs mer

MA NU AL. Lokalt medlemsregister UPPDATERAD 2014-04-23

MA NU AL. Lokalt medlemsregister UPPDATERAD 2014-04-23 MA NU AL Lokalt medlemsregister UPPDATERAD 2014-04-23 INNEHÅLL 1. Om det lokala medlemsregistret 3 Behörighet 3 Inloggning 3 2. Startsidan 4 3. Sökfunktioner 5 Söka fram medlemmar 5 Skicka mejl till många

Läs mer

Utskick till kunder. Vitec Mäklarsystem

Utskick till kunder. Vitec Mäklarsystem Utskick till kunder Vitec Mäklarsystem Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Urval... 2 3. Skapa etiketter med adresser... 4 4. Utskick med e-post... 5 5. Utskick med e-post och bifogade filer... 6

Läs mer

Innehåll Design Studio... 2 CRM/Säljstöd... 3 Rapportgeneratorn... 4 Systemadministratör... 6 Allmän PBS... 7 Företagsanpassade utbildningar...

Innehåll Design Studio... 2 CRM/Säljstöd... 3 Rapportgeneratorn... 4 Systemadministratör... 6 Allmän PBS... 7 Företagsanpassade utbildningar... Utbildningskatalog Innehåll Design Studio... 2 CRM/Säljstöd... 3 Rapportgeneratorn... 4 Systemadministratör... 6 Allmän PBS... 7 Företagsanpassade utbildningar... 8 Praktisk information... 9 Vi vill gärna

Läs mer

Lathund. Föreningen Nordens medlemsregister KomMed Uppdaterad: 2015-09-21

Lathund. Föreningen Nordens medlemsregister KomMed Uppdaterad: 2015-09-21 Lathund Föreningen Nordens medlemsregister KomMed Uppdaterad: 2015-09-21 1 2 Dessa lathundar är utformade för att underlätta för Föreningen Nordens medlemmar att administrera i det nya medlemssystemet

Läs mer

KURSUTBUD. Intresseanmälan och bokning

KURSUTBUD. Intresseanmälan och bokning KURSUTBUD Pulsen håller utbildingar inom IAM området. Under året håller vi utbildningar i NetIQ Identity Manager och Microsoft Forefront Identity Manager. Utbildningarna hålls i våra utbildningslokaler

Läs mer

Sammanställning. Innehållsförteckning. för ledare

Sammanställning. Innehållsförteckning. för ledare för ledare Sammanställning Denna guide avser att hjälpa dig som ledare att administrera dina grupp(er) i MyClub. Allt som görs i MyClub är webbaserat vilket innebär att du kan sköta all administrering

Läs mer

Nya Aquila använder senaste versionen av våra verktyg: UniPaaS 1.9 (tidigare Magic), samt Crystal Reports version 12 (idag kör ni på version 8).

Nya Aquila använder senaste versionen av våra verktyg: UniPaaS 1.9 (tidigare Magic), samt Crystal Reports version 12 (idag kör ni på version 8). Beskrivning av nya Aquila 3 Nya Aquila använder senaste versionen av våra verktyg: UniPaaS 1.9 (tidigare Magic), samt Crystal Reports version 12 (idag kör ni på version 8). Aquila 3 är helt kompatibel

Läs mer

Design Studio. 3 850:- /inkl fika och lunch

Design Studio. 3 850:- /inkl fika och lunch Innehåll Design Studio... 2 CRM/Säljstöd... 3 Rapportgeneratorn... 4 PLUS funktionen: Koncernsynk... 5 Systemadministratör... 6 Allmän PBS... 7 Företagsanpassade utbildningar... 8 Praktisk information...

Läs mer

www.grade.com LUVIT LMS Quick Guide Att använda LUVIT Reports

www.grade.com LUVIT LMS Quick Guide Att använda LUVIT Reports www.grade.com LUVIT LMS Quick Guide Att använda LUVIT Reports Att använda LUVIT Reports I LUVIT Administration finns menyn LUVIT Reports där ett antal fördefinierade standardrapporter finns tillgängliga.

Läs mer

Användarguide Medlemssystemet

Användarguide Medlemssystemet Användarguide Medlemssystemet Innehållsförteckning Sida Logga in 3 Användare 3 Navigering 4 Sök 4 Medlemsfliken 5 Prenumerationer 7 Skicka e-post 8 Statistik 10 Exportera till Excel 10 Skriva ut 12 Registrera

Läs mer

Met/Track Software Ver 8.X 1 dagskurs

Met/Track Software Ver 8.X 1 dagskurs Met/Track Software Ver 8.X 1 dagskurs Genom praktiska övningar, hands-on, kommer du att lära dig optimala metoder för att systematiskt samla in information som krävs för att rutinmässigt och konsekvent

Läs mer

Design Studio... 2 CRM/Säljstöd... 3 Rapportgeneratorn... 4 Systemadministratör... 6 Allmän PBS... 7 Företagsanpassade utbildningar...

Design Studio... 2 CRM/Säljstöd... 3 Rapportgeneratorn... 4 Systemadministratör... 6 Allmän PBS... 7 Företagsanpassade utbildningar... Design Studio... 2 CRM/Säljstöd... 3 Rapportgeneratorn... 4 Systemadministratör... 6 Allmän PBS... 7 Företagsanpassade utbildningar... 8 Praktisk information... 9 Vi vill gärna ha kontakt med dig, oavsett

Läs mer

Lathund Bokning. Senselogic AB Version 2.3

Lathund Bokning. Senselogic AB Version 2.3 Lathund Bokning Senselogic AB Version 2.3 Innehållsförteckning 1 Bokning... 1 1.1.1 Användningsområde... 1 1.1.2 Inställningar för Bokning... 2 Fliken Resurs, Kategori och Plats... 2 Fliken Formulär...

Läs mer

Kurskatalog Raindance. Hösten 2014

Kurskatalog Raindance. Hösten 2014 Kurskatalog Raindance Hösten 2014 För att anmäla dig till de aktuella kurserna, mailar du nedanstående information till följande adress: amanda.elg@cgi.com Ange Raindanceutbildning i ämnesraden i ditt

Läs mer

Kursprogram 2010 Mercur Business Control

Kursprogram 2010 Mercur Business Control Kursprogram 2010 Mercur Business Control 2008 Mercur Solutions AB 1/11 1 Maximera värdet av er investering i Mercur... 2 2 Kursplanens struktur... 3 2.1 Grundkurs användarutbildning (½ dag)... 3 2.2 Grundkurs

Läs mer

Tidrapportering i FLEX Portal

Tidrapportering i FLEX Portal Tidrapportering i FLEX Portal Inloggning När du startar FLEX Portal möts du av en inloggningsruta. Ange ditt användar id och mata in ditt lösenord. Klicka på OK. 2 Inloggning saknade inloggningsuppgifter

Läs mer

Lathund Elektronisk fakturahantering

Lathund Elektronisk fakturahantering Sidan 1 av 13 Lathund Elektronisk fakturahantering 2014-11-01 Sidan 2 av 13 1 Introduktion... 3 2 Logga in... 4 2.1 Glömt lösenord... 5 3 Mina fakturor... 6 3.1 Status... 6 3.2 Sortera och selektera...

Läs mer

Åf-utbildningar hösten 2012

Åf-utbildningar hösten 2012 Åf-utbildningar hösten 2012 Digitala kvitton Presentation av Digitala kvitton. 1 timme på nätet Teknik fördjupning, 2 dagar på Unikum Systemfel, felsökning, loggfiler, WTS, PTC, mappstruktur, skrivare

Läs mer

Ehandelslösningars komma igång tips!

Ehandelslösningars komma igång tips! Ehandelslösningars komma igång tips! Här kan du få reda på allt du behöver för att komma igång och sälja dina produkter! Om du behöver redigera bilder kan du göra det gratis på www.pixlr.com (exempelvis

Läs mer

Husavdrag. Copyright 2014. FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ. Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99. Hemsida www.fdt.

Husavdrag. Copyright 2014. FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ. Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99. Hemsida www.fdt. Husavdrag Copyright 2014 FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99 E-mail support@fdt.se Hemsida www.fdt.se Innehållet i denna programmanual kan

Läs mer

Kompetens genom vidareutbildning. www.krsystem.se. Kom på kurs!

Kompetens genom vidareutbildning. www.krsystem.se. Kom på kurs! Kompetens genom vidareutbildning www.krsystem.se Kom på kurs! Pyramid grundkurs - KUP113 - Beskrivning av Pyramids uppbyggnad - Navigering, funktionstangenter - Hjälpfunktioner och support - Delsystem

Läs mer

Nyheter & info. Har du testat Supportklienten i Entré?

Nyheter & info. Har du testat Supportklienten i Entré? Nyheter & info FRÅN HANTVERKSDATA NR 02:2014 MAJ Har du testat Supportklienten i Entré? Med de senaste versionerna av Entré finns vår nya supportklient tillgänglig som ett hjälpmedel till våra användare.

Läs mer

Manual Interbook. Datum: 2013 01 24 Version 1.3 Sidan 1 (14)

Manual Interbook. Datum: 2013 01 24 Version 1.3 Sidan 1 (14) Manual Interbook Datum: 2013 01 24 Version 1.3 Sidan 1 (14) Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1. 1 Föreningsregistret... 3 1.2 Kontaktpersoner... 3 1.3 Huvudanvändare och underanvändare... 3 2. Hitta

Läs mer

Manual Revision: A. Fakturering - Föreningssupport.se Version: 1.3.1

Manual Revision: A. Fakturering - Föreningssupport.se Version: 1.3.1 Manual Revision: A Fakturering - Version: 1.3.1 Innehållsförteckning Allmänt om Fakturering... 3 Funktioner... 3 Systemkrav... 3 Support... 3 Att tänka på... 3 Om manualen... 4 Startsida... 4 Förfallolista...

Läs mer

Inledning... 3. F-skattsedel... 3. Remissen... 3. Nya ikoner... 3. Utskrift av journalanteckningar... 4. Anamnes... 5

Inledning... 3. F-skattsedel... 3. Remissen... 3. Nya ikoner... 3. Utskrift av journalanteckningar... 4. Anamnes... 5 Inledning... 3 Innehåll... 3 F-skattsedel... 3 Remissen... 3 Streckkodläsare... 3 Indikator på FK-perioden... 3 Nya ikoner... 3 Utskrift av journalanteckningar... 4 Tidsmemo, utan patientkoppling... 4

Läs mer

Användarmanual: Ledare

Användarmanual: Ledare Användarmanual: Ledare Version: WMC-L-20130412 Omfattning: Översiktlig beskrivning om vad man som användare med behörighetsnivå Ledare kan utföra och få tillgång till i WebMan Club www.webmanclub.se Inloggning

Läs mer

Nyheter i Norstedts Tidbok 2011.1

Nyheter i Norstedts Tidbok 2011.1 Nyheter i Norstedts Tidbok 2011.1 Mattias Claesson Produktchef Välkommen till en ny version av Norstedts Tidbok. I denna version har vi fokuserat på att få in punkter från den önskelista som finns från

Läs mer

www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual

www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual Innehåll 1. INLEDNING 4 2. ROLLER 4 2.1. CHEF 4 2.2. MEDARBETARE 4 2.3. ADMINISTRATÖR 4 2.4. KURSLEDARE 5 2.5. UTBILDARE 5 3. BEGREPP 5 3.1. ENHET 5 3.2.

Läs mer

DynaPahlm är användbart på många olika typer av webbplatser. Denna handbok ger dig tips och vägledning till hur du bäst använder DynaPahlm

DynaPahlm är användbart på många olika typer av webbplatser. Denna handbok ger dig tips och vägledning till hur du bäst använder DynaPahlm Användarhandbok (testsite http://www.pahlm.com/dynapahlm/ Förord DynaPahlm är levererat tillsammans med din webbplats från KM-Företagsutveckling. DynaPahlm är ett Content Management System (CMS), fritt

Läs mer

BESKRIVNING AV SEMINARIEPASS

BESKRIVNING AV SEMINARIEPASS BESKRIVNING AV SEMINARIEPASS Alfabetisk ordning Nordea Nordea Betalningslösningar I vilken tjänst kan man rätta felaktiga betalningar online innan de går till bokföring i banken? Vad händer när gamla tjänster

Läs mer

ALEPH ver. 16 Introduktion

ALEPH ver. 16 Introduktion Fujitsu, Westmansgatan 47, 582 16 Linköping INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SKRIVBORDET... 1 2. FLYTTA RUNT M.M.... 2 3. LOGGA IN... 3 4. VAL AV DATABAS... 4 5. STORLEK PÅ RUTORNA... 5 6. NAVIGATIONSRUTA NAVIGATIONSTRÄD...

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Region Skåne landsting

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Region Skåne landsting Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Region Skåne landsting Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-04-12 Exder

Läs mer

Husarbete (beskrivning för dig som har tilläggsmodulen Husarbete och som arbetar i det nya grundboksutseendet)

Husarbete (beskrivning för dig som har tilläggsmodulen Husarbete och som arbetar i det nya grundboksutseendet) Husarbete (beskrivning för dig som har tilläggsmodulen Husarbete och som arbetar i det nya grundboksutseendet) Riksdagen har beslutat om nya regler för dig som utför rot- och rutarbete. Det innebär att

Läs mer

Kompetens genom vidareutbildning. www.krsystem.se. Kom på kurs!

Kompetens genom vidareutbildning. www.krsystem.se. Kom på kurs! Kompetens genom vidareutbildning www.krsystem.se Kom på kurs! Pyramid grundkurs Del 1 - KUP113 - Inloggning & Övningar - Navigering, sökningar & skapa favoriter - Grundmoduler & Rutiner - Genvägar & Övningar

Läs mer

Handledning för Fristående Svefaktura

Handledning för Fristående Svefaktura Handledning för Fristående Svefaktura Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-07-12 Exder Fristående Svefaktura Sida 2 av 20 Innehållsförteckning

Läs mer

Introduktion Intrastatregistrering och -rapportering

Introduktion Intrastatregistrering och -rapportering [Type text] Mamut Business Software Introduktion Intrastatregistrering och -rapportering 1 Intrastatregistrering och -rapportering Innehåll Om Intrastat... 3 Inställningar för Intrastat... 4 Intrastatregistrering...

Läs mer

Tjänstekatalog Tieto Individ- och familjeomsorg

Tjänstekatalog Tieto Individ- och familjeomsorg Tjänstekatalog Tieto Individ- och familjeomsorg Verksamhetskonsulting Individ- och familjeomsorg En konsultdag gör skillnad! Den administrativa processen behöver då och då ses över pga interna och externa

Läs mer

InExchange. Copyright 2015. FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ. Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99. Hemsida www.fdt.

InExchange. Copyright 2015. FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ. Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99. Hemsida www.fdt. InExchange Copyright 2015 FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99 E-mail support@fdt.se Hemsida www.fdt.se Innehållet i denna programmanual

Läs mer

Åf-utbildningar hösten 2010

Åf-utbildningar hösten 2010 Åf-utbildningar hösten 2010 Materialplanering/MPS grunder Två dagar där vi går igenom Materialplanering från grunden. MPS fördjupning Denna dagen tar vi upp de rena MPS-funktionerna. Dagen är lämplig även

Läs mer

Skattereduktion för husarbete

Skattereduktion för husarbete Skattereduktion för husarbete Gäller från Pyramid Business Studio 3.40B sp5 (2010-03-09) Husarbete/ROT-avdrag Övergångsbestämmelsen att kunden själv kunde ansöka om skattereduktion i sin deklaration upphörde

Läs mer

Manual - Storegate Team

Manual - Storegate Team Manual - Storegate Team Om tjänsten Med Storegate Team får du full kontroll över företagets viktiga digitala information. Du kan enkelt lagra, dela och arbeta i filer med högsta säkerhet inom ditt företag.

Läs mer

Här har vi sammanfattat de viktigaste nyheterna och förbättringarna i P1 Medlem sedan version 1.01.

Här har vi sammanfattat de viktigaste nyheterna och förbättringarna i P1 Medlem sedan version 1.01. Nyheter i P1 Medlem Här har vi sammanfattat de viktigaste nyheterna och förbättringarna i P1 Medlem sedan version 1.01. Nyheter i urval 3.09 (släpps 2013-03-01) Rättningar: -Fel vid manuella inbetalningar

Läs mer

MoKS Portal. http://portal.moks.se STARTSIDA

MoKS Portal. http://portal.moks.se STARTSIDA MoKS Portal http://portal.moks.se I vår föreningsportal kan du som medlem enkelt rapportera in föreningens medlems- och arrangemangsstatistik, föreningsuppgifter, verksamhetsberättelse, årsmöteshandlingar,

Läs mer

Kursprogram Pyramid Business Studio

Kursprogram Pyramid Business Studio Kursprogram Pyramid Business Studio I kursavgiften ingår kursmaterial, kaffe och dryck. erna är exklusive moms. Samtliga schemalagda utbildningar hålls i våra lokaler på Malmgatan 33 i Norrköping. Deltagarantalet

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Härjedalens kommun

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Härjedalens kommun Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Härjedalens kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-12-19 Exder Härjedalen

Läs mer

Arbetsgången för Husarbete i Small Office Fakturering

Arbetsgången för Husarbete i Small Office Fakturering Arbetsgången för Husarbete i Small Office Fakturering Avdraget för husarbeten gäller för både reparations- och ombyggnadsarbete samt hushållsarbete. För mer detaljerad beskrivning besök skatteverkets hemsida

Läs mer

Guide för att komma igång med SportAdmin

Guide för att komma igång med SportAdmin Guide för att komma igång med SportAdmin 1 Inställningar 1a Ladda upp föreningens logga 1b Fyll i föreningens uppgifter 1c Fyll i övriga grundinställningar 2 Perioder 2a Skapa ny period 2b Kopiera mellan

Läs mer

Handledning: Förenkla administrationen av Fotbollsskolan.

Handledning: Förenkla administrationen av Fotbollsskolan. Handledning: Förenkla administrationen av Fotbollsskolan. På forening.landslagetsfotbollsskola.se får du all hjälp du behöver för att administrera Landslagets Fotbollsskola. Du lägger upp de veckor du

Läs mer

MINNE/HÖGTIDSGÅVOR... 19

MINNE/HÖGTIDSGÅVOR... 19 SÖKBEGREPP... 2 MÅLGRUPP/AKTIVITET I MYSOFT... FEL! BOKMÄRKET ÄR INTE DEFINIERAT.4 BETALNINGSREGISTRERING... 6 GÅVOR (EJ MINNE/HÖGTID)... 7 GÅVOR MED DIPLOM... 8 MINNE/HÖGTIDSGÅVOR... 10 OFULLSTÄNDIGA

Läs mer

ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR PAR URVAL

ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR PAR URVAL Datum Sida 2015-09-01 1 (24) ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR PAR URVAL Databas Par Konsument / B2C 2 (24) PAR Urval v 2.0 2015-08-25 ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR PAR URVAL V2.0 Databas: PAR Konsument ANVÄNDARHANDLEDNING

Läs mer

Frakthandlingsfiler i Mamut Business Software Pacsoft/Unifaun

Frakthandlingsfiler i Mamut Business Software Pacsoft/Unifaun Frakthandlingsfiler i För företag som bedriver postorderhandel och/eller skickar många paket under en normal arbetsdag, kan implementering av frakthandlingsfiler effektivisera de logistiska rutinerna i

Läs mer

Moodle på Åsö för lärare

Moodle på Åsö för lärare Moodle på Åsö för lärare När du skapat ett konto på Moodle är det dags att skapa en kurs. Surfa i exempelvis Firefox till: http://asovux.se/~moodle2 Givetvis kan du nå Moodle via Åsö webbsida om du föredrar

Läs mer

IT-kurser Office IT-Partner Våren 2015

IT-kurser Office IT-Partner Våren 2015 IT-kurser Office IT-Partner Våren 2015 Office datautbildningar Innehåll Anmälan, avbokning och garanti... 3 IT-kurser våren 2015... 4 Microsoft Word grund... 5 Microsoft PowerPoint... 5 SharePoint 2013

Läs mer

Kom igång med TIS-Office

Kom igång med TIS-Office Kom igång med TIS-Office Denna guide hjälper dig att komma igång med TIS-Office, mer information om hur man använder programmet finns i manualer på TIS-Office CD-skivan och i den inbyggda hjälpfunktionen

Läs mer

FACKLIGA STUDIER. and@lo.se

FACKLIGA STUDIER. and@lo.se FACKLIGA STUDIER 2013 ABF Örebro län Drottninggatan 38 702 22 Örebro Tel: 019-57 10 84 Fax: 019-601 54 09 www.abf.se/orebrolan E-POST: thomas.andersson@abf.se tomas.hjort@abf.se LO-distriktet Örebro-Värmland

Läs mer

Syfte Denna användarmanual beskriver hur databasen RunerevA används.

Syfte Denna användarmanual beskriver hur databasen RunerevA används. Bilaga 2, Användarmanual Syfte Denna användarmanual beskriver hur databasen RunerevA används. Innehåll 1 Arbeta med Alice... 2 1.1 Logga in... 2 1.2 Meny... 2 1.3 Avsluta... 3 1.4 Logga in... 3 1.5 Timpriser...

Läs mer

Användarmanual Detta dokument beskriver användningen av xvis, för besökare såväl som receptionister och anställda.

Användarmanual Detta dokument beskriver användningen av xvis, för besökare såväl som receptionister och anställda. Användarmanual Detta dokument beskriver användningen av xvis, för besökare såväl som receptionister och anställda. Tänk på att bilder som ses här kommer från standard installationen av xvis och kan se

Läs mer

Dokumentation. Avancerade Wordfunktioner

Dokumentation. Avancerade Wordfunktioner Dokumentation Avancerade Wordfunktioner VISA MENYFLIKEN UTVECKLARE När Word startas första gången finns sju menyflikar med verktyg. I den här kursen behöver dock den åttonde menyfliken aktiveras, menyfliken

Läs mer

SELLOUT. Version 2.5. eyescream information ab

SELLOUT. Version 2.5. eyescream information ab SELLOUT Version 2.5 av eyescream information ab Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen och får ej helt eller delvis mångfaldigas! Sigurdsgatan 6 721 30 VÄSTERÅS 021-14 62 00 Artikelnummer: 5XXX PA9

Läs mer

Användarmanual. Enkät. för uppföljning av åtgärder i miljömålsarbetet. www.relationwise.se. Sid 1

Användarmanual. Enkät. för uppföljning av åtgärder i miljömålsarbetet. www.relationwise.se. Sid 1 Användarmanual Enkät för uppföljning av Relationwise Sverigee www.relationwise.se Sid 1 Innehållsförteckning INLEDNING... 3 LOGGA IN... 3 AREBETSYTAN... 4 DESIGN modul 1 VÄLJ RÄTT ENKÄTMALL... 5 REDIGERA/LÄGG

Läs mer

Handledning. Exder efaktura för Svefaktura 1.0. Expert Systems 2010 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00

Handledning. Exder efaktura för Svefaktura 1.0. Expert Systems 2010 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Handledning Exder efaktura för Svefaktura 1.0 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-12-14 Exder efaktura Sida 2 av 24 Innehållsförteckning

Läs mer

Inbjudan till data-relaterade internutbildningar, HT14

Inbjudan till data-relaterade internutbildningar, HT14 Inbjudan till Datakurser för personal, HT14 Uppdaterat 2014-11-06 Inbjudan till data-relaterade internutbildningar, HT14 Under HT14 erbjuds medarbetare vid Linnéuniversitetet följande kurser: Windows 7

Läs mer

Manual Utbildningsmodulen

Manual Utbildningsmodulen Manual Utbildningsmodulen för Svenska Bouleförbundets distrikt www.svenskboule.se Logga in (låset högst upp till höger på sidan). Använd dina inloggningsuppgifter (personnummer och lösenord) För att få

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-04-10 Exder

Läs mer

Introduktion till Winbas. excel till Winbas

Introduktion till Winbas. excel till Winbas Introduktion till Winbas excel till Winbas Skapa datakälla Första gången man gör en koppling till databasen måste man skapa en ny datakälla, denna källa kan sedan användas till flera olika kopplingar.

Läs mer

Skapa cupsida i CuMap. Steg-för-steg manual

Skapa cupsida i CuMap. Steg-för-steg manual Skapa cupsida i CuMap Steg-för-steg manual Starta Cumap och Egen Cup-fliken, dubbelklicka på Webcumap: Lägg upp ny cup på webben Fyll i uppgifter om Cupens namn, första speldatumet, användarnamn/lösenords

Läs mer

ENTRÉ DOKUMENTHANTERING...

ENTRÉ DOKUMENTHANTERING... Entré Innehåll ENTRÉ DOKUMENTHANTERING... - 2 - Starta Dokumenthantering... - 3 - Lägga till dokument via frågeguide... - 4 - Frågeguiden... - 5 - Lägga till dokument manuellt... - 7 - Lägg till fil...

Läs mer

SoftOne XE. Produktnyheter. Mars 2013. SoftOne Sverige AB Sveavägen 63 102 34 Stockholm 0771-55 69 00 www.softone.se

SoftOne XE. Produktnyheter. Mars 2013. SoftOne Sverige AB Sveavägen 63 102 34 Stockholm 0771-55 69 00 www.softone.se SoftOne XE Produktnyheter Mars 2013 SoftOne Sverige AB Sveavägen 63 102 34 Stockholm 0771-55 69 00 www.softone.se Nyheter mars 2013 EKONOMI Import av kunder och kundfakturor via modulen XE Connect Modulen

Läs mer

Handbok. Handledning för administratör/-kontoinnehavare. Steg-för-steg-guide för att komma igång med ditt nya tidsredovisningssystem

Handbok. Handledning för administratör/-kontoinnehavare. Steg-för-steg-guide för att komma igång med ditt nya tidsredovisningssystem Handbok Handledning för administratör/-kontoinnehavare Steg-för-steg-guide för att komma igång med ditt nya tidsredovisningssystem Introduktion Tidsedel vänder sig till företag och företagare i byggbranschen.

Läs mer

Bästa scoutföräldrar!

Bästa scoutföräldrar! Bästa scoutföräldrar! Under 2014 har Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter ry uppdaterat sitt medlemsregister. Det nya medlemsregistret heter Kuksa. Alla kårens medlemmar finns inskrivna i registret.

Läs mer

Att skicka fakturor. Fördjupning till dig som ska använda bankens fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor via e-bokföring

Att skicka fakturor. Fördjupning till dig som ska använda bankens fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor via e-bokföring Att skicka fakturor Fördjupning till dig som ska använda bankens fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor via e-bokföring Välkommen! Genom att skicka kundfakturor via banken kan du och ditt företag

Läs mer

Collection Service Mottagarinformation

Collection Service Mottagarinformation Motsvarande vägledningar för vänstermeny hittar du längre ner i dokumentet Allmänt Mottagarinformation användes vid utskrift av fakturor via Collection Service. Grunduppgifter är den fasta text som skrivs

Läs mer

Testa gratis i 15 dagar

Testa gratis i 15 dagar Testa gratis i 15 dagar Innehåll 1. Kom igång 3 1.1 Logga in 3 1.2 Registrera ny användare 3 1.3 Verifikation 3 1.4 Börja använda IQ Pager 3 1.6 Logga ut 3 1.7 Glömt lösenord 4 2. Skapa 5 2.1 Skapa Pager

Läs mer

Statens Controllerutbildning

Statens Controllerutbildning Statens Controllerutbildning 2007 Återkoppling Omvärlden Controllerrollen Analys och användning av resultat Förändringsarbete Verktyg och metoder Kvalificerad utbildning i verksamhetsstyrning E konomistyrningsverket

Läs mer

På följande sidor återfinns en kort dokumentation som beskriver några användbara programfunktioner.

På följande sidor återfinns en kort dokumentation som beskriver några användbara programfunktioner. RengöringsSystemet V4 På följande sidor återfinns en kort dokumentation som beskriver några användbara programfunktioner. Översikt över innehåll i bifogad dokumentation: Visa / Visa ej flikar/knappar i

Läs mer

Microsoft. Access 2007. Grundkurs. www.databok.se

Microsoft. Access 2007. Grundkurs. www.databok.se Microsoft Access 2007 Grundkurs www.databok.se Innehållsförteckning 1 Börja arbeta med Access... 1 Vad är en databas?... 1 Starta Access 2007... 1 Skapa en ny databas... 2 Skärmbilden, arbetsytan och deras

Läs mer

Snabbguide till Moodle

Snabbguide till Moodle Snabbguide till Moodle 1. GUIDER... 1 2. BÖRJA ANVÄNDA MOODLE: LOGGA IN I OCH GRUNDA EN KURS I MOODLE... 1 3. KURSSIDANS STRUKTUR OCH INSTÄLLNINGAR... 2 3.1 VÄLJ SPRÅK OCH AKTIVERA REDIGERING-KNAPPEN...

Läs mer

Aditro Our focus benefits yours News 2013 Strategic hr

Aditro Our focus benefits yours News 2013 Strategic hr Aditro Our focus benefits yours News 2013 Strategic hr Kurs Lönerevision Anställningsbevakning 28/10/2013 Copyright Aditro. All rights reserved. 1 Agenda» Allmänt om nyheter i Personec hr under 2013» Genomgång

Läs mer

Introduktion till SveaWebPay INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Introduktion till SveaWebPay INNEHÅLLSFÖRTECKNING Introduktion till SveaWebPay Detta dokument beskriver det du behöver veta för att smidigt komma igång med betalningar via SveaWebPay. Ett ytterligare syfte med dokumentet är att ge en god bild över vilka

Läs mer

5.3.4261.5. Bifoga foto i mobilen. Nya möjligheter för utskrift från Windows. RemoteX (/)

5.3.4261.5. Bifoga foto i mobilen. Nya möjligheter för utskrift från Windows. RemoteX (/) RemoteX (/) 5.3.4261.5 Bifoga foto i mobilen Nu kan du via arbetsordersidan bifoga en fil, såsom ett foto, en film eller annat. Funktionen fungerar endast på nyare telefoner och vilka filer som kan bifogas

Läs mer

THE AMAZING ACADEMY. Välkommen till ett nytt år med spännande utbildning!

THE AMAZING ACADEMY. Välkommen till ett nytt år med spännande utbildning! THE AMAZING ACADEMY KURSER JAN-MAR 2013 Genom vår akademi erbjuder vi kurser och seminarier så att du och din organisation kan komma igång med sociala medier på allvar. Kurserna genomförs antingen på plats

Läs mer

KAPITEL 8 MEDLEMSHANTERING, HEMSIDA OCH E- POST

KAPITEL 8 MEDLEMSHANTERING, HEMSIDA OCH E- POST KAPITEL 8 MEDLEMSHANTERING, HEMSIDA OCH E- POST Medlemshantering Hemsida och e-post Loggor, visitkort och grafisk praxis Bilagor - förteckning 8-1 8-4 8-6 8-7 Handbok för RFSL:s avdelningar, kapitlet är

Läs mer

Utforska nya versionen av HelpDesk! HelpDesk 3.4. www.artologik.com. Fler finesser, mer kontroll, men fortfarande lika lätt att använda!

Utforska nya versionen av HelpDesk! HelpDesk 3.4. www.artologik.com. Fler finesser, mer kontroll, men fortfarande lika lätt att använda! Glöm alla minneslappar och borttappade ärenden. HelpDesk effektiviserar supporten! HelpDesk 3.4 www.artologik.com Utforska nya versionen av HelpDesk! Fler finesser, mer kontroll, men fortfarande lika lätt

Läs mer

Uppdaterad 2010-05-11. Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef

Uppdaterad 2010-05-11. Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef Uppdaterad 2010-05-11 Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef 1 Innehållsförteckning Handläggarens roll och ansvarsuppgifter... 3 Närmaste chefs roll och ansvarsuppgifter... 3 Praktisk handläggning

Läs mer

Minikurs Ekonomitips och användbara rapporter

Minikurs Ekonomitips och användbara rapporter Minikurs Ekonomitips och användbara rapporter Föreläsare: Örjan Brolin och Stefan Hylenius, (i Jönköping föreläser Claes Groening) I denna minikurs får du ta del av ett antal ekonomirelaterade tips. Vi

Läs mer

Introduktion. Pacsoft Online 2015-01-30

Introduktion. Pacsoft Online 2015-01-30 Introduktion Pacsoft Online 2015-01-30 2 Innehåll 1 Introduktion till Pacsoft Onlines användargränssnitt... 3 1.1 Grundläggande navigering... 3 1.2 Sökning efter information... 4 1.3 Inmatning av uppgifter...

Läs mer

STYR FÖRETAGET FRÅN RATTEN Mobilt GPS-system för minskad administration och snabbare fakturering

STYR FÖRETAGET FRÅN RATTEN Mobilt GPS-system för minskad administration och snabbare fakturering STYR FÖRETAGET FRÅN RATTEN Mobilt GPS-system för minskad administration och snabbare fakturering UTNYTTJA ARBETSDAGEN MAXIMALT Med ett bra och enkelt system är administrationen redan klar när du parkerar

Läs mer

BgMax Bankgiro Inbetalningar

BgMax Bankgiro Inbetalningar BgMax Bankgiro Inbetalningar Innehåll BANKGIRO INBETALNINGAR - NYTT FILFORMAT FÖR BANKGIROT INBETALNINGAR... 3 INSTÄLLNINGAR... 3 Kundnummer för okända betalningar... 4 Förvalt betalningssätt... 5 Startvärde...

Läs mer

18. Skriva ut inbetalningskort

18. Skriva ut inbetalningskort 18. Skriva ut inbetalningskort version 2007-04-23 18.1 18. Skriva ut inbetalningskort Snabbguide se sid 18.12 Den här dokumentationen beskriver hur man skriver ut inbetalningskort från SPFs medlemsregister

Läs mer

Nyheter i KeyDesign & DoorDesign version 1.12

Nyheter i KeyDesign & DoorDesign version 1.12 Sidan 1 av 7 2013-12-01 Nyheter i KeyDesign & DoorDesign version 1.12 Nu finns nya versioner av KeyDesign och DoorDesign tillgängliga på www.doordesign.se Detta dokument kommenterar - nya och ändrade programfunktioner

Läs mer

Lärarhögskolan i Stockholm Högskoleförvaltningen Högskoleledningens kansli Magnus Mörck/Katharina Soffronow 08-737 95 76 Katharina.Soffronow@lhs.

Lärarhögskolan i Stockholm Högskoleförvaltningen Högskoleledningens kansli Magnus Mörck/Katharina Soffronow 08-737 95 76 Katharina.Soffronow@lhs. Lärarhögskolan i Stockholm Högskoleförvaltningen Högskoleledningens kansli Magnus Mörck/Katharina Soffronow 08-737 95 76 Katharina.Soffronow@lhs.se Ärendetyp Datum 2007-01-04 1(6) Elementär Websurveyandvänding

Läs mer