Utbildningsprogram Hösten 2007

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utbildningsprogram Hösten 2007"

Transkript

1 För organisationer med visioner Utbildningsprogram Hösten 2007 MySoft AB Adress: Liljeholmsvägen 28 Postadress: Stockholm Vx +46(0) Fax: +46(0) Mail: Webb

2 UTBILDNINGSPROGRAM Allmänt I katalogen finner du de utbildningar vi har för avsikt att genomföra hösten 2007, av dessa är en del planerade i tid. De andra bokas in som öppna/egna vid efterfrågan. Standardutbildningar Utbildningarna är Standardutbildningar. Det innebär att det som används under utbildningen är MySofts standardprogram utan några kundanpassningar. Utbildningarna genomförs som Öppna utbildningar, vilket innebär att användare från olika kunder möts vid utbildningstillfället. Utbildningar som bokas vid efterfrågan kan genomföras som öppna eller egna. För en öppen utbildning behövs 4 deltagare. MySoft informerar då om dessa utbildningar till övriga kunder för att få ihop antal deltagare. Anmälan Anmälan till utbildningarna görs via e-post till Vi ber dig uppge namn på din organisation, önskad utbildning, deltagarens namn och e-postadress. Önskas en utbildning med deltagare endast från den egna organisationen, eller har din organisation behov av andra/ytterligare utbildningar eller utbildning vid annan tidpunkt ber vi dig kontakta utbildningsansvarig Carola Törqvist, eller Frågor/Synpunkter/Idéer Har du frågor/synpunkter eller idéer som rör utbildningar ber vi dig kontakta Carola Törqvist. Utbildningsplats Utbildningarna genomförs i MySofts utbildningslokal Liljeholmsvägen 28, 6tr. Avbokningsregler Byte av deltagare inom en och samma utbildning ingen extra avgift. Vid sjukdom eller force majeure debiteras full avgift platsen kan dock utnyttjas vid först lämpliga likartade utbildningstillfälle. Avbokning tidigare än 4 veckor före utbildningen, ingen avgift debiteras. Avbokning tidigare än 14 dagar före utbildningen, 30 % av avgiften debiteras. Avbokning senast 2 dagar före utbildningen, 60 % av avgiften debiteras. Avbokning dagen före utbildningen eller utebliven närvaro, 100 % av avgiften debiteras. MySoft Utbildningar Hösten 2007 Telefon Sidan 2 av 34

3 UTBILDNINGSKOSTNAD Öppna utbildningar med deltagare från olika kunder Heldag (9.00 ca.16.00) 2 800: -/utbildningsdag och person Halvdag ( ) 1 450: -/utbildningsdag och person Crystalutbildning heldag 9.00 ca : -/utbildningsdag och person Crystalutbildning halvdag : -/utbildningsdag och person 2h-seminarie 1 000: -/per person I standardutbildningar ingår standarddokumentation. Workshop Ärende-/Kampanjmodul Dokumentation ingår inte : -/per person För enskild kund 1 4 deltagare : -/dag 5 8 deltagare : -/dag Önskas utbildning på eget data och/eller anpassad dokumentation tillkommer kostnad för detta. Avgifter faktureras efter genomförd utbildning. TYP AV UTBILDNING Grundutbildningar (GU) Grundutbildningar vänder sig till dig som är nyanställd, redan gått liknande utbildning och önskar en noggrann repetition av hela utbildningen men även till dig som önskar en god kunskap om vilka möjligheter modulen ger. Fortbildningsutbildningar/Seminarier (FB) Fortbildningsutbildningar/seminarier vänder sig till de användare som önskar fördjupad genomgång av aktuell rutin. Dessa utbildningar/seminarier är mer teoretiska än grundutbildningarna. Angående Chefsutbildning se sid. 35. Repetitionsutbildningar (RE) Repetitionsutbildningar vänder sig till dig som arbetat i MySoft en tid och upplever att du kan en hel del men även ser att det finns sådant du glömt eller inte fått grepp om. Speciellt viktigt är att du, som till stor del är upplärd av kollegor, ges möjlighet att delta vid repetitionsutbildningar. Workshops (WS) Workshops lämpar sig för kunder som inte riktigt kommit igång trots att man köpt modulen/rutinen. et är att man under några timmar ska få möjlighet att se hur man kan använda verktyget på ett funktionellt sätt. För kunder som funderar på att köpa är detta ett ypperligt tillfälle att få se vilka möjligheter modulen/rutinen erbjuder. MySoft Utbildningar Hösten 2007 Telefon Sidan 3 av 34

4 I TID INPLANERADE UTBILDNINGAR HÖSTEN 2007 För exakta datum se utbildningskatalogen under respektive utbildning. Vecka GU Grundutbildningar Introduktion X X Rapportcenter X Medlem 1 Medlemshantering X Faktura/Reskontra 1 Medlem X Faktura/Reskontra 2 Kurs X Crystal 1 X X Utbildning för systemansvariga X X FB Fortbildningsutbildningar Medlem 6 - Årsskiftesrutiner X Faktura/Reskontra 3 Autogiro X Faktura/Reskontra 4 Reskontra X Insamling 2 - Urval X Crystal 2 X Crystal 3 X X Crystal 4 Skapa egna X X RE Repetitionsutbildningar Introduktion Medlem 1 Medlemshantering Kursmodulen Grund + Forts Faktura/Reskontra 1 Medlem Faktura/Reskontra 2 Kurs X X X X X Höst lov MySoft Utbildningar Hösten 2007 Telefon Sidan 4 av 34

5 Innehållsförteckning utbildningar per modul INTRODUKTION I MYSOFT... 7 Grundutbildning... 7 Introduktionsutbildning... 7 Rapportcenter... 7 Repetitionsutbildning...8 Introduktionsutbildning... 8 MEDLEMSMODULEN... 9 Grundutbildning... 9 Medlemsmodulen 1 Medlemshantering... 9 Fortbildningsutbildning/seminarier... 9 Medlemsmodulen 2 Specialavtal... 9 Medlemsmodulen 3 Kommitté/uppdrag Medlemsmodulen 4 SPAR adressuppdatering Medlemsmodulen 5 Rapporter Medlemsmodulen 6 Årsskiftesrutiner Repetitionsutbildning Medlemsmodulen 1 Medlemshantering KURSMODULEN...13 Grundutbildning...13 Kursmodulen 1 Grunder i Kursmodulen Fortbildningsutbildning/seminarier Kursmodulen 2 Fördjupning i Kursmodulen Kursmodulen 3 Hotelladministration Repetitionsutbildning Kursmodulen Kursmodulen Grunder + Fördjupning INSAMLINGSMODULEN...15 Grundutbildning...15 Insamlingsmodulen 1 Insamlingsmodulen exkl. urval Fortbildningsutbildning/seminarier Insamlingsmodulen 2 Urval Insamlingsmodulen 3 Rapporter Insamlingsmodulen 4 Minne/Högtid Insamlingsmodulen 5 Möjligheter med RFM-analys Insamlingsmodulen 6 Fadder Repetitionsutbildning Insamlingsmodulen 1 Insamlingsmodulen exkl. urval FAKTURA/RESKONTRAMODULEN...19 Grundutbildning...19 Faktura/Reskontra Modulen 1 Fakturering Medlem Faktura/Reskontra Modulen 2 Fakturering Kurs Fortbildningsutbildning/seminarier Faktura/Reskontra Modulen 3 Fullmakter/Autogiro Faktura/Reskontra Modulen 4 Reskontrahantering MySoft Utbildningar Hösten 2007 Telefon Sidan 5 av 34

6 Faktura/Reskontra Modulen 5 Rapporter Repetitionsutbildning Faktura/Reskontra Modulen 1 Fakturering Medlem Faktura/Reskontra Modulen 2 Fakturering Kurs KONTAKTSTÖD...23 Grundutbildning...23 Kontaktstöd ÄRENDEMODULEN...24 Grundutbildning...24 Ärendemodulen 1 Ärendehantering Repetitionsutbildning Ärendemodulen 1 Ärendehantering Workshops Ärendemodulen Möjligheter med Kontaktstöd/Ärendemodulen KAMPANJMODULEN...26 Grundutbildning...26 Kampanjmodulen 1 Kampanjmodulen Workshops Kampanjmodulen Möjligheter i Kampanjmodulen VÄRVNINGSMODULEN...27 Grundutbildning...27 Värvningsmodulen VARUFÖRSÄLJNINGSMODULEN...27 Grundutbildning...27 Varuförsäljningsmodulen CRYSTAL REPORTS...28 Grundutbildning...28 Crystal Reports Fortbildningsutbildning/seminarier Crystal Reports Crystal Reports Crystal 4 Skapa rapporter till den egna organisationen REGISTERVÅRD...31 Registervård hos kund UTBILDNING FÖR SYSTEMANSVARIGA...32 Grundutbildning...32 Utbildning för systemansvariga CHEFSUTBILDNING...33 Fortbildningsutbildning/seminarier Chefsutbildning Medlemsorganisationer Chefsutbildning Insamlingsorganisationer MySoft Utbildningar Hösten 2007 Telefon Sidan 6 av 34

7 INTRODUKTION I MYSOFT Grundutbildning Introduktionsutbildning Utbildningen riktar sig till: Samtliga nya användare av MySoft. För att delta i övriga utbildningar krävs denna utbildning eller motsvarande kunskaper. Deltagarna ska få en översikt över hur MySoft är uppbyggt och förståelse för sambandet mellan de centrala skärmbilderna. Under utbildningen ska deltagarna även få kunskap om hur man använder ikoner och funktionstangenter, hur man registrerar personer, olika sätt att söka i registren samt hur man tar ut rapporter ur systemet. Uppbyggnad av MySoft/Skärmbilder Ikoner/Funktionstangenter Registrering/sökfunktioner On-Linedokumentation/rapporter Inga Heldag 6 september eller 20 november Rapportcenter Deltagarna ska under utbildningen få kunskaper om de olika funktionerna i rapportcenter. Redigering av menyn Mappen Egna rapporter Skapa återutskrifter Skapa Preview E-post via Rapportcenter Batchkörning Introduktionsutbildning eller motsvarande kunskaper Halvdag 18 oktober MySoft Utbildningar Hösten 2007 Telefon Sidan 7 av 34

8 Repetitionsutbildning Introduktionsutbildning Deltagarna ska få en repetition av innehållet i Introduktionsutbildningen. De viktigaste tangentkombinationerna Statusfältet Genomgång av olika fält i Person-/Företagsbilden Sök funktioner/specialtecken/kombinationer av specialtecken Frågor/svar/praktik Introduktionsutbildning eller motsvarande kunskaper Halvdag 23 oktober MySoft Utbildningar Hösten 2007 Telefon Sidan 8 av 34

9 MEDLEMSMODULEN Grundutbildning Medlemsmodulen 1 Medlemshantering Deltagarna ska efter utbildningen, i MySoft, kunna registrera och uppdatera medlemsuppgifter och känna till de bakomliggande uppgifter som påverkar medlemskapet och visas i medlemsbilden. Dessutom ska deltagarna få kunskaper i att lägga upp Specialavtal och Kommittéer samt till dem koppla personer. Skapa medlemskap Organisationsstruktur Medlemskategorier Medlemsavgifter Statistik Specialavtal Kommittéer Rapporter Introduktionsutbildning eller motsvarande kunskaper Två heldagar september Fortbildningsutbildning/seminarier Medlemsmodulen 2 Specialavtal Deltagarna ska få idéer och tips på hur man kan använda Specialavtal samt fördjupa sina kunskaper i hur rutinen fungerar. Diskussion om vilka möjligheter rutinen erbjuder Registrering av specialavtal speciellt vad som påverkar faktureringen Registrering av specialavtal per person Historik Fakturering av specialavtal Rapporter specialavtal Medlemsmodulen 1 eller motsvarande kunskaper Halvdag bokas vid efterfrågan MySoft Utbildningar Hösten 2007 Telefon Sidan 9 av 34

10 Medlemsmodulen 3 Kommitté/uppdrag Deltagarna ska få tips, idéer och fördjupande kunskaper i möjligheten att använda funktionen Kommitté och uppdrag. Användningsområden Kommittétyper Uppdragskoder Skapa kommitté Aktiva/passiva personer i kommitté Rapporter Medlemsmodulen 1 eller motsvarande kunskaper Halvdag bokas vid efterfrågan Medlemsmodulen 4 SPAR adressuppdatering Deltagarna ska efter utbildningen kunna exportera och läsa in filer från SPAR samt tolka loggfilen. Inställningar i BASmodulen Registrering i personbilden Exportfil till SPAR för personnummersättning. Personnummersatt fil från SPAR Exportfil till SPAR för adressuppdatering. Inläsningsfil från SPAR Adressuppdaterad loggfil, manuellt efterarbete. Medlemsmodulen 1 eller motsvarande kunskaper Halvdag bokas vid efterfrågan MySoft Utbildningar Hösten 2007 Telefon Sidan 10 av 34

11 Medlemsmodulen 5 Rapporter Deltagarna ska under utbildningen ges möjlighet att gå igenom de viktigaste medlemsrapporterna. Tid kommer att läggas på att diskutera urval och praktik. Genomgång fälten i de viktigaste rapporterna Urval enkla/kombinationer Praktik Medlemsmodulen 1 eller motsvarande kunskaper. Halvdag bokas vid efterfrågan Medlemsmodulen 6 Årsskiftesrutiner Deltagarna ska efter utbildningen känna till och kunna köra de rutiner som krävs för att kunna fakturera medlemsavgifter för Kopiering av medlemsavgifter Ändring av medlemsstatus Justera räknare Upprätta statistik Medlemsmodulen 1 eller motsvarande kunskaper Halvdag 13 november MySoft Utbildningar Hösten 2007 Telefon Sidan 11 av 34

12 Repetitionsutbildning Medlemsmodulen 1 Medlemshantering Deltagarna ska få en repetition av innehållet i Medlemsmodulen. Sammanhang mellan organisationsuppbyggnad och registrering i Medlemsbilden Faktorer i Medlemsbilden som påverkar Faktureringen Faktorer i Specialavtal per person som påverkar Faktureringen Viss fältbeskrivning Informationsfliken Frågor/svar/praktik Medlemsmodulen 1 eller motsvarande kunskaper Heldag 25 oktober MySoft Utbildningar Hösten 2007 Telefon Sidan 12 av 34

13 KURSMODULEN Grundutbildning Kursmodulen 1 Grunder i Kursmodulen Deltagarna ska få kunskaper för att, i MySofts Kursmodul, registrera kurser med kursplats, eventuella tillval, priser etc. De ska även kunna hantera anmälningar, avbokningar och reservplaceringar. Kursstruktur Grunduppgifter för kurs/arrangemang Kursadministration Introduktionsutbildning eller motsvarande kunskaper Två dagar bokas vid efterfrågan Fortbildningsutbildning/seminarier Kursmodulen 2 Fördjupning i Kursmodulen Deltagarna ska under utbildningen få kompletterande kunskaper i kursmodulen i syfte att kunna förenkla sin kursadministration och utöka användandet av modulen. Skapa Arrangemang via kopiering/makulera arrangemang Gruppbokning/ ändra gruppbokning till namngivna deltagare Boka hel kurs åt beställare Rapporter Kursmodulen 1 eller motsvarande kunskaper Heldag bokas vid efterfrågan MySoft Utbildningar Hösten 2007 Telefon Sidan 13 av 34

14 Kursmodulen 3 Hotelladministration Deltagarna ska under utbildningen få kunskaper för att i kunna erbjuda och administrera hotellreservation för deltagare i samband med kurs/arrangemang Hotellregister Skapa hotellrumsreservationer till arrangemang/kurs Hotellbokning för kursdeltagare Kursmodulen 1 eller motsvarande kunskaper Halvdag bokas vid efterfrågan Repetitionsutbildning Kursmodulen Kursmodulen Grunder + Fördjupning Deltagarna ska få en repetition av innehållet i Kursmodulen Grunder + Fördjupning. Grunduppgifter för kurs/arrangemang Kursadministration Fakturering Brevcenter - utskrifter Frågor/svar/praktik Kursmodulen 1 eller motsvarande kunskaper Heldag 15 november MySoft Utbildningar Hösten 2007 Telefon Sidan 14 av 34

15 INSAMLINGSMODULEN Grundutbildning Insamlingsmodulen 1 Insamlingsmodulen exkl. urval Deltagarna ska efter utbildningen ha fått en övergripande kunskap om modulen och dess användningsområde. Modulens användningsområden Insamlingsstruktur Responsregistrering Givaravtal inkl. olika betalsätt Autogirohantering Uppföljning av utskick Välkomst- och tackbrev Översikter från personbilden Introduktionsutbildning eller motsvarande kunskaper Två dagar bokas vid efterfrågan MySoft Utbildningar Hösten 2007 Telefon Sidan 15 av 34

16 Fortbildningsutbildning/seminarier Insamlingsmodulen 2 Urval Deltagarna ska ges kännedom om funktionalitet och de möjligheter modulen erbjuder. De ska kunna genomföra ett urvalsarbete från början till slut. Registrering av urvalstyp Att göra urval och koppla personer till en målgrupp Skapa produktionsposter Skriva ut sändposter Tabellunderhåll Insamlingsmodulen 1 eller motsvarande kunskaper Heldag 11 oktober Insamlingsmodulen 3 Rapporter Deltagarna ska under utbildningen grundligt gå igenom de rapporter som finns i Insamlingsmodulen och se hur olika kombinationer av urval påverkar resultatet. Utbildningen sak även ge inspiration/ge uppslag till rapporter organisationen önskar ta fram/skapa/har behov av och som inte finns i standard Genomgång av urvalsfält i de viktigaste rapportbilderna Urval enkla/kombinationer Etiketter Praktik Insamlingsmodulen 1 eller motsvarande kunskaper Halvdag bokas vid efterfrågan MySoft Utbildningar Hösten 2007 Telefon Sidan 16 av 34

17 Insamlingsmodulen 4 Minne/Högtid Deltagarna ska få kunskaper för att, i MySoft, hantera minnes och högtidsgåvor. Registrera/söka givare och mottagare Definiera högtid/minneshändelse Registrera betalningar Registrera inringda gåvor Utskrift av gåvogram/minnesbrev Betalningsregistrering i Insamlingsmodulen. Halvdag bokas vid efterfrågan Insamlingsmodulen 5 Möjligheter med RFM-analys Utbildningen riktar sig till: Personer inom organisationen som har intresse och behov av att följa upp och analysera givare/gåvor. Deltagaren ska få en förståelse kring hur RFM-analysen fungerar samt hur man kan använda funktionen både för analys samt urval för utskick. Värden analysen grundar sig på En och tvådimensionell analys En och tvådimensionell analys på temporärdata Urval baserade på RFM-analysen Introduktionsutbildning eller motsvarande kunskaper Halvdag bokas vid efterfrågan MySoft Utbildningar Hösten 2007 Telefon Sidan 17 av 34

18 Insamlingsmodulen 6 Fadder Utbildningen riktar sig till: Personer inom organisationen som har intresse och behov av att följa upp och analys. Deltagaren ska få en förståelse kring hur RFM-analysen fungerar samt hur man kan använda funktionen både för analys samt urval för utskick. Värden analysen grundar sig på En och tvådimensionell analys En och tvådimensionell analys på temporärdata Urval baserade på RFM-analysen Introduktionsutbildning eller motsvarande kunskaper Halvdag bokas vid förfrågan Repetitionsutbildning Insamlingsmodulen 1 Insamlingsmodulen exkl. urval Deltagarna ska få en repetition av innehållet i Insamlingsmodulen. Betalningshantering Givaravtalshantering Tackbrev Välkomstbrev Frågor/svar/praktik Övrigt enligt deltagarnas önskemål Insamlingsmodulen 1 eller motsvarande kunskaper Heldag bokas vid efterfrågan MySoft Utbildningar Hösten 2007 Telefon Sidan 18 av 34

19 FAKTURA/RESKONTRAMODULEN Grundutbildning Faktura/Reskontra Modulen 1 Fakturering Medlem Deltagarna ska efter utbildning känna till och kunna använda sig av olika fakturerings och påminnelserutiner som finns i MySoft. De ska även veta hur man krediterar hela eller del av en faktura, kunna hantera programmet för betalningsregistrering samt känna till de vanligaste rapporterna. Skapa fakturaunderlag Ändra/makulera fakturaunderlag Fakturautskrift Loggar/journaler Kreditering Betalningsregistrering/reskontra Påminnelser Introduktionsutbildning eller motsvarande kunskaper Två heldagar september Faktura/Reskontra Modulen 2 Fakturering Kurs Deltagarna ska efter utbildning känna till och kunna använda sig av olika fakturerings och påminnelserutiner som finns i MySoft. De ska även veta hur man krediterar hela eller del av en faktura, kunna hantera programmet för betalningsregistrering samt känna till de vanligaste rapporterna. Skapa fakturaunderlag Ändra/makulera fakturaunderlag Fakturautskrift Loggar/journaler Kreditering Betalningsregistrering/reskontra Påminnelser Introduktionsutbildning eller motsvarande kunskaper Två heldagar 6 7 november MySoft Utbildningar Hösten 2007 Telefon Sidan 19 av 34

20 Fortbildningsutbildning/seminarier Faktura/Reskontra Modulen 3 Fullmakter/Autogiro Deltagarna ska efter utbildning kunna registrera/makulera fullmakter även för Annan betalare. De ska även ha följt en Autogirofakturering och fått information om hur kan hantera personer som övergår från Autogiro till Postgiro som betalsätt. Registrera/makulera fullmakter Annan betalare för autogiro Generera fullmakter Fakturera autogiro underlag, fakturautskrift Generera Autogirotransaktioner Byte av betalsätt Återrapportering av fullmaktsfil Faktura/Reskontra Modulen 1,2 eller motsvarande kunskaper från annan modul Halvdag 4 oktober Faktura/Reskontra Modulen 4 Reskontrahantering Deltagarna ska under seminariet få fördjupade kunskaper i reskontrahantering. Reskontrabilden förståelse och sökningar Manuella Inbetalningar fakturerat belopp/underbetalning/överbetalning Krediteringar hela resp. delar av betalda/obetalda fakturor Förskott/justeringar Utbetalningar kredit och förskott/möjlighet att dra av öppen kredit vid fakturering Sökning i ändring av fakturaunderlag hantering av funna poster Vissa inställningar i Basmodulen Faktura/Reskontra Modulen 1,2 eller motsvarande kunskaper från annan modul Heldag 16 oktober MySoft Utbildningar Hösten 2007 Telefon Sidan 20 av 34

21 Faktura/Reskontra Modulen 5 Rapporter Deltagarna ska under utbildningen ges möjlighet att få förklarat vad de viktigaste rapporterna i faktura/reskontramodulen kan användas till. Tid kommer att läggas på att diskutera urval och praktik. Genomgång fälten i de viktigaste rapporterna Urval enkla/kombinationer Praktik Faktura/Reskontra Modulen 1,2 eller motsvarande kunskaper från annan modul Halvdag bokas vid efterfrågan Repetitionsutbildning Faktura/Reskontra Modulen 1 Fakturering Medlem Deltagarna ska få en repetition av innehållet i Faktura/Reskontramodulen. Registrering i Medlem som påverkar faktureringen Fakturaunderlag/ändra fakturaunderlag Fakturautskrift Krediteringar Betalningsregistrering/reskontra Påminnelser Frågor/svar/praktik Faktura/Reskontra Modulen 1 eller motsvarande kunskaper Heldag 9 oktober MySoft Utbildningar Hösten 2007 Telefon Sidan 21 av 34

22 Faktura/Reskontra Modulen 2 Fakturering Kurs Deltagarna ska få en repetition av innehållet i Faktura/Reskontramodulen. Registrering i Kurs som påverkar faktureringen Fakturaunderlag/ändra fakturaunderlag Fakturautskrift Krediteringar Betalningsregistrering/reskontra Påminnelser Frågor/svar/praktik Faktura/Reskontra Modulen 2 eller motsvarande kunskaper Heldag 8 november MySoft Utbildningar Hösten 2007 Telefon Sidan 22 av 34

23 KONTAKTSTÖD Grundutbildning Kontaktstöd 1 Deltagarna ska efter utbildningen ha fått kunskap om MySofts kontaktstödsfunktioner och dess olika användningsområden samt fått förståelse för dess möjligheter såväl teoretiskt som praktiskt. Olika kontaktstödsfunktionernas användning Händelsetyper Registrera en händelse Använda Att Göra Listan Grupputskick via e-post kombinerat med adressetiketter Introduktionsutbildning eller motsvarande kunskaper Halvdag bokas vid efterfrågan MySoft Utbildningar Hösten 2007 Telefon Sidan 23 av 34

24 ÄRENDEMODULEN Grundutbildning Ärendemodulen 1 Ärendehantering Deltagarna ska få kunskap om hur man med hjälp av Ärendehanteringsmodulen kan dokumentera sin kommunikation med medlemmar i syfte att få en bättre översikt och kontroll över ärenden i organisationen. Ärende/händelsemodulens uppbyggnad Sambanden mellan de centrala skärmbilderna i modulen Ärende och händelseregistrering Grundinställningar Rapporter Praktik Introduktionsutbildning eller motsvarande kunskaper. Heldag bokas vid efterfrågan Repetitionsutbildning Ärendemodulen 1 Ärendehantering Deltagarna ska få en repetition av innehållet i Ärendemodulen. Modulens uppbyggnad Ärende och händelseregistrering Rapporter Praktik Frågor/svar/praktik Ärendemodulen 1 eller motsvarande kunskaper Halvdag bokas vid efterfrågan MySoft Utbildningar Hösten 2007 Telefon Sidan 24 av 34

25 Workshops Ärendemodulen Möjligheter med Kontaktstöd/Ärendemodulen Under denna Workshop kommer deltagarna att få hjälp att se möjligheterna i ett verktyg som många kunder redan har men inte använder fullt ut. Koppla information från händelse och ärendebilden direkt till ett Word-dokument Massutskick Alternativ tillämpningar av MySoft kontaktstöd och Ärendehantering Introduktionsutbildning eller motsvarande kunskaper Halvdag bokas vid efterfrågan MySoft Utbildningar Hösten 2007 Telefon Sidan 25 av 34

26 KAMPANJMODULEN Grundutbildning Kampanjmodulen 1 Kampanjmodulen Deltagarna ska ges kännedom om funktionalitet och de möjligheter modulen erbjuder. De ska dessutom kunna genomföra enkla kampanjer från början till slut. Modulens användningsområde Kampanjstruktur Registrering av urvalstyp Urval och koppla personer till en målgrupp Skapa produktionsposter Responsregistrering Uppföljning av aktiviteter Introduktionsutbildning eller motsvarande kunskaper Heldag bokas vid efterfrågan Workshops Kampanjmodulen Möjligheter i Kampanjmodulen Under denna Workshop kommer deltagarna att få hjälp att se vilka möjligheter Kampanjmodulen kan erbjuda. Modulens användningsområde Kampanjstruktur Följa hur man gör en enkel kampanj från början till slut. Introduktionsutbildning eller motsvarande kunskaper Halvdag bokas vid efterfrågan MySoft Utbildningar Hösten 2007 Telefon Sidan 26 av 34

27 VÄRVNINGSMODULEN Grundutbildning Värvningsmodulen 1 Deltagarna ska få kunskaper för att, i MySoft, kunna arbeta med personer som värvar nya medlemmar/givaravtal/specialavtal (prenumerationer). De ska även kunna hantera premier och rapportering. Registrering av värvare Definiera premier Värvarens premieönskemål Registrera medlemskap/givaravtal/specialavtal med värvarens id Godkänna värvningar Uppdatering/utbetalning av premier Rapporter Introduktionsutbildning eller motsvarande kunskaper Halvdag bokas vid efterfrågan VARUFÖRSÄLJNINGSMODULEN Grundutbildning Varuförsäljningsmodulen 1 Deltagarna ska efter utbildningen känna till alla rutiner från att registrera ett varuregister till att fakturera en köpt vara. Registrera varuregister Registrera varuförsäljning Registrera order Fakturering (Inbetalningar/Reskontra) Rapporter Introduktionsutbildning eller motsvarande kunskaper Halvdag heldag när Inbetalningar/Reskontra ska ingå. Bokas vid efterfrågan. MySoft Utbildningar Hösten 2007 Telefon Sidan 27 av 34

28 CRYSTAL REPORTS Grundutbildning Crystal Reports 1 Efter utbildningen ska deltagarna kunna skapa rapporter som presenterar önskad information från databasen och presenterar den på ett professionellt sätt. De ska även få kunskaper för att kunna använda flera olika rapporttyper och göra urval, grupperingar, deltotaler, totaler samt infoga text och bilder Urval Sortering och gruppering Summeringar och totaler Specialfält Rapportdesign Introduktionsutbildning eller motsvarande kunskaper Heldag 2 oktober eller 4 december Pris 3 500: /person MySoft Utbildningar Hösten 2007 Telefon Sidan 28 av 34

29 Fortbildningsutbildning/seminarier Crystal Reports 2 Efter genomförd utbildning skall deltagarna ha fördjupad kunskap i verktyget Crystal Reports. De skall kunna utöka de befintliga MySoft rapporterna, både med önskade fält ur databasen och fält baserade på parametrar och formler. Deltagarna skall även ges kunskap om hur man med olika villkor kan formatera fält, rader och grupper. Repetition Crystal Reports Grundläggande MySoft databaskunskap Standardfunktioner i Crystal Reports Villkorsformatering Parameterhantering Summeringar Korstabeller Crystal Reports 1 samt praktik Heldag 27 september Pris 3 500: /person Crystal Reports 3 Efter genomförd utbildning skall deltagarna ha fördjupad kunskap i hur MySoft s databas är uppbyggd och hur tabellerna hör samman. Deltagarna skall kunna koppla samman tabeller och skapa rapporter direkt mot databasen. De skall även kunna hantera SQL urval i rapporterna. Subrapporter SQL-urval SQL-tabellkopplingar Crystal Reports 2 samt praktik Heldag 20 september eller 22 november Pris 3 500: /person MySoft Utbildningar Hösten 2007 Telefon Sidan 29 av 34

30 Crystal 4 Skapa rapporter till den egna organisationen grupp Höstens tillfälle för kunder som med hjälp av egna piper/behov önskar skapa rapporter till organisationen med en kompetent MySoft konsult som hjälp. Till kurstillfället ska deltagarna ta med egna piper och underlag till de rapporter han/hon under dagen önskar skapa men på grund av t.ex. osäkerhet eller bristande tid inte gjort. Under arbetsdagen finns konsult från MySoft som hjälp för personligt stöd. Crystal Reports 1 eller motsvarande kunskaper Halvdag 25 september eller 11 december Pris 1 800: /person MySoft Utbildningar Hösten 2007 Telefon Sidan 30 av 34

31 REGISTERVÅRD Registervård hos kund Utbildningen riktar sig till: Registeransvariga i MySoft Deltagarna ska ges en insikt i vikten av att lära känna sitt register och få metoder för att upprätthålla god kvalité i sina data. Kundspecifik dokumentation upprättas under genomgången. Diskussion kring begreppet registervård Genomgång av egna data t.ex. Sökningar för att finna felregistreringar Lämpliga sökningar innan fakturering Inställningar som kan minska antal felregistreringar Info om rutinerna Postnummeruppdatering om SPAR Information om Databas-tuning Heldag planeras i samråd med aktuell kund Pris inkl. dokumentation : /dag MySoft Utbildningar Hösten 2007 Telefon Sidan 31 av 34

32 UTBILDNING FÖR SYSTEMANSVARIGA Grundutbildning Utbildning för systemansvariga Utbildningen riktar sig till: Personer som ska ha huvudansvaret för MySoft, vad gäller den interna administrationen. Deltagarna ska efter utbildningen känna till hur man lägger upp nya användare, definierar åtkomsträttigheter och redigerar i menyer. De ska dessutom ha kunskap om de vanligaste underhållsmenyerna och rutinerna i Basmodulen. Innehåll/genomförande Under utbildningen görs en genomgång av de viktigaste delarna i MySoft administration system, t.ex. hur man lägger upp användare i systemet, samt möjligheterna att redigera menyernas utseende. Vi går även kortfattat igenom flertalet av menyerna i Basmodulen, och går djupare in på de delar som används mest. Denna utbildning är teoretisk, då många av avsnitten berör sådant som ställs in en gång för alla vid installationen och därefter inte ändras. Heldag 13 september eller 27 november MySoft Utbildningar Hösten 2007 Telefon Sidan 32 av 34

33 CHEFSUTBILDNING Fortbildningsutbildning/seminarier Chefsutbildning Medlemsorganisationer Utbildningen riktar sig till: Chef och verksamhetsansvarig på olika nivåer i medlemsorganisationer Utbildningens mål är att ge dig som chef eller verksamhetsansvarig kunskap och idéer om hur organisationen kan spara kostnader, och hur MySoft kan användas som verktyg för att rekrytera och behålla medlemmar genom effektivare marknadsföring och ökad medlemsnytta. Vi visar bredden av systemet och du får därmed en möjlighet att hitta områden där verksamheten kan effektiviseras. Du kommer att få en översiktlig genomgång av de olika programmodulerna i MySoft. Tyngdpunkten läggs på webbfunktioner, portal, adressurval och kontaktstöd/ ärendehantering. Vi visar t ex hur man kan arbeta med avancerade urvalsfunktioner för att göra kostnadseffektiva kampanjer mot olika målgrupper och därmed öka intäkter/spara kostnader. Med erfarenhet från många typer av organisationer har MySoft kunskap om förbättringar av kansliverksamhetens arbetsprocesser. Vi går igenom hur ett sådant arbete kan bedrivas. Inga Heldag planeras i samråd med aktuell kund Pris 3 500: /person MySoft Utbildningar Hösten 2007 Telefon Sidan 33 av 34

Pyramidutbildning. Schemalagda utbildningar Företagsanpassade utbildningar Fördjupningsutbildning I Pyramid Business Studio

Pyramidutbildning. Schemalagda utbildningar Företagsanpassade utbildningar Fördjupningsutbildning I Pyramid Business Studio Pyramidutbildning Schemalagda utbildningar Företagsanpassade utbildningar Fördjupningsutbildning I Pyramid Business Studio Det ställs högre och högre krav på oss att hinna mer på kortare tid. Det är viktigare

Läs mer

Aquila Prenumerations-, Medlems- och insamlingssystem

Aquila Prenumerations-, Medlems- och insamlingssystem Mass Marketing Software AB Produktbeskrivning 2.4.4 Sida 1 (60) Aquila Prenumerations-, Medlems- och insamlingssystem Aquila är ett kampanjorienterat system för hantering av prenumerationer, medlemskap

Läs mer

ENTRÉ KUNDREGISTER...

ENTRÉ KUNDREGISTER... Entré INNEHÅLLSFÖRTECKNING ENTRÉ KUNDREGISTER... - 2 - Innehåll i Entré Kundregister... - 2 - Översikt av menysystemet... - 2 - FÖRBEREDANDE ARBETE... - 3 - Sammanfattning - kundhantering... - 3 - Viktigt

Läs mer

Kurskatalog 2015 Boka din kurs på www.agda.se/utbildning

Kurskatalog 2015 Boka din kurs på www.agda.se/utbildning Kurskatalog 2015 Boka din kurs på www.agda.se/utbildning Innehåll rmation... 4 Företagsanpassade kurser... 6 Seminarium Seminarium - Årsrutiner i Agda PS... 7 Seminarium Semesterrutiner i Agda PS... 8

Läs mer

HEMSIDA. Lärgruppsplan IdrottOnline

HEMSIDA. Lärgruppsplan IdrottOnline HEMSIDA IdrottOnline är idrottens nya verktyg för kommunikation och administration. IdrottOnline är svensk idrotts eget verktyg och är byggt utifrån att individ, förening och förbund ska ha ett gemensamt

Läs mer

Medlem & Organisation

Medlem & Organisation STUDIEMATERIAL IT-KUNSKAPER I HJÖRDIS Medlem & Organisation EXCEL 2013 Grunder Äntligen är PRO:s nya medlemssystem redo för sjösättning. PRO har alltid haft ambitionen att ligga i framkant såväl när det

Läs mer

Mamut Business Software. Introduktion. Kompletta CRM-, säljstöd och Internetlösningar

Mamut Business Software. Introduktion. Kompletta CRM-, säljstöd och Internetlösningar Mamut Business Software Introduktion Kompletta CRM-, säljstöd och Internetlösningar Introduktion till Mamut Business Software Kompletta CRM-, säljstödoch Internetlösningar Version: 12.1. Partnr.: MBS.MAN.CRM.121.SE

Läs mer

Introduktion till Mamut Business Software Kompletta CRM-, säljstöd och Internetlösningar

Introduktion till Mamut Business Software Kompletta CRM-, säljstöd och Internetlösningar Introduktion till Mamut Business Software Kompletta CRM-, säljstöd och Internetlösningar Version: 11.1 Partnr.: MBS.MAN.CRM.111.SE I KOMPLETTA CRM-, SÄLJSTÖD OCH INTERNETLÖSNINGAR Producent och distributör:

Läs mer

Utvärdering av Easyresearch

Utvärdering av Easyresearch 2011-12-16 FOKUS: STATISTIK Utvärdering av Easyresearch EKONOMI- OCH STYRNINGSKONTORET Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Resultatsammanfattning... 4 Användare... 4 Användningsområden...

Läs mer

MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR. Utgåva mars 2015

MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR. Utgåva mars 2015 MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR Utgåva 205 Manual 20 INNEHÅLL Allmänt Logga in Nyhet: Logga in från hemsidan Glömt lösenord Lokalavdelningens sida. Ändra uppgifter på lokalavdelning och

Läs mer

STR Service AB. astra Modulen KASSA. Version 1.5. astra 2010 Modulen Kassa, Revision 1.5

STR Service AB. astra Modulen KASSA. Version 1.5. astra 2010 Modulen Kassa, Revision 1.5 STR Service AB astra Modulen KASSA Version 1.5 1 Allmänt om Kassan Syftet med astra Kassa är att skapa ett så enkelt system som möjligt för att hålla ordning på ditt företags kontanta medel samt dina kunders/elevers

Läs mer

Manual Revision: A. Medlemssystem - Föreningssupport.se Version 3.2.8.45

Manual Revision: A. Medlemssystem - Föreningssupport.se Version 3.2.8.45 Manual Revision: A Medlemssystem - Version 3.2.8.45 Innehållsförteckning Allmänt om Medlemssystemet... 5 Funktioner... 5 Systemkrav... 5 Support... 6 Om administrationen... 6 Att tänka på... 6 Om manualen...

Läs mer

Doxcentral 6. Sveriges största webbaserade projektverktyg för dokumenthantering. Användarmanual v.1.2 2013-02-28

Doxcentral 6. Sveriges största webbaserade projektverktyg för dokumenthantering. Användarmanual v.1.2 2013-02-28 Doxcentral 6 Sveriges största webbaserade projektverktyg för dokumenthantering Användarmanual v.. 0-0-8 Välkommen till Doxcentral! Möt Doxcentral - Sveriges bästa system för samordning av dokument och

Läs mer

Mamut Business Software. Introduktion. Kompletta CRM-, säljstöd och Internetlösningar

Mamut Business Software. Introduktion. Kompletta CRM-, säljstöd och Internetlösningar Mamut Business Software Introduktion Kompletta CRM-, säljstöd och Internetlösningar Introduktion till Mamut Business Software Kompletta CRM-, säljstödoch Internetlösningar Version: 12. Partnr.: MBS.MAN.CRM.12.SE

Läs mer

Tieto Education. Tjänstekatalog Tieto Education 2012-2013

Tieto Education. Tjänstekatalog Tieto Education 2012-2013 Tieto Education Tjänstekatalog Tieto Education 2012-2013 Utbildningar och tjänster Tieto Education Utbildningar ligger till grund för kompetensutveckling inom IT-området. Vi genomför schemalagda kurser

Läs mer

Tjänstekatalog Tieto Education

Tjänstekatalog Tieto Education Tjänstekatalog Tieto Education Utbildningar och tjänster Tieto Education Utbildningar ligger till grund för kompetensutveckling inom IT-området. Vi genomför schemalagda kurser och håller kursdagar för

Läs mer

KOM IGÅNG MED DITT FÖRETAG MAMUT STARTAEGET HJÄLPER DIG ATT LYCKAS

KOM IGÅNG MED DITT FÖRETAG MAMUT STARTAEGET HJÄLPER DIG ATT LYCKAS KOM IGÅNG MED DITT FÖRETAG MAMUT STARTAEGET HJÄLPER DIG ATT LYCKAS SIDAN 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 INNEHÅLL INSTALLATIONSGUIDE FUNKTIONSÖVERSIKT STARTAEGET-PORTAL AFFÄRSPLAN KONTAKT ORDER/FAKTURA

Läs mer

Ny version! möjligheter. Viktigt! Installera idag! Nyheter i version 12 De viktigaste uppdateringarna i ditt Mamut-system.

Ny version! möjligheter. Viktigt! Installera idag! Nyheter i version 12 De viktigaste uppdateringarna i ditt Mamut-system. Ny version! Viktig uppdatering av Mamut Business Software INNEHÅLL: Nyheter i version 12 De viktigaste uppdateringarna i ditt Mamut-system. Ger dig nya möjligheter Sida 2-5 Mamut One Nästa generations

Läs mer

// Mamut Business Software Kompletta CRM-, säljstödsoch Internetlösningar

// Mamut Business Software Kompletta CRM-, säljstödsoch Internetlösningar // Mamut Business Software Kompletta CRM-, säljstödsoch Internetlösningar Postadress och distributör: Mamut AB - ett företag i Vismakoncernen Box 7654 103 94 Stockholm Telefon: 08-411 61 90 Fax: 08-566

Läs mer

PwC Academy. Utveckling för ideell sektor Välkommen till vårt utbildnings erbjudande våren 2010

PwC Academy. Utveckling för ideell sektor Välkommen till vårt utbildnings erbjudande våren 2010 PwC Academy Utveckling för ideell sektor Välkommen till vårt utbildnings erbjudande våren 2010 Höj din kompetens öka din effektivitet nå bättre resultat Passa på att lära dig från utbildare som dagligen

Läs mer

TIME. Sju fördelar med TIME

TIME. Sju fördelar med TIME TIME du enkelt din version till att passa nya förhållanden. Du behöver alltså inte betala för mer än du behöver. Med TIME blir tidrapporteringen en rutin som alla snabbt kan lära sig att använda och uppskatta.

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Manual Innehållsförteckning Introduktion till programmet... 4 Möjligheter och begränsningar... 4 Installation... 5 Introduktion... 8 Kom igång... 9 Server & Klient... 11 Användare... 12 Användarinformation...

Läs mer

Reviderad 2014-08-13

Reviderad 2014-08-13 Reviderad 2014-08-13 INNEHÅLL Inledning... 4 Behörighet till Robin... 6 Navigering... 7 Medlem... 8 Sök medlemsuppgifter... 8 Medlemsinformation... 11 Medlemsuppgifter... 11 Avregistrera medlem och återta

Läs mer

Kurser och konsulttjänster

Kurser och konsulttjänster KPA 9061 985 10.05 Kurser och konsulttjänster hösten 2011 våren 2012 kurser seminarier informationsträffar konsulttjänster Innehåll KOMPETENSUTVECKLING MED KPA PENSION...3 FAST KURSUTBUD...4 KAP-KL grundkurs...6

Läs mer

MICS CRM. utan att krångla till det! CRM - Säljstödssystem AGILE IT SVERIGE AB

MICS CRM. utan att krångla till det! CRM - Säljstödssystem AGILE IT SVERIGE AB MICS CRM - Säljstödssystem CRM utan att krångla till det! Marknadens mest logiska system! Företags information Personer på företagen. Händelser, dokument och E-mail på dina företag. All information på

Läs mer

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Detta dokument skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Dokumentet får spridas fritt i

Läs mer

Mamut Enterprise Status/Analys

Mamut Enterprise Status/Analys 0BTilläggsprodukter och Enterprise-utökningar Mamut Business Software Enterprise-utökning Mamut Enterprise Status/Analys I Innehåll Tilläggsprodukter och Enterprise-utökningar... 3 Mamut Enterprise Status/Analys...

Läs mer

Bisnode Akademin Kurser och utbildningar 2013 2014 VI OMVANDLAR DINA FRÅGOR TILL INSIKTER.

Bisnode Akademin Kurser och utbildningar 2013 2014 VI OMVANDLAR DINA FRÅGOR TILL INSIKTER. Bisnode Akademin Kurser och utbildningar 2013 2014 VI OMVANDLAR DINA FRÅGOR TILL INSIKTER. Bisnode Akademin Kurser och utbildningar 2013 2014 När besluten fattas. På Bisnode har vi som ambition att hjälpa

Läs mer

Manual. Brainchild Uthyrning. Version 1.1

Manual. Brainchild Uthyrning. Version 1.1 Manual Brainchild Uthyrning Version 1.1 Innehåll Manual... 1 Innehåll... 2 Inledning... 4 Systemkrav... 4 Installation... 4 Nätverk... 5 Att starta och avsluta... 5 Programmets uppbyggnad... 6 Arkiv...

Läs mer

Vägledning till webbutbildning. De sex värdegrundsprinciperna

Vägledning till webbutbildning. De sex värdegrundsprinciperna Vägledning till webbutbildning De sex värdegrundsprinciperna Version 2, oktober 2012 Innehåll 1. Inledning 3 Presentation av vägledningen 3 Webbaserad utbildning för chefer 3 Mål med utbildningen 4 Vilka

Läs mer