FÖRSTA ÅRET MED NATURVETARNA

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖRSTA ÅRET MED NATURVETARNA"

Transkript

1 2009 FÖRSTA ÅRET MED NATURVETARNA Första året med Naturvetarna 1

2 Naturvetarnas styrelse Madelen Nilsson, ordförande, fysiker och meteorolog Christer Yrjas, vice ordförande,agronom och arbetar på Hushållningssällskapet i Kristianstad Åke Barklund, jägmästare, akademisekreterare och vd för Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien Charlotte Bjelkenkrantz, cytodiagnostiker Ann-Christine Book, dietist på läkemedelsföretaget Fresenius Kabi Tomas Casselgren, meteorolog Erland Ekheden, doktorand på Stockholms universitet Andreas Englund, ekoingenjör som arbetar som verksamhetsledare för MiljöInnivationsTorget vid Jämtlands läns hushållningssällskap Anna Hamilton, studerar på dietistprogrammet i Umeå Mohammed Homman, vd för företaget ViroNova Margareta Jonsson, grundexamen i kemi och arbetar på Södertörns Miljö- och hälsoskyddsförbund, Thérèse Rosklint, medicine licentiatexamen i kardiovaskulär prevention och arbetar på Astra Zeneca, Rhiannon Sanders, disputerat i molekylärbiologi/mikrobiologi i Storbritannien som arbetar som konsult som specialiserar sig på coachning, presentationsteknik och stöd till nystartade företag Dag Westerberg, forskarstudier i ekologisk zoolog och universitetsadjunkt vid Umeå universitetet Ann-Charlotte Wallenhammar, agronom som disputerat i växtpatologi och arbetar som forskningsledare på HS Konsult i Örebro Christine Öberg, går på Stockholms Biovetenskapliga forskarskola Foto: Hans Wassaether Naturvetarnas styrelse, fotograferad på extrakongressen Från vänster: Dag Westerberg, Tomas Casselgren, Thérèse Rosklint, Ann-Charlotte Wallenhammar, Ann-Christine Book, Nilsson, Christer Yrjasm Christine Öberg, Erland Ekheden, Rhiannon Sanders, Mohammed Homman, Margareta Jonsson, Åke Barklund och Andreas Englund. Valberedning Anne Nilsson (ordförande) Cecilia Björkdahl Erik Holmestig (adjungerad) Erik Petré Mattias Wacker Lars-Göran Wiberg (adjungerad) Revisorer Anne Perruchon (aukt. revisor) Anna-Tora Martin Thomas Persson (adjungerad) Suppleanter Lars Bauman (aukt. revisor) Michael Tjernström Denna broschyr är gjord av Katarina Bengtsson (grafisk form & layout) Kerstin Diamant Marita Teräs Första året med Naturvetarna 2

3 Möten med människor Det finns händelser från det gångna året som jag minns extra tydligt. På en inspirationsdag för egenföretagare mötte jag en naturvetare som just var på väg att ta klivet. Hon skulle säga upp sig från sitt arbete för kommunen och starta egen firma. Full av frågor undrade hon vilken service Naturvetarna kunde ge henne. Ett par veckor senare stötte vi ihop igen och då berättade hon om planerna som konkret började ta form. I januari firade vi födelsen av vårt nya förbund Naturvetarna tillsammans med nya och gamla vänner. Efter intressanta diskussioner om världens framtida energiförsörjning, träffade jag våra nordiska naturvetarkollegor som vi samarbetar med för att hjälpa naturvetare när det är aktuellt med arbete i ett annat nordiskt land bland annat genom gästmedlemskap som ingår i ditt medlemskap. Något som varit viktigt för mig är att lära mig mer om alla professioner som ryms inom Naturvetarna. I mars höll Dietisternas riksförening sin kongress och, wow, vilken aktivitet som myllrade så snart jag klivit in genom dörrarna. Underbart att uppleva! Jag hoppas att vår nybildade professionsförening för biomedicinska analytiker kommer att sjuda av samma liv. I mars ordnade Naturvetarna den stora konferensen Stockholm meeting tillsammans med Kungliga vetenskapsakademin och Stiftelsen för strategisk forskning, en konferens där forskare och andra naturvetare, politiker, journalister, nobelpristagare och representanter från näringslivet diskuterar forskningens viktiga roll och hur vi kan öka samhällets nytta av forskning. Naturvetardagarna började i Norrköping och Linköping och sedan har jag rest vidare med dem till Umeå, Göteborg osv. I samband med dem har förtroendevalda berättat om arbetet i lokalföreningarna en jätteviktig insats för att vi ska stärka naturvetares ställning. Extra glad blir jag när jag hör om nya lokalföreningar. En eloge till er som dragit igång dem! En tydlig signal från de arbetsgivare och regionföreträdare jag träffat är att många är oroliga för kompetensförsörjningen inom just naturvetenskap. Utbildningsplatser på kemistutbildningar står tomma och utbildningen till teknikagronom har lagts ned pga bristande studentunderlag. Naturvetarna samarbetar med flera aktörer för att öka ungdomars intresse för naturvetenskap genom hela skolgången samtidigt som vi arbetar för att öka naturvetares och naturvetenskapens status i samhället. Om jag ska sammanfatta året som gått, har höjdpunkterna varit fantastiska möten med människor. Jag har träffat massor av naturvetare, allt från studenter till chefer, generalister och specialister, målmedvetna och upptäckare. Vi är trettiotusen naturvetare i samma organisation, en organisation som både växer ihop och blir starkare och samtidigt växer och blir starkare. Madelen Nilsson förbundsordförande Hur skulle du vilja summera det första året med Naturvetarna? Christer Yrjas, vice ordförande för Naturvetarna, tidigare ledamot i Agrifacks styrelse Det är inte lätt alla gånger att slå ihop verksamheter som har sin egen historia och kultur men överlag har allt gått bra. Vi blir mer och mer samkörda i styrelsearbetet och vi påminns ofta om att denna fusion var helt rätt! Tillsammans är vi starkare och bättre. Rhiannon Sanders, sedan 2006 styrelseledamot i Naturvetareförbundet och Naturvetarna Jag redan tidigt under första året mest genom styrelsearbetet upplevt direkt hur mycket bredare och starkare vår bas är när det gäller kunskap och kompetens bland våra medlemmar. Genom tillskott från Agrifack efter extrakongressen med fem mycket kompetenta styrelsemedlemmar har jag fått bättre förståelse för flera yrkesområden och utbildningar. Det tydliggör ännu mer än förr hur mycket vi alla behöver utbildade personer som tillsammans har en bred kunskapsbas. Jag upplever verkligen synergier och förbättringar på många fronter. Jag är speciellt nöjd med vår nya grafiska profil och webb. Tidningen har också fått ett stort lyft. Det känns som att vi ligger helt rätt för framtiden med vår fortsatta fokus på karriärservice till medlemmar, antingen de är arbetslösa eller yrkesverksamma. Vi tog ett enormt steg rakt in i framtiden med detta nya förbund. Första året med Naturvetarna 3

4 JANUARI 2009 lanseras Naturvetarna.se om fusionen. Artikel på atl.nu Första medlemsmötet äger rum i Örnsköldsvik. Naturvetarnas första nyhetsbrev når över medlemmar. Medlemsmöte i Karlstads kommun. Pressmeddelande: Minst risk för arbetslöshet för den som väljer naturvetenskap. Medlems- Intervju med Fusionsse- Söka jobb- möte Södra Älvsborgs Sjukhus. Madelen Nilsson i Biotech Sweden. minarium och första numret av tidningen Naturvetare kommer ut. seminarier i Umeå. Medlemsmöte på Jansen Cilag samt på Boofors Sjö AB. Medlemsmöte i Bollebygd kommun medlemmar. Solceller stod i fokus på Naturvetarnas klimatseminarium i Stockholm 21 januari. Närmare 200 personer var med och firade fusionen mellan Naturvetareförbundet och Agrifack. Fusionsfesten på kansliet lockade många. I genomsnitt har naturvetarna.se haft 552 besökare per dag. Det är ökning med 26 procent jämfört med naturvetareforbundet.se. En genomsnittlig besökare går in på 4 sidor, vilket är en sida mer än för Naturvetareförbundets tidigare webbplats. Första året med Naturvetarna 4

5 TIDSKRIFT FÖR S KOGSAKADEMIKERNA Årgång 22 Agrifack 7-08:Agrifa Sida 1 NR AKADEMIKER INOM JORD, SKOG, TRÄDGÅRD, MILJÖ OCH NUTRITION KARRIÄR, VETENSKAP, BRANSCH NUMMER FEBRUARI 2009 Madelen Nilsson i Medlemsmöte Söka jobb kurs Artikel i Svd: Medlemsmöte Dagens Nyheter. på Sahlgrenska sjuk- med Mellanskog i Skinn- BMA i Naturvetarna får Göteborgs stad. huset. skatteberg. högre lön på Karolinska. Medlemsmöte i Ett nytt system Näringslivsdag i Nyhetsbrev nr 2: Norrköpings kommun. måste till... Anna Hamil- Skinnskatteberg. Naturvetardagar inspirerar ton, i Västerbottenskuriren. till nya möjligheter. Lunchföreläs- Medlemsmöte i Karriärkväll för Rekordår när det Utbildning för ning för studenter på SLU sydöstra Skåne samt på biologalumner vid Göte- gäller medlemstillväxt studentambassadörer. i Ultuna. Eurofins i Lidköping. borgs universitet. för Sacoförbunden, enligt Dagens Nyheter. Rekryterings- Förbundsstyrel- Arbetsmarknads- Naturvetare nr 2: Workshop möten i Karlstad på kem- sen slår fast policy om dag för biomedicinare vid Med lust för siffror så Malmö: Söka jobb- lab och mikrobiologen. arbets marknad och löner. Lunds universitet. kan skolmatten lyftas. processen. Det händer att våra medlemmar får utbilda arbetsförmedlarna i vad deras utbildning går ut på. Madelen Nilsson i Dagens Nyheter den 2 februari Biogas ger störst + + klimatnytta = Ny tidning! Naturvetaren, Agrifack och Skogsakademikern har blivit Naturvetare. Hon brädar Kamprad och Bildt DIETIST TVÅA I ÅRETS NÄTVERKARE Ur innehållet: >> Unga skogsakademiker på spännande jobb >> Snabb jägmästaraktion räddade Blå salongen i Garpenberg >> Skogsakademikernas verksamhet 2008 >> Spännande medlemsaktiviteter 26 mars 2009 De nya klimatjobben är här DAGS ATT AGERA I KLIMATDEBATTEN! SÅ HITTAR DU GLÄDJEN PÅ JOBBET NATURLÄKEMEDEL BLUFF ELLER VETENSKAP? SID 18 SID 32 SID 12 NATURVETARNA EN BIT I DITT LIVSPUSSEL SID 4 MANDEL OCH LÖJROM SLÅR PASTAN OCH PIZZAN Tre tidningar blev en när Skogsakademikern, Naturvetaren och tidningen Agrifack blev tidningen Naturvetare. Redaktör är Lars-Erik Liljebäck och den grafiska formen står Katarina Bengtsson för. Studentambassadörsmöte. Artikel i Svenska Dagbladet om att biomedicinska analytiker i Naturvetarna får högre lön än de som är medlemmar i Vård förbundet på Karolinska universitetssjukhuset. Första året med Naturvetarna 5

6 MARS 2009 Medlemsmöte Madelen Nilsson Deltar i arbets- Deltar på arbets- på Göteborgs vatten. är en av tretton fackliga marknadsdag på Skövde marknadsdag i biologi, ordförande utan extraknäck (tidn. Metro). högskola och anordnar medlemsmöte på Medivir. miljö och geovetenskap vid Lunds universitet. Deltar på Workshop i Nyhetsbrev nr 3: Tillkännagivan- Agronomför- arbetsmarknadsdag på Göteborg: Söka jobb- Bli kongressombud det av vilka som får årets bundet tillkännager vem Göteborgs universitet. processen. Naturvetarpris. som blir Årets agronom. Skogsakademi- Start för tre Karriärsemi- kernas första nyhetsbrev dagars facklig grundkurs. narium för forskare och går ut. doktorander vid Uppsala universitet. Ny skrift: Stockholm Naturvetare nr 3: Skogsakademi- Linköpings Naturvetare förändrar Meeting på Norra latin Uppåt i spelbranschen! kernas årsmöte. tidning rapporterar om samhället. och Youtube. de kommande Naturvetardagarna Första broschyren om Naturvetarnas arbetsmarknad utkommer. I samband med Stockholm Meeting delades Naturvetarpriset ur. I år var ämnet matematik och pristagarna Alexander Berglund (bilden) för bästa doktorsavhandling, och Erland Ekheden och Tommy Nyberg, delat pris, för bästa examensarbete. Foto Lars- Erik Liljebäck. Premiär för Naturvetardagarna i Linköping. I mars arrangerade Naturvetarna, Kungliga Vetenskapsakademien och Stiftelsen för Strategisk Forskning Stockholm Meeting. Ett av dragplåstren var Peter Agre, nobelpristagare i kemi 2003 (bilden). Per-Erik Sandlund, vd för Invest in Sweden Agency och Marika Edoff, forskningsledare vid Ångström Solar Center, ville se mer finansiering för företag i expansionsfasen. Andra tips till regeringen var bland annat att, med anledning av finanskrisen, sätta upp statliga fonder som kan gå in och samfinansiera företag med privat sektor och att satsa på skatteincitament för forskning. Ett annat önskemål var att regeringen genom lagstiftning skulle skapa förutsättningar för nya marknader istället för att stödja genom kortvariga subventioner. Foto: Lars-Erik Liljebäck Genom Naturvetardagarna sätter vi nya Naturvetarna på kartan. Vi vill visa att vi finns i hela landet och inte bara i Stockholm. Det sade Madelen Nilsson när Naturvetarna drog ut i landet för att möte medlemmar och företrädare för näringsliv, utbildning och förvaltning. Första året med Naturvetarna 6

7 NATURVETARNA APRIL 2009 Miljöaktuellt intervjuar Helena Nicklasson och Erik Palmqvist. Inspirationsföreläsning för kunskapsföretagare i Malmö. Ny broschyr: Våga vara föräldraledig. Medlemsmöte inför bildandet av Söderåsens kommunalförbund i nordvästra Skåne. Nu är det möjligt att kommentera artiklar på naturvetarna.se. Medlemsmöte i Jonny Andersson i Nyhetsbrev Naturvetare.nu Annons: Markaryds kommun. Sydsvenskan så hanterar nr 4: Förändra genom att marknadsförs i Framtids- Svenska Dagbladets länsstyrelsen övergången av djurskyddet. nominera. valet. bilaga Studieguiden. Medlemsmöte i Naturvetardagar Söka jobb-kurs Söka jobb-semi- Naturvetarna Helsidesannons i Alingsås kommun. i Umeå inleds. i Lund. narium för biomedicinare på Facebook har nu 45 tidningen Skogen. på Karolinska Institutet. medlemmar. Reportage i Medlemsmöte Medlemsmöte i Naturvetare Universitetsläraren om på Jordbruksverket. Säffle kommun. nr 4: Doktorn ordinerar Stockholm Meeting. lövskog. Ett exempel på förhandlingsframgångar är cytodiagnostikerna på landstinget i Värmland som fått ett lönelyft på 10,6 procent i år ett resultat av hårt arbete där Naturvetarna har haft en nyckelroll. Elba Rubilar-Abreu och Vincent Paciello Lundvall, två av Naturvetarnas ombudsmän på kommunal sektor, var de som förhandlade i Värmland. NATURVETARNA.SE VÅGA VARA FÖRÄLDRALEDIG Naturvetarna har följt övergången av djurskyddstillsynen från kommunerna till staten och kan konstatera att det har fungerar mycket olika. I vissa län tycks man vara på rätt väg. Där har man fått lika mycket eller mer resurser än tidigare. Att personalen har följt med från kommunerna spelar också in, liksom att det blir mindre resande där länsstyrelsen har sitt kontor centralt i länet. I andra län har problemen varit större. Man har fått alldeles för lite resurser i jämförelse med tidigare. Första året med Naturvetarna 7

8 MAJ 2009 Naturvetare får hjälp i kristider Östgöta korrespondenten efter Naturvetardagarna. Avtals- och nät- Studentbrev: Naturvetarna och verkskonferens för fackliga Så hittar du jobb efter Transfer på Teknikdagarna företrädare inom skog, jordbruk & trädgård. examen. på Sergels torg. Start för facklig Ny broschyr om Bubbel & debatt: Nyhetsbrev nr 5: kurs om arbetsmiljö. alla nätverk inom Natur- Har kliniska prövningar Möt kandidaterna till kon- vetarna. någon framtid i Sverige? gressen i höst. Start för Natur- Chefens arbets- Annons i Metros vetardagarna i Göteborg. miljöansvar utbild- bilaga Life Science. ningsdag i Göteborg. Rollup: CHEF Under våren drog Naturvetarna igång sin satsning på chefer. I och med fusionen har förbundet minst chefer som medlemmar. Elisabet Engdahl Linder håller i trådarna för den förbättrade servicen. Natur vetardagar Mats Berggren, vd för Sweden BIO, medlem i Naturvetarna sedan NATURVETARNA CHEF ERBJUDER:» Arbetsrättslig service» Kompetens- och karriärutveckling» Nätverk för dig som är chef och naturvetare Med vår inkomstförsäkring får du 80 % av lönen när du står mellan jobb APOTEKARSOCIETETEN SWEDISH ACADEMY OF PHARMACEUTICAL SCIENCES Under rubriken Bubbel & debatt hölls diskussionen: Har kliniska prövningar någon framtid i Sverige? Detta var den första i en rad av diskussioner av viktiga ämnen inom life science under lättsamma former där Naturvetarna samarbetar med bland andra Sweden BIO. I arbetet att stärka professionsföreningarna inom förbundet gjordes ny broschyr om alla nätverk inom Naturvervetarna, Starka individer blir oslagbara tillsammans. Första året med Naturvetarna 8

9 JUNI 2009 Facket och klimatfrågan, seminarium i Stockholm. Annons i tidningen Cellen som ges ut av Riksförbundet för klinisk cytologi. Naturvetare nr 5: Naturvetare bloggar om mat. Start för rekryteringskampanj på Facebook. Nyhetsbrev nr 6: 60 kongressombud är valda. Medverkar i Svenska Dagbladet bilaga Framtidens Forskning från idé till applikation. Nätverksbrev chef: Särskild avdelning för chefer på Naturvetarnas webb. Annons i tidningen Skogen nr6. Almedalen: Krisen, jobben, klimatet: Är hållbarhet ett vinnande koncept för Sverige? I Almedalen efterlyste Naturvetarna en strategi för att slå två flugor i en smäll för att klara av de två gigantiska utmaningar världen står inför. Den ena är omställningen av samhället mot en mer ekoeffektiv teknik för att bromsa klimateffekterna, den andra att komma ur en djup ekonomisk kris. Talare på seminariet var Energimyndigheternas generaldirektör Tomas Kåberger och Ana Belen Sanchez, (bilden) klimatexpert på ILO. Foto: Rosemari Södergren Naturvetarnas ordförande Madelen Nilsson deltog i en paneldebatt på Tidningsutgivarnas seminarium om miljön i medierna i Almedalen, flankerad av Karin Bojs, Dagens Nyheter och Peter Eriksson, Miljöpartiet. Foto: Rosemari Södergren Första året med Naturvetarna 9

10 JULI 2009 Almedalen: Start Almedalen: Är äldrevård utan kunskap värdig? Undrar Dietisternas riksförbund. för Drop-in karriärrådgivning. Medlemsmöte i Ängelholm och Vingåker. Naturvetare i Markaryd protesterar mot nedskärningar i friskvårdspengen.. Naturvetarna inleder ett samarbete med Lunds universitet gällande kompetensutveckling. Nyhetsbrev nr 7: Enklare och billigare att gå med i a-kassan. Företagarbrev: Tips om försäkringar. semester NATURVETARNA.SE KON GRESS 2009 NATURVETARNA.SE KON GRESS medlemmar NATURVETARNA.SE KON GRESS 2009 I arbetet för komptensutveckling har Naturvetarna i samarbete med Institutionen för Service Management vid Lunds universitet tagit fram utbildningen Affärsmannaskap för naturvetare. Kursen på 7,5 högskolepoäng, speciellt inriktad komplettera de naturvetenskapliga utbildningar. Utbildningen ger kunskaper om hur företag eller annan affärsdrivande verksamhet fungerar strategiskt, organisatoriskt, ekonomiskt och affärsmässigt och är en viktig pusselbit för att naturvetare ska kunna konkurrera om strategiska positioner. NATURVETARNA.SE KON GRESS 2009 Vill du utvecklas? Sök till vår universitetsutbildning i affärsmannaskap NATURVETARNA.SE KON GRESS 2009 Maria Eriksson, mediechef/m. Sc. Medical Biology, Kemivärlden Biotech, medlem i Naturvetarna sedan Agrifacks historia är titeln på den rikt illustrerade och inbjudande boken om de stolta, gröna akademiska pragmatikerna med båda fötterna på jorden. Agrifacks historia NATURVETARNA.SE är fylld med intervjuer av eldsjälar som engagerat sig på lokal, regional och riksnivå och som ger sin personliga bild av vad som hände: spännande möten, tuffa händelser och många ljusa minnen av träffar med medlemmarna. Linda Wirén är redaktör. NATURVETARNA.SE KON GRESS 2009 Första året med Naturvetarna 10

11 AUGUSTI 2009 Nyhetsbrev nr 8: Rekordstor lönehöjning för cytodiagnostiker. Pressmeddelande om minskade resurser till djurskydde Chefsbrev Företagarbrev: Naturvetare nr 6: Annons till Jobb- Om du blir sjuk. Experter oense om slutför- guiden som går ut till alla varingen av kärnavfall. sistaårsstudenter. 31 Annons till Miljö & hälsa nr 6. Naturvetarnas karriärservice Medlemmar får karriärservice såväl i samband med naturvetardagar och workshops som i kontakter med kansliets coachutbildade karriärrådgivare via mejl, telefon och individuella möten. Under året har förbundets karriärservice givit runt 530 karriärrådgivningar, 530 cv-coachningar och 110 medlemmar har gjort en karriärprofilanalys. Två röster från årets Naturvetardagar Jag fick tips på kontakter och nätverk som kan vara bra för mig att ingå i. Nu kan jag också skriva cv och en personlig ansökan. Annons för vår karriärservice. Naturvetare gör karriär på egna villkor Ana Petre, agronom, som fick jobb en vecka efter besöket på Naturvetardagarna i Linköping. Personlig karriärrådgivning Karriärprofilanalys Karriärdagar och seminarier CV-coachning Kompetensutveckling Läs mer om Naturvetarnas medlemsservice och inkomstförsäkring Jag fick motivation och uppmuntran att göra de rätta valen. Efter fem års studier med gröt och blodpudding tar jag äntligen steget ut i livet. FOTO: NASA Mattias Södelholm, snart färdig jägmästare, på Naturvetardagarna i Umeå. Första året med Naturvetarna 11

12 SEPTEMBER 2009 Nyhetsbrev nr Geologsektionen 9: Debatt om bedrägeri i tillkännager att Maurits klimatforskningen. Lindström blir Årets geolog. Chefsutbildning i Annons i Miljö Flera Skåne- Den nya sajten Geologsektionen Malmö på temat föränd- & hälsa uppmanar till tidningar skriver om för Naturvetare.nu lan- deltar på Geologins dag. ring och svåra samtal. debatt på naturvetarna.se Naturvetarnas utbildning seras. i affärsmannaskap. Naturvetar- Chefsbrev: Ta hjälp Naturvetare Arbetsgivarna dagarna i Uppsala inleds. av en coach. nr 7: Life Science en måste ta ansvar för in- tilltufsad succé. gångna avtal, replik i SvD. Naturvetarda- Saco-S pensions- Saco-S pensions- Naturvetarna har Naturvetarna garna i Stockholm inleds. turné i Umeå. turné i Gävle. 119 bilder på flickr.com. kommenterar Skolfronts granskning av skolköken. Ny förening för biomedicinska analytiker. Saco-S pensionsturné i Lund och Norrköping. Bubbel & debatt: Lika villkor för Life Science och fönsterputsning? Styrelsen för den nybildade föreningen för biokemiska analytiker: Från vänster: Jenny Dreschel, Sasa Durakovic, Fereshteh Jalayer, Anette Andsten (ordförande), Konrad Skeri och Monica Fröjd. Foto: Lars-Erik Liljebäck Unga naturvetare får jobb trots krisen. Många får jobb direkt efter examen, medan andra pluggar vidare eller tar mindre kvalificerade påhugg. Tidningen Naturvetares minienkät visar att nyexaminerade naturvetare ser positivt på framtiden mitt i den ekonomiska krisen. Att kommuner bedriver tillsynen över egen verksamhet är direkt olämpligt och Skolfronts granskning av skolköken är ytterligare ett exempel på det, Naturvetarna i ett pressmeddelande som blir årets mest lästa. Första året med Naturvetarna 12

13 OKTOBER 2009 Nyhetsbrev nr 10: Ännu bättre verktyg för lönestatistik. Arbetsmarknads- Naturvetar- Inspirationskväll Inspirationsdag Chefsutbildning i seminarium för matema- förening bildas på för biologistudenter. för kunskapsföretagare i Stockholm om förändring tiker, fysiker och kemister vid Lunds universitet. Karolinska institutet. Göteborg. och svåra samtal. Nätverksutbild- Arbetsmarknads- Madelen Nilsson Naturvetare ning för studenter i Umeå seminarium, Umeå, för medverkar vid utdelning nr 8: Naturvetare mot inför arbetsmarknadsdagen. miljö- och hälsoskyddsstudenter. av Industrins Hållbarhetspris. cancer. Nya Naturvetar- Naturvetar- Naturvetar- Söka jobb-kurs Naturvetarna har föreningar på Stockholms dagarna i Malmö inleds. förening bildas på och arbetsmarknadsut- 24 följeslagare på Twitter. universitet och Västerbottens läns landsting. Göteborgs unviversitet. bildning på SLU i Skara. Vi inspirerar till Seminarium Saco-S pensions- Löneenkäten naturvetenskapliga studier BMC i Uppsala: How to turné i Borlänge. skickas ut medlemmar. på Skolforum. promote yourself. Under 2009 har en rad Naturvetarföreningar och Akademikerföreningar bildats ute på arbetsplatserna. Nya Naturvetarföreningar (offentlige sektor) Norrbottens läns landsting, Västmanlands läns landsting, Danderyds Sjukhus, Landstinget i Värmland, Vallentuna kommun, Härjedalens kommun, Uppsala kommun, Norrköpings kommun, Karolinska institutet Nya Akademikerföreningar (privat sektor): Medivir, Sigma Solutions, Synopsys Hardware Platform, BnearIT i Luleå, Lawson, Logica Sverige. Magnus Hellqvist, ordförande för Geologsektionen Jag tycker det har varit ett spännande år, där det känns att det är en större organisation med fler medlemmar. Det i sin tur ger mer kraft när vi arbetar för de frågor som engagerar oss och det genomsyrar även våra kontakter med medlemmar eller potentiella medlemmar. Där är det en väsentlig skillnad att idag kunna lyfta fram att förbundet idag organiserar så många naturvetare över i Sverige. Via tidningen har vi också kunnat ta del av denna större organisation och större bredd med många nya inslag. Jag känner verkligen att vi växt både som organisation och som utåtriktad aktör samtal Telefonservice är viktig. Medlemsregistret har tagit emot samtal och ombudsmannajouren på motsvarande sätt tagit emot inkommande samtal under 2009 fram till mitten av oktober. Till detta kommer samtal som går direkt till enskilda ombudsmän. Första året med Naturvetarna 13

14 NOVEMBER 2009 Rekryteringsut- Naturvetarfören- Saco-S pensions- Naturvetarnas bildning för förtroende- ing bildas vid Linköpings turné i Göteborg. första kongress inleds. valda inom Saco-P. universitet.. 30 Aina Illiano, sedan 2006 ordförande för Akademikerföreningen på Astra Zeneca I mitt dagliga fackliga arbete, där vi har 800 medlemmar, märker jag inte så stor skillnad mot före fusionen. Men jag ser i tidningen Naturvetare hur fler naturvetenskapliga ämnen tas upp tack vare de nya grupperna i förbundet. Tidningen har blivit bredare med de nya kompetenser, intressanta artiklar och debatter. Min nyfikenhet väcks och det är kul varje gång den kommer. Jag tycker också att det är roligt att Naturvetarna i och med samgåendet blivit större och att vi därmed lättare kan fortsätta växa. Foto: Astra Zeneca Magnus Thelander, ordförande för Agronomförbundet Det första året har inte inneburit några större förändringar, vilket ska tolkas positivt. Jag har haft bra kontakt med kansliet när det har behövts. Första året med Naturvetarna 14

15 Några ord från kansliledningen om det första året Jörgen Ohlsson, förbundsdirektör Naturvetarna Målet har varit, och är, att skapa ett starkt förbund för naturvetare. Fusionen är ett stort steg framåt, men vi är ännu inte framme. Mycket återstår. Året har innehållit glädje, problem, utmaningar och spänning. Vi har nu lagt grunden för ett förbund som ger kvalificerad medlemsservice och är en stark röst för naturvetarna i samhällsdebatten. Ulf Bergius, biträdande förbundsdirektör Naturvetarna, tidigare förbundsdirektör för Agrifack För medlemmarna i Agrifack har det varit ett lyft med ytterligare komponenter i medlemsservicen. Karriärservice är ett exempel, fler ombudsmän ett annat. En större organisation är mindre sårbar och ger därmed större trygghet. För kansliet har det gångna året och även föregående år inneburit en mycket stor arbetsinsats och hög arbetsbelastning för många. En fusion som denna uppnås inte utan blod, svett och tårar. Första året med Naturvetarna 15

16 När Naturvetarna håller kongress den 6 7 november kan förbundet blicka tillbaka på ett händelserikt första år. Fusionen mellan Naturvetareförbundet och Agrifack avlöpte väl och sedan 1 januari 2009 har det nya förbundet arbetat för medlemmarnas bästa inom många områden. Antalet medlemmar har också ökat under året, speciellt värt att notera är att antalet yrkesverksamma medlemmarna ökat med hela sju procent. Fusionen mellan Agrifack och Naturvetareförbundet föregicks av att Naturvetareförbundet och Skogsakademikerna gick samman 1 juli Nu är alltså tre tidigare Sacoförbund samlade i Naturvetarna. Första året med Naturvetarna 16

utvec k las s o m c h e f

utvec k las s o m c h e f utvec k las s o m c h e f rna m e d n a t u r v e ta N AT U R V E TA R N A CHEF h a n s d a h lq u i s t, naturvetare och chef Medlem sedan 1980. Ni är så aktiva och med stort utbud. Ni är lysande, vet

Läs mer

NATURVETARE 19 april 2013

NATURVETARE 19 april 2013 Arbetsmarknad & karriär NATURVETARE 19 april 2013 Naturvetarna www.naturvetarna.se 08 466 24 80, info@naturvetarna.se Naturvetarnas nätverk på LinkedIn Vi arbetar för naturvetare, så att de kan rädda världen.

Läs mer

Arbetsmarknadsinformation för. sjukhusfysiker

Arbetsmarknadsinformation för. sjukhusfysiker Arbetsmarknadsinformation för sjukhusfysiker Sjukhusfysiker Sjukhusfysiker arbetar med behandlingar och undersökningar av patienter där olika former av strålning används. Sjukhusfysikern har också ett

Läs mer

NATURVETARE Vem, vad, var? - Kompetens & arbetsmarknad

NATURVETARE Vem, vad, var? - Kompetens & arbetsmarknad NATURVETARE Vem, vad, var? - Kompetens & arbetsmarknad 14 november 2014 Elisabeth Möller Karriärrådgivare Vi arbetar för naturvetare, så att de kan rädda världen Trygghet Karriärstöd Arbetsmarknad Påverkan

Läs mer

Bra villkor på jobbet

Bra villkor på jobbet Bra villkor på jobbet Bli medlem i ett Sacoförbund det tjänar du på Bli medlem i ett Sacoförbund det tjänar du på Arbetet är en stor del av livet. Du tillbringar den största delen av din vakna tid på arbetet

Läs mer

Apotekare och receptarier samhällets läkemedelsexperter från forskning till hälsa. Mål för 2013

Apotekare och receptarier samhällets läkemedelsexperter från forskning till hälsa. Mål för 2013 Apotekare och receptarier samhällets läkemedelsexperter från forskning till hälsa Mål för 2013 1(5) Sveriges Farmacevtförbunds främsta uppgift är att utveckla och marknadsföra farmacevternas, apotekares

Läs mer

Proposition. Projektplan 20 % arvoderad ordförande 2015-2016

Proposition. Projektplan 20 % arvoderad ordförande 2015-2016 Proposition. Projektplan 20 % arvoderad ordförande 2015-2016 BAKGRUND Agronomförbundet grundades 1921 med syfte att främja den lantbruksvetenskapliga forskningen och undervisningen samt hävda dess betydelse

Läs mer

Forskande och undervisande personal

Forskande och undervisande personal Universitetskanslersämbetet och SCB 9 UF 23 SM 1301 Forskande och undervisande personal I gruppen forskande och undervisande personal ingår anställningskategorierna, professorer, lektorer, adjunkter, meriteringsanställningar

Läs mer

EXPERTER PÅ LÄKEMEDEL

EXPERTER PÅ LÄKEMEDEL EXPERTER PÅ LÄKEMEDEL Sveriges Farmaceuter 2013 Grafisk form: Erika Jonés Foto: Ola Hedin Tryck: Vitt Grafiska OMVÄRLDEN FÖRÄNDRAS OCH VI MED DEN. Det innebär nya roller, nya uppgifter och nya utmaningar

Läs mer

TRRs metodik för uppsagda baseras på: Nuläge

TRRs metodik för uppsagda baseras på: Nuläge Vad gör TRR? Hur står det till idag då? Då och då uppstår situationer då ändrade förutsättningar tvingar företagsledningen att förändra företagets organisation. Vissa gånger med expansion och nyrekrytering

Läs mer

FÖRENINGSINFO. Audionomerna. 10 år. i SRAT. En del av SRAT

FÖRENINGSINFO. Audionomerna. 10 år. i SRAT. En del av SRAT FÖRENINGSINFO Audionomerna 10 år i SRAT En del av SRAT Innehåll Audionomerna 10 år i SRAT... 3 Från 0 till över 80 procent på tio år... 4 Temadagarna fortbildning... 4 Utveckling av yrke och anställningsvillkor

Läs mer

FÖRENINGSINFO. Svensk Perfusionistförening

FÖRENINGSINFO. Svensk Perfusionistförening FÖRENINGSINFO Svensk Perfusionistförening Varför ska man vara med i ett fackförbund? Det finns många anledningar till att vara medlem i facket. Det kan vara trygghet i form av försäkringar vid arbetslöshet

Läs mer

BIOMEDICINSKA ANALYTIKER & CYTODIAGNOSTIKER

BIOMEDICINSKA ANALYTIKER & CYTODIAGNOSTIKER BIOMEDICINSKA ANALYTIKER & CYTODIAGNOSTIKER Bakom varje provsvar finns en naturvetare NATURVETARNA A RBETSMARKNAD 2014 Här får du samlad fakta om biomedicinska analytiker och cytodiagnostiker på den svenska

Läs mer

Terrorism och krig i en virtuell värld

Terrorism och krig i en virtuell värld > Hela denna sida är en annons från Sif < Nätverket Hans Blix om IT-säkerhet: Terrorism och krig i en virtuell värld Under Sweden ICT Week får du en unik chans att lyssna till världens mest kände utlandssvensk

Läs mer

Hållbart chefskap. 8 råd från Saco chefsråd om hur du som chef hanterar gränslöshet och stress. 2014 Red. Karin Karlström och Anna Kopparberg

Hållbart chefskap. 8 råd från Saco chefsråd om hur du som chef hanterar gränslöshet och stress. 2014 Red. Karin Karlström och Anna Kopparberg Hållbart chefskap 8 råd från Saco chefsråd om hur du som chef hanterar gränslöshet och stress 2014 Red. Karin Karlström och Anna Kopparberg Teknik, ekonomi och organisationsformer gör arbetslivet alltmer

Läs mer

Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig

Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig Välkommen till Sveriges Ingenjörer Som ingenjör banar du vägen mot framtiden. Det är dina innovationer och visioner som ska lösa våra gemensamma problem,

Läs mer

E-PRINT, 3 000 EX, AUG 2015. REKRYTERING YRK 2015:013. Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig

E-PRINT, 3 000 EX, AUG 2015. REKRYTERING YRK 2015:013. Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig E-PRINT, 3 000 EX, AUG 2015. REKRYTERING YRK 2015:013 Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig 150714_Broschyr_skiss_2.indd 3 2015-07-17 17:12 Välkommen till Sveriges Ingenjörer Som ingenjör banar

Läs mer

Säkra kompetensförsörjningen i offentlig sektor

Säkra kompetensförsörjningen i offentlig sektor Statistik Säkra kompetensförsörjningen i offentlig sektor Lösningar för att attrahera rätt kompetens 2 Sofia Larsen, ordförande i Jusek Säkra kompetensförsörjningen i offentlig sektor Generationsväxlingen

Läs mer

Hagfors & Munkfors. Hur vill vi ha det? Heta fakta En samarbetsmodell för kompetensförsörjning i Hagfors och Munkfors

Hagfors & Munkfors. Hur vill vi ha det? Heta fakta En samarbetsmodell för kompetensförsörjning i Hagfors och Munkfors Hagfors & Munkfors 1 Hur vill vi ha det? En samarbetsmodell för kompetensförsörjning i Hagfors och Munkfors 2 Hur vill vi ha det? Strategisk kompetensförsörjning 2005 2004 Fastställa organisation och finansiering

Läs mer

KONTAKTOMRÅDEN. Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder:

KONTAKTOMRÅDEN. Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder: 1 KONTAKTOMRÅDEN Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder: du som medlem dig när du behöver hjälp i någon facklig fråga

Läs mer

Ett år med Handels. Handels Direkt. Vår verksamhet under ett år. Vivarakanjättestolta! Handels verksamhetsberättelse 2012. Ett växande år.

Ett år med Handels. Handels Direkt. Vår verksamhet under ett år. Vivarakanjättestolta! Handels verksamhetsberättelse 2012. Ett växande år. året då växte 4 000 startade. när växte så växer? och står bakom Vivarakanjättestolta! bli? cirka 200 000 Vad har fått är den få kontakt med Vad har blivit bra för våra Hos får du personlig rådgivning

Läs mer

Lillemor Nordenhammar ledamot Monica Ringdahl ledamot. Kerstin Öhrn Vetenskapliga rådet 5d

Lillemor Nordenhammar ledamot Monica Ringdahl ledamot. Kerstin Öhrn Vetenskapliga rådet 5d Styrelseprotokoll nr 1/2013 Plats: SRATs kansli Stockholm Närvarande: Yvonne Nyblom ordförande Ingela Jägestrand vice ordförande Anna Magnusson sekreterare Mari Carlsson ledamot Lillemor Nordenhammar ledamot

Läs mer

Juseks studerandesektion Verksamhetsberättelse Verksamhetsår 2013/14

Juseks studerandesektion Verksamhetsberättelse Verksamhetsår 2013/14 Juseks studerandesektion Verksamhetsberättelse Verksamhetsår 2013/14 Bakgrund Juseks studerandesektion Juseks studerandesektion består av omkring 20 000 studentmedlemmar. Engagemanget inom sektionen är

Läs mer

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig!

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! ST, 2004. Produktion: STs informationsenhet/hellgren Grafisk form. Illustration: Lukas Möllersten. Tryck: EO Grafiska, december 2006. Upplaga: 3 000

Läs mer

Förbundsstämma Djurskyddet Sverige

Förbundsstämma Djurskyddet Sverige Valberedningens förslag Förbundsstämma Djurskyddet Sverige Louis de Geer konsert & konferens Norrköping 12-13 maj 2012 2 Valberedningens förslag 2012 till Djurskyddet Sverige Styrelse 2012-2014 Ordförande

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT NORRBOTTENS Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret. Årets som gick 2 Distriktsverksamheten 3 Distriktstyrelsens

Läs mer

När tänkte du på dig själv senast?

När tänkte du på dig själv senast? Bli medlem du också! 8 av 10 läkare är redan med. När tänkte du på dig själv senast? Vi tänker på dig under hela din karriär 1 Vi tänker på dig under hela din karriär Som läkare har du ett viktigt och

Läs mer

vad du behöver veta om fsastud

vad du behöver veta om fsastud vad du behöver veta om fsastud om FSAstud FSAstud är Förbundet Sveriges Arbetsterapeuters (FSA) studentorganisation. FSA driver såväl medlemmarnas fackliga- som yrkesmässiga intressen och arbetar med yrkes-,

Läs mer

Välkommen till Handels!

Välkommen till Handels! Välkommen till Handels! Välkommen till Handelsanställdas förbund, eller Handels som vi brukar säga. I den här broschyren vill vi berätta lite mer om förbundet och vad ditt medlemskap innebär och vad vi

Läs mer

FÖRENINGSINFO. Svenska Logopedförbundet,

FÖRENINGSINFO. Svenska Logopedförbundet, FÖRENINGSINFO Svenska Logopedförbundet, Slof Svenska Logopedförbundet Svenska Logopedförbundet (Slof) är en partipolitiskt obunden facklig och yrkesmässig sammanslutning av legitimerade logopeder och logopedstuderande.

Läs mer

Att bygga en generell examen

Att bygga en generell examen Att bygga en generell examen - TANKAR OM HUR EN GENERELL EXAMEN FÅR RÄTT INNEHÅLL Anna Selfvén Allmän studievägledare, Lunds universitet Allmän studievägledning LU -Vad kan jag välja utifrån mina intressen?

Läs mer

Vi samlar Sveriges. akademiker!

Vi samlar Sveriges. akademiker! Vi samlar Sveriges akademiker! 2 Vi samlar Sveriges akademiker 3 Detta är Saco Saco, Sveriges akademikers centralorganisation, är en sammanslutning av 22 självständiga fack- och yrkesförbund. Tillsammans

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 2015-01-25 Sidan 1 av 5 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 Sammanfattning av verksamhetsåret Under året har vi genomfört ett antal evenemang och aktiviteter där vi mött cirka

Läs mer

P-riks söker Ledamot med marknadsföringsansvar till styrelsen 2015!

P-riks söker Ledamot med marknadsföringsansvar till styrelsen 2015! P-riks söker Ledamot med marknadsföringsansvar till styrelsen 2015! Vi i valberedningen utlyser styrelseposten på nytt, till Personalvetarstuderandes Riksförbund verksamhetsår 2015! P-riks styrelse är

Läs mer

Kraftladda inför drömjobbet.

Kraftladda inför drömjobbet. Kraftladda inför drömjobbet. Unionen Direkt 0770-870 870 Vi svarar på alla dina frågor om arbetslivet mån-fre 08.15-17.00 bli medlem 0771-743 743 Inkomstförsäkring 0771-27 28 00 Unionens A-KASSA 0770-77

Läs mer

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället.

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället. Redo för framtiden Grattis, snart tar du examen och lämnar livet som student för att arbeta i ditt nya yrke. Du har ett spännande arbetsliv framför dig inom ett fantastiskt yrke som är självständigt, ansvarsfullt

Läs mer

Ann Garö ombudsman 31, 30. Maria Yngvesson ombudsman 31, 30. Styrelsen Sveriges TandhygienistFöretagare 27

Ann Garö ombudsman 31, 30. Maria Yngvesson ombudsman 31, 30. Styrelsen Sveriges TandhygienistFöretagare 27 Styrelseprotokoll nr 2 2013 Plats: SRATs kansli Stockholm Närvarande: Yvonne Nyblom ordförande Ingela Jägestrand vice ordförande Anna Magnusson sekreterare Lillemor Nordenhammar ledamot Monica Ringdahl

Läs mer

Vad händer om din organisation blir en av Sveriges Bästa Arbetsplatser 2013?

Vad händer om din organisation blir en av Sveriges Bästa Arbetsplatser 2013? Vad händer om din organisation blir en av Sveriges Bästa Arbetsplatser 2013? 2013-02-04 Sveriges Bästa Arbetsplatser 2013 - Från bra till bäst I mer än 20 år har Great Place to Work utvecklat kunskapen

Läs mer

Bra villkor för. akademiker i staten. Bli medlem i ett Saco-S-förbund

Bra villkor för. akademiker i staten. Bli medlem i ett Saco-S-förbund Bra villkor för akademiker i staten Bli medlem i ett Saco-S-förbund Bli medlem i ett Saco-S-förbund det tjänar du på Arbetet är en stor del av ditt liv. Du tillbringar den största delen av din vakna tid

Läs mer

Val som ska förrättas av valkongressen

Val som ska förrättas av valkongressen VALKONGRESSEN 24 MARS 2015 Val som ska förrättas av valkongressen FÖRSLAG FRÅN VALUTSKOTTET Förslag till protokoll från valutskottet Närvarande Lilly Bäcklund (S), Västerbotten (ordförande) Johan Sjölander

Läs mer

När tänkte du på dig själv senast?

När tänkte du på dig själv senast? Bli medlem du också! 8 av 10 läkare är redan med. När tänkte du på dig själv senast? Vi tänker på dig under hela din karriär 1 Vi tänker på dig under hela din karriär Som läkare har du ett viktigt och

Läs mer

Saco driver akademikernas frågor

Saco driver akademikernas frågor s e g i r e v S r a l! r m e a k s mi i V ade ak 2 Vi samlar Sveriges akademiker Saco driver akademikernas frågor Saco, Sveriges akademikers centralorganisation, driver akademikernas intressen. Genom opinionsbildning,

Läs mer

ditt förbund Landets största nätverk för högskoleutbildade ingenjörer

ditt förbund Landets största nätverk för högskoleutbildade ingenjörer Välkomna! ditt förbund 133 000 medlemmar Landets största nätverk för högskoleutbildade ingenjörer Det största förbundet i Saco Sveriges Ingenjörer bildades 2006/07 efter en sammanslagning av Civilingenjörsförbundet

Läs mer

Löneläget 2014. En liten folder med lönestatistik för psykologer. Siffror från 2014.

Löneläget 2014. En liten folder med lönestatistik för psykologer. Siffror från 2014. Löneläget 2014 En liten folder med lönestatistik för psykologer. Siffror från 2014. 1 2 Innehåll Inledning 4 Varför samlar vi in lönestatistik? Definitioner Löneutveckling 5 Landsting 6 Tabell och fakta

Läs mer

I den här skriften får du som är förtroendevald eller medlem inspiration, tips och råd på hur du kan rekrytera medlemmar.

I den här skriften får du som är förtroendevald eller medlem inspiration, tips och råd på hur du kan rekrytera medlemmar. Hej LSRs strategi är att uppnå en uppvärdering av sjukgymnastkåren genom att knyta samman professionalisering, positionering och löneutveckling. Det är lättare att nå målen ju fler som är med. Och ju bättre

Läs mer

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust?

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust? Spelet om hälsan Vägval för neurosjukvården - vinst eller förlust? Landsting Sjukhus Aktuellt väntetidsläge Aktuellt väntetidsläge till neurologisk specialistsjukvård Väntetider i vården. SKLs hemsida.

Läs mer

Vad är Communicare? snabbkurs i communicare

Vad är Communicare? snabbkurs i communicare Vad är Communicare? snabbkurs i communicare Communicare är en unik konferens där yrkesverksamma, forskare samt studenter inom kommunikationsbranschen samlas för att diskutera aktuella frågor. Konferensen

Läs mer

Beslut om tilldelning av MFS-stipendier för år 2013, per lärosäte och institution Lärosäte Institution Interna Externa Totalt Stipendiebelopp*

Beslut om tilldelning av MFS-stipendier för år 2013, per lärosäte och institution Lärosäte Institution Interna Externa Totalt Stipendiebelopp* Beslut om tilldelning av MFS-stipendier för år 2013, per lärosäte och institution Lärosäte Institution Interna Externa Totalt Stipendiebelopp* Blekinge Tekniska Högskola Studerandeavd. Förvaltningen 6

Läs mer

Agronomförbundets verksamhetsberättelse 2014

Agronomförbundets verksamhetsberättelse 2014 Agronomförbundets verksamhetsberättelse 2014 Inledning Agronomförbundet är en av professionsföreningarna inom Naturvetarna. Ca 5 % av Naturvetarnas medlemmar är också medlemmar i Agronomförbundet. Detta

Läs mer

Vi är Sveriges största fackförbund för chefer

Vi är Sveriges största fackförbund för chefer Vi är Sveriges största fackförbund för chefer Kenneth Hallström VD på Stallmästaregården Hotel & Restaurang Inkomstförsäkring ingår * Mer information och fullständiga villkor på unionen.se * Du måste vara

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012. Region Mitt Meddelande

Verksamhetsberättelse 2012. Region Mitt Meddelande Verksamhetsberättelse 2012 Region Mitt Meddelande ST inom Posten Region Mitt lämnar följande verksamhetsberättelse för perioden 2012-01-01 2012-12-31. Region Uppsala Arbetsplatsombud under året. Brevterminal

Läs mer

ditt förbund ! 137 000 medlemmar ! Landets största nätverk för högskoleutbildade ingenjörer ! Det största förbundet i Saco

ditt förbund ! 137 000 medlemmar ! Landets största nätverk för högskoleutbildade ingenjörer ! Det största förbundet i Saco Välkomna! ditt förbund! 137 000 medlemmar! Landets största nätverk för högskoleutbildade ingenjörer! Det största förbundet i Saco 2 - din coach på arbetsmarknaden! Förhandling och förhandlingsstöd! Rådgivning

Läs mer

Du tjänar på kollektivavtal

Du tjänar på kollektivavtal Du tjänar på kollektivavtal Föräldralön. Mer pengar att röra dig med när du är föräldraledig tack vare kollektivavtalet. ITP. Marknadens bästa pensionsförsäkring ger dig mer pengar när du slutar jobba

Läs mer

STARK TILLSAMMANS. Handels kongress 2016 GRESS. Vår kongress

STARK TILLSAMMANS. Handels kongress 2016 GRESS. Vår kongress r a t S ill t k m m sa ans 16 KON 20 GRESS Vår kongress Handels 25:e kongress hålls i april 2016. Temat är: Alla medlemmar berörs på ett eller annat sätt av Handels kongress, vare sig man är aktiv eller

Läs mer

ditt förbund 133 000 medlemmar Landets största nätverk för högskoleutbildade ingenjörer Det största förbundet i Saco

ditt förbund 133 000 medlemmar Landets största nätverk för högskoleutbildade ingenjörer Det största förbundet i Saco Välkomna! ditt förbund 133 000 medlemmar Landets största nätverk för högskoleutbildade ingenjörer Det största förbundet i Saco - din coach på arbetsmarknaden Förhandling och förhandlingsstöd Rådgivning

Läs mer

Sveriges Kommuner och Landsting. Felix Krause Sonja Pagrotsky

Sveriges Kommuner och Landsting. Felix Krause Sonja Pagrotsky Sveriges Kommuner och Landsting Felix Krause Sonja Pagrotsky Agenda Uppvärmning Intressebevakning 2014 års nyckeltal Aktuella projekt Uppvärmning SKL:s organisation Vad heter SKL:s ordförande och vd? Landsting

Läs mer

Du gör skillnad. Stark tillsammans

Du gör skillnad. Stark tillsammans Du gör skillnad Stark tillsammans Du gör skillnad Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för dig och dina arbetskamrater. Ditt engagemang

Läs mer

Plats: Borlänge, Blå rummet Tid: 10.00-15.00 Lämnat återbud: Helena, Lennart, Herman, Joakim och Linda

Plats: Borlänge, Blå rummet Tid: 10.00-15.00 Lämnat återbud: Helena, Lennart, Herman, Joakim och Linda Protokoll styrelsemöte 2013-04-23 Plats: Borlänge, Blå rummet Tid: 10.00-15.00 Lämnat återbud: Helena, Lennart, Herman, Joakim och Linda 1) Mötets öppnande Mikke förklarar mötet öppnat 2) Närvarande Staffan,

Läs mer

Sveriges Ingenjörer ditt förbund

Sveriges Ingenjörer ditt förbund Välkomna! Sveriges Ingenjörer ditt förbund 133 000 medlemmar Landets största nätverk för högskoleutbildade ingenjörer Det största förbundet i Saco Sveriges Ingenjörer bildades 2006/07 efter en sammanslagning

Läs mer

Agronomförbundets verksamhetsberättelse 2012

Agronomförbundets verksamhetsberättelse 2012 Agronomförbundets verksamhetsberättelse 2012 Inledning Ännu ett år kan läggas till handlingarna. Verksamhetsåret 2012 var ett händelserikt år med många olika aktiviteter såsom bland annat bevakning av

Läs mer

Frågor och svar om Flexpension

Frågor och svar om Flexpension Frågor och svar om Flexpension Varför Flexpension? Vi lever längre. I takt med att medellivslängden ökar så blir utmaningarna för individen och välfärden allt större. Bristen på flexibilitet i slutet

Läs mer

Saco Studentråd Kongress 2014. Verksamhet 2015-2016. Styrelsens förslag rörande fokusfrågor & verksamhet

Saco Studentråd Kongress 2014. Verksamhet 2015-2016. Styrelsens förslag rörande fokusfrågor & verksamhet Saco Studentråd Kongress 2014 Verksamhet 2015-2016 Styrelsens förslag rörande fokusfrågor & verksamhet Innehållsförteckning Verksamhet 2015-2016 1 Extern fokusfråga 2 Ingen ska ångra sin utbildning. En

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

Stabil prisutveckling för skog

Stabil prisutveckling för skog Pressmeddelande, den 31 januari 2003 Ny statistik från LRF Konsult Skogsbyrån: Stabil prisutveckling för skog Priserna för skogsfastigheter ökade under andra halvåret 2002 jämfört med det första halvåret

Läs mer

TÄNK OM DU SKULLE BLI FARMACEUT

TÄNK OM DU SKULLE BLI FARMACEUT TÄNK OM DU SKULLE BLI FARMACEUT EN DEL TROR ATT FARMACEUTER BARA FINNS PÅ APOTEK. DET ÄR FEL. VAD ÄR EN FARMACEUT? Läkemedel hjälper många till ett bättre, friskare och mer funktionellt liv. Många använder

Läs mer

ditt förbund 133 000 medlemmar Landets största nätverk för högskoleutbildade ingenjörer Det största förbundet i Saco

ditt förbund 133 000 medlemmar Landets största nätverk för högskoleutbildade ingenjörer Det största förbundet i Saco Välkomna! ditt förbund 133 000 medlemmar Landets största nätverk för högskoleutbildade ingenjörer Det största förbundet i Saco 2 - din coach på arbetsmarknaden Förhandling och förhandlingsstöd Rådgivning

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2004 för Skogsakademikerna

Verksamhetsberättelse 2004 för Skogsakademikerna Verksamhetsberättelse 2004 för Skogsakademikerna STYRELSEN Styrelsen har från årsmötet den 8 mars 2004 haft följande sammansättning: Förbundsordförande Erik Petré jm 80 Övriga styrelseledamöter Valda på

Läs mer

Regionråd 2016 TID & PLATS MOTIONER NOMINERINGAR HANDLINGAR. 19 oktober 2015, version 1

Regionråd 2016 TID & PLATS MOTIONER NOMINERINGAR HANDLINGAR. 19 oktober 2015, version 1 Regionråd 2016 TID & PLATS MOTIONER NOMINERINGAR HANDLINGAR 19 oktober 2015, version 1 Innehåll Praktisk information...3 Inför regionrådet så här går det till... 4-5 Val av regionstyrelse...6 Val av ombud

Läs mer

Gladare måndagar. Innehåller medlemsanmälan. Just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672

Gladare måndagar. Innehåller medlemsanmälan. Just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672 Gladare måndagar. Innehåller medlemsanmälan Just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672 *Om du är under 30 betalar du endast 100 kr för hela första året Vi är fackförbundet

Läs mer

It s a great privilege and pleasure for me to welcome you all to the annual event of the Royal Swedish Academy of Engineering Sciences.

It s a great privilege and pleasure for me to welcome you all to the annual event of the Royal Swedish Academy of Engineering Sciences. Your Majesties, your Royal Highness, Excellencies, Honoured Assembly It s a great privilege and pleasure for me to welcome you all to the annual event of the Royal Swedish Academy of Engineering Sciences.

Läs mer

Certifiering av medicinsk ingenjör och civilingenjör

Certifiering av medicinsk ingenjör och civilingenjör Certifiering av medicinsk ingenjör och civilingenjör Caroline Hagström Medicinsk civilingenjör Kursansvarig MTF MT Säkerhetschef/Sektionschef medicin och analys Universitetssjukhuset Örebro Örebro läns

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2012 Styrelsen för Föreningen Sveriges Vägingenjörer, FSV, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2012. 1 Reviderad 2013-08-27 Föreningsledningen... 3 Styrelsen

Läs mer

Juni och juli 2012. Det går fortfarande att läsa om vårt evenemang i kalendariet: http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/12296?

Juni och juli 2012. Det går fortfarande att läsa om vårt evenemang i kalendariet: http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/12296? Juni och juli 2012 Under juni och juli har det hänt mycket på UMA. De inplanerade mötena, som nämndes i ett tidigare UMA-nytt, har genomförts med goda resultat. Vi har bland annat åkt till Katrineholm

Läs mer

Unionens Karriär & utvecklingstjänster. Förbättra dina chanser på jobbet

Unionens Karriär & utvecklingstjänster. Förbättra dina chanser på jobbet Unionens Karriär & utvecklingstjänster Förbättra dina chanser på jobbet Våra karriärtjänster passar inte en enda människa. De passar olika sorters människor. Hur vill du jobba imorgon? Jobbar du med det

Läs mer

Regionråd 2015 TID & PLATS MOTIONER NOMINERINGAR HANDLINGAR. 23 oktober 2015, version 1

Regionråd 2015 TID & PLATS MOTIONER NOMINERINGAR HANDLINGAR. 23 oktober 2015, version 1 Regionråd 2015 TID & PLATS MOTIONER NOMINERINGAR HANDLINGAR 23 oktober 2015, version 1 Innehåll Praktisk information...3 Inför regionrådet så här går det till...4 Val av regionstyrelse...6 Val av kongressombud...

Läs mer

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson AO Bygg 0733-376547 Region Bygg Väst & Region Bostad Väst Sam Ekman Informatör AO Bygg 0733-373423 Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region

Läs mer

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014 PROFESSIONSFÖRENINGEN NUTRITIONISTFÖRENINGEN Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014 Bilagor till verksamhetsberättelsen: 1) Verksamhetsplan 2014 2) Projektsammanställning för fokusprojektet Kvalitetssäkring

Läs mer

ÅRSMÖTE I RIKSFÖRENINGEN FÖR KLINISK CYTOLOGI DEN 13 MAJ, BROFÄSTET KALMAR.

ÅRSMÖTE I RIKSFÖRENINGEN FÖR KLINISK CYTOLOGI DEN 13 MAJ, BROFÄSTET KALMAR. ÅRSMÖTE I RIKSFÖRENINGEN FÖR KLINISK CYTOLOGI DEN 13 MAJ, BROFÄSTET KALMAR. Närvarande: Styrelsen samt 100 medlemmar. 1. Årsmötet öppnades av Riksföreningens ordförande Gunilla Bergström som hälsade alla

Läs mer

Övertalig eller uppsagd? Med hjälp av TRR kan du snart ha ett nytt jobb!

Övertalig eller uppsagd? Med hjälp av TRR kan du snart ha ett nytt jobb! Övertalig eller uppsagd? Med hjälp av TRR kan du snart ha ett nytt jobb! Att förlora sitt arbete och sin fasta inkomst är för de flesta ett mardrömsscenario. Men det behöver inte bli så. Är du aktiv,

Läs mer

Val vid Skogsvetenskapliga fakulteten. Informera om processen Ge möjlighet att ställa frågor Lämna synpunkter.

Val vid Skogsvetenskapliga fakulteten. Informera om processen Ge möjlighet att ställa frågor Lämna synpunkter. Val vid Skogsvetenskapliga fakulteten Informera om processen Ge möjlighet att ställa frågor Lämna synpunkter. Valberedning vid Skogsvetenskapliga fakulteten Ordinarie ledamot Karin Öhman (ordförande) Magnus

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 4 SVENSKA FÖRENINGEN FÖR GRAFISK

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 4 SVENSKA FÖRENINGEN FÖR GRAFISK Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 4 SIGRAD SVENSKA FÖRENINGEN FÖR GRAFISK DATABEHANDLING FÖR E NI NG E NS UP PDR A G SIGRAD, Svenska föreningen för grafisk databehandling, grundades redan 1976. Föreningens

Läs mer

Unionens Karriär & utvecklingstjänster. Din väg till ett rikare arbetsliv

Unionens Karriär & utvecklingstjänster. Din väg till ett rikare arbetsliv Unionens Karriär & utvecklingstjänster Din väg till ett rikare arbetsliv 2 Alltför sällan ställer vi oss frågan om vi jobbar med det vi är bra på eller om vi bara jobbar för jobbandets skull. Det är lätt

Läs mer

En spännande träff om framtiden 2007-11-29

En spännande träff om framtiden 2007-11-29 1(5) Våga vinna medlemmar. Rapport 2007-12-17, Eva Thim & Mattias Sandell En spännande träff om framtiden 2007-11-29 24 Arbetsplatsombud från Arbetsmarknadsverket, Försäkringskassan, Skatten, Länsstyrelsen,

Läs mer

Utrikesförvalt- ningens Personal- förening, UPF FÖRENINGSINFO

Utrikesförvalt- ningens Personal- förening, UPF FÖRENINGSINFO FÖRENINGSINFO Utrikesförvaltningens Personalförening, UPF Utrikesförvaltningens Personalförening, UPF Utrikesförvaltningens personalförening (UPF) är en exklusiv förening för oss som är anställda i utrikesförvaltningen.

Läs mer

NATURVETARES ARBETSMARKNAD & TREN DER 2014. Nya möjligheter i en föränderlig omvärld

NATURVETARES ARBETSMARKNAD & TREN DER 2014. Nya möjligheter i en föränderlig omvärld NATURVETARES ARBETSMARKNAD & TREN DER 2014 Nya möjligheter i en föränderlig omvärld Naturvetarna. Oktober 2014. Förord Naturvetarna är en medlemsorganisation med målet att ge service och stödja våra medlemmar

Läs mer

Välkommen till SBR. Grattis! DU är nu en av drygt 10 000 biodlare i Sverige. Det är vi som håller Sverige blommande! www.biodlarna.

Välkommen till SBR. Grattis! DU är nu en av drygt 10 000 biodlare i Sverige. Det är vi som håller Sverige blommande! www.biodlarna. Välkommen till SBR Grattis! DU är nu en av drygt 10 000 biodlare i Sverige. Det är vi som håller Sverige blommande! Foto: Janne Mårtensson Du vet väl att: 2/3 av det du har på tallriken är i något led

Läs mer

Verksamhetsplan och ansvarsfördelning Juseks studerandesektions styrelse, verksamhetsår 2013/2014

Verksamhetsplan och ansvarsfördelning Juseks studerandesektions styrelse, verksamhetsår 2013/2014 2013-10-14 Verksamhetsplan och ansvarsfördelning Juseks studerandesektions styrelse, verksamhetsår 2013/2014 RIKTLINJER Juseks uppgifter - att ta till vara och främja medlemmarnas fackliga, yrkesmässiga

Läs mer

Arbetsmarknaden i Stockholm Uppsala Mälardalen

Arbetsmarknaden i Stockholm Uppsala Mälardalen Arbetsmarknaden i Stockholm Uppsala Mälardalen för Akademikerföreningen på AstraZeneca i Södertälje I denna rapport vill vi skapa en bild av arbetsmarknadsläget i Stockholm Uppsala Mälardalen för kompetenser

Läs mer

Välkommen som förtroendevald i Vision

Välkommen som förtroendevald i Vision Välkommen som förtroendevald i Vision 1 2 Välkommen som ny förtroendevald i Vision! Vad kul att du vill vara med och jobba för att medlemmarna ska få ut så mycket som möjligt av sitt arbetsliv. I det här

Läs mer

1 X 2. Läs mer om vad du tjänar på kollektivavtalet och medlemskapet i Unionen på unionen.se

1 X 2. Läs mer om vad du tjänar på kollektivavtalet och medlemskapet i Unionen på unionen.se 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 X 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 X 2 12 13 14 10 11 12 13 14 Fråga 1: Du börjar känna att du kan arbetsuppgifterna och är sugen på nåt nytt. Men du vet inte om du vill utvecklas i den

Läs mer

karriärtorget Mötesplats och mäklare mellan studenter och arbetsliv

karriärtorget Mötesplats och mäklare mellan studenter och arbetsliv karriärtorget Mötesplats och mäklare mellan studenter och arbetsliv BAKGRUND Karriärtorget har utvecklats med stöd av Samhällskontraktet, ett samverkansprojekt mellan Mälardalens högskola, Eskilstuna kommun

Läs mer

TRRs metodik för uppsagda

TRRs metodik för uppsagda VAD GÖR TRR? Då och då uppstår situationer då ändrade förutsättningar tvingar företagsledningen att förändra företagets organisation. Vissa gånger med expansion och nyrekrytering som följd. Andra gånger

Läs mer

PROTOKOLL. Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte. Tid Torsdagen den 21 september 2006. Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006

PROTOKOLL. Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte. Tid Torsdagen den 21 september 2006. Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006 PROTOKOLL Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte Tid Torsdagen den 21 september 2006 Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006 Närvarande Styrelsen: Birgitta Gruvfält, Karolinska Universitetssjukhuset,

Läs mer

Biomedicinarnas Riks Organisation BRO

Biomedicinarnas Riks Organisation BRO Sida 1 av 5 Biomedicinarnas Riks Organisation BRO PROTOKOLL Typ av sammanträde Sammanträdesdatum BRO s årsmöte 2008-11-22 Sekreterare Justeringsperson Mia Ländin Rebecca Andersson Närvarande Linköping:

Läs mer

Få ut mer av ditt arbetsliv! Bli medlem i Unionen Sveriges största fackförbund för dig i det privata arbetslivet. Tillsammans ökar vi både din

Få ut mer av ditt arbetsliv! Bli medlem i Unionen Sveriges största fackförbund för dig i det privata arbetslivet. Tillsammans ökar vi både din Få ut mer av ditt arbetsliv! Bli medlem i Unionen Sveriges största fackförbund för dig i det privata arbetslivet. Tillsammans ökar vi både din trygghet och dina utvecklingsmöjligheter på jobbet. Investera

Läs mer

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014 SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014 INNEHÅLL 1. Ordföranden har ordet 2. Styrelsens berättelse Styrelsens sammansättning och organisation 3. Styrelsemöten

Läs mer

Agneta Rudsänger Sandviken ordförande. Anders Mosell Österfärnebo vice ordförande. Anneli Åhlander Vallsta kassör t.o.m. 13/3.

Agneta Rudsänger Sandviken ordförande. Anders Mosell Österfärnebo vice ordförande. Anneli Åhlander Vallsta kassör t.o.m. 13/3. 1 Februari 2012 Föreningen hade den 31/12 2011, 92 huvudmedlemmar och 27 familjemedlemmar=totalt 119 medlemmar. Den 31/12 2010 var antalet huvudmedlemmar 104 och antalet familjemedlemmar 30. STYRELSE 2011

Läs mer

ONSDAG 6 MARS, 2013. VÄLKOMMEN TILL INFORMATIONSDAGARnA PÅ KARLSTADS UNIVERSITET KAU.SE

ONSDAG 6 MARS, 2013. VÄLKOMMEN TILL INFORMATIONSDAGARnA PÅ KARLSTADS UNIVERSITET KAU.SE ONSDAG 6 MARS, 2013 VÄLKOMMEN TILL INFORMATIONSDAGARnA PÅ KARLSTADS UNIVERSITET KAU.SE Karta över karlstads universitet uppställning bussar 12A 12B 12 9A 9B 9 9C 9D 9 9E 11C Universitetet 2 11B 11D 11A

Läs mer

VERKSAMHETS BERÄTTELSE 2010 HIGH VOLTAGE VALLEY

VERKSAMHETS BERÄTTELSE 2010 HIGH VOLTAGE VALLEY VERKSAMHETS BERÄTTELSE 2010 HIGH VOLTAGE VALLEY Organisation Påbörjande av framtagning av handlingsdokument för hur High Voltage Valley ska arbeta strategiskt inom områdena; Genus- och jämställdhet, kunskapsoch

Läs mer