FÖRSTA ÅRET MED NATURVETARNA

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖRSTA ÅRET MED NATURVETARNA"

Transkript

1 2009 FÖRSTA ÅRET MED NATURVETARNA Första året med Naturvetarna 1

2 Naturvetarnas styrelse Madelen Nilsson, ordförande, fysiker och meteorolog Christer Yrjas, vice ordförande,agronom och arbetar på Hushållningssällskapet i Kristianstad Åke Barklund, jägmästare, akademisekreterare och vd för Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien Charlotte Bjelkenkrantz, cytodiagnostiker Ann-Christine Book, dietist på läkemedelsföretaget Fresenius Kabi Tomas Casselgren, meteorolog Erland Ekheden, doktorand på Stockholms universitet Andreas Englund, ekoingenjör som arbetar som verksamhetsledare för MiljöInnivationsTorget vid Jämtlands läns hushållningssällskap Anna Hamilton, studerar på dietistprogrammet i Umeå Mohammed Homman, vd för företaget ViroNova Margareta Jonsson, grundexamen i kemi och arbetar på Södertörns Miljö- och hälsoskyddsförbund, Thérèse Rosklint, medicine licentiatexamen i kardiovaskulär prevention och arbetar på Astra Zeneca, Rhiannon Sanders, disputerat i molekylärbiologi/mikrobiologi i Storbritannien som arbetar som konsult som specialiserar sig på coachning, presentationsteknik och stöd till nystartade företag Dag Westerberg, forskarstudier i ekologisk zoolog och universitetsadjunkt vid Umeå universitetet Ann-Charlotte Wallenhammar, agronom som disputerat i växtpatologi och arbetar som forskningsledare på HS Konsult i Örebro Christine Öberg, går på Stockholms Biovetenskapliga forskarskola Foto: Hans Wassaether Naturvetarnas styrelse, fotograferad på extrakongressen Från vänster: Dag Westerberg, Tomas Casselgren, Thérèse Rosklint, Ann-Charlotte Wallenhammar, Ann-Christine Book, Nilsson, Christer Yrjasm Christine Öberg, Erland Ekheden, Rhiannon Sanders, Mohammed Homman, Margareta Jonsson, Åke Barklund och Andreas Englund. Valberedning Anne Nilsson (ordförande) Cecilia Björkdahl Erik Holmestig (adjungerad) Erik Petré Mattias Wacker Lars-Göran Wiberg (adjungerad) Revisorer Anne Perruchon (aukt. revisor) Anna-Tora Martin Thomas Persson (adjungerad) Suppleanter Lars Bauman (aukt. revisor) Michael Tjernström Denna broschyr är gjord av Katarina Bengtsson (grafisk form & layout) Kerstin Diamant Marita Teräs Första året med Naturvetarna 2

3 Möten med människor Det finns händelser från det gångna året som jag minns extra tydligt. På en inspirationsdag för egenföretagare mötte jag en naturvetare som just var på väg att ta klivet. Hon skulle säga upp sig från sitt arbete för kommunen och starta egen firma. Full av frågor undrade hon vilken service Naturvetarna kunde ge henne. Ett par veckor senare stötte vi ihop igen och då berättade hon om planerna som konkret började ta form. I januari firade vi födelsen av vårt nya förbund Naturvetarna tillsammans med nya och gamla vänner. Efter intressanta diskussioner om världens framtida energiförsörjning, träffade jag våra nordiska naturvetarkollegor som vi samarbetar med för att hjälpa naturvetare när det är aktuellt med arbete i ett annat nordiskt land bland annat genom gästmedlemskap som ingår i ditt medlemskap. Något som varit viktigt för mig är att lära mig mer om alla professioner som ryms inom Naturvetarna. I mars höll Dietisternas riksförening sin kongress och, wow, vilken aktivitet som myllrade så snart jag klivit in genom dörrarna. Underbart att uppleva! Jag hoppas att vår nybildade professionsförening för biomedicinska analytiker kommer att sjuda av samma liv. I mars ordnade Naturvetarna den stora konferensen Stockholm meeting tillsammans med Kungliga vetenskapsakademin och Stiftelsen för strategisk forskning, en konferens där forskare och andra naturvetare, politiker, journalister, nobelpristagare och representanter från näringslivet diskuterar forskningens viktiga roll och hur vi kan öka samhällets nytta av forskning. Naturvetardagarna började i Norrköping och Linköping och sedan har jag rest vidare med dem till Umeå, Göteborg osv. I samband med dem har förtroendevalda berättat om arbetet i lokalföreningarna en jätteviktig insats för att vi ska stärka naturvetares ställning. Extra glad blir jag när jag hör om nya lokalföreningar. En eloge till er som dragit igång dem! En tydlig signal från de arbetsgivare och regionföreträdare jag träffat är att många är oroliga för kompetensförsörjningen inom just naturvetenskap. Utbildningsplatser på kemistutbildningar står tomma och utbildningen till teknikagronom har lagts ned pga bristande studentunderlag. Naturvetarna samarbetar med flera aktörer för att öka ungdomars intresse för naturvetenskap genom hela skolgången samtidigt som vi arbetar för att öka naturvetares och naturvetenskapens status i samhället. Om jag ska sammanfatta året som gått, har höjdpunkterna varit fantastiska möten med människor. Jag har träffat massor av naturvetare, allt från studenter till chefer, generalister och specialister, målmedvetna och upptäckare. Vi är trettiotusen naturvetare i samma organisation, en organisation som både växer ihop och blir starkare och samtidigt växer och blir starkare. Madelen Nilsson förbundsordförande Hur skulle du vilja summera det första året med Naturvetarna? Christer Yrjas, vice ordförande för Naturvetarna, tidigare ledamot i Agrifacks styrelse Det är inte lätt alla gånger att slå ihop verksamheter som har sin egen historia och kultur men överlag har allt gått bra. Vi blir mer och mer samkörda i styrelsearbetet och vi påminns ofta om att denna fusion var helt rätt! Tillsammans är vi starkare och bättre. Rhiannon Sanders, sedan 2006 styrelseledamot i Naturvetareförbundet och Naturvetarna Jag redan tidigt under första året mest genom styrelsearbetet upplevt direkt hur mycket bredare och starkare vår bas är när det gäller kunskap och kompetens bland våra medlemmar. Genom tillskott från Agrifack efter extrakongressen med fem mycket kompetenta styrelsemedlemmar har jag fått bättre förståelse för flera yrkesområden och utbildningar. Det tydliggör ännu mer än förr hur mycket vi alla behöver utbildade personer som tillsammans har en bred kunskapsbas. Jag upplever verkligen synergier och förbättringar på många fronter. Jag är speciellt nöjd med vår nya grafiska profil och webb. Tidningen har också fått ett stort lyft. Det känns som att vi ligger helt rätt för framtiden med vår fortsatta fokus på karriärservice till medlemmar, antingen de är arbetslösa eller yrkesverksamma. Vi tog ett enormt steg rakt in i framtiden med detta nya förbund. Första året med Naturvetarna 3

4 JANUARI 2009 lanseras Naturvetarna.se om fusionen. Artikel på atl.nu Första medlemsmötet äger rum i Örnsköldsvik. Naturvetarnas första nyhetsbrev når över medlemmar. Medlemsmöte i Karlstads kommun. Pressmeddelande: Minst risk för arbetslöshet för den som väljer naturvetenskap. Medlems- Intervju med Fusionsse- Söka jobb- möte Södra Älvsborgs Sjukhus. Madelen Nilsson i Biotech Sweden. minarium och första numret av tidningen Naturvetare kommer ut. seminarier i Umeå. Medlemsmöte på Jansen Cilag samt på Boofors Sjö AB. Medlemsmöte i Bollebygd kommun medlemmar. Solceller stod i fokus på Naturvetarnas klimatseminarium i Stockholm 21 januari. Närmare 200 personer var med och firade fusionen mellan Naturvetareförbundet och Agrifack. Fusionsfesten på kansliet lockade många. I genomsnitt har naturvetarna.se haft 552 besökare per dag. Det är ökning med 26 procent jämfört med naturvetareforbundet.se. En genomsnittlig besökare går in på 4 sidor, vilket är en sida mer än för Naturvetareförbundets tidigare webbplats. Första året med Naturvetarna 4

5 TIDSKRIFT FÖR S KOGSAKADEMIKERNA Årgång 22 Agrifack 7-08:Agrifa Sida 1 NR AKADEMIKER INOM JORD, SKOG, TRÄDGÅRD, MILJÖ OCH NUTRITION KARRIÄR, VETENSKAP, BRANSCH NUMMER FEBRUARI 2009 Madelen Nilsson i Medlemsmöte Söka jobb kurs Artikel i Svd: Medlemsmöte Dagens Nyheter. på Sahlgrenska sjuk- med Mellanskog i Skinn- BMA i Naturvetarna får Göteborgs stad. huset. skatteberg. högre lön på Karolinska. Medlemsmöte i Ett nytt system Näringslivsdag i Nyhetsbrev nr 2: Norrköpings kommun. måste till... Anna Hamil- Skinnskatteberg. Naturvetardagar inspirerar ton, i Västerbottenskuriren. till nya möjligheter. Lunchföreläs- Medlemsmöte i Karriärkväll för Rekordår när det Utbildning för ning för studenter på SLU sydöstra Skåne samt på biologalumner vid Göte- gäller medlemstillväxt studentambassadörer. i Ultuna. Eurofins i Lidköping. borgs universitet. för Sacoförbunden, enligt Dagens Nyheter. Rekryterings- Förbundsstyrel- Arbetsmarknads- Naturvetare nr 2: Workshop möten i Karlstad på kem- sen slår fast policy om dag för biomedicinare vid Med lust för siffror så Malmö: Söka jobb- lab och mikrobiologen. arbets marknad och löner. Lunds universitet. kan skolmatten lyftas. processen. Det händer att våra medlemmar får utbilda arbetsförmedlarna i vad deras utbildning går ut på. Madelen Nilsson i Dagens Nyheter den 2 februari Biogas ger störst + + klimatnytta = Ny tidning! Naturvetaren, Agrifack och Skogsakademikern har blivit Naturvetare. Hon brädar Kamprad och Bildt DIETIST TVÅA I ÅRETS NÄTVERKARE Ur innehållet: >> Unga skogsakademiker på spännande jobb >> Snabb jägmästaraktion räddade Blå salongen i Garpenberg >> Skogsakademikernas verksamhet 2008 >> Spännande medlemsaktiviteter 26 mars 2009 De nya klimatjobben är här DAGS ATT AGERA I KLIMATDEBATTEN! SÅ HITTAR DU GLÄDJEN PÅ JOBBET NATURLÄKEMEDEL BLUFF ELLER VETENSKAP? SID 18 SID 32 SID 12 NATURVETARNA EN BIT I DITT LIVSPUSSEL SID 4 MANDEL OCH LÖJROM SLÅR PASTAN OCH PIZZAN Tre tidningar blev en när Skogsakademikern, Naturvetaren och tidningen Agrifack blev tidningen Naturvetare. Redaktör är Lars-Erik Liljebäck och den grafiska formen står Katarina Bengtsson för. Studentambassadörsmöte. Artikel i Svenska Dagbladet om att biomedicinska analytiker i Naturvetarna får högre lön än de som är medlemmar i Vård förbundet på Karolinska universitetssjukhuset. Första året med Naturvetarna 5

6 MARS 2009 Medlemsmöte Madelen Nilsson Deltar i arbets- Deltar på arbets- på Göteborgs vatten. är en av tretton fackliga marknadsdag på Skövde marknadsdag i biologi, ordförande utan extraknäck (tidn. Metro). högskola och anordnar medlemsmöte på Medivir. miljö och geovetenskap vid Lunds universitet. Deltar på Workshop i Nyhetsbrev nr 3: Tillkännagivan- Agronomför- arbetsmarknadsdag på Göteborg: Söka jobb- Bli kongressombud det av vilka som får årets bundet tillkännager vem Göteborgs universitet. processen. Naturvetarpris. som blir Årets agronom. Skogsakademi- Start för tre Karriärsemi- kernas första nyhetsbrev dagars facklig grundkurs. narium för forskare och går ut. doktorander vid Uppsala universitet. Ny skrift: Stockholm Naturvetare nr 3: Skogsakademi- Linköpings Naturvetare förändrar Meeting på Norra latin Uppåt i spelbranschen! kernas årsmöte. tidning rapporterar om samhället. och Youtube. de kommande Naturvetardagarna Första broschyren om Naturvetarnas arbetsmarknad utkommer. I samband med Stockholm Meeting delades Naturvetarpriset ur. I år var ämnet matematik och pristagarna Alexander Berglund (bilden) för bästa doktorsavhandling, och Erland Ekheden och Tommy Nyberg, delat pris, för bästa examensarbete. Foto Lars- Erik Liljebäck. Premiär för Naturvetardagarna i Linköping. I mars arrangerade Naturvetarna, Kungliga Vetenskapsakademien och Stiftelsen för Strategisk Forskning Stockholm Meeting. Ett av dragplåstren var Peter Agre, nobelpristagare i kemi 2003 (bilden). Per-Erik Sandlund, vd för Invest in Sweden Agency och Marika Edoff, forskningsledare vid Ångström Solar Center, ville se mer finansiering för företag i expansionsfasen. Andra tips till regeringen var bland annat att, med anledning av finanskrisen, sätta upp statliga fonder som kan gå in och samfinansiera företag med privat sektor och att satsa på skatteincitament för forskning. Ett annat önskemål var att regeringen genom lagstiftning skulle skapa förutsättningar för nya marknader istället för att stödja genom kortvariga subventioner. Foto: Lars-Erik Liljebäck Genom Naturvetardagarna sätter vi nya Naturvetarna på kartan. Vi vill visa att vi finns i hela landet och inte bara i Stockholm. Det sade Madelen Nilsson när Naturvetarna drog ut i landet för att möte medlemmar och företrädare för näringsliv, utbildning och förvaltning. Första året med Naturvetarna 6

7 NATURVETARNA APRIL 2009 Miljöaktuellt intervjuar Helena Nicklasson och Erik Palmqvist. Inspirationsföreläsning för kunskapsföretagare i Malmö. Ny broschyr: Våga vara föräldraledig. Medlemsmöte inför bildandet av Söderåsens kommunalförbund i nordvästra Skåne. Nu är det möjligt att kommentera artiklar på naturvetarna.se. Medlemsmöte i Jonny Andersson i Nyhetsbrev Naturvetare.nu Annons: Markaryds kommun. Sydsvenskan så hanterar nr 4: Förändra genom att marknadsförs i Framtids- Svenska Dagbladets länsstyrelsen övergången av djurskyddet. nominera. valet. bilaga Studieguiden. Medlemsmöte i Naturvetardagar Söka jobb-kurs Söka jobb-semi- Naturvetarna Helsidesannons i Alingsås kommun. i Umeå inleds. i Lund. narium för biomedicinare på Facebook har nu 45 tidningen Skogen. på Karolinska Institutet. medlemmar. Reportage i Medlemsmöte Medlemsmöte i Naturvetare Universitetsläraren om på Jordbruksverket. Säffle kommun. nr 4: Doktorn ordinerar Stockholm Meeting. lövskog. Ett exempel på förhandlingsframgångar är cytodiagnostikerna på landstinget i Värmland som fått ett lönelyft på 10,6 procent i år ett resultat av hårt arbete där Naturvetarna har haft en nyckelroll. Elba Rubilar-Abreu och Vincent Paciello Lundvall, två av Naturvetarnas ombudsmän på kommunal sektor, var de som förhandlade i Värmland. NATURVETARNA.SE VÅGA VARA FÖRÄLDRALEDIG Naturvetarna har följt övergången av djurskyddstillsynen från kommunerna till staten och kan konstatera att det har fungerar mycket olika. I vissa län tycks man vara på rätt väg. Där har man fått lika mycket eller mer resurser än tidigare. Att personalen har följt med från kommunerna spelar också in, liksom att det blir mindre resande där länsstyrelsen har sitt kontor centralt i länet. I andra län har problemen varit större. Man har fått alldeles för lite resurser i jämförelse med tidigare. Första året med Naturvetarna 7

8 MAJ 2009 Naturvetare får hjälp i kristider Östgöta korrespondenten efter Naturvetardagarna. Avtals- och nät- Studentbrev: Naturvetarna och verkskonferens för fackliga Så hittar du jobb efter Transfer på Teknikdagarna företrädare inom skog, jordbruk & trädgård. examen. på Sergels torg. Start för facklig Ny broschyr om Bubbel & debatt: Nyhetsbrev nr 5: kurs om arbetsmiljö. alla nätverk inom Natur- Har kliniska prövningar Möt kandidaterna till kon- vetarna. någon framtid i Sverige? gressen i höst. Start för Natur- Chefens arbets- Annons i Metros vetardagarna i Göteborg. miljöansvar utbild- bilaga Life Science. ningsdag i Göteborg. Rollup: CHEF Under våren drog Naturvetarna igång sin satsning på chefer. I och med fusionen har förbundet minst chefer som medlemmar. Elisabet Engdahl Linder håller i trådarna för den förbättrade servicen. Natur vetardagar Mats Berggren, vd för Sweden BIO, medlem i Naturvetarna sedan NATURVETARNA CHEF ERBJUDER:» Arbetsrättslig service» Kompetens- och karriärutveckling» Nätverk för dig som är chef och naturvetare Med vår inkomstförsäkring får du 80 % av lönen när du står mellan jobb APOTEKARSOCIETETEN SWEDISH ACADEMY OF PHARMACEUTICAL SCIENCES Under rubriken Bubbel & debatt hölls diskussionen: Har kliniska prövningar någon framtid i Sverige? Detta var den första i en rad av diskussioner av viktiga ämnen inom life science under lättsamma former där Naturvetarna samarbetar med bland andra Sweden BIO. I arbetet att stärka professionsföreningarna inom förbundet gjordes ny broschyr om alla nätverk inom Naturvervetarna, Starka individer blir oslagbara tillsammans. Första året med Naturvetarna 8

9 JUNI 2009 Facket och klimatfrågan, seminarium i Stockholm. Annons i tidningen Cellen som ges ut av Riksförbundet för klinisk cytologi. Naturvetare nr 5: Naturvetare bloggar om mat. Start för rekryteringskampanj på Facebook. Nyhetsbrev nr 6: 60 kongressombud är valda. Medverkar i Svenska Dagbladet bilaga Framtidens Forskning från idé till applikation. Nätverksbrev chef: Särskild avdelning för chefer på Naturvetarnas webb. Annons i tidningen Skogen nr6. Almedalen: Krisen, jobben, klimatet: Är hållbarhet ett vinnande koncept för Sverige? I Almedalen efterlyste Naturvetarna en strategi för att slå två flugor i en smäll för att klara av de två gigantiska utmaningar världen står inför. Den ena är omställningen av samhället mot en mer ekoeffektiv teknik för att bromsa klimateffekterna, den andra att komma ur en djup ekonomisk kris. Talare på seminariet var Energimyndigheternas generaldirektör Tomas Kåberger och Ana Belen Sanchez, (bilden) klimatexpert på ILO. Foto: Rosemari Södergren Naturvetarnas ordförande Madelen Nilsson deltog i en paneldebatt på Tidningsutgivarnas seminarium om miljön i medierna i Almedalen, flankerad av Karin Bojs, Dagens Nyheter och Peter Eriksson, Miljöpartiet. Foto: Rosemari Södergren Första året med Naturvetarna 9

10 JULI 2009 Almedalen: Start Almedalen: Är äldrevård utan kunskap värdig? Undrar Dietisternas riksförbund. för Drop-in karriärrådgivning. Medlemsmöte i Ängelholm och Vingåker. Naturvetare i Markaryd protesterar mot nedskärningar i friskvårdspengen.. Naturvetarna inleder ett samarbete med Lunds universitet gällande kompetensutveckling. Nyhetsbrev nr 7: Enklare och billigare att gå med i a-kassan. Företagarbrev: Tips om försäkringar. semester NATURVETARNA.SE KON GRESS 2009 NATURVETARNA.SE KON GRESS medlemmar NATURVETARNA.SE KON GRESS 2009 I arbetet för komptensutveckling har Naturvetarna i samarbete med Institutionen för Service Management vid Lunds universitet tagit fram utbildningen Affärsmannaskap för naturvetare. Kursen på 7,5 högskolepoäng, speciellt inriktad komplettera de naturvetenskapliga utbildningar. Utbildningen ger kunskaper om hur företag eller annan affärsdrivande verksamhet fungerar strategiskt, organisatoriskt, ekonomiskt och affärsmässigt och är en viktig pusselbit för att naturvetare ska kunna konkurrera om strategiska positioner. NATURVETARNA.SE KON GRESS 2009 Vill du utvecklas? Sök till vår universitetsutbildning i affärsmannaskap NATURVETARNA.SE KON GRESS 2009 Maria Eriksson, mediechef/m. Sc. Medical Biology, Kemivärlden Biotech, medlem i Naturvetarna sedan Agrifacks historia är titeln på den rikt illustrerade och inbjudande boken om de stolta, gröna akademiska pragmatikerna med båda fötterna på jorden. Agrifacks historia NATURVETARNA.SE är fylld med intervjuer av eldsjälar som engagerat sig på lokal, regional och riksnivå och som ger sin personliga bild av vad som hände: spännande möten, tuffa händelser och många ljusa minnen av träffar med medlemmarna. Linda Wirén är redaktör. NATURVETARNA.SE KON GRESS 2009 Första året med Naturvetarna 10

11 AUGUSTI 2009 Nyhetsbrev nr 8: Rekordstor lönehöjning för cytodiagnostiker. Pressmeddelande om minskade resurser till djurskydde Chefsbrev Företagarbrev: Naturvetare nr 6: Annons till Jobb- Om du blir sjuk. Experter oense om slutför- guiden som går ut till alla varingen av kärnavfall. sistaårsstudenter. 31 Annons till Miljö & hälsa nr 6. Naturvetarnas karriärservice Medlemmar får karriärservice såväl i samband med naturvetardagar och workshops som i kontakter med kansliets coachutbildade karriärrådgivare via mejl, telefon och individuella möten. Under året har förbundets karriärservice givit runt 530 karriärrådgivningar, 530 cv-coachningar och 110 medlemmar har gjort en karriärprofilanalys. Två röster från årets Naturvetardagar Jag fick tips på kontakter och nätverk som kan vara bra för mig att ingå i. Nu kan jag också skriva cv och en personlig ansökan. Annons för vår karriärservice. Naturvetare gör karriär på egna villkor Ana Petre, agronom, som fick jobb en vecka efter besöket på Naturvetardagarna i Linköping. Personlig karriärrådgivning Karriärprofilanalys Karriärdagar och seminarier CV-coachning Kompetensutveckling Läs mer om Naturvetarnas medlemsservice och inkomstförsäkring Jag fick motivation och uppmuntran att göra de rätta valen. Efter fem års studier med gröt och blodpudding tar jag äntligen steget ut i livet. FOTO: NASA Mattias Södelholm, snart färdig jägmästare, på Naturvetardagarna i Umeå. Första året med Naturvetarna 11

12 SEPTEMBER 2009 Nyhetsbrev nr Geologsektionen 9: Debatt om bedrägeri i tillkännager att Maurits klimatforskningen. Lindström blir Årets geolog. Chefsutbildning i Annons i Miljö Flera Skåne- Den nya sajten Geologsektionen Malmö på temat föränd- & hälsa uppmanar till tidningar skriver om för Naturvetare.nu lan- deltar på Geologins dag. ring och svåra samtal. debatt på naturvetarna.se Naturvetarnas utbildning seras. i affärsmannaskap. Naturvetar- Chefsbrev: Ta hjälp Naturvetare Arbetsgivarna dagarna i Uppsala inleds. av en coach. nr 7: Life Science en måste ta ansvar för in- tilltufsad succé. gångna avtal, replik i SvD. Naturvetarda- Saco-S pensions- Saco-S pensions- Naturvetarna har Naturvetarna garna i Stockholm inleds. turné i Umeå. turné i Gävle. 119 bilder på flickr.com. kommenterar Skolfronts granskning av skolköken. Ny förening för biomedicinska analytiker. Saco-S pensionsturné i Lund och Norrköping. Bubbel & debatt: Lika villkor för Life Science och fönsterputsning? Styrelsen för den nybildade föreningen för biokemiska analytiker: Från vänster: Jenny Dreschel, Sasa Durakovic, Fereshteh Jalayer, Anette Andsten (ordförande), Konrad Skeri och Monica Fröjd. Foto: Lars-Erik Liljebäck Unga naturvetare får jobb trots krisen. Många får jobb direkt efter examen, medan andra pluggar vidare eller tar mindre kvalificerade påhugg. Tidningen Naturvetares minienkät visar att nyexaminerade naturvetare ser positivt på framtiden mitt i den ekonomiska krisen. Att kommuner bedriver tillsynen över egen verksamhet är direkt olämpligt och Skolfronts granskning av skolköken är ytterligare ett exempel på det, Naturvetarna i ett pressmeddelande som blir årets mest lästa. Första året med Naturvetarna 12

13 OKTOBER 2009 Nyhetsbrev nr 10: Ännu bättre verktyg för lönestatistik. Arbetsmarknads- Naturvetar- Inspirationskväll Inspirationsdag Chefsutbildning i seminarium för matema- förening bildas på för biologistudenter. för kunskapsföretagare i Stockholm om förändring tiker, fysiker och kemister vid Lunds universitet. Karolinska institutet. Göteborg. och svåra samtal. Nätverksutbild- Arbetsmarknads- Madelen Nilsson Naturvetare ning för studenter i Umeå seminarium, Umeå, för medverkar vid utdelning nr 8: Naturvetare mot inför arbetsmarknadsdagen. miljö- och hälsoskyddsstudenter. av Industrins Hållbarhetspris. cancer. Nya Naturvetar- Naturvetar- Naturvetar- Söka jobb-kurs Naturvetarna har föreningar på Stockholms dagarna i Malmö inleds. förening bildas på och arbetsmarknadsut- 24 följeslagare på Twitter. universitet och Västerbottens läns landsting. Göteborgs unviversitet. bildning på SLU i Skara. Vi inspirerar till Seminarium Saco-S pensions- Löneenkäten naturvetenskapliga studier BMC i Uppsala: How to turné i Borlänge. skickas ut medlemmar. på Skolforum. promote yourself. Under 2009 har en rad Naturvetarföreningar och Akademikerföreningar bildats ute på arbetsplatserna. Nya Naturvetarföreningar (offentlige sektor) Norrbottens läns landsting, Västmanlands läns landsting, Danderyds Sjukhus, Landstinget i Värmland, Vallentuna kommun, Härjedalens kommun, Uppsala kommun, Norrköpings kommun, Karolinska institutet Nya Akademikerföreningar (privat sektor): Medivir, Sigma Solutions, Synopsys Hardware Platform, BnearIT i Luleå, Lawson, Logica Sverige. Magnus Hellqvist, ordförande för Geologsektionen Jag tycker det har varit ett spännande år, där det känns att det är en större organisation med fler medlemmar. Det i sin tur ger mer kraft när vi arbetar för de frågor som engagerar oss och det genomsyrar även våra kontakter med medlemmar eller potentiella medlemmar. Där är det en väsentlig skillnad att idag kunna lyfta fram att förbundet idag organiserar så många naturvetare över i Sverige. Via tidningen har vi också kunnat ta del av denna större organisation och större bredd med många nya inslag. Jag känner verkligen att vi växt både som organisation och som utåtriktad aktör samtal Telefonservice är viktig. Medlemsregistret har tagit emot samtal och ombudsmannajouren på motsvarande sätt tagit emot inkommande samtal under 2009 fram till mitten av oktober. Till detta kommer samtal som går direkt till enskilda ombudsmän. Första året med Naturvetarna 13

14 NOVEMBER 2009 Rekryteringsut- Naturvetarfören- Saco-S pensions- Naturvetarnas bildning för förtroende- ing bildas vid Linköpings turné i Göteborg. första kongress inleds. valda inom Saco-P. universitet.. 30 Aina Illiano, sedan 2006 ordförande för Akademikerföreningen på Astra Zeneca I mitt dagliga fackliga arbete, där vi har 800 medlemmar, märker jag inte så stor skillnad mot före fusionen. Men jag ser i tidningen Naturvetare hur fler naturvetenskapliga ämnen tas upp tack vare de nya grupperna i förbundet. Tidningen har blivit bredare med de nya kompetenser, intressanta artiklar och debatter. Min nyfikenhet väcks och det är kul varje gång den kommer. Jag tycker också att det är roligt att Naturvetarna i och med samgåendet blivit större och att vi därmed lättare kan fortsätta växa. Foto: Astra Zeneca Magnus Thelander, ordförande för Agronomförbundet Det första året har inte inneburit några större förändringar, vilket ska tolkas positivt. Jag har haft bra kontakt med kansliet när det har behövts. Första året med Naturvetarna 14

15 Några ord från kansliledningen om det första året Jörgen Ohlsson, förbundsdirektör Naturvetarna Målet har varit, och är, att skapa ett starkt förbund för naturvetare. Fusionen är ett stort steg framåt, men vi är ännu inte framme. Mycket återstår. Året har innehållit glädje, problem, utmaningar och spänning. Vi har nu lagt grunden för ett förbund som ger kvalificerad medlemsservice och är en stark röst för naturvetarna i samhällsdebatten. Ulf Bergius, biträdande förbundsdirektör Naturvetarna, tidigare förbundsdirektör för Agrifack För medlemmarna i Agrifack har det varit ett lyft med ytterligare komponenter i medlemsservicen. Karriärservice är ett exempel, fler ombudsmän ett annat. En större organisation är mindre sårbar och ger därmed större trygghet. För kansliet har det gångna året och även föregående år inneburit en mycket stor arbetsinsats och hög arbetsbelastning för många. En fusion som denna uppnås inte utan blod, svett och tårar. Första året med Naturvetarna 15

16 När Naturvetarna håller kongress den 6 7 november kan förbundet blicka tillbaka på ett händelserikt första år. Fusionen mellan Naturvetareförbundet och Agrifack avlöpte väl och sedan 1 januari 2009 har det nya förbundet arbetat för medlemmarnas bästa inom många områden. Antalet medlemmar har också ökat under året, speciellt värt att notera är att antalet yrkesverksamma medlemmarna ökat med hela sju procent. Fusionen mellan Agrifack och Naturvetareförbundet föregicks av att Naturvetareförbundet och Skogsakademikerna gick samman 1 juli Nu är alltså tre tidigare Sacoförbund samlade i Naturvetarna. Första året med Naturvetarna 16

Välkommen. till filmpremiär och

Välkommen. till filmpremiär och 1 2 Välkommen till filmpremiär och 3 4 Kongressombud Förbundsstyrelsen Revisorerna Valberedningen Välkommen till Naturvetarnas kongress 2012 Vi har nöjet att översända handlingarna till Naturvetarnas kongress

Läs mer

AKADEMIKER INOM JORD, SKOG, TRÄDGÅRD, MILJÖ OCH NUTRITION. Agrifack och Naturvetareförbundet blir sambo

AKADEMIKER INOM JORD, SKOG, TRÄDGÅRD, MILJÖ OCH NUTRITION. Agrifack och Naturvetareförbundet blir sambo NR 3 2007 AKADEMIKER INOM JORD, SKOG, TRÄDGÅRD, MILJÖ OCH NUTRITION Vad händer med djurskyddet? Agrifack och Naturvetareförbundet blir sambo IKEA BANAR VÄG FÖR SVENSKA LIVSMEDEL I VÄRLDEN AGRIFACK NR 3

Läs mer

> Behandlas kvinnor annorlunda? > Verksamhetsberättelser 2005 > Skogsstyrelsen aktuellt och historiskt

> Behandlas kvinnor annorlunda? > Verksamhetsberättelser 2005 > Skogsstyrelsen aktuellt och historiskt 1 06 T I D S K R I F T F Ö R S K O G S A K A D E M I K E R N A Årgång 20 > Behandlas kvinnor annorlunda? > Verksamhetsberättelser 2005 > Skogsstyrelsen aktuellt och historiskt Vill du bli trainee hos Sveriges

Läs mer

Innehållsförteckning. Jag känner väldigt mycket glädje och energi... 10

Innehållsförteckning. Jag känner väldigt mycket glädje och energi... 10 Årsredovisning 2014 4 20 Jag känner väldigt mycket glädje och energi... 10 Huvudkontor Stockholm Trygghetsstiftelsen Box 1145 111 81 Stockholm Besöksadress: Kungsgatan 57 A, 5 tr Telefon: 08-613 14 00

Läs mer

Verksamhetsberättelse och. årsredovisning 2012

Verksamhetsberättelse och. årsredovisning 2012 Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2012 Innehåll Annika Strandhäll om året som gått... 3 Mål 2012 och Vi bygger Vision... 6 Förbundsstyrelsen... 9 2012: Året då Vision fortsatte växa... 13 Visions

Läs mer

BIOMEDICINSKA ANALYTIKER & CYTODIAGNOSTIKER

BIOMEDICINSKA ANALYTIKER & CYTODIAGNOSTIKER BIOMEDICINSKA ANALYTIKER & CYTODIAGNOSTIKER Bakom varje provsvar finns en naturvetare NATURVETARNA A RBETSMARKNAD 2014 Här får du samlad fakta om biomedicinska analytiker och cytodiagnostiker på den svenska

Läs mer

ANNONS Hela denna bilaga är en annons från New Market Media ANNONS. Fotograf: Rolf Sar. viktor Åkerblom om solidaritet

ANNONS Hela denna bilaga är en annons från New Market Media ANNONS. Fotograf: Rolf Sar. viktor Åkerblom om solidaritet ANNONS Hela denna bilaga är en annons från New Market Media ANNONS Fotograf: Rolf Sar viktor Åkerblom om solidaritet ANNONS Hela denna bilaga är en annons från New Market Media ANNONS Målet var att få

Läs mer

Unionenvecka Avtalsrörelsen Guldnappen Bra start för ny reklam Höjt studiestöd Pris för hjälteinsats Unionens Säljsektion 505 000

Unionenvecka Avtalsrörelsen Guldnappen Bra start för ny reklam Höjt studiestöd Pris för hjälteinsats Unionens Säljsektion 505 000 Unionenvecka Avtalsrörelsen Guldnappen Bra start för ny reklam Höjt studiestöd Pris för hjälteinsats Unionens Säljsektion 505 000 Information och inspiration för dig som har ett fackligt uppdrag i Unionen

Läs mer

DESSUTOM: MARIA VÄLKOMNAR HÖSTEN GULDKNAPPEN DELAS UT UNIONEN DELTOG I PRIDE JÖRGEN PEPPAR FÖRTROENDEVALDA OCH MYCKET MER!

DESSUTOM: MARIA VÄLKOMNAR HÖSTEN GULDKNAPPEN DELAS UT UNIONEN DELTOG I PRIDE JÖRGEN PEPPAR FÖRTROENDEVALDA OCH MYCKET MER! 3:2012 INFORMATION OCH INSPIRATION FÖR DIG SOM HAR ETT FACKLIGT UPPDRAG I UNIONEN ORGANIZERMAN LAGAR STUDENTKRUBB Nya unionen.se I STARTGROPARNA DET GRÄNSLÖSA ARBETSLIVET JONAS ÅSTRÖM tycker att vi är

Läs mer

Tidskrift för Skogsakademikerna Årgång 21

Tidskrift för Skogsakademikerna Årgång 21 4 07 Tidskrift för Skogsakademikerna Årgång 21 >> Bra samarbete om akademikerföreningen på Holmen Skog >> Internationellt arbete i fokus KSLA-konferens och intervju med Per Björkman >> På exkursion med

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Förväntansfull. Nyfiken. Verksamhetsberättelse inklusive årsredovisning 2014. Fikasugen Fundersam Upprymd. Utmattad Transcendental Belåten

Förväntansfull. Nyfiken. Verksamhetsberättelse inklusive årsredovisning 2014. Fikasugen Fundersam Upprymd. Utmattad Transcendental Belåten Verksamhetsberättelse inklusive årsredovisning 2014 Oklart Lätt oroad Utmattad Saknar diskussioner Fullt i huvudet Transcendental Välinformerad Som ett kongresspro Rock on! Belåten Lycklig Missade diskussioner

Läs mer

Årsredovisning 2013 EN MÖTESPLATS FÖR OMSTÄLLNING. SID 4 SÅ GICK DET 2013 8 av 10 fick nytt jobb!

Årsredovisning 2013 EN MÖTESPLATS FÖR OMSTÄLLNING. SID 4 SÅ GICK DET 2013 8 av 10 fick nytt jobb! Årsredovisning 2013 SID 4 SÅ GICK DET 2013 8 av 10 fick nytt jobb! SID 12 INTERVJU Viktigt med en tidig kontakt i processen. SID 19 FRAMGÅNGSFAKTORER Aktivera ditt nätverk och var aktiv! EN MÖTESPLATS

Läs mer

OMSORGSFULL OMSTALLNING

OMSORGSFULL OMSTALLNING ASTRA ZENECA FLYTTAR FORSKNING OMSORGSFULL OMSTALLNING EN RAPPORT FRAN TRR TRYGGHETSRADET ASTRA ZENECA FLYTTAR FORSKNING OMSORGSFULL OMSTALLNING EN RAPPORT FRÅN TRR TRYGGHETSRÅDET COPYRIGHT 2015 TRR TRYGGHETSRÅDET

Läs mer

l l l Nr 4 oktober 2012 Facklig hjälp gav nystart SRAT-medlemmen Jimmy arbetar med Sjömansservice Ellinor satsade på sin hobby och startade eget

l l l Nr 4 oktober 2012 Facklig hjälp gav nystart SRAT-medlemmen Jimmy arbetar med Sjömansservice Ellinor satsade på sin hobby och startade eget l l l Nr 4 oktober 2012 Facklig hjälp gav nystart SRAT-medlemmen Jimmy arbetar med Sjömansservice Ellinor satsade på sin hobby och startade eget INNEHÅLL 4 Med förbundets hjälp blev uppsägningen en bra

Läs mer

Innehåll. Förord... 2. Opinionsbildning... 4. Förhandlingsverksamhet... 12. Medlemsservice... 18. Förbundsövergripande... 24. Personal...

Innehåll. Förord... 2. Opinionsbildning... 4. Förhandlingsverksamhet... 12. Medlemsservice... 18. Förbundsövergripande... 24. Personal... Årsredovisning 2012 Innehåll Förord... 2 Opinionsbildning... 4 Förhandlingsverksamhet... 12 Medlemsservice... 18 Förbundsövergripande... 24 Personal... 26 Förvaltningsberättelse... 30 Resultaträkning,

Läs mer

Vi jobbar för att Sverige ska ha världens bästa chefer.

Vi jobbar för att Sverige ska ha världens bästa chefer. Vi jobbar för att Sverige ska ha världens bästa chefer. LEDARNAS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Sveriges chefer är avgörande för samhället Ledarna är Sveriges chefsorganisation. Vår resa, från att vara en

Läs mer

Verksamhetsberättelse Årsredovisning. 2009 Verksamhetsberättelse Årsredovisning

Verksamhetsberättelse Årsredovisning. 2009 Verksamhetsberättelse Årsredovisning 2010 Verksamhetsberättelse Årsredovisning 2009 Verksamhetsberättelse Årsredovisning Verksamhetsberättelsen 2010 Intervju Eva Nordmark...4. Fråga till FS-ledamöterna...7 SKTFs mål 2012... 13 Förbundsmötet

Läs mer

ST I D S K R I F T F Ö R S K O G S A K A D E M I K E R N A Årgång 19

ST I D S K R I F T F Ö R S K O G S A K A D E M I K E R N A Årgång 19 a k a d e m i k e r n 3 05 ST I D S K R I F T F Ö R S K O G S A K A D E M I K E R N A Årgång 19 5 > Facklig samling i SACO-Skogsvård > Anna Lundström, virkesköpare på SCA > Medlemsförsäkringar frågor och

Läs mer

Jennie Sennemark, klubbordförande Medborgarskolan: Engagemang betyder inte att man måste förändra världen. Små förändringar som höjoch sänkbara bord

Jennie Sennemark, klubbordförande Medborgarskolan: Engagemang betyder inte att man måste förändra världen. Små förändringar som höjoch sänkbara bord w 5:2014 Jennie Sennemark, klubbordförande Medborgarskolan: Engagemang betyder inte att man måste förändra världen. Små förändringar som höjoch sänkbara bord kan göra skillnad för medlemmarna! SPÄNNANDE

Läs mer

Hårda bandage. Tema: Genus i vården. Vad är vi värda 2 Lön och bostad 5 Dåliga referenser 6 7

Hårda bandage. Tema: Genus i vården. Vad är vi värda 2 Lön och bostad 5 Dåliga referenser 6 7 Hårda bandage Vårdförbundet Avdelning Stockholms tidskrift Nr 1 Mars 2012 Tema: Genus i vården Vad är vi värda 2 Lön och bostad 5 Dåliga referenser 6 7 LEDAREN Vad är vi värda Vintern har släppt taget

Läs mer

DIETISTER, KOSTVETARE & NUTRITIONISTER

DIETISTER, KOSTVETARE & NUTRITIONISTER DIETISTER, KOSTVETARE & NUTRITIONISTER Ökar livskvalitet och hälsa samtidigt som de spar pengar åt samhället NATURVETARNA A RBETSMARKNAD 2014 Här får du samlad fakta om dietister, kostvetare och nutritionister

Läs mer

DESSUTOM: VARFÖR DELPENSION? GULDNAPPEN 2013 LARS OM GENÊVESKOLAN NYA PROFILARTIKLAR OCH MYCKET MER!

DESSUTOM: VARFÖR DELPENSION? GULDNAPPEN 2013 LARS OM GENÊVESKOLAN NYA PROFILARTIKLAR OCH MYCKET MER! 4:2013 GULDNAPPEN Är din arbetsplats föräldravänlig? Gränslöst arbetsliv Höstens kampanjtema Unionen + Farmaciförbundet = sant Från den 1 januari 2014 DESSUTOM: VARFÖR DELPENSION? GULDNAPPEN 2013 LARS

Läs mer

vad ungdomar behöver för att växa och utvecklas. vad behöver Du?

vad ungdomar behöver för att växa och utvecklas. vad behöver Du? Allt börjar med en bra lärare. bli medlem. Du vet vad barn behöver för att växa och utvecklas. vad behöver Du? SMS:a LÄRARE [mellanslag] förnamn efternamn till 720 80. Du Vi behöver inte berätta för dig

Läs mer

> Åke Barklund, ny ordförande > Kursavslutning i Skinnskatteberg > Skogsakademiker på facklig kurs

> Åke Barklund, ny ordförande > Kursavslutning i Skinnskatteberg > Skogsakademiker på facklig kurs 2 05 T I D S K R I F T F Ö R S K O G S A K A D E M I K E R N A Årgång 19 > Åke Barklund, ny ordförande > Kursavslutning i Skinnskatteberg > Skogsakademiker på facklig kurs Om omslagsbilden: Lianer symbol

Läs mer

Framtidens Karriär. Ekonomer medskapar morgondagens samhälle

Framtidens Karriär. Ekonomer medskapar morgondagens samhälle Foto: SEB I en fullservicebank finns enormt varierande uppgifter för civilekonomer. Vi ser gärna att man vågar byta uppgift när man söker sig vidare och på så sätt breddar sin kompetens. Annika Falkengren,

Läs mer

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2013

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2013 Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2013 1 Innehåll Vision det här är vi... 3 Ordförande Annika Strandhäll om året som gått... 5 Mål, medlemslöfte och hjärtefrågor 2013... 7 Mål: Tillsammans rekryterar

Läs mer

Matematiker, statisti ke r & datavetar e

Matematiker, statisti ke r & datavetar e Matematiker, statisti ke r & datavetar e Beskriver, analyserar och modellerar processer och fenomen. NATURVETARNA A RBETSMARKNAD 2014 Här får du samlad fakta om matematiker, statistiker och datavetare

Läs mer

Vi har ett spännande jobb säger specialisterna på kriminaltekniska. Framtidsutsikterna för några av SRATs yrken Tips i ditt jobbsökande

Vi har ett spännande jobb säger specialisterna på kriminaltekniska. Framtidsutsikterna för några av SRATs yrken Tips i ditt jobbsökande l l l Nr 1 februari/mars 2013 Vi har ett spännande jobb säger specialisterna på kriminaltekniska labbet Framtidsutsikterna för några av SRATs yrken Tips i ditt jobbsökande INNEHÅLL 1 Välutbildade specialister

Läs mer

Psykolog. Organisera förskolan efter små barns behov. TIdNINgEN. Forskare i ny bok: Lars Ahlin avgår vid nästa kongress. Aktuellt: Sexologiserien:

Psykolog. Organisera förskolan efter små barns behov. TIdNINgEN. Forskare i ny bok: Lars Ahlin avgår vid nästa kongress. Aktuellt: Sexologiserien: Psykolog TIdNINgEN nr 9 2012 sveriges psykologförbund Aktuellt: Stora Psykologpriset till Aniko Bartfai Debatt: Beslut om utvisning strider mot psykologisk kunskap Sexologiserien: Hypersexuell störning

Läs mer