Samtliga våra produkter får du en överskådlig bild av på vårt företags hemsida. Adressen dit är:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Samtliga våra produkter får du en överskådlig bild av på vårt företags hemsida. Adressen dit är: www.dwm.se"

Transkript

1 Samtliga våra produkter får du en överskådlig bild av på vårt företags hemsida. Adressen dit är: Här kommer en kort Introduktion av våra produkter i olika faser och på vilka aktuella marknader: Fas Produkt Marknad 1: idealguiden.se Sverige foretagscity.se Sverige gratistidningar.se Sverige hemsidaexpress.se Sverige 2: WebbshopExpress.se Sverige JobbCity.se Sverige prcity.se Sverige kommuncity.se Sverige 3: UtbildningsCity.se Sverige B2Bideal.se (com) Globalt idealguiden.se (com) Skandinavien hemsidaexpress.se (com) Globalt WebbshopExpress.se(com)Globalt

2 Fas 1 Fas 1 Här kommer vi att applicera 4 produkter varav nedanstående är de sista 2: gratistidningar.se En portal som inriktar sig på Sveriges gratistidningar. Denna portal är ett viktigt verktyg för vår marknadskommunikation. Betalande kunder: Gratistidningar HemsidaExpress.se En CMS-baserad lösning som marknadsförs här där kunder med våra verktyg kan skapa och uppdatera hemsidor enkelt. Denna produkt inriktar sig till företag som vill ha en representativ presentation över sitt företag. Våra nyckelord för denna produkt är snabbhet och enkelhet. Betalande kunder: Företag, mindre och medelstora Tel: Fax: sida 4

3 Fas 1 Fas 1 S FOKUS ANTAL ORDER DAG COMMUNITY - IDEALGUIDEN.SE ABONNEMANG SILVER VECKA ÅR Kostnader (ex. resor, licens) Årlig netto vinst 100% % % % % 2, % 1, Vi har räknat med ett snitt av 20 arbetsdagar per månad. Dock är det ca 22 arbetsdagar i genomsnitt per månad. Ovanstående priser är exklusive mervärdesskatt. ANTAL ORDER DAG COMMUNITY - FORETAGSCITY.SE ABONNEMANG PLUS VECKA ÅR Kostnader (ex. resor, licens) Årlig netto vinst 100% % % % % 2, % 1, Vi har räknat med ett snitt av 20 arbetsdagar per månad. Dock är det ca 22 arbetsdagar i Tel: Fax: sida 6

4 Fas 1 Fas 1 KVARTAL 1 (21 LICENSTAGARE) MÅNAD ARVODE LICENS TAGARE DWM Vi har räknat med ett snitt av 20 arbetsdagar per månad. Dock är det ca 22 arbetsdagar i genomsnitt per månad. Ovanstående priser är exklusive mervärdesskatt. Produkterna som ovanstående är beräknade på är: Silverabonnemang (idealguiden)2,5/dag/lct Plusabonnemang (ForetagsCity) 2,5/dag/lct CMS (HemsidaExpress) 1,25/dag/lct Gratistidningar 0 abonnemang då vi räknar med byten av banners. Synergi Vi räknar dock även med en synergieffekt med de investerare vi kommer att ta in varför vi önskar sprida aktierna geografiskt enligt notis på sidan 6. Ponera att vi tar in st investerare och varje investerare pratar med affärsbekanta om exempelvis ForetagsCity. Om 5 st skulle ta till sig informationen och bli medlem innebär det en synergieffekt på abonnenter. Denna effekt skulle leda till en intäkt på sek per månad. Tel: Fax: sida 8

5 Fas 2 Fas 2 Här kommer vi att applicera 4 produkter varav nedanstående är de sista 2: prcity.se En community som vänder sig till yrkesverksamma inom reklambranschen samt inköpare inom dessa segment. Denna community förmedlar värdefulla kontakter för olika marknadsaktiviteter samt kick-off mm för egen personal. Betalande kunder: Företag inom branschen kommuncity.se En community som inriktar sig på dels allmänheten samt dels med ett forum till människor som är verksamma inom kommunal verksamhet. Innehåller två olika forum så att alla kan vara delaktiga. Kärninformation över samtliga kommuner. Betalande kunder: Kommuner Tel: Fax: sida 10

6 Fas 2 Fas 2 S FOKUS ANTAL ORDER DAG E-HANDELSSYSTEM WEBBSHOPEXPRESS VECKA ÅR Kostnader (ex. resor, licens) Årlig netto vinst 100% % % % % 2, % 1, Vi har räknat med ett snitt av 20 arbetsdagar per månad. Dock är det ca 22 arbetsdagar i genomsnitt per månad. Ovanstående priser är exklusive mervärdesskatt. COMMUNITY - JOBBCITY.SE ABONNEMANG PLUS ANTAL ORDER DAG VECKA ÅR Kostnader (ex. resor, licens) Årlig netto vinst 100% % % % % 2, % 1, Vi har räknat med ett snitt av 20 arbetsdagar per månad. Dock är det ca 22 arbetsdagar i genomsnitt per månad. Ovanstående priser är exklusive mervärdesskatt. Tel: Fax: sida 12

7 Fas 2 Fas 2 KVARTAL 2 (21 LICENSTAGARE) MÅNAD ARVODE LICENS TAGARE DWM Vi har räknat med ett snitt av 20 arbetsdagar per månad. Dock är det ca 22 arbetsdagar i genomsnitt per månad. Ovanstående priser är exklusive mervärdesskatt. Produkterna som ovanstående är beräknade på är: Silverabonnemang (idealguiden)2,5/dag/lct Plusabonnemang (ForetagsCity) 2,5/dag/lct CMS (HemsidaExpress) 1,25/dag/lct E-handel (WebbshopExpress) 1,25/dag/lct JobbCity 1,25/dag/lct PrCity 1,25/dag/lct Kommuncity räknar vi 0 kommuner. Gratistidningar 0 abonnemang då vi räknar med byten av banners. Banners Vi har inte räknat med några försäljningar av banners då vi räknar med en del strategiska byten. Detta är dock en av de produkter som inbringar mest på olika sajter beroende av inriktning. Prissättning på banners styrs av antal besökare. Tel: Fax: sida 14

8 Fas 3 Fas 3 Idealguiden.se i Skandinavien Gå ut med idealguiden.se till våra nordiska grannländer. Främst till Norge, Danmark och de svensktalande delarna av Finland. Vi kommer att bygga upp en försäljningskanal som sköter all hantering i det egna landet. Vi har redan inlett diskussion med potentiell distributör i Norge. Betalande kunder: Salonger, gym, grossister, skolor mfl. HemsidaExpress.com & WebbShopExpress.com Gå ut via de vi har samarbeten på med våra befintliga produkter globalt och erbjuda CMS och e-handelssystem till alla kunder som finns med på någon av våra globalt befintliga produkter. Vi kommer att ha ett PSP-system och där våra distributörer i respektive land får sin provision oavsett om de aktivt genomför affären eller om detta sker via vår hemsida. Betalande kunder: Företag Tel: Fax: sida 16

9 Fas 3 Fas 3 S FOKUS COMMUNITY - UTBILDNINGSCITY.SE ABONNEMANG PLUS ANTAL ORDER DAG VECKA ÅR Kostnader (ex. resor, licens) Årlig netto vinst 100% % % % % 2, % 1, Vi har räknat med ett snitt av 20 arbetsdagar per månad. Dock är det ca 22 arbetsdagar i genomsnitt per månad. Ovanstående priser är exklusive mervärdesskatt. COMMUNITY - B2BIDEAL.COM (GLOBALT) ABONNEMANG PLUS ANTAL ORDER DAG VECKA ÅR Kostnader (ex. resor, licens) Årlig netto vinst 100% % % % % 2, % 1, Vi har räknat med ett snitt av 20 arbetsdagar per månad. Dock är det ca 22 arbetsdagar i genomsnitt per månad. Ovanstående priser är exklusive mervärdesskatt. Tel: Fax: sida 18

10 Fas 3 Fas 3 S FOKUS ANTAL ORDER DAG E-HANDELSSYTEM (GLOBALT) WEBBSHOPEXPRESS.COM VECKA ÅR Kostnader (ex. resor, licens) Årlig netto vinst 100% % % % % 2, % 1, Vi har räknat med ett snitt av 20 arbetsdagar per månad. Dock är det ca 22 arbetsdagar i genomsnitt per månad. Ovanstående priser är exklusive mervärdesskatt. Distributörer Samtliga produkter som kommer att marknadsföras på marknader utanför Sverige kommer all försäljning ske via distributörer. Dessa kommer att ha samma avtal som de licenstagare vi har i Sverige. Dock är distributörens andel högre än en licenstagares. Detta så att denne skall kunna ta in licenstagare på samma sätt som vi i Sverige. Tel: Fax: sida 20

11 Fas 3 Fas 3 KVARTAL 4 SAMTLIGA MÅNAD ARVODE LICENSTAGARE DISTRIBUTÖRER DWM ÅR ARVODE LICENSTAGARE DISTRIBUTÖRER DWM Tel: Fax: sida 22

12 Nulägesanalys Marknad i Skandinavien AB (publ) - AFFÄRSPLAN MINI Att alltfler använder sig av Internet för att söka information, kontakter, varor och tjänster är de flesta idag medvetna om. Genom att öka sitt sätt att synas på Internet skapar företag förutsättningar för nya affärer. Många människor vill kunna kommunicera med andra människor inom olika ämnesområden för att byta erfarenheter, få tips och råd. Många har skapat denna typ av produkter där bl a communities dvs digitala samhällen inom olika ämnesområden eller åldersgrupper. Vi på DWM har skapat communities med fokus på företagen inom verksamhetsområdet. Innan nyårsafton 2008 finns det en miljard datorer i bruk världen över och 2015 kommer tvåmiljardergränsen vara nådd. Spådomen kommer i Forresters rapport "Worldwide PC adoption forcast to 2015 I Sverige använder 42% dagligen Internet, 74% har tillgång till Internet i hemmet och 68% har bredbandsanslutning. 42% av alla Internetanvändare läser tidskrifter på Internet. (Källa: Nordicom) Investeringar i media 2006 Enligt IRM-Institutet för reklam-& mediestatiskt ökade reklamintäkterna på Internet med 50% jämfört med år De totala reklaminvesteringarna som gjordes i Sverige under 2006 var närmare 30 miljarder kronor. Fördelningen mellan olika mediagrupper visas i diagrammet. Totalt motsvarade intäkterna genom Internet miljoner kronor. Enligt uppgifter från Statistiska Central Byrån fanns det i Företagsregistret i mars företag och arbetsställen i Sverige. 57% av företagen drivs som enskilda firmor. Alltfler företag kommer att bli medvetna om att det krävs att ha en fullgod synbarhet på Internet för att skapa tillväxt. Inom denna marknad har vi identifierat två målgrupper: små företag och medelstora företag. Vår målgrupper dvs små och medelstora företag motsvarar över 85 % av den totala företagsmarknaden. dwm sida 24

13 Nulägesanalys i Skandinavien AB (publ) - AFFÄRSPLAN MINI Licenstagarna distribuerar produkterna till marknaden genom egna aktiviteter samt genom de återförsäljare de har i sin organisation. DWM kommer även att skriva avtal med större aktörer och där respektive regions licenstagare får ta del av de aktörer som genererar affärer i den egna regionen, dock med reducerad procentsats. Slutkunder består av en huvudgrupp och det är företag. Dock har vi segmenterat in dem i små och medelstora företag. Företagen i dessa segment är oftast kostnadskänsliga samt att de ofta inte har tillgång till personal med den kompetens som krävs för att upprätta egna produkter och system som omfattas av DWM:s produktion. DWM gynnas av detta genom de användarvänliga och kostnadseffektiva produkter företaget tillhandahåller. Konkurrens Marknaden för våra produkter inom de segment vi verkar är än så länge omogen. Konkurrenterna är små och inget företag kan sägas dominera eller leda marknaden., vilket får till följd att prisbilden är splittrad. De närmaste åren kommer branschen att kännetecknas av expansion, och det kommer att finnas utrymme för ett flertal företag. De första kunderna på en ny marknad är ofta relativt prisokänsliga, och det är därför i denna fas viktigare att konkurrera med unikt paketerade produkter än med priset. Utträdesbarriärerna kommer att vara relativt låga, eftersom företagen inte behöver binda ett stort kapital. Låga utträdesbarriärer är en fördel då risken för dålig konkurrens minskar. Konkurrenterna kan delas in i två grupper: de som utvecklar egna produkter och de som anpassar andras produkter. Dock har samtliga konkurrenter ett begränsat utbud. Vi har konkurrenter som verkar inom respektive produktgrupp men ingen som har en motsvarighet till det breda utbud DWM tillhandahåller. Det finns betydande skillnader mellan konkurrenterna och DWM, som starkt talar till DWM:S fördel. En konkurrent, som på sikt kan bli ett hot är Google Earth då det gäller DWM:s portaler och communities. Inträdesbarriärer För närvarande är inträdesbarriärerna låga. Barriär för produkterna utgörs av att ett antal licenstagare skall ingå avtal med DWM. Produkterna är i sin helhet klara för distribution. De samarbetsavtal samt aktiviteter som skall aktiveras är: Avtal med licenstagare Avtal med återförsäljare Avtal med distributörer Skalfördelar i marknadsföring, produktion och lokal anpassning Produktutrymme Kundlojalitet Substitut I kampen om användarnas tid i företag är de största konkurrenterna andra produkter där vi dock identifierat att paketeringen av produkten är så komplicerad att kunden har svårt att se affärsnyttan. dwm sida 26

14 i Skandinavien AB (publ) - AFFÄRSPLAN MINI Strategier Marknadsstrategi DWM:S strategi för att uppnå hög lönsamhet inom markanden för digitala produkter och lösningar är att: Ha nöjda och lojala kunder Strävan efter kundlojalitet tvingar fram närhet till kund. Kundlojalitet ger hög återköpsfrekvens, vilket effektiviserar marknadsföringen Uppnå marknadsdominans En dominerande aktör får större makt gentemot både konkurrenter och samarbetspartners, och har möjlighet att påverka villkor och branschutveckling. Vara ett flexibelt och uppmärksamt För att kunna hantera de mycket snabba förändringarna i branschen och anpassa sig efter dem krävs förutseende, uppmärksamhet och flexibilitet. Det är viktigt att koncentrera lansering till en selektiv produktlinje med stor försäljningsvolym per produkt och att endast lansera produkter som, enligt kundens uppfattning, har hög kvalitet. Varje lansering föregås av produkttester av den sk DWM-panelen. Panelen består av 10 personer. Försäljningsstrategi Försäljningsstrategin måste ta hänsyn till både prissituation och vilka kanaler det finns. Priserna på den svenska marknaden är varierande. De svenskproducerande produkterna finns i både det lägsta och högsta prissegmentet. Anpassade produkter gör det möjligt att sätta något högre pris än för motsvarande icke anpassade produkter. DWM:s produkter ligger i mitt emellan de olika prissegmenten men där kundsupport kommer att motsvara den kvalitet kunden förväntar sig av våra produkter. När det gäller tillgängliga kanaler kommer vi att bearbeta befintliga aktörer som kan applicera våra produkter i sina respektive befintliga produkt och tjänsteportföljer. På sikt kommer andra kanaler som återförsäljare för datorer, kontorsmaterial, reklambyråer, webbproducenter och branschorganisationer att bli mer betydelsefulla. DWMs strategi är att i första hand sälja sina produkter via: Licenstagare Återförsäljare av datorer Återförsäljare av kontorsmaterial Reklambyråer Webbproducenter Branschorganisationer På längre sikt, när marknaden har mognat, kan datorstormarknader med företagsförsäljning bli en viktig kanal. Idag finns det ett 10-tal stormarknader av denna typ i Sverige. Geografiskt kommer storstäder att prioriteras inledningsvis. Målsättningen är att DWM:s produkter ska säljas genom 30 st licenstagare och minst 100 st återförsäljare inom 12 månader från starten. dwm sida 28

15 i Skandinavien AB (publ) - AFFÄRSPLAN MINI Strategier Rättigheter DWM har egna produktnamn som kommer att registreras som egna varumärken hos PRV inom en snar framtid. De har skickats för godkännande och DWM avvaktar svar. Samtliga produkter är dock tillverkade av och för DWM:s verksamhet och där DWM äger utveckling och produkter till fullo. Produktion Produktionen inom DWM består av egentillverkade produkter för Internet. Tillverkningen sker i omgångar och anpassas noggrant efter marknaden. De produkter som lanseras i fas 1 är: Idealguiden.se, Foretagscity.se, Gratistidningar.se och Hemsidaexpress.se. Kontakter har tagits med potentiella licenstagare som har erfarenhet av försäljning till företag. För att försäljningen ska komma igång snabbt måste det ske med licenstagare parallellt med uppbyggnad av återförsäljare. Distribution Genom att knyta kontakter med olika organisationer kommer vi att skapa kontakter med ett antal potentiella distributörer av våra produkter. De mest lämpade kommer vi sedan att skriva licenstagaravtal med för att de ska applicera våra produkter på marknaden. Samtliga licenstagare kommer att ha huvudansvar för respektive region och de kommer även att knyta ett antal distributörer till sig som säljer produkterna i sina nätverk. Exempel på distributörer är producenter av grafisk design inom reklambyråer som kan använda vårt CM-system för att skapa publikationer. Affärsmodellen baseras på månatligt återkommande intäkter via abonnemang. Licenstagarna betalar en fast årsavgift per produkt. Licenstagaren får 40% av försäljningen och resterande 60% går till DWM. Intäkterna ökar kontinuerligt i takt med att antalet anslutna användare ökar. dwm sida 30

16 i Skandinavien AB (publ) - PRESENTATION MINI INNEHÅLLSFÖRTECKNING Nyckelpersoner..... sida 3 Bakgrund till... sida 4 En idé föds och utvecklas.. sida 4 Affärsidé sida 4 Marknadsläge.... sida 4 Vår styrka. sida 4 Produktportfölj sida 4 Tillväxtpotential..... sida 5 Historik om digitala tjänster... sida 5 Risker sida 5 Tekniken.... sida 5 Marknaden är redo... sida 6 Investeringar i media.. sida 6 Framtida produkter.... sida 6 Tjänsterna... sida 7 Produkterna i fas 1 sida 7 Synergieffekter.. sida 7 Produkterna CMS och portalen gratistidningar.se.. sida 8 Produkterna idealguiden.se och foretagscity.se... sida 9 Distribution och försäljning... sida 10 Åtaganden för licenstagare.... sida 10 Ekonomisk vinning ur kundperspektiv... sida 10 Kvalitet och miljötänkande.... sida 11 Start av försäljning sida 11 Välkommen in i vår digitala familj!..... sida 11 sida 32

17 i Skandinavien AB (publ) - PRESENTATION MINI Information om dwm- Bakgrund till dwm Vi upptäckte att företag saknade en hel del tjänster och produkter inom den digitala världen och beslutade oss för att fylla dessa behov på ett bra sätt. Vår ambition var att fylla dessa med produkter och tjänster som var tekniska lösningar som kunderna på ett enkelt sätt skulle kunna använda. Vi började med att göra en behovsanalys av marknaden för att sedan göra en kravspecifikation. Detta för att se om vi överhuvudtaget skulle kunna fylla dessa behov och dessutom applicera mer avancerade moduler i våra system. En idé föds och utvecklas För att veta efterfrågan av en produkt eller tjänst, gjorde vi en marknadsundersökning. Det visade sig att det fanns ett behov och en önskan av sådana tjänster. Vi började utforma produkterna med vägledning av de uttryckta behoven. Vi märkte bland annat att den senaste trenden som kommer att etablera sig alltmer i Sverige är sk communities dvs digitala nätverk där olika ämnen kan diskuteras. Ordet kommer från engelskan och betyder fritt översatt samhälle. Communities har mottagits med öppna armar men det är fortfarande många som saknar denna andningskälla. Bland annat märkte vi att många företag helt saknade denna typ av produkt, som kan innebära bl a utbyte av idéer, tankar och tjänster. Affärsidé Vi hjälper små och medelstora företag att öka sin synbarhet på Internet med olika digitala lösningar. Marknadsläge Den digitala världen är i början av en expansiv fas och vi bedömer att behovet av våra produkter och tjänster kommer öka under den kommande femårsperioden. De produkter och tjänster som vi levererar går en spännande framtid tillmötes. Senaste rapporten IRM-Institutet för reklam-& mediestatistik som kom 11 juni 2007 skriver man bland annat att Internet väntas öka 30% under 2007 och även 2008 väntas nätannonseringen växa tvåsiffrigt. Vår styrka Trots att branschen är relativt ung har vi god kännedom över de aktuella produkter och tjänster som efterfrågas. Vi som är aktiva i företaget har varit med och sett styrkor och svagheter hos olika leverantörer och lagt all denna information i vår erfarenhetsbank. Produktportfölj Content Management System Portaler Communities E-handelssystem Webbutveckling Programmering Systemutveckling Ovan nämnda digitala lösningar utgör basen i vårt produktsortiment och vi anser att det är fullgott med tanke på vad vi bedömt efterfrågas på marknaden. sida 34

18 Marknaden i Skandinavien AB (publ) - PRESENTATION MINI Marknaden är redo Med det tidigare nämnda scenariot är nu marknaden redo för att implementeras med IT-relaterade produkter men på ett betydligt mognare och mer genomtänkt sätt. De flesta har idag betydligt bredare kunskap om vad som faktiskt är gångbart på marknaden. Äntligen är marknaden redo för att på ett bra och friskt sätt ta del av de produkter vi utvecklat. Vi ser fram emot många bra och genomtänkta affärer tillsammans med kunder som förstår nyttan med våra produkter. I Sverige använder 42% dagligen Internet, 74% har tillgång till Internet i hemmet och 68% har bredbandsanslutning. 42% av alla Internetanvändare läser tidskrifter på Internet. (Källa: Nordicom) Investeringar i media 2006 Enligt IRM-Institutet för reklam-& mediestatiskt ökade reklamintäkterna på Internet med 50% jämfört med år De totala reklaminvesteringarna som gjordes i Sverige under 2006 var närmare 30 miljarder kronor. Fördelningen mellan olika mediagrupper visas i diagrammet. Totalt motsvarade intäkterna genom Internet miljoner kronor. Innan nyårsafton 2008 finns det en miljard datorer i bruk världen över och 2015 kommer tvåmiljardergränsen vara nådd. Spådomen kommer i Forresters rapport "Worldwide PC adoption forcast to 2015 Framtida produkter Under hösten 2007 kommer vi att lansera fler produkter, även för dessa kommer försäljningen ske via licenstagare. Vi arbetar systematiskt för att förse markanden med produkter som det finns behov av, enligt de undersökningar vi kontinuerligt gör. Vår ambition är att vi tillsammans med våra licenstagare ska skapa en bred och bra grund att stå på där vi tillsammans med våra kunder är vinnare. Vi håller även på att utveckla en global produkt, där det finns flera utländska intressenter som uttryckt önskemål om försäljning. Den globala produkten kommer vi att kunna aktivera i samband med några av de vid den tidpunkten etablerade kunderna. Vi håller oss ständigt uppdaterade på den efterfrågan som finns på olika marknader, både i Sverige och utomlands och vissa av våra produkter kommer att appliceras via agenter i andra länder. När vi kommit hit skall vi ha en organisation som enbart arbetar med våra utländska projekt. Detta så att vi kan ge fokus på utveckling och kompetens. Den svenska marknaden utvecklar vi i samråd med våra svenska sida 36

19 i Skandinavien AB (publ) - PRESENTATION MINI Produkterna - CMS & portalen Gratistidningar.se CMS CMS erbjuder vi under namnet HemsidaExpress och där skapar kunderna sina egna hemsidor med våra system som är enkla att administrera och uppdatera. Denna produkt utvecklade vi då många företag uttryckt sina behov av att kunna göra egna hemsidor samt för dem som redan har en hemsida som de vill kunna uppdatera själva. Vårt CMS-system bygger på att kunderna får en inloggning där de själva går in och med hjälp av våra publiceringsverktyg skapar den hemsida de vill ha. Vi har mallar som de kan välja så att sidan blir korrekt på webben. De designar sedan sidorna själva utan att kunna programmering eller kodning och får vid tecknande av abonnemang en egen plats i vårt webbhotell, eget domännamn och webbmail. Vi hjälper dem att ha en bra och lättillgänglig Intäkter med produkten HemsidaExpress.se per licenstagare Försäljning Antal order/dag Intäkt/vecka Intäkt /år Kostnader licenstagare Täckningsbidrag 100% % % % % 2, % 1, I tabellen har vi räknat med ett snitt av 20 arbetsdagar per månad. Ovanstående priser är exklusive mervärdesskatt. Vi har gjort öres utjämningar i tabellen. I ovanstående tabell är beräkningen gjord på en konstant försäljning av samma volym dvs tidigare månaders försäljning och ligger ackumulativt kvar, kalkylen gäller år ett. Priset för ett abonnemang hos HemsidaExpress är 595:-/mån. Portaler Initialt kommer vi att driva en portal och det är gratistidningar.se. Detta är en strategiskt viktig portal för oss då vi har för avsikt att erbjuda medier utbyte av annonsplatser via denna portal. Domännamnet är logiskt vilket gör att många naturligt söker sig till den. Vi kommer på denna portal att sälja abonnemang och bannerplatser. Gratistidningarna som finns i Sverige ökar kontinuerligt i antal varför vi ser stor utvecklingspotential med portalen. De gratistidningar som är anslutna till denna portal får egna lösenord där de själva går in och administrerar sina uppgifter. Vi kommer även att använda oss av win-win koncept både på regionalnivå och riksnivå för utbyte av annonser med de olika gratistidningarna som florerar runt om i landet för att kunna stärka våra varumärken på markanden. All annonsering mm på lokalnivå ombesörjes Intäkter med produkten gratistidningar.se Intäkterna med gratistidningar kommer i princip uteslutande vara intäkter av bannerplatser samt abonnemang. Dock är antalet gratistidningar per region relativt litet varför vi ser att de största mervärdet ligger i byten av annonsplatser samt banners. sida 38

20 i Skandinavien AB (publ) - PRESENTATION MINI Distribution och försäljning Distribution och försäljning Vi kommer att anlita cirka 30 licenstagare i Sverige som ansvarar för att försäljningen i respektive region sköts på ett representativt sätt. Vi ser till att distributionen av produkterna fungerar. Självklart har vi även säljutbildning och verktyg som gör det enkelt för licenstagarna att arbeta med våra produkter. När de blivit licensierade återförsäljare får de ta del av hela konceptet med marknadsföringsmaterial som gör det enkelt för dem att generera affärer med produkterna. Vi utbildar även de personer som licenstagaren tar in i sin organisation så att de får lika bra produktkännedom som ägarna av licensen. Det är viktigt att våra licenstagare vet att de är ett team tillsammans med oss och att de alltid kan ringa oss för support. Ibland kanske de vill ha support ute på fältet, då ställer vi självklart upp med personal så att de får den trygghet och den kunskap tillfället kräver. Att arbeta som licenstagare innebär inte att de jobbar ensamma utan att de förutom den organisation de själv bygger upp har oss som medarbetare. Tillsammans är vi ett team som ser till att vi strävar Åtaganden för licenstagare Våra licenstagare ansvar för att våra produkter och tjänster appliceras på markanden på ett korrekt sätt. Innan licensen aktiveras måste de skriva på vårt licenstagaravtal och betala licensavgiften som innebär att de har ensamrätt till licensen i den avtalade regionen, vanligtvis länsvis, dock något fler antal licenstagare i de stora länen. För att de ska komma igång med försäljningen av vårt utbud direkt får de en specificerad marknadsplan över hur de bör gå tillväga för att komma igång och generera affärer dag ett. En viktig elementär sak som gör att kunden blir en bra och återkommande kund är att licenstagaren ser till att vi får kundens uppgifter omgående så att denne kan använda produkterna snarast möjligt. Eftersom vårt koncept bygger på abonnemang är det därför otroligt viktigt att kunden ser fördelarna med våra produkter och nyttjar användningen maximalt. Licenstagarna kommer att vara våra förlängda armar på marknaden varför det är viktigt att de även har en bra kommunikation med vårt huvudkontor. Ekonomisk vinning ur kundperspektiv Målet med våra produkter är att alla ska tjäna på att använda sig av dem. De flesta som förstår mervärdet i att använda våra produkter och tjänster inser att man kan driva avancerade tekniska lösningar med våra verktyg utan att ha egna anställda med denna spetskompetens. Det är extremt kostnadskrävande att ha denna typ av personal om man vill ha ett brett utbud och en komplett produkt. Det krävs ett antal personer för att ha en täckande kunskapsnivå som innefattar alla våra tjänster och som hela tiden utvecklas. Vårt jobb är att vara våra kunders IT-avdelning och stödja dem på bästa möjliga sätt så att de kan fokusera på sin egen kärnverksamhet. Det tjänar alla parter på! sida 40

21 För mer information, kontakta oss: i Skandinavien AB Flottiljgatan 83, Västerås Tel: , Fax: Hemsida:

Inget i världen är starkare än en idé vars tid har kommit

Inget i världen är starkare än en idé vars tid har kommit Inbjudan till förvärv av aktier i DigitalWebbMedia i Skandinavien AB (publ) Memorandum upprättat i samband med nyemission av aktier i DigitalWebbMedia i Skandinavien AB (publ) hösten 2007 Inget i världen

Läs mer

Inbjudan till förvärv av aktier i

Inbjudan till förvärv av aktier i Den digitala världen när den är som bäst! Inbjudan till förvärv av aktier i Memorandumet upprättat i samband med nyemission av aktier i hösten 2013 DWM verksamhet DWM hjälper företag och organisationer

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012. ZetaDisplay AB (publ) LAST METER MARKETING

ÅRSREDOVISNING 2012. ZetaDisplay AB (publ) LAST METER MARKETING ÅRSREDOVISNING 2012 ZetaDisplay AB (publ) LAST METER MARKETING Det här gör ZetaDisplay! INNEHÅLL Året i sammandrag 3 VD har ordet 4 Last Meter Marketing 7 Marknadsöversikt 10 Verksamhetsbeskrivning 12

Läs mer

Förvaltningsberättelse 29. Koncernen Resultaträkning 32 Balansräkning 33 Kassaflödesanalys 35 Förändringar i eget kapital 36

Förvaltningsberättelse 29. Koncernen Resultaträkning 32 Balansräkning 33 Kassaflödesanalys 35 Förändringar i eget kapital 36 Årsredovisning 2013 Online Group 2013 Innehållsförteckning Online Group i korthet 1 2013 i sammandrag 1 VD har ordet 2 Affärsidé, vision, mål och strategi 4 Online Groups erbjudande 5 Organisation 10 Marknad

Läs mer

årsredovisning 2013 ZetaDisplay AB (publ) LAST METER MARKETING

årsredovisning 2013 ZetaDisplay AB (publ) LAST METER MARKETING årsredovisning 2013 ZetaDisplay AB (publ) LAST METER MARKETING Det här gör ZetaDisplay! INNEHÅLL Året i sammandrag 3 VD har ordet 4 Last Meter Marketing 7 Verksamhetsbeskrivning 10 Aktien, aktiekapital

Läs mer

Förvaltningsberättelse 29. Koncernen Resultaträkning 32 Balansräkning 33 Kassaflödesanalys 35 Förändringar i eget kapital 36

Förvaltningsberättelse 29. Koncernen Resultaträkning 32 Balansräkning 33 Kassaflödesanalys 35 Förändringar i eget kapital 36 Årsredovisning 2013 Online Group 2013 Innehållsförteckning Online Group i korthet 1 2013 i sammandrag 1 VD har ordet 2 Affärsidé, vision, mål och strategi 4 Online Groups erbjudande 5 Organisation 10 Marknad

Läs mer

NORDNET ÅRSREDO VISNING 2006

NORDNET ÅRSREDO VISNING 2006 Innehållsförteckning Befria 2006 Vi är utmanarna som revolutionerar dina pengar sparandet 2006 i korthet VD-ord Mission och affärsidé Mål Strategi Företagskultur och organisation IT Konkurrens och omvärldsfaktorer

Läs mer

1984 Hydraulprodukter Swedol AB har 5 anställda och omsättningen uppgår till 8 Mkr. Nuvarande huvudägaren AB Zelda förvärvar aktiemajoriteten.

1984 Hydraulprodukter Swedol AB har 5 anställda och omsättningen uppgår till 8 Mkr. Nuvarande huvudägaren AB Zelda förvärvar aktiemajoriteten. ÅRSREDOVISNING 2010 Innehåll SAMMANFATTNING 2010 1 VD HAR ORDET 2 VERKSAMHET Affärsidé, mål och strategier 4 Affärsmodell 5 Marknad 6 Konkurrenter 8 Produkter och varumärken 10 Försäljningskanaler 14 Etablering

Läs mer

ZetaDisplay AB [publ]

ZetaDisplay AB [publ] ZetaDisplay AB [publ] red = C27 M100 Y100 K0 grey= C0 M0 Y0 K40 BOLAGSBESKRIVNING INFÖR LISTNING PÅ NASDAQ OMX FIRST NORTH PREMIER APRIL 2011 VI DIGITALISERAR VÅRA KUNDERS BUTIKS- KOMMUNIKATION VIKTIG

Läs mer

Att arbeta med internationella marknader. en handbok för besöksnäringen

Att arbeta med internationella marknader. en handbok för besöksnäringen Att arbeta med internationella marknader en handbok för besöksnäringen Robert Patzelt, Familjen Helsingborg, 2015 Intro Den här handboken är till för dig som företagare inom besöksnäringen. Den ska ge

Läs mer

Årsredovisning. Scandinavian PC Systems AB (publ)

Årsredovisning. Scandinavian PC Systems AB (publ) Scandinavian PC Systems AB (publ) Årsredovisning Huvudkontor Scandinavian PC Systems AB (publ) SE-351 94 Växjö, Besöksadress: Hjalmar Petris Väg 58 Tel: 0470-72 72 00, Fax: 0470-235 37 www.spcs.se Butik

Läs mer

Welcome to Jeeves. Welkom bij Jeeves. Innehåll. Willkommen bei Jeeves. Bienvenue à Jeeves. Witamy w Jeeves. Tervetuloa Jeevesiin

Welcome to Jeeves. Welkom bij Jeeves. Innehåll. Willkommen bei Jeeves. Bienvenue à Jeeves. Witamy w Jeeves. Tervetuloa Jeevesiin ÅRSREDOVISNING 2009 Welcome to Jeeves Bienvenue à Jeeves Willkommen bei Jeeves Witamy w Jeeves Welkom bij Jeeves Tervetuloa Jeevesiin Innehåll KORT OM JEEVES 2 ÅRET I KORTHET 4 HISTORIA 5 VD HAR ORDET

Läs mer

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar.

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Jag hoppas att boken ger dig nya perspektiv på hur du på bästa sätt kan ta vara

Läs mer

MANUAL. företags samverkan. Introduktion till företagssamverkan och hur ni kan skapa mervärden för er själva

MANUAL. företags samverkan. Introduktion till företagssamverkan och hur ni kan skapa mervärden för er själva MANUAL företags samverkan Introduktion till företagssamverkan och hur ni kan skapa mervärden för er själva Denna manual ger en grundläggande introduktion till småföretagssamverkan och hur ni kan skapa

Läs mer

Christian Larsson, Jimmy Lidén och 2006-05-17 Johan Karlsson SP3AE

Christian Larsson, Jimmy Lidén och 2006-05-17 Johan Karlsson SP3AE Handledare: Christian Sandström Jan Ragnarsson Kristina Neldén Karin Norman Innehållsförteckning Inledning...1 Historia...1 Syfte och problemformulering...2 Mål...2 Metod och genomförande...2 Resultat...3

Läs mer

4. Empiri. 4.1 Olle Burström, IBS. Empiri

4. Empiri. 4.1 Olle Burström, IBS. Empiri 4. I det här avsnittet kommer vi att återge den information som vi har samlat in. Vi har valt att presentera varje intervju för sig och indela dessa i sex olika avsnitt. Först presenterar vi företaget

Läs mer

Bread & Breakfast AB. Affärsplan Grupp 15 B&B

Bread & Breakfast AB. Affärsplan Grupp 15 B&B Bread & Breakfast AB Affärsplan Grupp 15 Vi ska erbjuda olika former av surdegsbröd och andra konditoriprodukter. Det ska finnas möjlighet att kunna köpa våra produkter i vårt konditori, och vårt bröd

Läs mer

MILJÖ OCH KOMMUNIKATION...5

MILJÖ OCH KOMMUNIKATION...5 Sammanfattning Syftet med det här projektet är att lära oss och förstå så mycket som möjligt om företagets marknad, organisation, administration och framtidsplaner och sedan göra en nulägesanalys utifrån

Läs mer

Vi hjälper dig som drömmer om bättre affärer

Vi hjälper dig som drömmer om bättre affärer Vi hjälper dig som drömmer om bättre affärer ÅRSREDOVISNING 2006 Intrum Justitia i korthet INTRODUKTION TILL INTRUM JUSTITIA Intrum Justitia är Europas ledande företag för tjänster inom kredithantering,

Läs mer

MDS Digital Solutions

MDS Digital Solutions Informationsbroschyr MDS Digital Solutions - systemlösningar som automatiserar affärsprocesser för små och medelstora företag samt redovisningskonsulter Innehåll MDS i korthet 3 VD i MDS Digital Solutions

Läs mer

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN NEA I SAMARBETE MED NEWSFACTORY AB ANNONS

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN NEA I SAMARBETE MED NEWSFACTORY AB ANNONS ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN NEA I SAMARBETE MED NEWSFACTORY AB ANNONS Distribueras i Dagens Industri 4 maj 2009 2 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN NEA I SAMARBETE MED NEWSFACTORY

Läs mer

Att växa tar tid. 5 minuter för att vara exakt. Inbjudan att teckna aktier i Tele5 Voice Services AB

Att växa tar tid. 5 minuter för att vara exakt. Inbjudan att teckna aktier i Tele5 Voice Services AB i Tele5 Voice Services AB Att växa tar tid. 5 minuter för att vara exakt. Röststyrda växlar, Mobil/pushmail, IPtelefoni, Serverbackup, Webhosting/mail, Exchange/Office. Allt. Genast! Innehåll Erbjudandet

Läs mer

Innehåll. Årsstämma. Rapportdatum 2013

Innehåll. Årsstämma. Rapportdatum 2013 Årsredovisning 2012 Innehåll 2012 I sammandrag 3 Vd har ordet 4 Beskrivning av Online group 6 Online groups erbjudande 10 Marknad 15 Aktiekapital och ägarförhållanden 21 Styrelse, ledande befattningshavare

Läs mer

VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009

VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009 VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009 Innehåll INTRUM JUSTITIA PÅ EN MINUT Kort om 2009 1 VD-ord 2 Affärsidé, vision och strategier 4 Tre ambitioner för 2010 5

Läs mer

NeoNet är på väg att skapa ett globalt börsnätverk

NeoNet är på väg att skapa ett globalt börsnätverk NEONET ÅRSREDOVISNING 2001 NeoNet är på väg att skapa ett globalt börsnätverk Vår utveckling mot ett globalt börsnätverk fortsätter i snabb takt. Genom NeoNet kan våra kunder idag handla elektroniskt och

Läs mer

Starta eget företag. En kortfattad överblick över det mesta man bör känna till när man startar eget företag. Innehållsförteckning

Starta eget företag. En kortfattad överblick över det mesta man bör känna till när man startar eget företag. Innehållsförteckning Starta eget företag En kortfattad överblick över det mesta man bör känna till när man startar eget företag En god idé lönar sig bättre än hårt arbete, en god idé lönar sig inte utan hårt arbete. Leif Malmborg

Läs mer

Bygg din framtid med dina kunders säkerhet som bas

Bygg din framtid med dina kunders säkerhet som bas Bygg din framtid med dina kunders säkerhet som bas Vi söker dig som vill arbeta med larm och säkerhet som egen företagare på franchisebasis 3 4 7 8 11 12 14 16 17 18 19 Vi söker dig Ge dig själv en fl

Läs mer

Tips & trix för dig som ska starta eget

Tips & trix för dig som ska starta eget Tips & trix för dig som ska starta eget *************************************************************************************************** Innehållsförteckning ****************************************************************************************************

Läs mer

EMISSIONSMEMORANDUM MARS 2011

EMISSIONSMEMORANDUM MARS 2011 EMISSIONSMEMORANDUM MARS 2011 Med Adoperator och Bolaget avses Adoperator AB org. nr 556733-9410. Med Thenberg & Kinde avses Thenberg & Kinde Fondkommission AB med org.nr 556474-6518. Memorandumet har

Läs mer

SVENSKA HANDELSHUS FÖR ATT SÄLJA SVENSK TEKNIK

SVENSKA HANDELSHUS FÖR ATT SÄLJA SVENSK TEKNIK SVENSKA HANDELSHUS NYTT KEIRETSU-SYSTEM SYSTEM FÖR ATT ETABLERA SVENSK MILJÖTEKNIK I HELA VÄRLDEN FÖR ATT SÄLJA SVENSK TEKNIK av Joachim Davidsson B-Open Nordic AB Fräsarvägen 7 142 50 Skogås e-mail jd@bopen.se

Läs mer