Samtliga våra produkter får du en överskådlig bild av på vårt företags hemsida. Adressen dit är:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Samtliga våra produkter får du en överskådlig bild av på vårt företags hemsida. Adressen dit är: www.dwm.se"

Transkript

1 Samtliga våra produkter får du en överskådlig bild av på vårt företags hemsida. Adressen dit är: Här kommer en kort Introduktion av våra produkter i olika faser och på vilka aktuella marknader: Fas Produkt Marknad 1: idealguiden.se Sverige foretagscity.se Sverige gratistidningar.se Sverige hemsidaexpress.se Sverige 2: WebbshopExpress.se Sverige JobbCity.se Sverige prcity.se Sverige kommuncity.se Sverige 3: UtbildningsCity.se Sverige B2Bideal.se (com) Globalt idealguiden.se (com) Skandinavien hemsidaexpress.se (com) Globalt WebbshopExpress.se(com)Globalt

2 Fas 1 Fas 1 Här kommer vi att applicera 4 produkter varav nedanstående är de sista 2: gratistidningar.se En portal som inriktar sig på Sveriges gratistidningar. Denna portal är ett viktigt verktyg för vår marknadskommunikation. Betalande kunder: Gratistidningar HemsidaExpress.se En CMS-baserad lösning som marknadsförs här där kunder med våra verktyg kan skapa och uppdatera hemsidor enkelt. Denna produkt inriktar sig till företag som vill ha en representativ presentation över sitt företag. Våra nyckelord för denna produkt är snabbhet och enkelhet. Betalande kunder: Företag, mindre och medelstora Tel: Fax: sida 4

3 Fas 1 Fas 1 S FOKUS ANTAL ORDER DAG COMMUNITY - IDEALGUIDEN.SE ABONNEMANG SILVER VECKA ÅR Kostnader (ex. resor, licens) Årlig netto vinst 100% % % % % 2, % 1, Vi har räknat med ett snitt av 20 arbetsdagar per månad. Dock är det ca 22 arbetsdagar i genomsnitt per månad. Ovanstående priser är exklusive mervärdesskatt. ANTAL ORDER DAG COMMUNITY - FORETAGSCITY.SE ABONNEMANG PLUS VECKA ÅR Kostnader (ex. resor, licens) Årlig netto vinst 100% % % % % 2, % 1, Vi har räknat med ett snitt av 20 arbetsdagar per månad. Dock är det ca 22 arbetsdagar i Tel: Fax: sida 6

4 Fas 1 Fas 1 KVARTAL 1 (21 LICENSTAGARE) MÅNAD ARVODE LICENS TAGARE DWM Vi har räknat med ett snitt av 20 arbetsdagar per månad. Dock är det ca 22 arbetsdagar i genomsnitt per månad. Ovanstående priser är exklusive mervärdesskatt. Produkterna som ovanstående är beräknade på är: Silverabonnemang (idealguiden)2,5/dag/lct Plusabonnemang (ForetagsCity) 2,5/dag/lct CMS (HemsidaExpress) 1,25/dag/lct Gratistidningar 0 abonnemang då vi räknar med byten av banners. Synergi Vi räknar dock även med en synergieffekt med de investerare vi kommer att ta in varför vi önskar sprida aktierna geografiskt enligt notis på sidan 6. Ponera att vi tar in st investerare och varje investerare pratar med affärsbekanta om exempelvis ForetagsCity. Om 5 st skulle ta till sig informationen och bli medlem innebär det en synergieffekt på abonnenter. Denna effekt skulle leda till en intäkt på sek per månad. Tel: Fax: sida 8

5 Fas 2 Fas 2 Här kommer vi att applicera 4 produkter varav nedanstående är de sista 2: prcity.se En community som vänder sig till yrkesverksamma inom reklambranschen samt inköpare inom dessa segment. Denna community förmedlar värdefulla kontakter för olika marknadsaktiviteter samt kick-off mm för egen personal. Betalande kunder: Företag inom branschen kommuncity.se En community som inriktar sig på dels allmänheten samt dels med ett forum till människor som är verksamma inom kommunal verksamhet. Innehåller två olika forum så att alla kan vara delaktiga. Kärninformation över samtliga kommuner. Betalande kunder: Kommuner Tel: Fax: sida 10

6 Fas 2 Fas 2 S FOKUS ANTAL ORDER DAG E-HANDELSSYSTEM WEBBSHOPEXPRESS VECKA ÅR Kostnader (ex. resor, licens) Årlig netto vinst 100% % % % % 2, % 1, Vi har räknat med ett snitt av 20 arbetsdagar per månad. Dock är det ca 22 arbetsdagar i genomsnitt per månad. Ovanstående priser är exklusive mervärdesskatt. COMMUNITY - JOBBCITY.SE ABONNEMANG PLUS ANTAL ORDER DAG VECKA ÅR Kostnader (ex. resor, licens) Årlig netto vinst 100% % % % % 2, % 1, Vi har räknat med ett snitt av 20 arbetsdagar per månad. Dock är det ca 22 arbetsdagar i genomsnitt per månad. Ovanstående priser är exklusive mervärdesskatt. Tel: Fax: sida 12

7 Fas 2 Fas 2 KVARTAL 2 (21 LICENSTAGARE) MÅNAD ARVODE LICENS TAGARE DWM Vi har räknat med ett snitt av 20 arbetsdagar per månad. Dock är det ca 22 arbetsdagar i genomsnitt per månad. Ovanstående priser är exklusive mervärdesskatt. Produkterna som ovanstående är beräknade på är: Silverabonnemang (idealguiden)2,5/dag/lct Plusabonnemang (ForetagsCity) 2,5/dag/lct CMS (HemsidaExpress) 1,25/dag/lct E-handel (WebbshopExpress) 1,25/dag/lct JobbCity 1,25/dag/lct PrCity 1,25/dag/lct Kommuncity räknar vi 0 kommuner. Gratistidningar 0 abonnemang då vi räknar med byten av banners. Banners Vi har inte räknat med några försäljningar av banners då vi räknar med en del strategiska byten. Detta är dock en av de produkter som inbringar mest på olika sajter beroende av inriktning. Prissättning på banners styrs av antal besökare. Tel: Fax: sida 14

8 Fas 3 Fas 3 Idealguiden.se i Skandinavien Gå ut med idealguiden.se till våra nordiska grannländer. Främst till Norge, Danmark och de svensktalande delarna av Finland. Vi kommer att bygga upp en försäljningskanal som sköter all hantering i det egna landet. Vi har redan inlett diskussion med potentiell distributör i Norge. Betalande kunder: Salonger, gym, grossister, skolor mfl. HemsidaExpress.com & WebbShopExpress.com Gå ut via de vi har samarbeten på med våra befintliga produkter globalt och erbjuda CMS och e-handelssystem till alla kunder som finns med på någon av våra globalt befintliga produkter. Vi kommer att ha ett PSP-system och där våra distributörer i respektive land får sin provision oavsett om de aktivt genomför affären eller om detta sker via vår hemsida. Betalande kunder: Företag Tel: Fax: sida 16

9 Fas 3 Fas 3 S FOKUS COMMUNITY - UTBILDNINGSCITY.SE ABONNEMANG PLUS ANTAL ORDER DAG VECKA ÅR Kostnader (ex. resor, licens) Årlig netto vinst 100% % % % % 2, % 1, Vi har räknat med ett snitt av 20 arbetsdagar per månad. Dock är det ca 22 arbetsdagar i genomsnitt per månad. Ovanstående priser är exklusive mervärdesskatt. COMMUNITY - B2BIDEAL.COM (GLOBALT) ABONNEMANG PLUS ANTAL ORDER DAG VECKA ÅR Kostnader (ex. resor, licens) Årlig netto vinst 100% % % % % 2, % 1, Vi har räknat med ett snitt av 20 arbetsdagar per månad. Dock är det ca 22 arbetsdagar i genomsnitt per månad. Ovanstående priser är exklusive mervärdesskatt. Tel: Fax: sida 18

10 Fas 3 Fas 3 S FOKUS ANTAL ORDER DAG E-HANDELSSYTEM (GLOBALT) WEBBSHOPEXPRESS.COM VECKA ÅR Kostnader (ex. resor, licens) Årlig netto vinst 100% % % % % 2, % 1, Vi har räknat med ett snitt av 20 arbetsdagar per månad. Dock är det ca 22 arbetsdagar i genomsnitt per månad. Ovanstående priser är exklusive mervärdesskatt. Distributörer Samtliga produkter som kommer att marknadsföras på marknader utanför Sverige kommer all försäljning ske via distributörer. Dessa kommer att ha samma avtal som de licenstagare vi har i Sverige. Dock är distributörens andel högre än en licenstagares. Detta så att denne skall kunna ta in licenstagare på samma sätt som vi i Sverige. Tel: Fax: sida 20

11 Fas 3 Fas 3 KVARTAL 4 SAMTLIGA MÅNAD ARVODE LICENSTAGARE DISTRIBUTÖRER DWM ÅR ARVODE LICENSTAGARE DISTRIBUTÖRER DWM Tel: Fax: sida 22

12 Nulägesanalys Marknad i Skandinavien AB (publ) - AFFÄRSPLAN MINI Att alltfler använder sig av Internet för att söka information, kontakter, varor och tjänster är de flesta idag medvetna om. Genom att öka sitt sätt att synas på Internet skapar företag förutsättningar för nya affärer. Många människor vill kunna kommunicera med andra människor inom olika ämnesområden för att byta erfarenheter, få tips och råd. Många har skapat denna typ av produkter där bl a communities dvs digitala samhällen inom olika ämnesområden eller åldersgrupper. Vi på DWM har skapat communities med fokus på företagen inom verksamhetsområdet. Innan nyårsafton 2008 finns det en miljard datorer i bruk världen över och 2015 kommer tvåmiljardergränsen vara nådd. Spådomen kommer i Forresters rapport "Worldwide PC adoption forcast to 2015 I Sverige använder 42% dagligen Internet, 74% har tillgång till Internet i hemmet och 68% har bredbandsanslutning. 42% av alla Internetanvändare läser tidskrifter på Internet. (Källa: Nordicom) Investeringar i media 2006 Enligt IRM-Institutet för reklam-& mediestatiskt ökade reklamintäkterna på Internet med 50% jämfört med år De totala reklaminvesteringarna som gjordes i Sverige under 2006 var närmare 30 miljarder kronor. Fördelningen mellan olika mediagrupper visas i diagrammet. Totalt motsvarade intäkterna genom Internet miljoner kronor. Enligt uppgifter från Statistiska Central Byrån fanns det i Företagsregistret i mars företag och arbetsställen i Sverige. 57% av företagen drivs som enskilda firmor. Alltfler företag kommer att bli medvetna om att det krävs att ha en fullgod synbarhet på Internet för att skapa tillväxt. Inom denna marknad har vi identifierat två målgrupper: små företag och medelstora företag. Vår målgrupper dvs små och medelstora företag motsvarar över 85 % av den totala företagsmarknaden. dwm sida 24

13 Nulägesanalys i Skandinavien AB (publ) - AFFÄRSPLAN MINI Licenstagarna distribuerar produkterna till marknaden genom egna aktiviteter samt genom de återförsäljare de har i sin organisation. DWM kommer även att skriva avtal med större aktörer och där respektive regions licenstagare får ta del av de aktörer som genererar affärer i den egna regionen, dock med reducerad procentsats. Slutkunder består av en huvudgrupp och det är företag. Dock har vi segmenterat in dem i små och medelstora företag. Företagen i dessa segment är oftast kostnadskänsliga samt att de ofta inte har tillgång till personal med den kompetens som krävs för att upprätta egna produkter och system som omfattas av DWM:s produktion. DWM gynnas av detta genom de användarvänliga och kostnadseffektiva produkter företaget tillhandahåller. Konkurrens Marknaden för våra produkter inom de segment vi verkar är än så länge omogen. Konkurrenterna är små och inget företag kan sägas dominera eller leda marknaden., vilket får till följd att prisbilden är splittrad. De närmaste åren kommer branschen att kännetecknas av expansion, och det kommer att finnas utrymme för ett flertal företag. De första kunderna på en ny marknad är ofta relativt prisokänsliga, och det är därför i denna fas viktigare att konkurrera med unikt paketerade produkter än med priset. Utträdesbarriärerna kommer att vara relativt låga, eftersom företagen inte behöver binda ett stort kapital. Låga utträdesbarriärer är en fördel då risken för dålig konkurrens minskar. Konkurrenterna kan delas in i två grupper: de som utvecklar egna produkter och de som anpassar andras produkter. Dock har samtliga konkurrenter ett begränsat utbud. Vi har konkurrenter som verkar inom respektive produktgrupp men ingen som har en motsvarighet till det breda utbud DWM tillhandahåller. Det finns betydande skillnader mellan konkurrenterna och DWM, som starkt talar till DWM:S fördel. En konkurrent, som på sikt kan bli ett hot är Google Earth då det gäller DWM:s portaler och communities. Inträdesbarriärer För närvarande är inträdesbarriärerna låga. Barriär för produkterna utgörs av att ett antal licenstagare skall ingå avtal med DWM. Produkterna är i sin helhet klara för distribution. De samarbetsavtal samt aktiviteter som skall aktiveras är: Avtal med licenstagare Avtal med återförsäljare Avtal med distributörer Skalfördelar i marknadsföring, produktion och lokal anpassning Produktutrymme Kundlojalitet Substitut I kampen om användarnas tid i företag är de största konkurrenterna andra produkter där vi dock identifierat att paketeringen av produkten är så komplicerad att kunden har svårt att se affärsnyttan. dwm sida 26

14 i Skandinavien AB (publ) - AFFÄRSPLAN MINI Strategier Marknadsstrategi DWM:S strategi för att uppnå hög lönsamhet inom markanden för digitala produkter och lösningar är att: Ha nöjda och lojala kunder Strävan efter kundlojalitet tvingar fram närhet till kund. Kundlojalitet ger hög återköpsfrekvens, vilket effektiviserar marknadsföringen Uppnå marknadsdominans En dominerande aktör får större makt gentemot både konkurrenter och samarbetspartners, och har möjlighet att påverka villkor och branschutveckling. Vara ett flexibelt och uppmärksamt För att kunna hantera de mycket snabba förändringarna i branschen och anpassa sig efter dem krävs förutseende, uppmärksamhet och flexibilitet. Det är viktigt att koncentrera lansering till en selektiv produktlinje med stor försäljningsvolym per produkt och att endast lansera produkter som, enligt kundens uppfattning, har hög kvalitet. Varje lansering föregås av produkttester av den sk DWM-panelen. Panelen består av 10 personer. Försäljningsstrategi Försäljningsstrategin måste ta hänsyn till både prissituation och vilka kanaler det finns. Priserna på den svenska marknaden är varierande. De svenskproducerande produkterna finns i både det lägsta och högsta prissegmentet. Anpassade produkter gör det möjligt att sätta något högre pris än för motsvarande icke anpassade produkter. DWM:s produkter ligger i mitt emellan de olika prissegmenten men där kundsupport kommer att motsvara den kvalitet kunden förväntar sig av våra produkter. När det gäller tillgängliga kanaler kommer vi att bearbeta befintliga aktörer som kan applicera våra produkter i sina respektive befintliga produkt och tjänsteportföljer. På sikt kommer andra kanaler som återförsäljare för datorer, kontorsmaterial, reklambyråer, webbproducenter och branschorganisationer att bli mer betydelsefulla. DWMs strategi är att i första hand sälja sina produkter via: Licenstagare Återförsäljare av datorer Återförsäljare av kontorsmaterial Reklambyråer Webbproducenter Branschorganisationer På längre sikt, när marknaden har mognat, kan datorstormarknader med företagsförsäljning bli en viktig kanal. Idag finns det ett 10-tal stormarknader av denna typ i Sverige. Geografiskt kommer storstäder att prioriteras inledningsvis. Målsättningen är att DWM:s produkter ska säljas genom 30 st licenstagare och minst 100 st återförsäljare inom 12 månader från starten. dwm sida 28

15 i Skandinavien AB (publ) - AFFÄRSPLAN MINI Strategier Rättigheter DWM har egna produktnamn som kommer att registreras som egna varumärken hos PRV inom en snar framtid. De har skickats för godkännande och DWM avvaktar svar. Samtliga produkter är dock tillverkade av och för DWM:s verksamhet och där DWM äger utveckling och produkter till fullo. Produktion Produktionen inom DWM består av egentillverkade produkter för Internet. Tillverkningen sker i omgångar och anpassas noggrant efter marknaden. De produkter som lanseras i fas 1 är: Idealguiden.se, Foretagscity.se, Gratistidningar.se och Hemsidaexpress.se. Kontakter har tagits med potentiella licenstagare som har erfarenhet av försäljning till företag. För att försäljningen ska komma igång snabbt måste det ske med licenstagare parallellt med uppbyggnad av återförsäljare. Distribution Genom att knyta kontakter med olika organisationer kommer vi att skapa kontakter med ett antal potentiella distributörer av våra produkter. De mest lämpade kommer vi sedan att skriva licenstagaravtal med för att de ska applicera våra produkter på marknaden. Samtliga licenstagare kommer att ha huvudansvar för respektive region och de kommer även att knyta ett antal distributörer till sig som säljer produkterna i sina nätverk. Exempel på distributörer är producenter av grafisk design inom reklambyråer som kan använda vårt CM-system för att skapa publikationer. Affärsmodellen baseras på månatligt återkommande intäkter via abonnemang. Licenstagarna betalar en fast årsavgift per produkt. Licenstagaren får 40% av försäljningen och resterande 60% går till DWM. Intäkterna ökar kontinuerligt i takt med att antalet anslutna användare ökar. dwm sida 30

16 i Skandinavien AB (publ) - PRESENTATION MINI INNEHÅLLSFÖRTECKNING Nyckelpersoner..... sida 3 Bakgrund till... sida 4 En idé föds och utvecklas.. sida 4 Affärsidé sida 4 Marknadsläge.... sida 4 Vår styrka. sida 4 Produktportfölj sida 4 Tillväxtpotential..... sida 5 Historik om digitala tjänster... sida 5 Risker sida 5 Tekniken.... sida 5 Marknaden är redo... sida 6 Investeringar i media.. sida 6 Framtida produkter.... sida 6 Tjänsterna... sida 7 Produkterna i fas 1 sida 7 Synergieffekter.. sida 7 Produkterna CMS och portalen gratistidningar.se.. sida 8 Produkterna idealguiden.se och foretagscity.se... sida 9 Distribution och försäljning... sida 10 Åtaganden för licenstagare.... sida 10 Ekonomisk vinning ur kundperspektiv... sida 10 Kvalitet och miljötänkande.... sida 11 Start av försäljning sida 11 Välkommen in i vår digitala familj!..... sida 11 sida 32

17 i Skandinavien AB (publ) - PRESENTATION MINI Information om dwm- Bakgrund till dwm Vi upptäckte att företag saknade en hel del tjänster och produkter inom den digitala världen och beslutade oss för att fylla dessa behov på ett bra sätt. Vår ambition var att fylla dessa med produkter och tjänster som var tekniska lösningar som kunderna på ett enkelt sätt skulle kunna använda. Vi började med att göra en behovsanalys av marknaden för att sedan göra en kravspecifikation. Detta för att se om vi överhuvudtaget skulle kunna fylla dessa behov och dessutom applicera mer avancerade moduler i våra system. En idé föds och utvecklas För att veta efterfrågan av en produkt eller tjänst, gjorde vi en marknadsundersökning. Det visade sig att det fanns ett behov och en önskan av sådana tjänster. Vi började utforma produkterna med vägledning av de uttryckta behoven. Vi märkte bland annat att den senaste trenden som kommer att etablera sig alltmer i Sverige är sk communities dvs digitala nätverk där olika ämnen kan diskuteras. Ordet kommer från engelskan och betyder fritt översatt samhälle. Communities har mottagits med öppna armar men det är fortfarande många som saknar denna andningskälla. Bland annat märkte vi att många företag helt saknade denna typ av produkt, som kan innebära bl a utbyte av idéer, tankar och tjänster. Affärsidé Vi hjälper små och medelstora företag att öka sin synbarhet på Internet med olika digitala lösningar. Marknadsläge Den digitala världen är i början av en expansiv fas och vi bedömer att behovet av våra produkter och tjänster kommer öka under den kommande femårsperioden. De produkter och tjänster som vi levererar går en spännande framtid tillmötes. Senaste rapporten IRM-Institutet för reklam-& mediestatistik som kom 11 juni 2007 skriver man bland annat att Internet väntas öka 30% under 2007 och även 2008 väntas nätannonseringen växa tvåsiffrigt. Vår styrka Trots att branschen är relativt ung har vi god kännedom över de aktuella produkter och tjänster som efterfrågas. Vi som är aktiva i företaget har varit med och sett styrkor och svagheter hos olika leverantörer och lagt all denna information i vår erfarenhetsbank. Produktportfölj Content Management System Portaler Communities E-handelssystem Webbutveckling Programmering Systemutveckling Ovan nämnda digitala lösningar utgör basen i vårt produktsortiment och vi anser att det är fullgott med tanke på vad vi bedömt efterfrågas på marknaden. sida 34

18 Marknaden i Skandinavien AB (publ) - PRESENTATION MINI Marknaden är redo Med det tidigare nämnda scenariot är nu marknaden redo för att implementeras med IT-relaterade produkter men på ett betydligt mognare och mer genomtänkt sätt. De flesta har idag betydligt bredare kunskap om vad som faktiskt är gångbart på marknaden. Äntligen är marknaden redo för att på ett bra och friskt sätt ta del av de produkter vi utvecklat. Vi ser fram emot många bra och genomtänkta affärer tillsammans med kunder som förstår nyttan med våra produkter. I Sverige använder 42% dagligen Internet, 74% har tillgång till Internet i hemmet och 68% har bredbandsanslutning. 42% av alla Internetanvändare läser tidskrifter på Internet. (Källa: Nordicom) Investeringar i media 2006 Enligt IRM-Institutet för reklam-& mediestatiskt ökade reklamintäkterna på Internet med 50% jämfört med år De totala reklaminvesteringarna som gjordes i Sverige under 2006 var närmare 30 miljarder kronor. Fördelningen mellan olika mediagrupper visas i diagrammet. Totalt motsvarade intäkterna genom Internet miljoner kronor. Innan nyårsafton 2008 finns det en miljard datorer i bruk världen över och 2015 kommer tvåmiljardergränsen vara nådd. Spådomen kommer i Forresters rapport "Worldwide PC adoption forcast to 2015 Framtida produkter Under hösten 2007 kommer vi att lansera fler produkter, även för dessa kommer försäljningen ske via licenstagare. Vi arbetar systematiskt för att förse markanden med produkter som det finns behov av, enligt de undersökningar vi kontinuerligt gör. Vår ambition är att vi tillsammans med våra licenstagare ska skapa en bred och bra grund att stå på där vi tillsammans med våra kunder är vinnare. Vi håller även på att utveckla en global produkt, där det finns flera utländska intressenter som uttryckt önskemål om försäljning. Den globala produkten kommer vi att kunna aktivera i samband med några av de vid den tidpunkten etablerade kunderna. Vi håller oss ständigt uppdaterade på den efterfrågan som finns på olika marknader, både i Sverige och utomlands och vissa av våra produkter kommer att appliceras via agenter i andra länder. När vi kommit hit skall vi ha en organisation som enbart arbetar med våra utländska projekt. Detta så att vi kan ge fokus på utveckling och kompetens. Den svenska marknaden utvecklar vi i samråd med våra svenska sida 36

19 i Skandinavien AB (publ) - PRESENTATION MINI Produkterna - CMS & portalen Gratistidningar.se CMS CMS erbjuder vi under namnet HemsidaExpress och där skapar kunderna sina egna hemsidor med våra system som är enkla att administrera och uppdatera. Denna produkt utvecklade vi då många företag uttryckt sina behov av att kunna göra egna hemsidor samt för dem som redan har en hemsida som de vill kunna uppdatera själva. Vårt CMS-system bygger på att kunderna får en inloggning där de själva går in och med hjälp av våra publiceringsverktyg skapar den hemsida de vill ha. Vi har mallar som de kan välja så att sidan blir korrekt på webben. De designar sedan sidorna själva utan att kunna programmering eller kodning och får vid tecknande av abonnemang en egen plats i vårt webbhotell, eget domännamn och webbmail. Vi hjälper dem att ha en bra och lättillgänglig Intäkter med produkten HemsidaExpress.se per licenstagare Försäljning Antal order/dag Intäkt/vecka Intäkt /år Kostnader licenstagare Täckningsbidrag 100% % % % % 2, % 1, I tabellen har vi räknat med ett snitt av 20 arbetsdagar per månad. Ovanstående priser är exklusive mervärdesskatt. Vi har gjort öres utjämningar i tabellen. I ovanstående tabell är beräkningen gjord på en konstant försäljning av samma volym dvs tidigare månaders försäljning och ligger ackumulativt kvar, kalkylen gäller år ett. Priset för ett abonnemang hos HemsidaExpress är 595:-/mån. Portaler Initialt kommer vi att driva en portal och det är gratistidningar.se. Detta är en strategiskt viktig portal för oss då vi har för avsikt att erbjuda medier utbyte av annonsplatser via denna portal. Domännamnet är logiskt vilket gör att många naturligt söker sig till den. Vi kommer på denna portal att sälja abonnemang och bannerplatser. Gratistidningarna som finns i Sverige ökar kontinuerligt i antal varför vi ser stor utvecklingspotential med portalen. De gratistidningar som är anslutna till denna portal får egna lösenord där de själva går in och administrerar sina uppgifter. Vi kommer även att använda oss av win-win koncept både på regionalnivå och riksnivå för utbyte av annonser med de olika gratistidningarna som florerar runt om i landet för att kunna stärka våra varumärken på markanden. All annonsering mm på lokalnivå ombesörjes Intäkter med produkten gratistidningar.se Intäkterna med gratistidningar kommer i princip uteslutande vara intäkter av bannerplatser samt abonnemang. Dock är antalet gratistidningar per region relativt litet varför vi ser att de största mervärdet ligger i byten av annonsplatser samt banners. sida 38

20 i Skandinavien AB (publ) - PRESENTATION MINI Distribution och försäljning Distribution och försäljning Vi kommer att anlita cirka 30 licenstagare i Sverige som ansvarar för att försäljningen i respektive region sköts på ett representativt sätt. Vi ser till att distributionen av produkterna fungerar. Självklart har vi även säljutbildning och verktyg som gör det enkelt för licenstagarna att arbeta med våra produkter. När de blivit licensierade återförsäljare får de ta del av hela konceptet med marknadsföringsmaterial som gör det enkelt för dem att generera affärer med produkterna. Vi utbildar även de personer som licenstagaren tar in i sin organisation så att de får lika bra produktkännedom som ägarna av licensen. Det är viktigt att våra licenstagare vet att de är ett team tillsammans med oss och att de alltid kan ringa oss för support. Ibland kanske de vill ha support ute på fältet, då ställer vi självklart upp med personal så att de får den trygghet och den kunskap tillfället kräver. Att arbeta som licenstagare innebär inte att de jobbar ensamma utan att de förutom den organisation de själv bygger upp har oss som medarbetare. Tillsammans är vi ett team som ser till att vi strävar Åtaganden för licenstagare Våra licenstagare ansvar för att våra produkter och tjänster appliceras på markanden på ett korrekt sätt. Innan licensen aktiveras måste de skriva på vårt licenstagaravtal och betala licensavgiften som innebär att de har ensamrätt till licensen i den avtalade regionen, vanligtvis länsvis, dock något fler antal licenstagare i de stora länen. För att de ska komma igång med försäljningen av vårt utbud direkt får de en specificerad marknadsplan över hur de bör gå tillväga för att komma igång och generera affärer dag ett. En viktig elementär sak som gör att kunden blir en bra och återkommande kund är att licenstagaren ser till att vi får kundens uppgifter omgående så att denne kan använda produkterna snarast möjligt. Eftersom vårt koncept bygger på abonnemang är det därför otroligt viktigt att kunden ser fördelarna med våra produkter och nyttjar användningen maximalt. Licenstagarna kommer att vara våra förlängda armar på marknaden varför det är viktigt att de även har en bra kommunikation med vårt huvudkontor. Ekonomisk vinning ur kundperspektiv Målet med våra produkter är att alla ska tjäna på att använda sig av dem. De flesta som förstår mervärdet i att använda våra produkter och tjänster inser att man kan driva avancerade tekniska lösningar med våra verktyg utan att ha egna anställda med denna spetskompetens. Det är extremt kostnadskrävande att ha denna typ av personal om man vill ha ett brett utbud och en komplett produkt. Det krävs ett antal personer för att ha en täckande kunskapsnivå som innefattar alla våra tjänster och som hela tiden utvecklas. Vårt jobb är att vara våra kunders IT-avdelning och stödja dem på bästa möjliga sätt så att de kan fokusera på sin egen kärnverksamhet. Det tjänar alla parter på! sida 40

21 För mer information, kontakta oss: i Skandinavien AB Flottiljgatan 83, Västerås Tel: , Fax: Hemsida:

DigitalWebbMedia i Skandinavien AB (publ) Organisationsnummer: 556728-2271

DigitalWebbMedia i Skandinavien AB (publ) Organisationsnummer: 556728-2271 PRESENTATION i Skandinavien AB (publ) Organisationsnummer: 556728-2271 www.dwm.se - Faser Samtliga våra produkter får du en överskådlig bild av på vårt företags hemsida. Adressen dit är: www.dwm.se Här

Läs mer

Välkommen till nyföretagarprogrammet Kick Start. Introduktion - ansvar, åtagande, förväntningar

Välkommen till nyföretagarprogrammet Kick Start. Introduktion - ansvar, åtagande, förväntningar Välkommen till nyföretagarprogrammet Kick Start Introduktion - ansvar, åtagande, förväntningar Det här är programmet för dig som vill vända och vrida på din affärsidé för att skriva en affärsplan - planen

Läs mer

HemsidaExpress. När du vill ha en professionell hemsida snyggt, snabbt och enkelt!

HemsidaExpress. När du vill ha en professionell hemsida snyggt, snabbt och enkelt! HemsidaExpress När du vill ha en professionell hemsida snyggt, snabbt och enkelt! Skaffa din egen identitet på nätet Välkommen till HemsidaExpress! Med HemsidaExpress kan du skapa egna hemsidor utan att

Läs mer

Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015. Ernst Westman, VD

Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015. Ernst Westman, VD Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015 Ernst Westman, VD Agenda Kort om Boule Blodcellräkning Boules erbjudande Global närvaro Försäljningsutveckling Finansiell utveckling Varför investera

Läs mer

idealguiden.se ForetagsCity.se En community Sveriges företag En med community fokus på

idealguiden.se ForetagsCity.se En community Sveriges företag En med community fokus på ForetagsCity.se idealguiden.se En community En med community fokus på skönhet med fokus och hälsa! på Sveriges företag Byt erfarenhet med andra företagare Välkommen till ForetagCity.se! Foretagscity.se

Läs mer

Affärsplanen. Affärsidé. www.coompanion.se

Affärsplanen. Affärsidé. www.coompanion.se Affärsplanen Kom igång med er verksamhet med en affärsplan! Skriv ned er affärsidé, göra en omvärldsanalys och beskrivning av er marknad på så vis får ni god kunskap i hur ert kooperativ eller ekonomiska

Läs mer

INBJUDAN Teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) Juni 2012

INBJUDAN Teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) Juni 2012 INBJUDAN Teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) Juni 2012 På Banken kan Du få en sparränta om 0,5% Vi ger Dig en sparränta om 10% Bryggfinansiering Emissionshantering Factoring -

Läs mer

Digital producent 4 dgr

Digital producent 4 dgr Digital producent 4 dgr Lär dig hur du framgångsrikt kan jobba med digitala medier. Få fler besökare, kunder och affärer. Under 4 dagar för du möjlighet att lära dig mer om hur du kan skapa en digital

Läs mer

Ramverk för: Produktlansering. Datum: Företag: Marknad 1: Marknad 2: Marknad 3: Marknad 4: Deltagare: Copyright 2013. Pyramid Communication AB

Ramverk för: Produktlansering. Datum: Företag: Marknad 1: Marknad 2: Marknad 3: Marknad 4: Deltagare: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Ramverk för: Produktlansering Datum: Företag: Marknad 1: Marknad 2: Marknad 3: Marknad 4: Deltagare: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Lönsamheten skapas genom rätt erbjudande Framgångsrik produktlansering

Läs mer

LVI Low Vision International AB Företagspresentation

LVI Low Vision International AB Företagspresentation LVI Low Vision International AB Företagspresentation Emma Tooth från produktion och Henrik Blomdahl från utveckling monterar läskameror. Jag arbetar som rådgivare på Syncentralen i Oslo där vi inriktar

Läs mer

7 steg för att starta ett affiliateprogram

7 steg för att starta ett affiliateprogram 7 steg för att starta ett affiliateprogram Affiliatemarknadsföring är en internetbaserad försäljningskanal där sk publicister (även affiliates eller publishers ) förmedlar besökare till en annonsör och

Läs mer

SKOLAN I SVERIGE DIGITALISERAS! INFORMATION OM

SKOLAN I SVERIGE DIGITALISERAS! INFORMATION OM SKOLAN I SVERIGE DIGITALISERAS! INFORMATION OM AUGUSTI 2013 DIGITAL LEARNING ERBJUDER EN KOMPLETT HELHETSLÖSNING KALLAD 360 PRINCIPEN! VI BASERAR VÅRT MATERIAL PÅ NÅGOT SOM VI KALLAR 360-PRINCIPEN SOM

Läs mer

Oslagbara affärsmöjligheter med. Software. Mamut Partnerprogram Nå dina mål bli en del av vinnarlaget

Oslagbara affärsmöjligheter med. Software. Mamut Partnerprogram Nå dina mål bli en del av vinnarlaget Oslagbara affärsmöjligheter med Mamut Business Software Mamut Partnerprogram Nå dina mål bli en del av vinnarlaget 3 Nå dina mål bli en del av vinnarlaget 3 Prisbelönta affärssystem som dina kunder kan

Läs mer

Årsstämma 4 april 2014

Årsstämma 4 april 2014 Årsstämma 4 april 2014 Ellen fokuserar på att förbättra kvinnors intimvård Ellen ska vara det naturliga valet för kvinnor som är måna om sitt välbefinnande och sin intimhälsa 2013 var ett tufft år för

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556718-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Kommunikationsbolag för Sverige som resmål

Kommunikationsbolag för Sverige som resmål VisitSweden Kommunikationsbolag för Sverige som resmål Internationell marknadsföring Nation Branding Photo : Nicho Södling Foto Miriam Preis/imagebank.sweden.se Foto : Nicho Södling/imagebank.sweden.se

Läs mer

P&P AB Företagspresentation. ...ger dig konkurrenskraft

P&P AB Företagspresentation. ...ger dig konkurrenskraft P&P AB Företagspresentation...ger dig konkurrenskraft P & P A B P&P AB är ett tillverkande företag inom pappersbranschen. Produktionen sker idag i en modern maskinpark där vi producerar rullprodukter och

Läs mer

Pressmeddelande. För mer information kontakta. Håkan Östlund VD & ägare Göthes AB. Tidigare VD & delägare Industribeslag Sjögren AB

Pressmeddelande. För mer information kontakta. Håkan Östlund VD & ägare Göthes AB. Tidigare VD & delägare Industribeslag Sjögren AB Pressmeddelande Måndag 6 oktober 2014 Den 2 oktober 2014 blev Industribeslag Sjögren AB en del av Göthes koncernen, ett förvärv som stärker och breddar Göthes position på OEM-marknaden inom lås, beslag

Läs mer

En snabbare och starkare affärspartner

En snabbare och starkare affärspartner En snabbare och starkare affärspartner Varför blir vissa företag mer framgångsrika än andra? Beror det på kortare time to market, innovationstakten eller produktionskostnaden? Svaret är ovillkorligen ja

Läs mer

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé Tranås den 20 april 2010 Destinationsutveckling Sommenbygd 1 Projektidé Projektet är ett paraplyprojekt som ska utveckla besöksnäringen av Sommenbygd med de tillhörande sex kommunerna i Sommenbygd. Detta

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

Jays - Företagets bästa kvartal

Jays - Företagets bästa kvartal Jays - Företagets bästa kvartal I oktober i fjol lanserade Jays sin nya hörlur - a-jays Five - individuellt anpassad för Android, ios samt Windows Phone. Oktober var sista månaden i kvartal två 2013, vilket

Läs mer

Mobispine AB (publ) Delårsrapport för perioden 2008-01-01 till 2008-03-31. Kraftig ökning av aktiva användare och lästa artiklar 556666-6466

Mobispine AB (publ) Delårsrapport för perioden 2008-01-01 till 2008-03-31. Kraftig ökning av aktiva användare och lästa artiklar 556666-6466 Mobispine AB (publ) 556666-6466 Delårsrapport för perioden 2008-01-01 till 2008-03-31 Kraftig ökning av aktiva användare och lästa artiklar Sammanfattning av delårsrapport för första kvartalet 2008 Koncernen

Läs mer

Erbjud era kunder gratis Wi-Fi, samtidigt som ni bygger en ny unik marknadsföringskanal

Erbjud era kunder gratis Wi-Fi, samtidigt som ni bygger en ny unik marknadsföringskanal Erbjud era kunder gratis Wi-Fi, samtidigt som ni bygger en ny unik marknadsföringskanal Med en social HotSpot från Idékonsulten får ni möjligheten att bygga en egen unik marknadsföringskanal till personer

Läs mer

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign, Teknikföretagen och Svensk Teknik och

Läs mer

+ 55% GENOMSNITTLIG ÅRLIG TILLVÄXT SEDAN 2010

+ 55% GENOMSNITTLIG ÅRLIG TILLVÄXT SEDAN 2010 INVESTMENT PITCH + 55% GENOMSNITTLIG ÅRLIG TILLVÄXT SEDAN 2010 Varför Bangerhead? 55% årlig genomsnittlig tillväxt sedan 2010 Ny e-handelsplattform lyfter januariomsättningen online 47% kontra januari

Läs mer

VISION AFFÄRSIDÈ STRATEGIER & ÖVERGRIPANDE MÅL FOKUSOMRÅDEN

VISION AFFÄRSIDÈ STRATEGIER & ÖVERGRIPANDE MÅL FOKUSOMRÅDEN Frågeställningar Detta material är tänkt att finnas som ett hjälpmedel eller stöd kring vilka frågeställningar som kan vara relevanta att ta upp inom olika områden som berör ett företag. VISION AFFÄRSIDÈ

Läs mer

Kampen om eleverna Marknadsföringens konsekvenser för gymnasievalet

Kampen om eleverna Marknadsföringens konsekvenser för gymnasievalet Kampen om eleverna Marknadsföringens konsekvenser för gymnasievalet Nu i vår skall ca 120 000 ungdomar i Sverige söka gymnasieutbildning inför hösten. Idag finns det över 1700 olika ingångar att välja

Läs mer

Nails - Affärsidé. Kundgrupp: Vi fokuserar mest på ungdomar eftersom de är mer intresserade av något nytt och varierande.

Nails - Affärsidé. Kundgrupp: Vi fokuserar mest på ungdomar eftersom de är mer intresserade av något nytt och varierande. Nails - Affärsidé Affärsidé Ge färg och glans till dina naglar! Vi erbjuder en mängd trendiga nyanser som skapar en skönhetskänsla. Vi säljer ett stort utbud av märket Catrine Arley med ett rimligt pris

Läs mer

En strategi för hur VästerbottensTurism och kommunerna gemensamt driver turistfrågorna i Västerbottens län.

En strategi för hur VästerbottensTurism och kommunerna gemensamt driver turistfrågorna i Västerbottens län. Färdledaren En strategi för hur VästerbottensTurism och kommunerna gemensamt driver turistfrågorna i Västerbottens län. Vad är färdledaren? Färdledaren är framtagen av Strategigruppen som består av representater

Läs mer

TECKNINGSERBJUDANDE gällande. WizzCom 3D Productions AB (WizzCom)

TECKNINGSERBJUDANDE gällande. WizzCom 3D Productions AB (WizzCom) TECKNINGSERBJUDANDE gällande WizzCom 3D Productions AB (WizzCom) WizzCom är specialister på produktion av "verklig tredimensionell film där budskapet kan ses i 3D utan särskilda 3D-glasögon! WizzCom vänder

Läs mer

Nulägesbeskrivning Interna, externa förutsättningar

Nulägesbeskrivning Interna, externa förutsättningar Starta eget Bok 1 Nulägesbeskrivning Interna, externa förutsättningar HF PROGRESS AB Postadress Telefon Telefax E-mail / webb Bankgiro Postgiro Affärsutveckling Strandgatan 13 B, 1 tr 070-662 23 73 0910-72

Läs mer

Stockholms NyföretagarCentrum December 2008 Vecka 49

Stockholms NyföretagarCentrum December 2008 Vecka 49 Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum December 2008 Vecka 49 Kostnadsfria seminarier under månaden Minikurser Tullverket informerar Björn Lundén Information: Soloföretag Nutek: Inspiration - hur

Läs mer

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B Detta whitepaper hjälper dig att identifiera vilka faktorer som påverkar kundlojalitet och hur du kan stärka lojaliteten

Läs mer

Affärsutvecklingsprogram för företag i besöksnäringen

Affärsutvecklingsprogram för företag i besöksnäringen Affärsutvecklingsprogram för företag i besöksnäringen Kurbits hjälper företagare att tjäna mer på det de brinner för. Våra affärsutvecklingsprogram är utvecklade och designade specifikt för företag inom

Läs mer

Kundcase. webcrm gjorde det möjligt för ny smyckesdesigner att etablera sig och växa

Kundcase. webcrm gjorde det möjligt för ny smyckesdesigner att etablera sig och växa Kundcase webcrm gjorde det möjligt för ny smyckesdesigner att etablera sig och växa CRM-SYSTEMET HJÄLPTE NY SMYCKESDESIGNER IN PÅ MARKNADEN Den danska smyckesdesignern SPIASPIA hade en vision om att ta

Läs mer

Distributionsstrategier

Distributionsstrategier Distributionsstrategier Ekonomprogrammet, 2008 722G49 Litteratur: Kotler (2005) om plats och distribution Parment (2006) Anders Parment, Ph. D. LiU/Institutionen för Ekonomisk och Industriell Utveckling

Läs mer

Ökad medlemsnytta. PLUS webshop MEDLEMSNYTTA FÖR ORGANISATIONER

Ökad medlemsnytta. PLUS webshop MEDLEMSNYTTA FÖR ORGANISATIONER = fler medlemmar Vill ni öka nyttan med att vara medlem i er organisation? MEDLEMSFÖRMÅNER ÄR VIKTIGA. PLUS är ett koncept för att hjälpa intressestyrda organisationer att öka upplevd medlemsnytta inom

Läs mer

Guide till en vinnande affärsplan

Guide till en vinnande affärsplan Guide till en vinnande affärsplan Guide till en vinnande affärsplan Så här använder du guiden: De rubriker och områden som är obligatoriska att använda och behandla när du tävlar och lämnar in bidrag i

Läs mer

GREEN STATE ANALYS BESLUT LÖNSAMHET. Vi sköter din marknadsföring, kostnadsfritt.

GREEN STATE ANALYS BESLUT LÖNSAMHET. Vi sköter din marknadsföring, kostnadsfritt. Vi sköter din marknadsföring, kostnadsfritt. DIGITAL PRESENCE Innehållsförteckning Detta dokument är till för att ge dig en förståelse i vilka vi är, vad vi erbjuder & hur vi arbetar för att gör din digitala

Läs mer

Sökmotormarknadsföring

Sökmotormarknadsföring Sökmotormarknadsföring Kenth Johansson kejo@tomegroup.se Bakgrund Sökmotorer Sökmotoroptimering Hitta rätt nyckelord Hur får jag fler klick på min sida i sökresultatet? Genomgång av några verktyg Sökmotorannonsering

Läs mer

Att marknadsföra bibliotekens tjänster

Att marknadsföra bibliotekens tjänster Att marknadsföra bibliotekens tjänster Innan ni påbörjar planeringen av olika marknadsföringsaktiviteter så bör ni fundera igenom några grundläggande saker: resurser som ni har att tillgå, era viktigaste

Läs mer

UTBILDNING: Systematisk marknadsutveckling

UTBILDNING: Systematisk marknadsutveckling UTBILDNING: Systematisk marknadsutveckling Det finns inget skäl att någon skulle vilja Ken Olsen, Digital, 1977 Introduktion det är inte fel, men det krävs mer än att sätta upp en ny säljbudget för att

Läs mer

VD:s anförande. 3 maj Per Lindberg VD & koncernchef

VD:s anförande. 3 maj Per Lindberg VD & koncernchef VD:s anförande 3 maj 2007 Per Lindberg VD & koncernchef Billerud 2006 Resultatutvecklingen har vänt Stark marknad under hela 2006 Fortsatt kostnadsökning Prisökningar > ökning av rörliga kostnader Besparingarna

Läs mer

seminarier& våren 2008 utbildningar

seminarier& våren 2008 utbildningar seminarier& våren 2008 utbildningar Zitac Consulting Zitac Consulting är ett teknikintensivt IT-företag som erbjuder produkter och tjänster inom huvudsakligen tre kompetensområden: teknik, webb samt grafisk

Läs mer

IMMATERIELLA TILLgångAR

IMMATERIELLA TILLgångAR IMMATERIELLA Tillgångar En stor del av ditt företags värde beror på de idéer du har utvecklat och skyddat. Om du skyddar ditt varumärke, din design eller uppfinning ökar chanserna att tjäna pengar på din

Läs mer

Du har en tom tomt. Vi får köparen att betala för mer än så.

Du har en tom tomt. Vi får köparen att betala för mer än så. Du har en tom tomt. Vi får köparen att betala för mer än så. Vi fyller din tomt med värde Som säljare av en tomt har du förmodligen ett mål som är viktigare än alla andra: att få så mycket betalt som

Läs mer

PRINT MANAGEMENT. Effektiviserar informationsflödet och förenklar ditt arbete

PRINT MANAGEMENT. Effektiviserar informationsflödet och förenklar ditt arbete PRINT MANAGEMENT Effektiviserar informationsflödet och förenklar ditt arbete 1 2 STRÅLFORS RELEASE THE POWER OF COMMUNICATION 3 Total kontroll över din tryckta kommunikation Vill du fokusera på din kärnverk

Läs mer

I HUVUDET PÅ EN RISKKAPITALIST LARS ÖJEFORS

I HUVUDET PÅ EN RISKKAPITALIST LARS ÖJEFORS I HUVUDET PÅ EN RISKKAPITALIST LARS ÖJEFORS Riskkapital Investeringar i eget kapital Public equity i noterade bolag Privat equity i onoterade bolag Venture capital aktivt och tidsbegränsat engagemang Buy-out

Läs mer

AFFÄRSPLAN. En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen.

AFFÄRSPLAN. En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen. AFFÄRSPLAN En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Jag/vi och idén 2 Företagsägare och affärsidé 3

Läs mer

Atria Strategier & Visioner

Atria Strategier & Visioner Atria Strategier & Visioner Innehåll Presentation av Atria Vår omvärld Våra framtidplaner - Tillväxt planer - Sardus Stort behov av svensk råvara Atria Koncern Abp Atria Koncern Abp är ett i grunden finskt

Läs mer

Guldsmedsbutiken AB. Väletablerad butiks- och näthandel av guld- och silversmycken. Prisidé: kr Omsättning: kr

Guldsmedsbutiken AB. Väletablerad butiks- och näthandel av guld- och silversmycken. Prisidé: kr Omsättning: kr Företag till salu [DEMOPROSPEKT] Guldsmedsbutiken AB Väletablerad butiks- och näthandel av guld- och silversmycken Prisidé: 1 500 000 kr Omsättning: 3 000 000 kr! Butik på central adress! Produkter från

Läs mer

Lösningar för ventilation

Lösningar för ventilation lindab ventilation Lösningar för ventilation Vår vision Lindab skall uppfattas som världens bästa varumärke i VVS-branschen. Mission Vår mission är att göra det möjligt för alla människor att åtnjuta

Läs mer

Kablagetillverkning med montage för alla branscher. ASSO Produkter AB. www.asso.se

Kablagetillverkning med montage för alla branscher. ASSO Produkter AB. www.asso.se Kablagetillverkning med montage för alla branscher ASSO Produkter AB www.asso.se Välkommen till ASSO! ASSO har det mindre företagets flexibilitet samtidigt som vi har det större företagets kapacitet. Till

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

Marknadsförare Digitala Medier och E-handel, Linköping

Marknadsförare Digitala Medier och E-handel, Linköping Marknadsförare Digitala Medier och E-handel, Linköping Texter Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kunskaper om Projektledning av marknadsföringsaktiviter Logistiklösningar vid e-handel Juridik

Läs mer

Scanacons erfarenheter av Kinaetablering. SET seminarie; Industriell vattenrening en Svensk paradgren. Rosenbad, 100526

Scanacons erfarenheter av Kinaetablering. SET seminarie; Industriell vattenrening en Svensk paradgren. Rosenbad, 100526 Scanacons erfarenheter av Kinaetablering SET seminarie; Industriell vattenrening en Svensk paradgren Rosenbad, 100526 Innehåll Om Scanacon Vår etablering i Kina Varför? Hur? Erfarenheter! Våra tips till

Läs mer

» Industriell ekonomi

» Industriell ekonomi » Industriell ekonomi FÖ4 Företagandet Norrköping 2013-01-21 Magnus Moberg Magnus Moberg 1 » Välkommen» Syfte och tidsplan» Annat material FÖ4 Företagandet http://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/blanketterbroschyrer/broschyrer/info/462.4.39f16f103821c58f680007865.html»

Läs mer

Affärsplan Ämnen och områden som ska finnas med i din affärsplan. Har du beskrivit de viktigaste delarna i affärsplanen?

Affärsplan Ämnen och områden som ska finnas med i din affärsplan. Har du beskrivit de viktigaste delarna i affärsplanen? Ämnen och områden som ska finnas med i din affärsplan Denna mall är framtagen av Venture Cup. Glöm inte att du kan delta och vinna pengar med din affärsplan i Venture Cup, läs mer på: www.venturecup.se

Läs mer

Bidrag till tävlingen Bästa vara

Bidrag till tävlingen Bästa vara Haganässkolan, Älmhult Erik Nilsson tel. 070-574 97 18 Vår affärsidé: Att skapa snyggt designade kökstillbehör där funktion och kvalité står i centrum. Bidrag till tävlingen Bästa vara Bakgrund ES Design

Läs mer

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 1,7MSEK (1,4) Rörelseresultatet blev - 1,8 MSEK (- 1,7) Rörelsemarginalen blev - 106% (123,5%) Periodens resultat efter skatt uppgick

Läs mer

Interreg en väg ut i världen Vad vill Företagen?

Interreg en väg ut i världen Vad vill Företagen? Interreg en väg ut i världen Vad vill Företagen? Daniel Wiberg Chefsekonom Företagarna Företagarna Företagarna är Sveriges största organisation för företagare. Opinionsbildar för att förbättra företagarklimatet

Läs mer

Tendensrapport 2013. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (11)

Tendensrapport 2013. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (11) u Dessa är de största utmaningarna för Sveriges marknadsförare 2013 u Så stiger kraven på lönsamhet och återbäring på investeringar i marknadsaktiviteter u Vikten av att prioritera rätt i det nya medielandskapet

Läs mer

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 september 2000)

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 september 2000) Sign On har satsat rätt! Elektronisk signatur lika bindande som en namnteckning på ett papper. Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 september 2000) - För de tre första kvartalen ökade

Läs mer

Beskrivning av Min AffärsTV AB. och kravprofil för rekrytering av Säljare. Kinna 2010-11-24

Beskrivning av Min AffärsTV AB. och kravprofil för rekrytering av Säljare. Kinna 2010-11-24 Beskrivning av Min AffärsTV AB och kravprofil för rekrytering av Säljare Kinna 2010-11-24 Executive Search: Detta dokument är baserat på information som Min AffärsTV AB (nedan kallat Min AffärsTV) har

Läs mer

PROJEKT MARKNADSPLANERING I PRAKTIKEN METOD MARKNADSPLANERING - FÖR FÖRETAG I UTVECKLING - KONTAKTPERSONER: Projektledare Anita Carlsson 0708-290836

PROJEKT MARKNADSPLANERING I PRAKTIKEN METOD MARKNADSPLANERING - FÖR FÖRETAG I UTVECKLING - KONTAKTPERSONER: Projektledare Anita Carlsson 0708-290836 PROJEKT MARKNADSPLANERING I PRAKTIKEN KONTAKTPERSONER: HUSHÅLLNINGSSÄLLSKAPET RÅDGIVNING AGRI AB Projektledare Anita Carlsson 0708-290836 METOD MARKNADSPLANERING - FÖR FÖRETAG I UTVECKLING - VD Per Nilsson

Läs mer

A Good Connection. Connect IT Connect Office Connect Finans

A Good Connection. Connect IT Connect Office Connect Finans A Good Connection Connect IT Connect Office Connect Finans Det bästa av tre världar Connect är den enda samarbetspartnern ni behöver inom IT, kontorsmaskiner och finansiering. Genom oss har ni tillgång

Läs mer

Dagens övning Marknadsplanering fortsättning

Dagens övning Marknadsplanering fortsättning Marknadsplan Dagens övning Marknadsplanering fortsättning Marknadsplaneprocessen Frågestund för alla Marknadsplan Marknadsplaneprocessen Situationsanalys Affärsidé/Strategi Målformulering Handlingsplan/

Läs mer

Saken Överföring av domännamn. Tvistlösarens beslut

Saken Överföring av domännamn. Tvistlösarens beslut BESLUT 2003-08-26 Ärendenr. 15. Sökande Scandinavian Airlines System Denmark Norway Sweden, 902001-7720, Frösundaviks allé 1, 195 87 STOCKHOLM Ombud: Stina M, Cogent IPC AB, Alsnögatan 11, 116 92 Stockholm

Läs mer

Aspiro AB (publ( publ) Delårsrapport januari-september 2006

Aspiro AB (publ( publ) Delårsrapport januari-september 2006 Aspiro AB (publ( publ) Delårsrapport januari-september 2006 1 Aspiro i korthet Marknadsledare i Norden inom mobila innehållstjänster Omsättning januari-september 2006: 341,3 MSEK 132 anställda Huvudkontor

Läs mer

Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare?

Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare? Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare? 040-54 41 10 kontakt@bcms.se www.bcms.se BCMS Scandinavia, Annebergsgatan 15 B, 214 66 Malmö 1 Sammanfattning Varför är det

Läs mer

Coop Franchise en spännande och lönsam företagarform!

Coop Franchise en spännande och lönsam företagarform! Coop Franchise en spännande och lönsam företagarform! Har du drömt om att vara din egen men inte vågat ta steget? Som franchisetagare av en Coop Konsum- eller Coop Nära-butik får du det fulla ansvaret

Läs mer

Närvaro Online. WiFi: Koppar Restaurang Guest Lösen: Free4all

Närvaro Online. WiFi: Koppar Restaurang Guest Lösen: Free4all Närvaro Online WiFi: Koppar Restaurang Guest Lösen: Free4all Kenny Johansson Modul 1: Närvaro online -Hur skapar jag en hemsida och vad kan den göra för mig? Modul 2: Få fler kunder -Hur konverterar jag

Läs mer

Välkommen till Affärsverkstan! Marknadsföring och varumärkesuppbyggnad

Välkommen till Affärsverkstan! Marknadsföring och varumärkesuppbyggnad Välkommen till Affärsverkstan! Marknadsföring och varumärkesuppbyggnad Margret Olsson 070-750 66 56 margret@affarsverkstan.se 2011-04-18 Marknadsföring och VarumärkesuppbyggnadMarknadsföring och Varumärkesuppbyggnad

Läs mer

Från idé till färdig produkt. Ett företag i VA Automotive-koncernen WWW.INDUSTRITEKNIK.SE

Från idé till färdig produkt. Ett företag i VA Automotive-koncernen WWW.INDUSTRITEKNIK.SE Från idé till färdig produkt Ett företag i VA Automotive-koncernen WWW.INDUSTRITEKNIK.SE All kompetens under ett tak IndustriTeknik startade 1986 som ett familjeföretag men ingår sedan 2010 i koncernen

Läs mer

Inbjudan till företrädesemission av aktier i. Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015

Inbjudan till företrädesemission av aktier i. Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015 Inbjudan till företrädesemission av aktier i PromikBook AB (publ) Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015 Vårt mål är att vara det självklara systemet för företagskonsulter, redovisningskonsulter

Läs mer

Välkommen som samarbetspartner!

Välkommen som samarbetspartner! Välkommen som samarbetspartner! VISIT ROSLAGEN 2014 Varför bör jag delta aktivt i Visit Roslagens arbete och synas med mitt företag på www.roslagen.se? VISIT ROSLAGEN Välkommen! Visit Roslagen välkomnar

Läs mer

NORDISK E-HANDEL FLERMARKNADSÖVERSIKT

NORDISK E-HANDEL FLERMARKNADSÖVERSIKT NORDISK E-HANDEL FLERMARKNADSÖVERSIKT @ ERIK HAGENRUD REGIONAL EXPORTRÅDGIVARE EXPORTRÅDET NORRBOTTEN / SKELLEFTEÅ VÄNDPUNKT 2010 FEM TRENDER INOM NORDISK E-HANDEL 1. Fortsatt snabb tillväxt 93 % av nordiska

Läs mer

AGENDA. Information om Business Sweden. Varför är exporten viktig för Sverige? Vad ska man tänka på inför en exportsatsning?

AGENDA. Information om Business Sweden. Varför är exporten viktig för Sverige? Vad ska man tänka på inför en exportsatsning? BUSINESS SWEDEN AGENDA Information om Business Sweden Varför är exporten viktig för Sverige? Vad ska man tänka på inför en exportsatsning? Praktiska tips och verktyg för internationell affärsutveckling

Läs mer

Utbildning i marknadsföring och digitala media 4 dagar

Utbildning i marknadsföring och digitala media 4 dagar Utbildning i marknadsföring och digitala media 4 dagar Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som

Läs mer

Låt oss ta hand om din IT, medan du själv utvecklar ditt företag

Låt oss ta hand om din IT, medan du själv utvecklar ditt företag Låt oss ta hand om din IT, medan du själv utvecklar ditt företag *vad är SmartCode? Vi gör ett komplett utbud av tjänster. Vi designar, utvecklar, stödjer och uppdaterar hemsidor både på egna och andras

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

OFFICE WEB-ONLINE förenklar din hemsida

OFFICE WEB-ONLINE förenklar din hemsida OFFICE WEB-ONLINE förenklar din hemsida Varför en hemsida? Den viktigaste orsaken till att du som företagare bör ha en hemsida är att du kan erbjuda dina potentiella och befintliga kunder tillgång till

Läs mer

Ramverk för: Resultatmätning. Aktivitet: Uppdragsgivare: Marknad 1: Aktivitetsperiod: Copyright 2013. Pyramid Communication AB

Ramverk för: Resultatmätning. Aktivitet: Uppdragsgivare: Marknad 1: Aktivitetsperiod: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Ramverk för: Resultatmätning Aktivitet: Uppdragsgivare: Marknad 1: Aktivitetsperiod: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Att mäta resultat av marknadsinvesteringarna Att följa upp och mäta resultaten

Läs mer

Q3-2010 Jetshop gör handel på nätet enkelt och lönsamt för butiker och konsumenter

Q3-2010 Jetshop gör handel på nätet enkelt och lönsamt för butiker och konsumenter e-survey Q3-2010 Jetshop gör handel på nätet enkelt och lönsamt för butiker och konsumenter FÖRORD OCH KOMMENTAR Socala medier har nu på bred front slagit igenom som en naturlig del i kommunikation och

Läs mer

Hur tjänar man pengar på sina uppfinningar?

Hur tjänar man pengar på sina uppfinningar? Ledarskap Affärsutveckling Affärsjuridik Hur tjänar man pengar på sina uppfinningar? Företagarförbundet 2007-05-21 Vilka är vi på B-Open Nordic? Vi hjälper företag inom ledarskap, affärsutveckling och

Läs mer

Moment 4 Projektmetodik. Daniel Nordström

Moment 4 Projektmetodik. Daniel Nordström Moment 4 Projektmetodik Daniel Nordström Presentationens innehåll Projekt Projektmetodik Projektets olika faser Dokumentation av projektet Nätverk och nätverkande Förstudie (Affärsplan del 1) Länkar Projekt

Läs mer

To become the champion of fashion underwear

To become the champion of fashion underwear Björn Borg Q3 2009 To become the champion of fashion underwear Kvartalet i sammandrag Fortsatt utmanande marknad Positiv valutaeffekter och lägre kostnader Nya finansiella mål Nästa steg för USA Portugal

Läs mer

Vi skapar tillväxt i Västsverige HALLAND

Vi skapar tillväxt i Västsverige HALLAND Vi skapar tillväxt i Västsverige VÄ S T SV E R I G E HALLAND Connect skapar tillväxt Detta hände mellan 2010 och 2013: 429företag eller företag under bildande har tagit del av en kompetenspanel. Våra två

Läs mer

Öka effekten av DR med QR! Sju inspirerande exempel på hur du kan använda QR-koder i dina DR-kampanjer

Öka effekten av DR med QR! Sju inspirerande exempel på hur du kan använda QR-koder i dina DR-kampanjer Öka effekten av DR med QR! Sju inspirerande exempel på hur du kan använda QR-koder i dina DR-kampanjer Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Actionkoder 3. Kanalerna 4. Statistik 5. 7 tips 6. Sammanfattning

Läs mer

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari mars 2016.

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari mars 2016. Kvartalsrapport januari mars, Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari mars. Malmö, 31 Maj - Mobile Loyalty, (AktieTorget "MOBI") ("Bolaget") meddelar idag kvartalsrapport för perioden jan-

Läs mer

The Stockholm Accords

The Stockholm Accords The Stockholm Accords STOCKHOLM 15 JUNI 2010 KL. 14:00 ETT UPPROP TILL KOMMUNIKATÖRER I DET GLOBALA SAMHÄLLET Detta dokument har tagits fram av PR- och kommunikationsexperter från hela världen i samband

Läs mer

FAST TRACK GERMANY ACCELERATE YOUR BUSINESS WITH GERMANY

FAST TRACK GERMANY ACCELERATE YOUR BUSINESS WITH GERMANY ACCELERATE YOUR BUSINESS WITH GERMANY INBJUDAN PROGRAMSTART DEN 9 MAJ 2017 Ser du Tyskland som nästa steg i den internationella satsningen? Eller känner du att befintliga affärer behöver utvecklas ytterligare?

Läs mer

Dags för ännu ett spännande program från Piku AB, med fokus på lönsamma affärer för dig som driver företag inom besöksnäringen!

Dags för ännu ett spännande program från Piku AB, med fokus på lönsamma affärer för dig som driver företag inom besöksnäringen! 1 Tadaaa! Dags för ännu ett spännande program från Piku AB, med fokus på lönsamma affärer för dig som driver företag inom besöksnäringen! Det här är en unik chans för dig som: Vill ha fler besökare och

Läs mer

Mest effektiv annonsör av mobilt innehåll Annonsering

Mest effektiv annonsör av mobilt innehåll Annonsering Mest effektiv annonsör av mobilt innehåll Annonsering Annonsförsäljningen ska effektiviseras Annonseringsdriven försäljning av mobila innehållstjänster har ökat stadigt de senaste fem åren Norge är den

Läs mer

FindAds AB (publ.) Inbjudan till teckning av aktier. Upprättat i samband med nyemission och listning på Aktietorget

FindAds AB (publ.) Inbjudan till teckning av aktier. Upprättat i samband med nyemission och listning på Aktietorget FindAds AB (publ.) Inbjudan till teckning av aktier Upprättat i samband med nyemission och listning på Aktietorget FindAds når idag en marknad med 1,6 miljarder människor och 370 miljoner Internetanvändare.

Läs mer

Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut

Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut Komplett ekonomisystem med säljstöd och webbutik Testvinnende økonomisystem Allt i en lösning Mest för pengarna Enkelt att använda Tillgänglig support

Läs mer

Guide inför ett. storageprojekt. Viktiga överväganden inför lagringskonsolidering

Guide inför ett. storageprojekt. Viktiga överväganden inför lagringskonsolidering Guide inför ett storageprojekt Viktiga överväganden inför lagringskonsolidering av David Tapper Egloo System AB Grindstuvägen 48 167 33 Bromma 08-580 801 30 egloo.se GUIDE INFÖR ETT STORAGEPROJEKT INLEDNING

Läs mer

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign, Teknikföretagen och Svensk Teknik och

Läs mer

Vill du också synas bättre?

Vill du också synas bättre? Vill du också synas bättre? Det rör på sig... Det händer saker i blomsterbranschen. Den ökande konkurrensen från fler aktörer och ett starkare allmänt reklambrus har gjort det svårare att göra sig hörd.

Läs mer