Buy. InXL Innovation. Target price: SEK. Independent Analysis

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Buy. InXL Innovation. Target price: 14.80 SEK. Independent Analysis"

Transkript

1 Independent Analysis InXL Innovation Buy Target price: SEK 87,4 % av aktierna ägs av insiders, där ledningen innehar 38,9 %. VD Wargéus innehar 17,8 % och VD för största dotterbolaget Avensia innehar 5,6 % Imponerande momentum, tillväxten förväntas bli över 50 % i år. Bolaget fortsätter att ta marknadsandelar och växte med 51 % under första halvåret Samtidigt som lönsamheten ökade med 184 %. Ledande inom e-handelslösningar. Avensia är ett av Nordens främsta expertföretag inom e- handelslösningar. Några kunder de levererat lösningar till är ICA, Apotek Hjärtat, ABB och Tetra Pak. Uppsida om 160 % till riktkurs 14,80 SEK samtidigt som utdelningen är god. Baserat på justerat substansvärde samt multipelvärdering för nästa år. Kortsiktig uppvärderingspotential 36 %. Nyckeldata Aktiekurs 5,70 52 v högsta / lägsta 6,5/1,63 Antal aktier Börsvärde (MSEK) 180,8 Nettoskuld (MSEK) Q214 8,73 EV (MSEK) 98,79 Sektor IT Lista / Kortnamn First North / INXL Nästa rapport, Q Utveckling 1 mån 8,57% 3 mån 32,56% 1 år 31,94% YTD 156,76% Huvudägare Innehav (%) A5 Invest AB 32.3 Valid Asset Management 29,5 Nordsidan AB 25,6 Avanza Pension 1,1 Magnus Jönsson 0,6 Ledning VD/CEO Styrelseordförande Per Wargéus Anders Cedervall Avkastningspotential 8 Lönsamhet 6 Ledning 7 Trygg Placering 5 Nyckeltal - Värderingsmultiplar MSEK P/E -23,93-3,74 9,74 9,61 14,92 11,31 6,29 3,96 EV/EBITDA 34,12-16,21 7,49 6,60 14,02 10,54 5,43 3,11 EV/EBIT -20,50-3,98 12,04 10,39 17,39 11,25 5,63 3,18 P/S 0,94 0,80 0,68 0,55 1,29 1,51 1,08 0,83 EV/Sales 0,93 0,77 0,65 0,48 1,24 1,41 0,93 0,65 P/BV 2,85 8,63 5,17 3,26 6,42 7,68 4,51 2,73 Räntetäckningsgrad -15,48-10,46 11,96 22,13 74,74 150,90 278,26 447,68 FCF/EV 2,4% -11,8% 10,5% 13,9% 2,8% 9,2% 15,3% 22,9% PEG 3,04 3,77 2,55 0,75 0,23 0,09 MV EV Var vänlig ta del av Var våra vänlig ansvarsbegränsningar ta del av våra ansvarsbegränsningar i slutet av rapportendfddddddawwwwww i slutet av rapporten

2 2 Investment Thesis Stor teoretisk kurspotential om bolaget fortsätter enligt plan. Bolaget har historiskt varit mycket framgångsrika och skulle kunna besivas som en vinstmaskin, detta ledde till att de i maj i år gjorde en utdelning till aktieägarna. Vi menar att det är intressant att InXL är i princip okänt med tanke på deras framgångar. IT-koncernen InXL förväntas växa med över 50 % i år och förväntas ge en direktavkastning om 6,7 % baserat på vinsten för år Bland bolagets kunder återfinns bland annat Tetra Pak & ABB. Baserat på våra prognoser värderas bolaget till P/E 5,9, EV/EBIT 5,3 samt EV/S 0,87 för Vilket vi anser som mycket attraktivt trots att riskerna är höga finns det god potential även om allt inte skulle gå bolagets väg. Kvartal visade tillväxt om 41 % samtidigt som lönsamheten förbättrades med 70 % Fortsatt stark tillväxt och ökad lönsamhet bidrog till att InXL rapporterade ännu ett rekordkvartal. Omsättningen landade på 29,2m(20,7) samtidigt som resultatet efter skatt landade på 2,9m(1,6). VD Per Wargéus optimism i rapporten är stor vilket kanske inte är helt förvånande samtidigt som samtliga dotterbolag levererar enligt budget. "Marknaden har fortsatt att utvecklas väl, orderingången är god, liksom pågående affärsdiskussioner om nya kontrakt och vi fortsätter vår strävan mot tillväxt och högre lönsamhet." - VD Per Wargéus kommentar vid Q2-rapporten var ett starkt år för e-handeln som ökade med 17 % Enligt e-barometern växte detaljhandeln i helhet med 1,9 %, medan e-handeln ökade med 17 %. E- handeln befinner sig i en tillväxtfas och det finns inget som talar emot att expansionen inte fortsätter under Avensia är den klart lysande stjärnan Avensia är ett av Nordens främsta expertföretag inom e-handelslösningar. Bolaget levererar kompletta e-handelssystem till starka kunder med höga ambitioner och långtgående av på sin e- handel. Avensia befinner sig i helt rätt bransch för tiden och tar snabbt marknadsandelar med sin höga tillväxt som var 88 % i Q1 samt 47 % i Q "Vi har fått en genomsnittligt ökad konverteringsgrad med 25 %, med toppar på 165 %. Försäljningen i mobila kanaler har ökat aftigt med 119 % för mobiler och 191 % för surfplattor. Sajten är nu dessutom 6 gånger snabbare än tidigare." - Mia Kamlén, Webbchef på Byggmax efter att Avensia levererat en e-handelslösning Koncernens skattemässiga underskott uppgår till ca 48 MKR per Eftersom bolaget har 48 MKR i underskottsavdrag så kommer ingen skatt behöva betalas på många år. Utdelningen skulle sannolikt då även bli 6,4 MKR nästa år, vilket är 40 %* av vinsten Detta skulle motsvara en direktavkastning på 3,6 % vid analysdatumet. Uppsida om 160 % till riktkurs 14,80 SEK. Samtliga trender inom koncernen pekar upp och efter samtal med experter inom området e- handelslösningar känner vi oss trygga med våra prognoser. Vi räknar med att omsättningen hamnar oming 119,6 m med en lönsamhet om 14,9 m för Detta skulle motsvara en tillväxt på 51% samt EBIT marginal om 12,5 %. Koncernen har flera ben att stå på samtidigt som en sum-of-the- Parts motiverar vår uppsatta riktkurs. Marknaden räknar ut bolagets chanser till fortsatt tillväxt under lönsamhet P/E 6,3 inte motiverat Vi räknar med att bolaget i 2015 kan ta fortsatta marknadsandelar samtidigt som de återkommande intäkterna ökar stadigt. Baserat på våra prognoser som visar fortsatt tillväxt samt högre lönsamhet handlas InXL till P/E 6,7, EV/EBIT 6,1 samt EV/S 1.

3 3 Bolagsbesivning InXL är moderbolag i en IT-koncern bestående av fyra dotterbolag - Avensia, Force12, Grade och Mashie. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX First North. Bolaget startades år 1998 och har idag kontor i Lund, Helsingborg och Stockholm. LUVIT som startades 1998 var en avknoppning från Lunds Universitet. Bolaget jobbade med nätbaserade utbildningar. IT-konsultföretagen InXL och Avensia grundades 2000 respektive En sammanslagning gjordes 2007 i samband med en del rationaliseringar vilket slog fullt ut förvärvades Databokförlaget Grade AB som med sitt författarverktyg Composer kompletterade LUVIT verksamhet bra och LUVIT och Grade slogs ihop till Grade AB. Avensia är också experter på att konvertera besökare till köpare med hjälp av en design som leder användarna från start till mål. Flera av Avensias samarbetspartners, exempelvis Microsoft, Apptus, Apsis och Inriver är marknadsledande inom sitt område. Avensia Commerce Server är ett helhetskoncept för att bygga en e-handelslösning i världsklass, som går att växa med även med miljontals kunder drabbades marknaden av den globala finansisen vilket ledde till att en ny strategi implementerades hos koncernen. Det var under detta år det egenutvecklade Mashie AB grundades ändrades koncernstrukturen och 2012 beslutade årsstämman att namnändra Avensia innovation AB till InXL innovation AB. Sen dess har InXL haft en fantastisk utveckling på NASDAQ OMX First North. Avensia Avensia är nordens ledande partner till Microsoft inom e-handel och har implementerat e-handelslösningar med Microsoft Commerce Server sedan version Force12 Force12 är det senaste bildade bolaget inom koncernen InXL och erbjuder expertkonsulter inom systemutveckling. Inom bolaget finns även ett antal produkter som har potential att lanseras på marknaden till en större kundgrupp. Avensia står för cirka 68% av omsättningen tillsammans med FORCE12 av koncernens totala intäkter.

4 4 Grade Grade utvecklar och säljer produkter, metoder och konsulttjänster för att genomföra utbildningsinsatser i företag, myndigheter, universitet och organisationer. Med Grades produkter erbjuds kompletta e- Learninglösningar med hjälp av utbildningsplattformen LUVIT och författarverktyget Composer FX. Grade tillhör de mer välkända och väletablerade e-learningbolagen i Norden. Grade står för cirka 20% av InXL omsättning. Bill Gates om LUVIT: Mashie typiska kunder är kommuner, storhushåll, enskilda restauranger, skolor, landsting, kedje- och cateringföretag samt restaurangutbildningar. För användarna(kostköparna) är det viktigt med information om använda råvaror (med tanke på allergi, religion, ideologi etc.) Andelen specialkost ökar ständigt. Näringsinnehållet presenteras överskådligt för recept, maträtter eller t.ex. hela terminens skolluncher. Mashie står för cirka 12% av InXL omsättning. Mashie Mashie säljer ett tidsbesparande verksamhetssystem för all kostplanering inom restaurang och storhushåll. Mashie på Internet är ett tidsbesparande planerings- och kalkyleringsprogram som ger användaren ett effektivt sätt att planera matsedlar samtidigt som kunden har full kontroll på ekonomin. Marknadsstruktur och marknadsposition Marknadstillväxt 17 % var ett starkt år för e-handeln. Enligt e- barometern växte detaljhandeln i helhet med 1,9 procent, medan e-handeln ökade med 17 procent. E-handeln befinner sig i en tillväxtfas och spås en fortsatt aftig expansion under InXL är verksamma på internetmarknaden. Branschen präglas av intensiv konkurrens där endast de största och bästa belönas. Avensia har många konkurrenter, och det är ingen nyhet att det finns ett mycket stort antal företag som bedriver liknande verksamhet som Avensia. Att Avensia lyckas knyta till sig storkunder som COOP, Ahlsell, Lyko, Mekonomen, Intersport, Odd Molly för att nämna några få är ett klart styrkebesked och bolaget fortsätter att ta kontrakt från de allra största. Nu senast den 16e oktober knöt Avensia ett kontrakt med COOP Norge där de skall implementera en ny e-handelslösning

5 5 Ledning och styrelse Per Wargéus, VD, Styrelsemedlem Per är en entreprenör som har startat flera företag inom IT-branschen. Per har studerat Elektroteknik vid Lunds Tekniska Högskolan samt vid Ekonomihögskolan i Lund. Övriga styrelseuppdrag: Styrelsemedlem i DataHalland AB, Qulminera AB samt Valid Asset managament AB. Nuvarande innehav: st Anders Cedervall, Styrelseordförande Konsult och executive coach åt chefer. Styrelseledamot sedan Anders är även styrelseordförande i Fire Safety Design AB. Nuvarande innehav: st Monika Dagberg, Styrelsemedlem E-handelschef på Granngården AB. Styrelsemedlem sedan Monika är även Styrelsemedlem i EcomPartner Nordic AB och Elprogram Konsulterande Ingenjörsbyrå AB. Nuvarande innehav: 0 Anders Wehtje, Styrelsemedlem Styrelsemedlem sedan Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i NSP Holding AB (publ)., Investment AB Kupand, AB Nordsidan, Long Term AB, Anders Wehtje Invest AB samt Kilimanjaro Properties AB. Anders var tidigare VD för fastighetsbolaget Allokton. Nuvarande innehav: st Niklas Johnsson, Styrelsemedlem Services Director på Microsoft Sverige AB. Styrelseledamot sedan Nuvarande innehav: 0 Jörgen Brandt, VD Mashie AB Jörgen har en civilingenjörexamen i Elektroteknik vid LTH var han en av grundarna till Avensia och arbetade som försäljningsansvarig och vice VD. Jörgen blev VD för Mashie Nuvarande innehav: st Robin Gustafsson, VD Avensia & Force12 Robin var en av grundarna till Avensia 2001 och har lång erfarenhet av konsultverksamhet, mjukvaruutveckling, projektledning och företagsledning. Bland tidigare arbetsgivare märks Prevas och Scalado. Robinhar civilingenjörexamen från Lunds Tekniska Högskola. Nuvarande innehav: st Ägarstruktur Ägarstruktur Andel av kapital A5 Invest AB 32% Valid Asset Management AB 30% AB Nordsidan 26% Övriga 13% Totalt 100% Bakom A5 Invest AB som har 32 % av aktierna sitter bland andra Robin Gustafsson som styrelseordförande. Han är VD på Avensia. Valid Asset Management AB som har 30 % av aktierna finner vi Per Wargéus, som är VD för InXL. AB Nordsidan sitter styrelseledamoten Anders Wehtje även som styrelseledamot. Det vi kan konstatera är att de två absolut viktigaste personerna bakom InXL Per Wargéus och Robin Gustafsson kontrollerar cirka 62 % av rösterna. Samtidigt som Anders Wehtje kontrollerar 26 %. Tillsammans innehar de 88 % av rösterna vilket vi tolkar som en mycket positiv signal. Då ledningen bör vara högst aktieägarvänlig med tanke på deras innehav. De övriga aktierna kontrolleras av minoritetsägare som bland annat Lunds Universitet, Avanza Pension, Nordnet och andra privatpersoner. Ett insiderköp har skett under slutet av Juli 2014 av Rickard Nygren nuvarande VD för Grade. Värt att notera är att det skedde efter rapporten till kurser ing 6. Inga insiderförsäljningar har noterats.

6 6 Bull-case Fortsatt stark tillväxt under lönsamhet Bear-case Tappat momentum och lönsamhet Om trenden fortsätter likt den gjort så finns det ett antal olika scenarier om vi väljer att se InXL ur ett optimistisk perspektiv. Det scenariot med den högsta potentiella avkastningen för investerare är ett framtida uppköp av något av dotterbolagen. Troligen Mashie eller Grade. På sikt ser vi dock att bolaget fortsätter växer snabbt med hög lönsamhet. Vi estimerar att i ett Bull-scenario når bolaget en omsättning om 234 M 2016 med en EBIT-marginal om 20,5 % skulle detta resultera i ett EBIT-resultat på 48 M. Sektorn i helhet värderas till P/E 17, då vi estimerar i samtliga scenarion att InXL växer snabbare än marknaden ser vi en P/E multipel på som motiverat. Vilket skulle resultera i ett marknadsvärde på M för InXL gentemot dagens 181 M. Ett mer pessimistiskt scenario är att marknaden tappar fart vilket skulle resultera i minskad lönsamhet för InXL och i synnerhet Avensia. I ett Bear-scenario har InXL reyterat snabbare och på grund av växtvärk och vikande marknad lär omsättningen bli svag närmsta åren och estimeras till 15 % 2015 och 5 % Samtidigt som lönsamheten drabbas hårt och EBIT marginalen går återigen under 10 % och estimeras i ett Bear-scenario till 2013s nivåer 7 %. Vid en omsättning på 136 MKR 2016 skulle rörelseresultat bli närmare 10 M vilket skulle ge InXL en multipel på cirka P/E 18. Vilket är hanterbart och endast en enhet högre än sektorn. Uppsidan är därmed 0 % i detta scenario samtidigt som marknaden kan tänkas handla ner InXL mot en värdering ing P/E 12 vilket är en nedsida om -33 %. Fortsatt tillväxt Förvärv. Bolaget har inga skulder och kommer ha en trolig nettokassa närmsta åren Förbättrad lönsamhet Bud på dotterbolag? InXL värderas lågt och flera aktörer bör titta på framförallt Mashie men även Grade Smallcap värdering. Bolaget har nämnt att de har kikat på Smallcap, en Smallcap notering borde leda till högre medial uppmräksamhet och därmed en högre värdering.

7 PE-multipel SEK TSEK ROE, % TSEK Omsättning, TSEK Omsättningstillväxt, % INXL 7 Finansiella Prognoser InXL intäktskällor har fyra primära intäktskällor via sina dotterbolag: Avensia, Force12, Grade och Mashie. Avensia och Force12 främsta intäktskällor är konsulttjänster och därmed timarvoden. Grade och Mashie får betalt via licensaffärer Omsättning 60% 40% 20% 0% -20% Omsättningen är fortsatt imponerande, vilket vi förväntar kommer bestå även framöver. Vi förväntar oss en årsomsättning på 119,5 MKR för år Avensia har i år visat en omsättningstillväxt närmare 60 % och vi känner oss trygga med prognosen att Avensia kommer fortsatta växa i samma takt även i H2. Bolaget har fått flera nya uppdrag att leverera e- handelslösningar till bland annat Coop Norge och Ahlsell. Grade som verkligen tog ett stort kliv 2013 med en tillväxt på 86 % har fortsatt i samma starkt med en tillväxt på 38 % under första halvåret. Bolaget lanserade en uppdaterad version av LUVIT under september där lösningarna kommer att kunna säddarsys efter behov. Mashie som har växt årligen sedan 10 år tillbaka visade under första halvåret en tillväxt nära 10 % Det finns ingen tecken på avmattning hos Avensia. Bolaget möter en aftig efterfrågan på sina tjänster. Avensia möter därmed efterfrågan genom att bemanna en stor del av projekten med underkonsulter. I takt med att efterfrågan av uppkopplade lösningar har ökat så har det blivit avsevärt mycket billigare att ta fram dessa lösningar vilket öppnar upp möjligheten för marginalförbättringar och växande lönsamhet. Samtidigt som bolaget reyterar egen personal bör vi se förbättrad lönsamhet på sikt. Mashie första halvåret belastades av ökade investeringar i produktutveckling men nya kunder har tillkommit och befintliga avtal har förlängts. Vi förväntar oss därmed för marginalförbättringar och tilltagande lönsamhet under andra halvåret och att EBIT marginalen återigen går över 20 % ,00 50,00 0,00-50,00 P/E Omsättning Omsättningstillväxt Resultat Resultat EBITDA (rörelseresultat) Enterprise Value Price/Earning 100% % -100% 0-200% % Eget kapital Nettoskuld ROE Aktiekurs (vid årets bokslut)

8 8 Värdering Värderingen av koncernen InXL kan ha ett antal utgångspunkter. Vi har valt att lyfta fram en multipelvärdering, relativvärdering samt en SOPT-värdering. Vi känner oss trygga med vår prognos för 2014 att bolaget omsätter närmare 120 M onor med en rörelse- respektive nettomarginal 12,5 % och 13,4 % vilket ger ett EBIT samt nettoresultat på 14,9 respektive 16 M Vi anser att ett bolag likt InXL bör värderas som ett IT- och tillväxtbolag och sätter multiplarna P/E 20 EV/EBIT 18 samt P/S 2 som realistiska. Vi har valt att vikta dessa med tyng mot de förstnämnda två vilket skulle ge oss en riktkurs på 7,73 SEK samt 14,83 SEK för 2014 resp Eftersom bolaget har relativt jämnt fördelade kvartal förväntar vi oss inte några större avvikelser under andra halvåret 2014 och väljer istället att blicka framåt. Bolaget möte en aftig efterfrågan och vi väljer att inta en positiv inställning till värderingen till dess att motsatsen är bevisad. Substansvärdering, SOPT Grade som växte med 86 % 2013 med en omsättning ing 15,8 M, vi räknar med att omsättningen tangerar närmare 22 M under PE motiverad kurs ,62 10, ,50 13, ,37 16,84 16,06 21,42 26,77 EV/EBIT motiverad ,38 8,12 13, ,14 11,36 18, ,89 14,61 23,55 P/S motiverad kurs 2 7,01 9,81 12, ,52 14,72 19, ,02 19,63 25, och att marginalen på sikt närmare sig 15% framgent. Med deras skalbara och flexibla e-learninglösningar ser vi att bolaget kan bli mycket lönsamt på sikt och att bolaget borde kunna vara värderat till P/S 3 vilket är 66 M Eller 16x EBIT vilket skulle ge Grade en värdering på 52,8 M eller 1,55 /aktie. Mashie är utan tvekan ett tillväxtbolag och har varit det sedan start baserat på att bolaget har växt varje år under 10 års tid. Mashie är dessutom mycket lönsamt och bör på sikt uppnå margnivåer ing 25 % framgent. Vi väljer att använda samma approach som med Grade där vi anser P/S 3 samt EV/EBIT 16 som motiverat. Bolaget omsätter nog närmare 14 M i år med en normalnivå framgent på 20 % ger det 2,8 M Detta skulle resultera i en värdering på Mashie i intervallet 42-44,8 M eller 1,30/aktie. Avensia som inkluderar Force12 står för cirka 70 % av omsättningen. Vi räknar med att bolaget omsätter drygt 84 M för helåret med en marginal ing 11 % vilket reflekterar en normalnivå för ett konsultbolag. Eftersom bolaget har den uppenbara marknadsledande positionen samt höga tillväxt finner vi det motiverat med en P/E respektive EV/EBIT multipel på 20 respektive 18. Med ett P/S tal närmare 1,7 skulle det ge en värdering i intervallet M vilket motsvarar 4,2-5,4/aktie. Den totala SOPT-värderingen hos InXL indikerar värde i intervallet 237,8-281,6 M för estimaten Vilket motsvarar 7-8,3/aktie. Marknaden väljer därmed att ge InXL ing % i substansrabatt. Vi tycker det är för billigt. Bolaget bör handlas till SOPT värdet vilket är i linje med vår kortsiktiga viktade multipelriktkurs. Graham tillväxtmultipel EPS(8,5+g) ,86 10,53 16,73 6 6,80 12,21 19,41 8 7,73 13,89 22,09

9 2014 Aktiepris() Vikt P/E Värdering 18 8,44 40% EV/EBIT 16 7,38 40% P/S 2 7,0 20% 7,73 Upp-/ nersida +36% 2015 Aktiepris() Vikt P/E Värdering 20 16,84 40% EV/EBIT 18 15,34 40% P/S % 14,83 Upp-/ nersida +160% INXL I takt med att bolaget blir större och får en bättre historik tycker vi att multiplarna P/E samt EV/EBIT kan ypa uppåt. Det finns få direkt noterade bolag som liknar InXL men vi har valt ett spann av bolag vi tycker kan vara relevanta att titta på. Gemensamt är att samtliga bolag bör klassas som småbolag, ingår i sektorn IT och Teknik. Förutom Generic växer samtliga bolag starkt i år. Gruppen värderas i genomsnitt högre än InXL på samtliga plan även om Fortknox drar upp genomsnittet avsevärt. Vi tycker bolaget ser ut att tillhöra den billigare skaran. 9 P/E EV/EBITDA EV/EBIT P/S EV/Sales EBITDAmarginal EBIT-marginal Tillväxt Direktavkastning Vitec 16,50 7,90 13,50 1,80 2,00 25,00% 14,00% 31,00% 2,10% Generic 14,00 8,50 12,20 0,40 0,30 4,30% 2,70% -10,00% 6,20% Formpipe 11,00 11,10 10,80 0,80 1,20 25,40% 10,80% 15,00% 0,00% Addnode 12,10 6,80 8,80 0,70 0,70 10,10% 7,50% 10,00% 5,90% 203 Web N/A 73,00 N/A 3,40 3,20 4,20% N/A 21,00% 0,00% Fortknox 38,50 29,50 30,00 6,80 6,50 22,80% 21,20% 25,40% 1,10% Average 18,42 22,80 12,55 2,32 2,32 15,3% 9,4% 15,4% 2,6% InXL 12,1 11,4 12,1 1,6 1,5 13.4% 12,5% 40,0% 3,3% Rekommendation IT favorit med godtillväxt och låg värdering InXL har en affärsplan vilken möjliggör för investerare att vara med i ett spännande bolag inom framförallt e-handel och e-learning som både visar stark marknadstillväxt. Bolaget har ett riktigt fint momentum, ett mycket bra ägarbild, en marknadsledande position och fortsatt tillväxtpotential tillsammans med lönsamhetsförbättringar. Analyst Group rekommenderar köp för den långsiktiga investeraren som har mer än ett par månaders placeringshorisont. Bolaget handlas till aftig substansrabatt och givet att bolaget skulle få svårt i framtiden att förbättra lönsamheten samtidigt som tillväxten skulle avta avsevärt hade vi inte varit lika positiva. Det finns dock få belägg att vara såpass negativ och istället litar vi på ledningens uttalanden att framtiden ser ljus ut för samtliga dotterbolag och därmed koncernen. InXL tillsivs således ett långsiktigt motiverat värde om 505 M, vilket motsvarar 14,80 SEK per aktie och en långsiktig uppsida om 160 % från nuvarande kurs. Bolaget bör ha en omedelbar uppvärderingspotential från nuvarande nivåer på 36 % där vi anser 7,7 SEK som en kortsiktig målkurs. Disclosure: Analytikern äger aktier i bolaget

10 1 0 Avkastnings potential 8P Avkasningspotential 8 poäng Vi anser att avkastningspotentialen i InXL är hög. Detta eftersom man är marknadsledande inom e- handelslösningar och att bolaget lär fortsätta knyta till sig kompetent folk och att det inte finns några tecken på att tillväxten skulle avta. Om bolaget kan hålla i sin position och siver fler nya avtal avkastningspotentialen onekligen bra ut. Bolaget lär fortsatt ta marknadsandelar. Lönsamhet 6P Lönsamhet 6 poäng Drygt 30 % av InXL det vill säga Grade och Mashie är båda väldigt lönsamma och har god marginal. Vi räknar med att de omstruktureringar och marginalstärkande åtgärder som tagits under första halvåret i framförallt Grade och Mashie kommer ge effekter framöver. Ledning 7P Ledning 7 poäng Bolagets ledning har en lång erfarenhet inom IT/konsultbranschen och de har visat sig kunna göra lyckade satsningar. Detta har hittills lyckats skapa en god tillväxt inom företaget. Det kan dock bli svårare allt eftersom reyteringen ökar så minskar även möjligheten för ledningen att kunna kontrollera all personal, och blir då mer beroende av mellanchefer. Trygg Placering 5P Trygg placering 5 poäng IT- och media branschen är mycket snabbrörliga med nya tekniska lösningar som snabbt kan konkurrera ut andra aktörer på marknaden. Det är en risk som InXL alltid kommer ha. Bolaget har en kompetent ledning och tillsammans med dess höga insider ägande tror vi att bolaget inte tar allt för höga risker i onödan.

11 11 SWOT Styrkor. InXL styrkor ligger delvis i att de under mer än 10 år byggt upp en stor kunskap inom IT lösningar och framförallt inom e- learning och e-handel. Deras framgång har också lett till att många storföretag har valt just InXL till deras leverantör. Svagheter. Eventuella svagheter är att InXL har svårt att hitta kompetent personal och är beroende av många underkonsulter. Möjligheter. InXL fortsatta möjligheter är förstås en fortsatt expansion på nordiska marknaden. Det finns mycket god efterfrågan för InXL tjänster Risker. Ett hot är IT-branschen ändrar sig i rekordsnabb fart. En organisation redo för snabba förändringar ävs därför. Eventuella nya uppstickare på marknaden måste observeras då om ökad konkurrens uppstår kommer även en prispress inträffar. Bolaget har växt snabbt och kan leda till att bolaget tappar fokus och att lönsamheten faller. Styrkor Personal med spetkomptents Pålitlig ledning Tar marknadsandelar Expanderar internationellt Svagheter Mycket underkonsulter Hög konkurrens Snabbfotad marknad Beroende av nyckelpersoner Möjligheter Internationell erövring Verksamma på flera marknaden Förvärv utav nya dotterbolag Stora skalfördelar SWOT Risker Naturliga risker (vikande marknad) Växtverk Svårt att knyta samt behålla kompetent personal Konkurrenter med likande koncept Tappar fokus

12 Nyckeltal - Bolagets performance MSEK Omsättningstillväxt -8,4% 7,7% 40,9% 3,0% 27,6% 50,5% 40,0% 30,0% Bruttomarginal 109,0% 103,5% 100,5% 100,6% 101,6% 101,3% 101,1% 101,0% EBITDA-marginal 2,7% -4,8% 8,7% 7,2% 8,9% 13,3% 17,1% 21,0% EBIT-marginal -4,5% -19,4% 5,4% 4,6% 7,1% 12,5% 16,5% 20,5% Nettomarginal -3,9% -21,3% 7,0% 5,7% 8,6% 13,4% 17,2% 21,0% ROA -5,7% -37,2% 14,1% 12,2% 17,0% 26,5% 31,4% 34,3% ROE -11,9% -230,7% 53,0% 34,0% 43,0% 67,9% 71,6% 69,0% ROCE -14,4% -225,2% 38,0% 26,5% 35,2% 63,7% 69,1% 67,5% ROIC -16,8% -273,7% 30,4% 33,8% 35,9% 168,5% 235,3% 206,8% Direktavkastning 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,3% 3,3% 5,9% 9,4% Kapitalets omsättningshastighet 1,44 1,75 2,03 2,14 1,97 1,98 1,83 1,64 Resultaträkning MSEK Omsättning 39,8 42,9 60,4 62,3 79,5 119,6 167,4 217,6 Rörelsekostnader -42,3-46,4-55,4-58,2-73,7-105,2-140,6-174,1 EBITDA 1,1-2,0 5,3 4,5 7,0 15,9 28,7 45,6 EBITDA-marginal 2,7% -4,8% 8,7% 7,2% 8,9% 13,3% 17,1% 21,0% Avsivningar -2,9-6,3-2,0-1,6-1,4-1,0-1,0-1,0 EBIT -1,8-8,3 3,3 2,9 5,7 14,9 27,7 44,6 EBIT-marginal -4,5% -19,4% 5,4% 4,6% 7,1% 12,5% 16,5% 20,5% Finansnetto -0,1-0,8-0,3-0,1-0,1 0,0 0,0 0,0 EBT -1,9-9,1 3,0 2,8 5,6 15,0 27,7 44,7 EBT-marginal -4,8% -21,2% 5,0% 4,4% 7,1% 12,5% 16,6% 20,5% Nettoresultat -1,6-9,1 4,2 3,6 6,9 16,0 28,7 45,7 Nettomarginal -3,9% -21,3% 7,0% 5,7% 8,6% 13,4% 17,2% 21,0% Vinsttillväxt -429% 482% -146% -16% 93% 133% 80% 59% Balansräkning MSEK Eget kapital 13,15 3,96 7,93 10,45 15,94 23,53 40,12 66,14 Totala tillgångar 27,63 24,50 29,78 29,06 40,39 60,30 90,85 132,40 Nettoskuld -0,65-1,01-1,39-4,38-3,69-12,65-24,94-39,01 Kassa och bank 0,67 1,01 1,39 4,38 3,69 12,65 24,94 39,01 Sysselsatt kapital N/A 13,29 4,05 7,93 10,45 23,51 39,35 65,45 Soliditet N/A 51% 46% 15% 27% 36% 39% 39% Kassaflöde MSEK Operativt CF exkl. förändr. rörelsekap. 1,2-2,5 5,0 4,3 6,9 16,0 28,7 45,7 Förändring av rörelsekapital 3,2-0,7-0,6 0,2-2,8 0,2-3,5-12,0 CF löpande verksamheten 1,2-2,5 5,0 4,3 6,9 16,0 28,7 45,7 CF investeringsverksamheten -3,6-1,5-0,4-0,5-1,4-0,9-1,4-1,3 Fritt kassaflöde 0,9-3,9 4,1 4,1 2,8 15,5 23,9 32,5 CF finansieringsverksamheten -1,2 5,0-3,6-1,1-3,4-6,4-11,5-18,3 Periodens kassaflöde -0,4 0,3 0,4 3,0-0,7 9,0 12,3 14,1 Nyckeltal - Värderingsmultiplar MSEK P/E -23,93-3,74 9,74 9,61 14,92 12,16 6,77 4,26 EV/EBITDA 34,12-16,21 7,49 6,60 14,02 11,40 5,91 3,41 EV/EBIT -20,50-3,98 12,04 10,39 17,39 12,16 6,12 3,48 P/S 0,94 0,80 0,68 0,55 1,29 1,63 1,16 0,89 EV/Sales 0,93 0,77 0,65 0,48 1,24 1,52 1,01 0,71 P/BV 2,85 8,63 5,17 3,26 6,42 8,26 4,85 2,94 Räntetäckningsgrad -15,48-10,46 11,96 22,13 74,74 150,90 278,26 447,68 FCF/EV 2,4% -11,8% 10,5% 13,9% 2,8% 8,5% 14,1% 20,9% PEG 3,04 3,77 2,55 0,81 0,24 0,10 MV EV

13 13 Disclaimer Dessa analyser, dokument och all annan information som härrör från Analyst Group är framställt i informationssyfte för allmän spridning och är inte avsett att vara rådgivande. Informationen i analysen är baserad på källor, uppgifter och kunniga personer som Analyst Group bedömer som tillförlitliga. Analyst Group kan dock aldrig garantera riktigheten i informationen. Den framåtblickande informationen i analysen baseras på subjektiva bedömningar om framtiden, vilka alltid innehåller en osäkerhet och bör användas försiktigt. Analyst Group kan därför aldrig garantera att prognoser och framåtblickande estimat kommer att bli uppfyllda. Detta innebär att investeringsbeslut baserat på information från Analyst Group, någon medarbetare eller person med koppling till Analyst Group alltid fattas självständigt av investeraren. Dessa analyser, dokument och all annan information som härrör från Analyst Group är avsedd att vara ett av flera redskap vidinvesteringsbeslut rörande alla former av investering oberoende av vilken typ av investering det rör sig om. Analytikern Oliver Molse äger aktier i bolaget InXL. Analyst Group eller Oliver Molse(ansvarig analytiker) har ej mottagit betalning för att göra analysen. Varje investerare uppmanas att komplettera med ytterligare relevant material och information samt konsultera en finansiell rådgivare inför alla investeringsbeslut. Analyst Group frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av analyser, dokument och all annan information som härrör från Analyst Group.

2014: Omsättning 119,6 MKR Tillväxt 50,5% P/E 8,75 2016: Omsättning 196,5 MKR Tillväxt 26,2% P/E 3,4. Köp InXL - Ett snabbväxande fynd

2014: Omsättning 119,6 MKR Tillväxt 50,5% P/E 8,75 2016: Omsättning 196,5 MKR Tillväxt 26,2% P/E 3,4. Köp InXL - Ett snabbväxande fynd Köp InXL - Ett snabbväxande fynd Bolaget har en god historik vilket har lett till att bolaget är en vinstmaskin och detta ledde till aktieutdelning senast i maj i år(2014). InXL är i nuläget ett mycket

Läs mer

Catella. Avkastningspotential 7 Trygg Placering 5 Lönsamhet 4. Redovisade förbättrar resultat med drygt 100 % jämfört med samma period föregående

Catella. Avkastningspotential 7 Trygg Placering 5 Lönsamhet 4. Redovisade förbättrar resultat med drygt 100 % jämfört med samma period föregående Independent Analysis Catella Redovisade förbättrar resultat med drygt 100 % jämfört med samma period föregående år Ambitionerna för framtiden är dock högre vad gäller lönsamhet då Catella vill uppnå en

Läs mer

Precio Systemutveckling AB.

Precio Systemutveckling AB. Bull or Bear Independent Analysis Precio Systemutveckling AB. Value Drivers Quality of Earnings Risk Profile Quality of Management Störst i Sverige Genom förvärvet skapas Sveriges största special företag

Läs mer

HomeMaid AB. Satsning på expandering

HomeMaid AB. Satsning på expandering Independent Analysis HomeMaid AB Ökad trend för hushållsnära tjänster. Hushållens intresse av att köpa RUT-tjänster är fortfarande hög.t Antalet RUT-köpare förra året ökade med 12 %. Rörelsemarginal om

Läs mer

Aqeri Holding AB. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers

Aqeri Holding AB. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers Bull or Bear Independent Analysis Aqeri Holding AB Value Drivers Quality of Earnings Risk Profile Quality of Management Vinstökning med 1750 % ger goda framtidsutsikter Efter några tunga år med förluster

Läs mer

OptiFreeze. Lönsamhet 3 Ledning 8 Avk. Pot. 7 Trygg Placering 2

OptiFreeze. Lönsamhet 3 Ledning 8 Avk. Pot. 7 Trygg Placering 2 Independent Analysis OptiFreeze Marknadsledande produkter med marginal på över 55% OptiFreeze har en hög marginal på sina produkter och har utvecklat en väldigt avancerad teknik som ger otroligt bra slutresultat

Läs mer

Hexatronic AB. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers. Omsättning per aktie

Hexatronic AB. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers. Omsättning per aktie Bull or Bear Independent Analysis Hexatronic AB Value Drivers Quality of Earnings Risk Profile Quality of Management Insider ägande på 46 % ger stabil ägarstruktur Största ägarna i bolaget äger tillsammans

Läs mer

Eurocon Consulting. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers

Eurocon Consulting. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers Bull or Bear Independent Analysis Eurocon Consulting Value Drivers Quality of Earnings Risk Profile Quality of Management Uppsving på underliggande marknad. Pappers- och massaindustrin, som står för 48

Läs mer

Interfox Resources. Avkastningspotential 9. Lönsamhet 0 Ledning 5 Trygg Placering 3

Interfox Resources. Avkastningspotential 9. Lönsamhet 0 Ledning 5 Trygg Placering 3 Independent Analysis Interfox Resources Attraktivt område. Tomsk regionen, där Interfox Resources är verksamma, är den region i västra Sibirien som producerar näst mest olja. Västra Sibirien står i sin

Läs mer

Buy. Nordic Camping. Ledning 7 Avk. pot. 7 Trygg Placering 8. Target price: 24,00 SEK

Buy. Nordic Camping. Ledning 7 Avk. pot. 7 Trygg Placering 8. Target price: 24,00 SEK Expansivt bolag med historisk tillväxt på 30-4 Har de senaste åren haft en stabil tillväxt på ca 30-4 per år på en marknad som växer med 5-6 % årligen, detta tyder på att Nordic Camping snabbt tar marknadsandelar.

Läs mer

Oniva Online Group. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers

Oniva Online Group. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers Bull or Bear Independent Analysis Oniva Online Group Value Drivers Quality of Earnings Risk Profile Quality of Management Marknaden för onlinemarknadsföring har en årlig tillväxt på 16 procent. Även marknaden

Läs mer

Anoto. Value drivers. Bull or Bear Independent Analysis

Anoto. Value drivers. Bull or Bear Independent Analysis Bull or Bear Independent Analysis Anoto Value Drivers Quality of Earnings Risk Profile Quality of Management Marknaden för digitala pennor förväntas växa med drygt 300 % till 2020 I ett scenario då något

Läs mer

InXL innovation AB. Delårsrapport. januari - juni 2012

InXL innovation AB. Delårsrapport. januari - juni 2012 Delårsrapport januari - juni 2012 InXL innovation AB är moderbolag i en IT-koncern bestående av fyra dotterbolag. Avensia AB är experter på att konvertera besökare till köpare med hjälp av design som leder

Läs mer

Etrion. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers

Etrion. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers Bull or Bear Independent Analysis Etrion Value Drivers Quality of Earnings Risk Profile Quality of Management År 2016 räknar vi med att bolaget går med vinst samt ett EBITDAresultat om 72,6 MUSD, 125 %

Läs mer

Railcare Group. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers

Railcare Group. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers Bull or Bear Independent Analysis Railcare Group Value Drivers Quality of Earnings Risk Profile Quality of Management Omsättningstillväxten om 68 % år 2014 kommer inte att upprepas inom överskådlig tid.

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Lönsamhet! 6 p! Avkastning! 7 p!

Lönsamhet! 6 p! Avkastning! 7 p! ! Bolagsanalys! Ledning! Trygg Placering! Tillväxtpotential! 5 p! 4 p! 5 p! Lönsamhet! 6 p! Avkastning! 7 p! Tydligt Bull/Bear scenario! Finns två tydliga scenarion för bolaget, ett Bull och ett Bear,

Läs mer

Dala Energi AB. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers

Dala Energi AB. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers Bull or Bear Independent Analysis Dala AB Value Drivers Quality of Earnings Risk Profile Quality of Management High yield. Trots en relativt låg payout ratio (35%) förväntas bolaget ge en direktavkastning

Läs mer

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16%

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16% Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2011 Koncernrapport 17 februari 2012 Svagare resultat men starkt kassaflöde och höjd utdelning OKTOBER - DECEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen

Läs mer

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Koncernrapport 12 maj 2015 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 23% till

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

TagMaster. Bull or Bear Independent Analysis. Stock Performance. Value Drivers

TagMaster. Bull or Bear Independent Analysis. Stock Performance. Value Drivers Bull or Bear Independent Analysis TagMaster Value Drivers Quality of Earnings Risk Profile Quality of Management Rekordåret 2014 gav en omsättningstillväxt på 19.7% 2014 var det bästa året någonsin för

Läs mer

Sportamore AB. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers

Sportamore AB. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers Bull or Bear Independent Analysis Sportamore AB Value Drivers Quality of Earnings Risk Profile Quality of Management Notering på Nasdaq OMX Small Cap under Q2 2015. Byte av lista öppnar upp för institutionella

Läs mer

Delårsrapport. januari - mars 2012

Delårsrapport. januari - mars 2012 Delårsrapport januari - mars 2012 Avensia innovation AB är moderbolag i en IT-koncern bestående av fyra dotterbolag. Avensia AB är experter på att konvertera besökare till köpare med hjälp av en design

Läs mer

Buy. MultiQ. Ledning 5 Avk. pot. 6 Trygg Placering 4. Stock performance

Buy. MultiQ. Ledning 5 Avk. pot. 6 Trygg Placering 4. Stock performance Independent Analysis Omstruktureringarna visar resultat Lönsamheten under första halvåret vänt och bolaget visar vinst för första gången sedan 2011. Under de senaste åren har MultiQ genomfört omstruktureringar

Läs mer

ADDvise. Ledning 5 Avk. pot. 7 Trygg Placering 3

ADDvise. Ledning 5 Avk. pot. 7 Trygg Placering 3 Analytiker: Stefan Svärd och Etrit Vllasalija ADDvise Aggressiv förvärvsstrategi med fokus på bolag som omsätter minst 20 MSEK och som har positivt resultat Planerar att genomföra ett till två förvärv

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

Envirologic AB. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers

Envirologic AB. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers Bull or Bear Independent Analysis Envirologic AB Value Drivers Quality of Earnings Risk Profile Quality of Management En enorm potentiell marknad på 10 miljarder SEK för Envirologic i Europa Bolaget har

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2006. VD Claes-Göran Sylvén

Delårsrapport januari - juni 2006. VD Claes-Göran Sylvén Delårsrapport januari - juni 2006 VD Claes-Göran Sylvén Vision Hakon Invest ska med ägandet i ICA AB som bas vara ett av Nordens ledande bolag som investerar inom handelsområdet Vi ska vara den naturliga

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 SEX MÅNADER SEX MÅNADER Q2 Q2 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 136 007 109 955 74 935 58 928 Bruttoresultat, ksek 87 889 75 682 48

Läs mer

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 27 % tillväxt inom guld & silver Sammanfattning andra kvartalet 2011 Bolaget fokuserar på försäljning av smycken i Hedbergs Guld och Silver AB efter avyttringen av fotoverksamheten

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30. Viktiga händelser under kvartal 3

Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30. Viktiga händelser under kvartal 3 Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30 Viktiga händelser under kvartal 3 Förvärv av SDM (Scandinavian Database Marketing) tillför 15 konsulter inom CRM Nya orders tecknade till ett

Läs mer

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport Kvartal 1 2010 Sammanfattning Minskad omsättning på grund av mindre B2B intäkter och valutaeffekter. Förbättrat rörelseresultat. Outsourcing av produktion

Läs mer

ÖKAD OMSÄTTNING OCH STARKT KASSAFLÖDE

ÖKAD OMSÄTTNING OCH STARKT KASSAFLÖDE Bokslutskommuniké januari - december 2012 ÖKAD OMSÄTTNING OCH STARKT KASSAFLÖDE Nyckeltal oktober december 2012 Omsättning 16,3 (15,6) MKR Rörelsemarginal 0,5 (neg) procent Rörelseresultat 0,1 (-0,5) MKR

Läs mer

New Nordic HealthBrands

New Nordic HealthBrands New Nordic HealthBrands Buy Target price: 33,4 SEK Tillväxt i USA ger goda framtidsutsikter, växer med 3% Större satsning på de mest lönsamma produkterna har resulterat i att USA blivit en viktig marknad

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30

Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30 Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30 Online Brands Nordic AB (publ) 73 % ökning i e-handeln driver försäljningstillväxt Sammanfattning första kvartalet 2015 Omsättningstillväxten är 14 %, försäljningen

Läs mer

INXL INNOVATION AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI DECEMBER 2014

INXL INNOVATION AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI DECEMBER 2014 Bokslutskommuniké januari december 214 1 Tillväxt, starkt kassaflöde och höjd utdelning Nyckeltal oktober december 214 Omsättning 3,6 (23,8) MKR Rörelsemarginal 3,5 (3,2) procent Rörelseresultat 1,1 (,8)

Läs mer

Presentation 9 februari. Bokslutskommuniké Januari - December 2011

Presentation 9 februari. Bokslutskommuniké Januari - December 2011 Presentation 9 februari Bokslutskommuniké Januari - December 2011 Detta är New Wave Group New Wave Group är ett tillväxtbolag. Vi skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter för profil och

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari december

Bokslutskommuniké Januari december Bokslutskommuniké Januari december 2008 18 februari 2009 Summering januari december 2008 Operativt Vikande marknad där Mekonomen fortsätter ta marknadsandelar Nya butikskoncepten Mekonomen Mega och Mekonomen

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Mars 2007 (jämfört med första kvartalet 2006) Nettoomsättningen ökade med 90% till 27,0 MSEK (14,2) Rörelseresultatet ökade

Läs mer

INXL INNOVATION AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015

INXL INNOVATION AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015 Delårsrapport januari mars 2015 1 Fortsatt stark tillväxt som renodlat expertbolag inom ehandel Nyckeltal januari mars 2015 (kvarvarande verksamhet) Omsättning 23,9 (18,2) MKR Rörelsemarginal 7,0 (5,8)

Läs mer

Fokus ger fortsatt stark tillväxt

Fokus ger fortsatt stark tillväxt Delårsrapport januari - mars 2014 Fokus ger fortsatt stark tillväxt Nyckeltal januari mars 2014 Omsättning 26,4 (16,0) MKR Rörelsemarginal 9,5 (1,4) procent Rörelseresultat 2,5 (0,2) MKR Kassaflöde 5,1

Läs mer

Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30

Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30 Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30 Highlights första tre kvartalen Ökad omsättning jämfört med föregående år Förbättrat rörelseresultat före och efter avskrivningar Ny grafisk profil och ny hemsida Rapportperioden

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

Bokslutskommuniké. januari - december 2011

Bokslutskommuniké. januari - december 2011 Bokslutskommuniké januari - december 2011 Avensia innovation AB är moderbolag i en IT-koncern bestående av fyra dotterbolag. Avensia AB är experter på att konvertera besökare till köpare med hjälp av en

Läs mer

Produkten kombinerar ett världsledande affärssystem (Microsoft Dynamics AX) med

Produkten kombinerar ett världsledande affärssystem (Microsoft Dynamics AX) med Omsättning 23,2 (20,7) MKR Rörelsemarginal neg (2,6) % Rörelseresultat 2,9 (0,5) MKR Kassaflöde 37,7 (0,1) MKR Resultat efter skatt 2,8 (0,5) MKR Resultat per aktie 0,08 (0,01) SEK Omsättning 47,1 (38,9)

Läs mer

+ 3 150 % 2002 2012. Ett resultat av genuint hantverk

+ 3 150 % 2002 2012. Ett resultat av genuint hantverk +3 150% + 3 150 % 2002 2012 Ett resultat av genuint hantverk Diskretionär aktieförvaltning av småbolag Consensus aktieförvaltning inriktar sig på att placera i oupptäckta ValueGrowthbolag på de mindre

Läs mer

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september 2013

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september 2013 Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september Koncernens omsättning för perioden uppgick till 5,2

Läs mer

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 117 % tillväxt i e-handel Sammanfattning första kvartalet 2012 Tillväxt på 117 % i e-handeln i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. Total tillväxt i Hedbergs

Läs mer

KVARTALSRAPPORT 1. MODERN EKONOMI SVERIGE HOLDING AB (publ) KVARTALSRAPPORT 1-1 JULI 2015-30 SEPTEMBER 2015

KVARTALSRAPPORT 1. MODERN EKONOMI SVERIGE HOLDING AB (publ) KVARTALSRAPPORT 1-1 JULI 2015-30 SEPTEMBER 2015 KVARTALSRAPPORT 1 2015/2016 MODERN EKONOMI SVERIGE HOLDING AB (publ) KVARTALSRAPPORT 1 1 JULI 2015 30 SEPTEMBER 2015 Modern Ekonomi är en av Sveriges snabbast växande redovisningsbyråer. JULI 2015 SEPTEMBER

Läs mer

Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy

Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2006 Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy JANUARI DECEMBER 2006 Omsättningen ökade med 160 % till 67,5 MSEK (26,0). Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31

Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31 Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31 Online Brands fokuserar på smycken Sammanfattning första kvartalet 2011 Fotoverksamheten, d.v.s. inkråmet i Önskefoto AB såldes för 12 MSEK plus möjlighet till tilläggsköpeskilling

Läs mer

RusForest. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers

RusForest. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers Bull or Bear Independent Analysis RusForest Value Drivers Quality of Earnings Risk Profile Quality of Management RusForest är nu nästintill skuldfritt och med en justerad nettokassa för år 2014 på 81,7

Läs mer

Betting Promotion (BETT) Låg marginal överträffas på sikt av hög omsättning. Historik Management Marknad Positionering Lönsamhetspotential

Betting Promotion (BETT) Låg marginal överträffas på sikt av hög omsättning. Historik Management Marknad Positionering Lönsamhetspotential Analysgaranti* 3 april 2008 Analysgaranti Betting Promotion (BETT) Låg marginal överträffas på sikt av hög omsättning Betting Promotion kom igår med en vinstvarning för det första kvartalet och meddelade

Läs mer

God tillväxt och stärkt lönsamhet

God tillväxt och stärkt lönsamhet Delårsrapport januari - juni 2013 God tillväxt och stärkt lönsamhet Nyckeltal april juni 2013 Omsättning 20,7 (16,7) MKR Rörelsemarginal 8,1 (3,6) procent Rörelseresultat 1,7 (0,6) MKR Kassaflöde 2,2 (-1,6)

Läs mer

Drillcon AB. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers

Drillcon AB. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers Bull or Bear Independent Analysis Drillcon AB Value Drivers Quality of Earnings Risk Profile Quality of Management Storägaren Traction har sedan den 19e december ökat sitt aktieinnehav från 49,9 % till

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

2013: +79,6% Consensus Småbolagsförvaltning Placerar i oupptäckta tillväxtbolag på de mindre börslistorna.

2013: +79,6% Consensus Småbolagsförvaltning Placerar i oupptäckta tillväxtbolag på de mindre börslistorna. 2013: +79,6% Consensus Småbolagsförvaltning Placerar i oupptäckta tillväxtbolag på de mindre börslistorna. 2013: +79,6% Diskretionär aktieförvaltning Diskretionär av småbolag aktieförvaltning av Diskretionär

Läs mer

Mindmancer. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers. Mindmancers partners Skan-Kontroll och Svensk Bevakningstjänst

Mindmancer. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers. Mindmancers partners Skan-Kontroll och Svensk Bevakningstjänst Bull or Bear Independent Analysis Mindmancer Value Drivers Quality of Earnings Risk Profile Quality of Management Mindmancers partners Skan-Kontroll och Svensk Bevakningstjänst har köpts upp av Nokas.

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

2009-07-21. Addnode. Q2 2009 Presentation. Addnode 2009-07-21. Addnode. IT Solutions enabling your business to grow. www.addnode.

2009-07-21. Addnode. Q2 2009 Presentation. Addnode 2009-07-21. Addnode. IT Solutions enabling your business to grow. www.addnode. Q2 2009 Presentation 1 Q2 2009 Fortsatt stark orderingång från offentlig sektor Konjunkturnedgången påverkar kortsiktigt resultatet, men skapar samtidigt möjligheter Kunderna tar längre tid på sig att

Läs mer

JLT Delårsrapport januari - juni 2014

JLT Delårsrapport januari - juni 2014 JLT Delårsrapport januari - juni Omsättning 34,6 MSEK (26,6) Bruttomarginal 34,9 procent (31,1) Rörelseresultat 2,7 MSEK (-1,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (-1,4) Orderingång 38,9 MSEK (30,4) Kommentarer

Läs mer

Delårsrapport: Januari Juni 2011

Delårsrapport: Januari Juni 2011 Delårsrapport: Januari Juni 1 Omsättningen ökade till 52,9 MSEK (36,7) Resultat efter skatt -1,2 MSEK (-2,9) Fortsatt ökad orderingång 59,7 MSEK (50,5) Positiv trend i andra kvartalet o Omsättning 30 MSEK

Läs mer

Nettoomsättning per affärsområde 2013

Nettoomsättning per affärsområde 2013 bolaget med en gedigen historia i byggindustrin. Kan detta bolag vända och ta igen de senaste fem årens kursbesvikelse eller har bröderna Paulssons bolag gjort sitt? Bakgrund och verksamhet grundades 1959

Läs mer

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari juni 2011

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari juni 2011 Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari juni Header Compression Sweden Holding AB (publ) Delårsrapport januarijuni Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 Fortsatt god tillväxt Andra kvartalet Intäkterna ökade med 33 procent till 19,1 (14,3) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 63 procent till 5,5 (3,4) MSEK.

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL Pressinformation den 14 augusti Poolia AB Vid extra bolagsstämma efter periodens slut fattades beslut om inlösen av aktier. Därmed överförs 137,0 MSEK till

Läs mer

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport Q1 2012 Happy minds make happy people Väsentliga händelser under första kvartalet 2012 Under det första kvartalet har H1 startat sitt utökade samarbete med Homeenter

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT Q3 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER STYRELSEN FÖR MOBISPINE AB Väsentliga händelser under perioden Mobispine har nu lyckats med överflyttning av i princip samtliga operatörskontrakt

Läs mer

Delårsrapport kvartal 2 2014

Delårsrapport kvartal 2 2014 Delårsrapport kvartal 2 2014 Första halvåret 2014 Nettoomsättningen uppgick till 18,6 MSEK (10,4) Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK (-2,1) Resultatet efter skatt blev 1,0 MSEK (-2,1) Resultatet efter

Läs mer

Tele5 Voice Services AB (TEL5.NGM) Lönsamhet på nya nivåer

Tele5 Voice Services AB (TEL5.NGM) Lönsamhet på nya nivåer ANALYSGARANTI* 1 juni, 27 Tele5 Voice Services AB (TEL5.NGM) Lönsamhet på nya nivåer Q1-rapporten visade en tillväxt på 63 procent, vilket indikerar att Tele5 äntligen fått ordning på sin säljverksamhet.

Läs mer

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014 H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 214 1 Viktiga händelser Q1 214 Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (MSEK) 25,7 Bruttomarginal 4,3% EBITDA (MSEK) 2,6 EBT 6,19% Eget kapital/aktie* (SEK),62

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 VD-rekrytering klar Sammanfattning tredje kvartalet 2013 Tillväxt på 13 % i Bolaget under tredje kvartalet. Tillväxten kommer från förvärvet Watchonwatch.com. Hedbergs

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL Pressinformation den 8 maj Poolia Professionals Under första kvartalet har ett förvärv av rekryteringsbolaget Nilesco Search stärkt vårt fokus på kvalificerade

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG Q 2 Delårsrapport januari juni 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 288,4 262,1 581,0 487,8 969,0 Rörelseresultat

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556718-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Delårsrapport - kvartal 3-08. Ulyss AB (publ)

Delårsrapport - kvartal 3-08. Ulyss AB (publ) Delårsrapport - kvartal 3-08 Ulyss AB (publ) Sammanfattning av delårsrapport 2008-07-01 2008-09-30 (3 mån) Resultatet efter finansiella poster uppgick till 858 009 SEK (-225 605) Resultatet per aktie*

Läs mer

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2011 Under tredje kvartalet har det sedan tidigare beslutade effektiviseringsprogrammet

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.)

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2012 Andra kvartalet 2012 Omsättning för koncernen uppgick till 13.023 Tkr. Resultatet för de operativa enheterna (före avskrivningar och finansiella

Läs mer

Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28

Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28 Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt kontor i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

Detta är ingen analys utan endast en förstudie/screening för att bekanta sig med ett antal bolag.

Detta är ingen analys utan endast en förstudie/screening för att bekanta sig med ett antal bolag. Genomgång av sportmärken Detta är ingen analys utan endast en förstudie/screening för att bekanta sig med ett antal bolag. Varför ett Amerikanskt klädmärke? - Det finns en underliggande tillväxt i sekton.

Läs mer

Välkommen till årsstämma 2013

Välkommen till årsstämma 2013 Välkommen till årsstämma 2013 Lagercrantz Group AB 27 augusti 2013 IVA Konferenscenter Stockholm Årsstämmopresentation VD Jörgen Wigh Verksamhetsåret 2012/13 Lagercrantz inför framtiden Inledningen 2013/14

Läs mer

Q3-rapport 2014. 12 november 2014. Per Strömberg, VD Sven Lindskog, CFO

Q3-rapport 2014. 12 november 2014. Per Strömberg, VD Sven Lindskog, CFO Q3-rapport 2014 12 november 2014 Per Strömberg, VD Sven Lindskog, CFO Generell information Avyttring ICA Norge ICA Gruppens avyttring av detaljhandelsverksamheten i Norge får som konsekvens att ICA Norge

Läs mer

Kommentar från Verkställande Direktören. Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008. Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Kommentar från Verkställande Direktören. Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008. Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan Mar 2008 jämfört med Jan Mar 2007 Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 15,6 MSEK (27,0) Rörelseresultatet

Läs mer

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög.

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Hexatronic Scandinavia AB (publ) Kvartalsrapport 1 för perioden 1 september 2010 till 30 november 2010 Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Försäljningsansträngningar inom båda bolagets

Läs mer

Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000

Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000 Untitled Document Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000 Den positiva utvecklingen för den svenska delen av The Empire fortsätter. Kraftfulla åtgärder har satts in för att få det finska

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 Stark start på året! > Intäkterna ökade med 41 procent till 18,1 (12,9) MSEK. > Rörelseresultatet ökade med 129 procent till 4,8 (2,1) MSEK. > Resultat

Läs mer

H1 COMMUNICATION AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2013

H1 COMMUNICATION AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2013 H1 COMMUNICATION AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ BOKSLUTS- KOMMUNIKÉ Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (Mkr): 98,1 (212: 93,2 Mkr) Bruttomargimal: 34,9% (212: 35,7%) EBITDA (Mkr): 5,7 (212: 5,7 Mkr) EBT:

Läs mer

Telefonkonferens. VD Susanna Campbell. 19 februari 2015

Telefonkonferens. VD Susanna Campbell. 19 februari 2015 Telefonkonferens VD Susanna Campbell 19 februari 2015 2014: Hög transaktionsaktivitet och successiv förbättring i innehaven Starkt Q4 i många innehav 12 av 18 innehav ökar rörelseresultat och marginal

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015 Ökad omsättning med bra rörelseresultat Perioden januari - mars Omsättningen uppgick till 84,1 MSEK (76,8), vilket motsvarar en tillväxt om 9,4 % (23,4) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,2) vilket

Läs mer