Buy. InXL Innovation. Target price: SEK. Independent Analysis

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Buy. InXL Innovation. Target price: 14.80 SEK. Independent Analysis"

Transkript

1 Independent Analysis InXL Innovation Buy Target price: SEK 87,4 % av aktierna ägs av insiders, där ledningen innehar 38,9 %. VD Wargéus innehar 17,8 % och VD för största dotterbolaget Avensia innehar 5,6 % Imponerande momentum, tillväxten förväntas bli över 50 % i år. Bolaget fortsätter att ta marknadsandelar och växte med 51 % under första halvåret Samtidigt som lönsamheten ökade med 184 %. Ledande inom e-handelslösningar. Avensia är ett av Nordens främsta expertföretag inom e- handelslösningar. Några kunder de levererat lösningar till är ICA, Apotek Hjärtat, ABB och Tetra Pak. Uppsida om 160 % till riktkurs 14,80 SEK samtidigt som utdelningen är god. Baserat på justerat substansvärde samt multipelvärdering för nästa år. Kortsiktig uppvärderingspotential 36 %. Nyckeldata Aktiekurs 5,70 52 v högsta / lägsta 6,5/1,63 Antal aktier Börsvärde (MSEK) 180,8 Nettoskuld (MSEK) Q214 8,73 EV (MSEK) 98,79 Sektor IT Lista / Kortnamn First North / INXL Nästa rapport, Q Utveckling 1 mån 8,57% 3 mån 32,56% 1 år 31,94% YTD 156,76% Huvudägare Innehav (%) A5 Invest AB 32.3 Valid Asset Management 29,5 Nordsidan AB 25,6 Avanza Pension 1,1 Magnus Jönsson 0,6 Ledning VD/CEO Styrelseordförande Per Wargéus Anders Cedervall Avkastningspotential 8 Lönsamhet 6 Ledning 7 Trygg Placering 5 Nyckeltal - Värderingsmultiplar MSEK P/E -23,93-3,74 9,74 9,61 14,92 11,31 6,29 3,96 EV/EBITDA 34,12-16,21 7,49 6,60 14,02 10,54 5,43 3,11 EV/EBIT -20,50-3,98 12,04 10,39 17,39 11,25 5,63 3,18 P/S 0,94 0,80 0,68 0,55 1,29 1,51 1,08 0,83 EV/Sales 0,93 0,77 0,65 0,48 1,24 1,41 0,93 0,65 P/BV 2,85 8,63 5,17 3,26 6,42 7,68 4,51 2,73 Räntetäckningsgrad -15,48-10,46 11,96 22,13 74,74 150,90 278,26 447,68 FCF/EV 2,4% -11,8% 10,5% 13,9% 2,8% 9,2% 15,3% 22,9% PEG 3,04 3,77 2,55 0,75 0,23 0,09 MV EV Var vänlig ta del av Var våra vänlig ansvarsbegränsningar ta del av våra ansvarsbegränsningar i slutet av rapportendfddddddawwwwww i slutet av rapporten

2 2 Investment Thesis Stor teoretisk kurspotential om bolaget fortsätter enligt plan. Bolaget har historiskt varit mycket framgångsrika och skulle kunna besivas som en vinstmaskin, detta ledde till att de i maj i år gjorde en utdelning till aktieägarna. Vi menar att det är intressant att InXL är i princip okänt med tanke på deras framgångar. IT-koncernen InXL förväntas växa med över 50 % i år och förväntas ge en direktavkastning om 6,7 % baserat på vinsten för år Bland bolagets kunder återfinns bland annat Tetra Pak & ABB. Baserat på våra prognoser värderas bolaget till P/E 5,9, EV/EBIT 5,3 samt EV/S 0,87 för Vilket vi anser som mycket attraktivt trots att riskerna är höga finns det god potential även om allt inte skulle gå bolagets väg. Kvartal visade tillväxt om 41 % samtidigt som lönsamheten förbättrades med 70 % Fortsatt stark tillväxt och ökad lönsamhet bidrog till att InXL rapporterade ännu ett rekordkvartal. Omsättningen landade på 29,2m(20,7) samtidigt som resultatet efter skatt landade på 2,9m(1,6). VD Per Wargéus optimism i rapporten är stor vilket kanske inte är helt förvånande samtidigt som samtliga dotterbolag levererar enligt budget. "Marknaden har fortsatt att utvecklas väl, orderingången är god, liksom pågående affärsdiskussioner om nya kontrakt och vi fortsätter vår strävan mot tillväxt och högre lönsamhet." - VD Per Wargéus kommentar vid Q2-rapporten var ett starkt år för e-handeln som ökade med 17 % Enligt e-barometern växte detaljhandeln i helhet med 1,9 %, medan e-handeln ökade med 17 %. E- handeln befinner sig i en tillväxtfas och det finns inget som talar emot att expansionen inte fortsätter under Avensia är den klart lysande stjärnan Avensia är ett av Nordens främsta expertföretag inom e-handelslösningar. Bolaget levererar kompletta e-handelssystem till starka kunder med höga ambitioner och långtgående av på sin e- handel. Avensia befinner sig i helt rätt bransch för tiden och tar snabbt marknadsandelar med sin höga tillväxt som var 88 % i Q1 samt 47 % i Q "Vi har fått en genomsnittligt ökad konverteringsgrad med 25 %, med toppar på 165 %. Försäljningen i mobila kanaler har ökat aftigt med 119 % för mobiler och 191 % för surfplattor. Sajten är nu dessutom 6 gånger snabbare än tidigare." - Mia Kamlén, Webbchef på Byggmax efter att Avensia levererat en e-handelslösning Koncernens skattemässiga underskott uppgår till ca 48 MKR per Eftersom bolaget har 48 MKR i underskottsavdrag så kommer ingen skatt behöva betalas på många år. Utdelningen skulle sannolikt då även bli 6,4 MKR nästa år, vilket är 40 %* av vinsten Detta skulle motsvara en direktavkastning på 3,6 % vid analysdatumet. Uppsida om 160 % till riktkurs 14,80 SEK. Samtliga trender inom koncernen pekar upp och efter samtal med experter inom området e- handelslösningar känner vi oss trygga med våra prognoser. Vi räknar med att omsättningen hamnar oming 119,6 m med en lönsamhet om 14,9 m för Detta skulle motsvara en tillväxt på 51% samt EBIT marginal om 12,5 %. Koncernen har flera ben att stå på samtidigt som en sum-of-the- Parts motiverar vår uppsatta riktkurs. Marknaden räknar ut bolagets chanser till fortsatt tillväxt under lönsamhet P/E 6,3 inte motiverat Vi räknar med att bolaget i 2015 kan ta fortsatta marknadsandelar samtidigt som de återkommande intäkterna ökar stadigt. Baserat på våra prognoser som visar fortsatt tillväxt samt högre lönsamhet handlas InXL till P/E 6,7, EV/EBIT 6,1 samt EV/S 1.

3 3 Bolagsbesivning InXL är moderbolag i en IT-koncern bestående av fyra dotterbolag - Avensia, Force12, Grade och Mashie. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX First North. Bolaget startades år 1998 och har idag kontor i Lund, Helsingborg och Stockholm. LUVIT som startades 1998 var en avknoppning från Lunds Universitet. Bolaget jobbade med nätbaserade utbildningar. IT-konsultföretagen InXL och Avensia grundades 2000 respektive En sammanslagning gjordes 2007 i samband med en del rationaliseringar vilket slog fullt ut förvärvades Databokförlaget Grade AB som med sitt författarverktyg Composer kompletterade LUVIT verksamhet bra och LUVIT och Grade slogs ihop till Grade AB. Avensia är också experter på att konvertera besökare till köpare med hjälp av en design som leder användarna från start till mål. Flera av Avensias samarbetspartners, exempelvis Microsoft, Apptus, Apsis och Inriver är marknadsledande inom sitt område. Avensia Commerce Server är ett helhetskoncept för att bygga en e-handelslösning i världsklass, som går att växa med även med miljontals kunder drabbades marknaden av den globala finansisen vilket ledde till att en ny strategi implementerades hos koncernen. Det var under detta år det egenutvecklade Mashie AB grundades ändrades koncernstrukturen och 2012 beslutade årsstämman att namnändra Avensia innovation AB till InXL innovation AB. Sen dess har InXL haft en fantastisk utveckling på NASDAQ OMX First North. Avensia Avensia är nordens ledande partner till Microsoft inom e-handel och har implementerat e-handelslösningar med Microsoft Commerce Server sedan version Force12 Force12 är det senaste bildade bolaget inom koncernen InXL och erbjuder expertkonsulter inom systemutveckling. Inom bolaget finns även ett antal produkter som har potential att lanseras på marknaden till en större kundgrupp. Avensia står för cirka 68% av omsättningen tillsammans med FORCE12 av koncernens totala intäkter.

4 4 Grade Grade utvecklar och säljer produkter, metoder och konsulttjänster för att genomföra utbildningsinsatser i företag, myndigheter, universitet och organisationer. Med Grades produkter erbjuds kompletta e- Learninglösningar med hjälp av utbildningsplattformen LUVIT och författarverktyget Composer FX. Grade tillhör de mer välkända och väletablerade e-learningbolagen i Norden. Grade står för cirka 20% av InXL omsättning. Bill Gates om LUVIT: Mashie typiska kunder är kommuner, storhushåll, enskilda restauranger, skolor, landsting, kedje- och cateringföretag samt restaurangutbildningar. För användarna(kostköparna) är det viktigt med information om använda råvaror (med tanke på allergi, religion, ideologi etc.) Andelen specialkost ökar ständigt. Näringsinnehållet presenteras överskådligt för recept, maträtter eller t.ex. hela terminens skolluncher. Mashie står för cirka 12% av InXL omsättning. Mashie Mashie säljer ett tidsbesparande verksamhetssystem för all kostplanering inom restaurang och storhushåll. Mashie på Internet är ett tidsbesparande planerings- och kalkyleringsprogram som ger användaren ett effektivt sätt att planera matsedlar samtidigt som kunden har full kontroll på ekonomin. Marknadsstruktur och marknadsposition Marknadstillväxt 17 % var ett starkt år för e-handeln. Enligt e- barometern växte detaljhandeln i helhet med 1,9 procent, medan e-handeln ökade med 17 procent. E-handeln befinner sig i en tillväxtfas och spås en fortsatt aftig expansion under InXL är verksamma på internetmarknaden. Branschen präglas av intensiv konkurrens där endast de största och bästa belönas. Avensia har många konkurrenter, och det är ingen nyhet att det finns ett mycket stort antal företag som bedriver liknande verksamhet som Avensia. Att Avensia lyckas knyta till sig storkunder som COOP, Ahlsell, Lyko, Mekonomen, Intersport, Odd Molly för att nämna några få är ett klart styrkebesked och bolaget fortsätter att ta kontrakt från de allra största. Nu senast den 16e oktober knöt Avensia ett kontrakt med COOP Norge där de skall implementera en ny e-handelslösning

5 5 Ledning och styrelse Per Wargéus, VD, Styrelsemedlem Per är en entreprenör som har startat flera företag inom IT-branschen. Per har studerat Elektroteknik vid Lunds Tekniska Högskolan samt vid Ekonomihögskolan i Lund. Övriga styrelseuppdrag: Styrelsemedlem i DataHalland AB, Qulminera AB samt Valid Asset managament AB. Nuvarande innehav: st Anders Cedervall, Styrelseordförande Konsult och executive coach åt chefer. Styrelseledamot sedan Anders är även styrelseordförande i Fire Safety Design AB. Nuvarande innehav: st Monika Dagberg, Styrelsemedlem E-handelschef på Granngården AB. Styrelsemedlem sedan Monika är även Styrelsemedlem i EcomPartner Nordic AB och Elprogram Konsulterande Ingenjörsbyrå AB. Nuvarande innehav: 0 Anders Wehtje, Styrelsemedlem Styrelsemedlem sedan Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i NSP Holding AB (publ)., Investment AB Kupand, AB Nordsidan, Long Term AB, Anders Wehtje Invest AB samt Kilimanjaro Properties AB. Anders var tidigare VD för fastighetsbolaget Allokton. Nuvarande innehav: st Niklas Johnsson, Styrelsemedlem Services Director på Microsoft Sverige AB. Styrelseledamot sedan Nuvarande innehav: 0 Jörgen Brandt, VD Mashie AB Jörgen har en civilingenjörexamen i Elektroteknik vid LTH var han en av grundarna till Avensia och arbetade som försäljningsansvarig och vice VD. Jörgen blev VD för Mashie Nuvarande innehav: st Robin Gustafsson, VD Avensia & Force12 Robin var en av grundarna till Avensia 2001 och har lång erfarenhet av konsultverksamhet, mjukvaruutveckling, projektledning och företagsledning. Bland tidigare arbetsgivare märks Prevas och Scalado. Robinhar civilingenjörexamen från Lunds Tekniska Högskola. Nuvarande innehav: st Ägarstruktur Ägarstruktur Andel av kapital A5 Invest AB 32% Valid Asset Management AB 30% AB Nordsidan 26% Övriga 13% Totalt 100% Bakom A5 Invest AB som har 32 % av aktierna sitter bland andra Robin Gustafsson som styrelseordförande. Han är VD på Avensia. Valid Asset Management AB som har 30 % av aktierna finner vi Per Wargéus, som är VD för InXL. AB Nordsidan sitter styrelseledamoten Anders Wehtje även som styrelseledamot. Det vi kan konstatera är att de två absolut viktigaste personerna bakom InXL Per Wargéus och Robin Gustafsson kontrollerar cirka 62 % av rösterna. Samtidigt som Anders Wehtje kontrollerar 26 %. Tillsammans innehar de 88 % av rösterna vilket vi tolkar som en mycket positiv signal. Då ledningen bör vara högst aktieägarvänlig med tanke på deras innehav. De övriga aktierna kontrolleras av minoritetsägare som bland annat Lunds Universitet, Avanza Pension, Nordnet och andra privatpersoner. Ett insiderköp har skett under slutet av Juli 2014 av Rickard Nygren nuvarande VD för Grade. Värt att notera är att det skedde efter rapporten till kurser ing 6. Inga insiderförsäljningar har noterats.

6 6 Bull-case Fortsatt stark tillväxt under lönsamhet Bear-case Tappat momentum och lönsamhet Om trenden fortsätter likt den gjort så finns det ett antal olika scenarier om vi väljer att se InXL ur ett optimistisk perspektiv. Det scenariot med den högsta potentiella avkastningen för investerare är ett framtida uppköp av något av dotterbolagen. Troligen Mashie eller Grade. På sikt ser vi dock att bolaget fortsätter växer snabbt med hög lönsamhet. Vi estimerar att i ett Bull-scenario når bolaget en omsättning om 234 M 2016 med en EBIT-marginal om 20,5 % skulle detta resultera i ett EBIT-resultat på 48 M. Sektorn i helhet värderas till P/E 17, då vi estimerar i samtliga scenarion att InXL växer snabbare än marknaden ser vi en P/E multipel på som motiverat. Vilket skulle resultera i ett marknadsvärde på M för InXL gentemot dagens 181 M. Ett mer pessimistiskt scenario är att marknaden tappar fart vilket skulle resultera i minskad lönsamhet för InXL och i synnerhet Avensia. I ett Bear-scenario har InXL reyterat snabbare och på grund av växtvärk och vikande marknad lär omsättningen bli svag närmsta åren och estimeras till 15 % 2015 och 5 % Samtidigt som lönsamheten drabbas hårt och EBIT marginalen går återigen under 10 % och estimeras i ett Bear-scenario till 2013s nivåer 7 %. Vid en omsättning på 136 MKR 2016 skulle rörelseresultat bli närmare 10 M vilket skulle ge InXL en multipel på cirka P/E 18. Vilket är hanterbart och endast en enhet högre än sektorn. Uppsidan är därmed 0 % i detta scenario samtidigt som marknaden kan tänkas handla ner InXL mot en värdering ing P/E 12 vilket är en nedsida om -33 %. Fortsatt tillväxt Förvärv. Bolaget har inga skulder och kommer ha en trolig nettokassa närmsta åren Förbättrad lönsamhet Bud på dotterbolag? InXL värderas lågt och flera aktörer bör titta på framförallt Mashie men även Grade Smallcap värdering. Bolaget har nämnt att de har kikat på Smallcap, en Smallcap notering borde leda till högre medial uppmräksamhet och därmed en högre värdering.

7 PE-multipel SEK TSEK ROE, % TSEK Omsättning, TSEK Omsättningstillväxt, % INXL 7 Finansiella Prognoser InXL intäktskällor har fyra primära intäktskällor via sina dotterbolag: Avensia, Force12, Grade och Mashie. Avensia och Force12 främsta intäktskällor är konsulttjänster och därmed timarvoden. Grade och Mashie får betalt via licensaffärer Omsättning 60% 40% 20% 0% -20% Omsättningen är fortsatt imponerande, vilket vi förväntar kommer bestå även framöver. Vi förväntar oss en årsomsättning på 119,5 MKR för år Avensia har i år visat en omsättningstillväxt närmare 60 % och vi känner oss trygga med prognosen att Avensia kommer fortsatta växa i samma takt även i H2. Bolaget har fått flera nya uppdrag att leverera e- handelslösningar till bland annat Coop Norge och Ahlsell. Grade som verkligen tog ett stort kliv 2013 med en tillväxt på 86 % har fortsatt i samma starkt med en tillväxt på 38 % under första halvåret. Bolaget lanserade en uppdaterad version av LUVIT under september där lösningarna kommer att kunna säddarsys efter behov. Mashie som har växt årligen sedan 10 år tillbaka visade under första halvåret en tillväxt nära 10 % Det finns ingen tecken på avmattning hos Avensia. Bolaget möter en aftig efterfrågan på sina tjänster. Avensia möter därmed efterfrågan genom att bemanna en stor del av projekten med underkonsulter. I takt med att efterfrågan av uppkopplade lösningar har ökat så har det blivit avsevärt mycket billigare att ta fram dessa lösningar vilket öppnar upp möjligheten för marginalförbättringar och växande lönsamhet. Samtidigt som bolaget reyterar egen personal bör vi se förbättrad lönsamhet på sikt. Mashie första halvåret belastades av ökade investeringar i produktutveckling men nya kunder har tillkommit och befintliga avtal har förlängts. Vi förväntar oss därmed för marginalförbättringar och tilltagande lönsamhet under andra halvåret och att EBIT marginalen återigen går över 20 % ,00 50,00 0,00-50,00 P/E Omsättning Omsättningstillväxt Resultat Resultat EBITDA (rörelseresultat) Enterprise Value Price/Earning 100% % -100% 0-200% % Eget kapital Nettoskuld ROE Aktiekurs (vid årets bokslut)

8 8 Värdering Värderingen av koncernen InXL kan ha ett antal utgångspunkter. Vi har valt att lyfta fram en multipelvärdering, relativvärdering samt en SOPT-värdering. Vi känner oss trygga med vår prognos för 2014 att bolaget omsätter närmare 120 M onor med en rörelse- respektive nettomarginal 12,5 % och 13,4 % vilket ger ett EBIT samt nettoresultat på 14,9 respektive 16 M Vi anser att ett bolag likt InXL bör värderas som ett IT- och tillväxtbolag och sätter multiplarna P/E 20 EV/EBIT 18 samt P/S 2 som realistiska. Vi har valt att vikta dessa med tyng mot de förstnämnda två vilket skulle ge oss en riktkurs på 7,73 SEK samt 14,83 SEK för 2014 resp Eftersom bolaget har relativt jämnt fördelade kvartal förväntar vi oss inte några större avvikelser under andra halvåret 2014 och väljer istället att blicka framåt. Bolaget möte en aftig efterfrågan och vi väljer att inta en positiv inställning till värderingen till dess att motsatsen är bevisad. Substansvärdering, SOPT Grade som växte med 86 % 2013 med en omsättning ing 15,8 M, vi räknar med att omsättningen tangerar närmare 22 M under PE motiverad kurs ,62 10, ,50 13, ,37 16,84 16,06 21,42 26,77 EV/EBIT motiverad ,38 8,12 13, ,14 11,36 18, ,89 14,61 23,55 P/S motiverad kurs 2 7,01 9,81 12, ,52 14,72 19, ,02 19,63 25, och att marginalen på sikt närmare sig 15% framgent. Med deras skalbara och flexibla e-learninglösningar ser vi att bolaget kan bli mycket lönsamt på sikt och att bolaget borde kunna vara värderat till P/S 3 vilket är 66 M Eller 16x EBIT vilket skulle ge Grade en värdering på 52,8 M eller 1,55 /aktie. Mashie är utan tvekan ett tillväxtbolag och har varit det sedan start baserat på att bolaget har växt varje år under 10 års tid. Mashie är dessutom mycket lönsamt och bör på sikt uppnå margnivåer ing 25 % framgent. Vi väljer att använda samma approach som med Grade där vi anser P/S 3 samt EV/EBIT 16 som motiverat. Bolaget omsätter nog närmare 14 M i år med en normalnivå framgent på 20 % ger det 2,8 M Detta skulle resultera i en värdering på Mashie i intervallet 42-44,8 M eller 1,30/aktie. Avensia som inkluderar Force12 står för cirka 70 % av omsättningen. Vi räknar med att bolaget omsätter drygt 84 M för helåret med en marginal ing 11 % vilket reflekterar en normalnivå för ett konsultbolag. Eftersom bolaget har den uppenbara marknadsledande positionen samt höga tillväxt finner vi det motiverat med en P/E respektive EV/EBIT multipel på 20 respektive 18. Med ett P/S tal närmare 1,7 skulle det ge en värdering i intervallet M vilket motsvarar 4,2-5,4/aktie. Den totala SOPT-värderingen hos InXL indikerar värde i intervallet 237,8-281,6 M för estimaten Vilket motsvarar 7-8,3/aktie. Marknaden väljer därmed att ge InXL ing % i substansrabatt. Vi tycker det är för billigt. Bolaget bör handlas till SOPT värdet vilket är i linje med vår kortsiktiga viktade multipelriktkurs. Graham tillväxtmultipel EPS(8,5+g) ,86 10,53 16,73 6 6,80 12,21 19,41 8 7,73 13,89 22,09

9 2014 Aktiepris() Vikt P/E Värdering 18 8,44 40% EV/EBIT 16 7,38 40% P/S 2 7,0 20% 7,73 Upp-/ nersida +36% 2015 Aktiepris() Vikt P/E Värdering 20 16,84 40% EV/EBIT 18 15,34 40% P/S % 14,83 Upp-/ nersida +160% INXL I takt med att bolaget blir större och får en bättre historik tycker vi att multiplarna P/E samt EV/EBIT kan ypa uppåt. Det finns få direkt noterade bolag som liknar InXL men vi har valt ett spann av bolag vi tycker kan vara relevanta att titta på. Gemensamt är att samtliga bolag bör klassas som småbolag, ingår i sektorn IT och Teknik. Förutom Generic växer samtliga bolag starkt i år. Gruppen värderas i genomsnitt högre än InXL på samtliga plan även om Fortknox drar upp genomsnittet avsevärt. Vi tycker bolaget ser ut att tillhöra den billigare skaran. 9 P/E EV/EBITDA EV/EBIT P/S EV/Sales EBITDAmarginal EBIT-marginal Tillväxt Direktavkastning Vitec 16,50 7,90 13,50 1,80 2,00 25,00% 14,00% 31,00% 2,10% Generic 14,00 8,50 12,20 0,40 0,30 4,30% 2,70% -10,00% 6,20% Formpipe 11,00 11,10 10,80 0,80 1,20 25,40% 10,80% 15,00% 0,00% Addnode 12,10 6,80 8,80 0,70 0,70 10,10% 7,50% 10,00% 5,90% 203 Web N/A 73,00 N/A 3,40 3,20 4,20% N/A 21,00% 0,00% Fortknox 38,50 29,50 30,00 6,80 6,50 22,80% 21,20% 25,40% 1,10% Average 18,42 22,80 12,55 2,32 2,32 15,3% 9,4% 15,4% 2,6% InXL 12,1 11,4 12,1 1,6 1,5 13.4% 12,5% 40,0% 3,3% Rekommendation IT favorit med godtillväxt och låg värdering InXL har en affärsplan vilken möjliggör för investerare att vara med i ett spännande bolag inom framförallt e-handel och e-learning som både visar stark marknadstillväxt. Bolaget har ett riktigt fint momentum, ett mycket bra ägarbild, en marknadsledande position och fortsatt tillväxtpotential tillsammans med lönsamhetsförbättringar. Analyst Group rekommenderar köp för den långsiktiga investeraren som har mer än ett par månaders placeringshorisont. Bolaget handlas till aftig substansrabatt och givet att bolaget skulle få svårt i framtiden att förbättra lönsamheten samtidigt som tillväxten skulle avta avsevärt hade vi inte varit lika positiva. Det finns dock få belägg att vara såpass negativ och istället litar vi på ledningens uttalanden att framtiden ser ljus ut för samtliga dotterbolag och därmed koncernen. InXL tillsivs således ett långsiktigt motiverat värde om 505 M, vilket motsvarar 14,80 SEK per aktie och en långsiktig uppsida om 160 % från nuvarande kurs. Bolaget bör ha en omedelbar uppvärderingspotential från nuvarande nivåer på 36 % där vi anser 7,7 SEK som en kortsiktig målkurs. Disclosure: Analytikern äger aktier i bolaget

10 1 0 Avkastnings potential 8P Avkasningspotential 8 poäng Vi anser att avkastningspotentialen i InXL är hög. Detta eftersom man är marknadsledande inom e- handelslösningar och att bolaget lär fortsätta knyta till sig kompetent folk och att det inte finns några tecken på att tillväxten skulle avta. Om bolaget kan hålla i sin position och siver fler nya avtal avkastningspotentialen onekligen bra ut. Bolaget lär fortsatt ta marknadsandelar. Lönsamhet 6P Lönsamhet 6 poäng Drygt 30 % av InXL det vill säga Grade och Mashie är båda väldigt lönsamma och har god marginal. Vi räknar med att de omstruktureringar och marginalstärkande åtgärder som tagits under första halvåret i framförallt Grade och Mashie kommer ge effekter framöver. Ledning 7P Ledning 7 poäng Bolagets ledning har en lång erfarenhet inom IT/konsultbranschen och de har visat sig kunna göra lyckade satsningar. Detta har hittills lyckats skapa en god tillväxt inom företaget. Det kan dock bli svårare allt eftersom reyteringen ökar så minskar även möjligheten för ledningen att kunna kontrollera all personal, och blir då mer beroende av mellanchefer. Trygg Placering 5P Trygg placering 5 poäng IT- och media branschen är mycket snabbrörliga med nya tekniska lösningar som snabbt kan konkurrera ut andra aktörer på marknaden. Det är en risk som InXL alltid kommer ha. Bolaget har en kompetent ledning och tillsammans med dess höga insider ägande tror vi att bolaget inte tar allt för höga risker i onödan.

11 11 SWOT Styrkor. InXL styrkor ligger delvis i att de under mer än 10 år byggt upp en stor kunskap inom IT lösningar och framförallt inom e- learning och e-handel. Deras framgång har också lett till att många storföretag har valt just InXL till deras leverantör. Svagheter. Eventuella svagheter är att InXL har svårt att hitta kompetent personal och är beroende av många underkonsulter. Möjligheter. InXL fortsatta möjligheter är förstås en fortsatt expansion på nordiska marknaden. Det finns mycket god efterfrågan för InXL tjänster Risker. Ett hot är IT-branschen ändrar sig i rekordsnabb fart. En organisation redo för snabba förändringar ävs därför. Eventuella nya uppstickare på marknaden måste observeras då om ökad konkurrens uppstår kommer även en prispress inträffar. Bolaget har växt snabbt och kan leda till att bolaget tappar fokus och att lönsamheten faller. Styrkor Personal med spetkomptents Pålitlig ledning Tar marknadsandelar Expanderar internationellt Svagheter Mycket underkonsulter Hög konkurrens Snabbfotad marknad Beroende av nyckelpersoner Möjligheter Internationell erövring Verksamma på flera marknaden Förvärv utav nya dotterbolag Stora skalfördelar SWOT Risker Naturliga risker (vikande marknad) Växtverk Svårt att knyta samt behålla kompetent personal Konkurrenter med likande koncept Tappar fokus

12 Nyckeltal - Bolagets performance MSEK Omsättningstillväxt -8,4% 7,7% 40,9% 3,0% 27,6% 50,5% 40,0% 30,0% Bruttomarginal 109,0% 103,5% 100,5% 100,6% 101,6% 101,3% 101,1% 101,0% EBITDA-marginal 2,7% -4,8% 8,7% 7,2% 8,9% 13,3% 17,1% 21,0% EBIT-marginal -4,5% -19,4% 5,4% 4,6% 7,1% 12,5% 16,5% 20,5% Nettomarginal -3,9% -21,3% 7,0% 5,7% 8,6% 13,4% 17,2% 21,0% ROA -5,7% -37,2% 14,1% 12,2% 17,0% 26,5% 31,4% 34,3% ROE -11,9% -230,7% 53,0% 34,0% 43,0% 67,9% 71,6% 69,0% ROCE -14,4% -225,2% 38,0% 26,5% 35,2% 63,7% 69,1% 67,5% ROIC -16,8% -273,7% 30,4% 33,8% 35,9% 168,5% 235,3% 206,8% Direktavkastning 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,3% 3,3% 5,9% 9,4% Kapitalets omsättningshastighet 1,44 1,75 2,03 2,14 1,97 1,98 1,83 1,64 Resultaträkning MSEK Omsättning 39,8 42,9 60,4 62,3 79,5 119,6 167,4 217,6 Rörelsekostnader -42,3-46,4-55,4-58,2-73,7-105,2-140,6-174,1 EBITDA 1,1-2,0 5,3 4,5 7,0 15,9 28,7 45,6 EBITDA-marginal 2,7% -4,8% 8,7% 7,2% 8,9% 13,3% 17,1% 21,0% Avsivningar -2,9-6,3-2,0-1,6-1,4-1,0-1,0-1,0 EBIT -1,8-8,3 3,3 2,9 5,7 14,9 27,7 44,6 EBIT-marginal -4,5% -19,4% 5,4% 4,6% 7,1% 12,5% 16,5% 20,5% Finansnetto -0,1-0,8-0,3-0,1-0,1 0,0 0,0 0,0 EBT -1,9-9,1 3,0 2,8 5,6 15,0 27,7 44,7 EBT-marginal -4,8% -21,2% 5,0% 4,4% 7,1% 12,5% 16,6% 20,5% Nettoresultat -1,6-9,1 4,2 3,6 6,9 16,0 28,7 45,7 Nettomarginal -3,9% -21,3% 7,0% 5,7% 8,6% 13,4% 17,2% 21,0% Vinsttillväxt -429% 482% -146% -16% 93% 133% 80% 59% Balansräkning MSEK Eget kapital 13,15 3,96 7,93 10,45 15,94 23,53 40,12 66,14 Totala tillgångar 27,63 24,50 29,78 29,06 40,39 60,30 90,85 132,40 Nettoskuld -0,65-1,01-1,39-4,38-3,69-12,65-24,94-39,01 Kassa och bank 0,67 1,01 1,39 4,38 3,69 12,65 24,94 39,01 Sysselsatt kapital N/A 13,29 4,05 7,93 10,45 23,51 39,35 65,45 Soliditet N/A 51% 46% 15% 27% 36% 39% 39% Kassaflöde MSEK Operativt CF exkl. förändr. rörelsekap. 1,2-2,5 5,0 4,3 6,9 16,0 28,7 45,7 Förändring av rörelsekapital 3,2-0,7-0,6 0,2-2,8 0,2-3,5-12,0 CF löpande verksamheten 1,2-2,5 5,0 4,3 6,9 16,0 28,7 45,7 CF investeringsverksamheten -3,6-1,5-0,4-0,5-1,4-0,9-1,4-1,3 Fritt kassaflöde 0,9-3,9 4,1 4,1 2,8 15,5 23,9 32,5 CF finansieringsverksamheten -1,2 5,0-3,6-1,1-3,4-6,4-11,5-18,3 Periodens kassaflöde -0,4 0,3 0,4 3,0-0,7 9,0 12,3 14,1 Nyckeltal - Värderingsmultiplar MSEK P/E -23,93-3,74 9,74 9,61 14,92 12,16 6,77 4,26 EV/EBITDA 34,12-16,21 7,49 6,60 14,02 11,40 5,91 3,41 EV/EBIT -20,50-3,98 12,04 10,39 17,39 12,16 6,12 3,48 P/S 0,94 0,80 0,68 0,55 1,29 1,63 1,16 0,89 EV/Sales 0,93 0,77 0,65 0,48 1,24 1,52 1,01 0,71 P/BV 2,85 8,63 5,17 3,26 6,42 8,26 4,85 2,94 Räntetäckningsgrad -15,48-10,46 11,96 22,13 74,74 150,90 278,26 447,68 FCF/EV 2,4% -11,8% 10,5% 13,9% 2,8% 8,5% 14,1% 20,9% PEG 3,04 3,77 2,55 0,81 0,24 0,10 MV EV

13 13 Disclaimer Dessa analyser, dokument och all annan information som härrör från Analyst Group är framställt i informationssyfte för allmän spridning och är inte avsett att vara rådgivande. Informationen i analysen är baserad på källor, uppgifter och kunniga personer som Analyst Group bedömer som tillförlitliga. Analyst Group kan dock aldrig garantera riktigheten i informationen. Den framåtblickande informationen i analysen baseras på subjektiva bedömningar om framtiden, vilka alltid innehåller en osäkerhet och bör användas försiktigt. Analyst Group kan därför aldrig garantera att prognoser och framåtblickande estimat kommer att bli uppfyllda. Detta innebär att investeringsbeslut baserat på information från Analyst Group, någon medarbetare eller person med koppling till Analyst Group alltid fattas självständigt av investeraren. Dessa analyser, dokument och all annan information som härrör från Analyst Group är avsedd att vara ett av flera redskap vidinvesteringsbeslut rörande alla former av investering oberoende av vilken typ av investering det rör sig om. Analytikern Oliver Molse äger aktier i bolaget InXL. Analyst Group eller Oliver Molse(ansvarig analytiker) har ej mottagit betalning för att göra analysen. Varje investerare uppmanas att komplettera med ytterligare relevant material och information samt konsultera en finansiell rådgivare inför alla investeringsbeslut. Analyst Group frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av analyser, dokument och all annan information som härrör från Analyst Group.

2014: Omsättning 119,6 MKR Tillväxt 50,5% P/E 8,75 2016: Omsättning 196,5 MKR Tillväxt 26,2% P/E 3,4. Köp InXL - Ett snabbväxande fynd

2014: Omsättning 119,6 MKR Tillväxt 50,5% P/E 8,75 2016: Omsättning 196,5 MKR Tillväxt 26,2% P/E 3,4. Köp InXL - Ett snabbväxande fynd Köp InXL - Ett snabbväxande fynd Bolaget har en god historik vilket har lett till att bolaget är en vinstmaskin och detta ledde till aktieutdelning senast i maj i år(2014). InXL är i nuläget ett mycket

Läs mer

ADDvise. Ledning 5 Avk. pot. 7 Trygg Placering 3

ADDvise. Ledning 5 Avk. pot. 7 Trygg Placering 3 Analytiker: Stefan Svärd och Etrit Vllasalija ADDvise Aggressiv förvärvsstrategi med fokus på bolag som omsätter minst 20 MSEK och som har positivt resultat Planerar att genomföra ett till två förvärv

Läs mer

Buy. MultiQ. Ledning 5 Avk. pot. 6 Trygg Placering 4. Stock performance

Buy. MultiQ. Ledning 5 Avk. pot. 6 Trygg Placering 4. Stock performance Independent Analysis Omstruktureringarna visar resultat Lönsamheten under första halvåret vänt och bolaget visar vinst för första gången sedan 2011. Under de senaste åren har MultiQ genomfört omstruktureringar

Läs mer

Buy Target price: 22,30 SEK

Buy Target price: 22,30 SEK Analysts: Jens Edholm & Sofia Asplund 203 Web Group Buy Target price: 22,30 SEK MyTaste förväntas bli världens största webbsajt, led- ningens prognos är 15 miljoner användare under 2014. Stor uppköpspremie,

Läs mer

Buy. Nordic Camping. Ledning 7 Avk. pot. 7 Trygg Placering 8. Target price: 24,00 SEK

Buy. Nordic Camping. Ledning 7 Avk. pot. 7 Trygg Placering 8. Target price: 24,00 SEK Expansivt bolag med historisk tillväxt på 30-4 Har de senaste åren haft en stabil tillväxt på ca 30-4 per år på en marknad som växer med 5-6 % årligen, detta tyder på att Nordic Camping snabbt tar marknadsandelar.

Läs mer

MSEK 2010A 2011A 2012A 2013A 2014E 2015E 2016E

MSEK 2010A 2011A 2012A 2013A 2014E 2015E 2016E Independent Analysis Latvian Forest Buy Target price: 1,5 SEK Skog är en attraktiv investering. En stabil tillgång som bra komplement till portföljen då korrelationen med aktier är låg. Skog erbjuder en

Läs mer

MSEK 2009A 2010A 2011A 2012A 2013A 2014E 2015E 2016E

MSEK 2009A 2010A 2011A 2012A 2013A 2014E 2015E 2016E Analysts: Jens Edholm & Matilda Rist TradeDoubler Hold Target price (Long-term): 33,00SEK Nyligen presenterat resultat för vanligtvis säsongsstarka kvartal 1 visar 19% negativ tillväxt och VDbyte. Vi ser

Läs mer

Innehåll. Året i korthet. ++28% ökad nettoomsättning. ++98% ökning rörelseresultat VÄLKOMMEN TILL INXL. Finansiella nyckeltal

Innehåll. Året i korthet. ++28% ökad nettoomsättning. ++98% ökning rörelseresultat VÄLKOMMEN TILL INXL. Finansiella nyckeltal ÅRSREDOVISNING 2013 VÄLKOMMEN TILL INXL Innehåll 3 VD har ordet 4 InXL innovation 5 Vision och strategier 6 Detta är InXL innovation 7 Avensia 10 Force 12 11 Grade 14 Mashie 18 Styrelse 19 Koncernledning

Läs mer

Railcare Group. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers

Railcare Group. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers Bull or Bear Independent Analysis Railcare Group Value Drivers Quality of Earnings Risk Profile Quality of Management Omsättningstillväxten om 68 % år 2014 kommer inte att upprepas inom överskådlig tid.

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 17 juli 2014 Sammanfattning (CYBC.ST) Tillväxt runt hörnet Cybercom var med en -omsättning på 312 MSEK en hårsmån från att stänga försäljningsgapet från förra årets 313 MSEK. Intäkterna låg

Läs mer

Doxa (DOXA) Bull or Bear Full Analysis. Value Drivers. Bevakningsanalys

Doxa (DOXA) Bull or Bear Full Analysis. Value Drivers. Bevakningsanalys Bull or Bear Full Analysis Bevakningsanalys Doxa () Value Drivers Quality of Earnings Risk Profile Quality of Management Unik patenterad produkt ger Doxa en stark position på marknaden. Doxas produkt Ceramir

Läs mer

ÅRSSTÄMMA INNEHÅLL RAPPORTTILLFÄLLEN

ÅRSSTÄMMA INNEHÅLL RAPPORTTILLFÄLLEN ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSSTÄMMA Årsstämma äger rum den 19 maj 2015 klockan 17.00 på InXLs kontor i Lund. Kallelse till årsstämma offentliggörs senast fyra veckor före detta datum på bolagets hemsida och

Läs mer

Precio Systemutveckling AB.

Precio Systemutveckling AB. Bull or Bear Independent Analysis Precio Systemutveckling AB. Value Drivers Quality of Earnings Risk Profile Quality of Management Störst i Sverige Genom förvärvet skapas Sveriges största special företag

Läs mer

Innehåll. Året i korthet. ++7% ökning medelantal medarbetare. ++33% ökad soliditet VÄLKOMMEN TILL INXL. Finansiella nyckeltal

Innehåll. Året i korthet. ++7% ökning medelantal medarbetare. ++33% ökad soliditet VÄLKOMMEN TILL INXL. Finansiella nyckeltal Årsredovisning 2012 VÄLKOMMEN TILL INXL Innehåll 3 VD har ordet 4 InXL innovation 5 Vision och strategier 6 Detta är InXL innovation Dotterbolag 7 Avensia 10 Grade 13 Force12 14 Mashie 17 Styrelse 18 Koncernledning

Läs mer

HomeMaid AB. Satsning på expandering

HomeMaid AB. Satsning på expandering Independent Analysis HomeMaid AB Ökad trend för hushållsnära tjänster. Hushållens intresse av att köpa RUT-tjänster är fortfarande hög.t Antalet RUT-köpare förra året ökade med 12 %. Rörelsemarginal om

Läs mer

OptiFreeze. Lönsamhet 3 Ledning 8 Avk. Pot. 7 Trygg Placering 2

OptiFreeze. Lönsamhet 3 Ledning 8 Avk. Pot. 7 Trygg Placering 2 Independent Analysis OptiFreeze Marknadsledande produkter med marginal på över 55% OptiFreeze har en hög marginal på sina produkter och har utvecklat en väldigt avancerad teknik som ger otroligt bra slutresultat

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 11 maj 2015 Sammanfattning Prevas (PREVb.ST) Osäkert läge Prevas rapport för det första kvartalet 2015 var klart under vår förväntan, störst avvikelse var lönsamheten

Läs mer

Etrion. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers

Etrion. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers Bull or Bear Independent Analysis Etrion Value Drivers Quality of Earnings Risk Profile Quality of Management År 2016 räknar vi med att bolaget går med vinst samt ett EBITDAresultat om 72,6 MUSD, 125 %

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 12 maj 2015 Sammanfattning Avega Group (AVEGB.ST) Ett effektivare Avega motiverar en uppvärdering Avega rapporterade ett resultat och försäljning under det första

Läs mer

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E BOLAGSANALYS 28 oktober 2014 Sammanfattning (dibs.st) Fortsatt stark utveckling i spännande marknad Q3-rapport var något bättre än våra förväntningar med en omsättning på 45,4

Läs mer

Devicom Telefonioperatör med tvist

Devicom Telefonioperatör med tvist UPPDRAGSANALYS* 27 november 2007 Devicom Telefonioperatör med tvist Devicom är ett ungt företag som säljer fasttelefoni till hushåll och företag genom att erbjuda billig utlandstelefoni. Bolaget har haft

Läs mer

Opus Group (OPUS.ST) Spännande vårtid stundar

Opus Group (OPUS.ST) Spännande vårtid stundar BOLAGSANALYS 25 februari 2013 Sammanfattning Opus Group (OPUS.ST) Spännande vårtid stundar Det ekonomiska utfallet i Q4-rapporten är svårtolkat då det innehåller stora säsongseffekter och engångsposter.

Läs mer

Phonera AB (phon.st) Förlikning tynger resultatet

Phonera AB (phon.st) Förlikning tynger resultatet BOLAGSANALYS 9 november 2012 Sammanfattning Phonera AB (phon.st) Förlikning tynger resultatet Phoneras totala försäljning i Q3 landade på 95,4 MSEK jmf med väntat 98,9 MSEK. EBITDA kom även det in under

Läs mer

GuldAdam (GULA) Välpositionerad guldköpare

GuldAdam (GULA) Välpositionerad guldköpare BOLAGSANALYS 25 juni 2013 Sammanfattning GuldAdam (GULA) Välpositionerad guldköpare GuldAdam har som affärsidé att köpa begagnade ädelmetaller, främst guld, men även platina och silver, för att sedan sälja

Läs mer

Systemair (SYSR.ST) Värdeskapande luftaffärer

Systemair (SYSR.ST) Värdeskapande luftaffärer BOLAGSANALYS 17 september 2009 Sammanfattning Systemair (SYSR.ST) Värdeskapande luftaffärer Systemair har sannolikt den värsta resultatsvackan bakom sig. De har parerat nedgången väl med näst intill intakta

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 4 mars 2015 Sammanfattning Online Group (ONGE.ST) Nedskrivningens tid Q4-rapporten blev sämre än våra förväntningar. Försäljningen blev 58 miljoner kronor (förväntat

Läs mer

Anoto. Value drivers. Bull or Bear Independent Analysis

Anoto. Value drivers. Bull or Bear Independent Analysis Bull or Bear Independent Analysis Anoto Value Drivers Quality of Earnings Risk Profile Quality of Management Marknaden för digitala pennor förväntas växa med drygt 300 % till 2020 I ett scenario då något

Läs mer

Formpipe Software (FPIP.ST) Nya Formpipe tar form!

Formpipe Software (FPIP.ST) Nya Formpipe tar form! BOLAGSANALYS 3 december 2012 Sammanfattning Formpipe Software (FPIP.ST) Nya Formpipe tar form! Formpipes rapport för det tredje kvartalet som även innehöll två månader av det danska förvärvet Traen var

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 20 juli 2015 Sammanfattning Lagercrantz (LAGR B) Resultatet på ny toppnivå Q1-rapporten för bokslutsåret 2015/16 var övervägande stark även om överraskningsmomenten

Läs mer

Avega Group (AVEGb.ST) En stigande konsultstjärna

Avega Group (AVEGb.ST) En stigande konsultstjärna BOLAGSANALYS 6 april 2011 Sammanfattning Avega Group (AVEGb.ST) En stigande konsultstjärna Avega Group är ett konsultföretag specialiserat inom IToch verksamhetsutveckling. Bolaget har sedan start varit

Läs mer