AVGJORD SOPFRÅGAN. Kostnaderna Han menade att den stora skillnaden i investeringskostnader,

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "AVGJORD SOPFRÅGAN. Kostnaderna Han menade att den stora skillnaden i investeringskostnader,"

Transkript

1 Astrid Linderum flyttade in på Skepparegången för 30 år sedan, när bygget ännu inte var färdigt. Hon bor kvar i samma lägenhet. Bilden är tagen på 90-årsdagen i februari. 1/2000

2 SOPFRÅGAN AVGJORD Nu är det avgjort vilket sopsystem vi skall ha framöver. Beslut togs på extrastämman som hölls den 23 februari Inte mindre än 350 medlemmar med 100 fullmakter infann sig i Folkets Hus vid Olof Palmes plats denna kväll. Aldrig tidigare har en stämma i vår förening rönt så stort intresse. Inte ens den kontroversiella kabeltv-frågan som många kommer ihåg från mitten av 80-talet. RÖSTSEDLARNA FICK DELAS FÖR ATT RÄCKA TILL ALLA DELTAGARNA PÅ SOPSTÄMMAN När alla var avprickade i röstlängden kunde mötet börja 40 minuter försenat. Lillemor Svensson välkomnade de närvarande. Därefter gick hon raskt över till dagordningen. Susanne Kihlner valdes till mötesordförande vilket hon skötte mycket professionellt. Det var stundtals ren underhållning att se hur skickligt hon hanterade ordförandeklubban. Funktionärerna Anna-Karin Eriksson valdes till mötessekreterare och Lars Ferlin till protokolljusterare. Anna-Karin Kollind, Hans Särngren, Helena Sandblad och Jerre Öhlund till rösträknare. Rösträknarna fick även fungera som talarlistefunktionärer, d v s notera namnen på alla som ville komma till tals och tillhandahålla mikrofon när det var dags för vederbörande att yttra sig. Med andra ord, de fick ett styvt jobb. Förslagen Det ligger mycket arbete bakom förslagen som de båda utredningsgrupperna presenterade. Under året har sammanlagt 45 möten hållits. Tufft jobb för styrelsens representant Göran Gunnarsson som ingick i båda grupperna. I januari presenterades förslagen på en utställning i Masthuggets Hus. Omkring 300 personer besökte utställningen. De båda utredningsgrupperna fick plädera för sina förslag. Först tog Göran Carlander från Grupp A (motionärernas utredningsgrupp) till orda och framhöll fördelarna med SopHia systemet. Han menade att möjligheten att sortera allt restavfall och kompostavfall i sopnedkastet är överlägsen Grupp B:s förslag som går ut på att lämna kompost och restavfall i återvinningshusen. Dock ska de som har funktionshinder få utnyttja sopnedkasten för osorterat avfall enligt B-förslaget. Svante Melin från Grupp B (miljögruppen) argumenterade bland annat för bättre arbetsmiljö för fastighetsskötarna och framställning av egen kompostjord. Gösta Ekstrand från Grupp A hade invändningar mot den ekonomiska kalkylen i Grupp B:s förslag. Kostnaderna Han menade att den stora skillnaden i investeringskostnader, nästan 2 miljoner kronor mellan de båda förslagen, inte är realistisk. Vidare sa han att den antagna kostnaden för sorteringshusen var alldeles för låg. Det ställs mycket högre krav på återvinningshus där man kan lämna kompostfall än om det bara hade varit restavfall. Det är inte frågan om några Friggebodar. Förvaltaren Christer Johansson kontrade med att säga att kr/m2 är en realistisk 2 3

3 UTSTÄLLDA SOPOR En välbesökt utställning om två olika system för källsortering hölls under vecka 3 i Masthuggets Hus, övre salen. Runt 300 boende hade hörsammat inbjudan och tog sig tid att komma på besök. HELA OCH DELADE RÖSTSED- LAR STIGER TILL VÄDERS kostnad för den typen av byggnad som åsyftas i förslaget från Grupp B. Inga större motsättningar När allt kom omkring fanns egentligen inga större motsättningar mellan de båda grupperna. Båda vill ha sopnedkasten kvar men med olika grad av användning. Båda föreslår sex miljöhus för återvinning (glas, tidningar, förpackningar o s v ). Vad som skiljer är storleken på husen och att Grupp B även vill samla upp det komposterbara avfallet där. Båda försäkrade att om dessa miljöhus uppförs skall placeringen bestämmas i samråd med de berörda gårdarna. Vågar man gissa att sista ordet inte är sagt ännu. Vad som händer med Renovas planer på ytterligare källsorteringsstationer i områdets utkanter i nära framtid kan ha viss betydelse. Också det faktum att det finns befintliga lokaler på åtminstone ett par ställen som skulle kunna användas till källsorteringsrum. Klara uppfattningar Det verkade som de flesta hade sin uppfattning klar redan när de kom till mötet. Någon ville gå till beslut omedelbart och inte slösa tid på diskussioner. Men i demokratisk anda fick alla de som begärt ordet framföra sina åsikter. Några få ville återremittera frågan medan övervägande majoritet föredrog att rösta om de två alternativen A och B. Det blev en förkrossande seger för alternativ A med 355 röster mot 93 för B. Styrelsen vill ha valmöjlighet att ta in andra offerter än just SopHia och därför förbehåller de sig rätten att kalla alternativ A Sopsortering i sopnedkast. Namnet SopHia nämns inte. Stort engagemang Klockan gick mot 22 och många hade bråttom hem. Innan ordföranden Lillemor Svensson avslutade mötet riktade hon ett stort tack till de bägge arbetsgrupperna och överlämnade blommor. De har med stort engagemang lagt ner myckt tid på att belysa frågan för att vi boende skall kunna bilda oss en uppfattning. Mötesordföranden Susanne Kihlner fick också ta emot en bukett samt publikens gillande i form av kraftiga applåder. INGA SANDBERG De båda utredningsgrupperna, vilka lagt ner ett imponerande arbete helt ideellt under ett helt år, presenterade sina förslag. Likheter i förslagen är att sopnedkasten blir kvar, att det ska byggas ca 6-7 återvinningshus inne i området, att transporterna inne bland husen ökar och att vi alla boende måste börja källsortera, om vi ska slippa den astronomiska avgiften för osorterat avfall. Här krävs det kanske ett kg information och många kilo solidaritet och lojalitet för att åstadkomma en sån genomgripande beteendeförändring hos oss alla. Den största skillnaden är att i det ena förslaget ska sopnedkasten bara användas för restavfall, medan vi boende går ut i återvinningshusen med de övriga sju fraktionerna. Det skulle medföra mindre sopjobb i källarna för våra fastighetsskötare. Det komposterbara som läggs i komposttrummorna skulle vår trädgårdsmästare ta hand om för vår egen växtlighet. Det alternativet medför också en lägre investeringskostnad, Det andra förslaget innebär sortering av två fraktioner: kompost och restavfall, i sopnedkasten, vilka förses med en avskiljande tygvägg och en spak vid varje soplucka. Övriga sex fraktioner går man ut med. Detta förslag var det som senare fick flest röster på extrastämman. Se reportage här intill. BIRGITTA EDGREN KOMPOSTGRUPPENS FÖRSTA FÖRSÖK I FEBRUARI 1992: BIRGITTA BERNSTRÖM, PELLE BOHMAN, PERNILLA KÖIV, JACOB NORRBY OCH ANNA TÖRNQVIST SOPHIA-GRUPPEN VISAR SIN SEPARATIONSGLÄDJE PÅ MAST- HUGGETS HUS 4 5

4 PÅ GÅNG I MASTHUGGET Vår tillförordnade förvaltare Christer Johansson meddelar att följande arbeten pågåri området, allt enligt budgetplanen: KÄLLSORTERING, STÄN- DIGT PÅ GÅNG I MAST- HUGGET IK NORD HAR EN LIVLIG UNGDOMSVERKSAMHET I MASTHUGGET MED FLERA HANDBOLLSLAG. MAN TRÄNAR BLAND ANNAT I MASTHUGGSHALLEN OCH VARJE FREDAG EFTER TRÄNINGEN FÅR INTRES- * Nytt ekonomi -och fastighetssystem installeras under mars, vilket vi boende kommer att märka på hyresavierna från och med kvartal 3. * Energibesparingen har påbörjats, genom att styr -och reglerutrustningen för värme och varmvatten datoriseras. * Rensning av ventilationskanaler pågår. SERADE FÖRÄLDRAR GÅ EN MATCH MOT ETT BLANDAT UNGDOMSLAG. STORT UNDERHÅLLNINGSVÄRDE, BÅDE FÖR INBLANDADE OCH ÅSKÅDARE. INTRESSERAD AV ATT VARA MED? RING ÅKE LUND- GREN, TEL * Rengöring av våra 30-åriga avloppsstammar startade förra året och fortgår det här året och in på nästa år. * Ny upphandling av trappstädning. Kvalitet och ej priset ska få avgöra. * Garageplatserna inventeras och iordningställs, enligt principen ett fordon per plats. Motorcyklar kommer att få särskilda uppställningsplatser. * Fortsatt ombyggnad av lokaler till studentlägenheter i första hand på Skeppargången 14. Idag har vi ett 70-tal studentlägenheter och 48 studentrum. Allt är uthyrt. * Lilla lokalen i Masthuggets Hus ska fräschas upp. Förvaltaren har också kontaktat Renova om att få hyra en komposttransportbil, som körs i området av vårt eget folk. Ev. ska vi bygga en återvinningsplats högst upp på Masthuggsliden, något längre in än där dagens glasigloos och klädbox står. Christer Johansson arbetar för att utöka platserna för återvinning i utkanten av vårt områden. Många boende kanske föredrar att gå lite längre med soporna än att få ökade transporter inne bland husen? Vår speciella följetong, entrén mot Masthuggstorget med trappan och pisshissarna, överlåter Christer Johansson med varm hand åt vår nye förvaltare Kjell Johansson. Där får han något att bita i! BIRGITTA EDGREN Ny Johansson i förvaltningsstolen hos brf Masthugget Sedan 1 april heter brf Masthuggets förvaltare Kjell Johansson,en fotbollsintresserad ekonom som vill att alla ska dra åt samma håll. Att det blev vår förening berodde på flera orsaker: att förvalta egenägda fastigheter med ett givet bestånd (fast vi bygger ju om lokaler till studentlägenheter); en lagom mix av bostadsrätter, hyresrätter, lokaler och garage. Läget tycker han också är intressant, likaså att vår ekonomi är stabil. Hela området verkar attraktivt. Kjell Johansson har fått ett positivt intryck av brf Masthuggets styrelse, som han uppfattar som stark. Han upplever också att förankrings- och beslutsprocesserna är enklare och striktare i en bostadsrättsförening än hos en förvaltningsorganisation. När vi kommer in på idéer och visioner betonar Kjell att han självklart ska fortsätta det påbörjade arbetet med att utveckla lagandan hos våra 15 anställda; att få alla att dra åt samma håll. Han har träffat var och en och känner att här finns kunskap och kompetens och sist men inte minst trivsel. Finns förmodligen fantastiska förutsättningar för framgångsrik förvaltning Bland alla högpriorierade arbetsuppgifter Kjell Johansson får på sitt förvaltarbord ligger vårt skötebarn: entrén mot Masthuggstorget dvs. trappan, piss-hissarna, gångstråket Masthuggsliden. Hans ord för detta är kommunikationsyta. Måtte den bli en lika inbjudande innovation, som ordet låter. Snart! Han verkar helt på det klara med att Göteborgs kommun ej har så bråttom som vi övriga intressenter: brf Masthugget, Riksbyggen och Platzer AB. Att Kjell Johansson skulle börja hos oss stod klart redan i januari. Att de båda Johansönerna får jobba sida vid sida ett tag vore ju den allra bästa övergången. FESTRESA FÖR GÅRDSOMBUDEN BIRGITTA EDGREN Styrelsen vill visa sin uppskattning för det frivilliga arbete som gårdsombuden lägger ner genom att bjuda samtliga gårdsombud på en dagsutflykt till Norrvikens trädgårdar på Bjärehalvön i Skåne. Resan är planerad till lördag den 9 september i höst. Boka i din almanacka nu. Mer info kommer i nästa Masthuggsyytt och separat till gårdsombuden. FAKTA KJELL JOHANSSON: ekonomutbildad, arbetat med hyresförhandlingar, som representant för små och stora fastighetsägare, de senaste tio åren som chef för en förvaltningsavdelning med ekonomihantering åt olika uppdragsgivare, vana vid upphandlingar och utbildningar. 6 7

5 MASTHUGGSTORGET SKA UPPDATERAS BOSSE TAR AV BLÅSTÄLLET Efter en överenskommelse mellan Stadsbyggnadskontoret, Riksbyggen, Brf Masthugget och Platzer stod det klart. Nu ska Masthuggstorget renoveras i alla fall en del av det. En del blir bättre, annat blir lidande. Den enes bröd Restaurang Minus blir lidande i allra högsta grad. Stället ska rivas. Det är de dystra gångarna till höger och vänster om Spargrisen som ska väck. Masthuggstorget ska kännas mer öppet, menar man på Platzer. För Yvonne Dyrvold, ägare till restaurangen, innebär det att hon får börja om från början. Det blir inte lätt men jag kommer igen, säger hon med ett hoppfullt leende. Yvonne har redan fått tag i en ny lokal här i området, närmare bestämt på Andra Långgatan och ännu närmare bestämt under socialkontoret, bredvid den relativt nyöppnade musikaffären. Flyttning minus restaurang Troligen blir det ingen ny restaurang Minus i den lokalen. Nej, jag planerar att kanske driva ett café där på dagarna med teaterföreställning runt lunch och på kvällar ett teatercafé kanske, men inget är bestämt än, säger hon. För tillfället har hon fullt upp med själva flytten och all ingående planering får vänta. Vad det än blir hoppas hon kunna öppna i augusti. Fetare spargris Samtidigt som Minus ska rivas planeras annat att byggas. För en tid sedan köpte nämligen Hemköp upp Spargrisen samt närliggande lokaler bl.a gamla posten. Där ska bli en dubbelt så stor matmarknad på 2400 kvm med plats för ca 10 kassor och den väntas stå klar i september. Blomsteraffären, tobaksaffären och pizzerian får stå kvar men återigen ska den dystra gången bort och lokalerna byggs ihop.ingångarna till dessa affärer flyttas därmed till andra sidan ut mot det då så öppna torget. EMMA LINDERUM Innan han kom hit 1978 arbetade han på en liten reparationsfirma. Firman fick i uppdrag av Riksbyggen att utföra reparationer i området och skickade hit Bosse. Snart därefter erbjöds han anställning och accepterade. Han tyckte arbetet verkade intressant och omväxlande vilket det också visade sig vara. Mycket har hänt i området under dessa 21 år. Då rådde hyresrätt. Två år senare erbjöds hyresgästerna köpa sina lägenheter och bilda bostadsrättsförening. Bosse minns att motståndet var stort i början. Nu står folk i kö för att köpa lägenheter i området. Själv är Bosse Masthuggsbo sedan några år tillbaka. Ett bevis gott som något att han trivs här. Även om Bosse gillat arbetet välkomnar han ledigheten han får som pensionär. Morgonpigg som han är kommer han även i fortsättningen att gå upp tidigt. Förspilla tid på långa sovmorgnar är inte hans melodi. Nu kan han ägna mer tid åt sina många fritidsintressen, bland annat sommarhuset i Finland. Vi önskar Bosse allt gott i framtiden. INGA SANDBERG FEST FÖR ALLA MASTHUGGETS DAG I år blir det förhoppningsvis av lördag den 10 juni, pingstafton, om tillräckligt många frivilliga festprissar anmäler sig snarast till: styrelsens Raymond Andersson, Fyrmästargången 2, tel , epost: eller gårdsombudet Jeanette Jonsson, Mattssonsliden 4 tel Bosse Nilsson går i pension i april. Vi kommer att sakna hans alltid lika hjälpsamma och vänliga bemötande. Han har arbetat 21 år här i Masthugget. BOSSE ARBETSKLÄDD FEST FÖR BOSSE BOSSE LITE LEDIGARE Vår mångårige fastighetsskötare Bosse Nilsson har fyllt folkpension och firas fredagen den 28 april kl i Masthuggets Hus övre salen. Alla boende som har tid och lust är välkomna att säga tack och adjö till Bosse. 8 9

6 T R Ä D G Å R D S D A X För att veta om en växt har blivit besatt av något otyg, så måste du veta hur den ser ut frisk och oangripen. Men så fort du ser fläckar, färger, hinnor, förvridningar, ätna blad, vissna blad och klibbiga missfärgade blad och blommor, så är det säkra tecken på något otyg. Vita flygare Vår trädgårdsherde Gert kallar det för sjukdomsangrepp. Just klibbiga missfärgade blad och blommor är säkert löss, vita flygare eller andra insekter. Där kan du hjälpa till. Kläm ihjäl, spruta på med såp- och nässelvatten. Du kan också samla nyckelpigor och bjuda dessa på ett skrovmål av löss, vita flygare och kvalster. Vi har just nu ett snigelår. Sniglarna äter upp bladen. Gert föreslår känsliga personer kan nu sluta läsa här ihjälklämning, dränkning och kalkning för att få bukt med sniglarna. Du kan också samla ihop sniglarna och lägga dem i komposttrumma; dock inte kompostlådorna. Vi har angrepp av pilskorv på pilträd på Skepparegången, Mattssonsliden och slänten mot Rangströmsliden. Det går ej att bli av med. Genom kraftig tillbakaskärning så kan Ibland dyker det upp smådjävlar i vår lustgård. De antar olika skepnader och namn som skorv, kräfta, rödvårtsvamp, mjöldagg, virus, nematoder, löss, vita flygare, spinnkvalster, steklar, larver, virvlar, myror, sniglar, gnagare och så vidare. man hålla tillbaka eländet, men på sikt får man ta bort träden. Vi har angreppp av rödvårtssvamp på oxbärsbuskar. Andra busksorter har planterats som ersättning. För att stärka försvaret av lustgården, så gäller det att kombinera rätt växt med rätt jord. Välja rätt ljus, sol eller skugga, för växten ifråga. Växten måste trivas i vår klimatzon och ha bra motståndskraft mot angrepp och dessutom vara vacker för att dra till sig intresserade skötare. Skötaren skall hålla jorden med rätt näring, jämn fuktighet och luckra jorden. Tagetestips Gerts specialtips: Plantera någon typ av tagetes intill tobak, petunior och rosor, så vill inte löss och vita flygare komma dit. Gert har under våren haft kurs i beskärning. Den kanske kan kompletteras med kursen Försvara växterna. Innehåll: Förebyggande, artbestämma angrepp, orsaken, tidig ågärd. Med Gertliga hälsningar ANDERS OCKLIND B I L K O O P E R AT I V E T V Ä X E R! Masthuggets Bilkooperativ rullar vidare. Vi är nu 18 st hushåll som delar på två bilar som står parkerade i Masthuggsgaraget. Det är inga problem att boka bilarna när man vill men skulle de vara upptagna har vi 20% rabatt på Olivedals Biluthyrning. Trots höjda bensinpriser har vi kunnat behålla våra låga taxor. Vi har ambitionen att blir fler för att förhoppningsvis innan sommaren köpa vår tredje bil. Så nu kanske det är dags för dig att fundera på medlemsskap. Du kanske redan har en bil i hushållet men behöver tillgång till en andra bil ibland? Eller har du kanske börjat inse vad en egen bil egentligen kostar dig? mycket billigare än egen bil mindre jobb än med egen bil kör så mycket du vill rabatt på hyrbilar insats 3500 kr, som återbetalas vid utträde månadsavgift 100 kr milavgift 16 kr/mil inklusive bensin för Renault Kangoo! tidsavgift 10 kr/tim, max 125 kr/dygn för Renault Kangoo milavgift 12 kr/mil inklusive bensin för Fiat Panda! tidsavgift 5 kr/tim, max 75 kr/dygn för Fiat Panda Nyfiken? Ring någon i vår styrelsen eller läs mer på vår hemsida på Karl-Erik Göransson Tomas Johansson Lilian Lundqvist Tuula Maunula Hans Spicar

7 SUS A N N E SLU TA R Efter 13 år som ansvarig utgivare, drivande eldsjäl och redaktionsankare för Masthuggsnytt lämnar Susanne Spicar ifrån sig ansvaret och arbetsbördan och koncentrerar sig på familjen och arbetet som redaktionschef på Sveriges Radio. Mattpiskningen är på utdöende. I Nationalencyklopedien finns inte begreppet vare sig under mattpiska, piska, rotting eller aga. Medan ordet dammsugare ägnas tio spaltcentimeter. Den enda idoga mattdomptör som jag har hittat är Lars Flodstrand. Han bor på Skepparegången; gå gärna och titta någon gång när han är i farten med rottingen. Det är väl bara en tidsfråga innan piskställningarna får lämna plats åt grillplats eller cykelställ. Därför har K-märktredaktionen (undertecknad) enhälligt beslutat att k-märka inte bara piskställningarna utan även Lars Flodstrand. ANDERS OCKLIND Jag minns hur jag själv blev involverad med Masthuggsnytt, och ni som tycker er haft någon glädje av detta kan tacka Susanne, ni andra får väl förbanna henne Jag hade skrivit någon insändare om tråkiga anonyma meddelanden i tvättstugor och trappuppgångar; minns inte särskilt vad det gällde. Men samtidigt hade jag vävt in en i mitt tycke mycket elegant egen om inte anonym så i alla fall inlindad sidospark åt någon granne som spelade piano på tok för mycket; det är väl närmare tio år sedan nu, så den här gånger kan det väl få passera. Kamelstopp Lite mallig som jag är över min förmåga att kryptera text trodde jag väl inte Masthuggsnytts nålsöga skulle var någon besvärlig passage för den här kamelen. Men tji fick jag och puckeln full med sand Susanne - som granskar alla artiklar ur såväl innehållslig, juridisk som språklig synvinkel högg omedelbart på den subtila formuleringen och frågade vad jag egentligen menade. Behöver jag nämna att jag blev tvungen att skriva om insändaren? Nu har Susanne med all rätt känt att hon inte orkar offra mer av sin fritid på att ta ansvaret för alla oss illa- eller välformulerade fritidsskribenter. Redaktionschock Vi övriga i redaktionen befinner oss fortfarande i något slags förlamat chocktillstånd att hitta en ny ansvarig utgivare är väl en sak. Men vem ska ta det journalistiska ansvaret för denna publikation, som, det måste tillåtas en medarbetare själv att säga, nog stuckit ut ganska ordentligt bland närbesläktade och obesläktade föreningsblad och ideella tidningar. Masthuggsnytt har helt enkelt hållit en hög journalistisk nivå från starten och fram till nu, och det är Susannes förtjänst. Så vad säger man? Hasta la vista, baby INGEMAR HÄRD SUSANNE SPICAR, MER ELLER MINDRE SYNONYM MED MASTHUGGSNYTT. DETTA ÄR DET SISTA NUM- MER HON GRANSKAR FÖRE TRYCK

8 KJELL SÖDERBERG 25-ÅRSJUBILERAR Jag flyttade hit -71 och började jobba här -75, berättar Kjell Söderberg, som nyligen fått medalj för 25 års arbete hos oss. Redan under byggandet av nya Masthugget var jag med och körde lastbil för den firma, som ansvarade för sprängningen här. Att bo och jobba på samma ställe har aldrig varit nåt större problem, jo, när vi fastighetsskötare hade huvudnyckel fick man inte vara ifred. Kjell tycker snarare att det varit en fördel att känna så många boende. Han verkar gilla folk och många kontakter. När jag började här var det väldigt tomt, kanske uppemot hälften av lägenheterna stod obebodda. Vi var nog sex fastighetsskötare, tre av oss körde sopor mest hela tiden. Det var också min uppgift. Om vi fick tid över skulle rabatterna rensas. Mer omväxling nu Idag tycker Kjell att jobbet blivit mycket bättre, mer omväxlande och varierat. Kanske ocksåmer ansvar, eftersom varje fastighetsskötare har sin egen gård. I stort sett alla kan byta kranpackningar och rensa avlopp. En har mer utbildning i VVS och gör de svårare jobben. Det ändrades när vi lämnade Riksbyggen och blev egen förvaltning för ca sex år sen. Samhörigheten blev större, när enheten blev mindre. Verkar vara en grundregel i mänskliga sammanhang! (MasthuggsNytts kommentar.) Sorteringsansvar Idag lägger Kjell ca 10 tim/vecka på den vanliga sophanteringen. Dessutom har han ansvar för miljörummet på Vaktmästargången och detta kräver tidvis många timmars arbete med sortering odyl. Sopmötets beslut om källsortering i sopnedkasten bedömer Kjell och hans arbetkamrater som negativt för deras arbetssituation. Det blir troligen ett merarbete för oss, när två fraktioner ska hämtas från soprummen, kommenterar han. Att byta förvaltningschef igen, känns inte alldeles enkelt heller, fortsätter Kjell sina funderingar om framtiden. Avslutningvis berömmer Kjell de fina personalutrymmena som man fått när expeditionen flyttade in i Masthuggets Hus. BIRGITTA EDGREN UTHYRES Sommarställe Öland ca 3km norr Borgholm, uthyres. Storstuga 27 kvm, 2 rum varav ett med 2 bäddar och pentry, samt en sovstuga med 5 bäddar i 3 rum och tvättrum. Rinnande kallt och VARMT vatten i storstugan. Utomhusdusch. långgrunda bad i Borgholm och Köpingsvik. Kontakta Birgitta tel Torp på småländska höglandet uthyres under sommaren i perioder om några veckor eller längre. Två våningar om tre rum och kök. Elvärme, öppen spis, vedspis och kaminer. Telefon finns. Lada med vedbod, torrdass och vedeldad bastu. Cyklar finns. Torpet ligger enskilt i en vacker del av norra Småland. Nära till flera badsjöar. 4 km till handelsbod. Fem mil till Jönköping, 2 mil till Eksjö och 2 mil till Tranås. Kostnad 1200 kronor per vecka kronor för en månad. SÄLJES 8 st T-line golfklubbor, 3-PW, herr. Nya grepp. Inkl ny svart bärbag säljes för 2000 kr. tel Ola Markis till balkong. Bredd 2,80 m. Gul/blårandig, som ny. Tel Pojkcykel, 5-9 år, 75:- Futurum spisfläkt, 75: Rossignol slalomskidor: 75:- Ingemar, tel Helena Rosén GÄSTPARKERING Avgiften för gästparkering i garagen höjs från 30kr/dygn till 200kr/påbörjad vecka. Dessutom måste bokning göras en vecka innan. EN ANNAN TEATER, VÅR TEATER PÅ TERRASSEN. EFTERSNACK MED PUBLIKEN, RÖRANDE EN FÖRESTÄLLNING DÄR EN FLODHÄST OCH EN HÄST HAR HUVUDROLLERNA. redaktionen: Anders Ocklind Birgitta Edgren Emma Linderum Inga Sandberg Ulla Warodell Ingemar Härd

Trivselregler Brf. Villa Lustigkulla den 2 augusti 2013

Trivselregler Brf. Villa Lustigkulla den 2 augusti 2013 Trivselregler Brf. Villa Lustigkulla den 2 augusti 2013 Att bo i bostadsrätt innebär att du ingår i en gemenskap av människor med samma intresse för sitt boende. Tillsammans äger och förvaltar vi huset

Läs mer

Trivselregler för HSB:s Bostadsrättsförening Masten i Göteborg

Trivselregler för HSB:s Bostadsrättsförening Masten i Göteborg Trivselregler för HSB:s Bostadsrättsförening Masten i Göteborg Att bo i en bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor i samma situation. Tillsammans äger och förvaltar vi huset där vi

Läs mer

45:an. Mars. Riksbyggen Brf Gbg-hus nr 45

45:an. Mars. Riksbyggen Brf Gbg-hus nr 45 45:an 2012 Mars Riksbyggen Brf Gbg-hus nr 45 Upprättelse av Pia Ehrenholm Om jag i min roll som revisor före årsstämman 2011, haft all den information rörande begäran om Pias entledigande, som jag har

Läs mer

Ordförande har ordet

Ordförande har ordet Ordförande har ordet Arbetet med att installera föreningens fiberoptiska bredbandsnät är nu avslutat. Endast finjusteringar återstår. Ni kan läsa mer om detta i bilaga till detta blad men jag vill här

Läs mer

Bybladet. December 2014

Bybladet. December 2014 Bybladet December 2014 Bybladet innehåller: Ordförande har ordet Oförändrad årsavgift Datum för årsstämman 2015 Motioner till årsstämman Information från valberedningen Våra informationskanaler Snösäsongen

Läs mer

TRIVSEL OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF MALMÖHUS 30

TRIVSEL OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF MALMÖHUS 30 1 TRIVSEL OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF MALMÖHUS 30 Bollspel på gården Bollspel är inte tillåtet inom föreningen. För allas trivsel ombedes spelarna att uppsöka närmaste fotbollsplan ex vid Lindeborgsskolan

Läs mer

Ordnings- och trivselregler för Brf. RIBE

Ordnings- och trivselregler för Brf. RIBE Ordnings- och trivselregler för Brf. RIBE Varför har vi regler? Ofta handlar regler om ting som är rena självklarheterna. Men det självklara är inte alltid självklart för alla. Därför behöver vi ibland

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Bra att tänka på vid ombildning Antalet ombildningar av hyresrätt till bostadsrätt har ökat markant de senaste åren. Det väcker

Läs mer

Svar på de vanligaste frågorna från mäklare

Svar på de vanligaste frågorna från mäklare Svar på de vanligaste frågorna från mäklare Uppdaterat 2014-05 Föreningens namn: Bostadsrättsföreningen Norrbacken Är föreningen en äkta eller oäkta förening? Om den är oäkta, varför? Finns det några planer

Läs mer

Evald Larsson. Denna Power Point kommer att bli åtkomlig på SPFs hemsida 1

Evald Larsson. Denna Power Point kommer att bli åtkomlig på SPFs hemsida 1 Denna Power Point kommer att bli åtkomlig på SPFs hemsida 1 Kvällens agenda Presentation av nya Parkgården /Power Point (PP) av Evald Larsson/ Kaffepaus PRO och SPF bjuder Öppna resonemang om nya Parkgården

Läs mer

Information till nyinflyttade i brf. Norrköpingshus 32

Information till nyinflyttade i brf. Norrköpingshus 32 1(6) Norrköping 2008-09-22 Information till nyinflyttade i brf. Norrköpingshus 32 Välkommen till Ert nya boende i Riksbyggens brf. Norrköpingshus 32, Rambogatan 271-371. Föreningen grundades 1988 och består

Läs mer

TRETTIOFYRAN. Det händer i din bostadsrättsförening. Januari börjar året, februari kommer näst. Bostadsrättsförsäkring. Årsstämman 2004.

TRETTIOFYRAN. Det händer i din bostadsrättsförening. Januari börjar året, februari kommer näst. Bostadsrättsförsäkring. Årsstämman 2004. TRETTIOFYRAN Det händer i din bostadsrättsförening Nr 1/25 Utges av Styrelsen Linköpingshus nr 34 Januari börjar året, februari kommer näst Så blev det ändå vinter till slut. Koltrasten och hans fru trodde

Läs mer

VÄLKOMMEN till Brf SOLTORPET II

VÄLKOMMEN till Brf SOLTORPET II VÄLKOMMEN till Brf SOLTORPET II Telefon: 0725-425 339 Post till styrelsen i brevlåda 16D Hemsida: www.soltorpet2.se Detta informationsblad är avsett att tillhöra Din lägenhet. Det finns att ladda ner från

Läs mer

UPPSLAGSBOK - Brf Yxan

UPPSLAGSBOK - Brf Yxan UPPSLAGSBOK - Brf Yxan Här finns nästan allt du som bor i bostadsrätt behöver veta och i föreningens stadgar finns mer att läsa. Vi i Styrelsen 2011/2012 är Ordförande Daniel Carlsson Uppg. 15, 070-675

Läs mer

Trivselregler Brf Engelbrektsgårdarna

Trivselregler Brf Engelbrektsgårdarna Trivselregler Brf Engelbrektsgårdarna Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor med samma intresse för sitt boende. Tillsammans äger och förvaltar vi husen där vi bor och tillsammans

Läs mer

Välkommen till BRF Ekensbergs udde

Välkommen till BRF Ekensbergs udde Välkommen till BRF Ekensbergs udde (Flygfoto Stockholm/Nils-Åke Siversson, Stockholmskällan) Bostadsrättsföreningen Ekensbergs Udde Varmt välkommen till bostadsrättsföreningen Ekensbergs Udde. När man

Läs mer

Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16

Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16 Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16 Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap. Vår målsättning är att alla skall ha det så trivsamt som möjligt och att boendet ska kosta

Läs mer

en informationsskrift och stadgar för medlemmar i Brf Vattentornet 5

en informationsskrift och stadgar för medlemmar i Brf Vattentornet 5 A Ö en informationsskrift och stadgar för medlemmar i Brf Vattentornet 5 Brf Vattentornet 5 2(22) DennaskriftärsammanställdavJohanTaddesse,vidtidpunktenordförandeiföreningen. 2009 03 15 Stockholm Brf Vattentornet

Läs mer

Bybladet. Juni 2015. Bybladet innehåller:

Bybladet. Juni 2015. Bybladet innehåller: Bybladet Juni 2015 Bybladet innehåller: Ordförande har ordet Nya styrelsen och ansvarsområden Städdagen den 9/5 Fasadprojektet Takprojektet Bollspel förbjudet på innergårdarna Nya trafikskyltar i området

Läs mer

Vänliga, tillmötesgående och korrekta

Vänliga, tillmötesgående och korrekta Det skulle vara bra med en grillplats Vänliga, tillmötesgående och korrekta Vi hör tydligt hissen Under hösten 2013 genomfördes en undersökning för att ta reda på hur du som hyresgäst uppfattar Saxborn

Läs mer

MARY KAY MARKNADSPLAN!

MARY KAY MARKNADSPLAN! MARY KAY MARKNADSPLAN! Hur vi tianar våra pengar: (hur vi jobbar) Klasser Facialsl makeup Kundvård /Mer-köp Ledarskap 0-2999kr exkl.moms. = 30% 3000-4999kr -/l- = 40% 5000-& tlppåt -/l- = 50% Klass snitt

Läs mer

Bostadsrättsförening Linero i Lund

Bostadsrättsförening Linero i Lund Bostadsrättsförening Linero i Lund Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2012-05-23 1 19 med bilagor Plats: Fritidslokalen, Kämpagränden 21 E, Lund Antal röstberättigade 29 st. varav en med fullmakt.

Läs mer

Bostadsrättsförening Linero i Lund

Bostadsrättsförening Linero i Lund Bostadsrättsförening Linero i Lund Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2015-05-27 1-20 med bilagor Plats: Fritidslokalen, Kämpagränden 21 E, Lund. Antal röstberättigade 37 st. varav en med fullmakt.

Läs mer

Frågor och svar angående investering i Tegeliften

Frågor och svar angående investering i Tegeliften Frågor och svar angående investering i Tegeliften Varför ska bostadsrättsföreningarna satsa pengar? Räcker det inte om de privatpersoner som vill bli aktieägare blir det? En del av finansieringen kommer

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Klarälvsparken i Karlstad

Bostadsrättsföreningen Klarälvsparken i Karlstad Bostadsrättsföreningen Klarälvsparken i Karlstad 1 juli 2012 Till Medlemmar i föreningen Informationsbrev #3 2012 Har du kontinuerligt tagit del av den information som :inns på föreningens hemsida är det

Läs mer

Styrelsens konstituering

Styrelsens konstituering Styrelsens konstituering Efter val på föreningsstämman och konstituering har styrelsen följande utseende och ledamöterna följande ansvarsområden: Ordförande Vice ordförande Sekreterare Styrelseledamot

Läs mer

HANDBOK HUR MAN BOR I TORSHAMMAREN

HANDBOK HUR MAN BOR I TORSHAMMAREN BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN TORSHAMMAREN 1-4 HANDBOK HUR MAN BOR I TORSHAMMAREN Gemensamt boende är gemensam trevnad Rev 081118 1( 6) Innehåll: 1. Inledning 2. Styrelsen 3. Gemensamma utrymmen Tvättstugor Vindar

Läs mer

Att skapa bra stämning i ett arbetslag.

Att skapa bra stämning i ett arbetslag. PULS, Rune Olsson AB www.pulsro.se sid 1 Att skapa bra stämning i ett arbetslag. Ett arbetsschema för en Kick-off. 1 Under en kick-off går arbetsgruppen igenom hela arbetsförloppet så att alla blir klara

Läs mer

Nyhetsbrev, april 2011

Nyhetsbrev, april 2011 Nyhetsbrev, april 2011 Hej medlem! Här kommer medlemsbladet för april månad. Katter som vistas utomhus Tänk på att ni som har utekatt har samma ansvar som de med hundar, dvs. att plocka upp efter ert djur.

Läs mer

Förutom bostadsrättsföreningens stadgar gäller följande regler för att alla ska trivas.

Förutom bostadsrättsföreningens stadgar gäller följande regler för att alla ska trivas. Trivselregler Välkommen till Bostadsrättsföreningen Roslagsskutan5 på följande sidor finns allmän information om hur föreningen fungerar och lite annat smått och gott som kan vara bra att känna till. Om

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Erik 2 Boendemanual

Bostadsrättsföreningen Erik 2 Boendemanual Bostadsrättsföreningen Erik 2 Boendemanual Styrelsen for Bostadsrättsföreningen Erik 2 har sammanställt denna information för att besvara vanliga frågor som uppkommer i föreningen. Förhoppningen är att

Läs mer

ORDNINGSRELGER för Bostadsrättsföreningen Raden

ORDNINGSRELGER för Bostadsrättsföreningen Raden ORDNINGSRELGER för Bostadsrättsföreningen Raden Ansvar Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Alla är skyldiga att rätta sig efter ordningsreglerna. Ordningsreglerna gäller såväl bostadsrättshavare

Läs mer

Ombildning från hyresrätt till bostadsrätt

Ombildning från hyresrätt till bostadsrätt Växjö januari 2012 Ombildning från hyresrätt till bostadsrätt Information till dig som hyresgäst I budget för 2012 har kommunfullmäktige beslutat följande - Hyresgästerna hos Växjöhem och Vidingehem ska

Läs mer

Välkommen till solens och vindarnas ö

Välkommen till solens och vindarnas ö Välkommen till solens och vindarnas ö Missa inte tillfället att delta i årets unika posttramp, det är första gången vi cyklar från kust till kust. Under loppet kommer vi att få se såväl väderkvarnar som

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas.

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. En bättre värd? Allt fler kommuner planerar att sälja ut sina hyresrätter. Det väcker en hel del frågor och kanske du känner en

Läs mer

EFFK:s Kräftskiva/Knytkalas på Krumbo. EFFK Sammanfattning vårsäsongen

EFFK:s Kräftskiva/Knytkalas på Krumbo. EFFK Sammanfattning vårsäsongen Navet Nr 3 2013 FIF:s Drive-In-Bingo När detta skrivs har vi spelat bingo två söndagar. Första söndagen bjöd vi alla bingospelare och funktionärer på gulaschsoppa. Detta var väldigt uppskattat. Än så länge

Läs mer

Allmänt om bostadsrätt som boendeform

Allmänt om bostadsrätt som boendeform Sidan 1 av 5 Allmänt om bostadsrätt som boendeform Det finns idag några olika boendeformer. Man kan bl.a. bo i villa, radhus, ägarlägenhet, bostadsrätt eller hyresrätt. Det finns även andra boendeformer

Läs mer

Affärssamhällets grund aktiviteter på kundens villkor i kundens värld

Affärssamhällets grund aktiviteter på kundens villkor i kundens värld Affärssamhällets grund aktiviteter på kundens villkor i kundens värld Är finanskrisen ett resultat av bristande kompetens? Det låter spontant som om frågan borde besvaras ja, med tanke på att om det går

Läs mer

Förläng våren med en ALLA KAN VECKA Yoga & Sång i Nerja 9-16 April 2014

Förläng våren med en ALLA KAN VECKA Yoga & Sång i Nerja 9-16 April 2014 Förläng våren med en ALLA KAN VECKA Yoga & Sång i Nerja 9-16 April 2014 Nu är det möjligt! För Alla som vill! Har vi glädjen att kunna erbjuda en yogakurs kombinerat med Alla kan sjunga på din resa till

Läs mer

Information om bostadsrättsföreningen, fastigheten och speciella krav vid överlåtelse av lägenhet

Information om bostadsrättsföreningen, fastigheten och speciella krav vid överlåtelse av lägenhet Brf Loket Information om bostadsrättsföreningen, fastigheten och speciella krav vid överlåtelse av lägenhet Sid 1(7) Innehållsförteckning OM DETTA DOKUMENT... 3 AVGIFTER VID ÖVERLÅTELSE OCH PANTSÄTTNING...

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KOMPASSEN I LOMMA

VÄLKOMMEN TILL BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KOMPASSEN I LOMMA VÄLKOMMEN TILL BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KOMPASSEN I LOMMA INFORMATIONSBREV TILL NYA MEDLEMMAR 1 Välkommen till oss i Brf Kompassen. För att underlätta för er har vi satt ihop detta informationsmaterial,

Läs mer

Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas! :

Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas! : TRIVSELREGLER för Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas! : Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Showroom och kontor för dig som. vill sticka ut! Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, plan 3, 443 kvm

Showroom och kontor för dig som. vill sticka ut! Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, plan 3, 443 kvm vill sticka ut! Showroom och kontor för dig som Kista Entré Knarrarnäsgatan 7, plan 3, 443 kvm LOKALEN Showroom och kontor för dig som vill sticka ut Kontorsyta 443 kvm Antal arbetsplatser 10-40 Adress

Läs mer

Stagneli us bladet. Nr3. Informationsblad för medlemmarna i Riksbyggens Bostadsrättsförening Uppsalahus 14

Stagneli us bladet. Nr3. Informationsblad för medlemmarna i Riksbyggens Bostadsrättsförening Uppsalahus 14 Stagneli us bladet 2012 Nr3 Ansvarig Informationsblad för medlemmarna i Riksbyggens Bostadsrättsförening Uppsalahus 14 utgivare: Lars-Inge Karlsson, Hg 27 Redaktör: Anneli Edman, Hg 63 Redaktör: Barbro

Läs mer

Bostadsrättsförening Linero i Lund

Bostadsrättsförening Linero i Lund Bostadsrättsförening Linero i Lund Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2014-05-21 1-19 med bilagor Plats: Fritidslokalen, Kämpagränden 21 E, Lund. Antal röstberättigade 34 st. varav två med fullmakt.

Läs mer

Kungsgårdsvägen 16 C. Kungsgårdsvägen 16 C. www.hemverket.se - Sida 1 av 16

Kungsgårdsvägen 16 C. Kungsgårdsvägen 16 C. www.hemverket.se - Sida 1 av 16 Län Kalmar Gatuadress Kommun Kalmar Storlek 4 rum (2 sovrum) / 90 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 16 Välkomna till www.hemverket.se - Sida 2 av 16 Hall Stor hall

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas En bättre värd? Antalet ombildningar av hyresrätt till bostadsrätt har ökat markant de senaste åren. Det väcker en hel del frågor

Läs mer

En bostadsrättsinnehavare får upplåta sin lägenhet i andra hand med beaktande av de regler som anges i Brf. Vallens stadgar och 34

En bostadsrättsinnehavare får upplåta sin lägenhet i andra hand med beaktande av de regler som anges i Brf. Vallens stadgar och 34 1 Antenner: Brf. Vallen är ansluten till Sweden On Lines Kabel TV, vi har därför inga TV eller radio antenner på våra tak. Det är inte tillåtet att ha egna antenner eller paraboler på tak eller utanför

Läs mer

Stagneliusbladet. God jul och gott nytt år! Informationsblad för medlemmarna i Riksbyggens Bostadsrättsförening Uppsalahus 14

Stagneliusbladet. God jul och gott nytt år! Informationsblad för medlemmarna i Riksbyggens Bostadsrättsförening Uppsalahus 14 Stagneliusbladet 2013 Nr 2 Informationsblad för medlemmarna i Riksbyggens Bostadsrättsförening Uppsalahus 14 Ansvarig utgivare: Adnan Hadziagovic, Hg 39 tel 0708 248848 Redaktör: Anneli Edman, Hg 63 tel

Läs mer

17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende:

17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende: Kallelse till årsmöte Medlemmarna i Bostadsrättsföreningen Utsikten i Nacka kallas härmed till föreningsstämma onsdagen den 25 maj 2011 kl 19.00. Lokal: Lilla scenen, Dieselverkstaden, Sickla, Nacka kommun

Läs mer

Brf Nattsländans trivselregler för dig och dina grannar

Brf Nattsländans trivselregler för dig och dina grannar Bostadsrättsföreningen Nattsländan i Järvastaden Trivselregler 2015-05-07 Sid 1 (5) Sid 1 (5) Brf Nattsländans trivselregler för dig och dina grannar Styrelsen har satt ihop några enkla trivselregler för

Läs mer

Välkommen till din nya bostad!

Välkommen till din nya bostad! Välkommen till din nya bostad! KORT OM BOSTADSRÄTT Din bostadsrättsförening en ekonomisk förening Du och dina grannar bildar tillsammans en ekonomisk förening, er bostadsrättsförening. Varje medlem har

Läs mer

PROTOKOLL 14 oktober 2012

PROTOKOLL 14 oktober 2012 PROTOKOLL 14 oktober 2012 FÖRENINGEN FANGORNS ÅRSMÖTE I HÄSSJABERG 18 augusti 2012 Närvarande föreningsmedlemmar: Vivi Adler, Peter Adler, Annika Ljung, Benkt Åbom, Ingvar Lundberg, Renée Olsåker och Lasse

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas.

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. En bättre värd? Allt fler kommuner planerar att sälja ut sina hyresrätter. Det väcker en hel del frågor och kanske du känner en

Läs mer

RÖNNEBLADET. Nummer 1, 2015 Årgång 18. Lennart Jörsmar Färg, släp och utlåning av verktyg

RÖNNEBLADET. Nummer 1, 2015 Årgång 18. Lennart Jörsmar Färg, släp och utlåning av verktyg RÖNNEBLADET Nummer 1, 2015 Årgång 18 2015 års stämma har nu hållits och vi har avtackat Kjell Eriksson för 15 fantastiska år som ledamot i styrelsen med olika ansvarsområden. Samtidigt hälsar vi vår nye

Läs mer

I mitten av 30-talet köpte man fastigheten Hasselbacken och här i den f d ladugården inrymdes

I mitten av 30-talet köpte man fastigheten Hasselbacken och här i den f d ladugården inrymdes www.satilabygg.se Arvet efter Albert i Högelid I början av 1900-talet började den företagsamme Albert Andersson tillverka olika typer av möbler. Då var efterfrågan på möbler stor i det expansiva Göteborg

Läs mer

Passar en till två elever. Två rum och kök, fullt möblerad, tv, dusch tillgång till tvättstuga. Balkong med utsikt.

Passar en till två elever. Två rum och kök, fullt möblerad, tv, dusch tillgång till tvättstuga. Balkong med utsikt. Boenden HT-11 Västra Kronbergsgatan 21 1 rum och kök, dusch och toalett. Marianne Sandling: 0523-13768 Stengatan 8 Passar en till två elever. Två rum och kök, fullt möblerad, tv, dusch tillgång till tvättstuga.

Läs mer

Motioner 2012. Samt föreningsstyrelsens utlåtande

Motioner 2012. Samt föreningsstyrelsens utlåtande Motioner 2012 Samt föreningsstyrelsens utlåtande 1 Motioner till föreningsstämman den 15 maj 2012 Motion nr 1 Modifiera medlemsåterbäringen Jag föreslår att medlemsåterbäringen modifieras så att den blir

Läs mer

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Sockengatan 2 B

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Sockengatan 2 B Län Skåne Gatuadress Kommun Helsingborg Storlek 3 rum (2 sovrum) / 72 m² Område Rosengården Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Vi fastnade för lägenheten för den kändes ljus och fräsch med rymlig

Läs mer

GODA GRANNAR ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÄPPELGÅRDEN

GODA GRANNAR ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÄPPELGÅRDEN GODA GRANNAR ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÄPPELGÅRDEN FÖR DEN GEMENSAMMA TREVNADEN gäller några allmänna regler för alla som bor i bostadsrättsföreningen Äppelgården. Att visa

Läs mer

PROTOKOLL. Århus samfällighetsförening Sida 1(6)

PROTOKOLL. Århus samfällighetsförening Sida 1(6) Århus samfällighetsförening Sida 1(6) Deltagare: Enligt rösträkning Kopiemottagare: HT 1,2, 3 och samtliga andelsägare Dagordning Sida 1. Stämman öppnas 2. Fastställande av dagordning 3. Fråga om stämman

Läs mer

SEPTEMBER 2015 INFOBLADET

SEPTEMBER 2015 INFOBLADET SEPTEMBER 2015 INFOBLADET Augusti Sommaren 2015 kan egentligen sammanfattas med ett ord augusti. Till förtret för alla som hade sin semester förlagd till juli och till glädje för pensionärer som har semester

Läs mer

JÄRNVÄGSGATAN 80 24 NYPRODUCERADE HYRESLÄGENHETER FASAD MOT JÄRNVÄGSGATAN

JÄRNVÄGSGATAN 80 24 NYPRODUCERADE HYRESLÄGENHETER FASAD MOT JÄRNVÄGSGATAN JÄRNVÄGSGATAN 80 24 NYPRODUCERADE HYRESLÄGENHETER FASAD MOT JÄRNVÄGSGATAN INTERIÖR Lägenheterna är modernt designade med öppen planlösning, stora ljusinsläpp och generösa balkonger och uteplatser. Färgskalan

Läs mer

Bostadsrättsföreningen. Gillesgården. Gemensamma lokaler och resurser samt ordningsregler

Bostadsrättsföreningen. Gillesgården. Gemensamma lokaler och resurser samt ordningsregler Bostadsrättsföreningen Gillesgården Gemensamma lokaler och resurser samt ordningsregler Bra att bo i bostadsrätt bra att bo i Gillesgården Huvudprinciperna för vår bostadsrättsförening finns i våra stadgar.

Läs mer

Protokoll nr 1 fört vid medlemsmöte för Brf Allébyn

Protokoll nr 1 fört vid medlemsmöte för Brf Allébyn Protokoll nr 1 fört vid medlemsmöte för Brf Allébyn Datum: 2015-04-27 Tid: 19:30 Plats: Salongen, Wenngarns slott Närvarande: Nathalie Luna Persson, Lgh 33B Kenny Kvarnström, Lgh 32A Erik Lundqvist, Lgh

Läs mer

Bostadsföreningen Norrbacka u.p.a. Organisationsnummer: 702001,5439

Bostadsföreningen Norrbacka u.p.a. Organisationsnummer: 702001,5439 2009,10,06 Bostadsföreningen Norrbacka u.p.a. Organisationsnummer: 702001,5439 Postadress: Tomtebogatan 26 A, 113 38 STOCKHOLM Om fastigheten Fastighetsbeteckning: Smältan 12, med tre trappuppgångar: Tomtebogatan

Läs mer

Riksbyggens Bostadsrättsförening Malmöhus nr 24

Riksbyggens Bostadsrättsförening Malmöhus nr 24 MED INFORMATION FRÅN STYRELSEN April 2009 FosiedalsNytt Nr 1 MED INFORMATION FRÅN STYRELSEN Januari 2012 Riksbyggens Bostadsrättsförening Malmöhus nr 24 Innehåll Information från styrelsen Lite om vad

Läs mer

Välkommen till BRF Bonifacius

Välkommen till BRF Bonifacius Bostadsrättsföreningen Bonifacius Iliongränden 151, 224 72 Lund, Mail: styrelse@bonifacius.se http://www.bonifacius.se/ Välkommen till BRF Bonifacius Innehåll Hej och välkommen till Brf Bonifacius!...

Läs mer

Släggan 10 Peder Holmsgatan 3 och 5, Ronneby

Släggan 10 Peder Holmsgatan 3 och 5, Ronneby Peder Holmsgatan 3 och 5, Ronneby Med ett centralt läge i Ronneby, men ändå på en lugn gata ligger detta omsorgsboende som i dagsläget hyrs ut till kommunen genom blockavtal. Huset är nyligen helrenoverat

Läs mer

Styrelseordföranden Afsaneh Heidarian hälsade de närvarande medlemmarna välkomna och förklarade mötet öppnat.

Styrelseordföranden Afsaneh Heidarian hälsade de närvarande medlemmarna välkomna och förklarade mötet öppnat. Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma Brf Dalen 10, Grangården Söndagen den 1 juni 2014 kl 16:00 i föreningens egen lokal Täppgränd 11 Enskededalen 1 Stämmans öppnande Styrelseordföranden Afsaneh

Läs mer

Avfallsguide 2011. för villor och småhus i Staffanstorps kommun

Avfallsguide 2011. för villor och småhus i Staffanstorps kommun Avfallsguide 2011 för villor och småhus i Staffanstorps kommun Ny avfallsentreprenör Från 1 februari 2011 hämtar SITA ditt avfall på uppdrag av Staffanstorps kommun. Genom SITAs samarbete med ett 50-tal

Läs mer

Ren MÖT FYRA MEDARBETARES VARDAG

Ren MÖT FYRA MEDARBETARES VARDAG Ren nytta x4 MÖT FYRA MEDARBETARES VARDAG Vi sätter kundnyttan i fokus HFAB är ett av Halmstads kommun helägt bostadsföretag som äger och förvaltar ca 10 000 hyreslägenheter och 300 lokaler. Vi omsätter

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HSB:s Bostadsrättsförening DELFINEN ÅRSREDOVISNING RÄKENSKAPSÅRET 2013-01-01-2013-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ETABLERING Föreningen bildades den 25 januari 1965 och registrerades den 13 februari 1965.

Läs mer

Mötesprotokoll för STYRELSEMÖTE

Mötesprotokoll för STYRELSEMÖTE 1 Mötets öppnande. Simon Rose förklarar mötet öppnat klockan 17.16. 2 Val av mötesordförande. Simon Rose väljs till mötesordförande. 3 Val av mötessekreterare. Markus Lyckman väljs till mötessekreterare.

Läs mer

DET BÄSTA AV TVÅ VÄRLDAR

DET BÄSTA AV TVÅ VÄRLDAR DET BÄSTA AV TVÅ VÄRLDAR Ett nytt skräddarsytt hus med charmen hos ett gammalt. Det var Ann-Sofie och Johan Lyckows önskemål när familjen växte. När de gick på visningar föll valet snabbt på Trivselhus.

Läs mer

Detta innebär att styrelsen har ansvaret för att det är ordning och reda både i och utanför husen.

Detta innebär att styrelsen har ansvaret för att det är ordning och reda både i och utanför husen. Trivselregler Dethärbörduvetaomföreningenstrivselregler Ansvar för ordningen Allaärskyldigaatträttasigefterordningsreglerna.Attboibostadsrättinnebärett gemensamtansvar.sommedlemiföreningenharduintebararättentillenbostadi

Läs mer

15-01-17. hem ETT. sammanställning workshop#1 kulturhuset Delta, Skärhamn

15-01-17. hem ETT. sammanställning workshop#1 kulturhuset Delta, Skärhamn 15-01-17 hem ETT sammanställning workshop#1 kulturhuset Delta, Skärhamn innehåll Workshop#1: Organisering & innehåll Sammanfattning av workshopen Diskussion/slutsatser 3 4-6 7 Organisering & innehåll Workshop

Läs mer

Protokoll från Årsmöte 2007

Protokoll från Årsmöte 2007 Protokoll från Årsmöte 2007 Mötesdata Tid: Onsdagen den 13 juni 2007 kl. 19:00 Plats: Skidgården Hackefors 1 Mötet öppnas Vice ordförande Torgny Andersson förklarade mötet öppnat och hälsade de 35 närvarande

Läs mer

Välkommen till. Bovärd Einar Markusson. Ragunda Hyreshus Box 150 840 70 Hammarstrand Vxl. 0696-68 20 00. www.ragundahyreshus.se

Välkommen till. Bovärd Einar Markusson. Ragunda Hyreshus Box 150 840 70 Hammarstrand Vxl. 0696-68 20 00. www.ragundahyreshus.se Välkommen till Bovärd Einar Markusson Ragunda Hyreshus Box 150 840 70 Hammarstrand Vxl. 0696-68 20 00 www.ragundahyreshus.se Att bo i hyresrätt har många fördelar Du behöver inte satsa pengar i boendet

Läs mer

Trivselregler i brf Måsängen

Trivselregler i brf Måsängen Trivselregler i brf Måsängen Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor i samma situation. Tillsammans äger och förvaltar vi husen där vi bor och tillsammans kan vi skapa ett

Läs mer

Sjökrogen sammanfattande beskrivning 2015-05- 20

Sjökrogen sammanfattande beskrivning 2015-05- 20 Senaste nytt: 2015-05-30, Läget och sammanfattning om Sjökrogen Ännu inget beslut om Sjökrogens framtid. Skall upp igen vid extrastämma inom kort. Det råder en hel del diskussioner just nu, om vad som

Läs mer

INFORMATIONSMÖTE 100224. Brf Svavlet 4

INFORMATIONSMÖTE 100224. Brf Svavlet 4 INFORMATIONSMÖTE 100224 Brf Svavlet 4 Rikard Johansson Bjurfors & Thörner AB Vi hjälper föreningen. Kontakta oss för alla typer av frågor om ombildningen Syfte med dagens möte Informera om ombildningen

Läs mer

Kurt qvo vadis? 2007-01-11. Av Ellenor Lindgren

Kurt qvo vadis? 2007-01-11. Av Ellenor Lindgren qvo vadis? 2007-01-11 Av Ellenor Lindgren SCEN 1 HEMMA Publikinsläpp. tar emot publiken och förklarar att slagit huvudet. har bandage runt huvudet och ligger och ojar sig på scenen. leker och gör skuggspel.

Läs mer

Fjällgården Lindahl Vid foten av Portfjället

Fjällgården Lindahl Vid foten av Portfjället Fjällgården Lindahl Vid foten av Portfjället FJÄLLGÅRDEN LINDAHL Ligger i rofylld omgivning vid foten av Portfjället. Här finns inga grannar på flera kilometrar, så här är tillfället för dig som verkligen

Läs mer

Dagon Skönvik AB. Kaserngården 13 Tel. 023-693 20 791 40 FALUN info@dalark.se. 0225-537 42 www.dagon.se

Dagon Skönvik AB. Kaserngården 13 Tel. 023-693 20 791 40 FALUN info@dalark.se. 0225-537 42 www.dagon.se Objektbeskrivning BJÖRKBACKEN, Skönvik Säter Fastigheten Skönvik 1:6, Jönshyttevägen 1, 783 32 Säter. Belägen i Säters kommun, Säters församling, skattesats 2008; 35,02. Bostadskoncept Beskrivna lägenheter

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Ejdern. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Ejdern. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Ejdern Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och

Läs mer

Uppgifter för mäklare etc angående Brf Ekeby i Ekerö

Uppgifter för mäklare etc angående Brf Ekeby i Ekerö Uppgifter för mäklare etc angående Brf Ekeby i Ekerö Kontaktperson: Sven-Olof Nilsson, ordf Organisationsnummer: 716418-0635 1. Hus Allmänt 1.1 Byggår 1985/1986 1.2 Föreningens adress: Brf Ekeby i Ekerö,

Läs mer

ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Södra Götaland

ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Södra Götaland ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Södra Götaland Protokoll fört vid Sektion Södra Götalands representantskap 21 mars 2013 på Af Lund Antal deltagare: 37 närvarande medlemmar varav 23 som valda ombud med

Läs mer

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen!

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen! ORDNINGSREGLER FÖR BRF TANTOTORGET Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler: Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de

Läs mer

Ordningsregler för Brf Assessorerna

Ordningsregler för Brf Assessorerna Ordningsregler för Brf Assessorerna Det här bör du veta om föreningens ordningsregler. Ansvar för ordningen Att bo i en bostadsrätt innebär gemensamt ansvar. Som medlem och hyresgäst i föreningen har du

Läs mer

Medlemsenkät Brf Fiskekroken i Halmstad

Medlemsenkät Brf Fiskekroken i Halmstad Medlemsenkät Brf Fiskekroken i Halmstad 2015 Hur nöjd är du med hantering av felanmälan och bemötande från entreprenörer? 45% 4 35% 3 25% 2 15% 1 5% Mycket nöjd Nöjd Varken eller Inte nöjd Ej använt tjänsten

Läs mer

Denna information kan med fördel förvaras i lägenheten så att även nya boende kan ta del av hur

Denna information kan med fördel förvaras i lägenheten så att även nya boende kan ta del av hur Denna information kan med fördel förvaras i lägenheten så att även nya boende kan ta del av hur det fungerar inom bostadsrättsföreningen. Bostadsrättsföreningen Som bostadsrättsinnehavare har du nyttjanderätten

Läs mer

Enköping Hyresbostäder

Enköping Hyresbostäder Enköping Hyresbostäder Nya lägenheter i kvarteret Älgen Enköping Sveriges närmaste stad AB Enköpings Hyresbostäder Enköping är en expansiv småstad som kan erbjuda ett trivsamt boende för den som söker

Läs mer

Bostadsrättsföreningen HSB 10 Åsvid UPPSALA. Luthagsesplanaden 10 A och B Sturegatan 16 A och B. Informationsskrift 1 (7)

Bostadsrättsföreningen HSB 10 Åsvid UPPSALA. Luthagsesplanaden 10 A och B Sturegatan 16 A och B. Informationsskrift 1 (7) Bostadsrättsföreningen HSB 10 Åsvid UPPSALA 2010 Luthagsesplanaden 10 A och B Sturegatan 16 A och B Informationsskrift 1 (7) Information om HSB 10 ÅSVID Bo i bostadsrätt Du är medlem i bostadsrättsföreningen

Läs mer

Vindkraftsplanerna lagda på framtiden. Individuell mätning av el i lägenheten

Vindkraftsplanerna lagda på framtiden. Individuell mätning av el i lägenheten Vindkraftsplanerna lagda på framtiden Som styrelsen informerade om på årsstämman 2012 pågick en utredning om föreningen skulle köpa andelar i vindkraftverk och på så sätt få miljövänlig el till ett bra

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Svalans miljöprogram

Bostadsrättsföreningen Svalans miljöprogram EKONOMI+MILJÖ=SANT Bostadsrättsföreningen Svalans miljöprogram Att kombinera ekonomi och miljötänkande Hur kan du spara pengar och miljö? Att källsortera sopor är inte bara en insats för miljön utan även

Läs mer

Häggatorp 2:154 Ljusebergsvägen 10 och 12, Kallinge

Häggatorp 2:154 Ljusebergsvägen 10 och 12, Kallinge Ljusebergsvägen 10 och 12, Kallinge 30 stycken trevliga lägenheter i totalt två byggnader. Välj mellan 1, 2 eller 3 rum och kök men med flest antal tvåor. Samtliga lägenheter är uthyrda. Husen är bygda

Läs mer

Boendepärm BRF Morkullan med Ordnings- och trivselregler

Boendepärm BRF Morkullan med Ordnings- och trivselregler Boendepärm BRF Morkullan med Ordnings- och trivselregler Fastställd av styrelsen 2014-01-22 2(8) Välkommen till Brf Morkullan! Brf Morkullan ligger mitt i centrala Malmö och har en lång historia. Husen

Läs mer