AVGJORD SOPFRÅGAN. Kostnaderna Han menade att den stora skillnaden i investeringskostnader,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "AVGJORD SOPFRÅGAN. Kostnaderna Han menade att den stora skillnaden i investeringskostnader,"

Transkript

1 Astrid Linderum flyttade in på Skepparegången för 30 år sedan, när bygget ännu inte var färdigt. Hon bor kvar i samma lägenhet. Bilden är tagen på 90-årsdagen i februari. 1/2000

2 SOPFRÅGAN AVGJORD Nu är det avgjort vilket sopsystem vi skall ha framöver. Beslut togs på extrastämman som hölls den 23 februari Inte mindre än 350 medlemmar med 100 fullmakter infann sig i Folkets Hus vid Olof Palmes plats denna kväll. Aldrig tidigare har en stämma i vår förening rönt så stort intresse. Inte ens den kontroversiella kabeltv-frågan som många kommer ihåg från mitten av 80-talet. RÖSTSEDLARNA FICK DELAS FÖR ATT RÄCKA TILL ALLA DELTAGARNA PÅ SOPSTÄMMAN När alla var avprickade i röstlängden kunde mötet börja 40 minuter försenat. Lillemor Svensson välkomnade de närvarande. Därefter gick hon raskt över till dagordningen. Susanne Kihlner valdes till mötesordförande vilket hon skötte mycket professionellt. Det var stundtals ren underhållning att se hur skickligt hon hanterade ordförandeklubban. Funktionärerna Anna-Karin Eriksson valdes till mötessekreterare och Lars Ferlin till protokolljusterare. Anna-Karin Kollind, Hans Särngren, Helena Sandblad och Jerre Öhlund till rösträknare. Rösträknarna fick även fungera som talarlistefunktionärer, d v s notera namnen på alla som ville komma till tals och tillhandahålla mikrofon när det var dags för vederbörande att yttra sig. Med andra ord, de fick ett styvt jobb. Förslagen Det ligger mycket arbete bakom förslagen som de båda utredningsgrupperna presenterade. Under året har sammanlagt 45 möten hållits. Tufft jobb för styrelsens representant Göran Gunnarsson som ingick i båda grupperna. I januari presenterades förslagen på en utställning i Masthuggets Hus. Omkring 300 personer besökte utställningen. De båda utredningsgrupperna fick plädera för sina förslag. Först tog Göran Carlander från Grupp A (motionärernas utredningsgrupp) till orda och framhöll fördelarna med SopHia systemet. Han menade att möjligheten att sortera allt restavfall och kompostavfall i sopnedkastet är överlägsen Grupp B:s förslag som går ut på att lämna kompost och restavfall i återvinningshusen. Dock ska de som har funktionshinder få utnyttja sopnedkasten för osorterat avfall enligt B-förslaget. Svante Melin från Grupp B (miljögruppen) argumenterade bland annat för bättre arbetsmiljö för fastighetsskötarna och framställning av egen kompostjord. Gösta Ekstrand från Grupp A hade invändningar mot den ekonomiska kalkylen i Grupp B:s förslag. Kostnaderna Han menade att den stora skillnaden i investeringskostnader, nästan 2 miljoner kronor mellan de båda förslagen, inte är realistisk. Vidare sa han att den antagna kostnaden för sorteringshusen var alldeles för låg. Det ställs mycket högre krav på återvinningshus där man kan lämna kompostfall än om det bara hade varit restavfall. Det är inte frågan om några Friggebodar. Förvaltaren Christer Johansson kontrade med att säga att kr/m2 är en realistisk 2 3

3 UTSTÄLLDA SOPOR En välbesökt utställning om två olika system för källsortering hölls under vecka 3 i Masthuggets Hus, övre salen. Runt 300 boende hade hörsammat inbjudan och tog sig tid att komma på besök. HELA OCH DELADE RÖSTSED- LAR STIGER TILL VÄDERS kostnad för den typen av byggnad som åsyftas i förslaget från Grupp B. Inga större motsättningar När allt kom omkring fanns egentligen inga större motsättningar mellan de båda grupperna. Båda vill ha sopnedkasten kvar men med olika grad av användning. Båda föreslår sex miljöhus för återvinning (glas, tidningar, förpackningar o s v ). Vad som skiljer är storleken på husen och att Grupp B även vill samla upp det komposterbara avfallet där. Båda försäkrade att om dessa miljöhus uppförs skall placeringen bestämmas i samråd med de berörda gårdarna. Vågar man gissa att sista ordet inte är sagt ännu. Vad som händer med Renovas planer på ytterligare källsorteringsstationer i områdets utkanter i nära framtid kan ha viss betydelse. Också det faktum att det finns befintliga lokaler på åtminstone ett par ställen som skulle kunna användas till källsorteringsrum. Klara uppfattningar Det verkade som de flesta hade sin uppfattning klar redan när de kom till mötet. Någon ville gå till beslut omedelbart och inte slösa tid på diskussioner. Men i demokratisk anda fick alla de som begärt ordet framföra sina åsikter. Några få ville återremittera frågan medan övervägande majoritet föredrog att rösta om de två alternativen A och B. Det blev en förkrossande seger för alternativ A med 355 röster mot 93 för B. Styrelsen vill ha valmöjlighet att ta in andra offerter än just SopHia och därför förbehåller de sig rätten att kalla alternativ A Sopsortering i sopnedkast. Namnet SopHia nämns inte. Stort engagemang Klockan gick mot 22 och många hade bråttom hem. Innan ordföranden Lillemor Svensson avslutade mötet riktade hon ett stort tack till de bägge arbetsgrupperna och överlämnade blommor. De har med stort engagemang lagt ner myckt tid på att belysa frågan för att vi boende skall kunna bilda oss en uppfattning. Mötesordföranden Susanne Kihlner fick också ta emot en bukett samt publikens gillande i form av kraftiga applåder. INGA SANDBERG De båda utredningsgrupperna, vilka lagt ner ett imponerande arbete helt ideellt under ett helt år, presenterade sina förslag. Likheter i förslagen är att sopnedkasten blir kvar, att det ska byggas ca 6-7 återvinningshus inne i området, att transporterna inne bland husen ökar och att vi alla boende måste börja källsortera, om vi ska slippa den astronomiska avgiften för osorterat avfall. Här krävs det kanske ett kg information och många kilo solidaritet och lojalitet för att åstadkomma en sån genomgripande beteendeförändring hos oss alla. Den största skillnaden är att i det ena förslaget ska sopnedkasten bara användas för restavfall, medan vi boende går ut i återvinningshusen med de övriga sju fraktionerna. Det skulle medföra mindre sopjobb i källarna för våra fastighetsskötare. Det komposterbara som läggs i komposttrummorna skulle vår trädgårdsmästare ta hand om för vår egen växtlighet. Det alternativet medför också en lägre investeringskostnad, Det andra förslaget innebär sortering av två fraktioner: kompost och restavfall, i sopnedkasten, vilka förses med en avskiljande tygvägg och en spak vid varje soplucka. Övriga sex fraktioner går man ut med. Detta förslag var det som senare fick flest röster på extrastämman. Se reportage här intill. BIRGITTA EDGREN KOMPOSTGRUPPENS FÖRSTA FÖRSÖK I FEBRUARI 1992: BIRGITTA BERNSTRÖM, PELLE BOHMAN, PERNILLA KÖIV, JACOB NORRBY OCH ANNA TÖRNQVIST SOPHIA-GRUPPEN VISAR SIN SEPARATIONSGLÄDJE PÅ MAST- HUGGETS HUS 4 5

4 PÅ GÅNG I MASTHUGGET Vår tillförordnade förvaltare Christer Johansson meddelar att följande arbeten pågåri området, allt enligt budgetplanen: KÄLLSORTERING, STÄN- DIGT PÅ GÅNG I MAST- HUGGET IK NORD HAR EN LIVLIG UNGDOMSVERKSAMHET I MASTHUGGET MED FLERA HANDBOLLSLAG. MAN TRÄNAR BLAND ANNAT I MASTHUGGSHALLEN OCH VARJE FREDAG EFTER TRÄNINGEN FÅR INTRES- * Nytt ekonomi -och fastighetssystem installeras under mars, vilket vi boende kommer att märka på hyresavierna från och med kvartal 3. * Energibesparingen har påbörjats, genom att styr -och reglerutrustningen för värme och varmvatten datoriseras. * Rensning av ventilationskanaler pågår. SERADE FÖRÄLDRAR GÅ EN MATCH MOT ETT BLANDAT UNGDOMSLAG. STORT UNDERHÅLLNINGSVÄRDE, BÅDE FÖR INBLANDADE OCH ÅSKÅDARE. INTRESSERAD AV ATT VARA MED? RING ÅKE LUND- GREN, TEL * Rengöring av våra 30-åriga avloppsstammar startade förra året och fortgår det här året och in på nästa år. * Ny upphandling av trappstädning. Kvalitet och ej priset ska få avgöra. * Garageplatserna inventeras och iordningställs, enligt principen ett fordon per plats. Motorcyklar kommer att få särskilda uppställningsplatser. * Fortsatt ombyggnad av lokaler till studentlägenheter i första hand på Skeppargången 14. Idag har vi ett 70-tal studentlägenheter och 48 studentrum. Allt är uthyrt. * Lilla lokalen i Masthuggets Hus ska fräschas upp. Förvaltaren har också kontaktat Renova om att få hyra en komposttransportbil, som körs i området av vårt eget folk. Ev. ska vi bygga en återvinningsplats högst upp på Masthuggsliden, något längre in än där dagens glasigloos och klädbox står. Christer Johansson arbetar för att utöka platserna för återvinning i utkanten av vårt områden. Många boende kanske föredrar att gå lite längre med soporna än att få ökade transporter inne bland husen? Vår speciella följetong, entrén mot Masthuggstorget med trappan och pisshissarna, överlåter Christer Johansson med varm hand åt vår nye förvaltare Kjell Johansson. Där får han något att bita i! BIRGITTA EDGREN Ny Johansson i förvaltningsstolen hos brf Masthugget Sedan 1 april heter brf Masthuggets förvaltare Kjell Johansson,en fotbollsintresserad ekonom som vill att alla ska dra åt samma håll. Att det blev vår förening berodde på flera orsaker: att förvalta egenägda fastigheter med ett givet bestånd (fast vi bygger ju om lokaler till studentlägenheter); en lagom mix av bostadsrätter, hyresrätter, lokaler och garage. Läget tycker han också är intressant, likaså att vår ekonomi är stabil. Hela området verkar attraktivt. Kjell Johansson har fått ett positivt intryck av brf Masthuggets styrelse, som han uppfattar som stark. Han upplever också att förankrings- och beslutsprocesserna är enklare och striktare i en bostadsrättsförening än hos en förvaltningsorganisation. När vi kommer in på idéer och visioner betonar Kjell att han självklart ska fortsätta det påbörjade arbetet med att utveckla lagandan hos våra 15 anställda; att få alla att dra åt samma håll. Han har träffat var och en och känner att här finns kunskap och kompetens och sist men inte minst trivsel. Finns förmodligen fantastiska förutsättningar för framgångsrik förvaltning Bland alla högpriorierade arbetsuppgifter Kjell Johansson får på sitt förvaltarbord ligger vårt skötebarn: entrén mot Masthuggstorget dvs. trappan, piss-hissarna, gångstråket Masthuggsliden. Hans ord för detta är kommunikationsyta. Måtte den bli en lika inbjudande innovation, som ordet låter. Snart! Han verkar helt på det klara med att Göteborgs kommun ej har så bråttom som vi övriga intressenter: brf Masthugget, Riksbyggen och Platzer AB. Att Kjell Johansson skulle börja hos oss stod klart redan i januari. Att de båda Johansönerna får jobba sida vid sida ett tag vore ju den allra bästa övergången. FESTRESA FÖR GÅRDSOMBUDEN BIRGITTA EDGREN Styrelsen vill visa sin uppskattning för det frivilliga arbete som gårdsombuden lägger ner genom att bjuda samtliga gårdsombud på en dagsutflykt till Norrvikens trädgårdar på Bjärehalvön i Skåne. Resan är planerad till lördag den 9 september i höst. Boka i din almanacka nu. Mer info kommer i nästa Masthuggsyytt och separat till gårdsombuden. FAKTA KJELL JOHANSSON: ekonomutbildad, arbetat med hyresförhandlingar, som representant för små och stora fastighetsägare, de senaste tio åren som chef för en förvaltningsavdelning med ekonomihantering åt olika uppdragsgivare, vana vid upphandlingar och utbildningar. 6 7

5 MASTHUGGSTORGET SKA UPPDATERAS BOSSE TAR AV BLÅSTÄLLET Efter en överenskommelse mellan Stadsbyggnadskontoret, Riksbyggen, Brf Masthugget och Platzer stod det klart. Nu ska Masthuggstorget renoveras i alla fall en del av det. En del blir bättre, annat blir lidande. Den enes bröd Restaurang Minus blir lidande i allra högsta grad. Stället ska rivas. Det är de dystra gångarna till höger och vänster om Spargrisen som ska väck. Masthuggstorget ska kännas mer öppet, menar man på Platzer. För Yvonne Dyrvold, ägare till restaurangen, innebär det att hon får börja om från början. Det blir inte lätt men jag kommer igen, säger hon med ett hoppfullt leende. Yvonne har redan fått tag i en ny lokal här i området, närmare bestämt på Andra Långgatan och ännu närmare bestämt under socialkontoret, bredvid den relativt nyöppnade musikaffären. Flyttning minus restaurang Troligen blir det ingen ny restaurang Minus i den lokalen. Nej, jag planerar att kanske driva ett café där på dagarna med teaterföreställning runt lunch och på kvällar ett teatercafé kanske, men inget är bestämt än, säger hon. För tillfället har hon fullt upp med själva flytten och all ingående planering får vänta. Vad det än blir hoppas hon kunna öppna i augusti. Fetare spargris Samtidigt som Minus ska rivas planeras annat att byggas. För en tid sedan köpte nämligen Hemköp upp Spargrisen samt närliggande lokaler bl.a gamla posten. Där ska bli en dubbelt så stor matmarknad på 2400 kvm med plats för ca 10 kassor och den väntas stå klar i september. Blomsteraffären, tobaksaffären och pizzerian får stå kvar men återigen ska den dystra gången bort och lokalerna byggs ihop.ingångarna till dessa affärer flyttas därmed till andra sidan ut mot det då så öppna torget. EMMA LINDERUM Innan han kom hit 1978 arbetade han på en liten reparationsfirma. Firman fick i uppdrag av Riksbyggen att utföra reparationer i området och skickade hit Bosse. Snart därefter erbjöds han anställning och accepterade. Han tyckte arbetet verkade intressant och omväxlande vilket det också visade sig vara. Mycket har hänt i området under dessa 21 år. Då rådde hyresrätt. Två år senare erbjöds hyresgästerna köpa sina lägenheter och bilda bostadsrättsförening. Bosse minns att motståndet var stort i början. Nu står folk i kö för att köpa lägenheter i området. Själv är Bosse Masthuggsbo sedan några år tillbaka. Ett bevis gott som något att han trivs här. Även om Bosse gillat arbetet välkomnar han ledigheten han får som pensionär. Morgonpigg som han är kommer han även i fortsättningen att gå upp tidigt. Förspilla tid på långa sovmorgnar är inte hans melodi. Nu kan han ägna mer tid åt sina många fritidsintressen, bland annat sommarhuset i Finland. Vi önskar Bosse allt gott i framtiden. INGA SANDBERG FEST FÖR ALLA MASTHUGGETS DAG I år blir det förhoppningsvis av lördag den 10 juni, pingstafton, om tillräckligt många frivilliga festprissar anmäler sig snarast till: styrelsens Raymond Andersson, Fyrmästargången 2, tel , epost: eller gårdsombudet Jeanette Jonsson, Mattssonsliden 4 tel Bosse Nilsson går i pension i april. Vi kommer att sakna hans alltid lika hjälpsamma och vänliga bemötande. Han har arbetat 21 år här i Masthugget. BOSSE ARBETSKLÄDD FEST FÖR BOSSE BOSSE LITE LEDIGARE Vår mångårige fastighetsskötare Bosse Nilsson har fyllt folkpension och firas fredagen den 28 april kl i Masthuggets Hus övre salen. Alla boende som har tid och lust är välkomna att säga tack och adjö till Bosse. 8 9

6 T R Ä D G Å R D S D A X För att veta om en växt har blivit besatt av något otyg, så måste du veta hur den ser ut frisk och oangripen. Men så fort du ser fläckar, färger, hinnor, förvridningar, ätna blad, vissna blad och klibbiga missfärgade blad och blommor, så är det säkra tecken på något otyg. Vita flygare Vår trädgårdsherde Gert kallar det för sjukdomsangrepp. Just klibbiga missfärgade blad och blommor är säkert löss, vita flygare eller andra insekter. Där kan du hjälpa till. Kläm ihjäl, spruta på med såp- och nässelvatten. Du kan också samla nyckelpigor och bjuda dessa på ett skrovmål av löss, vita flygare och kvalster. Vi har just nu ett snigelår. Sniglarna äter upp bladen. Gert föreslår känsliga personer kan nu sluta läsa här ihjälklämning, dränkning och kalkning för att få bukt med sniglarna. Du kan också samla ihop sniglarna och lägga dem i komposttrumma; dock inte kompostlådorna. Vi har angrepp av pilskorv på pilträd på Skepparegången, Mattssonsliden och slänten mot Rangströmsliden. Det går ej att bli av med. Genom kraftig tillbakaskärning så kan Ibland dyker det upp smådjävlar i vår lustgård. De antar olika skepnader och namn som skorv, kräfta, rödvårtsvamp, mjöldagg, virus, nematoder, löss, vita flygare, spinnkvalster, steklar, larver, virvlar, myror, sniglar, gnagare och så vidare. man hålla tillbaka eländet, men på sikt får man ta bort träden. Vi har angreppp av rödvårtssvamp på oxbärsbuskar. Andra busksorter har planterats som ersättning. För att stärka försvaret av lustgården, så gäller det att kombinera rätt växt med rätt jord. Välja rätt ljus, sol eller skugga, för växten ifråga. Växten måste trivas i vår klimatzon och ha bra motståndskraft mot angrepp och dessutom vara vacker för att dra till sig intresserade skötare. Skötaren skall hålla jorden med rätt näring, jämn fuktighet och luckra jorden. Tagetestips Gerts specialtips: Plantera någon typ av tagetes intill tobak, petunior och rosor, så vill inte löss och vita flygare komma dit. Gert har under våren haft kurs i beskärning. Den kanske kan kompletteras med kursen Försvara växterna. Innehåll: Förebyggande, artbestämma angrepp, orsaken, tidig ågärd. Med Gertliga hälsningar ANDERS OCKLIND B I L K O O P E R AT I V E T V Ä X E R! Masthuggets Bilkooperativ rullar vidare. Vi är nu 18 st hushåll som delar på två bilar som står parkerade i Masthuggsgaraget. Det är inga problem att boka bilarna när man vill men skulle de vara upptagna har vi 20% rabatt på Olivedals Biluthyrning. Trots höjda bensinpriser har vi kunnat behålla våra låga taxor. Vi har ambitionen att blir fler för att förhoppningsvis innan sommaren köpa vår tredje bil. Så nu kanske det är dags för dig att fundera på medlemsskap. Du kanske redan har en bil i hushållet men behöver tillgång till en andra bil ibland? Eller har du kanske börjat inse vad en egen bil egentligen kostar dig? mycket billigare än egen bil mindre jobb än med egen bil kör så mycket du vill rabatt på hyrbilar insats 3500 kr, som återbetalas vid utträde månadsavgift 100 kr milavgift 16 kr/mil inklusive bensin för Renault Kangoo! tidsavgift 10 kr/tim, max 125 kr/dygn för Renault Kangoo milavgift 12 kr/mil inklusive bensin för Fiat Panda! tidsavgift 5 kr/tim, max 75 kr/dygn för Fiat Panda Nyfiken? Ring någon i vår styrelsen eller läs mer på vår hemsida på Karl-Erik Göransson Tomas Johansson Lilian Lundqvist Tuula Maunula Hans Spicar

7 SUS A N N E SLU TA R Efter 13 år som ansvarig utgivare, drivande eldsjäl och redaktionsankare för Masthuggsnytt lämnar Susanne Spicar ifrån sig ansvaret och arbetsbördan och koncentrerar sig på familjen och arbetet som redaktionschef på Sveriges Radio. Mattpiskningen är på utdöende. I Nationalencyklopedien finns inte begreppet vare sig under mattpiska, piska, rotting eller aga. Medan ordet dammsugare ägnas tio spaltcentimeter. Den enda idoga mattdomptör som jag har hittat är Lars Flodstrand. Han bor på Skepparegången; gå gärna och titta någon gång när han är i farten med rottingen. Det är väl bara en tidsfråga innan piskställningarna får lämna plats åt grillplats eller cykelställ. Därför har K-märktredaktionen (undertecknad) enhälligt beslutat att k-märka inte bara piskställningarna utan även Lars Flodstrand. ANDERS OCKLIND Jag minns hur jag själv blev involverad med Masthuggsnytt, och ni som tycker er haft någon glädje av detta kan tacka Susanne, ni andra får väl förbanna henne Jag hade skrivit någon insändare om tråkiga anonyma meddelanden i tvättstugor och trappuppgångar; minns inte särskilt vad det gällde. Men samtidigt hade jag vävt in en i mitt tycke mycket elegant egen om inte anonym så i alla fall inlindad sidospark åt någon granne som spelade piano på tok för mycket; det är väl närmare tio år sedan nu, så den här gånger kan det väl få passera. Kamelstopp Lite mallig som jag är över min förmåga att kryptera text trodde jag väl inte Masthuggsnytts nålsöga skulle var någon besvärlig passage för den här kamelen. Men tji fick jag och puckeln full med sand Susanne - som granskar alla artiklar ur såväl innehållslig, juridisk som språklig synvinkel högg omedelbart på den subtila formuleringen och frågade vad jag egentligen menade. Behöver jag nämna att jag blev tvungen att skriva om insändaren? Nu har Susanne med all rätt känt att hon inte orkar offra mer av sin fritid på att ta ansvaret för alla oss illa- eller välformulerade fritidsskribenter. Redaktionschock Vi övriga i redaktionen befinner oss fortfarande i något slags förlamat chocktillstånd att hitta en ny ansvarig utgivare är väl en sak. Men vem ska ta det journalistiska ansvaret för denna publikation, som, det måste tillåtas en medarbetare själv att säga, nog stuckit ut ganska ordentligt bland närbesläktade och obesläktade föreningsblad och ideella tidningar. Masthuggsnytt har helt enkelt hållit en hög journalistisk nivå från starten och fram till nu, och det är Susannes förtjänst. Så vad säger man? Hasta la vista, baby INGEMAR HÄRD SUSANNE SPICAR, MER ELLER MINDRE SYNONYM MED MASTHUGGSNYTT. DETTA ÄR DET SISTA NUM- MER HON GRANSKAR FÖRE TRYCK

8 KJELL SÖDERBERG 25-ÅRSJUBILERAR Jag flyttade hit -71 och började jobba här -75, berättar Kjell Söderberg, som nyligen fått medalj för 25 års arbete hos oss. Redan under byggandet av nya Masthugget var jag med och körde lastbil för den firma, som ansvarade för sprängningen här. Att bo och jobba på samma ställe har aldrig varit nåt större problem, jo, när vi fastighetsskötare hade huvudnyckel fick man inte vara ifred. Kjell tycker snarare att det varit en fördel att känna så många boende. Han verkar gilla folk och många kontakter. När jag började här var det väldigt tomt, kanske uppemot hälften av lägenheterna stod obebodda. Vi var nog sex fastighetsskötare, tre av oss körde sopor mest hela tiden. Det var också min uppgift. Om vi fick tid över skulle rabatterna rensas. Mer omväxling nu Idag tycker Kjell att jobbet blivit mycket bättre, mer omväxlande och varierat. Kanske ocksåmer ansvar, eftersom varje fastighetsskötare har sin egen gård. I stort sett alla kan byta kranpackningar och rensa avlopp. En har mer utbildning i VVS och gör de svårare jobben. Det ändrades när vi lämnade Riksbyggen och blev egen förvaltning för ca sex år sen. Samhörigheten blev större, när enheten blev mindre. Verkar vara en grundregel i mänskliga sammanhang! (MasthuggsNytts kommentar.) Sorteringsansvar Idag lägger Kjell ca 10 tim/vecka på den vanliga sophanteringen. Dessutom har han ansvar för miljörummet på Vaktmästargången och detta kräver tidvis många timmars arbete med sortering odyl. Sopmötets beslut om källsortering i sopnedkasten bedömer Kjell och hans arbetkamrater som negativt för deras arbetssituation. Det blir troligen ett merarbete för oss, när två fraktioner ska hämtas från soprummen, kommenterar han. Att byta förvaltningschef igen, känns inte alldeles enkelt heller, fortsätter Kjell sina funderingar om framtiden. Avslutningvis berömmer Kjell de fina personalutrymmena som man fått när expeditionen flyttade in i Masthuggets Hus. BIRGITTA EDGREN UTHYRES Sommarställe Öland ca 3km norr Borgholm, uthyres. Storstuga 27 kvm, 2 rum varav ett med 2 bäddar och pentry, samt en sovstuga med 5 bäddar i 3 rum och tvättrum. Rinnande kallt och VARMT vatten i storstugan. Utomhusdusch. långgrunda bad i Borgholm och Köpingsvik. Kontakta Birgitta tel Torp på småländska höglandet uthyres under sommaren i perioder om några veckor eller längre. Två våningar om tre rum och kök. Elvärme, öppen spis, vedspis och kaminer. Telefon finns. Lada med vedbod, torrdass och vedeldad bastu. Cyklar finns. Torpet ligger enskilt i en vacker del av norra Småland. Nära till flera badsjöar. 4 km till handelsbod. Fem mil till Jönköping, 2 mil till Eksjö och 2 mil till Tranås. Kostnad 1200 kronor per vecka kronor för en månad. SÄLJES 8 st T-line golfklubbor, 3-PW, herr. Nya grepp. Inkl ny svart bärbag säljes för 2000 kr. tel Ola Markis till balkong. Bredd 2,80 m. Gul/blårandig, som ny. Tel Pojkcykel, 5-9 år, 75:- Futurum spisfläkt, 75: Rossignol slalomskidor: 75:- Ingemar, tel Helena Rosén GÄSTPARKERING Avgiften för gästparkering i garagen höjs från 30kr/dygn till 200kr/påbörjad vecka. Dessutom måste bokning göras en vecka innan. EN ANNAN TEATER, VÅR TEATER PÅ TERRASSEN. EFTERSNACK MED PUBLIKEN, RÖRANDE EN FÖRESTÄLLNING DÄR EN FLODHÄST OCH EN HÄST HAR HUVUDROLLERNA. redaktionen: Anders Ocklind Birgitta Edgren Emma Linderum Inga Sandberg Ulla Warodell Ingemar Härd

Trivselregler Brf. Villa Lustigkulla den 2 augusti 2013

Trivselregler Brf. Villa Lustigkulla den 2 augusti 2013 Trivselregler Brf. Villa Lustigkulla den 2 augusti 2013 Att bo i bostadsrätt innebär att du ingår i en gemenskap av människor med samma intresse för sitt boende. Tillsammans äger och förvaltar vi huset

Läs mer

Svar på de vanligaste frågorna från mäklare

Svar på de vanligaste frågorna från mäklare Svar på de vanligaste frågorna från mäklare Uppdaterat 2014-05 Föreningens namn: Bostadsrättsföreningen Norrbacken Är föreningen en äkta eller oäkta förening? Om den är oäkta, varför? Finns det några planer

Läs mer

Brogårdsbladet. Skanska etablerar sig. På Gång. Nr 3, februari 2008. Februari: Planeringen av mini-tvåorna i hus 35 blir klar.

Brogårdsbladet. Skanska etablerar sig. På Gång. Nr 3, februari 2008. Februari: Planeringen av mini-tvåorna i hus 35 blir klar. Nr 3, februari 2008 Brogårdsbladet Gemensamt nyhetsbrev från Alingsåshem och Hyresgästföreningen till hyresgästerna på Brogården i Alingsås. Skanska etablerar sig Nu är det snart dags att dra igång ombyggnationen

Läs mer

Så här har vi det i vår förening

Så här har vi det i vår förening 1 Så här har vi det i vår förening Bostadsrättsföreningen Stenhällen började byggas 1988 och i oktober samma år flyttade de första medlemmarna in. I dag består föreningen av 146 bostadsrättslägenheter

Läs mer

Välkommen till Gurkbladet nr 5 vecka 25 2009

Välkommen till Gurkbladet nr 5 vecka 25 2009 Gurkbladet Välkommen till Gurkbladet nr 5 vecka 25 2009 Nu när vi har valt en ny styrelse och en ny ordförande är det dags för ett nytt Gurkblad. Namnen på styrelsen och dess suppleanter finns anslaget

Läs mer

Trivselregler för. HSB:s Bostadsrättsförening SKOGOME

Trivselregler för. HSB:s Bostadsrättsförening SKOGOME 1 Trivselregler för HSB:s Bostadsrättsförening SKOGOME Att bo med bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor i samma situation. Tillsammans äger och förvaltar vi husen där vi bor och

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Bra att tänka på vid ombildning Antalet ombildningar av hyresrätt till bostadsrätt har ökat markant de senaste åren. Det väcker

Läs mer

Bybladet. Juni 2015. Bybladet innehåller:

Bybladet. Juni 2015. Bybladet innehåller: Bybladet Juni 2015 Bybladet innehåller: Ordförande har ordet Nya styrelsen och ansvarsområden Städdagen den 9/5 Fasadprojektet Takprojektet Bollspel förbjudet på innergårdarna Nya trafikskyltar i området

Läs mer

Publicerat med tillstånd Tidningsmysteriet Text Martin Widmark Bild Helena Willis Bonnier Carlsen 2005

Publicerat med tillstånd Tidningsmysteriet Text Martin Widmark Bild Helena Willis Bonnier Carlsen 2005 Kapitel 3 är de kommer ut från Pia Penn-Tax rum, frågar Lasse: Varför var Marklund så stressad? Och varför river han i fotografens lådor, säger Maja. De tittar på nästa dörrskylt: Sigge Jansson reporter,

Läs mer

Allmänt om bostadsrätt som boendeform

Allmänt om bostadsrätt som boendeform Sidan 1 av 5 Allmänt om bostadsrätt som boendeform Det finns idag några olika boendeformer. Man kan bl.a. bo i villa, radhus, ägarlägenhet, bostadsrätt eller hyresrätt. Det finns även andra boendeformer

Läs mer

Välkommen till Brf Olver.

Välkommen till Brf Olver. Välkommen till Brf Olver. Att tänka på när man flyttar in. Inför inflyttningen är det en hel del tips vi tror du kan ha nytta av. Vi vill också gärna tala om vilken service vi kan erbjuda och vilka rättigheter

Läs mer

Bybladet. December 2014

Bybladet. December 2014 Bybladet December 2014 Bybladet innehåller: Ordförande har ordet Oförändrad årsavgift Datum för årsstämman 2015 Motioner till årsstämman Information från valberedningen Våra informationskanaler Snösäsongen

Läs mer

Generellt om föreningen

Generellt om föreningen Generellt om föreningen När köpte föreningen huset? Brf Bornholm byggdes 1953 54 och har varit en bostadsrättförening från start. Vem var byggherren? HSB Fastighetsbeteckning Bornholm 8 Adresser Köpenhamnsvägen

Läs mer

MARY KAY MARKNADSPLAN!

MARY KAY MARKNADSPLAN! MARY KAY MARKNADSPLAN! Hur vi tianar våra pengar: (hur vi jobbar) Klasser Facialsl makeup Kundvård /Mer-köp Ledarskap 0-2999kr exkl.moms. = 30% 3000-4999kr -/l- = 40% 5000-& tlppåt -/l- = 50% Klass snitt

Läs mer

VÄLKOMMEN till vårt hus!

VÄLKOMMEN till vårt hus! VÄLKOMMEN till vårt hus! Vi är alla glada för vårt fina hus och vi hoppas att Du också ska finna dig väl till rätta här och känna att du faktiskt är delägare i huset. Detta gör nämligen att man är rädd

Läs mer

Kurt qvo vadis? 2007-01-11. Av Ellenor Lindgren

Kurt qvo vadis? 2007-01-11. Av Ellenor Lindgren qvo vadis? 2007-01-11 Av Ellenor Lindgren SCEN 1 HEMMA Publikinsläpp. tar emot publiken och förklarar att slagit huvudet. har bandage runt huvudet och ligger och ojar sig på scenen. leker och gör skuggspel.

Läs mer

Välkommen till Brf Stenhällan i Vallentuna

Välkommen till Brf Stenhällan i Vallentuna Välkommen till Brf Stenhällan i Vallentuna Välkommen till Brf Stenhällan 2 Varmt välkommen till bostadsrättföreningen Stenhällan i Vallentuna. Vi hoppas Ni kommer att trivas med Er lägenhet och med Era

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Klarälvsparken i Karlstad

Bostadsrättsföreningen Klarälvsparken i Karlstad Bostadsrättsföreningen Klarälvsparken i Karlstad 1 juli 2012 Till Medlemmar i föreningen Informationsbrev #3 2012 Har du kontinuerligt tagit del av den information som :inns på föreningens hemsida är det

Läs mer

Bybladet. Maj 2014. Bybladet innehåller:

Bybladet. Maj 2014. Bybladet innehåller: Bybladet Maj 2014 Bybladet innehåller: Ordförande har ordet Nya styrelsen och ansvarsområden Städdagen den 10/5 Fasadprojektet Takprojektet Ventilationsprojektet Nya skyltar till p-platserna Information

Läs mer

sara danielsson röster från backa Röster från Backa

sara danielsson röster från backa Röster från Backa Röster från Backa Mellanplatsprojektet bidrog till och följde uppstarten och utvecklingen av odlingsprojektet Gåsagången Gror! i ett bostadsområde i Backa. Odlingen låg på Familjebostäders mark och var

Läs mer

Information till nyinflyttade i brf. Norrköpingshus 32

Information till nyinflyttade i brf. Norrköpingshus 32 1(6) Norrköping 2008-09-22 Information till nyinflyttade i brf. Norrköpingshus 32 Välkommen till Ert nya boende i Riksbyggens brf. Norrköpingshus 32, Rambogatan 271-371. Föreningen grundades 1988 och består

Läs mer

Förutom Brf Blåvingens stadgar gäller följande regler för att alla ska trivas.

Förutom Brf Blåvingens stadgar gäller följande regler för att alla ska trivas. Brf Blåvingen3 TRIVSELREGLER för Brf Blåvingen 3 Förutom Brf Blåvingens stadgar gäller följande regler för att alla ska trivas. Ansvar för ordningen Styrelsen har till uppgift att ta hand om den löpande

Läs mer

Om föreningen Lund, Svar Bostadsrättsföreningen Norrbacken, organisationsnummer

Om föreningen Lund, Svar Bostadsrättsföreningen Norrbacken, organisationsnummer Allmänt Föreningens namn? Bostadsrättsföreningen Norrbacken, organisationsnummer 745000-1370 Är föreningen en äkta eller oäkta förening? Om den är oäkta, varför? Finns det några planer på att den ska bli

Läs mer

LojoNytt april 2012 Små och Stora Nyheter från Rudboda brf

LojoNytt april 2012 Små och Stora Nyheter från Rudboda brf Lojo LojoNytt april 2012 Små och Stora Nyheter från Rudboda brf Summeringens tid är inne! Bokslutet har kommit och vi tittar som bäst på utfallet från föregående år, stämman närmar sig med stormsteg! Det

Läs mer

Trivselregler för HSB:s Bostadsrättsförening Masten i Göteborg

Trivselregler för HSB:s Bostadsrättsförening Masten i Göteborg Trivselregler för HSB:s Bostadsrättsförening Masten i Göteborg Att bo i en bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor i samma situation. Tillsammans äger och förvaltar vi huset där vi

Läs mer

Styrelsens konstituering

Styrelsens konstituering Styrelsens konstituering Efter val på föreningsstämman och konstituering har styrelsen följande utseende och ledamöterna följande ansvarsområden: Ordförande Vice ordförande Sekreterare Styrelseledamot

Läs mer

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte?

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte? 20 vanliga avslutstekniker att använda för att öka din försäljning Du kanske blir förvirrad när du läser det här, men det är alldeles för många säljare som tror och hoppas, att bara för att de kan allt

Läs mer

Välkommen till din nya bostad!

Välkommen till din nya bostad! Välkommen till din nya bostad! KORT OM BOSTADSRÄTT Din bostadsrättsförening en ekonomisk förening Du och dina grannar bildar tillsammans en ekonomisk förening, er bostadsrättsförening. Varje medlem har

Läs mer

HANDBOK HUR MAN BOR I TORSHAMMAREN

HANDBOK HUR MAN BOR I TORSHAMMAREN BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN TORSHAMMAREN 1-4 HANDBOK HUR MAN BOR I TORSHAMMAREN Gemensamt boende är gemensam trevnad Rev 081118 1( 6) Innehåll: 1. Inledning 2. Styrelsen 3. Gemensamma utrymmen Tvättstugor Vindar

Läs mer

Ordförande har ordet

Ordförande har ordet Ordförande har ordet Arbetet med att installera föreningens fiberoptiska bredbandsnät är nu avslutat. Endast finjusteringar återstår. Ni kan läsa mer om detta i bilaga till detta blad men jag vill här

Läs mer

TRIVSELREGLER HSB-BRF JAKOB I JÄRFÄLLA

TRIVSELREGLER HSB-BRF JAKOB I JÄRFÄLLA TRIVSELREGLER HSB-BRF JAKOB I JÄRFÄLLA TRIVSELREGLER Dessa trivselregler är framtagna för att vi tillsammans skall kunna skapa trivsel, gemenskap och en bra miljö, allt till så låga kostnader som möjligt.

Läs mer

Riksårsmötet 2016 i Malmö!

Riksårsmötet 2016 i Malmö! Riksårsmötet 2016 i Malmö! Den 10-12 juni tar vi över Malmö stad och drar igång Riksårsmötet 2016! Riksårsmötet är vårt förbunds största årliga händelse - vårt högsta beslutande organ där vi tar beslut

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas.

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. En bättre värd? Allt fler kommuner planerar att sälja ut sina hyresrätter. Det väcker en hel del frågor och kanske du känner en

Läs mer

15-01-17. hem ETT. sammanställning workshop#1 kulturhuset Delta, Skärhamn

15-01-17. hem ETT. sammanställning workshop#1 kulturhuset Delta, Skärhamn 15-01-17 hem ETT sammanställning workshop#1 kulturhuset Delta, Skärhamn innehåll Workshop#1: Organisering & innehåll Sammanfattning av workshopen Diskussion/slutsatser 3 4-6 7 Organisering & innehåll Workshop

Läs mer

Hörmanus. 1 Ett meddelande. A Varför kommer hon för sent? B Vem ska hon träffa?

Hörmanus. 1 Ett meddelande. A Varför kommer hon för sent? B Vem ska hon träffa? 1 Ett meddelande Lyssna på meddelandet. Sätt kryss för rätt svar. Du får lyssna två gånger. Hej Peter! Jag är lite försenad. Jag hinner inte komma till klockan sex. Jag måste köra mamma till ögonläkaren.

Läs mer

Sommarmeddelande. Från styrelsen RB Bostadsförening SKÄRAN

Sommarmeddelande. Från styrelsen RB Bostadsförening SKÄRAN Sommarmeddelande Från styrelsen RB Bostadsförening SKÄRAN Vi i styrelsen vill tacka för att vi fick Ert fortsatta förtroende. Vi vill passa på att önska alla en trevlig sommar och lämna lite information.

Läs mer

Mer om bisatser och skillnaden mellan de och dem

Mer om bisatser och skillnaden mellan de och dem Mer om bisatser och skillnaden mellan de och dem Bisatser kan alltså inte ensamma bilda en mening. Man brukar dela in bisatserna i olika kategorier: Sätt: Vi lyckades hitta fram till festen, utan att vi

Läs mer

Information. till alla som bor i Bostadsrättsföreningen Ingemar13

Information. till alla som bor i Bostadsrättsföreningen Ingemar13 Information till alla som bor i Bostadsrättsföreningen Ingemar13 För vår gemensamma trivsel har vi skrivit ned några riktlinjer för att vi alla skall trivas tillsammans i vår förening. Bostadsrättsföreningen

Läs mer

17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende:

17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende: Kallelse till årsmöte Medlemmarna i Bostadsrättsföreningen Utsikten i Nacka kallas härmed till föreningsstämma onsdagen den 25 maj 2011 kl 19.00. Lokal: Lilla scenen, Dieselverkstaden, Sickla, Nacka kommun

Läs mer

Handbok för boende i brf Beda

Handbok för boende i brf Beda Handbok för boende i brf Beda Grundinformation Brf Beda bildades 2001 Katarina Bangata 61, 116 42 Stockholm Fastighetsbeteckning: Vitbetan 33 Organisationsnummer: 769606 6765 www.brfbeda.se Förvaltare

Läs mer

INSPIRATIONSMATERIAL TILL HIMMEL OCH PANNKAKA

INSPIRATIONSMATERIAL TILL HIMMEL OCH PANNKAKA PREMIÄR PÅ TEATER SAGOHUSET 6 MARS 2011 INSPIRATIONSMATERIAL TILL HIMMEL OCH PANNKAKA AV ISA SCHÖIER Regi och kostym Scenografi Ljusdesign Stalle Ahrreman Marta Cicionesi Ilkka Häikiö I rollerna Ulf Katten

Läs mer

Evald Larsson. Denna Power Point kommer att bli åtkomlig på SPFs hemsida 1

Evald Larsson. Denna Power Point kommer att bli åtkomlig på SPFs hemsida 1 Denna Power Point kommer att bli åtkomlig på SPFs hemsida 1 Kvällens agenda Presentation av nya Parkgården /Power Point (PP) av Evald Larsson/ Kaffepaus PRO och SPF bjuder Öppna resonemang om nya Parkgården

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas En bättre värd? Antalet ombildningar av hyresrätt till bostadsrätt har ökat markant de senaste åren. Det väcker en hel del frågor

Läs mer

Avfall och beteende i Brf Ellstorp

Avfall och beteende i Brf Ellstorp Avfall och beteende i Brf Ellstorp Anslag i trapphus Utskick i brevlåda Hemsidan Annat Ej svar 91 105 13 6 7 BILAGOR Bilaga 1a. Missivbrev VIKTIG INFORMATION TILL DIG SOM BOR I BRF

Läs mer

Välkommen till Månstenen

Välkommen till Månstenen Samfällighetsföreningen Månstenen 2007-09-13 Styrelsen Välkommen till Månstenen Syfte Samfällighetsföreningen Månstenen välkomnar Er till vårt område och hoppas att Ni kommer att trivas i vår förening.

Läs mer

INFORMATIONSMÖTE 100224. Brf Svavlet 4

INFORMATIONSMÖTE 100224. Brf Svavlet 4 INFORMATIONSMÖTE 100224 Brf Svavlet 4 Rikard Johansson Bjurfors & Thörner AB Vi hjälper föreningen. Kontakta oss för alla typer av frågor om ombildningen Syfte med dagens möte Informera om ombildningen

Läs mer

Inga regler kan ersätta hänsyn

Inga regler kan ersätta hänsyn Inga regler kan ersätta hänsyn Vi har här samlat några tips och råd som kan underlätta ditt boende och öka trivseln mellan såväl människor som djur. Dessa tips byggerpå både lagar och förordningar samt

Läs mer

Sta~eliusbladet. Nr2. En tidig höstbild som Janene Brandt tagit utanror Hg 49-51. Medan vi sover skapa spindlar konst!

Sta~eliusbladet. Nr2. En tidig höstbild som Janene Brandt tagit utanror Hg 49-51. Medan vi sover skapa spindlar konst! Sta~eliusbladet 2015 Nr2 Ansvarig ulgivare: KedaIdör.: ADita LjungsIrom,. Hg 47 Medan vi sover skapa spindlar konst! En tidig höstbild som Janene Brandt tagit utanror Hg 49-51 Öppet hus på expeditionen

Läs mer

Vi behöver hjälp med att måla våra utemöbler. Vill Du hjälpa till med detta, anmäl Dig då till vicevärden. Styrelsen.

Vi behöver hjälp med att måla våra utemöbler. Vill Du hjälpa till med detta, anmäl Dig då till vicevärden. Styrelsen. Aktuellt 2002 STYRELSEN INFORMERAR januari 2002 Information: Det kommer inom kort att sättas upp en ny och snyggare infotavla här på ladan. På den tavlan kommer Vi att sätta upp information ifrån styrelsen

Läs mer

Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! För Dig, Dina grannar, Vår bostadsrättsförening Var och en som bor i huset ingår i en gemenskap. Ge den hjälp som du kan! Begär den hjälp som du behöver!

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas.

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. En bättre värd? Allt fler kommuner planerar att sälja ut sina hyresrätter. Det väcker en hel del frågor och kanske du känner en

Läs mer

Therese: Jobbiga mardrömmar och tårar kommer ofta December 31, 2011

Therese: Jobbiga mardrömmar och tårar kommer ofta December 31, 2011 Therese: Jobbiga mardrömmar och tårar kommer ofta December 31, 2011 Jag har helt tappat förtroendet och är så trött på hur de har behandlat mig i detta. Det säger Therese Johansson när hon hör vad SJ kommit

Läs mer

Mötesplats Dammfrigården Resultat besöksnöjdhetsundersökningen Ht 2015

Mötesplats Dammfrigården Resultat besöksnöjdhetsundersökningen Ht 2015 Mötesplats Dammfrigården Resultat besöksnöjdhetsundersökningen Ht 2015 Fråga 1. Personalen lyssnar, förstår och respekterar mig. 7 6 6 5 4 3 2 1 19% 5% 2% 2% 2% 2% Man Kvinna Eg.def Ej uppge JA IBLAND

Läs mer

Ombildning från hyresrätt till bostadsrätt

Ombildning från hyresrätt till bostadsrätt Växjö januari 2012 Ombildning från hyresrätt till bostadsrätt Information till dig som hyresgäst I budget för 2012 har kommunfullmäktige beslutat följande - Hyresgästerna hos Växjöhem och Vidingehem ska

Läs mer

PRAKTISKA FRÅGOR INTRÄDE I OCH UTTRÄDE UR FÖRENINGEN OM NÅGOT HÄNDER ELLER GÅR SÖNDER

PRAKTISKA FRÅGOR INTRÄDE I OCH UTTRÄDE UR FÖRENINGEN OM NÅGOT HÄNDER ELLER GÅR SÖNDER PRAKTISKA FRÅGOR PRAKTISKA FRÅGOR Att bo i bostadsrätt fungerar ungefär som att bo i hus åtminstone vad gäller ansvar för sitt boende. Skillnaden är att vi medlemmar i föreningen tar hjälp med vissa arbeten

Läs mer

Mitt förslag är därför att föreningen köper in några mätare för utlåning.

Mitt förslag är därför att föreningen köper in några mätare för utlåning. Högdalen 2013-01-20 Elmätning Av någon outgrundlig anledning så har elmätarna placerats nere i ett låst rum i källaren. Ur miljösynpunkt är detta ingen bra placering då vi boende inte kan på ett lätt sätt

Läs mer

Boendeenkät Allmänt Vad tycker du om servicen från föreningen?

Boendeenkät Allmänt Vad tycker du om servicen från föreningen? Boendeenkät 2016 Det här är en sammanfattning av svaren på boendeenkäten som genomfördes i början av 2016. Totalt svarade ungefär en femtedel av de som bor i föreningen på enkäten, så det kan vara svårt

Läs mer

Välkommen till BRF Lerlåset.

Välkommen till BRF Lerlåset. Välkommen till BRF Lerlåset. Bostadsrättsföreningen finns på Lerbäcksgränd i Hagsätra och förfogar över 168 lägenheter. Du som boende i bostadsrättsföreningen Lerbäcksgränd har tillgång till flera tvättstugor,

Läs mer

Brf Millestolpe i Kungälv

Brf Millestolpe i Kungälv Boende i Millestolpe Att bo i en bostadsrätt I detta kompendium ges en kort information om vad som gäller för vår förening, om dess regler och rutiner av rent allmänt slag och om synpunkter på hur vi tillsammans

Läs mer

Trivselregler i brf Måsängen

Trivselregler i brf Måsängen Trivselregler i brf Måsängen Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor i samma situation. Tillsammans äger och förvaltar vi husen där vi bor och tillsammans kan vi skapa ett

Läs mer

Bollebygdsbladet Nr 1

Bollebygdsbladet Nr 1 Bollebygdsbladet Nr 1 Maj-Britt Thulin Mars 2007 Redovisning av boendeenkäten En av HSB viktigaste värderingar är Trygghet i boendet och ska vi leverera trygghet är det viktigt att veta vad våra medlemmar

Läs mer

Information om föreningsformenf och styrelsearbetet

Information om föreningsformenf och styrelsearbetet Information om föreningsformenf och styrelsearbetet Föreningsformen En bostadsrättsförening är en speciell form av ekonomisk förening som omfattas av: Bostadsrättslagen (1991:614) Lagen om ekonomiska föreningar

Läs mer

First Camp Eriksöre OBJEKTSBESKRIVNING. www.bocamp.se

First Camp Eriksöre OBJEKTSBESKRIVNING. www.bocamp.se First Camp Eriksöre OBJEKTSBESKRIVNING www.bocamp.se Välkommen till First Camp Eriksöre Anläggningen ligger fantastiskt vackert i direkt anslutning till Kalmarsund och dess vackra stränder inbjuder till

Läs mer

Kallelse till ordinarie föreningsstämma för Brf Skönstaholm

Kallelse till ordinarie föreningsstämma för Brf Skönstaholm Kallelse till ordinarie föreningsstämma för Brf Skönstaholm Tid: Tisdag 2 juni 2015, kl 18.30 Plats: Skönstaholmsskolans matsal Förslag till dagordning 1. Stämmans öppnande 2. Godkännande av dagordningen

Läs mer

Ditt nästa kontor? Gustav lll:s Boulevard 54 58

Ditt nästa kontor? Gustav lll:s Boulevard 54 58 Ditt nästa kontor? Gustav lll:s Boulevard 54 58 706 kvm, Frösunda Gustav lll:s Boulevard 54 58 Frösunda Nytt och fräscht pentry med oslagbar utsikt Ledig yta: 706 m 2 Typ: Kontor Antal arbetsplatser: 33

Läs mer

TRIVSEL OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF MALMÖHUS 30

TRIVSEL OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF MALMÖHUS 30 1 TRIVSEL OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF MALMÖHUS 30 Bollspel på gården Bollspel är inte tillåtet inom föreningen. För allas trivsel ombedes spelarna att uppsöka närmaste fotbollsplan ex vid Lindeborgsskolan

Läs mer

Bostadsrättsförening Linero i Lund

Bostadsrättsförening Linero i Lund Bostadsrättsförening Linero i Lund Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2012-05-23 1 19 med bilagor Plats: Fritidslokalen, Kämpagränden 21 E, Lund Antal röstberättigade 29 st. varav en med fullmakt.

Läs mer

Välkommen till BRF Bonifacius

Välkommen till BRF Bonifacius Bostadsrättsföreningen Bonifacius Iliongränden 151, 224 72 Lund, Mail: styrelse@bonifacius.se http://www.bonifacius.se/ Välkommen till BRF Bonifacius Innehåll Hej och välkommen till Brf Bonifacius!...

Läs mer

BRF Snösätras egna medlemsblad. Utgåva 2 år 2002

BRF Snösätras egna medlemsblad. Utgåva 2 år 2002 BRF Snösätras egna medlemsblad. Utgåva 2 år r 2002 Hej alla medlemmar! Detta blad innehåller lite blandat. Information om gårdsarbetet, bredbandet, några viktiga datum i kalendern samt en sida som handlar

Läs mer

45:an. Mars. Riksbyggen Brf Gbg-hus nr 45

45:an. Mars. Riksbyggen Brf Gbg-hus nr 45 45:an 2012 Mars Riksbyggen Brf Gbg-hus nr 45 Upprättelse av Pia Ehrenholm Om jag i min roll som revisor före årsstämman 2011, haft all den information rörande begäran om Pias entledigande, som jag har

Läs mer

4 Upprop Upprop sker genom att de närvarande skriver sina namn och anger röstetal för företrädd fastighet på särskild närvarolista.

4 Upprop Upprop sker genom att de närvarande skriver sina namn och anger röstetal för företrädd fastighet på särskild närvarolista. Föreningsstämma Datum: 2011-05-26 Tid: Kl. 18:30 Plats: Umeå folkets hus, Grimm. 1 Stämmans Öppnande Styrelseordförande hälsar alla välkommen till mötet. Därefter förklarar ordföranden stämman för öppnad.

Läs mer

LindhagaBladet Sep 2009

LindhagaBladet Sep 2009 LindhagaBladet Sep 2009 Ordförande Kaj Lautinen Axgatan 131 27 09 62 V ordförande Tommy Södervall Axgatan 77 87 77 71 Kassör Sven Göran Palm Rågkornsgatan 56 87 14 43 Sekreterare Viktoria Edvardsson Axgatan

Läs mer

Smart bilist på väg En broschyr om bilpooler Bilpool för den smarta bilisten! Ien bilpool är Du fri från bekymmer och det är nästan lika smidigt som med egen bil, men oftast mycket billigare Bilpool ligger

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KOMPASSEN I LOMMA

VÄLKOMMEN TILL BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KOMPASSEN I LOMMA VÄLKOMMEN TILL BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KOMPASSEN I LOMMA INFORMATIONSBREV TILL NYA MEDLEMMAR 1 Välkommen till oss i Brf Kompassen. För att underlätta för er har vi satt ihop detta informationsmaterial,

Läs mer

Lärarrummet för lättläst lattlast.se/larare

Lärarrummet för lättläst lattlast.se/larare Kampen mot klockan - funderingsfrågor, diskussion om tid och skrivövning Ämne: Svenska, SVA, Årskurs: 7-9 Lektionstyp: reflektion, diskussion, skrivövning Lektionsåtgång: 2-5 Upp och hoppa! hojtar mamma.

Läs mer

Hallstahem. Tillbaka där det började!

Hallstahem. Tillbaka där det började! Mitt Nr 4 december 2013 Hallstahem Nyttigt för oss som bor i Hallstahem Karl-Erik och Solveig Tillbaka där det började! 1968 flyttade de till sin första gemensamma bostad på Trädgårdsgatan 4. Nu efter

Läs mer

Frågor och svar kring ny- och ombyggnationen i kvarter Hedvig i Spånga

Frågor och svar kring ny- och ombyggnationen i kvarter Hedvig i Spånga Frågor och svar kring ny- och ombyggnationen i kvarter Hedvig i Spånga 1. Varför rustar ni upp husen? Husen är byggda på 60-talet och är i stort behov av stambyte och upprustning. Elinstallationerna uppfyller

Läs mer

Vikingen nr 3 2006 -------------------------------------------------------------------------------------------------

Vikingen nr 3 2006 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Vikingen nr 3 2006 Tidningen Vikingen utkommer med 4-6 nummer per år. Alla kårens medlemmar kan skicka in bidrag till kårtidningen. Du som har varit med om någonting skoj som du vill berätta om, kom in

Läs mer

10 september. 4 september

10 september. 4 september I AM GREGER PUTTESSON 4 september Hej dumma dagbok jag skriver för att min mormor gav mig den i julklapp! Jag heter Greger förresten, Greger Puttesson. Min mamma och pappa är konstiga, de tror att jag

Läs mer

Vänliga, tillmötesgående och korrekta

Vänliga, tillmötesgående och korrekta Det skulle vara bra med en grillplats Vänliga, tillmötesgående och korrekta Vi hör tydligt hissen Under hösten 2013 genomfördes en undersökning för att ta reda på hur du som hyresgäst uppfattar Saxborn

Läs mer

Flera nyinflyttade har kommit till vårt hus under våren. Vi hälsar alla nya medlemmar välkomna och hoppas ni ska trivas.

Flera nyinflyttade har kommit till vårt hus under våren. Vi hälsar alla nya medlemmar välkomna och hoppas ni ska trivas. 1 Föreningens webbplats http://www.gbghus45.se Hej! Hoppas ni alla har njutit av den fina sommaren. Nu ser vi fram emot en fin höst. Tillsammans med Riksbyggen är ambitionen alltid att göra vårt bästa

Läs mer

Protokoll nr 1 fört vid medlemsmöte för Brf Allébyn

Protokoll nr 1 fört vid medlemsmöte för Brf Allébyn Protokoll nr 1 fört vid medlemsmöte för Brf Allébyn Datum: 2015-04-27 Tid: 19:30 Plats: Salongen, Wenngarns slott Närvarande: Nathalie Luna Persson, Lgh 33B Kenny Kvarnström, Lgh 32A Erik Lundqvist, Lgh

Läs mer

Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16

Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16 Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16 Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap. Vår målsättning är att alla skall ha det så trivsamt som möjligt och att boendet ska kosta

Läs mer

Medlemsenkät Brf Fiskekroken i Halmstad

Medlemsenkät Brf Fiskekroken i Halmstad Medlemsenkät Brf Fiskekroken i Halmstad 2015 Hur nöjd är du med hantering av felanmälan och bemötande från entreprenörer? 45% 4 35% 3 25% 2 15% 1 5% Mycket nöjd Nöjd Varken eller Inte nöjd Ej använt tjänsten

Läs mer

Enköping Hyresbostäder

Enköping Hyresbostäder Enköping Hyresbostäder Nya lägenheter i kvarteret Älgen Enköping Sveriges närmaste stad AB Enköpings Hyresbostäder Enköping är en expansiv småstad som kan erbjuda ett trivsamt boende för den som söker

Läs mer

Brf Svalan 32-38 STÄMMOHANDLINGAR TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA DEN 14 JUNI 2012

Brf Svalan 32-38 STÄMMOHANDLINGAR TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA DEN 14 JUNI 2012 Brf Svalan 32-38 38 STÄMMOHANDLINGAR TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA DEN 14 JUNI 2012 1 Brf Svalan 32-38 Kallelse till ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Lidingö SK Hansbolls lokal Svalvägen 32, ingång på baksidan

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 40 Fredag 16 december 2011. Fortsatt tågtrafik

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 40 Fredag 16 december 2011. Fortsatt tågtrafik LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 40 Fredag 16 december 2011 NORRBOTTEN Fortsatt tågtrafik Godstrafiken på tåg kommer att fortsätta till april nästa år. I fredags blev företagen som sköter godstrafiken eniga om att

Läs mer

BRÖLLOP. prislista 2015

BRÖLLOP. prislista 2015 BRÖLLOP prislista 2015 BRÖLLOP Bröllop är något väldigt, väldigt speciellt. Även om jag fotograferat massor av bröllop, så blir jag varje gång tagen av hur tydligt man ser personligheter i alla val som

Läs mer

2013 PUBLIC EXAMINATION. Swedish. Continuers Level. Section 1: Listening and Responding. Transcript

2013 PUBLIC EXAMINATION. Swedish. Continuers Level. Section 1: Listening and Responding. Transcript 2013 PUBLIC EXAMINATION Swedish Continuers Level Section 1: Listening and Responding Transcript Board of Studies NSW 2013 Section 1, Part A Text 1 Meddelande för resenärer på perrong tre. Tåget mot Söderköping

Läs mer

Viktig information från styrelsen

Viktig information från styrelsen Viktig information från styrelsen Informationsmöte Styrelsen ordnar 12 februari kl. 19.00 ett informationsmöte för föreningens boende med Johan Bengtsson från Balco och Carita Schönbaum från HSB Sydost

Läs mer

Källsortering Alskäret

Källsortering Alskäret Källsortering Alskäret Vem tar egentligen ansvar för vad? April 2015 Ann Martinsson Palmbrink Nacka kommun http://www.nacka.se/web/bo_bygga/avfall/inlamning/sidor/default.aspx Vem ansvarar? Kommunerna

Läs mer

Förläng våren med en ALLA KAN VECKA Yoga & Sång i Nerja 9-16 April 2014

Förläng våren med en ALLA KAN VECKA Yoga & Sång i Nerja 9-16 April 2014 Förläng våren med en ALLA KAN VECKA Yoga & Sång i Nerja 9-16 April 2014 Nu är det möjligt! För Alla som vill! Har vi glädjen att kunna erbjuda en yogakurs kombinerat med Alla kan sjunga på din resa till

Läs mer

Hans trädgård är en fest!

Hans trädgård är en fest! Hans trädgård är en fest! Text: Stina Lovisa Seger Bild: Ewa-Marie Rundquist Det är väl knappast någon som har missat att vi trädgårdsintresserade delar vårt intresse med Sveriges genom tiderna största

Läs mer

DHR Ängelholm NR. 2. 2014

DHR Ängelholm NR. 2. 2014 DHR Ängelholm NR. 2. 2014 DHR ÄNGELHOLM. dhr.angelholm@gmail.com MOBIL. 070 58 180 51 ORGANISATIONSNR: 839400-5931 BANKGIRO: 414-8698 Hemsida. dhr-angelholm.se ORDFÖRANDE. OVE JANSSON TEL. 0435-216 94

Läs mer

NU ÄR DET DAGS ATT VÄLJA SOP ABONNEMANG!

NU ÄR DET DAGS ATT VÄLJA SOP ABONNEMANG! NU ÄR DET DAGS ATT VÄLJA SOP ABONNEMANG! Till dig kan vi köra med liten sopbil Dags att välja sopabonnemang Du har tidigare fått information om att villa- och fritidshushållen i Lysekil kommer att få ett

Läs mer

KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 23 MARS 2010 KL:19.00 ÖSTRA KVARTERSLOKALEN

KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 23 MARS 2010 KL:19.00 ÖSTRA KVARTERSLOKALEN KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 23 MARS 2010 KL:19.00 I ÖSTRA KVARTERSLOKALEN DAGORDNING VID ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Mötet äger rum kl 19:00 den 23 Mars 2010 i östra kvarterslokalen. 1 Mötets

Läs mer

Att bo i bostadsra tt

Att bo i bostadsra tt Att bo i bostadsra tt Vi hoppas att denna information ska vara till nytta för dig som boende i bostadsrättsföreningen Röbäckshus 5. Vad är en bostadsrätt? Att bo i bostadsrätt innebär kort sagt att du

Läs mer

Ett drömboende vid havet Välkommen till Notholmen i Nordmaling

Ett drömboende vid havet Välkommen till Notholmen i Nordmaling Ett drömboende vid havet Välkommen till Notholmen i Nordmaling Reservation för eventuella ändringar och tryckfel. 1 Välkommen till ditt Notholmen Morgonkaffe med havsutsikt? Vill du bo i ett idylliskt

Läs mer

Brf Nattsländans trivselregler för dig och dina grannar

Brf Nattsländans trivselregler för dig och dina grannar Bostadsrättsföreningen Nattsländan i Järvastaden Trivselregler 2015-05-07 Sid 1 (5) Sid 1 (5) Brf Nattsländans trivselregler för dig och dina grannar Styrelsen har satt ihop några enkla trivselregler för

Läs mer

EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA

EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA Till boende i Styrelsens kommentarer och förslag inför extra stämma onsdagen den 12 mars 2008. Gruppen som vill ha en ny typ av finansiering har begärt att få en ny extra stämma. Styrelsen har en mycket

Läs mer