AVGJORD SOPFRÅGAN. Kostnaderna Han menade att den stora skillnaden i investeringskostnader,

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "AVGJORD SOPFRÅGAN. Kostnaderna Han menade att den stora skillnaden i investeringskostnader,"

Transkript

1 Astrid Linderum flyttade in på Skepparegången för 30 år sedan, när bygget ännu inte var färdigt. Hon bor kvar i samma lägenhet. Bilden är tagen på 90-årsdagen i februari. 1/2000

2 SOPFRÅGAN AVGJORD Nu är det avgjort vilket sopsystem vi skall ha framöver. Beslut togs på extrastämman som hölls den 23 februari Inte mindre än 350 medlemmar med 100 fullmakter infann sig i Folkets Hus vid Olof Palmes plats denna kväll. Aldrig tidigare har en stämma i vår förening rönt så stort intresse. Inte ens den kontroversiella kabeltv-frågan som många kommer ihåg från mitten av 80-talet. RÖSTSEDLARNA FICK DELAS FÖR ATT RÄCKA TILL ALLA DELTAGARNA PÅ SOPSTÄMMAN När alla var avprickade i röstlängden kunde mötet börja 40 minuter försenat. Lillemor Svensson välkomnade de närvarande. Därefter gick hon raskt över till dagordningen. Susanne Kihlner valdes till mötesordförande vilket hon skötte mycket professionellt. Det var stundtals ren underhållning att se hur skickligt hon hanterade ordförandeklubban. Funktionärerna Anna-Karin Eriksson valdes till mötessekreterare och Lars Ferlin till protokolljusterare. Anna-Karin Kollind, Hans Särngren, Helena Sandblad och Jerre Öhlund till rösträknare. Rösträknarna fick även fungera som talarlistefunktionärer, d v s notera namnen på alla som ville komma till tals och tillhandahålla mikrofon när det var dags för vederbörande att yttra sig. Med andra ord, de fick ett styvt jobb. Förslagen Det ligger mycket arbete bakom förslagen som de båda utredningsgrupperna presenterade. Under året har sammanlagt 45 möten hållits. Tufft jobb för styrelsens representant Göran Gunnarsson som ingick i båda grupperna. I januari presenterades förslagen på en utställning i Masthuggets Hus. Omkring 300 personer besökte utställningen. De båda utredningsgrupperna fick plädera för sina förslag. Först tog Göran Carlander från Grupp A (motionärernas utredningsgrupp) till orda och framhöll fördelarna med SopHia systemet. Han menade att möjligheten att sortera allt restavfall och kompostavfall i sopnedkastet är överlägsen Grupp B:s förslag som går ut på att lämna kompost och restavfall i återvinningshusen. Dock ska de som har funktionshinder få utnyttja sopnedkasten för osorterat avfall enligt B-förslaget. Svante Melin från Grupp B (miljögruppen) argumenterade bland annat för bättre arbetsmiljö för fastighetsskötarna och framställning av egen kompostjord. Gösta Ekstrand från Grupp A hade invändningar mot den ekonomiska kalkylen i Grupp B:s förslag. Kostnaderna Han menade att den stora skillnaden i investeringskostnader, nästan 2 miljoner kronor mellan de båda förslagen, inte är realistisk. Vidare sa han att den antagna kostnaden för sorteringshusen var alldeles för låg. Det ställs mycket högre krav på återvinningshus där man kan lämna kompostfall än om det bara hade varit restavfall. Det är inte frågan om några Friggebodar. Förvaltaren Christer Johansson kontrade med att säga att kr/m2 är en realistisk 2 3

3 UTSTÄLLDA SOPOR En välbesökt utställning om två olika system för källsortering hölls under vecka 3 i Masthuggets Hus, övre salen. Runt 300 boende hade hörsammat inbjudan och tog sig tid att komma på besök. HELA OCH DELADE RÖSTSED- LAR STIGER TILL VÄDERS kostnad för den typen av byggnad som åsyftas i förslaget från Grupp B. Inga större motsättningar När allt kom omkring fanns egentligen inga större motsättningar mellan de båda grupperna. Båda vill ha sopnedkasten kvar men med olika grad av användning. Båda föreslår sex miljöhus för återvinning (glas, tidningar, förpackningar o s v ). Vad som skiljer är storleken på husen och att Grupp B även vill samla upp det komposterbara avfallet där. Båda försäkrade att om dessa miljöhus uppförs skall placeringen bestämmas i samråd med de berörda gårdarna. Vågar man gissa att sista ordet inte är sagt ännu. Vad som händer med Renovas planer på ytterligare källsorteringsstationer i områdets utkanter i nära framtid kan ha viss betydelse. Också det faktum att det finns befintliga lokaler på åtminstone ett par ställen som skulle kunna användas till källsorteringsrum. Klara uppfattningar Det verkade som de flesta hade sin uppfattning klar redan när de kom till mötet. Någon ville gå till beslut omedelbart och inte slösa tid på diskussioner. Men i demokratisk anda fick alla de som begärt ordet framföra sina åsikter. Några få ville återremittera frågan medan övervägande majoritet föredrog att rösta om de två alternativen A och B. Det blev en förkrossande seger för alternativ A med 355 röster mot 93 för B. Styrelsen vill ha valmöjlighet att ta in andra offerter än just SopHia och därför förbehåller de sig rätten att kalla alternativ A Sopsortering i sopnedkast. Namnet SopHia nämns inte. Stort engagemang Klockan gick mot 22 och många hade bråttom hem. Innan ordföranden Lillemor Svensson avslutade mötet riktade hon ett stort tack till de bägge arbetsgrupperna och överlämnade blommor. De har med stort engagemang lagt ner myckt tid på att belysa frågan för att vi boende skall kunna bilda oss en uppfattning. Mötesordföranden Susanne Kihlner fick också ta emot en bukett samt publikens gillande i form av kraftiga applåder. INGA SANDBERG De båda utredningsgrupperna, vilka lagt ner ett imponerande arbete helt ideellt under ett helt år, presenterade sina förslag. Likheter i förslagen är att sopnedkasten blir kvar, att det ska byggas ca 6-7 återvinningshus inne i området, att transporterna inne bland husen ökar och att vi alla boende måste börja källsortera, om vi ska slippa den astronomiska avgiften för osorterat avfall. Här krävs det kanske ett kg information och många kilo solidaritet och lojalitet för att åstadkomma en sån genomgripande beteendeförändring hos oss alla. Den största skillnaden är att i det ena förslaget ska sopnedkasten bara användas för restavfall, medan vi boende går ut i återvinningshusen med de övriga sju fraktionerna. Det skulle medföra mindre sopjobb i källarna för våra fastighetsskötare. Det komposterbara som läggs i komposttrummorna skulle vår trädgårdsmästare ta hand om för vår egen växtlighet. Det alternativet medför också en lägre investeringskostnad, Det andra förslaget innebär sortering av två fraktioner: kompost och restavfall, i sopnedkasten, vilka förses med en avskiljande tygvägg och en spak vid varje soplucka. Övriga sex fraktioner går man ut med. Detta förslag var det som senare fick flest röster på extrastämman. Se reportage här intill. BIRGITTA EDGREN KOMPOSTGRUPPENS FÖRSTA FÖRSÖK I FEBRUARI 1992: BIRGITTA BERNSTRÖM, PELLE BOHMAN, PERNILLA KÖIV, JACOB NORRBY OCH ANNA TÖRNQVIST SOPHIA-GRUPPEN VISAR SIN SEPARATIONSGLÄDJE PÅ MAST- HUGGETS HUS 4 5

4 PÅ GÅNG I MASTHUGGET Vår tillförordnade förvaltare Christer Johansson meddelar att följande arbeten pågåri området, allt enligt budgetplanen: KÄLLSORTERING, STÄN- DIGT PÅ GÅNG I MAST- HUGGET IK NORD HAR EN LIVLIG UNGDOMSVERKSAMHET I MASTHUGGET MED FLERA HANDBOLLSLAG. MAN TRÄNAR BLAND ANNAT I MASTHUGGSHALLEN OCH VARJE FREDAG EFTER TRÄNINGEN FÅR INTRES- * Nytt ekonomi -och fastighetssystem installeras under mars, vilket vi boende kommer att märka på hyresavierna från och med kvartal 3. * Energibesparingen har påbörjats, genom att styr -och reglerutrustningen för värme och varmvatten datoriseras. * Rensning av ventilationskanaler pågår. SERADE FÖRÄLDRAR GÅ EN MATCH MOT ETT BLANDAT UNGDOMSLAG. STORT UNDERHÅLLNINGSVÄRDE, BÅDE FÖR INBLANDADE OCH ÅSKÅDARE. INTRESSERAD AV ATT VARA MED? RING ÅKE LUND- GREN, TEL * Rengöring av våra 30-åriga avloppsstammar startade förra året och fortgår det här året och in på nästa år. * Ny upphandling av trappstädning. Kvalitet och ej priset ska få avgöra. * Garageplatserna inventeras och iordningställs, enligt principen ett fordon per plats. Motorcyklar kommer att få särskilda uppställningsplatser. * Fortsatt ombyggnad av lokaler till studentlägenheter i första hand på Skeppargången 14. Idag har vi ett 70-tal studentlägenheter och 48 studentrum. Allt är uthyrt. * Lilla lokalen i Masthuggets Hus ska fräschas upp. Förvaltaren har också kontaktat Renova om att få hyra en komposttransportbil, som körs i området av vårt eget folk. Ev. ska vi bygga en återvinningsplats högst upp på Masthuggsliden, något längre in än där dagens glasigloos och klädbox står. Christer Johansson arbetar för att utöka platserna för återvinning i utkanten av vårt områden. Många boende kanske föredrar att gå lite längre med soporna än att få ökade transporter inne bland husen? Vår speciella följetong, entrén mot Masthuggstorget med trappan och pisshissarna, överlåter Christer Johansson med varm hand åt vår nye förvaltare Kjell Johansson. Där får han något att bita i! BIRGITTA EDGREN Ny Johansson i förvaltningsstolen hos brf Masthugget Sedan 1 april heter brf Masthuggets förvaltare Kjell Johansson,en fotbollsintresserad ekonom som vill att alla ska dra åt samma håll. Att det blev vår förening berodde på flera orsaker: att förvalta egenägda fastigheter med ett givet bestånd (fast vi bygger ju om lokaler till studentlägenheter); en lagom mix av bostadsrätter, hyresrätter, lokaler och garage. Läget tycker han också är intressant, likaså att vår ekonomi är stabil. Hela området verkar attraktivt. Kjell Johansson har fått ett positivt intryck av brf Masthuggets styrelse, som han uppfattar som stark. Han upplever också att förankrings- och beslutsprocesserna är enklare och striktare i en bostadsrättsförening än hos en förvaltningsorganisation. När vi kommer in på idéer och visioner betonar Kjell att han självklart ska fortsätta det påbörjade arbetet med att utveckla lagandan hos våra 15 anställda; att få alla att dra åt samma håll. Han har träffat var och en och känner att här finns kunskap och kompetens och sist men inte minst trivsel. Finns förmodligen fantastiska förutsättningar för framgångsrik förvaltning Bland alla högpriorierade arbetsuppgifter Kjell Johansson får på sitt förvaltarbord ligger vårt skötebarn: entrén mot Masthuggstorget dvs. trappan, piss-hissarna, gångstråket Masthuggsliden. Hans ord för detta är kommunikationsyta. Måtte den bli en lika inbjudande innovation, som ordet låter. Snart! Han verkar helt på det klara med att Göteborgs kommun ej har så bråttom som vi övriga intressenter: brf Masthugget, Riksbyggen och Platzer AB. Att Kjell Johansson skulle börja hos oss stod klart redan i januari. Att de båda Johansönerna får jobba sida vid sida ett tag vore ju den allra bästa övergången. FESTRESA FÖR GÅRDSOMBUDEN BIRGITTA EDGREN Styrelsen vill visa sin uppskattning för det frivilliga arbete som gårdsombuden lägger ner genom att bjuda samtliga gårdsombud på en dagsutflykt till Norrvikens trädgårdar på Bjärehalvön i Skåne. Resan är planerad till lördag den 9 september i höst. Boka i din almanacka nu. Mer info kommer i nästa Masthuggsyytt och separat till gårdsombuden. FAKTA KJELL JOHANSSON: ekonomutbildad, arbetat med hyresförhandlingar, som representant för små och stora fastighetsägare, de senaste tio åren som chef för en förvaltningsavdelning med ekonomihantering åt olika uppdragsgivare, vana vid upphandlingar och utbildningar. 6 7

5 MASTHUGGSTORGET SKA UPPDATERAS BOSSE TAR AV BLÅSTÄLLET Efter en överenskommelse mellan Stadsbyggnadskontoret, Riksbyggen, Brf Masthugget och Platzer stod det klart. Nu ska Masthuggstorget renoveras i alla fall en del av det. En del blir bättre, annat blir lidande. Den enes bröd Restaurang Minus blir lidande i allra högsta grad. Stället ska rivas. Det är de dystra gångarna till höger och vänster om Spargrisen som ska väck. Masthuggstorget ska kännas mer öppet, menar man på Platzer. För Yvonne Dyrvold, ägare till restaurangen, innebär det att hon får börja om från början. Det blir inte lätt men jag kommer igen, säger hon med ett hoppfullt leende. Yvonne har redan fått tag i en ny lokal här i området, närmare bestämt på Andra Långgatan och ännu närmare bestämt under socialkontoret, bredvid den relativt nyöppnade musikaffären. Flyttning minus restaurang Troligen blir det ingen ny restaurang Minus i den lokalen. Nej, jag planerar att kanske driva ett café där på dagarna med teaterföreställning runt lunch och på kvällar ett teatercafé kanske, men inget är bestämt än, säger hon. För tillfället har hon fullt upp med själva flytten och all ingående planering får vänta. Vad det än blir hoppas hon kunna öppna i augusti. Fetare spargris Samtidigt som Minus ska rivas planeras annat att byggas. För en tid sedan köpte nämligen Hemköp upp Spargrisen samt närliggande lokaler bl.a gamla posten. Där ska bli en dubbelt så stor matmarknad på 2400 kvm med plats för ca 10 kassor och den väntas stå klar i september. Blomsteraffären, tobaksaffären och pizzerian får stå kvar men återigen ska den dystra gången bort och lokalerna byggs ihop.ingångarna till dessa affärer flyttas därmed till andra sidan ut mot det då så öppna torget. EMMA LINDERUM Innan han kom hit 1978 arbetade han på en liten reparationsfirma. Firman fick i uppdrag av Riksbyggen att utföra reparationer i området och skickade hit Bosse. Snart därefter erbjöds han anställning och accepterade. Han tyckte arbetet verkade intressant och omväxlande vilket det också visade sig vara. Mycket har hänt i området under dessa 21 år. Då rådde hyresrätt. Två år senare erbjöds hyresgästerna köpa sina lägenheter och bilda bostadsrättsförening. Bosse minns att motståndet var stort i början. Nu står folk i kö för att köpa lägenheter i området. Själv är Bosse Masthuggsbo sedan några år tillbaka. Ett bevis gott som något att han trivs här. Även om Bosse gillat arbetet välkomnar han ledigheten han får som pensionär. Morgonpigg som han är kommer han även i fortsättningen att gå upp tidigt. Förspilla tid på långa sovmorgnar är inte hans melodi. Nu kan han ägna mer tid åt sina många fritidsintressen, bland annat sommarhuset i Finland. Vi önskar Bosse allt gott i framtiden. INGA SANDBERG FEST FÖR ALLA MASTHUGGETS DAG I år blir det förhoppningsvis av lördag den 10 juni, pingstafton, om tillräckligt många frivilliga festprissar anmäler sig snarast till: styrelsens Raymond Andersson, Fyrmästargången 2, tel , epost: eller gårdsombudet Jeanette Jonsson, Mattssonsliden 4 tel Bosse Nilsson går i pension i april. Vi kommer att sakna hans alltid lika hjälpsamma och vänliga bemötande. Han har arbetat 21 år här i Masthugget. BOSSE ARBETSKLÄDD FEST FÖR BOSSE BOSSE LITE LEDIGARE Vår mångårige fastighetsskötare Bosse Nilsson har fyllt folkpension och firas fredagen den 28 april kl i Masthuggets Hus övre salen. Alla boende som har tid och lust är välkomna att säga tack och adjö till Bosse. 8 9

6 T R Ä D G Å R D S D A X För att veta om en växt har blivit besatt av något otyg, så måste du veta hur den ser ut frisk och oangripen. Men så fort du ser fläckar, färger, hinnor, förvridningar, ätna blad, vissna blad och klibbiga missfärgade blad och blommor, så är det säkra tecken på något otyg. Vita flygare Vår trädgårdsherde Gert kallar det för sjukdomsangrepp. Just klibbiga missfärgade blad och blommor är säkert löss, vita flygare eller andra insekter. Där kan du hjälpa till. Kläm ihjäl, spruta på med såp- och nässelvatten. Du kan också samla nyckelpigor och bjuda dessa på ett skrovmål av löss, vita flygare och kvalster. Vi har just nu ett snigelår. Sniglarna äter upp bladen. Gert föreslår känsliga personer kan nu sluta läsa här ihjälklämning, dränkning och kalkning för att få bukt med sniglarna. Du kan också samla ihop sniglarna och lägga dem i komposttrumma; dock inte kompostlådorna. Vi har angrepp av pilskorv på pilträd på Skepparegången, Mattssonsliden och slänten mot Rangströmsliden. Det går ej att bli av med. Genom kraftig tillbakaskärning så kan Ibland dyker det upp smådjävlar i vår lustgård. De antar olika skepnader och namn som skorv, kräfta, rödvårtsvamp, mjöldagg, virus, nematoder, löss, vita flygare, spinnkvalster, steklar, larver, virvlar, myror, sniglar, gnagare och så vidare. man hålla tillbaka eländet, men på sikt får man ta bort träden. Vi har angreppp av rödvårtssvamp på oxbärsbuskar. Andra busksorter har planterats som ersättning. För att stärka försvaret av lustgården, så gäller det att kombinera rätt växt med rätt jord. Välja rätt ljus, sol eller skugga, för växten ifråga. Växten måste trivas i vår klimatzon och ha bra motståndskraft mot angrepp och dessutom vara vacker för att dra till sig intresserade skötare. Skötaren skall hålla jorden med rätt näring, jämn fuktighet och luckra jorden. Tagetestips Gerts specialtips: Plantera någon typ av tagetes intill tobak, petunior och rosor, så vill inte löss och vita flygare komma dit. Gert har under våren haft kurs i beskärning. Den kanske kan kompletteras med kursen Försvara växterna. Innehåll: Förebyggande, artbestämma angrepp, orsaken, tidig ågärd. Med Gertliga hälsningar ANDERS OCKLIND B I L K O O P E R AT I V E T V Ä X E R! Masthuggets Bilkooperativ rullar vidare. Vi är nu 18 st hushåll som delar på två bilar som står parkerade i Masthuggsgaraget. Det är inga problem att boka bilarna när man vill men skulle de vara upptagna har vi 20% rabatt på Olivedals Biluthyrning. Trots höjda bensinpriser har vi kunnat behålla våra låga taxor. Vi har ambitionen att blir fler för att förhoppningsvis innan sommaren köpa vår tredje bil. Så nu kanske det är dags för dig att fundera på medlemsskap. Du kanske redan har en bil i hushållet men behöver tillgång till en andra bil ibland? Eller har du kanske börjat inse vad en egen bil egentligen kostar dig? mycket billigare än egen bil mindre jobb än med egen bil kör så mycket du vill rabatt på hyrbilar insats 3500 kr, som återbetalas vid utträde månadsavgift 100 kr milavgift 16 kr/mil inklusive bensin för Renault Kangoo! tidsavgift 10 kr/tim, max 125 kr/dygn för Renault Kangoo milavgift 12 kr/mil inklusive bensin för Fiat Panda! tidsavgift 5 kr/tim, max 75 kr/dygn för Fiat Panda Nyfiken? Ring någon i vår styrelsen eller läs mer på vår hemsida på Karl-Erik Göransson Tomas Johansson Lilian Lundqvist Tuula Maunula Hans Spicar

7 SUS A N N E SLU TA R Efter 13 år som ansvarig utgivare, drivande eldsjäl och redaktionsankare för Masthuggsnytt lämnar Susanne Spicar ifrån sig ansvaret och arbetsbördan och koncentrerar sig på familjen och arbetet som redaktionschef på Sveriges Radio. Mattpiskningen är på utdöende. I Nationalencyklopedien finns inte begreppet vare sig under mattpiska, piska, rotting eller aga. Medan ordet dammsugare ägnas tio spaltcentimeter. Den enda idoga mattdomptör som jag har hittat är Lars Flodstrand. Han bor på Skepparegången; gå gärna och titta någon gång när han är i farten med rottingen. Det är väl bara en tidsfråga innan piskställningarna får lämna plats åt grillplats eller cykelställ. Därför har K-märktredaktionen (undertecknad) enhälligt beslutat att k-märka inte bara piskställningarna utan även Lars Flodstrand. ANDERS OCKLIND Jag minns hur jag själv blev involverad med Masthuggsnytt, och ni som tycker er haft någon glädje av detta kan tacka Susanne, ni andra får väl förbanna henne Jag hade skrivit någon insändare om tråkiga anonyma meddelanden i tvättstugor och trappuppgångar; minns inte särskilt vad det gällde. Men samtidigt hade jag vävt in en i mitt tycke mycket elegant egen om inte anonym så i alla fall inlindad sidospark åt någon granne som spelade piano på tok för mycket; det är väl närmare tio år sedan nu, så den här gånger kan det väl få passera. Kamelstopp Lite mallig som jag är över min förmåga att kryptera text trodde jag väl inte Masthuggsnytts nålsöga skulle var någon besvärlig passage för den här kamelen. Men tji fick jag och puckeln full med sand Susanne - som granskar alla artiklar ur såväl innehållslig, juridisk som språklig synvinkel högg omedelbart på den subtila formuleringen och frågade vad jag egentligen menade. Behöver jag nämna att jag blev tvungen att skriva om insändaren? Nu har Susanne med all rätt känt att hon inte orkar offra mer av sin fritid på att ta ansvaret för alla oss illa- eller välformulerade fritidsskribenter. Redaktionschock Vi övriga i redaktionen befinner oss fortfarande i något slags förlamat chocktillstånd att hitta en ny ansvarig utgivare är väl en sak. Men vem ska ta det journalistiska ansvaret för denna publikation, som, det måste tillåtas en medarbetare själv att säga, nog stuckit ut ganska ordentligt bland närbesläktade och obesläktade föreningsblad och ideella tidningar. Masthuggsnytt har helt enkelt hållit en hög journalistisk nivå från starten och fram till nu, och det är Susannes förtjänst. Så vad säger man? Hasta la vista, baby INGEMAR HÄRD SUSANNE SPICAR, MER ELLER MINDRE SYNONYM MED MASTHUGGSNYTT. DETTA ÄR DET SISTA NUM- MER HON GRANSKAR FÖRE TRYCK

8 KJELL SÖDERBERG 25-ÅRSJUBILERAR Jag flyttade hit -71 och började jobba här -75, berättar Kjell Söderberg, som nyligen fått medalj för 25 års arbete hos oss. Redan under byggandet av nya Masthugget var jag med och körde lastbil för den firma, som ansvarade för sprängningen här. Att bo och jobba på samma ställe har aldrig varit nåt större problem, jo, när vi fastighetsskötare hade huvudnyckel fick man inte vara ifred. Kjell tycker snarare att det varit en fördel att känna så många boende. Han verkar gilla folk och många kontakter. När jag började här var det väldigt tomt, kanske uppemot hälften av lägenheterna stod obebodda. Vi var nog sex fastighetsskötare, tre av oss körde sopor mest hela tiden. Det var också min uppgift. Om vi fick tid över skulle rabatterna rensas. Mer omväxling nu Idag tycker Kjell att jobbet blivit mycket bättre, mer omväxlande och varierat. Kanske ocksåmer ansvar, eftersom varje fastighetsskötare har sin egen gård. I stort sett alla kan byta kranpackningar och rensa avlopp. En har mer utbildning i VVS och gör de svårare jobben. Det ändrades när vi lämnade Riksbyggen och blev egen förvaltning för ca sex år sen. Samhörigheten blev större, när enheten blev mindre. Verkar vara en grundregel i mänskliga sammanhang! (MasthuggsNytts kommentar.) Sorteringsansvar Idag lägger Kjell ca 10 tim/vecka på den vanliga sophanteringen. Dessutom har han ansvar för miljörummet på Vaktmästargången och detta kräver tidvis många timmars arbete med sortering odyl. Sopmötets beslut om källsortering i sopnedkasten bedömer Kjell och hans arbetkamrater som negativt för deras arbetssituation. Det blir troligen ett merarbete för oss, när två fraktioner ska hämtas från soprummen, kommenterar han. Att byta förvaltningschef igen, känns inte alldeles enkelt heller, fortsätter Kjell sina funderingar om framtiden. Avslutningvis berömmer Kjell de fina personalutrymmena som man fått när expeditionen flyttade in i Masthuggets Hus. BIRGITTA EDGREN UTHYRES Sommarställe Öland ca 3km norr Borgholm, uthyres. Storstuga 27 kvm, 2 rum varav ett med 2 bäddar och pentry, samt en sovstuga med 5 bäddar i 3 rum och tvättrum. Rinnande kallt och VARMT vatten i storstugan. Utomhusdusch. långgrunda bad i Borgholm och Köpingsvik. Kontakta Birgitta tel Torp på småländska höglandet uthyres under sommaren i perioder om några veckor eller längre. Två våningar om tre rum och kök. Elvärme, öppen spis, vedspis och kaminer. Telefon finns. Lada med vedbod, torrdass och vedeldad bastu. Cyklar finns. Torpet ligger enskilt i en vacker del av norra Småland. Nära till flera badsjöar. 4 km till handelsbod. Fem mil till Jönköping, 2 mil till Eksjö och 2 mil till Tranås. Kostnad 1200 kronor per vecka kronor för en månad. SÄLJES 8 st T-line golfklubbor, 3-PW, herr. Nya grepp. Inkl ny svart bärbag säljes för 2000 kr. tel Ola Markis till balkong. Bredd 2,80 m. Gul/blårandig, som ny. Tel Pojkcykel, 5-9 år, 75:- Futurum spisfläkt, 75: Rossignol slalomskidor: 75:- Ingemar, tel Helena Rosén GÄSTPARKERING Avgiften för gästparkering i garagen höjs från 30kr/dygn till 200kr/påbörjad vecka. Dessutom måste bokning göras en vecka innan. EN ANNAN TEATER, VÅR TEATER PÅ TERRASSEN. EFTERSNACK MED PUBLIKEN, RÖRANDE EN FÖRESTÄLLNING DÄR EN FLODHÄST OCH EN HÄST HAR HUVUDROLLERNA. redaktionen: Anders Ocklind Birgitta Edgren Emma Linderum Inga Sandberg Ulla Warodell Ingemar Härd

Bostadsrättsföreningen Masthugget 2/01. Rapport från stämman Stort gårdsreportage Svar på tal om bredbandet

Bostadsrättsföreningen Masthugget 2/01. Rapport från stämman Stort gårdsreportage Svar på tal om bredbandet Bostadsrättsföreningen Masthugget 2/01 Rapport från stämman Stort gårdsreportage Svar på tal om bredbandet Ledare styrelsens syn på saken Årsstämman i år var en trevlig stämma som hölls i Masthuggets Hus.

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Masthugget 1/02. Hantverkskooperativ på terassen Trädbeskärningen Titta in hos grannen!

Bostadsrättsföreningen Masthugget 1/02. Hantverkskooperativ på terassen Trädbeskärningen Titta in hos grannen! Bostadsrättsföreningen Masthugget 1/02 Hantverkskooperativ på terassen Trädbeskärningen Titta in hos grannen! Ledare styrelsens syn på saken Under hösten 2001 tog SDN Linnéstaden initiativ till ett dialogmöte

Läs mer

MASTHUGGS. Målarverkstaden ommålad

MASTHUGGS. Målarverkstaden ommålad Tre förslag om fasaderna Brf Masthuggets historia del 2 Digital-tv via bredband eller kabel? TV-film om gamla Masthugget 1-09nytt MASTHUGGS Bostadsrättsföreningen Masthugget Målarverkstaden ommålad Ledare

Läs mer

MASTHUGGS. nytt 2-07. Bostadsrättsföreningen. Masthugget

MASTHUGGS. nytt 2-07. Bostadsrättsföreningen. Masthugget nytt Bostadsrättsföreningen MASTHUGGS 2-07 Masthugget Så blev Nya Masthugget grönt Två nya i styrelsen Tommie tar farväl efter 18 år 14 ställde ut Enkätresultaten delas ut Hemma hos familjen Pedersen Ledare

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Masthugget 2/03. Rapport från stämman Christina med hunden Tommie om Irak

Bostadsrättsföreningen Masthugget 2/03. Rapport från stämman Christina med hunden Tommie om Irak Bostadsrättsföreningen Masthugget 2/03 Rapport från stämman Christina med hunden Tommie om Irak Ledare styrelsens syn på saken Regn och sol slåss om utrymmet som vanligt nu när vi börjar närmar oss sommaren.

Läs mer

Läkarna räcker inte till! Demokrati för vem? Debatten går vidare

Läkarna räcker inte till! Demokrati för vem? Debatten går vidare Läkarna räcker inte till! Demokrati för vem? Debatten går vidare INGEMAR HÄRD SLUTAR Att en författare och grafiker slår sig i slang med Masthuggsnytts redaktion kan man utan vidare tänka sig. Men det

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Masthugget 1/04. Teatern trivs på terassen Följ MBK:s fotbollsflickor Rånet på Fjällgatan

Bostadsrättsföreningen Masthugget 1/04. Teatern trivs på terassen Följ MBK:s fotbollsflickor Rånet på Fjällgatan Bostadsrättsföreningen Masthugget 1/04 Teatern trivs på terassen Följ MBK:s fotbollsflickor Rånet på Fjällgatan Ledare styrelsens syn på saken Jag tar fram kopplet och ropar på Zabi vår hund. Jag tänker

Läs mer

,,,,,,,,,,, @ À 1/ 99

,,,,,,,,,,, @ À 1/ 99 ,,,,,,,,,@ À,@ À, 1/99 INTERNETPUNKTKOM en amerikanske författaren och samhällsdebattören Marshall MacLuhan myntade redan på 60-talet uttrycket Den globala byn. Naturligtvis syftade han på kommunikationssamhällets

Läs mer

nytt MASTHUGGS sarjtjtej POPULÄR FIKAFEST! sidan 14

nytt MASTHUGGS sarjtjtej POPULÄR FIKAFEST! sidan 14 Trädet på terrassen sågades ner Våra nya fastighetsskötare Kulturskatt på nätet Grannen Liedman inspirerar BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN MASTHUGGET MASTHUGGS nytt 1-15 sarjtjtej POPULÄR FIKAFEST! sidan 14 1 Ledare

Läs mer

nytt MASTHUGGS Ny ordförande i kulturföreningen Porträtt av de nya fastighetsskötarna När Nya Masthugget fick färg

nytt MASTHUGGS Ny ordförande i kulturföreningen Porträtt av de nya fastighetsskötarna När Nya Masthugget fick färg nytt Bostadsrättsföreningen MASTHUGGS 1-07 MASTHUGGET Ny ordförande i kulturföreningen Porträtt av de nya fastighetsskötarna När Nya Masthugget fick färg Spelberoendes förening kan ge stöd Pingis och vävning

Läs mer

Bergsundsbladet. Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson

Bergsundsbladet. Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson Bergsundsbladet Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson I en tid då vädret verkar ha lite svårt att bestämma sig kommer årets första nummer av Bergsundsbladet. Bladet

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Masthugget 1/03. Vandrarhemmet bygger ut Taubeafton Försäkringsspecial

Bostadsrättsföreningen Masthugget 1/03. Vandrarhemmet bygger ut Taubeafton Försäkringsspecial Bostadsrättsföreningen Masthugget 1/03 Vandrarhemmet bygger ut Taubeafton Försäkringsspecial Ledare styrelsens syn på saken Det verkar som kylan äntligen släppt sitt grepp om Masthugget. Isgatorna har

Läs mer

MASTHUGGS. Lär dig allt du behöver veta om plaståtervinning

MASTHUGGS. Lär dig allt du behöver veta om plaståtervinning 346 har deltagit i fasadenkäten Praktiska tips från förr Årets trygghetsvandring Bilder från höstsalongen 4-10nytt Bostadsrättsföreningen Masthugget MASTHUGGS Lär dig allt du behöver veta om plaståtervinning

Läs mer

FIRA MASTHUGGETS DAG DEN 11 JUNI!

FIRA MASTHUGGETS DAG DEN 11 JUNI! Bostadsrättsföreningen Masthugget 2/05 FIRA MASTHUGGETS DAG DEN 11 JUNI! Slut på gratisjobben? Rapport från årsstämman Bulldoggsmöte Ledare styrelsens syn på saken Solen skiner men v ä r m e n vill inte

Läs mer

Sonia och Christer har slutat Nystart som volontär Saneringens årtionden Laga mat med proffsen. Bostadsrättsföreningen Masthugget MASTHUGGS

Sonia och Christer har slutat Nystart som volontär Saneringens årtionden Laga mat med proffsen. Bostadsrättsföreningen Masthugget MASTHUGGS Sonia och Christer har slutat Nystart som volontär Saneringens årtionden Laga mat med proffsen 1-12nytt Bostadsrättsföreningen Masthugget MASTHUGGS 1 Ledare ordförandens Det tog lång tid för vintern få

Läs mer

MASTHUGGS. Ibland är det bäst att kalla in ett proffs

MASTHUGGS. Ibland är det bäst att kalla in ett proffs Extrastämma om fasaderna 26/11 Omröstningen om entréerna Gårdsombudens årliga resa Ny vårdcentral på terrassen 3-09nytt Bostadsrättsföreningen Masthugget MASTHUGGS Ibland är det bäst att kalla in ett proffs

Läs mer

MASTHUGGS. Urban engagerad medarbetare Historien via kartbilder Gårdsombud på utflykt Nya lägenheter. Obs! Senaste nytt om tomträttsavgälden på sid 9!

MASTHUGGS. Urban engagerad medarbetare Historien via kartbilder Gårdsombud på utflykt Nya lägenheter. Obs! Senaste nytt om tomträttsavgälden på sid 9! Urban engagerad medarbetare Historien via kartbilder Gårdsombud på utflykt Nya lägenheter 4-08nytt MASTHUGGS Bostadsrättsföreningen Masthugget Obs! Senaste nytt om tomträttsavgälden på sid 9! Teaterprojekt

Läs mer

»nu går vi hem« Mästaren från Arlöv. Vi har guldläge Kommunchefen om Vision Burlöv. Burlövsfestivalen årets sommarfest Här är hela programmet

»nu går vi hem« Mästaren från Arlöv. Vi har guldläge Kommunchefen om Vision Burlöv. Burlövsfestivalen årets sommarfest Här är hela programmet »nu går vi hem«en tidning utgiven av Burlövs Bostäder AB sommaren 2011 Mästaren från Arlöv Första paret in i nya Ripan Yvonne och Bengt längtar till nya lyan Burlövsfestivalen årets sommarfest Här är hela

Läs mer

MASTHUGGS. nytt 4-07. Bostadsrättsföreningen. Masthugget

MASTHUGGS. nytt 4-07. Bostadsrättsföreningen. Masthugget nytt Bostadsrättsföreningen MASTHUGGS 4-07 Masthugget Dags att välja internetleverantör Naturen inspirerar avancerad amatör Gå och bada bastu Inspirerande utflyktsbok Gårdsombuden på slottsbesök Cyklarna

Läs mer

MASTHUGGS. Folkligt vimmel på Kommersen. Om göteborskan och andra språk Flygande livräddare Fasadpartier provmålade Nya lokaler för gym och klädateljé

MASTHUGGS. Folkligt vimmel på Kommersen. Om göteborskan och andra språk Flygande livräddare Fasadpartier provmålade Nya lokaler för gym och klädateljé Om göteborskan och andra språk Flygande livräddare Fasadpartier provmålade Nya lokaler för gym och klädateljé 4-12nytt Bostadsrättsföreningen Masthugget MASTHUGGS Folkligt vimmel på Kommersen sid 10 13

Läs mer

En tidning för dig som bor hos ÖBO nr 1/2008

En tidning för dig som bor hos ÖBO nr 1/2008 En tidning för dig som bor hos ÖBO nr 1/2008 innehåll Projekt gammalt & nytt på Söder Inspireras i badrummet Nyfiken på internet Örebrokompaniet conventum arena första gästkrönikan vinn kent-biljetter

Läs mer

»Hemkänsla« Hela Arlöv ser Svalan byta ansikte. Roland räddad av sin hemförsäkring SID. 12-13. Burlövsfestivalen hela programmet SID.

»Hemkänsla« Hela Arlöv ser Svalan byta ansikte. Roland räddad av sin hemförsäkring SID. 12-13. Burlövsfestivalen hela programmet SID. »Hemkänsla«En tidning utgiven av Burlövs Bostäder AB sommaren 2007 Roland räddad av sin hemförsäkring SID. 12-13 Burlövsfestivalen hela programmet SID. 8-9 Hela Arlöv ser Svalan byta ansikte SID. 6-7 Vinsten

Läs mer

Vi i VätterHem. Annas mål är en egen blomsteraffär. Ska VätterHem bygga i TENHULT? Handla secondhand bra för miljön och plånboken

Vi i VätterHem. Annas mål är en egen blomsteraffär. Ska VätterHem bygga i TENHULT? Handla secondhand bra för miljön och plånboken Vi i VätterHem nr 1 2011 Annas mål är en egen blomsteraffär Ska VätterHem bygga i TENHULT? Handla secondhand bra för miljön och plånboken Vad vill VätterHems styrelseledamöter? Nya lägenheter i Tenhult?

Läs mer

MASTHUGGS. Festligt på Skepparegången. Minnen från kollektivens tid Verksamhetslokaler försvinner med barackerna Så blir mjölkpaketet ny kartong

MASTHUGGS. Festligt på Skepparegången. Minnen från kollektivens tid Verksamhetslokaler försvinner med barackerna Så blir mjölkpaketet ny kartong Minnen från kollektivens tid Verksamhetslokaler försvinner med barackerna Så blir mjölkpaketet ny kartong 3-11nytt Bostadsrättsföreningen Masthugget MASTHUGGS Festligt på Skepparegången se sidan 8 1 Ledare

Läs mer

Bostadsrätt. För dig som bor i en SBC-förening eller bosparar i SBC. Nummer 1 Mars 2005 www.sbc.se. Höjden av lycka

Bostadsrätt. För dig som bor i en SBC-förening eller bosparar i SBC. Nummer 1 Mars 2005 www.sbc.se. Höjden av lycka din Bostadsrätt För dig som bor i en SBC-förening eller bosparar i SBC. Nummer 1 Mars 2005 www.sbc.se Bostadsrättsmässa i Stockholm Entrébiljett i tidningen Homestaging bra affär när du säljer Höjden av

Läs mer

»nu går vi hem« MÄSTAREN FRÅN ARLÖV. 200 kr. Sök lägenhet i nya Granliden Guldläge i Burlövs kommun Sveriges modernaste nät.

»nu går vi hem« MÄSTAREN FRÅN ARLÖV. 200 kr. Sök lägenhet i nya Granliden Guldläge i Burlövs kommun Sveriges modernaste nät. »nu går vi hem«en tidning utgiven av Burlövs Bostäder AB hösten 2011 Hitta rätt hus och vinn ett presentkort på 200 kr hos Coop MÄSTAREN FRÅN ARLÖV Sök lägenhet i nya Granliden Guldläge i Burlövs kommun

Läs mer

VÄRDSNYHETER. Sid 10. Sid 14-15. Sid 16 SPELA BANDY INNE ÄR KUL MEN... ... SIRIUSGATAN VINNER OCKSÅ PÅ ANNAT. 3-4 NUMMER 22001

VÄRDSNYHETER. Sid 10. Sid 14-15. Sid 16 SPELA BANDY INNE ÄR KUL MEN... ... SIRIUSGATAN VINNER OCKSÅ PÅ ANNAT. 3-4 NUMMER 22001 NUMMER 22001 VÄRDSNYHETER HYRESGÄSTINFORMATION FRÅN FAMILJEBOSTÄDER SPELA BANDY INNE ÄR KUL MEN...... SIRIUSGATAN VINNER OCKSÅ PÅ ANNAT. 3-4 KUNDTJÄNST FÖR ALLA NÄSTAN JÄMT Sid 10 BYGG DITT EGET BLOMSTERBORD

Läs mer

Är det Din förening som blir första fotbollsmästarna? Sid 8 Det är mycket mer arbete att vara ordförande än vad många tror! Sid 12

Är det Din förening som blir första fotbollsmästarna? Sid 8 Det är mycket mer arbete att vara ordförande än vad många tror! Sid 12 #2-14 Alla hjälper till när det är dags för gårdsstädning! 10 Wilma och kompisen Nicole hjälpte till att rulla trädgårdsavfall till den gemensamma uppsamlingsplatsen. Är det Din förening som blir första

Läs mer

Tema uthyrning ] Allt om omflyttning och direktbyte ] Hyra ut i andra hand ] Säljaren svarar

Tema uthyrning ] Allt om omflyttning och direktbyte ] Hyra ut i andra hand ] Säljaren svarar HYRESGÄSTMAGASIN FRÅN BOSTADS AB POSEIDON ] FEBRUARI 2009 Erbjudande 50% rabatt HEMMA HOS Pia-Lotta fick lägenhet via Ungahem på Universeum i februari! VÅRA GÅRDSFÖRENINGAR Matglada grannar samlas kring

Läs mer

Herrhagen i högform 04-2014 ENERGISMARTA JULKLAPPAR. App, lapp, sa att du slapp SIDAN 4 5 SIDAN 3 SIDAN 6

Herrhagen i högform 04-2014 ENERGISMARTA JULKLAPPAR. App, lapp, sa att du slapp SIDAN 4 5 SIDAN 3 SIDAN 6 ENERGISMARTA JULKLAPPAR SIDAN 3 # 04-2014 NYHETER OCH MÖJLIGHETER FÖR KOPPARSTADENS HYRESGÄSTER Herrhagen i högform SIDAN 4 5 App, lapp, sa att du slapp SIDAN 6 LEDARE Ett bekymmersfritt boende Tidningen

Läs mer