Styrelsen har under året bestått av följande personer:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Styrelsen har under året bestått av följande personer:"

Transkript

1 KommITS Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2010/2011

2 Styrelsen får härmed lämna följande verksamhetsberättelse: Allmänt Föreningen fyllde under verksamhetsåret 15 år: Detta gjorde att vi under året uppmärksammade detta genom en jubileumskonferens som genomfördes i Globen i Stockholm och där vi hade en jubileumsmiddag i Blå Hallen på Stadshuset i Stockholm. Mer om konferensen kan ni läsa längre fram i verksamhetsberättelsen. Medlemsantalet är idag 162 kommuner. Vi har under året ökat med 5 medlemmar. Vi har tappat några kommuner och några har tillkommit, men vi ligger ganska stabilt på samma siffror. Styrelsen ser gärna att förslag kommer från medlemmarna om hur vi kan arbeta för att ytterligare öka samverkan mellan våra medlemskommuner eller annat ni vill påverka. Föreningens mål är: Att bidra till att medlemmarna uppnår en effektiv kommunal verksamhet med hjälp av IT Målet ska uppnås genom att: 1. Förse medlemmarna med kommunrelaterad IT-information 2. Bidra till samverkan mellan kommuner i IT-projekt och skapa förutsättningar för nätverksbyggande och erfarenhetsutbyte 3. Skapa ökad insikt om IT:s betydelse i den kommunala verksamheten 4. Vara kanal för leverantörer, myndigheter och andra organisationer för informationsutbyte och dialog. Föreningen anlitar sedan 2007 Timing Scandinavia i Stockholm för genomförande av våra konferenser och produktion av vår tidning KommITS som utkommer med 4 nummer per år. Föreningens kansli, ekonomi och administrationen av föreningens webbsida sköts av föreningens styrelse. Styrelsen har under året bestått av följande personer: Torbjörn Larsson, ordf., Falkenbergs kommun Christian Bonfré, v ord., Svenljunga kommun Lars Flintberg, sekr., Sandvikens kommun Marianne Olofsson, kassör, Munkedals kommun Anette Knutsson, Strömstads kommun Åke Nygren, Leksands kommun Jörgen Sandström, SKL Lennart Smith, Söderhamns kommun Yvette Heika Mukka, Järfälla kommun Inge Hansson, Karlstad kommun Styrelsearbetet Styrelsen har haft 11 protokollförda möten och har träffats vid 2 tillfällen under året för planering utöver konferenstillfällena. Styrelsemötena genomförs i första hand som telefonmöten. Utöver styrelsemötena så har styrelsen under året varit indelad i följande arbetsgrupper. Sid 2 (13)

3 Programrådet arbetar med att vaska fram namn på intressanta huvudföreläsare och ta emot förslag på föredrag, granska dem och sätta ihop programtablån tillsammans med Timing Scandinavia inför våra konferenser. Till varje konferens utses en konferensgeneral som har huvudansvaret för konferensen i styrelsen och som är kontaktperson gentemot vår partner Timing Scandinavia. Redaktions- och webbrådet har som uppgift att arbeta med innehållet i tidningen tillsammans med den reporter som skriver artiklarna till tidningen och att granska tidningen innan utgivning. Styrelsen ser det som viktigt att utveckla tidningens innehåll för att visa på det som händer ute hos kommunerna. Tidningen distribueras till alla kommuner utöver medlemskommunerna. Under året har också gruppen arbetat med att vidareutveckla föreningens hemsida. Internationella rådet som arbetar med våra vänföreningar och samarbetsorganisationen LOLA. Föreningen representeras av rådet i samband med LOLA:s arbetsmöten. Leverantörsråd som ansvarar för föreningens kontakter med leverantörer inför våra konferenser. Avtalsgrupp som arbetar med avtalet med vår partner Timing Scandinavia. Konferenser Riksmötet 2010 hölls den 9-11 november på Radisson Blu i Göteborg. Det samlades runt 210 deltagare från både Kommits och Sambruk för att hålla en gemensam höstkonferens tillsammans med 40 partners. Under tisdagen hade Sambruk sina projektmöten och sedan genomfördes en intensiv och tight konferens med medverkande från båda föreningarna. Många talare hade väldigt inspirerande föredrag, bland det främsta kan nämnas, Björn Söderberg, en entreprenör som har sin verksamhet i Tibet där han bla. skapar Appar till mobiler, vår konferensapp. är en sådan. En annan var Samantha Peters från Google som pratade Molntjänster och Google Apps. Jens Ingelsäter presenterade Kommits enkät om skolan, där vi tillsammans kartlagt hur man satsar på skolutveckling ibland Sveriges kommuner med hjälp av IT. Andra kollegor som spred sina erfarenheter var bla. Per Andersson från Växjö, Inge Hansson från Karlstad, Anders Fredriksson från Heby, med flera. Torbjörn Larsson, konferensgeneral. Jubileumskonferensen 2011 hölls den 3-5 maj på Globen, Stockholm Jubileumskonferens 15 år av Kommits. I vackra virtuella lokaler träffades Kommits i Globens annex i Stockholm. Sid 3 (13)

4 Temat för konferensen: Kommunal digital agenda - i medborgarens tjänst präglades av begreppet digital agenda, i EU, i Sverige och lokalt. Det var också ett strategiernas år där många växlade om från e-tjänster till esamhället. Det blev vår största konferens någonsin, både avseende deltagare, partners, omsättning och även i nytänkande med en möteslokal "the box" som är en virtuell möteslokal. Jubileumsmiddagen på Stockholms stadshus var väldigt uppskattad, liksom uppträdandet av ungdomskör och trollkarl. Årets IT-personlighet KommITS utsåg Järfällas socialdirektör Åke Svenson till Årets IT-personlighet i samband med jubileumskonferensen. Motiveringen lyfter fram hans arbete med att införa IT-stöd som ett arbetsredskap för verksamheterna och hur det har lett till att förkorta väntetiden för medborgarna när de ansöker om socialtjänster. Ett steg i utvecklingen är tjänsten som gör det möjligt för Järfällaborna att ansöka om och beviljas trygghetslarm på fem minuter via datorn. Den nyblivna IT-personligheten Åke vill dela äran med resten av Järfälla kommun. Jag är glad och stolt för utmärkelsen. Jag känner att jag delar den med medarbetare, kollegor och politiker i Järfälla kommun. Att göra vardagen enklare för Järfällas invånare är en viktig del av kommunens E-strategi. Vi har därför ett klimat som stödjer verksamhetsutveckling med stöd av IT. Utöver äran så får Åke ett resestipendium där han får besöka vår engelska vänförenings SOCITMS konferens hösten Den fullständiga motiveringen löd: Åke Svenson har på ett fördömligt sätt infört IT-stöd som ett arbetsredskap för verksamheterna, politikerna och medarbetarna samt aktivt främjat verksamhetsutvecklingen med hjälp av IT. Åke har även arbetat aktivt för att förbättra IT-arbetsmiljön och säkerställa Grön IT. Utvecklingen har lett till att förkorta handlings- och beslutsvägar för medborgarna. Medborgarna upplever förkortade handläggningstider och en närmare kontakt med myndigheten. Jörgen Sandström, jubileumsgeneral. Leverantörs- aktiviteter Vi har under verksamhetsåret träffat ett 40 tal leverantörer, mest i samband med våra konferenser där vi tillsammans med våra medlemmar för ett givande utbyte kring de produkter och tjänster som marknaden erbjuder. Vi ser positivt på att man är väldigt engagerad i den kommunala sektorn och gärna lyssnar på våra önskemål. Träffar med SKL Förutom SKL s medverkan på våra konferenser så försöker hela styrelsen eller representanter för den träffa SKL några gånger om året. SKL stämmer av deras tankar med oss och vi Sid 4 (13)

5 försöker att lyfta fram det som vi anser är viktigt i vår sektor. Tyvärr har denna kontakt inte fungerat så bra under det senaste året. Internationellt utbyte KommITS har sedan flera år ett utbyte med systerföreningar i utlandet. I nuläget är det de här: SOCITM England (Society of Information Technology Management, ) GMIS USA (Government Management Information Sciences, MISA/ASIM Canada (Municipal Information Systems Association of Candada, VIAG Holland (De Veerinining van coordinattoren informatievoorziening an Automatisering in nederlande Gemeenten, ALGIM New Zeeland (Association of Local Government Information Management Inc, V-ICT-OR Belgien (The Flemish ICT Organisation, KITA Danmark (Foreningen af kommunale it-chefer, LOLA Linked Organisations of Local Authorities, Vi bjuder sedan några år tillbaka in vänföreningarna till vår-konferensen. Det står klart att vi arbetar med ungefär samma frågor och kontakterna har varit uppskattade. Utbyte med SOCITM 2010 Reserapport från årets IT-personlighet 2010: Göran Westerlund, Brighton tur och retur Klockan ringer kvart i fem på morgonen. Stänger sömndrucket av oväsendet. Det är lördag morgon den 9:e oktober och istället för att sova ut skall jag åka till Landvetter. Målet är Brighton på engelska sydkusten. I Sverige är väl staden mest känd som ett språkresemål för svenska ungdomar. På Wikipedia står det att Brighton har en ryktbar gaykultur och att staden har en bohemisk atmosfär. Det låter ju spännade...men mitt mål är Socitm2010 som är den stora IT-konferensen för offentlig sektor i Storbritanien. Resan är ett stipendium från den kommunala ITföreningen Kommits som i våras utnämnde mig till Årets IT-personlighet Något som gjorde mig både glad och förlägen. I min värld som IT-chef brukar det vara så att hälsan tiger still. Orsaken till uppmärksamheten är arbetet med att ställa krav på öppenhet hos programleverantörerna till landets kommuner och initiativet till det västsvenska kommunnätverket för öppen källkod Kivos. Vår kommunstyrelsen är också med på tankarna och har slagit fast att öppen källkod är en del av kommunens IT-strategi. Med öppen källkod är själva programkoden känd. Den som skriver ett nytt program som baseras på öppen källkod måste då publicera den nya koden. Den är ingen företagshemlighet. Öppen programutveckling ger mer konkurrens, insparade licenskostnader och mindre risk för det gissel som heter inlåsning med en enda leverantör. Sid 5 (13)

6 Även i Brighton talas om öppen källkod när den nya engelska regeringens representant talar till konferensen. Han talar även om effektiviseringar och besparingar. Det ekonomiska läget i Europa är tufft. England är ett av de länder som ligger riktigt illa till med ett stort budgetunderskott. Fjolårets underskott var lika stort som Greklands. Jag hamnar på en workshop, som medlem i Kommits delegation, med europeiska kollegor inför EU:s IT-möte i december i Belgien. När Sverige var EUordförandeland 2009 så togs Malmödeklarationen. Nu handlar det om att ta ett steg till. Vi är ca 15 personer och fast vi kommer från olika länder är många problem likartade. Lite lustigt är att Belgarna inte tycks vara riktigt överens internt men de har ju sin uppdelning i Flandern och Vallonien. När vi lämnar konferensen på anrika Hotel Metropol tittar jag en sista gång ut mot stranden där stålskelettet efter West Pier står piren byggdes 1866 och raserades i en förödande brand Kvar i staden finns Brighton Pier, även kallad Palace Pier. Väl hemma i Alingsås är det dags att ta tag i de stora utmaningarna. Att bygga upp den nya e-tjänstportalen. Under 2011 kommer alingsåsarna märka att kommunen tar ett samlat grepp kring e-tjänster. Kommunstyrelsen har tillstyrkt medel över en 3- årsperiod. Vi är förberedda genom en förstudie kring möjliga e-tjänster och genom att redan nu vara delaktiga i ett samarbete med 15 andra kommuner kring en etjänstlösning byggd på öppen källkod. Andra kommuner delar med sig av sina utvecklade e-tjänster och vi skall dela med oss när vi utvecklar en e-tjänst. Så fungerar öppen programutveckling. Som kommuninvånare kommer du att logga in med hjälp av elektroniskt ID, till exempel bank-id, på Mina sidor på alingsas.se. Där kan du lägga in ansökningar och följa dina ärenden. Redan i dag kan man göra vissa ärenden som att ändra barnomsorgstider eller hantera bibliotekslån. Men under 2011 kommer en hel uppsättning av e-tjänster att komma på plats. Och vi vill naturligtvis ha delaktighet och synpunkter från dig som är kommuninnevånare. Vad vill du se som e-tjänst? Hör av dig! Göran Westerlund Utsedd till Årets IT-personlighet 2010 i Sverige av Kommits och IT-chef i Alingsås kommun Utbyte med VIAG nov 2010 Tre styrelseledamöter i KommITs Christina Bonfré, Marianne Olofsson och Lennart Smith besökte den nederländska systerorganisationen VIAG och deras höstkonferens 22-23/11. Övriga internationella gäster var Doug Taylor USA, Peter Ryder UK samt Hedwig Daineffe och Louis Massagé Belgien. Konferenstema 2010 var "Tafel van de toekomst = Bordet för framtiden" Sid 6 (13)

7 Konferensen öppnades av VIAG s president Arend van Beek Under förmiddagen lyssnade vi på följande keynotetalare: Nancy Bakker, Manager informationspolicy hos VNG (Skl s motsvarighet i Nederländerna) Sir PJ (Piet) Buytels, kommundirektör i Haarlemmermeer kommun Mrs. N.C. (Nicole) Stolk-Luyten, verkställande informationschef på departementet BZK (inrikesministeriet) Under eftermiddagen hölls ett antal breakout-pass av vilka några utvalda tolkades för oss utländska besökare. Genomförande av ett nationella projekt på lokal nivå Talare: Johan van der Waal, chef KING (Kvalitetsinstitutet för lokalt styre) Hur man genomför nationella projekt och vad man samtidigt gör för att säkerställa lokala behov, önskemål och de viktigaste punkterna i det nationella direktivet NUP. Som ansvarig tjänsteman skall man ha en klar uppfattning om vad som skall genomföras, hur detta bör göras i en organisation, vilken support och vilken typ av stöd man kan förvänta sig och önska, nationellt. Verkligheten är dock mer kompromisslös än på papperet. Hur skapar man en koppling till den lokala situationen och hur säkerställer man grunden inom sin egen organisation. Vilka möjligheter finns det och hur kan översätta dem till sin egen miljö? IT- integration - att få ett bra försprång är halva arbetet. Talare: Rolf Meursing, VD på konsultföretaget Odinfo. Varje integration är unik. De varierar i mål, bassituation och faser. En integration kräver en särskild strategi som fokuserar på möjliga variationer av de aspekter som nämnts tidigare. Man gick igenom olika typer av integrationer och metoder för hantering i samband med de olika typerna. Rolf R redogjorde för göra och inte göra inom några olika typer. Inriktningen bör fokusera på början av integration och utformningen av ett projaekt som passar. Precis som titeln säger: att få ett bra försprång är halva arbetet. Rolf Meursing har bred erfarenhet av IT-integrationer och har också varit rådgivare eller projektledare med många omklassificeringar, fusioner och partnerskap. Just nu arbetar han med ett integrationsprojekt för kommunerna Breukelen, Loenen och Maarsen. SOM skräddarsydd samverkan - låt oss inte uppfinna hjulet igen Talare: Paul Prooij, Cluster Manager Cluster Info i kommunen Haarlemmermeer Städerna Haarlem och Haarlemmermeer är i en långsam fas av samarbete med Wabo. Genom att använda standard- och egenutvecklad programvara för ärendehantering har Sid 7 (13)

8 Haarlemmermeer startat ett tillsammans med Wabo, som Haarlem kommer att börja använda kort. Ett sådant samarbete har fördelar för båda städerna. Fördelarna man kan se, är att två jämförbara städer inte behöver uppfinna hjulet igen, kunskap och kunnande delas, kostnader sparas och införandet av ärendehantering i Haarlem kan ske snabbt. De erfarenheter som gjorts ville man dela med andra. Tisdag 23 november "Från NUP till GUP - bättre tillhandahållande av tjänster och en mer effektiv organisation är möjligt också för mindre kommuner! Talare: Raymond van der Meijs, informationsrådgivare Bernisse kommun och Ton Pijpers, konsult Atos Consulting och programchef för efterfrågestyrda tjänster hos Bernisse kommun. Bättre service genom moderniseringar GBA Talare: Mr J.J. (Jan) Moelker MPA, programchef mgba Projektet modernisera GBA (mgba) bidrar till bättre service för medborgare, företag och statliga organisationer. Förnyandet av GBA gör detta möjligt oberoende av tjänst. Underhåll och tillhandahållande av data kommer att bli snabbare, enklare och billigare. Keynotetalare: Sir prof. ir. Wouter Keller, direktör / grundare av konsultföretaget Argitek (en del av M & I-gruppen), som handlar om e-handel och e-förvaltning arkitektur. Han innehar också en deltidstjänst som professor i datavetenskap vid universitetet i Vrije. Han har tidigare varit styrelseledamot i Central Bureau of Statistics. Wouter Keller höll ett anförande om områden som midoffice, case-orienterade synsätt, dokumenthantering, e-tjänster, Content Management och portaler, CRM och Enterprise Application Integration. Sammanfattning: Min personliga sammanfattning av konferensen är att Nederländerna verkar ha kommit längre än vi i Sverige. Man en mer central styrning av sina ca. 400 kommuner. SKL s motsvarighet - VNG - har en mer styrande roll än Skl har i Sverige. Det måste dock påpekas att VNG också ställer krav på kommunerna om vilka önskemål och behov de har av IT-stödjande tjänster. En nationell vägledning NUP finns för hur kommunala IT-tjänster skall utformas. Dessutom finns en kvalitetssäkringsorganisation KING som kommuner kostnadsfritt kan/får nyttja förutsatt att man följt NUP. Har man istället valt egna lösningar kan man mot ersättning få stöd av KING för att säkerställa god funktionalitet gentemot medborgaren. En intressant och idégivande konferens där möjlighet gavs till många intressanta diskussioner utanför konferensprogrammet med övriga deltagare. Sid 8 (13)

9 Vid tangentbordet, Lennart Smith, verksamhetsarkitekt Gävle kommun och suppleant i KommITs styrelse V-ICT-OR konferensen maj 2011 Yvette Heikka-Mukka och Anette Knutsson besökte i maj KommITS vänförening V- ICT-OR:s konferens i Affligem, Belgien. Affligem är en liten stad som ligger strax utanför Bryssel. Konferensen var en 1-dagarskonferens och drygt 500 personer deltog, både kommunanställda, leverantörer och föreläsare. Det var ett mycket omfattande och välplanerat program som erbjöds men som tyvärr inte kunde genomföras konferensen BOMBHOTADES efter bara ett par timmar! Alla närvarande fick omedelbart evakueras från området. Lyckligtvis hittades ingen bomb och deltagarna kunde få komma tillbaks till konferensanläggningen sent på eftermiddagen för att mer eller mindre hämta sina tillhörigheter och därefter åka hem. TV-nyheterna rapporterade om bombhotet varje timme hela eftermiddagen och kvällen. Den internationella guppen som bestod av representanter från Holland, England, Nya Zeeland, Belgien och Sverige bodde i byn Groot-Bijgaarden på hotell Waerboom. Denna by låg ca 3 mil från Affligem. Vi hade eget möte där vi diskuterade bl a vad som var de heta IT-frågorna i varje land just nu samt hur vi kan delge varandra kunskap om detta. Hur kan vi återanvända varandras projekt, erfarenheter och kunskap. GMIS Santa fe 2011 Direkt efter studentfirande i Sverige så gav sig jag och Inge Hansson iväg till flygplatsen för att åka till USA och till vår systerorganisations internationella konferens i Santa Fe, New Mexico. GMIS firar 40 år detta året och det gör det hela naturligtvis väldigt speciellt. Santa Fe är residentstaden i New Mexico och är den första staden som blev huvudstad i någon stat i USA, ca. 400 år, gammalt ja, men ändå långt efter oss i Europa... Efter en trevlig dag med sightseeing och möjlighet att återhämta sig efter den 28 timmars långa resan så började konferensen med ett tal av Santa Fe borgmästare, David Coss. Han pratade mycket om deras gamla historia av den speciella mix av kulturer som finns här, indianer, mexicanare, cowboys och alla andra som varit här, spanjorer, holländare, mm. Det har aldrig funnits någon kultur som tagit kommandot utan man har hela tiden hålls sams och lyckats leva tillsammans. Nästa keynote var en underhållande filosof som pratade om ledarskap och hur man utnyttjar kraften i rätt agerande mot andra, han heter Thomas Dismukes mycket tänkvärda idéer och tips. Sid 9 (13)

10 Eftermiddagen bjöd på lite olika pass, vi valde att gå på ett som ESRI höll tillsammans med Microsoft om hur man förbättrar användandet av GIS genom deras verktyg. Det fanns en hel del intressanta funktioner som vi mycket väl skulle kunna ta del av och implementera i våra GIS-lösningar i Sverige. Jim Buston, CIO i city of Auborn, Alabama beskrev hur man tagit nytta av att geokoda svaren som man fått in i en medborgarundersökning för att lättare kunna analysera svaren. För att presentera datan på webben använde de sig av Microsoft Silverlight. Dag 2 började med en riktigt bra keynote, vice VD på Microsoft, Gail Thomas-Flynn. Hon pratade om samma saker som MS gör i Sverige, Deras satsningar på offentlig sektor och fokuserade på att hjälpa till med olika lösningar, de Hjälper även med bidrag till olika naturkatastrofer och hjälporganisationer i USA, Något som vi inte direkt känner igen i Sverige. Men å andra sidan är det helt ok att ta emot hjälp utan att det kostar nåt här. Visionen är att man skall nå allt från alla typer av enheter, samma sak som vi pratar om här i Sverige, molntjänster, Xbox, live, msn, och mycket mer. Efter det så presenterade de Office365 och visade hur man sätter upp behörigheter och använder det på olika enheter som man kan tänkas använda. Man visade mängder av lösningar där man använt molntjänster från MS, en intressant var Miami 311, en medborgaresite med info om Miami. Se mer på På eftermiddagen var vi på en session om sociala nätverk. CTO från Seattle, WA, Bill Schrier, gick igenom hur man skall dra nytta av FB, Twitter, bloggar mm. istället för att stänga ute dem. "Vi vill gärna ha synpunkter och input från medborgarna, då är det väl synd att inte nyttja de kanaler som medborgarna själva använder". Anställ PIO's "Public information officers", som kan arbeta med kontakterna över dessa medier. Visa vad man har för kontaktkanaler, Larm och liknande funktioner, borde twittras, för man måste ibland ha ut information snabbt. Seattle har satt upp en egen sida för Open data, data.seattle.gov sedan är det fritt för vem som helst att hämta och bygga appar på det. Dev.socrata.com/gallery Medborgarförslag och röstningar sker genom ideasforseattle.org Sista programpunkten för dagen var den internationella presentationen, vi hade denna gång valt att göra en presentation och presentera LOLA och de projekten som pågår, framför allt, the Citadell statement. Sid 10 (13)

11 Sista dagen på konferensen startar med en genomgång av den tuffa miljö som många IT-chefer är i, man skall effektivisera och spara pengar även om man skall behålla kraven på säkerhet, stabilitet och snabbhet. Det är en vice VD från DELL som håller fördraget, John Mullen. Man märker helt klart att USA är nere i en svacka ekonomiskt sett. I nästa föredrag fick vi höra hur San Francisco utmynnar social media i sin verksamhet av mediachefen, Ron Vinson, Jr. De använder Twitter, Facebook, youtube, video, blogger 3 målgrupper, invånare, besökare och näringsliv. SF har precis som Seattle en sida som visar vilka kanaler som finns för olika aktiviteter eller personer. De har också många appar som är gratis att ladda ner, kolla mer på datasf.org/showcase Efter några intensiva dagar i Santa Fe med många intryck från kollegor och leverantörer från hela världen, återvände vi till Sverige och den "säkra" miljö som vi lever i här. Hälsningar från Inge och Torbjörn Lola-aktiviteter Det har genomförts 4 större LOLA-aktiviteter som är värda att nämna under året. Den första aktiviteten var en workshop som genomfördes i samband med Socitms höstkonferens i Brighton. Kommits hade 3 representanter där när LOLA-föreningarna tog fram problemområden som man tycke EU skulle fokusera sitt arbete på. Denna workshop resulterade i det som senare blev The Citadell Statement som presenterades vid Belgiens avslutande EU-möte i Gent december Kommits var då närvarande med två representanter vid undertecknandet av detta dokument. Den tredje aktiviteten som genomfördes var den internationella konferensen som anordnades parallellt när Kommits stod som värd till den Internationella LOLA-konferensen 2011 som samordnades till vår ordinarie vårkonferens i Stockholm. Till den kom det delegater från Nya Zeeland, USA, Kanada, Storbritannien, Belgien och Holland. Resultatet efter de diskussioner vi hade då var 2 EU-projekt som Kommits tyvärr inte kunde vara med i pga att föreningen inte hade finansieringen och tänket klart. Det arbetet är nu utfört och budget finns avsatt för eventuella andra EU-projekt som kan gagna våra medlemmar inför verksamhetsåret Christian Bonfre ansvarig för LOLA-kontakterna För styrelsen oktober 2011 Lars Flintberg Sekreterare Sid 11 (13)

12 Bilaga. Aktuell medlemsförteckning Ale kommun Alingsås kommun Alvesta kommun Askersunds kommun Avesta kommun Bjuvs kommun Bodens kommun Bollebygds kommun Bollnäs kommun Borås kommun Botkyrka kommun Burlövs kommun Båstads kommun Danderyds kommun Degerfors kommun Ekerö kommun Eksjö kommun Emmaboda kommun Enköpings kommun Eskilstuna kommun Eslövs kommun Essunga kommun Falkenbergs kommun Falköpings kommun Falu kommun Finspångs kommun Gislaveds kommun Gnosjö kommun Gotlands kommun Grästorp kommun Gävle kommun Götene kommun Hagfors kommun Halmstads kommun Haninge kommun Heby kommun Hedemora kommun Herrljunga kommun Hjo kommun Hofors kommun Huddinge kommun Hudiksvalls kommun Hultsfreds kommun Hylte kommun Håbo kommun Härryda kommun Höganäs kommun Höörs kommun Järfälla kommun Kalmar kommun Karlshamn kommun Karlskoga kommun Karlskrona kommun Karlstads kommun Katrineholms kommun Kinda kommun Knivsta kommun Krokoms kommun Kumla kommun Kungsbacka kommun Kungälvs kommun Laholms kommun Lekebergs kommun Leksands kommun Lerums kommun Lessebo kommun Lidköpings kommun Ljusdals kommun Lomma kommun Ludvika kommun Luleå kommun Malung-Sälens kommun Marks kommun Mjölby kommun Mora kommun Motala kommun Munkedals kommun Mölndals kommun Nora kommun Norrköpings kommun Norrtälje kommun Nykvarns kommun Nyköpings kommun Nynäshamns kommun Ockelbo kommun Olofström kommun Orust kommun Ovanåkers kommun Oxelösund kommun Partille kommun Perstorps kommun Ronneby kommun Sala kommun Sandvikens kommun Sigtuna kommun Simrishamns kommun Sjöbo kommun Skellefteå kommun Skurups kommun Skövde kommun Smedjebackens kommun Sollefteå kommun Sollentuna kommun Sotenäs kommun Stenungsunds kommun

13 Storumans kommun Strängnäs kommun Strömstads kommun Sundbybergs Stad Sundsvalls kommun Svalövs kommun Svenljunga kommun Säters kommun Sävsjö kommun Söderhamns kommun Sölvesborgs kommun Tanums kommun Tibro kommun Tidaholms kommun Tierps kommun Timrå kommun Tingsryds kommun Tjörns kommun Tranemo kommun Tranås kommun Trollhättans kommun Trosa kommun Tyresö kommun Täby kommun Uddevalla kommun Ulricehamns kommun Umeå kommun Upplands Väsby kommun Upplands-Bro kommun Uppsala kommun Uppvidinge kommun Vadstena kommun Vara kommun Varbergs kommun Vaxholms stad Vellinge kommun Vetlanda kommun Vårgårda kommun Vänersborgs kommun Vännäs kommun Värmdö kommun Västra Mälardalens Kommunalförbund Växjö kommun Ystads kommun Ånge kommun Åre kommun Åstorps kommun Åtvidabergs kommun Älvdalens kommun Älvkarleby kommun Örebro kommun Örkelljunga kommun Örnsköldsviks kommun Östhammars kommun Sid 13 (13)

Kallelse till Årsmöte med KommITS

Kallelse till Årsmöte med KommITS Kallelse till Årsmöte med KommITS Dag: Onsdagen den 6 maj 2015 Tid: Kl. 17:00 17:30 Plats: Post Hotel Göteborg Förslag till dagordning 1 Mötets öppnande 2 Val av ordförande och sekreterare för årsmötet

Läs mer

Styrelsen får härmed lämna följande verksamhetsberättelse: Styrelsen har under året bestått av följande personer:

Styrelsen får härmed lämna följande verksamhetsberättelse: Styrelsen har under året bestått av följande personer: KommITS Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2007/2008 Styrelsen får härmed lämna följande verksamhetsberättelse: Allmänt Medlemsantalet är idag 155 kommuner. Det är en ökning med 12 kommuner sedan

Läs mer

Protokoll Årsmöte med KommITS

Protokoll Årsmöte med KommITS Protokoll Årsmöte med KommITS Dag: Onsdagen den 6 maj 2015 Tid: Kl. 17:00 17:30 Plats: Post Hotel Göteborg 1 Mötets öppnande Årsmötet förklarades öppnat av föreningens ordförande Torbjörn Larsson, Falkenbergs

Läs mer

KommITS. 2010 Nummer 4. "tafel. toekomst" sätt Att. webblösning effektiviserar. it-säkerhetskrönika

KommITS. 2010 Nummer 4. tafel. toekomst sätt Att. webblösning effektiviserar. it-säkerhetskrönika 2010 Nummer 4 STÅR & STAmpAR KOMMENTUS redo FÖR storsatning KommITS Kommunal IT-samverkan För IT-ansvariga i offentlig sektor www.kommits.se rapport från viag "tafel VAN DE toekomst" it-säkerhetskrönika

Läs mer

[Skriv text] .se företagen EN UNDERSÖKNING OM KOMMUNERNAS WEBBPLATSER UTIFRÅN ETT FÖRETAGSPERSPEKTIV. [Skriv text] 1

[Skriv text] .se företagen EN UNDERSÖKNING OM KOMMUNERNAS WEBBPLATSER UTIFRÅN ETT FÖRETAGSPERSPEKTIV. [Skriv text] 1 [Skriv text].se företagen EN UNDERSÖKNING OM KOMMUNERNAS WEBBPLATSER UTIFRÅN ETT FÖRETAGSPERSPEKTIV [Skriv text] 1 Förord Att skapa ett bra företagsklimat handlar till viss del om att skapa bra strukturella

Läs mer

Företagsklimat. Solna kommun är lyhörda och snabba. 2013 En tidning från. Långsiktighet tar Laholm framåt. Växjö bäst

Företagsklimat. Solna kommun är lyhörda och snabba. 2013 En tidning från. Långsiktighet tar Laholm framåt. Växjö bäst Företagsklimat 2013 En tidning från Svenskt Näringsliv Långsiktighet tar Laholm framåt Timrå tar täten Tio års målinriktat arbete gör kommunen bäst i Norrland 10 topptips från Vellinge och Trosa Lär av

Läs mer

Glassdrottning. Mentorskap. med lyckat resultat. med höga mål i sikte. Extra tidning Fixa finansieringen. Experten

Glassdrottning. Mentorskap. med lyckat resultat. med höga mål i sikte. Extra tidning Fixa finansieringen. Experten Experten tipsar om pensionen Mentorskap med lyckat resultat Extra tidning Fixa finansieringen Nyföretagarbarometern Hur ligger din kommun till? Glassdrottning med höga mål i sikte Eget Företag 1 NR 2 2014

Läs mer

Företagsklimat 2006 Projektarbete 100 poäng

Företagsklimat 2006 Projektarbete 100 poäng Företagsklimat 2006 Projektarbete 100 poäng Författad av Victor Ramström Åva Gymnasium Handledare: Birgitta Larsson (Åva Gymnasium) Carl-Erik Kanne (Rotary) Företagsklimatet är summan av de attityder,

Läs mer

Företagsklimat. Var finns Sveriges bästa företagsklimat? Mönsterkommun med serviceanda Hög service ledord i Mönsterås

Företagsklimat. Var finns Sveriges bästa företagsklimat? Mönsterkommun med serviceanda Hög service ledord i Mönsterås Företagsklimat 2012 En tidning från Svenskt Näringsliv Mönsterkommun med serviceanda Hög service ledord i Mönsterås Åtvidaberg gillar skolan Fokus på UF och unga gav topplacering Trosas 10 bästa tips Lär

Läs mer

KommITS. 2011 Nummer 4. Summering av höstkonferensen. Mobil patientöversikt, en patientdröm. Vässa dina upphandlingar. Så inför du IPV6!

KommITS. 2011 Nummer 4. Summering av höstkonferensen. Mobil patientöversikt, en patientdröm. Vässa dina upphandlingar. Så inför du IPV6! KommITS Kommunal IT-samverkan För IT-ansvariga i offentlig sektor www.kommits.se 2011 Nummer 4 Summering av höstkonferensen Mobil patientöversikt, en patientdröm Vässa dina upphandlingar Så inför du IPV6!

Läs mer

Johanna Elgholm. Guide. Starta e-handel. NyföretagarCentrum lanserar e-kurser i företagande. gör livsstilen till yrke. Tema Papperslösa kontoret

Johanna Elgholm. Guide. Starta e-handel. NyföretagarCentrum lanserar e-kurser i företagande. gör livsstilen till yrke. Tema Papperslösa kontoret Experten tipsar om hästföretagande Guide Starta e-handel Affärsplanen Gör den på nätet Tema Papperslösa kontoret NyföretagarCentrum lanserar e-kurser i företagande Johanna Elgholm gör livsstilen till yrke

Läs mer

Anne. Abraham Marbrandt. Rekordår för. Satsar i Malmö. Iskall Irakier. Tema: nyföretagandet. Marknadsföring. Bästa starthjälpen

Anne. Abraham Marbrandt. Rekordår för. Satsar i Malmö. Iskall Irakier. Tema: nyföretagandet. Marknadsföring. Bästa starthjälpen Tema: Marknadsföring Bästa starthjälpen Iskall Irakier Satsar i Malmö Nyföretagarbarometern: Rekordår för nyföretagandet Anne Abraham Marbrandt Entreprenör och verksamhetschef NR 2 2012 Pris 49 kr Eget

Läs mer

Kicki Theander. 25 år. Franchise. Etiskt företagande. ökar igen! Politikerduellen: Vilket block är bäst för nyföretagare? Varför då?

Kicki Theander. 25 år. Franchise. Etiskt företagande. ökar igen! Politikerduellen: Vilket block är bäst för nyföretagare? Varför då? Jobs and Society NyföretagarCentrum 25 år Tema: Nu vänder det Nyföretagandet ökar igen! Politikerduellen: Vilket block är bäst för nyföretagare? Franchise så funkar det Kicki Theander Middagsfrid satsar

Läs mer

Peter Siepen. Sveriges bästa. Maud Olofsson. sociala medier. nyföretagarkommuner. estradör och entreprenör

Peter Siepen. Sveriges bästa. Maud Olofsson. sociala medier. nyföretagarkommuner. estradör och entreprenör Tema: De hetaste branscherna Maximera vinsten med sociala medier Maud Olofsson om nyföretagande Nyföretagarbarometern: Sveriges bästa nyföretagarkommuner Peter Siepen estradör och entreprenör NR 2 2011

Läs mer

Kan vi lära. av Upplands Väsby? Nummer 3. lyckas du nå ut i twitterfloden? så blir den nya e-legitimationen. kan ensamhet botas med sociala medier?

Kan vi lära. av Upplands Väsby? Nummer 3. lyckas du nå ut i twitterfloden? så blir den nya e-legitimationen. kan ensamhet botas med sociala medier? KommITS Kommunal IT-samverkan För IT-ansvariga i offentlig sektor www.kommits.se 2013 Nummer 2 så blir den nya e-legitimationen 2013 Nummer 3 kan ensamhet botas med sociala medier? Inför höstkonferensen:

Läs mer

KommITS. 2010 Nummer 2 AND THE WINNER IS NÄRKE- KOMMUNER OCH SAMSYD SEX KOMMUNER, EN STRATEGI HÖG TID ATT ERSÄTTA KOMMUNENS FÖRVALTNINGS- CHEFER

KommITS. 2010 Nummer 2 AND THE WINNER IS NÄRKE- KOMMUNER OCH SAMSYD SEX KOMMUNER, EN STRATEGI HÖG TID ATT ERSÄTTA KOMMUNENS FÖRVALTNINGS- CHEFER 2010 Nummer 2 LOKAL SAMVERKAN MELLAN SMÅ KOMMUNER NÄRKE- KOMMUNER OCH SAMSYD SEX KOMMUNER, EN STRATEGI ÅSIKT HÖG TID ATT ERSÄTTA KOMMUNENS FÖRVALTNINGS- CHEFER KommITS Kommunal IT-samverkan För IT-ansvariga

Läs mer

KommITS. .. javla skitsystem. 2011 Nummer 3. STRATEGI FÖR E-SAmhäLLET JONAS SÖDERSTRÖM OM DÅLIGA DATASYSTEM

KommITS. .. javla skitsystem. 2011 Nummer 3. STRATEGI FÖR E-SAmhäLLET JONAS SÖDERSTRÖM OM DÅLIGA DATASYSTEM KommITS Kommunal IT-samverkan För IT-ansvariga i offentlig sektor www.kommits.se 2011 Nummer 3 SKL STRATEGI FÖR E-SAmhäLLET it & SKoLAn DEN GENERELLA KomPETENSEN FInnS.. javla skitsystem JONAS SÖDERSTRÖM

Läs mer

Mars 2012. 2004, 388 barn 2005, 398 barn 2006, 816 barn 2007, 1264 barn 2008, 1510 barn 2009, 2250 barn 2010, 2393 barn 2011, 2657 barn 2012, 436 barn

Mars 2012. 2004, 388 barn 2005, 398 barn 2006, 816 barn 2007, 1264 barn 2008, 1510 barn 2009, 2250 barn 2010, 2393 barn 2011, 2657 barn 2012, 436 barn Mars 2012 Migrationsverket har under 2012 tagit emot 436 ansökningar om asyl från ensamkommande barn och ungdomar. Under 2011 sökte 2 657 ensamkommande barn och ungdomar asyl i Sverige, 400 (15 %) av dessa

Läs mer

Caroline af Ugglas. sjunger ut. Ta med ditt företag ut i världen. tips för alla nyföretagare. Turism. en bransch som växer

Caroline af Ugglas. sjunger ut. Ta med ditt företag ut i världen. tips för alla nyföretagare. Turism. en bransch som växer Barometern: Sveriges bästa företagarkommuner NyföretagarCentrums vinnande nätverk Så anställer du Ta med ditt företag ut i världen 39 tips för alla nyföretagare Turism en bransch som växer Caroline af

Läs mer

med mersmak Café Prins Daniel vill inspirera unga att våga starta eget Tema: Nyföretagarbarometern Hur ligger din kommun till?

med mersmak Café Prins Daniel vill inspirera unga att våga starta eget Tema: Nyföretagarbarometern Hur ligger din kommun till? Tema: Marknadsföring Café med mersmak Nyföretagarbarometern Hur ligger din kommun till? Prins Daniel vill inspirera unga att våga starta eget Eget Företag 1 NR 2 2013 Pris 49 kr Starta och driva företag

Läs mer

Renée Voltaire. Tips. Vinn. Möjligheter. En hungrig matföretagare. Tema: i krisen. Fiffiga kontorsprylar. konferensresa till Alperna

Renée Voltaire. Tips. Vinn. Möjligheter. En hungrig matföretagare. Tema: i krisen. Fiffiga kontorsprylar. konferensresa till Alperna Tema: Möjligheter i krisen Fiffiga kontorsprylar Tips från optimistiska entreprenörer Vinn konferensresa till Alperna Renée Voltaire En hungrig matföretagare NR 1 2010 Pris 45 kr Eget Företag 1 Ledaren

Läs mer

KommITS. Intryckut ifrån. 2011 Nummer 2 HÅLL HÅRT I NYCKLARNA SÄKERHETSKRÖNIKA

KommITS. Intryckut ifrån. 2011 Nummer 2 HÅLL HÅRT I NYCKLARNA SÄKERHETSKRÖNIKA KommITS Kommunal IT-samverkan För IT-ansvariga i offentlig sektor www.kommits.se 2011 Nummer 2 SÄKERHETSKRÖNIKA HÅLL HÅRT I NYCKLARNA när du KAN NATIONELL ehälsa VOODOIT I DALARNA Intryckut ifrån samtal

Läs mer

Mai-Li. Hammargren. så många företag. Hur mycket. startas i din kommun. privatekonomin. Klassiska. ska jag ta betalt? Entreprenör med urkraft.

Mai-Li. Hammargren. så många företag. Hur mycket. startas i din kommun. privatekonomin. Klassiska. ska jag ta betalt? Entreprenör med urkraft. Tema: Klassiska affärsidéer Företaget och privatekonomin Hur mycket ska jag ta betalt? Mai-Li Nyföretagarbarometern: så många företag startas i din kommun Hammargren Entreprenör med urkraft NR 1 2012 Pris

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Krister Mossberg. Sveriges bästa. nya företagarregler. Sök nya. Tema: Sverige att växa. nyföretagarkommuner. Småföretagare får. enskild firma?

Krister Mossberg. Sveriges bästa. nya företagarregler. Sök nya. Tema: Sverige att växa. nyföretagarkommuner. Småföretagare får. enskild firma? NyföretagarCentrum slår rekord 11 nya företagarregler Så vårdar du ditt varumärke Tema: Småföretagare får Sverige att växa AB eller enskild firma? Nyföretagarbarometern: Sveriges bästa nyföretagarkommuner

Läs mer

Skaffa dig nya kollegor Utan kostnad!

Skaffa dig nya kollegor Utan kostnad! Kommunal IT-samverkan www.kommits.se KommITS firar 10 på 11! 24-timmarsdelegationen Regeringen bör bekosta e-id Skaffa dig nya kollegor Utan kostnad! Så gör vi Toppdomäner s.4 Ledare: Fortsätt bilda nätverk

Läs mer

Kommunernas konsumentvägledning

Kommunernas konsumentvägledning Rapport 2013:11 Kommunernas konsumentvägledning en lägesrapport 2013 2013:11 Kommunernas konsumentvägledning en lägesrapport 2013 Konsumentverket 2013 Utredare: Margareta Lindberg (projektledare), Helena

Läs mer

KOMMUNEN PÅ FACEBOOK 2014 POPULARITET, MEDBORGARKONTAKT & ENGAGEMANG

KOMMUNEN PÅ FACEBOOK 2014 POPULARITET, MEDBORGARKONTAKT & ENGAGEMANG KOMMUNEN PÅ FACEBOOK 2014 POPULARITET, MEDBORGARKONTAKT & ENGAGEMANG 67% KOMMUNEN PÅ FACEBOOK 2014 Vilka kommuner gillasfler mest, FFler sidor, gillare och på Facebook? av Sveriges kommuner haroch vilka

Läs mer

Kommun- och landstingsundersökning antalet anställda som arbetar med kultur- och fritidsfrågor för personer med funktionsnedsättning.

Kommun- och landstingsundersökning antalet anställda som arbetar med kultur- och fritidsfrågor för personer med funktionsnedsättning. Kommun- och landstingsundersökning antalet anställda som arbetar med kultur- och fritidsfrågor för personer med funktionsnedsättning. Bakgrunden till denna undersökning var rapporterna från FOMS medlemmar

Läs mer

FSFs företagsklimatindex 2008

FSFs företagsklimatindex 2008 FSFs företagsklimatindex 20 Olika kommuner har olika förutsättningar. FSFs företagsklimatindex 20 visar vilka kommuner som överpresterar, underpresterar respektive presterar som förväntat i förhållande

Läs mer