Protokoll. Tid: onsdag 13 april 2011 kl Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll. Tid: onsdag 13 april 2011 kl 09.00-12.00 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II"

Transkript

1 Tid: onsdag 13 april 2011 kl Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II Närvarande ledamöter Per-Erik Andersson (S), ordförande Jaana Rokka (V), 2:e vice ordförande Eva-Britt Sjödahl (S) Klas Göransson (S) Hjördis Sellén (S) Anna-Karin Lind (S) Eva Hesse Almqvist (M) Marie Nordkvist (C) Marianne Malki (KD) Ulrika Eriksson (MP) Tjänstgörande ersättare Hanna Richter (V) Georgiy Barskiy (M) Malin Silén (KD) Stellan Johansson (MP) Närvarande tjänstemän Johanna Elfving, enhetschef Helena Aronsson, enhetschef Marielle Nilsson, enhetschef Patrik Gustavsson, miljö- och hälsoskyddsinsp Stefan Löf, miljö- och hälsoskyddsinsp Lennart Wiklund, miljö- och hälsoskyddsinsp Petra Lindström, miljö- och hälsoskyddsinsp Kristian Hellström, miljö- och hälsoskyddsinsp Rebecka Bogren, miljö- och hälsoskyddsinsp Hoa Tran, miljö- och hälsoskyddsinsp Minna Kraatari, miljö- och hälsoskyddsinsp Gerd Holm, miljö- och hälsoskyddsinsp Stefan Sjögren, miljö- och hälsoskyddsinsp Amanda Näsström, miljö- och hälsoskyddsinsp Mona Hass, ekonom Ida Wennerholm, praktikant på Miljökontoret Justerare Malin Silén Ersättare Hjördis Sellén Sekreterare Jenny Bengtsson 1

2 51 Förbud enligt tobakslagen, XXXX Diarienummer: Handläggare: Patrik Gustavsson XXXX, XXXX, XXXX, bedriver försäljning av tobak i butiken XXXX, XXXX i XXXX , kl 13:00 gjorde Miljökontoret tillsammans med Polisen ett gemensamt tillsynsbesök i butiken. Syftet med tillsynsbesöket var att kontrollera att regler rörande varningstext och innehållsdeklaration följdes vid försäljning av tobaksvaror. Enligt gällande bestämmelser ska förpackningar till all typ av tobak som tillhandahålls konsument ha varningstext på svenska. För cigaretter ska det även finnas en innehållsdeklaration på svenska. Vid tillsynsbesöket påträffades följande tobaksvaror som saknade svensk varningstext eller innehållsdeklaration; cigaretter, vattenpipstobak, blunts och piptobak. De cigarettlimpor som saknade varningstext och innehållsdeklaration på svenska var till största delen utländska cigaretter. Dessa påträffades på kontoret som ligger just bredvid kassan. På kontoret ligger också ett av verksamhetens stora tobakslager. I en frys där livsmedel förvarades påträffades även ett antal limpor med utländsk text. Bakom och under kassadisken samt i tobaksskåpet vid kassan förvarades stora mängder omärkt vattenpipstobak. På försäljningshyllorna bakom kassadisken samt i tobaksskåpet vid kassadisken fanns piptobak med varningstext på engelska. Bakom kassadisken uppsatt bredvid försäljningshyllorna förvarades blunts med varningstext på engelska. De tobaksvaror som saknade varningstext på svenska togs i beslag av Polisen. Vid besöket framfördes bristerna till XXXX, XXXX. Med anledning av detta öppnade Miljökontoret ett tillsynsärende mot XXXX, XXXX, XXXX skickade Miljökontoret ett meddelande till butiksägaren XXXX, XXXX där följande brister påtalades dvs. att följande tobaksvaror saknade svensk varningstext eller innehållsdeklaration: cigaretter, vattenpipstobak, blunts och piptobak. 2 (14)

3 XXXX, XXXX ombads att inkomma med ett skriftligt svar där han gav sina kommentarer till bristerna. Han ombads också att sända in en kopia av sitt egenkontrollprogram. Den 24 februari 2011 inkom svarsskrivelsen och egenkontrollprogrammet till Miljökontoret. På uppdrag av XXXX, XXXX har XXXX som arbetat med företaget sedan det startade skrivit yttrandet. XXXX skriver att piptobak och vattenpipas tillbehör är utgångna produkter som man redan tidigare beordrat att flytta ut från försäljningsstället och förstöras. Cigaretterna förvarades endast i butiken och var personalens privata egendom. Ett förbud har nu införts för personalen att förvara produkter/varor inom butikens område, som kan förorsaka att risk föreligger för brott mot regler och lagar. Han avslutar med att uppmärksammade avvikelser ej kommer att förekomma vid framtida tillsynsbesök. Miljönämnden förbjuder XXXX, XXXX, XXXX, att från och med dagen då detta beslut vunnit laga kraft, tillhandahålla tobaksvaror till konsumenter i butiken XXXX, fastighetsbeteckning XXXX, i XXXX som: saknar svensk varningstext och/eller innehållsdeklaration har text eller deklaration som är uppenbart oriktig Förbudet förenas med ett löpande vite om kr för varje period om tre månader som förbudet överträds, räknat från den dag som beslutet vunnit laga kraft. 52 Förbud enligt tobakslagen, XXXX Diarienummer: Handläggare: Patrik Gustavsson XXXX, XXXX, bedriver försäljning av tobak i butiken XXXX, XXXX i XXXX , kl 12:00 gjorde Miljökontoret tillsammans med Polisen ett gemensamt tillsynsbesök i butiken. Syftet med tillsynsbesöket var att kontrollera att regler rörande varningstext och innehållsdeklaration följdes vid försäljning av tobaksvaror. Enligt gällande bestämmelser ska förpackningar till all typ av tobak som tillhandahålls till konsument ha varningstext på svenska. För cigaretter ska det även finnas en innehållsdeklaration på svenska. Cigaretter får ej 3 (14)

4 tillhandahållas konsumenter i form av lösa cigaretter eller i förpackningar om färre än 19 cigaretter. Vid tillsynsbesöket påträffades följande tobaksvaror som saknade svensk varningstext eller innehållsdeklaration: cigaretter och vattenpipstobak. Även cigaretter för försäljning styckvis påträffades. De cigarettlimpor som saknade varningstext och innehållsdeklaration på svenska var till största delen utländska cigaretter, med varningstext och innehållsdeklaration på ryska, dessa påträffades under kassadisken. Bakom kassan på försäljningshyllorna fanns ca 20 omärkta paket vattenpipstobak. I lådorna vid kassan fanns ett tiotal öppnade cigarettpaket med lösa cigaretter. De tobaksvaror som saknade varningstext på svenska samt de öppnade paketen togs i beslag av Polisen. Vid besöket framfördes bristerna till XXXX. Med anledning av detta öppnade Miljökontoret ett tillsynsärende mot XXXX, XXXX skickade Miljökontoret ett meddelande till butiksägaren XXXX där följande brister påtalades dvs att vattenpipstobak påträffats som saknade svensk varningstext och innehållsdeklaration, cigaretter där varningstexten var utländsk samt flera öppnade cigarettpaket. XXXX ombads att inkomma med ett skriftligt svar där han gav sina kommentarer till bristerna. Han ombads också att sända in en kopia av sitt egenkontrollprogram. Den 8 februari 2011 inkom ett egenkontrollprogram till Miljökontoret, dock ingen svarsskrivelse. Miljönämnden förbjuder XXXX, XXXX, i egenskap av verksamhetsutövare, att från och med dagen då detta beslut vunnit laga kraft, tillhandahålla tobaksvaror till konsumenter i butiken XXXX, XXXX, XXXX, i XXXX som: saknar svensk varningstext och/eller innehållsdeklaration har text eller deklaration som är uppenbart oriktig tillhandahålls styckvis eller i förpackningar om färre än 19 cigaretter Förbudet förenas med ett löpande vite om kr för varje period om tre månader som förbudet överträds, räknat från den dag som beslutet vunnit laga kraft. 4 (14)

5 53 Förbud enligt tobakslagen, XXXX Diarienummer: Handläggare: Patrik Gustavsson XXXX, XXXX, bedriver försäljning av tobak i butiken XXXX på XXXX i XXXX , kl 11:15 gjorde Miljökontorets personal och Polisen ett gemensamt tillsynsbesök i butiken. Syftet med tillsynsbesöket var att kontrollera att regler rörande varningstext och innehållsdeklaration följs vid försäljning av tobaksvaror. Enligt gällande bestämmelser ska förpackningen till all typ av tobak som tillhandahålls till konsument ha varningstext på svenska. För cigaretter ska det även finnas en innehållsdeklaration på svenska. Miljökontorets personal fann vid tillsynsbesöket vattenpipstobak som saknade svensk varningstext och innehållsdeklaration. Vid besöket påträffades också cigaretter där varningstexten var felskriven. Den omärkta vattenpipstobaken påträffades bakom kassan i försäljningshyllorna för tobak. De cigarettpaket där varningstexten var felskriven hade texten: Skydda barnen. Låt dem inte andas in din tobaksrök. Dessa var också placerade bakom kassan i försäljningshyllorna för tobak. De tobaksvaror som saknade varningstext på svenska samt var felskriven, togs i beslag av Polisen. Vid besöket framfördes bristerna till XXXX. Med anledning av detta öppnade Miljökontoret ett tillsynsärende mot XXXX, XXXX skrev Miljökontoret till butiksägaren XXXX och påtalade bristerna, dvs. att vattenpipstobak hittats som saknade svensk varningstext och innehållsdeklaration, samt cigaretter där varningstexten var felskriven. XXXX ombads att inkomma med ett skriftligt svar där han gav sina kommentarer till bristerna. Han ombads också att sända in en kopia av sitt egenkontrollprogram. Den 8 februari 2011 inkom svarsskrivelsen och egenkontrollprogrammet till Miljökontoret. XXXX reser mycket och är sällan i Sverige. Istället har XXXX, som är ansvarig för försäljningen, skrivit under yttrandet. 5 (14)

6 XXXX skriver att de nyligen, , tagit över butiken och att den större delen av inventarier då följde med. Han menar att vetskapen saknades om att denna tobak fanns kvar i hyllorna och att de har handlat i godtro att allt i butiken skulle vara i sin ordning. Han tillägger att all tobak idag huvudsakligen kommer från Swedish match och att de inte inhandlar eller innehar något lager av denna tobak. Han avslutar med att han hoppas på en fortsatt bra dialog med Miljökontoret. Miljönämnden förbjuder XXXX, XXXX i egenskap av verksamhetsutövare att från och med dagen då detta beslut vunnit laga kraft, tillhandahålla tobaksvaror till konsumenter i butiken XXXX, XXXX XXXX, fastighetsbeteckning XXXX, som: saknar svensk varningstext och/eller innehållsdeklaration har text eller deklaration som är uppenbart oriktig. Förbudet förenas med ett löpande vite om kr för varje period om tre månader som förbudet överträds, räknat från den dag som beslutet vunnit laga kraft. 54 Föreläggande förenat med löpande vite att inkomma med mottagningskvitton på ägg och äggskal, fastighet XXXX, XXXX Diarienummer: Handläggare: Marlene Rünell På lantbruksfastigheten XXXX bedrivs tillståndspliktig hållning av värphöns och slaktsvin samt växtodling av XXXX. På fastigheten bedriver även bolaget XXXX verksamhet. Vid tillsynsbesök på fastigheten under 2010 och 2011 har det framkommit att krossade ägg och äggskal kastats i gödselbrunnen vilket inte är förenligt med gällande lagstiftning. Eftersom Miljönämnden bedömer att äggavfallet inte kan långtidslagras på fastigheten utan att olägenhet uppstår ska äggavfallet lämnas till en godkänd mottagare för animaliska biprodukter, kategori 3- material. Kopior på de mottagningskvitton som fås vid lämnande av äggavfallet ska skickas till Miljönämnden efter en period om 90 kalenderdagar. I annat fall förpliktas verksamhetsutövaren att betala ett vite på kronor för varje överträdelse att inkomma med handlingarna. Miljönämnden beslutar att förelägga XXXX, personnummer XXXX i egenskap av verksamhetsutövare på fastighet XXXX att: 6 (14)

7 Inkomma med kopior på samtliga mottagningskvitton gällande lämnade krossade ägg och äggskal som löpande uppkommer i verksamheten. Mottagaren ska vara godkänd att ta emot kategori 3-avfall. Kopiorna ska skickas till Miljönämnden med ett intervall om 90 kalenderdagar från den dag som beslutet vunnit laga kraft. Föreläggandet förenas med ett löpande vite om kronor för varje period om 90 kalenderdagar som föreläggandet överträds, räknat från den dag som beslutet vunnit laga kraft. Mottagaren av äggavfallet ska vara godkänd i enlighet med Europaparlamentets och Rådets Förordning (EG) nr 1774/2002. et om föreläggande vid vite gäller till dess Miljönämnden beslutar att upphäva föreläggandet. et gäller även om det överklagas i enlighet med 26 kap 26 miljöbalken. Lagstöd: 2 kap 3, 26 kap 9, 14 och 21 miljöbalken, 4 Lag (1985:206) lag om viten samt 10 p, 2 p artikel 6, artikel 12 och artikel 15 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1774/2002 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter som inte är avsedda att användas som livsmedel. 55 Yttrande angående skrivelse, lagligförklaring av Falkasjöns vattenkraft och reglering Diarienummer: Handläggare: Stefan Löf Den 15 juli 2010 inkom kungörelse till Miljökontoret om lagligförklaring av Falkasjöns vattenkraft och regleringsdamm med mera. Kungörelsen kom från Miljödomstolen, Nacka Tingsrätt. t har vissa gemensamma bilagor, bland annat miljökonsekvensbeskrivningen, med ansökan om vattenverksamhet i Falkasjön och Södra Ånnabosjön. I det senare ärendet står Örebro kommun som sökande. Miljönämnden har skickat yttrande till Miljödomstolen den 19 oktober Miljödomstolen har den 3 mars 2011 inkommit med skrivelse om sökandens bemötanden. Miljönämnden anser att Falkabäckens fauna ska värderas högt. I miljökonsekvensbeskrivningen nämns i flera stycken att vattendraget nedströms Falkasjön hyser flodpärlmussla. Beståndet anses svagt, men 7 (14)

8 reproducerande. Arten är klassad som starkt hotad i Sveriges rödlista och står med i Art- och habitatdirektivets andra bilaga. Arten betecknas också som en viktig del i arbetet med att nå miljömålet Levande sjöar och vattendrag enligt åtgärdsprogrammet för arten. Enligt Natura 2000 ska flodpärlmusslan ha en gynnsam bevarandestatus, det vill säga inte minska utan öka i utbredning och antal. Detsamma gäller dess livsmiljö. Miljönämnden anser att vattendraget nedströms Falkasjön bör få en årsflödesdynamik som i möjligaste mån liknar det naturliga. Detta motiveras med bäckens värdefulla fauna. Vatten från Falkasjön kan bidra till bättre flöden och även att det finns säsongsvariation i bäcken. Miljönämnden ställer sig bakom Länsstyrelsens syn om fiskväg, det vill säga att det inte ses vara rimligt. Sökande motsätter sig tidsbestämda villkor och att tillsynsmyndighet bemyndigas fastställa villkor. I ansökan anges att tillstånd söks för all framtid. Enligt miljökonsekvensbeskrivningen råder viss osäkerhet om vilket flöde som idag tillförs Falkabäckens huvudfåra genom de läckande rören. Miljönämnden i Örebro kommun anser att verksamheten ska förenas med tidsbestämda villkor och att tillsynsmyndigheten kan bemyndigas att fastställa villkoren. Att senarelägga det slutgiltiga fastställandet av villkoren möjliggör anpassning till vad bäckens värdefulla arter kräver för gynnsam bevarandestatus. t förklarades omedelbart justerat. 56 Förslag till yttrande, tillståndsansökan av vattenverksamhet vid Falkasjön och Södra Ånnabosjön Diarienummer: Handläggare: Stefan Löf Den 27 augusti 2010 inkom kungörelse till Miljökontoret om tillstånd för överledning av vatten från Falkasjön till Södra Ånnabosjön. Kungörelsen kom från Miljödomstolen, Nacka Tingsrätt. t har vissa gemensamma bilagor, bland annat miljökonsekvensbeskrivning, med lagligförklaring av vattenverksamheten Falkasjön där XXXX står som sökande. Den 19 oktober 2010 sändes Miljönämndens yttrande till Miljödomstolen. Miljönämnden har nu getts tillfälle, av Nacka tingsrätt Miljödomstolen, att yttra sig över bemötande från Örebro kommun. Skrivelsen inkom från Miljödomstolen den 14 mars Miljönämnden beslutar att lämna nedanstående yttrande på bemötandet från sökande. 8 (14)

9 Yttrande Miljönämnden anser att sökanden ska se begreppet vattenlevande organismer inrymma mer än endast fiskarter. Däribland ingår bottenfauna, akvatiska arter som lever hela eller delar av livet under vattenytan. En naturlig årsflödesdynamik innebär att vattendraget nedströms Södra Ånnabosjön är mer anpassat till de vattenlevande organismer som kan finnas där. Vad gäller flödesmängder som ska låtas tillrinna vattendraget så bör det tas fram i samråd med sakkunniga. För att dämman i Södra Ånnabosjön inte ska utgöra ett definitivt hinder så ska en vandringsväg för vattenlevande organismer upprättas förbi den. t förklarades omedelbart justerat. 57 Yttrande angående tillstånd för byggande av bro över Täljeån, väg 690, Örebro kommun Diarienummer: Handläggare: Stefan Löf Miljönämnden har getts tillfälle, av Nacka tingsrätt Miljödomstolen, att lämna synpunkter på ansökan och miljökonsekvensbeskrivning. Förslag till beslut Miljönämnden beslutar att lämna nedanstående yttrande om tillståndsansökan angående byggande av bro över Täljeån för väg 690. Yttrande Miljönämnden i Örebro kommun lämnar följande synpunkter: - Trafikverket har i ansökan skrivit att vatten från vägdiken ska ledas ut direkt i Täljeån. Det motiveras med att det årliga dygnsmedlet för trafik på väg 690 beräknas vara 4100 stycken varav 5 % tunga. Miljönämnden anser att vatten från vägdikena ska ledas till damm alternativt översilningsyta. På så vis minskas risken för att föroreningar från väg och fordon når Täljeån. Det motiveras med att fiskarten Nissöga påträffats nedströms i systemet. Vatten från brons köryta kan ledas bort som beskrivet i den tekniska beskrivningen. - Enligt miljökonsekvensbeskrivningen kommer det att vara möjligt för utter och andra smådjur att passera bron under väg längs slänter mellan brofundament och vattendrag. Miljönämnden anser det vara viktigt att brokonstruktionen möjliggör landpassage för utter och andra smådjur under bron. Det får motiveras framför allt med att utter påträffats i vattendraget. - I utförandebeskrivningen och miljökonsekvensbeskrivningen står det om erosionsskydd under byggtid samt efter färdigställandet. 9 (14)

10 Miljönämnden anser att grumling under byggtiden ska begränsas så långt möjligt samt att det vid färdigställandet ska finnas ett bra erosionsskydd. Det motiveras med att grumling ger negativ påverkan för vattenlevande arter. Yrkande Ordförande Per-Erik Andersson (S) yrkade bifall till förvaltningens förslag med följande tillägg: Vid beräkning av antal fordonsrörelser på väg 690 bör man ta hänsyn till en eventuell utbyggnad av transportintensiva företag vid Törsjöterminalen. Propositionsordning Ordföranden ställde proposition på det framlagda förslaget till beslut med tillägg och fann att nämnden biföll detta. Miljönämnden beslutade att tillstyrka förvaltningens förslag till yttrande med följande tillägg: Vid beräkning av antal fordonsrörelser på väg 690 bör man ta hänsyn till en eventuell utbyggnad av transportintensiva företag vid Törsjöterminalen. 58 Yttrande över detaljplan för del av Nikolai 3:117 m.fl. (Adolfsbergs centrum och del av Brunnsparken) i Adolfsbergs församling, Örebro kommun Diarienummer: Mn 41/2011 Handläggare: Lennart Wiklund Stadsbyggnad Örebro har översänt rubricerat ärende med begäran om yttrande senast den 12 april Syftet är att göra det möjligt att bygga bostäder och ge mer utrymme för handel. Planen innehåller också byggrätt för en förskola och två nya tillfarter från Mosåsvägen. Förslag till beslut Miljönämnden tillstyrker planförslaget under förutsättning att nedanstående synpunkter beaktas. 10 (14)

11 Synpunkter Buller och Vibrationer Byggrätten för bostäder bör begränsas åt väster mot kvartersgatan som är infart till Brunnsparken. Bullerutredningar för Regnbågen mot bostäderna och för Mosåsvägen mot bostäderna norr därom skall redovisas före utställningen av förslaget. Ev. bullerskyddsåtgärder skall redovisas. Trafik Mosåsvägens anpassning till de nya in- och utfarterna skall redovisas i planen. Naturvård/Grönstruktur Ytterligare tre gamla träd i planområdet skall ges skydd mot fällning. El-försörjning Befintlig och tillkommande transformatorer skall ges planstöd som tekniska anläggningar. Diskussion Diskussion fördes i nämnden angående planförslaget. Ajournering Nämnden ajournerade sig mellan kl 10:45 11:00 för överläggning i partigrupper. Yrkande Ordförande Per-Erik Andersson (S) yrkade bifall till förvaltningens förslag med följande tillägg: Återvinningsstationen bör placeras i ett mer användarvänligt läge. Miljönämnden anser att den bör placeras på reservparkeringsytan i norra delen av planområdet. Propositionsordning Ordföranden ställde proposition på det framlagda förslaget till beslut med tillägg och fann att nämnden biföll detta. Miljönämnden beslutade att tillstyrka förvaltningens förslag till yttrande med följande tillägg: Återvinningsstationen bör placeras i ett mer användarvänligt läge. Miljönämnden anser att den bör placeras på reservparkeringsytan i norra delen av planområdet. t förklarades omedelbart justerat. 11 (14)

12 59 Deltagare från Socialdemokraterna till Miljönämndens dialoggrupper Miljönämnden beslutar att följande personer ska ingå i dialoggrupperna: Plangrupp: Per-Erik Andersson Miljöskydd: Klas Göransson Livsmedel: Anna-Karin Lind 60 Ekonomisk månadsrapport Handläggare: Mona Hass Mona berättade om det ekonomiska utfallet till och med mars månad. Miljönämnden lägger informationen till protokollet. 61 Tillsynsprojekt 3: Butiker, grossister, kiosker Diarienummer: Handläggare: Petra Lindström, Kristian Hellström Livsmedelsenheten genomförde sitt tredje kontrollprojekt för året under veckorna 10 till 14. Projektet omfattade ordinarie kontrollbesök hos butiker, grossister och kiosker, totalt 78 st. Fem kontrollområden granskades: rengöring, separering, redlighet/märkning, HACCP samt reklamationer/matförgiftningar. Flera av verksamheterna uppvisade brister inom kontrollområdena redlighet/märkning och HACCP då faroanalyser i flera fall saknades. Miljönämnden lägger informationen till protokollet. 12 (14)

13 62 Enskilda avlopp Handläggare: Rebecka Bogren Protokoll Handläggaren berättade bland annat om Miljökontorets arbete med enskilda avlopp. Miljönämnden lägger informationen till protokollet. 63 Anmälan om presidiesammanträde Presidiesammanträde hölls den 29 mars 2011 kl 09:00 10:00. Miljönämnden tar anmälan till protokollet. 64 Anmälan av delegationsbeslut - Miljökontoret Diarienummer: Mn 73/2011 Redovisning av Miljökontorets fattade delegationsbeslut under tiden ur ärendehanteringssystemet Ecos och för tiden ur ärendehanteringssystemet W3D3 samt rapport om Tekniska förvaltningens beslut, fattade på delegation från Miljönämnden, under tiden Miljönämnden godkänner redovisningen av delegationsbesluten avgjorda på Miljökontoret under tiden ur ärendehanteringssystemet Ecos och för tiden ur ärendehanteringssystemet W3D3 samt rapport om Tekniska förvaltningens beslut, fattade på delegation från Miljönämnden, under tiden (14)

14 65 Förvaltningschefen och ordföranden informerar Ordföranden berättade om ett möte som presidiet haft tillsammans med presidiet i Tekniska nämnden där de diskuterat gränser för vattenskyddsområde för Svartån. Miljönämnden tar informationen till protokollet. 66 Närvarorätt Miljönämnden beslutar att ge Ida Wennerholm, praktikant på Miljökontoret, närvarorätt vid dagens sammanträde. Vid protokollet Jenny Bengtsson, sekreterare Justerat den 20 april 2011 Per-Erik Andersson, ordförande Malin Silén, justerare Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 21 april (14)

Eva-Lena Karlsson (S) Berth Karlsson (S) Gunilla C Johansson (M) ej 201-202 1:e vice ordförande

Eva-Lena Karlsson (S) Berth Karlsson (S) Gunilla C Johansson (M) ej 201-202 1:e vice ordförande sida 1 Plats och tid Stadshuset, Oskarshamnssalen klockan 9.00 12.00 Beslutande Stefan Windh (S) ordförande Lars Wingerup (S) ledamot Eva-Lena Karlsson (S) ledamot Berth Karlsson (S) ledamot Matti Wahlström

Läs mer

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2011-03-15 12

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2011-03-15 12 Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2011-03-15 12 Plats och tid Konferensrummet, Nämndhuset, Katrineholm kl 13.00 Beslutande Erik Liljencrantz (m) ordförande, Marie-Louise Karlsson (s) 1:e vice ordförande, Göran

Läs mer

Protokoll. Miljöskyddsnämnden 2010-04-06 28-41

Protokoll. Miljöskyddsnämnden 2010-04-06 28-41 Miljöskyddsnämnden 28-41 OBS! Detta är en version utan personuppgifter och bilagor. För att ta del av protokollet i sin helhet, kontakta miljöskyddskontoret. Miljöskyddsnämndens sammanträde den 6 april

Läs mer

Kommunförvaltningen, 2012-08-21

Kommunförvaltningen, 2012-08-21 2012-08-14 1(30) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2012-08-14, kl 08.00-10.30 Beslutande B. Anders Larsson (m), tjänstgörande ersättare, 83-95, 97-106 Birger Larsson (fp), 1:a vice ordförande (ordförande

Läs mer

Britt Rönnkvist. Thomas Lindbäck. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Samhällsbyggnadsnämnden

Britt Rönnkvist. Thomas Lindbäck. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll Sidan 1 av 61 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, onsdag 6 februari 2013, kl 08.30 12.00 ande Thore Alm(S), ordf ers för Jan Nilsson (S) Maj-Lis Nilsson (S), ers för Ethel Björkman

Läs mer

Tillsyn av vattenkraftverk och dammar Slutredovisning

Tillsyn av vattenkraftverk och dammar Slutredovisning Tillsyn av vattenkraftverk och dammar Slutredovisning 2014-05-08 Rapportnummer 2014:1 Bild framsida Vattenkraftverk i Emåns huvudfåra i Järnforsen, Hultsfreds kommun. Foto: Jakob Bergengren Huvudmän Länsstyrelserna,

Läs mer

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP)

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP) Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum 2015-03-03 Sammanträdestid 8.30-12.00 Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (C), ordförande Per Svensson (S), 2:e vice ordförande Dahn

Läs mer

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 2014-06-02 Paragrafer 215 Kommunstyrelsens ärendelista Beslutsärenden 216 Rapportering enligt internkontrollplan 217 Ajournering 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 219 Skuldförvaltarrapport

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-06-12 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Plats och tid Sammanträdesrum Bjällerup A kl. 18:00-19:45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Bertil Persson (M) Carina

Läs mer

Stora sessionssalen, Kommunhuser. se nästa sida. Bengt Rask Miljö- och byggförvaltningen 2013-04-02. Miljö- och byggnadsnämnden

Stora sessionssalen, Kommunhuser. se nästa sida. Bengt Rask Miljö- och byggförvaltningen 2013-04-02. Miljö- och byggnadsnämnden Sammanträdesdatum s. 1 (57) Plats Stora sessionssalen, Kommunhuser Tid Tisdagen den 26 februari 2013, kl. 18.30-22.00 Beslutande se nästa sida Övriga deltagande se nästa sida Utses att justera Justeringens

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-03-25 1. Plats och tid Kommunhuset Vara, onsdag 25 mars 2015 klockan 8.30 13.00 Ajournering klockan 10.00-10.

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-03-25 1. Plats och tid Kommunhuset Vara, onsdag 25 mars 2015 klockan 8.30 13.00 Ajournering klockan 10.00-10. VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Miljö- och byggnadsnämnden 2015-03-25 1 Plats och tid Kommunhuset Vara, onsdag 25 mars 2015 klockan 8.30 13.00 Ajournering klockan 10.00-10.15 Beslutande

Läs mer

Malung-Sälens miljönämnd kallas härmed till sammanträde tisdagen den 26 mars 2013.

Malung-Sälens miljönämnd kallas härmed till sammanträde tisdagen den 26 mars 2013. Kallelse/underrättelse Malung-Sälens miljönämnd kallas härmed till sammanträde tisdagen den 26 mars 2013. Plats: Lunch och nämnd på Sixten Jernbergs museum, Lima kyrka Studiebesök på Fiskarheden Tid: Studiebesök

Läs mer

Ingripanden, överklaganden

Ingripanden, överklaganden Kapitel 7 Ingripanden, överklaganden med mera I detta kapitel går vi igenom de olika verktyg tillsynsmyndigheten kan använda sig av för att få till stånd en rättelse av de brister som kan ha påträffats

Läs mer

Stadshuset i Borgholm, kl 09.00-15.00

Stadshuset i Borgholm, kl 09.00-15.00 BORGHOLMS l!! llll! IKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (21) Sammantradesdatum 2012-03-28 45-63 Plats och tid Stadshuset i Borgholm, kl 09.00-15.00 Beslutande Jan Enci, ordförande Mats

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2012-02-27 1 (45)

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2012-02-27 1 (45) Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2012-02-27 1 (45) Plats och tid Kommunhuset, rum 367, klockan 13.00-17.00 Beslutande Bengt Holmkvist (M), ordf. Hans-Erik Aronsson (M) Hans-Peter Nielsen (KD), tjg för Ingemar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN. Sammanträdestid: 2012-01-26 kl 09.15-15.00 Ajournering 12.10 13.10 Lokal:

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN. Sammanträdestid: 2012-01-26 kl 09.15-15.00 Ajournering 12.10 13.10 Lokal: SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (69) MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Sammanträdestid: 2012-01-26 kl 09.15-15.00 Ajournering 12.10 13.10 Lokal: Borgmästaren Beslutande Ledamöter: Yngve Larsson (FP), ordf Torbjörn Stensson

Läs mer

Tillsyns- och tillståndsnämnden Protokoll 2013-04- 24. Ärendeförteckning. Sid 1/21 32-41

Tillsyns- och tillståndsnämnden Protokoll 2013-04- 24. Ärendeförteckning. Sid 1/21 32-41 Sid 1/21 Ärendeförteckning 32-41 32 Delegationsredovisning 33 Kurser. 34 Sammanställning av inkomna meddelanden. 35 Yttrande angående ansökan om ändringstillstånd för täktverksamhet på fastigheterna Boalt

Läs mer

JOKKMOKKS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Samhällsbyggarnämnden 2015-03-18

JOKKMOKKS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Samhällsbyggarnämnden 2015-03-18 Plats och tid: Sammanträdesrum fogden, kommunhuset Jokkmokk kl. 10.00-12.45 Beslutande ledamöter: Anna-Greta Kvickström (S) ordförande Stefan Andersson (S) ej 29 på grund av jäv Malin Sundberg (S) Tord

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-03-26 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00-16.45 Beslutande Niclas Palmgren (M) ordf Frank Josefsson (S) Eva Eliasson (S) Jan-Olof Johansson (S)

Läs mer

MILJÖNÄMNDEN. Sammanträdesprotokoll 2007-09-11 ANSLAGSBEVIS

MILJÖNÄMNDEN. Sammanträdesprotokoll 2007-09-11 ANSLAGSBEVIS MILJÖNÄMNDEN Sammanträdesprotokoll 2007-09-11 Tid och plats Ekdalssalen den 11 september 2007, kl 16.00 20.40 Ledamöter Pernilla Lång, s, ordförande Mikael Bergh, s Viveka Ek, s, tjänstgörande 90-100 Leif

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Miljö- och räddningsnämnden 2012-03-19 1-18

Sammanträdesprotokoll Miljö- och räddningsnämnden 2012-03-19 1-18 Miljö- och räddningsnämnden 2012-03-19 1-18 Plats och tid Sammanträdesrum Neden, stadshus C, kl. 13:00-14:00 ande Lilith Svensson (KD), ordförande Britta Stribén (S), vice ordförande Helene Larsson (M)

Läs mer

Eslövs kommuns riktlinjer avseende

Eslövs kommuns riktlinjer avseende Eslövs kommuns riktlinjer avseen nde - Alkoholservering - - Tobaks- och Handel med folkölsförsäljning receptfria läkemedel Dokumentet tillstånd antagen av VON 2012-04-18 är antaget av Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Miljönämnden 2014-09-04

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Miljönämnden 2014-09-04 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna kl. 08.30-12.35 Beslutande M Bengt Ferm C Ragnar Nilsson FP Ing-Britt Spetz MP Kristina Hasselblad S Berndt

Läs mer

SURAHAMMARS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum

SURAHAMMARS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum Plats och tid Vita rummet, kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 10 mars 2014, klockan 14.00 15.50 Beslutande Tobias Nordlander (S) ordförande Johanna Skottman (S) Per Jörgensen (S) Markku Ollila (S)

Läs mer

IBORGHOLMS KSJKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- NÄMNDEN

IBORGHOLMS KSJKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- NÄMNDEN IBORGHOLMS KSJKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (45) Sammantradesdatum 2012-09-26 156-187 Plats och tid Stadshuset i Borgholm, kl 09.00-16.00 Beslutande Jan Enci, ordförande Mats Karlsson

Läs mer

Plats och tid Miljönämnden sammanträder i Hansson-Holmsrummet, plan 5 Stadshuset, onsdagen den 18 juni 2014, kl. 16.30

Plats och tid Miljönämnden sammanträder i Hansson-Holmsrummet, plan 5 Stadshuset, onsdagen den 18 juni 2014, kl. 16.30 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Plats och tid Miljönämnden sammanträder i Hansson-Holmsrummet, plan 5 Stadshuset, onsdagen den 18 juni 2014, kl. 16.30 A. Upprop och ersättare B. Dagordningens fastställande C. Val

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 2006-09-05. Miljö- och byggkontoret, Piteå kommun

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 2006-09-05. Miljö- och byggkontoret, Piteå kommun Sammanträdesdatum Sida 2006-09-05 158 Plats och tid Sammanträdesrummet Ovalen, Stadshuset, Piteå, tisdag den 5 september 2006-09-05, kl. 09:00 14:00 Beslutande Björn Berglund, ordförande Daniel Bergman

Läs mer

KALLELSE TILL BEREDANDE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE TILL BEREDANDE KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE TILL BEREDANDE KOMMUNSTYRELSEN Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med beredande kommunstyrelsen, tisdagen den 24 mars 2015 i anlutning till beslutande kommunstyrelsen i Leja, kommunhuset

Läs mer

KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16

KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16 KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16 Sbn 54 Presentation av nya kommunchefen... 2 Sbn 55 Ekonomi och Budgetuppföljning... 3 Sbn 56 Samhällsbyggnadsnämndens styrdokument... 4 Sbn 57 Val av representant

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsen 2014-03-10 22-43

Protokoll. Kommunstyrelsen 2014-03-10 22-43 Kommunstyrelsen 22-43 2 22 Årsredovisning 2013 för Alingsås kommun... 6 23 Flerårsstrategi för Alingsås kommun - förändring av årsplan... 7 24 Ansökan om förlängd kommunal borgen - Montessoriskolan Globen...

Läs mer