LASER MFP SP 1000SF. Användningsinstruktioner

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LASER MFP SP 1000SF. Användningsinstruktioner"

Transkript

1 TELEKOM LASER MFP SP 1000SF Användningsinstruktioner Läs den här handboken noggrant innan du använder maskinen och behåll den för framtida bruk. Läs säkerhetsinformationen i handboken innan du använder maskinen för säker och korrekt användning.

2 Innehåll Säkerhet 1 Säkerhetsföreskrifter 1 Lasersäkerhet 1 För Europa/Asien 1 För Nordamerika 2 Intyg om överensstämmelse 2 Meddelande till användare i EEA-länder 2 Meddelande till användare med analog PSTN 2 Försörjningsbrytarens symboler 2 Placeringar för varnings- och informationsetiketter på maskinen 2 FCC-överensstämmande 3 Meddelande till användare i USA 3 Meddelande om Telephone Consumer Protection Act (endast giltig i USA) 4 Meddelande till användare i Kanada 4 Remarque concernant les utilisateurs au Canada 4 FCC-krav 4 Meddelande till användare (Nya Zeeland) 5 Miljö 6 Batterier engångs och uppladdningsbara 6 Produkten 6 Användare i EU, Schweiz och Norge 6 Alla andra användare 6 Licensavtal för användning av mjukvaran 7 Definition 7 Licens 7 Äganderätt 7 Giltighetstid 7 Garanti 7 Ansvar 7 Utveckling 7 Registrerade varumärken 8 Meddelande 8 Installation 9 Placering 9 Försiktighetsåtgärder 9 Säkerhetsinformation 10 Säkerhet vid användning 10 Strömförsörjning 11 För fax eller telefon 11 Regler för symboler 11 Beskrivning av enheten 12 Kontrollpanel 13 Presentation 13 Ange tecken med den alfanumeriska knappsatsen 13 Använda apparatfunktioner 14 Förpackningens innehåll 15 Installation av enheten 15 Insättning av dokumentmataren för granskning 15 Ladda papper 15 Lägga in papper i magasinet 15 Hantering av papperet 15 Fuktighetskontroll 15 Hantera enheten 16 Stötar 16 Flytta enheten 16 Hantera tonerkassetten 16 Lägga papper i huvudmagasinet 16 SP 1000SF Installation av tonerkassett 16 Pappersutmatningsstopp 17 Starta enheten 17 Ansluta enheten 17 Lägga papper i magasinet för manuell inmatning 18 Kopiera 19 Enkel kopiering 19 Kopiera i läget Spara toner 19 Avancerad kopia 19 Speciella kopieringsinställningar 19 Inställning av upplösningen 20 Justera förstoringen 20 Inställningar för granskning 20 Justera kontrasten 20 Justera ljusstyrka 20 Ställa in papperstyp 20 Val av pappersmagasin 20 Justera granskningsmarginalerna på arkmatad skanner 21 Justera granskningsmarginalerna på flatbäddsskanner 21 Justera höger och vänster utskriftsmarginaler 21 Justera övre och nedre utskriftsmarginaler 21 Inställning av pappersformat 21 Fax 22 Skicka fax 22 Omedelbar sändning 22 Avancerad sändning 22 Sändning med anropsuppföljning 22 Faxmottagning 22 Svarsenhet för fax 23 Registrera en åtkomstkod för svararen 23 Aktivera / inaktivera svarsenheten 23 Skriva ut faxmeddelandena i minnet 23 Omdirigering av fax (vidarebefordran) 23 Aktivera omdirigeringen 23 Ange mottagaren av omdirigeringen 23 Skriva ut omdirigerade dokument 24 Omdirigering av fax till en USB-nyckel 24 Aktivera omdirigeringen 24 Skriva ut omdirigerade dokument 24 Sändningskö 24 Skicka omedelbart ett dokument i kön 24 Se eller ändra kön 24 Ta bort en överföring i minnet 24 Skriva ut ett dokument i kö eller som lämnats för upphämtning 24 Skriva ut kön 24 Avbryta en pågående sändning 25 Lämna och hämta fax 25 Lämna ett dokument 25 Hämta ett dokument som lämnats 25 Värden/Inställningar 26 Datum/klockslag 26 Din enhets nummer och namn 26 Typ av nät 26 Geografiska inställningar 26 Land 26 Nätverk 26 Språk 27 Lokalt prefix 27 Sändningsrapport 27 Innehåll - I -

3 Typ av inläsning av dokumenten 27 Lågpristider 28 Mottagningsläge 28 Mottagning utan papper 28 Antal exemplar 28 Mottagning fax eller PC 28 Reduceringsläge för mottagna fax 28 Tekniska parametrar 29 Skriva ut funktionslistan 30 Skriva ut loggarna 30 Skriva ut listan över inställningar 30 Låsning 30 Låsning av tangentbordet 30 Låsning av siffrorna 31 Läs av räknarna 31 Räknare för avsända sidor 31 Räknare för mottagna sidor 31 Räknare för skannade sidor 31 Räknare för utskrivna sidor 31 Visa status för förbrukningsmaterial 31 Kalibrera din skanner 31 Katalog 32 Skapa snabbnummer 32 Skapa gruppnummer 32 Ändra ett registerkort 32 Radera en post 32 Skriva ut katalogen 33 Spara/återställa katalogen (Smartcard-alternativ) 33 USB-minnesnyckel 34 Använda USB-minnesnyckel 34 Skriva ut dina dokument 34 Skriv ut listan över filerna lagrade i nyckeln 34 Skriv ut filerna lagrade i nyckeln 34 Ta bort filer lagrade i nyckeln 34 Analysera USB-minnesnyckelns innehåll 35 Spara dokument på USB-minnesnyckeln 35 Aktivera/avaktivera automatisk filradering på en USB-minnesnyckel 36 PC funktioner 37 Inledning 37 Systemkrav 37 Installation 37 Installera mjukvaran på din dator 37 Anslutningar 39 USB-anslutning 39 Ta bort program från din dator 39 Övervakning av den multifunktionella enheten 40 Kontroll av anslutningen mellan datorn och den multifunktionella enheten 40 MF Director 40 Grafisk presentation 40 Aktivering av verktyg och programvara 40 MF Monitor 41 Grafisk presentation 41 Visar förbrukningsmaterialens status 41 Skanna till 41 Companion Suite Pro LL:s funktioner 41 Granskning av dokument 41 Granskning med Skanna till 41 Granskning med TWAIN-kompatibla program 42 Optisk teckenigenkänning (OCR) 42 Utskrift 42 Skriva ut på den multifunktionella enheten 42 Adressbok 42 Lägga till en kontakt i enhetens adressbok 42 Lägga till en grupp i enhetens adressbok 43 Hantering av adressboken 43 Ändra en kontaktperson 43 Ändra en grupp 43 Radera en kontaktperson eller en grupp 43 Skriva ut adressboken 44 Importera eller exportera en katalog 44 Importera en katalog 44 Spara adressboken 44 Faxkommunikation 44 Presentation av Fax-fönstret 44 Skicka ett fax 44 Skicka ett fax från hårddisken eller den multifunktionella enheten 44 Skicka ett fax från en applikation 45 Ta emot ett fax 45 Uppföljning av faxen 46 Utkorg 46 Sändningslistan (skickade dokument) 46 Sändningsloggen 46 Mottagningsloggen 46 Faxparametrar 46 Åtkomst av faxparametrarna 46 Beskrivning av fliken Loggar och rapporter 46 Beskrivning av flikenfaxparametrar 47 Försättsblad 47 Skapa ett försättsblad 47 Beskrivning av fliken Försättsblad 48 Skapa en modell av ett försättsblad 48 Underhåll 50 Service 50 Allmän information 50 Byte av tonerkassett 50 Om smartkort 51 Rengöring 51 Rengöring av skannerns läsningskomponenter 51 Rengöring av skrivaren 51 Rengöring av skrivarens utsida 51 Om skrivaren 51 Felmeddelanden 51 Pappersstopp 52 Om skannern 52 Diverse 53 Misslyckad kommunikation 53 Sändning från dokumentmataren 53 Sändning från minnet 53 Felkoder vid misslyckad kommunikation 53 Allmänna koder 53 Specifikationer 55 Fysiska specifikationer 55 Elektriska specifikationer 55 Miljöspecifikationer 55 Specifikationer för kringutrustningen 55 Innehåll - II -

4 Säkerhet Säkerhetsföreskrifter Innan du slår på maskinen kontrollera att uttaget till vilket du skall ansluta maskinen uppfyller kraven på maskinens skylt (spänning, strömförsörjning, strömfrekvens). Enheten får endast försörjas med enfasström. Maskinen får inte installeras ojordad. Batterier och uppladdningsbara batterier, emballage och elektrisk och elektronisk utrustning (EEE) skall kasseras enligt anvisningarna i MILJÖ-kapitlet i den här bruksanvisningen. Beroende av maskinens modell är det enda sättet att koppla från enheten att dra ur nätsladden, därför är det ytterst viktigt att följa följande säkerhetsföreskrifter: anslut apparaten till ett närliggande uttag. Uttaget skall vara lätt tillgängligt. Apparaten levereras med en jordad nätsladd. Det är viktigt att ansluta den jordade stickproppen till ett jordat uttag kopplat till byggnadens skyddsjord. Reparationer-underhåll: Reparationer och underhåll får endast utföras av kvalificerad tekniker. Användaren får inte utföra reparationer på komponenterna inuti apparaten. För att undvika risk för elektriska stötar får du inte utföra dessa operationer själv eftersom du då utsätter dig för dubbel risk om du öppnar eller tar bort locken: - Laserstrålen kan skada synen permanent. - Kontakt med högspänningsdelar kan orsaka elektriska stötar med allvarliga konsekvenser. 1 - Säkerhet - Certifikat - Miljö - Licens För mer information om installationsförhållandena och säkerhetsföreskrifterna se kapitel Installation, sidan 9. Lasersäkerhet OBSERVERA Om du använder kontroller, justeringar eller utför andra procedurer än de som anges i användningsinstruktionerna kan du utsättas för farlig strålning. För Europa/Asien Denna maskin anses vara en laserenhet av klass 1 och säker för kontors- och databehandlingsanvändning. Maskinen innehåller 1 klass 3B-laserdiod, 10,72 milliwatt, nanometers våglängd för varje utgivare. Direkt (eller indirekt reflekterad) ögonkontakt med laserstrålen kan orsaka allvarliga ögonskador. Säkerhetsåtgärder och låsmekanismer har utformats för att förhindra möjlig laserexponering för användaren. Följande etikett sitter på maskinens baksida

5 För Nordamerika CDRH-föreskrifter. Utrustningen följer kraven i 21 CFR, underavsnitt J för laserprodukter av klass 1. Utrustningen innehåller 1 klass 3Blaserdiod, 10,72 milliwatt, nanometers våglängd för varje utgivare. Utrustningen avgör inte farligt ljus, eftersom strålen är helt inkapslad under alla kundlägen för användning och underhåll. Intyg om överensstämmelse Meddelande till användare i EEA-länder Produkten överensstämmer med de grundläggande kraven och föreskrifterna i Direktiv 199/5/EC från Europaparlamentet och Rådet från 9 mars, 1999, gällande radioutrustning och telekommunikationsutrustning och det ömsesidiga erkännandet av överensstämmandet. Meddelande till användare med analog PSTN Produkten är utformad för åtkomst till analog PSTN i alla EEA-länder. Lokal PSTN-kompatibilitet beror på mjukvaruinställningarna för växlar. Kontakta din servicerepresentant om du vill använda produkten i ett annat land. Vid problem ska du i första hand kontakta din servicerepresentant. 1 - Säkerhet - Certifikat - Miljö - Licens SP1000SF/ Aficio SP1000SF: CE-intyget om överensstämmelse finns på Internet på adressen: Försörjningsbrytarens symboler I enlighet med standarden IEC 60417, använder apparaten följande symboler för försörjningsbrytaren: - betyder STRÖM PÅ; - betyder STRÖM AV. Placeringar för varnings- och informationsetiketter på maskinen Maskinen har etiketterna VARNING och OBSERVERA på positionerna som anges nedan. Av säkerhetsskäl ska du följa instruktionerna och hantera maskinen enligt anvisningarna

6 1 - Säkerhet - Certifikat - Miljö - Licens FCC-överensstämmande Meddelande till användare i USA Denna utrustning har testats och funnits överensstämma med begränsningarna för en digital enhet av klass B, i enlighet med del 15 av FCC-reglerna. Dessa begränsningar är utformade för att ge skäligt skydd mot skadliga störningar vid bostadsinstallation. Utrustningen genererar, använder och han utstråla radiofrekvensenergi och kan, om den inte installeras och används i enlighet med instruktionerna, orsaka skadliga störningar för radiokommunikation. Men det finns ingen garanti att störningar inte uppstår i en viss installation. Om denna utrustning orsakar skadliga störningar för radio- och tv-mottagning, som kan fastställas genom att stänga av och slå på utrustningen, uppmanas användaren försöker korrigera störningen genom något av följande: 1 Omorientering eller omplacering av den mottagande antennen. 2 Utökning av avståndet mellan utrustningen och mottagaren. 3 Anslutning av utrustningen till ett uttaget i en annan krets än den som mottagaren är ansluten till. 4 Kontakt butiken eller en erfaren radio- / TV-tekniker för hjälp. OBSERVERA : Förändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av den part som är ansvarig för överensstämmandet kan frånta användaren rätten att använda utrustningen

7 Meddelande om Telephone Consumer Protection Act (endast giltig i USA) Lagen Telephone Consumer Protection Act från 1991 stipulerar att det är olagligt att använda en dator eller annan elektronisk utrustning, däribland faxmaskiner, för att skicka meddelanden, om inte meddelandet längst upp eller längst ned på varje skickad sida eller på första sidan av överföringen innehåller datum och klockslag när det skickades och identifiering av företaget eller enheten, eller annan individ som skickade meddelandet och telefonnumret till den sändande maskinen eller företaget, den andra enheten eller individen. (Telefonnumret som anges får inte vara ett 900- nummer eller något annat nummer, för vilket taxan överstiger taxan för lokala eller nationella överföringar.) Programmera denna information på faxmaskinen genom följande steg: Följ programmeringsproceduren FAX HEADER (faxrubrik) i kapitlet om parameterinställning i användningsinstruktionerna för att ange företagsidentifieringen och telefonnumret till maskinen eller företaget. Denna information överförs med dokumentet genom funktionen FAX HEADER. Utöver informationen ska du programmera datum och tid på maskinen. Meddelande till användare i Kanada Denna digitala utrustning av klass B överensstämmer med kanadensiska ICES-003. Remarque concernant les utilisateurs au Canada Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada. FCC-krav 1 Utrustningen överensstämmer med del 68 i FCC-reglerna och kraven som antagits av ACTA. På utrustningens hölje finns en etikett som innehåller, bland annat, en identifikationsnummer för produkten i formatet US:AAAEQ##TXXXXX. Om du uppmanas till det ska du ange detta nummer till telefonbolaget. 2 Utrustningen använder RJ11C USOC-kontakten. 3 Kontakt och uttag som används för att ansluta utrustningen till installationsplatsens elnät och telefonnät måste överensstämma med tillämplg FCC-del 68 och regler och föreskrifter som antagits av ACTA. En överensstämmande telefonsladd och kontakt medföljer produkten. Den är utformad att anslutas till ett kompatibel uttag, som också överensstämmer med föreskrifterna. Se installationsinstruktionerna för mer information. 4 REN används för att fastställa antalet enheter som kan anslutas till en telefonlinje. För många REN på en linje kan leda till att enheterna inte ringar vid inkommande samtal. I de flesta områden, men inte alla, ska antalet REN inte överstiga fem (5,0). För att vara säker på hur många enheter som får anslutas till linje, enligt totalt antal REN, ska du kontakta det lokala telefonbolaget. REN för denna produkten är del av produktidentifikationsnumret i formatet US:AAAEQ##TXXXXX. Siffrorna som representeras av ## är REN utan decimal (t.ex. 03 är REN på 0,3). 5 Om denna utrustning skadar telefonnätet meddelar dig telefonbolaget att ett tillfälligt avbrott av tjänsten kan krävas. Om meddelande i förskott är opraktiskt meddelar telefonbolaget kunden så snart det är möjligt. Du får också information om din rätt att lämna ett klagomål till FCC om du tycker att det är nödvändigt. 6 Telefonbolaget kan göra ändringar i sina lokaler, sin utrustning, sina åtgärder eller procedurer och detta kan påverka utrustningens funktion. Om så sker meddelar telefonbolaget detta i förskott så att du kan vidta nödvändiga åtgärder för en oavbruten tjänst. 7 Om du upplever problem med utrustningen, behöver reparation eller information om garanti ska du kontakta RICOH CORP:s kundtjänst på FASTFIX. Om utrustningen orsakar skada på telefonnätet kan telefonbolaget uppmana dig att koppla bort utrustningen tills att problemet åtgärdats. 8 Vid användningsproblem (dokumentstopp, kopieringsstopp, indikering om kommunikationsfel) ska du läsa avsnitt om felsökning i denna handbok. 9 Anslutning till grupplinjetjänster är föremål för statlig taxa. Kontakta lämplig myndighet för information. 10 Om din bostad är utrustad med särskild larmutrustning kopplad till telefonlinjen ska du kontrollera att installationen av denna utrustning inte inaktiverar larmutrustningen. Om du har frågor om vad som inaktiverar larmutrustning ska du kontakta ditt telefonbolag eller en kvalificerad installatör. 1 - Säkerhet - Certifikat - Miljö - Licens - 4 -

8 Meddelande till användare (Nya Zeeland) Utfärdade av ett Telepermit (teletillstånd) för någon typ av enhet innebär endast att telefonbolaget har godkänt att produkten överensstämmer med minimivillkor för anslutning till nätverket. Det innebär inte att Telecom marknadsför produkten eller ger någon typ av garanti. Framför allt ger det inte garanti att produkten fungerar korrekt i alla avseende tillsammans med en annan produkt, som fått tillstånd från telefonbolaget, av en annan modell eller version. Det innebär inte heller att produkten är kompatibel med alla telefonbolagets nätverkstjänster. Utrustningen kan inte under alla användningsförhållanden användas korrekt på de högre hastigheter som den utrustats för. Telefonbolaget tar inget ansvar om svårigheter uppstår under sådana förhållanden. Denna utrustning ska inte ställas in för automatiska samtal till telefonbolagets nödfallstjänst "111". Om en taxa för lokala samtal inte är godtagbar ska uppringningsknappen INTE användas för lokala samtal. Endast de 7 siffror som ingår i det lokala numret ska slås på telefonen. Slå INTE riktnumret eller prefixet 0. Denna utrustning kanske inte fungerar för effektiv överlämning av ett samtal till en annan enhet på samma linje. Enheten kan ringa eller avge annan signal när någon ringer ett samtal från en annan enhet på samma linje. Om så sker ska detta problem INTE meddelas telefonbolagets felanmälningstjänst. Dena utrustning ska inte användas under några omständigheter som kan innebära obehag för telefonbolagets andra kunder. Exempelvis upprepade försök till oönskade försäljningserbjudanden till samma nummer eller nummergrupp, som när en nummergrupp leder till samma växel. Samtalsloggen som finns i denna utrustning registrerar inte alla besvarade samtal. Samtalsloggen kanske därför inte överensstämmer med telefonbolagets register som kan innehålla samtal som inte visas på loggen. Alla telefoner svarar inte på inkommande ringsignaler när de är anslutna till förlängningsuttaget. 1 - Säkerhet - Certifikat - Miljö - Licens - 5 -

9 Miljö SP 1000SF Tillverkaren tar stor hänsyn till skyddet av miljön. Tillverkaren önskar visa omsorg för miljön och har valt att hantera sina produkter på ett miljövänligt sätt under hela deras livslängd, inklusive under tillverkning, användning och kassering. Batterier engångs och uppladdningsbara Produkten Om din apparat använder batterier engångs- eller uppladdningsbara bör de lämnas till lämplig återvinningsstation. Användare i EU, Schweiz och Norge Våra produkter innehåller komponenter av hög kvalitet och är utformade för att underlätta återvinning. Våra produkter eller produktförpackningar är märkta med symbolen nedan. Symbolen indikerar att produkten inte ska hanteras som hushållsavfall. Den måste kasseras separat via det tillämpliga insamlingssystem som finns tillgängligt. Genom att följa dessa instruktioner kan du säkerställa att produkten hanteras korrekt och bidra till att reducera möjlig påverkan på miljön och människors hälsa, vilken annars skulle kunna uppstå vid olämplig hantering. Återvinning av produkter bidrar till att spara på naturresurser och skydda miljön. För mer detaljerad information om insamlings- och återvinningssystem för produkten ska du kontakta butiken där du köpte produkten, din lokala handlare eller försäljnings-/servicerepresentant. Alla andra användare Om du vill kassera produkten ska du kontakta dina lokala myndigheter, butiken där du köpte produkten, din lokala handlare eller försäljnings-/servicerepresentant. 1 - Säkerhet - Certifikat - Miljö - Licens - 6 -

10 Licensavtal för användning av mjukvaran LÄS NOGGRANT IGENOM ALLA VILLKOR OCH BESTÄMMELSER I DET HÄR LICENSAVTALET INNAN DU ÖPPNAR DET FÖRSEGLADE KUVERTET SOM INNEHÅLLER MJUKVARAN. ATT ÖPPNA KUVERTET BETYDER ATT DU GODKÄNNER DESSA VILLKOR OCH BESTÄMMELSER. Om du inte godkänner föreliggande licensavtal, skicka CD-ROM-förpackningen oöppnad till din återförsäljare tillsammans med produktens alla komponenter. Definition Med mjukvara avses programvaran och medföljande dokumentation. Licens - Licensen tillåter dig att använda mjukvaran på datorer anslutna till ett lokalt nätverk. Du har endast rätt att använda mjukvaran för att skriva ut dokument på en enda multifunktionell maskin, du kan inte låna ut eller överlämna rätten att använda mjukvaran till någon annan. - Du får skapa en säkerhetskopia. - Licensen är icke exklusiv och får ej överlåtas. Äganderätt Tillverkaren eller leverantören behåller äganderätten till mjukvaran. Du blir endast ägare till CD-ROM-skivan. Du får inte modifiera, anpassa, dekompilera, översätta eller skapa en anpassad kopia, låna ut eller sälja mjukvaran eller dess dokumentation. Rättigheter som inte uttryckligen beviljas häri förbehålls av tillverkaren eller leverantören. Giltighetstid Föreliggande licens gäller tills den sägs upp. Du kan säga upp föreliggande licensavtal genom att förstöra programmet och dess dokumentation samt eventuella kopior. Licensen upphör att gälla automatiskt om du inte respekterar licensavtalets villkor. Om licensen sägs upp, förpliktar du dig att förstöra alla kopior av programvaran och dokumentationen. Garanti Mjukvaran tillhandahålles i befintligt skick, utan någon som helst garanti. Tillverkaren lämnar ingen garanti, försäkran eller utfästelse, vare sig uttrycklig eller underförstådd avseende programvaran, inklusive utan begränsningar, säljbarhet eller lämplighet för något speciellt syfte; köparen åtar sig alla risker angående mjukvarans prestanda. Om mjukvaran är felaktig betalas alla servicekostnader av köparen. Emellertid får licensinnehavaren följande garanti: CD-ROM-skivan med mjukvaran garanteras fysiskt felfri och utan tillverkningsfel vid normal användning under nittio (90) dagar efter leverans, kopian av kvittot gäller som inköpsintyg. Om fel uppstår på CD-ROM-skivan till följd av en olyckshändelse eller felaktig användning, ersätts ej CD-ROM-skivan inom ramen för garantin. Ansvar Återförsäljarens enda ansvar och den enda åtgärden som du kan vidta är att byta CD-ROM-skivan om den inte överensstämmer med garantin. CD-ROM-skivan skall skickas tillsammans med en kopia på kvittot. Varken tillverkaren eller någon av dem som medverkat till utvecklingen, produktionen, försäljningen eller leveransen av föreliggande mjukvara kan hållas ansvarig för direkta eller immateriella förluster inklusive, utan begränsning, all förlust av data, tid, inkomster, materiella förluster, kundförluster som uppstår till följd av användningen eller oförmågan att använda sådan programvara. Utveckling Tillverkaren utvecklar ständigt sina produkter och förbehåller sig rätten att modifiera mjukvarans specifikationer utan föregående varsel. Vid vidareutvecklingar, ger användarrätten ej rätt till gratis uppdateringar. 1 - Säkerhet - Certifikat - Miljö - Licens - 7 -

11 Registrerade varumärken Companion Suite Pro är ett registrerat varumärke av Sagem Communication. Adobe och Adobes produkter som omnämns häri är registrerade varumärken av Adobe Systems Incorporated. PaperPort9SE är ett registrerat varumärke av ScanSoft. Microsoft Windows 98, Microsoft Windows Millennium, Microsoft Windows NT, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP, och andra Microsoft -produkter som omnämns häri är registrerade varumärken av Microsoft Corporation och/eller används i USA och/eller i andra länder. Alla andra märken eller produkter som omnämns som exempel eller för att ge mer information är registrerade varumärken av sina respektive ägare. Skärmbilderna som visas i användningsinstruktionerna har skapats med Windows XP. Om du använder ett annat operativsystem kan skärmbilderna som visas skiljas sig från dem som finns i denna handbok. Meddelande Kopiera aldrig och skriv aldrig ut dokument vars kopiering förbjudes enligt lag. Utskriften och kopieringen av följande dokument är i allmänhet förbjudna enligt lag: sedlar, inkomstintyg, skuldsedlar, aktiecertifikat, bankväxlar, checker, pass, körkort. Listan ovan anges som exempel och är inte uttömmande. Vi tar inget ansvar för om listan är komplett eller giltig. Vid tvekan om lagligheten av kopieringen eller utskriften av vissa dokument, kontakta en juridisk rådgivare. 1 - Säkerhet - Certifikat - Miljö - Licens - 8 -

12 Installation Placering Genom att välja lämplig plats förlänger du apparatens livslängd. Kontrollera att önskat installationsställe uppfyller följande krav: - Välj en plats med god ventilation. - Kontrollera att ventilationsöppningarna på enhetens höger- och vänstersida inte är blockerade. När du monterar apparaten se till att det finns ett utrymme på 30 cm mellan enheten och andra föremål så att locken öppnas lätt. - Kontrollera att installationsstället är fritt från ammoniak och andra organiska gaser. - Jorduttaget (se säkerhetsföreskrifterna i kapitlet Säkerhet) till vilket du tänker ansluta enheten måste befinna sig nära enheten och vara lätt tillgängligt. - Utsätt inte apparaten för direkt solljus. - Placera inte enheten där den kan utsättas för direkt luftflöde från luftkonditionering, värmekällor eller ventilationssystem eller där temperaturen och fuktigheten varierar mycket. - Placera enheten på en stabil horisontal yta där den inte kan utsättas för starka vibrationer. - Håll enheten borta från föremål som kan blockera ventilationsöppningarna. - Placera inte enheten nära draperier eller andra lättantändliga föremål. - Låt inte vatten eller andra vätskor skvätta på enheten. - Se till att platsen är torr, ren och fri från damm. Försiktighetsåtgärder Följ försiktighetsåtgärderna när du använder den här apparaten. Användningsmiljö: - Temperatur: 10 C till 27 C med en omgivande fuktighet mellan 15 och 80 % (upp till 32 C med en omgivande fuktighet mellan 15 och 54 %). Maskin: Avsnittet nedan beskriver försiktighetsåtgärderna som du bör vidta vid användning av enheten: - Stäng aldrig av enheten och öppna aldrig locken medan utskrift pågår. - Använd aldrig gaser, lättantändliga vätskor eller föremål som alstrar magnetiska fält i närheten av maskinen. - Håll i stickproppen och inte i sladden när du drar ur nätsladden. Skadad sladd kan innebära risk för elektriska stötar samt kan utgöra en brandrisk. - Rör aldrig vid nätsladden med fuktiga händer. Du riskerar att få stötar. - Koppla alltid ur nätsladden innan du flyttar på apparaten. Du riskerar annars att skada sladden och skapa risk för brand eller stötar. - Dra alltid ur nätsladden om enheten inte skall användas under längre tid. - Placera aldrig något på nätsladden, dra aldrig i den och vik den aldrig. Detta kan utgöra brandrisk eller risk för elektriska stötar. - Se till att enheten inte är placerad på sin nätsladd eller på andra kommunikationskablar. Se även till att ingen sladd eller kabel förs in i enhetens mekanism. Apparaten riskerar att inte fungera korrekt och riskerar att antändas. - Kontrollera att skrivaren inte är ansluten till uttaget innan du ansluter eller kopplar från den seriella kabeln till skrivaren (använd skärmkabel). - Försök inte att ta bort kåpor eller skydd som är fastskruvade. Enheten innehåller högspänningskretsar. Vidrör inte delar med högspänning då detta kan medföra risk för elektriska stötar. - Försök inte att modifiera enheten på något sätt. Detta kan utgöra brandrisk eller risk för elektriska stötar. - Låt inte gem, häftklammer eller andra metallföremål komma in genom enhetens ventilationshål eller andra öppningar. Dessa objekt kan orsaka brandrisk eller risk för elektriska stötar. - Se till att inget vatten eller annan vätska spills ut på enheten eller i närheten av denna. Vätska som kommer i kontakt med enheten medför risk för brand eller för elektriska stötar. 2 - Installation - 9 -

13 - Om det kommer vätska eller metallföremål i enheten stäng av den omedelbart, dra ur nätsladden och kontakta din återförsäljare. Annars kan du utsättas för brandrisk eller risk för elektriska stötar. - Vid värme, rök, ovanlig lukt eller onormala ljud ska du omedelbart stänga av maskinen, dra ut kontakten och kontakta butiken. Annars kan du utsättas för brandrisk eller risk för elektriska stötar. - Undvik att använda enheten under åskväder då blixtnedslag kan medföra risk för elektriska stötar. Papper för utskrift: Det kan hända att du inte får optimal kvalitet på utskrifterna om du återanvänder papper från den här enheten eller någon annan enhet. OBSERVERA Placera enheten på en plats med god ventilation. En del ozon bildas då skrivaren är i drift. Om skrivaren används under lång tid i ett utrymme med dålig ventilation kan lukten kännas lite obehaglig. För en bra arbetsmiljö, se till att enheten är placerad i ett rum med god ventilation. 2 - Installation Säkerhetsinformation När du använder produkten ska du alltid följa nedanstående försiktighetsåtgärder. Säkerhet vid användning I det här informationshäftet används följande viktiga symboler: VARNING! OBSERVERA: Indikerar en potentiellt farlig situation som, om instruktionerna inte efterföljs, kan leda till dödsfall eller allvarliga skador. Indikerar en potentiellt farlig situation som, om instruktionerna inte efterföljs, kan leda till personskador eller skador på föremål. VARNING! - Anslut elsladden direkt i ett vägguttag och använd aldrig en förlängningssladd. - Ta ut elkontakten (genom att dra i kontakten, inte sladden) om sladden eller kontakten skadas på något sätt. - Undvik elektriska stötar eller laserstrålning genom att aldrig avlägsna några skydd eller skruvar, annat än det som anges i användningsinstruktionerna. - Stäng av strömmen och ta ut kontakten (genom att dra i kontakten, inte i sladden) om något av följande föreligger: Du spiller något i produkten. Du misttänker att produkten behöver service eller repareras. Produkten hölje har skadats. - Bränn inte upp utspilld toner eller förbrukad toner. Tonerdamm kan antändas när det utsätts för en öppen låga. - Du kan kassera toner hos en auktoriserad handlare eller på lämpliga avfallsplatser. - Avfallshantera förbrukade tonerkassetter (eller flaskor) enligt lokala föreskrifter. OBSERVERA - Skydda produkten från fukt och blött väder, som regn, snö och så vidare. - Ta ut elsladden från vägguttaget innan du flyttar produkten. När du flyttar produkten ska du vara försiktig så att elsladden inte skadas under produkten. - När du tar ut kontakten från vägguttaget ska du alltid dra i kontakten (inte i sladden). - Låg inte gem, häftklamrar eller andra små metallföremål ramla in i produkten. - Förvara toner (använd eller oanvänd), tonerkassetter (eller flaskor), bläck (använd eller oanvänd) eller bläckpatroner utom räckhåll för barn. - Var försiktig så att du inte skär dig på vassa kanter om du sträcker in handen i produkten för att ta bort papper som fastnat. - Av miljöskäl ska du inte avfallshantera produkten eller förbrukningsvaror tillsammans med hushållsavfall. Du kan kassera toner hos en auktoriserad handlare eller på lämpliga avfallsplatser. - Våra produkter är utformad för att uppfylla höga standards för kvalitet och funktionalitet och vi rekommenderar att du endast använder förbrukningsvaror från auktoriserade handlare

14 Strömförsörjning Kontaktuttaget ska finnas nära produkten och vara lättillgängligt. För fax eller telefon - Använd inte produkten nära vatten, exempelvis badkar, handfat, diskbänkar eller tvättställ, i blöta källare eller nära bassänger. - Undvik att använda telefoner (om inte portabel) vid åska. En viss risk för stötar från blixtar föreligger. - Använd inte telefoner nära gasläckor för att rapportera läckan. 2 - Installation Regler för symboler VARNING! Indikerar viktig säkerhetsinformation. Om du ignorerar denna information kan det leda till allvarliga skador eller dödsfall. Läs informationen. Den finns i avsnittet Säkerhetsinformation i denna handbok. OBSERVERA Indikerar viktig säkerhetsinformation. Om du ignorerar denna information kan det leda till personskador eller skador på maskinen eller andra föremål. Läs informationen. Den finns i avsnittet Säkerhetsinformation i denna handbok. Indikerar viktiga punkter för användningen av maskinen och förklaringar till sannolika orsaker till pappersproblem, skador på originalen eller dataförlust. Läs förklaringarna. Obs! Indikerar ytterligare förklaringar av maskinfunktioner och instruktioner om hur du löser fel

15 Beskrivning av enheten Kontrollpanel Framsida Automatisk matare 2 - Installation Nedvikbar stoppanordning för pappersutmatning Fronthölje Pappersutmatning Manuell inmatning Pappersledare för manuell inmatning av papper Pappersmagasin Baksida USB-anslutning (USB-nyckel) * Sekundär USB-anslutning (för PC) EXT-anslutning för externa enheter LINE-anslutning för telefon På/av-brytare Pappersstoppslucka Huvud-USBanslutning (USB-nyckel) Smartkortläsare Nätsladdanslutning * Kan användas för samma funktioner som USB-anslutningen på framsidan

16 Kontrollpanel Presentation Installation Skärm. 2. Alfanumerisk knappsats 3. One-Touch-knappsats (knapparna 1 till 20). 4. Knappen : dokumentanalys till en dator eller ett media (USB-minne). 5. Knappen : lokal kopiering. 6. Knappen : avbryt pågående datorutskrift. 7. Knappen : skicka ett fax. 8. Knappen : åtkomst av katalogen och snabbnumren. 9. Knappen : manuellt övertagande av linje, lyssna på signalen vid faxsändning. 10. Knappen : sändning till flera kontakter (fax). 11. Knappen : godkänn. 12. Knappen OK: godkänner valet som visas. 13. Knappen : komma till menyn och bläddra ner i menyn. 14. Knappen C: bakåt till föregående meny och ändring av inmatningen. 15. Knappen : navigering uppåt i menyn. 16. Knappen : avbryter pågående operation. 17. Knappen ECO: inställning av fördröjningen. 18. Knappen : val av färganalysläge. 19. Knappen : justering av granskningsupplösningen. 20. Knappen : justering av kontrasten. 21. Ikon : upplösning "Kopia : Kvalitet text / Fax : Sfine". 22. Ikon : upplösning "Foto". 23. Ikon : upplösning "Kopia : Auto / Fax : Fine". 24. Ikon : färgläge. 25. Ikon : aktivitet på telefonlinjen. 26. Ikon : faxläge. 27. Ikon : läge extern svarare. Ange tecken med den alfanumeriska knappsatsen När du utför olika uppgifter behöver du ange namn och nummer. Till exempel när du ställer in maskinen anger du ditt namn (eller ditt företags namn) och telefonnummer. När du lagrar snabbnummer eller gruppnummer kanske du också anger lämpliga namn. Om du vill ange alfanumeriska tecken när du uppmanas ange en bokstav letar du reda på den lämpliga knappen. Tryck på knappen tills att rätt bokstav visas på displayen. Exempel: - Om du vill ange namnet "John" trycker du på: 1 gång, 6 gånger, 5 gånger och 5 gånger. - om du vill ange "!" trycker du på: 17 gånger. Om du gör ett misstag när du skriver in ett namn eller nummer trycker du på knappen C om du vill ta bort den senaste siffran eller det senaste tecknet. Ange sedan rätt siffra eller tecken

17 Följande tabell innehåller alla tillgängliga tecken. Knapp Aktuell siffra, bokstav eller tecken Knapp Aktuell siffra, bokstav eller tecken 1 P, Q, R, S, p, q, r, s, 7 A, B, C, a, b, c, 2 T, U, V, t, u, v, 8 D, E, F, d, e, f, 3 W, X, Y, Z, w, x, y, z, Installation G, H, I, g, h, I, 4 Blanksteg + - / & $ % J, K, L, j, k, l, 5 # _, ; :? ( ) [ ] < > { } ~ =! ' " \ M, N, O, m, n, o, 6 * Använda apparatfunktioner Alla funktioner och inställningar på apparaten finns tillgängliga via menyn och är kopplade till ett visst menykommando. Till exempel kopieringsinställningar för KONTRAST finns i menyn med kommandot 845. Du kan nå menyposter på två sätt : genom en steg-för-steg-metod eller en genvägsmetod. Så här kommer du till KONTRAST-inställningarna med steg-för-steg-metoden : 1 Tryck på om du vill gå till menyn. 2 Bläddra i menyn med knapparna eller och välj 8-AVANC. FUNKT. Bekräfta med OK. 3 Använd knapparna eller om du vill bläddra i menyn AVANCERADE FUNKTIONER och välj 84-KOPIA. Bekräfta med OK. 4 Använd knapparna eller om du vill bläddra i menyn KOPIA och välj 845-KONTRAST. Bekräfta med OK. Så här kommer du till KONTRAST-inställningarna med genvägsmetoden : 1 Tryck på om du vill gå till menyn. 2 Ange 845 med det alfanumeriska knapparna så går du direkt till posten KONTRAST

18 Förpackningens innehåll Förpackningen innehåller följande: Multifunktionell apparat Installation av enheten 1 Packa upp enheten. 2 Följ säkerhetsanvisningarna och installera apparaten. 3 Ta bort alla etiketter på enheten. 4 Ta bort plastskyddet från skärmen. Insättning av dokumentmataren för granskning 2 - Installation 1 För in de två stiften (B) i avsedda hål (A) för att fästa dokumentmataren. A B 1 tonerkassett 1 installationsguide och 1 installations-cd-rom för PC Ladda papper Lägga in papper i magasinet 1 säkerhetshandbok, kommandohandbok (Endast för Europa och Nordamerika) 1 nätsladd 1 telefonsladd (Endast Nordamerika, Kina, Korea) 1 USB-sladd (1) Pappret som ska användas måste läggas in med framsidan nedåt, mot sido- och bakdelarna. Om pappret inte ligger på plats mot kanterna kanske det inte kan matas in eller så kan det orsaka pappersstopp. (2) Pappersmängden som läggs i får ej överstiga magasinets kapacitet. Det kan annars orsaka matningsproblem och pappersstopp. (3) Om du lägger på nya papper på befintliga papper i maskinen kan fler än ett papper matas in. Därför bör det undvikas. (4) När du tar ut kassetten från huvudenheten ska du alltid hålla i den med båda händerna. Hantering av papperet (1) Om pappret är vågigt måste du släta ut det innan det läggs in. (2) Vågorna får inte överstiga 10 mm. (3) Förvara pappret omsorgsfullt för att undvika inmatningsfel och dålig utskriftskvalitet till följd av att papperet utsatts för fukt. Om du lägger till fler papper på befintliga papper eller tar bort papper kan problem uppstå. Därför ska detta undvikas. Fuktighetskontroll (1) Använd aldrig fuktigt papper eller papper som lämnats i ett öppet paket

19 (2) Efter öppning av förpackningen, bevara papperet i en plastpåse. (3) Använd aldrig papper vars ändar är vågiga, vikt papper eller knyckligt eller på annat sätt skadat papper. Hantera enheten Stötar Under utskrift får pappersmagasinet, inmatningsdelen, höljet eller någon annan del av maskinen utsättas för stötar. pappersformatet genom att trycka på spaken (B) på den vänstra ledaren. Justera pappersledarna i längsled till pappersformat genom att trycka på spaken (C). A C 2 - Installation Flytta enheten När du flyttar enheten på ett skrivbord ska den lyftas inte dras. 5½ 7¼ 8 Hantera tonerkassetten (1) Sätt aldrig tonerkassetten på dess ände. Håll aldrig tonerkassetten upp och ner. (2) Skaka den inte kraftigt. Lägga papper i huvudmagasinet Din enhet kan hantera många olika papperstyper och pappersformat. B 4 Tag en bunt papper, bläddra igenom den och jämna kanterna på en plan yta. Se kapitlet Specifikationer för olika pappersformat och typer av papper. 1 Plocka ut pappersmagasinet helt. 5 Lägg papperet i inmatningskassetten (till exempel 200 ark för 80 g/m² papper). 6 Sätt tillbaka inmatningskassetten. Installation av tonerkassett 1 Ställ dig framför enheten. 2 Tryck på luckans högra och vänstra sida och dra ut den mot dig. 2 Tryck ner den lägre plattan tills du hör ett klick. PUSH 3 Justera magasinets bakre stopp genom att trycka på spaken PUSH (A). Justera därefter pappersledarna i sidled till 3 Ta ut tonerkassetten från påsen. Rulla försiktigt kassetten 5 eller 6 gånger så att tonern sprids ut jämnt i kassetten. Om du rullar kassetten ordentligt får du ut maximalt antal kopior per kassett

20 4 Håll den i handtaget. 5 För in kassetten i apparaten tills den snäpper på plats (sista rörelsen nedåt). Starta enheten Ansluta enheten VARNING! Innan du ansluter enheten måste du läsa igenom Säkerhetsföreskrifter, sid Anslut telefonsladdens ändar till enhetens uttag och till vägguttaget. 2 - Installation 6 Stäng locket. Pappersutmatningsstopp Justera stoppet vid pappersutmatningen i förhållande till formatet på dokumentet som skall skrivas ut. Glöm inte att lyfta upp klaffen på stoppet för att förhindra att papperen faller ner på golvet. 2 Koppla nätsladden till enheten. 3 Kontrollera att På/Av-brytaren står på AV (läge O). Anslut nätsladden till vägguttaget. VARNING! Elsladden kan används som 230 V- avstängning för elenheten. Som en försiktighetsåtgärd ska uttaget finns nära enheten och vara lättillgänglig vid eventuell fara. 4 Tryck på På/Av-knappen för att slå på enheten (läge I). 5 Enheten är standardinställd för användning i England, med engelska som språk. För att ändra inställningen, se Land, sidan Ställa in datum och tid, se Datum/klockslag, sidan

LASER MFP SP 1000S. Användningsinstruktioner

LASER MFP SP 1000S. Användningsinstruktioner TELEKOM LASER MFP SP 1000S Användningsinstruktioner Läs den här handboken noggrant innan du använder maskinen och behåll den för framtida bruk. Läs säkerhetsinformationen i handboken innan du använder

Läs mer

SAGEM FAX 4440 MF 4461

SAGEM FAX 4440 MF 4461 TELECOM SAGEM FAX 4440 MF 4461 Användarhäfte Till kunden För din egen säkerhet och trevnad rekommenderar vi att du noggrant läser igenom kapitlet Säkerhet, sida 1 före användning av enheten. Genom att

Läs mer

LFF 6080. Bruksanvisning

LFF 6080. Bruksanvisning LFF 6080 SE Bruksanvisning Till kunden För din egen säkerhet och trevnad rekommenderar vi att du noggrant läser igenom kapitlet Säkerhet före användning av enheten. Genom att köpa den här multifunktionella

Läs mer

XEROX Phaser 3100MFP/X

XEROX Phaser 3100MFP/X TELECOM XEROX Phaser 3100MFP/X Användarhäfte 253107569-A_SVE Till kunden För din egen säkerhet och trevnad rekommenderar vi att du noggrant läser igenom kapitlet Säkerhet före användning av enheten. Genom

Läs mer

För säker och rätt användning av denna maskin, läs säkerhetsinformationen i denna bruksanvisning innan du använder den.

För säker och rätt användning av denna maskin, läs säkerhetsinformationen i denna bruksanvisning innan du använder den. För säker och rätt användning av denna maskin, läs säkerhetsinformationen i denna bruksanvisning innan du använder den. Om bruksanvisningen Denna bruksanvisning för Laser MFP innehåller information om

Läs mer

Phaser 3200MFP. Bruksanvisning 604E39420

Phaser 3200MFP. Bruksanvisning 604E39420 Phaser 3200MFP Bruksanvisning 604E39420 2007 Xerox Corporation. Med ensamrätt. Copyrightskydd inkluderar all slags copyrightskyddat material och information som nu är tillåtna av lagstiftningen eller härinunder

Läs mer

SP 5100N. Bruksanvisning

SP 5100N. Bruksanvisning SP 5100N Bruksanvisning Läs bruksanvisningen noggrant innan du använder maskinen och ha anvisningarna till hands för framtida bruk. För säker och korrekt användning av maskinen ska du läsa säkerhetsinformationen

Läs mer

Din manual XEROX WORKCENTRE 3210 http://sv.yourpdfguides.com/dref/4276265

Din manual XEROX WORKCENTRE 3210 http://sv.yourpdfguides.com/dref/4276265 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för XEROX WORKCENTRE 3210. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

BRUKSANVISNING MFC-620CN

BRUKSANVISNING MFC-620CN BRUKSANVISNING MFC-620CN Om du behöver ringa kundtjänst Fyll i uppgifterna nedan och spara dem för eventuella framtida behov: Modellnummer: MFC-620CN (Markera ditt modellnummer) Serienummer:* Inköpsdatum:

Läs mer

BRUKSANVISNING FAX-1840C MFC-3240C

BRUKSANVISNING FAX-1840C MFC-3240C BRUKSANVISNING FAX-1840C MFC-3240C Om du behöver ringa kundtjänst Fyll i uppgifterna nedan och spara dem för eventuella framtida behov: Modellnummer:FAX-1840C och MFC-3240C (Ringa in ditt modellnummer)

Läs mer

2. Grundläggande installation Skriva ut en provsida... 2.1 Använda tonersparläge... 2.1

2. Grundläggande installation Skriva ut en provsida... 2.1 Använda tonersparläge... 2.1 Bruksanvisning Bruksanvisningen tillhandahålls endast i informationssyfte. All information i bruksanvisningen kan ändras utan föregående meddelande. Xerox Corporation är inte ansvarigt för några skador,

Läs mer

EW270U. EW270U Användarhandbok DLP PROJEKTOR MODELL

EW270U. EW270U Användarhandbok DLP PROJEKTOR MODELL DLP PROJEKTOR MODELL EW270U Användarhandbok SVENSKA EW270U Den här användarhandboken innehåller viktig information för dig. Läs den innan du använder projektorn. VAR FÖRSIKTIG! RISK FÖR ELEKTRISK STÖT

Läs mer

EX220U. EX220U Användarhandbok DLP PROJEKTOR MODELL

EX220U. EX220U Användarhandbok DLP PROJEKTOR MODELL DLP PROJEKTOR MODELL EX220U Användarhandbok SVENSKA EX220U Den här användarhandboken innehåller viktig information för dig. Läs den innan du använder projektorn. VAR FÖRSIKTIG! RISK FÖR ELEKTRISK STÖT

Läs mer

Snabbguide SP 1200SF. Steg 1. Steg 2. Installationen är klar! Installera maskinen. Installera drivrutiner och programvara

Snabbguide SP 1200SF. Steg 1. Steg 2. Installationen är klar! Installera maskinen. Installera drivrutiner och programvara SP 1200SF Snabbguide Innan du börjar använda maskinen måste du installera maskinvaran och drivrutinerna. Information om hur du ställer in och installerar finns i den här Snabbguiden. Steg 1 Installera

Läs mer

FAX-8360P BRUKSANVISNING

FAX-8360P BRUKSANVISNING FAX-8360P BRUKSANVISNING Version B DEN HÄR UTRUSTNINGEN ÄR AVSEDD FÖR BRUK MED EN TVÅTRÅDIG ANALOG LINJE PÅ DET ALLMÄNNA TELENÄTET SOM ÄR FÖRSEDD MED NÄTANSLUTNING. INFORMATION OM GODKÄNNANDE Brother varnar

Läs mer

BRUKSANVISNING FS-C1020MFP+

BRUKSANVISNING FS-C1020MFP+ BRUKSANVISNING FS-C1020MFP+ INNEHÅLL 1. Översikt över maskinen Introduktion...11 Varumärken...11 Friskrivningsklausul...13 Handböcker till den här maskinen...14 Modellspecifik information...15 Tillvalslista...16

Läs mer

Användarhandbok NPD4134-01 SV

Användarhandbok NPD4134-01 SV NPD4134-01 SV Innehållsförteckning Upphovsmannarätt och varumärken Versioner av operativsystem Säkerhetsinstruktioner Viktiga säkerhetsinstruktioner... 11 Installera skrivaren... 11 Välja en plats för

Läs mer

PJD5123p/PJD6223/PJD6253/ PJD6553w DLP Projektor Användarhandbok

PJD5123p/PJD6223/PJD6253/ PJD6553w DLP Projektor Användarhandbok PJD5123p/PJD6223/PJD6253/ PJD6553w DLP Projektor Användarhandbok Model No. VS14295/VS14191/VS14193/VS14195 Godkännandeinformation FCC-deklaration Denna enhet efterlever del 15 i FCC-bestämmelserna. Användningen

Läs mer

Bruksanvisning Användarhandbok

Bruksanvisning Användarhandbok För säker och korrekt användning, läs avsnittet "Säkerhetsinformation" innan du använder maskinen. Bruksanvisning Användarhandbok INNEHÅLL Hur handboken ska läsas...4 Inledning... 4 Förbjudet enligt lag...

Läs mer

Bruksanvisning Användarhandbok

Bruksanvisning Användarhandbok För säker och korrekt användning, läs avsnittet "Säkerhetsinformation" innan du använder maskinen. Bruksanvisning Användarhandbok INNEHÅLL 1. Översikt över maskinen Hur handboken ska läsas...5 Inledning...5

Läs mer

FAX 1195L Avancerad bruksanvisning

FAX 1195L Avancerad bruksanvisning FAX 1195L Avancerad bruksanvisning Läs denna handbok noggrant innan du använder denna produkt och förvara den för framtida behov. För en säker och korrekt användning, läs igenom häftet Säkerhetsinformation

Läs mer

Användarhandbok NPD5068-00 SV

Användarhandbok NPD5068-00 SV NPD5068-00 SV Copyright och varumärken Copyright och varumärken Copyright och varumärken Ingen del av denna publikation får återges, lagras i ett återvinningssystem eller överföras i någon form eller på

Läs mer

Xerox WorkCentre 6015 Italiano Svenska Русский Deutsch Dansk Türkçe Español Čeština Ελληνικά Português Polski Nederlands Magyar

Xerox WorkCentre 6015 Italiano Svenska Русский Deutsch Dansk Türkçe Español Čeština Ελληνικά Português Polski Nederlands Magyar Xerox WorkCentre 6015 Color Multifunction Printer Imprimante multifonction couleur Xerox WorkCentre 6015 User Guide Guide d'utilisation Italiano Guida per l utente Deutsch Benutzerhandbuch Español Guía

Läs mer

BRUKSANVISNING MF 5591DN

BRUKSANVISNING MF 5591DN BRUKSANVISNING MF 5591DN INTRODUKTION BÄSTE KUND Brand Variabel Vid köpet av denna apparat har du valt en kvalitetsprodukt från Sagemcom. Den uppfyller en mängd krav som rör privat användning, kontoret

Läs mer

LASERJET PRO MFP. Användarhandbok M521

LASERJET PRO MFP. Användarhandbok M521 LASERJET PRO MFP Användarhandbok 2 M521 HP LaserJet Pro MFP M521 Användarhandbok Copyright och licens 2013 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Det är förbjudet att reproducera, ändra eller

Läs mer

Telefax 330 BRUKSANVISNING

Telefax 330 BRUKSANVISNING Telefax 330 BRUKSANVISNING 1 INNEHÅLL INNEHÅLL HUR FUNGERAR EN TELEFAX?...4 INLEDNING...5 Gratulerar till valet av Telefax 330!...6 Översikt...7 Manöverpanelen...8 INSTALLATION...11 Montering...12 Dokumentfacket...12

Läs mer

Bruksanvisning. Skärmaskin Produktkod: 891-Z01

Bruksanvisning. Skärmaskin Produktkod: 891-Z01 Bruksanvisning Skärmaskin Produktkod: 891-Z01 Läs det här dokumentet innan du använder maskinen. Vi rekommenderar att du behåller detta dokument i närheten för framtida referens. VARUMÄRKEN VIKTIGT: LÄS

Läs mer

contact SAMSUNG worldwide

contact SAMSUNG worldwide Bruksanvisningen tillhandahålls endast i informationssyfte. All information i bruksanvisningen kan ändras utan föregående meddelande. Samsung Electronics är inte ansvarigt för några direkta eller indirekta

Läs mer

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome PFL42x8 PFL32x8 SV Användarhandbok Innehåll 1 Viktigt 3 Säkerhet 3 Vård 4 Juridiskt 5 Hållbarhet 7 Hjälp och support 9 2 Använda TV:n 10

Läs mer

Användarhandbok NPD4505-00 SV

Användarhandbok NPD4505-00 SV NPD4505-00 SV Copyright och varumärken Ingen del av denna publikation får återges, lagras i ett arkiveringssystem eller överföras på något sätt vare sig det görs mekaniskt, med kopiering, inspelning eller

Läs mer