Att gå in i den historiska bilden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Att gå in i den historiska bilden"

Transkript

1 Att gå in i den historiska bilden - en tidsresa till andra världskriget med årskurs 9, Bredängsskolan

2 Omslagsbilden: Nathalia, årskurs 9, Bredängsskolan, i den bild hon valde att gå in i. NARA s originaltext: Bild 87. Barn i en östlig Londonförort, hemlösa efter de slumpvis fallande bomberna från nazistiska nattliga bombräder, väntar utanför ruinen av vad som en gång var deras hem. September 1940.

3 Att gå in i den historiska bilden - en tidsresa till andra världskriget med årskurs 9, Bredängsskolan

4 Att gå in i den historiska bilden - en tidsresa till andra världskriget med årskurs 9, Bredängsskolan Att studera historien utifrån fotografier Eleverna i Bredängsskolans årskurs 9 har under vårterminen 2004 studerat det andra världskrigets historia. Som en del av sina studier har de genomfört detta projekt: Att gå in i den historiska bilden. Eleverna har som utgångsmaterial haft 200 svartvita fotografier från andra världskriget. Dessa 200 bilder är ett urval sammanställt av den amerikanska motsvarigheten till Riksarkivet, NARA, National Archives and Records Administration, och finns tillgängliga på NARAs website. Alla bilderna sammanställdes i ett häfte, utifrån detta har varje elev valt ett fotografi att arbeta med. Eleven har sedan tagit reda på så mycket som möjligt om bilden och dess historiska bakgrund. Denna kunskap har sammanställts till en faktatext, som beledsagar originalbilden. Eleverna har även gjort bildanalyser av de valda bilderna. Att gå in i bilden Den andra uppgiften har varit att bokstavligen gå in i bilden. Varje elev har funderat ut hur han eller hon skulle fotograferas för att bli en del av originalbilden. Originalbild och det nytagna elevfotografiet har lagts samman i Photoshop och en ny, förändrad bild har arbetats fram. Till denna nya bild har eleven skrivit en inlevelsetext, där han eller hon beskriver sin medverkan i den historiska händelsen, sina intryck och känslor. I denna text har det funnits en stor frihet att förändra, lägga till och dra ifrån, samtidigt som det har varit en förutsättning att den skulle behålla sin koppling till den ursprungliga historiska händelsen. Arbetet har varit ämnesövergripande. och inkluderat bild, svenska, SO och engelska. En översättning av texterna till engelska pågår. Att gå in i den historiska bilden är ett samarbete mellan elever och lärare i Bredängsskolan och Fantasifabriken, en mediepedagogisk verksamhet vid Bredängsoch Lillholmsskolorna. Medverkande lärare har varit Ingrid Eskilsson, Mats Hagbranth, Katarina Nordensson, Catrin Ardin, Marie Hansson, Elina de Narvajah och Elise Kötnig. Från Fantasifabriken har Sten Canevall och Hans Norkvist deltagit. Arbetet redovisades ursprungligen, förutom i Bredängsskolan, i en utställning hos Bakom Rubrikerna, DN-Expressens mediacenter, till vars chef Erik Sjögren vi riktar ett varmt tack. Vi vill förstås också tacka NARA, National Archives and Research Administration i Washington, som har ställt bilderna till förfogande. Detta häfte är ett utkast till en kommande större redovisning i bokform, och innehåller åtta elevers arbeten.

5 Målsättningar och frågeställningar Huvudmålsättningarna med arbetet har varit tre. Den första har varit prova ett annorlunda sätt att närma sig ett historiskt källmaterial, via bilden, och därmed nå fördjupade kunskaper om andra världskriget. Den andra målsättningen handlar om empati och inlevelseförmåga, att kunna sätta sig in i en annan människas situation, och kunna förmedla den på ett trovärdigt sätt, att gestalta den på sitt eget sätt, men utgående från historiska fakta. Den tredje har varit att genom egen praktisk erfarenhet nå en insikt i hur bilder kan manipuleras genom modern bildbehandling. Bildfl ödet är i vår informationsepok enormt, det är knappast ens möjligt att uppskatta det antal bilder som möter oss under en genomsnittlig dag. Här har vi velat att eleverna skulle stanna upp, reklektera över och umgås med en bild under en längre tid. Ofta skriver man i skolan en uppsats och söker sedan i slutskedet en bild att illustrera den med. Här har arbetsgången varit den motsatta - bilden har kommit först och texterna, faktatext och inlevelsetext, har fötts ur bilden. Får man göra så här? Frågan kan förstås ställas: får och bör man göra så här? På ett rent rättsligt plan har vi berättat för det amerikanska arkivet vad vi tänkt göra, och fått tillstånd till det. Bör man gå in i autentiska bilder och förändra dem? Vi anser förstås, efter att ha funderat en hel del, att man får det. Vår avsikt har varit att öka elevernas inlevelseförmåga och motivation. Genom att rent praktiskt arbeta med bilden, fundera över på vilket sätt man vill vara en del av den, som observatör, ögonvittne eller medagerande, tvingas man stanna upp. Man måste närstudera den och umgås med den under en längre tid och ta ställning till vad som händer i den. Till de inlästa kunskaperna läggs en personlig dimension, kunskapen gestaltas och man får, förhoppningsvis, en egen relation till den historiska händelsen. Förfarandet har en sorts släktskap med en dramaövning. Vi upplever att alla elever som valt bilder med ett känsligt innehåll har förhållit sig med allvar och respekt till dem. Mot detta kan förstås ställas argumentet att historiska dokument bör få vara just historiska dokument och ingenting man manipulerar och förändrar. Detta är ett starkt argument, och vi har verkligen alla funderat både en och flera gånger kring detta. Detta argument kan i sin tur ställas mot argumentet att det med digital teknik blir lättare och lätttare att förfalska historiska bilddokument. Att själv ha en erfarenhet av detta kan skapa en nyttig skeptisk misstänksamhet inför alla de bilder som utger sig för att vara sanna utsagor utan att nödvändigtvis vara det. Å andra sidan är ju just dessa bilder från andra världskriget autentiska dokument, genom att arbeta med dem på detta sätt kanske man förminskar dem som just sådana? Vi lämnar diskussionen öppen och välkomnar alla synpunkter, våra adresser finns på bokens baksida. Vi har i redovisningen varit mycket noga med att markera vilka bilder som är manipulerade, och att endast visa dem i omedelbar anslutning till de omanipulerade originalbilderna. I detta häfte är de förändrade bilderna markerade med en gul ton.

6 NARA s originaltext: Bild 167. Judiska civila: kopia av ett tyskt fotografi taget under utplånandet av gettot i Warszawa, Polen, GETTOT I WARSZAWA - faktatext av Azra Bildandet av getton var en del i nazisternas kontroll över den judiska befolkningen och innebar att judarna blev separerade från den ickejudiska befolkningen. Att tvångsförflytta judar till getton gjorde det möjligt för nazisterna att räkna och registrera den judiska befolkningen och plundra deras hem. Det innebar också att tyskarna fick tillgång till gratis arbetskraft. Livet i gettona var svårt, trångt och smutsigt. Många dog av undernäring och i epidemier som spreds snabbt på grund av trångboddhet och dåliga hygieniska förhållanden. Den stora deportationen av Warszawas judar till utrotningslägret i Treblinka påbörjades i juli Under sommaren deporterades judar. Många motståndsrörelser bildades då judarna i maj 1943 förstod att Umschlagplatz (omlastningsplatsen) egentligen handlade om utrotning och inte förflyttning. Efter att deportationerna börjat gömde sig den resterande judiska befolkningen, bestående av personer, för att undgå deportation. Tyskarna tömde hus efter hus på jakt efter de resterande judarna. När de väl tillfångatogs eskorterades de till Umschlagplatz. Många judar gömde sig i speciellt byggda bunkrar. Endast ett fåtal av motståndsmännen lyckades ta sig ut ur gettot genom avloppskanalerna. De flesta dog. När det judiska upproret i gettot krossades var det förbjudet att beträda den tidigare judiska stadsdelen dvs. gettot. Överträdelse bestraffades med döden.

7 Förändrad version av bild 167, av och med Azra. GETTOT I WARSZAWA - inlevelsetext och bild av Azra Aaaaaahhhhhh (barnskrik) Jag sitter i ett halvt rivet våningshus vid sidan av det som en gång kallades för kylskåp. Barnets skrik går igenom mig som vassa pelare. Mamman till barnet försöker tysta det men misslyckas. Jag har dragit mig till några av de resterande judarna och tillsammans försöker vi hitta en utväg ur det hela. Men på samma gång undrar jag vem jag egentligen kan lita på. Jag har en skräck som flyter inom mig likt en stark ström. Ibland får den mitt blod att isa. Jag tänker på mor, far, bror, syster som alla gav sig iväg frivilligt till den så kallade bättre platsen, platsen där de skulle få arbete, där de skulle börja om. Ingen av dem visste att de var på väg att utrotas så som man gör med sjuka djur eller parasiter. Då bilderna rullar i huvudet, rinner havsblå tårar ned för mina kinder och lämnar ljusa ränder längs dem. På samma gång värker magen på grund av matbristen, jag känner kramperna i magen. - Ser du efter där inne? Det är manliga röster jag hör som kommer emot oss. Mamman med det skrikande barnet sätter handen för munnen på honom Jag undrar om han får någon luft? En panikångest sprider sig bland oss alla då de tyska soldaterna försöker komma in genom dörren. Jag ställer mig upp, känner kallsvetten rinna längs ryggraden och huvudet känns lika tungt som ett bowlingklot. Det känns som om allt och alla börjar snurra runt och jag kan inte få mina fötter att röra på sig. Jag hinner inte fly!

8 Några unga män springer mot bakdörrarna men de hinner inte, för tyskarna har redan sett dem och skotten från deras revolvrar är redan på väg emot dem. Som säckar med potatis faller de ned på marken. Allt går så fort och jag hinner inte uppfatta allt. Några familjemedlemmar skriker i bakgrunden. - Tror ni, små kryp, att ni kan komma undan? Ut, ut på gatan! skriker en soldat åt oss på samma gång som han skjuter ett skott i luften. Jag hoppar till! Alla börjar vi röra oss mot vägen. Överallt finns det soldater och i nästan varje hus brinner det. Byggnaderna är helt förstörda och området ser ut som en tipp. En svart rök har lagt sig över gettot som ett täcke, ett täcke som stryper där på gatan mot mitt öde, mot en annan värld. Jag näst intill längtar, tänker på att jag ska få möta min mamma. Hon ska stå där och vänta på mig med öppna armar och säga att nu är allting bra. Lidandet är slut och du är trygg här hos mig. Vi kommer fram till Umschlagplatz. Där får vi vänta en stund tillsammans med många andra judar. Jag hittar en mur och sätter mig ned med ryggen mot den. Jag tittar upp mot solen som lyser och drar in mina knän, kramar dem med mina armar. Sedan lutar jag huvudet mot knäna. Ber en tyst bön och svävar bort från alla skrik, allt gnällande, gråtande och all olycka. Önskar att jag var döv och slapp höra allt. - Res dig upp! En tysk soldat knackar på mina ben med sitt gevär och pekar mot tåget som alla står uppradade framför. Några har med sig packade väskor och andra har nästintill inget på sig. Förstår de inte att de är på väg mot döden? Vi börjar stiga på tåget en efter en och under tiden står soldaterna där längs sidorna med sina gevär. Ibland skrattar de så högt att skratten ekar inom mig. En ung man med gröna, vackra, men utmattade ögon räcker mig sin hand och jag kliver ombord på tåget. En sista gång ser jag upp mot himlen och ljuset innan en soldat smäller igen ståldörren framför näsan på mig. Jag hör att de låser utifrån. mig. På grund av svält och törst går vi väldigt sakta längs vägen eskorterade av soldater. Att vi går sakta duger inte för de tyska soldaterna, så lite då och då stöter de till oss med gevären och skriker fula ord på tyska som: Scheisse eller Donnerwetter, Juden. Men jag bryr mig inte längre. Jag känner inte slagen jag får mot mitt huvud eller de där ilskna blickarna. Jag känner mig som en sten som inte går att väcka till liv. Jag går Vagnen ligger i ett mörker med stämplade själar ombord. När tåget börjar rulla tänker jag på himlen jag sett innan dörren stängts igen. Några svarta moln hade börjat täcka solen och regnet var på väg Idé och text: Azra

9 NARA s originaltext: Bild 126: USS Shaw exploderar under det japanska anfallet mot Pearl Harbor. 7 december PEARL HARBOR - faktatext av Mahamuda Anfallet mot Pearl Harbor minut för minut: händelseförloppet mellan den 7 december 1941, då över amerikaner miste livet när japanska bombplan anföll den amerikanska flottan i Pearl Harbor, i Hawaii. Vintern 1941 kom Japan med i andra världskriget. Japan var aldrig engagerat i striderna i Europa under denna krigsperiod, även om landet var allierat med Tyskland. För Japans del pågick kriget främst med USA. När första världskriget tog slut, var Japan med på den vinnande sidan, men samtidigt tillhörde landet den skara av länder som inte ansåg sig ha fått en rättvis tilldelning i fredsuppgörelsen. Därför började Japan i början av talet försöka utvidga sina gränser. Japans officielle ledare var kejsare Hirohito, men det var egentligen de militära ledarna som hade makten. De ville bygga upp en gemensam ekonomisk zon i de östra delarna av Asien, med styret i Tokyo. De andra länderna i dessa delar av Asien ville förstås inte hamna under japanskt styre. Så enda sättet för Japan att få sin vilja fram var genom krig hade Japan hade tagit Manchuriet, Franska Indokina, delar av Kina och delar av övriga Sydostasien. USA stödde Kina finansiellt, och gillade inte Japans expansion. Därför beslöt de, tillsammans med Storbritannien, om en straffåtgärd för Japan genom att sluta exportera olja till landet. Detta var ett bakslag för Japan. Landets oljereserver kunde räcka i fredstid högst två år, men i krigstid ett år, då Japans krigsmaskin var i högsta grad beroende av oljan. Japan såg USA:s aktion som ekonomisk krigsföring, d.v.s. inte krig med vapen, men ändå krig genom att manipulera ekonomiskt. Japan försökte förhandla med USA, men förberedde samtidigt en manöver, som gick ut på att anfalla Hong Kong, Malaya, Nederländska

10 Ostindien och USA:s flottbas Pearl Harbor, Hawaii. Syftet var att överraska USA och snabbt slå ut den amerikanska stillahavsflottan. Så den 7 december 1941 attackerade Japan Pearl Harbor, utan krigsförklaring. Japan anföll med 183 plan som fällde bomber, torpeder mot USA:s örlogsfartyg och flygplan. Attacken var över efter två timmar, och då var 18 amerikanska örlogsfartyg försatta ur stridbart skick, nästan alla flygplanen förstörda, och fem slagsskepp sänkta eller allvarligt skadade amerikanska soldater var dödade, sårade, medan Japan bara hade förlorat 185 man. Anfallet framstår som en av krigshistoriens störst upplagda och effektivast genomförda överraskningsattacker. Dagen efter anfallet mot Pearl Harbor förklarade USA och Storbritannien förståeligt nog krig mot Japan. Då passade Tyskland (som ju var allierat med Japan) och Italien (som var allierat med Tyskland) på att förklara krig mot USA. I praktiken hade USA även innan krigsförklaringen varit emot Hitler (fast USA var neutralt), de hade hjälpt Storbritannien ekonomiskt. Hur som helst, i Europa krigade USA, Storbritannien och Sovjetunionen mot Tyskland och Italien, och i Asien stred USA och Storbritannien mot Japan. Det japanska anfallet kom verkligen som en chock för USA. Och visst, det var fult och ohederligt av Japan att anfalla utan någon krigsförklaring. Men, som jag tidigare skrev, japanerna såg sig som utsatta för ekonomisk krigsföring av USA, och det rättfärdigade deras anfall, ur deras synpunkt i alla fall. Nu rasade hela USA mot Japan. De skulle straffas! PEARL HARBOR - inlevelsetext och bild av Mahamuda Som alla andra dagar gick solen upp fint över staden Hawaii, den 7 december Jag vaknade av att fåglar kvittrade utanför mitt fönster och det varma ljuset från solen kom igenom mitt fönster på mitt ansikte. Det var dags att gå till skolan. På väg till skolan gick jag som vanligt förbi den guldsandade stranden. Den dagen glittrade vattnet extra mycket och det såg väldigt vackert ut från långt håll. Jag kunde inte motstå vattnets glittrande, så jag gick till bryggan för att doppa ner fötterna en liten stund och känna på det. Just då jag hade satt mig ner och plaskade hörde jag oljud, jag tänkte inte så mycket på det just då, men allt som tiden gick kom ljudet närmare och närmare. Plötsligt såg jag flera flygplan komma flygande över himlen mot mig, men så flög de förbi och började släppa ner något över Pearl Harbor. Otroligt nog skedde det efter några sekunder en explosion, därefter släppte de ner flera föremål och det blev flera explosioner. Jag visste inte vad jag skulle göra. Jag stelnade till och kunde inte röra mig eller göra något. Fanns det över huvudtaget något som jag kunde göra? Jag satt bara där och tittade. Det kom allt fler flygplan och gjorde som de andra gjorde, nämligen släppte ner något. Det skedde flera explosioner och det lät värre för varje gång. Röken av explosionerna gjorde att den vackra ljusa morgonen omedelbart blev mörk, hela himlen fylldes med rök. Mörkheten tydde på att något otäckt hade inträffat. Till slut fick jag tillräckligt med styrka så att jag kunde resa mig och springa därifrån hem igen. På vägen dit såg jag hur folk runt omkring sprang hit och dit. Allas ansikten var fulla med skräck och rädsla och de sprang för att söka skydd, men denverkade inte vara säkra på det de gjorde eller åtminstone försökte göra. Äntligen kom jag hem, där inne satt mamma med min lillasyster som bara var några månader tätt intill sig. Jag stängde snabbt dörren och satte mig bredvid henne. Hon sa inget, men hon verkade vara lite lättad över att se mig oskadd. Men ändå så var hon väldigt orolig över något, och inte förrän då kom jag på att någon fattades, nämligen pappa. Med den tanken på att pappa arbetar just där de där explosionerna skett blev jag stum. Jag kunde inte ens fråga

11 Förändrad version av bild 126, av och med Mahamuda. mamma om honom, för vi tänkte båda på samma sak. Explosionerna med oljuden höll på ungefär i en timme. Det kändes lugnt, men vi vågade inte gå ut, utan stannade resten av dagen hemma. Dagen därpå fick vi veta att det var Japan som hade attackerat Pearl Harbor av någon ekonomiskt anledning, och överraskat USA. Förståeligt nog förklarade USA och Storbritannien krig mot Japan. Anfallet hade tagit död på över 2000 amerikaner, och bland dem var pappa. Vår pappa hade lämnat oss själva i denna otäcka värld. Det kändes som om skyddet och taket över mig hade försvunnit. De över 2000 döda människorna kände jag inte och hade inte några starka känslor för heller. Men jag hade ju själv förlorat en väldigt nära person, som jag aldrig kom- mer att få tillbaka, så jag visste hur det kunde kännas. Den tanken på de dödas närstående, hur de kände det, fick mig att rysa till. Så hemskt det måste vara, eftersom när en person dör kvarlämnar den en hel del minnen hos de närstående personerna, och sedan lider dessa människor av smärtan som minnen ger resten av livet. Idé och text: Mahamuda

12 NARA s originaltext: Bild 197: New York City firar Japans kapitulation. De kastade vad som helst i luften och kysste vem som helst på Times Square. Lt. Victor Jorgensen, 14 augusti, 1945 NEW YORK 14 AUGUSTI faktatext av Alexandra Bilden jag valt togs den 14 augusti 1945 av fotografen Victor Jorgensen. Ögonblicket Victor tryckte på knappen var en glädjestund för folket. Nu var äntligen andra världskriget slut. Kriget började gå mot sitt slut den 6 augusti 1945, då USA släppte en atombomb över Hiroshima i Japan. När bomben träffade marken exploderade hela staden och en area på 2 km jämnades med marken. Inte nog med att staden förstördes, över människor förvandlades till aska på bara några sekunder. Massor av människor skadades också. Tre dagar senare den 9 augusti släpptes en till bomb, fast denna gång över Nagasaki. Staden ödelades till en tredjedel och bomben skördade liv. Även om många överlevde drabbades de av strålningen. Den leder till sjukdomar, missbildningar och att djur föds med två huvuden. Arvet går från generation till generation vilket inte är bra. Allt som lever drabbas. År 1950 började man återuppbygga staden Hiroshima och i augusti varje år hålls en fredshögtid i staden. Den har även blivit en vallfärdsort för många och är ett bevis på vad en atombomb kan göra. Efter att städerna blivit attackerade, kapitulerade Japan, vilket var meningen med attacken.

13 Förändrad version av bild 197, av och med Alexandra. NEW YORK 14 AUGUSTI inlevelsetext och bild av Alexandra God morgon New York City! Idag är det den 7 augusti, Igår släpptes en atombomb över Hiroshima i Japan, något som vi alla väntade på, och nu hoppas president Harry Truman att Japan kommer att kapitulera. Vi beräknar att ungefär människor dog och ännu fler skadades. Truman har sagt i ett tal att det inte är slut än och att en ny atombomb planeras att släppas inom några dagar. Nu över till vädret Jag skulle träffa min pojkvän idag på restaurangen för att fira hans födelsedag men jag kände inte alls för det efter beskedet. Ilskan var så stor att den rymde hela mig med hat och en kristallklar tår rann nerför min kind. Jag tänkte högt och skrek; -Hur fan kan dom ta till ett sånt drastiskt vapen och döda av civilbefolkningen!? Utanför på gatan hörde jag människor som skrek av glädje, lycka och kärlek. Hur kunde de vara så glada, tänk på de efterlevande som klarade sig... Idé och text: Alexandra

14 NARAs originaltext: Bild 164. Patientens hud har brännskador med ett mönster överenstämmande med de mörka partierna i den kimono som hon bar vid explosionsögonblicket. Överlevande efter atombombsexplosion. Ca HIROSHIMA-NAGASAKI - faktatext av Hidaya När många trodde att kriget hade tagit slut och trodde att det värsta som kunde hända hade hänt, hade USA andra planer. Den japanske kejsaren hade önskat att kriget hade tagit slut, då USA bara erövrade japanska öar efter varandra. Den amerikanska statsledningen hade ingen tvekan om att använda atombomben. Det var en stor diskussion var de skulle detonera atombomberna, men de enades till slut, för de ville att målet skulle ha en militär betydelse! Valet föll på Hiroshima och Nagasaki. De detonerade de första bomberna den 6 och 9 augusti. Förödelsen blev ENORM!!! I Hiroshima dog omedelbart ca människor och i Nagasaki människor!! Många tusentals människor blev skadade. Japan hade svårt att inte göra något åt saken efter denna tragedi, men det mest idiotiska skulle vara ifall de inte kapitulerade. Den japanska kapitulationen undertecknades ombord på USS Missouri 2 september, 1945 av den japanske generalen Umezu.

15 Förändrad version av bild 164, av och med Hidaya. HIROSHIMA-NAGASAKI - inlevelsetext och bild av Hidaya I maj 1945 var vi japaner slagna på alla fronter, det kom in massor med skadade soldater, kvinnor och barn hela tiden. Jag hade väldigt mycket att göra, jag hade nästan inte varit hemma på flera dygn tack vare kriget. Det jag drömde om under de jobbigaste dagarna var att kriget skulle ta slut, och att få äta en riktigt god måltid, något som jag verkligen inte hade haft tid att göra. När vi alla trodde att de hade blivit lugnt i landet, i alla fall i Hiroshima, så hörde jag en rejäl smäll, som jag aldrig hört förut och alla skrek och sprang. USA hade släppt en atombomb över Hiroshima den 6 augusti Vi tog våra sjukhusprylar och flyttade vårt flyttbara sjukhus till den närmasta stora staden, där det var lite lugnare. När vi kom dit hörde vi att människor hade dött av atombomben. Vi hann inte sörja, för det kom hela tiden skadade till oss som vi var tvungna att ta hand om. Samma dag kom en ung vacker kvinna som var brännskadad på hela kroppen. Hon hade på sig en kimono som hade bränt sig fast på hennes hud. Det var henne som jag tyckte mest synd om, för hon hade hela livet framför sig (stackarn.) Hela hennes familj hade omkommit så hon stannade kvar hos mig. Idé och text: Hidaya

16 NARA s originaltext: Bild 83. Tyska trupper i Ryssland OPERATION BARBAROSSA - faktatext av Tin Fu Operation Barbarossa var namnet på Hitlers plan att angripa Sovjetunionen. År 1941, den 22 juni, anföll tyska soldater med stridsvagnar och bombplan Ryssland. Sovjetiska stridsplan hann inte ens lyfta innan de förstördes. Tysklands mål var att erövra Leningrad, Moskva och Ukraina innan vintern. I oktober nådde den tyska armén Moskva. Man kunde se topparna på de ryska kyrkorna i Kreml, Moskvas hjärta. Moskva var Hitlers sista destination i Ryssland. Alla ryssar var beredda att bränna ner varenda viktig byggnad i Moskva om de skulle förlora slaget. Men några kilometer innan Moskva stoppades de tyska soldaterna av en mur av människor och stridsvapen. Ryssland stoppade även tyskarnas anfall i Leningrad. Ryssland lyckades hejda tyskarnas offensiv, med en förlust av omkring 3 miljoner män.

17 Förändrad version av bild 83, av och med Tin Fu. OPERATION BARBAROSSA - inlevelsetext och bild av Tin Fu Vi alla är rädda, ingen vet vem som kommer att dö härnäst eller när kriget tar slut. Vi kanske dör eller blir tillfångatagna av ryska soldater. Vi ber till Gud att kriget ska ta slut. Jag och mina kamrater är ute på slagfältet. Runt omkring oss hör vi ljud från granater, gevär och plågade ljud från skadade soldater. När ska kriget ta slut? Vad ska jag göra? Svara mig GUD!!! Jag vet inte hur länge jag kan stå, inte heller hur länge jag kan leva. Mitt liv är som en bomb som man inte vet när den ska explodera. Denna tanke plågar mig dag och natt. Jag tänker hela tiden på min familj och min lille son som är hemma och väntar på sin far, som en dag ska komma hem. Jag vill komma hem till Tyskland som en hjälte, kanske till och med bli befordrad till general eller kapten. En dag ute på slagfältet Jag håller i mitt gevär med ena handen och slänger mig ner bakom en stor buske tillsam- mans med min kompis. Försiktigt kikar jag upp bakom busken efter fiender. Plötsligt hör jag ett skott. Med en snabb undanmanöver hoppar jag åt sidan och kulan träffar min kompis i magen. Han faller omkull med ett smärtsamt skrik. Blodet rinner ner och bildar en stor pöl under honom. Snabbt slänger jag mitt vapen rusar fram till min stönande kompis. Han hostar upp blod och säger: Sköt om dig min vän - NEJ! skriker jag. Med tårar i ögonen tar jag upp en granat och kastar den mot ryssen som sköt min kamrat. BOOM! Idé och text: Tin Fu

18 NARA s originaltext: Bild 181: En lastbilslast med nazifångars kroppar, koncentrationslägret i Buchenwald, Weimar, Tyskland. Kropparna skulle precis förintas genom att brännas, när lägret befriades av trupper från den amerikanska tredje armén. Pfc. W. Chichersky, 14 april, KONCENTRATIONSLÄGRET I BUCHENWALD - faktatext av Ishita Denna bild är tagen av den amerikanska militären den 14 april 1945, vid befrielsen av koncentrationslägret Buchenwald nära staden Weimar i Tyskland. Här ser man en last av avlidna judiska lägerfångar. De har hänsynslöst och likgiltligt packats samman i en vagn och av de magra kropparna att döma så har de svultit till döds. Buchenwalds koncentrationsläger ligger nära Weimar i Tyskland och grundades Weimar var innan kriget en berömd tysk stad, känd för sitt rika kulturella liv.

19 Många berömda personer som Goethe, Schiller, Franz Lizst och Bach har bott här. Idag förknippas denna stad med judeutrotningen under andra världskriget. Buchenwald var ett av de största koncentrationslägren som upprättades av nazisterna. Lägret byggdes upp av fångarna själva. Under hela sommaren 1937 tvingades dessa människor att använda sin fritid till att bära tunga stenar från stenbrotten till lägret. De som hade oturen att, enligt nazisterna, bära på för små eller lätta stenar, dödades omedelbart. Ett stort antal fångar blev fastkedjade vid sina tunga arbetsvagnar medan de tvingades sjunga SS. SS kallade dessa för De sjungande hästarna. Tusentals människor dog dessutom under konstruktionen av vägen från Etterberg till ingången av lägret. Fångarna kallade vägen Blood Street. Den första befälhavaren i Buchenwald var SS-officeren Koch. Koch och hans fru Ilse Koch var brutala, hänsynslösa och sadistiska mördare. Det är känt att Ilse Koch ofta slog fångarna med ridpiska och samlade på lampskärmar, bokomslag och handskar gjorda av människoskinn från de döda offren. 000 människoliv om man utelämnar de offer som omplacerades. Majoriteten dog efter I takt med de hela tiden stigande siffrorna byggde man ut lägret med s.k. subcamps. Buchenwald var mycket hårt kontrollerat från början. Runt hela lägret fanns elektriska staket, speciella vaktoch utsiktstorn utrustade med automatiska kulsputor och maskingevär. Fängelset - the Bunker, var placerat precis vid ingången så att de som försökte fly snabbt kunde bli omhändertagna. I början av april 1945 började amerikanska styrkor närma sig lägret, tyskarna började därmed evakuera lägret, fångar avrättades eller skickades till andra läger. På eftermiddagen den 11 april trängde den amerikanska militären in i Bucenwald som befriades, men vid det laget fanns det knappt några överlevande Det officella målet för detta läger var att förinta alla fångar. Tusentals människor dödades här, av arbete, tortyr, våld, sjukdomar (t. ex. tyfus) eller helt enkelt av svält och dålig hygien. En del offer avlivades, ibland med dödliga injektioner. Enligt uppgifter fanns det inga gaskamrar här. Man dödade dock många fångar genom att lura in dem i ett rum och sen placera en stor vikt, exempelvis en trästock med ett litet hål, på deras rygg och sedan skjuta fången i nacken genom hålet. Förutom dessa hemska avlivningsmetoder utnyttjades fånhgarna här som arbetskraft. De tvingades arbeta på fabriker av olika slag, i malmgruvor och stenbrott och de användes i olika konstruktionsprojekt. Svaga arbetare eliminerades omedelbart. I början var Buchenwald ett läger endast för män. De flesta var politiska fångar. Kvinnor placerades inte här förrän Precis som i många andra koncentrationsläger steg antalet fångar dramatiskt här också. I juli 1937 fanns det 100 fångar och i slutet av mars 1945 skulle antalet ha stigit till nära Buchenwald skördade ca 60 Idé och text: Ishita

20 Förändrad version av bild 181, av och med Ishita.

Före första världskriget (1861-1914) För att förstå världskrigen är det viktigt att förstå bakgrunden, varför det gick som det gick

Före första världskriget (1861-1914) För att förstå världskrigen är det viktigt att förstå bakgrunden, varför det gick som det gick Före första världskriget (1861-1914) För att förstå världskrigen är det viktigt att förstå bakgrunden, varför det gick som det gick Tysklands enande Preussens kung Wilhelm I ville ha ett stort enat Tyskland.

Läs mer

s k a j a g g ö r a?

s k a j a g g ö r a? V a d s k a j a g g ö r a? 31 brev till kvinnojourerna och tjejjourerna 1 Manifest Sverige är ett av världens minst ojämställda länder. Ändå är mäns våld mot kvinnor ett av våra största samhällsproblem.

Läs mer

Krister Inde. Se dåligt Må bra. Indenova 1

Krister Inde. Se dåligt Må bra. Indenova 1 Krister Inde Se dåligt Må bra Indenova 1 AB Tidigare utgivna böcker och faktaskrifter med Krister Inde som författare och faktainsamlare: 1975 Synträning med optik (tillsammans med Örjan Bäckman), Liber

Läs mer

Lyssna på mig. Barnets upplevelse av skilsmässa och föräldrars konflikter

Lyssna på mig. Barnets upplevelse av skilsmässa och föräldrars konflikter 2013 Lyssna på mig Barnets upplevelse av skilsmässa och föräldrars konflikter Snacka aldrig skit om varandra. Aldrig. Det gör så jävla ont. Barn borde få bestämma 50% vid en skilsmässa så de vuxna inte

Läs mer

Andra världskriget Finland, Danmark, Norge och Danmark

Andra världskriget Finland, Danmark, Norge och Danmark Andra världskriget Som du nu vet, anföll Tyskland Polen den 1 september 1939. Med stridsvagnar tog man sig in landet, och andra världskriget hade börjat. Kriget varade i fem år och när det var över hade

Läs mer

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. MAN VI U INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. Länsstyrelsen Östergötland Handbok: Man vill ju finnas! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

Läs mer

Kan din mamma lukta? En bok om och av barn med döva föräldrar

Kan din mamma lukta? En bok om och av barn med döva föräldrar Kan din mamma lukta? En bok om och av barn med döva föräldrar Specialskolemyndigheten Detta är en bok utgiven av Specialskolemyndigheten 2008. Författare: Axel Boklund, Johanna Hovergren, Kim Hummelvik,

Läs mer

Använd av Gud. Av: Johannes Djerf

Använd av Gud. Av: Johannes Djerf Använd av Gud Av: Johannes Djerf Under den här adventstiden så har vi talat om en sak. Guds angelägenhet att få komma nära ditt liv. Vi har talat om Jesus som sann konung och Gud, som kommer ridandes in

Läs mer

Uppvaknandets tid av Martin Larsson och Tomas Larsson

Uppvaknandets tid av Martin Larsson och Tomas Larsson Uppvaknandets tid av Martin Larsson och Tomas Larsson Förord En utforskare dör en mystisk död och när rollpersonerna börjar gräva i orsaken finner de ett gammalt pergament där en gåtfull vers finns nedtecknad.

Läs mer

JANNE TELLER OM DET VAR KRIG I NORDEN LÄRARHANDLEDNING PEDAGOGISKA TIPS PÅ HUR MAN KAN ANVÄNDA BOKEN I SKOLUNDERVISNING

JANNE TELLER OM DET VAR KRIG I NORDEN LÄRARHANDLEDNING PEDAGOGISKA TIPS PÅ HUR MAN KAN ANVÄNDA BOKEN I SKOLUNDERVISNING JANNE TELLER OM DET VAR KRIG I NORDEN LÄRARHANDLEDNING PEDAGOGISKA TIPS PÅ HUR MAN KAN ANVÄNDA BOKEN I SKOLUNDERVISNING av Kalle Güettler, lärare, författare, skolbibliotekspedagog Illustrationer av Helle

Läs mer

Mycket vilar på mig. När en anhörig har hemtjänst. Mymmel Blomberg

Mycket vilar på mig. När en anhörig har hemtjänst. Mymmel Blomberg Mycket vilar på mig När en anhörig har hemtjänst Mymmel Blomberg Mycket vilar på mig När en anhörig har hemtjänst mel Blomberg Mymmel Blomberg FoU SocialCentrum Region Halland FoU-verksamheten på Region

Läs mer

e n bo k fö r ve m so m he l s t

e n bo k fö r ve m so m he l s t e n bo k fö r ve m so m he l s t 1 sara kerstin emma disa leon jon bertil inez lea siri maj lucas maria rabieh olof iseline william hugo mira 2 e n bo k fö r ve m so m he l s t toffer Ahmad blenda jill

Läs mer

Vi rymmer till rymden. ett äventyr i tyngdlöshet

Vi rymmer till rymden. ett äventyr i tyngdlöshet Vi rymmer till rymden ett äventyr i tyngdlöshet Rymdstyrelsen Swedish National Space Board Box 4006, 171 04 Solna Tel +46 8 627 64 80 Gå gärna in på vår webbplats rymdstyrelsen.se Initiativtagare: Rymdstyrelsen

Läs mer

PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING

PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING Ett studiematerial om att hantera svåra psykiska besvär Tommy Engman Studiematerialet är framtaget av Återhämtningsprojektet, som är ett samarbete mellan Riksförbundet för Social

Läs mer

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige RÄDDA BARNEN 2014 1 Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer

Läs mer

Unga som har sex mot ersättning

Unga som har sex mot ersättning Unga som har sex mot ersättning En kunskapsöversikt till stöd och hjälp Linda Jonsson och Caroline Engvall Socialsekreterare, fältassistenter och kuratorer på ungdomsmottagningar och många fler möter

Läs mer

Trafficking är det moderna slaveriet. Elever på Angeredgymnasiet om trafficking och prostitution VT 2012

Trafficking är det moderna slaveriet. Elever på Angeredgymnasiet om trafficking och prostitution VT 2012 Trafficking är det moderna slaveriet Elever på Angeredgymnasiet om trafficking och prostitution VT 2012 Den grekiska filosofen Aristoteles sade Slaven är ett stycke egendom med själ. Detta citat tycker

Läs mer

Stenen i mitt hjärta. Mitt hjärta av sten. Dess såriga yta.

Stenen i mitt hjärta. Mitt hjärta av sten. Dess såriga yta. GREKLAND. ÖARNA Ibland inträdde ett slags siktdjup. Schakt, rakt ner genom tiden, livet. Och långt därnere något som liknade lycka. Vägarna ner från bergen. Svalare i luften i skymningen, rent av kyligt

Läs mer

Om livet känns. hopplöst. Stöd till självmordsnära medmänniskor

Om livet känns. hopplöst. Stöd till självmordsnära medmänniskor Om livet känns hopplöst Stöd till självmordsnära medmänniskor Författare: Skriften är framtagen av Nationella rådet för självmordsprevention, tillsatt av Socialstyrelsen och Folkhälsoinstitutet, i samarbete

Läs mer

Den nya vägen in. ett migrantperpektiv. Veronica Nordlund och Lisa Pelling

Den nya vägen in. ett migrantperpektiv. Veronica Nordlund och Lisa Pelling Den nya vägen in ett migrantperpektiv Veronica Nordlund och Lisa Pelling 1 Innehållsförteckning Inledning... 4 Bakgrund och metod... 5 Urval... 5 Fördelningen arbetskraftsinvandrare/skyddssökande... 5

Läs mer

Sju ungdomar om sin rättegång RAPPORT 2002:18

Sju ungdomar om sin rättegång RAPPORT 2002:18 Sju ungdomar om sin rättegång RAPPORT 2002:18 BRÅ centrum för kunskap om brott och åtgärder mot brott Brottsförebyggande rådet (BRÅ) verkar för att brottsligheten minskar och tryggheten ökar i samhället.

Läs mer

Besök flyktingarna.se för att läsa fler berättelser och hjälpa till att sprida dem. 33

Besök flyktingarna.se för att läsa fler berättelser och hjälpa till att sprida dem. 33 Utdrag ur Europa Europa program/noter/kampskrift (2014). Se europaeuropa.nu för mer information. Flyktingarna.se: Jag vill leva mitt liv men tiden går, åren tas ifrån mig Flyktingarna.se är en partipolitiskt,

Läs mer

Gå ut. i hela din värld

Gå ut. i hela din värld Gå ut i hela din värld 2 Introduktion Välkommen till undervisningen Gå ut i hela din värld. Det är väl investerad tid. Vi vet att Gud kommer att välsigna dig som tar denna tid att låta dig utrustas. Satsa

Läs mer

En överlevnadsguide för personer med Aspergers syndrom. Av Marc Segar

En överlevnadsguide för personer med Aspergers syndrom. Av Marc Segar En överlevnadsguide för personer med Aspergers syndrom Av Marc Segar Originalets titel: A survival guide for people with Asperger syndrome Översättning: Ingrid Flöistrup Textbearbetning: Gunilla Gerland

Läs mer

Barnmöteslektioner som fungerar

Barnmöteslektioner som fungerar Barnmöteslektioner som fungerar 1 Presentation Lektioner som fungerar 2 Förord 2 Innan ni börjar 3 Bibelns syn på barn 6 2 De fyra viktigaste 4 lektioner 7 Till dig som ledare 7 1. Gud älskar mig 8 2.

Läs mer

I skuggan av ett krig Kazor

I skuggan av ett krig Kazor Spel: Del 1 Historiebruk och nationalism I skuggan av ett krig Kazor Sammanfattning I skuggan av ett krig Kazor är ett spel där eleverna delas in i två grupper som gestaltar folken, nordlänningar och sydlänningar.

Läs mer

Från utmattning till balans. - ett befrielsearbete i vardagen. olle hallgren (ollehallgren@hotmail.com)

Från utmattning till balans. - ett befrielsearbete i vardagen. olle hallgren (ollehallgren@hotmail.com) Från utmattning till balans - ett befrielsearbete i vardagen olle hallgren (ollehallgren@hotmail.com) ord före Följande text är ett försök att sammanfatta mina erfarenheter från hundratals möten med individer

Läs mer

Framtiden vi vill ha. Tolv svenska ungdomars budskap till Rio+20

Framtiden vi vill ha. Tolv svenska ungdomars budskap till Rio+20 Framtiden vi vill ha Tolv svenska ungdomars budskap till Rio+20 Produktion: Utrikesdepartementet, Stockholm Redaktör: Daniel Emilson, Politiskt sakkunnig, Ministerkansliet Medredaktör: Jenny Häggmark,

Läs mer

et var för varmt i rummet där vi satt. Första gången han kom hade han haft med sig sin mor. Jag hade hämtat dem ute i väntrummet, där stod ett bord

et var för varmt i rummet där vi satt. Första gången han kom hade han haft med sig sin mor. Jag hade hämtat dem ute i väntrummet, där stod ett bord D et var för varmt i rummet där vi satt. Första gången han kom hade han haft med sig sin mor. Jag hade hämtat dem ute i väntrummet, där stod ett bord med serietidningar, några få böcker och legobitar.

Läs mer