Eviras publikationer 4/2011. Kvalitetsuppföljning. av den inhemska spannmålsskörden 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Eviras publikationer 4/2011. Kvalitetsuppföljning. av den inhemska spannmålsskörden 2010"

Transkript

1 Eviras publikationer 4/2011 Kvalitetsuppföljning av den inhemska spannmålsskörden 2010

2

3 Eviras publikationer 4/2011 Kvalitetsuppföljning av den inhemska spannmålsskörden 2010

4

5 Beskrivning Utgivare Livsmedelssäkerhetsverket Evira Publikationens titel Kvalitetsuppföljning av den inhemska spannmålsskörden 2010 Författare Resumé Utgivningsdatum Maj 2011 Referensord Evira, Enheten för växtanalytik, Spannmålssektionen Kvalitetsuppföljningen av spannmålsskörden ger en helhetsbild av kvaliteten på den årliga inhemska spannmålsskörden. Kvalitetsuppföljning har gjorts sedan år Kvalitetsuppföljningen är baserad på de spannmålsprover som odlarna har sänt in och på de bakgrundsuppgifter som de har gett. Av spannmålsproven analyseras de kvalitetsfaktorer som används allmänt i spannmålshandeln. De gårdar som ingår i uppföljningen väljs enligt en samplingsmetod ur landsbygdsnäringsregistret vid jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral. Gårdar med mindre än fem hektar åker ingår inte i samplet. År 2010 ingick cirka 1700 gårdar i samplet. Sammanlagt 1100 prover kom in från gårdarna. Spannmåls kvalitets Publikationsseriens namn och nummer Eviras publikationer 4/2011 Sivuja 32 Språk Konfidentialitet Förläggare Layout Svenska Offentlig handling Evira ISSN X ISBN Evira, Enheten för ämbetsverkstjänster (pdf)

6

7 Innehåll 1 Inledning Spannmålsskördens medelkvalitet Råg och ekologisk råg Vårvete Höstvete Havre Korn och maltkorn Flerradigt och tvåradigt korn Spanmålens genomsnittliga kvalitet regionvis Råg Vårvete Höstvete Havre Korn och maltkorn Spannmålens medelkvalitet sortvis Råg Vårvete Höstvete Havre Korn Malkorn Bilder av spannmåls kvalitet Sorternas förekomst av proverna Testmetoder Landsbygdscentralerna... 32

8 1 Inledning På grund av den heta sommaren och torkan skördades det endast tre miljarder kilo spannmål år 2010, den minsta skörden på ett årtionde. Falltalen för vete och råg var rekordhöga, likaså proteinhalten i vårvete. Cirka två tredjedelar av vete och nästan all råg var av kvarnduglig kvalitet. En knapp fjärdedel av maltkornsskörden uppfyllde kraven på proteinhalt och kornstorlek, vilket var en tiondedel av mängden i fjol. Kornets genomsnittliga hektolitervikt på 62,4 kilo var lägre än tidigare år, men proteinhalten på 12,4 procent var högre. Havrens genomsnittliga hektolitervikt var lägst på över tjugo år och kornstorleken den minsta under EU-eran. Havrens proteinhalt var hög. Kvaliteten på den inhemska spannmålsskörden har följts upp sedan år Uppföljningen ger en helhetsbild av kvaliteten på spannmålsskörden sådan som den är då den sänds från gårdarna ut på marknaden eller då den används på den egna gården. Uppföljningen är baserad på de prover som odlarna har sänt in från gården, och kvalitetsfaktorerna har analyserats av Livsmedelssäkerhetsverket vid enheten för växtanalytik i spannmålssektionens laboratorium. Vid undersökningen analyseras de kvalitetsfaktorer som används allmänt av spannmålshandeln och av industrin. Förutom proverna erhålls värdefull information av odlarna om spannmålsodlingens bakgrundsfaktorer, exempelvis vilka gödslingsmedel och bekämpningsmedel som har använts, sådatum och skördedatum, typ av tork samt eventuella väderfaktorer under växtperioden som har inverkat på kvaliteten, såsom frost och nederbördsmängder. De gårdar som ingår i uppföljningen väljs områdesvis enligt en samplingsmetod ur landsbygdsnäringsregistret vid jord- och skogsbruksministeriets informationstjänst. Gårdar med mindre än fem hektar åker ingår inte i samplet. År 2010 ingick cirka 1700 gårdar i samplet. Före slutet av oktober hade 1100 prover sänts in. Av proverna var 242 vete, 84 råg, 269 havre, 142 maltkorn och 315 foderkorn. Mera information av spannmålsskördens kvalitet finnas i Internetsidor av Evira. 6

9 2 Spannmålsskördens medelkvalitet Råg och ekologisk råg Skördeår Råg Falltal Protein Ekologisk råg Falltal Protein kg/ha % kg/ha % , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,2 74, , , ,9 71, , , ,2 72, , , ,3 74, , , ,7 75, , , ,6 74, , , ,4 72, , , ,7 73, , , ,2 74, ,3 7

10 2.2 Vårvete Skördeår Vårbete Falltal Protein Våt gluten Zeleny-tal Stärkelsehalt kg/ha % % % , ,1 34, , ,2 32, , ,4 41, , ,6 34, , ,7 33, , ,6 37, , ,7 26, , ,0 33, , ,9 28, , ,2 34, , ,8 29,1* , ,9 29,7* , ,8 31,7* , ,1 27,5* 62 67, , ,2 26,8* 59 66, , ,7 25,9* 48 68, , ,7 25,5* 51 69, , ,6 26,8* 57 68, , ,6 25,2* 53 68, , ,0 23,4* 47 69, , ,1 28,8* 57 66,7 *) Våt glutenets bestämmnings metod har ändrats resultatet ungefär 3 5 procentenheter lägre än tidigare 8

11 2.3 Höstvete Skördeår Höstvete Falltal Protein Våt gluten Zeleny-tal Stärkelsehalt kg/ha % % % , ,3 28, , ,3 23, , ,0 30, , ,0 31, , ,2 28, , ,0 26, , ,2 26, , ,2 33, , ,6 26, , ,3 27, , ,7 28,1* , ,6 27,9* , ,3 26,3* , ,9 29,6* 54 67, , ,7 26,7* 44 66, , ,6 25,2* 40 69, , ,2 26,7* 33 69, , ,1 25,8* 38 70, , ,3 25,9* 41 70, , ,2 26,2* 34 69, , ,6 25,2* 38 68,7 *) Våt glutenets bestämmnings metod har ändrats resultatet ungefär 3 5 procentenheter lägre än tidigare 9

12 2.4 Havre Skördeår Havre Skalhalt Protein Ekologisk havre Skalhalt Protein kg/ha % % kg/ha % % ,6-13, ,5-12, ,9-14, ,6-12, ,5-13, ,1-12, ,2-12, ,7-13, ,6-12, ,2-15, ,9-13, ,2-13, ,4-13,8 54,8-13, ,9-14,2 55,0-13, ,1-12,9 55,2-12, ,1 23,1 12,8 54,4 23,5 12, ,9 24,2 13,7 54,1 24,7 12, ,1 22,6 13,1 56,3 22,1 12, ,4-11,8 55,5-11, ,7-12,1 55,0-11, ,0-13,5 52,9-13,4 10

13 2.5 Korn och maltkorn Skördeår Korn 1) Maltkorn 2) Protein Protein Stärkelsehalt Stärkelsehalt Sortering >2,5 mm kg/ha % % kg/ha % % % ,1 13, ,6 12, ,4 12, ,0 11, ,7 12, ,0 11,2-71,8 11, ,7 11,5-70,6 11,2-75, ,1 12,5-64,3 12,4-65, ,7 12,4-63,7 11,7-69, ,1 12,6-69,1 13,2-88, ,4 12,3 60,6 66,2 12,1 62,2 82, ,8 12,4 60,4 68,5 12,7 61,4 88, ,9 13,0 59,9 65,1 12,9 61,5 70, ,6 13,5 59,1 66,9 13,5 60,6 83, ,1 12,5 59,8 66,2 11,8 62,0 79, ,6 11,9 60,4 67,1 11,8 61,7 91, ,4 12,0 62,0 70,9 12,5 62,6 93, ,8 12,0 60,8 67,9 12,1 61,7 86, ,9 10,7 61,9 67,5 10,6 63,0 89, ,3 11,0 61,7 68,6 10,7 62,9 91, ,4 12,4 60,6 66,7 12,9 60,8 88,0 1) Innehåller inte maltkornsorter. 2) Innehåller maltkornsorter Saana, Scarlett, NFC Tipple, Annabell, Braemar, Prestige, Xanadu, Oracle, Marthe, Polartop och Quench oberoende av användningssändamål 11

14 2.6 Flerradigt och tvåradigt korn Skördeår Flerradigt korn Tvårådigt korn 1) Protein Protein Stärkelsehalt Stärkelsehalt kg/ha % % kg/ha % % ,1 12,2-62,9 13, ,8 12,2-67,8 13, ,6 12,1 60,5 65,1 12,9 61, ,8 12,3 60,2 67,0 12,9 60, ,3 12,9 59,6 63,3 13,5 60, ,2 13,4 59,1 64,0 14,4 59, ,6 12,5 59,8 64,4 13,1 60, ,2 11,8 60,4 66,6 12,6 60, ,0 11,9 61,7 70,2 12,7 62, ,5 12,0 60,8 66,7 12,3 60, ,3 10,7 61,8 65,9 11,6 61, ,8 11,1 61,6 67,7 10,9 62, ,5 12,3 60,5 65,8 12,8 60,7 1) Innehåller inte maltkornsorter. Figure 1. Maltkornets och foderspannmålens genomsnittliga hektolitervikter

15 3 Spannmålens genomsnittliga kvalitet regionvis Råg Råg Landsbygdscentral Falltal Protein kg/ha % Nyland 76, ,4 Farma 76, ,0 Satakunta 76, ,1 Tavastland 78, ,6 3.2 Vårvete Vårvete Landsbygdscentral Våt Stärkelsehalt Fall- Protein gluten Zelenytal tal kg/ha % % % Nyland 80, ,6 30, ,1 Nylands svenska 80, ,6 29, ,9 Farma 81, ,1 29, ,7 Satakunta 81, ,8 28, ,3 Tavastland 80, ,5 24, ,7 Egentliga Tavastland 81, ,6 30, ,7 Kymenlaakso 79, ,8 29, ,3 Norra Karelen 78, ,2 29, ,4 Södra Österbotten Österbottens svenska 80, ,8 28, ,3 81, ,0 28, ,7 13

16 3.3 Höstvete Landbygdscental Höstvete Protein Våt gluten Falltal Zelenytal Stärkelsehalt kg/ha % % % Farma 79, ,6 25, ,8 Figure 2. Andel höst- och vårveteprover som fyller kvalitetskraven på brödvete (hehtolitervikt 78 kg/ha, falltal 180 ja protein 12,5 %)

17 3.4 Havre Landbygdscentral Havre Protein Förkrympta korn 2,0 mm kg/ha % % Nyland 50,1 12,9 18,0 Farma 51,8 13,2 14,9 Satakunta 54,3 13,2 13,6 Birkaland 53,1 13,6 8,7 Tavastland 54,0 13,4 12,2 Kymenlaakso 49,7 14,2 14,5 Södra Karelen 49,7 14,1 11,1 Södra Savolax 52,6 14,6 12,7 Norra Savolax 52,6 13,8 12,9 Norra Karelen 51,9 14,2 12,3 Mellersta Finland 53,0 13,7 10,1 Etelä-Pohjanmaa 54,7 13,6 10,9 Österbottens svenska Mellersta Österbotten 55,5 13,3 10,4 53,3 13,6 9,3 Uleåborg 54,9 13,4 8,0 15

18 3.5 Korn och maltkorn Korn 1) Maltkorn 2) Protein Protein Sortering >2,5mm kg/ha % % kg/ha % % % Nyland ,1 13,5 60,3 89,1 Nylands svenska ,8 12,3 61,5 91,9 Farma 65,1 12,8 60,3 66,7 12,8 60,9 89,4 Satakunta 62,9 12,2 60,8 66,5 12,3 61,3 87,7 Birkaland 63,5 12,2 61, Tavastland 64,5 11,9 61,4 67,1 12,7 60,9 90,2 Egentliga Tavastland Södra Karelen Norra Savolax Norra Karelen Mellersta Finland Södra Österbotten Landbygdscentral Stärkelsehalt Stärkelsehalt Österbottens svenska Mellersta Österbotten ,9 13,2 60,7 84,2 62,2 12,5 60, ,2 12,1 60, ,3 12,1 60, ,2 12,3 60, ,4 12,5 60,6 65,5 12,7 61,0 91,8 61,2 12,4 60, ,5 12,8 60, Uleåborg 61,2 12,5 60, ) Innehåller inte maltkornsorter. 2) Innehåller maltkornsorter Saana, Scarlett, NFC Tipple, Annabell, Braemar, Prestige, Xanadu, Oracle, Marthe, Polartop och Quench oberoende av användningssändamål 16

19 4 Spannmålens medelkvalitet sortvis Råg Råg Sort Falltal Protein kg/ha % Amilo 77, ,1 Elvi 77, ,7 Evolo 79, ,0 Juuso 43, ,6 Riihi 75, ,5 Figure 3. Andel rågprover som fyller kvalitetskraven på brödsäde (hektolitervikt 71 kg/ha, falltal 120). 17

20 4.2 Vårvete Sort Falltal Vårvete Protein Våt gluten Zelenytal Stärkelsehalt kg/ha % % % Amaretto 82, ,4 25, ,4 Anniina 80, ,4 32, ,1 Bjarne 77, ,6 30, ,3 Kruunu 80, ,5 27, ,8 Mahti 79, ,6 25, ,3 Quarna 81, ,6 32, ,4 Zebra 81, ,8 24, ,9 Figure 4. Proteinhalter i vårvete per sort

21 4.3 Höstvete Sort Falltal Höstvete Protein Zelenytal Våt gluten Stärkelsehalt kg/ha % % % Urho 77,1 12, , ,5 Figure 5. Vårvetes falltal skördeveckosvis % av proverna blir under boxens nedre kant och 25 % av proverna blir över boxens övre kant. Hälften av proverna är både under- och övresidan av sträcken som finns mitt i boxen. 10 % och 90 % av proverna blir under de tunna sträckena. 19

22 4.4 Havre Sort Havre Protein Förkrympta korn 2,0 mm kg/ha % % Aslak 53,3 14,6 14,3 Belinda 50,9 12,4 14,4 Eemeli 53,6 14,5 7,7 Fiia 54,7 13,4 14,1 Marika 53,9 13,5 5,7 Peppi 54,4 14,5 11,1 Roope 51,3 12,6 17,1 Suomi 53,7 13,4 11,2 Veli 52,5 13,4 18,0 Venla 52,0 14,2 12,4 Figure 6. Andel av havreprover med en hektolitervikt över 52 kilo per sort

23 Figure 7. Andel av havreprover med en förkrympta korn per sort

24 4.5 Korn Korn Sort Protein Stärkelsehalt kg/ha % % Edel 62,8 11,8 61,0 Gaute 61,7 11,6 61,3 Justina 65,3 12,9 60,3 Jyvä 64,2 12,4 60,7 Kunnari 62,1 11,5 61,1 Minttu 65,1 12,3 61,3 Olavi 60,4 12,9 59,9 Pilvi 57,2 13,9 58,7 Tocada 65,7 12,7 60,9 Vilde 61,8 12,1 60,9 Voitto 60,8 12,5 60,4 Edel 62,8 11,8 61,0 Figure 8. Andel av kornprover med en hektolitervikt över 64 kilo per sort

25 4.6 Maltkorn Sort Maltkorn Protein Stärkelsehalt Sortering >2,5 mm kg/ha % % % Annabell 65,7 12,9 60,7 82,9 Barke 67,7 13,1 60,7 88,5 Braemar 68,7 12,8 61,0 93,6 NFC Tipple 67,3 11,5 61,9 92,4 Saana 64,2 13,3 60,2 82,6 Scarlett 68,7 13,6 60,6 90,8 Figure 9. Proteinhalter i maltkorn per sort 2010, användningsändamål maltning. 23

26 5 Bilder av spannmåls kvalitet 2010 Figure 10. Brödsädens genomsnittliga hektolitervikt Figure 11. Brödsädens genomsnittliga falltal

27 Figure 12. Brödsädens genomsnittliga proteinhalter Figure 13. Andel kvarndugliga (hektolitervikt 78 kg/ha, proteinhalt 12,5, falltal 180) vårveteprover per lantbrukssällskap Alla användningsändamål. På de gråa områdena är antalet prover inte tillräckligt. 25

28 Figure 14. Våt gluten och Zeleny-tal i genomsnitt i höst- och vårvete Figure 15. Genomsnittliga proteinhalter i maltkorn, korn och havre

29 Figure 16. Andel förkrympta korn i havreproverna per lantbrukssällskap Figure 17. Proteinhalter i maltkorn per lantbrukssällskap

30 6 Sorternas förekomst av proverna 2010 Figure 18. Rågsorternas förekomst av proverna Figure 19. Vårvetesorternas förekomst av proverna

31 Figure 20. Höstvetesorternas förekomst av proverna Figure 21. Maltkornsorternas förekomst av proverna

32 Figure 22. Kornsorternas förekomst av proverna Figure 23. Havresorternas förekomst av proverna

33 7 Testmetoder NIT -apparat (referensmetod MMM 42/95) 1000 korns vikt Elektronisk räkneapparat av korn Falltall ICC-std. no. 107/1/68/95 Protein torrsubstans Stärkelsehalt torrsubstans Våt gluten Zeleny-tal Förkrymta korn Maltkorn sortering NIT -apparat (referensmetod ICC-std. no. 105/2/80/94) nitrogen faktor 5,7 för vete och råg, 6,25 för havre, korn och maltkorn NIT -apparat (polarimetriskt referensmetod) NIT -apparat (referensmetod ICC-std. no. 155/1/94) NIT -apparat (referensmetod ICC-std. no. 116/1/72/94) EY N:o 824/2000 förkrymta korn räknas alla som genomgått sållet Steinecker -typ sortering Definitioner Skördeår

34 8 Landsbygdscentralerna 1 Nyland 2 Nylands svenska 3 Farma 4 Finska hushållningssällskapet 5 Satakunta 6 Birkaland 7 Tavastland 8 Egentliga tavastland 9 Kymenlaakso 10 Södra karelen 11 Södra savolax 12 Norra sovolax 13 Norra karelen 14 Mellersta finland 15 Södra österbotten 16 Österbottens svenska 17 Mellersta österbotten 18 Uleåborg 19 Kajanaland 20 Lappland 32

35

36 Pärmbild: Eviras bildbank/ulla Oksanen Livsmedelssäkerhetsverket Evira Mustialagatan 3, Helsingfors Telefon , Fax Eviras publikationer 4/2011 ISSN X ISBN (pdf)

Lämpliga sorter i ekologisk odling - spannmål Lönsam ekoväxtodling, YA Gamla Vasa enheten, Merja Högnäsbacka, MTT Ylistaro

Lämpliga sorter i ekologisk odling - spannmål Lönsam ekoväxtodling, YA Gamla Vasa enheten, Merja Högnäsbacka, MTT Ylistaro Lämpliga srter i eklgisk dling - spannmål 20.1.2010 Lönsam ekväxtdling, YA Gamla Vasa enheten, Merja Högnäsbacka, MTT Ylistar MTT kasvintutannn tutkimus Ylistar rutaseuranta (kynnös, rm HsS) Tjäle 15.10.

Läs mer

NYA SORTER GER MERVÄRDE. Odlarekväll 5.3.2015 Boreal Växtförädling AB

NYA SORTER GER MERVÄRDE. Odlarekväll 5.3.2015 Boreal Växtförädling AB NYA SORTER GER MERVÄRDE Odlarekväll 5.3.2015 Boreal Växtförädling AB DET LÖNAR SIG ATT BYTA TILL EN NY SORT Nya sorter erbjuder bättre ekonomiskt resultat med mindre satsningar! Bättre avkastningsförmåga

Läs mer

Presentation av ekosort/gödslingsförsök i Lovisa Micaela Ström

Presentation av ekosort/gödslingsförsök i Lovisa Micaela Ström Presentation av ekosort/gödslingsförsök i Lovisa 2016 Micaela Ström 15.12.2016 Ekologiska försök, ett samarbete mellan NSL och Projekt EkoNu! Nylands Svenska Lantbrukssällskap (NSL) började i samarbete

Läs mer

Över hälften av dem som var arbetslösa i slutet av år 2010 var arbetslösa även ett år tidigare

Över hälften av dem som var arbetslösa i slutet av år 2010 var arbetslösa även ett år tidigare Befolkning 2011 Sysselsättning 2010 Bakgrundsuppgifter om arbetslösa Över hälften av dem som var arbetslösa i slutet av år 2010 var arbetslösa även ett år tidigare Enligt Statistikcentralens sysselsättningsstatistik

Läs mer

Presentation av Ekosortförsök i Lovisa Micaela Ström

Presentation av Ekosortförsök i Lovisa Micaela Ström Presentation av Ekosortförsök i Lovisa 2015 Micaela Ström 17.12.2015 Syfte med ekosortförsöket Det finns för få ekologiska försök i Finland! Jämföra hur äldre sorter klarar sig i jämförelse med våra nutida

Läs mer

Utsökningsärenden 2011

Utsökningsärenden 2011 Rättsväsende 2012 Utsökningsärenden 2011 243 000 utsökningsgäldenärer i slutet av år 2011 Antalet utsökningsgäldenärer uppgick till totalt 242 996 i slutet av år 2011. Jämfört med året innan hade et ökat

Läs mer

Antalet skuldsaneringar för privatpersoner visade en ökning under januari december 2011

Antalet skuldsaneringar för privatpersoner visade en ökning under januari december 2011 Rättsväsende 2011 Skuldsaneringar 2011, 4:e kvartalet Antalet skuldsaneringar för privatpersoner visade en ökning under januari december 2011 Enligt Statistikcentralens uppgifter lämnades 3 623 ansökningar

Läs mer

Nya och nedlagda företag

Nya och nedlagda företag Företag 2014 Nya och nedlagda företag Grundandet av nya företag fortfarande på nedåtgående Enligt Statistikcentralen minskade antalet nya företag med 6,7 procent under fjärde kvartalet 2013 jämfört med

Läs mer

Befolkningens utbildningsstruktur 2013

Befolkningens utbildningsstruktur 2013 Utbildning 2014 Befolkningens utbildningsstruktur 2013 Unga kvinnor högt utbildade, den mest välutbildade befolkningen bor i Nyland Före utgången av år 2013 hade 3 164 095 personer avlagt examen inom gymnasieutbildning,

Läs mer

Innehåll: 1. Inledning... 2 2. Västankvarn försöksgård... 2 3. Växtperioden 2009... 3

Innehåll: 1. Inledning... 2 2. Västankvarn försöksgård... 2 3. Växtperioden 2009... 3 FÖRSÖKSRAPPORT 2009 Innehåll: 1. Inledning... 2 2. Västankvarn försöksgård... 2 2.1 Organisation... 2 2.2 Personal... 2 3. Växtperioden 2009... 3 3.1. Försöksplatserna... 5 3.2. Försöksfälten... 6 4.1.

Läs mer

Nya och nedlagda företag

Nya och nedlagda företag Företag 2015 Nya och nedlagda företag Antalet nya företag minskade i alla landskapen Statistikcentralen minskade antalet nya företag med 8,3 procent under första kvartalet 2015 jämfört med motsvarande

Läs mer

Antalet skuldsaneringar för privatpersoner visade en svag ökning under januari december 2012

Antalet skuldsaneringar för privatpersoner visade en svag ökning under januari december 2012 Rättsväsende 2013 Skuldsaneringar 2012, 4:e kvartalet Antalet skuldsaneringar för privatpersoner visade en svag ökning under januari december 2012 Enligt Statistikcentralens uppgifter lämnades 3 764 ansökningar

Läs mer

Antalet skuldsaneringar för privatpersoner ökade något år 2013 från året innan

Antalet skuldsaneringar för privatpersoner ökade något år 2013 från året innan Rättsväsende 2014 Skuldsaneringar 2013, 4:e kvartalet Antalet skuldsaneringar för privatpersoner ökade något år 2013 från året innan Enligt Statistikcentralens uppgifter lämnades 3 864 ansökningar om skuldsanering

Läs mer

En stor del av dem som var arbetslösa i slutet av år 2009 var arbetslösa även ett år tidigare

En stor del av dem som var arbetslösa i slutet av år 2009 var arbetslösa även ett år tidigare Befolkning 2010 Sysselsättning 2009 Bagrundsinformation om arbetslösa En stor del av dem som var arbetslösa i slutet av år 2009 var arbetslösa även ett år tidigare Enligt Statistikcentralens sysselsättningsstatistik

Läs mer

Antalet konkurser minskade under januari september med 6,4 procent från året innan

Antalet konkurser minskade under januari september med 6,4 procent från året innan Rättsväsende, september Antalet konkurser minskade under januari september med 6,4 procent från året innan Enligt Statistikcentralens uppgifter anhängiggjordes under januari september totalt 2 278 konkurser,

Läs mer

Nya och nedlagda företag

Nya och nedlagda företag Företag 2013 Nya och nedlagda företag Allt färre nya företag grundas Enligt Statistikcentralen minskade antalet nya företag med 7,4 procent under första kvartalet år 2013 jämfört med motsvarande period

Läs mer

Förhandsuppgifter om befolkningen

Förhandsuppgifter om befolkningen Befolkning 2014 Förhandsuppgifter om befolkningen 2014, mars Personer med främmande språk som modersmål fler än svenskspråkiga Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter översteg antalet personer

Läs mer

Förhandsuppgifter om befolkningen

Förhandsuppgifter om befolkningen Befolkning 2014 Förhandsuppgifter om befolkningen 2013, december Antalet födda har sjunkit tre år i rad Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter föddes 58 120 barn i Finland år 2013. Antalet födda

Läs mer

Förhandsuppgifter om befolkningen

Förhandsuppgifter om befolkningen Befolkning 2014 Förhandsuppgifter om befolkningen 2014, juni Den preliminära folkmängden i Finland 5 460 459 i slutet av juni Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var Finlands folkmängd 5 460

Läs mer

Lönestrukturstatistik 2012

Lönestrukturstatistik 2012 Löner och arbetskraftskostnader 2014 Lönestrukturstatistik 2012 Medellönen för löntagare klart högre i Nyland än i övriga landskap Enligt Statistikcentralens lönestrukturstatistik var den genomsnittliga

Läs mer

Antalet konkurser minskade under januari november med 6,4 procent från året innan

Antalet konkurser minskade under januari november med 6,4 procent från året innan Rättsväsende 2014 2014, november Antalet konkurser minskade under januari november med 6,4 procent från året innan Enligt Statistikcentralens uppgifter anhängiggjordes under januari november 2014 totalt

Läs mer

Nettokostnaderna för kommunernas social- och hälsovård var 17,9 miljarder euro år Socialoch

Nettokostnaderna för kommunernas social- och hälsovård var 17,9 miljarder euro år Socialoch Offentlig ekonomi 2016 Kommunekonomi 2015 Nettokostnaderna för kommunernas social- och hälsovård 17,9 miljarder euro år 2015 Nettokostnaderna för kommunernas social- och hälsovård var 17,9 miljarder euro

Läs mer

Tervetuloa! Välkommen! T.G 28.11-10

Tervetuloa! Välkommen! T.G 28.11-10 Tervetuloa! Välkommen! T.G 28.11-10 Marknadsläget på spannmål Agrimarket på exportmarknaden Vad betyder samarbetet med DLA för exporten av spannmål från Finland Kvaliteten på årets spannmål Skördarna bra

Läs mer

Universitetsutbildning 2013

Universitetsutbildning 2013 Utbildning 014 Universitets 01 Universitetsstuderande Antalet universitetsstuderande 167 00 år 01 Enligt Statistikcentralens sstatistik var antalet studerande i som leder till universitetsexamen 167 00

Läs mer

Lönestrukturstatistik 2010

Lönestrukturstatistik 2010 Löner och arbetskraftskostnader 2012 Lönestrukturstatistik 2010 Löntagarnas löneskillnader fortsatte att minska år 2010 Enligt Statistikcentralens lönestrukturstatistik var den genomsnittliga månadslönen

Läs mer

Förhandsstatistik över befolkningen

Förhandsstatistik över befolkningen Befolkning Förhandsstatistik över befolkningen, juni Den preliminära folkmängden i Finland 5 476 911 i slutet av juni Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var Finlands folkmängd 5 476 911 i

Läs mer

Förhandsstatistik över befolkningen

Förhandsstatistik över befolkningen Befolkning Förhandsstatistik över befolkningen, juni Rekordfå barn föddes i Finland under början av år Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter föddes 26 5 barn i Finland under januari juni år.

Läs mer

Förhandsstatistik över befolkningen

Förhandsstatistik över befolkningen Befolkning 201 Förhandsstatistik över befolkningen 201, mars Den preliminära folkmängden i Finland 04 913 i slutet av mars Korrigering 1..201. De korrigerade punkterna är markerade med rött. Enligt Statistikcentralens

Läs mer

Ekosortförsök i Finland Micaela Ström Ekotankesmedja

Ekosortförsök i Finland Micaela Ström Ekotankesmedja Ekosortförsök i Finland 2012-2014 Micaela Ström Ekotankesmedja 10.2.2015 GAMMELBY 2014 ÅLAND 2014 ÅLAND/GAMMELBY 2012-2014 ProAgria 2014 (Egentliga Finland; Mellilä, Södra Savolax; St Michel, Gammelby

Läs mer

Förhandsuppgifter om befolkningen

Förhandsuppgifter om befolkningen Befolkning 2013 Förhandsuppgifter om befolkningen 2013, mars Den preliminära folkmängden i Finland 5 430 796 i slutet av mars Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var Finlands folkmängd 5 430

Läs mer

År 2013 ökade antalet slutbehandlade konkursansökningar med 3,6 procent från året innan

År 2013 ökade antalet slutbehandlade konkursansökningar med 3,6 procent från året innan Rättsväsende 2014 Konkurser 2013 År 2013 ökade antalet slutbehandlade konkursansökningar med 3,6 procent från året innan Enligt Statistikcentralens uppgifter slutbehandlade domstolarna totalt 3 381 konkursansökningar

Läs mer

SYSSELSÄTTNINGSÖVERSIKT

SYSSELSÄTTNINGSÖVERSIKT SYSSELSÄTTNINGSÖVERSIKT Ytterligare upplysningar Preliminära uppgifter: MARS 212 Tfn 1 64 85 och 1 64 851 Får publiceras 24.4.212 kl. 9. www.tem.fi/sysselsattningsoversikt ISSN 1797-3716 (pdf) 35 ' 3 25

Läs mer

Inkvarteringsstatistik

Inkvarteringsstatistik Transport och turism 2011 Inkvarteringsstatistik 2011, januari Utländska turisters övernattningar ökade med procent i januari I januari 2011 bokförde inkvarteringsanläggningarna i Finland 535 000 dygn

Läs mer

Inkvarteringsstatistik

Inkvarteringsstatistik Transport och turism 2011 Inkvarteringsstatistik 2011, februari Finländska turisters övernattningar ökade med en procent i februari Korrigerad 1842011 De korrigerade punkterna är markerade med rött I februari

Läs mer

Inkvarteringsstatistik

Inkvarteringsstatistik Transport och turism 2012 Inkvarteringsstatistik 2012, januari Utländska turisters övernattningar ökade med 13 procent i januari 2012 I januari 2012 bokförde inkvarteringsanläggningarna i Finland 60 000

Läs mer

Inkvarteringsstatistik

Inkvarteringsstatistik Transport och turism 2014 Inkvarteringsstatistik 2014, augusti Utländska turisters övernattningar ökade med 0,6 procent i augusti I augusti 2014 bokförde inkvarteringsanläggningarna i Finland 700 000 dygn

Läs mer

Inkvarteringsstatistik

Inkvarteringsstatistik Transport och turism 2012 Inkvarteringsstatistik 2012, juni Utländska turisters övernattningar ökade med 6 procent i juni 2012 I juni 2012 uppgick et övernattningar turister i inkvarteringsanläggningar

Läs mer

Ekospannmålens kvalitet. Minna Oravuo 5.10.2013 Villa Lande, Kimito

Ekospannmålens kvalitet. Minna Oravuo 5.10.2013 Villa Lande, Kimito Ekospannmålens kvalitet Minna Oravuo 5.10.2013 Villa Lande, Kimito Raisio Abp Företagspresentation Augusti 2013 Raisio-koncernen Verksamhet i 9 länder, huvudkontor i Reso Produktion på 15 orter i 4 länder

Läs mer

Under januari-april 2014 reste finländarna till Lappland, Estland och Spanien

Under januari-april 2014 reste finländarna till Lappland, Estland och Spanien Transport och turism 01 Finländarnas resor 01, Vår (1.1.-0..01) Under januari-april 01 reste finländarna till Lappland, Estland och Spanien Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter reste finländarna

Läs mer

Finländarna reste flitigt inom landet under januari-april 2013

Finländarna reste flitigt inom landet under januari-april 2013 Transport och turism 01 Finländarnas resor 01, vår (1.1.-0..01) Finländarna reste flitigt inom landet under januari-april 01 I början av år 01 reste finländarna flitigt både i Finland och till utlandet.

Läs mer

Inkvarteringsstatistik

Inkvarteringsstatistik Transport och turism 2012 Inkvarteringsstatistik 2012, juli Finländska turisters övernattningar minskade med 4 procent i juli 2012 I juli 2012 bokförde inkvarteringsanläggningarna i Finland nästan 2,3

Läs mer

Förhandsuppgifter om befolkningen

Förhandsuppgifter om befolkningen Befolkning 2013 Förhandsuppgifter om befolkningen 2012, december Rekordstor invandring år 2012 Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter år 2012, var antalet invandringar 30 420 och av dem var 22

Läs mer

Inkvarteringsstatistik

Inkvarteringsstatistik Transport och turism 2014 Inkvarteringsstatistik 2014, januari Utländska turisters övernattningar ökade med 2 procent i januari 2014 De utländska turisternas övernattningar ökade med 2,0 procent och i

Läs mer

Universitetsutbildning 2013

Universitetsutbildning 2013 Utbildning 0 Universitetsutbildning 03 Universitetsexamina Antalet högre högskoleexamina ökade med nästan 6 procent Enligt Statistikcentralens utbildningsstatistik avlades nästan 6 procent fler högre högskoleexamina

Läs mer

Regionalräkenskaper 2010

Regionalräkenskaper 2010 Nationalräkenskaper 2012 Regionalräkenskaper 2010 Ojämn ekonomisk tillväxt i landskapen under de senaste åren De regionala ekonomierna har utvecklats i en mycket ojämn takt under de senaste åren. Under

Läs mer

Lönsamheten inom växtodlingen resultatprognoser för Sari Peltonen ProAgria Sällskapens förbund

Lönsamheten inom växtodlingen resultatprognoser för Sari Peltonen ProAgria Sällskapens förbund Lönsamheten inom växtodlingen resultatprognoser för 2011 Sari Peltonen ProAgria Sällskapens förbund Resultatprognos enligt nationella skördeprognoser Odlingsväxternas resultatprognos för 2011, nettovinst

Läs mer

Kryssningar till Estland och Sverige populära bland finländare under september-december 2013

Kryssningar till Estland och Sverige populära bland finländare under september-december 2013 Transport och turism 01 Finländarnas resor 01, Höst (1.9.-1.1.01) Kryssningar till Estland och Sverige populära bland finländare under september-december 01 Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter

Läs mer

År 2016 var kommunernas nettokostnader för social- och hälsovård nästan på samma nivå som året innan

År 2016 var kommunernas nettokostnader för social- och hälsovård nästan på samma nivå som året innan Offentlig ekonomi 2017 Kommunekonomi 2016 År 2016 var kommunernas nettokostnader för social- och hälsovård nästan på samma nivå som året innan Korrigering 3.11.2017. De korrigerade siffrorna är markerade

Läs mer

Nederbörd Brunnby

Nederbörd Brunnby Nederbörd Nederbörd Brunnby 1994-2006 600 500 400 300 200 0 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 X Oktober 39,5 21,5 25,5 74,5 36 24 139 72 50 43,8 51,8 46,7 82 52,5 September 89,5 71,5 38,5 76,5 47

Läs mer

HELA LANDET

HELA LANDET FÖRHÅLLANDET MELLAN ANTALET STUDERANDE I UTBILDNINGSTILLSTÅNDEN FÖR YRKESUTBILDNINGEN PÅ ANDRA STADIET OCH ANTALET STUDERANDE ENLIGT STATSANDELSSYSTEMET (SAS) ÅR 1999 LÄN Uppgifter enligt statis- Årets

Läs mer

Finländarnas resor till Kanarieöarna och Mellaneuropa ökade under januari-april 2017

Finländarnas resor till Kanarieöarna och Mellaneuropa ökade under januari-april 2017 Transport och turism 2017 Finländarnas resor 2017, våren (1.1.-30.4.2017) Finländarnas resor till Kanarieöarna och Mellaneuropa ökade under januari-april 2017 Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter

Läs mer

Finländarna reste flitigt under januari april 2012

Finländarna reste flitigt under januari april 2012 Transport och turism 01 Finländarnas resor 01, vår (1.1-0..01) Finländarna reste flitigt under januari april 01 I början av år 01 reste finländarna flitigt både i Finland och till utlandet. Finländarna

Läs mer

Yrkeshögskoleutbildning 2013

Yrkeshögskoleutbildning 2013 Utbildning 2014 Yrkeshögskoleutbildning 2013 Yrkeshögskoleexamina Antalet yrkeshögskoleexamina ökade ytterligare Enligt Statistikcentralens utbildningsstatistik för år 2013 avlades 24 800 examina vid yrkeshögskolor,

Läs mer

SYSSELSÄTTNINGSÖVERSIKT

SYSSELSÄTTNINGSÖVERSIKT SYSSELSÄTTNINGSÖVERSIKT Ytterligare upplysningar Preliminära uppgifter: MAJ 212 Tfn 29 54 85 och 29 54 851 Får publiceras 26.6.212 kl. 9. www.tem.fi/sysselsattningsoversikt ISSN 1797-3716 (pdf) 35 ' 3

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2008 Utgiven i Helsingfors den 23 juli 2008 Nr 492 499 INNEHÅLL Nr Sidan 492 Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i den europeiska

Läs mer

Resorna till Spanien och dagsresorna till grannländerna ökade under september-december 2014

Resorna till Spanien och dagsresorna till grannländerna ökade under september-december 2014 Transport och turism 01 Finländarnas resor 01, Höst (1.9.-1.1.01) Resorna till Spanien och dagsresorna till grannländerna ökade under september-december 01 Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter

Läs mer

Inkvarteringsstatistik

Inkvarteringsstatistik Transport och turism 2013 Inkvarteringsstatistik 2013, september Utländska turisters övernattningar ökade med 3, procent i september 2013 I september 2013 uppgick övernattningarna turister i inkvarteringsanläggningarna

Läs mer

Fritidsresorna till Kanarieöarna och kryssningarna till Sverige ökade under september december 2016

Fritidsresorna till Kanarieöarna och kryssningarna till Sverige ökade under september december 2016 Transport och turism 01 Finländarnas resor 01, hösten (1.9 1.1.01) sresorna till Kanarieöarna och kryssningarna till Sverige ökade under september december 01 Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter

Läs mer

Inkvarteringsstatistik 2013

Inkvarteringsstatistik 2013 Transport och turism 2014 Inkvarteringsstatistik 2013 Den utländska efterfrågan på inkvarteringstjänster ökade med en procent år 2013 År 2012 var antalet övernattningsdygn rekordhögt, dvs fler än 20 miljoner,

Läs mer

Inrikesresor och dagsresor till utlandet populära bland finländarna under maj-augusti 2013

Inrikesresor och dagsresor till utlandet populära bland finländarna under maj-augusti 2013 Transport och turism 201 Finländarnas resor 201, Sommar (1.5.-1.8.201) Inrikesresor och dagsresor till utlandet populära bland finländarna under maj-augusti 201 Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter

Läs mer

Det ombytliga sommarvädret fick finländarna att resa till Medelhavsländerna under maj-augusti 2014

Det ombytliga sommarvädret fick finländarna att resa till Medelhavsländerna under maj-augusti 2014 Transport och turism 01 Finländarnas resor 01, Sommar (1..-1.8.01) Det ombytliga sommarvädret fick finländarna att resa till Medelhavsländerna under maj-augusti 01 Enligt Statistikcentralens preliminära

Läs mer

Regionalräkenskaper 2011

Regionalräkenskaper 2011 Nationalräkenskaper 2013 Regionalräkenskaper 2011 Östra Finlands bruttonationalprodukt per invånare ökade mest av storområdena När man ser till storområdesnivå ökade bruttonationalproduktens volym per

Läs mer

SYSSELSÄTTNINGSÖVERSIKT

SYSSELSÄTTNINGSÖVERSIKT SYSSELSÄTTNINGSÖVERSIKT Ytterligare upplysningar Preliminära uppgifter: OKTOBER 212 Tfn 29 54 85 och 29 54 851 Får publiceras 2.11.212 kl. 9. www.tem.fi/sysselsattningsoversikt ISSN 1797-3716 (pdf) 35

Läs mer

SYSSELSÄTTNINGSÖVERSIKT

SYSSELSÄTTNINGSÖVERSIKT SYSSELSÄTTNINGSÖVERSIKT Ytterligare upplysningar Preliminära uppgifter: APRIL 21 Tfn 1 64 85 och 1 64 851 Får publiceras 25.5.21 kl. 9. www.tem.fi/sysselsattningsoversikt ISSN 1797-3716 (pdf) 35 ' 3 25

Läs mer

SYSSELSÄTTNINGSÖVERSIKT

SYSSELSÄTTNINGSÖVERSIKT SYSSELSÄTTNINGSÖVERSIKT Ytterligare upplysningar Preliminära uppgifter: MARS 211 Tfn 1 64 85 och 1 64 851 Får publiceras 28.4.211 kl. 9. www.tem.fi/sysselsattningsoversikt ISSN 1797-3716 (pdf) 35 ' 3 25

Läs mer

Finländarnas resor till spanska fastlandet ökade under januari-april 2016

Finländarnas resor till spanska fastlandet ökade under januari-april 2016 Transport och turism 01 Finländarnas resor 01, Vår (1.1.-0..01) Finländarnas resor till spanska fastlandet ökade under januari-april 01 Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var finländarnas

Läs mer

TIPS FÖR ODLING AV OLIKA TYPER AV VETE

TIPS FÖR ODLING AV OLIKA TYPER AV VETE TIPS FÖR ODLING AV OLIKA TYPER AV VETE Spannmålsbranschens samarbetsgrupp Februari 2011 1 MARKNADEN FÖR VETE I FINLAND Såningsarealen för vete har under de senaste åren uppgått till ca 210 000 ha, av denna

Läs mer

Under den svala sommaren 2015 reste finländarna i Finland och till Centraleuropa

Under den svala sommaren 2015 reste finländarna i Finland och till Centraleuropa Transport och turism 0 Finländarnas resor 0, Sommar (..-.8.0) Under den svala sommaren 0 reste finländarna i Finland och till Centraleuropa Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter reste finländarna

Läs mer

I juni 2011 åkte finländarna på kryssning till Estland eller reste till Medelhavet

I juni 2011 åkte finländarna på kryssning till Estland eller reste till Medelhavet Transport och turism 0 Finländarnas resor 0, juni I juni 0 åkte finländarna på kryssning till Estland eller reste till Medelhavet I juni åkte finländarna lika ivrigt på kryssning som i fjol. Sverige förlorade

Läs mer

Byggnader och fritidshus 2015

Byggnader och fritidshus 2015 Boende 2016 Byggnader och fritidshus Fler fritidshus än bebodda bostäder i var femte kommun Enligt Statistikcentralen fanns det 501 600 fritidshus i Finland i slutet av år. Även om antalet fritidshus inte

Läs mer

Tingsrätternas avgöranden i civilmål 2013

Tingsrätternas avgöranden i civilmål 2013 Rättsväsende 2014 Tingsrätternas avgöranden i civilmål Tingsrätterna avgjorde nästan en halv miljon civilmål år År slutbehandlades 491 700 civilmål i tingsrätterna, vilket är nästan 5 procent fler än året

Läs mer

Inkvarteringsstatistik 2012

Inkvarteringsstatistik 2012 Transport och turism 2013 Inkvarteringsstatistik 2012 Den utländska efterfrågan på inkvarteringstjänster ökade med 5 procent år 2012 År 2012 ökade efterfrågan på inkvarteringstjänster med 2 procent från

Läs mer

Bostäder och boendeförhållanden

Bostäder och boendeförhållanden Boende 2015 Bostäder och boendeförhållanden, översikt Mer än hälften av 20 29 -åringarna bodde på hyra år Enligt Statistikcentralen bodde 55 procent av alla 20 29-åringar, dvs. 6 000 personer självständigt

Läs mer

Finländarna reste till Medelhavet, Estland och Lappland under september december 2012

Finländarna reste till Medelhavet, Estland och Lappland under september december 2012 Transport och turism 201 Finländarnas resor Höst 2012 (1 1122012) Finländarna reste till Medelhavet, Estland och Lappland under september december 2012 Den ökande populariteten för turism visar inga tecken

Läs mer

Bostäder och boendeförhållanden

Bostäder och boendeförhållanden Boende 2011 Bostäder och boendeförhållanden, översikt Trettio procent av de permanent bebodda bostäderna var hyresbostäder Enligt Statistikcentralens uppgifter var 30 procent av de permanent bebodda bostäderna

Läs mer

Tingsrätternas avgöranden i civilmål 2012

Tingsrätternas avgöranden i civilmål 2012 Rättsväsende 203 Tingsrätternas avgöranden i civilmål 202 Rekordantal civilmål avgjordes i tingsrätterna år 202 År 202 slutbehandlades 469 000 civilmål i tingsrätterna, vilket är en femtedel fler än året

Läs mer

Finländarnas resor inom landet ökade under maj augusti 2012

Finländarnas resor inom landet ökade under maj augusti 2012 Transport och turism 0 Finländarnas resor Sommar 0 (...8.0) Finländarnas resor inom landet ökade under maj augusti 0 Korrigering.0.0 kl. 0.0. Detta offentliggörande ersätter offentliggörandet Finländarnas

Läs mer

Utlandsresor populära bland finländarna i december 2011

Utlandsresor populära bland finländarna i december 2011 Transport och turism 0 Finländarnas resor 0, december Utlandsresor populära bland finländarna i december 0 I december styrde finländarna resan mot utlandet och man gjorde nästan 00 000 resor med inkvartering

Läs mer

Byggnader och fritidshus 2014

Byggnader och fritidshus 2014 Boende 2015 Byggnader och fritidshus 2014 Fritidshus från 1960 och 1970 talen närmast ett vattendrag Enligt Statistikcentralen fanns det 500 400 fritidshus i slutet av år 2014. Hälften av fritidshusen

Läs mer

Näringsgrenarna inom tillverkning tappade 76 300 jobb under åren 2007 2012

Näringsgrenarna inom tillverkning tappade 76 300 jobb under åren 2007 2012 Befolkning 2014 Sysselsättning Näringsgren, arbetsgivarsektor och arbetsplatser Näringsgrenarna inom tillverkning tappade 76 300 jobb under åren Enligt Statistikcentralens sysselsättningsstatistik fanns

Läs mer

Sortval i ekologisk odling 2008 Sortförsök 1999-2007

Sortval i ekologisk odling 2008 Sortförsök 1999-2007 Aktuellt från VPE Nr. 5 2008 Sortval i ekologisk odling 2008 Sortförsök 1999-2007 Artförsök med höstsäd; höstvete, höstråg, rågvete Artförsök med vårsäd; korn, havre, vårvete Vårvete Vårkorn Havre Åkerböna

Läs mer

Finländarnas fritidsresor med övernattning i mars 2011 och förändring på årsnivå, förhandsuppgifter 3/2011-3/2010

Finländarnas fritidsresor med övernattning i mars 2011 och förändring på årsnivå, förhandsuppgifter 3/2011-3/2010 Transport och turism 011 Finländarnas resor 011, mars I mars 011 reste finländarna utomlands I mars ökade finländarnas fritidsresor med övernattning utomlands med 1 procent jämfört med motsvarande period

Läs mer

Byggnader och fritidshus 2016

Byggnader och fritidshus 2016 Boende 2017 Byggnader och fritidshus 2016 Kommunsammanslagningen ändrade ordningsföljden för kommuner med flest fritidshus 2016 Ordningsföljden för kommuner med flest fritidshus ändrade då Juankoski sammanslogs

Läs mer

Sparbanken & Sb-Hem. Bostadsmarknaden. Våren 2016

Sparbanken & Sb-Hem. Bostadsmarknaden. Våren 2016 Sparbanken & Sb-Hem Bostadsmarknaden Våren 2016 CENTRALA TEMAN Sparbanksgruppen väntar sig att bostadsmarknaden i Finland i år ska växa 2 5 procent och att priserna ska stiga med totalt 1 2 procent i hela

Läs mer

Sortförsök med spannmål och trindsäd i ekologisk odling 2011 Försöksledare Staffan Larsson, SLU E-post: staffan.larsson@slu.se

Sortförsök med spannmål och trindsäd i ekologisk odling 2011 Försöksledare Staffan Larsson, SLU E-post: staffan.larsson@slu.se Sortförsök med spannmål och trindsäd i ekologisk odling 2011 Försöksledare Staffan Larsson, SLU E-post: staffan.larsson@slu.se Under 2011 utfördes 24 ekosortförsök med spannmål och trindsäd. Jordbruksverket

Läs mer

Resorna till Medelhavet och Estland ökade under september december 2015

Resorna till Medelhavet och Estland ökade under september december 2015 Transport och turism 201 Finländarnas resor 201, hösten (1. 1.12.201) Resorna till Medelhavet och Estland ökade under september december 201 Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter gjorde finländarna

Läs mer

Finländarna reste sommaren 2016 inom landet och till grannländerna

Finländarna reste sommaren 2016 inom landet och till grannländerna Transport och turism 01 Finländarnas resor 01, Sommar (1..-1..01) Finländarna reste sommaren 01 inom landet och till grannländerna Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter reste finländarna under

Läs mer

Bibliografiska uppgifter för Sortval i ekologisk odling 2009. Sortförsök 1999-2008

Bibliografiska uppgifter för Sortval i ekologisk odling 2009. Sortförsök 1999-2008 Bibliografiska uppgifter för Sortval i ekologisk odling 2009. Sortförsök 1999-2008 Författare Larsson S., Hagman J. Utgivningsår 2009 Tidskrift/serie Aktuellt från VPE Nr/avsnitt 7 Utgivare SLU, Institutionen

Läs mer

Finländarnas resor 2014

Finländarnas resor 2014 Transport och turism 2015 Finländarnas resor 2014 Finländarnas resor till Sydeuropa ökade år 2014 Enligt Statistikcentralens undersökning gjorde finländarna 7,9 miljoner olika fritidsresor till utlandet

Läs mer

Finländarna reste flitigare våren 2015 än året innan

Finländarna reste flitigare våren 2015 än året innan Transport och turism 01 Finländarnas resor 01, Vår (1.1.-0..01) Finländarna reste flitigare våren 01 än året innan Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter reste finländarna under början av året

Läs mer

Sökande till utbildning 2009

Sökande till utbildning 2009 Utbildning 2010 Sökande till utbildning 2009 Direkt placering i fortsatta studier var år 2009 svårare än året innan både för dem som gick ut grundskolans nionde klass och för nya studenter Enligt Statistikcentralen

Läs mer

Finländarnas resor 2016

Finländarnas resor 2016 Transport och turism 2017 Finländarnas resor 2016 Finländarnas resor till Sverige och Spanien ökade år 2016 Enligt Statistikcentralens undersökning gjorde finländarna drygt 8 miljoner olika fritidsresor

Läs mer

ZA6779. Flash Eurobarometer 441 (European SMEs and the Circular Economy) Country Questionnaire Finland (Swedish)

ZA6779. Flash Eurobarometer 441 (European SMEs and the Circular Economy) Country Questionnaire Finland (Swedish) ZA779 Flash Eurobarometer (European SMEs and the Circular Economy) Country Questionnaire Finland (Swedish) FL European SMEs and the Circular Economy - FIS Da Hur många anställda (motsvarande heltid) har

Läs mer

Finländarnas resor 2015

Finländarnas resor 2015 Transport och turism 2016 Finländarnas resor 2015 Finländarnas resor till Centraleuropa ökade år 2015 Enligt Statistikcentralens undersökning gjorde finländarna 8,1 miljoner olika fritidsresor till utlandet

Läs mer

Andelen specialister och experter störst i Nyland

Andelen specialister och experter störst i Nyland Befolkning 2012 Sysselsättning 2010 Yrke och socioekonomisk ställning Andelen specialister och experter störst i Nyland Enligt Statistikcentralens sysselsättningsstatistik hade Nyland den största andelen

Läs mer

Tidskrift/serie. Hushållningssällskapens multimedia. Utgivningsår 2007 Författare Ericsson A.

Tidskrift/serie. Hushållningssällskapens multimedia. Utgivningsår 2007 Författare Ericsson A. Bibliografiska uppgifter för Vårvete Tidskrift/serie Utgivare Utgivningsår 2007 Författare Ericsson A. Adress Hushållningssällskapens multimedia Hushållningssällskapet Västmanland Ingår i... Försöksrapport

Läs mer

Handelsintegration och välfärdsutveckling på Åland under EU-medlemskapet

Handelsintegration och välfärdsutveckling på Åland under EU-medlemskapet Handelsintegration och välfärdsutveckling på Åland under EU-medlemskapet BNP-tillväxt för finländska landskap. Rangordning under valda perioder 1984-2007 1984-1994 1995-2005 1995-2007 _ 1 Nyland 1 Nyland

Läs mer

FÖRSLAG TILL BESLUT. Enligt sändlista

FÖRSLAG TILL BESLUT. Enligt sändlista FÖRSLAG TILL BESLUT Enligt sändlista ANVISANDE AV FULLMAKT FÖR ATT BEVILJA RÄNTESTÖDSLÅN OCH STATSBORGEN SAMT BIDRAGSMEDEL FÖR VERKSTÄLLIGHET AV STRUKTURSTÖD TILL JORDBRUKET, STARTSTÖD TILL UNGA NÄRINGSIDKARE

Läs mer

Kommunernas skattesatser Kommunförbundets förfrågan

Kommunernas skattesatser Kommunförbundets förfrågan Kommunernas skattesatser 2015 Kommunförbundets förfrågan % 20,5 20,0 Kommunernas genomsnittliga inkomstskattesats och antal kommuner som höjt skattesatsen åren 1985-2015 Antal kommuner 181 180 19,5 156

Läs mer

Finländarnas resor 2013

Finländarnas resor 2013 Transport och turism 2014 Finländarnas resor 2013 Finländarnas resor till Centraleuropa ökade år 2013 Enligt Statistikcentralens undersökning gjorde finländarna 7,8 miljoner olika fritidsresor till utlandet

Läs mer