33 Inte bara Windows NT utan även NetWare, Unix och Macintosh

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "33 Inte bara Windows NT utan även NetWare, Unix och Macintosh"

Transkript

1 33 Inte bara Windows NT utan även NetWare, Unix och Macintosh Många nätverk består inte enbart av Windows-familjen, det finns NetWare-servrar, Unix-servrar och Macintosh. Både Microsoft och Novell har produkter för att låta Windows NT Server och NetWare sambo i samma nätverk, på Unix-sidan finns främst SAMBA och självklart TCP/IP-familjens protokoll (Microsoft har lovat ett tilläggspaket för Unix under hösten 1998). Vad gäller Macintosh finns det inbyggt stöd i Windows NT Server vilket hanterar fillagring och utskrifter (åt båda håll för PostScriptskrivare). I NetWare-världen finns det en skarp gräns mellan den gamla och nya världen Den gamla världen, Bindery NetWare före NetWare 4 har en, i mitt tycke, klumpig hantering av användare och grupper. All information om användare och grupper fanns på varje enskild server i något som kallas Bindery (se den som Windows NT:s kontodatabas). Finns det fler än en NetWare-server måste användarkonton upprättas på dem alla. Hanteringen är likadan som Windows NT Server i arbetsgrupp. För att jämföra med Windows NT Server erbjuder Bindery enbart arbetsgrupper, inte domäner. Den nya sköna världen, Novell Directory Services, NDS (tidigare NetWare Directory Services) Med Novell Directory Services tog NetWare ett rejält kliv framåt. Med en Microsoft-jämförelse skulle man kunna säga att Novell hoppade över domäner (Windows NT-domäner) och gick direkt 1207

2 33 Inte bara Windows NT utan även NetWare, Unix och Macintosh till Active Directory Services. NDS kom med NetWare 4, så tidigt som Det firar alltså fyra år Den stora fördelen med NDS är att man kan bygga just sådana hierarkiska strukturer som en stor organisation behöver. I NDS talar man ofta om NDS-trädet eftersom NDS enkelt kan bygga trädliknande strukturer (i datavärlden är alla träd upp-och-ned-vända). NDS samlar all information om användare, grupper, skrivare, mappar och andra resurser. Behållarna för dessa objekt (allt är objekt i NDS) kallas Container. För de kunder som behöver kan NetWare 4 användas som om den hade ett gammaldags Bindery, i Bindery Emulation Mode. NetWare och Windows NT Server med Novells lösningar och verktyg Det finns numera omfattande möjligheter att få Windows-familjen att samarbeta med NetWare-servrar (med olika grad av stöd åt båda håll). Det som avgör om det blir Novells lösning eller Microsofts och i så fall vilka produkter som används beror dels på om nätverket i huvudsak är baserat på Windows NT Server eller NetWare och dels vilket av dem som administratörerna är vana att arbeta med. Det finns i stort samma möjligheter med både Novells och Microsofts verktyg, med Novells NDS for Windows NT som lysande undantag. I huvudsak NetWare, få Windows NT Server-datorer NetWare 3 Låt oss titta på nätverk baserade huvudsakligen på NetWare 3, klienterna använder SPX/IPX som enda eller huvudsakligt nätverksprotokoll. I sådana nätverk tar sig Windows NT Server in som plattform för Microsoft SQL Server eller någon annan produkt som endast finns för Windows NT Server. I detta fall är valet enkelt: installera den nya Windows NT Server i arbetsgruppen (gör ingen domän med den som enda medlem) och använd NWLink (SPX/IPX i Microsofts tappning) som nätverksprotokoll på den. Åtkomst till servern blir som åtkomst till vilken Windows NT Server som helst i arbetsgrupp 1208

3 NetWare och Windows NT Server med Novells lösningar och verktyg (kapitel 2 och 3 tar båda upp detta ämne). NetWare 4 med Novell Directory Services, NDS Med NDS i bilden vill vi gärna få in Windows NT Server-datorn i samma hägn som NetWare 4-servrarna. Detta kan lösas med Novell Workstation Manager. Novell Workstation Manager är en del av IntranetWare Client for Windows NT. Med Novell Workstation Manager upprättas ett Workstation-objekt i NDS (fungerar alltså med Windows NT Server i arbetsgrupp). NDSanvändare kopplas sedan till detta Workstation-objekt för att kunna logga in lokalt på datorn (denna del är främst till för att kunna använda Windows NT Workstation i NDS-sammanhang.) I huvudsak NetWare 4, med NDS Används NetWare 4 med NDS kan både NetWare- och Windows NT-användare hanteras i samma miljö (NDS). Verktyget för detta heter NDS for Windows NT och är en produkt från Novell som mött en smula motstånd från Microsoft (det har lugnat sig nu). Tanken med NDS for Windows NT är att NDS blir huvudverktyget för administration i ett blandat NetWare 4- och Windows NT Server-nät. Vid installation på Windows NT byts en central fil ut, det är detta byte som fick Microsoft att dra öronen åt sig till en början. Det som förmodligen gör att Microsoft är en smula avvaktande är det faktum att NDS är en mogen produkt och att man med NDS for Windows NT kan bygga just sådana strukturer med Windows NT Server som inte annars blir möjliga förrän Active Directory Services kommer i Windows NT 5.0. Microsoft fruktar helt enkelt att många stora kunder väljer Novells lösning i stället. Det enda kravet för att NDS for Windows NT skall fungera är att det finns en NetWare 4-server i nätverket, resten skulle alltså kunna vara Windows NT Server. Hittills har denna lösning inte varit så tilltalande, eftersom Novell satt priset för NDS for Windows NT ganska högt. Windows NT Workstation som klient i NDS-nät Önskar man använda Novells produkter på Windows NT Workstation i ett NDS-nät förses datorn lämpligen med IntranetWare Client for Windows NT. Denna ersätter Windows NT:s klientdel (klientdelen är en omdirigerare//redirector, alltså samma som 1209

4 33 Inte bara Windows NT utan även NetWare, Unix och Macintosh tjänsten//service Workstation i Windows NT, det vore inte helt fel att kalla den Client Service for Windows, vilket Microsoft nästan gör i Windows 95/98). Sammanfattning, Novells verktyg och lösningar q IntranetWare Client for Windows NT Novells egen NetWare-klient för Windows NT (Microsofts klient för NetWare heter Client Service for NetWare). q NDS for Windows NT NDS for Windows NT utsträcker NDS att omfatta även Windows NT. Kräver minst en NetWare 4-server (för att hantera NDS-trädet). q NetWare Administrator (NWAdmin) Verktyget för att hantera NDS-trädet på NetWare 4-servrar. q Novell Administrator for Windows NT Gör att arbetsgrupper och Windows NT-domäner fungerar som en del av NDS. q Novell Workstation Manager Gör det möjligt för NDS-användare att använda Windows NT. Windows NT Server och NetWare med Microsofts lösningar och verktyg Det tog ganska lång tid för Microsoft att bygga in stöd för NDS i sina NetWare-verktyg (hittills i Client Service for NetWare och Gateway Service for NetWare i Windows NT 4.0). Tidigare kunde Microsofts verktyg endast hantera NetWare 4 i Bindery Emulation Mode, men så är det alltså inte längre. Det billigaste sättet att skaffa en NetWare 3-server är att köpa Windows 95. Den innehåller en av Microsoft tillverkade NetWare 3-server som är så välgjord att man kan använda Novells egna verktyg (SList, m.fl.) med den. Annars kan man väl tycka att det är en smula okamratligt av Microsoft att behandla Novell på detta sätt, jag undrar just hur Microsoft skulle reagera om Novell lade med en SQL Server-klon i NetWare? 1210

5 Windows NT Server och NetWare med Microsofts lösningar och verktyg Grunden i Microsofts NetWare-hantering är NWLink (SPX/IPX) NWLink är Microsofts egen implementation av Novells SPX/IPX. Uppenbarligen välgjord för det hörs inga klagomål från Novell. Den måste installeras på Windows NT Server för att de övriga verktygen skall fungera. Windows NT Server med någon enstaka NetWare-server Finns det endast någon enstaka NetWare-server i ett Windows-nät kanske man inte vill använda ytterligare ett nätverksprotokoll (alltså NWLink) utan vill fortsätta med TCP/IP (eller NetBEUI) för de flesta datorerna. Då kan Gateway Service for NetWare, GSNW, vara till hjälp. Gateway Service for NetWare är en gateway mellan Novells NetWare Core Protocol, NCP, och Microsofts Server Message Block, SMB. Med andra ord: Gateway Service for NetWare låter en klient på Windows-sidan använda sina vanliga SMB-anrop till något den tror är en vanlig SMBserver, men som i själva verket är en NetWare-server dold bakom Gateway Service for NetWare. Ur NetWare-synvinkel tilllåter Gateway Service for NetWare att NetWare-servern pratar med en vanlig NCP-klient fast det i själva verket är Gateway Service for NetWare som arbetar som ombud för en SMB-klient. Gateway Service for NetWare installeras på Windows NT Server. Detta blir den enda dator på Windows-sidan som kommer att använda NWLink. De andra datorerna (klientdatorer och servrar) behåller samma nätverksprotokoll, TCP/IP eller NetBEUI. För att göra NetWare-resurser tillgängliga för Windowsanvändare (utan NetWare-utrustning) använder Gateway Service for NetWare ett användarkonto för att ansluta till resurser på NetWare-servern (på NetWare-mål: map). Med resurserna anslutna på Windows NT Server kan de sedan delas ut på vanligt sätt (de är anslutna som vanliga enheter, D-Z). Användarkontot för Gateway Service for NetWare måste upprättas både på Windows NT-sidan och på NetWare-sidan. På NetWare-servern måste detta konto ingå i en grupp med det, av Microsoft, bestämda namnet NTGateway. Alla behörigheter (på NetWare-mål: rättigheter) tilldelas denna grupp. Arbetssättet för Gateway Service for NetWare leder till begränsningar: alla Windows-användare kopplas via ett enda konto till NetWare-servern och det går inte att ansluta fler än tjugotalet resurser (eftersom diskbokstäver på servern används). 1211

6 33 Inte bara Windows NT utan även NetWare, Unix och Macintosh När Microsoft införde Gateway Service for NetWare såg Novells licensavtal annorlunda ut än idag. Det tog dock inte lång tid innan Novell upptäckte att Gateway Service for NetWare innebär att en enda licens mot NetWare användes. Idag ser deras licensavtal annorlunda ut. Windows NT Server och NetWare på lika villkor I de nätverk där man föredrar en blandad miljö (Windows NT Server, NetWare 3 eller NetWare 4 i Bindery Emulation Mode) erbjuder Microsoft verktyg för att hantera detta från Windows NT Server. Användarna har Windows 95/98- och Windows NT Workstation-datorer vilket gör det väldigt enkelt: man installerar NWLink och Client Service for NetWare (CSNW) på dem. Client Service for NetWare låter Windows-datorer vara klienter till både Net- Ware 2, NetWare 3 och NetWare 4-servrar i Bindery Emulation Mode och NDS. Minns att Client Service for NetWare kan användas med NDS. Directory Service Manager for NetWare kan i det blandade nätverket (utan NDS) användas för att hantera dubbla användarkonton, konton som finns med samma namn i Windows NT Server och på NetWare-servrar (i Bindery). Först kopieras alla NetWare-konton till Windows NT Server, vid framtida ändringar (lösenord och andra kontouppgifter) för Directory Service Manager for NetWare över dessa ändringar till NetWareservrarna. Directory Service Manager for NetWare hanterar inte NDS, vilket inte heller torde vara en stor olägenhet (Novells lösning med NDS for Windows NT kan i detta fall vara intressant). En organisation bestämmer sig för att sluta använda NetWare I det fall då en organisation bestämmer sig för att sluta med NetWare för att byta till Windows NT Server finns det olika sätt att hantera övergången. Om jag inte räknar in brutalmetoden kan Microsofts NetWare-verktyg användas för att göra övergången mer eller mindre smidig. Behålla NetWare-klienterna en tid, låta Windows NT Server härma NetWare-servrar Windows NT Server med File and Print Services for NetWare 1212

7 Windows NT Server och NetWare med Microsofts lösningar och verktyg gör att Windows NT Server kan leva ett dubbelliv: den blir både NetWare 3-server och vanlig Windows NT-server. Nu fungerar den som server både mot NetWare-klienter (NCP) och Microsoft-klienter (SMB). En tänkt flytt från NetWare-miljö (Bindery-, inte NDS-miljö) kan börja med att byta ut NetWare på servrarna mot Windows NT Server med File and Print Services for NetWare. De resurser som delades ut under NetWare delas nu ut av File and Print Services for NetWare. Klienterna påverkas inte alls i detta skede, utan fortsätter logga in mot NetWare (nu i form av File and Print Services for NetWare) och ansluter till resurser som tidigare. Under ordnade former låter man sedan Windows NT Serverdelen på servrarna dela ut samma resurser som File and Print Services for NetWare varpå man omvandlar klienter i önskad takt. Tack vare File and Print Services for NetWare kommer resurser fortsätta vara tillgängliga på samma sätt som tidigare under hela denna omvandling. En mycket trevlig sak med File and Print Services for NetWare är att den kan hantera inloggningsskript för NetWare. Annars är det inte mycket bevänt med inloggningsskripten i Windows-världen File and Print Services for NetWare fungerar som NetWare 3-server, den kan inte hantera NDS-klienter. Med hjälp av Directory Service Manager for NetWare är det möjligt att driva ett blandat nätverk. Det går alltså att omvandla servrarna helt i den takt man önskar. Flytta användarkonton, grupper, resurser, mappar och filer från NetWare till Windows NT Server Med Flyttningsverktyg för NetWare//Migration Tool for NetWare flyttas både användarkonton, grupper, resurser, mappar och filer från NetWare till Windows NT Server. Den volym som mappar och filer flyttas till måste vara formaterad med NTFS enär även NetWare-behörigheter följer med i flytten. De behörigheter som finns i NetWare är mer omfattande än NTFS så en viss översättning måste ske. Likaså kommer inte användarnas lösenord att flyttas med (det går att välja ett visst nytt lösenord eller att låta kontonamnet bli lösenord). Under flyttning från NetWare används Gateway Service for NetWare varför denna måste vara installerad. Det går inte att flytta användare från NDS, endast från Bindery-miljö (NetWare 3 och NetWare 4 i Bindery Emulation Mode). 1213

8 33 Inte bara Windows NT utan även NetWare, Unix och Macintosh Installera Microsofts verktyg för NetWare Samtliga medföljande verktyg installeras som andra nätverkstjänster. Detta gäller de inbyggda verktygen, d.v.s. alla utom File and Print Services for NetWare och Directory Service Manager for NetWare vilka säljs för sig under namnet Services for NetWare. När du installerar Services for NetWare (både Directory Service Manager for NetWare och File and Print Services for NetWare måste installeras för sig (använd vanlig installation av nätverkstjänster, men ange att du har en egen diskett och skriv sedan in hela sökvägen till DSMN/FPNW). Det finns ett eget administrationsverktyg för Directory Service Manager for NetWare avsett för Windows NT, men det finns också i Windows 95/98-utgåva (på cd:n). Ett antal kommandoradsverktyg installeras också, det viktigaste bland dem är ChgPass.Exe. Verktyget ChgPass måste användas på NetWare-klienterna när användare byter lösenord. ChgPass ändrar lösenord på samtliga NetWare-servrar och på Windows NT Server-sidan. File and Print Services for NetWare hanteras genom ett tillägg till Serverhanteraren//Server Manager. Dessutom utrustas Net.Exe med ett par ytterligare växlar till kommandot Net User. Växeln /rand:n upprättar ett nytt slumpmässigt lösenord för användarkontot (n tecken långt), vilket kan vara användbart vid större förändringar (tänk på att användaren efteråt inte kan sitt nytt lösenord så du måste hjälpa henne vid nästa inloggning). Växeln /fpnw gör att kontot på Windows NT Server-sidan markeras som NW-kompatibelt//NW Compatible. Sammanfattning, Microsofts verktyg och lösningar q NWLink (nätverksprotokollet SPX/IPX) Oavsett vilket annat av Microsofts verktyg för NetWare som skall användas måste NWLink installeras på datorn. q Client Service for NetWare, CSNW Microsoft NetWare-klient. Klarar NetWare 2, 3, NetWare 4 i Bindery Emulation Mode samt NDS (det senare endast i Windows NT Server 4.0). 1214

9 Windows NT Server tillsammans med Unix q Gateway Service for NetWare, GSNW Gateway mellan NCP och SMB. Tillåter SMB-klienter komma åt NetWare-resurser genom ombud. Klarar NetWare 2, 3, NetWare 4 i Bindery Emulation Mode samt NDS (det senare endast i Windows NT Server 4.0). q Flyttningsverktyg för NetWare//Migration Tool for NetWare Används för att flytta användarkonton, grupper, resurser, mappar och filer (och deras behörighet) från en NetWareserver till Windows NT Server. Använder Gateway Service for NetWare. Mappar och filer måste flyttas till en NTFSvolym. Klarar NetWare 2, 3, NetWare 4 i Bindery Emulation Mode, inte NDS. q File and Print Services for NetWare, FPNW Gör att en Windows NT Server även blir en NetWare 3-server. Hanterar NetWare:s inloggningsskript. Säljs för sig, tillsammans med Directory Service Manager for NetWare, under namnet Services for NetWare, SFN. q Directory Service Manager for NetWare, DSMN Efter en första kopiering av NetWare-konton till Windows NT Server gör Directory Service Manager for NetWare att kontouppgifter uppdateras även på NetWare-sidan. Säljs för sig, tillsammans med File and Print Services for NetWare, under namnet Services for NetWare, SFN. Klarar NetWare 2, 3 och NetWare 4 i Bindery Emulation Mode, inte NDS. Windows NT Server tillsammans med Unix Det finns många sätt för Windows NT och Unix att sambo i samma nätverk. Ett vanligt är att använda Unix som plattform för en webb-server (jag har sett någonstans att Apache på Unix är den vanligaste webb-servern på Internet). I detta fall behöver Windows-klienterna endast använda TCP/IP och en webb-läsare för att det hela skall fungera. Bli behoven mer omfattande minskar (undrar om det är en naturlag) möjligheterna. Det är ex. möjligt att köra PC-program på Unix, med en del begränsningar både vad gäller program och Unix-variant. En produkt som SAMBA underlättar för många 1215

10 33 Inte bara Windows NT utan även NetWare, Unix och Macintosh blandade miljöer att dela filer och skrivare. Dessutom har det ju blivit inne med terminaler, förlåt, tunna klienter, igen, det finns ett flertal Unix-produkter för detta. Köra Windows-program på Unix SoftWindows 95/98 är en produkt för att köra nyare Windowsprogram på HP-UX, Sun Solaris och IBMs AIX. Enligt beskrivningen på verkar produkten heltäckande, både vad gäller vilka Windows-program den kan köra och stöd för utrustning på de Unix-datorer den körs på. Grundläggande kopplingsmöjligheter Windows NT Unix Önskar man koppla samman Windows NT-datorer och Unixdatorer kan man använda ett antal olika protokoll. Gemensamt för dem är att TCP/IP är det sammanbindande nätverksprotokollet. Med TCP/IP på plats finns det sedan möjlighet att använda: q X-protokollet (X Window System) q Remote Procedure Calls, RPC (för programutvecklare) q Network File System, NFS q Server Message Block, SMB Dela filer mellan Unix och Windows med Network File System, NFS Network File System, NFS, är ett vanligt protokoll i Unix-världen för att låta mappar på en server bete sig som om de funnes på en klients egen hårdisk. NFS är utvecklat av Sun, vilka också behållit rättigheten till namnet. Det finns NFS-produkter från ett flertal leverantörer, bland dem: q AccessNFS från Intergraph q Chameleon från NetManage q PC-NFS från Sun Intergraphs produktlinje omfattar AccessNFS Gateway vilken låter Windows NT Server (och Windows NT Workstation) vara NFS-servrar, vilket låter dem dela filer med både Windowsoch Unix-klienter. 1216

11 Windows NT Server tillsammans med Unix Dela filer mellan Unix och Windows med SAMBA SAMBA låter Unix-servrar dela filer till Windows-klienter och låter även Unix-datorer bli kund hos Windows-servrar. SAMBA använder Microsofts SMB-protokoll, tanken är att en SAMBA-server skall uppfattas som en vanlig SMB-server av en klient. SAMBA är en något udda fågel i datavärlden. Det används av många företag och institutioner fast det är en gratisprodukt. Trots detta anses SAMBA vara en av de produkter som felrättas snabbast, kommersiella produkter inräknade. (Det går dock att köpa support från företag.) SAMBA-server finns för flera operativsystem än Unix Serverprogrammet för SAMBA har anpassats till många operativsystem, inte bara Unix: q Unix de flesta q Linux q Novell NetWare q MVS (IBMs stordatorer) q OS/2 SAMBA finns också som Unix-klient Det finns även klientprogram i SAMBA-familjen. Med ett klientprogram för SAMBA på en Unix-dator blir denna lätt klient till Windows NT Server (vilken SMB-server som helst, för att vara noga). Var finns SAMBA SAMBA självt och mer information om SAMBA finner du på (just det, i Australien). Dela skrivare mellan Windows NT och Unix SAMBA är inte begränsat till fildelning, det innehåller stöd för utskrifter också. En Windows-klient kan alltså använda skrivare på en Unix-dator som använder SAMBA-serverdelen. Windows har inbyggt stöd för Line Printer Deamon (LPD) och Line Printer (LPR). Med LPD-tjänsten installerad på en Windows NT Server är den utskriftsserver för Unix-klienter 1217

12 33 Inte bara Windows NT utan även NetWare, Unix och Macintosh som använder LPR. Endast text kan skrivas ut, inga bilder eller annan grafik. Line Printer Queue (LPQ) finns även för att studera kön av utskrifter. Därutöver finns det företag som tillverkar skrivarservrar, Axis, Digital (DEC) och HP, m.fl. Windows NT Services for UNIX Add-On Pack Detta är namnet på det paket Microsoft lanserar under hösten Enligt pressmeddelandet kommer det att innehålla: q NFS-stöd (Microsoft licensierar produkter och teknik från Intergraph) q Telnet för administration över nätverket q Kontosynkronisering (lösenord som ändras på Windows NT-sidan förs över till Unix) q KornShell och skriptmöjligheter från Mortice Kern Systems (tanken är att man skall kunna använda samma skript i både Unix och Windows NT) Ge plats för Macintosh Windows NT Server har inbyggt stöd för Macintosh i form av Services for Macintosh (SFM). När man installerar Services for Macintosh utrustas datorn även med AppleTalk (det enda protokoll Windows NT Server och Macintosh kan ha gemensamt i Services for Macintosh). Services for Macintosh: tre i en Services for Macintosh består av tre olika produkter: q File Server for Macintosh (MacFile) q Print Server for Macintosh (MacPrint) q Administrations- och säkerhetstillägg Möjligheter i Services for Macintosh För Macintosh-användare Med Services for Macintosh får man följande möjlighet för de användare som har Macintosh: 1218

13 Ge plats för Macintosh q Använda utdelade mappar på Windows NT Server (mapparna kan användas av både PC och Macintosh, men måste delas ut särskilt till Macintosh) q Använda både PostScript-skrivare och andra skrivare anslutna till Windows NT Server-delen av nätverket För PC-användare Intressant nog finns det fördelar för PC-användarna också: q Dela filer med Macintosh på gemensamma volymer q Skriva ut till PostScript-skrivare anslutna på Macintosh-sidan För administratörer q Med Microsoft User Authentication Module (UAM) på Macintosh kommer lösenord krypteras innan de skickas över nätet vid inloggning från Macintosh q Macintosh-användarna loggar in med vanliga domänkonton (ingen extra hantering av deras konton) q Stöd för routerfunktionen i AppleTalk q Utnyttja skrivarresurser på bästa sätt (eftersom både PC och Macintosh kan skriva ut på alla PostScript-skrivare i nätet, inte bara den egna sidans) Hantering av mappar och filer Filer i Macintosh-världen är tekniskt mycket olika filer i MS- DOS-världen. I Macintosh-världen består alla filer av två olika delar: en del som innehåller användarens data och en annan del som innehåller filresurser (ikon och annat). Man talar om dessa delar som Data Fork (användares data) och Resoure Fork (allt det andra). Denna tudelning måste hanteras när filer skall delas mellan Macintosh och PC, vilket gjorts på olika sätt genom åren. I Services for Macintosh löses problemet med Data Fork och Resource Fork på ett mycket elegant sätt: med olika datadelar (streams) i NTFS. Datadelar (streams) i NTFS innebär att en fil kan förses med godtyckligt antal delar (forks om vi jämför med Macintosh) vilka ges namn. Om man inte anger en viss del kommer alltid den förvalda delen att vara den som innehåller användarens data (läs mer i kapitel 4). Detta gör det möjligt 1219

14 33 Inte bara Windows NT utan även NetWare, Unix och Macintosh för användare på Macintosh och PC att dela filer med varandra, utan omvandling. Dokument upprättade i Word for Macintosh '98 kan utan problem användas i Word for Windows '97 och omvänt. Skillnader i filbenämning Macintosh NTFS Längd på filnamn Tillåtna tecken Alla som finns i Mac- Alla som finns i Unicode intosh utom kolon, : utom: " / \ *? < > : Icke-engelska Tillåtna i Macintosh, Tillåtna i NTFS, men har tecken men har inte samma inte samma grundkod grundkod som i Uni- som i Macintosh code Enhetsnamn Inga speciella NUL, COM1, LPT1, (inte tillåtna som o.s.v. filnamn) Hantering av icke-engelska bokstäver File Server for Macintosh översätter icke-engelska bokstäver (å, ä ö, ü, m.fl.) mellan Macintosh och NTFS (åt båda hållen) så att en PC-klient och Macintosh-klient båda ser det rätta namnet. Ex. ser filnamnet Årsredovisning 1998 ut just som Årsredovisning 1998 både på PC (Windows NT, WfWG eller Windows 95/98) och Macintosh. Föslag till namngivning av Macintosh-filer Man bör begränsa filnamn på Macintosh-sidan till samma tecken som är tillåtna även i NTFS, d.v.s. inte använda " / \ *? < > : och inte heller namn som är reserverade enhetsnamn i NTFS (COM1, LPT1, NUL, o.s.v.) Installera Services for Macintosh Services for Macintosh räknas till nätverkstjänsterna och installeras på samma sätt som andra nätverkstjänster. Nätverksprotokollet AppleTalk installeras samtidigt (det spelar samma roll för Services for Macintosh som NWLink gör för Services for NetWare). 1220

15 Ge plats för Macintosh Administrera Services for Macintosh Både File Server for Macintosh och Print Server for Macintosh är vanliga tjänster//services i Windows NT Server. Som sådana kan de startas, pauseras, fortsättas och stoppas från Tjänster//Services i Kontrollpanelen//Control Panel, Serverhanteraren//Server Manager och med verktyget Net.Exe i en Kommandotolk/ /Command Prompt. Specialkontot System//System används av båda tjänsterna. Det går att byta användarkonto för Print Server for Macintosh, inte för File Server for Macintosh. File Server for Macintosh, MacFile, hamnar som tillägg i Filhanteraren Kontrollpanelen och Serverhanteraren Jag vet inte om det är ett budskap från Microsoft, men när Services for Macintosh installeras på Windows NT Server 4.0 hamnar ett administrationsverktyg som tillägg i den gamla Filhanteraren//File Manager, inte i Windows NT-utforskaren//Windows NT Explorer. Dessutom dyker den upp som verktyg i Kontrollpanelen//Control Panel och i Serverhanteraren//Server Manager. Verktygen på de tre olika ställena har en del skillnader: q MacFile-verktyget i Filhanteraren//File Manager kan: Dela ut mappar till Macintosh Avbryta utdelning av mappar Ange behörighet för Macintosh till delade mappar Koppla filtillägg i Macintosh till motsvarande filtillägg i PC q MacFile-verktyget i Serverhanteraren//Server Manager kan göra allt som verktyget i Filhanteraren//File Manager kan, med undantag av möjligheten att koppla filtillägg. Dessutom kan detta verktyg användas för att: Studera hur många och vilka Macintosh-användare som är anslutna till alla MacFile-resurser Studera hur många och vilka Macintosh-användare som är anslutna till en viss MacFile-resurser Studera hur många och vilka Macintosh-användare som har öppnat vissa filer på MacFile-volymer Skicka meddelande till alla anslutna Macintosh 1221

16 33 Inte bara Windows NT utan även NetWare, Unix och Macintosh Ange inloggningsmeddelande Styra möjlighet för Macintosh att logga in som Gäst//Guest Styra möjlighet för Macintosh att spara användares lösenord lokalt Styra möjlighet att kräva Microsoft-inloggning (då måste Microsoft UAM-modulen finnas på Macintosh) Ange begränsning i antal Macintosh som samtidigt använder MacFile på en Windows NT Server q MacFile-verktyget i Kontrollpanelen//Control Panel kan bara användas lokalt, annars är det samma verktyg som i Serverhanteraren//Server Manager Print Server for Macintosh, MacPrint Print Server for Macintosh innehåller inget eget administrationsverktyg. Den vanliga administrationen av skrivare tar hand om Macintosh-användarnas behov också eftersom de använder ett vanligt domänkonto (lämpligen samma konto som tjänsten loggar in med). Det finns dock en skillnad: alla utskrifter från Macintosh går genom tjänsten Print Server for Macintosh. Byta användarkonto för Print Server for Macintosh Genom att byta från specialkontot System//System till ett bättre lämpat konto är det lätt att styra Macintosh-klienternas åtkomst till skrivare. Tjänsten Print Server for Macintosh används av Macintosh-klienter vid utskrift. Det användarkonto den använder bör också användas i behörighetslistor för skrivare (jag föreslår dock att ni gör en global grupp för detta ändamål). Välja mellan NetWare, Unix och Windows NT Även som varm anhängare av Windows NT erkänner jag att Windows NT Server inte alltid är det självklara valet för företag och organisationer. Vilket operativsystem man satsar på för framtiden styrs delvis av historiska beslut och delvis av framtida behov. Endast i några enstaka fall kan valet mellan NetWare, Unix och Windows NT Server grundas på teknik och enbart teknik. Det kan vara en organisation som inte fungerar utan en fullvuxen 1222

17 Välja mellan NetWare, Unix och Windows NT katalogtjänst (som Novell Directory Services), det kan vara speciella, mycket krävande programsystem som bara finns till Unix eller vissa datorer som endast har Unix som operativsystem. Ett annat mycket intressant fenomen är Linux, vilket är kostnadsfritt i inköp. Linux verkar fått in ett stor fot i PC-världen och används av så många till så många olika saker att det är att betrakta som fullgånget. (Häromdagen läste jag att ett företag vid namn Caldera har utvecklat en NetWare-klon för Linux.) Har du inte bestämt dig för Windows NT Server Många har känt sig kallade att jämföra Windows NT Server med Novell NetWare, IBM Warp Server (LAN Server) och olika Unix. Jag tycker att sådana jämförelser är svåra att ta till sig eftersom val av nätverksoperativsystem beror mycket på de behov man har. Man skulle kunna vända helt på steken och just utgå från er. Det finns i detta sammanhang ett antal frågor som måste ställas innan ni kan bestämma operativsystem. Några av dessa frågor har jag satt på pränt åt er: q Vad har jag q Vad kan jag q Vad behöver jag kunna göra q Vart går mitt nätverk Enkla frågor, till skillnad från svaren. Vad har jag Här uppstår ett antal följdfrågor: q Vilket nätverksoperativsystem har du idag? q Fungerar det väl? q Finns det någon senare version? q Är det lätt att byta till en senare version? q Är det lätt att byta till ett konkurrerande system? q Hur fungerar det med felrättningar? Svaren på dessa frågor ger er en fingervisning om ni kan fortsätta använda ert befintliga system eller, mer eller mindre, måste byta till senare version eller annan leverantör. 1223

2 Arbetsgrupp eller Windows NTdomän: vilken passar bäst?

2 Arbetsgrupp eller Windows NTdomän: vilken passar bäst? 2 Arbetsgrupp eller Windows NTdomän: vilken passar bäst? Innan jag kan besvara frågan om vilket som är bäst av arbetsgrupp och Windows NT-domän (det rätta svaret är för övrigt: det beror på) behöver vi

Läs mer

29 Operativsystem på användarnas maskiner (klienterna)

29 Operativsystem på användarnas maskiner (klienterna) 29 Operativsystem på användarnas maskiner (klienterna) Vilket operativsystem är bäst på användarnas maskiner? Hur kan jag som administratör få klientdatorerna att bli mindre osäkra? Detta är ett par de

Läs mer

14 AD-platser och domänkontrollanter

14 AD-platser och domänkontrollanter 14 AD-platser och domänkontrollanter AD-plats//site är ett nytt begrepp för domäner bekant i Exchange Server AD-plats//site är ett nytt begrepp för domäner. Microsofts officiella översättning av det egna

Läs mer

12 Sammankopplade domäner// Trusts

12 Sammankopplade domäner// Trusts 12 Sammankopplade domäner// Trusts Användares tillgång till resurser i en annan Windows NT-domän än den egna, är detta kapitels huvudtema. Det finns inbyggda mekanismer i Windows NT Server för att klara

Läs mer

20 Namngivning av datorer, arbetsgrupper/domäner, användarkonton

20 Namngivning av datorer, arbetsgrupper/domäner, användarkonton 20 Namngivning av datorer, arbetsgrupper/domäner, användarkonton och annat Detta kapitel försöker svara på frågor som dessa: Hur skall jag namnge datorer Hur skall jag namnge användarkonton Hur skall namnge

Läs mer

24 Användarrättigheter//User Rights

24 Användarrättigheter//User Rights 24 Användarrättigheter//User Rights Vad är användarrättigheter//user rights Användarrättigheter är grundläggande privilegier, såsom rättigheten att sitta ned framför och logga in på en viss Windows NT-dator

Läs mer

19 Några ord om säkerhet och tillförlitlighet

19 Några ord om säkerhet och tillförlitlighet 19 Några ord om säkerhet och tillförlitlighet Vad är säkerhet Säkerhet skulle kunna sägas vara att uppfylla följande två mål: Säkerställa rätt tillgång till resurser för egna användare Utestänga alla andra

Läs mer

Solaris PC NetLink Administrationshandbok

Solaris PC NetLink Administrationshandbok Solaris PC NetLink Administrationshandbok Lägg märke till att vissa versioner av PC NetLink kallas SunLink Server både i dokumentationen och själva programvaran. 901 San Antonio Road Palo Alto,, CA 94303-4900

Läs mer

18 Inledande felsökning, TechNet, Service Pack & Hotfix-paket

18 Inledande felsökning, TechNet, Service Pack & Hotfix-paket 18 Inledande felsökning, TechNet, Service Pack & Hotfix-paket Det behövs tre saker för felsökning Det påstås att en rådgivare till Ludvig XII av Frankrike någon gång under 1499 meddelade kungen att det

Läs mer

IT-drift för skolan. Tunna klienter - om, hur och varför. Projekt Infrabas Svenska Kommunförbundet 2000-08-06

IT-drift för skolan. Tunna klienter - om, hur och varför. Projekt Infrabas Svenska Kommunförbundet 2000-08-06 IT-drift för skolan Tunna klienter - om, hur och varför. Projekt Infrabas Svenska Kommunförbundet 2000-08-06 Projekt INFRABAS För att stödja genomförandet av den nationella satsningen på IT i skolan, ITiS

Läs mer

Utvärdering av Microsoft SharePoint 2003

Utvärdering av Microsoft SharePoint 2003 Avdelning för datavetenskap Jan Ljungkvist Utvärdering av Microsoft SharePoint 2003 Evaluation of Microsoft SharePoint 2003 Examensarbete C-uppsats 10p Datum: 07-06-05 Handledare: Examinator: Katarina

Läs mer

Undersökning och konsekvensbeskrivning av användartyper hos ett företag.

Undersökning och konsekvensbeskrivning av användartyper hos ett företag. Beteckning: Institutionen för matematik, natur- och datavetenskap Undersökning och konsekvensbeskrivning av användartyper hos ett företag. - En balansgång mellan IT-säkerhet och användbarhet - Kristina

Läs mer

FRAMTIDENS OPERATIVSYSTEM?

FRAMTIDENS OPERATIVSYSTEM? INSTITUTIONEN FÖR INFORMATIK Handelshögskolan vid Göteborgs universitet FRAMTIDENS OPERATIVSYSTEM? Syftet med denna uppsats är att beskriva Linux operativsystem. Linux är ett ungt gratis operativsystem

Läs mer

EDA 390 - Datakommunikation och Distribuerade System. Peer-To-Peer system

EDA 390 - Datakommunikation och Distribuerade System. Peer-To-Peer system EDA 390 - Datakommunikation och Distribuerade System Peer-To-Peer system Andreas Bernet 810929-0018 beran@etek.chalmers.se Sektion: Elektroteknik Johan Zhang 820401-1830 zhaj@etek.chalmers.se Sektion:

Läs mer

Möte 7: Introduktionsförläsning till del II av kursen: Installation och underhåll av operativsystem, programmoduler samt lite TCP/IP

Möte 7: Introduktionsförläsning till del II av kursen: Installation och underhåll av operativsystem, programmoduler samt lite TCP/IP Möte 7: Introduktionsförläsning till del II av kursen: Installation och underhåll av operativsystem, programmoduler samt lite TCP/IP Vi kommer nu in i andra delen av kursen och detta är den andra rena

Läs mer

Novell Open Enterprise Server 2 jämfört med Windows * Server. Tekniskt faktablad ARBETSGRUPPSSAMARBETE

Novell Open Enterprise Server 2 jämfört med Windows * Server. Tekniskt faktablad ARBETSGRUPPSSAMARBETE Tekniskt faktablad ARBETSGRUPPSSAMARBETE www.novell.com Novell Open Enterprise Server 2 jämfört med Windows * Server Kostnader och fördelar när man migrerar från NetWare Novell Open Enterprise Server 2

Läs mer

Tankar, idéer och tips inför det nya året

Tankar, idéer och tips inför det nya året Tankar, idéer och tips inför det nya året 2012 av Jesper Lindén Jesper Lindén Så här i början av ett nytt år är ofta det bästa läget att sätta sig ner och fundera på vilka förändringar man kan gör för

Läs mer

Igenkänd och identifierad

Igenkänd och identifierad Anders Thoresson Igenkänd och identifierad En guide om legitimationer på nätet Igenkänd och identifierad.se:s Internetguide, nr 21 Version 1.0 2010 Anders Thoresson 2010 Texten skyddas enligt lag om upphovsrätt

Läs mer

0403 Defence in depth, sid 4-5 Framgångsrikt förändringsarbete, sid 6-7 Citrix Metaframe 3, sid 18-19

0403 Defence in depth, sid 4-5 Framgångsrikt förändringsarbete, sid 6-7 Citrix Metaframe 3, sid 18-19 Enhanced by Cornerstone - helt enkelt bättre utbildningar 0403 Defence in depth, sid 4-5 Framgångsrikt förändringsarbete, sid 6-7 Citrix Metaframe 3, sid 18-19 Utbildningar för det professionella IT-Sverige

Läs mer

Folkets Hubb WLAN Gateway, Projekt 19. Slutrapport

Folkets Hubb WLAN Gateway, Projekt 19. Slutrapport Folkets Hubb WLAN Gateway, Projekt 19 Slutrapport Andreas Frey, Dennis Granath, Joakim Jamte Mikko Niiranen, Mikael Pettersson och Johan Sahlén Uppdragsgivare: Mats Erixon, AMT och Tomas Stephanson, Folkets

Läs mer

Respirator-marknadsföring eller Tillväxt-marknadsföring!

Respirator-marknadsföring eller Tillväxt-marknadsföring! Om du inte inför de här teknikerna så fort som möjligt kommer du att vara helt rökt om några år, kanske snabbare än så. Dina smartare konkurrenter kommer att krossa dig totalt Respirator-marknadsföring

Läs mer

HANDLEDNING KONTAKT. Rev 8620 Copyright 1992-2009 Lundalogik AB Alla rättigheter förbehålles

HANDLEDNING KONTAKT. Rev 8620 Copyright 1992-2009 Lundalogik AB Alla rättigheter förbehålles HANDLEDNING KONTAKT Rev 8620 Copyright 1992-2009 Lundalogik AB Alla rättigheter förbehålles Lund 046-270 48 00 Stockholm 08-562 776 00 Göteborg 031-712 44 00 info@lundalogik.se www.lundalogik.se 1 HANDBOKENS

Läs mer

Introduktion till Informationssäkerhet

Introduktion till Informationssäkerhet Anders Berndt Arena College Höstterminen 2002 Introduktion till Informationssäkerhet Sammanfattning Den här rapporten belyser olika faktorer inom informationssäkerhet. Utvecklingen rusar framåt, systemen

Läs mer

Vikten av säkerhetskopiering för stora och små företag

Vikten av säkerhetskopiering för stora och små företag Vikten av säkerhetskopiering för stora och små företag Idag finns avtal, marknadsföringsmaterial, kundregister, räkneskaper och e-post lagrat digitala medier vilket har ökat kravet på att affärskritiska

Läs mer

Barnhack! Kom igång med programmering. Anders Thoresson Kom igång med Wordpress

Barnhack! Kom igång med programmering. Anders Thoresson Kom igång med Wordpress Anders Thoresson Kom igång med Wordpress förord 2 kapitel 1 att bygga en webbplats 3 Det här är Wordpress 3 Domännamn visar vägen på internet 4 kapitel 2 kom i gång med wordpress.com 6 Registrera ett konto

Läs mer

Marknadsföring på internet suger...

Marknadsföring på internet suger... Marknadsföring på internet suger... så varför inte ta den mest uppenbara vägen till fler kunder? Skriven av: Jesper Lindén affärscoach, författare, talare och marknadsförare på internet Om ungefär 10 min

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Fjärrinstallation och IT-administration på distans

Fjärrinstallation och IT-administration på distans Beteckning: Institutionen för matematik, natur- och datavetenskap Fjärrinstallation och IT-administration på distans Jukka Kovalainen Mikael Jansson Juni 2009 Examensarbete, 15 högskolepoäng, C Datavetenskap

Läs mer

PHP kontra ASP. - Hur står sig PHP gentemot ASP inom svensk webbproduktion? Markus Luiga Katarina Melin Anna-Karin Wåhlin

PHP kontra ASP. - Hur står sig PHP gentemot ASP inom svensk webbproduktion? Markus Luiga Katarina Melin Anna-Karin Wåhlin Institutionen för Medievetenskap och Journalistik PHP kontra ASP - Hur står sig PHP gentemot ASP inom svensk webbproduktion? Markus Luiga Katarina Melin Anna-Karin Wåhlin Handledare: Magnus Baurén Vårterminen

Läs mer

Introduktion till IP Internet Protocol

Introduktion till IP Internet Protocol Introduktion till IP Internet Protocol Introduktion till IP Internet Protocol.SE:s Internetguide, nr 1 Version 1.01 2008 Håkan Lindberg 2007 Text och bilder skyddas enligt lag om upphovsrätt och tillhandahålls

Läs mer