NÄR? Måndag- tisdag, 7-8 september Vi börjar med incheckning kl och lunch. Dag två avslutas kl efter gemensam lunch.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NÄR? Måndag- tisdag, 7-8 september 2009. Vi börjar med incheckning kl 11.30 och lunch. Dag två avslutas kl 13.00 efter gemensam lunch."

Transkript

1 Välkommen till Kick-off för LC KOMP! Dags att starta upp vårt utvecklingsarbete! Vi gör det med en lunch-lunchträff i det vackra Sörmland. Projektet kommer att spänna bågen högt och erbjuda kraft i det lokala arbetet, nya samarbetsytor och ett rejält kunskapstillskott. NÄR? Måndag- tisdag, 7-8 september Vi börjar med incheckning kl och lunch. Dag två avslutas kl efter gemensam lunch. VAR? Hedenlunda konferenscenter, 8 km söder om Flen, se Vi bor i enkelrum. VAD? Vi kommer att arbeta med följande saker: Förtydligande kring projektets syften, förutsättningar och aktiviteter Paneldiskussion och dialog med extern medverkan kring: kompetensstrategier och lärmiljöer i företag, hållbarhet i utvecklingsarbeten samt strategier för regionalt lärande Precisering och organisering av det lokala utvecklingsarbetet Relationsskapande möten under trivsamma former VILKA? Två personer från varje deltagande organisation, projektgruppen från APeL, Henrik Kock från Linköpings universitet och Lennart Svensson från Linköpings universitet och APeL, Maria Svensson från Regionförbundet Örebro samt någon mer medverkande som tillkommer. ANMÄLAN skickas till senast den 24 augusti. Ange för varje deltagare: Namn och organisation E-postadress Om övernattning inte är aktuellt Önskemål om specialkost Önskemål om andra aspekter av tillgänglighet Vi ses! 1

2 Kompetensstrategier och lärmiljöer i arbetslivet Seminariet den 23 oktober och 3 november 2009 kommer innehålla både en "föreläsning" av Henrik Kock och gruppdiskussioner samt återsamling med återkopplande diskussion tillsammans med Henrik. Följande går att säga om innehållet: Att ge ökade möjligheter till lärande och kompetensutveckling beskrivs idag som en viktig utmaning för såväl företag och offentliga verksamheter. Samtidigt vet vi att det finns påtagliga brister beträffande hur företag och organisationer använder och utvecklar medarbetarnas kunskaper och kompetens. En central fråga är därför hur satsningar på kompetensutveckling kan genomföras för att stärka olika gruppers möjligheter till ett utvecklingsinriktat lärande i arbetet, ökad anställningsbarhet och en i övriga avseenden starkare position på arbetsmarknaden. På seminariet kommer Henrik Kock belysa och problematisera ett antal viktiga områden. - Varför satsar företag på kompetensutveckling? - Vilka motiv och syften har företagen? - Hur går företagen konkret tillväga, vilka metoder och angreppssätt används? - Vilka resultat och effekter nås? - Hur kan lärande och kompetensutveckling på arbetsplatsen stödjas? Han kommer ge några konkreta exempel från arbetsplatser, både från offentliga och privata verksamheter. Henrik Kock är universitetslektor och fil. dr i pedagogik. Hans forskning är inriktad mot frågor om kompetensutveckling och lärande i arbetslivet, chefers arbete och ledarskap och frågor kring organisationers utveckling och förnyelse. Han är redaktör för boken Arbetsplatslärande - att leda och organisera kompetensutveckling (som är under tryck hösten 09). I den medverkar också Erica Byström, Per-Erik Ellström, Barbro Nilsson och Lennart Svensson. 2

3 Välkommen till seminarium den 8 december på Scandic Grand Hotel i Örebro! Arbetsplatsen som lärmiljö Allt fler organisationer - privata företag såväl som offentliga verksamheter - satsar idag på utbildning och andra former för kompetensutveckling. Oavsett alla satsningar på utbildning, så sker samtidigt hela tiden ett lärande i det dagliga arbetet. Detta vardagslärande är i sig oerhört viktigt för att utveckla kompetens och yrkesskicklighet. Men det är otillräckligt i dagens arbetsliv. De ändrade och ökade kompetenskraven innebär att såväl ledare som medarbetare även behöver tillägna sig teoretiska kunskaper och begrepp. Därför är det också viktigt i en verksamhet att ha en strategi för kompetensutveckling. Vad som krävs är system för arbetsplatslärande där organiserade utbildningsinsatser kan stödja individuellt och organisatoriskt lärande. Men det räcker inte att ha policies och strategier för kompetensutveckling på pappret. För att nå effekter i praktiken är ledningens engagemang A och O. De måste hjälpa till att erkänna och identifiera medarbetares kompetens, identifiera behov, visa på vägar, se till att insatser organiseras, följa upp utbildningarna och se efter vad som behöver ändras i verksamheten för att kompetensen ska tas tillvara. På många arbetsplatser saknas dock de kunskaper och den kompetens som krävs för att framgångsrikt arbeta med kompetensutveckling. Därför krävs satsningar på kompetensutveckling också för att organisera och leda arbetsplatslärande. Numera finns också stabil grund för sådana satsningar i form av både forskningsbaserad och praktisk kunskap om hur man skapar effektiva system för kompetensutveckling i organisationer. Utmaningen är att ta för sig och använda sig av denna kunskap! Mot bakgrund av detta resonemang kommer Per-Erik Ellström föreläsa och initiera diskussioner om arbetsplatsens som lärmiljö samt vilka faktorer som är väsentliga att ta hänsyn till för att uppnå effekter av kompetensutveckling både hos individer och för verksamheten. Per-Erik Ellström är professor i pedagogik vid Linköpings universitet och föreståndare vid Helix Vinn Excellence Center vid samma universitet. Per-Erik har under ett flertal år arbetat med frågor om arbetsplatslärande och kompetensutveckling i företag och offentliga verksamheter. Program, se nästa sida Välkomna! 3

4 8 december 2009 kl Vi träffas på Scandic Grand Hotel i Örebro, Fabriksgatan Med bil följer du skyltarna mot mässanläggningen Conventum. Du ser Scandic Grand Hotel från Conventum. Parkeringshus finns i närheten. Om du kommer med tåg promenerar du från Örebro centralstation, korsar Östra Bangatan och följer sedan Olaigatan. Sväng höger in på Drottninggatan. Fortsätt rakt fram 500 m och sväng sedan höger in på Rudbecksgatan. Sväng vänster efter 50 m så ser du Scandic Grand Hotel. Promenaden tar ca 15 min. Program: Förmiddagskaffe Välkommen, LC KOMP Projektledningsgrupp Arbetsplatsen som lärmiljö, Per-Erik Ellström, Linköpings Universitet Lunchbuffé på Scandic Grand Introduktion gruppuppgift, Per-Erik Ellström Gruppdiskussioner Eftermiddagskaffe Återsamling och diskussion Vad får kunskaper om arbetsplatsen som lärmiljö för konsekvenser för vårt arbete som mäklare i kompetensförsörjning? Avslutning och kommande aktiviteter inom LC KOMP. ANMÄLAN skickas till senast den 27 november. Ange för varje deltagare: namn och organisation, e-postadress och telefonnummer, önskemål om specialkost och andra aspekter av tillgänglighet. Vi ber alla deltagare undvika parfym och andra doftande hygienartiklar. 4

5 Välkommen till seminarium den 4 mars på Lärcentrum i Strängnäs Kompetensprocessen Att analysera behov av ny kompetens Seminariet kommer att handla om processen med kompetensutveckling i arbetslivet med fokus på att analysera behov av ny kompetens. Hur länkar arbetet med kompetensanalyser in i den större kedja av aktiviteter som krävs för att i en verksamhet utveckla ny kunskap och nytt kunnande? Med hjälp av Lennart Johansson (f.d. personalchef) Tribunen AB går vi under förmiddagen igenom hur man kan arbeta med dessa frågor samt vilka bärande inslag som krävs, internt och externt, för att nå goda resultat. Det kan handla villkor för planering och styrning, roller och ansvar, uppföljning och metoder/modeller. Under eftermiddagen för vi en dialog, bl. a med stöd av Lennart, hur vi praktiskt kan arbeta med frågan, vilken roll lärcentra kan ha och vilka lärdomar vi kan dra av förmiddagens genomgång när det gäller lärcentras mäklaruppdrag och stödinsatser till arbetslivet. Plats: Lärcentrum i Strängnäs. Tid: Kl Kaffe finns från kl Lunch erbjuds för ett pris av ca 80 kr (anges i anmälan) Program, se nästa sida 5

6 Vi träffas på Lärcentrum i Strängnäs som finns på Campus Strängnäs, Eldsund Adress: Regementsområdet, Strängnäs Karta finns på Lärcentrums hemsida, under rubriken Hitta till oss. Med bil om kommer på E20 så du avfart in på väg 55, följ väg 55 till avfart Eldsund mot Eldsundsviken, sväng höger mot gamla regementet som numer är Campus Strängnäs där Lärcentrum finns. Om du kommer med tåg så tar du buss nr 3 mot Campus Strängnäs. Även tidtabell för busstrafiken finns utlagd på Lärcentrums hemsida. Program den 4 mars Förmiddagskaffe Kompetensanalyser kopplat till kompetensutvecklingsprocessen i arbetslivet. Lennart Johansson, Tribunen AB Lunch serveras i anslutning till Lärcentrum för 80 kr Dialog kring lärcentras roll i kompetensprocessarbetet. Vilken roll kan Lärcentra ha som mäklare i kompetensutvecklingsprocesser? Vad kan vi göra, vad kan företagen göra och vad kan vi göra gemensamt? Är detta en uppgift för lärcentra/kommunen? Är detta en betaltjänst eller en del av kommunens näringslivsservice? Hur är arbetet med kompetensanalyser kopplat till mäklaruppdraget? Gemensam summering. Hur kan vi på Lärcentra använda oss av dagens innehåll i våra kontakter med arbetslivet. Vilka slutsatser kan vi dra? Vad behöver vi för att gå vidare? Avslutning och kaffe. Anmälan skickas till senast den 22 februari. Ange för varje deltagare: namn och organisation, e-postadress, anmälan till lunch och eventuella önskemål om specialkost och andra aspekter av tillgänglighet. Förfrågningar om seminariet kontakta Sören Johansson Tel: eller Fredrik Jönsson Tel: Vi ber alla deltagare undvika parfym och andra doftande hygienartiklar. Välkomna! Projektgruppen LC-komp 6

7 Välkommen till seminarium den 23 april på Lärcentrum i Uppsala Stödstrukturer för lärande på arbetsplatser Hur kan olika former av stöd för lärande på arbetsplatsen utformas och vilka goda exempel kan vi lära av? Vilka strukturer behöver finnas för att en utbildningssatsning ska bli mer arbetsplatsnära, verksamhetskopplad och effektiv? Hur kan ett samarbete byggas upp mellan lärcentra och olika arbetsplatser så att vi inte gör insatser för företagen utan med företagen? Lena Nydahl, tidigare samordnare för försöksverksamheten inom Kompetensstegen inleder dagen. Kompetensstegen var en nationell satsning riktat mot kommunernas äldreomsorg under åren Sex kommuner ingick i försöksverksamheten som syftade till att pröva en verksamhetsbaserad och verksamhetsplacerad utbildningsinsats. Gisela Spak, avdelningschef och Magnus Sjöberg, utbildningssamordnare vid Lärcentrum Masugnen, Lindesbergs vuxenutbildningsförvaltning, presenterar lärdomar från sina erfarenheter av mångårigt samarbete med arbetsplatser inom offentlig och privat verksamhet. Plats Lärcentrum i Uppsala, Centrum för Vuxnas Lärande, Klostergatan 4. Tid fredagen den 23 april Kl Kaffe finns framdukat från kl samt under eftermiddagen. Lunch förbokas efter anmälan i nära anslutning till lärcentrum. Lunch betalas separat av deltagarna. Program se nästa sida 7

8 Program 23 april Förmiddagskaffe, drop-in Deltagarna hälsas välkomna och dagen presenteras. APeL Försöksverksamheten inom Kompetensstegen modellen med att utveckla utbildningsinsatser baserade på och placerade i en verksamhet, stödfunktioner, utbildning av handledare och chefer samt exempel från försökskommunerna. Utvärderingar som också pekar på svagheter. Passet innehåller utrymme för gemensam dialog och diskussion. Lena Nydahl, Kompetensstegen Lunch (efter anmälan, deltagarna betalar själva) Nödvändiga förutsättningar för Lärcentras möjligheter att kunna arbeta effektivt med arbetslivet, viktiga kompetenser och faktiska stödstrukturer för lärande på arbetsplatser. Passet innehåller även kaffe och diskussioner utifrån några konkreta fallbeskrivningar. Gisela Spak och Magnus Sjöberg, Masugnen Summering av våra tankar efter dagen och hur vi kan arbeta vidare med frågorna. APeL Anmälan skickas till senast den 15 april. Ange för varje deltagare: namn och organisation, e-postadress, anmälan till lunch och eventuella önskemål om specialkost eller andra aspekter av tillgänglighet. Förfrågningar om seminariet ställs till Anders Axelsson Tel: eller Malin Ljungzell Tel: Vi ber alla deltagare undvika parfym och andra doftande hygienartiklar. Välkomna! Projektgruppen LC-KOMP 8

9 Välkommen till seminarium den 3 maj i Katrineholm Kompetensutveckling inom Handeln Seminariet handlar om den lokala handelns kompetensbehov för utveckling och överlevnad. Dagens och framtidens krav på kompetens hos butiksägare/chefer och anställda belyses och vilka utbildningsinsatser som behövs. Hur kan kommunens lärcentrum/vuxenutbildning stötta små företag med kompetensutvecklingsinsatser inom den lokala/citynära handeln? Vi får även exempel på hur den lokala handeln kan bidra till utvecklingen av en kommun/bygd, vara en attraktion i sig och vilken roll kompetensutveckling kan spela i detta sammanhang. Fredrik Voltaire är chef för enheten Utbildning och forskning på Svensk Handel, som är branschorganisation för Sveriges grossister, detaljister, näthandlare, postorderföretag och importörer m fl. Svensk Handel har medlemsföretag, med ca anställda. Fredriks arbete går ut på att höja kvantiteten av och kvaliteten samt relevansen på handelsinriktade utbildningar i gymnasiet, inom Yrkeshögskolan och på högskolor och universitet. Dessutom arbetar han med att informera om handelns karriärmöjligheter, med Svensk Handels egen modell för gymnasial lärlingsutbildning Lärling i butik och med behovsinriktade utbildningar via modellen ServiceCollege. Fredrik arbetar även med att påverka forskningspolitiken för att få fram mer forskningsmedel till handelsinriktad forskning. Erik B. Löfgren är konsult inom handel, turism, upplevelseindustrin. Han är ordförande i City Örebro en handelsorganisation för nära 300 Örebrohandlare och arbetar som konsult åt olika kommuner, t ex Karlstad, Örebro, Eskilstuna, Nynäshamn, gällande utveckling av nya mötesarenor och besöksnäringsbolag. Han tycker att han har förmånen att arbeta med positiva tillväxtfrågor, genom olika utbildningar med mera. Ett av hans entreprenörsskapsprojekt Bli din egen, är en utbildning i 10 kapitel i Nerikes Allehanda, tillsammans med Alexandra Pascalidou. Han ansvarar även för Värdskapsfrågor inom Örebro kommun. Plats: Hörsalen i Kulturhuset Ängeln, Djulögatan 27, Katrineholm (se bifogad karta) Tid: måndagen den 3 maj Kl Kaffe finns framdukat från kl samt kl Lunch på konferenscenter Safiren (f.d. Folkets Hus) efter föranmälan. Lunch betalas separat av deltagarna. 9

10 Program den 3 maj Förmiddagskaffe Deltagarna hälsas välkomna och dagen presenteras. APeL Rekryterings- och kompetensbehov inom Handeln. Vad krävs av butiksägare, chefer och anställda idag och i framtiden? Vilka utmaningar står handeln inför? Generella och specifika kompetensbehov. Fredrik Voltaire, Svensk Handel Diskussion. Vilken betydelse har kompetensutveckling inom Handelns småföretag för överlevnad och för utveckling? Vilken roll kan kommunens lärcentrum/vuxenutbildning och ev. i samverkan med näringslivsenheten spela för att möta Handelns behov? Vilken betydelse har regional samverkan kring kompetensutvecklingsinsatser för handeln? (servicecollege, validering etc.?) Vad krävs för att kunna mäkla "rätt" utbildning? Fredrik Voltaire och APeL Lunch (betalas av deltagarna efter föranmälan) Handel + turism = Sant. Upplevelseindustrin framtidens handel. Erik B. Löfgren, Cognosco AB Reflektioner i grupper samt förfriskningar Återsamling och summering av våra funderingar efter dagen. Hur går vi vidare? APeL Dagen avslutas med eftermiddagskaffe Anmälan skickas till senast den 23 april. Ange för varje deltagare: namn och organisation, e-postadress, anmälan till lunch och eventuella önskemål om specialkost eller andra aspekter av tillgänglighet. Förfrågningar om seminariet ställs till Sören Johansson Tel: eller Malin Ljungzell Tel: Vi ber alla deltagare undvika parfym och andra doftande hygienartiklar. Välkomna! Projektgruppen LC-KOMP 10

11 Välkommen till seminarium om sammanhållna ESF projekt den 19 maj 2010 på Lärcentrum i Hallsberg Lärcentra är en viktig arena för möjligheterna att bedriva sammanhållna ESF projekt. Samtidigt ger detta en bra möjlighet att utveckla rollen som mäklare och kompetensutvecklare i arbetslivet. Seminariet vill ge kunskap och stimulera möjligheterna att agera som projektägare i sammanhållna projekt för att nå ut med kompetensutveckling till prioriterade grupper i vår region. Utgångspunkten för seminariet är möjligheten att bedriva sammanhållna projekt med inriktningen kompetensutveckling för anställda. Vi utgår från nu aktuell ansökningsomgång juni 2010 ( ) men berör även senare ansökningsomgångar. Vi kommer att diskutera hur man ansöker och genomför sammanhållna ESF projekt utifrån utlysningens prioriteringar och inriktning.(se angående aktuell och kommande ansökningsomgångar för Östra Mellansverige) Med hjälp av ESF-kontoret går vi under dagen igenom ansökningsprocessen och mobiliseringsfasen samt vilket processtöd man kan få. Här finns även Ulf Hermansen från European Minds med som resurs under dagen. Vi får även i dialogform ta del av erfarenheter från att bedriva sammanhållna ESF -projekt samt gruppvis reflektera över hur vi kan gå vidare med projektansökan. En viktig fråga blir också hur vi inom LC-KOMP kan stödja och samverka i projektprocessen. Plats: Lärcentrum, Vuxenutbildningen i Hallsberg, Västra Storgatan 42, Hallsberg, f.d. Västra skolan ca 600 meter väster om järnvägsstationen. Med bil från norr så kör ni i Hallsberg över järnvägsviadukt höger i rondell kör ca 300 meter så är skolan till höger med parkering på gården. Tid: Kl Kaffe finns från kl Lunch erbjuds i Alléskolan matsal för ett pris av 50 kr (anges i anmälan) 11

12 Program den 4 mars Förmiddagskaffe Välkommen, LC-KOMP projektgrupp Genomgång av ESF sammanhållna projekt utlysning Inger Johansson och Maarit Bergdahl, ESF kontoret Örebro Fruktpaus Att driva sammanhållna projekt, Eskilstuna Fabriksföreningen. Michael Rydell Lunch i Alléskolans matsal Erfarenheter från sammanhållna ESF projekt kompetensutveckling. - Lärcentrum Karlskoga, Jan Mannerhag - Cityakademin Örebro, Eva Jonsson - Campus Nyköping, Carina Lundström - Östhammars kommun, Kirsi Mikkonen Gruppreflektioner om möjligheterna att ansöka om sammanhållna projekt Återsamling och diskussion om hur vi jobbar med ansökningsomgång juni Avslutning och kaffe.. Anmälan skickas till senast den 10 maj Ange för varje deltagare: namn och organisation, e-postadress, anmälan till lunch och eventuella önskemål om specialkost och andra aspekter av tillgänglighet. Förfrågningar om seminariet kontakta Anders Axelsson eller Sören Johansson Tel: Vi ber alla deltagare undvika parfym och andra doftande hygienartiklar. Välkomna! Projektgruppen LC-KOMP 12

13 Planering inför stöd till kommuner som ville samverka kring ett sammanhållet ESF-projekt: Idéer och ramar för ett ESF-projekt inom Handeln Projektet är tänkt att ha fokus på kompetensutveckling för småföretag inom Handeln i samarbete mellan några kommuner inom LC KOMP. Inriktningen är att kompetensutveckla individer, anställda inom lokalhandeln, för att ge förutsättningar för utvecklingsarbete och nya möjligheter för dessa verksamheter. Utbildningsinnehållet behovsanpassas och kan vara specifikt för någon kommun/butik/individ men samordnas även så att det kan finnas gemensamma inslag mellan kommunerna/handlarna. Utbildningarna kan vara distansbaserade, arbetsplatsförlagda och gruppvisa beroende på innehåll och målgruppernas möjligheter att delta. LC KOMP initierar ansökningsprocessen och kan under arbetets gång finnas med som ett stöd. I sin roll som Processtöd för projektutveckling, är European Minds med som aktiv resurs. Någon av de deltagande kommunerna blir projektägare där respektive kommun samarbetar inom ramen för ett sammanhållet projekt. Berörda kommuner skriver och svarar gemensamt för projektansökan. Projektet skulle kunna genomföras i samarbete med Svensk Handel. En tänkbar tid- och arbetsplan: V V 24 V Förankring i den egna verksamheten, näringslivsenhet och lokal handel Workshop den 17 juni, , på Masugnen i Lindesberg Dialog med deltagande handlare om behov och problem. 13

14 Inbjudan gick ut enbart via e-posttext: Inbjudan till workshop om ett sammanhållet ESF-projekt inom Handeln I samband med tidigare seminarier inom LC KOMP har flera lärcentra/kommuner visat intresse för att tillsammans driva ett ESF-projekt inom lokal handel och göra en ansökan i nu aktuell utlysning (17 maj-16 september). Det är kort om tid och arbetet med en ansökan behöver komma igång så fort som möjligt. Intresserade kommuner är välkomna till Masugnen i Lindesberg torsdagen den 17 juni kl Möjlighet till att delta via telebild finns. Tommie Helgeé från European Minds, Processtöd för projektutveckling, kommer att delta för att hålla i en diskussion om förutsättningar och arbetsgången inför en ev. ansökan. Av tidsskäl behöver ni inför workshopen förankra er medverkan i projektet - i er egen verksamhet/organisation - i kontakt med er lokala handelsförening alt. representant för lokal handel - i kontakt med er kommunala näringslivsenehet eller motsvarande I bilagan hittar ni tänkbara idéer och ramar för en tänkbar ansökningsprocess. Anmälan gör ni till senast den 11 juni. Ange om ni vill delta via telebild. Om ni har några frågor om workshopen kan ni höra av er till Sören Johansson eller Malin Ljungzell Vänliga hälsningar från projektgruppen gnm Malin och Sören -- Malin Ljungzell APeL Forskning och Utveckling tel: e-post: 14

15 Inbjudan gick ut enbart via e-postmeddelande: Välkommen att starta upp vårt andra år inom LC KOMP med en träff för lokala samordnare den 12 augusti! Vi ses i Stockholm, på ett trevligt konferenshotell i närheten av Centralen. Vi ser fram emot att tillsammans med er diskutera läget i projektet och samla nya idéer för framtiden, utifrån bland annat dessa rubriker: Hur presterar projektet i förhållande till syfte och mätbara mål? Analys och diskussion av det lokala arbetet. Vi presenterar bl a vår färganalys av respektive kommun Idéer och konkretisering av höstens planering av gemensamma aktiviteter Dialog kring era funderingar utifrån reflektionspm:et Vi tror att vi behöver en heldag tillsammans och föreslår att vi börjar med fika kl 9.30 och sen använder tiden10-16 för vårt gemensamma arbete. Du kan fakturera projektet 8 timmars arbetstid för den här dagen. Vi ber er att reflektera över några frågor i förväg som vi kan använda som underlag. Vi vill att ni funderar igenom och besvarar bifogade reflektionspm före ni går på semester, tillsammans med er anmälan till dock senast den 4 augusti. Det här är en träff för dig som lokal samordnare, men om du själv har förhinder att delta ber vi dig anmäla någon annan hos er som har inblick i ert lokala arbete och LC KOMP. Vi återkommer med detaljer för dagen senare. Om du har några frågor om träffen kan du höra av dig till Anders, tel Vänliga sommarhälsningar, projektgruppen genom Anders Axelsson Projektledare LC-Komp APeL-FoU 15

16 Välkommen till seminarium den 26 augusti i Fagersta! Distansmetodikens möjligheter i arbetsplatslärande Seminariet kommer att ge kunskap kring vad det handlar om och vad det innebär att arbeta med lärande utifrån distansmetodik. Med hjälp av Högskolan Dalarna går vi under dagen igenom vilka förändrade pedagogiska förhållningssätt som krävs när distansutbildningen sker mot arbetsplatser istället för mot "traditionella elever", på vilka sätt man kan arbeta med så kallade mobila lösningar, hur de kan användas och hur de påverkar pedagogiska och praktiska förhållningssätt för lärare och de som utbildas. Hur skiljer sig exempelvis detta från att arbeta stationärt? Under dagen diskuterar vi också hur nya typer av medier kan påverka gränser mellan lärare och de som utbildas, hur roller kan förändras i och med sociala plattformar för lärande. Primär målgrupp för seminariet är lärare och handledare på lärcentra, men även övriga intresserade är självklart välkomna. Plats: Lindegården, Kyrkvägen 7 i Fagersta Tid: Kl Kaffe finns från kl samt ca Lunch Möjlighet till lunch finns efter föranmälan (deltagarna betalar själva) 16

17 Program den 26 augusti Förmiddagskaffe Deltagarna hälsas välkomna och dagen presenteras APeL Pedagogiken och den förändrade lärarrollen i och med utvecklingen av nya metoder för lärande, nya behov av kunskapsintag och nya tekniska lösningar. Jan Svärdhagen m fl, Högskolan Dalarna Lunch Hur kan distansmetodiken stödja arbetsplatslärande och vilka är förutsättningarna ur ett pedagogiskt, tekniskt och socialt perspektiv? Jan Svärdhagen m fl, Högskolan Dalarna Eftermiddagskaffe Gruppdiskussioner APeL Uppsummering och avslutning. Hur kan vi på lärcentra använda oss av dagens innehåll i våra kontakter med arbetslivet och i vårt arbete med distansutbildningar? Vad behöver vi för att gå vidare? Anmälan skickas till senast den 16 augusti. Ange för varje deltagare: namn och organisation, e-postadress, anmälan till lunch och ev. önskemål om specialkost eller andra aspekter av tillgänglighet. Förfrågningar om seminariet ställs till Fredrik Jönsson Tel: eller Vi ber alla deltagare undvika parfym och andra doftande hygienartiklar. Välkomna! Projektgruppen LC-KOMP 17

18 Omvärldsbevakning, kunskapstrender och innovativa processer Välkommen till ett seminarium med forskaren och författaren Per Frankelius tisdagen den 7 september i Örebro Efter en del turer är vi nu glada att kunna inbjuda till ett seminarium med Per Frankelius. Att seminariet nu kommer till stånd är roligt av två skäl; Dels är frågorna om omvärldsorientering, idéspaning och innovation ett efterfrågat kunskapsområde i LC-Komp; Dels är Per Frankelius en erkänt duktig forskare inom området som dessutom har förmågan att inspirera och vara konkret. Per har under en tid också varit kopplad till Regionförbundet i Örebro och är väl förtrogen med de frågor som rör utbildning och vuxnas lärande. Per är ekonomie doktor och docent vid Örebro universitet. Hans forskning handlar om innovativa processer (inte minst marknadsföringens roll), omvärldsanalys och kulturöverbryggande möten, se hemsidan För att nämna något om orsaken till varför Per är en mycket efterfrågad föreläsare kan vi nämna något om hans breda engagemang; Medlem i Royal Economic Society och i det vetenskapliga sällskapet Linnaean Society of London (grundat 1788). Ett antal regeringsuppdrag. Gästföreläsare på de stora universiteten. Rådgivare åt företag och organisationer. Författare till en mängd artiklar och böcker. Konkreta fallstudier av olika företags utveckling, allt från Mackmyra till Kolmårdens djurpark. Per kommer att diskutera fyra områden: Orter Vad finns det egentligen för handlingsutrymme för kommuner som har en negativ trend eller står inför stora utmaningar? Innovativa kommuner Vad kan sägas känneteckna en innovativ kommun och hur har de blivit det? Innovation Vad är innovation? Hur uppfattas innovation i mer traditionell mening och hur kan begreppet laddas med ett bredare och mer dynamiskt innehåll? Kunskap Om man nu i kommuner vill arbeta mer innovativt, vilken kunskap och kompetens är då viktig? 18

19 Seminariet är upplagt i två delar. Före lunch föreläser och diskuterar Per sina tankar med oss. Efter lunch följer en gruppdiskussion där vi tar vidare en av Pers frågeställningar till praktisk tillämpning på respektive hemmaplan. Plats: Citykonferenscenter, Klostergatan 23 i Örebro (mittemot Resecentrum), lokal: Sulan, sal 11 En utomhusparkering finns i slutet av Klostergatan och ett parkeringshus finns på Olaigatan. Program: Kaffe och smörgås Föreläsning och dialog med Per Lunch (Bekostas av deltagarna) Gruppdiskussioner och sammanfattning Kaffe Anmälan skickas till senast den 30 augusti. Ange för varje deltagare: namn och organisation, e-postadress, anmälan till lunch och eventuella önskemål om specialkost eller andra aspekter av tillgänglighet. Förfrågningar om seminariet ställs till Anders Axelsson, tel Vi ber alla deltagare undvika parfym och andra doftande hygienartiklar. Välkomna! Projektgruppen LC-KOMP 19

20 Extern utvärdering av projektet Lärcentra som mäklare i kompetensförsörjning Program för Analysseminarium den 14 oktober Plats: Citykonferens, Örebro (Sal 7, Örnen ) Dagens leds av Ann Lundqvist, European Minds Hålltider och innehåll Kl Kl Kl Välkomna! Om dagens innehåll och upplägg Återföring från enkäter och intervjuer samt fördjupande diskussioner Ca tid för förmiddagsfika Tema: Projektets resultat och effekter en workshop om vad som åstadkommits hittills Kl LUNCH KL Kl Kl Tema: Projektets möjligheter till påverkan och hållbarhet om betingelser för en hållbar utveckling Ca tid för eftermiddagsfika Dagen avslutas Övrig info: Adressen till Citykonferens är Klostergatan 23 (mittemot Resecentrum/Örebro station). För de som kommer med bil så finns en stor parkering utomhus i slutet på Klostergatan, strax intill Polishuset, samt ett parkeringshus på Olaigatan. Förmiddags- och eftermiddagsfika ingår för deltagarna och serveras i lokalerna. Lunch betalas av deltagarna och lunchmöjligheter, god mat med stor salladsbuffé, finns att tillgå i Citykonferens. 20

Projektbeskrivning LC-KOMP

Projektbeskrivning LC-KOMP 2009-03-17 Projektbeskrivning LC-KOMP Lärcentra som mäklare i kompetensförsörjning Bakgrund slutsatser från förprojekteringen av projektet Under perioden januari mars 2009 har APeL Forskning och utveckling

Läs mer

EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE

EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE INTRODUKTION Den Europeiska socialfonden i Sverige, ESF, har fem nationella temagrupper, vars uppdrag är att samla, analysera och systematisera erfarenheter

Läs mer

14 sätt att jobba jämt!

14 sätt att jobba jämt! 14 sätt att jobba jämt! ESF Jämt Inledning Processtöd i jämställdhetsintegrering - ESF Jämt är ett nationellt projekt som ägs av Länsstyrelsen i Örebro län och drivs av samtliga 21 Länsstyrelser tillsammans.

Läs mer

- rapport från lärande utvärdering

- rapport från lärande utvärdering Projektet LC komp Lärcentra som mäklare i kompetensförsörjning - rapport från lärande utvärdering Ann Lundqvist, European Minds 2011-09-15 1 Sammanfattning Projektet LC komp Lärcentra som mäklare i kompetensförsörjning,

Läs mer

PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Slutrapport

PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Slutrapport PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Slutrapport Anne Charlott Callerstig Kristina Lindholm Karin Sjöberg Lennart Svensson December 2010 Bakgrund... 3 Några teoretiska utgångspunkter... 3 Syfte, innehåll och

Läs mer

UPPDRAG KOMPETENSFÖRSÖRJNING ROLLEN SOM INTERMEDIÄR

UPPDRAG KOMPETENSFÖRSÖRJNING ROLLEN SOM INTERMEDIÄR UPPDRAG KOMPETENSFÖRSÖRJNING ROLLEN SOM INTERMEDIÄR Gerry Andersson, Mats Holmquist, Erik Jakobsson, Fredrik Jönsson, Henrik Kock, Malin Ljungzell, Andreas Wallo, Carina Åberg Redaktör: Malin Ljungzell

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer

Samverkan som drivkraft - en forskningsöversikt. Lennart Svensson 2014

Samverkan som drivkraft - en forskningsöversikt. Lennart Svensson 2014 Samverkan som drivkraft - en forskningsöversikt Lennart Svensson 2014 Innehåll Förord... 2 1. Syfte och bakgrund... 3 2. Olika typer av samverkan... 6 3. Om att leda samverkan i nätverk och partnerskap...

Läs mer

Kompetensutveckling i Gävleborg

Kompetensutveckling i Gävleborg Kompetensutveckling i Gävleborg ett diskussionsunderlag om intermediärers betydelse för kompetensförsörjning Anders Axelsson Fredrik Jönsson 1 Innehållsförteckning Innehåll Bakgrund... 3 Regional kompetensförsörjning

Läs mer

Arbetsplatsutveckling genom projekt

Arbetsplatsutveckling genom projekt Arbetsplatsutveckling genom projekt En syntes av kunskap om och från nio ESF-projekt Slutrapport Louise Svensson Christina Ehneström Per-Erik Ellström Arbetsplatslärande och omställning (A&O) Sammanfattning

Läs mer

Slutrapport Lärande utvärdering i ESF-projektet KLURA

Slutrapport Lärande utvärdering i ESF-projektet KLURA Slutrapport Lärande utvärdering i ESF-projektet KLURA Agneta Halvarsson Helena Svensson APeL FoU Oktober 2012 Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 Kluraprojektets syften och mål... 3 Utvärderingen...

Läs mer

Att leda projekt och utvecklings- processer

Att leda projekt och utvecklings- processer ETT SAMARBETE MELLAN ISA NUTEK VINNOVA Visanu Nationellt program för utveckling av innovationssystem och kluster Att leda projekt och utvecklings- processer Rapport 2005:18 Lennart Svensson, Carina Åberg,

Läs mer

FÖRSTUDIE KOMPETENSUTVECKLING FÖR TILLVÄXT Inom Regionalfonden Nuts 2 områden Östra Mellansverige

FÖRSTUDIE KOMPETENSUTVECKLING FÖR TILLVÄXT Inom Regionalfonden Nuts 2 områden Östra Mellansverige SLUTRAPPORT 2008-09-23 Sören Johansson FÖRSTUDIE KOMPETENSUTVECKLING FÖR TILLVÄXT Inom Regionalfonden Nuts 2 områden Östra Mellansverige Period: 2008-01-01 2008-06-30 Projektorganisation Projektägare:

Läs mer

SRY. En Infrastruktur för Kompetensutveckling

SRY. En Infrastruktur för Kompetensutveckling Lindesberg juni 2009 SRY En Infrastruktur för Kompetensutveckling Projekt 1 januari - 30 juni 2009 En hållbar infrastruktur för lärande och karriärvägar för morgondagens servicemedarbetare Bengt Storbacka

Läs mer

Dokumentation av 2011 års lärkonferens för genomförandeorganisationen inom Socialfonden

Dokumentation av 2011 års lärkonferens för genomförandeorganisationen inom Socialfonden Dokumentation av 2011 års lärkonferens för genomförandeorganisationen inom Socialfonden Sollentuna 22-23 september 2011 2011-10-04 Andreas Sävenstrand, SPeL Innehåll INNEHÅLL... 2 INLEDNING ÅSA LINDH...

Läs mer

VÅREN 2013 SISTA TERMINEN!

VÅREN 2013 SISTA TERMINEN! VÅREN 2013 SISTA TERMINEN! Uppdaterad 2013-03-11 INNEHÅLL ENTRIS 2.0 kompetensutvecklingsutbud våren 2013 Inledning 3 Kompetensutvecklingsutbud våren 2013 3 Övriga insatser våren 2013 4 Mötesplats ENTRIS

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (13) Projektnamn Dalalyft Slutrapport genomförande FRIRPT v.1 [1411476919594] d.frirpt v.1 Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Sammanfattning En

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

Från förstudie till slutkonferens. Utvärdering av ett projekt för tillväxt och utvecklingskraft

Från förstudie till slutkonferens. Utvärdering av ett projekt för tillväxt och utvecklingskraft Från förstudie till slutkonferens KTU - Kompetens för tillväxt och utvecklingskraft Kommunförbundet Skåne Utvärdering av ett projekt för tillväxt och utvecklingskraft Bo Eriksson 2006-02-18 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården

Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården -Årets NOFCA-konferens -Ensamkommande barn -FSF-pristagare 2012: Eva Körner Ordföranden har ordet Ordföranden har ordet Hej och välkomna igen till webbtidningen

Läs mer

The Heart of Sweden logotype PANTONE 382 IDÉSTUDIER SÅ NÅR VI MÅLEN 2015

The Heart of Sweden logotype PANTONE 382 IDÉSTUDIER SÅ NÅR VI MÅLEN 2015 The Heart of Sweden logotype PANTONE 382 EN REGION O R B E R ÖR TEGI FÖ A R T S S KLING UTVEC IDÉSTUDIER SÅ NÅR VI MÅLEN 2015 september 2010 Förord I din hand har du förslag på hur vi i regionen ska nå

Läs mer

Mall Idéstudie Så når vi målen 2015

Mall Idéstudie Så når vi målen 2015 Delområde Kunskapslyft i arbetslivet Datum 2010-09-08 Version 2 sida 1(10) Mall Idéstudie Så når vi målen 2015 Utvecklingsområde: Delområde: Processledare: Kunskap och kompetens Kunskapslyft i arbetslivet

Läs mer

Avstämningsrapport efter genomförd mobiliseringsfas

Avstämningsrapport efter genomförd mobiliseringsfas Sid 1 (37) Projektnamn KUB Avstämningsrapport efter genomförd mobiliseringsfas Rapportering av mobiliseringsfasen Vilken verksamhet har bedrivits under projektets mobiliseringsfas? Länsbiblioteken beslöt

Läs mer

FÖRSKOLA I UTVECKLING

FÖRSKOLA I UTVECKLING Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! FÖRSKOLA I UTVECKLING Att utveckla en likvärdig och högkvalitativ förskola där barnen ges bästa möjliga förutsättningar för lärande och utveckling NATIONELL

Läs mer

Ledarutbildning i bl a Jönköpings Län 2014 (öppen utbildning) FRAMSIDA FRÅN SEPARAT PDF

Ledarutbildning i bl a Jönköpings Län 2014 (öppen utbildning) FRAMSIDA FRÅN SEPARAT PDF Ledarutbildning i bl a Jönköpings Län 2014 (öppen utbildning) FRAMSIDA FRÅN SEPARAT PDF 2 Innehållsförteckning Utbildning Sid nr. Kommunikativt Ledarskap U636 C 4 Kommunikativt Ledarskap U636 D 4 Personlig

Läs mer

Utlysningens namn och diarienummer Kompetensförsörjning - genomförande med möjlighet till mobiliseringsfas. 2011-5040001

Utlysningens namn och diarienummer Kompetensförsörjning - genomförande med möjlighet till mobiliseringsfas. 2011-5040001 ANSÖKAN Diarienummer 2011-3040078 Sid 1 (24) Utlysningens namn och diarienummer Kompetensförsörjning - genomförande med möjlighet till mobiliseringsfas. 2011-5040001 Uppgifter om organisationen Organisationens

Läs mer

Vägledning till webbutbildning. De sex värdegrundsprinciperna

Vägledning till webbutbildning. De sex värdegrundsprinciperna Vägledning till webbutbildning De sex värdegrundsprinciperna Version 2, oktober 2012 Innehåll 1. Inledning 3 Presentation av vägledningen 3 Webbaserad utbildning för chefer 3 Mål med utbildningen 4 Vilka

Läs mer

Lärande i biblioteket

Lärande i biblioteket Lärande i biblioteket Utvärdering av KUB-projektet Cecilia Gärdén & Karen Nowé Hedvall 2014 Författarna och Region Värmland Innehåll Kapitel 1 Utvärdering genom följeforskning 2 Kapitel 2 KUB-projektets

Läs mer

UTVÄRDERING AV MÖTAS. Joakim Tranquist

UTVÄRDERING AV MÖTAS. Joakim Tranquist UTVÄRDERING AV MÖTAS Joakim Tranquist UTVÄRDERARENS KOMMENTAR Tranquist Utvärdering har sedan våren 2012 haft i uppdrag av Kommunförbundet Skåne att utvärdera MÖTAS med syfte att kunna ge underlag för

Läs mer

FRÅN POLITIK TILL PRAKTIK

FRÅN POLITIK TILL PRAKTIK FRÅN POLITIK TILL PRAKTIK METAANALYS AV FYRA SATSNINGAR PÅ JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING SLUTRAPPORT OKTOBER 2013 ANN BOMAN KARIN SJÖBERG LENNART SVENSSON Sammanfattning Jämställdhetsintegrering är den strategi

Läs mer