NÄR? Måndag- tisdag, 7-8 september Vi börjar med incheckning kl och lunch. Dag två avslutas kl efter gemensam lunch.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NÄR? Måndag- tisdag, 7-8 september 2009. Vi börjar med incheckning kl 11.30 och lunch. Dag två avslutas kl 13.00 efter gemensam lunch."

Transkript

1 Välkommen till Kick-off för LC KOMP! Dags att starta upp vårt utvecklingsarbete! Vi gör det med en lunch-lunchträff i det vackra Sörmland. Projektet kommer att spänna bågen högt och erbjuda kraft i det lokala arbetet, nya samarbetsytor och ett rejält kunskapstillskott. NÄR? Måndag- tisdag, 7-8 september Vi börjar med incheckning kl och lunch. Dag två avslutas kl efter gemensam lunch. VAR? Hedenlunda konferenscenter, 8 km söder om Flen, se Vi bor i enkelrum. VAD? Vi kommer att arbeta med följande saker: Förtydligande kring projektets syften, förutsättningar och aktiviteter Paneldiskussion och dialog med extern medverkan kring: kompetensstrategier och lärmiljöer i företag, hållbarhet i utvecklingsarbeten samt strategier för regionalt lärande Precisering och organisering av det lokala utvecklingsarbetet Relationsskapande möten under trivsamma former VILKA? Två personer från varje deltagande organisation, projektgruppen från APeL, Henrik Kock från Linköpings universitet och Lennart Svensson från Linköpings universitet och APeL, Maria Svensson från Regionförbundet Örebro samt någon mer medverkande som tillkommer. ANMÄLAN skickas till senast den 24 augusti. Ange för varje deltagare: Namn och organisation E-postadress Om övernattning inte är aktuellt Önskemål om specialkost Önskemål om andra aspekter av tillgänglighet Vi ses! 1

2 Kompetensstrategier och lärmiljöer i arbetslivet Seminariet den 23 oktober och 3 november 2009 kommer innehålla både en "föreläsning" av Henrik Kock och gruppdiskussioner samt återsamling med återkopplande diskussion tillsammans med Henrik. Följande går att säga om innehållet: Att ge ökade möjligheter till lärande och kompetensutveckling beskrivs idag som en viktig utmaning för såväl företag och offentliga verksamheter. Samtidigt vet vi att det finns påtagliga brister beträffande hur företag och organisationer använder och utvecklar medarbetarnas kunskaper och kompetens. En central fråga är därför hur satsningar på kompetensutveckling kan genomföras för att stärka olika gruppers möjligheter till ett utvecklingsinriktat lärande i arbetet, ökad anställningsbarhet och en i övriga avseenden starkare position på arbetsmarknaden. På seminariet kommer Henrik Kock belysa och problematisera ett antal viktiga områden. - Varför satsar företag på kompetensutveckling? - Vilka motiv och syften har företagen? - Hur går företagen konkret tillväga, vilka metoder och angreppssätt används? - Vilka resultat och effekter nås? - Hur kan lärande och kompetensutveckling på arbetsplatsen stödjas? Han kommer ge några konkreta exempel från arbetsplatser, både från offentliga och privata verksamheter. Henrik Kock är universitetslektor och fil. dr i pedagogik. Hans forskning är inriktad mot frågor om kompetensutveckling och lärande i arbetslivet, chefers arbete och ledarskap och frågor kring organisationers utveckling och förnyelse. Han är redaktör för boken Arbetsplatslärande - att leda och organisera kompetensutveckling (som är under tryck hösten 09). I den medverkar också Erica Byström, Per-Erik Ellström, Barbro Nilsson och Lennart Svensson. 2

3 Välkommen till seminarium den 8 december på Scandic Grand Hotel i Örebro! Arbetsplatsen som lärmiljö Allt fler organisationer - privata företag såväl som offentliga verksamheter - satsar idag på utbildning och andra former för kompetensutveckling. Oavsett alla satsningar på utbildning, så sker samtidigt hela tiden ett lärande i det dagliga arbetet. Detta vardagslärande är i sig oerhört viktigt för att utveckla kompetens och yrkesskicklighet. Men det är otillräckligt i dagens arbetsliv. De ändrade och ökade kompetenskraven innebär att såväl ledare som medarbetare även behöver tillägna sig teoretiska kunskaper och begrepp. Därför är det också viktigt i en verksamhet att ha en strategi för kompetensutveckling. Vad som krävs är system för arbetsplatslärande där organiserade utbildningsinsatser kan stödja individuellt och organisatoriskt lärande. Men det räcker inte att ha policies och strategier för kompetensutveckling på pappret. För att nå effekter i praktiken är ledningens engagemang A och O. De måste hjälpa till att erkänna och identifiera medarbetares kompetens, identifiera behov, visa på vägar, se till att insatser organiseras, följa upp utbildningarna och se efter vad som behöver ändras i verksamheten för att kompetensen ska tas tillvara. På många arbetsplatser saknas dock de kunskaper och den kompetens som krävs för att framgångsrikt arbeta med kompetensutveckling. Därför krävs satsningar på kompetensutveckling också för att organisera och leda arbetsplatslärande. Numera finns också stabil grund för sådana satsningar i form av både forskningsbaserad och praktisk kunskap om hur man skapar effektiva system för kompetensutveckling i organisationer. Utmaningen är att ta för sig och använda sig av denna kunskap! Mot bakgrund av detta resonemang kommer Per-Erik Ellström föreläsa och initiera diskussioner om arbetsplatsens som lärmiljö samt vilka faktorer som är väsentliga att ta hänsyn till för att uppnå effekter av kompetensutveckling både hos individer och för verksamheten. Per-Erik Ellström är professor i pedagogik vid Linköpings universitet och föreståndare vid Helix Vinn Excellence Center vid samma universitet. Per-Erik har under ett flertal år arbetat med frågor om arbetsplatslärande och kompetensutveckling i företag och offentliga verksamheter. Program, se nästa sida Välkomna! 3

4 8 december 2009 kl Vi träffas på Scandic Grand Hotel i Örebro, Fabriksgatan Med bil följer du skyltarna mot mässanläggningen Conventum. Du ser Scandic Grand Hotel från Conventum. Parkeringshus finns i närheten. Om du kommer med tåg promenerar du från Örebro centralstation, korsar Östra Bangatan och följer sedan Olaigatan. Sväng höger in på Drottninggatan. Fortsätt rakt fram 500 m och sväng sedan höger in på Rudbecksgatan. Sväng vänster efter 50 m så ser du Scandic Grand Hotel. Promenaden tar ca 15 min. Program: Förmiddagskaffe Välkommen, LC KOMP Projektledningsgrupp Arbetsplatsen som lärmiljö, Per-Erik Ellström, Linköpings Universitet Lunchbuffé på Scandic Grand Introduktion gruppuppgift, Per-Erik Ellström Gruppdiskussioner Eftermiddagskaffe Återsamling och diskussion Vad får kunskaper om arbetsplatsen som lärmiljö för konsekvenser för vårt arbete som mäklare i kompetensförsörjning? Avslutning och kommande aktiviteter inom LC KOMP. ANMÄLAN skickas till senast den 27 november. Ange för varje deltagare: namn och organisation, e-postadress och telefonnummer, önskemål om specialkost och andra aspekter av tillgänglighet. Vi ber alla deltagare undvika parfym och andra doftande hygienartiklar. 4

5 Välkommen till seminarium den 4 mars på Lärcentrum i Strängnäs Kompetensprocessen Att analysera behov av ny kompetens Seminariet kommer att handla om processen med kompetensutveckling i arbetslivet med fokus på att analysera behov av ny kompetens. Hur länkar arbetet med kompetensanalyser in i den större kedja av aktiviteter som krävs för att i en verksamhet utveckla ny kunskap och nytt kunnande? Med hjälp av Lennart Johansson (f.d. personalchef) Tribunen AB går vi under förmiddagen igenom hur man kan arbeta med dessa frågor samt vilka bärande inslag som krävs, internt och externt, för att nå goda resultat. Det kan handla villkor för planering och styrning, roller och ansvar, uppföljning och metoder/modeller. Under eftermiddagen för vi en dialog, bl. a med stöd av Lennart, hur vi praktiskt kan arbeta med frågan, vilken roll lärcentra kan ha och vilka lärdomar vi kan dra av förmiddagens genomgång när det gäller lärcentras mäklaruppdrag och stödinsatser till arbetslivet. Plats: Lärcentrum i Strängnäs. Tid: Kl Kaffe finns från kl Lunch erbjuds för ett pris av ca 80 kr (anges i anmälan) Program, se nästa sida 5

6 Vi träffas på Lärcentrum i Strängnäs som finns på Campus Strängnäs, Eldsund Adress: Regementsområdet, Strängnäs Karta finns på Lärcentrums hemsida, under rubriken Hitta till oss. Med bil om kommer på E20 så du avfart in på väg 55, följ väg 55 till avfart Eldsund mot Eldsundsviken, sväng höger mot gamla regementet som numer är Campus Strängnäs där Lärcentrum finns. Om du kommer med tåg så tar du buss nr 3 mot Campus Strängnäs. Även tidtabell för busstrafiken finns utlagd på Lärcentrums hemsida. Program den 4 mars Förmiddagskaffe Kompetensanalyser kopplat till kompetensutvecklingsprocessen i arbetslivet. Lennart Johansson, Tribunen AB Lunch serveras i anslutning till Lärcentrum för 80 kr Dialog kring lärcentras roll i kompetensprocessarbetet. Vilken roll kan Lärcentra ha som mäklare i kompetensutvecklingsprocesser? Vad kan vi göra, vad kan företagen göra och vad kan vi göra gemensamt? Är detta en uppgift för lärcentra/kommunen? Är detta en betaltjänst eller en del av kommunens näringslivsservice? Hur är arbetet med kompetensanalyser kopplat till mäklaruppdraget? Gemensam summering. Hur kan vi på Lärcentra använda oss av dagens innehåll i våra kontakter med arbetslivet. Vilka slutsatser kan vi dra? Vad behöver vi för att gå vidare? Avslutning och kaffe. Anmälan skickas till senast den 22 februari. Ange för varje deltagare: namn och organisation, e-postadress, anmälan till lunch och eventuella önskemål om specialkost och andra aspekter av tillgänglighet. Förfrågningar om seminariet kontakta Sören Johansson Tel: eller Fredrik Jönsson Tel: Vi ber alla deltagare undvika parfym och andra doftande hygienartiklar. Välkomna! Projektgruppen LC-komp 6

7 Välkommen till seminarium den 23 april på Lärcentrum i Uppsala Stödstrukturer för lärande på arbetsplatser Hur kan olika former av stöd för lärande på arbetsplatsen utformas och vilka goda exempel kan vi lära av? Vilka strukturer behöver finnas för att en utbildningssatsning ska bli mer arbetsplatsnära, verksamhetskopplad och effektiv? Hur kan ett samarbete byggas upp mellan lärcentra och olika arbetsplatser så att vi inte gör insatser för företagen utan med företagen? Lena Nydahl, tidigare samordnare för försöksverksamheten inom Kompetensstegen inleder dagen. Kompetensstegen var en nationell satsning riktat mot kommunernas äldreomsorg under åren Sex kommuner ingick i försöksverksamheten som syftade till att pröva en verksamhetsbaserad och verksamhetsplacerad utbildningsinsats. Gisela Spak, avdelningschef och Magnus Sjöberg, utbildningssamordnare vid Lärcentrum Masugnen, Lindesbergs vuxenutbildningsförvaltning, presenterar lärdomar från sina erfarenheter av mångårigt samarbete med arbetsplatser inom offentlig och privat verksamhet. Plats Lärcentrum i Uppsala, Centrum för Vuxnas Lärande, Klostergatan 4. Tid fredagen den 23 april Kl Kaffe finns framdukat från kl samt under eftermiddagen. Lunch förbokas efter anmälan i nära anslutning till lärcentrum. Lunch betalas separat av deltagarna. Program se nästa sida 7

8 Program 23 april Förmiddagskaffe, drop-in Deltagarna hälsas välkomna och dagen presenteras. APeL Försöksverksamheten inom Kompetensstegen modellen med att utveckla utbildningsinsatser baserade på och placerade i en verksamhet, stödfunktioner, utbildning av handledare och chefer samt exempel från försökskommunerna. Utvärderingar som också pekar på svagheter. Passet innehåller utrymme för gemensam dialog och diskussion. Lena Nydahl, Kompetensstegen Lunch (efter anmälan, deltagarna betalar själva) Nödvändiga förutsättningar för Lärcentras möjligheter att kunna arbeta effektivt med arbetslivet, viktiga kompetenser och faktiska stödstrukturer för lärande på arbetsplatser. Passet innehåller även kaffe och diskussioner utifrån några konkreta fallbeskrivningar. Gisela Spak och Magnus Sjöberg, Masugnen Summering av våra tankar efter dagen och hur vi kan arbeta vidare med frågorna. APeL Anmälan skickas till senast den 15 april. Ange för varje deltagare: namn och organisation, e-postadress, anmälan till lunch och eventuella önskemål om specialkost eller andra aspekter av tillgänglighet. Förfrågningar om seminariet ställs till Anders Axelsson Tel: eller Malin Ljungzell Tel: Vi ber alla deltagare undvika parfym och andra doftande hygienartiklar. Välkomna! Projektgruppen LC-KOMP 8

9 Välkommen till seminarium den 3 maj i Katrineholm Kompetensutveckling inom Handeln Seminariet handlar om den lokala handelns kompetensbehov för utveckling och överlevnad. Dagens och framtidens krav på kompetens hos butiksägare/chefer och anställda belyses och vilka utbildningsinsatser som behövs. Hur kan kommunens lärcentrum/vuxenutbildning stötta små företag med kompetensutvecklingsinsatser inom den lokala/citynära handeln? Vi får även exempel på hur den lokala handeln kan bidra till utvecklingen av en kommun/bygd, vara en attraktion i sig och vilken roll kompetensutveckling kan spela i detta sammanhang. Fredrik Voltaire är chef för enheten Utbildning och forskning på Svensk Handel, som är branschorganisation för Sveriges grossister, detaljister, näthandlare, postorderföretag och importörer m fl. Svensk Handel har medlemsföretag, med ca anställda. Fredriks arbete går ut på att höja kvantiteten av och kvaliteten samt relevansen på handelsinriktade utbildningar i gymnasiet, inom Yrkeshögskolan och på högskolor och universitet. Dessutom arbetar han med att informera om handelns karriärmöjligheter, med Svensk Handels egen modell för gymnasial lärlingsutbildning Lärling i butik och med behovsinriktade utbildningar via modellen ServiceCollege. Fredrik arbetar även med att påverka forskningspolitiken för att få fram mer forskningsmedel till handelsinriktad forskning. Erik B. Löfgren är konsult inom handel, turism, upplevelseindustrin. Han är ordförande i City Örebro en handelsorganisation för nära 300 Örebrohandlare och arbetar som konsult åt olika kommuner, t ex Karlstad, Örebro, Eskilstuna, Nynäshamn, gällande utveckling av nya mötesarenor och besöksnäringsbolag. Han tycker att han har förmånen att arbeta med positiva tillväxtfrågor, genom olika utbildningar med mera. Ett av hans entreprenörsskapsprojekt Bli din egen, är en utbildning i 10 kapitel i Nerikes Allehanda, tillsammans med Alexandra Pascalidou. Han ansvarar även för Värdskapsfrågor inom Örebro kommun. Plats: Hörsalen i Kulturhuset Ängeln, Djulögatan 27, Katrineholm (se bifogad karta) Tid: måndagen den 3 maj Kl Kaffe finns framdukat från kl samt kl Lunch på konferenscenter Safiren (f.d. Folkets Hus) efter föranmälan. Lunch betalas separat av deltagarna. 9

10 Program den 3 maj Förmiddagskaffe Deltagarna hälsas välkomna och dagen presenteras. APeL Rekryterings- och kompetensbehov inom Handeln. Vad krävs av butiksägare, chefer och anställda idag och i framtiden? Vilka utmaningar står handeln inför? Generella och specifika kompetensbehov. Fredrik Voltaire, Svensk Handel Diskussion. Vilken betydelse har kompetensutveckling inom Handelns småföretag för överlevnad och för utveckling? Vilken roll kan kommunens lärcentrum/vuxenutbildning och ev. i samverkan med näringslivsenheten spela för att möta Handelns behov? Vilken betydelse har regional samverkan kring kompetensutvecklingsinsatser för handeln? (servicecollege, validering etc.?) Vad krävs för att kunna mäkla "rätt" utbildning? Fredrik Voltaire och APeL Lunch (betalas av deltagarna efter föranmälan) Handel + turism = Sant. Upplevelseindustrin framtidens handel. Erik B. Löfgren, Cognosco AB Reflektioner i grupper samt förfriskningar Återsamling och summering av våra funderingar efter dagen. Hur går vi vidare? APeL Dagen avslutas med eftermiddagskaffe Anmälan skickas till senast den 23 april. Ange för varje deltagare: namn och organisation, e-postadress, anmälan till lunch och eventuella önskemål om specialkost eller andra aspekter av tillgänglighet. Förfrågningar om seminariet ställs till Sören Johansson Tel: eller Malin Ljungzell Tel: Vi ber alla deltagare undvika parfym och andra doftande hygienartiklar. Välkomna! Projektgruppen LC-KOMP 10

11 Välkommen till seminarium om sammanhållna ESF projekt den 19 maj 2010 på Lärcentrum i Hallsberg Lärcentra är en viktig arena för möjligheterna att bedriva sammanhållna ESF projekt. Samtidigt ger detta en bra möjlighet att utveckla rollen som mäklare och kompetensutvecklare i arbetslivet. Seminariet vill ge kunskap och stimulera möjligheterna att agera som projektägare i sammanhållna projekt för att nå ut med kompetensutveckling till prioriterade grupper i vår region. Utgångspunkten för seminariet är möjligheten att bedriva sammanhållna projekt med inriktningen kompetensutveckling för anställda. Vi utgår från nu aktuell ansökningsomgång juni 2010 ( ) men berör även senare ansökningsomgångar. Vi kommer att diskutera hur man ansöker och genomför sammanhållna ESF projekt utifrån utlysningens prioriteringar och inriktning.(se angående aktuell och kommande ansökningsomgångar för Östra Mellansverige) Med hjälp av ESF-kontoret går vi under dagen igenom ansökningsprocessen och mobiliseringsfasen samt vilket processtöd man kan få. Här finns även Ulf Hermansen från European Minds med som resurs under dagen. Vi får även i dialogform ta del av erfarenheter från att bedriva sammanhållna ESF -projekt samt gruppvis reflektera över hur vi kan gå vidare med projektansökan. En viktig fråga blir också hur vi inom LC-KOMP kan stödja och samverka i projektprocessen. Plats: Lärcentrum, Vuxenutbildningen i Hallsberg, Västra Storgatan 42, Hallsberg, f.d. Västra skolan ca 600 meter väster om järnvägsstationen. Med bil från norr så kör ni i Hallsberg över järnvägsviadukt höger i rondell kör ca 300 meter så är skolan till höger med parkering på gården. Tid: Kl Kaffe finns från kl Lunch erbjuds i Alléskolan matsal för ett pris av 50 kr (anges i anmälan) 11

12 Program den 4 mars Förmiddagskaffe Välkommen, LC-KOMP projektgrupp Genomgång av ESF sammanhållna projekt utlysning Inger Johansson och Maarit Bergdahl, ESF kontoret Örebro Fruktpaus Att driva sammanhållna projekt, Eskilstuna Fabriksföreningen. Michael Rydell Lunch i Alléskolans matsal Erfarenheter från sammanhållna ESF projekt kompetensutveckling. - Lärcentrum Karlskoga, Jan Mannerhag - Cityakademin Örebro, Eva Jonsson - Campus Nyköping, Carina Lundström - Östhammars kommun, Kirsi Mikkonen Gruppreflektioner om möjligheterna att ansöka om sammanhållna projekt Återsamling och diskussion om hur vi jobbar med ansökningsomgång juni Avslutning och kaffe.. Anmälan skickas till senast den 10 maj Ange för varje deltagare: namn och organisation, e-postadress, anmälan till lunch och eventuella önskemål om specialkost och andra aspekter av tillgänglighet. Förfrågningar om seminariet kontakta Anders Axelsson eller Sören Johansson Tel: Vi ber alla deltagare undvika parfym och andra doftande hygienartiklar. Välkomna! Projektgruppen LC-KOMP 12

13 Planering inför stöd till kommuner som ville samverka kring ett sammanhållet ESF-projekt: Idéer och ramar för ett ESF-projekt inom Handeln Projektet är tänkt att ha fokus på kompetensutveckling för småföretag inom Handeln i samarbete mellan några kommuner inom LC KOMP. Inriktningen är att kompetensutveckla individer, anställda inom lokalhandeln, för att ge förutsättningar för utvecklingsarbete och nya möjligheter för dessa verksamheter. Utbildningsinnehållet behovsanpassas och kan vara specifikt för någon kommun/butik/individ men samordnas även så att det kan finnas gemensamma inslag mellan kommunerna/handlarna. Utbildningarna kan vara distansbaserade, arbetsplatsförlagda och gruppvisa beroende på innehåll och målgruppernas möjligheter att delta. LC KOMP initierar ansökningsprocessen och kan under arbetets gång finnas med som ett stöd. I sin roll som Processtöd för projektutveckling, är European Minds med som aktiv resurs. Någon av de deltagande kommunerna blir projektägare där respektive kommun samarbetar inom ramen för ett sammanhållet projekt. Berörda kommuner skriver och svarar gemensamt för projektansökan. Projektet skulle kunna genomföras i samarbete med Svensk Handel. En tänkbar tid- och arbetsplan: V V 24 V Förankring i den egna verksamheten, näringslivsenhet och lokal handel Workshop den 17 juni, , på Masugnen i Lindesberg Dialog med deltagande handlare om behov och problem. 13

14 Inbjudan gick ut enbart via e-posttext: Inbjudan till workshop om ett sammanhållet ESF-projekt inom Handeln I samband med tidigare seminarier inom LC KOMP har flera lärcentra/kommuner visat intresse för att tillsammans driva ett ESF-projekt inom lokal handel och göra en ansökan i nu aktuell utlysning (17 maj-16 september). Det är kort om tid och arbetet med en ansökan behöver komma igång så fort som möjligt. Intresserade kommuner är välkomna till Masugnen i Lindesberg torsdagen den 17 juni kl Möjlighet till att delta via telebild finns. Tommie Helgeé från European Minds, Processtöd för projektutveckling, kommer att delta för att hålla i en diskussion om förutsättningar och arbetsgången inför en ev. ansökan. Av tidsskäl behöver ni inför workshopen förankra er medverkan i projektet - i er egen verksamhet/organisation - i kontakt med er lokala handelsförening alt. representant för lokal handel - i kontakt med er kommunala näringslivsenehet eller motsvarande I bilagan hittar ni tänkbara idéer och ramar för en tänkbar ansökningsprocess. Anmälan gör ni till senast den 11 juni. Ange om ni vill delta via telebild. Om ni har några frågor om workshopen kan ni höra av er till Sören Johansson eller Malin Ljungzell Vänliga hälsningar från projektgruppen gnm Malin och Sören -- Malin Ljungzell APeL Forskning och Utveckling tel: e-post: 14

15 Inbjudan gick ut enbart via e-postmeddelande: Välkommen att starta upp vårt andra år inom LC KOMP med en träff för lokala samordnare den 12 augusti! Vi ses i Stockholm, på ett trevligt konferenshotell i närheten av Centralen. Vi ser fram emot att tillsammans med er diskutera läget i projektet och samla nya idéer för framtiden, utifrån bland annat dessa rubriker: Hur presterar projektet i förhållande till syfte och mätbara mål? Analys och diskussion av det lokala arbetet. Vi presenterar bl a vår färganalys av respektive kommun Idéer och konkretisering av höstens planering av gemensamma aktiviteter Dialog kring era funderingar utifrån reflektionspm:et Vi tror att vi behöver en heldag tillsammans och föreslår att vi börjar med fika kl 9.30 och sen använder tiden10-16 för vårt gemensamma arbete. Du kan fakturera projektet 8 timmars arbetstid för den här dagen. Vi ber er att reflektera över några frågor i förväg som vi kan använda som underlag. Vi vill att ni funderar igenom och besvarar bifogade reflektionspm före ni går på semester, tillsammans med er anmälan till dock senast den 4 augusti. Det här är en träff för dig som lokal samordnare, men om du själv har förhinder att delta ber vi dig anmäla någon annan hos er som har inblick i ert lokala arbete och LC KOMP. Vi återkommer med detaljer för dagen senare. Om du har några frågor om träffen kan du höra av dig till Anders, tel Vänliga sommarhälsningar, projektgruppen genom Anders Axelsson Projektledare LC-Komp APeL-FoU 15

16 Välkommen till seminarium den 26 augusti i Fagersta! Distansmetodikens möjligheter i arbetsplatslärande Seminariet kommer att ge kunskap kring vad det handlar om och vad det innebär att arbeta med lärande utifrån distansmetodik. Med hjälp av Högskolan Dalarna går vi under dagen igenom vilka förändrade pedagogiska förhållningssätt som krävs när distansutbildningen sker mot arbetsplatser istället för mot "traditionella elever", på vilka sätt man kan arbeta med så kallade mobila lösningar, hur de kan användas och hur de påverkar pedagogiska och praktiska förhållningssätt för lärare och de som utbildas. Hur skiljer sig exempelvis detta från att arbeta stationärt? Under dagen diskuterar vi också hur nya typer av medier kan påverka gränser mellan lärare och de som utbildas, hur roller kan förändras i och med sociala plattformar för lärande. Primär målgrupp för seminariet är lärare och handledare på lärcentra, men även övriga intresserade är självklart välkomna. Plats: Lindegården, Kyrkvägen 7 i Fagersta Tid: Kl Kaffe finns från kl samt ca Lunch Möjlighet till lunch finns efter föranmälan (deltagarna betalar själva) 16

17 Program den 26 augusti Förmiddagskaffe Deltagarna hälsas välkomna och dagen presenteras APeL Pedagogiken och den förändrade lärarrollen i och med utvecklingen av nya metoder för lärande, nya behov av kunskapsintag och nya tekniska lösningar. Jan Svärdhagen m fl, Högskolan Dalarna Lunch Hur kan distansmetodiken stödja arbetsplatslärande och vilka är förutsättningarna ur ett pedagogiskt, tekniskt och socialt perspektiv? Jan Svärdhagen m fl, Högskolan Dalarna Eftermiddagskaffe Gruppdiskussioner APeL Uppsummering och avslutning. Hur kan vi på lärcentra använda oss av dagens innehåll i våra kontakter med arbetslivet och i vårt arbete med distansutbildningar? Vad behöver vi för att gå vidare? Anmälan skickas till senast den 16 augusti. Ange för varje deltagare: namn och organisation, e-postadress, anmälan till lunch och ev. önskemål om specialkost eller andra aspekter av tillgänglighet. Förfrågningar om seminariet ställs till Fredrik Jönsson Tel: eller Vi ber alla deltagare undvika parfym och andra doftande hygienartiklar. Välkomna! Projektgruppen LC-KOMP 17

18 Omvärldsbevakning, kunskapstrender och innovativa processer Välkommen till ett seminarium med forskaren och författaren Per Frankelius tisdagen den 7 september i Örebro Efter en del turer är vi nu glada att kunna inbjuda till ett seminarium med Per Frankelius. Att seminariet nu kommer till stånd är roligt av två skäl; Dels är frågorna om omvärldsorientering, idéspaning och innovation ett efterfrågat kunskapsområde i LC-Komp; Dels är Per Frankelius en erkänt duktig forskare inom området som dessutom har förmågan att inspirera och vara konkret. Per har under en tid också varit kopplad till Regionförbundet i Örebro och är väl förtrogen med de frågor som rör utbildning och vuxnas lärande. Per är ekonomie doktor och docent vid Örebro universitet. Hans forskning handlar om innovativa processer (inte minst marknadsföringens roll), omvärldsanalys och kulturöverbryggande möten, se hemsidan För att nämna något om orsaken till varför Per är en mycket efterfrågad föreläsare kan vi nämna något om hans breda engagemang; Medlem i Royal Economic Society och i det vetenskapliga sällskapet Linnaean Society of London (grundat 1788). Ett antal regeringsuppdrag. Gästföreläsare på de stora universiteten. Rådgivare åt företag och organisationer. Författare till en mängd artiklar och böcker. Konkreta fallstudier av olika företags utveckling, allt från Mackmyra till Kolmårdens djurpark. Per kommer att diskutera fyra områden: Orter Vad finns det egentligen för handlingsutrymme för kommuner som har en negativ trend eller står inför stora utmaningar? Innovativa kommuner Vad kan sägas känneteckna en innovativ kommun och hur har de blivit det? Innovation Vad är innovation? Hur uppfattas innovation i mer traditionell mening och hur kan begreppet laddas med ett bredare och mer dynamiskt innehåll? Kunskap Om man nu i kommuner vill arbeta mer innovativt, vilken kunskap och kompetens är då viktig? 18

19 Seminariet är upplagt i två delar. Före lunch föreläser och diskuterar Per sina tankar med oss. Efter lunch följer en gruppdiskussion där vi tar vidare en av Pers frågeställningar till praktisk tillämpning på respektive hemmaplan. Plats: Citykonferenscenter, Klostergatan 23 i Örebro (mittemot Resecentrum), lokal: Sulan, sal 11 En utomhusparkering finns i slutet av Klostergatan och ett parkeringshus finns på Olaigatan. Program: Kaffe och smörgås Föreläsning och dialog med Per Lunch (Bekostas av deltagarna) Gruppdiskussioner och sammanfattning Kaffe Anmälan skickas till senast den 30 augusti. Ange för varje deltagare: namn och organisation, e-postadress, anmälan till lunch och eventuella önskemål om specialkost eller andra aspekter av tillgänglighet. Förfrågningar om seminariet ställs till Anders Axelsson, tel Vi ber alla deltagare undvika parfym och andra doftande hygienartiklar. Välkomna! Projektgruppen LC-KOMP 19

20 Extern utvärdering av projektet Lärcentra som mäklare i kompetensförsörjning Program för Analysseminarium den 14 oktober Plats: Citykonferens, Örebro (Sal 7, Örnen ) Dagens leds av Ann Lundqvist, European Minds Hålltider och innehåll Kl Kl Kl Välkomna! Om dagens innehåll och upplägg Återföring från enkäter och intervjuer samt fördjupande diskussioner Ca tid för förmiddagsfika Tema: Projektets resultat och effekter en workshop om vad som åstadkommits hittills Kl LUNCH KL Kl Kl Tema: Projektets möjligheter till påverkan och hållbarhet om betingelser för en hållbar utveckling Ca tid för eftermiddagsfika Dagen avslutas Övrig info: Adressen till Citykonferens är Klostergatan 23 (mittemot Resecentrum/Örebro station). För de som kommer med bil så finns en stor parkering utomhus i slutet på Klostergatan, strax intill Polishuset, samt ett parkeringshus på Olaigatan. Förmiddags- och eftermiddagsfika ingår för deltagarna och serveras i lokalerna. Lunch betalas av deltagarna och lunchmöjligheter, god mat med stor salladsbuffé, finns att tillgå i Citykonferens. 20

FÖRSTUDIE KOMPETENSUTVECKLING FÖR TILLVÄXT Inom Regionalfonden Nuts 2 områden Östra Mellansverige

FÖRSTUDIE KOMPETENSUTVECKLING FÖR TILLVÄXT Inom Regionalfonden Nuts 2 områden Östra Mellansverige SLUTRAPPORT 2008-09-23 Sören Johansson FÖRSTUDIE KOMPETENSUTVECKLING FÖR TILLVÄXT Inom Regionalfonden Nuts 2 områden Östra Mellansverige Period: 2008-01-01 2008-06-30 Projektorganisation Projektägare:

Läs mer

Kan en kommun vara intermediär?

Kan en kommun vara intermediär? Kan en kommun vara intermediär? Vad krävs i så fall för att lärcentra eller annan offentlig verksamhet ska kunna axla rollen som kvalificerad utbildningsmäklare, pedagogisk motor och konceptbyggare för

Läs mer

Projektbeskrivning LC-KOMP

Projektbeskrivning LC-KOMP 2009-03-17 Projektbeskrivning LC-KOMP Lärcentra som mäklare i kompetensförsörjning Bakgrund slutsatser från förprojekteringen av projektet Under perioden januari mars 2009 har APeL Forskning och utveckling

Läs mer

HELIX-dagen. Inbjudan till en konferensdag om

HELIX-dagen. Inbjudan till en konferensdag om Inbjudan till en konferensdag om Rörlighet i arbetslivet: lärande - hälsa välfärd - innovationer Ett samarrangemang mellan HELIX VINN Excellence Centre, Linköpings universitet och Äldrecentrum Östergötland

Läs mer

Framtidens lärlingsutbildning Inbjudan till konferens i Stockholm den 28-29 september 2011

Framtidens lärlingsutbildning Inbjudan till konferens i Stockholm den 28-29 september 2011 Framtidens lärlingsutbildning Inbjudan till konferens i Stockholm den 28-29 september 2011 TALARE Nationella Lärlingskommittén Peter Holmberg Consensum Carin Jogre Linköpings Praktiska Mikael Karlsson

Läs mer

Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk störning

Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk störning POMS Handikappsykologernas Yrkesförening inbjuder i samarbete med Barn- och Ungdomshabiliteringen samt Vuxenhabiliteringen i Örebro län till konferensen Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk

Läs mer

Välkommen att diskutera framtida kompetens inom vård- och omsorgssektorn. 23-24 november på Thapperska i Norrköping

Välkommen att diskutera framtida kompetens inom vård- och omsorgssektorn. 23-24 november på Thapperska i Norrköping Välkommen att diskutera framtida kompetens inom vård- och omsorgssektorn 23-24 november på Thapperska i Norrköping Inbjudan att delta i konferensen Current and future skills in the health and social welfare

Läs mer

Välkomna till Rädda Barnens framtids- och kunskapsdagar 2014!

Välkomna till Rädda Barnens framtids- och kunskapsdagar 2014! Gdj Välkomna till Rädda Barnens framtids- och kunskapsdagar 2014! Datum: 17-18 maj 2014 Plats: IOGT-NTO, Vattentorget i Växjö Snart är det åter dags för lokalföreningar, distrikt och regionkontor att mötas

Läs mer

En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland

En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland 2013 Innehåll 1. Bakgrund och uppdrag... 2 2. Varför en lärandeplan för tillväxtarbetet i Halland?... 2 3. Utgångsläget... 3 4. Förutsättningar

Läs mer

Praktikantprogram 2010

Praktikantprogram 2010 Praktikantprogram 2010 Inledning Svensk Fastighetsförmedling i sydvästra Skåne skapar nu en ny möjlighet för en utvald skara mäklarstudenter. Det är inte en traditionell mäklarpraktik där du går bredvid

Läs mer

Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk störning

Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk störning POMS Handikappsykologernas Yrkesförening inbjuder i samarbete med Barn- och Ungdomshabiliteringen samt Vuxenhabiliteringen i Örebro län till konferensen Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk

Läs mer

Inspirationsseminarium

Inspirationsseminarium Förändring och utveckling ett konstant tillstånd Inspirationsseminarium Förändring och utveckling ett konstant tillstånd Stockholm 20-22 februari 2012 Presentationer vid borden (5 minuter) Namn Myndighet/position

Läs mer

24-25 oktober 2015 Hotell Selma SPA, Sunne. www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland

24-25 oktober 2015 Hotell Selma SPA, Sunne. www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland 24-25 oktober 2015 Hotell Selma SPA, Sunne www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland Välkommen till SISU-helgen! SISU-helgen är vår enskilt största satsning för att stärka våra ledare. Förutom kicken av att

Läs mer

INFORMATIONSBLADET Ebersteinska gymnasiet Nr 24 On 9/3 Lå 10/11

INFORMATIONSBLADET Ebersteinska gymnasiet Nr 24 On 9/3 Lå 10/11 1 Håll dig alltid uppdaterad - Infobladet utkommer varje studievecka INFORMATIONSBLADET Ebersteinska gymnasiet Nr 24 On 9/3 Lå 10/11 Individuellt val på De Geer för 2:orna fredagen den 11 mars är inställda

Läs mer

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål HR-strategi Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål Policy, riktlinjer och HR-processer För att förtydliga och förenkla arbetet för chefer, medarbetare

Läs mer

En lärande och utvecklingsinriktad arbetsplats. Seminarium med Per-Erik Ellström, Aros Congress Center, 140408. Dokumentation av gruppdiskussioner

En lärande och utvecklingsinriktad arbetsplats. Seminarium med Per-Erik Ellström, Aros Congress Center, 140408. Dokumentation av gruppdiskussioner En lärande och utvecklingsinriktad arbetsplats Seminarium med Per-Erik Ellström, Aros Congress Center, 140408 Dokumentation av gruppdiskussioner Vad vill vi fokusera på och hur ska vi göra för att skapa

Läs mer

Utvecklingsområde 1. Kunskap och kompetens. Välkomna!

Utvecklingsområde 1. Kunskap och kompetens. Välkomna! Utvecklingsområde 1 Kunskap och kompetens Välkomna! Workshop Kunskap och kompetens Introduktion av Peter Morfeldt Vart ska vi och vad gör vi för att nå målen, inom kunskapslyft barn och unga (5 min) Presentation

Läs mer

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE Välkommen som handledare inom Teknikcollege Denna broschyr är en första allmän information till dig som handledare inom Teknikcollege. Du kommer också att under handledarutbildningen

Läs mer

Så skapar du en framgångsrik ägarförändring i tuffare tider. Inbjudan till seminarium med. business matchmaking. En aktivitet inom Deloitte Access

Så skapar du en framgångsrik ägarförändring i tuffare tider. Inbjudan till seminarium med. business matchmaking. En aktivitet inom Deloitte Access Så skapar du en framgångsrik ägarförändring i tuffare tider En aktivitet inom Deloitte Access Inbjudan till seminarium med business matchmaking Ägarförändring är en komplicerad process i vanliga fall och

Läs mer

Rektors ledarskap och skolans lärandemiljöer

Rektors ledarskap och skolans lärandemiljöer Rektors ledarskap och skolans lärandemiljöer Regional Skolledarkonferens om specialpedagogiska utmaningar 14 oktober 2015 Scandic Crown Göteborg Välkommen till skolledarkonferens! För sjunde hösten i rad

Läs mer

Personalstrategiska nyckeltal

Personalstrategiska nyckeltal Personalstrategiska nyckeltal inom vården Inbjudan till konferens i Stockholm den 2-3 december 2010 TALARE Stockholms universitet Olle Högberg Landstinget i Jönköpings län Anna Coreback universitetssjukhuset

Läs mer

Utvärdering av SPeL turnén i Småland & Öarna

Utvärdering av SPeL turnén i Småland & Öarna Page 1 of 6 Utvärdering av SPeL turnén i Småland & Öarna Vad var plus med dagen? Nya kunskaper, träffa personer som jobbar med samma sak. Men framför allt det fokus som ESF nu lägger Page 2 of 6 på Strategisk

Läs mer

Kommuners Öppna Ledarskapsprogram

Kommuners Öppna Ledarskapsprogram Kommuners Öppna Ledarskapsprogram Vi erbjuder ett öppet ledarutvecklingsprogram för dig som vill utveckla ditt ledarskap genom en ökad förståelse för dig själv och de sammanhang du som ledare verkar i.

Läs mer

KAMPEN OM KOMPETENSEN

KAMPEN OM KOMPETENSEN NYA vägar för flexibilitet i högre utbildning Hur kan vi säkra kompetensförsörjningen i mindre städer och på landsbygden? KAMPEN OM KOMPETENSEN Ett samarbetsprojekt med Nitus, nätverket för kommunala lärcentra.

Läs mer

Till Partsrådets konferens kring omvärldsbevakning - 8 och 9 april 2013

Till Partsrådets konferens kring omvärldsbevakning - 8 och 9 april 2013 Till Partsrådets konferens kring omvärldsbevakning - 8 och 9 april 2013 Partsrådet är både unikt och spännande Lite om Partsrådet Partsrådet är en ideell förening, där centrala parterna (Arbetsgivarverket

Läs mer

Nyanländas väg till arbete

Nyanländas väg till arbete Nyanländas väg till arbete Inbjudan till konferens i Stockholm den 14-15 oktober 2010 PRAKTIKFALL FRÅN REMESO Linköpings universitet Martin Qvist Sigtuna kommun Magda Ayoub Per Borg Christer Grähs Sten

Läs mer

Resultatmål Nr Aktivitet Aktivitetsmål Ansvar Målgrupp Uppföljning/ utvärdering Internt Antal underlag över. som finns och arbetsmarknadens

Resultatmål Nr Aktivitet Aktivitetsmål Ansvar Målgrupp Uppföljning/ utvärdering Internt Antal underlag över. som finns och arbetsmarknadens Aktivitets- och kommunikationsplan för Länsgrupp kompetensplattform Konkretisering av länsgruppens uppdrag som beslutades av styrgruppen för Kompetensplattform Västerbotten den 17 november 2011. A: Ta

Läs mer

Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation

Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Längd: Utbildningen omfattar två dagar (internat) samt tre fristående dagar. Datum: 17-18 augusti, 24 september, 22 oktober samt 14 januari 2016. Ort

Läs mer

Inbjudan och program

Inbjudan och program Till länsstyrelserna i Södra Östersjöns vattendistrikt och i Västerhavets vattendistrikt (m.fl.) Inbjudan och program Inom ramen för projekten Kulturmiljö och vattenförvaltning i Södra Östersjöns vattendistrikt

Läs mer

Socialförvaltningen CARPE. Minnesanteckningar Sida 1 (5) 2015

Socialförvaltningen CARPE. Minnesanteckningar Sida 1 (5) 2015 CARPE Minnesanteckningar Sida 1 (5) 2015 Inledning Carin hälsade välkommen till dagens träff som hade temat kompetens och rekrytering. Vid dagens Kompetensombudsträff medverkade Ylva Disheden, Länsstyrelsen

Läs mer

1(8) Verksamhetsplan 2015. Antagen vid årsmöte 1 april 2015

1(8) Verksamhetsplan 2015. Antagen vid årsmöte 1 april 2015 1(8) Verksamhetsplan 2015 Antagen vid årsmöte 1 april 2015 2(8) Föreningens ändamål Företag i Samverkan i Östhammars kommun har enligt stadgarna som ändamål att främja en god samverkan mellan de ideella

Läs mer

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE Välkommen som handledare inom Teknikcollege Denna broschyr är en första allmän information till dig som handledare inom Teknikcollege. Du kommer också att under handledarutbildningen

Läs mer

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde?

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde? Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden Hur gör man i Skövde? Utlysning av projektmedel 2013-2014 Dnr RUN 614-0186-13 Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin 1. Inbjudan

Läs mer

2012-04-10 12/47. Informationsansvariga inom samtliga förvaltningar Marknadsföringsansvariga Kommunala bolag/stiftelser Landstinget Länsstyrelsen

2012-04-10 12/47. Informationsansvariga inom samtliga förvaltningar Marknadsföringsansvariga Kommunala bolag/stiftelser Landstinget Länsstyrelsen 2012-04-10 12/47 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Informationsansvariga inom samtliga förvaltningar Marknadsföringsansvariga Kommunala bolag/stiftelser Landstinget

Läs mer

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap PROJEKTBESKRIVNING 2009-2014 2012-06-05 Sida 1 av 11 Revisionsinformation Projektbeskrivningen ska revideras årligen, av styrgruppen för LuTek. Projektbeskrivningen

Läs mer

Stockholm 20 februari 2013

Stockholm 20 februari 2013 Stockholm 20 februari 2013 Den 20e februari 2013 arrangeras för femte året i rad succékonferensen Social Responsibility Day. Bakom konferensen står tidningen Miljöaktuellt och SIS tillsammans med flera

Läs mer

SMÅLANDSIDROTTENS UTBILDNINGSHELG 14-15 NOVEMBER 2015 ELITE PARK HOTEL & VÄXJÖ KONSERTHUS. Foto: Fredrik Petersson

SMÅLANDSIDROTTENS UTBILDNINGSHELG 14-15 NOVEMBER 2015 ELITE PARK HOTEL & VÄXJÖ KONSERTHUS. Foto: Fredrik Petersson SMÅLANDSIDROTTENS UTBILDNINGSHELG 14-15 NOVEMBER 2015 ELITE PARK HOTEL & VÄXJÖ KONSERTHUS Foto: Fredrik Petersson VÄLKOMMEN TILL SMÅLANDSIDROTTENS UTBILDNINGSHELG! Utbildningshelgen är en ny och stor satsning

Läs mer

Kostnadseffektiv och kvalitativ dagverksamhet

Kostnadseffektiv och kvalitativ dagverksamhet Kostnadseffektiv och kvalitativ dagverksamhet Inbjudan till konferens i den 10-11 februari 2011 TALARE Högskolan Jönköping Cecilia Henning Nora kommun Gunilla Jansson Barbro Sahlin Tidaholms kommun Christina

Läs mer

Riktlinjer för kompetensutveckling

Riktlinjer för kompetensutveckling Riktlinjer för kompetensutveckling Haparanda Stad Antagen av kommunstyrelse 2000-06-13 RIKTLINJER FÖR KOMPETENSUTVECKLING I HAPARANDA STAD Inledning Kompetens och kompetensutveckling är ord som vi kan

Läs mer

Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv

Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv Projektbeskrivning: Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv 1. Sammanfattande projektidé Syftet med projektet är att undersöka hur samspelet mellan det regionala tillväxtarbetet och det

Läs mer

E-handelsdagar - Elektronisk handel och e-fakturering i stat, kommun och landsting

E-handelsdagar - Elektronisk handel och e-fakturering i stat, kommun och landsting Inbjudan till... E-handelsdagar - Elektronisk handel och e-fakturering i stat, kommun och landsting 12-13 november 2015 i Stockholm Välkomna till E-handelsdagar (tidigare benämnt Projektledarträff) för

Läs mer

Att äga, driva och utveckla Socialfondsprojekt. Malmö den 18 augusti 2011 Kl. 13-16.30

Att äga, driva och utveckla Socialfondsprojekt. Malmö den 18 augusti 2011 Kl. 13-16.30 Att äga, driva och utveckla Socialfondsprojekt Malmö den 18 augusti 2011 Kl. 13-16.30 Processtödet SPeL för strategisk påverkan och lärande Nätverk av forskare och erfarna konsulter över hela landet. Metodstöd

Läs mer

Den 4:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar. Konferensbidrag välkomnas!

Den 4:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar. Konferensbidrag välkomnas! Den 4:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar Tekniska högskolan vid Umeå universitet 27 november - 28 november 2013 Konferensbidrag välkomnas! Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar

Läs mer

WORKSHOP II REGIONAL KOMPETENSPLATTFORM ULRIKA EKSTRÖM

WORKSHOP II REGIONAL KOMPETENSPLATTFORM ULRIKA EKSTRÖM WORKSHOP II REGIONAL KOMPETENSPLATTFORM ULRIKA EKSTRÖM INNEHÅLL 01 Nulägesbild 02 03 04 Behov och nytta (förväntningar på resultat) Presentation - gruppdiskussion Kaffe Målgrupp 05 Form och innehåll 06

Läs mer

Nyanländas lärande mottagande, inkludering och skolframgång. Utbildningens upplägg, ht 2014. Högskolan Dalarna 2014-08-21

Nyanländas lärande mottagande, inkludering och skolframgång. Utbildningens upplägg, ht 2014. Högskolan Dalarna 2014-08-21 Nyanländas lärande mottagande, inkludering och skolframgång Utbildningens upplägg, ht 2014. Högskolan Dalarna 2014-08-21 v.42 Kursstart. Ni börjar med att titta på den inspelade kursintroduktionen på Fronter.

Läs mer

Nationell tillsynsutbildning i Miljöbalkstillsyn

Nationell tillsynsutbildning i Miljöbalkstillsyn Nationell tillsynsutbildning i Miljöbalkstillsyn Välkommen till Miljösamverkan Sveriges tillsynsutbildning som utgår från hela miljöbalken! Inbjudan, anmälan och program för 15-16 okt 2015 Länsstyrelsen

Läs mer

Nya perspektiv på invanda mönster. aktivt medarbetarskap Ledardagar Medarbetardagar Planeringsdagar

Nya perspektiv på invanda mönster. aktivt medarbetarskap Ledardagar Medarbetardagar Planeringsdagar Nya perspektiv på invanda mönster aktivt medarbetarskap Ledardagar Medarbetardagar Planeringsdagar Vargen är den art som mest liknar oss människor i flockens uppbyggnad och som vi därför valt att använda

Läs mer

Kompetensutvecklingsinsatser hösten 2014 Projekt Funktionshinder i etableringen

Kompetensutvecklingsinsatser hösten 2014 Projekt Funktionshinder i etableringen Kompetensutvecklingsinsatser hösten 2014 Projekt Funktionshinder i etableringen Innehåll Kompetensutvecklingsinsatser hösten 2014 Funktionshinder i etableringen Erfarenhetsutbyte och utforskande dialogmöte

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Grand Hotel, Lund den 12 september 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation:

Läs mer

NYCKELTAL FÖR EFFEKTIVARE UNDERHÅLL

NYCKELTAL FÖR EFFEKTIVARE UNDERHÅLL inbjudan till konferens i Stockholm den 2-3 februari 2011 TALARE FRÅN Sapa Heat Transfer AB Thomas Strid Maintenance Manager Volvo CE Marcus Bengtsson Underhållstekniker Tekn.dr Maintenance Management

Läs mer

INBJUDAN TILL ÅRSKONFERENSEN 2014

INBJUDAN TILL ÅRSKONFERENSEN 2014 INBJUDAN TILL ÅRSKONFERENSEN 2014 Svenska stadskärnor VÄLKOMMEN TILL ÅRSKONFERENSEN I VÄSTERÅS DEN 21-22 MAJ 2014 Årets största konferens och bankett håller vi i Västerås, Årets Stadskärna 2013! Här samlas

Läs mer

Regionerna och omvärlden

Regionerna och omvärlden Inbjudan Regionerna och omvärlden tillväxtorienterad omvärldsbevakning och dess faktiska nytta 25 september i Stockholm System för lärande Nutek har i uppdrag att följa upp arbetet som bedrivs regionalt

Läs mer

Din drivkraft, styrkor och hur du utnyttjar dem. Konsten att göra rätt saker, och saker rätt. E-bokföring effektiv koll på din lönsamhet

Din drivkraft, styrkor och hur du utnyttjar dem. Konsten att göra rätt saker, och saker rätt. E-bokföring effektiv koll på din lönsamhet Program vecka 17 Nyföretagarveckan Anmäl dig NU! till linkoping@nyforetagarcentrum.se eller via Facebook. 1 Mån 22 apr 17.30 19, essio ab, Näringslivets hus, Ågatan 9 Din drivkraft, styrkor och hur du

Läs mer

Region Syd hösten 2007. Kurser och aktiviteter. för STs förtroendevalda

Region Syd hösten 2007. Kurser och aktiviteter. för STs förtroendevalda Region Syd hösten 2007 Kurser och aktiviteter för STs förtroendevalda Innehåll LEDARSKAPSDAGEN PÅ TURNING TORSO... 1 IDEKONFERENS FÖR ORDFÖRANDEN, SO, REGIONALA RÅDET... 3 GRUNDUTBILDNING I ARBETSMILJÖ...

Läs mer

Kalendarium läsåret 2013/2014 Ung Företagsamhet i Östergötland För utbildningskonceptet UF-företagande

Kalendarium läsåret 2013/2014 Ung Företagsamhet i Östergötland För utbildningskonceptet UF-företagande Kalendarium läsåret 2013/2014 Ung Företagsamhet i Östergötland För utbildningskonceptet UF-företagande Anmälan kommer att krävas till flera av nedanstående aktiviteter och vissa har även platsbegränsning.

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR FRÅN VKF-KONFERENS KONFERENS I KARLSTAD 19-20 MARS 2007

MINNESANTECKNINGAR FRÅN VKF-KONFERENS KONFERENS I KARLSTAD 19-20 MARS 2007 VÄSTSVENSKA KONTAKTNÄTET 16 april 2007 FÖR FLEXIBELT LÄRANDE MINNESANTECKNINGAR FRÅN VKF-KONFERENS KONFERENS I KARLSTAD 19-20 MARS 2007 Lena Johansson, värd för dessa två dagar, öppnar konferensen och

Läs mer

KOMMUNALT BOSTADSBYGGANDE

KOMMUNALT BOSTADSBYGGANDE inbjudan till konferens i Stockholm den 15-16 april 2015 MODERATOR Ramböll Mariell Juhlin Chefekonom VÅRA TALARE Borås Stad Tomas Rossing Stadsarkitekt Malmö stad Marléne Engström Bolots Växjö kommun Henrik

Läs mer

Sociala företag i Gävleborg

Sociala företag i Gävleborg Sociala företag i Gävleborg en succé!. hur lyckas dom? Alla människor har rätt att känna sig behövda Sociala företag skapar möjligheter till arbete och lön. I Gävleborg finns 11 sociala företag med sammanlagt

Läs mer

Infobladet utkommer varje studievecka - läs det

Infobladet utkommer varje studievecka - läs det 1 Elevparkering Elever får endast parkera på utmärkta P-platser (se bif. karta) Övervakning sker kontinuerligt! Högskoleprovet en andra chans Räcker dina betyg för att du ska komma in på högskolan? Om

Läs mer

Bibliotekets roll i lokal och regional utveckling

Bibliotekets roll i lokal och regional utveckling Bibliotekets roll i lokal och regional utveckling En förstudie om behovet av kompetensutvecklingsinsatser. Vilka nyckelkompetenser behövs på biblioteken de närmaste tre-fem åren? Bibliotekets roll slutsatser

Läs mer

Fakta och praktisk info Plats: Tid: Pris 1: Pris 2: I priset ingår: InneBAndyKonvenT 2010 16 1 7 april Boende Anmälan och betalning

Fakta och praktisk info Plats: Tid: Pris 1: Pris 2: I priset ingår: InneBAndyKonvenT 2010 16 1 7 april Boende Anmälan och betalning innebandykonvent 2010 16 17 april Bäst även utanför plan bli en attraktiv samarbetspartner Svenska Innebandyförbundet har glädjen att traditionsenligt bjuda in till vårt konvent i samband med SM-finalerna

Läs mer

När tilliten brister. Vänliga hälsningar. Christina Kiernan

När tilliten brister. Vänliga hälsningar. Christina Kiernan Nyhetsbrev augusti 2013 När tilliten brister De ungdomar som kommer i kontakt med sociala insatsgrupper har olika bakgrund, men en sak gemensamt: de har tappat tron på samhället och har svårt att se möjligheten

Läs mer

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2014-10-20 Dnr Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut Bakgrund Regionstyrelsen beslöt vid sammanträdet 2013-02-14 att tillsätta en beredning för kompetensfrågor

Läs mer

Välkomna till första numret av skriftserien Högskolepedagogisk debatt!

Välkomna till första numret av skriftserien Högskolepedagogisk debatt! Välkomna till första numret av skriftserien Högskolepedagogisk debatt! Lena-Pia Carlström Hagman Högskolan Kristianstad har som mål att bli nationellt erkänd för sin pedagogiska utveckling. Skriftserien

Läs mer

20+21 september DRIV SUNDSVALL FRAMTIDEN. Teknik SAMARBETA TILLVÄXT SAMSYN LÄRANDE ATTRAKTIV. Bygg HANDEL. Besöksnäring. Miljö.

20+21 september DRIV SUNDSVALL FRAMTIDEN. Teknik SAMARBETA TILLVÄXT SAMSYN LÄRANDE ATTRAKTIV. Bygg HANDEL. Besöksnäring. Miljö. Inbjudan HANDEL Teknik Bygg IT Hälso/sjukvård Utbildning Transport Besöksnäring Miljö Energi FRAMTIDEN DRIV SE FÖRMÅGOR SAMARBETA TILLVÄXT SAMSYN NYA UTBILDNINGAR LÄRANDE ATTRAKTIV 20+21 september SUNDSVALL

Läs mer

VARMT VÄLKOMMEN TILL SEMINARIUM VÄRDESKAPANDE FÖRHANDLINGAR

VARMT VÄLKOMMEN TILL SEMINARIUM VÄRDESKAPANDE FÖRHANDLINGAR Värdeskapande förhandlingar Hur skapar vi förutsättningar att genomföra stora investeringar i infrastruktur och andra betydelsefulla samhällsinvesteringar Hur får vi igång byggandet? INBJUDAN Seminarium

Läs mer

Hur går det för oss i SkanKomp? Erfarenhetsutbyte mellan deltagare.

Hur går det för oss i SkanKomp? Erfarenhetsutbyte mellan deltagare. Minnesanteckningar; möte för svenska partners i SkanKomp Datum: 2011-04-28 Plats: Lärcentrum Majorna, Göteborg Tid: 13:00 ca 15:00 Arrangör: Westum Hur går det för oss i SkanKomp? Erfarenhetsutbyte mellan

Läs mer

EN MODERN SAMVERKANSFORM

EN MODERN SAMVERKANSFORM EN MODERN SAMVERKANSFORM Vad är Vård- och omsorgscollege? Vård- och omsorgscollege (VO-College) är en samverkansform på regional och lokal nivå mellan utbildningsanordnare och arbetsliv inom vård och omsorg.

Läs mer

2011-11-21. 1 Inledning

2011-11-21. 1 Inledning 2011-11-21 Särskild bilaga till reglemente för Gemensamma nämnden vård, omsorg och hjälpmedel (VOHJS-nämnden) avseende regionalt Vård och omsorgscollege Sörmland (VO-College) 1 Inledning Vård och omsorgscollege

Läs mer

Lärande och vardagsutveckling i Carpe

Lärande och vardagsutveckling i Carpe Lärande och vardagsutveckling i Carpe För att lära av erfarenheter från utvecklingsarbete räcker det inte med att enskilda individer lär sig, det behövs ett systematiskt och sammanhållande lärande så att

Läs mer

Att inkludera ett tillgänglighetsperspektiv i projektutvärderingar

Att inkludera ett tillgänglighetsperspektiv i projektutvärderingar Processtöd Tillgänglighet Att inkludera ett tillgänglighetsperspektiv i projektutvärderingar Hur kan vi i vårt projekt få hjälp av utvärderaren att uppmärksamma, belysa, analysera och reflektera kring

Läs mer

PLAN FÖR INTERNATIONALISERING: 1. MÅL OCH INRIKTNING

PLAN FÖR INTERNATIONALISERING: 1. MÅL OCH INRIKTNING BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN Karlstad 2014-01-16 Magnus Persson +46 54 540 29 09 magnus.persson@karlstad.se PLAN FÖR INTERNATIONALISERING: 1. MÅL OCH INRIKTNING Syfte Karlstads kommuns internationella

Läs mer

GRo-projektets spridningskonferens

GRo-projektets spridningskonferens Välkomna till GRo-projektets spridningskonferens 6 november 2012 Program Om GRo Kl 15.15-15.45 Fika & utställning Parallella seminarier Kl 16.15-16.45 Paus & utställning Parallella seminarier 17.15-17.45

Läs mer

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING TEKNIKCOLLEGE SOM TILLVÄXTFAKTOR Svenska teknik- och industriföretag har stor betydelse för vår samhällsekonomi

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR CHEFS- OCH KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2013-09-06

MINNESANTECKNINGAR CHEFS- OCH KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2013-09-06 CARPE Minnesanteckningar Sida 1 (5) 2013-09-12 MINNESANTECKNINGAR CHEFS- OCH KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2013-09-06 Inledning Carin och Janny hälsade välkommen och presenterade dagens program. Den största delen

Läs mer

Framtidens Skolledare Ettårigt ledarskapsprogram för chefer inom utbildningsväsendet

Framtidens Skolledare Ettårigt ledarskapsprogram för chefer inom utbildningsväsendet Framtidens Skolledare Ettårigt ledarskapsprogram för chefer inom utbildningsväsendet Framtidens skolledare är ett ledarskapsprogram med ett tydligt mål: att rusta Sverige med skolledare i världsklass.

Läs mer

Plan för gemensamma aktiviteter 2013. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken

Plan för gemensamma aktiviteter 2013. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Plan för gemensamma aktiviteter 2013 Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Är du medlem och vill veta mer? På Arbetsgivarverkets webbplats kan du läsa mer om den arbetsgivarpolitiska strategin

Läs mer

REKTOR I FRAMTIDENS FRISKOLA

REKTOR I FRAMTIDENS FRISKOLA inbjudan till konferens i Stockholm den 3-4 december 2014 VÅRA TALARE Utbildningsdepartementet Bertil Östlund Statssekreterare Realgymnasiet Per-Erik Lorentzon Gymnasiechef Malin Johansson Koncernchef

Läs mer

Stärk din roll som ledare FRAMTIDENS CHEF I HEMSJUKVÅRDEN

Stärk din roll som ledare FRAMTIDENS CHEF I HEMSJUKVÅRDEN FRAMTIDENS CHEF I inbjudan till konferens i Stockholm den 22-23 oktober 2014 SPECIELLT INBJUDNA Nestor Eva Karlsson Projektledare, fil. dr etnologi Telia Niklas Sundler Business Developer Executive Lunds

Läs mer

Avsiktsförklaring för samarbetet mellan Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan Halland efter TUV

Avsiktsförklaring för samarbetet mellan Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan Halland efter TUV Överenskommen vid gemensamt styrgruppsmöte för båda miljösamverkan 20 maj, efter förankring på chefsmötet 6 maj i Varberg Avsiktsförklaring för samarbetet mellan Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan

Läs mer

Nya tider för upphandling med tillgänglighet i fokus! Konferens den 24 november 2010

Nya tider för upphandling med tillgänglighet i fokus! Konferens den 24 november 2010 Konferens Välkommen till en nordisk heldagskonferens i Göteborg onsdagen. Arrangörer för konferensen är Västra Götalandsregionen, Nordiska Högskolan för Folkhälsovetenskap och Handikappförbundens samarbetsorganisation

Läs mer

Mötesplats social hållbarhet

Mötesplats social hållbarhet Mötesplats social hållbarhet Invigning 11 mars 2014 #socialhallbarhet Välkommen till Mötesplats social hållbarhet Cecilia Garme moderator Johan Carlson Generaldirektör, Folkhälsomyndigheten Ulrika Johansson

Läs mer

samverkan i fokus Med Med strategisk och formaliserad samverkan kan högskolor och andra offentliga aktörer tillsammans både möta samhällsutmaningar

samverkan i fokus Med Med strategisk och formaliserad samverkan kan högskolor och andra offentliga aktörer tillsammans både möta samhällsutmaningar 1. Med samverkan i fokus Med strategisk och formaliserad samverkan kan högskolor och andra offentliga aktörer tillsammans både möta samhällsutmaningar och långsiktigt utveckla lärosätenas forskning och

Läs mer

Ledarskap - ta nästa steg

Ledarskap - ta nästa steg 2014-12-09 15/31 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Samtliga nämnder och styrelser Ledarskap - ta nästa steg BAKGRUND/ SYFTE Utbildningen riktar sig till dig som

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 121106

MINNESANTECKNINGAR KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 121106 MINNESANTECKNINGAR KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 121106 Inledning, presentation Carin hälsade välkommen och presenterade dagens program. Vid den här Kompetensombudsträffen deltog närmare 60 personer. På frågan

Läs mer

AMP- Ability Management Program Investering i kompetens

AMP- Ability Management Program Investering i kompetens AMP- Ability Management Program Investering i kompetens Genom att investera i kompetens för chefer kommer dessa via AMP genomföra förändringsarbeten som resulterar i värden större än investeringskostnaden,

Läs mer

20 nov. i Umeå a Pihl Self Management Stefan Hyttfors m N m u E tid är dåtidf!ramtdienä? u d r Ä! r ä h r

20 nov. i Umeå a Pihl Self Management Stefan Hyttfors m N m u E tid är dåtidf!ramtdienä? u d r Ä! r ä h r 20 nov. i Umeå Emma Pihl Self Management Stefan Hyttfors Nutid är dåtid! Framtiden är här! Är du? När ledarskapet och HR-arbetet behöver inspireras Ibland gör den sig påmind idétorkan. Plötsligt sinar

Läs mer

ARBETSGÅNG OCH SCHEMA FÖR KURS 1PE502, PEDAGOGISKT OCH PROFESSIONELLT LEDARSKAP

ARBETSGÅNG OCH SCHEMA FÖR KURS 1PE502, PEDAGOGISKT OCH PROFESSIONELLT LEDARSKAP ARBETSGÅNG OCH SCHEMA FÖR KURS 1PE502, PEDAGOGISKT OCH PROFESSIONELLT LEDARSKAP Träff 1 Lördagen den 22 september, klockan 1015 1600 Sal Homeros fm. Wägner och Moberg på em. Vecka 36 38, 3 september 22

Läs mer

Kommunikation som påverkar en avgörande framgångsfaktor för ESF-projekt. Växjö 27 oktober 2011

Kommunikation som påverkar en avgörande framgångsfaktor för ESF-projekt. Växjö 27 oktober 2011 Karin Alkeberg Regionförbundet i Kalmar län 2 Maria Sjödin Ljungby Kommun 5 Hans Österlund Medborgarskolan Projekt & Utveckling 1 Victor Moreira Medborgarskolan Projekt & Utveckling 2 Fredrika Plessen

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Föreningen Sveriges Kommunalekonomer. Budgetdagarna 2012. 7-8 november 2012

Föreningen Sveriges Kommunalekonomer. Budgetdagarna 2012. 7-8 november 2012 Föreningen Sveriges Kommunalekonomer Budgetdagarna 2012 7-8 november 2012 Medverkar gör bl. a: Mats Kinnwall, Chefekonom SKL Ann-Christin Käll, Vd Folktandvården, Gävleborg AB Anders Ebbesson, Utvecklingsstrateg,

Läs mer

Tillsammans släpper vi in framtiden!

Tillsammans släpper vi in framtiden! Konferensen Samverkan Skola - Arbetsliv 15 oktober 2015 på Missionskyrkan i Linköping Tillsammans släpper vi in framtiden! Arbetslöshetsfrågan? Kompetensutveckling? - En konferens som ger verktyg till

Läs mer

Inbjudan. Säkerhetsdagarna 2010 Grand Hôtel 18 19 november

Inbjudan. Säkerhetsdagarna 2010 Grand Hôtel 18 19 november Inbjudan Säkerhetsdagarna 2010 Grand Hôtel 18 19 november Mänskligt, personligt eller omöjligt För 24:e året i rad arrangeras Säkerhetsdagarna säkerhetsbranschens exklusiva kunskapsseminarium och en mötesplats

Läs mer

Inbjudan. FALK:s konferens

Inbjudan. FALK:s konferens Inbjudan FALK:s konferens Eskilstuna 8-10 maj 2012 Arkivimpulser! Välkommen till FALK:s konferens 2012 som hålls i Eskilstuna. Arkivimpulser är rubriken på årets konferens och vi hoppas kunna ge er ett

Läs mer

Verksamhetsutveckling utifrån ett systemsynsätt praktiska erfarenheter och resultat från svensk offentlig sektor

Verksamhetsutveckling utifrån ett systemsynsätt praktiska erfarenheter och resultat från svensk offentlig sektor Verksamhetsutveckling utifrån ett systemsynsätt praktiska erfarenheter och resultat från svensk offentlig sektor Seminarium Stockholm 24 Maj, 2011 Systemsynsätt Intresset för systemsynsättet vid utveckling

Läs mer

Vindkraft Öst. Tillsammans utvecklar vi det hållbara Vindbruket! Lokalt möte 22 maj 2013, BMB

Vindkraft Öst. Tillsammans utvecklar vi det hållbara Vindbruket! Lokalt möte 22 maj 2013, BMB Vindkraft Öst Tillsammans utvecklar vi det hållbara Vindbruket! Lokalt möte 22 maj 2013, BMB VKÖ-träff, program 22 maj, Lindesberg 09.00 Samling, kaffe & smörgås 09.30 Inledning, syfte med dagen, deltagarpresentation

Läs mer

Coachande ledarskap 2014-12-22 15/19. OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till

Coachande ledarskap 2014-12-22 15/19. OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till 2014-12-22 15/19 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Samtliga nämnder och styrelser Människor har en inneboende potential som de ibland inte själva är medvetna

Läs mer