NORDNET ÅRSREDO VISNING 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NORDNET ÅRSREDO VISNING 2006"

Transkript

1 Innehållsförteckning Befria 2006 Vi är utmanarna som revolutionerar dina pengar sparandet 2006 i korthet VD-ord Mission och affärsidé Mål Strategi Företagskultur och organisation IT Konkurrens och omvärldsfaktorer Kunder Tjänster Sverige Norge Danmark Finland Tyskland Luxemburg Övriga verksamheter Medarbetare Styrelse Bolagsstyrning Aktien Innehåll förvaltningsberättelse och räkenskaper Förvaltningsberättelse Räkenskaper Noter Flerårsöversikt Nyckeltal Förslag till vinstdisposition Revisionsberättelse Definitioner Adresser Utmärkelser och priser Läsanvisningar Nordnet är ett svenskt aktiebolag som lyder under svenska lagar. Alla värden uttrycks i svenska kronor. Miljoner kronor förkortas MSEK. Sifferuppgifter inom parentes avser 2005 om inte annat uppges. Data om marknader och konkurrenssituation är Nordnets egna bedömningar, om inte en specifik källa anges. Dessa bedömningar baserar sig på bästa och senaste tillgängliga faktaunderlag från publicerade källor inom finansbranschen och bland konkurrenter. De finansiella rapporterna, som har varit föremål för revision, omfattar sidorna Mer information och nyheter finns på

2 Nordnet aktier, fonder och pensioner Nordnet erbjuder användarvänliga och kostnadseffektiva tjänster till privatpersoner och företag som sparar i aktier, fonder och pensioner. Nordnet är Nordens största privatmäklare med cirka depåkunder i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Tyskland och Luxemburg. Mission Vi är utmanaren som revolutionerar sparandet. Affärsidé Genom innovation och service förbättra och förenkla det privata aktie-, fond- och pensionssparandet med valfrihet och tillgänglighet till bästa möjliga villkor. Strategi Nordnets strategi för att nå målen för kundnöjdhet, tillväxt och finansiell utveckling är att: Förbättra och förenkla för kunderna Vår strävan att förbättra och förenkla för kunderna kan sammanfattas i fyra huvudpunkter: Valfrihet Tillgänglighet Innovation och nytänkande Bästa möjliga villkor. Driva verksamheten på ett kostnadseffektivt sätt Vi bygger vår verksamhet på Nordnet-modellen, som innebär att verksamheten är koncentrerad till Stockholm med en enda organisation och infrastruktur. Samtidigt agerar vi på marknaderna i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Tyskland och Luxemburg. Nordnet-modellen är uppbyggd så att det är relativt enkelt att lägga till nya kunder, tjänster och marknader till låga kostnader. Den kostnadseffektiva strukturen ger unika möjligheter att konkurrera med tjänster, kundnytta och pris. Skapa tillväxt i flera dimensioner Vår strategi är att skapa tillväxt på flera olika sätt: Fler kunder och större volymer i existerande tjänster Nya tjänster på befintliga marknader Geografisk expansion till nya marknader Kontinuerlig innovation. Tillväxtpyramiden Det går naturligtvis inte att genomföra en revolution utan innovation. Vi frågar oss alltid om något går att göra annorlunda och bättre. Allt ska hela tiden bli enklare, smartare och billigare. För kundens bästa! Nordnets resultat fördelat på de geografiska marknaderna Sverige Norge Danmark Finland Tyskland Luxemburg Totalt Andel avslut, 2006 Sverige Norge Danmark Finland Tyskland Luxemburg Totalt ,0% 6,9% 1,4% 7,0% 0,6% Nordnets verksamhet fördelad på de geografiska marknaderna En dag på Nordnet 134 nya depåer öppnas användare loggar in avslut görs i aktier och derivat på börserna i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Tyskland, USA och Kanada besök på fondsidan 810 samtal på svenska, norska, danska, finska och tyska besvaras 786 från svenska, norska, danska, finska och tyska kunder besvaras SMS skickas ut nyheter från 12 nyhetskällor publiceras webbförfrågningar tas emot. Störst i Norden på aktiehandel Procenttalen anger Nordnets marknadsandel för 2006 av antal avslut på respektive lands huvudbörs avslut Kalender Aktivitet Tidpunkt Årsstämma 24 april 2007 Delårsrapport januari mars april 2007 Delårsrapport januari juni juli 2007 Delårsrapport januari september oktober 2007 Bokslutskommuniké för 2007 februari 2008 Andel intäkter, ,9 MSEK 191,2 MSEK 82,4 MSEK 5,6 MSEK 18,1 MSEK 21,8 MSEK 661,1 MSEK Andel aktiva depåer, per 31 dec depåer Andel av rörelseresultat, ,4 MSEK 102,0 MSEK 47,2 MSEK Neg. -6,3 MSEK Neg. -15,7 MSEK 14,5 MSEK 292,1 MSEK Andel depåvärde, per 31 dec MSEK MSEK MSEK 500 MSEK MSEK MSEK MSEK Text, grafisk form och produktion: Hallvarsson & Halvarsson Foto: Christoffer Edling Illustrationer: Niklas Elmehed, Nordnet, och Klas Fahlén Fotoretusch: Bildrepro Stockholm Tryck: Elanders, 2007

3 2006 i korthet 2006 i korthet Rörelseintäkterna ökade med 52 procent till 661,1 (434,1) MSEK Rörelseresultatet ökade med 46 procent till 292,1 (200,1) MSEK Resultatet efter skatt ökade med 42 procent till 206,7 (145,7) MSEK Resultatet per aktie ökade med 42 procent till 1,25 (0,88) SEK. Nordnet erhöll flera utmärkelser och priser Stark tillväxt inom aktier, fonder och pensioner: Antalet aktiva depåer ökade med 27 procent till Totala depåvärdet ökade med 36 procent till 49,4 miljarder SEK Antal avslut ökade med 42 procent till Depåvärdet i fonder ökade med 46 procent till 5,2 miljarder SEK Depåvärdet för Nordnet Pension ökade med 200 procent till 3,6 miljarder SEK. Utmärkelser och priser Resultat- och nyckeltalstabell Förändring Rörelseintäkter, MSEK 661,1 434,1 52% Rörelseresultat, MSEK 292,1 200,1 46% Rörelsemarginal, % Resultat efter skatt, MSEK 206,7 145,7 42% Vinstmarginal, % Resultat per aktie, SEK 1,25 0,88 42% Eget kapital, MSEK 691,4 514,4 34% Eget kapital per aktie, SEK 4,19 3,12 34% Kapitaltäckningsgrad, % 10,3 10,9 Antal aktiva depåer % Depåvärde, miljarder SEK 49,4 36,3 36% Inlåning, miljarder SEK 5,9 4,1 40% Utlåning, miljarder SEK 3,3 2,6 27% Antal avslut % Antal anställda % Rörelseintäkter Rörelseresultat Antal aktiva depåer Depåvärde MSEK 800 MSEK , ,5 434,1 661, ,4 200,

4 VD-ord Bästa aktieägare, Återigen skriver jag ett VD-ord efter ett makalöst rekordår: 27 procent fler depåer, depåvärdet ökade med 36 procent, bästa resultatet någonsin, jättenöjda kunder, Årets Bank, stora fram - gångar inom pension och stark internationell tillväxt. Vi be håller vårt tillväxtmål om lägst 25 procent fler depåer per år för de kommande åren. Det betyder att vi har som mål att med organisk tillväxt fördubbla vår kundbas på tre år. Vi erbjuder maximal valfrihet i placeringarna, ledande internettjänster och bästa möjliga villkor för att ditt sparande ska utvecklas så bra som möjligt. En vinnande formel tycker vi, och uppenbarligen också många sparare. Vad kan vara roligare och mer stimulerande än att köra Nordnet i full fart på framgångens motorväg? Ingenting. Det är mina medarbetares förtjänst att det går så bra för oss. De lever våra värderingar: ärliga, engagerade, okonventionella och omtänksamma, på ett alldeles fantastiskt sätt. Lutar vi oss tillbaka och slår oss för bröstet nu när det går så bra? Nej, vi kommer alltid att vara en utmanare med ett extraordinärt engagemang. Nu är en av våra största utmaningar att anpassa, förändra och utveckla oss själva, eftersom vi har blivit ett större företag som därmed behöver ett mer strukturerat arbetssätt. Samtidigt måste vi bevara och förstärka vårt entreprenörskap och vår innovationskraft. Nordnet är ett värderingsstyrt tillväxtföretag som under 2006 växte i antal medarbetare med 45 procent. Det är viktigt att man som ny på Nordnet snabbt blir ett med företagskulturen, så att vi tillsammans drar åt samma håll, på samma sätt. Vi har jobbat mycket med våra värderingar, ledarskapsutbildning och organisationsutveckling under året och fortsätter med det också under Utan att ha jobbat på IKEA eller ha någon djupare insikt i verksamheten där, så brukar jag lyfta fram det företaget som ett exempel på just det vi är i färd med att skapa men vårt 2

5 VD-ord område är sparandet. Ett internationellt tillväxtföretag med ett institutionaliserat entreprenörskap där innovation, valfrihet, ständiga förbättringar och förenklingar till bästa möjliga villkor är framgångsreceptet. rullar vidare! Befria dina pengar! Revolutionen Vi tar ett större och större ansvar för våra kunder och deras sparande. När vi erbjuder valfrihet ska vi också hjälpa våra kunder att utnyttja möjligheterna. I annat fall kan valfriheten för vissa bli något krångligt och negativt. Det bästa exemplet på vårt ökade ansvarstagande är NordnetSkolan och dess framgång. Efterfrågan på kunskap om hur man sparar och använder våra tjänster inom aktier, fonder och pensioner är större än vad vi kunnat ana. På vårt kontor i Oslo har vi under året hållit 75 kurstillfällen med totalt deltagare. I Sverige lanserade vi NordnetSkolan mot slutet av året och vi har redan behövt utöka antalet kurstillfällen. Vi har en stor tillväxtpotential precis runt hörnet eftersom det endast är i Sverige som vårt kunderbjudande är komplett med tjänster förutom inom aktier, också inom fonder och pensioner. Under de kommande åren ska vi därför lansera fonder och pensioner på fler av våra befintliga marknader. Vår utveckling i Norge har varit enastående, men potentialen är ännu större och därför börjar vi där. Näst på tur är Danmark där vi också haft en god utveckling och där pensionsområdet är speciellt intressant. I Finland ser det väldigt spännande ut efter att vi mot slutet av året fått igång tillväxten ordentligt. Där är det viktigt att vid sidan om aktier först lägga till fonder. I Tyskland ska vi mot slutet av 2007 lansera handel på derivatbörsen Eurex. Detta och ytterligare förbättringar av kunderbjudandet är viktigt för att öka tillväxten i Tyskland. Vi kommer också att försöka etablera oss på en eller flera marknader i Östeuropa. Det finns många frågor att lösa för att vår strategi ska kunna appliceras där, men min förhoppning är att vi senast under första halvåret 2008 ska finnas på en östeuropeisk marknad var ett år med stora investeringar i fler medarbetare, utökad infrastruktur och marknadsföring. Vi kommer under 2007 att fortsätta bli fler men jag räknar med att det blir i en lägre takt. Jag räknar med att marknadsföringen kommer att kvarstå på motsvarande eller något högre nivå. I en god marknad ger vår marknadsföring bra resultat, samtidigt som det är viktigt att öka kännedo- men om vårt varumärke när vi breddar vårt kunderbjudande med fonder och pensioner. Under 2006 såg vi att kännedomen om vårt varumärke ökade markant i Sverige. Jag brukar kommentera pris- och marginalpressen. Det är ett viktigt område så jag berör det också här. Inom aktiehandeln, avseende själva utförandet av en aktieaffär, är det helt klart att prispressen kommer att fortsätta. Men totalbilden är lite mer komplex. Om courtaget fortsätter nedåt så kan det medföra att depåtjänster, informationstjänster och annat, som än så länge till vissa delar avgiftsbeläggs indirekt genom courtaget, kommer att avgiftsbeläggas mer direkt. Hos vissa marknadsaktörer kan man se denna utveckling. Inom fonder och pensioner ser jag för närvarande ingen marginalpress i förhållande till våra nuvarande nivåer. Först med det senaste är lika aktuell idag som för tio år sedan när vi som nystartad uppstickare använde den i vår marknadsföring. Priser och utmärkelser haglade över oss under Både i Norge, Danmark och Tyskland har vi blivit utnämnda till bäst och billigast i olika sammanhang. I Sverige blev det storslam med två av de allra mest prestigefyllda priserna. Vi blev utsedda till Årets Bank av tidningen Privata Affärer och till Sveriges bästa sajt inom kategorin Bank & Finans av tidningen Internetworld. I Danmark blev vi utsedda till Årets Bank/Børsmægler För oss är det självklart mycket stimulerande med dessa utmärkelser. Trots allt beröm kommer vi under 2007 att lansera en helt ny sajt. För att bli Årets Bank räcker det dock inte med en bra sajt. Vi måste också erbjuda det bästa tjänsteutbudet till de bästa villkoren. Vi genomförde en kundundersökning strax innan årsskiftet som visade att vi har 95 procent nöjda kunder. Men vi nöjer oss inte med detta. Under 2007 kommer vi att lansera en rad olika nya tjänster som ska förbättra och förenkla våra kunders sparande ytterligare. Och självklart också öka vår tillväxtpotential. Bland annat tar vi steget mot att bli en fullservicebank på nätet genom att under 2007 lansera fler banktjänster i Sverige, såsom möjligheten att betala räkningar, göra överföringar och få sin lön till Nordnet. Allt kopplat till depån förstås. Befria dina pengar! Börja spara hos oss. Klas Danielsson VD 3

6 Mission och affärsidé Vi revolutionerar sparandet På Nordnet har vi en ledstjärna för allt vi gör, vår mission: Vi är utmanaren som revolutionerar sparandet. Det går naturligtvis inte att genomföra en revolution utan innovation. Vi frågar oss alltid om något går att göra annorlunda och bättre. Allt ska hela tiden bli enklare, smartare och billigare. För kundens bästa. Ett annat nyckelord är valfrihet, som ofta saknas på finansmarknaden där många aktörer helst vill sälja sina egna prod ukter till höga marginaler. För oss är objektivitet viktigt. För kundens bästa. Det sätt på vilket vi genomför revolutionen beskrivs i vår affärsidé: Genom innovation och service förbättra och förenkla det privata aktie-, fond- och pensionssparandet med valfrihet och tillgänglighet till bästa möjliga villkor. Det som driver oss är att hela tiden förbättra och förenkla för våra kunder. Vi hjälper privatpersoner att få en bättre ekonomi genom lägre avgifter, bättre tjänster och större valfrihet. Vi gör folk rikare, helt enkelt. Det har vi nu gjort i mer än tio år, och det är ingen tvekan om att vi har åstadkommit en revolution. Fram till mitten av 1990-talet utfördes alla aktieaffärer av en mellanhand och därmed med tidsfördröjning. Kunden lämnade sin order till banken eller mäklaren, och fick sedan invänta besked om när och till vilken kurs affären genomförts. Hanteringen var till stor del manuell, vilket betydde höga kostnader för kunden. Sedan kom internet och Nordnet. Den tekniska utvecklingen gjorde det plötsligt möjligt att dramatiskt effektivisera hela processen för aktiehandel. Men bland befintliga storbanker och traditionella fondkommissionärer fanns inget större intresse för att förbättra tjänster och sänka priser. För att revolutionen skulle bli av krävdes en utmanare. Nordnet blev den utmanaren. Revolution kräver innovation. Och revolutionen fortsätter. Det finns hela tiden förbättringar att göra och innovationer att skapa. Listan på revolutionerande tjänster som vi lanserat inom aktiehandel och finansiell information är lång. Och den kommer att bli längre. Nästa område inom sparandet som vi vill revolutionera är pensionsområdet. Historiskt har det präglats av höga avgifter och liten valfrihet. Under 2004 tog vi första steget i revolutionen av pensionssparandet då vi lanserade Individuellt Pensionssparande (IPS) till marknadens bästa villkor. Sedan dess har vi lanserat ett komplett utbud av pensionsprodukter med revolutionerande villkor och möjligheter. Att förbättra och förenkla för kunderna är grunden i vår verksamhet. Lyckas vi med det får vi nöjdare kunder, vilket bidrar till att antalet kunder ökar. Det skapar alltså tillväxt. Och många nöjda kunder ger förutsättningar för ett gott ekonomiskt resultat. Det skapar alltså lönsamhet under förutsättning att vi driver verksamheten på ett kostnadseffektivt sätt. Tio år av revolution Nordnets sparrevolution har pågått i tio år. Här är några exempel på hur sparandet blivit enklare, smartare och billigare Lansering av Tjänstepension till marknadens bästa villkor och av ett Spartorg för strukturerade produkter. Försäkrings- och pensionsprodukter lanseras, som Kapitalpension, utan försäkringsavgifter och med full placeringsfrihet i aktier och fonder, och Kapitalförsäkring med möjlighet till löpande uttag. Det första steget i revolutionen av pensionssparandet med marknadens bästa villkor för Individuellt Pensionssparande (IPS) lanseras med endast 39 SEK i minimicourtage. Aktiedirekt lanseras med ett extremt lågt minimicourtage om 9 SEK. Nordnet Hedge Sveriges första marknadsplats för hedgefonder lanseras. Den Windowsbaserade handlarapplikationen WinTrade lanseras. Lanserar möjligheten att blanka aktier online. Första internetmäklare att erbjuda handel i fondandelar på ett fondtorg och utan extra avgifter. Först med handel i optioner och terminer i realtid, samt med handel i amerikanska aktier via internet. Första internetmäklare som lanserar en applikation med realtidskurser. En av de första mäklarna i Norden som lanserar aktiehandel på nätet. 4

7 Mål Nöjda kunder blir ambassadörer Resultat av webbenkät Hur nöjd är du som helhet med att vara kund hos Nordnet? Skulle du rekommendera Nordnet till vänner och bekanta? Om du kontaktar Nordnet, får du då utmärkt service? Ja 86% 2. Nej 3% 3. Vet ej 11% % 4. 38% 3. 18% 2. 8% 1. 4% 1 5 Servicenivå 1-5 1=lägst betyg 5=högst betyg 4 Nordnets mål är uppdelade i tre kategorier; kunderna, tillväxten och den finansiella utvecklingen. Med kunden i fokus Nöjda kunder blir ambassadörer Nöjda kunder är det mest centrala för tillväxt och framgång. Det ger ett kvitto på att det vi gör är rätt och det skapar samtidigt ambassadörer det vill säga kunder som rekommenderar Nordnet. Därför har vi mycket högt ställda kundmål och genomför årligen en uppföljning av hur kunderna uppfattar oss. procent gav betyget tre eller bättre. 95 I november 2006 svarade av Nordnets kunder på en webbenkät riktad till användarna av vår webbtjänst. Användare av handlarapplikationen WinTrade deltog endast i undantagsfall i undersökningen. Diagrammen i marginalen visar resultaten från undersökningen. Senast 2008 ska 90 procent av kunderna som använder webbtjänsten vara nöjda eller mycket nöjda med att vara kund hos Nordnet (betyg 4 eller bättre) gav 82 procent betyget fyra eller bättre. 95 procent gav betyget tre eller bättre. Senast 2008 ska 90 procent av kunderna som använder webbtjänsten vilja rekommendera Nordnet. I 2006 års undersökning svarade 86 procent att de skulle rekommendera Nordnet. 11 procent svarade Vet ej, ett svar som nya kunder ofta ger när de ännu inte bildat sig en bestämd uppfattning. Endast 3 procent svarade Nej. Det betyder att av de kunder som svarat Ja eller Nej på frågan skulle 96 procent rekommendera Nordnet. För Nordnet innebär service bland annat användarvänliga tjänster, tillgänglighet till tjänsterna och Vår analyschef Peter Malmqvist har hållit många uppskattade föredrag för våra kunder under året. service i traditionell bemärkelse avseende telefon, och handläggning. Målet är att senast 2008 ska 90 procent av kunderna ge Nordnet betyget fyra eller bättre när det gäller service gav 88 procent av kunderna Nordnet betyget tre eller bättre och 70 procent gav fyra eller bättre. Bäst var resultatet i Danmark där 83 procent av kunderna gav betyget fyra eller bättre. Målet för Kundservice är att senast 2007 ska 95 procent av alla inkommande samtal besvaras inom 1,5 minut. Under 2006 besvarades 92 procent av samtalen inom tre minuter. Under andra halvåret 2006 besvarades 95 procent av alla inkommande samtal inom 2,5 minuter. Under Kundservices öppettider ska 95 procent av inkommade frågor till Nordnets meddelandecentral och mail vara besvarade inom 30 minuter. 95 procent av mail och meddelanden som inkommit under natten och helgen ska vara besvarade till klockan 09:00 nästföljande bankdag. 5

8 Mål Tillväxt Depåtillväxt Målsättningen är att uppnå en organisk tillväxt om lägst 25 procent i antal depåer under Under 2006 var den organiska tillväxten 27 procent, att jämföra med målet på 25 procent. Nysparande Målsättningen är att nysparandet i depåvärde från nya och befintliga depåkunder ska uppgå till lägst depåtillväxten, det vill säga till lägst 25 procent för För 2006 uppgick nysparandet till ca 16,5 procent, att jämföra med målet på 25 procent. Störst i Norden. Marknadsandelar Målet är att marknadsandelen (med avseende på privathandeln) av antalet avslut på samtliga börser där Nordnet är medlem långsiktigt ska öka. Detta ska ske genom att Nordnet erhåller en växande andel av privatpersoners handel i aktier, warranter, optioner och futures genom organisk tillväxt och förvärv. Under 2006 utvecklades Nordnets marknadsandelar sammantaget positivt och i Norden hade Nordnet den högsta sammanlagda marknadsandelen av antalet avslut av samtliga mäklarfirmor, Nordnets marknadsandelar av antal avslut (%) även inräknat de med institutionella kunder. Se sid 15 för mer information om marknadsandelar. Finansiell utveckling Kapitaltäckning Kapitaltäckningen är relationen mellan kapitalbasen (förenklat uttryckt eget kapital efter avdrag för immateriella tillgångar) och det riskvägda beloppet (förenklat uttryckt främst utlåningen enligt olika riskklasser och motpartsrisker). Målsättningen är att kapitaltäckningen för koncernen och banken inte ska understiga 10,0 procent. Vid årsskiftet 2006/2007 uppgick kapitaltäckningen till 10,3 procent för koncernen och 10,5 procent för banken. Nya kapitaltäckningsregler infördes den 1 februari För mer information om vad de nya kapitaltäckningsreglerna innebär se sid 51 i förvaltningsberättelsen. Solvenskvot Solvenskvoten är för dotterbolaget Nordnet Pensionsförsäkring AB relationen mellan eget kapital efter avdrag för immateriella tillgångar och de försäkrades (kundernas) tillgångar. Målsättningen är att solvenskvoten alltid med god marginal ska överstiga 1,00. Vid årsskiftet uppgick solvenskvoten till 1,76. Enligt lag ska den uppgå till lägst 1,00. Rörelsekostnader För 2007 bedöms rörelsekostnaderna exklusive direkta kostnader för marknadsföring och försäljning komma att öka med ca 25 procent. Under 2006 uppgick rörelsekostnaderna till 279,6 MSEK, att jämföra med målet på MSEK. Under 2006 motsvarande det 23,3 MSEK i rörelsekostnader exklusive marknadsföring per månad. Ackvisitionskostnad per ny nettodepå Målsättningen är att den genomsnittliga ackvisitionskostnaden per ny nettodepå under 2007 inte ska överstiga SEK av seende direkta marknadsförings- och försäljningskostnader. 6

9 Mål föringskostnader uppgick kostnadstäckningen under 2006 till 97 procent. Breakeven Breakeven avser det antal registrerade transaktioner/ - avslut som behövs för att ge courtageintäkter som täcker den resterande andelen av rörelsekostnaderna efter kostnadstäckningen från andra intäkter. För 2007 bedöms breakevennivån i antal avslut per börsdag komma att uppgå till Eftersom det långsiktiga målet avseende kostnadstäckning är 100 procent är det långsiktiga målet för breakeven noll avslut per dag. Lennart representerar Nordnet vid Stora Aktiedagen i Stockholm. För 2006 uppgick breakevennivån per börsdag till 7 800, jämfört med bedömningen om Under 2006 uppgick den genomsnittliga ackvisitionskostnaden per depå till SEK, att jämföra med målet på SEK. Kostnadstäckning per år Kostnadstäckning Kostnadstäckningen avser den andel av de totala rörelsekostnaderna som täcks av icke direkt transaktionsrelaterade courtageintäkter. % Målet för 2007 är att kostnadstäckningen ska uppgå till procent. Marknadsföringskostnader påverkar kostnadstäckningen negativt. Långsiktigt är målet att nå 100 procents kostnadstäckning Under 2006 uppgick kostnadstäckningen till 74 procent, att jämföra med målet på procent. Exklusive marknads- Rörelseintäkter exklusive transaktionsrelaterade intäkter i förhållande till rörelsekostnader. Breakevenanalys per månad kvartalsvis Q1 06 Q2 06 Q3 06 Q4 06 Q1 05 Q2 05 Q3 05 Q4 05 Kostnader, MSEK 28,7 30,1 29,2 36,2 18,5 19,5 19,7 22,9 Rörelseintäkter exklusive courtage, MSEK 21,6 23,3 21,5 25,6 12,4 13,2 14,7 17,6 Kostnadstäckning, % Courtageintäktskrav för breakeven, MSEK 7,1 6,8 7,7 10,6 6,1 6,3 5,0 5,3 Nettointäkt per avslut, SEK Antal avslut per dag för breakeven Antal avslut per handelsdag NORDNET ÅRSREDOVISNING

10 Strategi Förbättring och förenkling en självklar grundstrategi För att nå våra mål har vi en strategi i tre delar: att förbättra och förenkla för kunderna att skapa tillväxt i flera dimensioner att driva verksamheten på ett kostnadseffektivt sätt. Förbättra och förenkla Att förbättra och förenkla för kunderna är den självklara grundbulten i vår strategi. Lyckas vi med det får vi allt nöjdare kunder, vilket bidrar till att antalet kunder ökar. Och många nöjda kunder ger förutsättningar för ett gott ekonomiskt resultat. Alltså just de tre områden som vi delade upp våra mål i på de föregående sidorna; kunder, tillväxt och finansiell utveckling. Vår strävan att förbättra och förenkla för kunderna kan sammanfattas i fyra huvudpunkter. Nordnet-modellen ger kostnadseffektivitet. Den första är valfrihet. Vi erbjuder ett så komplett utbud som möjligt av det som finns på marknaden för sparande i aktier, fonder och pensioner. Verklig valfrihet kräver också att vi är oberoende, det vill säga att vi inte säljer egna produkter som fonder eller förvaltning. Istället är vi objektiva. Vår roll är att paketera och förmedla marknadens utbud på bästa möjliga sätt. Vi anser att det är bäst för kunden att få möjlighet att utveckla sitt sparande utan att vara hänvisad till aktörens egna produkter. Där skiljer vi oss från de flesta på marknaden, inklusive några av våra mer direkta konkurrenter som förutom att vara nätmäklare också börjat utveckla egna produkter. Tillgänglighet är den andra huvudpunkten. Vi har ett tekniskt och administrativt system som är snabbt, säkert och enkelt att använda. Handeln sker i realtid, utan mellanhänder. Det går också att kommunicera med Nordnet på ett flertal olika sätt. Det krävs innovation och nytänkande för att skapa något som förbättrar och förenklar. Vi arbetar hela tiden med att göra våra tjänster ännu bättre. Innovativa tjänster gör att kunden verkligen kan dra nytta av den stora valfriheten. Till sist erbjuder vi allt detta till bästa möjliga villkor. Det kan vi göra eftersom verksamheten drivs med hög kostnadseffektivitet. Villkoren i övrigt är också viktiga. Det finns till exempel aldrig inlåsningsregler eller andra villkor som hindrar kundens flexibilitet. Skapa tillväxt Den tekniska utvecklingen i kombination med konkurrensen inom finansiella tjänster gör att pressen på priser och marginaler fortsätter. Det innebär att det blir allt viktigare att öka volymerna för att kompensera för sjunkande marginaler. Samtidigt blir det allt svårare för kunden att se tydliga skillnader mellan olika aktörers tjänster, vilket ökar kraven på att särskilja sig och innovation blir avgörande för framtida framgångar. Tillväxtpyramiden Nordnets strategi är att skapa tillväxt på flera olika sätt, som vi illustrerar med tillväxtpyramiden ovan. Vår tillväxt har fyra dimensioner: Fler kunder och större volymer i befintliga tjänster, vilket bland annat syftar på den löpande tillväxten. Vi skapar även volymer genom våra samarbeten med partners såsom kapitalförvaltare och rådgivare. Fler tjänster introduceras på våra befintliga marknader. Ett exempel är att fonder och pensioner under 2007 börjar introduceras i övriga Norden. Vi ger oss in på helt nya geografiska marknader. Målet är att etablera oss på en eller flera marknader i Östeuropa de kommande åren. Innovation. Vi arbetar hårt för att fortsätta särskilja oss som den mest innovativa aktören i branschen som den som hela tiden skapar nya mervärden för kunden. Under 2007 blir vår nya webbtjänst ett bra exempel på innovation. 8

11 Strategi Andel av antal avslut som görs av kunder utanför Sverige % Kostnadseffektivitet För att kundnöjdhet och tillväxt ska leda till ett gott finansiellt resultat krävs också att vi sköter vår verksamhet på ett kostnadseffektivt sätt. Det gör vi genom att använda Nordnet-modellen. Modellen innebär att verksamheten är koncentrerad till Stockholm, samtidigt som vi agerar på marknaderna i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Tyskland och Luxemburg. Kunden möter Nordnet lokalt på sin dataskärm Systemet är uppbyggt på ett sätt som gör det enkelt att lägga till nya kunder, tjänster och marknader. Därför kan kundbasen växa, tjänsteutbudet breddas och antalet geografiska marknader öka till låga kostnader. Modellen är alltså mycket väl lämpad för snabb internationell expansion. Vi kan ge oss in i ett nytt land utan att vare sig skaffa lokaler eller rekrytera personal i det aktuella landet. Genom att Nordnet-modellen underlättar etablering på nya marknader bidrar den också till riskspridningen i koncernen. Nordnet har betydande verksamheter i flera länder, och är därmed väl rustat för att under en tid klara hård konkurrens på någon av dessa marknader. Stordriftsfördelar och kostnadseffektivitet är avgörande framgångsfaktorer. Nordnets kostnads effektiva struktur ger unika möjligheter att konkurrera med tjänster, kundnytta och pris. Det finns åtskilliga företag som talar om EU som en marknad. Nordnet är på väg att realisera den visionen. Storleken ger oss också resurser att utveckla och förbättra ett brett tjänsteutbud. Lokala aktörer kan i längden få svårt att göra de investeringar som krävs. Nordnet-modellen är unik i relation till konkurrenterna, som i varierande grad har ett större inslag av självständiga enheter i olika länder eller är fokuserade på i huvudsak en marknad. Nordnet-modellen Nordnet Sverige www Nordnet Norge Nordnet Danmark Nordnet Finland Nordnet Tyskland Nordnet Luxemburg Aktiedirekt Partners www www www www www www www Administration Infrastruktur Utveckling Drift Fondbolag Börser i i i i Informationsleverantörer Clearingcentraler 9

12 Företagskultur och organisation Fyra värdeord och en företagskultur Företagskultur Nordnets ledstjärna är att vara utmanaren som revolutionerar sparandet. Denna ledstjärna har tillsammans med vår affärsidé skapat vår företagskultur. Företagskulturen utgör vårt sätt att arbeta och fungera på bästa sätt. Den är avgörande för fortsatta framgångar. Kulturen kan beskrivas som de gemensamma värderingarna och beteendena hos våra medarbetare. Den är summan av de erfarenheter som organisationen gjort under sin livstid. Den är en gemensam historia, som avgör vad som är passande och vad som är opassande, vad som leder till framgång och vad som leder till misslyckande. Nordnets företagskultur sammanfattas i fyra värdeord och vad dessa betyder för oss. Vi är: Ärliga. Vi säger som det är och det är OK Vi är prestigelösa Vi är direkta och tydliga Vi sätter etik och moral högt Vi lovar inte mer än vi kan hålla. Engagerade. Vi driver och tar ansvar, hela vägen Vi söker information och kunskap Vi lyfter blicken och ser till helheten Vi gör det lilla extra. Okonventionella. Vi söker bättre lösningar Vi vågar pröva, ingenting är omöjligt Vi gör det andra inte tror är möjligt Vi är snabbfotade Vi gillar förändring. Omtänksamma. Vi bryr oss om och visar respekt Vi lär av varandra Vi lyckas tillsammans Vi har respekt för pengar Vi är öppna och delar med oss Vi ställer upp. En stark företagskultur är ett kännetecken för framgångsrika företag. Därför är kulturen något som vi prioriterar högt. Vi anstränger oss för att göra den så tydlig som möjligt, så snabbt som möjligt. Det är inte minst viktigt under en snabb expansion då det tillkommer väldigt många nya medarbetare. Vi tar inte för givet att nyanställda omedelbart lyckas ta in det som sitter i väggarna. Ju mer vi växer, desto viktigare blir en tydlig företagskultur, för att så effektivt som möjligt arbeta tillsammans under vår ledstjärna: att vara utmanaren som revolutionerar sparandet. Vår företagskultur är en framgångsfaktor. De fyra värdeorden finns med som bakgrund i allt vi gör. I vårt kunderbjudande, i vårt servicearbete, i vår affärsutveckling, i rekryteringen av nya medarbetare, i ledarutbildning och i utvecklingsamtal. Inte minst viktigt är att värdeorden genomsyrar våra kontakter med kunderna. Konkret innebär det bland annat att priser och villkor ska vara de bästa möjliga och att vi är oberoende och erbjuder stor valfrihet. För oss är små och stora kunder lika mycket värda. Vi tar till vara på alla tillfällen att göra kunden nöjd och ska alltid kunna möta kunden rakryggad och stolt. Vi förbättrar och förenklar hela tiden våra tjänster. Organisation Nordnet arbetar enligt en matrisorganisation där avdelningsansvar och process- och funktionsansvar fungerar tillsammans. Några exempel: Kundbordschefen ansvarar för all kundservice och svarskontakt med kunderna, men har olika grupper med ansvariga för olika länder och tjänster under sig. Vid behov arbetar man över gränserna. Försäljningsansvariga för varje land samarbetar med varandra och med länderoberoende process- och funktionsansvariga. Inom IT arbetar Nordnet med en plattform och ett system för alla länder och tjänster. De största avdelningarna var vid årsskiftet IT- och produktutveckling med 49 medarbetare, backoffice med 46 medarbetare och kundbordet med 38 medarbetare. Övriga större avdelningar är mäklarbordet, ekonomi och redovisning, marknad, kredit och stabsfunktioner. Inom IT- och produktutvecklingsavdelningen ligger utveckling, projekt, drift och underhåll av Nordnets samtliga system. Där 10

13 Företagskultur och organisation ingår handelssystemet med webbtjänster och handlarapplikationer för kunderna och bakomliggande system, samt administrativa system för efterhantering, administration, kommunikation och kontroll. Systemdrift samt tjänste- och applikationsutveckling gentemot kund sköts internt. Vissa systemkomponenter köps in externt. Rina hjälper en deltagare i NordnetSkolan till rätta. Inom Backoffice sker upplägg av nya kunder, efterhantering av värdepappersaffärer samt andra bokningar och händelser på kundernas depåkonton. Förutom att aktieaffärer, fondaffärer, likvidinsättningar och uttag, värdepappersflyttar, avräkningsnotor, kortuttag, utdelningar, nyemissioner, valutaväxlingar med mera ska bokas korrekt och visas på varje enskild kunds depåkonto så ska dessa händelser bokas och stämmas av gentemot börser, clearingorganisationer, fondbolag och andra banker och mäklare. Kundbordet består av kundservice och teknisk support. Telefonsamtal, kommunikation genom den så kallade meddelandecentralen och från alla marknader på samtliga länders språk hanteras av Kundbordet. Ärendena kan vara allt från enklare frågor om tjänster och priser, till kvalificerad information om pensionsprodukter eller användarutbildning i handelsapplikationen WinTrade. Vid mäklarbordet arbetar licensierade mäklare. Det finns alltid möjlighet att ringa in en order om man inte har tillgång till internet, mobila tjänster eller röstigenkänningstjänsten. Mäklarna skö- ter också komplicerade kombinationsorder som inte går att lägga via internet. Nordnet har ett stort antal samarbetspartners i form av mindre mäklarfirmor, mindre fristående banker, kapitalförvaltare, finansiella rådgivare och försäkringsförmedlare. Mäklarna assisterar dessa samarbetspartners med exempelvis orderläggning. Nordnets Private Banking-kunder och andra mycket aktiva kunder erhåller personlig service av mäklarna. Organisationsschema Risk VD & koncernchef Luxemburg Personal Övrig verksamhet Information Sverige Norge Danmark Finland Tyskland Pension Partners IT Produktutveckling Marknad Kundbordet Mäklarbordet Admin & finans Backoffice, ekonomi, juridik 11

14 IT Fler affärer på Nordens börser än någon annan mäklare Nordnets IT-system är mycket avancerat. Med tanke på de enorma mängder finansiell information som oavbrutet flödar över internet mellan inloggade kunder och Nordnets system, är kraven höga på tillgänglighet, snabbhet, tillförlitlighet och säkerhet. Våra kunder har möjlighet att handla och spara i mer än olika värdepapper på sju marknader. Ett tiotal börser är sammankopplade åt mer än kunder (vid årsskiftet 2006/2007). Systemet måste fungera 24 timmar om dygnet, 365 dagar om året utan avbrott och med mycket hög säkerhet. Dessutom ska mycket av det som utförs av kunderna arkiveras i många år. Det faktum att Nordnet gör fler affärer på Nordens börser än någon annan mäklare, innebär att kraven på oss är höga. Går något fel drabbas inte bara Nordnet och våra kunder utan hela det finansiella systemet påverkas. Det är därför av avgörande betydelse för Nordnet att ha en infrastruktur med de absolut bästa och mest tillförlitliga tekniska lösningarna. Men samtidigt lägger vi stor vikt vid att dessa lösningar ska vara enkla ur kundens perspektiv. Teknik är som bäst när den inte syns. Investeringar Under 2006 genomfördes och påbörjades flera större investeringar för att ytterligare utöka kapaciteten och säkerheten i ITsystemen. Skälet är att handeln ökar och Nordnet förmedlar mer och mer information från fler och fler marknader och andra källor till fler och fler kunder. Det behövs en betydande marginal för extrema belastningar. Vi breddar motorvägen och minskar risken för trafikstockningar. Dessutom ökar flexibiliteten för framtida behov. Under året gjordes även löpande investeringar i form av program- och systemutveckling internt och externt, uppgraderingar och optimeringar samt utbyte av komponenter till ny bättre teknik. Under 2006 uppgick de totala investeringarna i programvara, utveckling, licenser och hårdvara till cirka 70 MSEK. Teknik är som bäst när den inte syns. Tillgänglighet Tillgänglighet är en av de viktigaste egenskaperna hos Nordnets IT-system. Det innebär att systemet ska fungera utan avbrott, vara snabbt, kunna hantera stora informationsmängder, samt ha sådan back-up att om problem ändå skulle uppstå så ska kunderna inte drabbas. Ibland händer det att saker går sönder. Det är oundvikligt. Vi lägger därför mycket stor vikt vid att det i sådana lägen alltid finns omedelbara alternativ, ett annat delsystem att koppla in, Johan testar en ny funktionalitet i WinTrade, Nordnets realtidsprogram där kunden bland annat får information från sju marknader och nyheter från tolv nyhetskällor. 12

15 IT annan hårdvara och andra komponenter som tar över så snabbt att kunden inte märker detta. En viktig faktor för att minska avbrottsrisken är att vi är vår egen internetleverantör, det vill säga har samma status inom internet som andra internetleverantörer (till exempel Telia). Det betyder att vi inte löper risk att drabbas på grund av att det uppstår problem hos en internetleverantör. Säkerhet Säkerheten är helt central för en internetbaserad aktör. Under året påbörjades en uppgradering från en redan mycket hög nivå. Enkelt uttryckt kan man säga att vi drar ännu tydligare säkerhetsgränser mellan olika delar av vårt system. Ständiga förbättringar av säkerheten är nödvändiga, dels i takt med att vi växer och tillför nya tjänster, dels i takt med att hoten från omvärlden ökar och förändras. Egen utveckling I stort sett all IT-utveckling drivs av Nordnets egen utvecklingsavdelning. Det ger många viktiga fördelar jämfört med att anlita Full kontroll över hela kedjan. utomstående konsulter. Eftersom hela processen i en värdepappersaffär tillhör kärnverksamheten, krävs full kontroll över hela kedjan för att uppnå lägsta möjliga marginalkostnader. Den kontrollen ger oss hög flexibilitet och det går snabbare att ta fram och lansera nya tjänster. Dessutom, och inte minst viktigt, är att vi själva finns närmast kunden och därför har störst möjlighet att se till att utvecklingen sker för kundens bästa. Genom egen utveckling har vi kontroll över våra processer och förstår dem bättre, vilket är viktigt för att snabbt kunna åtgärda problem som dyker upp. Dessutom är det billigare, åtminstone så länge den egna utvecklingsavdelningen har full beläggning och det har den ständigt på Nordnet. Sist, men inte minst, ger egen utveckling en större innovationskraft som gör det lättare för oss att expandera och skapa nytt. På utvecklingsavdelningen finns bred kompetens inom bland annat design, säkerhet, nätverk, databaser och programmering. Produktiviteten är hög. Varför valde du att bli kund hos Nordnet? Niels Haack Josefsen, Danmark Hávard Evensen, Norge Mats Lundberg, Sverige Mette Hansgaard, Danmark Matti Kannasoja, Finland Jag gjorde en prisjämförelse och fann att Nordnet är den billigaste aktören. Jag blev nyfiken på NordnetSkolan när jag såg reklam på Oslobörsens hemsida. Jag blev imponerad av den kvällskurs som jag gick i Oslo och det ledde till att jag blev kund hos Nordnet. Det goda mottagandet i kontakterna med Nordnet har också bidragit. Jag ville ha en depå med bra service och lågt courtage. Jag hade en annan mäklare tidigare men de motsvarande inte mina krav. På Nordnet har jag fått precis vad jag vill ha med lågt courtage, bra tillgänglighet och mycket god service. Nordnet har en mycket användarvänlig hemsida som är enkel och flexibel. Jag började handla aktivt i början av 2000-talet. Tidigare var jag kund hos en traditionell bank men bytte till Nordnet på grund av ett större utbud, förmånliga priser och en väl fungerande handelstjänst. Jag är mycket nöjd med tjänstens funktionalitet och mångsidighet. 13

16 Konkurrens och omvärldsfaktorer Hårdare konkurrens skärper kraven på innovation Vår tillväxt och lönsamhet påverkas i första hand av hur bra vi själva lyckas förbättra och förenkla för kunderna och samtidigt vara kostnadseffektiva. Men vår utveckling påverkas också av andra faktorer som vi har mer begränsad möjlighet att påverka. Den viktigaste av dessa är hur våra konkurrenter beter sig. Nordnet är den största privatmäklaren på den nordiska aktiemarknaden. Konkurrens En långsiktig generell trend inom finansiella tjänster är att intäkten per avslut sjunker. Det hänger samman med att den tekniska utvecklingen gör det möjligt att driva värdepappershandel till lägre kostnader, och att allt fler aktörer lär sig och använder den nya tekniken. Konkurrensen blir alltså hårdare. Därmed ökar kraven Internetmäklarnas andel Antal avslut Volym Källa: Officiell statistik från respektive börs sammanställd av Nordnet. på innovation för att skapa tjänster som har tydliga fördelar för kunden. Aktier Inom aktiehandel konkurrerar Nordnet med ett antal internetmäklare samt med storbanker och nischbanker som erbjuder värdepappershandel via internet. De flesta av konkurrenterna inriktar sig i huvudsak på ett enda land. Nordnet har den bredaste täckningen över hela Norden. Totalt sett var Nordnet under 2006 den största mäklarfirman på den nordiska aktiemarknaden (Stockholm, Oslo, Köpenhamn och Helsingfors), mätt i antal avslut, med en marknadsandel om 7,1 procent. Utifrån denna styrkeposition är den pågående trenden mot ökat intresse för aktiehandel över gränserna i Norden mycket intressant. En central komponent i denna trend är den gemensamma nordiska börslistan som OMX startade den 2 oktober Vi bedömer att intresset för nordiska placeringar kommer att öka, bland annat som en följd av medias ökade bevakning, vilket borde gynna Nordnet mer än någon av konkurrenterna. Bland renodlade internetmäklare i Norden finns Avanza och E*trade i Sverige, NetFonds i Norge, E*trade i Danmark, eq Online och E*trade i Finland. E*trade, som är dotterbolag till den amerikanska bank- och internetmäklarkoncernen med samma namn, finns alltså representerat i flera länder, men verkar genom etableringar i Stockholm och Köpenhamn. Nordnet har en stark marknadsposition i Sverige, Norge och Danmark. I Finland och Tyskland är verksamheterna fortfarande i en uppbyggnadsfas och marknadsandelarna lägre. Nordnets viktigaste konkurrensfördelar är ett bredare och mer kvalificerat tjänsteutbud, hög tillgänglighet i handelssystemet, ett försprång i utvecklingen av nya tjänster, samt mycket konkurrenskraftiga villkor. På vissa marknader används priset som ett starkt konkurrensmedel. På Stockholmsbörsen var Nordnet fjärde största mäklare under 2006, med en marknadsandel på 6,9 procent av antalet avslut. I Oslo var Nordnet den största mäklaren, med en marknadsandel om 13 procent av antalet avslut. I Köpenhamn var Nordnet den klart största internetmäklaren, och den tredje största av alla mäklare, med en marknadsandel på 7 procent. I Finland uppgick marknadsandelen till 1,4 procent. I Tyskland är Nordnet en mindre aktör och marknadsandelen uppgår till ungefär 0,6 procent på Xetra, som är den största börsen. 14

17 Konkurrens och omvärldsfaktorer Priskonkurrensen var fortsatt hård. Allra hårdast i Danmark där det under året närmast rådde priskrig. Under hösten gick det så långt att en aktör marknadsförde gratis handel. Erbjudandet var dock förknippat med vissa förbehåll. I Sverige ökade prispressen, men inte riktigt i samma utsträckning som i Danmark. I Finland var priskonkurrensen även under 2006 något mindre än på övriga marknader. I Tyskland tilltog priskonkurrensen. Under året sjönk den tyska marknadens genomsnittliga courtage med 7 procent enligt en sammanställning av Broker Test, bland annat som en följd av relativt stora prissänkningar från storbankerna. Marknadsandelarna av antal avslut på de nordiska börserna har de senaste åren påverkats på grund av att marknadsandelarna har stigit relativt kraftigt för flera internationella investmentbanker. Nordnets bedömning är att deras stigande antal avslut till stor del är betydande nytillkommen volym från främst den internationella marknaden och egen trading. Det betyder att trots stark tillväxt inom privatkundssegmentet för Nordnet och vissa andra internetmäklare så kan marknadsandelen ha sjunkit de senaste åren. I tabellen över den sammanlagda marknadsandelen för de 10 största mäklarna i Norden framgår denna utveckling tydligt. Vi erbjuder valfrihet, kontroll och låga priser i linje med kundernas önskemål. Fonder Inom fondhandel ser konkurrensen delvis annorlunda ut. Den främsta skillnaden är att många av aktörerna säljer sina egna fonder, snarare än att förmedla det breda utbud som finns på marknaden. Nordnet ger kunden valfrihet genom cirka 800 fonder från mer än 50 förvaltare. Marknadsandelar i Norden Mäklare 2006, % 2005, % 1. Nordnet 7,08% 7,66% 2. SEB 5,70% 6,34% 3. Morgan Stanley 5,51% 4,18% 4. Nordea 5,34% 6,43% 5. Fischer Partners 5,03% 4,57% 6. Handelsbanken 4,55% 4,84% 7. Lehman Brothers 4,43% 2,90% 8. Deutsche Bank 4,22% 2,96% 9. Avanza 4,03% 4,23% 10. Danske Bank 3,40% 4,14% De 10 största mäklarna i Norden med avseende på antal aktieaffärer på Stockholmsbörsen, Oslobörsen, Helsingforsbörsen och Köpenhamnsbörsen under 2006, samt respektive aktörs siffror under Källa: Officiell statistik från de olika börserna sammanställd av Nordnet. Trenden på marknaden är att fler aktörer tillåter kunderna att välja mellan fonder från flera olika förvaltare. Detta skapar mer konkurrens för Nordnet, men ökar samtidigt insikten hos spararna för att valfrihet är viktigt. Fondsparandet är mycket utbrett i Sverige. 77 procent av svenskarna sparar i fonder. Inklusive PPM-sparandet har hela 94 procent ett fondsparande. Mätt i andel av det totala förvaltade kapitalet dominerar fortfarande de svenska storbankerna, men deras andel sjunker stadigt och är nere i cirka 65 procent. Istället ökar andelarna för fristående förvaltare och internationella fondbolag. I början av 2007 lanserar Nordnet ett fondtorg i Norge. I Finland växer fondsparandet snabbt, men från en låg nivå. I Danmark är i princip alla fonder med danska förvaltare börsnoterade, vilket gör att handeln fungerar på samma sätt som med aktier. De fem största mäklarna 2006 avseende marknadsandel av antal avslut Stockholmsbörsen Oslobörsen Köpenhamnsbörsen Helsingforsbörsen Mäklare % Mäklare % Mäklare % Mäklare % 1. Avanza 9,27 Nordnet 12,95 Danske Bank 14,38 Nordea 8,19 2. SEB 8,33 DnB Nor 9,86 Nordea 9,02 Morgan Stanley 7,35 3. Handelsbanken 6,98 Morgan Stanley 5,75 Nordnet 7,00 eq 6,35 4. Nordnet 6,91 Net Fonds 5,55 Sydbank 4,49 Deutsche Bank 6,33 5. Fischer Partners 6,90 Deutsche Bank 4,90 Jyske Bank 4,61 Lehman Brothers 6,06 15

18 Konkurrens och omvärldsfaktorer Pensioner Inom aktiehandel har de traditionella aktörerna efter hand anpassat sina priser till den revolution som Nordnet och andra internetmäklare genomfört, men tjänsterna skiljer sig fortfarande väsentligt åt. Något liknande märks ännu inte på pensionsområdet. Inom pensioner konkurrerar Nordnet i första hand med de traditionella försäkringsbolagen, men även med ett antal nya aktörer. Gentemot de traditionella försäkringsbolagen är konkurrenssituationen mycket gynnsam, eftersom Nordnets erbjudande till kunderna är påtagligt mycket bättre vad gäller avgifter, valfrihet och egen kontroll. Låt oss ta ett exempel. Eva är 35 år och har 30 år kvar tills hon går i pension. Hon har idag en månadslön på SEK och hennes arbetsgivare sätter av SEK per månad till hennes tjänstepension. Om Evas pension förvaltas av något av de stora traditionella försäkringsbolagen kommer hon att ha betalat avgifter på SEK fram till sin pensionsdag. Väljer Eva istället att ha sitt pensionssparande hos Nordnet slipper hon dessa avgifter, och de SEK kommer istället att ingå i hennes totala tjänstepension. Det innebär att när Eva går i pension får hon cirka SEK mer per månad under fem år från sin pension i Nordnet. Detta bygger på antagandet att den genomsnittliga avkastningen på Evas tjänstepension är 5 procent per år under de 30 år hon har kvar till sin pension. Övriga omvärldsfaktorer Förutom konkurrensen finns också ett antal andra omvärldsfaktorer som påverkar vår tillväxt och lönsamhet. Några av de viktigaste är: Breakevenanalys per kvartal år 2004 till 2006 Antal Börsomsättning Våra kostnader är till stor del fasta, vilket ger mycket låga marginalkostnader per ny kund och transaktion. En effekt av detta är att ökad börsomsättning får en starkt positiv inverkan på vårt resultat. Närmare 100 procent av de nettointäkter som ett ökat antal transaktioner ger går rakt in i resultatet. Nettointäkten är vår intäkt från kunden minus de provisionskostnader vi betalar till respektive börs och clearingorganisation. Å andra sidan kan vårt resultat snabbt påverkas negativt om börsomsättningen sjunker. Nordnet Antal gjorda avslut per dag Antal avslut som ger resultatet före skatt Antal avslut per dag som krävs för ett breakeven resultat Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q erbjuder 800 fonder från mer än 50 förvaltare. Börstrend På kort sikt är det bra för Nordnet när börsen svänger. Det ökar den kortsiktiga handeln och stimulerar optionsmarknaden. De aktiva investerarna blir ännu mer aktiva. Samtidigt finns en motsatt, men svagare, effekt genom att stora svängningar skrämmer bort vissa investerare och aktiesparare. Stigande kurser lockar nya sparare och ökar riskviljan och belåningen hos de befintliga, medan sjunkande kurser skrämmer bort investerare och drar ner riskviljan hos de kvarvarande. Anna-Lena testar det nya fondtorget i Norge. Stillastående kurser leder till minskad aktivitet och lägre courtageintäkter, samt ger med viss fördröjning även en minskning av andra intäkter när kunderna drar ner på tjänsteanvänd- 16

19 Konkurrens och omvärldsfaktorer ning och belåning. Kortsiktigt är det bättre för våra intäkter om kurserna går ner än om de står stilla. Långsiktigt är det bäst både för kunderna och för Nordnet om kurserna visar en stabil och stigande trend. Ränteläge Ett lågt ränteläge är positivt eftersom det ökar riskvilligheten och därmed kundernas aktivitet och belåning. I allmänhet påverkas inte Nordnets räntemarginal i någon väsentlig grad av räntenivån. Men vid mycket låga räntelägen minskar räntemarginalen och därmed räntenettot. Internationalisering Den ökade internationaliseringen förbättrar Nordnets möjligheter att ta sig in på nya marknader. I takt med att skillnaderna mellan olika marknader och mellan kundernas beteende på dessa marknader minskar, blir det lättare att lokalanpassa tjänster. Omvänt öppnar samma trender för att utländska aktörer i ökad utsträckning kan ge sig in på de nordiska marknaderna. Lagar och regler Nya lagar och regler kan både underlätta och försvåra Nordnets verksamhet. Men den generella trenden är att de tenderar att öppna nya möjligheter. I Sverige diskuteras att tillåta skattefria fondbyten, vilket skulle stimulera fondhandeln och vara mycket positivt. Fri flytträtt på pensionsmedel har föreslagits av bland annat Finansinspektionen. En sådan rätt för pensionssparare skulle få mycket positiva effekter för Nordnet. Den 1 februari 2007 införde den svenska regeringen dessvärre ett tillsvidare stopp för flytträtt. Frågan är på remiss när detta skrivs. En negativ effekt av nya regler är att våra administrativa kostnader höjs av nya EU-direktiv som innehåller skärpta krav på flera områden. Å andra sidan är det positivt med ett enhetligt finansiellt regel - Tommi och Linda arbetar med att förbättra tjänsterna för en av våra partners. verk inom EU, eftersom vi verkar på flera marknader inom EU och sannolikt kommer att etablera oss på ännu fler. Teknisk utveckling Den tekniska utvecklingen är mycket positiv för Nordnet eftersom vi skapar konkurrensfördelar genom att snabbt dra nytta av ny teknik. Samtidigt finns ett riskmoment i att konkurrenter i framtiden kan lyckas skaffa sig tekniska försprång. Efter hand som fler aktörer tar till sig den nya tekniken ökar också prispressen. Kundbeteende En tydlig trend inom finansiella tjänster är att kunderna lägger stor vikt vid förhållandet mellan pris och kvalitet, samtidigt vill de ha mer valfrihet och kontroll över sitt eget sparande. Denna trend är klart positiv för Nordnet eftersom vi erbjuder just valfrihet, kontroll och låga priser. Känslighetsanalys Drivkraft Förändring Intäktsförändring per år, MSEK Kommentar Inlåning +/- 100 MSEK 1,2 Givet genomsnittliga räntemarginalen under 2006 Utlåning +/- 100 MSEK 4,0 Givet genomsnittliga räntemarginalen under 2006 Räntemarginal, inlåning +/- 0,25%-enheter 12,6 Givet genomsnittliga inlåningsvolymen under 2006 Räntemarginal, utlåning +/- 0,25%-enheter 7,3 Givet genomsnittliga utlåningsvolymen under 2006 Antal avslut +/ /dag 12,0 Givet genomsnittliga intäkten per avslut under 2006 Nettointäkt per avslut +/- 1 SEK/avslut 8,0 Givet totalt antal avslut under 2006 Antal aktiva depåer +/ depåer 5,0 Givet genomsnittliga intäkten per depå under 2006 Depåvärde värdepapper +/- 1 Mdr SEK 15,4 Givet intäkterna i förhållande till depåvärde i genomsnitt under

20 Kunder Allt fler kvinnor som kunder I en nyskapande verksamhet som Nordnets är det naturligt att kunderna i början består av personer med stort intresse för och kunskap om både teknik och aktier. I nästa fas breddas gruppen, men det handlar fortfarande främst om kunder med kunskap och intresse över genomsnittet. Våra kunder är alla som har tillgång till internet. Under 2006 blev det tydligt att vi nu definitivt är inne i en tredje fas. De kunder som nu strömmar till är helt enkelt, om uttrycket tillåts, vanligt folk. Att sköta sitt sparande över internet har blivit så naturligt att vi hittar våra kunder i hela den stora grupp som har tillgång till internet i sin bostad. Tillväxten i nya kundgrupper avspeglas bland annat i att vi får allt fler kvinnor som kunder. Andelen kvinnor var 18 procent per 31 december Av de nya kunder som tillkom under 2006 var 23 procent kvinnor. Inom pensionssparandet är den kvinnliga andelen högre. I Sverige, där Nordnet funnits under längst tid, var per årsskiftet 22 procent av kunderna kvinnor och av årets nya kunder var 29 procent kvinnor. Den genomsnittliga åldern på Nordnets kunder var 42 år vid årsskiftet. En viktig trend under året var den ökade fokuseringen på den nordiska marknaden, inte minst i media. En starkt bidragande orsak till detta var naturligtvis att OMX införde en gemensam nordisk börslista från den 2 oktober Utvecklingen är positiv för Nordnet eftersom vi är den största mäklaren i Norden mätt i antal avslut och har hela Norden som vår hemmamarknad. Under fjärde kvartalet, det vill säga efter att den nordiska listan lanserades, gjordes 8 procent av affärerna på andra marknader än kundens hemmamarknad. Det är samma andel som under årets nio första månader. Vi är dock övertygade om att intresset för handel i utländska värdepapper kommer att öka på längre sikt. De kundundersökningar som vi genomförde visade tydligt att kunderna vill ha kontroll över sitt eget sparande och bestämma själva. Den inställningen fanns redan tidigare men förstärktes ytterligare under året. Framför allt inom pensionssparande vill många kunder dels ha lägre kostnader, dels bättre kontroll över hur stora kostnaderna egentligen är. Att spararna vill ha mer Land Andel utlandshandel, % Populäraste utlandsaktie Sverige 5,0 DNO, Norge Norge 5,0 Canargo, USA Danmark 24,0 DNO, Norge Finland 7,0 Genta Incorporated, USA Tyskland 4,0 Generex Biotechnology, USA Totalt 8,0 Mest handlade aktierna i: Sverige Ericsson, Boliden, Vostok Nafta Norge DNO, Pan Fish, Int Gold Exploration Danmark Vestas Wind Systems, Maersk, GN Store Nord Finland Nokia, Fortum, Metso Tyskland Solarworld, Premiere, Vivacon Störst fondinnehav per 31 dec 2006: 1. Catella Hedge 2. Helios (Brummer & Partners) 3. ODIN Sverige 4. ODIN Offshore 5. East Capital Rysslandsfonden kontroll och valfrihet är en trend som gynnar Nordnet eftersom det är just detta som vi erbjuder. Under året märkte vi ett stort behov av utbildning i sparande och värdepappershandel. Den NordnetSkola som vi startade i Norge blev snabbt oerhört populär. I slutet av året drog vi igång NordnetSkolan i Sverige. Ett bidrag i utbildningen av våra kunder är den nya omarbetade versionen av boken Spara smartare, som innehåller allt man behöver veta om sparande i aktier, fonder och pensioner på internet. Inklusive tidigare upplagor har boken nu spridits i exemplar. Intresset för Nordnets fondtorg ökade ytterligare under året. Antalet kunder som hade fonder i sina depåer ökade med 51 procent till Vid årsskiftet svarade fonder för cirka 10 procent av det totala depåvärdet. Inom pensionssparandet var fondandelen betydligt högre. Det är tre olika kategorier av fonder som drar till sig störst intresse hedgefonder, tillväxtmarknadsfonder och svenska aktiefonder. Inriktningen är fortfarande att en stor del av investeringarna går till nischförvaltare som är specialiserade på ett eller ett par områden. Detta avspeglas i de populäraste fondinnehaven som vid årsskiftet var Catella Hedge, Helios och ODIN Sverige. Det som gläder oss allra mest är att våra kunder är så nöjda. De blev faktiskt ännu nöjdare under Den kundundersökning 18

Vi är. Befria. utmanarna. som revolutionerar. dina pengar. sparandet. Innehållsförteckning. Läsanvisningar. www.global-reports.com

Vi är. Befria. utmanarna. som revolutionerar. dina pengar. sparandet. Innehållsförteckning. Läsanvisningar. www.global-reports.com Innehållsförteckning Befria 2006 Vi är utmanarna som revolutionerar dina pengar sparandet 2006 i korthet VD-ord Mission och affärsidé Mål Strategi Företagskultur och organisation IT Konkurrens och omvärldsfaktorer

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2007

Delårsrapport januari juni 2007 Delårsrapport januari juni 2007 Ny webbtjänst med unik användarvänlighet Resultatutveckling första halvåret Rörelseintäkterna ökade med 12% till 394,2 (350,5) mkr Resultatet minskade med 3% till 124,5

Läs mer

Månadsrapport augusti månad: Kommentar och statistik om privatpersoners Internethandel i aktier, optioner och fondandelar

Månadsrapport augusti månad: Kommentar och statistik om privatpersoners Internethandel i aktier, optioner och fondandelar Pressmeddelande 20-09- Månadsrapport augusti månad: Kommentar och statistik om privatpersoners Internethandel i aktier, optioner och fondandelar Nordens största Internetmäklare med verksamhet i Sverige,

Läs mer

Månadsrapport september månad: Kommentar och statistik om privatpersoners Internethandel i aktier, optioner och fondandelar

Månadsrapport september månad: Kommentar och statistik om privatpersoners Internethandel i aktier, optioner och fondandelar Pressmeddelande 20-10- Månadsrapport september månad: Kommentar och statistik om privatpersoners Internethandel i aktier, optioner och fondandelar Nordens största Internetmäklare med verksamhet i Sverige,

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2007

Delårsrapport januari-mars 2007 Vårt bästa kvartalsresultat hittills Resultatutveckling Rörelseintäkterna ökade med 18% till 205,6 (174,1) mkr Resultatet ökade med 4% till 69,5 (66,6) mkr Resultatet per aktie ökade med 4% till 0,42 (0,40)

Läs mer

NORDNET ÅRSREDOVISNING 2004

NORDNET ÅRSREDOVISNING 2004 2004 ÅRET 2004 Innehållsförteckning 2004 i korthet 1 VD ord 2 Affärsidé, vision, strategi och mål 4 Nordnet-modellen 6 IT 8 Omvärldsfaktorer 10 Tjänster 12 Sverige 15 Norge 18 Danmark 20 Tyskland 22 Luxemburg

Läs mer

NORDNET ÅRSREDOVISNING 2004

NORDNET ÅRSREDOVISNING 2004 2004 ÅRET 2004 Innehållsförteckning 2004 i korthet 1 VD ord 2 Affärsidé, vision, strategi och mål 4 Nordnet-modellen 6 IT 8 Omvärldsfaktorer 10 Tjänster 12 Sverige 15 Norge 18 Danmark 20 Tyskland 22 Luxemburg

Läs mer

VD-kommentar. Verksamhetsutveckling. Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002

VD-kommentar. Verksamhetsutveckling. Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002 Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002 Resultatet förbättrades till 2,5 (-1,5) MSEK före goodwillavskrivningar. Rörelseintäkterna ökade med 47 procent till 29,7 (20,2) MSEK. Kostnaderna sänks ytterligare

Läs mer

Månadsrapport februari. Kommentar och statistik om privatpersoners Internethandel i aktier, optioner och fondandelar

Månadsrapport februari. Kommentar och statistik om privatpersoners Internethandel i aktier, optioner och fondandelar Pressmeddelande 2004-- Månadsrapport februari. Kommentar och statistik om privatpersoners Internethandel i aktier, optioner och fondandelar Nordens största Internetmäklare med verksamhet i Sverige, Norge,

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2006

Delårsrapport januari-mars 2006 Delårsrapport januari-mars 2006 Aktier, fonder och pensioner på Internet Resultat och kundtillväxt på rekordnivåer Resultatutveckling Rörelseintäkterna ökade med 94% till 174,1 (89,7) mkr Resultatet (efter

Läs mer

Bokslutskommuniké 2005

Bokslutskommuniké 2005 Bokslutskommuniké 2005 Rörelseintäkterna ökade med 35,4 (40,4) procent till 285,1 (210,5) MSEK. Resultatet efter skatt uppgick till 105,9 (74,3) MSEK. Resultat per aktie uppgick till 3,88 (2,79) SEK. Nettosparandet

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2006

Delårsrapport januari-september 2006 Delårsrapport januari-september 2006 10-års jubileum och det starkaste niomånadersresultatet hittills Resultatutveckling niomånadersperioden Rörelseintäkterna ökade med 62% till 489,3 (302,2) mkr Resultatet

Läs mer

Delårsrapport 1 januari-30 september 2002

Delårsrapport 1 januari-30 september 2002 Delårsrapport 1 januari-30 september 2002 I samtliga jämförelsesiffror konsolideras Avanza Holding-koncernen per 1 augusti 2001 Resultatet före goodwillavskrivningar för årets första nio månader förbättrades

Läs mer

PÅ VÅR ARENA MÖTER VÄXANDE BOLAG NYA INVESTERARE. Din kompletta börsarena

PÅ VÅR ARENA MÖTER VÄXANDE BOLAG NYA INVESTERARE. Din kompletta börsarena PÅ VÅR ARENA MÖTER VÄXANDE BOLAG NYA INVESTERARE Din kompletta börsarena TILLSAMMANS SKAPAR DE VÄLMÅENDE BOLAG RUSTADE FÖR FRAMTIDEN FOKUS PÅ TILLVÄXT välkommen till din börsarena Alla är överens om att

Läs mer

FORTSATT STARK KUNDTILLVÄXT, BÄST I TEST OCH ÖKANDE INTÄKTER

FORTSATT STARK KUNDTILLVÄXT, BÄST I TEST OCH ÖKANDE INTÄKTER Delårsrapport 1 januari 1999 30 juni 1999 TeleTrade Financial Services AB (publ) TeleTrade Financial Services AB (publ) är inofficiellt noterat på Aragon-listan. Verksamheten består av Internetmäklaren

Läs mer

Månadsrapport maj. Kommentar och statistik om privatpersoners Internethandel i aktier, optioner och fondandelar

Månadsrapport maj. Kommentar och statistik om privatpersoners Internethandel i aktier, optioner och fondandelar Pressmeddelande 2004-06-04 Månadsrapport maj. Kommentar och statistik om privatpersoners Internethandel i aktier, optioner och fondandelar Nordens största Internetmäklare med verksamhet i Sverige, Norge,

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2005

Delårsrapport 1 januari 30 september 2005 Delårsrapport 1 januari 30 september 2005 Rörelseintäkterna ökade med 29,5 (50,5) procent till 201,5 (155,6) MSEK. Resultatet efter skatt uppgick till 73,5 (56,6) MSEK. Resultat per aktie uppgick till

Läs mer

Stark avslutning på året

Stark avslutning på året Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2003 Stark avslutning på året Helåret 2003 Årets resultat efter skatt förbättrades till 28,9 (-18,2) mkr Årets resultat efter skatt per aktie förbättrades till 0,19

Läs mer

Fondförmögenheterna stiger utan att avgifterna sjunker En studie genomförd av AMF Pension Fondförvaltning AB

Fondförmögenheterna stiger utan att avgifterna sjunker En studie genomförd av AMF Pension Fondförvaltning AB x Fondförmögenheterna stiger utan att avgifterna sjunker En studie genomförd av AMF Pension Fondförvaltning AB För frågor, kontakta Fredrik Nordström, VD AMF Pension Fondförvaltning, 070-219 35 20 Fondavgifterna

Läs mer

Resultat- och nyckeltalstabell

Resultat- och nyckeltalstabell BEFRIA DINA PENGAR 2007 Nordnet 2007 Om Nordnet 1 VD-ord 2 Mission och affärsidé 4 Mål och strategi 5 Företagskultur 7 Konkurrens 8 Marknad 10 Omvärldsfaktorer 11 Kunder 12 Tjänster 14 Sverige 15 Norge

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 eworks adresserbara marknad Marknaden för IT-tjänster i Norden 2010 uppgår till 200 GSEK enligt IDC Därav bedöms 60 GSEK

Läs mer

Danske Bank fortsätter att växa med nöjdast kunder

Danske Bank fortsätter att växa med nöjdast kunder Pressinformation Resultatrapport Kvartal 3 DENNA RESULTATRAPPORT AVSER AFFÄRS- OMRÅDET BANKAKTIVITETER SVERIGE INOM DANSKE BANK. DETTA AFFÄRSOMRÅDE OMFATTAR KONTORSRÖRELSEN INKLUSIVE ENHETERNA CORPORATE

Läs mer

Stark resultatutveckling och fortsatt god verksamhetsutveckling

Stark resultatutveckling och fortsatt god verksamhetsutveckling Delårsrapport januari september 2003 Stark resultatutveckling och fortsatt god verksamhetsutveckling Niomånadersperioden Niomånadersresultatet efter skatt förbättrades till 15,0 (-32,8) mkr Niomånadersresultatet

Läs mer

Månadsrapport juli. Kommentar och statistik om privatpersoners Internethandel i aktier, optioner och fondandelar

Månadsrapport juli. Kommentar och statistik om privatpersoners Internethandel i aktier, optioner och fondandelar Pressmeddelande 2004-08-04 Månadsrapport juli. Kommentar och statistik om privatpersoners Internethandel i aktier, optioner och fondandelar Nordens största Internetmäklare med verksamhet i Sverige, Norge,

Läs mer

Positiv utveckling i Sverige, Tyskland och Dedicare klar i Storbritannien

Positiv utveckling i Sverige, Tyskland och Dedicare klar i Storbritannien VD Johan Eriksson kommenterar Poolias bokslutskommuniké 2007 Positiv utveckling i Sverige, Tyskland och Dedicare klar i Storbritannien omstruktureringen Intäkter 2007 blev Poolia större än någonsin tidigare.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 Stark start på året! > Intäkterna ökade med 41 procent till 18,1 (12,9) MSEK. > Rörelseresultatet ökade med 129 procent till 4,8 (2,1) MSEK. > Resultat

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT FX INTERNATIONAL AB (PUBL)

HALVÅRSRAPPORT FX INTERNATIONAL AB (PUBL) HALVÅRSRAPPORT FX INTERNATIONAL AB (PUBL) Oktober - december 2016 Nettoresultat av valutahandel: 3,87 % (5,90 %). Rörelseresultat: -698 tkr (-83 tkr). Finansiella intäkter och kostnader: -143 tkr (-11

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL Pressinformation den 14 augusti Poolia AB Vid extra bolagsstämma efter periodens slut fattades beslut om inlösen av aktier. Därmed överförs 137,0 MSEK till

Läs mer

Välkommen till presentation av delårsrapport januari mars 2016

Välkommen till presentation av delårsrapport januari mars 2016 Välkommen till presentation av delårsrapport januari mars 2016 Stefan Alexandersson, CEO Pia-Lena Olofsson, CFO Collector Bank i korthet Innovativ digital nischbank Stark organisk tillväxt med hög lönsamhet

Läs mer

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 1,7MSEK (1,4) Rörelseresultatet blev - 1,8 MSEK (- 1,7) Rörelsemarginalen blev - 106% (123,5%) Periodens resultat efter skatt uppgick

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 Fortsatt starka kassaflöden Andra kvartalet > Intäkterna uppgick till 14,3 (17,6) MSEK. > Rörelseresultatet uppgick till 3,4 (5,1) MSEK. > Resultat efter

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

För ytterligare frågor, kontakta Nicklas Storåkers, vd Avanza, telefon:

För ytterligare frågor, kontakta Nicklas Storåkers, vd Avanza, telefon: Avanzas delårsrapport 1 januari-30 juni Resultatet före goodwillavskrivningar förbättrades till 3,1 (-4,5) MSEK. Resultatet före skatt uppgick till 1,3 (-30,2) MSEK. Rörelseintäkterna ökade med 48 procent

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

Nettoomsättning, MSEK 8,9 8,4 + 7% 18,2 19,3-6% Rörelseresultat, MSEK (EBIT) -0,7-1,3 n/a -0,7-1,9 n/a

Nettoomsättning, MSEK 8,9 8,4 + 7% 18,2 19,3-6% Rörelseresultat, MSEK (EBIT) -0,7-1,3 n/a -0,7-1,9 n/a Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 Koncernrapport 15 augusti 2014 Ökad omsättning och förbättrat resultat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 7% till 8,9 (8,4)

Läs mer

Våra värdepapperstjänster

Våra värdepapperstjänster Våra värdepapperstjänster För mer information om värdepapperstjänsterna kontakta närmaste Swedbank- eller sparbanks, ring telefonbanken, besök swedbank.se/aktier eller din sparbanks hemsida. Välkommen!

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2005 Fortsatt stark utveckling

Delårsrapport januari juni 2005 Fortsatt stark utveckling Delårsrapport januari juni 2005 Fortsatt stark utveckling Resultatutveckling för halvårsperioden Rörelseintäkterna ökade med 25% till 182,8 (146,6) mkr. Utlandsandelen av rörelseintäkterna ökade till 43

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

DIBS Payment Services Första kvartalet 2011

DIBS Payment Services Första kvartalet 2011 DIBS Payment Services Första kvartalet 2011 DIBS roll i värdekedjan SIDE 2 Stark tillväxt under många år Under de senaste fyra åren har den genomsnittliga årliga tillväxten i SEK varit 23 % och EBITDA-marginalen

Läs mer

Svagare kvartal än förväntat

Svagare kvartal än förväntat Delårsrapport 1 januari 30 juni 2012 Koncernrapport 17 augusti 2012 Svagare kvartal än förväntat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade 11% till 9,9 (11,2) MSEK.

Läs mer

Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2001

Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2001 Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2001 Rörelseintäkterna ökade med 37 procent till 37,4 (27,3) MSEK. Resultat före omstruktureringskostnader och goodwillavskrivningar uppgick till 6,8 (4,1) MSEK. Rörelsemarginal

Läs mer

Sparbanksidén håller i alla tider. Populärversion av årsredovisning 2010

Sparbanksidén håller i alla tider. Populärversion av årsredovisning 2010 Sparbanksidén håller i alla tider Populärversion av årsredovisning 2010 Sparbanksidén håller i alla tider Jag läste nyligen en artikel om Sala Sparbank, införd i VLT maj 2001. Det är ganska precis 10

Läs mer

Välkommen till presentation av delårsrapport januari september 2015.

Välkommen till presentation av delårsrapport januari september 2015. Välkommen till presentation av delårsrapport januari september 2015. Stefan Alexandersson, CEO Pia-Lena Olofsson, CFO 1 Collector snapshot Innovativ digital nischbank Stark organisk tillväxt med hög lönsamhet

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2004

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2004 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2004 Rörelseintäkterna ökade till 115,1 (62,6) MSEK. Resultatet efter skatt uppgick till 41,3 (9,9) MSEK. Resultat per aktie uppgick till 1,55 (0,37) SEK per aktie. Resultatet

Läs mer

Utsikterna för kvartal fyra ser bra ut och målet för 2011 är att nå en betydande resultattillväxt.

Utsikterna för kvartal fyra ser bra ut och målet för 2011 är att nå en betydande resultattillväxt. Delårsrapport 1 januari 30 september 2011 Koncernrapport 11 november 2011 Nya finansiella mål och etablering i Tyskland JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade

Läs mer

FlexLiv Den nya pensionsprodukten

FlexLiv Den nya pensionsprodukten FlexLiv Den nya pensionsprodukten CATELLA FLEXLIV Den nya pensionsprodukten FlexLiv den nya pensionsprodukten ger dig de bästa egenskaperna från både traditionellt livsparande och aktiv fondförsäkring.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer

FlexLiv Den nya pensionsprodukten

FlexLiv Den nya pensionsprodukten FlexLiv Den nya pensionsprodukten 2 Den nya pensionsprodukten FlexLiv ger dig de bästa egenskaperna från både traditionellt livsparande och aktiv fondförsäkring. Via ett antal förvaltade portföljer med

Läs mer

Delårsrapport HQ.SE 1 januari 30 september 2000

Delårsrapport HQ.SE 1 januari 30 september 2000 Delårsrapport HQ.SE 1 januari 30 september 2000 Delårsrapport 1 januari 30 september 2000 Provisionsintäkterna ökade med 95% för jämförbara enheter till 92,4 (47,4) MSEK. Resultat före omstruktureringskostnader

Läs mer

Stärkt position i Norden. Ökade marknadsandelar. Stark kundtillväxt

Stärkt position i Norden. Ökade marknadsandelar. Stark kundtillväxt Stärkt position i Norden Ökade marknadsandelar Stark kundtillväxt 2 0 0 8 Nordnet 2008 2008 i korthet 2 VD har ordet 4 Mission, vision och affärsidé 6 Mål och strategi 7 Omvärldsfaktorer 8 Marknad och

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal JANUARI MARS (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 9,9 MSEK (9,3) Rörelseresultatet

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014 Catella AB

Bokslutskommuniké 2014 Catella AB Bokslutskommuniké 2014 Catella AB Specialiserad finansiell rådgivning och kapitalförvaltning CORPORATE FINANCE KAPITALFÖRVALTNING Transaktionsrådgivning vid försäljning och förvärv Försäljning och förvärv

Läs mer

Kvartalsredogörelse Q3 2014. Community Entertainment

Kvartalsredogörelse Q3 2014. Community Entertainment Kvartalsredogörelse Q3 2014 unity Entertainment Kvartalsredogörelse, Q3 2014 23 OKTOBER 2014 Januari-september 2014 för CEAB-koncernen (2013 inom parentes för jämförelse). Januari september 2014 NETTOOMSÄTTNINGEN

Läs mer

Årsstämman 28 maj 2009

Årsstämman 28 maj 2009 Årsstämman 28 maj 2009 Claes Ruthberg, vd 2008 ett starkt år och det bästa i eworks historia, men också ett år med utmaningar ework befäste positionen som den ledande konsultmäklaren i Norden och ework-aktien

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2000

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2000 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2000 Provisionsintäkterna ökade med 116% för jämförbara enheter till 60,4 (28,0) MSEK. Resultat före omstruktureringskostnader och skatt uppgick till -3,6 MSEK. Antalet

Läs mer

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012 Ökad orderingång noteras Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 58,2 MSEK (60,4), vilket motsvarar en minskning med -3 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (6,2) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) 1 Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Juli - september 2006 jämfört med samma period föregående år Nettoomsättningen ökade med 142% till 14,9 MSEK (6,1). Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2004

Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2004 Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2004 Rörelseintäkterna ökade till 65,5 (29,0) MSEK. Resultatet efter skatt uppgick till 25,5 (2,7) MSEK. Resultat per aktie uppgick till 0,96 (0,10) SEK per aktie. Resultatet

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2002

Delårsrapport januari - september 2002 Delårsrapport januari - september 2002 För tredje kvartalet uppgick resultatet före jämförelsestörande poster, goodwillavskrivningar och skatt till 0,7 (-29,9) mkr Kostnaderna under tredje kvartalet reducerades

Läs mer

Midsona Stockholm Corporate Finance Life Science/Health Care. 7 mars 2012

Midsona Stockholm Corporate Finance Life Science/Health Care. 7 mars 2012 Midsona Stockholm Corporate Finance Life Science/Health Care 7 mars 2012 Agenda Midsona i korthet Hälsa och välbefinnande en växande marknad Viktiga steg mot en starkare kärnverksamhet Finansiell ställning

Läs mer

Accelererad tillväxt och nya framtidssatsningar

Accelererad tillväxt och nya framtidssatsningar Accelererad tillväxt och nya framtidssatsningar 2 Sven Uthorn VD och koncernchef Harriet Piscator CFO Highlights, första kvartalet 2017 Tillväxtsatsningar Marknaden och B3IT Finansiell utveckling, jan-mars

Läs mer

Årsstämma 2 maj Lars Pettersson. VD och Koncernchef

Årsstämma 2 maj Lars Pettersson. VD och Koncernchef Årsstämma 2 maj 2006 Lars Pettersson VD och Koncernchef Mina damer och herrar! Ärade aktieägare! Den film som vi precis såg var en kort inblick i hur vi arbetar i östra Europa, där vi under många år har

Läs mer

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014 Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 79,0 MSEK (70,3), vilket motsvarar en tillväxt med 12,4 % Rörelseresultatet uppgick till 7,5 MSEK (8,2)

Läs mer

Bokslutskommuniké

Bokslutskommuniké 1(5) Bokslutskommuniké 2003-12-31 Nettoomsättningen uppgick till 41,0 (55,8) mkr Resultat efter skatt uppgick till -8,2 (-5,5) mkr Resultat per aktie uppgick till -2,60 (-1,74) kr Likvida medel inkl. kortfristiga

Läs mer

Poolia ökar lönsamheten och visar god tillväxt i samtliga länder

Poolia ökar lönsamheten och visar god tillväxt i samtliga länder Pressinformation den 5 maj 2006 Poolia ökar lönsamheten och visar god tillväxt i samtliga länder Pooliakoncernens omsättning för första kvartalet uppgick till 295,2 Mkr, vilket innebär en tillväxt på 31%

Läs mer

Avanza Bokslutskommuniké 2007

Avanza Bokslutskommuniké 2007 007 Avanza Bokslutskommuniké 2007 Bokslutskommuniké 2007 < Rörelseintäkterna ökade med 22 (60) procent till 557 (455) MSEK < Resultatet efter skatt uppgick till 233 (188) MSEK < Resultat per aktie ökade

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och förbättrad lönsamhet

Fortsatt god tillväxt och förbättrad lönsamhet Fortsatt god tillväxt och förbättrad lönsamhet Pressinformation den 16 augusti 2006 Pooliakoncernen visar även för årets andra kvartal ökad tillväxt och förbättrad lönsamhet jämfört med motsvarande period

Läs mer

Vi förvaltar dina pengar som vi förvaltar våra egna...

Vi förvaltar dina pengar som vi förvaltar våra egna... Vi förvaltar dina pengar som vi förvaltar våra egna... Våra kunder ska alltid få våra bästa idéer vid varje tillfälle. Vi förvaltar våra kunders pengar som vi förvaltar våra egna. Peter Ahl, Mobilis Kapitalförvaltning

Läs mer

Avgifterna på fondmarknaden 2012

Avgifterna på fondmarknaden 2012 Avgifterna på fondmarknaden 2012 En rapport gjord av AMF Fonder sid 1 Hur utvecklas fondernas avgifter? AMF Fonder har för sjätte året i rad undersökt hur avgifterna på den svenska fondmarknaden utvecklas.

Läs mer

VD och koncernchef Alf Johansson kommenterar Proffice delårsrapport

VD och koncernchef Alf Johansson kommenterar Proffice delårsrapport 0 VD och koncernchef Alf Johansson kommenterar Proffice delårsrapport Kraftig resultatförbättring för Proffice - resultatet efter finansnetto ökade med 66 procent till 34 (20) MSEK Proffice nettoomsättning

Läs mer

Pressmeddelande. Capinordic sekundärnoteras på Stockholmsbörsen

Pressmeddelande. Capinordic sekundärnoteras på Stockholmsbörsen Pressmeddelande 2001-06-15 Capinordic sekundärnoteras på Stockholmsbörsen Det danska börsbolaget Capinordic A/S är nu godkänt för sekundärnotering på Stockholmsbörsens O-lista med första noteringsdag preliminärt

Läs mer

Våra affärsprinciper

Våra affärsprinciper Våra affärsprinciper Vår vision är att skapa hållbara energilösningar i världsklass. Vi vill kunna kombinera stark och uthållig tillväxt tillsammans med god lönsamhet. Genom detta skapar vi värdetillväxt

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 Fortsatt god tillväxt Andra kvartalet Intäkterna ökade med 33 procent till 19,1 (14,3) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 63 procent till 5,5 (3,4) MSEK.

Läs mer

Skandia Liv har en för branschen stark solvensgrad som vid årsskiftet uppgick till 142 (176) 2 procent.

Skandia Liv har en för branschen stark solvensgrad som vid årsskiftet uppgick till 142 (176) 2 procent. Pressmeddelande 19 februari 2003 Skandia Liv 103 50 Stockholm Telefon vx 788 10 00 Telefax 788 15 66 Besöksadress: Sveavägen 44 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2002 Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ) 1 Skandia

Läs mer

Årsstämma i Bravida Holding AB. Mattias Johansson VD och koncernchef Bravida

Årsstämma i Bravida Holding AB. Mattias Johansson VD och koncernchef Bravida 2015 Årsstämma i Bravida Holding AB Mattias Johansson VD och koncernchef Bravida Q3 Ledande inom installation och service i Norden Vi ger fastigheter liv Våra installations- och serviceuppdrag omfattar

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2007

Delårsrapport januari-september 2007 Delårsrapport januari september 2007 Resultatutveckling januari-september Rörelseintäkterna ökade med 21 procent till 592,2 mkr Resultatet ökade med 10 procent till 181,1 mkr Resultatet per aktie ökade

Läs mer

Fondspara 2010. råd, tips & nyheter FONDSPARA.SE

Fondspara 2010. råd, tips & nyheter FONDSPARA.SE Fondspara 2010 råd, tips & nyheter FONDSPARA.SE 1 Välkommen till Fondspara 2010 Du håller i din hand en liten folder som innehåller det viktigaste att känna till om fondsparande. Alla kan genom att spara

Läs mer

Välkommen till Sparportalen.

Välkommen till Sparportalen. FONDSPARA PERSONLIG RÅDGIVNING FINANSIELLA TJÄNSTER OCH FÖRSÄKRINGAR HANDLA MED FONDER ALLT I ETT-KONTO Välkommen till Sparportalen. Hundratals fonder. Alltid personlig rådgivning. www.direct.se Fondspara

Läs mer

2008-04-15. Det här är Betsson. Johan Friis. VD-assistent

2008-04-15. Det här är Betsson. Johan Friis. VD-assistent 2008-04-15 Det här är Betsson Johan Friis VD-assistent Om Betsson Noterad på Nordiska listan i Stockholm, Mid Cap (BETS) Börsvärde 2669 M.SEK 2008-04-15 En av dom ledande privata internet spelbolagen i

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ)

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) Juli 2014 - juni 2015 Nettoresultat av valutahandel: 475 tkr. Resultat före skatt: 13 tkr. Resultat per aktie före skatt: 0,01 kr. Valutafonden beräknas starta

Läs mer

Frågor och svar för anställda i Orkla

Frågor och svar för anställda i Orkla Frågor och svar för anställda i Orkla Övergripande frågor Vilket konto ska jag öppna? För att delta i Orklas aktiesparprogram ska du öppna en vanlig aktie- och fonddepå hos Nordnet. Gå in på nordnet.se

Läs mer

Kommentar från Verkställande Direktören. Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008. Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Kommentar från Verkställande Direktören. Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008. Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan Mar 2008 jämfört med Jan Mar 2007 Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 15,6 MSEK (27,0) Rörelseresultatet

Läs mer

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3).

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens rörelseresultat före omstruktureringskostnader ökade med 28% till 41,6 MSEK (32,4). Koncernens resultat före skatt ökade med 13%

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin

Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin Koncernens intäkter 2006 uppgick till 1 221,1 MSEK. Marknadsutvecklingen har varit god på samtliga marknader där Poolia är verksamt och samtliga

Läs mer

SPP skapar möjligheter. Hållbara pensionslösningar för företag och anställda

SPP skapar möjligheter. Hållbara pensionslösningar för företag och anställda SPP skapar möjligheter Hållbara pensionslösningar för företag och anställda Du behöver inte kunna allt. Det gör vi. SPP hjälper dig att ta bra beslut om pensioner. Att ha hand om människors pensionspengar

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari - december 1998

Bokslutskommuniké Januari - december 1998 Sidan 1 av 4 Bokslutskommuniké Januari - december 1998 Framgångsrik omstrukturering har gett önskad effekt Fördubblade intäkter och kraftigt förbättrat resultat Rörelseintäkterna ökade med 100 procent

Läs mer

Robur Access Hedge. Ett nytt sätt att fondspara

Robur Access Hedge. Ett nytt sätt att fondspara Robur Access Hedge Ett nytt sätt att fondspara Är du redo för en ny syn på fondsparande? Nu har vår fond-i-fondfamilj utökats med en intressant och snabbt växande sparform. Med Robur Access Hedge kan du

Läs mer

Årsstämma 2012 i Empire AB Per Björkman, VD

Årsstämma 2012 i Empire AB Per Björkman, VD Årsstämma 2012 i Empire AB Per Björkman, VD I. Utvecklingen 2011 II. Renodlingen III. Marknad och strategi IV. Framtidsutsikter Utvecklingen under året Försäljningen uppgick till 375,6 MSEK (386,8) Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Mars 2007 (jämfört med första kvartalet 2006) Nettoomsättningen ökade med 90% till 27,0 MSEK (14,2) Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Rörelseintäkterna ökade med 67,0 (29,5) procent till 336,6 (201,5) MSEK. Resultatet efter skatt uppgick till 134,1 (75,3) MSEK. Resultat per aktie ökade till 4,88

Läs mer

Presentation - Andra Kvartalet

Presentation - Andra Kvartalet Presentation - Andra Kvartalet Introduktion Utdelning av Momentum Group till aktieägarna är genomförd Syfte med avknoppning 2017 Avknoppning och utdelning till aktieägarna Öka resultattillväxten genom

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27

Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27 Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt filial i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

Relation and Brand AB (publ) - Delårsrapport januari september 2006

Relation and Brand AB (publ) - Delårsrapport januari september 2006 STOCKHOLM 2006-11-17 Relation and Brand AB (publ) - Delårsrapport januari september 2006 Rörelseresultatet uppgick till 1,3 Msek (0,4 Msek) Vinstmarginalen uppgick till 18 % (8 %) Volymerna under perioden

Läs mer