Adobe Education Enterprise Agreement (EEA)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Adobe Education Enterprise Agreement (EEA)"

Transkript

1 Adobe Education Enterprise Agreement frågor och svar Adobe Education Enterprise Agreement (EEA) Vad är Adobe Education Enterprise Agreement-programmet (EEA)? EEA är ett ett- eller tvåårigt program för att hyra licenser som hjälper grund- och gymnasieskolor, vissa yrkesutbildningar och institutioner för högre utbildning att minimera kostnaderna och komplexiteten med att tillhandahålla Adobe-program till lärare, personal och studerande på datorer som ägs eller leasas av institutionen.* Hur fungerar EEA? EEA ger berättigade utbildningsinstitutioner möjlighet att tillhandahålla Adobe-program till administratörer, lärare, annan personal och studerande på datorer som ägs eller leasas av den utbildningsinstitution som anges när man går med i programmet. Organisationen betalar för hela etteller tvåårsperioden när beställningen görs, och så länge avtalet gäller kan organisationen använda den Adobe-programvara de har hyrt licenser för enligt avtalet. Grund- och gymnasieskolor samt vissa yrkesutbildningar kan gå med i EEA som en enskild skola eller så kan flera skolor gå ihop som en juridisk enhet som ansvarar för inköp och avtalshantering för flera skolor (t.ex. en förvaltning, kommun eller myndighet). Grund- och gymnasieskolor samt vissa yrkesutbildningar hyr licenser utifrån beräknat antal heltidsanställda (lärare och annan personal) och avtalet måste omfatta hela skolan eller den juridiska enheten. Institutioner för högre utbildning kan hyra licenser för hela institutionen per heltidsanställd, eller per installation. Alla behöriga heltidsanställda måste omfattas av avtalet för de utbildningsinstitutioner som hyr licenser per heltidsanställd. Priset baseras på det totala beräknade antalet heltidsanställda på utbildningsinstitutionen som avtalet gäller. Produkterna som licensieras genom EEA får endast användas på datorer som ägs eller leasas av den utbildningsinstitution som avtalet gäller. Ytterligare Adobe-program för foto- och videoredigering samt professionell videoproduktion kan väljas till och licensieras per installation. Särskilda anmärkningar för institutioner för högre utbildning: Det finns två rabattnivåer för institutioner för högre utbildning i de flesta länder. Man kan välja att hyra licenser per installation eller per heltidsanställd på hela utbildningsinstitutionen. Licenser för en hel utbildningsinstitution per heltidsanställd kanske inte är möjligt överallt i världen. För närvarande är detta alternativ inte tillgängligt i USA, Kanada och Japan. Vilka produkter kan licensieras via EEA? Vilka Adobe-produkter som kan tillhandahållas genom EEA beror på vilken typ av utbildningsorganisation det är som deltar i programmet. De produkter som anges i tabellen nedan kan licensieras för grund- och gymnasieskolor, vissa yrkesutbildningar samt institutioner för högre utbildning, för både Windows och Mac OS i förekommande fall. Antalet licenser som beställs måste vara lika med eller större än det totala beräknade antalet heltidsanställda inom organisationen om avtalet är tecknat per heltidsanställd. Institutioner för högre utbildning som hyr licenser per installation måste beställa minst minst en Design and Web Collection-licens.

2 Ytterligare Adobe-program för foto- och videoredigering samt professionell videoproduktion licensieras per installation, och specifika tilläggsprodukter kan också beställas beroende på vilken typ av utbildningsinstitution det är som deltar i programmet. Alla kombinationer av de tillgängliga valfria tilläggsprodukterna kan beställas och licensieras inom EEA-avtalet. Bara för grund- och gymnasieskolor samt vissa yrkesutbildningar Adobe Design and Web K 12 Collection Per heltidsanställd Adobe Photoshop Adobe Illustrator Adobe InDesign Adobe Dreamweaver Adobe Flash Professional Adobe Fireworks Adobe Acrobat Pro Adobe Muse Adobe Edge Animate Plus Adobe Photoshop Elements Adobe Captivate Valfria tilläggsprodukter (per installation) Adobe Video Collection Adobe Premiere Pro Adobe After Effects Adobe Photoshop Adobe Audition Adobe SpeedGrade Adobe Prelude Adobe Illustrator Adobe Encore (ingår i Adobe Premiere Pro) Adobe Flash Professional Adobe Media Encoder (ingår i Adobe Premiere Pro) Ytterligare tilläggsprodukter (per installation) Adobe Presenter Adobe Photoshop Lightroom Adobe Premiere Elements Bara för institutioner för högre utbildning Adobe Design and Web HED Collection Per heltidsanställd eller per installation Adobe Photoshop Adobe Illustrator Adobe InDesign Adobe Dreamweaver Adobe Flash Professional Adobe Fireworks Adobe Acrobat Pro Adobe Muse Adobe Edge Animate Valfria tilläggsprodukter (per installation) Adobe Video Collection Adobe Premiere Pro Adobe After Effects Adobe Photoshop Adobe Audition Adobe SpeedGrade Adobe Prelude Adobe Illustrator Adobe Encore (ingår i Adobe Premiere Pro) Adobe Flash Professional Adobe Media Encoder (ingår i Adobe Premiere Pro) Ytterligare tilläggsprodukter (per installation) Adobe Photoshop Lightroom Ersätter EEA något befintligt volymlicensprogram från Adobe? Adobe har beslutat att upphöra med följande program och erbjudanden på grund av förändrade marknadsvillkor och efterfrågan: Adobe K 12 Enterprise Agreement (EA) Adobe Term Site License (TSL) Adobe kommer i fortsättningen att fokusera på EEA, ETLA (Enterprise Term License Agreement) och Adobe Creative Cloud. Om ni vill veta mer om hur ni går över till något av dessa program kontaktar ni Adobe eller er auktoriserade återförsäljare av utbildningsprogram.

3 Hur räknar man ut licenskostnaden baserat på antal heltidsanställda? Kostnaden beräknas på antalet heltidsanställda som omfattas av programmet. Antalet heltidsanställda räknas på följande sätt: Heltidsanställda lärare liksom övrig personal räknas som en enhet. Deltidsanställda lärare räknas som en tredjedels enhet. Deltidsanställd övrig personal räknas som en halv enhet. Heltidsanställda lärare + Deltidsanställda lärare/3 Heltids- Deltidsanställd anställd + övrig + övrig = personal personal/2 Totalt antal heltidsanställda lärare och övrig personal Om ni exempelvis har heltidsanställda lärare, deltidsanställda lärare, heltidsanställda övriga och deltidsanställda övriga beräknas antalet heltidsanställda så här: (3 000/3) (1 000/2) = heltidsanställda Om det totala beräknade antalet heltidsansällda slutar med ett bråktal avrundas summan uppåt till närmaste heltal, så att till exempel 100,5 heltidsanställda blir 101 heltidsanställda i avtalet. Alla anställda som arbetar mer än 200 timmar per år ska inkluderas i räkningen. Personal som inte arbetar med utbildningsrelaterade uppgifter, som vaktmästare, städare och bespisningspersonal, behöver inte räknas med. Finns det något minimikrav på hur många heltidsanställda man måste ha för att få delta i EEA? För grund- och gymnasieskolor samt vissa yrkesutbildningar Hundra procents täckning av heltidsanställda krävs för alla skolor som omfattas av avtalet. Det totala beräknade antalet heltidsanställda måste uppges när man går med i EEA. Minimikravet på skolorna är 20 heltidsanställda, och för en juridisk enhet med flera skolor krävs 300 heltidsanställda. En juridisk enhet med färre än 300 heltidsanställda kan dock ändå delta på nivån 300 heltidsanställda. Om t.ex. den juridiska enheten är en kommun med ett antal skolor som har 257 heltidsanställda kan den delta i programmet, men avtalet baseras då på minimiantalet, alltså 300 heltidsanställda. Grund- och gymnasieskolor samt vissa yrkesutbildningar Minimikrav heltidsanställda Obligatorisk täckning i EEA Grund- eller gymnasieskola samt vissa yrkesutbildningar % täckning på den angivna skolan Juridisk enhet för skolor % täckning på alla skolor inom den juridiska enheten Juridisk enhet för skolor % täckning på alla skolor inom den juridiska enheten Juridisk enhet skolor: En juridisk enhet som ansvarar för inköp och avtalshantering för flera enskilda skolor (t.ex. en skolförvaltning, kommun eller myndighet).

4 För institutioner för högre utbildning Institutioner för högre utbildning kan välja att köpa licenser per installation eller per heltidsanställd på hela utbildningsinstitutionen. När man köper licenser för en hel utbildningsinstitution måste 100 % av institutionens berättigade heltidsanställda lärare och personal omfattas, och det totala beräknade antalet heltidsanställda ska anges när man går med i EEA. Minimikravet för hela utbildningsinstitutionen är 100 heltidsanställda. Institutioner som väljer att hyra licenser per installation i EEA-programmet måste beställa minst en Design and Web Collection och ange för återförsäljaren exakt hur många installationer de behöver. Institutioner för högre utbildning Minimikrav heltidsanställda Obligatorisk täckning i EEA Institution för högre utbildning 1+ Licensieras per installation Hela utbildningsinstitutionen 100+ Kräver 100 % täckning av hela institutionen Licenser per heltidsanställd för institutioner för högre utbildning är för närvarande inte tillgängliga i USA, Kanada och Japan. Finns det personer som INTE räknas med bland institutionens heltidsanställda i EEA? Följande räknas inte som heltidsanställda: Studerande Tidigare studenter Personal som är inhyrd på kontraktsbasis för tjänster antingen på eller utanför campus (personer som inte är direkt anställda av skolan eller institutionen) Pensionerad personal och lärare Deltagare i utbildningskonferenser Besökare Kan jag lägga till fler heltidsanställda under avtalets löptid? För utbildningsorganisationer som hyr licenser per heltidsanställd finns det ingen riktig uppgraderingsprocess inom EEA-programmet. All tillväxt som förväntas på institutionen under avtalets ett- eller tvååriga löptid måste tas med i beräkningen när man går med i programmet. Om en skolförvaltning t.ex. vill täcka hela förvaltningen under en tvåårsperiod och för tillfället har heltidsanställda men förväntas öka till under avtalstiden måste förvaltningen ange totalantalet när man går med i EEA. Minskningar av antalet heltidsanställda under avtalsperioden reducerar inte licenskostnaden. Kan jag lägga till licenser som hyrs per installation under avtalets löptid? Ja. Institutioner för högre utbildning med produkter som licensieras per installation och alla utbildningsinstitutioner med EEA som behöver lägga till ytterligare produkter som licensieras per installation kan köpa till sådana när som helst under avtalsperioden. Priset för dessa tilläggslicenser är dock oförändrat oavsett hur mycket tid som är kvar på avtalet och de upphör att gälla samtidigt som EEA-avtalet. Vi rekommenderar att alla produkter som licensieras per installation köps i början av EEA-perioden. Hur kan utbildningsinstitutionen enkelt distribuera licensierade produkter till lärare och personal? Utbildningsinstitutionen ansvarar för den interna produktdistributionen och utdelningen av serienummer. Produkterna kan tillhandahållas på en uppsättning DVD:er för varje lösning som omfattas av EEA-avtalet för att underlätta distributionen. Man kan även hämta produkterna via ESD-nedladdning (Electronic Software Delivery). Hur får utbildningsinstitutionen produkterna levererade? utbildningsinstitutionen kan välja mellan att få produkterna på en uppsättning DVD:er mot en avgift eller via en ESD-nedladdning utan kostnad via Adobe Licensing Web Site (LWS).

5 Ingår rätt till hemanvändning i EEA? Rätt till hemanvändning ingår inte i det normala EEA-programmet. Utbildningsinstitutioner som går med i EEA kan dock vid inskrivning anmäla intresse för att ge lärare och övrig personal möjlighet att arbeta hemifrån med produkterna och kan ge Adobe eller dess återförsäljare rätt att kontakta dem för att möjliggöra detta. Adobe eller dess återförsäljare kontaktar då den berörda utbildningsinstitutionen, och kan mot en tilläggsavgift ordna så att de licensierade produkterna även kan användas hemifrån. Detta är endast tillgängligt för utbildningsinstitutioner och juridiska enheter som hyr licenser per beräknat antal heltidsanställda. Får studerande använda de Adobe-produkter som licensieras genom EEA? Inskrivna studerande på en utbildningsinstitution som omfattas av EEA får använda de EEAlicensierade produkterna, men endast på datorer som ägs eller leasas av institutionen. På vilka språk finns produkterna som säljs via EEA? EEA finns världen över och produkterna som säljs genom EEA finns på många olika språk. Nya språk kan tillkomma då och då. Hör med återförsäljaren vilka språk som finns tillgängliga när ni beställer. Får utbildningsinstitutionen kopiera EEA-licensierade produkter? Adobe ger utbildningsinstitutionen rätt att använda produkterna i enlighet med det användarlicensavtal (EULA) som medföljer produkten och eventuella modifikationer i EEAavtalet. Licensavtalen finns på Adobe.com (under Licensavtal ). Om det uppstår en konflikt mellan villkoren i EEA och EULA gäller villkoren i EEA. Ger deltagandet i EEA tillgång till produktuppdateringar? Vissa releaser och uppdateringar för tillämpliga produkter ingår i EEA:s licensavgift. Vilka dessa är varierar mellan produkterna, garanteras inte under avtalsperioden och görs tillgängliga efter Adobes gottfinnande. Får tidigare produktversioner användas inom EEA? Produkter som är en version tidigare än aktuell version i EEA får användas under den tid EEAavtalet gäller. Tidigare versioner är endast tillgängliga via nedladdning. Kunden kan kontakta kundtjänst och begära ett serienummer för en tidigare version om de inte redan har ett sådant. Även vid användning av en tidigare version måste kunden följa alla riktlinjer i den aktuella versionens licensavtal. Medier, dokumentation och/eller stöd för äldre versioner kanske inte längre är tillgängligt. Är utbildningsinstitutionen ansvarig för att hålla reda på produktnedladdningar? Enligt villkoren i EEA-avtalet måste utbildningsinstitutionen hålla reda på nedladdningar och installationer av alla produkter och rapportera till Adobe antalet installationer för varje produkt som har laddats ned under avtalsperioden. Går det att omvandla hyrda licenser till permanenta licenser inom EEA? Nej. Hyrda licenser som omfattas av EEA kan inte omvandlas till permanenta licenser. Var hittar jag mer information om EEA? Om ni vill veta mer om EEA-programmet kontaktar ni Adobe eller er Adobe-auktoriserade återförsäljare av utbildningsprogramvaror.

6 * Eftersom licenserna distribueras via återförsäljare kan Adobe inte garantera att slutanvändaren får några specifika rabatter. De faktiska licensavgifterna för varje slutanvändare avgörs av Adobe-återförsäljaren eller någon annan kanalenhet. Beräkningar är baserade på det rekommenderade återförsäljarpriset för Adobe Education Enterprise Agreement (EEA) för att illustrera kundens potentiella besparing. Ingenting i meddelandena till återförsäljare gällande denna kampanj ska tolkas som ett försök att hindra partners från att själva komma överens om priser med återförsäljare/slutanvändare. Juridisk enhet för grund-/gymnasieskola och vissa yrkesutbildningar: En juridisk enhet som ansvarar för inköp och avtalshantering för flera enskilda skolor (t.ex. en skolförvaltning, kommun eller myndighet). Licenser per heltidsanställd för institutioner för högre utbildning är för närvarande inte tillgängliga i USA, Kanada och Japan. Det finns inget alternativ för studentlicenser i EEA-programmet, och studerande räknas inte in i det totala antalet heltidsanställda. Endast studerande som officiellt är anställda på utbildningsinstitutionen som kvalificerad hel- eller deltidslärare eller annan tjänst räknas med i detta antal. Ytterligare information: Nättjänster Programvaran som erbjuds genom EEA är integrerad med ett antal nättjänster som antingen drivs av Adobe eller tredje part. Dessa kan innehålla användargenererat material som kan vara (a) olämpligt för minderåriga, (b) olagligt i vissa länder eller (c) olämpligt på en arbetsplats. En fullständig lista över integrerade tjänster finns på Om kunden vill förhindra åtkomst till tjänster med användargenererat material kan denne (a) inaktivera tjänsten via Creative Cloud Packager, där funktionerna görs tillgängliga, eller (b) blockera åtkomsten till nättjänsterna via nätverkets brandvägg. Nättjänsterna är under inga omständigheter tillgängliga för användare under tretton (13) års ålder. Adobe frånsäger sig allt ansvar för allt användargenererat material som görs tillgängligt via nättjänsterna. Oavsett eventuella motsägande uppgifter ska alla dispyter kring nättjänsterna eller material som finns tillgängligt där styras av lagen och lösas i den domstol som anges i användarvillkoren för nättjänsterna och inte styras av klausulerna om tillämplig lag eller jurisdiktionsort i EEA-avtalet. Kunden har inte rätt till någon återbetalning och Adobe kan inte hållas ansvarigt om åtkomsten till nättjänsterna saktas ned eller blockeras på grund av någon åtgärd från myndigheter eller tjänsteleverantören, eller om Adobe blockerar åtkomsten till vissa eller alla nättjänster om Adobe bedömer att en sådan blockad är nödvändig för att efterleva lokala lagar. Adobe, the Adobe logo, Acrobat, Adobe Audition, Adobe Muse, Adobe Premiere, After Effects, Captivate, Creative Cloud, Dreamweaver, Encore, Fireworks, Flash, Illustrator, InDesign, Lightroom, Photoshop, Prelude, and SpeedGrade are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries. Mac OS is a trademark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Windows is either a registered trademark or a trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. All other trademarks are the property of their respective owners. Adobe Systems Nordic AB Box 47, Kista, Sverige Adobe Systems Incorporated. All rights reserved /13

ADOBE APPLICATION MANAGER ENTERPRISE EDITION HANDBOK FÖR FÖRETAGSDISTRIBUTION

ADOBE APPLICATION MANAGER ENTERPRISE EDITION HANDBOK FÖR FÖRETAGSDISTRIBUTION ADOBE APPLICATION MANAGER ENTERPRISE EDITION HANDBOK FÖR FÖRETAGSDISTRIBUTION Adobe Application Manager Enterprise Edition version 3.1 Dokumentversion 3.1 Dokumentdatum: September 2012 2012 Adobe Systems

Läs mer

Guide för Microsoft Academic Licensing

Guide för Microsoft Academic Licensing Guide för Microsoft Academic Licensing Fler valmöjligheter, större flexibilitet och bättre mervärde Microsoft erbjuder enkla och flexibla licenslösningar för utbildningssektorn och tillhandahåller ett

Läs mer

En guide till Software Asset Management (SAM) Licenshantering.

En guide till Software Asset Management (SAM) Licenshantering. En guide till Software Asset Management (SAM) Licenshantering. Hur du förvaltar och underhåller programvarulicenser som ditt företag har investerat i. Innehåll Vad är Software Asset Management (SAM)? Software

Läs mer

Att köpa programvara. Så funkar det.

Att köpa programvara. Så funkar det. Att köpa programvara. Så funkar det. Köpa hela kossan eller bara mjölken? Idag är de flesta företag och organisationer väl medvetna om att man är beroende av it för att fungera effektivt. Däremot är det

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR DIG SOM ÄR KUND HOS BOXER GÄLLER FRÅN 2014-09-22 OCH TILLS VIDARE

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR DIG SOM ÄR KUND HOS BOXER GÄLLER FRÅN 2014-09-22 OCH TILLS VIDARE ALLMÄNNA VILLKOR FÖR DIG SOM ÄR KUND HOS BOXER GÄLLER FRÅN 2014-09-22 OCH TILLS VIDARE 1. Vilka är Boxer? 1.1 Vårt företag heter Boxer TV-Access AB, organisationsnummer 556548-1131 (nedan kallat vi, oss

Läs mer

LICENSVILLKOR FÖR PROGRAMVARA FRÅN MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013

LICENSVILLKOR FÖR PROGRAMVARA FRÅN MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 LICENSVILLKOR FÖR PROGRAMVARA FRÅN MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 Dessa licensvillkor ( avtalet ) utgör ett avtal mellan Microsoft Corporation (eller beroende på var du

Läs mer

1.3 Du kan komma i kontakt med vår kundservice genom att ringa 0771-21 10 00 eller skriva till kundservice@boxer.se.

1.3 Du kan komma i kontakt med vår kundservice genom att ringa 0771-21 10 00 eller skriva till kundservice@boxer.se. ALLMÄNNA VILLKOR FÖR DIG SOM ÄR KUND HOS BOXER GÄLLER FRÅN 2014-09-22 OCH TILLS VIDARE 1. Vilka är Boxer? 1.1 Vårt företag heter Boxer TV-Access AB, organisationsnummer 556548-1131 (nedan kallat vi, oss

Läs mer

Varför är det viktigt med säkerhet i PDF-program?

Varför är det viktigt med säkerhet i PDF-program? Varför är det viktigt med säkerhet i PDF-program? Vad du behöver veta för att minimera riskerna Innehåll 1: Program som kraschar ger tillfälle till attack 2: Programvaror som utnyttjar inbyggda skyddsfunktioner

Läs mer

Servicebeskrivning Dell ProSupport för slutanvändare

Servicebeskrivning Dell ProSupport för slutanvändare Servicebeskrivning Dell ProSupport för slutanvändare 1. ÖVERSIKT: VILLKOR Denna servicebeskrivning ( Servicebeskrivning ) upprättas mellan kunden ( du eller kund ) och den Dell-enhet som anges på kundens

Läs mer

BESTÄLLARE. -din guide till avtalen

BESTÄLLARE. -din guide till avtalen BESTÄLLARE -din guide till avtalen VAD ÄR UPPHANDLING? Vi är alla konsumenter och gör dagligen olika val när vi bestämmer oss för vem vi ska handla olika varor eller tjänster av. Kanske väljer vi att alltid

Läs mer

FÖRSTUDIE STATENS SERVICECENTER

FÖRSTUDIE STATENS SERVICECENTER 1 (21) Document number Issued by Date Filename Rev Jan Aspenfjäll July 2, 2013 Förstudierapport_SSC_V22.docx 2.2 Approved by Product/Project/Department Delivery FÖRSTUDIE STATENS SERVICECENTER E-ARKIV

Läs mer

LICENSVILLKOR FÖR PROGRAMVARA FRÅN MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 R2

LICENSVILLKOR FÖR PROGRAMVARA FRÅN MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 R2 LICENSVILLKOR FÖR PROGRAMVARA FRÅN MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 R2 Dessa licensvillkor ( avtalet ) utgör ett avtal mellan Microsoft Corporation (eller beroende på var

Läs mer

NORTONS LICENSAVTAL Norton Internet Security för Mac

NORTONS LICENSAVTAL Norton Internet Security för Mac NORTONS LICENSAVTAL Norton Internet Security för Mac VIKTIGT! LÄS VILLKOREN I DETTA LICENSAVTAL ( LICENSAVTALET ) NOGGRANT INNAN NI ANVÄNDER PROGRAMVARAN OCH TJÄNSTERNA (SOM DE BESKRIVS NEDAN). NORD- ELLER

Läs mer

Adobe Creative Suite 6 Design & Web Premium

Adobe Creative Suite 6 Design & Web Premium Adobe Creative Suite 6 Design & Web Premium Marketing Copy för Channel Partners Adobe Creative Suite 6 Design & Web Premium Följande texter kan användas i reklam, kataloger och annat marknadsmaterial för

Läs mer

Servicebeskrivning. Grundläggande maskinvaruservice. Inledning. Serviceavtalets omfattning. Begränsningar i omfattningen av maskinvara:

Servicebeskrivning. Grundläggande maskinvaruservice. Inledning. Serviceavtalets omfattning. Begränsningar i omfattningen av maskinvara: Servicebeskrivning Grundläggande maskinvaruservice Inledning Dell är glada över att kunna erbjuda Grundläggande maskinvaruservice ("Service") i enlighet med denna servicebeskrivning ("Servicebeskrivning").

Läs mer

2.1. Välj det erbjudande som Du vill köpa och bekräfta sedan genom att klicka på knappen "Köp" på startsidan.

2.1. Välj det erbjudande som Du vill köpa och bekräfta sedan genom att klicka på knappen Köp på startsidan. Användarvillkor 1. Välkommen till vår webbsida www.groupon.se 1.1. Groupon drivs av Groupon AB, Box 6358, 10235 Stockholm. Här kan Du som kund (nedan benämnd "Du") köpa vouchers på varor och tjänster från

Läs mer

Kapitel 1: Komma i gång Adobe-hjälp... 1 Resurser... 2 Nyheter... 6

Kapitel 1: Komma i gång Adobe-hjälp... 1 Resurser... 2 Nyheter... 6 ANVÄNDARHANDBOK Copyright 2007 Adobe Systems Incorporated. Med ensamrätt. för Adobe Bridge CS3 och Adobe Version Cue CS3 för Windows och Mac OS Om den här handboken distribueras tillsammans med programvara

Läs mer

1. FRISKRIVNING FRÅN GARANTIANSVAR, BINDANDE AVTAL OCH YTTERLIGARE VILLKOR OCH AVTAL.

1. FRISKRIVNING FRÅN GARANTIANSVAR, BINDANDE AVTAL OCH YTTERLIGARE VILLKOR OCH AVTAL. ADOBE Licensavtal för persondatorprogramvara 1. FRISKRIVNING FRÅN GARANTIANSVAR, BINDANDE AVTAL OCH YTTERLIGARE VILLKOR OCH AVTAL. 1.1 FRISKRIVNING FRÅN GARANTIANSVAR. PROGRAMVARAN OCH DEN ÖVRIGA INFORMATIONEN

Läs mer

Volume Licensing. Villkor för Onlinetjänster. 1 April 2015

Volume Licensing. Villkor för Onlinetjänster. 1 April 2015 Volume Licensing Villkor för Onlinetjänster 1 April 2015 Onlinetjänstvillkor för Microsofts volymlicensieringsavtal (svenska, april 2015) 2 Innehållsförteckning INLEDNING... 3 TIDIGARE VERSIONER... 3 FÖRTYDLIGANDEN

Läs mer

Cisco Small Business Problemlösningsguide för finansiering av teknikinköp

Cisco Small Business Problemlösningsguide för finansiering av teknikinköp Cisco Small Business Problemlösningsguide för finansiering av teknikinköp Du har säkert märkt att ekonomin stramas åt. Men det innebär inte att företagets investeringar måste upphöra helt. Begränsade ekonomiska

Läs mer

3. Användning av programvara med upphovsrättskyddat material, skadeersättning.

3. Användning av programvara med upphovsrättskyddat material, skadeersättning. Tack för att du har valt en dator från TOSHIBA. I följande avtal beskrivs dina rättigheter att använda utvald programvara som finns förinstallerad på din dator. Genom att godkänna detta avtal eller använda

Läs mer

Information om system och support

Information om system och support Information om system och support Konfigurera datorn Grundspecifikationer Få hjälp Försäljningsvillkor Begränsade garantier och returbestämmelser Licensavtal för programvara Säkerhetsinformation Miljöinformation

Läs mer

LICENS OCH BEGRÄNSAD GARANTI

LICENS OCH BEGRÄNSAD GARANTI Copyright 2003-2009 Intergraph Corporation Med ensamrätt Detta licensavtal är en licensinnehavares licensbevis. Behandla det som en värdehandling. OM LICENSINNEHAVAREN HAR EN GILTIG UNDERTECKNAD LICENS

Läs mer

Integritetspolicy för The Hobbit : Armies of the Third Age och The Hobbit : Kingdoms of Middle-earth

Integritetspolicy för The Hobbit : Armies of the Third Age och The Hobbit : Kingdoms of Middle-earth Senast uppdaterad den 1 november 2012 Integritetspolicy för The Hobbit : Armies of the Third Age och The Hobbit : Kingdoms of Middle-earth Inledning Välkommen! Kabam har ingått partnerskap med Warner Bros.

Läs mer

Spam Manager. Användarhandbok

Spam Manager. Användarhandbok Spam Manager Användarhandbok Användarhandbok för Spam Manager Dokumentversion: 1.0 Juridisk information Juridisk information Copyright 2013 Symantec Corporation. Med ensamrätt. Symantec, Symantecs logotyp,

Läs mer

PRODUKT- OCH PRIS KATALOG, 2015. Vill du uppleva skillnaden?

PRODUKT- OCH PRIS KATALOG, 2015. Vill du uppleva skillnaden? PRODUKT- OCH PRIS KATALOG, 2015 Vill du uppleva skillnaden? INDEX TIPS - navigera med hjälp av länkar i pdf Inledning Välkommen till Continia Software Sida 3 Differentierad prissättning baserad på antal

Läs mer

Vanliga frågor och svar om Ariba

Vanliga frågor och svar om Ariba Vanliga frågor och svar om Ariba Innehållsförteckning Q&A... 3 SSAB självregistreringens formulär i Ariba (Första registreringen)... 3 Vad innebär förändringen i praktiken för mig som leverantör?... 3

Läs mer

Vad är regelefterlevnad?

Vad är regelefterlevnad? Augusti 2008 NYHETER från oracle Vad är regelefterlevnad? I denne utgåva Kostnaden för regelefterlevnad Det behöver inte vara jobbigt med allt fler krav på att följa regler och bestämmelser. Ta reda på

Läs mer

Spara och skriva ut. Allmänna villkor. version 2.0.2. Match4me.se PO Box 35097 3005 DB ROTTERDAM The Netherlands

Spara och skriva ut. Allmänna villkor. version 2.0.2. Match4me.se PO Box 35097 3005 DB ROTTERDAM The Netherlands Spara och skriva ut Allmänna villkor version 2.0.2 Match4me.se PO Box 35097 3005 DB ROTTERDAM The Netherlands ARTIKEL 1: DEFINITIONER Inom ramen för dessa allmänna villkor har de begrepp som finns med

Läs mer

NetSupport Notify Handbok

NetSupport Notify Handbok NetSupport Notify Handbok COPYRIGHT (C) för handbok 2015 NetSupport Ltd. Alla rättigheter förbehållna. Informationen i det här dokumentet kan ändras utan föregående meddelande. NetSupport Ltd. förbehåller

Läs mer