Adobe Education Enterprise Agreement (EEA)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Adobe Education Enterprise Agreement (EEA)"

Transkript

1 Adobe Education Enterprise Agreement frågor och svar Adobe Education Enterprise Agreement (EEA) Vad är Adobe Education Enterprise Agreement-programmet (EEA)? EEA är ett ett- eller tvåårigt program för att hyra licenser som hjälper grund- och gymnasieskolor, vissa yrkesutbildningar och institutioner för högre utbildning att minimera kostnaderna och komplexiteten med att tillhandahålla Adobe-program till lärare, personal och studerande på datorer som ägs eller leasas av institutionen.* Hur fungerar EEA? EEA ger berättigade utbildningsinstitutioner möjlighet att tillhandahålla Adobe-program till administratörer, lärare, annan personal och studerande på datorer som ägs eller leasas av den utbildningsinstitution som anges när man går med i programmet. Organisationen betalar för hela etteller tvåårsperioden när beställningen görs, och så länge avtalet gäller kan organisationen använda den Adobe-programvara de har hyrt licenser för enligt avtalet. Grund- och gymnasieskolor samt vissa yrkesutbildningar kan gå med i EEA som en enskild skola eller så kan flera skolor gå ihop som en juridisk enhet som ansvarar för inköp och avtalshantering för flera skolor (t.ex. en förvaltning, kommun eller myndighet). Grund- och gymnasieskolor samt vissa yrkesutbildningar hyr licenser utifrån beräknat antal heltidsanställda (lärare och annan personal) och avtalet måste omfatta hela skolan eller den juridiska enheten. Institutioner för högre utbildning kan hyra licenser för hela institutionen per heltidsanställd, eller per installation. Alla behöriga heltidsanställda måste omfattas av avtalet för de utbildningsinstitutioner som hyr licenser per heltidsanställd. Priset baseras på det totala beräknade antalet heltidsanställda på utbildningsinstitutionen som avtalet gäller. Produkterna som licensieras genom EEA får endast användas på datorer som ägs eller leasas av den utbildningsinstitution som avtalet gäller. Ytterligare Adobe-program för foto- och videoredigering samt professionell videoproduktion kan väljas till och licensieras per installation. Särskilda anmärkningar för institutioner för högre utbildning: Det finns två rabattnivåer för institutioner för högre utbildning i de flesta länder. Man kan välja att hyra licenser per installation eller per heltidsanställd på hela utbildningsinstitutionen. Licenser för en hel utbildningsinstitution per heltidsanställd kanske inte är möjligt överallt i världen. För närvarande är detta alternativ inte tillgängligt i USA, Kanada och Japan. Vilka produkter kan licensieras via EEA? Vilka Adobe-produkter som kan tillhandahållas genom EEA beror på vilken typ av utbildningsorganisation det är som deltar i programmet. De produkter som anges i tabellen nedan kan licensieras för grund- och gymnasieskolor, vissa yrkesutbildningar samt institutioner för högre utbildning, för både Windows och Mac OS i förekommande fall. Antalet licenser som beställs måste vara lika med eller större än det totala beräknade antalet heltidsanställda inom organisationen om avtalet är tecknat per heltidsanställd. Institutioner för högre utbildning som hyr licenser per installation måste beställa minst minst en Design and Web Collection-licens.

2 Ytterligare Adobe-program för foto- och videoredigering samt professionell videoproduktion licensieras per installation, och specifika tilläggsprodukter kan också beställas beroende på vilken typ av utbildningsinstitution det är som deltar i programmet. Alla kombinationer av de tillgängliga valfria tilläggsprodukterna kan beställas och licensieras inom EEA-avtalet. Bara för grund- och gymnasieskolor samt vissa yrkesutbildningar Adobe Design and Web K 12 Collection Per heltidsanställd Adobe Photoshop Adobe Illustrator Adobe InDesign Adobe Dreamweaver Adobe Flash Professional Adobe Fireworks Adobe Acrobat Pro Adobe Muse Adobe Edge Animate Plus Adobe Photoshop Elements Adobe Captivate Valfria tilläggsprodukter (per installation) Adobe Video Collection Adobe Premiere Pro Adobe After Effects Adobe Photoshop Adobe Audition Adobe SpeedGrade Adobe Prelude Adobe Illustrator Adobe Encore (ingår i Adobe Premiere Pro) Adobe Flash Professional Adobe Media Encoder (ingår i Adobe Premiere Pro) Ytterligare tilläggsprodukter (per installation) Adobe Presenter Adobe Photoshop Lightroom Adobe Premiere Elements Bara för institutioner för högre utbildning Adobe Design and Web HED Collection Per heltidsanställd eller per installation Adobe Photoshop Adobe Illustrator Adobe InDesign Adobe Dreamweaver Adobe Flash Professional Adobe Fireworks Adobe Acrobat Pro Adobe Muse Adobe Edge Animate Valfria tilläggsprodukter (per installation) Adobe Video Collection Adobe Premiere Pro Adobe After Effects Adobe Photoshop Adobe Audition Adobe SpeedGrade Adobe Prelude Adobe Illustrator Adobe Encore (ingår i Adobe Premiere Pro) Adobe Flash Professional Adobe Media Encoder (ingår i Adobe Premiere Pro) Ytterligare tilläggsprodukter (per installation) Adobe Photoshop Lightroom Ersätter EEA något befintligt volymlicensprogram från Adobe? Adobe har beslutat att upphöra med följande program och erbjudanden på grund av förändrade marknadsvillkor och efterfrågan: Adobe K 12 Enterprise Agreement (EA) Adobe Term Site License (TSL) Adobe kommer i fortsättningen att fokusera på EEA, ETLA (Enterprise Term License Agreement) och Adobe Creative Cloud. Om ni vill veta mer om hur ni går över till något av dessa program kontaktar ni Adobe eller er auktoriserade återförsäljare av utbildningsprogram.

3 Hur räknar man ut licenskostnaden baserat på antal heltidsanställda? Kostnaden beräknas på antalet heltidsanställda som omfattas av programmet. Antalet heltidsanställda räknas på följande sätt: Heltidsanställda lärare liksom övrig personal räknas som en enhet. Deltidsanställda lärare räknas som en tredjedels enhet. Deltidsanställd övrig personal räknas som en halv enhet. Heltidsanställda lärare + Deltidsanställda lärare/3 Heltids- Deltidsanställd anställd + övrig + övrig = personal personal/2 Totalt antal heltidsanställda lärare och övrig personal Om ni exempelvis har heltidsanställda lärare, deltidsanställda lärare, heltidsanställda övriga och deltidsanställda övriga beräknas antalet heltidsanställda så här: (3 000/3) (1 000/2) = heltidsanställda Om det totala beräknade antalet heltidsansällda slutar med ett bråktal avrundas summan uppåt till närmaste heltal, så att till exempel 100,5 heltidsanställda blir 101 heltidsanställda i avtalet. Alla anställda som arbetar mer än 200 timmar per år ska inkluderas i räkningen. Personal som inte arbetar med utbildningsrelaterade uppgifter, som vaktmästare, städare och bespisningspersonal, behöver inte räknas med. Finns det något minimikrav på hur många heltidsanställda man måste ha för att få delta i EEA? För grund- och gymnasieskolor samt vissa yrkesutbildningar Hundra procents täckning av heltidsanställda krävs för alla skolor som omfattas av avtalet. Det totala beräknade antalet heltidsanställda måste uppges när man går med i EEA. Minimikravet på skolorna är 20 heltidsanställda, och för en juridisk enhet med flera skolor krävs 300 heltidsanställda. En juridisk enhet med färre än 300 heltidsanställda kan dock ändå delta på nivån 300 heltidsanställda. Om t.ex. den juridiska enheten är en kommun med ett antal skolor som har 257 heltidsanställda kan den delta i programmet, men avtalet baseras då på minimiantalet, alltså 300 heltidsanställda. Grund- och gymnasieskolor samt vissa yrkesutbildningar Minimikrav heltidsanställda Obligatorisk täckning i EEA Grund- eller gymnasieskola samt vissa yrkesutbildningar % täckning på den angivna skolan Juridisk enhet för skolor % täckning på alla skolor inom den juridiska enheten Juridisk enhet för skolor % täckning på alla skolor inom den juridiska enheten Juridisk enhet skolor: En juridisk enhet som ansvarar för inköp och avtalshantering för flera enskilda skolor (t.ex. en skolförvaltning, kommun eller myndighet).

4 För institutioner för högre utbildning Institutioner för högre utbildning kan välja att köpa licenser per installation eller per heltidsanställd på hela utbildningsinstitutionen. När man köper licenser för en hel utbildningsinstitution måste 100 % av institutionens berättigade heltidsanställda lärare och personal omfattas, och det totala beräknade antalet heltidsanställda ska anges när man går med i EEA. Minimikravet för hela utbildningsinstitutionen är 100 heltidsanställda. Institutioner som väljer att hyra licenser per installation i EEA-programmet måste beställa minst en Design and Web Collection och ange för återförsäljaren exakt hur många installationer de behöver. Institutioner för högre utbildning Minimikrav heltidsanställda Obligatorisk täckning i EEA Institution för högre utbildning 1+ Licensieras per installation Hela utbildningsinstitutionen 100+ Kräver 100 % täckning av hela institutionen Licenser per heltidsanställd för institutioner för högre utbildning är för närvarande inte tillgängliga i USA, Kanada och Japan. Finns det personer som INTE räknas med bland institutionens heltidsanställda i EEA? Följande räknas inte som heltidsanställda: Studerande Tidigare studenter Personal som är inhyrd på kontraktsbasis för tjänster antingen på eller utanför campus (personer som inte är direkt anställda av skolan eller institutionen) Pensionerad personal och lärare Deltagare i utbildningskonferenser Besökare Kan jag lägga till fler heltidsanställda under avtalets löptid? För utbildningsorganisationer som hyr licenser per heltidsanställd finns det ingen riktig uppgraderingsprocess inom EEA-programmet. All tillväxt som förväntas på institutionen under avtalets ett- eller tvååriga löptid måste tas med i beräkningen när man går med i programmet. Om en skolförvaltning t.ex. vill täcka hela förvaltningen under en tvåårsperiod och för tillfället har heltidsanställda men förväntas öka till under avtalstiden måste förvaltningen ange totalantalet när man går med i EEA. Minskningar av antalet heltidsanställda under avtalsperioden reducerar inte licenskostnaden. Kan jag lägga till licenser som hyrs per installation under avtalets löptid? Ja. Institutioner för högre utbildning med produkter som licensieras per installation och alla utbildningsinstitutioner med EEA som behöver lägga till ytterligare produkter som licensieras per installation kan köpa till sådana när som helst under avtalsperioden. Priset för dessa tilläggslicenser är dock oförändrat oavsett hur mycket tid som är kvar på avtalet och de upphör att gälla samtidigt som EEA-avtalet. Vi rekommenderar att alla produkter som licensieras per installation köps i början av EEA-perioden. Hur kan utbildningsinstitutionen enkelt distribuera licensierade produkter till lärare och personal? Utbildningsinstitutionen ansvarar för den interna produktdistributionen och utdelningen av serienummer. Produkterna kan tillhandahållas på en uppsättning DVD:er för varje lösning som omfattas av EEA-avtalet för att underlätta distributionen. Man kan även hämta produkterna via ESD-nedladdning (Electronic Software Delivery). Hur får utbildningsinstitutionen produkterna levererade? utbildningsinstitutionen kan välja mellan att få produkterna på en uppsättning DVD:er mot en avgift eller via en ESD-nedladdning utan kostnad via Adobe Licensing Web Site (LWS).

5 Ingår rätt till hemanvändning i EEA? Rätt till hemanvändning ingår inte i det normala EEA-programmet. Utbildningsinstitutioner som går med i EEA kan dock vid inskrivning anmäla intresse för att ge lärare och övrig personal möjlighet att arbeta hemifrån med produkterna och kan ge Adobe eller dess återförsäljare rätt att kontakta dem för att möjliggöra detta. Adobe eller dess återförsäljare kontaktar då den berörda utbildningsinstitutionen, och kan mot en tilläggsavgift ordna så att de licensierade produkterna även kan användas hemifrån. Detta är endast tillgängligt för utbildningsinstitutioner och juridiska enheter som hyr licenser per beräknat antal heltidsanställda. Får studerande använda de Adobe-produkter som licensieras genom EEA? Inskrivna studerande på en utbildningsinstitution som omfattas av EEA får använda de EEAlicensierade produkterna, men endast på datorer som ägs eller leasas av institutionen. På vilka språk finns produkterna som säljs via EEA? EEA finns världen över och produkterna som säljs genom EEA finns på många olika språk. Nya språk kan tillkomma då och då. Hör med återförsäljaren vilka språk som finns tillgängliga när ni beställer. Får utbildningsinstitutionen kopiera EEA-licensierade produkter? Adobe ger utbildningsinstitutionen rätt att använda produkterna i enlighet med det användarlicensavtal (EULA) som medföljer produkten och eventuella modifikationer i EEAavtalet. Licensavtalen finns på Adobe.com (under Licensavtal ). Om det uppstår en konflikt mellan villkoren i EEA och EULA gäller villkoren i EEA. Ger deltagandet i EEA tillgång till produktuppdateringar? Vissa releaser och uppdateringar för tillämpliga produkter ingår i EEA:s licensavgift. Vilka dessa är varierar mellan produkterna, garanteras inte under avtalsperioden och görs tillgängliga efter Adobes gottfinnande. Får tidigare produktversioner användas inom EEA? Produkter som är en version tidigare än aktuell version i EEA får användas under den tid EEAavtalet gäller. Tidigare versioner är endast tillgängliga via nedladdning. Kunden kan kontakta kundtjänst och begära ett serienummer för en tidigare version om de inte redan har ett sådant. Även vid användning av en tidigare version måste kunden följa alla riktlinjer i den aktuella versionens licensavtal. Medier, dokumentation och/eller stöd för äldre versioner kanske inte längre är tillgängligt. Är utbildningsinstitutionen ansvarig för att hålla reda på produktnedladdningar? Enligt villkoren i EEA-avtalet måste utbildningsinstitutionen hålla reda på nedladdningar och installationer av alla produkter och rapportera till Adobe antalet installationer för varje produkt som har laddats ned under avtalsperioden. Går det att omvandla hyrda licenser till permanenta licenser inom EEA? Nej. Hyrda licenser som omfattas av EEA kan inte omvandlas till permanenta licenser. Var hittar jag mer information om EEA? Om ni vill veta mer om EEA-programmet kontaktar ni Adobe eller er Adobe-auktoriserade återförsäljare av utbildningsprogramvaror.

6 * Eftersom licenserna distribueras via återförsäljare kan Adobe inte garantera att slutanvändaren får några specifika rabatter. De faktiska licensavgifterna för varje slutanvändare avgörs av Adobe-återförsäljaren eller någon annan kanalenhet. Beräkningar är baserade på det rekommenderade återförsäljarpriset för Adobe Education Enterprise Agreement (EEA) för att illustrera kundens potentiella besparing. Ingenting i meddelandena till återförsäljare gällande denna kampanj ska tolkas som ett försök att hindra partners från att själva komma överens om priser med återförsäljare/slutanvändare. Juridisk enhet för grund-/gymnasieskola och vissa yrkesutbildningar: En juridisk enhet som ansvarar för inköp och avtalshantering för flera enskilda skolor (t.ex. en skolförvaltning, kommun eller myndighet). Licenser per heltidsanställd för institutioner för högre utbildning är för närvarande inte tillgängliga i USA, Kanada och Japan. Det finns inget alternativ för studentlicenser i EEA-programmet, och studerande räknas inte in i det totala antalet heltidsanställda. Endast studerande som officiellt är anställda på utbildningsinstitutionen som kvalificerad hel- eller deltidslärare eller annan tjänst räknas med i detta antal. Ytterligare information: Nättjänster Programvaran som erbjuds genom EEA är integrerad med ett antal nättjänster som antingen drivs av Adobe eller tredje part. Dessa kan innehålla användargenererat material som kan vara (a) olämpligt för minderåriga, (b) olagligt i vissa länder eller (c) olämpligt på en arbetsplats. En fullständig lista över integrerade tjänster finns på Om kunden vill förhindra åtkomst till tjänster med användargenererat material kan denne (a) inaktivera tjänsten via Creative Cloud Packager, där funktionerna görs tillgängliga, eller (b) blockera åtkomsten till nättjänsterna via nätverkets brandvägg. Nättjänsterna är under inga omständigheter tillgängliga för användare under tretton (13) års ålder. Adobe frånsäger sig allt ansvar för allt användargenererat material som görs tillgängligt via nättjänsterna. Oavsett eventuella motsägande uppgifter ska alla dispyter kring nättjänsterna eller material som finns tillgängligt där styras av lagen och lösas i den domstol som anges i användarvillkoren för nättjänsterna och inte styras av klausulerna om tillämplig lag eller jurisdiktionsort i EEA-avtalet. Kunden har inte rätt till någon återbetalning och Adobe kan inte hållas ansvarigt om åtkomsten till nättjänsterna saktas ned eller blockeras på grund av någon åtgärd från myndigheter eller tjänsteleverantören, eller om Adobe blockerar åtkomsten till vissa eller alla nättjänster om Adobe bedömer att en sådan blockad är nödvändig för att efterleva lokala lagar. Adobe, the Adobe logo, Acrobat, Adobe Audition, Adobe Muse, Adobe Premiere, After Effects, Captivate, Creative Cloud, Dreamweaver, Encore, Fireworks, Flash, Illustrator, InDesign, Lightroom, Photoshop, Prelude, and SpeedGrade are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries. Mac OS is a trademark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Windows is either a registered trademark or a trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. All other trademarks are the property of their respective owners. Adobe Systems Nordic AB Box 47, Kista, Sverige Adobe Systems Incorporated. All rights reserved /13

Adobe Application Manager Enterprise Edition version 3.0

Adobe Application Manager Enterprise Edition version 3.0 Adobe Application Manager Enterprise Edition version 3.0 Dokumentversion 3.0 Dokumentdatum: maj 2012 Adobe Application Manager Enterprise Edition version 3.0 I det här dokumentet: Inledning Nyheter och

Läs mer

Adobe Creative Suite 5 Design Standard

Adobe Creative Suite 5 Design Standard Adobe Creative Suite 5 Design Standard Channel Copy Adobe Creative Suite 5 Design Standard Följande texter kan användas i reklam, kataloger och annat marknadsföringsmaterial för Adobe Creative Suite CS5

Läs mer

Adobe Fireworks CS6. Följande text kan användas på webbplatser, i kataloger, annonser och annat marknadsföringsmaterial för Adobe Fireworks CS6.

Adobe Fireworks CS6. Följande text kan användas på webbplatser, i kataloger, annonser och annat marknadsföringsmaterial för Adobe Fireworks CS6. Adobe Fireworks CS6 Marketing Copy för Channel Partners Adobe Fireworks CS6 Följande text kan användas på webbplatser, i kataloger, annonser och annat marknadsföringsmaterial för Adobe Fireworks CS6. HUR

Läs mer

Viktigt om Adobe Creative Suite 5.5 Dreamweaver

Viktigt om Adobe Creative Suite 5.5 Dreamweaver Viktigt om Adobe Creative Suite 5.5 Dreamweaver Välkommen till Dreamweaver. Det här dokumentet innehåller den senaste produktinformationen, uppdateringar och felsökningstips som inte ingår i dokumentationen

Läs mer

Adobe Creative Suite 5.5 Application Manager Enterprise Edition

Adobe Creative Suite 5.5 Application Manager Enterprise Edition Adobe Creative Suite 5.5 Application Manager Enterprise Edition Välkommen till Adobe Creative Suite 5.5 Adobe Application Manager Enterprise Edition. Nyheter och ändringar i den här utgåvan Komponenter

Läs mer

Adobe Flash Professional CS6

Adobe Flash Professional CS6 Adobe Flash Professional CS6 Marketing Copy för Channel Partners Adobe Flash Professional CS6 Följande text kan användas på webbplatser, i kataloger, annonser och annat marknadsföringsmaterial för Flash

Läs mer

Adobe Creative Suite 6 5 skäl att ringa utbildningskunder. Ett prospekteringsverktyg www.adobe.com/products/creativesuite.edu.html

Adobe Creative Suite 6 5 skäl att ringa utbildningskunder. Ett prospekteringsverktyg www.adobe.com/products/creativesuite.edu.html Adobe Creative Suite 6 skäl att ringa utbildningskunder Ett prospekteringsverktyg www.adobe.com/products/creativesuite.edu.html Adobe Creative Suite 6 skäl att ringa: IT- och teknikchefer Hur hanterar

Läs mer

ADOBE PROVISIONING TOOLKIT ENTERPRISE EDITION TEKNISK INFORMATION

ADOBE PROVISIONING TOOLKIT ENTERPRISE EDITION TEKNISK INFORMATION ADOBE PROVISIONING TOOLKIT ENTERPRISE EDITION TEKNISK INFORMATION Dokumentversion 4.0 maj 2012 2012 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved. Teknisk information för Adobe Provisioning Toolkit Enterprise

Läs mer

Vad är Adobe Creative Cloud? Creative Cloud har allt du behöver för att skapa mästerverk. Med ett medlemskap får du och ditt team allt detta:

Vad är Adobe Creative Cloud? Creative Cloud har allt du behöver för att skapa mästerverk. Med ett medlemskap får du och ditt team allt detta: Adobe Creative Cloud for teams Frågor och svar Frågor och svar Nedan följer vanliga frågor och svar om Adobe Creative Cloud och teammedlemskap, köp, säkerhet och lagringsutrymme. CREATIVE CLOUD Vad är

Läs mer

ADOBE APPLICATION MANAGER ENTERPRISE EDITION TEKNISK INFORMATION INSTALLERA OCH KONFIGURERA UNDANTAGSNYTTOLASTER

ADOBE APPLICATION MANAGER ENTERPRISE EDITION TEKNISK INFORMATION INSTALLERA OCH KONFIGURERA UNDANTAGSNYTTOLASTER ADOBE APPLICATION MANAGER ENTERPRISE EDITION TEKNISK INFORMATION INSTALLERA OCH KONFIGURERA UNDANTAGSNYTTOLASTER Dokumentversion 3.0 Maj 2012 2012 Adobe Systems Incorporated and its licensors. All rights

Läs mer

Adobe Application Manager Enterprise Edition version 2.1

Adobe Application Manager Enterprise Edition version 2.1 Adobe Application Manager Enterprise Edition version 2.1 Dokumentversion 2.2 Dokumentdatum: oktober 2011 Adobe Application Manager Enterprise Edition version 2.1 Välkommen till Adobe Application Manager

Läs mer

IMPLEMENTERING AV PROGRAMVARUMÄRKNING I ADOBE-PRODUKTER TEKNISK INFORMATION

IMPLEMENTERING AV PROGRAMVARUMÄRKNING I ADOBE-PRODUKTER TEKNISK INFORMATION IMPLEMENTERING AV PROGRAMVARUMÄRKNING I ADOBE-PRODUKTER TEKNISK INFORMATION 2011 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved. Software Tag Implementation in Adobe Products Tech Note Adobe, the Adobe

Läs mer

ADOBE CREATIVE SUITE 5.5 DISTRIBUTION KOMPONENTREFERENS

ADOBE CREATIVE SUITE 5.5 DISTRIBUTION KOMPONENTREFERENS ADOBE CREATIVE SUITE 5.5 DISTRIBUTION KOMPONENTREFERENS Distribution av Adobe Creative Suite 5.5 2011 Adobe Systems Incorporated and its licensors. All rights reserved. Adobe Creative Suite 5.5 Deployment

Läs mer

Adobe Creative Cloud Malin Johansson Partner Ansvarig. 2013 Adobe Systems Incorporated. All Rights Reserved.

Adobe Creative Cloud Malin Johansson Partner Ansvarig. 2013 Adobe Systems Incorporated. All Rights Reserved. Adobe Creative Cloud Malin Johansson Partner Ansvarig 1 Agenda Adobe s Partnerprogram Adobe Creative Cloud Vårt framtida licensprogram Value Incentive Plan (VIP) Sälj- & Marknadsaktiviteter 2 Adobes Partnerprogram

Läs mer

Adobe Creative Suite 6 Master Collection

Adobe Creative Suite 6 Master Collection Adobe Creative Suite 6 Master Collection Marketing Copy för Channel Partners Adobe Creative Suite 6 Master Collection Följande texter kan användas i reklam, kataloger och annat marknadsföringsmaterial

Läs mer

Adobe Volymlicenser. Adobe Value Incentive Plan (VIP) Programguide

Adobe Volymlicenser. Adobe Value Incentive Plan (VIP) Programguide Adobe Volymlicenser Adobe Value Incentive Plan (VIP) Programguide Version 3.0 juli 30, 2013 Innehåll Value Incentive Plan programsammanfattning... 3 Programinnehåll... 3 Omedelbar åtkomst till Adobe-produkter...

Läs mer

Olika avtalsformer vid köp av Microsoftlicenser

Olika avtalsformer vid köp av Microsoftlicenser Olika avtalsformer vid köp av Microsoftlicenser - ett samtal om vilka möjligheter som finns inom respektive avtalsform Henrik Byström Kundansvarig Microsoft Magnus Holmér IT strategisk rådgivare Microsoft

Läs mer

Vanliga frågor kunder

Vanliga frågor kunder Viktiga uppdateringar för underhållsavtal Vanliga frågor kunder Det här dokumentet innehåller svar på vanliga frågor om de kommande förändringarna vad gäller underhållsavtal som beror på vår övergång till

Läs mer

PUBLICERINGSNOTISER TRIMBLE ACCESS SOFTWARE. Version 2013.41 Revidering A December 2013

PUBLICERINGSNOTISER TRIMBLE ACCESS SOFTWARE. Version 2013.41 Revidering A December 2013 PUBLICERINGSNOTISER TRIMBLE ACCESS SOFTWARE 1 Version 2013.41 Revidering A December 2013 Legal Information Trimble Navigation Limited Engineering Construction Group 935 Stewart Drive Sunnyvale, California

Läs mer

Förbättra samarbetet med hjälp av Adobe Acrobat X, Microsoft SharePoint och Microsoft Office

Förbättra samarbetet med hjälp av Adobe Acrobat X, Microsoft SharePoint och Microsoft Office Förbättra samarbetet med hjälp av Adobe Acrobat X, Microsoft SharePoint och Microsoft Office Snabba upp granskningarundorna genom att integrera PDF-baserade arbetsflöden i SharePoint- och Office-plattformen

Läs mer

FileMaker. Köra FileMaker Pro 10 på Terminal Services

FileMaker. Köra FileMaker Pro 10 på Terminal Services FileMaker Köra FileMaker Pro 10 på Terminal Services 2004 2009, FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker, filmappslogotypen,

Läs mer

ADOBE APPLICATION MANAGER ENTERPRISE EDITION HANDBOK FÖR FÖRETAGSDISTRIBUTION

ADOBE APPLICATION MANAGER ENTERPRISE EDITION HANDBOK FÖR FÖRETAGSDISTRIBUTION ADOBE APPLICATION MANAGER ENTERPRISE EDITION HANDBOK FÖR FÖRETAGSDISTRIBUTION Adobe Application Manager Enterprise Edition version 2.1 Dokumentversion 2.2 Dokumentdatum: oktober 2011 2011 Adobe Systems

Läs mer

Adobe Illustrator CS6

Adobe Illustrator CS6 Adobe Illustrator CS6 Marketing Copy för Channel Partners Adobe Illustrator CS6 Följande text kan användas på webbplatser, i kataloger, annonser och annat marknadsföringsmaterial för Adobe Illustrator

Läs mer

Hej! Min uppdaterade portfolio finns online på www.lindebrand.com. alindebrand@gmail.com +46 70 54 70 052 www.lindebrand.com

Hej! Min uppdaterade portfolio finns online på www.lindebrand.com. alindebrand@gmail.com +46 70 54 70 052 www.lindebrand.com Curriculum Vitae Hej! Jag heter Alexander Lindebrand och jag kallar mig ett kreativt allt-i-allo. Jag jobbar främst med grafisk design, webbdesign och fotografering men jag har erfarenhet i de flesta digitalt

Läs mer

Autodesk upphör med försäljning av fristående löpande licenser

Autodesk upphör med försäljning av fristående löpande licenser Uppdaterad: 1 mars 2015 Autodesk flyttar gradvis över nya inköp av våra programvaruprodukter till rena prenumerationstjänster. Under den första fasen av den här övergången kommer nya licenser för de flesta

Läs mer

Bluetooth-sammankoppling. Användarhandbok

Bluetooth-sammankoppling. Användarhandbok Bluetooth-sammankoppling Användarhandbok Copyright 2012, 2016 HP Development Company, L.P. Microsoft, Windows och Windows Vista är USAregistrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Varumärket

Läs mer

FileMaker. Köra FileMaker Pro 10 på Citrix Presentation Server

FileMaker. Köra FileMaker Pro 10 på Citrix Presentation Server FileMaker Köra FileMaker Pro 10 på Citrix Presentation Server 2004 2009, FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker, filmappslogotypen,

Läs mer

Nikon beviljar dig härmed en icke-exklusiv, permanent (enligt villkoren i Avsnitt 1 och 3) licens (som inte får licensieras vidare) att:

Nikon beviljar dig härmed en icke-exklusiv, permanent (enligt villkoren i Avsnitt 1 och 3) licens (som inte får licensieras vidare) att: ViewNX 2 för alla länder Nikon Corporation Licensavtal Detta licensavtal från Nikon ("Avtalet") är ett juridiskt avtal mellan dig (fysisk eller juridisk person) och Nikon Corporation ("Nikon"). Avtalet

Läs mer

FileMaker Pro 11. Köra FileMaker Pro 11 på Citrix XenApp

FileMaker Pro 11. Köra FileMaker Pro 11 på Citrix XenApp FileMaker Pro 11 Köra FileMaker Pro 11 på Citrix XenApp 2007 2010 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker är ett varumärke

Läs mer

Adobes volymlicensiering

Adobes volymlicensiering Adobes volymlicensiering VIP Admin Console Användarhandbok för Value Incentive Plan (VIP) Version 2.5 4 November 203 Innehåll Vad är VIP Admin Console?... 4 Komma igång med VIP... 4 Godkänna användarvillkoren...

Läs mer

Uppdaterad: 1 juni 2015

Uppdaterad: 1 juni 2015 Uppdaterad: 1 juni 2015 Vi inför de här ändringarna För många enskilda produkter kommer nyförsäljning av permanenta licenser att upphöra den 31 januari 2016. Om du redan har en permanent licens till en

Läs mer

Vi är ett passionerat utbildningsföretag som har förmågan och viljan att lyckas med ert utbildnings- och utvecklingsprojekt

Vi är ett passionerat utbildningsföretag som har förmågan och viljan att lyckas med ert utbildnings- och utvecklingsprojekt Vi är ett passionerat utbildningsföretag som har förmågan och viljan att lyckas med ert utbildnings- och utvecklingsprojekt Vi bygger goda relationer med alla som berörs av vår verksamhet på effektivitet

Läs mer

Adobe Audition CS6. Förstklassigt ljud ADOBE AUDITION CS6 AU3 CS5.5 CS6. Adobe Audition CS6 Versionsjämförelse LJUDREDIGERING OCH FLERSPÅRSMIXNING

Adobe Audition CS6. Förstklassigt ljud ADOBE AUDITION CS6 AU3 CS5.5 CS6. Adobe Audition CS6 Versionsjämförelse LJUDREDIGERING OCH FLERSPÅRSMIXNING Adobe Audition CS6 Versionsjämförelse Adobe Audition CS6 Förstklassigt ljud ADOBE AUDITION CS6 AU3 CS5.5 CS6 LJUDREDIGERING OCH FLERSPÅRSMIXNING Optimering för flera kärnor/processorer Media Browser med

Läs mer

FileMaker Pro 12. Använda Fjärrskrivbord med

FileMaker Pro 12. Använda Fjärrskrivbord med FileMaker Pro 12 Använda Fjärrskrivbord med FileMaker Pro 12 2007-2012 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och Bento är

Läs mer

PC-DMIS PROGRAMVARULICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE

PC-DMIS PROGRAMVARULICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE PC-DMIS PROGRAMVARULICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE LÄS DESSA VILLKOR OCH BESTÄMMELSER INNAN DU INSTALLERAR OCH/ELLER ANVÄNDER DENNA PROGRAMVARUPRODUKT FRÅN WILCOX ASSOCIATES, INC. PROGRAMVARULICENSEN ÄR

Läs mer

Mediaverktyg. Grafik. Video. Ljud. Animationer. Strömmande media. Webb

Mediaverktyg. Grafik. Video. Ljud. Animationer. Strömmande media. Webb Mediaverktyg Grafik Video Ljud Animationer Strömmande media Webb Björn Thuresson November 2003 1 Följande lista är inte heltäckande, men ger exempel på relevanta, användbara och spridda datorverktyg för

Läs mer

Villkor för användande av Postens funktion spåra brev och paket

Villkor för användande av Postens funktion spåra brev och paket Villkor för användande av Postens funktion spåra brev och paket 1 Allmänt 1.1 Posten AB (publ), nedan kallat Posten, erbjuder företag och privatpersoner att ladda ner och använda Postens datorprogram med

Läs mer

Omnis Data Bridge. Raining Data Corporation, and its licensors 2005. All rights reserved. Portions Copyright Microsoft Corporation.

Omnis Data Bridge. Raining Data Corporation, and its licensors 2005. All rights reserved. Portions Copyright Microsoft Corporation. Omnis Data Bridge The software this document describes is furnished under a license agreement. The software may be used or copied only in accordance with the terms of the agreement. Names of persons, corporations,

Läs mer

FileMaker Pro 13. Använda Fjärrskrivbord med

FileMaker Pro 13. Använda Fjärrskrivbord med FileMaker Pro 13 Använda Fjärrskrivbord med FileMaker Pro 13 2007-2013 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och Bento är

Läs mer

Adobe Creative Suite 5 Design Premium

Adobe Creative Suite 5 Design Premium Adobe Creative Suite 5 Design Premium Channel Copy Adobe Creative Suite 5 Design Premium Följande texter kan användas i reklam, kataloger och annat marknadsföringsmaterial för Adobe Creative Suite 5 Design

Läs mer

Innehåll. 1 Allmänt 2011-02-17. LDC Programförmedling Alonso Acosta. 1.1 Hur fungerar LDC:s Programförmedling?

Innehåll. 1 Allmänt 2011-02-17. LDC Programförmedling Alonso Acosta. 1.1 Hur fungerar LDC:s Programförmedling? LDC Programförmedling Alonso Acosta Innehåll ALLMÄNT... 1 HUR FUNGERAR LDC:S PROGRAMFÖRMEDLING?... 1 ANSVAR OCH SKYLDIGHETER... 2 VEM FÅR KÖPA LICENSER VIA UNIVERSITETETS CENTRALA AVTAL?... 2 VAR OCH HUR

Läs mer

P r i s u p p g i f t e r

P r i s u p p g i f t e r P r i s u p p g i f t e r Grafisk produktion -datum enligt hemsida eller överrenskommelse Uppdatering AdobeCS4/ CS5, 1dag InDesign grund, 2dgr InDesign steg2, 2dgr InDesign automatisera, spara tid 1dag

Läs mer

2. BEVILJANDE AV LICENS:

2. BEVILJANDE AV LICENS: SMART Technologies Inc. Slutanvändarlicensavtal för programvara LÄS DETTA SLUTANVÄNDARLICENSAVTAL ( LICENSAVTALET ) NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER PROGRAMVARAN. GENOM ATT ANVÄNDA PROGRAMVARAN ACCEPTERAR DU

Läs mer

P r i s u p p g i f t e r

P r i s u p p g i f t e r P r i s u p p g i f t e r Grafisk produktion -datum enligt hemsida eller överrenskommelse Uppdatering AdobeCS, 1dag InDesign grund, 2dgr InDesign steg2, 1dag InDesign automatisera, spara tid 1dag InDesign

Läs mer

Novells licensprogram

Novells licensprogram Novells licensprogram Vilka fördelar får kunder från Novell Licensing? Underhållsalternativ med supporträttigheter för alla kunder Köpen begränsas inte till år/slutdatum för avtalet: Kunder kan göra inköpen

Läs mer

TILLBEHÖR LIFEPAK CR. Plus. för användning till. Tillbehör från Physio-Control, en division inom Medtronic.

TILLBEHÖR LIFEPAK CR. Plus. för användning till. Tillbehör från Physio-Control, en division inom Medtronic. TILLBEHÖR för användning till LIFEPAK CR Plus automatisk Extern defibrillator Tillbehör från Physio-Control, en division inom Medtronic. BATTERI OCH ELEKTROD TILLBEHÖR Kontaktinformation: PHYSIO-CONTROL

Läs mer

CONTINIA DOCUMENT CAPTURE PRISLISTA

CONTINIA DOCUMENT CAPTURE PRISLISTA PRISLISTA Priser Grundpriser # NAV Användare Licens 1. företag (COM) 2. - 4. COM 5. - 19. COM 20.+ COM DC-BA-XL > 50 Grundlicens - 50+ NAV användare SEK 63.000 (SEK 10.080) DC-BA-L 20-49 Grundlicens -

Läs mer

Read me. Quark Print Collection 1.1 Informationsfil INLEDNING 2 SYSTEMKRAV 2. INSTALLATION: Mac OS 2. INSTALLATION: Windows 3 UPPDATERA 3

Read me. Quark Print Collection 1.1 Informationsfil INLEDNING 2 SYSTEMKRAV 2. INSTALLATION: Mac OS 2. INSTALLATION: Windows 3 UPPDATERA 3 Quark Print Collection 1.1 Informationsfil Quark Print Collection innehåller fyra programmoduler som hjälper dig att omvandla färdiga projekt från QuarkXPress 7 och QuarkXPress Passport 7 och PDF-filer

Läs mer

Adobe Acrobat 7.0. Få jobbet gjort med kraftfulla intelligenta dokument

Adobe Acrobat 7.0. Få jobbet gjort med kraftfulla intelligenta dokument Adobe Acrobat 7.0 Få jobbet gjort med kraftfulla intelligenta dokument Adobe Acrobat 7.0 Professional Adobe Acrobat 7.0 Standard Adobe Acrobat Elements Adobe Acrobat 7.0 Programmen i Adobe Acrobat-familjen

Läs mer

Cisco Small Business Problemlösningsguide för finansiering av teknikinköp

Cisco Small Business Problemlösningsguide för finansiering av teknikinköp Cisco Small Business Problemlösningsguide för finansiering av teknikinköp Du har säkert märkt att ekonomin stramas åt. Men det innebär inte att företagets investeringar måste upphöra helt. Begränsade ekonomiska

Läs mer

Jabra SPEAK 410. Bruksanvisning. www.jabra.com

Jabra SPEAK 410. Bruksanvisning. www.jabra.com Jabra SPEAK 410 Bruksanvisning www.jabra.com Innehåll VÄLKOMMEN!...3 Produktöversikt...3 Installation...4 anslutning...4 INSTÄLLNINGAR...4 samtalsfunktioner...4 Kontakta support...6 2 VÄLKOMMEN! Grattis

Läs mer

Navision On Target. Rätt sak, i tid, till budgeterad kostnad

Navision On Target. Rätt sak, i tid, till budgeterad kostnad Navision On Target Rätt sak, i tid, till budgeterad kostnad Navision On Target Det ska inte hänga på dagsformen om ett projekt blir en framgång eller inte. På Navision använder vi oss av vår egen metodik

Läs mer

DU BÖR LÄSA FÖLJANDE AVTAL NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER DENNA PROGRAMVARA. DIN

DU BÖR LÄSA FÖLJANDE AVTAL NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER DENNA PROGRAMVARA. DIN LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE FÖR SONY PROGRAMVARA DU BÖR LÄSA FÖLJANDE AVTAL NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER DENNA PROGRAMVARA. DIN ANVÄNDNING AV PROGRAMVARAN UTGÖR DIN ACCEPT TILL AVTALET. VIKTIGT LÄS NOGGRANT:

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN

ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN Välkommen till Illusionen! Tack för att du använder Illusionen som tillhandahålls av Fotboll 2000. Detta är villkoren för användning av denna webbplats och programvara, bilder,

Läs mer

Antivirus Pro 2011. Snabbguide

Antivirus Pro 2011. Snabbguide Antivirus Pro 2011 Snabbguide Viktigt! På CD-fodralet finns den aktiveringskod som du behöver för att aktivera produkten. Förvara den på ett säkert ställe. Den här produkten får endast användas om det

Läs mer

Adobe Reader och Adobe Acrobat tar PDF-säkerheten till en ny nivå Acrobat X Family höjer ribban

Adobe Reader och Adobe Acrobat tar PDF-säkerheten till en ny nivå Acrobat X Family höjer ribban Adobe Security White Paper De nya säkerhetsfunktionerna i Adobe Reader X och Adobe Acrobat X hjälper till att minska riskerna med PDF-baserad skadlig kod. Adobe Reader och Adobe Acrobat tar PDF-säkerheten

Läs mer

Versioner och språk. ComAround Zero 2013-09-16

Versioner och språk. ComAround Zero 2013-09-16 Versioner och språk ComAround Zero 2013-09-16 Guider Office 2013 2013 2013 2013 2013 One Note 2013 SharePoint 2013 Office 2010 Introduktion till Office 2010 Introduktion till 2010 Web App 2010 2010 2010

Läs mer

Snabbstartguide för McAfee VirusScan Plus

Snabbstartguide för McAfee VirusScan Plus Nödvändigt datorskydd McAfee VirusScan innehåller anti-virus- och anti-spywareskydd för din dator. McAfee Total Protection innehåller även dator- och nätverksverktyg samt McAfee SiteAdvisor för säker surfning.

Läs mer

ADOBE APPLICATION MANAGER ENTERPRISE EDITION HANDBOK FÖR FÖRETAGSDISTRIBUTION

ADOBE APPLICATION MANAGER ENTERPRISE EDITION HANDBOK FÖR FÖRETAGSDISTRIBUTION ADOBE APPLICATION MANAGER ENTERPRISE EDITION HANDBOK FÖR FÖRETAGSDISTRIBUTION Adobe Application Manager Enterprise Edition version 3.1 Dokumentversion 3.1 Dokumentdatum: September 2012 2012 Adobe Systems

Läs mer

ADOBE FLASH PLAYER 10.3 Lokal inställningshanterare

ADOBE FLASH PLAYER 10.3 Lokal inställningshanterare ADOBE FLASH PLAYER 10.3 Lokal inställningshanterare PRERELEASE 03/07/2011 Juridisk information Juridisk information Juridisk information finns på http://help.adobe.com/sv_se/legalnotices/index.html. iii

Läs mer

PRODUKT- OCH PRISLISTA

PRODUKT- OCH PRISLISTA CERTIFIED FOR 11-04-2014 PAYMENT MANAGEMENT PRODUKT- OCH PRISLISTA DOCUMENT CAPTURE INDEX Tips: Klicka på sidnumret Inledning PAYMENT Continia Payment Management MANAGEMENT Grundpriser Priser, ytterligare

Läs mer

Välkommen till PlayStations värld

Välkommen till PlayStations värld Välkommen till PlayStations värld Få igång din PS4 med den här praktiska snabbhandledningen. Snabbhandledning Svenska CUH-1116A 7024817 Komma igång Anslut till din TV. Följ steg till nedan för att ansluta

Läs mer

ADOBE CREATIVE SUITE 5 DISTRIBUTIONS- OCH ETABLERINGSBEGREPP

ADOBE CREATIVE SUITE 5 DISTRIBUTIONS- OCH ETABLERINGSBEGREPP ADOBE CREATIVE SUITE 5 DISTRIBUTIONS- OCH ETABLERINGSBEGREPP 2010 Adobe Systems Incorporated and its licensors. All rights reserved. Adobe Creative Suite Deployment and Provisioning Concepts This guide

Läs mer

eklient Objekt 1 Livscykelplaner i Samverkan 2016-02-09 Livscykelplaner eklient 1.5

eklient Objekt 1 Livscykelplaner i Samverkan 2016-02-09 Livscykelplaner eklient 1.5 eklient Objekt 1 Livscykelplaner i Samverkan 2016-02-09 1 eklient Livscykelplan Revisionshistorik Datum Version Förändring 2014-04-25 0.96 Windows 7 SP1 som sekundärt OS från 1 okt 2015 2014-09-27 0.97

Läs mer

Cygrids Allmänna Bestämmelser

Cygrids Allmänna Bestämmelser Cygrids Allmänna Bestämmelser 1 Defenitioner 1.1 Cygrids Cygrids är en förkortning av det juridiska namnet på företaget Cygrids Communications AB med organisationsnummer 556552-0540. I avtalstexten nedan

Läs mer

Logitech Webcam C930e Setup Guide. Logitech for Business

Logitech Webcam C930e Setup Guide. Logitech for Business Logitech Webcam C930e Setup Guide Logitech for Business Logitech Webcam C930e Contents Svenska................ 38 www.logitech.com/support...........................83 2 Logitech for Business Logitech

Läs mer

Licensavtal för SUSE(r) Linux Enterprise Server 11 Novell(r)

Licensavtal för SUSE(r) Linux Enterprise Server 11 Novell(r) Licensavtal för SUSE(r) Linux Enterprise Server 11 Novell(r) LÄS IGENOM AVTALET NOGGRANT. GENOM ATT INSTALLERA ELLER PĹ ANNAT SÄTT ANVÄNDA PROGRAMVARAN (INKLUSIVE DESS KOMPONENTER) GODKÄNNER NI VILLKOREN

Läs mer

Senast uppdaterad 18 juni, 2014. Ersätter villkoren från den 2 maj 2013 i dess helhet.

Senast uppdaterad 18 juni, 2014. Ersätter villkoren från den 2 maj 2013 i dess helhet. Ytterligare användningsvillkor för Acrobat.com Senast uppdaterad 18 juni, 2014. Ersätter villkoren från den 2 maj 2013 i dess helhet. ADOBES ONLINETJÄNSTER SOM ÄR TILLGÄNGLIGA VIA ACROBAT.SE YTTERLIGARE

Läs mer

Optimering av licenshantering Hur arbetar FMV? Björn Spåra Crayon AB

Optimering av licenshantering Hur arbetar FMV? Björn Spåra Crayon AB Optimering av licenshantering Hur arbetar FMV? Björn Spåra 2008 01 29 2 Bakgrund 3 SAM arbete 4 SAM arbete 5 SAM arbete 6 SAM arbete Genom ett outsourcingavtal mellan FMV och WM-data fick Crayon, som SAM

Läs mer

NSi Output Manager Vanliga frågor och svar. Version 3.2

NSi Output Manager Vanliga frågor och svar. Version 3.2 NSi Output Manager Vanliga frågor och svar Version 3.2 I. Allmän produktinformation 1. Vad finns det för nyheter i NSi Output Manager 3.2? I NSi Output Manager 3.2 finns det flera förbättringar på serversidan,

Läs mer

Senast uppdaterad den 16 juni Ersätter versionen från den 20 januari 2016 i dess helhet.

Senast uppdaterad den 16 juni Ersätter versionen från den 20 januari 2016 i dess helhet. Adobe Stock ytterligare villkor Senast uppdaterad den 16 juni 2016. Ersätter versionen från den 20 januari 2016 i dess helhet. Din användning av Tjänsterna i Adobe Stock och Arbetet (enligt definitionen

Läs mer

Din manual SONY MSAC-EX1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/681769

Din manual SONY MSAC-EX1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/681769 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY MSAC-EX1. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

PROMETHEAN LIGHTING THE FLAME OF LEARNING

PROMETHEAN LIGHTING THE FLAME OF LEARNING VERSION 1 PROFESSIONELL LICENS PROMETHEAN LICENSAVTAL FÖR PROGRAMVARA: PROFESSIONELL LICENS ( Licens ) V1.5 (december 2010) För ActivInspire ( Programvaran ) LAND: Landet där Du huvudsakligen vistas (om

Läs mer

QTA Reader Version 1.13

QTA Reader Version 1.13 QTA Reader Version 1.13 Version 1.0 Innehållsförteckning Licensavtal (End User License Agreement, EULA)... 3 1 Introduktion 6 1.1 Systemkrav QTA Reader... 6 1.2 Manualen i pappersformat... 6 1.3 Mer information...

Läs mer

1 Installationsinstruktioner

1 Installationsinstruktioner 1 Installationsinstruktioner 1.1 Förbereda installationen Kontrollera systemkraven. Försäkra dig om att din dators hårdvara uppfyller de systemkrav som är specificerade. Vid installering av Engineering

Läs mer

EQ Plan - Installation

EQ Plan - Installation EQ Plan - Installation Gäller EQ Plan version 3.6 (Version 1.0. 081009) Anvisning för installationsförfarandet vid kopplingen mellan EQ Plan 3.6 och MPS i Pyramid Business Studio för användning med Microsoft

Läs mer

Fildelning i Företag The past, present and future Richard Lindstedt Sr Product Manager

Fildelning i Företag The past, present and future Richard Lindstedt Sr Product Manager Fildelning i Företag The past, present and future Richard Lindstedt Sr Product Manager rlindstedt@novell.com Alternativ för Fildelning Enkel fildelning à la 1990. Mycket rörmokeri och döda filer Samerbetsverktyg

Läs mer

Adobe Creative Suite 6 Design & Web Premium

Adobe Creative Suite 6 Design & Web Premium Adobe Creative Suite 6 Design & Web Premium Marketing Copy för Channel Partners Adobe Creative Suite 6 Design & Web Premium Följande texter kan användas i reklam, kataloger och annat marknadsmaterial för

Läs mer

Världskulturmuseerna / Medieproducent, grafiker och fotograf 2008-2013

Världskulturmuseerna / Medieproducent, grafiker och fotograf 2008-2013 ARBETSLIV Världskulturmuseerna / Medieproducent, grafiker och fotograf 2008-2013 Jag har arbetat för Världskulturmuseerna (Etnografiska museet, Medelhavsmuseet, Östasiatiska museet och Världskulturmuseet)

Läs mer

Jabra BIZ 2400. Bruksanvisning. www.jabra.com

Jabra BIZ 2400. Bruksanvisning. www.jabra.com Jabra BIZ 2400 Bruksanvisning www.jabra.com 2009 GN Netcom A/S. Med ensamrätt. Den här bruksanvisningen är publicerad av GN Netcom A/S. Informationen i den här bruksanvisningen är endast sammansatt i beskrivande

Läs mer

Dag König Developer Tools Specialist Microsoft Corporation

Dag König Developer Tools Specialist Microsoft Corporation Dag König Developer Tools Specialist Microsoft Corporation Magnus Timner Transcendent Group Olov Mattsson Know IT Krav Testning Microsoft Team System Arkitektur Bygga Kodning Vinn en XBOX 360 Elite Alla

Läs mer

Produktmeddelande. Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Villkor för programvaran

Produktmeddelande. Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Villkor för programvaran Starta här Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation i USA. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell

Läs mer

Installera CET Designer och Extensions

Installera CET Designer och Extensions Installera CET Designer och Extensions Published by: Configura Sverige AB Box 306 581 02 LINKÖPING www.configura.com 2006 Configura Sverige AB. All rights reserved. Printed in Sweden. Configura Sverige

Läs mer

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE Läs noga igenom alla villkor i detta licensavtal (nedan kallat avtalet ) mellan TOTAL IMMERSION och dig själv (nedan kallad du eller LICENSTAGARE

Läs mer

PRODUKTVILLKOR FÖR VAGNSLAST INRIKES

PRODUKTVILLKOR FÖR VAGNSLAST INRIKES PRODUKTVILLKOR FÖR VAGNSLAST INRIKES 1. BAKGRUND 1.1. Följande produktvillkor gäller för Green Cargo AB:s ( Green Cargo ) utförande av tjänsten vagnslast inrikes för kunden angiven i kundavtal ( Kunden

Läs mer

Filen Viktigt för Adobe Photoshop

Filen Viktigt för Adobe Photoshop Filen Viktigt för Adobe Photoshop Välkommen till Adobe Dreamweaver CS5. Det här dokumentet innehåller den senaste produktinformationen och de senaste uppdateringarna och felsökningstipsen som inte ingår

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL Version, 2015-05-07 Dessa användarvillkor gäller för Licenstagares användning av digitala produkter och tjänster vilka tillhandahålls

Läs mer

Servicebeskrivning Tjänst för spårning och återställning av bärbar dator samt Tjänst för fjärradering av data

Servicebeskrivning Tjänst för spårning och återställning av bärbar dator samt Tjänst för fjärradering av data Servicebeskrivning Tjänst för spårning och återställning av bärbar dator samt Tjänst för fjärradering av data Serviceöversikt Dell gläds över att kunna erbjuda tjänsten för spårning och återställning av

Läs mer

Förenkla licensieringen på institutionen samtidigt som ni tjänar på volymrabatterna. Adobe VIP Programguide. Utbildning

Förenkla licensieringen på institutionen samtidigt som ni tjänar på volymrabatterna. Adobe VIP Programguide. Utbildning Adobes inköpsprogram Adobe VIP Programguide Utbildning 17 oktober 2017 Förenkla licensieringen på institutionen samtidigt som ni tjänar på volymrabatterna. Adobe Value Incentive Plan (VIP) är ett prenumerationsbaserat

Läs mer

Enterprise-registrering (indirekt)

Enterprise-registrering (indirekt) Enterprise-registrering (indirekt) Bolag Enterpriseregistreringsnummer Fylls i av Microsoft Föregående Registreringsnr. Fylls i av Återförsäljaren Denna Registrering måste bifogas ett formulär för undertecknande

Läs mer

Pyramid SMS. Ett utdrag ur andra upplagan av Användarguiden. Version 3.39A

Pyramid SMS. Ett utdrag ur andra upplagan av Användarguiden. Version 3.39A Pyramid SMS Ett utdrag ur andra upplagan av Användarguiden Version 3.39A Ett utdrag ur andra upplagan av Användarguiden, version 3.39A, för Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows.

Läs mer

Din manual CANON LBP-3300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536449

Din manual CANON LBP-3300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536449 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON LBP-3300. Du hittar svar på alla dina frågor i CANON LBP-3300 instruktionsbok

Läs mer

LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE

LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE Läs följande licensavtal noggrant innan du börjar använda det här programmet. Genom att acceptera detta avtal godkänner du att bli licensinnehavare och accepterar till fullo

Läs mer

Visma Utvecklarpaket för eget bruk

Visma Utvecklarpaket för eget bruk Visma Utvecklarpaket för eget bruk Tack för ditt intresse att köpa Visma Utvecklarpaket för eget bruk. Bifogat med detta e-brev finns vårt avtal med tillhörande bilagor. Visma Spcs är en av Sveriges största

Läs mer

Använda ADOBE EXTENSION MANAGER CS5

Använda ADOBE EXTENSION MANAGER CS5 Använda ADOBE EXTENSION MANAGER CS5 Copyright 2010 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved. Using Adobe Extension Manager 5.0 for Windows and Mac OS This user guide is protected under copyright

Läs mer

Microsoft Online Services. Microsoft Business Online Productivity Suite (BPOS)

Microsoft Online Services. Microsoft Business Online Productivity Suite (BPOS) Microsoft Online Services Microsoft Business Online Productivity Suite (BPOS) Fördelar med BPOS Alltid senaste versionen Exchange 2007 Exchange 2010 Lätt att komma igång Icke-MS plattform till Exchange

Läs mer

HP OS migrationstjänst för Windows 10: På plats, På distans, och På distans+

HP OS migrationstjänst för Windows 10: På plats, På distans, och På distans+ Datablad HP OS migrationstjänst för Windows 10: På plats, På distans, och På distans+ HP konfigurations- och distributionstjänster Fördelar med tjänsten Du får problemfri migration till Windows 10-miljön

Läs mer

Jabra Speak 410. Bruksanvisning. www.jabra.com

Jabra Speak 410. Bruksanvisning. www.jabra.com Jabra Speak 410 Bruksanvisning Innehåll Tack!...3 Produktöversikt...3 ÖVERSIKT...4 Installation och inställningar...4 Daglig användning...5 Kontakta support...6 2 Tack! Tack för att du valde att köpa Jabra

Läs mer