TAXOR. Teknisk service Uthyrning av materiel Övnings- och kursverksamhet. Gäller fr.o.m Fastställda av: Kommunstyrelsen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TAXOR. Teknisk service Uthyrning av materiel Övnings- och kursverksamhet. Gäller fr.o.m. 2015-01-01. Fastställda av: Kommunstyrelsen 2014-10-27"

Transkript

1 TAXOR Teknisk service Uthyrning av materiel Övnings- och kursverksamhet Gäller fr.o.m Fastställda av: Kommunstyrelsen C:\Users\aa1265\AppData\Local\Temp\fcctemp\Taxor 2015.doc

2 1. PERSONAL exkl. moms inkl moms 1.1 Räddningstjänstuppdrag, teknisk service 501:00/tim 626:25 och säkerhetsvakt (i det fall arbetet måste utföras av extra inkallad personal tillkommer ersättning för övertid) 1.2. Extern utbildning, instruktörstimmar 748:00/tim 935:00 inklusive förberedelser Utbildning offereras företag och institutioner efter förfrågan. 1.3 Vattendykning 4.009:00/gång 5.011:25 (min. 4 man) I detta ingår 1 tim ersättning för förberedelser och arbete samt normalt slitage Dyktid per timme/man 501:00/tim 626:25 utöver punkt Rullbandstest 250:00/test 312:50 (tester inför ansökan till SMO-utbildning - Skydd mot olyckor utförs kostnadsfritt) 2 (8)

3 2. TEKNISK SERVICE UTHYRNING AV FORDON MATERIEL OCH UTRUSTNING 2.1 Maskiner och redskap (exkl. personal, exkl. bränsle) Länspumpar, kapacitet mindre än 350 l/min 75:00/tim 93:75 eller 300:00/dygn 375:00 Länspumpar, kapacitet större eller lika med 350 l/min (inkl. 25 m. slang) 100:00/tim 125:00 minimidebitering 2 timmar eller 400:00/dygn 500: Övriga maskiner och redskap exkl. bränsle minimidebitering 2 timmar Rökfläkt 60:00/tim 75:00 Elgenerator mindre än 5 kw 85:00/tim 106:25 Elgenerator större än 5 kw 130:00/tim 162:50 Vattensugare 60:00/tim 75:00 Rengöring till faktiska kostnader 2.2 Fordon Höjdfordon (inkl 2 man) 2.214:00/tim 2.767: Övriga fordon (inkl 1 man) 592:00/tim 740:00 + milkostnad Kilometerkostnad 15:00/km 18: Båtar & Svävare Båt 418 (inkl. 1 skeppare + 1 båtförare) 2.214:00/tim 2.767:50 Övriga båtar (exkl. personal) 368:00/tim 460:00 Bränsle ingår Svävare (inkl. 2 brandmän) 2.214:00/tim 2.767:50 Båt 418 kan i vissa fall behöva ytterligare bemanning. 2.4 Motorsprutor (inkl. 1 man) exkl. bränsle Klass 1 560:00/tim 700:00 Klass 2 590:00/tim 737:50 Klass 3 655:00/tim 818:75 (i priset ingår 25 m. slang) 3 (8)

4 exkl. moms. Inkl. moms. 2.5 Andningsskydd Uthyrningskostnad (hyrs endast ut till personal med erforderlig kompetens) Tryckluftsapparat 560:00/dygn 700:00 (rengöring och återfyllning ingår) Luftflaska (inkl. fyllning) 250:00/dygn 312:50 Ansiktsmask (inkl. rengöring och justering) 77:00/dygn 96: Fyllning av luftflaska max 14 liter 57:00/gång 71:25 (ej till privatpersoner) Årsrevision av tryckluftsapparat 1.101:00/st 1.376:25 Revisionen omfattar demontering, montering rengöring och justering av flaskanslutningar, slangar, regulator, reservventil, snabbkopplingar, andningsmask och andningsventil. Kontroll sker av flaskor, fyllning och täthetsprovning. Reservdelar debiteras särskilt. Frakt tillkommer enligt gällande dagspris Fyllning av luftflaska samt rengöring av 232:00/st 290:00 mask och luftpaket (max. 14 liter) 2.6 Länsor Oljeläns 25 meter första dygn 1.245:00/dygn 1.556:25 följande dygn 370:00/dygn 462:50 Engångslänsor till dagspris 2.7 Slang Uthyrning av slang m första dygn 235:00/dygn 293:75 (alla dimensioner) följande dygn 64:00/dygn 80:00 Timkostnad i samband med pumphyra Tvätt, torkning och provtryckning 185:00/st 231: Lagning 70:00/hål 87: Omkoppling (exkl. material) 76:00/st 95: Byte av packning 64:00/st 80:00 4 (8)

5 exkl. moms. inkl. moms. 2.8 Övrig brandmateriel Uthyrning av handbrandsläckare 64:00/dygn 80:00 exkl. laddning endast i samband med Utbildning Laddning av handbrandsläckare till dagspris i samband med utbildning och restvärdesinsats Uthyrning av strålrör, grenrör 54:00/dygn 67: Förbrukningsmaterial Skumvätska, drivmedel, saneringsmedel, plast m.m. i samband med utbildningar och restvärdesinsatser enligt kommunens anskaffningskostnader 2.10 Hjärt-lungräddningsdocka Hyra av dockan Anne 243:00/dygn 303:75 OBS! Hyrs endast ut till sjukvårdsinstruktör. Återställning till faktiska kostnader. För ej fullt återställd docka debiteras 300 kr extra. exkl. eventuella reparationer 5 (8)

6 3 ÖVNINGS- OCH KURSVERKSAMHET exkl. moms. inkl. moms. 3.1 Lokaler Lektionssal huvudbyggnaden inkl. AV-utrustning och videoprojektor/4 tim 600:00 ej momsplikt Lektionssal huvudbyggnaden inkl. AV-utrustning och videoprojektor/8 tim 1.200: Kunskapskällan (lektionssal-grupprum-kök) inkl. AV-utrustning och videoprojektor/4 tim 600:00 Kunskapskällan (lektionssal-grupprum-kök) inkl. AV-utrustning och videoprojektor/8 tim 1.200: Loftahammars brandstation inkl. AV-utrustning och videoprojektor /2 tim 300:00 inkl. AV-utrustning och videoprojektor/ 4 tim 600:00 inkl. AV-utrustning och videoprojektor/8 tim 1.200:00 Rökövningshus/4 tim 600: Övningsfält exkl. förbrukningsmaterial/4 tim 600:00 Förbrukningsmaterial exempelvis gasolkostnader enligt kommunens avtal med leverantör 6 (8)

7 4 FÖREBYGGANDE BRANDSKYDD exkl. moms. inkl. moms. 4.1 Årsavgifter för anslutna automatlarm 1.600:00/år 2.000: Tillsyn enligt lag om skydd mot olyckor 774:00/tim ej momsplikt Tillsyn enligt lag om brandfarliga och explosiva varor 774:00/tim Besöksavgift för tillsyn 411:00/gång 4.3 Felaktiga automatiska brandlarm 3.710:00/gång 4.637: Inbrottslarm 2.200:00/gång 2.750:00 (avser endast fastigheter inom kommunkoncernen eller fastigheter där kommunal verksamhet bedrivs) 4.5 Utrymningsplaner för startritning från digitalt underlag 3.485:00 kr 4.356:25 inplastad/inramad utrymningsplan, st 1.106:00 kr 1.382:50 5. BRANDSLÄCKNING I ANDRA KOMMUNER Debiteras enligt Lag om skydd mot olyckor, SRVFS 2004:11 och enligt gällande kollektivavtal. 7 (8)

8 Taxa för externa tjänster och materieluthyrning; anvisningar och interna rutiner Taxorna är fastställda av kommunstyrelsen och gäller fr.o.m Prislistan anger priser exklusive mervärdesskatt och inklusive mervärdesskatt i var sin kolumn. Följande ska gälla vid tillämpning av taxan: Vid utlåning av fordon eller materiel som ingår i utryckningsberedskap ska räddningstjänstens personal följa med. Vid arbete med höjdfordon, räddningsbåt och svävare medföljer 2 brandmän som har erfoderlig kompetens. Båtar, exkl. räddningsbåt 418 och svävare, hyrs ut om utryckningsberedskapen tillåter. Uthyrning av handbrandsläckare sker endast i samband med räddningstjänstens utbildning. Restvärdesräddning genomförs åt försäkringsbolagen via Brandskyddsföreningen enligt separat rikstäckande avtal (även fortsatt restvärdesarbete). Bil. Ersättning för förlorad eller skadad materiel regleras från fall till fall. Deponeringsavgift tas ut om så bedöms erforderligt. Vid utlåning av materiel skrivs hyresavtal ut (förvaras i Räddningscentralen) och efter återlämnandet av materielen lämnas detta till kansliet för debitering av den brandmästare som tar emot den återlämnade materielen. När externa arbeten utförs rapporteras detta via insatsrapporteringen på Alarmossystemet som teknisk service. Kansliet läser av systemet och genomför debitering. Vid uthyrning av material under längre tid eller då speciella omständigheter föreligger kan räddningschefen eller räddningschef i beredskap justera ersättningen, så att den står i proportion till det med arbetet avsedda syftet, gäller också när hyreskostnad överstiger nyanskaffningskostnad. Det ska då klart framgå av hyresavtalet vad som överenskommits. Taxor inom förebyggande området, som tillsynstaxan är samordnad med Miljö- och byggnadskontorets taxa för tillsyn. 8 (8)

SKELLEFTEÅ KOMMUN 2014-11-25 Dnr 2014-891

SKELLEFTEÅ KOMMUN 2014-11-25 Dnr 2014-891 SKELLEFTEÅ KOMMUN 2014-11-25 Dnr 2014-891 1 TAXA FÖR RÄDDNINGSTJÄNSTEN FRÅN 2015-01-01 Till angivna priser tillkommer moms med undantag för punkterna 1.2, 7, 10, 11.1, och 11.2 som är momsbefriade (lokalhyra,

Läs mer

Taxa för räddningstjänstens servicearbeten, som ej är att hänföra till räddningstjänst

Taxa för räddningstjänstens servicearbeten, som ej är att hänföra till räddningstjänst Styrdokument Taxa för räddningstjänstens servicearbeten, som ej är att hänföra till räddningstjänst Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 4.05) Senast reviderad av kommunfullmäktige, 153 Beslutshistorik

Läs mer

TAXOR OCH AVGIFTER NORDMALINGS KOMMUN 2015

TAXOR OCH AVGIFTER NORDMALINGS KOMMUN 2015 Förslag TAXOR OCH AVGIFTER NORDMALINGS KOMMUN 2015 Bilaga 1 Taxa Offentlig kontroll inom livsmedel Bilaga 2 Taxa inom miljöbalkens område, riskbaserad taxa enl SKL Bilaga 3 Taxa kommuns allmänna vatten-

Läs mer

Arjeplogs kommun Taxor och avgifter 2012

Arjeplogs kommun Taxor och avgifter 2012 Arjeplogs kommun Taxor och avgifter 2012 Innehåll Avgifter Kommunstyrelsen... 1 Allmänna avgifter... 1 Kopieringstaxor... 1 Fax... 2 tskrift... 2 Hyra videokonferens med teknikerhjälp... 3 Hyra datorprojektor...

Läs mer

VÄSTERVIKS KOMMUNS SOTNINGSDISTRIKT

VÄSTERVIKS KOMMUNS SOTNINGSDISTRIKT 1 (5) VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 883.3 SOTNINGSTAXA VÄSTERVIKS KOMMUNS SOTNINGSDISTRIKT FASTSTÄLLD ENLIGT SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDETS CIRKULÄR 2002:83 OM INDEXJUSTERING AV SOTNINGS- TAXA VID LOKALA

Läs mer

VÄSTERVIKS KOMMUNS SOTNINGSDISTRIKT

VÄSTERVIKS KOMMUNS SOTNINGSDISTRIKT 1 (5) VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 883.3 SOTNINGSTAXA VÄSTERVIKS KOMMUNS SOTNINGSDISTRIKT FASTSTÄLLD ENLIGT SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDETS CIRKULÄR 2002:83 OM INDEXJUSTERING AV SOTNINGS- TAXA VID LOKALA

Läs mer

Hyrestagaren har ej rätt att själv reparera utrustningen utan Star Audios tillåtelse.

Hyrestagaren har ej rätt att själv reparera utrustningen utan Star Audios tillåtelse. Allmänna villkor 1. Om Star Audio AB Star Audio AB hyr ut, säljer och reparerar utrustning för ljud, ljus, bild mm samt tillhandahåller personal för transport, installation och handhavande av event-utrustningen.

Läs mer

TAXOR 2013. Antagna av Kommunfullmäktige 2012-12-19

TAXOR 2013. Antagna av Kommunfullmäktige 2012-12-19 TAXOR 2013 Taxor 2013 2 (37) Innehållsförteckning Sid Kommunens taxor och avgifter 4 Taxor inom Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsområde 5 Taxa för plan- och byggärenden 5 Taxa för Oxelösunds

Läs mer

Svedala Kommuns 2:18 Författningssamling 1(5)

Svedala Kommuns 2:18 Författningssamling 1(5) Författningssamling 1(5) Sotningstaxa fastställd av kommunfullmäktige 2014-09-08, 102 Gäller från 2014-10-01 För utförande av enligt lagen om skydd mot olyckor föreskrivet sotnings- och rensningsarbete,

Läs mer

Vad betalar jag för? Information om avgifter för kommunens miljö- och hälsoskyddstillsyn

Vad betalar jag för? Information om avgifter för kommunens miljö- och hälsoskyddstillsyn Vad betalar jag för? Information om avgifter för kommunens miljö- och hälsoskyddstillsyn 2 Vad betalar jag för? Information om avgifter för kommunens miljö- och hälsoskyddstillsyn Inledning I den här skriften

Läs mer

Bestämmelser för räddningstjänstpersonal i beredskap

Bestämmelser för räddningstjänstpersonal i beredskap Bilaga 1 till RiB 13 Bestämmelser för räddningstjänstpersonal i beredskap 1. Inledande bestämmelser 1 Tillämpningsområde Om inte annat följer av lag, förordning eller statlig myndighetsföreskrift, ska

Läs mer

1. Inledning. 2. Krav på anbudsgivaren. 3. Krav på anbudet. Diarienummer: 452-182-2015

1. Inledning. 2. Krav på anbudsgivaren. 3. Krav på anbudet. Diarienummer: 452-182-2015 Diarienummer: 452-182-2015 1. Inledning Länsstyrelsen i Södermanlands län inbjuder till anbudsgivning när det gäller att bedriva skogsbrandsbevakning i Södermanlands län. Upphandlingen genomförs som ett

Läs mer

Allmänna villkor: gällande från 2013-06-01

Allmänna villkor: gällande från 2013-06-01 Allmänna villkor: gällande från 2013-06-01 Allmänna villkor: gällande från 2013-06- 01 Nedan följer de villkor under vilka avtal träffats mellan Bilpoolen AB - Org.nr. 556734-8825 nedan kallad Bilpoolen

Läs mer

Förebyggandekonferensen 2009

Förebyggandekonferensen 2009 Förebyggandekonferensen 2009 Underlag för ett bättre förebyggande arbete SBSC Gunnar Brandsjö gunnar.brandsjo@sbsc.se Områdesansvarig Brand www.sbsc.se AB 1 Besiktningar som underlag vid tillsyn Hur kan

Läs mer

Underlag för Systematiskt brandskyddsarbete på namn

Underlag för Systematiskt brandskyddsarbete på namn Denna mall är baserad på material framarbetat av Falkenbergs Räddningstjänst. Underlag för Systematiskt brandskyddsarbete på namn Innehållsförteckning Systematiskt brandskyddsarbete 1 Brandskyddspolicy

Läs mer

CAR-försäkring. Särskilt villkor B 367

CAR-försäkring. Särskilt villkor B 367 CAR-försäkring Särskilt villkor B 367 1 Vem försäkringen gäller för 1.1 Försäkringstagaren 1.2 Annan än försäkringstagaren Försäkringen gäller för objekttypen Arbeten(*) för försäkringstagarens beställare,

Läs mer

Regelverk avseende etiska och praktiska frågor för medarbetare i Bengtsfors kommun

Regelverk avseende etiska och praktiska frågor för medarbetare i Bengtsfors kommun POLICY Sida 1(8) Datum Diarienummer 2010.504.022 2009-09-03 Kommunledningskontoret Antagen av Paragraf Ulrika Thorell, 0531-52 60 02 Fullmäktige 2009-11-17 161 ulrika.thorell@bengtsfors.se Rev KS 2010-05-04

Läs mer

LEVERANSVILLKOR LLB2013S System

LEVERANSVILLKOR LLB2013S System LEVERANSVILLKOR LLB2013S System Dessa bestämmelser kompletterar LLB2013ÅF och LLB2013A när försäljningen även omfattar systemansvar och/eller montering. Punkterna 16-21 nedan gäller om säljarens åtagande

Läs mer

Mall: Avtal med byggfirma

Mall: Avtal med byggfirma Mall: Avtal med byggfirma Kund/beställare Byggfirma/entreprenör Adress (gata) Adress (gata) Postnummer och postort Postnummer och postort Telefon Telefon E-post Kontaktperson OBS! Alla fält ska ifyllas.

Läs mer

Fastställande av ny taxa för offentlig kontroll av livsmedel

Fastställande av ny taxa för offentlig kontroll av livsmedel Fastställande av ny taxa för offentlig kontroll av livsmedel Behandling Ny taxa för offentlig kontroll av livsmedelsverksamheter föreligger, för fastställande av kommunfullmäktige december 2013. Kommunernas

Läs mer

RAMAVTALSUTKAST Köp av Konsulttjänst inom underrättelseområdet

RAMAVTALSUTKAST Köp av Konsulttjänst inom underrättelseområdet Sid 1 (9) RAMAVTALSUTKAST Köp av Konsulttjänst inom underrättelseområdet Mellan Försvarshögskolan, organisationsnummer 202100-4730 (nedan kallad FHS), och [avtalspart, organisationsnummer] (nedan kallad

Läs mer

Plan- och bygglovtaxa

Plan- och bygglovtaxa RONNEBY KOMMUN Plan- och bygglovtaxa 2011 ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2011-06-16, 159 REVIDERAD GENOM BESLUT I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-03-29, 82 1 Innehåll Allmänna regler om kommunala avgifter... 4 Kommunallagen...

Läs mer

Taxor och avgifter. Kultur- och Fritidsnämnden 2010-05-05

Taxor och avgifter. Kultur- och Fritidsnämnden 2010-05-05 Taxor och avgifter Kultur- och Fritidsnämnden 2010-05-05 I denna folder finner du upplysningar om vad kostnaden är för att nyttja en samlingslokal eller idrottshall i Lomma kommun. Här finner du även uppgifter

Läs mer

Handlingar till samhällsbyggnadsnämnden (urval enligt KS beslut 2013-10-15, 243)

Handlingar till samhällsbyggnadsnämnden (urval enligt KS beslut 2013-10-15, 243) SBN 2015-08-20 1 2015-08-14 Handlingar till samhällsbyggnadsnämnden (urval enligt KS beslut 2013-10-15, 243) SBN 2015-08-20 2 2015-08-14 SBN 2015-08-20 3 2015-08-14 Tjänsteställe/handläggare Samhällsbyggnadskontoret

Läs mer

Ansökan / Avtal om medlemskap i båtpool

Ansökan / Avtal om medlemskap i båtpool Ansökan / Avtal om medlemskap i båtpool OPERATÖR Namn: Org.nr: Telefon: E-post: Kontaktperson: ANVÄNDARE Namn: Org.nr / pers.nr: Telefon: E-post: Ytterligare användare på samma adress: BÅT m.m. Modellbeteckning,

Läs mer

Avfallstaxa. för Järfälla kommun. Dnr Ten 2014/291

Avfallstaxa. för Järfälla kommun. Dnr Ten 2014/291 Avfallstaxa för Järfälla kommun Dnr Ten 2014/291 Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2015, då tidigare antagen taxa Dnr Ten 2013/480 upphör att gälla 2 (35) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 4 1.1

Läs mer

Försäljning av utsorterat träavfall prisförfrågan

Försäljning av utsorterat träavfall prisförfrågan Försäljning av utsorterat träavfall prisförfrågan Kort beskrivning av Uppsala Vatten och Avfall AB Uppsala Vatten och Avfall AB är ett kommunalt bolag med cirka 180 medarbetare som arbetar med dricksvatten,

Läs mer

Förfrågningsunderlag för hemtjänstval enligt Lag (2008:962) om valfrihetssystem. Diarienummer KS 09-623 2010-06-16

Förfrågningsunderlag för hemtjänstval enligt Lag (2008:962) om valfrihetssystem. Diarienummer KS 09-623 2010-06-16 Förfrågningsunderlag för hemtjänstval enligt Lag (2008:962) om valfrihetssystem Diarienummer KS 09-623 2010-06-16 SVEDALA KOMMUN 2 Innehållsförteckning 1. Allmän information... 4 1.1. Hemtjänstval i Svedala

Läs mer

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund. Kvalitetsplan för automatiska brandlarm anslutet till SÄRF 2014-12-01

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund. Kvalitetsplan för automatiska brandlarm anslutet till SÄRF 2014-12-01 Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund Kvalitetsplan för automatiska brandlarm anslutet till SÄRF 2014-12-01 1 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Ansvar... 3 3. Anslutning... 4 4. Organisation vid larm... 4

Läs mer