Förslag Ökat Insatskapital Brf Brunnsviken - Förslag Ökat Insatskapital 1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förslag Ökat Insatskapital. 2002-10-23 Brf Brunnsviken - Förslag Ökat Insatskapital 1"

Transkript

1 Förslag Ökat Insatskapital Brf Brunnsviken - Förslag Ökat Insatskapital 1

2 Kvällens gäster Maria Wideroth Christina Karlén Kurt Norrman Bill Bokström Per Engzell Magnus Eidvall revisor Adv firman Alfa SBAB Jaeger & Json Aukt revisor, KPMG Av föreningens vald Brf Brunnsviken - Förslag Ökat Insatskapital 2

3 Styrelsen för Brf Brunnsviken Lars-Åke Hansson Lars Lindgren Sven Kinnander Marianne Lundberg Hans Holst Leif Stjärnskog (Riksbyggen) Johanna König Sibylle Totschnig Ordförande v Ordf Sekreterare Ledamot Ledamot Ledamot Suppleant Suppleant Brf Brunnsviken - Förslag Ökat Insatskapital 3

4 Kvällens agenda Presentation utredning Ökat insatskapital Föreningens perspektiv Bostadsrättsinnehavarens perspektiv Hur går vi vidare? Paus Frågestund med Kaffe och smörgås Brf Brunnsviken - Förslag Ökat Insatskapital 4

5 Varför Ökat Insatskapital? Marknadsanpassa föreningens ekonomi Minska årsavgifterna Uppnå balans i resultat och likviditet Minska föreningens lån till nivån kr per kvm Förbättra föreningens kreditvärdighet Stabilisera lägenheternas marknadsvärde Brf Brunnsviken - Förslag Ökat Insatskapital 5

6 Hur åstadkommer vi det? Ökar insatskapitalet med 34 miljoner kr Amorterar föreningens topplån på 34 miljoner kr Sänker årsavgifterna Brf Brunnsviken - Förslag Ökat Insatskapital 6

7 Avgiftsnivå före / efter Höjning 12 % från 1/ Sänkning 26 % från inbet insatskap Brf Brunnsviken - Förslag Ökat Insatskapital 7

8 Varför? Övergång från Nybyggnadsfas till Mognadsfas Inga räntebidrag Måttliga ränteintäkter/reavinster Hel fastighetsskatt Brf Brunnsviken - Förslag Ökat Insatskapital 8

9 Varför? Driftsunderskott Likvida medel sinar Alltför stora lån ( kr per kvm) Inga offerter från långivare Högre lånemarginaler Brf Brunnsviken - Förslag Ökat Insatskapital 9

10 Varför? Kraftig avgiftshöjning (enbart) leder till Sjunkande marknadspriser Brf Brunnsviken - Förslag Ökat Insatskapital 10

11 Föreningens ekonomi Resultatanalys prognos - Resultaträkning - Driftskostnader Balansräkning prognos Lånebild Brf Brunnsviken - Förslag Ökat Insatskapital 11

12 Brf Brunnsviken - Resultat progn (12/16 mån) Rubrik Belopp i kr Belopp i kr Belopp i kr Belopp i kr Belopp i kr Årsavgift o hyresintäkter Driftskostnader % Räntekostnader o Avskrivn % Summa kostnader % Rörelseresultat Ränteintäkter o Reavinster Upplösning reserver Årets resultat Fastighetsskatt, justerad Räntebidrag Kommentarer: För att öka jämförbarheten har återförd reserv för fastighetsskatt flyttats från 2001 till Jämfört med årsredovisningen har resultaträkningen strukterats om för att tydligare visa resultatet före avkastningen på finansiella tillgångar Brf Brunnsviken - Förslag Ökat Insatskapital 12

13 Brf Brunnsviken - Driftskostnader i detalj progn (12/16 mån) Rubrik Belopp i kr Belopp i kr Belopp i kr Belopp i kr Belopp i kr Planerat underhåll, utnyttj % % Planerat underhåll, avsatt % % Löpande underhåll % % Förbrukningsmaterial % % Övriga adm kostnader % % Personalkostnader % % Stor påverkan % % Revisionskostnader % % Fastighetsförsäkring % % Arvode förvaltning % % Fastighetsservice % % Trappstädning % % Trädgårdsunderhåll % % Vinterkostnader % % Kabel TV % % Medel påverkan % % Fastighetsskatt % % Elavgifter % % Värmeförbrukning % % Vattenavgifter % % Sophantering % % Liten påverkan % % Summa Driftskostnader % % Kommentarer: Grupperingen visar hur driftskostnaderna kan påverkas - stor, medel och liten. För ökad jämförbarhet har återförd reserv för fastighetsskatt flyttats från 2001 till Brf Brunnsviken - Förslag Ökat Insatskapital 13

14 Brf Brunnsviken - Balansräkning progn Belopp i kr Kr/m2 Belopp i kr Kr/m2 Belopp i kr Kr/m2 Fastighet, mark mm Kassa, bank, värdepapper Övriga tillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Orealiserade vinster Insatser Fritt eget kapital Underhållsfond Summa "eget kapital" Fastighetslån Övriga skulder SUMMA SKULDER o EK Brf Brunnsviken - Förslag Ökat Insatskapital 14

15 Brf Brunnsviken - Lånebild Lånebild per Långivare Aktuell räntesats Villkorsändr Aktuell skuld Årsräntekostn SBAB 5,26% SBAB 5,51% SBAB 5,68% SBAB 5,24% SBAB 5,74% SBAB 6,11% SUMMA (snitträntesats) 5,63% Brf Brunnsviken - Förslag Ökat Insatskapital 15

16 Föreningens ekonomi Budget 2003 och 2004 Resultaträkning Balansräkning Utan ökat insatskapital Med ökat insatskapital Brf Brunnsviken - Förslag Ökat Insatskapital 16

17 Budget årsavgifter 2003 och Jan Juni 2003 Jul Dec 2004 Juli Dec Utan insatskapital + 12 % +/ % Med insatskapital 34 mkr + 12 % - 26 % % Brf Brunnsviken - Förslag Ökat Insatskapital 17

18 Brf Brunnsviken - Resultat prognos oförändrad alt ökat insatskapital 34 mkr 34 mkr 34 mkr Ingen Ingen 2004 prognos 2003 progn 2004 prognos 2003 progn 2002 prognos Rubrik Belopp i kr Belopp i kr Belopp i kr Belopp i kr Belopp i kr Årsavgift o hyresintäkter Driftskostnader % % % Räntekostnader o Avskrivn % % % Summa kostnader % % % Rörelseresultat Ränteintäkter o Reavinster Upplösning reserver Årets resultat Fastighetsskatt, justerad Räntebidrag Kommentarer: Prognosen upprättad Jämfört med årsredovisningen har resultaträkningen strukterats om för att tydligare visa resultatet före avkastningen på finansiella tillgångar Brf Brunnsviken - Förslag Ökat Insatskapital 18

19 Brf Brunnsviken - Balansräkning prognos oförändrat alt ökat insatskapital 34 mkr 34 mkr Ingen progn progn progn Belopp i kr Kr/m2 Belopp i kr Kr/m2 Belopp i kr Kr/m2 Fastighet, mark mm Kassa, bank, värdepapper Övriga tillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Orealiserade vinster Insatser Fritt eget kapital Underhållsfond Summa "eget kapital" Fastighetslån Övriga skulder SUMMA SKULDER o EK Kommentarer: Prognosen upprättad Brf Brunnsviken - Förslag Ökat Insatskapital 19

20 Ökat insatskapital 34 mkr Räntekostnader 2 mkr från föreningen till medlemmarna Skattereduktion 600 tkr till medlemmarna Brf Brunnsviken - Förslag Ökat Insatskapital 20

21 Prognos värde 2 r o k 66,5 kvm Värde Föränd Insats ca Netto Våren Utan ökad insats Ökning 21 mkr Ökning 34 mkr Ökning 51 mkr Källa: Jaeger & Json september Brf Brunnsviken - Förslag Ökat Insatskapital 21

22 Prognos värde 3 r o k 90,5 kvm Värde Föränd Insats ca Netto Våren Utan ökad insats Ökning 21 mkr Ökning 34 mkr Ökning 51 mkr Källa: Jaeger & Json september Brf Brunnsviken - Förslag Ökat Insatskapital 22

23 Prognos värde 4 r o k 140 kvm Värde Föränd Insats ca Netto Våren 2002 Utan ökad insats Ökning 21 mkr Ökning 34 mkr Ökning 51 mkr Källa: Jaeger & Json september Brf Brunnsviken - Förslag Ökat Insatskapital 23

24 Slutsatser värdeförändringar Priset för ekonomi i balans (höjd avgift, ingen ökad insats) är sjunkande värden Värdet stiger mer än ökad insats Marknadspriset bestäms i hög grad av: - Avgiften per kvadratmeter som i sin tur i hög grad styrs av: - Föreningens lån per kvadratmeter Brf Brunnsviken - Förslag Ökat Insatskapital 24

25 Jämförelseobjekt Jämförelser kvm-priser Köp/Kvm Lån / Kvm Kornet Brf Tivoli Brf Tivoli Liljeholmsterassen Alternativ Inget Alternativ 20 mkr Alternativ 34 mkr Alternativ 51 mkr Brf Brunnsviken - Förslag Ökat Insatskapital 25 Kr/kvm

26 Individuella aspekter Ökad insats obligatorisk efter stämmobeslut Finansiering individuellt ansvar Värdering kan användas vid låneansökan Insatsen inräknas i anskaffningsvärdet Bostadsrättens förmögenhetsvärde ökar Brf Brunnsviken - Förslag Ökat Insatskapital 26

27 Avgiftsutveckling per månad Exklusive p-plats. Avrundade siffror Typlägenhet 2002 Jan Dec 2003 Jan Juni 2003 Juli Dec 2 r o k 66,5 kvm kr kr kr 3 r o k 90,5 kvm kr kr kr 4 r o k 140,0 kvm kr kr kr Brf Brunnsviken - Förslag Ökat Insatskapital 27

28 7,50 7,00 6,50 Ränta SBAB för Privatpersoner V illkor för bostadsrätt 3 mån 1 år 2 år 5 år 6,00 5,50 5, Brf Brunnsviken - Förslag Ökat Insatskapital 28

29 Modell för individuell kalkyl Kalkylmodell i excel finns Kan hämtas hem från hemsidan Enskild genomgång erbjuds Brf Brunnsviken - Förslag Ökat Insatskapital 29

30 B rf Brunnsviken - Lägenhetskalkyl ökat insatskapital Före ökad insats: S torle k 140,0 Ande lsta l 1,3954 OBS! Unge färlig avgift. Exkl parkering. Före ningslå n Be fintlig eget lå n e x e m pe l Ege n låneränta 6,40% Fina nsie ring Brutto S ka tte red Ne tto Ne tto/kvm Ne tto/m å n Uppdelat Avgift för driftkostnad Avgift för ränta o avskrivn Be fintligt e get lå n S UMMA Efte r ökad insats: 34 mkr 21 mkr 51 mkr V ÄLJ (med stort X) -----> X S torle k 140,0 Ande lsta l 1,3954 Före ningslå n Be fintlig eget lå n Öka d grundinsats Ege n låneränta 6,00% Ege n bankränta 0,00% Förde ln Fina nsie ring Brutto S ka tte red Ne tto Ne tto/kvm Ne tto/m å n Uppdelat S killnad Avgift för driftkostnad Avgift för ränta o avskrivn Be fintlig eget lå n Öka d Grundinsats lå n 100% Öka d Grundinsats kontant 0% V ä rde / Kostnad Brf Brunnsviken - Förslag Ökat Insatskapital 30

31 Hur går vi vidare? Omgående Enkät till medlemmarna Styrelsen besvarar frågor Kalkylmodell i excel finns Om stort önskemål finns Nytt informationsmöte i november Brf Brunnsviken - Förslag Ökat Insatskapital 31

32 Hur går vi vidare? Positivt gensvar Extra stämma preliminärt i januari 2003 Inbetalning ökad insats våren 2003 Amortering av föreningens lån Sänkning av årsavgiften Brf Brunnsviken - Förslag Ökat Insatskapital 32

Extra Föreningsstämma Ökat Insatskapital. 2003-01-15 Brf Brunnsviken - Extra föreningsstämma 1

Extra Föreningsstämma Ökat Insatskapital. 2003-01-15 Brf Brunnsviken - Extra föreningsstämma 1 Extra Föreningsstämma Ökat Insatskapital 2003-01-15 Brf Brunnsviken - Extra föreningsstämma 1 Kvällens gäster Maria Wideroth Christina Karlén Per Engzell Magnus Eidvall revisor Adv firman Alfa SBAB Aukt

Läs mer

Riksbyggens Bostadsrättsförening Brunnsviken Solna

Riksbyggens Bostadsrättsförening Brunnsviken Solna Riksbyggens Bostadsrättsförening Brunnsviken Solna Delårsrapport 2003-01-01 2003-08-31 1 VERKSAMHETEN Föreningen som bildades 1991 innehar med äganderätt fastigheterna Vetet 1 och Rågen 13 i Solna. På

Läs mer

Brf Brunnsviken 1 Organisationsnummer 716420-4849 www.brunnsviken.se. Årsredovisning 2006-01-01 2006-12-31

Brf Brunnsviken 1 Organisationsnummer 716420-4849 www.brunnsviken.se. Årsredovisning 2006-01-01 2006-12-31 Brf Brunnsviken 1 Årsredovisning 2006-01-01 2006-12-31 Brf Brunnsviken 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Brunnsviken i Solna får härmed avge berättelse för föreningens förvaltning

Läs mer

Arsredovisn. Brf Strandängen 2 iarlöv 769610-9581. för. Räkenskapsåret

Arsredovisn. Brf Strandängen 2 iarlöv 769610-9581. för. Räkenskapsåret o Arsredovisn ing för Brf Strandängen 2 iarlöv Räkenskapsåret 2010 -_._-_.- --_._-~=---------------- Innehåll Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Ansvarsförbindelsero ställda säkerheter

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2009 RAMLÖSAGÅRDEN

ÅRSREDOVISNING 2009 RAMLÖSAGÅRDEN ÅRSREDOVISNING 2009 HSB Bostadsrättsförening RAMLÖSAGÅRDEN i Helsingborg Ramlösagården i Helsingborg 1(12) Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Ramlösagården i Helsingborg, org.nr, får härmed avge redovisning

Läs mer

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank.

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. RB BRF ÄNGSSÄTRA Org nr Årsredovisning 1/7 2011-30/6 2012 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening är en ekonomisk

Läs mer

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank.

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Riksbyggens Brf Älvan Org nr Årsredovisning 1/7 2009-30/6 2010 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening är en

Läs mer

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank.

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Brf Stadsparken Org nr 745000-0687 Årsredovisning 1/1 2011-31/12 2011 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening är

Läs mer

BRF STAPELBÄDDEN 4 ÅRSREDOVISNING

BRF STAPELBÄDDEN 4 ÅRSREDOVISNING Sidan 1 av 10 BRF STAPELBÄDDEN 4 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2013 Sidan 2 av 10 Styrelsen för får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013, vilket är föreningens elfte verksamhetsår.

Läs mer

Årsredovisning. BRF GODHEM 1/1 2014-31/12 2014 Org nr 769609-0336

Årsredovisning. BRF GODHEM 1/1 2014-31/12 2014 Org nr 769609-0336 Årsredovisning BRF GODHEM 1/1 2014-31/12 2014 Org nr 769609-0336 Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1-4

Läs mer

Årsredovisning. RBF ÄNGSVIKEN I JONSTORP 1/1 2014-31/12 2014 Org nr 769619-7529

Årsredovisning. RBF ÄNGSVIKEN I JONSTORP 1/1 2014-31/12 2014 Org nr 769619-7529 Årsredovisning RBF ÄNGSVIKEN I JONSTORP 1/1 2014-31/12 2014 Org nr 769619-7529 Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kämpevägen

Årsredovisning. Brf Kämpevägen Årsredovisning för Brf Kämpevägen 769603-5117 Räkenskapsåret 2014 2 (13) Styrelsen för Brf Kämpevägen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt

Läs mer

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank.

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Riksbyggens Brf Drevvikens Strand Org nr Årsredovisning 1/1 2011-31/12 2011 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2009. HSB Bostadsrättsförening. VÄTTEN i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2009. HSB Bostadsrättsförening. VÄTTEN i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2009 HSB Bostadsrättsförening VÄTTEN i Helsingborg Vätten i Helsingborg 1(14) Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Vätten i Helsingborg, org.nr, får härmed avge redovisning för föreningens

Läs mer

Årsredovisning. RB BRF Drevvikens Strand 1/1 2014-31/12 2014 Org nr 716417-8043

Årsredovisning. RB BRF Drevvikens Strand 1/1 2014-31/12 2014 Org nr 716417-8043 Årsredovisning RB BRF Drevvikens Strand 1/1 2014-31/12 2014 Org nr 716417-8043 Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. BRF VAGNMAKAREN NR 7 Org nr 716407-0315

ÅRSREDOVISNING. BRF VAGNMAKAREN NR 7 Org nr 716407-0315 ÅRSREDOVISNING BRF VAGNMAKAREN NR 7 ÅRSREDOVISNING BRF VAGNMAKAREN NR 7 Styrelsen får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF KORNET

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF KORNET ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF KORNET 11 Org. nr. Årsredovisningen är framställd och tryckt av T & T Förvaltnings AB Styrelsen för Brf Kornet 11 kallar härmed till ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Tid: Onsdagen den

Läs mer

Årsredovisning. HSB BRF Ängslyckan i Järfälla 1/1 2014-31/12 2014 Org nr 716420-0045

Årsredovisning. HSB BRF Ängslyckan i Järfälla 1/1 2014-31/12 2014 Org nr 716420-0045 Årsredovisning HSB BRF Ängslyckan i Järfälla 1/1 2014-31/12 2014 Org nr 716420-0045 Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Vaktposten 7

Årsredovisning. Brf Vaktposten 7 Årsredovisning för Brf Vaktposten 7 716408-7210 Räkenskapsåret 2014 1 (11) Styrelsen för Brf Vaktposten 7 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Verksamheten Allmänt om verksamheten I

Läs mer

" Riksbyggen. Årsredovisning. BRF PLOGEN 20 1/1 2014-31/12 2014 arg nr 769622-4281. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank.

 Riksbyggen. Årsredovisning. BRF PLOGEN 20 1/1 2014-31/12 2014 arg nr 769622-4281. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. " Riksbyggen Årsredovisning BRF PLOGEN 20 1/1 2014-31/12 2014 arg nr 769622-4281 Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. r Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening

Läs mer

Styrelsen. för. Brf Söderberga Allé. Org nr 769601-8022. får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen. för. Brf Söderberga Allé. Org nr 769601-8022. får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen för får härmed avge Årsredovisning avseende räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse sid 3 Resultaträkning sid 14 Balansräkning sid 15 Noter med

Läs mer

Årsredovisning. Riksbyggens brf HELSINGBORGSHUS 58 1/9 2012-31/8 2013 Org nr 716438-5051

Årsredovisning. Riksbyggens brf HELSINGBORGSHUS 58 1/9 2012-31/8 2013 Org nr 716438-5051 Årsredovisning Riksbyggens brf HELSINGBORGSHUS 58 1/9 2012-31/8 2013 Org nr 716438-5051 Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening

Läs mer

Årsredovisning. Brf Bo Klok Jakobsberg

Årsredovisning. Brf Bo Klok Jakobsberg Årsredovisning för Brf Bo Klok Jakobsberg Räkenskapsåret 2007 Brf Bo Klok Jakobsberg 1(11) Styrelsen för Brf Bo Klok Jakobsberg, Järfälla kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007.

Läs mer

Årsberättelse. Brf Stureby 2013

Årsberättelse. Brf Stureby 2013 Årsberättelse Brf Stureby 2013 Att bo i en bostadsrättsförening - vad innebär det? Att bo i en bostadsrätt innebär att du bor till självkostnadspris. Det är ingen som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften

Läs mer

Frivilligt kapitaltillskott. Information till medlemmar i RB Brf Silfverdalen

Frivilligt kapitaltillskott. Information till medlemmar i RB Brf Silfverdalen Frivilligt kapitaltillskott Information till medlemmar i RB Brf Silfverdalen Agenda Presentation av Stefan Engberg, Fristående Affärsutveckling AB En titt bakåt i tiden Balansräkningen och avgiften idag

Läs mer

Årsredovisning. BRF DANNEMORA 1/1 2014-31/12 2014 Org nr 746000-1683

Årsredovisning. BRF DANNEMORA 1/1 2014-31/12 2014 Org nr 746000-1683 Årsredovisning BRF DANNEMORA 1/1 2014-31/12 2014 Org nr 746000-1683 Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012. HSB Brf Päronet i Lund Org nr 716406-8780

ÅRSREDOVISNING 2012. HSB Brf Päronet i Lund Org nr 716406-8780 ÅRSREDOVISNING 2012 HSB Brf Päronet i Lund ÅRSREDOVISNING HSB Brf Päronet i Lund Styrelsen får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 föreningens

Läs mer

Org nr 769601-8022. avseende räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010

Org nr 769601-8022. avseende räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010 Styrelsen för Brf Söderberga Allé får härmed avge Årsredovisning avseende räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter och

Läs mer

SjöstadsNytt www.brfsjostaden.se April 2014 Nr 2

SjöstadsNytt www.brfsjostaden.se April 2014 Nr 2 SjöstadsNytt www.brfsjostaden.se April 2014 Nr 2 BRF Sjöstadens hjälte Här är han - bogserbåten TUG - föreningens hjälte. (Bogserbåtar är faktiskt han, de flesta andra fartyg är hon) I mars månad bogserade

Läs mer