för Pingstförsamlingen i Karlskrona 2011 med Jesus i centrum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "för Pingstförsamlingen i Karlskrona 2011 med Jesus i centrum"

Transkript

1 Å r s b e r ä t t e l s e för Pingstförsamlingen i Karlskrona 2011 med Jesus i centrum

2 Vi i Pingstkyrkan i Karlskrona drivs av en vision som kan sammanfattas med ett namn - JESUS. För oss är inte Jesus bara en historisk person utan också det han själv sa att han var: vägen, sanningen och livet. Den övertygelsen är viktig för oss i allt vi gör. För en tid sedan formulerade vi och antog denna vision på följande sätt: Pingstkyrkan Karlskrona - med Jesus i centrum. En församling som vill förmedla och gestalta hela evangeliet till hela människan i hela världen hela tiden. För att lyckas är vi många som vill hjälpas åt att skapa relationer till andra människor genom vårt arbete i olika grenar av församlingen. När du bläddrar igenom årsberättelsen för 2011 så kommer du säkerligen upptäcka att det är många som jobbar troget och intensivt för att visionen skall nå fler. Om du sällan eller aldrig har varit i vår kyrka så hoppas vi du skall bli nyfiken och besöka oss. Inget är hemligt. Tycker du det vi gör verkar spännande så kom tillbaka. Trösklarna är borta. Det är fritt att komma in och fritt att gå ut. Du får mycket gärna berätta för oss vad vi kan göra bättre. I vår verksamhet inbegrips människor i olika åldrar, med skiftande bakgrund och kulturer, vilket blir tydligt i den här årsberättelsen. Den är en sammanställning gjord av många för att visa på att vår vision förhoppningsvis skall fortsätta att nå hela människan i hela världen hela tiden. /Peter Stolpestad 2

3 Nedan följer en summering av verksamheten 2011 i församlingens råd. Råden är mindre grupper som styr och planerar arbetet på verksamhetsnivå: Barnrådet Med ordet glädje summeras barnverksamheten i Pingstkyrkan Glädje över alla föräldrar och barn som kommer till spädbarnsmusik och barnmusik. Glädje över att få dela böneämnen om allt från lösa tänder och skrubbsår till oro för allvarliga världshändelser tillsammans med barnen i söndagsskolan. Glädje över att få höra om alla de barn som söker sig till Gott och Blandat för att bli sedda. Glädje över fredagskvällarnas möten med alla livfulla barn som springer in i kyrkan för att en stund senare sitta ner och fundera och samtala om livet. Glädje över att se och höra entusiasmen hos barnen i Joyful när de sjunger, över att få se unga musiker spela på Gudstjänster för små och stora. Glädje över att se tältet fyllas i Lyckeby till ännu ett tältkalas som senare spreds vidare till en kväll i Kättilsmåla. Glädje över att på Sailet få höra sånger om fest och glädje av familjen Lindhe. Glädje över alla de barn som fått höra om och möta Jesus på Sommarlägret och Knattelägret, över alla de ledare som ger av sin tid för att barnen ska få höra om Jesus. Glädje över de ledarsamlingar med undervisning som är väl genomtänkta och användbara. Glädje över att få avsluta året med julfest för små och stora och en julfest för ledarna. Glädje över att se fram emot ett nytt år då det kommer att skapas tillfällen för barnen att ta ställning till en personlig tro på Jesus. Ungdomsrådet En föryngring av ungdomsgänget har skett under året. Ungdomarnas samlingar har innehållt undervisning som Svarar Gud på min bön? och Mod - att övervinna sin rädsla. Det som kanske satt djupast spår detta år är ungdomarnas böneengagemang. Evangeliet har gjorts levande då de på ett kreativt sätt bett innerligt för varandra, för föräldrar och för kompisar. En föryngring har skett i ungdomsrådet. Församlingen ser nu fram emot hur dessa unga ledare skall utvecklas under de närmaste åren. Vid några tillfällen har ungdomarna haft härliga samlingar tillsammans med Pingstförsamlingarna i Karlshamn, Olofström och Sölvesborg. Året avslutades med en gemensam julfest i Pingstkyrkan Olofström. Den 15 maj var det avslutning för konfirmationsgruppen med 15 ungdomar. De ansvarade tillsammans med sina ledare för gudstjänsten som innehöll sång, drama och bibelläsning. Även de yngre tonåringarna har samlats varje fredag till bland annat bibelsamtal, bön, bowling och film. I samband med gudstjänsten den 27 mars avslutade Carolina Nilsson sin vikarierande tjänst som ungdomsledare. Elisabeth Lindquist kom i april tillbaka efter sin mammaledighet. Hon sa upp sin tjänst under hösten och avslutade sin tjänst som ungdomsledare vid årsskiftet 2011/2012. Hela denna grupp av tonåringar som befinner sig i brytningstiden mellan barn och unga vuxna är en underbar grupp. En grupp som präglas av en längtan efter Jesus, efter gemenskap och tillhörighet. De behöver mycket förbön och vägledning på deras brokiga vandring genom tonåren. 3

4 Musikrådet Församlingen har ett varierat sång och musikliv. Många solister och sånggrupper, lovsångsteam och musiker har deltagit i olika gudstjänster till stor glädje och välsignelse. Live på riktigt har anordnats vid några tillfällen under året. Samlingen innebär musik, mat, prat och gemenskap. Medverkande har varit bland annat Per-Johan Stenstrand med band och By Mercy under ledning av Jenny Eriksen och Anna Strågefors. Sommarkonsert har anordnats på Klaipedaplatsen med Sara Arvidsson band gavs tre julkonserter som fick ett rikt, varierat och mycket uppskattat innehåll. Medverkande var barnkören Joyful, gospelkören By Mercy, solister samt församlingens orkester under ledning av Christer Hultgren. Allsångskvällar har anordnats i Café Ankaret med bland annat legenden Kjell Samuelson. Under hösten åkte några stycken av församlingens sång och musikledare iväg till årets sång- och musikkonferens i Göteborg för att få ny inspiration. Konferensen är en mötesplats för musiker från landets pingsförsamlingar. Strängmusiken under ledning av Vivianne Fredriksson har troget besökt olika servicehus och äldreboenden i kommunen samt vid ett flertal gudstjänster. Barnkören Joyful under ledning av Bearnice Nilsson har flitigt medverkat i församlingens gudstjänster och konserter. Café Ankaret Café Ankarets verksamhet har varit intensiv under hela året. Under året har det serverats dagens lunch till två gymnasieskolor och till ett stort antal övriga karlskronabor som har funnit caféet som sin lilla oas mitt i en stressig vardag. Antalet luncher som tillagas är ca 80 per dag. Caféet har också kunnat bistå församlingsmedlemmar vid begravningar och vid högtidsdagar. Under december serverade caféet julbord för mellan personer. Café Ankaret möter ständigt personer med särskilda behov, både sociala och ekonomiska. Café Ankaret vill vara en mötesplats för kommunens invånare och enskilda församlingsmedlemmar. Caféet är en plattform där församlingen får kontakt med människor som normalt inte besöker kyrkan, med en tydlig kristen profil, en god arbetsplats och god kvalité på det som serveras. Fastighetsrådet Under 2011 har församlingen avyttrat kapellet i Fabbemåla. Satellitverksamheterna Rödeby Uppslutningen kring samlingarna i Rödeby har varit mycket god vilket inspirerar till fortsatt engagemang och arbete. Verksamheten bygger som tidigare på en solid grund av regelbundna bibelstudier och samtal varje torsdag med namnet Inför ordet. Ungefär en gång i månaden har det anordnas samlingar med namnet Rödebygemenskap som riktar 4

5 sig till i första hand boende i Rödeby. Vid dessa samlingar är det oftast fullsatt i kapellet. Under det gångna året har bönemötet introducerats första tisdagen i månaden. Intresset har varit stort och böneämnena har varit många. I bönemötet förenas människor genom att betjäna varandra. Denna möjlighet kommer att utvecklas vidare framöver. Under 2011 har flera insatser gjorts för att förbättra och snygga upp kapellet samt köket, lilla salen och garaget. Församlingen känner stor tacksamhet till Gud för arbetet som görs i Rödeby. Många ställer troget upp och gör arbetet möjligt. Kungsmarken I Kungsmarken finns en grupp på personer som samlas varannan lördag. Kungsmarken är ett invandrarområde och deltagarna på samlingarna kommer från Iran, Nigeria, Sierra Leone, Indien och Sverige. Samlingarna har präglats av bön och undervisning. Två personer har döpts och ytterligare en har tagit emot Jesus till frälsning under året som gått. Några gånger under året har samlingarna bjudit på en variation av maträtter från olika länder. Lokalen på Kungsmarksvägen har bra utrymmen men de gånger då antalet besökare överstigit 35 stycken har det varit trångt. Aspö Verksamheten på Aspö omfattar en cafékväll per månad som främst riktas mot icke bekännande kristna. Innehållet fokuserar främst på förkunnelsesånger och vittnesbörd och deltagarantalet brukar vara cirka personer. Dessutom samlas en bibelstudie- och samtalsgrupp sporadiskt. Diakoni och omsorg Omsorg är inte viktig bara för äldre, den är viktig för alla, hela livet. Omsorg är viktig för barn, ungdomar, unga vuxna, gifta par, föräldrar när barnen har flugit ut, seniorer, sjuka och i olika krissituationer. Diakoni är omsorgen om medmänniskan att bry sig om sin nästa i livets olika situationer. Det är den kristna församlingens uppdrag att möta människor med respekt och omsorg. Grunden för detta är Kristi kärlek. I arbetet Den hundrade har det under 2011 pågått en uppsökande verksamhet av de medlemmar som inte har så tät relation till församlingen. Arbetet har medfört att flera begärt flyttningsbetyg och att några har hittat tillbaka till församlingens gemenskap. Församlingen uppvaktar alla som fyller jämnt vilket ger möjlighet till förnyade och fördjupade relationer som uppskattas mycket. Genom besöksgruppen och personligt ansvar har många sjuk- och hembesök gjorts under året. Det kan vara hos någon av våra äldre medlemmar, någon mitt i livet eller en familj som kämpar med ohälsa eller andra problem. Särskild omsorg tas också för dem som drabbas av sorg. Ett personligt samtal kan betyda mycket. De allra flesta sådana samtal sker med någon nära vän vid köksbordet men ibland kan det vara en lättnad att få dela det som är svårt med någon som har tystnadsplikt. För att fördjupa och utveckla omsorgen i våra gudstjänster har församlingstjänarkåren bildat ansvarsgrupper. Dessa grupper ansvarar för bön, förbön och träffpunkten där nya besökare välkomnas. Församlingen har också cirka femton cellgrupper. Genom cellgrupperna skapas möjlighet att dela livet mer personligt än i de stora samlingarna. Cellgrupperna utgör en naturlig väg in i församlingens gemenskap. 5

6 Alpha och andlig vägledning Varje läsår anordnar församlingen sedan 2003 en introduktionskurs i kristen tro med hjälp av Alpha-konceptet. Mat, seminarier och samtal med stor lyhördhet för deltagarnas frågor och Guds närvaro är ledstjärnan. Också detta år påbörjades och avslutades en kurs med omkring 7-8 deltagare i respektive kurs. Nytt för i år var att bibelstudierna som hållits på torsdagar rubriksattes och kopplades samman med församlingens gudstjänster. Detta som ett led i att fördjupa och utveckla den andliga vägledningen både för den som är ny i tron och för den som har många års erfarenhet. Vårens tema var Jesus och höstens tema Bergspredikan. LP-verksamheten LP-verksamheten i Karlskrona har utvecklats och förnyats på olika områden varje år, så också Under året har 24 personer varit inskrivna i verksamheten. Flera har blivit hjälpta ur sitt missbruk och lever idag ett gott liv utan droger. Lönearbete är målet för alla som kommer in i verksamheten och under året har tre stycken gått vidare till arbete och en till vidare studier. 24 september invigdes de nya lokalerna på Tennvägen och kommunalrådet Camilla Brunnsberg invigningstalade. I samband med flytten från Vedeby har LP-Verksamheten blivit mer synlig i olika sammanhang. Sydöstran gjorde ett reportage vid invigningen och annonser och ett litet reportage i den lokala tidningen Torskorsaren har lett till att många har kommit förbi och varit intresserade av verksamheten, så också större och mindre grupper som via studiebesök informerats om LP-arbetet. Detta är en viktig del i marknadsföringen. Flytten från Vedeby var tidskrävande och arbetsam men gick bra. Alla var villiga att ge det lilla extra för att det skulle gå så bra som möjligt. Människor söker Gud och kommer till tro vilket märks tydligt i församlingens LP-arbete. Second Hand 2011 startade med en omsättningsbudget på 1,6 miljoner kronor. Under hösten hände något. Second Hand fick stor ökning av kunder. Omsättningen steg och passerade 2 miljoner kronor innan 2011 var slut. Antalet frivilliga som jobbar på Second Hand har ökat sakta men säkert och alla har gjort ett enastående arbete under det gångna året. Många lägger ner ett mycket stort antal timmar i veckan vilket gör att Second Hand säljer mer och mer. Under 2011 har det dessutom gjorts en riktad kampanj till ett vattenprojekt i Tanzania vilket också har bidragit till ökad köpglädje. Caféet på Second Hand har också haft en positiv utveckling. Många kommer och tar en fika och trivs bra tack vare personalen som sprider glädje. Missionsrådet Missionsrådet tror att 2011 har blivit starten på ett nytt missionsfält, nämligen Mellanöstern/Nordafrika. Redan i början av 2011 fanns en konkret förfrågan om att stödja Anne och Niclas Collén i deras arbete i just detta område vilket senare resulterade i att församlingen beslutade att stödja dem. Nu är inte detta område helt nytt för församlingen eftersom församlingen under tre år varit med i underhållet till Caroline Janssons arbete i området. Caroline har öppnat detta område 6

7 för församlingen och när hon i slutet av december 2011 avslutade sitt uppdrag så känns arbetet fortsatt angeläget för församlingen. För att förbereda församlingen i detta arbete så åkte Charlotte Åkesson och Amanda Lundström till Turkiet i oktober för att deltaga i en konferens om mission i Mellanöstern/Nordafrika. Bangladesh I Dakha arbetar Pintu Hossein främst med radiosändningar gick församlingen in i ett treårsavtal med CDC, Christian Discipleship Center tillsammans med Pingstförsamlingen i Linköping. CDC är en ettårig internatbaserad missionsskola där bland andra Ingmar och Linnéa Bergström tjänstgjort under två olika missionsperioder. Då Biswanath Chowdhuri, grundare av CDC avled 2010 gick hans fru Viaja Chowdhuri in som direktor. Viaja besökte församlingen under några dagar i september. Under 2012 kommer treårsprojektet utvärderas för att därefter eventuellt utvecklas. Peru I norra Peru i staden Chulucanas finns en församling som under många år samarbetat med Pingstförsamlingen i Karlskrona. Anita och Göran Olsson har varit missionärer där och tillsammans med församlingen i staden har man byggt upp ett betydande församlingsnätverk med stora evangeliska och sociala verksamheter har varit ett mellanår utan några nya projekt i Chulucanas men församlingen har stått bakom ett driftbidrag riktat till RBC, ett habiliteringscenter för handikappade barn. Pierre och Veronica Schelander besökte Chulucanas under hösten med uppdrag att hjälp till och inspirera på församlingens bibelinstitut i Chulucanas/Piura. Bolivia Under året har församlingen stöttat verksamheten i San Antonio i deras drift av ett internat samt också bidragit med stöd till pastorslöner och ledarskapsutbildningar. Församlingen i San Antonio upplever just nu en stor tillväxt och det planeras kyrkbyggen i flera byar. Genom Ethel och Anders Bertlings kontakt med församlingsföreståndaren Oscar Garzón rapporteras om hur arbetet utvecklas. Under 2012 fortsätter samarbetet. Den 6 juli avled Vidal Romero Cuellar hastigt. Hans långa tjänst har bidragit till den framgång som församlingarna i Bolivia just nu upplever. Vidal har under sin gärning fått betyda mycket. Ukraina I Ismail finns vänförsamlingen som under tjugo år haft ett samarbete med Pingstförsamlingen i Karlskrona. Numera har församlingen inget ekonomiskt stöd från Karlskrona men under året har det skickats en hjälpsändning med först och främst kläder. Detta arbete fortsätter även under Ungern Församlingen leder Pingströrelsens relationer mellan Ungern och Sverige och har två vänförsamlingar i Paks och Pezel. Under hösten reste Ulf Sundkvist och Rupert Lindén till Ungern för att deltaga som seminarieledare på ett ledarseminarium. Insatser Bland insatser som gjorts under året kan nämnas: Bangladesh (CDC) :-, Bolivia (internatdrift/löner) :-, Peru (drift RBC mm) :-, Tanzania (vattenprojekt) :-, Östafrika (svältkatastrof) :-, Sjukhuskyrkan Karlskrona 135 7

8 000:-, Ukraina (hjälpsändning) :-, Mellanöstern/Nordafrika (löner mm) :- Församlingen känner stor tacksamhet till alla personer som på ett eller annat sätt har bidragit till missionsarbetet Missionen i församlingen är levande och under 2012 kommer några av församlingens ungdomar som bär på en längtan att tjäna Gud i olika missionsprojekt att resa ut för olika missionsinsatser. Seniorerna Strängmusiken som består av sångare och musiker har under året gjort en ovärderlig insats har man regelbundet besökt sex av kommunens seniorboenden och strängmusiken har också anordnat ett trettiotal musikandakter. Under året har daglediga inbjudits till samvaro i kyrkan med ett varierat program. Dessa träffar, under namnet Mötesplats, har arrangerats vid sex tillfällen och är för många ett viktigt tillfälle att mötas. Vårterminen avslutades med en resa till södra Öland med ett 40-tal deltagare. Fjärde söndagen i advent bjöds alla seniorer i församlingen till ett rikt dukat julbord efter gudstjänsten. Hembesök är en viktig kontakt med församlingen för de äldre medlemmar som inte kan komma till kyrkan. Församlingens ledning Församlingstjänarkåren Församlingens övergripande mål för 2011 hade ett tydligt fokus på Jesus. Med hjälp av Niklas Piensohos bok Hundra dagar med Jesus vandrade många igenom hela Johannes evangelium. Serien som varade nästan hela våren kom att sätta sin prägel på hela året och följdes upp under hösten med en serie om den kristna trons hörnstenar. Övriga mål för församlingstjänarkåren under 2011 var att fortsätta utvecklingssamarbetet mellan församlingens olika verksamheter, bli mer samhällsorienterad, förnya gudstjänsterna, fokusera barn, ungdom och familj samt skapa en säkrare ekonomisk bas. Viktigt att nämna är bland annat att närmare 35 personer i över 5000 dagar har deltagit i olika sociala projekt i församlingen, främst i LP-verksamheten, men också på Second Hand och i Café Ankaret. Mellan dessa verksamheter har också samarbetet utvecklas så att vi idag kan tala om ett gemensamt socialt arbete. Second Hand har inte bara vuxit och skapat ett stort engagemang utan också medfört en helt ny mötesplats samt kraftfulla ekonomiska resurser för socialt bistånd. Det dagliga sociala arbetet förverkligar allt mer församlingens vision om att vara en församling som gör skillnad i samhället. Det handlar mer och mer om att göra Jesus än om att tala Jesus. Församlingstjänarkåren har förändrats under året. Två nya diakoner har under 2011 avskilts till tjänst i styrelsen, Daniel Holmesson och Christina Pettersson. Ewa Bergvall och Jenny Eriksen har lämnat sina förtroendeuppgifter. Målet att öka insamlingarna och skapa en säkrare ekonomisk bas har inte riktigt nåtts. Visserligen har församlingens inkomster ökat väsentligt men insamlingarna har inte ökat utan hållit liknande nivå som tidigare år. Viktigt att notera är att församlingen växer med den grupp som idag finns med bland församlingens vänner, det vill säga de som myndigheterna kallar för den betjänade församlingen. Hur stor den gruppen är dock svårt att bedöma men fler och fler nya kommer regelbundet till församlingens samlingar. 8

9 Under året har församlingen flitigt uppmärksammats i media främst med tanke på att pastor Ulf Sundkvist troget deltagit i den offentliga debatten. Mest uppmärksammades nog dialogen om dopet i vatten med biskop Antje Jackelén under hösten på Blekinge Läns Tidnings ledarsida. Att frågan om religiös tillhörighet och frihet ges den platsen kan ses som en förändrad inställning till andliga frågor i media. Kort om församlingstjänarkåren Församlingstjänarkåren är församlingens ledning som ansvarar för församlingens vision, utveckling och ledarskap. Församlingstjänarkåren består av äldste och diakoner. Kåren möts en gång i månaden och samtalar bland annat om strategi, löpande verksamhet, ekonomi och vision. Församlingstjänarkårens äldste under 2011 har varit Per Allert, Ingmar Bergström, Asta Carlsson, Christer Hultgren, Tomas Jönsson, Rupert Lindén, Göran Olsson, Paul Olsson, Rolf Pettersson, Göran Redéen, Mikael Severinsson, Ulf Sundkvist (ordförande), Magnus Taubert och Alf Åberg. Seniortjänare: Lars Ahlström, Gösta Allert och Olle Bergström. Församlingstjänarkårens diakoner under 2011 har varit Anders Bertling, Ethel Bertling, Maria Ekroth, Jenny Eriksen, Daniel Holmesson, Elisabeth Lindquist, Markus Lundström, Bearnice Nilsson, Michael Nilsson, Lennart Olsson, Christina Pettersson, Peter Stolpestad och Louise Sundkvist. År 2011 har varit ett positivt och händelserikt år då församlingen bedrivit en omfattande verksamhet. Styrelsen konstaterar att församlingens sociala profil blivit skarpare. Detta märks på flera sätt bland annat att LP har nya lokaler och tagit flera nya steg för att kunna satsa framåt. Second Hand möter allt fler människor och har en viktig daglig verksamhet. Caféet har hittat en balans både vad gäller gäster och ekonomi. Församlingens Ekonomi Nedanstående presentation bygger på preliminära uppgifter och är avsedd för årsberättelsen En mer detaljerad beskrivning av församlingens ekonomi 2011 finns i årsbokslutet som presenteras i samband med administrationsmötet i mars Hur kommer pengarna in? Församlingens inkomster på totalt ca 8,6 miljoner kronor fördelar sig enligt diagram nedan. Som framgår av diagrammet kommer cirka en tredjedel av församlingens inkomster in genom gåvor. Församlingen får också en del bidrag, bland annat till LP-verksamheten. Även den växande verksamheten i Second Hand och Café Ankaret bidrar till inkomsterna. Styrelsen 9

10 Hur utvecklar sig givandet? Nedanstående diagram visar hur utvecklingen av insamlade medel har varit under en följd av år: Vad används pengarna till? Den största utgiftsposten för församlingen är löner till anställda. Församlingens utgifter på tillsammans ca 8,2 miljoner kronor fördelar sig på följande sätt: Som framgår av diagrammet ovan har värdet av samtliga gåvor till församlingen haft en stadigt positiv ökning på ca 4 % per år över de senaste åtta åren. Ökningen från 2008 till 2009 var +10% medan givandet från 2009 till 2010 ligger ungefär på samma nivå. Fördelning lönekostnader Av personalkostnaderna går ca 50 % till församlingens barn- och ungomsverksamhet i enlighet med församlingens tydliga viljeinriktning. 10

11 Hur har år 2011 varit? Under året har styrelsen fortsatt sitt arbete med att övervaka och leda församlingens administrativa och ekonomiska verksamhet. Samverkan och arbetsfördelning mellan styrelsen, församlingstjänarkåren och de olika verksamhetsråden har fungerat bra. Församlingens ekonomiska situation är fortsatt i grunden god och de olika verksamhetsgrenarna utvecklar sig väl. Styrelsen lever dock med en ständig utmaning att få församlingens dagliga ekonomi att fungera. Denna utmaning behöver fokuseras än mer under kommande år. Förändringarna i LPverksamheten vad gäller nya lokaler och ny heltidsanställd föreståndare har fungerat bra. Second Hand fortsätter att utvecklas med ökad omsättning och väl fungerande dagligt arbetslöshetsprojekt. Caféet har hittat en balans i sin ekonomi och även i denna verksamhet finns människor med speciella behov. Mission är ett väl fungerande område där missionsrådet gör ett bra jobb med struktur och ekonomi. Kort om styrelsen Enligt församlingens stadgar så skall församlingens styrelse bestå av 7-9 ledamöter som hämtas ur församlingstjänarkåren och styrelsen bör ha majoritet av äldste. Styrelsens uppgifter är bland annat att förvalta församlingens personalfrågor, ekonomi samt egendom. Styrelsen möts en gång i månaden. Styrelsens äldste under 2011 har varit Christer Hultgren, Rupert Lindén, Rolf Pettersson samt Ulf Sundkvist. Styrelsens diakoner under 2011 har varit Daniel Holmesson, Markus Lundström (ordförande), Bearnice Nilsson samt Christina Pettersson. Medlemmar Församlingen hade 643 medlemmar den 31/ Anställda under 2011 Ulf Sundkvist, pastor och föreståndare Göran Olsson, assisterande pastor med ansvar för barn och ungdomsverksamheten Carina Holmesson, ledare barnmusik och musiklekis Elisabeth Lindquist, ungdomsevangelist (avslutade sin tjänst ) Ann Malmstedt, ekonomiassistent Carolina Nilsson, ungdomsevangelist (vikarie för Elisabeth Lindquist till ) Yvonne Severinsson, redovisningsekonom Louise Sundkvist, diakon Second Hand: Olle Lundström, biträdande verksamhetsansvarig och ledare för projektet Hjälp i arbetet Café Ankaret: Christina Pettersson, caféföreståndare Malin Bertilsson, kock (avslutade sin tjänst ) Annelie Fredriksson, cafébiträde Naibe Kamara, cafébiträde LP-verksamheten: Tomas Jönsson, föreståndare Daniela Börner David Hansson Eva Karlsson Jan Åke Knutsson (avslutade sin tjänst ) Alexander Olsson Cyril Roos (avslutade sin tjänst ) Andrew Sjöström Elin Svensson 11

12 Årsberättelsen är sammanställd på uppdrag av församlingens styrelse av Peter Stolpestad. I det redaktionella arbetet har Daniel Holmesson, och Ulf Sundkvist medverkat samt Morten Ravnbö (layout). Följande personer från församlingens verksamhetsråd har bidragit med text: Camilla Allert, Mona Bengtsson, Anders Bertling, Ethel Bertling, Asta Carlsson, Peter Hjälmberg, Tomas Jönsson, Markus Lundström, Bearnice Nilsson, Michael Nilsson, Göran Olsson, Paul Olsson, Bengt Persson, Christina Pettersson, Mikael Severinsson, Louise Sundkvist, Ulf Sundkvist, Alf Åberg Adress: Västra Köpmansgatan Karlskrona Telefon: Exp.: E-post: Hemsida: Församlingens bankgironummer Församlingskassan: Missionskassan: Reparationsfonden:

Årsberättelse för Pingstförsamlingen i Karlskrona 2012. med Jesus i centrum

Årsberättelse för Pingstförsamlingen i Karlskrona 2012. med Jesus i centrum Årsberättelse för Pingstförsamlingen i Karlskrona 2012 med Jesus i centrum Pingstkyrkan vill vara en kyrka med Jesus i centrum, men också en kyrka i tiden. Det är en utmaning i en tid präglad av individualism

Läs mer

för Pingstförsamlingen i Karlskrona 2010

för Pingstförsamlingen i Karlskrona 2010 Å r s b e r ä t t e l s e för Pingstförsamlingen i Karlskrona 2010 I början av året firade församlingen 90-årsjubileum.19 januari 1920 samlades 12 kvinnor och 5 män för att bilda Filadelfiaförsamlingen

Läs mer

Årsberättelse. för Pingstförsamlingen i Karlskrona Samling omkring Jesus

Årsberättelse. för Pingstförsamlingen i Karlskrona Samling omkring Jesus Årsberättelse för Pingstförsamlingen i Karlskrona 2013 Samling omkring Jesus 2013 En församling runt Jesus Samlingen runt Jesus i evangelierna skulle nog kunna beskrivas som ganska brokig. Hade inte Jesus

Läs mer

Verksamhetsplan för 2013 11 januari 2013. Vision och verksamhetsplan för 2013

Verksamhetsplan för 2013 11 januari 2013. Vision och verksamhetsplan för 2013 Verksamhetsplan för 2013 11 januari 2013 Vision och verksamhetsplan för 2013 En församling som vill förmedla och gestalta hela evangeliet till hela människan i hela världen hela tiden Verksamhetsplan för

Läs mer

Årsberättelse. för Pingstförsamlingen i Karlskrona år 2009

Årsberättelse. för Pingstförsamlingen i Karlskrona år 2009 Årsberättelse för Pingstförsamlingen i Karlskrona år 2009 2 Temat för årsmötet som hölls traditionsenligt trettondag jul var Evangelisation och enhet där den generationsöverskridande församlingens uppgift

Läs mer

Årsberättelse. för Pingstförsamlingen i Karlskrona 2014

Årsberättelse. för Pingstförsamlingen i Karlskrona 2014 Årsberättelse för Pingstförsamlingen i Karlskrona 2014 TRO 2014 TRO Tron är grunden för det vi hoppas på. Den ger oss visshet om det vi inte kan se. (Hebr. 11:1) Ingen människa kan leva utan tro. Tron

Läs mer

Pingstförsamlingen

Pingstförsamlingen Pingstförsamlingen 2014-2015 FÖRSAMLINGSTJÄNARKÅREN ÄLDSTE: Per Allert, Ingmar Bergström, Asta Carlsson, Christer Hultgren, Tomas Jönsson, Rupert Lindén,, Paul Olsson, Rolf Petersson, Mikael Severinsson,

Läs mer

Verksamhetsplan för 2012 Verksamhetsplan för 2012

Verksamhetsplan för 2012 Verksamhetsplan för 2012 Verksamhetsplan för 2012 Verksamhetsplan för 2012 En församling som vill förmedla och gestalta hela evangeliet till hela människan i hela världen hela tiden Verksamhetsplan för 2012 Dessa tre områden vill

Läs mer

DEL AV GEMENSKAPEN. Kyrkan är Guds famn och familj

DEL AV GEMENSKAPEN. Kyrkan är Guds famn och familj Medlemskap DEL AV GEMENSKAPEN Kyrkan är Guds famn och familj Varje år finns en majoritet av kyrkans nära sju miljoner medlemmar med i något av kyrkans sammanhang. Det kan vara i den lilla kören på landet,

Läs mer

PROGRAM. 3 juli - 25 september

PROGRAM. 3 juli - 25 september PROGRAM 3 juli - 25 september 2016 www.wesleykyrkan.se GUDSTJÄNSTER OCH SAMLINGAR Fr.o.m. den 10 juli är vi tillbaka i Wesleykyrkan Sommarens tema: Kristens resa 2016 Söndag 3 juli 18:00 Sommargudstjänst

Läs mer

FUNKTIONÄRER I PINGSTFÖRSAMLINGEN KARLSKRONA

FUNKTIONÄRER I PINGSTFÖRSAMLINGEN KARLSKRONA 2012-03-30 1(5) FUNKTIONÄRER I PINGSTFÖRSAMLINGEN KARLSKRONA 2012-2013 FÖRSAMLINGSLEDNING FÖRSAMLINGSTJÄNARE/ÄLDSTE Per Allert, Ingmar Bergström, Asta Carlsson, Christer Hultgren, Tomas Jönsson Rupert

Läs mer

Vision. Pingstkyrkan Alingsås Landskyrkoallén 4

Vision. Pingstkyrkan Alingsås Landskyrkoallén 4 Pingstkyrkans Vision Vi vill forma Alingsås framtid genom att vara en stor kyrka som har avgörande betydelse i stan. I vardagen vill vi lyssna, höras och vara en given tillgång. Söndagens gudstjänst och

Läs mer

Å R S B E R Ä T T E L S E för Pingstförsamlingen i Karlskrona 2015

Å R S B E R Ä T T E L S E för Pingstförsamlingen i Karlskrona 2015 ÅRSBERÄTTELSE för Pingstförsamlingen i Karlskrona 2015 2015 Ty liksom vi har en enda kropp men många lemmar, alla med olika uppgifter, så utgör vi, fast många, en enda kropp i Kristus, men var för sig

Läs mer

1 Syfte 3 2 Vision 3 3 Vår historia 3. 4 Vår gemensamma tro 3. 4.1 Bibeln 4 4.2 Undervisning 4 4.3 Bönen 5 4.4 Gudtjänst 5 4.

1 Syfte 3 2 Vision 3 3 Vår historia 3. 4 Vår gemensamma tro 3. 4.1 Bibeln 4 4.2 Undervisning 4 4.3 Bönen 5 4.4 Gudtjänst 5 4. Församlingsordning Innehållsförteckning 1 Syfte 3 2 Vision 3 3 Vår historia 3 4 Vår gemensamma tro 3 4.1 Bibeln 4 4.2 Undervisning 4 4.3 Bönen 5 4.4 Gudtjänst 5 4.5 Mission 5 5 Gemensamma handlingar 6

Läs mer

SOFIA FÖRSAMLINGS TRE FÖRSTA ÅR PÅ FACEBOOK

SOFIA FÖRSAMLINGS TRE FÖRSTA ÅR PÅ FACEBOOK SOFIA FÖRSAMLINGS TRE FÖRSTA ÅR PÅ FACEBOOK Rapport av David Rutström om Svenska kyrkan Sofia församlings i Stockholm verksamhet på Facebook för perioden 4 februari 2010 till och med 31 januari 2013. Förord

Läs mer

Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling (förslag 3 okt)

Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling (förslag 3 okt) Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling (förslag 3 okt) Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling antagen vid årsmöte 2013-03- XX Abrahamsbergskyrkans församling har antagit

Läs mer

Missionskyrkan Gråbo

Missionskyrkan Gråbo Missionskyrkan Gråbo PROGRAMBLAD 161201-170131 Ny medarbetare Carina Hult börjar som ny pastor i vår församling den 1 december. Carina kommer närmast från Tabernaklet i Göteborg, där hon arbetat som deltidspastor.

Läs mer

PINGSTFÖRSAMLINGEN KARLSKRONA

PINGSTFÖRSAMLINGEN KARLSKRONA PINGSTFÖRSAMLINGEN KARLSKRONA FÖRSAMLINGSTJÄNARE/ÄLDSTE Per Allert, Ingmar Bergström, Asta Carlsson, Christer Hultgren, Tomas Jönsson, Rupert Lindén, Göran Olsson, Paul Olsson, Rolf Pettersson, Göran Redéen,

Läs mer

Församlingen lever i denna mission genom: evangelisation, att föra glädjebudet om Jesus Kristus till alla människor,

Församlingen lever i denna mission genom: evangelisation, att föra glädjebudet om Jesus Kristus till alla människor, Församlingskonstitution Församlingens konstitution består av Teologisk grund för Equmeniakyrkan samt Församlingsordning och Församlingsstadgar antagna av Fristads Missionskyrka 2014 09 29 och 2014 09 --.

Läs mer

Församlingsordning för Uppsala Missionsförsamling

Församlingsordning för Uppsala Missionsförsamling Församlingsordning för Uppsala Missionsförsamling Församlingsordning för Uppsala Missionsförsamling antagen vid årsmöte 2008-03-01 och församlingsmöte 2008-05-25 samt ändrad vid årsmöte 2009-03-07 och

Läs mer

Årsberättelse. för Pingstförsamlingen i Karlskrona år 2008

Årsberättelse. för Pingstförsamlingen i Karlskrona år 2008 Årsberättelse för Pingstförsamlingen i Karlskrona år 2008 Stolt och tacksam, men inte nöjd. Så skulle man kunna sammanfatta 2008. Församlingen har en levande tro på ett genialiskt budskap, samtidigt önskar

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL EFS-KYRKAN HELSINGBORG

VÄLKOMMEN TILL EFS-KYRKAN HELSINGBORG TA GÄRNA MED MIG HEM! VÄLKOMMEN TILL EFS-KYRKAN HELSINGBORG EN GUIDE TILL EFS-KYRKAN HELSINGBORG Fr.o.m. september 2016 Jesus talade åter till dem och sade: Jag är världens ljus. Den som följer mig skall

Läs mer

Pastorns tankar. Du får naturligtvis vara helt anonym men har också möjlighet att skriva ditt namn.

Pastorns tankar. Du får naturligtvis vara helt anonym men har också möjlighet att skriva ditt namn. Pastorns tankar Förbön är något centralt i den kristna församlingen. Gång efter annan uppmanar oss nya testamentet att be, både enskilt och tillsammans. I samband med våra förmiddagsgudstjänster kommer

Läs mer

Januari. Ekumeniska böneveckan 18-25 januari Samlingar i Saronhuset varje dag kl. 18

Januari. Ekumeniska böneveckan 18-25 januari Samlingar i Saronhuset varje dag kl. 18 Januari Vecka 1 Torsdag 1 januari 11.00 Ekumenisk gudstjänst i Uddevalla kyrka Söndag 4 januari 11.00 Gudstjänst med nattvard Sönd. eft. nyår Guds hus Lars Widéll, Yvonne Eriksdotter Vecka 2 Tisdag 6 januari

Läs mer

2013/2014. www.bibelskolagoteborg.se

2013/2014. www.bibelskolagoteborg.se 2013/2014 www.bibelskolagoteborg.se Välkommen till Bibelskola Göteborg! Bibelskola Göteborg vill vara en bibelskola där du får växa i ditt personliga liv som kristen, där du får hjälp att leva och växa

Läs mer

...till jordens yttersta gräns. Pingstkyrkan Kungsbacka i världen

...till jordens yttersta gräns. Pingstkyrkan Kungsbacka i världen ...till jordens yttersta gräns. Pingstkyrkan Kungsbacka i världen Jesus sa; Gå ut i hela världen och gör alla folk till lärjungar. Det är vad ordet mission innebär. Ingen församling kan göra detta själv,

Läs mer

Välkommen till Fiskebäckskyrkan Hösten 2014

Välkommen till Fiskebäckskyrkan Hösten 2014 Välkommen till Fiskebäckskyrkan Hösten 2014 Hösthälsning Månadsblad nr 3 2014 Oskattbar insats Då var man äntligen här. I fem år har jag längtat efter att bli ungdomsledare, och äntligen har drömmen blivit

Läs mer

i Centrumkyrkan Tumba händer nr , 2 september 14 oktober

i Centrumkyrkan Tumba händer nr , 2 september 14 oktober i Centrumkyrkan Tumba händer nr 3 2012, 2 september 14 oktober DETTA PROGRAMBLAD är en hälsning till dig från Centrumkyrkan i Tumba. Du hittar den i centrum, Gröndalsvägen 10. Du är varmt välkommen till

Läs mer

PROGRAM 29 april - 25 juni 2017

PROGRAM 29 april - 25 juni 2017 Wesleybladet 2017-2 PROGRAM 29 april - 25 juni 2017 www.wesleykyrkan.se Gudstjänster och samlingar 2017-2 Lördag 29 april 11:00 Streetchurch på RF Bergs plats Söndag 30 april Vem är den helige Ande? Anna

Läs mer

Jag kallar er vänner. Joh 15:15 En vägledning till församlingar som söker vänner i andra länder

Jag kallar er vänner. Joh 15:15 En vägledning till församlingar som söker vänner i andra länder Jag kallar er vänner Joh 15:15 En vägledning till församlingar som söker vänner i andra länder 1 Biblisk grund Den missionssyn som vuxit fram i Svenska Missionskyrkan när det gäller relationen till kyrkor

Läs mer

Grunddokument för Kyrkan i Enebyberg

Grunddokument för Kyrkan i Enebyberg Kyrkan i Enebyberg I originaldokumentet användes det dåvarande samfundsnamnet Svenska Missionskyrkan, men i denna webbversion har detta ersatts med det nya namnet Equmeniakyrkan. På samma sätt användes

Läs mer

IMMANUELSKYRKAN. www.imkskovde.se. December 2014 - Februari 2015 SKÖVDE. Equmeniakyrkan

IMMANUELSKYRKAN. www.imkskovde.se. December 2014 - Februari 2015 SKÖVDE. Equmeniakyrkan IMMANUELSKYRKAN SKÖVDE December 2014 - Februari 2015 Equmeniakyrkan www.imkskovde.se Omslagsbilden: Välkommen in i värmen i Immanuelskyrkan! Skövde Missionsförsamling & Equmenia Skövde Kungsgatan 17, 541

Läs mer

Gilla oss på Facebook

Gilla oss på Facebook & Gilla oss på Facebook www.facebook.com/lerumsforsamling www.svenskakyrkan.se/lerum Beröringspunkten Beröringspunkten är en mötesplats för alla som vill stanna upp en stund och låta sig bli berörda. En

Läs mer

PROGRAM. 24 september - 27 november

PROGRAM. 24 september - 27 november PROGRAM 24 september - 27 november 2016 www.wesleykyrkan.se GUDSTJÄNSTER OCH SAMLINGAR Nyinvigning 24-25 september Lördag 24 september 12:00-16:00 Öppet hus 19:00 Allsång med Limhamnsbandet Just for Fun

Läs mer

34 år i tjänst. Vårens program s. 5. Vocalsis på besök! Nr 1-15 mars-maj. Tidning om Pingstförsamlingen i Karlskrona. Rapport: s. 4. s. 3. s.

34 år i tjänst. Vårens program s. 5. Vocalsis på besök! Nr 1-15 mars-maj. Tidning om Pingstförsamlingen i Karlskrona. Rapport: s. 4. s. 3. s. Nr 1-15 mars-maj Tidning om Pingstförsamlingen i Karlskrona Foto: Christer Hultgren LEnnart olsson: 34 år i tjänst s. 4 Vårens program s. 5 Foto: Göran Olsson Rapport: Skidor & Gud s. 3 Vocalsis på besök!

Läs mer

Försam lings nytt. Bibel ordet. Vetlanda Alliansförsamling. I detta nummer, bl a: Se oss på: http://www.vetlandaallianskyrka.se

Försam lings nytt. Bibel ordet. Vetlanda Alliansförsamling. I detta nummer, bl a: Se oss på: http://www.vetlandaallianskyrka.se Försam lings nytt Nr: 34 program mars april 2014 I detta nummer, bl a: Från pastorns penna Barn o Ungdomsverksamheten Program för mars, april 2014 Ekonomi Vision och mål (måldokument) Annonser mm. mm.

Läs mer

FÖRSAMLINGENS VISION. Sammanfattning av predikoserie i tre delar: INÅT UPPÅT -UTÅT. Stefan W Sternmo

FÖRSAMLINGENS VISION. Sammanfattning av predikoserie i tre delar: INÅT UPPÅT -UTÅT. Stefan W Sternmo FÖRSAMLINGENS VISION Sammanfattning av predikoserie i tre delar: INÅT UPPÅT -UTÅT Stefan W Sternmo FÖRSAMLINGENS VISION Vad är församlingens vision, väg och värderingar? Enligt vår församlingsordning är

Läs mer

SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD

SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD Här finns förslag till samtalsfrågor till boken Mer än ord trovärdig efterföljelse i en kyrka på väg. Frågorna passar bra att använda i diskussionsgrupper av olika slag. Komplettera

Läs mer

KYRKAN. Välkommen till Fiskebäckskyrkan Hösten 2016

KYRKAN. Välkommen till Fiskebäckskyrkan Hösten 2016 KYRKAN Välkommen till Fiskebäckskyrkan Hösten 2016 Månadsblad nr 3 2016 OKTOBER På högtidens sista och största dag ställde sig Jesus och ropade: Är någon törstig så kom till mig och drick. Den som tror

Läs mer

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling Sida2 BAS ABC Några grunder för BAS grupper i Lidköpings församling En BAS grupp är en grupp i församlingen. Där man på ett nära sätt kan träffas

Läs mer

PROGRAM. 27 november februari

PROGRAM. 27 november februari PROGRAM 27 november 2016-26 februari 2017 www.wesleykyrkan.se GUDSTJÄNSTER OCH SAMLINGAR Tema under december: Årets julklapp Söndag 27 november 11:00 Gudstjänst Första advent Årets julklapp Adventskör

Läs mer

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer.

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. R I F T A M N IO N 0 O 2 K 5 1 0 2 6 1 SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. Så mycket mer än

Läs mer

VI SÖKER DIG SOM: o Har ett hjärta för barn och ungdomar och vill bli en del av deras vardag här i Vännäs.

VI SÖKER DIG SOM: o Har ett hjärta för barn och ungdomar och vill bli en del av deras vardag här i Vännäs. VI SÖKER DIG SOM: o Har ett hjärta för barn och ungdomar och vill bli en del av deras vardag här i Vännäs. o Är trygg i din egen tro och vill och kan dela den med andra. o Vill vara spindeln i nätet för

Läs mer

Barnvälsignelse Anvisningar Ordning

Barnvälsignelse Anvisningar Ordning Barnvälsignelse Anvisningar Den teologiska grunden för barnvälsignelsen grundar sig i att Jesus tog barnen i famnen och välsignade dem. Jesus visade att Guds rike hör barnen till. Det är en del av Guds

Läs mer

WESLEYKYRKA. Malmö Metodistförsamling. PROGRAM 16 februari - 15 april 2012. - en Oas på Limhamn. www.wesleykyrkan.se

WESLEYKYRKA. Malmö Metodistförsamling. PROGRAM 16 februari - 15 april 2012. - en Oas på Limhamn. www.wesleykyrkan.se WESLEYKYRKA Malmö Metodistförsamling PROGRAM 16 februari - 15 april 2012 www.wesleykyrkan.se Torsdag 16 februari WESLEYKYRKAN GUDSTJÄ STER OCH SAMLI GAR Söndag 19 februari 11:00 Gudstjänst med temat Trygghet

Läs mer

OGMÖTEN. Ornunga Stommen augusti Gemenskap med Gud och varandra

OGMÖTEN. Ornunga Stommen augusti Gemenskap med Gud och varandra OGMÖTEN 10-28 augusti 2016 Gemenskap med Gud och varandra OGMÖTEN 2016 Åke Bonnier 10 augusti Åke Bonnier är sedan 2012 biskop i Skara stift. Hans valspråk är Ge Jesus äran. Biskopen är andlig ledare i

Läs mer

Bön för vår kyrka och vår värld

Bön för vår kyrka och vår värld Bön för vår kyrka och vår värld Bönen Vår viktigaste uppgift som kristna är att söka Gud, att låta hans kärleks eld tändas och brinna i våra hjärtan. Bön är att befinna sig i den älskande Gudens ansiktes

Läs mer

ÄLSKA GUD - ÄLSKA MÄNNISKOR

ÄLSKA GUD - ÄLSKA MÄNNISKOR ÄLSKA GUD - ÄLSKA MÄNNISKOR F Ö R SA M L I N G S B L A D E T D E CE M B E R - FE B R UA R I 2014 2 F Ö R S A M L I N G S B L A D E T D E C- F E B 2014 REDAKTION / FÖRSAMLINGSKONTAKT Samuel Rönnbrink -

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE. för Pingstförsamlingen i Karlskrona år 2006

ÅRSBERÄTTELSE. för Pingstförsamlingen i Karlskrona år 2006 ÅRSBERÄTTELSE för Pingstförsamlingen i Karlskrona år 2006 ÅRSBERÄTTELSE för Pingstförsamlingen i Karlskrona år 2006 Herre, jag har hört om dina gärningar, jag har sett dina verk, Herre. Förnya dem i denna

Läs mer

Södra Nissadalens Missionsförsamling Programblad. Oktober December 2004

Södra Nissadalens Missionsförsamling Programblad. Oktober December 2004 Södra Nissadalens Missionsförsamling Programblad Oktober December 2004 Vem är Eva? Här kommer några rader om och från mig, Eva Altemar, nybliven diakon, nybliven hallänning och från den 15 augusti anställd

Läs mer

Dece Dec mb e er e

Dece Dec mb e er e December 2016 Hösttankar från pastorn. I Johannesevangeliets inledning finns de kända orden: Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det. Så här i hösttider behöver jag de orden. Missförstå

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE. för Pingstförsamlingen i Karlskrona år 2005

ÅRSBERÄTTELSE. för Pingstförsamlingen i Karlskrona år 2005 ÅRSBERÄTTELSE för Pingstförsamlingen i Karlskrona år 2005 ÅRSBERÄTTELSE för Pingstförsamlingen i Karlskrona år 2005 Ett rikt verksamhetsår har just avslutats. 85 år har gått sedan församlingen bildades

Läs mer

Augusti Vecka Mitt i sommaren

Augusti Vecka Mitt i sommaren Augusti 2016 Vecka 31 2016 Mitt i sommaren Förra året började inte sommaren på riktigt förrän i mitten av augusti så man kan alltid hoppas på ytterligare två sommarmånader och då är vi mitt i den. Semestern

Läs mer

befriad äventyret Snäckan Klintehamn 16-19 juli barnkonferensen talare Robert Eriksson Britta Hermansson Viktor Paulsson sång & musik Jenny Wahlström

befriad äventyret Snäckan Klintehamn 16-19 juli barnkonferensen talare Robert Eriksson Britta Hermansson Viktor Paulsson sång & musik Jenny Wahlström befriad 2015 16-19 juli Snäckan Klintehamn talare Robert Eriksson Britta Hermansson Viktor Paulsson sång & musik Jenny Wahlström konsert med A Treehouse Wait barnkonferensen äventyret GOTLAND Pingstförsamlingarna

Läs mer

Församlingsblad. Advent, Jul och Nyår Det är en ros utsprungen av Jesse rot och stam

Församlingsblad. Advent, Jul och Nyår Det är en ros utsprungen av Jesse rot och stam Församlingsblad Advent, Jul och Nyår 2016 Det är en ros utsprungen av Jesse rot och stam Till Dig Ett nytt nådens år från Herren ekonomiskt kanske Herren också bjuder in oss till något nytt. Nu behöver

Läs mer

MISSIONSKYRKAN EKENÄSSJÖN En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar mig, dig och världen

MISSIONSKYRKAN EKENÄSSJÖN En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar mig, dig och världen MISSIONSKYRKAN EKENÄSSJÖN En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar mig, dig och världen November 2015- Februari 2016 Vi har precis ställt om våra klockor till vintertid och om morgonen

Läs mer

februari mars 2017 T O L L A R P - K R I S T I A N S T A D

februari mars 2017 T O L L A R P - K R I S T I A N S T A D februari mars 2017 PINGSTKYRKAN T O L L A R P - K R I S T I A N S T A D "Vad vill du att jag skall göra för dig?" Den här frågan är ställd utav Jesus till en man som var blind, du kan läsa hela berättelsen

Läs mer

PINGSTKYRKAN I SANDVIKEN PROGRAMBLAD

PINGSTKYRKAN I SANDVIKEN PROGRAMBLAD PINGSTKYRKAN I SANDVIKEN PROGRAMBLAD SEPTEMBER - NOVEMBER 2016 VÅR VISION: Vi vill vara en Jesuscentrerad församling som skapar en gemenskap mellan Gud och människor, där alla blir sedda och bekräftade,

Läs mer

Välkommen till Missionskyrkorna i Lekeryd och Svarttorp

Välkommen till Missionskyrkorna i Lekeryd och Svarttorp Välkommen till Missionskyrkorna i Lekeryd och Foto: Sandra Gadd Aktuellt från missionsförsamlingarna i Lekeryd och FEBRUARI MARS 2012 Församlingsinformation Lekeryds missionsförsamling Adress: Kyrkvägen

Läs mer

Riktlinjer för Folkungakyrkans internationella missionsengagemang

Riktlinjer för Folkungakyrkans internationella missionsengagemang Riktlinjer för Folkungakyrkans internationella missionsengagemang 1. INLEDNING Syftet med detta dokument är att ge riktlinjer för Folkungakyrkans engagemang i internationell mission. Målet är att hjälpa

Läs mer

Kontakt. Med evig kärlek har jag älskat dig, därför låter jag min nåd förbli över dig. Jeremia 31:3. December 2015 Februari 2016

Kontakt. Med evig kärlek har jag älskat dig, därför låter jag min nåd förbli över dig. Jeremia 31:3. December 2015 Februari 2016 Kontakt December 2015 Februari 2016 Ett programblad från Löfstad kyrkan i Tranås samt Gripenbergs & Åsens missionsförsamlingar Med evig kärlek har jag älskat dig, därför låter jag min nåd förbli över dig.

Läs mer

OKTOBER 2016 Gudstjänst - Änglar mitt ibland oss Församlingsmöte Öppen kyrka kl Arbete ute Symöte Öppen kyrka kl.

OKTOBER 2016 Gudstjänst - Änglar mitt ibland oss Församlingsmöte Öppen kyrka kl Arbete ute Symöte Öppen kyrka kl. Församlingsblad för VISBY MISSIONSFÖRSAMLING Oktober - November 2016 Guds gästvänlighet Vi är mitt i hösten. En årstid då naturen inbjuder oss att upptäcka en gudagiven färgrikedom. Hösten är också naturens

Läs mer

Församlingsinstruktion. Antagen

Församlingsinstruktion. Antagen Församlingsinstruktion Antagen 2014-08-13 Programförklaring Identitet Församlingen har med sina 9 000 medlemmar en kyrkotillhörighet på ca 78 % av invånarna (2013). I arbetslaget finns 30 anställda varav

Läs mer

Centrumkyrkan - i hjärtat av Dalarna

Centrumkyrkan - i hjärtat av Dalarna Centrumkyrkan - i hjärtat av Dalarna Gud vill leda Herren är min herde, ingenting skall fattas mig. Han för mig i vall på gröna ängar, han låter mig vila vid lugna vatten. Han ger mig ny kraft och leder

Läs mer

Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22

Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22 Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22 Guds mål är att rädda människorna Människans väg till räddning Det är 4 steg du som människa tar för att bli räddad. 1. Du möter på olika sätt budskapet om

Läs mer

APRIL. Söndagen den 3 kl 10:00 Tillsammansgudstjänst. Barnkören Piggelin från Bodafors och Lydia Ekvall.

APRIL. Söndagen den 3 kl 10:00 Tillsammansgudstjänst. Barnkören Piggelin från Bodafors och Lydia Ekvall. SOMMAREN 2015 APRIL Torsdagen den 30 kl 19:00 Valborgsfirande med traditionsenliga aktiviteter och medverkan av Bodafors musikkår och manskör som leds av Conny Gideonsson. Elden tänds kl 19:30. Kvällen

Läs mer

IMMANUELSKYRKAN SKÖVDE. Mars Maj 2014. www.imkskovde.se. Equmeniakyrkan

IMMANUELSKYRKAN SKÖVDE. Mars Maj 2014. www.imkskovde.se. Equmeniakyrkan IMMANUELSKYRKAN SKÖVDE Mars Maj 2014 Equmeniakyrkan www.imkskovde.se Skövde Missionsförsamling & Equmenia Skövde Kungsgatan 17, 541 31 SKÖVDE Telefon: 0500-41 04 21 Hemsida: www.imkskovde.se Pastor & Församlingsföreståndare

Läs mer

FÖRSAMLINGSBLAD FÖR EQUMENIAKYRKAN PÅ SÖDRA DAL Juni - September 2017

FÖRSAMLINGSBLAD FÖR EQUMENIAKYRKAN PÅ SÖDRA DAL Juni - September 2017 FÖRSAMLINGSBLAD FÖR EQUMENIAKYRKAN PÅ SÖDRA DAL Juni - September 2017 Jag tycker nog att jag har skapligt bra lokalsinne, jag brukar inte gå vilse. Men visst händer det ändå ibland att jag tappar riktningen,

Läs mer

Församlingen är en fri församling och medlem i Pingst fria församlingar i samverkan och i Trossamfundet

Församlingen är en fri församling och medlem i Pingst fria församlingar i samverkan och i Trossamfundet FÖRSAMLINGSORDNING Församlingens existens och grund vilar på Jesus Kristus. Från Bibeln, som vi tror är Guds ord, hämtar vi vår tro och vår lära. Vi är en del av den världs- vida kyrkan och bekänner en

Läs mer

PROGRAM. 26 april - 26 juni

PROGRAM. 26 april - 26 juni PROGRAM 26 april - 26 juni 2016 www.wesleykyrkan.se GUDSTJÄNSTER OCH SAMLINGAR Tisdag 26 april 14:00 Tisdagsträffen. Öppen gemenskap med kaffe, sång och musik m.m. Lördag 30 april 18:00-20:00 Valborgsfirande

Läs mer

Program för EFS i Töllsjö. Program för EFS i Töllsjö. Januari April Januari April 2017

Program för EFS i Töllsjö. Program för EFS i Töllsjö. Januari April Januari April 2017 Program för EFS i Töllsjö Program för EFS i Töllsjö Januari April 2017 Januari April 2017 Januari Servering Vaktmästare Söndag 1/1 Töllsjö kl 17.00 Grupp 1 Lars Töllenius Jonas Ljunggren Solveig mfl Elisabeth

Läs mer

Välkommen till Fiskebäckskyrkan Sommar 2014

Välkommen till Fiskebäckskyrkan Sommar 2014 Välkommen till Fiskebäckskyrkan Sommar 2014 Sommarhälsning På småvägarna kan vi möta Gud Nu är det snart semester för min del, ska bli skönt. Inte för att jag inte gillar att jobba utan mer för att bryta

Läs mer

Programblad för december 2015 & januari 2016

Programblad för december 2015 & januari 2016 Programblad för december 2015 & januari 2016 Det folk som vandrar i mörkret ser ett stort ljus, över dem som bor i mörkrets land strålar ljuset fram. Du låter jublet stiga, du gör glädjen stor. De gläds

Läs mer

Avskiljning av missionär

Avskiljning av missionär Avskiljning av missionär Anvisningar I Kyrkokonferensens samlade gemenskap av församlingar avskiljs kvinnor och män till särskilda tjänster. Det kan gälla redan ordinerade medarbetare som diakoner och

Läs mer

bärkraft Snäckan Klintehamn Ida-Maria Brengesjö Peter Halldorf Klintehamn Terese Fredenwall Terese Fredenwall sång musik talare sång & musik GOTLAND

bärkraft Snäckan Klintehamn Ida-Maria Brengesjö Peter Halldorf Klintehamn Terese Fredenwall Terese Fredenwall sång musik talare sång & musik GOTLAND bärkraft 2014 2014 Ida-Maria Brengesjö Peter Halldorf talare 18-20 17-20 juli Snäckan Klintehamn Klintehamn sång & musik sång musik Hanna Hanna Lewin Lewin Samuel Samuel Hector Hector konsert konsert med:

Läs mer

Tillsammans i TROSALUNDSKYRKAN

Tillsammans i TROSALUNDSKYRKAN Tillsammans i TROSALUNDSKYRKAN Församlingsblad nr 4 - december 2016 -februari 2017 Månadens böneämne december: Vi ber för alla barnen i hela världen, som lider nöd och har det svårt. Månadens böneämne

Läs mer

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION FÖRSAMLINGSINSTRUKTION TRO, HOPP OCH KÄRLEK Detta är vår församlingsinstruktion. Den beskriver vår vision och våra mål. Församlingsbor, anställda och förtroendevalda har arbetat fram den tillsammans. MÄKTIGA

Läs mer

Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015

Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015 Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015 Vad är Andreasakademin? Målsättningen för församlingsens vuxenfördjupning är att vi ska gripa oss an stora ämnen - utan att krångla till det. Namnet Andreasakademin

Läs mer

SMU är Svenska Missionskyrkans barn och ungdomsrörelse. SMU på Björkö vill finnas till för barn och unga på Björkö. Vi är en öppen rörelse dvs.

SMU är Svenska Missionskyrkans barn och ungdomsrörelse. SMU på Björkö vill finnas till för barn och unga på Björkö. Vi är en öppen rörelse dvs. SMU är Svenska Missionskyrkans barn och ungdomsrörelse. SMU på Björkö vill finnas till för barn och unga på Björkö. Vi är en öppen rörelse dvs. varje SMUare är fri att själv ta ställning till SMU:s bekännelse

Läs mer

Vilka tre föremål hade du tagit med dig till en öde ö?

Vilka tre föremål hade du tagit med dig till en öde ö? Mitt livs resa Vilka tre föremål hade du tagit med dig till en öde ö? Under konfirmationstiden i Aspenkyrkan ger sig konfirmanderna ut på en fiktiv resa till en öde ö där de får leva som skeppsbrutna,

Läs mer

Ta steget! Konfirmation 2015/16. Järfälla kyrka Kyrkvägen 8. Maria kyrka Vasavägen 25. S:t Lukas kyrka Svarvargränd 1. Viksjö kyrka Agrargränd 2

Ta steget! Konfirmation 2015/16. Järfälla kyrka Kyrkvägen 8. Maria kyrka Vasavägen 25. S:t Lukas kyrka Svarvargränd 1. Viksjö kyrka Agrargränd 2 Ta steget! Järfälla kyrka Kyrkvägen 8 Maria kyrka Vasavägen 25 S:t Lukas kyrka Svarvargränd 1 Viksjö kyrka Agrargränd 2 Konfirmation 2015/16 Varför konfirmation? Konfirmandtiden är ett fantastiskt tillfälle

Läs mer

Pastorns tankar. Temagudstjänster om bön vårterminen Herre, lär oss att be!

Pastorns tankar. Temagudstjänster om bön vårterminen Herre, lär oss att be! Pastorns tankar Det himmelska hemmet! En dag tar vårt jordiska liv slut. Det vet vi alldeles säkert. Min gamla mor fick hembud för en tid sedan. Hon var nästan 91 år och vägde drygt 30 kilo. De sista åren

Läs mer

#5-11. Mirakel 2012 Inspiration i februari

#5-11. Mirakel 2012 Inspiration i februari I #5-11 11 dec 11 feb Mirakel 2012 Inspiration i februari I centrum av livet i Tumba. DETTA PROGRAMBLAD är en hälsning till dig från Centrumkyrkan i Tumba. Du hittar den i centrum, Gröndalsvägen 10. Centrumkyrkan

Läs mer

EFS Hörbykrets. Februari-Maj 2017

EFS Hörbykrets. Februari-Maj 2017 EFS Hörbykrets Februari-Maj 2017 Hopp! Vi är inne i ett nytt år. Vi vet inte så mycket om det. Vi kan ana, gissa, önska och hoppas. Låt hoppet ta överhand. Låt positiva tankar och önskningar leva med dig

Läs mer

Barn & Familj MARIA FÖRSAMLING. Våren Hos oss finns en öppen och välkomnade gemenskap med det kristna budskapet i centrum

Barn & Familj MARIA FÖRSAMLING. Våren Hos oss finns en öppen och välkomnade gemenskap med det kristna budskapet i centrum Barn & Familj Våren 2013 Hos oss finns en öppen och välkomnade gemenskap med det kristna budskapet i centrum MARIA FÖRSAMLING ÖPPEN FÖRSKOLA Mötesplats för vuxna med barn i alla åldrar. Man kommer och

Läs mer

ÄLSKA GUD - ÄLSKA MÄNNISKOR

ÄLSKA GUD - ÄLSKA MÄNNISKOR ÄLSKA GUD - ÄLSKA MÄNNISKOR församlingsbl ade t ok tober- november 2011 2 fö r sa m lingsb l ade t o k to b er - n ov ember 2011 REDAKTION / FÖRSAMLINGSKONTAKT Rune Johansson - Ansvarig utgivare... 016-93009

Läs mer

EFS - Kyrkan Alingsås

EFS - Kyrkan Alingsås Programblad EFS - Kyrkan Alingsås Februari - April 2012 - kyrkan Alingsås V Kyrkogatan 4 441 30 Alingsås F 0322 198 60 www.efskyrkan.se V. Ringgatan V. Kyrkogatan N. Ringggatan Drottninggatan Christinae

Läs mer

Välkommen till Pingstkyrkan i Vänersborg! Oktober - December 2014

Välkommen till Pingstkyrkan i Vänersborg! Oktober - December 2014 Välkommen till Pingstkyrkan i Vänersborg! Oktober - December 2014 Jorunn Fredriksson - Evangelist Stina Håkansson Teen Challenge Marianne Gustafsson - Pastor Vi välkomnar Stina Håkansson och Marianne Gustafsson

Läs mer

för Gud & sport Passionerad Vårens program s. 7 Tro och skidor i Trysil s. 4-6 Skifte i ledningen s. 14 Nr1-13mars-juni Christian Malmström

för Gud & sport Passionerad Vårens program s. 7 Tro och skidor i Trysil s. 4-6 Skifte i ledningen s. 14 Nr1-13mars-juni Christian Malmström Nr1-13mars-juni Tidning om Pingstförsamlingen i Karlskrona Christian Malmström Passionerad för Gud & sport s. 16 Vårens program s. 7 Foto: Göran Olsson Foto: Göran Olsson Tro och skidor i Trysil s. 4-6

Läs mer

IMMANUELSKYRKAN SKÖVDE. September - November Equmeniakyrkan

IMMANUELSKYRKAN SKÖVDE. September - November Equmeniakyrkan IMMANUELSKYRKAN SKÖVDE September - November 2014 Equmeniakyrkan www.imkskovde.se Skövde Missionsförsamling & Equmenia Skövde Kungsgatan 17, 541 31 SKÖVDE Telefon: 0500-41 04 21 Hemsida: www.imkskovde.se

Läs mer

för sam lings nytt Bibel ordet Vetlanda alliansförsamling program I detta nummer, bl a: sommaren Nr: 36 Från ungdomsledarens penna Notiser

för sam lings nytt Bibel ordet Vetlanda alliansförsamling program I detta nummer, bl a: sommaren Nr: 36 Från ungdomsledarens penna Notiser för sam lings nytt Vetlanda alliansförsamling Nr: 36 program I detta nummer, bl a: Från ungdomsledarens penna Notiser Från pastorns penna Program för sommaren 2014 Ekonomi Annons om familjeträff mm. sommaren

Läs mer

2014/2015. konfirmand

2014/2015. konfirmand 2014/2015 konfirmand 1 Nya kompisar, läger och gå på vatten Vi lever i en tid där vi möter många olika tankar värderingar och trosuppfattningar. Det kan vara positivt men också förvirrande. Vad är rätt

Läs mer

Församlings. oktober november december bladet. Alliansförsamlingen & Baptistförsamlingen i Nässjö.

Församlings. oktober november december bladet. Alliansförsamlingen & Baptistförsamlingen i Nässjö. Församlings bladet. oktober november december 2011 Alliansförsamlingen & Baptistförsamlingen i Nässjö www.tabbe.org www.nassjoallians.nu Pastor Anders Meyer 0380-37 08 28, 076-94 222 70 anders.meyer@spray.se

Läs mer

Carlskyrkan. kom som du är. program

Carlskyrkan. kom som du är. program Carlskyrkan kom som du är program februari & mars 2014 Om konsten att utvecklas i sin relation med Gud en bönekurs för dig som vill lära dig mer om bön tisdagar 4/2, 11/2 och 25/2 kl 18-20.30 En kurskväll:

Läs mer

med söndagsskola. för alla åldrar. 20 oktober GUDSTJÄNST med söndagsskola. * Startar klockan 13:00 med gemensam lunch (ta med egen mat).

med söndagsskola. för alla åldrar. 20 oktober GUDSTJÄNST med söndagsskola. * Startar klockan 13:00 med gemensam lunch (ta med egen mat). GRÄNNA PINGST SÖNDAGAR Varje vecka klockan 16:30 * med församlingsdag 6 oktober 8 september 13 oktober 15 september 20 oktober 1 september 22 september 29 september ** för alla åldrar * Startar klockan

Läs mer

KONFIRMATION. södra Öland

KONFIRMATION. södra Öland KONFIRMATION södra Öland Jag är jätteglad att jag valde att konfirmera mig. Man får jättemånga nya kompisar. Man pratar om olika viktiga saker och får flera perspektiv eftersom man är så många. Det är

Läs mer

DU ÄR. Finns Gud? Vem är jag? Vad är kärlek? Vilken betydelse har mitt liv? Varför finns det krig? Vad är kristen tro?

DU ÄR. Finns Gud? Vem är jag? Vad är kärlek? Vilken betydelse har mitt liv? Varför finns det krig? Vad är kristen tro? DU ÄR Finns Gud? Vem är jag? Vad är kärlek? Vilken betydelse har mitt liv? Varför finns det krig? Vad är kristen tro? värd mer än GULD KONFIRMAND MALMÖ 2016-2017 GRATTIS DU FYLLER FJORTON! Tänk dig att

Läs mer

2013/2014. konfirmand

2013/2014. konfirmand 1 2013/2014 konfirmand Nya kompisar, läger och gå på vatten Vi lever i en tid där vi möter många olika tankar värderingar och trosuppfattningar. Det kan vara positivt men också förvirrande. Vad är rätt

Läs mer

Välkomnande av nya medlemmar

Välkomnande av nya medlemmar Välkomnande av nya medlemmar Anvisningar Församlingen välkomnar som medlem var och en som bekänner Jesus Kristus som Frälsare och Herre samt är döpt. Församlingen kan ge möjlighet till medlemskap i väntan

Läs mer

Program. Vintern EFS Möllebackskyrkan

Program. Vintern EFS Möllebackskyrkan Program Vintern 2016-17 EFS Möllebackskyrkan Kontaktuppgifter Pastor Glenn Sjöberg Information Tjänstledig fr.o.m. 1/11 2016 Telefon: 0455-33 47 36 (arbete), 070-633 47 77 (mobil), 0455-284 24 (bostad)

Läs mer