BRF VÄDUREN II FRÅN A - Ö

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BRF VÄDUREN II FRÅN A - Ö"

Transkript

1 BRF VÄDUREN II FRÅN A - Ö Andrahandsuthyrning Om du vill hyra ut din lägenhet, fyll i blanketten: Ansökan om andrahandsuthyrning och lägg i föreningens brevlåda Roslagsgatan 22 i god tid före uthyrningen. Så snart Styrelsen tagit beslut så får du en kopia på beslutet. Vad gäller vid andrahandsuthyrning? Hyra ut bostadsrätten kan man bara göra med styrelsens tillstånd. Man har rätt att hyra ut om man har rimliga skäl - studier och arbete utomlands, vård av anhörig under viss tid - och nekar styrelsen tillstånd så kan man få frågan prövad i hyresnämnden. Man får inte ta ut mer än normal hyra för liknande lägenheter på orten samt ett tillägg på procent om lägenheten är möblerad. Man kan inte hävda att man vill ha sina kostnader täckta, exempelvis höga räntor; det är bruksvärdesprincipen som gäller. En hyra kan prövas i hyresnämnden och har man tagit ut oskälig hyra kan man tvingas till återbetalning. Hyr man ut om och om igen i längre perioder kan styrelsen säga nej till andrahandsuthyrning. Föreningens intresse är att innehavarna själva bor i huset, inte bedriver hyresverksamhet. Uthyrning utan tillstånd kan leda till uppsägning och tvångsförsäljning, men det finns olika praxis och toleransnivå. Medlem som hyr ut har ansvar för sina hyresgäster och eventuella problem med betalning eller störningar. Ett andrahandskontrakt bör upprättas med tydlig tidsbegränsning och vid behov en klausul om avstående av besittningsskydd. I en stad med bostadsbrist är det inte ovanligt att föräldrar köper en bostadsrätt för uthyrning till ett eget barn som behöver egen bostad. Detta är att betrakta som andrahandsuthyrning och måste också alltid godkännas av styrelsen. En bättre lösning är att barn och förälder köper den tillsammans och båda blir medlemmar. Då slipper man be om tillstånd och båda har lika mycket rätt att bo där. Hur stor andel var och en äger är ett avtal mellan barn och förälder, det behöver föreningen inte veta och de flesta föreningar accepterar samägande. Man kan förlora sin bostadsrätt om man hyr ut bostaden utan styrelsens medgivande och kan leda till uppsägning och tvångsförsäljning efter prövning hos kronofogden. Kronofogden hittar köpare och kan också verkställa avhysning vid behov. Anticimex Se punkt Ohyra. Avgifter och avier Bostadsrättsföreningens ekonomiska förvaltning sköts av Binette Förvaltning Telefon: , De ombesörjer utskick av hyresavier kvartalsvis. Batterier Får ej slängas i soporna utan ska lämnas i återvinningsstationer. Den närmaste ligger på Valhallavägen i höjd med Frejgatan. Brand Vid brand är trapphuset utrymningsväg och det är därför förbjudet att hindra framkomligheten genom att ställa ut cyklar, barnvagnar etc. Det får heller inte ställas ut brandfarliga saker, t.ex. kartonger, påsar med papper etc. av risk för brand i trapphusen. Dörrmattor ska placeras innanför lägenhetsdörren. Respektera också rökförbudet som gäller i fastighetens allmänna utrymmen.

2 Brandvarnare Räddningsverket beslutade 6/ om allmänna råd rörande brandvarnare i bostäder. Beslutet innebär att Räddningsverket, mot bakgrund av bestämmelserna i 2 kap 2 lagen om skydd mot olyckor (2003:778), anser det skäligt att det bör finnas minst en fast installerad brandvarnare eller annan motsvarande anordning för tidig varning vid brand i alla byggnader som används för bostadsändamål. Kravet på anskaffning och installation riktas till fastighetsägaren, vilket tillgodosågs när styrelsen delade ut brandvarnare till alla medlemmar hösten Som boende ansvarar man sedan för att brandvarnaren installeras och fungerar. Brandvarnare bör placeras i taket, 50 cm ut från väggen. Där det behövs fler brandvarnare placeras de högst 12 m från varandra och med högst 60 m2 övervakningsyta per varnare. Brandvarnaren skall inte placeras i kök eller badrum. Brandvarnaren behöver tillsyn: dammsug den några gånger per år, testa den regelbundet och följ anvisningarna för just den brandvarnare du installerat. Brister och skador Styrelsen ska ofördröjligen meddelas om skador eller brister skulle uppstå i lägenheten, om dessa fel är av den beskaffenhet att man inte kan vänta med dessas tillrättande. Skulle skada uppkomma under icke-kontorstid ska Jourman (telefon ) kontaktas och därefter styrelsen. Cyklar / cykelförråd Cyklar ska ställas i befintliga cykelställ och förråd. Det är inte tillåtet att ställa cyklar inne i fastigheten. Se punkt Brand. Uttjänta cyklar och cyklar som inte används bör lämnas till återvinningscentral. Närmsta återvinningscentral är Bromma ÅVC. El Elmätare för varje lägenhet finns i källaren. Kontakta Gamla Stans rörservice dagtid (telefon ) för avläsning av elmätaren. Energideklarationer Energideklarationer är gjord under december månad 2008 av Habistat. Resultatet av dessa återfinns under menyraden Energideklaration uppsorterat per fastighet. Fastighetsförvaltning Föreningen använder sig av Binette förvaltning i alla ärenden som rör förvaltning, pantsättning, hyresavisering mm. Vänd dig till Binette Förvaltning om du har några frågor. Telefon: , Fastighetsskötsel Ombesörjs av Gamla Stans rörservice (telefon ). Viktigt är att varje boende har klart för sig vem som tar kostnaden, föreningen eller den boende. Detta framgår av föreningens stadgar. Förmögenhetsvärde Bostadsrättens förmögenhetsvärde angavs tidigare i deklarationen. Vänd dig till Binette Förvaltning om du har några frågor Telefon: , Förråd Till varje lägenhet hör ett källarförråd. Observera att rökning är förbjuden pga. brandrisk och att möbler med mera inte får förvaras i gångar och korridorer. Försäljning Se punkterna Överlåtelse och Pantsättning.

3 Garageplatser Föreningen har inga garageplatser. Glasinsamling Tomglas får ej slängas i soporna. Tomglas skall slängas vid återvinningsstationer. Den närmaste ligger på Valhallavägen i höjd med Frejgatan. Grovsoprum I grovsoprummet finns en lista på vad som man får slänga i grovsoporna. Observera att inget material får ställas bredvid behållaren i grovsoprummen. Släng inte hushållsavfall, tomflaskor eller returpapper i grovsoprummen. Behållare för returpapper finns på gården mot Birger Jarlsgatan. Kartonger läggs hopvikta i grovsoporna. Tomglas får ej slängas i vare sig sopor eller grovsopor utan ska lämnas vid Stockholms olika återvinningsstationer. Den närmaste ligger på Valhallavägen i höjd med Frejgatan. Byggavfall, målarburkar samt elektronikavfall som kyl, frys, spis, datorer etc ska fraktas bort av innehavaren och får inte slängas i grovsoprummet. Detta avfall är inget som ingår i vårt avtal med vår grovavfallsleverantör. Se Stockholms stads information för öppettider och var olika avfall kan lämnas. Gården Dörren från gården till huset på Roslagsgatan har försetts med kodlås. Anledningen är att förhindra att sena gäster blir inlåsta på gården. Koden fungerar även efter kl 22. Det är samma kod som in till trapphuset. På gården Birger Jarlsgatan finns en grill som är fritt att använda för föreningens medlemmar. Var och en gör självfallet rent efter sig efter användning. Kallelse till städdag skickas ut två gånger om året, vår och höst. Sittgrupper placeras ut varje sommar. Plocka undan och torka av bord efter måltid/fika för allas trivsel. Allt bollspel på gårdarna är förbjudet. Leksaker skall samlas ihop efter användning. Föräldrar ansvarar för sina barn och ser till att detta följs. Hemförsäkring Bostadsrättsinnehavaren tecknar en egen sedvanlig hemförsäkring. Viktigt är att komplementet Tillägg för bostadsrätt finns med. Husdjur Bör hållas kopplade inom fastigheten. Det är också djurens ägares ansvar att plocka upp exkrementer från djuret. Djurägare har ett fullständigt ansvar för sina djur. Vid klagomål från grannar kommer styrelsen direkt att rikta kravet mot ägaren. Kommer ingen ändring till stånd kommer åtgärder att vidtagas i enlighet med hälsovårdsnämndens stadgar om husdjur. Internet Föreningen har träffat avtal med Comhem för att använda befintligt kabelnät för Internetuppkoppling. Det är i övrigt fritt att använda vilken operatör eller teknik som innehavaren önskar. Kabel-TV Föreningen har avtal med Comhem Kundtjänst och felanmälan: I månadsavgiften ingår grundutbudet samt ett utökat utbud som består av: SVT1, SVT2, TV3, TV4, TV4+, TV4Sport, Kanal5, TV6, SVT24, TV8, TV9, TV10, Barnkanalen/Kunskapskanalen, MTV, Öppna Kanalen samt TV Finland.

4 Kartonger Viks ihop och läggs antingen i behållare för kartong på stan eller i grovsoprummen. Medlemsinfo Skickas ut vid behov och innehåller information om vad som händer i föreningen. Namnskylt Blank namnskylt fås av fastighetsansvarig vid inflyttning. Gravyr ordnas av BRF innehavaren hos LåsCentrum, Surbrunnsgatan 32. Tel Öppettider må - to 8-17, fr Det typsnitt som används är SL 513 INTERN. Nycklar Vill ni tillverka säkerhetsspärrade nycklar, dvs de nycklar med fördjupningar som går till portar, tvättstuga samt det nedre låset på er ytterdörr så går ni till: SafeTeam Frejgatan 16 Telefon: Nyckeln måste beställas av den eller de som är registrerad lägenhetsinnehavare, medtag därför legitimation. För att kopiera portnyckeln måste man även kontakta styrelsen som lägger en beställning hos SafeTeam innan nyckel kan hämtas upp. Ohyra Kontakta Anticimex på telefon Viktigt att detta görs omgående för att undvika spridning inom fastigheten. Pantsättning Skicka handlingar om pantsättning till Binette Förvaltning Telefon: , Pappersinsamling Tidningar och papper läggs löst i behållaren för returpapper på gården Birger Jarlsgatan. Papperspåsar och kartong ska sorteras i behållare på stan för förpackningsmaterial, wellpapp etc. Renovering Du avgör själv när och hur du vill reparera/renovera din lägenhet och vad det får kosta. För vissa ombyggnader måste du dock ha styrelsens tillstånd. Det gäller bland annat när byggnadslov krävs och vid alla förändringar som berör ventilation, vatten och värme. Även rivning eller flytt av vägg kräver godkännande av styrelsen. Kontakta styrelsen om du är tveksam, det är bättre att du frågar en gång för mycket än inte alls. Ventilation Alla förändringar kräver godkännande av styrelsen. Köksspisfläktens kanal (imkanalen) och den i badrummet är de frånluftventiler våra lägenheter har. De får under inga omständigheter sättas igen och deras funktion får inte påverkas. Eventuellt kallrasskydd på köksfläkt tas bort innan montering.

5 Vatten Alla förändringar kräver godkännande av styrelsen och ska utföras i enlighet med branschreglerna Säker Vatteninstallation (www.sakervatten.se), vilket bl a innebär att installationen: utförs enligt gällande installationsregler utförs av auktoriserad VVS-installatör med branschlegitimation monteras med material som följer branschregler och i enlighet med monteringsanvisningar är kontrollerad enligt reglerna och att intyg om Säker Vatteninstallation har överlämnats till beställaren En kopia på intyget om Säker Vatteninstallation ska lämnas till styrelsen efter att arbetet är slutfört. Vid behov av avstängning av varm/kallvatten ska det ske genom fastighetsskötaren. Värme Alla förändringar kräver godkännande av styrelsen. Vid permanent borttagande av radiatorelement ska justering av värmesystemet göras. Denna ombesörjs av styrelsen och bekostas av lägenhetsinnehavaren. Vid behov av avstängning av värme skall det ske genom fastighetsskötaren. Detta gäller även vid tillfällig borttagning av radiatorelement vid t ex renovering. Rökning Rökning är förbjuden i fastighetens allmänna utrymmen. På gårdarna finns det askkoppar uppsatta. Det är strängt förbjudet att slänga fimpar på gården. Tänk på att barn leker där. Sophantering Batterier Får ej slängas i soporna utan ska lämnas i återvinningsstationer. Den närmaste ligger på Valhallavägen i höjd med Frejgatan. Glasinsamling Tomglas får ej slängas i soporna. Tomglas skall slängas vid återvinningsstationer. Den närmaste ligger på Valhallavägen i höjd med Frejgatan. Grovsoprum I grovsoprummet finns en lista på vad som man får slänga i grovsoporna. Observera att inget material får ställas bredvid behållaren i grovsoprummen. Släng inte hushållsavfall, tomflaskor eller returpapper i grovsoprummen. Behållare för returpapper finns på gården mot Birger Jarlsgatan. Kartonger läggs hopvikta i grovsoporna. Tomglas får ej slängas i vare sig sopor eller grovsopor utan ska lämnas vid Stockholms olika återvinningsstationer. Den närmaste ligger på Valhallavägen i höjd med Frejgatan. Byggavfall, målarburkar samt elektronikavfall som kyl, frys, spis, datorer, etc ska fraktas bort av innehavaren och får inte slängas i grovsoprummet. Detta avfall är inget som ingår i vårt avtal med vår grovavfallsleverantör. Se Stockholms stads information på webben för öppettider av återvinningsstationer i staden.

6 Kartonger Viks ihop och läggs antingen i behållare för kartong på stan eller i grovsoprummen. Pappersinsamling Tidningar och papper läggs löst i behållaren för returpapper på gården Birger Jarlsgatan. Papperspåsar och kartong ska sorteras i behållare på stan för förpackningsmaterial, wellpapp etc. Soprum Alla boende i gårdshuset ombeds att slänga hushållssopor på Birger Jarlsgatan 93A. Det soprummet har större kapacitet än det på Roslagsgatan. Vid stopp i soprum måsta man ta påsen till det andra sopnedkastet. DET ÄR ABSOLUT FÖRBJUDET ATT STÄLLA PÅSEN I TRAPPEN!!! Brandfara, utrymningshindrande, ohygieniskt och illaluktande är några av anledningarna. Telefonkataloger Gamla kataloger läggs i behållaren för returpapper på gården till Birger Jarlsgatan när byte sker. Får inte staplas på hög i trapphusen p g a brandrisk. Soprum Alla boende i gårdshuset ombeds att slänga hushållssopor på Birger Jarlsgatan 93A. Det soprummet har större kapacitet än det på Roslagsgatan. Vid stopp i soprum måsta man ta påsen till det andra sopnedkastet. DET ÄR ABSOLUT FÖRBJUDET ATT STÄLLA PÅSEN I TRAPPEN!!! Brandfara, utrymningshindrande, ohygieniskt och illaluktande är några av anledningarna. Stadgar Mycket viktig information för alla bostadsrättsinnehavare. Stadgarna finns att tillgå under Föreningen/stadgar Styrelsen Styrelsen består av: Ordförande Mats Andersson, Kassör Gunnar Danielsson, Vice kassör Fredrik Schelin Teknik Carl-Uno Wiberg, Sekreterare Ante Brunskog, Vicevärd David Arendartsik, Web/info Per Jacobson Suppleant Jonas Knape Suppleant Christina Alares

7 Suppleant Christian Wictorin Mailadress till styrelsen Stöld Stölder och inbrott förekommer tyvärr. Därför är det viktigt att hålla portar och dörrar låsta och att de inte står öppna. Störande grannar Börja alltid med att informera din granne. De allra flesta är helt enkelt inte medvetna om att de upplevs som störande. Om problemet återkommer bör du föra bok över alla tillfällen och sedan kontakta styrelsen. Föreningen har avtal med Störningsjouren för exceptionella fall. Säkerhetsdörrar Glöm inte att informera ditt försäkringsbolag om din lägenhet har säkerhetsdörr, eftersom detta ofta ger en billigare hemförsäkring hos många bolag. På dörrens insida vid gångjärnen finns en dekal med fabrikat och annat som försäkringsbolaget i så fall behöver veta. Telefonkataloger Gamla kataloger läggs i behållaren för returpapper på gården till Birger Jarlsgatan när byte sker. Får inte staplas på hög i trapphusen pga brandrisk. Trivselregler För att vi skall få ett trevligt boende finns det en del saker som vi bör tänka på. Tillsammans äger och förvaltar vi husen där vi bor och tillsammans gör vi vårt boende ännu mer trivsamt. Genom att följa trivselreglerna kan vi alla bidra till den goda gemenskapen i vår förening. Tvättstugorna Det finns två tvättstugor att tillgå och det är vi själva som håller ordning i dessa. Tänk därför på att du ska lämna tvättstugan i det skick som du själv önskar finna den. Det vill säga att efter varje avslutad tvättid ska du städa efter dig, dels torka av maskinerna, tvättmedelskopparna samt göra rent på golvet. Glöm inte att även ta bort luddet från torktumlarens filter. Det finns ingen som tycker det är kul att ha tvättiden efter någon som har slarvat med städningen. Grovsoprum I grovsoprummet finns en lista på avfall som får slängas i behållaren. Soprummet är inte till för avfall som till exempel gamla målarburkar och elektriska saker så som tvättmaskiner, datorer, lampor mm. Detta avfall är inget som hämtas av vår grovavfallsleverantör. Portar Tänk på att låsa fast sidodörren när du har öppnat portdörrarna helt. Det är väldigt kostsamt att laga eller byta ut portarna. Innergårdar Gårdarna är vårt gemensamma ansvar vad gäller skötseln. För att undvika nedskräpning använder vi papperskorgarna och askkopparna som finns uppsatta. Musik, TV, fest, mm Normalt skall "frid råda" både inomhus och på gårdarna mellan 23:00-07:00. Lördag- och söndagsmorgnar ser vi mycket gärna att friden råder lite längre! Om ni har planerat in en fest eller några andra trevligheter är det bra om ni innan festen informerar era grannar eller sätter en lapp i porten att ni skall ha fest. Acceptansen ökar markant om man har blivit informerad.

8 Tvättstuga Bokas med bricka på terminal utanför tvättstugan. Tiden kan övertas efter 30 minuter om den inte utnyttjats, dvs tiden inte är aktiverad med bricka. Endast behörig bricka kommer in i tvättstuga under den bokade tiden. Man har dock möjlighet att hämta sin tvätt en timme efter avslutat pass. All bokning loggas och kan hämtas upp i efterhand. Detta gör det lätt att se vilken användare som är föregående vid de tillfällen som klagomål kommer. God ordning ska råda! Ta ur bygeln och använd tvättpåse till bygel-bh. Torka av golv, maskiner och bänkar. Rengör filter i torktumlare samt torkskåp. Tänk också på att släcka alla lampor efter dig. Reparationer av maskiner utförs av Söderkyl som Väduren II har serviceavtal med. Felanmälan görs på tel Anmälarens namn ska lämnas tillsammans med maskinnummer/typ på den felande maskinen. Tvättstugebricka Varje lägenhet har två brickor som man ansvarar för. Förlust av bricka ersätts med 100 kr. Nya brickor fås genom att kontakta styrelsen, Underhållsansvar Du har ansvaret för insidan av din lägenhet med vissa undantag. Läs mer i föreningens stadgar där det framgår var ansvaret ligger. Uthyrning Se punkten Andrahandsuthyrning. Vatten Det är den boendes skyldighet att se till att inga kranar läcker. Detta ska åtgärdas omedelbart, förslagsvis av Gamla Stans rörservice (telefon ). Årsredovisning / stämma BRF Väduren II s verksamhetsår löper på kalenderåret. Årsstämman hålls vanligtvis under våren (mars - maj). Kallelse till stämman sker när årsredovisningen delas ut, tidigast en månad och senast två veckor före stämman. Årsredovisning för respektive år finns att finna under Föreningen/Ekonomi-Årsredovisningar Det är ett viktigt tillfälle till att påverka sitt boende eftersom vi väljer nya styrelseledamöter, valberedning och revisor samt behandlar motioner. Om du inte kan delta i stämman kan du företrädas av ombud. Du har också möjlighet att ta med dig en bisittare. Grundregel är dock att det är endast en röst per lägenhet. För mer information kontakta styrelsen. Återvinningscentral Återvinningscentraler i Stockholm samt deras öppettider finns på Stockholm Stads hemsida,

9 Överlåtelse När du säljer din bostadsrätt ska köparen godkännas som medlem i BRF Väduren II. Styrelsen godkänner in- och utträde, men resterande bit sköter Binette Förvaltning. Binette ska meddelas om bostadsrätten är pantsatt, Skicka därför handlingar som köpekontrakt och pantsättning direkt till Binette. Vänd dig till Binette Förvaltning om du har några frågor, telefon: , För att hanteringen av handlingarna inte ska fördröjas i onödan är det viktigt att du informerar mäklare, bank och köpare om detta.

BRF VÄDUREN II FRÅN A - Ö

BRF VÄDUREN II FRÅN A - Ö BRF VÄDUREN II FRÅN A - Ö Andrahandsuthyrning Om du vill hyra ut din lägenhet, fyll i blanketten: Ansökan om andrahandsuthyrning och lägg i föreningens brevlåda Roslagsgatan 22 i god tid före uthyrningen.

Läs mer

Trivselregler A Ö. BRF Diligensen 4

Trivselregler A Ö. BRF Diligensen 4 BRF Diligensen 4 A-Ö Trivselregler A Ö om vad som gäller i BRF Diligensen 4 När man har valt ett boende i ett flerfamiljshus, så innebär det att man har grannar nära inpå sig, ofta både ovanför, under

Läs mer

Trivselregler Bostadsrättsföreningen Grönkålen i Solna

Trivselregler Bostadsrättsföreningen Grönkålen i Solna Trivselregler Bostadsrättsföreningen Grönkålen i Solna Att visa respekt och ta hänsyn till sina grannar är naturligtvis mycket viktigt för att alla i huset ska trivas. Vårda grannsämjan genom att behandla

Läs mer

Anvisningar och allmänna ordningsregler

Anvisningar och allmänna ordningsregler Anvisningar och allmänna ordningsregler För allas trivsel, tänk på följande: att väl akta och vårda föreningens egendom, bostadshus och utemiljö. att när du använder lägenheten se till att bevara vad som

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LILJAN

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LILJAN BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LILJAN FRÅN A TILL Ö 1 Välkommen till BRF Liljan! Vare sig du är nyinflyttad eller gammal i gården finns det säkert en hel del saker du undrar över vad gäller våra hus och vår förening.

Läs mer

BRF Kumlet 18 trivsel- och ordningsregler

BRF Kumlet 18 trivsel- och ordningsregler BRF Kumlet 18 trivsel- och ordningsregler 1 Innehållsförteckning 1 Permanent boende... 3 2 Andrahandsuthyrning... 3 Rutiner vid andrahandsuthyrning.... 3 3 Anslagstavlor... 4 4 Autogiro... 5 5 Brandskydd...

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LILJAN

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LILJAN BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LILJAN FRÅN A TILL Ö Välkommen till BRF Liljan! Vare sig du är nyinflyttad eller gammal i gården finns det säkert en hel del saker du undrar över vad gäller våra hus och vår förening.

Läs mer

ABC för boende. Ordningsregler & information för boende i bostadsrättsföreningen Tattby 4:1

ABC för boende. Ordningsregler & information för boende i bostadsrättsföreningen Tattby 4:1 ABC för boende Ordningsregler & information för boende i bostadsrättsföreningen Tattby 4:1 Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa

Läs mer

HUSBOK. Vi hälsar dig varmt välkommen till Bostadsrättsföreningen Dalafjället.

HUSBOK. Vi hälsar dig varmt välkommen till Bostadsrättsföreningen Dalafjället. HUSBOK Vi hälsar dig varmt välkommen till Bostadsrättsföreningen Dalafjället. För att alla ska trivas och ha ett trevligt och säkert boende finns det en del saker som vi tillsammans bör tänka på. Vi kallar

Läs mer

Välkommen till Brf Haren i Krokslätt!

Välkommen till Brf Haren i Krokslätt! Välkommen till Brf Haren i Krokslätt! Som medlem i en bostadsrättsförening har du inte bara rätten till en bostad i föreningens fastighet utan du har också skyldigheter mot föreningen och övriga medlemmar.

Läs mer

Bostadsrättsföreningen

Bostadsrättsföreningen Bostadsrättsföreningen Bra Boende i Mölndal Trivsel- och ordningsregler Alla medlemmar har ett gemensamt ansvar för att vår bostadsrättsförening förblir en trivsam och väl fungerande förening. Förutom

Läs mer

SÅ FUNKAR DET I BRF ASKEN Trivselregler och rutiner

SÅ FUNKAR DET I BRF ASKEN Trivselregler och rutiner SÅ FUNKAR DET I BRF ASKEN Trivselregler och rutiner 2014-02-24 1 Välkommen till Brf Asken! Vår fastighet byggdes år 1936 och består i dagsläget av 16 lägenheter. Vi blev en bostadsrättsförening år 2005.

Läs mer

Trivselregler för. BRF Sten Sture d.y.

Trivselregler för. BRF Sten Sture d.y. Trivselregler för BRF Sten Sture d.y. Innehåll Trivselregler- varför det?... 3 Andrahandsuthyrning... 4 Brandsäkerhet... 4 Fastighetsskötsel... 5 Försäkring... 5 Förvaltare... 5 Garageplatser... 5 Gården...

Läs mer

ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER A - Ö

ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER A - Ö ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER A - Ö Enligt bostadsrättslagen skall varje förening ha ordningsregler. I enlighet med lagens formulering måste man alltid sköta sitt boende så att man iakttar sundhet, ordning

Läs mer

Här är (nästan) allt du behöver veta som medlem i Brf Gunilla

Här är (nästan) allt du behöver veta som medlem i Brf Gunilla 2014 Här är (nästan) allt du behöver veta som medlem i Brf Gunilla Styrelsen, Brf Gunilla Innehåll OM BRF GUNILLA?... 3 BRA ATT KÄNNA TILL... 3 Felanmälan... 3 Om proppen går... 3 Stadgar... 3 ÅTERVINNINGSCENTRAL...

Läs mer

Välkommen till Brf Målaren!

Välkommen till Brf Målaren! Bostadsrättsföreningen MÅLAREN Välkommen till Brf Målaren! Bostadsrättsföreningen MÅLAREN Verkmästargatan 7, 754 36 UPPSALA Hej! Vi hoppas att du ska komma att trivas i ditt nya boende hos oss i bostadsrättsföreningen

Läs mer

Kroken 8 - Ringvägen 110 A/B och Rutger Fuchsgatan 2

Kroken 8 - Ringvägen 110 A/B och Rutger Fuchsgatan 2 Kroken 8 - Ringvägen 110 A/B och Rutger Fuchsgatan 2 I Skanstull på Söder ligger bostadsrättsföreningen Kroken 8 som bildades i slutet av 2009. Fastigheten ligger i hörnet av Ringvägen 110 och Rutger Fuchsgatan

Läs mer

Välkommen till BRF Malmgården

Välkommen till BRF Malmgården Välkommen till BRF Malmgården Vi är en familjär förening med ett stort hus, 13 trappuppgångar, 281 lägenheter. Ett 10-tal butikslokaler, ett 30 -tal vinds- och källarlokaler. Föreningen har även ett underjordiskt

Läs mer

Trivselregler för Bostadsrättsföreningen Skvadronen Ett 1 (9)

Trivselregler för Bostadsrättsföreningen Skvadronen Ett 1 (9) Trivselregler för Bostadsrättsföreningen Skvadronen Ett 1 (9) TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Skvadronen Ett Styrelsen för Brf Skvadronen Ett vill önska dig välkommen som boende och medlem. Vi

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Riddarsporren 9. Ordningsregler

Bostadsrättsföreningen Riddarsporren 9. Ordningsregler Bostadsrättsföreningen Riddarsporren 9 Ordningsregler Ordningsregler Bostadsrättsföreningen Riddarsporren 9 Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är

Läs mer

HANDBOK för. Version 090907

HANDBOK för. Version 090907 HANDBOK för Version 090907 Inledning... 3 Brf Färdknäppen 2... 4 Bostadsrätt och bostadsrättsförening... 4 Hur föreningen styrs... 4 Föreningsstämman... 4 Styrelsen... 4 Styrelsens arbetssätt... 5 Valberedningens

Läs mer

Nyhetsblad Skvadronen 20

Nyhetsblad Skvadronen 20 Nyhetsblad Skvadronen 20 2013 Hej kära granne! Först ett tack till er som var med och vårfixade! Vi hade verkligen en härlig förmiddag och fick gjort en hel del som vi alla har glädje av. Till er som inte

Läs mer

Autogiro (A) Avgift (B)

Autogiro (A) Avgift (B) Autogiro (A) Avgift (B) Avlopp (B) Bostadsrättstillägg (B) Kontakta SBC om du vill betala avgiften till föreningen eller hyran automatiskt, via autogiro varje månad. Telefon 08-775 72 60, telefontid 09-12.

Läs mer

Trivsel- och lokala ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Bygatan

Trivsel- och lokala ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Bygatan Trivsel- och lokala ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Bygatan Uppdaterad 2014-04-18 Sida 1 av 12 Akuta fel Vid akuta fel, exempelvis vattenläckage, avloppsstopp eller hissfel, ringer man dagtid

Läs mer

Information från A - Ö

Information från A - Ö Information från A - Ö Furusundsgatan 13 2012 / 2013 Autogiro (A) Avgift (B) Avlopp (B) Bostadsrättstillägg (B) Kontakta SBC om du vill betala avgiften till föreningen eller hyran automatiskt, via autogiro

Läs mer

www.stugan4.com Uppdaterad: 2015-05-07 VÄLKOMMEN TILL BOSTADSRÄTTS FÖRENINGEN STUGAN 4

www.stugan4.com Uppdaterad: 2015-05-07 VÄLKOMMEN TILL BOSTADSRÄTTS FÖRENINGEN STUGAN 4 VÄLKOMMEN TILL OSTADSRÄTTS ÖRENINGEN STUGAN 4 1 Innehåll Innehållsförteckning 1. OPÄRMENS SYTE 4 1.1 Om bopärmen 4 1.2 Allmänt om Stugan 4 4 2. STYRELSEN 5 2.1 Kontakt med styrelsen 5 2.2 Informationsblad

Läs mer

SÅ FUNKAR DET I BRF ASKEN Trivselregler och rutiner

SÅ FUNKAR DET I BRF ASKEN Trivselregler och rutiner SÅ FUNKAR DET I BRF ASKEN Trivselregler och rutiner 2009-10-01 1 Välkommen till Brf Asken! Hej och välkommen till Brf Asken. Vår fastighet byggdes 1936 och består i dagsläget av 16 lägenheter. Vi blev

Läs mer

Välkomstpaket Brf Grimberget

Välkomstpaket Brf Grimberget Innehållsförteckning 1 HISTORIA... 2 2 VAD ÄR EN BOSTADSRÄTT... 2 3 MEDLEMMARNAS ANSVAR... 2 4 ÖVERLÅTELSE AV BOSTADSRÄTT... 3 5 MEDLEMSKAP I... 3 5.1 UTTRÄDE UR FÖRENINGEN... 3 5.2 FÖRENINGENS HUVUDSKÄL

Läs mer

Trivselregler för BRF Källängsmården Källängsvägen 6, Lidingö. Vårt hus och hur vi ser till att alla trivs

Trivselregler för BRF Källängsmården Källängsvägen 6, Lidingö. Vårt hus och hur vi ser till att alla trivs Trivselregler för BRF Källängsmården Källängsvägen 6, Lidingö Vårt hus och hur vi ser till att alla trivs Innehåll Trivselregler - Varför det? 2 Andrahandsuthyrning 3 Balkong 3 Barnvagnar & Cyklar 3 Brandvarnare

Läs mer

Föreningen, styrelsen & årsstämma

Föreningen, styrelsen & årsstämma Föreningen, styrelsen & årsstämma Vad är en bostadsrätt? Du har fått detta informationshäfte eftersom du är medlem i Slottshörnets Bostadsrättsförening. Vi i styrelsen hoppas att du kommer att trivas!

Läs mer