VÄLKOMMEN TILL HSBs BRF KORSRIDDAREN Kort historik 1 Ekonomisk förening 2 Plan över föreningens fastigheter 5 Underhåll och investeringar 6

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VÄLKOMMEN TILL HSBs BRF KORSRIDDAREN Kort historik 1 Ekonomisk förening 2 Plan över föreningens fastigheter 5 Underhåll och investeringar 6"

Transkript

1 VÄLKOMMEN TILL HSBs BRF KORSRIDDAREN Kort historik 1 Ekonomisk förening 2 Plan över föreningens fastigheter 5 Underhåll och investeringar 6 FÖRVALTNING OCH FASTIGHETSSKÖTSEL 8 Förvaltning Föreningens förvaltare, telefonnummer och adress Fastighetsskötsel och felanmälan Skadedjur SOPHANTERING 10 Hushållssopor och tidningar Källsortering, GEMENSAMHETSLOKALER 11 Cykel och barnvagnsrum Tvättstugor Föreningslokalen Korsriddaren Övernattningslägenheten 13 Föreningens gym, Hobbylokal ORDNINGSREGLER i föreningen 14 ORDNINGSREGLER vid renovering i lägenhet och andra lokaler, affärslokaler 15 ÖVRIG INFORMATION 16 Rabatter, Bredband, Hyra lokal Klagomål Informationsblad, Föreningens hemsida Pensionärsföreningen Hemförsäkring Studieorganisatör, Trädgårdsgruppen, Arbetsgrupper 16 TELEFON OCH ADRESSLISTA 18 Adresser till Brf Korsriddarens entreprenörer HSB-Stockholm, Fastighetsskötsel, service HSB-Jouren Styrelsens ledamöter

2 VÄLKOMMEN TILL HSBs BRF KORSRIDDAREN I STOCKHOLM Välkommen till Brf Korsriddaren! Styrelsen hoppas du ska trivas i vår förening. Vill du veta något som inte står i denna information är du välkommen att höra av dig till någon av styrelsens ledamöter. Vilka personer som ingår i styrelsen hittar du sist i denna skrift. När du bott här ett tag och kommit på något som föreningen borde ha eller skulle kunna ha eller du tycker något ska förändras, hör av dig till någon i styrelsen. I denna skrift finns information som berättar om föreningen och hur den fungerar. Denna information finns även att läsa på föreningens hemsida : Information omfattar det mesta, från kort historik till rent praktiska göromål. Välkommen till Brf Korsriddaren Styrelsen FÖRENINGENS POSTLÅDA Vill du kontakta någon av Brf Korsriddarens styrelseledamöter kan du lämna skriftliga meddelanden i postlåda som finns vid expedition på Hägerstensvägen 165 C, bredvid föreningslokalen. Föreningsexpeditionen är inte bemannad. Har du en brådskande ärende bör du i första hand kontakta föreningens förvaltare eller HSB kundtjänst, dagtid. Är ditt ärende av sådan art att det behövs någon slags behandling tas det upp på nästkommande styrelsemöte, föreningens förvaltare informerar alltid styrelsen när medlem kontaktat henne i frågor som kan vara av intresse för styrelsen eller att det medför en åtgärd från styrelsen. Styrelseledamöter når du kvällstid på deras privata telefonnummer. se sista sidan i denna information eller i trapphusen. KORT HISTORIK Brf Korsriddaren bildades i juni Lägenheterna stod inflyttningsklara åren Föreningen omfattar hela kvarteret Främlingen 1-7, som består av 7 fastigheter med 174 hushåll och 15 lokaler. De flesta lokaler tillhör HSB Stockholm. Brf Korsriddaren totala yta uppgår till m². Skisser på föreningens lägenheter hittar du längre fram i denna skrift. MEDLEMSKAP Brf Korsriddaren är medlem i HSB Stockholm och tillhör HSB Stockholms distrikt Stockholm söderort.

3 EKONOMISK FÖRENING HSBs Brf Korsriddaren är som organisation en ekonomisk förening. Vilket betyder att föreningen styrs av olika lagar och förordningar. Lagar som Lagen om ekonomiska föreningar, Bostadsrättslagen och andra lagar som berör en bostadsrättsförening. Vi lever alltså inte i en intresseförening. I vår föreningen innebär boendet och ägandet att varje bostadsrättsinnehavare förvaltar och har ansvaret för skötseln av den lägenhet medlemmen disponerar i föreningen. Vilket också betyder att du har eget ansvar i att ta del av den information som finns i föreningen. Att du bör ta ansvar för din del i föreningen och förvalta den väl. Du bör även ta ansvar för att du informerar styrelsen för Brf Korsriddaren i ärenden som har betydelse för föreningen. BRF KORSRIDDARENS AVGIFT Alla kostnader som uppkommer i en bostadsrättsförening delar alla medlemmar på, alla kostnader som finns och som tillkommer vid skötseln och driften av föreningen brf Korsriddaren. All fastighetsskötsel, förvaltning och reparationer av fastigheterna betalas med årsavgifterna. Likaså skatter och andra kostnader, som vi inte kan påverka, betalas av medlemmarna via årsavgifterna. Avierna kommer en gång per kvartal och i det sista kvartalet står på avin, vilket värde lägenheten har att deklareras för. ATT BO I BOSTADSRÄTT Enkelt uttryckt kan sägas att boende i bostadsrätt innebär att man förfogar över den lägenhet man köpt. Det innebär också medlemskap i den bostadsrättförening till vilken lägenheten hör. Detta medlemskap medför rättigheter, skyldigheter och möjligheter för medlemmarna, vilka framgår av stadgar och ordningsregler du finner längre fram i skriften. Att bo i bostadsrätt medför också att samtliga lägenhetsinnehavare delar på de intäkter och kostnader föreningen har. Vi betalar således inte hyra för våra lägenheter utan en årsavgift vilken delas i 12 månadsbetalningar. Årsavgiften står i förhållande till lägenhetens andelstal i föreningen. STYRELSE OCH EKONOMI Bostadsrättsföreningen (Brf) Korsriddaren är registrerad hos Patent och Registreringsverket som ekonomisk förening. Styrelsen anmäler årligen till verket förändringar av styrelseledamöter efter senaste årsstämman. Detta är mycket viktigt då varje styrelseledamot har personligt ansvar för ärenden man har varit med om att besluta. För suppleanter gäller detta endast i de fall man varit ersättare då styrelsen inte varit beslutsmässig. Verksamhetsåret för Brf Korsriddaren är ett kalender år, 1 januari 31 december. Ordinarie föreningsmöte hålls en gång per verksamhetsår. Föreningsmötet är föreningens högsta beslutande och bestämmande organ. Föreningsmötet beslutar om de motioner/ärenden som inkommit. Större ärenden som ombyggnationer, stora förändringar som påverkar medlems ekonomiska förhållanden i föreningen ska beslutas om på föreningsmötet. Förtydligande: Föreningsmöte kan även heta föreningsstämma, årsstämma eller i dagligt tal stämman.

4 Vid alla benämningar menar man det möte styrelsen sammankallar till en gång per år, då all formalia gås igenom för föreningen. Extra föreningsstämma kan även sammankallas vid behov, sådana ärenden som medlemmarna bör vara med att besluta om. Enligt Brf Korsriddarens stadgar ska motioner/ärenden till stämman ska vara styrelsen till handa senast före februari månads utgång. På årsstämman beslutas formalia för kommande verksamhetsår som bokslutet, verksamhetsberättelsen, beviljande av ansvarfrihet eller ej, styrelseledamöter, arvoden till funktioner i föreningen som styrelsens revisorernas och andra ledamöter som haft särskilda sysslor, mötesarvoden, valberedning, avgiftshöjning etc se vad som står under för årsmöte i föreningens stadgar. Motion/ärenden anmäld av medlem till föreningsstämman skall vara styrelsen tillhanda före februari månads utgång. Styrelsen ska på föreningsstämman redovisa vilka åtgärder som ska vidtas under kommande året. På årsmötet utses även en styrelse som ska ansvara för föreningens ekonomi och skötsel och suppleanter. Suppleanter träder in när styrelsen ej är fulltalig. Läs mer i föreningens stadgar. Styrelsens mål är att hålla en bra årsavgift med en kostnadseffektiv förvaltning. Ca 1 gång per månad, med undantag för sommaren, sammanträder styrelsen. En stående punkt på dagordningen är Inkomna ärenden från medlemmarna. Föreningen har ett informationsblad om kommer ut 4 gånger om året. Fakta om föreningen Föreningens officiella namn är HSBs Brf Korsriddaren i Stockholm. Föreningen adress är Brf Korsriddaren, Stockholm. Föreningen har 172 bostäder som fördelar sig på som fördelar sig enligt följande: 30 st Ettor 105 st Tvåor 33 st Treor 3 st Femor, 4 rum och en jungfrukammare och 1 st Sexa. Denna lägenhet är två i hopslagna lägenheter. I föreningens begynnelse var den ena lägenheten en tandläkarmottagning. Tjänster i föreningen INRE FONDEN Styrelsen har beslutat att medel ur Inre Fonden får utnyttjas för underhåll av lägenheten inklusive standardinredningen. Fondmedlen får således ej användas för bekostnad/underhåll av tillbehör som kan anse som tillval, som t ex diskmaskin, tvättmaskin, duschkabin eller sådant som den boende kan ta med sig vid försäljning. Vill du utnyttja Inre Fonden kontaktar du föreningens förvaltningskontor dagtid. Från och med verksamhetsår 2005 avsätts inga medel längre till Inre fonden. De lägenheter som fortfarande har medel i Inre fonden får naturligtvis ta medlen i anspråk.

5 FÖRÄNDRA I LÄGENHETEN? UNDERSÖKNINGSSKYLDIGHET! Innan du väsentligt förändrar något i din lägenhet ska du alltid kontakta föreningens förvaltare/styrelse. för att undersöka om föreningen är i färd med renovering eller annan åtgärd som kan påverka din tänkta arbete. Varken du eller föreningen vill göra ett jobb i onödan eller två gånger. Gör du större förändringar i lägenheten ska du ansöka detta skriftligt till styrelsen och förvaltaren, med bifogad ritning som visar vad du tänker göra. Du får inte ta bort bärande eller stöttande väggar i lägenheten eller ta bort en vägg utan att kontakta styrelsen/förvaltaren. Förvaltaren bereder ärenden till styrelsen. Förvaltaren svarar på frågor dagtid, vardagar. Dina ändringar i lägenheten dokumenteras hos förvaltaren på lägenhetsnumret, på så sätt kan man följa historien i din lägenhet. Dokumentationen kan endast göras om förvaltaren får kännedom om förändringarna. GASSPIS - ELSPIS Gasspis är standardutrustning i föreningen. De som har elspis har installerat detta på egen bekostnad. Trefas (el till elspis) finns framdraget till var lägenhet (finns i trapphusen). Behöver du få tillgång till elcentral, kontakta fastighetsskötaren. Vill du ha gasspis? Kontakta berörd gasleverantör för upplysning. BADKAR Föreningen har badkar som standard i badrum. De som idag har dusch har bytt från standarden. LÄGENHETSDÖRR SÄKERHETSDÖRR I Brf Korsriddaren avgör lägenhetsinnehavaren själv lägenhetsdörrens art - om man vill ha säkerhetsdörr eller inte. Föreningen sponsrar inga säkerhetsdörrar. Självklart rekommenderas säkerhetsdörr samt färgen ska vara Mahogny. ANDRAHANDSUTHYRNING Föreningen är restriktiv vad gäller andrahandsuthyrning. Andrahandsuthyrningen är tidsbegränsad till 6 månader, eller vid särskilda fall ett år, i sänder och godkänns av styrelsen. Ansökningsblanketter erhålls av föreningens förvaltare eller kan finns i pappershandel. Efter varje utgången period måste ny ansökan lämnas in. Uthyrning i andra hand kan godkännas vid tjänst eller utbildning på annan ort och då krävs intyg från arbetsgivare respektive skola. Man kan även få godkännande av andra orsaker men då ska man ha starkt vägande skäl. Styrelsen är restriktiv med andrahandsuthyrningar då vår boendeform är att medlem bor i sin egen bostad. Formen bostadsrättsförening är för medlemmar ej som hyresvärd.

6 Situationsskiss över Brf Korsriddaren Hus 1/155 Hus 2/157 Hus 3/159 Hus 4/161 Hus 5/163 Hus 7/165 Hus 7/ Hobbyrum Tvätt 3 tim/5 tim, torkrum Återvinnings-/källsorteringsrum Gymlokal Tvätt 3 tim Spontantvätt, grovtvätt Tvätt 3 tim/5 tim, torkrum Övernattningslägenheten är belägen i hus 7, Hägerstensvägen Ringen visar var övernattningslägenheten är belägen OBS!! Det är förbjudet att förvara privata ägodelar som skor, stövlar mattor, barnvagn etc i entréerna och trapphus. De hindrar framkomligheten och kan förorsaka brand och olyckor. Brandmyndigheten tog detta beslut 1 december 1992.

7 Underhåll och investeringar i Brf Korsriddaren åren Denna information uppdateras årligen. Reviderad Fasadrenovering 1989 Installation av Stjärn-TV, senare UPC, numera Comhem Byte av elledningar, 3-fas i trapphusen Källarna målas Stambyte samt renovering av samtliga badrum Renovering av tak och Balkong, vilka förstoras med 30 cm 1997 Trädgårdarna Fönstermålning Ombyggnation/iordningställande av gemensamhetslokaler (fd ByggUrbans, H-väg 165C) Invigning av föreningslokalen Korsriddaren 2000 Fler tvättstugor på H-väg Bredbandsinstallation Träningslokal invigs H-väg 161 Installation av fjärrvärme: Borttagande av pannor i panncentralen 2002 Ommålning av trapphus Renovering av entréer, portar Ventilationen i tvättstugor åtgärdades Renovering och målning av torkrum Kakling av golv i tvättstugor och torkrum 2003 Sockeltvätt. Renovering av burspråkstak Nedmontering av del av skorsten Byte av räkenskapsår, från brutet till kalenderår, fr 1/ /12-04 Antagande av nya stadgar Fönsterrenovering Bullersanering i lägenheter mot Hägerstensvägen bidrag från kommunen 2005 Enhetsmätning av el installeras: dvs plattform installeras för olika tjänster som t ex låssystem, bokningssystem etc. Installation av värmestyrning gm plattformen. Övernattningslägenheten invigs 2006 Hobbyrummet är klart 2007 Certifiering klar och godkänd Renovering av gymmet samt komplettering av träningsredskap Bortrensning av kvarglömda cyklar och möbler 2008 Delmålning av föreningslokal plus gardiner Lackning av portar och målning av källarräcken Grovtvättstugan renoverad samt två nya spontanmaskiner 2009 Första delen av omcertifiering klar och godkänd Övergång till digital underhållsplan Brandöversyn och brandregler klara Nytt porslin och stolar till föreningslokalen Hemsida omgjord och förbättrad

8 2010 Certifiering klar och godkänd Köpte vår lokaler på Hägerstensvägen av HSB Rensning av cyklar och uppmärkning av vind- och källarförråd. Rengöring av utsida på hälften av balkongerna Tvättstuga Hägerstensvägen 157, 1 ny tvättmaskin och två nya torkskåp 2011 Byte av 10 st tvättmaskiner och annan tvättutrustning Införande av skalskydd med låsbricka och koder Spolning av avloppsrör i samtliga lägenheter Uppmärkning av vinds- och källarförråd fortsätter 2012 Borttagande av samtliga takfönster på samtliga fastigheter Renovering av yttre trappor till källare och lokaler Ytterligare två sandlådor Underhåll av golvet i föreningslokalen (behandling) 2013 Stuprör, byte av de sämsta (3 st) 2014 Fortsatta reparationer av stuprör och svep Översyn av yttertak Rensning av cykel- och barnvagnsförråd Belysning vid husgavlar mot gångvägen Termostatventiler och radiatorer byts (delvis) Radiatorer i trapphus Plan Belysning i trapphus Målning av fönster Ytterbelysning (ett EU-krav) Senare Isolering av huskroppar, Restaurering av trapphus, Översyn av eventuellt solceller och bergvärme, Underhåll av toaletter

9 FÖRVALTNING OCH FASTIGHETSSKÖTSEL FÖRVALTNING Brf Korsriddaren anlitar HSB Stockholm, för förvaltning av föreningens fastigheter. Detta innebär att följande uppgifter utförs på uppdrag och under kontroll av föreningens styrelse Ekonomisk handläggning, dvs bokföring, avgiftsavisering, kravverksamhet mm. Administrativa frågor som, pantföreskrivningar, överlåtelser, utbetalning ur Inre Fonden, ändring av namn på hyresavin, förfrågningar om lägenheten m.m. HSB Stockholm, Brf Förvaltning, Besöksadress: Flemminggatan 41 Postadress: Stockholm Besöks och telefontid: måndag fredag Lägenhetsadministration ärenden som överlåtelser, panter, Inre Fonden m.m. Hyresredovisning frågor om hyran och avgifter Förvaltare Pernilla Wiik Kontorstid: kl 9-16, fredag , torsdag även till 18, utom under juni, juli och augusti. Vid pantföreskrivningar och andra ekonomiska ärenden ska alltid Brf Förvaltning kontaktas. Uppgifter måste och skall kontrolleras mot banker och andra myndigheter på dagtid. FASTIGHETSSKÖTSEL OCH FELANMÄLAN Skötsel av föreningens fastigheter utförs av HSB Stockholm, Mark och Service. I avtalet med dem ingår: - Rondering en gång i veckan, i trapphus, källare, vindar och tvättstugor. - Lampbyten i ovanstående utrymmen. - Byte av namnremsor på dörrar och våningsregister i entréer. - Tillsyn och skötsel av värme- och vattenanläggningen. - Säkerhetskontroll av tvättstugor en gång i veckan, samt tillsyn av fläktar och tidur. - Tillsyn av elutrustning i allmänna utrymmen. - Reparation av ettgreppsblandare och ompackning av kranar. - Rensning av avloppsledning fram till stam. Kontakta omedelbart när du upptäcker något som bör åtgärdas. Ring hellre en gång för mycket. Ring om: Något av ovanstående inte fungerar eller om varmvattnet har för dålig temperatur, lampor i trappan behöver bytas, tvättmaskinerna krånglar, namnbyte på dörren m.m.

10 Behöver du hjälp hemma kan du anlita HSB Mark och Service privat. HSB Stockholm har en prislista för olika ärenden/göromål du behöver hjälp med. Kostnaden för denna service kan du ta från din Inre Fond. HSB Stockholm, Teknisk förvaltning Servicecenter/felanmälan Telefontid HSB-Jouren anlitas efter kontorstid, efter kl till 07.00, , se mer detaljerad info sista sidan. Detta telefonnummer gäller efter kl för akuta ärenden då fastigheten är i fara eller om hela lägenheten är strömlös. Vid Jourutryckning debiteras föreningen en kostnad per gång. Om HSB-jouren kontaktas för fel som kan vänta till dagtid, kan anmälaren själv få bekosta utryckningen. SKADEDJUR Upptäckt av skadedjur i din lägenhet skall omedelbart anmälas till förvaltaren och till Nomor Policy för SOPHANTERING I FÖRENINGEN HUSHÅLLSSOPOR OCH TIDNINGAR Hushållssopor och tidningar läggs i behållare som finns på gårdarna, inga andra sopor får läggas där. Andra sopor kastas i källsorteringsrummet, som t ex: Tidningar ska förpackas i papper. Avfall som läggs bredvid behållarna tar sophämtarna inte hand om, de tar endast det som finns i behållarna. Är det fullt i pappersbehållaren vid din port finns det kanske plats i någon annan. För hämtning av sopor bredvid behållarna debiteras föreningen extra. Kostnaden för detta drabbar alla i föreningen. Begagnade vitvaror som spis, kylskåp, frysbox etc är eget privata skräp som du själv får bekosta bortforsling av, t ex till någon återvinningscentral. Eller kan affären där du köper vitvaror av ta hand om dessa för en betydligt lägre kostnad än den föreningen får betala. Renoveringsmaterial från din lägenhet är absolut förbjudet att förvaras på gården. Du kan skada barn och vuxna. Renoveringsmaterial skall förpassas till av kommunen anvisad plats, ej i föreningens lokaler eller mark.

11 KÄLLSORTERINGs rum Grovsoprum Föreningens källsorterings finns i källaren på Hägerstensvägen 159, med ingång från baksidan. Nyckel dit är densamma som till föreningens tvättstugor. Där läggs alla sopor som inte är hushållssopor och tidningar. I källsorteringsrummet finns fraktioner för: Glas - Hårdplast Metall Papper Kartong och wellpapp Elektronik Lysrör Batterier Grovsopor Det är viktigt att lägga i rätt behållare. Tänk på att minimera ljudet då du slänger saker, framför allt glas. Lyft gärna på locket till glasbehållaren. Vik ihop dina IKEA - och andra kartonger. Dessa sopor debiteras per kubik. Vilket betyder att en liten lätt sopa kan bli ordentligt dyr. Likaså de möbler du slänger, montera isär dem. OBS!! Enligt beslut av Brandmyndigheten fr 1 december 1992 är det absolut förbjudet att blockera för utryckningspersonal eller att förvara brandfarligt material i trapphus såsom t ex personliga ägodelar, tidningsbuntar i entréerna, barnvagnar eller annat. Det hindrar framkomligheten och kan förorsaka brand och olyckor. GEMENSAMHETSLOKALER I föreningen finns ett antal gemensamhetslokaler, som övernattningslägenhet, festlokal, tvättstugor, vävstuga och hobbylokal. Gemensamhetslokalerna får nyttjas av alla. Det finns inga lokaler eller tvättstugor som "tillhör" boende i ett visst hus. Gemensamhetslokalerna är alla belägna i källarplanet i fastigheterna, se ituationsplanen över föreningen. Tvättstugenyckeln går till samtliga fastigheters källardörrar. En allmän regel för våra gemensamhetslokaler är att var och en städar lokalen efter sig! CYKEL- OCH BARNVAGNSRUM I varje fastighet, i källaren, finns cykel- och barnvagnsrum. Där kan du ställa cyklar och barnvagnar. För barnvagnar har vi satt upp en stång på väggen för att kunna låsa fast barnvagnen med ett lås.

12 TVÄTTSTUGOR I föreningen finns 8 tvättstugor. Tvättstugorna tillhör inga speciella hus utan du bokar den tvättstuga som är ledig och är lämpligast för dig. Bokning av tvättstuga gör du med låskolven på bokningstavlan. Bokningstavlan finns antingen i tvättstugan eller utanför, i nära anslutning till de. Saknar du en låskolv, kontakta föreningens förvaltare. Tvättstugorna är spridda i hela föreningen, se situationsplan över föreningen. Av bokningstavlorna framgår vilka tvättider som gäller, se även tabell nedan. Det finns också en tvättmaskin för spontantvätt. Strömmen till tvättmaskinerna, torkrummen och torkskåpen är kopplade till tidur som är automatkopplade och slås av kl Se till att du tvättat klart så att din tvätt inte blir inlåst övernatten i maskinen. Tvättstugor utan torkrum I tvättstugor utan torkrum finns; tvättmaskiner, torkskåp och torktumlare. Innan du hänger in din våta tvätt i torkskåpen är det idé att värma upp torkskåpet då det torkar snabbare. Torkskåpet får du använda en timme in på nästa tvättpass. Tvättstugor med torkrum Tvättstugor med torkrum är utrustade med; tvättmaskiner och torktumlare. Till dessa tvättstugor hör 2 torkrum vardera. Torkpassen i torkrummen är alltid 2 tvättider, dvs ditt tvättpass och ytterligare ett. Ett torkrum ska alltid vara tomt för nästa tvättpass. Spontantvättmaskin Det finns ytterligare en tvättmaskin, en spontantvättmaskin, som inte behöver förbokas. Till denna tvättmaskin finns inga torkmöjligheter. Det är meningen att tvätten ska torka i den egna lägenheten. Torkrummen får inte användas av den som använder spontantvättmaskinen. Grovtvättstuga Grovtvättstugan bokas på en särskild bokningslista som finns i grovtvättstugan. Denna tvättmaskin används till att tvätta mattor, filtar, dynor och liknande. Mangelrum I föreningen finns ett mangelrum med en gammal stenmangel. Instruktioner för hur man använder dem finns i respektive rum. Även mangeln är automatkopplad till ett tidur. TVÄTTSTUGORNAS PLACERING 3 timmar 5 timmar spontantvätt grovtvätt torkrum mangel (X= antal maskiner) 157 X X X X 163 X 165 X X X X X XX X

13 TVÄTTIDER Tretimmarspass Femtimmarspass fre - lör söndagar fre lördag söndagar Du måste börja tvätta inom 30 minuter Du måste börja tvätta inom 1 timmar på din bokade tid, i annat fall förlorar du på din bokade tid, i annat fall förlorar du rätten till tvättiden och vem som vill får rätten till tvättiden och vem som vill får överta tiden. överta tiden. Det är absolut förbjudet att tvätta mattor eller annan grovtvätt i de vanliga maskinerna. Bygel-behåar skall läggas i därför avsedd tvättpåse. STÄDNING AV TVÄTTSTUGOR Efter varje tvättpass ska maskinerna rengöras, dammet i torktumlaren avlägsnas och tvättstugan städas. Saknas städredskap ring fastighetsskötseln/kundservice och be dem införskaffa det som saknas. ÖVRIGA GEMENSAMHETSLOKALER FÖRENINGSLOKALEN KORSRIDDAREN Den gemensamma föreningslokalen Korsriddaren ligger på Hägerstensvägen 165 C. Denna lokal kan hyras för privata ändamål som barnkalas, födelsedagsfirande, etc. Hög musik är inte tillåten efter kl 23. Gården år ej användas av den som hyr eller dess deltagare. Naturligtvis ska lokalen lämnas i städat skick. Skulle något mot förmodan skadas eller förkomma ska det anmäls till förvaltaren eller någon i styrelsen så det kan ersättas. Allt husgeråd är inköpt på IKEA. Bokning av lokalen se sista sidan, Telefon- och adresslista Vid bokning får du ett avtal för att säkerställa att du vet villkor och ordningsregler för lokalen. ÖVERNATTNINGSLÄGENHET Föreningens övernattningslägenhet är belägen i källarplanet i hus 7, Hägerstensvägen Lägenheten består av ett stort rum och ett litet kök. Lägenheten är fullt möblerad och utrustad. Möbleringen består av två bäddsoffor, ett matbord med stolar. Sängplats och utrustningen är för 4 vuxna. Köket är utrustat med kastruller, tallrikar, glas och bestick. Det finns ingen duschmöjlighet i lägenheten. Sänglinne tar du med dig. OBS! Efterfrågan på lägenheten är stor varför du vid avbokning bör göra det omgående. Om du ej meddelar i tid eller lämnar nyckeln i tid blockerar du för dina grannar att ta emot gäster.

14 Villkor för hyra av lägenheten: Kostnad: 150 kr/dygn. Vid sen avbokning, (dagen innan) blir du ersättningsskyldig för ett dygn. Lämnar du tillbaks nyckeln sent blir du ersättningsskyldig för ytterligare ett dygn. Du kan boka lägenheten som längst 7 dygn. Kontrollera alltid att din bokning är OK. Det finns bokningsblanketter vid lägenheten och på föreningens hemsida. Telefonnummer för bokning av lägenheten : Marianne Uhlinder. FÖRENINGENS GYM Föreningens gym med redskap finns på Hägerstensvägen 161, (källardörren mot åsen/pilgrimsvägen). Till gymmet behöver du inte boka tid. Men du måste städa efter dig. Nyckel till gymmet är kodlåsbrickan. HOBBYLOKAL Föreningens hobbylokal finns i hus 1, Hägerstensvägen 155. I lokalen finns hyvelbänk men inga verktyg, dem får du ta med själv. Lokalen får nyttjas av samtliga medlemmar och bokas ej. Nyckeln till lokalen är densamma som till tvättstugan. Du måste själv hålla reda på dina grejer och ta ansvar för dem. ORDNINGSREGLER FÖR BRF KORSRIDDAREN Här finner du de ordningsregler som gäller för vår bostadsrättsförening. I ett flerfamiljshus blir man alltid mer eller mindre beroende av varandra. Människor har olika vanor och levnadssätt och därför gäller det att kunna samarbeta i ett bostadsområde. En bra förutsättning är en positiv inställning, liksom respekt för varandra. Det är viktigt att var och en är aktsam om fastigheterna och dess inredning - ju mindre underhållet kostar, desto bättre förutsättningar har vi att begränsa avgiftshöjningar och förbättra såväl inre som yttre miljö. Det är för den gemensamma trevnaden som nedanstående ordningsregler har tagits fram. Vi är alla skyldiga att iaktta reglerna. Förutom de beslutade ordningsreglerna gäller de föreskrifter som står i föreningens stadgar som bygger på bostadsrättslagen och lagen om ekonomiska föreningar. Kom ihåg att du är ansvarig för dina gäster även när du själv inte är hemma. använd inte lägenheten eller andra av föreningens utrymmen för annat än avsett ändamål. var aktsam om och vårda föreningens egendom väl. för den allmänna trevnaden, visa hänsyn mot granna. Med tanke på lyhördheten är det därför speciellt viktigt att det är tyst mellan kl naturliga hushållsljud får förekomma fram till kl 22. kontakta felanmälan, när du upptäcker skada som måste avhjälpas.

15 alla allmänna utrymmen, som portar, våningsplan, källargångar m.m. ska alltid hålls fria enligt brandföreskrifter. Utryckningspersonal måste ha fritt tillgång till trapphusen vid ev brand, sjukdom eller olycka. Samt städarna vill kunna utföra sitt arbete. var sparsam med vatten, värme och el. lämna inte vattenkranar öppna när husets huvudkranar är avstängda. rengör eller piska mattor endast på anvisad plats. vid upptäckt av ohyra skall detta omedelbart anmälas till förvaltaren. emballera hushållssoporna väl innan de kastas i sopbehållarna, tidningar har speciella behållare, övriga sopor sorteras i källsorteringsrummet. husdjur får ej rastas på gårdarna, ej heller matning av fåglar från fönster och balkong. Balkonglådor, mattor och annat får ej hängas på utsidan av balkongen. Du får inte sopa ned ditt skräp till grannen nedanför. rökning förbjuden råder i alla gemensamhetsutrymmen, trapphus, vind, källare, andra lokaler. källar- och vindsdörrar ska hållas stängda och låsta. grilla på balkongen är inte tillåtet. meddela dina grannar när du ska ha fest. Stör inte i onödan. parkeringsförbud gäller på föreningens mark, alla infarter, gårdar och entréer. ORDNINGSREGLER VID RENOVERING i Brf Korsriddarens fastigheter Förhållningsregler som gäller i brf Korsriddaren. I ett flerfamiljshus blir man alltid mer eller mindre beroende av varandra. Vi har olika vanor och levnadssätt, därför är det viktigt att kunna samarbeta. En bra förutsättning är en positiv inställning, liksom respekt för varandra. Vi bor i en bostadsrättsförening, en förening med bostäder och andra lokaler. Andemeningen i stadgarna, en förening för tryggt boende. Efter påpekanden från medlemmar vill styrelsen göra alla medvetna om att vid renovering av lägenhet måste du ta hänsyn. I sin bostad ska man kunna få lugn och ro efter en arbetsdag. Nedanstående regler gäller oavsett om du fått medgivande från grannar. Förhållningsregler vid renovering av lägenhet: naturliga hushållsljud får förekomma fram till kl 22, naturliga hushållsljud är inte renovering och andra högljudda företeelser, renovering får ske vardagar mellan kl 8 18, helger kl 10-18, anlitar du professionell arbetskraft gäller regler som vid affärslokaler, se nedan. Avfall: byggmaterial etc Byggmaterial måste du ta hand om själv. Det är absolut förbjudet att lämna material från renoveringsarbete i föreningens grovsoprum, eller på föreningens gård.

16 Byggmaterialet ska du ta hand om omgående. Var du förvarar det är ditt ansvar men absolut inte på föreningens gård då barn och vuxna kan skada sig på det. Ditt material lämnar du på av kommunen anvisad plats för sådant material. Ovanstående regler gäller oavsett om du fått medgivande från grannar. ORDNINGSREGLER VID RENOVERING för lokaler; affärslokaler. Förhållningsregler i Brf Korsriddaren vid renovering av affärslokal Renovering av affärslokal får endast ske vardagar kl inte helger. Inte ens efter medgivande av närboende medlemmar. Byggmaterial Byggmaterial måste du ta hand om själv. Det är absolut förbjudet att lämna material från renoveringsarbete i föreningens grovsoprum. Du får heller inte lämna det på föreningens gård. Byggmaterialet ska du ta hand om omgående. Var du förvarar det är ditt ansvar men absolut inte på föreningens gård då barn och vuxna kan skada sig på det. Ditt material lämnar du vid plats som kommunen anvisar för sådant material. ÖVRIG INFORMATION HAR DU IDÉER? Styrelsen vill gärna ha in förslag och önskemål på förbättringar och förändringar. Vi är alla angelägna om att trivas och bo i en bra förening! Lämna dina förslag och åsikter, i brevlådan på föreningsexpeditionen, Hägerstensvägen 165 C eller kontakta styrelsen via e-post, Att styrelsen vill ha förslag och åsikter skriftligt är för att lättare kunna dokumentera styrelsens verksamhet. RABATTER Som medlem i HSB har du ett antal rabatter, bl.a. i försäkringsbolaget Folksam och hos begravningsbyrån Fonus. För att erhålla dessa rabatter måste du säga till att du bor i en HSB-förening. Titta på HSBs hemsida för aktuella rabatter: BREDBAND I föreningens fastigheter finns nät installerat för att kunna köpa tjänster. Det är Bredbandsbolaget, telefon och internettuppkoppling och Comhem, TV-kanaler. Hemsidor för leverantörerna

17 Föreningen har ingen kollektivt avtal med leverantör av TV-program. Du får fritt välja de program du vill se. TV-avgiften ingår ej i månadsavgiften, föreningen har inget programutbud som sponsras. HYRA LOKAL Är du i behov av större förvaringsutrymme? Vill du hyra en lokal i föreningen? Ta kontakt med styrelsen. Bor du i Korsriddaren och behöver en lokal för privat bruk har du ett lägre pris. För egna företagare och firmor gäller marknadsmässig hyra. KLAGOMÅL Har Du klagomål måste detta göras skriftligen till styrelsen. Du garanteras naturligtvis att klagomålet behandlas konfidentiellt. INFORMATIONSBLAD Ca 4 ggr per år delar styrelsen ut ett informationsblad, för att meddela eller påminna, medlemmarna i föreningen om aktuella händelser. FÖRENINGENS HEMSIDA Brf Korsriddaren hemsida: Där finns bl.a. denna informationsskrift och informationsbladen. Där kan du också hitta en del foton på föreningens fastigheter. Når du inte hemsidan kan den vara under redigering. HEMFÖRSÄKRING Behovet av hemförsäkring är stort vid boende i bostadsrätt. Föreningens styrelse rekommenderar medlemmar att teckna en försäkring som gäller för boende i bostadsrätt. PENSIONÄRSFÖRENINGEN Brf Korsriddaren pensionärsförening är för närvarande vilande. Men du är välkommen att starta upp den igen. STUDIEORGANISATÖR Kontakta styrelsen för besked eller titta på föreningens hemsida. TRÄDGÅRDSGRUPPEN Föreningen har en trädgårdsgrupp, som fungerar som rådgivare till styrelsen i frågor som rör den yttre miljön. Trädgårdsgruppen ansvarar för årliga vår- och höst-trädgårdsdagar. Då krattar vi, gräver, sätter plantor och lökar och tar ut/in våra trädgårdsmöbler. Efter avslutat arbete som i regel tar ca 3 timmar, bjuder föreningen på någon slags förtäring och förfriskning. ARBETSGRUPP Styrelsen efterlyser arbetsgrupper som kan bistå styrelsen i olika frågor. Hör med styrelsen vilket arbetsområde som kan vara aktuellt. Anmäl till styrelsen om du vill du starta eller delta i en arbetsgrupp. Det kan även finnas arbetsgrupp som medlemmarna själva driver i något gemensamt intresse.

18 Vill du starta en arbetsgrupp vill styrelsen ha en verksamhetsplan med mål, verksamhet och uppskattad budget. Storlek för budget och verksamhetsplan tar sedan styrelsen beslut om. Upptäcker du något som inte stämmer i denna skrift. Hör av dig till oss i styrelsen så rättar vi upp till nästa version. Fler ögon TELEFON OCH ADRESSLISTA FÖRVALTNING Föreningens förvaltare: Pernilla Wiik, e-post: HSB Stockholm, Brf Förvaltning, Besöksadress: Flemminggatan 41, Postadress: Stockholm HBS ServiceCenter Alla ärenden Tel: E-post: Vardagar , dag före röd dag Exempel: Lägenhetsadministration, försäljning av bostadsrätt, panter, avgifter, frågor kring hyror, inre fond med mera. Felanmälan: klicka på Felanmälan längst upp till höger bredvid logga in. Eller ring E-post: Avgifts- och hyresredovisning, frågor kring hyror och avgifter FASTIGHETSSKÖTSEL HSB Service. Kundtjänst/felanmälan dagtid. Skadedjursbekämpning Nomor HSB Jouren, endast efter kontorstid kl och helger Endast akuta ärenden som inte kan vänta till nästa dag. Vid onödigt utnyttjande får anmälaren själv betala kostnaden.

19 Boka - Övernattningslägenhet Boka under lokaler. Ansvarig för övernattningslägenheten är Marianne Uhlinder E-post: Boka Föreningslokalen, titta under lokaler. Ansvarig för Festlokalen, är Bengt Sundell FÖRENINGENS STYRELSE, styrelselokal, Hägerstensvägen 165 C Rosemarie Westerlund, ordf Tel Jan-Erik Lindqvist, v ordf Tel Ledamöter Tord Åkesson Tel Mickaela Sundqvist Tel Mikael Kjellström Tel Jennifer Englund Tel Edvin Lindsten Tel Araz Malekian Tel Lennart Rönnestig, HSB-Ledamot, Brf Korsriddarens hemsida: Välkommen och du som bor sedan flera år, tack för ditt stöd hoppas du trivs. Brf Korsriddaren Styrelsen

VÄLKOMMEN TILL HSBs BRF KORSRIDDAREN Kort historik 2 Ekonomisk förening 5 Plan över föreningens fastigheter 6 Underhåll och investeringar 7

VÄLKOMMEN TILL HSBs BRF KORSRIDDAREN Kort historik 2 Ekonomisk förening 5 Plan över föreningens fastigheter 6 Underhåll och investeringar 7 VÄLKOMMEN TILL HSBs BRF KORSRIDDAREN Kort historik 2 Ekonomisk förening 5 Plan över föreningens fastigheter 6 Underhåll och investeringar 7 FÖRVALTNING OCH FASTIGHETSSKÖTSEL 8 Förvaltning Föreningens förvaltare,

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HSBs BRF KORSRIDDAREN I STOCKHOLM FÖR VERKSAMHETSÅRET 2002-09-01--2003-08-31.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HSBs BRF KORSRIDDAREN I STOCKHOLM FÖR VERKSAMHETSÅRET 2002-09-01--2003-08-31. VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HSBs BRF KORSRIDDAREN I STOCKHOLM FÖR VERKSAMHETSÅRET 2002-09-01--2003-08-31. 1. BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KORSRIDDAREN Styrelsen för HSBs Brf Korsriddaren i Stockholm (org nr 702001-1891)

Läs mer

Trivselregler Brf. Villa Lustigkulla den 2 augusti 2013

Trivselregler Brf. Villa Lustigkulla den 2 augusti 2013 Trivselregler Brf. Villa Lustigkulla den 2 augusti 2013 Att bo i bostadsrätt innebär att du ingår i en gemenskap av människor med samma intresse för sitt boende. Tillsammans äger och förvaltar vi huset

Läs mer

BRF Kolveden i Käppala 2007

BRF Kolveden i Käppala 2007 BRF Kolveden i Käppala 2007 ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER Ett förtydligande av stadgarna Ansvar för ordningen. Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa

Läs mer

Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16

Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16 Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16 Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap. Vår målsättning är att alla skall ha det så trivsamt som möjligt och att boendet ska kosta

Läs mer

Drift, städning och felanmälan sköts av externa företag. Telefonnr till felanmälan mm finns på namntavlan i porten det är dit man ringer vid fel.

Drift, städning och felanmälan sköts av externa företag. Telefonnr till felanmälan mm finns på namntavlan i porten det är dit man ringer vid fel. TRIVSELREGLER Brf Flaggan 9 Beckbrännarbacken 7 Det här bör du veta om föreningens Trivselregler Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa

Läs mer

Handbok. Tips, regler och bestämmelser. April 2008. Bostadsrättsföreningen Lillsjönäs 22-28. Fastighetshuset/Bostadsrättsbildning

Handbok. Tips, regler och bestämmelser. April 2008. Bostadsrättsföreningen Lillsjönäs 22-28. Fastighetshuset/Bostadsrättsbildning Handbok Tips, regler och bestämmelser April 2008 Bostadsrättsföreningen Lillsjönäs 22-28 Innehåll 1. En handbok för föreningsmedlemmar 2. Om föreningen och huset 3. Allmänna ordningsregler 4. Förvaltning

Läs mer

ORDNINGSFÖRESKRIFTER

ORDNINGSFÖRESKRIFTER Brf FLAGGAN 1(6) A Allmänna ordningsföreskrifter Ansvar Trevnad Medlem i Brf Flaggan ska se till att boende i lägenheten och besökare respekterar dessa ordningsföreskrifter. Ta hänsyn till grannar och

Läs mer

TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Stören 19

TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Stören 19 1 TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Stören 19 Bifogat finner du uppdaterade trivselregler. Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa

Läs mer

VÄLKOMMEN till Brf SOLTORPET II

VÄLKOMMEN till Brf SOLTORPET II VÄLKOMMEN till Brf SOLTORPET II Telefon: 0725-425 339 Post till styrelsen i brevlåda 16D Hemsida: www.soltorpet2.se Detta informationsblad är avsett att tillhöra Din lägenhet. Det finns att ladda ner från

Läs mer

Välkommen till BRF SOLGÅRDEN I LUNDEN

Välkommen till BRF SOLGÅRDEN I LUNDEN Välkommentill BRFSOLGÅRDENILUNDEN Välkommen! Hej och välkommen till BRF Solgården i Lunden. Vi är övertygade om att du kommer att trivas i vår förening. Med denna skrift hoppasvikunnabesvaranågraavdefrågorniharsomnyinflyttadi

Läs mer

SVENSKA FOLKBYGGENS BRF NR 3 I STOCKHOLM STARTPAKET TILL:

SVENSKA FOLKBYGGENS BRF NR 3 I STOCKHOLM STARTPAKET TILL: SVENSKA FOLKBYGGENS BRF NR 3 I STOCKHOLM STARTPAKET TILL: ---------------------- Välkommen som ny medlem i Svenska Folkbyggens Bostadsrättsförening nr 3 i Stockholm. För att samla information som kan vara

Läs mer

Inte bara ett sätt att bo - ett sätt att leva

Inte bara ett sätt att bo - ett sätt att leva TILL HSB:s Bostadsrättsförening ÖRBY SLOTT Inte bara ett sätt att bo - ett sätt att leva Det är att äga hus och utemiljö tillsammans, att hjälpas åt att vårda den gemensamma egendomen. Att känna gemenskap,

Läs mer

GODA GRANNAR ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÄPPELGÅRDEN

GODA GRANNAR ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÄPPELGÅRDEN GODA GRANNAR ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÄPPELGÅRDEN FÖR DEN GEMENSAMMA TREVNADEN gäller några allmänna regler för alla som bor i bostadsrättsföreningen Äppelgården. Att visa

Läs mer

TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET

TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen har du inte bara rätten till en bostad i föreningens hus utan du har också skyldigheter

Läs mer

Trivselregler för HSB:s Bostadsrättsförening Masten i Göteborg

Trivselregler för HSB:s Bostadsrättsförening Masten i Göteborg Trivselregler för HSB:s Bostadsrättsförening Masten i Göteborg Att bo i en bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor i samma situation. Tillsammans äger och förvaltar vi huset där vi

Läs mer

Bostadsrättsföreningen. Gillesgården. Gemensamma lokaler och resurser samt ordningsregler

Bostadsrättsföreningen. Gillesgården. Gemensamma lokaler och resurser samt ordningsregler Bostadsrättsföreningen Gillesgården Gemensamma lokaler och resurser samt ordningsregler Bra att bo i bostadsrätt bra att bo i Gillesgården Huvudprinciperna för vår bostadsrättsförening finns i våra stadgar.

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Porslinsbruket 23 Bråvallagatan 8 113 36 Stockholm Juni 2013

Bostadsrättsföreningen Porslinsbruket 23 Bråvallagatan 8 113 36 Stockholm Juni 2013 1 Bostadsrättsföreningen Porslinsbruket 23 Bråvallagatan 8 113 36 Stockholm Juni 2013 Medlem och bostadsrättshavare i Porslinsbruket 23 Välkommen som medlem och bostadsrättshavare i bostadsrättsföreningen

Läs mer

Underhåll och investeringar i Brf Korsriddaren åren 1974 2007 Denna information uppdateras årligen.

Underhåll och investeringar i Brf Korsriddaren åren 1974 2007 Denna information uppdateras årligen. Underhåll och investeringar i Brf Korsriddaren åren 1974 2007 Denna information uppdateras årligen. 1974 Fasadrenovering 1989 Installation av Stjärn-TV, senare UPC, numera Comhem 1989-91 Byte av elledningar,

Läs mer

Information. till alla som bor i Bostadsrättsföreningen Ingemar13

Information. till alla som bor i Bostadsrättsföreningen Ingemar13 Information till alla som bor i Bostadsrättsföreningen Ingemar13 För vår gemensamma trivsel har vi skrivit ned några riktlinjer för att vi alla skall trivas tillsammans i vår förening. Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Trivselregler för. HSB:s Bostadsrättsförening SKOGOME

Trivselregler för. HSB:s Bostadsrättsförening SKOGOME 1 Trivselregler för HSB:s Bostadsrättsförening SKOGOME Att bo med bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor i samma situation. Tillsammans äger och förvaltar vi husen där vi bor och

Läs mer

Välkommen till vår förening! Information till boende och nyinflyttade! Information till boende och nyinflyttade!

Välkommen till vår förening! Information till boende och nyinflyttade! Information till boende och nyinflyttade! Välkommen till vår förening! Information till boende och nyinflyttade! Information till boende och nyinflyttade! Vi hälsar dig välkommen och hoppas att du skall trivas i din lägenhet och med vår bostadsrättsförening.

Läs mer

Att bo i Brf Järngården

Att bo i Brf Järngården Att bo i Brf Järngården Inledning Du har valt att bo i bostadsrättsföreningen Järngården. Ett klokt val, men vad betyder det egentligen? Vad finns det för möjligheter inom föreningen? Vilka ordningsregler

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Erik 2 Boendemanual

Bostadsrättsföreningen Erik 2 Boendemanual Bostadsrättsföreningen Erik 2 Boendemanual Styrelsen for Bostadsrättsföreningen Erik 2 har sammanställt denna information för att besvara vanliga frågor som uppkommer i föreningen. Förhoppningen är att

Läs mer

Brf Reveljen 1 & 11. Hedinsgatan 11, Kallskärsgatan 3, Kallskärsgatan 5-115 33 Stockholm Hemsida: www.brfreveljen.se E-mail: brfreveljen@gmail.

Brf Reveljen 1 & 11. Hedinsgatan 11, Kallskärsgatan 3, Kallskärsgatan 5-115 33 Stockholm Hemsida: www.brfreveljen.se E-mail: brfreveljen@gmail. Brf Reveljen 1 & 11 Hedinsgatan 11, Kallskärsgatan 3, Kallskärsgatan 5-115 33 Stockholm Hemsida: www.brfreveljen.se E-mail: brfreveljen@gmail.com Mäklarinformation version 150110 På föreningens hemsida

Läs mer

Andrahandsuthyrning Andrahandsuthyrning får endast ske med föreningens godkännande.

Andrahandsuthyrning Andrahandsuthyrning får endast ske med föreningens godkännande. Vi som bor i Bostadsrättsföreningen (Brf) Sillgrisslan är delägare och äger tillsammans föreningen. Föreningens kostnader blir dina kostnader. Allt vi kan påverka för att öka trivseln i föreningen leder

Läs mer

VÄLKOMMEN till vårt hus!

VÄLKOMMEN till vårt hus! VÄLKOMMEN till vårt hus! Vi är alla glada för vårt fina hus och vi hoppas att Du också ska finna dig väl till rätta här och känna att du faktiskt är delägare i huset. Detta gör nämligen att man är rädd

Läs mer

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen!

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen! ORDNINGSREGLER FÖR BRF TANTOTORGET Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler: Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de

Läs mer

En bostadsrättsinnehavare får upplåta sin lägenhet i andra hand med beaktande av de regler som anges i Brf. Vallens stadgar och 34

En bostadsrättsinnehavare får upplåta sin lägenhet i andra hand med beaktande av de regler som anges i Brf. Vallens stadgar och 34 1 Antenner: Brf. Vallen är ansluten till Sweden On Lines Kabel TV, vi har därför inga TV eller radio antenner på våra tak. Det är inte tillåtet att ha egna antenner eller paraboler på tak eller utanför

Läs mer

Välkommen. Kammakargatan 21. till. Brf.

Välkommen. Kammakargatan 21. till. Brf. Välkommen till Brf. Kammakargatan 21 VÄLKOMMEN Vi hälsar dig som är nyinflyttad välkommen till bostadsrättsföreningen Kammakargatan 21. I denna broschyr hittar du information om föreningen och annat som

Läs mer

Trivselregler för dig som bor i Brf Solna Majoren För vem gäller reglerna? Styrelsens uppgift Alla boende är skyldiga att rätta sig efter reglerna.

Trivselregler för dig som bor i Brf Solna Majoren För vem gäller reglerna? Styrelsens uppgift Alla boende är skyldiga att rätta sig efter reglerna. Trivselregler Trivselregler för dig som bor i Brf Solna Majoren De regler som här beskrivs har tagits fram för att vi alla har ett ansvar för den gemensamma trivseln. Reglerna innefattar allt ifrån hur

Läs mer

Trivselregler: Vid akuta fall kontakta Grupplarm 044-10 38 50

Trivselregler: Vid akuta fall kontakta Grupplarm 044-10 38 50 Trivselregler: För att alla hyresgäster ska kunna trivas så bra som möjligt har vi här sammanställt våra trivselregler. Detta är reglerna som gäller i Invectus fastigheter. Inflyttning: Inflyttningsdag

Läs mer

Till dig som flyttar in

Till dig som flyttar in Till dig som flyttar in Rev datum 2011-10-10 Välkommen till oss på Invectus... Ni kommer i kontakt med oss via: Telefon 044-21 91 91 Mejl Info@invectus.net Hemsida www.invectus.net Brev Invectus AB Box

Läs mer

ORDNINGSREGLER Bostadsrättsföreningen Minören 2

ORDNINGSREGLER Bostadsrättsföreningen Minören 2 ORDNINGSREGLER Bostadsrättsföreningen Minören 2 Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar. I

Läs mer

Stadgar för BRF Ateljéhuset 2010

Stadgar för BRF Ateljéhuset 2010 Stadgar för BRF Ateljéhuset 2010 Organisationsnummer 769619-1803. Antagna den 7 mars 2011, reviderade 28 november 2012. 1 FÖRENINGENS NAMN Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Ateljéhuset 2010.

Läs mer

Välkommen till BRF Jungfrun 21

Välkommen till BRF Jungfrun 21 Välkommen till BRF Jungfrun 21 Kommendörsgatan 24 & Sibyllegatan 26 Bild från Digitala Stadsm useet http://digitalastadsmuseet.stockholm.se/fotoweb/grid.fwx?archiveid=5000&search=(iptc187%20contains(ssmfö000262))

Läs mer

Vad innebär det att bo i bostadsrätt?

Vad innebär det att bo i bostadsrätt? Vad innebär det att bo i bostadsrätt? Vad är en bostadsrätt? Äger jag min lägenhet? Många som köpt en bostadsrätt tror också att de äger lägenheten. Onekligen lätt att tro, med tanke på priset man får

Läs mer

ORDNINGSRELGER för Bostadsrättsföreningen Raden

ORDNINGSRELGER för Bostadsrättsföreningen Raden ORDNINGSRELGER för Bostadsrättsföreningen Raden Ansvar Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Alla är skyldiga att rätta sig efter ordningsreglerna. Ordningsreglerna gäller såväl bostadsrättshavare

Läs mer

Välkommen till HSB brf. NETTO Thulegatan 19

Välkommen till HSB brf. NETTO Thulegatan 19 Välkommen till HSB brf. NETTO Thulegatan 19 2012-01-04 ATT BO MED BOSTADSRÄTT... 4 STYRELSEN... 5 FÖRVALTNINGEN... 6 FASTIGHETSSKÖTSEL & FELANMÄLAN... 7 FÖRSÄLJNING AV BOSTADSRÄTT OCH ANDRAHANDSUTHYRNING...

Läs mer

Stadgar för bostadsrättsföreningen JASMINEN 3 1 Föreningens namn antagna den 10 januari 2006 Föreningens namn (firma) är Bostadsrättsföreningen Jasminen 3 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål

Läs mer

TRIVSEL OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF MALMÖHUS 30

TRIVSEL OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF MALMÖHUS 30 1 TRIVSEL OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF MALMÖHUS 30 Bollspel på gården Bollspel är inte tillåtet inom föreningen. För allas trivsel ombedes spelarna att uppsöka närmaste fotbollsplan ex vid Lindeborgsskolan

Läs mer

Förutom Brf Blåvingens stadgar gäller följande regler för att alla ska trivas.

Förutom Brf Blåvingens stadgar gäller följande regler för att alla ska trivas. Brf Blåvingen3 TRIVSELREGLER för Brf Blåvingen 3 Förutom Brf Blåvingens stadgar gäller följande regler för att alla ska trivas. Ansvar för ordningen Styrelsen har till uppgift att ta hand om den löpande

Läs mer

Bostadsrättsföreningen HSB 10 Åsvid UPPSALA. Luthagsesplanaden 10 A och B Sturegatan 16 A och B. Informationsskrift 1 (7)

Bostadsrättsföreningen HSB 10 Åsvid UPPSALA. Luthagsesplanaden 10 A och B Sturegatan 16 A och B. Informationsskrift 1 (7) Bostadsrättsföreningen HSB 10 Åsvid UPPSALA 2010 Luthagsesplanaden 10 A och B Sturegatan 16 A och B Informationsskrift 1 (7) Information om HSB 10 ÅSVID Bo i bostadsrätt Du är medlem i bostadsrättsföreningen

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö - antagna den 19 januari 2010.

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö - antagna den 19 januari 2010. Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö - antagna den 19 januari 2010. 1 Föreningens firma och säte Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö. Organisationsnummer är

Läs mer

Boskola 2 (3) Bo hos Vimarhem

Boskola 2 (3) Bo hos Vimarhem VIMARHEM AB Boskola 2 (3) Bo hos Vimarhem Besittningsskydd Du har rätt att bo kvar i Din lägenhet så länge Du följer de regler och föreskrifter som finns och betalar Din hyra i tid. Du kommer att bli uppsagd

Läs mer

Boendeguide till Brf Björkslingan

Boendeguide till Brf Björkslingan Boendeguide till Brf Björkslingan Denna boendeguide innehåller information om vad Du som bostadsrättsinnehavare och boende i Brf Björkslingan bör känna till. Utöver denna skrift bör Du även ta del av de

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Högsåker. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Högsåker. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Högsåker Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och

Läs mer

för Bostadsrättsföreningen Stenhuggaren 3-5

för Bostadsrättsföreningen Stenhuggaren 3-5 TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Stenhuggaren 3-5 Det här bör Du veta om föreningens trivselregler: Ansvar för trivseln Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Information om boendet och föreningen. Uppdaterad 2015-03-11

Information om boendet och föreningen. Uppdaterad 2015-03-11 Information om boendet och föreningen Uppdaterad 2015-03-11 Välkommen till Brf. Lillsjönäs 22-28 Bostadsrättsföreningen Lillsjönäs 22-28 köpte i april 2008 fastigheten på Barrstigen i Bromma av Stockholmshem.

Läs mer

Välkommen till BRF Ekensbergs udde

Välkommen till BRF Ekensbergs udde Välkommen till BRF Ekensbergs udde (Flygfoto Stockholm/Nils-Åke Siversson, Stockholmskällan) Bostadsrättsföreningen Ekensbergs Udde Varmt välkommen till bostadsrättsföreningen Ekensbergs Udde. När man

Läs mer

Välkommen till Facklan. Trivsel- och ordningsregler Information om vår bostadsrättsförening

Välkommen till Facklan. Trivsel- och ordningsregler Information om vår bostadsrättsförening Välkommen till Facklan Trivsel- och ordningsregler Information om vår bostadsrättsförening Allmän information Bostadsrättsföreningen HSB Facklan består av 60 stycken lägenheter och 4 stycken affärslokaler.

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HSBs BRF KORSRIDDAREN I STOCKHOLM FÖR VERKSAMHETSÅRET 2001-09-01--2002-08-31.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HSBs BRF KORSRIDDAREN I STOCKHOLM FÖR VERKSAMHETSÅRET 2001-09-01--2002-08-31. VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HSBs BRF KORSRIDDAREN I STOCKHOLM FÖR VERKSAMHETSÅRET 2001-09-01--2002-08-31. 1. BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KORSRIDDAREN Styrelsen för HSBs Brf Korsriddaren i Stockholm avger härmed

Läs mer

HSB Bostadsrättsförening Blåkråkan i Stockholm

HSB Bostadsrättsförening Blåkråkan i Stockholm Information till nyinflyttade Augusti 2016 HSB Bostadsrättsförening Blåkråkan i Stockholm Till föreningens medlemmar I den här skriften har vi samlat information och regler för att du som bor i föreningen

Läs mer

Som medlem i föreningen delar du vårt gemensamma ansvar för ordning och reda, både i och utanför din lägenhet. Här är de regler som gäller.

Som medlem i föreningen delar du vårt gemensamma ansvar för ordning och reda, både i och utanför din lägenhet. Här är de regler som gäller. ORDNINGSREGLER Som medlem i föreningen delar du vårt gemensamma ansvar för ordning och reda, både i och utanför din lägenhet. Här är de regler som gäller. DET HÄR BÖR DU VETA Styrelsens uppgift är att

Läs mer

Välkommen till Brf Killingen 34

Välkommen till Brf Killingen 34 Välkommen till Brf Killingen 34 Vårt hus, byggt 1936, är ett klassiskt funkishus ritat av arkitekt Sture Frölén och uppfört av byggherre NW Carlsson. Sture Frölén blev känd för sina elegant utformade bostadshus

Läs mer

Välkommen till. HSB Brf Rönnen. Information och praktiska råd för dig som bor i Brf Rönnen. Vänortsringen 2-48, 7-17 i Märsta

Välkommen till. HSB Brf Rönnen. Information och praktiska råd för dig som bor i Brf Rönnen. Vänortsringen 2-48, 7-17 i Märsta Välkommen till HSB Brf Rönnen Information och praktiska råd för dig som bor i Brf Rönnen Vänortsringen 2-48, 7-17 i Märsta 2 Innehåll sidan Välkommen till... 3 Rönnens styrelse... 4 Information om försäkring...

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Stavgränd

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Stavgränd Stadgar för Bostadsrättsföreningen Stavgränd Antagna den 2014-05-26 1 Föreningens namn Föreningens namn är Bostadsrättsföreningen Stavgränd med organisationsnummer 769622-5551. 2 Ändamål och verksamhet

Läs mer

Information för medlemmar i Brf Haga 4:39, Olof af Acrelsväg 5

Information för medlemmar i Brf Haga 4:39, Olof af Acrelsväg 5 Kära medlem, Att bo i bostadsrätt innebär många fördelar. Du har stor frihet att själv utforma ditt boende och många ser det som ett bra sätt att investera i sitt boende. Boendeformen innebär också att

Läs mer

HANDBOK HUR MAN BOR I TORSHAMMAREN

HANDBOK HUR MAN BOR I TORSHAMMAREN BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN TORSHAMMAREN 1-4 HANDBOK HUR MAN BOR I TORSHAMMAREN Gemensamt boende är gemensam trevnad Rev 081118 1( 6) Innehåll: 1. Inledning 2. Styrelsen 3. Gemensamma utrymmen Tvättstugor Vindar

Läs mer

Ordningsföreskrifter Brf Leoparden 5

Ordningsföreskrifter Brf Leoparden 5 Ordningsföreskrifter Brf Leoparden 5 För att skapa en gemensam och trivsam atmosfär för oss alla i föreningen har styrelsen fastställt ordningsregler som alla boende är skyldiga att känna till och rätta

Läs mer

INFORMATION TILL NYA HYRESGÄSTER. Välkommen till Balder

INFORMATION TILL NYA HYRESGÄSTER. Välkommen till Balder INFORMATION TILL NYA HYRESGÄSTER Välkommen till Balder Bra att veta om ditt boende Hyran - betala alltid i tid Hyran betalas i förskott varje månad, senast den sista dagen i månaden. Exempel: hyran för

Läs mer

TRIVSELREGLER Ansvar för ordningen För vem gäller reglerna Vad händer om ordningsreglerna inte följs Har Du frågor

TRIVSELREGLER Ansvar för ordningen För vem gäller reglerna Vad händer om ordningsreglerna inte följs Har Du frågor TRIVSELREGLER Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar. I den löpande förvaltningen ingår också

Läs mer

Ordningsregler för Brf Assessorerna

Ordningsregler för Brf Assessorerna Ordningsregler för Brf Assessorerna Det här bör du veta om föreningens ordningsregler. Ansvar för ordningen Att bo i en bostadsrätt innebär gemensamt ansvar. Som medlem och hyresgäst i föreningen har du

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen PLOGEN. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen PLOGEN. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen PLOGEN Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och

Läs mer

Så här har vi det i vår förening

Så här har vi det i vår förening 1 Så här har vi det i vår förening Bostadsrättsföreningen Stenhällen började byggas 1988 och i oktober samma år flyttade de första medlemmarna in. I dag består föreningen av 146 bostadsrättslägenheter

Läs mer

Trivselregler Brf Engelbrektsgårdarna

Trivselregler Brf Engelbrektsgårdarna Trivselregler Brf Engelbrektsgårdarna Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor med samma intresse för sitt boende. Tillsammans äger och förvaltar vi husen där vi bor och tillsammans

Läs mer

Ordningsregler i korthet

Ordningsregler i korthet Ordningsregler i korthet Nedan finns en kort sammanfattning av ordningsreglerna. Reglerna i sin helhet finns under respektive avsnitt i detta dokument. - Reglerna gäller alla boende i BRF Grinden 15 samt

Läs mer

ORDNINGSREGLER. För bostadsrättsföreningen Vasa i Täby. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler.

ORDNINGSREGLER. För bostadsrättsföreningen Vasa i Täby. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler. ORDNINGSREGLER För bostadsrättsföreningen Vasa i Täby. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler. Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Bostadsrättföreningen BALDER. Årsredovisning för verksamhetsåret 2012-05-01-2013-04-30

Bostadsrättföreningen BALDER. Årsredovisning för verksamhetsåret 2012-05-01-2013-04-30 Bostadsrättföreningen BALDER Årsredovisning för verksamhetsåret 2012-05-01-2013-04-30 HSB bostadsrättsförening Balder i Haninge K A L L E L S E Medlemmarna i HSB Bostadsrättsförening BALDER i Haninge kallas

Läs mer

Brf Geväret. www.brfgeväret.se. Västeråshus nr. 6. Tel: 073-787 72 00 info@brfgevaret.se

Brf Geväret. www.brfgeväret.se. Västeråshus nr. 6. Tel: 073-787 72 00 info@brfgevaret.se Brf Geväret Västeråshus nr. 6 www.brfgeväret.se Tel: 073-787 72 00 info@brfgevaret.se Lägenhetspärm Brf Geväret, Västeråshus nr 6 Att tänka på... 3 Vad innebär bostadsrätt... 3 Nyttjanderätten kan förverkas...

Läs mer

ORDNINGSREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN VÄRPINGEHEM NR. 3. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN VÄRPINGEHEM NR. 3. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN VÄRPINGEHEM NR. 3 Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Välkommen till vår bostadsrättsförening som heter Hultavång

Välkommen till vår bostadsrättsförening som heter Hultavång Välkommen till vår bostadsrättsförening som heter Hultavång Vår förening består av 3 huskroppar vilka vi gemensamt äger och förvaltar genom en styrelse, som föreningen väljer på vår stämma vilken infaller

Läs mer

Förutom bostadsrättsföreningens stadgar gäller följande regler för att alla ska trivas.

Förutom bostadsrättsföreningens stadgar gäller följande regler för att alla ska trivas. Trivselregler Välkommen till Bostadsrättsföreningen Roslagsskutan5 på följande sidor finns allmän information om hur föreningen fungerar och lite annat smått och gott som kan vara bra att känna till. Om

Läs mer

Trivselregler för dig som bor i Vad händer om reglerna inte följs? Brf Solna Majoren För vem gäller reglerna? Styrelsens uppgift

Trivselregler för dig som bor i Vad händer om reglerna inte följs? Brf Solna Majoren För vem gäller reglerna? Styrelsens uppgift Trivselregler Trivselregler för dig som bor i Brf Solna Majoren De regler som här beskrivs har tagits fram för att vi alla har ett ansvar för den gemensamma trivseln. Reglerna innefattar allt ifrån hur

Läs mer

Information till nyinflyttade i brf. Norrköpingshus 32

Information till nyinflyttade i brf. Norrköpingshus 32 1(6) Norrköping 2008-09-22 Information till nyinflyttade i brf. Norrköpingshus 32 Välkommen till Ert nya boende i Riksbyggens brf. Norrköpingshus 32, Rambogatan 271-371. Föreningen grundades 1988 och består

Läs mer

Sta~eliusbladet. Nr2. En tidig höstbild som Janene Brandt tagit utanror Hg 49-51. Medan vi sover skapa spindlar konst!

Sta~eliusbladet. Nr2. En tidig höstbild som Janene Brandt tagit utanror Hg 49-51. Medan vi sover skapa spindlar konst! Sta~eliusbladet 2015 Nr2 Ansvarig ulgivare: KedaIdör.: ADita LjungsIrom,. Hg 47 Medan vi sover skapa spindlar konst! En tidig höstbild som Janene Brandt tagit utanror Hg 49-51 Öppet hus på expeditionen

Läs mer

Riktlinjer för tillämpning av SBCs basordningsregler

Riktlinjer för tillämpning av SBCs basordningsregler Till styrelsen! Riktlinjer för tillämpning av SBCs basordningsregler Ordningsreglerna i bifogade dokument har tagits fram i förhoppningen att kunna göra det något enklare för styrelsen att inför de boende

Läs mer

[INFORMATION BRF ERIKSBERG DALEN 7]

[INFORMATION BRF ERIKSBERG DALEN 7] 2009-2010 Information för boende Brf Eriksberg Dalen 7 [INFORMATION BRF ERIKSBERG DALEN 7] Eliegatan 4, 17273, Sundbyberg - Org nr. 715200-0373 Innehåll Innehåll... 2 Att bo i bostadsrätt... 3 Vårat hus...

Läs mer

KUNGEN 3 ORDNINGSREGLER

KUNGEN 3 ORDNINGSREGLER KUNGEN 3 ORDNINGSREGLER ÅR 2013-2014 Tornslingan 35 142 61 Trångsund 769623-1187 www.kungen3.se Som medlem i föreningen delar du vårt gemensamma ansvar för ordning och reda, både i och utanför din lägenhet.

Läs mer

Allmänna trivsel- och ordningsregler för Brf Sicklahus

Allmänna trivsel- och ordningsregler för Brf Sicklahus Allmänna trivsel- och ordningsregler för Brf Sicklahus På denna sida finns information, regler och anvisningar som vi alla ska följa för; Att öka trivsel där vi bor. Att underlätta vårt boende. Att vi

Läs mer

HSB Brf Stanstorp i Staffanstorp 2015-04-01. VÄLKOMMEN TILL HSB Brf STANSTORP

HSB Brf Stanstorp i Staffanstorp 2015-04-01. VÄLKOMMEN TILL HSB Brf STANSTORP HSB Brf Stanstorp i Staffanstorp 2015-04-01 VÄLKOMMEN TILL HSB Brf STANSTORP Nu har du blivit medlem i en kooperativ bostadsrättsförening. Det är något alldeles speciellt med en bostadsrätt i HSB. Tillsammans

Läs mer

- INFORMATION - TILL DIG SOM BOR I BRF ÖSTBERGA

- INFORMATION - TILL DIG SOM BOR I BRF ÖSTBERGA - INFORMATION - TILL DIG SOM BOR I BRF ÖSTBERGA OM ATT BO I BOSTADSRÄTT Alla medlemmar äger föreningen tillsammans. Det är stor skillnad att bo i bostadsrätt jämfört med hyresrätt, förenklat kan man säga

Läs mer

Brf Reveljen 1 & 11. Hedinsgatan 11, Kallskärsgatan 3, Kallskärsgatan 5-115 33 Stockholm Hemsida: www.brfreveljen.se E-mail: brfreveljen@gmail.

Brf Reveljen 1 & 11. Hedinsgatan 11, Kallskärsgatan 3, Kallskärsgatan 5-115 33 Stockholm Hemsida: www.brfreveljen.se E-mail: brfreveljen@gmail. Brf Reveljen 1 & 11 Hedinsgatan 11, Kallskärsgatan 3, Kallskärsgatan 5-115 33 Stockholm Hemsida: www.brfreveljen.se E-mail: brfreveljen@gmail.com Mäklarinformation version 150701 På föreningens hemsida

Läs mer

Ordningsregler för bostadsrättsföreningen Gjuteriet 4 Ni hittar denna och mer information om föreningen på www.sbc.se/gjuteriet4

Ordningsregler för bostadsrättsföreningen Gjuteriet 4 Ni hittar denna och mer information om föreningen på www.sbc.se/gjuteriet4 Ordningsregler för bostadsrättsföreningen Gjuteriet 4 Ni hittar denna och mer information om föreningen på www.sbc.se/gjuteriet4 Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen

Läs mer

Information till boende och nyinflyttade! Information till boende och nyinflyttade!

Information till boende och nyinflyttade! Information till boende och nyinflyttade! Välkommen till vår förening! Information till boende och nyinflyttade! Information till boende och nyinflyttade! Vi hälsar dig välkommen och hoppas att du skall trivas i din lägenhet och med vår bostadsrättsförening.

Läs mer

ORDNINGSREGLER Ansvar för ordningen För vem gäller reglerna Vad händer om ordningsreglerna inte följs Har Du frågor

ORDNINGSREGLER Ansvar för ordningen För vem gäller reglerna Vad händer om ordningsreglerna inte följs Har Du frågor ORDNINGSREGLER utgåva B, 2008-11-17 Brf Halltorp på Öland Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman

Läs mer

Välkommen till BRF Lerlåset.

Välkommen till BRF Lerlåset. Välkommen till BRF Lerlåset. Bostadsrättsföreningen finns på Lerbäcksgränd i Hagsätra och förfogar över 168 lägenheter. Du som boende i bostadsrättsföreningen Lerbäcksgränd har tillgång till flera tvättstugor,

Läs mer

Hänsyn + Omtanke = trivsel

Hänsyn + Omtanke = trivsel En trygghet med att bo i flerfamiljshus är att man har människor omkring sig. Det hörs ljud från andra, det rör sig i området, det är liv och rörelse. Foto: duo Fotografi Du har rätt till lugn och ro Människor

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Malmö Värnhem 13

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Malmö Värnhem 13 1 av 5 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Malmö Värnhem 13 Antagna 2011-05-17 Ändrade 2015-05-24 1 Föreningen namn Föreningens namn (firma) är Bostadsrättsföreningen Malmö Värnhem 13 2 Ändamål och verksamhet

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Göken 28

Bostadsrättsföreningen Göken 28 1 Juli 2012 Bostadsrättsföreningen Göken 28 Sankt Eriksgatan 10 Information och ordningsregler Reglerna upprättade av Brf Göken 28:s styrelse i juli 2012 2 Välkommen till Bostadsrättsföreningen Göken 28!

Läs mer

Trivselregler samt information för HSB Bostadsrättsförening Bjurslätt i Göteborg

Trivselregler samt information för HSB Bostadsrättsförening Bjurslätt i Göteborg Trivselregler samt information för HSB Bostadsrättsförening Bjurslätt i Göteborg Trivselregler för HSBs Bostadsrättsförening Bjurslätt i Göteborg Att bo med bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap

Läs mer

Ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Nyboda 9

Ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Nyboda 9 En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening som styrs enligt bostadsrättslagen. Medlemmarna äger och förvaltar hus, mark och gemensamma utrymmen gemensamt. En styrelse sköter det löpande arbetet och

Läs mer

- INFORMATION - TILL DIG SOM BOR I BRF ÖSTBERGA

- INFORMATION - TILL DIG SOM BOR I BRF ÖSTBERGA - INFORMATION - TILL DIG SOM BOR I BRF ÖSTBERGA OM ATT BO I BOSTADSRÄTT Alla medlemmar äger föreningen tillsammans. Det är stor skillnad att bo i bostadsrätt jämfört med hyresrätt, förenklat kan man säga

Läs mer

Ordnings- och trivselregler för Brf. RIBE

Ordnings- och trivselregler för Brf. RIBE Ordnings- och trivselregler för Brf. RIBE Varför har vi regler? Ofta handlar regler om ting som är rena självklarheterna. Men det självklara är inte alltid självklart för alla. Därför behöver vi ibland

Läs mer

Välkommen till BRF Barnhuset 5

Välkommen till BRF Barnhuset 5 Välkommen till BRF Barnhuset 5 Nedan finner du information om bostadsrättsföreningen Barnhuset 5, inklusive ordningsregler. Bostadsrättsföreningen styrs i enlighet med föreningsstadgarna vilka kompletteras

Läs mer

Trivsel- och ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Starrbäcken 2 fastställda av styrelsen den 10 mars 2016

Trivsel- och ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Starrbäcken 2 fastställda av styrelsen den 10 mars 2016 Brf Starrbäcken 2 Trivsel- och ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Starrbäcken 2 fastställda av styrelsen den 10 mars 2016 Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen

Läs mer

Information till nyinflyttade i brf. Norrköpingshus 32

Information till nyinflyttade i brf. Norrköpingshus 32 1(6) Norrköping 2013-02-14 Information till nyinflyttade i brf. Norrköpingshus 32 Välkommen till Ert nya boende i Riksbyggens brf. Norrköpingshus 32, Rambogatan 271-371. Föreningen grundades 1988 och består

Läs mer

ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen BRF STORBRAGDEN

ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen BRF STORBRAGDEN ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen BRF STORBRAGDEN Det här bör du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsen uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Ordningsregler för Brf Skrapkakan

Ordningsregler för Brf Skrapkakan Ordningsregler för Brf Skrapkakan Det här bör du veta om föreningens ordningsregler. Ansvar för ordningen Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen har du inte bara rätten

Läs mer

Detta innebär att styrelsen har ansvaret för att det är ordning och reda både i och utanför husen.

Detta innebär att styrelsen har ansvaret för att det är ordning och reda både i och utanför husen. Trivselregler Dethärbörduvetaomföreningenstrivselregler Ansvar för ordningen Allaärskyldigaatträttasigefterordningsreglerna.Attboibostadsrättinnebärett gemensamtansvar.sommedlemiföreningenharduintebararättentillenbostadi

Läs mer