Så får du perfekt skärpa i dina bilder del 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Så får du perfekt skärpa i dina bilder del 1"

Transkript

1 Så får du perfekt skärpa i dina bilder del 1 Skärpning av digitala bilder är för många fotografer synonymt med att använda en oskarp mask precis innan bilderna ska skrivas ut. Men skärpning är så mycket mer än så. I en artikelserie i två delar visar vi dig allt du behöver veta för att uppnå perfekt skärpa i dina bilder. I den här första delen tittar vi på de olika skärpeverktygen och hur de används. I den avslutande delen visar vi det bästa arbetsflödet och vilka värden du ska sikta på i olika fall. text Anders Jensen Att titta på en bild och avgöra om den är skarp eller oskarp är i regel en lätt uppgift. Men skärpa är inte ett lika trivialt begrepp som man kanske kan tro och hur skarpt vi upplever en bild beror på flera olika faktorer. Skärpa i meningen fokus vållar oss inga bryderier. Objekt som befinner sig i kamerans fokusområde avbildas skarpt, medan objekt utanför blir suddiga. Lika logiskt känns det att upplösningen spelar en stor roll. Hög upplösning ger hög detaljrikedom vilket ökar vår upplevelse av skärpa. Men dagens bildbehandlingsprogram kan varken förbättra fokus eller höja upplösningen. Så frågan är hur det kan vara möjligt att öka skärpan i Photoshop? Svaret stavas konturkontrast och är egentligen ingenting annat än en illusion. n så fungerar digital skärpa Den schematiska bilden här intill visar vad som egentligen händer när du ökar skärpan i ett bildbehandlingsprogram. Om du jämför före- och efterversionen ser du hur Photoshop har ökat kontrasten längs bildens konturer. Den mörka sidan av konturen har blivit mörkare och den ljusa har blivit ljusare. Vanligtvis vill du förstås att det knappt ska vara märkbart, men när skärpeökningen är så här kraftig ser du tydligt en mörk och en ljus gloria längs alla konturer. Och detta ger alltså den optiska illusion som våra ögon tolkar som mer skärpa. Hur bred glorian blir har också att göra med hur skarp konturen är från början. Om du tittar på nästa schematiska bild ser du hur skärpeökningen påverkar en bild som innehåller gradvisa toningar. photoshop Perfekt skärpa sid 53

2 Längst upp, där skillnaden mellan bakgrunden och figuren är stor, blir gloriorna bredare. Mot mitten avtar sedan storleken tills tonskillnaden är så liten att ingen skärpning alls sker. Därefter växlar gloriorna sida och växer sig större igen. Att ha god kontroll över skärpeprocessen är således detsamma som att ha god kontroll över ökningen av konturkontrast. Därför är det viktigt att du själv bestämmer hur kontrastökningen ska ske. I allmänhet vill du kunna styra över tre saker: Hur kraftig nedmörkningen respektive uppljusningen ska vara Hur bred gloriaeffekten ska bli längs konturerna Vad som ska betraktas som en kontur Utöver dessa tre grundstolpar vill du också se till att inte skärpeökningen framhäver oönskade detaljer som brus och liknande. I de kommande avsnitten ska vi titta närmare på hur du tar kontrollen över konturkontrasten med hjälp av Photoshops olika skärpefunktioner. verktyg och funktioner för skärpa Numera finns det en hel hop med inbyggda verktyg för att öka skärpan i Photoshop. De flesta finns samlade under menyn Filter > Skärpa (filter > sharpen). direktverktygen Under rubriken «direktverktyg» faller alla funktioner som du inte har någon möjlighet att styra över. Det inkluderar i första hand filtermenyns skärpa (sharpen), mera skärpa (sharpen more) och kantskärpa (sharpen edges). Gemensamt för dessa tre är att de appliceras direkt på bilden utan att du får chans att skräddarsy några inställningar. Av den anledningen kommer vi att lämna direktverktygen därhän. Detsamma gäller verktygslådans skärpeverktyg som inte heller ger dig särskilt god kontroll. sid 54 Kamera & Bild

3 oskarp mask Oskarp mask (unsharp mask) är fortfarande den vanligaste metoden för att öka skärpan i digitala bilder. Filtret bygger på tre reglage mängd, radie och tröskelvärde. Med de tre reglagen kan du styra precis de parametrar som vi konstaterade är viktiga vid en skärpeökning. 1. Mängden avgör hur kraftig kontrastökningen blir. Ju mer du krämar på, desto kraftigare blir nedmörkningen respektive uppljusningen kring konturerna. 2. Radien bestämmer gloriornas tjocklek. Pixelvärdet ger dock inte en exakt angivelse eftersom gloriaeffekten avtar utåt. Väljer du en radie på 3 kommer alltså fler än tre pixlar att påverkas. 3. Tröskelvärdet anger vad som är en kontur. Ett värde på exempelvis 40 berättar för Photoshop att tonskillnaden måste vara 40 nivåer för att skärpeeffekten ska slå igenom. Genom att höja tröskelvärdet kan du alltså se till att inte brus och andra superfina detaljer förstärks. Problemet är att effekten inte är avtagande. Det blir ett abrupt hopp mellan det som skärps och det som inte skärps. Av den anledningen bör du alltid vara försiktig med tröskelvärdet. smart skärpa Smart skärpa (smart sharpen) var en ny funktion i Photoshop CS2. Filtret är en utveckling av oskarp mask och liknar sin äldre kusin i många avseenden. Men det finns några avgörande skillnader som gör smart skärpa till ett bättre alternativ när du ska öka skärpan i digitala bilder. Mängd och radie fungerar på precis samma sätt som motsvarande reglage i oskarp mask. Tröskelvärdet har dock slopats eftersom det sällan är särskilt användbart. Den stora skillnaden är rullmenyn under Ta bort där du kan välja mellan gaussisk oskärpa, linsoskärpa och rörelseoskärpa. photoshop Perfekt skärpa sid 55

4 gaussisk oskärpa De olika valen anger vilken oskärpefunktion Photoshop ska använda för att höja konturkontrasten. Med hjälp av rullmenyn kan du alltså styra hur gloriaeffekten ska avta när du rör dig bort från konturerna. En vanlig oskarp mask använder alltid gaussisk fördelning. Väljer du gaussisk oskärpa får du alltså exakt samma beteende som hos en oskarp mask med tröskelvärdet satt till noll. linsoskärpa Det som gör smart skärpa till ett bättre alternativ än oskarp mask är möjligheten att välja linsoskärpa. Linsoskärpa är nämligen en mer naturtrogen oskärpefunktion som på ett bättre sätt efterhärmar den oskärpa som uppstår utanför en kameras fokusområde. Det gör den också till en bättre kandidat när du vill simulera mer skärpa. I praktiken kan man säga att smart skärpa ger vackrare glorior som inte är lika skarpa och tjocka. Du kan alltså skärpa mer med linsoskärpa utan att bilden blir ful. Därför heter det oskarp mask Att kalla ett filter som ökar skärpan för «oskarp mask» kan verka underligt, men det har en historisk förklaring. Namnet kommer nämligen av en gammal mörkrumsteknik som kom under 1900-talets första hälft när man fortfarande använde glasnegativ. Genom att fästa en positiv kopia med låg kontrast på baksidan av glasplattan upptäckte man ett sätt att öka skärpan. Eftersom de båda versionerna var separerade med glasplattans tjocklek hamnade positivet lite ur fokus när plattan fixerades i en förstoringsapparat. Den suddighet som blev följden kring motivets konturer gav känslan av mer skärpa. Den digitala varianten av oskarp mask fungerar på liknande sätt. Datorn skapar en oskarp version av bilden som sedan maskeras för att bara vara synlig längs konturerna, därav «oskarp mask». Paradoxalt nog är det alltså en suddighet som i slutändan ger mer skärpa. Genom att välja linsoskärpa får du snyggare glorior. Här har värdet på mängden och radien överdrivits för att för skillnaden tydlig. rörelseoskärpa Det sista alternativet, rörelseoskärpa, kan du använda för att kompensera för kameraskakningar och liknande. En vanlig skärpning riskerar nämligen att förstärka de spökeffekter som ofta uppstår kring ett objekt som varit i rörelse under exponeringen. I ärlighetens namn ska man dock understryka att filtret inte kan uträtta några underverk. Det går endast att kompensera för små rörelser. mer exakt Längst ner i dialogrutan för smart skärpa finns en liten kryssruta som heter «Mer exakt». Det kan verka självklart att den ska vara ikryssad om du vill ha ett perfekt resultat. Det finns liknande rutor på andra ställen i Photoshop och i regel innebär det bara att du tillåter datorn att ta längre tid på sig för att utföra en noggrannare beräkning. Men rutan i smart skärpa är lite speciell. När den är ikryssad utför Photoshop en andra skärpning ovanpå den första för att verkligen framhäva de minsta detaljerna. Ibland är det precis vad du vill, men när det gäller exempelvis porträttfoton ger den andra skärpningen ett sämre resultat. Din utgångspunkt bör därför vara att lämna rutan tom. I nästa del av den här artikelserien kommer vi att visa dig exakt vilka specialfall som tjänar på att ha rutan ikryssad. grundläggande och avancerat Det finns ytterligare en funktion under smart skärpa. Genom att kryssa i avancerat får du extra flikar som i någon mening fungerar som ett avancerat tröskelvärde. Till skillnad från oskarp mask kan du här ställa in precis hur du vill att gloriaeffekterna ska tonas ut. Problemet är att det finns en bugg i Photoshop CS3 som gör att inställningarna inte återställs nästa gång du använder filtret. Vill du vara på den säkra sidan låter du alltså dialogrutan vara kvar i läge grundläggande. sid 56 Kamera & Bild

5 skärpning med högpassfiltret Förutom de inbyggda verktygen finns ytterligare en metod som används väldigt ofta högpasskärpning. 1 Trots att det inte finns någon funktion i Photoshop som utför högpasskärpning automatiskt är det en enkel teknik. Grunden är högpassfiltret som du hittar under rubriken Annat (other) i filtermenyn. 1 2 Högpassfiltret skapar en version av bilden som inte ser särskilt användbar ut vid första anblicken. Det mesta förvandlas till en grå massa där endast bildens konturer är synliga. 2 3 Men genom ett klokt val av blandningsläge blir den här gråmulna bilden ett utmärkt verktyg för att höja skärpan i digitala bilder. Målet är ju att öka kontrasten i just konturerna medan bilden i övrigt lämnas orörd. Den avdelning av blandningslägen som börjar med täcka över (overlay) åstadkommer precis detta. 3 Varför ska du använda högpasskärpning? Man kan med rätta ställa sig frågan varför man ska använda högpasskärpning när det finns bra inbyggda funktioner i Photoshop. Svaret är att högpassmetoden excellerar på vissa områden. Särskilt vad gäller klippning av skuggor och högdagrar. När du använder inbyggda funktioner som oskarp mask och smart skärpa löper du en större risk att få avklippta toner. Gloriorna som läggs till kan exempelvis göra väldigt mörka områden helt svarta, vilket du sällan vill. Genom att använda högpass ger du upp en del av flexibiliteten, men vinner alltså också något. Ytterligare en fördel med högpassmetoden är att stora ytor skyddas på ett bättre sätt, vilket minimerar oönskad brusförstärkning. 4 Med dessa blandningslägen betraktas nämligen mellangrå som en neutral färg och påverkar inte den underliggande bilden. I konturerna ökas dock kontrasten eftersom högpassbilden är mörkare respektive ljusare precis där. photoshop Perfekt skärpa sid 57

6 Det finns i princip tre sätt att utföra högpasskärpningen. 1. Lagerkopia. Det kanske vanligaste sättet är att göra en lagerkopia av originalbilden som sedan får en dos av högpassfiltret. Genom att ändra lagrets blandningsläge till täcka över hamnar skärpningen på plats. Med opacitetsreglaget kan du sedan styra genomslagskraften. 2. Tona. Om du inte vill skapa nya lager kan du i stället välja att tona högpassfiltret. Så fort du har använt filtret går du till Redigera > Tona högpass (edit > fade high pass). Där kan du välja blandningsläge och ställa in opaciteten. 3. Smart filter. Det tredje, och överlägset bästa, tillvägagångssättet är att använda smarta objekt och smarta filter som var en nyhet i Photoshop CS3. Det ger dig större flexibilitet och möjlighet att förändra inställningarna när som helst. Behärskar du smarta filter är det ditt självklara val. Kom som sagt ihåg att det kan vara värt att pröva andra blandningslägen än täcka över. Testa till exempel mjukt ljus, skarpt ljus och linjärt ljus. Blir effekten för kraftig minskar du den som vanligt genom att sänka opaciteten. andra skärpemetoder Oskarp mask, smart skärpa och högpassmetoden är de tre grundteknikerna för att höja skärpan i digitala bilder. Utöver dessa finns ytterligare några möjligheter. adobe camera raw Numera går det att skärpa bilder direkt i Adobe Camera Raw, vilket emellanåt kan vara väldigt användbart. Där kan du dessutom utföra en brusreducering i samma veva. Eftersom råskärpning är ett kapitel för sig sparar vi dock den genomgången till nästa del av den här artikeln. tredjepartsprogram Skulle du ändå inte nöja dig med de skärpemetoder vi har presenterat hittills finns utmärkta tredjepartsprogram på markanden. FocalBlade har vi tipsat om tidigare i Kamera & Bild. Det är ett prisvärt tilläggsprogram som ger riktigt bra resultat. Även Nik Sharpener Pro och Photokit Sharpener kan vara värda att ladda hem en gratis testversion av. för experten zooma rätt för bättre förhandsgranskning Som avslutning på den här delen ska vi titta på hur du kan hitta rätt storlek på bilderna för att verkligen kunna förhandsgranska din skärpning på bästa sätt. Tipset riktar sig till dig som arbetar med foton och utskrifter professionellt. Är du bara en glad amatör klarar du dig förmodligen bra utan den här kunskapen. Avsnittet involverar lite enkel matematik så se till att ha miniräknaren i beredskap. photoshop gissar att du har en macintosh från 1984 Kanske känner du till att det finns ett zoomläge i Photoshop som kallas utskriftstorlek (print size). Du hamnar där via visa-menyn eller genom att dubbelklicka på förstoringsglaset i verktygslådan. Men om du någon skrivit ut en bild och jämfört så har du märkt hur utskriften i själva verket är aningen större. Det beror på att utskriftstorleken i Photoshop antar att din skärmupplösning är 72 ppi. En ganska dålig gissning eftersom det värdet bara är sant för de tidigaste macintosh-burkarna med inbyggd monitor. För att verkligen kunna granska bilden i rätt utskriftstorlek måste du därför först och främst ta reda på upplösningen hos din skärm. sid 58 Kamera & Bild

7 räkna ut din skärmupplösning Börja med att öppna kontrollpanelen eller motsvarande och kolla hur många pixel din skärm visar. Typiska värden är 1024 x 768, 1600 x 1200, 1680 x 1050 eller liknande beroende på skärmtyp. Skriv ner dessa värden och notera också hur många tum din skärm är. Målet är att få fram skärmupplösningen i ppi, det vill säga pixel per tum. Och eftersom tummåttet mäts diagonalt över skärmen måste du räkna fram hur många pixel som ryms där. Vill du inte damma av dina gamla kunskaper om Pythagoras sats från grundskolan, kan du tjuvkika på vårt räkneexempel nedan. Ersätt med dina egna värden på motsvarande plats. När du har fått fram värdet skriver du ner det på en lapp och sparar. använd skärmupplösningen för att hitta rätt Nu har du allt du behöver för att se den sanna utskriftsstorleken på skärmen. Börja med att skapa en kopia av din bildfil via Bild > Duplicera (image > duplicate) för att undvika att förstöra ditt original. Om du sedan väljer Bild > Bildstorlek (image > image size) så ser du bildens pixeldimensioner, utskriftsstorlek och upplösning. I vårt exempel har vi bestämt att trycka bilden i storleken 45 x 30 cm, vilket visar sig ge en upplösning på 219 ppi. Men på kopian skriver du i stället in skärmens upplösning, i vårt fall 117 ppi. Se till att rutan Ändra bildupplösning (resample image) är ikryssad. Genom att sedan zooma in kopian till 100 % får du en exakt motsvarighet till storleken i tryck. Det ökar dina chanser att hitta passande värden för skärpningen. Det finns dock ytterligare ett litet aber som du måste ta hänsyn till. Minns att bilden skulle tryckas i upplösningen 219 ppi. Det innebär att din originalbild kommer att förminskas i tryckprocessen. Dina glorior som ger bra skärpa på skärmen riskerar alltså att försvinna och därför behöver du kompensera för detta. Och då återstår faktiskt lite matematik. Genom att dividera den slutliga utskriftsupplösningen med din skärmupplösning får du ett multiplikatorvärde. I vårt fall blir det alltså 219/117, det vill säga ungefär 1,9. Det utnyttjar du sedan under skärpningen på följande vis: 1. Använd kopian i den sanna utskriftsstorleken för att hitta rätt värden när du skärper med oskarp mask eller smart skärpa. Skriv ner de värden du får fram och överför dem till originalbilden. Öka sedan radien genom att multiplicera värdet med ditt multiplikatorvärde. Mängdvärdet lämnar du orört. På det här sättet får du perfekta förutsättningar för att verkligen kontrollera din skärpeökning. i nästa nummer Du har nu fått en grundlig genomgång av de vanligaste skärpemetoderna som finns i Photoshop. Men många frågor återstår naturligtvis. När ska du använda högpass och när ska du använda smart skärpa? Ska skärpningen alltid vara det absolut sista du gör med bilden innan utskrift? Hur mycket högpass ska du ha? Ska du behandla alla typer av motiv på samma sätt? Vilka värden på mängd och radie är egentligen bäst? Hur gör du med bruset? Alla dessa frågor och några till besvarar vi i nästa nummer. photoshop Perfekt skärpa sid 59

Perfekt skärpa i Photoshop

Perfekt skärpa i Photoshop Perfekt skärpa i Photoshop Lathunden innehåller viktiga nyckelbegrepp från kursen och alla riktvärden du behöver. Dessutom finns ett antal tips och förtydliganden som inte nämndes i kursen. Alla värden

Läs mer

Grundredigering i Photoshop Elements. Innehåll. Lennart Elg Grundredigering i Elements Version 2, uppdaterad 2012-09-14

Grundredigering i Photoshop Elements. Innehåll. Lennart Elg Grundredigering i Elements Version 2, uppdaterad 2012-09-14 Grundredigering i Photoshop Elements Denna artikel handlar om grundläggande fotoredigering i Elements: Att räta upp sneda horisonter och beskära bilden, och att justera exponering, färg och kontrast, så

Läs mer

Brusreducering och Skärpning av bilder. Kalle Prorok Okt 2010

Brusreducering och Skärpning av bilder. Kalle Prorok Okt 2010 Brusreducering och Skärpning av bilder Kalle Prorok Okt 2010 Varför blir det brus? Termiskt brus i sensorn Statistiska avvikelser Ökar med känsligheten (ISO) Högre med små pixlar Syns mest i röda o blå

Läs mer

Photoshopskolan, skärpa upp en bild

Photoshopskolan, skärpa upp en bild Sida 1 av 7 skriv ut» Öka skärpan i bilder (Ps6) Att öka skärpan i en bild är en åtgärd som du säkert har behov av i olika situationer, tex om din bild redan från början är oskarp eller om du varit tvungen

Läs mer

Det första du behöver göra är att ta reda på vilken storlek bilden har. Öppna en bild i Photoshop. Välj Bild; Bildstorlek i övre menyn

Det första du behöver göra är att ta reda på vilken storlek bilden har. Öppna en bild i Photoshop. Välj Bild; Bildstorlek i övre menyn Ändra bildstorlek (Photoshop CS 3) Sid. 1 1. Minska en bild När man jobbar med bilder vill man ibland ändra storlek, eller minska antal pixlar, eftersom bildfilen blir för stor och för tung (i kb) om den

Läs mer

Grundredigering i Photoshop Elements

Grundredigering i Photoshop Elements Grundredigering i Photoshop Elements Denna artikel handlar om grundläggande fotoredigering i Elements: Att räta upp sneda horisonter och beskära bilden, och att justera exponering, färg och kontrast, så

Läs mer

SNABBT OCH SNYGGT MER KONTROLL FÖR DIG MED PHOTOSHOP CS3 SMIDIGT MED BRA KONTROLL. photoshop Trendiga bilder med Photoshop sid 61

SNABBT OCH SNYGGT MER KONTROLL FÖR DIG MED PHOTOSHOP CS3 SMIDIGT MED BRA KONTROLL. photoshop Trendiga bilder med Photoshop sid 61 Svartvitt dominerar fortfarande För några år sedan spådde en del experter att den stora boomen med svartvita foton snart skulle nå sin kulmen och börja avta. I dag vet vi att den profetian aldrig slog

Läs mer

Bildoptimering för webben

Bildoptimering för webben Bildoptimering för webben Av Stefan Isaksson och Jonas Andersson För att få en så hög och så jämn teknisk kvalitet på webben som möjligt krävs att man behandlar bildfilen på rätt sätt. Denna artikel ger

Läs mer

bilder för användning

bilder för användning Grundläggande guide i efterbehandling av bilder för användning på webben Innehåll Innehåll...2 Inledning...3 Beskärning...4 Att beskära en kvadratisk bild...5 Att beskära med bibehållna proportioner...5

Läs mer

Två sorters bilder - högfrekvent och lågfrekvent. Bilden ovan räknas som högfrekvent bild, vilket betyder att den är detaljrik

Två sorters bilder - högfrekvent och lågfrekvent. Bilden ovan räknas som högfrekvent bild, vilket betyder att den är detaljrik Photoshop - Skärpa Skärpa är ett omfattande område i Photoshop. Det finns flera verktyg för skärpa, men de flesta fungerar inte på ett bra sätt. Denna guide fokuserar på metoder och verktyg som fungerar.

Läs mer

Svartvitt i Photoshop

Svartvitt i Photoshop Svartvitt i Photoshop Lathund Det här dokumentet är en liten lathund som du kan skriva ut och ha tillgänglig när du arbetar med dina svartvita bilder i Photoshop. Den innehåller en sammanfattning av kursens

Läs mer

Lär dig grunderna i Photoshop Elements 4.0

Lär dig grunderna i Photoshop Elements 4.0 Lär dig grunderna i Photoshop Elements 4.0 Här får du lära dig hur man flyttar bilder från kameran till datorn, hur man fixar till ett foto, hur man skriver ut bilder och mycket mera. Lycka till! copyright

Läs mer

Bildredigering i EPiServer & Gimp

Bildredigering i EPiServer & Gimp Bildredigering i EPiServer & Gimp Maria Sognefors 7minds Agenda Teori om bilder Att tänka på när jag fotograferar Föra över bilder från kamera till dator Ladda upp bilder till EPiServer CMS 5 Enkel redigering

Läs mer

Skola: Photoshop och Elements Redigering för äkta bilder

Skola: Photoshop och Elements Redigering för äkta bilder Skola: Photoshop och Elements Redigering för äkta bilder Med Photoshop kan du lägga på coola effekter, skruva färger och kontraster till oigenkännlighet och skapa fantasibilder, men här lär vi dig i stället

Läs mer

Photoshopfilter är det verkligen något för

Photoshopfilter är det verkligen något för text Anders jensen 7 Photoshop du inte visste att du behövde Bland Photoshops inbyggda finns inte bara skumma konsteffekter. I den här artikeln visar vi dig sju gömda funktioner som både fotografer och

Läs mer

Photoshop - Filter. En del filter har undermenyer, man kan välja får, de presenteras allt eftersom.

Photoshop - Filter. En del filter har undermenyer, man kan välja får, de presenteras allt eftersom. Photoshop - Filter Filtren i Photoshop är många och de flesta har ingen praktisk funktion vid traditionell bildredigering. Några funkar däremot väldigt väl och jag kommer länka vidare till guider där de

Läs mer

En grund i bildbearbetning för webben i Photoshop Elements 11

En grund i bildbearbetning för webben i Photoshop Elements 11 En grund i bildbearbetning för webben i Photoshop Elements 11 Mappstrukturering... 2 Arbetsflöde bildbearbetning för webb Beskär... 3 Storleksförändra bild... 4 Skärpa... 5 Spara för webb... 6 Från logga

Läs mer

En grund i bildbearbetning för webben i Photoshop CS5

En grund i bildbearbetning för webben i Photoshop CS5 En grund i bildbearbetning för webben i Photoshop CS5 Mappstrukturering... 2 Arbetsflöde bildbearbetning för webb Beskär... 3 Storleksförändra bild... 4 Skärpa... 5 Spara för webb... 6 Från logga i jpg,

Läs mer

Optimala bildinställningar för leverans TEORIHÄFTE TILL KURSEN

Optimala bildinställningar för leverans TEORIHÄFTE TILL KURSEN Optimala bildinställningar för leverans TEORIHÄFTE TILL KURSEN Färgrymd Vad är egentligen en färgrymd? Digitala enheter (tex skärmar, skrivare, scanners) kan inte återge alla färger som det mänskliga ögat

Läs mer

Photoshop Skapa bilder för webben

Photoshop Skapa bilder för webben Photoshop Skapa bilder för webben För dig som fixar bilder för publicering online finns en rad bra saker att tänka på. Allt för att få fram det bästa ur dina bilder. Följ med och lär dig knepen samt se

Läs mer

Arbeta smart med fyrfärgsvarta bilder

Arbeta smart med fyrfärgsvarta bilder eställas från nb ww ka w. nt Detta do kum en t är.se xa di erat endast fö rs tim op kä ör ast f sd n E m skär bild ning vis. Ett tryckt d ing ok sn um vi e rm Arbeta smart med fyrfärgsvarta bilder C Gråskala

Läs mer

Adobe. Photoshop CS3. Fortsättningskurs. www.databok.se

Adobe. Photoshop CS3. Fortsättningskurs. www.databok.se Adobe Photoshop CS3 Fortsättningskurs www.databok.se Innehållsförteckning 1 Färghantering... 1 Färgomfång... 2 Behöver du färghantering?... 2 Kalibrera bildskärmen... 3 Kalibreringsprogram... 3 Färginställningar...

Läs mer

Skapa, öppna och ladda ned bilder

Skapa, öppna och ladda ned bilder Skapa, öppna och ladda ned bilder Skapa en bild 1. Välj Arkiv - Nytt 2. Ge bilden ett namn i rutan Namn 3. Skriv vilken bredd och höjd i rutan Bredd och Höjd 4. Ange upplösning (pixlar/tum = dpi) 5. Klicka

Läs mer

Så här använder du de enklaste funktionerna i programmet: Starta programmet. Programmet startas från ikonen på skrivbordet.

Så här använder du de enklaste funktionerna i programmet: Starta programmet. Programmet startas från ikonen på skrivbordet. PhotoFiltre 1 Innehåll Starta programmet... 3 Rotera bilden... 4 Beskära bilden... 4 Ljusa upp en bild... 5 Förminska bilden... 6 Skärpa i bilden... 7 Spara och komprimera bilden... 7 Ta bort röda ögon...

Läs mer

Adobe Photoshop CC Jan Johansson 2014

Adobe Photoshop CC Jan Johansson 2014 Adobe Photoshop CC Jan Johansson 2014 Jan Johansson Lövaskog Södra Bosgården 516 92 Äspered 0702 13 96 60 jan.johansson@bornet.net Innehållet får ej kopieras utan medgivande Photoshop CC Photoshop CC Photoshops

Läs mer

ICC-profiler och färginställningar

ICC-profiler och färginställningar ICC-profiler och färginställningar FÖR DAGSPRESS Innehåll Introduktion... 3 Betraktningsmiljö... 4 Skärmkalibrering... 5 ICC-profiler... 6 Färginställningar... 7 Bildbehandling... 9 Tryckanpassning...

Läs mer

Du hittar manualen på.

Du hittar manualen på. Du hittar manualen på http://www.buf.kristianstad.se/it/pse/index.htm Innehåll Start s 3 Verktyg s 4 Beskär s 5 Bildpaket s 6 Bakgrundbild s 7 Flyta ut s 8 Infoga bild i Word s 9 Justera färger s 11 Ludda

Läs mer

Photoshop Elements 7. Adobe. Grundkurs

Photoshop Elements 7. Adobe. Grundkurs Photoshop Elements 7 Adobe Grundkurs Innehållsförteckning 1 Det här är Photoshop Elements 7...1 Programmets uppbyggnad...1 2 Ordna...3 Hämta filer...3 Visning/Sortering...6 Datumvy...6 Helskärmsläge...7

Läs mer

Photoshop CS4. Adobe. Fortsättningskurs

Photoshop CS4. Adobe. Fortsättningskurs Photoshop CS4 Adobe Fortsättningskurs Adobe Photoshop CS4 Fortsättningskurs Till denna bok medföljer ett antal övningsfiler på cd-skiva (filerna finns i mappen Photoshop CS4 Forts). Kopiera filerna till

Läs mer

Lite verktyg och metoder Photoshop CS2

Lite verktyg och metoder Photoshop CS2 Lite verktyg och metoder Photoshop CS2 Kurvor och Nivåer Med Nivåer och Kurvor kan man ställa nästan allt i bilden. Vitt ska vara vitt och svart ska vara svart. Fixa det med Nivåer. Hur ljus ska den vara?

Läs mer

8 BÄSTA PHOTOSHOPTRICK

8 BÄSTA PHOTOSHOPTRICK Bröllopsfotografens 8 BÄSTA PHOTOSHOPTRICK Bildbehandling av bröllopsbilder är en helt egen genre med många specialeffekter. Vi visar dig teknikerna som professionella bröllopsfotografer använder för att

Läs mer

HDR den enkla vägen. Råkonverteraren Det första vi gör i råkonverteraren är att öppna våra tre bilder. av Kristoffer Ingemansson

HDR den enkla vägen. Råkonverteraren Det första vi gör i råkonverteraren är att öppna våra tre bilder. av Kristoffer Ingemansson HDR den enkla vägen av Kristoffer Ingemansson Att ta sina bilder Allting börjar ju så klart med att man letar upp ett motiv och tar sina bilder, men man bör även tänka på en del speciella saker när man

Läs mer

Raw Hide. hantera camera raw-bilder

Raw Hide. hantera camera raw-bilder Fotograf: Scott Kelby Exponeringstid: 1/125 1/250 Brännvidd: 70 18 mm Bländaröppning: f/3.5 f/7.1 Kapitel 2 Hantera Camera Raw-bilder Raw Hide hantera camera raw-bilder Apropå rubriken om du tillhör den

Läs mer

Öppna bilden C:\Photoshop5-kurs\Bananer 96ppi.psd. Aktivera verktyget Färgpyts i verktygslådan.

Öppna bilden C:\Photoshop5-kurs\Bananer 96ppi.psd. Aktivera verktyget Färgpyts i verktygslådan. 140 Målnings- och redigeringsverktyg 3 Fyllningsverktyg Ofta vill man fylla ett helt område med en viss färg, ett visst mönster eller en övertoning mellan flera färger. Detta kan åstadkommas på några olika

Läs mer

Labfärg paradiset i Photoshop

Labfärg paradiset i Photoshop text Anders jensen Labfärg paradiset i Photoshop Mitt i Photoshop, väl dolt bland vanliga menyer och funktioner, finns en hemlig portal. Den har funnits där i åratal, men få känner till dess hemligheter.

Läs mer

Från raw till print. Grundläggande genomgång av arbetsflöde och bildoptimering i

Från raw till print. Grundläggande genomgång av arbetsflöde och bildoptimering i Från raw till print Grundläggande genomgång av arbetsflöde och bildoptimering i Adobe Lightroom och Adobe Photoshop/Elements Av Peter Györffy, peter@petergyorffy.com Websida:, blogg: /wordpress Del 1 -

Läs mer

Lektion 10 BEARBETA I CAMERA RAW JUSTERA MED KURVOR SKUGGA/HÖGDAGER MÅLA MED LJUS JUSTERA KANALER BLANDNINGSLÄGEN OCH LAGERMASKER

Lektion 10 BEARBETA I CAMERA RAW JUSTERA MED KURVOR SKUGGA/HÖGDAGER MÅLA MED LJUS JUSTERA KANALER BLANDNINGSLÄGEN OCH LAGERMASKER 7 6 5 4 3 2 1 BEARBETA I CAMERA RAW JUSTERA MED KURVOR SKUGGA/HÖGDAGER MÅLA MED LJUS JUSTERA KANALER BLANDNINGSLÄGEN OCH LAGERMASKER METODER FÖR SKÄRPEFÖRBÄTTRING Lektion 10 Det här var definitivt ett

Läs mer

Att få in bilder i datorn

Att få in bilder i datorn Att få in bilder i datorn 32 Första steget är att skapa bilden och få in den i datorn. Har du en digitalkamera känner du redan till hur man gör. Har du bilder på papper eller film kan dessa skannas och

Läs mer

Photoshop CS4. Adobe. Fortsättningskurs

Photoshop CS4. Adobe. Fortsättningskurs Photoshop CS4 Adobe Fortsättningskurs Innehållsförteckning 1 Färghantering...5 Färgomfång... 6 Behöver du färghantering?... 6 Kalibrera bildskärmen... 6 Färginställningar... 7 Arbetsfärgsrymder... 9 Färgmodeller...

Läs mer

1. Beskär bilden och räta eventuellt upp bilden med beskärningsverktyget

1. Beskär bilden och räta eventuellt upp bilden med beskärningsverktyget Bildbearbetning i Photoshop Gör stegen i denna ordning. Det spelar roll. 1. Beskär bilden och räta eventuellt upp bilden med beskärningsverktyget 2. Kontrollera vilken färgrymd bilden har (OBS! detta går

Läs mer

Egenskaper och inställningar för QuickScan och förhandsgranskningsfönstret

Egenskaper och inställningar för QuickScan och förhandsgranskningsfönstret [LISTAN TILL HÖGER. Hela vägen uppifrån och ned] Använda knappen QuickScan (snabbavläsning) Inställningar för QuickScan Inställningar för egenskaper Förhandsgranskningsfönster (Preview window) [SLUT LISTA]

Läs mer

Format. Problem. Andra format. Digital redigering. JPG för fotografier. Photoshop. GIF lämplig för ritad grafik

Format. Problem. Andra format. Digital redigering. JPG för fotografier. Photoshop. GIF lämplig för ritad grafik Digital redigering Photoshop Format JPG för fotografier 24-bitars färg (RGB), 16,7 milj färger GIF lämplig för ritad grafik 256 färger Färgpalett indexerad bild Stödjer genomskinlighet Kan vara animerade

Läs mer

Digitala bilder & Fotografering med Digitalkamera

Digitala bilder & Fotografering med Digitalkamera Digitala bilder & Fotografering med Digitalkamera Den digitala bilden. Det finns två huvudtyper av digitala bilder på datorn. Den ena bildtypen är uppbyggd av pixlar. Vill man göra det lätt för sig, översätter

Läs mer

QosmioEngine För avancerad video

QosmioEngine För avancerad video QosmioEngine För avancerad video Qosmio förenar QosmioEngines och QosmioPlayers högkvalitativa videofunktioner, Harman Kardon högtalare och SRS TruSurround XT: s funktioner för surroundljud och digital

Läs mer

Prioritet. Varför digitalisera? Apparater; i allmänhet. Datorn

Prioritet. Varför digitalisera? Apparater; i allmänhet. Datorn Prioritet. Varför digitalisera? Syftet påverkar digitaliseringsinställningarna. Vill man rädda ett skört material? Vill man göra det tillgängligt på netet? Finns det efterfrågan på dylikt material? Beakta

Läs mer

Photoshopskolan, retro-look

Photoshopskolan, retro-look Sida 1 av 12 skriv ut» Övningen är gjord av Anna-Lena Lundin ( http://www.pixelplus.se ) Har du frågor om momenten i övningen eller om Photoshop kan du söka information i vårt Forum för Photoshop. Retro-look

Läs mer

Torstens Digitalbildguide

Torstens Digitalbildguide Thor Stone Education Torstens Digitalbildguide 1 Det finns två huvudtyper av digital bild, vektorbaserad och pixelbaserad. - Vektorbaserade bilder bygger på en matematisk formel och kan storlekförändras

Läs mer

Utskrifter steg-för-steg och färghantering

Utskrifter steg-för-steg och färghantering Utskrifter steg-för-steg och färghantering Det finns inget som slår en fotografisk utskrift. Det är stunden då din digitalt fångade bild, som redigerats i datorn, förvandlas från ettor och nollor (datorkod)

Läs mer

Adobe PHOTOSHOP. CS6 Fördjupning

Adobe PHOTOSHOP. CS6 Fördjupning Adobe PHOTOSHOP CS6 Fördjupning Innehållsförteckning 1 Färghantering...5 Färgomfång... 6 Behöver du färghantering?... 6 Färginställningar... 6 Arbetsfärgrymder... 8 Färgmodeller... 8 Provtryck...10 Kalibrera

Läs mer

Photoshop: Smarta objekt Bildbehandla smartare

Photoshop: Smarta objekt Bildbehandla smartare Photoshop: Smarta objekt Bildbehandla smartare Med smarta objekt kan du förstora och förminska saker i Photoshop utan att förlora kvalitet. Du kan alltså jobba mindre destruktivt med dina objekt. Så här

Läs mer

Adobe PHO SHOP CC. Fördjupning

Adobe PHO SHOP CC. Fördjupning Adobe PHO SHOP CC Fördjupning Innehållsförteckning 1 Färghantering...5 Färgomfång... 6 Behöver du färghantering?... 6 Färginställningar... 6 Arbetsfärgrymder... 8 Färgmodeller... 9 Provtryck... 11 Kalibrera

Läs mer

www.webbphoto.se John S. Webb 2006 john@webbphoto.se (text citat från Adobe)

www.webbphoto.se John S. Webb 2006 john@webbphoto.se (text citat från Adobe) www.webbphoto.se D A T O R D I G I T A L A F L Ö D E T K A M E R A K O R T B Ä R B A R H Å R D D I S K R E D I G E R I N G M J U K V A R A O U T P U T L A G R I N G K A T A L O G M J U K V A R A PIXELS

Läs mer

Kamerans sensor. I kameran sitter bildsensorn som består av en rektangulär platta med miljontals små ljuskänsliga halvledare av CCD eller CMOS typ.

Kamerans sensor. I kameran sitter bildsensorn som består av en rektangulär platta med miljontals små ljuskänsliga halvledare av CCD eller CMOS typ. Kamerans sensor I kameran sitter bildsensorn som består av en rektangulär platta med miljontals små ljuskänsliga halvledare av CCD eller CMOS typ. Objektivet projicerar en bild på sensorn och varje liten

Läs mer

Tekniker - PowerShot A1200 och PowerShot A2200

Tekniker - PowerShot A1200 och PowerShot A2200 Tekniker - PowerShot A1200 och PowerShot A2200 Smart automatiskt läge Det smarta automatiska läget är det perfekta läget för automatisk fotografering. I det används ett flertal olika tekniker som Canon

Läs mer

KAMERANS TEKNISKA DETALJER

KAMERANS TEKNISKA DETALJER KAMERANS TEKNISKA DETALJER Ljus & exponering Blinkningen Reglerar tiden slutaren är öppen. Styrs av ljustillgången & kontrolleras med hjälp av ljusmätaren. Pupillen Slutartid Bländare Reglerar mängden

Läs mer

APPEN FOTO. Windows 10 Anniversary. Behandlade Ord

APPEN FOTO. Windows 10 Anniversary. Behandlade Ord APPEN FOTO Windows 10 Anniversary Behandlade Ord Appen Foto Windows 10 Anniversary 2017 Behandlade Ord Behandlade Ord Göran Johansson Stabbegatan 73 416 80 GÖTEBORG Internet info@behandladeord.se www.behandladeord.se

Läs mer

Bildbehandling 6 proffsiga verktyg i Photoshop Elements

Bildbehandling 6 proffsiga verktyg i Photoshop Elements Bildbehandling 6 proffsiga verktyg i Photoshop Elements För dig som vill bildbehandla dina fotografier finns mycket att hämta i Photoshop Elements. Lyft fram detaljer ur skuggor eller gör din bild spännande

Läs mer

Retuschering inkl Skönhetsretusch. Kalle Prorok Okt 2010

Retuschering inkl Skönhetsretusch. Kalle Prorok Okt 2010 Retuschering inkl Skönhetsretusch Kalle Prorok Okt 2010 Varför vill man retuschera? Lokala justeringar Ljusa upp/mörka ner delar av bild Redigera bort tillfälliga skavanker Ta bort detaljer i bakgrund/förgrund

Läs mer

Objektiv. Skillnad i egenskaper mellan objektiv med olika brännvidder (småbild)

Objektiv. Skillnad i egenskaper mellan objektiv med olika brännvidder (småbild) Håll kameran rätt! För att minimera risken för skakningsoskärpa bör man alltid hålla kameran så stadigt som möjligt. Oftast håller man kameran som i mitten och till höger, med höger hand i kamerans grepp

Läs mer

Lär dig grunderna om Picasa

Lär dig grunderna om Picasa Lär dig grunderna om Picasa Välkommen till Picasa. I den här guiden får du lära dig att använda Picasa för att organisera och redigera dina foton. Picasa Programvara När du börjar, finns det 2 saker du

Läs mer

Digital bildhantering

Digital bildhantering Digital bildhantering En analog bild blir digital när den scannas. Bilden delas upp i småbitar, fyrkanter, pixlar. En pixel = den digitala bildens minsta byggsten. Hur detaljrik bilden blir beror på upplösningen

Läs mer

Observera också att det inte går att både se kanten på fönstret och det där ute tydligt samtidigt.

Observera också att det inte går att både se kanten på fönstret och det där ute tydligt samtidigt. Om förstoringsglaset Du kan göra mycket med bara ett förstoringsglas! I många sammanhang i det dagliga livet förekommer linser. Den vanligast förekommande typen är den konvexa linsen, den kallas också

Läs mer

Så skapas färgbilder i datorn

Så skapas färgbilder i datorn Så skapas färgbilder i datorn 31 I datorn skapas såväl text som bilder på skärmen av små fyrkantiga punkter, pixlar, som bygger upp bilden. Varje punkt har sin unika färg som erhålls genom blandning med

Läs mer

Snabbguide för HP Photo Printing

Snabbguide för HP Photo Printing Hämta bilder till fotogalleriet Använd någon av följande metoder för att lägga till bilder i fotogalleriet. Fotogalleriet, som är den vänstra rutan i programmet HP Photo Printing, utgör startpunkt för

Läs mer

Hej, vart beställde du din fotobok? Vilka av alla 50 mm objektiven är bäst?

Hej, vart beställde du din fotobok? Vilka av alla 50 mm objektiven är bäst? Hej, vart beställde du din fotobok? Fujidirekt, men rekomenderar inte dem :/ Bilderna blev mörka och en del bilder tappade färg. Vilka canon objektiv skulle du göra vad som helst för att få? Canon EF 24-70/2,8

Läs mer

Lathund till Publisher TEXT. Skriva text. Importera text. Infoga text. Dra och släpp

Lathund till Publisher TEXT. Skriva text. Importera text. Infoga text. Dra och släpp Lathund till Publisher TEXT Pekverktyget använder du när du ska markera en ram som du vill förändra på något sätt. Klicka på textverktyget. Placera muspekaren på den tomma dokumentytan, det spelar ingen

Läs mer

Hur jag tänker innan jag trycker på knappen? Lasse Alexandersson

Hur jag tänker innan jag trycker på knappen? Lasse Alexandersson Hur jag tänker innan jag trycker på knappen? Lasse Alexandersson Hur jag tänker innan jag trycker på knappen? Bländare = Skärpedjup Slutartid = Öppettid ISO = Förstärkning Hur jag tänker innan jag trycker

Läs mer

Att behärska ljuset, är vägen till en bra bild..

Att behärska ljuset, är vägen till en bra bild.. Att behärska ljuset, är vägen till en bra bild.. 1. Inledning Som du kanske har märkt handlar mycket av fotografin om ljus. Det finns ganska mycket matematik och fysik involverat, inte minst kring hur

Läs mer

Elements 5.0. Innehållsförteckning

Elements 5.0. Innehållsförteckning Elements 5.0 Innehållsförteckning 2. Tanka hem en bild 3. Öppna en bild 4. Rotera 5. Ändra storlek 6. Spara 7. Skriv ut 9. Förbättra 12. Filter 13. Trollstav/Övertoning 14. Klona 15. Gör flytande 16. Svartvit

Läs mer

1.1 Verktygslådan översikt

1.1 Verktygslådan översikt 1.1 Verktygslådan översikt Markeringsramverktygen markerar rektanglar, ellipser samt enstaka rader eller kolumner. Flytta-verktyget flyttar markeringar, lager och stödlinjer. Lassoverktygen skapar frihandsmarkeringar,

Läs mer

Grunder. Grafiktyper. Vektorgrafik

Grunder. Grafiktyper. Vektorgrafik 2 Grunder All vår början bliver svår eller hur det nu brukar heta, och detta är något som gäller även Flash. För den som är ovan vid Flash gäller det säkert extra mycket, då det kan vara knepigt att förstå

Läs mer

Spara tid med funktionsmakron

Spara tid med funktionsmakron Spara tid med funktionsmakron Trött på att saker tar tid i Photoshop? Vi visar allt du behöver veta för att effektivisera din bildbehandling. text Anders jensen Om Anders Jensen Anders är lärare på Moderskeppet.se,

Läs mer

Adobe INDESIGN CS5 GRUNDER

Adobe INDESIGN CS5 GRUNDER Adobe INDESIGN CS5 GRUNDER Innehållsförteckning 1 Arbetsytan...5 Välkomstbilden... 5 Programfältet... 6 Programknappar... 6 Arbetsyteväxlare... 7 Spara arbetsyta... 7 Ta bort arbetsytor... 7 Skapa ett

Läs mer

Detta är ett försök att beskriva hur man använder Picasa webbalbum för att redigera bilder.

Detta är ett försök att beskriva hur man använder Picasa webbalbum för att redigera bilder. Detta är ett försök att beskriva hur man använder Picasa webbalbum för att redigera bilder. Enligt vår erfarenhet det effektivaste och enklaste sättet att bildbehandla och beskära dina foton. Du kan dessutom

Läs mer

Alla tillämpningar till Distanskursen Digital bildbehandling Lektion 1 till 10

Alla tillämpningar till Distanskursen Digital bildbehandling Lektion 1 till 10 Alla tillämpningar till Distanskursen Digital bildbehandling Lektion 1 till 10 Notera att PingPong är namnet på den lärplattform som kursen ursprungligen sändes på. Det är inte något du på Guld har tillgång

Läs mer

Skola: Framkalla i Lightroom Därför är Lightroom bättre än Photoshop

Skola: Framkalla i Lightroom Därför är Lightroom bättre än Photoshop Skola: Framkalla i Lightroom Därför är Lightroom bättre än Photoshop Program som Photoshop kommer att få en allt mindre betydelse för digitalfotografen då program som Lightroom bara blir bättre och bättre.

Läs mer

Bättre ljus i bilderna. Ytterligare inställningar för en digital systemkamera

Bättre ljus i bilderna. Ytterligare inställningar för en digital systemkamera Bättre ljus i bilderna Ytterligare inställningar för en digital systemkamera Bättre ljus i bilderna Att göra rätt från början Blixtfotografering Ljusmätning Filter Vitbalans Bättre ljus i bilderna Att

Läs mer

Bildhantering i OEW. Vi ska arbeta med följande bilder:

Bildhantering i OEW. Vi ska arbeta med följande bilder: Bildhantering i OEW Bilder på webben Bilder som man ser på olika hemsidor bör ha dessa egenskaper: 1 Klara färger 2 Skärpa 3 Snabbladdade 4 Rätt storlek för syftet Vi ska arbeta med följande bilder: Program

Läs mer

LJ-Teknik Bildskärpa

LJ-Teknik Bildskärpa Bildskärpa - Skärpedjup och fokus - Egen kontroll och fokusjustering - Extern kalibrering Bildskärpa, skärpedjup och fokus Brännpunkt och fokus Medan brännpunkt är en entydig term inom optiken, kan fokus

Läs mer

PixlrGuiden - av AlizonWeb PIXLRGUIDEN. av AlizonWeb. Copyright Notice: Copyright AlizonWeb, All rights reserved. Sida 1

PixlrGuiden - av AlizonWeb PIXLRGUIDEN. av AlizonWeb. Copyright Notice: Copyright AlizonWeb, All rights reserved. Sida 1 PIXLRGUIDEN av AlizonWeb Copyright Notice: Copyright AlizonWeb, All rights reserved. Sida 1 Innehåll Introduktion 3 Vad är Pixlr? 3 Fördelar med Pixlr 3 Om denna guide 3 Kapitel 1: Genomgång av arbetsyta

Läs mer

LATHUND PHOTOSHOP 6.0. RXK Konsult AB, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.

LATHUND PHOTOSHOP 6.0. RXK Konsult AB, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk. LATHUND PHOTOSHOP 6.0 RXK Konsult AB, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Konsult. Mångfaldigande

Läs mer

Pressmeddelande. Eleganta och avancerade: IXUS 130 och IXUS 105 2010-02-08 IXUS 130 IXUS 105

Pressmeddelande. Eleganta och avancerade: IXUS 130 och IXUS 105 2010-02-08 IXUS 130 IXUS 105 2010-02-08 Pressmeddelande Eleganta och avancerade: IXUS 130 och IXUS 105 IXUS 130 IXUS 105 Canon introducerar i dag de senaste IXUS-modellerna - IXUS 130 och IXUS 105. De nya modellerna är tunna, släta

Läs mer

Photoshop - Kanaler. Den översta raden motsvarar de sammanslagna kanalerna RGB.

Photoshop - Kanaler. Den översta raden motsvarar de sammanslagna kanalerna RGB. Photoshop - Kanaler Varje enskild färg i RGB-systemet motsvaras av en kanal i kanalpanelen och visar sig som svartvita representationer om man ställer sig där. På bilden kan du se att på den röda kanalen

Läs mer

Vilken version av Dreamweaver använder du?

Vilken version av Dreamweaver använder du? Sida 1 av 7 Lektion 1: sida 1 av 4 Till kursens framsida Sida 2 av 4» Lektion 1 Då ska vi sätta igång med den här kursens första lektion! Här kommer du att få lära dig hur man skapar och förbereder webbplatser

Läs mer

Kort lektion i skannerteknik

Kort lektion i skannerteknik Sammanställd av Jan Borgfelt Vad är en skanner? En skanner är en bildläsare, som läser in bilder till Din dator. Det finns 2 typer av skanners som Du kan koppla till Din dator: 1. Flatbäddskanner. Läser

Läs mer

Photoshop Elements 6.0

Photoshop Elements 6.0 Adobe Photoshop Elements 6.0 Grundkurs www.databok.se Innehållsförteckning 1 Det här är Photoshop Elements 6... 1 Programmets uppbyggnad... 1 2 Ordna...3 Hämta filer... 3 Visning/Sortering... 6 Datumvy...

Läs mer

Kristian Pettersson Feb 2016

Kristian Pettersson Feb 2016 Foto Manual Kristian Pettersson Feb 2016 1. Inledning Det viktigaste om vi vill bli bra fotografer är att vi tycker att det är kul att ta bilder och att vi gör det ofta och mycket. Vi kommer i denna kurs

Läs mer

Scanner Användarhandledning

Scanner Användarhandledning Scanner Användarhandledning Dialogrutan TWAIN Bilaga 2 Innehåll Dialogrutan TWAIN... 3 För att nå Dialogrutan TWAIN kan du göra Följande... 4 Scanna en Bild eller ett Dokument... 5 (1) Dokumentplacering...

Läs mer

Ljusmätning 1 "Mäta i handen i skugga". Med handhållen ljusmätare för befintligt ljus så finns en metod som är mycket enkel, snabb och fungerar till de flesta genomsnittliga motiv: att "mäta i handen i

Läs mer

Fokus. Mirjam HY, Hovåsskolan F- 9, Hovås www.lektion.se

Fokus. Mirjam HY, Hovåsskolan F- 9, Hovås www.lektion.se Fokus När man tar en bild är motivet i fokus, ofta är bakgrunden då suddig. Ibland tar det lite tid att få till ett bra fokus, ge inte upp, om du tar kort med mobilen; testa att backa lite och gå fram

Läs mer

ENKLARE ANSIKTSRETUSCH

ENKLARE ANSIKTSRETUSCH ENKLARE ANSIKTSRETUSCH Här kommer jag att visa en enklare ansiktsretusch. Det är ganska många steg i processen, men de flesta steg är i sig inte krångliga. Jag kommer så långt det är möjligt att arbeta

Läs mer

Grafisk Teknik. Rastrering. Övningar med lösningar/svar. Sasan Gooran (HT 2013)

Grafisk Teknik. Rastrering. Övningar med lösningar/svar. Sasan Gooran (HT 2013) Grafisk Teknik Rastrering Övningar med lösningar/svar Det här lilla häftet innehåller ett antal räkneuppgifter med svar och i vissa fall med fullständiga lösningar. Uppgifterna är för det mesta hämtade

Läs mer

Om man vill ändra färg inuti går det, men skuggan blir densamma.

Om man vill ändra färg inuti går det, men skuggan blir densamma. Visst är det roligt att kunna göra fina dokument, häften, affischer, inbjudningskort och annat skoj?! Och att få bilderna att hamna där du vill att de ska hamna, i rätt storlek och utan att andra saker

Läs mer

Skapa professionella försättsblad i Pappersvyn

Skapa professionella försättsblad i Pappersvyn Skapa professionella försättsblad i Pappersvyn Ett sätt att göra en offert unik och professionell kan till exempel vara att skapa ett försättsblad som ger ett stilrent och organiserat intryck, se vårt

Läs mer

6. Nu skall vi ställa in vad som skall hända när man klickar på knappen samt att markören skall ändra sig till en hand när markören är på knappen.

6. Nu skall vi ställa in vad som skall hända när man klickar på knappen samt att markören skall ändra sig till en hand när markören är på knappen. Fiskar Arbetsbeskrivning knappmeny (Mediator 8) I detta exempel kommer du att lära dig Att göra en mastersida med knappar Att använda en mastersida på andra sidor Att använd funktionen Alignment Arbetsgång

Läs mer

Retuschera och laga bilder med Photoshop

Retuschera och laga bilder med Photoshop sid. 1 Retuschera och laga bilder med Photoshop Klonstämpeln (Clone stamp) för för att redigera bort pixlar och ersätta dem med pixlar från andra områden i bilden. Lagningspenseln (Healing brush) Laga

Läs mer

1. Kameran 2. Ljus 3. Motiv 4. Kommunikation 5. Att ta bra bilder 6. Studio

1. Kameran 2. Ljus 3. Motiv 4. Kommunikation 5. Att ta bra bilder 6. Studio Jonas foto guide är din guide till att bli bättre fotograf. Den går igenom grunderna i fotografi, hur kameran fungerar och annat bra att veta. Denna guide är inriktad främst för fotografering med digital

Läs mer

Umgås på nätet KAPITEL 6. Chatta via webbläsaren

Umgås på nätet KAPITEL 6. Chatta via webbläsaren KAPITEL 6 Umgås på nätet Internet håller alltmer på att utvecklas till en parallellvärld med vår vanliga tillvaro. Man spelar spel över nätet, bygger upp virtuella världar med virtuella prylar och virtuella

Läs mer

Kort lektion i Scannerteknik

Kort lektion i Scannerteknik Sammanställd av Jan Borgfelt Vad är en Scanner? En Scanner är en bildläsare, som läser in bilder till Din dator. Det finns 2 typer av Scanners som Du kan koppla till Din dator: 1. Flatbäddscanner. Läser

Läs mer