Så får du perfekt skärpa i dina bilder del 1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Så får du perfekt skärpa i dina bilder del 1"

Transkript

1 Så får du perfekt skärpa i dina bilder del 1 Skärpning av digitala bilder är för många fotografer synonymt med att använda en oskarp mask precis innan bilderna ska skrivas ut. Men skärpning är så mycket mer än så. I en artikelserie i två delar visar vi dig allt du behöver veta för att uppnå perfekt skärpa i dina bilder. I den här första delen tittar vi på de olika skärpeverktygen och hur de används. I den avslutande delen visar vi det bästa arbetsflödet och vilka värden du ska sikta på i olika fall. text Anders Jensen Att titta på en bild och avgöra om den är skarp eller oskarp är i regel en lätt uppgift. Men skärpa är inte ett lika trivialt begrepp som man kanske kan tro och hur skarpt vi upplever en bild beror på flera olika faktorer. Skärpa i meningen fokus vållar oss inga bryderier. Objekt som befinner sig i kamerans fokusområde avbildas skarpt, medan objekt utanför blir suddiga. Lika logiskt känns det att upplösningen spelar en stor roll. Hög upplösning ger hög detaljrikedom vilket ökar vår upplevelse av skärpa. Men dagens bildbehandlingsprogram kan varken förbättra fokus eller höja upplösningen. Så frågan är hur det kan vara möjligt att öka skärpan i Photoshop? Svaret stavas konturkontrast och är egentligen ingenting annat än en illusion. n så fungerar digital skärpa Den schematiska bilden här intill visar vad som egentligen händer när du ökar skärpan i ett bildbehandlingsprogram. Om du jämför före- och efterversionen ser du hur Photoshop har ökat kontrasten längs bildens konturer. Den mörka sidan av konturen har blivit mörkare och den ljusa har blivit ljusare. Vanligtvis vill du förstås att det knappt ska vara märkbart, men när skärpeökningen är så här kraftig ser du tydligt en mörk och en ljus gloria längs alla konturer. Och detta ger alltså den optiska illusion som våra ögon tolkar som mer skärpa. Hur bred glorian blir har också att göra med hur skarp konturen är från början. Om du tittar på nästa schematiska bild ser du hur skärpeökningen påverkar en bild som innehåller gradvisa toningar. photoshop Perfekt skärpa sid 53

2 Längst upp, där skillnaden mellan bakgrunden och figuren är stor, blir gloriorna bredare. Mot mitten avtar sedan storleken tills tonskillnaden är så liten att ingen skärpning alls sker. Därefter växlar gloriorna sida och växer sig större igen. Att ha god kontroll över skärpeprocessen är således detsamma som att ha god kontroll över ökningen av konturkontrast. Därför är det viktigt att du själv bestämmer hur kontrastökningen ska ske. I allmänhet vill du kunna styra över tre saker: Hur kraftig nedmörkningen respektive uppljusningen ska vara Hur bred gloriaeffekten ska bli längs konturerna Vad som ska betraktas som en kontur Utöver dessa tre grundstolpar vill du också se till att inte skärpeökningen framhäver oönskade detaljer som brus och liknande. I de kommande avsnitten ska vi titta närmare på hur du tar kontrollen över konturkontrasten med hjälp av Photoshops olika skärpefunktioner. verktyg och funktioner för skärpa Numera finns det en hel hop med inbyggda verktyg för att öka skärpan i Photoshop. De flesta finns samlade under menyn Filter > Skärpa (filter > sharpen). direktverktygen Under rubriken «direktverktyg» faller alla funktioner som du inte har någon möjlighet att styra över. Det inkluderar i första hand filtermenyns skärpa (sharpen), mera skärpa (sharpen more) och kantskärpa (sharpen edges). Gemensamt för dessa tre är att de appliceras direkt på bilden utan att du får chans att skräddarsy några inställningar. Av den anledningen kommer vi att lämna direktverktygen därhän. Detsamma gäller verktygslådans skärpeverktyg som inte heller ger dig särskilt god kontroll. sid 54 Kamera & Bild

3 oskarp mask Oskarp mask (unsharp mask) är fortfarande den vanligaste metoden för att öka skärpan i digitala bilder. Filtret bygger på tre reglage mängd, radie och tröskelvärde. Med de tre reglagen kan du styra precis de parametrar som vi konstaterade är viktiga vid en skärpeökning. 1. Mängden avgör hur kraftig kontrastökningen blir. Ju mer du krämar på, desto kraftigare blir nedmörkningen respektive uppljusningen kring konturerna. 2. Radien bestämmer gloriornas tjocklek. Pixelvärdet ger dock inte en exakt angivelse eftersom gloriaeffekten avtar utåt. Väljer du en radie på 3 kommer alltså fler än tre pixlar att påverkas. 3. Tröskelvärdet anger vad som är en kontur. Ett värde på exempelvis 40 berättar för Photoshop att tonskillnaden måste vara 40 nivåer för att skärpeeffekten ska slå igenom. Genom att höja tröskelvärdet kan du alltså se till att inte brus och andra superfina detaljer förstärks. Problemet är att effekten inte är avtagande. Det blir ett abrupt hopp mellan det som skärps och det som inte skärps. Av den anledningen bör du alltid vara försiktig med tröskelvärdet. smart skärpa Smart skärpa (smart sharpen) var en ny funktion i Photoshop CS2. Filtret är en utveckling av oskarp mask och liknar sin äldre kusin i många avseenden. Men det finns några avgörande skillnader som gör smart skärpa till ett bättre alternativ när du ska öka skärpan i digitala bilder. Mängd och radie fungerar på precis samma sätt som motsvarande reglage i oskarp mask. Tröskelvärdet har dock slopats eftersom det sällan är särskilt användbart. Den stora skillnaden är rullmenyn under Ta bort där du kan välja mellan gaussisk oskärpa, linsoskärpa och rörelseoskärpa. photoshop Perfekt skärpa sid 55

4 gaussisk oskärpa De olika valen anger vilken oskärpefunktion Photoshop ska använda för att höja konturkontrasten. Med hjälp av rullmenyn kan du alltså styra hur gloriaeffekten ska avta när du rör dig bort från konturerna. En vanlig oskarp mask använder alltid gaussisk fördelning. Väljer du gaussisk oskärpa får du alltså exakt samma beteende som hos en oskarp mask med tröskelvärdet satt till noll. linsoskärpa Det som gör smart skärpa till ett bättre alternativ än oskarp mask är möjligheten att välja linsoskärpa. Linsoskärpa är nämligen en mer naturtrogen oskärpefunktion som på ett bättre sätt efterhärmar den oskärpa som uppstår utanför en kameras fokusområde. Det gör den också till en bättre kandidat när du vill simulera mer skärpa. I praktiken kan man säga att smart skärpa ger vackrare glorior som inte är lika skarpa och tjocka. Du kan alltså skärpa mer med linsoskärpa utan att bilden blir ful. Därför heter det oskarp mask Att kalla ett filter som ökar skärpan för «oskarp mask» kan verka underligt, men det har en historisk förklaring. Namnet kommer nämligen av en gammal mörkrumsteknik som kom under 1900-talets första hälft när man fortfarande använde glasnegativ. Genom att fästa en positiv kopia med låg kontrast på baksidan av glasplattan upptäckte man ett sätt att öka skärpan. Eftersom de båda versionerna var separerade med glasplattans tjocklek hamnade positivet lite ur fokus när plattan fixerades i en förstoringsapparat. Den suddighet som blev följden kring motivets konturer gav känslan av mer skärpa. Den digitala varianten av oskarp mask fungerar på liknande sätt. Datorn skapar en oskarp version av bilden som sedan maskeras för att bara vara synlig längs konturerna, därav «oskarp mask». Paradoxalt nog är det alltså en suddighet som i slutändan ger mer skärpa. Genom att välja linsoskärpa får du snyggare glorior. Här har värdet på mängden och radien överdrivits för att för skillnaden tydlig. rörelseoskärpa Det sista alternativet, rörelseoskärpa, kan du använda för att kompensera för kameraskakningar och liknande. En vanlig skärpning riskerar nämligen att förstärka de spökeffekter som ofta uppstår kring ett objekt som varit i rörelse under exponeringen. I ärlighetens namn ska man dock understryka att filtret inte kan uträtta några underverk. Det går endast att kompensera för små rörelser. mer exakt Längst ner i dialogrutan för smart skärpa finns en liten kryssruta som heter «Mer exakt». Det kan verka självklart att den ska vara ikryssad om du vill ha ett perfekt resultat. Det finns liknande rutor på andra ställen i Photoshop och i regel innebär det bara att du tillåter datorn att ta längre tid på sig för att utföra en noggrannare beräkning. Men rutan i smart skärpa är lite speciell. När den är ikryssad utför Photoshop en andra skärpning ovanpå den första för att verkligen framhäva de minsta detaljerna. Ibland är det precis vad du vill, men när det gäller exempelvis porträttfoton ger den andra skärpningen ett sämre resultat. Din utgångspunkt bör därför vara att lämna rutan tom. I nästa del av den här artikelserien kommer vi att visa dig exakt vilka specialfall som tjänar på att ha rutan ikryssad. grundläggande och avancerat Det finns ytterligare en funktion under smart skärpa. Genom att kryssa i avancerat får du extra flikar som i någon mening fungerar som ett avancerat tröskelvärde. Till skillnad från oskarp mask kan du här ställa in precis hur du vill att gloriaeffekterna ska tonas ut. Problemet är att det finns en bugg i Photoshop CS3 som gör att inställningarna inte återställs nästa gång du använder filtret. Vill du vara på den säkra sidan låter du alltså dialogrutan vara kvar i läge grundläggande. sid 56 Kamera & Bild

5 skärpning med högpassfiltret Förutom de inbyggda verktygen finns ytterligare en metod som används väldigt ofta högpasskärpning. 1 Trots att det inte finns någon funktion i Photoshop som utför högpasskärpning automatiskt är det en enkel teknik. Grunden är högpassfiltret som du hittar under rubriken Annat (other) i filtermenyn. 1 2 Högpassfiltret skapar en version av bilden som inte ser särskilt användbar ut vid första anblicken. Det mesta förvandlas till en grå massa där endast bildens konturer är synliga. 2 3 Men genom ett klokt val av blandningsläge blir den här gråmulna bilden ett utmärkt verktyg för att höja skärpan i digitala bilder. Målet är ju att öka kontrasten i just konturerna medan bilden i övrigt lämnas orörd. Den avdelning av blandningslägen som börjar med täcka över (overlay) åstadkommer precis detta. 3 Varför ska du använda högpasskärpning? Man kan med rätta ställa sig frågan varför man ska använda högpasskärpning när det finns bra inbyggda funktioner i Photoshop. Svaret är att högpassmetoden excellerar på vissa områden. Särskilt vad gäller klippning av skuggor och högdagrar. När du använder inbyggda funktioner som oskarp mask och smart skärpa löper du en större risk att få avklippta toner. Gloriorna som läggs till kan exempelvis göra väldigt mörka områden helt svarta, vilket du sällan vill. Genom att använda högpass ger du upp en del av flexibiliteten, men vinner alltså också något. Ytterligare en fördel med högpassmetoden är att stora ytor skyddas på ett bättre sätt, vilket minimerar oönskad brusförstärkning. 4 Med dessa blandningslägen betraktas nämligen mellangrå som en neutral färg och påverkar inte den underliggande bilden. I konturerna ökas dock kontrasten eftersom högpassbilden är mörkare respektive ljusare precis där. photoshop Perfekt skärpa sid 57

6 Det finns i princip tre sätt att utföra högpasskärpningen. 1. Lagerkopia. Det kanske vanligaste sättet är att göra en lagerkopia av originalbilden som sedan får en dos av högpassfiltret. Genom att ändra lagrets blandningsläge till täcka över hamnar skärpningen på plats. Med opacitetsreglaget kan du sedan styra genomslagskraften. 2. Tona. Om du inte vill skapa nya lager kan du i stället välja att tona högpassfiltret. Så fort du har använt filtret går du till Redigera > Tona högpass (edit > fade high pass). Där kan du välja blandningsläge och ställa in opaciteten. 3. Smart filter. Det tredje, och överlägset bästa, tillvägagångssättet är att använda smarta objekt och smarta filter som var en nyhet i Photoshop CS3. Det ger dig större flexibilitet och möjlighet att förändra inställningarna när som helst. Behärskar du smarta filter är det ditt självklara val. Kom som sagt ihåg att det kan vara värt att pröva andra blandningslägen än täcka över. Testa till exempel mjukt ljus, skarpt ljus och linjärt ljus. Blir effekten för kraftig minskar du den som vanligt genom att sänka opaciteten. andra skärpemetoder Oskarp mask, smart skärpa och högpassmetoden är de tre grundteknikerna för att höja skärpan i digitala bilder. Utöver dessa finns ytterligare några möjligheter. adobe camera raw Numera går det att skärpa bilder direkt i Adobe Camera Raw, vilket emellanåt kan vara väldigt användbart. Där kan du dessutom utföra en brusreducering i samma veva. Eftersom råskärpning är ett kapitel för sig sparar vi dock den genomgången till nästa del av den här artikeln. tredjepartsprogram Skulle du ändå inte nöja dig med de skärpemetoder vi har presenterat hittills finns utmärkta tredjepartsprogram på markanden. FocalBlade har vi tipsat om tidigare i Kamera & Bild. Det är ett prisvärt tilläggsprogram som ger riktigt bra resultat. Även Nik Sharpener Pro och Photokit Sharpener kan vara värda att ladda hem en gratis testversion av. för experten zooma rätt för bättre förhandsgranskning Som avslutning på den här delen ska vi titta på hur du kan hitta rätt storlek på bilderna för att verkligen kunna förhandsgranska din skärpning på bästa sätt. Tipset riktar sig till dig som arbetar med foton och utskrifter professionellt. Är du bara en glad amatör klarar du dig förmodligen bra utan den här kunskapen. Avsnittet involverar lite enkel matematik så se till att ha miniräknaren i beredskap. photoshop gissar att du har en macintosh från 1984 Kanske känner du till att det finns ett zoomläge i Photoshop som kallas utskriftstorlek (print size). Du hamnar där via visa-menyn eller genom att dubbelklicka på förstoringsglaset i verktygslådan. Men om du någon skrivit ut en bild och jämfört så har du märkt hur utskriften i själva verket är aningen större. Det beror på att utskriftstorleken i Photoshop antar att din skärmupplösning är 72 ppi. En ganska dålig gissning eftersom det värdet bara är sant för de tidigaste macintosh-burkarna med inbyggd monitor. För att verkligen kunna granska bilden i rätt utskriftstorlek måste du därför först och främst ta reda på upplösningen hos din skärm. sid 58 Kamera & Bild

7 räkna ut din skärmupplösning Börja med att öppna kontrollpanelen eller motsvarande och kolla hur många pixel din skärm visar. Typiska värden är 1024 x 768, 1600 x 1200, 1680 x 1050 eller liknande beroende på skärmtyp. Skriv ner dessa värden och notera också hur många tum din skärm är. Målet är att få fram skärmupplösningen i ppi, det vill säga pixel per tum. Och eftersom tummåttet mäts diagonalt över skärmen måste du räkna fram hur många pixel som ryms där. Vill du inte damma av dina gamla kunskaper om Pythagoras sats från grundskolan, kan du tjuvkika på vårt räkneexempel nedan. Ersätt med dina egna värden på motsvarande plats. När du har fått fram värdet skriver du ner det på en lapp och sparar. använd skärmupplösningen för att hitta rätt Nu har du allt du behöver för att se den sanna utskriftsstorleken på skärmen. Börja med att skapa en kopia av din bildfil via Bild > Duplicera (image > duplicate) för att undvika att förstöra ditt original. Om du sedan väljer Bild > Bildstorlek (image > image size) så ser du bildens pixeldimensioner, utskriftsstorlek och upplösning. I vårt exempel har vi bestämt att trycka bilden i storleken 45 x 30 cm, vilket visar sig ge en upplösning på 219 ppi. Men på kopian skriver du i stället in skärmens upplösning, i vårt fall 117 ppi. Se till att rutan Ändra bildupplösning (resample image) är ikryssad. Genom att sedan zooma in kopian till 100 % får du en exakt motsvarighet till storleken i tryck. Det ökar dina chanser att hitta passande värden för skärpningen. Det finns dock ytterligare ett litet aber som du måste ta hänsyn till. Minns att bilden skulle tryckas i upplösningen 219 ppi. Det innebär att din originalbild kommer att förminskas i tryckprocessen. Dina glorior som ger bra skärpa på skärmen riskerar alltså att försvinna och därför behöver du kompensera för detta. Och då återstår faktiskt lite matematik. Genom att dividera den slutliga utskriftsupplösningen med din skärmupplösning får du ett multiplikatorvärde. I vårt fall blir det alltså 219/117, det vill säga ungefär 1,9. Det utnyttjar du sedan under skärpningen på följande vis: 1. Använd kopian i den sanna utskriftsstorleken för att hitta rätt värden när du skärper med oskarp mask eller smart skärpa. Skriv ner de värden du får fram och överför dem till originalbilden. Öka sedan radien genom att multiplicera värdet med ditt multiplikatorvärde. Mängdvärdet lämnar du orört. På det här sättet får du perfekta förutsättningar för att verkligen kontrollera din skärpeökning. i nästa nummer Du har nu fått en grundlig genomgång av de vanligaste skärpemetoderna som finns i Photoshop. Men många frågor återstår naturligtvis. När ska du använda högpass och när ska du använda smart skärpa? Ska skärpningen alltid vara det absolut sista du gör med bilden innan utskrift? Hur mycket högpass ska du ha? Ska du behandla alla typer av motiv på samma sätt? Vilka värden på mängd och radie är egentligen bäst? Hur gör du med bruset? Alla dessa frågor och några till besvarar vi i nästa nummer. photoshop Perfekt skärpa sid 59

Adobe Photoshop. Lightroom 5. Från början. Mattias Karlsson Sjöberg. Moderskeppet

Adobe Photoshop. Lightroom 5. Från början. Mattias Karlsson Sjöberg. Moderskeppet Adobe Photoshop Lightroom 5 Från början Mattias Karlsson Sjöberg Moderskeppet Innehåll Om du letar efter videokursen Vad gör Lightroom? 7 En lavin av bilder 10 Bildbehandla dina favoriter 67 Bildbehandling

Läs mer

Hur man gör en poster i PowerPoint

Hur man gör en poster i PowerPoint Hur man gör en poster i PowerPoint Victoria Johansson Humanistlaboratoriet, Lunds universitet it-pedagog@sol.lu.se Senast uppdaterad av Susanne Schötz 080128 Innehåll 1 Inledning 2 1.1 Innehållet i denna

Läs mer

Barnhack! kom igång med Scratch del 1

Barnhack! kom igång med Scratch del 1 Måns Jonasson Barnhack! kom igång med Scratch del 1 välkommen till kom igång med scratch! 3 Om den här kursen 3 Vad är Scratch? 3 grunderna i scratch vad är vad? 3 block script i olika kategorier 5 Rörelse

Läs mer

Det första du behöver göra är att ta reda på vilken storlek bilden har. Öppna en bild i Photoshop. Välj Bild; Bildstorlek i övre menyn

Det första du behöver göra är att ta reda på vilken storlek bilden har. Öppna en bild i Photoshop. Välj Bild; Bildstorlek i övre menyn Ändra bildstorlek (Photoshop CS 3) Sid. 1 1. Minska en bild När man jobbar med bilder vill man ibland ändra storlek, eller minska antal pixlar, eftersom bildfilen blir för stor och för tung (i kb) om den

Läs mer

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. MAN VI U INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. Länsstyrelsen Östergötland Handbok: Man vill ju finnas! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

Läs mer

första hjälpen vid spelproblem

första hjälpen vid spelproblem första hjälpen vid spelproblem för dig som har problem med spel om pengar för dig som vill hjälpa någon som har det för dig som vill veta mer om spelproblem Författare: Henrik Josephson Om.författaren.och.

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Skola: Ljus, del 1 Det befintliga ljuset

Skola: Ljus, del 1 Det befintliga ljuset Skola: Ljus, del 1 Det befintliga ljuset Ljuset är grunden för att kunna fotografera. Vad är ljus, hur uppstår färg, varför ser ljus olika ut vid olika tillfällen, hur tar jag tillvara ljuset vid ett visst

Läs mer

7 GRUNDERNA I PROGRAMMERING

7 GRUNDERNA I PROGRAMMERING Grunderna i programmering 7 GRUNDERNA I PROGRAMMERING Detta kapitel är bokens största kapitel och kanske det viktigaste. Vi kommer här att gå igenom grunderna för sekventiell programmering. Det vi går

Läs mer

Studieverkstaden om. Muntlig presentation. Tips om att förbereda och framföra Råd om nervositet och rampfeber. Studieverkstaden

Studieverkstaden om. Muntlig presentation. Tips om att förbereda och framföra Råd om nervositet och rampfeber. Studieverkstaden om Muntlig presentation Tips om att förbereda och framföra Råd om nervositet och rampfeber Studieverkstaden Inledning I din utbildning ingår troligen muntliga redovisningar och presentationer. Här har

Läs mer

SAY IT! - en handbok i kommunikation

SAY IT! - en handbok i kommunikation SAY IT! - en handbok i kommunikation SAY IT! - en handbok i kommunikation TEXT, ILLUSTRATIONER, LAYOUT och METODUTVECKLING: Jonas Nilsson / Organisationsutvecklare / jonas.nilsson@viunga.se MED FEEDBACK,

Läs mer

Trafficking är det moderna slaveriet. Elever på Angeredgymnasiet om trafficking och prostitution VT 2012

Trafficking är det moderna slaveriet. Elever på Angeredgymnasiet om trafficking och prostitution VT 2012 Trafficking är det moderna slaveriet Elever på Angeredgymnasiet om trafficking och prostitution VT 2012 Den grekiska filosofen Aristoteles sade Slaven är ett stycke egendom med själ. Detta citat tycker

Läs mer

5 hemligheter om chefen och att få honom att göra som du vill.

5 hemligheter om chefen och att få honom att göra som du vill. e-bok från Henrik Persson 5 hemligheter om chefen och att få honom att göra som du vill. web: henrikpersson.nu email: henrikpersson@mac.com msn: hen-per@hotmail.com tel: 0739 32 30 49 Är det här verkligen

Läs mer

Träningsprogram för att bli av med tvångssyndrom

Träningsprogram för att bli av med tvångssyndrom Träningsprogram för att bli av med tvångssyndrom Programmet bygger på Kognitiv biobeteendeterapeutisk självhjälpsmanual för tvångssyndrom av Jeffrey Schwartz. Texten har översatts av Susanne Bejerot. Texten

Läs mer

Träningsprogram för att förstärka ett önskvärt beteende hos små barn

Träningsprogram för att förstärka ett önskvärt beteende hos små barn Åtgärder för aggressiva/trotsiga små barn Ett samverkansprojekt mellan barnpsykiatri och skola Träningsprogram för att förstärka ett önskvärt beteende hos små barn Varje gång barnet gör på ett visst sätt

Läs mer

Word och Excel. - en kort handledning Av Dag Kihlman och Martin Gellerstedt

Word och Excel. - en kort handledning Av Dag Kihlman och Martin Gellerstedt Word och Excel - en kort handledning Av Dag Kihlman och Martin Gellerstedt Innehållsförteckning 1 Microsoft Word... 1 1.1 Formatering av stilar (eller rättare sagt formatmallar)... 1 1.1.1 Vad är en formatmall?...

Läs mer

Klickerövningar för förare utan hund! Av Eva Bertilsson och Emelie Johnson Vegh, publicerad i Agilitybladet 2003, här något omstrukturerad.

Klickerövningar för förare utan hund! Av Eva Bertilsson och Emelie Johnson Vegh, publicerad i Agilitybladet 2003, här något omstrukturerad. Klickerövningar för förare utan hund! Av Eva Bertilsson och Emelie Johnson Vegh, publicerad i Agilitybladet 2003, här något omstrukturerad. När du tränar din hund är det som bekant viktigt att du delar

Läs mer

Liten grundkurs i Microsoft Word (fo rutom sja lva skrivandet...)

Liten grundkurs i Microsoft Word (fo rutom sja lva skrivandet...) Liten grundkurs i Microsoft Word (fo rutom sja lva skrivandet...) Detta häfte går igenom några av de vanligaste och mest användbara funktionerna i Word. Det är mycket bra att behärska dessa när du ska

Läs mer

Lära ut matematik med hjälp av laborativ problemlösning

Lära ut matematik med hjälp av laborativ problemlösning Lära ut matematik med hjälp av laborativ problemlösning En fallstudie av hur en lärare arbetar med mattegömmor i årskurs 3. Therese Fredriksson Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas

Läs mer

Erik Geijer. Skriva för webben

Erik Geijer. Skriva för webben Erik Geijer Skriva för webben Erik Geijer Skriva för webben Skriva för webben.se:s Internetguide, nr 8 Version 2.0 2012 Erik Geijer Texten skyddas enligt lag om upphovsrätt och tillhandahålls med licensen

Läs mer

IT ikapp. Handbok i dator- och internetanvändning. IT-ikapp är ett handledningsmaterial för utbildning av nybörjare inom dator och internet.

IT ikapp. Handbok i dator- och internetanvändning. IT-ikapp är ett handledningsmaterial för utbildning av nybörjare inom dator och internet. IT ikapp Handbok i dator- och internetanvändning IT-ikapp är ett handledningsmaterial för utbildning av nybörjare inom dator och internet. IT-ikapp Handbok i dator- och internetanvändning Version 1.0 2010

Läs mer

efter idéer av Arne Trageton

efter idéer av Arne Trageton Lätt-fil för Kortkommandon första hjälpen för att effektivisera arbetet vid datorn Skriva sig till läsning på datorn efter idéer av Arne Trageton ASFDJKÖA SDFJLSSLIR IRJWMV AS OFOEIRGOMW WPO- TRIMWO MFLOLQW

Läs mer

Förstå hjärnan, skapa bättre webbplatser

Förstå hjärnan, skapa bättre webbplatser Förstå hjärnan, skapa bättre webbplatser Din hjärna är ett fantastiskt verktyg för att uppfatta och förstå världen omkring dig. När du skapar webbplatser och andra grafiska gränssnitt kan du dra nytta

Läs mer

Den tar slut i tomma intet, den rör sig och den låter GUNGBRÄDAN. Av Emelie Johnson Vegh & Eva Bertilsson Publicerad i Canis 2004

Den tar slut i tomma intet, den rör sig och den låter GUNGBRÄDAN. Av Emelie Johnson Vegh & Eva Bertilsson Publicerad i Canis 2004 Den tar slut i tomma intet, den rör sig och den låter GUNGBRÄDAN Av Emelie Johnson Vegh & Eva Bertilsson Publicerad i Canis 2004 För en utförlig steg-för-steg-beskrivning, med bilder, läs vår bok Agility

Läs mer

Communicate: In Print

Communicate: In Print Svensk version av Hargdata AB Published by Widgit Software Widgit Symbols Widgit Software 1994-2011 Widgit pictures Widgit Software 2011 Acknowledgements In print 2 Widgit Software 2011 We would like to

Läs mer

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas!

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Vad händer när föräldrarna ska skiljas? Vad kan jag som barn göra? Är det bara jag som tycker det är jobbigt? Varför lyssnar ingen på mig? Många barn och unga skriver

Läs mer

NY OMARBETAD UTGÅVA! Del 1: Grundträning. Maria Brandel

NY OMARBETAD UTGÅVA! Del 1: Grundträning. Maria Brandel NY OMARBETAD UTGÅVA! Del 1: Grundträning Maria Brandel FRÅN VALP TILL STJÄRNA Del 1: Grundträning Maria Brandel Redaktörer: Lena Gunnarsson och Jenny Nyberg Från valp till stjärna Andra utgåvan Maria Brandel

Läs mer

ATT UNDERVISA MULTIPLIKATION OCH DIVISION MED 10, 100 OCH 1000

ATT UNDERVISA MULTIPLIKATION OCH DIVISION MED 10, 100 OCH 1000 EN UTVECKLINGSARTIKEL PUBLICERAD FÖR PEDAGOG STOCKHOLM ATT UNDERVISA MULTIPLIKATION OCH DIVISION MED 10, 100 OCH LEARNING STUDY I PRAKTIKEN Författare: Tina Edner E-post: tina.edner@stockholm.se Skola:

Läs mer

TITEL. Johannes Hedberggymnasiet. Laborantens namn: Medlaboranters namn: Klass: Skola: Påbörjad: Inlämnad:

TITEL. Johannes Hedberggymnasiet. Laborantens namn: Medlaboranters namn: Klass: Skola: Påbörjad: Inlämnad: Johannes Hedberggymnasiet Ha gärna med skolans namn högst upp i vänstra hörnet, det ger framsidan lite guldkant Johannes Hedbergloggan är väldigt snygg att ha uppe i hörnet. Kopiera gärna denna. TITEL

Läs mer

Att följa lärande formativ bedömning i praktiken. av Dylan Wiliam en kort sammanfattning

Att följa lärande formativ bedömning i praktiken. av Dylan Wiliam en kort sammanfattning Att följa lärande formativ bedömning i praktiken av Dylan Wiliam en kort sammanfattning Bakgrund En del reformförsök i skolan har varit ineffektiva (oavsett nivå), eftersom det finns tre avgörande frågor

Läs mer