Bostäder som investering vad är affärsmässig avkastning? Christina Gustafsson, VD IPD Norden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bostäder som investering vad är affärsmässig avkastning? Christina Gustafsson, VD IPD Norden"

Transkript

1 Bostäder som investering vad är affärsmässig avkastning? Christina Gustafsson, VD IPD Norden

2 Agenda Avkastningsmått Avkastning för bostäder Exempel på ägardirektiv till bostadsföretag Slutsatser IPD 2012 ipd.com 2

3 Avkastningsmått Avkastningmått fastigheter Direktavkastning på totalt kapital Totalavkastning på totalt kapital Vilken kapitalbas? Definition av driftsnettot? Absolut eller relativt? Finansiella avkastningsmått Avkastning på totalt kapital Avkastning på sysselsatt kapital Avkastning på eget kapital Med eller utan orealiserade värdeförändringar? På marknadsvärde enligt IFRS eller bokfört värde? Övriga mått Avkastningskrav vid värdering Direktavkastningskrav Kalkylränta i kassaflödeskalkyl eller investeringskalkyl Riskjusterad avkastning IPD 2012 ipd.com 3

4 Avkastningskrav - principer KTH - Lind & Lundström Nominellt direktavkastningskrav på totalt kapital Högre i glesbygd än tätort Högre på eget kapital (ofta 10-20% avkastningskrav) SABO / SKL Direktavkastning på totalt kapital i ägardirektiv baserat på marknadsvärdet Totalavkastning vid uppföljning av utfallet Avkastningskravet beror av marknadssituationen, belägenhet, ålder och underhållstatus IPD 2012 ipd.com 4

5 IPD Svenskt Bostadsindex IPD Svenskt Bostadsindex Databank IPD Databank marknadsvärde (miljarder) Antal portföljer Antal lägenheter Täckning (samtliga hyresbostäder) 10 % 14 % Täckning (kommunägda bostäder) 18 % 22 % Marknadsvärde (%) Lägenheter (%) Centrala Stockholm Övriga StorStockholm Hela landet exkl. Sthlm Centrala Stockholm Övriga StorStockholm Hela landet exkl. Sthlm IPD 2012 ipd.com 5

6 IPD 2012 ipd.com 6

7 Avkastningsmått Direktavkastning Driftnetto genom sysselsatt kapital (ingående marknadsvärde plus aktiverade investeringar) Värdeförändring Skillnaden i marknadsvärde mellan början och slutet av året med avdrag för investeringar Totalavkastning Består av direktavkastning och värdeförändring Avkastningsberäkningar sker per månad för att erhålla korrekt tidsviktning av genomförda transaktioner IPD 2012 ipd.com 7

8 IPD Svenskt Bostadsindex 2011 Totalavkastning 7.7% Högre totalavkastning och värdetillväxt jämfört med 2010 då 6.5 % och 4.0 % uppnåddes. Direktavkastningen har ökat ifrån 2.4 % till 2.8 % Utav 9 år så hamnar 2011: 6:a i totalavkastning 5:a i värdeförändring 7:a i direktavkastning Direktavkastning 2.8% Värdeförändring 4.8% Förändring i marknadshyra 3.2% Effekt av förändring i direktavkastningskrav 2.4% Källa: IPD Svenskt Bostadsindex IPD 2012 ipd.com 8

9 Historisk totalavkastning Bostadsfastigheter % år (årstakt) 9 år (årstakt) Direktavkastning Värdeförändring Totalavkastning Källa: IPD Svenskt Bostadsindex, SCB IPD 2012 ipd.com 11

10 Avkastning. % Historisk avkastning per region de senaste 9 åren Bostadsfastigheter Årlig avkastning Direktavkastning Värdetillväxt Total avkastning Källa: IPD Svenskt Bostadsindex IPD 2012 ipd.com 12

11 Intäkter, kostnader & aktiverade investeringar Bostadsfastigheter identiskt bestånd 2011 kr/m Intäkter Drift & underhåll Fastighetsskatt & tomträttsavgäld Driftnetto Aktiverade investeringar Central Administration Källa: IPD Svenskt Bostadsindex IPD 2012 ipd.com 14

12 Utveckling av intäkter, kostnader och marknadsvärde Bostadsfastigheter i identiskt bestånd , kr/m Driftkostnader Underhåll Fastighetsskatt Tomträttsavgäld Driftnetto Marknadsvärde (höger skala) Källa: IPD Svenskt Bostadsindex IPD 2012 ipd.com 15

13 Avkastning fastighetstillgångar för börsnoterade fastighetsbolag Börsnoterade fastighetsbolag % -2 Direktavkastning Värdef örändring Källa: IPD, Beräkningar baserade på publicerade kvartalsrapporter, * justeringar har gjorts för redovisning av administrationskostnader och/eller valutaeffekter IPD 2012 ipd.com 19

14 Ägardirektiv för kommunägda bostadsföretag Nytt ägardirektiv 2011 finns i 10 av landets 277 kommuner med kommunägt bostadsföretag enligt Boverket SKL & SABO har gjort en handledning 2011 Exempel på ägardirektiv med avkastningskrav Stockholms stadhus AB: Avkastning på totalt kapital: 2,8% år 2014, men för perioden med Stimulanspaket endast 0-1,9% Järfälla kommun: Direktavkastning 4,5% på totalt kapital, 20% soliditet Upplands Väsby kommun: Direktavkastning 2,3% Uppsala kommun: Direktavkastning på totalt kapital: 5% Stångåstaden: Bolagets långsiktiga direktavkastning ska vara på samma nivå som övriga långsiktiga fastighetsägare har på bostadsmarknaden i Linköping. Bolagets direktavkastning skall vara lägst 3 %. Fastigheterna skall värderas till marknadsvärde Trollhättans kommun: 7% avkastning inkl värdestegring på eget kapital IPD 2012 ipd.com 20

15 Slutsatser Affärsmässiga avkastningskrav Direktavkastningskrav på totalt kapital o Avkastning bedöms genom jämförelser med övriga långsiktiga aktörer i branschen o Avkastning baserad på marknadsvärden o Varierar med marknadssituation och fastighetsbeståndets ålder och läge Totalavkastning som inkluderar värdeförändring är lämpligt vid uppföljning Sätt mål genom benchmarking mot andra i branschen relativt avkastning och inte i absoluta tal IPD 2012 ipd.com 21

16 IPD Drottninggatan Stockholm Sweden Tel: Kontaktuppgifter: Christina Gustafsson Tel: +46 (0) Sebastian Wiman Tel: Per Alexandersson Tel: +46 (0) Intellectual Property Rights and use of IPD statistics as benchmarks. Whether in the public domain or otherwise, IPD's statistics are the intellectual property of Investment Property Databank Limited. It is not permissible to use data drawn from this presentation as benchmarks. Investment Property Databank Limited (IPD) Database Right, Investment Property Databank Limited (IPD) All rights conferred by law of copyright and by virtue of international conventions are reserved by IPD IPD 2012 ipd.com 22

ÄR DET LÖNSAMT ATT ÄGA

ÄR DET LÖNSAMT ATT ÄGA ÄR DET LÖNSAMT ATT ÄGA HYRESHUS I STOCKHOLM? Privatvärdarnas ekonomi i Stockholm 213 Innehåll Det är lönsamt att äga hyresfastigheter 4 Bostadsbristen utnyttjas 6 Så gjorde vi undersökningen 7 Vinst per

Läs mer

Privatvärdarnas ekonomi i södra Skåne 2010

Privatvärdarnas ekonomi i södra Skåne 2010 Privatvärdarnas ekonomi i södra Skåne 2010 Undersökningen har utförts av Stella Borealis på uppdrag av Hyresgästföreningen Region södra Skåne. Malmö, november 2011 Undersökningen omfattar företag verksamma

Läs mer

Årsrapport januari december 2014

Årsrapport januari december 2014 Årsrapport januari december 2014 Intäkterna ökade till 1 277 Mkr (1 200), en ökning med 6 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99 procent (99) och som helhet till 98 procent

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2015

Delårsrapport januari juni 2015 Delårsrapport januari juni 2015 Intäkterna ökade till 677 Mkr (621), en ökning med 9 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99 procent (99) och som helhet till 98 procent (98).

Läs mer

Årsrapport januari december 2012

Årsrapport januari december 2012 Årsrapport januari december 2012 Intäkterna ökade till 853 Mkr (775), en ökning med 10 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99 procent (99) och som helhet till 98 procent

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2012

Delårsrapport januari mars 2012 Delårsrapport januari mars 2012 Intäkterna ökade till 202 Mkr (191), en ökning med 6 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99 procent (99). Driftnettot ökade till 83 Mkr (71).

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013

Delårsrapport januari mars 2013 Delårsrapport januari mars 2013 Fastighetsintäkterna uppgick till 486 mkr (452), en ökning med 7,5 % främst hänförlig till förvärv av fastigheter. Driftnettot uppgick till 322 mkr (314), en ökning med

Läs mer

Vasakronan ÅRSREDOVISNING 2002

Vasakronan ÅRSREDOVISNING 2002 Vasakronan ÅRSREDOVISNING 2002 Vasakronan återtog under året förstaplatsen i fastighetsbranschens NöjdKundIndex. En bättre värd Vasakronan är ett av de ledande fastighetsföretagen i Sverige. Inriktningen

Läs mer

Hyresintäkterna ökade med 5,8 procent för jämförbara fastigheter. Driftsöverskottet ökade med 6,7 procent för jämförbara fastigheter

Hyresintäkterna ökade med 5,8 procent för jämförbara fastigheter. Driftsöverskottet ökade med 6,7 procent för jämförbara fastigheter Bokslutskommuniké Akelius Fastigheter Januari till december 2013 Hyresintäkterna ökade med 5,8 procent för jämförbara fastigheter Driftsöverskottet ökade med 6,7 procent för jämförbara fastigheter Hyresnivån

Läs mer

n Hemsö har under fjärde kvartalet förvärvat en yrkeshögskola i Åbo, Finland, för 323 mkr samt en vårdfastighet i Göteborg för 90 mkr.

n Hemsö har under fjärde kvartalet förvärvat en yrkeshögskola i Åbo, Finland, för 323 mkr samt en vårdfastighet i Göteborg för 90 mkr. Bokslutskommuniké 2013 Sammanfattning januari december 2013 n Hyresintäkterna uppgick till 1 875 mkr (1 894). n Förvaltningsresultatet uppgick till 674 mkr (674). n Värdeförändringar på fastigheterna uppgick

Läs mer

Verksamhetsbolag. ESTEA SVERIGEFASTIGHETER 2 AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT Januari September 2013 FASTIGHETER

Verksamhetsbolag. ESTEA SVERIGEFASTIGHETER 2 AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT Januari September 2013 FASTIGHETER Verksamhetsbolag ESTEA SVERIGEFASTIGHETER 2 AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT Januari September 2013 FASTIGHETER Delårsrapport januari-september 2013 Estea Sverigefastigheter 2 AB (publ) är ett fastighetsbolag vars

Läs mer

Strategi för värdetillväxt

Strategi för värdetillväxt Strategi för värdetillväxt Strategi för värdetillväxt Wallenstam har sedan 1995 arbetat med mål och planer i femårscykler där innevarande period sträcker sig till 25. Wallenstam har redan under 23 uppnått

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015 Stendörren Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag aktivt inom segmenten lager och lätt industri Upplands-Bro Nygård 2:14 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015 STENDÖRREN

Läs mer

2011 års lagstiftning på hyresbostadsmarknaden

2011 års lagstiftning på hyresbostadsmarknaden RAPPORT 2015:19 REGERINGSUPPDRAG 2011 års lagstiftning på hyresbostadsmarknaden tredje uppföljningen 2011 års lagstiftning på hyresbostadsmarknaden tredje uppföljningen Boverket mars 2015 Titel: 2011

Läs mer

Substansvärdering av börsnoterade fastighetsbolag

Substansvärdering av börsnoterade fastighetsbolag Substansvärdering av börsnoterade fastighetsbolag Nyttan av fastighetsvärdering vid värdering av fastighetsaktier Avdelningen för fastighetsvetenskap Lunds Tekniska Högskola Lunds Universitet Mattias Eriksson

Läs mer

Driftsöverskottet uppgick till 73 942 TSEK (51 636) Överskottsgraden uppgick till 79 procent (76)

Driftsöverskottet uppgick till 73 942 TSEK (51 636) Överskottsgraden uppgick till 79 procent (76) Ett värdeskapande fastighetsbolag med fokus på norra Sverige. Hyresintäkterna uppgick till 93 770 TSEK (67 991) och för kvartalet 47 946 (35 748) Driftsöverskottet uppgick till 73 942 TSEK (51 636) Överskottsgraden

Läs mer

Direktavkastning och direktavkastningskrav för fastigheter

Direktavkastning och direktavkastningskrav för fastigheter Direktavkastning och direktavkastningskrav för fastigheter En analys av begrepp, mätproblem, påverkande faktorer och användbarhet av Hans Lind Denna rapport är finansierad av Fastighetsakademin vid Avd

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2014 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB

DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2014 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB Q1 DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2014 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB 2 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2014 Delårsrapport JANUARI-MARS 2014 Hyresintäkterna ökade med 5,5 % beroende

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB Q4 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB 2 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 Bokslutskommuniké JANUARI-DECEMBER 2014 HELÅRET 1 JANUARI-31 DECEMBER 2014 Hyresintäkterna

Läs mer

Ekonomi. Ekonomisk utveckling

Ekonomi. Ekonomisk utveckling 46 Ekonomi Basen i bolagets stabila finansiella position är en stark balansräkning med en för branschen hög soliditet. Betydande övervärden i fastighetsportföljen och låg skuldsättningsgrad ger ytterligare

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1999. Stora på kontor. Större på människor.

ÅRSREDOVISNING 1999. Stora på kontor. Större på människor. ÅRSREDOVISNING 1999 Stora på kontor. Större på människor. Innehåll 1999 i korthet 1 VD-kommentar 2 Årsredovisningen 1999 översikt 4 Strategisk inriktning 6 Fastighetsmarknaden 10 Konkurrentjämförelse 11

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2008

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2008 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2008 Året I SAMMANDRAG Rekordresultat belastas av omvärderingar av derivat och fastigheter. Hyresintäkter Hyresintäkterna för perioden januari december 2008 ökade till 491,4 miljoner

Läs mer

Intäkterna ökade med 13 procent till 1 222 mkr (1 081). Driftöverskottet ökade med 19 procent till 794 mkr (670).

Intäkterna ökade med 13 procent till 1 222 mkr (1 081). Driftöverskottet ökade med 19 procent till 794 mkr (670). DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 14»» Intäkterna ökade med 13 procent till 1 222 (1 081).»» Driftöverskottet ökade med 19 procent till 794 (670).»» Förvaltningsresultatet ökade med 21 procent till 369 (305).»»

Läs mer

Intäkterna ökade med 14 procent till 669 mkr (587). Driftöverskottet ökade med 14 procent till 419 mkr (368).

Intäkterna ökade med 14 procent till 669 mkr (587). Driftöverskottet ökade med 14 procent till 419 mkr (368). DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 15»» Intäkterna ökade med 14 procent till 669 mkr (587).»» Driftöverskottet ökade med 14 procent till 419 mkr (368).»» Förvaltningsresultatet ökade med 39 procent till 227 mkr

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Förvärv i Härnösand slutfört under fjärde kvartalet Ny förvaltningsorganisation operativ från årsskiftet Ytterligare lån refinansierade till förbättrade villkor Väsentliga händelser

Läs mer

Verksamhetsbolag ESTEA LOGISTIC PROPERTIES 5 AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2014 FASTIGHETER

Verksamhetsbolag ESTEA LOGISTIC PROPERTIES 5 AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2014 FASTIGHETER Verksamhetsbolag ESTEA LOGISTIC PROPERTIES 5 AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2014 FASTIGHETER ESTEA LOGISTIC PROPERTIES 5 AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2014 Estea Logistic Properties 5 AB (publ)

Läs mer

Rapport 2013:9. De allmännyttiga bostadsföretagens

Rapport 2013:9. De allmännyttiga bostadsföretagens Rapport 2013:9 De allmännyttiga bostadsföretagens utveckling och roll på bostadsmarknaden 2011 2012 De allmännyttiga bostadsföretagens utveckling och roll på bostadsmarknaden 2011 2012 Boverket februari

Läs mer

Rapport 2013:9. De allmännyttiga bostadsföretagens

Rapport 2013:9. De allmännyttiga bostadsföretagens Rapport 2013:9 De allmännyttiga bostadsföretagens utveckling och roll på bostadsmarknaden 2011 2012 De allmännyttiga bostadsföretagens utveckling och roll på bostadsmarknaden 2011 2012 Boverket februari

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2015

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2015 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2015 Stendörren Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag aktivt inom segmenten lager och lätt industri Veddesta 2:53 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2015 STENDÖRREN FASTIGHETER

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2014

Delårsrapport januari - juni 2014 Delårsrapport januari - juni AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri. perioden i sammandrag Första halvåret

Läs mer