UMEVAs uppbyggnad av en dagvattentaxa

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "UMEVAs uppbyggnad av en dagvattentaxa"

Transkript

1 UMEVAs uppbyggnad av en dagvattentaxa - 5 år efter införandet i UMEÅ - Conny Persson ,

2 Varför dagvattentaxa? Vattentjänstlagen (LAV) medger inte att kostnader för dagvatten finansieras via taxan för vatten och spillvatten ny fördelning av kostnaderna krävs!

3 Hänsyn till hälsa och miljö (LAV) Har betydelse för omvandlingsområden, fritidsområden, utbyggnad av dagvattenanläggningar Dagvatten inte längre bundet till detaljplanen Verksamhetsområde för dagvatten

4 Hänsyn till hälsa och miljö (LAV) Avgiftsskyldighet för dagvatten Dagvatten fastighet, Df Dagvatten gata, Dg (allmän platsmark) Kostnadsansvar delas mellan VA-kollektivet och platshållare

5 Ekonomiska konsekvenser av LAV Före Efter

6 Vem betalar för nyttigheten D? Markägarna inom verksamhetsområdet för dagvatten De som äger en fastighet och drar nytta av tjänsten

7 Värdering av VA Hur hanterats och bedöms den rättsligt? VA-nytta, nyttoavgift, nyttoprincip: Rättspraxis har visat att VA-nyttan ska råda som huvudprincip för avgiftsuttag. Fastigheten som sådan är det avgörande för VA-nyttan, inte ägare eller verksamhet. VAnyttan för en fastighet är en sammanvägning av en rad faktorer som möjlig/utbyggd kapacitet, typ av nyttjande (antal ändamål) mm.

8 Värdering av DAGVATTEN Värdering av nyttan = Yta + Belastning

9 Värdering av DAGVATTEN (forts) FLÖDE (belastningen) Grunden är P 90 som ger bedömningen av flödena:

10 Värdering av DAGVATTEN (forts) YTOR Stora ytor skall hanteras i en taxa För att skala ner enheten från enstaka m 2 så indelar UMEVA ytorna i delar om m 2 som en enhet vilken prissätts.

11 Värdering av DAGVATTEN (forts) OMRÅDEN (ytorna) Verksamhetsområdesgränser Dagvatten Fastighet (Df) Dagvatten Gata (Dg) Vilka områden har dagvatten? Var ska vi bygga ut dagvatten?

12 Värdering av DAGVATTEN. (forts) Del av ort

13 Värdering av DAGVATTEN. (forts)

14 Värdering av DAGVATTEN. (forts) Umeå

15 Värdering av DAGVATTEN. (forts)

16 Värdering av DAGVATTEN (forts) Fastighetsytor Avgiftsförslag Avrinningskoefficient Antal tal % av kostnaden FÖR FASTIGHETSYTOR Villa 0, % Flerfamiljshus, 0, % kontor Industrier, 0, % Centrum Summa Df 55% Av hela dagvattenkostnaden

17 Värdering av VA (forts) Markyta, infrastruktur Avgiftsförslag Avrinni ngskoeffici ent Antal m2 Antal tal % av kostnaden FÖR MARKYTA PLATSMARK Antal m2 Antal enheter Parkmark 0, % kommun Parkmark lokal 0, % Skog kommun 0, % Skog allmän 0, % Lokalgator 0, % Stora gator 0, % Trafikverket 0, % park Trafikverket 0, % Summa dg % Av hela dagvattenkostnaden

18 Värdering av DAGVATTEN. (forts) Markytor totalt, Umeå m 2 varav fastighetsmark är m 2 allmän platsmark (inkl. trafikverkets vägar) är m 2

19 Utfall av fördelning av kostnader Dagvattenkostnader inom kommunen Ytfördelning Allmän platsmark, 45 % Skälig fördelning av kostnaderna för bortledning och i förekommande fall rening av dagvatten från allmänna platser Fastighetsmark, 55 % (fastigheterna inom verksamhetsområdet) Inom tätbebyggt område, ledningsnät för avledning, eventuell pumpning och reningsanläggningar. Ej diken Allmän platsmarkshållare VAkollektivet 18 % 82%

20 Styrningar inbyggd i taxan Reduktion av taxan Fördröjning av dimensionerande flöde i 15 min, grundflöde på 30 % av dimensionerande flöde => reduktion av Df-avgiften med 50% Beräkningsmodell på hemsidan enkelt att beräkna den fördröjningsvolym som krävs dokumentet skrivs ut och bifogas servisanmälan

21 Styrningar inbyggd i taxan

22 Styrningar inbyggd i taxan Upprättade fördröjningar inne på fastighetsmark sedan 2009: 14 fördröjningsmagasin 8 slutna magasin typ tub, varav 3 var krav på fördröjning från UMEVA 6 öppna diken, varav 2 var krav på fördröjning från UMEVA 64 % av fördröjningsmagasinen är byggda utifrån ekonomiska intressen

23 Förändringar över tiden st st D gf (gata och fastighet) D g (gata) st st Ökning 5,3 % 1 %

24 Förändringar över tiden År Pris 750kr/1200 m² 928kr/1200 m² 0,1 (park) 75kr/st 92kr/st 0,2 D f (villa) 188kr/st 232kr/st 0,4 D f (Flerfamiljshus) 300kr/st 370kr/st 0.6 D f (Industri, centrumbebyggelse) 450kr/st 555kr/st 0,85 (gator) 637kr/st 786kr/st Gatuavgiften för lokagatan samt allmän platsmark D g 120kr/1200m 2 D g 149kr/1200m 2

25 Prisbild gator platsmark, Umeå? Prisbilden för gator och platsmark i UMEÅ: Årsnederbörd 660 mm Kostnader utifrån 2014 års taxa 0,65kr/m 2 för hårdgjord yta (asfalt) 0,08 kr/m 2 för parkyta

26 Prisbild gator platsmark, Sverige Vägval för att värdera ytorna är olika i kommunerna. 4 st varianter/val: Endast räkna på hårdgjorda ytor Sätta samma pris för alla slags ytor Värdera olika typer av ytor (t.ex. hårdgjorda och grönytor) olika Tar betalt per gatubrunn istället för per ytenhet

27 Prisbild i landet Skillnader mellan olika kommuner Dagvattenkostnadens andel av totala VAkostnaden: 5-18 % 8-30 % av dagvattenavgiften betalas av allmän platshållare, resterande betalas av fastighetsägarna Trafikverkets avgift för dagvatten som andel av totala dagvattenavgifter, varierar mellan 1-7 %

28 Ekonomisk värdering Avgift enligt lagen (LAV) 31 Avgifterna skall bestämmas så att kostnaderna fördelas på de avgiftsskyldiga enligt vad som är skäligt och rättvist

29 Ekonomisk värdering Stora ökningar för vissa kunder vid införandet 60 st fick en höjning på 200 % 293 st fick en höjning på 35 % 647 st fick en höjning på 15 %

30 Ekonomisk värdering Dispens under 1,5 år för de kunder som fick en höjning om mer än 35 %, och en höjning på mer än kr/år. Df sänktes med 50 % under den tiden men Dg var oförändrad. Ingen utförde någon åtgärd!

31 Tack för visat intresse!

Införande av ny taxa - Frågor och svar

Införande av ny taxa - Frågor och svar Införande av ny taxa - Frågor och svar 1. Vattentjänstlagen 2. Ny taxa Anläggningsavgiften - Parametrar Anläggningsavgift Höjning Brukningsavgift Höjning 3. Dagvatten Dagvatten från fastighet Df Dagvatten

Läs mer

TAXA/PRISLISTA 2014 FÖR LINKÖPINGS KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING

TAXA/PRISLISTA 2014 FÖR LINKÖPINGS KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING TAXA/PRISLISTA 2014 FÖR LINKÖPINGS KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING Taxan/Prislistan är baserad på ramar och beräkningsgrunder i taxeföreskrifter som antogs av Linköpings Kommunfullmäktige

Läs mer

VALLENTUNAVATTEN AB:S ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGAR I VALLENTUNA KOMMUN

VALLENTUNAVATTEN AB:S ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGAR I VALLENTUNA KOMMUN Gäller från 2014-01-01 VA-TAXA FÖR VALLENTUNAVATTEN AB:S ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGAR I VALLENTUNA KOMMUN 1 ROSLAGSVATTEN AB genom VALLENTUNAVATTEN AB TAXA för Vallentuna kommuns allmänna vatten-

Läs mer

Frågor och svar om kommunalt avlopp för att skydda vattentäkten i Lennheden

Frågor och svar om kommunalt avlopp för att skydda vattentäkten i Lennheden Frågor och svar om kommunalt avlopp för att skydda vattentäkten i Lennheden Vid det informationsmöte som kommunen ordnade om införande av kommunalt avlopp i Lennheden den 11 februari 2015 ställdes ett

Läs mer

UTREDNING OM GATUKOSTNADER INOM FÖRSLAG TILL DETALJPLAN FÖR DEL AV LANDVETTERS-BACKA 4:45 M FL, LANDVETTERS-BACKA VÄSTRA, LANDVETTER, HÄRRYDA KOMMUN

UTREDNING OM GATUKOSTNADER INOM FÖRSLAG TILL DETALJPLAN FÖR DEL AV LANDVETTERS-BACKA 4:45 M FL, LANDVETTERS-BACKA VÄSTRA, LANDVETTER, HÄRRYDA KOMMUN 1 UTREDNING OM GATUKOSTNADER INOM FÖRSLAG TILL DETALJPLAN FÖR DEL AV LANDVETTERS-BACKA 4:45 M FL, LANDVETTERS-BACKA VÄSTRA, LANDVETTER, HÄRRYDA KOMMUN Utställningsutlåtande Gatukostnadsutredningen har

Läs mer

Vatten 2012 Priser fr o m 120101

Vatten 2012 Priser fr o m 120101 Vatten 2012 Priser fr o m 120101 Mälarenergi finns nära kunderna i Mälardalen. Vi levererar el, värme, vatten, kyla och snabba kommunikationslösningar. Vi har erfarenheten, viljan och förmågan att ge dig

Läs mer

ABVA Allmänna bestämmelser för användande av Hudiksvalls kommuns allmänna vatten- och. avloppsanläggning

ABVA Allmänna bestämmelser för användande av Hudiksvalls kommuns allmänna vatten- och. avloppsanläggning ABVA Allmänna bestämmelser för användande av Hudiksvalls kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning 1 Innehållsförteckning: ABVA allmänna bestämmelser för användande av Hudiksvalls kommuns allmänna

Läs mer

ABVA. Allmänna bestämmelser för användande av Malung-Sälens kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. samt. Information till fastighetsägare

ABVA. Allmänna bestämmelser för användande av Malung-Sälens kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. samt. Information till fastighetsägare ABVA Allmänna bestämmelser för användande av Malung-Sälens kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning samt Information till fastighetsägare Antagen av Kommunfullmäktige i Malung-Sälens kommun 2008-12-15

Läs mer

VA-taxa 20132015 INNEHÅLL

VA-taxa 20132015 INNEHÅLL VA-taxa 20132015 Taxa för Upplands Väsby kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Antagen av kommunfullmäktige xx, att gälla fr.o.m. 20132015-01-01. Ersätter tidigare taxa gällande från 20122013.

Läs mer

Taxa för Partille kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning VA-TAXA 14

Taxa för Partille kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning VA-TAXA 14 Taxa för Partille kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning VA-TAXA 14 1 TAXA för Partille kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Antagen av kommunfullmäktige 2014-05-20 48 och gäller från

Läs mer

Information till fastighetsägare om Strömsunds kommuns allmänna vatten- och avloppstjänster

Information till fastighetsägare om Strömsunds kommuns allmänna vatten- och avloppstjänster 1 (11) Information till fastighetsägare om Strömsunds kommuns allmänna vatten- och avloppstjänster 1. Inledning Denna information ger förklaringar och kommentarer till de bestämmelser som finns i lagen

Läs mer

Vad betalar jag för? Information om avgifter för kommunens miljö- och hälsoskyddstillsyn

Vad betalar jag för? Information om avgifter för kommunens miljö- och hälsoskyddstillsyn Vad betalar jag för? Information om avgifter för kommunens miljö- och hälsoskyddstillsyn 2 Vad betalar jag för? Information om avgifter för kommunens miljö- och hälsoskyddstillsyn Inledning I den här skriften

Läs mer

Information till fastighetsägare om allmänna vatten- och avloppstjänster

Information till fastighetsägare om allmänna vatten- och avloppstjänster Information till fastighetsägare om allmänna vatten- och avloppstjänster i samverkande kommuner nedan benämnda VASAM enligt förteckning i denna skrift Inledning Denna information ger förklaringar och kommentarer

Läs mer

VA-taxa 2015 Falkenberg

VA-taxa 2015 Falkenberg VA-taxa 2015 Falkenberg Antagen 2014-10-16 av FAVRAB att gälla fr o m 2015-01-01 Avgifter enligt denna taxa betalas till Falkenbergs Vatten & Renhållnings AB (FAVRAB). Drift av verksamheten utförs av Vatten

Läs mer

Svarte Utredning för VA och höjdsättning

Svarte Utredning för VA och höjdsättning Malmö Uppdragsnummer: 232583 2 (9) INNEHÅLL 1 INLEDNING... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Syfte... 3 1.3 Omfattning... 4 1.4 Ingående personal... 4 1.5 Följande underlag har använts i uppdraget... 4 2 UTREDNING

Läs mer

Taxa för Ekerö kommun allmänna vatten- och avloppsanläggningar (KFS 13:2)

Taxa för Ekerö kommun allmänna vatten- och avloppsanläggningar (KFS 13:2) Nummer: 13:2 Blad: (1) Taxa för Ekerö kommun allmänna vatten- och avloppsanläggningar (KFS 13:2) Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Ekerövatten AB och handhas av Roslagsvatten

Läs mer

VA-taxa 2015 Varberg. Antagen av kommunfullmäktige 2014-11-25 att gälla från 2015-01-01

VA-taxa 2015 Varberg. Antagen av kommunfullmäktige 2014-11-25 att gälla från 2015-01-01 VA-taxa 2015 Varberg Antagen av kommunfullmäktige 2014-11-25 att gälla från 2015-01-01 Avgifter enligt denna taxa ska betalas till Varberg Vatten AB. Drift av verksamheten utförs av Vatten och Miljö i

Läs mer

AVGÖRANDEN I VA-MÅL - DEL 2 13:3

AVGÖRANDEN I VA-MÅL - DEL 2 13:3 13:3 Fastighetsägare har ansetts berättigad till viss reduktion av anslutningsavgiften när förbindelsepunkten för vatten- och avloppsanslutningen inte förlagts i fastighetens omedelbara närhet. Makarna

Läs mer

RAPPORT. Lidingö PM kostnadsbedömning som underlag till översiktsplanearbetet. Sweco Eurofutures AB. Erik Bergfors. Helena Lund Ulf Johansson

RAPPORT. Lidingö PM kostnadsbedömning som underlag till översiktsplanearbetet. Sweco Eurofutures AB. Erik Bergfors. Helena Lund Ulf Johansson RAPPORT Lidingö kostnadsbedömning som underlag till översiktsplanearbetet Uppdragsnummer 3580545 Stockholm Sweco Eurofutures AB Erik Bergfors Helena Lund Ulf Johansson 1 (12) Sweco Vasagatan 36 Box 415,

Läs mer

Information till fastighetsägare om Marks kommuns allmänna vatten- och avloppstjänster (ABVA).

Information till fastighetsägare om Marks kommuns allmänna vatten- och avloppstjänster (ABVA). Information till fastighetsägare om Marks kommuns allmänna vatten- och avloppstjänster (ABVA). Bilaga till ABVA antagen av kommunfullmäktige 24 juni 2008, 113. 2 Information till fastighetsägare om Marks

Läs mer

Dagvattenutredning Hammarshus Kristianstad kommun 2013-07-05. Upprättad av: Johanna Persson. Granskad av: Sven Appelgren, Robert Eriksson

Dagvattenutredning Hammarshus Kristianstad kommun 2013-07-05. Upprättad av: Johanna Persson. Granskad av: Sven Appelgren, Robert Eriksson Dagvattenutredning Hammarshus 2013-07-05 Upprättad av: Johanna Persson Granskad av: Sven Appelgren, Robert Eriksson RAPPORT Dagvattenutredning - Hammarshus Kund Kommunledningskontoret Strategi och Utveckling

Läs mer

taxa modell plan policy program regel riktlinje rutin strategi 2015 års taxa för Svenljunga kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning ...

taxa modell plan policy program regel riktlinje rutin strategi 2015 års taxa för Svenljunga kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning ... modell plan policy program regel riktlinje rutin taxa 2015 års taxa för Svenljunga kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning strategi............................ Beslutat av: Kommunfullmäktige Beslutandedatum:

Läs mer

Kommunal författningssamling för Östra Göinge kommun

Kommunal författningssamling för Östra Göinge kommun Kommunal författningssamling för Östra Göinge kommun Nr 2 Dnr KL 2008/330.348 Antaget av KF 2008-12-18, 115 Allmänna bestämmelser för användande av Bromölla, Hässleholms Hörby, Kristianstads Osby, Perstorps

Läs mer

Information till fastighetsägare om Karlshamns kommuns allmänna vatten- och avloppstjänster

Information till fastighetsägare om Karlshamns kommuns allmänna vatten- och avloppstjänster Information till fastighetsägare om Karlshamns kommuns allmänna vatten- och avloppstjänster Version 2009 Inledning Denna information ger förklaringar och kommentarer till de bestämmelser som finns i lagen

Läs mer

ABVA 07. Allmänna bestämmelser för användande av Älvdalens kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. Information till fastighetsägare.

ABVA 07. Allmänna bestämmelser för användande av Älvdalens kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. Information till fastighetsägare. ABVA 07 Allmänna bestämmelser för användande av Älvdalens kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning samt Information till fastighetsägare Antagna av Kommunfullmäktige i Älvdalen 2008-11-17 58. Innehållsförteckning

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING UTSTÄLLNINGSHANDLING 1 Förslag till detaljplan för del av BARREVIK BARREVIK 1:33 m.fl. Orust kommun Västra Götalands län Upprättad 2014-11-17 av Förvaltningsområde samhällsutveckling, Orust kommun Lantmäterikonsult

Läs mer

Dagvattenutredning för Kämperöd 1:3 mfl

Dagvattenutredning för Kämperöd 1:3 mfl UPPDRAG Kämperöd 1:2 mfl UPPDRAGSNUMMER 1351452000 UPPDRAGSLEDARE Göran Wallgren UPPRÄTTAD AV Göran Wallgren DATUM 2011-12-08 Dagvattenutredning för Kämperöd 1:3 mfl På uppdrag av Kämpersviks Hamn AB har

Läs mer

ABVA 07. Allmänna bestämmelser för användande av Ludvika kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. samt. Information till fastighetsägare

ABVA 07. Allmänna bestämmelser för användande av Ludvika kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. samt. Information till fastighetsägare ABVA 07 Allmänna bestämmelser för användande av Ludvika kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning samt Information till fastighetsägare Antagna av Kommunfullmäktige i Ludvika 2008-11-27 179 att gälla

Läs mer

Uttag av avgift rörande iordningställande av ny cirkulationsplats Peter Åbergs Väg/ Kattegattvägen. (AU 47) KS 2013-391

Uttag av avgift rörande iordningställande av ny cirkulationsplats Peter Åbergs Väg/ Kattegattvägen. (AU 47) KS 2013-391 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-03-04 60 Uttag av avgift rörande iordningställande av ny cirkulationsplats Peter Åbergs Väg/ Kattegattvägen. (AU 47) KS 2013-391 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt

Läs mer