Villa Ekbacken. Antikvarisk undersökning av Gustav Dahléns villa, Villa Ekbacken, fastigheten Lidingö 10:545, Lidingö stad

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Villa Ekbacken. Antikvarisk undersökning av Gustav Dahléns villa, Villa Ekbacken, fastigheten Lidingö 10:545, Lidingö stad"

Transkript

1 Villa Ekbacken Antikvarisk undersökning av Gustav Dahléns villa, Villa Ekbacken, fastigheten Lidingö 10:545, Lidingö stad Lisa Sundström Rapport 2010:49

2 2

3 Villa Ekbacken Antikvarisk undersökning av Gustav Dahléns villa, Villa Ekbacken, fastigheten Lidingö 10:545, Lidingö stad Lisa Sundström Sickla Industriväg 5B, Nacka Tel Fax Webb: stockholmslansmuseum.se

4 Stockholms läns museum Produktion: Stockholms läns museum Allmänt kartmaterial: Lantmäteriverket. Medgivande Nacka 2010

5 Innehåll Inledning...6 Villa Ekbacken...7 Beskrivning av nuvarande utseende...8 Kulturhistoriskt värdefull byggnad och miljö...11 Kulturhistorisk värdering...12 Beskrivning av värdefulla detaljer...13 Förslag till skyddsbestämmelser...33 Källor

6 Inledning Stockholms läns museum har av Lidingö kommun fått i uppdrag att utföra en antikvarisk undersökning av Villa Ekbacken på fastigheten Lidingö 10:545 inför detaljplaneläggning. Fastigheten ägs för närvarande av den Kanadensiska staten och används som ambassadörens residens. Villan står nu inför försäljning och fastigheten saknar detaljplan. Av arbetet ska framgå historiska bakgrundsfakta om byggnaden, en beskrivning av byggnadens kulturhistoriska värden samt förslag på skyddsbestämmelser att i ingå i kommande plan. 6

7 Villa Ekbacken Gustav Dahlén, uppfinnare, nobelpristagare och företaget AGA s verkställande direktör, hade redan 1907 låtit bygga ett sommarhus på Lidingö. När AGA expanderade började man söka en ny tomt lämplig för en större fabrik. Man fastnade för en tomt belägen på södra Lidingö inte långt ifrån Dahléns sommarvilla. Fastigheten inköptes 1911 och straxt därefter påbörjades uppförande av det nya fabriksområdet. I samband med uppförandet av fabriken påbörjades, intill fabriksområdet, en ny privatvilla till Gustav Dahlén stod villan, som uppfördes efter arkitekten Erik Hahrs ritningar, färdig. Erik Hahr ( ) var under 1900-talets början en välkänd arkitekt och upphovsman till flera kraftverk och industribyggnader. Med sin arkitektur satte han bl a prägel på staden Västerås där ha under många år var stadsarkitekt. För AGA ritade han även arbetarbostäderna Bergsätra 1914 och ett par verkstadsbyggnader Gustav Dahléns villa, kallad Villa Ekbacken, uppfördes i en senrenässansstil med borgliknande drag i det tidiga 1900-talets nationalromantiska anda. Samtidens fornnordiska intresse speglar sig även i Filips Månssons interiöra dekorativa måleri på tak och valv med inspiration av Gripsholms slott. Konstnären och dekorationsmålaren Filip Månsson samarbetade ofta med arkitekten Erik Hahr och hans dekorativa måleri kan bl a ses i flera av sveriges kyrkor och i byggnadsminnet Villa Lagercrantz. Villa Ekbackens inredning specialritades av inredningsarkitekt David Blomberg och anpassades till husets användning som representationsbostad. David Blomberg var då chefsarkitekt vid NK, som vid tiden var stilbildande vad gällde heminredning i Stockholm och stod till tjänst för hjälp med inredning. Gustav Dahlén själv hann inte se sin villa i färdigt skick då han efter en olycka blev blind hösten Erik Hahr skall då ha låtit göra en modell av villan som Dahlén kunde känna med händerna. Dahlén bodde kvar i villan till sin död

8 Beskrivning av nuvarande utseende Den stora borgliknande villan ligger högt belägen på en naturtomt med bl a höga tallar och har fri utsikt över Värtan. Tomten sluttar brant ned mot vattnet och är försedd med murade stenterrasseringar och trappor. Vid den stora stenlagda terassen finns en fontän murad av huggen och hittad natursten. Villa Ekbacken med slammade fasader. Villan är uppförd av slammat tegel på en huggen granitsockel med ett högt valmat sadeltak med utsvängt takfall och ett förhöjt takparti. Takmaterialet som ursprungligen betod av ett ljusrött lertegel ersattes 1992 med ett betongtegeltak. Takfoten har en putsad profilering. Fönsterna är försedda med kopplade vitmålade bågar från byggnadstiden och har en oregelbunden placering i fasaden. Nedre bottens fönster har i sen tid försetts med järngaller. Två stora panoramafönster har sannolikt i sentid tagits upp i övre våningen mot vattnet. Huvudfasaden har två entrépartier med nytillverkade kraftiga lackade dörrar med ett rutmönster efter de urspungliga som förebild. Entrépartierna markeras i fasaden med skärmtak täckta med tjärade takspån. Huvudentrén har ett framförliggande parti av huggen natursten försedd med urhuggen bänk i granit. 8

9 Villa Ekbackens fasad mot vattnet. Mot vattet har villan en utbyggd veranda i två våningar varav den nedre delen är murad av natursten. Den övre delen med spåntäckt gavelparti består av en sommarveranda med invändigt dekorativt bemålat tak vars infällda träbjälkar togs från en eldkvarn på Kungsholmen som skulle rivas. Verandan som har utgång till den stora terrassen har i sen tid byggts in. Till sin planlösning är huset ihophållen i en rektangel med utsprång vid ett burspråk med verandadörrar till terrassen från hallen samt den ovan nämnda utskjutande sommarverandan. Längdmuren i nedre botten avgränsar de representativa utrymmena som hall, sal, salonger och matsal med kök, serveringsrum och passager. Sängkammarna är belägna på den andra våningen på vardera sidorna om en längsgående korridor. I den tredje våningen finns två kammare och oinredd vind. Däröver, i det förhöjda takpartiet, oinredd vind. I källaren finns pannrum, förrådsutrymmen och tvättrum samt en i sen tid inredd lägenhet för tjänstefolk. Interiört bevarar villan en stor del av sin fasta inredning från byggnadstiden. Bottenvåningens representativa rum har till delar mörkbetsad träinredning med bröstningspaneler och helfranska spegeldörrar. Tillsammans med de dekorativt bemålade taken, väggarna och valven och de öppna spisarna har inredningen referenser till äldre svensk inredningskonst. Dekorationsmåleriet på väggar, tak och valv och nischer är i huvudsak ornamentalt men har även inslag av t ex djurmotiv, en avbildning av Villa Ekudden och en AGA-fyr som påminner om villans byggherre. 9

10 Hallen med dekorativt bemålat tak, valv och öppen spis. Salen med dekorativt bemålat tak och öppen spis. 10

11 Kulturhistoriskt värdefull byggnad och miljö Villa Ekbacken har i en byggnadsinventering från 1985 bedömts som en kulturhistoriskt synnerligen värdefull byggnad. Villa Ekbacken ligger inom kulturhistoriskt värdefull helhetsmiljö (Törnrosvägen- Kappsta) enligt Lidingö kommuns kulturmiljöprogram antaget av kommunfullmäktige Villan gränsar till område Riksintresse för kulturmiljövården enligt 3 kapitlet miljöbalken. En del motivtexten till riksintresset lyder Elfviks gård från 1700-talet och villor utmed Lidingös södra kust 11

12 Kulturhistorisk värdering Den kulturhistoriska värderingen grundar sig i byggnadens historia och de karaktärsdrag och kvaliteter som definierats i ovanstående historik och beskrivning. Dokumentvärden Arkitekturhistorisk värde Byggnaden är uppförd efter ritningar utförda av arkitekten Erik Hahr som är en av 1900-talets stora arkitekter. Villa Ekbacken är ett fint exempel på en av arkitektens stora privatvillor uppförd i högkvalitativa material och med hög hantverksmässighet med inspiration av renässansens borganläggningar. Med sin välbevarade historiserande arkitektur berättar villan om en epok i svensk arkitekturhistoria och har därmed ett arkitekturhistoriskt värde. Samhällshistoriskt värde Utflyttningen av företaget AGA till Lidingö, i en tid då flera industriföretag lämnade Stockholms innerstad för större tomter i Stockholms närförorter, bidrog sannolikt till att AGA s verkställande direktör Gustav Dahlén uppförde sin privatbostad intill fabriksområdet. AGA och Gustav Dahlén är betydelsefulla för industriella utvecklingen och berättar om en viktig epok i Lidingös historia. Personhistoriskt värde Villa Ekbackens byggherre, uppfinnaren, nobelpristagaren och AGA s verkställande direktör Gustav Dahlén, var en betydelsefull person i det tidiga talets historia vilket bidrar till byggnaden besitter ett stort personhistoriskt värde. Upplevelsevärden Arkitektoniskt värde Villa Ekbacken har ett arkitektoniskt värde genom sin från byggnadstiden välbevarade historicerande arkitektur med monumental borgliknade framtoning med slammade fasader, oregelbunden fönstersättning och höga, utsvängda takfall. Byggnadens välbevarade planlösning och fasta inredning från byggnadstiden har arkitektoniska värden utförd i sin tids inredningsmässiga ideal i högkvalitativa material. Konstnärligt värde Den kände konstnären och dekorationsmålaren Filip Månssons representativa och välbevarade dekorativa tak-, vägg- och valvmålningar i villan har ett stort konstnärligt värde. Miljöskapande värde Den till villan hörande tomten med höga träd, murar, stenterrasseringar och fontän hör till byggnadens ursprungliga planering och utformning har stora miljömässiga värden. Den välbevarade arkitektritade villan från 1913 med omgivande tomt utgör sammantaget en värdefull del av den kulturhistoriskt värdefulla helhetsmiljön Törnrosvägen-Kappsta. 12

13 Beskrivning av värdefulla detaljer Nedan definieras i byggnaden detaljer av vikt för byggnadens kulturhistoriska värde. Exteriör Byggnadens ljusa slammade fasader och putsade profilerade takfotslist samt sockel av granit. Ljusa slammade fasader med profilerad takfot. Verandan av huggen natursten och spåninklätt gavelparti. Fasadernas fönstersättning och fönstersnickerier med kopplade bågar trä med spröjsning samt ursprungliga beslagning med invändiga tidstypiska gångjärn och öppningsbeslag utgörande vred och espanjoletter. Byggnadens i fasaden indragna balkong med granitomfattning samt den utskjutande balkongen med smitt, dekorativt balkongräcke. 13

14 Sockelvåning och veranda av huggen granit med i fasaden indragen balkong. Balkong med profilerat stöd och smitt räcke. De två entréernas skärmtak täckta av spån och parti av natursten med sittbänk av granit. 14

15 Entréparti med spåntäckt skärmtak samt parti av huggen granit. Tomtens terrasseringar och fontän av huggen natursten samt den putsade muren mot gatan täckt med enkupigt lertegel. Terrasseringar av huggen natursten. 15

16 Fontän murad av natursten. Putsad mur mot gatan täckt med enkupigt lertegel. 16

17 Takets utsvängda takfall med förhöjt takparti och putsad skorsten med profilerat krön. Det ursprungliga takmaterialet har ändrats och bör vid ändring vara rött lertegel. Taket är omlagt med betongpannor. 17

18 Interiör Källarvåning Källarvåningens mörkbetsade fasta ursprungliga snickeriinredning såsom spegeldörrar med karm, gångjärn och vred, mörkbetsade skåpsinredning med spegeldörrar, mathiss med mörkbetsad dörr. Kyl/isskåp med kraftig lucka. Trapplopp med trappor av trä och kalksten till bottenvåningen med fernissade handledare. Mörkbetsad skåpsinredning samt dörr till mathiss. Spegeldörrar i källarvåningens korridor samt kylskåp med lucka från byggnadstiden. 18

19 Bottenvåning Planlösning bottenvåning Bottenvåningens planlösning och fasta ursprungliga inredning som följer nedan. 19

20 Service foyer/service hall/hall Golvmaterial av kolmårdsmarmor i nedre delen och brädgolv lagt i fiskbensmönster i den övre delen. Rummens ursprungliga fasta mörkbetsade snickeriinredning som bröstpaneler och helfranska spegeldörrar med karmar, foder, gångjärn och vred av mässing, glasade och spröjsade mörkbetsade dörrar till service foyer. Burspråksparti med mörkbetsade snickerier med glasade spegeldörrar till den utanförliggande terrassen, småspröjsade fönster, fönsterbänkar och elementskydd av mörkbetsat trä samt flänsradiatorer. Hallens öppna spis med kopparplåt och kalkstenshäll med däröver putsat och dekorativt bemålat väggparti samt valv. Takets och valvens dekorativa bemålning. Trapphuset med trappa och handledare av mörkbetsat trä, putsade valv med dekorativ bemålning. Hall med dekorativt bemålade tak och valv samt öppens spis. Hallens öppna spis med kopparplåt samt dekorativt bemålat väggparti över spisen. 20

21 Burspråksparti med utgång till terrassen samt helfranska mörkbestsade spegeldörrar. Trappa till våning 1 tr med dekorativ bemålning i valv. 21

22 Library Rummets fasta ursprungliga inredning såsom brädgolv lagt i mönster, putsade väggar och tak, betsad snickeriinredning som golvlister, foder, väggfasta hyllor och spegeldörrar med gångjärn och mässingsvred. Fönster med fönsterbänk av kalksten och dekorativt bemålad fönsternisch, elementskydd och flänsradiator. Alkoven med kalkstensgolv och betsade bröstningspaneler och pelare av trä med dekorativt utsnidat kapitäl, dekorativt bemålad vägg och tak samt den öppna spisen av kalksten. Hall till servants sitting room med trappa och golv av trä, fast snickeriinredning som golvlister, foder med profil, spegeldörr med mässingsvred och elementskydd. Hallens dekorativt bemålade väggar, tak och fönsternisch samt fönster med fönsterbänkar av kalksten och underliggande flänsradiator. Alkovoch liten hall med hög bröstningspane och bemålade väggar och tak. 22

23 Servants sitting room Rummet fasta ursprungliga inredning som finns kvar efter en vattenskada då golvet lades om och som utgörs golvlister och foder med profil, trätrappa till rummets övre nivå, spegeldörrar med gångjärn och vred av mässing samt spegeldörr till väggskåp i rummets övre nivå. Fönsterna med fönsterbänkar av kalksten och underliggande flänsradiatorer. Det dekorativt bemålade partiet över en dörr (med texten Avancez som är Chalmers motto påminnande om Gustav Dahléns studier vid Chalmers tekniska högskola). Spegeldörr med dekorativt bemålat väggparti samt väggskåp i rummets övre del. Sitting room/ladies salon Rummets fasta ursprungliga inredning såsom snickerier bestående av parkettgolv, bröstningspanel, taklist och foder med profilering, spegeldörrar med gångjärn och vred av mässing. Rummets putsade väggar och dekorativt bemålade fönsternischer. Fönster med fönsterbänk av kalksten samt underliggande flänsradiator och elementskydd. Rum med bröstpaneler och dekorativt bemålade fönsternischer. 23

24 Drawing room Hela rummets fasta ursprungliga inredning med breda golvbrädor lagda i mönster, bröstningspaneler, dekorativt bemålade trätak, den öppna spisen av brun polerad kalksten samt fönsternas fönsterbänkar av brun kalksten och underliggande flänsradiatorer och elementskydd. Stora salongen med dekorativt bemålat tak och öppen spis av kalksten. Dining room Hela rummets fasta ursprungliga inredning med parkettgolv, bröstningspanel, putsade väggar och tak med profilerad taklist, dörrar med beslagning och vred, fönster med fönsterbänkar av brun kalksten och underliggande radiatorer och elementskydd. Det manshöga panelade väggpartiet med dörrar samt det dekorativt bemålade väggpartiet på puts samt överliggande valv i väggen. Matsal med utgång till sommarverandan samt högt panelat väggparti med överliggande bemålat parti framställande en fyr påminnande om Gustav Dahléns uppfinning, AGA-fyren. 24

25 Sun room/dining terrace Sommarverandans ursprungliga fasta inredning såsom kalkstensgolv, murar av kalksten och huggen granit samt det dekorativt bemålade trätaket med bjälkar och den bemålade minnestavlan över byggnadens byggherre Gustav Dahlén, arkitekten Erik Hahr och byggmästaren Nils Lundberg. Sommarverandan med bemålat trätak och väggar av natursten. Verandan bevarar väggmålning som minne efter husets byggherre, arkitekt och byggmästare. Service pantry och Kitchen De två rummen är moderniserade och bevarar ingen äldre fast inredning. Pantry Serveringsrummets äldre fasta skåpsinredning med beslagning samt trappa och trappräcke av trä. Serveringsrum med äldre skåpsinredning och serveringsskåp med beslagning. 25

26 Våning 1 tr Planlösning våning 1 tr. 26

27 Våningens planlösning med rum utgående från en längst med huset gående korridor. Bevarad ursprunglig fast inredning såsom bräd- och parkettgolv, snickerier som golv- och taklister samt foder med profilering, spegeldörrar med beslagning och vred, mathisslucka samt två kakelugnar. Trapphusets hall med parkettgolv, mörkbetsade räcken, profilerad golvlist, putsade väggar och dekorativt bemålat valvparti. Det mindre trapphusets/servants stair trätrappa och räcken samt den bevarade betjäntsklockan. Korridor med spegeldörrar till rummen. Spegeldörrar samt balkongdörr i våning 1 tr. 27

28 Lucka till mathiss. Betjäntklocka vid det mindre trapphuset. 28

29 Kakelugnar med svarvade ben i nystilar. Övervåningens hall (upstairs hall) med parkett och trappräcke och handledare av trä samt dekorativt bemålade valv. 29

30 Våning 2 tr Planlösning våning 2 till höger, 3 tr till vänster. 30

31 Den 2:a våningens inredda rum med ursprunglig planlösning och fast snickeriinredning såsom spegeldörrar med beslagning och vred, profilerade foder, golv- och taklister samt brädgolv. Den i våningen inredda köksvasken och tvättstället, flänsradiatorer samt det dekorativt bemålade valvet. Inredda rum på vinden med spegeldörrar och bemålat valv. Utrymme med köksvask. Rum med brädgolv, profilerade golvlister och spegeldörrar. 31

32 Våning 3 tr Den oinredda våningens planlösning samt tak öppet till nock. 32

33 Förslag till skyddsbestämmelser Villa Ekbacken bedöms omfattas av sådana särskilda kulturhistoriska värden som avses i Plan- och bygglagens 3 kapitel 12 och får därmed inte förvanskas. Byggnader, som är särskilt värdefulla från historiskt, kulturhistoriskt, miljömässigt eller konstnärlig synpunkt eller som ingår i ett bebyggelseområde av denna karaktär, får inte förvanskas. PBL 3 kap 12. För Villa Ekbacken rekommenderas att detaljplan innehåller skyddsbestämmelser och rivningsförbud. Beteckningen kan vara q med index. Byggnadens exteriör med ursprungliga tidstypiska byggnadsdetaljer som t ex fönstersättning, fönsterutformning och fasadmaterial ska behållas och underhållas med till byggnaden anpassade traditionella material och metoder i samråd med antikvarisk expertis. Villan bör även skyddas till sin interiör. Planlösningen och den ursprungliga fasta inredningen samt dekorativt måleri bör omfattas av skyddsbestämmelserna. Den till villan anslutande tomtens ingående element som träd, tegelmurar, terrasseringar, trappor och fontän utgör viktiga inslag i den värdefulla miljön och bör skyddas i plan. Det under 1970-talet uppförda garaget bedöms inte behöva omfattas av skyddet, däremot bör anpassningsbestämmelser för utformning och placering av nya byggnader införas. 33

34 Källor Litteratur Arnborg, Carin, Kulturhistorisk bebyggelse inom Skärsätra, Stockby och Gångsätra, Sammanställda byggnadsinventeringar, Riksby 1985 Broms, Helene och Mjöberg, Tomas, AGA-Fabriken Lidingö, Bebyggelsehistorisk undersökning, uppsats i bebyggelsehistoria med byggnadsvård, Stockholms universitet, 1984 Hagbard, Kristina, Bergsätra, Stockholms läns museum, Rapport 1994:24 Hedenblad, Cecilia och Hammarlund-Larsson, Cecilia, Lidingö kulturhistoriska miljöer, Uddevalla 1990 Arkiv Bebyggelseinventeringar, Stockholms läns museum Arkitekt- och ritningsdatabas, Arkitekturmuseet.se Dekorativ bemålningi Ladies salon framställande Villa Ekbacken utförd av Filip Månsson. 34

ANTIKVARISK BYGGNADSBESKRIVNING

ANTIKVARISK BYGGNADSBESKRIVNING ANTIKVARISK URSPRUNGLIGA BYGGNADSDELAR / BYGGNADSDETALJER SADELTAK NU MED BETONGPANNOR HÄNG- OCH STUPRÖR DELVIS UTBYTTA TEGELSTENSMURAD SKORSTEN NU PLÅTINKLÄDD FÖNSTER MED RUNDBÅGE- FORMADE BÅGAR TIMMERPANEL

Läs mer

ANGÅENDE NY DETALJPLAN FÖR DEL AV KV. LIBAU, FASTIGHETEN 24:9, GÄVLE

ANGÅENDE NY DETALJPLAN FÖR DEL AV KV. LIBAU, FASTIGHETEN 24:9, GÄVLE Gävle kommun Samhällsbyggnadsavdelningen Att: Lena Boox 801 84 Gävle ANGÅENDE NY DETALJPLAN FÖR DEL AV KV. LIBAU, FASTIGHETEN 24:9, GÄVLE Undertecknad har anlitats som antikvarisk sakkunnig i samband med

Läs mer

Torp på fastigheten Ekerö-Nibbla 1:1

Torp på fastigheten Ekerö-Nibbla 1:1 Torp på fastigheten Ekerö-Nibbla 1:1 Dokumentation av torp på fastigheten Nibbla 1:1, Ekerö socken, Ekerö kommun, Uppland Lisa Sundström Rapport 2011:06 2 Torp på fastigheten Ekerö-Nibbla 1:1 Dokumentation

Läs mer

K = 2, M = 2. LÄRKAN 1 A från NO

K = 2, M = 2. LÄRKAN 1 A från NO fastighet: LÄRKAN 1, hus A. adress: Fridhemsgatan 8, Karstens väg 1. ålder: 1923. arkitekt / byggm: Henrik Nilsson. användning: Bostad. antal våningar: 2 Mörkt gråmålad puts. Gul spritputs. Mansardtak,

Läs mer

Nämdö kyrka. Antikvarisk kontroll vid ommålning, Nämdö kyrka, Nämdö socken, Värmdö kommun, Södermanland. Lisa Sundström Rapport 2007:32

Nämdö kyrka. Antikvarisk kontroll vid ommålning, Nämdö kyrka, Nämdö socken, Värmdö kommun, Södermanland. Lisa Sundström Rapport 2007:32 Nämdö kyrka Antikvarisk kontroll vid ommålning, Nämdö kyrka, Nämdö socken, Värmdö kommun, Södermanland Lisa Sundström Rapport 2007:32 Nämdö kyrka Antikvarisk kontroll vid ommålning, Nämdö kyrka, Nämdö

Läs mer

QVIST 1 A från NV K = 1, M = 1. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): QVIST 1 A från V DÖRR. QVIST 1 A från NO

QVIST 1 A från NV K = 1, M = 1. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): QVIST 1 A från V DÖRR. QVIST 1 A från NO QVIST Hela kvarteret består av välskötta, försiktigt renoverade hus från 1700- och 1800-talet. Undantaget är Saluhallen från 1907, som är ett av utropstecknen i Boisens stora produktion. Alla husen har

Läs mer

Antikvarisk kontroll vid fönsterrenovering, Görvälns slott, Järfälla socken, Järfälla kommun, Uppland. Lisa Sundström Rapport 2004:33

Antikvarisk kontroll vid fönsterrenovering, Görvälns slott, Järfälla socken, Järfälla kommun, Uppland. Lisa Sundström Rapport 2004:33 Görvälns slott Antikvarisk kontroll vid fönsterrenovering, Görvälns slott, Järfälla socken, Järfälla kommun, Uppland Lisa Sundström Rapport 2004:33 Görvälns slott Antikvarisk kontroll vid fönsterrenovering,

Läs mer

PERNILLA 9 från O K = 1, M = 1. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): PERNILLA 9 från N DÖRR. PERNILLA 9 från N PARDÖRR

PERNILLA 9 från O K = 1, M = 1. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): PERNILLA 9 från N DÖRR. PERNILLA 9 från N PARDÖRR fastighet: PERNILLA 9. adress: Lilla Västergatan 5. ålder: 1800-tal. Ombyggt 1928. arkitekt / byggm: Oscar Isberg (1928). ½ Svartmålad cementputs. Korsvirke, brun timra, rödbruna putsade fack. Blå 2-lufts

Läs mer

K = 1, M = 1. MAGNUS 33 A från SV

K = 1, M = 1. MAGNUS 33 A från SV fastighet: MAGNUS 33, hus A. Scala-huset. adress: Stora Östergatan 12. ålder: 1909. Ombyggt 1930 (inredning av vindsvåning), 1938 (mansard och mera inredning). arkitekt / byggm: Henrik Nilsson. Karl Eriksson

Läs mer

Fållnäs gård. Niss Maria Legars Rapport 2009:32

Fållnäs gård. Niss Maria Legars Rapport 2009:32 Fållnäs gård Antikvarisk kontroll vid fönsterrenovering/byte på ekonomibyggnad, Fållnäs gård, Sorunda socken, Nynäshamns kommun, Södermanland Niss Maria Legars Rapport 2009:32 2 Fållnäs gård Antikvarisk

Läs mer

Ekipagemästarbostaden

Ekipagemästarbostaden Ekipagemästarbostaden Karlskrona socken, Karlskrona kommun Antikvarisk kontroll Blekinge museum rapport 2008:31 Agneta Ericsson Innehåll Inledning... 2 Historik... 2 Beskrivning... 2 Upprustning... 3 Bottenvåning...

Läs mer

fastighet: QVIRITES 3, hus A. adress: Tullgatan 7. ålder: 1856. Tillbyggd 1889. arkitekt / byggm: användning: Kontor och bostad.

fastighet: QVIRITES 3, hus A. adress: Tullgatan 7. ålder: 1856. Tillbyggd 1889. arkitekt / byggm: användning: Kontor och bostad. fastighet: QVIRITES 3, hus A. adress: Tullgatan 7. ålder: 1856. Tillbyggd 1889. arkitekt / byggm: användning: Kontor och bostad. antal våningar: 2 Gulvit slätputs. Bruna 2-luftsfönster. Port med utsnidade

Läs mer

MÅRTEN 1 från NV. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): K = 1, M = 2. MÅRTEN 1 från NO

MÅRTEN 1 från NV. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): K = 1, M = 2. MÅRTEN 1 från NO fastighet: MÅRTEN 1. adress: Stickgatan 11. ålder: 1888. Ombyggt 1905, 1938. arkitekt / byggm: Peter Boisen (1905), Åke Persson (1938). antal våningar: 1½, mansard åt gata. Svart målad puts. Gul puts.

Läs mer

APOLLO 1 A från SV K = 1, M = 1. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): APOLLO 1 A från NO. APOLLO 1 A från SV, KUPA

APOLLO 1 A från SV K = 1, M = 1. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): APOLLO 1 A från NO. APOLLO 1 A från SV, KUPA fastighet: APOLLO 1, hus A. adress: Stora Västergatan 34. ålder: Troligen 1700-tal. arkitekt / byggm: användning: Bostad. antal våningar: 1½ Gråmålad cementputs. Vit sprutad puts. Sadeltak, 1-kupigt rött

Läs mer

Denna utredning är utförd av Länsmuseet Gävleborg på uppdrag av Bygg- och miljöförvaltningen, Sandvikens kommun.

Denna utredning är utförd av Länsmuseet Gävleborg på uppdrag av Bygg- och miljöförvaltningen, Sandvikens kommun. Datum Besiktningsprotokoll 2012-01-03 Dnr 524/310 Joel Ringh Antikvarie 026-655622 070-314 23 03 joel.ringh@xlm.se Besiktningsdatum 2011-12-19 Fotodokumentation 2011-12-19 Lagmansgården och Sockenstugan

Läs mer

Bilaga F. Riktlinjer för gestaltning, utformning och varsamhet

Bilaga F. Riktlinjer för gestaltning, utformning och varsamhet Bilaga F. Riktlinjer för gestaltning, utformning och varsamhet Byggnader från modernismens och rekordårens byggande uppvisar en variation i utförande, material och kvalitet. Många byggnader är kulturhistoriskt

Läs mer

Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse

Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse Värdering, ändring och energieffektivisering Växjö 19 mars 2013 Tomas Örn Kulturmiljö [fysisk] miljö som påverkats och formats av mänsklig aktivitet och som därigenom

Läs mer

fastighet: BOFINKEN 2, hus A. adress: Körlings väg 12. ålder: 1942. arkitekt / byggm: Åke Pettersson. användning: Bostad.

fastighet: BOFINKEN 2, hus A. adress: Körlings väg 12. ålder: 1942. arkitekt / byggm: Åke Pettersson. användning: Bostad. fastighet: BOFINKEN 2, hus A. adress: Körlings väg 12. ålder: 1942. arkitekt / byggm: Åke Pettersson. Gråmålad puts. Gult tegel. Sadeltak, rött 1-kupigt tegel. Vita hela, 2-lufts och 3-lufts fönster. Grå

Läs mer

BESLUT. Erik Nygren. 165 70 Hässelby. Byggnadsminnesförklaring (BM) av medeltidshuset, rna- SKYDDSFÖRESKLIFTER

BESLUT. Erik Nygren. 165 70 Hässelby. Byggnadsminnesförklaring (BM) av medeltidshuset, rna- SKYDDSFÖRESKLIFTER 19PL_. Sjömarisgatan 23 Gotlands Helena Svedén Lansstyrelsen i 165 7 Hässelby Blomodlarvägen 32A sista sidan Enligt förteckning 64 32 Malmköping Britt-Marie Blomberg Konia Björndainmen Kulturmiljöenheten

Läs mer

XESTRE 1 A från V. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): K = 2, M = 2. XESTRE 1 A från S

XESTRE 1 A från V. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): K = 2, M = 2. XESTRE 1 A från S fastighet: XESTRE 1, hus A. adress: Stora Västergatan 37. ålder: Troligen 1700-tal. Ombyggt 1913, 1933. arkitekt / byggm: Henrik Nilsson (1913), Karl Erikson (1933). användning: Bostäder och affärer. antal

Läs mer

6.7 Ö7 Hamnekärret - Lössgård

6.7 Ö7 Hamnekärret - Lössgård 6.7 Ö7 Hamnekärret - Lössgård Hamnekärret är en dalgång som sträcker sig från Rödsvägen ner till Hamnebukten och Stora Stenar. Husen ligger längs med vägen och bergen med odlingsmark däremellan. Bebyggelsen

Läs mer

Laxbrogatan 7, Sternerska huset

Laxbrogatan 7, Sternerska huset Laxbrogatan 7, Sternerska huset Kopparberg 1:9, Ljusnarsbergs socken, Ljusnarsbergs kommun, Västmanland Restaurering av fönster och dörr, år 2006-2007 Charlott Hansen Mia Jungskär Örebro läns museum Rapport

Läs mer

UTHUS PÅ ÖSTERTULL Rivningsdokumentation

UTHUS PÅ ÖSTERTULL Rivningsdokumentation UTHUS PÅ ÖSTERTULL Rivningsdokumentation Britt-Marie Lennartsson DOKUMENTATION INFÖR RIVNING Östertull, Lagaholm 2:8, Laholms stadsförsamling, Laholms kommun 2013:38 Dokumentation inför rivning, uthus

Läs mer

Lindöskolan i Kalmar

Lindöskolan i Kalmar Lindöskolan i Kalmar Bebyggelsehistorisk utredning Gäddan 1, Kalmar stad och kommun, Kalmar län, Småland Veronica Olofsson KALMAR LÄNS MUSEUM Byggnadsantikvarisk rapport november 2011 Lindöskolan i Kalmar

Läs mer

Nässjö stadshus. Antikvarisk medverkan i samband med byte av dörrar och igensättning av källarentré. Nässjö stad i Nässjö kommun, Jönköpings län

Nässjö stadshus. Antikvarisk medverkan i samband med byte av dörrar och igensättning av källarentré. Nässjö stad i Nässjö kommun, Jönköpings län Nässjö stadshus Antikvarisk medverkan i samband med byte av dörrar och igensättning av källarentré Nässjö stad i Nässjö kommun, Jönköpings län JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Byggnadsvårdsrapport 2014:26 Margaretha

Läs mer

http://www.solna.se/sv/stadsbyggnad-trafik/arkitektur-kulturmiljoer/kulturmiljoer-i-s...

http://www.solna.se/sv/stadsbyggnad-trafik/arkitektur-kulturmiljoer/kulturmiljoer-i-s... Kvarvarande bebyggelse Solna stad http://www.solna.se/sv/stadsbyggnad-trafik/arkitektur-kulturmiljoer/kulturmiljoer-i-s... Sida 1 av 2 2012-09-06 Du är här: Start \ Stadsbyggnad & trafik \ Arkitektur &

Läs mer

Kavaljersflygeln, Tullgarns slott

Kavaljersflygeln, Tullgarns slott Kavaljersflygeln, Tullgarns slott Antikvarisk kontroll vid nvändig förstärkning av brandsäkerhet samt utrymningstrappa, Kavaljersflygeln, Tullgarns slott, Hölö socken, Södertälje kommun, Södermanland Eva

Läs mer

Roslags-Kulla. Rapport 2013:11. Antikvarisk medverkan vid ommålning av fasad, Roslags-Kulla kyrka, Roslags-Kulla socken, Österåkers kommun, Uppland.

Roslags-Kulla. Rapport 2013:11. Antikvarisk medverkan vid ommålning av fasad, Roslags-Kulla kyrka, Roslags-Kulla socken, Österåkers kommun, Uppland. Rapport 2013:11 Roslags-Kulla kyrka Antikvarisk medverkan vid ommålning av fasad, Roslags-Kulla kyrka, Roslags-Kulla socken, Österåkers kommun, Uppland. Hedvig Bellberg Läs rapporten i PDF www.stockholmslansmuseum.se

Läs mer

Nybyggt bostadshus i bra läge på Klintvägen 4 B i Mariehamn

Nybyggt bostadshus i bra läge på Klintvägen 4 B i Mariehamn Nybyggt bostadshus i bra läge på Klintvägen 4 B i Mariehamn Presentation Ett nybyggt bostadshus som är uppfört under 2014 och slutsynat i oktober 2014. Huset är uppfört såsom nyckelfärdigt av Konsens Hus

Läs mer

värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): K = 2, M = 2. NELENA 3 från O

värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): K = 2, M = 2. NELENA 3 från O fastighet: NELENA 3. adress: Lilla Norregatan 29. ålder: 1800-tal. Ombyggt 1913, 1937. arkitekt / byggm: Henrik Nilsson (1913), L. Persson (1937). Grå cementputs. Grön spritputs. Sadeltak, svart falsad

Läs mer

Tak och vindar. Byggnadsvårdsråd från Stockholms stadsmuseum. Det påverkar det kultur historiska värdet och upplevelsen av bebyggelsen.

Tak och vindar. Byggnadsvårdsråd från Stockholms stadsmuseum. Det påverkar det kultur historiska värdet och upplevelsen av bebyggelsen. Tak och vindar Byggnadsvårdsråd från Stockholms stadsmuseum Stockholm är en vacker, rikt kuperad stad. När man kommer upp på höga utsiktspunkter upplever man hur stadens tak bidrar till skönheten. Stadens

Läs mer

Kulturmiljöstudie Fabriken 7 Samrådshandling Diarienummer: BN 2013/01862

Kulturmiljöstudie Fabriken 7 Samrådshandling Diarienummer: BN 2013/01862 1(6) Kulturmiljöstudie Fabriken 7 Diarienummer: BN 2013/01862 Datum: 2015-08-17 Handläggare: Lars Wendel för fastigheten FABRIKEN inom Centrala stan i Umeå kommun, Västerbottens län Flygfoto taget söderifrån.

Läs mer

VI VILLE BYGGA ETT HUS SOM LIKNAR DE SOM BYGGDES PÅ BERGSSLUTTNINGARNA I LOS ANGELES I MITTEN AV FÖRRA ÅRHUNDRADET.

VI VILLE BYGGA ETT HUS SOM LIKNAR DE SOM BYGGDES PÅ BERGSSLUTTNINGARNA I LOS ANGELES I MITTEN AV FÖRRA ÅRHUNDRADET. 6 VI VILLE BYGGA ETT HUS SOM LIKNAR DE SOM BYGGDES PÅ BERGSSLUTTNINGARNA I LOS ANGELES I MITTEN AV FÖRRA ÅRHUNDRADET. FAMILJEN HOLM VILLE HA ETT HUS MED STHLM E TEXT: MIKAEL TORSTENSSON FOTO: ERIK LEFVANDER

Läs mer

Ovanpå. Inledning. 60 talshuset. Ett examensarbete av Jens Enflo. Arkitekturskolan KTH 2013

Ovanpå. Inledning. 60 talshuset. Ett examensarbete av Jens Enflo. Arkitekturskolan KTH 2013 Ovanpå Ett examensarbete av Jens Enflo Arkitekturskolan KTH 2013 Inledning Att bygga på tak är ett allt vanligare sätt att förtäta befintliga bostadsområden i både inner och ytterstaden. Bristen på mark

Läs mer

Gamla Sparbankshuset i Köping

Gamla Sparbankshuset i Köping Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2006:28 Gamla Sparbankshuset i Köping Renovering av exteriör och interiör Antikvarisk kontroll Kvarteret Brage 7 Köpings socken Västmanland Helén Sjökvist, Anders Eriksson

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM. Tillhörande detaljplan för bostadsområdet Äppelbacken, del av Säbyggeby 4:17 m.fl. Ockelbo tätort och kommun, Gävleborgs län

GESTALTNINGSPROGRAM. Tillhörande detaljplan för bostadsområdet Äppelbacken, del av Säbyggeby 4:17 m.fl. Ockelbo tätort och kommun, Gävleborgs län Dnr 2014/0547-31 GESTALTNINGSPROGRAM. Tillhörande detaljplan för bostadsområdet Äppelbacken, del av Säbyggeby 4:17 m.fl. Ockelbo tätort och kommun, Gävleborgs län Upprättat i maj 2015 Innehåll Gestaltningsprogrammets

Läs mer

Skuggspelet 6. Beskrivning. innehåll: mark byggnad interiör rumsbeskrivning kök vitvaror vvs och el. omslag 2011-01-20 1 av 8

Skuggspelet 6. Beskrivning. innehåll: mark byggnad interiör rumsbeskrivning kök vitvaror vvs och el. omslag 2011-01-20 1 av 8 Skuggspelet 6 Beskrivning innehåll: mark byggnad interiör rumsbeskrivning kök vitvaror vvs och el omslag 2011-01-20 1 av 8 mark Entresida Betongplattor körbara Uteplats Altan av tryckimpregnerat trä. Runt

Läs mer

Gestaltningsprogram Bostadshusens karaktärsdrag från 1850 1950

Gestaltningsprogram Bostadshusens karaktärsdrag från 1850 1950 1 Gestaltningsprogram Bostadshusens karaktärsdrag från 1850 1950 I Gamla Hunnebo finns bostadshus som representerar olika sekler alltifrån 1850-talet och fram till 1950-talet. De exempel som redovisas

Läs mer

UTDRAG UR FÖRSLAG TILL KULTURMILJÖPROGRAM

UTDRAG UR FÖRSLAG TILL KULTURMILJÖPROGRAM Bilaga till ändring av Förslag till stadsplan för Flädie 15:9 m fl (123) OMRÅDE KRING NORRA VILLAVÄGEN Bjärred, Lomma kommun, Skåne län UTDRAG UR FÖRSLAG TILL KULTURMILJÖPROGRAM BJÄRRED 4:1 BJÄRRED 4:2,

Läs mer

ekelskiftesvilla i Östernäs, Mariehamn.

ekelskiftesvilla i Östernäs, Mariehamn. S ekelskiftesvilla i Östernäs, Mariehamn. Utgångspris: 470 000 Stilenligt och gediget renoverad äldre villa med återuppbyggd punschveranda, trivsamt belägen med sjönära läge i lummig gårdsmiljö med utsikt

Läs mer

Uppdaterad & reviderad: Kulturhistorisk utredning - Underlag för energisparrådgivning

Uppdaterad & reviderad: Kulturhistorisk utredning - Underlag för energisparrådgivning Uppdaterad & reviderad: Kulturhistorisk utredning - Underlag för energisparrådgivning och fysisk planering 1984 Uppdaterad & reviderad inventering 2011 - Mölndalsdelen Då denna inventering fortfarande

Läs mer

Nya balkonger på flerbostadshus i innerstaden

Nya balkonger på flerbostadshus i innerstaden Balkonger, flerbostadshus Nya balkonger på flerbostadshus i innerstaden Stadsbyggnadskontorets tolkning av krav på lämplighet, varsamhet mm Allmänt Stadsbyggnadskontorets strävan är att tillstyrka balkonger

Läs mer

Jordkällaren vid Hammarby herrgård

Jordkällaren vid Hammarby herrgård Jordkällaren vid Hammarby herrgård Södra Husby 1:41, Nora socken och kommun, Västmanland Renovering av jordkällaren 2007 Charlott Torgén Örebro läns museum Rapport 2008:1 INLEDNING... 3 Översiktlig beskrivning...

Läs mer

BOSTADSRÄTTSLÄGENHET - NR 26 - PRIS: 1 700 000:- FAST PRIS

BOSTADSRÄTTSLÄGENHET - NR 26 - PRIS: 1 700 000:- FAST PRIS BOSTADSRÄTTSLÄGENHET - NR 26 - PRIS: 1 700 000:- FAST PRIS Beskrivning City - Brf Lärkabacken Välkommen till Brf Lärkabacken. Nybildad bostadsrättsförening i anrik fastighet i funkisstil från 1937. Genomgripande

Läs mer

K = 1, M = 2. Elegant hus med många fina detaljer. Stor betydelse för gatumiljön.

K = 1, M = 2. Elegant hus med många fina detaljer. Stor betydelse för gatumiljön. fastighet: KORPEN 7, hus A. adress: Regementsgatan 25. ålder: 1906. Ombyggt 1928, 1935. arkitekt / byggm: Karl Erikson (1928, 1935). användning: Bostäder. antal våningar: 3½, mot gården 4. Gråmålad puts,

Läs mer

Mjällby kyrka. Mjällby socken, Sölvesborgs kommun. Antikvarisk kontroll vid renovering av torn och spåntak

Mjällby kyrka. Mjällby socken, Sölvesborgs kommun. Antikvarisk kontroll vid renovering av torn och spåntak Mjällby kyrka Mjällby socken, Sölvesborgs kommun Antikvarisk kontroll vid renovering av torn och spåntak Blekinge museum rapport 2009:6 1:e antikvarie Thomas Persson Innehåll Inledning... 2 Byggnadshistoria...

Läs mer

Palm Village, Strömstad

Palm Village, Strömstad Exclusive Living Detta designprogram omfattar 12 vackra tomter intill Strömstads Golfklubb, granne med nybyggda Strömstad Quality Spa. Designprogrammet ger en gemensam minimalistisk karaktär åt husen på

Läs mer

Brobänken. Kulturmiljöunderlag inför detaljplaneläggning av etapp 10 på Brevikshalvön, Tyresö socken, Tyresö kommun, Södermanland.

Brobänken. Kulturmiljöunderlag inför detaljplaneläggning av etapp 10 på Brevikshalvön, Tyresö socken, Tyresö kommun, Södermanland. Brobänken Kulturmiljöunderlag inför detaljplaneläggning av etapp 10 på Brevikshalvön, Tyresö socken, Tyresö kommun, Södermanland. Rapport 2012:7 Albin Uller Brobänken Kulturmiljöunderlag inför detaljplaneläggning

Läs mer

Sundsåker. 20 lägenheter vid ljusnans strand

Sundsåker. 20 lägenheter vid ljusnans strand Sundsåker 20 lägenheter vid ljusnans strand Bo bekvämt vid Ljusnans strand Strikt och modern arkitektur i kombination med trivsel har varit i fokus. Här ska det vara bekvämt att leva. Med ett unikt läge

Läs mer

Bilaga Rumsbeskrivningar Rosenlunds herrgård

Bilaga Rumsbeskrivningar Rosenlunds herrgård Antikvarisk utredning Bilaga Rumsbeskrivningar Rosenlunds herrgård Ljungarums församling i Jönköpings kommun Jönköpings län JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Byggnadsvårdsrapport 2005:25 Bo E Karlson, Mattias Sörensen

Läs mer

8 balkonger med vit korrugerad plåt åt söder. Liten uteplats till en lägenhet i sydväst.

8 balkonger med vit korrugerad plåt åt söder. Liten uteplats till en lägenhet i sydväst. fastighet: OLOF 21, hus A. adress: Sankt Knuts torg 1. ålder: 1960. arkitekt / byggm: HSB. användning: Bostäder, affär och kontor i bottenvåning. antal våningar: 4 Grå puts. Bottenvåning mot torget klädd

Läs mer

ÅRETS BYGGEN 2003 MANNAGRYNSKVARNEN

ÅRETS BYGGEN 2003 MANNAGRYNSKVARNEN 72 BOSTAD NACKA Jurymotivering: Den funkisinspirerade Mannagrynskvarnen vid inloppet till Stockholms hamn givetvir q-märkt har förvandlats till ett flerbostadshus. Dock utan att den rustika fabriksmiljön

Läs mer

BRF Kevingestrand INREDNINGSKONCEPT

BRF Kevingestrand INREDNINGSKONCEPT BRF Kevingestrand ÄRMILJÖ -ETRÉSIDA Omsorg om material Ståltrappor med smidesräcken. Röda mattan Träd Egen uteplats Träd som insynsskydd och rumsdefinierare Trappa blir till skärmtak Belyst träd markerar

Läs mer

24 Vårt Nya Hus - Bygga om & Renovera

24 Vårt Nya Hus - Bygga om & Renovera 24 Vårt Nya Hus - Bygga om & Renovera Paret föll handlöst för det vackra huset som vid visningen var väldigt nedgånget. Renoveringen utfördes varsamt med målet att bevara husets charm. Text Micaela Nordberg

Läs mer

Kårnäs 1:1 - jordkällare

Kårnäs 1:1 - jordkällare Kårnäs 1:1 - jordkällare Antikvarisk kontroll vid restaurering av jordkällare, Kårnäs 1:1, Kårnäs by, Ljusterö socken, Österåker kommun, Uppland Lotta von Liewen Wistrand Rapport 2008:42 2 Kårnäs 1:1-

Läs mer

Magiskt. i cederträ. Text Micaela Nordberg Foto Richard Powers & Shai Gil. Vårt Nya Hus 41

Magiskt. i cederträ. Text Micaela Nordberg Foto Richard Powers & Shai Gil. Vårt Nya Hus 41 Magiskt i cederträ Med vackra vandringsstråk och branta skidbackar inpå knuten har arkitektbyrån AKB ritat ett modernt hus med fantastiskt ljusinsläpp. Som fasad har man valt cederträ - ett doftande träslag

Läs mer

KULTURHISTORISK BEBYGGELSEINVENTERING BARSEBÄCKSHAMN KÄVLINGE KOMMUN. REGIONMUSEET / LANDSANTIKVARIEN I SKÅNE RAPPORT 12:2000 Henrik Gartz

KULTURHISTORISK BEBYGGELSEINVENTERING BARSEBÄCKSHAMN KÄVLINGE KOMMUN. REGIONMUSEET / LANDSANTIKVARIEN I SKÅNE RAPPORT 12:2000 Henrik Gartz KULTURHISTORISK BEBYGGELSEINVENTERING BARSEBÄCKSHAMN KÄVLINGE KOMMUN REGIONMUSEET / LANDSANTIKVARIEN I SKÅNE RAPPORT 12:2000 Henrik Gartz REVIDERAD 2003-02-26 Barsebäcks fiskläge 1:10 Skepparevägen 29

Läs mer

OMRÅDESBESTÄMMELSER FÖR SÄTERS INNERSTAD

OMRÅDESBESTÄMMELSER FÖR SÄTERS INNERSTAD OMRÅDESBESTÄMMELSER FÖR SÄTERS INNERSTAD Bild Storgatan med Sockenstugan Sammanfattning av de områdesbestämmelser som gäller fr o m 1995-05-24 för den fysiska miljön i Säters innerstad. Byggnadsnämnden

Läs mer

Kontinentalt på Österlen

Kontinentalt på Österlen inredning På sommaridylliska Österlen kryllar det av vackra hus. Ett av dem är med sina 100 år på nacken en stilsäker arkitekturpärla, och bakom den röda tegelfasaden gömmer sig ett vackert hem där inget

Läs mer

Husby-Ärlinghundra kyrka

Husby-Ärlinghundra kyrka Husby-Ärlinghundra kyrka Antikvarisk medverkan vid rengöring och avfärgning av fasaderna samt byte av rötskadade takspån, Husby-Ärlinghundra kyrka, Husby-Ärlinghundra socken, Sigtuna kommun, Uppland. Rapport

Läs mer

känsla Värme, ljus & en mjuk

känsla Värme, ljus & en mjuk Värme, ljus & en mjuk känsla Det förenar två småländska byggprojekt som trots att de är mycket vitt skilda som objekt har flera gemensamma nämnare. En sådan nämnare är ljusgrå Borghamnskalksten, en annan

Läs mer

I det har fallet definierar jag kompensationsåtgärder som en förändring av byggnaden eller ett krav på verksamheten som gör att den äldre miljön kan

I det har fallet definierar jag kompensationsåtgärder som en förändring av byggnaden eller ett krav på verksamheten som gör att den äldre miljön kan I det har fallet definierar jag kompensationsåtgärder som en förändring av byggnaden eller ett krav på verksamheten som gör att den äldre miljön kan bevaras, samtidigt som verksamheten kan fortsätta. I

Läs mer

Restaurering av tak ._--- Lögdöbruk 3:29 och 3:31, Timrå kn. Slutrapport

Restaurering av tak ._--- Lögdöbruk 3:29 och 3:31, Timrå kn. Slutrapport Restaurering av tak Lögdöbruk 3:29 och 3:31, Timrå kn.-._--- ~.. Slutrapport Länsmuseet VästemorrlandfTorbjörn Svaan Avdelningen för kulturmiljövård och dokumentation 1998-01-16 Innehåll Inledning 3 Beskrivning

Läs mer

Kilanderska huset. Antikvarisk förundersökning

Kilanderska huset. Antikvarisk förundersökning Kilanderska huset. Antikvarisk förundersökning Klockaren 1-2, Storgatan 11-13, Falköping. 2014-09-26 ARKITEKTEN ATELJÉ Beställare Falköpings pastorat Rapport Anna Lokrantz, bebyggelseantikvarie Datum 2014-09-26

Läs mer

Norr Hårsbäcks fd missonshus

Norr Hårsbäcks fd missonshus Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2006:12 Norr Hårsbäcks fd missonshus Fönstrerrenovering 2005 Antikvarisk kontroll Norr Hårsbäck 1:10 Västerlövsta socken Uppland Helén Sjökvist Innehåll Inledning...

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM. del av SÖDERBY PARK, Salem 5:29 m.fl. (västra delen) Del 2 Villor väster ANTAGANDEHANDLING 2007-02-05 SALEMS KOMMUN

GESTALTNINGSPROGRAM. del av SÖDERBY PARK, Salem 5:29 m.fl. (västra delen) Del 2 Villor väster ANTAGANDEHANDLING 2007-02-05 SALEMS KOMMUN GESTALTNINGSPROGRAM del av SÖDERBY PARK, Salem 5:29 m.fl. (västra delen) Del 2 Villor väster ANTAGANDEHANDLING 2007-02-05 SALEMS KOMMUN N 2 illustrationsplan över västra Söderby Del 2 villor väster Gestaltningsprogram

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING 2008-02-06

ANTAGANDEHANDLING 2008-02-06 HMXW ANTAGANDEHANDLING 2008-02-06 Gestaltningsprogram etapp II regler etapp II Följande generella regler gäller för gestaltning av bebyggelsen i Gävle Strand etapp II. Dessa regler ska följas, men är skrivna

Läs mer

KVARTEREN 3509 OCH 3510 FÖR EGNAHEMSHUS NYA KVARTER BLAND GAMMAL BEBYGGELSE

KVARTEREN 3509 OCH 3510 FÖR EGNAHEMSHUS NYA KVARTER BLAND GAMMAL BEBYGGELSE 1 2 KVARTEREN 3509 OCH 3510 FÖR EGNAHEMSHUS NYA KVARTER BLAND GAMMAL BEBYGGELSE Allmänna anvisningar: - Detaljplanens bestämmelser för byggnadsyta bestämmer i huvudsak placeringen av bostadshus. Ett garage/en

Läs mer

Kulturhistoriskt värdefulla flerbostadshus på Vaxön utanför gällande bevarandeplan Vaxholms stad

Kulturhistoriskt värdefulla flerbostadshus på Vaxön utanför gällande bevarandeplan Vaxholms stad Kulturhistoriskt värdefulla flerbostadshus på Vaxön utanför gällande bevarandeplan Vaxholms stad Vaxholms stad Stadsbyggnadsförvaltningen Albin Uller, Byggnadsantikvarie 2010-04-19 Omfattning och innehåll

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av takpåbyggnad med kontor

Startpromemoria för planläggning av takpåbyggnad med kontor Stadsbyggnadskontoret Planavdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2014-02-19 Handläggare Renoir Danyar Telefon: 08-508 26 659 Startpromemoria för planläggning av takpåbyggnad med kontor Förslag till beslut

Läs mer

Villa Strandvik Östra Ekedal 1:43, Gustavsberg

Villa Strandvik Östra Ekedal 1:43, Gustavsberg Villa Strandvik Östra Ekedal 1:43, Gustavsberg Värdebeskrivning och konsekvensanalys av ombyggnadsförslag - interiör 2012-04-16. Reviderad 2012-05-14 Villa Strandvik, Östra Ekedal 1:43, Gustavsberg, Värmdö.

Läs mer

Planprövning i Innerstaden för kv Detektiven 19, planbesked

Planprövning i Innerstaden för kv Detektiven 19, planbesked 1 (5) Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen 2015-02-13 Dnr Sbn 2014-560 Teknik- och samhällsbyggnadskontoret oger Stigsson Samhällsbyggnadsnämnden Planprövning i Innerstaden för kv Detektiven 19, planbesked

Läs mer

Sundinska huset i Västerås

Sundinska huset i Västerås Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2008:79 Sundinska huset i Västerås - fönsterrenovering 2008 Antikvarisk kontroll Kvarteret Lovisa 3 Västerås domkyrkoförsamling Västmanland Helén Sjökvist Sundinska huset

Läs mer

Laila blandar. sina personliga favoriter

Laila blandar. sina personliga favoriter Laila blandar sina personliga favoriter Lite skandinavisk funkis och lite amerikansk villa, lite kitsch och lite gammaldags charm. När Laila Bagge Wahlgren och Niclas Wahlgren byggde sitt Trivselhus valde

Läs mer

Bostadshus i två våningar, integrerat garage och stor terrass mot söder på Skrakvägen i Mariehamn

Bostadshus i två våningar, integrerat garage och stor terrass mot söder på Skrakvägen i Mariehamn Bostadshus i två våningar, integrerat garage och stor terrass mot söder på Skrakvägen i Mariehamn Presentation På Skrakvägen i Mariehamn ligger detta välplanerade arkitektritade bostadshus på ägotomt.

Läs mer

Hur bevara och utveckla innerstadens värden, kärnan i Stockholms identitet?

Hur bevara och utveckla innerstadens värden, kärnan i Stockholms identitet? Norrmalmsmoderaternas Stadsbyggnadsgrupp Hur bevara och utveckla innerstadens värden, kärnan i Stockholms identitet? Ulf Johannisson www.ulfjohannisson.se Exempel: Kvarteret Riddaren Pågående planering

Läs mer

Djursholm 2:429, Nybytorp 1, Djursholm Ansökan om bygglov för utvändig ändring samt ändrad användning av f. d. ekonomibyggnad till enbostadshus

Djursholm 2:429, Nybytorp 1, Djursholm Ansökan om bygglov för utvändig ändring samt ändrad användning av f. d. ekonomibyggnad till enbostadshus 1 Anna Modin Dnr 2013-0972 Bygglovhandläggare Djursholm 2:429, Nybytorp 1, Djursholm Ansökan om bygglov för utvändig ändring samt ändrad användning av f. d. ekonomibyggnad till enbostadshus Förslag till

Läs mer

Förslag till färgsättning samt antikvariska riktlinjer rörande renovering Johan Dellbeck 2008.04.03

Förslag till färgsättning samt antikvariska riktlinjer rörande renovering Johan Dellbeck 2008.04.03 C 104, Fyrkanten, Rosendalsfältet Kåbo 1:20 Uppsala stad och kommun Förslag till färgsättning samt antikvariska riktlinjer rörande renovering Johan Dellbeck 2008.04.03 C 104, Fyrkanten, Rosendalsfältet

Läs mer

Kulturförvaltningen, Tuna torg 11, 1tr, Vallentuna tisdagen den 14 maj 2002 kl 16.00 19.00

Kulturförvaltningen, Tuna torg 11, 1tr, Vallentuna tisdagen den 14 maj 2002 kl 16.00 19.00 Kulturnämndens arbetsutskott 14 maj 2002 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Kulturförvaltningen, Tuna torg 11, 1tr, Vallentuna tisdagen

Läs mer

Fritidshus Öje. Pris: 330 000 kr eller bud

Fritidshus Öje. Pris: 330 000 kr eller bud Fritidshus Öje MALUNG-SÄLEN ÖJE 25:5 Vackert beläget fritidshus eller enklare permanentboende i Öje. Rymlig tomt med traditionell ladulänga samt närhet till affär, natur och bad. Pris: 330 000 kr eller

Läs mer

Fritidshus Öje. Pris: 330 000 kr eller bud

Fritidshus Öje. Pris: 330 000 kr eller bud Fritidshus Öje MALUNG-SÄLEN ÖJE 25:5 Vackert beläget fritidshus eller enklare permanentboende i Öje. Rymlig tomt med traditionell ladulänga samt närhet till affär, natur och bad. Pris: 330 000 kr eller

Läs mer

Studentbostäder på KTH Campus

Studentbostäder på KTH Campus Studentbostäder på KTH Campus karta över planerade studentbostäder DROTTNING KRISTINAS VÄG NORRA Byggherre: ByggVesta Arkitekt: Utopia Arkitekter TEKNIKRINGEN (RÖDA KORSET-PARKEN) Landskapsarkitekt: Urbio

Läs mer

Hitta stilen till ditt hus. - renovering med VELFAC

Hitta stilen till ditt hus. - renovering med VELFAC Hitta stilen till ditt hus - renovering med VELFAC 2 VELFAC 400i Hitta stilen till ditt hus Fönster har en stor betydelse för hur ett hus upplevs. De ger både exteriör och interiör en speciell karaktär.

Läs mer

Edebo kyrka. Antikvarisk medverkan vid renovering av fönster i Edebo kyrka, Norrtälje kommun. Lisa Sundström Rapport 2010:40

Edebo kyrka. Antikvarisk medverkan vid renovering av fönster i Edebo kyrka, Norrtälje kommun. Lisa Sundström Rapport 2010:40 Edebo kyrka Antikvarisk medverkan vid renovering av fönster i Edebo kyrka, Norrtälje kommun. Lisa Sundström Rapport 2010:40 2 Edebo kyrka Antikvarisk medverkan vid renovering av fönster i Edebo kyrka,

Läs mer

BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014

BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014 BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014 Den 2 juli blir det tillåtet att göra fler åtgärder utan bygglov, till exempel bygga en extra komplementbyggnad om 25 kvadratmeter på sin tomt. Men bygganmälan

Läs mer

Salems kommun GESTALTNINGSPROGRAM. Del av Söderby Park, Salem 5:29 m fl, östra delen. Villatomter i Öster. Etapp 1 Tomt nr 6-26 2007-03-27 1(6)

Salems kommun GESTALTNINGSPROGRAM. Del av Söderby Park, Salem 5:29 m fl, östra delen. Villatomter i Öster. Etapp 1 Tomt nr 6-26 2007-03-27 1(6) Salems kommun GESTALTNINGSPROGRAM Del av Söderby Park, Salem 5:29 m fl, östra delen Villatomter i Öster Etapp 1 Tomt nr 6-26 1(6) = 1- och 1½-planshus Övriga hus 1½- och 2- planshus Situationsplan Villatomter

Läs mer

Arkitekter Ingenjörer. Bjerking presentati on

Arkitekter Ingenjörer. Bjerking presentati on Arkitekter Ingenjörer 1 Bjerking presentati on SJUTTIO ÅR AV HÅLLBARA LÖSNINGAR Bevarandevärt i domstolsprövning plan- och bygglagens egentliga skydd ur bebyggelseantikvarisk synvinkel Maria Ros Annika

Läs mer

R E I C H M A N N A N T I K V A R I E R A B

R E I C H M A N N A N T I K V A R I E R A B ANTIKVARISK MEDVERKAN enligt KML Objekt: Beställare: Blidö kyrka Uppsala stift, Norrtälje Länna - Blidö - Riala kyrkliga samfällighet Genom Kurt Lodenius SLUTRAPPORT - Invändig upprustning Utlåtande Arbetena

Läs mer

Lidens nya kyrka: installation av nytt värmesystem

Lidens nya kyrka: installation av nytt värmesystem Lidens nya kyrka: installation av nytt värmesystem Lidens socken, Sundsvalls kommun, Västernorrlands län Murberget Länsmuseet Västernorrland rapport 2011:3 Hjördis Ek Innehållsförteckning Inledning 2 Historik

Läs mer

Ångpannecentralen, Eskil 20, Lund

Ångpannecentralen, Eskil 20, Lund BYGGNADSANTIKVARISK RAPPORT 2011:01 Ångpannecentralen, Eskil 20, Lund Antikvarisk rapport 2011 Carita Eskeröd Kulturen, Lund 2011 Carita Eskeröd Eskil 20, Ångpannecentralen, Lund. Enkel byggnadsdokumentation.

Läs mer

Pampig villa i original

Pampig villa i original Pampig villa i original Strax söder om Malmö ligger området Bellevue. På en av gatorna står en charmig 20-tals villa. Här har Per och Cecilia Bertland bott sedan augusti 2006 men huset köpte de redan i

Läs mer

Före kontrakt. Steg 1 - Tomten. Väderstreck

Före kontrakt. Steg 1 - Tomten. Väderstreck Före kontrakt Det finns tre huvudfaktorer som påverkar utformningen av ditt hus: tomten, detaljplanen (inom planlagt område) och dina egna behov, önskemål och drömmar. För att hjälpa till att välja ett

Läs mer

BESLUT. Kulturella folkdansföreningen C/O Hans Löfgren FORNUDDSVÄGEN 36 A 135 52 TYRESÖ

BESLUT. Kulturella folkdansföreningen C/O Hans Löfgren FORNUDDSVÄGEN 36 A 135 52 TYRESÖ Enheten för kulturmiljö Karin Svanström 08-785 42 54 BESLUT 1 (7) Delgivn kvitto Kulturella folkdansföreningen C/O Hans Löfgren FORNUDDSVÄGEN 36 A 135 52 TYRESÖ Byggnadsminnesförklaring av Kulturella folkdansgillets

Läs mer

K = 4(gata) 1(gård), M = 2(gata) 1(gård). Mexistenen, det falska korsvirket och de hela fönstren döljer effektivt husets ålder och karaktär.

K = 4(gata) 1(gård), M = 2(gata) 1(gård). Mexistenen, det falska korsvirket och de hela fönstren döljer effektivt husets ålder och karaktär. fastighet: LARS 3, hus A. adress: Stora Östergatan 18 ålder: Före 1828. Ombyggt 1890 (för Ångmejerianläggning ), 1902, 1911, 1936, 1957, 1967. arkitekt / byggm: Persson (1890), Peter Boisen (1902), Henrik

Läs mer

Planens syfte och huvuddrag Syftet med planändringen är att, så långt möjligt, anpassa bestämmelserna till rådande förhållanden och behov.

Planens syfte och huvuddrag Syftet med planändringen är att, så långt möjligt, anpassa bestämmelserna till rådande förhållanden och behov. 3 5 4 3 5 5 8 7 9 8 8 6 6 Samhällsbyggnadskontoret Ändring av Detaljplan för GENETA, del 7 inom stadsdelen Geneta i Södertälje Tillägg till PLANBESKRIVNING Arkivnummer: P 595 Dnr. 009-0003-4 Upprättad

Läs mer

Balkonger. Vägledning. Arkitektur Stockholm INNEHÅLL

Balkonger. Vägledning. Arkitektur Stockholm INNEHÅLL Arkitektur Stockholm Vägledning Balkonger Vägledning Vindsinredning DNR. 201305967570 Antaget av Stadsbyggnadsnämnden 20130613 DNR. 201305968570 INNEHÅLL INLEDNING 2 STOCKHOLMS LÅNGSIKTIGA UTVECKLING 2

Läs mer

Molnby station. Bebyggelseantikvarisk utredning av Molnby station, Molnby 6:1, Vallentuna socken, Vallentuna kommun, Uppland.

Molnby station. Bebyggelseantikvarisk utredning av Molnby station, Molnby 6:1, Vallentuna socken, Vallentuna kommun, Uppland. 2013-07-01 SID 1/14 Molnby station Bebyggelseantikvarisk utredning av Molnby station, Molnby 6:1, Vallentuna socken, Vallentuna kommun, Uppland. Kulturenheten Linnea Skog SID 2/14 Innehåll Molnby station...

Läs mer

BOSTADSHUS vid Trobergsgränd 4 Mariehamn

BOSTADSHUS vid Trobergsgränd 4 Mariehamn BOSTADSHUS vid Trobergsgränd 4 Mariehamn Egnahemshus byggt 1961 i två plan med gjuten källare delvis under huset. Huset är delvis renoverat år 1999-2000 och övervåningen år 2005. Fasaden är av putsad ytong

Läs mer

Tillägg till planbeskrivning. Område B44, skydd av kulturmiljöer i Djursholm, dp 183 UTSTÄLLNINGSHANDLING. Ändring av detaljplaner för

Tillägg till planbeskrivning. Område B44, skydd av kulturmiljöer i Djursholm, dp 183 UTSTÄLLNINGSHANDLING. Ändring av detaljplaner för Martin Wernersson 2013-03-19 Dnr 2012-0484 1(14) Ändring av detaljplaner för Område B44, skydd av kulturmiljöer i Djursholm, dp 183 Danderyds kommun UTSTÄLLNINGSHANDLING Planbeskrivningen ska redovisa

Läs mer