Villa Ekbacken. Antikvarisk undersökning av Gustav Dahléns villa, Villa Ekbacken, fastigheten Lidingö 10:545, Lidingö stad

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Villa Ekbacken. Antikvarisk undersökning av Gustav Dahléns villa, Villa Ekbacken, fastigheten Lidingö 10:545, Lidingö stad"

Transkript

1 Villa Ekbacken Antikvarisk undersökning av Gustav Dahléns villa, Villa Ekbacken, fastigheten Lidingö 10:545, Lidingö stad Lisa Sundström Rapport 2010:49

2 2

3 Villa Ekbacken Antikvarisk undersökning av Gustav Dahléns villa, Villa Ekbacken, fastigheten Lidingö 10:545, Lidingö stad Lisa Sundström Sickla Industriväg 5B, Nacka Tel Fax Webb: stockholmslansmuseum.se

4 Stockholms läns museum Produktion: Stockholms läns museum Allmänt kartmaterial: Lantmäteriverket. Medgivande Nacka 2010

5 Innehåll Inledning...6 Villa Ekbacken...7 Beskrivning av nuvarande utseende...8 Kulturhistoriskt värdefull byggnad och miljö...11 Kulturhistorisk värdering...12 Beskrivning av värdefulla detaljer...13 Förslag till skyddsbestämmelser...33 Källor

6 Inledning Stockholms läns museum har av Lidingö kommun fått i uppdrag att utföra en antikvarisk undersökning av Villa Ekbacken på fastigheten Lidingö 10:545 inför detaljplaneläggning. Fastigheten ägs för närvarande av den Kanadensiska staten och används som ambassadörens residens. Villan står nu inför försäljning och fastigheten saknar detaljplan. Av arbetet ska framgå historiska bakgrundsfakta om byggnaden, en beskrivning av byggnadens kulturhistoriska värden samt förslag på skyddsbestämmelser att i ingå i kommande plan. 6

7 Villa Ekbacken Gustav Dahlén, uppfinnare, nobelpristagare och företaget AGA s verkställande direktör, hade redan 1907 låtit bygga ett sommarhus på Lidingö. När AGA expanderade började man söka en ny tomt lämplig för en större fabrik. Man fastnade för en tomt belägen på södra Lidingö inte långt ifrån Dahléns sommarvilla. Fastigheten inköptes 1911 och straxt därefter påbörjades uppförande av det nya fabriksområdet. I samband med uppförandet av fabriken påbörjades, intill fabriksområdet, en ny privatvilla till Gustav Dahlén stod villan, som uppfördes efter arkitekten Erik Hahrs ritningar, färdig. Erik Hahr ( ) var under 1900-talets början en välkänd arkitekt och upphovsman till flera kraftverk och industribyggnader. Med sin arkitektur satte han bl a prägel på staden Västerås där ha under många år var stadsarkitekt. För AGA ritade han även arbetarbostäderna Bergsätra 1914 och ett par verkstadsbyggnader Gustav Dahléns villa, kallad Villa Ekbacken, uppfördes i en senrenässansstil med borgliknande drag i det tidiga 1900-talets nationalromantiska anda. Samtidens fornnordiska intresse speglar sig även i Filips Månssons interiöra dekorativa måleri på tak och valv med inspiration av Gripsholms slott. Konstnären och dekorationsmålaren Filip Månsson samarbetade ofta med arkitekten Erik Hahr och hans dekorativa måleri kan bl a ses i flera av sveriges kyrkor och i byggnadsminnet Villa Lagercrantz. Villa Ekbackens inredning specialritades av inredningsarkitekt David Blomberg och anpassades till husets användning som representationsbostad. David Blomberg var då chefsarkitekt vid NK, som vid tiden var stilbildande vad gällde heminredning i Stockholm och stod till tjänst för hjälp med inredning. Gustav Dahlén själv hann inte se sin villa i färdigt skick då han efter en olycka blev blind hösten Erik Hahr skall då ha låtit göra en modell av villan som Dahlén kunde känna med händerna. Dahlén bodde kvar i villan till sin död

8 Beskrivning av nuvarande utseende Den stora borgliknande villan ligger högt belägen på en naturtomt med bl a höga tallar och har fri utsikt över Värtan. Tomten sluttar brant ned mot vattnet och är försedd med murade stenterrasseringar och trappor. Vid den stora stenlagda terassen finns en fontän murad av huggen och hittad natursten. Villa Ekbacken med slammade fasader. Villan är uppförd av slammat tegel på en huggen granitsockel med ett högt valmat sadeltak med utsvängt takfall och ett förhöjt takparti. Takmaterialet som ursprungligen betod av ett ljusrött lertegel ersattes 1992 med ett betongtegeltak. Takfoten har en putsad profilering. Fönsterna är försedda med kopplade vitmålade bågar från byggnadstiden och har en oregelbunden placering i fasaden. Nedre bottens fönster har i sen tid försetts med järngaller. Två stora panoramafönster har sannolikt i sentid tagits upp i övre våningen mot vattnet. Huvudfasaden har två entrépartier med nytillverkade kraftiga lackade dörrar med ett rutmönster efter de urspungliga som förebild. Entrépartierna markeras i fasaden med skärmtak täckta med tjärade takspån. Huvudentrén har ett framförliggande parti av huggen natursten försedd med urhuggen bänk i granit. 8

9 Villa Ekbackens fasad mot vattnet. Mot vattet har villan en utbyggd veranda i två våningar varav den nedre delen är murad av natursten. Den övre delen med spåntäckt gavelparti består av en sommarveranda med invändigt dekorativt bemålat tak vars infällda träbjälkar togs från en eldkvarn på Kungsholmen som skulle rivas. Verandan som har utgång till den stora terrassen har i sen tid byggts in. Till sin planlösning är huset ihophållen i en rektangel med utsprång vid ett burspråk med verandadörrar till terrassen från hallen samt den ovan nämnda utskjutande sommarverandan. Längdmuren i nedre botten avgränsar de representativa utrymmena som hall, sal, salonger och matsal med kök, serveringsrum och passager. Sängkammarna är belägna på den andra våningen på vardera sidorna om en längsgående korridor. I den tredje våningen finns två kammare och oinredd vind. Däröver, i det förhöjda takpartiet, oinredd vind. I källaren finns pannrum, förrådsutrymmen och tvättrum samt en i sen tid inredd lägenhet för tjänstefolk. Interiört bevarar villan en stor del av sin fasta inredning från byggnadstiden. Bottenvåningens representativa rum har till delar mörkbetsad träinredning med bröstningspaneler och helfranska spegeldörrar. Tillsammans med de dekorativt bemålade taken, väggarna och valven och de öppna spisarna har inredningen referenser till äldre svensk inredningskonst. Dekorationsmåleriet på väggar, tak och valv och nischer är i huvudsak ornamentalt men har även inslag av t ex djurmotiv, en avbildning av Villa Ekudden och en AGA-fyr som påminner om villans byggherre. 9

10 Hallen med dekorativt bemålat tak, valv och öppen spis. Salen med dekorativt bemålat tak och öppen spis. 10

11 Kulturhistoriskt värdefull byggnad och miljö Villa Ekbacken har i en byggnadsinventering från 1985 bedömts som en kulturhistoriskt synnerligen värdefull byggnad. Villa Ekbacken ligger inom kulturhistoriskt värdefull helhetsmiljö (Törnrosvägen- Kappsta) enligt Lidingö kommuns kulturmiljöprogram antaget av kommunfullmäktige Villan gränsar till område Riksintresse för kulturmiljövården enligt 3 kapitlet miljöbalken. En del motivtexten till riksintresset lyder Elfviks gård från 1700-talet och villor utmed Lidingös södra kust 11

12 Kulturhistorisk värdering Den kulturhistoriska värderingen grundar sig i byggnadens historia och de karaktärsdrag och kvaliteter som definierats i ovanstående historik och beskrivning. Dokumentvärden Arkitekturhistorisk värde Byggnaden är uppförd efter ritningar utförda av arkitekten Erik Hahr som är en av 1900-talets stora arkitekter. Villa Ekbacken är ett fint exempel på en av arkitektens stora privatvillor uppförd i högkvalitativa material och med hög hantverksmässighet med inspiration av renässansens borganläggningar. Med sin välbevarade historiserande arkitektur berättar villan om en epok i svensk arkitekturhistoria och har därmed ett arkitekturhistoriskt värde. Samhällshistoriskt värde Utflyttningen av företaget AGA till Lidingö, i en tid då flera industriföretag lämnade Stockholms innerstad för större tomter i Stockholms närförorter, bidrog sannolikt till att AGA s verkställande direktör Gustav Dahlén uppförde sin privatbostad intill fabriksområdet. AGA och Gustav Dahlén är betydelsefulla för industriella utvecklingen och berättar om en viktig epok i Lidingös historia. Personhistoriskt värde Villa Ekbackens byggherre, uppfinnaren, nobelpristagaren och AGA s verkställande direktör Gustav Dahlén, var en betydelsefull person i det tidiga talets historia vilket bidrar till byggnaden besitter ett stort personhistoriskt värde. Upplevelsevärden Arkitektoniskt värde Villa Ekbacken har ett arkitektoniskt värde genom sin från byggnadstiden välbevarade historicerande arkitektur med monumental borgliknade framtoning med slammade fasader, oregelbunden fönstersättning och höga, utsvängda takfall. Byggnadens välbevarade planlösning och fasta inredning från byggnadstiden har arkitektoniska värden utförd i sin tids inredningsmässiga ideal i högkvalitativa material. Konstnärligt värde Den kände konstnären och dekorationsmålaren Filip Månssons representativa och välbevarade dekorativa tak-, vägg- och valvmålningar i villan har ett stort konstnärligt värde. Miljöskapande värde Den till villan hörande tomten med höga träd, murar, stenterrasseringar och fontän hör till byggnadens ursprungliga planering och utformning har stora miljömässiga värden. Den välbevarade arkitektritade villan från 1913 med omgivande tomt utgör sammantaget en värdefull del av den kulturhistoriskt värdefulla helhetsmiljön Törnrosvägen-Kappsta. 12

13 Beskrivning av värdefulla detaljer Nedan definieras i byggnaden detaljer av vikt för byggnadens kulturhistoriska värde. Exteriör Byggnadens ljusa slammade fasader och putsade profilerade takfotslist samt sockel av granit. Ljusa slammade fasader med profilerad takfot. Verandan av huggen natursten och spåninklätt gavelparti. Fasadernas fönstersättning och fönstersnickerier med kopplade bågar trä med spröjsning samt ursprungliga beslagning med invändiga tidstypiska gångjärn och öppningsbeslag utgörande vred och espanjoletter. Byggnadens i fasaden indragna balkong med granitomfattning samt den utskjutande balkongen med smitt, dekorativt balkongräcke. 13

14 Sockelvåning och veranda av huggen granit med i fasaden indragen balkong. Balkong med profilerat stöd och smitt räcke. De två entréernas skärmtak täckta av spån och parti av natursten med sittbänk av granit. 14

15 Entréparti med spåntäckt skärmtak samt parti av huggen granit. Tomtens terrasseringar och fontän av huggen natursten samt den putsade muren mot gatan täckt med enkupigt lertegel. Terrasseringar av huggen natursten. 15

16 Fontän murad av natursten. Putsad mur mot gatan täckt med enkupigt lertegel. 16

17 Takets utsvängda takfall med förhöjt takparti och putsad skorsten med profilerat krön. Det ursprungliga takmaterialet har ändrats och bör vid ändring vara rött lertegel. Taket är omlagt med betongpannor. 17

18 Interiör Källarvåning Källarvåningens mörkbetsade fasta ursprungliga snickeriinredning såsom spegeldörrar med karm, gångjärn och vred, mörkbetsade skåpsinredning med spegeldörrar, mathiss med mörkbetsad dörr. Kyl/isskåp med kraftig lucka. Trapplopp med trappor av trä och kalksten till bottenvåningen med fernissade handledare. Mörkbetsad skåpsinredning samt dörr till mathiss. Spegeldörrar i källarvåningens korridor samt kylskåp med lucka från byggnadstiden. 18

19 Bottenvåning Planlösning bottenvåning Bottenvåningens planlösning och fasta ursprungliga inredning som följer nedan. 19

20 Service foyer/service hall/hall Golvmaterial av kolmårdsmarmor i nedre delen och brädgolv lagt i fiskbensmönster i den övre delen. Rummens ursprungliga fasta mörkbetsade snickeriinredning som bröstpaneler och helfranska spegeldörrar med karmar, foder, gångjärn och vred av mässing, glasade och spröjsade mörkbetsade dörrar till service foyer. Burspråksparti med mörkbetsade snickerier med glasade spegeldörrar till den utanförliggande terrassen, småspröjsade fönster, fönsterbänkar och elementskydd av mörkbetsat trä samt flänsradiatorer. Hallens öppna spis med kopparplåt och kalkstenshäll med däröver putsat och dekorativt bemålat väggparti samt valv. Takets och valvens dekorativa bemålning. Trapphuset med trappa och handledare av mörkbetsat trä, putsade valv med dekorativ bemålning. Hall med dekorativt bemålade tak och valv samt öppens spis. Hallens öppna spis med kopparplåt samt dekorativt bemålat väggparti över spisen. 20

21 Burspråksparti med utgång till terrassen samt helfranska mörkbestsade spegeldörrar. Trappa till våning 1 tr med dekorativ bemålning i valv. 21

22 Library Rummets fasta ursprungliga inredning såsom brädgolv lagt i mönster, putsade väggar och tak, betsad snickeriinredning som golvlister, foder, väggfasta hyllor och spegeldörrar med gångjärn och mässingsvred. Fönster med fönsterbänk av kalksten och dekorativt bemålad fönsternisch, elementskydd och flänsradiator. Alkoven med kalkstensgolv och betsade bröstningspaneler och pelare av trä med dekorativt utsnidat kapitäl, dekorativt bemålad vägg och tak samt den öppna spisen av kalksten. Hall till servants sitting room med trappa och golv av trä, fast snickeriinredning som golvlister, foder med profil, spegeldörr med mässingsvred och elementskydd. Hallens dekorativt bemålade väggar, tak och fönsternisch samt fönster med fönsterbänkar av kalksten och underliggande flänsradiator. Alkovoch liten hall med hög bröstningspane och bemålade väggar och tak. 22

23 Servants sitting room Rummet fasta ursprungliga inredning som finns kvar efter en vattenskada då golvet lades om och som utgörs golvlister och foder med profil, trätrappa till rummets övre nivå, spegeldörrar med gångjärn och vred av mässing samt spegeldörr till väggskåp i rummets övre nivå. Fönsterna med fönsterbänkar av kalksten och underliggande flänsradiatorer. Det dekorativt bemålade partiet över en dörr (med texten Avancez som är Chalmers motto påminnande om Gustav Dahléns studier vid Chalmers tekniska högskola). Spegeldörr med dekorativt bemålat väggparti samt väggskåp i rummets övre del. Sitting room/ladies salon Rummets fasta ursprungliga inredning såsom snickerier bestående av parkettgolv, bröstningspanel, taklist och foder med profilering, spegeldörrar med gångjärn och vred av mässing. Rummets putsade väggar och dekorativt bemålade fönsternischer. Fönster med fönsterbänk av kalksten samt underliggande flänsradiator och elementskydd. Rum med bröstpaneler och dekorativt bemålade fönsternischer. 23

24 Drawing room Hela rummets fasta ursprungliga inredning med breda golvbrädor lagda i mönster, bröstningspaneler, dekorativt bemålade trätak, den öppna spisen av brun polerad kalksten samt fönsternas fönsterbänkar av brun kalksten och underliggande flänsradiatorer och elementskydd. Stora salongen med dekorativt bemålat tak och öppen spis av kalksten. Dining room Hela rummets fasta ursprungliga inredning med parkettgolv, bröstningspanel, putsade väggar och tak med profilerad taklist, dörrar med beslagning och vred, fönster med fönsterbänkar av brun kalksten och underliggande radiatorer och elementskydd. Det manshöga panelade väggpartiet med dörrar samt det dekorativt bemålade väggpartiet på puts samt överliggande valv i väggen. Matsal med utgång till sommarverandan samt högt panelat väggparti med överliggande bemålat parti framställande en fyr påminnande om Gustav Dahléns uppfinning, AGA-fyren. 24

25 Sun room/dining terrace Sommarverandans ursprungliga fasta inredning såsom kalkstensgolv, murar av kalksten och huggen granit samt det dekorativt bemålade trätaket med bjälkar och den bemålade minnestavlan över byggnadens byggherre Gustav Dahlén, arkitekten Erik Hahr och byggmästaren Nils Lundberg. Sommarverandan med bemålat trätak och väggar av natursten. Verandan bevarar väggmålning som minne efter husets byggherre, arkitekt och byggmästare. Service pantry och Kitchen De två rummen är moderniserade och bevarar ingen äldre fast inredning. Pantry Serveringsrummets äldre fasta skåpsinredning med beslagning samt trappa och trappräcke av trä. Serveringsrum med äldre skåpsinredning och serveringsskåp med beslagning. 25

26 Våning 1 tr Planlösning våning 1 tr. 26

27 Våningens planlösning med rum utgående från en längst med huset gående korridor. Bevarad ursprunglig fast inredning såsom bräd- och parkettgolv, snickerier som golv- och taklister samt foder med profilering, spegeldörrar med beslagning och vred, mathisslucka samt två kakelugnar. Trapphusets hall med parkettgolv, mörkbetsade räcken, profilerad golvlist, putsade väggar och dekorativt bemålat valvparti. Det mindre trapphusets/servants stair trätrappa och räcken samt den bevarade betjäntsklockan. Korridor med spegeldörrar till rummen. Spegeldörrar samt balkongdörr i våning 1 tr. 27

28 Lucka till mathiss. Betjäntklocka vid det mindre trapphuset. 28

29 Kakelugnar med svarvade ben i nystilar. Övervåningens hall (upstairs hall) med parkett och trappräcke och handledare av trä samt dekorativt bemålade valv. 29

30 Våning 2 tr Planlösning våning 2 till höger, 3 tr till vänster. 30

31 Den 2:a våningens inredda rum med ursprunglig planlösning och fast snickeriinredning såsom spegeldörrar med beslagning och vred, profilerade foder, golv- och taklister samt brädgolv. Den i våningen inredda köksvasken och tvättstället, flänsradiatorer samt det dekorativt bemålade valvet. Inredda rum på vinden med spegeldörrar och bemålat valv. Utrymme med köksvask. Rum med brädgolv, profilerade golvlister och spegeldörrar. 31

32 Våning 3 tr Den oinredda våningens planlösning samt tak öppet till nock. 32

33 Förslag till skyddsbestämmelser Villa Ekbacken bedöms omfattas av sådana särskilda kulturhistoriska värden som avses i Plan- och bygglagens 3 kapitel 12 och får därmed inte förvanskas. Byggnader, som är särskilt värdefulla från historiskt, kulturhistoriskt, miljömässigt eller konstnärlig synpunkt eller som ingår i ett bebyggelseområde av denna karaktär, får inte förvanskas. PBL 3 kap 12. För Villa Ekbacken rekommenderas att detaljplan innehåller skyddsbestämmelser och rivningsförbud. Beteckningen kan vara q med index. Byggnadens exteriör med ursprungliga tidstypiska byggnadsdetaljer som t ex fönstersättning, fönsterutformning och fasadmaterial ska behållas och underhållas med till byggnaden anpassade traditionella material och metoder i samråd med antikvarisk expertis. Villan bör även skyddas till sin interiör. Planlösningen och den ursprungliga fasta inredningen samt dekorativt måleri bör omfattas av skyddsbestämmelserna. Den till villan anslutande tomtens ingående element som träd, tegelmurar, terrasseringar, trappor och fontän utgör viktiga inslag i den värdefulla miljön och bör skyddas i plan. Det under 1970-talet uppförda garaget bedöms inte behöva omfattas av skyddet, däremot bör anpassningsbestämmelser för utformning och placering av nya byggnader införas. 33

34 Källor Litteratur Arnborg, Carin, Kulturhistorisk bebyggelse inom Skärsätra, Stockby och Gångsätra, Sammanställda byggnadsinventeringar, Riksby 1985 Broms, Helene och Mjöberg, Tomas, AGA-Fabriken Lidingö, Bebyggelsehistorisk undersökning, uppsats i bebyggelsehistoria med byggnadsvård, Stockholms universitet, 1984 Hagbard, Kristina, Bergsätra, Stockholms läns museum, Rapport 1994:24 Hedenblad, Cecilia och Hammarlund-Larsson, Cecilia, Lidingö kulturhistoriska miljöer, Uddevalla 1990 Arkiv Bebyggelseinventeringar, Stockholms läns museum Arkitekt- och ritningsdatabas, Arkitekturmuseet.se Dekorativ bemålningi Ladies salon framställande Villa Ekbacken utförd av Filip Månsson. 34

Björksättra. Antikvarisk förundersökning av mangårdsbyggnaden Björksättra gård, Björksättra 1:117, Huddinge socken och kommun, Södermanland.

Björksättra. Antikvarisk förundersökning av mangårdsbyggnaden Björksättra gård, Björksättra 1:117, Huddinge socken och kommun, Södermanland. Björksättra Antikvarisk förundersökning av mangårdsbyggnaden Björksättra gård, Björksättra 1:117, Huddinge socken och kommun, Södermanland. Rapport 2011:12 Lisa Sundström Björksättra Antikvarisk förundersökning

Läs mer

Kulturhistorisk bebyggelseanalys Av del av centrala Sundbyberg

Kulturhistorisk bebyggelseanalys Av del av centrala Sundbyberg Kulturhistorisk bebyggelseanalys Av del av centrala Sundbyberg Fastighetsbeteckning: Posten 7, korsningen Sturegatan/Stationsgatan med omgivning Namn/Gatuadress: Sturegatan/Stationsgatan Kommun, Stadsdel:

Läs mer

Underlag till byggnadsvårdsplan för kulturreservatet Karlslund

Underlag till byggnadsvårdsplan för kulturreservatet Karlslund Underlag till byggnadsvårdsplan för kulturreservatet Karlslund Längbro socken, Örebro kommun, Närke Örjan Hedhman Charlott Torgén Rapport 2011:13 Engelbrektsgatan 3 Box 314, 701 46 ÖREBRO Tel. 019-602

Läs mer

Sjömanshuset. Byggnadsantikvarisk utredning inför ny detaljplan. Björn Ahnlund. Rapport. Sjömanshuset 1, Martin Luthers församling, Halmstads kommun

Sjömanshuset. Byggnadsantikvarisk utredning inför ny detaljplan. Björn Ahnlund. Rapport. Sjömanshuset 1, Martin Luthers församling, Halmstads kommun Sjömanshuset Byggnadsantikvarisk utredning inför ny detaljplan Björn Ahnlund Rapport Sjömanshuset 1, Martin Luthers församling, Halmstads kommun 2014:10 FOTO Björn Ahnlund, Kulturmiljö Halland TEXT Björn

Läs mer

2005:19. Hotell Båstad. Antikvarisk förundersökning 2004/2005. Mia Jungskär och Kristina Nilén. Regionmuseet Kristianstad. Landsantikvarien i Skåne

2005:19. Hotell Båstad. Antikvarisk förundersökning 2004/2005. Mia Jungskär och Kristina Nilén. Regionmuseet Kristianstad. Landsantikvarien i Skåne 2005:19 Hotell Båstad Antikvarisk förundersökning 2004/2005 Mia Jungskär och Kristina Nilén Regionmuseet Kristianstad Landsantikvarien i Skåne Rapport 2005:19 Hotell Båstad - en interiör från 1920-talet

Läs mer

Yttre centrum, södra. Bebyggelseinventering 2008 Sidan 95 av 141

Yttre centrum, södra. Bebyggelseinventering 2008 Sidan 95 av 141 Yttre centrum, södra Området har en blandad bebyggelse med övervägande bostäder, men rymmer även skolor, konsertsal, aktivitetshuset Gisleparken och ett fåtal övriga byggnader. Södergatan går som en gräns

Läs mer

ANTIKVARISK FÖRUNDERSÖKNING GRANINGE STIFTSGÅRD SLUTRAPPORT 2013-11-29

ANTIKVARISK FÖRUNDERSÖKNING GRANINGE STIFTSGÅRD SLUTRAPPORT 2013-11-29 ANTIKVARISK FÖRUNDERSÖKNING GRANINGE STIFTSGÅRD SLUTRAPPORT 2013-11-29 Uppdrag: 251448, Graninge stiftsgård, Nacka - Antikvarisk konsultation vid ombyggnad Titel på rapport: Graninge Stiftsgård Status:

Läs mer

Gamla Elverket och Nämndhuset

Gamla Elverket och Nämndhuset Gamla Elverket och Nämndhuset Bebyggelsehistorisk utredning Residenset 27, Västerviks stad, Västerviks kommun, Kalmar län, Småland Magnus Johansson KALMAR LÄNS MUSEUM Byggnadsantikvarisk rapport oktober

Läs mer

Bilaga Rumsbeskrivningar Rosenlunds herrgård

Bilaga Rumsbeskrivningar Rosenlunds herrgård Antikvarisk utredning Bilaga Rumsbeskrivningar Rosenlunds herrgård Ljungarums församling i Jönköpings kommun Jönköpings län JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Byggnadsvårdsrapport 2005:25 Bo E Karlson, Mattias Sörensen

Läs mer

Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2010:25. Helén. Sjökvist

Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2010:25. Helén. Sjökvist Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2010:25 Västerås biskopsgård Interiör renovering 2008 Antikvarisk kontroll Kvarteret Hagbard 4 Västerås domkyrkoförsamling Västmanland Helén Sjökvist Västerås biskopsgård

Läs mer

Sagabiografen i Oskarshamn. Antikvarisk förundersökning inför ombyggnad Kv. Pilen 8, Oskarshamns stad och kommun, Kalmar län, Småland.

Sagabiografen i Oskarshamn. Antikvarisk förundersökning inför ombyggnad Kv. Pilen 8, Oskarshamns stad och kommun, Kalmar län, Småland. Sagabiografen i Oskarshamn Antikvarisk förundersökning inför ombyggnad Kv. Pilen 8, Oskarshamns stad och kommun, Kalmar län, Småland Jan Westergren KALMAR LÄNS MUSEUM Byggnadsantikvarisk rapport november

Läs mer

Bagerska kontoret. Byggnadsantikvarisk dokumentation. Fastigheten Sankt Gertrud 18, Malmö stad, Skåne län. Dokumentation inför och under ombyggnaden

Bagerska kontoret. Byggnadsantikvarisk dokumentation. Fastigheten Sankt Gertrud 18, Malmö stad, Skåne län. Dokumentation inför och under ombyggnaden Byggnadsantikvarisk dokumentation Bagerska kontoret Dokumentation inför och under ombyggnaden Fastigheten Sankt Gertrud 18, Malmö stad, Skåne län Malmö Kulturmiljö Enheten för Kulturmiljövård Rapport 2006:013

Läs mer

byggnadsvård Flens järnvägshotell Antikvarisk förundersökning Orresta 3:5, Flens socken, Flens kommun, Södermanlands län Dag Forssblad Rapport 2007:4

byggnadsvård Flens järnvägshotell Antikvarisk förundersökning Orresta 3:5, Flens socken, Flens kommun, Södermanlands län Dag Forssblad Rapport 2007:4 byggnadsvård Flens järnvägshotell Orresta 3:5, Flens socken, Flens kommun, Södermanlands län Antikvarisk förundersökning Dag Forssblad Flens järnvägshotell Orresta 3:5, Flens socken, Flens kommun, Södermanlands

Läs mer

Ekebyhov. Kulturmiljöanalys Ekebyhovs slottsområde, Ekerö socken och kommun, Uppland. Lisa Sundström. Rapport 2008:16

Ekebyhov. Kulturmiljöanalys Ekebyhovs slottsområde, Ekerö socken och kommun, Uppland. Lisa Sundström. Rapport 2008:16 Ekebyhov Kulturmiljöanalys Ekebyhovs slottsområde, Ekerö socken och kommun, Uppland Lisa Sundström Rapport 2008:16 Ekebyhov Kulturmiljöanalys Ekebyhovs slottsområde, Ekerö socken och kommun, Uppland Lisa

Läs mer

Öst på stan. Byggnadsordning för. ett förhållningssätt till stadsdelens karaktärsdrag. Godkänd av byggnadsnämnden 2014-02-20, 30

Öst på stan. Byggnadsordning för. ett förhållningssätt till stadsdelens karaktärsdrag. Godkänd av byggnadsnämnden 2014-02-20, 30 Byggnadsordning för Öst på stan Umeå kommun, Kundtjänst Plan och Bygg Besöksadress Skolgatan 31A Postadress 901 84 Umeå Telefon 090 16 13 61 E-post bygglov@umea.se www.umea.se ett förhållningssätt till

Läs mer

ALBY GÅRD- ANTIKVARISK FÖRUNDERSÖKNING

ALBY GÅRD- ANTIKVARISK FÖRUNDERSÖKNING RAPPORT ALBY GÅRD- ANTIKVARISK FÖRUNDERSÖKNING Uppdrag: 256268, Alby gård Antikvarisk förundersökning Titel på rapport: Alby gård- Antikvarisk förundersökning Status: Slutrapport Datum: Medverkande Beställare:

Läs mer

Samrådshandling SPN 2012-05-22 Dnr: 12SPN/0088 Samhällsbyggnadskontoret

Samrådshandling SPN 2012-05-22 Dnr: 12SPN/0088 Samhällsbyggnadskontoret samt Bergholmen, Torsholmen, Myrholmen, Lill-Ängsholmen, Stor-Ängsholmen och Risholmen. Handlingar Planbeskrivning Bestämmelsekarta Fastighetsförteckning Samrådshandling SPN 2012-05-22 Dnr: 12SPN/0088

Läs mer

Varsam eller ovarsam renovering? Vad påverkar renoveringar av trapphus och fönster i flerbostadshus i Stockholm?

Varsam eller ovarsam renovering? Vad påverkar renoveringar av trapphus och fönster i flerbostadshus i Stockholm? Varsam eller ovarsam renovering? Vad påverkar renoveringar av trapphus och fönster i flerbostadshus i Stockholm? Lena Pella Bebyggelsehistoria med byggnadsvård, vt 2005 Konstvetenskapliga institutionen

Läs mer

Förord. Uppdraget att i första etappen utarbeta ett kulturmiljöprogram

Förord. Uppdraget att i första etappen utarbeta ett kulturmiljöprogram Ortsrapport Tranås Tranås ligger där två landsvägar och ett vattendrag möts. Här bygg-des redan under 1000-talet en kyrka och byn blev på så sätt en naturlig mötes- och handelsplats i socknen. Trots att

Läs mer

Seglora kyrka, Skansen Rapport 2014:41

Seglora kyrka, Skansen Rapport 2014:41 Stockholms läns museums rapporter finns i pdf: www.stockholmslansmuseum.se Seglora kyrka, Skansen Rapport 2014:41 Dokumentation och historik över Seglora kyrka och kyrkomiljön. Skansen, Stockholms stad,

Läs mer

2009-11-22. Sundsvalls Stadshus Kv Stadshuset 1, Stora torget. Konsekvensanalys och vårdprogram 2009 Arbetshandling 2009-11-22

2009-11-22. Sundsvalls Stadshus Kv Stadshuset 1, Stora torget. Konsekvensanalys och vårdprogram 2009 Arbetshandling 2009-11-22 2009-11-22 Sundsvalls Stadshus Kv Stadshuset 1, Stora torget Konsekvensanalys och vårdprogram 2009 Arbetshandling 2009-11-22 sid 1 2009-12-03 Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 Program för förändring

Läs mer

På grund av brandfaran sattes särskilda fotogen bodar för förvaring av fotogenen upp på behörigt avstånd från övrig bebyggelse.

På grund av brandfaran sattes särskilda fotogen bodar för förvaring av fotogenen upp på behörigt avstånd från övrig bebyggelse. Viskär Fastighet Den 2001-11-07 är fråga väckt om byggnadsminnesförklaring enligt 3 kap 1 lagen om kulturminnen (1988;950) för Viskärs fyr (Arkö Nedre) och fyrvaktarboställe med lotsutkik, Arkö 1:5, Jonsbergs

Läs mer

byggnadsvård Stortorget i Katrineholm Kulturmiljöunderlag till arkitekttävling

byggnadsvård Stortorget i Katrineholm Kulturmiljöunderlag till arkitekttävling byggnadsvård Stortorget i Katrineholm Katrineholms centrum, Stora Malm socken, Katrineholm kommun, Södermanlands län Kulturmiljöunderlag till arkitekttävling Karl Anderberg och Emelie Mattsson En del av

Läs mer

Tingshuset med tomt UNDERHÅLLS- OCH ÅTGÄRDSPROGRAM STOCKHOLMS LÄNS MUSEUM 2012 DNR 2012:031

Tingshuset med tomt UNDERHÅLLS- OCH ÅTGÄRDSPROGRAM STOCKHOLMS LÄNS MUSEUM 2012 DNR 2012:031 UNDERHÅLLS- OCH ÅTGÄRDSPROGRAM STOCKHOLMS LÄNS MUSEUM 2012 DNR 2012:031 Tingshuset med tomt Haninge hembygdsgille Haninge hembygdsgille Västerhaninge socken Haninge kommun Södermanland 2012 Hedvig Bellberg

Läs mer

STADENS YTTRE ÅRSRINGAR

STADENS YTTRE ÅRSRINGAR STADENS YTTRE ÅRSRINGAR Översiktlig karaktärisering av bebyggelsens värden och kvaliteter i Falkenberg Underlag för planering, underhåll och vård Falkenbergs museum Stadsbyggnadskontoret i Falkenberg 2005

Läs mer

Kvarnbacken, Össeby hembygdsförening

Kvarnbacken, Össeby hembygdsförening UNDERHÅLLS- OCH ÅTGÄRDSPROGRAM STOCKHOLMS LÄNS MUSEUM 2012 DNR 2012:031 Kvarnbacken, Össeby hembygdsförening Kvarnbacken, Össeby hembygdsförening Össeby-Garns socken Vallentuna kommun Uppland 2012 Hedvig

Läs mer

Täljöviken. Kulturmiljöinventering, Österåkers socken och kommun, Uppland. Kersti Lilja Rapport 2005:11

Täljöviken. Kulturmiljöinventering, Österåkers socken och kommun, Uppland. Kersti Lilja Rapport 2005:11 Täljöviken Kulturmiljöinventering, Österåkers socken och kommun, Uppland Kersti Lilja Rapport 2005:11 Täljöviken Kulturmiljöinventering, Österåkers socken och kommun, Uppland Kersti Lilja Rapport 2005:11

Läs mer

2005:101. Citadellet och Gråen. Anna Ligoura. Regionmuseet Kristianstad Landsantikvarien i Skåne

2005:101. Citadellet och Gråen. Anna Ligoura. Regionmuseet Kristianstad Landsantikvarien i Skåne 2005:101 Citadellet och Gråen 2005 Anna Ligoura Regionmuseet Kristianstad Landsantikvarien i Skåne Rapport 2005:101 Citadellet och Gråen - motivtext för skyddsföreskrifter 2005 Landskrona kommun Skåne

Läs mer

Dokumentation av MODERN ARKITEKTUR i Norrbotten

Dokumentation av MODERN ARKITEKTUR i Norrbotten Dokumentation av MODERN ARKITEKTUR i Norrbotten POLAR HOTEL, ÄLVSBYN Lina Karlsson 2006 Dnr 350-2006 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING s. 2 HISTORIK s. 3 Kort om hotellnäringens historia s. 3 Kort om Älvsbyns

Läs mer

Bygg med känsla. SOTENÄS KOMMUN Miljö och Bygg. Råd och riktlinjer för nybyggnad och ombyggnad av småhus i Sotenäs kommun

Bygg med känsla. SOTENÄS KOMMUN Miljö och Bygg. Råd och riktlinjer för nybyggnad och ombyggnad av småhus i Sotenäs kommun Bygg med känsla SOTENÄS KOMMUN Miljö och Bygg Råd och riktlinjer för nybyggnad och ombyggnad av småhus i Sotenäs kommun Förord Den byggda miljön är en stor tillgång för Sotenäs kommun. Bebyggelsen skapar

Läs mer