Priser och konsumtion

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Priser och konsumtion"

Transkript

1

2 Statistisk årsbok 2009 Sida Page Prices and consumption Prices and consumption Fastighetspriser Real estate prices Konsumtionen av livsmedel Consumption of food Levnadskostnadsindex (juli 1914 = 100) Cost-of-living index Kronans värde över tiden med hänsyn till konsumentprisernas utveckling The value of the Swedish krona as reflected in the development of consumer prices Konsumentprisindex, 12-månadersförändringar, procent (Inflationstakten) Consumer Price Index, yearly changes, percent (Inflation rate) Priset på mjölk, apelsiner och falukorv i löpande priser och 2007 års priser Price of milk, oranges and sausage in current prices and 2007 prices Priset på kaffe, öl och Renat i löpande priser och 2007 års priser Price of coffee, beer and spirits (Renat) in current prices and 2007 prices Priset på bensin, eldningsolja och elström i löpande priser och 2007 års priser Price of petrol, heating oil and electric power in current prices and 2007 prices Priset på biobiljett, dagstidning och snus i löpande priser och 2007 års priser Price of cinema ticket, daily newspaper and moist snuff in current prices and 2007 prices Konsumentpriser för vissa varor och tjänster, kr Retail prices of selected commodities and services Konsumentprisindex (totalindex), månadstal (1980 = 100), fastställda tal och beräknade årsmedeltal Consumer price index (total), monthly, fixed index and calculated annual averages Konsumentprisindex enligt COICOP och nettoprisindex Consumer price index, by COICOP and net price index Prisbasbeloppet enligt lagen om allmän försäkring Basic amount according to the National Insurance Act Levnadskostnadsindex utan direkta skatter och sociala förmåner, årsmedeltal (juli 1914 = 100) Cost-of-living index excluding direct taxes and social benefits, annual averages Producentprisindex (1990 = 100) Producer price index Prisindex för inhemsk tillgång (1990 = 100) Price index for domestic supply Hemmamarknadsprisindex (1990 = 100) Producer price index, domestic market Importprisindex (1990 = 100) Import price index Exportprisindex (1990 = 100) Export price index Tjänsteprisindex, producentprisindex för tjänster (2005=100) Service producer price index Faktorprisindex för bostäder (1968 = 100) Factor price index for housing construction Byggnadsprisindex för bostadshus (med avdrag för bidrag) inkl. mervärdesskatt (1968 = 100) Construction price index for residential buildings including VAT Hyreshus, priser och köpeskillingskoefficienter Multi-dwelling buildings and commercial buildings, prices and purchase-price coefficients Fastighetsprisindex för småhus (1990 = 100 för länsindex, 1981 = 100 för övriga regioner) Real estate price index for one- and twodwelling buildings (1990 = 100 for county indexes, 1981 = 100 for other regions) 314 Statistiska centralbyrån

3 Statistisk årsbok 2009 Sida Page Småhus för permanentboende (ej tomträtt), priser och köpeskillingskoefficienter Owner-occupied one- and two-dwelling buildings, prices and purchase-price coefficients Lantbruksenheter, priser och köpeskillingskoefficienter Agricultural real estate, prices and purchase-price coefficients Fritidshus, priser och köpeskillingskoefficienter Holiday homes, prices and purchase-price coefficients Kostens sammansättning och näringsvärde per person och dag Food composition and nutritional value per person and day Konsumtion av livsmedel m.m. Food consumption Konsumtion av livsmedel m.m., kg respektive liter per capita Food consumption per capita Statistiska centralbyrån 315

4 Statistisk årsbok Prices and consumption KPI används på flera viktiga sätt i samhället. KPI-siffrorna har en central roll som allmän information i samhällsdebatten och i resonemang om löner och liknande. Pensioner och andra sociala förmåner är ofta kopplade till KPI, så att de automatiskt justeras i takt med prisutvecklingen. Sådan indexreglering är också vanlig i olika avtal. Riksbanken och ekonomiska bedömare behöver siffrorna för att kunna bedöma det aktuella läget i samhällsekonomin. KPI visar månad för månad hur prisläget utvecklas. En bit in på varje månad kommer KPI-resultaten för den just gångna månaden. Den officiella serien med KPI-tal utgår från år Det årets prisläge svarar mot ett KPI-tal lika med 100. För juli 2008 var KPI-talet uppe i 302,11. Det betyder populärt uttryckt att en hundralapp år 1980 motsvarade 302,11 kr i juli Lite närmare formulerat innebär det att motsvarande konsumentprodukter, som kostade 100 kr 1980, kostar 302,11 kr i juli Indextalet följer alltså prisläget på konsumentprodukter. Hur gör man då för att mäta hur konsumentpriserna utvecklas? Det kanske inte verkar så konstigt. Det är väl bara att gå ut i affärerna och titta efter vad saker kostar, kan det tyckas. Och det är just vad man gör. Men i affärerna finns ju en väldig massa saker med olika priser. Det är ett inte så litet jobb att få ihop det hela. Det behövs genomtänkta metoder och planer. KPI ska täcka in allt det vi köper som konsumenter. Man tänker kanske i första hand på livsmedel och andra dagligvaror, men KPI ska täcka alla slags konsumentvaror och konsumenttjänster. Där ingår också bostad, kläder, bilar, biobiljetter, hårklippning, ja snart sagt allt man kan komma på. Priset på en korg KPI ska visa den allmänna prisutvecklingen, säger man ibland. Men vad är då den allmänna prisutvecklingen? Man kan inte bara ta en vara vilken som helst och anta att den följer en allmän prisutveckling. Här måste man gå till botten med frågan. Det man vill komma åt är en genomsnittlig prisutveckling, sett till alla slags varor och tjänster. Man kan tänka sig en stor korg 316 Statistiska centralbyrån

5 Statistisk årsbok 2009 med allt vi köper som konsumenter. KPI följer hur priset på den här korgen utvecklas över tiden. Så följer man prisläget månad för månad. En och samma korg kostade inte exakt lika mycket i juli 2008 som i månaden innan, juni För priserna har under tiden hunnit ändras på en hel del saker i korgen. Korgens förändring i pris visar sig genom att KPI-talet ändras lite från månaden innan. Den här KPI-korgens sammansättning svarar mot de svenska hushållens konsumtionsmönster. Den innehåller alltså olika slags varor och tjänster i de proportioner som hushållen brukar köpa. Det gör att KPI speglar prisutvecklingen för konsumtionen som helhet. Under året är det hela tiden samma korg, med samma varor och tjänster, som man följer. På så sätt blir resultaten jämförbara mellan månaderna. Förändringarna i KPI beror i princip renodlat bara på ändrade priser. Inför varje nytt år reviderar man dock KPI-korgens sammansättning. Det gör man för att fånga det aktuella konsumtionsmönstret. Konsumtionens sammansättning kan ju nämligen ändras så sakteliga över tiden, på så sätt att hushållen lägger ner allt mer pengar på vissa slags saker och allt mindre på andra. Genom att årligen aktualisera KPI-korgen följer man förändringar i konsumtionsmönstret. Under året förändras som sagt KPI-talet i takt med att korgens pris ändras, månad för månad. Sedan mellan december och januari påföljande år skarvar man i med prisutvecklingen på nästa års korg, och KPI fortsätter därefter i takt med den under det nya året. Så går det vidare år från år, så att KPI kan följa prisläget hur länge som helst över åren. Konsumentpriserna +3,5 % under 2007 Livsmedel och alkoholfria drycker Priserna på livsmedel och alkoholfria drycker steg med i genomsnitt 4,8 procent under 2007, vilket bidrog till att öka konsumentpriserna med totalt 0,6 procentenheter. Till uppgången bidrog framför allt höjda priser på mejeriprodukter (7,6 procent). Men även prishöjningar på grönsaker (8,0 procent), bröd och övriga spannmålsprodukter (7,6 procent) och frukt (7,1 procent) bidrog till den totala prisuppgången för livsmedel och alkoholfria drycker. Alkoholhaltiga drycker och tobak Priserna på alkoholhaltiga drycker och tobak steg med i genomsnitt 7,9 procent under 2007, vilket bidrog till att öka konsumentpriserna totalt med 0,3 procentenheter. Tobakspriserna ökade med i genomsnitt 16,3 procent, vilket till största delen förklaras av höjd tobaksskatt. Alkoholpriserna ökade samtidigt med i genomsnitt 1,3 procent. Boende Boendekostnaderna steg under 2007 med i genomsnitt 5,3 procent, vilket bidrog med 1,4 procentenheter till den totala konsumentprisuppgången. Till uppgången bidrog framför allt ökade räntekostnader för egna hem (27,3 procent) samt höjda hyror inom gruppen hyres- och bostadsrättslägenheter (1,9 procent). Uppgången motverkades av lägre elpriser (-5,1 procent). Kläder och skor Priserna på kläder steg med i genomsnitt 2,3 procent under 2007 samtidigt som priserna på skor i genomsnitt steg med 2,2 procent under samma period. Den samlade effekten blev att genomsnittspriserna för kläder och skor steg med 2,3 procent, vilket bidrog till att öka konsumentpriserna med totalt 0,1 procentenheter. Inventarier och hushållsvaror Priserna på inventarier och hushållsvaror ökade under 2007 med i genomsnitt 0,4 procent, vilket var en så liten ökning att det inte påverkade konsumentpriserna totalt sett. Hälso- och sjukvård Priserna på hälso- och sjukvård steg under 2007 med i genomsnitt 3,6 procent, vilket bidrog till att öka konsumentpriserna med totalt 0,1 procentenheter. Statistiska centralbyrån 317

6 Statistisk årsbok 2009 Till uppgången bidrog framför allt höjda tandläkararvoden (6,5 procent). Rekreation och kultur Prissänkningar på i genomsnitt 1,0 procent inom området rekreation och kultur motverkade den totala uppgången med 0,1 procentenheter. Till nedgången bidrog framför allt sänkta priser på audiovisuell och fotografisk utrustning (-12,4 procent) men även lägre priser på flygcharter (-0,9 procent) bidrog nedåt. Nedgången dämpades dels av att priserna på rekreationstjänster och kulturella tjänster ökade med 2,7 procent och dels av att priserna på tidningar, böcker och skrivmaterial blev 1,5 procent dyrare. Restaurang och logi Priserna inom huvudgruppen restaurang och logi steg med i genomsnitt 3,2 procent under 2007, vilket bidrog med 0,2 procentenheter till den totala konsumentprisuppgången. Priserna ökade för såväl restauranger (3,2 procent) som för logi (3,0 procent). Transport Priserna inom gruppen transport ökade under 2007 med i genomsnitt 4,8 procent, vilket bidrog till att öka konsumentpriserna totalt med 0,7 procentenheter. Till uppgången bidrog framför allt höjda priser på drivmedel (11,1 procent). Men även ökade priser inom gruppen andra kostnader för fordon (7,8 procent) och högre priser för underhåll och reparationer (3,1 procent) bidrog uppåt. Post och telekommunikationer Priserna för post och telekommunikationer sjönk med i genomsnitt 2,0 procent under 2007, vilket motverkade den totala konsumentprisuppgången med 0,1 procentenheter. Sänkta priser på teletjänster och utrustning med 2,1 procent motverkades dock till en liten del av ökade priser på posttjänster som blev 2,3 procent dyrare. Diverse varor och tjänster Priserna på diverse varor och tjänster steg under 2007 med i genomsnitt 3,7 procent, vilket bidrog till att öka konsumentpriserna med totalt 0,2 procentenheter. Till uppgången bidrog framför allt ökade priser på bilförsäkringar (15,1 procent) vilket till största delen förklaras av den nya skatten på trafikförsäkringsavgiften. Även ökade priser på artiklar för personlig hygien (2,8 procent) påverkade uppåt. Källa: SCB Konsumentprisindex (www.scb.se/pr0101). 318 Statistiska centralbyrån

7 Statistisk årsbok Fastighetspriser Real estate prices Ungefär 59 procent av Sveriges befolkning mellan 16 och 84 år bor i småhus (friliggande villor, rad- eller kedjehus). Att skaffa sig ett eget hus är kanske den största investering man gör i livet. Huspriserna och dess utveckling är således något som berör och intresserar en stor del av befolkningen. Att köpa hus i Sverige kräver dock olika stora plånböcker beroende på var i vårt avlånga land man vill bosätta sig. Genomsnittspriset för en småhusfastighet i landet år 2007 var knappt 1,8 miljoner kronor. Men de regionala skillnaderna mellan landets 290 kommuner är mycket stora. Köpeskilling för småhus: medelvärde per kommun för permanentboende (ej tomträtt), 2007 Källa: SCB, Enheten för miljöekonomi och naturresurser (www.gis.scb.se). Dyrast i storstadsregionerna De högsta huspriserna får man, inte helt oväntat, betala i landets storstadsregioner. I Stockholms län hittar vi landets dyraste kommun, Danderyd, där medelpriset för ett småhus år 2007 låg på drygt 6,5 miljoner kronor. Faktum är att nio av de tio kommunerna med de högsta medelpriserna ligger i Stor-Stockholm. Efter Danderyd kommer nämligen Lidingö, Solna, Vaxholm, Nacka, Sundbyberg, Stockholm, Täby och Sollentuna. Den dyraste kommunen utanför Stockholmsregionen är Vellinge i Skåne där husen kostade knappt 3,7 miljoner i snitt år Även Malmö och Lomma tillhör de skånska kommuner som hade snittpriser på över 3 miljoner. I Göteborgsregionen är det i huvudkommunen Göteborg som husen är som dyrast med ett medelpris på drygt 3,2 miljoner. Andra dyra kommuner i Göteborgstrakten är Öckerö, Partille och Mölndal med priser på strax under 3 miljoner. Billigast i norra Sverige De lägsta priserna på småhus finner man i Norrland. Bland de kommuner som har de absolut lägsta huspriserna i landet hittar vi nästan uteslutande glesbygdskommuner i norra Sveriges inland. Åsele kommun i Västerbotten var den kommun i landet som år 2007 hade det lägsta genomsnittspriset på kronor. Även i Överkalix, Ragunda, Ånge och Norsjö fick man ett småhus för mindre än kronor i snitt. Det finns dock exempel på enstaka kommuner med låga huspriser även söderut i Sverige. T.ex. så hade Ljusnarsbergs kommun i Örebro län samt Hultsfred och Högsby i Kalmar län medelpriser understigande kronor. Ökande skillnader mellan billiga och dyra kommuner År 1999 fick man nästan 12 hus i Åsele för samma penningpåse som ett enda i Danderyd. Åtta år senare fick man däremot hela 29 Åselehus för samma pris som en enda Danderydsvilla. Genomsnittsvillan i Åsele kan dock inte jämföras med den i Danderyd vad gäller storlek, standard etc. Källa: SCB, Enheten för Byggande-, bostads- och fastighetsstatistik (www.scb.se/bo0501). Statistiska centralbyrån 319

8 Statistisk årsbok Konsumtionen av livsmedel Consumption of food Konsumtionen av bröd och konditorivaror har under perioden ökat från 50 till 75 kg per person och år. Det är en ökning på 50 procent. Ser vi till specifika grupper kan vi konstatera att vi nu äter betydligt mer mjukt matbröd och konditorivaror än tidigare. Däremot äter vi ungefär lika mycket kaffebröd som år 1980 men mindre knäckebröd och så konsumerar vi också betydligt mindre mjöl. Konsumtion av några bröd- och spannmålsprodukter, kg per person och år Förändring procent Mjöl 16,3 7,7-53 Knäckebröd 6,1 3,8-38 Kaffebröd 9,2 8,7-1 Mjukt matbröd 30,6 52,2 71 Konditorivaror 2,7 10,5 289 Konsumtionen av färskt och fryst kött har ökat med 55 procent från 27,5 kg per person och år till 42,5 kg. Av dessa kommer 14,3 kilo från gris, 14,7 kg från fjäderfä och 9,2 kg från nöt (inkl. kalv). Konsumtionen av fårkött är fortfarande mycket blygsam bara ett kilo per person och år. Konsumtion av färskt och fryst kött samt charkuterivaror, kg per person och år Förändring procent Nöt 6,1 9,2 51 Gris 12,5 14,3 14 Fjäderfä 4,3 14,7 242 Får 0,6 1,0 67 Charkuterivaror 25,3 24,1-0,5 Under perioden minskade mjölkkonsumtionen med 27 procent från 183 till 133 liter per person och år. Konsumtionen av grädde ökade däremot med 23 procent och uppgick år 2006 till 9 liter per person. Även konsumtionen av ost ökade från 14 till 18 kg. Konsumtionen av smör och margarin har näst intill halverats under perioden. År 1980 konsumerade varje person i genomsnitt 21 kg per person. Nu (2006) är konsumtionen nere i 11 kg per person. Färska frukter och bär ökade från 55 till 62 kg per person och år (21 procent). Konsumtionen av rotfrukter ökade från 6 till 10,5 kg (72 procent) under perioden Även konsumtionen av färska 320 Statistiska centralbyrån

9 Statistisk årsbok 2009 köksväxter ökade kraftigt under perioden ifråga fördubblades från 22 till 44 kg. Däremot sjönk konsumtionen av färskpotatis från 65 till 46 kg per person (-29 procent). Direktkonsumtionen av socker har minskat kontinuerligt sedan Sedan 1980 har minskningen varit 66 procent (från 19,4 kg till 6,6 kg 2006). Samtidigt har konsumtionen av choklad och konfektyrvaror samt läskedrycker, ökat kraftigt. Den uppåtgående trenden bröts 2003 men 2006 vände det uppåt igen. Bröd och spannmål står för en tredjedel av kalorierna Den totala energitillförseln från livsmedel (exkl. alkoholhaltiga drycker) ökade under perioden från till kj per person och dag, eller med gammalt mått mätt från till kalorier. En vuxen kvinna behöver cirka kalorier om dagen, en vuxen man cirka kalorier. Fler kalorier kan leda till övervikt såvida de inte förbränns. I kapitlet Hälso- och sjukvård, tabell 472 kan man dra vissa slutsatser huruvida överintaget av kalorier har förbränts eller ej. Av energitillförseln 2005 kom 30 procent från bröd och spannmålsprodukter, 22 procent från mejeriprodukter och ägg samt 12 procent från kött och köttvaror. Källa: Jordbruksverket Statistikrapport 2008:1, Konsumtionen av livsmedel och dess näringsinnehåll (www.sjv.se). Statistiska centralbyrån 321

10 Statistisk årsbok Levnadskostnadsindex (juli 1914=100) Cost-of-living index Källa: SCB Konsumentprisindex (www.scb.se/pr0101). 331 Kronans värde över tiden med hänsyn till konsumentprisernas utveckling The value of the Swedish krona as reflected in the development of consumer prices Läs så här: 1 krona 2007 motsvarar 0,02 kronor i 1900 års penningvärde. 1 krona 1970 motsvarar 0,43 kronor i 1950 års penningvärde. 1 krona 1900 motsvarar 49,35 kronor i 2007 års penningvärde. År Index ,00 0,91 0,32 0,53 0,45 0,33 0,21 0,14 0,06 0,03 0,02 0, ,09 1,00 0,35 0,58 0,49 0,36 0,23 0,16 0,06 0,03 0,02 0, ,15 2,88 1,00 1,67 1,40 1,04 0,67 0,45 0,19 0,09 0,07 0, ,88 1,72 0,60 1,00 0,84 0,62 0,40 0,27 0,11 0,05 0,04 0, ,24 2,05 0,71 1,19 1,00 0,74 0,47 0,32 0,13 0,06 0,05 0, ,02 2,77 0,96 1,60 1,35 1,00 0,64 0,43 0,18 0,09 0,07 0, ,73 4,33 1,50 2,51 2,11 1,57 1,00 0,67 0,28 0,13 0,11 0, ,03 6,44 2,23 3,73 3,13 2,33 1,49 1,00 0,41 0,20 0,16 0, ,99 15,54 5,39 9,02 7,57 5,62 3,59 2,41 1,00 0,48 0,38 0, ,30 32,30 11,20 18,74 15,73 11,68 7,46 5,02 2,08 1,00 0,80 0, ,29 40,52 14,06 23,51 19,74 14,65 9,36 6,30 2,61 1,25 1,00 0, ,35 45,15 15,66 26,20 21,99 16,32 10,43 7,01 2,90 1,40 1,11 1,00 Källa: SCB Konsumentprisindex (www.scb.se/pr0101). 322 Statistiska centralbyrån

11 Statistisk årsbok Konsumentprisindex, 12-månadersförändringar, procent (Inflationstakten) Consumer Price Index, yearly changes, percent (Inflation rate) År Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec ,2 3,1 3,4 3,3 3,9 4,2 4,1 4,3 4,4 4, ,9 2,0 1,9 1,9 1,7 1,9 1,9 1,8 2,2 2,7 3,3 3, ,6 0,6 1,1 1,5 1,6 1,5 1,7 1,6 1,5 1,3 1,7 1, ,0 0,7 0,1 0,3 0,1 0,6 0,3 0,6 0,6 0,5 0,8 0, ,7-0,4-0,2 0,2 0,6 0,4 0,6 0,5 0,5 0,8 0,4 0, ,7 3,3 3,0 2,2 1,8 1,7 1,7 1,6 1,5 1,3 1,3 1, ,7 2,6 2,7 2,3 1,8 1,8 2,0 1,8 1,7 2,3 2,0 2, ,5 1,4 1,7 2,6 2,8 2,7 2,7 2,9 3,0 2,5 2,5 2, ,5 0,9 1,0 0,7 1,0 0,8 0,8 0,9 0,9 1,0 1,3 1, ,2-0,1 0,1 0,1 0,1 0,4 0,2 0,7 1,0 0,9 0,9 1, ,7 0,6 0,4 0,1 0,3 0,0-0,1-0,6-1,2-1,0-1,1-1, ,1-0,2-0,3-0,1 0,1 0,6 0,6 1,1 1,5 1,5 1,5 1, ,6 1,3 1,4 1,0 0,8 0,6 0,4 0,1 0,0-0,2-0,4-0, ,5 2,6 2,6 2,9 2,8 2,6 2,5 2,3 2,1 2,2 2,3 2, ,6 1,7 1,6 1,6 2,1 2,4 2,6 2,6 2,6 2,4 2,3 2, ,8 5,1 5,0 5,2 4,9 4,8 4,8 4,8 4,2 4,3 4,9 4, ,2 2,4 2,5 2,2 2,2 2,1 1,9 2,1 2,5 2,3 1,3 1, ,4 13,1 10,5 10,7 10,1 10,1 9,1 8,2 8,1 7,8 7,9 7, ,4 8,2 10,7 10,1 10,2 9,8 10,8 11,1 11,5 11,2 11,4 10, ,6 6,4 6,4 6,4 6,5 6,6 6,1 6,3 6,4 6,5 6,5 6, ,7 5,2 5,5 6,1 6,4 6,9 6,1 5,8 5,6 5,9 5,8 6, ,1 3,4 3,8 3,4 3,5 3,3 4,3 5,0 5,0 5,1 5,4 5, ,2 5,3 4,4 4,6 3,4 3,7 4,0 4,0 4,5 4,2 3,5 3, ,3 8,7 8,0 7,7 8,2 8,1 7,7 6,9 6,7 6,8 6,9 5, ,3 7,8 9,0 8,8 8,9 8,1 7,5 7,7 7,7 7,3 7,3 8, ,7 8,2 8,3 8,4 8,7 8,9 9,0 9,3 9,5 8,8 8,6 9, ,5 9,0 8,7 8,7 8,5 8,5 8,3 7,7 7,5 8,3 8,8 9, ,5 12,9 13,0 12,9 13,2 13,3 13,4 13,6 11,3 10,4 10,2 9, ,7 13,5 13,5 13,6 13,3 13,1 13,2 12,3 15,0 15,5 14,6 14,1 Källa: SCB Konsumentprisindex (www.scb.se/pr0101). Statistiska centralbyrån 323

12 Statistisk årsbok Priset på mjölk, apelsiner och falukorv i löpande priser och 2007 års priser Price of milk, oranges and sausage in current prices and 2007 prices År 2007 kostade en liter mjölk 7:40. År 1950 kostade en liter mjölk 34 öre. Det motsvarar 5:55 i 2007 års priser. Mjölken har alltså blivit dyrare. 1 liter mjölk Löpande priser 0:34 7: års priser 5:55 7:40 Dyrast var mjölken 1972 då den kostade 9:36 kr och billigast var den 1954 då den betingade ett pris om 5:27 kr; allt i 2007 års priser. År 2007 kostade ett kilo apelsiner 15:48. Femtiosju år tidigare kostade de 1:67, vilket motsvarar 27:25 i 2007 års priser. Apelsinerna har alltså blivit betydligt billigare. 1 kilo apelsiner Löpande priser 1:67 15: års priser 27:25 15:48 Omräknat i 2007 års priser var apelsinerna som dyrast just år 1950, då ett kilo kostade 27:25. Billigast var de 1992 då de var nere i 9: och 1993 är de enda åren priset legat under 10 kr, allt i 2007 års priser. År 2007 kostade falukorven 39:50 per kilo kostade den 2:99. Det motsvarar 48:79 kr i 2007 års priser. Falukorven har liksom apelsinerna blivit billigare. 1 kilo falukorv Löpande priser 2:99 39: års priser 48:79 39:50 Falukorven har aldrig varit billigare än den var 2006 då den kostade 30,55. Men 1989 var den riktigt dyr då den betingade ett pris om 85:32 kr. Källa: SCB Konsumentprisindex. 324 Statistiska centralbyrån

13 Statistisk årsbok Priset på kaffe, öl och Renat i löpande priser och 2007 års priser Price of coffee, beer and spirits (Renat) in current prices and 2007 prices År 2007 kostade ett kilo kaffe 52:60 kr. År 1950 kostade kaffet 8:28 kr. Det motsvarar 135:12 kr i 2007 års priser. Kaffet har alltså blivit betydligt billigare. 1 kilo kaffe Löpande priser 8:28 52: års priser 135:12 52:60 Dyrast var kaffet Det var enda året som kaffet gick över 200- kronorsnivån (208:81 kr). Billigast var kaffet år 1992 då man fick ge 46:44 kr för ett kilo; allt i 2007 års priser. År 2007 kostade 1/2 liter öl klass II 11:10 kr. Femtiosex år tidigare kostade ölet 0:50 kr, vilket motsvarar 8:16 kr i 2007 års priser. Ölet har således blivit något dyrare. 1/2 liter öl klass II Löpande priser 0:50 11: års priser 8:16 11:10 Omräknat i 2007 års priser var ölet som dyrast år 1999, då 1/2 liter kostade 13:30 kr. Billigast var ölet 1956 då det var nere i 7:63 kr. År 2007 var literpriset på Renat 282:86 kr var literpriset 12:65 kr. Det motsvarar 206:44 kr i 2007 års priser. Renat har alltså blivit dyrare. Literpriset på Renat Löpande priser 12:65 282: års priser 206:44 282:86 Renat var som dyrast år 1984, då literpriset uppgick till 335:33 kr. Ett år var priset under 200 kr; det var år Då var literpriset 195:23 kr. Källa: SCB Konsumentprisindex. Statistiska centralbyrån 325

14 Statistisk årsbok Priset på bensin, eldningsolja och elström i löpande priser och 2007års priser Price of petrol, fuel heating oil and electric power in current prices and 2007 prices År 2007 var literpriset på bensin 11:50 kr. År 1950 kostade bensinen 74 öre litern. Det motsvarar 12:08 i 2007 års priser. Bensinpriset är alltså ungefär detsamma nu som Men som framgår av diagrammet föll priset drastiskt på ett år, så 1951 var bensinpriset 7:96 kr mätt i 2007 års priser. Literpriset på bensin Löpande priser 0:74 11: års priser 12:08 11:50 Bensinen var alltså dyrast 1950 och billigast var den 1970 då literpriset var 5:96 kr i 2007 års priser. År 2007 var kubikmeterpriset på eldningsolja 9 891:90 kr. Femtiosju år tidigare kostade eldningsoljan 175:00 kr, vilket motsvarar 2 855:87 i 2007 års priser. Eldningsoljan har alltså blivit betydligt dyrare. Priset per m på eldningsolja Löpande priser 175: : års priser 2 855: :90 Eldningsoljan har aldrig varit så dyr som den är nu (2007). Billigast var den 1969 då priset var nere i 1 236:92 kr/m 3 mätt i 2007 års priser. År 2007 fick man betala 1:67 kr per kilowattimme (kwh) för elströmmen kostade strömmen 17 öre. Det motsvarar 2:77 kr i 2007 års priser. Elströmmen har alltså blivit billigare. Elström per kwh Löpande priser 0:17 1: års priser 2:77 1:67 Ja, elströmmen var faktiskt som allra dyrast just Därefter sjönk priset år efter år och blev som lägst 1972 med 74 öre per kwh (i 2007 års priser). Källa: SCB Konsumentprisindex. 326 Statistiska centralbyrån

15 Statistisk årsbok Priset på biobiljett, dagstidning och snus i löpande priser och 2007 års priser Price of cinema ticket, daily newspaper and moist snuff in current prices and 2007 prices År 2007 kostade en biobiljett 81:10 kr. År 1950 kostade den 2:01 kr. Det motsvarar 32:80 i 2007 års priser. Att gå på bio har alltså blivit betydligt dyrare. Biobiljettspriset Löpande priser 2:01 81: års priser 32:80 81:10 Det var dyrast att gå på bio Då kostade biobiljetten 84:63 kr i 2007 års priser. Billigast att gå på bio var det året efter Ingo blev världsmästare i tungviktsboxning, dvs Då betingade biobiljetten ett pris om 27:73 kr. År 2007 var lösnummerpriset på en dagstidning 12:40 kr. Femtiosju år tidigare kostade motsvarande tidning 18 öre, vilket motsvarar 2:94 kr i 2007 års priser. Dagstidningen har alltså blivit drygt fyra gånger dyrare mätt i 2007 års priser. Lösnummerpris Löpande priser 0:18 12: års priser 2:94 12:40 Under åren var lösnummerpriset aldrig över 3 kr. På motsvarande sätt fast åt andra hållet var priset aldrig under 10 kr under perioden Allra dyrast var det att köpa tidning Allt mätt i 2007 års priser. År 2007 kostade en dosa snus 34:10 kr kostade dosan 58 öre. Det motsvarar 9:47 kr i 2007 års priser. Snuset har således blivit tre och en halv gång dyrare. En dosa snus Löpande priser 0:58 34: års priser 9:47 34:10 Ja, snuset har aldrig varit dyrare än vad det var Tjugosex år tidigare (1980) var däremot snuset som allra billigast; en dosa kostade då 7:84 kr. Allt mätt i 2007 års priser. Källa: SCB Konsumentprisindex. Statistiska centralbyrån 327

16 Statistisk årsbok Varor och tjänster 1 Commodities and services 1 Konsumentpriser för vissa varor och tjänster, kr Retail prices of selected commodities and services Kvantitet Quantity Medelpris, kr Average price Livsmedel och alkoholfria drycker Food and non-alcoholic beverages Vetemjöl Wheat flour 2 kg 9,50 9,60 9,90 9,50 9,40 9,10 Rågbröd Rye bread Hårt 7 Crisp bread 400 g 15,10 15,10 14,90 15,40 15,10 14,20 Vetebröd Wheat bread Vetelängd Coffee bread 350 g 18,50 18, ,60 19,90 21,00 Corn Flakes 8 Cornflakes 500 g 21,10 21,20 21,20 21,90 20,80 25,30 Spagetti Spaghetti 1 kg 12,10 11,60 11,40 11,40 10,90 11,00 Nötkött Beef Stek Roast beef kg 82,60 82,80 80,00 82,10 84,00 86,70 Högrev Beef of ribs kg 63,20 62,70 62,30 67,30 69,80 70,50 Köttfärs Minced meat kg 51,50 52,40 50,60 54,10 57,50 61,60 Mellankalvkött, stek Roast veal kg 129,80 132,00 109,90 111,80 122,30.. Svinkött Pork Kotlett Chop kg 56,90 56,00 53,70 55,50 57,70 60,60 Skinka, rökt (i skivor) Ham, smoked (in slices) kg 145,10 136,40 123,50 129,90 131,50 137,00 Blodpudding Black pudding kg 24,70 23,70 22,70 21,00 20,20 20,10 Falukorv Falun sausage 2 kg 43,50 38,90 33,40 32,50 29,90 39,50 Kyckling, djupfryst 9 Chicken, frozen kg 24,60 23,40 22,10 22,40 22,70 30,60 Sill/Strömming, färsk 3 Herring, fresh kg 41,90 39,90 41,60 44,10 44,10 48,80 Torskfilé, färsk Cod fillet, fresh kg 113,90 119,30 109,00 114,50 117,00 136,50 Torskfilé, djupfryst Cod fillet, frozen 400 g 37,00 35,30 33,20 28,30 29,20 36,40 Mjölk, 3 % fetthalt Milk, 3 % fat content l 6,90 7,30 7,20 7,20 7,20 7,40 Filmjölk Culture milk l 8,10 8,60 8,50 8,50 8,50 9,20 Ägg 4 Eggs kg 19,90 21,70 23,10 21,50 21,40 22,70 Ost (herrgårds-) Cheese kg 64,90 67,70 66,40 66,40 65,50 66,80 Smör 10 Butter 500 g 22,30 22,70 22,80 22,50 21,90 22,20 Hushållsmargarin Margarine 500 g 12,00 12,60 12,60 11,90 10,20 12,80 Potatis Potatoes 2 kg 16,20 17,00 17,10 15,60 16,60 19,90 Morötter Carrots 500 g 6,90 6,70 6,50 6,50 6,30 6,60 Lök, gul Onions, yellow kg 8,80 8,00 8,50 7,80 8,30 11,50 Tomater Tomatoes kg 26,10 25,70 21,70 24,00 23,30 26,30 Salladskål Chinese cabbage kg 18,80 17,80 16,80 18,20 21,60 22,80 Gurka (slanggurka) Cucumber kg 21,20 22,00 19,00 21,00 22,50 21,50 Vitkål Cabbage kg 7,70 7,10 5,90 5,80 7,50 7,90 Pommes frites, djupfryst 11 French fries, frozen g 19,60 19,70 18,40 9,40 9,40 9,40 Apelsiner Oranges kg 13,40 13,80 14,40 13,80 14,80 15,50 Bananer Bananas kg 15,70 14,80 15,40 17,30 17,10 17,00 Päron Pears kg 16,60 16,30 16,80 16,00 17,90 18,00 Kiwi Kiwi fruit st. 3,00 3,10 3,70 3,10 3,80 3,70 Avokado Avocado st. 6,30 7,00 6,90 7,00 7,30 7,00 Kaffe Coffee 500 g 27,30 26,20 25,00 24,60 25,60 26,30 Te, burk Tea 250 g 22, Strösocker Granulated sugar 2 kg 19,90 20,20 20,10 19,70 19,70 19,70 Läskedryck Soft drink 1/3 l burk 6,70 6,50 6,60 6,30 6,50 6,80 02 Alkoholhaltiga drycker och tobak Alcoholic beverages and tobacco Renat Brännvin Aqua vitae 1/1 butelj 204,00 204,00 205,00 205,00 200,10 198,00 Öl, klass II Beer type II 1/2 l 10,30 10,40 10,50 10,30 9,50 11,10 Cigarretter, Prince Röd Cigarettes 20 st. 37,30 38,30 38,50 39,00 40,10 45,00 04 Boende Housing Eldningsolja nr 1 Fuel oil m , , , , , ,90 Elström 5 Electricity kwh 1,24 1,51 1,51 1,49 1,69 1,67 05 Inventarier och hushållsvaror Furnishings and household goods Hushållspapper, dubbelt, 4-pack Paper towels st. 29,50 30,30 29,40 31,90 22,20 29,50 Plastpåse, 2 l i förpackning Plastic bag st ,90 13,30 Diskmedel 12 Dishwashing detergent l 28,90 29,70 28,90 28,00 25,00 17,60 Tvättmedel, syntetiskt Detergents 1 kg 33,60 33,90 31,50 30,30 29,80 28,70 Hushållstvätt Laundry 10 kg 462,00 425,40 486,40 457, , Statistiska centralbyrån

17 Statistisk årsbok Konsumentpriser för vissa varor och tjänster, kr (forts.) Varor och tjänster 1 Kvantitet Medelpris, kr Transport Kontrollbesiktning Technical inspection st. 283,30 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 Bensin, oblyad Petrol, unleaded l 9,30 9,40 10,00 11,00 11,30 11,50 09 Rekreation och kultur Recreation and culture Videoband, 2-pack Video cassette st. 62,90 62,90 61,70 57,80 61,30 63,20 Reparation av färg-tv TV repairs st. 703,60 743,00 787,40 752,70 853,35 719,70 Biografbiljett Cinema ticket st. 79,50 80,20 79,00 78,00 79,60 81,14 Dagstidning, lösnummer Newspaper, single copy st. 11,00 11,10 11,20 10,80 11,40 12,40 Allmän mottagaravgift, färg-tv General licence, colour TV st , , , , , ,00 12 Diverse varor och tjänster Miscellaneous goods and services Hårklippning för damer 6 Women s haircut st. 239,80 255,20 265,90 287,00 293,60 284,80 Hårklippning för herrar 6 Men s haircut st. 221,80 237,90 243,10 263, Tvål 4-p Soap 4x125 g 25,53 25,69 24,22 23,22 21,67 21,62 1) Fr.o.m. publiceringen av KPI för januari 2000 tillämpas en ny produktindelning, COICOP, Classification of Individual Consumption by Purpose. The product classification was changed in the publishing for January 2000 to COICOP, Classification of Individual Consumption by Purpose. 2) Lightly smoked and boiled sausage. 3) Rensad 4) Lösviktsägg (1 kg) t o m Fr o m p, frigående. 5) Vid en årlig förbrukning av kwh. 6) Fr o m 2006 ej könsuppdelat. 7) 470g fr o m ) Fr o m 2007 All Bran frukosflingor. 9) Fr o m 2007 färsk kyckling. 10) Fr o m 2007 Bregott, 600 g. 11) Tom 2004 Pommes Strips. 12) Fr o m ,5 L. Se Tabellanmärkningar. Källa: SCB Konsumentprindex (www.scb.se/pr0101). 338 Konsumentprisindex (totalindex), månadstal (1980 = 100), fastställda tal och beräknade årsmedeltal Consumer price index (total), monthly, fixed index and calculated annual averages År Year Jan. Feb. Mars March April Maj May Juni June Juli July Aug. Sept. Okt. Oct. Nov. Dec. Årsmedeltal 1 Annual average ,0 199,9 205,4 205,2 206,4 206,2 208,2 209,6 212,0 213,4 214,1 213,9 207, ,9 225,0 225,8 227,1 227,3 227,0 227,1 226,7 229,2 230,1 231,1 230,8 227, ,2 230,3 231,3 231,9 232,0 231,5 231,2 231,3 234,6 235,1 234,0 234,9 232, ,0 241,6 242,7 243,7 243,1 242,3 241,9 242,3 244,5 245,2 245,3 244,3 243, ,1 245,9 246,8 247,8 248,3 248,4 248,4 248,5 250,7 251,0 250,8 250,4 248, ,3 252,3 253,3 255,0 255,3 255,1 254,8 254,5 256,2 256,9 256,8 256,0 254, ,6 255,8 257,0 257,6 257,3 256,3 255,7 254,5 256,0 255,9 255,3 254,9 256, ,6 254,2 255,2 257,0 257,0 257,4 257,3 257,4 259,8 259,6 259,2 259,1 257, ,9 256,6 257,0 257,7 258,1 257,6 257,0 255,7 256,8 257,3 256,7 256,2 257, ,2 256,3 257,3 257,9 258,3 258,7 257,6 257,6 259,4 259,7 259,0 259,6 258, ,5 258,7 259,9 260,0 261,3 261,2 260,0 260,2 262,0 262,6 262,7 262,5 260, ,7 262,6 264,6 266,9 268,7 268,3 266,9 267,6 269,9 269,1 269,2 269,5 267, ,8 269,4 271,8 272,9 273,6 273,2 272,3 272,4 274,5 275,4 274,7 275,1 272, ,0 278,4 279,8 278,8 278,5 277,7 276,8 276,7 278,7 278,9 278,3 278,6 278, ,0 277,3 279,4 279,4 280,1 278,9 278,5 278,2 280,2 281,0 279,4 279,4 279, ,9 279,2 279,8 280,2 280,3 280,4 279,4 279,9 281,9 282,4 281,7 281,8 280, ,59 280,90 282,89 284,32 284,76 284,68 284,19 284,38 286,04 286,07 286,43 286,43 284, ,01 286,45 288,33 289,79 289,48 289,95 289,49 289,41 292,30 293,85 295,75 296,32 290, ,09 295,28 298,08 299,67 300,99 302,45 302,11 301,98 305,08 305, ) Årsmedeltalen kan skilja sig från årsmedeltalen i tab. 339, se not 1 för tab.339. Se Tabellanmärkningar. Källa: SCB Statistiska meddelanden serie P 14 ( 1999), PR 14 (2000 ), Konsumentprisindex (www.scb.se/pr0101); Statistikdatabasen:. Statistiska centralbyrån 329

18 Statistisk årsbok Varugrupp Commodity group Konsumentprisindex enligt COICOP och nettoprisindex Consumer price index, by COICOP and net price index Vägningstal, 2007 Weights Indextal (1980=100) Index numbers Årsmedeltal 1 Annual averages Konsumentprisindex 2 Consumer price index 01 Livsmedel och alkoholfria drycker Food and non-alcoholic beverages 131,0 240,0 240,8 239,7 238,1 239,91 244,77 02 Alkoholhaltiga drycker och tobak Alcoholic beverages, tobacco 39,0 342,2 347,3 349,4 351,6 356,43 382,63 03 Kläder och skor Clothing and footwear 58,0 164,5 164,5 161,4 159,6 164,67 168,65 04 Boende Housing, water, electricity and fuels 274,0 312,1 325,6 326,2 327,3 338,76 352,35 05 Inventarier och hushållsvaror Furnishings and household goods 57,0 229,0 231,6 228,9 226,0 220,26 221,29 06 Hälso- och sjukvård Health 29,0 686,0 705,3 732,0 748,8 752,27 772,65 07 Transport 139,0 328,7 334,7 347,3 362,2 368,00 372,09 08 Post- och telekommunikation Communication 35,0 227,8 224,5 214,6 201,3 188,12 181,93 09 Rekreation och kultur Recreation and culture 124,0 197,8 197,4 194,5 191,1 188,54 187,76 10 Utbildning 3 Education 4, Restauranger och logi Restaurants and hotels 56,0 370,7 381,0 388,6 397,5 407,18 420,16 12 Diverse varor och tjänster Miscellaneous goods and services 54,0 277,4 286,6 295,4 305,0 317,41 327,12 Totalt Total 1 000,0 272,9 278,1 279,1 280,4 284,22 290,51 Nettoprisindex Net price index (4) 234,5 237,9 238,1 238,3 240,90 247,36 1) Årsmedeltalen för konsumentprisindex totalt kan skilja sig från årsmedeltalen i tabell 338. Årsmedeltalen i tab.339 påverkas av revideringar i undergrupper, årsmedeltalen i tab. 338 beräknas på de fastställda månadstalen som ej ändras efter publicering. 2) Fr.o.m. publiceringen av KPI för januari 2000 tillämpas en ny produktindelning, COICOP, Classification of Individual Consumption by Purpose. Indextal enligt den nya indelningen finns tillbaka t.o.m i Statistikdatabasen. The product classification was changed at the publishing for January 2000 to COICOP, Classification of Individual Consumption by Purpose. 3) Priser för huvudgruppen "10 Utbildning" har ej samlats in från 1980 och kan därför ej redovisas med 1980=100, huvudgruppen ingår dock i totalindex. 4) Vägningstal för nettoprisindex (2007: 760) = vägningstalet för konsumentprisindex exkl. nettot av indirekta skatter och subventioner. Se Tabellanmärkningar. Källa: SCB Konsumentprisindex (www.scb.se/pr0101); Statistikdatabasen:. 330 Statistiska centralbyrån

19 Statistisk årsbok År Year Månad Month Prisbasbeloppet enligt lagen om allmän försäkring Basic amount according to the National Insurance Act Prisbasbelopp, kr 1 Basic amount År Månad Prisbasbelopp, kr 1 År Månad Prisbasbelopp, kr Aug. dec Jan. mars Jan. dec Jan. febr April juni Jan. dec Mars juli Juli aug Jan. dec Aug. dec Sept. dec Jan. dec Jan Jan Jan. dec Febr Febr. mars Jan. dec Mars nov April dec Jan. dec Dec Jan. maj Jan. dec Jan. juni Juni sept Jan. dec Juli dec Okt. dec Jan. dec Jan Jan Jan. dec Febr. juli Febr Jan. dec Aug. dec Mars juni Jan. dec Jan. mars Juli okt Jan. dec April nov Nov. dec Jan. dec Dec Jan. febr Jan. dec Jan. juni Mars maj Jan. dec Juli sept Juni dec Jan. dec Okt. dec Jan. dec Jan. dec Jan. febr Jan. dec Jan. dec Mars juni Jan. dec Jan. dec Juli nov Jan. dec Jan. dec Dec Jan. dec Jan. dec ) T.o.m. 1998: Basbelopp. 2) Ändring i reglerna för beräkningen av basbeloppet. 3) Fr.o.m gäller basbeloppet för helt år. 4) Ett tilläggsbelopp på 300 kr tillkommer i vissa fall ) Ett tilläggsbelopp på 400 kr tillkommer i vissa fall för tiden juli december Se Tabellanmärkningar. Källa: SCB Konsumentprisindex (www.scb.se/pr0101); Statistikdatabasen:. 341 Levnadskostnadsindex utan direkta skatter och sociala förmåner, årsmedeltal (juli 1914 = 100) Cost-of-living index excluding direct taxes and social benefits, annual averages Årtionde Sista siffran i årtalet Last digit in the year , ) Avser juli månad ) Beräknat genom linjär interpolering Se Tabellanmärkningar. Källa: SCB Konsumentprisindex (www.scb.se/pr0101); Statistikdatabasen:. Statistiska centralbyrån 331

20 Statistisk årsbok Produktgrupper enligt SPIN Products according to CPA Producentprisindex (1990=100) Producer price index augusti A-B (01-05) Produkter från jord- o. skogsbruk, fiske Products from agriculture and forestry, fishing 104,1 103,3 94,5 103,1 120,3 135,1 C-D (10-37) Produkter från utvinning av mineral samt industriprodukter Products from mining and manufactured products 123,6 124,7 130,0 135,6 141,1 146,7 D (15-37) Industriprodukter Manufactured products 123,6 124,7 129,5 134,5 140,2 145,3 DA Livsmedel, drycker, tobak Food, beverages and tobacco 114,4 114,1 114,3 115,6 119,7 131,4 DD Trä och varor av trä (ej möbler) Wood and wood products (except furniture) 102,0 101,3 102,3 108,9 125,4 115,2 DE Massa, papper och papp, pappersvaror, förlagsprodukter och grafiska tjänster Pulp, paper and paperboard, paper products, publishing and printing 139,5 139,1 141,6 145,6 152,3 130,8 DE 21 Massa, papper och papp, pappersvaror Pulp, paper and paperboard, paper products 122,1 118,5 119,8 123,5 129,0 129,3 DE Pappersmassa Pulp 97,5 101,4 99,0 110,9 120,2 122,6 DE Papper och papp Paper and paperboard 122,1 116,4 118,4 120,6 125,1 126,3 DE 22 Förlagsverksamhet och grafiska produkter Publishing and printing 166,3 172,6 177,0 181,0 189,8 195,7 DF 23.2 Petroleumprodukter Petroleum products 162,3 183,2 229,6 258,6 265,2 344,8 DG Kemikalier, kemiska produkter och konstfibrer Chemicals, chemical products and man-made fibres 137,0 137,7 145,3 149,2 159,6 166,5 DH Gummi- och plastvaror Rubber and plastic products 131,3 132,7 140,4 145,2 150,2 154,2 DI Produkter av mineraliska ämnen utom av metaller Non-metallic mineral products 142,4 144,7 148,7 152,5 157,6 161,3 DJ 27 Stål och metall Steel and basic metals 119,1 140,8 166,5 196,9 231,5 239, Verkstadsvaror Fabricated metal products, machinery and equipment 115,7 113,6 114,5 115,9 116,2 117,9 DJ 28 Metallvaror utom maskiner och apparater Fabricated DK metal products except machinery and equipment 142,6 149,3 159,3 164,9 171,4 182,4 Maskiner utom kontorsmaskiner och datorer Machinery and equipment except office machinery and computers 137,8 137,8 142,9 147,7 151,7 155,7 DL El- och optikprodukter Electrical and optical equipment 80,9 76,1 73,1 71,5 68,4 65,6 DM Transportmedel Transport equipment 132,1 129,8 130,4 132,3 133,2 136,1 DN 36.1 Möbler Furniture 137,6 139,5 144,4 146,2 149,5 155,7 A-D (01-37) Producentprisindex, totalt Producer price indices, totals 122,4 123,5 128,0 133,6 139,7 145,7 Källa: SCB Statistiska meddelanden serie PR 10 (www.scb.se/pr0301); Statistikdatabasen:. 332 Statistiska centralbyrån

Priser och konsumtion Prices and consumption

Priser och konsumtion Prices and consumption Priser och konsumtion Prices and consumption Foto: Jan-Aage Haaland Priser och konsumtion Statistisk årsbok 2013 14 Priser och konsumtion Prices and consumption 14.1 Priser och konsumtion... 287 Prices

Läs mer

Priser och konsumtion

Priser och konsumtion Statistisk årsbok 2008 Sida Page Prices and consumption 390 392 Prices and consumption 393 393 Konsumtionen av livsmedel Consumption of food 395 394 Levnadskostnadsindex (juli 1914 = 100) Cost-of-living

Läs mer

Priser och konsumtion Prices and consumption

Priser och konsumtion Prices and consumption Priser och konsumtion Prices and consumption Priser och konsumtion Prices and consumption 370 393 Priser och konsumtion Prices and consumption 372 394 Levnadskostnadsindex (juli 1914=100) Cost-of-living

Läs mer

Priser och konsumtion Prices and consumption

Priser och konsumtion Prices and consumption Prices and consumption Foto: Jan-Aage Haaland 14 Priser och konsumtion Prices and consumption 14.1 301 Prices and consumption 14.2 Fastighetspriser. 303 Real estate prices 14.3 Konsumtionen av livsmedel.

Läs mer

Priser och konsumtion Prices and consumption

Priser och konsumtion Prices and consumption Priser och konsumtion Prices and consumption Priser och konsumtion Prices and consumption 300 343 Levnadskostnadsindex (juli 94=00) Cost-of-living index 300 344 Kronans värde över tiden med hänsyn till

Läs mer

Priser och konsumtion

Priser och konsumtion Priser och konsumtion Statistisk årsbok 2010 Sida Page Priser och konsumtion Prices and consumption 324 330 Priser och konsumtion Prices and consumption 327 331 Fastighetspriser Real estate prices 328

Läs mer

Priser och konsumtion Prices and consumption

Priser och konsumtion Prices and consumption Priser och konsumtion Prices and consumption Priser och konsumtion Statistisk årsbok 2012 14 Priser och konsumtion Prices and consumption Sida Page 14.1 Priser och konsumtion... 285 Prices and consumption

Läs mer

Priser och konsumtion Prices and consumption

Priser och konsumtion Prices and consumption Priser och konsumtion Prices and consumption Priser och konsumtion Statistisk årsbok 2011 14 Priser och konsumtion Prices and consumption Sida Page 14.1 Priser och konsumtion... 334 Prices and consumption

Läs mer

17 Konsumtion av livsmedel 223

17 Konsumtion av livsmedel 223 17 Konsumtion av livsmedel 17 Konsumtion av livsmedel 223 Kapitel 17 innehåller information om direktkonsumtionen av livsmedel, om kostens näringsinnehåll samt om livsmedelskonsumtionen enligt nationalräkenskaperna.

Läs mer

Livsmedelskonsumtion och näringsinnehåll. Livsmedelskonsumtionens utveckling

Livsmedelskonsumtion och näringsinnehåll. Livsmedelskonsumtionens utveckling JO 44 SM 1401 Livsmedelskonsumtion och näringsinnehåll Uppgifter t.o.m. 2013 Food consumption and nutritive values, data up to 2013 I korta drag Livsmedelskonsumtionens utveckling Under perioden 1980 2013

Läs mer

1 Tema: Livsmedelskonsumtion

1 Tema: Livsmedelskonsumtion 1 Tema: Livsmedelskonsumtion 1 Tema: Livsmedelskonsumtion 43 Det finns ett stort allmänintresse av statistik om den svenska livsmedelskonsumtionen. Här presenteras hur konsumtionen av livsmedel i Sverige

Läs mer

19 Priser på livsmedel. Sammanfattning. Detaljhandelspriser. Konsumentprisindex. Jordbrukets prisindex

19 Priser på livsmedel. Sammanfattning. Detaljhandelspriser. Konsumentprisindex. Jordbrukets prisindex 303 Kapitel 19 innehåller information om Detaljhandelspriser för vissa livsmedel Konsumentprisindex för livsmedel Jordbrukets prisindex Sammanfattning Detaljhandelspriser I tabell 19.1 visas genomsnittliga

Läs mer

17 Konsumtion av livsmedel 233

17 Konsumtion av livsmedel 233 17 Konsumtion av livsmedel 17 Konsumtion av livsmedel 233 Kapitel 17 innehåller information om direktkonsumtionen av livsmedel och om kostens näringsinnehåll. Här finns uppgifter om livsmedelsförsäljning

Läs mer

17 Konsumtion av livsmedel. Sammanfattning. Direktkonsumtion av livsmedel. Kostens näringsinnehåll

17 Konsumtion av livsmedel. Sammanfattning. Direktkonsumtion av livsmedel. Kostens näringsinnehåll 17 Konsumtion av livsmedel 17 Konsumtion av livsmedel 295 Kapitel 17 innehåller information om direktkonsumtionen av livsmedel, om kostens näringsinnehåll samt om livsmedelskonsumtionen enligt nationalräkenskaperna.

Läs mer

Priser och konsumtion Prices and consumption

Priser och konsumtion Prices and consumption Priser och konsumtion Prices and consumption Priser och konsumtion Prices and consumption 38 366 Levnadskostnadsindex (juli 94=00) Cost-of-living index 38 367 Kronans värde över tiden med hänsyn till konsumentprisernas

Läs mer

Livsmedelskonsumtion och näringsinnehåll. Livsmedelskonsumtionens utveckling

Livsmedelskonsumtion och näringsinnehåll. Livsmedelskonsumtionens utveckling JO 44 SM 1501 Livsmedelskonsumtion och näringsinnehåll Uppgifter t.o.m. 014 Food consumption and nutritive values, data up to 014 I korta drag Livsmedelskonsumtionens utveckling Under perioden 1980 014

Läs mer

19 Priser på livsmedel. Sammanfattning. Detaljhandelspriser. Konsumentprisindex

19 Priser på livsmedel. Sammanfattning. Detaljhandelspriser. Konsumentprisindex 323 Kapitel 19 innehåller information om Detaljhandelspriser för vissa livsmedel Konsumentprisindex för livsmedel Jordbrukets prisindex Sammanfattning Detaljhandelspriser I tabell 19.1 visas genomsnittliga

Läs mer

17 Konsumtion av livsmedel. Sammanfattning. Direktkonsumtion av livsmedel. Kostens näringsinnehåll

17 Konsumtion av livsmedel. Sammanfattning. Direktkonsumtion av livsmedel. Kostens näringsinnehåll 17 Konsumtion av livsmedel 17 Konsumtion av livsmedel 295 Kapitel 17 innehåller information om direktkonsumtionen av livsmedel, om kostens näringsinnehåll samt om livsmedelskonsumtionen enligt nationalräkenskaperna.

Läs mer

19 Priser på livsmedel. Sammanfattning. Detaljhandelspriser. Konsumentprisindex. Jordbrukets prisindex

19 Priser på livsmedel. Sammanfattning. Detaljhandelspriser. Konsumentprisindex. Jordbrukets prisindex 19 Priser på livsmedel 323 19 Priser på livsmedel Kapitel 19 innehåller information om Detaljhandelspriser för vissa livsmedel Konsumentprisindex för livsmedel Jordbrukets prisindex Sammanfattning Detaljhandelspriser

Läs mer

Fastighetsprisstatistik för 4:e kvartalet 2013

Fastighetsprisstatistik för 4:e kvartalet 2013 BO 40 SM 1401 Fastighetsprisstatistik för 4:e kvartalet 2013 Preliminära uppgifter Prices of real estate 4 th quarter 2013 I korta drag Prisutveckling senaste kvartalet Priserna för småhus, hyreshus och

Läs mer

17 Konsumtion av livsmedel. Sammanfattning. Direktkonsumtion av livsmedel. Kostens näringsinnehåll

17 Konsumtion av livsmedel. Sammanfattning. Direktkonsumtion av livsmedel. Kostens näringsinnehåll 17 Konsumtion av livsmedel 17 Konsumtion av livsmedel 275 Kapitel 17 innehåller information om direktkonsumtionen av livsmedel, om kostens näringsinnehåll samt om livsmedelskonsumtionen enligt nationalräkenskaperna.

Läs mer

STATISTIK FRÅN JORDBRUKSVERKET

STATISTIK FRÅN JORDBRUKSVERKET STATISTIK FRÅN JORDBRUKSVERKET Statistikrapport 2005:4 Konsumtionen av livsmedel och dess näringsinnehåll Uppgifter t.o.m. år 2003 Consumption of food and nutritive values, data up to 2003 Sammanfattning

Läs mer

Pressmeddelande från SCB 2003-01-16 kl 10:00 Nr 2003:014

Pressmeddelande från SCB 2003-01-16 kl 10:00 Nr 2003:014 Konsumentprisindex (KPI) för december 2002: Oförändrad inflationstakt 1(7) 2003-01-16 kl 10:00 Nr 2003:014 Konsumentpriserna steg med i genomsnitt 0,1 procent från november till december. Under samma period

Läs mer

Konsumtion av livsmedel 1960 2006

Konsumtion av livsmedel 1960 2006 Konsumtion av livsmedel 19 Kortversion Vi äter mindre varor av råvarukaraktär t.ex. t.ex. mjöl, potatis och strösocker. Istället ökar konsumtionen av produkter av högre förädlingsgrad såsom matbröd, pommes

Läs mer

19 Priser på livsmedel. Sammanfattning. Detaljhandelspriser. Konsumentprisindex. Jordbrukets prisindex

19 Priser på livsmedel. Sammanfattning. Detaljhandelspriser. Konsumentprisindex. Jordbrukets prisindex 285 Kapitel 19 innehåller information om Detaljhandelspriser för vissa livsmedel Konsumentprisindex för livsmedel Jordbrukets prisindex Sammanfattning Detaljhandelspriser I tabell 19.1 visas genomsnittliga

Läs mer

314 för att ta fram produkter (PM-index) inom jordbruket har stigit med 46,3 % sedan basåret Avräkningspriserna (A-index) har under samma period

314 för att ta fram produkter (PM-index) inom jordbruket har stigit med 46,3 % sedan basåret Avräkningspriserna (A-index) har under samma period 313 Kapitel 19 innehåller information om Detaljhandelspriser för vissa livsmedel Konsumentprisindex för livsmedel Jordbrukets prisindex Sammanfattning Detaljhandelspriser I tabell 19.1 visas genomsnittliga

Läs mer

17 Konsumtion av livsmedel

17 Konsumtion av livsmedel 17 Konsumtion av livsmedel 17 Konsumtion av livsmedel 257 Kapitel 17 innehåller information om direktkonsumtionen av livsmedel, om kostens näringsinnehåll samt om livsmedelskonsumtionen enligt nationalräkenskaperna.

Läs mer

19 Priser på livsmedel. Sammanfattning. Detaljhandelspriser. Konsumentprisindex. Jordbrukets prisindex

19 Priser på livsmedel. Sammanfattning. Detaljhandelspriser. Konsumentprisindex. Jordbrukets prisindex 277 Kapitel 19 innehåller information om Detaljhandelspriser för vissa livsmedel Konsumentprisindex för livsmedel Jordbrukets prisindex Sammanfattning Detaljhandelspriser I tabell 19.1 visas genomsnittliga

Läs mer

Konsumtion av livsmedel son och dag. År 2005 bidrog fett med drygt 35 % av energitillförseln, vilket är något mer än vad som rekommenderas. Fet

Konsumtion av livsmedel son och dag. År 2005 bidrog fett med drygt 35 % av energitillförseln, vilket är något mer än vad som rekommenderas. Fet 17 Konsumtion av livsmedel 17 Konsumtion av livsmedel 285 Kapitel 17 innehåller information om direktkonsumtionen av livsmedel, om kostens näringsinnehåll samt om livsmedelskonsumtionen enligt nationalräkenskaperna.

Läs mer

19 Priser på livsmedel. Sammanfattning. Om statistiken. Detaljhandelspriser. Jordbrukets prisindex. Konsumentprisindex. Detaljhandelspriser

19 Priser på livsmedel. Sammanfattning. Om statistiken. Detaljhandelspriser. Jordbrukets prisindex. Konsumentprisindex. Detaljhandelspriser 265 Kapitel 19 innehåller information om Detaljhandelspriser för vissa livsmedel Konsumentprisindex för livsmedel Jordbrukets prisindex Sammanfattning Detaljhandelspriser I tabell 19.1 visas genomsnittliga

Läs mer

Livsmedelskonsumtion och näringsinnehåll. Livsmedelskonsumtionens utveckling

Livsmedelskonsumtion och näringsinnehåll. Livsmedelskonsumtionens utveckling JO 44 SM 1601 Livsmedelskonsumtion och näringsinnehåll Uppgifter t.o.m. 015 Food consumption and nutritive values, data up to 015 I korta drag Livsmedelskonsumtionens utveckling Under perioden 1980 015

Läs mer

17 Konsumtion av livsmedel. Sammanfattning. Direktkonsumtion av livsmedel. Kostens näringsinnehåll

17 Konsumtion av livsmedel. Sammanfattning. Direktkonsumtion av livsmedel. Kostens näringsinnehåll 17 Konsumtion av livsmedel 17 Konsumtion av livsmedel 299 Kapitel 17 innehåller information om direktkonsumtionen av livsmedel, om kostens näringsinnehåll samt om livsmedelskonsumtionen enligt nationalräkenskaperna.

Läs mer

KONSUMENTPRISINDEX FÖR ÅLAND. Juli 2000

KONSUMENTPRISINDEX FÖR ÅLAND. Juli 2000 www.asub.aland.fi Iris Åkerberg, statistiker STATISTIKMEDDELANDE 17.8.2000 Tel 25496 KPI 2000:7 KONSUMENTPRISINDEX FÖR ÅLAND Juli 2000 Förändringar i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder 4,0 3,5

Läs mer

KONSUMENTPRISINDEX FÖR ÅLAND. December 2001

KONSUMENTPRISINDEX FÖR ÅLAND. December 2001 www.asub.aland.fi Iris Åkerberg, statistiker STATISTIKMEDDELANDE 14.1.2002 Tel 25496 KPI 2001:12 KONSUMENTPRISINDEX FÖR ÅLAND December 2001 Förändringar i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder

Läs mer

Livsmedelskonsumtion och näringsinnehåll. Livsmedelskonsumtionens utveckling

Livsmedelskonsumtion och näringsinnehåll. Livsmedelskonsumtionens utveckling JO 44 SM 1301 Livsmedelskonsumtion och näringsinnehåll Uppgifter t.o.m. 2012 Food consumption and nutritive values, data up to 2012 I korta drag Livsmedelskonsumtionens utveckling Under perioden 1980 2012

Läs mer

KONSUMENTPRISINDEX FÖR ÅLAND. Juni 2001

KONSUMENTPRISINDEX FÖR ÅLAND. Juni 2001 www.asub.aland.fi Iris Åkerberg, statistiker STATISTIKMEDDELANDE 30.7.2001 Tel 25496 KPI 2001:6 KONSUMENTPRISINDEX FÖR ÅLAND Juni 2001 Förändringar i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder 4,5 4,0

Läs mer

STATISTIK FRÅN JORDBRUKSVERKET

STATISTIK FRÅN JORDBRUKSVERKET STATISTIK FRÅN JORDBRUKSVERKET Statistikrapport 2012:01 Livsmedelskonsumtion och näringsinnehåll Uppgifter t.o.m. år 2010 Consumption of food and nutritive values, data up to 2010 Sammanfattning Livsmedelskonsumtionens

Läs mer

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt?

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt? 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge

Läs mer

STATISTIK FRÅN JORDBRUKSVERKET

STATISTIK FRÅN JORDBRUKSVERKET STATISTIK FRÅN JORDBRUKSVERKET Statistikrapport 2007:2, korrigerad version 2007-07-13 Konsumtionen av livsmedel och dess näringsinnehåll Uppgifter t.o.m. år 2005 Consumption of food and nutritive values,

Läs mer

STATISTIK FRÅN JORDBRUKSVERKET

STATISTIK FRÅN JORDBRUKSVERKET STATISTIK FRÅN JORDBRUKSVERKET Statistikrapport 2011:2 Livsmedelskonsumtion och näringsinnehåll Uppgifter t.o.m. år 2009 Consumption of food and nutritive values, data up to 2009 Sammanfattning Livsmedelskonsumtionens

Läs mer

Prisindex i producent- och importledet i november 2004. Olja sänkte prisökningstakten

Prisindex i producent- och importledet i november 2004. Olja sänkte prisökningstakten PR 10 SM 0413 Prisindex i producent- och importledet i november 2004 Price indices in producer and import stages in November 2004 I korta drag Olja sänkte prisökningstakten Från oktober till november sjönk

Läs mer

STATISTIK FRÅN JORDBRUKSVERKET

STATISTIK FRÅN JORDBRUKSVERKET STATISTIK FRÅN JORDBRUKSVERKET Statistikrapport 2008:1 Konsumtionen av livsmedel och dess näringsinnehåll Uppgifter t.o.m. år 2006 Consumption of food and nutritive values, data up to 2006 Sammanfattning

Läs mer

16 Import och export av jordbruksvaror och livsmedel

16 Import och export av jordbruksvaror och livsmedel 16 Import och export av jordbruksvaror och livsmedel 209 16 Import och export av jordbruksvaror och livsmedel Kapitel 16 innehåller statistik om import och export av jordbruksvaror och livsmedel. Uppgifter

Läs mer

STATISTIK FRÅN JORDBRUKSVERKET

STATISTIK FRÅN JORDBRUKSVERKET STATISTIK FRÅN JORDBRUKSVERKET Statistikrapport 2009:5 Konsumtionen av livsmedel och dess näringsinnehåll Uppgifter t.o.m. år 2007 Consumption of food and nutritive values, data up to 2007 Sammanfattning

Läs mer

Kommunalskatter och prisindex

Kommunalskatter och prisindex Kommunalskatter och prisindex Statistiken i detta avsnitt är till största delen hämtad från SCB:s statistik över kommunala skatter och statsbidrag och inomkommunal. För år 2012 höjdes skatten i två av

Läs mer

Konsumtionen av kött och annan proteinrik mat fortsätter att öka

Konsumtionen av kött och annan proteinrik mat fortsätter att öka Svenska matvanor och matpriser 212-2-7 Konsumtionen av kött och annan proteinrik mat fortsätter att öka År 21 uppnåddes en rekordnivå för köttkonsumtionen. Vi konsumerade 85 kilo kött per person. Det visar

Läs mer

Aborter i Sverige 2001 januari december

Aborter i Sverige 2001 januari december STATISTIK HÄLSA OCH SJUKDOMAR 2002:1 Aborter i Sverige 2001 januari december Preliminär sammanställning EPIDEMIOLOGISKT CENTRUM January-December The National Board of Health and Welfare CENTRE FOR EPIDEMIOLOGY

Läs mer

Konsumentprisindex. Februari 2011. Jonas Karlsson, statistiker Tel. 018-25581 KPI 2011:2 16.3.2011. - Ålands officiella statistik -

Konsumentprisindex. Februari 2011. Jonas Karlsson, statistiker Tel. 018-25581 KPI 2011:2 16.3.2011. - Ålands officiella statistik - Jonas Karlsson, statistiker Tel. 018-25581 KPI 2011:2 16.3.2011 Konsumentprisindex Februari 2011 4,0 Figur 1: Förändringar i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0-0,5

Läs mer

17 Konsumtion av livsmedel

17 Konsumtion av livsmedel 17 Konsumtion av livsmedel 17 Konsumtion av livsmedel 259 Kapitel 17 innehåller information om direktkonsumtionen av livsmedel, om kostens näringsinnehåll samt om livsmedelskonsumtionen enligt nationalräkenskaperna.

Läs mer

Fastighetsprisstatistik för 3:e kvartalet 2014

Fastighetsprisstatistik för 3:e kvartalet 2014 BO 40 SM 1404 Fastighetsprisstatistik för 3:e kvartalet 2014 Preliminära uppgifter Prices of real estate 3 rd quarter 2014 I korta drag Stigande fastighetspriser Under tredje kvartalet 2014, i jämförelse

Läs mer

Konsumentprisindex. Oktober 2010. Jonas Karlsson, statistiker Tel. 018-25581 KPI 2010:10 16.11.2010. - Ålands officiella statistik -

Konsumentprisindex. Oktober 2010. Jonas Karlsson, statistiker Tel. 018-25581 KPI 2010:10 16.11.2010. - Ålands officiella statistik - Jonas Karlsson, statistiker Tel. 018-25581 KPI 2010:10 16.11.2010 Konsumentprisindex Oktober 2010 3,0 Figur 1: Förändringar i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0-0,5-1,0

Läs mer

Fastighetsprisstatistik för 1:a kvartalet Oförändrade småhuspriser under första kvartalet

Fastighetsprisstatistik för 1:a kvartalet Oförändrade småhuspriser under första kvartalet BO 40 SM 1402 Fastighetsprisstatistik för 1:a kvartalet 2014 Preliminära uppgifter Prices of real estate 1 st quarter 2014 I korta drag Oförändrade småhuspriser under första kvartalet Priserna på småhus

Läs mer

Konsumentprisindex. Juli 2015 KPI 2015:7 14.8.2015. Jonas Karlsson, statistiker Tel. 018-25 581. - Ålands officiella statistik -

Konsumentprisindex. Juli 2015 KPI 2015:7 14.8.2015. Jonas Karlsson, statistiker Tel. 018-25 581. - Ålands officiella statistik - Jonas Karlsson, statistiker Tel. 018-25 581 KPI 2015:7 14.8.2015 Konsumentprisindex Juli 2015 Figur 1: Förändringar i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder Procent 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0-0,5-1,0

Läs mer

STATISTIK FRÅN JORDBRUKSVERKET

STATISTIK FRÅN JORDBRUKSVERKET STATISTIK FRÅN JORDBRUKSVERKET Statistikrapport 200:3 Konsumtionen av livsmedel och dess näringsinnehåll Uppgifter t.o.m. år Consumption of food and nutritive values, data up to Sammanfattning Livsmedelskonsumtionens

Läs mer

20 Internationella uppgifter om livsmedel

20 Internationella uppgifter om livsmedel 20 Internationella uppgifter om livsmedel 261 20 Internationella uppgifter om livsmedel I kapitel 20 redovisas uppgifter från Eurostats paritetstalsberäkningar, vilket möjliggör jämförelser mellan länder

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

STORSTADSSKATT. - Storstäderna har högst inkomster, men också högst kostnader och skatter.

STORSTADSSKATT. - Storstäderna har högst inkomster, men också högst kostnader och skatter. STORSTADSSKATT - Storstäderna har högst inkomster, men också högst kostnader och skatter. HÖG MARGINALSKATT - EN STORSTADSFRÅGA DET ÄR DYRARE ATT LEVA I STORSTAD Att det är dyrare att bo i stora städer

Läs mer

Konsumentprisindex. Januari 2011. Jonas Karlsson, statistiker Tel. 018-25581 KPI 2011:1 21.2.2011. - Ålands officiella statistik -

Konsumentprisindex. Januari 2011. Jonas Karlsson, statistiker Tel. 018-25581 KPI 2011:1 21.2.2011. - Ålands officiella statistik - Jonas Karlsson, statistiker Tel. 018-25581 KPI 2011:1 21.2.2011 Konsumentprisindex Januari 2011 4,0 Figur 1: Förändringar i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0-0,5

Läs mer

Konsumentprisindex. Mars 2016 KPI 2016: Jonas Karlsson, statistiker Tel Ålands officiella statistik -

Konsumentprisindex. Mars 2016 KPI 2016: Jonas Karlsson, statistiker Tel Ålands officiella statistik - Jonas Karlsson, statistiker Tel. 018-25 581 KPI 2016:3 14.4.2016 Konsumentprisindex Mars 2016 Figur 1: Förändringar i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder Procent 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0-0,5-1,0

Läs mer

Sveriges livsmedelsexport 2005

Sveriges livsmedelsexport 2005 Jordbruksverket 2006-03-17 1(7) Sveriges livsmedelsexport 2005 1. Exportutvecklingen av jordbruksvaror och livsmedel under 2005 Sverige exporterade jordbruksvaror och livsmedel för 34,9 miljarder kronor

Läs mer

Prisindex i producent- och importledet i april Export- och importpriserna föll trots höjda oljepriser

Prisindex i producent- och importledet i april Export- och importpriserna föll trots höjda oljepriser PR 10 SM 0206 Prisindex i producent- och importledet i april 2002 Price indices in producer and import stages in April 2002 I korta drag Export- och importpriserna föll trots höjda oljepriser Producentpriserna

Läs mer

Konsumentprisindex. Maj 2015 KPI 2015: Jonas Karlsson, statistiker Tel Ålands officiella statistik -

Konsumentprisindex. Maj 2015 KPI 2015: Jonas Karlsson, statistiker Tel Ålands officiella statistik - Jonas Karlsson, statistiker Tel. 018-25 581 KPI 2015:5 17.6.2015 Konsumentprisindex Maj 2015 Figur 1: Förändringar i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder Procent 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0-0,5-1,0

Läs mer

Sveriges livsmedelsexport 2006

Sveriges livsmedelsexport 2006 Jordbruksverket 2007-03-02 1(8) Sveriges livsmedelsexport 2006 1. Exportutvecklingen av jordbruksvaror och livsmedel under 2006 Sverige exporterade jordbruksvaror och livsmedel för 39,1 miljarder kronor

Läs mer

Ökning av ekologiska varor med nästan 6 % Försäljningen av kött fortsätter att stiga

Ökning av ekologiska varor med nästan 6 % Försäljningen av kött fortsätter att stiga HA 24 SM 1101 Livsmedelsförsäljningsstatistik 2010 Livsmedelsförsäljningen inom detaljhandeln Food sales 2010 I korta drag Försäljningen ökade 2010 Den totala försäljningen av livsmedel och drycker uppgick

Läs mer

Konsumentprisindex. December 2015 KPI 2015: Jonas Karlsson, statistiker Tel Ålands officiella statistik -

Konsumentprisindex. December 2015 KPI 2015: Jonas Karlsson, statistiker Tel Ålands officiella statistik - Jonas Karlsson, statistiker Tel. 018-25 581 KPI 2015:12 19.1.2016 Konsumentprisindex December 2015 Figur 1: Förändringar i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder Procent 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5

Läs mer

Prisindex i producent- och importledet i januari Höjda priser på hemmamarknaden och på importvaror

Prisindex i producent- och importledet i januari Höjda priser på hemmamarknaden och på importvaror PR 10 SM 0203 Prisindex i producent- och importledet i januari 2002 Price indices in producer and import stages in January 2002 I korta drag Höjda priser på hemmamarknaden och på importvaror Producentpriserna

Läs mer

Antalet nötkreatur fortsätter att minska. Färre svinföretag men betydligt högre besättningsstorlekar. Anders Grönvall,

Antalet nötkreatur fortsätter att minska. Färre svinföretag men betydligt högre besättningsstorlekar. Anders Grönvall, JO 20 SM 0601 Husdjur i juni 2005 Slutlig statistik Livestock in June 2005 I korta drag Antalet nötkreatur fortsätter att minska Totala antalet nötkreatur uppgick i juni 2005 till 1 604 900, en minskning

Läs mer

Nationalräkenskaper National accounts

Nationalräkenskaper National accounts Nationalräkenskaper National accounts Nationalräkenskaper National accounts 393 428 Bruttonationalprodukten (BNP) under 1900-talet och fram t.o.m. 2003 Gross domestic product (GDP) during the 20th century

Läs mer

Största andelen bostadsarea ägs av bostadsrättsföreningar. Stockholms län har de högst värderade hyreshusen

Största andelen bostadsarea ägs av bostadsrättsföreningar. Stockholms län har de högst värderade hyreshusen BO 38 SM 0801 Rikets fastigheter 2007, del 2 Uppgifter från allmän fastighetstaxering Real Estate Tax Assessment in 2007, part 2 I korta drag Största andelen bostadsarea ägs av bostadsrättsföreningar Den

Läs mer

7 Konsumtion av livsmedel

7 Konsumtion av livsmedel 7 Konsumtion av livsmedel 7.1 Direktkonsumtion av livsmedel Jordbruksverket (SJV) gör sedan början av 1940-talet beräkningar av livsmedelskonsumtionen i landet. Beräkningarna avser dels de kvantiteter

Läs mer

Korrigering 2013-12-09 Tabell 4 (HIKP) och indextalet för december 2012 har korrigerats. Inflationstakt 0,0 procent

Korrigering 2013-12-09 Tabell 4 (HIKP) och indextalet för december 2012 har korrigerats. Inflationstakt 0,0 procent PR 14 SM 1302 Konsumentprisindex för januari 2013 Consumer Price Index for January 2013 I korta drag Korrigering 2013-12-09 Tabell 4 (HIKP) och indextalet för december 2012 har korrigerats. Inflationstakt

Läs mer

De 10 branscher med flest antal konkurser i riket innevarande år

De 10 branscher med flest antal konkurser i riket innevarande år Totalt Riket 25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 26 27-1 6 236 6 179 0,42 0,43-3% 41 Byggande av hus 63 78-15 11 217 11 978 0,53 0,70-24% 43 Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet

Läs mer

7 Fastighetspriser. Statistikens omfattning och insamling

7 Fastighetspriser. Statistikens omfattning och insamling 7 Fastighetspriser 7.1 Fastighetsprisstatistik Uppgifterna till detta avsnitt har hämtats från SCB:s fastighetsprisstatistik och SCB:s beräkningar av fastighetsprisindex och konsumentprisindex. Statistikens

Läs mer

Konsumtion, energi och klimat. Annika Carlsson-Kanyama FOI och LTH

Konsumtion, energi och klimat. Annika Carlsson-Kanyama FOI och LTH Konsumtion, energi och klimat Annika Carlsson-Kanyama FOI och LTH Från produktion till konsumtion Utsläpp från fabriker i fokus på 70 och 80-talet End-of-pipe solutions, återvinning 90-talet, Agenda 21,

Läs mer

Konsumentprisindex. Februari 2016 KPI 2016: Jonas Karlsson, statistiker Tel Ålands officiella statistik -

Konsumentprisindex. Februari 2016 KPI 2016: Jonas Karlsson, statistiker Tel Ålands officiella statistik - Jonas Karlsson, statistiker Tel. 018-25 581 KPI 2016:2 17.3.2016 Konsumentprisindex Februari 2016 Figur 1: Förändringar i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder Procent 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0-0,5-1,0

Läs mer

Konsumtionen av livsmedel och dess näringsinnehåll

Konsumtionen av livsmedel och dess näringsinnehåll Konsumtionen av livsmedel och dess näringsinnehåll Uppgifter t.o.m. år 2002 Rapport 2004:7 Foto: Mats Pettersson Konsumtionen av livsmedel och dess näringsinnehåll Uppgifter t.o.m. år 2002 Statistikenheten

Läs mer

Diagram 1. Andel aktiviteter efter verksamhetsform 2008 Diagram 1. Share of activities by type of activity 2008

Diagram 1. Andel aktiviteter efter verksamhetsform 2008 Diagram 1. Share of activities by type of activity 2008 Diagram 1. Andel aktiviteter efter verksamhetsform 28 Diagram 1. Share of activities by type of activity 28 Annan gruppverksamhet 11% Studiecirklar 44% Kulturprogram 45% Diagram 1. Andel aktiviteter efter

Läs mer

Sveriges handel med jordbruksvaror och livsmedel 2007

Sveriges handel med jordbruksvaror och livsmedel 2007 1(7) PM Dnr 44-2893/08 2008-03-07 Marknadsavdelningen Johanna Nilsson Sveriges handel med jordbruksvaror och livsmedel 2007 Exportutveckling 2007 Sveriges export av jordbruksprodukter och livsmedel fortsatte

Läs mer

Prisindex i producent- och importledet i februari 2003

Prisindex i producent- och importledet i februari 2003 Korrigerad version PR 10 SM 0304 Prisindex i producent- och importledet i februari 2003 Price indices in producer and import stages in February 2003 I korta drag Oljan höjde priserna På importmarknaden

Läs mer

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner LRF Konsult är Sveriges största mäklare för skogsfastigheter och producerar fortlöpande prisstatistik på området. Prisstatistiken grundas på

Läs mer

Konsumtionen av livsmedel och dess näringsinnehåll

Konsumtionen av livsmedel och dess näringsinnehåll Konsumtionen av livsmedel och dess näringsinnehåll Uppgifter t.o.m. år 2001 Rapport 2003:6 Konsumtionen av livsmedel och dess näringsinnehåll Uppgifter t.o.m. år 2001 Statistikenheten 2003-04-07 Referens

Läs mer

Mäklarstatistik - t.o.m. november

Mäklarstatistik - t.o.m. november Mäklarstatistik - t.o.m. november 2014 1 Följande rapport avser de försäljningar som rapporterats in till Mäklarstatistik till och med november månad år 2014. Nedan följer en kort sammanfattning i punktform:

Läs mer

Inflationstakten 0,0 procent. Indextal samt förändringstal för mars 2013 Index numbers and changes in percent for March 2013.

Inflationstakten 0,0 procent. Indextal samt förändringstal för mars 2013 Index numbers and changes in percent for March 2013. PR 14 SM 1304 Konsumentprisindex för mars 2013 Consumer Price Index for March 2013 I korta drag Inflationstakten 0,0 procent Inflationstakten var 0,0 procent i mars, vilket är en uppgång sedan februari

Läs mer

Inflationstakten 0,7 procent. Indextal samt förändringstal för juli 2012 Index numbers and changes in percent for July 2012.

Inflationstakten 0,7 procent. Indextal samt förändringstal för juli 2012 Index numbers and changes in percent for July 2012. PR 14 SM 1208 Konsumentprisindex för juli 2012 Consumer Price Index for July 2012 I korta drag Inflationstakten 0,7 procent Inflationstakten var 0,7 procent i juli, vilket är en nedgång sedan juni då den

Läs mer

Inflationstakten ökar ytterligare. Indextal samt förändringstal för december 2007 Index numbers and changes in percent for December 2007.

Inflationstakten ökar ytterligare. Indextal samt förändringstal för december 2007 Index numbers and changes in percent for December 2007. PR 14 SM 0801 Konsumentprisindex för december 2007 Consumer Price Index for December 2007 I korta drag Inflationstakten ökar ytterligare Inflationstakten, räknad som förändringen under de senaste tolv

Läs mer

Inflationstakten 0,7 procent. Indextal samt förändringstal för augusti 2012 Index numbers and changes in percent for August 2012.

Inflationstakten 0,7 procent. Indextal samt förändringstal för augusti 2012 Index numbers and changes in percent for August 2012. PR 14 SM 1209 Konsumentprisindex för augusti 2012 Consumer Price Index for August 2012 I korta drag Inflationstakten 0,7 procent Inflationstakten var 0,7 procent i augusti, vilket är en oförändrad inflationstakt

Läs mer

Boende, byggande och bebyggelse Housing and construction

Boende, byggande och bebyggelse Housing and construction Boende, byggande och bebyggelse Housing and construction Boende, byggande och bebyggelse Statistisk årsbok 2011 8 Boende, byggande och bebyggelse Housing and construction Sida Page 8.1 Bostadsbeståndet

Läs mer

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress 2015 1 01 Stockholm 4-1 - - - 5-03 Uppsala - - - - - - - - 04 Södermanland 1 - - - - - 1-05 Östergötland 2 - - - -

Läs mer

Lisa Allemo, SCB, tfn ,

Lisa Allemo, SCB, tfn , HA 24 SM 1601 Livsmedelsförsäljningsstatistik 2015 Foods sales 2015 I korta drag Den totala försäljningen av livsmedel och drycker uppgick 2015 till 259 miljarder kronor och ökade därmed med ungefär 10

Läs mer

Prisindex i producent- och importledet i september Högre producent- och importpriser

Prisindex i producent- och importledet i september Högre producent- och importpriser PR 10 SM 0710 Prisindex i producent- och importledet i september 2007 Price indices in producer and import stages in September 2007 I korta drag Högre producent- och importpriser Importpriserna steg med

Läs mer

INNEHÅLL. Sammanfattning 3 Förord 4 Resemotiv och prisskillnader 5 Gränshandelsundersökningen 8. Turism och shoppingturism en definition 8.

INNEHÅLL. Sammanfattning 3 Förord 4 Resemotiv och prisskillnader 5 Gränshandelsundersökningen 8. Turism och shoppingturism en definition 8. September 2013 INNEHÅLL Sammanfattning 3 Förord 4 Resemotiv och prisskillnader 5 Gränshandelsundersökningen 8 Turism och shoppingturism en definition 8 Resor 11 Konsumtion 15 Övernattningar 18 Regional

Läs mer

Household Budget Survey (HBS) , Expenditure and income report

Household Budget Survey (HBS) , Expenditure and income report HE 35 SM 1001 Hushållens utgifter (HUT) 2007-2009 Utgifts- och inkomstrapport Household Budget Survey (HBS) 2007-2009, Expenditure and income report I korta drag De totala utgifterna I genomsnitt var de

Läs mer

Prisindex i producent- och importledet i december 2007

Prisindex i producent- och importledet i december 2007 PR 10 SM 0801 Prisindex i producent- och importledet i december 2007 Price indices in producer and import stages in December 2007 I korta drag Lägre importpriser Importpriserna sjönk med 0,7 procent från

Läs mer

Aborter i Sverige 2011 januari juni

Aborter i Sverige 2011 januari juni HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Publiceringsår 2011 Aborter i Sverige 2011 januari juni Preliminär sammanställning SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK Statistik Hälso- och sjukvård Aborter i Sverige 2011 Januari-juni Preliminär

Läs mer

Niclas Sjölund, SCB, tfn 08-506 943 42, niclas.sjolund@scb.se eller Martin Verhage, SCB, tfn 08-506 947 78, martin.verhage@scb.se

Niclas Sjölund, SCB, tfn 08-506 943 42, niclas.sjolund@scb.se eller Martin Verhage, SCB, tfn 08-506 947 78, martin.verhage@scb.se BO 41 SM 1401 Fastighetsprisstatistik 2013 Småhus, hyreshus, industrifastigheter och lantbruk Prices of real estate in 2013 I korta drag Fastigheter för 219 miljarder kronor bytte ägare 2013 Totalt 135

Läs mer

Prisutveckling på energi samt leverantörsbyten, första kvartalet 2015

Prisutveckling på energi samt leverantörsbyten, första kvartalet 2015 EN 24 SM 1502 Prisutveckling på energi samt leverantörsbyten, första kvartalet 2015 Energy prices and switching of suppliers, 1st quarter 2015 I korta drag Allmänt om publikationen I detta kvartalsvisa

Läs mer

Sveriges totala import av jordbruksvaror och livsmedel

Sveriges totala import av jordbruksvaror och livsmedel KOMMERSKOLLEGIUM BILAGA 1 Enheten för global handel 2003-05-08 1 Sveriges totala import av jordbruksvaror och livsmedel 1998-2002 Värde milj SEK löpande priser Förändring % Andel i % 00 Levande djur 135

Läs mer

Clara Larsson, SCB, tfn 019-17 64 86 fornamn.efternamn@scb.se

Clara Larsson, SCB, tfn 019-17 64 86 fornamn.efternamn@scb.se HA 24 SM 1301 Livsmedelsförsäljningsstatistik 2012 Livsmedelsförsäljningen inom detaljhandeln Food Sales 2012 I korta drag Den totala försäljningen av livsmedel och drycker uppgick 2012 till 234 miljarder

Läs mer

Kvinnors andel av sjukpenningtalet

Kvinnors andel av sjukpenningtalet Vägen till ett sjukpenningtal på 9,0 Kvinnors andel av sjukpenningtalet Redovisning 2016-12-27 Sid 1 December 2016 Vägen till 9,0 Kvinnors andel av sjp-talet 6,5 6,2 7,3 8,3 7,9 7,3 6,8 6,8 6,8 6,8 8,3

Läs mer

Nystartade företag efter kvartal 2010

Nystartade företag efter kvartal 2010 Nystartade företag efter kvartal 2010 Innehållsförteckning Nystartade företag efter kvartal 2010 2 Tabell 1 Antal nystartade företag 2010 efter kvartal och branschgrupp (SNI 2007) 3 Tabell 2 Antal nystartade

Läs mer