Kiruna Ellen Bergström, gick utbildningen på Ingesund och nu verksam vid kulturskolan i Kiruna.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kiruna 2012 10 14 Ellen Bergström, gick utbildningen på Ingesund 2007 2010 och nu verksam vid kulturskolan i Kiruna."

Transkript

1

2

3

4 Loreen Pogrzeba, doktorand vid Högskolan för Teknik och vetenskap i Dresden samt Freibergs Tekniska Universitet berättade alltså om sitt doktorandprojekt. Det handlar om att utveckla ett rörelseanalysverktyg som inte kostar så mycket och som är utformat efter FMT metodens behov. Det är tänkt att verktyget skall vara ett hjälpmedel att kunna diagnostisera, analysera, göra jämförelser samt dokumentera utvecklingsprocesser hos adepter. Loreen Pogrzeba, a PhD student at the University of Applied Sciences in Dresden and at the University of Technology and Mining Freiberg, presented her PhD project. It is about developing a motion analysis tools that do not cost much and is designed to suit the methods in FMT. It is planned that the tool will be an aid to diagnose, analyze, compare and document the development of adepts. Det hela började med (som nämndes vid förra fortbildningshelgen) det så kallade Dresden projektet där Minnea Alvsten, FMT student på Ingesundsutbildningen hade kommit i kontakt med bland andra Dr. Markus Wacker, lärare i datorgrafik vid Universitetet för tillämpad vetenskap i Dresden. Han har tillsammans med ett par andra forskare utvecklad vad de kallar Markerless Motion Capture ; som betyder ungefär markörlös rörelsefångst. Det är ett stort, kostsamt men väldigt noggrant system för att mäta och analysera rörelser hos främst idrottare. It all started with (as mentioned at the last training weekend) the so called Dresden project where Minnea [Minea] Alvsten, FMT student at Musikhögskolan Ingesund had come in contact with, among others, Dr. Markus Wacker, a lecturer in computer graphics at the University of Applied Sciences in Dresden. He and a few other researchers developed what they call "Markerless Motion Capture", which roughly means markörlös rörelsefångst. It's a big, expensive but very accurate system for measuring and analyzing the movements of all athletes. Det Loreen är på väg att utveckla är ett mindre, billigare och förhoppningsvis tillräckligt noggrant system för att kunna mäta och analysera adepter. Hon samarbetar med ovan nämnda Markus W samt Margareta Ericsson och Karina Larsson vid FMT Behandlingscenter i Eskilstuna. De ska alltså tillsammans utveckla detta till en användbar mätmetod för FMT behandlingar. Loreen deals with developing a smaller, cheaper and hopefully sufficiently accurate system for measuring and analyzing adepts. She collaborates with the before mentioned [Prof.] Markus W[acker] and also with Margaret Ericsson and Karina Larsson at the FMT Treatment Center in Eskilstuna. They will work together to develop this into a useful method for FMT treatments. Komponenterna i systemet som Loreen arbetar med består av en Kinect Sensor utvecklat av Microsoft. Det är samma teknik som används i interaktiva dataspel som till exempel X box, Wii Sports, m.m. Det är en kamera och en tredimensionell sensor som arbetar med infraröda mönster. När en person kommer in i bilden störs det infraröda mönstret och den störningen tolkas till en bild om jag förstått saken rätt. När systemet provats ut har man haft en kamera på cirka 180 centimeters höjd och på ett avstånd från adepten på cirka två och en halv meter. The components of the system, with which Loreen is working with, consists of a Kinect Sensor developed by Microsoft. It is the same technology used in interactive computer games such as X Box, Wii Sports, etc. There is a camera and a three dimensional sensor which operates with infrared pattern. When a person enters the image it disturbs the infrared pattern and the fault is interpreted as a picture, if I understood correctly. When the system is tested out, the camera was placed in about 180 centimeters height and at a distance at about two and a half meters from the "adept". Vi fick se hur det ser ut och kvaliteten var överraskande god. Förutom en kamerabild som visade vad som hände såg man också en grafisk tolkning av händelseförloppet. Man kunde alltså grafiskt läsa av utslaget i olika rörelser. Väldigt spännande måste jag säga. Loreen sade vidare att ett av målen för projektet var att få en så objektiv utvärdering av FMT processen som möjligt. We saw how it looks like and the quality was surprisingly good. In addition to a camera image that showed what happened one could also see a graphic interpretation of events. One could thus graphically follow the amplitudes of different movements. Very exciting, I must say. Loreen further said that one of the objectives of the project is to obtain an evaluation of FMT process as far as possible.

5 Denna typ av rörelseanalys i samband med Funktionsinriktad musikterapi ger upphov till en massa frågor kring vad som ska analyseras. Vilka rörelser ska analyseras, varför just de, är det den rörelse vi verkligen är ute efter? Vidare uppkommer också frågor kring vilken typ av funktion vill vi analysera med denna metod, vilken typ av data vill vi och kan vi använda? This kind of motion analysis in connection to functional oriented music therapy raises a lot of questions about what is to be analyzed. What movements should be analyzed, why just these, and do they contain the motion we are really looking for? In addition it also generates questions about what type of [bodily] function we want to analyze with this method, the type of data we want to get, and we are able to use? För att få svar på många av dessa frågor just samarbetet mellan den som arbetar med rörelseanalyssystemet och FMT terapeuten väldigt viktigt. Det finns tankar på att till exempel översätta d e t v i i d a g a n a l y s e r a r me d F M T observationspunkterna (det som tidigare kallades fmt kriterierna) till de rörelsegrafer som finns i Loreens program. Loreen talade också om hur man ska kunna definiera positiva resultat. Hur ser man att det går framåt i fmt processen? Hur definierar en fmt terapeut önskade respektive önskade rörelser? To get answers to many of these issues, the cooperation between those who are working with motion analysis systems and FMT therapists is very important. There are thoughts of, for example, translate this [parameters], we are analyzing every day with FMT observation points (it was previously called FMT criteria), into the motion graphs in Loreens software. Loreen also talked about how to define positive results. How do you recognize improvements at the FMT process [therapy]? How defines a FMT therapist a desired respectively undesired motion? Som sagt ett mycket spännande projekt som jag hoppas kan utvecklas till något användbart för oss fmt terapeuter. Jag tror att vi kan nå goda resultat som håller om vi kan använda oss av ett sådant här system. Vi får en mätmetod som kan visa på positiv utveckling på ett väldigt konkret sätt. Det kan utgöra ett underlag för att i nästa steg ta reda på vad denna positiva utveckling kan betyda i vardagen för den som får FMT behandling. That is a very exciting project that I hope will develop into something useful for us FMT therapists. I believe that we can achieve good results if we can make use of such a system. We have a method that can demonstrate positive development in a very concrete way. It can serve as a basis for the next step to find out what this positive development can mean in everyday life for people who receive FMT treatment. Kiruna Ellen Bergström, gick utbildningen på Ingesund och nu verksam vid kulturskolan i Kiruna.

Swedish to English Translation

Swedish to English Translation Personas: Your End-user Image Swedish to English Translation Marco is a Fictional Character Yet He s in Control! Audience adaptation is difficult, whether you set the requirements, designing or testing

Läs mer

SWET3: Swedish Workshop on Exploratory Testing 19-20 november 2011 Skåne Peer conference on Teaching Testing

SWET3: Swedish Workshop on Exploratory Testing 19-20 november 2011 Skåne Peer conference on Teaching Testing SWET3: Swedish Workshop on Exploratory Testing 19-20 november 2011 Skåne Peer conference on Teaching Testing Olika discipliner, såsom konst, musik, vetenskap m.fl., har olika kulturer av lärande. Vissa

Läs mer

Rapport 2013:5. Samverkan mellan polis och kommun. Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser

Rapport 2013:5. Samverkan mellan polis och kommun. Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser Rapport 2013:5 Samverkan mellan polis och kommun Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser Samverkan mellan polis och kommun Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser Rapport 2013:5

Läs mer

EuroFEX trials show the right mix

EuroFEX trials show the right mix CURRENT AWARENESS FROM STFI- PACKFORSK # 6/ 2006 EuroFEX trials show the right mix Page 4 PHOTO: JOHAN OLSSON Latest news directly onto newsprint New version of popular software Working together for a

Läs mer

PERSONALBAROMETERN UTVECKLINGSPROJEKTET

PERSONALBAROMETERN UTVECKLINGSPROJEKTET UTVECKLINGSPROJEKTET PERSONALBAROMETERN Innehållet i detta dokument är konfidentiellt och endast avsett för anställda inom Information Tools Scandinavia AB samt de personer som deltar i utvecklingsprojektet

Läs mer

Distanskurs i multimedia

Distanskurs i multimedia Rapport Distanskurs i multimedia Uppsala universitet Växjö universitet Umeå universitet KTH With English translation {1} Innehåll 1. Bakgrund...3 Tidigare kurser...3 De aktuella kurserna...3 2. Distansutbildning...4

Läs mer

du din idé ditt företag? you your idea your business?

du din idé ditt företag? you your idea your business? du din idé ditt företag? you your idea your business? Många studenter på Högskolan i Jönköping är egentligen inte studenter. Visst, rent tekniskt kan de kanske definieras så, men i själ och hjärta är

Läs mer

Att använda Adobe Captivate 3

Att använda Adobe Captivate 3 Att använda Adobe Captivate 3 Victoria Johansson Humanistlaboratoriet, Lunds universitet it-pedagog@sol.lu.se 1 Vad är Captivate? Programmet Captivate är ett verktyg som kan användas för att spela in det

Läs mer

Landskapsstrategier i sju pilotlän 2006-2007. En utvärdering av pilotprojektens organisation och arbetssätt

Landskapsstrategier i sju pilotlän 2006-2007. En utvärdering av pilotprojektens organisation och arbetssätt Landskapsstrategier i sju pilotlän 2006-2007 En utvärdering av pilotprojektens organisation och arbetssätt RAPPORT 5906 DECEMBER 2008 Landskapsstrategier i En utvärdering av pilotprojektens organisation

Läs mer

Service Innovations in Sweden Based

Service Innovations in Sweden Based VINNOVA Report/ Rapport VR 2009:32 Service Innovations in Sweden Based Industries Aiming for 30-60 % revenue increase Tjänsteinnovationer i Sverigebaserad tillverkningsindustri Med sikte på 30-60 % intäktsökning

Läs mer

närv! Följ med på resan! Ny professor vill växla upp kraften i antibiotika porträtt Akademiska kunskapscentrum verksamhet på vårdcentraler

närv! Följ med på resan! Ny professor vill växla upp kraften i antibiotika porträtt Akademiska kunskapscentrum verksamhet på vårdcentraler flip for English närv! Personaltidning för medicinska fakulteten vid lunds universitet Nr 4 2014 Ny professor vill växla upp kraften i antibiotika porträtt Akademiska kunskapscentrum verksamhet på vårdcentraler

Läs mer

KUNSKAP ETT STEG MOT TILLVÄXT

KUNSKAP ETT STEG MOT TILLVÄXT KUNSKAP ETT STEG MOT TILLVÄXT - EN FORMATIV STUDIE AV ERFARENHETSBASERAT LÄRANDE HOS DELTAGARNA I EN KRAFT-GRUPP A NNIKA G USTAFSSON Kunskap ett steg mot tillväxt - en formativ studie av erfarenhetsbaserat

Läs mer

Art & Technology ECHNOLOGY

Art & Technology ECHNOLOGY f i n a l r e p o r t D e c e m b e r 2 0 1 4 Art & Technology RT& ECHNOLOGY A collaboration between free-thinking artists and the manufacturing industry Samarbetet mellan fritänkande konstnärer och tillverkningsindustrin

Läs mer

Sebastian Persson Political Science and Sociology

Sebastian Persson Political Science and Sociology Sebastian Persson Political Science and Sociology 1. The right to represent your self - this is bound to the spoken langue at meetings, which today at the University is Swedish, which excludes a majority

Läs mer

Lecture: Mass-collaborations Moderator: Karen Pontoppidan. Föreläsning: Mass-collaborations Moderator: Karen Pontoppidan

Lecture: Mass-collaborations Moderator: Karen Pontoppidan. Föreläsning: Mass-collaborations Moderator: Karen Pontoppidan I praktiken: Föreläsning: Mass-collaborations Moderator: Karen Pontoppidan Torsdag 23 april, 19.00 Konstnärsnämnden, Iaspis Maria skolgata 83, Stockholm In Practice: Lecture: Mass-collaborations Moderator:

Läs mer

CTRIVE COMPETENCE DEVELOPMENT TOOL FOR RESEARCHERS: INTELLECTUAL VALUE ENHANCEMENT

CTRIVE COMPETENCE DEVELOPMENT TOOL FOR RESEARCHERS: INTELLECTUAL VALUE ENHANCEMENT V Grants and Innovation office (GIO) har som främsta uppgift att ge stöd till anställda vid Karlstads universitet när det gäller forskningsfinansiering och nyttiggörande av forskning. Stödet ges på både

Läs mer

Rörlighet befrämjar utvecklingen en utvärdering av programmet Strategisk mobilitet

Rörlighet befrämjar utvecklingen en utvärdering av programmet Strategisk mobilitet S T I F T E L S E N F Ö R S T R AT E G I S K F O R S K N I N G 1 Rörlighet befrämjar utvecklingen en utvärdering av programmet Strategisk mobilitet SSF-rapport nr 14 ISSN 1654-9872 ISBN 978-91-89206-55-7

Läs mer

Programvara Vi skulle vilja använda oss av Cryengine 3 eller Frostbite 2 på grund av deras realistiska fysik.

Programvara Vi skulle vilja använda oss av Cryengine 3 eller Frostbite 2 på grund av deras realistiska fysik. Close Encounters Spelkoncept: En stor outforskad värld som får vilken openworld-rpg att se liten ut, och en hemlighet som bara den som vågar slås på det mest primitiva sättet kan avslöja Kort sammanfattning

Läs mer

schhh... ...texts about the exhibition and the work of Ann Rosén

schhh... ...texts about the exhibition and the work of Ann Rosén 8 oktober - 13 november 2005 Sveriges Allmänna Konstförening c/o Konstakademien Fredsgatan 12, Stockholm...texts about the exhibition and the work of Ann Rosén Introduction Ann Rosén Meetings, Spaces,

Läs mer

Studying Collaboration and Annotation as Factors in Achieving Trust in Electronic Documents

Studying Collaboration and Annotation as Factors in Achieving Trust in Electronic Documents SICS Technical Report T009: ISSN: 00-35 Studying Collaboration and Annotation as Factors in Achieving Trust in Electronic Documents by Jussi Karlgren, Djuna Franzén and Åsa Johnson Swedish Institute of

Läs mer

Partnering ur ett managementföretags perspektiv Managementföretagets roll i partneringprojekt

Partnering ur ett managementföretags perspektiv Managementföretagets roll i partneringprojekt Master of Science Thesis Diarienr: 2008:125 Stockholm, Sweden 2005 Partnering ur ett managementföretags perspektiv Managementföretagets roll i partneringprojekt Partnering from a management company s perspective

Läs mer

NYHETSBLAD FÖR SESAM Försvarssektorns Användargrupp för Software Engineering RENDEZVOUS. Nr 2 augusti 2004

NYHETSBLAD FÖR SESAM Försvarssektorns Användargrupp för Software Engineering RENDEZVOUS. Nr 2 augusti 2004 NYHETSBLAD FÖR SESAM Försvarssektorns Användargrupp för Software Engineering RENDEZVOUS Nr 2 augusti 2004 Innehåll Ordföranden har ordet 3 Konferensrapport från Ada-Europe 2004 4 A software architecture

Läs mer

Logistik och leverensavtal på Skanska

Logistik och leverensavtal på Skanska Logistik och leverensavtal på Skanska Logistics and supply agreements at Skanska Författare: Uppdragsgivare: Handledare: Robin Jakobsson, Johan Svensson Skanska AB Hans Hogård, Skanska AB Thomas Johansson,

Läs mer

Kompetens för en konstruktiv dialog. En utvärdering av kompetensutvecklingsprogrammet Dialog för naturvården

Kompetens för en konstruktiv dialog. En utvärdering av kompetensutvecklingsprogrammet Dialog för naturvården Kompetens för en konstruktiv dialog En utvärdering av kompetensutvecklingsprogrammet Dialog för naturvården rapport 6339 maj 2010 Kompetens för en konstruktiv dialog En utvärdering av kompetensutvecklingsprogrammet

Läs mer

Workshop 2: CM Forum 2015 - what, when and how?

Workshop 2: CM Forum 2015 - what, when and how? Workshop 2: CM Forum 2015 - what, when and how? The objective of the workshop is to set objectives for 2015 and produce a plan for 2015 that includes focus areas and workshop topics as well as practical

Läs mer

VUXTIDNINGEN Södervärn

VUXTIDNINGEN Södervärn VUXTIDNINGEN Årgång 1 Nummer 2 Oktober 2009 Redaktörer: Susan Englund, Jennifer Sundberg Ansvarig utgivare: Torbjörn Hanö I DET HÄR NUMRET: Att kastas rätt in i språket 2 En person som jag beundrar 2 Att

Läs mer

STFI-Packforsk is steering the path in the EU Packaging Directive Volvo Logistics go EU-approved, page 4

STFI-Packforsk is steering the path in the EU Packaging Directive Volvo Logistics go EU-approved, page 4 CURRENT AWARENESS FROM STFI-PACKFORSK #2/2004 PHOTO: VOLVO TRUCKS STFI-Packforsk is steering the path in the EU Packaging Directive Volvo Logistics go EU-approved, page 4 Co-operation strengthens research

Läs mer

Exempel 1 Bedömning A

Exempel 1 Bedömning A Exempel 1 Bedömning A A Good Life The thing that is most important to people in general is love. If you don t feel loved or give love to others, you will not feel any happiness in life. To feel important,

Läs mer

Ny Exdertjänst. Läs mer» Nästa planerade uppdatering blir 2011-03-23. Tips. Här är lite av nyheterna i den här uppdateringen.

Ny Exdertjänst. Läs mer» Nästa planerade uppdatering blir 2011-03-23. Tips. Här är lite av nyheterna i den här uppdateringen. Om du inte kan läsa detta nyhetsbrev, klicka här! Uppdatering av Exder! Onsdag kväll den 2:a februari mellan kl.20.00-24.00 kommer vi att släppa en ny version av Exder som planerat. Under den tiden kommer

Läs mer

Popularisering av matematikk En måte å øke interessen for faget og et bindeledd mellom skolematematikken og matematikk som forskningsfag

Popularisering av matematikk En måte å øke interessen for faget og et bindeledd mellom skolematematikken og matematikk som forskningsfag Skriftserie for Nasjonalt Senter for Matematikk i Opplæringen No 2-2004 KONFERANSERAPPORT Popularisering av matematikk En måte å øke interessen for faget og et bindeledd mellom skolematematikken og matematikk

Läs mer