Modell: BLINK1 ANVÄNDARHANDBOK. Wi-Fi -videokamera för spädbarnsbevakning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Modell: BLINK1 ANVÄNDARHANDBOK. Wi-Fi -videokamera för spädbarnsbevakning"

Transkript

1 ANVÄNDARHANDBOK Modell: BLINK1 Wi-Fi -videokamera för spädbarnsbevakning De funktioner som beskrivs i denna användarhandbok är föremål för ändringar utan föregående meddelande. NK1_EU_SWE_A6_v1_2013_02_06.indd 1 8/2/13 12:10 PM

2 Välkommen... till din nya Motorola-kamera för spädbarnsbevakning! Tack för ditt köp av BLINK1 Wi-Fi -videokamera för spädbarnsbevakning. Nu kan du se och höra din bebis sova i sitt rum eller så kan du övervaka dina äldre barn i deras lekrum. Inställningar för kameran kan endast göras från din iphone / ipad eller från enheter med Android. Bilderna från kameran kan visas på en stationär eller bärbar dator, liksom på enheter med Android eller på iphone /ipad. Behåll ditt original daterade inköpskvitto för din bokföring. För garantiservice av din Motorola-produkt, måste du lämna en kopia av ditt daterade inköpskvitto för att bekräfta garantistatus. Registrering krävs inte för garantitäckning. För produktrelaterade frågor, ring/e-posta: +49 (0) E-post: I denna användarhandbok finns all information som behövs för att få ut mesta möjliga från produkten. Vänligen läs säkerhetsanvisningarna på sidorna 5 till 6 innan du installerar enheten. Inuti kartongen 1 x Wi-Fi -kameraenhet (antingen röd, silvrig, vit eller svart) 1 x strömadapter Översikt för din kamera 1 1. Fotosensor (för upptäckt av nattläge) 2. Infraröda lysdioder (för mörkerseende) 3. Kameralins 4. Ström-/statuslysdiod 5. Mikrofon Högtalare 7. PÅ/AV-omkopplare 8. Antenn 9. Temperaturgivare 10. Strömadapterkontakt 11. Återställningsknapp Viktiga riktlinjer för hur du installerar din Wi-Fi -kameraenhet Användning av andra 2.4GHz produkter, såsom andra trådlösa nätverk, Bluetooth -system eller mikrovågsugnar kan störa denna produkt. Håll Wi-Fi -kameraenheten borta från dessa typer av produkter eller stäng av dem om de verkar orsaka störningar. Se alltid till att du har en bra Wi-Fi -anslutning tillgänglig BLINK1_EU_SWE_A6_v1_2013_02_06.indd 2-3 8/2/13 12:10 PM

3 Innehållsförteckning 1. Säkerhetsanvisningar Systemkrav Komma igång - Anslutning av enheter Inställning Användarkonto och inställning av kamera: Fungerar med Android -enheter Användarkonto och inställning av kamera: Fungerar med iphone /ipad Kamera Anslut kameran till ett strömuttag Kamerafunktioner: Fungerar med PC/bärbar dator Visning av en annan kamera: Fungerar med PC/bärbar dator Kamerafunktioner: Fungerar med Android -enheter Kamerafunktioner: Fungerar med iphone /ipad Lägg till en annan kamera: Fungerar med iphone /ipad Förfarande för återställning av kameran Hjälp Allmän information Tekniska specifikationer Säkerhetsanvisningar VARNING: STRYPNINGSFARA - Håll adaptersladden utom räckhåll från barnet. Placera ALDRIG Wi-Fi -kameraenheten eller sladdar i barnsängen. Säkra sladden utom räckhåll från barnet. Använd aldrig förlängningssladdar med AC-adaptrar. Använda endast tillhandahållna ACadaptrar. INSTÄLLNING OCH ANVÄNDNING av Wi-Fi -kameraenhet: Bestäm en plats för Wi-Fi -kameraenheten som ger den bästa överblicken av ditt barnet i barnsängen. Placera Wi-Fi -kameraenheten på en plan yta, t.ex. köksskåp, byrå eller hylla eller väggfäste där den kan använda nyckelhålsspringan i botten. Placera ALDRIG Wi-Fi -kameraenheten eller sladdar i barnsängen. Säkra sladden i väggen för att hålla sladden utom räckhåll från barnet. VARNING Denna Wi-Fi -kamera är kompatibel med alla relevanta standarder för elektromagnetiska fält och är säker för användaren under förutsättning att den hanteras enligt anvisningarna i användarhandboken. Läs därför alltid instruktionerna i den här användarhandboken noggrant innan du använder enheten. 4 Innehållsförteckning Säkerhetsanvisningar 5 BLINK1_EU_SWE_A6_v1_2013_02_06.indd 4-5 8/2/13 12:10 PM

4 Vuxen montering krävs. Håll smådelar utom räckhåll för barn vid montering. Denna produkt är ingen leksak. Låt inte barn leka med den. Denna Wi-Fi -kameraenhet är inte ett ersättningsmedel för ansvarig vuxentillsyn. Behåll denna användarhandbok för framtida referens. Placera inte Wi-Fi -kameraenheten eller kablar i barnsängen eller inom räckhåll från barnet (enheten bör vara minst 0,91 meter bort). Förvara sladdar utom räckhåll för barn. 2. Systemkrav Webbportal Windows -system XP SP3 eller senare Mac OS version 10.7 eller senare Internet Explorer version 8.0 eller senare Firefox version 11.0 eller senare Chrome version 18.0 eller senare Safari version 5.1 eller senare Java version 7 eller senare Täck inte över Wi-Fi -kameraenheten med en handduk eller filt. Testa Wi-Fi -kameraenheten och alla dess funktioner så att du är bekant med den före användning. Använd inte Wi-Fi -kameraenheten nära vatten. Installera inte Wi-Fi -kameraenheten nära en värmekälla. Android -system Version eller senare iphone /ipad ios Version 4.3 eller senare Använd endast den försedda strömadaptern. Använd inte andra strömadaptrar då detta kan skada enheten. Använd aldrig förlängningssladdar tillsammans med strömadaptrar. Rör inte stickkontakterna med skarpa föremål eller metallföremål. 6 Säkerhetsanvisningar Systemkrav 7 BLINK1_EU_SWE_A6_v1_2013_02_06.indd 6-7 8/2/13 12:10 PM

5 3. Komma igång - Anslutning av enheter Hur fungerar det? Lokal åtkomst till kameran Se din kamera från varje fjärrkontroll Kamerorna hanteras via servern MonitorEverywhere. När en användare begär åtkomst till kameran autentiseras användaren av servern och därefter får användaren behörighet att använda kameran. 3.1 Inställning Anslut kameran till strömadaptern och plugga in den i ett lämpligt eluttag. Vänta till dess att kamerans LED-lampa ändras till att blinka snabbt, vilket innebär att kameran befinner sig i återställnings/inställningsläge och att kameran är klar för registrering av kamerainställning. Kameran måste vara inom räckhåll till Wi-Fi -routern som du vill länka till. 3.2 Användarkonto och inställning av kamera: Fungerar med Android -enheter Ladda ner och installera applikationen Monitor Everywhere från Google Play -butiken. Obs: Om du inte hittar applikationen, använd då din enhets webbläsare för att gå till för att få råd om installationen. Slå på Wi-Fi på din Android-enhet och välj ditt trådlösa nätverk. Slå på kameran (se 5. Förfarande för återställning av kameran). Kör applikationen Monitor Everywhere. Efter initiering visas inställningsguiden för spädbarnsbevakning. Välj CREATE ACCOUNT (SKAPA KONTO). Status för LED-indikering: - Återställnings-/inställningstillstånd: blinkar snabbt - Frånkopplingstillstånd: blinkar långsamt - Anslutningstillstånd: alltid på Välj GET STARTED (KOMMA IGÅNG). Följ anvisningarna på skärmen och välj kamera och Wi-Fi -anslutning som din kamera kan använda. Om nödvändigt anger du ett lösenord. Tryck på CONNECT TO Wi-Fi (ANSLUT TILL Wi-Fi). 8 Komma igång Komma igång: Fungerar med Android -enheter 9 BLINK1_EU_SWE_A6_v1_2013_02_06.indd 8-9 8/2/13 12:10 PM

6 Välj NEXT STEP (NÄSTA STEG). Välj CREATE ACCOUNT (SKAPA KONTO). Ange ett användarnamn, ett lösenord, en e-postadress och välj SIGN UP (registrera). Läs igenom användarvillkoren och välj I AGREE (jag godkänner). Tryck på NEXT STEP (NÄSTA STEG). Följ checklistan på skärmen för att säkerställa att kameran är strömansluten och tryck på NEXT (NÄSTA). Välj kameran från listan. Om du inte kan hitta kamera-id: et i listan, återställ kameran med följande förfarande: 1. Ställ in ON/OFF-knappen på ON (på). 2. Tryck in och håll ned RESET (återställningsknappen) på kamerans undersida i fem sekunder, tills du hör en ljudsignal. 3. Släpp ÅTERSTÄLLNINGS-knappen och vänta tills kameran fullbordat det interna återställningsförfarandet. 4. Efter ca 60 sekunder kommer du att höra två korta pip och den gröna lysdioden börjar blinka. Vänta upp till fem minuter. Skulle anslutningsprocessen ta längre tid, tryck på CANCEL (AVBRYT) och försök igen. Se till att du har en bra Wi-Fi-nätverksanslutning. 10 Komma igång: Fungerar med Android -enheter Komma igång: Fungerar med Android -enheter 11 BLINK1_EU_SWE_A6_v1_2013_02_06.indd /2/13 12:10 PM

7 När kameran är installerad kan du byta namn på den. Tryck på DONE (KLAR). Tryck på START MONITOR (STARTA MONITOR) för att visa kameravyn. Tryck på VIEW (VISA) för att visa kameravyn och kontrollpanelen. 3.3 Användarkonto och inställning av kamera: Fungerar med iphone /ipad Installera applikationen Monitor Everywhere från App StoreSM. Obs: Om du inte hittar applikationen, använd då enhetens webbläsare för att gå till för att få råd om installationen. Kör applikationen Monitor Everywhere och följ nummersekvensen på skärmen: Obs: Kamerans SSID är tryckt på etiketten på kamerans undersida. Exempel: ID: Camera-1006fa Etikett på enheter med Android : Camera-1006fa. S1 S2 Välj Setup (installera) Monitor Everywhere (bilder S1, 2). 12 Komma igång: Fungerar med Android -enheter Komma igång: Fungerar med iphone /ipad 13 BLINK1_EU_SWE_A6_v1_2013_02_06.indd /2/13 12:10 PM

8 S3 Klicka på Continue (Fortsätt) (bild S3). Slå på kameran (se 5. Förfarande för återställning av kameran) och följ anvisningarna som visas på skärmen. S5 På din iphone eller ipad, välj Wi-Fi under Inställningar, och välj sedan kameran från nätverkslistan och vänta tills den är ansluten (bilder S5, 6). Kör appen Monitor Everywhere en gång till. Obs! Kamerans SSID är tryckt på etiketten på kamerans undersida. Exempel: ID: Camera-1006fa. Etikett på iphone / ipad : Camera-1006fa. S6 S4 Klicka på Continue (Fortsätt) (bild S4). S7 S8 14 Komma igång: Fungerar med iphone /ipad Komma igång: Fungerar med iphone /ipad 15 BLINK1_EU_SWE_A6_v1_2013_02_06.indd /2/13 12:10 PM

9 Klicka på Configure Camera to Wi-Fi (Konfigurera kameran för Wi-Fi) (bilder S7, 8). Ange ett Wi-Fi-lösenord för kameran (bild S9) och tryck sedan på Next (Nästa). Tryck på iphone - eller ipad -HOME-knappen och kör applikationen Monitor Everywhere igen. Tryck på Create Account (Skapa konto) och ange ett användarnamn, ett lösenord och en e-postadress (bilder S12, 13). S9 På din iphone eller ipad, välj Wi-Fi under Inställningar. Välj önskad Wi-Fi-anslutning från nätverkslistan och vänta tills den är ansluten (bilder S10, 11). S12 S13 Tryck på Done (Klar) genom vilket du godkänner Terms of Use (användarvillkoren) (bild S14). S10 S11 S14 16 Komma igång: Fungerar med iphone /ipad Komma igång: Fungerar med iphone /ipad 17 BLINK1_EU_SWE_A6_v1_2013_02_06.indd /2/13 12:10 PM

10 4. Kamera 4.1 Anslut kameran till ett strömuttag Sätt i den smala änden av strömadaptern till strömadapterkontakten och plugga i strömadaptern i ett lämpligt eluttag. Skjut PÅ/AV-omkopplaren (ON/OFF) till PÅ (ON), den gröna strömlysdioden lyser. (Obs! För att stänga avenheten, skjut PÅ/AV-omkopplaren (ON/OFF) till AV (OFF).) S15 S16 Tryck på Camera Test (Kameratest) (bilder S15, 16). 4.2 Kamerafunktioner: Fungerar med PC/bärbar dator Gå till URL: https://www.monitoreverywhere.com. Om du redan har skapat ett konto, ange användarnamn och lösenord och klicka sedan på LOGIN (LOGGA IN). Välj kameran och tryck på VIEW (VISA) för att se kameravyn och kontrollknapparna. Klicka på ikonerna för olika funktioner: S17 S18 Tryck på Start monitor (Startskärmen) (bild S17). Tryck på Kameraikonen för att starta visning (bild S18). 18 Komma igång: Fungerar med iphone /ipad Kamerafunktioner: Fungerar med PC/bärbar dator 19 BLINK1_EU_SWE_A6_v1_2013_02_06.indd /2/13 12:10 PM

11 created by: Pro. Q.C. Systems Design Limited Play Lullaby (Spela vaggvisa): Tryck på ikonen för att visa menyn Play Lullaby (Spela vaggvisa) zu öffnen. Välj en av de fem låtarna för att spela vaggvisan. Tryck på Music OFF (Musik AV) för att sluta spela.. Temperatur: Den aktuella rumstemperaturen kommer alltid att visas i det nedre vänstra hörnet. Tryck på LOGOUT (LOGGA UT) för att lämna kontot. 4.3 Visning av en annan kamera: Fungerar med PC/bärbar dator Tryck på VIEW OTHER CAMERA (VISA ANNAN KAMERA), för att visa kameralistan och gör sedan ditt val. Speaker (Högtalare): Tryck på ikonen för att slå ON (PÅ) eller OFF (AV) ljudövervakning. Photo/Video (Foto/video): Ta en bild eller spela in ett videoklipp och välj var du vill spara filerna på din dator. Camera Settings (Kamerainställningar): Justera videokvaliteten under Display. Dra reglagen från vänster (-) till höger (+) för att justera kontrast, ljusstyrka och volym. Panorerings- och tiltfunktion: Tryck på knapparna upp och ner för att luta och vänster och höger för att panorera. 20 Kamerafunktioner: Fungerar med PC/bärbar dator Visning av en annan kamera: Fungerar med PC/bärbar dator 21 BLINK1_EU_SWE_A6_v1_2013_02_06.indd /2/13 12:10 PM

12 created by: Pro. Q.C. Systems Design Limited 4.4 Kamerafunktioner: Fungerar med Android -enheter Kör applikationen Monitor Everywhere. Om du redan har skapat ett konto, ange användarnamn och lösenord och klicka sedan på Login (Logga in) (se 3.2 Komma igång/anslutning av enheter, användarkonto och inställning av kamera). Tryck på för att ändra kameranamn eller ta bort en kamera från listan. Tryck på ÅTERGÅknappen för att återgå till kameralistan. Välj kameran och tryck på View (Visa) för att se kameravyn. Tryck på displayen för att visa kamerans kontrollikoner. Klicka på ikonerna för olika funktioner: Camera Settings (Kamerainställningar): Ändra namn, justera kameravolym, kamerans ljusstyrka och ljudkänslighet (Nivå 1 (Låg): ett högt ljud krävs. Nivå 4 (Hög): ett lågt ljud utlöser meddelandet som skickas till Android -enheter), ändra temperaturenhet, justera videokvalitet, ta bort kameran och visa information. Notifications (Meddelanden): Slå PÅ/AV meddelandefunktionen för ljud och temperaturvarning. Lullaby (Vaggvisa): Tryck på ikonen för att visa Vaggvisa-menyn. Slå ON (PÅ) musiken och välj en av de fem låtarna. Stäng OFF (AV) musiken för att sluta spela. Microphone (Mikrofon): Tryck på ikonen för att slå på TalkBack-funktionen på kameran. Tryck och håll nere den ovala mikrofonikonen för att tala, och släpp den för att sluta tala. Speaker (Högtalare): Slå ON (PÅ) eller OFF (AV) ljudövervakning. Photo/Video (Foto/video): Ta ett foto eller spela in en video. Klicka på ikonen för att starta kamerafunktionen. Klicka på fotoikonen för att aktivera kamerafunktionen. Klicka på videoikonen för att aktivera videofunktionen. Klicka på den röda punkten för att starta, och fyrkanten för att stoppa inspelningen. Foton och videoklipp sparas i det interna flashminnet på din Android -enhet. De kan nås från galleriet eller mediaspelaren. För att spela upp videoklipp, använd applikationen Monitor Everywhere eller ett 3: e parts program, t.ex. MX player, som kan spela MJPG (MotionJPEG). 22 Kamerafunktioner: Fungerar med Android -enheter Kamerafunktioner: Fungerar med Android -enheter 23 BLINK1_EU_SWE_A6_v1_2013_02_06.indd /2/13 12:10 PM

13 A2.indd 1 17/12/12 2:46 PM created by: Pro. Q.C. Systems Design Limited Zoomfunktion: Skjut zoomfunktionen från - till + för att förstora vyn och vice versa. Panorerings- och tiltfunktion: Tryck på Upp- och Ner-knapparna för att luta, och vänster och höger för att panorera. Temperatur: Displayen kommer alltid visa aktuell rumstemperatur. Videokvalitet: Tryck en gång för att växla mellan QVGA (låg upplösning, grå HQ-färg) och VGA (hög upplösning, vit HQ-färg). Tryck på Meny-knappen på din Android -enhet och välj (Logout) Logga ut för att lämna kontot. 4.5 Lägg till en annan kamera: Fungerar med Android -enheter Om du vill lägga till en annan kamera, följ nummersekvensen på skärmen: Baby.Monitor A1 Klicka på Next (Nästa) (bild A1). A2 24 Kamerafunktioner: Fungerar med Android -enheter Lägg till en annan kamera: Fungerar med Android -enheter 25 BLINK1_EU_SWE_A6_v1_2013_02_06.indd 24-25

14 A4.indd 1 A4.indd 1 A4.indd 1 17/12/12 2:41 PM 17/12/12 2:41 PM 17/12/12 2:41 PM created by: Pro. Q.C. Systems Design Limited Baby s Room Sam s Room Lucy s Room Om du blir ombedd, ange ditt nätverkslösenord (bild A5). Ha tålamod, det kan ta några minuter tills kameran läggs till ditt konto (bild A6). När kameran har lagts till, kommer kameravyn att visas automatiskt. Obs: När du kommer åt din kamera via ett nätverk som skiljer sig från ditt hemnätverk (över internet) via mobilen (t.ex. enheter för Android och iphone ), kommer följande meddelande dyka upp med jämna mellanrum: Det här videoklippet har visats i ca 5 minuter. Vill du fortsätta?. Tryck på YES (Ja) för att fortsätta eller på NO (Nej) för att avbryta visning. A3 A4 Välj din kamera (bild A3) och välj sedan önskat Wi-Fi -nätverk (bild A4). Baby s Room Sam s Room Lucy s Room Baby s Room Baby s Room Sam s Room Lucy s Room Baby.Monitor A5 A6 26 Lägg till en annan kamera: Fungerar med Android -enheter Lägg till en annan kamera: Fungerar med Android -enheter 27 BLINK1_EU_SWE_A6_v1_2013_02_06.indd 26-27

15 4.6 Kamerafunktioner: Fungerar med iphone /ipad Kör applikationen Monitor Everywhere. Om du redan har skapat ett konto (se 3.3 Komma igång - Anslutning av enheter, användarkonto och inställning av kamera), ange ditt lösenord och tryck sedan på Return (Retur) och sedan Done (Klar). Tryck på kameraikonen för att visa kameravyn. Tryck på displayen för att visa kamerans kontrollikoner. Tryck på ikonerna för olika funktioner: Camera Settings (Kamerainställningar): Ändra kameranamn, justera kameravolym, justera kamerans ljusstyrka, justera ljudkänslighet för att utlösa meddelandeljud eller inaktivera mikrofonen för monitorenheterna för att undvika meddelandeljud, ändra temperaturenhet, ställ in videokvalitet, ta bort den här kameran, visa information. Tryck på Back (Tillbaka) för att återgå till kamerans kontrollikoner. Lullaby (Vaggvisa): Tryck på ikonen för att visa Vaggvisa-menyn. Slå ON (PÅ) musiken och välj en av de fem sångerna. Slå OFF (AV) musiken för att sluta spela. Välj Klar eller Avbryt för att återgå till kamerans kontrollikoner. Microphone (Mikrofon): Tryck på ikonen för att slå på TalkBack-funktionen på kameran. Tryck och håll nere den ovala mikrofonikonen för att tala, och släpp den för att sluta tala. Camera Speaker (Kamerahögtalare): Tryck på ikonen för att slå ON (PÅ) eller (OFF) AV ljudövervakning. Photo (Foto): Tryck på ikonen för att starta kamerafunktionen och ta ett foto. Under Inställningar på din iphone, välj Privacy (Sekretess) > Photos (Foton). Slå Baby Cam ON (PÅ bebiskameran), det ger åtkomst till bilder. Observera att det videoinspelning och uppspelning inte stöds på ios-enheter. Zoomfunktion: Skjut zoomfunktionen från - till + för att förstora vyn och vice versa. Panorerings- och tiltfunktion: Tryck på Upp- och Ner-knapparna för att luta, och vänster och höger för att panorera. Temperatur: Den aktuella rumstemperaturen kommer alltid att visas i det övre vänstra hörnet. 28 Kamerafunktioner: Fungerar med iphone /ipad Kamerafunktioner: Fungerar med iphone /ipad 29 BLINK1_EU_SWE_A6_v1_2013_02_06.indd 28-29

16 Videokvalitet: Tryck en gång för att växla mellan QVGA (låg upplösning, grå HQ-färg) och VGA (hög upplösning, vit HQ-färg). Tryck på Cameras (Kameror), för att återgå till kameralistan. Tryck på för att lägga till en annan kamera i listan. Tryck på Edit (Redigera). Tryck på Remove (Ta bort) för att ta bort en kamera från listan. Tryck på Rename (Byt namn) för att ge en kamera ett nytt namn. Tryck på Alert Settings (Larminställningar) för att få meddelanden om buller upptäcks eller om temperaturen i barnets rum är för hög eller för låg. Om du använder Larminställningar under Inställningar på din iphone /ipad, välj Notifications (Meddelanden) > Baby Cam (Baby Cam) >Notification Center ON (Meddelandecenter PÅ.). Välj önskad larmstil och återgå till applikationen och klicka på Done (KLAR). Tryck på Cancel (Avbryt) för att återgå till kameralistan. Tryck på Account (Konto) för att ändra lösenordet. Tryck på Logout (Logga ut) för att lämna kontot. 4.7 Lägg till en annan kamera: Fungerar med iphone /ipad Följ samma steg som i 3.3 Användarkonto och inställning av kamera: Fungerar med iphone /ipad. 5. Förfarande för återställning av kameran Obs! Om kameran ska flyttas från en router (t.ex. hemma) till en annan router (t.ex. på kontoret) eller om du har problem med inställningarna för kameran, kan kameran behöva återställas. Inställningarna för enheter med AndroidTM eller för iphone / ipad måste sedan göras om. 1. Ställ in ON/OFF-knappen på ON (på). 2. Tryck in och håll ned RESET (återställningsknappen) på kamerans undersida i fem sekunder, tills du hör en ljudsignal. 3. Släpp ÅTERSTÄLLNINGS-knappen och vänta tills kameran fullbordat det interna återställningsförfarandet. 4. Efter ca 60 sekunder kommer du att höra två korta pip och den gröna lysdioden börjar blinka. Ha tålamod, det kan ta några minuter tills kameran visas i din lista över Wi-Fi -enheter eller läggs till ditt konto. 30 Kamerafunktioner: Fungerar med iphone /ipad Förfarande för återställning av kameran 31 BLINK1_EU_SWE_A6_v1_2013_02_06.indd 30-31

17 6. Hjälp Ljudstörningar För att undvika bakgrundsljud eller ekon, se till att det finns tillräckligt med avstånd mellan enheten och Wi-Fi kameraenheten. Användning av andra 2.4GHz produkter, såsom Bluetooth system eller mikrovågsugnar kan störa denna produkt. Håll Wi-Fi -kameraenheten minst 1.52 meter borta från dessa typer av produkter eller stäng av dem om de verkar orsaka störningar. Tappar anslutning Kontrollera dina Wi-Fi-inställningar. Om nödvändigt återanslut din Wi-Fi. Se till att Wi-Fi -kameraenheten är PÅ. Vänta några minuter innan du ansluter till Wi-Fi-systemet. Om du har glömt ditt lösenord Om du inte kommer ihåg ditt lösenord, tryck på Glömt lösenord och ange din e-postadress. Ett nytt lösenord kommer omedelbart att skickas till din e-postadress. Kategori Konto Konto Konto Konto Problem Beskrivning/fel Jag kan inte logga in, även efter registrering. Jag får ett felmeddelande som säger: E-post-ID är inte registrerat. Vad gör jag om jag har glömt mitt lösenord? Jag kan inte få ett nytt lösenord trots att jag har använt Glömt lösenord -alternativet. Lösning Kontrollera ditt användarnamn och lösenord. Se till att du har registrerat hos oss. Tryck på Create Account (Skapa konto) för att skapa ett konto för att kunna använda Wi-Fi -enheten för spädbarnsbevakning. Klicka på länken Glömt lösenord på webbsidan www. monitoreverywhere. com eller på din Android- eller iosapplikation. Vi skickar ett nytt lösenord till ditt registrerade e-post-id. 1. E-postmeddelandet kan ha skickats till din skräppostmapp. Vänligen kontrollera din skräppostmapp. 2. Det kan finnas en fördröjning med att få din e-post. Vänta en stund och kontrollera igen. Anslutningsproblem Du får meddelandet Vi har problem med att få åtkomst till din kamera för närvarande. Detta kan bero på internetanslutningen. Försök igen senare. 1. Försök igen om några minuter. Detta kan bero på något problem med din internetanslutning. 2. Om problemet inte försvinner, starta om din kamera för att kontrollera om detta löser problemet. 3. Starta om din trådlösa router. 32 Hjälp Hjälp 33 BLINK1_EU_SWE_A6_v1_2013_02_06.indd 32-33

18 Se med kameran När jag är i fjärrläge stannar videon efter 5 minuter. Hur kan jag titta längre. När du kommer åt din kamera via ett nätverk som skiljer sig från ditt hemnätverk (över internet) så pausas din video efter 5 minuter. Du kan klicka på kameran igen från Android /ios -applikationen för att börja strömma igen. Om du kommer åt den via din webbläsare, så kan du trycka på Ladda om-knappen för att börja visa strömning från din videokamera igen. Allmänt Anslutningsproblem Vilka webbläsare stöds för åtkomst från min PC/MAC? Jag har problem att komma åt kameran från fjärr-pc eller från min 3G-telefon. På PC och MAC, rekommenderar vi Google Chrome. Men följande webbläsare stöds också: PC: Internet Explorer 8 eller högre MAC: Safari. Kontrollera dina Wi-Firouterinställningar i hemmet och aktivera UPnP på routern för bättre prestanda att strömma till en fjärrenhet. Om du har flera Wi-Fi-routrar i ditt hem, konfigurera kameran så att den ansluter till routern som har bredbands-/linjeanslutning. Anslutningsproblem Inställning Min telefonapplikation visar följande meddelande: Kunde inte ansluta till BMSservern. Medan jag lägger till en ny kamera till mitt konto, kan jag inte hitta några kameror att lägga till. 1. Kontrollera Wi-Finätverksstyrkan. 2. Kontrollera om du är ansluten till Internet genom att starta telefonens webbläsare och gå till en webbplats som 3. Försök igen om du lyckas ansluta till Internet. Om du försöker lägga till en kamera som tidigare har lagts till på ditt konto/ annat konto, måste du först återställa kameran. Detta kan göras genom att hålla ned ÅTERSTÄLLNINGS-knappen längst ned på kameran i 6 sekunder. Allmänt Vad betyder en blinkande lysdiod? En blinkande lysdiod indikerar följande status: Snabbt blinkade: Kameran är i inställningsläge. Du kan lägga till kameran på ditt konto i det här läget. Förstagångsinställning, kameran är i inställningsläge. För att återställa till inställningsläget, tryck och håll ned ÅTERSTÄLLNINGSknappen på undersidan av kameran tills du hör en lång ljudsignal. Långsamt blinkande: Kameran antingen ansluter till routern eller har förlorat kontakten med routern. Se till att kameran är i Wi-Fi-signalområdet. I ett typiskt hemscenario är räckvidden ca meter LED är stabilt: Kameran är ansluten till Wi-Fi-nätverket. 34 Hjälp Hjälp 35 BLINK1_EU_SWE_A6_v1_2013_02_06.indd 34-35

19 Inställning Anslutningsproblem Anslutningsproblem Kamera Jag kan inte komma åt min kamera. Under installationen på Android - och ios-enheter, under det sista steget kan jag inte hitta min kamera och installationen misslyckas. Trots att jag kommer åt min kamera från samma Wi-Finätverk, visas min kamera fortfarande som fjärrläge. Jag kan bara komma åt den i 5 minuter åt gången. När jag försöker visa kameran, får jag en uppmaning om en firmwareuppgradering för kameran. Vad ska jag göra? Kontrollera om kameran är inom Wi-Fi-området. Om lysdioden på kameran blinkar långsamt, försök att flytta kameran närmare routern för bättre Wi-Fi-område och försök igen. Återställ kameran till inställningsläget och försök igen. Tryck och håll ned ÅTERSTÄLLNINGS-knappen på undersidan av kameran tills du hör ett långt pip. Vänta en minut medan kameran startar om. Kamerans LED blinkar snabbt, vilket indikerar att den är i inställningsläge. Starta nu om inställningen från din Smartphone igen. Kontrollera din routers trådlösa inställningar. I routrar som Buffalo finns ett alternativ som heter Trådlös isolering. Inaktivera det här alternativet. Uppgradera din firmware. Detta tar ca 5 minuter. Utför uppgraderingar från tid till annan för att förbättra kamerans funktioner. APP Allmänt Allmänt Allmänt Jag kan inte hitta iosapplikationen i App StoreSM. Vilka plattformar stöds för åtkomst till min kamera? Jag hör inte ljudet när jag kommer åt en fjärrstyrd kamera. Vad betyder Lokal kamera och Fjärrstyrd kamera? Detta är ett känt problem för vissa användare som använder ios version Använd följande länk på din ipadwebbläsare för att ladda ner applikationen. https://itunes.apple.com/ us/ app/monitor-everywhere/ id ?mt=8&uo=4 Android, OS version eller senare, ios version 4.3 eller senare, Windows XP SP3 eller senare, Internet Explorer, Chrome, Mac OS, Safari. Du kan klicka på högtalarikonen i rutan för videoström för att höra ljud. Som standard är ljudet inte PÅ när du kommer åt en fjärrstyrd kamera. När du kommer åt din kamera från samma trådlösa nätverk (hem) i vilket den är konfigurerad, är det en lokal kamera. När du kommer åt din kamera utanför ditt hem är det en fjärrstyrd kamera. Du kan använda 3G- eller Wi- Fianslutning utanför hemmet. 36 Hjälp Hjälp 37 BLINK1_EU_SWE_A6_v1_2013_02_06.indd 36-37

20 Egenskaper Allmänt Allmänt Allmänt Vad betyder meddelandet PAN TILT inaktiverat på grund av nätverkshastighet? Jag har problem att komma åt mina kameror från Internet Explorer. Vad ska jag göra? Jag har problem att komma åt mina kameror från Google Chrome. Vad ska jag göra? Jag har problem att komma åt mina kameror från Safari på Mac. Vad ska jag göra? När din nätverkshastighet är låg, så inaktiveras PAN och TILT. Du kan se meddelandet på applikationsskärmen när detta inträffar. Följande länkar tar dig till felsökningsguiden för Internet Explorer relaterade problem. https://monitoreverywhere. com/bms/ troubleshoot. jsp? nojavaie https:// monitoreverywhere.com/bms/ troubleshoot.jsp?javadisabledie Följande länkar tar dig till felsökningsguiden för Google Chrome relaterade problem. https://monitoreverywhere. com/bms/troubleshoot. jsp?nojavach https://monitoreverywhere. com/bms/troubleshoot. jsp?javadisabledch Följande länkar tar dig till felsökningsguiden för Safari på Mac. https://monitoreverywhere. com/bms/troubleshoot. jsp?javadisabledsf https://monitoreverywhere. com/bms/troubleshoot. jsp?nojavasf Allmänt Inställning Allmänt Jag kan inte komma åt mina kameror i Internet Explorer. Jag använder Internet Explorer version 6 eller version 7. När jag använder en ios enhet för att starta kameran för första gången i det steget där jag försöker att ansluta till kamera-xxxxxx i Wi-Fi-inställning, får jag ett fel som säger Kan inte ansluta till kamera-=xxxxxx. Hur hittar jag information om vilken version av APP som jag kör? Minimikravet är att ha en Internet Explorer version som är nyare än 7:an. Uppgradera din webbläsare. Du kan också använda Google Chrome för att få åtkomst. Detta är ett känt problem för vissa ios-användare. Försök ansluta igen. Den här gången skall du kunna ansluta. När du tittar med din kamera kan du klicka på VÄXLAsymbolen för att gå in på kamerans inställningssida. Välj informationsvalet att titta på APP- och kameraversioner. 38 Hjälp Hjälp 39 BLINK1_EU_SWE_A6_v1_2013_02_06.indd 38-39

21 Allmänt Egenskaper Hur laddar jag ner en APP för Android och ios-enheter? Jag har problem med PAN/ TILT. Kameran tycks flytta sig mycket senare än när jag tryckte på PANknappen. Android: - Öppna Google Play APP på din Android-enhet. - Välj sök - Skriv Monitor Everywhere - Resultaten kommer att ha Monitor Everywhere APP från Binatone - välj att installera den ios-enhet: - Öppna ios APP Store - Välj sök - Skriv Monitor Everywhere - Resultaten kommer att ha Monitor Everywhere APP från Binatone - välj att installera den Detta sker vanligen när du använder PAN/TILT-funktionen och nätverkets bandbredd/ anslutningsmöjlighet inte är bra. Detta kan uppstå när du vill ha åtkomst till din kamera i fjärrmod. För att förbättra prestandan kan du växla från High Quality (högkvalitets) video mode (vit HQ-färg) till Low Quality (låg kvalitets) video mode (grå HQ-färg). Du kan välja HQ-knappen när du tittar med din kamera. Egenskaper Hur många användare kan få åtkomst till kameran samtidigt? 1. Om du går in i lokalt mod (din Smartphone/PC är ansluten till samma nätverk som din kamera) kan upp till fyra användare titta i din kamera samtidigt och en fjärranvändare är inte tillåten. Fjärranvändare som försöker få åtkomst till samma kamera kommer att få ett kamera upptagen meddelande. 2. Om du går in i Fjärrmod (från ett utomstående nätverk som är ett annat än det där du har din kamera, till exempel 3G eller ditt kontorsnätverk) kan bara en användare komma åt kameran åt gången och endast två lokala användare tillåts. Observera att när en användare får åtkomst till kameran från fjärrmod kommer andra användare som försöker få åtkomst till kameran via fjärrnätverk, att få ett kamera upptagen meddelande.. 40 Hjälp Hjälp 41 BLINK1_EU_SWE_A6_v1_2013_02_06.indd 40-41

Snabbstart. N300 WiFi Range Extender Modell EX2700

Snabbstart. N300 WiFi Range Extender Modell EX2700 Snabbstart N300 WiFi Range Extender Modell EX2700 Komma igång NETGEAR WiFi Range Extender utökar räckvidden för WiFi-nätverk genom att den befintliga WiFi-signalen förstärks och signalkvaliteten generellt

Läs mer

JVC CAM Control (för iphone) Användarhandbok

JVC CAM Control (för iphone) Användarhandbok JVC CAM Control (för iphone) Användarhandbok Svenska Det här är bruksanvisningarna för programmet (för iphone) till Live Streaming Camera GV-LS2/GV-LS1 tillverkad av företaget JVC KENWOOD. Modellerna som

Läs mer

JVC CAM Control (för Windows) Användarguide

JVC CAM Control (för Windows) Användarguide JVC CAM Control (för Windows) Användarguide Svenska Detta är en instruktionsmanual för mjukvaran (för Windows) för Live Streaming Camera GV-LS2/GV-LS1 skapad av JVC KENWOOD Corporation. Operatörssystemet

Läs mer

MBP 33 Digital babyvakt med video

MBP 33 Digital babyvakt med video Manual - MBP 33 Digital babyvakt med video Grattis. till din nya Motorola Babymonitor! Tack för att du köpt MBP 36 från Motorola. Behåll ditt ursprungliga daterade inköpskvitto i händelse av reklamation.

Läs mer

SP-1101W/SP-2101W Quick Installation Guide

SP-1101W/SP-2101W Quick Installation Guide SP-1101W/SP-2101W Quick Installation Guide 05-2014 / v1.0 1 I. Produktinformation I-1. Paketets innehåll I-2. Omkopplare smart kontakt Frontpanel Snabbinstallationsguide CD med snabbinstallationsgui den

Läs mer

Molnplattform. Version 1.0. Användarhandbok

Molnplattform. Version 1.0. Användarhandbok Molnplattform Version 1.0 Användarhandbok September 2017 www.lexmark.com Innehåll 2 Innehåll Ändringshistorik...3 Översikt... 4 Komma igång...5 Systemkrav... 5 Öppna molnplattformen...5 Öppna Print Management-webbportalen...

Läs mer

Snabbguide för iphone / ipad

Snabbguide för iphone / ipad Snabbguide för iphone / ipad Innehållsförteckning Snabbguide för iphone / ipad... 1 Första uppstarten... 1 Apple-ID... 1 Hitta min iphone... 1 Säkerhetskod... 1 Trådlöst nätverk (Wi-Fi)... 2 E-post, kalender

Läs mer

Android-app. www.bildtelefoni.net. Användarmanual 1.0. Copyright 2013 bildtelefoni.net

Android-app. www.bildtelefoni.net. Användarmanual 1.0. Copyright 2013 bildtelefoni.net Android-app Användarmanual 1.0 www.bildtelefoni.net Copyright 2013 bildtelefoni.net Fokus på tillgänglighet Med Android-appen kan alla som använder en smarttelefon eller surfplatta med Android få enkel

Läs mer

Bambusermanual - Plattformen distans

Bambusermanual - Plattformen distans Bambusermanual - Plattformen distans Av: Sofie Sjöstrand, Nätverket SIP Senast reviderad: 2012-09-16 Innehåll Om Bambuser och manualen... 2 Registera ett konto... 3 Dashboard - din startsida... 4 Dashboard

Läs mer

Bruksmanual för uppsättning av Wanscam övervakningskamera. Utgåva 2.0

Bruksmanual för uppsättning av Wanscam övervakningskamera. Utgåva 2.0 Bruksmanual för uppsättning av Wanscam övervakningskamera Utgåva 2.0 Innehåll Bruksmanual för uppsättning av Wanscam övervakningskamera... 1 installation... 3 Anslut kameran till nätverket första gången...

Läs mer

Fortum Hemkontroll. Ta kontrollen över ditt hem. Manual

Fortum Hemkontroll. Ta kontrollen över ditt hem. Manual Ta kontrollen över ditt hem Manual Innehållsförteckning Vad behöver jag för att komma igång? 2 Att komma igång 3 Installera gateway 4 Installera dina styruttag 6 Tilldela rumsfärger och nummer 7 Koppla

Läs mer

JVC CAM Control (till ipad) Användarmanual

JVC CAM Control (till ipad) Användarmanual JVC CAM Control (till ipad) Användarmanual Svenska Denna användarmanual är avsedd för mjukvaran (till ipad) till Live Streaming Camera GV-LS2/GV-LS1 tillverkad av JVC KENWOOD Corporation. Modeller som

Läs mer

Felsökningsguide för Asgari-kameror

Felsökningsguide för Asgari-kameror Felsökningsguide för Asgari-kameror Välkommen till vår felsökningsguide! Här finner du lösningar på de vanligaste problemen som kan uppstå på vissa datorer och enheter. Om du fortfarande behöver mer hjälp

Läs mer

iphone/ipad Snabbguide för anställda på HB

iphone/ipad Snabbguide för anställda på HB iphone/ipad Snabbguide för anställda på HB Innehållsförteckning: Första uppstarten... 1 Apple-ID... 1 Hitta min iphone... 1 Trådlöst nätverk (Wi-Fi)... 2 Kalender, E-post & Kontakter... 3 GW-Sync konfiguration...

Läs mer

ADOBE FLASH PLAYER 10.3 Lokal inställningshanterare

ADOBE FLASH PLAYER 10.3 Lokal inställningshanterare ADOBE FLASH PLAYER 10.3 Lokal inställningshanterare PRERELEASE 03/07/2011 Juridisk information Juridisk information Juridisk information finns på http://help.adobe.com/sv_se/legalnotices/index.html. iii

Läs mer

Installationshandbok för WN1000RP WiFi Booster for Mobile

Installationshandbok för WN1000RP WiFi Booster for Mobile Installationshandbok för WN1000RP WiFi Booster for Mobile Innehåll Komma igång.......................................... 3 Här har du WiFi Booster................................. 4 Framsida och sida...................................

Läs mer

Komma igång med Grid Player

Komma igång med Grid Player Komma igång med Grid Player Grid Player for ios version 1.3 Sensory Software International Ltd 2011 1 Om Grid Player Grid Player är en Alternativ kommunikations App (AKK) för personer som inte kan tala

Läs mer

Snabbstart för Novell Vibe Mobile

Snabbstart för Novell Vibe Mobile Snabbstart för Novell Vibe Mobile Mars 2015 Komma igång Mobil tillgång till Novell Vibe-webbplatsen kan inaktiveras av din Vibe-administratör. Om du inte kan använda Vibemobilgränssnittet enligt beskrivningen

Läs mer

LADDA NER SENASTE VERSIONEN AV MANUAL CAME R A SNABBGUI D E

LADDA NER SENASTE VERSIONEN AV MANUAL CAME R A SNABBGUI D E LADDA NER NASTE VERSIONEN AV MANUAL www.panono.com/go/manual CAME R A SNABBGUI D E ÖVERSIKT PANONO KAMERA 1 2 Avtryckarindikator Minneindikation USB-port 6 4 3 Batteriets laddningsnivå 5 1 PÅ/AV knapp,

Läs mer

HEOS 5 HS2 QUICK START GUIDE

HEOS 5 HS2 QUICK START GUIDE HEOS 5 HS2 QUICK START GUIDE INNAN DU BÖRJAR Se till att du har följande saker i fungerande skick: Wi-Fi Router Internetuppkoppling Mobil enhet med Apple ios eller Android ansluten till ditt nätverk 1

Läs mer

N300 WiFi Range Extender

N300 WiFi Range Extender Installationshandbok N300 WiFi Range Extender Modell WN3000RP Komma igång NETGEAR WiFi Range Extender utökar räckvidden för WiFi-nätverk genom att den befintliga WiFi-signalen förstärks och signalkvaliteten

Läs mer

Handbok. Installation av Dovado Tiny

Handbok. Installation av Dovado Tiny Handbok Installation av Dovado Tiny Dela med dig av ditt 4G-modem Med din trådlösa 4G-router Dovado Tiny och ett usb-modem för mobilt bredband, kan du dela din 4G-uppkoppling med flera andra användare

Läs mer

ENDURO BC101-1 Ref: BC101-UM-TKI-0415-Rev.A.

ENDURO BC101-1 Ref: BC101-UM-TKI-0415-Rev.A. ENDURO BC101-1 Förpackningens innehåll 1 2 3 ENDURO BC101-2 Montering och inkoppling Fig.1 Fig.2 ENDURO BC101-3 Användning av appen Fig.3 J H H G G C C D D B B M N O L K I A E F ENDURO BC101-4 Användning

Läs mer

E-MÖTESVERKTYG ANVÄNDARGUIDE TILL ADOBE CONNECT FÖR STUDENTER

E-MÖTESVERKTYG ANVÄNDARGUIDE TILL ADOBE CONNECT FÖR STUDENTER E-MÖTESVERKTYG ANVÄNDARGUIDE TILL ADOBE CONNECT FÖR STUDENTER Adobe Connect Högskolan i Borås använder Adobe Connect, genom Sunet, som e-mötesverktyg. Via Adobe Connect har du möjlighet att kommunicera

Läs mer

Lathund för Novell Filr

Lathund för Novell Filr 1(57) Stadsledningsförvaltningen IT-avdelningen Lathund för Novell Filr 2(57) Innehåll 1. Introduktion... 4 2. Termer... 4 3. Icke tillåtna tecken i filnamn... 4 4. ipad... 5 4.1 Installation... 5 4.2

Läs mer

Svensk version. Inledning. Installation av Windows XP och Vista. LW056V2 Sweex trådlös LAN cardbus-adapter 54 Mbps

Svensk version. Inledning. Installation av Windows XP och Vista. LW056V2 Sweex trådlös LAN cardbus-adapter 54 Mbps LW056V2 Sweex trådlös LAN cardbus-adapter 54 Mbps Inledning Utsätt inte Sweex trådlösa LAN cardbus-adapter 54 Mbps för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller nära värmekällor.

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

Komma i gång manual. Tempus ID06 LITE

Komma i gång manual. Tempus ID06 LITE Komma i gång manual Tempus ID06 LITE 1 Innehållsförteckning Komma igång... 3 Logga in som administrator... 7 Administratormeny... 9 Nya arbetstagare... 10 Närvaro Status... 13 Närvaro... 13 Arbetsgivarelista...

Läs mer

ACT-5020TW Snabbstartsguide

ACT-5020TW Snabbstartsguide Kameraschema: ENGLISH Micro USB Micro HDMI Reset Micro SD LCD UP Down Mode TRANSLATION Micro-USB Micro-HDMI Återställ Micro SD LCD Upp Ner Läge ENGLISH Shutter key Power key Busy indicator WIFI indicator

Läs mer

Snabbguide Höghastighetsbredband

Snabbguide Höghastighetsbredband Snabbguide Höghastighetsbredband Compal CH7284e Allt du behöver veta för att komma igång med ditt bredband! Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat utrustningen är det bara att börja använda

Läs mer

Powerline 500 WiFi-åtkomstpunkt XWN5001 Installationshandbok

Powerline 500 WiFi-åtkomstpunkt XWN5001 Installationshandbok Powerline 500 WiFi-åtkomstpunkt XWN5001 Installationshandbok Teknisk support Tack för att du väljer NETGEAR:s produkter. När du har installerat din enhet, leta reda på serienumret på etiketten på din produkt,

Läs mer

CW263BT. Badrumsvåg. Manual

CW263BT. Badrumsvåg. Manual CW263BT Badrumsvåg Manual Innehållsförteckning 1. Specifikationer... 3 2. Batteri... 4 3. Drift/Funktion... 4 3. Indikation... 5 4. ios Enheter... 5 5. Android Enheter Installation... 10 6. Andra Instuktioner

Läs mer

Installation. Netgear 802.11ac trådlös kopplingspunkt WAC120. Förpackningens innehåll. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA

Installation. Netgear 802.11ac trådlös kopplingspunkt WAC120. Förpackningens innehåll. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Varumärken NETGEAR, NETGEAR-logotypen och Connect with Innovation är varumärken och/eller registrerade varumärken som tillhör NETGEAR, Inc. och/eller dess dotterbolag i USA och/eller andra länder. Informationen

Läs mer

AirPatrol WiFi Version 2 Fullständig Manual. for ios V4.2

AirPatrol WiFi Version 2 Fullständig Manual. for ios V4.2 AirPatrol WiFi Version 2 Fullständig Manual for ios V4.2 Index 3 - Vad gör AirPatrol WiFi? 4 - Lampor och knappar 5 - WiFi-nätverk. 6 - Installation av AirPatrol WiFi 7 - Steg för Snabb Inställning 8 -

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

EDS1130 IP-kamera. Snabbguide. Svenska Version 1.0

EDS1130 IP-kamera. Snabbguide. Svenska Version 1.0 50185 2015-05-26 EDS1130 IP-kamera Snabbguide Paketet innehåller...2 Minimikrav...2 Kamerans delar...2 Kontroll innan installation...3 Anslut till routern...4-5 EnViewer Finder installation...6-7 Anslut

Läs mer

Tack för att du har köpt Mobile WiFi. Med Mobile WiFi-enheten får du en snabb trådlös nätverksanslutning.

Tack för att du har köpt Mobile WiFi. Med Mobile WiFi-enheten får du en snabb trådlös nätverksanslutning. Tack för att du har köpt Mobile WiFi. Med Mobile WiFi-enheten får du en snabb trådlös nätverksanslutning. I det här dokumentet får du information om Mobile WiFi så att du kan börja använda enheten direkt.

Läs mer

Kom igång med Skype (Mac)

Kom igång med Skype (Mac) Kom igång med Skype (Mac) Skapa konto och installera Skype 1. a) För att kunna använda Skype måste du först ladda ner programmet till din dator och ditt operativsystem. Klicka på länken nedan så kommer

Läs mer

Guide för Wi-Fi-inställningar

Guide för Wi-Fi-inställningar Guide för Wi-Fi-inställningar Wi-Fi-anslutningar till skrivaren Ansluta med en dator via en Wi-Fi-router Ansluta med en dator direkt Ansluta med en smartenhet via en Wi-Firouter Ansluta med en smartenhet

Läs mer

Guide för Google Cloud Print

Guide för Google Cloud Print Guide för Google Cloud Print Version A SWE Beskrivning av anmärkningar Följande anmärkning används i den här bruksanvisningen: Information om hur du agerar i en viss situation eller hur du använder en

Läs mer

Support. Tack för att du väljer NETGEAR:s produkter.

Support. Tack för att du väljer NETGEAR:s produkter. Komma igång Support Tack för att du väljer NETGEAR:s produkter. När enheten har installerats letar du upp serienumret på etiketten på produkten och använder det till att registrera produkten på https://my.netgear.com.

Läs mer

POLAR WEBSYNC FÖR ANVÄNDARE AV POLARGOFIT.COM

POLAR WEBSYNC FÖR ANVÄNDARE AV POLARGOFIT.COM POLAR WEBSYNC FÖR ANVÄNDARE AV POLARGOFIT.COM Med programmet Polar WebSync 2.2 (eller senare) och dataöverföringsenheten Polar FlowLink kan du överföra data mellan Polar Active-aktivitetsmonitor och webbtjänsten

Läs mer

Installationshandbok

Installationshandbok Installationshandbok för Observit RSS Version 5.1 Observera Manualen används vid nyinstallation. Medföljande Axis kamerapaket innehåller ett produktblad som skall användas. Vid frågor kontakta support,

Läs mer

EW-7438RPn Air Quick Installation Guide

EW-7438RPn Air Quick Installation Guide EW-7438RPn Air Quick Installation Guide 02-2014 / v1.0 I. Produktinformation I-1. Paketets innehåll - EW-7438RPn Air - CD med snabbinstallationsguide och bruksanvisning på flera språk - Snabbinstallationsguide

Läs mer

Manual till DIKO 2012-10-19

Manual till DIKO 2012-10-19 Manual till DIKO 2012-10-19 Innehåll Manual till DIKO 2012-10-19... 1 1 Använda DIKO med en dator... 2 1.1 För att logga in i DIKO... 2 1.2 Dag... 3 1.3 Importera bilder... 4 1.4 Redigera bilder i samband

Läs mer

MBP16 Digital babyvakt

MBP16 Digital babyvakt Manual - MBP16 Digital babyvakt Grattis. till din nya Motorola Babymonitor! Tack för att ni valt MBP 16. Nu kan du höra din bebis sova i ett annat rum. Behåll originalkvittot, om du någon gång behöver

Läs mer

Installations- och bruksanvisning för Gree Smart app: Hansolserien luftvärmepump med WiFi

Installations- och bruksanvisning för Gree Smart app: Hansolserien luftvärmepump med WiFi Okt 2016 BRUKSANVISNING Installations- och bruksanvisning för Gree Smart app: Hansolserien luftvärmepump med WiFi Distributör: Tillfällavägen 15 433 63 Sävedalen www.scanmont.se Tack för valet av detta

Läs mer

Jabra SPEAK 450 för Cisco

Jabra SPEAK 450 för Cisco Jabra SPEAK 450 för Cisco BRUKSANVISNING INNEHÅLL Välkommen...2 ÖVERSIKT...3 ANSLUTNING...5 Hur du använder...7 Support...8 Tekniska specifikationer...9 1 Välkommen Tack för att du valde. Vi hoppas att

Läs mer

Snabbstart. AC750 WiFi Range Extender. Modell EX3800

Snabbstart. AC750 WiFi Range Extender. Modell EX3800 Snabbstart AC750 WiFi Range Extender Modell EX3800 Komma igång NETGEAR WiFi Range Extender utökar räckvidden för WiFi-nätverk genom att den befintliga WiFi-signalen förstärks och signalkvaliteten generellt

Läs mer

Anslutnings guide (för D-SLR-kameror) Sv

Anslutnings guide (för D-SLR-kameror) Sv SB7J01(1B)/ 6MB4121B-01 Anslutnings guide (för D-SLR-kameror) Sv Innehållsförteckning Introduktion...2 Gränssnittet...2 Problem med att ansluta?...2 Mer om SnapBridge...2 Vad du behöver...3 Vad du kan

Läs mer

Blackwire C310/C320. Sladdanslutet USB-headset. Användarhandbok

Blackwire C310/C320. Sladdanslutet USB-headset. Användarhandbok Blackwire C310/C320 Sladdanslutet USB-headset Användarhandbok Innehåll Välkommen 3 Systemkrav 3 Vill du ha mer hjälp? 3 Det här finns i förpackningen 4 Grundläggande fakta om headsetet 5 Sätta på dig headsetet

Läs mer

HEOS 1 QUICK START GUIDE HS2

HEOS 1 QUICK START GUIDE HS2 HEOS 1 QUICK START GUIDE HS2 INNAN DU BÖRJAR Se till att du har följande saker i fungerande skick: Wi-Fi Router Internetuppkoppling Mobil enhet med Apple ios, Android eller Kindle ansluten till ditt nätverk

Läs mer

Guide för mobil utskrift och skanning för Brother iprint&scan (ios)

Guide för mobil utskrift och skanning för Brother iprint&scan (ios) Guide för mobil utskrift och skanning för Brother iprint&scan (ios) Innan du använder din Brother-maskin Definitioner av anmärkningar Följande symboler och principer används i den här bruksanvisningen:

Läs mer

APM-1605. P2P kamera ucare Cam. Med APP till Android och iphone

APM-1605. P2P kamera ucare Cam. Med APP till Android och iphone 130909 50157 APM-1605 P2P kamera ucare Cam Med APP till Android och iphone Tips och nyttig information 1. APM-1605 är kamera för inomhusbruk. Om den riktas genom ett fönster och visar bild utomhus så kan

Läs mer

Installationsguide. Allt du behöver veta för att komma igång med ditt höghastighetsbredband! Compal CH7486e

Installationsguide. Allt du behöver veta för att komma igång med ditt höghastighetsbredband! Compal CH7486e Installationsguide Allt du behöver veta för att komma igång med ditt höghastighetsbredband! Compal CH7486e 1 Introduktion Så ska det se ut när det är klart! På bilden ser du hur det ska se ut när du har

Läs mer

Reglersystem EnergyLogic Touchline Wave

Reglersystem EnergyLogic Touchline Wave Reglersystem EnergyLogic Touchline Wave BRUKSANVISNING iphone APP GRÖN ENERGI OCH VVS-SYSTEM Roth Nordic AB Hanögatan 9 211 24 Malmö Telefon: 040-53 40 90 Fax: 040-53 40 99 E-Mail: service@roth-nordic.se

Läs mer

KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01

KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01 KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01 Karlsborgs Energi AB 2 Innehåll 1. ANSLUT KABELMODEMET... 4 2. ANSLUT OCH KONFIGURERA DIN UTRUSTNING... 5 OM DU VILL ANVÄNDA DIN

Läs mer

Manual. The Cobblestone

Manual. The Cobblestone Manual The Cobblestone Innehållsförteckning 1. Komma igång 1 1.1 Koppla upp Cobblestone 1 1.2 Konfigurera din Cobblestone 2 1.3 Lägga till fler Cobblestone 3 1.4 Namnge din Cobblestone 3 2. Navigera i

Läs mer

Svensk version. Installation av Windows XP och Vista. LW311 Sweex trådlösa LAN Cardbus-adapter 300 Mbps

Svensk version. Installation av Windows XP och Vista. LW311 Sweex trådlösa LAN Cardbus-adapter 300 Mbps LW311 Sweex trådlösa LAN Cardbus-adapter 300 Mbps Utsätt inte Sweex trådlösa LAN Cardbus-adapter 300 Mbps för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller nära värmekällor. Använd

Läs mer

ios-appen www.bildtelefoni.net Användarmanual 1.0 Copyright 2013 bildtelefoni.net

ios-appen www.bildtelefoni.net Användarmanual 1.0 Copyright 2013 bildtelefoni.net ios-appen Användarmanual 1.0 www.bildtelefoni.net Copyright 2013 bildtelefoni.net 1 Fokus på tillgänglighet Med ios-appen kan alla som använder en iphone eller ipad med ios operativsystem få enkel tillgång

Läs mer

Invest Living Smart controller M

Invest Living Smart controller M Användarmanual Invest Living Smart controller M Ladda ner till din Smartphone (IOS 7.0 eller senare, Android 4.0 eller senare) Invest Living Smart Controller Innehållsförteckning 1. Specifikation / Info

Läs mer

Handbok för Wi-Fi Direct

Handbok för Wi-Fi Direct Handbok för Wi-Fi Direct Enkel installation med Wi-Fi Direct Felsökning Innehåll Handbokens användning... 2 Symboler i handboken... 2 Friskrivningsklausul... 2 1. Enkel installation med Wi-Fi Direct Kontrollera

Läs mer

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB OBS! Utsätt inte Sweex Wireless 300N Adapter USB för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Sweex

Läs mer

Air Sync Användarguide

Air Sync Användarguide Air Sync Användarguide Ladda Air Sync 1. Koppla Air Syncs micro-usb-port (D) till din dator eller annan kompatibel laddare med den medföljande USB-kabeln eller annan kompatibel micro-usb-kabel. 2. Laddningsindikatorn

Läs mer

Installationshandbok för N300RE WiFi Range Extender

Installationshandbok för N300RE WiFi Range Extender Easy, Reliable & Secure Installationshandbok Installationshandbok för N300RE WiFi Range Extender Komma igång WiFi Range Extender utökar det trådlösa nätverket så att det inkluderar området utanför din

Läs mer

Kom igång med Skype (PC)

Kom igång med Skype (PC) Kom igång med Skype (PC) 1. För att kunna använda Skype måste du först ladda ner programmet till din dator och ditt operativsystem. Klicka på länken nedan så kommer du till sidan där du kan ladda ner Skype

Läs mer

Powerline 500 WiFi-åtkomstpunkt XWNB5201 Installationshandbok

Powerline 500 WiFi-åtkomstpunkt XWNB5201 Installationshandbok Powerline 500 WiFi-åtkomstpunkt XWNB5201 Installationshandbok Teknisk support Tack för att du väljer NETGEAR:s produkter. När du har installerat din enhet, leta reda på serienumret på etiketten på din

Läs mer

ES-CAM2A IP -kamera.

ES-CAM2A IP -kamera. ES-CAM2A IP -kamera www.etiger.com SV Lådans innehåll - ES-CAM2A x1 - Fäste x1 - Nätadapter x1 - Anvädarmanual x1 - och -appar Ladda ner app isecurity+ från App Store eller Google Play innan du börjar

Läs mer

Firmware uppdatering för iphone med Lightning-kontakt kompatibel med AppRadio Mode

Firmware uppdatering för iphone med Lightning-kontakt kompatibel med AppRadio Mode Firmware uppdatering för iphone med Lightning-kontakt kompatibel med AppRadio Mode Uppdateringsinstruktioner för navigeringsmodeller: AVIC-F40BT, AVIC-F940BT, AVIC-F840BT och AVIC-F8430BT som har uppgraderats

Läs mer

Lärarhandledning. Felix börjar skolan

Lärarhandledning. Felix börjar skolan Lärarhandledning för Felix börjar skolan Felixonline är en digital anpassning av barnboksserien Felix börjar skolan utgiven av Bonnier utbildning. Syftet med läromedlet är i första hand att skapa läsupplevelse

Läs mer

E-BOT del 2 20150120

E-BOT del 2 20150120 E-BOT del 2 20150120 2 Innehållsförteckning 7 Avancerade funktioner... 4 7.1 Inställningar för färglägen... 4 7.1.1 Ställa in färglägena... 4 8 Inställningar... 6 8.1 Använda hörlurar... 6 8.2 Återställning...

Läs mer

hjälpsamma team via cspolaroid@camarketing.com.

hjälpsamma team via cspolaroid@camarketing.com. Polaroid ZIP Bläckfria Fototryck Bruksanvisning {Allmän Produktbild} Hej! Välkommen till Polaroid -familjen. Den här bruksanvisningen erbjuder dig en kort genomgång av din nya Mini-skrivare. För mer information

Läs mer

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snabbstart Guide

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snabbstart Guide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router Snabbstart Guide Billion BIPAC-711C2/710C2 ADSL Modem / Router För mer detaljerade instruktioner om konfiguration och användning av denna ADSL Modem/Router, hänvisar

Läs mer

BIPAC 5102 / 5102S / 5102G. ADSL Modem/Router. Snabbstartsguide

BIPAC 5102 / 5102S / 5102G. ADSL Modem/Router. Snabbstartsguide BIPAC 5102 / 5102S / 5102G ADSL Modem/Router Snabbstartsguide Billion BIPAC 5102 / 5102S / 5102G ADSL Modem/Router För mer detaljerade anvisningar om inställning och användning av en (802.11g) ADSL Router,

Läs mer

Lättlästa instruktioner för ipad ios7

Lättlästa instruktioner för ipad ios7 Lättlästa instruktioner för ipad ios7 I samarbete med: Hösten 2014 Med hjälp av de här lättlästa instruktionerna lär du dig att använda en ipad med operativsystemet ios7. Ett operativsystem är det viktigaste

Läs mer

Installationshandbok för WiFi Booster for Mobile WN1000RP

Installationshandbok för WiFi Booster for Mobile WN1000RP Installationshandbok för WiFi Booster for Mobile WN1000RP 2012 NETGEAR, Inc. Med ensamrätt. Ingen del av denna publikation får reproduceras, överföras, transkriberas, lagras i ett sökbart lagringssystem

Läs mer

JABRA solemate mini. Bruksanvisning. jabra.com/solematemini

JABRA solemate mini. Bruksanvisning. jabra.com/solematemini JABRA solemate mini Bruksanvisning jabra.com/solematemini 2013 GN Netcom A/S. Alla rättigheter reserverade. Jabra är ett registrerat varumärke som tillhör GN Netcom A/S. Övriga varumärken som nämns här

Läs mer

www.motorolahome.com www.verve.life RIDER RIDER Läs detta först Ditt trådlösa headset Användning Strömbrytare Statuslampa + _ / / Ljudstyrka & spår Telefonsamtal, röstkommandon & musik Telefonsamtal,

Läs mer

3Växel Softphone i datorn.

3Växel Softphone i datorn. 3Växel Softphone. För att använda Softphone i dator och mobil samt i fasta IP-telefoner behöver du skaffa tilläggstjänsten Softphone. När du har det kan du använda alla IP-telefonitjänster på ett och samma

Läs mer

VARNING: Kasta inte den här produkten i hushållsavfallet. Lämna in den till en uppsamlingsplats för återvinning av elektroniska apparater.

VARNING: Kasta inte den här produkten i hushållsavfallet. Lämna in den till en uppsamlingsplats för återvinning av elektroniska apparater. Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för problem som uppstår vid normal användning. Vid missbruk av Easi-View eller vid öppning av enheten upphör garantin. Allt utom garantireparationer

Läs mer

Asgari of Sweden Generation 3. Snabbmanual. För att enkelt komma igång med våra senaste Asgari IP Kameror. www.asgariofsweden.se

Asgari of Sweden Generation 3. Snabbmanual. För att enkelt komma igång med våra senaste Asgari IP Kameror. www.asgariofsweden.se Asgari of Sweden Generation 3 Snabbmanual För att enkelt komma igång med våra senaste Asgari IP Kameror www.asgariofsweden.se 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Förberedelser... 3 Inställning

Läs mer

Blackwire C310-M/ C320-M

Blackwire C310-M/ C320-M Blackwire C310-M/ C320-M USB Corded Headset User Guide Contents Välkommen 3 Systemkrav 3 Vill du ha mer hjälp? 3 Det här finns i förpackningen 4 Grundläggande fakta om headsetet 5 Sätta på dig headsetet

Läs mer

Compose Connect. Hosted Exchange

Compose Connect. Hosted Exchange Sida 1 av 15 Compose Connect Hosted Exchange Presentation av lösningen: Compose Hosted Exchange Följande möjligheter finns för hantering av e-post 1. Lokalinstallerad Outlook-klient För att kunna använda

Läs mer

Introduktionsguide. for. Lösenord. Återställ lösenord. Hjälp (Help) Automatisk inloggning

Introduktionsguide. for. Lösenord. Återställ lösenord. Hjälp (Help) Automatisk inloggning for Introduktionsguide Läs den här guiden noggrant innan du använder produkten och förvara den nära till hands för att kunna återgå till den senare. HELA INNEHÅLLET ÄR TILLÅTET ENLIGT GÄLLANDE LAGSTIFTNING:

Läs mer

Din manual ARCHOS 604 WIFI http://sv.yourpdfguides.com/dref/1227011

Din manual ARCHOS 604 WIFI http://sv.yourpdfguides.com/dref/1227011 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för ARCHOS 604 WIFI. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Användarmanual. Meetings 1.5

Användarmanual. Meetings 1.5 Användarmanual Meetings 1.5 Revisionsnummer: 1 Dokumentnamn: FormPipe Meetings 1.5 - Användarmanual ipad Datum: 2013-12-05 Formpipe Software AB. All rights reserved. 2 (23) Innehållsförteckning 1 INLEDNING...

Läs mer

www.motorolahome.com www.verve.life LOOP LOOP Läs detta först Ditt trådlösa headset Statuslampa Ljudstyrka + Strömbrytare, telefonsamtal & musik Ljudstyrka _ Ditt trådlösa headset 1 Steg 1: Ladda & slå

Läs mer

Jabra SPEAK 510 BRUKSANVISNING

Jabra SPEAK 510 BRUKSANVISNING Jabra SPEAK 510 BRUKSANVISNING INNEHÅLL Välkommen... 2 Jabra SPEAK 510 ÖVERSIKT... 3 ANSLUTNING... 5 Hur du använder.... 8 Support.... 11 Tekniska specifikationer... 12 1 Välkommen Tack för att du valde.

Läs mer

Datatal Flexi Presentity

Datatal Flexi Presentity Datatal Flexi Presentity En snabbguide för Presentity Innehållsförteckning 1. Login 2 2. Hänvisa 3 2.1 Att sätta hänvisningar 3 2.2 Snabbknappar 4 2.3 Windows gadget 5 3. Samtal 5 4. Status 6 4.1 Exempel

Läs mer

Universal WiFi-räckviddsförlängare Powerline Edition (XAVNB2001) Installationshandbok

Universal WiFi-räckviddsförlängare Powerline Edition (XAVNB2001) Installationshandbok Universal WiFi-räckviddsförlängare Powerline Edition (XAVNB2001) Installationshandbok Teknisk support Tack för att du väljer NETGEAR:s produkter. När du har installerat din enhet, leta reda på serienumret

Läs mer

Tack för att du valde GoXtreme Wifi Control- funktionskamera. Läs bruksanvisningen noggrant innan du. använder kameran. Kamera: Delar och knappar

Tack för att du valde GoXtreme Wifi Control- funktionskamera. Läs bruksanvisningen noggrant innan du. använder kameran. Kamera: Delar och knappar Bruksanvisning Tack för att du valde GoXtreme Wifi Control- funktionskamera. Läs bruksanvisningen noggrant innan du använder kameran. Kamera: Delar och knappar 1 1. Avtryckaren 8. Mikro USB -koppling 2.

Läs mer

JABRA SOLEMATE MAX. Bruksanvisning. jabra.com/solematemax NFC. jabra

JABRA SOLEMATE MAX. Bruksanvisning. jabra.com/solematemax NFC. jabra jabra JABRA SOLEMATE MAX NFC Bruksanvisning jabra.com/solematemax 2013 GN Netcom A/S. Alla rättigheter reserverade. Jabra är ett registrerat varumärke som tillhör GN Netcom A/S. Övriga varumärken som nämns

Läs mer

Snabbstart. AC1200 WiFi Range Extender Modell EX6150

Snabbstart. AC1200 WiFi Range Extender Modell EX6150 Snabbstart AC1200 WiFi Range Extender Modell EX6150 Komma igång NETGEAR WiFi Range Extender utökar räckvidden för WiFi-nätverk genom att den befintliga WiFi-signalen förstärks och signalkvaliteten generellt

Läs mer

BIPAC 7402G g ADSL VPN Firewall Router. Snabbstartsguide

BIPAC 7402G g ADSL VPN Firewall Router. Snabbstartsguide BIPAC 7402G 802.11g ADSL VPN Firewall Router Billion BIPAC 7402G 802.11g ADSL VPN Firewall Router För mer detaljerade anvisningar om inställning och användning av en 802.11g ADSL VPN Firewall Router, v.g.

Läs mer

DCS-950G SECURICAM nätverk 802.11g trådlös internetkamera med ljud.

DCS-950G SECURICAM nätverk 802.11g trådlös internetkamera med ljud. Denna produkt kan installeras med Internet Explorer 6.x eller högre. DCS-950G SECURICAM nätverk 802.11g trådlös internetkamera med ljud. Innan du börjar Du måste åtminstone ha följande: Windows XP/2000/Me

Läs mer

GN Hearing app - bruksanvisning

GN Hearing app - bruksanvisning GN Hearing app - bruksanvisning Introduktion Appen är utvecklad för att förbättra hörupplevelsen och hjälper dig att få ut mer av dina hörapparater. Vår innovativa teknik och design kombinerat med inställningarna

Läs mer

1 Introduktion Funktioner 3. 2 Kom igång Paketets innehåll Översikt över kameran 5. 3 Installation 6

1 Introduktion Funktioner 3. 2 Kom igång Paketets innehåll Översikt över kameran 5. 3 Installation 6 Innehållsförteckning 1 Introduktion 3 1.1 Funktioner 3 2 Kom igång 4 2.1 Paketets innehåll 4 2.2 Översikt över kameran 5 3 Installation 6 3.1 Installation av hårdvara 6 3.2 Installation av App 6 3.3 Användning

Läs mer

SWE - Användarmanual. BlueEye. Action Camera. Wi-Fi - Waterproof - Ultra HD

SWE - Användarmanual. BlueEye. Action Camera. Wi-Fi - Waterproof - Ultra HD SWE - Användarmanual BlueEye Action Camera Wi-Fi - Waterproof - Ultra HD FUNKTIONER Upp/Uppspelning -knapp Slutare/Val -knapp Ström/Läges -knapp Högtalare Ned/Wi-Fi -knapp Mikrofon Objektiv Inspelning

Läs mer

Allmän information ITS Fjärrskrivbord

Allmän information ITS Fjärrskrivbord ITS fjärrskrivbord Allmän information ITS Fjärrskrivbord I den här pärmen hittar du instruktioner för hur du loggar in på fjärrskrivbordet, både från ditt kontor och när du jobbar någon annanstans. Du

Läs mer

Uppdatering av läsplatta och mötesapp

Uppdatering av läsplatta och mötesapp 1 (18) Datum 2014-03-18 Systemförvaltning W3D3 och meetings Instruktion Uppdatering av läsplatta och mötesapp Den här instruktionen visar hur du gör för att uppdatera din läsplatta. Uppdateringen är viktig

Läs mer