Modell: BLINK1 ANVÄNDARHANDBOK. Wi-Fi -videokamera för spädbarnsbevakning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Modell: BLINK1 ANVÄNDARHANDBOK. Wi-Fi -videokamera för spädbarnsbevakning"

Transkript

1 ANVÄNDARHANDBOK Modell: BLINK1 Wi-Fi -videokamera för spädbarnsbevakning De funktioner som beskrivs i denna användarhandbok är föremål för ändringar utan föregående meddelande. NK1_EU_SWE_A6_v1_2013_02_06.indd 1 8/2/13 12:10 PM

2 Välkommen... till din nya Motorola-kamera för spädbarnsbevakning! Tack för ditt köp av BLINK1 Wi-Fi -videokamera för spädbarnsbevakning. Nu kan du se och höra din bebis sova i sitt rum eller så kan du övervaka dina äldre barn i deras lekrum. Inställningar för kameran kan endast göras från din iphone / ipad eller från enheter med Android. Bilderna från kameran kan visas på en stationär eller bärbar dator, liksom på enheter med Android eller på iphone /ipad. Behåll ditt original daterade inköpskvitto för din bokföring. För garantiservice av din Motorola-produkt, måste du lämna en kopia av ditt daterade inköpskvitto för att bekräfta garantistatus. Registrering krävs inte för garantitäckning. För produktrelaterade frågor, ring/e-posta: +49 (0) E-post: I denna användarhandbok finns all information som behövs för att få ut mesta möjliga från produkten. Vänligen läs säkerhetsanvisningarna på sidorna 5 till 6 innan du installerar enheten. Inuti kartongen 1 x Wi-Fi -kameraenhet (antingen röd, silvrig, vit eller svart) 1 x strömadapter Översikt för din kamera 1 1. Fotosensor (för upptäckt av nattläge) 2. Infraröda lysdioder (för mörkerseende) 3. Kameralins 4. Ström-/statuslysdiod 5. Mikrofon Högtalare 7. PÅ/AV-omkopplare 8. Antenn 9. Temperaturgivare 10. Strömadapterkontakt 11. Återställningsknapp Viktiga riktlinjer för hur du installerar din Wi-Fi -kameraenhet Användning av andra 2.4GHz produkter, såsom andra trådlösa nätverk, Bluetooth -system eller mikrovågsugnar kan störa denna produkt. Håll Wi-Fi -kameraenheten borta från dessa typer av produkter eller stäng av dem om de verkar orsaka störningar. Se alltid till att du har en bra Wi-Fi -anslutning tillgänglig BLINK1_EU_SWE_A6_v1_2013_02_06.indd 2-3 8/2/13 12:10 PM

3 Innehållsförteckning 1. Säkerhetsanvisningar Systemkrav Komma igång - Anslutning av enheter Inställning Användarkonto och inställning av kamera: Fungerar med Android -enheter Användarkonto och inställning av kamera: Fungerar med iphone /ipad Kamera Anslut kameran till ett strömuttag Kamerafunktioner: Fungerar med PC/bärbar dator Visning av en annan kamera: Fungerar med PC/bärbar dator Kamerafunktioner: Fungerar med Android -enheter Kamerafunktioner: Fungerar med iphone /ipad Lägg till en annan kamera: Fungerar med iphone /ipad Förfarande för återställning av kameran Hjälp Allmän information Tekniska specifikationer Säkerhetsanvisningar VARNING: STRYPNINGSFARA - Håll adaptersladden utom räckhåll från barnet. Placera ALDRIG Wi-Fi -kameraenheten eller sladdar i barnsängen. Säkra sladden utom räckhåll från barnet. Använd aldrig förlängningssladdar med AC-adaptrar. Använda endast tillhandahållna ACadaptrar. INSTÄLLNING OCH ANVÄNDNING av Wi-Fi -kameraenhet: Bestäm en plats för Wi-Fi -kameraenheten som ger den bästa överblicken av ditt barnet i barnsängen. Placera Wi-Fi -kameraenheten på en plan yta, t.ex. köksskåp, byrå eller hylla eller väggfäste där den kan använda nyckelhålsspringan i botten. Placera ALDRIG Wi-Fi -kameraenheten eller sladdar i barnsängen. Säkra sladden i väggen för att hålla sladden utom räckhåll från barnet. VARNING Denna Wi-Fi -kamera är kompatibel med alla relevanta standarder för elektromagnetiska fält och är säker för användaren under förutsättning att den hanteras enligt anvisningarna i användarhandboken. Läs därför alltid instruktionerna i den här användarhandboken noggrant innan du använder enheten. 4 Innehållsförteckning Säkerhetsanvisningar 5 BLINK1_EU_SWE_A6_v1_2013_02_06.indd 4-5 8/2/13 12:10 PM

4 Vuxen montering krävs. Håll smådelar utom räckhåll för barn vid montering. Denna produkt är ingen leksak. Låt inte barn leka med den. Denna Wi-Fi -kameraenhet är inte ett ersättningsmedel för ansvarig vuxentillsyn. Behåll denna användarhandbok för framtida referens. Placera inte Wi-Fi -kameraenheten eller kablar i barnsängen eller inom räckhåll från barnet (enheten bör vara minst 0,91 meter bort). Förvara sladdar utom räckhåll för barn. 2. Systemkrav Webbportal Windows -system XP SP3 eller senare Mac OS version 10.7 eller senare Internet Explorer version 8.0 eller senare Firefox version 11.0 eller senare Chrome version 18.0 eller senare Safari version 5.1 eller senare Java version 7 eller senare Täck inte över Wi-Fi -kameraenheten med en handduk eller filt. Testa Wi-Fi -kameraenheten och alla dess funktioner så att du är bekant med den före användning. Använd inte Wi-Fi -kameraenheten nära vatten. Installera inte Wi-Fi -kameraenheten nära en värmekälla. Android -system Version eller senare iphone /ipad ios Version 4.3 eller senare Använd endast den försedda strömadaptern. Använd inte andra strömadaptrar då detta kan skada enheten. Använd aldrig förlängningssladdar tillsammans med strömadaptrar. Rör inte stickkontakterna med skarpa föremål eller metallföremål. 6 Säkerhetsanvisningar Systemkrav 7 BLINK1_EU_SWE_A6_v1_2013_02_06.indd 6-7 8/2/13 12:10 PM

5 3. Komma igång - Anslutning av enheter Hur fungerar det? Lokal åtkomst till kameran Se din kamera från varje fjärrkontroll Kamerorna hanteras via servern MonitorEverywhere. När en användare begär åtkomst till kameran autentiseras användaren av servern och därefter får användaren behörighet att använda kameran. 3.1 Inställning Anslut kameran till strömadaptern och plugga in den i ett lämpligt eluttag. Vänta till dess att kamerans LED-lampa ändras till att blinka snabbt, vilket innebär att kameran befinner sig i återställnings/inställningsläge och att kameran är klar för registrering av kamerainställning. Kameran måste vara inom räckhåll till Wi-Fi -routern som du vill länka till. 3.2 Användarkonto och inställning av kamera: Fungerar med Android -enheter Ladda ner och installera applikationen Monitor Everywhere från Google Play -butiken. Obs: Om du inte hittar applikationen, använd då din enhets webbläsare för att gå till för att få råd om installationen. Slå på Wi-Fi på din Android-enhet och välj ditt trådlösa nätverk. Slå på kameran (se 5. Förfarande för återställning av kameran). Kör applikationen Monitor Everywhere. Efter initiering visas inställningsguiden för spädbarnsbevakning. Välj CREATE ACCOUNT (SKAPA KONTO). Status för LED-indikering: - Återställnings-/inställningstillstånd: blinkar snabbt - Frånkopplingstillstånd: blinkar långsamt - Anslutningstillstånd: alltid på Välj GET STARTED (KOMMA IGÅNG). Följ anvisningarna på skärmen och välj kamera och Wi-Fi -anslutning som din kamera kan använda. Om nödvändigt anger du ett lösenord. Tryck på CONNECT TO Wi-Fi (ANSLUT TILL Wi-Fi). 8 Komma igång Komma igång: Fungerar med Android -enheter 9 BLINK1_EU_SWE_A6_v1_2013_02_06.indd 8-9 8/2/13 12:10 PM

6 Välj NEXT STEP (NÄSTA STEG). Välj CREATE ACCOUNT (SKAPA KONTO). Ange ett användarnamn, ett lösenord, en e-postadress och välj SIGN UP (registrera). Läs igenom användarvillkoren och välj I AGREE (jag godkänner). Tryck på NEXT STEP (NÄSTA STEG). Följ checklistan på skärmen för att säkerställa att kameran är strömansluten och tryck på NEXT (NÄSTA). Välj kameran från listan. Om du inte kan hitta kamera-id: et i listan, återställ kameran med följande förfarande: 1. Ställ in ON/OFF-knappen på ON (på). 2. Tryck in och håll ned RESET (återställningsknappen) på kamerans undersida i fem sekunder, tills du hör en ljudsignal. 3. Släpp ÅTERSTÄLLNINGS-knappen och vänta tills kameran fullbordat det interna återställningsförfarandet. 4. Efter ca 60 sekunder kommer du att höra två korta pip och den gröna lysdioden börjar blinka. Vänta upp till fem minuter. Skulle anslutningsprocessen ta längre tid, tryck på CANCEL (AVBRYT) och försök igen. Se till att du har en bra Wi-Fi-nätverksanslutning. 10 Komma igång: Fungerar med Android -enheter Komma igång: Fungerar med Android -enheter 11 BLINK1_EU_SWE_A6_v1_2013_02_06.indd /2/13 12:10 PM

7 När kameran är installerad kan du byta namn på den. Tryck på DONE (KLAR). Tryck på START MONITOR (STARTA MONITOR) för att visa kameravyn. Tryck på VIEW (VISA) för att visa kameravyn och kontrollpanelen. 3.3 Användarkonto och inställning av kamera: Fungerar med iphone /ipad Installera applikationen Monitor Everywhere från App StoreSM. Obs: Om du inte hittar applikationen, använd då enhetens webbläsare för att gå till för att få råd om installationen. Kör applikationen Monitor Everywhere och följ nummersekvensen på skärmen: Obs: Kamerans SSID är tryckt på etiketten på kamerans undersida. Exempel: ID: Camera-1006fa Etikett på enheter med Android : Camera-1006fa. S1 S2 Välj Setup (installera) Monitor Everywhere (bilder S1, 2). 12 Komma igång: Fungerar med Android -enheter Komma igång: Fungerar med iphone /ipad 13 BLINK1_EU_SWE_A6_v1_2013_02_06.indd /2/13 12:10 PM

8 S3 Klicka på Continue (Fortsätt) (bild S3). Slå på kameran (se 5. Förfarande för återställning av kameran) och följ anvisningarna som visas på skärmen. S5 På din iphone eller ipad, välj Wi-Fi under Inställningar, och välj sedan kameran från nätverkslistan och vänta tills den är ansluten (bilder S5, 6). Kör appen Monitor Everywhere en gång till. Obs! Kamerans SSID är tryckt på etiketten på kamerans undersida. Exempel: ID: Camera-1006fa. Etikett på iphone / ipad : Camera-1006fa. S6 S4 Klicka på Continue (Fortsätt) (bild S4). S7 S8 14 Komma igång: Fungerar med iphone /ipad Komma igång: Fungerar med iphone /ipad 15 BLINK1_EU_SWE_A6_v1_2013_02_06.indd /2/13 12:10 PM

9 Klicka på Configure Camera to Wi-Fi (Konfigurera kameran för Wi-Fi) (bilder S7, 8). Ange ett Wi-Fi-lösenord för kameran (bild S9) och tryck sedan på Next (Nästa). Tryck på iphone - eller ipad -HOME-knappen och kör applikationen Monitor Everywhere igen. Tryck på Create Account (Skapa konto) och ange ett användarnamn, ett lösenord och en e-postadress (bilder S12, 13). S9 På din iphone eller ipad, välj Wi-Fi under Inställningar. Välj önskad Wi-Fi-anslutning från nätverkslistan och vänta tills den är ansluten (bilder S10, 11). S12 S13 Tryck på Done (Klar) genom vilket du godkänner Terms of Use (användarvillkoren) (bild S14). S10 S11 S14 16 Komma igång: Fungerar med iphone /ipad Komma igång: Fungerar med iphone /ipad 17 BLINK1_EU_SWE_A6_v1_2013_02_06.indd /2/13 12:10 PM

10 4. Kamera 4.1 Anslut kameran till ett strömuttag Sätt i den smala änden av strömadaptern till strömadapterkontakten och plugga i strömadaptern i ett lämpligt eluttag. Skjut PÅ/AV-omkopplaren (ON/OFF) till PÅ (ON), den gröna strömlysdioden lyser. (Obs! För att stänga avenheten, skjut PÅ/AV-omkopplaren (ON/OFF) till AV (OFF).) S15 S16 Tryck på Camera Test (Kameratest) (bilder S15, 16). 4.2 Kamerafunktioner: Fungerar med PC/bärbar dator Gå till URL: https://www.monitoreverywhere.com. Om du redan har skapat ett konto, ange användarnamn och lösenord och klicka sedan på LOGIN (LOGGA IN). Välj kameran och tryck på VIEW (VISA) för att se kameravyn och kontrollknapparna. Klicka på ikonerna för olika funktioner: S17 S18 Tryck på Start monitor (Startskärmen) (bild S17). Tryck på Kameraikonen för att starta visning (bild S18). 18 Komma igång: Fungerar med iphone /ipad Kamerafunktioner: Fungerar med PC/bärbar dator 19 BLINK1_EU_SWE_A6_v1_2013_02_06.indd /2/13 12:10 PM

11 created by: Pro. Q.C. Systems Design Limited Play Lullaby (Spela vaggvisa): Tryck på ikonen för att visa menyn Play Lullaby (Spela vaggvisa) zu öffnen. Välj en av de fem låtarna för att spela vaggvisan. Tryck på Music OFF (Musik AV) för att sluta spela.. Temperatur: Den aktuella rumstemperaturen kommer alltid att visas i det nedre vänstra hörnet. Tryck på LOGOUT (LOGGA UT) för att lämna kontot. 4.3 Visning av en annan kamera: Fungerar med PC/bärbar dator Tryck på VIEW OTHER CAMERA (VISA ANNAN KAMERA), för att visa kameralistan och gör sedan ditt val. Speaker (Högtalare): Tryck på ikonen för att slå ON (PÅ) eller OFF (AV) ljudövervakning. Photo/Video (Foto/video): Ta en bild eller spela in ett videoklipp och välj var du vill spara filerna på din dator. Camera Settings (Kamerainställningar): Justera videokvaliteten under Display. Dra reglagen från vänster (-) till höger (+) för att justera kontrast, ljusstyrka och volym. Panorerings- och tiltfunktion: Tryck på knapparna upp och ner för att luta och vänster och höger för att panorera. 20 Kamerafunktioner: Fungerar med PC/bärbar dator Visning av en annan kamera: Fungerar med PC/bärbar dator 21 BLINK1_EU_SWE_A6_v1_2013_02_06.indd /2/13 12:10 PM

12 created by: Pro. Q.C. Systems Design Limited 4.4 Kamerafunktioner: Fungerar med Android -enheter Kör applikationen Monitor Everywhere. Om du redan har skapat ett konto, ange användarnamn och lösenord och klicka sedan på Login (Logga in) (se 3.2 Komma igång/anslutning av enheter, användarkonto och inställning av kamera). Tryck på för att ändra kameranamn eller ta bort en kamera från listan. Tryck på ÅTERGÅknappen för att återgå till kameralistan. Välj kameran och tryck på View (Visa) för att se kameravyn. Tryck på displayen för att visa kamerans kontrollikoner. Klicka på ikonerna för olika funktioner: Camera Settings (Kamerainställningar): Ändra namn, justera kameravolym, kamerans ljusstyrka och ljudkänslighet (Nivå 1 (Låg): ett högt ljud krävs. Nivå 4 (Hög): ett lågt ljud utlöser meddelandet som skickas till Android -enheter), ändra temperaturenhet, justera videokvalitet, ta bort kameran och visa information. Notifications (Meddelanden): Slå PÅ/AV meddelandefunktionen för ljud och temperaturvarning. Lullaby (Vaggvisa): Tryck på ikonen för att visa Vaggvisa-menyn. Slå ON (PÅ) musiken och välj en av de fem låtarna. Stäng OFF (AV) musiken för att sluta spela. Microphone (Mikrofon): Tryck på ikonen för att slå på TalkBack-funktionen på kameran. Tryck och håll nere den ovala mikrofonikonen för att tala, och släpp den för att sluta tala. Speaker (Högtalare): Slå ON (PÅ) eller OFF (AV) ljudövervakning. Photo/Video (Foto/video): Ta ett foto eller spela in en video. Klicka på ikonen för att starta kamerafunktionen. Klicka på fotoikonen för att aktivera kamerafunktionen. Klicka på videoikonen för att aktivera videofunktionen. Klicka på den röda punkten för att starta, och fyrkanten för att stoppa inspelningen. Foton och videoklipp sparas i det interna flashminnet på din Android -enhet. De kan nås från galleriet eller mediaspelaren. För att spela upp videoklipp, använd applikationen Monitor Everywhere eller ett 3: e parts program, t.ex. MX player, som kan spela MJPG (MotionJPEG). 22 Kamerafunktioner: Fungerar med Android -enheter Kamerafunktioner: Fungerar med Android -enheter 23 BLINK1_EU_SWE_A6_v1_2013_02_06.indd /2/13 12:10 PM

13 A2.indd 1 17/12/12 2:46 PM created by: Pro. Q.C. Systems Design Limited Zoomfunktion: Skjut zoomfunktionen från - till + för att förstora vyn och vice versa. Panorerings- och tiltfunktion: Tryck på Upp- och Ner-knapparna för att luta, och vänster och höger för att panorera. Temperatur: Displayen kommer alltid visa aktuell rumstemperatur. Videokvalitet: Tryck en gång för att växla mellan QVGA (låg upplösning, grå HQ-färg) och VGA (hög upplösning, vit HQ-färg). Tryck på Meny-knappen på din Android -enhet och välj (Logout) Logga ut för att lämna kontot. 4.5 Lägg till en annan kamera: Fungerar med Android -enheter Om du vill lägga till en annan kamera, följ nummersekvensen på skärmen: Baby.Monitor A1 Klicka på Next (Nästa) (bild A1). A2 24 Kamerafunktioner: Fungerar med Android -enheter Lägg till en annan kamera: Fungerar med Android -enheter 25 BLINK1_EU_SWE_A6_v1_2013_02_06.indd 24-25

14 A4.indd 1 A4.indd 1 A4.indd 1 17/12/12 2:41 PM 17/12/12 2:41 PM 17/12/12 2:41 PM created by: Pro. Q.C. Systems Design Limited Baby s Room Sam s Room Lucy s Room Om du blir ombedd, ange ditt nätverkslösenord (bild A5). Ha tålamod, det kan ta några minuter tills kameran läggs till ditt konto (bild A6). När kameran har lagts till, kommer kameravyn att visas automatiskt. Obs: När du kommer åt din kamera via ett nätverk som skiljer sig från ditt hemnätverk (över internet) via mobilen (t.ex. enheter för Android och iphone ), kommer följande meddelande dyka upp med jämna mellanrum: Det här videoklippet har visats i ca 5 minuter. Vill du fortsätta?. Tryck på YES (Ja) för att fortsätta eller på NO (Nej) för att avbryta visning. A3 A4 Välj din kamera (bild A3) och välj sedan önskat Wi-Fi -nätverk (bild A4). Baby s Room Sam s Room Lucy s Room Baby s Room Baby s Room Sam s Room Lucy s Room Baby.Monitor A5 A6 26 Lägg till en annan kamera: Fungerar med Android -enheter Lägg till en annan kamera: Fungerar med Android -enheter 27 BLINK1_EU_SWE_A6_v1_2013_02_06.indd 26-27

15 4.6 Kamerafunktioner: Fungerar med iphone /ipad Kör applikationen Monitor Everywhere. Om du redan har skapat ett konto (se 3.3 Komma igång - Anslutning av enheter, användarkonto och inställning av kamera), ange ditt lösenord och tryck sedan på Return (Retur) och sedan Done (Klar). Tryck på kameraikonen för att visa kameravyn. Tryck på displayen för att visa kamerans kontrollikoner. Tryck på ikonerna för olika funktioner: Camera Settings (Kamerainställningar): Ändra kameranamn, justera kameravolym, justera kamerans ljusstyrka, justera ljudkänslighet för att utlösa meddelandeljud eller inaktivera mikrofonen för monitorenheterna för att undvika meddelandeljud, ändra temperaturenhet, ställ in videokvalitet, ta bort den här kameran, visa information. Tryck på Back (Tillbaka) för att återgå till kamerans kontrollikoner. Lullaby (Vaggvisa): Tryck på ikonen för att visa Vaggvisa-menyn. Slå ON (PÅ) musiken och välj en av de fem sångerna. Slå OFF (AV) musiken för att sluta spela. Välj Klar eller Avbryt för att återgå till kamerans kontrollikoner. Microphone (Mikrofon): Tryck på ikonen för att slå på TalkBack-funktionen på kameran. Tryck och håll nere den ovala mikrofonikonen för att tala, och släpp den för att sluta tala. Camera Speaker (Kamerahögtalare): Tryck på ikonen för att slå ON (PÅ) eller (OFF) AV ljudövervakning. Photo (Foto): Tryck på ikonen för att starta kamerafunktionen och ta ett foto. Under Inställningar på din iphone, välj Privacy (Sekretess) > Photos (Foton). Slå Baby Cam ON (PÅ bebiskameran), det ger åtkomst till bilder. Observera att det videoinspelning och uppspelning inte stöds på ios-enheter. Zoomfunktion: Skjut zoomfunktionen från - till + för att förstora vyn och vice versa. Panorerings- och tiltfunktion: Tryck på Upp- och Ner-knapparna för att luta, och vänster och höger för att panorera. Temperatur: Den aktuella rumstemperaturen kommer alltid att visas i det övre vänstra hörnet. 28 Kamerafunktioner: Fungerar med iphone /ipad Kamerafunktioner: Fungerar med iphone /ipad 29 BLINK1_EU_SWE_A6_v1_2013_02_06.indd 28-29

16 Videokvalitet: Tryck en gång för att växla mellan QVGA (låg upplösning, grå HQ-färg) och VGA (hög upplösning, vit HQ-färg). Tryck på Cameras (Kameror), för att återgå till kameralistan. Tryck på för att lägga till en annan kamera i listan. Tryck på Edit (Redigera). Tryck på Remove (Ta bort) för att ta bort en kamera från listan. Tryck på Rename (Byt namn) för att ge en kamera ett nytt namn. Tryck på Alert Settings (Larminställningar) för att få meddelanden om buller upptäcks eller om temperaturen i barnets rum är för hög eller för låg. Om du använder Larminställningar under Inställningar på din iphone /ipad, välj Notifications (Meddelanden) > Baby Cam (Baby Cam) >Notification Center ON (Meddelandecenter PÅ.). Välj önskad larmstil och återgå till applikationen och klicka på Done (KLAR). Tryck på Cancel (Avbryt) för att återgå till kameralistan. Tryck på Account (Konto) för att ändra lösenordet. Tryck på Logout (Logga ut) för att lämna kontot. 4.7 Lägg till en annan kamera: Fungerar med iphone /ipad Följ samma steg som i 3.3 Användarkonto och inställning av kamera: Fungerar med iphone /ipad. 5. Förfarande för återställning av kameran Obs! Om kameran ska flyttas från en router (t.ex. hemma) till en annan router (t.ex. på kontoret) eller om du har problem med inställningarna för kameran, kan kameran behöva återställas. Inställningarna för enheter med AndroidTM eller för iphone / ipad måste sedan göras om. 1. Ställ in ON/OFF-knappen på ON (på). 2. Tryck in och håll ned RESET (återställningsknappen) på kamerans undersida i fem sekunder, tills du hör en ljudsignal. 3. Släpp ÅTERSTÄLLNINGS-knappen och vänta tills kameran fullbordat det interna återställningsförfarandet. 4. Efter ca 60 sekunder kommer du att höra två korta pip och den gröna lysdioden börjar blinka. Ha tålamod, det kan ta några minuter tills kameran visas i din lista över Wi-Fi -enheter eller läggs till ditt konto. 30 Kamerafunktioner: Fungerar med iphone /ipad Förfarande för återställning av kameran 31 BLINK1_EU_SWE_A6_v1_2013_02_06.indd 30-31

17 6. Hjälp Ljudstörningar För att undvika bakgrundsljud eller ekon, se till att det finns tillräckligt med avstånd mellan enheten och Wi-Fi kameraenheten. Användning av andra 2.4GHz produkter, såsom Bluetooth system eller mikrovågsugnar kan störa denna produkt. Håll Wi-Fi -kameraenheten minst 1.52 meter borta från dessa typer av produkter eller stäng av dem om de verkar orsaka störningar. Tappar anslutning Kontrollera dina Wi-Fi-inställningar. Om nödvändigt återanslut din Wi-Fi. Se till att Wi-Fi -kameraenheten är PÅ. Vänta några minuter innan du ansluter till Wi-Fi-systemet. Om du har glömt ditt lösenord Om du inte kommer ihåg ditt lösenord, tryck på Glömt lösenord och ange din e-postadress. Ett nytt lösenord kommer omedelbart att skickas till din e-postadress. Kategori Konto Konto Konto Konto Problem Beskrivning/fel Jag kan inte logga in, även efter registrering. Jag får ett felmeddelande som säger: E-post-ID är inte registrerat. Vad gör jag om jag har glömt mitt lösenord? Jag kan inte få ett nytt lösenord trots att jag har använt Glömt lösenord -alternativet. Lösning Kontrollera ditt användarnamn och lösenord. Se till att du har registrerat hos oss. Tryck på Create Account (Skapa konto) för att skapa ett konto för att kunna använda Wi-Fi -enheten för spädbarnsbevakning. Klicka på länken Glömt lösenord på webbsidan www. monitoreverywhere. com eller på din Android- eller iosapplikation. Vi skickar ett nytt lösenord till ditt registrerade e-post-id. 1. E-postmeddelandet kan ha skickats till din skräppostmapp. Vänligen kontrollera din skräppostmapp. 2. Det kan finnas en fördröjning med att få din e-post. Vänta en stund och kontrollera igen. Anslutningsproblem Du får meddelandet Vi har problem med att få åtkomst till din kamera för närvarande. Detta kan bero på internetanslutningen. Försök igen senare. 1. Försök igen om några minuter. Detta kan bero på något problem med din internetanslutning. 2. Om problemet inte försvinner, starta om din kamera för att kontrollera om detta löser problemet. 3. Starta om din trådlösa router. 32 Hjälp Hjälp 33 BLINK1_EU_SWE_A6_v1_2013_02_06.indd 32-33

18 Se med kameran När jag är i fjärrläge stannar videon efter 5 minuter. Hur kan jag titta längre. När du kommer åt din kamera via ett nätverk som skiljer sig från ditt hemnätverk (över internet) så pausas din video efter 5 minuter. Du kan klicka på kameran igen från Android /ios -applikationen för att börja strömma igen. Om du kommer åt den via din webbläsare, så kan du trycka på Ladda om-knappen för att börja visa strömning från din videokamera igen. Allmänt Anslutningsproblem Vilka webbläsare stöds för åtkomst från min PC/MAC? Jag har problem att komma åt kameran från fjärr-pc eller från min 3G-telefon. På PC och MAC, rekommenderar vi Google Chrome. Men följande webbläsare stöds också: PC: Internet Explorer 8 eller högre MAC: Safari. Kontrollera dina Wi-Firouterinställningar i hemmet och aktivera UPnP på routern för bättre prestanda att strömma till en fjärrenhet. Om du har flera Wi-Fi-routrar i ditt hem, konfigurera kameran så att den ansluter till routern som har bredbands-/linjeanslutning. Anslutningsproblem Inställning Min telefonapplikation visar följande meddelande: Kunde inte ansluta till BMSservern. Medan jag lägger till en ny kamera till mitt konto, kan jag inte hitta några kameror att lägga till. 1. Kontrollera Wi-Finätverksstyrkan. 2. Kontrollera om du är ansluten till Internet genom att starta telefonens webbläsare och gå till en webbplats som 3. Försök igen om du lyckas ansluta till Internet. Om du försöker lägga till en kamera som tidigare har lagts till på ditt konto/ annat konto, måste du först återställa kameran. Detta kan göras genom att hålla ned ÅTERSTÄLLNINGS-knappen längst ned på kameran i 6 sekunder. Allmänt Vad betyder en blinkande lysdiod? En blinkande lysdiod indikerar följande status: Snabbt blinkade: Kameran är i inställningsläge. Du kan lägga till kameran på ditt konto i det här läget. Förstagångsinställning, kameran är i inställningsläge. För att återställa till inställningsläget, tryck och håll ned ÅTERSTÄLLNINGSknappen på undersidan av kameran tills du hör en lång ljudsignal. Långsamt blinkande: Kameran antingen ansluter till routern eller har förlorat kontakten med routern. Se till att kameran är i Wi-Fi-signalområdet. I ett typiskt hemscenario är räckvidden ca meter LED är stabilt: Kameran är ansluten till Wi-Fi-nätverket. 34 Hjälp Hjälp 35 BLINK1_EU_SWE_A6_v1_2013_02_06.indd 34-35

19 Inställning Anslutningsproblem Anslutningsproblem Kamera Jag kan inte komma åt min kamera. Under installationen på Android - och ios-enheter, under det sista steget kan jag inte hitta min kamera och installationen misslyckas. Trots att jag kommer åt min kamera från samma Wi-Finätverk, visas min kamera fortfarande som fjärrläge. Jag kan bara komma åt den i 5 minuter åt gången. När jag försöker visa kameran, får jag en uppmaning om en firmwareuppgradering för kameran. Vad ska jag göra? Kontrollera om kameran är inom Wi-Fi-området. Om lysdioden på kameran blinkar långsamt, försök att flytta kameran närmare routern för bättre Wi-Fi-område och försök igen. Återställ kameran till inställningsläget och försök igen. Tryck och håll ned ÅTERSTÄLLNINGS-knappen på undersidan av kameran tills du hör ett långt pip. Vänta en minut medan kameran startar om. Kamerans LED blinkar snabbt, vilket indikerar att den är i inställningsläge. Starta nu om inställningen från din Smartphone igen. Kontrollera din routers trådlösa inställningar. I routrar som Buffalo finns ett alternativ som heter Trådlös isolering. Inaktivera det här alternativet. Uppgradera din firmware. Detta tar ca 5 minuter. Utför uppgraderingar från tid till annan för att förbättra kamerans funktioner. APP Allmänt Allmänt Allmänt Jag kan inte hitta iosapplikationen i App StoreSM. Vilka plattformar stöds för åtkomst till min kamera? Jag hör inte ljudet när jag kommer åt en fjärrstyrd kamera. Vad betyder Lokal kamera och Fjärrstyrd kamera? Detta är ett känt problem för vissa användare som använder ios version Använd följande länk på din ipadwebbläsare för att ladda ner applikationen. https://itunes.apple.com/ us/ app/monitor-everywhere/ id ?mt=8&uo=4 Android, OS version eller senare, ios version 4.3 eller senare, Windows XP SP3 eller senare, Internet Explorer, Chrome, Mac OS, Safari. Du kan klicka på högtalarikonen i rutan för videoström för att höra ljud. Som standard är ljudet inte PÅ när du kommer åt en fjärrstyrd kamera. När du kommer åt din kamera från samma trådlösa nätverk (hem) i vilket den är konfigurerad, är det en lokal kamera. När du kommer åt din kamera utanför ditt hem är det en fjärrstyrd kamera. Du kan använda 3G- eller Wi- Fianslutning utanför hemmet. 36 Hjälp Hjälp 37 BLINK1_EU_SWE_A6_v1_2013_02_06.indd 36-37

20 Egenskaper Allmänt Allmänt Allmänt Vad betyder meddelandet PAN TILT inaktiverat på grund av nätverkshastighet? Jag har problem att komma åt mina kameror från Internet Explorer. Vad ska jag göra? Jag har problem att komma åt mina kameror från Google Chrome. Vad ska jag göra? Jag har problem att komma åt mina kameror från Safari på Mac. Vad ska jag göra? När din nätverkshastighet är låg, så inaktiveras PAN och TILT. Du kan se meddelandet på applikationsskärmen när detta inträffar. Följande länkar tar dig till felsökningsguiden för Internet Explorer relaterade problem. https://monitoreverywhere. com/bms/ troubleshoot. jsp? nojavaie https:// monitoreverywhere.com/bms/ troubleshoot.jsp?javadisabledie Följande länkar tar dig till felsökningsguiden för Google Chrome relaterade problem. https://monitoreverywhere. com/bms/troubleshoot. jsp?nojavach https://monitoreverywhere. com/bms/troubleshoot. jsp?javadisabledch Följande länkar tar dig till felsökningsguiden för Safari på Mac. https://monitoreverywhere. com/bms/troubleshoot. jsp?javadisabledsf https://monitoreverywhere. com/bms/troubleshoot. jsp?nojavasf Allmänt Inställning Allmänt Jag kan inte komma åt mina kameror i Internet Explorer. Jag använder Internet Explorer version 6 eller version 7. När jag använder en ios enhet för att starta kameran för första gången i det steget där jag försöker att ansluta till kamera-xxxxxx i Wi-Fi-inställning, får jag ett fel som säger Kan inte ansluta till kamera-=xxxxxx. Hur hittar jag information om vilken version av APP som jag kör? Minimikravet är att ha en Internet Explorer version som är nyare än 7:an. Uppgradera din webbläsare. Du kan också använda Google Chrome för att få åtkomst. Detta är ett känt problem för vissa ios-användare. Försök ansluta igen. Den här gången skall du kunna ansluta. När du tittar med din kamera kan du klicka på VÄXLAsymbolen för att gå in på kamerans inställningssida. Välj informationsvalet att titta på APP- och kameraversioner. 38 Hjälp Hjälp 39 BLINK1_EU_SWE_A6_v1_2013_02_06.indd 38-39

21 Allmänt Egenskaper Hur laddar jag ner en APP för Android och ios-enheter? Jag har problem med PAN/ TILT. Kameran tycks flytta sig mycket senare än när jag tryckte på PANknappen. Android: - Öppna Google Play APP på din Android-enhet. - Välj sök - Skriv Monitor Everywhere - Resultaten kommer att ha Monitor Everywhere APP från Binatone - välj att installera den ios-enhet: - Öppna ios APP Store - Välj sök - Skriv Monitor Everywhere - Resultaten kommer att ha Monitor Everywhere APP från Binatone - välj att installera den Detta sker vanligen när du använder PAN/TILT-funktionen och nätverkets bandbredd/ anslutningsmöjlighet inte är bra. Detta kan uppstå när du vill ha åtkomst till din kamera i fjärrmod. För att förbättra prestandan kan du växla från High Quality (högkvalitets) video mode (vit HQ-färg) till Low Quality (låg kvalitets) video mode (grå HQ-färg). Du kan välja HQ-knappen när du tittar med din kamera. Egenskaper Hur många användare kan få åtkomst till kameran samtidigt? 1. Om du går in i lokalt mod (din Smartphone/PC är ansluten till samma nätverk som din kamera) kan upp till fyra användare titta i din kamera samtidigt och en fjärranvändare är inte tillåten. Fjärranvändare som försöker få åtkomst till samma kamera kommer att få ett kamera upptagen meddelande. 2. Om du går in i Fjärrmod (från ett utomstående nätverk som är ett annat än det där du har din kamera, till exempel 3G eller ditt kontorsnätverk) kan bara en användare komma åt kameran åt gången och endast två lokala användare tillåts. Observera att när en användare får åtkomst till kameran från fjärrmod kommer andra användare som försöker få åtkomst till kameran via fjärrnätverk, att få ett kamera upptagen meddelande.. 40 Hjälp Hjälp 41 BLINK1_EU_SWE_A6_v1_2013_02_06.indd 40-41

Wi-Fi -kamera med mörkerseende NETCAM. Bruksanvisning. F7D7601V2 8820ey01175sv Rev. B00

Wi-Fi -kamera med mörkerseende NETCAM. Bruksanvisning. F7D7601V2 8820ey01175sv Rev. B00 Wi-Fi -kamera med mörkerseende NETCAM Bruksanvisning F7D7601V2 8820ey01175sv Rev. B00 Innehållsförteckning Komma igång... 1 Innehåll i förpackningen... 1 Förberedelser... 1 Ställ in din kamera trådlöst

Läs mer

TRÅDLÖS N+-ROUTER N600 DB. Bruksanvisning. F9K1102V3 8820ey01233sv Rev. A00

TRÅDLÖS N+-ROUTER N600 DB. Bruksanvisning. F9K1102V3 8820ey01233sv Rev. A00 TRÅDLÖS N+-ROUTER N600 DB Bruksanvisning F9K1102V3 8820ey01233sv Rev. A00 Svenska Innehållsförteckning Komma igång.... 1 Innehåll i förpackningen... 1 Förberedelser... 1 Installation... 2 Ansluta trådlösa

Läs mer

2015 myphone. All rights reserved. myphone IRON SWE. Instruktions Manual

2015 myphone. All rights reserved. myphone IRON SWE. Instruktions Manual Instruktions Manual Tack för att du valde en myphone. Handboken är avsedd att bekanta dig med enhetens funktioner. Utan föregående skriftligt medgivande från myphone får ingen del av denna handbok kopieras,

Läs mer

Innehåll. 1 Välkommen. 2 Kom igång. 3 Textinmatning. 4 Nätverksanslutning. 5 Nätverksdelning. 6 Hantera applikationer. 7 E-post

Innehåll. 1 Välkommen. 2 Kom igång. 3 Textinmatning. 4 Nätverksanslutning. 5 Nätverksdelning. 6 Hantera applikationer. 7 E-post Användarhandbok Innehåll 1 Välkommen 2 Kom igång 2 HUAWEI MediaPad 10 Link+ Snabbtitt 2 Installation 3 Ladda batteriet 4 Viktig information om batteriet 5 En snabbtitt på startskärmen 5 Meddelande- och

Läs mer

FreeAgent GoFlex Home Bruksanvisning

FreeAgent GoFlex Home Bruksanvisning FreeAgent GoFlex Home Bruksanvisning Bruksanvisning för FreeAgent GoFlex Home 2011 Seagate Technology LLC. Med ensamrätt. Seagate, Seagate Technology, Wave-logotypen och FreeAgent är varumärken eller registrerade

Läs mer

WD My Cloud Personlig molnlagring Användarhandbok

WD My Cloud Personlig molnlagring Användarhandbok WD My Cloud Personlig molnlagring Användarhandbok WD Service och support Om du stöter på några problem ber vi dig kontakta oss så att vi kan försöka åtgärda detta innan du skickar tillbaka produkten. De

Läs mer

WD My Cloud Mirror. Personlig molnlagring Användarhandbok

WD My Cloud Mirror. Personlig molnlagring Användarhandbok WD My Cloud Mirror Personlig molnlagring Användarhandbok WD:s service och support Om du stöter på några problem ber vi dig kontakta oss så att vi kan försöka åtgärda detta innan du skickar tillbaka produkten.

Läs mer

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome PFL42x8 PFL32x8 SV Användarhandbok Innehåll 1 Viktigt 3 Säkerhet 3 Vård 4 Juridiskt 5 Hållbarhet 7 Hjälp och support 9 2 Använda TV:n 10

Läs mer

Rugtel Tank X10 Manual

Rugtel Tank X10 Manual Rugtel Tank X10 Manual 一 Garantivillkor Rugtel Sverige garanterar att licensierade produkter vid införskaffandet är fria från defekter avseende design, material och yrkesutförande. Garantivillkor avser

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING SNABBSTARTSGUIDE 2 KAMERAÖVERSIKT 4 SÄTT IGÅNG 6 ANVÄNDNING 14 VARNINGAR OCH GARANTI 21 KONTAKT 26 ANVÄNDARHANDBOK

INNEHÅLLSFÖRTECKNING SNABBSTARTSGUIDE 2 KAMERAÖVERSIKT 4 SÄTT IGÅNG 6 ANVÄNDNING 14 VARNINGAR OCH GARANTI 21 KONTAKT 26 ANVÄNDARHANDBOK INNEHÅLLSFÖRTECKNING SNABBSTARTSGUIDE 2 KAMERAÖVERSIKT 4 SÄTT IGÅNG 6 ANVÄNDNING 14 VARNINGAR OCH GARANTI 21 KONTAKT 26 2 ANVÄNDARHANDBOK S/N: SNABBSTART Snabbstart 1 Skjut upp luckan för att öppna. 2

Läs mer

OMNI 10 OMNI 20 ADAPT

OMNI 10 OMNI 20 ADAPT OMNI 10 OMNI 20 ADAPT SV/ BRUKSANVISNING INNEHÅLL Introduktion 1 Medföljande tillbehör 2 Viktig säkerhetsinformation 3 Ovansida och knappreglage 5 Undersida och knappreglage 6 Ovan-, undersida och knappreglage

Läs mer

Innehållsförteckning. HomeSecure HS-IP-03 manual: 22-01-2015

Innehållsförteckning. HomeSecure HS-IP-03 manual: 22-01-2015 Innehållsförteckning 1. 1. Introduktion... 4 1.1 Funktioner... 4 2. Kom igång... 5 2.1 Paketets innehåll... 5 2.2 Översikt över Kameran... 6 2.3 Installation av Hårdvara... 6 3. Få Tillgång till Kameran...

Läs mer

EX220U. EX220U Användarhandbok DLP PROJEKTOR MODELL

EX220U. EX220U Användarhandbok DLP PROJEKTOR MODELL DLP PROJEKTOR MODELL EX220U Användarhandbok SVENSKA EX220U Den här användarhandboken innehåller viktig information för dig. Läs den innan du använder projektorn. VAR FÖRSIKTIG! RISK FÖR ELEKTRISK STÖT

Läs mer

LASER MFP SP 1000S. Användningsinstruktioner

LASER MFP SP 1000S. Användningsinstruktioner TELEKOM LASER MFP SP 1000S Användningsinstruktioner Läs den här handboken noggrant innan du använder maskinen och behåll den för framtida bruk. Läs säkerhetsinformationen i handboken innan du använder

Läs mer

Innehåll. Säkerhetsinformation...7 Support...11 Hjälp... 11 Support- och kontaktinformation från Nokia... 11 Kom igång... 11 Ytterligare program...

Innehåll. Säkerhetsinformation...7 Support...11 Hjälp... 11 Support- och kontaktinformation från Nokia... 11 Kom igång... 11 Ytterligare program... Nokia N95-1 KONFORMITETSDEKLARATION Härmed tillkännager NOKIA CORPORATION att produkten RM-159 överensstämmer med de väsentliga kraven och andra relevanta villkor i Direktiv 1999/5/EG. Det finns en kopia

Läs mer

EW270U. EW270U Användarhandbok DLP PROJEKTOR MODELL

EW270U. EW270U Användarhandbok DLP PROJEKTOR MODELL DLP PROJEKTOR MODELL EW270U Användarhandbok SVENSKA EW270U Den här användarhandboken innehåller viktig information för dig. Läs den innan du använder projektorn. VAR FÖRSIKTIG! RISK FÖR ELEKTRISK STÖT

Läs mer

Användarmanual. ver. 2.0

Användarmanual. ver. 2.0 Användarmanual ver. 2.0 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION...63 2. LADDNING AV BATTERIET...64 3. MJUKVARUUPPDATERINGAR OCH INSTÄLLNINGAR...64 4. SÄTT IGÅNG...65 4.1 ALLMÄNNA FUNKTIONER...65 4.2 HUVUDENHETEN

Läs mer

VIDEOKAMERA Detaljerad användarhandbok GZ-VX715/GZ-VX700

VIDEOKAMERA Detaljerad användarhandbok GZ-VX715/GZ-VX700 VIDEOKAMERA ad användarhandbok GZ-VX715/GZ-VX700 LYT2463-042A Innehållsförteckning Nybörjarhandbok 5 Laddning 5 Inspelning 5 Uppspelning 5 Tips för tagning 5 Semestern/Julen 6 Bröllop 7 Resor 8 Nöjesparker

Läs mer

Användarhandbok och information om garanti

Användarhandbok och information om garanti Rev. 1.0 Användarhandbok och information om garanti MU-PS1T0B MU-PS500B MU-PS250B JURIDISK INFORMATION FRISKRIVNINGSKLAUSUL SAMSUNG ELECTRONICS FÖRBEHÅLLER SIG RÄTTEN ATT ÄNDRA PRODUKTER, INFORMATION OCH

Läs mer

Norton. AntiVirus. Produkthandbok

Norton. AntiVirus. Produkthandbok Norton TM AntiVirus Produkthandbok Det är det enda rätta är att bry sig om miljön. Symantec har tagit bort omslaget till den här manualen för att minska de ekologiska fotavtrycken från våra produkter.

Läs mer

Viktiga säkerhetsanvisningar

Viktiga säkerhetsanvisningar Bruksanvisning Viktiga säkerhetsanvisningar Läs bruksanvisningen Följ anvisningarna i bruksanvisningen noga. Med hjälp av dem kan du installera och använda systemet på rätt sätt och få glädje av alla avancerade

Läs mer

Cat B15Q smarttelefon Användarhandbok

Cat B15Q smarttelefon Användarhandbok Cat B15Q smarttelefon Användarhandbok Läs igenom innan du fortsätter Säkerhetsföreskrifter Läs noggrant igenom säkerhetsföreskrifterna för att garantera rätt användning av din mobiltelefon. Även om den

Läs mer

Installationshandbok för N300 Wireless Router WNR2200

Installationshandbok för N300 Wireless Router WNR2200 Installationshandbok för N300 Wireless Router WNR2200 NETGEAR, Inc. 350 E. Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Juli 2010 208-10643-01 v1.0 Varumärken NETGEAR och NETGEAR-logotypen är registrerade varumärken

Läs mer

Användarhandbok. Xperia M4 Aqua E2303/E2306/E2353

Användarhandbok. Xperia M4 Aqua E2303/E2306/E2353 Användarhandbok Xperia M4 Aqua E2303/E2306/E2353 Innehåll Komma igång... 6 Om den här användarhandboken...6 Översikt...6 Montering...7 Starta enheten för första gången... 8 Varför behöver jag ett Google

Läs mer

Användarhandbok. Nokia N77-1

Användarhandbok. Nokia N77-1 Användarhandbok Nokia N77-1 0434 KONFORMITETSDEKLARATION Härmed intygar NOKIA CORPORATION att denna RM-194 står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som

Läs mer

Användarhandbok. Xperia Z2 Tablet SGP511/SGP512

Användarhandbok. Xperia Z2 Tablet SGP511/SGP512 Användarhandbok Xperia Z2 Tablet SGP511/SGP512 Innehåll Komma igång... 6 Om den här användarhandboken...6 Översikt...6 Montering...7 Starta enheten för första gången... 7 Varför behöver jag ett Google

Läs mer

Snabbstarts- och felsökningsguide

Snabbstarts- och felsökningsguide Snabbstarts- och felsökningsguide I NNEHÅLL Viktig information 3 Grundläggande datorhantering 4 Säkerhet och komfort... 4 Säkerhetsåtgärder... 4 Hälsofrämjande åtgärder... 4 Lär känna datorn... 5 Tangentbordet

Läs mer

Pinell Supersound II

Pinell Supersound II Användarhandbok Pinell Supersound II DAB+-/DAB-/FM-/Internetradio www.pinell.no Innehåll Säkerhetsinformation 3 FCC-information 4 Kartongens innehåll 5 Snabbvägledning för Internetradio 6 Detta behöver

Läs mer

Användarhandbok. Xperia Z1 C6902/C6903/C6906

Användarhandbok. Xperia Z1 C6902/C6903/C6906 Användarhandbok Xperia Z1 C6902/C6903/C6906 Innehåll Komma igång...6 Om den här användarhandboken...6 Översikt...6 Montering...7 Starta enheten för första gången...9 Varför behöver jag ett Google -konto?...9

Läs mer

Nokia 2330 classic Användarhandbok

Nokia 2330 classic Användarhandbok Nokia 2330 classic Användarhandbok 9214227 Utgåva 2 ÖVERENSSTÄMMELSE MED KRAV OCH BESTÄMMELSER Härmed intygar NOKIA CORPORATION att denna RM-512 står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav

Läs mer