STATISTIK. för alla 2015/2016

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "STATISTIK. för alla 2015/2016"

Transkript

1 STATISTIK för alla 215/216

2 I Statistik för alla hittar du statistik från SCB och andra statistikproducenter. Innehåll Befolkning... 4 Hälsa & välfärd... 9 Boende Kultur & fritid Utbildning Arbetsmarknad Ekonomi Miljö Trafik Brott Demokrati Printed in Sweden SCB-Tryck, Örebro 215.6

3 Statistiska centralbyrån, SCB SCB är en statlig myndighet som har arbetat med statistik i över 25 år. Vår främsta uppgift på SCB är att ta fram statistik för att användas i samhällsutvecklingen. Det sker till exempel så här: Politiker och andra som fattar beslut använder SCB:s statistik för att bestämma till exempel om var i Sverige det behövs byggas nya vägar, skolor och bostäder framöver. SCB:s statistik används också av debattörer som argument för och emot olika åsikter. Många forskare använder statistiken, till exempel inom medicin, miljö och samhällsplanering. Så här gör vi statistik Det mesta av de fakta som SCB:s statistik bygger på hämtar vi från register, till exempel befolkningsregistret där alla som bor i Sverige finns med. Resten av de fakta som vi gör statistik av samlar SCB in från privatpersoner, företag (stora och små) och offentlig sektor (skolor, kommuner med flera). Insamlingen går till på olika sätt: enkäter på papper frågeformulär på webben telefonintervjuer intervjuer hemma. En av SCB:s största undersökningar är arbetskraftsundersökningarna (AKU). Varje månad ringer SCB:s intervjuare 29 personer för att ta reda på hur många i Sverige som jobbar, söker jobb, studerar eller är sjuka m.m. När det rapporteras i media om arbetslösheten kommer siffran ofta från AKU. Fakta om SCB År 214 hade SCB anställda, 61 procent kvinnor och 39 procent män. Av personalen har 63 procent akademisk examen. Medelanställningstiden är 12 år. Under 214 publicerade vi 368 pressmeddelande, vår webbplats scb.se besöktes 7,7 miljoner gånger och 1,2 miljoner uttag gjordes ur våra statistiska databaser. SCB har kontor i Stockholm och Örebro och vi har telefonintervjuare runt om i landet. Välkommen till SCB! Vi tar emot studiebesök efter överenskommelse. Minst 1 deltagare bör delta vid ett besök. Hör av er till Statistikservice minst två veckor innan ni vill komma. E-posta eller ring så berättar vi mer. 3

4 BEFOLKNING Folkmängd Miljoner 1, Antal barn och unga i befolkningen Ålder 3 9, år 9, 8,5 8, år 4 år Folkmängd efter ålder, år och kön 214 Tusental Män Kvinnor Män Kvinnor Vanligaste namnen 214 Namn Antal Namn Antal Elsa 85 Lucas 86 Alice 86 William 851 Maja 732 Oskar 85 Agnes 673 Oliver 754 Lilly 646 Liam 728 Olivia 626 Elias 721 Julia 61 Hugo 696 Ebba 63 Vincent 641 Linnéa 594 Charlie 634 Molly 579 Alexander 63 Tabellen visar de tio vanligaste tilltalsnamnen som getts till flickor och pojkar 214. Namnen redovisas med den vanligaste stavningen, men samtliga stavningar ingår i det redovisade antalet. Alice har legat med i toppen sedan år 25. William, Oscar och Lucas har funnits bland de tio populäraste pojknamnen under hela 2-talet. 4 Befolkning

5 Andel hushåll efter hushållsstorlek personer, 1 % 5 personer, 4 % 4 personer 12 % 3 personer 12 % 2 personer 31 % 7+ personer, 1 % 1 person 38 % För de personer som saknar uppgift om bostad/lägenhet i folkbokföringsregistret (Uppgift saknas) kan inte hushåll skapas. Antal personer efter hushållsställning 214 Antal i 1-tal Kvinnor Män Barn Ensamstående föräldrar Ensamboende personer Personer i samboförhållande Personer i gift par/ registrerad partner Ej ensamboende personer, övriga Uppgift saknas Totalt Hushållsställningen anger individens relation till övriga personer i hushållet. För en person som bor ensam är hushållsställningen Ensamboende. En person definieras som barn, oavsett ålder, då den ingår i ett hushåll tillsammans med minst en av sina föräldrar. Befolkning och befolkningsförändringar Registrerade partnerskap och samkönade äktenskap kvinnor män Folkmängd Kvinnor Män Folkökning Födda Flickor Pojkar Döda Kvinnor Män Födelseöverskott Invandringar Kvinnor Män Utvandringar Kvinnor Män Invandringsöverskott För första gången finns det nu fler män än kvinnor i Sverige. I befolkningsstatistiken som sträcker sig tillbaka till år 1749 har kvinnorna fram tills idag varit i majoritet. 21 omvandlade partnerskap, kvinnor omvandlade partnerskap, män 214 Befolkning 5

6 Andel av befolkningen med utländsk/ svensk bakgrund 214 Svensk bakgrund 79 % Utländsk bakgrund 21 % Personer med utländsk bakgrund definieras som personer som är utrikes födda, eller inrikes födda med två utrikes födda föräldrar. Personer med svensk bakgrund definieras som personer som är födda i Sverige med två inrikes födda föräldrar eller en inrikes född och en utrikes född förälder. Invandringar (medborgare utom Norden) efter grund för bosättning, 214 Kvinnor Män Studerande ej EU/EES-medborgare Arbetsmarknad ej EU/EES-medborgare Arbetstagare EU/EES-medborgare Egna företagare EU/EES-medborgare Anhöriga till EU/EES-medborgare Studerande EU/EES-medborgare Ej EU/EES-medborgare varaktigt bosatta i annat EU-land Tillräckliga medel EU/EES-medborgare 9 93 Anhöriga arbetsmarknad till ej EU/EES-medborgare Anhöriga till ej EU/EES-medborgare Anhöriga till flyktingar Adoptivbarn ej EU/EES-medborgare Konventionsflyktingar Skyddsbehövande Synnerligen ömmande omständigheter Tillstånd enligt tillfällig lag ej EU/EES-medborgare 4 5 Övriga tillstånd, flyktingar ej EU/EES-medborgare 4 4 Övriga tillstånd ej EU/EES-medborgare Permanent uppehållsrätt 1 4 Okänt Totalt Invandrare och utvandrare EU-medborgare behöver från och med den 1 maj 214 inte längre registrera sin uppehållsrätt hos Migrationsverket Utvandrare Invandrare För att räknas som INVANDRARE i SCB:s statistik krävs att man har för avsikt att stanna i Sverige i minst tolv månader samt har uppehållstillstånd/ uppehållsrätt och folkbokför sig i landet. Nordiska medborgare behöver inte ha tillstånd för att invandra till Sverige För att räknas som UTVANDRARE i SCB:s statistik krävs att man meddelar Skatteverket att man har för avsikt att vara bosatt utomlands i minst tolv månader. Vid utflyttning till ett annat nordiskt land gäller folkbokföringsreglerna i det land man flyttar till. 6 Befolkning

7 Tre faser i Sveriges urbanisering Sveriges befolkning i tätort och på landsbygd, från 18 till 21 Miljoner 9 8 FAS 1 FAS 2 FAS Tätort 5 4 Landsbygd den första fasen utgör den tidiga urbaniseringen med start i det förindustriella samhället vid 18-talets början. Då var Sverige ett utpräglat bonde samhälle och 9 procent av befolkningen bodde på landsbygden. den andra fasen, tillväxt fasen, kommer med industrialiseringen och specialiseringen av tillverkning och service. Inflyttningen till städerna är då snabb och urbaniseringsgraden i Sverige ökade från 15 till 8 procent på mindre än 1 år. den tredje fasen, stabiliseringsfasen, innebär att ökningen av den urbana befolkningen har mattats av. Den svenska urbaniseringen som folkomflyttning från land till stad är i stort avslutad. Befolkning 7

8 Sveriges karta om befolkningen fick styra formen på landet Kiruna Luleå Umeå Östersund Sundsvall Gävle Västerås Uppsala Karlstad Örebro Stockholm Göteborg Linköping Befolkningstäthet antal invånare per kvadratkilometer, år 21 Helsingborg 5 och över Malmö Kalmar Växjö Landet har delats upp i rutor som sedan fått en storlek som motsvarar hur många som bor där. Rutorna har med andra ord skalats om areaproportionerligt i förhållande till 8 Befolkning befolkningstätheten. I kartogrammet framgår att befolkningen till stor del är koncentrerad till delar av södra Sverige och längs kusterna.

9 HÄLSA & VÄLFÄRD Ekonomiskt bistånd Antal Procent av Bistånd i bistånds- medelfolk- Miljoner mottagare 1) mängden kronor , , , , , , , , , , , , , , Inklusive barn Källa: Socialstyrelsen Återstående medellivslängd Ålder Kvinnor Män 214 Dödsorsaker 213 Antal döda Dödsorsak Kvinnor Män Samtliga Cirkulationsorganens sjukdomar Tumörer Andningsorganens sjukdomar Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar Yttre orsaker till sjukdom och död (skador, förgiftningar) Sjukdomar i nervsystemet, ögat och örat Symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska fynd och laboratoriefynd Matsmältningsorganens sjukdomar Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomar Vissa infektions- och parasitsjukdomar Sjukdomar i urin- och könsorganen Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven Sjukdomar i blod och blodbildande organ samt vissa rubbningar i immunsystemet Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser Hudens och underhudens sjukdomar Vissa perinatala tillstånd Graviditet, förlossning och barnsängstid 7. Källa: Socialstyrelsen Hälsa & Välfärd 9

10 Foto: Anders Andersson, Skandinav Ersatta dagar för vård av barn Antal dagar i 1 -tal och könsfördelning i procent År Föräldrapenning Tillfällig föräldrapenning Antal Könsfördelning Antal Könsfördelning Kvinnor Män Kvinnor Män Källa: Försäkringskassan 1 Hälsa & Välfärd

11 BOENDE Färdigställda lägenheter i nybyggda hus efter lägenhetstyp och år 1 rum och Mer än 3 rum Totalt kök/kokvrå och kök Färdigställda lägenheter i nybyggda hus efter upplåtelseform Hyresrätt Äganderätt Bostadsrätt Äg Bos Hy Antal sålda bostadsrätter Köpeskilling för småhus (permanentbostad) Medelvärde i tkr 5 Riket exkl storstadsområden Övr Riket exkl storstadsområden Stor-Stockholm Stor-Göteborg Stor-Malmö Stor-Malmö Stor-Göteborg 3 Stor-Stockholm Stockholms län Övriga län Stoc Boende 11

12 Foto: IStock Trångboddhet, EU samt Island och Norge Andel av befolkningen i procent Samtliga EU-länder (28 länder). 17,4 Belgien 4,1 2, Cypern 3,3 2,4 Nederländerna 1,7 2,6 Irland 4,7 : Malta 3,9 3,6 Spanien 5,6 5,2 Luxemburg 8, 6,2 Tyskland 7, 6,7 Finland 5,8 6,9 Frankrike 9,7 7,6 Storbritannien 6,5 8, Danmark 7,3 9,4 Sverige 1,1 11,2 Portugal 15,7 11,4 Österrike 14,8 14,7 Slovenien 39,5 15,6 Tjeckien 29,8 21, Estland 41,7 21,1 Grekland 26,7 27,3 Italien 24,2 27,3 Litauen 49,9 28, Lettland 57,4 37,7 Slovakien 42,9 39,8 Kroatien : 42,8 Bulgarien 48,1 44,2 Polen 5,8 44,8 Ungern 48,3 45,7 Rumänien 56,5 52,9 Island 6,3 9,1 Norge 5,2 6, Källa: Eurostat Norm 3 definierar ett hushåll som trångbott om det finns fler än en boende per rum (sovrum), kök och vardagsrum oräknade. Sammanboende delar dock sovrum medan varje barn ska ha eget rum. Exempel: enligt norm 3 ska ett sammanboende 4-personershushåll ha minst 4 rum och kök för att inte vara trångbott (Boendeutredningen 1974). 12 Boende

13 KULTUR & FRITID Barns fritid och kulturella besök Andel barn i procent, 1 18 år Flickor Pojkar Båda könen Läser böcker minst en dag i veckan Följer nyheter minst en dag i veckan Idrottar minst en dag i veckan Helt ledig minst en dag i veckan Varit på teater senaste halvåret Varit på bio senaste halvåret Mest sedda filmer på bio 214 Populäraste filmerna Antal besökare 1 Hundraåringen som klev ut genom fönstret och försvann Hobbit del 3: Femhäraslaget Frost The Hunger Games 3: Mockingjay del Draktränaren Interstellar Sune i fjällen Bamse och tjuvstaden Guardians of the Galaxy The Wolf of Wall Street Källa: Svenska filminstitutet Genomsnittlig tid för aktiviteter Per dygn år 21/11, 2 64 år Förvärvsarbete Hemarbete Personliga behov Studier Kvinnor Män Fritid Internetanvändning Andel personer år, procent I stort sett varje dag de senaste tre månaderna Minst en gång per vecka (men inte varje dag) de senaste 3 månaderna 28 8 Minst en gång per månad (men inte varje vecka) de senaste 3 månaderna 6 2 Inte de senaste 3 månaderna, men tidigare 2 2 Aldrig 21 6 Kultur & fritid 13

14 Foto: Marie Linnér, Skandinav Motionsvanor Andel i procent, åldern 16 84, som motionerar sammanhängande Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Praktiskt taget aldrig ,8 16 1,4 13,6 Lite då och då 13, ,9 12,1 11,1 11,3 Ungefär en gång i veckan 11,3 12,8 9,9 12,3 9,9 11,6 Minst en gång i veckan 74,8 69,9 76,3 71,9 78,5 75,1 Minst två gånger i veckan 63,4 57,2 66,4 59,6 68,7 63,4 Utlåning i kommunala folkbibliotek efter typ av media Antal utlåningar 3 Barnböcker Facklitteratur för vuxna 1 Skönlitteratur för vuxna Ljudböcker/kasettböcker m.m. Talböcker E-böcker Källa: Kungliga biblioteket 14 Kultur & fritid

15 UTBILDNING Befolkningens utbildning 214, år Procent Eftergymnasial utb. 3 år eller längre Forskarutbildning 29 Kvinnor Uppgift om utbildning saknas Män Förgymnasial utb. kortare än 9 år Förgymnasial utb. 9 år 25 Gymnasial utb. kortare än 3 år Eftergymnasial utb. kortare än 3 år Gymnasial utb. 3 år Antal elever i grundskolan och gymnasieskolan Läsåret 214/215 Antal Grundskolan förskoleklass Grundskolan åk Gymnasieskolan Foto: Marie Linnér, Skandinav Källa: Skolverket Utbildningskostnad per inskrivet barn/elev 213 Förskolan Fritidshem Grundskolan (inkl. skolskjuts) Gymnasieskolan (inkl. skolskjuts) Komvux (per heltidsstuderande) Utbildning i svenska för invandrare (sfi) Källa: Skolverket kr 34 3 kr 95 kr 19 9 kr 45 kr 38 4 kr Utbildning 15

16 Registrerade studenter på högskolan Antal i grundutbildning efter läsår och kön 1977/78 212/ / / / 88 Källa: Universitetskanslerämbetet 1992/ / 98 22/ 3 Totalt Kvinnor Män 27/ 8 212/ 13 Som registrerade räknas de studerande som är förstagångsregistrerade på en kurs samt de som är fortsättningsregistrerade på kurs som löper över flera terminer. Befolkningens utbildning Ålder 16 74, procent Förgymnasial Gymnasial Eftergymnasial utbildning utbildning utbildning m kv tot m kv tot m kv tot Män Kvinnor Totalt Foto: Apelöga, Skandinav Antal personer med utbetalt studiebidrag och studiemedel 214 Antal Studiebidrag, gymnasial utbildning Studiemedel, eftergymnasial utbildning Studiemedel Utlandsstudier, eftergymnasial utbildning Utbildning

17 ARBETSMARKNAD 2 vanligaste yrken för kvinnor och män 213 Yrke Antal Totalt Kvinnor kvinnor % Undersköterskor, sjukvårdsbiträden m.fl Vårdbiträden, personliga assistenter m.fl Barnskötare m.fl Förskollärare och fritidspedagoger Försäljare, fackhandel Grundskollärare Övrig kontorspersonal Hotell- och kontorsstädare m.fl Försäljare, dagligvaror Skötare och vårdare Köks- och restaurangbiträden Bokförings- och redovisningsassistenter Övriga sjuksköterskor Administrativa assistenter Administratörer i offentlig förvaltning Företagssäljare Kontorssekreterare, läkarsekreterare m.fl Socialsekreterare och kuratorer Redovisningsekonomer m.fl Receptionister m.fl Yrke Antal Totalt Män män % Företagssäljare Systemerare och programmerare Lastbils- och långtradarförare Byggnadsträarbetare, inredningssnickare m.fl Lagerassistenter m.fl Försäljare, fackhandel Fastighetsskötare Datatekniker Vårdbiträden, personliga assistenter m.fl Verktygsmaskinoperatörer Motorfordonsmekaniker o motorfordonsreparatörer Installationselektriker Maskiningenjörer och maskintekniker Försäljare, dagligvaror Övriga maskinoperatörer och montörer Övriga ingenjörer och tekniker Byggnadsingenjörer och byggnadstekniker Köks- och restaurangbiträden Maskinmekaniker, maskinmontörer och maskinreparatörer Övrig kontorspersonal Arbetsmarknad 17

18 Kvinnor och män i chefspositioner Män Kvinnor 21 Yrken med högst genomsnittlig månadslön, kvinnor/män 213 Yrke Kvinnor Män Värdepappersmäklare Verkställande direktörer, verkschefer m.fl Högre ämbetsmän och politiker Ekonomichefer och administrativa chefer Reklam- och pr-chefer Personalchefer Driftchefer inom finansiell verksamhet, fastighetsbolag, företagstjänster m.m Forsknings- och utvecklingschefer Läkare Flygledare Försäljnings- och marknadschefer It-chefer Piloter m.fl Övriga chefer inom specialomr Matematiker Advokater och åklagare Chefer för mindre företag inom finansiell verksamhet, fastighetsbolag, företagstjänster m.m Företags-, förvaltnings- och organisationsjurister Domare Övriga drift- och verksamhetschefer Övriga hälso- och sjukvårdsspecialister Farmakologer m.fl De 15 största svenska företagen 215 Företag Omsättning, Antal tusentals kronor anställda Volvo, AB Ericsson, Telefon AB LM Vattenfall AB Skanska AB Volvo Car Group Electrolux, AB SCA, Svenska Cellulosa AB TeliaSonera AB Atlas Copco AB Nordea Bank AB Scania AB Sandvik AB ICA Gruppen AB Corral Petroleum Holdings AB Sony Mobile Communications AB Källa: Largest Companies Arbetslösa år (AKU), 1-tal Totalt Män Kvinnor DEFINITION, ARBETSLÖSA: Denna grupp består av personer som inte var sysselsatta den undersökta veckan och som har sökt och kunnat ta ett arbete. Gruppen arbetslösa omfattar även personer som har fått ett arbete som börjar inom tre månader, förutsatt att de skulle ha kunnat arbeta under den undersökta veckan eller börja inom 14 dagar från den undersökta veckans slut. Tota Kvin Män 18 Arbetsmarknad

19 EKONOMI Hushållens utgifter efter olika utgiftsposter 212 Sammanboende med barn 19 år ROT- och RUT-avdrag Utemåltider 3% Kläder och skor 5% Förbrukningsvaror och hushållstjänster 1% Livsmedel och alkoholfria drycker 14% Transport 15% Hälso- och sjukvård 2% Alkoholhaltiga drycker (inkl. lättöl) och tobak 1% Övrigt 1% Bostad, möbler, inventarier, textilier och hushållsutrustning 3% Fritid och kultur 18% RUT ROT År Antal Utbetalt Antal Utbetalt köpare i kronor köpare i kronor ,3 miljarder miljarder ,8 miljarder ,6 miljader ,2 miljarder ,6 miljader ,4 miljarder ,1 miljader Källa: Skatteverket ROT: Reparation och Underhåll samt Om- och tillbyggnad RUT: Rengöring, Underhåll och Tvätt Skattereduktionen för dessa är 5 procent av arbetskostnaden, med ett maxbelopp på 5 kronor per person och år. Konsumentprisindex (KPI) månaders förändring, procent (inflationstakten) Det här är KPI Procent Transport Hälsooch sjukvård Alkoholhaltiga drycker och tobak Kläder och skor Livsmedel och alkoholfria drycker Rekreation och kultur Post och telekommunikationer Boende Konsumentprisindex (KPI) är det mest använda måttet för prisutveckling och används bl.a. som inflationsmått. Inflation är detsamma som att konsumenten får färre varor för samma mängd pengar. Pengarna blir mindre värda. Om inflationen är hög ökar priserna utan att det egentliga värdet, nyttan eller kvaliteten på varan/tjänsten ökar. Diverse varor och tjänster Restauranger och logi Utbildning Inventarier och hushållsvaror Varje månad tar SCB reda på om priserna i Sverige har gått upp eller ner. Genom att samla in prisuppgifter på vanliga varor och tjänster tar vi fram konsumentprisindex (KPI). För att veta vad vi ska mäta har SCB tagit fram en varukorg som innehåller fördelningen av de varor och tjänster som svenska konsumenter köper. Ekonomi 19

20 Statsskulden i Sverige Miljarder kronor Prognos Prognos Källa: Riksgälden Antal skuldsatta privatpersoner 21 och 214 Antal skuldsatta Totalbelopp (mdkr) , ,75 Källa: Kronofogden Obetalda snabblån hos Kronofogden Antal betalnings- därav ungdomar förelägganden år, % BNP:s årliga tillväxttakt Procent Utrikeshandel med varor Miljoner kronor i löpande priser. Trend Bruttonationalprodukten, BNP, är ett mått på hur mycket varor och tjänster som produceras i ett land. Förändringen i BNP från ett år till ett annat, mätt i procent, är ett vanligt mått på ett lands ekonomiska tillväxt. Mer information om SVERIGES EKONOMI hittar du på Välj Hitta statistik/tema områden/ Sveriges ekonomi Export Import 7 Handelsnetto 8 Mer om UTRIKESHANDELN hittar du på Välj Hitta statistik/statistik efter ämne/ Handel med varor och tjänster Källa: Kronofogden I snabblån ingår t.ex. sms-lån. 2 Ekonomi

21 Foto: istock EU-ländernas budgetunderskott 213 Procent av BNP Slovenien Grekland Spanien Storbritannien Irland Kroatien Cypern Portugal Frankrike Polen EU 28 Belgien Italien Malta Litauen Slovakien Ungern Finland Nederländerna Rumänien Österrike Tjeckien Sverige Bulgarien Lettland Danmark Estland Tyskland Luxemburg De fem största varuimportörländerna i världen 213 Land Miljarder Andel USA-dollar % 1 USA 2 329,1 12,3 2 Kina 1 95, 1,3 3 Tyskland 1 188,9 6,3 4 Japan 833,2 4,4 5 Frankrike 681, 3,6 Källa: World Trade Organization (WTO) De fem största varuexportörländerna i världen 213 Land Miljarder Andel USA-dollar % 1 Kina 2 29, 11,7 2 USA 1 579,6 8,4 3 Tyskland 1 452,7 7,7 4 Japan 715,1 3,8 5 Nederländerna 671,9 3,6 Källa: World Trade Organization (WTO) Källa: Eurostat Ekonomi 21

22 Sveriges export och import av varor 214 Tio största varugrupperna Export Import Varugrupp Andel i % Varugrupp Andel i % Verkstadsprodukter 44 Verkstadsprodukter 41 Maskiner 16 Övriga varor 22 Övriga varor 14 Elektronik, telekom 15 Kemivaror 13 Energivaror 14 Elektronik, telekom 12 Kemivaror 13 Skogsvaror 11 Livsmedel 11 Mineralvaror 1 Maskiner 1 Vägfordon 1 Vägfordon 1 Energivaror 9 Råolja 8 Oljeprodukter 8 Mineralvaror 7 Big Mac index 1) januari 215 Land Dollar Norge 6,3 Schweiz 7,54 Sverige 4,97 Finland 4,75 Italien 4,46 Danmark 5,38 Frankrike 4,52 Tyskland 4,25 Spanien 4,23 Storbritannien 4,37 USA 4,79 Grekland 3,53 Estland 3,36 Turkiet 3,96 Polen 2,48 Thailand 3,4 Egypten 2,3 Indien 1,89 1 Priset för en Big Mac i dollar i respektive land. Källa: The Economist Den svenska kronan jämfört med dollarn och euron Årsgenomsnitt SEK Källa: Riksbanken länder använder euron som valuta: Belgien, Cypern, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Portugal, Slovakien, Slovenien, Spanien, Tyskland, Österrike EUR USD Ekonomi

23 Sveriges tio största handelspartners Import och export, miljoner kronor, januari februari 215 Export Import Land Värde Andel i % Land Värde Andel i % Tyskland ,7 Tyskland ,7 Norge , Nederländerna ,5 Storbritannien ,6 Norge , USA ,3 Danmark ,3 Danmark ,9 Kina ,6 Finland ,7 Storbritannien ,4 Nederländerna ,5 Finland ,6 Frankrike ,4 Frankrike ,3 Belgien ,2 Belgien ,1 Kina ,7 Ryssland ,9 Totalt Totalt Foto: istock Ekonomi 23

24 MILJÖ Elproduktionen efter kraftslag GWh netto Vattenkraft Källa: Energimyndigheten och SCB Kärnkraft 199 Vindkraft Konventionell värmekraft 2 1 GWh (gigawattimme) = 1 kwh 1 TWh (terawattimme) = 1 kwh Konventionell värmekraft = Bränslebaserad elproduktion Solkraft 21 Elanvändning, GWh Tillverkningsindustri Solkraft Service Vindkraft Jordbruk Hushåll Kärnkraft Förluster Vattenkraft Summa användning Konventionell värmekraft inom landet Export Summa användning totalt De svenska utsläppen av växthusgaser 213 Ton Industriprocesser och produktanvändning Jordbruk Hushåll, lokaler, arbetsmaskiner samt militär och diffusa Industrins förbränning Källa: Naturvårdsverket Avfall Transporter Energiindustri År 213 släppte Sverige ut 55,8 miljoner ton. Trenden är att utsläppen av växthusgaser minskar i Sverige och de har minskat med 22 procent mellan år 199 och 213. Minskningarna beror på åtgärder i flera sektorer, men påverkas även av skiftningar i vädret samt konjunkturläget. CO 2 -utsläpp per capita (ton) CO 2 per capita (ton) Avfall Industriprocesser och produktanvändning 4,3 Jordbruk Hushåll, lokaler, arbetsmaskiner samt militär och diffusa Industrins förbränning 17,6 Energiindustri Transporter 6,2 1 4,9 5,6 1,7,5 Nigeria Indien Världen Sverige Kina USA Qatar Källa: Carbon Dioxide Information Analysis Center, Environmental Sciences Division, Oak Ridge National Laboratory, Tennessee, United States Koldioxidutsläppen härrör från förbränning av fossila bränslen och cementtillverkning. 24 Miljö

25 Markanvändningen i Sverige 21 Golfbanor o skidpistar Täkter o gruvomr Bebyggd mark Berg i dagen o övr mark Naturligt gräsbevuxen mark Öppen myr JORDBRUKSMARK Åkermark Betesmark omkring 15 procent utgjordes av betesmarker. Markanvändningen präglas dock av stora regionala skillnader. Golfbanor o skidpistar Golfbanor och skidpistar Det fanns nästan 36 Täkter hektar o gruvomr golfbanor och skidpistar år 21, vars samlade areal ungefärligen motsvarar Ystad kommuns Bebyggd mark landyta. Berg i dagen o övr mark Skidpistar fanns i alla län utom Gotlands län. Improduktiv skogsmark Produktiv skogsmark Naturligt gräsbevuxen mark Öppen myr Import och export av Improduktiv el, GWh, skogsmark SKOGSMARK 12 1 Export Produktiv skogsmark Betesmark Cirka 1,2 miljoner hektar eller mindre än 3 procent av landytan utgjordes av bebyggd mark. Två tredjedelar av landytan är skogsbevuxen vilket gör Sverige till ett av Europas skogsrikaste länder. År 21 fanns strax över 3 miljoner hektar jordbruksmark. Den absoluta merparten av jordbruksmarken var åkermark medan Åkermark Import Handelsnetto Uppkommet och behandlat avfall i Sverige Tusen ton Farligt avfall Icke-farligt avfall Uppkommet avfall från hushåll Uppkommet avfall från företag därav uppkommet från gruvindustrin Återvunnet avfall exkl. gruvavfall varav rötat och komposterat Förbränt avfall 1) Deponerat/bortskaffat exkl. gruvavfall I stort sett enbart med energiutvinning. Källa: Naturvårdsverket Miljö 25

Statistikinfo 2011:13

Statistikinfo 2011:13 Statistik & Utredningar Statistikinfo 2011:13 Åldersfördelning och inkomstnivåer för de vanligaste yrkena i Linköpings kommun Enligt svensk yrkesklassificering (SSYK) förekom 324 av 355 klassificerade

Läs mer

Lättläst om svenskt studiestöd

Lättläst om svenskt studiestöd Lättläst om svenskt studiestöd Grundläggande rätt för utländska medborgare 2014/15 1 2 Innehåll Vilka är länderna inom EU och EES?...7 Vilka krav behöver du uppfylla för att få svenskt studiestöd?...8

Läs mer

Landareal: 1 184 kvkm Invånare per kvkm: 32 - 90 -

Landareal: 1 184 kvkm Invånare per kvkm: 32 - 90 - Landareal: 1 184 kvkm Invånare per kvkm: 32 Folkmängd 31 december 2004 Ålder Män - 90 - Kvinnor Riket - 80 - - 70 - - 60 - - 50 - - 40 - - 30 - - 20 - - 10 - - 0-1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 0,0 0,2 0,4

Läs mer

Landareal: 825 kvkm Invånare per kvkm: 34. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 825 kvkm Invånare per kvkm: 34. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 825 kvkm Invånare per kvkm: 34 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 9 kvkm Invånare per kvkm: 5 074. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 9 kvkm Invånare per kvkm: 5 074. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 9 kvkm Invånare per kvkm: 5 074 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,2 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 959 kvkm Invånare per kvkm: 150. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 959 kvkm Invånare per kvkm: 150. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 959 kvkm Invånare per kvkm: 150 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 0,8 0,6 0,4 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 6 376 kvkm Invånare per kvkm: 9. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 6 376 kvkm Invånare per kvkm: 9. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 6 376 kvkm Invånare per kvkm: 9 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 0,8 0,6 0,4 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 5 518 kvkm Invånare per kvkm: 2. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013

Landareal: 5 518 kvkm Invånare per kvkm: 2. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 2014 Landareal: 5 518 kvkm Invånare per kvkm: 2 Folkmängd 31 december 2013 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 578 kvkm Invånare per kvkm: 22. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2008 Befolkningsförändring 1998 2008

Landareal: 578 kvkm Invånare per kvkm: 22. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2008 Befolkningsförändring 1998 2008 Landareal: 578 kvkm Invånare per kvkm: 22 Folkmängd 31 december 2008 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2008 Befolkningsförändring 1998 2008 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse- Flyttnings-

Läs mer

Landareal: 95 kvkm Invånare per kvkm: 963. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2011 Befolkningsförändring 2001 2011

Landareal: 95 kvkm Invånare per kvkm: 963. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2011 Befolkningsförändring 2001 2011 2012 Landareal: 95 kvkm Invånare per kvkm: 963 Folkmängd 31 december 2011 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2011 Befolkningsförändring 2001 2011 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 394 kvkm Invånare per kvkm: 49. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2009 Befolkningsförändring 1999 2009

Landareal: 394 kvkm Invånare per kvkm: 49. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2009 Befolkningsförändring 1999 2009 2010 Landareal: 394 kvkm Invånare per kvkm: 49 Folkmängd 31 december 2009 Ålder 1,2 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2009 Befolkningsförändring 1999 2009 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 10 567 kvkm Invånare per kvkm: 1,19. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2008 Befolkningsförändring 1998 2008

Landareal: 10 567 kvkm Invånare per kvkm: 1,19. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2008 Befolkningsförändring 1998 2008 Landareal: 10 57 kvkm Invånare per kvkm: 1,19 Folkmängd 31 december 2008 Ålder 1,0 0,8 0, % Folkmängd 31 december 2008 Befolkningsförändring 1998 2008 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 1 814 kvkm Invånare per kvkm: 15. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 1 814 kvkm Invånare per kvkm: 15. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 1 814 kvkm Invånare per kvkm: 15 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 406 kvkm Invånare per kvkm: 17. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012

Landareal: 406 kvkm Invånare per kvkm: 17. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 2013 Landareal: 406 kvkm Invånare per kvkm: 17 Folkmängd 31 december 2012 Ålder 1,2 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 1 058 kvkm Invånare per kvkm: 23. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 1 058 kvkm Invånare per kvkm: 23. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 1 058 kvkm Invånare per kvkm: 23 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 26 kvkm Invånare per kvkm: 1 221. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013

Landareal: 26 kvkm Invånare per kvkm: 1 221. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 2014 Landareal: 26 kvkm Invånare per kvkm: 1 221 Folkmängd 31 december 2013 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 429 kvkm Invånare per kvkm: 43. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013

Landareal: 429 kvkm Invånare per kvkm: 43. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 2014 Landareal: 429 kvkm Invånare per kvkm: 43 Folkmängd 31 december 2013 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

M Kv Tot M Kv Tot. 41 46 43 31 39 35 Uppgift saknas 2 1 1 3 2 2 2 2 2. Förvärvsarbetande 2007 Förvärvsarbetande efter sektor 2007

M Kv Tot M Kv Tot. 41 46 43 31 39 35 Uppgift saknas 2 1 1 3 2 2 2 2 2. Förvärvsarbetande 2007 Förvärvsarbetande efter sektor 2007 Landareal: 69 kvkm Invånare per kvkm: 609 Folkmängd 31 december 2008 Ålder 1,2 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2008 Befolkningsförändring 1998 2008 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Privatpersoners användning av datorer och Internet. - i Sverige och övriga Europa

Privatpersoners användning av datorer och Internet. - i Sverige och övriga Europa Privatpersoners användning av datorer och Internet - i Sverige och övriga Europa Undersökningen Görs årligen sedan år Omfattar personer i åldern - år ( och - år) Data samlas in i telefonintervjuer som

Läs mer

Landareal: 471 kvkm Invånare per kvkm: 25. Ålder. Folkmängd 31 december 2006 Befolkningsförändring 1996 2006

Landareal: 471 kvkm Invånare per kvkm: 25. Ålder. Folkmängd 31 december 2006 Befolkningsförändring 1996 2006 Strömstad Landareal: kvkm Invånare per kvkm: Folkmängd december Födda barn per kvinna/man,,, Ålder utflyttningar till övriga kommuner i länet till övriga län till utlandet Därav år Andel () av de boende

Läs mer

Landareal: 342 kvkm Invånare per kvkm: 115 - 90 -

Landareal: 342 kvkm Invånare per kvkm: 115 - 90 - Landareal: 342 kvkm Invånare per kvkm: 115 Folkmängd 31 december 2004 Ålder Män - 90 - Kvinnor Riket - 80 - - 70 - - 60 - - 50 - - 40 - - 30 - - 20 - - 10 - - 0-1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 0,0 0,2 0,4

Läs mer

Landareal: 221 kvkm Invånare per kvkm: 49. Ålder. Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013

Landareal: 221 kvkm Invånare per kvkm: 49. Ålder. Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 2014 Tibro Landareal: 221 kvkm Invånare per kvkm: 49 Folkmängd 31 december 2013 Män Ålder Kvinnor 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 Ålder Procentuell fördelning År

Läs mer

Landareal: 35 kvkm Invånare per kvkm: 317. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012

Landareal: 35 kvkm Invånare per kvkm: 317. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 2013 Landareal: 35 kvkm Invånare per kvkm: 317 Folkmängd 31 december 2012 Ålder 1,2 1,0 0, 0,6 % Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 741 kvkm Invånare per kvkm: 16. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013

Landareal: 741 kvkm Invånare per kvkm: 16. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 2014 Landareal: 741 kvkm Invånare per kvkm: 16 Folkmängd 31 december 2013 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 489 kvkm Invånare per kvkm: 64. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012

Landareal: 489 kvkm Invånare per kvkm: 64. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 2013 Landareal: 489 kvkm Invånare per kvkm: 64 Folkmängd 31 december 2012 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Sommaren 2015 i besöksnäringen

Sommaren 2015 i besöksnäringen Sommaren 2015 i besöksnäringen SOMMAREN 2015 I BESÖKSNÄRINGEN I denna rapport sammanfattar Visita sommaren 2015. Med sommaren menas här juni och juli. När utvecklingen kommenteras jämförs med motsvarande

Läs mer

Landareal: 468 kvkm Invånare per kvkm: 15. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012

Landareal: 468 kvkm Invånare per kvkm: 15. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 2013 Landareal: 46 kvkm Invånare per kvkm: 15 Folkmängd 31 december 2012 Ålder 1,4 1,2 1,0 0, % Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Så har yrke kopplats till avtal i kommuner, landsting och regioner

Så har yrke kopplats till avtal i kommuner, landsting och regioner Så har yrke kopplats till avtal i kommuner, landsting och regioner SSYKkod Yrke Avtal 1110 Högre ämbetsmän och politiker "Chefsavtal" 1210 Verkställande direktörer, verkschefer "Chefsavtal" 1226 Verksamhetschefer

Läs mer

Kommunbeskrivning 2014 ÄLMHULTS KOMMUN

Kommunbeskrivning 2014 ÄLMHULTS KOMMUN Kommunbeskrivning 2014 ÄLMHULTS KOMMUN Innehållsförteckning Befolkning... 2 Folkmängd... 2 Förändring i folkmängd... 2 Befolkningsstruktur 2013... 2 Flyttningar totalt, inrikes och utrikes i resp. period...

Läs mer

EUROPA blir äldre. I EU:s 27 medlemsländer

EUROPA blir äldre. I EU:s 27 medlemsländer EUROPA blir äldre I EU:s 27 medlemsländer bor 500 miljoner människor. En allt större del av befolkningen är äldre, medan andelen unga minskar. På sikt kommer det innebära att försörjningskvoten ökar. Foto:

Läs mer

HSF Ref 1500/600 Box 12081 102 23 STOCKHOLM Norrtälje kommun/ Tio hundranämnden Box 804 761 28 Norrtälje

HSF Ref 1500/600 Box 12081 102 23 STOCKHOLM Norrtälje kommun/ Tio hundranämnden Box 804 761 28 Norrtälje ÖVERBLICK ÖVER PATIENTGRUPPER OCH KOSTNADSANSVAR INOM VÅRDVAL FÖR SOMATISK SPECIALISTVÅRD Denna sammanställning är en vägledning för fakturering av vårdkostnader gällande de olika patientkategorierna inom

Läs mer

KARLSTAD I FICKFORMAT

KARLSTAD I FICKFORMAT KARLSTAD I FICKFORMAT 2012 BEFOLKNINGSTÄTHET OCH YTA Befolkningstäthet Land Vatten 74 invånare per km 2 (Karlstad) 1 169 km 2 349 km 2 23 invånare per km 2 (Riket) ÅLDERSFÖRDELNING 2011 Antal invånare

Läs mer

Kommunbeskrivning 2014 TINGSRYDS KOMMUN

Kommunbeskrivning 2014 TINGSRYDS KOMMUN Kommunbeskrivning 2014 TINGSRYDS KOMMUN Innehållsförteckning Befolkning... 2 Folkmängd... 2 Förändring i folkmängd... 2 Befolkningsstruktur 2013... 2 Flyttningar totalt, inrikes och utrikes i resp. period...

Läs mer

Du ska kunna resa, flytta och studera. EU i din vardag

Du ska kunna resa, flytta och studera. EU i din vardag ! EU på 10 minuter 2 EU på 10 minuter EU på 10 minuter 3 EU i din vardag Visste du att ungefär 60 procent av besluten som politikerna i din kommun tar påverkas av EU-regler? Det kan till exempel handla

Läs mer

Kommunbeskrivning 2014 ALVESTA KOMMUN

Kommunbeskrivning 2014 ALVESTA KOMMUN Kommunbeskrivning 2014 ALVESTA KOMMUN Innehållsförteckning Befolkning... 2 Folkmängd... 2 Förändring i folkmängd... 2 Befolkningsstruktur 2013... 2 Flyttningar totalt, inrikes och utrikes i resp. period...

Läs mer

Totalundersökning av Sveriges hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och förmedlade privata stugor och lägenheter

Totalundersökning av Sveriges hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och förmedlade privata stugor och lägenheter NV 41 SM 1403 Inkvarteringsstatistik för Sverige 2013 Totalundersökning av Sveriges hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och förmedlade privata stugor och lägenheter Accommodation statistics 2013,

Läs mer

EU på 10 minuter. eu-upplysningen

EU på 10 minuter. eu-upplysningen ! EU på 10 minuter eu-upplysningen EU på 10 minuter EU-upplysningen 3 Dagligen kommer det nyheter om vad EU har bestämt. Många av frågorna påverkar vår vardag. Sverige och 26 andra länder ingår i Euro

Läs mer

Västmanlands länmånad 12 2014

Västmanlands länmånad 12 2014 Forum för Turismanalys 1 Arkets namn R-U-län Län U-län Kommun Västerås Västmanlands länmånad 12 214 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby, camping och SoL 14 12 1 8 6 4 År 21 År 211 År 212 År 213

Läs mer

KOMMUNBESKRIVNING 2014 LESSEBO KOMMUN

KOMMUNBESKRIVNING 2014 LESSEBO KOMMUN KOMMUNBESKRIVNING 2014 LESSEBO KOMMUN Innehåll Befolkning... 2 Folkmängd... 2 Förändring i folkmängd... 2 Befolkningsstruktur 2013... 2 Flyttningar totalt, inrikes och utrikes i resp. period... 3 Födda

Läs mer

Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 120531

Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 120531 1( 6) Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 120531 Datum Datum Bakgrundsvariabel Syssels Vilken är din huvudsakliga sysselsättning? 1 Pensionär 2 Arbetslös 3 Förvärvsarbetande 4 Studerande 5 Hemarbetande

Läs mer

Kommunbeskrivning 2014 LJUNGBY KOMMUN

Kommunbeskrivning 2014 LJUNGBY KOMMUN Kommunbeskrivning 2014 LJUNGBY KOMMUN Innehållsförteckning Befolkning 2 Förändring i folkmängd 2 Befolkningsstruktur 2013 2 Flyttningar totalt, inrikes och utrikes i resp. period 2 Födda och döda samt

Läs mer

för alla 2014 K STI www.scb.se STATI www.scb.se

för alla 2014 K STI www.scb.se STATI www.scb.se för alla 214 I din hand har du Statistik för alla 214. Här hittar du statistik från SCB och andra statistikproducenter. Publikationen är gratis och kan beställas i enstaka exemplar såväl som till grupper

Läs mer

Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007

Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007 Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007 www.nystartsjobb.se Nystartsjobben Nystartsjobben infördes den 1 januari 2007. Syftet med nystartsjobben är att stimulera arbetsgivare

Läs mer

EU i din vardag. EU påverkar allas vardag.

EU i din vardag. EU påverkar allas vardag. EU på 10 minuter Dagligen kommer det nyheter om vad EU har bestämt. Många av frågorna påverkar vår vardag. Sverige och 26 andra länder ingår i Euro peiska unionen. Vad sysslar EU med? Hur går sam arbetet

Läs mer

Kommunbeskrivning 2014 MARKARYDS KOMMUN

Kommunbeskrivning 2014 MARKARYDS KOMMUN Kommunbeskrivning 2014 MARKARYDS KOMMUN Innehållsförteckning Befolkning... 2 Folkmängd... 2 Förändring i folkmängd... 2 Befolkningsstruktur 2013... 2 Flyttningar totalt, inrikes och utrikes i resp. period...

Läs mer

Rapport 2011:3. Arbetslösheten bland flyktingar i Södermanland

Rapport 2011:3. Arbetslösheten bland flyktingar i Södermanland Rapport 2011:3 Arbetslösheten bland flyktingar i Södermanland Länsstyrelsen Ansvarig utgivare År 2011 611 86 Nyköping Lucie Riad Nr 3 Tel växeln: 0155-26 40 00 ISSN 1400-0792 E-post: sodermanland@lansstyrelsen.se

Läs mer

Stockholms besöksnäring. December 2014

Stockholms besöksnäring. December 2014 Stockholms besöksnäring. December 214 När 214 summeras överträffas års rekordsiffor för övernattningar på länets kommersiella boendeanläggningar varje månad. Drygt 11,8 miljoner övernattningar under 214

Läs mer

Högskoleverket. Delprov DTK 2005-04-09

Högskoleverket. Delprov DTK 2005-04-09 Högskoleverket Delprov DTK 2005-04-09 2 ALKOHOLFÖRSÄLJNING Folkmängden i de redovisade länderna 1995. Miljoner invånare. Land Invånare (miljoner) Liter 100-procentig alkohol/inv. Försäljningen av alkoholhaltiga

Läs mer

Kommunbeskrivning 2014 VÄXJÖ KOMMUN

Kommunbeskrivning 2014 VÄXJÖ KOMMUN Kommunbeskrivning 2014 VÄXJÖ KOMMUN Innehållsförteckning Befolkning 2 Folkmängd 2 Förändring i folkmängd 2 Befolkningsstruktur 2013 2 Flyttningar totalt, inrikes och utrikes i resp. period 3 Födda och

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2010

Internationell prisjämförelse 2010 Priser kostnader 2011 Internationell prisjämförelse 2010 Stora europeiska skillnader i konsumentpriser år 2010 Den totala prisnivån för privat konsumtion varierade mycket mellan olika länder i Europa år

Läs mer

Totalundersökning av Sveriges hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och förmedlade privata stugor och lägenheter. Antalet gästnätter oförändrat

Totalundersökning av Sveriges hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och förmedlade privata stugor och lägenheter. Antalet gästnätter oförändrat NV 41 SM 1305 Inkvarteringsstatistik för Sverige 2012 Totalundersökning av Sveriges hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och förmedlade privata stugor och lägenheter Accommodation statistics 2012,

Läs mer

Tabell 2.1 Arbetslösa akademiker i Stockholms län - fördelning mellan yrkesområde

Tabell 2.1 Arbetslösa akademiker i Stockholms län - fördelning mellan yrkesområde Tabell 2.1 Arbetslösa akademiker i Stockholms län - fördelning mellan yrkesområde Yrkesområde Beteckning Antal öppet arbetslösa Antal öppet arbetslösa Andel av alla arbetslösa akademiker akademiker Andel

Läs mer

Förord. Statistiska centralbyrån i december 2013. Marie Haldorson Kaisa Ben Daher

Förord. Statistiska centralbyrån i december 2013. Marie Haldorson Kaisa Ben Daher Förord Syftet med den här boken är att ge en sammanvägd bild av markanvändningen i Sverige samt att beskriva hur den förändras över tid. Markanvändning handlar i vid mening om människans utnyttjande av

Läs mer

Hur ser de värmländska flyttströmmarna ut?

Hur ser de värmländska flyttströmmarna ut? Hur ser de värmländska flyttströmmarna ut? Tomas Riste, regionråd Catarina Segersten Larsson, regionråd Bo-Josef Eriksson, statistiker Ann Otto, omvärldsanalytiker Varför är det intressant att studera

Läs mer

STÖD OCH OMSORG HANINGE I SIFFROR * Siffrorna gäller december 2012 till november 2013.

STÖD OCH OMSORG HANINGE I SIFFROR * Siffrorna gäller december 2012 till november 2013. HANINGE I SIFFROR VISSTE DU DET HÄR OM HANINGE? De vanligaste tilltalsnamnen i Haninge är Mikael och Anna, och det vanligaste efternamnet är Andersson. De vanligaste namnen bland nyfödda Haningebor är

Läs mer

Kommunen i siffror år 2012. Fakta i fickformat. Enköpings kommun

Kommunen i siffror år 2012. Fakta i fickformat. Enköpings kommun Kommunen i siffror år 2012 Fakta i fickformat Enköpings kommun FOTO Enköpings kommuns bildarkiv, Getty Images Enköpings kommun Enköpings kommun är centralt belägen i Mälardalen, 4 mil från Västerås, 6

Läs mer

Familjeförmåner inom EU

Familjeförmåner inom EU Familjeförmåner inom EU Dessa regler gäller även EES-länder och Schweiz Föräldrar som arbetar eller bor och arbetar i olika länder inom EU kan ha rätt till förmåner från båda länderna. Det betyder att

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2013

Finländska dotterbolag utomlands 2013 Företag 2015 Finländska dotterbolag utomlands 2013 Finländska företag utomlands: nästan 4800 dotterbolag i 125 länder år 2013 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014 Stockholms besöksnäring. Oktober 214 För första gången nådde antalet gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i över en miljon under oktober månad och redan under oktober har över 1 miljoner övernattningar

Läs mer

Att möta arbetsgivarnas kompetensbehov. 14 december 2011. Lena Liljebäck

Att möta arbetsgivarnas kompetensbehov. 14 december 2011. Lena Liljebäck Att möta arbetsgivarnas kompetensbehov 14 december 2011 Lena Liljebäck Svagare utveckling på arbetsmarknaden kommande år Drygt 170 000 jobb har tillkommit på 2 år Sysselsättningens ökning stannar upp 2012

Läs mer

BEFOLKNING # VETLANDA KOMMUN

BEFOLKNING # VETLANDA KOMMUN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring -13 Befolkningens åldersfördelning 13 3 3 1 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 13 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 20 februari och 17 mars 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 508 fastighetsmäklare.

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2013

Internationell prisjämförelse 2013 Priser kostnader 2014 Internationell prisjämförelse 2013 Stora skillnader mellan priser som europeiska konsumenter betalade år 2013 Den totala prisnivån för privat konsumtion varierade mycket mellan olika

Läs mer

Utrikes födda anställda. i kommuner 2005

Utrikes födda anställda. i kommuner 2005 Utrikes födda anställda i kommuner 2005 Förord Mångfald och integration i arbetslivet inom verksamheterna inom kommuner, landsting och regioner är ytterst en kvalitetsfråga. En viktig förutsättning för

Läs mer

Lättläst. Om du bor eller arbetar utomlands

Lättläst. Om du bor eller arbetar utomlands Lättläst Om du bor eller arbetar utomlands Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2011

Internationell prisjämförelse 2011 Priser kostnader 2012 Internationell prisjämförelse 2011 Stora europeiska skillnader i konsumentpriser år 2011 Den totala prisnivån för privat konsumtion varierade mycket mellan olika länder i Europa år

Läs mer

BEFOLKNING 9 VÄRNAMO KOMMUN

BEFOLKNING 9 VÄRNAMO KOMMUN Andel BEFOLKNING 9 Folkmängdsförändring -13 Befolkningens åldersfördelning 13 33 33 33 3 3 3 3 3 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 13 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd

Läs mer

Halvårsrapport - register för företag som utstationerar arbetstagare i Sverige. 1 januari - 30 juni 2015. Rapport 2015:14

Halvårsrapport - register för företag som utstationerar arbetstagare i Sverige. 1 januari - 30 juni 2015. Rapport 2015:14 Halvårsrapport - register för företag som utstationerar arbetstagare i Sverige 1 januari - 30 juni 2015 Rapport 2015:14 Halvårsrapport januari - juni 2015 Register för företag som utstationerar arbetstagare

Läs mer

Utbildningskostnader

Utbildningskostnader Utbildningskostnader 7 7. Utbildningskostnader Utbildningskostnadernas andel av BNP Utbildningskostnadernas andel av BNP visar ländernas fördelning av resurser till utbildning i relation till värdet av

Läs mer

BEFOLKNING # SÄVSJÖ KOMMUN

BEFOLKNING # SÄVSJÖ KOMMUN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring -13 Befolkningens åldersfördelning 13 11 11 1 9 1 9 1 1 1 7 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 13 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År

Läs mer

BEFOLKNING 7 JÖNKÖPINGS KOMMUN

BEFOLKNING 7 JÖNKÖPINGS KOMMUN Andel BEFOLKNING 7 Folkmängdsförändring -1 Befolkningens åldersfördelning 1 13 13 13 1 1 1 1 1 11 11 11 7 9 11 13 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning

Läs mer

INNEHÅLL... Sida 1 ANTALSUPPGIFTER OCH SAMMANDRAG MÄN 2001... 2. 1.1 Antalsuppgifter m.m...2

INNEHÅLL... Sida 1 ANTALSUPPGIFTER OCH SAMMANDRAG MÄN 2001... 2. 1.1 Antalsuppgifter m.m...2 INNEHÅLL... Sida 1 ANTALSUPPGIFTER OCH SAMMANDRAG MÄN 2001... 2 1.1 Antalsuppgifter m.m...2 1.2 Fördelning på uttagning...3 1.3 Inskrivna till värnplikt per befattningsnivå och försvarsgren...3 1.4 Inskrivna

Läs mer

BEFOLKNING # EKSJÖ KOMMUN

BEFOLKNING # EKSJÖ KOMMUN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring -13 Befolkningens åldersfördelning 13 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 13 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2011

Finländska dotterbolag utomlands 2011 Företag 2013 Finländska dotterbolag utomlands 2011 Finländska företag utomlands: drygt 4 600 dotterbolag i 119 länder år 2011 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Stockholms besöksnäring. September 2014

Stockholms besöksnäring. September 2014 Stockholms besöksnäring. September 214 Under september noterades 1,68 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var 95, eller 1 %, fler än under september 213, vilket i sin tur innebär

Läs mer

BEFOLKNING 5 GISLAVEDS KOMMUN

BEFOLKNING 5 GISLAVEDS KOMMUN Andel BEFOLKNING Folkmängdsförändring -1 Befolkningens åldersfördelning 1 9 9 9 9 7 9 11 13 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto

Läs mer

Invandring. Invandring 1980 2001 efter bakgrund

Invandring. Invandring 1980 2001 efter bakgrund 32 Invandring Antalet flyttningar varierar kraftigt år från år. Under de senast 2 åren har invandringen växlat mellan 27 år 1983 till som mest 84 år 1994. Både invandringen av utrikes födda och återinvandringen

Läs mer

BEFOLKNING # TRANÅS KOMMUN

BEFOLKNING # TRANÅS KOMMUN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring -1 Befolkningens åldersfördelning 1 1 1 1 1 17 17 17 7 9 11 13 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd

Läs mer

BEFOLKNING # VETLANDA KOMMUN

BEFOLKNING # VETLANDA KOMMUN BEFOLKNING # Folkmängdsförändring - Befolkningens åldersfördelning 7 9 + Ålder Andel Folkmängd den december Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto Flyttnings- Kv

Läs mer

BEFOLKNING # TRANÅS KOMMUN

BEFOLKNING # TRANÅS KOMMUN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring -13 Befolkningens åldersfördelning 13 1 3 1 1 1 1 17 9 17 17 7 17 17 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 13 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning

Läs mer

6 334 män (8,8 %) Lediga platser. platser som. Antalet lediga. tredjedel inom. Fått arbete. personer som. innan innebär. varsel. Nyinskrivna. ling.

6 334 män (8,8 %) Lediga platser. platser som. Antalet lediga. tredjedel inom. Fått arbete. personer som. innan innebär. varsel. Nyinskrivna. ling. MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Örebro 17 juni 2014 Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i Örebro län maj 2014 11 254 (8,2 %) 4 920 kvinnor (7,5 %) 6 334 män (8,8 %) 2 503 unga

Läs mer

BEFOLKNING 3 MULLSJÖ KOMMUN

BEFOLKNING 3 MULLSJÖ KOMMUN BEFOLKNING Folkmängdsförändring - Befolkningens åldersfördelning 9 9 9 + Ålder Andel Folkmängd den december Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto Flyttnings- Kv

Läs mer

Utrikes födda ökar i Linköpings kommun

Utrikes födda ökar i Linköpings kommun Linköpings Kommun Statistik & Utredningar Statistikinfo 2009:09 Utrikes födda ökar i Linköpings kommun Vid årsskiftet 2008 uppgick befolkningen i Linköping till 141 863 personer. Av dessa var 17 156 utrikes

Läs mer

Landareal: 422 kvkm Invånare per kvkm: 92. Ålder. Folkmängd 31 december 2006 Befolkningsförändring 1996 2006

Landareal: 422 kvkm Invånare per kvkm: 92. Ålder. Folkmängd 31 december 2006 Befolkningsförändring 1996 2006 Ängelholm Landareal: kvkm Invånare per kvkm: Folkmängd december,,, Antal barn/person,,, Summerad fruktsamhet Antal Födda Döda Ålder Folkmängd december Befolkningsförändring Ålder uell fördelning År Antal

Läs mer

Konsumentprisindex. Februari 2011. Jonas Karlsson, statistiker Tel. 018-25581 KPI 2011:2 16.3.2011. - Ålands officiella statistik -

Konsumentprisindex. Februari 2011. Jonas Karlsson, statistiker Tel. 018-25581 KPI 2011:2 16.3.2011. - Ålands officiella statistik - Jonas Karlsson, statistiker Tel. 018-25581 KPI 2011:2 16.3.2011 Konsumentprisindex Februari 2011 4,0 Figur 1: Förändringar i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0-0,5

Läs mer

BEFOLKNING 1 ANEBY KOMMUN

BEFOLKNING 1 ANEBY KOMMUN BEFOLKNING Folkmängdsförändring - Befolkningens åldersfördelning 7 7 + Ålder Andel Folkmängd den december Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto Flyttnings- Kv M

Läs mer

BEFOLKNING # SÄVSJÖ KOMMUN

BEFOLKNING # SÄVSJÖ KOMMUN BEFOLKNING # Folkmängdsförändring - Befolkningens åldersfördelning 9 9 Andel 7 7 9 + Ålder Folkmängd den december Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto Flyttnings-

Läs mer

APRIL 2012. Analys av Migrationsverkets statistik av arbetstillstånd. Regional kompetensförsörjning och arbetskraftsinvandring

APRIL 2012. Analys av Migrationsverkets statistik av arbetstillstånd. Regional kompetensförsörjning och arbetskraftsinvandring APRIL 2012 Analys av Migrationsverkets Regional kompetensförsörjning och arbetskraftsinvandring Kompetens från hela världen gör Sverige starkare Karin Ekenger I en alltmer global arbetsmarknad hårdnar

Läs mer

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort!

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! MEMO/11/4 Bryssel den 16 juni 2011 Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! Njut av semestern ta det säkra för det osäkra! Planerar du att resa inom EU eller

Läs mer

Svensk export och import har ökat

Svensk export och import har ökat Svensk export och import har ökat utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel 2005 2007 Sverige exporterade jordbruksvaror och livsmedel för 41,5 miljarder under 2007 och importerade för 77 miljarder

Läs mer

Möjligheter och framtidsutmaningar

Möjligheter och framtidsutmaningar Möjligheter och framtidsutmaningar Peter Norman, finansmarknadsminister Terminsstart pension, 8 februari 101 100 Djupare fall och starkare återhämtning av BNP jämfört med omvärlden BNP 101 100 101 100

Läs mer

UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR

UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR Information angående UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR Utgiven: juni 2013 Enheten för lagreglerade läkare och sjukgymnaster Så här gör du för att få ersättning för besök av utländska patienter/utlandssvenskar

Läs mer

2005-05-02. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005

2005-05-02. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005 2005-05-02 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Redovisning... 3 2.1 Ärenden

Läs mer

Regelverk för registrering av utländska patienter

Regelverk för registrering av utländska patienter Versionsdatum: 2013-10-18 Regelverk för registrering av utländska patienter Landstingets resurscentrum Patientadministrationen Virdings Allé 26 Landstingets resurscentrum 751 85 Uppsala tfn vx 018-611

Läs mer

Miljömålen på ny grund

Miljömålen på ny grund Miljömålen på ny grund Naturvårdsverkets utökade årliga redovisning av miljökvalitetsmålen 2011 Reviderad version av rapport 6420 rapport 6433 maj 2011 figur 1 Sveriges utsläpp av växthusgaser 1990 2009

Läs mer

Tyresö i siffror 2007

Tyresö i siffror 2007 Tyresö i siffror 2007 1 Innehåll Befolkning 5 Bostäder 7 Miljöstatistik 9 Sysselsättning 10 Social service 13 Barn, skola och utbildning 14 Kultur och fritid 17 Ekonomi 18 Kommunfullmäktige 19 2 3 Befolkning

Läs mer

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Rapport 2015:4 EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Varje år tar EU-kommissionen fram en rapport som mäter EU-ländernas forsknings och innovationsförmåga (Innovation Union Scoreboard).

Läs mer

Konsumentprisindex. Januari 2011. Jonas Karlsson, statistiker Tel. 018-25581 KPI 2011:1 21.2.2011. - Ålands officiella statistik -

Konsumentprisindex. Januari 2011. Jonas Karlsson, statistiker Tel. 018-25581 KPI 2011:1 21.2.2011. - Ålands officiella statistik - Jonas Karlsson, statistiker Tel. 018-25581 KPI 2011:1 21.2.2011 Konsumentprisindex Januari 2011 4,0 Figur 1: Förändringar i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0-0,5

Läs mer

Norrköping i siffror 2013

Norrköping i siffror 2013 Norrköping i siffror 2013 Innehållsförteckning Norrköpings kommun sid Färgstarka Norrköping 4-5 Folkmängd och befolkningsförändringar 6-7 Befolkningsstruktur 8-9 Förvärvsarbete och arbetstillfällen 10-11

Läs mer

Kommunbeskrivning 2014 UPPVIDINGE KOMMUN

Kommunbeskrivning 2014 UPPVIDINGE KOMMUN Kommunbeskrivning 2014 UPPVIDINGE KOMMUN Innehållsförteckning Befolkning... 2 Folkmängd... 2 Förändring i folkmängd... 2 Befolkningsstruktur 2013... 2 Flyttningar totalt, inrikes och utrikes i resp. period...

Läs mer