STATISTIK. för alla 2015/2016

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "STATISTIK. för alla 2015/2016"

Transkript

1 STATISTIK för alla 215/216

2 I Statistik för alla hittar du statistik från SCB och andra statistikproducenter. Innehåll Befolkning... 4 Hälsa & välfärd... 9 Boende Kultur & fritid Utbildning Arbetsmarknad Ekonomi Miljö Trafik Brott Demokrati Printed in Sweden SCB-Tryck, Örebro 215.6

3 Statistiska centralbyrån, SCB SCB är en statlig myndighet som har arbetat med statistik i över 25 år. Vår främsta uppgift på SCB är att ta fram statistik för att användas i samhällsutvecklingen. Det sker till exempel så här: Politiker och andra som fattar beslut använder SCB:s statistik för att bestämma till exempel om var i Sverige det behövs byggas nya vägar, skolor och bostäder framöver. SCB:s statistik används också av debattörer som argument för och emot olika åsikter. Många forskare använder statistiken, till exempel inom medicin, miljö och samhällsplanering. Så här gör vi statistik Det mesta av de fakta som SCB:s statistik bygger på hämtar vi från register, till exempel befolkningsregistret där alla som bor i Sverige finns med. Resten av de fakta som vi gör statistik av samlar SCB in från privatpersoner, företag (stora och små) och offentlig sektor (skolor, kommuner med flera). Insamlingen går till på olika sätt: enkäter på papper frågeformulär på webben telefonintervjuer intervjuer hemma. En av SCB:s största undersökningar är arbetskraftsundersökningarna (AKU). Varje månad ringer SCB:s intervjuare 29 personer för att ta reda på hur många i Sverige som jobbar, söker jobb, studerar eller är sjuka m.m. När det rapporteras i media om arbetslösheten kommer siffran ofta från AKU. Fakta om SCB År 214 hade SCB anställda, 61 procent kvinnor och 39 procent män. Av personalen har 63 procent akademisk examen. Medelanställningstiden är 12 år. Under 214 publicerade vi 368 pressmeddelande, vår webbplats scb.se besöktes 7,7 miljoner gånger och 1,2 miljoner uttag gjordes ur våra statistiska databaser. SCB har kontor i Stockholm och Örebro och vi har telefonintervjuare runt om i landet. Välkommen till SCB! Vi tar emot studiebesök efter överenskommelse. Minst 1 deltagare bör delta vid ett besök. Hör av er till Statistikservice minst två veckor innan ni vill komma. E-posta eller ring så berättar vi mer. 3

4 BEFOLKNING Folkmängd Miljoner 1, Antal barn och unga i befolkningen Ålder 3 9, år 9, 8,5 8, år 4 år Folkmängd efter ålder, år och kön 214 Tusental Män Kvinnor Män Kvinnor Vanligaste namnen 214 Namn Antal Namn Antal Elsa 85 Lucas 86 Alice 86 William 851 Maja 732 Oskar 85 Agnes 673 Oliver 754 Lilly 646 Liam 728 Olivia 626 Elias 721 Julia 61 Hugo 696 Ebba 63 Vincent 641 Linnéa 594 Charlie 634 Molly 579 Alexander 63 Tabellen visar de tio vanligaste tilltalsnamnen som getts till flickor och pojkar 214. Namnen redovisas med den vanligaste stavningen, men samtliga stavningar ingår i det redovisade antalet. Alice har legat med i toppen sedan år 25. William, Oscar och Lucas har funnits bland de tio populäraste pojknamnen under hela 2-talet. 4 Befolkning

5 Andel hushåll efter hushållsstorlek personer, 1 % 5 personer, 4 % 4 personer 12 % 3 personer 12 % 2 personer 31 % 7+ personer, 1 % 1 person 38 % För de personer som saknar uppgift om bostad/lägenhet i folkbokföringsregistret (Uppgift saknas) kan inte hushåll skapas. Antal personer efter hushållsställning 214 Antal i 1-tal Kvinnor Män Barn Ensamstående föräldrar Ensamboende personer Personer i samboförhållande Personer i gift par/ registrerad partner Ej ensamboende personer, övriga Uppgift saknas Totalt Hushållsställningen anger individens relation till övriga personer i hushållet. För en person som bor ensam är hushållsställningen Ensamboende. En person definieras som barn, oavsett ålder, då den ingår i ett hushåll tillsammans med minst en av sina föräldrar. Befolkning och befolkningsförändringar Registrerade partnerskap och samkönade äktenskap kvinnor män Folkmängd Kvinnor Män Folkökning Födda Flickor Pojkar Döda Kvinnor Män Födelseöverskott Invandringar Kvinnor Män Utvandringar Kvinnor Män Invandringsöverskott För första gången finns det nu fler män än kvinnor i Sverige. I befolkningsstatistiken som sträcker sig tillbaka till år 1749 har kvinnorna fram tills idag varit i majoritet. 21 omvandlade partnerskap, kvinnor omvandlade partnerskap, män 214 Befolkning 5

6 Andel av befolkningen med utländsk/ svensk bakgrund 214 Svensk bakgrund 79 % Utländsk bakgrund 21 % Personer med utländsk bakgrund definieras som personer som är utrikes födda, eller inrikes födda med två utrikes födda föräldrar. Personer med svensk bakgrund definieras som personer som är födda i Sverige med två inrikes födda föräldrar eller en inrikes född och en utrikes född förälder. Invandringar (medborgare utom Norden) efter grund för bosättning, 214 Kvinnor Män Studerande ej EU/EES-medborgare Arbetsmarknad ej EU/EES-medborgare Arbetstagare EU/EES-medborgare Egna företagare EU/EES-medborgare Anhöriga till EU/EES-medborgare Studerande EU/EES-medborgare Ej EU/EES-medborgare varaktigt bosatta i annat EU-land Tillräckliga medel EU/EES-medborgare 9 93 Anhöriga arbetsmarknad till ej EU/EES-medborgare Anhöriga till ej EU/EES-medborgare Anhöriga till flyktingar Adoptivbarn ej EU/EES-medborgare Konventionsflyktingar Skyddsbehövande Synnerligen ömmande omständigheter Tillstånd enligt tillfällig lag ej EU/EES-medborgare 4 5 Övriga tillstånd, flyktingar ej EU/EES-medborgare 4 4 Övriga tillstånd ej EU/EES-medborgare Permanent uppehållsrätt 1 4 Okänt Totalt Invandrare och utvandrare EU-medborgare behöver från och med den 1 maj 214 inte längre registrera sin uppehållsrätt hos Migrationsverket Utvandrare Invandrare För att räknas som INVANDRARE i SCB:s statistik krävs att man har för avsikt att stanna i Sverige i minst tolv månader samt har uppehållstillstånd/ uppehållsrätt och folkbokför sig i landet. Nordiska medborgare behöver inte ha tillstånd för att invandra till Sverige För att räknas som UTVANDRARE i SCB:s statistik krävs att man meddelar Skatteverket att man har för avsikt att vara bosatt utomlands i minst tolv månader. Vid utflyttning till ett annat nordiskt land gäller folkbokföringsreglerna i det land man flyttar till. 6 Befolkning

7 Tre faser i Sveriges urbanisering Sveriges befolkning i tätort och på landsbygd, från 18 till 21 Miljoner 9 8 FAS 1 FAS 2 FAS Tätort 5 4 Landsbygd den första fasen utgör den tidiga urbaniseringen med start i det förindustriella samhället vid 18-talets början. Då var Sverige ett utpräglat bonde samhälle och 9 procent av befolkningen bodde på landsbygden. den andra fasen, tillväxt fasen, kommer med industrialiseringen och specialiseringen av tillverkning och service. Inflyttningen till städerna är då snabb och urbaniseringsgraden i Sverige ökade från 15 till 8 procent på mindre än 1 år. den tredje fasen, stabiliseringsfasen, innebär att ökningen av den urbana befolkningen har mattats av. Den svenska urbaniseringen som folkomflyttning från land till stad är i stort avslutad. Befolkning 7

8 Sveriges karta om befolkningen fick styra formen på landet Kiruna Luleå Umeå Östersund Sundsvall Gävle Västerås Uppsala Karlstad Örebro Stockholm Göteborg Linköping Befolkningstäthet antal invånare per kvadratkilometer, år 21 Helsingborg 5 och över Malmö Kalmar Växjö Landet har delats upp i rutor som sedan fått en storlek som motsvarar hur många som bor där. Rutorna har med andra ord skalats om areaproportionerligt i förhållande till 8 Befolkning befolkningstätheten. I kartogrammet framgår att befolkningen till stor del är koncentrerad till delar av södra Sverige och längs kusterna.

9 HÄLSA & VÄLFÄRD Ekonomiskt bistånd Antal Procent av Bistånd i bistånds- medelfolk- Miljoner mottagare 1) mängden kronor , , , , , , , , , , , , , , Inklusive barn Källa: Socialstyrelsen Återstående medellivslängd Ålder Kvinnor Män 214 Dödsorsaker 213 Antal döda Dödsorsak Kvinnor Män Samtliga Cirkulationsorganens sjukdomar Tumörer Andningsorganens sjukdomar Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar Yttre orsaker till sjukdom och död (skador, förgiftningar) Sjukdomar i nervsystemet, ögat och örat Symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska fynd och laboratoriefynd Matsmältningsorganens sjukdomar Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomar Vissa infektions- och parasitsjukdomar Sjukdomar i urin- och könsorganen Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven Sjukdomar i blod och blodbildande organ samt vissa rubbningar i immunsystemet Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser Hudens och underhudens sjukdomar Vissa perinatala tillstånd Graviditet, förlossning och barnsängstid 7. Källa: Socialstyrelsen Hälsa & Välfärd 9

10 Foto: Anders Andersson, Skandinav Ersatta dagar för vård av barn Antal dagar i 1 -tal och könsfördelning i procent År Föräldrapenning Tillfällig föräldrapenning Antal Könsfördelning Antal Könsfördelning Kvinnor Män Kvinnor Män Källa: Försäkringskassan 1 Hälsa & Välfärd

11 BOENDE Färdigställda lägenheter i nybyggda hus efter lägenhetstyp och år 1 rum och Mer än 3 rum Totalt kök/kokvrå och kök Färdigställda lägenheter i nybyggda hus efter upplåtelseform Hyresrätt Äganderätt Bostadsrätt Äg Bos Hy Antal sålda bostadsrätter Köpeskilling för småhus (permanentbostad) Medelvärde i tkr 5 Riket exkl storstadsområden Övr Riket exkl storstadsområden Stor-Stockholm Stor-Göteborg Stor-Malmö Stor-Malmö Stor-Göteborg 3 Stor-Stockholm Stockholms län Övriga län Stoc Boende 11

12 Foto: IStock Trångboddhet, EU samt Island och Norge Andel av befolkningen i procent Samtliga EU-länder (28 länder). 17,4 Belgien 4,1 2, Cypern 3,3 2,4 Nederländerna 1,7 2,6 Irland 4,7 : Malta 3,9 3,6 Spanien 5,6 5,2 Luxemburg 8, 6,2 Tyskland 7, 6,7 Finland 5,8 6,9 Frankrike 9,7 7,6 Storbritannien 6,5 8, Danmark 7,3 9,4 Sverige 1,1 11,2 Portugal 15,7 11,4 Österrike 14,8 14,7 Slovenien 39,5 15,6 Tjeckien 29,8 21, Estland 41,7 21,1 Grekland 26,7 27,3 Italien 24,2 27,3 Litauen 49,9 28, Lettland 57,4 37,7 Slovakien 42,9 39,8 Kroatien : 42,8 Bulgarien 48,1 44,2 Polen 5,8 44,8 Ungern 48,3 45,7 Rumänien 56,5 52,9 Island 6,3 9,1 Norge 5,2 6, Källa: Eurostat Norm 3 definierar ett hushåll som trångbott om det finns fler än en boende per rum (sovrum), kök och vardagsrum oräknade. Sammanboende delar dock sovrum medan varje barn ska ha eget rum. Exempel: enligt norm 3 ska ett sammanboende 4-personershushåll ha minst 4 rum och kök för att inte vara trångbott (Boendeutredningen 1974). 12 Boende

13 KULTUR & FRITID Barns fritid och kulturella besök Andel barn i procent, 1 18 år Flickor Pojkar Båda könen Läser böcker minst en dag i veckan Följer nyheter minst en dag i veckan Idrottar minst en dag i veckan Helt ledig minst en dag i veckan Varit på teater senaste halvåret Varit på bio senaste halvåret Mest sedda filmer på bio 214 Populäraste filmerna Antal besökare 1 Hundraåringen som klev ut genom fönstret och försvann Hobbit del 3: Femhäraslaget Frost The Hunger Games 3: Mockingjay del Draktränaren Interstellar Sune i fjällen Bamse och tjuvstaden Guardians of the Galaxy The Wolf of Wall Street Källa: Svenska filminstitutet Genomsnittlig tid för aktiviteter Per dygn år 21/11, 2 64 år Förvärvsarbete Hemarbete Personliga behov Studier Kvinnor Män Fritid Internetanvändning Andel personer år, procent I stort sett varje dag de senaste tre månaderna Minst en gång per vecka (men inte varje dag) de senaste 3 månaderna 28 8 Minst en gång per månad (men inte varje vecka) de senaste 3 månaderna 6 2 Inte de senaste 3 månaderna, men tidigare 2 2 Aldrig 21 6 Kultur & fritid 13

14 Foto: Marie Linnér, Skandinav Motionsvanor Andel i procent, åldern 16 84, som motionerar sammanhängande Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Praktiskt taget aldrig ,8 16 1,4 13,6 Lite då och då 13, ,9 12,1 11,1 11,3 Ungefär en gång i veckan 11,3 12,8 9,9 12,3 9,9 11,6 Minst en gång i veckan 74,8 69,9 76,3 71,9 78,5 75,1 Minst två gånger i veckan 63,4 57,2 66,4 59,6 68,7 63,4 Utlåning i kommunala folkbibliotek efter typ av media Antal utlåningar 3 Barnböcker Facklitteratur för vuxna 1 Skönlitteratur för vuxna Ljudböcker/kasettböcker m.m. Talböcker E-böcker Källa: Kungliga biblioteket 14 Kultur & fritid

15 UTBILDNING Befolkningens utbildning 214, år Procent Eftergymnasial utb. 3 år eller längre Forskarutbildning 29 Kvinnor Uppgift om utbildning saknas Män Förgymnasial utb. kortare än 9 år Förgymnasial utb. 9 år 25 Gymnasial utb. kortare än 3 år Eftergymnasial utb. kortare än 3 år Gymnasial utb. 3 år Antal elever i grundskolan och gymnasieskolan Läsåret 214/215 Antal Grundskolan förskoleklass Grundskolan åk Gymnasieskolan Foto: Marie Linnér, Skandinav Källa: Skolverket Utbildningskostnad per inskrivet barn/elev 213 Förskolan Fritidshem Grundskolan (inkl. skolskjuts) Gymnasieskolan (inkl. skolskjuts) Komvux (per heltidsstuderande) Utbildning i svenska för invandrare (sfi) Källa: Skolverket kr 34 3 kr 95 kr 19 9 kr 45 kr 38 4 kr Utbildning 15

16 Registrerade studenter på högskolan Antal i grundutbildning efter läsår och kön 1977/78 212/ / / / 88 Källa: Universitetskanslerämbetet 1992/ / 98 22/ 3 Totalt Kvinnor Män 27/ 8 212/ 13 Som registrerade räknas de studerande som är förstagångsregistrerade på en kurs samt de som är fortsättningsregistrerade på kurs som löper över flera terminer. Befolkningens utbildning Ålder 16 74, procent Förgymnasial Gymnasial Eftergymnasial utbildning utbildning utbildning m kv tot m kv tot m kv tot Män Kvinnor Totalt Foto: Apelöga, Skandinav Antal personer med utbetalt studiebidrag och studiemedel 214 Antal Studiebidrag, gymnasial utbildning Studiemedel, eftergymnasial utbildning Studiemedel Utlandsstudier, eftergymnasial utbildning Utbildning

17 ARBETSMARKNAD 2 vanligaste yrken för kvinnor och män 213 Yrke Antal Totalt Kvinnor kvinnor % Undersköterskor, sjukvårdsbiträden m.fl Vårdbiträden, personliga assistenter m.fl Barnskötare m.fl Förskollärare och fritidspedagoger Försäljare, fackhandel Grundskollärare Övrig kontorspersonal Hotell- och kontorsstädare m.fl Försäljare, dagligvaror Skötare och vårdare Köks- och restaurangbiträden Bokförings- och redovisningsassistenter Övriga sjuksköterskor Administrativa assistenter Administratörer i offentlig förvaltning Företagssäljare Kontorssekreterare, läkarsekreterare m.fl Socialsekreterare och kuratorer Redovisningsekonomer m.fl Receptionister m.fl Yrke Antal Totalt Män män % Företagssäljare Systemerare och programmerare Lastbils- och långtradarförare Byggnadsträarbetare, inredningssnickare m.fl Lagerassistenter m.fl Försäljare, fackhandel Fastighetsskötare Datatekniker Vårdbiträden, personliga assistenter m.fl Verktygsmaskinoperatörer Motorfordonsmekaniker o motorfordonsreparatörer Installationselektriker Maskiningenjörer och maskintekniker Försäljare, dagligvaror Övriga maskinoperatörer och montörer Övriga ingenjörer och tekniker Byggnadsingenjörer och byggnadstekniker Köks- och restaurangbiträden Maskinmekaniker, maskinmontörer och maskinreparatörer Övrig kontorspersonal Arbetsmarknad 17

18 Kvinnor och män i chefspositioner Män Kvinnor 21 Yrken med högst genomsnittlig månadslön, kvinnor/män 213 Yrke Kvinnor Män Värdepappersmäklare Verkställande direktörer, verkschefer m.fl Högre ämbetsmän och politiker Ekonomichefer och administrativa chefer Reklam- och pr-chefer Personalchefer Driftchefer inom finansiell verksamhet, fastighetsbolag, företagstjänster m.m Forsknings- och utvecklingschefer Läkare Flygledare Försäljnings- och marknadschefer It-chefer Piloter m.fl Övriga chefer inom specialomr Matematiker Advokater och åklagare Chefer för mindre företag inom finansiell verksamhet, fastighetsbolag, företagstjänster m.m Företags-, förvaltnings- och organisationsjurister Domare Övriga drift- och verksamhetschefer Övriga hälso- och sjukvårdsspecialister Farmakologer m.fl De 15 största svenska företagen 215 Företag Omsättning, Antal tusentals kronor anställda Volvo, AB Ericsson, Telefon AB LM Vattenfall AB Skanska AB Volvo Car Group Electrolux, AB SCA, Svenska Cellulosa AB TeliaSonera AB Atlas Copco AB Nordea Bank AB Scania AB Sandvik AB ICA Gruppen AB Corral Petroleum Holdings AB Sony Mobile Communications AB Källa: Largest Companies Arbetslösa år (AKU), 1-tal Totalt Män Kvinnor DEFINITION, ARBETSLÖSA: Denna grupp består av personer som inte var sysselsatta den undersökta veckan och som har sökt och kunnat ta ett arbete. Gruppen arbetslösa omfattar även personer som har fått ett arbete som börjar inom tre månader, förutsatt att de skulle ha kunnat arbeta under den undersökta veckan eller börja inom 14 dagar från den undersökta veckans slut. Tota Kvin Män 18 Arbetsmarknad

19 EKONOMI Hushållens utgifter efter olika utgiftsposter 212 Sammanboende med barn 19 år ROT- och RUT-avdrag Utemåltider 3% Kläder och skor 5% Förbrukningsvaror och hushållstjänster 1% Livsmedel och alkoholfria drycker 14% Transport 15% Hälso- och sjukvård 2% Alkoholhaltiga drycker (inkl. lättöl) och tobak 1% Övrigt 1% Bostad, möbler, inventarier, textilier och hushållsutrustning 3% Fritid och kultur 18% RUT ROT År Antal Utbetalt Antal Utbetalt köpare i kronor köpare i kronor ,3 miljarder miljarder ,8 miljarder ,6 miljader ,2 miljarder ,6 miljader ,4 miljarder ,1 miljader Källa: Skatteverket ROT: Reparation och Underhåll samt Om- och tillbyggnad RUT: Rengöring, Underhåll och Tvätt Skattereduktionen för dessa är 5 procent av arbetskostnaden, med ett maxbelopp på 5 kronor per person och år. Konsumentprisindex (KPI) månaders förändring, procent (inflationstakten) Det här är KPI Procent Transport Hälsooch sjukvård Alkoholhaltiga drycker och tobak Kläder och skor Livsmedel och alkoholfria drycker Rekreation och kultur Post och telekommunikationer Boende Konsumentprisindex (KPI) är det mest använda måttet för prisutveckling och används bl.a. som inflationsmått. Inflation är detsamma som att konsumenten får färre varor för samma mängd pengar. Pengarna blir mindre värda. Om inflationen är hög ökar priserna utan att det egentliga värdet, nyttan eller kvaliteten på varan/tjänsten ökar. Diverse varor och tjänster Restauranger och logi Utbildning Inventarier och hushållsvaror Varje månad tar SCB reda på om priserna i Sverige har gått upp eller ner. Genom att samla in prisuppgifter på vanliga varor och tjänster tar vi fram konsumentprisindex (KPI). För att veta vad vi ska mäta har SCB tagit fram en varukorg som innehåller fördelningen av de varor och tjänster som svenska konsumenter köper. Ekonomi 19

20 Statsskulden i Sverige Miljarder kronor Prognos Prognos Källa: Riksgälden Antal skuldsatta privatpersoner 21 och 214 Antal skuldsatta Totalbelopp (mdkr) , ,75 Källa: Kronofogden Obetalda snabblån hos Kronofogden Antal betalnings- därav ungdomar förelägganden år, % BNP:s årliga tillväxttakt Procent Utrikeshandel med varor Miljoner kronor i löpande priser. Trend Bruttonationalprodukten, BNP, är ett mått på hur mycket varor och tjänster som produceras i ett land. Förändringen i BNP från ett år till ett annat, mätt i procent, är ett vanligt mått på ett lands ekonomiska tillväxt. Mer information om SVERIGES EKONOMI hittar du på Välj Hitta statistik/tema områden/ Sveriges ekonomi Export Import 7 Handelsnetto 8 Mer om UTRIKESHANDELN hittar du på Välj Hitta statistik/statistik efter ämne/ Handel med varor och tjänster Källa: Kronofogden I snabblån ingår t.ex. sms-lån. 2 Ekonomi

21 Foto: istock EU-ländernas budgetunderskott 213 Procent av BNP Slovenien Grekland Spanien Storbritannien Irland Kroatien Cypern Portugal Frankrike Polen EU 28 Belgien Italien Malta Litauen Slovakien Ungern Finland Nederländerna Rumänien Österrike Tjeckien Sverige Bulgarien Lettland Danmark Estland Tyskland Luxemburg De fem största varuimportörländerna i världen 213 Land Miljarder Andel USA-dollar % 1 USA 2 329,1 12,3 2 Kina 1 95, 1,3 3 Tyskland 1 188,9 6,3 4 Japan 833,2 4,4 5 Frankrike 681, 3,6 Källa: World Trade Organization (WTO) De fem största varuexportörländerna i världen 213 Land Miljarder Andel USA-dollar % 1 Kina 2 29, 11,7 2 USA 1 579,6 8,4 3 Tyskland 1 452,7 7,7 4 Japan 715,1 3,8 5 Nederländerna 671,9 3,6 Källa: World Trade Organization (WTO) Källa: Eurostat Ekonomi 21

22 Sveriges export och import av varor 214 Tio största varugrupperna Export Import Varugrupp Andel i % Varugrupp Andel i % Verkstadsprodukter 44 Verkstadsprodukter 41 Maskiner 16 Övriga varor 22 Övriga varor 14 Elektronik, telekom 15 Kemivaror 13 Energivaror 14 Elektronik, telekom 12 Kemivaror 13 Skogsvaror 11 Livsmedel 11 Mineralvaror 1 Maskiner 1 Vägfordon 1 Vägfordon 1 Energivaror 9 Råolja 8 Oljeprodukter 8 Mineralvaror 7 Big Mac index 1) januari 215 Land Dollar Norge 6,3 Schweiz 7,54 Sverige 4,97 Finland 4,75 Italien 4,46 Danmark 5,38 Frankrike 4,52 Tyskland 4,25 Spanien 4,23 Storbritannien 4,37 USA 4,79 Grekland 3,53 Estland 3,36 Turkiet 3,96 Polen 2,48 Thailand 3,4 Egypten 2,3 Indien 1,89 1 Priset för en Big Mac i dollar i respektive land. Källa: The Economist Den svenska kronan jämfört med dollarn och euron Årsgenomsnitt SEK Källa: Riksbanken länder använder euron som valuta: Belgien, Cypern, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Portugal, Slovakien, Slovenien, Spanien, Tyskland, Österrike EUR USD Ekonomi

23 Sveriges tio största handelspartners Import och export, miljoner kronor, januari februari 215 Export Import Land Värde Andel i % Land Värde Andel i % Tyskland ,7 Tyskland ,7 Norge , Nederländerna ,5 Storbritannien ,6 Norge , USA ,3 Danmark ,3 Danmark ,9 Kina ,6 Finland ,7 Storbritannien ,4 Nederländerna ,5 Finland ,6 Frankrike ,4 Frankrike ,3 Belgien ,2 Belgien ,1 Kina ,7 Ryssland ,9 Totalt Totalt Foto: istock Ekonomi 23

24 MILJÖ Elproduktionen efter kraftslag GWh netto Vattenkraft Källa: Energimyndigheten och SCB Kärnkraft 199 Vindkraft Konventionell värmekraft 2 1 GWh (gigawattimme) = 1 kwh 1 TWh (terawattimme) = 1 kwh Konventionell värmekraft = Bränslebaserad elproduktion Solkraft 21 Elanvändning, GWh Tillverkningsindustri Solkraft Service Vindkraft Jordbruk Hushåll Kärnkraft Förluster Vattenkraft Summa användning Konventionell värmekraft inom landet Export Summa användning totalt De svenska utsläppen av växthusgaser 213 Ton Industriprocesser och produktanvändning Jordbruk Hushåll, lokaler, arbetsmaskiner samt militär och diffusa Industrins förbränning Källa: Naturvårdsverket Avfall Transporter Energiindustri År 213 släppte Sverige ut 55,8 miljoner ton. Trenden är att utsläppen av växthusgaser minskar i Sverige och de har minskat med 22 procent mellan år 199 och 213. Minskningarna beror på åtgärder i flera sektorer, men påverkas även av skiftningar i vädret samt konjunkturläget. CO 2 -utsläpp per capita (ton) CO 2 per capita (ton) Avfall Industriprocesser och produktanvändning 4,3 Jordbruk Hushåll, lokaler, arbetsmaskiner samt militär och diffusa Industrins förbränning 17,6 Energiindustri Transporter 6,2 1 4,9 5,6 1,7,5 Nigeria Indien Världen Sverige Kina USA Qatar Källa: Carbon Dioxide Information Analysis Center, Environmental Sciences Division, Oak Ridge National Laboratory, Tennessee, United States Koldioxidutsläppen härrör från förbränning av fossila bränslen och cementtillverkning. 24 Miljö

25 Markanvändningen i Sverige 21 Golfbanor o skidpistar Täkter o gruvomr Bebyggd mark Berg i dagen o övr mark Naturligt gräsbevuxen mark Öppen myr JORDBRUKSMARK Åkermark Betesmark omkring 15 procent utgjordes av betesmarker. Markanvändningen präglas dock av stora regionala skillnader. Golfbanor o skidpistar Golfbanor och skidpistar Det fanns nästan 36 Täkter hektar o gruvomr golfbanor och skidpistar år 21, vars samlade areal ungefärligen motsvarar Ystad kommuns Bebyggd mark landyta. Berg i dagen o övr mark Skidpistar fanns i alla län utom Gotlands län. Improduktiv skogsmark Produktiv skogsmark Naturligt gräsbevuxen mark Öppen myr Import och export av Improduktiv el, GWh, skogsmark SKOGSMARK 12 1 Export Produktiv skogsmark Betesmark Cirka 1,2 miljoner hektar eller mindre än 3 procent av landytan utgjordes av bebyggd mark. Två tredjedelar av landytan är skogsbevuxen vilket gör Sverige till ett av Europas skogsrikaste länder. År 21 fanns strax över 3 miljoner hektar jordbruksmark. Den absoluta merparten av jordbruksmarken var åkermark medan Åkermark Import Handelsnetto Uppkommet och behandlat avfall i Sverige Tusen ton Farligt avfall Icke-farligt avfall Uppkommet avfall från hushåll Uppkommet avfall från företag därav uppkommet från gruvindustrin Återvunnet avfall exkl. gruvavfall varav rötat och komposterat Förbränt avfall 1) Deponerat/bortskaffat exkl. gruvavfall I stort sett enbart med energiutvinning. Källa: Naturvårdsverket Miljö 25

för alla 2014 K STI www.scb.se STATI www.scb.se

för alla 2014 K STI www.scb.se STATI www.scb.se för alla 214 I din hand har du Statistik för alla 214. Här hittar du statistik från SCB och andra statistikproducenter. Publikationen är gratis och kan beställas i enstaka exemplar såväl som till grupper

Läs mer

Beställ gratis! 013 lla 2 för a www.scb.se

Beställ gratis! 013 lla 2 för a www.scb.se för alla 213 I din hand har du Statistik för alla 213. Här hittar du blandad statistik från SCB och andra statistikproducenter. Befolkning Statistik för alla 213 är gratis och kan beställas i enstaka exemplar

Läs mer

Beställ gratis! för alla 2011 www.scb.se

Beställ gratis! för alla 2011 www.scb.se för alla 211 I din hand har du nu Statistik för alla 211. Här hittar du blandad statistik från SCB och andra statistikproducenter. Redovisningen är gjord i lättlästa diagram och tabeller. Befolkning Statistik

Läs mer

Befolkning SCB TIPSAR

Befolkning SCB TIPSAR för alla 21 I din hand har du nu Statistik för alla 21. Här hittar du blandad statistik från SCB och andra statistikproducenter. Redovisningen är gjord i lättlästa diagram och tabeller. Befolkning Statistik

Läs mer

Lathund om jämställdhet 2006

Lathund om jämställdhet 2006 Lathund om jämställdhet 2006 Lathund om jämställdhet 2006 Statistiska centralbyrån 2006 Women and men in Sweden 2006 Facts and figures 2006 Official Statistics of Sweden Statistics Sweden 2006 Tidigare

Läs mer

Oktober 2011. Fakta om Västra Götaland

Oktober 2011. Fakta om Västra Götaland Oktober 211 Fakta om Västra Götaland Geografi och befolkning 7 Fakta om Västra Götaland är framtagen för att beskriva nuläget och de senaste årens utveckling i Västra Götaland. Här presenteras ett urval

Läs mer

Arbetslösheten bland unga hur stor är den egentligen?

Arbetslösheten bland unga hur stor är den egentligen? Välfärd Arbetslösheten bland unga hur stor är den egentligen? Världens befolkning höjer sin utbildningsnivå Kvinnors företagande ska öka Vi lägger mindre pengar på mat Nr 3 29 Å andra sidan När jag för

Läs mer

På tal om. kvinnor och män. i Norrbotten...

På tal om. kvinnor och män. i Norrbotten... På tal om kvinnor och män i Norrbotten... Innehåll Förord...1 Jämställdhet...2 Sammanfattning... 3-6 Befolkning... 7-17 Folkmängd...18 Hälsa... 19-22 Medelålder...19 Medellivslängd... 20-21 Ohälsotal...22

Läs mer

Fördubbling av hushåll med RUT-avdrag. Nr 1 2011

Fördubbling av hushåll med RUT-avdrag. Nr 1 2011 Välfärd Fördubbling av hushåll med RUT-avdrag Vem tar ut vilken pension och när? Kompisar viktiga för oroliga unga Statistikatlas ger ny bild av Nr 1 211 Nr 1 211 Välfärd sedan 1981 utges av STATISTISKA

Läs mer

Låt lönerna bli lönsamma

Låt lönerna bli lönsamma Låt lönerna bli lönsamma Ledarnas lönekarriärbarometer 2014 Vi arbetar för att Sverige ska ha världens bästa chefer. Ledarnas lönekarriärbarometer 2014 Låt lönerna bli lönsamma 3 Vikten av att kunna göra

Läs mer

Lathund om jämställdhet 2008

Lathund om jämställdhet 2008 Lathund om jämställdhet 28 Lathund om jämställdhet 28 Statistiska centralbyrån 28 Women and men in Sweden 28 Facts and figures Official Statistics of Sweden Statistics Sweden 28 Tidigare publicering På

Läs mer

Unga byter jobb äldre stannar kvar

Unga byter jobb äldre stannar kvar Välfärd Unga byter jobb äldre stannar kvar Barnfattigdom ökar eller minskar den? 1,4 miljoner arbetspendlar över kommungräns Världens befolkning kan minska på sikt Nr 3 21 Nr 3 21 Välfärd sedan 1981 utges

Läs mer

Barn i dag En beskrivning av barns villkor med Barnkonventionen som utgångspunkt. Tema: Barn. Befolkning och välfärd

Barn i dag En beskrivning av barns villkor med Barnkonventionen som utgångspunkt. Tema: Barn. Befolkning och välfärd TEMARAPPORT 2009:2 Statistiska centralbyrån Statistics Sweden Tema: Barn Barn i dag En beskrivning av barns villkor med Barnkonventionen som utgångspunkt Befolkning och välfärd TemaRAPPORT 2009:2 Tema:

Läs mer

På tal om kvinnor och män Lathund om jämställdhet 2012

På tal om kvinnor och män Lathund om jämställdhet 2012 Lathund om jämställdhet 212 På tal om kvinnor och män Lathund om jämställdhet 212 212 Women and men in Sweden 212 Facts and figures Statistics Sweden 212 Tidigare publicering Previous publication Producent

Läs mer

På tal om. kvinnor och män. i Norrbotten...

På tal om. kvinnor och män. i Norrbotten... På tal om kvinnor och män i Norrbotten... Innehåll Förord...1 Jämställdhet...2 Sammanfattning... 3-6 Befolkning... 7-17 Folkmängd...18 Hälsa... 19-22 Medelålder...19 Medellivslängd... 20-21 Ohälsotal...22

Läs mer

Barnombudsmannen rapporterar br2004:06. Upp till 18. fakta om barn och ungdom

Barnombudsmannen rapporterar br2004:06. Upp till 18. fakta om barn och ungdom Barnombudsmannen rapporterar br2004:06 Upp till 18 fakta om barn och ungdom Barnombudsmannen 2004 Författare: Åsa Nordström (redaktör) Marie Berlin Karin Lundström Lotta Persson, Statistiska centralbyrån

Läs mer

Blekinge län 2013. På tal om kvinnor och män

Blekinge län 2013. På tal om kvinnor och män Blekinge län 2013 På tal om kvinnor och män Innehåll Befolkning... 4 Hälsa... 11 Utbildning... 17 Barn och familj... 25 Förvärvsarbete... 32 Inkomst... 49 Kriminalitet... 54 Makt och inflytande... 60 Producerad

Läs mer

80-talister har ofta halvsyskon. Nr 2 2008

80-talister har ofta halvsyskon. Nr 2 2008 Välfärd 8-talister har ofta halvsyskon Äldsta barnet är oftast högutbildat Kvinnor ger vård till gamla föräldrar Sex svenskar har levt över tre sekel Nr 2 28 Å andra sidan Nr 2 28 När jag skriver detta

Läs mer

LÖNEKARRIÄRBAROMETER 2013 Vi jobbar för att Sverige ska få världens bästa chefer

LÖNEKARRIÄRBAROMETER 2013 Vi jobbar för att Sverige ska få världens bästa chefer Den omöjliga lönekarriären LÖNEKARRIÄRBAROMETER 2013 Vi jobbar för att Sverige ska få världens bästa chefer Lönekarriärbarometer 2013 Därför gör vi en lönekarriärbarometer 3 Vikten av att kunna göra lönekarriär

Läs mer

OSÄKERHET I VÄLJARKÅREN

OSÄKERHET I VÄLJARKÅREN STATISTIK OM VÄLFÄRD, ARBETSMARKNAD, UTBILDNING OCH BEFOLKNING Välfärd 2/214 OSÄKERHET I VÄLJARKÅREN Partiet närmast hjärtat inget självklart val Tema: val Vi har kartlagt HEMVÄRNET RESTAURANG vinnare

Läs mer

Bostads- och byggnadsstatistisk årsbok 2012. Boende, byggande och bebyggelse

Bostads- och byggnadsstatistisk årsbok 2012. Boende, byggande och bebyggelse Bostads- och byggnadsstatistisk årsbok 2012 Boende, byggande och bebyggelse Bostads- och byggnadsstatistisk årsbok 2012 Statistiska centralbyrån 2012 Yearbook of Housing and Building Statistics 2012 Official

Läs mer

Bilaga 5. Fakta om invandring

Bilaga 5. Fakta om invandring Bilaga 5. Fakta om invandring Det finns många myter om invandring. För att sprida fakta lanserade regeringen i december 2011 en ny webbsida där fakta om invandringen till Sverige finns. 1 Olika begrepp

Läs mer

På tal om kvinnor och män. 30 år! 1984 2014

På tal om kvinnor och män. 30 år! 1984 2014 På tal om kvinnor och män LATHUND OM JÄMSTÄLLDHET 2014 30 år! 1984 2014 Women and men in Sweden 2014 Facts and figures Statistics Sweden 2014 Tidigare publicering På tal om kvinnor och män, Lathund om

Läs mer

23 949 jobb lediga i Värmland......om alla pensionsavgångar återbesätts fram till 2020. Rapport nr 4, Region Värmland 2011 1

23 949 jobb lediga i Värmland......om alla pensionsavgångar återbesätts fram till 2020. Rapport nr 4, Region Värmland 2011 1 23 949 jobb lediga i Värmland......om alla pensionsavgångar återbesätts fram till 2020 Rapport nr 4, Region Värmland 2011 1 Utgiven av Region Värmland, 2011 Kontaktperson: Britta Zetterlund-Johansson,

Läs mer

STATISTIKBILAGA: ANALYS AV NORRA MELLANSVERIGE

STATISTIKBILAGA: ANALYS AV NORRA MELLANSVERIGE REGION GÄVLEBORG Analys Norra Mellansverige UPPDRAGSNUMMER 3582083000 STATISTIKBILAGA: ANALYS AV NORRA MELLANSVERIGE STOCKHOLM SWECO EUROFUTURES AB 1 (102) S w e co Kaplansbacken 10 Box 415 SE-101 28 Stockholm,

Läs mer

Fakta om svensk turism och turistnäring. 2007 års upplaga

Fakta om svensk turism och turistnäring. 2007 års upplaga Fakta om svensk turism och turistnäring 2007 års upplaga mars 2007 Innehåll 2 Nyckeltal 4 Utmaningar och utveckling 7 Internationell turism 10 Turistnäringens ekonomi 20 Sysselsättning inom turistnäringen

Läs mer

Kvinnor och män i näringslivet 2013

Kvinnor och män i näringslivet 2013 Kvinnor och män i näringslivet 2013 Kvinnor och män i näringslivet 2013 Statistiska centralbyrån 2013 Women and men in enterprice 2013 Statistics Sweden 2013 Producent Producer SCB, Befolkning och välfärd

Läs mer

Boverket. Boendekostnader och boendeutgifter Sverige och Europa

Boverket. Boendekostnader och boendeutgifter Sverige och Europa Boverket Boendekostnader och boendeutgifter Sverige och Europa Boendekostnader och boendeutgifter Sverige och Europa Boverket december 2009 Titel: Boendekostnader och boendeutgifter - Sverige och Europa

Läs mer