Årets HR-chef Motivation i lågkonjunkturen. CSR som HR-arbete. Stärk HR-avdelningens strategiska roll. Trender från ASTD 2008

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årets HR-chef 2008. Motivation i lågkonjunkturen. CSR som HR-arbete. Stärk HR-avdelningens strategiska roll. Trender från ASTD 2008"

Transkript

1 Posttidning B Posttidning B Nr Motivation i lågkonjunkturen Läs mer på s 8» CSR som HR-arbete Läs mer på s 11» Stärk HR-avdelningens strategiska roll Läs mer på s 6» Trender från ASTD 2008 Läs mer på s 24» Pensionsförmån för 10-taggare Läs mer på s 23» Årets HR-chef 2008 Läs mer på s 5»

2

3 Personalchefen viktigare än någonsin! Adress: World Trade Center D Stockholm Nu när människor är oroliga för om deras arbetsplatser finns kvar, då banker går i konkurs, börser rasar och huspriser sjunker, då är ledarskapet som viktigast. Den person som har personalansvaret får hantera all oro, och svåra förändringar. I detta nummer av Personalchefen finns många intressanta artiklar om att stärka organsiationer och hantera bevärliga situationer. Det finns även en artikel om att minska oron och hur man ska behålla personalens motivation i lågkonjunkturen. Detta nummer har också kompetensutveckling som tema. Utbildning och ledarskapsutveckling är det bästa sättet att rusta sig för framtiden, igenom krisen. Kom till Kompetensmässan och samla upp all klokskap och byt goda idéer! Anders Åkerman Chefredaktör Tel , Fax HR-Tidningen Personalchefen är en oberoende tidning om Human Resources som utkommer fyra gånger om året. Chefredaktör och ansvarig utgivare Anders Åkerman Annonser Prenumerationer se tidningens adressuppgifter Formgivning Jens Arenhill Tryck STC, Stockholm Tidningen är RS-kontrollerad Nytt utbildningsprogram för VD, affärsnära chefer, HR-Chefer med flera: Tillväxt! - Försäljning, Ledarskap, Samverkan och Förbättringsarbete. 4 halvdagar i Stockholm hösten Se www-personalchefen.nu Growth Scandinavia AB i samarbete med Personalchefen. utveckling genom insikt Besök vår hemsida: lanalys.com 3

4 Årets HR-Chef När Sofia Brax tillträdde posten som HR-chef på Lindex, blev hennes första utmaning att förankra företagets värderingar i verksamheten. När hon upptäckte att många medarbetare var osäkra på vad Lindex stod för i grunden så ändrade hon dock snabbt riktning och tillsammans med övriga i ledningsgruppen skapade hon en ny vision för Lindex: Att ge våra kunder en modeupplevelse i väldsklass. Med den nya visionen som utgångspunkt drev hon sedan utvecklingen av en helt ny värdegrund, som denna gång var ordentligt förankrad på olika nivåer i organisationen. Sofia utnämndes till årets HR-chef 2008 på Kompetensgalan i Stockholm. Hon har en fil kand i psykologi och har läst till marknadsekonom på IHM. Hon ser det som en av sina viktigaste uppgifter att föra fram företagets värderingar till alla medarbetare. Det är betydligt viktigare och ger större effekt än att producera olika typer av internutbildningar. - Mitt ursprungliga uppdrag här på Lindex var att utveckla vårt internutbildningsprogram Lindex Academy. När vi skulle arrangera stylingkurser för våra medarbetare blev det dock tydligt att företaget inte hade några tydliga och stabila grundvärderingar att utgå ifrån eftersom många medarbetare ställde sig frågande till vad som egentligen var Lindex. Då började arbetet med att skapa en gemensam identitet, säger Sofia Brax. Gjorde medarbetarna delaktiga i visionsarbetet När hon insåg att visionen behövdes göras om från grunden ställde Sofia Brax krav på ledningen. De samlades i två hela dagar för att gemensamt hitta fram till en vision som alla kände igen sig i. Därefter var det dags att formulera de värderingar som krävdes för att nå dit. Alla 5000 medarbetare deltog i kreativa workshops i modemiljö för att uttrycka vilka värderingar man arbeta efter för att kunna möjliggöra den nya visionen. Med detta som underlag och med visionen som ledstjärna fastställdes Lindex nya 4 värdegrund. Det skapades en förväntan i organisastionen på vad resultatet skulle bli vilket underlättade förankringen i hela organisationen. - Tidigare har vår HR-avdelning främst fungerat som en stödfunktion åt den övriga verksamheten. Vi har tagit fram rapporter och arbetat mycket med administrativt arbete. Jag omstrukturerade HR-avdelningen och bestämde mig för att införa ett annat, mer strategiskt och konsultativt för att kunna vara ett bra stöd i Lindex spännande och stora förändringsarbete. Jag såg det som min främsta utmaning att få den övriga verksamheten att efterfråga och värdera HR-avdelningens tjänster och kompetens eftersom jag verkligen tror att vår kompetens gör skillnad!! Jag gick in för att marknadsföra oss internt och tog alla chanser att visa vad vi går för, bland annat genom att se till att vi blev ännu mer professionella i vår rekryteringsprocess, säger Sofia Brax. Bra på att fånga upp och föra vidare interna idéer När Lindex skulle rekrytera ett hundratal medarbetare till sitt nya centrallager i Partille utanför Göteborg vände sig Sofia Brax först till Arbetsförmedlingen, som sa att det i princip var omöjligt att få tag på så många kvalificerade lagerarbetare på en gång. Då bestämde hon sig för att skapa uppmärksamhet kring rekryteringen externt och samtidigt sätta HR-funktionen på kartan internt genom att arrangera en audition likt den som förekommer i tv-programmet Idol. - Jag medverkade i Morgonsoffan i TV4 och vi fick en hel del lokal media. Drygt 1000 sökande dök upp på vår audition och vi fick mycket uppmärksamhet internt, säger Sofia Brax. - Jag har lyckats genomföra övergripande förändringar i företagskulturen på relativt kort tid. Min främsta framgångsfaktor är mitt stora engagemang och min kreativitet. Jag är bra på att fånga upp nya idéer internt och därefter kombinera och sprida dem vidare till andra delar av organisationen. Tidigare fungerade varje avdelning på företaget mer eller mindre som separata enheter, men min målsättning har varit att ena avdelningarna kring en gemensam vision och att tänka övergripande och ha hela företagets verksamhet snarare än bara HR-avdelningen i åtanke när jag fattar beslut, säger Sofia Brax. Lindex kultur bygger på värderingar som går under samlingsnamnet Fashon is fun.. Kulturen präglas av tydlighet och engagemang kring företagets vision och Sofia Brax brinner för att göra Lindex till ett visions och värderingsdrivet företag. De nya värderingarna blev klara i våras och nu pågår arbetet med att utbilda medarbetarna i hur de konkret kan tilllämpa värderingarna i sitt dagliga arbete. - Jag är helt övertygad om att starka

5 värderingar och en gemensam identitet har starka kopplingar till ökad lönsamhet. Medarbetarna blir mer motiverade, de strävar mot ett gemensamt mål och känner sig mindre osäkra på vad vi står för, vilket förenklar och sparar tid i vardagen. Uppmanar vd:ar att inse HR-avdelningens potential Framöver kommer Sofia Brax arbeta med att utveckla kulturen så att medarbetarna uppmuntras att ge varandra återkoppling i form av feedback för att skapa en ännu mer framgångsrik affär. Hon har länge arbetat med att tydliggöra HR-avdelningens potential genom att tillämpa annorlunda arbetssätt. Workshops, samarbetsövningar, diskussioner och tjugo förändringsledare, som åker ut till butikerna runtom i landet för att förankra värderingsarbetet är en del av det Mycket har hänt på Lindex det senaste året. Företaget fick nya ägare, finländska Stockmann och i augusti öppnades den första ryska butiken i Sankt Petersburg. När bolaget blir allt mer internationellt ökar också betydelsen av att ha värderingar som genomsyrar alla delar av verksamheten. - Jag hade tur som försågs med rätt förutsättningar för att snabbt få en strategisk roll i ledningsgruppen, mycket tack vare vår vd Göran Bille, som tillträdde 2005 och hade en stark vision om att omvandla Lindex till ett modeföretag. Han trodde på mig och insåg tidigt HR-funktionens potential. Istället för att uppmuntra andra HR-chefer att ta mer plats så skulle jag vilja uppmuntra vd:ar att visa nyfikenhet och öppenhet för vad HR-avdelningen kan tillföra på en strategisk nivå, säger Sofia Brax. Annika Wihlborg 5

6 Stärk HR-funktionens strategiska roll genom lobbying och affärsmässighet Att stärka HR-avdelningens strategiska roll står högt upp på agendan för många personalchefer just nu. Genom att addera ett affärsmässigt perspektiv till personalfrågorna och skapa strategier för att lobba för sina frågor så kan man öka HR-frågornas genomslag och få dem att stiga i graderna även hos ledningen. Magnus Dalsvall, som arbetar på HRakuten och har en bakgrund som personalchef ibland annat Solna Stad, Volvo, Telia och SAS, startar i höst en kurs i lobbying för personalchefer. Han betraktar lobbying som ett kraftfullt redskap för personalchefer som vill få gehör för sina frågor på ett strategiskt plan. - Lobbying har historiskt sett inte alltid betraktats som en accepterad arbetsform. Det har ansetts som lite fult, men faktum är att det är en metod som ofta fungerar och som förvånansvärt få personalchefer behärskar. HR-avdelningens hjärtefrågor konkurrerar om uppmärksamheten med de andra avdelningarna. Trots att de allra flesta personalchefer har många bra idéer så når de inte alltid ända ut i organisationen. Då gäller det att kunna sälja in sina idéer på ett professionellt sätt, säger Magnus Dalsvall. Undvik att bli gisslan i ledningsgruppen Han menar att somliga personalchefer som fått en plats i ledningsgruppen inte har en likvärdig roll som de andra medlemmarna. Personalchefen riskerar att bli gisslan och sitta med för syns skull. Enligt Magnus Dalsvall så riskerar de också att få en roll där de fokuserar på att verkställa beslut snarare än att vara med och fatta besluten på en strategisk nivå. Man blir med andra ord en genomförare snarare än en visionär. - Lobbying måste inte nödvändigtvis enbart rikta sig till ledningen. Ofta finns det andra delar av företaget som är minst lika intressanta ur lobbyingsynpunkt. Även extern lobbying kan ha stor effekt. För att lyckas med sin lobbying så gäller det att ha en konkret verktygslåda att tillgå och att agera strategiskt snarare än att nöja sig med en förhoppning om att bli upptäckt av kollegor i beslutsfattande position, säger Magnus Dalsvall. Han skulle gärna vilja se ett utökat samarbete mellan HR-avdelningen och marknads- och informationsavdelningen och tror att många personalchefer skulle ha mycket att tillföra ibland annat det strategiska varumärkesarbetet. Uppmuntrar ökat samarbete med marknadsavdelningen - Det kan ibland vara svårt att mäta HRfrågornas värde i ekonomiska termer. I varumärkesdiskussioner, där man arbetar med image och den externa och interna bilden av företages varumärke, är det däremot betydligt lättare att överföra personalchefens resonemang kring att nöjda medarbetare är en starkt bidragande faktor till ett uppbyggnaden av ett varumärke, säger Magnus Dalsvall. Han rekommenderar personalchefer att fokusera på ett fåtal frågor och fundera på varför de är viktiga och vad man hoppas kunna uppnå genom att driva igenom dem. Fundera därefter på vilka interna och externa aktörer som har möjlighet att påverka den typen av beslut och kartlägg sedan nyckelpersonernas nätverk och beslutsvägar. - För att lyckas med en lobbyingstrategi så gäller det att vara kortfattad, ärlig och noggrann. Man bör också veta ungefär vilka motargument man riskerar att få, säger Magnus Dalsvall. Betrakta HR-funktionen ur ett helhetsperspektiv - Den stora utmaningen för personalchefer är att kombinera sin humanistiska sida med ett stort människointresse med en affärsmässig sida där de behärskar samma språk som ledningsgruppen. Ofta uppstår en viss kulturkrock eftersom de två grupperna har olika utgångspunkter, även om det blivit bättre på senare år och många personalchefer blivit mer affärsmässiga, säger föreläsaren och konsulten Karin Klerfelt, som arbetat med många personalchefer genom åren. 6

7 Hon menar att många företag på pappret anser personalen vara dess viktigaste resurs, medan man i praktiken agerar efter helt andra spelregler. Upplyftandet av personalen blir till en läpparnas bekännelse som, enligt Karin Klerfelt, inte kommer att hålla när generationsskiftet träder i kraft på allvar. - Jag ser det som en av personalchefens viktigaste uppgifter att bevisa att personalen är en viktig resurs genom att förvandla det från läpparnas bekännelse till något som kan mätas i konkreta resultat. Det gäller att kunna se helheten och inte betrakta personalarbetet som en enskild åtgärd, separerad från företagets övriga verksamhet. Använd dig av buzzwords och räkna på hur de personalsatsningar du vill sälja in kan räknas hem i form av exempelvis ökad försäljning, säger Karin Klerfelt. Hon menar att personalchefer bör sälja in sin roll och visa på potentialen i personalarbetet och vad det kan tillföra organisationen. - Fundera på vad som triggar ledningen och inled dina anföranden med de argumenten. Fokusera på att sälja in en satsning i taget och fokusera på tre starka argument. Ett annat knep är att försöka få personalfrågorna att hamna först på agendan på styrelsemötena. Ofta hamnar de sist, vilket gör att de riskerar att hamna i kläm. Om du inte sitter i ledningsgruppen själv så utrusta gärna en kollega som sitter i ledningen med max tre tydliga argument och låt denne sälja in din fråga, säger Karin Klerfelt. Hon menar att argument byggs up av fakta, känslor och trovärdighet och poängterar att just trovärdighet är den typ av argument som personalchefer oftast har svårast för. - Satsa på att prata långsamt och med djup ton, sträck på dig, visa prov på auktoritet och fokusera på en sak i taget. Satsa på att iaktta de andra ledningsgruppsmedlemmarna och lär dig gruppens spelregler innan du själv tar en aktiv roll, säger Karin Klerfelt. Företagsanpassade utbildningar och Talarförmedling! Information Ny vägledning om arbetsgivaransvar Alltfler arbetar idag på tillfälliga arbetsplatser. Det innebär att många arbetsgivare utför arbete på platser där de har svårt att i tillräcklig utsträckning påverka och ta ansvar för arbetsförhållandena. Men det är ändå alltid arbetsgivaren som har huvudansvaret för sina anställdas arbetsmiljö. Exempel på sådana arbeten är administrativa tjänster, varudistribution, byggnadsarbete, städuppdrag och hemtjänst. Vi har tagit fram den här vägledningen för att beskriva vilket ansvar arbetsgivaren har och hur det ansvaret förhåller sig till den som hyr in personal, är samordningsansvarig eller råder över en arbetsplats. Ur innehållet: Personaluthyrning Entreprenad Konsultverksamhet Tidsbegränsad anställning Arbete på gemensamma arbetsplatser Arbete på tillfälliga arbetsplatser Arbete i annans hem Fastighetsägare Beställare av ett arbete Boken Arbete på tillfälliga arbetsplatser vem har arbetsmiljöansvar? beställs från Arbetsmiljöverkets publikationsservice tfn Best nr H432, 48 sidor, 130 kronor. 7

8 Minska oron och behåll personalens motivation i lågkonjunkturen När larmen om en antågande lågkonjunktur duggar tätt är det lätt att tappa motivationen och istället ersätta den med oro för framtiden. Som chef gäller det att alltid köra med öppna kort, agera förebild och stötta personalen oavsett vilket skede företaget befinner sig i för tillfället. - Det första steget mot lugna och motiverade medarbetare i en lågkonjunktur är att själv behålla lugnet och inte låta sin egen eventuella oro skina igenom. Om du på ett trovärdigt sätt ska kunna motivera medarbetarna så måste du själv agera förebild, även om du oroar dig för din egen position eller att behöva säga upp medarbetare., säger beteendevetaren Nina Jansdotter, som i höst ger ut boken Minska din oro- öka ditt lugn. Hon menar att chefer i viss utsträckning fungerar som ställföreträdande föräldrar för sina medarbetare i oroliga tider. Chefens uppgift är att bringa lugn och inge hopp i medarbetare som är oroliga för framtiden. Identifi era oroshärdarna - Ingen mår bra av att känna sig maktlös inför sin oro. En sådan form av passivitet kan bidra till känslor av uppgivenhet, nedstämdhet och minskad framtidstro. En gnagande oro tär på vår energi, stjäl fokus ifrån annat som är meningsfullt och viktigt i våra liv, och kan störa vår vila och sömn. Oron kan hindra oss från att göra det vi längtar efter eller få oss att försöka hålla tillbaka andra människor i vår omgivning, som vi oroar oss för, säger Nina Jansdotter. 8 - Att börja ta itu med saken och agera, minskar ofta oron. Om du tar tillvara på din egen handlingskraft kan du känna dig mindre låst vid situationen. Du har då övertaget och kan påverka ditt orostillstånd. Om du tvärtom passivt låter oron ligga över dig som en våt filt är det lätt att du känner dig handlingsförlamad och utsatt, ett slags offer för oron, skulle man kunna säga, säger Nina Jansdotter. Oron tar kraft från och tär på arbetsmoralen, motivationen och kreativiteten. Eftersom alla människor har olika lätt att oroa sig så är det en viktig uppgift att, som chef, identifiera oroshärdarna, medarbetare som oroar sig mycket och tenderar att sprida oron till sina kollegor. - Erbjud dem stödjande samtal eller KBT- stöd. Betrakta individen ur ett helhetsperspektiv. Ofta finns det nämligen bakomliggande faktorer i privatlivet eller tidigare erfarenheter i livet som gör att man blir mer eller mindre benägen att oroa sig för saker och ting, säger Nina Jansdotter. - Om du märker att det råder en hög generell orosnivå och många rykten om omorganiseringar eller uppsägningar cirkulerar så ta tag i problemet genom att kalla till ett möte där medarbetarna tilllåts rensa luften och sätta ord på sin oro. Orosnivån tenderar att sjunka när medarbetarna får veta precis vad som gäller och de lösa ryktena kan diskuteras öppet inom gruppen. Om du som chef inte vet vad som väntar runt hörnet så var ärlig med det, eftersom en organisation som präglas av oro riskerar att bli improduktiv, säger Nina Jansdotter. Använd starka framtidsvisioner Ett sätt att ta sig igenom konjunkturnedgångar och perioder av ovisshet är att använda sig av starka framtidsvisioner och att plocka fram och använda sig av erfarenheter från tidigare nedgångar. Jobba med era kärnvärden, sätt inspirerande lång- och kortsiktiga mål som gör att medarbetarna kan behålla fokus även när det stormar omkring dem. - Lyft fram goda exempel, andra företag som överlevt och gått stärkta ur konjunkturnedgångar och organisationsförändringar. Låt medarbetare med en positiv attityd ta plats och satsa på personalen i form av kompetensutveckling. När det råder lågkonjunktur finns det ofta mer tid över för kompetensutveckling och att satsa då tyder på att man vågar satsa långsiktigt för att kunna behålla personalen fram till dess att orderingången ökar och högkonjunkturen kommer tillbaks, säger Nina Jansdotter. För att hålla ihop organisationen så kan det vara en god idé att satsa mer på gemensamma aktiviteter. Konferenser, kickoffer och personalfester är ofta en av de första utgiftsposterna som arbetsgivare minskar när svångremmen dras åt, men det finns inte alltid ett samband mellan prislappen på en aktivitet och dess effekt. Satsa på billigare aktiviteter som ofta uppskattas minst lika mycket som påkostade konferensresor.

9 Lögner och felaktiga uppgifter vanligt vid rekrytering - Svenska personalchefer tror att bakgrundskontrollerna kommer att öka 44 procent av personalcheferna i svenska företag har erfarenhet av att kandidater ljugit eller undanhållit viktig information i en anställningsprocess. Detta visar en nyligen genomförd undersökning* som InfoTorg gjort tillsammans med Stockholms Handelskammare. 34 procent har dessutom erfarenhet av att ha anställt personer som undanhållit relevant information som framkommit efter det att personen i fråga blivit anställd. Trots att dessa erfarenheter är vanliga saknar en majoritet av företagen idag en tydlig policy för bakgrundskontroller vid rekrytering. Undersökningen visar också att de flesta använder sig av traditionell referenstagning och begär utbildningsbevis, men bryr sig inte om att kontrollera andra delar som kan vara relevanta till exempel kreditvärdighet, konkurrerande företagsengagemang eller ekonomisk brottslighet. - Oftast görs noggranna bakgrundskontroller med fler parametrar vid högre chefsbefattningar, men inte i samma utsträckning för annan personal. Bakgrundskontrollerna borde snarast anpassas till tjänstens innehåll än till titeln, säger Patrik Attemark, VD för InfoTorg. Likaväl som det är olämpligt att en ekonomichef har trasslig privatekonomi, kan det vara ett problem att anställa kassapersonal med många betalningsanmärkningar. Men trots att 57 procent av företagen saknar en tydlig policy, så tror hela 70 procent av de tillfrågade att kontrollerna kommer att öka de närmaste fem åren. Och integritetsfrågan är inget problem menar 86 procent av de tillfrågade personalcheferna. Undersökningen visar också att många skulle vilja göra fler bakgrundskontroller än vad som görs idag. Till exempel svarade 30 procent av de som inte gör kreditupplysning idag, att de skulle vilja göra det, och hela 53 procent att de skulle vilja göra en kontroll av sjukfrånvaro via Försäkringskassan (mot endast 9 procent som gör det idag). - Många ser ett behov av att göra fler typer av kontroller men var fjärde personalchef menar att man saknar rätt verktyg, fortsätter Patrik Attemark. Idag kan man få fram till exempel kreditvärdighet, inkomstuppgifter, ekobrott eller företagsengagemang sekundsnabbt genom webbaserade verktyg. Görs detta tidigt i processen, riskerar man inte heller att gå vidare med fel kandidat till slutomgången. Lite statistik från undersökningen: 46% har ingen tydlig eller formell policy för bakgrundskontroller vid rekrytering, 11 % hade ingen policy alls. 26% gör ingen annan kontroll vid rekrytering än referenser. Av de företag som svarat att de gör bakgrundskontroller toppar referenstagning (99%), tidigare anställningar (82%) och utbildningshistorik (61%). Hälsokontroller och drogtester är relativt vanliga med 30% respektive 20% av företagen som säger sig tillämpa detta. Högt upp på listan kommer också brottsdomar och stämningar med 28%. Ekonomisk historik är däremot inte lika vanligt att den kollas; kreditupplysning 19%, konkurser 6%, företagsengagemang 13%, inkomstuppgifter 5%. Frånvaro via Försäkringskassan är det endast 9% som kontrollerar. På frågan vilka bakgrundskontroller man skulle vilja göra i större utsträckning toppar frånvaro via Försäkringskassan med 53% följt av brottsdomar och stämningar 49%. Även företagsengagemang (17%), inkomstuppgifter (16%) och konkurser (20%) är uppgifter som personalansvariga säger sig vilja kontrollera i större utsträckning än vad de gör idag. 30% säger också att de skulle vilja göra kreditupplysning. 86% svarar att de inte tycker att det är integritetskränkande att göra bakgrundskontroller såsom information om privatekonomi, brott och domar med mera. Undersökningsresultaten i sin helhet finns i bifogade länkar nedan. För mer information, kontakta Patrik Attemark, VD InfoTorg, *I undersökningen som utfördes under april månad 2008 deltog 366 personalchefer/ personalansvariga på företag verksamma i Sverige. Majoriteten av företagen i undersökningen har 50 anställda eller fler. 9

10 ÅRETS VIKTIGASTE KUNSKAPSDAGAR! För alla som arbetar med lön, ekonomi, personal och ledarskap! Komplett program: 1 2 december 2008 på Stockholmsmässan Besök vår hemsida: lanalys.com 10

11 CSR som HR-arbete Att kunna erbjuda en ansvarsfull arbetsplats blir allt viktigare i konkurrensen om bra arbetskraft. Ett väl genomtänkt CSRarbete har därför stor betydelse för HR-avdelningen. Flera studier visar att valet av arbetsgivare blir allt mer värderingsstyrt. En undersökning från Universum visar exempelvis att 33 procent av Sveriges studenter tycker att god etik och moral är viktigast vid valet av framtida arbetsgivare. Numera ingår också CSR i högskoleutbildningen för många, vilket gör att nyutbildade som kommer ut på arbetsmarknaden har betydligt större kunskap och engagemang i dessa frågor. Det är något som arbetsgivarna måste kunna möta och dra nytta av. Johan Ununger är VD för Saltå Kvarn, ett företag som bygger sin verksamhet på ett stort miljöengagemang. Att medarbetarna där är stolta över sitt företag är en viktig del av arbetsmiljön, och Saltå Kvarn får dagligen mejl från människor som vill arbeta där. Goda affärer, att göra någonting som det är mening med, tror Ununger blir helt avgörande i framtiden. Mening ger en väldig energi, säger Ununger. Man får inspiration och kraft av att vara del i något större. Det gör också att det blir lättare att utföra rutinuppgifter. Ett lyckat CSR-arbete kräver att personalen är involverad redan tidigt i processen. Det är också viktigt att arbetet stämmer väl överens med företagets verksamhetsområde och blir en naturlig och trovärdig del av arbetet. Grundarbetet innebär att analysera verksamheten, ta fram företagets värderingar och diskutera fram vilket ansvar företaget kan och bör ta. Det kan handla om att minska sin negativa miljöpåverkan eller ställa högre krav på sina underleverantörer. Men det kan också handla om att stärka och utveckla det man redan är bra på. Nollvision för klimatpåverkan Konceptet ZeroMission har skapats för företag med en nollvision inom klimatpåverkan. Fyra av fem bolag redovisar sitt samhällsansvar i årsredovisningen och många har en utarbetad klimatstrategi. Flera företag, bland annat Folksam och Max hamburgerrestauranger, har gått ännu längre och satt upp en nollvision för sin klimatpåverkan. Det är möjligt med hjälp av en kombination av effektivisering, förnyelsebar energi och klimatkompensation. ZeroMission har utformats av företaget U&W och är en process i två steg. Steg ett handlar om att reducera utsläppen av växthusgaser. Det kan ske genom att effektivisera energianvändningen och se över transporter, logistik och elförbrukning inom verksamheten. Där det inte går att effektivisera försöker man så långt det är möjligt gå över till icke-fossil energi och råvara. Många företag kan uppnå stora positiva samhällseffekter genom att använda den egna tekniken, kompetensen och styrkan i ett utvidgat samhällsperspektiv. För Saltå Kvarn, som är ett ekologiskt matvaruföretag, föll det sig naturligt att arbeta vidare med sitt miljöengagemang. Man har därför tagit hjälp av klimatföretaget U&W [you&we] för att klimatkompensera sina transporter med hjälp av trädplantering. För försäkringsbolaget Skandia var det naturligare att förstärka sitt samhällsansvar på hemmaplan. Genom idéer för livet har de anställda möjlighet att arbeta som mentorer på arbetstid, och hjälpa barn och ungdomar som behöver extra stöd. Projektet ger de anställda möjlighet till direkt medverkan, och de får använda sina resurser och sin personliga erfarenhet till något konkret och meningsfullt. Något som ger mycket tillbaka i form av personlig utveckling och nya perspektiv. Ett bra CSR-arbete genomsyrar hela verksamheten och är en självklarhet hos styrelsen, marknadsavdelningen, HR-avdelningen och medarbetarna på alla nivåer. Då kan företaget tydligt kommunicera arbetet både externa och internt. - CSR ska inte vara en sidoverksamhet, det måste in i organisationen, in i visionen och in i missionen, avslutar Ununger. Steg två innebär att man kompenserar för de kvarvarande utsläppen av växthusgaser. Detta kan göras genom trädplantering, investeringar i förnybar energi eller köp av utsläppsrätter. Allt enligt det regelverk som har utformats inom ramen för Kyotoprotokollet. Genom att kompensera för de utsläpp man inte lyckas eliminera kan man komma ovanligt nära en nollvision för klimatpåverkan. Läs mer på Länktips CSR i praktiken Det gröna VD-nätverket Hållbarhetsnätverket Energimyndigheten Gabriella Wejlid Gabriella Wejlid 11

12 Tillväxt: Fyra halvdagsseminarier hos Kompetensgruppen Tillväxt och lönsamhet är begrepp som ofta cirkulerar utan att alla förstår deras sammanhang. Lätta att säga men svåra att åstadkomma, vare sig du är ansvarig för en verksamhet eller stödjer utvecklingen från ett HR-perspektiv eller som internkonsult. Därför bjuder Kompetensgruppen in till fyra halvdagsseminarier under hösten 2008 för att inspirera till konkret och praktiskt tillväxtarbete. Målgrupp: VD, affärsnära chefer, HR-chefer och internkonsulter - samt egentligen alla som har ett ansvar för en del av en verksamhet och vill bidra till att utveckla den. Seminarieserien bygger på fyra områden att arbeta med för att nå framgång: försäljning, ledarskap, samverkan och förbättringsarbete. Seminarieledarna Anna Löfmarck Vaghult och Magnus Johansson har tillsammans skrivit boken Tillväxt i praktiken (2008) som ingår som kursmaterial i seminarierna. Deras grundtanke är att alla företag har möjligheter att bli tillväxtföretag! De ger konkreta och handfasta råd och utvecklar chefer och medarbetare så att de kan öka försäljningen, utveckla ledarskapet, samverka mellan olika funktioner och driva kontinuerligt förbättringsarbete. Pris: För alla fyra tillfällena är paketpriset kr. Du som vill gå ett eller flera seminarier betalar kr per tillfälle. Seminarium 1: Försäljning för tillväxt Seminarium 2: Ledarskap för tillväxt Seminarium 3: Samverkan för tillväxt Seminarium 4: Förbättringsarbete för tillväxt 23 oktober kl november kl november kl december kl De flesta företag har potential att växa genom att medarbetarna inte bara säljarna - ökar sin affärsförmåga och skapar resultat ute på marknaden. Det är ett av perspektiven för att ta vara på möjligheter och undanröja hinder för utveckling. Medarbetare som ska bidra till tillväxt behöver också ett närvarande och tydligt ledarskap. Alla behöver känna att de har tydliga mål och uppgifter och att de har förutsättningar att agera fullt ut i sina yrkesroller. Medarbetare i olika roller och funktioner inom företaget behöver ha en bra dialog med varandra. Bättre internkommunikation leder till samsyn kring vart organisationen är på väg och därmed till ökade tillväxtmöjligheter. En organisation som är van att arbeta med kontinuerliga förbättringar får det lättare att göra mer genomgripande förändringar om det behövs. Det kontinuerliga förbättringsarbetet i små steg och med stort engagemang, är en nyckel till framgång.

13 Företagshälsovård - en företagssektor i förändring Jag har i många år arbetat med hälsa och hälsofrämjande aktiviteter med individer. Vad som slagit mig är att det har varit väldigt svårt att komma in på företagen och arbeta med individer där. Trots att staten har gjort så att det har blivit billigare att köpa upp friskvård till personalen och att företagen idag får ta ett större ansvar för sjukskrivningskostnader, har jag ofta blivit bemött av svar som säger att det är inget vi behöver, vi arbetar tillsammans med företagshälsovården. När jag konfronterar företagen med vad det är för tjänster de köper från företagshälsovården så har de flesta, inte alla, men fortfarande de flesta, endast en regelbunden hälsoundersökning. Med tanke på att hälsomarknaden fullkomligt exploderat de senaste tio åren är det i alla fall lätt för mig att tycka att företagen skulle vilja utveckla sitt hälsoarbete. Jag har många gånger upplevt flera aktörer som verkar inom företagshälsovården som traditionella företag med ganska låg förändringsbenägenhet, vilket har gjort att jag haft en ganska snäv syn på företagen i branschen. Av en slump korsades min väg en dag av Lotta Häller som berättade för mig hur fel jag haft. Lotta Häller driver företaget Enija som arbetar med hälsa och utveckling i företag. Hon beskriver sitt företag som en modern företagshälsovård och påpekar att de arbetar med balans vilket ordet Enija också betyder. Balansen utgår från hela människan. Tanke, kropp och själ är utgångspunkterna i Lotta Hällers arbete. En av grundstenarna i Enijas arbete är 30 minuters samtalet som de arbetar med för att stärka det friska i ett företag. Genom att låta en hälsovägledare träffa alla individer i ett företag under 30 minuter kan hälsovägledaren enkelt göra en nulägesanalys och se vad individen bäst behöver. I mitt samtal med Lotta Häller tyckte jag att 30 minuter kändes som en kort tid att läsa av en individs behov, men jag fick ge mig även på denna punkten. Lotta Häller menar att hon ofta får ut mer information på ett kortare samtal än vad hon kan få på ett länge och friare samtal. Hemligheten är att hälsovägledaren är välutbildad och följer en beprövad modell för att styra samtalet på ett effektivt sätt. När Lotta Häller beskriver arbetsmetodiken i 30 minuters samtalet säger hon att: Det ska vara enkelt, roligt, flexibelt och baserat på upplevelsen. Individen får ta ett eget ansvar och det är behoven som styr samtalen. Efter det att en individ gått igenom 30 minuters samtalet kan det till exempel mynna ut i ett konditionstest, stresshantering eller ett traditionellt besök hos en läkare för att mäta blodtryck etc. Men de flesta gånger utvecklas 30 minuters samtalet till ett verktyg där individen får redskap för att kunna utveckla tankar, få nya perspektiv och insikter till en hållbar hälsa. Alla samtal avslutas med en handlingsplan och en överenskommelse hur uppföljningen ska ske. Jag upplever utvecklingen av företagshälsovården som väldigt spännande och hoppas att det finns en stor efterfrågan hos företagen att köpa dessa tjänster till sina medarbetare. Jag antar att det kommer fler spännande tjänster för att verka hälsofrämjande, inte minst från den österländska kulturen, trots att den inte är helt accepterad ännu. Jesper Svensson KOMPERO.SE Samlingsplats för öppna och anpassade utbildningar för arbetslivet. LEDARSKAP HÄLSOARBETE MBA-UTBILDNINGAR PROJEKTLEDNING IT-UTBILDNINGAR EKONOMI COACHUTBILDNINGAR 13

14 Ergonomipolicy viktigt när svensken byter jobb 40 procent av alla svenskar som arbetar framför datorn lider av muskelvärk. Detta enligt en färsk undersökning utförd på uppdrag av Contour Design. Vid byte av arbetsgivare anser hela 43 procent av tillfrågade svenskar att företagets ergonomipolicy väger tungt i beslutet. Enligt undersökningen anser dock var tredje chef att muskelsmärtor till följd av datoranvändning inte är ett verkligt problem. Enligt en ny undersökning, genomförd av Zapera på uppdrag av Contour Design, anger 40 procent av alla svenskar med arbete vid en dator att de känner smärta till följd av att arbeta framför en dator. Musarm kan få allvarliga konsekvenser om de inte uppmärksammas i tid. Hälften av svenskarna som lider av smärtor till följd av sitt datoranvändande uppger att de tvingats arbeta i ett långsammare tempo på grund av sina plågor, och två procent anger att krämporna till och med lett till nedsatt arbetstid. För hela 43 procent av svenskarna att ergonomipolicyn på företaget är en tung faktor när de söker nytt jobb. Men arbetskraft och kompetens riskerar att gå förlorad då var tredje chef, enligt undersökningen, inte anser att muskelsmärtor till följd av datoranvändning är ett reellt problem. - Hela 40 procent av alla som jobbar framför en dator har problem. Undersökningen visar att svenska chefer inte inser betydelsen av ergonomi på arbetsplatsen, trots att siffrorna pekar på en medvetenhet hos medarbetarna. Genom att tänka på ergonomi sparar arbetsgivarna mycket på att ha en välmående personal, menar Björn Rosander, vd Contour Design Sverige AB. Enligt undersökningen svarar sex av tio svenskar med arbete framför datorn att de tillbringar mer än den rekommenderade maxgränsen på fyra timmar vid skärmen. Åtta av tio menar att det inte är möjligt för dem att ändra arbetssätt genom att dra ned på datortiden, men det finns andra möjligheter att förebygga musarm hos personalen och behålla kompetensen på kontoret. RollerMouse Pro är ett av flera verktyg som säkrar en bra och ergonomisk arbetsvardag. Andra saker att tänka på är hur man sitter, att ha bra belysning, att skifta arbetsställning och använda kortkommandon för att avlasta kroppen. Björn Rosander Miljösatsningar bidrar till bättre ekonomiska resultat Nordiska företag är miljömedvetna vilket resulterar i kostnadsreduktioner och ökade intäkter. Accenture har genomfört en undersökning för att se hur nordiska företag reagerar på det ökade fokuset för klimatförändringarna, Accenture Nordic Environmental Study större företag i Norden har svarat på frågor i en kvantitativ undersökning om deras engagemang i miljöarbete. Accenture har vidare genomfört djupintervjuer med 18 nordiska företag i en kvalitativ studie. Studien fokuserar på frågeställningar som: hur är det möjligt att skapa värde utifrån miljöutmaningar, är företag medvetna om sin miljöpåverkan, är företag villiga att genomföra miljöprogram, vilka typer av miljöinitiativ arbetar företagen med idag och vilka värden medför de i så fall? Undersökningen visar tydligt att nästan alla nordiska företag satsar på miljön (9 av 10 företag). Företagen har en affärsmässig inställning till satsningarna vilket också ofta ger resultat: - 70 % av företagen säger att miljösatsningen har resulterat i kostnadsreduktioner - 40 % av företagen säger att miljösatsningen har gett ökade intäkter. Ericsson t.ex., vann nyligen ett stort kontrakt tack vare sin miljökompetens. Vidare visar undersökningen följande fem framgångsfaktorer för en lyckad miljösatsning: - Intresse från högsta ledningen - Affärsmässiga grunder och förmåga att hitta rätt motiv för miljösatsningen - Att kunna använda befintliga förmågor och se möjligheterna på nya sätt - Sätta upp kvantitiva mål, och arbeta med utvärderings- och resultatrapportering - Samarbete med intressenter och myndigheter Accenture menar att företagens miljösatsningar bör bygga på företagens egen utvecklingsdrift och att flera företag kan uppnå bättre ekonomiska resultat om de kan se miljösatsningarna ur ett affärsmässigt större perspektiv; i ett sammanhang med företagets strategi, utvecklingsmål och dagliga drift. Det visar också resultatet från undersökningen. Undersökningen visar vidare på vikten att även i miljöfrågor sätta kunden i fokus. Det är de företag som ser sina kunder som de största intressenterna i miljösatsningen som också lyckas bäst med sina satsningar. När av företagen med kundfokus når sina affärsmål når endast knappa hälften av företagen som ser myndigheterna som de största miljöinressenterna sina mål med satsningarna. I ett första led är det ofta klimatförändringarna som uppmuntrar till miljösatsningar, men det visar sig nu att företagen ser potential i att öka företagsvärdena och kunna reducera kostnaderna. Många företag har redan investerat i miljöprogram och i flertalet företag stödjer högsta ledningen miljöarbetet, ofta genom att utse en person eller en avdelning till att dedikerat arbeta med miljöprogram, säger Henrik Tegnér, senior executive på Accenture. De nordiska företag som är aktiva i dessa frågor har vidtagit åtgärder för att reducera sin egen miljöpåverkan; 93 % har reducerat sin energiförbrukning, 83 % har minskat sina avfall och 78 % har begränsat eller ändrat sin materialanvändning. Metod Norstat genomförde intervjuerna och Accenture kvalitetssäkrade undersökningen som baserade sig på ett slumpmässigt urval av 120 större företag (mer än 80 miljoner Euro i intäkter) i Norden jämnt fördelat i Norge, Danmark, Finland och Sverige. Företagen har svarat på frågor i en kvantitativ undersökning om deras engagemang i miljöarbete. Varje intervju tog ca 15 minuter. Urvalsmetoden var skräddarsydd för att säkra att den mest relevanta personen svarade på frågorna (majoriteten av respondenterna är vd eller ansvarig för miljöarbete). Accenture har även genomfört djupintervjuer med 18 nordiska företag i en kvalitativ studie. Företagen återfinns inom el, fjärrvärme, metall och pappersindustri, bank och finans, tillverkande industri samt telekommunikation.. Djupintervjuerna tog ca två timmar och respondenterna var till största del mellanchefer. För mer information, kontakta: Henrik Tegnér, senior executive och expert på energifrågor på Accenture Tel: , e-post: 14

15 KompetensMässan anlitar Sveriges bästa och mest efterfrågade föreläsare! KompetensMässan 2008 STOCKHOLM & GÖTEBORG Nordens största mässa inom Ledarskap, Personal- och Affärsutveckling World Trade Center, Stockholm november Scandic Crown Hotel, Göteborg 26 november 15

16 KM KompetensGruppen MÄSSOR MEDIA UTBILDNING Institutet för Liv & Arbete För fyrtioåttonde gången ettårig utbildning i... En kortfattad sammanfattning av innehållet: Lärarkollegiet du möter under utbildningen: Förändring som Tillstånd Box VÄXJÖ Tel: & Anser du att förändrings- och utvecklingsarbete i din organisation handlar om att förändra människor, tankemönster och beteenden? Då är detta en utbildning du själv eller någon närstående person kommer att uppskatta och få stor glädje av, både personligen och professionellt! FÖRÄNDRINGSKUNSKAP UTVECKLINGS- ARBETE Institutet för Liv och Arbete ger en ettårig utbildning, tjugoen dagar, i Förändringkunskap och Utvecklingsarbete. Tjugofyra öppna kurser och tjugofyra företagsinterna har nu genomförts. Vi vet, efter återkoppling från fler än ett tusen nöjda deltagare och uppdragsgivare, att vi kan tillföra dig och din organisation kunskap och verktyg i ert förändrings- och utvecklingsarbete! Den personliga utvecklingen leder till ökad förståelse för dina egna starka och svaga sidor, vilket ger dig en personlig styrka, men också trygghet och mod i det komplicerade arbetet med förändring och utveckling. I ditt professionella yrkesutövande ökar dina kunskaper om mänskliga reaktioner och beteenden som frigörs vid förändringar och hur du kan agera för att lyckas bättre i ditt arbete och nå dina mål. Lärarna har en kombination av hög teoretisk kompetens, stor erfarenhet av utbildning och genomförande av olika typer av projekt och förändringar. Teori och praktik integreras till en upplevelsemässig helhet. Se även vår hemsida Bästa hälsningar Bo Ahrenfelt, leg läk och psykiater Ledare för IFLA Organisationen som levande system i förändring Organisationen som process Människokunskap och människoförståelse Humanistisk psykologi och organismisk systemteori i teori och praktik Förändringsledning - chefsroll och ledaridentitet Kunskapsprocessen som verktyg Förändring och utveckling som tillstånd, för individ och system Förändring av första och andra ordningen, förändring inne i eller av hela systemet Personlig utveckling, egna motstånd och möjligheter Att agera som katalysator, identitet som förändringsledare Att bygga en professionell relation - warm working relationship Individuella förändringsprocesser och dess olika faser Personligt ansvar - att svara an Att tolka, förstå och stödja chefers och medarbetares personliga processer Motstånd som informativ process och paradoxalt verktyg vid utvecklingsarbete Kognition, emotion, tankemönster och agerande på individ och organisationsnivå Lärande som trygghet i kaos Revir och samarbete, hantering av revirkonflikter Konflikter och konflikthantering Den nya världsbilden och upplevd verklighet Projektionens betydelse Kommunikation som utvecklingsprocess Tillämpning och handledning Processvecka - Personlig Utveckling Att våga driva förändringsprocesser och se möjligheter i ljus och mörker Kritik som informativ källa vid utveckling och förändring Brister som potential Den första familjen, den första organisationen Kroppen som stöd för mentala processer Att använda sina drömmar - ett effektivt verktyg för egen utveckling Konfrontationstekniker Självet - vårt viktigaste verktyg som ledare och katalysator Personlig styrka och personligt mod Hur ett mentalt svängrum skapas och utvecklas Meditation Mindfulness - medveten uppmärksamhet Att leva är att utvecklas, att utvecklas är att förändras Hjärnforskning lär oss hur vi ska jobba med förändring Strukturerade arbetssätt vid förändringsarbete Projektupplägg för förändring av andra ordningen Tillämpning och handledning Dr Bo Ahrenfelt Grundare av och ledare för IFLA. Kursansvarig. Leg. läk och psykiater. Författare till Förändring som Tillstånd och Revir och Ledarskap, medförfattare till den prisbelönta Konflikthanteringsboken samt Förändra Staten. Har arbetat med förändrings- och utvecklingsarbete i 25 år på individ och systemnivå inom privat och offentlig sektor. Leg. psykoterapeut Lennart Gyllensten Kognitiv psykoterapeut och beteendevetare. Arbetar med stressrelaterade frågor som utbildare, föreläsare och programutvecklare. Individ- och organisationsutvecklare i eget företag. Arbetat som chef i 10 år inom kommunal förvaltning, företagshälsovård och i ett privat behandlingscenter. Professor Rolf Hedquist Professor i nordiska språk och docent i retorik vid Umeå Universitet. Forskare och lärare med retorik och kommunikation, särskilt riskkommunikation, som specialitet. Verksam inom det svenska militära försvaret med informationsfrågor. Utbildad vid US Army för att handha Psychological Operations. Docent Conny Johannesson Forskare och statsvetare med arbetsliv som specialitet, knuten till Lunds och Växjös universitet. Forskar bl.a. inom etik. Data- och utvärderingsexpert. Konsult inom privat och offentlig sektor. Teaterchef Tomas Melander Teaterregissör, utbildad vid Dramatiska Institutet med erfarenheter som såväl regissör som ledare och organisationsutvecklare inom teater. Känd från t.ex.vildhussen med bl.a. Sven Wollter. Leder Teater Väster Norrland i Sundsvall. Leg. psykolog Bo Sverdén Leg. psykoterapeut. Tidigare chef inom psykiatri, nu kliniskt verksam. Galleriägare och konsthandlare. Konsult inom offentlig sektor, näringslivet och kyrkan. Fil.dr. Sofia Kjellström Filosof, sociolog, forskare och lärare. Undervisar i bl.a. argumentationsanalys, vetenskapsteori samt etik. Forskar om ansvarsteorier samt individens föreställningar kring detta. KaosPilot Erica Wright Beteendevetare utbildad i Danmark och San Francisco, USA, på projekt- och processledarskolan KaosPiloterne. Tidigare koordinator och programansvarig på Stanford Learning Lab. Konsult i eget företag.

17 KompetensMässan i Stockholm är sedan 1990 Sveri största och viktigaste forum för kompetensutveckl inom Ledarskap, Personal- och Affärsutveckling Här samlas varje år personalchefer, utbildningsansva ga, företagsledare, kompetensutvecklare med flera att utbyta erfarenheter och ta del av det senaste in m sina områden. KompetensMässan består av en utställningsdel med ett 70-tal utställare, ett omfattande seminarieprogr m samt en mängd mässaktiviteter som lanseringar, n- teraktiva workshops, presentation av nya böcker, k- tuella debatter, frukostmöten, mingel och fest. Press, radio och tv besöker gärna KompetensMäs för att rapportera om de senaste trenderna. Gen åren har mässan besökts av drygt yrkesve samma personer. KM KompetensMässans strategiska läge i World Tr Center, mitt i centrala Stockholm, nära till SLs bus tunnelbanor, flygbussar och tåg förenklar besöket. rets KompetensMässa innehåller flera nyhete även KompetensMässan i Göteborg den 26 på Scandic Crown Hotel. Mässan ger dig möjlighet att skräddarsy medarbetares kompetensutveckling gen utställning och mässaktiviteter. Upptäck KompetensMässan du också! Anders Åkerman VD KompetensGruppen ver att, efter min kollega Linda rogramansvarig och få presen- om innehåller flera intres- ik, chefskap, hälsa och hållbarlbar utveckling, KompetensMäs- skattat för sin till oss de - På finns hela KompetensMäs- sans program både för Göteborg och Stockholm. Där finns även utökad och fylligare text till seminarierna. Precis som tidigare år erbjuder vi lunchseminarier, vilka är seminarier på 1 timme mellan KompetensMässan erbjuder ett förmånligt system genom att du i god tid kan köpa seminariepaket med differen tierat t antal seminarier i olika priskategorier. Program för Stockholm finns presenterat på sid 4 7 och fö borg på sid 8. Du bokar seminarier på sid 7 för och Göteborg eller går in på ie N ram KompetensGruppen MÄSSOR MEDIA UTBILDNING november 2008 World Trade Center, Stockholm Klarabergsviadukten 70, alt. Kungsbron 1 Utställning november Seminarier november World Trade Center vid Cityterminalen är knutpunkten för Arlandabanan, Brommaflyget och SJ:s bussar. I anslutning till huset finns även samtliga X2000, fjärrtåg, pendeltåg och tunnebanelinjer. Taxistation finns vid Arlandabanan. Entréavgift till utställningen är 150:-. Vid köp av seminarier ingår entréavgiften till utställningen. Biljetten kan köpas i förväg eller lösas vid utställningens entré. Utställning, utställarnas produkt- företagspresentationer och mässans Speakers Corner, där aktuella böcker och ämnen presenteras. Se utställare och programpunkter: Beställning: Gå in på och beställ det antal seminariebiljetter, företagskort som du önskar. Har du inte internet eller e-postadress gå till talongen på sid 7, fyll i och skicka eller faxa den till Kompetensgruppen så kontaktar vi dig. Företagskorten är inte personliga utan kan användas av en eller flera personer eller överlåtas till annan person. Byte av seminariebiljett på webben kan göras i mån av plats. Anmälan är bindande. Faktura och bekräftelse skickas direkt när beställningen kommit oss tillhanda. Uppge fakturaadress, beställare, kostnadsställe etc. Du som är beställare får ett personligt mail med användarnamn och lösenord för att gå in på och välja seminarier och skriva ut dina biljetter på din egen skrivare. KompetensGruppen i Sverige AB World Trade Center D Stockholm Anders Åkerman Jens Arenhill Tryck Mittmedia Print. KompetensGruppen i Sverige AB World Trade Center D8, Stockholm Tel , Fax

18 S MINARI PROGRAM TISDAG 11 NOV MB R i i- sta el tet ns k- Henrik Fexeus Du får veta på vilket sätt vi undermedvetet kommunicerar med varandra och hur man kan använda kunskapen till att förbättra relationer, få andra att lyssna, se om någon ljuger och övertyga om våra åsikter. Med metoder som bottnar i bland annat icke-verbal kommunikation, suggestion, och psykologi öppnas dina ögon för vad som faktiskt är möjligt! Henrik Fexeus har kunskaper inom psykologi, argumentation, skådespeleri, språkvetenskap, hypnos och NLP. KM Stefan Görwik Hur omsätter vi idéer och mål till handling och resultat? På seminariet får vi konkreta tips på hur vi ska göra för att öka vår motivation och energi även när det tar emot. Denna inspirerande föreläsning är ett måste för dem som vill ge sig själv eller sin personal en härligt positiv kick! Stefan Görwik är en av Sveriges mest erfarna föreläsare som i över 20 år inspirerat människor till arbetsglädje, samarbete och ökad motivation. Johan Mathson (Lunchseminarium. Pris, se kupong sid 7) Allt högre finansiella krav kombineras med en ökad internationalisering och en operativ miljö där fattade beslut måste implementeras snabbare än någonsin tidigare. Hur hanterar vi denna situation? Klarar vi av att själva greppa den allt snabbare förändringen? Och att sedan förankra förståelsen i vår organisation? Och hur går vi från ord till handling snabbare än våra konkurrenter? Johan Mathson, Civilekonom, grundare och Senior partner 3S AB. Rådgivare åt företag på över 30 marknader. Ami Hemviken och Patrik Jarenius Hur lyckas du som ledare? Hur kan du använda förändring som möjlighet till utveckling? Genom att kombinera kunskaper i toppklass inom ledarskap och retorik får du förutsättningar och praktiska verktyg att lyckas som ledare och leda med övertygelse. Ami Hemviken och Patrik Jarenius arbetar som konsulter på Mindset. Bitten Jonsson Vad händer med hjärnan, kroppens viktigaste organ, när vi ersätter våra egna naturliga vägar till belöning med ett beroende? Kom och bygg på dina kunskaper kring fenomenet beroende, forskning, hjärnans biokemi, kostens betydelse för en optimalt fungerande hjärna, beroendesjukdomar, uppkomst och utveckling, livsstilsförändringar, holistisk behandlingsmodell och livslångt underhåll. Bitten Jonssen är legitimerad sjuksköterska och Addictionspecialist. Anders Nordmark och Karin Leksell (Lunchseminarium. Pris, se kupong sid 7) Varje människa behöver uppleva prestation för överlevnad och välmående. Prestationsupplevelsen skapar lust och hälsa hos individen och förutsättningar för effektivitet och lönsamhet för företaget. Du får ta del av ett antal olika scenarier som belyses utifrån synsättet att individens behov av att prestera är förutsättningen för verksamhetens effektivitet. Karin Leksell och Anders Nordmark Båda senior konsulter på Agerus. Bokseminarium i samarbete med Agerus. Affärsutveckling Beroendesjukdom Chefskap/Ledarskap E-lärande Framgång Human Resources Hållbar Utveckling Hälsa Kompetensförsörjning Kommunikation Ledarskap Mångfald Offentlig Sektor Organisationsutveckling Personaljuridik Personlig Utveckling Retorik Hälsoekonomi Jimmy Meurling, Lena Ahlström och Sophie Tolstoy Regen En person kan ha hur spännande budskap som helst men om det inte låter och ser ut som om det hänger ihop, faller trovärdigheten och möjligheten att inspirera. Passet belyser praktiskt några av elementen i kommunikationskonceptet SURF som gör det möjligt att bättre nå ut med sitt budskap. Jimmy Meurling, rörelsepedagog och Sophie Tolstoy Regen, röstcoach båda skådespelare, Lena Ahlström VD från Akademin för det Uttrycksfulla Ledarskapet AB. Stefan Einhorn Att vara medmänniska är ett stort ansvar och en stor utmaning. Ibland lyckas vi, ibland misslyckas vi med att vara äkta medmänniskor. Det här seminariet behandlar temat medmänsklighet ur olika aspekter. Som till exempel livsavgörande möten människor emellan. Det är i mötet med medmänniskan vi visar vilka vi är och vart vi är på väg. Stefan Einhorn är professor vid Karolinska Institutet och författare Peter Währborg Stress, inte bara ett problem med exempelvis utmattningssyndrom som följd utan även en betydelsefull riskfaktor för en rad sjukdomar. Stress utvecklas i samspelet mellan de sociala, psykiska och biologiska aspekterna av människan. Under seminariet får du följa med på en resa genom den stressade människans kropp och själ. Peter Währborg är utbildad sociolog, psykolog, psykoterapeut och läkare. Bokseminarium i samarbete med Natur och Kultur Lisbeth Carlborg Att ta ansvar för andra är svårt, att ta ansvar för sig själv är ibland ännu svårare. Vilka är mina förutsättningar i livet? Vem lärde mig mod, försiktighet och ansvar? Vad präglade mig i tonåren, hur såg mina förebilder ut? Hade jag människor runt mig som såg och älskade mig som jag var eller fick jag kämpa för att passa in? För att kunna se och förstå andra måste jag själv veta vad som styr mig! Lisbeth Carlborg är präst, handledare och föreläsare. Susanne Pettersson Vissa organisationer präglas av ett stort ansvarstagande där alla utstrålar högt engagemang, stort ömsesidigt förtroende och agerar extremt professionellt. All energi riktas mot att göra rätt saker på rätt sätt och med gott resultat. Kom och ta del av hur du kan kvalitetssäkra dig själv, teamet och organisationen! Susanne Pettersson är kommunikolog och välrenommerad konsult inom förändringsarbete på individ-, team- och organisationsnivå. Babben Larsson Livet borde vara en räkmacka men är det sällan. Babben Larsson gick in i väggen vid fyrtio års ålder och fick ägna ganska många år att trassla sig ur den igen. Verkligheten hade kommit ikapp henne. Här stod hon, mitt i livet, och var definitivt inte sams med sig själv. Det blev början på en lång och lärorik process. Det var dags att börja leva istället för att bara överleva. Babben Larsson är skådespelare, komiker, föreläsare och programledare Anders Parment 40-talisterna går i pension och in kommer Generation Y 80- talisterna som har vuxit upp med många valmöjligheter och ständig kommunikation. De kan upplevas som besvärliga, men i själva verket är de ofta kreativa och bildade. Lär dig hur du tar tillvara på Generation Y genom rätt medarbetar- och rekryteringsstrategier! Anders Parment, ek. dr., är verksam vid Linköpings universitet samt som konsult och föreläsare. Bokseminarium, bok ingår i samarbete med Liber Anna Löfmarck Vaghult och Magnus Johansson Hur får man sitt företag att växa och utvecklas av egen kraft? Vad bör man i praktiken göra för att lyckas? Det här är ett praktiskt seminarium för dig som vill ta tag i företagets tillväxtarbete på ett konkret sätt. Seminariet bygger på fyra hörnstenar försäljning, ledarskap, samverkan och förbättringsarbete. Anna Löfmarck Vaghult verkar som konsult i det egna bolaget Growth Scandinavia AB och Magnus Johansson i det egna bolaget Avensus AB. Bokseminarium i samarbete med Uppsala Publishing House.

19 KOMP T NSMÄSSAN, WORLD TRAD C NT R, STOCKHOLM PERSONALCHEFEN Salvatore Grimaldi Initiativtagare till Det Gröna VD-nätverket Alrik Söderlind Chefredaktör Tidningen Auto, motor & sport. Corporate Social Responsibility En självklarhet för proaktiva företag Salvatore Grimaldi Salvatore Grimaldi är en av föregångarna när det gäller att verka för ett bättre samhälle och en renare miljö genom sitt företagande. Miljöbilar - tjänstebilar Vår tids myt eller chans? Alrik Söderlind Alrik Söderlind driver med entusiasm en tidning för bilälskare med klara gröna inslag, klimatkompenserar all testkörning och rapporterar om alla nya bränslen. Moderator för seminariet är Göran Svensson, projektledare för Sweden Green Tech Building. KM Lena Ahlström och Lena Endre Att skapa närvaro, ha tillgång till sina tankar, känslor, vilja och andras tankar och känslor är en utmärkt väg till ett lyckat ledarskap. Ledarskap och synligheten på en scen har mycket gemensamt. Får ledaren använda känslor? Hur kan ledaren göra för att nå fram, använda sin synlighet, bli tydlig och trovärdig? Lena Ahlström VD och grundare för och Lena Endre skådespelare och partner i Akademin för det Uttrycksfulla Ledarskapet AB Mattias Klum Mattias Klum började fotografera i tonåren och har sedan 1986 arbetat heltid som frilansfotograf. Mattias har på sitt unika sätt beskrivit och porträtterat djur, växter, natur- och kulturmiljöer i artiklar, böcker, filmer, utställningar och föreläsningar. Hans arbete har publicerats i ett stort antal internationella tidskrifter, bland annat i National Geographic Magazine. Mattias Klum har hittills utgivit 9 böcker. Mattias har startat insamlingsstiftelsen Terra Magna Foundation samt miljö- och inspirationsprojektet EXPEDITIONSVERIGE.SE. Under seminariet visar Mattias bilder och berättar hur företag och medarbetare kan bidra till en hållbar utveckling. I samband med Mattias Klums seminarium invigs KompetensMässan 2008 och priset Årets Miljöföretag delas ut. Tommy Iseskog En ny så kallad rehabiliteringskedja gäller i sjukförsäkringen från och med den 1 juli De nya reglerna påverkar hur arbetsgivare ska och bör arbeta med rehabilitering. På seminariet går Tommy Iseskog igenom de nya reglerna i detalj med praktisk koppling till arbetsgivarens rehabiliteringsansvar. Tommy Iseskog är arbetsrättsexpert, författare och forskare. Ulla Andersson Oavsett företag eller offentlig organisation, så krävs det att HR-arbetet blir mer strategiskt för att utveckla och stödja affären samt möta omvärldens växande och växlande krav. HR måste kunna mäta sitt bidrag och mervärde. För att lyckas krävs att HR är med och påverkar affärsstrategierna och målen samt får ansvaret för att säkra HR-perspektivet utifrån verksamhetens utmaningar. Det krävs också att företagsledningen förstår att använda sitt HR på bästa sätt! Ulla Andersson är VD och ägare till Cupidus Organisationsutveckling AB. Se utställare och övriga programpunkter, Eva Gotthardson Företagsledning och HR-avdelning har ofta självklara roller vid förändringsarbeten som medför uppsägning av personal, men de som får ta de största smällarna och möta sina medarbetare före, under och efter uppsägningarna är mellancheferna. De som inte är med och bestämmer om avvecklingarna, men som är helt avgörande för att resultatet ska bli bra. Hur stöttar man dem? Och hur får man fart på organisationen efter uppsägningarna? Eva Gotthardson har arbetat med karriärplanering och outplacement i 20 år. Bokseminarium i samarbete med Uppsala Publishing House Pär Johansson Att bli sedd, behövd och tagen i anspråk. Pär Johansson, grundare av Glada Hudikteatern, en person som förändrat vad som ses som möjligt när det gäller utvecklande ledarskap. Glada Hudikteatern med utvecklingsstörda skådespelare har utvecklats till en professionell showgrupp som lockar storpublik på våra stora scener. Hur har den resan varit möjlig? Med humor och stark medkänsla berättar Pär om sin och Glada Hudikteaterns långa väg till framgångarna. Christer Olsson Allt fler människor upplever allt fler varor och tjänster allt mer lika varandra. Människan blir den enda unika och icke kopierbara skillnaden oavsett offentlig eller privat verksamhet. Allt fler människor behöver allt oftare ta beslut kring tjänster och produkter de inte fullt ut förstår. Vilket leder till att ju komplexare tillvaron blir desto subjektivare blir människan. Vad innebär detta? Christer Olsson, VD, Utvecklingspoolen AB. Maria Masoomi Maria Masoomi representerar en ny och banbrytande generation företagare i Sverige. Hon har i praktisk verksamhet visat hur kreativitet, entreprenörskap och framåtanda leder till framgång, och visat hur en utländsk bakgrund går att vända till en fördel i företagande. Med kunnighet, envishet och energi har hon skapat en framgångsrik karriär på ett område som är starkt mansdominerat. Maria Masoomi, VD, Marias Etnokök Jenny Hellberg Vad innebär förbuden att diskriminera i arbetslivet i praktiken? Hur måste du som arbetsgivare tänka, och på vad, för att inte riskera att diskriminera, kanske omedvetet? Seminariet vänder sig till dig som arbetar med rekrytering och HRfrågor och syftet är att du skall få kunskaper och insikter om hur diskrimineringsfrågor utifrån ett juridiskt perspektiv skall hanteras i praktiken. Jenny Hellberg är advokat på Elmzell Advokatbyrå. Göran Smedberg Samarbetssvårigheter, illojalitet, brottslig verksamhet på arbetsplatsen eller på fritiden, frånvaro på grund av fängelsestraff, bristande duglighet med mera. Listan kan göras lång. Vi går igenom de aktuella reglerna om saklig grund för uppsägning och avskedande och hur Arbetsdomstolen gör sin bedömning. Du får inblick i hur Arbetsdomstolen resonerar i dessa svåra uppsägningsfall Göran Smedberg är advokat och delägare i 10zing Advokatbyrå i Stockholm. Mimmi Engestang Åhlénsgruppen har på kort tid skapat strukturer och metoder för lärande i organisationen. De har genom detta bland annat tydliggjort hur kompetensutveckling bidrar till att nå företagsmålen. På seminariet får du konkreta tips på hur du får hela företaget involverat i kompetensprocessen samt hur ett lärande skapas i hela organisationen. Mimmi Engestang, kompetensutvecklingschef Åhlénsgruppen. Stefan Lundström Hur ser det ekonomiska sambandet ut mellan strategiskt friskvårdsarbete, personalhälsa och arbetsresultat? Under seminariet får du svar och dessutom ett praktiskt användbart verktyg som gör att du redan nästa dag kan göra en hälsoinventering med en lönsamhetsbedömning på din arbetsplats. Stefan Lundström är civilekonom och hälsorevisor och arbetar med strategisk styrning av personalhälsa och personalhälsans ekonomiska konsekvenser. 19

20 sor och tänka rätt lse för kor och kan det S MINARI PROGRAM ONSDAG 12 NOV MB R PERSONALCHEFEN John Steinberg Det här seminariet handlar om hur du får din sura moster att le och dina gnälliga kollegor att tänka annorlunda. Vad är det som påverkar mottagligheten för dig som person och för dina idéer? Du får exempel på konkreta handlingar som underlättar din trovärdighet och som bidrar till dina resultat. John Steinberg är filosofie doktor och har skrivit ett 40-tal böcker inom humanistiskt ledarskap, kommunikation, värderingar och pedagogik. Bokseminarium i samarbete med Liber Owe Wikström I arbetslivet talas allt mer om stresshantering, coachning, ledarskap och samarbete. Trots detta känner sig allt fler splittrade, nästan oförmögna att stanna upp. Livet reduceras till ett rusande mellan olika projekt. Här berörs några olika stora så kallade livsfrågor kring tidens gång, ansvaret för nära och kära och meningen med våra liv. Owe Wikström är professor i religionspsykologi, psykoterapeut, präst, författare och föreläsare. Christer Fjällström och Fredrik Ljung Alkohol och droger är förknippat med kostnader, oetiska affärsmetoder, kriminella aktiviteter och personligt lidande. Arbetsgivare är skyldiga att agera i samband med alkohol- och drogrelaterade problem, men har också en unik möjlighet att hjälpa drabbade medarbetare. Med rätt kunskap och metodik blir det avsevärt lättare att agera i tid och på ett framgångsrikt sätt! Christer Fjällström, chefsläkare och Fredrik Ljung, VD, båda Ljung & Sjöberg AB. Fredrik Svensson Seminariet handlar om att världen har förändrats radikalt de senaste 15 åren. Men har arbetslivet och skolan verkligen följt med utvecklingen på ett smart sätt? Fredrik Svensson föreläser på ett underhållande och inspirerande sätt om förändring och mönsterbrytande, kunskap och lärande, globaliseringens konsekvenser på samhället och svensk skolas framtida utmaningar. Fredrik Svensson driver nätverket Rektorsakademien. Jeanette Gardner (Lunchseminarium. Pris, se kupong sid 7) KM En spännande timme för DIG som vill ta tag i ditt liv, din karriär och kanske göra något nytt! Är du trött på jobbet? Är det du eller arbetsuppgifterna som behöver förändras? Detta interaktiva kortseminarium hjälper dig att komma vidare och gå från tanke till handling så att du ska trivas med ditt liv och din karriär. Jeanette Gardner författare, kommunikationskonsult samt ägare av Dreammedia. Bokseminarium i samarbete med Bokförlaget Redaktionen Anders Nordmark, Karin Leksell, Catharina Nilsson (Lunchseminarium. Pris, se kupong sid 7) Ledare och chefer ska leva upp till omöjliga krav som riskerar att trasa sönder både dem och företagen. Seminariet belyser vad som kan ligga till grund för att vi halkat in i en övertro på ledarrollen som sällan fungerar och istället visa att det är individens behov av att prestera som bör styra verksamheten. Karin Leksell, Anders Nordmark båda senior konsulter på Agerus samt Catharina Nilsson seniorkonsult SPM Mac Man Berg AB. Affärsutveckling Beroendesjukdom Chefskap/Ledarskap E-lärande Framgång Human Resources Hållbar Utveckling Hälsa Kompetensförsörjning Kommunikation Ledarskap Mångfald Offentlig Sektor Organisationsutveckling Personaljuridik Personlig Utveckling Retorik Björn Häger Här får du veta hur du ska skriva en text så att den blir begriplig och hur du gör för att din muntliga presentation ska fånga publiken. Vad får oss att lyssna? Vad är det för skillnad på språket i Astrid Lindgrens texter och i en vanlig riksdagsdebatt? Denna lättsamma föreläsning ger dig de bästa tipsen om hur du bättre når fram med ditt budskap. Björn Häger är journalist och doktorand i medieoch kommunikationsvetenskap. Sofia Norberg Håkan är självförhävare. Han verkar leva efter devisen mycket snack och liten. Marit är martyr. Det är alltid mest synd om henne! Lisa kör med underkastelse. Hon är alltid tyst och ynklig Peter är inställsam, han håller med Föreläsningen guidar dig på ett lättsamt och konkret sätt genom förutsättningar och knep när vi ska hantera varandra. Ibland kan det vara ens fel när två träter!! Sofia Norberg är civilingenjör, coach, föreläsare och författare. Per Naroskin Humor kan vara ett redskap för att göra oss bättre rustade att möta förändringar och att utveckla vår förmåga till inre rörelsefrihet. Humor kan bryta inkörda mönster genom att erbjuda oväntade infallsvinklar. Men humor är även ett kraftfullt redskap som måste användas med urskiljning. Medarbetare och chefer som har koll på humorns mekanismer fungerar bättre tillsammans! Per Naroskin är psykolog, psykoterapeut och författare. Annika Dopping På engelska finns begreppet Resilience, som beskriver buffert- och återhämtningsförmåga. Hur bygger man upp Resilience för sig själv, sin familj, sitt företag, sin kommun, sitt land, sin världsdel? Första steget är alltid att öka medvetenheten. Det är dags att fundera över hur vi kan stärka vår beredskap och bli så där härligt Resilienta! Annika Dopping är TV-producent och journalist med hälsa, miljö, ledarskap och humanitära frågor som specialitet. Klas Hallberg Det här är ett föredrag för dig som är beredd att bryta mönster, ta risker och lita mer till din förmåga än du kanske gjort tidigare. Ett smörgåsbord av idéer, metoder och verktyg för att ha roligare, må bättre och få mer gjort. Vi måste prioritera och våga ifrågasätta vardagens alla måsten och agera utifrån lust, snarare än plikt. Klas Hallberg är känd estradör, kommunikatör, författare och utbildare. Carl Lindeborg På detta seminarium lär du dig en enkel men kraftfull process som gör din eller ditt teams förändring både roligare och mer effektiv. Du tar hjälp av din drömmare, realist och kritiker och använder dig själv som case-exempel. På vägen lär du dig praktiska verktyg och inspirerande perspektiv som hjälper dig i vardagen. Carl Lindeborg är civilekonom, certifierad NLP Master Practioner och har en bakgrund som managementkonsult vid McKinsey & Co. Bokseminarium i samarbete med Schibsted Förlagen Renata Chlumska Att bestiga världens högsta berg kan tämligen enkelt liknas med äventyr som möter människan dagligen. Utmaningarna består i grunden av samma komponenter. Likheterna mellan att leda en expedition till Himalaya eller ett företag är många och slående. I båda fallen är man som individ en del i en grupp. Det handlar om att ha tydliga mål, ha en överlevande inställning och vara förberedd för en dag på jobbet. Renata Chlumska, världens mesta äventyrerska. Eva Rusz Det här är för dig som vill hitta ett sätt att behålla dina livsmål så att de inte ständigt rinner ut i sanden. Du får kunskap om hur just du kan göra för att realisera dina målsättningar. Du får ta del av vinnartekniker som lär dig hur du ska gå tillväga för att må bättre både psykiskt och fysiskt samt hur du kan minska oro och stress och få ökad motståndskraft. Eva Rusz är en av Sveriges främsta kognitiva terapeuter och författare. Bokseminarium i samarbete med Prisma 20

LAS Debatt. Vetenskapliga. Vad gör du när Janne Josefsson ringer? Om konsten att bli modig! Vision om HR-arbetet, än högre lön.

LAS Debatt. Vetenskapliga. Vad gör du när Janne Josefsson ringer? Om konsten att bli modig! Vision om HR-arbetet, än högre lön. Posttidning B Posttidning B Nr 3 2010 LAS Debatt Läs mer på s 37» Utmaningar viktigare än högre lön sidan 5» HITTA arbetsro Läs mer av Olof på s 15» Löne & Ekonomidagar Läs mer på s 25» Vetenskapliga upptäckter

Läs mer

MARKNADENS BÄSTA? VEM ÄGER? HÄMTA KRAFT VARDAGSHJÄLTAR SJU STEG MOT... UTTRYCKSFULLT LEDARSKAP. Nr 4 2010. Posttidning B LÖNE & EKONOMI- DAGARNA

MARKNADENS BÄSTA? VEM ÄGER? HÄMTA KRAFT VARDAGSHJÄLTAR SJU STEG MOT... UTTRYCKSFULLT LEDARSKAP. Nr 4 2010. Posttidning B LÖNE & EKONOMI- DAGARNA Anmäl dig 850 kr för 2 dagar och 425 kr för 1 dag Posttidning B POSTTIDNING B Nr 4 2010 VARDAGSHJÄLTAR Läs mer på s 8» VEM ÄGER? sidan 10» SJU STEG MOT... Läs mer av Olof på s 15» HÄMTA KRAFT Läs mer på

Läs mer

Konsten att ta plats! Annika R Malmberg talar på KompetensMässan.

Konsten att ta plats! Annika R Malmberg talar på KompetensMässan. Posttidning B Posttidning B Nr 3 2011 Konsten att ta plats! Annika R Malmberg talar på KompetensMässan. LÄMNA RÖKAREN BAKOM DIG Att sluta röka är en utmaning, men det finns behandlingsalternativ som hjälper

Läs mer

MAGISKA MÖTEN Läs mer om Malou von Sivers på sidan 4 eller hitta fler föreläsare på KompetensMässan, sidan 17

MAGISKA MÖTEN Läs mer om Malou von Sivers på sidan 4 eller hitta fler föreläsare på KompetensMässan, sidan 17 Posttidning B Posttidning B Nr 4 2013 MAGISKA MÖTEN Läs mer om Malou von Sivers på sidan 4 eller hitta fler föreläsare på KompetensMässan, sidan 17 KompetensMässan 12-13 november FRIBILJETT till utställning

Läs mer

led & motivera Fackens krav hotar jobben Analysera mindre Konsten att rekrytera, motivera. En av Nordens ledande HR lösningar- Har du lönsam HR?

led & motivera Fackens krav hotar jobben Analysera mindre Konsten att rekrytera, motivera. En av Nordens ledande HR lösningar- Har du lönsam HR? Posttidning B Posttidning B Nr 1 2010 Trendspaning i HR-branschen Läs mer på s 6» Analysera mindre...och lyckas på sidan 20» led & motivera Läs mer på s 8» Fackens krav hotar jobben Läs mer på s 28» Konsten

Läs mer

Positiv psykologi. Personal & Hälsa 2013 - HR med Facebook och Linkedin - Personal & Chef 2013 - Innovativ företagskultur. Posttidning B.

Positiv psykologi. Personal & Hälsa 2013 - HR med Facebook och Linkedin - Personal & Chef 2013 - Innovativ företagskultur. Posttidning B. Posttidning B Posttidning B Nr 1 2013 Positiv psykologi Läs mer på sidan 10 Personal & Hälsa 2013 - HR med Facebook och Linkedin - Personal & Chef 2013 - Innovativ företagskultur Gekås samlar allt på ett

Läs mer

Från ord till handling

Från ord till handling din tidning om företagshälsa från ab previa nr 3/2009 Attraktiva arbetsplatser VINN kampen om kompetensen Folktandvårdens friska liv ett hälsosamt försprång Konflikt som kräver mod när en anställd blir

Läs mer

KompetensMässan. 12-13 november 2013, Stockholm. Nordens största mässa inom ledarskap, personal- och affärsutveckling

KompetensMässan. 12-13 november 2013, Stockholm. Nordens största mässa inom ledarskap, personal- och affärsutveckling För 24:e året! Stockholm För 8:e året! Malmö För 12:e året! Göteborg HR-TIDNINGEN Posttidning B KompetensMässan 12-13 november 2013, Stockholm Nordens största mässa inom ledarskap, personal- och affärsutveckling

Läs mer

UTVECKLING KOMPETENS& Ditt beteende en framgångsfaktor DIN GUIDE TILL KOMPETENSMÄSSAN SIDAN 14. Gemensamt lärande kring stress

UTVECKLING KOMPETENS& Ditt beteende en framgångsfaktor DIN GUIDE TILL KOMPETENSMÄSSAN SIDAN 14. Gemensamt lärande kring stress ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS KOMPETENS& UTVECKLING KUNSKAPSUTVECKLING COACHING GEMENSAMT LÄRANDE LEDARSKAP SOCIAL KOMPETENS SEPTEMBER 2004 Ditt beteende en framgångsfaktor

Läs mer

Experter och coachande chefer

Experter och coachande chefer Insightguide Series Coachande ledarskap MODUL Experter och coachande chefer Det coachande ledarskapet växer fram i gränslandet mellan professionell coaching och modernt ledarskap. I arbetet med denna guide

Läs mer

Konsten att lyckas igen och igen Förändring när den är som bäst

Konsten att lyckas igen och igen Förändring när den är som bäst Konsten att lyckas igen och igen Förändring när den är som bäst Annika Lagerhorn Innehåll Inledning 3 Kompetens i att förändra en nyckel till framgång HR i förändring 4 Positive Organizational Science

Läs mer

årets hr-chef Sök Bliwastipendiet Guide till Tjänstepensioner offentlig miljö lever som hon lär oktober 2011

årets hr-chef Sök Bliwastipendiet Guide till Tjänstepensioner offentlig miljö lever som hon lär oktober 2011 oktober 2011 Kompetensutveckling för framtiden trend kommunikologi En hälsosam arbetsplats hitta kraften inom er Framgångsrika förändringar Martin Tiveus Guide till Tjänstepensioner Ledarskap i offentlig

Läs mer

2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF

2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF 2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF Har du planerat in dina sex utbildningsdagar? Snittarbetstagaren i Sverige får sex betalda utbildningsdagar per år av sin arbetsgivare.

Läs mer

status Kompetensmässan 2013 - IT för HR - Allt om lön -Innovativ kultur Höj HR-funktionens med rätt VeRkTyg Läs mer på sidan 6 Posttidning B Nr 2 2013

status Kompetensmässan 2013 - IT för HR - Allt om lön -Innovativ kultur Höj HR-funktionens med rätt VeRkTyg Läs mer på sidan 6 Posttidning B Nr 2 2013 Posttidning B P o s tt i dnin gb Nr 2 2013 Höj HR-funktionens status med rätt VeRkTyg Läs mer på sidan 6 Kompetensmässan 2013 - IT för HR - Allt om lön -Innovativ kultur Personal i Agda PS Arbeta HR-strategiskt

Läs mer

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET KARRIÄR & KOMPETENS. Din rekryteringspartner inom Ekonomi och Management

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET KARRIÄR & KOMPETENS. Din rekryteringspartner inom Ekonomi och Management ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Nr.1/September 2010 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus ANNONS KARRIÄR & KOMPETENS 6TIPS MOTIVERA DINA MEDARBETARE FOTO: ANGELICA

Läs mer

Chefscoachingens Vad, Hur och Varför?

Chefscoachingens Vad, Hur och Varför? UPPSALA UNIVERSITET Företagsekonomiska Institutionen Företagsekonomi C vt 2004 Examensarbete 10p 2004-05-25 Chefscoachingens Vad, Hur och Varför? Författare: Kerstin Mjömark Madeleine Sandgren Handledare:

Läs mer

Kompetens & Utveckling NOVEMBER 2005

Kompetens & Utveckling NOVEMBER 2005 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING OM KOMPETENS & UTVECKLING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Kompetens & Utveckling NOVEMBER 2005 Jakten på den perfekta chefen Professor Rikard Larsson vet vad som gör

Läs mer

Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här!

Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här! Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här! Chefsutvecklingen en del av Bliwa Stiftelsens forsknings- och utvecklingsprojekt Hållbara Chefer, i samarbete med Ledarna, Sveriges Kommuner och

Läs mer

Annorlunda arbetsliv - en handbok i medveten rekrytering för mångfald

Annorlunda arbetsliv - en handbok i medveten rekrytering för mångfald >>Activating learning - creating knowledge! Utbildningspaket Annorlunda arbetsliv - en handbok i medveten rekrytering för mångfald innehåll FILMER FRESH VENTILATION (7:55 min) Är det lönsamt att satsa

Läs mer

Friska FöretagNr 5. Vi måste se till hela människan sid 8. Jonas Ridderstråle om mod och reflektion. Ledarskap & utveckling

Friska FöretagNr 5. Vi måste se till hela människan sid 8. Jonas Ridderstråle om mod och reflektion. Ledarskap & utveckling ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Provisa i samarbete med Korpen Hälsa ANNONS Friska FöretagNr 5 Ledarskap & utveckling Intervjun: Yvonne Gustafsson, Esv Vi måste se till hela människan sid 8

Läs mer

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN Kandidatuppsats Organisations- och personalutvecklare i samhället Inriktning arbetsvetenskap 15 hp Alexandra

Läs mer

personalhälsa MODERN Attraktiva svenska arbetsgivare sid 6 arbetsplatser? Vad krävs av framtidens 5 Goda Exempel:

personalhälsa MODERN Attraktiva svenska arbetsgivare sid 6 arbetsplatser? Vad krävs av framtidens 5 Goda Exempel: MODERN #2 2008 personalhälsa Vad krävs av framtidens arbetsplatser? 5 Goda Exempel: Attraktiva svenska arbetsgivare sid 6 Artikelserie, Del 1 Hälsan som vinnande strategi sid 4 Störd sömn ökar risken för

Läs mer

Percy Barnevik. Expertpanel. Ny chef, erfaren chef eller inte chef alls? Vi utbildar och coachar fram Sveriges bästa ledare. Välkommen du också.

Percy Barnevik. Expertpanel. Ny chef, erfaren chef eller inte chef alls? Vi utbildar och coachar fram Sveriges bästa ledare. Välkommen du också. ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA ANNONS KOMPETENSUTVECKLING EN GUIDE TILL ÖKAD KUNSKAP APRIL 2014 Expertpanel om framtidens affärsvärld Lyckad rekrytering individens potential i fokus

Läs mer

Personal & Rekrytering Outsourcing Karriärcoachning E-rekrytering Kunskap

Personal & Rekrytering Outsourcing Karriärcoachning E-rekrytering Kunskap ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Personal & Rekrytering Outsourcing Karriärcoachning E-rekrytering Kunskap Outsourcing av HR stark trend Trenden är tydlig. Allt fler företag

Läs mer

ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS CHEFSREKRYTERING MORGONDAGENS LEDARE. www.effectsearch.eu

ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS CHEFSREKRYTERING MORGONDAGENS LEDARE. www.effectsearch.eu ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS CHEFSREKRYTERING MORGONDAGENS LEDARE Nya utmaningar Konkurrensen om specialister och chefer blir tuffare framöver, och att behålla

Läs mer

Personal, ekonomi och hälsa om hur allting hör ihop

Personal, ekonomi och hälsa om hur allting hör ihop Personal, ekonomi och hälsa om hur allting hör ihop text Louise Hertzberg, layout Anna Strandberg, maj 2008 Förord...5 Så kom det till...6 Siffror behöver en berättelse...9 Intervjuer med alla anställda

Läs mer

Behovet av ledningsstöd för småföretag

Behovet av ledningsstöd för småföretag Inriktning mot Management Termin HT09 Behovet av ledningsstöd för småföretag En studie av fyra olika småföretag från fyra olika branscher, i Västra Frölunda Kandidatuppsats Mahboubeh Esmaili 810921 Handledare:

Läs mer

EKONOMER KATARINA WIDOFF. EMPLOYER BRANDING nyckeln till framgång sidan 9. civilekonomen som skapar kommunikation sidan 6 SVERIGES

EKONOMER KATARINA WIDOFF. EMPLOYER BRANDING nyckeln till framgång sidan 9. civilekonomen som skapar kommunikation sidan 6 SVERIGES Annons Hela denna tematidning är en annons från Civilekonomerna och Provisa Information AB Annons SVERIGES EKONOMER EMPLOYER BRANDING nyckeln till framgång sidan 9 KATARINA WIDOFF civilekonomen som skapar

Läs mer

HANS- projektet Lärande nätverk för ledare

HANS- projektet Lärande nätverk för ledare Utvärdering av HANS- projektet Lärande nätverk för ledare i Hedemora, Avesta, Norberg och Skinnskatteberg Christer Sandahl 1, Lisa Markström 2, Therese Wahlström 1 & Helena Gustafsson 1 2010-05-31 1 Medical

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer