kunskap för en ny tidkvinnor

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "kunskap för en ny tidkvinnor"

Transkript

1 SvJ svenska journaen, äkarmissionens Medems och organisationstidning nr 3 juni 2015 Årgång 91 Gott med vegetariskt utvada Recept från Green Kitchen traves kunskap för en ny tidkvinnor ujaa: Att inte vara utbidad är som att vara bind i nepa är sig mänskig rätt krönika: Argumenten för att inte ge en sant ti dem som tigger är fantasifua. annika hagström

2 innehå Våren är en härig tid då träden bommar, soen stråar och känsorna födar. Njut av vårens aa dofter och jud. Ta av dig skorna och känn jordens ivskraft vibrera under dina fötter. Ta för dig av våren med aa sinnen och njut! Eisabeth Massi Fritz Jag har adrig bivit utsatt för våd i mitt hem, men vi evde i en konservativ och patriarka kutur. 4 juni Somrig trädgårdsunch Lär dig att sommarduka som proffsen med hjäp av second hand-fynd. 14 Rättighet och afabet Att ära sig äsa och räkna pengar förändrar ivet för kvinnorna i Nepa. 18 Säkra förossningar På Panzisjukhuset i DR Kongo kan mammor föda barn utan fara för sitt eer barnets iv och sippa riskaba förossningar i hemmet. 20 Hon ger barnen hopp Anna-Karin Öhrnstedt ever för att ge övergivna barn i Sydafrika en ny famij och hopp inför framtiden. 20 Många kvinnor har en oacceptabe situation Hon kommer adrig att bi gift igen viskade en tok ti mig en gång i Indien när vi besökte en spargrupp. Det var en hyfsat ung änka som edde gruppen och hon edde den bestämt. På det sätt som spargrupper kan edas efter ett tag. En massa kvinnor träffas regebundet och börjar prata med varandra. De tjänar egna pengar, får bättre sjävförtroende, är sig om mänskiga och medborgeriga rättigheter och het pötsigt kommer många idéer fram som inte har med pengar att göra. Kvinnorna som stöttar varandra bir en kraft att räkna med. Långsamt börjar viktiga ord som vi kanske tycker är uttjatade eer beastade poitiskt få en innebörd: Jämikhet, feminism, frihet, rättvisa. Ofta är kvinnornas situation i dessa samhäen fuständigt oacceptabe. Många kvinnor fick inte gå i skoan som barn, det var ingen som såg någon anedning att de skue ära sig äsa. Kvinnorna har inget att säga ti om vad det gäer famijepanering eer att få föda sina barn på sjukhus. Även på den tiden när aids var en hundraprocentigt dödig sjukdom kunde inte en kvinna kräva kondom, fast hon visste att mannen besökte prostituerade. Kvinnomisshande förekommer ju överat och jag vet inte om det stämmer, att det är vanigare i utsatta grupper. Men att det är ett vanigt probem för kvinnorna som detar i oika afabetiserings- och spargrupper, vittnar många om. Den bestämda änkan i Indien hade konfronterat en av männen som sog sin kvinna. Jag vet inte om det edde ti att Eva Nordenstam von Dewig Informationsansvarig på Läkarmissionen kvinnomisshanden upphörde, men det bev ok att prata om det i gruppen. Det är ändå ett första steg. Kanske bir hon inte gift igen som (den manige) token befarade. Men jag är inte så säker på att kvinnan sjäv såg det som någon större förust. Ps: Läs om kvinnorna i Nepa som går afabetiseringskurser på sidan 14. De bor i ett område som inte drabbades av de stora jordbävningarna i apri och maj. foto: privat, HANS-JÖRGEN RAMSTEDT, rickard. eriksson, Ramón Sánchez Orense

3 Eisabeth Massi Fritz Åder: 47 år. Famij: Leif Svensson som Eisabeth kaar för sin drömman. Barnen Esa, 13 år och Erik, 17 år, tre bonusbarn. Yrke: Jurist, speciaiserad som måsägarbiträde för brottsoffer. Vi inte kaas: Feminist. Jag jobbar för mänskiga rättigheter, oavsett kön, etnicitet och reigion. Men de festa brottsoffer är kvinnor. Koppar av: Jag är antingen eer. Jag är bra på att jobba, men också bra på att vara edig. Jag åker gärna bort då jag är edig, koppar av och bara umgås med famijen. Egenföretagare: Många förundrades när Eisabeth startade egen byrå när hon väntade sitt första barn och hade hovrättsförhandingar i Pea-mået då andra barnet var nyfött. Numera har jag anstäda, vi kan varandras må, men rättegångar kan inte atid paneras i detaj. Hon har både utnämnts ti årets jurist och årets yrkeskvinna, Eisabeth Massi Fritz, advokaten som för de svaga och utsattas taan. Många kvinnor har henne att tacka för att de ever. Med agens hjäp räddar hon iv Text: MAJKEN ÖST-SÖDERLUND Bid: RICKARD L. ERIKSSON >> 4 Svenska Journaen Svenska Journaen 5

4 >> Det ena hörnet av Eisabeth Massi Fritzs vädiga kontorsrum är tapetserat med utmärkeser och dipom, det andra hörnet yses upp av barnteckningar. Det ger en bra bid av Eisabeth. Hon är måmedveten och ambitiös men har pats för det ekfua. Dessutom är det praktiskt. Många av hennes kienter är kvinnor med barn, och hennes två egna barn har tibringat många timmar på advokatkontoret. Eisabeths iv är ingen kassisk framgångssaga. I stäet är hon ett bevis på att envishet, hårt arbete och begåvning eder ti framgång. Att hon överhuvudtaget bev jurist är ett under. Hennes förädrar växte upp i Libanon, de är kristna syrianer och kom som arbetskraftsinvandrare ti Sverige i mitten av 1960-taet. De andade i Växjö, där Eisabeth föds som nummer tre i en numera sexhövdad syskonskara. Mamman, som var ärare och hade höga ambitioner för sina barn ämnade snart Södertäje dit nästa fyttass gått. Hon vie att barnen skue växa upp i en iten stad där de kunde ära sig svenska. Famijen fyttade ti Motaa, där båda makarna fick jobb som tokar. De hjäpte de stora skaror syrianer som kom ti Sverige i samband med kriget i Libanon. Jag har adrig bivit utsatt för våd i mitt hem, men vi evde i en konservativ och patriarka kutur. Mina två ädre systrar, som är tviingar, gifte sig med andsmän när de var tonåringar. Jag var inte ika ydig. Jag vie åka ti Stockhom och studera juridik. Att säppa iväg en ogift, ung kvinna het på egen hand ti en storstad gick het emot mina förädrars kutur och värderingar. Men Eisabeth var envis och stod på sig. Något hon stundtas ångrade när hon vä kom ti Stockhom. Det första året var hemskt. Jag förstod inte det akademiska språket, svenskan var inget probem, men aa termer. Jag satt på nätterna och sog i ordböcker. Ingen kunde hjäpa mig. Jag var på väg att ge upp fera gånger. Först den tredje terminen ossnade at. Då fick hon ti och med tid över som hon vigde åt ideet arbete inom Röda Korset och ett syrianskt kvinnoförbund som hon var med och tog initiativ ti. Nästa stora strid med förädrarna handade om giftermå. De förväntade sig att hon skue gifta sig med en syriansk man, men Eisabeth vie gifta sig med en svensk. Det tiämpades inga tvångsäktenskap, men i princip aa gick in i arrangerade äktenskap. Det var många bjudningar med vädigt många kavajerer. Nu kan hon skratta åt det. Under de trettio år som gått sedan hon var tonåring har mycket förändrats även i den syrianska kuturen i Sverige. Numera åker mina kusinbarn utomands och studerar. Det förekommer bandäktenskap, at har bivit mycket modernare. Men jag var först ut. Tanken var att Eisabeth skue bi affärsjurist. Men efter bara något år som jurist bev hon uppsökt av Eisabeth Massi Fritz Det förekommer bandäktenskap, at har bivit mycket modernare. Men jag var först ut. en arabisktaande fembarnsmamma. Kvinnan hade inte bokat tid, men hon frågade om hon kunde få en kvart. Samtaet som föjde bev en vändpunkt i ivet för dem båda. Under de tre timmarna som samtaet pågick fick Eisabeth inbick i något som var så fasansfut att det fortfarande är hennes drivkraft drygt tjugo år senare. Även om hon hört och sett mycket, hade hon adrig hört taas om systematiska vådtäkter, förtryck och kränkande misshande i det som var avsett att vara kärekens tryggaste hemmahamn - äktenskapet. Innan de skijs åt säger kvinnan: Endera hjäper du mig, eer också >> 6 Svenska Journaen Svenska Journaen 7

5 q Pea Pea var 19 år den 24 juni 1999 då hon brutat mördades av sin egen famij under en semester i pappans hemand Irak. Hennes far dömdes för mord i en irakisk domsto, ti sex månaders fängese. Det sågs som en förmidrande omständighet att Pea vie eva sitt eget iv, ha mobiteefon och pojkvän. Hon drog skam och vanära över sin famij. Om famijen skue återfå sin heder återstod bara att mörda henne. Eisabeths ena vägg är fyd av utmärkeser och dipom, en skön kontrast mot väggen bredvid som täcks av barnteckningar. Tavan som förestäer en kraftfu kvinna omgiven av fem barn i oika hudtoner är det första som möter besökaren som ska träffa Eisabeth Massi Fritz på hennes arbetspats. biden foto: håkan fank >> går jag tibaka ti min man och bir dödad. Jag hade inget va. Jag måste hjäpa henne. Eisabeth Massi Fritz Hedersmorden är särskit bestiaiska eftersom de utförs av syskon, förädrar eer säktingar som offret äskar. Eisabeths yrkeskarriär fick en ny inriktning. Sedan 1996 driver hon en advokatbyrå som företräder brottsoffer. Eisabeth bev särskit uppmärksammad efter att framgångsrikt ha företrätt Breen, Pea Atroshis iasyster gentemot farbröderna som var inbandade i mordet på Pea. Hon var den första som någonsin nämnde ordet hedersmord i svensk domsto. Och försvarsadvokaterna fick den gången möta en påäst advokat som ärt sig vikten av retorik i Sydneys domstoar och som dessutom kunde kientens språk och kutur. Svensk pois, rättsväsende, samhäsdebatt och media fick ett nytt ord och en het ny förståese för att invandrare ti Sverige inte bara kom som enskida individer, de hade också med sitt hemands kutur och sedvänjor som krockade rejät med svensk ag. Eisabeth har bivit ankagad för att vara rasist. Inget kunde vara mera fe. Det är känsigt att peka ut gärningsmän och deras tänkande. Men det är viktigt, vi får inte vara tysta. Det är därför jag inte engagerat mig poitiskt även om jag fått en de fotta erbjudanden. Majoriteteten av våra partier har tappat fokus på viktiga frågor. Sverigedemokraterna har yft frågor andra duckar för, kanske inte på ett seriöst sett, men människor ockas att rösta på dem. Fyktingpoitiken måste diskuteras. Vi kan inte ta in människor utan att ta ansvar för dem. Det är katastrofat. Många kommer hit, det stäs inga krav, männen behandar sina kvinnor ännu sämre än i hemandet, de kontroeras och misshandas. Många vet inte vika agar som gäer i Sverige, i Iran ti exempe finns inga förbud för vådtäkt inom äktenskapet. Eisabeth vi finnas med i samhäsdebatten. Hon betonar att hedersbrott inte har upphört, men media rapporterar inte ika fitigt ängre mördades 19-åriga Maria med 107 hugg av saxar och knivar av sin tre år yngre bror i Landskrona. Hedersmorden är särskit bestiaiska eftersom de utförs av syskon, förädrar eer säktingar som offret äskar och har en nära reation med. Det är inte de snäa och treviga människorna som hennes kienter ska möta i rättsaen och hon erkänner att hon är yrkesskadad. Hon är vädigt mån om sina barn, värnar om dem på ett sätt som de iband kan uppfatta som överdrivet. Den 13-åriga Esa får adrig åka tunnebana ensam en kvä. Jag försöker atid hämta henne sjäv eer så får hon ta taxi. Jag har sett för mycket, vådtäkter, hot, mord, bestiaiska tortyrhistorier och systematisk psykisk och fysiskt misshande. För sju år sedan, i samband med Eisabeths 40-årsdag, skide hon sig från sin make. Det var verkigen inget ätt besut. Det finns inga yckiga skismässor. Jag tror att aa barn vi att deras förädrar ska eva ihop. Nu, många år efteråt, kan jag se en förde med skismässan. Barnen fick en mer närvarande far. Vi dear vårdnaden, även om barnen nu snart är så stora att de sjäva väjer hur de vi ha det. Efter skismässan fick Eisabeth mer tid för sig sjäv. Hon började träna med en PT, tog motorcykekörkort, som hon önskat göra ända sedan hon var tonåring. Då var det absout tabu, men när jag fyde 40 bev det äntigen av, men min Harey Davidsson är inte atför ofta ute på vägarna. s Med 44 grader går det åt mycket vatten för Gurma-foket i Niger s Kvinnan tihör Gurma-foket i Niger. Ett and med enorma behov av band annat vatten. Med 44 grader i skuggan är det som att eva i en påsagen hårfön. Bara 15 procent av kvinnorna kan äsa och skriva då a vaken tid går ti att vandra för att hämta smutsigt vatten. De ädre barnen vaktar då de yngre, så de kan inte heer gå i skoan. Genom Läkarmissionens vattenprojekt kan afabetiseringen ta fart och de kan oda för att säja varor på marknaden. Kvinnorna som hittis bara taat det okaa språket kan med mer kunskap bi en integrerad de av samhäet. Johan Lija 8 Svenska Journaen

6 second hand Så här dukar jag gärna om jag bjuder på brunch. Och om min barn, som fyttat hemifrån kommer över, är det inget ovanigt att mamman kan ha gjort i ordning så här när de kommer, säger Marene och er. Så mycket kostade dukningen 485 kronor Linneduk:...40 kr Gamma tidning...20 kr Småvaser:10 kr/st x 2 =...20 kr Gas: 15 kr/st x 4 =...60 kr Kaffekanna:...25 kr Böcker: 10 kr/st x 2 =...20 kr Kaffekoppar: 10 kr/st x 4 =...40 kr Assietter: 20 kr/st x 4 =...80 kr Uppäggningsfat: 45 kr/st x 4 = kr Summa = 485 kr Marenes fem tips: Damma av det ärvda porsinet du har undanstät på vinden. Ta fram inneservetterna du fått av mormor. Pasteer och småbommigt ger en antig känsa. Använd ovaa uppäggningsfat som tarikar i stäet för vaniga runda. Gama tidningar som bordstabetter ger en skön vintagekänsa. Gör en somrig second hand-dukning Udda porsin, gama böcker och ite bommor är vad som krävs för att du ska bi ett verkigt dukningsproffs. Det menar Marene Agemo som dear med sig av sina knep för att få ti en vacker dukning ti sommarens fester och fikastunder med nybakad rabarberpaj. Text: therese peterson Foto: håkan fank Hör du ti dem som stannar vid varenda oppis du passerar ängs sommarvägarna, eer hoppar du över det för att du inte vet vad du ska eta efter? I så fa skue du träffa Marene Agemo, som gärna vi inspirera dig ti att göra roiga fynd i sommar. Marene Agemo arbetar som butiksinredare och koordinator för Läkarmissionens second hand-butiker. Hon är även känd för en de som inredningsboggaren Fru Vintage. För henne har vackra saker och att skapa en mysig atmosfär, bivit en passion. Något som tydigt syns i butikerna som aa är inredda med vackra stieben och gudspegar. Vi möts i Läkarmissionens second hand-butik i Väingby där hon ska få ära mig sina dukningsknep. Vi börjar med att ägga en fin inneduk på ett bord som snart fys med saker från hyorna runt om. Jag tycker sjäv att det är roigt att banda oika kaffekoppar och tarikar hej vit. Jag dukade ti ett bröop på det sättet för ett tag sedan och det bev vädigt yckat. Hon rör sig vant mean hyorna. Pockar en kopp här, ett fat där och tar med en kaffekanna på vägen. Marene är en van saketare. När hon kommer ti en butik hon inte varit i förut scannar hon snabbt av vad som finns och vet direkt vad hon vi ha. Jag ser snabbt vad jag giar. Jag går igång på påtburkar och udda porsin. Ett tag köpte jag en kaffekopp så fort jag besökte en second hand-affär eer oppis, och på det viset byggde jag upp min saming. Det är het okej att vara shopahoic om man handar på second hand och jag tänker att pengarna jag betaar för sakerna ofta går ti något bra. Men min man har undrat när vi ska starta vår egen butik hemma, eftersom jag köper så mycket, säger hon och skrattar. Att handa second hand har änge varit på modet, en trend som inte verkar avta. Det är ju så med second hand, att om det har håit så änge att det går att ämna in och säja igen, då är det bra kvaitet. Ska du köpa möber i dag får du ägga en förmögenhet för att få den kvaité som gama möber har. Det är gediget trä, fjädersitsar, men det har de som är i 20-årsådern nu järnko på. Senare samma dag ska Marene ut och skriva på kontraktet för en ny butik, i Bro utanför Stockhom. Det bir hennes uppgift att bygga upp inredning och utseende så att den föjer standarden i de andra butikerna. För oss är det viktigt att det inte känns som en oppis utan som en riktig butik. Tibaka ti vårt bord. Dukningen som växer fram ser avancerad ut men är egentigen rätt enke. Marene har agt gama damtidningar under tarikarna som tabetter, och mitt i at pacerar hon två gama böcker, innan hon kipper ti konstgjorda bommor som hon stoppar ner i små vaser. Ni får förestäa er att det är riktiga rosor, säger hon och skrattar, men tiägger att det är fiffigt med konstgjorda bommor, för dem kan man ju använda fera gånger. Fotografen Håkan fascineras av de oika detajerna Marene väjer att använda. Jag skue inte komma på tanken att sänga upp böcker på bordet och sätta en kopp på dem med en iten bomma i, men det är ju enket och även jag som man tycker ju om när det är vackert. Det förhöjer ating, säger Håkan. När dukningen är kar räknar vi ihop det Marene pockat fram. För cirka 420 kronor har vi fått en vädigt somrig dukning, viket ökas med några tjugor ti när Marene går ett sista varv och kommer tibaka med några pyttesmå gas på fot. De här skue jag sätta vid varje kuvert med en iten bomma i som ett itet pynt. Eer ett värmejus, beroende på årstid. s 10 Svenska Journaen Svenska Journaen 11

7 krönika Vägörenhet är inte något fut ord Det var fredagskvä och en viss hegstämning började sprida sig i stan. Restaurangernas barer hade öppnat, shoppare med stora paket hastade ti tåg och taxibiar. Sonedgången färgade himen röd. Så vackert Stockhom är, hann jag precis tänka när jag mötte hennes bick. Bärnstensfärgade ögon i ett brunbränt ansikte. En vit främmande, men jag kände på något egendomigt vis igen henne. Kanske var det den hemstickade tröjan som påminde om en tröja mamma stickade åt mig när jag var iten. Kanske var det hennes bommiga hucke, ikadant som min sommarmamma brukade bära när hon mjökade korna. Kanske var det bicken som inte väjde. Hon iknade mina mostrar i Danmark, min mamma och min mormor och på några få sekunder fick hon mig att inse att vi två hörde ihop. De såg ut som en tava av Rembrandt där de stod i en kunga i det sena sojuset vid Stockhoms centra. Kvinnor i ånga kjoar med stora byten, män med fårade ansikten. Romer, tänkte jag, romer som sutat tigga för dagen och nu ska... ja, vart ska de ta vägen? För min inre syn ser jag bider på sarvigt hopsatta baracker med ivsfariga edstäder och tvätt som faddrar i vinden. Bicken från kvinnan med tröjan stannar kvar i mitt sinne. På de korta sekunder vi sågs sade hon att vi hörde ihop, hon och jag. På kväen dansar kända personer fram i min tv och vi engagera mig att rösta bort någon som inte uppfyer måtttet. Tidningarna skriver om poitiker som vi förbjuda tiggeriet. En skam för vårt and, påstår en riksdagspoitiker. Argumenten för att inte ge en sant ti dem som tigger är fantasifua. Organiserade igor tar hem pengarna, heter det. Andra taar om att pengarna går ti knark. Jag har svårt att suta tänka på kvinnan jag mötte vid Centraen. Hon får mig att tänka på ordet vägörenhet. Ett fenomen jag som 40-taist är uppfostrad att avvisa. Det är samhäets sak att hjäpa nödstäda har vi fått ära oss. De som behöver hjäp och stöd ska inte vara hänvisade ti en sant från en vägörare. På ett ite märkigt sätt fick bicken från kvinnan på Centraen mig att se på mitt eget iv med nya ögon. Varifrån har jag fått mina värderingar? Det är som om hea mitt iv ruar bakänges. Jag ser mig och mina fyra syskon bråka om sängpatserna i vår tvårummare på kväen. Vi är portvaktsungar och pappa har hand om ojeedningen i pannrummet och packandet av droppade kranar hos kagande hyresgäster. Mamma skurar aa smutsiga stentrappor i trapphuset från första ti femte våningen. På fredagseftermiddagarna uktar det Fenom i hea huset. Aa vi fem ungar fick så småningom egna ägenheter eer egna hus. Vi kunde köpa biar och åka på semester, vi har gått i bra skoor och har kunnat försörja oss sjäva från den dag vi sutade skoan. Jag kan se pappa, som förutom portvaktsjobbet var måare, sitta med fackföreningsboken vid köksbordet och taa vä om de sociademokratiska kämpar som gått i första edet för att skapa ett bra samhäe för oss barn att växa upp i. Ett rättvist samhäe. I Unga Örnar sjöng vi: Om det bir för strängt iband, för vår minste ieman, vips han sitter trygg, på nån annan rygg, så soig bir vår stråt när aa hjäpas åt... Det är 1950, -60 och -70 ta i mina minnesbider. At går framåt. Det finns jobb och väfärden byggs starkare för var dag. Nu är det Soen står röd på himen. Jag går med ätta steg förbi Centraen i Stockhom och möter en ung kvinnas bick. Innan jag somnar på kväen tänker jag att den kvinnan var utsänd för att berätta för mig om mitt eget iv. Att se värden omkring mig som den ser ut i dag och försöka inse att vägörenhet inte är ett fut ord. Det är i sjäva verket något fint. Det handar om att dea med sig, att göra vä. Om jag möter kvinnan igen, hon som såg på mig, ska jag tacka henne för vad hon ärde mig. Annika Hagström Journaist, programedare och författare. Hon har varit gästprofessor vid Institutionen för journaistik och masskommunikation, JMG, i Göteborg. s Sakina är en av detagarna i BLiSS-kursen i Kabu, där man undervisar om graviditet och förossning. Sjäv har jag fött mina två barn hemma och det har gått bra, men jag känner andra som förorat sina barn under förossningen, berättar hon. De festa detagarna kan inte äsa eer skriva. De använder sig av rospe och teckningar i undervisningen. Efter varje tifäe får kvinnorna med sig en bidserie hem, så att s Efter månader av påverkansarbete har Miriam Mondragon, Association for a More Just Society (ASJ), fått igenom ett viktigt agförsag i Honduras när det gäer förhör av barn som band annat utsatts för sexuea övergrepp. De får nu möjighet att vittna i ett separat rum foto: Johanna Pearson Uppskattad kurs om kvinnors häsa foto: Johanna Pearson de kan berätta vad de ärt sig för famij och grannar. Det är en bra kurs. Vi är oss saker om graviditet och barnafödande som vi adrig skue ära oss annars. Jag tar med mig bider hem och berättar för min man, min svärmor och iasyster, berättar Sakina. med en psykoog, i stäet för att återberätta sitt trauma och korsförhöras av pois, åkagare, domare och s Eboautbrottet i Liberia är över för denna gång. Det bev inte så fasansfut som det kunde ha bivit, smittan gick att kontroera innan den hann ta över fuständigt. Livet återgår ti det normaa, men för många ser vardagen annorunda ut. Det här är Matthew Saekirs historia: Jag heter Matthew och är 26 år och bor i Centra Groziervie. Jag växte upp, tog examen från skoan, gifte mig och fick två döttrar. Jag är bonde precis som pappa och farfar. Vi är medemmar i Gospe Missionary Group och i september förorade vi vår första församingsmedem i eboa. Min svägerska dog i sutet av oktober och hennes två barn fick bo hos oss men de var smittade och dog i början av november. Eboa-teamet kom och begravde dem och sanerade huset och vi fick inte bo där på en vecka. Sen bev mamma sjuk och dog 17 november. Vi fick inte kortom... Var i karantän under 42 dagar ha någon begravning för henne, utan eboateamet brände hennes kropp. I sutet av november fick min fru feber och jag trodde hon stod näst på tur. Men eboatestet var negativt!! Vi bodde 14 personer i huset september-december och var i karantän i 42 dagar. En kontaktperson häsade på men vi fick ingen mat, ingen medicin, ingenting. Vi överevde tack vare det vi odade. Visst, människor övergav oss men jag kandrar dem inte. Jag förstår varför. Nu bor min pappa och farfar med oss på gården och vi försöker fortsätta ivet som vanigt igen. Miriam Mondragon: Vårt påverkansarbete har ti sut burit frukt foto: Hans-Jörgen Ramstedt foto: ZOA försvarsadvokater, något som kan skada offret mer än brottet i sig. Läkarmissionen har stöttat ASJ:s arbete under många år och finansierat den studie som igger ti underag för det nu kubbade agförsaget. Miriam är gad: Efter månader av påverkansarbete på aa nivåer har vårt arbete ti sut burit frukt säger hon. I samband med att agen pubicerades anordnade ASJ, tisammans med kongressen, ett stort seminarium där kongressedamöter, representanter från domstosväsendet, åkagarämbetet samt journaister detog. 12 Svenska Journaen Svenska Journaen 13

8 nepa Ådersskinaden är stor band kvinnorna. Fera av de yngre visar stot hur de kan skriva sina namn. En de är snabba, vissa får tänka en stund före varje bokstav. En av tjejerna säger att hon är femton år, men hon är redan gift. Barnet hon bär med sig är 1,5 månader gammat. q Vi stärka kvinnorna I norra Nepa, andets mest fattiga och eftersatta område, har Läkarmissionen varit med och startat upp ett program för att stärka de mest utsatta kvinnorna. Kvinnor är en utsatt grupp i en mansdominerad kutur. Mået är att stärka kvinnorna, sociat och ekonomiskt, och på så sätt ge dem verktyg att sjäva bekämpa diskriminering. Arbetet utförs i huvudsak med Mission East och den okaa organisationen Women Wefare Service. Insatsen fokuserar på äs- och skrivkurser och kunskap om sina egna rättigheter samt socia mobiisering genom att bygga upp nätverk av kvinnor som organiserat kan kämpa för sin sak. Området för Läkarmissionens utbidning sträcker sig brett över den norra deen av Nepa. Våra partnerorganisationers medarbetare får vandra i sex dagar för att ta sig mean den sydigaste och den nordigaste byn. Här utrustas kvinnor för en modern vardag De tihör några av de ara fattigaste grupperna i ett av värdens mest outveckade änder, Nepa, och bor i ett område som inte drabbades av jordbävningen. Nu är de med om en förändring som andet behöver. En kurs som Läkarmissionen är med och finansierar. Text: Johanna Kratz Foto: Tomas Ohsson I ett mörkt kassrum, byggt i era på taket av ett större hus, pågår en ektion i äsning. Vi befinner oss i Buraunse, en by utsängd mean Himaayas bergstoppar i Huma-distriktet i norra Nepa, nära gränsen ti Tibet. Enda vägen hit är med fyg eer heikopter. En brant bergsstig har ett oss hit från byn Simikot, där vi andade med det ia panet. På de smaa, steniga stigarna går kvinnor i sitna toffor och pastskor, ofta bärande på tunga vedass de hoppas kunna säja i Simikot. Har de tur dear myndigheterna ut månadens risranson när de är där, som de kan ta med hem. Vandringen mean oika byar kommer ta oss fera dagar. För natten står våra tät uppstäda på det patta hustaket där vi ska sova. Men än är det ångt ti sovdags, för trots att det är sen kvä, har skodagen just börjat. Kassen består av tjugotaet kvinnor i oika ådrar från oika kaster och kuturea seder. I generationer har de varit beroende av män. Ingen av dem har gått i skoan, för vad är det för mening att utbida en kvinna som ska giftas bort och ämna hemmet? M-ä-n-s-k--i-g-a r-ä-t-t-i-g-he-t-e-r. Högt och ångsamt bokstaverar de orden ärarinnan har skrivit på svarta tavan. Kvinnorna sår upp böckerna, speciet framtagna för kursen, med enka texter på nepaesiska och med stora bider. Kurserna hås ett par timmar varje kvä i veckan. Från start detog kvinnor i kasserna som drivs i samarbete med Women Wefare Service, WWS, som sedan i början av Lax Mi Lama har en ro som socia mobiizer, en sådan finns i varje område där projektet pågår. Lax Mi Lama Den första tiden gick jag runt i husen för att övertaa kvinnorna att komma ti ektionerna taet har arbetat med kvinnors rättigheter i de svårtigängiga områdena. Organisationens grundare var som ung en av mycket få kvinnor i sitt område att passera kass 10. Något hon bestämde sig för att ändra på. Jag började med ett skrivbord och en skrivtava, och de första pengarna för att starta tog jag och några vänner ur egna fickor, berättar hon. Läkarmissionen, den danska organisationen Mission East och WWS har utveckat projektet Empowering Vunerabe Women. Det har varit i gång i nära ett års tid när vi kommer på besök. Första steget handar om äs- och skrivkunnighet, och kvinnorna har ärt sig att skriva sitt namn, afabetet och att räkna ti tio. En de har kommit ängre än så. Den första tiden gick jag runt i husen för att övertaa kvinnorna att komma ti ektionerna, säger Lax Mi Lama, en ung kvinna som har en stödjande funktion för fera av kasserna. Svärmödrarna var svåra att övertaa, berättar hon, eftersom kvinnorna nu får mindre tid i hemmet. Men när de förstod att en ärd kvinna kan kräva saker som de har rätt ti så att de får bättre ekonomi, då bev både de och männen intresserade. Männen fick även skriva på ett kontrakt om att inte hindra fruarna att komma ti ektionerna. En av detagarna är Jausara BK. >> 14 Svenska Journaen Svenska Journaen 15

9 nepa Jausara BK har en son som är fem år och en bebis på fyra månader. Som dait har hon och famijen diskriminerats hea ivet. Om någon rört vid henne har de tvättat sig efteråt. Vid brunnen har hon fått vänta ti andra hämtat sitt vatten innan hon fått ta. Jag kände mig så edsen tidigare, som att det var mitt fe, och jag undrade varför, säger hon. Nu är det bättre, men skinaderna mean kasterna syns här och där även för en utomstående. Jausaras hus är enkare än andra i byn och hon och maken jobbar på sina grannars and för att försörja sig. För det får de två må mat om dagen och ite pengar. Jordbävningen i Nepa. Läkarmissionen har arbetat i Nepa i nästan 40 år och våra samarbetspartner var snabbt på pats efter jordbävningen. I vissa områden uppskattar teamet att så många som 90 procent av de överevande har förorat sina hem. Nu närmar sig monsunregnen och vårt fokus är därför instät på att ge människor tak över huvudet och den nödvändigaste utrustningen för att ta sig igenom regnperioden. Tjunga berättar att hon signerade sitt namn för första gången för tio dagar sedan. Tidigare har hon fått ämna tumavtryck. Nu sipper hon den skammen och kan också handa och göra affärer utan den ständiga rädsan att bi urad. Jag har atid fått ta med mig någon som kunnat räkna växen jag fått tibaka. På sedar tittar jag nu på färgerna och har ärt mig värdet av dem. Ett värdefut bevis på att hon får vinst för studiemödan. En av hennes döttrar har yckats ta sig ti huvudstaden för att studera. Mamma Tjunga insåg tidigt att utbidning var viktigt. Nu har det bivit än tydigare för henne. q Chau I vissa av byarna utövar man fortfarande chau. Det handar om att kvinnan är smutsig när hon har sin menstruation. Då får de sova i små hyddor en bit bort från byn. Där kan det vara kat och fuktigt. En kvinna, som inte vi uppge sitt namn, berättar att i hennes by fick hon ti nyigen stanna i en hydda i sju dagar under sin mens. Rädda att inte hinna med hembestyren. Att ändra ett system är svårt. Många av kvinnorna vie inte komma ti kasserna först, och många av dem är fortfarande rädda att inte hinna med sina hembestyr. Saraa är ensamstående med två små barn, och försörjer dessutom sina förädrar. De bor eva personer i ett rum på några kvadratmeter. Hon har tidigare råkat ia ut på oika sätt. Kurserna hjäper henne att bi starkare. Nu när jag fått bättre kunskaper vet jag att jag har rätt att agera om jag bir ia behandad. >> Hon giftes bort i årsådern berättar hon, i ett arrangerat äktenskap och fick fytta ti mannens famij där hon sedan arbetat för att vardagen ska gå runt för svärförädrarna och barnen. Nu får hon beröm för att ha kassens bästa äshuvud. Och Jausara har tur. Hennes man hjäper henne med äxorna och stöder henne, något få av kvinnorna kan vittna om här. När vi besöker kvinnorna är de mitt i utbidningen. De utveckar sin skrivkunnighet, och är sig mer om sina rättigheter. En mansdominerad kutur, fattigdom och kastsystem gör att diskrimineringen är utbredd. Sista deen av utbidningen handar om affärsmässigt tänkande. De mest motiverade får då praktisk hjäp att starta en iten verksamhet. Paraet med kasserna skapas kvinniga nätverk som ska fungera efter att undervisningen avsutats. Nätverksgrupperna ska på oika nivåer kunna arbeta för kvinnornas rättigheter. Den högsta nivån ska band annat jobba mot de okaa myndigheterna för att kräva det ekonomiska stöd kvinnorna har rätt ti, men säan får de av. På bynivå handar engagemanget för nätverksgrupperna om vardagig förändring. I Buranse har de startat Happy Friday, då de två fredagar i månaden hjäper varandra i hemmen med städning och häsofrågor. De pratar om vikten av att ha tigång ti en toaett, ser hur barnen mår, koar att köket är rent och hur soporna tas om hand. En annan fråga grupperna jobbar med är daiternas rättigheter. Här är det inte enbart kön och ekonomisk standard som diskrimineras. Daiterna är den grupp av människor som står ägst i kastsystemet, eer ti och med utanför. De kaas de oberörbara och stöts het enket ut. Jag bev behandad som en hund förut därför var jag rädd för att vara med på utbidningen, berättar Jausara BK, som tihör dait-kastet. Men i kassrummet måste oika kaster mötas, en stor utmaning då det tidigare varit otänkbart, men samtaen om diskriminering är en viktig de i undervisningsmateriaet. Vår första ektion gick ut på att skapa reger. Om någon i kassen bir ia behandad är straffet att man nästa dag ska gå hem ti personen man kränkt för att äta middag, berättar Jausara BK. Regerna har föjts, och för en utomstående som inte kan språket märks ingen skinad mean kvinnorna i kassrummet. Jausara är inte ängre rädd, och hon har haft grannar hemma på besök. För de ädre tar det ängre tid att byta instäning, men både män och svärmödrar är av dem som går kurserna. Under ektionerna ser jag fera kvinnor nicka ti. De har arbetat hårt på dagen. Det här är kanske den enda stunden för egen via. Det är en ny, värdefu stund där de möter andra kvinnor men den är samtidigt sövande i värmen och mörkret. Innan kasserna kan de prata med varandra om famijen, om att barnen gråter när de går eer gädjas åt att någon annan i famijen kan mjöka kon, säger Lax Mi Lama. Och mycket har hänt med attityderna. Som att svärmödrar kan tänka sig att passa barnen eer att mannen kokar ris. Fer förändringar är på gång och det har även bivit tydigt för kvinnorna att de sjäva har diskriminerat sina döttrar. Men motivationen växer för att åta de unga bi den första generationen som får en ärig chans. Ujaa BK som detar i en av kurserna vi besöker, har ristat in afabetet på sänggaven hemma och där övar hon med sina två döttrar på nio och fem år. Att inte vara utbidad är som att vara bind. Nu är jag övertygad om att jag ska skicka mina döttrar ti skoan, säger Ujaa. Den sista kväen i byn Chukedi hörs röster från kassrummet och i mörkret sitter aa kvinnor från kassen samade. Med WWS hjäp diskuterar de, och röstar sedan gemensamt fram, vika oika verksamheter som skue kunna fungera runt byn. Hästuppfödning, ropar någon. En iten butik, ropar en annan. Grönsaksoding, en tredje I det sista steget i utbidningen är sig kvinnorna att göra upp en enke affärspan, och några av dem får konkret hjäp att start en iten verksamhet. Att kunna tjäna egna pengar är viktigt för ångsiktig sjävständighet och större trygghet. s 16 Svenska Journaen Svenska Journaen 17

tillbaka igen Julens söta saker SUCCÉ FÖR

tillbaka igen Julens söta saker SUCCÉ FÖR SvJ svenska journaen, äkarmissionens Medems och organisationstidning nr 6 december 2014 Årgång 90 HYLLAR SIN DOKTOR Denis Mukwege har fått pris igen Först sås tänderna ut, sedan könsstympas man Lanoi fick

Läs mer

ournalen Miriam änglar svenska EMELIES TVÅ VÄRLDAR LAGA INDISK FESTMIDDAG Stöttar föräldralösa barn i Sydafrika Sexoffrens språkrör i Honduras

ournalen Miriam änglar svenska EMELIES TVÅ VÄRLDAR LAGA INDISK FESTMIDDAG Stöttar föräldralösa barn i Sydafrika Sexoffrens språkrör i Honduras Svenska ournaen oktober 2012 årgång 88 Medems- och organisationstidning för Läkarmissionen svenska ängar Stöttar förädraösa barn i Sydafrika EMELIES TVÅ VÄRLDAR Hemma i Örebro och Afrika LAGA INDISK FESTMIDDAG

Läs mer

ournalen Afrikas röst Räddad av Lek som terapi Carmen fixar tortillan som en dans

ournalen Afrikas röst Räddad av Lek som terapi Carmen fixar tortillan som en dans Svenska ournaen augusti 2012 årgång 88 Medems- och organisationstidning för Läkarmissionen Räddad av Dr Mukwege Tack vare operationen kunde Safi bi mamma Lek som terapi Så förbereds förädraösa för en ny

Läs mer

ournalen stadling 4Afternoon SASCHA, 10, FLYDDE FRÅN FÖRÄLDRARNA Om adoption, solokarriär och att bli äldre

ournalen stadling 4Afternoon SASCHA, 10, FLYDDE FRÅN FÖRÄLDRARNA Om adoption, solokarriär och att bli äldre Svenska ournaen februari 2013 årgång 89 Medems- och organisationstidning för Läkarmissionen SASCHA, 10, FLYDDE FRÅN FÖRÄLDRARNA Levde på gatan som tjuv i dag studerar hon JOEL, 8, SKÅDIS I BISTÅNDSFILM

Läs mer

ournalen claras jul Underbara MINNET AV EN JULSÅNG RENA RAMA PANNKAKAN PYGMÉERNAS NYA LIV TRENDSKAPAREN ÄR HUSET FULLT AV MAT OCH DOFTER

ournalen claras jul Underbara MINNET AV EN JULSÅNG RENA RAMA PANNKAKAN PYGMÉERNAS NYA LIV TRENDSKAPAREN ÄR HUSET FULLT AV MAT OCH DOFTER Svenska ournaen december 2013 årgång 89 Medems- och organisationstidning för Läkarmissionen MINNET AV EN JULSÅNG Annika Hagström om traditioner som sätter spår RENA RAMA PANNKAKAN Johanna testagar etiopisk

Läs mer

ournalen RESA PÅSKÄGG FÖRLÅTELSE 15 ÅR SENARE I RWANDA GE BORT ETT MED KYCKLINGAR TILL ÖVERGIVNA Medlems- och organisationstidning för Läkarmissionen

ournalen RESA PÅSKÄGG FÖRLÅTELSE 15 ÅR SENARE I RWANDA GE BORT ETT MED KYCKLINGAR TILL ÖVERGIVNA Medlems- och organisationstidning för Läkarmissionen Svenska ournaen apri 2014 årgång 90 Medems- och organisationstidning för Läkarmissionen ALLA BEHÖVER FÖRLÅTELSE Prästen Leif Eiasson vet hur sjäen fungerar 15 ÅR SENARE I RWANDA Så gick det för de fyra

Läs mer

ournalen vimmel mamman HANS FOTAR HELST BISTÅND ROSA, 70, LÄR ANDRA LÄSA TVINGAD ATT SÄLJA SEX

ournalen vimmel mamman HANS FOTAR HELST BISTÅND ROSA, 70, LÄR ANDRA LÄSA TVINGAD ATT SÄLJA SEX Svenska ournaen februari 2014 årgång 90 Medems- och organisationstidning för Läkarmissionen HANS FOTAR HELST BISTÅND Så orkar Journaens fotograf se a nöd ROSA, 70, LÄR ANDRA LÄSA Det handar om att övereva

Läs mer

ournalen margot JORKAS MC-CAFÉ FIXAR PENGAR TILL BEHÖVANDE MATTIAS BESÖKTE BARNSLAVARNA HAN BOR PÅ SJUKHUSET pröva nya smaker i sommar

ournalen margot JORKAS MC-CAFÉ FIXAR PENGAR TILL BEHÖVANDE MATTIAS BESÖKTE BARNSLAVARNA HAN BOR PÅ SJUKHUSET pröva nya smaker i sommar Och bidra ti att fattiga och vådtagna kvinnor får hjäp Svenska ournaen augusti 2013 årgång 89 Medems- och organisationstidning för Läkarmissionen JORKAS MC-CAFÉ FIXAR PENGAR TILL BEHÖVANDE MATTIAS BESÖKTE

Läs mer

ournalen kattis vilsna pojkar lindas familj Fokus: barn som tvingas kriga barbro i gnarp räddade dem Så blev hon sveriges insamlingsdrottning

ournalen kattis vilsna pojkar lindas familj Fokus: barn som tvingas kriga barbro i gnarp räddade dem Så blev hon sveriges insamlingsdrottning Svenska ournaen d Årgång 87 Medems- och organisationstidning för Läkarmissionen visna pojkar barbro i gnarp räddade dem indas famij har barn från hea värden annika hagström ny krönikör i Journaen kattis

Läs mer

gitarrkungen Insamling till barn malarialäkaren RISET SKAVER OCH ÄR TUNGT Slavflickan Askalesh, 8, bär 40 kilo på sin rygg

gitarrkungen Insamling till barn malarialäkaren RISET SKAVER OCH ÄR TUNGT Slavflickan Askalesh, 8, bär 40 kilo på sin rygg SvJ svenska journaens Medems och organisationstidning, Läkarmissionen juni 2014 Årgång 90 MER AFRIKAN ÄN SVENSK maariaäkaren ÅNGRAR INGET KAN JAG ÄLSKA MITT BARN? HENRIETTE BLEV VÅLDTAGEN PÅ ÅKERN RISET

Läs mer

ournalen rongedal hit gick percy barneviks miljoner Fokus: MIKROKREDITER förändrar världen reser hem Ny symbol Majas dröm

ournalen rongedal hit gick percy barneviks miljoner Fokus: MIKROKREDITER förändrar världen reser hem Ny symbol Majas dröm Svenska NYA ournaen februari nr 1 d 2011 d Årgång 87 Läkarmissionens organisations- och medemstidning hit gick percy barneviks mijoner reser hem Fyktingarna i Sudan återvänder Ny symbo Läkarmissionens

Läs mer

insamling nu en tidning FRån FRII l stark reaktion på debattprogram 5 stiftelsen nordens ark Vild idé räddar hotade djur SIDAN 18

insamling nu en tidning FRån FRII l stark reaktion på debattprogram 5 stiftelsen nordens ark Vild idé räddar hotade djur SIDAN 18 FRII är en poitiskt och reigiöst obunden sammansutning av 95 friviigorganisationer inom humanitet, kutur och mijövård. Tisammans har vi cirka fyra mijoner sympatisörer. FRII verkar för etisk och professione

Läs mer

IT, hästar grävmaskiner. Sverigemoln.se Office IT-Partner bygger Sveriges största molntjänst. Lärande IT-affärer Office IT-Partner Miroi I-learning

IT, hästar grävmaskiner. Sverigemoln.se Office IT-Partner bygger Sveriges största molntjänst. Lärande IT-affärer Office IT-Partner Miroi I-learning 1System Management Ett magasin från Office IT-Partner #2 2011 IT, hästar grävmaskiner & Sverigemon.se Office IT-Partner bygger Sveriges största montjänst Lärande IT-affärer Office IT-Partner Miroi I-earning

Läs mer

Innehåll. Inledning 3

Innehåll. Inledning 3 Innehå Inedning 3 VAD ÄR ROKS? 3 Roks värdegrund och kvinno- och tjejjourernas unika stäning 4 Vad gör kvinnojourer och tjejjourer? 4 Medemskap i Roks 5 VARFÖR STARTA EN JOUR? 7 Hur ska ni nå ut ti bivande

Läs mer

Många nya medlemmar Kul att spela på proffsiga banor! Nöjda kunder, nöjd sponsor. NR 2 oktober 2011. medlems - och kundtidning, nyköpings gk

Många nya medlemmar Kul att spela på proffsiga banor! Nöjda kunder, nöjd sponsor. NR 2 oktober 2011. medlems - och kundtidning, nyköpings gk medems - och kundtidning, nyköpings gk Många nya medemmar Ku att spea på proffsiga banor! Nöjda kunder, nöjd sponsor NR 2 oktober 2011 ångt mean favoritbanorna? e det som en möjighet. Vinden har vänt!

Läs mer

Chefen & Arbetsmiljön

Chefen & Arbetsmiljön Chefen & Arbetsmijön INNEHÅLL Arbetsmijö vad är det? 4 Varför satsa på arbetsmijön? 5 Arbetsmijö ständigt pågående 7 Måste eer möjighet? 8 När mår vi bra på jobbet? 9 Ledarskapet som arbetsmijöfaktor 10

Läs mer

SJ ÅRSREDOVISNING & HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013

SJ ÅRSREDOVISNING & HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013 SJ ÅRSREDOVISNING & HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013 VINJETTER HÖGT UPP I GRÅ SJ I KORTHET SJ på två minuter 1 SJ i korthet 5 Vd har ordet 7 Ordförande har ordet 8 Väsentighetsanays 9 Intressentdiaog 10 Håbart

Läs mer

SJ ÅRSREDOVISNING & HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013

SJ ÅRSREDOVISNING & HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013 SJ ÅRSREDOVISNING & HÅLLBARHETSREDOVISNING 23 VINJETTER HÖGT UPP I GRÅ SJ i korthet 5 Vd har ordet 7 Ordförande har ordet 8 Väsentighetsanays 9 Intressentdiaog Håbart företagande 5 Strategi 6 SJ och kunderna

Läs mer

Att mötas är ett sätt att växa

Att mötas är ett sätt att växa f o k u s : m ö t e n Vinter 2009 En tidning om människor och idéer från Science Park Jönköping. Att mötas är ett sätt att växa SafeToo Årets Innovation A f f ä r s ä n g a r D e ta r h j ä p f ö r at

Läs mer

Cybercom i ord FÖRETAGSPRESENTATION OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013

Cybercom i ord FÖRETAGSPRESENTATION OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013 Cybercom i ord FÖRETAGSPRESENTATION OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013 Innehå 1 Kort om 2013 2 Cybercom på 3 minuter 4 Vd har ordet 7 Här finns vi 8 Kort om marknaden 10 Strategi 12 Må och utfa 14 Erbjudande

Läs mer

... ... . Historiska bedttelser...e... -tar... Sid. Arbetslivet...O... Deobre... Doden

... ... . Historiska bedttelser...e... -tar... Sid. Arbetslivet...O... Deobre... Doden Sid. Arbetsivet...O... Deobre... Doden.... Posterbarn y feriebam... Främmande ander..... P6rortsiv och grngbidning... Förädrarnas ro...~... mampp.... Historiska bedtteser...e.... -tar... Idrott... Kv-oramp.

Läs mer

Samtal med Stig Malm

Samtal med Stig Malm Samta med Stig Mam LO:s nyvade andre ordförande, Stig Mam, som amänt tippas efterträda Gunnar Nisson som LO-ordförande, intervjuas här av civiekonom Rof Engund. Fråga: Jag tänkte att vi skue börja med

Läs mer

Telenor Sverige 2013 Hållbarhetsrapport

Telenor Sverige 2013 Hållbarhetsrapport Teenor Sverige 2013 Håbarhetsrapport 1 Innehåsförteckning VD:s förord sid 3 Läsanvisningar sid 4 Fakta om Teenor sid 4 Teenors Håbarhetsarbete internationet sid 5 Vad är håbarhet och CSR för Teenor? sid

Läs mer

PRODUKTION ELEKTROTEKNIK TRÅDLÖST. En innovationspartner med bredd. Läs mer på almi.se. Mats Leijon: Det är ingen trend utan snarare en utveckling.

PRODUKTION ELEKTROTEKNIK TRÅDLÖST. En innovationspartner med bredd. Läs mer på almi.se. Mats Leijon: Det är ingen trend utan snarare en utveckling. PRODUKTION Rikard Söderberg: A utvecking ska kunna göras i datorn. TRÅDLÖST Caes Beckman: Samarbetet med industrin är djupare än bara forskningen. ELEKTROTEKNIK Mats Leijon: Det är ingen trend utan snarare

Läs mer

INBLICK: AFRIKA Ögonblick, berättelser och reportage från Evangeliska Frikyrkans arbete i Afrika 2011

INBLICK: AFRIKA Ögonblick, berättelser och reportage från Evangeliska Frikyrkans arbete i Afrika 2011 INBLICK: AFRIKA Ögonblick, berättelser och reportage från Evangeliska Frikyrkans arbete i Afrika 2011 2 Från ett trasigt paradis Jag går längs stranden och hör palmbladen smattra i takt till Indiska oceanens

Läs mer

Inedning Denna verksamhetsberättese är ett försök att i ett dokument sammanfatta det arbete som utförts under verksamhetsåret 2009/2010 på Teknoogkåren vid Lunds Tekniska Högskoa. Ett fantastiskt år har

Läs mer

s k a j a g g ö r a?

s k a j a g g ö r a? V a d s k a j a g g ö r a? 31 brev till kvinnojourerna och tjejjourerna 1 Manifest Sverige är ett av världens minst ojämställda länder. Ändå är mäns våld mot kvinnor ett av våra största samhällsproblem.

Läs mer

Konferens i Mardin. om utmaningar i arbetet med hedersproblematik

Konferens i Mardin. om utmaningar i arbetet med hedersproblematik Konferens i Mardin om utmaningar i arbetet med hedersproblematik Denna rapport är en mycket lätt bearbetad transkription av vår konferens i Mardin. Samtalen återges i sin ursprungliga talspråksform. Rapporten

Läs mer

Den här tidningen handlar om några av alla de unga människor som kämpar för att erövra en ny framtid i Sverige. De har tvingats lämna sina hem.

Den här tidningen handlar om några av alla de unga människor som kämpar för att erövra en ny framtid i Sverige. De har tvingats lämna sina hem. Den här tidningen handlar om några av alla de unga människor som kämpar för att erövra en ny framtid i Sverige. De har tvingats lämna sina hem. Många av dem har flytt fattigdom, förtryck, förföljelse och

Läs mer

medmänsklighet. Sommarläger i Sverige Sidan 4 5 Skoluniformer Kvinnokooperativet i Tamuka i Zimbabwe syr skoluniformer för sin försörjning.

medmänsklighet. Sommarläger i Sverige Sidan 4 5 Skoluniformer Kvinnokooperativet i Tamuka i Zimbabwe syr skoluniformer för sin försörjning. medmänsklighet. Din tidskrift från biståndsorganisationen IM Nr 03/2012 Sommarläger i Sverige Sidan 4 5 Skoluniformer Kvinnokooperativet i Tamuka i Zimbabwe syr skoluniformer för sin försörjning. Sidan

Läs mer