HEMMA I EKSJÖ. Starta eget på sommarlovet LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET, CONSEC. En tidning för dig som bor i Eksjö kommun. Eksjö får ny arena

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HEMMA I EKSJÖ. Starta eget på sommarlovet LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET, CONSEC. En tidning för dig som bor i Eksjö kommun. Eksjö får ny arena"

Transkript

1 HEMMA I EKSJÖ En tidning för dig som bor i Eksjö kommun. Nr 2 Maj 2010 LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET, CONSEC Eksjö får ny arena Drömmen om en arena med fullstora mått, flexibilitet och möjlighet att ta emot publika arrangemang för 1800 åskådare håller på att bli verklighet. Olsbergs Eksjö Arena är både efterlängtad och välkommen. I dagarna tas det första spadtaget. Läs mer på sid 3 Tryck på bostäder För att tillgodose den befintliga bostadskön och för att möta det ökade behovet av bostäder sker en rad stora satsningar inom bostadsmarknaden. Under det kommande året växer bostäder fram bland annat i Norrström, Prästhagen, Lustigkulle och på Itolvområdet. Starta eget på sommarlovet Värdefulla ideella krafter Läs mer på sid Eksjö är en av två kommuner i länet som erbjuder företagsamma ungdomar att skapa sitt eget sommarjobb genom konceptet Sommarlovsentreprenör. Näringslivsbolaget eksjö.nu är lokal arrangör och ser till att ungdomarna får både startkapital, kick-off/utbildning och handledning. Jennie Svensson är en av dem som drivit sommarlovsföretag tidigare och under våren har hon informerat och inspirerat elever på skolorna. Läs mer på sid 6 Dessutom kan du läsa om Eksjö kommuns starka bokslut Fler och fler flyttar till Eksjö Utlandspraktik lockar elever till Nifsarp Evenemangstips De är unga, gamla och bor på landet och i stan. De har ett brinnande intresse men verkar ofta i det tysta. Vi talar förstås om de engagerade eldsjälarna som berikar och utvecklar vår kommun! Läs mer på sid 15

2 Utveckling genom samarbete Välkommen till andra numret av Hemma i Eksjö. Som ny i Eksjö har det slagit mig hur nödvändigt det är att samarbeta för att lyckas med utveckling och tillväxt i hela kommunen. Konkurrensen från andra orter och regioner är benhård. Det är alltså viktigt med lokalt samarbete för att tillvarata våra förutsättningar på bästa sätt. Det jag själv har kommit i kontakt med i Eksjö, visar vilken möjlighet det finns när olika individer och organisationer samverkar för att uppnå ett gemensamt mål. I Mariannelund pågår en konstruktiv dialog mellan kommunen och ett lokalt byggföretag om att utveckla nya seniorbostäder vid Bobinen. Arbetet med att hitta nya verksamheter i Hjältevadsskolan pågår för fullt efter det att skolan flyttat in i nya lokaler i Ingatorp. Här samarbetar Emilkraften, samhällsföreningen, eksjö.nu, lokala företagare, fastighetsägare, samt samhällsbyggnadssektorn för att skapa en god utveckling i Hjältevad. I Bruzaholm pågår en intensiv förnyelse med olika intressenter. Ett banbrytande samarbete pågår mellan kommunen och Olsbergs när det gäller det nya arenabygget som avser allt ifrån finansiering, konstruktion, design till att hitta rätt evenemangsentreprenörer. I det nya kontaktcentret som håller på att färdigställas i kommunhuset flyttar flera statliga myndigheter in runt månadsskiftet maj och juni. Här öppnas nya samarbetsmöjligheter. I eksjö.nu:s regi sker ett spännande erfarenhetsutbyte i det så kallade VD-nätverket och flera andra nätverk som ger helt nya samarbetsformer och kontakter. För att stärka stadskärnan pågår en centrumförnyelse där handeln, fastighetsägare och kommunen samverkar för att höja attraktionen. Företagsluncherna i Eksjö och Mariannelund är också exempel på nya mötesplatser för samarbete. För ett år sedan byggde en lokal byggfirma ett nytt hus som hyrs ut till kommunen för psykiskt funktionshindrade. På Itolv pågår en kontinuerlig förnyelse av de gamla husen som får nya liv och nya verksamheter. Här sker samarbete mellan kommunen, fastighetsägaren och olika företag. När det gäller Högskolecenter sker ett tätt samarbete med näringsliv och andra högskolor för att utveckla nya utbildningar. Det här är axplock från min egen fastighetshorisont och det finns naturligtvis många fler exempel inom helt andra områden. Genom att jobba ihop är det också fler som blir delaktiga och fler idéer kan uppstå. Något som i sin tur skapar ny utveckling och stärker hela Eksjö. Här finns en konkurrensfördel, när vi jobbar över gränserna och samarbetar med näringslivet, som kan bli vår egen väg. I nästa nummer tar kommunen över stafettpinnen och blir huvudman för tidningen, som har till syfte att ge en helhetsbild av alla saker som görs och planeras i kommunen. Tack för ordet! Thorbjörn Hammerth Thorbjörn Hammerth Vd Eksjöbostäder Eksjö Kommunfastigheter Attraktiva Eksjö Svensk Handel, som tidigare främst koncentrerat sig på aktiviteter på stan satsar nu målmedvetet på ett långsiktigt utvecklingsarbete genom Attraktiva Eksjö skapar plusvärden. Under våren har totalt 85 representanter från butiker, caféer, restauranger, fastighetsägare och politiker jobbat sida vid sida med att utveckla, förfina och förbättra den enskilda verksamheten, men också med att hitta ett gemensamt varumärke för Eksjö stad. Under arbetets gång har en rad ledord vuxit fram; visioner, värderingar, vetgirighet, vilja och förmågan att våga skapar förutsättningar för viktiga ord som vinst, värde och välmående. - I grund och botten handlar det om att våra respektive verksamheter ska blomstra, det är då vi kan satsa. Men för att nå dit behöver vi varandra, säger Svensk Handels ordförande Maria Havskog, som ser fram emot fortsättningen. Hennes personliga önskan är en ekonomisk cityförening, där handeln, fastighetsägarna och Eksjö kommun bildar en gemensam organisation för att få en fastare struktur och en hållbar ekonomi för ett kontinuerligt utvecklingsarbete. Eksjöpanelen Genom Eksjöpanelen kan du som bor i Eksjö kommun vara med och tycka till i vissa frågor, ett nytt sätt att engagera dig i din hembygd. Frågorna ställs via en webbaserad enkät och svaren kommer sedan att vara en del av det underlag som politiker och tjänstemän använder i sitt arbete. Eksjöpanelen har i skrivande stund cirka 170 medlemmar, men det finns plats för många fler. Om du vill vara med i panelen skickar du din e-postadress till: Hitintills har panelen svarat på två enkäter, dels om kommunal information och dels om budget och prioriteringar. Resultatet finns att läsa på kommunens webbplats. Ansvarig utgivare: Thorbjörn Hammerth Redaktörer: Carina Nilsson och Ulrika Adolfsson Bilder: Carina Nilsson, Ulrika Adolfsson, Mikael Fritzon, Hasse Bengtsson Mathias Samuelsson, Duo Fotografi Form: Effect Reklambyrå, Vimmerby-Huskvarna Tryck: V-TAB, Västerås Total upplaga: 9000 ex 2

3 Framgångsrikt samarbete skapar ny arena Ett fruktbart samarbete mellan näringsliv, kommun och föreningar har genomsyrat projektet och samarbetet får en naturlig fortsättning i driften av evenemangshallen. Ritningarna är nu helt klara, markarbetet påbörjas i dagarna och redan efter sommaren är planen att stommen till Olsbergs Eksjö Arena ska resas. Efter årsskiftet fortsätter arbetet med den fasta inredningen. - Hallen kommer att växa fram under ett års tid och vi siktar på att ha allting klart försommaren 2011, säger projektledaren Stefhan Carlsson, Cs Byggledning. Ett fruktbart samarbete mellan näringsliv, kommun och föreningar har genomsyrat projektet och samarbetet får en naturlig fortsättning i driften av evenemangshallen. Den befintliga organisationen med Peter Karlsson i spetsen kommer att ansvara för driften av arenan och planen är att den till 70 procent ska användas till sport och 30 procent till kultur. Redan nu har flera evenemangsentreprenörer hört av sig med olika idéer om framtida arrangemang i arenan. För att kompensera bortfallet av de 50 parkeringsplatserna som försvinner på byggplatsen väster om Prästängshallen samt för att kunna ta emot fler besökare till anläggningen, byggs en helt ny parkering med 160 platser sydost om ishallen. Den nya bilparkeringen når bilisten via en ny väg från Prästängsvägen och här byggs också en ny gång- och cykelväg. - Dessa åtgärder är högst prioriterade i en större plan vi har för området, säger planarkitekt Jan Åsberg. I nästa steg byggs bland annat ett stensatt torg/ uteservering vid söderväggen mellan simhallen och den nya arenan. Tanken är också att flytta EBK-stugan närmare klubbens bollplaner och därmed kunna skapa yta för bussangöring utanför ishallen. Kommentarer... Thorbjörn Hammerth, vd Eksjö Kommunfastigheter Om samarbetet med Olsbergs Hydraulics: Arenan är ett utmärkt exempel på samarbete mellan näringsliv och kommun. Både projektgruppen och styrgruppen har fungerat på ett konstruktivt sätt som jag aldrig mött i något projekt tidigare. Utan Olsbergs engagemang och kunskap om konstruktion och design skulle vi inte haft en chans att nå de lösningar som vi nu har enats om. Olsbergs satsning på 15 miljoner kronor för att stärka Eksjö som evenemangsstad är tungt. Men jag vill påstå att företagets arbete och engagemang är blytungt. Christer Tilly, fritidschef Eksjö kommun Om samarbetet med föreningslivet: Engagemanget från föreningslivet har varit både stort och betydelsefullt. Vi har haft en bra dialog med föreningar som framfört ett hundratal synpunkter. Styrgruppen har lyssnat in och försökt att uppfylla så mycket som möjligt av föreningarnas önskemål. Med den nya arenan kommer vi att bättre kunna tillgodose den stora efterfrågan på halltider. Fler kommer att kunna få träningstider i någon av hallarna. 3

4 En dörr in Under maj månad flyttar arbetsförmedlingen samt skatteverkets och försäkringskassans gemensamma servicekontor in i kommunhuset. Samtidigt utvecklas kommunens reception till ett så kallat kontaktcenter i syfte att snabbt kunna ge besökare hjälp med enklare ärenden redan vid första kontakten. Det här är riktigt intressant ur ett medborgarperspektiv. Med allt samlat under ett tak hamnar kunden i centrum, det kan bli riktigt bra, säger Peter Kivimäki chef för arbetsförmedlingen. Målet är att utveckla kommunens reception till ett kontaktcenter för offentlig service, att flytta servicen närmare kunden. Oavsett offentlig tjänst ska vi vara den förlängda armen in till rätt instans för att få så snabb hjälp som möjligt. Kommunens reception är som en diversehandel. När invånarna inte vet var de ska vända sig ringer många kommunen om det så gäller sjukvård eller deklarationer, berättar kommunens internservicechef Carina Hellström. Vid en undersökning har det visat sig att 75 procent av de samtal som kommer in till kommunens reception är av sådan art att de inte behöver kopplas vidare till en handläggare, utan skulle kunna besvaras av receptionspersonal. Om receptionen har rätt information från övriga verksamheter så kan vi korta ledtiden för kunden. När det gäller ett ärende som kräver hjälp av handläggare, till exempel ansökan om bygglov eller personärenden, så ska receptionen kunna boka besöks- eller telefontid. Vi ska också kunna hjälpa till med det förberedande, till exempel vilka blanketter som ska fyllas i, vilken information handläggaren kommer att behöva osv, säger Carina. I den statliga offentliga utredningen Utveckling av lokal service i samverkan står det klart och tydligt att statliga myndigheter och kommuner ska samverka gällande service. I Eksjö ligger vi steget före. Det blir ju ingen myndighetssamverkan med kommunen till att börja med, men bara det att vi kommer närmare varandra underlättar ett fortsatt samarbete. Det ligger helt rätt i tiden, säger Peter. När myndigheterna är på plats planeras en öppet hus-dag för att visa upp de nya lokalerna och verksamheten. Plantskolor för företagare I Eksjö kommun finns två plantskolor för företagare, Visualization Park (VisPark) i Eksjö och Nyföretagarcentrum i Mariannelund. Båda har till syfte att underlätta för dem som vill starta eget, främst inom tjänstesektorn. Genom att erbjuda kontorsplats med gratis hyra det första året, tillgång till utrustning, coachning och sist, men inte minst, social samvaro med andra, ges nyföretagare möjlighet att bygga upp sin verksamhet och kundbas. På VisPark i Eksjö, har verksamheten en speciell inriktning. Projektledare Henrik Laurelii berättar: - Vi står på tre olika ben här. Först och främst är vi en plantskola för studenterna som pluggar visualisering på Högskolecenter, att pusha dem att starta eget och stanna i Eksjö. Sedan arbetar vi för att få företag i branschen i andra delar av landet att flytta hit hela eller delar av sin verksamhet. Slutligen finns vi självklart här för övriga nyföretagare inom tjänstesektorn, till exempel har vi en redovisningsekonom här i dag. På Nyföretagarcentrum i Mariannelund finns ingen branschinriktning. Marie Brask, näringslivsutvecklare på eksjö.nu berättar: - Vi finns här för dem som har en företagsidé som de vill förverkliga, företag med utvecklingspotential som kan växa fort under kort tid. Här får man möjlighet att dela lokaler med andra kreativa människor, att blanda branscher ger en bra mix. Det är viktigt med tillväxtarenor i landsbygdskommuner och det är en styrka att vi har två i vår kommun. Eksjö Filmverkstad är ett av sju företag i VisPark, där sysselsätter sig Mathias Samuelsson med att producera företagspresentationer i filmformat. - Jag hade inte funderat på att starta eget om jag inte hade kommit i kontakt med VisPark. Det är ett bra koncept för att kunna dra igång något nytt och få tid att ragga kunder för att sedan klara sig själv. Här finns också flera kol- Mathias Samuelsson driver företag i VisPark. legor, vi stöttar varandra och tillsammans blir vi som ett stort företag. - Vi kan minimera startsträckan, du kan komma hit med en idé och vara produktiv från dag ett. Företag uppstår genom att det finns ett behov, ju fler behov vi kan kanalisera desto fler företag kan starta. Parken blir de företag som finns i den. Den är organisk och växer med dem som finns här. Synergier uppstår och företagen skapar framtiden, säger Johan Fridell, projektledare på VisPark. 4

5 Äntligen växer kommunen! För första gången sedan 1991 har befolkningen i Eksjö kommun ökat med fler än 25 personer, en sådan motsvarighet har inte setts sedan babyboomens dagar. Mellan 2008 och 2009 ökade folkmängden med 41 personer. En positiv utveckling med stor betydelse om den fortsätter i samma riktning var vi hela invånare. Inflyttningen var stor och det föddes 292 barn var vi i slutet av året invånare. Nu är det antalet inflyttade som står för ökningen och till största delen är det människor från andra länder väljer att flytta hit. Det så kallade födelsenettot hamnade dock förra året på minus 49. Det betyder att det föddes 148 barn medan 197 invånare dog. Folk skaffar barn senare och senare, medianåldern för en förstföderska i kommunen ligger nu på 29 år och den är på väg upp. Många vill vara etablerade på arbetsmarknaden en tid innan det blir aktuellt att bilda familj och studerar man innan så närmar man sig trettioårsåldern innan det är dags, berättar Jürgen Beck, utvecklingschef på Eksjö kommun. Den allmänna urbaniseringen i landet och i världen lämnar sina avtryck även i vår kommun. Eksjö växer samtidigt som kommunens östra delar tyvärr minskar. Skälen till att befolkningen minskar mer i öster är främst det negativa födelsenettot och att det finns få unga i förhållande till äldre. Jürgen berättar att förutom Eksjö var Höreda och Hult vinnarna under 2009 och att även landsbygden håller ställningarna riktigt bra. Vi behöver koncentrera oss på tre saker: bostadsproduktion, det kommersiella utbudet och attraktiviteten i stort. Vi ska vara en attraktiv kommun att bo och leva i. Det är jätteviktigt att upprätthålla grundläggande funktioner även i tider av befolkningsnedgång. Jag tänker då bland annat på hög kvalitet i den kommunala servicen, bra kommunikationer och attraktiva bostadsområden. Sedan gäller det att vara framtidsorienterad, nyfiken och kreativ för att attrahera unga människor att flytta hit eller få dem som bor här att stanna kvar. Jag tycker att kommunen ska arbeta för en strategi som innebär en föryngring av befolkningen, det skulle öka befolkningen långsiktigt. För att den positiva befolkningsutvecklingen ska fortsätta behöver kommunen koncentrera sig på tre saker. Bostadsproduktionen är den stora flaskhalsen, det måste till fler bostäder. En breddning av det kommersiella utbudet är nödvändigt, alltså handel, nöjen och restauranger. Sedan är det attraktiviteten i stort, att uppfattas som en attraktiv kommun att bo och leva i. Där har vi flera styrkor som vi måste bli bättre på att framhäva. Kulturutbudet är till exempel unikt här, med många evenemang, trästaden och alla levande museer. Samtidigt har det ideella föreningslivet en otrolig bredd med tanke på att vi bara är invånare. Under första kvartalet 2010 fortsätter kommunen sakta att växa. Nu är det antalet inflyttade som står för ökningen....jenny Kongseryd från Stockholm... Familjen Hannah flyttade till Eksjö kommun från Canberra, Australien......och Timmy Waxhammer från Vimmerby. 5

6 Sommar, sol och sysselsättning Nu stundar sommaren och sommarlovet. Många ungdomar runt om i kommunen har under våren lagt ner mycket tid att hitta sommarjobb. Kommunen erbjuder i år två olika möjligheter till sysselsättning, feriepraktik och Sommarlovsentreprenör. Jennie Svensson från Mariannelund har under de två senaste somrarna varit just en sommarlovsentreprenör. - Det var 2008 som jag fick upp ögonen för Sommarlovsentreprenör. Jag tycker om att göra smycken och fick tillfälle att koncentrera mig på detta samtidigt som jag lärde mig hur det är att ha ett eget företag. Det var så kul att jag inte ville släppa det efter sommaren, utan fortsatte med mitt företag genom Ungt Företagande, UF drev jag sedan caféet på Långanässjöbadet, då jag också var arbetsledare för 16 andra ungdomar via feriepraktiken. En ny erfarenhet som jag kommer att ha nytta av. Sen var det ju toppen att jag gick med vinst! Konceptet Sommarlovsentreprenör syftar till att stimulera ungdomar att utveckla sina egenskaper som entreprenörer och låta dem driva företag som sommarjobb. Den lokala arrangören är näringslivbolaget eksjö.nu och konceptet vänder sig till ungdomar mellan år. De deltagande ungdomarna får kr i startbidrag, men hur mycket man tjänar utöver det beror på affärsidén och hur mycket jobb man är villig att lägga ner. I år finns 20 platser till förfogande. - Det är viktigt att man redan från tidig ålder får prova på att utveckla egna tankar och idéer och samtidigt få uppbackning ifrån vuxna, menar Marie Brask, näringslivsutvecklare och ansvarig för Sommarlovsentreprenör. Feriepraktik är en tre veckors praktik där ungdomar boende i kommunen får möjlighet att prova på att arbeta inom caféverksamheten i Långanässjöbadet, inom äldreomsorgen eller inom park- och trädgårdsverksamheten. Allt under handledning av kunnig personal på plats. Erbjudandet gäller ungdomar mellan 16 och 18 år. Kraven som ställs är att vara ansvarsfull, serviceinriktad och att kunna samarbeta. Ungdomarna ska jobba 60 timmar under tre veckor. I år finns cirka 50 platser. Det är viktigt att man redan från tidig ålder får prova på att utveckla egna tankar och idéer och samtidigt få uppbackning ifrån vuxna. - Feriepraktiken anordnas för att ge ungdomarna en möjlighet att pröva på arbetslivet och därigenom få erfarenhet och kunskap om vad arbetslivet innebär. Det ger i sin tur en styrka när de sedan ska vidare ut i arbetslivet, berättar Katarina Hagström, coach inom HIA (Hälsa, Integration och Arbete). Jag tycker om att göra smycken och fick tillfälle att koncentrera mig på detta samtidigt som jag lärde mig hur kul det är att ha ett eget företag. Teknikcollege Eksjö Gymnasiums El- och Teknikprogram är numera ett certifierat Teknikcollege. Teknikcollege är en kvalitetsstämpel som visar att kommuner och utbildningsanordnare tillsammans med industrin i en region utvecklar utbildningar utifrån de krav industrin ställer. - Teknikcollege innebär att samarbetet med det lokala näringslivet ökar ytterligare, genom fler studiebesök och praktikplatser, säger Anna Ullman, rektor på Eksjö Gymnasium. - Det medför en ökad verklighetsanknytning då kurser knyts an till företagens kommande behov. Det säkerställer stora delar av det framtida rekryteringsbehovet. Undervisningen bygger på att integrera praktiska och teoretiska ämnen. Kopplingen blir då tydligare för eleven som dessutom får en mer sammanhållen skoldag än vad de har i dag. - Att ha blivit certifierade innebär att startskottet gått för ett tydligare samarbete mellan kommunens företag och Eksjö Gymnasium. Vi ser med tillförsikt fram emot nästa läsår! 6

7 Familjeenhetens uppdrag Ett skydd för barnen Att barn far illa även i vår kommun kan vara svårt att ta till sig, men så ser tyvärr den bistra verkligheten ut även här. Men stöd och hjälp finns att få på nära håll. På familjeenheten i Eksjö arbetar ett tjugotal personer med barnoch familjeärenden. När barn far illa väcks många känslor och barnärenden är därför inte sällan föremål för granskning i media och för diskussioner i samhället. Familjeenheten jobbar under sträng sekretess vilket gör det svårt att bemöta offentlig kritik. Vi finns till för att skydda barnen, inte de vuxna. Det är inte vår sak att ge offentlighet åt dessa ärenden, tvärtom. Vi kommer aldrig att kunna bemöta eller förklara enskilda ärenden som behandlas i media. Vi ska bedöma vad som är bäst för barnen, det är dem vi finns till för, menar enhetschef Janne Andrén. Hur går då ett ärende till? Först måste enheten få in en anmälan eller ansökan. Förskole- och skolpersonal har anmälningsplikt när man anar att ett barn far illa, likväl som polis och sjukvård. Om ett ärende sedan utreds eller inte beslutas efter en så kallad förhandsbedömning. Då tittar man på om det finns behov och skäl till att inleda en utredning eller om det kanske räcker med samtal för att lösa situationen. Men vid till exempel barnmisshandel måste vi självklart agera direkt, berättar Åsa Löfkvist, samordnande socialsekreterare. Cirka procent av anmälningarna leder till utredning under socialtjänstlagen. Lagen ger möjlighet att inhämta uppgifter och ta kontakt med skola och andra myndigheter. Janne förklarar; Vi brukar alltid be om föräldrarnas samtycke innan och vi utreder inte mer än vi behöver. Vi har tystnadsplikt och vidareförmedlar inte uppgifterna utan hämtar information för att kunna få en helhetsbild av barnets situation. Målet är att de flesta utredningar ska lösa sig inom familjen. Men det är inte alltid så att familjeenheten och barnets vårdnadshavare är överens om vad som är bäst för barnet. Om vi bedömer att det finns en påtaglig risk för barnets hälsa och utveckling både på Vi finns till för att skydda barnen, inte de vuxna. kort och lång sikt och vårdnadshavarna inte samtycker till hela den behövliga vården, kan vi dra ärendet vidare och ansöka om omhändertagande enligt LVU (Lagen om vård av unga). Då måste vi först ha tillåtelse från kommunens barn- och ungdomsutskott, berättar Janne. Innan en LVU-ansökan måste vi ha försökt med alla andra lösningar. LVU är ett skydd och hjälp för barnet och familjen, inget straff, säger Åsa. LVU betyder att barnet inte längre kan bo kvar hemma. Antingen placeras barnet på ett så kallat HVB-hem (hem för vård och boende) eller på ett familjehem. Om ett ärende dras så långt att det blir tal om LVU lämnas ärendet över till domstolsväsendet. I det läget har både barn och föräldrar fått juridisk hjälp genom ett så kallat offentligt biträde som har till uppgift att föra parternas talan. Familjeenhetens utredning ligger till grund för domstolens beslut. Alla parter blir kallade till en förhandling. Rätten meddelar därefter sitt beslut. Det är alltså rättsväsendet som tar beslut i barnärenden, inte kommunen. Förvaltningsdomstolarna beslutar om omhändertagande enligt LVU och brottsdomstolarna, till exempel tingsrätt, beslutar om vårdnad och umgängesrätt vid skilsmässor. Vid skilsmässor kan vi också hjälpa till med samarbetssamtal mellan föräldrar och erbjuda stödsamtal, berättar Åsa. Familjeenhetens främsta arbetsuppgift är dock öppenvården som utförs av familjepedagoger och ungdomssekreterare. De erbjuder råd och service i form av öppna samtal och olika typer av gruppverksamheter både för barn, ungdomar och familjer. Att arbeta med barn och unga ställer självklart krav på kompetens och empati. Ärendena är inte alltid enkla och kräver en stor insats från personalen. Vi som har valt att arbeta med människor har en önskan och en vilja att hjälpa. När vi ser att vi lyckas med våra insatser och vi kan hjälpa ett barn, en ung människa eller en familj känns det väldigt tillfredsställande. Eksjö kommun är alltid i behov av familjehem och kontaktfamiljer. Det finns många olika sätt att vara ett stöd och ställa upp för andras barn i sitt hem. Är du intresserad av att bli kontaktperson eller familjehem kan du vara den vi söker. Vill du veta mer är du välkommen att höra av dig till Familjehemssekreterare Lotta Ottosson och Frida Grek

8 ekonomisk redovisning 2009 Starkt resultat i kommunen och koncernen Eksjö kommun kan 2009 redovisa ett av de bästa resultaten någonsin. Överskottet blev 20,9 miljoner kronor (mnkr) och detta överstiger budgeterat resultat med 13 mnkr. Resultatet uppfyller det mål som eftersträvas för att klara en god ekonomisk hushållning. Inför 2009 aviserades kraftigt sänkta skatteintäkter till kommunerna och kännbara neddragningar genomfördes. Under en stor del av året rådde fortsatt stor osäkerhet om den ekonomiska utvecklingen. Utsikterna förbättrades efter hand genom besked om sänkta sociala avgifter och förbättrade prognoser för skatteintäkterna. Verksamheten inom kommunens sektorer har bedrivits till en nettokostnad som understiger de ekonomiska ramarna med 12,1 mnkr. Den positiva avvikelsen förklaras till stor del av allmän återhållsamhet med anledning av det osäkra läget och att vissa kostnader inte ökade i den omfattning som befarats. Det finns ytterligare poster på såväl plus- som minussidan som avviker från 2009 år budget. På plussidan finns större poster som sänkta arbetsgivaravgifter 4 mnkr, sänkt premie för sjukförsäkring 8 mnkr, lägre räntekostnader 5,5 mnkr och reavinster vid markförsäljning mm på 3,1 mnkr. På minussidan noteras lägre skatteintäkter och utjämningsbidrag 10,5 mnkr, ökade pensionskostnader 5,2 mnkr och nedskrivning av anläggningstillgångar 5 mnkr. Även kommunkoncernen, Eksjö kommun och de hel- och delägda bolagen, redovisar ett mycket bra resultat. Överskottet uppgår till 35,7 mnkr vilket är betydligt bättre än 2008 års resultat på plus 8,8 mnkr. I resultatet ingår realisationsvinster med 14,7 mnkr. Investeringar på 82 mnkr Eksjö kommun investerade för 25 mnkr och bolagskoncernen för 57 mnkr under Kommunens större investeringar har gjorts i gator och vägar samt torget i Mariannelund. Eksjö Energi AB med dotterbolag svarar för en stor del av bolagens investeringar med totalt 28 mnkr varav 14 mnkr avser fjärrvärmeanläggningar. Omläggning av låneskulden Eksjö kommuns låneskuld uppgick vid årets början till 156 mnkr. Under 2009 har hela beloppet amorterats. Detta blev möjligt genom att Eksjö Kommunfastigheter AB och Eksjö Stadshus AB löste sina reverslån hos kommunen på motsvarande belopp. Driftredovisning Netto, mnkr Sektor (motsvarande) Budget Utfall Avvikelse Kommunfullmäktige/kommunstyrelsen 5,52 5,48 0,04 Tillstånds- och myndighetsnämnden 0,27 0,23 0,04 Valnämnden 0,25 0,03 0,22 Kommunledningskontoret 39,60 36,70 2,90 Internserviceavdelningen 31,30 29,10 2,20 Samhällsbyggnadssektorn 93,70 92,80 0,90 Barn- och ungdomssektorn 303,70 305,00-1,30 Sociala sektorn 256,00 249,00 7,00 Revisionen 0,92 0,88 0,04 Överförmyndaren 1,40 1,42-0,02 Totalt 732,7 720,6 12,1 Vart gick pengarna 2009? Nettokostnaden (720,6 mnkr) fördelad på verksamhet Resultaträkning, mnkr Kommunen Kommunen Koncernen Koncernen Verksamhetens intäkter 259,9 263,9 489,8 461,1 Verksamhetens kostnader -972,9-974, , ,7 Avskrivningar -13,0-12,4-66,0-67,2 Verksamhetens nettokostnader -726,0-722,9-670,4-672,8 Skatteintäkter 603,7 600,4 603,7 600,4 Utjämning 129,2 120,5 129,2 120,5 Finansiella intäkter 16,6 18,1 3,0 4,5 Finansiella kostnader -2,7-8,4-26,0-43,5 Resultat före extraordinära poster 20,9 7,7 39,6 9,0 Extraordinära intäkter 0,0 0,0 0,0 0 Extraordinära kostnader 0,0 0,0 0,0 0 Skattekostnader 0,0 0,0-3,9-0,2 Årets resultat 20,9 7,7 35,7 8,8 Gymnasium 11,2 % Miljö-, plan- och räddningsverksamhet 3,4 % Socialt stöd 7,8 % Gator och parker 3,7 % Fritid och kultur 4,2 % Näringsliv, Turism, Övriga utbildningar 1,3 % Kommungemensamt inkl IT 4,7 % Balansräkning, mnkr Kommunen Kommunen Koncernen Koncernen Tillgångar Anläggningstillgångar 350,8 513, , ,7 Omsättningstillgångar 146,2 77,7 203,0 141,0 Summa tillgångar 497,0 591, , ,7 Grundskola 18,7 % Politisk verksamhet 1,4 % Förskola och fritids 12,2 % Nettoinvesteringar, mnkr Trafik- och affärsverksamhet 1,3 % Gator, vägar och parker 10,4 Räddningstjänst och samhällskydd 0,8 Affärsverksamhet och kommunikationer 0,1 Förskola och skola 3,0 Vård och omsorg 2,6 Kultur, fritid och turism 1,9 Mark och byggnader 2,8 Kommungemensamt inkl IT 3,1 Totalt 24,7 Äldre- och handikappomsorg 30,3 % Eget kapital, avsättningar och skulder Eget kapital 309,8 288,9 363,4 327,6 -varav årets resultat 20,9 7,7 35,7 8,8 Avsättningar 9,1 7,5 25,3 20,1 Långfristiga skulder 0,0 156,1 838,6 798,5 Kortfristiga skulder 178,1 138,6 284,9 290,5 Summa eget kapital, avsättningar och skulder 497,0 591, , ,7 Panter och ansvarsförbindelser (kommunen) Pensionsförpliktelser som inte upptagits bland skulder och avsättningar 435,0 425,1 Borgensförbindelser 816,1 646,9 Soliditet 62,3% 48,9% 24,0% 22,8% 8

9 Lennart Bogren, (C), kommunstyrelsens ordförande: Det spelar roll vilken väg vi väljer Kan du vara snäll och tala om vilken väg jag ska dock att gå vidare i de satsningar som beslutats gå härifrån frågade Alice i Underlandet Solkatten i trädet. Det beror på vart du vill komma under året. sa katten. Spelar inte så stor roll vart sa Alice. För första gången på ett par decennier har Då spelar det ingen roll åt vilket håll du går. det byggts hyresrätter och beslut har tagits sa katten. bara jag kommer nånstans förklarade Alice. Det gör du säkert sa katten. Bara Äldreboendet Mogården färdigställdes före jul om fortsatt byggnation de kommande åren. du går tillräckligt långt. och inflyttning kunde ske i början på innevarande år. Målet Tillgång till god äldreomsorg Det är viktigt att ha en vision, en idé om vad har varit prioriterat och vi har idag ingen kö till man vill. Därför har en fullmäktigeberedning vårdboende. arbetat med vår vision för Eksjö kommun inför Efter många möten med medborgarna Förskolan har flyttat in i nya lokaler på Itolvområdet och i mellandagarna gick flyttlasset runt om i kommunen, analyser av omvärlden och tankar om vilken väg vi ska gå kunde kommunfullmäktige under våren 2009 fastställa Vi- går vi vidare i Höreda. till en ny förskolebyggnad vid Hultskolan. Nu sion 2020: Eksjö kommun, Småland som bäst. Kanske är visionen det viktigaste politiska beslutet under året. Småland står för något genu- haft en topp avseende elevantal, har varit eko- Grundskolan, som under de senare åren int något vi vill förknippas med. Skulle någon nomiskt klämd mellan andra satsningar inom tycka vi överdriver är svaret: Vi är stolta men förskolan och gymnasiet. Ett strukturerat arbete inte stöddiga! för att göra en bra skola bättre har startats och kommer fortgå de närmaste åren. Det är en viktig del av vårt attraktivitetsarbete. Det var med skräckblandade känslor vi tog oss an Alla prognoser pekade åt fel håll. Arbetslösheten uppåt och därmed skatteintäkterna nedåt. Ökade behov inom olika områden nasium. Efter mycket utredande stod det klart Tyvärr lyckades vi inte få till ett Höglandsgym- gjorde inte prognosen bättre. Efter första kvartalet pekade allt mot ett stort underskott för vår politiskt misslyckande. Vi kan ändå glädja oss att detta inte var möjligt, ett enligt min mening kommun. När vi nu gör bokslut kan vi konstatera att vi gör ett mycket bra resultat både inom resultat och att Nifsarpsskolan i dag är en kom- åt att Östanåskolan återigen visat mycket goda kommunen och våra bolag. Hur kunde det bli munal friskola som ger ökade möjligheter till så? En imponerande budgetföljsamhet inom utveckling och samverkan med näringslivet. verksamheterna, insatser från regering och Målet ett branschcentrum växer allt starkare. riksdag samt att skatteintäkterna inte sjönk så kraftigt som befarat är en del av förklaringen. Rekordmånga studenter antogs vid Högskolecenter. Samarbetet med Jönköpings Högskola Sommaren i kommunen och vår stad, med är framgångsrikt med unika utbildningar. ett imponerande utbud av aktiviteter, blev något många talar om. O-Ringenarrangemanget De satsningar vi gjort på bredbandsutbyggnad kommer vi minnas som en enda stor folkfest under parollen Bredband åt alla gick under och jag möttes av många positiva kommuninvånare. Ett stort tack till er som gjorde detta nu utrustade med fiber. Fortsatt fjärrvärmeut- året i mål. Alla telestationer i vår kommun är möjligt i vår kommun. byggnad och satsning på Furulundsskolan och Ingatorpsskolan är beslut tagna under året som Andra veckan i februari brukar ett antal journalister höra av sig och be om kommentarer på del av Astrid Lindgrens Hembygd. kommer att öka attraktiviteten ytterligare i vår befolkningsutvecklingen. Man ber mig förklara varför vår befolkning minskar. I år ringde bara Efter många års kämpande av invånarna i Mariannelund kunde vi inviga det nya torget under en och på frågan hur det kändes när siffran var +41 blev mitt svar att det känns tvärtom mot sommaren, en symbolisk viktig satsning för ett tidigare. Vi gläds mycket över detta även om vi attraktivt samhälle. inte kan kalla det en trend. Detta sporrar oss Vikten av en bra infrastruktur kom i fokus när vi överklagade Vägverkets beslut om hastighetsnedsättningar på riksväg 40 sträckan Eksjö-Nässjö. Detta föranledde många diskussioner med olika parter. Överklagan avslogs med skälet att vägen har för låg standard och bör istället byggas om. Nu gläds vi över regeringens beslut att prioritera denna vägsträcka under kommande planperiod fram till Kommunikationer till vårt länscentrum är av stor vikt. När det gäller kollektivtrafiken och framförallt busstrafiken togs beslut om en ökad turtäthet under 2010 genom de s.k. Krösabussarna. En besvikelse var den internationella klimatkonferensen i Köpenhamn. Även om viktiga steg togs hade vi hoppats att politiken på internationell nivå skulle kommit längre. Detta utmanar oss på lokal nivå att ta denna fråga på allt större allvar. Vi måste minska beroendet av fossila bränslen inom transportsektorn. Vi har lyckats inom uppvärmning tack vare fjärrvärmen. Nu krävs samverkan mellan kommunen, hela den offentliga sektorn och näringslivet för att komma vidare. Att frågan är svår får inte vara en ursäkt för oss att inte jobba vidare. Runt om i vår kommun arbetar våra samhällsföreningar med utvecklingen av sin bygd, med frågan om hur vi ska klara befolkningsutvecklingen i våra mindre tätorter och på landsbygden. Att arbetet inte är hopplöst vet alla som läst Carin Hjulströms bok Finns inte på kartan. Denna varma berättelse om starten på en bygds förändring blev uppmärksammad i samband med ett möte på Bruzaholms Bruk. Många fick där möjligheten ta del av författarinnans egen beskrivning om Miraklet i Bruseryd. Ett historiskt handslag togs i slutet av året. Ett samarbete med Olsbergs Hydraulics kommer göra det möjligt att förverkliga drömmen om en ny evenemangshall i Eksjö. När detta skrivs är de politiska besluten fattade i full enighet och projekteringsarbetet i full gång. Vi har ett spännande år framför oss! Fortsättning följer 9

10 Trycket efter bostäder ökar De stora arbetsgivarna i kommunen står inför stora personalomsättningar den kommande tioårsperioden. Många arbetstagare ska gå i pension och deras platser ska fyllas. Försvaret planerar för att lämna den allmänna värnplikten efter 2010 och övergå till ett frivilligt försvar. De soldater som ska utbildas på Ing 2 är då inte värnpliktiga utan anställda som inte behöver bo inom garnisonsområdet. Höglandssjukhuset uppskattar att 280 anställda går i pension de närmaste tre åren. Vid nyrekrytering ska självklart Eksjö kommun stå som första alternativ som bostadsort. Det ställer krav på attraktiva bostäder, bra skolor, flexibel barnomsorg och jobb till medflyttande. För att vi ska stå oss i konkurrensen vid rekrytering, framförallt när det gäller specialistläkare, gäller det att trivselfaktorn på bostadsorten är hög, säger Bo Edlund, personalchef på Höglandssjukhuset. Även Eksjö kommun står inför ett stort rekryteringsbehov. Vi har ett rekryteringsbehov på mellan 120 och 140 medarbetare per år fram till 2017, varav en stor del gäller pensionsavgångarna, berättar Anders Odin, personalchef. Sedan polisen på Höglandet centraliserats till Eksjö finns ett ökat behov av bostäder till polisaspiranter under utbildning och poliser vid anställning. Bostadsköerna är redan långa och för att möta det framtida trycket på bostadsmarknaden måste fler bostäder fram. Inom samhällsbyggnadssektorn arbetar man för fullt med att ta fram nya planlagda områden och tomter att bebygga. Mycket är på gång (se artiklar här intill). Vår bedömning är att det behövs cirka 50 nya bostäder per år i Eksjö under de närmaste åren. Vi behöver både mark som är planlagd för bostäder och aktörer som är villiga att bygga bostäder. Det behövs alla typer av upplåtelseformer, såväl hyresrätt som bostadsrätt och äganderätt. Just nu verkar det vara mest efterfrågan på hyresbostäder i centrala lägen och villatomter, gärna större tomter och med sjökontakt, säger samhällsbyggnadschef Paul Hultberg. Vår bedömning är att det behövs cirka 50 nya bostäder per år i Eksjö de närmaste åren. 10

11 Studentrum och lägenheter på Itolv De gamla sjuksköterskebostäderna med adress Trädgårdsgatan 17 förvandlas nu till 19 fräscha studentrum och 5 små lägenheter. Det är i första hand elever vid Eksjö Gymnasium som kommer att få möjlighet att hyra de typiska korridorrummen med gemensam toalett samt kök på varje våningsplan. Studentrummen placeras på andra och tredje våningen medan en gemensam matsal för studenterna inreds på markplan. Resten av bottenvåningen byggs om till en- och tvårumslägenheter, alla med generösa ljusinsläpp och en takhöjd på drygt 2,7 meter. Hela renoveringen beräknas vara klar i sommar. Eksjöbostäder hyr ut lägenheterna men förmedlar inte studentrummen. Prästhagen Mellan 25 och 30 intresserade står redan i kö till de cirka 30 tomterna i Prästhagen i det centrala och naturnära Prästängsområdet i Eksjö. Eksjöhus förmedlar genom ett exploateringsavtal med kommunen. Programhandlingarna är klara och inom kort startar arbetet med detaljplanen. Lustigkulle I parkmiljö med centralt läge vid Lustigkulle planerar privata investerare med Georg Andersson i spetsen att bygga två huskroppar med totalt åtta bostadsrätter. Projektet förutsätter att samtliga åtta lägenheter säljs och affärerna förmedlas av Fastighetsbyrån AB. Om allt går enligt planerna startar bygget inom kort och lägenheterna är i så fall inflyttningsklara redan i höst. Byggklara tomter Ytterligare tomter har bokats på Talludden. Samtidigt är intresset för att bygga på Luktviolen vid Roluffs väg i Kvarnarp så stort att man på tjänstemannanivå börjat titta på att utvidga området med ett tiotal nya tomter. Eksjö kommun kan i dagsläget erbjuda ett 100-tal tomter i Eksjö, Hult, Bruzaholm, Hjältevad, Bellö, Ingatorp och Mariannelund. Den som vill bygga bostadshus i östra kommundelen kan köpa tomt för en symbolisk krona. Utredning om nytt seniorboende i Mariannelund Med anledning av den långa kön till seniorlägenheterna i Mariannelund har en lokal byggentreprenör, som vill bygga 10 till 20 seniorlägenheter i anslutning till Bobinen, tagit kontakt med kommunen. Entreprenören har presenterat en vision som innebär att lägenheterna skulle kunna vara inflyttningsklara under

12 Området kommer både att smälta in och sticka ut Vi renove Vi renoverar för framtid Eksjös själ för framtiden i ny tappning Det finns nu över 100 intresserade till lägenheterna i Norrström och under försommaren tar Eksjöbostäder fram en folder med information om projektet. Efter sommaren bjuds de som anmält sitt intresse in till ett informationsmöte. De första lägenheterna i Norrström väntas vara inflyttningsklara tidig vår Området kommer både att smälta in och sticka ut, säger projektledaren Bengt Thulin som menar att de moderna trähusen med ren arkitektur och spännande färgsättning fångar Eksjös själ i en helt ny tappning. - De placeras dessutom i en harmonisk parkmiljö, säger Thulin och lovar att de befintliga träden ska hanteras med stor varsamhet. Byggstarten sker i dagarna och entreprenören Byggkompaniet etablerar sig i TTL-huset, varifrån arbetet kommer att ledas. Husen placeras i en harmonisk parkmiljö Området består av varierande hustyper och olika lägenhetslösningar, de flesta består av tre rum och kök men hyresgästen kommer att kunna påverka vissa väggplaceringar. Det kommer också att finnas möjlighet att välja köksluckor, kakel och blandare. Alla lägenheter förutom radhusen har tillgång till hiss. Husen byggs enligt lågenergiprincipen och med individuella mätare för värme och uppvärmning av varmvatten kommer hyresgästen att ha goda möjligheter att påverka sina kostnader. Eksjöbostäder tar ut en kallhyra och den totala boendekostnaden per månad beräknas bli ungefär kronor för en lägenhet på 85 kvadratmeter. För att bevara parkmiljön i Norrström är stora delar av området bilfritt. Däremot byggs en ny gång- och cykelväg längs Eksjöån. Området kommer både att smälta in och sticka ut. Byggkompaniets vd Anders Hermansson går igenom ritningarna tillsammans med projektledaren Bengt Thulin, vd Thorbjörn Hammerth och en av Byggkompaniets tre ägare Daniel Blom. 12

13 Bostads- och fastighetsbolag kraftsamlar Strukturerat och intensivt. Så skulle man kunna beskriva det utvecklingsarbete som just nu pågår inom Eksjöbostäder och Eksjö Kommunfastigheter. För första gången på nästan 20 år producerar Eksjöbostäder nya lägenheter och är dessutom det bostadsbolag i landet som just nu satsar mest pengar på underhåll, drygt 28 miljoner eller 280 kronor/kvadratmeter. Samtidigt genomförs stora investeringar på de flesta skolor utanför Eksjö stad och i samarbete med Olsbergs påbörjas nu ett hallbygge i 30-miljonersklassen. - Det gynnsamma ekonomiska läget, billiga byggtjänster och relativt lättillgängliga entreprenörer gör att vi får mycket för pengarna, konstaterar vd Thorbjörn Hammerth. Eksjöbostäders buffert, som byggdes upp under 2000-talet, ligger kvar i kassavalvet och borgar för en trygg framtid. Därmed kan större delen av kommande års vinster återinvesteras i fastigheterna. Eksjö Kommunfastigheter bygger upp en sådan buffert nu och de stora satsningarna inom fastighetsbolaget finansieras genom en effektiv organisation och försäljningar. - Inom båda bolagen finns det en rad fastigheter som vi inte nödvändigtvis måste äga och förvalta. Vi planerar att sälja fastigheter under en treårsperiod. Därmed frigör vi resurser som gör att vi kan nyproducera bostäder och samtidigt rusta upp kommunens verksamhetslokaler, menar Hammerth och betonar att båda bolagen emellertid har strikta avkastningskrav som måste uppfyllas och som sätter ramar för verksamheterna. Nya möjligheter i nedlagd skola Renoveringen av Furulundsskolan närmar sig En välrenommerad arkitekt har tillsammans vecklingsarbete, säger Lillian, som bland annat med skolans rektor Lilian Sjödahl-Petersson, har skickat med arkitekten ett önskemål om ett lärarrepresentanter och Eksjö Kommunfastigheters projektledare och fastighetsansvarig nu - Det blir en naturlig mötesplats med en peda- enda personalrum i stället för fem! på allvar börjat titta på den stora och efterlängtade renoveringen av Furulundsskolan i Marian- Skolutredningen som gjorts för östra kommungogisk funktion där vi kan vara kreativa. nelund. Förhoppningsvis finns ett förslag klart delen tar hänsyn till att elevantalet minskar. innan sommaren. Tanken är att delar av skolan ska avvaras och - Det har hänt mycket positivt på skolan under att en modern skola, uppdaterad till 2010-talet, det här läsåret. Renoveringen är ett guldläge skapas på en mindre yta. och ett viktigt avstamp för vårt fortsatta ut- Ny förskola i Höreda 2011 Anbudsförfrågningarna skickas ut innan sommaren och efter årsskiftet kan barn och personal på och lugn miljö, både för lek och middagssömn i förutsättningar att skapa en utegård i en grön förskolan i Höreda se fram emot att flytta till ändamålsenliga lokaler i anslutning till Höreda skola. dratmeter och rymmer två avdelningar för totalt barnvagn. Den nya förskolan blir cirka 300 kva- Byggnaden placeras väster om skolan, vilket ger 40 barn. Eksjö Kommunfastigheter, Eksjö kommuns samhällsbyggnadssektor, eksjö.nu och Emilkraften valde att se den nedlagda skolan i Hjältevad som en möjlighet och startade efter nyår ett projekt för att fylla den med verksamhet. Att förskolan Delfinen, som hyrt lokaler av en extern hyresvärd, och samhällsföreningen, som i sin tur hyr ut till pensionärsaktiviteter, folkdans och bridge, flyttar in i lokalerna är redan klart. För att fylla de resterande ytorna, drygt 400 kvadratmeter, har projektledare Hans Månson haft kontakt med en rad tänkbara hyresgäster. Samtidigt har han sett ett växande engagemang i Hjältevad. - Den Hjältevadsanda som jag saknade i början av året är på gång nu. Det finns mycket vilja i samhället, säger Månson. Just nu diskuterar han tillsammans med samhällsföreningen och det lokala näringslivet spännande idéer som, om de går i lås, kommer att gynna stora delar av den östra kommundelen. 13

14 Utlandspraktik lockar elever till Nifsarp Intresset för fordonsutbildningen på Nifsarp är stort och numera söker sig även fordonselever från fordonsutbildningen i Vimmerby till Eksjö för att läsa andra året på Nifsarpsskolan. En av flera anledningar till skolans attraktivitet är med all säkerhet möjlighet till utlandspraktik. Det började som ett EU-finansierat Leonardoprojekt för att fordonseleverna i Eksjö skulle få möjlighet att praktisera i Frankrike och har på några år utvecklats till ett permanent och självfinansierat internationellt samarbete som även omfattar Skottland och Litauen. Fler än hälften av skolans mekanikerelever åker på utlandspraktik, lastbilseleverna till Promotrans i staden Caen i franska Normandie och personbilseleverna till det skotska utbildningscentrat Lagta utanför Glasgow, Skottland. Från och med i år tar Nifsarpsskolan emot fordonselever från en skola i Litauen. - Vi vill ge våra studenter en inblick i branschen, en språklig träning och möjligheten att uppleva en annan kultur, säger rektor Mats Klasson. Gatien André, Thibault Barassia och Florian Née från Frankrike besökte Nifsarpsskolan under tre veckor under våren och träffade bland andra Albin Sundell, som i sin tur gjort praktik i de unga fransmännens hemtrakter i Normandie. Eksjö Energi ansluter sommarhus till kommunalt VA-nät Digital bio i Eksjö För att minska miljöbelastningen på Talluddasjön och Långanässjön samt för att säkerställa vattenkvaliteten ansluter Eksjö Energi 150 permanentbostäder, sommarhus och tomter i området till det kommunala vatten- och avloppsnätet. Arbetet påbörjas efter semestern för att vara klart Den här utbyggnaden innebär både ökade möjligheter till permanentboende och ett högre värde på husen i området. Samtidigt finns det fastighetsägare som helst skulle behålla det gamla systemet, anslutningen innebär ju en ökad kostnad oavsett hur mycket man nyttjar sitt hus, säger VA-chefen Jan-Åke Felix. Länsstyrelsen och Eksjö kommun har gemensamt listat ytterligare områden som ska anslutas till det kommunala nätet, bland annat Hunsnäsen, Bänarp och Gummarp vid Mycklaflon. Trädgårdsavfall i tunnan Lövgren Från och med våren 2010 finns tunnan Lövgren i Eksjö Energis utbud. Under hela trädgårdssäsongen, från 1 april till 15 oktober kan du fylla den bruna tunnan med trädgårdsavfall och få den tömd varannan vecka av Ragnsells. Tjänsten beställs via kundtjänst på Eksjö Energi och kostar 544 kronor per år. Våren 2010 digitaliserades Eksjöbiografen Metropol, vilket innebär ökad bildkvalitet, 3D-funktionalitet och inte minst möjligheten att visa direktsända föreställningar i Eksjö samtidigt som de spelas i Stockholm eller New York. Eksjö Energi står för den datakommunikation som krävs för att få den digitaliserade biografen att fungera. 14

15 Engagerade eldsjälar - vår främsta resurs Svenskarna engagerar sig mer än någonsin och enligt en färsk forskningsrapport utför nästan hälften av befolkningen frivilliga insatser. Eksjö är inget undantag. Människorna är utan tvekan en av kommunens främsta tillgångar. En av alla dessa engagerade eldsjälar är Johan Zedig, karamellkokare och egen företagare men också ordförande i Emilkraften i Mariannelund, hemvändargeneral och inte minst entertainer. Ett brett register, som kan innebära allt från praktiskt arbete kring sommaraktiviteter på nya torget, idéer om barnfilmens hus och ett lokalt Konstkalas eller spelningar och shower med coverbandet Hunky Dory. Vad är det egentligen som driver honom? - En vilja att förbättra. För mig handlar allting om att utveckla den plats jag lever på. Det är många med mig som brinner för att utveckla Mariannelund och därför händer det också mycket just nu. För att få mindre orter att blomstra måste vi lyssna på galna idéer och våga testa dem, menar Johan. Den lokala utvecklingen är lika viktig för Ola och Jessica Davidsson i Hult, som med två små barn, heltidsjobb, egen elfirma och en herrgårdsliknande före detta förskola att totalrenovera kan tyckas ha fullt upp. Ändå tar sig Ola tid att vara tränare i IFK Hult och arbeta aktivt i styrelsen för både idrottsföreningen och Försjöns fritid. Jessica tränar ortens boxersizegrupp och är styrelseledamot i Hults samhällsförening. - Våra engagemang ger oss energi och eftersom vi trivs i Hult och vill bo här känns det självklart att vi ska vara med och påverka. Det är ju här våra barn ska växa upp, menar Jessica. När det gäller aktiviteter för kommunens barn och unga kan de ideella krafterna inte nog lovprisas. Utbudet hade onekligen varit rätt torftigt om det inte vore för människor som Sandra Ekman. Hur mycket tid hon ägnar åt Eksjö gymnastiksällskap har hon aldrig räknat på. Men med tanke på att hon är en av de ansvariga för klubbens truppgymnaster, med träningar två gånger i veckan, planering, efterarbete, tävlingar, ansökningar och egna utbildningar blir det åtskilliga timmar. - Visst kan det emellanåt vara svårt att hinna med allt, medger Sandra, som pendlar till sitt heltidsjobb i Tranås. - Men fördelarna överväger eftersom man får så mycket tillbaka. Jag får ju förmånen att träffa så många människor. Jag utvecklas och växer som person och får uppleva så mycket roliga saker som jag skulle ha missat om jag inte varit föreningsaktiv, fastslår Sandra och tillägger att Yvonne Nilsson Johan Zedig många av kunskaperna har hon nytta av även i yrkeslivet. Kommunens allra bästa exempel på vad ideella krafter kan åstadkomma är kanske Valbackens alpina förening i Ingatorp, där medlemmarna nu lagt en rekordvinter bakom sig. Rekord i såväl ekonomi, snödjup, skidintresse - och ideella arbetstimmar. - En lång och intensiv säsong tar på medlemmarnas krafter, konstaterar ordförande Lars Olofsson Kjellberg och berättar att periodvis tillbringade arbetslagen en dag/kväll i veckan på skidan läggningen. - Utan de här människorna vore Valbacken ingenting! Vi som jobbar i backen gör För att få mindre orter att blomstra måste vi lyssna på galna idéer och våga testa dem. Ola och Jessica Davidsson Sandra Ekman gör det för att vi delar intresset för skidåkning och vill utveckla Valbacken. Dessutom har vi väldigt roligt ihop, säger ordförande Lars Olofsson Kjellberg. Även Bruzaholms Bruksmuseum är sprunget ur lokala eldsjälars engagemang. Det som 1986 började med en studiecirkel om ortens historia, utvecklades till en stark gemenskap med mycket arbetsglädje och en vilja att bevara och berätta brukets nu 350-åriga historia. Tusentals ideella timmar senare invigdes bruksmuseet i sin rätta miljö. Yvonne Nilsson har varit med från början och är nu en av 18 medlemmar i museiföreningen som turas om att hålla museet öppet dagligen hela sommaren. Under våren har de tillsammans med Eksjö museum genomfört temadagar för kommunens elever i årskurs fem, som i tidsenliga kläder fått känna på hur det kunde vara att leva på bruksorten runt år Läs mer om eldsjälarna i Brevet hemifråns arkiv/mars

16 Evenemangstips! Detta är ett litet urval av alla evenemang som sker i Eksjö kommun under juli och augusti. Utställning: Naturligtvis! Yvonne Bävman och Lena Viredius från Österlen ställer ut till och med 30/6 Arr: Eksjö museum En dag i Bruksmiljö 7/8 ingår i jubileumsprogrammet för 350-åriga Bruzaholms Bruk Arr: Bruzaholms Bruksmuseum Husardagarna i Eksjö 12-13/6 Arr: Föreningen Smålands Husarer Radio-Pelles museum Invigning i Mariannelunds stationshus 12/6 Arr: Kulturakademin i Mariannelund och Eksjö museum Konst och Mat Sommarens stora kultursatsning i Mariannelund startar 12/6 Arr: Kulturakademin i Mariannelund Vaktparad i Eksjö centrum 3/7 och alla lördagar hela till 28/8 Arr: Hemvärnets musikkår Bland lagårdsråttor och huskatter Program för barn på Aschanska gården, torsdagar 1/7-5/8 Arr: Eksjö museum Eksjö Tattoo Internationellt, färgsprakande och familjevänligt musikprogram på Stora Torget 11-14/8 Arr: Föreningen Eksjö Tattoo på uppdrag av Eksjö kommun i samarbete med Försvarsmakten Eksjö garnison. Konstkalas i Mariannelund augusti, lokal mat, föreläsningar och filmfestival med mattema Arr: Kulturakademin i Mariannelund och Emilkraften Utställning: Ellen Malmgard 17/6 30/6 Arr: Eksjö museum Visning Aschanska gården Dagligen under juli och augusti Arr: Eksjö museum Eksjö Stadsfest 75 artister till Eksjö 27-28/8 Arr: Fiesta Eksjö Engsströmsspelen: Husförhöret 26/6 och 27/6 i Albert Engströmsgården, Hult Arr: Hultamatörerna Stadsvandring i Gamla stan 28/6-14/8 måndag-lördag Arr: Turistbyrån Karolinertid Program för barn och unga om hur en mönstring kunde gå till, tisdagar 6/7-10/8 Arr: Eksjö museum Allsång på Museigården med dragspelsklubben Knekten 7/7 Arr: Kultur-och turismavdelningen, Eksjö kommun Allsång på Museigården Onsdagar 14/7-4/8 Arr: Eksjö museum Torsdagar på torget i Mariannelund Musik, kryss eller bio - varje torsdag 1/7-31/8 Arr: Föreningarna i Mariannelund The Eminent East Coast Dixie Stompers spelar Happy Jazz på Museigården 20/7 Arr: The Eminent East Coast Dixie Stompers/ Folkuniversitetet i samarbete med Eksjö kommuns kultur- och turismavdelning Engströmsspelen: Nödåret 31/7 och 1/8 i Albert Engströmsgården, Hult Arr: Hultamatörerna Mer information och ännu fler arrangemang: Liv & Kolifejs I Mariannelund 7/8 Arr: Kulturföreningen KIM Med reservation för eventuella ändringar och tryckfel.

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Bostadsbyggnadsprogram Bostadsbyggnadsprogram 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

VÄXTKRAFT EMMABODA. Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda. KF 15 december. Fotograf Anette Odelberg

VÄXTKRAFT EMMABODA. Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda. KF 15 december. Fotograf Anette Odelberg VÄXTKRAFT EMMABODA Fotograf Anette Odelberg Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda 2009 KF 15 december VÄXTKRAFT EMMABODA! ETT NÄRINGSLIVSPROGRAM FÖR ETT FÖRETAGSAMMARE EMMABODA. Ett väl fungerande

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE ÅRSREDOVISNING 2014 Kortversion KIL.SE SÅ HÄR GICK DET FÖR KILS KOMMUN 2014 Så här använde vi skattepengarna Nämndernas resultat och verksamhet Vad händer 2015? VIKTIGA HÄNDELSER 2014 Sannerudsskolan

Läs mer

Må alla samlas. Vi hoppas att den ger dig en stunds inspirerande läsning.

Må alla samlas. Vi hoppas att den ger dig en stunds inspirerande läsning. Utveckling för Skellefteå 2012 2014 Må alla samlas. Det här är det första steget i en lokal utvecklingsstrategi för allas vårt Skellefteå. Därför vill vi att så många som möjligt i Skellefteå ska läsa

Läs mer

Preliminär budget 2015

Preliminär budget 2015 Preliminär budget 2015 Preliminär budget 2015 Preliminärt beslut i kommunfullmäktige 10 juni Definitivt beslut i kommunfullmäktige 18 november 2013-08-14 Budget 2015 Budget 2015 tar utgångspunkt i de strategiska

Läs mer

Skola Arbetsliv. Tillväxten. börjar i skolan. en metod som öppnar dörrarna mellan skola och näringsliv

Skola Arbetsliv. Tillväxten. börjar i skolan. en metod som öppnar dörrarna mellan skola och näringsliv Skola Arbetsliv Tillväxten börjar i skolan en metod som öppnar dörrarna mellan skola och näringsliv TÄNK PÅ ATT dörr mellan skola och arbetsliv. gymnasieskolan, i samhället och senare i arbetslivet. tillväxt

Läs mer

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun Förslag 2013-03-28 Framtid Ånge 2.0 Strategi för utveckling av Ånge kommun 2014-2020 1 Du håller framtiden i din hand Framtid Ånge 2.0 är Ånge kommuns utvecklingsstrategi för den bygd som vi lever och

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

Vad har dina skattepengar använts till?

Vad har dina skattepengar använts till? Vad har dina skattepengar använts till? Jan Bohman (s) kommunstyrelsens ordförande Åsa Granat kommundirektör Kommunens organisation Kommunfullmäktige Värdegrundsberedning Barn och bildningsnämnd Fritidsnämnd

Läs mer

Sammanställning Medborgardialog Urshult 4/5-2015

Sammanställning Medborgardialog Urshult 4/5-2015 Sammanställning Medborgardialog Urshult 4/5-2015 Kommunal administration Kommunens verksamhet måste effektiviseras. Särskilt administrationen! Man ska undvika dyra politikerresor. För mycket arbete med

Läs mer

Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31

Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31 Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31 Inledning Dals härad är en gammal kulturbygd i Vadstena kommun i västra Östergötland. Den består

Läs mer

Medborgardialog ÖP-boden

Medborgardialog ÖP-boden Medborgardialog ÖP-boden Sammanfattning av svar från alla orter 2016-07-26 Nordanstig Naturligtvis Här förverkligar du dina livsdrömmar Den viktigaste frågan när det gäller kommunikationer är att Satsa

Läs mer

Vision och strategisk plan TRANEMO, kommunen som tolkar tillvaron ur ett barnperspektiv, är familjernas naturliga val av bostadsort.

Vision och strategisk plan TRANEMO, kommunen som tolkar tillvaron ur ett barnperspektiv, är familjernas naturliga val av bostadsort. Vision och strategisk plan TRANEMO, kommunen som tolkar tillvaron ur ett barnperspektiv, är familjernas naturliga val av bostadsort. En väl utbyggd service skapar trygghet och trivsel som i kombination

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna Färgelanda kommun Verksamhetsplan 2015-2017 Förslag från Socialdemokraterna INNEHÅLLSFÖRTECKNING - ÖVERGRIPANDE MÅL SID 3-7 - EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR, MÅL OCH KOMMUNBIDRAG SID 8-10 2 Vision, mål och

Läs mer

Vision för Alvesta kommun

Vision för Alvesta kommun Sida 1 av 5 Vision för Alvesta kommun 1 Bakgrund och utgångspunkter Under våren 2014 har Alvesta kommun genomfört ett visionsarbete som omfattat flera olika aktiviteter med möjlighet för invånare, föreningar,

Läs mer

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23 Medlemsdirektiv Upplands Väsby Promotion Utgåva 2012-03-23 Detta är ett Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse. Det ska ses som ett komplement till stadgarna Den finns i en sammanfattande del och en mera

Läs mer

En vision med övergripande mål för Kiruna kommun

En vision med övergripande mål för Kiruna kommun Antagen i kommunfullmäktige 2013-05-27, 68 En vision med övergripande mål för Kiruna kommun Inledning Att ta fram en vision för framtidens Kiruna är ett sätt att skapa en gemensam bild av hur framtiden

Läs mer

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Antagen av Kommunfullmäktige den 17 juni 2013 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Strategin är framtagen i bred samverkan

Läs mer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer Hallands sommarlovsentreprenörer Projektnamn Hallands sommarlovsentreprenörer Projektidé Att ta konceptet sommarlovsentreprenör till Halland och tillsammans med kommuner, lokala näringsidkare och föreningar

Läs mer

Boksluts- kommuniké 2007

Boksluts- kommuniké 2007 s- kommuniké Sammantaget blev det ekonomiska resultatet i Södertälje kommun och Telgekoncernen positivt, enligt det preliminära bokslutet. År var målet för god ekonomisk hushållning i kommunen ett positivt

Läs mer

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE!

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Allians för Sundsvall Sundsvall är en kommun med fantastiska möjligheter och en stor mängd outnyttjad kraft. Vi har barn och unga som kan bli framtidens ledare om de

Läs mer

Lokal plan för DALSTORP

Lokal plan för DALSTORP Lokal plan för DALSTORP www.dalstorp.se Innehållsförteckning Sida 1 Syfte med den lokala planen...3 2 Vem har tagit fram planen och hur...3 3 Beskrivning av Dalstorp...4 5 Slogan för Dalstorp...4 6 Trender

Läs mer

Omslagsbild: Christer Engström/ETC BILD. Kartbilderna har medgivande från lantmäteriverket 1998. Ur GSD Blå kartan, diarienummer 507-97-157.

Omslagsbild: Christer Engström/ETC BILD. Kartbilderna har medgivande från lantmäteriverket 1998. Ur GSD Blå kartan, diarienummer 507-97-157. Växtplats Ulricehamn, Översiktsplan 2001 för Ulricehamns kommun, antogs av kommunfullmäktige 2002-02-21, 12. Planen består av tre häften, del 1 Mål och strategier, del 2 Kunskapskälla och del 3 Konsekvensbeskrivning,

Läs mer

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Kortversion av Gislaveds kommuns årsredovisning 2014: En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1443 miljoner kronor och utförs av 2530 medarbetare (vilket

Läs mer

Bokslutet 2008 Eksjö kommun

Bokslutet 2008 Eksjö kommun Bokslutet 2008 Eksjö kommun Foto: Föreningen Bruzaholms Bruksmuseum Foto: Click Photo Foto: Inger Nilsson Visst har det varit turbulent... 2008 kommer att gå till historien som året då världsekonomin havererade

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Socialdemokraterna i Mora

Socialdemokraterna i Mora Socialdemokraterna i Mora FÖRSLAG STRATEGISK PLAN 2015-2018 Vision/målbild Mora, regionstaden för ett aktivt liv Mora är år 2022 en levande stad med en tydlig profil och positiv utvecklingstrend. Staden

Läs mer

Det är det här vi vill

Det är det här vi vill Det är det här vi vill 9 Tankar om hur vi vill göra Vaggeryds kommun ännu bättre Socialdemokratiska kandidater till valet 2010 Socialdemokraterna i Vaggeryds kommun s-info.se/vaggeryd Politik är att vilja.

Läs mer

Vaxholm och vägen framåt. Kommunalt handlingsprogram för moderaterna i Vaxholm

Vaxholm och vägen framåt. Kommunalt handlingsprogram för moderaterna i Vaxholm Vaxholm och vägen framåt Kommunalt handlingsprogram för moderaterna i Vaxholm Demokrati Moderaterna har tagit initiativ till att se över vår politiska organisation i Vaxholm för att se hur vi på bästa

Läs mer

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet Valprogram för Skövde 2015-2018 FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet För allas bästa. I hela Skövde. Politiken måste alltid blicka framåt och ta

Läs mer

Moderaterna i Örnsköldsviks handlingsprogram 2014-2018

Moderaterna i Örnsköldsviks handlingsprogram 2014-2018 Moderaterna i Örnsköldsviks handlingsprogram 2014-2018 5 frågor som vi tänker fokusera på 2014-2018 Norrlands bästa företagsklimat Ordning och reda i ekonomin Bra inomhusoch utomhus miljöer för barn, unga

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Kortversion av Årsredovisning

Kortversion av Årsredovisning Kortversion av Årsredovisning 2015 Förenklad årsredovisning Ängelholm kommuns årsredovisning är en redogörelse av den verksamhet som har bedrivits under året och hur väl verksamhetens utförande stämmer

Läs mer

hur kan man jobba med attraktivt boende på landsbygden?

hur kan man jobba med attraktivt boende på landsbygden? 1 ett metodexempel hur kan man jobba med attraktivt boende på landsbygden? Maria Hagelberg & Pernilla Jacobsson 12 utgångspunkter tema: attraktivitet boende 1 3 utgångspunkter tema: attraktivitet boende

Läs mer

STIFTELSEN STORA SKÖNDAL. Vision för stadsbyggande i Stora Sköndal. nya möten på historisk mark

STIFTELSEN STORA SKÖNDAL. Vision för stadsbyggande i Stora Sköndal. nya möten på historisk mark Vision för stadsbyggande i Stora Sköndal nya möten på historisk mark 1 STIFTELSEN STOR A SKÖNDAL VISION FÖR STADSBYGGANDE I STOR A SKÖNDAL GULLMARSPLAN GLOBEN Ett nytt område med nya möjligheter Innehåll

Läs mer

Fakta om The Glass Factory i Boda. the glass factory. Fakta om emmaboda kommuns satsning på ett glasmuseum i boda

Fakta om The Glass Factory i Boda. the glass factory. Fakta om emmaboda kommuns satsning på ett glasmuseum i boda the glass factory Fakta om emmaboda kommuns satsning på ett glasmuseum i boda 1 Bakgrund Hösten 2008 köpte Emmaboda kommun Kosta Bodas historiska glas. Glassamlingen omfattar 30 000 unika konstglasobjekt

Läs mer

Riktlinjer för bostadsförsörjning 2008-2015 GISLAVEDS KOMMUN

Riktlinjer för bostadsförsörjning 2008-2015 GISLAVEDS KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige 2008.08.21 100 Riktlinjer för bostadsförsörjning 2008-2015 GISLAVEDS KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige 2008.08.21 Riktlinjer för bostadsbyggande i Gislaveds kommun 2008-2015

Läs mer

Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista

Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Integrationssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Det mångkulturella samhället Journalnummer: 2010-68

Läs mer

En stad. 9000 medarbetare. En vision.

En stad. 9000 medarbetare. En vision. guide till År 2035 ska Helsingborg vara den skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserade staden för människor och företag. Helsingborg är staden för dig som vill något. En stad. 9000 medarbetare.

Läs mer

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 VÄSTERÅS FRAMTIDEN MÅSTE BYGGAS IDAG Västerås växer snabbare än på mycket länge och passerade nyligen 140 000 invånare, men bostadsbyggandet i Västerås går inte i takt med

Läs mer

Carlshem: Flintvägen 2-6, 3-15, 10-72, Gnejsvägen 1 47, 2 14, Kvartsvägen 5 13 och Kvartsvägen 3 (tomtmark).

Carlshem: Flintvägen 2-6, 3-15, 10-72, Gnejsvägen 1 47, 2 14, Kvartsvägen 5 13 och Kvartsvägen 3 (tomtmark). 2017-11-16 Ska Bostaden sälja fastigheter? Ja, vi säljer 1 601 lägenheter på Mariehem och Carlshem. Vi säljer alla våra fastigheter på Carlshem och stora delar av Mariehem. De adresser som ingår i försäljningen

Läs mer

Tillsammans. Vår väg mot visionen

Tillsammans. Vår väg mot visionen Vision 2031 Vad är en vision? Visionen är vår gemensamma önskan om hur det ska vara att leva, arbeta och besöka Kramfors kommun i framtiden. Ett läge som utmanar, inspirerar och ger energi. Med visionen

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING ÄGARDIREKTIV FÖR MARKS BOSTADS AB 1. Ägaruppdrag Kf 2012-04-26, 35 Blad 1(5) Avsikten med Marks Bostads AB, nedan kallad Bolaget, är att det på samma sätt som de kommunala nämnderna och övriga kommunala

Läs mer

Sammanfattning av undersökningarna genomförda 9-10 januari 2006 Bilden av Dalarna

Sammanfattning av undersökningarna genomförda 9-10 januari 2006 Bilden av Dalarna Sammanfattning av undersökningarna genomförda 9-10 januari 2006 Bilden av Dalarna Sammanfattning resultat testgruppen Medverkande 63 personer Fråga 1: Känner du till att politikerna satt och ringde? Ja:

Läs mer

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Ungdomssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Stall Stackebo Journalnummer: 2009-3818 Kontaktperson,

Läs mer

Studentmingel på EdmoLift

Studentmingel på EdmoLift Studentmingel på EdmoLift EdmoLift firar 50 år som företag 2014 och grundades av Torbjörn Edmo som i dag är företagets styrelseordförande. Företaget arbetar främst med olika typer av lyftbord och har anställda

Läs mer

6. Mark och bostäder. november 2004

6. Mark och bostäder. november 2004 november 2004 6. Mark och bostäder 1 INNEHÅLL Bostäder... 3 Bostadsområden Gislavedshus Privata fastigheter Bostadsrätter Lediga bostäder Behov inför framtiden Villor Tomtmark... 6 Markkö 2 Av Camilla

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

LUP för Motala kommun 2015 till 2018

LUP för Motala kommun 2015 till 2018 LUP för Motala kommun 2015 till 2018 Sammanfattning Det lokala utvecklingsprogrammet (LUP) beskriver den politik som styr verksamheten i Motala kommun under mandatperioden. Programmet bygger på majoritetens

Läs mer

Preliminär Bokslutsrapport December 2016

Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Resultatet uppgår till 59 mkr Nämndernas resultat är sammanlagt 22 mkr bättre än budget Kommunen har investerat för 175 mkr. Samtliga fyra finansiella mål nås.

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen Resultat dialogen Naturen är en förutsättning för att kunna erbjuda bra boendemiljöer och locka till sig nya invånare, men även besökare vilket ökar turismen. Detta är något som efterfrågas bland både

Läs mer

Nominering - Årets ungdomssatsning Med checklista

Nominering - Årets ungdomssatsning Med checklista Nominering - Årets ungdomssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets ungdomssatsning på landsbygden. Namn på förslaget: s entertainmentcenter Journalnummer: 2011-4719 Namn på

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29 - mer än bara en informationsplats - Dalsjöfors 2013-01-29 I Borås står möten mellan människor i fokus Möten där tillit och respekt är honnörsord och där vi tar till vara individernas unika kraft, kunskap,

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Vi har en plan! Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Samråd 9 mars 6 maj 2010 Smakprov Hela översiktsplanen med tillhörande dokument finns på Karlskoga och Degerfors

Läs mer

Våra viktigaste tips

Våra viktigaste tips Våra viktigaste tips Projektteamen bakom utvecklingsprojektet Hållbara Hökarängen har sammanfattat sina viktigaste lärdomar och tips för andra som vill jobba med hållbarhetprojekt och stadsdelsutveckling.

Läs mer

Borlänges evenemang ska vara nyskapande, lättillgängliga, trygga, mångkulturella och internationella av hög kvalitet.

Borlänges evenemang ska vara nyskapande, lättillgängliga, trygga, mångkulturella och internationella av hög kvalitet. Bakgrund Evenemangsstrategin är Borlänge Kommuns verktyg för att enhetligt koordinera och hantera evenemangsfrågor i syfte att tillföra kommunens invånare positiva kultur- och idrottsupplevelser samt förstärka

Läs mer

ÄGARDIREKTIV TILL ESKILSTUNA KOMMUNFÖRETAG AB FÖR ÅR 2008. Eskilstuna Kommunföretag AB är moderbolag i den kommunala bolagskoncernen.

ÄGARDIREKTIV TILL ESKILSTUNA KOMMUNFÖRETAG AB FÖR ÅR 2008. Eskilstuna Kommunföretag AB är moderbolag i den kommunala bolagskoncernen. ÄGARDIREKTIV TILL ESKILSTUNA KOMMUNFÖRETAG AB FÖR ÅR 2008 ALLMÄNT Eskilstuna Kommunföretag AB är moderbolag i den kommunala bolagskoncernen. Bolagets syfte är att minska risktagandet inom bolagssfären,

Läs mer

Eksjö kommuns årsredovisning 2009

Eksjö kommuns årsredovisning 2009 Eksjö kommuns årsredovisning 2009 Eksjö kommun: Besöksadress: Södra Kyrkog. 4, 575 80 Eksjö tfn vxl: 0381-360 00 fax: 0381-166 00 e-post: kommun@eksjo.se www.eksjo.se Innehåll Organisationsschema - politiskt

Läs mer

UPPROP FRÅN BRANSCHRÅD VA

UPPROP FRÅN BRANSCHRÅD VA Våga rekrytera smartare! Branschråd VA vill uppmuntra dig att tänka både kreativt och strategiskt vid rekrytering. Det finns väldigt många människor med kunskaper som du inte har råd att bortse ifrån,

Läs mer

www.eksjo.se/eprofilen För dig som vågar och vill mer!

www.eksjo.se/eprofilen För dig som vågar och vill mer! www.eksjo.se/eprofilen För dig som vågar och vill mer! Vad är E-profilen? Entreprenörsprofilen är ett individuellt val som är öppet för Dig, oavsett vilket programval du gör på Eksjö Gymnasium! Det här

Läs mer

Vision centrumutveckling

Vision centrumutveckling Vision centrumutveckling Habo kommun Antagandehandling 2013-11-28 1. Bakgrund Bostadsförsörjningsplan blir en centrumutvecklingsplan År 2010 beslutade kommunstyrelsen i Habo att kommunen skulle ta fram

Läs mer

!! En av landets bästa skolkommuner

!! En av landets bästa skolkommuner VALPLATTFORM 2014-2018 En av landets bästa skolkommuner En bra skola som ger våra barn de bästa möjligheterna att vidareutvecklas i livet är en av kommunens viktigaste uppgifter. Därför ska Vallentuna

Läs mer

Forshaga - en attraktiv kommun

Forshaga - en attraktiv kommun Forshaga - en attraktiv kommun Strategi för tillväxt Fastställd av kommunfullmäktige 2013-08- 27, 82 Att öka attraktionskraften En kommun där medborgare och företag trivs och vill skapa sin framtid. En

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Norrtälje ut? Hur ser framtidens 2O4O N R R T Ä L J E kommun

Norrtälje ut? Hur ser framtidens 2O4O N R R T Ä L J E kommun N 2O4O RRTÄLJE kommun Hur ser framtidens Norrtälje ut? N 2O4O RRTÄLJE kommun Att vara en del av en växande region skapar många möjligheter Norrtälje kommun ska ta fram en översiktsplan med sikte på år

Läs mer

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande.

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Inledning Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer:

Läs mer

FÖR TORSÅS FRAMÅT. RÖSTA S. Ett bättre Torsås. För alla! FRAMTIDSPARTIET I TORSÅS

FÖR TORSÅS FRAMÅT. RÖSTA S. Ett bättre Torsås. För alla! FRAMTIDSPARTIET I TORSÅS FÖR TORSÅS FRAMÅT. RÖSTA S. Ett bättre Torsås. För alla! FRAMTIDSPARTIET I TORSÅS TORSÅS KAN BÄTTRE. Det spelar roll vem som styr och leder kommunen. Här kan du läsa om några av de politiska prioriteringar

Läs mer

Politisk inriktning för Region Gävleborg

Politisk inriktning för Region Gävleborg Diarienr: RS 2016/293 Datum: 2016-04-27 Politisk inriktning för Region Gävleborg 2016-2019 Beslutad i regionfullmäktige Region Gävleborg 2016-04-27 diarienummer RS 2016/293 Politisk inriktning 2016-2019

Läs mer

1(9) Budget och. Plan

1(9) Budget och. Plan 1(9) Budget 2016 och Plan 2017-2018 2(9) Inledning Majoriteten i Älvkarleby kommun, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet, bygger sin samverkan på en gemensam målsättning att få fart på utvecklingen

Läs mer

SEKTOR SAMHÄLLSBYGGNAD. Uppföljning av bostadsplanering och byggande

SEKTOR SAMHÄLLSBYGGNAD. Uppföljning av bostadsplanering och byggande SEKTOR SAMHÄLLSBYGGNAD Uppföljning av bostadsplanering och byggande TERTIAL 1 2017 1 SKÖVDE VÄXER! Första tertialen* under 2017 har startat i högt tempo. Månaderna januari-april har inneburit mycket arbete

Läs mer

Möjligheternas Karlstad. jobb istället för ökade klyftor

Möjligheternas Karlstad. jobb istället för ökade klyftor Möjligheternas Karlstad jobb istället för ökade klyftor Karlstad ska vara möjligheternas kommun Det ska vara lockande att flytta hit och attraktivt att bo här. Fler som bor, arbetar och driver företag

Läs mer

livslust här är gott att leva!

livslust här är gott att leva! Bästa livsplatsen livslust här är gott att leva! Det är lätt att må bra i Halland. Att hitta kvalitet och enkelhet i vardagen. Här har du nära till allt till de milsvida sandstränderna och den tysta storskogen,

Läs mer

En sammanfattning av årsredovisningen för 2013

En sammanfattning av årsredovisningen för 2013 En sammanfattning av årsredovisningen för 2013 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1 406 miljoner kronor och utförs av 2 525 medarbetare (vilket motsvarar 2 295 årsanställda), som på olika sätt

Läs mer

C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400

C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400 KOMMUNFAKTA ANTAL INVÅNARE 1 JANUARI (antal) 12000 11900 11800 11700 11600 11500 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 PERSONAL 1 JANUARI (antal) POLITISK STÄLLNING 2014 Parti Mandat 1200 1000 800 600 Antal

Läs mer

Näringslivsprogram Karlshamns kommun

Näringslivsprogram Karlshamns kommun Programmet antaget av kommunfullmäktige 2014-04-07 Näringslivsprogram Karlshamns kommun 1 (7) Karlshamns kommun Kommunledningsförvaltningen Näringslivsenheten Rådhuset 374 81 Karlshamn Tel +46 454-810

Läs mer

NÄRINGSLIVSSTRATEGI STRÖMSUNDS KOMMUN

NÄRINGSLIVSSTRATEGI STRÖMSUNDS KOMMUN SAMMANFATTNING Strömsunds Kommun skall präglas av framtidstro och goda förutsättningar för ett rikt och mångfacetterat näringsliv. NÄRINGSLIVSSTRATEGI Strömsunds kommun 2016 STRÖMSUNDS KOMMUN Innehåll

Läs mer

Kurvorna pekar nedåt!

Kurvorna pekar nedåt! Kurvorna pekar nedåt! 2 ½ år av mandatperioden har gått och vi socialdemokrater ser med oro på utvecklingen för Karlstad. Vi har under mandatperioden lagt en rad förslag som skulle påverkat utvecklingen

Läs mer

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April 2015 Ekonomi l Resultat januari april 37 mnkr (67mnkr) l Nettokostnadsökning 8,1 % (1,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,7 % (4,9 %) l Helårsprognos 170 mnkr

Läs mer

Moderaterna i Bjuvs kommun

Moderaterna i Bjuvs kommun Moderaterna i Bjuvs kommun Framtid, vår vision En attraktiv boende kommun i randen av Söderåsen att leva, bo och verka i. ORDNING, REDA, EKONOMI OCH JOBB Text: För oss moderater är det A och O att det

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS FASTIGHETS AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS FASTIGHETS AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS FASTIGHETS AB Organisationsnummer 556041-1786 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Halmstads Fastighets AB:s verksamhet är enligt bolagsordningen, att i allmännyttigt syfte

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016

Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016 Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016 Vimarskolan grundsärskolan Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 STYRKORT... 3 INLEDNING... 4 EKONOMI I BALANS... 5 UTVECKLINGSBEHOV...

Läs mer

Halmstad LEADER LEADER HALLAND HALLAND

Halmstad LEADER LEADER HALLAND HALLAND Halmstad g n i n l l ä t s n a m Sam LEADER LEADER LANDSBYGD KUSTBYGD HALLAND HALLAND Sammanställning Halmstad Workshop i Halmstad kommun Den 3 oktober 2013 samlades 26 personer på Kvibille Gästgivaregård

Läs mer

Fem mål för framtiden Köping rikare på fantasi, laganda och drivkraft Fantasi Laganda Drivkraft

Fem mål för framtiden Köping rikare på fantasi, laganda och drivkraft Fantasi Laganda Drivkraft Mål 2006-2012 Fem mål för framtiden I det här dokumentet anges de mål som ska vara vägledande för den kommande utvecklingen av Köpings kommun. För att vi ska stå starkare i framtiden behöver vi tydliga

Läs mer

Alla Vinner! Verktyg för ett gott liv i vår kommun

Alla Vinner! Verktyg för ett gott liv i vår kommun Alla Vinner! Verktyg för ett gott liv i vår kommun Åtta enkla, konkreta och varsamma verktyg som bygger broar mellan människor i och utan funktionssvårigheter Det ska vara lätt att leva i Lund för alla

Läs mer

ETT (KUNSKA FÖR HELA ST

ETT (KUNSKA FÖR HELA ST TEXT JESSICA RICKARDSSON FOTO JAN EKBLOM Hösten 1996 hände något som förändrade Norrköping totalt universitetet kom till stan! Nu, nästan tio år senare, är studenterna en självklar del av stadsbilden.

Läs mer

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

» Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås 2025. Vision och strategi

» Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås 2025. Vision och strategi » Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås 2025 Vision och strategi Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2012-XX-XX För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan

Läs mer

Grästorps kommun Kommunförvaltningen Allmän verksamhet

Grästorps kommun Kommunförvaltningen Allmän verksamhet Projektet Varumärket Grästorp Bakgrund s verksamhetsmål för 2013 är att förbättra profileringen av Grästorp. För att skapa förutsättningar för en framgångsrik marknadsföring krävs att alla som finns och

Läs mer

Tre S-förslag för att stärka Linköpings unga PÅ VÄG MOT ARBETE!

Tre S-förslag för att stärka Linköpings unga PÅ VÄG MOT ARBETE! Tre S-förslag för att stärka Linköpings unga PÅ VÄG MOT ARBETE! Socialdemokraterna i Linköping 29 juni 2012 Mer om vår politik hittar du på: socialdemokraterna.se/linkoping Med lösningarna i fokus. 2000-talets

Läs mer

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se ÅRSREDOVISNING 2011 Kortversion kil.se Så gick det för 2011 Så använde vi skattepengarna 2011 Vi fick mycket pengar över i år igen Så ser vi på framtiden för Kil Sammanfattning av s årsredovisning 2011

Läs mer

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Handlingsprogram 2011-2014 Socialdemokraterna i Mark Frihet är grunden för att du ska ha ett gott liv och kunna ta vara på möjligheternas Mark men friheten ska

Läs mer

Kommunen kom överens med föreningarna inom Arenastaden att dessa skulle bli ägare av sina respektive arenor.

Kommunen kom överens med föreningarna inom Arenastaden att dessa skulle bli ägare av sina respektive arenor. Vision Arenastaden Arenastaden i Växjö är ett centrum för idrott, utbildning, ledarskap och evenemang och skapar möten mellan människor. Med så många arenor i nära anslutning till varandra, där 15 olika

Läs mer

Utbildning Oxelösunds kommun

Utbildning Oxelösunds kommun Utbildning Oxelösunds kommun Utbildning för förtroendevalda/tjänstemän 17 november 2015 Agenda Vad är ett Kommunalt resultat? Vad säger Kommunallagen? Vad är Balanskravet? Vad betyder God ekonomisk hushållning?

Läs mer