HEMMA I EKSJÖ. Starta eget på sommarlovet LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET, CONSEC. En tidning för dig som bor i Eksjö kommun. Eksjö får ny arena

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HEMMA I EKSJÖ. Starta eget på sommarlovet LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET, CONSEC. En tidning för dig som bor i Eksjö kommun. Eksjö får ny arena"

Transkript

1 HEMMA I EKSJÖ En tidning för dig som bor i Eksjö kommun. Nr 2 Maj 2010 LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET, CONSEC Eksjö får ny arena Drömmen om en arena med fullstora mått, flexibilitet och möjlighet att ta emot publika arrangemang för 1800 åskådare håller på att bli verklighet. Olsbergs Eksjö Arena är både efterlängtad och välkommen. I dagarna tas det första spadtaget. Läs mer på sid 3 Tryck på bostäder För att tillgodose den befintliga bostadskön och för att möta det ökade behovet av bostäder sker en rad stora satsningar inom bostadsmarknaden. Under det kommande året växer bostäder fram bland annat i Norrström, Prästhagen, Lustigkulle och på Itolvområdet. Starta eget på sommarlovet Värdefulla ideella krafter Läs mer på sid Eksjö är en av två kommuner i länet som erbjuder företagsamma ungdomar att skapa sitt eget sommarjobb genom konceptet Sommarlovsentreprenör. Näringslivsbolaget eksjö.nu är lokal arrangör och ser till att ungdomarna får både startkapital, kick-off/utbildning och handledning. Jennie Svensson är en av dem som drivit sommarlovsföretag tidigare och under våren har hon informerat och inspirerat elever på skolorna. Läs mer på sid 6 Dessutom kan du läsa om Eksjö kommuns starka bokslut Fler och fler flyttar till Eksjö Utlandspraktik lockar elever till Nifsarp Evenemangstips De är unga, gamla och bor på landet och i stan. De har ett brinnande intresse men verkar ofta i det tysta. Vi talar förstås om de engagerade eldsjälarna som berikar och utvecklar vår kommun! Läs mer på sid 15

2 Utveckling genom samarbete Välkommen till andra numret av Hemma i Eksjö. Som ny i Eksjö har det slagit mig hur nödvändigt det är att samarbeta för att lyckas med utveckling och tillväxt i hela kommunen. Konkurrensen från andra orter och regioner är benhård. Det är alltså viktigt med lokalt samarbete för att tillvarata våra förutsättningar på bästa sätt. Det jag själv har kommit i kontakt med i Eksjö, visar vilken möjlighet det finns när olika individer och organisationer samverkar för att uppnå ett gemensamt mål. I Mariannelund pågår en konstruktiv dialog mellan kommunen och ett lokalt byggföretag om att utveckla nya seniorbostäder vid Bobinen. Arbetet med att hitta nya verksamheter i Hjältevadsskolan pågår för fullt efter det att skolan flyttat in i nya lokaler i Ingatorp. Här samarbetar Emilkraften, samhällsföreningen, eksjö.nu, lokala företagare, fastighetsägare, samt samhällsbyggnadssektorn för att skapa en god utveckling i Hjältevad. I Bruzaholm pågår en intensiv förnyelse med olika intressenter. Ett banbrytande samarbete pågår mellan kommunen och Olsbergs när det gäller det nya arenabygget som avser allt ifrån finansiering, konstruktion, design till att hitta rätt evenemangsentreprenörer. I det nya kontaktcentret som håller på att färdigställas i kommunhuset flyttar flera statliga myndigheter in runt månadsskiftet maj och juni. Här öppnas nya samarbetsmöjligheter. I eksjö.nu:s regi sker ett spännande erfarenhetsutbyte i det så kallade VD-nätverket och flera andra nätverk som ger helt nya samarbetsformer och kontakter. För att stärka stadskärnan pågår en centrumförnyelse där handeln, fastighetsägare och kommunen samverkar för att höja attraktionen. Företagsluncherna i Eksjö och Mariannelund är också exempel på nya mötesplatser för samarbete. För ett år sedan byggde en lokal byggfirma ett nytt hus som hyrs ut till kommunen för psykiskt funktionshindrade. På Itolv pågår en kontinuerlig förnyelse av de gamla husen som får nya liv och nya verksamheter. Här sker samarbete mellan kommunen, fastighetsägaren och olika företag. När det gäller Högskolecenter sker ett tätt samarbete med näringsliv och andra högskolor för att utveckla nya utbildningar. Det här är axplock från min egen fastighetshorisont och det finns naturligtvis många fler exempel inom helt andra områden. Genom att jobba ihop är det också fler som blir delaktiga och fler idéer kan uppstå. Något som i sin tur skapar ny utveckling och stärker hela Eksjö. Här finns en konkurrensfördel, när vi jobbar över gränserna och samarbetar med näringslivet, som kan bli vår egen väg. I nästa nummer tar kommunen över stafettpinnen och blir huvudman för tidningen, som har till syfte att ge en helhetsbild av alla saker som görs och planeras i kommunen. Tack för ordet! Thorbjörn Hammerth Thorbjörn Hammerth Vd Eksjöbostäder Eksjö Kommunfastigheter Attraktiva Eksjö Svensk Handel, som tidigare främst koncentrerat sig på aktiviteter på stan satsar nu målmedvetet på ett långsiktigt utvecklingsarbete genom Attraktiva Eksjö skapar plusvärden. Under våren har totalt 85 representanter från butiker, caféer, restauranger, fastighetsägare och politiker jobbat sida vid sida med att utveckla, förfina och förbättra den enskilda verksamheten, men också med att hitta ett gemensamt varumärke för Eksjö stad. Under arbetets gång har en rad ledord vuxit fram; visioner, värderingar, vetgirighet, vilja och förmågan att våga skapar förutsättningar för viktiga ord som vinst, värde och välmående. - I grund och botten handlar det om att våra respektive verksamheter ska blomstra, det är då vi kan satsa. Men för att nå dit behöver vi varandra, säger Svensk Handels ordförande Maria Havskog, som ser fram emot fortsättningen. Hennes personliga önskan är en ekonomisk cityförening, där handeln, fastighetsägarna och Eksjö kommun bildar en gemensam organisation för att få en fastare struktur och en hållbar ekonomi för ett kontinuerligt utvecklingsarbete. Eksjöpanelen Genom Eksjöpanelen kan du som bor i Eksjö kommun vara med och tycka till i vissa frågor, ett nytt sätt att engagera dig i din hembygd. Frågorna ställs via en webbaserad enkät och svaren kommer sedan att vara en del av det underlag som politiker och tjänstemän använder i sitt arbete. Eksjöpanelen har i skrivande stund cirka 170 medlemmar, men det finns plats för många fler. Om du vill vara med i panelen skickar du din e-postadress till: Hitintills har panelen svarat på två enkäter, dels om kommunal information och dels om budget och prioriteringar. Resultatet finns att läsa på kommunens webbplats. Ansvarig utgivare: Thorbjörn Hammerth Redaktörer: Carina Nilsson och Ulrika Adolfsson Bilder: Carina Nilsson, Ulrika Adolfsson, Mikael Fritzon, Hasse Bengtsson Mathias Samuelsson, Duo Fotografi Form: Effect Reklambyrå, Vimmerby-Huskvarna Tryck: V-TAB, Västerås Total upplaga: 9000 ex 2

3 Framgångsrikt samarbete skapar ny arena Ett fruktbart samarbete mellan näringsliv, kommun och föreningar har genomsyrat projektet och samarbetet får en naturlig fortsättning i driften av evenemangshallen. Ritningarna är nu helt klara, markarbetet påbörjas i dagarna och redan efter sommaren är planen att stommen till Olsbergs Eksjö Arena ska resas. Efter årsskiftet fortsätter arbetet med den fasta inredningen. - Hallen kommer att växa fram under ett års tid och vi siktar på att ha allting klart försommaren 2011, säger projektledaren Stefhan Carlsson, Cs Byggledning. Ett fruktbart samarbete mellan näringsliv, kommun och föreningar har genomsyrat projektet och samarbetet får en naturlig fortsättning i driften av evenemangshallen. Den befintliga organisationen med Peter Karlsson i spetsen kommer att ansvara för driften av arenan och planen är att den till 70 procent ska användas till sport och 30 procent till kultur. Redan nu har flera evenemangsentreprenörer hört av sig med olika idéer om framtida arrangemang i arenan. För att kompensera bortfallet av de 50 parkeringsplatserna som försvinner på byggplatsen väster om Prästängshallen samt för att kunna ta emot fler besökare till anläggningen, byggs en helt ny parkering med 160 platser sydost om ishallen. Den nya bilparkeringen når bilisten via en ny väg från Prästängsvägen och här byggs också en ny gång- och cykelväg. - Dessa åtgärder är högst prioriterade i en större plan vi har för området, säger planarkitekt Jan Åsberg. I nästa steg byggs bland annat ett stensatt torg/ uteservering vid söderväggen mellan simhallen och den nya arenan. Tanken är också att flytta EBK-stugan närmare klubbens bollplaner och därmed kunna skapa yta för bussangöring utanför ishallen. Kommentarer... Thorbjörn Hammerth, vd Eksjö Kommunfastigheter Om samarbetet med Olsbergs Hydraulics: Arenan är ett utmärkt exempel på samarbete mellan näringsliv och kommun. Både projektgruppen och styrgruppen har fungerat på ett konstruktivt sätt som jag aldrig mött i något projekt tidigare. Utan Olsbergs engagemang och kunskap om konstruktion och design skulle vi inte haft en chans att nå de lösningar som vi nu har enats om. Olsbergs satsning på 15 miljoner kronor för att stärka Eksjö som evenemangsstad är tungt. Men jag vill påstå att företagets arbete och engagemang är blytungt. Christer Tilly, fritidschef Eksjö kommun Om samarbetet med föreningslivet: Engagemanget från föreningslivet har varit både stort och betydelsefullt. Vi har haft en bra dialog med föreningar som framfört ett hundratal synpunkter. Styrgruppen har lyssnat in och försökt att uppfylla så mycket som möjligt av föreningarnas önskemål. Med den nya arenan kommer vi att bättre kunna tillgodose den stora efterfrågan på halltider. Fler kommer att kunna få träningstider i någon av hallarna. 3

4 En dörr in Under maj månad flyttar arbetsförmedlingen samt skatteverkets och försäkringskassans gemensamma servicekontor in i kommunhuset. Samtidigt utvecklas kommunens reception till ett så kallat kontaktcenter i syfte att snabbt kunna ge besökare hjälp med enklare ärenden redan vid första kontakten. Det här är riktigt intressant ur ett medborgarperspektiv. Med allt samlat under ett tak hamnar kunden i centrum, det kan bli riktigt bra, säger Peter Kivimäki chef för arbetsförmedlingen. Målet är att utveckla kommunens reception till ett kontaktcenter för offentlig service, att flytta servicen närmare kunden. Oavsett offentlig tjänst ska vi vara den förlängda armen in till rätt instans för att få så snabb hjälp som möjligt. Kommunens reception är som en diversehandel. När invånarna inte vet var de ska vända sig ringer många kommunen om det så gäller sjukvård eller deklarationer, berättar kommunens internservicechef Carina Hellström. Vid en undersökning har det visat sig att 75 procent av de samtal som kommer in till kommunens reception är av sådan art att de inte behöver kopplas vidare till en handläggare, utan skulle kunna besvaras av receptionspersonal. Om receptionen har rätt information från övriga verksamheter så kan vi korta ledtiden för kunden. När det gäller ett ärende som kräver hjälp av handläggare, till exempel ansökan om bygglov eller personärenden, så ska receptionen kunna boka besöks- eller telefontid. Vi ska också kunna hjälpa till med det förberedande, till exempel vilka blanketter som ska fyllas i, vilken information handläggaren kommer att behöva osv, säger Carina. I den statliga offentliga utredningen Utveckling av lokal service i samverkan står det klart och tydligt att statliga myndigheter och kommuner ska samverka gällande service. I Eksjö ligger vi steget före. Det blir ju ingen myndighetssamverkan med kommunen till att börja med, men bara det att vi kommer närmare varandra underlättar ett fortsatt samarbete. Det ligger helt rätt i tiden, säger Peter. När myndigheterna är på plats planeras en öppet hus-dag för att visa upp de nya lokalerna och verksamheten. Plantskolor för företagare I Eksjö kommun finns två plantskolor för företagare, Visualization Park (VisPark) i Eksjö och Nyföretagarcentrum i Mariannelund. Båda har till syfte att underlätta för dem som vill starta eget, främst inom tjänstesektorn. Genom att erbjuda kontorsplats med gratis hyra det första året, tillgång till utrustning, coachning och sist, men inte minst, social samvaro med andra, ges nyföretagare möjlighet att bygga upp sin verksamhet och kundbas. På VisPark i Eksjö, har verksamheten en speciell inriktning. Projektledare Henrik Laurelii berättar: - Vi står på tre olika ben här. Först och främst är vi en plantskola för studenterna som pluggar visualisering på Högskolecenter, att pusha dem att starta eget och stanna i Eksjö. Sedan arbetar vi för att få företag i branschen i andra delar av landet att flytta hit hela eller delar av sin verksamhet. Slutligen finns vi självklart här för övriga nyföretagare inom tjänstesektorn, till exempel har vi en redovisningsekonom här i dag. På Nyföretagarcentrum i Mariannelund finns ingen branschinriktning. Marie Brask, näringslivsutvecklare på eksjö.nu berättar: - Vi finns här för dem som har en företagsidé som de vill förverkliga, företag med utvecklingspotential som kan växa fort under kort tid. Här får man möjlighet att dela lokaler med andra kreativa människor, att blanda branscher ger en bra mix. Det är viktigt med tillväxtarenor i landsbygdskommuner och det är en styrka att vi har två i vår kommun. Eksjö Filmverkstad är ett av sju företag i VisPark, där sysselsätter sig Mathias Samuelsson med att producera företagspresentationer i filmformat. - Jag hade inte funderat på att starta eget om jag inte hade kommit i kontakt med VisPark. Det är ett bra koncept för att kunna dra igång något nytt och få tid att ragga kunder för att sedan klara sig själv. Här finns också flera kol- Mathias Samuelsson driver företag i VisPark. legor, vi stöttar varandra och tillsammans blir vi som ett stort företag. - Vi kan minimera startsträckan, du kan komma hit med en idé och vara produktiv från dag ett. Företag uppstår genom att det finns ett behov, ju fler behov vi kan kanalisera desto fler företag kan starta. Parken blir de företag som finns i den. Den är organisk och växer med dem som finns här. Synergier uppstår och företagen skapar framtiden, säger Johan Fridell, projektledare på VisPark. 4

5 Äntligen växer kommunen! För första gången sedan 1991 har befolkningen i Eksjö kommun ökat med fler än 25 personer, en sådan motsvarighet har inte setts sedan babyboomens dagar. Mellan 2008 och 2009 ökade folkmängden med 41 personer. En positiv utveckling med stor betydelse om den fortsätter i samma riktning var vi hela invånare. Inflyttningen var stor och det föddes 292 barn var vi i slutet av året invånare. Nu är det antalet inflyttade som står för ökningen och till största delen är det människor från andra länder väljer att flytta hit. Det så kallade födelsenettot hamnade dock förra året på minus 49. Det betyder att det föddes 148 barn medan 197 invånare dog. Folk skaffar barn senare och senare, medianåldern för en förstföderska i kommunen ligger nu på 29 år och den är på väg upp. Många vill vara etablerade på arbetsmarknaden en tid innan det blir aktuellt att bilda familj och studerar man innan så närmar man sig trettioårsåldern innan det är dags, berättar Jürgen Beck, utvecklingschef på Eksjö kommun. Den allmänna urbaniseringen i landet och i världen lämnar sina avtryck även i vår kommun. Eksjö växer samtidigt som kommunens östra delar tyvärr minskar. Skälen till att befolkningen minskar mer i öster är främst det negativa födelsenettot och att det finns få unga i förhållande till äldre. Jürgen berättar att förutom Eksjö var Höreda och Hult vinnarna under 2009 och att även landsbygden håller ställningarna riktigt bra. Vi behöver koncentrera oss på tre saker: bostadsproduktion, det kommersiella utbudet och attraktiviteten i stort. Vi ska vara en attraktiv kommun att bo och leva i. Det är jätteviktigt att upprätthålla grundläggande funktioner även i tider av befolkningsnedgång. Jag tänker då bland annat på hög kvalitet i den kommunala servicen, bra kommunikationer och attraktiva bostadsområden. Sedan gäller det att vara framtidsorienterad, nyfiken och kreativ för att attrahera unga människor att flytta hit eller få dem som bor här att stanna kvar. Jag tycker att kommunen ska arbeta för en strategi som innebär en föryngring av befolkningen, det skulle öka befolkningen långsiktigt. För att den positiva befolkningsutvecklingen ska fortsätta behöver kommunen koncentrera sig på tre saker. Bostadsproduktionen är den stora flaskhalsen, det måste till fler bostäder. En breddning av det kommersiella utbudet är nödvändigt, alltså handel, nöjen och restauranger. Sedan är det attraktiviteten i stort, att uppfattas som en attraktiv kommun att bo och leva i. Där har vi flera styrkor som vi måste bli bättre på att framhäva. Kulturutbudet är till exempel unikt här, med många evenemang, trästaden och alla levande museer. Samtidigt har det ideella föreningslivet en otrolig bredd med tanke på att vi bara är invånare. Under första kvartalet 2010 fortsätter kommunen sakta att växa. Nu är det antalet inflyttade som står för ökningen....jenny Kongseryd från Stockholm... Familjen Hannah flyttade till Eksjö kommun från Canberra, Australien......och Timmy Waxhammer från Vimmerby. 5

6 Sommar, sol och sysselsättning Nu stundar sommaren och sommarlovet. Många ungdomar runt om i kommunen har under våren lagt ner mycket tid att hitta sommarjobb. Kommunen erbjuder i år två olika möjligheter till sysselsättning, feriepraktik och Sommarlovsentreprenör. Jennie Svensson från Mariannelund har under de två senaste somrarna varit just en sommarlovsentreprenör. - Det var 2008 som jag fick upp ögonen för Sommarlovsentreprenör. Jag tycker om att göra smycken och fick tillfälle att koncentrera mig på detta samtidigt som jag lärde mig hur det är att ha ett eget företag. Det var så kul att jag inte ville släppa det efter sommaren, utan fortsatte med mitt företag genom Ungt Företagande, UF drev jag sedan caféet på Långanässjöbadet, då jag också var arbetsledare för 16 andra ungdomar via feriepraktiken. En ny erfarenhet som jag kommer att ha nytta av. Sen var det ju toppen att jag gick med vinst! Konceptet Sommarlovsentreprenör syftar till att stimulera ungdomar att utveckla sina egenskaper som entreprenörer och låta dem driva företag som sommarjobb. Den lokala arrangören är näringslivbolaget eksjö.nu och konceptet vänder sig till ungdomar mellan år. De deltagande ungdomarna får kr i startbidrag, men hur mycket man tjänar utöver det beror på affärsidén och hur mycket jobb man är villig att lägga ner. I år finns 20 platser till förfogande. - Det är viktigt att man redan från tidig ålder får prova på att utveckla egna tankar och idéer och samtidigt få uppbackning ifrån vuxna, menar Marie Brask, näringslivsutvecklare och ansvarig för Sommarlovsentreprenör. Feriepraktik är en tre veckors praktik där ungdomar boende i kommunen får möjlighet att prova på att arbeta inom caféverksamheten i Långanässjöbadet, inom äldreomsorgen eller inom park- och trädgårdsverksamheten. Allt under handledning av kunnig personal på plats. Erbjudandet gäller ungdomar mellan 16 och 18 år. Kraven som ställs är att vara ansvarsfull, serviceinriktad och att kunna samarbeta. Ungdomarna ska jobba 60 timmar under tre veckor. I år finns cirka 50 platser. Det är viktigt att man redan från tidig ålder får prova på att utveckla egna tankar och idéer och samtidigt få uppbackning ifrån vuxna. - Feriepraktiken anordnas för att ge ungdomarna en möjlighet att pröva på arbetslivet och därigenom få erfarenhet och kunskap om vad arbetslivet innebär. Det ger i sin tur en styrka när de sedan ska vidare ut i arbetslivet, berättar Katarina Hagström, coach inom HIA (Hälsa, Integration och Arbete). Jag tycker om att göra smycken och fick tillfälle att koncentrera mig på detta samtidigt som jag lärde mig hur kul det är att ha ett eget företag. Teknikcollege Eksjö Gymnasiums El- och Teknikprogram är numera ett certifierat Teknikcollege. Teknikcollege är en kvalitetsstämpel som visar att kommuner och utbildningsanordnare tillsammans med industrin i en region utvecklar utbildningar utifrån de krav industrin ställer. - Teknikcollege innebär att samarbetet med det lokala näringslivet ökar ytterligare, genom fler studiebesök och praktikplatser, säger Anna Ullman, rektor på Eksjö Gymnasium. - Det medför en ökad verklighetsanknytning då kurser knyts an till företagens kommande behov. Det säkerställer stora delar av det framtida rekryteringsbehovet. Undervisningen bygger på att integrera praktiska och teoretiska ämnen. Kopplingen blir då tydligare för eleven som dessutom får en mer sammanhållen skoldag än vad de har i dag. - Att ha blivit certifierade innebär att startskottet gått för ett tydligare samarbete mellan kommunens företag och Eksjö Gymnasium. Vi ser med tillförsikt fram emot nästa läsår! 6

7 Familjeenhetens uppdrag Ett skydd för barnen Att barn far illa även i vår kommun kan vara svårt att ta till sig, men så ser tyvärr den bistra verkligheten ut även här. Men stöd och hjälp finns att få på nära håll. På familjeenheten i Eksjö arbetar ett tjugotal personer med barnoch familjeärenden. När barn far illa väcks många känslor och barnärenden är därför inte sällan föremål för granskning i media och för diskussioner i samhället. Familjeenheten jobbar under sträng sekretess vilket gör det svårt att bemöta offentlig kritik. Vi finns till för att skydda barnen, inte de vuxna. Det är inte vår sak att ge offentlighet åt dessa ärenden, tvärtom. Vi kommer aldrig att kunna bemöta eller förklara enskilda ärenden som behandlas i media. Vi ska bedöma vad som är bäst för barnen, det är dem vi finns till för, menar enhetschef Janne Andrén. Hur går då ett ärende till? Först måste enheten få in en anmälan eller ansökan. Förskole- och skolpersonal har anmälningsplikt när man anar att ett barn far illa, likväl som polis och sjukvård. Om ett ärende sedan utreds eller inte beslutas efter en så kallad förhandsbedömning. Då tittar man på om det finns behov och skäl till att inleda en utredning eller om det kanske räcker med samtal för att lösa situationen. Men vid till exempel barnmisshandel måste vi självklart agera direkt, berättar Åsa Löfkvist, samordnande socialsekreterare. Cirka procent av anmälningarna leder till utredning under socialtjänstlagen. Lagen ger möjlighet att inhämta uppgifter och ta kontakt med skola och andra myndigheter. Janne förklarar; Vi brukar alltid be om föräldrarnas samtycke innan och vi utreder inte mer än vi behöver. Vi har tystnadsplikt och vidareförmedlar inte uppgifterna utan hämtar information för att kunna få en helhetsbild av barnets situation. Målet är att de flesta utredningar ska lösa sig inom familjen. Men det är inte alltid så att familjeenheten och barnets vårdnadshavare är överens om vad som är bäst för barnet. Om vi bedömer att det finns en påtaglig risk för barnets hälsa och utveckling både på Vi finns till för att skydda barnen, inte de vuxna. kort och lång sikt och vårdnadshavarna inte samtycker till hela den behövliga vården, kan vi dra ärendet vidare och ansöka om omhändertagande enligt LVU (Lagen om vård av unga). Då måste vi först ha tillåtelse från kommunens barn- och ungdomsutskott, berättar Janne. Innan en LVU-ansökan måste vi ha försökt med alla andra lösningar. LVU är ett skydd och hjälp för barnet och familjen, inget straff, säger Åsa. LVU betyder att barnet inte längre kan bo kvar hemma. Antingen placeras barnet på ett så kallat HVB-hem (hem för vård och boende) eller på ett familjehem. Om ett ärende dras så långt att det blir tal om LVU lämnas ärendet över till domstolsväsendet. I det läget har både barn och föräldrar fått juridisk hjälp genom ett så kallat offentligt biträde som har till uppgift att föra parternas talan. Familjeenhetens utredning ligger till grund för domstolens beslut. Alla parter blir kallade till en förhandling. Rätten meddelar därefter sitt beslut. Det är alltså rättsväsendet som tar beslut i barnärenden, inte kommunen. Förvaltningsdomstolarna beslutar om omhändertagande enligt LVU och brottsdomstolarna, till exempel tingsrätt, beslutar om vårdnad och umgängesrätt vid skilsmässor. Vid skilsmässor kan vi också hjälpa till med samarbetssamtal mellan föräldrar och erbjuda stödsamtal, berättar Åsa. Familjeenhetens främsta arbetsuppgift är dock öppenvården som utförs av familjepedagoger och ungdomssekreterare. De erbjuder råd och service i form av öppna samtal och olika typer av gruppverksamheter både för barn, ungdomar och familjer. Att arbeta med barn och unga ställer självklart krav på kompetens och empati. Ärendena är inte alltid enkla och kräver en stor insats från personalen. Vi som har valt att arbeta med människor har en önskan och en vilja att hjälpa. När vi ser att vi lyckas med våra insatser och vi kan hjälpa ett barn, en ung människa eller en familj känns det väldigt tillfredsställande. Eksjö kommun är alltid i behov av familjehem och kontaktfamiljer. Det finns många olika sätt att vara ett stöd och ställa upp för andras barn i sitt hem. Är du intresserad av att bli kontaktperson eller familjehem kan du vara den vi söker. Vill du veta mer är du välkommen att höra av dig till Familjehemssekreterare Lotta Ottosson och Frida Grek

8 ekonomisk redovisning 2009 Starkt resultat i kommunen och koncernen Eksjö kommun kan 2009 redovisa ett av de bästa resultaten någonsin. Överskottet blev 20,9 miljoner kronor (mnkr) och detta överstiger budgeterat resultat med 13 mnkr. Resultatet uppfyller det mål som eftersträvas för att klara en god ekonomisk hushållning. Inför 2009 aviserades kraftigt sänkta skatteintäkter till kommunerna och kännbara neddragningar genomfördes. Under en stor del av året rådde fortsatt stor osäkerhet om den ekonomiska utvecklingen. Utsikterna förbättrades efter hand genom besked om sänkta sociala avgifter och förbättrade prognoser för skatteintäkterna. Verksamheten inom kommunens sektorer har bedrivits till en nettokostnad som understiger de ekonomiska ramarna med 12,1 mnkr. Den positiva avvikelsen förklaras till stor del av allmän återhållsamhet med anledning av det osäkra läget och att vissa kostnader inte ökade i den omfattning som befarats. Det finns ytterligare poster på såväl plus- som minussidan som avviker från 2009 år budget. På plussidan finns större poster som sänkta arbetsgivaravgifter 4 mnkr, sänkt premie för sjukförsäkring 8 mnkr, lägre räntekostnader 5,5 mnkr och reavinster vid markförsäljning mm på 3,1 mnkr. På minussidan noteras lägre skatteintäkter och utjämningsbidrag 10,5 mnkr, ökade pensionskostnader 5,2 mnkr och nedskrivning av anläggningstillgångar 5 mnkr. Även kommunkoncernen, Eksjö kommun och de hel- och delägda bolagen, redovisar ett mycket bra resultat. Överskottet uppgår till 35,7 mnkr vilket är betydligt bättre än 2008 års resultat på plus 8,8 mnkr. I resultatet ingår realisationsvinster med 14,7 mnkr. Investeringar på 82 mnkr Eksjö kommun investerade för 25 mnkr och bolagskoncernen för 57 mnkr under Kommunens större investeringar har gjorts i gator och vägar samt torget i Mariannelund. Eksjö Energi AB med dotterbolag svarar för en stor del av bolagens investeringar med totalt 28 mnkr varav 14 mnkr avser fjärrvärmeanläggningar. Omläggning av låneskulden Eksjö kommuns låneskuld uppgick vid årets början till 156 mnkr. Under 2009 har hela beloppet amorterats. Detta blev möjligt genom att Eksjö Kommunfastigheter AB och Eksjö Stadshus AB löste sina reverslån hos kommunen på motsvarande belopp. Driftredovisning Netto, mnkr Sektor (motsvarande) Budget Utfall Avvikelse Kommunfullmäktige/kommunstyrelsen 5,52 5,48 0,04 Tillstånds- och myndighetsnämnden 0,27 0,23 0,04 Valnämnden 0,25 0,03 0,22 Kommunledningskontoret 39,60 36,70 2,90 Internserviceavdelningen 31,30 29,10 2,20 Samhällsbyggnadssektorn 93,70 92,80 0,90 Barn- och ungdomssektorn 303,70 305,00-1,30 Sociala sektorn 256,00 249,00 7,00 Revisionen 0,92 0,88 0,04 Överförmyndaren 1,40 1,42-0,02 Totalt 732,7 720,6 12,1 Vart gick pengarna 2009? Nettokostnaden (720,6 mnkr) fördelad på verksamhet Resultaträkning, mnkr Kommunen Kommunen Koncernen Koncernen Verksamhetens intäkter 259,9 263,9 489,8 461,1 Verksamhetens kostnader -972,9-974, , ,7 Avskrivningar -13,0-12,4-66,0-67,2 Verksamhetens nettokostnader -726,0-722,9-670,4-672,8 Skatteintäkter 603,7 600,4 603,7 600,4 Utjämning 129,2 120,5 129,2 120,5 Finansiella intäkter 16,6 18,1 3,0 4,5 Finansiella kostnader -2,7-8,4-26,0-43,5 Resultat före extraordinära poster 20,9 7,7 39,6 9,0 Extraordinära intäkter 0,0 0,0 0,0 0 Extraordinära kostnader 0,0 0,0 0,0 0 Skattekostnader 0,0 0,0-3,9-0,2 Årets resultat 20,9 7,7 35,7 8,8 Gymnasium 11,2 % Miljö-, plan- och räddningsverksamhet 3,4 % Socialt stöd 7,8 % Gator och parker 3,7 % Fritid och kultur 4,2 % Näringsliv, Turism, Övriga utbildningar 1,3 % Kommungemensamt inkl IT 4,7 % Balansräkning, mnkr Kommunen Kommunen Koncernen Koncernen Tillgångar Anläggningstillgångar 350,8 513, , ,7 Omsättningstillgångar 146,2 77,7 203,0 141,0 Summa tillgångar 497,0 591, , ,7 Grundskola 18,7 % Politisk verksamhet 1,4 % Förskola och fritids 12,2 % Nettoinvesteringar, mnkr Trafik- och affärsverksamhet 1,3 % Gator, vägar och parker 10,4 Räddningstjänst och samhällskydd 0,8 Affärsverksamhet och kommunikationer 0,1 Förskola och skola 3,0 Vård och omsorg 2,6 Kultur, fritid och turism 1,9 Mark och byggnader 2,8 Kommungemensamt inkl IT 3,1 Totalt 24,7 Äldre- och handikappomsorg 30,3 % Eget kapital, avsättningar och skulder Eget kapital 309,8 288,9 363,4 327,6 -varav årets resultat 20,9 7,7 35,7 8,8 Avsättningar 9,1 7,5 25,3 20,1 Långfristiga skulder 0,0 156,1 838,6 798,5 Kortfristiga skulder 178,1 138,6 284,9 290,5 Summa eget kapital, avsättningar och skulder 497,0 591, , ,7 Panter och ansvarsförbindelser (kommunen) Pensionsförpliktelser som inte upptagits bland skulder och avsättningar 435,0 425,1 Borgensförbindelser 816,1 646,9 Soliditet 62,3% 48,9% 24,0% 22,8% 8

9 Lennart Bogren, (C), kommunstyrelsens ordförande: Det spelar roll vilken väg vi väljer Kan du vara snäll och tala om vilken väg jag ska dock att gå vidare i de satsningar som beslutats gå härifrån frågade Alice i Underlandet Solkatten i trädet. Det beror på vart du vill komma under året. sa katten. Spelar inte så stor roll vart sa Alice. För första gången på ett par decennier har Då spelar det ingen roll åt vilket håll du går. det byggts hyresrätter och beslut har tagits sa katten. bara jag kommer nånstans förklarade Alice. Det gör du säkert sa katten. Bara Äldreboendet Mogården färdigställdes före jul om fortsatt byggnation de kommande åren. du går tillräckligt långt. och inflyttning kunde ske i början på innevarande år. Målet Tillgång till god äldreomsorg Det är viktigt att ha en vision, en idé om vad har varit prioriterat och vi har idag ingen kö till man vill. Därför har en fullmäktigeberedning vårdboende. arbetat med vår vision för Eksjö kommun inför Efter många möten med medborgarna Förskolan har flyttat in i nya lokaler på Itolvområdet och i mellandagarna gick flyttlasset runt om i kommunen, analyser av omvärlden och tankar om vilken väg vi ska gå kunde kommunfullmäktige under våren 2009 fastställa Vi- går vi vidare i Höreda. till en ny förskolebyggnad vid Hultskolan. Nu sion 2020: Eksjö kommun, Småland som bäst. Kanske är visionen det viktigaste politiska beslutet under året. Småland står för något genu- haft en topp avseende elevantal, har varit eko- Grundskolan, som under de senare åren int något vi vill förknippas med. Skulle någon nomiskt klämd mellan andra satsningar inom tycka vi överdriver är svaret: Vi är stolta men förskolan och gymnasiet. Ett strukturerat arbete inte stöddiga! för att göra en bra skola bättre har startats och kommer fortgå de närmaste åren. Det är en viktig del av vårt attraktivitetsarbete. Det var med skräckblandade känslor vi tog oss an Alla prognoser pekade åt fel håll. Arbetslösheten uppåt och därmed skatteintäkterna nedåt. Ökade behov inom olika områden nasium. Efter mycket utredande stod det klart Tyvärr lyckades vi inte få till ett Höglandsgym- gjorde inte prognosen bättre. Efter första kvartalet pekade allt mot ett stort underskott för vår politiskt misslyckande. Vi kan ändå glädja oss att detta inte var möjligt, ett enligt min mening kommun. När vi nu gör bokslut kan vi konstatera att vi gör ett mycket bra resultat både inom resultat och att Nifsarpsskolan i dag är en kom- åt att Östanåskolan återigen visat mycket goda kommunen och våra bolag. Hur kunde det bli munal friskola som ger ökade möjligheter till så? En imponerande budgetföljsamhet inom utveckling och samverkan med näringslivet. verksamheterna, insatser från regering och Målet ett branschcentrum växer allt starkare. riksdag samt att skatteintäkterna inte sjönk så kraftigt som befarat är en del av förklaringen. Rekordmånga studenter antogs vid Högskolecenter. Samarbetet med Jönköpings Högskola Sommaren i kommunen och vår stad, med är framgångsrikt med unika utbildningar. ett imponerande utbud av aktiviteter, blev något många talar om. O-Ringenarrangemanget De satsningar vi gjort på bredbandsutbyggnad kommer vi minnas som en enda stor folkfest under parollen Bredband åt alla gick under och jag möttes av många positiva kommuninvånare. Ett stort tack till er som gjorde detta nu utrustade med fiber. Fortsatt fjärrvärmeut- året i mål. Alla telestationer i vår kommun är möjligt i vår kommun. byggnad och satsning på Furulundsskolan och Ingatorpsskolan är beslut tagna under året som Andra veckan i februari brukar ett antal journalister höra av sig och be om kommentarer på del av Astrid Lindgrens Hembygd. kommer att öka attraktiviteten ytterligare i vår befolkningsutvecklingen. Man ber mig förklara varför vår befolkning minskar. I år ringde bara Efter många års kämpande av invånarna i Mariannelund kunde vi inviga det nya torget under en och på frågan hur det kändes när siffran var +41 blev mitt svar att det känns tvärtom mot sommaren, en symbolisk viktig satsning för ett tidigare. Vi gläds mycket över detta även om vi attraktivt samhälle. inte kan kalla det en trend. Detta sporrar oss Vikten av en bra infrastruktur kom i fokus när vi överklagade Vägverkets beslut om hastighetsnedsättningar på riksväg 40 sträckan Eksjö-Nässjö. Detta föranledde många diskussioner med olika parter. Överklagan avslogs med skälet att vägen har för låg standard och bör istället byggas om. Nu gläds vi över regeringens beslut att prioritera denna vägsträcka under kommande planperiod fram till Kommunikationer till vårt länscentrum är av stor vikt. När det gäller kollektivtrafiken och framförallt busstrafiken togs beslut om en ökad turtäthet under 2010 genom de s.k. Krösabussarna. En besvikelse var den internationella klimatkonferensen i Köpenhamn. Även om viktiga steg togs hade vi hoppats att politiken på internationell nivå skulle kommit längre. Detta utmanar oss på lokal nivå att ta denna fråga på allt större allvar. Vi måste minska beroendet av fossila bränslen inom transportsektorn. Vi har lyckats inom uppvärmning tack vare fjärrvärmen. Nu krävs samverkan mellan kommunen, hela den offentliga sektorn och näringslivet för att komma vidare. Att frågan är svår får inte vara en ursäkt för oss att inte jobba vidare. Runt om i vår kommun arbetar våra samhällsföreningar med utvecklingen av sin bygd, med frågan om hur vi ska klara befolkningsutvecklingen i våra mindre tätorter och på landsbygden. Att arbetet inte är hopplöst vet alla som läst Carin Hjulströms bok Finns inte på kartan. Denna varma berättelse om starten på en bygds förändring blev uppmärksammad i samband med ett möte på Bruzaholms Bruk. Många fick där möjligheten ta del av författarinnans egen beskrivning om Miraklet i Bruseryd. Ett historiskt handslag togs i slutet av året. Ett samarbete med Olsbergs Hydraulics kommer göra det möjligt att förverkliga drömmen om en ny evenemangshall i Eksjö. När detta skrivs är de politiska besluten fattade i full enighet och projekteringsarbetet i full gång. Vi har ett spännande år framför oss! Fortsättning följer 9

Hemma i Eksjö. En vision om integration. Bogren begrundar: Vilka ska ta vid...? Bland de lägsta hyrorna. Vita tornet ger mer värme och renare rök

Hemma i Eksjö. En vision om integration. Bogren begrundar: Vilka ska ta vid...? Bland de lägsta hyrorna. Vita tornet ger mer värme och renare rök Hemma i Eksjö Nr 2 JUNI 2012 TIDNINGEN FÖR DIG SOM BOR I Eksjö kommun En vision om integration t r o t s ambitionen och önskan att få lära sig svenska, komma i arbete och inordna sig i ett socialt sammanhang

Läs mer

Hemma i Eksjö. Idrottare hyllas på festlig gala. Kommunen tar över hemsjukvården. Kommunala bolag med nöjda kunder. Sänkt hastighet i tätorterna

Hemma i Eksjö. Idrottare hyllas på festlig gala. Kommunen tar över hemsjukvården. Kommunala bolag med nöjda kunder. Sänkt hastighet i tätorterna Hemma i Eksjö Nr 3 NOVEMBER 2012 TIDNINGEN FÖR DIG SOM BOR I Eksjö kommun Nya bostäder på gång banken 1 lunden Visualisering: David Johansson Först Norrström, sedan Banken 1 och nu Lunden. Det händer positiva

Läs mer

ARANÄS ÅRSREDOVISNING 2014

ARANÄS ÅRSREDOVISNING 2014 ARANÄS ÅRSREDOVISNING 2014 3 ARANÄS ÅRSREDOVISNING 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING KORTFAKTA ANTAL ANSTÄLLDA MEDELÅLDER, ÅR INNEHÅLL 47 49 ANTAL KVINNOR ANTAL MÄN ÅRET I KORTHET KORTFAKTA

Läs mer

ÅRGÅNG 31 MARS. S.Kyrkogatan 4 BOX 225 575 23 EKSJÖ

ÅRGÅNG 31 MARS. S.Kyrkogatan 4 BOX 225 575 23 EKSJÖ ÅRGÅNG 31 1 2009 MARS S.Kyrkogatan 4 BOX 225 575 23 EKSJÖ 2 PÅ TAPETEN 1/2009 Välkommen in på husesyn I detta nummer tar vi er med bakom kulisserna och tittar i lågkonjunkturen och stötta näringslivet

Läs mer

Årsredovisning. Nässjö kommun

Årsredovisning. Nässjö kommun Årsredovisning Nässjö kommun 2012 Snyggbild ÅRSREDOVISNINGENS OLIKA AVSNITT INLEDNING I det första avsnittet ger kommunstyrelsens ordförande sin syn på det gångna året. Vidare redovisas vad medborgarna

Läs mer

isande framfart respekt, hänsyn & ansvar Villor på hög

isande framfart respekt, hänsyn & ansvar Villor på hög Nr 3 november 2011 Tidningen för dig som bor i Eksjö kommun hemma i eksjö isande framfart Isarna på våra sjöar kan vara tunnare än man tror. Ett tips är att följa minnesramsan: KUS = Kunskap - Utrustning

Läs mer

Årsredovisning 2011 - 1 -

Årsredovisning 2011 - 1 - Årsredovisning 2011-1 - Version 2012-05-25, Antagen KF Arboga kommun 2011 Box 45 732 21 Arboga Telefon: 0589 870 00 Organisationsnummer: 212000 2122 Besöksadress: Smedjegatan 5 Web: www.arboga.se E post:

Läs mer

HEMMA I EKSJÖ SÅ SKA STADEN MÖBLERAS. Mårten spanar in i framtiden. Leif sätter färg på tillvaron. Edwins hopp för framtiden

HEMMA I EKSJÖ SÅ SKA STADEN MÖBLERAS. Mårten spanar in i framtiden. Leif sätter färg på tillvaron. Edwins hopp för framtiden HEMMA I EKSJÖ NR 1 MARS 2013 TIDNINGEN FÖR DIG SOM BOR I EKSJÖ KOMMUN SÅ SKA STADEN MÖBLERAS Eksjös attraktivitet är obestridlig. Och trivselfaktorn kan heller ingen klaga på. Men nu lägger Eksjö i ytterligare

Läs mer

Årsredovisning. Nässjö kommun. med Nässjös vision 2030 i sikte

Årsredovisning. Nässjö kommun. med Nässjös vision 2030 i sikte Årsredovisning Nässjö kommun 2013 med Nässjös vision 2030 i sikte 2013 Vision för Lövhult Medarbetaråret Nya bostäder Nya digitala skyltar i city Hemtagningsteamet Påbörjad byggnation av nya förskolor

Läs mer

Alexandra trotsar oddsen

Alexandra trotsar oddsen nr 1 2012 en tidning från falkenbergs kommun Falkenberg Alexandra trotsar oddsen Ny strategi för högre utbildning Helen satsar på ungkulturen Stafsinge blir ny stadsdel Hamnfrågan - en utmaning för politikerna

Läs mer

Inledning och struktur

Inledning och struktur Årsredovisning 2 1 Inledning och struktur Inledning och struktur I detta block finns bland annat kommunens organisation och mandatfördelning beskrivet. Här finns även Mariestads vision 2030 och arbetet

Läs mer

Årsredovisning. 10Nässjö kommun

Årsredovisning. 10Nässjö kommun Årsredovisning 10Nässjö kommun SKISS, ÄRENDEHANTERING 10 Mätningskontor Valberedning Kommunfullmäktige 57 ledamöter Revision Utskott I Kommunstyrelse 13 ledamöter Utskott II Nässjö lärcenter Miljö- och

Läs mer

Årsredovisning. 09Nässjö kommun

Årsredovisning. 09Nässjö kommun Årsredovisning 09Nässjö kommun Valberedning Kommunfullmäktige 57 ledamöter Revision SKISS, ÄRENDEHANTERING 09 Agenda 21/ Miljöledningsgrupp Kommunstyrelse 1 Folkhälsoråd Utskott I 13 ledamöter Utskott

Läs mer

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING Vadstena kommuns 212 HÄNT UNDER 212... 3 3 Mötesplats för ungdomar Projektet Ung i Vadstena slutfördes under 212 vilket resulterade i Fritidscentrum, en verksamhet där man erbjuder olika

Läs mer

Lena öppnar hus och hjärta för andras barn

Lena öppnar hus och hjärta för andras barn Nr 5 November 2011 Lena öppnar hus och hjärta för andras barn Sid 10-11 Bättre bussförbindelser väntar... sid 3 Julmarknadernas tid är här... sid 19 Magnifik final för jubileumsåret... sid 20 foto: edis

Läs mer

Tillsammans är vi starka Möt stadsdelsmammorna i Planteringen Sid 18 19

Tillsammans är vi starka Möt stadsdelsmammorna i Planteringen Sid 18 19 var stad 2015 HELSINGBORG VÄXER PÅ ALLA VIS SID 4 7 DET KOMMER ATT BLI VÄRSTA CIRKUSEN HUNDAR GÖR SUCCÉ PÅ LSS-BOENDE SID 14 15 VI HAR TAGIT AVSTAMP I VÅRA EGNA MISSTAG EX-HULIGANER FÅR STÖD AV VISIONSFONDEN

Läs mer

up psa la VEM, VAD OCH VARFÖR? EN ÅRSBERÄTTELSE OM DEN VÄXANDE KOMMUNEN

up psa la VEM, VAD OCH VARFÖR? EN ÅRSBERÄTTELSE OM DEN VÄXANDE KOMMUNEN up psa la VEM, VAD OCH VARFÖR? EN ÅRSBERÄTTELSE OM DEN VÄXANDE KOMMUNEN 2 3 uppsala i siffror Tillväxt 2010 3 036 fler invånare fick Uppsala under 2010. 12 130 flyttade till Uppsala under 2010. 10 443

Läs mer

Lokalt handlingsprogram 2015-2018 Värmdö

Lokalt handlingsprogram 2015-2018 Värmdö Lokalt handlingsprogram 2015-2018 Värmdö Ett Värmdö med tillväxt, mångfald och valfrihet Vår vision är att vi har ett välfärdssamhälle där samhällets olika sfärer, det offentliga, de frivilliga sammanslutningarna,

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1/1 30/6 2014. Godkänd av kommunfullmäktige 2014-09-25, 137

DELÅRSRAPPORT 1/1 30/6 2014. Godkänd av kommunfullmäktige 2014-09-25, 137 DELÅRSRAPPORT 1/1 30/6 2014 Godkänd av kommunfullmäktige 2014-09-25, 137 Innehåll Organisationsschema - politiskt och förvaltningen...3 Ekonomisk översikt...4 Redovisningsprinciper...6 Övergripande verksamhetsuppföljning...6

Läs mer

Socialt företagande en bransch i tillväxt

Socialt företagande en bransch i tillväxt Socialt företagande en bransch i tillväxt Nutek Stockholm 2008 Infonr 038-2008 ISSN 1102-2574 Text: Bitte Lundborg och Eva Johansson Textredigering: Bitte Lundborg Foto: Bitte Lundborg, Ida Frid, Emilio

Läs mer

TRANÅS INFORMATION FRÅN TRANÅS KOMMUN - MAJ 2015 TRANÅS KOMMUN

TRANÅS INFORMATION FRÅN TRANÅS KOMMUN - MAJ 2015 TRANÅS KOMMUN TRANÅS INFORMATION FRÅN TRANÅS KOMMUN - MAJ 2015 TRANÅS KOMMUN Dokumentsök på www.tranas.se Söker du ett KF-protokoll eller vill du ha tag på en ansökningsblankett för resebidrag? Gå i så fall in på www.tranas.se

Läs mer

hållbart Samhälle Läs om JObbSKAPARNA Närodlad politik En skola för alla Här skapar vi ett Halland behöver en centerpartiet.

hållbart Samhälle Läs om JObbSKAPARNA Närodlad politik En skola för alla Här skapar vi ett Halland behöver en centerpartiet. Hallandsbygdens tidningsförening nummer 3, 2014 Här skapar vi ett hållbart Samhälle Läs om JObbSKAPARNA Halland behöver en Närodlad politik En skola för alla centerpartiet.se/halland Sid 7 2 HALLANDSBYGDEN

Läs mer

Planeringsdirektiv med budget 2015-2017

Planeringsdirektiv med budget 2015-2017 HALMSTADS KOMMUN eringsdirektiv med budget 2015-2017 Jobb, utbildning och välfärd Socialdemokraterna och Vänsterpartiet FÖR ETT MÖJLIGHETERNAS HALMSTAD Vi står för en politik som skapar jobb, värnar välfärden,

Läs mer

Borås Stad budget 2010

Borås Stad budget 2010 Borås Stad budget 2010 Budget Borås Stad 2010 Produktion: Kommunledningskansliet, Borås Stad Tryck: Borås Stads Kommuntryckeri Barnen är vår framtid. För deras skull tar vi ansvar i en turbulent tid. Genom

Läs mer

Du är Gävle. Med vänlig hälsning, Jörgen Edsvik och Åsa Wiklund Lång. kommunalrådskandidater Socialdemokraterna i Gävle

Du är Gävle. Med vänlig hälsning, Jörgen Edsvik och Åsa Wiklund Lång. kommunalrådskandidater Socialdemokraterna i Gävle Du är Gävle. Ibland kan glappet kännas stort mellan invånare och politiker i alla färger. Att styra en kommun är komplext. Just därför får vi politiker aldrig hamna för långt bort från din verklighet,

Läs mer

Foto Clifford Shirley. Budget 2015. Enköpings kommun

Foto Clifford Shirley. Budget 2015. Enköpings kommun Foto Clifford Shirley Budget 2015 Enköpings kommun Budget 2015 Enköpings kommun Med långtidsbudget 2016-2017 Antagen av kommunfullmäktige 18 november 2014 Ärende KS2014/122 136 Innehåll Enköping för alla

Läs mer

Årsredovisning 2014. Kommunstyrelsen 7 april 2015

Årsredovisning 2014. Kommunstyrelsen 7 april 2015 Årsredovisning 2014 Kommunstyrelsen 7 april 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET... 3 ALLMÄN ÖVERSIKT... 4 GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING... 9 ÅRETS MÅLUPPFYLLELSE...

Läs mer

Nr 4 September 2011. Kommunens service allt bättre enligt företag och brukare. Sid 8-9. RIDÅN UPP för Tom på AMAZON. Sid 4.

Nr 4 September 2011. Kommunens service allt bättre enligt företag och brukare. Sid 8-9. RIDÅN UPP för Tom på AMAZON. Sid 4. Nr 4 September 2011 Kommunens service allt bättre enligt företag och brukare Sid 8-9 RIDÅN UPP för Tom på AMAZON Sid 4 foto: edis potori Den är perfekt att bottna svampkorgen med! Det finns anledning att

Läs mer

KORT OM HELSINGBORGSHEM

KORT OM HELSINGBORGSHEM VERKSAMHETEN HYRESGÄSTREPORTAGE INNEHÅLLSFÖRTECKNING KORT OM HELSINGBORGSHEM Det kommunala ändamålet som det är definierat i ägardirektivet 2011. Helsingborgshem ska uppfylla stadens målsättning genom

Läs mer

SI 203 HELSINGB 5 ORG Plan för mål och ekonomi 2014

SI 203 HELSINGB 5 ORG Plan för mål och ekonomi 2014 SI Plan för mål och ekonomi 2014 HELSINGBORG 2035 Vision Helsingborg 2035 År 2035 ska Helsingborg vara den skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserade staden för människor och företag. Vision

Läs mer