insamling nu Trög start för hjälp till Afrikas horn Burkar skramlar ihop miljoner Nej till gåvor från aktör utan kontroll SID 10

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "insamling nu Trög start för hjälp till Afrikas horn Burkar skramlar ihop miljoner Nej till gåvor från aktör utan kontroll SID 10"

Transkript

1 FRII är en politiskt och religiöst obunden sammanslutning av 131 frivilligorganisationer inom humanitet, kultur och miljövård. Tillsammans har vi drygt fyra miljoner sympatisörer. FRII verkar för etisk och professionell insamling. Sedan 2009 tillämpar medlemmarna FRIIs Kvalitetskod. Nyckelord i insamling är respekt, öppenhet, kvalitet och engagemang årgång 17 insamling nu EN TIDNING FRÅN FRII Nej till gåvor från aktör utan kontroll SID 10 Norsk annonskampanj väckte starka känslor SID 13 Trög start för hjälp till Afrikas horn Nyhetsrapporter avgör resultat Sverige starkt givarland SID 5 l Granskning dömer ut kodrapporter 4 l Få missade ny rutin för 90-konton 7 l Tema: kändisar som dragplåster 8 Fler väljer biståndsknappen Burkar skramlar ihop miljoner SID 12

2 friizon Kalendarium OKTOBER Världens Barn-kampanjen 2011: 9.10 Temasändning SVT Insamlingsgala SVT Temasändning SVT Introduktion till FRIIs Kvalitetskod kl Kodrapporten kl Kvalitetskoden och styrelsens arbete kl Riskhantering/intern kontroll För ordförande och vice ordförande kl IFC-konferensen i Holland Cancerfondens Rosa Bandetgala kl i TV3 NOVEMBER SIME Non-Profit Summit, Cirkus, Stockholm Ideellt Forum, Stockholm. Prisutdelning för Bästa årsredovisning inom ideell sektor DECEMBER 1.12 FRIIs årliga seminarium om redovisning med Eva Törning FEBRUARI Grundkurs i Fundraising APRIL AFP International Conference on Fundraising, Vancouver MAJ InsamlingsForum ledaren utmaningar och möjligheter Härligt att vara här! När jag skriver det här har jag hunnit vara på plats här på FRII i precis en månad. Det har varit en mycket spännande och intensiv period. Jag har hunnit med att träffa en del medlemsorganisationer redan och det jag omedelbart slås av är det starka engagemanget, självklart för den egna verksamheten men också för våra gemensamma frågor och för att utveckla vår bransch. Och det finns många viktiga frågor där vi når bästa framgången genom att arbeta tillsammans. Under hösten väntar fortsatta besök hos fler medlemmar, något jag ser mycket fram emot. Erik Zachrison finns kvar på FRII en del av hösten. Att Erik så generöst gör allt för att det ska bli en så smidig övergång som möjligt, är ovärderligt. Ett av mina första uppdrag var att få vara med när den andra gruppen av certifierade fundraisers examinerades. Det var så roligt att höra hur mycket deltagarna tyckte att de hade fått med sig från utbildningen, in i det dagliga arbetet, och att se hur härlig stämning det var mellan alla deltagare, och hur det har gett ett nätverk att fortsätta att utvecklas tillsammans med. Lycka till på er vidare resa! Regeringen har nu också beslutat att infria sitt vallöfte och införa en möjlighet för privatpersoner att få skattereduktion för gåvor till ideella organisationer för forskning och hjälpverksamhet. Det här är ett stort steg framåt i utvecklingen av den ideella sektorn i Sverige och av stor betydelse för samhällslivet och demokratin och för de människor som ges förbättrade möjligheter genom sektorns insatser. Skatteavdrag är ett effektivt sätt att stimulera gåvor. Både erfarenhet från andra länder och flera forskningsstudier visar att skatteincitament ökar viljan att skänka pengar. FRII kommer därför att arbeta för att regeringen utvidgar reformen framöver. Ett viktigt steg vore att ge företag samma möjlighet till skattereduktion för gåvor som privatpersoner nu får. Ett annat vore att tillåta att avdrag får göras för högre belopp än de kronor per år som nu föreslås. Dessutom bör ändamålen utvidgas, till att gälla mer än hjälpverksamhet och forskning. Ett annat område där jag ser både stora utmaningar och stora möjligheter för FRIIs medlemmar att stärka banden med givarna och öka förtroendet för verksamheten, gäller hur vi berättar om och värderar organisationernas resultat och effekterna av allt arbete. För mig kommer detta vara ett prioriterat område det ser jag redan nu. Vi behöver bra modeller och principer och här kan vi också ta lärdom från andra sektorer i samhället och från utlandet. Jag har märkt att många medlemmar redan arbetar med just detta. Genom att arbeta tillsammans kan vi skapa modeller som ger en bra ram och samtidigt den flexibilitet som behövs för att passa vitt skilda verksamheter. Christine von Sydow Generalsekreterare, Frii Annonsera För information och bokning: kontakta Press Art. Tel , Annonspriser Helsida: kr Halvsida: kr Kvartssida: kr FRII-medlemmar betalar 50 procent av angivna priser. För bokningsstopp, tekniska specifikationer och utgivningsdatum se klicka på Medlem och sedan Insamling nu FRII söker ny medarbetare till sitt kansli som ska delta i arbetet med att stärka förtroendet för insamlingsbranschen så att allt fler skänker mer och oftare. Intresserad? Titta vidare på insamling nu Information och nyheter från FRII, Frivilligorganisationernas Insamlingsråd. Ansvarig utgivare: Erik Zachrison. Redaktör: Peter Rehnfeldt/Press Art. tel: , Redaktion: Helena Reinius Gullström, Eva Nordenstam, Peter Rehnfeldt, Lovisa Sandberg Christine von Sydow och Marie von Zeipel Adress: FRII, Box 2054, Stockholm. Besöksadress: Skeppsbron 28 Tel: /92, fax E-post: Nätet: Omslagsbild: Jakob Dall/Röda Korset Danmark Tryck: Print One 2011 Upplaga: ex, utgivning 4 ggr/år ISSN Om du medverkar i insamling nu ger du samtidigt ditt tillstånd till att FRII får använda materialet i elektronisk version av tidningen. 2 insamling nu

3 kommenterat: toppen botten Angeläget initiativ av TV4 Bra av TV4 att dra igång insamling till Afrikas horn mitt i sommaren. Tack för det initiativet. Ändrad uppfattning gav 90-konto Norrlands Cancerforskningsfond hamnade förra året på FRIIs varningslista eftersom man bedrev omfattande insamling Aktuella frågor om insamling i politiken FRIIs årsmöte beslutade att inrätta ett Kvalitetsråd på prov i ett år. Kvalitetsrådet ska medverka till att kodrapporterna hos FRIIs medlemmar är korrekta och att de stämmer med verkliga förhållanden. Rådet blir därmed ett instrument i arbetet med att bygga förtroende hos landets givare. Rådet utses av och rapporterar till FRIIs styrelse. I ett första skede har rådet till uppgift att utgöra en neutral mötesplats som, på uppdrag av FRIIs styrelse, gör bedömningar av anmälningar avseende felaktigheter i FRIIs medlemmars kodrapporter. Vem som helst kan lämna in en anmälan. Rådet gör sina bedömningar utifrån dialog med anmäld organisation och anmälaren samt annan informationsinhämtning. Rådet verkar således internt inom FRII och utgör en stödfunktion till FRIIs styrelse. Rådet är inte be- Avdragsrätt för gåvor. Frågan om skatteavdrag för gåvor är en prioriterad fråga för FRII som därför välkomnar att regeringen i höstens budget infriat sitt vallöfte och inför en möjlighet för privatpersoner att få skattereduktion för gåvor till forskning och hjälpverksamhet. En skattereduktion för gåvor innebär ett stort steg framåt i utvecklingen inom det ideella området i Sverige. Under hösten kommer FRII att ha en dialog med Skatteverket kring det praktiska genomförandet av reformen. FRII kommer även att ordna träffar för medlemmarna kring detta. Frågor som måste få en lösning gäller till exempel vad som ska betraktas som hjälpverksamhet. Hur definieras detta begrepp? Är det hjälpverksamhet både i Sverige och i andra länder? Andra frågor som måste lösas gäller de administrativa rutinerna med rapportering av gåvor till givarna och till Skatteverket. Finns det verktyg som utan 90-konto. Nu har fonden ändrat uppfattning och tilldelats 90-konto. Det är glädjande. Granskning ger värdefull vägledning Charity Rating publicerade en rapport i somras där man granskat FRII-medlemmarnas kodrapporter. Det är bra att Charity Rating ser Koden som viktig att följa, det kan ge en ytterligare vägledning i kvalitetsarbetet. kan underlätta rapporteringen för insamlingsorganisationerna? Moms. Momsfrågan i ideell sektor är ett annat prioriterat område för FRII och där fortsätter FRII att delta i de arbetsgrupper som finns kring frågan. Almedalsveckan. FRII var på plats under Almedalsveckan i juli. Vi anordnade dock inga egna arrangemang detta år. Christine von Sydow Trio ska ge stöd för ökat förtroende 11 oktober Introduktion till FRIIs Kvalitetskod kl oktober Kodrapporten kl Erik Zachrison Helle Klein Tobias Eltell slutsfattande utan bereder eventuella beslut som fattas av FRIIs styrelse. FRIIs styrelse har nu utsett de tre ledamöterna. De är Erik Zachrison, ordförande och seniorkonsult hos FRII, Tobias Eltell, jurist och etikansvarig hos branschföreningen Sveriges Annonsörer samt Helle Klein, skribent, präst och debattör. Christine von Sydow FRIIs Kvalitetskodutbildningar: 12 oktober Kvalitetskoden och styrelsens arbete kl oktober Riskhantering/intern kontroll För ordförande och vice ordförande kl Anmälan snarast till För pris och praktiskt information se Gemensam kampanj för testamenten I höst bjuder FRII in sina medlemmar till en bred kampanj för att få svenska folket att inkludera en idéburen organisation när man skriver sitt testamente. Förutsättningarna för en kampanj har utretts av en arbetsgrupp inom FRII. Många organisationer ser en fördel i att bedriva en gemensam kampanj för testamentsgåvor. Tanken är vidare att söka lämpliga samarbetspartners i Sverige som arbetar med testamenten för att få hjälp att nå rätt målgrupp. En gemensam webbplats planeras. Endast två av tio svenskar har upprättat ett testamente medan tre av tio uppger att de kan tänka sig att testamentera tillgångar till en ideell organisation. FRII tror att testamentsgåvor i Sverige kan öka väsentligt. ERIK ZACHRISON Ny vägledning för placeringspolicy Friis styrelse har fastställt en uppdaterad version av Vägledningen för utformning av placeringspolicy. Björn Falkeblad har varit sammankallande i projektgruppen för uppdateringen. Följande tillägg gjordes: l Under Etiska aspekter: Vanligt är angivande av att företag ska följa internationella konventioner. Ett sätt är att företag är med i Global Compact där tio principer ska följas. FN har också tagit fram Principer för ansvarsfulla investeringar (PRI), som institutionella investerare kan ansluta sig till. l Under alternativa investeringar lades valutor och infrastrukturfonder till som möjliga typer av tillgångar l Under tillåtna risker avseende kreditrisk: Många långivare har rating, vilket kan användas som utgångspunkt för att hantera kreditrisken. l Under utvärdering av förvaltningen: Det är möjligt att använda avkastningkrav som styrinstrument mot externa förvaltare. Dessutom lades följande fråga till: Vilket avkastningskrav ska användas? Hela den nya vägledningen finns på HRG insamling nu

4 aktuellt Hallå där... Håkan Wirtén, ny generalsekreterare för Världsnaturfonden, WWF. Vad fick dig att söka jobbet? Det kändes i hela min kropp att jag skulle söka det här jobbet. Det var en kombination av flera saker. Jag tycker att WWF jobbar med intressanta och viktiga frågor som ligger mig varmt om hjärtat och som har global räckvidd. Dessutom kändes det kul att göra något nytt. Du kommer från Skogsstyrelsen. Vad är det för skillnad och likheter mellan arbetsplatserna? Det finns både likheter och skillnader. Det handlar om våra naturresurser och på bägge håll arbetar vi med hållbarhetsfrågor. Dessutom jobbar det bra och engagerande människor med bägge fötterna på jorden, både på Skogsstyrelsen och WWF. Skillnaden är att rollen och uppdraget ser annorlunda ut och att friheten är större på WWF än en myndighet som styrs av regering, lagar och förordningar. Vad är roligast? På WWF känner jag att här gör jag skillnad. Sen är det roligt med alla fantastiska människor jag kommer i kontakt med både inom och utanför organisationen. Vad är på gång under hösten? Vi kommer bland annat presentera vår vision för hållbar energi. Sen är det internationella skogsåret, fortsatt stor uppmärksamhet för Östersjöfrågorna, rovdjuren och förstås alla viktiga projekt vi bedriver runt om i världen. Vad har ni på gång i ett längre perspektiv? Energivisionen som tar sikte på 2050 kommer nog vara närvarande i väldigt mycket. Det handlar om energi, klimat och mat kopplat till djur, natur och människors hälsa. Sen ska vi även titta ner i djuphavet i Project ocean, för att uppmärksamma havens betydelse. Eva Nordenstam Gilla FRII på Facebook så håller du dig uppdaterad och får direktkontakt med dina branschkollegor. [www.frii.se/facebook]. l Charity Ratingrapport: Få goda exempel på att FRIIs kvalitetskod följs Charity Rating publicerade i juni en rapport om frivilligorganisationernas arbete med kvalitetskoden under Resultatet, menar Charity Rating, var nedslående. Endast åtta av sextio organisationer klarade de uppställda kriterierna. Charity Ratings rapport fokuserar på mål och måluppfyllelse. Man har tittat på och analyserat hur konkret, lättillgänglig och kortfattad informationen från de olika organisationerna är. Syftet med rapporten har varit att kartlägga om kodrapporten hjälper givaren till en bättre förståelse för den aktuella organisationens målsättningar och måluppfyllelse. Charity Ratings anser att fokus för givaren ligger på att förstå den aktuella organisationens målsättningar och måluppfyllelse, varför organisationen valt att titta närmare på kapitel tre i kvalitetskoden. Endast åtta av de sextio organisationer som inkluderats i undersökningen klarade kriterierna. Skåne Stadsmission, SOS Barnbyar, Svenska Afghanistankommittén, Vi-skogen, Kooperation Utan Gränser, Barnfonden, Cancerfonden och Ecpat var de godkända organisationerna som Charity Rating lyft fram som goda exempel. Dessa har endast fått små nedslag, som oftast härleds till att måluppfyllelsen inte varit kvantifierbar. Flera av de organisationer som var med i undersökningen föll på att kodrapporten inte funnits separat på hemsidan, utan inkluderats i årsredovisningen, vilket Charity Rating bedömt Andra kullen av certifierade insamlare tog i början av september emot sina diplom på Berghs School of Communication. FRII har tillsammans med European Fundraising Association, EFA och Berghs School of Communication anordnat en skräddarsydd certifieringsutbildning för insamlare. 18 deltagare har parallellt med sina ordinarie arbeten haft 80 lärarledda lektioner, ett handlett projektarbete och tid för egna studier samt klarat av tentamen. Examensdagen innehöll diplomutdelning, inspirationsföreläsning och gemensam middag på kvällen. Mål för utbildningen är att stärka insamling som profession och göra insamlarens roll tydligare, liksom att öka kunskaper om insamling som otydligt. De kritiserar även att endast 60 organisationer av 92 valt att publicera kodrapporten på sin hemsida. Kvalitetskoden är uppbyggd på principen följa eller förklara. Charity Rating poängterar dock att endast 22 organisationer följer samtliga punkter i kvalitetskoden, medan 37 organisationer endast följer den delvis. Man uppmanar organisationerna att utarbeta punkter under styrning, ledning och kontroll samt se över hur informationen görs tillgänglig. Det här är en första granskning som gjorts och den bygger på rapporterna från Organisationerna har nu lämnat ytterligare en rapport. Ju större vikt Charity Rating lägger vid att följa upp rapporterna, desto mer kommer granskningen att vara till nytta inte bara för givarna, utan även för oss, kommenterar FRIIs Christine von Sydow rapporten. Lovisa Sandberg fakta Tre kriterier För sin analys av kvaliteten i Kodrapporteringen har Charity Rating ställt upp tre kriterier: Om målsättningarna och måluppfyllelsen publicerats publikt (på hemsidan), Om beskrivningen av måluppfyllelsen varit tydlig och kortfattad, Om det finns ett gemensamt dokument för mål, aktivitet och måluppfyllelse. Diplomutdelning för EFA-certifierade insamlare 2011 års avgångsklass vid diplomeringen. bland deltagare och få europeisk kvalitetsstämpel på sina kunskaper. Utbildningen började i oktober 2010 och avslutades den 1 september i år. Ulrika L Forsberg Foto: Caroline settervall 4 insamling nu

5 Efter de tre första veckorna av insamling hade FRIIS organisationer fått in 75 miljoner kronor till Afrikas horn. När det gällde Haiti var motsvarande siffra 153 miljoner kronor. l Svälten på Afrikas horn Sverige i topp trots svag respons Torkan på Afrikas horn engagerar svenskar. António Gueterres är chef för FN:s flyktingkommissariat UNHCR och uppger att Sverige är ett av fem länder som i absoluta tal har gett störst summor till de nödställda på Afrikas horn. Relativt BNP är Sverige i topp. Ändå upplever många av FRIIs organisationer att insamlingen går trögt. Behoven på Afrikas horn är stora. Under sommaren visades starka bilder i media från Somalia och grannländerna där torkan gjorde situationen mycket allvarlig. Miljontals människor behövde mat och vatten för att klara sig. Svältkatastrofen pågår fortfarande och läget förväntas dessutom att bli värre. Runt av FRII-medlemmarna är igång med insamling till Afrikas horn. Hur insamlingen går, beror på vad man jämför med. Många journalister som ringer jämför med Haiti. Och visst är det ju stor skillnad i pengar men jag tycker generellt sett, att det är svårt att jämföra katastrofer. Det är så många faktorer som spelar in, säger Therese Engström, insamlingschef på Röda Korset. Insamlingsmässigt är dock skillnaden enorm. En jordbävning är något monumentalt, extremt och väldigt visuellt. Haiti fick otroligt stort utrymme i media, säger Therese Engström. Katinka Lindholm som är insamlings- och kommunikationschef på Action Aid är inne på samma linje. Det är ju olika typer av katastrofer. En jordbävning är mer dramatisk. Svälten i Östafrika är ju något som många har vetat om och varnat för. Många svenskar tror nog också att det alltid är svält i Afrika, säger hon. Båda lyfter fram medias stora betydelse för insamlingsresultatet. Vi är väldigt beroende av hur media talar om situationen. Jag önskar att vi själva skulle kunna skapa intresse och engagera men vår insamling påverkas av hur mycket media ger utrymme till torkan, säger Therese Engström. Nu har andra nyheter tagit plats i nyhetssändningarna och det har dessutom funnits en debatt om huruvida hjälpen verkligen kommer fram till de behövande. Men det allvarliga läget för människorna på Afrikas horn består. Om regnen uteblir tror Therese Engström att torkan kommer upp på nyhetsagendan igen. Men oavsett media så är det ju vårt ansvar att fortsätta skrika om det här, för att få uppmärksamhet och skapa engagemang. säger Therese Engström. Action Aid har gått ut till de egna givarna och bett om hjälp till Afrikas horn, men inte gjort några externa kampanjer. Insamlingen har gått rätt så trögt, och inte riktigt tagit fart. Under Haiti jobbade vi gemensamt 14 olika organisationer, som de bland annat gör i England. Det har sina styrkor med en katastrofinsamlingsorganisation, säger Katinka Lindholm. Röda Korset hade i början av september fått in 16,5 miljoner. Vi tycker att det är ganska bra, och det kommer att komma in mer, men vi är absolut inte nöjda. Speciellt inte om man ser till det insamlade i proportion till behoven. Så vi kommer fortsätta med kampanjer för att hjälpa människor på Afrikas horn, säger Therese Engström. Eva Nordenstam Foto: Unicef IKEA bidrar med jättedonation De senaste åren har Ikea klivit fram som en av de största företagsgivarna i Norden. Företaget har länge samarbetat med bland andra Unicef för att ge bistånd till Afrika. Efter rapporterna om den akuta krisen på Afrikas horn meddelade Ikea Foundation att företaget skänker 390 miljoner kronor till FN:s flyktingorgan UNHCR. Pengarna ska gå till världens största flyktingläger i Dadaab i Kenya som är hårt drabbat av svältkatastrofen. Summan fördelas över tre år och UNHCR räknar med att den ska kunna bidra med hjälp till uppemot människor. Men vad jag vänder mig mot är försöket att hitta förklaringen till Johan af Donners brott i kulturen på Röda Korset. Ansvaret för ett brott ligger alltid hos förövaren och inte hos brottsoffret. Ulrika Årehed Kågström, generalsekreterare för Svenska Röda Korset kommenterar boken Guldsot, av journalisten Bernt Hermele Dialog om samarbete vid katastrofer Ett positivt intresse för samarbete mellan FRII-medlemmar vid katastrofer uppstod efter kampanjen Hjälp Haiti Deltagarna i kampanjen skrev till FRIIs styrelse och begärde att FRII skulle initiera en diskussion bland medlemmarna om ett fastare samarbete vid katastrofer. En första kartläggning av förutsättningarna för ett sådant samarbete har gjorts. Den lyfter fram att förutsättningar finns för samarbete men att det även finns ett antal frågor som måste redas ut innan ett samarbete kan komma till stånd. Styrelsen har gett FRII i uppdrag att vara ett stöd för medlemmarna i den fortsatta processen, så att eventuella intresserade ska kunna gå vidare. FRII kommer därför att under hösten skapa ett forum för dialog mellan medlemmarna kring denna fråga. Christine von Sydow insamling nu

6 aktuellt Cecilia Chatterjee- Martinsen, ny generalsekreterare på WaterAid. Hallå där... Foto: oskar synneby Vad fick dig att söka jobbet? Jag har i tidigare jobb samarbetat med WaterAid i fält och har alltid tyckt att det är en professionell organisation som jobbar för alla människors rätt till rent vatten och en toalett. När Per Stenbeck skulle gå i pension och tjänsten utlystes så kunde jag inte motstå chansen att från Sverige få vara delaktig i att ge över en miljon människor per år tillgång till vatten och sanitet. Vad har du jobbat med tidigare? Jag kommer ursprungligen från näringslivet och har jobbat med försäljning och marknadsföring inom media och telekom innan jag sadlade om. Först arbetade jag på Världsbanken i Västafrika, WHO i Geneve och senast på Stockholm International Water Institute. Hur ska WaterAid bli mer kända? Vi vill lyfta fram problematiken med bristen på vatten och toaletter. Det är en fråga som jag, innan jag började jobba med ämnet, inte tänkte på som ett grundläggande hinder för utveckling och hälsa. Över barn dör dagligen på grund av smutsigt vatten och bristfällig hygien. År 2011 är detta inte ok och det är en skam att vi kan skicka folk till månen, men vi kan inte se till att vårt folk har vatten och hygieniska sätt att ta hand om sin avföring. Vilka är de främsta givargrupperna? Vi har redan starka samarbeten med ett antal företag och stiftelser som verkligen har förstått det vitala med att bidra till lösningen på denna problematik och vi kommer hitta nya spännande partners. Även allmänheten är en viktig grupp. Vilka blir dina första uppgifter? Mina första uppgifter blir att tillsammans med teamet i Stockholm bygga vidare på arbetet och göra vårt bästa för att inte ett enda barn ska behöva dö i diarré i framtiden. Ulrika L Forsberg Johanna Wester, Lina Carlsson och Clara Hamrén är engagerade i nättidningen barnsrättigheter.com. Nätverk lyfter fram barnrättsfrågor I nättidningen Barnsrättigheter.com uppmärksammas nyheter och händelser i världen med barnrättsperspektiv. Intresset för frågorna är stort men det kan vara svårt att göra dem synliga. Barnsrättigheter.com är ett ideellt nätverk som berättar om ungas rättigheter. Grundaren Johanna Wester fick för några år sedan möjlighet att genom sitt jobb bygga upp en ny webbplats. Det blev starten för nättidningen som idag görs av åtta personer. Jag tyckte att det behövdes en kanal som samlade nyheter, fakta och diskussioner om barns rättigheter. Flera andra som är intresserade av samma saker kände likadant. Hittills har vi publicerat drygt 100 artiklar och tagit fram 40 underavdelningar med skilda barnrättsrelaterade teman, berättar Johanna Wester. Hon jobbar på Ecpat och har gått Unicefs utbildning som barnrättsinformatör. Flera av de andra i nätverket har också anknytning till både insamlings- och barnrättsorganisationer. De ser allihop att intresset kring frågorna är stort men att det ibland är svårt att göra dem synliga. Det finns fortfarande många som är skeptiska till barnrättsfrågor. Jag har mött personer som helst vill tala om barns skyldigheter eller tycker att barns rättigheter krockar med FN:s mänskliga rättigheter, säger Johanna Wester. Att ta ställning för utsatta barn kan förefalla oförargligt. Men det finns grupper i samhället som bland annat menar att försöken att stoppa spridningen av barnporr hotar både yttrandefriheten och rättssäkerheten. Ibland tar motståndet sig hotfulla uttryck, till exempel genom anonyma inlägg på nätet. Att ta ställning för barn medför också att man kan bli utpekad som skenhelig och präktig. Det visar ännu mer att nättidningen behövs. Jag tror att det vi skriver om framför allt stärker barnrättsfrågorna i sig, mer än organisationerna som redan har professionell och slagkraftig information, säger Johanna Wester. Många besökare använder tidningen för att söka sig vidare till annan information om barnrättsfrågor. Ett viktigt arbete är därför att hela tiden utveckla innehållet så att läsarna kan få så relevanta uppgifter som möjligt. Vi ger till exempel tips till alla som vill jobba som volontärer med barnrättsfrågor, råd till företag som är intresserade att ge stöd för att motarbeta barnsexturism och information till lärare som vill diskutera ungas rättigheter i klassrummet, berättar Johanna Wester. Bland de senaste inläggen i nättidningen kommenteras svältkatastrofen på Afrikas horn och terrordåden i Norge ur ett barnperspektiv. På lång sikt tror Johanna Wester att barnens rättigheter kommer att bli mer självklara i all rapportering. Hundratusentals människor arbetar samtidigt världen runt, för att nå samma förändringar. Kulturerna skiljer sig åt, metoderna skiljer sig åt, förutsättningarna skiljer sig åt. Och det går långsamt. Men det går, säger Johanna Wester. Peter Rehnfeldt 6 insamling nu

7 l Svensk Insamlingskontroll Få missade ny rutin vid rapportering av 90-konton Varje år ska alla 90-kontoinnehavare lämna in en rapport som granskas av Svensk Insamlingskontroll. Trots tidigare deadline i år var det ingen markant skillnad i antalet inlämnade rapporter. Det har gått över förväntan bra med den nya rutinen, säger Eva Birath, kanslichef. Av totalt 353 organisationer som är 90-kontoinnehavare hade 57 organisationer inte lämnat in sina rapporter till Svensk Insamlingskontroll i tid i år, medan 30 var ofullständiga. Men eftersom det var första året för det nya tidigare inlämningsdatumet 30 juni, startade inte Svensk Insamlings- Eva Birath kontroll sin granskning av rapporterna förrän 9 augusti. Då hade många fler organisationer lämnat sina rapporter. Till slut behövde 19 förseningsfakturor skickas ut, mot 17 förra året. Förseningsavgiften utgör en årsavgift, minst 5000 kr, för organisationen. Ett 90-konto har hittills dragits in. Ett råd till de organisationer vi granskar är att upprätta vår rapport i samband med årsredovisningen. Då är siffrorna fortfarande färska och då kan man lämna in bägge för revision på en gång i stället för i två omgångar. Det borde även bli billigare, säger Eva Birath. Då de flesta organisationer har etablerade rutiner för att upprätta sina årsredovisningar, ser många fördelar med att inkludera rapporten till Svensk Insamlingskontroll i dessa. Rapporten till oss är otroligt viktig. Det är så vi visar för allmänheten att organisationer med 90-konto är seriösa, säger Eva Birath. Förra året fanns det 351 organisationer med 90-konto, antalet har alltså endast ökat med två i år. Men inför kommande år kommer det troligtvis att ske en större ökning. Jag skulle tro att det blir runt 380 stycken, säger Eva Birath. Många organisationer sökte 90-konto i slutet av förra året och behövde inte lämna in någon rapport. Men det totala antalet organisationer beror på hur många som säger upp sitt 90-konto vid årsskiftet. Lovisa Sandberg Stöd från företag har ökat kraftigt Svenska företag donerade under 2010 cirka 581 miljoner kronor till organisationer med 90-konton. Det är en rejäl ökning jämfört med 2006, då företagen skänkte 176 miljoner enligt statistik från Svensk Insamlingskontroll. Förra året bidrog H&M med cirka 37 miljoner kronor till olika organisationer, och utöver det har klädjätten även investerat cirka 40 miljoner kronor i ett femårigt projekt med Unicef. Telia Sonera uppger att man bidrog med cirka 51 miljoner medan Ica gav ungefär 20 miljoner kronor, enligt TT. Ett annat sätt för företagen att bidra är att skänka varor. Exempelvis har AB Volvo donerat lastbilar, Ericsson mobilnätverk och SCA har skänkt bindor till kvinnor på flykt. Företagens givmildhet når ändå inte upp till allmänhetens gåvor som i fjol uppgick till drygt fem miljarder kronor. Ulrika L Forsberg AFFÄRSANSVARIG STORA GIVARE DAGS ATT BIDRA PÅ RIKTIGT! UNICEF (United Nations Children s Fund) arbetar på uppdrag av FN för att förverkliga barns rättigheter. Till vår avdelning för insamling på privatmarknaden söker vi nu efter en medarbetare till en av våra nyckelpositioner. Tjänsten är placerad på UNICEFs kontor på S:t Eriksgatan i Stockholm. I rollen ansvarar du för våra befintliga relationer med våra största privatgivare samt arbetar aktivt med nykundsbearbetning. Du ansvarar för att såväl budget som verksamhets- och aktivitetsplaner följs. I arbetet ingår även att ordna större events och utveckla konceptet för givarlojalitet. Vi söker dig som tidigare drivit stora projekt/events, arbetat med försäljning och/eller haft eget kundansvar. Du har ett brett kontaktnät och förmåga att bygga relationer inom svenskt näringsliv. Läs mer och sök tjänsten på För mer information, kontakta Alexandra Åquist på telefon Eftersom vi arbetar med löpande urval ser vi gärna att du söker tjänsten snarast möjligt, allra senast den 14 oktober Välkommen med din ansökan! insamling nu

insamling nu Större effekt på agendan Stark insats gör EFS till Årets Insamlare SID 10 InsamlingsForum 2011 Snabb start för att kunna sprida leenden

insamling nu Större effekt på agendan Stark insats gör EFS till Årets Insamlare SID 10 InsamlingsForum 2011 Snabb start för att kunna sprida leenden FRII är en politiskt och religiöst obunden sammanslutning av 125 frivilligorganisationer inom humanitet, kultur och miljövård. Tillsammans har vi drygt fyra miljoner sympatisörer. FRII verkar för etisk

Läs mer

insamling nu Tema: Insamling utan kontroll Stiftelser skadar givares förtroende

insamling nu Tema: Insamling utan kontroll Stiftelser skadar givares förtroende FRII är en politiskt och religiöst obunden sammanslutning av 79 frivilligorganisationer inom humanitet, kultur och miljövård. Tillsammans har vi cirka fyra miljoner sympatisörer. FRII verkar för etisk

Läs mer

insamling nu gemensam satsning gav snabb haiti-hjälp unicef samlar in mest i Sverige en tidning från frii

insamling nu gemensam satsning gav snabb haiti-hjälp unicef samlar in mest i Sverige en tidning från frii FRII är en politiskt och religiöst obunden sammanslutning av 106 frivilligorganisationer inom humanitet, kultur och miljövård. Tillsammans har vi cirka fyra miljoner sympatisörer. FRII verkar för etisk

Läs mer

insamling nu Goda resultat trots tvekan Face-to-face tar större plats Mer utrymme för frivilliga insatser Insamlare får EFA-certifikat

insamling nu Goda resultat trots tvekan Face-to-face tar större plats Mer utrymme för frivilliga insatser Insamlare får EFA-certifikat FRII är en politiskt och religiöst obunden sammanslutning av 78 frivilligorganisationer inom humanitet, kultur och miljövård. Tillsammans har vi cirka fyra miljoner sympatisörer. FRII verkar för etisk

Läs mer

Fler ger mer. insamling nu. Nytt givarbeteende i katastrofens spår:

Fler ger mer. insamling nu. Nytt givarbeteende i katastrofens spår: FRII är en politiskt och religiöst obunden sammanslutning av 77 frivilligorganisationer inom humanitet, kultur och miljövård. Tillsammans har vi cirka fyra miljoner sympatisörer. FRII verkar för etisk

Läs mer

insamling nu Förändring och förståelse i centrum på InsamlingsForum 2010 SIDORNA 6-9

insamling nu Förändring och förståelse i centrum på InsamlingsForum 2010 SIDORNA 6-9 FRII är en politiskt och religiöst obunden sammanslutning av 110 frivilligorganisationer inom humanitet, kultur och miljövård. Tillsammans har vi cirka fyra miljoner sympatisörer. FRII verkar för etisk

Läs mer

insamling nu Face-to-face i praktiken Många givare berättar om sina liv och upplevelser

insamling nu Face-to-face i praktiken Många givare berättar om sina liv och upplevelser FRII är en politiskt och religiöst obunden sammanslutning av 77 frivilligorganisationer inom humanitet, kultur och miljövård. Tillsammans har vi cirka fyra miljoner sympatisörer. FRII verkar för etisk

Läs mer

insamling nu Biståndsjätte siktar på Sverige Den svenska marknaden är strategiskt viktig

insamling nu Biståndsjätte siktar på Sverige Den svenska marknaden är strategiskt viktig FRII är en politiskt och religiöst obunden sammanslutning av 77 frivilligorganisationer inom humanitet, kultur och miljövård. Tillsammans har vi cirka fyra miljoner sympatisörer. FRII verkar för etisk

Läs mer

insamling nu Lek och allvar Många remissvar om ny kvalitetskod 4 FRII-medlemmar får pris för årsredovisningar 5

insamling nu Lek och allvar Många remissvar om ny kvalitetskod 4 FRII-medlemmar får pris för årsredovisningar 5 FRII är en politiskt och religiöst obunden sammanslutning av 79 frivilligorganisationer inom humanitet, kultur och miljövård. Tillsammans har vi cirka fyra miljoner sympatisörer. FRII verkar för etisk

Läs mer

Enklare ge gåva SMS och Internet slog igenom efter tsunamin

Enklare ge gåva SMS och Internet slog igenom efter tsunamin FRII är en politiskt och religiöst obunden sammanslutning av 79 frivilligorganisationer inom humanitet, kultur och miljövård. Tillsammans har vi cirka fyra miljoner sympatisörer. FRII verkar för etisk

Läs mer

insamling nu Lång vandring gav stor uppslutning Så ger skratt stöd till utsatta en tidning från frii l frii-medlemmar säger upp anställda 5

insamling nu Lång vandring gav stor uppslutning Så ger skratt stöd till utsatta en tidning från frii l frii-medlemmar säger upp anställda 5 FRII är en politiskt och religiöst obunden sammanslutning av 88 frivilligorganisationer inom humanitet, kultur och miljövård. Tillsammans har vi cirka fyra miljoner sympatisörer. FRII verkar för etisk

Läs mer

Brev. Senaste nytt SFI chockhöjer avgifterna för landets 90-konton. Biståndsknappen. nr 3/04. Premiär för insamlingsgala i TV 3

Brev. Senaste nytt SFI chockhöjer avgifterna för landets 90-konton. Biståndsknappen. nr 3/04. Premiär för insamlingsgala i TV 3 Brev nr 3/04 FRII är en politiskt och religiöst obunden sammanslutning av 77 frivilligorganisationer inom humanitet, kultur och miljövård. Tillsammans har vi ca fyra miljoner sympatisörer. FRII verkar

Läs mer

Brev. Insamlingsmål nått. FRII-Brevet 10 år! Extra stort jubileumsnummer. nr 2/04. FRIIs årsmöte. Uppdrag Granskning om minnesgåvor.

Brev. Insamlingsmål nått. FRII-Brevet 10 år! Extra stort jubileumsnummer. nr 2/04. FRIIs årsmöte. Uppdrag Granskning om minnesgåvor. Brev nr 2/04 FRII är en politiskt och religiöst obunden sammanslutning av 77 frivilligorganisationer inom humanitet, kultur och miljövård. Tillsammans har vi ca fyra miljoner sympatisörer. FRII verkar

Läs mer

Brev. högtflygande. planer om att pengarna ska forsa in! God Jul. nr 4/01. Alla har vi. Det går framåt för etiska fonder.

Brev. högtflygande. planer om att pengarna ska forsa in! God Jul. nr 4/01. Alla har vi. Det går framåt för etiska fonder. Brev nr 4/01 FRII är en politiskt och religiöst obunden sammanslutning av ett 70-tal frivilligorganisationer inom humanitet, kultur och miljövård. Tillsammans har vi ca fyra miljoner sympatisörer. FRII

Läs mer

Svartlistad insamling

Svartlistad insamling Svartlistad insamling En rapport om klädinsamlingsbranschen i Göteborg November 2011 1 Svartlistad insamling En rapport om klädinsamlingsbranschen i Göteborg November 2011 En rapport framtagen av Emmaus

Läs mer

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET förutsättningar, verklighet och framtid INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. FÖRORD 2. SNABBVERSIONEN 3. OM RAPPORTEN 3.1 Om den här rapporten...

Läs mer

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET förutsättningar, verklighet och framtid INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. FÖRORD....4 2. SNABBVERSIONEN...5 3. GIVANDET I SVERIGE...7

Läs mer

Hela steget. Dags för en fungerande avdragsrätt för gavor. En rapport från FRII Frivilligorganisationernas Insamlingsråd

Hela steget. Dags för en fungerande avdragsrätt för gavor. En rapport från FRII Frivilligorganisationernas Insamlingsråd Hela steget Dags för en fungerande avdragsrätt för gavor En rapport från FRII Frivilligorganisationernas Insamlingsråd Frivilligorganisationernas Insamlingsråd Grafisk form: Kontrapunkt Tryckt: på FSC-märkt

Läs mer

Därför samarbetar Rädda Barnen med företag. INDIEN: Mohan, 13, tvingas till arbete. IKEA satsar miljoner på barn. Partners. Sista ordet: inger ashing

Därför samarbetar Rädda Barnen med företag. INDIEN: Mohan, 13, tvingas till arbete. IKEA satsar miljoner på barn. Partners. Sista ordet: inger ashing Därför samarbetar Rädda Barnen med företag INDIEN: Mohan, 13, tvingas till arbete IKEA satsar miljoner på barn Partners Sista ordet: inger ashing TILL DIG SOM ÄR MEDLEM I RÄDDA BARNEN! UNNA DIG SKADEHANTERING

Läs mer

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se Hanna Jonsson Skribent: Hanna Jonsson Projektledare & redaktör: Johan Welander, LSU Layout: Gillbring Grafisk Design Illustrationer: Torgeir Husby Korr: Helena Lindh Omslagsidé: Torgeir Husby Omslagsfoto:

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN BARNCANCERFONDEN

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN BARNCANCERFONDEN HELA DENNA BILAGA ÄR EN FRÅN BARNCANCERFONDEN Tjäna pengar på att ta ansvar? Javisst! CSR är lönsamt EXPERTEN PER GRANKVIST: ATT VÅGA SÄTTA SIFFROR PÅ CSR-ARBETET GÖR DET LÅNGSIKTIGT EN TIDNING FRÅN BARNCANCERFONDEN

Läs mer

Filosofi från öst visar vägen

Filosofi från öst visar vägen Uppdrag: Vad skapar tilltro? DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING #6 september 2012 tidningen för dig i försäkringskassan stort intresse för FKfakturor TEMA: LEAN Filosofi från öst visar vägen #6 INNEHÅLL Det gör ont

Läs mer

Svenska Röda Korset 2009

Svenska Röda Korset 2009 Svenska Röda Korset 2009 Innehåll Sju grundprinciper Verksamhetsberättelse Året i korthet 1 Den internationella rödakors- och rödahalvmånerörelsens organisation 2 Sju grundprinciper förenar medlemmarna

Läs mer

IDEELLT ENGAGEMANG. Säkra framtiden genom. att jobba aktivt. Tiffany Kronlöf: Samhället behöver en bra värdegrund som bygger på medmänsklighet.

IDEELLT ENGAGEMANG. Säkra framtiden genom. att jobba aktivt. Tiffany Kronlöf: Samhället behöver en bra värdegrund som bygger på medmänsklighet. ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS LÄS MER PÅ WEBBEN! WWW.IDEELLTENGAGEMANG.NU Nr 11 DECEMBER 2014 IDEELLT ENGAGEMANG BARNCANCER- FONDEN LÄS OM VISIONEN, JOBBET OCH FORSKNINGEN

Läs mer

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé En praktisk handbok Entreprenörskap handlar om att utveckla nya er och att omsätta dessa er till något värdeskapande. Värdet kan skapas i företag, i offentlig verksamhet och i föreningslivet. REGERINGEN

Läs mer

Bli expert på offentlig upphandling Så gör du en affärsplan Skaffa kapital Rätt kompetens till ditt företag

Bli expert på offentlig upphandling Så gör du en affärsplan Skaffa kapital Rätt kompetens till ditt företag Nummer 2 september 2012 Pris 35 kr En tidning från Företagarna Stockholms stad Tidningen för alla som vill ha ett förbättrat företagarklimat i Stockholm Upprop: Politiker börja investera pengarna rätt

Läs mer

Hon tar tag i de obekväma frågorna

Hon tar tag i de obekväma frågorna Nyheter Utgiven av FAR Årgång 38 Pris 60 kronor Nr 10 2012 INTERNREPRESENTATION Skatteverket förtydligar vad som gäller REDOVISNING K3 Frågor vid koncernredovisning REVISION debatt: kommunal revision måste

Läs mer

STRATEGISKT STYRELSEARBETE ETT KOMPETENSÖVERFÖRANDE PROJEKT MELLAN STYRELSENÄTVERK OCH MINDRE SVENSKA MODEFÖRETAG

STRATEGISKT STYRELSEARBETE ETT KOMPETENSÖVERFÖRANDE PROJEKT MELLAN STYRELSENÄTVERK OCH MINDRE SVENSKA MODEFÖRETAG STRATEGISKT STYRELSEARBETE ETT KOMPETENSÖVERFÖRANDE PROJEKT MELLAN STYRELSENÄTVERK OCH MINDRE SVENSKA MODEFÖRETAG Projekt Strategiskt styrelsearbete kompetensutveckling och kunskapsöverföring Projekt

Läs mer

REVISION 1-2/07 Internrevisorn som avstängdes [5] Ensamma revisorer [12] Möt Yvonne Palm [14]

REVISION 1-2/07 Internrevisorn som avstängdes [5] Ensamma revisorer [12] Möt Yvonne Palm [14] intern REVISION 1-2/07 Internrevisorn som avstängdes [5] Ensamma revisorer [12] Möt Yvonne Palm [14] Internrevisorn en trygghet i företaget TIDSKRIFT OM INTERNREVISION Utgiven av Internrevisorerna MATERIAL

Läs mer