insamling nu Trög start för hjälp till Afrikas horn Burkar skramlar ihop miljoner Nej till gåvor från aktör utan kontroll SID 10

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "insamling nu Trög start för hjälp till Afrikas horn Burkar skramlar ihop miljoner Nej till gåvor från aktör utan kontroll SID 10"

Transkript

1 FRII är en politiskt och religiöst obunden sammanslutning av 131 frivilligorganisationer inom humanitet, kultur och miljövård. Tillsammans har vi drygt fyra miljoner sympatisörer. FRII verkar för etisk och professionell insamling. Sedan 2009 tillämpar medlemmarna FRIIs Kvalitetskod. Nyckelord i insamling är respekt, öppenhet, kvalitet och engagemang årgång 17 insamling nu EN TIDNING FRÅN FRII Nej till gåvor från aktör utan kontroll SID 10 Norsk annonskampanj väckte starka känslor SID 13 Trög start för hjälp till Afrikas horn Nyhetsrapporter avgör resultat Sverige starkt givarland SID 5 l Granskning dömer ut kodrapporter 4 l Få missade ny rutin för 90-konton 7 l Tema: kändisar som dragplåster 8 Fler väljer biståndsknappen Burkar skramlar ihop miljoner SID 12

2 friizon Kalendarium OKTOBER Världens Barn-kampanjen 2011: 9.10 Temasändning SVT Insamlingsgala SVT Temasändning SVT Introduktion till FRIIs Kvalitetskod kl Kodrapporten kl Kvalitetskoden och styrelsens arbete kl Riskhantering/intern kontroll För ordförande och vice ordförande kl IFC-konferensen i Holland Cancerfondens Rosa Bandetgala kl i TV3 NOVEMBER SIME Non-Profit Summit, Cirkus, Stockholm Ideellt Forum, Stockholm. Prisutdelning för Bästa årsredovisning inom ideell sektor DECEMBER 1.12 FRIIs årliga seminarium om redovisning med Eva Törning FEBRUARI Grundkurs i Fundraising APRIL AFP International Conference on Fundraising, Vancouver MAJ InsamlingsForum ledaren utmaningar och möjligheter Härligt att vara här! När jag skriver det här har jag hunnit vara på plats här på FRII i precis en månad. Det har varit en mycket spännande och intensiv period. Jag har hunnit med att träffa en del medlemsorganisationer redan och det jag omedelbart slås av är det starka engagemanget, självklart för den egna verksamheten men också för våra gemensamma frågor och för att utveckla vår bransch. Och det finns många viktiga frågor där vi når bästa framgången genom att arbeta tillsammans. Under hösten väntar fortsatta besök hos fler medlemmar, något jag ser mycket fram emot. Erik Zachrison finns kvar på FRII en del av hösten. Att Erik så generöst gör allt för att det ska bli en så smidig övergång som möjligt, är ovärderligt. Ett av mina första uppdrag var att få vara med när den andra gruppen av certifierade fundraisers examinerades. Det var så roligt att höra hur mycket deltagarna tyckte att de hade fått med sig från utbildningen, in i det dagliga arbetet, och att se hur härlig stämning det var mellan alla deltagare, och hur det har gett ett nätverk att fortsätta att utvecklas tillsammans med. Lycka till på er vidare resa! Regeringen har nu också beslutat att infria sitt vallöfte och införa en möjlighet för privatpersoner att få skattereduktion för gåvor till ideella organisationer för forskning och hjälpverksamhet. Det här är ett stort steg framåt i utvecklingen av den ideella sektorn i Sverige och av stor betydelse för samhällslivet och demokratin och för de människor som ges förbättrade möjligheter genom sektorns insatser. Skatteavdrag är ett effektivt sätt att stimulera gåvor. Både erfarenhet från andra länder och flera forskningsstudier visar att skatteincitament ökar viljan att skänka pengar. FRII kommer därför att arbeta för att regeringen utvidgar reformen framöver. Ett viktigt steg vore att ge företag samma möjlighet till skattereduktion för gåvor som privatpersoner nu får. Ett annat vore att tillåta att avdrag får göras för högre belopp än de kronor per år som nu föreslås. Dessutom bör ändamålen utvidgas, till att gälla mer än hjälpverksamhet och forskning. Ett annat område där jag ser både stora utmaningar och stora möjligheter för FRIIs medlemmar att stärka banden med givarna och öka förtroendet för verksamheten, gäller hur vi berättar om och värderar organisationernas resultat och effekterna av allt arbete. För mig kommer detta vara ett prioriterat område det ser jag redan nu. Vi behöver bra modeller och principer och här kan vi också ta lärdom från andra sektorer i samhället och från utlandet. Jag har märkt att många medlemmar redan arbetar med just detta. Genom att arbeta tillsammans kan vi skapa modeller som ger en bra ram och samtidigt den flexibilitet som behövs för att passa vitt skilda verksamheter. Christine von Sydow Generalsekreterare, Frii Annonsera För information och bokning: kontakta Press Art. Tel , Annonspriser Helsida: kr Halvsida: kr Kvartssida: kr FRII-medlemmar betalar 50 procent av angivna priser. För bokningsstopp, tekniska specifikationer och utgivningsdatum se klicka på Medlem och sedan Insamling nu FRII söker ny medarbetare till sitt kansli som ska delta i arbetet med att stärka förtroendet för insamlingsbranschen så att allt fler skänker mer och oftare. Intresserad? Titta vidare på insamling nu Information och nyheter från FRII, Frivilligorganisationernas Insamlingsråd. Ansvarig utgivare: Erik Zachrison. Redaktör: Peter Rehnfeldt/Press Art. tel: , Redaktion: Helena Reinius Gullström, Eva Nordenstam, Peter Rehnfeldt, Lovisa Sandberg Christine von Sydow och Marie von Zeipel Adress: FRII, Box 2054, Stockholm. Besöksadress: Skeppsbron 28 Tel: /92, fax E-post: Nätet: Omslagsbild: Jakob Dall/Röda Korset Danmark Tryck: Print One 2011 Upplaga: ex, utgivning 4 ggr/år ISSN Om du medverkar i insamling nu ger du samtidigt ditt tillstånd till att FRII får använda materialet i elektronisk version av tidningen. 2 insamling nu

3 kommenterat: toppen botten Angeläget initiativ av TV4 Bra av TV4 att dra igång insamling till Afrikas horn mitt i sommaren. Tack för det initiativet. Ändrad uppfattning gav 90-konto Norrlands Cancerforskningsfond hamnade förra året på FRIIs varningslista eftersom man bedrev omfattande insamling Aktuella frågor om insamling i politiken FRIIs årsmöte beslutade att inrätta ett Kvalitetsråd på prov i ett år. Kvalitetsrådet ska medverka till att kodrapporterna hos FRIIs medlemmar är korrekta och att de stämmer med verkliga förhållanden. Rådet blir därmed ett instrument i arbetet med att bygga förtroende hos landets givare. Rådet utses av och rapporterar till FRIIs styrelse. I ett första skede har rådet till uppgift att utgöra en neutral mötesplats som, på uppdrag av FRIIs styrelse, gör bedömningar av anmälningar avseende felaktigheter i FRIIs medlemmars kodrapporter. Vem som helst kan lämna in en anmälan. Rådet gör sina bedömningar utifrån dialog med anmäld organisation och anmälaren samt annan informationsinhämtning. Rådet verkar således internt inom FRII och utgör en stödfunktion till FRIIs styrelse. Rådet är inte be- Avdragsrätt för gåvor. Frågan om skatteavdrag för gåvor är en prioriterad fråga för FRII som därför välkomnar att regeringen i höstens budget infriat sitt vallöfte och inför en möjlighet för privatpersoner att få skattereduktion för gåvor till forskning och hjälpverksamhet. En skattereduktion för gåvor innebär ett stort steg framåt i utvecklingen inom det ideella området i Sverige. Under hösten kommer FRII att ha en dialog med Skatteverket kring det praktiska genomförandet av reformen. FRII kommer även att ordna träffar för medlemmarna kring detta. Frågor som måste få en lösning gäller till exempel vad som ska betraktas som hjälpverksamhet. Hur definieras detta begrepp? Är det hjälpverksamhet både i Sverige och i andra länder? Andra frågor som måste lösas gäller de administrativa rutinerna med rapportering av gåvor till givarna och till Skatteverket. Finns det verktyg som utan 90-konto. Nu har fonden ändrat uppfattning och tilldelats 90-konto. Det är glädjande. Granskning ger värdefull vägledning Charity Rating publicerade en rapport i somras där man granskat FRII-medlemmarnas kodrapporter. Det är bra att Charity Rating ser Koden som viktig att följa, det kan ge en ytterligare vägledning i kvalitetsarbetet. kan underlätta rapporteringen för insamlingsorganisationerna? Moms. Momsfrågan i ideell sektor är ett annat prioriterat område för FRII och där fortsätter FRII att delta i de arbetsgrupper som finns kring frågan. Almedalsveckan. FRII var på plats under Almedalsveckan i juli. Vi anordnade dock inga egna arrangemang detta år. Christine von Sydow Trio ska ge stöd för ökat förtroende 11 oktober Introduktion till FRIIs Kvalitetskod kl oktober Kodrapporten kl Erik Zachrison Helle Klein Tobias Eltell slutsfattande utan bereder eventuella beslut som fattas av FRIIs styrelse. FRIIs styrelse har nu utsett de tre ledamöterna. De är Erik Zachrison, ordförande och seniorkonsult hos FRII, Tobias Eltell, jurist och etikansvarig hos branschföreningen Sveriges Annonsörer samt Helle Klein, skribent, präst och debattör. Christine von Sydow FRIIs Kvalitetskodutbildningar: 12 oktober Kvalitetskoden och styrelsens arbete kl oktober Riskhantering/intern kontroll För ordförande och vice ordförande kl Anmälan snarast till För pris och praktiskt information se Gemensam kampanj för testamenten I höst bjuder FRII in sina medlemmar till en bred kampanj för att få svenska folket att inkludera en idéburen organisation när man skriver sitt testamente. Förutsättningarna för en kampanj har utretts av en arbetsgrupp inom FRII. Många organisationer ser en fördel i att bedriva en gemensam kampanj för testamentsgåvor. Tanken är vidare att söka lämpliga samarbetspartners i Sverige som arbetar med testamenten för att få hjälp att nå rätt målgrupp. En gemensam webbplats planeras. Endast två av tio svenskar har upprättat ett testamente medan tre av tio uppger att de kan tänka sig att testamentera tillgångar till en ideell organisation. FRII tror att testamentsgåvor i Sverige kan öka väsentligt. ERIK ZACHRISON Ny vägledning för placeringspolicy Friis styrelse har fastställt en uppdaterad version av Vägledningen för utformning av placeringspolicy. Björn Falkeblad har varit sammankallande i projektgruppen för uppdateringen. Följande tillägg gjordes: l Under Etiska aspekter: Vanligt är angivande av att företag ska följa internationella konventioner. Ett sätt är att företag är med i Global Compact där tio principer ska följas. FN har också tagit fram Principer för ansvarsfulla investeringar (PRI), som institutionella investerare kan ansluta sig till. l Under alternativa investeringar lades valutor och infrastrukturfonder till som möjliga typer av tillgångar l Under tillåtna risker avseende kreditrisk: Många långivare har rating, vilket kan användas som utgångspunkt för att hantera kreditrisken. l Under utvärdering av förvaltningen: Det är möjligt att använda avkastningkrav som styrinstrument mot externa förvaltare. Dessutom lades följande fråga till: Vilket avkastningskrav ska användas? Hela den nya vägledningen finns på HRG insamling nu

4 aktuellt Hallå där... Håkan Wirtén, ny generalsekreterare för Världsnaturfonden, WWF. Vad fick dig att söka jobbet? Det kändes i hela min kropp att jag skulle söka det här jobbet. Det var en kombination av flera saker. Jag tycker att WWF jobbar med intressanta och viktiga frågor som ligger mig varmt om hjärtat och som har global räckvidd. Dessutom kändes det kul att göra något nytt. Du kommer från Skogsstyrelsen. Vad är det för skillnad och likheter mellan arbetsplatserna? Det finns både likheter och skillnader. Det handlar om våra naturresurser och på bägge håll arbetar vi med hållbarhetsfrågor. Dessutom jobbar det bra och engagerande människor med bägge fötterna på jorden, både på Skogsstyrelsen och WWF. Skillnaden är att rollen och uppdraget ser annorlunda ut och att friheten är större på WWF än en myndighet som styrs av regering, lagar och förordningar. Vad är roligast? På WWF känner jag att här gör jag skillnad. Sen är det roligt med alla fantastiska människor jag kommer i kontakt med både inom och utanför organisationen. Vad är på gång under hösten? Vi kommer bland annat presentera vår vision för hållbar energi. Sen är det internationella skogsåret, fortsatt stor uppmärksamhet för Östersjöfrågorna, rovdjuren och förstås alla viktiga projekt vi bedriver runt om i världen. Vad har ni på gång i ett längre perspektiv? Energivisionen som tar sikte på 2050 kommer nog vara närvarande i väldigt mycket. Det handlar om energi, klimat och mat kopplat till djur, natur och människors hälsa. Sen ska vi även titta ner i djuphavet i Project ocean, för att uppmärksamma havens betydelse. Eva Nordenstam Gilla FRII på Facebook så håller du dig uppdaterad och får direktkontakt med dina branschkollegor. [www.frii.se/facebook]. l Charity Ratingrapport: Få goda exempel på att FRIIs kvalitetskod följs Charity Rating publicerade i juni en rapport om frivilligorganisationernas arbete med kvalitetskoden under Resultatet, menar Charity Rating, var nedslående. Endast åtta av sextio organisationer klarade de uppställda kriterierna. Charity Ratings rapport fokuserar på mål och måluppfyllelse. Man har tittat på och analyserat hur konkret, lättillgänglig och kortfattad informationen från de olika organisationerna är. Syftet med rapporten har varit att kartlägga om kodrapporten hjälper givaren till en bättre förståelse för den aktuella organisationens målsättningar och måluppfyllelse. Charity Ratings anser att fokus för givaren ligger på att förstå den aktuella organisationens målsättningar och måluppfyllelse, varför organisationen valt att titta närmare på kapitel tre i kvalitetskoden. Endast åtta av de sextio organisationer som inkluderats i undersökningen klarade kriterierna. Skåne Stadsmission, SOS Barnbyar, Svenska Afghanistankommittén, Vi-skogen, Kooperation Utan Gränser, Barnfonden, Cancerfonden och Ecpat var de godkända organisationerna som Charity Rating lyft fram som goda exempel. Dessa har endast fått små nedslag, som oftast härleds till att måluppfyllelsen inte varit kvantifierbar. Flera av de organisationer som var med i undersökningen föll på att kodrapporten inte funnits separat på hemsidan, utan inkluderats i årsredovisningen, vilket Charity Rating bedömt Andra kullen av certifierade insamlare tog i början av september emot sina diplom på Berghs School of Communication. FRII har tillsammans med European Fundraising Association, EFA och Berghs School of Communication anordnat en skräddarsydd certifieringsutbildning för insamlare. 18 deltagare har parallellt med sina ordinarie arbeten haft 80 lärarledda lektioner, ett handlett projektarbete och tid för egna studier samt klarat av tentamen. Examensdagen innehöll diplomutdelning, inspirationsföreläsning och gemensam middag på kvällen. Mål för utbildningen är att stärka insamling som profession och göra insamlarens roll tydligare, liksom att öka kunskaper om insamling som otydligt. De kritiserar även att endast 60 organisationer av 92 valt att publicera kodrapporten på sin hemsida. Kvalitetskoden är uppbyggd på principen följa eller förklara. Charity Rating poängterar dock att endast 22 organisationer följer samtliga punkter i kvalitetskoden, medan 37 organisationer endast följer den delvis. Man uppmanar organisationerna att utarbeta punkter under styrning, ledning och kontroll samt se över hur informationen görs tillgänglig. Det här är en första granskning som gjorts och den bygger på rapporterna från Organisationerna har nu lämnat ytterligare en rapport. Ju större vikt Charity Rating lägger vid att följa upp rapporterna, desto mer kommer granskningen att vara till nytta inte bara för givarna, utan även för oss, kommenterar FRIIs Christine von Sydow rapporten. Lovisa Sandberg fakta Tre kriterier För sin analys av kvaliteten i Kodrapporteringen har Charity Rating ställt upp tre kriterier: Om målsättningarna och måluppfyllelsen publicerats publikt (på hemsidan), Om beskrivningen av måluppfyllelsen varit tydlig och kortfattad, Om det finns ett gemensamt dokument för mål, aktivitet och måluppfyllelse. Diplomutdelning för EFA-certifierade insamlare 2011 års avgångsklass vid diplomeringen. bland deltagare och få europeisk kvalitetsstämpel på sina kunskaper. Utbildningen började i oktober 2010 och avslutades den 1 september i år. Ulrika L Forsberg Foto: Caroline settervall 4 insamling nu

5 Efter de tre första veckorna av insamling hade FRIIS organisationer fått in 75 miljoner kronor till Afrikas horn. När det gällde Haiti var motsvarande siffra 153 miljoner kronor. l Svälten på Afrikas horn Sverige i topp trots svag respons Torkan på Afrikas horn engagerar svenskar. António Gueterres är chef för FN:s flyktingkommissariat UNHCR och uppger att Sverige är ett av fem länder som i absoluta tal har gett störst summor till de nödställda på Afrikas horn. Relativt BNP är Sverige i topp. Ändå upplever många av FRIIs organisationer att insamlingen går trögt. Behoven på Afrikas horn är stora. Under sommaren visades starka bilder i media från Somalia och grannländerna där torkan gjorde situationen mycket allvarlig. Miljontals människor behövde mat och vatten för att klara sig. Svältkatastrofen pågår fortfarande och läget förväntas dessutom att bli värre. Runt av FRII-medlemmarna är igång med insamling till Afrikas horn. Hur insamlingen går, beror på vad man jämför med. Många journalister som ringer jämför med Haiti. Och visst är det ju stor skillnad i pengar men jag tycker generellt sett, att det är svårt att jämföra katastrofer. Det är så många faktorer som spelar in, säger Therese Engström, insamlingschef på Röda Korset. Insamlingsmässigt är dock skillnaden enorm. En jordbävning är något monumentalt, extremt och väldigt visuellt. Haiti fick otroligt stort utrymme i media, säger Therese Engström. Katinka Lindholm som är insamlings- och kommunikationschef på Action Aid är inne på samma linje. Det är ju olika typer av katastrofer. En jordbävning är mer dramatisk. Svälten i Östafrika är ju något som många har vetat om och varnat för. Många svenskar tror nog också att det alltid är svält i Afrika, säger hon. Båda lyfter fram medias stora betydelse för insamlingsresultatet. Vi är väldigt beroende av hur media talar om situationen. Jag önskar att vi själva skulle kunna skapa intresse och engagera men vår insamling påverkas av hur mycket media ger utrymme till torkan, säger Therese Engström. Nu har andra nyheter tagit plats i nyhetssändningarna och det har dessutom funnits en debatt om huruvida hjälpen verkligen kommer fram till de behövande. Men det allvarliga läget för människorna på Afrikas horn består. Om regnen uteblir tror Therese Engström att torkan kommer upp på nyhetsagendan igen. Men oavsett media så är det ju vårt ansvar att fortsätta skrika om det här, för att få uppmärksamhet och skapa engagemang. säger Therese Engström. Action Aid har gått ut till de egna givarna och bett om hjälp till Afrikas horn, men inte gjort några externa kampanjer. Insamlingen har gått rätt så trögt, och inte riktigt tagit fart. Under Haiti jobbade vi gemensamt 14 olika organisationer, som de bland annat gör i England. Det har sina styrkor med en katastrofinsamlingsorganisation, säger Katinka Lindholm. Röda Korset hade i början av september fått in 16,5 miljoner. Vi tycker att det är ganska bra, och det kommer att komma in mer, men vi är absolut inte nöjda. Speciellt inte om man ser till det insamlade i proportion till behoven. Så vi kommer fortsätta med kampanjer för att hjälpa människor på Afrikas horn, säger Therese Engström. Eva Nordenstam Foto: Unicef IKEA bidrar med jättedonation De senaste åren har Ikea klivit fram som en av de största företagsgivarna i Norden. Företaget har länge samarbetat med bland andra Unicef för att ge bistånd till Afrika. Efter rapporterna om den akuta krisen på Afrikas horn meddelade Ikea Foundation att företaget skänker 390 miljoner kronor till FN:s flyktingorgan UNHCR. Pengarna ska gå till världens största flyktingläger i Dadaab i Kenya som är hårt drabbat av svältkatastrofen. Summan fördelas över tre år och UNHCR räknar med att den ska kunna bidra med hjälp till uppemot människor. Men vad jag vänder mig mot är försöket att hitta förklaringen till Johan af Donners brott i kulturen på Röda Korset. Ansvaret för ett brott ligger alltid hos förövaren och inte hos brottsoffret. Ulrika Årehed Kågström, generalsekreterare för Svenska Röda Korset kommenterar boken Guldsot, av journalisten Bernt Hermele Dialog om samarbete vid katastrofer Ett positivt intresse för samarbete mellan FRII-medlemmar vid katastrofer uppstod efter kampanjen Hjälp Haiti Deltagarna i kampanjen skrev till FRIIs styrelse och begärde att FRII skulle initiera en diskussion bland medlemmarna om ett fastare samarbete vid katastrofer. En första kartläggning av förutsättningarna för ett sådant samarbete har gjorts. Den lyfter fram att förutsättningar finns för samarbete men att det även finns ett antal frågor som måste redas ut innan ett samarbete kan komma till stånd. Styrelsen har gett FRII i uppdrag att vara ett stöd för medlemmarna i den fortsatta processen, så att eventuella intresserade ska kunna gå vidare. FRII kommer därför att under hösten skapa ett forum för dialog mellan medlemmarna kring denna fråga. Christine von Sydow insamling nu

6 aktuellt Cecilia Chatterjee- Martinsen, ny generalsekreterare på WaterAid. Hallå där... Foto: oskar synneby Vad fick dig att söka jobbet? Jag har i tidigare jobb samarbetat med WaterAid i fält och har alltid tyckt att det är en professionell organisation som jobbar för alla människors rätt till rent vatten och en toalett. När Per Stenbeck skulle gå i pension och tjänsten utlystes så kunde jag inte motstå chansen att från Sverige få vara delaktig i att ge över en miljon människor per år tillgång till vatten och sanitet. Vad har du jobbat med tidigare? Jag kommer ursprungligen från näringslivet och har jobbat med försäljning och marknadsföring inom media och telekom innan jag sadlade om. Först arbetade jag på Världsbanken i Västafrika, WHO i Geneve och senast på Stockholm International Water Institute. Hur ska WaterAid bli mer kända? Vi vill lyfta fram problematiken med bristen på vatten och toaletter. Det är en fråga som jag, innan jag började jobba med ämnet, inte tänkte på som ett grundläggande hinder för utveckling och hälsa. Över barn dör dagligen på grund av smutsigt vatten och bristfällig hygien. År 2011 är detta inte ok och det är en skam att vi kan skicka folk till månen, men vi kan inte se till att vårt folk har vatten och hygieniska sätt att ta hand om sin avföring. Vilka är de främsta givargrupperna? Vi har redan starka samarbeten med ett antal företag och stiftelser som verkligen har förstått det vitala med att bidra till lösningen på denna problematik och vi kommer hitta nya spännande partners. Även allmänheten är en viktig grupp. Vilka blir dina första uppgifter? Mina första uppgifter blir att tillsammans med teamet i Stockholm bygga vidare på arbetet och göra vårt bästa för att inte ett enda barn ska behöva dö i diarré i framtiden. Ulrika L Forsberg Johanna Wester, Lina Carlsson och Clara Hamrén är engagerade i nättidningen barnsrättigheter.com. Nätverk lyfter fram barnrättsfrågor I nättidningen Barnsrättigheter.com uppmärksammas nyheter och händelser i världen med barnrättsperspektiv. Intresset för frågorna är stort men det kan vara svårt att göra dem synliga. Barnsrättigheter.com är ett ideellt nätverk som berättar om ungas rättigheter. Grundaren Johanna Wester fick för några år sedan möjlighet att genom sitt jobb bygga upp en ny webbplats. Det blev starten för nättidningen som idag görs av åtta personer. Jag tyckte att det behövdes en kanal som samlade nyheter, fakta och diskussioner om barns rättigheter. Flera andra som är intresserade av samma saker kände likadant. Hittills har vi publicerat drygt 100 artiklar och tagit fram 40 underavdelningar med skilda barnrättsrelaterade teman, berättar Johanna Wester. Hon jobbar på Ecpat och har gått Unicefs utbildning som barnrättsinformatör. Flera av de andra i nätverket har också anknytning till både insamlings- och barnrättsorganisationer. De ser allihop att intresset kring frågorna är stort men att det ibland är svårt att göra dem synliga. Det finns fortfarande många som är skeptiska till barnrättsfrågor. Jag har mött personer som helst vill tala om barns skyldigheter eller tycker att barns rättigheter krockar med FN:s mänskliga rättigheter, säger Johanna Wester. Att ta ställning för utsatta barn kan förefalla oförargligt. Men det finns grupper i samhället som bland annat menar att försöken att stoppa spridningen av barnporr hotar både yttrandefriheten och rättssäkerheten. Ibland tar motståndet sig hotfulla uttryck, till exempel genom anonyma inlägg på nätet. Att ta ställning för barn medför också att man kan bli utpekad som skenhelig och präktig. Det visar ännu mer att nättidningen behövs. Jag tror att det vi skriver om framför allt stärker barnrättsfrågorna i sig, mer än organisationerna som redan har professionell och slagkraftig information, säger Johanna Wester. Många besökare använder tidningen för att söka sig vidare till annan information om barnrättsfrågor. Ett viktigt arbete är därför att hela tiden utveckla innehållet så att läsarna kan få så relevanta uppgifter som möjligt. Vi ger till exempel tips till alla som vill jobba som volontärer med barnrättsfrågor, råd till företag som är intresserade att ge stöd för att motarbeta barnsexturism och information till lärare som vill diskutera ungas rättigheter i klassrummet, berättar Johanna Wester. Bland de senaste inläggen i nättidningen kommenteras svältkatastrofen på Afrikas horn och terrordåden i Norge ur ett barnperspektiv. På lång sikt tror Johanna Wester att barnens rättigheter kommer att bli mer självklara i all rapportering. Hundratusentals människor arbetar samtidigt världen runt, för att nå samma förändringar. Kulturerna skiljer sig åt, metoderna skiljer sig åt, förutsättningarna skiljer sig åt. Och det går långsamt. Men det går, säger Johanna Wester. Peter Rehnfeldt 6 insamling nu

7 l Svensk Insamlingskontroll Få missade ny rutin vid rapportering av 90-konton Varje år ska alla 90-kontoinnehavare lämna in en rapport som granskas av Svensk Insamlingskontroll. Trots tidigare deadline i år var det ingen markant skillnad i antalet inlämnade rapporter. Det har gått över förväntan bra med den nya rutinen, säger Eva Birath, kanslichef. Av totalt 353 organisationer som är 90-kontoinnehavare hade 57 organisationer inte lämnat in sina rapporter till Svensk Insamlingskontroll i tid i år, medan 30 var ofullständiga. Men eftersom det var första året för det nya tidigare inlämningsdatumet 30 juni, startade inte Svensk Insamlings- Eva Birath kontroll sin granskning av rapporterna förrän 9 augusti. Då hade många fler organisationer lämnat sina rapporter. Till slut behövde 19 förseningsfakturor skickas ut, mot 17 förra året. Förseningsavgiften utgör en årsavgift, minst 5000 kr, för organisationen. Ett 90-konto har hittills dragits in. Ett råd till de organisationer vi granskar är att upprätta vår rapport i samband med årsredovisningen. Då är siffrorna fortfarande färska och då kan man lämna in bägge för revision på en gång i stället för i två omgångar. Det borde även bli billigare, säger Eva Birath. Då de flesta organisationer har etablerade rutiner för att upprätta sina årsredovisningar, ser många fördelar med att inkludera rapporten till Svensk Insamlingskontroll i dessa. Rapporten till oss är otroligt viktig. Det är så vi visar för allmänheten att organisationer med 90-konto är seriösa, säger Eva Birath. Förra året fanns det 351 organisationer med 90-konto, antalet har alltså endast ökat med två i år. Men inför kommande år kommer det troligtvis att ske en större ökning. Jag skulle tro att det blir runt 380 stycken, säger Eva Birath. Många organisationer sökte 90-konto i slutet av förra året och behövde inte lämna in någon rapport. Men det totala antalet organisationer beror på hur många som säger upp sitt 90-konto vid årsskiftet. Lovisa Sandberg Stöd från företag har ökat kraftigt Svenska företag donerade under 2010 cirka 581 miljoner kronor till organisationer med 90-konton. Det är en rejäl ökning jämfört med 2006, då företagen skänkte 176 miljoner enligt statistik från Svensk Insamlingskontroll. Förra året bidrog H&M med cirka 37 miljoner kronor till olika organisationer, och utöver det har klädjätten även investerat cirka 40 miljoner kronor i ett femårigt projekt med Unicef. Telia Sonera uppger att man bidrog med cirka 51 miljoner medan Ica gav ungefär 20 miljoner kronor, enligt TT. Ett annat sätt för företagen att bidra är att skänka varor. Exempelvis har AB Volvo donerat lastbilar, Ericsson mobilnätverk och SCA har skänkt bindor till kvinnor på flykt. Företagens givmildhet når ändå inte upp till allmänhetens gåvor som i fjol uppgick till drygt fem miljarder kronor. Ulrika L Forsberg AFFÄRSANSVARIG STORA GIVARE DAGS ATT BIDRA PÅ RIKTIGT! UNICEF (United Nations Children s Fund) arbetar på uppdrag av FN för att förverkliga barns rättigheter. Till vår avdelning för insamling på privatmarknaden söker vi nu efter en medarbetare till en av våra nyckelpositioner. Tjänsten är placerad på UNICEFs kontor på S:t Eriksgatan i Stockholm. I rollen ansvarar du för våra befintliga relationer med våra största privatgivare samt arbetar aktivt med nykundsbearbetning. Du ansvarar för att såväl budget som verksamhets- och aktivitetsplaner följs. I arbetet ingår även att ordna större events och utveckla konceptet för givarlojalitet. Vi söker dig som tidigare drivit stora projekt/events, arbetat med försäljning och/eller haft eget kundansvar. Du har ett brett kontaktnät och förmåga att bygga relationer inom svenskt näringsliv. Läs mer och sök tjänsten på För mer information, kontakta Alexandra Åquist på telefon Eftersom vi arbetar med löpande urval ser vi gärna att du söker tjänsten snarast möjligt, allra senast den 14 oktober Välkommen med din ansökan! insamling nu

8 tema Kända ansikten ger draghjälp Mikael Persbrandt, Ola Lindholm och Mats Qviberg har alla visat starkt engagemang för välgörande ändamål. Men när de hamnat i blåsväder har trovärdigheten för deras arbete ifrågasatts. Hur tänker ideella organisationer när de väljer att samarbeta med kända personer? insamling nu har frågat tre av FRIIs medlemmar. TEXT: Eva nordenstam & Ulrika L Forsberg Kampanj med politiker över blockgränserna. Diakonia lyfter fram trovärdighet Diakonia startade i september en kampanj där politiker gav bort en lunch till Afrikas horn. Kampanjen syntes bland annat i tidningar, på hemsidan och på Facebook. På bild syns bland annat S-ledaren Håkan Juholt, Kd-ledaren Göran Hägglund och de båda nya språkrören från Miljöpartiet Gustav Fridolin och Åsa Romson då de håller upp en tom tallrik och ger en lunch och uppmanar fler att göra samma sak. Det var viktigt att få en bred spridning över blockgränserna och visa att politikerna bryr sig, vilket vi är glada för, Foto: Markus Marcetic säger Magdalena E Ackeberg, marknadsföringsansvarig på Diakonia. En förutsättning för att politikerna kunde vara med i kampanjen är den goda relationen mellan dem och Diakonia. Konceptet var enkelt och responsen stor. För oss är goda relationer till dem som vi jobbar med viktigt. Det gäller att kunna förstå hur vi arbetar och att dela våra värderingar, säger Magdalena E Ackeberg. Trovärdigheten är viktig för att få vara ett dragplåster i en kampanj för Diakonia. Samarbete växer fram organiskt och byggs främst på att Diakonia och kändisen har gemensam syn på syfte och mål. Unicef väljer ut exklusiva Unicef är kanske den av FRIIs organisationer som har längst erfarenhet av att arbeta med kändisar. Det var redan på 1950-talet som den första ambassadören för Unicef utsågs. Genom åren har många kända personer haft uppdraget, exempelvis Roger Moore, Audrey Hepburn och David Beckham. I Sverige jobbar Unicef just nu med sex ambassadörer. Ett lagom antal tycker Ingeborg Ekblom som är PR-ansvarig. Det är inte 50 stycken utan en exklusiv skara. Sedan finns de ju många kända människor som ställer upp för oss utan att vara ambassadörer, säger hon. Unicef väljer utifrån människor som är engagerade för barns rättigheter och har möjlighet att nå ut till de målgrupper organisationen vill nå. Just nu är till exempel Mark Levengood och Kajsa Bergqvist ambassadörer. Innan någon blir ambassadör bekantar Revision, projektgranskning, intern kontroll, redovisningsfrågor, skatter, moms och juridik Den lilla byrån med den stora kompetensen. 8 insamling nu

9 i kampanjer Skådespelerskan Eva Röse har engagerat sig i Unicef. Foto: Jacob Felländer Adam Alsing och Malin Alfvén får barnfrågor att synas tillsammans med Plan Sverige. Foto: Ylva Erevall representanter vi oss lite mer med den personen, också för att se hur djupt engagemanget är. Det är ju ett samarbete som ska gynna oss, annars är det ju inte intressant. Unicef har ingen krisplan för hur de ska agera om någon av deras ambassadörer skulle hamna i blåsväder av olika slag. Ingen människa är perfekt och vi pratar öppet med våra ambassadörer. Skulle något hända löser vi det från fall till fall, säger Ingeborg. Den som blir ambassadör får en introduktion om organisationen men de lär sig också på resor där de ser vad Unicef gör i fält. Varje ambassadör anställs för två år i taget. Sen gör vi en utvärdering om vi är nöjda från bägge håll och ser om ambassadören har fortsatt tid att engagera sig. De har inte varit speciellt svårt att få människor att tacka ja till erbjudandet om att bli Unicef-ambassadör. Plan Sverige vill ha en djup relation Plan Sverige har arbetat mycket med kändisar. Framför allt har det varit artister som medverkat i deras faddergalor. Nu funderar Plan på att gå ett steg längre och knyta några kända personer lite närmare organisationen. Vi tänker oss personer som vi stöter på i vår verksamhet i mediala sammanhang. Några som brinner för våra frågor och är bra för oss ur marknadsföringssynpunkt, säger Elsa Falk som är verksamhetschef på Plan Sveriges produktionsbolag Plan Produktion. I valet av kända personer tittar de mycket på Plan Sveriges värdeord och vad deras varumärke vill kommunicera. För oss är till exempel trovärdighet väldigt högt på listan. Men sen ska ju personerna representera sig själva och sina egna värderingar och känslor. De behöver inte kunna uttala sig kring detaljer om barns rättigheter eller fattigdomsbekämpning. Hur noga personernas bakgrund ska kollas upp tycker Elsa blir en svår fråga i praktiken. Det visar ju sig gång på gång att det alltid kan dyka upp saker. Men det går inte att gå omkring och vara rädd och ängslig. Fördelen med kända personer är ju också att deras privatliv är ganska känt, säger hon. Att det finns risker med att associera sig med en känd person, som kan hamna i mediedrev och bli förknippade med negativa saker är något som Elsa tycker att man ska vara medveten om - men inte överdriva. Kända personer är människor som märks och så fort du sticker ut hakan riskerar du att få en smocka. Vill du arbeta med kändisar är det ju för att de positiva sakerna överväger. Plan Sverige kan tänka sig att 3 4 personer i framtiden skulle kunna bli ambassadörer för organisationen. Vi strävar efter att man ska vara ambassadör en begränsad tid. Då kan man samtidigt inte jobba för andra insamlingsorganisationer. Sedan kan man ju alltid vara fadder hos oss. Det är en helt annan sak. Välkommen att kontakta Susanne Malmqvist! Birger Jarlsgatan Stockholm insamling nu

10 etik l Insamling utan kontroll FRII-medlemmar vill inte ha pengar Viol Fundraising startades i april i år med syftet att förändra välgörenheten i Sverige och hjälpa till i världen. Insamlade medel vill föreningen fördela till andra hjälporganisationer med 90-konto, men flera av dem vill nu inte ta emot pengar från Viol. Det var i april i år som Peter Pettersson och fem vänner startade Viol Fundraising, en välgörenhetsorganisation utan 90-konto med syftet att vara en förebild för andra organisationer och skapa en varm atmosfär kring medlemsvärvning i Sverige. Deras idé var att med hjälp av volontärer samla in pengar, låta givaren kryssa i till vilken organisation summan skulle skänkas och sen se till att pengarna hamnade rätt. Men redan en månad efter starten hamnade Viol på FRIIs varningsista, och nu ett halvår senare är det flera av FRIIs medlemmar som inte vill ta emot pengar från Viol. Hit hör bland andra Amnesty International, antimobbningsorganisationen Friends och Greenpeace. Den sistnämnda gick till och med så långt att de polisanmälde Viol. Vi gjorde det som en markering, efter att Viol haft med vårt namn på en lista med olika organisationer som givaren skulle välja mellan, utan att ha vare sig meddelat eller frågat oss innan. De hade olovligt använt vårt namn i sin marknadsföring, och vi vill inte förknippas med dem, säger Alexander Alsuhairi, insamlingschef för Greenpeace Norden. Greenpeace liksom andra insamlare med 90-konto är måna om den kvalitetskontroll som branschen under årtionden byggt upp, där insamlade medel redovisas och organisationerna följer de riktlinjer som dragits upp. I slutändan ska givarna kunna veta både hur stor andel av de insamlade medlen som använts och vad pengarna gått till. Viol å sin sida menar att de följer alla regler och riktlinjer för svenskt insamlingsarbete som FRII har satt upp och att enda anledningen till att de inte har något 90-konto är att de har för många olika ändamål. Men Eva Birath, kanslichef på Svensk Insamlingskontroll, säger att det finns fler skäl till varför Viol förmodligen inte heller skulle kunna få 90-konto. Förutom att föreningen inte har ett tillräckligt bestämt ändamål så att det går att kontrollera har vi också noterat att de använder sig av oetiska marknadsförings- och insamlingsmetoder. Viols ordförande Peter Petterson, som bara vill svara på kritiken via mejl menar att full transparens råder, att givarna när som helst kan granska kontona och själva kontrollera att pengarna kommit rätt. Medlemmarna är också välkomna på årsmötet och kan boka in ett möte med firmatecknare för att granska ekonomin. Medlem blir den som skänker en gåva och det är bland annat hur gåvan betraktas av Viol som upprör branschen. De binder upp sina givare med ett kontrakt, som för en vara eller en tjänst, men en gåva bygger på frivillighet och är ingenting Amnesty, Friends och Greenpeace är några organisationer som sagt nej till gåvor från Viol. De binder upp sina givare med ett kontrakt, som för en vara eller en tjänst, men en gåva bygger på frivillighet och är ingenting man skriver kontrakt om. Varningslistan Följande organisationer bedriver i dag rikstäckande insamling hos allmänheten. I vissa fall sker insamlingen på ett oansvarigt eller oetiskt sätt. I Sverige finns sedan många år ett system med kontrollerad insamling under överinseende av Svensk Insamlingskontroll. Nedanstående organisationers insamlingar står inte under denna kontroll. Därför rekommenderar FRII att inte skänka pengar till följande organisationer: l Al-Aqsa Spannmål Stiftelse l Baltic 2000 l Cancerhjälpfonden l Cancer- och Allergifonden l Cancer- och Barnhjälpen l Cancer- och Miljöfonden CMF l CURO Riksföreningen för cancersjuka l Developing World Clothing l 4-Life l FRF-Stiftelsen Fonden för Rehab o medicinsk forskning l Fria Kristna Missionshjälpen FKM l Främjande av den iranska kulturen FIK l Gatubarnsföreningen l Hand i Hand, insamlingsstiftelse, Göteborg l Hjälpfonden l Hjärtehjälpen l Humana Sverige/UFF U-landshjälp från Folk till Folk l Innocent Child/Krigets Oskyldiga l Insamlings Hjälpen l Insamlingsstiftelsen för Handikappades Rekreation l Klädinsamling Service l Mojahedin Sympatisör Förening MSF l Neurologisk Handikapp och Cancerforskning - NHC l NYTEX l Orphan Home Care l SADF Alzheimer och Demensforskning l Samhällsfonden/Svenska Samhällsfonden l Stockholmsstorken/Storken l Svenska Folkfonden l Svenska Smärtafonden l Sveriges Cancersjukas Riksförbund l Telehjälpen l Viol Fundraising 10 insamling nu

11 från Viol Fundraising man skriver kontrakt om. Man ska aldrig känna sig tvingad att ge, menar Alexander Alsuhairi som hellre ser att Greenpeace avstår pengar från Viol än riskerar att på något sätt förknippas med den typen av insamling. Eva Birath på Svensk Insamlingskontroll menar att avtalet strider mot gällande rätt vad avser gåvor. I Viols formulär som skickas till den potentielle givaren anges bland annat att om givaren inte tackar nej inom sju dagar är man bunden som givare under minst 24 månader, men en gåva är alltid en gåva och kan självklart ångras ända fram tills du gett den. Bara det att givaren kan tro att han är bunden att ge och inte kan bryta överenskommelsen trots att han kanske ångrar sig, räcker för att det ska räknas som oetiskt insamlade pengar. Att flera av de stora insamlingsorganisationerna nu inte vill ta emot Viols pengar tycker föreningens ordförande och grundare Peter Pettersson är tråkigt. Det känns löjligt och som ett svek mot de behövande att de inte tar emot pengarna. Nu kommer pengarna ligga på kontot till nästa årsmöte, och där gör de ingen nytta. Jag skulle gissa att vi framöver kommer dubbelkolla med organisationen att de vill ha pengar och skriva ett avtal med dem som får våra gåvor, så att organisationen blir bunden att utföra det som avtalats för pengarna. Våra givare kommer kunna se att just deras pengar har gjort nytta, skriver han. Att Viol Fundraising i sina stadgar lovar att högst 24 procent av insamlade medel ska gå till administration jämfört med 90-kontoinsamlarnas 25 procent, är ingen garanti för att så sker enligt Svensk Insamlingskontroll. Det finns ingen som verkligen kontrollerar att de delar ut den summan och vad återstoden av pengarna kommer användas till. Det finns heller inte någon lagstadgad påföljd om Viol bryter mot löftet. Dessutom kan Viols löfte om 76 procent utdelade medel jämföras med att 2009 delades hela 90 procent av 90-kontoorganisationernas insamlade pengar ut och prognosen för 2010 är 87 procent, säger Eva Birath. Annika Ringstedt Flyg till udda destinationer? Då är vi resebyrån för dig! Vi har kunskap och erfarenhet och kan erbjuda dig RAPTIM SPECIALPRISER! Världen börjar i Tranås! Välkommen! Europa: Afrika: Övriga Världen: ERFARENHET BRANSCHKUNSKAP TILLFÖRLITLIGHET UTVECKLINGSKRAFT Oöverträffad kompetens och erfarenhet inom medlemshantering Ett väl fungerande system ger goda förutsättningar att finna, vinna, utveckla och behålla medlemmar och givare. Därigenom skapas möjligheter att öka antalet medlemmar och stärka er ställning på marknaden. En lättanvänd och flexibel kampanjdel ger dig närmast obegränsade möjligheter. Våra konsulter hjälper gärna till med den kompetens som krävs för att nå bättre resultat! Fokus på kundens behov och situtation PressDatas lösningar för medlems- och givarhantering baseras på kundens behov och situation. Varje organisations behov är unikt och den bästa lösningen för kunden är alltid den som utgår från de egna specifika behoven. Vi berättar gärna mer! Kontakta: Lena Björklund E-post: Telefon vxl: Gunnar Hedlund E-post: Telefon vxl: Gör som: Ta hjälp av PressData för er medlemshantering! Läs mer på PressData AB Telefon vxl: Postadress: Box 3217, Stockholm Besöksadress: Primusgatan 20, Stockholm insamling nu PressData - Annons Insamling Nu indd :17:58

12 kampanj Ny webbplats om osäkra djurtester Med kampanjen För en giftfri vardag vill Forska Utan Djurförsök göra folk medvetna om den stora mängd kemikalier som vi utsätts för i vår vardag och att djurtester inte kan ge svar på hur det påverkar oss människor. På kampanjsajten presenteras fakta om hur lite man vet om riskerna och hur osäkra djurtester är. Via sajten vill man uppmana berörda politiker och myndigheter att satsa på forskning och utveckling av bättre och säkrare testmetoder. Kampanjen pågår till våren Festivalinsamling till Afrikas horn Musikfestivalen Way Out Wests och Svenska FN-förbundets insamling till förmån för Afrikas horn gav kronor till FN:s hjälparbete. En tavla signerad av Håkan Hellström inbringade mest pengar kronor i den internetauktion som genomfördes efter festivalen. En konsertaffisch med Rolling Stones från 1982 gav kronor. Genom samarbetet med Way Out West kan FN också bjuda barn på lunch i skolan. Rosa Bandet-gala sänds från Norrköping i oktober färgas hela Sverige rosa med hjälp av företag, organisationer och privatpersoner, som vill engagera sig i kampen mot bröstcancer. Sedan starten för nio år sedan har kampanjen samlat in drygt 307 miljoner kronor till Cancerfonden I år direktsänds galan från Norrköping, 26 oktober i TV3. Minnesgåvor. Att ge en minnesgåva är ett fint sätt att hedra minnet av en avliden. Vill din organisation också vara med bland andra i FRIIs samarbete med Sveriges Begravningsbyråers Förbund och Fonus? Läs mer på eller kontakta Allt fler trycker på donationsknappen Svenskarna ligger i topp när det gäller att panta burkar och flaskor. Allt fler trycker också på donationsknappen när de handlar i butiken. Konsumenterna på Willys, Ica och Coop skänker varje år mångmiljonbelopp till ideella organisationer som Röda Korset och Kooperation Utan Gränser. Möjligheten att trycka på donationsknappen på pantautomaterna har funnits i ett tiotal år, men allt fler väljer nu att använda den. Nästan en av tio väljer donationsknappen, berättar Jenny Egeland, pressekreterare på Ica, som haft pantautomater i handeln sedan Ofta är det de som inte pantar så mycket som väljer donationsknappen medan de som kommer med stora kassar väljer att behålla pengarna själv, säger några butiker som insamling nu talat med. Företaget Tomra installerar automaterna, men handeln bestämmer vilken organisation man vill skänka pengarna till. Svenskarna är bland de bästa i världen på att panta nästan nio av tio burkar och PET-flaskor återvinns. Förra året höjdes panten på returburkar från 50 öre till en krona, en åtgärd för att öka återvinningen som idag uppgår till 146 pantade burkar och flaskor per person och år. Nu vill Returpack, som ansvarar för återvinningen, höja ambitionerna ytterligare. På ett 20-tal ställen runt om i landet alltifrån flygplatser till nöjesfält har Returpack satsat på gåvoautomater som ger direkt stöd till ideella organisationer. Vi har tidigare testat dem i en galleria i Norrköping med bra resultat. Nu fortsätter vi att samarbeta med Malmö Airport och flera nöjesparker i landet, säger Katarina Lundell, marknadschef på Returpack. Så mycket pengar skänks Hur mycket pengar får de ideella organisationerna när vi trycker på donationsknappen på Ica, Willys och Coop? insamling nu har ringt runt. Jenny Egeland, pressekreterare Ica: 2010 gav Pantknappen totalt 4,8 miljoner kronor från de svenska Ica-butikerna till Röda Korset. Idag har cirka 590 Ica-butiker Pantknappen. Cirka 8 procent av våra kunder väljer Pantknappen som funnits sedan Marie Dahlgren, chef företagssamarbeten, Rädda Barnen: Vi har fått drygt 3,2 miljon kronor sedan vi skrev avtal för två år sedan med Axfood som Nio av tio burkar och PET-flaskor återvinns. Det ger miljonbelopp till idella organisationer. Gåvoautomaterna finns nu uppsatta bland annat på Eskilstuna zoo, Skara Sommarland som stöttar Water Aid, Gröna Lund där panten går till Fryshusets sociala verksamhet, Kolmården som skänker till Kolmårdens insamlingsstiftelse och Liseberg som ger stöd till Bris. Den här typen av samarbeten utgör en helt ny källa till intäkter för Bris och jag hoppas att initiativet sprider sig till fler. Pengarna kommer väl till pass i stödverksamheten för barn och unga, säger Mikael Willborg insamlingschef på Bris. Marie von Zeipel bland annat äger Willys och PrisXtra-butikerna. Pengarna går bland annat till utbildningskampanjen Rewrite the Future i Elfenbenskusten. Just nu skänks pengarna till katastrofhjälp till Afrikas horn. Åsa Slobodnik, pressansvarig, Kooperation Utan Gränser: 2010 fick vi 7,3 miljoner kronor vilket är en ökning från 6,5 miljoner året innan. Vårt samarbetet med Coop startade 2004 och pantautomater finns i 588 butiker. Pengarna går till biståndsprojekt som ger fattiga bönder möjlighet att utbilda och organisera sig. De går också till Vi-skogen som arbetar med att minska fattigdom i området runt Victoriasjön i östra Afrika. 12 insamling nu

13 utblick Tack till Röda Korset vållade debatt i Norge Efter terrorattentaten i Norge har en annons till stöd för norska Röda Korset väckt känslor. Det var fel att gå ut och slå sig för bröstet, menar flera debattörer. Rätt, menar företagen som ville tacka Röda Korsets frivilligarbetare. Vi vill tacka Röda Korset för de fantastiska insatserna i samband med händelserna i Oslo och Utøya. Vi uppmuntrar alla att engagera sig genom att bli medlemmar i Röda Korset stod det i en annons på reklampelarna till stöd för Röda Korset efter katastrofen på Utøya. I annonsen syntes logotyper för företagen Clear Channel och DnB NOR. Jag tycker det är konstigt att Röda Korset inte tryckte på stoppknappen innan kampanjen rullades ut, menar Bjørn Pettersen, redaktör på stiftelsen Soria Moria. Under och efter terrorattackerna i Oslo och Utøya 22 juli var en rad aktörer engagerade i hjälparbetet. Pettersen anser att det var fel tidpunkt för Röda Korset att berömma sitt eget arbete. Jag förstår inte hur Röda Korset kan gå ut och försöka rekrytera nya medlemmar i en sådan situation. Andra organisationer valde att avbryta eller vänta med insamlingskampanjer, menar han. Organisationen Norsk Folkehjelp hade åtta volontärer på Utøya, och var ansvarig för första hjälpen under lägret. Våra prioriteringar efter terrorattacken var att ta hand om de drabbade, både barn, deras familjer och personal som arbetade med Utøya och i Oslo, säger Tor-Henrik Andersen, kommunikationschef för Norsk Folkehjelp, till NRK. Organisationen väntade med att starta sin insamling till svältkatastrofen i Somalia. Vi valde att hålla en låg profil efter den 22 juli av respekt för de drabbade. Men jag tror fortfarande att många känner till vad vi gjort. Eftersom organisationen hade medlemmar på Efter det krävande hjälparbetet på Utøya och i Oslo väckte den här annonsen olika reaktioner. Utøya var den snabbt informerade om situationen och var bland de första på plats på ön med 15 personer. Kommunikationsdirektör Øistein Mjaerum på Röda Korset har liten förståelse för att kampanjen kan uppfattas som stötande. Han säger att det är Clear Channel och DnB NOR som har beslutat om kampanjen, och att Röda Korset inte har betalat något för det. Annonsen är en generös gåva från näringslivet som tackar Röda Korset för deras insatser och engagemang, säger Mjaerum. Thomas Midteide på DnB NOR beklagar om någon sårats av kampanjen. Tanken var bara god. Vi har arbetat med Röda Korset i många år och tyckte det var positivt att tacka de frivilliga som hjälpte till i en mycket krävande situation, förklarar Midteide. Arne-Inge Christophersen på Clear Channel, medger att tidpunkten för annonsen är diskutabel. Varken DnB NOR eller Clear Channel vill tjäna något på det här. Vi ville visa vår uppskattning för de fantastiska insatser som görs av frivilliga på det här sättet, säger han till NRK. Marie von Zeipel Svagt intresse för gratis annonsering Flera ansedda och stora hjälporganisationer tackade nej till möjligheten att annonsera gratis i News of the Worlds sista utgåva. Bland de som tackade nej finns ActionAid, WaterAid, Frälsningsarmén och Oxfam enligt webbsidan civilsociety.co.uk. Tidskriften hamnade under allt hårdare press, Sista numret. då det avslöjades att anställda avlyssnat svararen på en mördad tonårsflickas mobiltelefon, samt telefoner som tillhört anhöriga till terroroffer. Efter hård kritik beslutades att tidningen skulle läggas ned. För att reparera något av den skada som vållats lovade James Murdoch, son till mediemogulen Rubert Murdoch, att bidra med stöd till välgörande ändamål och erbjöd insamlingsoch välgörenhetsorganisationer att annonsera gratis i det sista numret av tidningen. FRIIs systerorganisation i England, Institute of Fundraising uppmanade sina medlemmar att utifrån sin kvalitetskod ta beslut om annonsering eller inte. Medlemmarna rekommenderades till försiktighet inför beslut om hurvida de skulle dra fördel av annonseringen i tidningen eller inte. Beslutet om en välgörenhetsorganisation borde acceptera en donation eller inte bör baseras på uppdrag och mål, sa Institute of Fundraising bland annat. Ulrika L Forsberg För organisationer som utvecklas Vi erbjuder dig lösningar MySoft och har kompetens system för kring Automatiserade insamlingsprocesser FackförbundKopplingar Branschorganisationer till sociala medier Produktifiering av gåvor Insamlingsorganisationer med gåvoshop Företagssamarbeten Kurs- konferensanordnare Egen insamling HandikapporganisationerKraftfulla analys- Idrottsorganisationer och kampanjverktyg MySoft AB l l l insamling nu

14 Men för många som arbetar med biståndsfrågor i Sverige är Forum Syd mest känd som en samlande kraft för svenska organisationer som arbetar för rättvisa och hållbar utveckling. Idag har Forum Syd 175 medlemsorganisationer, bland dem finns flera som även är medlemmar i FRII. Genom Forum Syd kan de, och andra organisationer, söka bidrag för utvecklingssamarbete i Afrika, Asien, Latinamerika och Central- och Östeuropa. Vi fördelar drygt 140 miljoner kronor per år till olika projekt. Det är pengar som fördelas av Sida till stöd för det civila samhället. På många sätt liknar vi Diakonia, Afrikagrupny medlem l Forum Syd Samlad kraft för ökad demokrati Forum Syd arbetar globalt för att stärka demokrati och rättigheter i utvecklingsländer. Varje år fördelar organisationen drygt 140 miljoner kronor till andra aktörer. Samtidigt byggs ett eget insamlingsarbete upp för att ge stöd till Forum Syds internationella bistånd och opinionsbildning. Forums Syds generalsekreterare Annica Sohlström har just kommit hem från Kambodja. Hon har bland annat besökt organisationen FACT och sett resultaten av ett långvarigt biståndssamarbete för familjer som lever på fiske i sjön Tonle Sap i den norra delen av landet. Tidigare hotades fisket av att fiskerättigheter såldes till den som betalade mest och av planer på att bygga hotellområden som skulle slå ut ekosystemet kring sjön. Nu har ett gemensamt opinionsarbete lett till att regler och lagstiftning ändrats och att fisket kan fortsätta på ett långsiktigt hållbart sätt, berättar hon. Det är ett exempel på hur Forum Syd samarbetar med lokala organisationer i utvecklingen av demokrati- och rättighetsfrågor i utsatta områden. Tidigare var många i området rädda för repressalier från myndigheterna. Idag känner de till sina rättigheter och hur de kan arbeta för att få sina röster hörda. Annica Sohlström leder Forum Syd och ser insamling som en del i att stärka demokrati och rättigheter för människor i utvecklingsländer. perna och Kooperation Utan Gränser. Men en skillnad är att Forum Syd även ger projektstöd till organisationer som inte är medlemmar, berättar Annica Sohlström. Forum Syd ger också stöd till informationsprojekt om globala frågor i Sverige, även om det är i mindre omfattning än tidigare. Sedan regeringen beslutat om att skära ned stödet till information har anslaget minskat med hälften ungefär 15 miljoner kronor per år. fakta Forum Syd En följd av minskat informationsarbete som kan anas redan nu, är att det finns en groende okunskap och vanföreställningar om utsatta människor och andra länder, något som kan leda till ökad rasism och intolerans, säger Annica Sohlström. För knappt ett halvår sedan blev Forum Syd medlem i FRII. Det är ett steg i organisationens satsning på insamling. Sedan 2009 har man haft ett 90-konto och årligen samlat in drygt kronor. Hittills har Forum Syd Forum Syd har cirka 50 anställda i Sverige och ungefär 60 i andra länder. Verksamheten består av fyra olika delar: Bilda opinion i frågor om fattigdomsbekämpning genom debatt, uppvaktning av makthavare och bevakning av frågor på nationell och internationell nivå. Vara en biståndsaktör i syd och öst i samarbete med organisationer på plats och i internationella nätverk. Varje år förmedlar Forum Syd ungefär 150 miljoner kronor till ett par hundra svenska organisationer. Pengarna går till utvecklingssamarbeten och till information om globala frågor. Bygga kapacitet för att stärka bistånd och informationsarbete genom kurser, erfarenhetsutbyten och nätverksträffar. Foto: forum syd främst vänt sig till personer och organisationer med anknytning till verksamheten. Vi är fortfarande i uppbyggnadsfasen av vår insamling. De tekniska och administrativa förutsättningarna finns. En utmaning är nu att hitta ett tydligt tilltal som är synligt och lätt att ta till sig för givarna, säger Annica Sohlström. Ett sätt att ge stöd till Forum Syds arbete är att bli Globalfadder för regelbundet givande. Andra vägar är att ge SMS-gåvor till Demokratikämpar eller gåvor via God Handling, aktieutdelningar och gåvobevis. För oss, liksom för många andra organisationer kan det vara svårt att visa resultat som kommer fram på lite längre sikt. Vår återrapportering är därför väldigt viktig och vi måste lyfta fram de goda exemplen på ett bra sätt. Det är ofta lättare vid insatser i samband med katastrofer eller olyckor, då de mätbara effekterna är lättare att förmedla, säger Annica Sohlström. Hon har länge varit engagerad i biståndsfrågor och har tidigare arbetat på Sida med att bygga upp forskning i utvecklingsländer. Hon har forskat inom näringslära och arbetat med folkhälsofrågor på Livsmedelsverket. Några av de främsta styrkorna hon ser i Forum Syd är all kunskap, erfarenhet och alla kontakter över hela jorden som organisationen byggt upp sedan starten i nuvarande form Det är resurser som gör att arbetet med demokrati- och rättighetsfrågor kan bli så effektivt som möjligt. Det här vill vi också förmedla till våra givare. Inte minst till företag och organisationer. Med våra kunskaper kan verksamheter få stöd så att frågor om demokrati och rättigheter i utvecklingsländer inte hamnar i skymundan, säger Annica Sohlström. Peter Rehnfeldt 14 insamling nu

15 namn På nya stolar Gunilla Steinwall är ny generalsekreterare för Hjärnfonden. Tidigare arbetade hon på Moderna Museet. Hanna Blixt är ny på Erikshjälpens insamlings- och kommunikationsavdelning. Hon kommer närmast från Svenska kyrkan i Jönköping. Jessica Albertson är vikarie på Erikshjälpens internationella avdelning och arbetar som koordinator. Marie-Louise Schöldtz och Peter Winberg är nya projektledare på marknads- och insamlingsavdelningen på Rädda Barnen. Ulrika Runge (fd Sundh) är tillbaka från mammaledighet. Sofia Walan har tillträtt som generalsekreterare i Kristna Fredsrörelsen efter Elisabeth Lundgren. Hon kommer närmast från Sveriges Kristna Råd. Håkan Ivemark är ny affärsansvarig för företag på Unicef. Petra Hallebrant är ny informationschef. Odd Swarting har valts till ordförande i Unicefs styrelse och Maja Frankel har valts till vice ordförande. Birgit Lageby Cakste har valts till financial controller i styrelsen för Livslust. Nya 90-konton William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse PG Insamlingssiftelsen DSS Djurskyddsstiftelsen PG och BG Stiftelsen för Vård- och Allergiforskning PG och BG Change Attitude Insamlingsstiftelse PG och BG Stiftelsen Palatset PG och BG Right Livelihood Award Stiftelsen PG Stiftelsen Tällberg Foundation PG och BG Svenska Celiakiförbundet PG och BG Föreningen Mutomoprojektet PG och BG Linda Kaplan är ny projektledare på SOS Barnbyar. Annika Billing är ny vid den internationella programverksamheten. Carolina Ehrnrooth är ny generalsekreterare på Barnfonden i Malmö. Hon kommer närmast från Nordiska ministerrådet. Nina Lindberg Hamn har tillträtt en ny tjänst som kommunikationschef på Stiftelsen Nordens Ark. Ola Richardsson är ny kommunikationschef på Kooperation Utan Gränser och Vi-skogen. Carina Andersson är ny personalchef, Lisa Törner är ny kommunikationsassistent och Uno Asker är ny it-ansvarig. Magdalena Bergqvist är ny projektledare och fundraiser på Hungerprojektet. Marika Cassel är ny forskningsadministratör på Barncancerfonden. Barncancerfondens sex barncancerföreningar förstärks också med föreningsassistenter: Elin Engman, Sofia Sivertsdotter, Per Erik Lindgren, Carina Lindgren, Siv Karlsson Vizia och Nina Forselius. Solveig Berntsen, började i april som insamlingsansvarig på Svenska FN-förbundet. Hon kommer närmast från Läkare Utan Gränser. Stiftelsen Trygga Barnen PG och BG Yennenga Progress PG och BG Insamlingsstiftelsen Polstjärna PG och BG Mölndal Rotaryklubbs Förening för tandvårdsprojekt i Rumänien PG Avslutade 90-konton Insamlingsstiftelsen Familjens Hopp Rumänienhjälp har på egen begäran avslutat PG Stödföreningen för Olof Palmes barnsjukhus i Hanoi har på egen begäran avslutat PG Hockeyproffsens stiftelse för barn och ungdomar har på egen begäran avslutat sitt 90-konto PG Insamlingsstiftelsen Vasakungarnas Djurhamn har på egen begäran avslutat PG och BG Caroline Ensér, volontär på Min stora dag är ny projektledare för Julinsamling Margite Guséus Nordenstam är ny verksamhetschef på Svenska Hundskyddsföreningen. Lena Haglöf är ny organisationssekreterare på RBU, Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar. Sofia Segergren är ny redaktör och kommunikatör och Annica Nilsson är ny skolombudsman. Caroline Goetze och Emma Källgren arbetar med företagssamarbeten och sponsorskap på Naturskyddsföreningen. Bim Boberg är ny chef för Forskningsavdelningen på Hjärt- Lungfonden. Hon var tidigare projektanställd. Jenny Norelius är ny webbredaktör. Ulrika Löfholm är tillbaka som insamlingskoordinator på Friends, efter ett års föräldraledighet. Elisabeth Lundgren är ny verksamhetsledare på Latinamerikagrupperna. Åsa Callmer är ny insamlingsansvarig. Marlene Bylin är ny som insamlingschef på Hoppets Stjärna. Stiftelsen Lustgården Mälardalen har på egen begäran avslutat PG och BG Posithiva Gruppens Stödfond har på egen begäran avslutat PG och BG Institutet för Bibelöversättningar har på egen begäran avslutat PG Sharing Awareness har idag på egen begäran avslutat PG Indragna 90-konton Svensk Insamlingskontroll fråntagit UCWF - Universal Child Welfare Foundation rätten att använda PG och BG Organisationen har inte kommit in med räkenskapshandlingar för Giltighetstiden har även gått ut för IFIC Insamlingsstiftelsen för Immunologisk Cancerforsknings PG och BG på grund av att stiftelsen inte har visat en komplett delårsrapport. FRIIs styrelse (vald april 2011) ORDINARIE Harald Hagman, ordförande stadsmissionen.se Jonas Romson, skattmästare Elisabeth Dahlin Katinka Lindholm Véronique Lönnerblad SUPPLEANTER Ann Bülow, vice ordförande Lise Bergh Generalsekreterare Christine von Sydow tel fax KOMMUNIKationschef Helena Reinius Gullström tel VALBEREDNING Fredrik Söderhielm (sammankallande) Katja Skaarud Peter Winberg Frivilligorganisationernas Insamlingsråd Swedish Fundraising Council Box 2054, Stockholm, Skeppsbron 28 Tel /92 Fax e-post: insamling nu

16 Avs: FRII, Box 2054, Stockholm ngen insamlingsteknik utvecklas idag snabbare än det mobila givandet, världen över. Den mobila insamlingsoch kommunikationstekniken erbjuder organisationer enorma möjligheter till kreativitet, fler givare och ökade intäkter. -Men kreativitet och faktiska resultat kräver kunskap! Internationella undersökningar visar att ökningen av förstagångsgivare som väljer mobiltelefonen eller webbetalning för sin första gåva, under de senaste två åren ökat kraftigt och att dessa förstagångsgivare uppvisar lägre ålder än övriga, hög köpkraft, lojalitet och att dessa givare även ofta går över till fortsatt givande via andra kanaler. Diagrammet ovan visar en typisk åldersstruktur för organisationers mobila givargrupper efter personnummersättning. KomMed AB lanserar nu mobilakademin för alla organisationer som vill lära sig hur den mobila insamlingstekniken fungerar och hur den kan bidra med ökade intäkter och nya givare. Under tre förmiddagar utbildas deltagaren inom bl a: Grundläggande kunskap kring mobila betalningar Metoder och strategier Mobilgivaren (utmärkande drag och mönster) Regler och bestämmelser QR-koder en snabbt växande teknik iphone och Android: Utveckling och teknik Integration mot facebook Ansvarig för utbildningen är Patrik Haggren som har många års erfarenhet av mobila kampanjer, strategier och lösningar sedan 2005 då mobilt givande lanserades i Sverige. För att ta del av det fullständiga innehållet i mobilakademin, besök eller scanna:

FRIIs kvalitetskod och medlemmarnas redovisning av mål och måluppfyllelse 2009

FRIIs kvalitetskod och medlemmarnas redovisning av mål och måluppfyllelse 2009 FRIIs kvalitetskod och medlemmarnas redovisning av mål och måluppfyllelse 2009 BAKGRUND OCH SYFTE... 3 SAMMANFATTNING... 4 FRIIS MEDLEMMAR OCH KVALITETSKODEN... 5 FRIIS MEDLEMMAR I CHARITY RATINGS GIVARGUIDE...

Läs mer

Insamlingspolicy för WaterAid Sverige

Insamlingspolicy för WaterAid Sverige Insamlingspolicy för WaterAid Sverige WaterAid Sverige samlar in pengar och bidrar till WaterAids globala verksamhet för att kunna säkerställa att människor i världens fattigaste delar får tillgång till

Läs mer

Insamlingspolicy. Antagen av styrelsen 26 september 2014

Insamlingspolicy. Antagen av styrelsen 26 september 2014 Insamlingspolicy Antagen av styrelsen 26 september 2014 Författare: Marie-Louise Schöldtz 1(6) 1. Bakgrund... 2 2. Insamling... 2 3. Extern granskning... 2 4. Givare... 3 5. Kommunikation med givare...

Läs mer

Insamlingspolicy Beslutad vid Erikshjälpens styrelsemöte 22 maj 2014

Insamlingspolicy Beslutad vid Erikshjälpens styrelsemöte 22 maj 2014 Insamlingspolicy Beslutad vid Erikshjälpens styrelsemöte 22 maj 2014 Erikshjälpen vill förändra världen genom att ge liv åt barns drömmar! För att kunna göra det behöver vi samla in pengar. Så här tänker

Läs mer

Insamlingsguide. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen

Insamlingsguide. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen Insamlingsguide Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen TÄNK OM DIABETES KUNDE BOTAS Du som läser denna insamlingsguide hoppas troligen på samma sak som vi en framtid

Läs mer

Insamling och gåvopolicy

Insamling och gåvopolicy Insamling och gåvopolicy Antagen 2014-08-12 Kalmar Stadsmission är medlem i Frivilligorganisationernas insamlingsråd (FRII). Vi har 90-konto (90 11 38-8) vilket kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll.

Läs mer

Musikhjälpen är ett insamlingsevent skapat av stiftelsen Radiohjälpen och har sedan

Musikhjälpen är ett insamlingsevent skapat av stiftelsen Radiohjälpen och har sedan Guide: Musikhjälpen 2014 Hjälp oss att stoppa spridningen av hiv Musikhjälpen är ett insamlingsevent skapat av stiftelsen Radiohjälpen och har sedan starten 2008 vuxit sig enormt populärt. Genom att rikta

Läs mer

INSAMLINGSGUIDE. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen

INSAMLINGSGUIDE. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen INSAMLINGSGUIDE Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen 13 Du som läser denna insamlingsguide hoppas troligen på samma sak som vi - en framtid där diabetes kan botas och

Läs mer

Detta innebär att organisationerna antingen följer riktlinjerna eller förklarar avvikelser.

Detta innebär att organisationerna antingen följer riktlinjerna eller förklarar avvikelser. KODRAPPORT 2011 Denna kvalitetskod är ett uttryck för god sed för verksamheten i FRIIs medlemsorganisationer. Syftet med koden är att öka transparensen och öppenheten inom organisationerna och därigenom

Läs mer

INSAMLINGSPOLICY STRATEGI PROCESS PLAN POLICY RIKTLINJE RUTIN

INSAMLINGSPOLICY STRATEGI PROCESS PLAN POLICY RIKTLINJE RUTIN STRATEGI PROCESS PLAN POLICY RIKTLINJE RUTIN INSAMLINGSPOLICY Fastställda av: Styrelsen Datum: 2014-06-11 För revidering ansvarar: Biträdande avdelningschef Kommunikation & Insamling Policyn ska uppdateras:

Läs mer

INSAMLING 2014 FRII:S MEDLEMMAR. Rapporten är framtagen av FRII i samarbete med Data Stories. Data Stories

INSAMLING 2014 FRII:S MEDLEMMAR. Rapporten är framtagen av FRII i samarbete med Data Stories. Data Stories INSAMLING 2014 FRII:S MEDLEMMAR Rapporten är framtagen av FRII i samarbete med Data Stories FRII Data Stories info@frii.se sofia@datastories.se 08-677 30 90 073-998 97 55 Sammanfattning Den totala insamlingen

Läs mer

FRII vill också lyfta fram den samhällsvinst som uppnås om fler stimuleras till att ge mer och därmed också ökar sitt samhällsengagemang.

FRII vill också lyfta fram den samhällsvinst som uppnås om fler stimuleras till att ge mer och därmed också ökar sitt samhällsengagemang. Från FRII Frivilligorganisationernas Insamlingsråd Stockholm 2015-04- 07 Till Finansdepartementet Remissvar Fi2015/810 Promemorian Slopad skattereduktion för gåvor Sammanfattning av FRIIs remissvar FRII

Läs mer

BRIS Barnens Rätt I Samhället. Org.nr: 80 20 13 3420

BRIS Barnens Rätt I Samhället. Org.nr: 80 20 13 3420 BRIS Barnens Rätt I Samhället Org.nr: 80 20 13 3420 Kodrapport 2009 (gråmarkerade fält avser punkter där inget krav på dokumentation finns eller att dokumentationen ska finnas tillgänglig rnt) 1. Övergripande

Läs mer

RIKTLINJER FÖR UNICEF SVERIGES FRIVILLIGVERKSAMHET

RIKTLINJER FÖR UNICEF SVERIGES FRIVILLIGVERKSAMHET RIKTLINJER FÖR UNICEF SVERIGES FRIVILLIGVERKSAMHET UNICEFs kansli, Stockholm januari 2009 UNICEF UNICEF 1 arbetar på uppdrag av FN för att förverkliga barns rättigheter. 1946 började vår kamp för barns

Läs mer

De största 90-konto organisationerna, år 2016 (jfr 2015)

De största 90-konto organisationerna, år 2016 (jfr 2015) De största 90-konto organisationerna, år 2016 (jfr 2015) (Plats 1-10/40) Totala insamlingsintäkter (Mkr) 2016 +/- % 2015 Rädda Barnen 1 186-14 % 1 387 Svenska Kyrkan 986-1 % 995 UNICEF 793 17 % 676 Läkare

Läs mer

FUB:s insamlings- och sponsringspolicy

FUB:s insamlings- och sponsringspolicy FUB:s insamlings- och sponsringspolicy Syfte och mål med insamlingsverksamheten Det övergripande syftet med FUB:s insamlingsverksamhet är att stödja verksamhetens mål genom att samla in pengar bland allmänheten

Läs mer

POLICY FÖR SOCIALA MEDIER skapad 2012

POLICY FÖR SOCIALA MEDIER skapad 2012 POLICY FÖR SOCIALA MEDIER skapad 2012 Denna policy gäller för organisationen Svenska Blå Stjärnan, både anställda och medlemmar med överenskommelse eller förtroendeuppdrag, som skapar eller skriver i sociala

Läs mer

Presentation av FRIIs styrelse

Presentation av FRIIs styrelse Presentation av FRIIs styrelse Harald Hagman, Ekonomi- och fastighetschef på Stockholms Stadsmission Harald har en ekonomexamen från Stockholms universitet och ledarutbildning från IFL/ Handelshögskolan.

Läs mer

Insamlingspolicy. Bilaga 1, styrelseprotokoll Alzheimerfonden. Dokumentägare: Kicki Aldrin Dokumentansvarig: Liselotte Jansson

Insamlingspolicy. Bilaga 1, styrelseprotokoll Alzheimerfonden. Dokumentägare: Kicki Aldrin Dokumentansvarig: Liselotte Jansson Insamlingspolicy Alzheimerfonden Dokumentägare: Kicki Aldrin Dokumentansvarig: Liselotte Jansson Datum: 2015-10-29 1 Innehåll Övergripande information... 3 Ändamål med insamlingen... 3 Syftet med en insamlingspolicy...

Läs mer

Insamlingspolicy. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2015-06-12. Dokumentägare: Karolina Sjöstedt Dokumentansvarig: Kristina Sparreljung

Insamlingspolicy. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2015-06-12. Dokumentägare: Karolina Sjöstedt Dokumentansvarig: Kristina Sparreljung Insamlingspolicy Hjärt-Lungfonden Beslutad av styrelsen 2015-06-12 Dokumentägare: Karolina Sjöstedt Dokumentansvarig: Kristina Sparreljung Innehåll 1 Övergripande information... 1 1.1 Ändamålet med insamlingen...

Läs mer

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12 Praktikrapport Facetime Media är en byrå belägen i Lund som hjälper företag att marknadsföra sig via sociala medier. I nuläget är det främst Facebook som är aktuellt men tanken är att företaget i framtiden

Läs mer

DIAGRAMRAPPORT. Peter Blid Tel: 0739-40 39 22 peter.blid@novus.se

DIAGRAMRAPPORT. Peter Blid Tel: 0739-40 39 22 peter.blid@novus.se DIAGRAMRAPPORT ALLMÄNHETEN OM IDEELLA ORGANISATIONER - OM MAN HADE OBEGRÄNSAT MED TID ELLER PENGAR Kund: Frivilligorganisationernas Insamlingsråd, FRII Kontakt: Annika Prine, Maria Ros Jernberg Datum:

Läs mer

Analysmetod och bedömning

Analysmetod och bedömning Analysmetod och bedömning 1 Innehåll Vilka organisationer finns med i Givarguiden?... 3 Varifrån inhämtas informationen i Givarguiden?... 3 Hur granskar Givarguiden organisationerna?... 4 Demokrati...

Läs mer

Problemen känner du redan till.

Problemen känner du redan till. Problemen känner du redan till. Robert Harding Images / Masterfile / SCANPIX Så hur vore det om någon pratade lösningar istället? Det räcker med att slå upp en dagstidning för att inse att världen bara

Läs mer

2014-07-15. WWFs riktlinjer för insamling

2014-07-15. WWFs riktlinjer för insamling Foto: naturepl.com / Juan Carlos Munoz / WWF Canon WWFs riktlinjer för insamling 1 Dokumentet beskriver hur Världsnaturfonden WWF (nedan kallad WWF) bedriver insamlingsverksamhet. Syftet är att ge en ökad

Läs mer

Ett enda samtal kan förändra ett barns liv.

Ett enda samtal kan förändra ett barns liv. Det här är Bris. Ett enda samtal kan förändra ett barns liv. När vuxenvärlden sviker och ingen ser eller lyssnar så finns Bris. För många barn som kontaktar oss är det första gången de vänder sig till

Läs mer

Raoul Wallenberg Academy for Young Leaders Insamlingsstiftelse

Raoul Wallenberg Academy for Young Leaders Insamlingsstiftelse Raoul Wallenberg Academy for Young Leaders Insamlingsstiftelse Insamlingspolicy 1 Innehållsförteckning 1. Introduktion 3 2. Insamling 3 3. Extern granskning 3 3.1 Svensk Insamlingskontroll 3 3.3 Länsstyrelsen

Läs mer

Nyhetsbrev maj 2015. Bästa Brismedlemmar,

Nyhetsbrev maj 2015. Bästa Brismedlemmar, Nyhetsbrev maj 2015 Bästa Brismedlemmar, Först och främst tack för att just du är medlem. Via ditt medlemskap har vi möjlighet att hänga med i barnens behov och utveckla verksamheten. Fler får en större

Läs mer

Profilera dig på LinkedIn. 10 steg till en lyckad profil

Profilera dig på LinkedIn. 10 steg till en lyckad profil Profilera dig på LinkedIn 10 steg till en lyckad profil Profilera dig på LinkedIn Med över 300 miljoner användare är LinkedIn världens största professionella nätverk och två miljoner svenskar är medlemmar.

Läs mer

Demokrati och Mänskliga Rättigheters Förbund

Demokrati och Mänskliga Rättigheters Förbund Arbetsordning Styrelsen arbetssätt Valberednings arbete Antagen av Demokrati och Mänskliga Rättigheters förbunds styrelse Syfte: Detta dokument reglerar hur ansvar och arbetsuppgifter fördelas inom DMRF

Läs mer

För att uppfylla våra allmänna principer har vi definierat ett antal grundsatser som vi verkar efter

För att uppfylla våra allmänna principer har vi definierat ett antal grundsatser som vi verkar efter Uppförandekod Det är viktigt för Sjöräddningssällskapet att alla medarbetare och frivilliga sjöräddare strävar åt samma håll och skapar förtroende. Därför arbetar vi efter en uppförandekod med regler och

Läs mer

Rapport: Enkätundersökning - givare

Rapport: Enkätundersökning - givare Rapport: Enkätundersökning - givare Slutförd Vad är din generella uppfattning om Polstjärna? Mycket Bra 71% 34 Bra 27% 13 Neutral 2% 1 Dålig 0% 0 Mycket Dålig 0% 0 När du skänkte, hur upplevde du det praktiskt?

Läs mer

PROPOSITION #1. Kompletterande förslag - Motion #1

PROPOSITION #1. Kompletterande förslag - Motion #1 PROPOSITION #1 Kompletterande förslag - Motion #1 Ändra definitionen av ekonomisk hållbarhet i värdegrunden Motivering motion #1: Denna motion föreslår att ändra definitionen av ekonomisk hållbarhet i

Läs mer

Insamlingspolicy. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2014-06-13. Dokumentägare: Staffan Josephson Dokumentansvarig: Kristina Sparreljung

Insamlingspolicy. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2014-06-13. Dokumentägare: Staffan Josephson Dokumentansvarig: Kristina Sparreljung Insamlingspolicy Hjärt-Lungfonden Beslutad av styrelsen 2014-06-13 Dokumentägare: Staffan Josephson Dokumentansvarig: Kristina Sparreljung Innehåll 1 Övergripande information... 1 1.1 Ändamålet med insamlingen...

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Borås den 2 oktober 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation: Thomas

Läs mer

6 Lathund rikstäckande arrangemang

6 Lathund rikstäckande arrangemang LATHUND RIKSTÄCKANDE AR R A N G E M A N G SPÄNNANDE PROJEKT Att arrangera ett Rikstäckande Arrangemang är ett roligt men ganska stort och krävande arbete. Det behövs planering och mycket förberedelser

Läs mer

Dokumentation från överenskommelsedialog 30/9 2010

Dokumentation från överenskommelsedialog 30/9 2010 Dokumentation från överenskommelsedialog 30/9 2010 Arrangör: Sociala samverkansrådet Moderator: Ingrid Bexell Hulthén Text och foto: Malin Helldner Bakgrund I mars 2010 bildades ett samverkansråd i Göteborg.

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till vårens arbetsgrupper - i världens bästa förening! Våren 2011 Filmgruppen FUF-bladet Biståndsdebatten Seminariegruppen Projektgruppen Vem kan söka

Läs mer

Någonting står i vägen

Någonting står i vägen Det här vänder sig till dig som driver ett företag, eller precis är på gång att starta upp Någonting står i vägen Om allting hade gått precis så som du tänkt dig och så som det utlovades på säljsidorna

Läs mer

Tillsammans är vi starka

Tillsammans är vi starka Tillsammans är vi starka Välkommen! Sättet vi lever vår vision och vår affärsidé på är vad som bland annat skiljer oss från våra konkurrenter. Det handlar om HUR vår omgivning upplever samarbetet med oss

Läs mer

PROSPEKT MEDIAS HANDBOK

PROSPEKT MEDIAS HANDBOK PROSPEKT MEDIAS HANDBOK 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 3 FACEBOOK 4-5 INSTAGRAM 6-7 TWITTER 8-9 LINKEDIN 10 YOUTUBE 11 2 INLEDNING Idag är sociala medier ett måste i ett företags mediemix. Det har blivit

Läs mer

SKRIV IN JORDENS ALLA BARN I DITT TESTAMENTE

SKRIV IN JORDENS ALLA BARN I DITT TESTAMENTE Bild: UNICEF SKRIV IN JORDENS ALLA BARN I DITT TESTAMENTE Bild: UNICEF/Estey LIVET är en GÅVA som du kan ge vidare Vi vet att det går att skapa en bättre värld för alla barn. En värld där alla barn i alla

Läs mer

"Content is king" - Vacker Webbdesign & Effektiv Sökmotorsoptimering för företag

Content is king - Vacker Webbdesign & Effektiv Sökmotorsoptimering för företag "Content is king" Skapad den jul 20, Publicerad av Anders Sällstedt Kategori Webbutveckling Jag funderade ett tag på vad jag skulle kalla detta blogginlägg. Problemet som sådant är att många undrar varför

Läs mer

Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet. In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV

Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet. In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV Genom föreningar erbjuds nyanlända flyktingar och invandrare möjlighet till delaktighet i samhällslivet. Vi vinner

Läs mer

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam Vårt sätt att vara Vi är Skanska. Men vi är också ett stort antal individer, som tillsammans har ett ansvar för att vårt företag uppfattas på ett sätt som andra respekterar och ser upp till. Det är hur

Läs mer

3 Lathund Rixhajk LATHUND RIXHAJK

3 Lathund Rixhajk LATHUND RIXHAJK LATHUND RIXHAJK SPÄNNANDE PROJEKT Rixhajken är ett av de få seniorscoutarrangemangen som återkommer varje år, därför är det extra kul om seniorscouterna kommer ihåg just Er hajk. Det ska vara roligt att

Läs mer

Ronald McDonald Barnfond Effektrapport

Ronald McDonald Barnfond Effektrapport Ronald McDonald Barnfond Effektrapport 1. Vad vill er organisation uppnå? Vilken nytta/förändring vill ni åstadkomma? Beskriv för vem ni är till. Vilka är det som ni vill åstadkomma en förbättring för?

Läs mer

Köp årets julklappar från Oxfam

Köp årets julklappar från Oxfam Köp årets julklappar från Oxfam Från Oxford till världen Oxfam grundades i Oxford 1942 av en grupp akademiker. Idag arbetar vi över hela världen genom långsiktiga projekt, aktivt påverkansarbete och akuta

Läs mer

Hungerprojektets kodrapport 2012

Hungerprojektets kodrapport 2012 Hungerprojektets kodrapport 2012 Syftet med FRIIs kvalitetskod är att öka transparens och öppenhet inom organisationer i insamlingsbranschen. De första obligatoriska kodrapporterna implementeras från och

Läs mer

Nå Framgång på Instagram En guide till små och medelstora företag

Nå Framgång på Instagram En guide till små och medelstora företag Nå Framgång på Instagram En guide till små och medelstora företag 2014-08-10 Svenska Web Voice Annika Elgeskog www.webvoice.se +46 725 861010 presenterar Företagarens guide till framgång på Instagram.

Läs mer

Som man uppfattar medarbetaren så uppfattar man också företaget.

Som man uppfattar medarbetaren så uppfattar man också företaget. Boksammanfattning Ditt professionella rykte - Upptäck DIN främsta tillgång. av Per Frykman & Karin Sandin Företag över hela världen lägger ner enorma summor på att vårda och stärka sitt varumärke, rykte

Läs mer

KÄNNEDOMSMÄTNING Välgörenhetsorganisationer

KÄNNEDOMSMÄTNING Välgörenhetsorganisationer KÄNNEDOMSMÄTNING Välgörenhetsorganisationer Välgörenhetsbarometern är ett samarbete mellan: Är du nyfiken på hur svenskarna ser på välgörenhet? Vi har förstått att många funderar på hur vi svenskar ser

Läs mer

HANDBOK. för ungdomsansvariga i FN-föreningar

HANDBOK. för ungdomsansvariga i FN-föreningar HANDBOK för ungdomsansvariga i FN-föreningar Svenska FN-förbundet Box 151 15 104 65 Stockholm Tel: 08-462 25 40 Fax: 08-641 88 76 E-post: info@fn.se webb: www.fn.se Svenska FN-förbundet, september 2011

Läs mer

Sveriges stora insamlingsorganisationer 2008

Sveriges stora insamlingsorganisationer 2008 Sveriges stora insamlingsorganisationer 2008 Bakgrund och syfte Charity Rating arbetar med informationsspridning, analys och utvärdering av ideella organisationer. Vår målsättning är att bland givare öka

Läs mer

Sammanställning över insamlingsåret 2015 (Mkr) Statistik för organisationer med 90-konto (jfr åren 2014, 2013)

Sammanställning över insamlingsåret 2015 (Mkr) Statistik för organisationer med 90-konto (jfr åren 2014, 2013) Sammanställning över insamlingsåret 2015 (Mkr) Statistik för organisationer med 90-konto (jfr åren 2014, 2013) 2015 Utfall 2014 Utfall 2013 Gåvor från allmänheten 7 128 6 152 5 821 Intäkter från myndigheter

Läs mer

Valseger 2014 valplan grön ungdom väst och göteborg

Valseger 2014 valplan grön ungdom väst och göteborg Valseger 2014 valplan grön ungdom väst och göteborg Inledning Grön Ungdom ska synas och höras. Ingen ska kunna missa att på något sätt under 2014 komma i kontakt med oss eller med Miljöpartiet. Grön Ungdom

Läs mer

Rapport för WAiKs resa till Manga Hill, januari 2012. Om utmaningarna som finns i en bys väg mot utveckling, och om viljan att överkomma dem.

Rapport för WAiKs resa till Manga Hill, januari 2012. Om utmaningarna som finns i en bys väg mot utveckling, och om viljan att överkomma dem. Rapport för WAiKs resa till Manga Hill, januari 2012 Om utmaningarna som finns i en bys väg mot utveckling, och om viljan att överkomma dem. Under januari 2012 var jag, Johannes Svensson, tillsammans med

Läs mer

En liten folder om Lanseringskampanjen

En liten folder om Lanseringskampanjen En liten folder om Lanseringskampanjen 2011 Lanseringskampanjen 2011 Den 5 september 2011 drar hela förbundet igång en historisk satsning där vi med 2012-målen och våra nio åtgärdspunkter i ryggen ska

Läs mer

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne ÖVERENSKOMMELSEN SKÅNE Innehåll Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne

Läs mer

DITT AVTRYCK I VÄRLDEN. Om att testamentera till Hoppets Stjärna

DITT AVTRYCK I VÄRLDEN. Om att testamentera till Hoppets Stjärna DITT AVTRYCK I VÄRLDEN Om att testamentera till Hoppets Stjärna Ditt avtryck i världen Det vi gör i våra liv lämnar ett avtryck. För de flesta av oss handlar det kanske inte om historiska saker som nobelpris

Läs mer

Instagram. Vad kan Instagram göra för ditt företag?

Instagram. Vad kan Instagram göra för ditt företag? Instagram Vad kan Instagram göra för ditt företag? Lite statistik 46 % män 54 % kvinnor 75 miljoner dagliga användare 1,2 biljoner gilla dagligen Många företag och offentliga personer väljer att använda

Läs mer

Ditt sociala liv har fått ett ansikte

Ditt sociala liv har fått ett ansikte Prime Public Relations i Sverige AB, Box 38065, SE-100 64 Stockholm, Sweden TEL +46 8 503 146 00 FAX +46 8 503 146 99, info@primepr.se, www.primepr.se 1 (5) Idag reflekterar vi kring den i USA sjätte mest

Läs mer

17 - Styrelsens förslag till stadgeändring

17 - Styrelsens förslag till stadgeändring Till FRIIs årsmöte 28 maj 2014 17 - Styrelsens förslag till stadgeändring Bakgund Under det senaste året har FRIIs styrelse haft anledning att se över FRIIs stadgar. Dels har det handlat om en generell

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Annika Hentila med dottern Ellie ägarombud Coop Konsum Brickebacken. Ägarombud. medlemmarnas röst

Annika Hentila med dottern Ellie ägarombud Coop Konsum Brickebacken. Ägarombud. medlemmarnas röst Annika Hentila med dottern Ellie ägarombud Coop Konsum Brickebacken Ägarombud medlemmarnas röst Den första kooperativa butiken öppnade i Gävle redan 1898 Det hela började redan i slutet av 1800-talet.

Läs mer

Upphandla med sociala hänsyn. En guide för kommunpolitiker och offentliga inköpare

Upphandla med sociala hänsyn. En guide för kommunpolitiker och offentliga inköpare Upphandla med sociala hänsyn En guide för kommunpolitiker och offentliga inköpare Innehåll Inledning upphandlingen som verktyg för att förbättra samhället 3 Vad är upphandling med sociala hänsyn? 4 Varför

Läs mer

Senaste nytt från Svenska Downföreningen Mars/April

Senaste nytt från Svenska Downföreningen Mars/April Senaste nytt från Svenska Downföreningen Mars/April 2006 www.svenskadownforeningen.se INNEHÅLL: Ordförande hälsar Lägerverksamhet 2006 Projekt Förskola Kunskapsbankens nya webbsajt SD startar ERFA grupper

Läs mer

Hur finansierar ideella föreningar och organisationer sin verksamhet?

Hur finansierar ideella föreningar och organisationer sin verksamhet? Hur finansierar ideella föreningar och organisationer sin verksamhet? Om ideella samhällets olika intäktskällor och förslag på förändringar En rapport om finansiell rådgivning av Sid 1(10) Innehållsförteckning

Läs mer

Stadgar Union to Union

Stadgar Union to Union Stadgar Union to Union Antagna av föreningsstämman 2015-05-07 Union to Union är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening. Union to Union har sitt säte i Stockholm. Medlemmar i föreningen

Läs mer

VEM ÄR DU? VÄGEN FRAMÅT FÖR ATT HJÄLPA DIG? Våra grundläggande värderingar

VEM ÄR DU? VÄGEN FRAMÅT FÖR ATT HJÄLPA DIG? Våra grundläggande värderingar VEM ÄR DU? VÄGEN FRAMÅT VAD Vår KAN strategi JAG GÖRA FÖR ATT HJÄLPA DIG? Våra grundläggande värderingar VÅR ÄNDAMÅLSPARAGRAF Stiftelsen skall i samverkan med Svenska kyrkans församlingar och andra, i

Läs mer

Vår vision. Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör.

Vår vision. Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Uppförandekod Vår vision Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Vi ska vara det ledande skogsföretaget

Läs mer

INDIANCHILDREN_FRII Kvalitetskod

INDIANCHILDREN_FRII Kvalitetskod INDIANCHILDREN_FRII Kvalitetskod ÄNDAMÅL A1 Organisationens ändamål ska beskrivas i stadga/stiftelseurkund. Organisationens juridiska form ska vara ideell förening, stiftelse eller registrerat trossamfund.

Läs mer

Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans

Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans 9 Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans 8 11 Varje dag är en ny föreställning. Vi lyssnar aktivt på våra kunder, för att bli bättre. Vi tar personligt ansvar för

Läs mer

MASKINTEKNOLOGSEKTIONENS YRKES- & ARBETSMARKNADSDAG

MASKINTEKNOLOGSEKTIONENS YRKES- & ARBETSMARKNADSDAG Postbeskrivningar KASSÖR Du kommer vara projektledarens högra hand genom att ständigt ha en uppdaterad bild av det ekonomiska läget tillgängligt för att möjliggöra snabba beslut. Du arbetar strukturerat

Läs mer

INSAMLINGSPOLICY. Fastställda av: Styrelsen Datum: För revidering ansvarar: Policyn ska uppdateras: För uppföljning ansvarar: Gäller för: Mattecentrum

INSAMLINGSPOLICY. Fastställda av: Styrelsen Datum: För revidering ansvarar: Policyn ska uppdateras: För uppföljning ansvarar: Gäller för: Mattecentrum INSAMLINGSPOLICY VAD ÄR EN INSAMLINGSPOLICY? 2 INSAMLING OCH GIVARE 2 FRII OCH SVENSK INSAMLINGSKONTROLL 2 BESKRIVNING AV MATTECENTRUMS INSAMLINGSVERKSAMHET 2 INSAMLINGSMETODER 2 FACE- TO- FACE OCH DOOR-

Läs mer

Uppförandekod för vindkraftprojektörer

Uppförandekod för vindkraftprojektörer Uppförandekod för vindkraftprojektörer Fredrik Lindahl Ordförande Svensk vindkraftförening VD Slitevind AB 2011-01-29 2 Svensk Vindkraftförening Ideell och politiskt obunden Öppen för alla Bildades 1986

Läs mer

ABF Gotlands policy för användande av sociala medier Antagna vid styrelsemöte 2012-09-27.

ABF Gotlands policy för användande av sociala medier Antagna vid styrelsemöte 2012-09-27. ABF Gotlands policy för användande av sociala medier Antagna vid styrelsemöte 2012-09-27. Bakgrund Nya internetbaserade kommunikationsformer skapar nya möjligheter för såväl privatpersoner som företag

Läs mer

H A M M A R S K I Ö L D & CO 1

H A M M A R S K I Ö L D & CO 1 HAMMARSKIÖLD & CO 1 Välkommen till Hammarskiöld & Co! Hammarskiöld & Co är en av Sveriges ledande advokatbyråer inom affärsjuridik. I den här broschyren kan du läsa om vår inriktning, hur vi arbetar och

Läs mer

TRELLEBORG. Föreningsliv och kommun i samverkan för ett levande Trelleborg

TRELLEBORG. Föreningsliv och kommun i samverkan för ett levande Trelleborg TRELLEBORG Tillsammans Föreningsliv och kommun i samverkan för ett levande Trelleborg Tillsammans Trelleborg Tillsammans är en lokal överenskommelse om samverkan mellan Trelleborgs kommun, föreningar

Läs mer

cc ; utrikesminister Margot Wallström, finansminister Magdalena Andersson, biståndsminister Isabella Lövin

cc ; utrikesminister Margot Wallström, finansminister Magdalena Andersson, biståndsminister Isabella Lövin Stockholm 26 november 2014 Stefan Löfven, partiledare och statsminister Åsa Romson, språkrör och vice statsminister cc ; utrikesminister Margot Wallström, finansminister Magdalena Andersson, biståndsminister

Läs mer

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B Detta whitepaper hjälper dig att identifiera vilka faktorer som påverkar kundlojalitet och hur du kan stärka lojaliteten

Läs mer

FRIIs Kvalitetskod. Rapport 2012. Svenska FN-förbundet

FRIIs Kvalitetskod. Rapport 2012. Svenska FN-förbundet FRIIs Kvalitetskod Rapport 2012 Svenska FN-förbundet Inledning FRIIs kvalitetskod Svenska FN-förbundets rapport 2012 Svenska FN-förbundet är sedan några år tillbaka medlem i FRII frivilligorganisationernas

Läs mer

Entreprenörskap som utvecklar Afrika. Nu kan jag försörja mig själv och andra!

Entreprenörskap som utvecklar Afrika. Nu kan jag försörja mig själv och andra! Entreprenörskap som utvecklar Afrika Nu kan jag försörja mig själv och andra! Ungt entreprenörskap en väg ut ur fattigdom NavPartners engagerar sig i utveckling av företag och företagare i Afrika. Uppgiften

Läs mer

Sveriges stora insamlingsorganisationer 2009 13 maj 2011

Sveriges stora insamlingsorganisationer 2009 13 maj 2011 Sveriges stora insamlingsorganisationer 2009 13 maj 2011 Innehållsförteckning Bakgrund och syfte... 3 Metodik... 3 Sammanfattning... 4 Styrelsearbete och ersättningsnivåer... 6 Ersättning till Generalsekreterare...

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Grand Hotel, Lund den 12 september 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation:

Läs mer

FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET

FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET FEMSTEGSMODELLEN: FEM STEG FÖR EN TILLGÄNGLIG VERKSAMHET STEG1 VEM NÅS? STEG 2 VEM TESTAR? STEG 3 VEM GÖR? STEG 4 VEM PÅVERKAR?

Läs mer

Boken om SO 1-3. Boken om SO 1-3 är elevernas första grundbok i geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap. Syfte

Boken om SO 1-3. Boken om SO 1-3 är elevernas första grundbok i geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap. Syfte Boken om SO 1-3 Boken om SO 1-3 är elevernas första grundbok i geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap. Provlektion: Om grundläggande mänskliga rättigheter, alla människors lika värde

Läs mer

Sökes: Fotograf. Vi söker dig eller er som för det mesta tar med kameran och gillar att fotografera allt möjligt som rör sig på LCRs anläggning!

Sökes: Fotograf. Vi söker dig eller er som för det mesta tar med kameran och gillar att fotografera allt möjligt som rör sig på LCRs anläggning! Fotograf Vi söker dig eller er som för det mesta tar med kameran och gillar att fotografera allt möjligt som rör sig på LCRs anläggning! Du ska vara intresserad av fotografi och ha egen kamera. Utbildning:

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till höstens arbetsgrupper i världens bästa förening! FUF-bladet Seminariegruppen Biståndsdebatten.se Projektgruppen FUF-nätverket Vem kan söka till

Läs mer

Kandidaturtexter Extrainsatt Val-SM

Kandidaturtexter Extrainsatt Val-SM Kandidaturtexter Extrainsatt Val-SM Vice Ordförande Oskar Giescke... 2 Vice Ordförande, Kommunikationsansvarig Helena Falk... 2 Ordförande Konstwerket Martin Gutsch... 3 Ordförande Jämlikhetsnämnden Elin

Läs mer

Innehåll. Material Ordförandeguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 7

Innehåll. Material Ordförandeguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 7 Sida 2 av 7 Innehåll... 1 Ordförandeposten... 3 Presidiet... 3 Styrelsen... 3 Styrelsemötet... 4 Ledarskapet... 4 Vad är ledarskap?... 4 Ledarskap i projekt... 5 Att utveckla sitt ledarskap... 6 Kommunikation...

Läs mer

LATHUND FÖR FRAMGANGSRIKT PAVERKANSARBETE. 2. Möte med. att tänka på före, under och efter besöket

LATHUND FÖR FRAMGANGSRIKT PAVERKANSARBETE. 2. Möte med. att tänka på före, under och efter besöket LATHUND FÖR FRAMGANGSRIKT PAVERKANSARBETE 2. Möte med kommunen att tänka på före, under och efter besöket Att ridklubben har en bra dialog och ett gott samarbete med sin kommun är viktigt för ridklubbens

Läs mer

Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för Neurologiskt Handikappades Riksförbund enligt FS beslut den 31 maj 2008

Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för Neurologiskt Handikappades Riksförbund enligt FS beslut den 31 maj 2008 Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för Neurologiskt Handikappades Riksförbund enligt FS beslut den 31 maj 2008 Innehåll Förord s 3 Kommunikationsarbetet s 4 Övergripande riktlinjer för intern och

Läs mer

Så jobbar du Bilaga för regler och riktlinjer för sociala medier i Örnsköldsviks kommun Version 1.1

Så jobbar du Bilaga för regler och riktlinjer för sociala medier i Örnsköldsviks kommun Version 1.1 1 (5) Så jobbar du Bilaga för regler och riktlinjer för sociala medier i Örnsköldsviks kommun Version 1.1 Så jobbar du Innan du startar 2 Några facebook-tips 2 Så kommer du igång 3 Så uppträder du på sociala

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier för Fagersta kommun

Riktlinjer för sociala medier för Fagersta kommun 1 (6) 20111010 Riktlinjer för sociala medier för Fagersta kommun Riktlinjerna beskriver hur Fagersta kommun och dess verksamheter kan använda sociala medier på ett sätt som stämmer överens med kommunens

Läs mer

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2014-10-15 15 (18) HANTERING AV MASSMEDIA OCH AGERANDE PÅ SOCIALA MEDIER I

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2014-10-15 15 (18) HANTERING AV MASSMEDIA OCH AGERANDE PÅ SOCIALA MEDIER I LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2014-10-15 15 (18) 135 HANTERING AV MASSMEDIA OCH AGERANDE PÅ SOCIALA MEDIER I LYSEKILS KOMMUN Dnr: LKS 2014-428 Bilden av och förtroendet

Läs mer

Förhandling. Du kan tjäna cirka 10.000 kronor per år på en lyckad förhandling (räknat på bolån på 2 miljoner kronor)

Förhandling. Du kan tjäna cirka 10.000 kronor per år på en lyckad förhandling (räknat på bolån på 2 miljoner kronor) BOLÅNEBOK #1 Förhandling Du kan tjäna cirka 10.000 kronor per år på en lyckad förhandling (räknat på bolån på 2 miljoner kronor) En lyckad förhandling kräver: o Att du har en någorlunda god privatekonomi

Läs mer

SCOUT PACK Det handlar om flyktingar

SCOUT PACK Det handlar om flyktingar SCOUT PACK Det handlar om flyktingar Idag är 22 miljoner människor är på flykt. De är på flykt undan krig, förföljelse, oroligheter och naturkatastrofer. Av dessa är omkring 5,5 miljoner flyktingar i sina

Läs mer