Granskning. Ett år med vårdval

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Granskning. Ett år med vårdval"

Transkript

1 Vi får inte bli överkörda Vårdvalet skulle öka tillgängligheten och ge patienterna makt att välja vård. Nu finns det över 200 nya privata vårdcentraler, men det är inte Vårdförbundets grupper som äger dem. Det visar en ny rapport. 34

2 Landstingen gör som förr satsar på stora enheter och Tillväxtverket som har varnat för att breda uppdrag och tuff priskonkurrens försvårar för de mindre företagen. Ett fåtal landsting har satsat på flera olika vårdvalsuppdrag och till exempel lagt ut mödravårdscentraler och barna vårdscentraler som egna uppdrag. I de landstingen har både sjuksköterskor och barnmorskor startat egna vårdföretag. På uppdrag av Vårdförbundet har hon skrivit en rapport om läget efter att det obligatoriska vårdvalet/hälsovalet infördes. Landstingens uppdragsbeladislav kosa Dagens vårdval, som bygger på stora vårdcentraler, lockar inte sjuksköterskor, barnmorskor, röntgensjuksköterskor och biomedicinska analytiker att starta eget. Vårdförbundet måste påverka regionalt för att förändra vårdvalsuppdragen, anser Ann Johansson. Nu måste vi vara på! Vi får inte bli överkörda, anta en offerroll och säga att det inte är någon idé. skrivningar har granskats och nyckelpersoner inom Vårdförbundet har intervjuats, både centralt och på de lokala avdelningarna. Rapporten visar att landstingen i sina vårdvalsuppdrag gör som förr satsar på stora enheter. De vill ha vårdcentraler som innefattar allt som de vanliga landstingsägda vårdcentralerna alltid har gjort. Det har fått till följd att ytterst få sjuksköterskor, biomedicinska analytiker, barnmorskor och röntgensjuksköterskor har startat eget. Kritiken i Vårdförbundets rapport får stöd från både Konkurrensverket Ann Johansson skulle vilja se flera sådana uppdrag och nämner att till exempel distriktssköterskemottagningar och hemsjukvård skulle lämpa sig väl för det. Dessutom skulle specialistsjuksköterskemottagningar för diabetiker och astma/kolpatienter också kunna vara egna vårdvalsuppdrag. Då tror jag att betydligt fler av Vårdförbundets medlemsgrupper skulle vilja starta eget. Min erfarenhet är att man gärna vill, men att det ska vara något som ligger inom det egna kunskapsområdet, säger Ann Johansson. Det finns inga formella hinder för till exempel en sjuksköterska eller biomedicinsk analytiker att etablera sig som ägare till en vårdcentral. Att så få tar chansen har andra orsaker: Det finns andra mer subtila hinder Många fler privata mottagningar e 223 nya har startats. e 45 procent fler i Västra Götaland, störst ökning i landet. e 63 procent är privata i Västmanland, mest i landet. e 0 nya har bara Gotland och Norrbotten. Källa: Konkurrensverket e35

3 som handlar om gamla hierarkier inom vården och som gör att en läkare kanske inte accepterar att bli anställd av en privat vårdgivare som är sjuksköterska, säger Ann Johansson. Hon tycker att det är viktigt att våga prata om de här maktstukturerna som hindrar sjuksköterskor att starta eget. Men förmodligen kommer det att dröja många år innan de har förändrats så att sjuksköterskor och andra vågar ta för sig mer och driva även stora enheter. Tills dess handlar det mer om att arbeta för att vårdvalsuppdragen förändras. Vårdförbundets avdelningar bör bevaka de här frågorna regionalt för att kunna vara med och påverka och se till att det framöver inte bara blir breda och stora uppdrag. Stockholms läns landsting, som redan har flera olika vårdvalsuppdrag, kommer snart med flera nya (se faktaruta). Vårdförbundets ordförande Anna- Karin Eklund säger att det är viktigt att se vilka möjligheter som finns för Vårdförbundets grupper. Valmöjligheten i vården är här för att stanna, det är den verklighet som vi ska arbeta i och vi ska ta vara på de möjligheter som det ger oss. Hon håller med om att det är viktigt att vara med och driva på så att det blir flera mindre vårdvalsuppdrag, men vill också att Vårdförbundet ska arbeta för att kvalitetskraven förbättras. Privata vårdcentraler Andel män Andel kvinnor Anställda 30% 70% Vi ska visa på betydelsen av specifik kunskap, att det blir bättre resultat när patienter som har diabetes eller astma tas om hand av sjuksköterskor med specialistkompetens. Det är viktigt att vi tar plats i det nya systemet och visar att vår kunskap behövs. Rapporten visar också att man kan ifrågasätta vad begreppet tillgänglighet Ägare/delägare 80% 20% Verksamhetschefer 56% 44% Källa: Tillväxtverkets kartläggning av vårdvalet i Halland, Västmanland och Kronoberg. egentligen innebär. Förtroendevalda inom Vårdförbundet pekar på att tillgängligheten visserligen har ökat inom primärvården, men tyvärr är det mest fokuserat på telefontillgänglighet och läkartider. Det skulle få fler att starta eget: e Särskilda vårdvalsuppdrag för till exempel distriktssköterskemottagningar, hemsjukvård, bvc, mvc och specialistsjukvård. e Sjuksköterskor, distriktssköterskor och barnmorskor måste få rätt att skriva remisser. e På sikt: förändra de hierarkier och makstrukturer som gör att sjuksköterskor inte startar egen verksamhet. Fakta. Vårdvalsuppdragen Det vanligaste vårdvalsuppdraget är ett så kallat allmänmedicinskt uppdrag som innebär en primärvårdscentral. Ibland ingår även barnhälsovård och mödrahälsovård. Tre landsting har flera fristående vårdvalsuppdrag utöver vårdcentral: Uppsala: Barnavårdscentral, barnmorskemottagning och medicinsk fotvård. Skåne: Barnhälsovård och rehabilitering, mödrahälsovård införs under Stockholm: Barnhälsovård, mödrahälsovård samt flera specialistområden: logoped, ögonbottenfotografering, fotsjukvård, läkarinsatser i särskilda boenden, tandvård för barn, kataraktoperationer, höft- och knäoperationer, psykiatri. Stockholm har dessutom planer på att införa fler vårdval inom olika specialistområden, till exempel allergimottagning, hudsjukvård, reumatologi och öron-näsa-hals. 36

4 lars nyman Åsikten är att tillgänglighetsbegreppet är för snävt. Det är inte säkert att den tillgänglighet som Vårdförbundets grupper främst arbetar med har ökat. Det skulle kunna vara öppna mottagningar på bvc eller möjlighet till akuta hembesök av distriktssköterska. Jag kan tycka att det tidigare var distriktssköterskan, barnavårdscentralen och mödrahälsovården som var det väsentliga i primärvården och läkaren var mindre viktig. Nu har det hänt något, det styrs allt mer mot att läkaren blir viktigast. Distriktssköterskor och sjuksköterskor kan uppleva att de hamnar lite vid sidan av, säger Ann Johansson. En viktig fråga när landstingen börjar utvidga vårdvalet till att omfatta specialistmottagningar är rätten att skriva remisser. Sjuksköterskor, distriktssköterskor och barnmorskor behöver dels förskrivningsrätt för olika slags hjälpmedel/läkemedel och dels remitteringsrätt till olika instanser för att de ska kunna fungera som självständiga egna företagare. Det kan gälla remiss för hemsjukvård, medicinsk fotvård eller till specialistmottagningar. R TEXT HELENA MIRSCH ILLUSTRATION ladislav kosa Lästips. Rapport från Tillväxtverket: Varför ska kvinnor starta företag inom vård och omsorg? Granskat. Ann Johansson har utrett effekten av vårdvalet för Vårdförbundets medlemsgrupper. Kräver biomedicinska analytiker För att få driva en vårdcentral i Örebro län måste det finnas en biomedicinsk analytiker. Det är det enda landsting som ställer specifika krav på sådana specialistkunskaper. De flesta andra landsting har bara kravet att det ska finnas läkare som är specialister i allmänmedicin och att det ska finnas distriktssköterskor. Varje landsting har en så kallad uppdragsbeskrivning där de har skrivit ner vad som krävs för att få starta en mottagning. Där står bland annat vilka kompetenser som krävs när en vårdcentral ska bemannas. I Örebro län har landstinget specificerat bemanningskraven mer än på andra håll. Förutom allmänläkare och distriktssköterska ställs även krav på att det ska finnas: e biomedicinsk analytiker e sjukgymnast e psykosocial kompetens e specialistmottagning för diabetes e specialistmottagning för astma/kol e bvc med barnsjuksköterska/ distriktssköterska e mvc med barnmorska Enhetschefen för hälsovalet Örebro, Eva Frantz, tycker att det är viktigt att ställa specifika krav på kompetens. Biomedicinsk analytiker är ju en Bemanningskrav. Vårdcentraler i Örebro måste ha biomedicinska analytiker. egen profession. Det är en yrkesgrupp med en kompetens och utbildning som sjuksköterskor och andra inte har. Det är viktigt att de vårdcentraler som arbetar på uppdrag åt landstinget har personal med rätt kompetens. Alla vårdcentraler i Örebro län har inte en egen biomedicinsk analytiker anställd, utan några samverkar med andra vårdcentraler eller har avtal med sjukhuset. Ytterst handlar det om patientsäkerhet och det tycker jag att man ska värna om, säger Eva Frantz. R HELENA MIRSCH De tog chansen att starta eget. colourbox e 37

5 De äger sin arbetsplats Vårdvalet banade vägen. De två sjuksköterskorna Eva Karlsson och Marie Rooth grep chansen och startade eget, tillsammans med sina arbetskamrater läkarna. "Även om vi arbetar mer än tidigare är vi inte tröttare" Det var vårdvalssystemet, infört i Jönköpings län den 1 juni i fjol, som öppnade dörren för Aroma. Vårdcentralen har fyra ägare. Marie Rooth och Eva Karlsson är de två sjuksköterskorna i ägargruppen, Roland Lundgren och Carina Bergström de två läkarna. En alldeles utmärkt konstellation. Den är vår styrka, vi är två professioner som tillför våra olika perspektiv på verksamheten, tycker Eva Karlsson. Ingen av dem är chef över den andra, och det är aldrig omröstning om besluten. Hittills har de i alla fall fattats i konsensus. Ytterligare en läkare är anställd, och i mars hoppas de på att ha en ST-läkare på plats. För det är en av idéerna att locka till sig AT- och ST-läkare för att förhoppningsvis trygga läkarförsörjningen. Samtidigt finns det moln på himlen: Hur fort orkar vårdcentralen växa? När listningen startade hoppades Aroma att få patienter. Vid starten hade de Men redan ett halvår senare är antalet upp i omkring Än har vi inte slagit i taket, försäkrar Marie Rooth, men är ändå lite orolig för framtiden. Reglerna säger att vårdcentralen måste ta emot alla som vill lista sig. Blir antalet patienter mycket större måste vårdcentralen expandera. Men var och hur? De båda är överens om att den nuvarande storleken är optimal och önskar sig att landstinget kunde ge dem möjlighet att bestämma över expansionstakten. Det skulle gynna små vårdcentraler med kvalitet i den lilla skalan, säger Eva Karlsson. Vårdcentralens ersättning bygger på en fast peng per listad patient (hur stor varierar med åldern). Dessutom påverkas ersättningen av vilken kvalitet vårdcentralen erbjuder. Den ska mätas efter olika parametrar, som varierar år för år, men det finns ingen prestationsersättning i form av att räkna antalet besök. Jag tycker om ersättningssystemet. Det ger oss möjlighet att ge vård av hög kvalitet till alla, säger Eva Karlsson. De är nöjda med ersättningen det går runt. Vi var väl inställda på att få arbeta utan lön den första tiden. Men vi kan ta ut lön. Och även om vi arbetar mer än tidigare är vi inte tröttare, säger Eva Karlsson. Hon har lång erfarenhet av att arbeta i vården, och berättar om ett nittiotal med en väl fungerande, landstingsdriven vårdcentral som kring millennieskiftet förbyttes i en verksamhet där läkarna försvann och ersattes av hyrläkare. Utvecklingen gick åt fel håll, säger hon. Tankarna på att starta eget hade grott, men blev mer konkreta när Marie läste annonsen i Vårdfacket (Vårdfokus tidigare namn) om Förändringskrafts inspirationskväll för drygt två år sedan. Förändringskraft var Vårdförbundets projekt för att hjälpa medlemmar att starta eget. Inspirationskvällen följdes av en 38

6 Startade eget. Eva Karlsson och Marie Rooth tog chansen när vårdvalet öppnade för privatdriven verksamhet. De slipper landstingets överbyggnad men är noga med att ha kollektivavtal med bland andra Vårdförbundet. tredagarskurs och beslutet att starta eget stärktes ytterligare. Vi skaffade oss bra kontakter. Inte minst Nyföretagarcentrum har hjälpt oss mycket, säger Marie Rooth. Bitarna föll på plats och lokalen med den passande adressen Lasarettsgatan 17 blev Aromas. Två lokaler slogs ihop (socialtjänstens och en där fastighetsägarens arkitekter suttit) och blev dagens vårdcentral med 14 anställda tre läkare, sju sjuksköterskor, två administratörer, en lokalvårdare och en kurator på deltid. Labb och diabetessjuksköterska finns också i lokalerna, men är inhyrda från landstinget. Ägarna satsade själv mycket tid på att inreda lokalen, allt från att måla väggarna till att se till att utrustningen kom på plats. Vi har satsat mycket på att den tekniska utrustningen ska vara tipptopp, säger Eva Karlsson. Företaget är anslutet till Vårdföretagarna, så kollektivavtal finns. Alla anställda är med i facket, vilket betyder att man har kollektivavtal med fyra olika förbund. Lönerna ligger bra till. Och även om företaget gått ut och annonserat är de flesta av dem som arbetar på Aroma gamla arbetskamrater till Eva och Marie. Men själva har de lämnat Vårdförbundet. Jag frågade vad de hade för mig, vad jag kunde få ut av ett medlemskap i Vårdförbundet som egen företagare, men fick inga bra svar. Så jag bestämde mig för att gå ur, berättar Marie Rooth. Hon och Eva Karlsson önskar sig att förbundet hade ett bättre koncept också för egenföretagare som medlemmar. De kände till Viam, men upplevde 39

7 att den verksamheten hade upphört; därför hittade de ingen plats för sig själva i Vårdförbundets organisation. Men stödet till egna företagare finns kvar, dock i annan form. R TEXT KAJ NYMAN FOTO VERONIKA SVENSSON Mer för företagare: Fliken: Min profession Kontakt företagare: Kristina Malm Janson Nöjda patienter. Arne Norén, en av listade patienter, får blodtrycket mätt av Marie Rooth. Reglerna för vårdval i Jönköpings län e Invånarna får fritt välja vårdcentral inom Jönköpings län. Vårdcentralen ska erbjuda vård inom tre månader. e Av ersättningen är 86 procent fast vårdpeng utifrån patientens ålder (85 procent) och socioekonomiska faktorer (15 procent), som fastställs med hjälp av CNI, Care Need Index. För den som är 80 år eller äldre betalas tolv gånger mer än för åldrarna år. e Återstående 14 procent av ersättningen styrs av åtta olika faktorer. e Vårdcentralen behåller patientavgiften men får ingen annan besöksbaserad ersättning. e I åtagandena ingår bland annat hemsjukvård, platser för AT- och ST-läkare samt verksamhetsförlagd utbildning för undersköterskor och sjuksköterskor. Utmaning att nå privatanställda I vårdvalets spår har privatvården formligen exploderat i Stockholm. För Vårdförbundet är det en utmaning att nå fram, särskilt på företag utan kollektivavtal. det inte finns något kollektivavtal här behöver jag inte vara med i Vårdförbundet. Det har min arbets- Eftersom givare sagt. Det är en inte helt ovanlig replik Ulla Althin, ordförande för Vårdförbundet i Stockholm, får höra när hon har en medlem på tråden som just har skickat in en utträdesansökan. Ibland lyckas jag övertyga henne om att det just därför är extra viktigt att stanna kvar som medlem. Men inte alltid, suckar Ulla Althin. Hon tror att många medlemmar som tidigare arbetat åt kommun eller landsting lite aningslöst tror att det är lika tryggt och välordnat på den nya arbetsplatsen. Men så ser verkligheten inte alltid ut. Ulla Althin berättar om ett samtal med en medlem alldeles nyligen. Medlemmen visade upp anställningsavtalet med sin nya, privata arbetsgivare. Visserligen var lönen lite högre än den hon hade haft förut, men semestern var kortare, övertidsersättningen hade hon avtalat bort och kompetensutvecklingen skulle ske på fritiden. Ulla Althin kunde bara konstatera att Vårdförbundet inte kunde göra något. Det enda råd jag hade var att hon kunde säga upp sig för att komma ur knipan och det gjorde hon faktiskt, berättar Ulla Althin. Den privata vården har växt kraftigt sedan vårdvalet kom. Vårdförbundet har nu medlemmar på 637 privata företag. Där finns 26 procent av medlemmarna. De flesta privata företag har kollektivavtal, men man känner till minst 38 företag som är utan avtal. Hur många oorganiserade arbetsgivare med oorganiserade sjuksköterskor eller barnmorskor det finns är omöjligt att hålla reda på. De tre regionala skyddsombuden söker upp medlemmar på företag utan kollektivavtal. Det har de laglig rätt till, och statsbidragen täcker än så länge hela kostnaden. Även till andra arbetsplatser bjuder Vårdförbundet in sig själva. Det är sällan något problem att få komma, vi har hittills inte fått nej. Vi har väl en viss respekt med oss trots allt, säger Ulla Althin. Facklig tid finns i landstinget, kommunerna och några av de större privata koncernerna. Men på de små företagen är det omöjligt att få till facklig tid. Avdelningen ersätter därför några förtroendevalda för förlorad arbetsförtjänst när de bedriver upp sökande arbete på dessa arbetsplatser. Att värva studenter har varit rätt framgångsrikt. Men när studenterna är färdiga med sina studier och har börjat arbeta lämnar många förbundet. Ulla Althin berättar att avdelningen har försökt bjuda in till lunchsamtal för att prata med de nya och hjälpa dem att bygga nätverk. Tyvärr har det inte gått så bra. De nya sjuksköterskorna har helt enkelt inte tid att gå ifrån för att träffa oss. Så nu funderar vi över andra sätt att nå dem, säger Ulla Althin. R KAJ NYMAN 40

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011 Smärtvården 2011 Publicerad från 21.02.2011 till 25.03.2011 813 respondenter (749 unika) 1. Kön? 1 Kvinna 72,4 % 583 2 Man 27,6 % 222 Totalt 805 1 2. Ålder? 1 Under 19 år 0,4 % 3 2 20-29 år 1,9 % 15 3

Läs mer

Delredovisning uppdrag att följa upp vårdvalssystem i primärvården

Delredovisning uppdrag att följa upp vårdvalssystem i primärvården KKV2000, v1.1, 2010-05-05 2011-05-13 Dnr 314/2011 1 (8) Delredovisning uppdrag att följa upp vårdvalssystem i primärvården S2009/5070/FS Lagen (2008:962) om valfrihetssystem, LOV, infördes januari 2009

Läs mer

Mångfald och valfrihet för alla

Mångfald och valfrihet för alla Mångfald och valfrihet för alla Vårdval, tillgänglighet och jobbmöjligheter Skåne 1 Rätt att välja som patient Före maj 2009 kunde du få gå till annan vårdcentral än den som du bodde närmast men vårdcentralerna

Läs mer

SOMMAREN 2013 En undersökning om bemanningssituationen inom vård och omsorg och dess konsekvenser

SOMMAREN 2013 En undersökning om bemanningssituationen inom vård och omsorg och dess konsekvenser SOMMAREN 2013 En undersökning om bemanningssituationen inom vård och omsorg och dess konsekvenser 2013-06-03 Jonas Vallgårda 2 (12) Innehåll 1 Sammanfattning... 4 2 Metod och genomförande... 5 3 Bemanningssituationen

Läs mer

RAPPORT. Eget företagande. Enkätundersökning bland medlemmar i Vårdförbundet. Resultatredovisning VÅRDFÖRBUNDET. www.vardforbundet.

RAPPORT. Eget företagande. Enkätundersökning bland medlemmar i Vårdförbundet. Resultatredovisning VÅRDFÖRBUNDET. www.vardforbundet. RAPPORT VÅRDFÖRBUNDET www.vardforbundet.se Eget företagande Enkätundersökning bland medlemmar i Vårdförbundet Resultatredovisning I sin rapportserie presenterar Vårdförbundet resultat från särskilda undersökningar

Läs mer

Vårdförbundet i siffror 2010. Statistik över medlemmar, löner, utbildning och arbetsmarknad 2010

Vårdförbundet i siffror 2010. Statistik över medlemmar, löner, utbildning och arbetsmarknad 2010 Vårdförbundet i siffror 2010 Statistik över medlemmar, löner, utbildning och arbetsmarknad 2010 Förord Denna skrift innehåller ett urval av den medlemsstatistik, arbetsmarknadsstatistik, utbildningsstatistik

Läs mer

EN UNDERSÖKNING OM BEMANNINGSSITUATIONEN INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN SOMMAREN 2013

EN UNDERSÖKNING OM BEMANNINGSSITUATIONEN INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN SOMMAREN 2013 EN UNDERSÖKNING OM BEMANNINGSSITUATIONEN INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN SOMMAREN 2013 Konsekvenser och lärdomar inför framtiden 2013-10-01 Jonas Vallgårda VÅRDFÖRBUNDET Adolf Fredriks Kyrkogata 11, Box 3260

Läs mer

SOMMAREN 2012 En undersökning om bemanningssituationen och dess konsekvenser

SOMMAREN 2012 En undersökning om bemanningssituationen och dess konsekvenser SOMMAREN 2012 En undersökning om bemanningssituationen och dess konsekvenser 2012-09-06 Martin Östberg 2 (8) Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 4 2 Genomförande... 5 3 Bemanningssituationen under

Läs mer

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället.

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället. Redo för framtiden Grattis, snart tar du examen och lämnar livet som student för att arbeta i ditt nya yrke. Du har ett spännande arbetsliv framför dig inom ett fantastiskt yrke som är självständigt, ansvarsfullt

Läs mer

Klaga på vården. Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen?

Klaga på vården. Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen? 2013-08-16 1(9) Klaga på vården Om du har klagomål på vården kan du både som patient och närstående framföra dina synpunkter. På så sätt bidrar du till att göra vården säkrare. Det finns flera instanser

Läs mer

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter 12. Medlemsberättelser Kongress 2011 1 (7) Lena, Sjuksköterska öppenvård Jobbet är utvecklande men stressigt. Den viktigaste orsaken

Läs mer

Redovisning personalförsörjning. Landstingsstyrelsen 6 oktober 2014

Redovisning personalförsörjning. Landstingsstyrelsen 6 oktober 2014 1 Redovisning personalförsörjning Landstingsstyrelsen 6 oktober 2014 2 Uppdrag till personalpolitiska beredningen Inhämta kunskap, diskutera och lägga förslag kring landstingets personalrekrytering i syfte

Läs mer

Läkarbemanning psykiatri oberoende av hyrläkare

Läkarbemanning psykiatri oberoende av hyrläkare Läkarbemanning psykiatri oberoende av hyrläkare Martin Rödholm Överläkare psykiatri, Med.Dr. SKL, Uppdrag Psykisk Hälsa 2015 2015-05-20 SR Ekot 2015-01-07 Varför läkarbemanning oberoende av hyrläkare?

Läs mer

Det finns en enkel väg till vården =

Det finns en enkel väg till vården = Det finns en enkel väg till vården = Mina vårdkontakter är en flexibel e-tjänst och hanteras av samma personal som du möter vid besök på din mottagning = Här finns Mina vårdkontakter Stockholm, Västra

Läs mer

Hälsovård för äldre en investering för framtiden

Hälsovård för äldre en investering för framtiden Hälsovård för äldre en investering för framtiden Hälsovård för äldre - en investering för framtiden Vårdförbundet vill se en tydlig plan för att förebygga ohälsa. Genom att införa ett nationellt program

Läs mer

SOMMARRAPPORT 2014. Vården - den viktigaste frågan även efter valet

SOMMARRAPPORT 2014. Vården - den viktigaste frågan även efter valet SOMMARRAPPORT 2014 Vården - den viktigaste frågan även efter valet Vårdförbundet, september 2014 Jonas Vallgårda, Utredare Box 3260 103 65 Stockholm www.vardforbundet.se/sommarrapport 2 (24) Innehåll 1

Läs mer

Vem har vårdvalet gynnat? Hälsoekonomisk nätverksträff Göteborg, 130924 Nils Janlöv, Vårdanalys

Vem har vårdvalet gynnat? Hälsoekonomisk nätverksträff Göteborg, 130924 Nils Janlöv, Vårdanalys Vem har vårdvalet gynnat? Hälsoekonomisk nätverksträff Göteborg, 130924 Nils Janlöv, Vårdanalys Agenda Frågeställning, data och metod Resultat En rad positiva effekter för både befolkningen i stort och

Läs mer

Vårdcentralen Vikbolandet

Vårdcentralen Vikbolandet Vårdcentralen Vikbolandet Välkommen till Vårdcentralen Vikbolandet Öppettider: Vardagar 08.00-17.00 Rådgivning, bokning av tid eller telefontid samt receptförnyelse sker via sjuksköterska. Sjuksköterskor:

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Sammanställning av nuläge inför GAP analys

Sammanställning av nuläge inför GAP analys JÄMTLANDS LÄNS LANDSTING Sammanställning av nuläge inför GAP analys Folkhälsocentrum 2013-08-28 Innehåll Varför en nulägesbeskrivning?... 3 De tre frågor som ställdes var:... 3 Nulägesresultat:... 3 I

Läs mer

Datum 2015-09-15 Dnr 1502570. Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag

Datum 2015-09-15 Dnr 1502570. Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag Personalnämnden Ann-Sofi Bennheden HR-direktör Ann-Sofi.Bennheden@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-09-15 Dnr 1502570 1 (5) Personalnämnden Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag Ordförandens

Läs mer

Sjukfrånvaro i offentlig och privat vård 2009. Hela Sverige

Sjukfrånvaro i offentlig och privat vård 2009. Hela Sverige Sjukfrånvaro i offentlig och privat vård 2009 Hela Sverige Fakta om analysen Analysen bygger på statistik för 2009 från SCB, för sjukfrånvaron i privat och offentlig vård, för sjukperioderna 15-89 dagar

Läs mer

Pressmeddelande 2010-01-04

Pressmeddelande 2010-01-04 Pressmeddelande 2010-01-04 Dags för nya vanor: Var femte anställd i Stockholms län har högt blodtryck I början på året satsar många på att förändra sina levnadsvanor och det kan behövas. Nästan var femte

Läs mer

Är det sommar och semester även i år?

Är det sommar och semester även i år? Är det sommar och semester även i år? En undersökning om bemanning inom vården, sommaren 2004 2004-06-17 Förord Att det är sommar varje år vet alla säkert. Att de flesta vill ha semester under sommarmånaderna

Läs mer

Esplanadens Hälsocentral

Esplanadens Hälsocentral Esplanadens Hälsocentral Information till Studerande Västervik 2013-02-14 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Välkommen till Esplanadens hälsocentral!... 3 Varför trivs vi så bra här?... 3 Studerande...

Läs mer

Innehållsförteckning.

Innehållsförteckning. 1 2 Innehållsförteckning. sida Teamets medlemmar 3 Sammanfattning 3 Områdesbeskrivning 3 Problembeskrivning 3 Syfte och mål 4 Mätningar 4 Förändringar 4 Resultat 5 Hur går vi vidare 5 Reflektion 5 3 Förändringsarbetets

Läs mer

Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2011

Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2011 Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2011 1 Stockholm i december 2011 Sveriges Kommuner och Landsting Avdelningen för vård och omsorg. Annie Hansen Falkdal 2 Innehåll Sammanfattning...

Läs mer

Pressmeddelande 2011-06-XX

Pressmeddelande 2011-06-XX Pressmeddelande 2011-06-XX Inför midsommar Var sjunde anställd i Stockholms län dricker alkohol minst tre i veckan Var sjunde anställd i Stockholms län, 14 procent, dricker alkohol tre dagar i veckan eller

Läs mer

SFAMs remissvar: Framtidens närsjukvård finansiering, styrning och struktur

SFAMs remissvar: Framtidens närsjukvård finansiering, styrning och struktur Sveriges Läkarförbund Avdelningen för politik och profession Att. Susann Asplund Johansson Box 5610 114 86 STOCKHOLM SFAMs remissvar: Framtidens närsjukvård finansiering, styrning och struktur Sammanfattning

Läs mer

Ersätt med din rubrik... Fel! Bokmärket är inte definierat.

Ersätt med din rubrik... Fel! Bokmärket är inte definierat. Ersätt med din rubrik... Fel! Bokmärket är inte definierat. Innehåll Villkor för landstingsfinansierad tandvård... 3 Bakgrund... 3 Metod... 3 Sammanfattning... 4 Slutsats... 4 Organisationsform... 4 Hur

Läs mer

Stora skillnader för drabbade av tarmcancer

Stora skillnader för drabbade av tarmcancer Stora skillnader för drabbade av tarmcancer Aftonbladet skriver 21 november 2011. Läkare struntar i riktlinjerna Varje dag får 20 svenska män och kvinnor veta att de har tarmcancer. Hälften dör. En tidigare

Läs mer

Privata läkare och sjukgymnaster i öppen vård med ersättning enligt

Privata läkare och sjukgymnaster i öppen vård med ersättning enligt Privata läkare och sjukgymnaster i öppen vård med ersättning enligt 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Läkare... 3 Sjukgymnaster... 3 Inledning... 4 Redovisningens innehåll och syfte... 4 Bakgrund... 4 Redovisning...

Läs mer

Framtidens primärvård

Framtidens primärvård Framtidens primärvård Strukturerad vårddokumentation checklistor för evidens och vårdprogram dela information patienten dela information med andra vårdgivare överföring till kvalitetsregister verksamhetsuppföljning

Läs mer

Definition av begrepp vårdval fysioterapi inom primärvårdsrehabilitering

Definition av begrepp vårdval fysioterapi inom primärvårdsrehabilitering Bilaga 1 1 (5) Krav- och kvalitetsbok fysioterapi Definition av begrepp vårdval fysioterapi inom primärvårdsrehabilitering år 2016 Definitioner av begrepp som gäller för vårdval fysioterapi inom primärvårdsrehabilitering

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Kartläggning. Rehabilitering för personer med traumatisk hjärnskada

Kartläggning. Rehabilitering för personer med traumatisk hjärnskada Kartläggning Rehabilitering för personer med traumatisk hjärnskada Syfte Att beskriva landstingens rehabilitering för personer med traumatisk hjärnskada, för att därigenom bidra till lokalt, regionalt

Läs mer

Tidig planering för säker och trygg vård i sommar

Tidig planering för säker och trygg vård i sommar PM 2015-04-17 1 (5) Sommarplaneringen i vården 2015 Tidig planering för säker och trygg vård i sommar För att få en bild av hur planeringen av vården och bemanningen av vårdpersonal ser ut inför sommaren

Läs mer

Ersättningsmodeller i Primärvården

Ersättningsmodeller i Primärvården Skapat den Senast ändrad den Grupp/avdelning/projekt Version Författare 2010-04-06 2010-06-106 Utredning 2.0 Per Malmquist Sara Pettersson Ersättningsmodeller i Primärvården VÅRDFÖRBUNDET Adolf Fredriks

Läs mer

Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 2015

Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 2015 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 215 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 212 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för

Läs mer

Vårdcentraler och husläkarmottagningar i vårdvalssystemet vilka är företagarna?

Vårdcentraler och husläkarmottagningar i vårdvalssystemet vilka är företagarna? Vårdcentraler och husläkarmottagningar i vårdvalssystemet vilka är företagarna? Studie av företagen som etablerar sig i vårdval Halland, Stockholm, Kronoberg, respektive Västmanland Rapport 0076 Vårdcentraler

Läs mer

Antibiotikaförsäljning via recept Uppsala län t o m juni 2015. Gunilla Stridh Ekman, Strama Uppsala län

Antibiotikaförsäljning via recept Uppsala län t o m juni 2015. Gunilla Stridh Ekman, Strama Uppsala län Antibiotikaförsäljning via recept Uppsala län t o m juni 215 Gunilla Stridh Ekman, Strama Uppsala län Öppenvårdsförsäljning antibiotika (J1 exkl metenamin) Recept/1 inv/12 månader (juli - juni), Insikt,

Läs mer

Hälsa Sjukvård Tandvård. Vårdval Halland. sätter hallänningen i centrum

Hälsa Sjukvård Tandvård. Vårdval Halland. sätter hallänningen i centrum Vårdval Halland sätter hallänningen i centrum 1 Halland Alingsås Kungsbacka Göteborg Borås Jönköping Varberg Falkenberg Hyltebruk Halmstad Laholm Värnamo Ljungby Växjö Ängelholm Helsingborg Kristianstad

Läs mer

Vårdval i primärvården

Vårdval i primärvården Vårdval i primärvården Rapport från Vårdförbundet Bilaga 1 Vårdförbundet, Box 3260, 103 65 Stockholm, Tel: 08-14 77 00, www.vardforbundet.se November 2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vårdval Norrbotten... 3...

Läs mer

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND Detta dokument baseras på Landstingets strategiska mål, som beslutas av Landstingsfullmäktige i landstingsbudgeten och som är styrande för

Läs mer

Löneläget 2014. En liten folder med lönestatistik för psykologer. Siffror från 2014.

Löneläget 2014. En liten folder med lönestatistik för psykologer. Siffror från 2014. Löneläget 2014 En liten folder med lönestatistik för psykologer. Siffror från 2014. 1 2 Innehåll Inledning 4 Varför samlar vi in lönestatistik? Definitioner Löneutveckling 5 Landsting 6 Tabell och fakta

Läs mer

Landstingsstyrelsens beslut

Landstingsstyrelsens beslut Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2006-05-15 LS-LED06-159 47 Rätten till ersättning för kostnader för vård i annat EES-land - En översyn. Remissvar Landstingsstyrelsens beslut 1. Landstingsstyrelsen

Läs mer

Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013

Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013 Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 2012 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för att mäta överbeläggningar

Läs mer

https://www.vardforbundet.se/vardfokus/tidningen/1999/nr-4-1999- 4/Undernaring-hos-aldre-kan-undvikas-med-rattkost/?showAllComments=true

https://www.vardforbundet.se/vardfokus/tidningen/1999/nr-4-1999- 4/Undernaring-hos-aldre-kan-undvikas-med-rattkost/?showAllComments=true Vårdförbundets 64 exempel på vad Det här livet hade kunnat räddas om vår kunskap använts fullt ut. vår kunskap kan användas till för att göra vården säker. Till exempel genom: 1 Omvårdnad Att pröva omvårdnadsåtgärder

Läs mer

Översynen av vårdval Halland process, resultat och reflektioner

Översynen av vårdval Halland process, resultat och reflektioner 1 Översynen av vårdval Halland process, resultat och reflektioner Presentation för nätverket Uppdrag Hälsa 2015-05-20 Ulf-Johan Olson Utvecklingspartner i Stockholm 1:a mer omfattande och systematiska

Läs mer

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor Sammanfattning Mycket av det Alliansen har gjort vad gäller valfrihet

Läs mer

Regeringssatsning på alkoholprevention i primärvård, sjukhusvård, universitet/högskola och företagshälsovård 2006-2010

Regeringssatsning på alkoholprevention i primärvård, sjukhusvård, universitet/högskola och företagshälsovård 2006-2010 Regeringssatsning på alkoholprevention i primärvård, sjukhusvård, universitet/högskola och företagshälsovård 2006-2010 Omfattar flera delprojekt i primärvården som - Barnhälsovård - Mödrahälsovård - Distriktssköterskor/mottagningssköterskor

Läs mer

En statistisk analys av personliga assistenters löne- och anställningsvillkor under perioden 2003-2005

En statistisk analys av personliga assistenters löne- och anställningsvillkor under perioden 2003-2005 Bilaga Dnr a06-1969 En statistisk analys av personliga assistenters löne- och anställningsvillkor under perioden 2003-2005 Från januari 2004 till oktober 2006 har antalet medlemmar som arbetar som personlig

Läs mer

1 (7) 5.1 Regelbok Sjukvård

1 (7) 5.1 Regelbok Sjukvård 1 (7) 5.1 Regelbok Sjukvård 1 2 (7) 5.1 Regelbok för sjukvård 5.1.1 Definitioner GRP: Geriatrisk Risk Profil. Screeningmetod för att identifiera patienter med geriatrisk riskprofil. Multisjuka riskpatienter:

Läs mer

Lättlästa sidor. Om du blir sjuk eller behöver råd. Vi ringer till dig

Lättlästa sidor. Om du blir sjuk eller behöver råd. Vi ringer till dig Lättlästa sidor Om du blir sjuk eller behöver råd Ring din vårdcentral Är du sjuk eller har skadat dig eller vill fråga någon om råd? Då kan du ringa din vårdcentral. Telefon-rådgivning Öppet dygnet runt.

Läs mer

Andréa Hellsberg, sekreterare

Andréa Hellsberg, sekreterare 1 (5) Plats Sammanträdesrum Tekniska förvaltningens sammanträdesrum, Torggatan 10B, Tingsryd Tid Onsdagen den 6 oktober 2010, kl. 13.30 15.35 Närvarande Göran Andersson, ordförande Rune Hammargren, SPF

Läs mer

Kartläggning av stöd till anhöriga vid geriatriska kliniker 2013 Sigtuna 10 april 2014

Kartläggning av stöd till anhöriga vid geriatriska kliniker 2013 Sigtuna 10 april 2014 Kartläggning av stöd till anhöriga vid geriatriska kliniker 2013 Sigtuna 10 april 2014 Lennart Magnusson, verksamhetschef Länssamordnarna för anhörigstöd i Norrland Stöd till anhöriga Kliniker Erbjuds

Läs mer

SOMMARRAPPORT Prognos för bemanningssituationen i vården sommaren 2014

SOMMARRAPPORT Prognos för bemanningssituationen i vården sommaren 2014 SOMMARRAPPORT Prognos för bemanningssituationen i vården sommaren 2014 Vårdförbundet, juni 2014 Jonas Vallgårda, Utredare Box 3260 103 65 Stockholm www.vardforbundet.se 2 (19) Innehåll 1 Sammanfattning...

Läs mer

Eget företagande och livskvalitet. En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma

Eget företagande och livskvalitet. En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma Eget företagande och livskvalitet En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma Hösten 2013 Eget företagande ger högre livskvalitet Tre av fyra företagare anser

Läs mer

En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE

En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE EN GOD OCH RÄTTVIS VÅRD FÖR ALLA Alla medborgare och patienter ska känna trygghet i att de alltid får den bästa vården, oavsett

Läs mer

Val av förtroendevald på arbetsplatsen Delta i valet av förtroendevald en självklar rättighet!

Val av förtroendevald på arbetsplatsen Delta i valet av förtroendevald en självklar rättighet! Avdelning Östergötland Sid 1 (6) Val av förtroendevald på arbetsplatsen Möten mellan medlemmar är en viktig del av Vårdförbundets organisation. Som medlem med stort inflytande medverkar du i en demokratisk

Läs mer

Vårdval att flytta makten till patienterna

Vårdval att flytta makten till patienterna Vårdval att flytta makten till patienterna ann lindgren anders morin juni 008 Vårdval Produktion: Svensk Information Tryck: Edita Västra Aros Omslagsbild: Johnér Bildbyrå/Plattform Foto: Peter Korpi och

Läs mer

Hälsoval Örebro län. Kravspecifikation. Mödrahälsovård. Bilaga 2 Krav- och kvalitetsbok. Beslutad i LS 2014-12-09. Regionkansliet, Region Örebro län

Hälsoval Örebro län. Kravspecifikation. Mödrahälsovård. Bilaga 2 Krav- och kvalitetsbok. Beslutad i LS 2014-12-09. Regionkansliet, Region Örebro län Regionkansliet, Region Örebro län Bilaga 2 Krav- och kvalitetsbok Hälsoval Örebro län Kravspecifikation Mödrahälsovård Beslutad i LS 2014-12-09 1 (8) Innehållsförteckning Definition... 3 Övergripande mål...

Läs mer

Förtroendevalda. Standardrapport

Förtroendevalda. Standardrapport Förtroendevalda Standardrapport Barnmorska 6,9% 15 Biomedicinsk Analytiker 5,5% 12 Röntgensjuksköterska 3,7% 8 Sjuksköterska 83,9% 182 Svarande 217 Inget svar 0 Kommun 21,2% 46 Landsting 72,4% 157 Privat

Läs mer

Entreprenörskapshöjande insatser och samverkan inför införandet av mödrahälsovården som kundvalsområde inom Hälsoval Skåne

Entreprenörskapshöjande insatser och samverkan inför införandet av mödrahälsovården som kundvalsområde inom Hälsoval Skåne Slutrapport Entreprenörskapshöjande insatser och samverkan inför införandet av mödrahälsovården som kundvalsområde inom Hälsoval Skåne Bakgrund Det sker stora strukturförändringar i Skåne inom i stort

Läs mer

Säkra kompetensförsörjningen i offentlig sektor

Säkra kompetensförsörjningen i offentlig sektor Statistik Säkra kompetensförsörjningen i offentlig sektor Lösningar för att attrahera rätt kompetens 2 Sofia Larsen, ordförande i Jusek Säkra kompetensförsörjningen i offentlig sektor Generationsväxlingen

Läs mer

Lönestatistik. Avser lönenivåerna 2012

Lönestatistik. Avser lönenivåerna 2012 Lönestatistik Avser lönenivåerna 2012 Innehåll Förord 3 Allmänt 4 5 Varför samlar vi in lönestatistik år efter år 4 Definitioner 4 Sektorsfördelning 4 Fakta 4 Löneutveckling 5 Landsting 6 7 Fakta 6 L1.

Läs mer

Ersättningshandboken. - besöksersättning primärvård. Handbok besöksersättning version 20150102.docx

Ersättningshandboken. - besöksersättning primärvård. Handbok besöksersättning version 20150102.docx Ersättningshandboken - besöksersättning primärvård Handbok besöksersättning version 20150102.docx Kunskapsbank besöksersättning Vårdcentral... 2 Grunddefinitioner vårdcentral:... 2 Läkare... 3 Sjuksköterska...

Läs mer

Vi socialdemokrater vill satsa på sjukvåden. Vi är övertygade om att det krävs en bred offentlig sjukvård för att alla ska få vård som behöver det.

Vi socialdemokrater vill satsa på sjukvåden. Vi är övertygade om att det krävs en bred offentlig sjukvård för att alla ska få vård som behöver det. Idag handlar mycket om val. Den 15 maj är det omval till Regionfullmäktige. Alla vi som bor i Västra Götaland ska återigen gå till vallokalen och lägga vår röst. Idag med alla val är det lätt att bli trött,

Läs mer

ST-läkare i allmänmedicin

ST-läkare i allmänmedicin ST-läkare i allmänmedicin Som ST-läkare är du tillsvidareanställd inom landstinget och har hela din lön från FoUavdelningen, Landstingets ledningskontor, oavsett var inom landstinget du tjänstgör. Din

Läs mer

Folktandvården. Landstinget i Kalmar län

Folktandvården. Landstinget i Kalmar län Folktandvården Landstinget i Kalmar län Tandvårdslagen 2 Målet för tandvården är en god tandhälsa och en tandvård på lika villkor för hela befolkningen 5 (Landstingets ansvar) Varje landsting skall erbjuda

Läs mer

Halland stora förändringar strategier och förklaringar

Halland stora förändringar strategier och förklaringar Europeiska antibiotikadagen 18/11 2008 Halland stora förändringar strategier och förklaringar Mats Erntell och Cecilia Stålsby Lundborg 1 Gävleborg Jämtland Dalarna Västerbotten Hela Sverige Hälsa Sjukvård

Läs mer

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion Inspektionsdatum: 2014-05-27 Vårdcentralen Centrumkliniken Vårdcentral Trelleborg Ort Ulf Eklund och Thord Svanberg Inspektörer Gradering A B C D Socialstyrelsens

Läs mer

Välkommen till Lasarettet Trelleborg

Välkommen till Lasarettet Trelleborg Välkommen till Lasarettet Trelleborg 1 Lasarettet Trelleborg 1930 2010 2 Om Lasarettet Trelleborg 660 anställda 5 vårdavdelningar Övervakningsavdelning Operation/anestesi Akutmottagning kl. 8-20 Specialistmottagningar

Läs mer

TEXT HELENA MIRSCH FOTO MARIA ÅSÉN VÅRDFOKUS. NUMMER ETT 2014

TEXT HELENA MIRSCH FOTO MARIA ÅSÉN VÅRDFOKUS. NUMMER ETT 2014 Arvidsjaur. Inte långt från polcirkeln är ambitionen stor att ge högklassig vård, trots svåra villkor. Men det var här hela vårdcentralen polisanmäldes för svartkassa. Trots att de bara ville att invånarna

Läs mer

Svenska erfarenheter av valfrihet ur ett finländskt perspektiv. Mats Brandt Kommundirektör i Malax

Svenska erfarenheter av valfrihet ur ett finländskt perspektiv. Mats Brandt Kommundirektör i Malax Svenska erfarenheter av valfrihet ur ett finländskt perspektiv Mats Brandt Kommundirektör i Malax Vågar vi släppa kontrollen? - har vi modet att...? - vågar vi riskera att...? Svenska erfarenheter Allmändebatten

Läs mer

Vårdval i primärvården. Jämförelse av uppdrag,

Vårdval i primärvården. Jämförelse av uppdrag, Vårdval i primärvården Jämförelse av uppdrag, ersättningsprinciper och kostnadsansvar Vårdval i primärvården Jämförelse av uppdrag, ersättningsprinciper och kostnadsansvar Upplysningar om innehållet:

Läs mer

Kompetens som specialistsundersköterska och valideringsprocessen i VGR. Information i personalutskottet 2015-02-18

Kompetens som specialistsundersköterska och valideringsprocessen i VGR. Information i personalutskottet 2015-02-18 Kompetens som specialistsundersköterska och valideringsprocessen i VGR Information i personalutskottet 2015-02-18 Begreppet Specialistundersköterska Begrepp som används av YH-myndigheten för att visa att

Läs mer

Intervjufrågor - Kommunal vård och omsorg

Intervjufrågor - Kommunal vård och omsorg Intervjufrågor - Kommunal vård och omsorg Frågorna ställs som öppna och de svarsalternativ som presenteras nedan är avsedda för att snabbt kunna markera vanligt förekommande svar. Syftet är alltså inte

Läs mer

Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö

Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö 2 En hälsosam vårdmiljö är en god arbetsmiljö där hälsa samt god och säker vård uppnås. Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö Idén om en hälsosam vårdmiljö

Läs mer

Guide till Dalarnas vårdcentraler sid 4-20

Guide till Dalarnas vårdcentraler sid 4-20 Hälsoval DALARNA EN TIDNING OM HÄLSOVAL DALARNA TILL ALLA HUSHÅLL I LÄNET Hälsovalet fortsätter Mer än 60 000 i Dalarna har valt vårdcentral! sid 3 Guide till Dalarnas vårdcentraler sid 4-20 Hälsoval Dalarna

Läs mer

Rapport antibiotikaförskrivning till och med kvartal 2 2014. Regionala Strama Västra Götalandsregionen

Rapport antibiotikaförskrivning till och med kvartal 2 2014. Regionala Strama Västra Götalandsregionen Rapport antibiotikaförskrivning till och med kvartal 2 2014 Regionala Strama Västra Götalandsregionen Sammanfattning Västra Götalandsregionen: Antalet antibiotikarecept förskrivna till invånare i VGR har

Läs mer

Punkt 13 Omvärldsrapport Trender och sammanfattning

Punkt 13 Omvärldsrapport Trender och sammanfattning Punkt 13 Omvärldsrapport Trender och sammanfattning Detta avsnitt presenterar tio nyckeltrender och sammanfattar innehållet i omvärldsrapporten. För att få mer information och källhänvisningar rekommenderas

Läs mer

Landstingsstyrelsen Kvalitet och patientsäkerhet

Landstingsstyrelsen Kvalitet och patientsäkerhet Landstingsstyrelsen Kvalitet och patientsäkerhet Krister Björkegren Patientsäkerhet Barometern 9 nov 2012 Trycksår 2008: Landstingets första trycksårsmätning - var femte patient har trycksår 2009-2012:

Läs mer

Remiss - Förslag till föreskrifter och allmänna råd om tandvård för personer med vissa sjukdomar eller funktionsnedsättningar

Remiss - Förslag till föreskrifter och allmänna råd om tandvård för personer med vissa sjukdomar eller funktionsnedsättningar 2012-06-26 Dnr: 22501/2011 1(6) Avdelningen för regler och tillstånd Mariana Näslund Blixt mariana.blixt@socialstyrelsen.se Enligt sändlista Remiss - Förslag till föreskrifter och allmänna råd om tandvård

Läs mer

Råd när du vill starta eget

Råd när du vill starta eget Råd när du vill starta eget Uppdaterad 2014 STARTA EGET Tolv tips och råd 1. Affärsidé och affärsplan Innan du startar företag är det viktigt att formulera en vision en affärsidé - för verksamheten i ett

Läs mer

Hälsotecken. Vårdval Östergötland. Nyhetsblad. Nu går startskottet för. www.lio.se

Hälsotecken. Vårdval Östergötland. Nyhetsblad. Nu går startskottet för. www.lio.se September 2009 Hälsotecken Nyhetsblad Nu går startskottet för Vårdval Östergötland Efter en tid av intensiva förberedelser har det nu äntligen blivit dags att i bred politisk enighet sjösätta Vårdval Östergötland.

Läs mer

JOBBA I NORGE. Anita Johansson bläddrar i stämningsansökan. tingsrätt. "Att bli anklagad för att ha gjort fel är hemskt."

JOBBA I NORGE. Anita Johansson bläddrar i stämningsansökan. tingsrätt. Att bli anklagad för att ha gjort fel är hemskt. Anita Johansson bläddrar i stämningsansökan från Bergens tingsrätt. "Att bli anklagad för att ha gjort fel är hemskt." 8 VÅRDFOKUS. NUMMER ELVA 2013 Anklagad. Anita Johansson klarade sig med ett nödrop

Läs mer

Primärvårdsforum. Fjällstugan 6 november 2014

Primärvårdsforum. Fjällstugan 6 november 2014 Primärvårdsforum Fjällstugan 6 november 2014 Dagens program Ny patientlag 1177 Förebyggande folkhälsoarbete Systematiskt förbättringsarbete Frågor och svar Ansökningsprocessen Justeringar i förfrågningsunderlaget

Läs mer

Tips och råd om du vill starta eget

Tips och råd om du vill starta eget Tips och råd om du vill starta eget Uppdaterad april 2011 STARTA EGEN VERKSAMHET Några korta tips och råd 1. Formulering av en idé Innan du startar företag är det viktigt att ha en vision en affärsidé

Läs mer

HÄLSOVÅRD VID BARNAVÅRDSCENTRAL (BVC)

HÄLSOVÅRD VID BARNAVÅRDSCENTRAL (BVC) Sid 1 (5) HÄLSOVÅRD VID BARNAVÅRDSCENTRAL () 1 Mål och inriktning Barnhälsovården utgör en viktig del i det samlade folkhälsoarbetet. Verksamheten skall utgå från ett folkhälsoinriktat och psykosocialt

Läs mer

Vårdförbundet, avdelning Kalmar läns. Verksamhetsinriktning för 2012. kopplat till. kongressens strategier 2011 2014. Budget 2012

Vårdförbundet, avdelning Kalmar läns. Verksamhetsinriktning för 2012. kopplat till. kongressens strategier 2011 2014. Budget 2012 Vårdförbundet, avdelning Kalmar läns Verksamhetsinriktning för 2012 kopplat till kongressens strategier 2011 2014 Budget 2012 1 Vi väcker en genusdebatt om värderingen av välfärdens kunskapsområden Omvärldsspaning

Läs mer

INFORMATION - PENSIONÄRSRÅD 2013-10-17 VÅRDUTVECKLARE: MARIANNE NILSSON

INFORMATION - PENSIONÄRSRÅD 2013-10-17 VÅRDUTVECKLARE: MARIANNE NILSSON INFORMATION - PENSIONÄRSRÅD 2013-10-17 VÅRDUTVECKLARE: MARIANNE NILSSON HÄLSOCENTRALER I JÄMTLAND 28 enheter distriktsläkare distriktssjuksköterskor sjuksköterskor med annan vidarutb. barnmorskor undersköterskor

Läs mer

Vidar Vårdcentral. Med fokus på det friska hos människan

Vidar Vårdcentral. Med fokus på det friska hos människan Vidar Vårdcentral Med fokus på det friska hos människan Fotograf: Katerina Tzigotzidou Innehållsförteckning VIDAR VÅRDCENTRAL... 1 Vad utmärker Vidar Vårdcentral?... 1 Hur listar jag mig som husläkarpatient?...

Läs mer

Drivkrafter och förutsättningar att driva och utveckla företag inom vården

Drivkrafter och förutsättningar att driva och utveckla företag inom vården Drivkrafter och förutsättningar att driva och utveckla företag inom vården En kvalitativ studie i syfte att få ökad förståelse för vårdföretagarnas problem och möjligheter med att verka inom landstingens

Läs mer

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Annelie Nordström, förbundsordförande Kommunal: Tanken med det här samarbetsavtalet är att vi tillsammans kan nå bättre resultat för våra medlemmar

Läs mer

Regler och rutiner för överföring av personal vid kommunalisering av hemsjukvården

Regler och rutiner för överföring av personal vid kommunalisering av hemsjukvården Bilaga 4 Regler och rutiner för överföring av personal vid kommunalisering av hemsjukvården Uppdrag Arbetsgruppen har fått i uppdrag att komma med förslag hur överföring av hemsjukvårdsarbetsuppgifter

Läs mer

Sammanställning av grupparbete från de fyra scenarierna: Sammanhanget, Vårdlogistikern, Styckevis och Delt, Superspecialisten

Sammanställning av grupparbete från de fyra scenarierna: Sammanhanget, Vårdlogistikern, Styckevis och Delt, Superspecialisten Sammanställning av grupparbete från de fyra scenarierna: Sammanhanget, Vårdlogistikern, Styckevis och Delt, Superspecialisten Sammanhanget, person, partnerskap, hälsa Andra krav på teamet. Samverkan med

Läs mer

Hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och daglig verksamhet (LSS)

Hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och daglig verksamhet (LSS) Gunilla Hjelm-Wahlberg Hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och daglig verksamhet (LSS) Kortfattade anteckningar från dialogkonferens 2015-06-02 LÄGESRAPPORT (Elisabeth Höglund) Hälso- och

Läs mer

Investeringsstöd till äldrebostäder

Investeringsstöd till äldrebostäder Dokumentets innehåll: Sid 1: Trendrapport från bidragets start Sid 2: Beviljade bidrag, svis på karta Sid 3: Detaljrapport från bidragets start Sid 4: Trendrapport senaste året Sid 5: Detaljrapport för

Läs mer