CYKELHANDBOK MOUNTAINBIKE 1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "CYKELHANDBOK MOUNTAINBIKE 1"

Transkript

1 PURE CYCLING CYKELHANDBOK MOUNTAINBIKE c a I II e d f b III IV ! Dn cykel och bruksanvsnngen uppfyller säkerhetskraven den europeska standarden SS-EN för terrängcyklar (mountanbkes). Vktgt! Monterngsanvsnng sdan 11. Läs sdorna 6-10 nnan första cykelturen.

2 Innehållsförtecknng KOMPONENTBESKRIVNING 1 Ram: a Överrör b Dagonalrör c Sadelrör d Kedjestag e Sadelstag f Stötdämpare 2 Sadel 3 Sadelstolpe 4 Sadelklämma 5 Bakbroms 6 Kassett 7 Bakväxel 8 Kedja 9 Framväxel 10 Klnga 11 Vevpart 12 Pedal INFORMATION OM HANDBOKEN FÖLJANDE SYMBOLER ÄR EXTRA VIKTIGA: Eventuella konsekvenser som beskrvs upprepas nte alltd handboken när dessa symboler förekommer texten! 13 Styrstam 14 Styre 15 Bromshandtag 16 Växelreglage 17 Styrlager 18 Dämpad gaffel: I Gaffelkrona II Innerben III Ytterben IV Gaffelände 19 Frambroms 20 Bromsskva Hjul: 21 Snabbkopplng 22 Fälg 23 Eker 24 Däck 25 Nav 26 Ventl Denna symbol varnar för felaktgheter som! kan leda tll materell skada eller skador på mljön. 2 Välkommen 4 Korrekt användnng 6 Före första cykelturen 9 Före varje cykeltur 11 Packa upp cykeln ur BkeGuard och montera den 23 Förpacka dn Canyoncykel 24 Snabbkopplngar och genomgående axlar 24 Säker monterng av hjul 26 Informaton om monterng av hjul med genomgående axlar 29 Vad måste jag tänka på vd påbyggnad och ändrngar? 30 Informaton om kolfber 31 Skötselråd 32 Informaton om freerdecyklar 34 Efter en vurpa 36 Ramset konstrukton och teknska data 41 Anpassa en Canyoncykel tll cyklsten 42 Ställa n rätt sadelhöjd 44 Ställa n styrhöjden 44 Aheadset -styrstammar resp. gänglöst system 47 Sttlängd och sadelnställnng 48 Flytta sadeln framåt/bakåt och ställa n lutnngen 50 Justera styre och bromshandtag 50 Justera styrets poston genom att vrda på styret 52 Justera avståndet tll bromshandtagen 53 Pedalsystem 53 Hur fungerar de olka systemen? 55 Inställnng och underhåll 56 Bromssystem 57 Funkton och sltage 58 Kontrollera och justera skv-bromsar 58 Funktonskontroll 59 Bromsar från AVID, FORMULA, MAGURA och SHIMANO 60 Växlar 61 Funkton och användnng 64 Kontrollera och justera växlarna 64 Bakväxel 64 Ställa n ändlägen 66 Framväxel 67 Vevpart med ntegrerade växlar 67 Kedjeskötsel 68 Kedjesltage 69 Hjul - däck, slangar och lufttryck 72 Runda hjul och ekerspännng 73 Montera hjul med snabbkopplngar 73 Montera hjul med genomgående axlar 74 Laga en punkterng 74 Demontera hjul 75 Demontera kanttrådsdäck och vkbara däck 76 Montera kanttrådsdäck och vkbara däck 78 Demontera slanglösa däck 78 Reparera slanglösa däck 79 Montera slanglösa däck 80 Montera hjul 81 Styrlager 81 Kontrollera och justera 82 Aheadset -styrlager 83 Fjädrng 83 Ordlsta - fjädrng 84 Dämpad gaffel 84 Funkton 85 Inställnng och underhåll 88 Heldämpade cyklar 88 Informaton om sttpostonen 88 Inställnng och underhåll 91 Transportera dn Canyoncykel 93 Allmän nformaton om skötsel och kontroller 93 Tvätta och sköta dn Canyoncykel 95 Förvara dn Canyoncykel 96 Underhåll och kontroller 98 Servce- och underhållsntervaller 100 Rekommenderade åtdragnngsmoment 104 Lagstadgade krav för cyklng på allmän väg 105 Reklamatonsrätt 107 Garant 108 Crash replacement Denna symbol nnebär en möjlg lvsfara eller fara för dn hälsa om uppmanngarna nte följs eller försktghetsåtgärderna nte vdtas. Denna symbol nformerar om hanterngen av produkten eller om en del handboken som är extra vktg.

3 2 Välkommen VÄLKOMMEN 3 Kära Canyonkund, denna handbok har v sammanställt en mängd tps för användnngen av dn Canyoncykel och värdefull kunskap om cykelteknk, underhåll och skötsel. Läs handboken noga. Det lönar sg även om du har cyklat hela lvet och känner dg hemma på cyklar. Cykelteknken har genomgått en kraftg utvecklng de senaste åren. För att du alltd ska ha glädje av dn Canyon och för dn egen säkerhet bör du läsa hela den tryckta delen av handboken noga och följa monterngsanvsnngen kaptlet Packa upp cykeln ur BkeGuard och montera den exakt, beakta och följa nformatonen kaptlet Före första cykelturen, läsa kaptlet Korrekt användnng för att ta reda på hur och var cykeln får användas och den maxmala totalvkten (cyklst, kläder och packnng) samt genomföra vssa funktonskontroller före varje cykeltur. I kaptlet Före varje cykeltur fnns nformaton om dessa kontroller. Cykla nte på cykeln om nte kontrollresultaten är ok tll hundra procent! På cd-skvan som är bfogad handboken fnns utförlga beskrvnngar av en rad underhålls- och reparatonsarbeten. När du utför arbetena är det vktgt att du tänker på att anvsnngarna och beskrvnngarna endast gäller för denna Canyoncykel och nte för andra cyklar. På grund av det stora antalet modeller och ändrngar kan de beskrvna arbetsmomenten vara ofullständga. Följ därför alltd anvsnngarna från komponenttllverkare som är bfogade BkeGuard. Tänk på att anvsnngarna och tpsen kan behöva förtydlgas beroende på den personlga erfarenheten och på hur skcklg personen är som utför arbetet. Dessutom kan det hända att andra (specal-)verktyg och ytterlgare åtgärder krävs. På vår hemsda fnns det dessutom en hel del servceflmer som hjälper dg vd mndre reparatons- och underhållsarbeten. För dn egen säkerhet är det vktgt att du nte överskattar dg själv. Om du är osäker eller har frågor är du välkommen att rnga vår hotlne +46 (0) ! Tänk på: Den här handboken kan nte förmedla all kunskap som en cykelmekanker har. Alla kombnatonsmöjlgheter av däck och andra komponenter skulle nte få plats även om handboken vore lka tjock som ett lexkon. Därför är den här handboken nrktad på dn nya cykel och de vanlgaste komponenterna, och presenterar den vktgaste nformatonen och varnngarna. Den är heller nte lämplg som grund för monterng av en komplett cykel utfrån ett Canyonramset! Den här handboken kan nte lära dg cykla. Därför koncentrerar sg den här handboken på dn nya cykel och den vktgaste nformatonen och de vktgaste varnngarna. Den kan dock nte lära dg cykla eller trafkreglerna. Det är vktgt att du är medveten om att cyklng kan vara farlgt och att cyklsten alltd måste ha cykeln under kontroll. Precs som andra sporter kan man skada sg när man cyklar. När du sätter dg på cykeln måste du vara medveten om detta och acceptera det. Tänk på att en cykel nte har samma säkerhetsutrustnng som en bl, som t.ex. kaross och krockkuddar. Cykla därför alltd försktgt och respektera dna medtrafkanter. Cykla aldrg när du är påverkad av medcner, droger eller alkohol eller om du är trött. Skjutsa aldrg andra personer på cykeln och håll alltd båda händerna på styret. Tll sst vll v be dg om ett par saker: Cykla alltd så att du nte utsätter dg själv eller andra för fara och respektera naturen när du cyklar skogen och på ängar. Bär alltd lämplg cykelutrustnng, åtmnstone en passande cykelhjälm, skyddsglasögon, ordentlga skor och ljusa kläder som är lämplga för cyklng. Canyonteamet önskar dg en trevlg td med dn cykel! Handboken nnehåller ngen nformaton om hur en cykel monteras hop av ensklda komponenter eller hur en cykel repareras! Med reservaton för ändrngar av teknska detaljer jämfört med handbokens text och blder. Den här handboken uppfyller kraven för CE-normen EN Den här handboken gäller under europesk lag. När cykeln levereras måste tllverkaren bfoga tllläggsanvsnngar. Ttta efter tlläggsanvsnngar även under på Internet. Text, koncept, fotograf och grafsk gestaltnng: Zedler Insttut für Fahrradtechnk und -Scherhet GmbH Utgåva: jul 2012, upplaga 3 Publcerng, koperng, översättnng och mångfaldgande, även delvs och på elektronska meder, samt annan ej ändamålsenlg användnng är förbjudet utan skrftlgt tllstånd från författaren. Cyklng naturen Alltd med hjälm och glasögon Besök oss med jämna mellanrum på vår hemsda Där httar du nyheter, nformaton och nyttga tps samt adresser tll våra dstrbutörer. För dn egen säkerhet är det vktgt! att du nte överskattar dn förmåga vd monterngs- och nställnngsarbeten. Du är välkommen att rnga vår hotlne +46 (0) när du är osäker. E-post:

4 4 KORREKT ANVÄNDNING KORREKT ANVÄNDNING 5 Korrekt användnng Canyons XC- och långloppscyklar, som t.ex. Lux, Nerve och Grand Canyon, är konstruerade för att användas på asfalterade och oasfalterade vägar och stgar, t.ex. sngletracks. De är dock nte lämplga för hård körnng klppga nedförsbackar eller för hopp o.dyl. T.ex. Lux Tänk på att naturlagarna är grymma. Överskatta nte dn körskcklghet! På grund av sättet som endurooch freerdecyklar, t.ex. Strve, används på utsätts de för starka påfrestnngar. Om du har en sådan cykel ska du före varje användnng kontrollera om den har materalsltage eller materalutmattnng, som t.ex. sprckor, bucklor eller brott. För alla mountanbkes och MTB-ramset är den max. tllåtna totalvkten (cyklst, kläder och packnng, t.ex. ryggsäck) 120 kg. Canyons tour-, all mountan- och endurocyklar som t.ex. Nerve och Strve är gjorda för tuff användnng medelsvår terräng. Men de är nte byggda för långa hopp eller lknande trck. Canyons freerdecyklar, t.ex. Torque, är lämplga att använda svår terräng och cykelparker. Men dessa cyklar är nte konstruerade för att användas vd tuffa downhlltävlngar på proffsnvå. Tänk på att naturlagarna är grymma. Överskatta nte dn körskcklghet! T.ex. Nerve Mavc rekommenderar att en totalvkt på 100 kg nte överskrds på mountanbkes med Mavc-hjul. På mountanbkes med sadelstolpar av alumnum får pakethållare användas som monteras på sadelstolpen. Tll ramen på modellen Yellowstone fnns det specella gänghylsor för monterng av pakethållare. Beakta den tllåtna totalvkten! (cyklst, kläder och packnng, t.ex. ryggsäck) T.ex. Strve! Barnstolar är nte tllåtna generellt. Beakta även vår alltd aktuella hemsda Där fnns våra modeller även som blder efter användnngsområde. T.ex. Torque Det är nte tllåtet att montera en pakethållare på cyklar med kolfbersadelstolpe. Om du vll ha med dg packnng bör du förvara den en specell cykelryggsäck.! Det är generellt nte tllåtet att dra cykelkärror. På grund av den specella användnngen har många drtcyklar endast en broms.

5 6 FÖRE FÖRSTA CYKELTUREN FÖRE FÖRSTA CYKELTUREN 7 Före första cykelturen 1. Har du cyklat på en mountanbke någon gång? Tänk på att cyklng terräng kräver god koncentraton, kondton och övnng. Bekanta dg med dn nya cykel på en lugn plats och ta det försktgt början terrängen. Gå en teknkkurs. Mer nformaton på 2. Vet du hur bromsarna fungerar? Vanlgtvs levereras Canyoncyklar så att du bromsar med frambromsen med vänster bromshandtag. Kontrollera att frambromsen är kopplad tll samma bromshandtag som du är van vd. Om nte, måste du träna på att använda frambromsen eftersom cykeln kan slå över om du använder frambromsen för hårt! Låt en cykelverkstad ändra bromshandtagens dragnng om nödvändgt. Moderna bromsar har vssa fall en mycket kraftgare bromsverkan än äldre bromsar! På grund av den specella användnngen har många drtcyklar endast en broms. Börja med att testbromsa bortom trafken! Testa den maxmala bromskraften långsamt små steg. Mer nformaton om bromsar fnns kaptlet Bromssystem. För hårt tryck på frambromsen nget att ta efter Tänk på att bromshandtagens kopplng! kan varera mellan olka länder! Kontrollera vlken broms som bromsas med vlket handtag. Om det är annorlunda än du är van vd kan du låta en fackman montera om handtagen! Kedjeväxlar 4. Passar ramhöjden och är sadel och styre korrekt nställda? Ställ dg med benen på olka sdor om cykelns överrör och kontrollera att du har mnst en handbredds luft grenen. Om du nte har det ska du läsa den utförlgare nformatonen längre bak handboken eller på den medlevererade cd-skvan eller ta kontakt med vår hotlne +46 (0) Om dn cykel har för stor ram kan det leda tll personskador när du måste klva av snabbt! På XC- och långloppscyklar ska sadeln vara nställd så att hälen precs når pedalen nedersta läget. Kontrollera att du når marken med tåspetsen när du stter på sadeln. På alla mountanbkes, endurooch freerdecyklar stter sadeln regel lägre. I nedförsbackar är det extra lämplgt att ha sadeln lågt nställd. Mer om sadelns poston fnns kaptlet Anpassa en Canyoncykel tll cyklsten. 5. Har du redan använt klck- resp. systempedaler med tllhörande skor? Innan du cyklar väg första gången med dessa pedaler måste du lära dg hur man klckar och ur skorna när cykeln står stlla. Det gör du bäst genom att träna vd en vägg så att du nte välter. Ställ n pedalernas utlösnngskraft vd behov. Det är vktgt att du läser bruksanvsnngen som är bfogad BkeGuard. Mer nformaton om pedaler fnns kaptlet Pedalsystem. Kontroll av avståndet mellan överröret och kroppen Skor tll systempedaler 3. Vet du hur växeltypen och växlarna fungerar? Lär dg hur växlarna fungerar på en lugn plats. Tänk på att nte växla fram och bak samtdgt och att nte trampa så häftgt på pedalerna vd växlng. Mer nformaton om växlarna fnns kaptlet Växlar. Systempedal Om du på ett MTB-styre håller barends kan du nte nå bromshandtagen lka snabbt som när du håller händerna andra postoner. Dn bromssträcka blr längre. Kör extra förutseende och planera n den längre bromssträckan. Om du nte har övat eller om systempedalerna är för hårt nställda kan du eventuellt nte komma loss från pedalerna! Olycksrsk!

6 8 FÖRE FÖRSTA CYKELTUREN FÖRE VARJE CYKELTUR 9 6. Tänk på att endast använda cykeln tll rätt ändamål! Mountanbkes för cross country och långlopp är nte lämplga för hård cyklng nedför bergg terräng eller hopp och lknade. För all mountan- eller endurocyklng fnns det specella modeller. Torquemodellerna passar även för s.k. freerdng. Tänk på att vssa trck som proffsen gör ser enkla ut, men kräver en stor mängd tränng och erfarenhet. För dn egen säkerhet får du nte överskatta dn förmåga. I regel är Canyons cyklar konstruerade för en totalvkt på 120 kg (cyklst och packnng). Denna gräns får aldrg överskrdas. Läs mer om korrekt användnng kaptlet Korrekt användnng. Terrängkörnng Före varje cykeltur FÖRE VARJE CYKELTUR MÅSTE FÖLJANDE PUNKTER KONTROLLERAS: 1. Är snabbkopplngarna på fram- och bakhjul, sadelstolpe och övrga komponenter samt genomgående axlar korrekt stängda? Mer nformaton fnns kaptlet Snabbkopplngar och genomgående axlar. 7. Har dn cykel även delar av kolfber? Tänk på att detta materal kräver särskld omsorg och försktg användnng. Det är vktgt att du läser kaptlet Informaton om kolfber. 8. Om du har köpt en cykel med fjädrng ska du kontrollera lufttrycket gaffeln. Om du behöver justera trycket ska pumpen användas som levereras med BkeGuard. En felaktgt nställnng kan orsaka sämre funkton eller skador på den dämpade gaffeln. Det leder åtmnstone tll sämre köregenskaper och säkerhet. Mer nforma ton fnns kaptlen Dämpad gaffel och Heldämpade cyklar. Materalet kolfber 2. Är däcken gott skck och är trycket tllräcklgt? Snurra på båda hjulen så ser du om de är skeva. På så sätt kan du rätt td även upptäcka sprckor på däcksdan, om axeln har gått av och trasga ekrar. Mer nformaton kaptlet Hjul - däck, slangar och lufttryck. 3. Provbromsa när cykeln står stlla genom att trycka n bromshandtaget med kraft mot styret. Det måste byggas upp en tryckpunkt efter en kort reglageväg, men det ska nte gå att trycka n handtaget helt mot styret! Hydraulska (skv-)bromsar får nte läcka bromsvätska. Mer nformaton om Bromsar fnns kaptlet Bromssystem. Kontrollera däcktrycket Cykel med dämpad gaffel Det ska nte gå att trycka n handtaget helt mot styret Canyons mountanbkes är exklusva sportredskap med högklassga lättvktskonstruktoner. Var professonell hanterngen av materalet. Felaktg användnng, felaktg monterng eller brstande underhåll kan göra cykeln osäker. Olycksrsk! Om snabbkopplngarna nte är korrekt åtdragna fnns en rsk att cykeldelar lossnar. Olycksrsk! Använd nte dn Canyon om det är fel på någon av de här punkterna!

7 10 FÖRE VARJE CYKELTUR PACKA UPP CYKELN UR BIKEGUARD OCH MONTERA DEN Om du vll cykla på allmän väg eller när det är mörkt ska ljuset kontrolleras, se kaptlet Gällande lagstftnng. 5. Släpp ner dn Canyon tll marken från låg höjd. Kontrollera var klapprande ljud kommer från. Kontrollera lager och skruvförband vd behov. 6. På grund av sättet som freerdecyklar, t.ex. Sttched eller Torque, används på utsätts de för starka påfrestnngar. Om du har en sådan cykel ska du kontrollera före varje användnng om den har materalsltage eller materalutmattnng, som t.ex. sprckor, bucklor eller brott. 7. Det vktgaste tllbehöret för en lyckad cykeltur är den llla verktygsväskan som stter under sadeln. Packa den med två däckjärn, de vanlgaste nsexnycklarna, reservslang, lagnngssats, mobltelefon och lte pengar. Ta även med en pump och fäst den på ramen. Cykla aldrg mörker utan belysnng Packa upp cykeln ur BkeGuard och montera den Monterngen från BkeGuard är enkel men du måste vara noga och göra det genomtänkt. Felaktg monterng kan leda tll att cykeln blr osäker. V vll börja med att presentera delarna på dn Canyon cykel. Börja med att vka ut omslaget på broschyren. Här fnns en Canyoncykel som har alla vktga delar. Låt sdan vara framme när du läser. På så sätt httar du snabbt komponenterna som nämns texten. KONTROLLERA INNEHÅLLET I DIN BIKEGUARD BkeGuard nnehåller den monterade ramen med alla komponenter; hjulen, sadeln och en kartong med smådelar, t.ex. snabbkopplngar, reflexer och ev. pedaler, lgger separat. PACKA UPP 8. Ta med ett stablt lås om du vll lämna dn Canyon ute. Du kan endast skydda dn Canyon mot stöld om du kedjar fast den ett fast föremål. Nödfallssats För att undvka skador på dn Canyon! ska den maxmala totalvkten och föreskrfterna om transport av packnng och barn beaktas kaptlet Korrekt användnng. Innan du transporterar dn cykel med bl eller flyg ska du dessutom läsa kaptlet Transportera dn Canyoncykel. Dn Canyon utsätts för kraftga påfrestnngar från marken och de krafter som du överför tll cykeln. På grund av de här dynamska belastnngarna utsätts de olka komponenterna för sltage och utmattnng. Kontrollera regelbundet om dn Canyon uppvsar tecken på sltage, eller har repor, skeva delar, mssfärgnngar eller småsprckor. Komponenter vars lvslängd är överskrden kan gå sönder utan förvarnng. Lämna regelbundet n dn Canyon på nspekton så att de delar som är sltna kan bytas ut. Mer nformaton om underhåll och drftsäkerhet fnns kaptlen Allmän nformaton om skötsel och kontroller, Rekommenderade åtdragnngsmoment och Servce- och underhållsntervaller. Blden vsar endast ett exempel på en Canyonmountanbke alla ser nte ut så. Börja med att öppna dn BkeGuard. Det går enklast med en mattknv. Men var försktg med mattknven så att du nte skadar komponenter eller skär dg. Skär alltd bort från dg och komponenten! Monterngen blr enklare och säkrare om du har ett ställ eller en medhjälpare. Ta bort eventuella skyddskartonger och ta ut hjulen ur BkeGuard. Dra ut sadeln ur BkeGuard. Eventuellt måste du först ta bort skyddsfolen från sadelstolpen.

8 12 PACKA UPP CYKELN UR BIKEGUARD OCH MONTERA DEN PACKA UPP CYKELN UR BIKEGUARD OCH MONTERA DEN 13 Lyft försktgt ut ramen och kartongen med smådelar som lgger under eller vd sdan om ramen ur Bke- Guard. Öppna snabbkopplngen eller skruven på sadelklämman. Läs först kaptlet Snabbkopplngar och genomgående axlar. Innan sadelstolpen monteras ramen måste du kontrollera att sadelröret nte har några vassa kanter eller grader. Stäng snabbkopplngen eller skruven på sadelklämman. Dra nte fast skruven resp. snabbkopplngen på sadelklämman för hårt. Beakta nformatonen kaptlet Ställa n rätt sadelhöjd samt föreskrvna åtdragnngsmoment kaptlet Allmän nformaton om skötsel och kontroller och ta även hänsyn tll uppgfterna från komponenttllverkaren. Skruva ur styrstamskåpans klämskruvar och ta av kåpan. MONTERA CYKELN Nedan beskrvs monterngen endast kort. Om du nte har någon utbldnng för arbetet eller saknar lknande erfarenheter ska du läsa de utförlgare kaptlen längre bak handboken eller på den medlevererade cd-skvan. Montera en alumnumsadelstolpe eller be en medhjälpare att hålla dn Canyoncykel under monterngen. Rengör och avgrada sadelröret vd behov. Sadelstolpen måste glda n ramen utan att du behöver trycka eller vrda. Spänn fast dn Canyon med alumnumsadelstolpe ett mekställ för monterngen eller be en medhjälpare hålla dn Canyon medan du sätter hop den. Ta bort skyddsfolen och skydden på styret. Håll samtdgt fast styret så att det nte ramlar ner och skadas. Försök först att göra detta med händerna. Om det nte går kan du försktgt använda en mattknv eller sax. Använd Canyons momentnyckel som lgger BkeGuard. Förvara allt förpacknngsmateral och hela BkeGuard-förpacknngen på en torr plats. Då har du allt tll hands för en eventuell transport eller resa.! Håll fast styret när du lyfter ut ramen så att det nte tppar nedåt och skadas. Vd monterngen får dn Canyon nte fästas! ett mekställ ramrör eller sadelstolpe av kolfber!! Se även nformatonen kaptlet Informaton om kolfber. Var försktg om du använder en mattknv så att du nte skadar komponenter eller skär dg. Skär alltd bort från dg och komponenten!

9 14 PACKA UPP CYKELN UR BIKEGUARD OCH MONTERA DEN PACKA UPP CYKELN UR BIKEGUARD OCH MONTERA DEN 15 Placera styret mtt styrstamshålet. Kontrollera att vajrarna nte är vrdna eller knäckta och att de har samma avstånd tll ändlägena eller bromsen. Dra fast kåpans skruvar gen så att styret stter fast ordentlgt. Den slutgltga nställnngen görs när hjulen är monterade. Ta fram snabbkopplngen för framhjulet ur kartongen med smådelar. Skruva av låsmuttern och ta av en av fjädrarna från snabbkopplngen. Skruva på låsmuttern en tll två varv på gängan. Mer nformaton om snabbkopplngar fnns kaptlet Snabbkopplngar och genomgående axlar ; beakta även den bfogade bruksanvsnngen från komponenttllverkaren. Montera framhjulet och se tll att du skjuter n bromsskvan mellan bromsbeläggen. Stäng snabbkopplngen så att framhjulet stter fast säkert. Läs först kaptlet Snabbkopplngar och genomgående axlar. MONTERA FRAMHJUL VID SKIVBROMS Ta bort de båda skyddskåporna från framhjulets axel. Skjut n snabbkopplngen framhjulets hålga axel från sdan med bromsskvan. Du ska sätta en fjäder på var sda om navet. Kontrollera att den llla öppnngen på fjädern stter mot navaxeln på snabbkopplngens båda sdor. Snabbkopplngens spak monteras på vänster sda (dvs. nte på samma sda som kedjan). Ta nu bort transportsäkrngen på framhjulsbromsen. Mer nformaton om bromsar fnns kaptlet Bromssystem. Kontrollera att bromsbeläggen stter exakt fästena på bromsoket nnan du monterar hjulet på cyklar med skvbromsar. Du ser detta på att mellanrummet mellan beläggen är parallellt och att sltagendkatorerna är på rätt plats. Kontrollera sedan att hjulet stter mtt emellan gaffelbenen. Kontrollera att snabbkopplngen och spärrarna på gaffeländarna stter korrekt. Använd Canyons momentnyckel som lgger BkeGuard. Nya bromsbelägg på skvbromsar måste! köras n nnan de når maxmal bromsverkan. Mer nfor maton fnns kaptlet Bromssystem.

10 16 PACKA UPP CYKELN UR BIKEGUARD OCH MONTERA DEN PACKA UPP CYKELN UR BIKEGUARD OCH MONTERA DEN 17 Vd skvbromsar ska du trycka n bromshandtaget flera gånger efter att du har monterat hjulet och stängt snabbkopplngen. Snurra därefter hjulet. Normalt sett ska bromsskvan nte vdröra bromsoket och bromsbeläggen. Ta nu bort transportsäkrngen på bakhjulsbromsen. Mer nformaton om bromsar fnns kaptlet Bromssystem. Kontrollera att bromsbeläggen stter exakt fästena på bromsoket nnan du monterar hjulet på cyklar med skvbromsar. Du ser detta på att mellanrummet mellan beläggen är parallellt och att sltagendkatorerna är på rätt plats. Stäng snabbkopplngen så att hjulet stter fast säkert. Läs först kaptlet Snabbkopplngar och genomgående axlar. Normalt sett ska bromsskvan nte vdröra bromsoket och bromsbeläggen. Snurra på båda hjulen och kontrollera att de nte är skeva. Mer nformaton fnns kaptlet Hjul - däck, slangar och lufttryck. MONTERA BAKHJUL VID SKIVBROMS Öppna snabbkopplngen på bakaxeln, ta bort brädan och dra ut snabbkopplngen ur brädan. Gör sedan på samma sätt som vd monterngen av framhjulet. Även här är det vktgt att du observerar postonen på de små fjädrarna. Mer nformaton om snabbkopplngar fnns kaptlet Snabbkopplngar och genomgående axlar. Ta bort skyddsfolen på båda kedjestagen och ta bort ev. tejpbtar från gaffeländarna. Försök att göra det för hand. Om det nte går kan du försktgt använda en mattknv eller sax. Tryck på höger växelreglage tlls bakväxeln står längst ut. Dra bakväxeln något bakåt, placera kedjan på kassettens yttersta drev och montera bakhjulet. Kontrollera att bromsskvan står mellan bromsbeläggen. Läs först kaptlet Snabbkopplngar och genomgående axlar. Kontrollera sedan att bakhjulet stter mtt emellan kedjestagen. Kontrollera att snabbkopplngen och spärrarna på gaffeländarna stter korrekt. KONTROLLERA BROMS OCH VÄXLAR Vd skvbromsar ska du trycka n bromshandtaget flera gånger efter att du har monterat hjulet och stängt snabbkopplngen. Snurra därefter hjulet. Kontrollera växlarnas funkton. Växla genom alla växlar och kontrollera att bakväxeln nte går emot ekrarna när kedjan lgger på det största drevet. Mer nformaton om växlarnas nställnng fnns kaptlet Växlar. Testbromsa när du står stlla efter att hjulen har monterats. Bromshandtaget måste ha en tryckpunkt och får nte gå att trycka mot styret.! Nya bromsbelägg tll skvbromsar måste bromsas n.

11 18 PACKA UPP CYKELN UR BIKEGUARD OCH MONTERA DEN PACKA UPP CYKELN UR BIKEGUARD OCH MONTERA DEN 19 Montera bakväxel på Canyon Strve ES/ESX MONTERA PEDALER Strve levereras med demonterad bakväxel för att transporten ska bl säkrare. Bakväxeln monteras med några enkla handgrepp: Bakväxeln är monterad växelörat. Växelörat förbnder bakväxeln med ramen. Växelörat monteras på den högra bakre gaffeländen på Strve. Skruva därefter n skruven några varv växelörat. Montera bakhjulet enlgt beskrvnngen kaptlet Snabbkopplngar och genomgående axlar. När pedalerna monteras ska du först kontrollera vad det står på axlarna. Ett R står för höger pedal och ett L för vänster pedal Tänk på att vänster pedal är vänstergängad, dvs. den måste skruvas fast moturs, alltså nte åt det normala hållet. Skruva pedalerna för hand de första två tll tre varven vevarmarna. För först n den nfettade skruven gaffeländen. Skruva fast växelörat med momentnyckeln som medföljde cykeln. Smörj n pedalens gänga något med fett nnan du skruvar på pedalen. Ta först därefter hjälp av en pedalnyckel och dra fast pedalerna. Var noga och följ alltd korrekt åtdragnngsmoment på 6 Nm. Beakta gällande lagstftnng för cyklng på! allmän väg landet där du ska använda dn mountanbke. Kontrollera att pedalerna stter fast efter att du har cyklat 10 ml. Pedalerna kan lossna och förstöra gängan vlket eventuellt kan leda tll en vurpa. Kontrollera även att övrga skruvar stter fast med rätt åtdragnngsmoment.

12 20 PACKA UPP CYKELN UR BIKEGUARD OCH MONTERA DEN PACKA UPP CYKELN UR BIKEGUARD OCH MONTERA DEN 21 PUMPA LUFT I DÄMPADE GAFFLAR PUMPA STÖTDÄMPARE KONTROLLER OCH INSTÄLLNINGAR Inför transporten släpptes all luft ut ur den dämpade gaffeln. Därför måste du fylla på rätt lufttryck dn dämpade gaffel. Öppna locket på den dämpade gaffeln. På heldämpade mountanbkes (FS) måste lufttrycket kontrolleras. Öppna locket på stötdämparen. Genomför nställnngen av sttpostonen och händernas poston samt kontrollera att styre, handtag och sadelstolpe stter fast ordentlgt enlgt anvsnngarna kaptlet Anpassa en Canyoncykel tll cyklsten den här handboken. Pumpa upp båda däcken med lufttrycket som står på däcksdan. Mer nformaton om däck och slangar fnns kaptlet Hjul däck, slangar och lufttryck. Avsluta monterngen med att noga genomföra de kontroller som beskrvs kaptlet Före första cykelturen. Pumpa n luft gaffeln med en specell pump som medföljer BkeGuard. Följ gaffeltllverkarens rekommendatoner om nställnngen av fjäderhårdheten. Mer nformaton om dämpade gafflar fnns kaptlet Dämpade gafflar. Pumpa stötdämparen med specalpumpen som medföljer BkeGuard. Följ rekommendatonerna från tllverkaren av stötdämparen. Mer nformaton om nställnng av stötdämpare fnns kaptlet Heldämpade cyklar. Sadelstolpen måste vara stucken ramen mnst tll nedanför överröret resp. tll mn. markerngen på stolpen. Ta fram kedjestagsskyddet ur kartongen med smådelar och fäst det på kedjestaget. En felaktgt nställnng av den dämpade gaffeln kan orsaka sämre funkton eller skador på gaffeln. Bruksanvsnngen från gaffeltllverkaren fnns på den bfogade cd-skvan. Läs genom den noga nnan du pumpar n luft gaffeln! En felaktgt nställd stötdämpare kan ge sämre funkton och skada stötdämparen. Bruksanvsnngen från tllverkaren av stötdämparen fnns på den bfogade cdskvan. Läs den nnan du pumpar! Cykla aldrg på dn Canyon om mn. markerngen på sadelstolpen syns. Efter monterngs- och kontrollarbetena måste du alltd testcykla dn Canyon på platt mark utan trafk (t.ex. på en parkerngsplats)! Om fel uppstår monterngen eller nställnngen ute trafken eller terrängen kan det leda tll att du tappar kontrollen över cykeln!

13 22 PACKA UPP CYKELN UR BIKEGUARD OCH MONTERA DEN FÖRPACKA 23 Förpacka dn Canyoncykel När du förpackar dn Canyon för att t.ex. skcka den tll vår fackverkstad på nspekton eller när du reser bort, är det vktgt att du tänker på vssa punkter så att cykeln anländer hel tll slutmålet. Fäst nu den vta reflexen på styret och den röda på sadelstolpen. I dn BkeGuard fnns en bruksanvsnng Packa dn mountanbke. Följ alltd dessa anvsnngar noga när du packar dn cykel. En bruksanvsnng som vsar steg för steg hur cykeln ska packas fnns även på vår hemsda Om du ska flyga med cykeln ska den antngen förvaras dn Canyon BkeGuard eller en annan lämplg cykeltransportväska, t.ex. Canyon BkeShuttle. Canyon BkeShuttle Vd transport med bl är det vktgt att cykeln fxeras ordentlgt. Om du känner dg osäker eller har frågor ska du läsa de utförlgare kaptlen längre bak handboken eller på den bfogade cd-skvan eller rnga vår hotlne +46 (0) Canyon BkeGuard Tll sst måste du montera ekerreflexerna. Observera att det ska stta två reflexer mtt emot varandra ekrarna framhjulet och två reflexer mtt emot varandra ekrarna bakhjulet. Efter 10 tll 30 ml ska du gen kontrollera att alla skruvar stter fast enlgt de angvna åtdragnngsmomenten. Mer nformaton om detta fnns kaptlen Allmän nformaton om skötsel och kontroller, Rekommenderade åtdragnngsmoment och Servce- och underhållsntervaller. Lägg nte cykeln eller cykeldelar löst kupén. Delarna kan orsaka olyckor. Om dn Canyon nte har packats enlgt! den bfogade bruksanvsnngen före transporten, har du nga anspråk på ersättnng från Canyon Bcycles GmbH vd eventuella transportskador. Grova ramrör rskerar att få klämskador! av de flesta klämmorna på cykelhållare! Kolfberramar kan därefter plötslgt ge vka, ramar av alumnum får lätt bucklor. Men det fnns specella passande modeller bltllbehörsbutker. Kontrollera att det nte fnns några delar (verktyg, packväskor, barnstolar, o.s.v.) på cykeln som kan lossna vd transport med bl. Olycksrsk!

14 24 SNABBKOPPLINGAR OCH GENOMGÅENDE AXLAR SNABBKOPPLINGAR OCH GENOMGÅENDE AXLAR 25 Snabbkopplngar och genomgående axlar Trots att snabbkopplngar är enkla att använda händer det ofta olyckor p.g.a. felaktg hanterng. I prncp består snabbkopplngen av två delar: En spak på ena sdan av navet: Den omvandlar stängnngsrörelsen tll klämkraft med hjälp av en excenter. En klämmutter på motsatt sda av navet: Använd den för att ställa n förspännngen på gängstången. Öppna en snabbkopplng Om snabbkopplngen kan vrdas runt stter nte hjulet fast ordentlgt. Snabbkopplngen måste då öppnas gen och förspännngen höjas. Vrd för detta muttern på motsatt sda ett halvt varv medurs. Stäng snabbkopplngen gen och kontrollera att den stter fast korrekt. När snabbkopplngen nte går att vrda längre stter den fast ordentlgt. Avsluta med att lyfta hjulet några centmeter från marken och slå tll på det uppfrån. Ett säkert monterat hjul stannar kvar ramens axelfästen. Försök att vrda sadeln ramen för att kontrollera sadelns snabbkopplng. Stänga snabbkopplng med handflatan Säker monterng av hjul Öppna snabbkopplngen. Nu ska texten open synas. För spaken rktnng mot klämpostonen så att det går att läsa ordet Close utfrån på spaken. I början och fram tll ca halva stängnngsvägen ska det gå lätt att flytta spaken, dvs. det fnns ngen klämkraft. Under den andra hälften ska det gå mycket trögare att flytta spaken. Den ssta bten går spaken mycket trögt. Använd handflatans upphöjda del vd tummen och hjälp tll genom att dra med fngrarna mot gaffeln eller ramen. Håll aldrg emot på bromsskvan. I ändläget ska spaken stå parallellt med hjulet. Den får nte stcka ut åt sdan. Spaken ska lgga an mot ramen så att den nte kan öppnas oavsktlgt. Kontrollera att snabbkopplngen stter fast genom att försöka vrda på den stängda spaken. Stänga en snabbkopplng Felaktgt monterade hjul kan leda tll allvarlga vurpor och olyckor! Cykla aldrg på en cykel om du nte först har kontrollerat att hjulen stter fast! Om ett hjul lossnar när du cyklar kommer du att vurpa! Lås hop hjul som är monterade med snabbkopplngar tllsammans med ramen ett fast föremål när du lämnar cykeln. Det är vktgt att spakarna på båda snabbkopplngarna alltd stter på vänster sda (dvs. nte på samma sda som kedjan). På så sätt undvker du att montera framhjulet åt fel håll. På genomgående axlar från RockShox Maxle stter snabbkopplngen alltd på höger sda. Om snabbkopplngar nte stängs ordentlgt kan hjulen lossna. Akut olycksrsk! Försök att vrda på sadeln På cyklar med skvbromsar får den fabrksmonterade snabbkopplngen aldrg bytas ut mot en del s.k. lättvktsmateral. Du kan byta snabbkopplngar mot säkerhetskopplngar. För dessa krävs en spec- ell nyckel eller nsexnyckel. Om du är osäker eller har frågor är du välkommen att vända dg tll vår hotlne +46 (0)

15 26 SNABBKOPPLINGAR OCH GENOMGÅENDE AXLAR SNABBKOPPLINGAR OCH GENOMGÅENDE AXLAR 27 Informaton om monterng av hjul med genomgående axlar Genomgående axel används när cykeln utsätts för kraftga belastnngar som vd t.ex. freerde, downhll etc. eller hopp. De gör dämpade gafflar styvare. För närvarande fnns det många olka system med genomgående axel på marknaden. Vssa system monteras med snabbkopplngar. För andra system krävs ett specellt verktyg för monterng och demonterng. Om du är osäker eller har frågor är du välkommen att rnga vår hotlne +46 (0) På konventonella system med genomgående axlar skjuts den genomgående axeln n genom gaffeln och navet så att sexkantskruven hamnar på höger sda sett körrktnngen. Tryck hop gaffelns fjäderelement några gånger när axeln är monterad för att utesluta rsken att axeln hamnar snett. Skruva på muttern på axeln och dra fast den. Dra tll sst fast de fyra nsexskruvarna på gaffelns framsda - det klämmer fast axeln. Kontrollera skruvarna efter en eller två tmmars användnng och därefter ntervall på 20 tmmar. På Maxle-axelsystem med snabbkopplng ska hjulet sättas gaffeln och bromsskvan föras n bromsoket. Rkta upp cykeln mellan hjulfästena och skjut axeln med öppen Maxle-snabbkopplng genom hjulfästet och navet från höger. Konventonellt system med genomgående axel (Fox-gaffel) Maxle-system med genomgående axel (Rockshox-gaffel) När axelns gänga grper tag vänster gaffelbens gänga ska den dras fast för hand medurs. Stäng Maxle-snabbkopplng som en vanlg snabbkopplng. I början ska det gå lätt att flytta spaken, dvs. det fnns ngen klämkraft, under den andra hälften ska det gå betydlgt trögare och på slutet ska det gå mycket trögt. Använd handflatan och hjälp tll genom att dra med fngrarna mot gaffelbenet. Håll aldrg emot på en eker eller på bromsskvan. Det ska nte gå att vrda spaken efter att snabbkopplngen har stängts. Systemet E-Thru, en gemensam produkt från Shmano och Fox, har en 15 mm genomgående axel pga. vkten. Det monteras på samma sätt som Maxle-systemet och sköts även det med en snabbkopplng. Men tll skllnad från vanlga snabbkopplngssystem stter klämmuttern på E-Thru-systemet nte på samma sda som spaken och den är fxerad med en skruv på gaffeln. För demonterngen av framhjulet behöver du beroende på gaffeltllverkare och typ av genomgående axel eventuellt verktyg. För demonterngen måste axelns fäste lossas vd gaffeln och sedan ska axeln tas ut helt ur navet. För monterngen av framhjulet gör du på samma sätt fast omvänd ordnng. Kontrollera att alla skruvar och snabbkopplngar är korrekt åtdragna. Genomgående axel E-Thru Verktyg för demonterng Använd aldrg andra verktyg än de som! tllverkaren rekommenderar för monterngen av axeln. Använd alltd en momentnyckel. Dra åt långsamt små steg (halva newtonmeter) tll angvet max. åtdragnngsmoment och kontrollera regelbundet att komponenten stter fast. Överskrd nte tllverkarens angvna max. åtdragnngsmoment! Om axeln dras åt för hårt kan axeln eller gaffelbenet skadas.

16 28 SNABBKOPPLINGAR OCH GENOMGÅENDE AXLAR PÅBYGGNAD OCH ÄNDRINGAR 29 Förutom tll gafflar fnns det även genom gående axlar tll bakparter, t.ex. systemet Syntace X-12. Deras mest framträdande egenskaper är hög styvhet och låg vkt. X-12-systemet fnns två olka versoner: Key-versonen (med en nsexskruv) QR-versonen (med RWS-snabbkopplng) För att demontera bakhjulet måste man lossa skruven som stter upptll på gaffeländen (växelörats fäste) med två tll tre varv på modellerna Torque och Strve. Lossa axeln (med nsexnyckel eller snabbkopplng beroende på system) och dra ut den. Därefter kan bakhjulet lossas som vanlgt. Vd monterngen är det vktgt att axeln nte stcks n navet nnan bakhjulet är monterat. Genomgående axel Syntace X-12 Vad måste jag tänka på vd påbyggnad och ändrngar? Canyoncyklar är sportartklar som är utrustade allt efter användnngsområde. Tänk på att monterng av stänkskärmar och lknade kan påverka cykelns funkton och därmed körsäkerhet negatvt. Innan du köper och monterar tllbehör är det vktgt att du kontrollerar om tllbehören passar tll dn Canyoncykel. Kontrollera alltd nnan du monterar extra rngklockor eller tutor samt belysnng att de är godkända och testade och därmed tllåtna för cyklng på allmän väg. Extra batterlampor måste vara märkta enlgt gällande lagkrav (se kaptel Gällande lagstftnng ). Canyon med stänkskärmar Monterngen kan göras som vanlgt. Men tack vare styrnngen hamnar bakhjulet rätt poston med en gång och behöver nte justeras. Efter att bakhjulet har monterats kan axeln stckas n och dras fast. Dra åt växelörats fäste med 6 Nm på modellerna Torque och Strve. Styrnng Syntace X-12 Använd aldrg andra verktyg för att fästa! axeln. Om axeln dras åt för hårt kan axeln eller gaffelbenet skadas. Tllverkare av genomgående axlar bfogar regel utförlga bruksanvsnngar. Läs genom dem noga nnan du demonterar ett hjul eller utför underhållsarbeten på cykeln. Om du vll montera en pakethållare eller en barnstol eller dra en cykelkärra är det vktgt att du först kontrollerar kaptlet Korrekt användnng om det går. Om det är tllåtet bör du kontakta vår servcehotlne +46 (0) och fråga efter lämplga modeller. Utför endast arbeten som du behärskar tll hundra procent. Styren, styrstammar och gafflar bör alltd bytas av en cykelmekanker. Läs alltd bruksanvsnngen från tllbehörstllverkaren. Vd monterng av andra komponenter och tllbehör är du alltd själv ansvarg för att monterngen blr professonell. Lämna n dn Canyoncykel tll vår cykelverkstad vd mnsta tvvel. Pakethållare Tllbehör som t.ex. stänkskärmar, pakethållare etc. som är monterade efterhand kan påverka dn Canyoncykels funkton. Använd därför helst tllbehör från vårt eget sortment. På så sätt är säkerställt att du använder en passande produkt. Vd felaktg monterng kan delar som lossnar eller bryts av orsaka svåra vurpor. Dra fast säkerhetsrelevanta skruvförband med föreskrvna åtdragnngsmoment. För frågor om monterng av tllbehör, om komponenters kompatbltet eller ändrngar kan du läsa den utförlgare nformatonen längre bak handboken eller på den medlevererade cd-skvan eller ta kontakt med vår servcehotlne +46 (0)

17 30 KOLFIBER KOLFIBER 31 Informaton om kolfber Materalet kolfber; eller rättare sagt: kolfberförstärkt plast eller kort CFK, uppvsar en del specella egenskaper jämfört med andra lättvktsmateral. Det är vktgt att du känner tll dessa egenskaper för att du länge ska kunna glädjas åt dn Canyoncykel och alltd kunna lta på materalet. Kolfberförstärkt plast har bevsat sn lämplghet nom cykelsporten med flertalet segrar. Materalet möjlggör extremt starka och belastnngsbara komponenter med mycket låg vkt när det konstrueras, bearbetas och behandlas på rätt sätt. En mycket specell egenskap är dock materalets sprödhet. Denna nackdel medför att kolfbret nte deformeras under belastnng trots att den nre strukturen redan kan ha tagt skada. I extremfall kan fbrernas förbndnngar upplösas, det uppstår s.k. delamnerng, vlket nnebär att komponentens hållfasthet försämras markant. En eventuell överbelastnng som redan har skadat de nre fbrerna leder nte tll deformerngar som på stål eller alumnum. Därför kan en kolfberdel gå sönder om den fortsätts att användas efter en överbelastnng, vlket kan medföra svåra olyckor. V rekommenderar att du låter vår verkstad undersöka komponenten eller, ännu bättre, hela dn Canyoncykel ett sådant fall! Lämna alltd dn Canyoncykel på ett säkert ställe där den nte kan välta. Kolfberramar och -delar kan skadas redan om cykeln välter. Materalet kolfber Var uppmärksam när du cyklar. Om en kolfberkomponent knakar kan det vara ett tecken på att materalet har en defekt. Använd nte cykeln utan rng vår verkstadshotlne och rådgör om vad som bör göras. För dn egen säkerhet bör du aldrg låta reparera delar av kolfber! Byt en defekt del omgående och se tll att den nte kan användas av någon annan. Komponenter av kolfber får aldrg utsättas för höga temperaturer, som t.ex. vd en pulverlackerng eller brännlackerng. Värmen som krävs kan förstöra komponenten. Undvk också att förvara cykeln blen vd stark sol samt att förvara den närheten av värmekällor. Grova ramrör rskerar att få klämskador! av de flesta klämmorna på cykelhållare! Kolfberramar kan då plötslgt gå sönder när de används. Det fnns specella passande modeller bltllbehörsbutker. Totalvkten på cyklst, packnng (ryggsäck) och cykel får vara maxmalt 100 kg och får nte överskrdas. Cykeln får nte dra kärror! Skötselråd Rengör komponenter av kolfber med en mjuk trasa och klart vatten. Om det behövs kan du använda lte dskmedel vattnet. Olja och fett som stter hårt kan tas bort med ett rengörngsmedel baserat på petroleum. Använd aldrg avfettnngsmedel som nnehåller aceton, trkloreten, metylklord etc. eller cke-neutrala eller kemska rengörngsmedel med lösnngsmedel som angrper ytan. För att skydda ytan och få den att glänsa kan blvax användas. Polermedel och lackrengörngsmedel nnehåller fasta partklar som kan angrpa ytan. Kläm nte fast ramar eller sadelstolpar av! kolfber ett mekställ! De kan skadas. Montera en sold (alumnum-)sadelstolpe och kläm fast den eller använd ett ställ som spänner fast ramen på tre punkter på nsdan eller håller fast gaffeln eller vevlagerhuset. Komponenter av kolfber har, som alla delar av lättvktsmateral, endast en begränsad lvslängd. Byt därför ut styre, sadelstolpe, kolfberhjul och styrstam med jämna mellanrum beroende på användnng och belastnng, t.ex. vart tredje år eller efter ml, även om cykeln nte har vart nblandad en olycka eller lknade händelse. Skydda utsatta ställen på kolfberramen,! t.ex. dagonalrörets undersda, med specella klstermärken mot skavande vajrar och stenskott. Tvätta med vatten och en mjuk trasa Specella klstermärken skyddar kolfbret mot skador Fetta aldrg n komponenter av kolfber.! Fettet lagras ytan vlket leder tll mnskad frkton vlket sn tur leder tll att klämförband nte fäster ordentlgt med tllåtna åtdragnngsmoment. Kolfberkomponenter som har fettats n en gång kan eventuellt aldrg klämmas fast säker gen! Kontrollera regelbundet, t.ex. när du tvättar cykeln, om kolfberdelar uppvsar yttre skador som repor, sprckor, bucklor, mssfärgnngar etc. Om trasan fastnar måste detta ställe kontrolleras. Använd nte dn Canyoncykel. Kontakta omedelbart vår servcehotlne +46 (0)

18 32 freerdecyklar freerdecyklar 33 Informaton om freerdecyklar Fourcross, dual slalom, downhll och freerde hör tll de hårdaste sporterna man kan utöva med en cykel. Männska och materal utsätts för mycket starka påfrestnngar av hopp, trappsteg, snabba nedförsbackar och snäva kurvor bergg och mycket ojämn terräng etc. Det nnebär att cyklar för dessa sporter måste vara mycket hållbara och, vd behov, bra dämpade. En XC-, tour- eller långloppscykel skulle gå sönder och orsaka en svår olycka. Torque Playzone Ställa n rätt sadelhöjd Beroende på användnngen varerar sadelnställnngen på drt-, freerde-, dualslalom-, downhllcyklar etc. Sttpostonen kan nte jämföras med andra cyklar - det handlar om maxmal kontroll och rörelsefrhet på cykeln. Om du cyklar längre sträckor bestäms stthöjden av trampmomentet. När du trampar ska den främre trampdynan stå mtt över pedalaxeln. Benet ska nte vara helt sträckt när pedalen är det nedersta läget (största avståndet mellan pedalen och sadeln), eftersom rundtrampet då blr felaktgt. Strve Även om en cykel är konstruerad för de ovan nämnda sporterna och en hård nsats klarar den nte all belastnng. Materalet överbelastas och kan gå sönder specellt följande stuatoner: Vd felaktgt genomförda hopp, på vassa kanter eller vd hopp där cyklsten landar endast på framhjulet, vd för korta hopp eller vd trck som nte hnner avslutas nnan cyklsten landar. Vd landnng motlut, mellan två hopp, plattlandnng vd hopp, med rotaton, tvärs mot körbanan eller när cyklsten nte håller styret/nte har fötterna på pedalerna. Följande bör dessutom undvkas för att materalet nte ska överbelastas och orsaka att det slts ut förtd eller kanske tll och med går sönder: för stora påfrestnngar på kedjan på grund av för dålg kedjespännng glda på kedjan eller klngor (grnda) för stora påfrestnngar på hjulen på grund av för lågt däcktryck för stora påfrestnngar på ramen och komponenter på grund av för mjukt nställda fjäderelement eller glda med cykeln på ram och gaffeländar. Bär alltd specella skyddskläder Komponenterna på freerdecyklar utsätts! för höga belastnngar. Kontrollera komponenterna på dn freedrdecykel en gång om året och byt ut dem vd behov. Cyklar för drtcyklng, fourcross, dual slalom, downhll och freerde är rena sportredskap. För dn egen säkerhet får du nte överskatta dn förmåga. Vssa trck som proffsen gör ser enkla ut, med är farlga för lv och hälsa. Bär alltd rätt skyddsutrustnng. Kontrollera stthöjden med hjälp av följande enkla metod. Du måste ha skor med platt sula på dg. Sätt dg på sadeln och sätt hälen på pedalen som är lägsta läget. I denna poston ska benet vara helt sträckt. Se tll att höften är rak. När du utövar freerde och downhll etc. som sport ska sadeln vara mycket lågt nställd och regel bakåtlutad. Fråga dn tränare, dn förenng eller vår servcehotlne +46 (0) hur du stter rätt. En beskrvnng av hur sadeln justeras fnns kaptlet Anpassa en Canyoncykel tll cyklsten. På sadelstolpar som är nställbara höjdled som t.ex. Reverb från RockShox sker nställnngen av höjden med en knapp på styret. Läs bruksanvsnngen på den bfogade cd-skvan. Det är lämplgt att alltd ställa n sadeln lågt vd brant utförsåknng med MTB:n. Om du har sadeln lågt nställd på längre turer kan det leda tll knäproblem. Vd freerde etc. är sadeln oftast bakåtlutad Sadelstolpe nställbar höjdled Mountanbkes av dessa typer kan vara så sltna redan efter en säsong att vktga och/eller bärande delar måste bytas ut. Lämna n dessa cyklar på en grundlg kontroll mnst var 3:e eller 4:e månad.

19 34 EFTER EN VURPA EFTER EN VURPA 35 Efter en vurpa 1. Kontrollera att hjulen stter fast ramen (gaffeländarna) och att fälgarna stter mtt ramen och gaffeln. Snurra på hjulen. Så kan du kontrollera om hjulet är skevt. Om hjulet är skevt måste det rktas. Mer nformaton kaptlen Bromssystem och Hjul. 2. Kontrollera att styret och styrstammen nte är deformerade eller brutna, och att de står rakt förhållande tll hjulet. Kontrollera att styrstammen stter fast ordentlgt gaffeln genom att försök vrda styret när du håller fast framhjulet. Tryck även n bromshandtagen och luta dg framåt för att kontrollera att styret stter fast ordentlgt styrstammen. Mer nformaton fnns kaptlen Anpassa en Canyoncykel tll cyklsten och Styrlager. 3. Kontrollera att kedjan fortfarande lgger på klngorna och dreven. Om cykeln har vält på växelsdan ska du kontrollera växlarnas funkton. Be en annan person lyfta upp cykeln sadeln och växla försktgt genom alla växlar med bakväxeln. Kontrollera om bakväxeln lgger för nära ekrarna särsklt vd de små växlarna, när kedjan lgger på kassettens största drev. En skev bakväxel eller böjda gaffeländar kan leda tll att bakväxeln hamnar ekrarna olycksrsk! Kontrollera att hjulen är korrekt monterade Försök att vrda på styret Bakväxeln, bakhjulet och ramen kan skadas. Kontrollera framväxeln. Om den är skev kan kedjan hoppa av och bakhjulet drver nte längre cykeln framåt (se även kaptlet Växlar ). 4. För blcken längs med sadeln, överröret och vevlagerhuset för att kontrollera att sadeln stter rakt. 5. Lyft upp cykeln några centmeter och släpp ner den. Leta efter lösa skruvförband om någontng låter konstgt. 6. Kontrollera cykeln en gång tll sn helhet för att leta efter skeva delar, mssfärgnngar och sprckor. Om du nte httade några fel kan du cykla tllbaka försktgt. Undvk att bromsa och accelerera kraftgt och stå nte upp och cykla. Om du är osäker på om cykeln är ok bör du be någon att hämta dg med bl stället för att ta rsker. Gå genom och kontrollera cykeln noga en gång tll när du är hemma. Trasga delar måste repareras eller bytas. Läs de utförlgare kaptlen längre bak handboken eller på den medlevererade cd-skvan eller ta kontakt med vår servcehotlne, +46 (0) , om du är osäker. Kontrollera att bakväxeln nte går n ekrarna För blcken längs med sadeln och överröret för att kontrollera att den stter rakt Ttta bakfrån på kassetten och kontrollera att bakväxelns styrrulle står exakt under rätt drevs tandnng För dn egen säkerhet ska komponenter av lättvktsmateral alltd bytas efter en vurpa Se även nformatonen kaptlet Informaton om kolfber. Komponenter av kolfber som har utsatts för slag och böjda alumnumdelar kan plötslgt gå av. De får heller nte rktas, dvs. rätas ut, eftersom det leder tll akut rsk för materalbrott. Detta gäller synnerhet för gafflar, styren, styrstammar, vevarmar, sadelstolpar och pedaler. Om du är osäker är det alltd bättre att byta ut dessa delar, för dn säkerhet är det vktgaste.

20 36 RAMSET MONTERINGSANVISNINGAR RAMSET MONTERINGSANVISNINGAR 37 Ramset konstrukton och teknska data Ramarna är klara för monterng när de levereras, dvs. gängor fnns och lagersäten samt sadelrör är brotschade. Ramen behöver nte förberedas på något sätt. Ändra nte på ramen och dess funktonsdelar t.ex. den nställbara vajerstyrnngen, genom att fla, borra eller dyl. Canyon erbjuder även de kvaltatvt högvärdga kolfber- och alumnumramarna separat för egen monterng med komponenter. När du väljer gafflar tll Canyons mountanbkeramar måste du ta hänsyn tll fjädrngsvägen. Kontakta vår servcehotlne +46 (0) om du är osäker. Den som tänker komplettera ramen med andra delar och montera delarna måste därför tänka på delarnas kompatbltet och kvaltén på monterngen. På grund av det enorma utbudet av komponenter kan Canyon nte presentera alla möjlgheter denna handbok. Canyon kan nte hållas ansvarg för alla tänkbara kombnatoner av komponenter. Läs alltd nstruktonsböckerna från komponenttllverkarna noga! Generellt kan en felaktg kombnaton av delar leda tll att dn Canyoncykel nte är säker att cykla på. V rekommenderar därför att låta en cykelmekanker eller cykelverkstad utföra monterngsarbetena. För dn egen säkerhet är det vktgt att du nte överskattar dg själv. Ramset tll Canyon Nerve Låt vår cykelverkstad montera hop dn Canyoncykel! Montera alla komponenter på ramen med högkvaltatvt monterngsfett (undantag: kolfbersadelstolpar, styrstammar på gafflar av kolfber och alla stolpar på kolfberramar). På så sätt undvker du rost. Annars kan det hända att du nte kan demontera dn Canyoncykel efter en td. På Canyoncyklar är styrlagret och gaffeln redan monterade. Dra åt långsamt små steg tll det maxmala åtdragnngsmomentet och kontrollera att komponenterna stter fast ordentlgt enlgt anvsnngarna respektve kaptel. På delar där endast ett maxmalt åtdragnngsmoment anges ska skruvarna dras fast lte taget upp tll det maxmala åtdragnngsmomentet. Kontrollera under tden regelbundet om komponenten stter fast ordentlgt. Observera alltd de angvna åtdragnngsmomenten Arbeta aldrg utan en momentnyckel Vssa av nstruktonerna kan behöva förtydlgas beroende på personlga erfarenheter och på hur skcklg personen som utför arbetet är. Vssa arbetsmoment kräver extra (specal-)verktyg, t.ex. specella avdragare, eller extra nformaton. Kläm nte fast ramen rören ett mekställ!! Rören har tunna väggar och kan gå sönder. Montera först en sold (alumnum-)sadelstolpe och kläm fast den mekstället, eller använd ett ställ som antngen spänner fast ramen på tre punkter på nsdan eller håller fast gaffeln och vevlagerhuset.! Endast den medlevererade styrstammen får användas. Den som tänker komplettera Canyonramen tll en hel cykel ansvarar själv för att delarna kombneras enlgt tllverkarnas rktlnjer, enlgt allmänna normer och enlgt den senaste vetenskapen och teknken. Rng vår servcehotlne +46 (0) om du undrar om ensklda delar passar ramen eller nte. På Canyon Lux- och Ultmate CF-ramar! har kolfbern tllverkats enlgt belastnngen vd cyklng. De ntade ändlägena får därför endast belastas samma rktnng som växelvajern eller bromsvajern arbetar. Dra nte vajrarna snett eller mot vajrarnas löprktnng, t.ex. för att töja ut dem. Det kan då hända att ramen skadas. På en del komponenter fnns åtdragnngsmomenten angvna. Håll dg tll de här vär- dena. Beakta även alltd de bfogade bruksanvsnngarna från tllverkarna av komponenterna.

CYKELHANDBOK LANDSVÄGSCYKEL

CYKELHANDBOK LANDSVÄGSCYKEL PURE CYCLING CYKELHANDBOK LANDSVÄGSCYKEL 1 13 14 2 3 4 5 c a 15 16 17 6 7 8 9 10 11 12 e d b 18 19 20 21 22 23 24 25 Vktgt! Monterngsanvsnng sdan 12. Läs sdorna 7-11 nnan första cykelturen.! Dn cykel och

Läs mer

Monteringsguide Racercykel

Monteringsguide Racercykel Monteringsguide I. Packa upp din cykel 4 II. Förbered framhjulet 4 III. Positionera framhjulet 5 IV. Montera framhjulet i framgaffeln 8 V. Justera styret 8 VI. Montera sadeln 9 VII. Montera pedalerna 10

Läs mer

Förberedelse INSTALLATION INFORMATION

Förberedelse INSTALLATION INFORMATION Förberedelse 1 Materalet tll Pergo trägolv levereras med llustrerade anvsnngar. I texten nedan ger v förklarngar tll llustratonerna, som kan delas upp tre områden: Förberedelser, Läggnng och Rengörng.

Läs mer

HR92. 2. Kort beskrivning. 1. Leveransomfattning

HR92. 2. Kort beskrivning. 1. Leveransomfattning 2. Kort beskrvnng HR92 Trådlös termostat. Leveransomfattnng I termostatens förpacknng httar du följande: 2 3 4 2443 Termostaten HR92 är eu.bac-certferad. Honeywell HR92 är en trådlös radatortermostat med

Läs mer

OBS! Dina högtalare (medföljer ej) kan skilja sig från de som visas på bild i denna bruksanvisning. modell RNV70 HIFI-SYSTEM

OBS! Dina högtalare (medföljer ej) kan skilja sig från de som visas på bild i denna bruksanvisning. modell RNV70 HIFI-SYSTEM OBS! Dna högtalare (medföljer ej) kan sklja sg från de som vsas på bld denna bruksanvsnng. modell RNV70 HIFI-SYSTEM Underhåll och specfkatoner Läs bruksanvsnngen nnan du börjar använda utrustnngen. Se

Läs mer

Snabbguide. Kaba elolegic programmeringsenhet 1364

Snabbguide. Kaba elolegic programmeringsenhet 1364 Snabbgude Kaba elolegc programmerngsenhet 1364 Innehåll Informaton Förpacknngsnnehåll 3 Textförklarng 3 Ansvar 3 Skydd av systemdata 3 Frmware 3 Programmera Starta och Stänga av 4 Mnneskort 4 Exportera

Läs mer

Laser Distancer LD 420. Bruksanvisning

Laser Distancer LD 420. Bruksanvisning Laser Dstancer LD 40 sv Bruksanvsnng Innehåll Etablera nstrument - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Introdukton- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Överskt - - - - - - -

Läs mer

Bruksanvisning Jörn, Line och Rasmus

Bruksanvisning Jörn, Line och Rasmus Bruksanvisning Jörn, Line och Rasmus 1 Active Care Sverup AB Uggledalsvägen 47, 427 40 BILLDAL Tel: 031-91 75 25, Fax: 031-91 75 05 E-mail: info.activecare.se Internet: www.activecare.se Innehållsförteckning

Läs mer

Säkerhetskontroll. - Checklistan med instruktioner

Säkerhetskontroll. - Checklistan med instruktioner Säkerhetskontroll - Checklistan med instruktioner Nedan följer en komplett säkerhetskontroll men oroa dig inte. Det är mycket sällan en hel säkerhetskontroll behöver göras på uppkörning. Vanligast är att

Läs mer

Beryll Tävlingsförslag av Johan Johansson & Joakim Carlsson Modernisering av mineralutställningen vid SBN - ett steg mot bättre lärandemiljö

Beryll Tävlingsförslag av Johan Johansson & Joakim Carlsson Modernisering av mineralutställningen vid SBN - ett steg mot bättre lärandemiljö Sda 1 eryll Joakm Carlsson eryll Tävlngsförslag av Johan Johansson & Joakm Carlsson Modernserng av mneralutställnngen vd SN - ett steg mot bättre lärandemljö Luleå teknska unverstet Sda 2 eryll Joakm Carlsson

Läs mer

En studiecirkel om Stockholms katolska stifts församlingsordning

En studiecirkel om Stockholms katolska stifts församlingsordning En studecrkel om Stockholms katolska stfts församlngsordnng Studeplan STO CK HOLM S K AT O L S K A S T I F T 1234 D I OECE S I S HOL M I ENS IS En studecrkel om Stockholm katolska stfts församlngsordnng

Läs mer

FÖRDJUPNINGS-PM. Nr 6. 2010. Kommunalt finansierad sysselsättning och arbetade timmar i privat sektor. Av Jenny von Greiff

FÖRDJUPNINGS-PM. Nr 6. 2010. Kommunalt finansierad sysselsättning och arbetade timmar i privat sektor. Av Jenny von Greiff FÖRDJUPNINGS-PM Nr 6. 20 Kommunalt fnanserad sysselsättnng och arbetade tmmar prvat sektor Av Jenny von Greff Dnr 13-15- Kommunalt fnanserad sysselsättnng och arbetade tmmar prvat sektor Inlednng Utförsäljnng

Läs mer

Riktlinjer för avgifter och ersättningar till kommunen vid insatser enligt LSS

Riktlinjer för avgifter och ersättningar till kommunen vid insatser enligt LSS Rktlnjer för avgfter och ersättnngar tll kommunen vd nsatser enlgt LSS Beslutad av kommunfullmäktge 2013-03-27, 74 Rktlnjer för avgfter och ersättnngar tll kommunen vd nsatser enlgt LSS Fnspångs kommun

Läs mer

Elteknik Svenska AB. FACI - trygghetslarm. Produktlista. Kontaktperson: Palle Wiklund Telefon: 060-16 60 00 Fax: 060-17 42 46

Elteknik Svenska AB. FACI - trygghetslarm. Produktlista. Kontaktperson: Palle Wiklund Telefon: 060-16 60 00 Fax: 060-17 42 46 Elteknk Svenska AB FACI - trygghetslarm Besöksadress: Postadress: Axvägen 10, 853 50 Sundsvall Box 6050, 850 06 Sundsvall Produktlsta Kontaktperson: Palle Wklund Telefon: 060-16 60 00 Fax: 060-17 42 46

Läs mer

Scandinavian Organics AB (publ) 16 30 oktober 2014

Scandinavian Organics AB (publ) 16 30 oktober 2014 l l t n a Inbjud r e t k a v a g n n teck Scandnavan Organcs AB (publ) 16 30 oktober 2014 Informatonen denna folder ( Foldern ) är endast en förenklad beskrvnng av den rktade nyemssonen (såsom defnerat

Läs mer

Steg 1 Arbeta med frågor till filmen Jespers glasögon

Steg 1 Arbeta med frågor till filmen Jespers glasögon k r b u R pers s e J n o g ö s gla ss man m o l b j a M 4 l 201 a r e t a m tude teg tre s g n n v En ö Steg 1 Arbeta med frågor tll flmen Jespers glasögon Börja med att se flmen Jespers glasögon på majblomman.se.

Läs mer

BEREDSKAP MOT ATOMOLYCKOR I SVERIGE

BEREDSKAP MOT ATOMOLYCKOR I SVERIGE SSI:1';74-O15 BEREDSKAP MOT ATOMOLYCKOR I SVERIGE John-Chrster Lndll Pack, 104 01 STOCKHOIJ! ;4 aprl 1974 BEREDSOP TJÖT ATOMOLYCKOR I SVERIGE Manuskrpt grundat på ett föredrag vd kärnkraftmötot Köpenhamn,

Läs mer

2B1115 Ingenjörsmetodik för IT och ME, HT 2004 Omtentamen Måndagen den 23:e aug, 2005, kl. 9:00-14:00

2B1115 Ingenjörsmetodik för IT och ME, HT 2004 Omtentamen Måndagen den 23:e aug, 2005, kl. 9:00-14:00 (4) B Ingenjörsmetodk för IT och ME, HT 004 Omtentamen Måndagen den :e aug, 00, kl. 9:00-4:00 Namn: Personnummer: Skrv tydlgt! Skrv namn och personnummer på alla nlämnade papper! Ma ett tal per papper.

Läs mer

Grön Flagg-rapport Rots skola 30 dec 2014

Grön Flagg-rapport Rots skola 30 dec 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Rots skola 30 dec 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-12-30 15:1: Vlken toppenrapport n har skckat n tll oss- trevlg läsnng. N har fna, tydlga utvecklngsområden

Läs mer

www.olr.ccli.com Introduktion Online Rapport Din steg-för-steg guide till den nya Online Rapporten (OLR) Online Rapport

www.olr.ccli.com Introduktion Online Rapport Din steg-för-steg guide till den nya Online Rapporten (OLR) Online Rapport Onlne Rapport Introdukton Onlne Rapport www.olr.ccl.com Dn steg-för-steg gude tll den nya Onlne Rapporten (OLR) Vktg nformaton tll alla kyrkor och organsatoner som har en CCLI-lcens Inga mer program som

Läs mer

Med funktioner som en lcd display med 10 olika träningsprogram, erbjuder denna cykel en variationsrik träning.

Med funktioner som en lcd display med 10 olika träningsprogram, erbjuder denna cykel en variationsrik träning. Motorstyrd mgnetbroms 6 kg Tränngsdtor Belyst LCD Mster B-4135 Mgnetc Med funktoner som en lcd dsply med 10 olk tränngsprogrm, erbjuder denn cykel en vrtonsrk tränng. Funktoner Td, Dstns, Hstghet, Energförbruknng,

Läs mer

SKEPPSHULTCYKELN AB, 333 93 SKEPPSHULT TELEFON 0371-36800 TELEFAX 0371-36027 WWW.SKEPPSHULT.SE 2003-10-01-1 -

SKEPPSHULTCYKELN AB, 333 93 SKEPPSHULT TELEFON 0371-36800 TELEFAX 0371-36027 WWW.SKEPPSHULT.SE 2003-10-01-1 - Z SKEPPSHULTCYKELN AB, 333 93 SKEPPSHULT TELEFON 0371-36800 TELEFAX 0371-36027 WWW.SKEPPSHULT.SE 2003-10-01-1 - Skeppshult Z första cykeln någonsin som belönats med Utmärkt Svensk Form. Kan en cykel ha

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Tryserums friskola 20 feb 2014

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Tryserums friskola 20 feb 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Tryserums frskola 20 feb 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-02-20 10:39: Bra jobbat, Tryserums frskola! Det är nsprerande att läsa er rapport och se

Läs mer

Svenska BRUKSANVISNING ÖVERSIKT LADDNING BÄRA INSTÄLLNINGAR SYNKRONISERING DISPLAY AKTIVITET SÖMN MÅL PÅMINNELSER TEKNISKA DATA

Svenska BRUKSANVISNING ÖVERSIKT LADDNING BÄRA INSTÄLLNINGAR SYNKRONISERING DISPLAY AKTIVITET SÖMN MÅL PÅMINNELSER TEKNISKA DATA SVENSKA Sdan 4 Svenska BRUKSANVISNING ÖVERSIKT LADDNING BÄRA INSTÄLLNINGAR SYNKRONISERING DISPLAY AKTIVITET SÖMN MÅL PÅMINNELSER TEKNISKA DATA 6 8 10 12 16 18 20 21 22 23 24 1. ÖVERSIKT LÅDANS INNEHÅLL

Läs mer

Grön Flagg-rapport Vallaskolan 4 jul 2014

Grön Flagg-rapport Vallaskolan 4 jul 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Vallaskolan 4 jul 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-07-04 13:38: Vlka jättebra flmer barnen har spelat n fantastskt bra och underhållande som samtdgt

Läs mer

Råd och tips för dig som vill bli framgångsrik hästföretagare!

Råd och tips för dig som vill bli framgångsrik hästföretagare! HÄSTFÖRETAGARPRAKTIKAN Råd och tps för dg som vll bl framgångsrk hästföretagare! Inlednng Har du en hästverksamhet tankarna? Fundera på varför! Trolgen delar du med de flesta andra hästföretagare en passon

Läs mer

Grön Flagg-rapport Parkskolan 29 jan 2015

Grön Flagg-rapport Parkskolan 29 jan 2015 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Parkskolan 29 jan 2015 Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-01-27 10:15: Hej, Enlgt mal från er så skckade n n denna rapport av msstag, så därför får n tllbaka

Läs mer

Leg.vet. Rikke M Schultz

Leg.vet. Rikke M Schultz Leg.vet. Rkke M Schultz {ru ryoltr offekt v tohadungttm{trd, Text Stna Helmersson Foto Rkke M Schults och Stna Helmersson Kranosacral terap forbättrar kroppens självläkande formåga. Genom att lossa på

Läs mer

Beräkna standardavvikelser för efterfrågevariationer

Beräkna standardavvikelser för efterfrågevariationer Handbok materalstyrnng - Del B Parametrar och varabler B 41 Beräkna standardavvkelser för efterfrågevaratoner och prognosfel En standardavvkelse är ett sprdnngsmått som anger hur mycket en storhet varerar.

Läs mer

KVALITETSKRITERIER FÖR NÄTBASERADE LÄROMEDEL

KVALITETSKRITERIER FÖR NÄTBASERADE LÄROMEDEL KVALITETSKRITERIER FÖR NÄTBASERADE LÄROMEDEL Arbetsgruppsrapport 16.12.2005 Duplkat 3/2006 Utbldnngsstyrelsen och författarna Tm Eja Högman ISBN 952-13-2767-7 (nb.) ISBN 952-13-2768-5 (pdf) ISSN 1237-6590

Läs mer

Performansanalys LHS/Tvåspråkighet och andraspråksinlärning Madeleine Midenstrand 2004-04-17

Performansanalys LHS/Tvåspråkighet och andraspråksinlärning Madeleine Midenstrand 2004-04-17 1 Inlednng Jag undervsar tyskar på folkhögskolan Nürnberg med omgvnngar. Inför uppgften att utföra en perforsanalys av en elevtext lät mna mest avancerade elever skrva en uppsats om vad de tyckte var svårt

Läs mer

Grön Flagg-rapport Ås skola 15 okt 2014

Grön Flagg-rapport Ås skola 15 okt 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Ås skola 15 okt 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-10-15 09:54: N verkar ha ett mycket engagerat mljöråd som är påputtare (fnt ord). N har bra och spännande

Läs mer

Viktigt! Spara som framtida referens

Viktigt! Spara som framtida referens Viktigt! Spara som framtida referens Den här bruksanvisningen innehåller information om säker användning av din nya cykel. Även om du är fullständigt förtrogen med cykling är det ändå viktigt att du läser

Läs mer

En liten. Trafikskola för cykel

En liten. Trafikskola för cykel En liten Trafikskola för cykel Cykeln är ett fordon, precis som bilar och mopeder. I grunden gäller samma regler för cyklister som bilister. du får till exempel cykla på de flesta vanliga vägar. Dessutom

Läs mer

EcoRide-handbok Version 3.0

EcoRide-handbok Version 3.0 EcoRide-handbok Version 3.0 Förord... 3 Ramnummer... 3 Första provturen... 3 Unika komponenter på en EcoRide... 4 Hur fungerar en EcoRide?... 5 ActiveDrive -kontrollenhet... 5 Batteriet och laddning...

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Lyckornas förskola 25 jun 2013

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Lyckornas förskola 25 jun 2013 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Lyckornas förskola 25 jun 2013 Kommentar från Håll Sverge Rent 2013-04-02 09:44: Inskckad av msstag... 2013-06-25 12:09: N har på ett mycket kreatvt och varerat

Läs mer

Beställningsintervall i periodbeställningssystem

Beställningsintervall i periodbeställningssystem Handbok materalstyrnng - Del D Bestämnng av orderkvantteter D 41 Beställnngsntervall perodbeställnngssystem Ett perodbeställnngssystem är ett med beställnngspunktssystem besläktat system för materalstyrnng.

Läs mer

Handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck i skolan

Handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck i skolan Fnspångs kommuns skolkuratorer 2014-08-22 Handlngsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck skolan Framtagen utfrån Länsstyrelsens publkatoner Om våld hederns namn & Våga göra skllnad För mer nformaton

Läs mer

SOMMARERBJUDANDE! UPP TILL 30% RABATT Superpriser gäller t.o.m 30.07.2015. Från 2.600:- 1.964:- 2.925:- -25%

SOMMARERBJUDANDE! UPP TILL 30% RABATT Superpriser gäller t.o.m 30.07.2015. Från 2.600:- 1.964:- 2.925:- -25% SOMMARERBJUDANDE! UPP TILL 30% RABATT Superprser gäller t.o.m 30.07.2015-20 % Från 2.600:- -18 % PÅ KÖPET! Blvårdskt (värde 450:-). Vd köp för mnst 3.500:- 1.964:- ÄR DIN LEVERANTÖR MILJÖCERTIFIERAD I

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Berga förskola

Handlingsplan. Grön Flagg. Berga förskola Handlngsplan Grön Flagg Berga förskola Kommentar från Håll Sverge Rent 2013-12-13 09:50: Bra utvecklngsområden med aktvteter som passar barnen. Tänk på att vara medforskare och låta barnen styra. Berätta

Läs mer

Användarguide och garanti N.E.U.F

Användarguide och garanti N.E.U.F Användarguide och garanti N.E.U.F - 1 - Så här justerar du fjädringen i din nya Rockrider: Grattis! Du har just skaffat en helfjädrad Rockrider. Om detta inte är din första helfjädrade cykel behöver du

Läs mer

Riktlinjer för biståndshandläggning

Riktlinjer för biståndshandläggning Rktlnjer för bståndshandläggnng Enlgt Socaltjänstlagen Fnspångs kommun 2012-11-19 KS 2012.04.45.730 Rktlnjer för bståndshandläggnng Fnspångs kommun 612 80 Fnspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post:

Läs mer

Grön Flagg-rapport Pepparrotens förskola 15 aug 2014

Grön Flagg-rapport Pepparrotens förskola 15 aug 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Pepparrotens förskola 15 aug 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-08-15 13:51: Det är fnt att få läsa om hur n har arbetat aktvt med nflytande och delaktghet

Läs mer

Utvärdering av "Monoaxeln" 8/1-93

Utvärdering av Monoaxeln 8/1-93 Utvärderng av "Monoaxeln" 8/1-93 Vd genomgång och provkörnng av monoaxeln fann v att den fungerade som det var avsett. V märkte dock att det krävs tränng och vana för att få flyt hanterngen. Vd körnng

Läs mer

Ny strategi för säker cykling

Ny strategi för säker cykling April, 2014 Ny strategi för säker cykling Vilka är dagens problem med brister på cyklar enligt Trafikverkets rapport SÄKRARE CYKLING? Fel på cykeln, 5% Tvärstopp p.g.a. handbroms, 5 % Inbromsning, 4% Klivit

Läs mer

för alla i Landskrona

för alla i Landskrona , den 3 september LANDSKRDlHLA 2015 STAD K015/[\flUf STYRELSEN 201509 0 7 Ank. Darenr. ldossenr. Moton: Utrymme för alla Regerngen beslutade antalet maj 2008 nleda ett urbant bostadråden männskor de mest

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Ängens förskola

Handlingsplan. Grön Flagg. Ängens förskola Handlngsplan Grön Flagg Ängens förskola Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-10-02 09:58: Vlka rolga och spännande utvecklngsområden som n ska jobba med. Utmana gärna barnen med att ställa öppna frågor

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Saltängens förskola

Handlingsplan. Grön Flagg. Saltängens förskola Handlngsplan Grön Flagg Saltängens förskola Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-08-19 13:46: N har en mycket ambtös och välplanerad handlngsplan med många aktvteter som säkert kommer att skapa stort engagemang

Läs mer

manual 03nov 06 1 Fre 03nov 06 11:25 Rumstempmp 20 C Värmeprogram rogram 1 Driftanvisning Handenhet WCM-FS 83251142-1/2008

manual 03nov 06 1 Fre 03nov 06 11:25 Rumstempmp 20 C Värmeprogram rogram 1 Driftanvisning Handenhet WCM-FS 83251142-1/2008 manual Drftanvsnng 1 03nov 06 1 Fre 03nov 06 11:25 0 12 24 Rumstempmp 20 C Värmeprogram rogram 1 Handenhet WCM-FS 83251142-1/2008 Innehåll 1 2 3 1 Allmänna anvsnngar 4 2 Säkerhetsanvsnngar 5 3 Manövrerng

Läs mer

SVÅRT UTAN SNARARE OMÖJLIGT - PA DET STADIUM., SOM PROJEKTET F N BEFINNER SIG.

SVÅRT UTAN SNARARE OMÖJLIGT - PA DET STADIUM., SOM PROJEKTET F N BEFINNER SIG. ' ~ REDERNÄRNGENS SYN PA SCANDNAVAN LNK CGDTEBORGS HAltNDAG 26/9-85) ATT 6E REDERNÄRNGENS SYN PA SCANDNAVAN LNK ÄR NTE BARA. SVÅRT UTAN SNARARE OMÖJLGT - PA DET STADUM., SOM PROJEKTET F N BEFNNER SG. DE

Läs mer

Grön Flagg-rapport Berga förskola 2 jun 2015

Grön Flagg-rapport Berga förskola 2 jun 2015 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Berga förskola 2 jun 2015 Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-06-02 13:53: Vlken jättebra rapport n skckat n tll oss. Det är härlgt att läsa hur n utvecklat

Läs mer

Grön Flagg-rapport Speldosans förskola 30 dec 2014

Grön Flagg-rapport Speldosans förskola 30 dec 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Speldosans förskola 30 dec 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-12-30 12:45: Gratts tll er första certferng Grön Flagg! Vad rolgt att n känner att mljöarbetet

Läs mer

INVALLNINGSMODELLER FÖR PETROLEUMCISTERNER

INVALLNINGSMODELLER FÖR PETROLEUMCISTERNER KTH Byggvetenskap Samhällsbyggnad Kunglga Teknska Högskolan INVALLNINGSMODELLER FÖR PETROLEUMCISTERNER SECONDARY CONTAINMENT MODELS FOR PETROLEUM TANKS Examensarbete byggnadsteknk Nr 395 Byggvetenskap

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Förskolan Ekebacken 3 mar 2014

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Förskolan Ekebacken 3 mar 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Ekebacken 3 mar 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-02-20 10:01: N har vktga utvecklngsområden men v skckar tllbaka er rapport för att v önskar

Läs mer

Att identifiera systemviktiga banker i Sverige vad kan kvantitativa indikatorer visa oss?

Att identifiera systemviktiga banker i Sverige vad kan kvantitativa indikatorer visa oss? Att dentfera systemvktga banker Sverge vad kan kvanttatva ndkatorer vsa oss? Elas Bengtsson, Ulf Holmberg och Krstan Jönsson* Författarna är verksamma vd Rksbankens avdelnng för fnansell stabltet. Elas

Läs mer

Grön Flagg-rapport Torsö förskola 9 jan 2015

Grön Flagg-rapport Torsö förskola 9 jan 2015 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Torsö förskola 9 jan 2015 Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-01-09 16:38: N har på ett mycket kreatvt och varerat sätt jobbat med era mål och aktvteter.det

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Förskolan Trollet

Handlingsplan. Grön Flagg. Förskolan Trollet Handlngsplan Grön Flagg Förskolan Trollet Kommentar från Håll Sverge Rent 2013-06-24 14:09: N har fna och ntressanta utvecklngsområden med aktvteter som anpassas efter barnens förmågor - Bra jobbat. Låt

Läs mer

ÅMK NYTT. Medlemsblad för Årsta MotorbåtKlubb. Ta Förarintyg

ÅMK NYTT. Medlemsblad för Årsta MotorbåtKlubb. Ta Förarintyg Nummer /2012 ÅMK NYTT Medlemsblad Årsta MotorbåtKlubb läs om nya mljöregler båtbesktnng VTS-regler Pub-kvällar om parkerngsproblem v efterlyser ledare ungdomsverksamhet kunnga hantverkare Ta Förarntyg

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Äsperedskolan förskola - skola

Handlingsplan. Grön Flagg. Äsperedskolan förskola - skola Handlngsplan Grön Flagg Äsperedskolan förskola - skola Kommentar från Håll Sverge Rent 2013-03-22 11:22: N har fna och ntressanta utvecklngsområden med aktvteter som anpassas efter elevernas förmågor -

Läs mer

MULTIVAC kundportal din dörr till MULTIVAC-världen

MULTIVAC kundportal din dörr till MULTIVAC-världen MULTIVAC kundportal dn dörr tll MULTIVAC-världen 2 Innehåll MULTIVAC kundportal Inlednng Åtkomst dygnet runt Dna uppgfter Enkel och ntutv Informatv och aktuell Dna Fördelar Dn Regstrerng 5 6 9 10 11 12

Läs mer

Almedalsveckan 2011. Snabba fakta om aktuella ämnen under Almedalsveckan 2011 2-3 6-7 8-9. Ungas ingångslöner. Stark som Pippi? Löner och inflation

Almedalsveckan 2011. Snabba fakta om aktuella ämnen under Almedalsveckan 2011 2-3 6-7 8-9. Ungas ingångslöner. Stark som Pippi? Löner och inflation Almedalsveckan 11 Snabba fakta om aktuella ämnen under Almedalsveckan 11 Stark som Ppp? 2-3 Ungas ngångslöner Välfärdsföretagen 8-9 Löner och nflaton Närmare skattegenomsnttet 1 5 Studemotverade eller

Läs mer

Experimentella metoder 2014, Räkneövning 5

Experimentella metoder 2014, Räkneövning 5 Expermentella metoder 04, Räkneövnng 5 Problem : Två stokastska varabler, x och y, är defnerade som x = u + z y = v + z, där u, v och z är tre oberoende stokastska varabler med varanserna σ u, σ v och

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Borrby förskola 24 jan 2013

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Borrby förskola 24 jan 2013 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Borrby förskola 24 jan 2013 Kommentar från Håll Sverge Rent 2013-01-24 16:36: N har på ett mycket kreatvt och varerat sätt jobbat med ert tema. Vad kul att

Läs mer

Nyckeln til arbete www.rattstodtillarbete.se 1 Till dig som söker arbete 2014

Nyckeln til arbete www.rattstodtillarbete.se 1 Till dig som söker arbete 2014 Nyckeln tll arbete 1 Tll dg som söker arbete 2014 Nyckeln tll arbete Copyrght 2014 Handkappförbunden Projektledare: Fredrk Lndgren Manus: Lena Henrkson, Textbolaget Stockholm HB Illustratoner: Sofa Wrangsjö

Läs mer

Benefit Sports 300 996101

Benefit Sports 300 996101 Benefit Sports 300 996101 1 Säkerhetsinstruktioner Konsultera med läkare innan användning Om du känner smärta i bröst, yrsel eller andfåddhet avbryt träningen och kontakta läkare. Använd inte kläder som

Läs mer

Byggnadsstyrelsen $8. Tekniska byråns information 1987-01. Kylanläggningar. -vägledning för projektering

Byggnadsstyrelsen $8. Tekniska byråns information 1987-01. Kylanläggningar. -vägledning för projektering Byggnadsstyrelsen $8 Teknska byråns nformaton 9870 Kylanläggnngar väglednng för projekterng r öl 2 Dokumentets utgvare Dokumentnamn och dokumentbetecknng Tnfo nr 88 Dokumentets datum Ärendebetecknng Y3BYGGNADSSTYRELSEN

Läs mer

Grön Flagg-rapport Björkö skola 9 sep 2014

Grön Flagg-rapport Björkö skola 9 sep 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Björkö skola 9 sep 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-09-09 16:44: Vad rolgt att det blev ett enhällgt ja från eleverna att fortsätta med Grön Flagg,

Läs mer

Power. Ethernet USB WLAN DSL. Internet Voice. Thomson ST780 (WL) Installationsguide

Power. Ethernet USB WLAN DSL. Internet Voice. Thomson ST780 (WL) Installationsguide DSL WLAN USB Ethernet Power Internet Voce Thomson ST780 (WL) Installatonsgude Thomson ST780 (WL) Installatonsgude Copyrght Copyrght 1999-2007 Thomson. Med ensamrätt. Vdarebefordran och koperng av detta

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Förskolan Kalven 23 jan 2014

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Förskolan Kalven 23 jan 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Kalven 23 jan 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-01-23 11:26: Bra jobbat, förskolan Kalven! Det är nsprerande att läsa er rapport och se hur

Läs mer

Armbike 12 Armbike 16. Armbike 20 Armbike 28

Armbike 12 Armbike 16. Armbike 20 Armbike 28 Armbike Armbike Armbike 0 Armbike 8 Armbike kit Cykel till rullstolen INNEHÅLL Sid Avsedd Användning Beskrivning cyklarna Armbike Armbike Armbike 0 Armbike 8 Teknisk beskrivning Garanti Rätt användning

Läs mer

Innehållsförteckning. Allmänt om cykling... 4 7. Cykelterminologi... 8 9. Individuella inställningar...10 15. Allmäna skötselråd...

Innehållsförteckning. Allmänt om cykling... 4 7. Cykelterminologi... 8 9. Individuella inställningar...10 15. Allmäna skötselråd... InSTrUKTIonSBoK Innehållsförteckning Allmänt om cykling... 4 7 Cykelterminologi... 8 9 Individuella inställningar....10 15 Allmäna skötselråd... 16 17 Kedja, nav & växlar...18 21 Hjul & däck... 22 34

Läs mer

Framtidens Bank & Försäkring

Framtidens Bank & Försäkring DennA tematd nng är en från nextm e D A Thomas Östros, vd för Svenska Bankförenngen Chrstna Lndenus, vd för Svensk Försäkrng Framtdens Bank & Försäkrng trender nom t, affärsutvecklng och säkerhet Förankrad

Läs mer

Power Ethernet WLAN DSL. Internet. Thomson ST585(v6) Installationsguide

Power Ethernet WLAN DSL. Internet. Thomson ST585(v6) Installationsguide DSL Power Ethernet WLAN Internet Thomson ST585(v6) Installatonsgude Thomson ST585(v6) Installatonsgude Copyrght Copyrght 1999-2007 Thomson. Med ensamrätt. Vdarebefordran och koperng av detta dokument,

Läs mer

Grön Flagg-rapport Tryserums förskola 3 dec 2014

Grön Flagg-rapport Tryserums förskola 3 dec 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Tryserums förskola 3 dec 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-12-03 09:47: N har på ett mycket kreatvt och varerat sätt jobbat med era mål och aktvteter.

Läs mer

Lönebildningen i Sverige 1966-2009

Lönebildningen i Sverige 1966-2009 Rapport tll Fnanspoltska rådet 2008/6 Lönebldnngen Sverge 1966-2009 Andreas Westermark Uppsala unverstet De åskter som uttrycks denna rapport är författarens egna och speglar nte nödvändgtvs Fnanspoltska

Läs mer

Framtidens Karriär Läkare

Framtidens Karriär Läkare Psykatrkerrollen har erbjudt mg en frhet att skräddarsy mn egen yrkesroll Smon Kyaga, psykatrker och överläkare Läkare ska kunna fokusera på dagnostk, behandlng och det medcnska ansvaret Hed Stensmyren,

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Kastanjegårdens förskola 20 feb 2013

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Kastanjegårdens förskola 20 feb 2013 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Kastanjegårdens förskola 20 feb 2013 Kommentar från Håll Sverge Rent 2013-02-20 16:51: N har på ett mycket kreatvt och varerat sätt jobbat med era utvecklngsområden.

Läs mer

Framtidens Karriär Läkare

Framtidens Karriär Läkare Fokus bör lgga på att läkare får lägga merparten av sn td på uppgfter som är värdeskapande för patenterna Anna Nergårdh, chefläkare Stockholms läns landstng Framtdens Karrär Läkare Hälso- och sjukvårdens

Läs mer

Grön Flagg-rapport Förskolan Duvan 4 jun 2014

Grön Flagg-rapport Förskolan Duvan 4 jun 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Duvan 4 jun 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-06-04 12:54: Vad rolgt att ta del av era tankar och ert arbete med Grön Flagg! Det är härlgt

Läs mer

Hälsningar. Daniel Sundqvist, VD J.A. Sundqvist AB

Hälsningar. Daniel Sundqvist, VD J.A. Sundqvist AB PRODUKTKATALOG 2012-2013 1963 startade farfar ett företag som är grunden tll Sundqvst. Jag har levt med frman nästan hela mtt lv. På 90-talet hjälpte jag farfar hans vlla Partlle, packade lådor pappas

Läs mer

Fond-i-fonder. med global placeringsinriktning. Ett konkurrenskraftigt alternativ till globalfonder? En jämförelse med fokus på risk och avkastning.

Fond-i-fonder. med global placeringsinriktning. Ett konkurrenskraftigt alternativ till globalfonder? En jämförelse med fokus på risk och avkastning. Uppsala Unverstet Företagsekonomska nsttutonen Magsteruppsats HT 2009 Fond--fonder med global placerngsnrktnng Ett konkurrenskraftgt alternatv tll globalfonder? En jämförelse med fokus på rsk och avkastnng.

Läs mer

Grön Flagg-rapport Förskolan Näckrosen 9 dec 2014

Grön Flagg-rapport Förskolan Näckrosen 9 dec 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Näckrosen 9 dec 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-12-09 16:00: N har bra och spännande utvecklngsområden, och vad som är ännu bättre n gör

Läs mer

II{FORMATIOFI TrR 1 BRF MAJROPARKE]V

II{FORMATIOFI TrR 1 BRF MAJROPARKE]V {FORMATOF TrR BRF MAJROPARKE]V ÅngTs FoRSTA MEDDELAYDE 9 l. TT STYREL.ST'TT 999-03-05.', :.. r.:;..a Årsstämman999 Tden går nu så fort att v redan är framme årsstämmotder. Årsstämman är beslutad att äga

Läs mer

Skötselanvisning. TRIDENT Tandemcykel COPILOT 3 COPILOT 3

Skötselanvisning. TRIDENT Tandemcykel COPILOT 3 COPILOT 3 Skötselanvisning TRIDENT Tandemcykel COPILOT 3 COPILOT 3 Tandemcykeln Copilot 3 är åttaväxlad. Som standard har Copilot 3, tre hjul och hydrauliska bromsar. Passageraren sitter på sadeln fram och föraren

Läs mer

www.active-walker.com

www.active-walker.com www.active-walker.com 1 1. INNEHÅLL 1. Innehåll 2. Inledning 3. Tekniska data 4. Bruk och underhåll 5. Justering for komfort 6. Hopfällning och Uppfällning 7. Personlig säkerhet 8. Operation 9. Specifikationer

Läs mer

Manual el assisterad cykel

Manual el assisterad cykel MyEco Manual el assisterad cykel Modell: E-City I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G Bild på E-City cykeln sid 2 Justering av styret sid 3 Cykla på en el assisterad cykel sid 4 Lampa, bromsar, underhåll

Läs mer

VALUE AT RISK. En komparativ studie av beräkningsmetoder. VALUE AT RISK A comparative study of calculation methods. Fredrik Andersson, Petter Finn

VALUE AT RISK. En komparativ studie av beräkningsmetoder. VALUE AT RISK A comparative study of calculation methods. Fredrik Andersson, Petter Finn ISRN-nr: VALUE AT RISK En komparatv stude av beräknngsmetoder VALUE AT RISK A comparatve study of calculaton methods Fredrk Andersson, Petter Fnn & Wlhelm Johansson Handledare: Göran Hägg Magsteruppsats

Läs mer

Träna upp din styrka på ett roligt och effektivt sätt med. Inspirationsguide med 6 (givande/effektiva/bra) basövningar

Träna upp din styrka på ett roligt och effektivt sätt med. Inspirationsguide med 6 (givande/effektiva/bra) basövningar Träna upp din styrka på ett roligt och effektivt sätt med GYMBOLLEN Inspirationsguide med 6 (givande/effektiva/bra) basövningar Viktigt att tänka på innan träning Det är väldigt viktigt att du andas normalt

Läs mer

Undersökning av vissa försäkringsantaganden i efterlevandepension för anställda i kommuner och landstinget och dess påverkan på prissättningen

Undersökning av vissa försäkringsantaganden i efterlevandepension för anställda i kommuner och landstinget och dess påverkan på prissättningen Matematsk statstk Stockholms unverstet Undersöknng av vssa försäkrngsantaganden efterlevandepenson för anställda kommuner och landstnget och dess påverkan på prssättnngen Ilkay Gölcük Eamensarbete 7:5

Läs mer

Folkrätten och kriget mot terrorismen

Folkrätten och kriget mot terrorismen Mänsklga demokrat Folkrätten FN I den här teorbakgrunden: presenterar v en överskt av folkrätten de hot den har utsatts för genom det onskränkta krget mot terrorsmen åskådlggör v FN:s roll ett väl fungerande

Läs mer

Balansering av vindkraft och vattenkraft i norra Sverige. Elforsk rapport 09:88

Balansering av vindkraft och vattenkraft i norra Sverige. Elforsk rapport 09:88 Balanserng av vndkraft och vattenkraft norra Sverge Elforsk rapport 09:88 Mkael Ameln, Calle Englund, Andreas Fagerberg September 2009 Balanserng av vndkraft och vattenkraft norra Sverge Elforsk rapport

Läs mer

MRKOMNO. kóíí=ñê=ç=ãw= pfabufp=ud. aáöáí~ä=ê åíöéålîáçéçjëçñíï~êé=j=sfabufp hçêí=äêìâë~åîáëåáåö= pîéåëâ~

MRKOMNO. kóíí=ñê=ç=ãw= pfabufp=ud. aáöáí~ä=ê åíöéålîáçéçjëçñíï~êé=j=sfabufp hçêí=äêìâë~åîáëåáåö= pîéåëâ~ kóíí=ñê=ç=ãw= MRKOMNO pfabufp=ud aáöáí~ä=ê åíöéålîáçéçjëçñíï~êé=j=sfabufp hçêí=äêìâë~åîáëåáåö= pîéåëâ~ 0123 Denna produkt bär CE-märket överensstämmelse med bestämmelserna drektv 93/42EEC från den 14:e

Läs mer

Ät aldrig mangon hel. fyra tumregler för god personlig struktur LÄS VIDARE!

Ät aldrig mangon hel. fyra tumregler för god personlig struktur LÄS VIDARE! Ät aldrg mangon hel fyra tumregler för god personlg struktur LÄS VIDARE! Ha koll på läget och få mer td över! Vsst skulle det vara fnt med mer td över? Mer td över, tll det som verklgen utvecklar dn verksamhet?

Läs mer

Instruktions- och servicebok för din cykel

Instruktions- och servicebok för din cykel Instruktions- och servicebok för din cykel Cyklistens 10 gyllene minnesregler 1. Kontrollera alltid att cykelns säkerhetsutrustning är i ordning innan du sätter dig på cykeln och åker iväg. 2. Använd alltid

Läs mer

Framtidens Karriär. Forskning och utveckling gruvbranschens framtid

Framtidens Karriär. Forskning och utveckling gruvbranschens framtid Framtdens Karrär Affärsdén är tre procent av att starta företag och genomförandet de resterande 97 procenten Välj väg utfrån det du själv är ntresserad av. Då gör du ett rktgt bra jobb Martn Lorentzon,

Läs mer

Dödlighetsundersökningar på KPA:s

Dödlighetsundersökningar på KPA:s Matematsk statstk Stockholms unverstet Dödlghetsundersöknngar på KPA:s bestånd av förmånsbestämda pensoner Sven-Erk Larsson Eamensarbete 6: Postal address: Matematsk statstk Dept. of Mathematcs Stockholms

Läs mer

Grön Flagg-rapport Synteleje förskola 26 aug 2015

Grön Flagg-rapport Synteleje förskola 26 aug 2015 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Synteleje förskola 26 aug 2015 Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-08-26 09:46: Det har vart rolgt att läsa er rapport och se hur n har ntegrerat hållbar

Läs mer

Denna tematidning är en annons från NextMedia. Många krafter måste dra åt samma håll

Denna tematidning är en annons från NextMedia. Många krafter måste dra åt samma håll Denna tematdnng är en annons från NextMeda Framtdens Forsknng från dé tll applkaton Sverge behöver större forskargrupper Många krafter måste dra åt samma håll Den globala kunskapskonkurrensen hårdnar Om

Läs mer

D 45. Orderkvantiteter i kanbansystem. 1 Kanbansystem med två kort. Handbok i materialstyrning - Del D Bestämning av orderkvantiteter

D 45. Orderkvantiteter i kanbansystem. 1 Kanbansystem med två kort. Handbok i materialstyrning - Del D Bestämning av orderkvantiteter Hadbok materalstyrg - Del D Bestämg av orderkvatteter D 45 Orderkvatteter kabasystem grupp av materalstyrgsmetoder karakterseras av att behov av materal som uppstår hos e förbrukade ehet mer eller mdre

Läs mer