CYKELHANDBOK MOUNTAINBIKE 1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "CYKELHANDBOK MOUNTAINBIKE 1"

Transkript

1 PURE CYCLING CYKELHANDBOK MOUNTAINBIKE c a I II e d f b III IV ! Dn cykel och bruksanvsnngen uppfyller säkerhetskraven den europeska standarden SS-EN för terrängcyklar (mountanbkes). Vktgt! Monterngsanvsnng sdan 11. Läs sdorna 6-10 nnan första cykelturen.

2 Innehållsförtecknng KOMPONENTBESKRIVNING 1 Ram: a Överrör b Dagonalrör c Sadelrör d Kedjestag e Sadelstag f Stötdämpare 2 Sadel 3 Sadelstolpe 4 Sadelklämma 5 Bakbroms 6 Kassett 7 Bakväxel 8 Kedja 9 Framväxel 10 Klnga 11 Vevpart 12 Pedal INFORMATION OM HANDBOKEN FÖLJANDE SYMBOLER ÄR EXTRA VIKTIGA: Eventuella konsekvenser som beskrvs upprepas nte alltd handboken när dessa symboler förekommer texten! 13 Styrstam 14 Styre 15 Bromshandtag 16 Växelreglage 17 Styrlager 18 Dämpad gaffel: I Gaffelkrona II Innerben III Ytterben IV Gaffelände 19 Frambroms 20 Bromsskva Hjul: 21 Snabbkopplng 22 Fälg 23 Eker 24 Däck 25 Nav 26 Ventl Denna symbol varnar för felaktgheter som! kan leda tll materell skada eller skador på mljön. 2 Välkommen 4 Korrekt användnng 6 Före första cykelturen 9 Före varje cykeltur 11 Packa upp cykeln ur BkeGuard och montera den 23 Förpacka dn Canyoncykel 24 Snabbkopplngar och genomgående axlar 24 Säker monterng av hjul 26 Informaton om monterng av hjul med genomgående axlar 29 Vad måste jag tänka på vd påbyggnad och ändrngar? 30 Informaton om kolfber 31 Skötselråd 32 Informaton om freerdecyklar 34 Efter en vurpa 36 Ramset konstrukton och teknska data 41 Anpassa en Canyoncykel tll cyklsten 42 Ställa n rätt sadelhöjd 44 Ställa n styrhöjden 44 Aheadset -styrstammar resp. gänglöst system 47 Sttlängd och sadelnställnng 48 Flytta sadeln framåt/bakåt och ställa n lutnngen 50 Justera styre och bromshandtag 50 Justera styrets poston genom att vrda på styret 52 Justera avståndet tll bromshandtagen 53 Pedalsystem 53 Hur fungerar de olka systemen? 55 Inställnng och underhåll 56 Bromssystem 57 Funkton och sltage 58 Kontrollera och justera skv-bromsar 58 Funktonskontroll 59 Bromsar från AVID, FORMULA, MAGURA och SHIMANO 60 Växlar 61 Funkton och användnng 64 Kontrollera och justera växlarna 64 Bakväxel 64 Ställa n ändlägen 66 Framväxel 67 Vevpart med ntegrerade växlar 67 Kedjeskötsel 68 Kedjesltage 69 Hjul - däck, slangar och lufttryck 72 Runda hjul och ekerspännng 73 Montera hjul med snabbkopplngar 73 Montera hjul med genomgående axlar 74 Laga en punkterng 74 Demontera hjul 75 Demontera kanttrådsdäck och vkbara däck 76 Montera kanttrådsdäck och vkbara däck 78 Demontera slanglösa däck 78 Reparera slanglösa däck 79 Montera slanglösa däck 80 Montera hjul 81 Styrlager 81 Kontrollera och justera 82 Aheadset -styrlager 83 Fjädrng 83 Ordlsta - fjädrng 84 Dämpad gaffel 84 Funkton 85 Inställnng och underhåll 88 Heldämpade cyklar 88 Informaton om sttpostonen 88 Inställnng och underhåll 91 Transportera dn Canyoncykel 93 Allmän nformaton om skötsel och kontroller 93 Tvätta och sköta dn Canyoncykel 95 Förvara dn Canyoncykel 96 Underhåll och kontroller 98 Servce- och underhållsntervaller 100 Rekommenderade åtdragnngsmoment 104 Lagstadgade krav för cyklng på allmän väg 105 Reklamatonsrätt 107 Garant 108 Crash replacement Denna symbol nnebär en möjlg lvsfara eller fara för dn hälsa om uppmanngarna nte följs eller försktghetsåtgärderna nte vdtas. Denna symbol nformerar om hanterngen av produkten eller om en del handboken som är extra vktg.

3 2 Välkommen VÄLKOMMEN 3 Kära Canyonkund, denna handbok har v sammanställt en mängd tps för användnngen av dn Canyoncykel och värdefull kunskap om cykelteknk, underhåll och skötsel. Läs handboken noga. Det lönar sg även om du har cyklat hela lvet och känner dg hemma på cyklar. Cykelteknken har genomgått en kraftg utvecklng de senaste åren. För att du alltd ska ha glädje av dn Canyon och för dn egen säkerhet bör du läsa hela den tryckta delen av handboken noga och följa monterngsanvsnngen kaptlet Packa upp cykeln ur BkeGuard och montera den exakt, beakta och följa nformatonen kaptlet Före första cykelturen, läsa kaptlet Korrekt användnng för att ta reda på hur och var cykeln får användas och den maxmala totalvkten (cyklst, kläder och packnng) samt genomföra vssa funktonskontroller före varje cykeltur. I kaptlet Före varje cykeltur fnns nformaton om dessa kontroller. Cykla nte på cykeln om nte kontrollresultaten är ok tll hundra procent! På cd-skvan som är bfogad handboken fnns utförlga beskrvnngar av en rad underhålls- och reparatonsarbeten. När du utför arbetena är det vktgt att du tänker på att anvsnngarna och beskrvnngarna endast gäller för denna Canyoncykel och nte för andra cyklar. På grund av det stora antalet modeller och ändrngar kan de beskrvna arbetsmomenten vara ofullständga. Följ därför alltd anvsnngarna från komponenttllverkare som är bfogade BkeGuard. Tänk på att anvsnngarna och tpsen kan behöva förtydlgas beroende på den personlga erfarenheten och på hur skcklg personen är som utför arbetet. Dessutom kan det hända att andra (specal-)verktyg och ytterlgare åtgärder krävs. På vår hemsda fnns det dessutom en hel del servceflmer som hjälper dg vd mndre reparatons- och underhållsarbeten. För dn egen säkerhet är det vktgt att du nte överskattar dg själv. Om du är osäker eller har frågor är du välkommen att rnga vår hotlne +46 (0) ! Tänk på: Den här handboken kan nte förmedla all kunskap som en cykelmekanker har. Alla kombnatonsmöjlgheter av däck och andra komponenter skulle nte få plats även om handboken vore lka tjock som ett lexkon. Därför är den här handboken nrktad på dn nya cykel och de vanlgaste komponenterna, och presenterar den vktgaste nformatonen och varnngarna. Den är heller nte lämplg som grund för monterng av en komplett cykel utfrån ett Canyonramset! Den här handboken kan nte lära dg cykla. Därför koncentrerar sg den här handboken på dn nya cykel och den vktgaste nformatonen och de vktgaste varnngarna. Den kan dock nte lära dg cykla eller trafkreglerna. Det är vktgt att du är medveten om att cyklng kan vara farlgt och att cyklsten alltd måste ha cykeln under kontroll. Precs som andra sporter kan man skada sg när man cyklar. När du sätter dg på cykeln måste du vara medveten om detta och acceptera det. Tänk på att en cykel nte har samma säkerhetsutrustnng som en bl, som t.ex. kaross och krockkuddar. Cykla därför alltd försktgt och respektera dna medtrafkanter. Cykla aldrg när du är påverkad av medcner, droger eller alkohol eller om du är trött. Skjutsa aldrg andra personer på cykeln och håll alltd båda händerna på styret. Tll sst vll v be dg om ett par saker: Cykla alltd så att du nte utsätter dg själv eller andra för fara och respektera naturen när du cyklar skogen och på ängar. Bär alltd lämplg cykelutrustnng, åtmnstone en passande cykelhjälm, skyddsglasögon, ordentlga skor och ljusa kläder som är lämplga för cyklng. Canyonteamet önskar dg en trevlg td med dn cykel! Handboken nnehåller ngen nformaton om hur en cykel monteras hop av ensklda komponenter eller hur en cykel repareras! Med reservaton för ändrngar av teknska detaljer jämfört med handbokens text och blder. Den här handboken uppfyller kraven för CE-normen EN Den här handboken gäller under europesk lag. När cykeln levereras måste tllverkaren bfoga tllläggsanvsnngar. Ttta efter tlläggsanvsnngar även under på Internet. Text, koncept, fotograf och grafsk gestaltnng: Zedler Insttut für Fahrradtechnk und -Scherhet GmbH Utgåva: jul 2012, upplaga 3 Publcerng, koperng, översättnng och mångfaldgande, även delvs och på elektronska meder, samt annan ej ändamålsenlg användnng är förbjudet utan skrftlgt tllstånd från författaren. Cyklng naturen Alltd med hjälm och glasögon Besök oss med jämna mellanrum på vår hemsda Där httar du nyheter, nformaton och nyttga tps samt adresser tll våra dstrbutörer. För dn egen säkerhet är det vktgt! att du nte överskattar dn förmåga vd monterngs- och nställnngsarbeten. Du är välkommen att rnga vår hotlne +46 (0) när du är osäker. E-post:

4 4 KORREKT ANVÄNDNING KORREKT ANVÄNDNING 5 Korrekt användnng Canyons XC- och långloppscyklar, som t.ex. Lux, Nerve och Grand Canyon, är konstruerade för att användas på asfalterade och oasfalterade vägar och stgar, t.ex. sngletracks. De är dock nte lämplga för hård körnng klppga nedförsbackar eller för hopp o.dyl. T.ex. Lux Tänk på att naturlagarna är grymma. Överskatta nte dn körskcklghet! På grund av sättet som endurooch freerdecyklar, t.ex. Strve, används på utsätts de för starka påfrestnngar. Om du har en sådan cykel ska du före varje användnng kontrollera om den har materalsltage eller materalutmattnng, som t.ex. sprckor, bucklor eller brott. För alla mountanbkes och MTB-ramset är den max. tllåtna totalvkten (cyklst, kläder och packnng, t.ex. ryggsäck) 120 kg. Canyons tour-, all mountan- och endurocyklar som t.ex. Nerve och Strve är gjorda för tuff användnng medelsvår terräng. Men de är nte byggda för långa hopp eller lknande trck. Canyons freerdecyklar, t.ex. Torque, är lämplga att använda svår terräng och cykelparker. Men dessa cyklar är nte konstruerade för att användas vd tuffa downhlltävlngar på proffsnvå. Tänk på att naturlagarna är grymma. Överskatta nte dn körskcklghet! T.ex. Nerve Mavc rekommenderar att en totalvkt på 100 kg nte överskrds på mountanbkes med Mavc-hjul. På mountanbkes med sadelstolpar av alumnum får pakethållare användas som monteras på sadelstolpen. Tll ramen på modellen Yellowstone fnns det specella gänghylsor för monterng av pakethållare. Beakta den tllåtna totalvkten! (cyklst, kläder och packnng, t.ex. ryggsäck) T.ex. Strve! Barnstolar är nte tllåtna generellt. Beakta även vår alltd aktuella hemsda Där fnns våra modeller även som blder efter användnngsområde. T.ex. Torque Det är nte tllåtet att montera en pakethållare på cyklar med kolfbersadelstolpe. Om du vll ha med dg packnng bör du förvara den en specell cykelryggsäck.! Det är generellt nte tllåtet att dra cykelkärror. På grund av den specella användnngen har många drtcyklar endast en broms.

5 6 FÖRE FÖRSTA CYKELTUREN FÖRE FÖRSTA CYKELTUREN 7 Före första cykelturen 1. Har du cyklat på en mountanbke någon gång? Tänk på att cyklng terräng kräver god koncentraton, kondton och övnng. Bekanta dg med dn nya cykel på en lugn plats och ta det försktgt början terrängen. Gå en teknkkurs. Mer nformaton på 2. Vet du hur bromsarna fungerar? Vanlgtvs levereras Canyoncyklar så att du bromsar med frambromsen med vänster bromshandtag. Kontrollera att frambromsen är kopplad tll samma bromshandtag som du är van vd. Om nte, måste du träna på att använda frambromsen eftersom cykeln kan slå över om du använder frambromsen för hårt! Låt en cykelverkstad ändra bromshandtagens dragnng om nödvändgt. Moderna bromsar har vssa fall en mycket kraftgare bromsverkan än äldre bromsar! På grund av den specella användnngen har många drtcyklar endast en broms. Börja med att testbromsa bortom trafken! Testa den maxmala bromskraften långsamt små steg. Mer nformaton om bromsar fnns kaptlet Bromssystem. För hårt tryck på frambromsen nget att ta efter Tänk på att bromshandtagens kopplng! kan varera mellan olka länder! Kontrollera vlken broms som bromsas med vlket handtag. Om det är annorlunda än du är van vd kan du låta en fackman montera om handtagen! Kedjeväxlar 4. Passar ramhöjden och är sadel och styre korrekt nställda? Ställ dg med benen på olka sdor om cykelns överrör och kontrollera att du har mnst en handbredds luft grenen. Om du nte har det ska du läsa den utförlgare nformatonen längre bak handboken eller på den medlevererade cd-skvan eller ta kontakt med vår hotlne +46 (0) Om dn cykel har för stor ram kan det leda tll personskador när du måste klva av snabbt! På XC- och långloppscyklar ska sadeln vara nställd så att hälen precs når pedalen nedersta läget. Kontrollera att du når marken med tåspetsen när du stter på sadeln. På alla mountanbkes, endurooch freerdecyklar stter sadeln regel lägre. I nedförsbackar är det extra lämplgt att ha sadeln lågt nställd. Mer om sadelns poston fnns kaptlet Anpassa en Canyoncykel tll cyklsten. 5. Har du redan använt klck- resp. systempedaler med tllhörande skor? Innan du cyklar väg första gången med dessa pedaler måste du lära dg hur man klckar och ur skorna när cykeln står stlla. Det gör du bäst genom att träna vd en vägg så att du nte välter. Ställ n pedalernas utlösnngskraft vd behov. Det är vktgt att du läser bruksanvsnngen som är bfogad BkeGuard. Mer nformaton om pedaler fnns kaptlet Pedalsystem. Kontroll av avståndet mellan överröret och kroppen Skor tll systempedaler 3. Vet du hur växeltypen och växlarna fungerar? Lär dg hur växlarna fungerar på en lugn plats. Tänk på att nte växla fram och bak samtdgt och att nte trampa så häftgt på pedalerna vd växlng. Mer nformaton om växlarna fnns kaptlet Växlar. Systempedal Om du på ett MTB-styre håller barends kan du nte nå bromshandtagen lka snabbt som när du håller händerna andra postoner. Dn bromssträcka blr längre. Kör extra förutseende och planera n den längre bromssträckan. Om du nte har övat eller om systempedalerna är för hårt nställda kan du eventuellt nte komma loss från pedalerna! Olycksrsk!

6 8 FÖRE FÖRSTA CYKELTUREN FÖRE VARJE CYKELTUR 9 6. Tänk på att endast använda cykeln tll rätt ändamål! Mountanbkes för cross country och långlopp är nte lämplga för hård cyklng nedför bergg terräng eller hopp och lknade. För all mountan- eller endurocyklng fnns det specella modeller. Torquemodellerna passar även för s.k. freerdng. Tänk på att vssa trck som proffsen gör ser enkla ut, men kräver en stor mängd tränng och erfarenhet. För dn egen säkerhet får du nte överskatta dn förmåga. I regel är Canyons cyklar konstruerade för en totalvkt på 120 kg (cyklst och packnng). Denna gräns får aldrg överskrdas. Läs mer om korrekt användnng kaptlet Korrekt användnng. Terrängkörnng Före varje cykeltur FÖRE VARJE CYKELTUR MÅSTE FÖLJANDE PUNKTER KONTROLLERAS: 1. Är snabbkopplngarna på fram- och bakhjul, sadelstolpe och övrga komponenter samt genomgående axlar korrekt stängda? Mer nformaton fnns kaptlet Snabbkopplngar och genomgående axlar. 7. Har dn cykel även delar av kolfber? Tänk på att detta materal kräver särskld omsorg och försktg användnng. Det är vktgt att du läser kaptlet Informaton om kolfber. 8. Om du har köpt en cykel med fjädrng ska du kontrollera lufttrycket gaffeln. Om du behöver justera trycket ska pumpen användas som levereras med BkeGuard. En felaktgt nställnng kan orsaka sämre funkton eller skador på den dämpade gaffeln. Det leder åtmnstone tll sämre köregenskaper och säkerhet. Mer nforma ton fnns kaptlen Dämpad gaffel och Heldämpade cyklar. Materalet kolfber 2. Är däcken gott skck och är trycket tllräcklgt? Snurra på båda hjulen så ser du om de är skeva. På så sätt kan du rätt td även upptäcka sprckor på däcksdan, om axeln har gått av och trasga ekrar. Mer nformaton kaptlet Hjul - däck, slangar och lufttryck. 3. Provbromsa när cykeln står stlla genom att trycka n bromshandtaget med kraft mot styret. Det måste byggas upp en tryckpunkt efter en kort reglageväg, men det ska nte gå att trycka n handtaget helt mot styret! Hydraulska (skv-)bromsar får nte läcka bromsvätska. Mer nformaton om Bromsar fnns kaptlet Bromssystem. Kontrollera däcktrycket Cykel med dämpad gaffel Det ska nte gå att trycka n handtaget helt mot styret Canyons mountanbkes är exklusva sportredskap med högklassga lättvktskonstruktoner. Var professonell hanterngen av materalet. Felaktg användnng, felaktg monterng eller brstande underhåll kan göra cykeln osäker. Olycksrsk! Om snabbkopplngarna nte är korrekt åtdragna fnns en rsk att cykeldelar lossnar. Olycksrsk! Använd nte dn Canyon om det är fel på någon av de här punkterna!

7 10 FÖRE VARJE CYKELTUR PACKA UPP CYKELN UR BIKEGUARD OCH MONTERA DEN Om du vll cykla på allmän väg eller när det är mörkt ska ljuset kontrolleras, se kaptlet Gällande lagstftnng. 5. Släpp ner dn Canyon tll marken från låg höjd. Kontrollera var klapprande ljud kommer från. Kontrollera lager och skruvförband vd behov. 6. På grund av sättet som freerdecyklar, t.ex. Sttched eller Torque, används på utsätts de för starka påfrestnngar. Om du har en sådan cykel ska du kontrollera före varje användnng om den har materalsltage eller materalutmattnng, som t.ex. sprckor, bucklor eller brott. 7. Det vktgaste tllbehöret för en lyckad cykeltur är den llla verktygsväskan som stter under sadeln. Packa den med två däckjärn, de vanlgaste nsexnycklarna, reservslang, lagnngssats, mobltelefon och lte pengar. Ta även med en pump och fäst den på ramen. Cykla aldrg mörker utan belysnng Packa upp cykeln ur BkeGuard och montera den Monterngen från BkeGuard är enkel men du måste vara noga och göra det genomtänkt. Felaktg monterng kan leda tll att cykeln blr osäker. V vll börja med att presentera delarna på dn Canyon cykel. Börja med att vka ut omslaget på broschyren. Här fnns en Canyoncykel som har alla vktga delar. Låt sdan vara framme när du läser. På så sätt httar du snabbt komponenterna som nämns texten. KONTROLLERA INNEHÅLLET I DIN BIKEGUARD BkeGuard nnehåller den monterade ramen med alla komponenter; hjulen, sadeln och en kartong med smådelar, t.ex. snabbkopplngar, reflexer och ev. pedaler, lgger separat. PACKA UPP 8. Ta med ett stablt lås om du vll lämna dn Canyon ute. Du kan endast skydda dn Canyon mot stöld om du kedjar fast den ett fast föremål. Nödfallssats För att undvka skador på dn Canyon! ska den maxmala totalvkten och föreskrfterna om transport av packnng och barn beaktas kaptlet Korrekt användnng. Innan du transporterar dn cykel med bl eller flyg ska du dessutom läsa kaptlet Transportera dn Canyoncykel. Dn Canyon utsätts för kraftga påfrestnngar från marken och de krafter som du överför tll cykeln. På grund av de här dynamska belastnngarna utsätts de olka komponenterna för sltage och utmattnng. Kontrollera regelbundet om dn Canyon uppvsar tecken på sltage, eller har repor, skeva delar, mssfärgnngar eller småsprckor. Komponenter vars lvslängd är överskrden kan gå sönder utan förvarnng. Lämna regelbundet n dn Canyon på nspekton så att de delar som är sltna kan bytas ut. Mer nformaton om underhåll och drftsäkerhet fnns kaptlen Allmän nformaton om skötsel och kontroller, Rekommenderade åtdragnngsmoment och Servce- och underhållsntervaller. Blden vsar endast ett exempel på en Canyonmountanbke alla ser nte ut så. Börja med att öppna dn BkeGuard. Det går enklast med en mattknv. Men var försktg med mattknven så att du nte skadar komponenter eller skär dg. Skär alltd bort från dg och komponenten! Monterngen blr enklare och säkrare om du har ett ställ eller en medhjälpare. Ta bort eventuella skyddskartonger och ta ut hjulen ur BkeGuard. Dra ut sadeln ur BkeGuard. Eventuellt måste du först ta bort skyddsfolen från sadelstolpen.

8 12 PACKA UPP CYKELN UR BIKEGUARD OCH MONTERA DEN PACKA UPP CYKELN UR BIKEGUARD OCH MONTERA DEN 13 Lyft försktgt ut ramen och kartongen med smådelar som lgger under eller vd sdan om ramen ur Bke- Guard. Öppna snabbkopplngen eller skruven på sadelklämman. Läs först kaptlet Snabbkopplngar och genomgående axlar. Innan sadelstolpen monteras ramen måste du kontrollera att sadelröret nte har några vassa kanter eller grader. Stäng snabbkopplngen eller skruven på sadelklämman. Dra nte fast skruven resp. snabbkopplngen på sadelklämman för hårt. Beakta nformatonen kaptlet Ställa n rätt sadelhöjd samt föreskrvna åtdragnngsmoment kaptlet Allmän nformaton om skötsel och kontroller och ta även hänsyn tll uppgfterna från komponenttllverkaren. Skruva ur styrstamskåpans klämskruvar och ta av kåpan. MONTERA CYKELN Nedan beskrvs monterngen endast kort. Om du nte har någon utbldnng för arbetet eller saknar lknande erfarenheter ska du läsa de utförlgare kaptlen längre bak handboken eller på den medlevererade cd-skvan. Montera en alumnumsadelstolpe eller be en medhjälpare att hålla dn Canyoncykel under monterngen. Rengör och avgrada sadelröret vd behov. Sadelstolpen måste glda n ramen utan att du behöver trycka eller vrda. Spänn fast dn Canyon med alumnumsadelstolpe ett mekställ för monterngen eller be en medhjälpare hålla dn Canyon medan du sätter hop den. Ta bort skyddsfolen och skydden på styret. Håll samtdgt fast styret så att det nte ramlar ner och skadas. Försök först att göra detta med händerna. Om det nte går kan du försktgt använda en mattknv eller sax. Använd Canyons momentnyckel som lgger BkeGuard. Förvara allt förpacknngsmateral och hela BkeGuard-förpacknngen på en torr plats. Då har du allt tll hands för en eventuell transport eller resa.! Håll fast styret när du lyfter ut ramen så att det nte tppar nedåt och skadas. Vd monterngen får dn Canyon nte fästas! ett mekställ ramrör eller sadelstolpe av kolfber!! Se även nformatonen kaptlet Informaton om kolfber. Var försktg om du använder en mattknv så att du nte skadar komponenter eller skär dg. Skär alltd bort från dg och komponenten!

9 14 PACKA UPP CYKELN UR BIKEGUARD OCH MONTERA DEN PACKA UPP CYKELN UR BIKEGUARD OCH MONTERA DEN 15 Placera styret mtt styrstamshålet. Kontrollera att vajrarna nte är vrdna eller knäckta och att de har samma avstånd tll ändlägena eller bromsen. Dra fast kåpans skruvar gen så att styret stter fast ordentlgt. Den slutgltga nställnngen görs när hjulen är monterade. Ta fram snabbkopplngen för framhjulet ur kartongen med smådelar. Skruva av låsmuttern och ta av en av fjädrarna från snabbkopplngen. Skruva på låsmuttern en tll två varv på gängan. Mer nformaton om snabbkopplngar fnns kaptlet Snabbkopplngar och genomgående axlar ; beakta även den bfogade bruksanvsnngen från komponenttllverkaren. Montera framhjulet och se tll att du skjuter n bromsskvan mellan bromsbeläggen. Stäng snabbkopplngen så att framhjulet stter fast säkert. Läs först kaptlet Snabbkopplngar och genomgående axlar. MONTERA FRAMHJUL VID SKIVBROMS Ta bort de båda skyddskåporna från framhjulets axel. Skjut n snabbkopplngen framhjulets hålga axel från sdan med bromsskvan. Du ska sätta en fjäder på var sda om navet. Kontrollera att den llla öppnngen på fjädern stter mot navaxeln på snabbkopplngens båda sdor. Snabbkopplngens spak monteras på vänster sda (dvs. nte på samma sda som kedjan). Ta nu bort transportsäkrngen på framhjulsbromsen. Mer nformaton om bromsar fnns kaptlet Bromssystem. Kontrollera att bromsbeläggen stter exakt fästena på bromsoket nnan du monterar hjulet på cyklar med skvbromsar. Du ser detta på att mellanrummet mellan beläggen är parallellt och att sltagendkatorerna är på rätt plats. Kontrollera sedan att hjulet stter mtt emellan gaffelbenen. Kontrollera att snabbkopplngen och spärrarna på gaffeländarna stter korrekt. Använd Canyons momentnyckel som lgger BkeGuard. Nya bromsbelägg på skvbromsar måste! köras n nnan de når maxmal bromsverkan. Mer nfor maton fnns kaptlet Bromssystem.

10 16 PACKA UPP CYKELN UR BIKEGUARD OCH MONTERA DEN PACKA UPP CYKELN UR BIKEGUARD OCH MONTERA DEN 17 Vd skvbromsar ska du trycka n bromshandtaget flera gånger efter att du har monterat hjulet och stängt snabbkopplngen. Snurra därefter hjulet. Normalt sett ska bromsskvan nte vdröra bromsoket och bromsbeläggen. Ta nu bort transportsäkrngen på bakhjulsbromsen. Mer nformaton om bromsar fnns kaptlet Bromssystem. Kontrollera att bromsbeläggen stter exakt fästena på bromsoket nnan du monterar hjulet på cyklar med skvbromsar. Du ser detta på att mellanrummet mellan beläggen är parallellt och att sltagendkatorerna är på rätt plats. Stäng snabbkopplngen så att hjulet stter fast säkert. Läs först kaptlet Snabbkopplngar och genomgående axlar. Normalt sett ska bromsskvan nte vdröra bromsoket och bromsbeläggen. Snurra på båda hjulen och kontrollera att de nte är skeva. Mer nformaton fnns kaptlet Hjul - däck, slangar och lufttryck. MONTERA BAKHJUL VID SKIVBROMS Öppna snabbkopplngen på bakaxeln, ta bort brädan och dra ut snabbkopplngen ur brädan. Gör sedan på samma sätt som vd monterngen av framhjulet. Även här är det vktgt att du observerar postonen på de små fjädrarna. Mer nformaton om snabbkopplngar fnns kaptlet Snabbkopplngar och genomgående axlar. Ta bort skyddsfolen på båda kedjestagen och ta bort ev. tejpbtar från gaffeländarna. Försök att göra det för hand. Om det nte går kan du försktgt använda en mattknv eller sax. Tryck på höger växelreglage tlls bakväxeln står längst ut. Dra bakväxeln något bakåt, placera kedjan på kassettens yttersta drev och montera bakhjulet. Kontrollera att bromsskvan står mellan bromsbeläggen. Läs först kaptlet Snabbkopplngar och genomgående axlar. Kontrollera sedan att bakhjulet stter mtt emellan kedjestagen. Kontrollera att snabbkopplngen och spärrarna på gaffeländarna stter korrekt. KONTROLLERA BROMS OCH VÄXLAR Vd skvbromsar ska du trycka n bromshandtaget flera gånger efter att du har monterat hjulet och stängt snabbkopplngen. Snurra därefter hjulet. Kontrollera växlarnas funkton. Växla genom alla växlar och kontrollera att bakväxeln nte går emot ekrarna när kedjan lgger på det största drevet. Mer nformaton om växlarnas nställnng fnns kaptlet Växlar. Testbromsa när du står stlla efter att hjulen har monterats. Bromshandtaget måste ha en tryckpunkt och får nte gå att trycka mot styret.! Nya bromsbelägg tll skvbromsar måste bromsas n.

11 18 PACKA UPP CYKELN UR BIKEGUARD OCH MONTERA DEN PACKA UPP CYKELN UR BIKEGUARD OCH MONTERA DEN 19 Montera bakväxel på Canyon Strve ES/ESX MONTERA PEDALER Strve levereras med demonterad bakväxel för att transporten ska bl säkrare. Bakväxeln monteras med några enkla handgrepp: Bakväxeln är monterad växelörat. Växelörat förbnder bakväxeln med ramen. Växelörat monteras på den högra bakre gaffeländen på Strve. Skruva därefter n skruven några varv växelörat. Montera bakhjulet enlgt beskrvnngen kaptlet Snabbkopplngar och genomgående axlar. När pedalerna monteras ska du först kontrollera vad det står på axlarna. Ett R står för höger pedal och ett L för vänster pedal Tänk på att vänster pedal är vänstergängad, dvs. den måste skruvas fast moturs, alltså nte åt det normala hållet. Skruva pedalerna för hand de första två tll tre varven vevarmarna. För först n den nfettade skruven gaffeländen. Skruva fast växelörat med momentnyckeln som medföljde cykeln. Smörj n pedalens gänga något med fett nnan du skruvar på pedalen. Ta först därefter hjälp av en pedalnyckel och dra fast pedalerna. Var noga och följ alltd korrekt åtdragnngsmoment på 6 Nm. Beakta gällande lagstftnng för cyklng på! allmän väg landet där du ska använda dn mountanbke. Kontrollera att pedalerna stter fast efter att du har cyklat 10 ml. Pedalerna kan lossna och förstöra gängan vlket eventuellt kan leda tll en vurpa. Kontrollera även att övrga skruvar stter fast med rätt åtdragnngsmoment.

12 20 PACKA UPP CYKELN UR BIKEGUARD OCH MONTERA DEN PACKA UPP CYKELN UR BIKEGUARD OCH MONTERA DEN 21 PUMPA LUFT I DÄMPADE GAFFLAR PUMPA STÖTDÄMPARE KONTROLLER OCH INSTÄLLNINGAR Inför transporten släpptes all luft ut ur den dämpade gaffeln. Därför måste du fylla på rätt lufttryck dn dämpade gaffel. Öppna locket på den dämpade gaffeln. På heldämpade mountanbkes (FS) måste lufttrycket kontrolleras. Öppna locket på stötdämparen. Genomför nställnngen av sttpostonen och händernas poston samt kontrollera att styre, handtag och sadelstolpe stter fast ordentlgt enlgt anvsnngarna kaptlet Anpassa en Canyoncykel tll cyklsten den här handboken. Pumpa upp båda däcken med lufttrycket som står på däcksdan. Mer nformaton om däck och slangar fnns kaptlet Hjul däck, slangar och lufttryck. Avsluta monterngen med att noga genomföra de kontroller som beskrvs kaptlet Före första cykelturen. Pumpa n luft gaffeln med en specell pump som medföljer BkeGuard. Följ gaffeltllverkarens rekommendatoner om nställnngen av fjäderhårdheten. Mer nformaton om dämpade gafflar fnns kaptlet Dämpade gafflar. Pumpa stötdämparen med specalpumpen som medföljer BkeGuard. Följ rekommendatonerna från tllverkaren av stötdämparen. Mer nformaton om nställnng av stötdämpare fnns kaptlet Heldämpade cyklar. Sadelstolpen måste vara stucken ramen mnst tll nedanför överröret resp. tll mn. markerngen på stolpen. Ta fram kedjestagsskyddet ur kartongen med smådelar och fäst det på kedjestaget. En felaktgt nställnng av den dämpade gaffeln kan orsaka sämre funkton eller skador på gaffeln. Bruksanvsnngen från gaffeltllverkaren fnns på den bfogade cd-skvan. Läs genom den noga nnan du pumpar n luft gaffeln! En felaktgt nställd stötdämpare kan ge sämre funkton och skada stötdämparen. Bruksanvsnngen från tllverkaren av stötdämparen fnns på den bfogade cdskvan. Läs den nnan du pumpar! Cykla aldrg på dn Canyon om mn. markerngen på sadelstolpen syns. Efter monterngs- och kontrollarbetena måste du alltd testcykla dn Canyon på platt mark utan trafk (t.ex. på en parkerngsplats)! Om fel uppstår monterngen eller nställnngen ute trafken eller terrängen kan det leda tll att du tappar kontrollen över cykeln!

13 22 PACKA UPP CYKELN UR BIKEGUARD OCH MONTERA DEN FÖRPACKA 23 Förpacka dn Canyoncykel När du förpackar dn Canyon för att t.ex. skcka den tll vår fackverkstad på nspekton eller när du reser bort, är det vktgt att du tänker på vssa punkter så att cykeln anländer hel tll slutmålet. Fäst nu den vta reflexen på styret och den röda på sadelstolpen. I dn BkeGuard fnns en bruksanvsnng Packa dn mountanbke. Följ alltd dessa anvsnngar noga när du packar dn cykel. En bruksanvsnng som vsar steg för steg hur cykeln ska packas fnns även på vår hemsda Om du ska flyga med cykeln ska den antngen förvaras dn Canyon BkeGuard eller en annan lämplg cykeltransportväska, t.ex. Canyon BkeShuttle. Canyon BkeShuttle Vd transport med bl är det vktgt att cykeln fxeras ordentlgt. Om du känner dg osäker eller har frågor ska du läsa de utförlgare kaptlen längre bak handboken eller på den bfogade cd-skvan eller rnga vår hotlne +46 (0) Canyon BkeGuard Tll sst måste du montera ekerreflexerna. Observera att det ska stta två reflexer mtt emot varandra ekrarna framhjulet och två reflexer mtt emot varandra ekrarna bakhjulet. Efter 10 tll 30 ml ska du gen kontrollera att alla skruvar stter fast enlgt de angvna åtdragnngsmomenten. Mer nformaton om detta fnns kaptlen Allmän nformaton om skötsel och kontroller, Rekommenderade åtdragnngsmoment och Servce- och underhållsntervaller. Lägg nte cykeln eller cykeldelar löst kupén. Delarna kan orsaka olyckor. Om dn Canyon nte har packats enlgt! den bfogade bruksanvsnngen före transporten, har du nga anspråk på ersättnng från Canyon Bcycles GmbH vd eventuella transportskador. Grova ramrör rskerar att få klämskador! av de flesta klämmorna på cykelhållare! Kolfberramar kan därefter plötslgt ge vka, ramar av alumnum får lätt bucklor. Men det fnns specella passande modeller bltllbehörsbutker. Kontrollera att det nte fnns några delar (verktyg, packväskor, barnstolar, o.s.v.) på cykeln som kan lossna vd transport med bl. Olycksrsk!

14 24 SNABBKOPPLINGAR OCH GENOMGÅENDE AXLAR SNABBKOPPLINGAR OCH GENOMGÅENDE AXLAR 25 Snabbkopplngar och genomgående axlar Trots att snabbkopplngar är enkla att använda händer det ofta olyckor p.g.a. felaktg hanterng. I prncp består snabbkopplngen av två delar: En spak på ena sdan av navet: Den omvandlar stängnngsrörelsen tll klämkraft med hjälp av en excenter. En klämmutter på motsatt sda av navet: Använd den för att ställa n förspännngen på gängstången. Öppna en snabbkopplng Om snabbkopplngen kan vrdas runt stter nte hjulet fast ordentlgt. Snabbkopplngen måste då öppnas gen och förspännngen höjas. Vrd för detta muttern på motsatt sda ett halvt varv medurs. Stäng snabbkopplngen gen och kontrollera att den stter fast korrekt. När snabbkopplngen nte går att vrda längre stter den fast ordentlgt. Avsluta med att lyfta hjulet några centmeter från marken och slå tll på det uppfrån. Ett säkert monterat hjul stannar kvar ramens axelfästen. Försök att vrda sadeln ramen för att kontrollera sadelns snabbkopplng. Stänga snabbkopplng med handflatan Säker monterng av hjul Öppna snabbkopplngen. Nu ska texten open synas. För spaken rktnng mot klämpostonen så att det går att läsa ordet Close utfrån på spaken. I början och fram tll ca halva stängnngsvägen ska det gå lätt att flytta spaken, dvs. det fnns ngen klämkraft. Under den andra hälften ska det gå mycket trögare att flytta spaken. Den ssta bten går spaken mycket trögt. Använd handflatans upphöjda del vd tummen och hjälp tll genom att dra med fngrarna mot gaffeln eller ramen. Håll aldrg emot på bromsskvan. I ändläget ska spaken stå parallellt med hjulet. Den får nte stcka ut åt sdan. Spaken ska lgga an mot ramen så att den nte kan öppnas oavsktlgt. Kontrollera att snabbkopplngen stter fast genom att försöka vrda på den stängda spaken. Stänga en snabbkopplng Felaktgt monterade hjul kan leda tll allvarlga vurpor och olyckor! Cykla aldrg på en cykel om du nte först har kontrollerat att hjulen stter fast! Om ett hjul lossnar när du cyklar kommer du att vurpa! Lås hop hjul som är monterade med snabbkopplngar tllsammans med ramen ett fast föremål när du lämnar cykeln. Det är vktgt att spakarna på båda snabbkopplngarna alltd stter på vänster sda (dvs. nte på samma sda som kedjan). På så sätt undvker du att montera framhjulet åt fel håll. På genomgående axlar från RockShox Maxle stter snabbkopplngen alltd på höger sda. Om snabbkopplngar nte stängs ordentlgt kan hjulen lossna. Akut olycksrsk! Försök att vrda på sadeln På cyklar med skvbromsar får den fabrksmonterade snabbkopplngen aldrg bytas ut mot en del s.k. lättvktsmateral. Du kan byta snabbkopplngar mot säkerhetskopplngar. För dessa krävs en spec- ell nyckel eller nsexnyckel. Om du är osäker eller har frågor är du välkommen att vända dg tll vår hotlne +46 (0)

15 26 SNABBKOPPLINGAR OCH GENOMGÅENDE AXLAR SNABBKOPPLINGAR OCH GENOMGÅENDE AXLAR 27 Informaton om monterng av hjul med genomgående axlar Genomgående axel används när cykeln utsätts för kraftga belastnngar som vd t.ex. freerde, downhll etc. eller hopp. De gör dämpade gafflar styvare. För närvarande fnns det många olka system med genomgående axel på marknaden. Vssa system monteras med snabbkopplngar. För andra system krävs ett specellt verktyg för monterng och demonterng. Om du är osäker eller har frågor är du välkommen att rnga vår hotlne +46 (0) På konventonella system med genomgående axlar skjuts den genomgående axeln n genom gaffeln och navet så att sexkantskruven hamnar på höger sda sett körrktnngen. Tryck hop gaffelns fjäderelement några gånger när axeln är monterad för att utesluta rsken att axeln hamnar snett. Skruva på muttern på axeln och dra fast den. Dra tll sst fast de fyra nsexskruvarna på gaffelns framsda - det klämmer fast axeln. Kontrollera skruvarna efter en eller två tmmars användnng och därefter ntervall på 20 tmmar. På Maxle-axelsystem med snabbkopplng ska hjulet sättas gaffeln och bromsskvan föras n bromsoket. Rkta upp cykeln mellan hjulfästena och skjut axeln med öppen Maxle-snabbkopplng genom hjulfästet och navet från höger. Konventonellt system med genomgående axel (Fox-gaffel) Maxle-system med genomgående axel (Rockshox-gaffel) När axelns gänga grper tag vänster gaffelbens gänga ska den dras fast för hand medurs. Stäng Maxle-snabbkopplng som en vanlg snabbkopplng. I början ska det gå lätt att flytta spaken, dvs. det fnns ngen klämkraft, under den andra hälften ska det gå betydlgt trögare och på slutet ska det gå mycket trögt. Använd handflatan och hjälp tll genom att dra med fngrarna mot gaffelbenet. Håll aldrg emot på en eker eller på bromsskvan. Det ska nte gå att vrda spaken efter att snabbkopplngen har stängts. Systemet E-Thru, en gemensam produkt från Shmano och Fox, har en 15 mm genomgående axel pga. vkten. Det monteras på samma sätt som Maxle-systemet och sköts även det med en snabbkopplng. Men tll skllnad från vanlga snabbkopplngssystem stter klämmuttern på E-Thru-systemet nte på samma sda som spaken och den är fxerad med en skruv på gaffeln. För demonterngen av framhjulet behöver du beroende på gaffeltllverkare och typ av genomgående axel eventuellt verktyg. För demonterngen måste axelns fäste lossas vd gaffeln och sedan ska axeln tas ut helt ur navet. För monterngen av framhjulet gör du på samma sätt fast omvänd ordnng. Kontrollera att alla skruvar och snabbkopplngar är korrekt åtdragna. Genomgående axel E-Thru Verktyg för demonterng Använd aldrg andra verktyg än de som! tllverkaren rekommenderar för monterngen av axeln. Använd alltd en momentnyckel. Dra åt långsamt små steg (halva newtonmeter) tll angvet max. åtdragnngsmoment och kontrollera regelbundet att komponenten stter fast. Överskrd nte tllverkarens angvna max. åtdragnngsmoment! Om axeln dras åt för hårt kan axeln eller gaffelbenet skadas.

16 28 SNABBKOPPLINGAR OCH GENOMGÅENDE AXLAR PÅBYGGNAD OCH ÄNDRINGAR 29 Förutom tll gafflar fnns det även genom gående axlar tll bakparter, t.ex. systemet Syntace X-12. Deras mest framträdande egenskaper är hög styvhet och låg vkt. X-12-systemet fnns två olka versoner: Key-versonen (med en nsexskruv) QR-versonen (med RWS-snabbkopplng) För att demontera bakhjulet måste man lossa skruven som stter upptll på gaffeländen (växelörats fäste) med två tll tre varv på modellerna Torque och Strve. Lossa axeln (med nsexnyckel eller snabbkopplng beroende på system) och dra ut den. Därefter kan bakhjulet lossas som vanlgt. Vd monterngen är det vktgt att axeln nte stcks n navet nnan bakhjulet är monterat. Genomgående axel Syntace X-12 Vad måste jag tänka på vd påbyggnad och ändrngar? Canyoncyklar är sportartklar som är utrustade allt efter användnngsområde. Tänk på att monterng av stänkskärmar och lknade kan påverka cykelns funkton och därmed körsäkerhet negatvt. Innan du köper och monterar tllbehör är det vktgt att du kontrollerar om tllbehören passar tll dn Canyoncykel. Kontrollera alltd nnan du monterar extra rngklockor eller tutor samt belysnng att de är godkända och testade och därmed tllåtna för cyklng på allmän väg. Extra batterlampor måste vara märkta enlgt gällande lagkrav (se kaptel Gällande lagstftnng ). Canyon med stänkskärmar Monterngen kan göras som vanlgt. Men tack vare styrnngen hamnar bakhjulet rätt poston med en gång och behöver nte justeras. Efter att bakhjulet har monterats kan axeln stckas n och dras fast. Dra åt växelörats fäste med 6 Nm på modellerna Torque och Strve. Styrnng Syntace X-12 Använd aldrg andra verktyg för att fästa! axeln. Om axeln dras åt för hårt kan axeln eller gaffelbenet skadas. Tllverkare av genomgående axlar bfogar regel utförlga bruksanvsnngar. Läs genom dem noga nnan du demonterar ett hjul eller utför underhållsarbeten på cykeln. Om du vll montera en pakethållare eller en barnstol eller dra en cykelkärra är det vktgt att du först kontrollerar kaptlet Korrekt användnng om det går. Om det är tllåtet bör du kontakta vår servcehotlne +46 (0) och fråga efter lämplga modeller. Utför endast arbeten som du behärskar tll hundra procent. Styren, styrstammar och gafflar bör alltd bytas av en cykelmekanker. Läs alltd bruksanvsnngen från tllbehörstllverkaren. Vd monterng av andra komponenter och tllbehör är du alltd själv ansvarg för att monterngen blr professonell. Lämna n dn Canyoncykel tll vår cykelverkstad vd mnsta tvvel. Pakethållare Tllbehör som t.ex. stänkskärmar, pakethållare etc. som är monterade efterhand kan påverka dn Canyoncykels funkton. Använd därför helst tllbehör från vårt eget sortment. På så sätt är säkerställt att du använder en passande produkt. Vd felaktg monterng kan delar som lossnar eller bryts av orsaka svåra vurpor. Dra fast säkerhetsrelevanta skruvförband med föreskrvna åtdragnngsmoment. För frågor om monterng av tllbehör, om komponenters kompatbltet eller ändrngar kan du läsa den utförlgare nformatonen längre bak handboken eller på den medlevererade cd-skvan eller ta kontakt med vår servcehotlne +46 (0)

17 30 KOLFIBER KOLFIBER 31 Informaton om kolfber Materalet kolfber; eller rättare sagt: kolfberförstärkt plast eller kort CFK, uppvsar en del specella egenskaper jämfört med andra lättvktsmateral. Det är vktgt att du känner tll dessa egenskaper för att du länge ska kunna glädjas åt dn Canyoncykel och alltd kunna lta på materalet. Kolfberförstärkt plast har bevsat sn lämplghet nom cykelsporten med flertalet segrar. Materalet möjlggör extremt starka och belastnngsbara komponenter med mycket låg vkt när det konstrueras, bearbetas och behandlas på rätt sätt. En mycket specell egenskap är dock materalets sprödhet. Denna nackdel medför att kolfbret nte deformeras under belastnng trots att den nre strukturen redan kan ha tagt skada. I extremfall kan fbrernas förbndnngar upplösas, det uppstår s.k. delamnerng, vlket nnebär att komponentens hållfasthet försämras markant. En eventuell överbelastnng som redan har skadat de nre fbrerna leder nte tll deformerngar som på stål eller alumnum. Därför kan en kolfberdel gå sönder om den fortsätts att användas efter en överbelastnng, vlket kan medföra svåra olyckor. V rekommenderar att du låter vår verkstad undersöka komponenten eller, ännu bättre, hela dn Canyoncykel ett sådant fall! Lämna alltd dn Canyoncykel på ett säkert ställe där den nte kan välta. Kolfberramar och -delar kan skadas redan om cykeln välter. Materalet kolfber Var uppmärksam när du cyklar. Om en kolfberkomponent knakar kan det vara ett tecken på att materalet har en defekt. Använd nte cykeln utan rng vår verkstadshotlne och rådgör om vad som bör göras. För dn egen säkerhet bör du aldrg låta reparera delar av kolfber! Byt en defekt del omgående och se tll att den nte kan användas av någon annan. Komponenter av kolfber får aldrg utsättas för höga temperaturer, som t.ex. vd en pulverlackerng eller brännlackerng. Värmen som krävs kan förstöra komponenten. Undvk också att förvara cykeln blen vd stark sol samt att förvara den närheten av värmekällor. Grova ramrör rskerar att få klämskador! av de flesta klämmorna på cykelhållare! Kolfberramar kan då plötslgt gå sönder när de används. Det fnns specella passande modeller bltllbehörsbutker. Totalvkten på cyklst, packnng (ryggsäck) och cykel får vara maxmalt 100 kg och får nte överskrdas. Cykeln får nte dra kärror! Skötselråd Rengör komponenter av kolfber med en mjuk trasa och klart vatten. Om det behövs kan du använda lte dskmedel vattnet. Olja och fett som stter hårt kan tas bort med ett rengörngsmedel baserat på petroleum. Använd aldrg avfettnngsmedel som nnehåller aceton, trkloreten, metylklord etc. eller cke-neutrala eller kemska rengörngsmedel med lösnngsmedel som angrper ytan. För att skydda ytan och få den att glänsa kan blvax användas. Polermedel och lackrengörngsmedel nnehåller fasta partklar som kan angrpa ytan. Kläm nte fast ramar eller sadelstolpar av! kolfber ett mekställ! De kan skadas. Montera en sold (alumnum-)sadelstolpe och kläm fast den eller använd ett ställ som spänner fast ramen på tre punkter på nsdan eller håller fast gaffeln eller vevlagerhuset. Komponenter av kolfber har, som alla delar av lättvktsmateral, endast en begränsad lvslängd. Byt därför ut styre, sadelstolpe, kolfberhjul och styrstam med jämna mellanrum beroende på användnng och belastnng, t.ex. vart tredje år eller efter ml, även om cykeln nte har vart nblandad en olycka eller lknade händelse. Skydda utsatta ställen på kolfberramen,! t.ex. dagonalrörets undersda, med specella klstermärken mot skavande vajrar och stenskott. Tvätta med vatten och en mjuk trasa Specella klstermärken skyddar kolfbret mot skador Fetta aldrg n komponenter av kolfber.! Fettet lagras ytan vlket leder tll mnskad frkton vlket sn tur leder tll att klämförband nte fäster ordentlgt med tllåtna åtdragnngsmoment. Kolfberkomponenter som har fettats n en gång kan eventuellt aldrg klämmas fast säker gen! Kontrollera regelbundet, t.ex. när du tvättar cykeln, om kolfberdelar uppvsar yttre skador som repor, sprckor, bucklor, mssfärgnngar etc. Om trasan fastnar måste detta ställe kontrolleras. Använd nte dn Canyoncykel. Kontakta omedelbart vår servcehotlne +46 (0)

18 32 freerdecyklar freerdecyklar 33 Informaton om freerdecyklar Fourcross, dual slalom, downhll och freerde hör tll de hårdaste sporterna man kan utöva med en cykel. Männska och materal utsätts för mycket starka påfrestnngar av hopp, trappsteg, snabba nedförsbackar och snäva kurvor bergg och mycket ojämn terräng etc. Det nnebär att cyklar för dessa sporter måste vara mycket hållbara och, vd behov, bra dämpade. En XC-, tour- eller långloppscykel skulle gå sönder och orsaka en svår olycka. Torque Playzone Ställa n rätt sadelhöjd Beroende på användnngen varerar sadelnställnngen på drt-, freerde-, dualslalom-, downhllcyklar etc. Sttpostonen kan nte jämföras med andra cyklar - det handlar om maxmal kontroll och rörelsefrhet på cykeln. Om du cyklar längre sträckor bestäms stthöjden av trampmomentet. När du trampar ska den främre trampdynan stå mtt över pedalaxeln. Benet ska nte vara helt sträckt när pedalen är det nedersta läget (största avståndet mellan pedalen och sadeln), eftersom rundtrampet då blr felaktgt. Strve Även om en cykel är konstruerad för de ovan nämnda sporterna och en hård nsats klarar den nte all belastnng. Materalet överbelastas och kan gå sönder specellt följande stuatoner: Vd felaktgt genomförda hopp, på vassa kanter eller vd hopp där cyklsten landar endast på framhjulet, vd för korta hopp eller vd trck som nte hnner avslutas nnan cyklsten landar. Vd landnng motlut, mellan två hopp, plattlandnng vd hopp, med rotaton, tvärs mot körbanan eller när cyklsten nte håller styret/nte har fötterna på pedalerna. Följande bör dessutom undvkas för att materalet nte ska överbelastas och orsaka att det slts ut förtd eller kanske tll och med går sönder: för stora påfrestnngar på kedjan på grund av för dålg kedjespännng glda på kedjan eller klngor (grnda) för stora påfrestnngar på hjulen på grund av för lågt däcktryck för stora påfrestnngar på ramen och komponenter på grund av för mjukt nställda fjäderelement eller glda med cykeln på ram och gaffeländar. Bär alltd specella skyddskläder Komponenterna på freerdecyklar utsätts! för höga belastnngar. Kontrollera komponenterna på dn freedrdecykel en gång om året och byt ut dem vd behov. Cyklar för drtcyklng, fourcross, dual slalom, downhll och freerde är rena sportredskap. För dn egen säkerhet får du nte överskatta dn förmåga. Vssa trck som proffsen gör ser enkla ut, med är farlga för lv och hälsa. Bär alltd rätt skyddsutrustnng. Kontrollera stthöjden med hjälp av följande enkla metod. Du måste ha skor med platt sula på dg. Sätt dg på sadeln och sätt hälen på pedalen som är lägsta läget. I denna poston ska benet vara helt sträckt. Se tll att höften är rak. När du utövar freerde och downhll etc. som sport ska sadeln vara mycket lågt nställd och regel bakåtlutad. Fråga dn tränare, dn förenng eller vår servcehotlne +46 (0) hur du stter rätt. En beskrvnng av hur sadeln justeras fnns kaptlet Anpassa en Canyoncykel tll cyklsten. På sadelstolpar som är nställbara höjdled som t.ex. Reverb från RockShox sker nställnngen av höjden med en knapp på styret. Läs bruksanvsnngen på den bfogade cd-skvan. Det är lämplgt att alltd ställa n sadeln lågt vd brant utförsåknng med MTB:n. Om du har sadeln lågt nställd på längre turer kan det leda tll knäproblem. Vd freerde etc. är sadeln oftast bakåtlutad Sadelstolpe nställbar höjdled Mountanbkes av dessa typer kan vara så sltna redan efter en säsong att vktga och/eller bärande delar måste bytas ut. Lämna n dessa cyklar på en grundlg kontroll mnst var 3:e eller 4:e månad.

19 34 EFTER EN VURPA EFTER EN VURPA 35 Efter en vurpa 1. Kontrollera att hjulen stter fast ramen (gaffeländarna) och att fälgarna stter mtt ramen och gaffeln. Snurra på hjulen. Så kan du kontrollera om hjulet är skevt. Om hjulet är skevt måste det rktas. Mer nformaton kaptlen Bromssystem och Hjul. 2. Kontrollera att styret och styrstammen nte är deformerade eller brutna, och att de står rakt förhållande tll hjulet. Kontrollera att styrstammen stter fast ordentlgt gaffeln genom att försök vrda styret när du håller fast framhjulet. Tryck även n bromshandtagen och luta dg framåt för att kontrollera att styret stter fast ordentlgt styrstammen. Mer nformaton fnns kaptlen Anpassa en Canyoncykel tll cyklsten och Styrlager. 3. Kontrollera att kedjan fortfarande lgger på klngorna och dreven. Om cykeln har vält på växelsdan ska du kontrollera växlarnas funkton. Be en annan person lyfta upp cykeln sadeln och växla försktgt genom alla växlar med bakväxeln. Kontrollera om bakväxeln lgger för nära ekrarna särsklt vd de små växlarna, när kedjan lgger på kassettens största drev. En skev bakväxel eller böjda gaffeländar kan leda tll att bakväxeln hamnar ekrarna olycksrsk! Kontrollera att hjulen är korrekt monterade Försök att vrda på styret Bakväxeln, bakhjulet och ramen kan skadas. Kontrollera framväxeln. Om den är skev kan kedjan hoppa av och bakhjulet drver nte längre cykeln framåt (se även kaptlet Växlar ). 4. För blcken längs med sadeln, överröret och vevlagerhuset för att kontrollera att sadeln stter rakt. 5. Lyft upp cykeln några centmeter och släpp ner den. Leta efter lösa skruvförband om någontng låter konstgt. 6. Kontrollera cykeln en gång tll sn helhet för att leta efter skeva delar, mssfärgnngar och sprckor. Om du nte httade några fel kan du cykla tllbaka försktgt. Undvk att bromsa och accelerera kraftgt och stå nte upp och cykla. Om du är osäker på om cykeln är ok bör du be någon att hämta dg med bl stället för att ta rsker. Gå genom och kontrollera cykeln noga en gång tll när du är hemma. Trasga delar måste repareras eller bytas. Läs de utförlgare kaptlen längre bak handboken eller på den medlevererade cd-skvan eller ta kontakt med vår servcehotlne, +46 (0) , om du är osäker. Kontrollera att bakväxeln nte går n ekrarna För blcken längs med sadeln och överröret för att kontrollera att den stter rakt Ttta bakfrån på kassetten och kontrollera att bakväxelns styrrulle står exakt under rätt drevs tandnng För dn egen säkerhet ska komponenter av lättvktsmateral alltd bytas efter en vurpa Se även nformatonen kaptlet Informaton om kolfber. Komponenter av kolfber som har utsatts för slag och böjda alumnumdelar kan plötslgt gå av. De får heller nte rktas, dvs. rätas ut, eftersom det leder tll akut rsk för materalbrott. Detta gäller synnerhet för gafflar, styren, styrstammar, vevarmar, sadelstolpar och pedaler. Om du är osäker är det alltd bättre att byta ut dessa delar, för dn säkerhet är det vktgaste.

20 36 RAMSET MONTERINGSANVISNINGAR RAMSET MONTERINGSANVISNINGAR 37 Ramset konstrukton och teknska data Ramarna är klara för monterng när de levereras, dvs. gängor fnns och lagersäten samt sadelrör är brotschade. Ramen behöver nte förberedas på något sätt. Ändra nte på ramen och dess funktonsdelar t.ex. den nställbara vajerstyrnngen, genom att fla, borra eller dyl. Canyon erbjuder även de kvaltatvt högvärdga kolfber- och alumnumramarna separat för egen monterng med komponenter. När du väljer gafflar tll Canyons mountanbkeramar måste du ta hänsyn tll fjädrngsvägen. Kontakta vår servcehotlne +46 (0) om du är osäker. Den som tänker komplettera ramen med andra delar och montera delarna måste därför tänka på delarnas kompatbltet och kvaltén på monterngen. På grund av det enorma utbudet av komponenter kan Canyon nte presentera alla möjlgheter denna handbok. Canyon kan nte hållas ansvarg för alla tänkbara kombnatoner av komponenter. Läs alltd nstruktonsböckerna från komponenttllverkarna noga! Generellt kan en felaktg kombnaton av delar leda tll att dn Canyoncykel nte är säker att cykla på. V rekommenderar därför att låta en cykelmekanker eller cykelverkstad utföra monterngsarbetena. För dn egen säkerhet är det vktgt att du nte överskattar dg själv. Ramset tll Canyon Nerve Låt vår cykelverkstad montera hop dn Canyoncykel! Montera alla komponenter på ramen med högkvaltatvt monterngsfett (undantag: kolfbersadelstolpar, styrstammar på gafflar av kolfber och alla stolpar på kolfberramar). På så sätt undvker du rost. Annars kan det hända att du nte kan demontera dn Canyoncykel efter en td. På Canyoncyklar är styrlagret och gaffeln redan monterade. Dra åt långsamt små steg tll det maxmala åtdragnngsmomentet och kontrollera att komponenterna stter fast ordentlgt enlgt anvsnngarna respektve kaptel. På delar där endast ett maxmalt åtdragnngsmoment anges ska skruvarna dras fast lte taget upp tll det maxmala åtdragnngsmomentet. Kontrollera under tden regelbundet om komponenten stter fast ordentlgt. Observera alltd de angvna åtdragnngsmomenten Arbeta aldrg utan en momentnyckel Vssa av nstruktonerna kan behöva förtydlgas beroende på personlga erfarenheter och på hur skcklg personen som utför arbetet är. Vssa arbetsmoment kräver extra (specal-)verktyg, t.ex. specella avdragare, eller extra nformaton. Kläm nte fast ramen rören ett mekställ!! Rören har tunna väggar och kan gå sönder. Montera först en sold (alumnum-)sadelstolpe och kläm fast den mekstället, eller använd ett ställ som antngen spänner fast ramen på tre punkter på nsdan eller håller fast gaffeln och vevlagerhuset.! Endast den medlevererade styrstammen får användas. Den som tänker komplettera Canyonramen tll en hel cykel ansvarar själv för att delarna kombneras enlgt tllverkarnas rktlnjer, enlgt allmänna normer och enlgt den senaste vetenskapen och teknken. Rng vår servcehotlne +46 (0) om du undrar om ensklda delar passar ramen eller nte. På Canyon Lux- och Ultmate CF-ramar! har kolfbern tllverkats enlgt belastnngen vd cyklng. De ntade ändlägena får därför endast belastas samma rktnng som växelvajern eller bromsvajern arbetar. Dra nte vajrarna snett eller mot vajrarnas löprktnng, t.ex. för att töja ut dem. Det kan då hända att ramen skadas. På en del komponenter fnns åtdragnngsmomenten angvna. Håll dg tll de här vär- dena. Beakta även alltd de bfogade bruksanvsnngarna från tllverkarna av komponenterna.

Råd och tips för dig som vill bli framgångsrik hästföretagare!

Råd och tips för dig som vill bli framgångsrik hästföretagare! HÄSTFÖRETAGARPRAKTIKAN Råd och tps för dg som vll bl framgångsrk hästföretagare! Inlednng Har du en hästverksamhet tankarna? Fundera på varför! Trolgen delar du med de flesta andra hästföretagare en passon

Läs mer

INVALLNINGSMODELLER FÖR PETROLEUMCISTERNER

INVALLNINGSMODELLER FÖR PETROLEUMCISTERNER KTH Byggvetenskap Samhällsbyggnad Kunglga Teknska Högskolan INVALLNINGSMODELLER FÖR PETROLEUMCISTERNER SECONDARY CONTAINMENT MODELS FOR PETROLEUM TANKS Examensarbete byggnadsteknk Nr 395 Byggvetenskap

Läs mer

Byggnadsstyrelsen $8. Tekniska byråns information 1987-01. Kylanläggningar. -vägledning för projektering

Byggnadsstyrelsen $8. Tekniska byråns information 1987-01. Kylanläggningar. -vägledning för projektering Byggnadsstyrelsen $8 Teknska byråns nformaton 9870 Kylanläggnngar väglednng för projekterng r öl 2 Dokumentets utgvare Dokumentnamn och dokumentbetecknng Tnfo nr 88 Dokumentets datum Ärendebetecknng Y3BYGGNADSSTYRELSEN

Läs mer

DVD-SPELARE VIDEOBAND- SPELARE

DVD-SPELARE VIDEOBAND- SPELARE -SPELARE VIDEOBAND- SPELARE BRUKSANVISNING MODEL : RN-850 PAL R Swedsh Innan du kopplar n, använder eller ställer n denna apparat så läs genom bruksanvsnngen noggrant. Säkerhetsföreskrfter / Vktg nformaton

Läs mer

Ekonomihögskolan Lunds Universitet Vårterminen 2006. Priset på Poker. En studie av efterfrågeelasticiteten på Internetpoker.

Ekonomihögskolan Lunds Universitet Vårterminen 2006. Priset på Poker. En studie av efterfrågeelasticiteten på Internetpoker. Natonalekonomska Insttutonen Kanddatuppsats Ekonomhögskolan Lunds Unverstet Vårtermnen 006 Prset på Poker En stude av efterfrågeelastcteten på Internetpoker Författare Tony Krstensson Dag Larsson Handledare

Läs mer

Framtidens Bank & Försäkring

Framtidens Bank & Försäkring Annons DennA tematd nng är en Annons från nextm e D A Annons Med utvecklngen kommer många nya utmanngar och nya konkurrenter Johan Hansng, chefsekonom på Svenska Bankförenngen. Fokus borde lgga på hur

Läs mer

Framtidens Bank & Försäkring

Framtidens Bank & Försäkring DennA tematd nng är en från nextm e D A Foto: Fredrk Persson/Scanpx Jag är övertygad om att mobltelefonen kommer att vara ett av våra vktgaste verktyg för bankärenden och betalnngar nom några år Chrstan

Läs mer

Cancerforskning som gör skillnad

Cancerforskning som gör skillnad Denna tematdnng är en annons från Radumhemmets Forsknngsfonder Cancerforsknng som gör skllnad Ingår som blaga Svenska Dagbladet 18:e mars 2010 Cancerförenngen Stockholm pg 90 06 90-9 Stftelsen Konung Gustaf

Läs mer

Balansering av vindkraft och vattenkraft i norra Sverige. Elforsk rapport 09:88

Balansering av vindkraft och vattenkraft i norra Sverige. Elforsk rapport 09:88 Balanserng av vndkraft och vattenkraft norra Sverge Elforsk rapport 09:88 Mkael Ameln, Calle Englund, Andreas Fagerberg September 2009 Balanserng av vndkraft och vattenkraft norra Sverge Elforsk rapport

Läs mer

DennA tematid ning är en Annons från nextm e D i A. Framtidens Energi. Positiva trender för förnybar energi i Sverige och världen

DennA tematid ning är en Annons från nextm e D i A. Framtidens Energi. Positiva trender för förnybar energi i Sverige och världen DennA tematd nng är en från nextm e D A Framtdens Energ för en hållbar utvecklng och konkurrenskraft Energforsknng ntegrerad del av svensk energpoltk Postva trender för förnybar energ Sverge och världen

Läs mer

Denna tematidning är en annons från NextMedia. Många krafter måste dra åt samma håll

Denna tematidning är en annons från NextMedia. Många krafter måste dra åt samma håll Denna tematdnng är en annons från NextMeda Framtdens Forsknng från dé tll applkaton Sverge behöver större forskargrupper Många krafter måste dra åt samma håll Den globala kunskapskonkurrensen hårdnar Om

Läs mer

Framtidens Bank & Försäkring

Framtidens Bank & Försäkring DennA tematd nng är en från nextm e D A Det är vktgt att regelverken gör det möjlgt för försäkrngsbolagen att fylla sn roll på ett bra sätt Chrstna Lndenus, vd för Svensk Försäkrng Kundernas förtroende

Läs mer

Ät aldrig mangon hel. fyra tumregler för god personlig struktur LÄS VIDARE!

Ät aldrig mangon hel. fyra tumregler för god personlig struktur LÄS VIDARE! Ät aldrg mangon hel fyra tumregler för god personlg struktur LÄS VIDARE! Ha koll på läget och få mer td över! Vsst skulle det vara fnt med mer td över? Mer td över, tll det som verklgen utvecklar dn verksamhet?

Läs mer

Framtidens Bank & Försäkring

Framtidens Bank & Försäkring DennA tematd nng är en från nextm e D A Thomas Östros, vd för Svenska Bankförenngen Chrstna Lndenus, vd för Svensk Försäkrng Framtdens Bank & Försäkrng trender nom t, affärsutvecklng och säkerhet Förankrad

Läs mer

Framtidens Karriär Läkare

Framtidens Karriär Läkare Psykatrkerrollen har erbjudt mg en frhet att skräddarsy mn egen yrkesroll Smon Kyaga, psykatrker och överläkare Läkare ska kunna fokusera på dagnostk, behandlng och det medcnska ansvaret Hed Stensmyren,

Läs mer

Power Ethernet WLAN DSL. Internet. Thomson ST585(v6) Installationsguide

Power Ethernet WLAN DSL. Internet. Thomson ST585(v6) Installationsguide DSL Power Ethernet WLAN Internet Thomson ST585(v6) Installatonsgude Thomson ST585(v6) Installatonsgude Copyrght Copyrght 1999-2007 Thomson. Med ensamrätt. Vdarebefordran och koperng av detta dokument,

Läs mer

DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN NEXTMEDIA. Framtidens Energi. Med siktet på framstående energiforskning

DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN NEXTMEDIA. Framtidens Energi. Med siktet på framstående energiforskning ANNONS DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN NEXTMEDIA ANNONS Framtdens Energ för en hållbar utvecklng Samverkan en förutsättnng för att klara energmål Energmyndgheten ska verka för ett tryggt, effektvt

Läs mer

Framtidens Bank & Försäkring

Framtidens Bank & Försäkring Denna tematdnng är en annons från NextMeda Framtdens Bank & Försäkrng trender nom t, betalnng och säkerhet Bankerna stabla och väl förberedda för nya kaptalregler Flodvåg av nya reglerngar utmanar försäkrngsbranschen

Läs mer

Denna tematid ning är en annons från n extm e D ia. Framtidens Karriär. Det ska löna sig att vara ingenjör chef eller inte

Denna tematid ning är en annons från n extm e D ia. Framtidens Karriär. Det ska löna sig att vara ingenjör chef eller inte a nnons Denna tematd nng är en annons från n extm e D a a nnons Mn cvlngenjörsexamen har vart grunden mn karrär Börje Ekholm, vd för Investor och ordförande för KTH Framtdens Karrär Nuvarande jobbet språngbrädan

Läs mer

Hjortdjurens inverkan på tillväxt av produktionsträd och rekrytering av betesbegärliga trädslag

Hjortdjurens inverkan på tillväxt av produktionsträd och rekrytering av betesbegärliga trädslag RAPPORT 9 2011 Hjortdjurens nverkan på tllväxt av produktonsträd och rekryterng av betesbegärlga trädslag - problembeskrvnng, orsaker och förslag tll åtgärder Jonas Bergqust, Chrster Kalén, Hasse Berglund

Läs mer

DennA tematid ning är en Annons från nextm e D i A. Framtidens Energi. Sverige har unikt bred och långsiktig energipolitik

DennA tematid ning är en Annons från nextm e D i A. Framtidens Energi. Sverige har unikt bred och långsiktig energipolitik DennA tematd nng är en från nextm e D A Framtdens Energ för en hållbar utvecklng och konkurrenskraft Hållbar energ går hand hand med lvskvaltet och tllväxt Sverge har unkt bred och långsktg energpoltk

Läs mer

Kvalitetsjustering av ICT-produkter

Kvalitetsjustering av ICT-produkter Kvaltetsjusterng av ICT-produkter - Metoder och tllämpnngar svenska Prsndex Producent- och Importled - Enheten för prsstatstk, Makroekonom och prser, SCB December 2006 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 2(55) Kontaktnformaton

Läs mer

Guide till Grön Flagg. Förskola

Guide till Grön Flagg. Förskola Gude tll Grön Flagg Förskola Innehållsförtecknng 1. Om Grön Flagg... 3 2. Bestäm er... 4 3. Kontaktpoltker... 5 3.1 Htta en kontaktpoltker... 5 4. Anmälan... 6 4.1 Anmäl er... 6 4.2 Hur anmäler v oss?...

Läs mer

Framtidens Energi för en hållbar utveckling

Framtidens Energi för en hållbar utveckling Denna tematdnng är en annons från NextMeda Framtdens Energ för en hållbar utvecklng Samarbeten och statlgt stöd ger lösnngar världsklass Sverge har nått en världsledande ställnng nom en rad områden när

Läs mer

GårdVilla. Familjeliv och egna lösningar i Englunds svarta hus. Med Cadillacen tar Hennings semester. De bytte villan mot sommarhus vid sjön

GårdVilla. Familjeliv och egna lösningar i Englunds svarta hus. Med Cadillacen tar Hennings semester. De bytte villan mot sommarhus vid sjön s k a r a b o r g Nr 4 jun 2015 Famljelv egna lösnngar nglunds svarta hus Med Cadllacen tar Hennngs semester De bytte vllan mot sommarhus vd sjön samarbete med Vllaägarna Skaraborg Vllaägarna Skaraborg

Läs mer

Lärarhandledning Säker cykling

Lärarhandledning Säker cykling Säker cykling Mål med lektionshandledningen 2 Fördelarna med att cykla 2 Den säkert utrustade cykeln 3 Användbar utrustning för en cykeltur 5 Grundläggande trafikregler för cyklister 8 Cykelskötsel 14

Läs mer

DennA tematid ning är en Annons från nextm e D i A. Satsningar i linje med Trafikverkets krav

DennA tematid ning är en Annons från nextm e D i A. Satsningar i linje med Trafikverkets krav DennA tematd nng är en från nextm e D A Framtdens Infrastruktur för konkurrenskraft och hållbara transporter Regerngen: Drft och underhåll fokus Den 20 september lämnade regerngen stt budgetförslag för

Läs mer

Framtidens Karriär. Flexibel arbetstid och högre lön attraherar på mindre ort. Att arbeta som sjuksköterska på en

Framtidens Karriär. Flexibel arbetstid och högre lön attraherar på mindre ort. Att arbeta som sjuksköterska på en Framtdens Karrär Sjuksköterska Arbetsbelastnng, vllkor och patentsäkerhet fokus Flexbel arbetstd och högre lön attraherar på mndre ort Erbjuder påverkansmöjlgheter, ansvar och varaton Den undersöknng som

Läs mer

Bruksanvisning F 800 R

Bruksanvisning F 800 R Bruksanvisning F 800 R BMW Motorrad The Ultimate Riding Machine Fordons-/återförsäljaruppgifter Fordonsdata Återförsäljaruppgifter Modell Kontaktperson vid service Ramnummer Fru/Herr Färgkod Telefonnummer

Läs mer

Förslag till energiplan

Förslag till energiplan Förslag tll energplan Blaga 1: Planerngsförutsättnngar 2014-05-20 Remssverson BI L A G A 1 : P L A N E RI N G S F Ö R UT S Ä T T N I N G A R Förslag tll energplan Fnspångs kommun 612 80 Fnspång Telefon

Läs mer