Upphandling av AVFALLSHÄMTNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Upphandling av AVFALLSHÄMTNING"

Transkript

1 Upphandling av AVFALLSHÄMTNING med bilagor Dnr: Sbn 2005/

2 (48) Innehåll 1. ALLMÄN ORIENTERING Beställare Beställarens ombud under anbudstiden Verksamhet och omfång Syfte med upphandlingen Kort beskrivning av Järfälla kommun Kommunens mål och organisation för avfallshanteringen Övergripande mål för avfallshanteringen Kommunens organisation för avfallshanteringen ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Upphandlingsform Kompletterande upplysningar Anbudsgivning Allmänt Anbudets giltighetstid Anbudstidens utgång Anbudets innehåll Anbudsöppning Anbudsprövning Antagande av anbud Meddelande om anbudsprövningens resultat KRAVSPECIFIKATION Allmänt Entreprenadområde Äganderätt till avfall Personal och underentreprenör Kundregister Fordon för avfallshämtning Kvalitet, service, miljö, arbetsmiljö och trafiksäkerhet Allmänt Miljö Arbetsmiljö Trafiksäkerhet Utebliven hämtning, trasiga behållare, ändrade förhållanden m.m Utebliven hämtning m.m. förorsakat av entreprenören Utebliven hämtning m.m. förorsakat av fastighetsinnehavaren Utebliven hämtning m.m. förorsakat av otjänlig väderlek eller annan oförutsedd händelse Ändrade förhållanden Övrigt Insamling av brännbart hushållsavfall och därmed jämförligt avfall i sopbehållare (Entreprenad 1) Definition av brännbart hushållsavfall och därmed jämförligt avfall som ingår i denna insamling...19

3 (48) Nuvarande hämtningssystem för brännbart hushållsavfall i sopbehållare Kärl Säck, säckställ och säckhållare Åtgärder på hämtningsstället Mätningsregler för gångavstånd Identifiering och registrering av kärl Hämtningsintervall för hushållsavfall i sopbehållare Extra hämtning av sopbehållare Nya insamlingssystem och behållartyper Hämtningstider för brännbart hushållsavfall Avlämning av brännbart hushållsavfall Insamling av brännbart hushållsavfall och därmed jämförligt avfall i sopsuganläggningar (Entreprenad 1) Definition av brännbart hushållsavfall och därmed jämförligt avfall Hämtningssystem för brännbart hushållsavfall i sopsuganläggningar Hämtningsintervall för hushållsavfall i sopsuganläggningar Hämtningstider för hushållsavfall i sopsuganläggningar Avlämningsställe för hushållsavfall i sopsuganläggningar Insamling av hushållens grovavfall (Entreprenad 1) Definition av grovavfall Hämtningssystem för grovavfall Hämtningsställe för grovavfall Behållare för grovavfall Hämtningsdagar och hämtningsintervall Hämtningstider för grovavfall Avlämning av grovavfall Insamling av hushållens trädgårdsavfall (Entreprenad 1) Definition av trädgårdsavfall från hushåll Hämtningssystem för trädgårdsavfall från hushåll Hämtningsställe för trädgårdsavfall från hushåll Behållare för trädgårdsavfall från hushåll Hämtningsintervall för trädgårdsavfall från hushåll Hämtningstider för trädgårdsavfall från hushåll Avlämningsplats för trädgårdsavfall från hushåll Insamling av hushållens farliga avfall (Entreprenad 1) Definition av hushållens farliga avfall Hämtningssystem och hämtningsställe för farligt avfall från hushåll Behållare för farligt avfall miljöbox Hämtningsintervall för farligt avfall från hushåll Särskilda krav ADR, klassning, mellanlager och säkerhetsrådgivare Hämtningstider för farligt avfall från hushåll Avlämning av farligt avfall från hushåll Insamling av hushållens el-avfall (Entreprenad 1) Definition av hushållens el-avfall Hämtningssystem och hämtningsställe för el-avfall Behållare för el-avfall Hämtningsintervall för el-avfall från hushåll Hämtningstider för el-avfall från hushåll Avlämningsplats för el-avfall från hushåll...33

4 (48) Insamling av småbatterier (Entreprenad 1) Definition av småbatterier Hämtningssystem och hämtningsställen för småbatterier Behållare för småbatterier Hämtningsintervall för småbatterier Hämtningstider för småbatterier Avlämning av småbatterier Insamling av hushållens ej brännbara avfall (Entreprenad 1) Definition av hushållens ej brännbara avfall Hämtningssystem och hämtningsställen för ej brännbart avfall Behållare för ej brännbart avfall från hushåll Hämtningsintervall för ej brännbart avfall från hushåll Hämtningstider för ej brännbart avfall från hushåll Avlämning av ej brännbart avfall från hushåll Insamling av latrin från torrklosett (Entreprenad 1) Definition av latrin Hämtning av latrin Behållare för latrin Hämtningsintervall för latrin Hämtningstider för latrin Avlämningsplats för latrin Insamling av julgranar (Entreprenad 1) Hämtningssystem och hämtningsplats för julgranar Hämtningstider för julgranar Avlämningsplats för julgranar Insamling av slam från slamavskiljare och enskilda avloppsanläggningar (Entreprenad 2) Definition av slam från slamavskiljare Hämtningssystem för slam från enskilda avloppsanläggningar Hämtningsintervall m.m. för slam från slamavskiljare Hämtningstider för slam från slamavskiljare Avlämningsplats för slam från enskilda avloppsanläggningar Insamling av fett från fettavskiljare (Entreprenad 2) Definition av fettavfall Hämtningssystem för fettavfall Hämtningsintervall m.m. för fettavfall Hämtningstider för fettavfall Avlämning av fettavfall Kundtjänst, registerhållning och fakturering (Kan eventuellt komma att ingå i Entreprenad 1 och 2) Allmänt Kundtjänst Registerhållning Fakturering, uppbörd och indrivning KOMMERSIELLA VILLKOR Ekonomiska villkor Ersättning Indexreglering Ersättningsform Faktureringsvillkor...43

5 (48) Betalningsvillkor Övriga villkor Avtalstid Avtalsform Kontaktperson under avtalstiden Byte av entreprenör Samordning Information Försäkringar Expedition Ändringar och tillägg Omförhandling Överlåtelse av avtal Säkerhet Handlingar om rörelsen m.m Beställarens rätt att häva avtalet Entreprenörens rätt att häva avtalet Tvist...46 BILAGOR...47

6 (48) 1. ALLMÄN ORIENTERING 1.1. Beställare Järfälla kommun Järfälla Beställarens ombud under anbudstiden Beställarens ombud under anbudstiden är: Linda Irebrand Avfallssektionen Miljö- och stadsbyggnadskontoret Järfälla Tfn , Fax E-post 1.2. Verksamhet och omfång Entreprenaden är delad och avser två olika entreprenader (Entreprenad 1 och 2). Anbudsgivare kan välja att lämna anbud på en eller på båda entreprenaderna. Entreprenaderna är inte föremål för anbudsräkning i egen regi. Entreprenad 1 (Avsnitt och eventuellt 3.21) Entreprenaden omfattar: Insamling av brännbart hushållsavfall och därmed jämförligt avfall i sopbehållare (Avsnitt 3.9) Insamling av brännbart hushållsavfall och därmed jämförligt avfall i sopsuganläggningar (Avsnitt 3.10) Insamling av grovavfall huvudsakligen från hushåll (Avsnitt 3.11) Insamling av hushållens trädgårdsavfall (Avsnitt 3.12) Insamling av hushållens farliga avfall (Avsnitt 3.13) Insamling av hushållens el-avfall (Avsnitt 3.14) Insamling av småbatterier (Avsnitt 3.15) Insamling av hushållens ej brännbara avfall (Avsnitt 3.16) Insamling av latrin från torrklosett (Avsnitt 3.17) Insamling av julgranar (Avsnitt 3.18) Transport till omlastningsstation eller annan avlämningsplats (Avsnitt ) Entreprenad 1 kan eventuellt komma att omfatta kundtjänst, registerhållning och fakturering till kund. Beställaren kommer att ta beslut om detta i samband med att entreprenör utses (Avsnitt 3.21). Entreprenad 2 (Avsnitt och eventuellt 3.21) Entreprenaden omfattar: Insamling av slam från slamavskiljare och enskilda avloppsanläggningar (Avsnitt 3.19) Insamling av fett från fettavskiljare (Avsnitt 3.20) Transport till avlämningsplats (Avsnitt )

7 (48) Entreprenad 2 kan eventuellt komma att omfatta kundtjänst, registerhållning och fakturering till kund. Beställaren kommer att ta beslut om detta i samband med att entreprenör utses (Avsnitt 3.2) Syfte med upphandlingen Upphandlingens syfte är att uppfylla kommunens skyldighet att samla in hushållsavfall och därmed jämförligt avfall Kort beskrivning av Järfälla kommun Järfälla kommun ligger i Stockholms län ca 2 mil nordväst om Stockholms centrum. Arealen är ha varav ha utgörs av land, resten av vatten. Avståndet från norra delen av kommunen till den södra är 15 km. Befolkningstätheten är 11 invånare per ha landareal. Kommunen har ca invånare varav 21 % har utländsk bakgrund. Befolkningen är relativt ung. Det finns många barn och därmed också många skolor och förskolor. Större delen av bostadsbebyggelsen är från 60- och 70-talen. Antalet hushåll är ca varav ca 40 % bor i småhus och 60 % bor i flerbostadshus. Drygt hälften av lägenheterna i flerbostadshus upplåts med bostadsrätt. Bebyggelsen är nästan uteslutande av tätortskaraktär och finns i kommundelarna Kallhäll/Stäket, Jakobsberg, Viksjö och Barkarby/Skälby. Utanför dessa finns större sammanhängande grönområden varav stora delar är avsatta som naturreservat. Kommunen gränsar i norr mot Upplands-Bro och Upplands Väsby kommuner, i öster mot Sollentuna kommun, i söder mot Stockholms kommun och i väster mot Mälaren. Det finns bara enstaka fritidshus i kommunen och dessa ligger blandade med permanentbostäder. Kommunen saknar egentlig landsbygd och har mycket få jordbruksfastigheter. Antalet arbetsplatser i kommunen är relativt stort och både inpendling och utpendling är omfattande. Barkarby handelsplats med IKEA, Bauhaus m.fl. stora varuhus och Stockholm Quality Outlet lockar många besökare till Järfälla. Nybyggnad av bostäder förekommer i viss utsträckning i alla delar av kommunen. Planering av Barkarbyfältet pågår. Antalet bostäder och verksamheter kan komma att öka under avtalsperioden Kommunens mål och organisation för avfallshanteringen Övergripande mål för avfallshanteringen Kommunens övergripande mål för avfallshanteringen är bl.a. att all hantering av avfall ska ske med minsta möjliga miljöpåverkan och så att invånarnas hälsa skyddas. Inget farligt avfall ska blandas med annat avfall utan allt avfall ska behandlas separat. Dessutom ska hushållsavfall samlas in så att invånarna har tillgång till god och tillförlitlig service, olika valmöjligheter och tillräcklig information. Kommunen ska också verka för att mängden avfall som inte kan återvinnas minskar. Luftföroreningar från avfallstransporter och avfallsförbränning har pekats ut som prioriterade miljöfrågor i kommunen och därför arbetar kommunen aktivt med åtgärder för att minska utsläppen.

8 (48) Kommunens nuvarande föreskrifter för avfallshanteringen och avfallsplan (renhållningsordningen) håller på att revideras. et bygger på den viljeinriktning som hittills framkommit och som kommer att ingå i förslagen till föreskrifter och avfallsplan. Efter samråd och utställning ska föreskrifter och avfallsplan fastställas av kommunfullmäktige för att träda i kraft under Kommunen bedriver en insamling av matavfall och annat komposterbart avfall från storkök, restauranger och butiker, den så kallade Gröna linjen. Insamlingen kommer att byggas ut men kan kräva specialutrustning av behållare och fordon. Den kommer därför att handlas upp tillsammans med andra kommuner genom Sörab. Kommunens planer för att uppnå riksdagens mål att 35 % av matavfallet ska behandlas biologiskt senast år 2010 innebär till att börja med en satsning på Gröna linjen, på stimulering av egen kompostering och försök med avfallskvarnar i hushåll. Insamling av matavfall från hushåll på annat sätt utreds gemensamt i hela länet. Det är för närvarande osäkert hur denna entreprenad kommer att påverkas Kommunens organisation för avfallshanteringen Kommunen är delägare i Sörab tillsammans med Danderyd, Lidingö, Sollentuna, Solna, Stockholm, Sundbyberg, Täby, Upplands Väsby och Vallentuna kommuner. En del av avfallshanteringen samordnas genom Sörab. Det mesta av avfallet från Järfälla ska avlämnas på Sörabs omlastningsstationer eller mottagningsanläggningar, som finns i andra medlemskommuner. Sörab svarar också för Görvälns återvinningscentral som ligger i Järfälla. Mer information om avlämningsplatser finns i beskrivningen om olika avfallsslag, avsnitt Kommunen svarar inte för insamling av förpackningar och returpapper. För insamling av sådant avfall svarar producenterna och de entreprenörer som producenternas materialbolag anlitar. Kommunen verkar för att producenternas insamling ska fungera så bra som möjligt, så att det avfall som kommunen ansvarar för inte ska innehålla återvinningsbart material som ska tas omhand i producenternas insamlingssystem. Fastighetsnära insamling förekommer i många flerbostadshusområden och den kommer sannolikt att byggas ut under avtalstiden. Det kan innebära att andra insamlingsentreprenörer har uppdrag i samma avfallsutrymmen som de som ingår i denna entreprenad. Stadsbyggnadsnämnden i Järfälla har det verkställande ansvaret för kommunens avfallshantering. På miljö- och stadsbyggnadskontorets avfallssektion finns två handläggare som arbetar med avfallsfrågor såsom planering, upphandling och uppföljning av entreprenörer, information och rådgivning till hushåll och företag samt budget, taxa, avfallsföreskrifter och avfallsplan. Miljö- och hälsoskyddsnämnden har tillsyn över all avfallshantering. Handläggare som svarar för tillsynsarbetet finns på miljö- och hälsoskyddsavdelningen.

9 (48) 2. ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 2.1. Upphandlingsform Upphandlingen är en öppen upphandling enligt 5 kap. LOU Kompletterande upplysningar Begäran om ytterligare information ska skriftligen ställas till beställarens ombud. Svar med anledning av sådan begäran kommer att lämnas snarast. Anbudsgivare är skyldig att snarast meddela beställarens ombud om han finner oklarheter i förfrågningsunderlaget. Om förfrågningsunderlaget behöver kompletteras med anledning av frågor till beställaren, eller av någon annan anledning, ska skriftligt svar sändas till alla kända anbudsgivare. Anbudsgivare kan endast åberopa sådana kompletterande upplysningar som skriftligen har lämnats av beställarens ombud Anbudsgivning Allmänt Anbud ska lämnas på hela Entreprenad 1 och/eller hela Entreprenad 2. Anbudet ska vara skriftligt och på svenska. Det ska följa förfrågningsunderlagets uppställning. Ifylld à-prislista ska vara prissatt i svenska kronor, SEK. Anbudet ska lämnas in som ett (1) original och 3 st kopior. Anbudet ska vara undertecknat av firmatecknare eller befullmäktigat ombud. Eventuell fullmakt ska bifogas. Anbudet ska läggas i förseglat neutralt omslag märkt med: Anbud avfallshantering Sbn 2005/42 och sändas till: Järfälla kommun Miljö- och stadsbyggnadskontoret Järfälla Tfn , Faxnr Besöksadress: Riddarplatsen 5, Jakobsberg Anbud som lämnas elektroniskt eller genom fax ska omgående bekräftas med undertecknad handling Anbudets giltighetstid Anbudet ska vara bindande till Anbudstidens utgång Anbudet ska vara inkommet till Järfälla kommun senast

10 (48) 2.4. Anbudets innehåll Anbudet ska innehålla upplysningar om företaget: Företagets registreringsbevis Skatteverkets blankett SKV 4820 Blanketten får inte vara äldre än två månader. F-skattsedel Ifylld Leverantörsuppgift, bilaga 1 Ifylld à-prislista, bilaga 3 Företagspresentation med beskrivning av företagets organisation, verksamhet, tekniska utrustning och kapacitet samt ekonomiska ställning. Presentationen ska styrka att anbudsgivaren har förmåga att klara uppdraget, se nedan. Tillstånd för yrkesmässig transport av avfall utfärdat av länsstyrelsen kan bifogas. Tillstånd för yrkesmässig transport av farligt avfall utfärdat av länsstyrelsen kan bifogas (gäller endast Entreprenad 1). Minst tre referenser från liknande uppdrag de senaste två åren ska anges med namn, adress och telefonnummer. Referenserna ska styrka att efterfrågad kompetens/erfarenhet finns och att genomförda uppdrag har genomförts på ett kompetent och tillfredsställande sätt. Som referens räknas även beställarens egna erfarenheter av anbudsgivaren. Kommunen kan komma att ta egna referenser. I företagspresentationen ska redovisning finnas av följande delar: 1. Anbudsgivarens erfarenhet och organisation. Anbudsgivaren och/eller personer i företagets ledning ska under de senaste två åren ha utfört minst tre liknande uppdrag varav minst ett ska gälla en kommun med minst invånare. Om det är ett nybildat företag ska kraven gälla anbudsgivarens företagsledning/blivande företagsledning. CV för minst två personer som styrker redovisade krav ska bifogas anbudet. 2. Anbudsgivarens hämtningsteknik, t.ex. fordonstyper, identifikationssystem och vågutrustning. 3. Anbudsgivarens kvalitetssäkringsmetoder och egenkontroll. Certifikat enligt ISO 9000-serien eller motsvarande ska i förekommande fall redovisas. Anbudsgivaren ska redovisa en kvalitetsplan och ange vem i företaget som handhar kvalitetsfrågor. 4. Anbudsgivarens miljöledningssystem och miljöpolicy. Anbudsgivaren ska redovisa vilket miljöledningssystem som finns för det interna miljöarbetet vid företaget. Certifikat enligt ISO , EMAS eller motsvarande ska i förekommande fall redovisas. Om certifikat saknas ska entreprenörens rutiner och krav för det interna miljöarbetet redovisas. Anbudsgivaren ska lämna en miljöplan och ange vem inom företaget som handhar miljöfrågor. Miljöansvarig för entreprenaden ska ha genomgått lämplig miljöutbildning. 5. Anbudsgivarens arbetsmiljöarbete och internkontroll. Anbudsgivaren ska redovisa sin arbetsmiljöpolicy och ha ett dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete samt ange vem inom företaget som handhar arbetsmiljöfrågor. 6. Anbudsgivarens trafiksäkerhetsarbete. Anbudsgivaren ska redovisa sin trafiksäkerhetspolicy och ange vilka rutiner som finns för att säkerställa trafiksäkerheten såsom hastighetsanpassning, överlast, alkohol- och

11 (48) drogfrihet samt fordonssäkerhet. Anbudsgivaren ska ange vem inom företaget som handhar trafiksäkerhetsfrågor. 7. Anbudsgivarens arbete med personalfrågor. Anbudsgivaren ska redovisa sin personalpolicy och beskriva hur företaget arbetar med anställning av personal, bemannings- och vikariefrågor, introduktion av nyanställda, personalutveckling, jämställdhets- och antidiskrimineringsfrågor. 8. Anbudsgivarens ekonomiska ställning. De två senaste årens årsredovisningar ska lämnas. Nybildade företag som inte har möjlighet att avge två årsredovisningar, eller företag under bildande, ska redovisa sitt ekonomisystem och skicka med förhandsbesked från bank eller motsvarande om kreditgarantier motsvarande SEK/år (gäller Entreprenad 1). 9. Redovisning av om företaget avser att anlita underentreprenör. Beställaren förutsätter att anbudsgivare skaffar sig nödvändig kännedom om förutsättningarna för entreprenaden genom besök i kommunen innan anbud lämnas Anbudsöppning Anbudsöppning kommer att ske då minst två personer utsedda av beställaren kommer att delta Anbudsprövning Anbuden kommer att kvalificeras utifrån formella, strukturella och processuella förutsättningar för genomförandet. Anbudsgivare kan uteslutas från deltagande i upphandlingen om han 1. är i konkurs eller likvidation, är under tvångsförvaltning eller är föremål för ackord eller tills vidare har inställt sina betalningar eller är underkastad näringsförbud, 2. är föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation, tvångsförvaltning, ackord eller annat liknande förfarande, 3. är dömd för brott avseende yrkesutövning enligt lagakraftvunnen dom, 4. har gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen och den upphandlande enheten kan visa detta, 5. inte har fullgjort sina åligganden avseende socialförsäkringsavgifter eller skatt i det egna landet eller i Sverige, eller 6. i något väsentligt hänseende har låtit bli att lämna begärda upplysningar eller lämnat felaktiga upplysningar. Beställaren kan medge att uppenbara felskrivningar, felräkningar eller något annat uppenbart fel i anbudet får rättas. De kvalificerade anbuden kommer att värderas utifrån pris och ställda kvalitetskriterier. Kvalitetskriterierna kommer att bedömas i en skala 1-5 där 5 är mycket hög överensstämmelse med förfrågningsunderlagets krav och intentioner. Det lägsta priset tilldelas 5 poäng och därefter tilldelas poäng motsvarande den procentuella prisdifferensen. Exempel: Ett pris som är 10 % högre än lägsta pris får 4,5 poäng. Priset kommer att beräknas som totalpriset under ett år utifrån antalet hämtningar som redovisas i bilaga 2, Avfallsmängder och i Bilaga 3, Formulär till à-prislista.

12 (48) Kriterierna kommer att viktas enligt följande: - pris 50 % - miljöpåverkan 15 % - kvalitet och service 15 % - verksamhetserfarenhet 10 % - referenser 10 % När anbuden är värderade kommer beställaren att kalla de anbudsgivare som har de för kommunen förmånligaste anbuden till sammanträffanden, då en muntlig företagspresentation ska lämnas av anbudsgivarna var för sig. Den muntliga presentationen kan komma att förändra värderingen av de skriftliga anbuden men ska ske utan risk för särbehandling eller konkurrensbegränsning Antagande av anbud Den/de anbudsgivare som har det för kommunen förmånligaste anbudet/anbuden kommer att antas. Anbudsgivare förutsätts ha giltiga tillstånd för att transportera avfall och för Entreprenad 1 tillstånd för att transportera farligt avfall. Tillstånden ska visas upp för beställaren i god tid före avtalstecknandet. De kan även bifogas anbudet Meddelande om anbudsprövningens resultat När beställaren fattat beslut om entreprenör/entreprenörer och anbud kommer samtliga anbudsgivare att meddelas resultatet, det s.k. tilldelningsbeslutet, och om skälet till varför ett anbud antagits. Härigenom ges anbudsgivare möjlighet att få tilldelningsbeslutet prövat i förvaltningsdomstol under en föreskriven tidsfrist innan kontrakt tecknas. Tidsfristen för rättens prövning av ansökan är 10 dagar efter det att upplysningar om tilldelningsbeslutet skickats per post eller telefax, eller om rätten fattat ett interimistiskt beslut 10 dagar efter det att beslutet upphävts. Därefter kan, om domstolens beslut inte innebär annat, kontrakt tecknas.

13 (48) 3. KRAVSPECIFIKATION 3.1. Allmänt Entreprenören får inte utföra arbete eller vidta åtgärd som strider mot svensk lag eller kollektivavtal eller mot vad som är allmänt godtaget inom arbetsområdet Entreprenadområde Entreprenaderna omfattar hela Järfälla kommun. De avfallsslag och uppdrag som omfattas redovisas under 1.2 och Avfallsmängder redovisas i bilaga Äganderätt till avfall Beställaren äger allt avfall som entreprenören samlar in. Avfallet ska avlämnas på angivna platser utan kostnad för entreprenören. Beställaren svarar för samtliga behandlingsavgifter. Avfall som ingår i denna entreprenad får inte blandas med avfall från annan uppdragsgivare. Avvikelser från detta villkor måste anmälas till och godkännas av beställaren. Avfall som hämtas ett visst kalenderår ska vägas in senast den 15 januari året efter. Bryter entreprenören mot vad som här sägs har beställaren rätt att häva avtalet Personal och underentreprenör Alla entreprenörens åtaganden ska utföras av personal som är anställd av honom och har den utbildning som behövs för uppdraget i fråga. All personal med kundkontakter inklusive hämtningspersonalen ska kunna förstå och göra sig förstådd på svenska. Verksamheten ska bedrivas med kompetent och serviceinriktad personal. De ska genom entreprenörens försorg fortlöpande informeras om alla förändringar som påverkar verksamheten. Entreprenören ska ha särskild arbetsledning för uppdraget i Järfälla. Arbetsledaren ska regelbundet övervaka arbetet och följande uppgifter ska ingå utan extra ersättning: Följa upp klagomål. Arbetsledaren ska kontrollera klagomålet och förvissa sig om att problemet lösts, t.ex. genom kontakt med kunden eller på plats. Kontrollera hämtningsmängder, gångavstånd, behållartyper m.m. på begäran av beställaren, avfallslämnare eller för egen del. Aktivt arbeta för att förbättra hämtningen, i vissa fall tillsammans med beställaren. Bistå beställaren vid granskning av planer och bygglov som berör sophämtningen. Följa upp hämtningspersonalens arbetsförhållanden. Beställaren och fastighetsinnehavare ska kunna få svar på akuta frågor av betydelse senast dagen efter det att frågan ställts. Svar på andra hämtningsrelaterade frågor från beställaren ska ges inom tio dagar. Underentreprenör får endast anlitas om beställaren så medger. Avser anbudsgivare att anlita underentreprenör ska detta anges i anbudet. Detta gäller även för företagsgrupp typ lastbilscentral eller liknande.

14 (48) Samma krav som ställs på anbudsgivaren i detta förfrågningsunderlag ska även ställas på underentreprenör. Med underentreprenör avses i tillämpliga delar även om tillfällig personal från exempelvis bemanningsföretag måste anlitas. Entreprenören ska avtala med underentreprenör om beställarens krav Kundregister Beställaren tillhandahåller digitalt kundregister senast två månader före entreprenadens start. Av registret framgår fastighetsinnehavarens namn, faktureringsadress, hämtningsadress, antal, typ och storlek på behållare som ska hämtas/tömmas liksom hämtningsintervall, hämtningsavstånd, eventuella hämtningssvårigheter och andra uppgifter som kan vara nödvändiga för entreprenaden. Entreprenören ska notera hämtningsdagen i kundregistret. ALTERNATIV 1: Beställaren fakturerar avgifterna. Tillkommande, avgående och förändrade abonnemang tillhandahålls kontinuerligt av beställaren. Avvikelser från registret och/eller ändrad hämtningsdag ska omedelbart meddelas beställaren. ALTERNATIV 2: Entreprenören fakturerar avgifterna i enlighet med avsnitt Entreprenören ska hålla kundregistret aktuellt. Tillkommande, avgående och förändrade abonnemang ska månadsvis meddelas beställaren. Direktuppkoppling till beställarens datasystem ska finnas Fordon för avfallshämtning Fordon som används i entreprenaden ska ägas av entreprenören och vara besiktigade, godkända samt uppfylla de säkerhetskrav som krävs med avseende på uppdragets art. Vid val av fordon ska inte tyngre eller på annat sätt olämpliga fordon användas än vad som svarar mot vägnätets bärighet och framkomlighet i övrigt. I vissa delar av kommunen finns samfällda vägar där framkomligheten är begränsad. Förutsättningarna för hämtning i dessa områden beskrivs närmare under 3.9. Beställaren förutsätter att anbudsgivaren skaffar sig kännedom om förhållandena på plats. Hämtningsfordon ska vara konstruerade, utrustade och framföras på ett sådant sätt att störningar för medtrafikanter och boende minimeras, att inga skador på mark, byggnader eller egendom uppkommer och att risken för olycksfall minimeras. Samtliga fordon som används för hämtning av avfall ska vara försedda med följande utrustning: backningsmonitor mobiltelefon brandsläckare skyddsvästar med god synbarhet handlampa förbandsutrustning För Entreprenad 1 gäller att samtliga fordon som används för den konventionella sophämtningen ska vara försedda med nödvändiga tömningsanordningar i form av kärllyftar och säckkärrelyftar. De ska vara täta så att pressvatten inte läcker ut eller

15 (48) spills under färd eller i samband med sophämtning. De ska vara försedda med pressvattentank med fungerande avtappning. Tanken ska tömmas och rengöras regelbundet eller vid behov. Pressvatten ska släppas ut vid omlastningsstation enligt Sörabs anvisningar. För Entreprenad 2 gäller att samtliga fordon ska vara täta och ändamålsenligt utrustade. Samtliga fordon som huvudsakligen är till för avfallshämtning i Järfälla ska vara försedda med alkolås som kan lagra data. Data från alkolås ska arkiveras i minst ett år. Samtliga fordon som används för den konventionella sophämtningen ska drivas med biogas. Övriga fordon ska drivas med bästa miljöklassade bensin/diesel eller med förnyelsebart bränsle. Tankställe för biogas kommer att finnas i Järfälla vid entreprenadens början. För närvarande finns tankställe för biogas i Bromma och Kista. Tankställe för E85 kommer att finnas på minst två ställen i kommunen vid entreprenadens början. Sopbilarna som drivs med biogas ska uppfylla emissionskraven enligt miljöklass Övriga tunga fordon ska uppfylla emissionskraven enligt minst miljöklass Så låg bullernivå som möjligt vid såväl körning som vid lastning ska eftersträvas. Däck ska vara fria från HA-oljor och vattenlösliga åldringsskydd. Däck med lågt rullmotstånd ska väljas. Vid vinterväglag ska vinterdäck användas. Uttjänta däck ska lämnas till återvinning. Entreprenören ska ha riktlinjer/rutiner för att säkerställa att däck har minst lagstadgat mönsterdjup, rätt lufttryck och inte är skadade. Miljöanpassade biologiskt lätt nedbrytbara oljor och smörjmedel ska användas. Samtliga fordon ska hållas i ett välvårdat skick och vara försedda med entreprenörens firmanamn och med text som anger att hämtningen utförs på uppdrag av Järfälla kommun. De ska tvättas minst en gång per vecka och tvätt ska även omfatta sopbilarnas inmatningsanordning och lastutrymme. För fordonstvätt ska anläggning som använder bästa möjliga reningsteknik användas. Beställaren kan lämna mer upplysningar om fordonstvätt. Service av fordon och motorer ska genomföras regelbundet. Serviceavtal ska finnas. Skador, tillsyn, underhåll och service ska dokumenteras. Fordon ska vara tvättade och rena vid inlämning till planerad service. Tunga fordon ska genomgå godkända bromskontroller var sjätte månad hos Svensk Bilprovning eller ackrediterad verkstad. Entreprenörens fordon ska, om beställaren så önskar, förses med informationsskyltar och kunna ställas till förfogande för kampanjvisa informationer.

16 (48) Fordon ska under icke arbetstid ställas upp på plats eller i garage på fastighet som disponeras av entreprenören. Entreprenören ska på beställarens uppmaning årligen redovisa en förteckning över de fordon som används i entreprenaden. Förteckningen ska ange lastningskapacitet, årsmodell, vilken miljöklassning fordonen har samt vilka bränslen och oljor som används. I avsnitt redovisas speciella krav för vissa avfallsslag. Entreprenören ska när som helst på beställarens uppmaning kunna styrka att fordonen kör på avtalat bränsle och att avtalade oljor, smörjmedel och däck används Kvalitet, service, miljö, arbetsmiljö och trafiksäkerhet Allmänt För att säkerställa beställarens krav på att god kvalitet uppfylls ska entreprenören ha rutiner för kvalitetssäkring av verksamheten. Risken för att fel uppstår ska minimeras och beställaren ska fortlöpande få del av kontrollen och resultaten från denna. Beställaren och entreprenören ska tillsammans arbeta med att förbättra kvalitén och servicen på hämtningsarbetet, liksom att förbättra sophämtarnas arbetsmiljö. Den yttre miljön ska så som långt möjligt inte påverkas negativt av entreprenaden. Beställaren och entreprenören ska tillsammans verka för ökad återanvändning och återvinning av material ur avfall i enlighet med kommunens planer och beslut samt utveckla rationella och ekonomiska hämtningssystem. Följande villkor ska gälla utan extra ersättning till entreprenören: Överenskomna villkor för hämtningen såsom tider och utförande ska alltid gälla. Bestämda hämtningsdagar ska tillämpas. S.k. sjoxning är inte tillåten, d.v.s. tillgrepp av material som avfallslämnaren lämnat för insamling. Kärl och containrar ska ställas tillbaka på hämtningsplatsen om inte annat överenskoms. Grindar och dörrar ska stängas efter avslutad hämtning och i förekommande fall låsas. Spill förorsakat av entreprenören ska plockas upp. Golv eller annan yta ska rengöras vid behov. Behållare som ägs av entreprenören ska vara rena och välskötta. Klotter ska tas bort så snart det är praktiskt möjligt och ekonomiskt rimligt. Personalen ska bära enhetlig, funktionell och proper klädsel så att den är lätt identifierbar för allmänheten. Entreprenören ska svara för att personalen ges fortlöpande och adekvat utbildning för samtliga arbetsuppgifter som förekommer och som omfattar t.ex. körteknik och trafiksäkerhet, arbetsmiljöfrågor, service samt miljökunskap. Beställaren ska informeras om omfattningen av utbildningen. Fullt utnyttjande av arbetstiden ska eftersträvas för att minska stress, risken för olyckor, arbets- och egendomsskador samt för att höja servicegraden och kvalitén på arbetet. Beställaren ska ha möjlighet att två gånger per år informera entreprenörens personal om kommunens regler och mål för avfallshanteringen.

17 (48) Eventuella trafikförseelser samt olyckor/tillbud av betydelse och som sker i samband med entreprenadarbetet ska snarast meddelas beställaren Miljö Följande villkor ska gälla utan extra ersättning till entreprenören: Entreprenörens personal ska vara utbildade i eller under det första avtalsåret, och vid nyanställning under det första anställningsåret, genomgå utbildning i sparsamt körsätt, med motsvarande omfattning och innehåll som vid utbildning i Eco Driving eller Heavy Eco Driving. Kunskapen ska fortlöpande upprätthållas genom information och fortbildning. Entreprenören ska kvartalsvis redovisa drivmedelsåtgången och emissioner per kilometer och fordon samt andelen förnyelsebart respektive fossilt bränsle. Resultaten ska även åskådliggöras för förarna Arbetsmiljö Entreprenören är ansvarig för åtgärder till skydd mot ohälsa och olycksfall som kan drabba den egna personalen. Entreprenören övertar det eventuella ansvar enligt arbetsmiljölagen som kan åvila beställaren för samordning av åtgärder till skydd mot ohälsa och olycksfall på skilda arbetsplatser för avfallshämtning. Följande villkor ska gälla utan extra ersättning till entreprenören: Entreprenören ska ha tillgång till företagshälsovård eller motsvarande. Entreprenören ska genomföra skyddsronder eller motsvarande minst en gång per år. Entreprenören ska genomföra analyser och riskbedömningar av arbetsmiljön. Åtgärds- och handlingsplaner för att förbättra arbetsmiljön ska utarbetas. Hämtningspersonalen ska vara delaktig i arbetet. Entreprenören ska ha ett dokumenterat arbete för att fortlöpande följa och förbättra arbetsmiljön. Vid förändringar som kan påverka arbetsmiljön ska konsekvensanalyser genomföras. Entreprenören ska identifiera brister vid hämtningsställen och ha rutiner för att påtala bristerna. Entreprenören ska ha en dokumenterad plan eller riktlinjer för att eliminera belastnings-, fall-, hopp-, och klämskador. Entreprenören ska identifiera och dokumentera hantering som medför lyft-, skjut- och dragmoment samt hopp. Lyft- och transporthjälpmedel samt personlig skyddsutrustning ska användas i förekommande fall. Vid kärlhämtning ska bara ett kärl i taget skjutas/dras. Hämtning av säck ska ske med säckkärra där så är möjligt. Entreprenören ska försäkra sig om att hämtningspersonalen tar tillräckligt långa raster under arbetsdagen. Vid planering av arbetet ska entreprenören ta hänsyn till tidspåverkande faktorer som väder- och trafikförhållanden och ha en acceptans för tidsavvikelser Trafiksäkerhet Följande villkor ska gälla utan extra ersättning till entreprenören: Entreprenören ska genomföra körkortskontroller genom utdrag ur körkortsregistret två gånger per år för alla anställda som kör bil i tjänsten.

18 (48) Entreprenören ska ha dokumenterade riktlinjer/rutiner där det framgår att hastigheten alltid ska anpassas till rådande förhållanden. Entreprenören ska ha rutiner för och kontinuerligt, minst en gång per kvartal, genomföra kontroller av hastigheter på samtliga fordon. Avvikelser ska dokumenteras och kommuniceras mellan arbetsledning och aktuell förare. Åtgärdsprogram ska sättas in i de fall en förare har överskridit gällande hastighetsgränser eller inte anpassat hastigheten efter rådande förhållanden. Stödsystem för att minimera hastighetsöverträdelser ska finnas. Vågsedlar ska kontrolleras regelbundet för att beivra körning med överlast. Godkända bilbälten ska användas vid färd till och från uppställningsplats och avlämningsplats samt mellan olika kommundelar. Rutiner ska finnas för att säkerställa användningen. Entreprenören ska ha rutiner för att säkerställa att alkohol och droger inte förekommer i samband med arbetet. Åtgärdsprogram och rehabiliteringsplan ska finnas. Drogtester ska genomföras på den personal som ska anställas Utebliven hämtning, trasiga behållare, ändrade förhållanden m.m Utebliven hämtning m.m. förorsakat av entreprenören Vid utebliven hämtning som förorsakats av entreprenören, t.ex. överhopp, ska hämtning utföras senast dagen efter anmälan, utan extra ersättning. Sker inte detta har beställaren rätt att utföra hämtning på entreprenörens bekostnad. Säck som går sönder i samband med hämtningen får inte lämnas kvar. Spill ska plockas upp. Entreprenören ska månadsvis skriftligt redovisa antalet avvikelser till beställaren och ange orsaken till avvikelsen. Om entreprenören bryter mot vad som sägs ovan och inte felaktigheten omedelbart åtgärdas efter påtalande från beställaren, och felaktigheten upprepas, ska entreprenören betala vite med kronor för varje förseelse Utebliven hämtning m.m. förorsakat av fastighetsinnehavaren Om hämtning inte kan utföras p.g.a. omständigheter som fastighetsinnehavaren råder över, ska entreprenören omedelbart lämna skriftligt meddelande till denne, där orsaken till den uteblivna hämtningen anges. Muntlig kontakt kan tillämpas om det går fortare. Entreprenören ska meddela förhållandet till beställaren, om inte rättelse sker omgående. Hämtning ska ske så snart som möjligt då hindret undanröjts, om fastighetsinnehavaren så begär. I annat fall utförs hämtningen vid nästa ordinarie hämtningstillfälle. Om det är uppenbart att avfallet innehåller felsorterat avfall, som ska lämnas på annat sätt i enlighet med bestämmelser i kommunens avfallsföreskrifter, t.ex. elavfall, farligt eller återvinningsbart avfall, ska fastighetsinnehavaren uppmärksammas på detta. Sopbehållare med små mängder återvinningsbart avfall och trädgårdsavfall ska hämtas men inte behållare med farligt avfall eller el-avfall. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om belastningsergonomi och manuell hantering ska följas. Överfylld eller för tung sopbehållare får därför lämnas kvar om risk finns för att arbetsskada ska uppstå. Arbetsledaren ska omedelbart meddelas om behållare

19 (48) lämnas kvar. Entreprenören ska skriftligen uppmärksamma fastighetsinnehavaren på problemet så att åtgärder kan vidtas. Muntlig kontakt kan tillämpas om det går fortare. Förhållandet ska meddelas beställaren. Arbetsledaren ska följa upp ärendet på följande sätt: Vid överfyllnad ska arbetsledaren fastställa om överfyllnaden är tillfällig eller permanent genom kontroll och kontakt med fastighetsinnehavaren. Vid tillfällig överfyllnad vidtas ingen annan åtgärd. Vid konstaterad permanent överfyllnad ska entreprenören och fastighetsinnehavaren tillsammans komma överens om en lösning, t.ex. att fler behållare ska finnas eller att ett annat hämtningsintervall ska tillämpas. Om entreprenör och fastighetsinnehavare inte kan komma överens ska beställaren ta över ärendet. Om sopbehållaren är för tung för att hämtas ska fastighetsinnehavaren åtgärda problemet. När det är gjort kan hämtning utföras. Säck som är trasig innan hämtning får lämnas kvar och ska packas om av fastighetsinnehavaren. Om trasig säck lämnas kvar ska entreprenören lämna en ny säck och ett skriftligt meddelande. Säcken ska hämtas vid nästa ordinarie hämtningstillfälle eller efter särskild beställning om fastighetsinnehavaren så begär Utebliven hämtning m.m. förorsakat av otjänlig väderlek eller annan oförutsedd händelse Om hämtning inte kan utföras på grund av otjänlig väderlek eller annan oförutsedd händelse är entreprenören skyldig att utan extra ersättning planera om sina hämtningsdagar så att hämtning kan ske så snart som möjligt Ändrade förhållanden Entreprenören är skyldig att fortlöpande följa förändringar i avfallsmängd och föreslå lämpliga ändringar av hämtningsfrekvens, antal behållare eller liknande. Nödvändiga kontroller ska utföras av entreprenören i samråd med fastighetsinnehavaren och eventuellt beställaren. Varaktiga avvikelser mellan abonnemang och hämtade avfallsmängder ska rapporteras. Om entreprenören lämnar felaktiga uppgifter eller låter bli att meddela beställaren nödvändig information kan avdrag göras på entreprenadersättningen. Om entreprenören låter bli att meddela varaktiga avvikelser mellan abonnemang och hämtad avfallsmängd ska entreprenören återbetala skillnaden mellan fakturerad och korrekt avfallsavgift. Entreprenören får inte på eget initiativ upphöra med hämtningen på ett hämtningsställe om det inte finns hinder enligt ovan. Fastighetsinnehavaren ska sköta sina soprum eller motsvarande och förbättra hämtningsförhållanden så att de uppfyller arbetsmiljökraven. Därför sker en ständig förändring av antalet behållare, behållartyper och hämtningssystem. Det finns fortfarande hämtningsställen som är olämpligt utformade från arbetsmiljösynpunkt. Entreprenören ska anmäla till fastighetsinnehavaren om föreskrifter för avfallshanteringen inte följs, eller om befintliga behållare eller anordningar som ägs av fastighetsinnehavaren behöver repareras eller bytas ut. Beställaren ska meddelas om lämpliga åtgärder inte vidtas av fastighetsinnehavaren.

20 (48) Övrigt Trasig behållare som beställaren eller entreprenören äger ska bytas ut eller lagas snarast. Förändringar i kör- och dragsträckor till följd av gatuarbeten, trafikomläggningar, framkomlighetsproblem vintertid och liknande ska godtas av entreprenören utan krav på extra ersättning. Skador som orsakas av entreprenören vid hämtningen ska omedelbart meddelas fastighetsinnehavaren och åtgärdas omgående. Berättigade klagomål från fastighetsinnehavare, beställare eller andra berörda ska åtgärdas omgående Insamling av brännbart hushållsavfall och därmed jämförligt avfall i sopbehållare (Entreprenad 1) Definition av brännbart hushållsavfall och därmed jämförligt avfall som ingår i denna insamling 1. Brännbart avfall som regelbundet uppkommer vid utnyttjande av mark och byggnad för bostadsändamål och som inte är mer skrymmande än att det kan läggas i sopbehållare som beställaren föreskriver och som anges nedan. Farligt avfall, elavfall, ej brännbart avfall och trädgårdsavfall får inte läggas i sopbehållare för brännbart hushållsavfall. 2. Med hushållsavfall jämförligt avfall är sådant avfall som liknar hushållsavfall och som uppkommer som en direkt följd av att människor uppehåller sig i en lokal eller i en anläggning oavsett verksamhet. Som exempel kan nämnas köksavfall och städsopor som uppkommer i industrier, kontor, handel och hantverk, restauranger och storkök, skolor och förskolor, järnvägs- och busstationer, sjukhus och andra vårdinrättningar, samlingslokaler, fritidsanläggningar och byggarbetsplatser. Samma begränsningar som under 1 gäller. Avfall som uppkommer vid städning och fastighetsskötsel utomhus samt vid tillfälliga större idrottsevenemang och liknande ingår inte Nuvarande hämtningssystem för brännbart hushållsavfall i sopbehållare Brännbart hushållsavfall från småhus samlas upp i hjulförsedda plastkärl. När kärlen infördes fick alla hushåll ett 130 l kärl, om de inte särskilt begärde ett större 190 l kärl eller ett mindre 120 l kärl. Enstaka hushåll har 240 l kärl. Byte av kärlstorlek är tillåtet men de allra flesta hushåll har fortfarande 130 l kärl. Fördelningen av olika kärlstorlekar visas i bilaga 2. Det kärl som vi från början benämnde 130 l kärl kallas idag 140 l kärl av tillverkaren. På grund av avfallstaxans konstruktion benämner vi det fortfarande 130 l kärl. I vissa småhusområden har man gemensamma stora kärl. Det förekommer också att två hushåll delar på ett kärl. I ett radhusområde finns fortfarande 160 l säck. Säckar kommer inte att tillåtas framöver i småhus. Hushållsavfall från flerbostadshus samlas upp i olika typer av behållare, i vissa fall med komprimering. Följande behållartyper förekommer: engångsbehållare, säck med volymen l, plastkärl med volymen l.

Förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlag Tjänstekoncession avseende insamling av slam, fett och humanurin från slutna behållare, tankar och fettavskiljare 1(9) Tjänstekoncession avseende insamling av slam, fett och humanurin

Läs mer

Förfrågningsunderlag. Tjänstekoncession avseende insamling av skrymmande hushållsavfall inom Stockholms Stad

Förfrågningsunderlag. Tjänstekoncession avseende insamling av skrymmande hushållsavfall inom Stockholms Stad Förfrågningsunderlag Tjänstekoncession avseende insamling av skrymmande hushållsavfall inom Stockholms Stad 1(9) Upphandling tjänstekoncession avseende insamling av skrymmande hushållsavfall inom Stockholms

Läs mer

Avfallsföreskrifter. för Järfälla kommun

Avfallsföreskrifter. för Järfälla kommun Avfallsföreskrifter för Järfälla kommun Antagna av kommunfullmäktige den 10 december 2007 att gälla från och med den 1 januari 2008 8 (12) Batterier 43 Kasserade batterier ska sorteras ut och hållas åtskilt

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV 1(7) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV Sysselsättning till personer med psykiska funktionshinder 2(7) Innehållsförteckning Sid nr 1 ALLMÄN ORIENTERING 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Upphandlingsförfarande

Läs mer

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Insamling av slam och fettavfall

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Insamling av slam och fettavfall Nacka kommun Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Insamling av slam och fettavfall Diarie TN 2014/175 Upphandlare Kenneth Lindrooth Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär.

Läs mer

Taxa för hushållsavfall.

Taxa för hushållsavfall. Taxa för hushållsavfall. Örebro kommun ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014-12-17 Örebro kommun Tekniska förvaltningen 019-2110 00 orebro.se 2 TAXA FÖR HUSHÅLLSAVFALL I ÖREBRO KOMMUN INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Gäller från och med 2015-01-01

VALLENTUNA KOMMUN Gäller från och med 2015-01-01 A V FALLSTAXA VALLENTUNA KOMMUN Gäller från och med 2015-01-01 Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15, 142 Avfallstaxa för Vallentuna kommun Avfallstaxan träder i kraft 2015-01-01 då tidigare avfallstaxa,

Läs mer

Ytterligare upplysningar om Perstorps kommun kan erhållas på kommunens hemsida www.perstorp.se

Ytterligare upplysningar om Perstorps kommun kan erhållas på kommunens hemsida www.perstorp.se Förfrågningsunderlag Perstorps kommun Konsulttjänster inom revisionsområdet 1 ALLMÄN INFORMATION För Perstorps kommun, dess nämnder och förvaltningar, nedan kallad kommunen, infordras anbud på Konsulttjänster

Läs mer

AVFALLSTAXA 2015 i Rättviks kommun

AVFALLSTAXA 2015 i Rättviks kommun 1 AVFALLSTAXA 2015 i Rättviks kommun Antagen av Kommunfullmäktige i Rättviks kommun den 4 december 2014, 86, dnr 2014/486 36 2 AVFALLSTAXA 2015 För Rättviks kommuns avfallshantering att gälla fr o m 2015-01-01.

Läs mer

AVFALLSTAXA 2015 i Gagnefs kommun

AVFALLSTAXA 2015 i Gagnefs kommun AVFALLSTAXA 2015 i Gagnefs kommun Antagen av Kommunfullmäktige i Gagnef den 8 december 2014 224 dnr 2014:934/04 2 AVFALLSTAXA 2015 I GAGNEFS KOMMUN För Gagnefs kommuns avfallshantering att gälla fr om

Läs mer

Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun

Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun Sida 1(7) Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun Kapitel 2 Kravkatalog Utförare 2(7) Innehållsförteckning 2 Kravkatalog utförare...3 2.1 Krav på juridisk form...3 2.2 Uteslutningsgrunder...3

Läs mer

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KARLSHAMNS KOMMUN 2015

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KARLSHAMNS KOMMUN 2015 RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KARLSHAMNS KOMMUN 2015 Varje kommun är enligt 15 kap 8 Miljöbalken skyldig att svara för omhändertagande av hushållsavfall.kommunens avfallshantering regleras i miljöbalken, avfallsförordningen

Läs mer

Renhållningstaxa för Strängnäs kommun Gäller fr.o.m. 2015-01-01

Renhållningstaxa för Strängnäs kommun Gäller fr.o.m. 2015-01-01 1 (7) Bilaga 2 Renhållningstaxa för Strängnäs kommun Gäller fr.o.m. 2015-01-01 1. Taxa för hushållsavfall utom slam och latrin 2. Allmänt Avgifter i taxan är angivna inklusive moms. Dessa föreskrifter

Läs mer

ANBUDSFORMULÄR STEG 1

ANBUDSFORMULÄR STEG 1 Polisens verksamhetsstöd Administration/Upphandling ANBUDSFORMULÄR STEG 1 Bilaga 1 Diarienr (åberopas vid korrespondens) Ärendebeteckning 1 OMBUD MFL. Vårt ombud under anbudstiden är: Frågor med anledning

Läs mer

Renhållningstaxa Hammarö kommun

Renhållningstaxa Hammarö kommun 1(5) Renhållningstaxa Hammarö kommun Antagen av kommunfullmäktige den 18 april 2011, KF 29 Reviderad av kommunfullmäktige den 8 december 2014, KF 93 Taxan gäller från och med den 9 december 2014 Kontaktinformation:

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING Renhållningstaxa för Sollentuna kommun Antagen av kommunfullmäktige 2008-10-22, 90 att gälla från och med 2008-11-01. Reviderad av fullmäktige 2013-10-16, 126, Dnr 2013/0506 KS.116 Innehållsförteckning

Läs mer

AVFALLSTAXA 2015 i Vansbro kommun

AVFALLSTAXA 2015 i Vansbro kommun 1 AVFALLSTAXA 2015 i Vansbro kommun Antagen av Kommunfullmäktige i Vansbro den 22 december 2014 134, dnr: KS 2014/617 2 AVFALLSTAXA 2015 För Vansbro kommuns avfallshantering att gälla fr o m 2015-01-01.

Läs mer

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR OLOFSTRÖMS KOMMUN 2013

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR OLOFSTRÖMS KOMMUN 2013 RENHÅLLNINGSTAXA FÖR OLOFSTRÖMS KOMMUN 2013 Varje kommun är enligt 15 kap 8 Miljöbalken skyldig att svara för omhändertagande av hushållsavfall.kommunens avfallshantering regleras i miljöbalken, avfallsförordningen

Läs mer

Avfallstaxa. Leksands kommun. Gäller from Avgifter är inklusive moms. Antagen av Kommunfullmäktige i Leksand , 115

Avfallstaxa. Leksands kommun. Gäller from Avgifter är inklusive moms. Antagen av Kommunfullmäktige i Leksand , 115 Gäller from 2017-01-01 Avgifter är inklusive moms Antagen av Kommunfullmäktige i Leksand 2016-11-28, 115 1 Kärlavfall och grovavfall Taxan för kärlavfall och grovavfall är uppdelad enligt följande: Fast

Läs mer

Renhållningstaxa. Allmänna bestämmelser. Författningssamling - Policydokument

Renhållningstaxa. Allmänna bestämmelser. Författningssamling - Policydokument Författningssamling - Policydokument Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller från: 2013-01-01 Antagen: KF 164, 2012-12-03 Varje kommun är enligt 15 kap 8 Miljöbalken skyldig att svara för omhändertagande

Läs mer

Taxa för hushållsavfall

Taxa för hushållsavfall Taxa för hushållsavfall Hudiksvalls kommun Antaget av kommunfullmäktige 2015-05-28 Innehållsförteckning Inledande bestämmelser.3 Småhus.5 Fritidshus.5 Gemensamhetsanläggning 5 Flerbostadshus och verksamheter.6

Läs mer

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR ÖCKERÖ KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige D. nr 0072/15

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR ÖCKERÖ KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige D. nr 0072/15 RENHÅLLNINGSTAXA FÖR ÖCKERÖ KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2015-06-11 D. nr 0072/15 1 R e n h å l l n i n g s t a x a f ö r Ö c k e r ö k o m m u n 2016 Avgifter och giltighetsområde Enligt 27 kap

Läs mer

Renhållningstaxa för Alvesta Kommun 2014 gällande tillsvidare Antagen av kommunfullmäktige 2013-11-19

Renhållningstaxa för Alvesta Kommun 2014 gällande tillsvidare Antagen av kommunfullmäktige 2013-11-19 Renhållningstaxa för Alvesta Kommun 2014 gällande tillsvidare Antagen av kommunfullmäktige 2013-11-19 Allmänna bestämmelser 1 Avgift för insamling, transport och bortskaffande av hushållsavfall från bostäder

Läs mer

Renhållningsavgifter 2015

Renhållningsavgifter 2015 Renhållningsavgifter 2015 Gällande fr.o.m. 1 januari 2015 Gäller fr.o.m : Rubrik 8 Antagen av kommunfullmäktige, KF 2015-02-23 5 i Vara kommun 2015 Sidan 1 Innehållsförteckning Hushållsavfall... 1 Hämtning

Läs mer

Renhållningstaxa för Älvdalens kommun

Renhållningstaxa för Älvdalens kommun Renhållningstaxa för Älvdalens kommun gällande från 2007-07-01 Antagen av Tekniska nämnden 2007-05-02, 53 Antagen av kommunfullmäktige 2007-05-21, 29 Sidan 1 av 6 Renhållningstaxa för Älvdalens kommun

Läs mer

Avfallstaxa Lindesbergs kommun 2016

Avfallstaxa Lindesbergs kommun 2016 Avfallstaxa Lindesbergs kommun 2016 Innehållsförteckning Allmänt... 3 Administrativa regler... 3 Grundavgift och Rörlig avgift... 3 Val av abonnemang... 4 Villa, helårsabonnemang... 5 Fritidshus, hämtning

Läs mer

Avfallstaxa. Vansbro kommun. Gäller from Avgifter är inklusive moms. Antagen av Kommunfullmäktige i Vansbro , 83

Avfallstaxa. Vansbro kommun. Gäller from Avgifter är inklusive moms. Antagen av Kommunfullmäktige i Vansbro , 83 Gäller from 2017-01-01 Avgifter är inklusive moms Antagen av Kommunfullmäktige i Vansbro 2016-11-14, 83 1 Kärlavfall och grovavfall Taxan för kärlavfall och grovavfall är uppdelad enligt följande: Fast

Läs mer

Avfallstaxa Hällefors kommun 2015

Avfallstaxa Hällefors kommun 2015 Avfallstaxa Hällefors kommun 2015 Innehållsförteckning Allmänt... 3 Administrativa regler. 3 Grundavgift och Rörlig avgift.. 3 Val av abonnemang... 4 Renhållningsavgifter 4 Grundavgifter 4 Helårsabonnemang

Läs mer

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR SÖLVESBORGS KOMMUN

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR SÖLVESBORGS KOMMUN U T G I V E N A V K O M M U N K A N S L I E T Nr 7.5 Sid 1 (18) Dnr Gäller fr. o. m. Antagen 2015/283 2016/310 2016-01-01 2017-01-01 Kf 2015-11-23 134 Kf 2016-12-19 170 RENHÅLLNINGSTAXA FÖR SÖLVESBORGS

Läs mer

Avfallstaxa 2015 för verksamheter i Varberg och Falkenberg

Avfallstaxa 2015 för verksamheter i Varberg och Falkenberg Avfallstaxa 2015 för verksamheter i Varberg och Falkenberg Antagen av kommunfullmäktige i Varberg 2014-11-25 och i Falkenberg 2014-12-16, att gälla från och med 2015-01-01 Kundtjänst Telefon 0757-27 40

Läs mer

DEFINITIONER OCH ORDFÖRKLARINGAR (i bokstavsordning)

DEFINITIONER OCH ORDFÖRKLARINGAR (i bokstavsordning) DEFINITIONER OCH ORDFÖRKLARINGAR (i bokstavsordning) Avfall Med avfall avses varje föremål, ämne eller substans som ingår i en avfallskategori och som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig

Läs mer

UPPHANDLING AV UTFÖRANDE AV PERSONLIG ASSISTANS: ANBUDSFORMULÄR

UPPHANDLING AV UTFÖRANDE AV PERSONLIG ASSISTANS: ANBUDSFORMULÄR SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING SID 1 (9) 2009-10-23 Bilaga 1 till förfrågningsunderlag UPPHANDLING AV UTFÖRANDE AV PERSONLIG ASSISTANS: ANBUDSFORMULÄR SID 2 (9) Instruktioner/råd till anbudsgivare Följande

Läs mer

Hushållsavfallstaxa för Vellinge kommun. Gäller från 1 juli 2014

Hushållsavfallstaxa för Vellinge kommun. Gäller från 1 juli 2014 Vellinge kommun POST 235 81 Vellinge BESÖK Norrevångsgatan 3 TELEFON 040-42 50 00 Hushållsavfallstaxa för Vellinge kommun. Gäller från 1 juli 2014 7.3.5 Fettavskiljare För fettavskiljare tillkommer behandlingsavgift

Läs mer

AVFALLSTAXA STENUNGSUNDS KOMMUN

AVFALLSTAXA STENUNGSUNDS KOMMUN AVFALLSTAXA STENUNGSUNDS KOMMUN Gäller från och med 1 januari 2014 Antagen av kommunfullmäktige 2013-10-21 Antagen av: KF 169 2013-10-21 KS 199 2013-09-30 SBU 148 2013-08-28 1. INLEDNING... 3 2. AVGIFTER...

Läs mer

AVFALLSTAXA 2014 MALMÖ STAD OCH BURLÖVS KOMMUN

AVFALLSTAXA 2014 MALMÖ STAD OCH BURLÖVS KOMMUN AVFALLSTAXA 2014 MALMÖ STAD OCH BURLÖVS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige i Malmö stad 2013-12-17 Antagen av kommunfullmäktige i Burlövs kommun 2013-12-16 Gäller fr.o.m. 2014-01-01 Avfallstaxa 2014 1

Läs mer

Renhållningstaxa för Mora kommun 2008-01-21

Renhållningstaxa för Mora kommun 2008-01-21 Renhållningstaxa för Mora kommun 2008-01-21 Renhållningstaxa för Mora kommun A Grunden för renhållningstaxa Avfallshanteringen i kommunen regleras i miljöbalken SFS 1998:808, avfallsförordningen SFS 2001:1063

Läs mer

Avfallstaxa för Upplands Väsby år 2016 Taxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall.

Avfallstaxa för Upplands Väsby år 2016 Taxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall. Styrdokument 2015-09-21 Dnr KS/2015:388 Avfallstaxa för Upplands Väsby år 2016 Taxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall. Nivå: Kommungemensamt styrdokument Antagen: Nämndens namn den dag månad

Läs mer

SORTERINGSANVISNINGAR OCH HÄMTNINGSINTERVALL Renhållaren = Sigtuna kommun, Stadsbyggnadskontoret, Renhållningen MHN = Miljö- och hälsoskyddsnämnden

SORTERINGSANVISNINGAR OCH HÄMTNINGSINTERVALL Renhållaren = Sigtuna kommun, Stadsbyggnadskontoret, Renhållningen MHN = Miljö- och hälsoskyddsnämnden BILAGA 2 SORTERINGSANVISNINGAR OCH HÄMTNINGSINTERVALL = Sigtuna kommun, Stadsbyggnadskontoret, Renhållningen MHN = Miljö- och hälsoskyddsnämnden Avfallsslag: Hämtning/avlämning: Intervall: Anmälan/ansökan/

Läs mer

Renhållningstaxa 2003

Renhållningstaxa 2003 Renhållningstaxa 2003 Renhållningsavgiften Avfallshantering finansieras enbart genom renhållningsavgifter utan något stöd från skattemedel. Uppstår ett överskott går detta tillbaka till fastighetsägaren

Läs mer

PM Exempel på krav i förfrågningsunderlag rörande slamtömning

PM Exempel på krav i förfrågningsunderlag rörande slamtömning PM Exempel på krav i förfrågningsunderlag rörande slamtömning Exempel på formuleringar rörande arbetsmiljö (utifrån 5.8.4 i mallen): - På uppmaning av beställaren ska entreprenören delge denne den dokumentation

Läs mer

FÖRESKRIFT OM RENHÅLLNINGSAVGIFT MED RENHÅLLNINGSTAXA FÖR UPPVIDINGE KOMMUN 1(9)

FÖRESKRIFT OM RENHÅLLNINGSAVGIFT MED RENHÅLLNINGSTAXA FÖR UPPVIDINGE KOMMUN 1(9) RENHÅLLNINGSTAXA FÖR UPPVIDINGE KOMMUN 1(9) Gäller från och med 2014-01-01. Antagen av kommunfullmäktige i Uppvidinge 2013-11-26, 93. Lagstadgad moms ingår i avgifterna. 1. HUSHÅLLSAVFALL 1 Samtliga hushåll

Läs mer

Avfallstaxa för Håbo kommun Förslag till avfallstaxa 2008-04-09 Reviderad 2008-04-24 Antagen i KF 74 2008-06-16 Justerad med index och gäller fr om

Avfallstaxa för Håbo kommun Förslag till avfallstaxa 2008-04-09 Reviderad 2008-04-24 Antagen i KF 74 2008-06-16 Justerad med index och gäller fr om Avfallstaxa för Håbo kommun Förslag till avfallstaxa 2008-04-09 Reviderad 2008-04-24 Antagen i KF 74 2008-06-16 Justerad med index och gäller fr om 2009-01-01 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING...

Läs mer

ägare finansiärer Folksam Länsförsäkringar Trygg-Hansa Vägverket LO NTF

ägare finansiärer Folksam Länsförsäkringar Trygg-Hansa Vägverket LO NTF ägare LO NTF finansiärer Folksam Länsförsäkringar Trygg-Hansa Vägverket Omvärlden QIII Transportköpare Transportsäljare vi slutkonsumenter vill inte att de varor vi köper i något led skall innebära ohälsa

Läs mer

DEFINITIONER OCH ORDFÖRKLARINGAR (i bokstavsordning)

DEFINITIONER OCH ORDFÖRKLARINGAR (i bokstavsordning) DEFINITIONER OCH ORDFÖRKLARINGAR (i bokstavsordning) Avfall Med avfall avses varje föremål, ämne eller substans som ingår i en avfallskategori och som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig

Läs mer

Renhållningstaxa för Älvdalens kommun

Renhållningstaxa för Älvdalens kommun Renhållningstaxa för Älvdalens kommun gällande från 2007-07-01 Antagen av Tekniska nämnden 2007-05-02, 53 Antagen av kommunfullmäktige 2007-05-21, 29 Sidan 1 av 6 Renhållningstaxa för Älvdalens kommun

Läs mer

Matlådor. Kommunen kommer att utesluta anbudsgivare enligt LOU 10 kap. 2 om de:

Matlådor. Kommunen kommer att utesluta anbudsgivare enligt LOU 10 kap. 2 om de: Haninge kommun Skakrav Diarie SUN 119/2015 Namn Matlådor Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär. Skakravsformuläret ska besvaras elektroniskt genom att du klickar

Läs mer

UPPHANDLING AV AVFALLSHÄMTNING 2015-2017. Förfrågningsunderlag 20150604

UPPHANDLING AV AVFALLSHÄMTNING 2015-2017. Förfrågningsunderlag 20150604 UPPHANDLING AV AVFALLSHÄMTNING 2015-2017 Förfrågningsunderlag 20150604 1. 1. ALLMÄN ORIENTERING 4 1.1. Beställare 4 1.2. Beställarens kontaktperson 4 1.3. Entreprenadens omfattning 4 1.3.1. Entreprenaden

Läs mer

Musik, sport och matsmarta tips

Musik, sport och matsmarta tips Företag Musik, sport och matsmarta tips 64 Företag Avfall, en fråga som berör alla 65 Organisation och ansvar Organisation och ansvar Avfallsfrågor berör alla i samhället. Många aktörer arbetar med avfallsfrågor

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till avfallsföreskrifter i renhållningsordning för Upplands Väsby kommun

Tillämpningsanvisningar till avfallsföreskrifter i renhållningsordning för Upplands Väsby kommun Styrdokument, föreskrifter 2015-08-31 Dnr KS/2015:106 Tillämpningsanvisningar till avfallsföreskrifter i renhållningsordning för Upplands Väsby kommun Nivå: Kommungemensam Antagen: Kommunstyrelsen den

Läs mer

SOLLEFTEÅ KOMMUN RENHÅLLNINGSTAXA

SOLLEFTEÅ KOMMUN RENHÅLLNINGSTAXA SOLLEFTEÅ KOMMUN RENHÅLLNINGSTAXA 2015 Antagen av kommunfullmäktige den 27 oktober 2014 165 Renhållningstaxa för Sollefteå kommun 2014-12-03 Antagen av kommunfullmäktige 2014-10-27 165 att gälla från

Läs mer

Valfrihetssystem inom boendestöd. Boendestöd - Kapitel 2 Kravkatalog - Utförare

Valfrihetssystem inom boendestöd. Boendestöd - Kapitel 2 Kravkatalog - Utförare UPPDRAGSBESKRIVNING 1 (8) Dnr: 2014:115 Valfrihetssystem inom boendestöd Boendestöd - Kapitel 2 Kravkatalog - Utförare Socialtjänsten Sociala avdelningen Postadress Besöksadress Telefon (vx) Fax 451 81

Läs mer

Renhållningstaxa för Boxholms kommun

Renhållningstaxa för Boxholms kommun Renhållningstaxa för Boxholms kommun Gäller från 2014-01-01 (exkl. ) Fastställd av kommunfullmäktige 2013-09-09 Allmänt. n gäller tillsvidare from 2014-01-01 och skall om så erfordras omprövas inför varje

Läs mer

AVFALLSTAXA Avfallstaxa för Håbo kommun från och med

AVFALLSTAXA Avfallstaxa för Håbo kommun från och med AVFALLSTAXA Avfallstaxa för Håbo kommun från och med 2016-01-01 Antagen av kommunfullmäktige 2013-11-11, KF 87 Indexreglerad from 2016-01-01, beslut 2015-12-14, Dnr 2015/00284 AVFALLSTAXA 2 Innehåll AVFALLSTAXA...

Läs mer

Avgifterna debiteras normalt fyra gånger per år för en- och tvåfamiljshus, flerfamiljshus och verksamheter samt en gång per år för fritidsbostäder.

Avgifterna debiteras normalt fyra gånger per år för en- och tvåfamiljshus, flerfamiljshus och verksamheter samt en gång per år för fritidsbostäder. Sida 1 (9) RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KRAMFORS KOMMUN Taxan gäller från och med 2013-01-01. För de åtgärder som utföres genom kommunens försorg enligt miljöbalken samt renhållningsordning antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

Renhållningstaxa för Norrköpings kommun 2013-02-26. Renhållningstaxa för Norrköpings kommun

Renhållningstaxa för Norrköpings kommun 2013-02-26. Renhållningstaxa för Norrköpings kommun Renhållningstaxa för Norrköpings kommun 2013-02-26 Renhållningstaxa för Norrköpings kommun Fastställd av kommunfullmäktige den 25 mars 2013 50 Gäller från den 1 april 2013 Innehållsförteckning A. Fast

Läs mer

Avfallstaxa för Sigtuna kommun. Gäller från och med 2016-01-01. Antagen av Sigtuna kommunfullmäktige 2015-12-17, 197

Avfallstaxa för Sigtuna kommun. Gäller från och med 2016-01-01. Antagen av Sigtuna kommunfullmäktige 2015-12-17, 197 Avfallstaxa för Sigtuna kommun Gäller från och med 2016-01-01 Antagen av Sigtuna kommunfullmäktige 2015-12-17, 197 Innehållsförteckning 1 Allmänna bestämmelser... 1 1.1 Principer... 1 1.2 sskyldighet...

Läs mer

3. Ansökan om LOV avtal Program för primärvården i Västmanland

3. Ansökan om LOV avtal Program för primärvården i Västmanland Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2015-10-21 Upphandlande organisation Västmanlands läns landsting Anette Öhrn DLL Upphandling Program för primärvården i Västmanland - LOV DU-UPP15-0189 Symbolförklaring:

Läs mer

AVFALLSTAXA STENUNGSUNDS KOMMUN Dnr 0361/15

AVFALLSTAXA STENUNGSUNDS KOMMUN Dnr 0361/15 AVFALLSTAXA STENUNGSUNDS KOMMUN Dnr 0361/15 Gäller från och med 1 januari 2016 Antagen av kommunfullmäktige 2015-10-26 Antagen av: KF 223 2015-10-26 KS 181 2015-08-31 SBU 57 2015-06-09 1. INLEDNING...

Läs mer

1.0 KRAV PÅ LEVERANTÖREN - UTESLUTNING OCH KONTROLL

1.0 KRAV PÅ LEVERANTÖREN - UTESLUTNING OCH KONTROLL Statens Institutionsstyrelse Skallkrav Diarie 2.2-3614-2014 Namn Konsulterande läkare för SiS ungdomshem Råby Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär. Skallkravsformuläret

Läs mer

Kommunal författningssamling. Avfallstaxan. Motala kommun

Kommunal författningssamling. Avfallstaxan. Motala kommun Kommunal författningssamling Avfallstaxan Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 13/KS 0161 Datum: 2013-11-25 Paragraf: 98 Reviderande instans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 14/KS

Läs mer

TAXA FÖR AVFALLSAVGIFTER

TAXA FÖR AVFALLSAVGIFTER TAXA FÖR AVFALLSAVGIFTER För Trollhättans kommun Från och med 1 januari 2017 Antagen av kommunfullmäktige den 2016-11-07, 130, med stöd av Miljöbalken (SFS 1998:808) 27 kap. 4, att gälla fr.o.m. 1 januari

Läs mer

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR ÖCKERÖ KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-19. D. nr 0368/13

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR ÖCKERÖ KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-19. D. nr 0368/13 RENHÅLLNINGSTAXA FÖR ÖCKERÖ KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-19 D. nr 0368/13 Renhållningstaxa för Öckerö kommun 2014 Avgifter och giltighetsområde Enligt 27 kap 4 miljöbalken får kommunen meddela

Läs mer

Avfallstaxa för Vaxholms stad

Avfallstaxa för Vaxholms stad Avfallstaxa för Vaxholms stad Antagen av Kommunfullmäktige 2014-12-15 Gäller fr.o.m. 2015-01-01 Utfärdad med stöd av 27 kap 4 Miljöbalken 1 Generella bestämmelser Erläggande av renhållningsavgift Avgiftsskyldighet

Läs mer

RENHÅLLNINGSFÖRESKRIFTER FÖR LEKEBERGS KOMMUN

RENHÅLLNINGSFÖRESKRIFTER FÖR LEKEBERGS KOMMUN RENHÅLLNINGSFÖRESKRIFTER FÖR LEKEBERGS KOMMUN Antagen av Kommunfullmäktige 2013-11-21 Dokumentansvarig Fastställd Version 0 Dokumentnamn RENHÅLLNINGSFÖRESKRIFTER FÖR LEKEBERGS KOMMUN 1 (10) Innehåll Inledande

Läs mer

Stenungsunds kommun. Förfrågningsunderlag. Valfrihetssystem (LOV) inom hemtjänst, serviceinsatser

Stenungsunds kommun. Förfrågningsunderlag. Valfrihetssystem (LOV) inom hemtjänst, serviceinsatser Stenungsunds kommun Förfrågningsunderlag Valfrihetssystem (LOV) inom hemtjänst, serviceinsatser INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING 3 1.1. Allmänt om kommunen 3 1.2. Allmänt om LOV 3 2. OMFATTNING 3 2.1.

Läs mer

HUSHÅLLSAVFALLSTAXA för Vellinge kommun

HUSHÅLLSAVFALLSTAXA för Vellinge kommun HUSHÅLLSAVFALLSTAXA för Vellinge kommun gäller från och med 1 juli 2012 HUSHÅLLSAVFALLSTAXA för Vellinge kommun Beslutad av kommunfullmäktige den 20 juni 2012. Detta dokument utgör det som innan kallats

Läs mer

RENHÅLLNINGSTAXA 2017

RENHÅLLNINGSTAXA 2017 RENHÅLLNINGSTAXA 2017 Söderköpings kommun Kommunfullmäktige Antagen 2016-12-07 151 Taxor och avgifter inom Renhållningsenheten Allmänt För kommunens avfallshantering gäller miljöbalken (1998:808) och avfallsförordningen

Läs mer

Avfallstaxa Hällefors kommun 2017

Avfallstaxa Hällefors kommun 2017 Avfallstaxa Hällefors kommun 2017 Innehållsförteckning Allmänt... 3 Administrativa regler... 3 Grundavgift och Rörlig avgift... 3 Val av abonnemang... 4 Villa, helårsabonnemang... 5 Fritidshus, hämtning

Läs mer

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Drift och underhåll Offentlig belysning

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Drift och underhåll Offentlig belysning Haninge kommun Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Drift och underhåll Offentlig belysning Diarie SUN 127/2013 Upphandlare Klara Hanell Strand Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska

Läs mer

Information om avfallshantering

Information om avfallshantering Information om avfallshantering För kommunerna Eslöv, Hörby och Höör har gemensamma föreskrifter om avfallshantering tagits fram i samarbete med Merab (Mellanskånes Renhållningsaktiebolag). Föreskrifterna

Läs mer

Systembeskrivning 2005-04-04 2006-12-31

Systembeskrivning 2005-04-04 2006-12-31 Systembeskrivning 2005-04-04 2006-12-31 QIII ideell förening Västra vägen 11A 171 26 Solna Tel +46 (8) 734 52 51 info@q3.se www.q3.se Ägs av LO och NTF 1.12 QIII, Bedömningssystem för upphandlare av tunga

Läs mer

Renhållningstaxa för Sigtuna kommun

Renhållningstaxa för Sigtuna kommun SIG300, v2.0, 2010-02-26 1 (14) Renhållning 08-591 261 97 Renhållningstaxa för Sigtuna kommun Populärversion STADSBYGGNADSKONTORET RENHÅLLNING 2 (14) Innehållsförteckning 1 Allmänna bestämmelser... 3 1.1

Läs mer

Renhållningstaxa för Gislaveds kommun 2013

Renhållningstaxa för Gislaveds kommun 2013 Renhållningstaxa för Gislaveds kommun 2013 Antagen av kommunfullmäktige 2013-04-25, 56 Gäller fr o m 2013-06-01 GILTIGHETSOMRÅDE Taxan avser de avgifter som enligt gällande lagstiftning kan utgå för hantering

Läs mer

Avfallstaxa 2012 för avfallshantering i Falu kommun. gäller fr. o. m. 2012-01-01

Avfallstaxa 2012 för avfallshantering i Falu kommun. gäller fr. o. m. 2012-01-01 Avfallstaxa 2012 för avfallshantering i Falu kommun gäller fr. o. m. 2012-01-01 Avfallstaxa för Falu kommuns avfallshantering att gälla fr o m 2012-01-01 Lagstadgad mervärdeskatt ingår. Justerad av Falu

Läs mer

Avfallstaxa. för avfallshantering i Nordanstigs kommun. Foto: Ulf Borin. Antagen av kommunfullmäktige Gäller från

Avfallstaxa. för avfallshantering i Nordanstigs kommun. Foto: Ulf Borin. Antagen av kommunfullmäktige Gäller från Avfallstaxa för avfallshantering i Nordanstigs kommun Foto: Ulf Borin Antagen av kommunfullmäktige 2017-02-06 Gäller från 2017-04-01 Avfallstaxa Dessa föreskrifter om avgifter har kommunfullmäktige beslutat

Läs mer

Informationsblad. Dnr:T2014-01327 Dnr:14V86 2014-08-26

Informationsblad. Dnr:T2014-01327 Dnr:14V86 2014-08-26 Informationsblad Ansökan för att bli godkänd entreprenör Stockholms stad avseende insamling av skrymmande hushållsavfall (grovavfall) inom Stockholms Stad 1(5) Upphandling tjänstekoncession avseende insamling

Läs mer

Ny kommunal avfallstaxa. för flerfamiljshus och verksamheter

Ny kommunal avfallstaxa. för flerfamiljshus och verksamheter Ny kommunal avfallstaxa för flerfamiljshus och verksamheter 1 Varsågod Ny avfallstaxa gäller från 1 april 2012. Här kommer information till dig som fastighetsägare om den nya avfallstaxan som gäller för

Läs mer

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR SOTENÄS KOMMUN 2009 Antagen av kommunfullmäktige i Sotenäs kommun, 2008-12-11, 149.

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR SOTENÄS KOMMUN 2009 Antagen av kommunfullmäktige i Sotenäs kommun, 2008-12-11, 149. Dnr: KA08/824 RENHÅLLNINGSTAXA FÖR SOTENÄS KOMMUN 2009 Antagen av kommunfullmäktige i Sotenäs kommun, 2008-12-11, 149. 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1.1 Avgiftsskyldighet Enligt 27 kap. 4-6 miljöbalken får

Läs mer

Handläggare Tel.nr. Datum Ärendenummer Niclas Olofsson 0144-350 36 2011-12-10 12/2011

Handläggare Tel.nr. Datum Ärendenummer Niclas Olofsson 0144-350 36 2011-12-10 12/2011 1(8) Anbudsinbjudan Handläggare Tel.nr. Datum Ärendenummer Niclas Olofsson 0144-350 36 2011-12-10 12/2011 Leveransadress Anbudsgivare Anbudsadress Anbud ska vara kommunen tillhanda Anbud - Maskintjänster

Läs mer

HÖRBY KOMMUN Författningssamling

HÖRBY KOMMUN Författningssamling RENHÅLLNINGSTAXA gällande från 2013-02-01 GILTIGHETSOMRÅDE Taxan avser avgifter för hantering av hushållsavfall och därmed jämförligt avfall i kommunerna Eslöv, Höör och Hörby. Avgifter för denna hantering

Läs mer

Föreskrifter om avfallshantering för Ludvika kommun. Kommunfullmäktige , 58 Kommunstyrelsen , 26 Kommunstyrelsen , 51

Föreskrifter om avfallshantering för Ludvika kommun. Kommunfullmäktige , 58 Kommunstyrelsen , 26 Kommunstyrelsen , 51 Föreskrifter om avfallshantering för Ludvika kommun Kommunfullmäktige 2008-04-24, 58 Kommunstyrelsen 2009-02-03, 26 Kommunstyrelsen 2011-02-08, 51 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 3 FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING...

Läs mer

Renhållningstaxa för hushållsavfall

Renhållningstaxa för hushållsavfall Giltighetstid 2008-04-03 2011-12-31 Styrdokument Renhållningstaxa för hushållsavfall Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 4.03) Senast reviderad av kommunfullmäktige, 17 Antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

Priser på vinterarbeten och renhållning kan lämnas separat och kan komma att handlas upp separat per område.

Priser på vinterarbeten och renhållning kan lämnas separat och kan komma att handlas upp separat per område. Förfrågningsunderlag 09-02-26 PM 1 Skötsel av Utemiljö Ändringar mot förfrågningsunderlag daterat 2009-02-09 Komplettering av UF3.31 Priser på vinterarbeten och renhållning kan lämnas separat och kan komma

Läs mer

Var med och forma centrala södra Helsingborgs framtid. Administrativa föreskrifter Projekttävling för H+, 2008 och framåt

Var med och forma centrala södra Helsingborgs framtid. Administrativa föreskrifter Projekttävling för H+, 2008 och framåt Var med och forma centrala södra Helsingborgs framtid Administrativa föreskrifter Projekttävling för H+, 2008 och framåt Innehåll Inledning 1.1 Förfrågningsunderlag 1.2 Om Projekttävlingen Upphandlings

Läs mer

Förslag till Avfalls- och slamtaxa för Nora kommun 2017

Förslag till Avfalls- och slamtaxa för Nora kommun 2017 Tjänsteskrivelse 2016-08-03 Dnr: BKT2016-364-4 1 (2) Handläggare Britt-Inger Fallström Förslag till Avfalls- och slamtaxa för Nora kommun 2017 Förslag till beslut Direktionen föreslås besluta att godkänna

Läs mer

Se bilaga 1. Prislista. Priserna som anges är takpris och Leverantören ska kunna offerera nya system under förutsättning att Cisco producerar dessa.

Se bilaga 1. Prislista. Priserna som anges är takpris och Leverantören ska kunna offerera nya system under förutsättning att Cisco producerar dessa. 1 Ramavtal Detta ramavtal med dnr har träffats mellan Domstolsverket med organisationsnummer 202100-2742 och Företagsnamn med organisationsnummer Organisationsnummer. 2 Omfattning Ramavtalet omfattar Cisco

Läs mer

." ~ i.'\ "~.l.. BERGSLAGENS 7;..--) KOMMUNALTEKNIK. Förslag till Avfallstaxa. Nora kommun ..!:'...

. ~ i.'\ ~.l.. BERGSLAGENS 7;..--) KOMMUNALTEKNIK. Förslag till Avfallstaxa. Nora kommun ..!:'... ." ~ i.'\ "~.l.. BERGSLAGENS 7;..--) KOMMUNALTEKNK Förslag till Avfallstaxa Nora kommun 2016..!:'... nnehål lsförtecknin g Allmänt,,'..,... 3 Administrativa regler... 3 Grundavgift och Rörlig avgift......

Läs mer

LEVERANTÖRSINFORMATION

LEVERANTÖRSINFORMATION 07.1 Formulär till anbud 2015-05-05 1 av 5 LEVERANTÖRSINFORMATION För anbudsgivare i annat land än Sverige gäller motsvarande krav i tillämplig omfattning Denna bilaga ska bifogas anbud, samtliga uppgifter

Läs mer

Övertorneå kommun Offertförfrågan 2013-08-30

Övertorneå kommun Offertförfrågan 2013-08-30 Övertorneå kommun Offertförfrågan 2013-08-30 DIREKTUPPHANDLING till lågt värde Ny sargutrustning till Hockeyplanen i Svanstein Övertorneå kommun önskar offert på ny sargutrustning till hockeyplanen i Svanstein.

Läs mer

Kommunal författningssamling. Avfallstaxa Motala kommun

Kommunal författningssamling. Avfallstaxa Motala kommun Kommunal författningssamling Avfallstaxa 2017 Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 16/RN 0067 Datum: 2013-11-25 Paragraf: Reviderande instans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 14/KS

Läs mer

Information om taxa för hämtning av slam från enskilda avloppsanläggningar i Uppsala kommun

Information om taxa för hämtning av slam från enskilda avloppsanläggningar i Uppsala kommun Information om taxa för hämtning av slam från enskilda avloppsanläggningar i Uppsala kommun Uppsala kommuns taxa för hämtning av slam från enskilda avloppsanläggningar Denna taxa antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

RENHÅLLNINGSORDNING FÖR EDA KOMMUN

RENHÅLLNINGSORDNING FÖR EDA KOMMUN RENHÅLLNINGSORDNING FÖR EDA KOMMUN 1 Tillämpnings- Enligt 9 i renhållningslagen (SFS 1979:596) skall det för varje kommun område finnas en renhållningsordning som skall innehålla kommunens föreskrifter

Läs mer

ANBUDSFORMULÄR. Projektnamn Säterprojektet 1b Segenässätern Byggnadsvårdåtgärder. Kod Text Rev. Begärda handlingar: Lämnas genom: Bilaga:

ANBUDSFORMULÄR. Projektnamn Säterprojektet 1b Segenässätern Byggnadsvårdåtgärder. Kod Text Rev. Begärda handlingar: Lämnas genom: Bilaga: 1 Titel / Kapitelrubrik ANBUDSFORMULÄR Handling 7 Handläggare Susanna Björklöf Status Förfrågningsunderlag Projektnamn Säterprojektet 1b Segenässätern Byggnadsvårdåtgärder Projektnummer Datum 2012-01-23

Läs mer

Storumans kommun. Upphandling Familjerådgivning. Dnr: ON/2010:

Storumans kommun. Upphandling Familjerådgivning. Dnr: ON/2010: Storumans kommun Upphandling ANBUDSBEGÄRAN - FAMILJERÅDGIVNING Upphandlande enhet STORUMANS KOMMUN Omsorgsnämnden 923 81 Storuman Telefon: 0951-140 00 vx Telefax: 0951-140 09 Upphandlande enhets ombud

Läs mer

Lag (2008:962) om valfrihetssystem

Lag (2008:962) om valfrihetssystem Lag (2008:962) om valfrihetssystem 1 kap. Lagens tillämpningsområde Lagens omfattning 1 Denna lag gäller när en upphandlande myndighet beslutat att tillämpa valfrihetssystem vad gäller tjänster inom hälsovård

Läs mer

Avfallsföreskrifter i renhållningsordning för Upplands Väsby kommun

Avfallsföreskrifter i renhållningsordning för Upplands Väsby kommun Styrdokument, föreskrifter 2015-06-08 Dnr KS72015:106 Avfallsföreskrifter i renhållningsordning för Upplands Väsby kommun Nivå: Kommungemensamt Antagen: Kommunfullmäktige den 14 september 2015 134 Reviderad:

Läs mer

Beslutshistorik Antagen av kommunfullmäktige 2009-05-18, 72

Beslutshistorik Antagen av kommunfullmäktige 2009-05-18, 72 Styrdokument Renhållningstaxa för hushållsavfall Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 4.03) Senast reviderad av kommunfullmäktige, 244 Giltighetstid från och med 2016-01-01 och tillsvidare

Läs mer

Avfallstaxa i Borgholms kommun

Avfallstaxa i Borgholms kommun Avfallstaxa i Borgholms kommun Antagen av kommunfullmäktige 2014-11-24. Taxan träder i kraft 2015-01-01. Alla priser inkluderar mervärdesskatt. Betalningsansvar för renhållningstjänst åvilar fastighetsägare,

Läs mer

Herrljunga kommun. Taxa Renhållning Antagen av Kommunfullmäktige , 62

Herrljunga kommun. Taxa Renhållning Antagen av Kommunfullmäktige , 62 Herrljunga kommun Taxa Renhållning 2017 Antagen av Kommunfullmäktige 2016-05-10, 62 1 ALLMÄNT Kommuner får meddela föreskrifter om att avgift ska betalas för insamling, transport, återvinning och bortskaffande

Läs mer

Avfallstaxa 2014. Avfallstaxa 2013. för avfallshantering i Falu kommun. för avfallshantering i Falu kommun. gäller fr. o. m.

Avfallstaxa 2014. Avfallstaxa 2013. för avfallshantering i Falu kommun. för avfallshantering i Falu kommun. gäller fr. o. m. Avfallstaxa 2013 Avfallstaxa 2014 för avfallshantering i Falu kommun för avfallshantering i Falu kommun gäller fr. o. m. 2013-01-01 gäller fr. o. m. 2014-01-01 Avfallstaxa 2014 Lagstadgad mervärdeskatt

Läs mer