I. FÖRORD. Kära Dinli förare:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "I. FÖRORD. Kära Dinli förare:"

Transkript

1 I. FÖRORD Kära Dinli förare: På samtliga fordon från Dinli, töms förgasaren på bränsle innan leverans för att säkerställa bästa prestanda samt säkerhet. Det är därför normalt att det tar mellan sekunder innan fordonet startar för första gången. Kvaliten av varje Dinli Quad är garanterad. Läs noggrant igenom denna manual och vi önskar dig ett stort nöje vid körning av din DINLI! VARNING! STOPP! Om du har intrycket att en ATV framförs på samma sätt och har samma vägegenskaper som en bil har du fel. Om du har intrycket att en ATV:s köregenskaper liknar andra typer av fordon, har du fel. Riskerna det innebär att köra en ATV är minst lika höga som de vid körning av motorcykel. 1

2 OWNER S MANUAL MÖJLIG FARA Med tanke på en ATV:s köregenskaper och din egen förmåga (begränsningar att köra en ATV) kan det hända att du förlorar kontroll över fordonet. Gränserna för när detta kan inträffa är omöjliga att precisera pga oändliga variationer i terrängförhållanden och förarerfarenhet. VAD KAN INTRÄFFA? Du kan förlora kontrollen över fordonet, råka ut för en olycka, bli allvarligt skadad, förlamad eller dödad. HUR KAN MAN UNDVIKA EN OLYCKA? Farorna det innebär att köra en ATV kan inte undvikas helt. Dessa risker kan minimeras genom träning, gott omdöme, erfarenhet, användning av hjälm, skyddskläder och utveckling av ens egna färdigheter att skifta vikt, hantera broms och gas. Att läsa igenom och förstå innehållet i denna instruktionsbok, varningsdekaler samt genomförande av en förarkurs är viktiga för inlärningsprocessen. 2

3 Enbart erfarna förare Detta fordon är inte avsett för nybörjare eller oerfarna förare. Läs noggrannt genom instruktionsboken inför körning och bekanta dig med samtliga instruktioner, försiktighetsåtgärder, varningar och notiser. Angående denna instruktionsbok Syftet med denna instruktionsbok är att förse ägaren av fordonet med viktig information om säkerhet, service och underhåll. Läs genom och bekanta dig med manualen innan påbörjad körning av fordonet. Förvara instruktionsboken på ditt fordon under körning. Kontakta din auktoriserade Dinli återförsäljare och be om en ersättningsbok om du skulle tappa bort instruktionsboken. Läs och gör dig bekant med hela processen innan du utför något form av servicearbete på fordonet. Om du är osäker på eprocess eller din egen förmåga, kontakta en auktoriserad Dinli verkstad och låt de utföra åtgärden. Tillägsinformation Innan du påbörjar läsning av denna manual gå till avsnittet Tilläggsinformation i slutet av denna bok. Avsnittet innehåller aktuell eller uppdaterad information om din ATV som fanns tillgänglig vid leveranstiden av fordonet. 3

4 OWNER S MANUAL SYNPUNKTER? Kontakta oss om du har några kommentarare eller förslag angående denna instruktionsbok. Vänligen skicka dina synpunkter till: DIN LI METAL INDUSTRIAL CO., LTD. NO.51, Industrial 9th Rd., Tali City, Taichung 412 Taiwan, R.O.C. Tel: 886 (04) Fax: 886 (04)

5 BESTÄMMELSER FÖR BULLER OCH LJUD MANIPULATION AV BULLERSKYDD ÄR FÖRBJUDET Europeiska CE direktiv samt Amerikansk federal lag förhindrar följande handlingar: (1) Avlägsnande eller förändring av någon som helst anordning eller designfunktion avsedd for bullerbegränsning, i annat syfte än underhåll, service eller byte, före eller efter leverans eller under tiden fordonet är i bruk; eller (2) bruk av fordonet efter att sådan anordning eller del avläsgnats eller satts ur funktion av någon. BLAND DE HANDLINGARNA SOM FÖRUTSÄTTS MANIPULERA BULLERSKYDD FINNS HANDLINGAR LISTADE NEDAN: 1. Avlägsnande, håltagning, eller modifiering av ljuddämpare, insug, luftfilter eller avgassystem. 2. Bristande underhåll. 3. Byte, modifiering av någon rörlig del eller del/delar av avgas eller insugssytemet med andra delar än de som specificerats av tillverkaren. Begränsningar Allt innehåll i denna instruktionsbok baseras på den senaste produktinformationen och specifikationer tillgängliga vid tryckning. Dinli Metal Industrial Co., Ltd. förbehåller sig rätten att förändra produkten och göra förbättringar som kan påverka illustrationer, bilder och förklaringar i denna instruktionsbok. Inga delar av denna instruktionsbok får förvaras i något form av fysiskt eller elektroniskt arkiv, reproduceras eller överföras till annan media, kopieras eller översättas utan Dinli Metal Industrial Co., Ltd. föregående godkännande. Anvisningar och specifikationer i denna publikation är föremål för ändringar utan förvarning och utan att Dinli Metal Industrial Co., Ltd. åsamkar något ansvar pga dessa förändringar. Illustrationerna i denna publikation är endast avsedda för hänvisningar och behöver inte återge en exakt avbildning av fordonet eller komponent tillhörande fordonet. 5

6 OWNER S MANUAL II. INTRODUKTION Kära användare: Vi gratulerar dig till köpet av din Dinli ATV. Den symboliserar flera års Dinli erfarenhet i tillverkningen av förstklassiga fordon. Du kan nu uppleva och uppskatta hantverket och pålitligheten hos detta mästerverk. SÄKERHETSVARNING UNDERLÅTENHET ATT FÖLJA VARNINGAR I DENNA INSTRUKTIONSBOK KAN LEDA TILL ALLVARLIG SKADA ELLER DÖDSFALL. Förvara alltid denna instruktionsbok på ditt fordon. 6

7 Information med säkerhetssymbolen! Beakta särskild information som föregås av symbolen för Säkerhetsvarning. Den betyder UPPMÄRKSAMHET! VAR BEREDD! DIN SÄKERHET ÄR I FARA FARA! Indikerar att underlåtenhet att följa instruktioner kan leda till allvarlig personskada eller dödsfall. VARNING! Indikerar att potentiell fara föreligger och kan resultera i allvarlig skada eller dödsfall. FÖRSIKTIGHET Indikerar att potentiell fara föreligger som kan leda till skador på fordonet om inte instruktionerna följs. NOTIS: Tillhandahåller behjälplig information. 7

8 OWNER S MANUAL III.VIKTIGT SÄKERHETSMEDDELANDE EN ATV ÄR INGEN LEKSAK OCH KAN VARA FARLIG ATT HANTERA. ATV uppför sig annorlunda på väg jämfört med andra fordon såsom bilar och motorcyklar. En kollision eller att fordonet slår runt kan inträffa plötsligt om man inte iakttar nödvändinga försiktighetsåtgärder, även vid rutinmanövrar såsom kurvtagning, körning i kuperad terräng eller körning över hinder. Att bortse från dessa instruktioner kan leda till allvarlig skada eller dödsfall: 01.Läs noggrannt genom manualen och samtliga etiketter och följ samtliga instruktioner. 02. Kör aldrig en ATV utan nödvändinga kunskaper. Genomför en körutbildning. Nybörjare bör genomgå en kurs hos en erfaren instruktör. Kontakta din återförsäljare för att veta mer om vilka förarutbildningar som erbjuds. 03. Följ alltid ålderbegränsningarna: Ett barn under 16 år bör aldrig bruka en ATV med större motor än 90 cc. 04. Låt aldrig barn under 16 år hantera en ATV utan en vuxens uppsikt eller om de saknar förmåga eller kunskap att hantera den säkert. 06. Kör aldrig en ATV utan godkänd utrustning och godkänd hjälm. Du bör också använda glasögon, handskar, stövlar långa byxor och jacka. 07. Använd inte alkohol eller droger före eller under körning. 08. Kör aldrig fordonet i höga hastigheter. Anpassa hastigheten till underlaget, sikten, vägförhållanden och din erfarenhet.. 09.Prova aldrig att göra wheelies, hopp eller andra stunter. 10. Inspektera din ATV före varje körning och säkerställ att den är i körbar skick. Följ inspektions- och schemalagda underhålls- anvisningar i denna instruktionsbok. 11. Håll alltid båda händerna på styret samt båda fötterna på fotstöden under körning. 12. Kör långsamt och försiktigt i obekant terräng. Uppmärksamma förändringar i terräng och körförhållanden. 13. Kör aldrig i överdriven svår, blöt och lös terräng tills att du har lärt dig och övat på din förmåga att köra i sådan terräng. 8

9 14.Lär dig svänga i låga farter och följ anvisningar innan du påbörjar svängar i högre farter. Sväng aldrig i för höga farter Kör aldrig ATV-n i brantare backar än de din ATV och förmåga är anpassad för. Öva i mindre backar till en början innan du övergår till brantare, större backar. 16. Följ alltid de korrekta anvisningarna beskrivna i instruktionsboken för körning i uppförsbacke. Noggrannt kontrollera terrängen innan du påbörjar bestiga en backe. Kör aldrig i backar med överdrivet löst eller halt underlag. Luta din vikt framåt. Undvik plötsligt gaspådrag eller plötslig växling. Kör aldrig över toppen på en backe i höga farter. 17. Följ alltid korrekta anvisningar beskrivna i instruktionsboken för körning i nedförslut och bromsning i backe. Noggrannt kontrollera terrängen innan påbörjad körning. Skifta din vikt bakåt. Kör aldrig nerför i höga farter. Undvik körning nerför i vinkel som medför skarp sidolutning.kör nerför så rakt som möjligt. 18. Följ alltid korrekta anvisningar beskrivna i instruktionsboken för körning tvärs genom en backe. Undvik backar med överdrivet löst eller halt underlag.skifta din vikt mot backens uppförssida. Försök inte svänga vid körning i lutning tills du lärt dig korrekt teknik för svängar på plant underlag. Undvik att korsa en brant backe om möjligt. 19. Följ alltid korrekta anvisningar för åtgärder om du stannar eller börjar rulla bakåt i en backe. Använd rätt växel och bibehåll jämn fart vi körning uppför för att unvika plötsliga stopp eller att fordonet börjar rulla bakåt. 20. Kontrollera alltid terräng efter hinder inför körning i främmande områden.kör aldrig över stora hinder, följ korrekta anvisningar för körning över hinder. 21. Iaktta försiktighet om fordonet börjar sladda eller glida. Lär dig att säkert hantera/kontrollera en sladd genom att öva i låga farter på plan och jämn mark. Farten bör begränsas ordentligt och stor försiktighet måste iakttas vid körning på isbelagd vägbana för att minska risken för sladd. at high speed. Avoid going down a hill at an angle that would cause the vehicle to lean sharply to one side. Go straight down the hill where possible 22. Kör aldrig ATV-n över starka strömmar eller vattendrag djupare än rekommenderat djup i denna instruktionsbok. Kom ihåg att blöta bromsar kraftigt försämrar ATV-ns bromsförmåga. Testa bromsarna efter att du lämnat vattnet. 9

10 OWNER S MANUAL Bromsa ett flertal gånger vid behov för att med hjälp av friktionen torka beläggen. 13. Upprätthåll korrekt däckstryck som det föreskrivs i denna manual. 24.Modifiera aldrig fordonet genom olämplig montering eller användning. 25. Montera inte rullgas på denna typ av ATV. 26. Överskrid inte ATV s föreskrivna lastförmåga. Last måste surras och säkras på ett korrekt sätt. Sänk farten och följ instruktioner för hur last ska transporteras. Räkna med en längre bromssträcka. Detta fordon följer samtliga tillämpliga CE direktiv inom EU homologeringen gällande vid tidpunkten för fordonets tillverkning. Kontrollera lokala trafiklagar och föreskrifter inför körning med fordonet. Ett batteri måste vara monterad inför start för att underlätta start och öka motorns effekt. Kom ihåg följande när du läser denna instruktionsbok: VARNING! Indikerar potentiell! fara som kan leda till allvarlig skada eller dödsfall. 10

11 IV. INNEHÅLLSFÖRTECKNING I. FÖRORD II. INTRODUKTION III. VIKTIG SÄKERHETSINFORMATION IV. INNEHÅLLSFÖRTECKNING PLACERING AV VARNINGS OCH INFORMATIONSDEKALER FORDONSINDENTIFIERING Chassinummer (VIN) Motornummer Nyckelns ID nummer FORDONETS DELAR OCH HANTERING Sadel Huvudbrytare Framlampor Baklampor Bakre bromshandtag Parkeringsbroms Fotbromspedal Fotpinnar och fotstöd Växelförare Tanklock Handtag Gasreglage Säkringar

12 OWNER S MANUAL 3-14 Styrlås Bränslekran Hastighetsmätare Bränsletank Styre, reglage Kopplingshandtag (manuellt) SÄKER KÖRNING Förnuftig körning Korsa grunt vatten Svänga Köra nerför lutning Köra uppför lutning Modifieringar INSPEKTION FÖRE KÖRNING Checklista inför körning HANTERING Kallstart Start av varm motor Inkörning ManuellVäxling

13 7. UNDERHÅLL OCH ANPASSNINGAR Arbeta säkert Serviceschema Luftfilter Ram, bakram, swingarm Bränsle Motorolja Kylsystem Bromsar Elsystem Luft Avgassystem Hjulupphängning Hjul Däck Nedsänkning i vatten RENGÖRING FÖRVARING TRANSPORT FELSÖKNING TEKNISKA DATA MOTOR CHASSI BATTERI

14 OWNER S MANUAL 13. GARANTIER GARANTIVILLKOR GARANTIPERIOD ÖVERFÖRING AV GARANTIN UNDANTAG GARANTI UNDANTAG VID TÄVLINGSKÖRNING DELAR OCH ARBETE SOM ERSÄTTS AV GARANTIN DELAR OCH ARBETE SOM INTE ERSÄTTS AV GARANTIN BEGRÄNSNING AV GARANTIN SERVICEBOK TILLÄGGSINFORMATION

15 1. PLACERING AV VARNINGS OCH INFORMATIONSDEKALER I detta avsnitt finns exempel på samtliga varningsdekaler. Läs genom och bekanta dig med de riktiga dekalerna på ditt fordon. Dekalerna innehåller infromation som är viktiga för förarens säkerhet. Varningsdekalerna bör anses som permanenta delar av fordonet som krävs för fordonets bruk. Om en dekal saknas, blivit sliten, skadad eller oläsbar måste den ersättas. Varningsdekaler kan fås av Dinli utan kostnad. Dekalens artikelnummer är tryckt i nedre högra hörnet på dekalen samt här i instruktionsboken. Kontakta din auktoriserade återförsäljare för ersättningsdekal Placeringen av dekalerna visas på följande bild. Exempel på samtliga dekaler följer. Ersättningsdekaler måste placeras korrekt. Se illustrationen för korrekt placering av dekalerna. 15

16 OWNER S MANUAL 16

17 Förtäring av alkohol, droger eller cigaretter före eller under körning är förbjudet. Stanna alltid fordonet helt innan du växlar från Fram till Back eller tvärtom. Att inte göra det kan skada växellådan. Maximal fordonslast: 165kg, (363 lbs) Inkluderar förarens, lastens och tillbehörens vikt. Lasta aldrig över 165 kg då det kan leda till förlorad kontroll över fordonet. Att hantera denna ATV om du är under 16 ökar risken för allvarlig skada eller dödsfall. Kör inte detta fordon om du är under 16. Använd alltid skyddsutrustning och godkänd hjälm. Läs instruktionsboken innan du börjar köra fordonet. 17

18 OWNER S MANUAL 2. FORDONSIDENTIFIERING NOTIS: Ditt fordon kan skilja sig från fordonen avbildade i denna instruktionsbok. Anteckna ditt fordons ID nummer i utrymmet nedan. Förvara även en kopia på dessa nummer på ett säkert ställe; du kan behöva dessa för beställning av delar, serviceinformation eller vid stöld. Fordonets olika ID nummer skiljer ditt fordon från andra fordon av samma modell. Motorns Serienummer Typskylt (VIN) Chassinummer (VIN) 18

19 2- CHASSINUMMER (VIN) Fordonets chassinummer (VIN) är etsad / stämplad på den högra sidan av ramen. Chassinumret visas även på chassiplåten framtill på fordonet. 1. Stansat chassinummer 2. Chassiplåt från fabrik Anteckna ditt nummer här 19

20 OWNER S MANUAL 2-2 MOTORNS SERIENUMMER Motorns serienummer är etsad/stämplad i vänster sida på vevhuset. 1. Motorns serienummer Skriv ditt nummer här 20

21 2-3 NYCKELNS ID NUMMER Nyckelns ID-nummer är etsad/stämplad på nyckelbrickan. NOTIS: Förvara din reservnyckel på en säker plats ifall du tappar bort din huvudnyckel. 1. Huvudnyckel 2. Reservnyckel 3. Bricka (Med ID nummer) Anteckna ditt ID nummer här 21

22 OWNER S MANUAL 3. FORDONETS DELAR OCH HANTERING NOTIS: Ditt fordon kan skilja sig från fordon avbildade i denna manual. 1. Koppling 4. Handtag bakbroms 2. Huvudbrytare/Tändningslås 5. Handtag gas 3. Parkeringsspärr 6. Handtag parkeringsbroms 22

23 1. Backspegel 8. Olje tank 15. Startmotor 2. Strålkastare 9. Shift lever 16. Fotpinnar & Fotplatta 3. Bränslepump 10. Framhjul 17. Bakhjul 4. Kylare 11. Säte 5. Radiator 12. Luftfilter (under sätet) 6. Stötdämpare fram 13. Batteri 7. Bumper fram 14. Avgassystem 23

24 OWNER S MANUAL 18. Hastighetsmätare och indikator 20. Baklampa (stoppljus) 19. Styre 21. Bakre blinkers Startknapp 22. Stötdämpare bak Nödbrytare motor 23. Blinkers fram Tuta 24. Handtag Reglage lampor 25. Bränsletank Blinkerreglage 26. Rear brake caliper 24

25 3-1. SADEL Hela sadelns längd krävs för att möjliggöra viktförflyttning under körning för att bibehålla kontroll och stabilitet.säkerställ att sadeln är i bra skick och ordentligt fastsatt inför körning. 1. För att avlägsna sadeln, dra låspiggarna bort från stoppet på bakramen. 2. Använd fingertopparna för att lyfta sadeln något. Dra sedan sadeln baklänges och lyft av. 25

26 OWNER S MANUAL 3. För att montera sadeln ställ haken på sadelns framsida i linje med hålet framtill på ramen framtill och sätt tapparna på sadeln i hålen. 4. Tryck ner försiktigt mitt på sadeln och pressa sadeln fram mot hålet på ramen. Om det görs rätt kommer låspiggarna att glida in enkelt. A. Fångare B. Mottagare C. Stoppare 26

27 VARNING! POTENTIELL FARA Lös, skadad eller felaktigt monterad sadel. VAD KAN INTRÄFFA Sadeln kan lossna under körning vilket kan leda till förlorad kontroll över fordonet som kan medföra allvarlig skada eller dödsfall. HUR UNDVIKA FARA Kontrollera att sadeln är ordentligt och säkert fastsatt i sin infattning. Kör aldrig på en ATV som har skadad sadel. Byt alltid ut en skadad sadel. FÖRSIKTIGHET Tvinga aldrig piggarna på sadeln genom hålet i bakramen med våld: du kan skada sadeln. Kom ihåg när du läser manualen: VARNING! Indikerar potentiell fara som KAN resultera i allvarlig skada eller dödsfall. 27

28 OWNER S MANUAL 3-2. HUVUDBRYTARE TÄNDNINGSLÅS Huvudbrytaren är placerad mellan styrhalvorna. Avlägsna alltid nyckeln från huvudbrytaren för att förhindra otillåten användning eller stöld. Tändningslås (med isatt nyckel) och brytarens olika lägen 28

29 Respektive brytarläges funktion. Läge Funktion Nyckel OFF Motorn och ljusen är av och kan inte användas. Att vrida huvudbrytaren till läge OFF kommer avlägsnande att stänga av motorn. ON Motorn startas med startknappen och med bromshandtaget åtdraget. Vi rekommenderar att motorn startas med tändningen i läge ON för att efter start vrida PÅ mot läge. Ljus (framlampa och baklampa är på) PÅ 29

30 OWNER S MANUAL 3-3. FRAMLAMPA Vrid tändningslåset mot läge för att sätta på framlampan. Testa lampornas funktion innan körning. Framlampa 30

31 3-4. BAKLAMPA Vrid tändningslåset till läge för att sätta på baklampan. Säkerställ att lampan fungerar innan körning. Baklampa 31

32 OWNER S MANUAL 3-5. BROMSHANDTAG FRAM Den bakre bromsens handtag är placerad på styrets högra sida. Dra handtaget mot styret för att bromsa med bakbromsen. Dra handtaget hårdare för att att öka bromsverkan. Inför varje körning kontrollera att bromsarna fungerar korrekt och kan tillhandahålla bromsförmåga som krävs. För att kontrollera att bromsarna fungerar; rulla fordonet fram och bak samtidigt som du bromsar. Bromshandtag fram 32

33 3-6. PARKERINGSBROMS Parkeringsbromsen är applicerad med en låsfunktion som sitter på handtaget för bromsen. När parkeringbromsknappen är i låst läge, så förhindrar frambromsarna fordonet från att rulla. Var noggrann med att läsa varningarna om att använda parkeringsbromsen! Parkeringbroms knapp 33

34 OWNER S MANUAL VARNING! POTENTIELL FARA (s) 1. ATV-n rullar iväg 2. Körning med parkeringsbromsen aktiverad VAD KAN INTRÄFFA 1.En plötslig minskning av hydraultrycket i bromssystemet kan minska bromsverkan och medföra att ATV-n sätts i rörelse. 2.Bromssystemet kan överhettas, med förtida slitage och trasiga bromsbelägg som följd. Detta kan leda till förlorad kontroll och skada föraren eller personer i omgivningen. HUR UNDVIKER MAN FARA 1. Blockera alltid ATV-ns hjul efter att parkeringsbromsen aktiverats. Lämna aldrig fordonet utan uppsikt med parkeringsbromsen aktiverad. Välj alltid ett fast och plant underlag när du parkerar din ATV. 2. Släpp parkeringsbromsen innan körning. 1. För att aktivera parkeringsbromsen, dra bromshandtaget bak mot styrhandtaget och håll det intryckt. Tryck in låsbrickan tills den är helt intryckt och släpp handtaget. 2. För att frigöra parkeringsbromsen tryck ner bromspedalen med din fot och tryck bromshandtaget mot styrhandtaget. Låsbrickan kommer att släppa automatiskt (poppa upp). 3. Frigör bromshandtaget långsamt. 34

35 3-7 FOTBROMS Bromspedalen till fotbromsen är placerad på fordonets högra sida.när den är intryckt bromsas samtliga fyra hjul. Kontrollera fotbromsens funktion inför varje körning. Rulla fordonet bak och fram med fotbromsen intryckt för att bekräfta att bromsverkan är tillräcklig. Fotbroms 35

36 OWNER S MANUAL 3-8. FOTPINNAR OCH FOTBRÄDA Håll alltid fötterna på fotpinnarna under körning. Kontrollera alltid fotpinnarnas och fotbrädans skick inför varje körning. Kontrollera att de är korrekt och säkert fastsatta. Fotpinnens tänder måste vara i bra skick (får inte vara glatta eller överdrivet slitna). Fotbrädan måste vara ren från packad jord, sprickor och andra skador får inte förekomma. Byt dessa om skador upptäckts. 1. Fotpinne (vänster) 2. Fotbräda 36

37 3-9. VÄXELSPAK Växelspaken är placerad på fordonets högra sida. Fordonet är utrustat med fram och backväxel. Ställ fordonet på ett plant underlag. Inför varje körning kontrollera att växlingar kan göras smidigt genom samtliga växlar med avstängd motor. Vicka fordonet fram och bak samtidigt som du växlar för att undvika skador på transmissionen. 37

38 OWNER S MANUAL TANKLOCK Kontrollera att tanklocket är fastskruvat inför varje körning. Vrid tanklocket moturs för att ta bort och medurs för att skruva fast. Kontrollera att ventilationsslangen är korrekt fastssatt. Tanklock Ventilationsslang 38

39 3-11 HANDTAG Kontrollera båda (vänster och höger) styrgreppen inför varje körning. Säkerställ att de är korrekt fastsatta och inte snurrar runt styret.leta efter slitage och skador. Byt ut greppen om skador hittas. Kontakta en auktoriserad Dinli återförsäljare vid behov. Handtagsgrepp (höger) 39

Jordfräs RTT 3. Nima Maskinteknik AB nima@nimaab.se Tel 019-30 43 00. Box 1505, 701 15 ÖREBRO www.nimaab.se Fax 019-36 16 97

Jordfräs RTT 3. Nima Maskinteknik AB nima@nimaab.se Tel 019-30 43 00. Box 1505, 701 15 ÖREBRO www.nimaab.se Fax 019-36 16 97 Jordfräs RTT 3 Tekniska data 3 växlar Arbetsbredd 60cm Vikt 78 kg Däckdimension 1.00-6 Fräsknivarnas dimension 320 mm Rotationshastighet kniv 27 rpm Hastighet växel 1 1,1 km/h Hastighet växel 2 2,1 km/h

Läs mer

Användarmanual. Baotian Vintage 125cc

Användarmanual. Baotian Vintage 125cc Användarmanual Baotian Vintage 125cc Innehållsförteckning Inledning... 2 Säkerhet... 3 Namn på scooterns delar... 5 Kontrollsystem... 6 Kickstart... 8 Bränsletank... 9 Bränsle och motorolja... 9 Inspektion

Läs mer

EU-IMPORTEN GRÅLLE ANVÄNDARMANUAL. Teknisk specifikation

EU-IMPORTEN GRÅLLE ANVÄNDARMANUAL. Teknisk specifikation Teknisk specifikation Tjänstevikt: 148kg Last kapacitet 175kg på flak Längd: 237cm Bredd: 95,5cm Höjd: 110cm Flakstorlek: 99x94,5cm Bränslevolym: 6,1 Liter Motoroljevolym: 0,9Liter Däcktryck fram 2.0 kg

Läs mer

Användarmanual Snöslunga ST 21

Användarmanual Snöslunga ST 21 Användarmanual Snöslunga ST 21 OBS! Fyll på motorolja innan du startar snöslungan. Layout och medföljande delar 1 Handtag 2 Kontroll av hastighet 3 Kontroll av rotorhastighet 4 Justeringsvev för

Läs mer

Baotian Diablo 50cc Användarmanual

Baotian Diablo 50cc Användarmanual Baotian Diablo 50cc Användarmanual Innehållsförteckning Inledning... 2 Säkerhet... 3 Kontrollera ramnumret mot ditt registreringsbevis... 4 Namn på mopedens delar... 5 Kontrollsystem... 6 Inspektion före

Läs mer

Bruksanvisning Jörn, Line och Rasmus

Bruksanvisning Jörn, Line och Rasmus Bruksanvisning Jörn, Line och Rasmus 1 Active Care Sverup AB Uggledalsvägen 47, 427 40 BILLDAL Tel: 031-91 75 25, Fax: 031-91 75 05 E-mail: info.activecare.se Internet: www.activecare.se Innehållsförteckning

Läs mer

Passar samtliga TGB 50 cc. Text och design Denniz SoftWare

Passar samtliga TGB 50 cc. Text och design Denniz SoftWare Passar samtliga TGB 50 cc Text och design Denniz SoftWare Bästa kund! Du är nu ägare till en ny TGB-scooter utrustad med en av TGBs välkända kvalitetsmotorer. Vi hoppas och tror att Din moped/mc-scooter

Läs mer

Bruksanvisning. Hjulgående grästrimmer Art Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I

Bruksanvisning. Hjulgående grästrimmer Art Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I Bruksanvisning Hjulgående grästrimmer Art. 90 44 732 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Hjulgående grästrimmer. Artikelnummer: 9044732 Beskrivning:

Läs mer

Säkerhetskontroll. - Checklistan med instruktioner

Säkerhetskontroll. - Checklistan med instruktioner Säkerhetskontroll - Checklistan med instruktioner Nedan följer en komplett säkerhetskontroll men oroa dig inte. Det är mycket sällan en hel säkerhetskontroll behöver göras på uppkörning. Vanligast är att

Läs mer

Användarmanual BT50QT-9. 2005 http://baotian.3w.se

Användarmanual BT50QT-9. 2005 http://baotian.3w.se Användarmanual BT50QT-9 2005 http://baotian.3w.se Register Vägledning 1 Namn på delarna 2 Kontrolldelar 3 Starthandtag 5 Bränsle tank 5 Bränsle och motorolja 5 Inspektion före åktur 6 Att starta motorn

Läs mer

RB-16 ELEKTRISK BOCKMASKIN MANUAL

RB-16 ELEKTRISK BOCKMASKIN MANUAL RB-16 ELEKTRISK BOCKMASKIN MANUAL LÄS NOGGRANNT DENNA MANUAL INNAN MASKINEN TAS I BRUK. Felaktig användning kan orsaka skada på människa och material. Innehåll Sida Generell instruction 2 Delar och specifikationer...

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL KYMCO AGILITY CITY 50/150

ANVÄNDARMANUAL KYMCO AGILITY CITY 50/150 ANVÄNDARMANUAL KYMCO AGILITY CITY 50/150 IDENTIFIERING AV FORDONET FORDONETS IDENTIFIKATIONSNUMMER / CHASSINUMMER MOTORNS SERIENUMMER Skriv ner fordonets identifikationsnummer och motorns serienummer i

Läs mer

Baotian Ghost 50cc 2-Takt Användarmanual

Baotian Ghost 50cc 2-Takt Användarmanual Baotian Ghost 50cc 2-Takt Användarmanual Innehållsförteckning Inledning... 2 Säkerhet... 3 Kontrollera ramnumret mot ditt registreringsbevis... 4 Namn på mopedens delar... 5 Kontrollsystem... 6 Inspektion

Läs mer

Bruksanvisning. Vattenpump 2 benzin Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I

Bruksanvisning. Vattenpump 2 benzin Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I Bruksanvisning Vattenpump 2 benzin Art.: 90 42 637 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från P. Lindberg! Innan du

Läs mer

Gyroway X-7. En självbalanserande scooter. Användarmanual. www.gyroway.se

Gyroway X-7. En självbalanserande scooter. Användarmanual. www.gyroway.se Gyroway X-7 En självbalanserande scooter Användarmanual www.gyroway.se 1 Innehåll 1. Introduktion......2 2. Modell.....3 3. Produktspecifikation 3 4. Produktfakta 4 4.1 Styre... 4 4.2 Kontrollpanel...5

Läs mer

Denna manual ger dig information om funktion, service och underhåll av din nya EU-scooter TMS Sprint.

Denna manual ger dig information om funktion, service och underhåll av din nya EU-scooter TMS Sprint. Denna manual ger dig information om funktion, service och underhåll av din nya EU-scooter TMS Sprint. Vissa skillnader gällande design på kåpor och mätare kan förekomma på illustrationer, men ej när det

Läs mer

INSTRUKTIONSBOK. SYM Orbit 1. 4-stroke

INSTRUKTIONSBOK. SYM Orbit 1. 4-stroke INSTRUKTIONSBOK SYM Orbit 1 4-stroke Registreringsnummer:... Ramnummer:... Ägare:.. REGLAGEPLACERING. 3 FÖRE KÖRNING...4 REGLER FÖR SÄKER KÖRNING...4 ANVÄND ORIGINALDELAR...4 HANDHAVANDE AV SCOOTERN...5

Läs mer

Vedklyv, turbo. Användarmanual SÄKERHETS- OCH ANVÄNDARINSTRUKTIONER

Vedklyv, turbo. Användarmanual SÄKERHETS- OCH ANVÄNDARINSTRUKTIONER Vedklyv, turbo Användarmanual SÄKERHETS- OCH ANVÄNDARINSTRUKTIONER VIKTIGT: Läs igenom säkerhetsanvisningar och instruktioner ordentligt innan användning. Säkerhetsföreskrifter: Du måste använda maskinen

Läs mer

INSTRUKTIONSBOK ALLROAD 300/500. Läs denna instruktionsbok noggrant innan du börjar köra fordonet

INSTRUKTIONSBOK ALLROAD 300/500. Läs denna instruktionsbok noggrant innan du börjar köra fordonet INSTRUKTIONSBOK ALLROAD 300/500 Läs denna instruktionsbok noggrant innan du börjar köra fordonet INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida 1. Förord 3 2. Varningssymboler 6 3. Säkerhetsinstruktioner 7 4. Kontroll före

Läs mer

VARNING Felaktigt användande kan resultera i allvarliga skador eller dödsfall

VARNING Felaktigt användande kan resultera i allvarliga skador eller dödsfall VARNING Felaktigt användande kan resultera i allvarliga skador eller dödsfall Använd alltid hjälm och godkänd säkerhetsutrustning Skjutsa aldrig med detta fordon Kör aldrig om du är påverkad av alkohol

Läs mer

LINHAI. LH150 ATV-B 2x4 LH200 ATV-B 2x4 LH260 ATV-B 2x4 4x4 LH300 ATV-B 2x4 4x4

LINHAI. LH150 ATV-B 2x4 LH200 ATV-B 2x4 LH260 ATV-B 2x4 4x4 LH300 ATV-B 2x4 4x4 INSTRUKTIONSBOK LINHAI LH150 ATV-B 2x4 LH200 ATV-B 2x4 LH260 ATV-B 2x4 4x4 LH300 ATV-B 2x4 4x4 Europa Läs denna instruktionsbok noggrant innan du börjar köra fordonet. Under fyrhjulingens sadel finns ett

Läs mer

Bäste ESHO el-scooterägare, FörSiktigHEtSåtgärdEr För SäkEr åkning Kläder Körning När du kör med last/passagerare Kontroller före körning

Bäste ESHO el-scooterägare, FörSiktigHEtSåtgärdEr För SäkEr åkning Kläder Körning När du kör med last/passagerare Kontroller före körning Bäste ESHO el-scooterägare, Vi gratulerar dig till ditt köp av en ESHO el-scooter. För att du ska kunna åka säkert och trivsamt, rekommenderar vi dig att läsa denna manual grundligt och lära känna din

Läs mer

Plattvibrator Typ PL20

Plattvibrator Typ PL20 Bruksanvisning Art. 9049036 Plattvibrator Typ PL20 Bruksanvisning Plattvibrator PL20 Art. 9049036 Beskrivning: Bensindriven plattvibrator som används till att vibrera jord, grus eller sand vid olika anläggningsarbeten,

Läs mer

Produktinformation. Säkring: Bak/bromsljus: 12V/5W/21W

Produktinformation. Säkring: Bak/bromsljus: 12V/5W/21W TMS Z2 Användarmanual Produktinformation Storlek (längd x bredd x höjd mm):1780 660 1105 Däck 110/70-12 Vikt (kg) 88 Bränsletank volym (l): 5 Oljetank volym (l): 1 Bränsle (oktan): 98 Kompression: 10.5:1

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033

Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033 Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033 Modell T-1600 EA VARNING: För att undvika brand, elektriska stötar eller andra skador, läs följande säkerhetsföreskrifter innan du använder

Läs mer

Utombordsmotor 9,8 hk 8,0 hk 6,0 hk

Utombordsmotor 9,8 hk 8,0 hk 6,0 hk Utombordsmotor 9,8 hk 8,0 hk 6,0 hk B R U K S A N V I S N I N G Meguro oy PARSUN högteknologiska utombordsmotorer är kraftfulla, ekonomiska och säkra. Läs bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda

Läs mer

Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor

Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor Watersnake elektriska motorer Gratulerar och välkommen till en värld av tysta motorer. Du kommer inte att ångra ditt köp av en lättviktsmotor från Jarvis

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Cykelns delar... 3 Tips och råd... 4 Montering... 6 Underhåll... 10 Säkerhet... 15

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Cykelns delar... 3 Tips och råd... 4 Montering... 6 Underhåll... 10 Säkerhet... 15 INSTRUKTIONSBOK 2 GRATTIS TILL DITT KLOKA VAL AV CYKEL! INNEHÅLLSFÖRTECKNING Cykelns delar.............................. 3 Tips och råd............................... 4 Montering.................................

Läs mer

Instruktionsbok med reservdelslista. Lunningsvinsch V6500

Instruktionsbok med reservdelslista. Lunningsvinsch V6500 Instruktionsbok med reservdelslista Lunningsvinsch V6500 Tillverkare: Generalagent: Fransgård Maskinfabrik A/S Närlant Import AB Fredbjergvej 132 Filarevägen 8 DK-9640 Farsø 703 75 Örebro Tele: +45 98

Läs mer

Produktinformation. 1-cylindrig,4 takt, luftkyld Bore x stroke (mm): 39x41,4 Kapacitet (cc): 50 Elstart, kickstart. Tändningssystem: CDI.

Produktinformation. 1-cylindrig,4 takt, luftkyld Bore x stroke (mm): 39x41,4 Kapacitet (cc): 50 Elstart, kickstart. Tändningssystem: CDI. TMS Classic Användarmanual Produktinformation Storlek (längd x bredd x höjd mm):1660 x 680 x 1070 Däck (mm) 1196 Vikt (kg) 84 Bränsletank volym (l): 6.3 Oljetank volym (l): 1 Bränsle (oktan): 98 Kompression:

Läs mer

Baotian City 50cc. Användarmanual

Baotian City 50cc. Användarmanual Baotian City 50cc Användarmanual nnehållsförteckning nledning...2 Säkerhet...3 Namn på scooterns delar...5 Kickstart... 8 Bränsletank... 8 Bränsle och motorolja... 8 nspektion före körning...9 Start av

Läs mer

Monteringsanvisningar: Bonneville upp till ramnummer och Bonneville T100 Sats till Centralstöd - A

Monteringsanvisningar: Bonneville upp till ramnummer och Bonneville T100 Sats till Centralstöd - A Svenska Monteringsanvisningar: Bonneville upp till ramnummer 80776 och Bonneville T00 Sats till Centralstöd - A9758008 Tack för att du har valt detta Triumph-originaltillbehör. Detta tillbehör är ett resultat

Läs mer

Cyklar Viktor, Viktoria Vik och Viki

Cyklar Viktor, Viktoria Vik och Viki Cyklar Viktor, Viktoria Vik och Viki Bruksanvisning Cykeln är vid leverans monterad och klar att användas. Sadel och styre kan justeras. Använd cykeln med omtanke, det är inte en tvåhjulig cykel. Låna

Läs mer

Bruksanvisning för Wonder Core Smart WCS-61

Bruksanvisning för Wonder Core Smart WCS-61 WCS-61 Bruksanvisning för Wonder Core Smart Innan du börjar använda träningsredskapet läs igenom avsnittet Säkerhetsinformation noggrant för att säkerställa en korrekt användning. När du har läst igenom

Läs mer

Toppsåg och häcksax - Art och

Toppsåg och häcksax - Art och Toppsåg och häcksax - Art 9044212 och 9044213 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Toppsåg // Häcksax Art.: 9044212 och 9044213 Beskrivning: 2

Läs mer

Thunderbird Storm. Thunderbird Storm. Innehållsförteckning

Thunderbird Storm. Thunderbird Storm. Innehållsförteckning Thunderbird Storm Thunderbird Storm Innehållsförteckning Inledning.................................................................... Introduktion Säkerheten främst................................................

Läs mer

MGB Delivery. Bruksanvisning

MGB Delivery. Bruksanvisning MGB Delivery Bruksanvisning Förord Tack för att du har köpt en MGB Delivery Läs noga igenom denna bruksanvisning innan du börjar använda din El-flakmoped.. Det kommer hjälpa dig att få maximal glädje av

Läs mer

Bruksanvisning. Sopmaskin, 60 cm 6,5 Hk, BS bensinmotor Art.: &

Bruksanvisning. Sopmaskin, 60 cm 6,5 Hk, BS bensinmotor Art.: & Bruksanvisning Sopmaskin, 60 cm 6,5 Hk, BS bensinmotor Art.: 90 37 121 & 90 39 263 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt

Läs mer

Instruktionsbok Modeller: T1100, FL400

Instruktionsbok Modeller: T1100, FL400 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord och ID-nummer 2 Allmänt 3 Säkerhetsföreskrifter 3-5 Användning 5 Underhåll och service 6 Reparationer 6 Förvaring 6 Förord FL 400 och T1100 tillverkas av Kranman AB Innan du

Läs mer

Svenska. Monteringsanvisningar: Daytona 675 A9750539. 1 av 14. Medföljande Delar:

Svenska. Monteringsanvisningar: Daytona 675 A9750539. 1 av 14. Medföljande Delar: Svenska Monteringsanvisningar: Daytona 675 A975059 Tack för att du har valt detta Triumph-originaltillbehör. Detta tillbehör är ett resultat av Triumphs erkända tekniska kompetens, noggranna tester och

Läs mer

2ME KOMBIVAGN BREMEN

2ME KOMBIVAGN BREMEN 2ME KOMBIVAGN BREMEN Tack för att ni har valt en Kombivagn från Scandinavian Baby Alliance Läs igenom och spara denna manual för säkrare användning av produkten. Denna produkt är testad och godkänd enligt

Läs mer

Manual Förflytta defekt fordon

Manual Förflytta defekt fordon Manual Förflytta defekt fordon Fordon 360 Plus Författarna och Liber AB Version 1.0 Får kopieras 1 Anledning till förflyttning Arbetar du i eller med fordon kommer du troligtvis att behöva förflytta defekta

Läs mer

Bruksanvisning OPTIMAX

Bruksanvisning OPTIMAX B R U K S A N V I S N I N G F r a m k a l l n i n g s m a s k i n O P T I M A X 2003-03-10 SVK Röntgenteknik AB Båtvägen 7, 191 33 Sollentuna Innehållsförteckning sid 1.0 Säkerhetsföreskrifter 3 2.0 Testkörning

Läs mer

Svenska. Monteringsanvisningar: Bonneville A av 5. Medföljande delar:

Svenska. Monteringsanvisningar: Bonneville A av 5. Medföljande delar: Svenska Monteringsanvisningar: Bonneville A975845 Tack för att du har valt detta Triumph-originaltillbehör. Detta tillbehör är ett resultat av Triumphs erkända tekniska kompetens, noggranna tester och

Läs mer

Manual NitroClean automatisk poolrobot

Manual NitroClean automatisk poolrobot Manual NitroClean automatisk poolrobot Grattis till ditt köp av den automatiska poolroboten NitroClean. NitroClean är enkel att använda och underhåller din pool utan någon ansträngning. Genom att följa

Läs mer

AVFUKTARE DH10M. Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning

AVFUKTARE DH10M. Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning AVFUKTARE DH10M Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning Innehåll Lägg vänligen tid på läsa denna manual noggrant och spara den för senare användning. Sida Specifikationer

Läs mer

Bruksanvisning. Elverk Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I

Bruksanvisning. Elverk Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I Bruksanvisning Elverk Art.: 90 42 044 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från P. Lindberg! Innan du installerar och

Läs mer

Din manual HYOSUNG SD 50 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2167764

Din manual HYOSUNG SD 50 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2167764 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HYOSUNG SD 50. Du hittar svar på alla dina frågor i HYOSUNG SD 50 instruktionsbok (information,

Läs mer

SVENSK HANDBOK FÖR: HYOSUNG RALLY

SVENSK HANDBOK FÖR: HYOSUNG RALLY SVENSK HANDBOK FÖR: HYOSUNG RALLY SAMMANSTÄLLD AV: KOM IHÅG ATT ALLTID KONTAKT DIN ÅTERFÖRSÄLJARE ELLER EN AUKTORISERAD MEKANIKER FÖRE DET ATT DU PÅBÖRJAR SERVICE ELLER REPARATIONER AV DITT FORDON. ÄGARUPPGIFTER:

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL. KYMCO LIKE 50/200i

ANVÄNDARMANUAL. KYMCO LIKE 50/200i ANVÄNDARMANUAL KYMCO LIKE 50/200i IDENTIFIERING AV FORDONET FORDONETS IDENTIFIKATIONSNUMMER / CHASSINUMMER BÄSTA KYMCO-FORDONSÄGARE Vi tackar dig för att du köpt ett KYMCO-fordon och välkomnar dig till

Läs mer

Brukarmanual. art.nr. bruks-brukarmanual Rev.2014-01. Panthera AB, Gunnebogatan 26, 163 53 Spånga, 08-761 50 40, www.panthera.se, panthera@panthera.

Brukarmanual. art.nr. bruks-brukarmanual Rev.2014-01. Panthera AB, Gunnebogatan 26, 163 53 Spånga, 08-761 50 40, www.panthera.se, panthera@panthera. Brukarmanual art.nr. bruks-brukarmanual Rev.2014-01 Avsett ändamål Panthera är en rullstol för dig som behöver en lättkörd vardagsrullstol som du kan sitta bra och sittriktigt i. Den är konstruerad så

Läs mer

Användarbok. Briv Balance Scooter

Användarbok. Briv Balance Scooter Användarbok Briv Balance Scooter Tack för att du valde Smart Balance Scooter från BRIV! Innan du åker på din Smart Balance Scooter första gången, läs noga igenom hela användarhandboken! Kom ihåg att, varje

Läs mer

Instruktion EL SE

Instruktion EL SE SE Instruktion - 3313EL Innehållsförteckning Hur man cyklar med 3313EL...3 Trehjuling...3 Elassistans...3 Löpande underhåll...3 Beskrivning av systemet...4 Batteri...4 Laddning av batteriet...4 Laddnivå

Läs mer

GCV160 GCV190 INSTRUKTIONSBOK SERIENUMMER OCH MOTORTYP. American Honda Motor Co., Inc. 3SZ0LA00 2004.06 00X3S-ZM0-6020

GCV160 GCV190 INSTRUKTIONSBOK SERIENUMMER OCH MOTORTYP. American Honda Motor Co., Inc. 3SZ0LA00 2004.06 00X3S-ZM0-6020 GCV160 GCV190 SERIENUMMER OCH MOTORTYP INSTRUKTIONSBOK American Honda Motor Co., Inc. 3SZ0LA00 2004.06 00X3S-ZM0-6020 1 Denna instruktionsbok beskriver användandet och underhållet av Din motor, GCV160

Läs mer

Beemoo Kombivagn. Tack för att ni har valt en Barnvagn från Scandinavian Baby Alliance

Beemoo Kombivagn. Tack för att ni har valt en Barnvagn från Scandinavian Baby Alliance beemoo BARNVAGN BERLIN Beemoo Kombivagn Tack för att ni har valt en Barnvagn från Scandinavian Baby Alliance Läs igenom och spara denna manual för säkrare användning av produkten. Denna produkt är testad

Läs mer

4 / 10 TONS HYDRAULISK RIKTSATS INSTRUKTIONSMANUAL

4 / 10 TONS HYDRAULISK RIKTSATS INSTRUKTIONSMANUAL 4 / 10 TONS HYDRAULISK RIKTSATS INSTRUKTIONSMANUAL LÄS IGENOM DENNA INSTRUKTIONSMANUAL NOGA FÖRE ANVÄNDNING VIKTIGT LÄS IGENOM DENNA INSTRUKTION NOGA. OBSERVERA SÄKERHETSINSTRUKTIONERNA OCH VARNINGARNA.

Läs mer

DRIFT & SKÖTSELMANUAL AVFUKTARE KCC-610HA

DRIFT & SKÖTSELMANUAL AVFUKTARE KCC-610HA DRIFT & SKÖTSELMANUAL AVFUKTARE KCC-610HA VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER 1.Läs noggrant igenom dessa instruktioner innan ni tar aggregatet Idrift. 2. VARNING. Låt inte barn leka med Aggregatet är inte

Läs mer

Svensk Manual Låg lyftande Sax lyft QJY-L3000

Svensk Manual Låg lyftande Sax lyft QJY-L3000 Svensk Manual Låg lyftande Sax lyft QJY-L3000 INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLL MANUAL Tillverkare Xinghui Auto Maintenance Machinery TEL: 8621-3910 8885, FAX: 8621-3910 8580 www.xinghuijx.com Distributör/

Läs mer

OBS! Använd endast originaldelar och byt inga delar utan professionell hjälp.

OBS! Använd endast originaldelar och byt inga delar utan professionell hjälp. Användarhandbok Grattis till din nya Spring wind. Vi hoppas att du kommer att få mycket nöje med din scooter. Den här manualen innehåller information om funktion, teknisk info och handhavande av din Spring

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006

B R U K S A N V I S N I N G. Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 B R U K S A N V I S N I N G Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 1 Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs bruksanvisningen noggrant före första användning och spara

Läs mer

HRM ROLLATOR BRUKSANVISNING

HRM ROLLATOR BRUKSANVISNING HRM ROLLATOR BRUKSANVISNING HRM Rollator är en standardrollator som är byggd för att underlätta användarens gående och därmed öka rörelsefriheten. HRM Rollator är i stort sett underhållsfri och därför

Läs mer

Introduktion INTRODUKTION. Varning, Försiktighet och Observera. Försiktighet. Varning

Introduktion INTRODUKTION. Varning, Försiktighet och Observera. Försiktighet. Varning Introduktion INTRODUKTION Denna instruktionsbok innehåller information om motorcykelmodellen Triumph Rocket III Touring. Förvara alltid instruktionsboken tillsammans med motorcykeln så att du alltid har

Läs mer

SÄKERHETSINSTRUKTIONER SKALL LÄSAS FÖRE ANVÄNDNING

SÄKERHETSINSTRUKTIONER SKALL LÄSAS FÖRE ANVÄNDNING Anvisningar och säkerhetsinstruktioner för brukare av Mini Crosser med brukarvikt över 150 kg Tillägg till bruksanvisning för Mini Crosser 130T vid brukarvikt över 150 kg SÄKERHETSINSTRUKTIONER SKALL LÄSAS

Läs mer

DOLOMITE JAZZ BRUKSANVISNING. Använd inte rollatorn som rullstol eller för persontransport. SV BRUKSANVISNING

DOLOMITE JAZZ BRUKSANVISNING. Använd inte rollatorn som rullstol eller för persontransport. SV BRUKSANVISNING DOLOMITE JAZZ Använd inte rollatorn som rullstol eller för persontransport. BRUKSANVISNING Läs noga igenom bruksanvisningen före användning. Rollatorn är anpassad för både inom- och utomhusbruk. SV BRUKSANVISNING

Läs mer

Fordonskunskap. Avsnitt B. Mopedbil. ATV fyrhjulig moped Crossmoped Motardmoped Scooter Trehjulig moped

Fordonskunskap. Avsnitt B. Mopedbil. ATV fyrhjulig moped Crossmoped Motardmoped Scooter Trehjulig moped Avsnitt B Viktigt i avsnittet! Fordonets konstruktion Fordonets miljöpåverkan Miljöanpassad körstil Lagstiftning Fordonskunskap Det här får du köra med AM-körkort Moped Mopedbil Traktor EPA-traktor Det

Läs mer

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING Modell: AC-210 / AC-310 Vänligen läs noggrant igenom bruksanvisningen för att säkerställa korrekt användning, underhåll och installation. Spara manualen för framtida

Läs mer

Handbok. Batteridriven borrmaskin/ skruvdragare DE3-1920V

Handbok. Batteridriven borrmaskin/ skruvdragare DE3-1920V Handbok Batteridriven borrmaskin/ skruvdragare DE3-1920V SÄKERHET Säkerhet VARNING! 1. Tänk på arbetsmiljön. Exponera inte verktyget för regn. Använd inte verktyget på fuktig eller våt plats. Se till att

Läs mer

LÖPBAND TM900 BRUKSANVISNING

LÖPBAND TM900 BRUKSANVISNING LÖPBAND TM900 BRUKSANVISNING 1 Översikt 2 Säkerhetsanvisningar När du använder elektrisk utrustning bör du alltid tänka på följande: Läs alla anvisningar innan du börjar använda löpbandet. FARA! Undvik

Läs mer

BRUKSANVISNING ELHYBRIDCYKEL

BRUKSANVISNING ELHYBRIDCYKEL BRUKSANVISNING ELHYBRIDCYKEL INNEHÅLL Diagram delar 2 Användning och säkerhet 3 1. Laddningsinformation 3 2. Innan du cyklar 3 3. Börja cykla 3 4. Cykla 3 5. Stanna och parkera 3 6. Lossa batteriet från

Läs mer

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering BRUKSANVISNING Mobil luftkonditionering Modell No: 360008/ 360010 Vi rekommenderar att du läser instruktionerna noga innan du använder produkten. Bevara instruktionerna på en trygg plats, eftersom du kan

Läs mer

Monteringsguide Racercykel

Monteringsguide Racercykel Monteringsguide I. Packa upp din cykel 4 II. Förbered framhjulet 4 III. Positionera framhjulet 5 IV. Montera framhjulet i framgaffeln 8 V. Justera styret 8 VI. Montera sadeln 9 VII. Montera pedalerna 10

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 1 Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga eller

Läs mer

Baotian Classic Speed Användarmanual

Baotian Classic Speed Användarmanual Baotian Classic Speed Användarmanual Denna manual ger dig information om funktion, service och underhåll av din nya EU- scooter BT50QT-9. Alla instruktioner och specifikationer i denna manual är baserade

Läs mer

Modell ZB06-25A LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA DAMMSUGAREN. FÅR ENDAST ANVÄNDAS I ENLIGHET MED ANVISNINGARNA.

Modell ZB06-25A LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA DAMMSUGAREN. FÅR ENDAST ANVÄNDAS I ENLIGHET MED ANVISNINGARNA. Modell ZB06-25A V I K T I G S Ä K E R H E T S I N F O R M A T I O N LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA DAMMSUGAREN. FÅR ENDAST ANVÄNDAS I ENLIGHET MED ANVISNINGARNA. INNEHÅLL VIKTIGA

Läs mer

Bruksanvisning. Betesputsare/gräsklippare Art.:

Bruksanvisning. Betesputsare/gräsklippare Art.: Bruksanvisning Betesputsare/gräsklippare Art.: 90 36 773 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från P. Lindberg! Innan

Läs mer

Gemino. Bruksanvisning MB4111-SE

Gemino. Bruksanvisning MB4111-SE Gemino Bruksanvisning Vi gratulerar till din nya rollator! Inledning Hög kvalitet och god funktionalitet är nyckelbegrepp för alla produkter från Handicare. Du får gärna komma med synpunkter om din erfarenhet

Läs mer

AL WINCH LV-X2500, LV-X3500, LV-X4500. Montering & Användarinstruktioner

AL WINCH LV-X2500, LV-X3500, LV-X4500. Montering & Användarinstruktioner AL WINCH LV-X2500, LV-X3500, LV-X4500 Montering & Användarinstruktioner INTRODUKTION Gratulerar till ditt köp av en högkvalitativ vinsch. Vi designar och bygger vinschar i enlighet med strikta specifikationer,

Läs mer

medemagruppen Bruksanvisning 3-18 Cykel

medemagruppen Bruksanvisning 3-18 Cykel medemagruppen 3-18 Cykel Kära kund! Först av allt vill vi tacka dig för den tillit du har visat oss genom att köpa vår produkt. Vi rekommenderar att du läser igenom bruksanvisningen samt användar- och

Läs mer

1. INNAN DU KÖR 2. SÄKER KÖRNING

1. INNAN DU KÖR 2. SÄKER KÖRNING INNEHÅLL 1. Innan du kör... 1 2. Säker körning... 1 3. Körtips... 2 4. Använd originaldelar... 3 5. Hur de olika delarna används... 3 Mätinstrument... 4 Tändningslåset... 5 Knappar... 6 Sadellås... 7 Hjälmkrok...7

Läs mer

QUIKPOINT FOGSPRUTA BRUKSANSVISNING

QUIKPOINT FOGSPRUTA BRUKSANSVISNING QUIKPOINT FOGSPRUTA BRUKSANSVISNING Fogsprutan med påmonterad borrmaskin 1 INNEHÅLLFÖRTECKNING * Säkerhetsföreskrifter Sida 3 * Tillbehör 4 * Montering av munstycke 4 * Montering av matarskruv 5 * Montering

Läs mer

Bruksanvisning BREEZE Bruksanvisning BREEZE

Bruksanvisning BREEZE Bruksanvisning BREEZE Bruksanvisning BREEZE Bruksanvisning BREEZE Produkt Läs igenom denna bruksanvisning före användning av BREEZE. BREEZE är en modernt designad rollator. Den kan lätt fällas ihop, är ergonomiskt utformad

Läs mer

medemagruppen Styrspak DX2-REM420 Bruksanvisning P Q ver November 2013

medemagruppen Styrspak DX2-REM420 Bruksanvisning P Q ver November 2013 medemagruppen P9-0291-Q ver. 1.0.0 - November 2013 SE Bruksanvisning Styrspak DX2-REM420 Minicrosser AB Bultgatan 28 S-442 40 Kungälv Telefon: (+46) 303 245 200 Fax: (+46) 303 245 228 Snabbguide P9-0291-Q

Läs mer

Easy wash Portabel tvätt

Easy wash Portabel tvätt Easy wash Portabel tvätt Art.nr. T95-05 Låg vattenförbrukning och högt vattentryck Låg energiförbrukning miljövänlig Portabel, långlivad, säker och stänkskyddad I hushållet: Badrum, diskbänk, husdjur,

Läs mer

Bruksanvisning MI-5. Framkallningsmaskin MI-5. 2003-03-10 SVK Röntgenteknik AB Båtvägen 7, 191 33 Sollentuna

Bruksanvisning MI-5. Framkallningsmaskin MI-5. 2003-03-10 SVK Röntgenteknik AB Båtvägen 7, 191 33 Sollentuna B R U K S A N V I S N I N G Framkallningsmaskin MI-5 2003-03-10 SVK Röntgenteknik AB Båtvägen 7, 191 33 Sollentuna Innehållsförteckning sid 1.0 Säkerhetsföreskrifter 3 2.0 Innan du startar maskinen 3 3.0

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Skivspelare TT01 Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Läs dessa anvisningar.

Läs mer

Sumake Instruktion för EW-1941L

Sumake Instruktion för EW-1941L Sumake Instruktion för EW-1941L A. Hammarhus i aluminium B. Slagtåligt komposithus C. Utbytbara kol D. LED lyse E. Omkastare för fram/back F. Avtryckare med elektronisk broms G. Softgrip handtag H. Ergonomiskt

Läs mer

Monteringsguide Trekking / City / Hybridcykel

Monteringsguide Trekking / City / Hybridcykel Monteringsguide Touring/City/Hybridcykel I. Packa upp din cykel 4 II. Förbered framhjulet 4 III. Positionera framhjulet 5 IV. Montera framhjulet i framgaffeln 9 V. Justera styret 10 VI. Montera sadeln

Läs mer

Instruktionsbok Envimove

Instruktionsbok Envimove Instruktionsbok Envimove Grattis till ditt köp av en kvalitetsprodukt från Cykelimport!.. C Y K E L I M P O R T Cykelimport, Norra Storgatan 110, 573 34 Tranås Plusgiro: 519972-4, Bankgiro 430-2261 Telefon:

Läs mer

ÄGARENS/ANVÄNDARENS BRUKSANVISNING. TERRÄNGSKOTER 4x4 DAR0953

ÄGARENS/ANVÄNDARENS BRUKSANVISNING. TERRÄNGSKOTER 4x4 DAR0953 ÄGARENS/ANVÄNDARENS BRUKSANVISNING TERRÄNGSKOTER 4x4 DAR0953 : Läs denna bruksanvisning, inklusive bilagor, noggrant innan du använder fordonet. Fordon Användning Service ÄGAREN OCH ALLA ANVÄNDARE AV FORDONET

Läs mer

USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING. Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK

USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING. Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK Tack för att du har valt denna luftkonditionering av högsta kvalitet. Läs denna användarhandbok noga innan du använder apparaten. Vid eventuella

Läs mer

Benefit Sports 300 996101

Benefit Sports 300 996101 Benefit Sports 300 996101 1 Säkerhetsinstruktioner Konsultera med läkare innan användning Om du känner smärta i bröst, yrsel eller andfåddhet avbryt träningen och kontakta läkare. Använd inte kläder som

Läs mer

2. Så inte styret kan ändra sig i höjd led hitta ett läge där det blir bra vinkel för användaren och spänn denna hårt.

2. Så inte styret kan ändra sig i höjd led hitta ett läge där det blir bra vinkel för användaren och spänn denna hårt. Forever EL26 Montering: Det som behövs i verktyg är följande: Insex nycklar i 4 olika storlekar Fast 15 nyckel Skiftnyckel Sax Öppna kartongen och lyft ur cykeln. Ta bort alla skydd och klipp loss styre,

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL. CLASSIC 3 / 7 växlar

ANVÄNDARMANUAL. CLASSIC 3 / 7 växlar ANVÄNDARMANUAL CLASSIC 3 / 7 växlar C-PACT CITY DAM 3 / 7 växlar CITY HERR 7 växlar Grattis till din nya Lifebike Elcykel! Lifebike är en cykel med elmotor. Fördelen är att den underlättar cyklingen när

Läs mer

Introduktion INTRODUKTION. Varning, Försiktighet och Observera. Försiktighet. Varning

Introduktion INTRODUKTION. Varning, Försiktighet och Observera. Försiktighet. Varning Introduktion INTRODUKTION Denna instruktionsbok innehåller information om motorcykelmodellerna Triumph Bonneville, Bonneville SE, Bonneville T100 inklusive Steve McQueen Edition, Bonneville 110 th Edition,

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 1 Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga

Läs mer

ELEKTRISKT LÖPBAND PD111 BRUKSANVISNING

ELEKTRISKT LÖPBAND PD111 BRUKSANVISNING ELEKTRISKT LÖPBAND PD111 BRUKSANVISNING Läs anvisningarna noggrant före användning och spara på lämpligt ställe. Kontrollpanel sökning hastighet tid avstånd kalorier På/av Bruksanvisning Nödstoppbrytare

Läs mer

Ägare: Adress: Post nummer: Ort: Modell: Chassie nummer: Reg, nummer: Färg nr. Leverantör: STÄMPEL. Datum: Datum:

Ägare: Adress: Post nummer: Ort: Modell: Chassie nummer: Reg, nummer: Färg nr. Leverantör: STÄMPEL. Datum: Datum: POWERED BY YANMAR Ägare: Adress: Post nummer: Ort: Modell: Chassie nummer: Reg, nummer: Färg nr. Datum: Leverantör: STÄMPEL Datum: IDENTITET FABRIKS UPPGIFTER. LOKALISERAD PÅ DEN HÖGRA FRÄMRE DÖRR- STOLPEN.

Läs mer

Instruktionsbok. Minikid ECE R44 / 04. Bakåtvänd fäst med bilens bälte 9-25 kg. Testad och godkänd enligt

Instruktionsbok. Minikid ECE R44 / 04. Bakåtvänd fäst med bilens bälte 9-25 kg. Testad och godkänd enligt Instruktionsbok Minikid Bakåtvänd fäst med bilens bälte 9-25 kg Testad och godkänd enligt ECE R44 / 04 Viktig information Tack för att du har valt en bilbarnstol från Axon Kids. Teamet bakom Minikid har

Läs mer

Gjuterigatan 10, 34131, Ljungby, Sverige Tel +46 372 694 30, Fax +46 372 136 71 www.silverstone.se, info@silverstone.se 3312-1150.

Gjuterigatan 10, 34131, Ljungby, Sverige Tel +46 372 694 30, Fax +46 372 136 71 www.silverstone.se, info@silverstone.se 3312-1150. Gjuterigatan 10, 34131, Ljungby, Sverige Tel +46 372 694 30, Fax +46 372 136 71 www.silverstone.se, info@silverstone.se 3312-1150 Användarmanual Observera: Användaren måste läsa och till fullo förstå användarmanualen

Läs mer