I. FÖRORD. Kära Dinli förare:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "I. FÖRORD. Kära Dinli förare:"

Transkript

1 I. FÖRORD Kära Dinli förare: På samtliga fordon från Dinli, töms förgasaren på bränsle innan leverans för att säkerställa bästa prestanda samt säkerhet. Det är därför normalt att det tar mellan sekunder innan fordonet startar för första gången. Kvaliten av varje Dinli Quad är garanterad. Läs noggrant igenom denna manual och vi önskar dig ett stort nöje vid körning av din DINLI! VARNING! STOPP! Om du har intrycket att en ATV framförs på samma sätt och har samma vägegenskaper som en bil har du fel. Om du har intrycket att en ATV:s köregenskaper liknar andra typer av fordon, har du fel. Riskerna det innebär att köra en ATV är minst lika höga som de vid körning av motorcykel. 1

2 OWNER S MANUAL MÖJLIG FARA Med tanke på en ATV:s köregenskaper och din egen förmåga (begränsningar att köra en ATV) kan det hända att du förlorar kontroll över fordonet. Gränserna för när detta kan inträffa är omöjliga att precisera pga oändliga variationer i terrängförhållanden och förarerfarenhet. VAD KAN INTRÄFFA? Du kan förlora kontrollen över fordonet, råka ut för en olycka, bli allvarligt skadad, förlamad eller dödad. HUR KAN MAN UNDVIKA EN OLYCKA? Farorna det innebär att köra en ATV kan inte undvikas helt. Dessa risker kan minimeras genom träning, gott omdöme, erfarenhet, användning av hjälm, skyddskläder och utveckling av ens egna färdigheter att skifta vikt, hantera broms och gas. Att läsa igenom och förstå innehållet i denna instruktionsbok, varningsdekaler samt genomförande av en förarkurs är viktiga för inlärningsprocessen. 2

3 Enbart erfarna förare Detta fordon är inte avsett för nybörjare eller oerfarna förare. Läs noggrannt genom instruktionsboken inför körning och bekanta dig med samtliga instruktioner, försiktighetsåtgärder, varningar och notiser. Angående denna instruktionsbok Syftet med denna instruktionsbok är att förse ägaren av fordonet med viktig information om säkerhet, service och underhåll. Läs genom och bekanta dig med manualen innan påbörjad körning av fordonet. Förvara instruktionsboken på ditt fordon under körning. Kontakta din auktoriserade Dinli återförsäljare och be om en ersättningsbok om du skulle tappa bort instruktionsboken. Läs och gör dig bekant med hela processen innan du utför något form av servicearbete på fordonet. Om du är osäker på eprocess eller din egen förmåga, kontakta en auktoriserad Dinli verkstad och låt de utföra åtgärden. Tillägsinformation Innan du påbörjar läsning av denna manual gå till avsnittet Tilläggsinformation i slutet av denna bok. Avsnittet innehåller aktuell eller uppdaterad information om din ATV som fanns tillgänglig vid leveranstiden av fordonet. 3

4 OWNER S MANUAL SYNPUNKTER? Kontakta oss om du har några kommentarare eller förslag angående denna instruktionsbok. Vänligen skicka dina synpunkter till: DIN LI METAL INDUSTRIAL CO., LTD. NO.51, Industrial 9th Rd., Tali City, Taichung 412 Taiwan, R.O.C. Tel: 886 (04) Fax: 886 (04)

5 BESTÄMMELSER FÖR BULLER OCH LJUD MANIPULATION AV BULLERSKYDD ÄR FÖRBJUDET Europeiska CE direktiv samt Amerikansk federal lag förhindrar följande handlingar: (1) Avlägsnande eller förändring av någon som helst anordning eller designfunktion avsedd for bullerbegränsning, i annat syfte än underhåll, service eller byte, före eller efter leverans eller under tiden fordonet är i bruk; eller (2) bruk av fordonet efter att sådan anordning eller del avläsgnats eller satts ur funktion av någon. BLAND DE HANDLINGARNA SOM FÖRUTSÄTTS MANIPULERA BULLERSKYDD FINNS HANDLINGAR LISTADE NEDAN: 1. Avlägsnande, håltagning, eller modifiering av ljuddämpare, insug, luftfilter eller avgassystem. 2. Bristande underhåll. 3. Byte, modifiering av någon rörlig del eller del/delar av avgas eller insugssytemet med andra delar än de som specificerats av tillverkaren. Begränsningar Allt innehåll i denna instruktionsbok baseras på den senaste produktinformationen och specifikationer tillgängliga vid tryckning. Dinli Metal Industrial Co., Ltd. förbehåller sig rätten att förändra produkten och göra förbättringar som kan påverka illustrationer, bilder och förklaringar i denna instruktionsbok. Inga delar av denna instruktionsbok får förvaras i något form av fysiskt eller elektroniskt arkiv, reproduceras eller överföras till annan media, kopieras eller översättas utan Dinli Metal Industrial Co., Ltd. föregående godkännande. Anvisningar och specifikationer i denna publikation är föremål för ändringar utan förvarning och utan att Dinli Metal Industrial Co., Ltd. åsamkar något ansvar pga dessa förändringar. Illustrationerna i denna publikation är endast avsedda för hänvisningar och behöver inte återge en exakt avbildning av fordonet eller komponent tillhörande fordonet. 5

6 OWNER S MANUAL II. INTRODUKTION Kära användare: Vi gratulerar dig till köpet av din Dinli ATV. Den symboliserar flera års Dinli erfarenhet i tillverkningen av förstklassiga fordon. Du kan nu uppleva och uppskatta hantverket och pålitligheten hos detta mästerverk. SÄKERHETSVARNING UNDERLÅTENHET ATT FÖLJA VARNINGAR I DENNA INSTRUKTIONSBOK KAN LEDA TILL ALLVARLIG SKADA ELLER DÖDSFALL. Förvara alltid denna instruktionsbok på ditt fordon. 6

7 Information med säkerhetssymbolen! Beakta särskild information som föregås av symbolen för Säkerhetsvarning. Den betyder UPPMÄRKSAMHET! VAR BEREDD! DIN SÄKERHET ÄR I FARA FARA! Indikerar att underlåtenhet att följa instruktioner kan leda till allvarlig personskada eller dödsfall. VARNING! Indikerar att potentiell fara föreligger och kan resultera i allvarlig skada eller dödsfall. FÖRSIKTIGHET Indikerar att potentiell fara föreligger som kan leda till skador på fordonet om inte instruktionerna följs. NOTIS: Tillhandahåller behjälplig information. 7

8 OWNER S MANUAL III.VIKTIGT SÄKERHETSMEDDELANDE EN ATV ÄR INGEN LEKSAK OCH KAN VARA FARLIG ATT HANTERA. ATV uppför sig annorlunda på väg jämfört med andra fordon såsom bilar och motorcyklar. En kollision eller att fordonet slår runt kan inträffa plötsligt om man inte iakttar nödvändinga försiktighetsåtgärder, även vid rutinmanövrar såsom kurvtagning, körning i kuperad terräng eller körning över hinder. Att bortse från dessa instruktioner kan leda till allvarlig skada eller dödsfall: 01.Läs noggrannt genom manualen och samtliga etiketter och följ samtliga instruktioner. 02. Kör aldrig en ATV utan nödvändinga kunskaper. Genomför en körutbildning. Nybörjare bör genomgå en kurs hos en erfaren instruktör. Kontakta din återförsäljare för att veta mer om vilka förarutbildningar som erbjuds. 03. Följ alltid ålderbegränsningarna: Ett barn under 16 år bör aldrig bruka en ATV med större motor än 90 cc. 04. Låt aldrig barn under 16 år hantera en ATV utan en vuxens uppsikt eller om de saknar förmåga eller kunskap att hantera den säkert. 06. Kör aldrig en ATV utan godkänd utrustning och godkänd hjälm. Du bör också använda glasögon, handskar, stövlar långa byxor och jacka. 07. Använd inte alkohol eller droger före eller under körning. 08. Kör aldrig fordonet i höga hastigheter. Anpassa hastigheten till underlaget, sikten, vägförhållanden och din erfarenhet.. 09.Prova aldrig att göra wheelies, hopp eller andra stunter. 10. Inspektera din ATV före varje körning och säkerställ att den är i körbar skick. Följ inspektions- och schemalagda underhålls- anvisningar i denna instruktionsbok. 11. Håll alltid båda händerna på styret samt båda fötterna på fotstöden under körning. 12. Kör långsamt och försiktigt i obekant terräng. Uppmärksamma förändringar i terräng och körförhållanden. 13. Kör aldrig i överdriven svår, blöt och lös terräng tills att du har lärt dig och övat på din förmåga att köra i sådan terräng. 8

9 14.Lär dig svänga i låga farter och följ anvisningar innan du påbörjar svängar i högre farter. Sväng aldrig i för höga farter Kör aldrig ATV-n i brantare backar än de din ATV och förmåga är anpassad för. Öva i mindre backar till en början innan du övergår till brantare, större backar. 16. Följ alltid de korrekta anvisningarna beskrivna i instruktionsboken för körning i uppförsbacke. Noggrannt kontrollera terrängen innan du påbörjar bestiga en backe. Kör aldrig i backar med överdrivet löst eller halt underlag. Luta din vikt framåt. Undvik plötsligt gaspådrag eller plötslig växling. Kör aldrig över toppen på en backe i höga farter. 17. Följ alltid korrekta anvisningar beskrivna i instruktionsboken för körning i nedförslut och bromsning i backe. Noggrannt kontrollera terrängen innan påbörjad körning. Skifta din vikt bakåt. Kör aldrig nerför i höga farter. Undvik körning nerför i vinkel som medför skarp sidolutning.kör nerför så rakt som möjligt. 18. Följ alltid korrekta anvisningar beskrivna i instruktionsboken för körning tvärs genom en backe. Undvik backar med överdrivet löst eller halt underlag.skifta din vikt mot backens uppförssida. Försök inte svänga vid körning i lutning tills du lärt dig korrekt teknik för svängar på plant underlag. Undvik att korsa en brant backe om möjligt. 19. Följ alltid korrekta anvisningar för åtgärder om du stannar eller börjar rulla bakåt i en backe. Använd rätt växel och bibehåll jämn fart vi körning uppför för att unvika plötsliga stopp eller att fordonet börjar rulla bakåt. 20. Kontrollera alltid terräng efter hinder inför körning i främmande områden.kör aldrig över stora hinder, följ korrekta anvisningar för körning över hinder. 21. Iaktta försiktighet om fordonet börjar sladda eller glida. Lär dig att säkert hantera/kontrollera en sladd genom att öva i låga farter på plan och jämn mark. Farten bör begränsas ordentligt och stor försiktighet måste iakttas vid körning på isbelagd vägbana för att minska risken för sladd. at high speed. Avoid going down a hill at an angle that would cause the vehicle to lean sharply to one side. Go straight down the hill where possible 22. Kör aldrig ATV-n över starka strömmar eller vattendrag djupare än rekommenderat djup i denna instruktionsbok. Kom ihåg att blöta bromsar kraftigt försämrar ATV-ns bromsförmåga. Testa bromsarna efter att du lämnat vattnet. 9

10 OWNER S MANUAL Bromsa ett flertal gånger vid behov för att med hjälp av friktionen torka beläggen. 13. Upprätthåll korrekt däckstryck som det föreskrivs i denna manual. 24.Modifiera aldrig fordonet genom olämplig montering eller användning. 25. Montera inte rullgas på denna typ av ATV. 26. Överskrid inte ATV s föreskrivna lastförmåga. Last måste surras och säkras på ett korrekt sätt. Sänk farten och följ instruktioner för hur last ska transporteras. Räkna med en längre bromssträcka. Detta fordon följer samtliga tillämpliga CE direktiv inom EU homologeringen gällande vid tidpunkten för fordonets tillverkning. Kontrollera lokala trafiklagar och föreskrifter inför körning med fordonet. Ett batteri måste vara monterad inför start för att underlätta start och öka motorns effekt. Kom ihåg följande när du läser denna instruktionsbok: VARNING! Indikerar potentiell! fara som kan leda till allvarlig skada eller dödsfall. 10

11 IV. INNEHÅLLSFÖRTECKNING I. FÖRORD II. INTRODUKTION III. VIKTIG SÄKERHETSINFORMATION IV. INNEHÅLLSFÖRTECKNING PLACERING AV VARNINGS OCH INFORMATIONSDEKALER FORDONSINDENTIFIERING Chassinummer (VIN) Motornummer Nyckelns ID nummer FORDONETS DELAR OCH HANTERING Sadel Huvudbrytare Framlampor Baklampor Bakre bromshandtag Parkeringsbroms Fotbromspedal Fotpinnar och fotstöd Växelförare Tanklock Handtag Gasreglage Säkringar

12 OWNER S MANUAL 3-14 Styrlås Bränslekran Hastighetsmätare Bränsletank Styre, reglage Kopplingshandtag (manuellt) SÄKER KÖRNING Förnuftig körning Korsa grunt vatten Svänga Köra nerför lutning Köra uppför lutning Modifieringar INSPEKTION FÖRE KÖRNING Checklista inför körning HANTERING Kallstart Start av varm motor Inkörning ManuellVäxling

13 7. UNDERHÅLL OCH ANPASSNINGAR Arbeta säkert Serviceschema Luftfilter Ram, bakram, swingarm Bränsle Motorolja Kylsystem Bromsar Elsystem Luft Avgassystem Hjulupphängning Hjul Däck Nedsänkning i vatten RENGÖRING FÖRVARING TRANSPORT FELSÖKNING TEKNISKA DATA MOTOR CHASSI BATTERI

14 OWNER S MANUAL 13. GARANTIER GARANTIVILLKOR GARANTIPERIOD ÖVERFÖRING AV GARANTIN UNDANTAG GARANTI UNDANTAG VID TÄVLINGSKÖRNING DELAR OCH ARBETE SOM ERSÄTTS AV GARANTIN DELAR OCH ARBETE SOM INTE ERSÄTTS AV GARANTIN BEGRÄNSNING AV GARANTIN SERVICEBOK TILLÄGGSINFORMATION

15 1. PLACERING AV VARNINGS OCH INFORMATIONSDEKALER I detta avsnitt finns exempel på samtliga varningsdekaler. Läs genom och bekanta dig med de riktiga dekalerna på ditt fordon. Dekalerna innehåller infromation som är viktiga för förarens säkerhet. Varningsdekalerna bör anses som permanenta delar av fordonet som krävs för fordonets bruk. Om en dekal saknas, blivit sliten, skadad eller oläsbar måste den ersättas. Varningsdekaler kan fås av Dinli utan kostnad. Dekalens artikelnummer är tryckt i nedre högra hörnet på dekalen samt här i instruktionsboken. Kontakta din auktoriserade återförsäljare för ersättningsdekal Placeringen av dekalerna visas på följande bild. Exempel på samtliga dekaler följer. Ersättningsdekaler måste placeras korrekt. Se illustrationen för korrekt placering av dekalerna. 15

16 OWNER S MANUAL 16

17 Förtäring av alkohol, droger eller cigaretter före eller under körning är förbjudet. Stanna alltid fordonet helt innan du växlar från Fram till Back eller tvärtom. Att inte göra det kan skada växellådan. Maximal fordonslast: 165kg, (363 lbs) Inkluderar förarens, lastens och tillbehörens vikt. Lasta aldrig över 165 kg då det kan leda till förlorad kontroll över fordonet. Att hantera denna ATV om du är under 16 ökar risken för allvarlig skada eller dödsfall. Kör inte detta fordon om du är under 16. Använd alltid skyddsutrustning och godkänd hjälm. Läs instruktionsboken innan du börjar köra fordonet. 17

18 OWNER S MANUAL 2. FORDONSIDENTIFIERING NOTIS: Ditt fordon kan skilja sig från fordonen avbildade i denna instruktionsbok. Anteckna ditt fordons ID nummer i utrymmet nedan. Förvara även en kopia på dessa nummer på ett säkert ställe; du kan behöva dessa för beställning av delar, serviceinformation eller vid stöld. Fordonets olika ID nummer skiljer ditt fordon från andra fordon av samma modell. Motorns Serienummer Typskylt (VIN) Chassinummer (VIN) 18

19 2- CHASSINUMMER (VIN) Fordonets chassinummer (VIN) är etsad / stämplad på den högra sidan av ramen. Chassinumret visas även på chassiplåten framtill på fordonet. 1. Stansat chassinummer 2. Chassiplåt från fabrik Anteckna ditt nummer här 19

20 OWNER S MANUAL 2-2 MOTORNS SERIENUMMER Motorns serienummer är etsad/stämplad i vänster sida på vevhuset. 1. Motorns serienummer Skriv ditt nummer här 20

21 2-3 NYCKELNS ID NUMMER Nyckelns ID-nummer är etsad/stämplad på nyckelbrickan. NOTIS: Förvara din reservnyckel på en säker plats ifall du tappar bort din huvudnyckel. 1. Huvudnyckel 2. Reservnyckel 3. Bricka (Med ID nummer) Anteckna ditt ID nummer här 21

22 OWNER S MANUAL 3. FORDONETS DELAR OCH HANTERING NOTIS: Ditt fordon kan skilja sig från fordon avbildade i denna manual. 1. Koppling 4. Handtag bakbroms 2. Huvudbrytare/Tändningslås 5. Handtag gas 3. Parkeringsspärr 6. Handtag parkeringsbroms 22

23 1. Backspegel 8. Olje tank 15. Startmotor 2. Strålkastare 9. Shift lever 16. Fotpinnar & Fotplatta 3. Bränslepump 10. Framhjul 17. Bakhjul 4. Kylare 11. Säte 5. Radiator 12. Luftfilter (under sätet) 6. Stötdämpare fram 13. Batteri 7. Bumper fram 14. Avgassystem 23

24 OWNER S MANUAL 18. Hastighetsmätare och indikator 20. Baklampa (stoppljus) 19. Styre 21. Bakre blinkers Startknapp 22. Stötdämpare bak Nödbrytare motor 23. Blinkers fram Tuta 24. Handtag Reglage lampor 25. Bränsletank Blinkerreglage 26. Rear brake caliper 24

25 3-1. SADEL Hela sadelns längd krävs för att möjliggöra viktförflyttning under körning för att bibehålla kontroll och stabilitet.säkerställ att sadeln är i bra skick och ordentligt fastsatt inför körning. 1. För att avlägsna sadeln, dra låspiggarna bort från stoppet på bakramen. 2. Använd fingertopparna för att lyfta sadeln något. Dra sedan sadeln baklänges och lyft av. 25

26 OWNER S MANUAL 3. För att montera sadeln ställ haken på sadelns framsida i linje med hålet framtill på ramen framtill och sätt tapparna på sadeln i hålen. 4. Tryck ner försiktigt mitt på sadeln och pressa sadeln fram mot hålet på ramen. Om det görs rätt kommer låspiggarna att glida in enkelt. A. Fångare B. Mottagare C. Stoppare 26

27 VARNING! POTENTIELL FARA Lös, skadad eller felaktigt monterad sadel. VAD KAN INTRÄFFA Sadeln kan lossna under körning vilket kan leda till förlorad kontroll över fordonet som kan medföra allvarlig skada eller dödsfall. HUR UNDVIKA FARA Kontrollera att sadeln är ordentligt och säkert fastsatt i sin infattning. Kör aldrig på en ATV som har skadad sadel. Byt alltid ut en skadad sadel. FÖRSIKTIGHET Tvinga aldrig piggarna på sadeln genom hålet i bakramen med våld: du kan skada sadeln. Kom ihåg när du läser manualen: VARNING! Indikerar potentiell fara som KAN resultera i allvarlig skada eller dödsfall. 27

28 OWNER S MANUAL 3-2. HUVUDBRYTARE TÄNDNINGSLÅS Huvudbrytaren är placerad mellan styrhalvorna. Avlägsna alltid nyckeln från huvudbrytaren för att förhindra otillåten användning eller stöld. Tändningslås (med isatt nyckel) och brytarens olika lägen 28

29 Respektive brytarläges funktion. Läge Funktion Nyckel OFF Motorn och ljusen är av och kan inte användas. Att vrida huvudbrytaren till läge OFF kommer avlägsnande att stänga av motorn. ON Motorn startas med startknappen och med bromshandtaget åtdraget. Vi rekommenderar att motorn startas med tändningen i läge ON för att efter start vrida PÅ mot läge. Ljus (framlampa och baklampa är på) PÅ 29

30 OWNER S MANUAL 3-3. FRAMLAMPA Vrid tändningslåset mot läge för att sätta på framlampan. Testa lampornas funktion innan körning. Framlampa 30

31 3-4. BAKLAMPA Vrid tändningslåset till läge för att sätta på baklampan. Säkerställ att lampan fungerar innan körning. Baklampa 31

32 OWNER S MANUAL 3-5. BROMSHANDTAG FRAM Den bakre bromsens handtag är placerad på styrets högra sida. Dra handtaget mot styret för att bromsa med bakbromsen. Dra handtaget hårdare för att att öka bromsverkan. Inför varje körning kontrollera att bromsarna fungerar korrekt och kan tillhandahålla bromsförmåga som krävs. För att kontrollera att bromsarna fungerar; rulla fordonet fram och bak samtidigt som du bromsar. Bromshandtag fram 32

33 3-6. PARKERINGSBROMS Parkeringsbromsen är applicerad med en låsfunktion som sitter på handtaget för bromsen. När parkeringbromsknappen är i låst läge, så förhindrar frambromsarna fordonet från att rulla. Var noggrann med att läsa varningarna om att använda parkeringsbromsen! Parkeringbroms knapp 33

34 OWNER S MANUAL VARNING! POTENTIELL FARA (s) 1. ATV-n rullar iväg 2. Körning med parkeringsbromsen aktiverad VAD KAN INTRÄFFA 1.En plötslig minskning av hydraultrycket i bromssystemet kan minska bromsverkan och medföra att ATV-n sätts i rörelse. 2.Bromssystemet kan överhettas, med förtida slitage och trasiga bromsbelägg som följd. Detta kan leda till förlorad kontroll och skada föraren eller personer i omgivningen. HUR UNDVIKER MAN FARA 1. Blockera alltid ATV-ns hjul efter att parkeringsbromsen aktiverats. Lämna aldrig fordonet utan uppsikt med parkeringsbromsen aktiverad. Välj alltid ett fast och plant underlag när du parkerar din ATV. 2. Släpp parkeringsbromsen innan körning. 1. För att aktivera parkeringsbromsen, dra bromshandtaget bak mot styrhandtaget och håll det intryckt. Tryck in låsbrickan tills den är helt intryckt och släpp handtaget. 2. För att frigöra parkeringsbromsen tryck ner bromspedalen med din fot och tryck bromshandtaget mot styrhandtaget. Låsbrickan kommer att släppa automatiskt (poppa upp). 3. Frigör bromshandtaget långsamt. 34

35 3-7 FOTBROMS Bromspedalen till fotbromsen är placerad på fordonets högra sida.när den är intryckt bromsas samtliga fyra hjul. Kontrollera fotbromsens funktion inför varje körning. Rulla fordonet bak och fram med fotbromsen intryckt för att bekräfta att bromsverkan är tillräcklig. Fotbroms 35

36 OWNER S MANUAL 3-8. FOTPINNAR OCH FOTBRÄDA Håll alltid fötterna på fotpinnarna under körning. Kontrollera alltid fotpinnarnas och fotbrädans skick inför varje körning. Kontrollera att de är korrekt och säkert fastsatta. Fotpinnens tänder måste vara i bra skick (får inte vara glatta eller överdrivet slitna). Fotbrädan måste vara ren från packad jord, sprickor och andra skador får inte förekomma. Byt dessa om skador upptäckts. 1. Fotpinne (vänster) 2. Fotbräda 36

37 3-9. VÄXELSPAK Växelspaken är placerad på fordonets högra sida. Fordonet är utrustat med fram och backväxel. Ställ fordonet på ett plant underlag. Inför varje körning kontrollera att växlingar kan göras smidigt genom samtliga växlar med avstängd motor. Vicka fordonet fram och bak samtidigt som du växlar för att undvika skador på transmissionen. 37

38 OWNER S MANUAL TANKLOCK Kontrollera att tanklocket är fastskruvat inför varje körning. Vrid tanklocket moturs för att ta bort och medurs för att skruva fast. Kontrollera att ventilationsslangen är korrekt fastssatt. Tanklock Ventilationsslang 38

39 3-11 HANDTAG Kontrollera båda (vänster och höger) styrgreppen inför varje körning. Säkerställ att de är korrekt fastsatta och inte snurrar runt styret.leta efter slitage och skador. Byt ut greppen om skador hittas. Kontakta en auktoriserad Dinli återförsäljare vid behov. Handtagsgrepp (höger) 39

Jordfräs RTT 3. Nima Maskinteknik AB nima@nimaab.se Tel 019-30 43 00. Box 1505, 701 15 ÖREBRO www.nimaab.se Fax 019-36 16 97

Jordfräs RTT 3. Nima Maskinteknik AB nima@nimaab.se Tel 019-30 43 00. Box 1505, 701 15 ÖREBRO www.nimaab.se Fax 019-36 16 97 Jordfräs RTT 3 Tekniska data 3 växlar Arbetsbredd 60cm Vikt 78 kg Däckdimension 1.00-6 Fräsknivarnas dimension 320 mm Rotationshastighet kniv 27 rpm Hastighet växel 1 1,1 km/h Hastighet växel 2 2,1 km/h

Läs mer

EU-IMPORTEN GRÅLLE ANVÄNDARMANUAL. Teknisk specifikation

EU-IMPORTEN GRÅLLE ANVÄNDARMANUAL. Teknisk specifikation Teknisk specifikation Tjänstevikt: 148kg Last kapacitet 175kg på flak Längd: 237cm Bredd: 95,5cm Höjd: 110cm Flakstorlek: 99x94,5cm Bränslevolym: 6,1 Liter Motoroljevolym: 0,9Liter Däcktryck fram 2.0 kg

Läs mer

Baotian Ghost 50cc 2-Takt Användarmanual

Baotian Ghost 50cc 2-Takt Användarmanual Baotian Ghost 50cc 2-Takt Användarmanual Innehållsförteckning Inledning... 2 Säkerhet... 3 Kontrollera ramnumret mot ditt registreringsbevis... 4 Namn på mopedens delar... 5 Kontrollsystem... 6 Inspektion

Läs mer

Säkerhetskontroll. - Checklistan med instruktioner

Säkerhetskontroll. - Checklistan med instruktioner Säkerhetskontroll - Checklistan med instruktioner Nedan följer en komplett säkerhetskontroll men oroa dig inte. Det är mycket sällan en hel säkerhetskontroll behöver göras på uppkörning. Vanligast är att

Läs mer

Bruksanvisning Jörn, Line och Rasmus

Bruksanvisning Jörn, Line och Rasmus Bruksanvisning Jörn, Line och Rasmus 1 Active Care Sverup AB Uggledalsvägen 47, 427 40 BILLDAL Tel: 031-91 75 25, Fax: 031-91 75 05 E-mail: info.activecare.se Internet: www.activecare.se Innehållsförteckning

Läs mer

VARNING Felaktigt användande kan resultera i allvarliga skador eller dödsfall

VARNING Felaktigt användande kan resultera i allvarliga skador eller dödsfall VARNING Felaktigt användande kan resultera i allvarliga skador eller dödsfall Använd alltid hjälm och godkänd säkerhetsutrustning Skjutsa aldrig med detta fordon Kör aldrig om du är påverkad av alkohol

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033

Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033 Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033 Modell T-1600 EA VARNING: För att undvika brand, elektriska stötar eller andra skador, läs följande säkerhetsföreskrifter innan du använder

Läs mer

OBS! Använd endast originaldelar och byt inga delar utan professionell hjälp.

OBS! Använd endast originaldelar och byt inga delar utan professionell hjälp. Användarhandbok Grattis till din nya Spring wind. Vi hoppas att du kommer att få mycket nöje med din scooter. Den här manualen innehåller information om funktion, teknisk info och handhavande av din Spring

Läs mer

Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor

Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor Watersnake elektriska motorer Gratulerar och välkommen till en värld av tysta motorer. Du kommer inte att ångra ditt köp av en lättviktsmotor från Jarvis

Läs mer

Fordonskunskap. Avsnitt B. Mopedbil. ATV fyrhjulig moped Crossmoped Motardmoped Scooter Trehjulig moped

Fordonskunskap. Avsnitt B. Mopedbil. ATV fyrhjulig moped Crossmoped Motardmoped Scooter Trehjulig moped Avsnitt B Viktigt i avsnittet! Fordonets konstruktion Fordonets miljöpåverkan Miljöanpassad körstil Lagstiftning Fordonskunskap Det här får du köra med AM-körkort Moped Mopedbil Traktor EPA-traktor Det

Läs mer

BRUKSANVISNING EE6253/6254

BRUKSANVISNING EE6253/6254 BRUKSANVISNING EE6253/6254 Pelarlyften är avsedd för fast installation och framtagen för att lyfta personbilar och mindre transportbilar. Säkerhetsföreskrifter Läs manualen noga och förvara den i närheten

Läs mer

Bruksanvisning för Wonder Core Smart WCS-61

Bruksanvisning för Wonder Core Smart WCS-61 WCS-61 Bruksanvisning för Wonder Core Smart Innan du börjar använda träningsredskapet läs igenom avsnittet Säkerhetsinformation noggrant för att säkerställa en korrekt användning. När du har läst igenom

Läs mer

2ME KOMBIVAGN BREMEN

2ME KOMBIVAGN BREMEN 2ME KOMBIVAGN BREMEN Tack för att ni har valt en Kombivagn från Scandinavian Baby Alliance Läs igenom och spara denna manual för säkrare användning av produkten. Denna produkt är testad och godkänd enligt

Läs mer

Manual Förflytta defekt fordon

Manual Förflytta defekt fordon Manual Förflytta defekt fordon Fordon 360 Plus Författarna och Liber AB Version 1.0 Får kopieras 1 Anledning till förflyttning Arbetar du i eller med fordon kommer du troligtvis att behöva förflytta defekta

Läs mer

Bruksanvisning OPTIMAX

Bruksanvisning OPTIMAX B R U K S A N V I S N I N G F r a m k a l l n i n g s m a s k i n O P T I M A X 2003-03-10 SVK Röntgenteknik AB Båtvägen 7, 191 33 Sollentuna Innehållsförteckning sid 1.0 Säkerhetsföreskrifter 3 2.0 Testkörning

Läs mer

Monteringsguide Racercykel

Monteringsguide Racercykel Monteringsguide I. Packa upp din cykel 4 II. Förbered framhjulet 4 III. Positionera framhjulet 5 IV. Montera framhjulet i framgaffeln 8 V. Justera styret 8 VI. Montera sadeln 9 VII. Montera pedalerna 10

Läs mer

SÄKERHETSINSTRUKTIONER SKALL LÄSAS FÖRE ANVÄNDNING

SÄKERHETSINSTRUKTIONER SKALL LÄSAS FÖRE ANVÄNDNING Anvisningar och säkerhetsinstruktioner för brukare av Mini Crosser med brukarvikt över 150 kg Tillägg till bruksanvisning för Mini Crosser 130T vid brukarvikt över 150 kg SÄKERHETSINSTRUKTIONER SKALL LÄSAS

Läs mer

SKOTMOBIL 737. Instruktions och skötselanvisning. Art.nr. BR-SM737 uppl. 05-05

SKOTMOBIL 737. Instruktions och skötselanvisning. Art.nr. BR-SM737 uppl. 05-05 SKOTMOBIL 737 Instruktions och skötselanvisning Art.nr. BR-SM737 uppl. 05-05 SKOTER 737 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Introduktion Säkerhetsföreskrifter 1 Beskrivning av skotern 2-5 Isärtagning av skotern 6-7 Laddning

Läs mer

Eco driving, på svenska sparsam körning, är en körteknik som kan ge 10-20% lägre bränsleförbrukning.

Eco driving, på svenska sparsam körning, är en körteknik som kan ge 10-20% lägre bränsleförbrukning. Sparsam körning Eco driving, på svenska sparsam körning, är en körteknik som kan ge 10-20% lägre bränsleförbrukning. men det finns flera sätt att spara bränsle och miljö! Bilens egenskaper Bilen har en

Läs mer

Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter... 2 Inledning... 3 Installation... 4 Användning... 5 Rengöringsmönster... 5 Automatisk avstängning och

Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter... 2 Inledning... 3 Installation... 4 Användning... 5 Rengöringsmönster... 5 Automatisk avstängning och Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter... 2 Inledning... 3 Installation... 4 Användning... 5 Rengöringsmönster... 5 Automatisk avstängning och borttagning... 6 Underhåll... 6 Poolens säkerhetsområden..8

Läs mer

Användarhandbok Luftkonditionering Breeze www.trygghandel.se 0771-222030

Användarhandbok Luftkonditionering Breeze www.trygghandel.se 0771-222030 2008-07-08. Sida 1 av 14 Användarhandbok Luftkonditionering Breeze 2008-07-08. Sida 2 av 14 Förord Gratulerar till ditt val av Luftkonditionering Denna manual är generell för fler modeller av luftkonditioneringar,

Läs mer

Ramnummer och motornummer:

Ramnummer och motornummer: OBS! De första 1 600 km spelar stor roll för hur fordonet ska fungera i framtiden. Om du kör försiktigt under den första tiden kan du förbättra såväl motorns som själva fordonets hållbarhet och prestanda.

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL KYMCO SUPER 8 II

ANVÄNDARMANUAL KYMCO SUPER 8 II ANVÄNDARMANUAL KYMCO SUPER 8 II När du får ditt fordon - kontrollera att det nummer som står på ramen och dekalen är detsamma som står i köpavtal och försäkringsdokument samt på registreringsskylt. / CHASSINUMMER

Läs mer

Monteringsanvisning Audi A6 Limousine (4G) 2011

Monteringsanvisning Audi A6 Limousine (4G) 2011 Service Monteringsanvisning Audi A Limousine (4G) 2011 Audi Original Tillbehör Lasthållare 4G5.071. Utgåva 01.2011 Kundtjänst. Teknisk information Service Innehållsförteckning 1 Allmänna instruktioner.............................................................................

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL E-GREEN MEDIO: P SERIE

ANVÄNDARMANUAL E-GREEN MEDIO: P SERIE ANVÄNDARMANUAL E-GREEN MEDIO: P SERIE 1. Introduktion Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Produktbeskrivning 2.1 Ramnummer 3. Funktioner/innställningar 3.1 Batteri -/felindikator 3.2 Assistans funktion

Läs mer

Benefit Sports 300 996101

Benefit Sports 300 996101 Benefit Sports 300 996101 1 Säkerhetsinstruktioner Konsultera med läkare innan användning Om du känner smärta i bröst, yrsel eller andfåddhet avbryt träningen och kontakta läkare. Använd inte kläder som

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 1 Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga eller

Läs mer

Denna bildserie vänder sig till entreprenörer och förare som vill utveckla sin basmaskinför att anpassa den till ett funktionellt ekipage för

Denna bildserie vänder sig till entreprenörer och förare som vill utveckla sin basmaskinför att anpassa den till ett funktionellt ekipage för Denna bildserie vänder sig till entreprenörer och förare som vill utveckla sin basmaskinför att anpassa den till ett funktionellt ekipage för skogsbränslehantering. 1 För den som vill läsa mer kan följande

Läs mer

indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning

indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning Tack för köpet av din fönsterputsrobot. Vi hoppas du ska bli riktigt nöjd med produkten. Läs mer om roboten på www.indream.dk Copyright Copyright 2012

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 1 Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön)

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) B R U K S A N V I S N I N G Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) 1 Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER BRUKSANVISNING Läs bruksanvisningen

Läs mer

BRUKSANVISNING EE6254E

BRUKSANVISNING EE6254E BRUKSANVISNING EE6254E Pelarlyften är avsedd för fast installation och framtagen för att lyfta personbilar och mindre transportbilar. Säkerhetsföreskrifter Läs manualen noga och förvara den i närheten

Läs mer

ATV WHERE EVER YOU ARE

ATV WHERE EVER YOU ARE ATV WHERE EVER YOU ARE 1 dinli WHERE E Centhor 800 cc Centhor 700 cc Lig 450 2 VER YOU ARE htning cc thunder 350 cc cobia 50 cc 3 Centhor 800 cc Vägregistrerad, får framföras med A- eller B-körkort Tekniska

Läs mer

T 64 ÖVERSÄTTNING AV BRUKSANVISNING I ORIGINAL

T 64 ÖVERSÄTTNING AV BRUKSANVISNING I ORIGINAL T 64 ÖVERSÄTTNING AV BRUKSANVISNING I ORIGINAL F T 50 64 2 T F 64 50 ANVÄNDNING T 64 är lämplig för packning av fyllningar i rör- och kabelgravar. Maskinen är även lämplig att använda vid packning runt

Läs mer

Elektrisk kabelvinsch

Elektrisk kabelvinsch Bruksanvisning Elektrisk kabelvinsch VANOS250 / VANOS450 / VANOS450A Bruksanvisningen är en kopia VANOS250 / VANOS450 230V/50Hz Elektrisk kabelvinsch med fjärrkontroll Den elektriska kabelvinschen är avsedd

Läs mer

BROMSAR. Allt du behöver veta om. Allt du behöver veta om PEUGEOT REKOMMENDERAR STÖTDÄMPARE KLIMATANLÄGGNING PEUGEOT ORIGINALDELAR BATTERIET DÄCK

BROMSAR. Allt du behöver veta om. Allt du behöver veta om PEUGEOT REKOMMENDERAR STÖTDÄMPARE KLIMATANLÄGGNING PEUGEOT ORIGINALDELAR BATTERIET DÄCK PEUGEOT REKOMMENDERAR KLIMATANLÄGGNING BATTERIET PIRATTILLVERKNING UTBYTESDELAR AVGASSYSTEM BELYSNING SMÖRJMEDEL PARTIKELFILTRET STÖTDÄMPARE PEUGEOT ORIGINALDELAR DÄCK VINDRUTA VINDRUTETORKARBLAD PEUGEOT

Läs mer

Produktkatalog. Dinli 50 Barn Dinli 50 EU-moped Dinli 100 Dinli 350 Dinli 450 Dinli 700. Upplev den maxade körglädjen

Produktkatalog. Dinli 50 Barn Dinli 50 EU-moped Dinli 100 Dinli 350 Dinli 450 Dinli 700. Upplev den maxade körglädjen Produktkatalog Dinli 50 Barn Dinli 50 EU-moped Dinli 100 Dinli 350 Dinli 450 Dinli 700 Upplev den maxade körglädjen Från början var nog betydelsen av ordet ATV inte tänkt att innefatta stadstrafik. Terrängen

Läs mer

Bruksanvisning - Användning & Underhåll - för

Bruksanvisning - Användning & Underhåll - för Bruksanvisning - Användning & Underhåll - för PORTABEL POOLLYFT DIGI$PROJECT$$$$ Manualen är uppdelad i 7 delar med sin egen symbol. Del A (Generell information) Viktig Generell information för att bekanta

Läs mer

SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING

SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING 1/6 1 INSTALLATION SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING 1.1 Montering SLM är försedd med en monteringsplatta för enklare installation. SLM kan monteras genom att lossa en

Läs mer

Om våra produkter. Rollator delar A E L I K

Om våra produkter. Rollator delar A E L I K Bruksanvisning A Om våra produkter Tack för att Du valt vår rollator! Vi rekommenderar att Du läser igenom hela en innan Du börjar använda produkten. Rollatorn är avsedd för både inom- och utomhusbruk,

Läs mer

SVENSK HANDBOK FÖR: HYOSUNG WOW 100 (TE100) & WOW 90 (TE90)

SVENSK HANDBOK FÖR: HYOSUNG WOW 100 (TE100) & WOW 90 (TE90) SVENSK HANDBOK FÖR: HYOSUNG WOW 100 (TE100) & WOW 90 (TE90) KOM IHÅG ATT ALLTID KONTAKT DIN ÅTERFÖRSÄLJARE ELLER EN AUKTORISERAD MEKANIKER FÖRE DET ATT DU PÅBÖRJAR SERVICE ELLER REPARATIONER AV DITT FORDON.

Läs mer

MonoWheelTM 2.0 och Light INSTRUKTIONSMANUAL 2014

MonoWheelTM 2.0 och Light INSTRUKTIONSMANUAL 2014 MonoWheelTM 2.0 och Light INSTRUKTIONSMANUAL 2014 Denna manual är upphovskyddad av MonoWheel Sweden AB och får ej i sin helhet eller delar kopieras eller användas i andra samanhang utan tillåtelse. GRATULERAR

Läs mer

Instruktionsbok PROMOVEC Wave/Flick r

Instruktionsbok PROMOVEC Wave/Flick r Instruktionsbok PROMOVEC Wave/Flick r Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 2. Produktbeskrivning... 5 2.1 Så kommer du igång... 5 3. Inställningar före användning... 6 3.1 Styre... 6 3.2 Sadel... 7

Läs mer

Horisontella vindkraftverk 1,25-3,6 MW

Horisontella vindkraftverk 1,25-3,6 MW Horisontella vindkraftverk 1,25-3,6 MW INSTALLATION OCH BRUKSANVISNING MW VÄLKOMMEN! Tack för att du köpt ett horisontellt vindkraftverk från Eco Production, en förnybar energikälla, en generator som använder

Läs mer

TOPAZ Förstoringskamera. Bruksanvisning Art Nr. 1-3208

TOPAZ Förstoringskamera. Bruksanvisning Art Nr. 1-3208 TOPAZ Förstoringskamera Bruksanvisning Art Nr. 1-3208 TOPAZ Förstorande Läskamera gör det enklare att se tryckt text, bilder, handskriven text eller små föremål. Placera dokumentet eller bilden på det

Läs mer

GH833 direktsugsats. Anvisningar 311571B. Artikelnr. 287843. - Installation av torn/fäste. -

GH833 direktsugsats. Anvisningar 311571B. Artikelnr. 287843. - Installation av torn/fäste. - Anvisningar GH833 direktsugsats 311571B - Installation av torn/fäste. - Artikelnr. 287843 Viktiga säkerhetsföreskrifter Läs alla meddelanden och föreskrifter i handboken. Spara föreskrifterna. Se användarhandboken

Läs mer

Manual el assisterad cykel

Manual el assisterad cykel MyEco Manual el assisterad cykel Modell: E-City I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G Bild på E-City cykeln sid 2 Justering av styret sid 3 Cykla på en el assisterad cykel sid 4 Lampa, bromsar, underhåll

Läs mer

Casall Inspire PT1. Power Trainer MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING SKRIV NED SERIENUMMER HÄR

Casall Inspire PT1. Power Trainer MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING SKRIV NED SERIENUMMER HÄR Casall Inspire PT1 Power Trainer MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING SKRIV NED SERIENUMMER HÄR www.inspirefitness.net Dec. 2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Avsnitt..... Sida Anvisningar..... 1 Nödvändiga verktyg...

Läs mer

Tillsatsbromssystem Scania Retarder

Tillsatsbromssystem Scania Retarder 110 971 110 972 Tillsatsbromssystem Scania Retarder Innehåll Innehåll Allmänt Tillsatsbromssystemet, allmän beskrivning... 4 Höga motorvarvtal ger bästa bromsverkan... 5 Driftekonomi... 5 Avgasbroms...

Läs mer

SVENSK HANDBOK FÖR: RIEJU DRAC 50 RR SPORT

SVENSK HANDBOK FÖR: RIEJU DRAC 50 RR SPORT SVENSK HANDBOK FÖR: RIEJU DRAC 50 RR SPORT SAMMANSTÄLLD AV: KOM IHÅG ATT ALLTID KONTAKT DIN ÅTERFÖRSÄLJARE ELLER EN AUKTORISERAD MEKANIKER FÖRE DET ATT DU PÅBÖRJAR SERVICE ELLER REPARATIONER AV DITT FORDON.

Läs mer

K-400 K-3800 K-750 K-7500

K-400 K-3800 K-750 K-7500 K-400 K-3800 K-750 K-7500 GB p. 1 DE p. 3 FR p. 5 NL p. 7 IT p. 9 ES p. 11 PT p. 13 SV p. 15 DA p. 17 NO p. 19 FI p. 21 HR p. 23 PL p. 25 RO p. 27 CZ p. 29 HU p. 31 GR p. 33 RU p. 35 Figures p. 37 RIDGE

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL MASKINDRIVEN FETTSPRUTA UNIVERSAL

ANVÄNDARMANUAL MASKINDRIVEN FETTSPRUTA UNIVERSAL ANVÄNDARMANUAL MASKINDRIVEN FETTSPRUTA UNIVERSAL Tack för att du valde ett IDG-Tools verktyg. Detta verktyg är tillverkat efter IDG-Tools krav på kvalitet och tillförlitlighet. Rätt hanterat kommer detta

Läs mer

De 16 stegen till körkortet En guide av Ringens Bilskola

De 16 stegen till körkortet En guide av Ringens Bilskola De 16 stegen till körkortet En guide av Ringens Bilskola 1. Körställning A Stol/bälte B Reglage 2. Inledande manövrering A Start/stannande B Krypkörning/styrning 3. Växling A Uppväxling B Bromsning C Nedväxling

Läs mer

BRUKSANVISNING MR-30

BRUKSANVISNING MR-30 BRUKSANVISNING MR-30 Saxlyften är framtagen för att lyfta personbilar och mindre transportbilar. Denna manual innehåller viktig information om saxlyftens installation, dess användning och dess säkerhetsrisker.

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Övningsfrågor till utbildare av AM-elever ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

keeps you going Användarmanual Rollz Motion

keeps you going Användarmanual Rollz Motion keeps you going Användarmanual Rollz Motion Rollz International BV Rollz Motion Copyright 2012 Hjälpmedelsteknik Sverige AB Informationen i detta dokument kan ändras utan föregående information. Hjälpmedelsteknik

Läs mer

Installation CFX-750 EZ-Steer

Installation CFX-750 EZ-Steer Installation CFX-750 EZ-Steer Manual ID Install-EZ-3x Rev dat. 2011-05-24 DataVäxt AB Tel: 0514-650200 www.datavaxt.se Hedåkers Säteri 3 Fax: 0514-650201 info@datavaxt.se 467 95 Grästorp 2 Installation

Läs mer

Bruksanvisning. U.S. Patent No. 7,152,267 U.S. Patent No. 7,340,795 U.S. Patent No. 7,591,039 Add. Pat. Pending. Distribueras av. www.tvins.

Bruksanvisning. U.S. Patent No. 7,152,267 U.S. Patent No. 7,340,795 U.S. Patent No. 7,591,039 Add. Pat. Pending. Distribueras av. www.tvins. Bruksanvisning U.S. Patent No. 7,152,267 U.S. Patent No. 7,340,795 U.S. Patent No. 7,591,039 Add. Pat. Pending Distribueras av www.tvins.com Fairfield, NJ 07004 Tillverkad i Kina 2013 Ontel Products Corporation.

Läs mer

SVENSKA. Introduktion. Allmän beskrivning (Bild 1) Viktigt. Fara. Varning

SVENSKA. Introduktion. Allmän beskrivning (Bild 1) Viktigt. Fara. Varning 1 193 Introduktion!!"# "! "! Allmän beskrivning (Bild 1) $% &'( )'* +,(,-*./0)1#/0)2#/0)3#/0)4#/+15#/+126 7$ 897:(./0)177#/0)3776 &- )% ;97:(#: 5,( /+156 Viktigt 7:(./0)177#/0)3776"*.

Läs mer

I denna Instruktionsbok används följande symboler för att betona särskild information: Symbolen för säkerhetsvarningar anger risk för personskada.

I denna Instruktionsbok används följande symboler för att betona särskild information: Symbolen för säkerhetsvarningar anger risk för personskada. I denna Instruktionsbok används följande symboler för att betona särskild information: Symbolen för säkerhetsvarningar anger risk för personskada. VARNING Anger en potentiell risksituation som, om den

Läs mer

INSTRUKTION Budget FeMn med spolautomatik

INSTRUKTION Budget FeMn med spolautomatik INSTRUKTION Budget FeMn med spolautomatik Mårdvägen 7, 352 45 Växjö, 0470 700 600, E-mail: info@aquaexpert.se Upplaga 120516 Sid 1 GARANTIVILLKOR Ni har just installerat ett filter från Aqua Expert AB,

Läs mer

medemagruppen Mini Crosser M1 4W Kabin Förskrivarinformation P9-0151-T ver. 2.0.0 - December 2011

medemagruppen Mini Crosser M1 4W Kabin Förskrivarinformation P9-0151-T ver. 2.0.0 - December 2011 medemagruppen P9-0151-T ver. 2.0.0 - December 2011 SE Förskrivarinformation Mini Crosser M1 4W Kabin Här hittar du Minicrosser i Sverige Minicrosser AB Bultgatan 28 S-442 40 Kungälv Telefon: +46 303 245

Läs mer

Kia räddningsmanual. Högvoltbatteri max spänning 300 volt. Exteriör identifiering. 8:e positionen i chassienumret är ett D.

Kia räddningsmanual. Högvoltbatteri max spänning 300 volt. Exteriör identifiering. 8:e positionen i chassienumret är ett D. Kia räddningsmanual OPTIMA HYBRID Exteriör identifiering 8:e positionen i chassienumret är ett D. Högvoltbatteri max spänning 300 volt Identifiering Nedanstående skiljer Kia Optima Hybrid från en konventionell

Läs mer

Introduktion INTRODUKTION. Varning, Försiktighet och Observera. Försiktighet. Varning

Introduktion INTRODUKTION. Varning, Försiktighet och Observera. Försiktighet. Varning Introduktion INTRODUKTION Denna instruktionsbok innehåller information om modellerna Triumph Rocket III Roadster. Förvara alltid instruktionsboken tillsammans med motorcykeln så att du alltid har tillgång

Läs mer

EL-PANEL. Best.nr. 6334 6346 6913 6948 500W 1000W 1500W 2000W. Bruksanvisning. Kära kund, Grattis till Er nya Heatmax El-panel!

EL-PANEL. Best.nr. 6334 6346 6913 6948 500W 1000W 1500W 2000W. Bruksanvisning. Kära kund, Grattis till Er nya Heatmax El-panel! EL-PANEL Best.nr. 6334 6346 6913 6948 500W 1000W 1500W 2000W Bruksanvisning Kära kund, Grattis till Er nya Heatmax El-panel! VIKTIGT Läs denna bruksanvisning noggrant innan användning och spara den för

Läs mer

KCC-520DB AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL

KCC-520DB AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL KCC-520DB AVFUKTARE INNEHÅLL BESKRIVNING AV KOMPONENTER FUNKTIONSBESKRIVNING 1 DRIFTINSTRUKTIONER 2 PERMANENT KONDENSA VLOPP 3 VARNING 4 UNDERHÅLL/NÖDF ALL 5 TEKNISK A DATA 6 DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL SPÄNNING

Läs mer

EF85mm f/1.2l II USM SWE. Bruksanvisning

EF85mm f/1.2l II USM SWE. Bruksanvisning EF85mm f/1.2l II USM SWE Bruksanvisning Tack för att du köpt en Canon-produkt. Canons objektiv EF85mm f/1,2l II USM är ett mellanteleobjektiv med höga prestanda som utvecklats för EOS-kameror. Det är utrustat

Läs mer

Användarmanual. Baotian Classic 50cc

Användarmanual. Baotian Classic 50cc Användarmanual Baotian Classic 50cc Inledning rattis till din nya Baotian Classic. Vi hoppas att du kommer att få mycket nöje med din scooter. Den här manualen innehåller information om funktion, teknisk

Läs mer

MICRO-START XP-10 BRUKSANVISNING

MICRO-START XP-10 BRUKSANVISNING MICRO-START XP-10 BRUKSANVISNING Teknisk specifikation Dimension: 225x88x28 mm. Vikt:510 gram. :Startström:400 A/peak 600 A Laddtid:3-4 tim. Kapacitet: 18000 milliamp. Arbetstemp: -20C - 60C. Dom vanligaste

Läs mer

Scania Active Prediction ny farthållare sparar bränsle med hjälp av GPS

Scania Active Prediction ny farthållare sparar bränsle med hjälp av GPS PRESS info P11Z01SE / Per-Erik Nordström 2 december 2011 Scania Active Prediction ny farthållare sparar bränsle med hjälp av GPS Scania blir först med en ny avancerad farthållare som använder GPS för att

Läs mer

EcoRide-handbok Version 3.0

EcoRide-handbok Version 3.0 EcoRide-handbok Version 3.0 Förord... 3 Ramnummer... 3 Första provturen... 3 Unika komponenter på en EcoRide... 4 Hur fungerar en EcoRide?... 5 ActiveDrive -kontrollenhet... 5 Batteriet och laddning...

Läs mer

OBSERVERA! PRODUKTEN ÄR ENDAST VATTENTÄT OM INSTRUKTIONERNA FÖLJS. FÖRSÄKRA DIG OM ATT LOCKET TILL LADDUTTAGET ÄR ORDENTLIGT FASTSKRUVAT INNAN DU

OBSERVERA! PRODUKTEN ÄR ENDAST VATTENTÄT OM INSTRUKTIONERNA FÖLJS. FÖRSÄKRA DIG OM ATT LOCKET TILL LADDUTTAGET ÄR ORDENTLIGT FASTSKRUVAT INNAN DU MANUAL TM OBSERVERA! PRODUKTEN ÄR ENDAST VATTENTÄT OM INSTRUKTIONERNA FÖLJS. FÖRSÄKRA DIG OM ATT LOCKET TILL LADDUTTAGET ÄR ORDENTLIGT FASTSKRUVAT INNAN DU ANVÄNDER ENHETEN. 1. AQUAJAM är en vädertålig,

Läs mer

Konica Minolta industriella instrument. Säkerhetsanvisningar

Konica Minolta industriella instrument. Säkerhetsanvisningar Konica Minolta industriella instrument Säkerhetsanvisningar Säkerhetssymboler Följande symboler i denna manual är till för att undvika olyckor, som kan inträffa som resultat av felaktig hantering av instrumentet.

Läs mer

Bruksanvisning / monteringsanvisning

Bruksanvisning / monteringsanvisning art.nr.bruk-freewheel Rev.2014-01 Bruksanvisning / monteringsanvisning 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID. Avsett ändamål 2 Säkerhetsföreskrifter 2 Garanti 2 Panthera instruktioner 3 Montera FreeWheel i fyra enkla

Läs mer

Kombiapparat MF 3.3 Behandlingsapparat med tre funktioner

Kombiapparat MF 3.3 Behandlingsapparat med tre funktioner Art nr. 125018 Kombiapparat MF 3.3 Behandlingsapparat med tre funktioner Detta är en multifunktionsapparat som kombinerar funktionerna; Galvan (GV), Brusher (BR) och D arsonval (Högfrekvens (HF)). Apparaten

Läs mer

Respireo Primo F - non vented

Respireo Primo F - non vented BRUKSANVISNING Respireo Primo F - non vented HELMASK Respireo Primo F - non vented HELMASK för en patient Bruksanvisning för patienten 1 - ANVÄNDNINGSOMRÅDE Respireo Primo F Non Vented är en helmask

Läs mer

OBS: Starta inte din poolrobot utan vatten. Startas den utan vatten kan det skada motorerna. Garantin täcker inte detta fel.

OBS: Starta inte din poolrobot utan vatten. Startas den utan vatten kan det skada motorerna. Garantin täcker inte detta fel. MV-5701-PT9i-9-2015 PT9i ROBOTIC POOL CLEANER Lycka till med ditt köp! PT9i är en teknologisk avancerad automatisk pool robot, som är enkel att använda. PT9I gör det lätt att hålla din pool ren. Följ nedanstående

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Motionscykel Artikelnummer 7510-1297

B R U K S A N V I S N I N G. Motionscykel Artikelnummer 7510-1297 B R U K S A N V I S N I N G Motionscykel Artikelnummer 7510-1297 1 Motionscykel Artikelnummer 7510-1297 EGENSKAPER Magnetisk motionscykel med manuellt justerbart motstånd i 10 nivåer. Motionscykeln är

Läs mer

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388g-0 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388g-0 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388g-0 Printed in U.S.A. kundvårdsnummer Som en del av Rexairs kundvårdsprogram får varje Rainbow AquaMate ett serienummer för kundvård,

Läs mer

Innehållsförteckning. Viktiga säkerhetsföreskrifter... 5 Krav på elektrisk utrustning... 7 Avfallshantering av elektrisk utrustning... 7. Delar...

Innehållsförteckning. Viktiga säkerhetsföreskrifter... 5 Krav på elektrisk utrustning... 7 Avfallshantering av elektrisk utrustning... 7. Delar... BRUKSANVISNING för vattenkokare Innehållsförteckning Säkerhetsföreskrifter för vattenkokare Viktiga säkerhetsföreskrifter... 5 Krav på elektrisk utrustning... 7 Avfallshantering av elektrisk utrustning...

Läs mer

INSTALLATIONS- OCH ANVÄNDARMANUAL

INSTALLATIONS- OCH ANVÄNDARMANUAL INSTALLATIONS- OCH ANVÄNDARMANUAL 1 och 2 ZONER s VINKYLARE Fristående och inbyggda 2009-09-01 Sid. 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1- ÖVERSIKT...3 2- VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR...4 3- FÖRBEREDELSE & INSTALLATIONSANVISNINGAR...5

Läs mer

Flo-tech PT-selar Monteringsanvisning TRANSPORT I FORDON UNDERHÅLL ANVÄNDNINGSBEGRÄNSNINGAR UTBILDNING KOMPATIBILITET

Flo-tech PT-selar Monteringsanvisning TRANSPORT I FORDON UNDERHÅLL ANVÄNDNINGSBEGRÄNSNINGAR UTBILDNING KOMPATIBILITET INSTRUKTIONER FÖR ANVÄNDNING OCH VÅRD OBS! Läs följande anvisningar noga före montering. Denna produkt bör monteras av en erfaren förskrivare eller tekniker. Detta dokument innehåller viktig information

Läs mer

Instruktionsbok. Vitality 50. 2-takt 4-takt

Instruktionsbok. Vitality 50. 2-takt 4-takt Instruktionsbok Vitality 50 2-takt 4-takt Bäste användare: Vi uppskattar ditt köp av en KYMCO Vitality moped och välkomnar dig i KYMCO mopedåkarefamiljen. Innan du åker på mopeden rekommenderar vi dig

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

Pneumatik/hydrauliksats

Pneumatik/hydrauliksats Studiehandledning till Pneumatik/hydrauliksats Art.nr: 53785 Den här studiehandledningen ger grunderna i pneumatik och hydralik. Den visar på skillnaden mellan pneumatik och hydraulik, den visar hur en

Läs mer

ORRA LÅGPROFIL INSTRUKTIONSMANUAL

ORRA LÅGPROFIL INSTRUKTIONSMANUAL ORRA LÅGPROFIL INSTRUKTIONSMANUAL a. Grattis b. Bilder på komponenter c. Olika Orramodeller d. Påspolning av lina e. Bromsinställning f. Mekanisk broms g. Montera bort gaveln h. Rullens funktioner i. Underhåll

Läs mer

Router Bruksanvisning

Router Bruksanvisning Bruksanvisning Om våra produkter Vi tackar för att Du har valt vår rollator Router! Vi rekommenderar att Du läser igenom den här en innan Du börjar använda produkten. Router rollatorerna är avsedda för

Läs mer

INSTALLATION - MONTERING - RENGÖRING. Fönstermarkis. Nordic Light DA22 - DA32 - DA42 - DA46 - VS24 - VS34 - VS44 - BC26

INSTALLATION - MONTERING - RENGÖRING. Fönstermarkis. Nordic Light DA22 - DA32 - DA42 - DA46 - VS24 - VS34 - VS44 - BC26 INSTALLATION - MONTERING - RENGÖRING Fönstermarkis Se till att markisen fästes i ett tillräckligt säkert underlag. Varning för murket trä, söndervittrad puts eller tegel och tunna panelmaterial. Kontrollera

Läs mer

DA40-180 - Fakta Olja SAE 15W50 Bränsle

DA40-180 - Fakta Olja SAE 15W50 Bränsle DA40-180 - Fakta Längd: 8,1 m Vingspann: 11,9 m Tomvikt: 775 kg MTOW:1200 kg Max last: 425 kg Motor: Textron Lycoming IO-360 M1A 180 hp (insprutning) Max take-off RPM: 2700 RPM Max continuous RPM: 2400

Läs mer

BRUKSANVISNING GÅBORD

BRUKSANVISNING GÅBORD BRUKSANVISNING S GÅBORD ADAM PLUS Innehållsförteckning ID-märkning 2 Syfte/Användningsområde 3 Funktioner 3 Normalt underhåll 3 Viktig information 4 Monteringsanvisning 5 Tillbehör 5 Förebyggande underhåll

Läs mer

Manual Projektorklocka Modell RM318P

Manual Projektorklocka Modell RM318P 1 Manual Projektorklocka Modell RM318P Denna klocka är tillverkad med speciell tanke på design och att den skall vara enkel att använda. Den har elektroniska komponenter av mycket hög kvalitet och har

Läs mer

Manual. Hydrauliskt Förspänningsverktyg DHS-2A. Adress Amerikavägen 6 393 56 KALMAR, Sweden. Telefon +46(0)480 44 26 50. Telefax +46(0)480 44 00 10

Manual. Hydrauliskt Förspänningsverktyg DHS-2A. Adress Amerikavägen 6 393 56 KALMAR, Sweden. Telefon +46(0)480 44 26 50. Telefax +46(0)480 44 00 10 Manual Hydrauliskt Förspänningsverktyg DHS-2A 130404_130404:1 393 56 KALMAR, Sweden Standardkomponenter Klämarm Klämningshuvud Klämarm Frigöringsposition Arbetsposition Greppverktyg Sänkskruv/Fixeringsskruv

Läs mer

FÖR KÄNSLIGA MÄNNISKOR

FÖR KÄNSLIGA MÄNNISKOR Med känsla för MC FÖR KÄNSLIGA MÄNNISKOR Att åka motorcykel är en livsstil eller rent av en passion, den används både till nytta och nöje. Det är förenat med en skön känsla som kan vara svår att förstå

Läs mer

KCC 816-820EA DS046:0822 AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL

KCC 816-820EA DS046:0822 AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL KCC 816-820EA DS046:0822 AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL UNDERHÅLL Se till att aggregatet är spänningslöst genom att ta ur kontakten, innan underhåll/service påbörjas. 1) Rengörning av höljet: A. Torka

Läs mer

UV-system komplet ClearWater sandfiltersystem. Manual SE ID KODE:M-1604.2013. Swim & Fun Scandinavia ApS info@swim-fun.com www.swim-fun.

UV-system komplet ClearWater sandfiltersystem. Manual SE ID KODE:M-1604.2013. Swim & Fun Scandinavia ApS info@swim-fun.com www.swim-fun. Manual SE ID KODE:M-1604.2013 Swim & Fun Scandinavia ApS info@swim-fun.com www.swim-fun.com 1 Manual SE Anvisning för UV-system, 18W inklusive specialbehållare Artikelnummer 1604 Komplett UV-system för

Läs mer

REKONDITIONERING NETTI III / Netti 4U Comfort CED

REKONDITIONERING NETTI III / Netti 4U Comfort CED REKONDITIONERING NETTI III / Netti 4U Comfort CED Artikelnummer: Serienummer: UTFÖRT Rengöringsprocedur för Netti rullstolar Checklista och serviceschema Funktionskontroll innan produkten levereras till

Läs mer

CROSSTRAINER 717X. Manual

CROSSTRAINER 717X. Manual CROSSTRAINER 717X Manual Tack för att du valt en produkt från Monark Homeline, vi önskar dig mycket glädje i din träning! Läs igenom alla säkerhets- och monteringsinstruktioner noggrant. Denna produkt

Läs mer

Casall X400 CROSSTRAINER 93002

Casall X400 CROSSTRAINER 93002 Casall X400 CROSSTRAINER 93002 1 Varning: Innan du går vidare, lokalisera serienummer. Serienummer: 2 NO.P-10 Curved washer for 8* 19*2T bolt(4) NO.P-13 Flat washer for 8* 19*2T bolt(4) NO. P-8 Curve washer

Läs mer

En liten. Trafikskola för cykel

En liten. Trafikskola för cykel En liten Trafikskola för cykel Cykeln är ett fordon, precis som bilar och mopeder. I grunden gäller samma regler för cyklister som bilister. du får till exempel cykla på de flesta vanliga vägar. Dessutom

Läs mer