I. FÖRORD. Kära Dinli förare:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "I. FÖRORD. Kära Dinli förare:"

Transkript

1 I. FÖRORD Kära Dinli förare: På samtliga fordon från Dinli, töms förgasaren på bränsle innan leverans för att säkerställa bästa prestanda samt säkerhet. Det är därför normalt att det tar mellan sekunder innan fordonet startar för första gången. Kvaliten av varje Dinli Quad är garanterad. Läs noggrant igenom denna manual och vi önskar dig ett stort nöje vid körning av din DINLI! VARNING! STOPP! Om du har intrycket att en ATV framförs på samma sätt och har samma vägegenskaper som en bil har du fel. Om du har intrycket att en ATV:s köregenskaper liknar andra typer av fordon, har du fel. Riskerna det innebär att köra en ATV är minst lika höga som de vid körning av motorcykel. 1

2 OWNER S MANUAL MÖJLIG FARA Med tanke på en ATV:s köregenskaper och din egen förmåga (begränsningar att köra en ATV) kan det hända att du förlorar kontroll över fordonet. Gränserna för när detta kan inträffa är omöjliga att precisera pga oändliga variationer i terrängförhållanden och förarerfarenhet. VAD KAN INTRÄFFA? Du kan förlora kontrollen över fordonet, råka ut för en olycka, bli allvarligt skadad, förlamad eller dödad. HUR KAN MAN UNDVIKA EN OLYCKA? Farorna det innebär att köra en ATV kan inte undvikas helt. Dessa risker kan minimeras genom träning, gott omdöme, erfarenhet, användning av hjälm, skyddskläder och utveckling av ens egna färdigheter att skifta vikt, hantera broms och gas. Att läsa igenom och förstå innehållet i denna instruktionsbok, varningsdekaler samt genomförande av en förarkurs är viktiga för inlärningsprocessen. 2

3 Enbart erfarna förare Detta fordon är inte avsett för nybörjare eller oerfarna förare. Läs noggrannt genom instruktionsboken inför körning och bekanta dig med samtliga instruktioner, försiktighetsåtgärder, varningar och notiser. Angående denna instruktionsbok Syftet med denna instruktionsbok är att förse ägaren av fordonet med viktig information om säkerhet, service och underhåll. Läs genom och bekanta dig med manualen innan påbörjad körning av fordonet. Förvara instruktionsboken på ditt fordon under körning. Kontakta din auktoriserade Dinli återförsäljare och be om en ersättningsbok om du skulle tappa bort instruktionsboken. Läs och gör dig bekant med hela processen innan du utför något form av servicearbete på fordonet. Om du är osäker på eprocess eller din egen förmåga, kontakta en auktoriserad Dinli verkstad och låt de utföra åtgärden. Tillägsinformation Innan du påbörjar läsning av denna manual gå till avsnittet Tilläggsinformation i slutet av denna bok. Avsnittet innehåller aktuell eller uppdaterad information om din ATV som fanns tillgänglig vid leveranstiden av fordonet. 3

4 OWNER S MANUAL SYNPUNKTER? Kontakta oss om du har några kommentarare eller förslag angående denna instruktionsbok. Vänligen skicka dina synpunkter till: DIN LI METAL INDUSTRIAL CO., LTD. NO.51, Industrial 9th Rd., Tali City, Taichung 412 Taiwan, R.O.C. Tel: 886 (04) Fax: 886 (04)

5 BESTÄMMELSER FÖR BULLER OCH LJUD MANIPULATION AV BULLERSKYDD ÄR FÖRBJUDET Europeiska CE direktiv samt Amerikansk federal lag förhindrar följande handlingar: (1) Avlägsnande eller förändring av någon som helst anordning eller designfunktion avsedd for bullerbegränsning, i annat syfte än underhåll, service eller byte, före eller efter leverans eller under tiden fordonet är i bruk; eller (2) bruk av fordonet efter att sådan anordning eller del avläsgnats eller satts ur funktion av någon. BLAND DE HANDLINGARNA SOM FÖRUTSÄTTS MANIPULERA BULLERSKYDD FINNS HANDLINGAR LISTADE NEDAN: 1. Avlägsnande, håltagning, eller modifiering av ljuddämpare, insug, luftfilter eller avgassystem. 2. Bristande underhåll. 3. Byte, modifiering av någon rörlig del eller del/delar av avgas eller insugssytemet med andra delar än de som specificerats av tillverkaren. Begränsningar Allt innehåll i denna instruktionsbok baseras på den senaste produktinformationen och specifikationer tillgängliga vid tryckning. Dinli Metal Industrial Co., Ltd. förbehåller sig rätten att förändra produkten och göra förbättringar som kan påverka illustrationer, bilder och förklaringar i denna instruktionsbok. Inga delar av denna instruktionsbok får förvaras i något form av fysiskt eller elektroniskt arkiv, reproduceras eller överföras till annan media, kopieras eller översättas utan Dinli Metal Industrial Co., Ltd. föregående godkännande. Anvisningar och specifikationer i denna publikation är föremål för ändringar utan förvarning och utan att Dinli Metal Industrial Co., Ltd. åsamkar något ansvar pga dessa förändringar. Illustrationerna i denna publikation är endast avsedda för hänvisningar och behöver inte återge en exakt avbildning av fordonet eller komponent tillhörande fordonet. 5

6 OWNER S MANUAL II. INTRODUKTION Kära användare: Vi gratulerar dig till köpet av din Dinli ATV. Den symboliserar flera års Dinli erfarenhet i tillverkningen av förstklassiga fordon. Du kan nu uppleva och uppskatta hantverket och pålitligheten hos detta mästerverk. SÄKERHETSVARNING UNDERLÅTENHET ATT FÖLJA VARNINGAR I DENNA INSTRUKTIONSBOK KAN LEDA TILL ALLVARLIG SKADA ELLER DÖDSFALL. Förvara alltid denna instruktionsbok på ditt fordon. 6

7 Information med säkerhetssymbolen! Beakta särskild information som föregås av symbolen för Säkerhetsvarning. Den betyder UPPMÄRKSAMHET! VAR BEREDD! DIN SÄKERHET ÄR I FARA FARA! Indikerar att underlåtenhet att följa instruktioner kan leda till allvarlig personskada eller dödsfall. VARNING! Indikerar att potentiell fara föreligger och kan resultera i allvarlig skada eller dödsfall. FÖRSIKTIGHET Indikerar att potentiell fara föreligger som kan leda till skador på fordonet om inte instruktionerna följs. NOTIS: Tillhandahåller behjälplig information. 7

8 OWNER S MANUAL III.VIKTIGT SÄKERHETSMEDDELANDE EN ATV ÄR INGEN LEKSAK OCH KAN VARA FARLIG ATT HANTERA. ATV uppför sig annorlunda på väg jämfört med andra fordon såsom bilar och motorcyklar. En kollision eller att fordonet slår runt kan inträffa plötsligt om man inte iakttar nödvändinga försiktighetsåtgärder, även vid rutinmanövrar såsom kurvtagning, körning i kuperad terräng eller körning över hinder. Att bortse från dessa instruktioner kan leda till allvarlig skada eller dödsfall: 01.Läs noggrannt genom manualen och samtliga etiketter och följ samtliga instruktioner. 02. Kör aldrig en ATV utan nödvändinga kunskaper. Genomför en körutbildning. Nybörjare bör genomgå en kurs hos en erfaren instruktör. Kontakta din återförsäljare för att veta mer om vilka förarutbildningar som erbjuds. 03. Följ alltid ålderbegränsningarna: Ett barn under 16 år bör aldrig bruka en ATV med större motor än 90 cc. 04. Låt aldrig barn under 16 år hantera en ATV utan en vuxens uppsikt eller om de saknar förmåga eller kunskap att hantera den säkert. 06. Kör aldrig en ATV utan godkänd utrustning och godkänd hjälm. Du bör också använda glasögon, handskar, stövlar långa byxor och jacka. 07. Använd inte alkohol eller droger före eller under körning. 08. Kör aldrig fordonet i höga hastigheter. Anpassa hastigheten till underlaget, sikten, vägförhållanden och din erfarenhet.. 09.Prova aldrig att göra wheelies, hopp eller andra stunter. 10. Inspektera din ATV före varje körning och säkerställ att den är i körbar skick. Följ inspektions- och schemalagda underhålls- anvisningar i denna instruktionsbok. 11. Håll alltid båda händerna på styret samt båda fötterna på fotstöden under körning. 12. Kör långsamt och försiktigt i obekant terräng. Uppmärksamma förändringar i terräng och körförhållanden. 13. Kör aldrig i överdriven svår, blöt och lös terräng tills att du har lärt dig och övat på din förmåga att köra i sådan terräng. 8

9 14.Lär dig svänga i låga farter och följ anvisningar innan du påbörjar svängar i högre farter. Sväng aldrig i för höga farter Kör aldrig ATV-n i brantare backar än de din ATV och förmåga är anpassad för. Öva i mindre backar till en början innan du övergår till brantare, större backar. 16. Följ alltid de korrekta anvisningarna beskrivna i instruktionsboken för körning i uppförsbacke. Noggrannt kontrollera terrängen innan du påbörjar bestiga en backe. Kör aldrig i backar med överdrivet löst eller halt underlag. Luta din vikt framåt. Undvik plötsligt gaspådrag eller plötslig växling. Kör aldrig över toppen på en backe i höga farter. 17. Följ alltid korrekta anvisningar beskrivna i instruktionsboken för körning i nedförslut och bromsning i backe. Noggrannt kontrollera terrängen innan påbörjad körning. Skifta din vikt bakåt. Kör aldrig nerför i höga farter. Undvik körning nerför i vinkel som medför skarp sidolutning.kör nerför så rakt som möjligt. 18. Följ alltid korrekta anvisningar beskrivna i instruktionsboken för körning tvärs genom en backe. Undvik backar med överdrivet löst eller halt underlag.skifta din vikt mot backens uppförssida. Försök inte svänga vid körning i lutning tills du lärt dig korrekt teknik för svängar på plant underlag. Undvik att korsa en brant backe om möjligt. 19. Följ alltid korrekta anvisningar för åtgärder om du stannar eller börjar rulla bakåt i en backe. Använd rätt växel och bibehåll jämn fart vi körning uppför för att unvika plötsliga stopp eller att fordonet börjar rulla bakåt. 20. Kontrollera alltid terräng efter hinder inför körning i främmande områden.kör aldrig över stora hinder, följ korrekta anvisningar för körning över hinder. 21. Iaktta försiktighet om fordonet börjar sladda eller glida. Lär dig att säkert hantera/kontrollera en sladd genom att öva i låga farter på plan och jämn mark. Farten bör begränsas ordentligt och stor försiktighet måste iakttas vid körning på isbelagd vägbana för att minska risken för sladd. at high speed. Avoid going down a hill at an angle that would cause the vehicle to lean sharply to one side. Go straight down the hill where possible 22. Kör aldrig ATV-n över starka strömmar eller vattendrag djupare än rekommenderat djup i denna instruktionsbok. Kom ihåg att blöta bromsar kraftigt försämrar ATV-ns bromsförmåga. Testa bromsarna efter att du lämnat vattnet. 9

10 OWNER S MANUAL Bromsa ett flertal gånger vid behov för att med hjälp av friktionen torka beläggen. 13. Upprätthåll korrekt däckstryck som det föreskrivs i denna manual. 24.Modifiera aldrig fordonet genom olämplig montering eller användning. 25. Montera inte rullgas på denna typ av ATV. 26. Överskrid inte ATV s föreskrivna lastförmåga. Last måste surras och säkras på ett korrekt sätt. Sänk farten och följ instruktioner för hur last ska transporteras. Räkna med en längre bromssträcka. Detta fordon följer samtliga tillämpliga CE direktiv inom EU homologeringen gällande vid tidpunkten för fordonets tillverkning. Kontrollera lokala trafiklagar och föreskrifter inför körning med fordonet. Ett batteri måste vara monterad inför start för att underlätta start och öka motorns effekt. Kom ihåg följande när du läser denna instruktionsbok: VARNING! Indikerar potentiell! fara som kan leda till allvarlig skada eller dödsfall. 10

11 IV. INNEHÅLLSFÖRTECKNING I. FÖRORD II. INTRODUKTION III. VIKTIG SÄKERHETSINFORMATION IV. INNEHÅLLSFÖRTECKNING PLACERING AV VARNINGS OCH INFORMATIONSDEKALER FORDONSINDENTIFIERING Chassinummer (VIN) Motornummer Nyckelns ID nummer FORDONETS DELAR OCH HANTERING Sadel Huvudbrytare Framlampor Baklampor Bakre bromshandtag Parkeringsbroms Fotbromspedal Fotpinnar och fotstöd Växelförare Tanklock Handtag Gasreglage Säkringar

12 OWNER S MANUAL 3-14 Styrlås Bränslekran Hastighetsmätare Bränsletank Styre, reglage Kopplingshandtag (manuellt) SÄKER KÖRNING Förnuftig körning Korsa grunt vatten Svänga Köra nerför lutning Köra uppför lutning Modifieringar INSPEKTION FÖRE KÖRNING Checklista inför körning HANTERING Kallstart Start av varm motor Inkörning ManuellVäxling

13 7. UNDERHÅLL OCH ANPASSNINGAR Arbeta säkert Serviceschema Luftfilter Ram, bakram, swingarm Bränsle Motorolja Kylsystem Bromsar Elsystem Luft Avgassystem Hjulupphängning Hjul Däck Nedsänkning i vatten RENGÖRING FÖRVARING TRANSPORT FELSÖKNING TEKNISKA DATA MOTOR CHASSI BATTERI

14 OWNER S MANUAL 13. GARANTIER GARANTIVILLKOR GARANTIPERIOD ÖVERFÖRING AV GARANTIN UNDANTAG GARANTI UNDANTAG VID TÄVLINGSKÖRNING DELAR OCH ARBETE SOM ERSÄTTS AV GARANTIN DELAR OCH ARBETE SOM INTE ERSÄTTS AV GARANTIN BEGRÄNSNING AV GARANTIN SERVICEBOK TILLÄGGSINFORMATION

15 1. PLACERING AV VARNINGS OCH INFORMATIONSDEKALER I detta avsnitt finns exempel på samtliga varningsdekaler. Läs genom och bekanta dig med de riktiga dekalerna på ditt fordon. Dekalerna innehåller infromation som är viktiga för förarens säkerhet. Varningsdekalerna bör anses som permanenta delar av fordonet som krävs för fordonets bruk. Om en dekal saknas, blivit sliten, skadad eller oläsbar måste den ersättas. Varningsdekaler kan fås av Dinli utan kostnad. Dekalens artikelnummer är tryckt i nedre högra hörnet på dekalen samt här i instruktionsboken. Kontakta din auktoriserade återförsäljare för ersättningsdekal Placeringen av dekalerna visas på följande bild. Exempel på samtliga dekaler följer. Ersättningsdekaler måste placeras korrekt. Se illustrationen för korrekt placering av dekalerna. 15

16 OWNER S MANUAL 16

17 Förtäring av alkohol, droger eller cigaretter före eller under körning är förbjudet. Stanna alltid fordonet helt innan du växlar från Fram till Back eller tvärtom. Att inte göra det kan skada växellådan. Maximal fordonslast: 165kg, (363 lbs) Inkluderar förarens, lastens och tillbehörens vikt. Lasta aldrig över 165 kg då det kan leda till förlorad kontroll över fordonet. Att hantera denna ATV om du är under 16 ökar risken för allvarlig skada eller dödsfall. Kör inte detta fordon om du är under 16. Använd alltid skyddsutrustning och godkänd hjälm. Läs instruktionsboken innan du börjar köra fordonet. 17

18 OWNER S MANUAL 2. FORDONSIDENTIFIERING NOTIS: Ditt fordon kan skilja sig från fordonen avbildade i denna instruktionsbok. Anteckna ditt fordons ID nummer i utrymmet nedan. Förvara även en kopia på dessa nummer på ett säkert ställe; du kan behöva dessa för beställning av delar, serviceinformation eller vid stöld. Fordonets olika ID nummer skiljer ditt fordon från andra fordon av samma modell. Motorns Serienummer Typskylt (VIN) Chassinummer (VIN) 18

19 2- CHASSINUMMER (VIN) Fordonets chassinummer (VIN) är etsad / stämplad på den högra sidan av ramen. Chassinumret visas även på chassiplåten framtill på fordonet. 1. Stansat chassinummer 2. Chassiplåt från fabrik Anteckna ditt nummer här 19

20 OWNER S MANUAL 2-2 MOTORNS SERIENUMMER Motorns serienummer är etsad/stämplad i vänster sida på vevhuset. 1. Motorns serienummer Skriv ditt nummer här 20

21 2-3 NYCKELNS ID NUMMER Nyckelns ID-nummer är etsad/stämplad på nyckelbrickan. NOTIS: Förvara din reservnyckel på en säker plats ifall du tappar bort din huvudnyckel. 1. Huvudnyckel 2. Reservnyckel 3. Bricka (Med ID nummer) Anteckna ditt ID nummer här 21

22 OWNER S MANUAL 3. FORDONETS DELAR OCH HANTERING NOTIS: Ditt fordon kan skilja sig från fordon avbildade i denna manual. 1. Koppling 4. Handtag bakbroms 2. Huvudbrytare/Tändningslås 5. Handtag gas 3. Parkeringsspärr 6. Handtag parkeringsbroms 22

23 1. Backspegel 8. Olje tank 15. Startmotor 2. Strålkastare 9. Shift lever 16. Fotpinnar & Fotplatta 3. Bränslepump 10. Framhjul 17. Bakhjul 4. Kylare 11. Säte 5. Radiator 12. Luftfilter (under sätet) 6. Stötdämpare fram 13. Batteri 7. Bumper fram 14. Avgassystem 23

24 OWNER S MANUAL 18. Hastighetsmätare och indikator 20. Baklampa (stoppljus) 19. Styre 21. Bakre blinkers Startknapp 22. Stötdämpare bak Nödbrytare motor 23. Blinkers fram Tuta 24. Handtag Reglage lampor 25. Bränsletank Blinkerreglage 26. Rear brake caliper 24

25 3-1. SADEL Hela sadelns längd krävs för att möjliggöra viktförflyttning under körning för att bibehålla kontroll och stabilitet.säkerställ att sadeln är i bra skick och ordentligt fastsatt inför körning. 1. För att avlägsna sadeln, dra låspiggarna bort från stoppet på bakramen. 2. Använd fingertopparna för att lyfta sadeln något. Dra sedan sadeln baklänges och lyft av. 25

26 OWNER S MANUAL 3. För att montera sadeln ställ haken på sadelns framsida i linje med hålet framtill på ramen framtill och sätt tapparna på sadeln i hålen. 4. Tryck ner försiktigt mitt på sadeln och pressa sadeln fram mot hålet på ramen. Om det görs rätt kommer låspiggarna att glida in enkelt. A. Fångare B. Mottagare C. Stoppare 26

27 VARNING! POTENTIELL FARA Lös, skadad eller felaktigt monterad sadel. VAD KAN INTRÄFFA Sadeln kan lossna under körning vilket kan leda till förlorad kontroll över fordonet som kan medföra allvarlig skada eller dödsfall. HUR UNDVIKA FARA Kontrollera att sadeln är ordentligt och säkert fastsatt i sin infattning. Kör aldrig på en ATV som har skadad sadel. Byt alltid ut en skadad sadel. FÖRSIKTIGHET Tvinga aldrig piggarna på sadeln genom hålet i bakramen med våld: du kan skada sadeln. Kom ihåg när du läser manualen: VARNING! Indikerar potentiell fara som KAN resultera i allvarlig skada eller dödsfall. 27

28 OWNER S MANUAL 3-2. HUVUDBRYTARE TÄNDNINGSLÅS Huvudbrytaren är placerad mellan styrhalvorna. Avlägsna alltid nyckeln från huvudbrytaren för att förhindra otillåten användning eller stöld. Tändningslås (med isatt nyckel) och brytarens olika lägen 28

29 Respektive brytarläges funktion. Läge Funktion Nyckel OFF Motorn och ljusen är av och kan inte användas. Att vrida huvudbrytaren till läge OFF kommer avlägsnande att stänga av motorn. ON Motorn startas med startknappen och med bromshandtaget åtdraget. Vi rekommenderar att motorn startas med tändningen i läge ON för att efter start vrida PÅ mot läge. Ljus (framlampa och baklampa är på) PÅ 29

30 OWNER S MANUAL 3-3. FRAMLAMPA Vrid tändningslåset mot läge för att sätta på framlampan. Testa lampornas funktion innan körning. Framlampa 30

31 3-4. BAKLAMPA Vrid tändningslåset till läge för att sätta på baklampan. Säkerställ att lampan fungerar innan körning. Baklampa 31

32 OWNER S MANUAL 3-5. BROMSHANDTAG FRAM Den bakre bromsens handtag är placerad på styrets högra sida. Dra handtaget mot styret för att bromsa med bakbromsen. Dra handtaget hårdare för att att öka bromsverkan. Inför varje körning kontrollera att bromsarna fungerar korrekt och kan tillhandahålla bromsförmåga som krävs. För att kontrollera att bromsarna fungerar; rulla fordonet fram och bak samtidigt som du bromsar. Bromshandtag fram 32

33 3-6. PARKERINGSBROMS Parkeringsbromsen är applicerad med en låsfunktion som sitter på handtaget för bromsen. När parkeringbromsknappen är i låst läge, så förhindrar frambromsarna fordonet från att rulla. Var noggrann med att läsa varningarna om att använda parkeringsbromsen! Parkeringbroms knapp 33

34 OWNER S MANUAL VARNING! POTENTIELL FARA (s) 1. ATV-n rullar iväg 2. Körning med parkeringsbromsen aktiverad VAD KAN INTRÄFFA 1.En plötslig minskning av hydraultrycket i bromssystemet kan minska bromsverkan och medföra att ATV-n sätts i rörelse. 2.Bromssystemet kan överhettas, med förtida slitage och trasiga bromsbelägg som följd. Detta kan leda till förlorad kontroll och skada föraren eller personer i omgivningen. HUR UNDVIKER MAN FARA 1. Blockera alltid ATV-ns hjul efter att parkeringsbromsen aktiverats. Lämna aldrig fordonet utan uppsikt med parkeringsbromsen aktiverad. Välj alltid ett fast och plant underlag när du parkerar din ATV. 2. Släpp parkeringsbromsen innan körning. 1. För att aktivera parkeringsbromsen, dra bromshandtaget bak mot styrhandtaget och håll det intryckt. Tryck in låsbrickan tills den är helt intryckt och släpp handtaget. 2. För att frigöra parkeringsbromsen tryck ner bromspedalen med din fot och tryck bromshandtaget mot styrhandtaget. Låsbrickan kommer att släppa automatiskt (poppa upp). 3. Frigör bromshandtaget långsamt. 34

35 3-7 FOTBROMS Bromspedalen till fotbromsen är placerad på fordonets högra sida.när den är intryckt bromsas samtliga fyra hjul. Kontrollera fotbromsens funktion inför varje körning. Rulla fordonet bak och fram med fotbromsen intryckt för att bekräfta att bromsverkan är tillräcklig. Fotbroms 35

36 OWNER S MANUAL 3-8. FOTPINNAR OCH FOTBRÄDA Håll alltid fötterna på fotpinnarna under körning. Kontrollera alltid fotpinnarnas och fotbrädans skick inför varje körning. Kontrollera att de är korrekt och säkert fastsatta. Fotpinnens tänder måste vara i bra skick (får inte vara glatta eller överdrivet slitna). Fotbrädan måste vara ren från packad jord, sprickor och andra skador får inte förekomma. Byt dessa om skador upptäckts. 1. Fotpinne (vänster) 2. Fotbräda 36

37 3-9. VÄXELSPAK Växelspaken är placerad på fordonets högra sida. Fordonet är utrustat med fram och backväxel. Ställ fordonet på ett plant underlag. Inför varje körning kontrollera att växlingar kan göras smidigt genom samtliga växlar med avstängd motor. Vicka fordonet fram och bak samtidigt som du växlar för att undvika skador på transmissionen. 37

38 OWNER S MANUAL TANKLOCK Kontrollera att tanklocket är fastskruvat inför varje körning. Vrid tanklocket moturs för att ta bort och medurs för att skruva fast. Kontrollera att ventilationsslangen är korrekt fastssatt. Tanklock Ventilationsslang 38

39 3-11 HANDTAG Kontrollera båda (vänster och höger) styrgreppen inför varje körning. Säkerställ att de är korrekt fastsatta och inte snurrar runt styret.leta efter slitage och skador. Byt ut greppen om skador hittas. Kontakta en auktoriserad Dinli återförsäljare vid behov. Handtagsgrepp (höger) 39

BRUKSANVISNING 2013. 125 Duke EU 200 Duke EU 200 Duke MAL. Art.nr 3211963sv

BRUKSANVISNING 2013. 125 Duke EU 200 Duke EU 200 Duke MAL. Art.nr 3211963sv BRUKSANVISNING 2013 125 Duke EU 200 Duke EU 200 Duke MAL Art.nr 3211963sv KÄRA KTM-KUND 1 KÄRA KTM-KUND Vi gratulerar dig till ditt köp av en KTM motorcykel. Du äger nu en modern, sportig motorcykel som

Läs mer

Bruksanvisning Rider 15V2. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Svenska

Bruksanvisning Rider 15V2. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Svenska Bruksanvisning Rider 15V2 Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Svenska INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bruksanvisning för Rider 15V2 Introduktion... 2 Färd och transport

Läs mer

Bruksanvisning Rider ProFlex 21 AWD. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen.

Bruksanvisning Rider ProFlex 21 AWD. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Bruksanvisning Rider ProFlex 21 AWD Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Svenska Bruksanvisning för Rider ProFlex 21 AWD Innehåll Introduktion...3 Bäste

Läs mer

OBS! Använd endast originaldelar och byt inga delar utan professionell hjälp.

OBS! Använd endast originaldelar och byt inga delar utan professionell hjälp. Användarhandbok Grattis till din nya Spring wind. Vi hoppas att du kommer att få mycket nöje med din scooter. Den här manualen innehåller information om funktion, teknisk info och handhavande av din Spring

Läs mer

Rider 11/13 Rider 11 Bio/13 Bio Bruksanvisning. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen.

Rider 11/13 Rider 11 Bio/13 Bio Bruksanvisning. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Rider 11/13 Rider 11 Bio/13 Bio Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. 101 91 58-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bruksanvisning för Rider 11 och Rider

Läs mer

Bruksanvisning Rider Pro 15 Pro 18 Pro 18 AWD. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen.

Bruksanvisning Rider Pro 15 Pro 18 Pro 18 AWD. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Bruksanvisning Rider Pro 15 Pro 18 Pro 18 AWD Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Svenska INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bruksanvisning för Rider Pro 15, Pro 18

Läs mer

Bruksanvisning. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4

Bruksanvisning. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4 8 Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 44 INNEHÅLL Innehåll INNEHÅLL Innehåll... 2 INLEDNING Bäste kund... 3 Färd

Läs mer

Bruksanvisning F 800 R

Bruksanvisning F 800 R Bruksanvisning F 800 R BMW Motorrad The Ultimate Riding Machine Fordons-/återförsäljaruppgifter Fordonsdata Återförsäljaruppgifter Modell Kontaktperson vid service Ramnummer Fru/Herr Färgkod Telefonnummer

Läs mer

Instruktionsbok S 1000RR

Instruktionsbok S 1000RR BMW Motorrad När du älskar att köra Instruktionsbok S 1000RR Fordons-/återförsäljaruppgifter Fordonsdata Återförsäljaruppgifter Modell Kontaktperson vid service Chassinummer Fru/Herr Färgkod Telefonnummer

Läs mer

BC 2125. Bruksanvisning. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen.

BC 2125. Bruksanvisning. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. BC 2125 Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. SYMBOLFÖRKLARING Symboler VARNING Röjsågar, buskröjare och trimmers kan vara farliga Slarvigt

Läs mer

Bruksanvisning 326L X-SERIES. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen.

Bruksanvisning 326L X-SERIES. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Bruksanvisning 326L X-SERIES Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Svenska SYMBOLFÖRKLARING Symboler Avsedd endast för trimmerhuvuden. VARNING Röjsågar,

Läs mer

1. För er säkerhet SV 1 ÖVERSÄTTNING AV BRUKSANVISNING I ORIGINAL (ISTRUZIONI ORIGINALI)

1. För er säkerhet SV 1 ÖVERSÄTTNING AV BRUKSANVISNING I ORIGINAL (ISTRUZIONI ORIGINALI) 1. För er säkerhet SV 1 ÖVERSÄTTNING AV BRUKSANVISNING I ORIGINAL (ISTRUZIONI ORIGINALI) Innehållsförteckning 1. För Er säkerhet... 1 2. Förklaring av symboler på apparaten... 6 3. Installation av svärd

Läs mer

250127_cop 18-06-2007 10:14 Pagina 1

250127_cop 18-06-2007 10:14 Pagina 1 507_cop 8-06-007 0:4 Pagina Husqvarna Outdoor Products Italia S.p.A. Via Como 7-868 Valmadrera (LC) - ITALY Tel. + 9 04 0 - Fax +9 04 5867 PN. 507 REV. 00 (06/07) G G7 G9 G0 G8 4 6 5 H I I I I 4 5 6 T

Läs mer

280W Corolla_SW (L/O 0405) Förord

280W Corolla_SW (L/O 0405) Förord Förord Vi hälsar dig välkommen till den växande kretsen av kvalitetsmedvetna bilägare som kör Toyota. Vi är stolta över den avancerade konstruktionen och den höga kvaliteten hos våra bilar. I den här instruktionsboken

Läs mer

Sveriges Trafikskolors Riksförbund

Sveriges Trafikskolors Riksförbund Sveriges Trafikskolors Riksförbund Titel Mc-boken Art nr 1030 Upplaga 9:e utgåvan Produktion STR Service AB, Landskrona Tryck Elvins Grafiska, Helsingborg, 2010 Foto Johan Lundberg, Göteborg Sunrise Videoteknik

Läs mer

Säkerhetsinstruktion och instruktionsbok

Säkerhetsinstruktion och instruktionsbok BG 240 H4 Säkerhetsinstruktion och instruktionsbok Glättare BG 240 H4 Innehåll Innehåll Inledning........................................................................... 5 Om säkerhetsinstruktionen

Läs mer

LUFTAVFUKTARE INSTRUKTIONSBOK. Svenska. Innan du börjar använda enheten. Användning. Felsökning MODELL MJ-E14CG-S1-SWE. Innehållsförteckning

LUFTAVFUKTARE INSTRUKTIONSBOK. Svenska. Innan du börjar använda enheten. Användning. Felsökning MODELL MJ-E14CG-S1-SWE. Innehållsförteckning LUFTAVFUKTARE MODELL MJ-E14CG-S1-SWE INSTRUKTIONSBOK Svenska SV Funktioner Invändig torkning Luftfilter och sterilisering med silverjoner samt deodoriserande filter Enkel avfuktning Intelligent tvätt-torkning

Läs mer

Skötselanvisning Käyttöohje STIHL TS 410, 420. Betjeningsvejledning Bruksanvisning

Skötselanvisning Käyttöohje STIHL TS 410, 420. Betjeningsvejledning Bruksanvisning { Skötselanvisning Käyttöohje STIHL TS 40, 40 Betjeningsvejledning Bruksanvisning S Skötselanvisning - 4 f Käyttöohje 4-83 d Betjeningsvejledning 84-4 Bruksanvisning 5-65 Innehållsförteckning Originalbruksanvisning

Läs mer

Kia cee d. Instruktionsbok

Kia cee d. Instruktionsbok Kia cee d Instruktionsbok Så här hittar du rätt sida i instruktionsboken 1. I det alfabetiska registret, som börjar på sidan 5, letar du fram det du vill läsa om. 2. Om du t ex vill läsa om Spolarvätska

Läs mer

125T - 130T - 140T 3W & 4W

125T - 130T - 140T 3W & 4W Sverige Bruksanvisning Mini Crosser 125T - 130T - 140T 3W & 4W Serie nummer : - - Serienummer År Månade Mini Crosser T 3W Mini Crosser T 4W Stregkode Leveransdatum år mån dag Den här bruksanvisning har

Läs mer

PICANTO INSTRUKTIONSBOK

PICANTO INSTRUKTIONSBOK PICANTO INSTRUKTIONSBOK Så här hittar du rätt sida i boken 1. I det alfabetiska registret letar du fram vad du vill läsa om. (Registret börjar på nästa sida). 2. Om du t ex vill läsa om Barnsäkra dörrlås

Läs mer

545196761 Rev. 1 12/15/08 BRW

545196761 Rev. 1 12/15/08 BRW SE ANVÄNDARHANDBOK VIKTIG INFORMATION: Läs dessa anvisningar noggrant och se till att du förstår dem innan du använder trimmeren och spara dem för framtida behov. NO BRUKERHÅNDBOK VIKTIG INFORMASJON: Vennligst

Läs mer

Så här hittar du rätt sida i boken 1. I det alfabetiska registret letar du fram vad du vill läsa om. (Registret börjar på nästa sida). 2.

Så här hittar du rätt sida i boken 1. I det alfabetiska registret letar du fram vad du vill läsa om. (Registret börjar på nästa sida). 2. Picanto instruktionsbok Så här hittar du rätt sida i boken. I det alfabetiska registret letar du fram vad du vill läsa om. (Registret börjar på nästa sida).. Om du t ex vill läsa om Barnsäkra dörrlås så

Läs mer

Självgående saxliftar Optimum 6 och 8

Självgående saxliftar Optimum 6 och 8 HANDBOK FÖR ANVÄNDNING OCH UNDERHÅLL Självgående saxliftar Optimum 6 och 8 2420317080 - E 12.01 La Péronnière - BP 9-42152 L HORME - FRANCE! +33 (0) 4 77 29 24 24 - Fax +33 (0) 4 77 31 28 11 EMail : Haulotte

Läs mer

Instruktionsbok smart fortwo coupé och smart fortwo cabriolet

Instruktionsbok smart fortwo coupé och smart fortwo cabriolet Instruktionsbok smart fortwo coupé och smart fortwo cabriolet >>Nu börjar det roliga. Du har köpt smart fortwo coupé eller smart fortwo cabriolet. Det gläder oss. Du har säkert stora förväntningar och

Läs mer

Saab 9-3. Instruktionsbok

Saab 9-3. Instruktionsbok Saab 9-3 Instruktionsbok Instruktionsbok 1 Säkerhet 11 Lås och stöldlarm 45 Instrument och reglage 61 Inredning 101 Start och körning 129 Bilvård 183 Tekniska data 245 Sakregister 267 2 Introduktion Denna

Läs mer

Poseidon MKVI Bruksanvisning Sida 1. Poseidon MKVI Bruksanvisning

Poseidon MKVI Bruksanvisning Sida 1. Poseidon MKVI Bruksanvisning Poseidon MKVI Bruksanvisning Sida 1 Poseidon MKVI Bruksanvisning Poseidon MKVI Bruksanvisning Sida i Innehållsförteckning Innehållsförteckning...i Konventioner som används i denna guide... iv Inledning...v

Läs mer

1. Logo Leverantören fixar själva denna etikett (SPARK etc. ersätts med Do-it loggan).

1. Logo Leverantören fixar själva denna etikett (SPARK etc. ersätts med Do-it loggan). Purchasing Manager Christian Krichau Modell Workman EX D20, Mtrl nr 15636 Workman EX 2x10, Mtrl nr 800013 Svensk benämning Kompressor 20 l, oljesmord Symboler CE, Manual, Soptunna, Hörselskydd/Skyddsglasögon,

Läs mer

Junfrau EE_AR09FSFK@_IB&IM_DB68-03371A_SV.indd 1 2013-6-20 9:31:45

Junfrau EE_AR09FSFK@_IB&IM_DB68-03371A_SV.indd 1 2013-6-20 9:31:45 Junfrau EE_AR09FSFK@_IB&IM_DB68-03371A_SV.indd 1 2013-6-20 9:31:45 Funktioner hos din nya luftkonditionering "Cool Summer"-erbjudandet På dessa varma dagar tryckande sommardagar och långa rastlösa nätter,

Läs mer

Instruktionsboken Husbilen Van Exclusive, Toskana Exclusive och Sphinx. Version 08/2011

Instruktionsboken Husbilen Van Exclusive, Toskana Exclusive och Sphinx. Version 08/2011 Instruktionsboken Husbilen Van Exclusive, Toskana Exclusive och Sphinx S Version 08/2011 Inledning Bäste husbilsägare, Vi gratulerar dig till köpet av din nya husbil från HOBBY. Det förtroende du ger oss

Läs mer