Användarhandbok. Läs handboken innan du använder denna skanner. Spara handboken på en säker plats för framtida bruk när du har läst den.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Användarhandbok. Läs handboken innan du använder denna skanner. Spara handboken på en säker plats för framtida bruk när du har läst den."

Transkript

1 Användarhandbok Läs handboken innan du använder denna skanner. Spara handboken på en säker plats för framtida bruk när du har läst den.

2 FCC-BESTÄMMELSER (För 120 V-modellen) Dokumentskanner, modell M Denna enhet uppfyller Part 15 i FCC-reglerna. Drift begränsas av följande två villkor: (1) Denna enhet får inte orsaka skadlig störning, och (2) denna enhet måste tåla mottagna störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad inverkan. OBS! Denna utrustning har testats och funnits uppfylla gränserna för digital enhet Class B, i enlighet med Part 15 i FCC-reglerna. Dessa gränser är utformade för att ge rimligt skydd mot störningar vid installation i hemmiljö. Denna utrustning skapar, använder och kan utstråla radiofrekvent energi och, om den inte installeras i enlighet med instruktionerna så kan den orsaka störningar på radiokommunikation. Det finns dock inte garanti för att störningar inte uppstår i en viss installation. Om denna utrustning skapar störningar på radio- eller tv-mottagning, vilket kan avgöras genom att stänga av och sätta på utrustningen, så uppmuntras användaren att försöka komma till rätta med störningarna genom en eller flera av följande åtgärder: Vrid eller flytta på mottagningsantennen. Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren. Anslut utrustningen till ett uttag på en annan elkrets än den som mottagaren är ansluten till. Konsultera återförsäljaren eller en erfaren radio/tv-tekniker. Användning av skärmad kabel krävs för att uppfylla klass B-gränserna i underdel B i del 15 i FCC-reglerna. Gör inga ändringar eller modifieringar av utrustningen om inte handbok innehåller annan information. Om sådana ändringar eller modifieringar görs så kan du tvingas sluta använda utrustningen. Canon U.S.A. Inc. One Canon Plaza, Lake Success NY 11042, USA Tel. +1 (516) RADIOSTÖRNINGSBESTÄMMELSER (För 120 V-modeller) Denna digitala apparat överskriver inte Klass B-gränserna för utstrålning av radiobrus från digitala apparater såsom beskrivs i standarden för störningsskapande utrustning kallad Digital Apparatus, ICES-003 från Industry Canada. RÈGLEMENT SUR LE BROUILLAGE RADIOÉLECTRIQUE (För 120 V modeller) Cet appareil numérique respecte les limites de bruits radioélectriques applicables aux appareils numériques de Classe B prescrites dans la norme sur le matériel brouilleur: Appareils Numériques, NMB-003 édictée par l Industrie Canada. International ENERGY STAR Office Equipment Program Som ENERGY STAR Partner, har CANON ELECTRONICS INC. fastställt att produkten följer ENERGY STAR -programmet för energiförbrukning. International ENERGY STAR Office Equipment Program är ett internationellt program som främjar effektiv energiförbrukning vid användning av datorer och annan kontorsutrustning. Programmet stöder utveckling och spridande av produkter med funktioner som minskar energiförbrukningen på ett effektivt sätt. Det är ett öppet system där företag deltar frivilligt. De produkter som omfattas av programmet är kontorsutrustning, till exempel datorer, bildskärmar, skrivare, faxapparater, kopiatorer och skannrar. De länder som deltar använder samma standarder och logotyper. Denna modell har inga inställningsalternativ för energisparfunktioner. Endast för EU (och EEA). Den här symbolen anger att den här produkten inte får slängas med de vanliga hushållssoporna enligt WEEE-direktivet (2002/96/EC) och de nationella lagarna. Denna produkt skall lämnas på en anvisad uppsamlingsplats, t.ex. en auktoriserad utbytesbas när du köper en ny liknande produkt eller en auktoriserad uppsamlingsplats för återvinning av uttjänt elektrisk och elektronisk utrustning (EEE). Felaktig hantering av denna typ av avfall kan ha en negativ inverkan på miljö och människors hälsa på grund av potentiellt farliga ämnen som i allmänhet förknippas med EEE. När du gör dig av med den här produkten på rätt sätt bidrar du samtidigt till att naturtillgångar används på ett effektivt sätt. Mer information om var du kan lämna in uttjänt utrustning för återvinning kan du få hos din kommun, avfallsverket, godkänt WEEE-schema eller den lokala avfallshanteringen. Mer information om återlämning och återvinning av WEEE-produkter finns på (EEA: Norge, Island och Liechtenstein) 2

3 Für EMVG Dieses Produkt ist zum Gebrauch im Wohnbereich, Geschäfts-und Gewerbebereich sowie in Kleinbetrieben vorgesehen. Modellnamn Följande namn kan anges för säkerhetsreglerna i varje försäljningsregion där dokumentskannern säljs. DR-M140: Modell M Varumärken Canon och Canon-logotypen är registrerade varumärken som tillhör Canon Inc. i USA och kan också vara varumärken eller registrerade varumärken i andra länder. imageformula är ett varumärke som tillhör CANON ELECTRONICS INC. Microsoft, Windows, Windows Vista PowerPoint och SharePoint är registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och andra länder. Skärmbild(er) från Microsoft-produkter återges med tillstånd av Microsoft Corporation. ENERGY STAR är ett registrerat varumärke som tillhör USA:s Environmental Protection Agency. ISIS är ett registrerat varumärke som tillhör EMC Corporation i USA. Copyright Nuance Communications, Inc. Med ensamrätt. ecopy är ett varumärke och/eller ett registrerat varumärke som tillhör Nuance Communications, Inc. och/eller dess närstående bolag i USA och/eller andra länder. Adobe, Adobe-logotypen, Acrobat, Adobe PDF-logotypen och Adobe Reader är antingen registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Adobe Systems Incorporated i USA och/eller andra länder. Andra produkt- eller företagsnamn häri kan vara varumärken som tillhör respektive ägare. TM och -symboler används dock inte i detta dokument. Copyright Copyright 2011 CANON ELECTRONICS INC. Med ensamrätt. Ingen del av denna publikation får reproduceras eller skickas i någon form eller på något sätt, elektroniskt eller mekaniskt, inklusive fotokopiering och inspelning, eller genom något informationslagringseller hämtningssystem utan skriftligt tillstånd från CANON ELECTRONICS INC. Friskrivningar Informationen i detta dokument kan ändras utan meddelande. CANON ELECTRONICS INC. LÄMNAR INGA GARANTIER AV NÅGOT SLAG FÖR DETTA MATERIAL, VARKEN UTTALADE ELLER UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, FÖRUTOM DET SOM OMNÄMNS HÄR, INKLUSIVE GARANTIER RÖRANDE SÄLJBARHET OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT ANVÄNDNINGSOMRÅDE ELLER PATENTINTRÅNG. CANON ELECTRONICS INC. ANSVARAR INTE FÖR NÅGRA DIREKTA, TILLFÄLLIGA ELLER INDIREKTA SKADOR AV NÅGOT SLAG, ELLER FÖR FÖRLUSTER ELLER OMKOSTNADER SOM ÄR ETT RESULTAT AV ATT DET HÄR MATERIALET ANVÄNDS. CANON ELECTRONICS INC. ANSVARAR INTE FÖR LAGRING OCH HANTERING AV DOKUMENT SOM SKANNATS MED DENNA PRODUKT ELLER FÖR LAGRING OCH HANTERING AV DE SKANNADE BILDDATA SOM SKAPAS. OM DU TÄNKER KASTA BORT ORIGINALEN TILL DE SKANNADE DOKUMENTEN SÅ ÄR DU SOM KUND ANSVARIG FÖR ATT INSPEKTERA DE SKANNADE BILDERNA OCH KONTROLLERA ATT DATA ÄR INTAKTA. MAXIMAL SKADESTÅNDSSKYLDIGHET FÖR CANON ELECTRONICS INC. UNDER DENNA GARANTI ÄR BEGRÄNSAD TILL INKÖPSPRISET PÅ DEN PRODUKT SOM GARANTIN OMFATTAR. 3

4 Installationsvägledning Läs detta först. STEG 1 Kontrollera tillbehören Om någon av artiklarna nedan saknas eller är skadad skall du kontakta en auktoriserad Canon-återförsäljare eller servicerepresentant. Skanner USB-kabel Typ A/typ B (Längd: 1,8 m) Nätadapter/nätkabel (Ansluten längd: 2,6 m) Avant l utilisation Vor dem Gebrauch Antes de la utilización Prima dell uso Voor gebruik Referenshandbok Innan användning (Endast Europa) Setup Disc (Installationsskivan) Garantikort (Endast USA och Kanada) Innehållet i den här handboken kan komma att ändras utan föregående meddelande. Du måste behålla maskinens förpackning och förpackningsmaterial för förvaring eller transport av maskinen. I Europa medföljer ett tryckt exemplar av referenshandboken på engelska. Innehållet i referenshandboken finns på andra språk i användarhandboken på Setup Disc (Installationsskivan). Stickkontaktens utseende varierar efter land och region. 4

5 Innehåll på Setup Disc (Installationsskiva) Installera följande programvara som krävs för användning av skannern från den medföljande Setup Disc (Installationsskivan). CaptureOnTouch Detta är ett skanningsprogram som är specifikt för denna produkt. CapturePerfect 3.1 Detta är ett skanningsprogram för skannrar i DR-serien. Skannerdrivrutin Detta är skannerdrivrutinen för denna produkt. Tredjepartsprogram Följande programvarar finns också med på den medföljande Setup Disc (Installationsskivan). Se filen Readme.txt för mer information om dessa program. ecopy PDF Pro Office Nuance Communications program för att skapa/redigera PDF-filer. VIKTIGT! Vid skanning med tredjepartsprogram används skannerdrivrutinen för denna skanner för att konfigurera skanningsvillkoren. Se de handböcker som levereras med de olika programmen för information om hur man öppnar skannerdrivrutinen. När skannern tagit ut ur lådan ska de skyddande plastarken tas bort ( ) från skannern. 5

6 STEG 2 Installation av program Systemkrav Datorn måste uppfylla följande systemkrav för att skannern ska kunna användas. Dator Processor: Minne: Hårddisk USB-gränssnitt: Bildskärm: Optisk enhet: Intel Core 2 Duo 1,66 GHz eller snabbare 1 GB eller mer 3 GB eller mer tillgängligt utrymme krävs för installation av all programvara. Hi-Speed USB2.0 Upplösning 1024 x 768 (XGA) eller högre rekommenderas. Enhet som kan läsa DVD-skivor. Operativsystem Microsoft Windows XP Service Pack 3 eller senare Microsoft Windows XP x64 Edition Service Pack 2 eller senare Microsoft Windows Vista med Service Pack 2 eller senare (32-bitars eller 64-bitars version) Microsoft Windows 7 Service Pack 1 eller senare (32-bitars eller 64-bitars version) Skanningshastigheterna blir lägre om datorns standardenliga USB-gränssnitt är USB Full-Speed (motsvarande USB 1.1.). Du bör endast använda den USB-kabel som följde med skannern. Om processor, minne, gränssnittskort och andra specifikationer inte uppfyller installationskraven kan skanningshastigheten bli kraftigt reducerad och sändningen kan ta lång tid. Även om datorn uppfyller de rekommenderade specifikationerna kan skanningshastigheten variera, beroende på de angivna skannerinställningarna. De skannerdrivrutiner som kommer med skannern fungerar inte nödvändigtvis med alla ISIS- eller TWAIN-kompatibla program. Kontakta din programåterförsäljare för mer information. Försiktighetsåtgärder vid användning med 64-bitars operativsystem ISIS/TWAIN-drivrutinen som medföljer denna produkt stöder endast skanning med 32-bitars program. Det är dock inte garanterat att alla ISIS-/TWAIN-kompatibla program fungerar även om de är 32-bitars program. Skanningshastigheten kan variera beroende på datorns specifikationer. Andra krav Ett ISIS-kompatibelt program eller ett TWAIN-kompatibelt program som är kompatibelt med ovanstående operativsystem..net Framework 3.5 eller senare. VIKTIGT! Om du inte känner till systemspecifikationen för datorn kan du kontakta affären där du köpte datorn, eller datortillverkaren för mer information. Om du använder skannern tillsammans med Windows skall du använda den senaste USB 2.0-drivrutinen som Microsoft gjort tillgänglig. Kontakta din lokala auktoriserade Canon-återförsäljare för mer information. Använd det USB-gränssnitt som tillhandahålls som standard med din dator. Normal drift garanteras dock inte med alla USB-gränssnitt även om det ingår i datorns standardutrustning. Kontakta din lokala auktoriserade Canon-återförsäljare för mer information. 6

7 Programinstallation VIKTIGT! Installera programvaran innan du ansluter skannern till datorn. Logga in i Windows som administratör. Avsluta alla övriga program och innan du installerar programvaran. 2 Klicka på [Typical Installation] [Normal installation]. 1 Sätt i programinstallationsskivan i datorns spelarenhet. Installationsmenyn startar automatiskt när du sätter i skivan i enheten. (Kör setup.exe på skivan om menyn inte visas.) Om installation av tredjepartsprogram Vid installation av medföljande program kan man välja vilka medföljande program som ska installeras genom att välja [Custom Installation] [Anpassad installation]. I Windows 7/Vista Klicka på [Yes] [Ja] eller [Allow] [Tillåt] om följande skärm visas. Tips Om du vill installera om program som du tidigare avinstallerat ska du markera [Custom Installation] [Anpassad installation] och specificera programmet. 3 Klicka på [Install] [Installera]. 7

8 4 Klicka på [Next] [Nästa]. 6 Klicka på [Install] [Installera]. 5 Läs licensavtalet och klicka på [I accept the terms in the license agreement] [Jag accepterar villkoren i licensavtalet] och sedan [Next] [Nästa] om du bestämmer dig för att acceptera det. 7 Klicka på [Finish] [Slutför] när installationen av drivrutinen är slutförd. 8 Klicka på [Next] [Nästa]. 8

9 9 Läs licensavtalet och klicka på [Yes] [Ja] för att acceptera det. 12 När installationen av CaptureOnTouch är slutförd klickar du på [Finish] [Slutför]. 10 Klicka på [Next] [Nästa]. 13 Klicka på [Next] [Nästa]. 11 Ange om en plugin för SharePoint ska installeras och klicka på [Next] [Nästa]. 9

10 14 Läs licensavtalet och klicka på [I accept the terms in the license agreement] [Jag accepterar villkoren i licensavtalet] och sedan [Next] [Nästa] om du bestämmer dig för att acceptera det. 16 Ange om en plugin för SharePoint ska installeras och klicka på [Next] [Nästa]. 15 Klicka på [Next] [Nästa]. 17 Klicka på [Finish] [Slutför] när installationen av CaptureOnTouch är slutförd. 10

11 18 Välj vilket språk som ska användas och klicka på [Next] [Nästa]. 20 Klicka på [Finish] [Slutför] när installationen av användarhandboken är slutförd. 19 Klicka på [Next] [Nästa]. 21 Klicka på [Exit] [Avsluta] för att avsluta programinstallationen. 11

12 STEG 3 Ansluta till en dator Ansluta skannern till datorn och till spänningskälla. VIKTIGT! Anslut inte skannern till datorn innan du installerat programmet. Kontrollera att skannerns strömbrytare är OFF [AV] innan du ansluter skannern till datorn. Om strömmen är [ON] [PÅ] så sätt den till [OFF] [AV]. USB-kabel (medföljer skannern) Till eluttag Nätadapter (inkluderas med skannern) 12

13 STEG 4 Sätta på strömmen Strömmen till skannerns kan slås [ON] [PÅ] och [OFF] [AV] med strömbrytaren på skannerns framsida. 1 Kontrollera att skannern och datorn är anslutna ordentligt. 2 Tryck på strömbrytaren. Strömbrytaren tänds med blått sken när strömmen är ON (På). Tips Knappen Power (Ström) En ballongtext visas i aktivitetsfältet såsom visas nedan. Om du väntar en stund kommer den automatiska identifieringen av skannern att avslutas och skannern blir redo att använda. När skannern är korrekt ansluten till datorn visas (CaptureOnTouch)-ikonen i aktivitetsfältet enligt följande. Om ikonen i aktivitetsfältet visas som är skannern inte korrekt ansluten till datorn. Kontrollera strömbrytarens läge samt USB-kabeln. Stänga av strömmen Tryck in och håll inne strömbrytaren tills indikatorn slocknar. VIKTIGT! Om skannern stängs av ska man vänta minst 10 sekunder innan den sätts på igen. Om du inte kommer att använda skannern under en längre period bör du koppla loss nätkabeln från eluttaget som en säkerhetsåtgärd. Tips Skannerns inställning för automatisk avstängning är aktiverad som standard och skannern kommer att stängas av automatiskt om den inte används på 4 timmar. För information om hur denna inställning avaktiveras, se Inställning för automatisk avstängning på s. 71. Detta slutför installationen. 13

14 Inledning Tack för att du valde dokumentskannern Canon imageformula DR-M140. Läs följande handböcker noggrant och lär känna skannerns funktioner innan den används för att se till att du förstår funktionerna tillräckligt väl och kan dra största möjliga nytta av skannerns möjligheter. Spara handböckerna på en säker plats för framtida bruk när du har läst dem. Skannerns handböcker Dokumentationen för denna skanner består av följande handböcker. Referenshandbok Denna beskriver installationsprocedurer för skannern. Läs denna handbok första gången du använder skannern. Användarhandbok (denna handbok) Denna handbok innehåller driftsprocedurer för skannern. (Endast elektronisk handbok i PDF) Tips Handboken (User Manual) till denna skanner finns på Setup Disc (Installationsskivan) som elektronisk handbok i PDF-format. Om du använder Windows kommer den elektroniska användarhandboken att finnas på följande plats när programvaran installerats. Symboler som används i den här handboken Följande symboler används i handboken för att förklara procedurer, begränsningar, försiktighet vid handhavande och instruktioner som rör säkerheten. VARNING! Indikerar en varning som rör åtgärder som kan leda till dödsfall eller personskada om de inte utförs på rätt sätt. Följ alltid sådana varningar så att skannern används på ett säkert sätt. VAR FÖRSIKTIG! Anger ett försiktighetsmeddelande för åtgärder som kan leda till personskada, eller skada på egendom, om de inte utförs korrekt. Följ alltid sådana försiktighetsmeddelanden så att skannern används på ett säkert sätt. VIKTIGT! Anger krav och restriktioner för drift. Se till att läsa dessa tips noggrant så att skannern används korrekt och för att undvika att skada skannern. Tips Förtydligar en åtgärd eller innehåller ytterligare beskrivningar av en procedur. Vi rekommenderar att du läser sådana anmärkningar. 14

15 Innehåll Installationsvägledning... 4 Inledning Symboler som används i den här handboken Innan skannern används Viktiga säkerhetsanvisningar Installationsplats Nätadapter Flytta skannern Hantering Avfallshantering När skannern skickas för reparation Skannerns funktioner Delarnas namn och funktioner Grundläggande användning Dokument Placering av dokument Byta matnings- och utmatningsmetoder Placera dokument Placera kort Placera vikta dokument Ställa in läget Long Document (Långa dokument) Detektering av dubbelmatning av dokument Detektera snedmatade dokument Skanningsmetoder Skanna med CaptureOnTouch Vad är CaptureOnTouch? Starta och avsluta CaptureOnTouch Scan First (Skanna först) Select Scan Job (Välj skanningsjobb) Använda skannern med knapparna i driftpanelen Skannerinställningar Ställa in utdatametod Miljöinställningar Skanna med CapturePerfect Skanna med CapturePerfect Ställa in skannerdrivrutin Konfiguration av och funktioner hos skannerdrivrutinen Ställa in grundläggande skanningsvillkor Fler avancerade skanningsmetoder Använda en patchkod för skanning Underhåll Dagligt underhåll Rengöring av skannern Rengöring av skannerns insida Rengöring av skannerglas och valsar Justera förminskningsgrad Byta ut förbrukningsdelar Inställning för automatisk avstängning Felsökning Vanliga problem och lösningar Felsökning av program Användbara tips Rensa pappersstopp och snedmatade dokument Avinstallera programvaran Bilaga Tekniska specifikationer Utbytesdelar Tillval Om flatbäddsskannerenhet Mått Index

16 Innan skannern används Viktiga säkerhetsanvisningar Läs säkerhetsvarningarna och försiktighetsföreskrifterna nedan för att säkerställa säker drift av denna skanner. Installationsplats Denna skanners prestanda påverkas av den miljö som den är installerad i. Se till att platsen som skannern installeras på uppfyller följande miljökrav. Se till att det finns tillräckligt med utrymme runt skannern för drift, underhåll och ventilation. Undvik att utsätta skannern för snabba temperaturförändringar. Om det rum som skannern installeras i är kallt men värms upp snabbt så kan vattendroppar (kondens) bildas inuti skannern. Detta kan leda till en noterbar försämring av skanningskvaliteten. Följande förhållanden rekommenderas för optimal skanningskvalitet: Rumstemperatur: 10 C till 32,5 C (50 F till 90,5 F) Luftfuktighet: % (relativ luftfuktighet) Undvik att installera skannern nära utrustning som skapar elektromagnetiska fält (t.ex. högtalare, tv-apparater eller radioapparater). 100 mm (3,94 tum) 100 mm (3,94 tum) 100 mm (3,94 tum) Vid skanning av dokument med rak bana ska det finnas tillräckligt med utrymme bakom skannern för att dokument ska kunna matas ut. Undvik att installera skannern i direkt solljus. Använd gardiner för att skugga skannern om detta inte går att undvika. Undvik platser där mycket damm samlas eftersom dammkan påverka skannerns innehåll negativt. Undvik varma eller fuktiga platser, exempelvis i närheten av vattenkran, varmvattenberedare eller luftfuktare. Undvik platser där ångor från ammoniak släpps ut. Undvik platser nära lättflyktiga eller lättantändliga material, exempelvis alkohol eller lösningsmedel. Undvik platser som utsätts för vibrationer. Nätadapter Anslut endast till ett eluttag med korrekt märkspänning och frekvens (120 V, 60 Hz eller V, 50/60 Hz beroende på din region). Anslut inte annan elektrisk utrustning till samma eluttag som skannern är ansluten till. När du använder en förlängningssladd skall du kontrollera att märkeffekten uppfyller skannerns strömbehov. Försök aldrig att ta isär nätadaptern eller ändra den på något sätt, då detta är farligt. Nätkabeln kan skadas om den ofta trampas på eller om tunga föremål placeras på den. Använd inte nätkabeln medan den är ihoprullad. Dra inte i nätkabeln. Fatta tag om kontakten och tag ut den ur eluttaget när du kopplar ur nätkabeln istället. Håll utrymmet runt nätkabeln fritt från föremål så att nätkabeln lätt kan kopplas ur i en nödsituation. Använd ingen annan nätadapter än den som följde med skannern. Använd inte nätadaptern som följde med skannern tillsammans med andra produkter. Om du har några frågor om strömförsörjning kan du kontakta dina lokala auktoriserade Canon-återförsäljare eller servicerepresentant för mer information. 16

17 Flytta skannern När skannern flyttas skall den bäras med bägge händerna så att den inte tappas. Koppla ur gränssnittskabeln och nätadaptern innan skannern flyttas. Om skannern transporteras med dessa artiklar anslutna kan kontakterna och anslutningsdonen skadas. Hantering VARNING! Observera alltid följande försiktighetsåtgärder när du använder skannern. Det kan annars ge upphov till brand eller elektriskt stöt. Använd inte alkohol, bensen, lösningsmedel, aerosol-spray eller något annat lättantändligt ämne. Klipp, skada eller ändra inte nätkabeln. Placera inte tunga föremål på kabeln, dra inte i den eller böj den för mycket. Anslut aldrig nätkabeln med våta händer. Anslut inte skannern till ett grenuttag. Knyt inte och rulla inte ihop nätkabeln då detta kan leda till brand eller elektrisk stöt. Vid anslutning av nätkabeln skall du kontrollera att el-kontakten är helt inskjuten i eluttaget på ett säkert sätt. Använd ingen annan nätkabel eller nätadapter än de som följde med skannern. Ta inte isär och ändra inte på skannern. Försök aldrig att ta isär nätadaptern eller ändra den på något sätt, då detta är farligt. Använd inte lättantändlig sprej nära skannern. Tryck på strömbrytaren för att stänga av skannern och ta ut nätkabeln ur eluttaget vid rengöring av skannern. Rengör skannern med en lätt fuktad trasa som vridits ur väl. Använd aldrig alkohol, bensen, lösningsmedel eller några andra lättantändliga ämnen. Stäng genast av skannern genom att trycka på strömbrytaren och ta ut elkontakten från eluttaget om skannern låter konstigt eller om den avger rök, värme eller konstig lukt, eller om skannern inte fungerar eller om något annat ovanligt uppstår vid användning av skannern. Kontakta sedan din lokala auktoriserade Canon-återförsäljare eller servicerepresentant för att få service gjord på enheten. Tappa inte skannern och utsätt den inte för slag eller kraftiga stötar. Stäng omedelbart av skannern genom att trycka på strömbrytaren och ta ut nätkabeln ur eluttaget om skannern skulle bli utsatt för skada. Kontakta sedan din lokala auktoriserade Canon-återförsäljare eller servicerepresentant för att få service gjord på enheten. Var noga med att trycka på strömbrytaren för att stänga av skannern och ta ut nätkabeln ur eluttaget innan du flyttar skannern. Till kunder med pacemaker Skannern skapar ett svagt magnetfält. Om kunder som använder pacemaker upplever några problem ska de flytta sig bort från skannern och kontakta en läkare. VAR FÖRSIKTIG! Placera inte enheten på ett ostadigt eller lutande underlag, eller på platser som utsätts för kraftiga vibrationer. Det kan göra att enheten faller ned eller tippar, vilket kan leda till personskador eller skada på skannern. Placera aldrig små metallföremål, såsom häftklamrar, gem eller smycken på skannern. Dessa föremål kan åka in i skannern och orsaka brand eller elektrisk stöt. Stäng omedelbart av skannern genom att trycka på strömbrytaren och ta ut nätkabeln ur eluttaget om sådana föremål skulle åka in i skannern. Kontakta sedan din lokala auktoriserade Canon-återförsäljare eller servicerepresentant för att få service gjord på enheten. Installera inte skannern på en fuktig eller dammig plats. Detta kan orsaka brand eller elektrisk stöt. Placera inte föremål ovanpå skannern. Sådana föremål kan ramla ned eller välta, vilket kan orsaka personskada. 17

18 Anslut endast till ett eluttag med korrekt märkspänning och frekvens (120 V, 60 Hz eller V, 50/60 Hz beroende på din region). Detta kan orsaka brand eller elektrisk stöt. Fatta tag i kontakten ordentligt när nätkabeln kopplas ur. Dra inte i själva nätkabeln eftersom det kan skada eller exponera kabelns interna sladdar, vilket kan leda till brand eller elektrisk stöt. Lämna tillräckligt med utrymme vid strömuttaget fritt så att du enkelt kan dra ur kontakten. Om du placerar något framför strömuttaget kan det vara svårt att dra ur kontakten i händelse av en nödsituation. Vatten eller lättantändliga substanser (alkohol, lösningsmedel, bensen etc.) får inte spillas i skannern eftersom det kan leda till brand eller elektrisk stöt. Detta kan orsaka brand eller elektrisk stöt. Tryck på strömbrytaren för att stänga av skannern som en säkerhetsåtgärd när skannern inte kommer att användas på ett tag, till exempel nattetid. Tryck också på strömbrytaren för att stänga av enheten och koppla ur nätkabeln när enheten inte kommer att användas under en längre tid, till exempel under flera helgdagar. Blockera inte ventilationsöppningarna. Detta kan orsaka överhettning. Använd inte löst sittande kläder eller smycken som kan fastna i skannern vid användning eftersom det kan leda till personskada. Var extra försiktig med slipsar och långt hår. Om någonting fastnar i skannern skall nätkabeln omedelbart kopplas ur för att stoppa skannern. Var försiktig när papper läggs i och tas ut ur skannern och när papper som fastnat tas bort eftersom det går att skära sig på papperskanter. Avfallshantering När skannern kasseras skall lokala förordningar och lagar följas. Du kan också rådfråga din lokala auktoriserade Canon-återförsäljare. När skannern skickas för reparation Skannern måste skickas till en viss adress när en begäran om reparation görs. Använd den packlåda som skannern levererades i när den skall skickas. Se till att skannern inte kan flytta sig genom att lägga packmaterial runt den i packlådan. 18

19 Skannerns funktioner Nedan beskrivs de viktigaste funktionerna hos dokumentskannern DR-M140. Kompakt utformning Skannern är kompakt och endast 313 mm (12,32 tum)(b) x 93 mm (3,66 tum)(d) x 181 mm (7,13 tum)(h) när dokumentmataren är stängd. Snabb dokumentmatning Dokument kan skannas med en hastighet av upp till 40 sidor per minut (vid skanning av enkelsidiga eller dubbelsidiga dokument i A4-storlek vid 200 dpi). Två utmatningsvägar för skanning av olika sorters dokument Använd den utrymmesbesparande U-svängda banan för att skanna papper av standardtjocklek eller använd den raka banan för att skanna kort och andra tjocka dokument. Hög bildkvalitet Sensorn för optisk upplösning på 600 dpi som finns i skannern gör att dokument kan skannas med hög bildkvalitet. Gränssnitt för USB 2.0 Skannern stöder Hi-Speed USB 2.0. Stöd för färg/gråskala Dokument kan skannas i 24-bitars färg eller 256-nivåers gråskala. Stöder en mängd skanningslägen Skannern stöder följande skanningslägen, beroende på dokumenttyp: Enkelsidig eller dubbelsidig skanning (med funktion för att hoppa över tom sida) Matning kan ske kontinuerligt eller en sida i taget Skanning av kort Du kan skanna visitkort eller ID-kort. Avkänning av pappersformat Skannern känner automatiskt av storleken på ett skannat dokument och eliminerar onödigt utrymme runt bildkanterna när bilden lagras, även när den lagrar ett dokument med oregelbunden storlek. Auto Color Detection (Automatisk färgavkänning) Skannern känner av om det skannade dokumentet är i färg, gråskala eller svartvitt och sparar bilden i enlighet med detta. Helautomatiskt läge I den medföljande programvaran CaptureOnTouch finns ett helautomatiskt läge för att möjliggöra skanning med villkor som ställs in automatiskt. Skanningsvillkor som exempelvis färgläge och pappersstorlek ställs in automatiskt beroende på dokumentet som skannas. Automatisk upplösningsavkänning Vid aktivering i CaptureOnTouch eller i skannerdrivrutinens inställningar känner denna funktion av dokumentets innehåll och avgör skanningsupplösningen automatiskt. Folio Scan (Folioskanning) Du kan skanna vikta dokument. Skannern skannar bägge sidor och kombinerar de skannade bilderna till en enda bild. Deskew (Korrigera snedhet) Skannern rätar upp skannade bilder när det känner av att dokumentet placerades snett. Ultrasonic Double Feed Detection (Ultraljudsavkänning av dubbelmatning) Ultraljudsvågor används för att upptäcka sidor som matats in samtidigt och skanningen stoppas om dubbelmatning detekteras. Ignorera avkänning av dubbelmatning När en dubbelmatning detekteras tänds DFR-knappen på driftpanelen. Du kan fortsätta att skanna genom att trycka på DFR-knappen. Textförbättringslägen Skannern är utrustad med ett läge för Advanced Text Enhancement (Avancerad textförbättring) för att förbättra texten i dokument med mörk eller ojämn bakgrund, och med läget Advanced Text Enhancement II (Avancerad textförbättring II) för att förbättra text när både texten och bakgrunden är ljus. Dessa lägen kanske inte fungerar, beroende på typ av dokument. Color Drop-out (Färgeliminering) Skannern är utrustad med en färgelimineringsfunktion med vilken du kan ange en färg som du vill att skannern ska utesluta från den skannade bilden vid skanning i svartvitt eller gråskala. 19

20 Funktion för att hoppa över tom sida Skannern är utrustad med en funktion för att hoppa över tom sida som gör att du kan skanna ett dokument utan att lagra bilder av tomma sidor oavsett om varje sida av dokumentet är tvåsidigt eller enkelsidigt. Bägge sidor skannas men den bilden som anses komma från en tom sida sparas inte. Funktion för förhandsgranskning Skannern är utrustad med en funktion för förhandsgranskning som gör att du kan justera kontrast och ljusstyrka i en förhandsskannad bild och sedan skicka den justerade bilden till ett program, utan att behöva skanna dokumentet igen. Funktion för förstärkning av tecken/linjer Om tecken eller linjer i den inskannade bilden inte är tydliga kan denna funktion användas för att justera deras tjocklek vid skanning. Skew Detection Function (Funktionen Snedhetsavkänning); Snedhetsavkänning, funktionen (Skew Detection Function) Skannern stannat automatiskt när dokument matas in för snett för att förhindra skada på dokumenten. Påbörja skanning från driftpanelen Du kan påbörja skanning genom att starta CaptureOnTouch via knapparna på driftpanelen. Som standard är Job No. 1 (jobb nr 1) tilldelat till Scan First som gör att du enkelt kan skanna ett dokument genom att följa instruktionerna på skärmen. Auto Start Skannern är utrustad med en autostartsfunktion för automatisk start av skanning när den känner av att ett dokument placeras i mataren. Viloläge Skannern är designad för att spara energi genom att automatiskt gå ner i viloläge om det går 10 minuter utan att skanning eller andra åtgärder genomförs. Tips Vissa funktioner är kanske inte tillgängliga, beroende på vilket program du använder. 20

21 Delarnas namn och funktioner Vy från framsidan (med matningsfacket öppet) wa 1 Spaken OPEN (öppna) Lyft denna för att öppna skannerlocket. 2 Utmatningsförlängningsstöd Öppna dett vid skanning av dokument som är längre än 150 mm. 3 Dokumentutmatningsfack/övre enhet Här kommer de skannade dokumenten ut. Öppna detta vid rengöring av skannerns insida eller vid byte av valsar. 4 Inmatningsfack Lägg i dokumentet. 5 Dokumentledare Anpassa dokumentledarnas position efter dokumentets bägge kanter för att se till att dokumentet matas in rakt. 6 Ventilationshål Dessa kyler skannerns insida. Blockera inte ventilationshålen eftersom det kan orsaka överhettning. 7 Driftpanel Ett antal olika skanningsåtgärder kan utföras via denna, som exempelvis att starta och stoppa skanning, utföra registrerade jobb och stängs av avkänning av dubbelmatning. (Se s. 22) 8 Knappen Power (Ström) Tryck på denna för att sätta på skannern. Knappen är tänd så länge enheten är påslagen. Tryck in och håll nere knappen tills den släcks för att stänga av skannern. Strömknappen är tänd eller blinkar enligt följande beroende på skannerns status. Strömknappsindikation Tänd Blinkande Beskrivning Skannern är påslagen Viloläge 21

22 9 Matningsväljare Använd denna för ändra det sätt som dokumenten matas in på. Sätt väljaren i den nedre positionen vid skanning av flera dokument i rad. (Se s. 26) Sätt den i övre positionen vid skanning av dokument en sida i taget eller vid skanning av flera dokument som sitter ihop. (Se s. 26) wa LED-indikator (orange) Denna tänds vid icke-separerande matningsläge. Sedd bakifrån Driftpanel Kensington-öppning Anslut en kedja eller liknande för att förhindra stöld. 2 Rak pappersbana Vid användning av den raka banan matas skannade dokument ut här. 3 USB-anslutning Anslut den medföljande USB-kabeln till detta uttag. 4 Strömanslutning Anslut den medföljande nätadaptern till detta uttag Jobbnummerindikator Visar numret på det jobb som valts via driftpanelen, fel samt annan information. 2 Jobbvalsknapp Denna väljer registrerade jobb. Vid varje knapptryckning ändras jobb numret som visas på indikatorn. 3 Knappen DFR (Double Feed Release) (Släpp dubbelmatning) Denna tänds när en dubbelmatning av dokument detekteras. Vid tryck på denna knapp avaktiveras funktionen för avkänning av dubbelmatning så att skanning kan fortsätta. 4 Stoppknapp Denna stoppar aktiva jobb. 5 Startknapp Detta utför det jobb som visas på jobbnummerindikatorn. 22

23 Visade felkoder När ett skanningsfel uppstår visas följande felkoder på jobbnummerindikatorn. : visas när skannerlocket är öppet. : visas när ett pappersstopp detekterats. : visas när en dubbelmatning känns av under skanning. : visas när ett snedmatat dokument detekterats. : visas vid andra fel. Andra visningssätt När facket till den raka banan öppnas eller stängs så visas utmatningsmetoden via jobbnummerindikatorn. : blinkar vid läget för rak bana. : lyser upp vid läget för U-svängd bana. 23

24 Grundläggande användning Dokument Skannern kan skanna dokument i storlekar från visitkort upp till LTR/A4. Dokumentstorlekarna som denna skanner kan skanna visas nedan. Vanligt papper Storlek Bredd: 50,8 mm till 216 mm (2 tum till 8,5 tum) Längd: 54 mm till 356 mm (2,12 tum till 14 tum) (Du kan skanna dokument som är upp till mm (118,1 tum) långa genom att ställa in skannern på läget Long Document (Långa dokument)). Papperstjocklek Rak pappersbana: U-svängd pappersbana: Papperskapacitet A4-storlek eller mindre: Större än A4-storlek: 27 till 255 g/m 2 (7 till 68 lb bond) 0,04 mm till 0,3 mm (0,00157 tum till 0,0118 tum) 27 till 128 g/m 2 (7 till 34 lb bond) 0,04 mm till 0,15 mm (0,00157 tum till 0,0075 tum) 50 ark 40 ark VIKTIGT! Dokumenten som ska skannas måste uppfylla vissa säkerhetskrav. Läs följande noggrant. Vid skanning av flera dokument av olika storlek skall dokumenten läggas i så att de täcker matarvalsarnas hela spännvidd genom att se till att mitten och kanterna på dokumenten är i linje. Linjera framkanterna Matarvals Linjera centrum Vi rekommenderar att dokument som är större än 356 mm (14 tum) matas in ett ark i taget. Om dokument skannas innan bläcket har torkat kan det orsaka problem med skannern. Kontrollera alltid att bläcket på ett dokument är torrt innan du skannar det. Skanning av dokument som är skrivna på med blyerts eller liknande material kan smutsa ner valsar och skannerglas vilket kan leda till fläckar på bilden och att efterföljande dokument blir smutsiga. Rengör alltid skannerns inre delar när sådana dokument skannats. Vid skanning av dubbelsidiga dokument som är utskrivna på tunt papper kan bilden på motsatt sida synas igenom. Justera i så fall skanningsintensiteten i programmet innan dokumentet skannas. Laminerade dokument kanske inte skannas korrekt, beroende på dokumentet. Mata in tunna dokument ett i taget. 24

25 Skanning av följande dokumenttyper kan orsaka pappersstopp eller felfunktion. Gör först en fotokopia av dokumentet och skanna sedan fotokopian för att skanna ett sådant dokument. Det finns veck eller viklinjer Karbonpapper Pappret är böjt Pappret är sönderrivet Det finns gem eller häftklamrar Ytan är bestruken Extremt tunna dokument, såsom halvgenomskinligt, tunt papper Dokument med för mycket dammpartiklar Visitkort Storlek: Papperstjocklek: Riktning: Utmatningsmetod: 50 mm x 85 mm (1,97 tum x 3,35 tum) eller större 380 g/m 2 (80 lb bond) 0,45 mm (0,0177 tum) eller mer Endast vertikal matning Endast rak bana VIKTIGT! Om en bunt visitkort inte kan matas in ordentligt måste du minska antalet kort i bunten. Kort (plast) Storlek: 54 mm x 86 mm (2,12 tum x 3,37 tum) (ISO-standard) Korttjocklek: 0,76 mm (0,03 tum) eller mindre, 1,4 mm (0,055 tum) eller mindre relief Riktning: Vertikal eller horisontell matning (endast vertikal för kort med relief) Utmatningsmetod: Endast rak bana Papperskapacitet: 3 kort (ej relief), 1 kort (relief) VAR FÖRSIKTIG! Använd rak bana vid skanning av kort. Reliefkort kanske inte kan skannas korrekt, beroende på typen av relief. 25

26 Placering av dokument Byta matnings- och utmatningsmetoder Byt matnings- och utmatningsmetoder beroende på vilken typ av dokument som skannas. Den U-svängda banan används när facket för den raka banan på skannerns baksida är stängt och den raka banan när det är öppet. U-svängd pappersbana Standardinmatning Rak pappersbana Icke-separerande matning Standardinmatning används när matningsväljaren på skannerns framsida är i nedre läge och icke-separerande matning används då den är i övre läget. Standardinmatning används för att mata in dokument en sida i taget. Icke-separerande matning används för att mata in inbundna eller ihopsatta flersidiga dokument eller vikta dokument utan att separera dem. Matnings- och utmatningsmetodet för olika dokumenttyper Dokumenttyp Vanligt papper Antingen Antingen Visitkort Plastkort Antingen Antingen Rak pappersbana Rak pappersbana Tjockt papper Antingen Rak pappersbana Tunt papper Antingen Antingen Inbundna eller ihopsatta papper (t.ex. fakturor) Långa dokument Papper vikta på mitten Matningsmetod Utmatningsmetod Ickeseparerande matning Ickeseparerande matning Ickeseparerande matning Antingen Antingen Antingen Kommentarer Placera kort vertikalt. Kort med relief måste placeras vertikalt, ett kort i taget. Upp till tre kort utan relief kan sättas i på samma gång (antingen vertikalt eller horisontellt). Tips Vid skanning av dokument som innehåller både vanligt papper och plastkort ska korten placeras överst och den raka banan användas. 26

27 Placera dokument 1 Byta matningsmetod beroende på vilken typ av dokument som skannas. Vid skanning av vanligt papper eller visitkort ska matningsväljaren sättas i standardmatningsläget (den nedre positionen). Sidorna i ett flersidigt dokument kommer att separeras och matas in en sida i taget. Vid skanning av plastkort eller inbundna eller ihopsatta papper (t.ex. fakturor) sätts matningsväljaren i det icke-separerande läget (övre positionen). Eftersom dokumenten skannas utan sidseparering ska dokumenten placeras ett i taget (eller ett set i taget vid inbundna eller ihopsatta dokument). För mer information om matningsmetoder vid olika dokumenttyper, se s Byta utmatningsmetod beroende på vilken typ av dokument som skannas. Normal ska skanning ske med facket för rak bana på skannerns baksida stängt (U-svängd bana). Vid skanning av visitkort, plastkort eller andra dokument som inte ska böjas, används facket för den raka banan (rak pappersbana). För mer information om utmatningsmetoder vid olika dokumenttyper, se s. 26. Rak pappersbana 4 Vid skanning av långa dokument med U-svängd pappersbana ska utmatningsförlängningsstödet öppnas. 2 Öppna inmatningsfacket. 27

28 5 Justera dokumentledarna så att de passar bredden på dokumentet som ska skannas. 6 Lägg i dokumentet. Innan du lägger i ett dokument skall du kontrollera att det inte innehåller gem, häftklamrar eller andra små metallföremål Dessa kan orsaka brand eller elektrisk stöt, skada dokumentet eller orsaka pappersstopp eller felfunktion av skannern. Använd inte löst sittande kläder eller smycken som kan fastna i skannern vid användning eftersom det kan leda till personskada. Var extra försiktig med slipsar och långt hår. Om någonting fastnar i skannern skall strömbrytaren omedelbart stängas av och nätkabeln dras ut ur eluttaget för att stoppa skannern. Jämna alltid ut veck eller skrynklor i dokumenten innan du placerar dem i arkmataren. Om den kant på dokumentet som åker in först är vikt kan det orsaka ett pappersstopp. Om inmatningen stannar upp på grund av ett systemfel eller pappersstopp medan skannern skannar skall du först åtgärda problemet, sedan kontrollera att den skannade bilden av den sista sidan har lagrats och sedan fortsätta skanna de återstående dokumentsidorna. Skjut in inmatningsfacket, utmatningsförlängningsstöd och facket för rak bana när du slutat skanna för att förhindra att skannern skadas. Vid skanning av flersidiga dokument som sitter ihop (t.ex. fakturor) placeras dokumentet så att den ihopsatta sidan är mot matningsfacket. Var försiktig vid skanning av papper som är längre än A4 eller Letter (LTR) eller tunt papper eftersom dokumentet kan falla ut utmatningsfacket efter skanning. Vid användning av rak bana matas dokumenten ut på skannerns baksida. Se till att det inte finns några hinder nära dokumentutmatningsöppningen. Se till att skannern står på en jämn och platt yta för att säkerställa att dokumenten matas ut ordentligt. När dokumentet satts i ska dokumentledarna ställas in längs dokumentets bägge kanter. VIKTIGT! Var försiktig när du tar bort placerar dokument eller papper i inmatningsfacket så att du inte skär dig på papperskanten. Kontrollera att dokumentet inte överskrider maximi-markeringarna ( ) på dokumentledarna. Upp till 50 sidor vanligt papper (80 g/m 2 ) kan läggas i på en gång. 28

29 Placera kort 1 Ställ in matningsväljaren i standardmatningsläget (nedre positionen). 2 Öppna inmatningsfacket. 3 Öppna facket för rak bana. VAR FÖRSIKTIG! Öppna facket för rak bana vid skanning av kort. Skanning med U-svängd bana kan skada kortet. 4 Justera dokumentledarna så att de passar bredden på kortet som ska skannas. 5 Lägg i kortet. Upp till tre kort utan relief kan matas samtidigt, vertikalt eller horisontellt. Kort med relief måste placeras vertikalt och ett i taget. Placera vikta dokument Med folioskanning kan du skanna dokument som är större än LTR/A4 och som därför inte passar in i mataren. (Maximal storlek är 11 tum x 17 tum/a3.) Använd denna funktion genom att vika dokumentet på längden och placera det i mataren. DR-M140 skannar bägge sidor och kombinerar de skannade bilderna till en enda bild. 1 Ställ in matningsväljaren i icke-separerande läge (övre positionen). 2 Öppna inmatningsfacket. 3 Vik dokumentet på mitten. Se till att dokumentet viks skarpt längs sin mittlinje för att vika dokumentet i två lika delar. Vik dokumentet så att kanterna är linjerade. Om dokumentet inte vikt ordentligt kan det resultera i pappersstopp eller förvrängning av den kombinerade skannade bilden. VIKTIGT! En del av den skannade bilden kommer att saknas vid vikningslinjen. VAR FÖRSIKTIG! Använd rak bana vid skanning av kort. Kort mer relief eller laminerade kort kanske inte skannas korrekt, beroende på kortet. Avkänning av dubbelmatning med ultraljud fungerar inte korrekt vid skanning av kort. Avmarkera kryssrutan [Double Feed Detection] [Dubbelmatningsavkänning] på fliken [Feeding] [Matning]. 29

30 4 Placera dokumentet med den vikta kanten åt höger och dokumentets övre kant neråt. När dokumentet satts i ska dokumentledarna ställas in längs dokumentets bägge kanter. VIKTIGT! Justera dokumentledarna så att de passar dokumentets bredd. Annars kan bilden skannas snett eller flyttas. Tips Framsida Baksida Framsidan av det vikta dokumentet visas på vänster sida i den kombinerade bilden. Maximal storlek för den kombinerade bilden A3. Använd denna metod vid skanning av dokument i A3-storlek. Vid skanning av vikta dokument av annan storlek än standardformaten sätts [Page Size] [Sidstorlek] på inställningsskärmen för skannerns drivrutin på [Match original size] [Matcha originalets storlek]. (Se s. 43) Ställa in läget Long Document (Långa dokument) Den dokumentlängd som kan skannas är normalt 356 mm (14 tum), men du kan skanna upp till mm (118,1 tum) långa dokument genom att ställa in skannern på läget Long Document (Långa dokument). VIKTIGT! Genom att välja läget Long Document (Långa dokument) och ställa i [Paper Size] [Pappersstorlek] på drivrutinens inställningsskärm på [Auto-detection] [Automatisk avkänning] så kan dokument som är upp till mm (118,1 tum) (2700 mm (106,3 tum) vid 600 dpi) långa skannas. Observera följande när det gäller läget Long Document (Långa dokument): När du skannar i läget Long Document (Långa dokument), och om dokumentet placeras snett i skannern, kan det stötas mot kanterna på inmatningsområdet och skadas. Kontrollera att dokumentet inte placeras snett. Vid skanning i läget Long Document (Långa dokument) kan avkänningen av pappersstopp reagera långsamt och orsaka skada på dokumentet. Var noga med att undvika pappersstopp. Vid skanning av långa dokument ska du kontrollera att matningsväljaren står på icke-separerande matningsläge, och sedan skanna dokumenten ett i taget. Vid skanning av stora dokument i lägen Long Document (Långa dokument) kan skanningen ske långsamt. Fel kan också uppstå på grund av minnesbrist och skanningen kan avaktiveras. Var försiktig vid skanning av papper som är längre än A4 eller Letter (LTR) eller tunt papper eftersom dokumentet kan falla ut utmatningsfacket efter skanning. 1 Starta Windows och logga in som en användare med administratörsrättigheter. 30

31 2 Klicka på Start-knappen och klicka sedan på [All Programs] [Alla program] - [Canon DR-M140] och [Canon imageformula Utility]. imageformula Utility startar. 4 Klicka på fliken [Maintenance] [Underhåll] välj sedan läget Long Document (Långa dokument). Välj [Long Document mode (1000 mm)] [Läget Långa dokument (1000 mm)] eller [Long Document mode (3000 mm)] [Läget Långa dokument (3000 mm)]. 3 Välj [CANON DR-M140 USB] och klicka på [Properties] [Egenskaper]. Skanneregenskaperna visas. 5 Klicka på [OK]. 31

32 Detektering av dubbelmatning av dokument Denna skanner har en funktion för att känna av dubbelmatningar. Vid användning av denna funktioner kommer skannern automatiskt att stanna då den detekterar att flera dokument matats in samtidigt. Man kan också ange om den skannade bilden ska sparas när skanningen avslutats eller om skanning av dokumentet ska fortsätta (funktionen ignorera avkänning av dubbelmatning). För att använda funktionen för avkänning av dubbelmatning måste skannerdrivrutinens inställningssida öppnas och detektering av dubbelmatning aktiveras. Inställningen [Rapid recovery system] [Snabbåterställning] måste också ställas in för att använda funktionen för att ignorera avkänning av dubbelmatning. Inställningsprocedur 1 Starta CapturePerfect (Se s. 49) 2 Skannerdrivrutinens inställningssida visas. (Se s. 51) 3 Klicka på fliken [Feeding] [Matning]. 4 Markera antingen kryssrutan för [Detect by Length] [Avkänning efter längd] eller [Detect by Ultrasonic] [Avkänning med ultraljud] (eller bägge). 5 För att använda funktionen för att ignorera avkänning av dubbelmatning klickar man på fliken [Others] [Övrigt] och markerar kryssrutan [Rapid recovery system] [Snabbåterställning]. 6 Klicka på knappen [OK] och stäng inställningsskärmen. 7 Placera dokumentet så som beskrivs i proceduren Placera dokument på s

33 Vad man gör när dubbelmatning av dokument detekteras När funktionen för att ignorera avkänning av dubbelmatning inte används Om dubbelmatning av ett dokument detekteras vid skanning stoppas dokumentmatningen när de dubbelmatade dokumenten matas ut. När det här händer kommer följande felkod att visas på jobbnummerindikatorn. När funktionen för att ignorera avkänning av dubbelmatning används Om dubbelmatning av ett dokument detekteras vid skanning stoppas dokumentmatningen när de dubbelmatade dokumenten matas ut. Följande felkod visas på jobbnummerindikatorn på driftpanelen och DFR-knappen tänds. Felkod vid detektering av dubbelmatning Felkod vid detektering av dubbelmatning Dessutom visas ett meddelandefönster för att visa att en dubbelmatning har detekterats. Följande skärm visas exempelvis i CapturePerfect. Dessutom visas skärmen [Rapid Recovery System] [Snabbåterställning] för att du ska kunna ange om skanningen ska fortsätta. När detta händer ska skanningen avbrytas i programmet och sedan skannas dokumenten igen. 33

34 Knappar på skärmen [Rapid Recovery System] [Snabbåterställning] [SAVE & CONTINUE] [SPARA & FORTSÄTT] [STOP] [STOPP] [SLÄNG & CONTINUE] [SLÄNG & FORTSÄTT] Knappar på driftpanelen DFR-knapp Stoppknapp Startknapp Beskrivning Sparar den förhandsgranskade bilden som en skannad bild och skannar resten av dokumentet. Slänger förhandsgranskningsbilden och stoppar skanningen. Slänger förhandsgranskningsbilden och fortsätter skanningen. Placera det dubbelmatade dokumentet igen innan den knapp klickas på. 4 Markera kryssrutan [Skew Detection] [Snedhetsavkänning]. Detektera snedmatade dokument Denna skanner har en funktion som kan detektera när dokument har matats in snett. När denna funktion används stannar skannern automatiskt när den känner av ett snett dokument som överstiger en viss vinkel, vilket förhindrar skada på dokumentet. Förutom sneda dokument detekterar funktionen också häftade dokument. Denna funktion är användbar för dokument som är bredare än 170 mm (6,7 tum). För att använda funktionen för detektion av snedmatning öppnas inställningssidan för skannerdrivrutinen och funktionen för avkänning av snedmatning aktiveras innan skanning. Inställningsprocedur 5 Klicka på knappen [OK] för att stänga inställningsskärmen. 6 Placera dokumentet så som beskrivs i Placera dokument (se s. 27). VIKTIGT! När denna funktion är aktiv kan små dokument och dokument som placerats till höger eller vänster av mitten i inmatningsöppningen detekteras som sneda och skanningen kan stanna. Placera dokument centrerat i inmatningsöppningen eller avaktivera funktionen för avkänning av sneda dokument. 1 Starta CapturePerfect (Se s. 49) 2 Öppna inställningssidan för skannerdrivrutinen. (Se s. 51) 3 Klicka på fliken [Feeding] [Matning]. 34

35 När ett snedmatat dokument detekterats Den automatiska inmatningen stoppas när ett snedmatat dokument detekteras under skanning. Följande felkod visas också på jobbnummerindikatorn på driftpanelen. Felkod vid detektering av snedmatning Tips Om [Rapid recovery system] [Snabbåterställning] är aktiverat på fliken [Others] [Övriga] på inställningssidan för skannerdrivrutinen så visas följande skärm istället för meddelandefönstret ovan. Lägg i såna fall i dokumenten igen och klicka på [Yes] [Ja] för att fortsätta skanna. Dessutom visas ett meddelandefönster för att visa att ett snedmatat dokument har detekterats. 35

36 Skanningsmetoder Skanna med CaptureOnTouch Vad är CaptureOnTouch? CaptureOnTouch är ett skanningsprogram där du enkelt kan skanna dokument genom att följa instruktioner på skärmen. (Nätverk) Spara i mapp Spara filen i en angiven mapp. Print (Skriv ut) Skriv ut till en angiven skrivare Skicka till program Öppnar skannad bildfil i ett angivet program. Använda skannern med knapparna i driftpanelen Skanning kan påbörjas genom att välja ett jobb på skannerns driftpanel. Format för sparade bildfiler Förutom de gånger då [Print] [Skriv ut] väljs som utmatningsmetod så kan följande filformat för skannade bilder specificeras. PDF-format TIFF-format JPEG-format BMP-format PPTX -format (filformat för Microsoft PowerPoint 2007 eller senare) Starta och avsluta CaptureOnTouch Som standard blir CaptureOnTouch resident i systemet när datorn startas. Skanner Bifoga till e-post Starta e-postprogrammet och bifoga den inskannade bilden till ett nytt e-postmeddelande. Dubbelklicka på (CaptureOnTouch-ikon) i aktivitetsfältet för att starta CaptureOnTouch och visa huvudfönstret. CaptureOnTouch innehåller flera skanningsmetoder som kan väljas beroende på syfte och program. Skanna först Skanna ett dokument och välj sedan utdatametod. Med denna metod kan du enkelt skanna ett dokument genom att bara följa instruktionerna på skärmen. Select Scan Job (Välj skanningsjobb) Registrera skanningsinställningar, från skanningsvillkor till utdatametod, som jobb och skanna sedan ett dokument genom att välja det jobb som passar för syftet. Denna metod är bekväm när du vill utföra repeterad skanning med en fast procedur. Tips Du kan också starta CaptureOnTouch från Start-menyn. Klicka på [Start] [All Programs] [Alla program] [Canon DR-M140] [DR-M140 CaptureOnTouch]. När funktionen [Make CaptureOnTouch resident] [Gör CaptureOnTouch resident] sätts på genom att använda fliken [Basic settings] [Grundinställningar] på [Environmental settings] [Miljöinställningar] så kortar det tiden det tar från det man rycker på skannerns startknapp tills skanningen påbörjas. För mer information, se Miljöinställningar på s

37 Avsluta CaptureOnTouch Klicka på högst upp i fönstret för att stänga CaptureOnTouchs huvudfönster. När man gör detta stängs huvudfönstret men CaptureOnTouch stannar kvar som resident på datorn. För att se till att CaptureOnTouch inte längre är resident klickar man på (ikonen för CaptureOnTouch) i aktivitetsfältet och väljer [Exit] [Avsluta] i menyn. Scan First (Skanna först) Skanna ett dokument och välj sedan utdatametod. Med denna metod kan du enkelt skanna ett dokument genom att bara följa instruktionerna på skärmen. Åtgärdsflöde Skanna dokumentet Konfigurera utdatainställningarna Överför de skannade bilderna CaptureOnTouch är då inte längre resident på datorn och ikonen försvinner ur aktivitetsfältet. Starta om CaptureOnTouch För att använda CaptureOnTouch när det inte längre är resident i systemet startas det genom att följa proceduren nedan. CaptureOnTouch kommer att starta och bli resident på datorn igen. Klicka på [Start] [All Programs] [Alla program] [Canon DR-M140] [DR-M140 CaptureOnTouch]. 1 Placera dokumentet i skannern. 2 Klicka på [Scan First] [Skanna först]. Toppskärmen för [Scan First] [Skanna först] visas. 37

38 3 Ställ in skanningsmetod på toppskärmen. Ange om kontinuerlig skanning ska aktiveras. Vid skanning av multipla dokument som en skannad bild eller vid uppdelning av ett stort dokument för skanning i omgångar, markeras [ON] [PÅ] för att aktivera kontinuerlig skanning. Ange om dokumentet ska skannas i helautomatiskt läge. När du vill ställa in valfria skanningsvillkor markeras [OFF] [AV] och skannerinställningarna konfigureras. (Se s. 43) VIKTIGT! Om du konfigurerar skanningsvillkor som använder stora mängder datorminne, kan skanningen komma att stoppas på grund av att minnet tar slut. Om ett felmeddelande visas på grund av otillräckligt minne medan skanning pågår ska du avsluta programmet och försöka skanna igen med andra skanningsvillkorsinställningar. Tips Om ett dokument skannas och [Enable continuous scanning] [Aktivera kontinuerlig skanning] är satt till [ON] [PÅ], visas skärmen för kontinuerlig skanning, (se s. 44) när skanningen av dokumentet är slutförd. 4 Klicka på startknappen. Om du lägger i nästa dokument och trycker på [Scan] [Skanna] påbörjas skanning av dokumentet. Klicka på [Next step] [Nästa steg] när skanningen av dokumentet är klar. Dokumentet skannas. Medan skanningen pågår visas antalet skannade sidor i tillägg till skannerinställningarna. När överföringen slutförts visas utdataskärmen. 38

39 5 Konfigurera inställningarna som rör utdata och överför de inskannade bilderna. Select Scan Job (Välj skanningsjobb) Registrera skanningsinställningar, från skanningsvillkor till utdatametod, som jobb och skanna sedan ett dokument genom att välja det jobb som passar för syftet. Denna metod är bekväm när du vill utföra repeterad skanning med en fast procedur. Åtgärdsflöde Registrera jobbet Välj jobb Skanna dokumentet Konfigurera inställningar som rör utdata. (Se s. 45) Klicka på denna knapp för att överföra de inskannade bilderna. Namnet på knappen är olika för olika utdatametoder. Till exempel är det [Save] [Spara] när utdatametoden satts till [Save to folder] [Spara i mapp]. När överföringen slutförts visas hela skärmen. Scan First (Skanna först) är nu genomfört. Registrera och redigera jobb I CaptureOnTouch kan upp till 9 jobb registreras för användning med Select Scan Job (Välj skanningsjobb). 1 Klicka på knappen. Överför de skannade bilderna Tips Vid klick på [Return to top] [Åter till toppskärm] kommer man tillbaka till huvudskärmen för Scan First (Skanna först). När andra utdatametoder än [Attach to ] [Bifoga till e-post] eller [Print] [Skriv ut] valts kan du klicka på [Open storage folder] [Öppna lagringsmapp] för att öppna den mapp som de skannade bilderna sparats i. 39

40 2 Ange jobbets namn och tryck på Enter. 4 Klicka på [Output settings] [Utdatainställningar] för att konfigurera inställningarna för utdata. Utdatainställningarna som varierar beroende på angiven utdatametod. Mer information om skannerinställningarna finns i Help (Hjälp) för CaptureOnTouch. Tips Jobbnummer upp till 9 läggs till (i nummerordning) i slutet av det inställda jobbets namn. Genom att ange jobbnummer på driftpanelen kan du påbörja skanning efter att ha tryckt på knappen på driftpanelen. (Se s. 42) 3 Ange utdatametod för jobbet. (Se s. 45) Välja ett jobb och skanna 1 Placera dokumentet i skannern. (Se s. 26) Toppskärmen för [Select Scan Job] [Välj skanningsjobb] visas. 2 Klicka på ett jobb. 40

41 Tips Om kryssrutan [Enable continuous scanning] [Aktivera kontinuerlig skanning] är [ON] [PÅ], kan du fortsätta skanna fler dokument när alla sidor i det ursprungliga dokumentet skannats. Om du ställer in [Check output after scanning] [Kontrollera utdata efter skanning] på [ON] [PÅ] så kan du kontrollera utdatainställningarna efter skanning. 3 Klicka på startknappen. VIKTIGT! Om du konfigurerar skanningsvillkor som använder stora mängder datorminne, kan skanningen komma att stoppas på grund av att minnet tar slut. Om ett felmeddelande visas på grund av otillräckligt minne medan skanning pågår ska du avsluta programmet och försöka skanna igen med andra skanningsvillkorsinställningar. Tips Vid klick på [Return to top] [Åter till toppskärm] kommer man tillbaka till huvudskärmen för Select Scan Job (Välj skanningsjobb). När andra utdatametoder än [Attach to ] [Bifoga till e-post] eller [Print] [Skriv ut] valts kan du klicka på [Open storage folder] [Öppna lagringsmapp] för att öppna den mapp som de skannade bilderna sparats i. När [Enable continuous scanning] [Aktivera kontinuerlig skanning] är satt till [ON] [PÅ] Skärmen Continuous Scanning (Kontinuerlig skanning) (se s. 44) visas när alla sidor i dokumentet skannats. Om du vill skanna ett annat dokument placeras dokumentet i skannern och sedan klickar du på knappen [Scan] [Skanna]. Klicka på [Next step] [Nästa steg] när skanningen av dokumentet är klar. Dokumentet skannas. Medan skanningen pågår visas antalet skannade sidor i tillägg till skannerinställningarna. När alla sidor i dokumentet skannats överförs de skannade bilderna enligt det registrerade jobbets inställningar och hela skärmen visas. 41

42 När [Check output after scanning] [Kontrollera utdata efter skanning] är satt till [ON] [PÅ] Skärmen för överföringsbekräftelse visas när de inskannade bilderna matas ut. Ändra vid behov inställningarna för utdatametod och klicka sedan på utdataknappen. Utdataknappens namn varierar beroende på vald utdatametod. Använda skannern med knapparna i driftpanelen Skanning kan påbörjas genom att välja ett jobb på skannerns driftpanel. 1 Ställ in ett jobbnummer varje gång ett jobb registreras i CaptureOnTouch. 2 Placera dokumentet i skannern. 3 Tryck på knappen Job Select (Välj jobb) på driftpanelen för att visa avsett jobbnummer på jobbnummerindikatorn. Jobbnumret på jobben som visas i driftpanelen tilldelas på följande sätt. Jobb nr. Jobb 1 Scan First (Skanna först) (standard/ändringsbart) 2 till 9 Jobb registrerade med CaptureOnTouch. 4 Tryck på knappen Start på driftpanelen. CaptureOnTouch startas och skanning av valt jobb påbörjas. Tips Vi skanning av jobb som valts med knapparna på driftpanelen stängs CaptureOnTouch huvudfönster 5 sekunder efter det att utmatningsprocessen avslutats. 42

43 Skannerinställningar Som standard skannar CaptureOnTouch med den skanningsvillkor som matchar dokumentet eftersom skanning i helautomatiskt läge är aktiverat. Om du vill ange exempelvis skanningsläge och dokumentstorlek så kan du konfigurera önskade skanningsvillkor i skannerinställningarna. Skannerinställningarna är desamma för Scan First (Skanna först) och Select Scan Job (Välj skanningsjobb). Vid Scan First (Skanna först): Grundläggande inställningar Skannerinställningarna innehåller de grundläggande inställningar som konfigureras i [Scanner Settings] [Skannerinställningar] och de som konfigureras i dialogrutan för avancerade inställningar. Inställningarna i dialogrutan med avancerade inställningar tillämpas vid andra inställningar än grundinställningarna. Inställningarna i drivrutinens dialogruta för inställningarna används för alla andra inställningar. Color mode (Färgläge) Välj bland följande lägen för skanning av dokument. Identifiera automatiskt Identifierar om dokumentet är i färg eller gråskala och skannar sedan. 24-bit Color (24-bitars färg) Skannar dokumentet i färg. Grayscale (Gråskala) Skannar dokumentet i gråskala. Black and White (Svartvitt) Skannar dokumentet i svartvitt (binärt). Page Size (Sidstorlek) Ange dokumentets sidstorlek. Om [Match original size] [Matcha originalstorlek] anges kommer det skannade dokumentets sidstorlek att identifieras automatiskt och bilderna sparas med den identifierade storleken. Vid Scan First (Skanna först) konfigureras skannerinställningarna innan skanning påbörjas. Vid Select Scan Job (Välj skanningsjobb): Dots per inch (Punkter per tum) Ange skanningsupplösningen. När [Detect automatically] [Identifiera automatiskt] anges identifieras upplösningen automatiskt beroende på innehållet i det skannade dokumentet. Scanning side (Skanningssida) Ange om endast en eller bägge sidor av ett dokument ska skannas. När [Skip blank page] [Hoppa över tom sida] specificeras så hoppas eventuella tomma sidor i dokumentet över vid skanningen. Räta ut sneda bilder automatiskt När ett dokument skannas snett identifieras de sneda inskannade bilderna och rätas sedan ut. Vid användning av Select Scan Job (Välj skanningsjobb) konfigureras skannerinställningarna för ett visst jobb. Rotera bild för att stämma med textriktning Textriktningen i de skannade bilderna identifieras och bilderna roteras så att texten är riktad åt rätt håll. 43

44 Använd dialogrutan för avancerade inställningar Konfigurera andra skannerinställningar än grundinställningarna i dialogrutan för avancerade inställningar (skannerdrivrutin). Välj [ON] [PÅ] och klicka sedan på knappen för att öppna skannerdrivrutinen. Användning med skärmen Continuous Scanning (Kontinuerlig skanning) Om ett dokument skannas med antingen Scan First (Skanna först) eller Select Scan Job (Välj skanningsjobb) när [Enable continuous scanning] [Aktivera kontinuerlig skanning] är satt till [ON] [PÅ] på startskärmen visas skärmen Continuous Scanning (Kontinuerlig skanning) när alla ilagda dokument har matats in. Du kan kontrollera de inskannade bilderna och sedan fortsätta skanna. Titta i Help (Hjälp) i skannerdrivrutinens dialogruta för mer information om inställningar. Tips Dialogrutan för drivrutinsinställningar inkluderar inställningar som är desamma som grundinställningarna i [Scanner Settings] [Skannerinställningar] men inställningarna för ar och en av dem lagras separat. Vilka inställningar som används vid skanning beror på inställningen i kryssrutan [Use advanced settings dialog box] [Används dialogrutan för avancerade inställningar] enligt följande. Inställning för [Use advanced settings dialog box] [Använd dialogrutan för avancerade inställningar] OFF (AV) ON (PÅ) Grundinställningar Inställning av [Scanner Settings] [Skannerinställningar] Andra än grundinställningar Inställningar i dialogrutan med avancerade inställningar i skannerdrivrutinen Inställningar i dialogrutan med avancerade inställningar i skannerdrivrutinen Visningsområde för miniatyrer Visar miniatyrbilder av det inskannade dokumentet. Följande saker går att göra. Klicka på en miniatyr för att visa en bild av den inskannade bilden i förhandsgranskningsområdet. Dra miniatyrer för att ändra placeringen av sidor. Klicka på en miniatyr för att ta bort den inskannade bilden för den sidan (endast Scan First (Skanna först)). Förhandsgranskningsområde Visar förhandsgranskningsbilderna för det inskannade dokumentet. 44

45 Hantering av förhandsgranskning Kontrollera förhandsgranskningsbilderna och avbryt eller fortsätt skanna med följande knappar. Verktyg (Name) (Namn) (Zoom in) (Zooma in) (Fit page) (Anpassa till sida) (Zoom out) (Zooma ut) (Rotate left) (Rotera vänster) (Rotate right) (Rotera höger) Beskrivning Förstorar förhandsgranskningsbilden. Förstorar eller förminskar förhandsgranskningsbilden så att den får plats i det aktuella fönstret. Förminskar förhandsgranskningsbilden. Roterar bilden 90 grader motsols. (endast Scan First (Skanna först)) Roterar bilden 90 grader medsols. (endast Scan First (Skanna först)) Ställa in utdatametod CaptureOnTouch har olika utdatametoder för att hantera skannade bilder. Specificeringen av utdatametod är densamma i [Scan First] [Skanna först] och [Select Scan Job] [Välj skanningsjobb]. Scan First (Skanna först): Vid Scan First (Skanna först) väljs en utdatametod på skärmen för val av utdatametod som visas efter skanning och sedan anges alla inställningarna för utdatametoden. Select Scan Job (Välj skanningsjobb) Vid Select Scan Job (Välj skanningsjobb) anges utdatametoden separat för varje jobb. Inställningarna som behandlar utdata varierar beroende på utdatametod. Spara i mapp (Rotate 180) (Rotera 180) Roterar bilden 180 grader. (endast Scan First (Skanna först)) (Cancel) (Avbryt) (Scan) (Skanna) (Next step) (Nästa steg) (Page Number / Total Number of Pages) (Sidnummer/ Totalt antal sidor) Avbryter skanningen och går tillbaka till toppskärmen. Påbörjar skanning av nästa dokument. Går till nästa steg i skanningsprocessen. Visar aktuell sida och totalt antal sidor. Sparar de inskannade bilderna i en angiven mapp. Konfigurera inställningarna för de bildfiler som ska sparas när du anger denna utdatametod. Bifoga till e-post Gör det möjligt att bifoga de inskannade bilderna till ett nytt e-postmeddelande i ett e-postprogram. Konfigurera inställningarna för de bildfiler som ska bifogas till e-post när du anger denna utdatametod. För att använda denna funktion behövs ett e-postprogram, som exempelvis Windows Mail eller Outlook Express (bägge dessa program levereras som standard med operativsystemet), som stöder MAPI (Microsoft Messaging Application Programming Interface) som angetts som standardprogram för operativsystemet. 45

46 Print (Skriv ut) Skriver ut de inskannade bilderna på en angiven skrivare. När denna utdatametod anges ska du specificera vilken skrivare som ska användas för utskrift. Skicka till program Sparar den inskannade bildfilen i en angiven mapp och öppnar den sedan med ett specificerat program. Klicka på knappen [Application] [Program] och ange den körbara filen för programmet som kan öppna bildfiler när du anger denna utdatametod. Du ska dessutom konfigurera inställningarna för den bildfil som ska sparas. Andra utdatametoder I en miljö där det finns en Microsoft SharePoint Server så kan du skicka inskannade bilder till en Microsoft SharePoint-plats. Ange i så fall [Save in Microsoft SharePoint] [Spara i Microsoft SharePoint] som utdatametod och konfigurera inställningarna för de bildfiler som ska skickas. Du måste också öppna dialogrutan för avancerade inställningar och konfigurera inställningar som exempelvis URL till Microsoft SharePoint-platsen, kontoinformation och destinationsmapp att spara i. För mer information om inställning, se hjälpen (klicka på knappen [Help] [Hjälp] på inställningsskärmen). VIKTIGT! Plugin för Microsoft SharePoint stöder endast Windows autentiseringsformat. Skannade bilder kan inte skickas till Microsoft SharePoint-platser som använder andra autentiseringsformat. Miljöinställningar Öppna dialogrutan [Environmental settings] [Miljöinställningar] för att konfigurera miljöinställningar för CaptureOnTouch. Klicka på (CaptureOnTouch-ikon) i aktivitetsfältet och välj [Environmental settings] [Miljöinställningar] i menyn. Nedan beskrivs inställningarna på varje fil i dialogrutan [Environmental settings] [Miljöinställningar]. Fliken [Basic settings] [Grundinställningar] På fliken [Basic settings] [Grundinställningar] konfigureras följande inställningar. Startmetodinställningar Som standard blir CaptureOnTouch resident i systemet när datorn startas. Avmarkera kryssrutan [Make CaptureOnTouch resident] [Gör CaptureOnTouch resident] för att inte göra CaptureOnTouch resident på datorn. Visningsinställning när skannern är ansluten Markera kryssrutan [CaptureOnTouch appears when the scanner is connected] [CaptureOnTouch visas när skannern ansluts] för att automatiskt öppna huvudskärmen för CaptureOnTouch när skannern ansluts till datorn. Denna inställning är endast aktiv när CaptureOnTouch är igång (eller resident i datorn). 46

47 Back Up / Restore (Säkerhetskopiera/återställ) Använd knapparna [Back Up] [Säkerhetskopiera] och [Restore] [Återställ] för att säkerhetskopiera konfigurationsfilen (inställningar, registrerade jobb, etc.) för CaptureOnTouch och återställa inställningarna från säkerhetskopierade data. VIKTIGT! Observera att när ett jobbs utdatametod är satt till [Save in Microsoft SharePoint] [Spara i Microsoft SharePoint] så kommer inställningarna som rör SharePoint inte att säkerhetskopieras. Knappen [Back up] [Säkerhetskopiera] Säkerhetskopiera inställningarna för CaptureOnTouch till en backup-fil (*.cot). Du kan lagra de initiala inställningarna för CaptureOnTouch genom att säkerhetskopiera innan du använder CaptureOnTouch första gången. Knappen [Restore] [Återställ] Återställer inställningarna från den säkerhetskopierade registerfilen. Vid användning av flera datorer kan du säkerhetskopiera miljöinställningar från en dator och återställa till de andra datorerna så att alla datorer har samma inställningar. Maximum size of attached file (Maximal storlek på bifogad fil) Markera kryssrutan [Display confirmation message if file size exceeds the above] [Visa meddelande om filstorleken överstiger ovanstående] för att visa ett meddelande när en bifogad fil är större än maximistorleken. Vid Scan First (Skanna först) visas ett bekräftelsemeddelande om filstorleken för de inskannade bilderna är större än den filstorlek som anges här. Vid Select Scan Jobb (Välj skanningsjobb) visas ett meddelande om den inställda filstorleken överskrids under skanning. Fliken [Theme] [Tema] På Fliken [Theme] [Tema] anges hur huvudskärmen i CaptureOnTouch ska se ut. Fliken [ settings] [E-postinställningar] Ställ in maximal storlek på bildfiler som kan bifogas till e-post på fliken [ settings] [E-postinställningar]. Select theme (Välj tema) Ange hur huvudskärmen i CaptureOnTouch ska se ut med [Select theme] [Välj tema]. 47

48 Fliken [Plugin] På fliken [Plugin] kan man kontrollera vilka plugin som lagts till CaptureOnTouch. Fliken [Maintenance] [Underhåll] På fliken [Maintenance] [Underhåll] kan du mata ut loggfiler för underhåll av CaptureOnTouch. 48

49 Skanna med CapturePerfect Skanna med CapturePerfect Detta avsnitt beskriver proceduren för att starta CapturePerfect och välja en skanner samt procedurer för skanning med funktionen [Scan batch to file] [Skanna bunt till fil]. Se CapturePerfects användarhandbok eller hjälpen för mer information. 3 Markera [Canon DR-M140] och klicka på [OK]. 1 Klicka på [Start] och sedan [All Programs] [Alla program] från Windows aktivitetsfält. Klicka sedan på [CapturePerfect 3.1] följt av [CapturePerfect 3.1]. 2 Klicka på [Select Scanner] [Välj skanner] i menyn [Skanna]. Tips Om [Canon DR-M140] inte visas ska skannerdrivrutinen installeras om. (Se s. 7) 4 Ställ in standardpapperstorlek och klicka på [OK]. Tips Dialogrutan [Configure Device Settings] [Konfigurera enhetsinställningar] visas när man valt [Canon DR-M140] och klickat på [OK] första gången i dialogrutan [Select Scanner] [Välj skanner] och när man väljer [Settings] [Inställningar] i dialogrutan [Select Scanner] [Välj skanner]. Dessa inställningar gäller när man klickar på [Default] [Standard] i dialogrutan för ISIS-drivrutinen. I TWAIN-drivrutinen är standardstorleken A4 och detta kan inte ändras. 5 Välj [Scanner setting] [Skannerinställning] i menyn [Scan] [Skanna]. 49

50 6 Konfigurera skanningsvillkor. (Se s. 51) 10 Om det dokument som lagts i tas ut kommer skanningen att avbrytas och dialogrutan [Continue Scanning] [Fortsätt skanna] visas. För att fortsätta skanna läggs ett dokument i och sedan klickar man på [Continue Scanning] [Fortsätt skanna]. Klicka på [Cancel Scan] [Avbryt skanning] för att sluta skanna. 11 Klicka på [Exit] [Avsluta] i menyn [File] [Arkiv] när skanningen är klar. 7 Lägg i dokumentet. (Se s. 26) 8 Klicka på [Scan Batch to file] [Skanna bunt till fil] i menyn [Skanna]. 9 Ange var filen ska sparas, namnet på filen samt filformat och klicka sedan på [Save] [Spara] för att påbörja skanning. VIKTIGT! Om du konfigurerar skanningsvillkor som använder stora mängder datorminne, kan skanningen komma att stoppas på grund av att minnet tar slut. Om ett felmeddelande visas på grund av otillräckligt minne medan skanning pågår ska du avsluta programmet och försöka skanna igen med andra skanningsvillkorsinställningar. 50

51 Ställa in skannerdrivrutin Öppnas skannerdrivrutinen och konfigurera skanningsvillkoren och andra inställningar när ett dokument skannas med ett ISIS- eller TWAIN-kompatibelt program (CaptureOnTouch, etc.). I det här avsnittet beskrivs konfiguration av drivrutinen samt dess funktioner. Konfiguration av och funktioner hos skannerdrivrutinen Skannerdrivrutinen består av följande fem flikar. Tips Beroende på det ISIS-kompatibla programmet så kan programmet ha sin egen skärm för inställningar av skanningsvillkoren. Om skannerdrivrutinen öppnas i ett sådant program så kommer inställningar som rör funktioner, förutom skanningsvillkoren att visas på fliken [Basic] [Grundinställningar]. Tips Mer information om inställningsskärmen finns i Help (Hjälp) i skannerdrivrutinen. Klicka på knappen [Help] [Hjälp] i drivrutinen för att visa hjälptext som rör motsvarande flik eller dialogruta. Fliken [Basic] [Grundinställningar] Fliken [Brightness] [Ljusstyrka] Konfigurera grundläggande skannerinställningar såsom läge, sidstorlek, upplösning och skanningssida. Du kan också klicka på knappen [Area] [Yta] och ange vilken yta som ska skannas. Justera ljusstyrka och kontrast i skannade bilder. Du kan dessutom klicka på [Gamma] och ställa in gammakorrigeringsvärden för skannade bilder. 51

52 Fliken [Image processing] [Bildbehandling] Fliken [Others] [Övriga] Ställer in behandlingsmetod för skannade bilder. Fliken [Feeding] [Matning] Här anges det som hör till dokumentmatning vid skannerdrift. Konfiguration av specialskanningsmetod och bildbehandlingsinställningar. Ställa in grundläggande skanningsvillkor Detta avsnitt ger en översikt över de grundläggande inställningar som är minimikrav vid konfiguration av skannerinställningar. Bekräfta grundläggande villkor för skanning Se till att kontrollera de grundläggande inställningarna [Color mode] [Färgläge], [Page Size] [Sidstorlek], [Dots per inch] [Punkter per tum] och [Scanning Side] [Skanningssida] i dialogrutan Basic settings (Grundläggande inställningar) när ett dokument ska skannas. 52

53 Color mode (Färgläge) Välj skanningsläge. Dots per inch (Punkter per tum) Välj skanningsupplösning. [Advanced Text Enhancement] [Avancerad textförbättring] och [Advanced Text Enhancement II] [Avancerad textförbättring II] tar bort eller behandlar bakgrundsfärger och bakgrund som omger text för att förbättra texten för enklare läsning. När [Advanced Text Enhancement II] väljs kan texten på inskannade bilder göras mer lättläst genom att justera kontrasten på fliken [Brightness] [Ljusstyrka]. [Detect automatically] [Identifiera automatiskt] känner av om dokumentet är i färg, gråskala eller svartvitt. Du kan konfigurera avancerade inställningar som rör identifieringsmetod genom att klicka på [Setting] [Inställning]. Mer information finns i Help (Hjälp). Page Size (Sidstorlek) Välj storlek som matchar det dokument som ska skannas. Högre upplösning ger tydligare bilder men resulterar i större filstorlekar och långsammare skanning. När [Detect automatically] [Identifiera automatiskt] anges identifieras upplösningen automatiskt beroende på innehållet i dokumentet. Scanning side (Skanningssida) Välj vilken sida av dokument som ska skannas. Om [Match original size] [Matcha originalstorlek] väljs så känns dokumentets kanter av och bilderna matchar dokumentstorleken när de sparas. Om scanning side (skanningssida) satts till [Skip blank pages] [Hoppa över tomma sidor] tas bilder av tomma sidor bort när bilderna sparas. 53

54 Skanna dokument med oregistrerade sidstorlekar Du kan registrera en storlek som inte följer standard som inte registrerats som sidstorlek genom att namnge och registrera den som en anpassad sidstorlek i dialogrutan Custom Paper Size (Anpassad sidstorlek) som öppnas från knappen [Save] [Spara] på fliken [Basic] [Grundinställningar]. Konfigurera skannerinställningar beroende på syfte Ställ in skanningsvillkor med avseende på syftet med skanningen. När du vill ta bort bilder av tomma sidor i dubbelsidiga dokument Ställ in inställningen scanning side (skanningssida) på [Skip Blank Page] [Hoppa över tom sida] på fliken [Basic] [Grundinställningar] för att ta bort bilder av tomma sidor i dokument. Ange skanningsyta Konfigurera följande inställning när du vill ange vilken yta i dokumentet som ska skannas. Ange en yta Ange ytan på dokumentet som ska skannas i dialogrutan Scan Area (Skanningsyta) som öppnas via knappen [Area] [Yta] på fliken [Basic] [Grundinställningar]. Om [Skip Blank Page] [Hoppa över tom sida] markeras aktiveras knappen [Setting] [Inställning] och du kan justera nivån för att bedöma om sidor är tomma. 54

55 När du inte vill skanna färgade linjer och text Ange vilken färg (röd, grön, blå eller alla färger) som ska elimineras (hoppas över) i inställningarna för färger som ska hoppas över på fliken [Image processing] [Bildbehandling] så tas den färgen bort ur den skannade bilden. När du vill förstärka konturer i bilder Justera inställningen Edge emphasis (Kantbetoning) på fliken [Image processing] [Bildbehandling]. När du vill förstärka en viss färg Ange vilken färg (röd, grön, blå eller alla färger) som ska förstärkas i inställningarna för färger som ska hoppas över på fliken [Image processing] [Bildbehandling] så förstärks den färgen i den skannade bilden. Om du vill göra linjer och text i skannade bilder tjockare eller tunnare Dra reglaget [Character Emphasis] [Teckenförstärkning] på fliken [Image processing] [Bildbehandling] för att göra linjer och text i skannade bilder tjockare eller tunnare. 55

56 När du vill förstärka text som är svår att läsa på grund av faktorer såsom det skannade dokumentets bakgrund Välj [Advanced Text Enhancement] [Advanced Text Enhancement] eller [Advanced Text Enhancement II] [Avancerad textförbättring II] i lägesinställningen på fliken [Basic] [Grundinställningar]. Bakgrunden bakom texten tas bort eller behandlas så att texten förstärks för bättre läsbarhet. Avkänning av att flera sidor matats in samtidigt. Markera kryssrutan [Double Feed Detection] [Dubbelmatningsavkänning] på fliken [Feeding] [Matning]. Du kan aktivera antingen den ena eller båda inställningarna [Detect by Ultrasonic] [Avkänning med ultraljud] och [Detect by Length] [Avkänning efter längd]. Advanced Text Enhancement[Avancerad textförbättring) är lämpligt för dokument med ljus bakgrundsfärg eller dokument med varierande bakgrund (som exempelvis ett mönster). Om bakgrunden är likformig tas den bort där den omger texten och om bakgrunden är varierad så behandlas den för att förbättra textens läsbarhet. Advanced Text Enhancement II är lämpligt vid skanning av dokument med en jämn bakgrundsfärg och ljus text och bakgrund. Om bakgrunden är ojämn, exempelvis med ett mönster, kanske bakgrunden inte kas tas bort helt och texten kan vara svår att läsa. Vid behov kan texten på inskannade bilder göras mer lättläst genom att justera kontrasten på fliken [Brightness] [Ljusstyrka]. När du vill matcha bildens riktning med texten vid skanning av sidor med olika textriktningar Markera [Text orientation recognition] [Avkänning av textriktning] under [Document Orientation] [Dokumentriktning] på fliken [Others] [Övrigt] Textriktningen på sidorna identifieras och den skannade bilden vrids i steg om 90 grader för att rätta till riktningen. 56

57 Om du vill rotera bilderna i ett dokument som läggs horisontellt för att rätta till riktningen Ange rotationsvinkel med [Document Orientation] [Dokumentriktning] på fliken [Others] [Övrigt]. Ställ in [Batch Separation] [Buntseparering] på fliken [Others] [Övrigt] på [Auto]. Om du vill använda buntseparering vid skanning När du vill dela upp ett dokument och skanna det så kan du separera en bunt vid den tidpunkt då nästa dokument läggs i och skannas. (Denna funktion är endast aktiv för program som stöder buntseparering.) I detta fall ska skannerdrivrutinen ställas in på följande sätt. Sätt [Feeding Option] [Matningsalternativ] på fliken [Feeding] [Matning] till [Panel-Feeding] [Panelmatning] eller [Automatic Feeding] [Automatisk matning]. När [Batch Separation] [Buntseparering] står på [Auto] så separeras bunten när nästa dokument läggs i och skanningen fortsätter. När [Patchcode] [Patchkod] ställs in kan buntseparation ske med en patchkod. (Se s. 62) Om du vill använda multistream-inställningar vid skanning Multistream-inställningar gör att man kan överföra flera olika inskannade bilder med en enda skanningsåtgärd och överföra inskannade bilder med olika skanningsvillkor för varje fram- och baksida (multistream-inställningar). När du vill använda multistream-inställningar vid skanning markeras kryssrutan [Use MultiStream] [Använd MultiStream] på fliken [Others] [Övrigt] för att visa inställningar som hör ihop med multistream, och sedan konfigureras inställningarna i följande ordning. 57

58 Om du vill ange olika skanningsvillkor för fram- och baksidor i ett dokument markeras [Skip Blank Page] [Hoppa över tom sida] eller [Both] [Bägge] för [Scanning Side] [Skanningssida] på fliken [Basic] [Grundläggande] i förväg. Ange antalet skanningsvillkor som ska användas i [Stream count of Front] [Antal strömmar för framsida]. Upp till tre kan anges. Välj [Front 1st] [Framsida 1] och öppna sedan fliken Others (Övrigt) och ställ in skanningsvillkoren. Beroende på värdet som angetts i [Stream count of Front] [Antal strömmar för framsida] konfigureras [Front 2nd] [Framsida 2] och [Front 3rd] [Framsida 3] på samma sätt. Vid angivande av villkor för baksidan konfigureras inställningarna på samma sätt som beskrivs i till. I detta fall specificeras [Stream count of Back] [Antal strömmar för baksida] och sedan ställs skanningsvillkoren in för var och en av [Back 1st] [Baksida 1] till [Back 3rd] [Baksida 3]. Tips Nedan visas inställningsvillkoren som kan ställas in med multistreaminställningar. Flik Fliken [Basic] [Grundinställningar] Fliken [Brightness] [Ljusstyrka] Fliken [Image processing] [Bildbehandling] Fliken [Feeding] [Matning] Fliken [Others] [Övriga] Inställningar som kan anges [Color mode] [Färgläge] och [Dots per inch] [Punkter per tum] (exklusive [Auto-detection] [Identifiera automatiskt] för bägge dessa) [Brightness] [Ljusstyrka] och [Contrast] [Kontrast] [Edge emphasis] [Kantbetoning] och [Color drop-out] [Färgeliminering] Ingen (alla avaktiverade) Ingen (endast [Use MultiStream] [Använd MultiStream] är aktiverad) Skanning av streckkoder Installation av streckkodsmodul (tillval) gör att streckkoder i dokument kan skannas. Klicka på knappen [Barcode] [Streckkod] på fliken [Others] [Övriga] för att konfigurera skanningsvillkor för streckkoder. Se Help (Hjälp) för mer information om dessa inställningar. Borttagning av punkter eller streck som visas i dokument Man kan ta bort punkter och streck som sticker ut från ytterkanten av objekt i dokument i de skannade bilderna. Markera kryssrutan [Erase Dot] [Ta bort punkt] för att automatiskt ta bort ensamma svarta punkter (3 x 3 pixlars storlek) från vita bakgrunder (eller vita pricka från svarta bakgrunder). Markera kryssrutan [Erase Notch] [Ta bort streck] för att ta bort streck som stucker ut från ytterkanten av objekt i inskannade bilder. 58

59 Om du vill spara en skannerdrivrutinsinställning När du slutfört konfigurationen av en inställning kan du klicka på knappen [Save] [Spara] under [User Preference] [Användarinställning] för att spara inställningen. Den spara inställningen registreras i listan. Du kan ta bort en inställning från listan med knappen [Delete] [Ta bort] eller spara eller ladda in en konfigurationsfil med knapparna [Back Up] [Säkerhetskopiera] eller [Restore] [Återställ]. 59

60 Funktionsbegränsningar beroende på lägesinställning Vissa av inställningarna på de olika drivrutinsflikarna är avaktiverade beroende på inställningen av [Color Mode] [Färgläge] på fliken [Basic] [Grundinställningar]. Fliken [Brightness] [Ljusstyrka] Inställningsvärde Avkänn automatiskt Black and White (Svartvitt) Error Diffusion (Feldiffusion) Advanced Text Enhancement (Avancerad textförbättring) Advanced Text Enhancement II (Avancerad textförbättring II) 256-level Gray (Gråskala 256 nivåer) 24-bit Color (24-bitars färg) (O: Tillgänglig för inställning, X: Ej tillgänglig för inställning) Fliken [Image processing] [Bildbehandling] Inställningsvärde Edge emphasis (Kantbetoning) Contrast (Kontrast) O O O (O: Tillgänglig för inställning, X: Ej tillgänglig för inställning) X O O O Color drop-out (Färgeliminering) Background smoothing (Bakgrundutjämning) Fliken [Others] [Övriga] Inställningsvärde Avkänn automatiskt Black and White (Svartvitt) Error Diffusion (Feldiffusion) Advanced Text Enhancement (Avancerad textförbättring) Advanced Text Enhancement II (Avancerad textförbättring II) 256-level Gray (Gråskala 256 nivåer) 24-bit Color (24-bitars färg) Prescan (Förhandsgranskning) X O O (O: Tillgänglig för inställning, X: Ej tillgänglig för inställning) Prevent Bleed Through / Remove Background (Förhindra genomlysning/ta bort bakgrund) Erase dot (Ta bort prick) Erase Notch (Ta bort hack) O O O O Teckenförst ärkning Avkänn automatiskt O X O 1) O 1) 2) O 2) 3) O 3) 3) O 3) Black and White (Svartvitt) O O X O O O O Error Diffusion (Feldiffusion) O O X O X O O Advanced Text Enhancement (Avancerad textförbättring) O O X X O O O Advanced Text Enhancement II (Avancerad textförbättring II) X O X X O O O 256-level Gray (Gråskala 256 nivåer) O O O O X X X 24-bit Color (24-bitars färg) O X O O X X X 60

61 1) Går ej att ställa in om alla nedanstående villkor i dialogrutan [Auto Image Type Detection Settings] [Inställningar för automatisk avkänning av bildtyp] är uppfyllda. [Detection mode] [Avkänningsläge] är inte satt till [Color or Gray] [Färg eller Gråskala] [Mode in case of binary] [Läge om binärt] på fliken [Settings for in case of binary] [Inställningar vid binärt] är satt till [Advanced Text Enhancement] [Avancerad textförbättring] eller [Advanced Text Enhancement II] [Avancerad textförbättring II] 2) Går ej att ställa in om något av följande två villkor är uppfyllda. [Detection mode] [Avkänningsläge] i dialogrutan [Auto Image Type Detection Settings] [Inställningar för automatisk avkänning av bildtyp] är satt till [Color or Gray] [Färg eller Gråskala]. [Mode in case of binary] [Läge om binärt] på fliken [Settings for in case of binary] [Inställningar vid binärt] är satt till [Error Diffusion] [Feldiffusion] 3) Går ej att ställa in om [Detection mode] [Avkänningsläge] är satt till [Color or Gray] [Färg eller Gråskala] i dialogrutan [Auto Imgate Type Detection Settings] [Inställningar för automatisk avkänning av bildtyp]. 61

62 Fler avancerade skanningsmetoder Använda en patchkod för skanning DR-M140 stöder funktioner för uppdelning av buntar (automatisk filseparation) med hjälp av patchkoder. Genom att lägga i de ark med patchkoder som levereras med skannern i ett dokument och skanna det kan skannern automatiskt separera filer med hjälp av bilder på dokument med patchkodark (eller dokument efter patchkodarket). Tips Denna funktion kan användas med det medföljande programmet CapturePerfect. Även ISIS-kompatibla program stöder denna funktion. Den stöds inte av TWAIN-kompatibla program. Patchkoder i PDF-format levereras med denna produkt. Program som kan läsa PDF-filer, såsom det medföljande CapturePerfect, krävs för att använda denna funktion. Följande åtgärder utförs vid användning av patchkoder vid skanning. 1 Skriv ut patchkod på en skrivare. Klicka på [Start] [All Programs] [Alla program] [Canon DR-M140] och välj sedan [Patchcode] [Patchkod] i menyn. Patchkoder kan skrivas ut i A4 eller Letter (LTR)-storlek. Öppna programmet och skriv ut en patchkod i samma storlek som det dokument som ska skannas. Följande patchkoder finns installerade med skannerdrivrutinen i form av PDF-filer. Typ av patchkod Mönster Beskrivning PATCH (FILE A) (FIL A) PATCH II (FILE B) (FIL B) Filer separeras från sidan efter den sida som innehåller denna patchkod. Man anger i programmet huruvida sidan med den utskrivna patchkoden ska tas med i den skannade bilden. Filer separeras från den sida som innehåller denna patchkod. Sidan med den utskrivna patchkoden tas alltid med i den skannade bilden. 62

63 VIKTIGT! Patchkoder måste skrivas ut i normalstorlek. Om patchkoder förstoras eller förminskas kanske de inte identifieras korrekt. Vid kopiering av medföljande patchkoder för att skapa patchkoder av olika storlek måste man se till att patchkoden passar i de effektiva området som visas i följande diagram. Vid kopiering av patchkoder måste de också ha samma storlek och nyans som originalet. 5 mm (0,2 tum) 5 mm (0,2 tum) Patchkod 3 I programmet specificeras en patchkod som en typ av buntseparerare. Vid användning av CapturePerfect markeras [Patchcode] [Patchkod] i inställningarna för [Batch Separator] [Buntseparator]. (effektivt område för avkänning av patchkoder) 5 mm (0,2 tum) 94 mm (3,7 tum) Håll patchkodarken rena. Se speciellt till att avkänningsområdet för patchkoden är ren. Vik eller vecka inte heller arket. 2 Placera dokumenten i skannern när patchkodarket infogats framför den sida som separerar filerna. Vid användning av andra ISIS-kompatibla program öppnas inställningsskärmen för skannerdrivrutinen och [Patchcode] [Patchkod] markeras under [Batch Separation] [Buntseparering] på fliken [Others] [Övrigt]. Infoga patchkodarket i början av dokumentet för att ändra filseparation. 63

64 Underhåll Dagligt underhåll Rengör skannern regelbundet enligt nedan för att upprätthålla bästa skanningskvalitet. VAR FÖRSIKTIG! Stäng av skannern och ta ut nätkabeln ur eluttaget vid utvändig och invändig rengöring av skannern. Använd inte sprayrengöringsmedel för att göra rent skannern. Ljuskällan och andra precisionsmekanismer kan bli blöta och orsaka felfunktion. Använd aldrig lösningsmedel, alkohol eller andra organiska lösningsmedel för att rengöra skannern. Skannerns utsida kan bli deformerad, missfärgad eller smälta. Det kan också orsaka brand eller elektrisk stöt. Rengöring av skannerglas och valsar Om inskannade bilder innehåller streck eller skannade dokument blir smutsiga, så kan sensorglaset, eller valsarna inuti skannern vara smutsiga. Rengör dem regelbundet. 1 Öppna inmatningsfacket. Rengöring av skannern För att rengöra skannerns utsida torkar man av eventuell smuts med en trasa som fuktats med vatten och vridits ur ordentligt och torkar sedan skannern med en torr, ren trasa. 2 Lyft spaken OPEN (öppna) och öppna skannerlocket. Rengöring av skannerns insida Damm eller papperspartiklar som samlas inuti skannern kan göra att linjer eller fläckar dyker upp på de skannade bilderna. Använd komprimerad luft med jämna mellanrum för att avlägsna damm och papperspartiklar från inmatningsöppningen och inuti skannern. Stäng av skannern efter ett omfattande skanningsjobb och ta bort alla papperspartiklar som finns kvar inne i skannern. 64

65 3 Använd komprimerad luft med jämna mellanrum för att avlägsna damm och papperspartiklar inuti skannern. 4 Torka av eventuell smuts på skannerglaset. För att rengöra skannerglaset torkar man av eventuell smuts med en trasa som fuktats med vatten och vridits ur ordentligt och torkar sedan glaset med en torr, ren och mjuk trasa. 5 Rengöra valsarna. Rengör valsarna medan de vrids runt. Torka valsarna med en trasa som fuktats med vatten och vridits ur ordentligt, torka sedan av eventuell fukt med en torr, ren och mjuk trasa. Valsar Skannerglas 6 Ta bort broms- och matarvalsen. (Se s. 69, s. 69) VAR FÖRSIKTIG! Spraya inte vatten eller en neutral rengöringslösning direkt på skannern. Ljuskällan och andra precisionsmekanismer kan bli blöta och orsaka felfunktion. VIKTIGT! Ta bort bromsvalsen och matarvalsen från skannern för att rengöra dem, och var noga med att sätta in dem i skannern igen när rengöringen är klar. VIKTIGT! Repor på sensorglaset kan orsaka märken på bilderna, samt matningsfel. Kontakta din lokala auktoriserade Canon-återförsäljare eller servicerepresentant om det finns repor på sensorglaset. 65

66 7 Torka av de borttagna valsarna med en trasa som fuktats med vatten och vridits ur ordentligt. 10 Stäng inmatningsfacket. 8 Sätt tillbaka broms- och matarvalsen. (Se s. 69, s. 69) 9 Stäng skannerlocket genom att försiktigt trycka neråt på höger och vänster sida. Tryck tills det klickar på plats så att det är helt stängt. Justera förminskningsgrad Om valsarna som är installerade i skannern är slitna kan de inskannade bilderna bli utdragna i vertikal riktning. Om detta händer kan du justera hur utdragna bilderna blir med hjälp av förminskningsgraden. 1 Starta Windows och logga in som en användare med administratörsrättigheter. 2 Klicka på Start-knappen och klicka sedan på [All Programs] [Alla program] - [Canon DR-M140] och [Canon imageformula Utility]. imageformula Utility startar. 66

67 3 Välj [Canon DR-M140 USB] och klicka på [Properties] [Egenskaper]. Skanneregenskaperna visas. Byta ut förbrukningsdelar Matarvalsen och bromsvalsen är förbrukningsartiklar. Matarvalsen och bromsvalsen slits vid skanning. Om matarvalsen och bromsvalsen är slitna kanske dokumenten inte matas fram ordentligt och pappersstopp eller dubbelmatning kan uppstå. När mer än sidor har matats (totalt antal sidor som matats av skannern) visas ett meddelande om att du ska byta valsarna, när datorn startas. 4 Klicka på fliken [Maintenance] [Underhåll] och ändra sedan värdet på [Reduction ratio adjustment] [Justering av förminskningsgrad]. Justeringsvärdet kan ställas in mellan -3,0 % till 3,0 %. Om detta meddelande börjar visas vid uppstart ska du köpa ett servicepaket med utbytesvalsar och byta ut de slitna delarna med de förbrukningsartiklar som inkluderas i paketet (matningsval och bromsvals). Se s. 82 för mer information om servicepaketet med utbytesvalsar. Dessutom behöver räknaren i skannern som registrerar antal matade sidor återställas när valsarna byt ut. (Se s. 70) Öppna och stänga skannerlocket 1 Öppna inmatningsfacket. 5 Klicka på [OK] för att stänga skanneregenskaper. 67

68 2 Lyft spaken OPEN (öppna) och öppna skannerlocket. 3 Stäng skannerlocket genom att försiktigt trycka neråt på höger och vänster sida. Tryck tills det klickar på plats så att det är helt stängt. Tips Förbrukningsartiklarnas placering visas nedan. Matarvals 4 Stäng inmatningsfacket. Bromsvals (innanför skannerlocket) 68

69 Byta ut bromsvalsen 1 Lås upp valslocket och öppna det. 4 Tryck igen valslocket för att stänga det. Byta ut matarvalsen 2 Ta loss bromsvalsen. 1 Lyft låsspaken för matarvalsen. 3 Installera den nya bromsvalsen. 2 För låsspaken för matarvalsen åt vänster. 69

70 3 Ta bort matarvalsen, lossa vänster sida först. 6 Dra ner låsspaken för matarvalsen tills den klickar på plats. 4 Installera den nya matarvalsen genom att sätta i den högra sidan först. Nollställa räknaren 1 Starta Windows och logga in som en användare med administratörsrättigheter. 2 Klicka på Start-knappen och klicka sedan på [All Programs] [Alla program] - [Canon DR-M140] och [Canon imageformula Utility]. imageformula Utility startar. 5 För låsspaken för matarvalsen åt höger. 70

71 3 Välj [Canon DR-M140 USB] och klicka på [Properties] [Egenskaper]. Skanneregenskaperna visas. 5 Klicka på [OK] för att stänga skanneregenskaper. Inställning för automatisk avstängning Skannern stängs av automatiskt om det går 4 timmar utan att skanning eller annan åtgärd genomförs. Följ stegen nedan om du vill avaktivera denna inställning. 1 Starta Windows och logga in som en användare med administratörsrättigheter. 2 Klicka på Start-knappen och klicka sedan på [All Programs] [Alla program] - [Canon DR-M140] och [Canon imageformula Utility]. imageformula Utility startar. 4 Klicka på fliken [Maintenance] [Underhåll] och välj [Reset] [Återställ]. Räknaren för [Current Rollers] [Nuvarande valsar] nollställs. 71

LASER MFP SP 1000S. Användningsinstruktioner

LASER MFP SP 1000S. Användningsinstruktioner TELEKOM LASER MFP SP 1000S Användningsinstruktioner Läs den här handboken noggrant innan du använder maskinen och behåll den för framtida bruk. Läs säkerhetsinformationen i handboken innan du använder

Läs mer

Bildläsare i4000 Plus-serien

Bildläsare i4000 Plus-serien Bildläsare i4000 Plus-serien Bruksanvisning A-61651_sv 5K3538 Bruksanvisning på installations-cd ÖVERSIKT 1-1 INSTALLATION 2-1 BILDLÄSNING 3-1 UTSKRIFT AV DOKUMENT 4-1 UNDERHÅLL 5-1 FELSÖKNING 6-1 BILAGOR

Läs mer

2. Grundläggande installation Skriva ut en provsida... 2.1 Använda tonersparläge... 2.1

2. Grundläggande installation Skriva ut en provsida... 2.1 Använda tonersparläge... 2.1 Bruksanvisning Bruksanvisningen tillhandahålls endast i informationssyfte. All information i bruksanvisningen kan ändras utan föregående meddelande. Xerox Corporation är inte ansvarigt för några skador,

Läs mer

Användarhandbok NPD5068-00 SV

Användarhandbok NPD5068-00 SV NPD5068-00 SV Copyright och varumärken Copyright och varumärken Copyright och varumärken Ingen del av denna publikation får återges, lagras i ett återvinningssystem eller överföras i någon form eller på

Läs mer

Bruksanvisning. Skärmaskin Produktkod: 891-Z01

Bruksanvisning. Skärmaskin Produktkod: 891-Z01 Bruksanvisning Skärmaskin Produktkod: 891-Z01 Läs det här dokumentet innan du använder maskinen. Vi rekommenderar att du behåller detta dokument i närheten för framtida referens. VARUMÄRKEN VIKTIGT: LÄS

Läs mer

Användarhandbok NPD4134-01 SV

Användarhandbok NPD4134-01 SV NPD4134-01 SV Innehållsförteckning Upphovsmannarätt och varumärken Versioner av operativsystem Säkerhetsinstruktioner Viktiga säkerhetsinstruktioner... 11 Installera skrivaren... 11 Välja en plats för

Läs mer

LFF 6080. Bruksanvisning

LFF 6080. Bruksanvisning LFF 6080 SE Bruksanvisning Till kunden För din egen säkerhet och trevnad rekommenderar vi att du noggrant läser igenom kapitlet Säkerhet före användning av enheten. Genom att köpa den här multifunktionella

Läs mer

För säker och rätt användning av denna maskin, läs säkerhetsinformationen i denna bruksanvisning innan du använder den.

För säker och rätt användning av denna maskin, läs säkerhetsinformationen i denna bruksanvisning innan du använder den. För säker och rätt användning av denna maskin, läs säkerhetsinformationen i denna bruksanvisning innan du använder den. Om bruksanvisningen Denna bruksanvisning för Laser MFP innehåller information om

Läs mer

SP 5100N. Bruksanvisning

SP 5100N. Bruksanvisning SP 5100N Bruksanvisning Läs bruksanvisningen noggrant innan du använder maskinen och ha anvisningarna till hands för framtida bruk. För säker och korrekt användning av maskinen ska du läsa säkerhetsinformationen

Läs mer

XEROX Phaser 3100MFP/X

XEROX Phaser 3100MFP/X TELECOM XEROX Phaser 3100MFP/X Användarhäfte 253107569-A_SVE Till kunden För din egen säkerhet och trevnad rekommenderar vi att du noggrant läser igenom kapitlet Säkerhet före användning av enheten. Genom

Läs mer

Bruksanvisning Användarhandbok

Bruksanvisning Användarhandbok För säker och korrekt användning, läs avsnittet "Säkerhetsinformation" innan du använder maskinen. Bruksanvisning Användarhandbok INNEHÅLL 1. Översikt över maskinen Hur handboken ska läsas...5 Inledning...5

Läs mer

Användarhandbok NPD5093-01 SV

Användarhandbok NPD5093-01 SV NPD5093-01 SV Copyright Copyright Ingen del av denna publikation får återges, lagras i ett återvinningssystem eller överföras i någon form eller på något sätt, vare sig elektroniskt, mekaniskt, genom fotokopiering,

Läs mer

EX220U. EX220U Användarhandbok DLP PROJEKTOR MODELL

EX220U. EX220U Användarhandbok DLP PROJEKTOR MODELL DLP PROJEKTOR MODELL EX220U Användarhandbok SVENSKA EX220U Den här användarhandboken innehåller viktig information för dig. Läs den innan du använder projektorn. VAR FÖRSIKTIG! RISK FÖR ELEKTRISK STÖT

Läs mer

BFörsiktighet: Var noga med att läsa den viktiga driftsäkerhetsinformationen. Förvara denna handbok i närheten, och bekanta dig noga med skrivaren.

BFörsiktighet: Var noga med att läsa den viktiga driftsäkerhetsinformationen. Förvara denna handbok i närheten, och bekanta dig noga med skrivaren. Riso ansvarar inte för eventuella skador eller utgifter som uppstår på grund av den här handbokens användning. Maskinen kan skilja sig från illustrationerna i handboken eftersom vi konstant förbättrar

Läs mer

Användarhandbok NPD4505-00 SV

Användarhandbok NPD4505-00 SV NPD4505-00 SV Copyright och varumärken Ingen del av denna publikation får återges, lagras i ett arkiveringssystem eller överföras på något sätt vare sig det görs mekaniskt, med kopiering, inspelning eller

Läs mer

KM-C2525E KM-C3225E KM-C3232E KM-C4035E. Bruksanvisning

KM-C2525E KM-C3225E KM-C3232E KM-C4035E. Bruksanvisning KM-C2525E KM-C3225E KM-C3232E KM-C4035E Bruksanvisning Den här bruksanvisningen gäller modellerna KM-C2525E, KM-C3225E, KM-C3232E och KM-C4035E. I boken betecknar KM-C2525E modellen för 25/25 sid/min,

Läs mer

IN1501, IN1503. 009-1313-02 DISPERINDAG No. 0287/1.824.51/09.03. Regulatory models: P1501, P1503

IN1501, IN1503. 009-1313-02 DISPERINDAG No. 0287/1.824.51/09.03. Regulatory models: P1501, P1503 IN1501, IN1503 009-1313-02 DISPERINDAG No. 0287/1.824.51/09.03 Regulatory models: P1501, P1503 Intyg om överensstämmelse Tillverkare: InFocus Corporation, 13190 SW 68th Parkway, Portland, Oregon 97223-8368

Läs mer

Din manual EPSON EPL-N2550 http://sv.yourpdfguides.com/dref/560901

Din manual EPSON EPL-N2550 http://sv.yourpdfguides.com/dref/560901 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för EPSON EPL- N2550. Du hittar svar på alla dina frågor i EPSON EPL-N2550 instruktionsbok

Läs mer

SAGEM FAX 4440 MF 4461

SAGEM FAX 4440 MF 4461 TELECOM SAGEM FAX 4440 MF 4461 Användarhäfte Till kunden För din egen säkerhet och trevnad rekommenderar vi att du noggrant läser igenom kapitlet Säkerhet, sida 1 före användning av enheten. Genom att

Läs mer

EW270U. EW270U Användarhandbok DLP PROJEKTOR MODELL

EW270U. EW270U Användarhandbok DLP PROJEKTOR MODELL DLP PROJEKTOR MODELL EW270U Användarhandbok SVENSKA EW270U Den här användarhandboken innehåller viktig information för dig. Läs den innan du använder projektorn. VAR FÖRSIKTIG! RISK FÖR ELEKTRISK STÖT

Läs mer

TravelMate 380-serien. Användarhandbok

TravelMate 380-serien. Användarhandbok TravelMate 380-serien Användarhandbok Copyright 2004 Acer Incorporated Med ensamrätt. Användarhandbok för TravelMate 380-serien Originalutgåva: Augusti 2004 Informationen i den här publikationen kan ändras

Läs mer

BRUKSANVISNING FS-C1020MFP+

BRUKSANVISNING FS-C1020MFP+ BRUKSANVISNING FS-C1020MFP+ INNEHÅLL 1. Översikt över maskinen Introduktion...11 Varumärken...11 Friskrivningsklausul...13 Handböcker till den här maskinen...14 Modellspecifik information...15 Tillvalslista...16

Läs mer

BRUKSANVISNING HL-5240 HL-5250DN. Brother-laserskrivare

BRUKSANVISNING HL-5240 HL-5250DN. Brother-laserskrivare Brother-laserskrivare BRUKSANVISNING HL-5240 HL-5250DN För användare med nedsatt synförmåga Denna bruksanvisning kan läsas av texttill-tal -programvaran Screen Reader. Innan du kan använda skrivaren måste

Läs mer

Veriton 5600 series. Användarhandbok

Veriton 5600 series. Användarhandbok Veriton 5600 series Användarhandbok Copyright 2003 Acer Incorporated Med ensamrätt. Veriton 5600 series Användarhandbok Originalutgåva: April 2003 Informationen i den här publikationen kan ändras utan

Läs mer

Veriton 7600 series Användarhandbok

Veriton 7600 series Användarhandbok Veriton 7600 series Användarhandbok Copyright 2003 Acer Incorporated Med ensamrätt. Veriton 7600 series Användarhandbok Originalutgåva: April 2003 Informationen i den här publikationen kan ändras utan

Läs mer

Användarhandbok NPD3765-00 SV

Användarhandbok NPD3765-00 SV NPD3765-00 SV Copyright och varumärken Ingen del av denna publikation får återges, lagras i ett arkiveringssystem eller överföras på något sätt vare sig det görs mekaniskt, med kopiering, inspelning eller

Läs mer

Din manual XEROX WORKCENTRE 3210 http://sv.yourpdfguides.com/dref/4276265

Din manual XEROX WORKCENTRE 3210 http://sv.yourpdfguides.com/dref/4276265 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för XEROX WORKCENTRE 3210. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Här hittar du information

Här hittar du information Här hittar du information Installationshandbok Ger dig information om hur man sätter ihop skrivaren och installerar skrivarprogramvaran. Användarhandbok (den här manualen) Ger dig detaljerad information

Läs mer

Användarhandbok. Läs detta först. Papper

Användarhandbok. Läs detta först. Papper Användarhandbok Läs detta först INNEHÅLL Om denna produkt...11 Inledning...11 Varumärken...11 Friskrivningsklausul... 12 Handböcker som hör till denna skrivare... 12 Handbokens användning... 13 Skärmnavigering...

Läs mer

Användarhandbok NPD3936-00 SV

Användarhandbok NPD3936-00 SV NPD3936-00 SV Copyright och varumärken Ingen del av denna publikation får återges, lagras i ett arkiveringssystem eller överföras på något sätt vare sig det görs mekaniskt, med kopiering, inspelning eller

Läs mer