Sidhuvud och sidfot Skriva ut en arbetsbok Skriva ut markerat område Övningsuppgifter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sidhuvud och sidfot... 154 Skriva ut en arbetsbok... 155 Skriva ut markerat område... 156 Övningsuppgifter... 157"

Transkript

1 ,QQHKnOOVI UWHFNQLQJ 'RNXPHQW Förvara dokument arkivera...1 Olika typer av dokument...1 Dokument i ett historiskt sammanhang...1 Elektroniska dokument och elektronisk publicering...2 Manus...2 Tidskrifter...3 Veckotidning...3 Dagspress...3 Korrektur...3 Typografisk indelning av dokument...4 Rubriker...4 Avsnitt...4 Kapitel...4 Stycke...4 Berättarteknisk indelning av vetenskaplig rapport eller uppsats...4 Sammandrag...4 Inledning...4 Resultat...4 Diskussion...4 Sammanfattning...5 Referenser...5 Källhänvisning för tryckta källor...5 Källhänvisning för information på Internet...5 Adresser på Toppdomäner och landsförkortningar...6 Texttyper...6 Artikel...6 Recension...6 Referat...6 Litterära genrer olika typer av dokument/texter...6 Lyrik...6 Epik...7 Drama...7 Essä...7 Pamflett...7 Flygblad...7 Poesi...7 Prosa...7 Novell...7 Roman...7 Biografi...7 Detektivroman...7 Vetenskapliga, tekniska och administrativa dokument...8 Manual/handbok/instruktionsbok...8 Avhandling...8 Uppsats...8 Utredning...8 Rapport...8 Register...8 Administrativt arbete...8 Lagar och rättsregler...9 Sammanträdesteknik...9 Standarder för dokument... 9 Standard för kontorsdokument... 9 Standard för handelsdokument... 9 Kontorsdokument dokumenttyp/dokumentnamn Kallelse Protokoll Dagordning Enkät Betyg Remiss Grunduppgifter i dokument Diarieföring Dokumentnamn/dokumenttyp Utgivare Dokumentdatum Sidnummer och sidantal Dokumentbeteckning och referens Dokumentidentifikation Ärendemening Kompletterings- och interimsuppgift Fortsättningssidor och bilagor Brev Måttangivelser för dokumentytans indelning för högerställt brev enligt SS Högerställt och vänsterställt brev Vanligt brev utan dokumentnamn Säljbrev Övningsuppgifter Mall för protokoll Mall för kallelse Korrekturtecken %LOGKDQWHULQJ Användningsområden för text och bild i digital form. 17 Digitalisering av bild Digitalisering av text och föremål Bildens användningsområde styr tillvägagångssättet.. 17 Slutprodukten Användningsområde Upplösning Raster och rastertäthet Papperskvalitet och ytbehandling Bestruket papper Obestruket papper Tidningspapper Bildinläsning Skanna bilder Digital fotografering Överföring av filmnegativ till cd-rom Filformat Bildfilsformat Bilder för tryck Bilder för webben Vektorbilder och pixeluppbyggda bilder Vektorbaserade bilder linjegrafik Bézierkurvor... 21

2 Bitmapsbilder punktgrafik...21 Program för bildbehandling...21 Bildbehandlingsåtgärder/begrepp...21 Lager...21 Färgkanaler och alfakanaler...21 Masker...22 Färghantering och färgmodell...22 Färger i tryck...22 Färger på bildskärmen...22 Färgmodell...22 Färgsystem...22 PMS-färger...23 Europaskalan...23 Processfärg...23 CIE...23 Spara bildfiler för olika ändamål...23 Optimera bilder...23 Bildstorlek...23 Tryckmetoder...24 Offset tryck...24 Digitalt tryck...24 Xerografin...24 Reprografi...24 Maskiner...24 RIP...24 Utskriftsenheter...24 Tryckanpassning...24 Provtryck...25 Chromalinkopia...25 Färgprov...25 Övningsuppgifter...25 'LDJUDPOD\RXWRFKELOGEHKDQGOLQJ PHG:RUG Diagram med Microsoft Graph...27 Infoga tabell...27 Autoformat för tabeller...27 Graph-diagram från befintlig Word-tabell...27 Graph-diagram...28 Redigera Graph-diagram...28 Diagramtyper...28 Ändra utseende på ett diagram...29 Layout och bildbehandling...29 Ett företags brevpapper...29 Utskriftsformat...29 Sidhuvud och sidfot...31 Uppgifter i sidhuvudet i ensidiga dokument...31 Övningsfiler logotyp/bildfil...31 Länka bildfil till dokument...32 Vyn förhandsgranska...32 Infoga bild i dokument...32 Verktygsfältet Bildobjekt...33 Egenskaper för dokument och filer...33 Bildfiler...33 Objekt, figurer och bilder...34 Infogade och flytande objekt...34 Markera flera objekt...34 Fyllningshandtagen...34 Markören...34 Ändra storlek på en bild...34 Ändra storlek osymmetriskt...34 Återställa ursprunglig bildstorlek...35 Dialogrutan Formatera bildobjekt...35 Ändra storlek på en bild proportionellt...35 Uppgifter i sidfoten i ensidiga dokument...35 ClipArt...36 Sök ClipArt...36 Storleksförändra ClipArt-objekt...38 Figursättning...38 Infogat objekt...38 Flytande objekt...38 Flytta ett flytande objekt...38 Figursätta bild...39 Inställningar för figursättning...39 Bildtext...40 Skapa bildtext...40 Formatera bildtext...40 Ta bort textruta...41 Kantlinjer...41 Beskrivningar...42 Figur- och tabellbeskrivningar...42 Lägg till eller uppdatera beskrivning till bild, figur eller tabell...42 Lägga in en numrerad beskrivning till bilder, figurer eller tabeller...42 Autobeskrivning...43 Använda automatiska beskrivningar till bilder, figurer eller tabeller...43 Avaktivera autobeskrivning...44 Layout...44 Ändra dokumentformat: sidorientering...44 Sidstorlek...45 Avsnitt...45 Spalter...45 Layout med flera spalter...45 Desktop publishing...46 Åtgärder för dokumentets utformning...46 Ingress...46 Formatmallar...47 Text- och avsnittsbrytningar...47 Ändra antalet spalter...47 Avsnittsbrytning...47 Spaltbrytning...48 Textraderna i spalterna ska linjera...49 Avstånd före och efter stycken...49 Ställa in avstånd före och efter stycken...49 Ändra en befintlig formatmall...49 Uppslagets grafiska utformning...50 Satsyta...51 Marginaler...51 Ta bort spaltbrytning...52 Textflöde...52 Håll ihop stycken...52 Håll ihop rader...52 Kontroll av enstaka rader...52 Ändra spalters bredd och avstånd...53 Spaltstickor

3 Balansera spalter Räkna ord Läsbarhet och radlängd Övningsuppgifter Artikel ensidig Artikel flersidig, uppslag SSJLIWHULDIIlUVGRNXPHQW Styrdokument...59 Svensk standard för dokumentutformning...59 Typdokument...59 Dokument i allmänhet...59 Handelsdokument: affärsbrev, inköpsorder och fakturor...59 Dokument inom den privata sektorn...59 Dokument inom den offentliga sektorn...59 Handelsdokument...60 Anbudsbegäran...60 Anbud (offert)...60 Accept...60 Köpeanbud (motoffert/motbud)...60 Oren accept...60 Ren accept...60 Beställning/order...60 Beställningserkännande/orderbekräftelse...62 Faktura...62 Fakturaunderlag...62 Följesedel...62 INVOICE-faktura...62 Reklamation...62 Betalningspåminnelse...62 Facktermer...64 Juridisk term...64 Upphandling...64 Rättshandling...64 Avtal...64 Köpeavtal...64 Juridiskt bindande avtal...64 Handelstermer...64 Uppgifter i en faktura...64 Svenska och engelska fakturatermer...66 Internationella överenskommelser för brev...67 Skrivregler...67 Adressering av brev till utlandet...67 Brev till USA...67 Brev till Storbritannien...67 Ett brev som inte är personligt utan till företaget...68 Ett brev som är personligt...68 Postnummer och postkoder...68 Avsändarens adress...68 Landsbeteckningar...68 Brev...69 Högerställt och vänsterställt brev...69 Vanligt brev utan dokumentnamn...69 Säljbrev...69 Affärsbrev på engelska...69 Dokumentnamn på engelska...69 Uppgifter i brev och kuvert...70 Namn...70 Datum Uttryck Inleda brev Avsluta brev Övningsuppgifter Affärsbrev: Säljbrev svenska Affärsbrev: Säljbrev engelska Privat brev: Meritförteckning engelska Privat brev: Ansökningsbrev engelska WIRUPDDIIlUVGRNXPHQWPHG:RUG Högerställt brev skapat med funktioner i Word Måttangivelser för dokumentytans indelning för högerställt brev enligt SS Placera text i höjdled Placera text i sidled tabblägen Sidhuvud och sidfot Infoga bild Skapa brevmall med tabell i Word för högerställt brev med överställd ledtext Överställd ledtext Rita tabell Dokumentmallar Skapa dokumentmall Öppna dokument från befintlig mall Ändra en dokumentmall Spara dokument som en dokumentmall Använda dokumentmall Infoga tabell Redigera tabell Ta bort tabell Konvertera text till tabell Sammanfoga celler och dela upp celler i ett dokument Lägg till fyllning i tabell Infoga rad Infoga kolumn Ta bort celler Utföra additionsberäkningar på en numerisk lista i en tabell Sortera data Sortera data i en tabell Lösenordsskydda ett dokument Ange lösenord för granskning Ange lösenord för att öppna Ta bort lösenordskydd från ett dokument Enkätutformning Enkät för utskrift och skriftlig ifyllnad Punktlistor Fyllning Flernivålista Första nivån Redigera listans nivåer Nytt listtecken i flernivålistan Flytta ned text Flytta upp text Kantlinjer Spalter Textruta...93

4 Enkät för digital distribution och ifyllnad med Word. 93 Formulär Dokumentmallar med formulärfält Tabeller Sammanfoga celler i tabeller Formulärfält Verktygsfältet Formulär Infoga en textruta Skydda ett formulär Infoga en listruta Kryssruta Fältalternativ Vanlig text Aktuellt Datum Nummer Listrutealternativ Skapa ett nytt dokument från ett formulär Handelsdokument Blankettytan för handelsdokument Dokumentytansindelning Faktura med Word Beställningsformulär med funktionen formulär för beräkning Textruta av typen beräkning Övningsuppgifter Prislista Offert Invoice faktura på engelska DON\OHULQJPHG([FHO Arbetsytan i Excel Skapa en enkät Markören Skriva in text Trycka Retur Använda Piltangenterna och Tabbtangenten Bearbeta resultatet av en enkätundersökning Rader och kolumner Markera en rad eller kolumn Markera flera rader och kolumner Infoga rader Infoga kolumner Ändra radhöjd eller kolumnbredd med musen Klipp och klistra mellan Word och Excel Skärmbilden och dess delar Koda enkät Formelfältet Autosumma Zooma Markera med musen Ångra när du gör fel Summering Autofyll Funktioner Kopiera formler Skapa ett diagram Ändra storlek på diagram Flytta diagram Redigera diagram Ändra diagramtyp Formatera text och celler i Excel Ändra utseende på text via verktygsfältet Centrera, vänsterjustera och högerjustera Färger och mönster Teckenfärg Kantlinjer Funktionsguiden MEDEL Talformat Arbeta med flera blad Kopiera blad Ändra namn på kalkylblad Lägga till kalkylblad i en arbetsbok Flytta kalkylblad Markera och ta bort blad Skriva in text på flera blad Låsa fönsterrutor Skapa en fakturamall Skapa formler i en mall Dölj stödlinjer Spara som mall Redigera befintlig mall Skapa en ny arbetsbok från mall Skapa formulär Kombinationsruta Ändra storlek Flytta objekt Formatera kontroll Rullningslist Gruppruta och Alternativknapp Kryssruta Koppla funktioner till knappar Funktionen Index Funktionen OM Kapslad funktion Dölja kolumn Dialogrutor Skapa en dialogruta Makro för dialogruta Koppla makro till knapp Ekonomiska och statistiska funktioner Användningsområde Ekonomiska funktioner Årsavskrivning Slutvärde Betalning är negativt, sparande är positivt Amortering Funktionen RBETALNING Linjär avskrivning Statistiska funktioner Konfidensintervall Standardavvikelse Korrelationskoefficienten Skriva ut och förhandsgranska Anpassa utskriften Utskriftsformat Marginaler

5 Sidhuvud och sidfot Skriva ut en arbetsbok Skriva ut markerat område Övningsuppgifter DSSRUWVNULYQLQJL:RUG Disposition Skapa en mall från befintligt dokument för rapportskrivning Lägga till formatmallar Automatisk numrering av rubriker Flytta ned en rubrik Flytta upp en rubrik Skapa en rapport Dokumentmallar Mallar Skapa en ny dokumentmall Utskriftsformat Särskilt sidhuvud eller särskild sidfot för olika udda respektive jämna sidor i ett dubbelsidigt dokument Olika udda och jämna sidor Annorlunda förstasida i ett flersidigt dokument Skapa mallsidor Montera text i platshållare Figurer Textrutor Ramar Mallhanteraren Kopiera formatmallar från ett dokument till en mall Kopierade formatmallar Ta bort en formatmall Kopiera en formatmall från en dokumentmall till ett dokument Montera text Infoga fil Klippa och klistra in text mellan dokument Samlingsdokument Skapa ett samlingsdokument Filnamn och kapitelinnehåll Spara dokumentet som ett samlingsdokument Lägg till underdokument inom ett huvuddokument Infoga befintligt Word-dokument som underdokument i samlingsdokument Visa dokument i samlingsdokumentläge Låsa/låsa upp underdokument Visa dokument i dispositionsläget Länkarna i dispositionsläget Visa dokument i utskriftslayoutläge Avsnittsformat Skapa avsnitt i ett dokument med styckebrytningar Ta bort avsnittsbrytning i ett dokument Redigera underdokument Dokument med flera avsnitt Nytt avsnitt Olika text i sidfoten för olika avsnitt Olika text i sidfoten på alla sidor Redigera samlingsdokument Sidhantering Redigera samlingsdokument och underdokument Öppna och stänga ett underdokument i ett samlingsdokument Skapa ett underdokument inom ett huvuddokument Koppla underdokument Dela underdokument Gör om ett underdokument till en del av ett samlingsdokument Flytta underdokument dra och släpp i dispositionsläget Ta bort underdokument Innehållsförteckning Skapa innehållsförteckning automatiskt Hyperlänkar Växla mellan fältkoder och fältresultat Uppdatera innehållsförteckning Ändra format i befintlig innehållsförteckning Index Indexpost Skapa indexpost Samtidig redigering av indexpost Fältkoder Redigera fältkodspost Ändra indexformat Infoga fältkod Uppdatera fältkodspost Fotnoter och slutkommentarer Skapa fotnoter och slutkommentarer Redigera existerande fotnoter/ slutkommentarer. 182 Ändra fotnoter/slutkommentarer Konvertera fotnoter till slutkommentarer Ta bort fotnoter och slutkommentarer Autotext Infoga och ta bort autotext Fält Uppdatera fält Visa och dölja fält Uppdatera fält manuellt Datum och tid Uppdatera fält automatiskt Dokumentinformation Övningsuppgifter Broschyr (sida 1) Broschyr (sida 2) Broschyr (sida 3) Broschyr (sida 4)

6 ,QWHUDNWLYDIIlUVSUHVHQWDWLRQ PHG3RZHU3RLQW Planera en presentation med ljud Skapa bildspelspresentation Bakgrund Textruta Lägga till bilder i en presentation Bildbakgrunder Organisationsschema Hyperlänkar Bildspel Köra ett bildspel Avsluta bildspel Interaktivt bildspel/affärspresentation Animationer och ljud Animera text och objekt i en presentation och lägg till ljud Bildövergång Sortera bilder Ljud Spela in ljud med mikrofon Infoga ljudklipp Infoga film Animera ett ljud- eller filmobjekt Köra en presentation Anteckna/rita under visning av bildspel Övningsuppgifter DPDUEHWDRPGRNXPHQW Utbyte mellan Office-programmen Skapa ett inbäddat objekt med befintlig information Infoga ett nytt tomt kalkylblad Gemensamma funktioner i Office-programmen Funktionen Dra och släpp Kopiera text med musen Flytta text med musen (klippa ut) Sök och ersätt, rättstavning, utskrift Lösenordsskydda ett Word-dokument Ange lösenord för granskning Ta bort lösenordskydd från ett dokument Utbyta dokument Granska Word-dokument Verktygsfältet Granska Infoga kommentarer Visa kommentarer Redigera kommentar Dölja kommentar Ta bort kommentar Spåra ändringar Granska ändringar i ett dokument Skydda mot kommentarer och spårade ändringar.211 Granska arbetsböcker i Excel Egenskaper för arbetsbok Skapa en delad arbetsbok Återställa en delad arbetsbok Adobe Acrobat Adobe Acrobat Redigera pdf-dokument Digitala signaturer Kommentarer från andra Säkerhetsfunktionen lNHUKHW Säkerhetsaspekter i samband med produktion och publicering av material Att söka information Granska och ange källor Etiska regler i samband med produktion och publicering Nätetikett Radio, TV och press Svenska universitet och högskolor Elektroniska konferenser Åtgärder vid misstänkt brottslighet Internet Press Lagar i samband med produktion och publicering Upphovsrätt Ansvarig utgivare Lagar Datorsäkerhet Inkommande och utgående information från datorn Virus Trojan Mask Säkerhetsinställningar på datorn Internetanvändning E-post Antivirusprogram Brandvägg Näthandel Övningsuppgifter DNUHJLVWHU 8

Övningsuppgifter...82 Annons...82 Informationsblad 3 spalter...82 Informationsblad 2 spalter...82 Informationsblad 1 spalt...82

Övningsuppgifter...82 Annons...82 Informationsblad 3 spalter...82 Informationsblad 2 spalter...82 Informationsblad 1 spalt...82 ,QQHKnOOVI UWHFNQLQJ 'DWRUNXQVNDSRFKGDWRUVlNHUKHW Tangentbordet...1 Starta datorn...2 Operativsystem...2 Använda Windows...2 Logga in på konto...2 Användarnamn och lösenord...2 Lösenord...2 Lösenord på

Läs mer

LärSjälv -kurser för Microsoft Office 2007

LärSjälv -kurser för Microsoft Office 2007 LärSjälv -kurser för Microsoft Office 2007 Fördelar med LärSjälv Undervisningen sker i ditt eget tempo när du har tid, lust och behov Du får intressant och inspirerande utbildning Förtesten säkerställer

Läs mer

DATOR KUNSKAP OFFICE

DATOR KUNSKAP OFFICE DATOR KUNSKAP OFFICE 2010 Till boken medföljer ett antal övningsfiler som du hämtar från vår webbplats www.docendo.se: 1. Starta webbläsaren, skriv www.docendo.se i adressfältet och tryck på Retur. 2.

Läs mer

Innehållsförteckning 1 Sociala medier...9 2 Lagar och säkerhet... 27 3 Kommunikation...38

Innehållsförteckning 1 Sociala medier...9 2 Lagar och säkerhet... 27 3 Kommunikation...38 Innehållsförteckning 1 Sociala medier...9 Sociala medier... 9 Sociala mötesplatser...10 Sociala mediers förtjänster...10 Kommunikation... 11 Relationer... 11 Påverka samhällsfrågor... 11 Spara tid och

Läs mer

LATHUND EXCEL 2003. RXK Läromedel Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886 08 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se

LATHUND EXCEL 2003. RXK Läromedel Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886 08 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se LATHUND EXCEL 2003 RXK Läromedel Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886 08 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel. Mångfaldigande av någon del av eller hela innehållet

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kapitel 1 - Specialtecken, radavstånd och Autokorrigering... 5 Nedsänkt text... 5 Upphöjd text... 5 Hårt blanksteg... 5 Normal text... 5 Autokorrigering... 5 Kapitel 2 - Numrerad

Läs mer

Allmän IT-kunskap. Innehåll

Allmän IT-kunskap. Innehåll Allmän IT-kunskap Datorer och program... 7 Användningsområden...7 Program...7 Stora och små datorer...8 Datorn från utsidan... 8 Datorlåda...8 Bildskärm...9 Pekdon eller mus...9 Diskettstation...9 Optisk

Läs mer

Pages 09 Användarhandbok

Pages 09 Användarhandbok Pages 09 Användarhandbok KKApple Inc. Copyright 2011 Apple Inc. Alla rättigheter förbehålls. Den här handboken och de program som beskrivs i den är skyddade enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till

Läs mer

Dokumentation Word & Excel. Office 2010

Dokumentation Word & Excel. Office 2010 Dokumentation Word & Excel Office 2010 Tiina Janson/Immi Johnsson 2013 Innehållsförteckning Allmänna nyheter i Office 2010...4 Nytt gränssnitt... 4 Återställa arbete som inte sparats... 4 Menyflikar...

Läs mer

Sida 1 av (9) Instruktion Word

Sida 1 av (9) Instruktion Word Sida 1 av (9) Instruktion Word Menyfliksområdet... 2 Snabbåtkomst... 3 Skapa nytt dokument... 3 Skriva in text... 4 Marginalinställningar... 4 Tabulatorinställningar... 5 Placera ut nya tabbar... 5 Ta

Läs mer

Utbildningar. Datum. Nr 2. Schemalagda. Brett utbud UDDEVALLA 0522-999 30 FJÄLLBACKA 0525-644 00. Anpassade. Konsultation. Hos er eller hos oss

Utbildningar. Datum. Nr 2. Schemalagda. Brett utbud UDDEVALLA 0522-999 30 FJÄLLBACKA 0525-644 00. Anpassade. Konsultation. Hos er eller hos oss Datum Datum för schemalagda utbildningar Kontakta oss för anpassade utbildningar! Program Datum (ring för annat datum) Pris/delt Övrigt Exkl moms Sociala Medier /0 el. /.95:- Datorkunskap 5/9, / el. 9/.95:-

Läs mer

IKT PÅBYGGNADSKURS IKT 5. Påbyggnadskurs i Microsoft Office. Dan Haldin

IKT PÅBYGGNADSKURS IKT 5. Påbyggnadskurs i Microsoft Office. Dan Haldin IKT 5 Påbyggnadskurs i Microsoft Office Dan Haldin 2013 I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G IKT 5 Påbyggnadskurs i Microsoft Office... 7 Effektivisera Microsoft Office Word... 7 Autokorrigering...

Läs mer

Liten användarhandledning för textbehandlaren Word Thomas Anderssén IT-instruktör / BI

Liten användarhandledning för textbehandlaren Word Thomas Anderssén IT-instruktör / BI Liten användarhandledning för textbehandlaren Word Thomas Anderssén IT-instruktör / BI Formatering av text i Word A Innehållsförteckning Innehållsförteckning... A Begrepp...1 Rubriker...1 Formatering av

Läs mer

Smartcloud Docs. Version 1.0.5

Smartcloud Docs. Version 1.0.5 Smartcloud Docs Version 1.0.5 ii Smartcloud Docs Innehåll Hanterade webbläsare........ 3 Hjälpmedelsfunktioner för SmartCloud Docs................ 5 Ordlista............... 7 A.................. 7 B..................

Läs mer

Snabbguiden innehåller skärmbilder som skapats i Windows XP. Det kan hända att de ser annorlunda ut i andra operativsystem.

Snabbguiden innehåller skärmbilder som skapats i Windows XP. Det kan hända att de ser annorlunda ut i andra operativsystem. 2 Snabbguiden innehåller skärmbilder som skapats i Windows XP. Det kan hända att de ser annorlunda ut i andra operativsystem. Varför är PDF-filer så populära? PDF (Portable Document Format) har utvecklats

Läs mer

Numbers 09 Användarhandbok

Numbers 09 Användarhandbok Numbers 09 Användarhandbok KKApple Inc. Copyright 2011 Apple Inc. Alla rättigheter förbehålls. Den här handboken och de program som beskrivs i den är skyddade enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till

Läs mer

European Computer Driving Licence (ECDL) Kunskapskrav - SYLLABUS 4.0. Copyright 2002 The European Computer Driving Licence Foundation Ltd

European Computer Driving Licence (ECDL) Kunskapskrav - SYLLABUS 4.0. Copyright 2002 The European Computer Driving Licence Foundation Ltd European Computer Driving Licence (ECDL) Kunskapskrav - SYLLABUS 4.0 Copyright 2002 The European Computer Driving Licence Foundation Ltd Ref.SWG110158 EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE KUNSKAPSKRAV, VERSION

Läs mer

KUNSKAPSKRAV /SYLLABUS VERSION 3.0 Ref. 81199

KUNSKAPSKRAV /SYLLABUS VERSION 3.0 Ref. 81199 KUNSKAPSKRAV /SYLLABUS VERSION.0 Ref. 899 Copyright 000 Dataföreningen i Sverige Eftertryck förbjudes. Ingen del av denna publikation får mångfaldigas i någon form, utan tillstånd från Dataföreningen i

Läs mer

Macromedia. Dreamweaver 8. Grundkurs. www.databok.se

Macromedia. Dreamweaver 8. Grundkurs. www.databok.se Macromedia Dreamweaver 8 Grundkurs www.databok.se Innehållsförteckning 1 Arbetsmiljön... 1 Användningsområde... 1 Starta Dreamweaver... 1 Arbeta i Dreamweaver... 3 Fönster... 4 Statusfältet... 4 Menyer...

Läs mer

Umeå universitet 2004-01-15 Tillämpad fysik och elektronik Åke Fransson. Första hjälpen i. Excel

Umeå universitet 2004-01-15 Tillämpad fysik och elektronik Åke Fransson. Första hjälpen i. Excel Umeå universitet 2004-01-15 Tillämpad fysik och elektronik Åke Fransson Första hjälpen i Excel Kapitel Innehåll Sida 1 VERKTYGSFÄLT OCH KOMMANDON 4 2 ARBETSYTAN 7 2.1 Kalkylblad 2.2 Markera 2.3 Radhöjd

Läs mer

Vad kan man göra med PDF Professional?

Vad kan man göra med PDF Professional? Snabbguide Varför är PDF-filer så populära? PDF (Portable Document Format) har utvecklats till standard när dokument ska utbytas mellan olika plattformar och datormiljöer. Det finns över 200 miljoner PDF-dokument

Läs mer

DC LÄROMEDEL Microsoft Word 2010 Fördjupningskurs 1 dag WO10Ö1-1

DC LÄROMEDEL Microsoft Word 2010 Fördjupningskurs 1 dag WO10Ö1-1 DC LÄROMEDEL Microsoft Word 2010 Fördjupningskurs 1 dag WO10Ö1-1 Microsoft Word 2010 fördjupningskurs 1 dag DC LÄROMEDEL Box 1023 251 10 HELSINGBORG tel. 042-26 22 00 fax 042-12 39 00 e-post: admin@dclaromedel.com

Läs mer

ÖVNINGAR TILL EXCEL KAPITEL 1.

ÖVNINGAR TILL EXCEL KAPITEL 1. ÖVNINGAR TILL EXCEL KAPITEL 1. 1. Skapa nedanstående kalkyl i Excel. I ruta B5 och B11 skall du inte skriva in värden utan Formler. I B5 skriver du = B2+B3+B4 och i B11 skriver du =B7+B8+B9+B10 I B13 skall

Läs mer

Optical Character Recognition Program. ABBYY FineReader. Version 9.0 Anvandarmanual. 2007 ABBYY. Med ensamrätt.

Optical Character Recognition Program. ABBYY FineReader. Version 9.0 Anvandarmanual. 2007 ABBYY. Med ensamrätt. Optical Character Recognition Program ABBYY FineReader Version 9.0 Anvandarmanual 2007 ABBYY. Med ensamrätt. Information i delta dokument kan änclras man föregående meddelande och innebår inget åtagande

Läs mer

Microsoft. Excel 2010. Migrera till Excel 2001. från Excel 2003

Microsoft. Excel 2010. Migrera till Excel 2001. från Excel 2003 I den här guiden Migrera till Excel 2001 Microsoft skiljer sig rent utseendemässigt mycket, så vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig att snabbare lära dig programmet. Här kan du läsa om de viktigaste

Läs mer

Dataövningar. Introduktionskurs 7.5 hp (INR200) Receptarieprogrammet

Dataövningar. Introduktionskurs 7.5 hp (INR200) Receptarieprogrammet Dataövningar Introduktionskurs 7.5 hp (INR200) Receptarieprogrammet Reviderad augusti 2013 Innehåll Introduktion... 2 Innan du börjar... 3 Vad är GUL?... 3 Ladda ner och spara övningsuppgifterna.... 4

Läs mer

Använda Hjälp. Använda direkthjälpen

Använda Hjälp. Använda direkthjälpen Använda Hjälp Använda Hjälp Innehåll Index Bakåt 1 Använda Hjälp Använda direkthjälpen Programvaran Adobe Acrobat Reader 5.1 innehåller fullständig dokumentation i ett lättillgängligt PDF-baserat hjälpsystem.

Läs mer

Dags att skriva uppsats?

Dags att skriva uppsats? Dags att skriva uppsats? Grundkurs i Word 2010 SDM Studentdatorutbildning vid Malmö högskola Att skriva i Word! 1 Börja skriva/skapa ditt dokument- något att tänka på 1 Spara ditt dokument 1 Bra att veta

Läs mer

DET MESTA ÄR ENKELT OM DET FÖRKLARAS PÅ RÄTT SÄTT

DET MESTA ÄR ENKELT OM DET FÖRKLARAS PÅ RÄTT SÄTT LÄROMEDEL 2010 DET MESTA ÄR ENKELT OM DET FÖRKLARAS PÅ RÄTT SÄTT Under de mer än 20 år som Docendo har utvecklat läromedel för datoranvändning, har vi kunnat se hur datorns roll i samhället förändrats

Läs mer

Word och Excel. - en kort handledning Av Dag Kihlman och Martin Gellerstedt

Word och Excel. - en kort handledning Av Dag Kihlman och Martin Gellerstedt Word och Excel - en kort handledning Av Dag Kihlman och Martin Gellerstedt Innehållsförteckning 1 Microsoft Word... 1 1.1 Formatering av stilar (eller rättare sagt formatmallar)... 1 1.1.1 Vad är en formatmall?...

Läs mer