Kunskapskatalogen. Utbildningar & böcker om arbetsmiljö. Företagsanpassad. utbildning gav Svenska. Kyrkan i Falköping inspiration

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kunskapskatalogen. Utbildningar & böcker om arbetsmiljö. Företagsanpassad. utbildning gav Svenska. Kyrkan i Falköping inspiration"

Transkript

1 2015 Kunskapskatalogen Utbildningar & böcker om arbetsmiljö Reportage: Ett säkert jobb Möt Erik, utbildare på i frågor som rör hot och våld i arbetsmiljön. sid. 6 9 Utbildning och böcker: BAM den största Reportage: grundutbildningen Företagsanpassad inom arbetsmiljö utbildning gav Svenska sid Kyrkan i Falköping inspiration sid. Digitalt: 8 9 Checklista som app i mobilen sid.4

2 Hälsofrämjande arbetsmiljö bidrar till företagets framgång Arbetsmiljön är av avgörande betydelse för att skapa framgångsrika arbetsplatser där människor är trygga, friska och kan utvecklas. förmedlar kunskap om hur man genom ett hälsofrämjande arbetsmiljöarbete kan skapa framgångsrika företag där alla är säkra och mår bra. Vi vill inspirera och stödja arbetsplatsernas arbetsmiljöarbete. Det gör vi genom att informera, utbilda och ta fram enkla och användbara produkter och metoder. är en ideell organisation som ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK, det vill säga fack och arbetsgivare tillsammans. är en unik kunskapsbank inom arbetsmiljöområdet. Många har upptäckt det, och vi har årligen över en halv miljon besök på webb platserna och närmare deltagare på utbildningarna. Vissa utbildningar och material tar vi betalt för, men det finns mängder med material som är helt kostnadsfria att ladda ner och använda. Nyligen gjorde vi en undersökning, s Arbetsmiljöindikator, där mer än chefer och skyddsombud intervjuades. Den visar att det finns behov av mer kunskap om arbetsmiljö på arbetsplatserna. Vart femte skyddsombud och var tionde chef behöver mer arbetsmiljökunskaper för sin roll. Gå gärna till webbplatsen och bli inspirerad. Gräv i vår guldgruva! Många av våra material och metoder är branschanpassade för att de ska vara så verksamhetsnära som möjligt och fungera i praktiken. Detsamma gäller utbildningarna. Utbildningarna kan vi också anpassa till just ditt företags behov. Det är bara att höra av sig till oss så hjälper vi till med vägledning och stöd. Satsa på ett förebyggande och hälso främjande arbetsmiljöarbete det lönar sig! Maria Schönefeld verkställande direktör, 2 KUNSKAPSKATALOGEN

3 Ett utbildnings- och faktamaterial 3:e upplagan Vill du veta hur du skulle kunna hantera den där otrevliga kunden som känns så obehaglig? Vill du få tips om hur du kan säga ifrån och sätta gränser tydligt utan att vara otrevlig? Vill du läsa om hur du kan stötta en kollega efter en jobbig händelse? Vill du veta mer om varför vi kan bli så arga eller rädda och hur känslor påverkar oss under konflikter? Denna bok, Förebygg hot och våld på jobbet, handlar om hur vi kan göra vårt arbete tryggare, enklare och säkrare. Ambitionen har varit att skriva en lättillgänglig bok med många användbara verktyg, baserad på aktuell forskning och beprövad erfarenhet. Exempel på områden boken berör: stress och hur det påverkar oss i konflikter människans biologi och hur vi påverkas då vi blir hotade kommunikation under stress, bland annat metodik från gisslanförhandling vardagstaktik att bemöta starka känslor att värdera och bemöta hot hur man tar hand om sig själv och andra efter våldsamma händelser Alexander Tilly, leg. psykolog, har lång erfarenhet av arbete med konfliktsituationer och har specialiserat sig på konflikter, hot och våld i arbetslivet. Hans akademiska inriktning är inom kognitiv psykologi och han har även fil. kand. i filosofi. Många års arbete som dörrvakt tillsammans med stor erfarenhet av självförsvarsträning ger Alexander en unik profil som utbildare och författare inom området. är en ideell förening inom arbetsmiljöområdet med Svenskt Näringsliv, LO och PTK som huvudmän. Vår uppgift är att tillsammans med huvudmännen förmedla kunskap kring arbetsmiljöfrågor och utveckla metoder som ska fungera som ett stöd för varje arbetsplats i det löpande arbetsmiljöarbetet. arbetar för ett friskt, sunt och säkert arbetsliv. På finns mer information. ISBN Art nr 800 Arbetsmiljö för chefer Sid 15 Arbetsmiljö för chefer Arbetsmiljö för chefer är en kurs som vänder sig till dig som chef. Din roll i arbetsmiljöarbetet på jobbet är minst sagt viktig. Som chef ska du stimulera och skapa förutsättningar för en bra och säker arbetsmiljö. Med den här kursen får du verktygen för att uppnå det. Sid 19 Förebygg hot och våld på jobbet Allt fler yrkesgrupper behöver handskas med hot och våld på jobbet. Genom ett medvetet arbete går det att förebygga dessa situationer och öka beredskapen att agera säkert om det ändå skulle hända något. Sid 20 Riskbedömning MTO mänskligt, tekniskt och organisatoriskt. Genom att titta på risker i verksamheten utefter dessa tre perspektiv ökar möjligheterna att både identifiera och åtgärda riskerna i arbetsmiljön. En olycka sker sällan av sig själv och genom ett gediget förebyggande arbete kan du effektivt minimera riskerna. Förebygg hot och våld på jobbet Kunskapskatalogen Reportage: Ett säkert jobb Företagsanpassade utbildningar BAM 15 Arbetsmiljö för chefer Systematiskt arbetsmiljöarbete 19 Förebygg hot och våld på jobbet 20 Riskbedömning 21 Utveckla arbetsklimatet 22 Öppet kontor 23 Öka din trygghet bakom ratten! 24 Krishantering avlastningssamtal 25 Friskfaktorer i arbetslivet 26 Kemiska hälsorisker 27 Skiftarbete och hälsa 28 Arbetslivsinriktad rehabilitering 29 Samverkan och förändringsarbete Kostnadsfria utbildningar och verktyg på webben 32 Regelbanken på nätet 33 Kemiska ämnen 34 Våra populäraste böcker och produkter 35 Fakta om s utbud Du vet väl att finns på Facebook, LinkedIn, twitter, Instagram och YouTube? Visa att du är engagerad och gilla oss, så håller vi dig uppdaterad! facebook.com/prevent.se linkedin.com/company/prevent_2 twitter.com/preventse instagram.com/preventse youtube.com/prevent1942 KUNSKAPSKATALOGEN 3

4 Ladda ner på: prevent.se/ checklistor 125 checklistor som förbättrar arbetsmiljön Webbsidan med s checklistor är den mest besökta på s webbplats. Där finns omkring 125 kostnadsfria checklistor om arbetsmiljö att ladda ned, både allmänna och sådana som rör olika yrken. Den checklista som används mest är den som handlar om skyddsronder. Bland de checklistor som nyligen tillkommit och reviderats finns checklistor för svetsning, maskinsäkerhet inom verkstadsindustrin, optisk strålning och laser, bevakning och VVS. Kostnadsfria checklistor för arbetsmiljön kan laddas ned på: Checklista som app Nu finns en ny app till mobilen som ska förbättra arbetsmiljön vid bemanning och uthyrning. Den innehåller en checklista som gör det enklare för bemanningsföretaget att riskbedöma de uthyrdas arbetsmiljö. Fördelarna med en app är många, inte minst att man slipper ha med sig en bunt papper i väskan. Finns för iphone och Android. Allt om arbetsmiljö på webben På prevent.se finns allt du behöver om arbetsmiljö! Mycket av det tagit fram är helt kostnadsfritt, som checklistor, smarta verktyg och flera webbutbildningar. På webbplatsen finns också information om s samtliga utbildningar och böcker. Säkerhetsvisaren Säkerhetsvisaren är en kostnadsfri webbenkät. Med Säkerhetsvisaren kan företag undersöka säkerhetskulturen, det vill säga gemensamma värderingar och attityder kring säkerheten på jobbet. Enkäten kan göras enskilt eller tillsammans. Utifrån enkätresultat får man konkreta tips och råd på hur man kan skapa en bättre säkerhetskultur. Det viktiga är att tillsammans hitta ett sätt att förbättra säkerhetskulturen. 4 KUNSKAPSKATALOGEN PREVENT.SE/WEBBSHOP

5 KOSTNADSFRITT! Vill du lära dig mer om arbetsmiljö för chefer? Anmäl dig till s lilla brevskola! Nya böcker Utbildningar på webben Rutiner förenklar För att förhindra olyckor på jobbet behövs rutiner och instruktioner. Nu finns en ny bok om hur man väljer, utformar och får rutinerna att fungera i praktiken. Den heter Rutiner och instruktioner och ingår i serien SAM Fördjupning. Arbetsskador och tillbud Den nya boken Arbetsskador och tillbud beskriver hur arbetsskador ska hanteras och hur arbetsgivare och skyddsombud bör agera om något inträffar. Den tar även upp det förebyggande arbetet. Bättre och säker vardag är två av s kostnadsfria utbildningar på nätet. De vänder sig till hotell- och restaurangbranschen. Det finns också en ny brevskola om arbetsskador och tillbud, se prevent.se/brevskola PREVENT.SE/WEBBSHOP KUNSKAPSKATALOGEN 5

6 6 KUNSKAPSKATALOGEN PREVENT.SE/WEBBSHOP

7 Ett säkert jobb En missnöjd kund som skriker i butiken. En arg hyresgäst som skäller på elektrikerna när de kommer för att utföra ett jobb i deras hem. En påverkad kund i taxin som vägrar att betala vid resans slut. Listan på situationer som snabbt kan urarta och bli hotfulla kan göras lång. Varje dag drabbas sex anställda av hot och våld på jobbet så allvarligt att de blir sjukskrivna. Hot och våld är ett allvarligt arbetsmiljöproblem som drabbar många. En som tog detta på allvar var Mikael Pedin på Målerifirman Bruskes i Solna. Han snappade upp att personalen behövde hjälp för att hantera situationer där de ibland kände sig hotade av kunder. Som målare är man ute i andra människors hem och det kan ibland bli otrevligt när kundens förväntningar och vad vi levererar, efter hyresvärdens direktiv, inte riktigt stämmer överens. För att få hjälp med att hantera sådana situationer beställde vi en företagsförlagd utbildning, Förebygg hot och våld på jobbet, berättar Mikael. Vänd blicken På kom Mikael i kontakt med Erik, utbildare i frågor som rör hot och våld i arbetsmiljön. Med mångårig erfarenhet som polis, och ett stort intresse av mänskliga relationer och beteenden, har han hjälpt många människor att hantera hotfulla situationer, och hur man förhindrar att de uppstår. Det handlar väldigt mycket om att vända blicken mot sig själv. Vad kan jag ändra på i mitt beteende som gör att konflikter inte uppstår? Hur kan jag använda mig av rummet för att inte få en situation som blir svår att hantera? Att lära känna sig själv och hur man reagerar på stress, och vad man kan göra åt den stressen, är centralt. Om du inte vet hur Om du inte vet hur du agerar i en konflikt måste du lita till turen. Den lyxen kan vi inte kosta på oss du agerar i en konflikt måste du lita till turen. Den lyxen kan vi inte kosta på oss, menar Erik. Färre missförstånd med utbildning En målerifirma kanske inte är det företag man i första hand tänker behöver gå en kurs i att lära sig förebygga och hantera hot och våld på arbetsplatsen. Men faktum är att alla situationer där man möter andra människor, både privat och yrkesmässigt, är tillfällen då konflikter kan uppstå. Bruskes målare träffar ofta andra människor och då i deras egna hemmiljö, vilket kan göra situationen än mer spänd. I många fall är det missförstånd och frustration som skapar hotfulla situationer. Säg att hyresbolaget har bestämt en ommålning men inte informerat om detaljerna för hyresgästen, då är det målaren som får stå till svars inför en arg hyresgäst. I ett sådant läge är det inte många steg till att det blir dålig stämning, och kanske uppstår det en dispyt, förklarar Erik. Just det här påpekade målarna på Bruskes och för att råda bot på problemet beställde Mikael en företagsanpassad kurs, förlagd på företaget. Med över 50 deltagare var det både enklare och smidigare att ha kursen hemma hos sig. Problemen med osäkra situationer och missförstånd drabbade alla olika åldersgrupper på företaget så det var viktigt att alla kunde vara med. PREVENT.SE/WEBBSHOP KUNSKAPSKATALOGEN 7

8 En populär kurs och lärare Kursen går ut på att vända på perspektiven. För att göra det använder sig Erik av beställarens egen verklighet, som de sedan analyserar tillsammas för att hitta verktygen som behövs just på deras företag. Teori och praktik varvas och alla deltar, vilket är nog så viktigt. Vår kurs var uppdelad på två tillfällen och vi försäkrade oss om att få Erik som kursledare vid båda tillfällena. Han var engagerad, pedagogisk och la kursen på en bra nivå som gjorde att alla gick därifrån med nya kunskaper. Det var flera som fick en aha-upplevelse och som har ändrat sitt eget beteende efter kursen, säger Mikael. Det är häftigt att se hur någon helt plötsligt ser på sig själv som ett verktyg för att förhindra att hotfulla situationer och våld uppstår. Erik bekräftar att informationen går in hos deltagarna i kursen. Efter en kurs kom en av deltagarna fram och tackade efteråt. Han berättade att han haft mycket nytta av sina nya kunskaper även i det privata. Det är häftigt att se hur någon helt plötsligt ser på sig själv som ett verktyg för att förhindra att hotfulla situationer och våld uppstår. Man har väldigt mycket av kontrollen i de egna händerna. Och just att hindra situationer från att uppstå är det som är viktigast. Att förebygga är a och o. Kursen är väldigt fokuserad på den delen, men även när det händer något och efter det har hänt, behandlas. Där handlar det väldigt mycket om att kontrollera sin stress, lyssna på personen framför dig och att formulera dig på ett sätt som inte leder till upptrappning. På så sätt kontrollerar du situationen, menar Erik. Fokus på att förhindra våld och hot Arbetsmiljöverkets föreskrifter om våld och hot lägger ett stort ansvar på arbetsgivaren. Det gäller allt från förebyggande åtgärder, omhändertagande av drabbade, säkerhetsrutiner till handlingsplaner och utbildning. s utbildningar i ämnet svarar på kraven och skapar en tryggare arbetsmiljö och samsyn för alla på företaget. Genom ett medvetet arbete går det att förebygga hot och våld och lära sig att agera på ett sätt som dämpar ilska. Även om omständigheterna skiljer sig mellan olika jobb är de psykologiska principerna som utlöser en spänd situation ofta liknande. Jag har fått jättebra gensvar från alla på företaget som gått kursen och de påtalar att det känns tryggare där ute. Det är bra att se sig själv ur ett annat perspektiv ibland, och jag tror att vi alla har mycket att lära av det, avslutar Mikael. Och även för en erfaren utbildare som Erik, som håller i kurser flera gånger i veckan, finns det saker kvar att lära. Det kommer alltid nya insikter och vinklar på problem som jag inte ens hade kunna föreställa mig. Livet är ett långt lärande och att lära sig mer om de här frågorna är riktigt nyttigt. 8 KUNSKAPSKATALOGEN PREVENT.SE/WEBBSHOP

9 finns mer information. arbetsmiljöfrågor och utveckla metoder som ska fungera som ett stöd för varje arbetsplats i det löpande arbetsmiljöarbetet. arbetar för ett friskt, sunt och säkert arbetsliv. På är en ideell förening inom arbetsmiljöområdet med Svenskt Näringsliv, LO och PTK som huvudmän. Vår uppgift är att tillsammans med huvudmännen förmedla kunskap kring års arbete som dörrvakt tillsammans med stor erfarenhet av självförsvarsträning ger Alexander en unik profil som utbildare hot och våld i arbetslivet. Hans akademiska inriktning är inom kognitiv psykologi och han har även fil. kand. i filosofi. Många Alexander Tilly, leg. psykolog, har lång erfarenhet av arbete med konfliktsituationer och har specialiserat sig på konflikter, att värdera och bemöta hot hur man tar hand om sig själv och andra efter vardagstaktik att bemöta starka känslor ISBN Art nr 800 I huvudsak handlar det om attityder och hur man bemöter människor. Alexander Tilly, författare till boken Förebygg hot och våld på jobbet Alla kan använda den här boken och förvånansvärt många olika branscher har ett behov av att lära sig mer om ämnet. Allt från bibliotekarier till dörrvakter kan ha nytta av att hantera situationer där hot och våld kan förekomma. I huvudsak handlar det om attityder och hur man bemöter människor. Givetvis finns det situationer där en konfrontation är oundviklig, men med ganska små medel går det att undvika. Förebygg hot och våld på jobbet Vill du veta hur du skulle kunna hantera den där otrevliga kunden som känns så obehaglig? 40 % av alla våldsbrott sker på jobbet, tydligt utan att vara otrevlig? Vill du läsa om hur du kan stötta en kollega efter en och de som drabbas påverkas jobbig händelse? ofta Vill du veta mer om varför vi kan bli så arga eller rädda och hur känslor påverkar oss under konflikter? starkt av händelsen. Vill du få tips om hur du kan säga ifrån och sätta gränser Denna bok, Förebygg hot och våld på jobbet, handlar om hur vi kan göra vårt arbete tryggare, enklare och säkrare. Ambitionen har varit att skriva en lättillgänglig bok med många användbara verktyg, baserad på aktuell forskning och beprövad erfarenhet. Boken Förebygg hot och våld på Exempel på områden boken berör: stress och hur det påverkar oss i konflikter jobbet handlar om hur man människans biologi kan och hur vi göra påverkas då vi blir hotade kommunikation under stress, bland annat metodik arbetet tryggare, enklare från gisslanförhandling och säkrare. vardagstaktik att bemöta starka känslor Boken är baserad på aktuell att värdera och bemöta forskning och beprövad erfarenhet ger hot hur man tar hand om sig själv och andra efter våldsamma händelser Alexander Tilly, leg. psykolog, har lång erfarenhet av arbete med konfliktsituationer och har specialiserat sig på konflikter, konkreta tips och verktyg hot och våld för i arbetslivet. att Hans akademiska göra inriktning är inom kognitiv psykologi och han har även fil. kand. i filosofi. Många års arbete som dörrvakt tillsammans med stor erfarenhet av konfliktsituationer mer och konstruktiva, mindre påfrestande och mindre författare inom området. riskfyllda. självförsvarsträning ger Alexander en unik profil som utbildare Förebygg hot och våld på jobbet Art.nr. 800 Pris 320 kr är en ideell förening inom arbetsmiljöområdet med Svenskt Näringsliv, LO och PTK som huvudmän. Vår uppgift är att tillsammans med huvudmännen förmedla kunskap kring arbetsmiljöfrågor och utveckla metoder som ska fungera som ett stöd för varje arbetsplats i det löpande arbetsmiljöarbetet. arbetar för ett friskt, sunt och säkert arbetsliv. På finns mer information. ISBN Art nr 800 och författare inom området. PREVENT.SE/WEBBSHOP KUNSKAPSKATALOGEN 9 våldsamma händelser

10 Företagsanpassade utbildningar skräddarsydda efter din arbetsplats en förutsättning för ett företags framgång är kunniga och entusiastiska medarbetare. Därför satsar också allt fler företag på att utbilda sin personal. erbjuder utbildningar inom arbetsmiljö som utformas för just din arbetsplats. Tillsammans kommer vi överens om allt från innehåll till omfattning för att utbildningen ska kunna kopplas direkt till din verksamhet. 10 KUNSKAPSKATALOGEN PREVENT.SE/WEBBSHOP

11 Genom att chefer och övriga anställda går samma utbildning, får alla på arbetsplatsen en gemensam utgångspunkt och arbetar mot samma mål. En företagsanpassad utbildning lönar sig dessutom på flera sätt. Företaget erbjuds en utbildning som utgår från de bransch specifika behoven, och eftersom utbildningen genomförs i företagets närhet blir den mer kostnadseffektiv och det blir möjligt för fler i företaget att delta. Vi utbildar på dina villkor genomför både öppna och företagsanpassade arbetsmiljöutbildningar över hela landet. Lärarledda eller på distans. Alla s utbildare är goda pedagoger, har lång erfarenhet från arbetslivet och genomför skräddarsydda utbildningar inom arbetsmiljö- och arbetslivsområdet. Vi väljer alltid ut den utbildare som har bäst kunskaper och erfarenheter för just din bransch och era behov. Lär dig arbeta förebyggande med Alla vinner på en bättre arbetsmiljö. förmedlar kunskap om hur man genom ett hälsofrämjande arbetsmiljöarbete kan skapa framgångsrika företag där alla är säkra och mår bra. Vi är en ideell organisation som ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK. är medlem i SAUF Medlemskapet i SAUF innebär att vi lever efter de kvalitetssystem för utbildningstjänster som föreningen ställer krav på. Detta är en trygghet och kvalitetsgaranti för dig som kund. För kontroll av auktorisation och revision samarbetar SAUF med Bureau Veritas. Kontakta gärna vår utbildningsavdelning, så får du en ungefärlig kostnadsuppskattning. Tel: E-post: Exempel på företagsanpassade utbildningar Bättre arbetsmiljö BAM grundutbildning Systematiskt arbetsmiljöarbete i praktiken Arbetsmiljö för chefer Riskbedömning Förebygg hot och våld på jobbet Kemiska hälsorisker Härdplaster Gå in på prevent.se/webbshop redan idag. Där hittar du exempel på fler företagsanpassade utbildningar. PREVENT.SE/WEBBSHOP KUNSKAPSKATALOGEN 11

12 Allt arbetsmiljöarbete på arbetsplatsen startar med BAM fler än 1,5 miljoner personer har genomgått BAM, vilket gör den till Sveriges genom tiderna största utbildning i arbetsmiljö! I korthet ger utbildningen chefer, skyddsombud och andra som hanterar arbetsmiljöfrågor ett helhetsperspektiv på arbetsmiljö och en metod för att kunna genomföra arbetsmiljöarbete. Den uppmuntrar dessutom till eget lärande och kan lätt anpassas till din specifika bransch eller ditt företags unika behov. BAM är framtagen av Svenskt Näringsliv, LO och PTK tillsammans med och speglar en gemensam syn på vad som krävs för att få en grundläggande kunskapsnivå inom arbetsmiljöområdet. 12 KUNSKAPSKATALOGEN PREVENT.SE/WEBBSHOP

13 Arbetsmiljölagen är grundläggande för allt arbetsmiljöarbete. För den praktiska verksamheten kompletteras lagen av föreskrifter och allmänna råd från Arbetsmiljöverket. I denna skrift återges Arbetsmiljölagen med tillhörande Arbetsmiljöförordning i sin helhet. Likaså ingår utdrag ur Brottsbalken samt Plan och bygglagen. I kommentarerna finns även hänvisningar till föreskrifter som anknyter till lagtexten. är en ideell förening inom arbetsmiljöområdet med Svenskt Näringsliv, LO och PTK ISBN som huvudmän. Vår uppgift är att tillsammans med huvudmännen förmedla kunskap kring Art nr 101 arbetsmiljöfrågor och utveckla metoder som ska fungera som ett stöd för varje arbetsplats i det löpande arbetsmiljöarbetet. arbetar för ett friskt, sunt och säkert arbetsliv. På finns mer information. BÄTTRE ARBETSMILJÖ BAM den största grundutbildningen inom arbetsmiljö Kunskapsutvecklingen inom arbetsmiljöområdet är snabb. För att arbeta med arbetsmiljöfrågor krävs en bred kompetens, förmåga till självständigt lärande och ett kritiskt förhållningssätt. Syfte Syftet med utbildningen är att stimulera till en god samverkan i arbetsmiljöfrågor. Utbildningen förmedlar ett helhetsperspektiv på arbetsmiljö samtidigt som den ger dig grundläggande arbetsmiljökunskaper och en metod för att arbeta med frågorna i praktiken. Mål Efter utbildningen ska du kunna: identifiera risker och arbeta förebyggande se sambandet mellan en bra arbetsmiljö och verksam hetens utveckling söka vidare information och kunna omsätta den i det dagliga arbetsmiljöarbetet samverka i arbetsmiljöfrågor. Ur innehållet grundläggande kunskaper om lagar, regelverk, avtal och föreskrifter kring förhållanden som påverkar arbetsmiljön chefernas och skyddsombudens roller och ansvar samt hur man kan samverka identifiera och hantera faktorer som är negativa och positiva för arbetsmiljön hur man kan genomföra ett förebyggande arbetsmiljöarbete förståelse för hur ett förändringsarbete kan påverka individ, grupp och organisation grundläggande kunskaper om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) vilket inkluderar att kunna göra en riskbedömning och upprätta en handlingsplan. Denna utbildning kan även anpassas för ditt företag. Se sid ÄMNESRELATERADE MATERIAL STORA FÖRETAGSPAKETET. Art.nr 887. Pris 585 kr (värde 780 kr) Samtliga böcker ingår i kursavgiften. LILLA ROLLPAKETET. Art.nr 886. Pris 370 kr (värde 430 kr) Bättre arbetsmiljö handbok En komplett uppslagsbok som innehåller grundläggande fakta om arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete. Art.nr 880. Pris 310 kr Bättre arbetsmiljö skyddsombudets och chefens roll Beskriver vilka roller chef och skyddsombud har och vad var och en ska göra i arbetsmiljöarbetet. Art.nr 883. Pris 120 kr Arbetsmiljölagen med kommentarer Arbetsmiljölagen med kommentarer Bättre arbetsmiljö för alla medarbetare Introduktion till arbetsmiljöarbetet för alla anställda. Passar utmärkt även vid introduktion av nyanställda. Art.nr 884. Pris 120 kr Arbetsmiljölagen Nya 10:e upplagan av lagen med tillhörande arbetsmiljöförordning, med lättfattliga kommentarer och hänvisningar till föreskrifter. Art.nr 101. Pris 150 kr Introduktion Systematiskt arbetsmiljöarbete Kort introduktion till systematiskt arbetsmiljöarbete, vad det innebär och hur man kan arbeta med det. Art.nr 705. Pris 80 kr BESTÄLL MATERIALET PÅ PREVENT.SE/WEBBSHOP 10:e upplagan Målgrupp Chefer, arbetsledare, skyddsombud, andra fackliga företrädare och andra som har behov av kunskap om hur arbetsmiljöfrågor ska hanteras. Arbetsformer Grupparbeten med praktikfall varvas med föreläsningar. Pris/Omfattning kr exkl moms / deltagare. Material, lunch och kaffe ingår. 3 heldagar. Skanna QR-koden för att komma direkt till utbildningen. BÄTTRE ARBETSMILJÖ BAM på distans Pris kr exkl moms/deltagare inkl material. Arbetsformer En webbutbildning med handledarstöd som genomförs som självstudier över internet. Omfattning/tid Ca 3 dagar. Utbildningen ska slutföras på fyra veckor. Skanna QR-koden för att komma direkt till utbildningen. PREVENT.SE/WEBBSHOP KUNSKAPSKATALOGEN 13

14 ISBN Art nr 881 Metodbok för handledare är en vägledning för handledare som ska genomföra utbildningar i Bättre arbetsmiljö. Boken beskriver det nya sättet att lära ut. Den täcker utbildningens innehåll och upplägg och hur en utbildning ska planeras och genomföras för att uppnå målen för utbildningen Bättre arbetsmiljö. Boken innehåller de verktyg som krävs för att planera och genomföra en utbildning. BÄTTRE ARBETSMILJÖ BAM handledarutbildning Utbildningen genomförs i form av grupparbeten med praktikfall varvat med föreläsningar. Du kommer att lära dig handleda enligt en metod på nio steg som stödjer dina framtida deltagare och ger dem förutsättningar att tillägna sig förhållningssätt och kunskaper för att utföra arbetsmiljöarbetet. Upplägget innebär att handledaren har olika roller under en utbildning. Han eller hon växlar mellan att föreläsa, handleda och vara resursperson. I utbildningen ingår möjlighet att diplomera dig, vilket visar att du som handledare har rätt kompetens för att utbilda i grundutbildningen Bättre arbetsmiljö BAM. Syfte Ger dig praktisk och tillämpbar kunskap om hur du handleder grundutbildningen Bättre arbetsmiljö BAM. ÄMNESRELATERADE MATERIAL Här hittar du en hel del material som kan vara till hjälp för dig som handleder utbild ningar i Bättre arbetsmiljö BAM. Metodbok för handledare Bättre arbetsmiljö 2:a upplagan INGÅR I KURS- AVGIFTEN Bättre arbetsmiljö föreläsarbilder Det här är ett utmärkt verktyg för handledare som vill genomföra nyckelföreläsningar under grundutbildningen Bättre Arbetsmiljö. Detta är en nedladdningsbar produkt. Art.nr 885N. Pris 190 kr Bättre arbetsmiljö metodbok för handledare Metodbok för handledare som beskriver sättet att lära ut Bättre arbetsmiljö BAM. Art.nr 881. Pris 290 kr Förkunskaper Du behöver ha undervisningsvana och faktakunskaper i ämnet arbetsmiljö, till exempel genom att ha genomgått Grundutbildning Bättre arbetsmiljö eller kunskaper motsvarande innehållet i Bättre arbetsmiljö handbok. Ur innehållet BAM-utbildningen enligt en metod på nio steg att bearbeta ett fall att föreläsa planering, innehåll och genomförande att summera arbetet med ett fall att handleda att förbereda en presentation att planera och genomföra en utbildning. Vill du bli diplomerad handledare? För att diplomeras gör du ett kunskapstest på dina arbetsmiljökunskaper och ett diplomerings test för att kvalitetssäkra utbildningen och säkerställa att du tillgodogjort dig utbildningsmetodiken. Båda testerna gör du på nätet. Diplomeringen gäller i 5 år. Som diplomerad handledare får du tillgång till Diplomerade BAM-handledares webb portal på prevent.se. Där hittar du information, material och nätverk som du kan ha nytta av i din nya handledarroll. Har du gått Bättre arbetsmiljö BAM, handledarutbildningen tidigare men inte diplomerat dig? Vill du genomföra diplomerings - testen i efterhand? Vänd dig till eller ring Denna utbildning kan även genomföras internt på ditt företag. Se sid BAM BRANSCHMATERIAL BAM BUSSBRANSCHEN Art.nr 876. Pris 150 kr BAM GRUVINDUSTRIN Art.nr 871. Pris 150 kr BAM HOTELL OCH RESTAURANG Art.nr kr BAM LIVSMEDELSBRANSCHEN Art.nr 872. Pris 150 kr BAM MOTORBRANSCHEN Art.nr 878. Pris 150 kr BAM MÅLERI Art.nr 735. Pris 150 kr BAM PLÅTVERKSTADEN Art.nr kr BAM STÅLINDUSTRIN Art.nr 869. Pris 150 kr BAM SÅGVERK Art.nr kr BAM TRÄINDUSTRIN Art.nr 870. Pris 150 kr OVANSTÅENDE MATERIAL KOMPLETTERAR BÄTTRE ARBETSMILJÖ HANDBOK Art.nr 880. Läs mer på sidan 13. BESTÄLL MATERIALET PÅ PREVENT.SE/WEBBSHOP Målgrupp Utbildare, personal från företagshälsovården, huvudskyddsombud och andra fackliga företrädare samt alla andra som brukar genomföra grundläggande arbetsmiljöutbildningar. Arbetsformer Teoretiska moment varvas med praktisk träning i handledarrollen. Pris/Omfattning kr exkl moms/deltagare. Material, lunch och kaffe ingår. 2 heldagar. Skanna QR-koden för att komma direkt till utbildningen. 14 KUNSKAPSKATALOGEN PREVENT.SE/WEBBSHOP

15 Ett utbildnings- och faktamaterial Arbetsmiljölagen är grundläggande för allt arbetsmiljöarbete. För den praktiska verksamheten kompletteras lagen av föreskrifter och allmänna råd från Arbetsmiljöverket. I denna skrift återges Arbetsmiljölagen med tillhörande Arbetsmiljöförordning i sin helhet. Likaså ingår utdrag ur Brottsbalken samt Plan och bygglagen. I kommentarerna finns även hänvisningar till föreskrifter som anknyter till lagtexten. 3:e upplagan är en ideell förening inom arbetsmiljöområdet med Svenskt Näringsliv, LO och PTK som huvudmän. Vår uppgift är att tillsammans med huvudmännen förmedla kunskap kring arbetsmiljöfrågor och utveckla metoder som ska fungera som ett stöd för varje arbetsplats i det löpande arbetsmiljöarbetet. arbetar för ett friskt, sunt och säkert arbetsliv. På finns mer information. ISBN Art nr 101 SOON IN ENGLISH Check out our website for more information. ARBETSMILJÖ FÖR CHEFER Att planera och leda arbetsmiljöarbetet Som chef eller arbetsledare har du en betydelsefull roll i arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsen. I din roll ingår bland annat att känna till och kunna tillämpa lagar och föreskrifter om arbetsmiljö, men också att stimulera och skapa förutsättningar för en bra och säker arbetsmiljö. ÄMNESRELATERADE MATERIAL Arbetsmiljö för chefer INGÅR I KURS- AVGIFTEN Arbetsmiljölagen med kommentarer Arbetsmiljölagen med kommentarer INGÅR I KURS- AVGIFTEN 10:e upplagan Syfte Syftet med utbildningen är att ge chefer och arbetsledare kunskaper för att uppfylla sitt arbetsmiljöansvar i den egna verksamheten. Mål Efter genomgången utbildning ska du: förstå syftet med arbetsmiljölagen, systematiskt arbetsmiljöarbete, samordningsansvar och samverkan samt veta vad regelverket innebär för den som är chef ha fått djupare insikt i regelverket gällande den psykosociala arbetsmiljön förstå skillnaderna mellan arbetsmiljöansvar och straffansvar kunna tillämpa reglerna om riskbedömning vid förändringar ha fått kännedom om och veta hur man kan förebygga och hantera reaktioner vid kris, förändring, kränkande särbehandling och stress kunna göra en enkel årlig planering av arbetsmiljöarbetet. Rekommenderade förkunskaper Grundläggande arbetsmiljökunskaper via grundutbildningen Bättre arbetsmiljö BAM eller motsvarande. Denna utbildning kan även anpassas för ditt företag. Se sid PREVENT.SE/WEBBSHOP Arbetsmiljö för chefer är ett utbildnings- och faktamaterial för chefer och arbetsledare. Här sammanfattas det chefen behöver veta om lagar, regler och praktiskt arbets miljö arbete. Boken ger vägledning och metodik för att arbeta med chefsfrågor inom arbetsmiljöområdet. Art.nr 743. Pris 320 kr Arbetsmiljölagen 11:e upplagan av lagen med tillhörande arbetsmiljöförordning, med lättfattliga kommentarer och hänvisningar till föreskrifter. Art.nr 101. Pris 150 kr BESTÄLL MATERIALET PÅ PREVENT.SE/WEBBSHOP Målgrupp Chefer. Arbetsformer Föreläsningar varvas med bikupor, rollspel och lite större gruppövningar med rätts- och praktikfall. Pris/Omfattning kr exkl moms/ deltagare. Material, lunch och kaffe ingår. 2 heldagar. Skanna QR-koden för att komma direkt till utbildningen. KUNSKAPSKATALOGEN 15

16 Systematiskt arbetsmiljöarbete i praktiken ger svar på frågorna VARFÖR, VAD och HUR den här utbildningen ger praktisk kunskap om hur du arbetar systematiskt med arbetsmiljön i det dagliga arbetet på arbetsplatsen. Genom utbildningen får du användbara metoder och tips för det systematiska arbetsmiljöarbetet, vilket gör det lättare att bland annat hitta rutiner för att fånga upp och åtgärda både fysiska och psykosociala risker. Efter avslutad kurs kommer du att förstå och praktiskt kunna tillämpa Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete. När du genomfört utbildningen får du dessutom möjlighet att testa Regelbanken kostnadsfritt under ett halvår. 16 KUNSKAPSKATALOGEN PREVENT.SE/WEBBSHOP

17 Handbok Systematiskt arbetsmiljöarbete Med systematiskt arbetsmiljöarbete menas arbetsgivarens arbete med att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten på ett sådant sätt att ohälsa och olycksfall förebyggs och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås. Systematiskt arbetsmiljöarbete är en form av kvalitetsarbete för att åstadkomma en bra verksamhetsmiljö. Denna handbok utgår från kraven i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) och beskriver hur dessa krav kan omsättas i ett grundläggande och praktiskt arbete i en verksamhet. Boken är i första hand avsedd för personer som i sitt arbete ansvarar för eller på annat sätt har hand om arbetsmiljöfrågor, till exempel chefer, skyddsombud, ledamöter i arbetsmiljökommittéer eller partsgrupper. Handboken kan användas som ett hjälpmedel i det dagliga arbetsmiljöarbetet och även med fördel i utbildningar om systematiskt arbetsmiljöarbete. är en ideell förening inom arbetsmiljöområdet med Svenskt Näringsliv, LO och PTK som huvudmän. Vår uppgift är att tillsammans med huvudmännen förmedla kunskap kring arbetsmiljöfrågor och utveckla metoder som ska fungera som ett stöd för varje arbetsplats i det löpande arbetsmiljöarbetet. arbetar för ett friskt, sunt och säkert arbetsliv. På finns mer information. ISBN Art nr 704 Arbetsmiljölagen är grundläggande för allt arbetsmiljöarbete. För den praktiska verksamheten kompletteras lagen av föreskrifter och allmänna råd från Arbetsmiljöverket. I denna skrift återges Arbetsmiljölagen med tillhörande Arbetsmiljöförordning i sin helhet. Likaså ingår utdrag ur Brottsbalken samt Plan och bygglagen. I kommentarerna finns även hänvisningar till föreskrifter som anknyter till lagtexten. är en ideell förening inom arbetsmiljöområdet med Svenskt Näringsliv, LO och PTK ISBN som huvudmän. Vår uppgift är att tillsammans med huvudmännen förmedla kunskap kring Art nr 101 arbetsmiljöfrågor och utveckla metoder som ska fungera som ett stöd för varje arbetsplats i det löpande arbetsmiljöarbetet. arbetar för ett friskt, sunt och säkert arbetsliv. På finns mer information. SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE I PRAKTIKEN Alla företag ska enligt lag ha ett systematiskt arbetsmiljöarbete, oavsett bransch eller företagsstorlek. Enligt en studie som gjort är de anställda i företag som arbetar systematiskt med arbetsmiljön mer nöjda än i företag som inte gör det. En bra arbetsmiljö är alltså en lönsam investering. Syfte Utbildningens syfte är att ge praktisk kunskap om hur man bedriver ett systematiskt arbetsmiljöarbete på arbetsplatsen. Mål Efter genomgången utbildning: har du fått ökad förståelse för sambandet mellan en god arbetsmiljö, systematiskt arbetsmiljöarbete och verksam hetens utveckling vet du hur kraven i föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete tolkas och hanteras praktiskt i den dagliga verksamheten kan du använda prevent.se/regelbanken för att ta fram nödvändig och verksamhetsanpassad dokumentation enligt AFS 2001:1 vet du hur de anställda kan göras delaktiga och påverka arbetsmiljöarbetet. Förkunskaper För att du ska kunna ta del av utbildningen på ett bra sätt bör du ha faktakunskap om innehållet i föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete i synnerhet och arbetsmiljöområdet i allmänhet. Dessa faktakunskaper kan du exempelvis ha fått vid s utbildningar i BAM, Introduktion i systematiskt arbetsmiljöarbete eller motsvarande. Det är en fördel om du har erfarenhet från arbetsmiljöarbetet i din verksamhet. ÄMNESRELATERADE MATERIAL Efter kursen har du möjlighet att testa Regelbanken kostnadsfritt i ett halvt år. Detta erbjudande gäller dig som inte redan har en licens till Regelbanken och avser ett abonnemang med en användare (värde kr exklusive moms). Läs mer om Regel- banken på sidan 32. Handbok Systematiskt arbetsmiljöarbete SAM GRUND Handbok SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE Arbetsmiljölagen med kommentarer Arbetsmiljölagen med kommentarer INGÅR I KURS- AVGIFTEN 10:e upplagan Handbok Systematiskt arbetsmiljöarbete Boken beskriver hur kraven i föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete kan omsättas praktiskt i verksamheten. Art.nr 704. Pris 290 kr Arbetsmiljölagen 11:e upplagan av lagen med tillhörande arbetsmiljöförordning, med lättfattliga kommentarer och hänvisningar till föreskrifter. Art.nr 101. Pris 150 kr BRANSCHANPASSADE MATERIAL FÖR SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE REGEL- BANKEN ingår i 6 mån. Att köpa arbetsmiljö- och hälsotjänster Den här skriften ska underlätta för främst mindre och medelstora företag att köpa tjänster inom arbetsmiljö och hälsa. Art.nr 836. Pris 150 kr Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet Material som guidar företaget genom den årliga uppföljningen, med konkreta råd och uppföljningsverktyg. Art.nr 804. Pris 195 kr Ur innehållet systematiskt arbetsmiljöarbete undersöka, riskbedöma, åtgärda och kontrollera verksamheten uppgiftsfördelning och kunskaper nyttan med systematiskt arbetsmiljöarbete rutiner, instruktioner och dokumentation systematiskt arbetsmiljöarbete i verksamheten handlingsplan för den egna verksamheten. Denna utbildning kan även anpassas unikt för ditt företag. Se sid SAM I DET LILLA BAGERIET Art.nr 828. Pris 210 kr SAM I DET LILLA GRAFISKA FÖRETAGET Art.nr 740. Pris 150 kr SAM I DET LILLA TRÄINDUSTRIFÖRETAGET Art.nr 326. Pris 230 kr SAM GRUVINDUSTRIN Art.nr 825. Pris 190 kr SAM LIVSMEDELSBRANSCHEN Art.nr 826. Pris 210 kr SAM MOTORBRANSCHEN Art.nr 829. Pris 190 kr SAM MÅLERIBRANSCHEN Art.nr 335. Pris 150 kr SAM RISKER I SKOGEN Art.nr kr Målgrupp Företagsledning, chefer, arbetsledare, skydds ombud med flera som arbetar med arbetsmiljö frågor. Utbildningen riktar sig till alla organisationer oavsett verksamhet och storlek. Pris/Omfattning kr exkl moms/deltagare. Material, lunch och kaffe ingår. 2 heldagar. Skanna QR-koden för att komma direkt till utbildningen. PREVENT.SE/WEBBSHOP KUNSKAPSKATALOGEN 17

18 Arbetsmiljölagen är grundläggande för allt arbetsmiljöarbete. För den praktiska verksamheten kompletteras lagen av föreskrifter och allmänna råd från Arbetsmiljöverket. I denna skrift återges Arbetsmiljölagen med tillhörande Arbetsmiljöförordning i sin helhet. Likaså ingår utdrag ur Brottsbalken samt Plan och bygglagen. I kommentarerna finns även hänvisningar till föreskrifter som anknyter till lagtexten. är en ideell förening inom arbetsmiljöområdet med Svenskt Näringsliv, LO och PTK ISBN som huvudmän. Vår uppgift är att tillsammans med huvudmännen förmedla kunskap kring Art nr 101 arbetsmiljöfrågor och utveckla metoder som ska fungera som ett stöd för varje arbetsplats i det löpande arbetsmiljöarbetet. arbetar för ett friskt, sunt och säkert arbetsliv. På finns mer information. INTRODUKTION SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE Den här utbildningen ger en snabb orientering i föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete och en introduktion till hur de kan omsättas i den dagliga verksamheten. Ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete är inte bara reglerat i lag utan leder även till ökad trivsel, kreativitet och produktivitet. Syfte Utbildningens syfte är att ge grundläggande kunskaper om föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete. Rekommenderade förkunskaper För att du ska kunna ta del av utbildningen på ett bra sätt bör du ha erfarenhet från arbetsmiljöarbetet i din verksamhet. har du fått ökad förståelse för sambandet mellan en god arbetsmiljö, systematiskt arbetsmiljöarbete och verksamhetens utveckling. Ur innehållet regelverket och samhällets styrning ansvar och roller hur regelverket kan omsättas i den dagliga verksamheten därför behövs systematiskt arbetsmiljöarbete dokumentationskrav årlig uppföljning. ÄMNESRELATERADE MATERIAL Mål Efter utbildningen: känner du till kraven i föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete och förstår vad de betyder för arbetet i din dagliga verksamhet Arbetsmiljölagen med kommentarer Arbetsmiljölagen med kommentarer INGÅR I KURS- AVGIFTEN Denna utbildning kan även anpassas unikt för ditt företag. Se sid INGÅR I KURS- AVGIFTEN 10:e upplagan Målgrupp Företagsledning, chefer, arbetsledare, skyddsombud m fl som arbetar med arbetsmiljöfrågor. Riktar sig till alla organisationer oavsett verksamhet och storlek. Pris/Omfattning kr exkl moms/deltagare. Material, lunch och kaffe ingår.1 heldag. Skanna QR-koden för att komma direkt till utbildningen. Introduktion Systematiskt arbetsmiljöarbete Kort introduktion till systematiskt arbetsmiljöarbete, vad det innebär och hur man kan arbeta med det. Art.nr 705. Pris 80 kr Arbetsmiljölagen 11:e upplagan av lagen med tillhörande arbetsmiljöförordning, med lättfattliga kommentarer och hänvisningar till föreskrifter. Art.nr 101. Pris 150 kr BESTÄLL MATERIALET PÅ PREVENT.SE/WEBBSHOP 18 KUNSKAPSKATALOGEN PREVENT.SE/WEBBSHOP

19 Vill du veta hur du skulle kunna hantera den där otrevliga kunden som känns så obehaglig? Vill du få tips om hur du kan säga ifrån och sätta gränser tydligt utan att vara otrevlig? Vill du läsa om hur du kan stötta en kollega efter en jobbig händelse? Vill du veta mer om varför vi kan bli så arga eller rädda och hur känslor påverkar oss under konflikter? Denna bok, Förebygg hot och våld på jobbet, handlar om hur vi kan göra vårt arbete tryggare, enklare och säkrare. Ambitionen har varit att skriva en lättillgänglig bok med många användbara verktyg, baserad på aktuell forskning och beprövad erfarenhet. Exempel på områden boken berör: stress och hur det påverkar oss i konflikter människans biologi och hur vi påverkas då vi blir hotade kommunikation under stress, bland annat metodik från gisslanförhandling vardagstaktik att bemöta starka känslor att värdera och bemöta hot hur man tar hand om sig själv och andra efter våldsamma händelser Alexander Tilly, leg. psykolog, har lång erfarenhet av arbete med konfliktsituationer och har specialiserat sig på konflikter, hot och våld i arbetslivet. Hans akademiska inriktning är inom kognitiv psykologi och han har även fil. kand. i filosofi. Många års arbete som dörrvakt tillsammans med stor erfarenhet av självförsvarsträning ger Alexander en unik profil som utbildare och författare inom området. är en ideell förening inom arbetsmiljöområdet med Svenskt Näringsliv, LO och PTK ISBN som huvudmän. Vår uppgift är att tillsammans med huvudmännen förmedla kunskap kring Art nr 800 arbetsmiljöfrågor och utveckla metoder som ska fungera som ett stöd för varje arbetsplats i det löpande arbetsmiljöarbetet. arbetar för ett friskt, sunt och säkert arbetsliv. På finns mer information. NY UTBILDNING! FÖREBYGG HOT OCH VÅLD PÅ JOBBET Hot och våld är ett allvarligt arbetsmiljöproblem som drabbar allt fler yrkesgrupper. Utöver fysiska skador innebär det en psykisk belastning att bli utsatt. Genom ett medvetet arbete går det att förebygga hot och våld och öka beredskapen att agera säkert. Även om omständigheterna skiljer sig mellan olika arbeten är de psykologiska principerna som utlöser en spänd situation ofta liknande. Syfte Utbildningens syfte är att ge deltagaren förmågan att via medvetna val kunna påverka sin arbetssituation att bli säkrare. Mål Efter utbildningen ska du ha: förståelse för hur komplexa potentiella hotfulla situationer kan vara förståelse för vad som styr och driver konflikters förlopp förmåga att göra medvetna val för att undvika eller ta sig ur hotfulla situationer en verktygsbank för att kunna använda sig av vid hotfulla situationer. förståelse för vikten av det förebyggande arbetet mot hot och våld på jobbet. Arbetsformer Teori varvas med grupparbete, diskussioner och erfarenhetsutbyte. Ur innehållet identifiera svåra konfliktsituationer fungerande strategier och metoder vanliga reaktioner och egna mönster under akut stress att lyssna hur man styr en situation som en gisslanförhandlare praktisk användning av kunskaperna i vardagen. ÄMNESRELATERADE MATERIAL Förebygg hot och våld på jobbet Denna utbildning kan även anpassas unikt för ditt företag. Se sid INGÅR I KURS- AVGIFTEN Målgrupp Alla anställda som i sitt arbete har kontakt med andra människor. Pris/Omfattning kr exkl moms/deltagare. Material, lunch och kaffe ingår. 1 heldag. Skanna QR-koden för att komma direkt till utbildningen. Förebygg hot och våld på jobbet Boken handlar om hur man kan göra arbetet tryggare, enklare och säkrare. Den är baserad på aktuell forskning och beprövad erfarenhet och ger konkreta tips och verktyg för att göra konfliktsituationer mer konstruktiva, mindre påfrestande och mindre riskfyllda. Art.nr 800. Pris 320 kr BESTÄLL MATERIALET PÅ PREVENT.SE/WEBBSHOP PREVENT.SE/WEBBSHOP KUNSKAPSKATALOGEN 19

20 RISKBEDÖMNING Att hantera risker ur ett MTO-perspektiv När en olycka inträffar eller ohälsa uppstår beror det ofta på en kombination av mänskliga, tekniska och organisa toriska faktorer. Den här utbildningen riktar sig till alla som vill lära sig förstå och genomföra riskbedömningar med ut gångspunkt från samspelet mellan mänskliga (M), tekniska (T) och organisatoriska (O) faktorer, det så kallade MTO-perspektivet. Syfte Syftet med utbildningen är att ge deltagarna faktakunskaper, förståelse och övning i riskbedömning ur ett MTO-perspektiv för att kunna göra säkrare riskbedömningar på arbetsplatsen. Mål Efter genomgången utbildning ska du: ha fått faktakunskaper om arbetsmiljöfaktorer, riskbedömning och MTO-begreppet förstå hur MTO-perspektivet i en riskbedömning kan bidra till att skapa friska och hälsosamma arbetsplatser veta hur risker kan identifieras och bedömas samt kunna ge förslag på åtgärder ha fått grundläggande kunskaper i hur riskmatrisen kan tolkas och användas. Denna utbildning kan även anpassas unikt för ditt företag. Se sid Målgrupp Företagsledare, chefer, arbetsledare, skyddsombud m fl som arbetar med arbetsmiljöfrågor. Riktar sig till alla organisationer oavsett verksamhet och storlek. Pris/Omfattning kr exkl moms/deltagare. Material, lunch och kaffe ingår. 1 heldag. Skanna QR-koden för att komma direkt till utbildningen. Rekommenderade förkunskaper Du bör vara insatt i det systematiska arbetsmiljöarbetets grunder. Exempelvis via utbildningarna Introduktion Systematiskt arbetsmiljöarbete och Systematiskt arbetsmiljö arbete i praktiken eller motsvarande. Ur innehållet introduktion och kort översikt om SAM hälsa, ohälsa och arbetsskada arbetsmiljöfaktorer MTO-perspektivet undersöka, riskbedöma, åtgärda och kontrollera gruppövningar och fallbeskrivningar. ÄMNESRELATERADE MATERIAL INGÅR I KURS- AVGIFTEN Hantera risker Den här boken beskriver hur man kan undersöka arbetsmiljön utifrån mänskliga, tekniska och organisatoriska faktorer och därmed öka möjligheten att både se och åtgärda risker i verksamheten. Riskhantering kan beskrivas som en kontinuerlig process för att undersöka, riskbedöma, åtgärda och slutligen kontrollera att åtgärderna fått rätt effekt. Boken utgår från den processen. Art.nr 847. Pris 250 kr BESTÄLL MATERIALET PÅ PREVENT.SE/WEBBSHOP 20 KUNSKAPSKATALOGEN PREVENT.SE/WEBBSHOP

Arbetsmiljö för chefer

Arbetsmiljö för chefer Bild på tårtätare Foto Fredrik Beskow Skapa en attraktiv arbetsplats! Att en bra arbetsmiljö får oss att må bra är inte svårt att räkna ut. Att den som mår bra gör ett bättre jobb är inte heller så konstigt.

Läs mer

Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall

Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall Arbetsmiljöverket 2007 Text: Bengt Olof Åradsson, enheten för processäkerhet

Läs mer

systematiskt arbetsmiljöarbete mot stress Arbetsmiljöverket

systematiskt arbetsmiljöarbete mot stress Arbetsmiljöverket systematiskt arbetsmiljöarbete mot stress Arbetsmiljöverket Systematiskt arbetsmiljöarbete mot stress Denna skrift är avsedd som hjälp och vägledning i arbetsmiljöarbetet för att motverka stress. Den innehåller

Läs mer

2015 Prevent Arbetsmiljö i samverkan Svenskt Näringsliv, LO & PTK Foto omslag Fredrik Beskow Foto inlaga Fredrik Beskow och Prevent Tryck

2015 Prevent Arbetsmiljö i samverkan Svenskt Näringsliv, LO & PTK Foto omslag Fredrik Beskow Foto inlaga Fredrik Beskow och Prevent Tryck Årsberättelse 2014 2015 Prevent Arbetsmiljö i samverkan Svenskt Näringsliv, LO & PTK Foto omslag Fredrik Beskow Foto inlaga Fredrik Beskow och Prevent Tryck DanagårdLiTHO, Ödeshög, 2015 Distribution Prevent,

Läs mer

tya kurs katalog 2014 Du kan också anmäla dig via www.tya.se/tyaskolan!

tya kurs katalog 2014 Du kan också anmäla dig via www.tya.se/tyaskolan! katalog 2014 tya kurs Du kan också anmäla dig via www.tya.se/tyaskolan! 1 Innehåll Välkommen till TYA-skolan TYA och kurserna PAM Praktisk arbetsmiljöutbildning elearning Gemensamma kurser Sparsam körning

Läs mer

Socialförvaltningens systematiska arbetsmiljöarbete

Socialförvaltningens systematiska arbetsmiljöarbete EXAMENSARETE 2005:06 P Socialförvaltningens systematiska arbetsmiljöarbete Enheten funktionshindrade VIKTORIA KERTTU PÅYGGNADSUTILDNINGAR Arbetsmiljöledning Luleå tekniska universitet Institutionen för

Läs mer

Företagsnedläggning ur de anställdas perspektiv

Företagsnedläggning ur de anställdas perspektiv Högskolan Dalarna Institutionen för Hälsa och Samhälle Pedagogik III, grundnivå 2, 30 högskolepoäng Examensarbete 15 högskolepoäng ht 2008 Examensarbete Företagsnedläggning ur de anställdas perspektiv

Läs mer

Vindkraft och Arbetsmiljö

Vindkraft och Arbetsmiljö Vindkraft och Arbetsmiljö Karin Liinasaari och Jenny Ahtola 2013-11-08 Projekt nr. 34250-2 Sammanfattning Arbetsmiljö- och säkerhetsarbete inom vindkraftbranschen är något som i likhet med alla branscher

Läs mer

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Lättläst om Sociala företag 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Visionen för projekt Östgötamodellen arbete för alla Rapporten som du nu läser handlar om arbetsintegrerande

Läs mer

Ett systematiskt arbetsmiljöarbete främjar verksamhetsutveckling

Ett systematiskt arbetsmiljöarbete främjar verksamhetsutveckling Ett systematiskt arbetsmiljöarbete främjar verksamhetsutveckling Rapportserie 2013:2 Arbetsgivarverket Ett systematiskt arbetsmiljöarbete främjar verksamhetsutveckling 2013 Denna skrift handlar om att

Läs mer

Citat från arbetet med Värdegrundsboken

Citat från arbetet med Värdegrundsboken Värdegrundsboken Mars 2015, 5,000 ex För att kunna förändra något, behöver jag börja med mig själv. För att kunna förändra en helhet behöver jag börja med en liten del. Förändring startar med insikt. Insikt

Läs mer

En praktisk handbok. Lärarhandle. idé idé. idé

En praktisk handbok. Lärarhandle. idé idé. idé En praktisk handbok idé Lärarhandle idé idé idé dning idé LÄRARHANDLEDNING Om materialet Det här materialet är producerat av Arena skolinformation, en del av Arenagruppen, i nära samarbete med ett antal

Läs mer

Arbetsmiljö, hälsa och säkerhet. facklig funktionsutbildning för skyddsombud och MB-ledamöter

Arbetsmiljö, hälsa och säkerhet. facklig funktionsutbildning för skyddsombud och MB-ledamöter Arbetsmiljö, hälsa och säkerhet facklig funktionsutbildning för skyddsombud och MB-ledamöter Den goda arbetsmiljön i byggbranschen en hel människa efter ett helt arbetsliv. Innehåll Vad är ett skyddsombud?

Läs mer

Stöd för planering av arbetsmiljöutbildning. för chefer och skyddsombud i kommuner, landsting och regioner samt Pacta-företag

Stöd för planering av arbetsmiljöutbildning. för chefer och skyddsombud i kommuner, landsting och regioner samt Pacta-företag Stöd för planering av arbetsmiljöutbildning för chefer och skyddsombud i kommuner, landsting och regioner samt Pacta-företag Vad är FAS 05? FAS 05 är ett kollektivavtal som slutits mellan Sveriges Kommuner

Läs mer

Arbetsmiljö. för chefer. Ett utbildnings- och faktamaterial. Prevent. 3:e upplagan

Arbetsmiljö. för chefer. Ett utbildnings- och faktamaterial. Prevent. 3:e upplagan Arbetsmiljö för chefer Ett utbildnings- och faktamaterial Prevent 3:e upplagan Prevent är en ideell förening inom arbetsmiljöområdet med Svenskt Näringsliv, LO och PTK som huvudmän. Vår uppgift är att

Läs mer

Kunskap som förebygger. En samling artiklar publicerade under preventionsprojektet om hot och våld på arbetsplatsen 2009 2011.

Kunskap som förebygger. En samling artiklar publicerade under preventionsprojektet om hot och våld på arbetsplatsen 2009 2011. Kunskap som förebygger. En samling artiklar publicerade under preventionsprojektet om hot och våld på arbetsplatsen 2009 2011. Förord AFA Försäkring har genomfört preventionsprojektet Hot och våld på uppdrag

Läs mer

Tydliga strategier och

Tydliga strategier och hälsa och framtid ETT FORSKNINGSPROJEKT OM LÅNGTIDSFRISKA FÖRETAG DELSTUDIE 2 Tydliga strategier och delaktiga DELSTUDIE 1 medarbetare Friska företag i alla branscher i friska företag Gunnel Ahlberg Peter

Läs mer

Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö

Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö 2014-09-16 REM 2011/101340 1 (17) Enheten för människa och omgivning Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö 1. Sammanfattning Förslaget behandlar

Läs mer

Årsberättelse 2013 2013 1

Årsberättelse 2013 2013 1 Årsberättelse 2013 2013 1 2 Årsberättelse 2013 3 2014 Prevent Arbetsmiljö i samverkan Svenskt Näringsliv, LO & PTK Foto omslag Urval av bilder från verksamhetsåret 2013, Prevent. Foto inlaga Urval av bilder

Läs mer

Vägledning till webbutbildning. De sex värdegrundsprinciperna

Vägledning till webbutbildning. De sex värdegrundsprinciperna Vägledning till webbutbildning De sex värdegrundsprinciperna Version 2, oktober 2012 Innehåll 1. Inledning 3 Presentation av vägledningen 3 Webbaserad utbildning för chefer 3 Mål med utbildningen 4 Vilka

Läs mer

Företagshälsovård en handledning från LO och LO-förbunden

Företagshälsovård en handledning från LO och LO-förbunden Företagshälsovård en handledning från LO och LO-förbunden Denna skrift är framtagen av en arbetsgrupp som tillsatts av LOs Miljö- och arbetslivsutskott (MOA) och där följande förbund varit representerade:

Läs mer

Previas handbok. för ett bättre arbetsliv. TIPS & RÅD om hur du skapar en effektiv och hållbar organisation och frigör den mänskliga faktorn

Previas handbok. för ett bättre arbetsliv. TIPS & RÅD om hur du skapar en effektiv och hållbar organisation och frigör den mänskliga faktorn Previas handbok för ett bättre arbetsliv TIPS & RÅD om hur du skapar en effektiv och hållbar organisation och frigör den mänskliga faktorn 2 INLEDNING Varför en handbok för ett bättre arbetsliv? VI TÄNKER

Läs mer

Handbok. för förtroendevalda inom privat sektor

Handbok. för förtroendevalda inom privat sektor Handbok för förtroendevalda inom privat sektor Innehållsförteckning Välkommen som förtroendevald 7 Din roll och dina uppgifter 8 Varför lokalavdelning 8 Avdelningens ansvar/grundläggande principer 9 När

Läs mer

GODA TANKAR I PRAKTIKEN

GODA TANKAR I PRAKTIKEN GODA TANKAR I PRAKTIKEN hälsa, arbetsglädje och produktiva företag vårt gemensamma ansvar INNEHÅLL Förord 4 Livsstilen vän eller fiende? 6 Friskvårdscoach får personalen att må bättre på Sundsvall Energi

Läs mer

Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här!

Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här! Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här! Chefsutvecklingen en del av Bliwa Stiftelsens forsknings- och utvecklingsprojekt Hållbara Chefer, i samarbete med Ledarna, Sveriges Kommuner och

Läs mer

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé En praktisk handbok Entreprenörskap handlar om att utveckla nya er och att omsätta dessa er till något värdeskapande. Värdet kan skapas i företag, i offentlig verksamhet och i föreningslivet. REGERINGEN

Läs mer

Personliga assistenters psykosociala arbetsmiljö

Personliga assistenters psykosociala arbetsmiljö Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Emelie Eriksson Martin Steby Personliga assistenters psykosociala arbetsmiljö En kvalitativ studie på ett privat assistansföretag The psychosocial work environment

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för att uppfylla sitt arbetsmiljöansvar

Läs mer

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN Kandidatuppsats Organisations- och personalutvecklare i samhället Inriktning arbetsvetenskap 15 hp Alexandra

Läs mer

Utbildningsguiden för jobbet våren 2015. www.arbetsmiljoforum.se

Utbildningsguiden för jobbet våren 2015. www.arbetsmiljoforum.se Utbildningsguiden för jobbet våren 2015 FÖR DIG SOM ÄR SKYDDSOMBUD/ARBETSMILJÖOMBUD, CHEF, HR-ANSVARIG ELLER ENGAGERAD FÖR BÄTTRE ARBETSMILJÖ. www.arbetsmiljoforum.se Fatta bättre beslut med rätt kunskap!

Läs mer