Capture Pro Software. Användarhandbok. A-61735_sv

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Capture Pro Software. Användarhandbok. A-61735_sv"

Transkript

1 Capture Pro Software Användarhandbok A-61735_sv

2 KOMMA IGÅNG 1-1 ANVÄNDARGRÄNSSNITT 2-1 FELSÖKNING 3-1 BILAGOR A A-1

3 1 Komma igång Innehåll Dokumentation om produkten Terminologi Starta Kodak Capture Pro Software Välja skanner (klienter utan nätverksutgåvan) Snabbstart Dialogrutan Bunthanteraren Skapa en ny bunt Öppna en befintlig bunt Ta bort en bunt Använda ett jobb Redigeringsalternativ Rotera bilder Rita en region Beskära bilder Radera en del av en bild Bifoga ark Skanna om bilder Ta bort bilder Ta bort alla dokument i ett intervall Ta bort tomma bilder från en bunt Bearbeta en bunt Rensa fel Kodak Capture Pro Software är idealiskt för bildhantering, formulärbehandling och arbetsflödesprogram samt som ett fristående program. Det hanterar enkelsidig och dubbelsidig skanning, indexering och buntning i färg, svartvitt och/eller gråskala. Det är enkelt att exportera buntar till många populära program. Med Capture Pro Software kan du utnyttja funktionerna i din skanner för maximal produktivitet. Alla funktioner utförs i programmet vilket innebär att det inte krävs någon särskild maskinvaruacceleration. Capture Pro Software har utformats för att vara snabbt, exakt och lätt att använda. Programmet ger optimalt genomflöde och maximal produktivitet. En höghastighetsdisplay för flera sidor visar bilder och valfria indexdata när dokumenten skannas. En komplett uppsättning med ikonbaserade verktyg gör skanningen enkel. Den här handboken innehåller stegvisa anvisningar för hur man skapar en ny bunt, skannar dokument, redigerar de skannade bilderna och bearbetar en bunt. Dessutom ges beskrivningar av fönster, menyer och verktyg. I administratörshandboken till Kodak Capture Pro Software (A-61750) finns mer information om jobbinställningar, arkinställningar, streckkods- och OCR-inställningar, automatisk import, etc. Mer information om inställningar av Capture Pro finns i administratörshandboken. A-61735_sv Juli

4 Dokumentation om produkten Förutom den här användarhandboken finns även följande dokumentation: Onlinehjälp ger produktinformation inklusive detaljerade uppgifter om produktinställning, användargränssnittet och många avancerade funktioner. För att hitta information i hjälpfilen kan du använda innehållsförteckningen, index eller sökfunktionen. För att komma till hjälpavsnittet trycker du på F1, väljer knappen Hjälp i en dialogruta eller klickar på ikonen? högst upp till höger i vilket fönster som helst. Självstudier online självstudier för Kodak Capture Pro Software ger en produktöversyn som följs av detaljerade exempel på produktinställningar som utformats för att du ska kunna lära känna de viktigaste funktionerna i Capture Pro Software. Självstudierna ger dig en genomgång av de grundläggande stegen för att utföra uppgifter som t.ex. att ställa in jobb, skanna, indexera och bearbeta dina skannade bilder. Självstudierna är en valfri del av installationsprogrammet för Capture Pro Software. Om det har installerats kan du köra det genom att välja Hjälp > Självstudier. Om det inte har installerats sätter du in installations-dvd:n för Capture Pro Software och installerar det, eller så kan du köra det från dvd-skivan. Självstudierna för varje språk som stöds finns även att hämta på webbplatsen för Capture Pro Software på Referenshandbok innehåller enkla sätt att snabbt komma igång med installation och start av Kodak Capture Pro Software. Det ges även information om hur man skannar med de fördefinierade standardinställningarna. En PDF-fil av den här handboken finns även på Kodak Capture Pro Software-dvd:n. Administratörshandboken innehåller detaljerad information om hur man skapar jobbinställningar som ger användarna det mest effektiva sättet att använda Kodak Capture Pro Software. Den innehåller även information om arkinställningar, streckkoder och patchkoder, automatisk import m.m. Versionsmeddelande innehåller information som eventuellt inte har varit tillgänglig i annan dokumentation om produkten. För att se detta versionsmeddelande går du till och väljer länken Capture Pro Software Upgrade for Version X.X. Sidan för hämtning innehåller en länk till det senaste versionsmeddelandet. 1-2 A-61735_sv Juli 2014

5 Terminologi Innan du börjar är det bra att ha viss grundläggande kunskap om den terminologi som används i Kodak Capture Pro Software. Kodak Capture Pro Software är baserat på jobb. Ett jobb är en konfiguration som ställs in för att läsa in och bearbeta en uppsättning dokument som du vill skanna. För att skanna dokument i ett jobb behöver du skapa en bunt som håller ihop de skannade dokumenten, bilderna och uppgifterna innan du bearbetar dem. Kodak Capture Pro Software organiserar skannade dokument i följande hierarki: Bunt: innehåller ett eller flera skannade dokument (liknande en mapp som innehåller flera olika separata dokument). Dokument: innehåller ett eller flera ark som hör till ett enda objekt (t.ex. innehållet i ett kuvert). Ark: är fysiska pappersark som matas genom skannern för att skapa bilderna. Bild: elektroniska återgivelser av skannade ark. Bearbetning innebär att skicka bunten till önskat bearbetningssystem eller önskad plats i det format som du väljer. Se Bilaga A, Ordlista för en fullständig lista över terminologin i Kodak Capture Pro Software. Starta Kodak Capture Pro Software Om du inte använder versionerna med Endast index eller Automatisk import ska du se till att skannern är påslagen och korrekt ansluten till datorn. Om du köpt en valfri maskinvarunyckel ska du se till att den sitter i en USB-port på datorn. Dubbelklicka på ikonen Kodak Capture Pro Software på skrivbordet eller Klicka på: Start > Program > Kodak > Kodak Capture Pro Software. Obs! Klienter med nätverksutgåvan ger dig ett varningsmeddelande om att de får en licensnyckel. Nätverksklienter med Kodak Capture Pro Software utför den första synkroniseringen med Kodak Capture Pro Server Software. A-61735_sv Juli

6 Välja skanner (klienter utan nätverksutgåvan) Första gången du startar Capture Pro Software visas meddelandet Du har inte valt skanner. Vill du göra skannerinställningar nu? visas. Klicka på Ja om du vill att skärmen Inställningar för arbetsstation ska visas. På den här skärmen kan du välja vilken skanner som du ska använda i en lista över tillgängliga skannrar. När du startar programmet hädanefter behöver du inte gå igenom de här stegen. 1. Klicka på Välj. Skärmen Välj skanner visas. 2. Välj den skanner som du har installerat på datorn och klicka på OK. Skärmen Snabbstart visas. 3. Klicka på OK på skärmen för Inställningar för arbetsstation. 1-4 A-61735_sv Juli 2014

7 Snabbstart Skärmen Snabbstart innehåller en meny med vanliga funktioner och jobbtitlar. Sidan med jobbtitlar visar de jobbinställningar som har skapats. Titlarna visas i alfabetisk ordning och kan byta färg om andra jobbtitlar läggs till eller tas bort. OBS! Långa jobbnamn får inte plats på knappen och kommer att trunkeras. Flytta musen över knappen för att visa hela jobbnamnet. Vi rekommenderar att de första orden av jobbnamnet är unika och beskrivande. Satshanterare här kan du öppna befintliga dokumentsatser, skapa nya satser eller visa status för en befintlig sats. Huvudmeny visar huvudmenyn för Capture Pro Software. Du kan manuellt öppna eller skapa en ny sats, initiera dokumentinläsning, redigera jobbinställningar, redigera användare och grupper och utföra många systemkonfigurationsåtgärder. Logga ut loggar ut den nuvarande användaren. Avsluta avslutar Capture Pro Software. När du klickar på en jobbtitel skapas en ny sats och skanningen startar enligt definitionen i jobbinställningen. Efter utmatningen av ett jobb visas skärmen Snabbstart igen. ANMÄRKNING: Om du är en avancerad användare och inte vill använda jobbtitlarna i snabbstarten kan du inaktivera skärmen Snabbstart genom att avmarkera Visa snabbstart i dialogrutan Inställning av arbetsstation. Öppna dialogrutan Inställning av arbetsstation genom att välja Arkiv>Inställning av arbetsstation från huvudskärmen. Ikonen "Snabbstart" finns i verktygsfältet "Visa" och kan användas för att navigera tillbaka till skärmen "Snabbstart" från huvudmenyn. "Snabbstart" är inaktiverad för utgåvorna Endast index eller Automatisk import. A-61735_sv Juli

8 Dialogrutan Bunthanteraren När du loggar in på Kodak Capture Pro Software visas dialogrutan Bunthanteraren. Du kan även visa dialogrutan Bunthanteraren genom att välja Bunt > Öppna. I den här dialogrutan kan du hantera alla buntar som är kopplade till dina jobbinställningar. Tillgängliga jobb lista över alla dina jobbinställningar. Ange en bunt från en av dessa jobbinställningar. Klicka här om du vill visa alla buntar för alla jobbinställningar. Klicka här om du vill dölja alla buntar för alla jobbinställningar. Buntar i valt jobb visar fälten jobbnamn, buntnamn, tillkomsttid, buntstatus och låst av för de markerade jobben. Visa alternativ visar dialogrutan Visa alternativ där du kan välja vilka statusar (dvs. Tillgänglig, Bearbetar etc.) som ska visas i fältet Buntstatus i dialogrutan Bunthanteraren. Öppna visar bunten som du har valt i listan. Du kan inte öppna en bunt som betecknas som Används med kommandot Öppna. Du måste ha läs- och skrivbehörighet till platsen för den skannade bilden för att kunna öppna en befintlig bunt. Ny öppnar dialogrutan Ny bunt där du kan skapa en ny bunt. Byt namn öppnar dialogrutan Byt namn på bunt där du kan byta namn på den valda bunten. Ta bort tar bort den valda bunten. En ruta visas där du får bekräfta borttagningen. Bearbeta skickar bunten till bearbetning. Stäng stänger dialogrutan. 1-6 A-61735_sv Juli 2014

9 Skapa en ny bunt När du vill skanna dokument måste du skapa en ny bunt eller öppna en befintlig bunt att skanna dokumenten till. I de flesta fall har din systemadministratör redan konfigurerat de jobb som du kommer att använda. Dessa jobb kommer att listas i dialogrutan Bunthanteraren. Så här skapar du en ny bunt: 1. Starta Kodak Capture Pro Software. Dialogrutan Bunthanterare visas. 1. Välj Ny. Dialogrutan Ny bunt visas. 2. Välj en jobbinställning från listrutan Jobbnamn. Den nya bunten samlas in och bearbetas enligt definitionerna i jobbinställningen. 3. Ange ett nytt buntnamn i fältet Buntnamn. Som standard föreslår Kodak Capture Pro Software automatiskt ett nytt buntnamn baserat på det senaste buntnamn som har skapats i jobbinställningen. Om det senaste buntnamnet exempelvis var Health030 blir det nya buntnamnet som standard Health031. Det går inte att ange något värde om Aktivera buntnumrering på jobbnivå inte har markerats i dialogrutan Inställningar för arbetsstation. OBS! För klienter med nätverksutgåvan. När Aktivera buntnumrering på jobbnivå inaktiveras i Inställningar för arbetsstation och buntnamnet innehåller <BATCH_COUNTER> kommer buntnamnet att visa Anges av systemet och kan inte ändras. 4. I tillämpliga fall kan du ange ID för startdokumentet. Startdokument-ID är det ID du vill tilldela det första dokumentet i en bunt. I de flesta fall är detta ID 1. Som standard föreslås ett inledande dokumentnummer baserat på jobbinställningen. 5. Klicka på OK. Bildgranskning visas i huvudfönstret med det tilldelade buntnamnet. Bildgranskning, Buntutforskaren och Miniatyrvisaren förblir tomma tills du börjar skanna. A-61735_sv Juli

10 Öppna en befintlig bunt Så här öppnar du en befintlig bunt: 1. Välj Bunt > Öppna. Dialogrutan Bunthanterare visas. Beroende på inställningarna kan buntar från alla jobbinställningar visas. 2. Markera den bunt du vill öppna och klicka på Öppna. Den bunt du markerade visas i Bildgranskning och Buntutforskaren. Du kan nu arbeta i bunten. OBS! Om du skannar i en miljö med flera skannrar och den bunt du valt redan är öppen vid en annan arbetsstation låter Kodak Capture Pro Software dig inte öppna bunten. Meddelandet Bunten kan inte öppnas eftersom den används av en annan användare visas. Ta bort en bunt Om du tar bort en bunt tar du bort både bilderna och underkatalogstrukturen för den markerade bunten. 1. Välj Bunt > Öppna. Dialogrutan Bunthanterare visas. Beroende på inställningarna kan buntar från alla jobbinställningar visas. 2. Markera den bunt du vill ta bort och klicka på Ta bort. Meddelandet Är du säker på att du vill ta bort den valda bunten XXXXX? visas. 3. Klicka på OK. 1-8 A-61735_sv Juli 2014

11 Använda ett jobb I det här avsnittet finns grundläggande steg för att skapa en ny bunt, skanna och bearbeta en bunt. Detaljerad information om att indexera, ställa in OCR-zoner, läsa patchar, välja olika bearbetningskällor etc. finns i administratörshandboken för Kodak Capture Pro Software (A-61750). OBS! Det finns flera olika sätt att utföra en åtgärd när man använder Kodak Capture Pro Software. Om du till exempel vill öppna en bunt kan du välja Bunt > Öppna från menyraden, eller klicka på verktygsfältsknappen Öppna bunt eller trycka på snabbknappen F3. I den här handboken sker alla åtgärder från menyraden. En fullständig lista över menyer, verktygsfältsknappar och funktionsknappar finns i kapitel 2, Användargränssnittet. 1. Om du inte redan har startat Capture Pro Software kan du göra det nu. Dialogrutan Bunthanterare visas. 2. Klicka på Ny. Skärmen Ny bunt visas. 3. Välj önskad jobbinställning från listrutan Jobbnamn. Fälten Buntnamn och Startdokument-ID fylls i automatiskt. DU kan ändra dessa om du vill. A-61735_sv Juli

12 4. Klicka på OK. Huvudskärmen visas och du kan börja skanna. 5. Placera dokumenthögen som du vill skanna i skannerns inmatningsfack. 6. Klicka på Start. Skannern matar in arken. 7. När dokumenten har skannats kan du utföra nödvändig redigering (dvs. ta bort tomma sidor, rotera bilder, beskära bilder, etc.). Se nästa avsnitt Redigeringsalternativ för en kort beskrivning av vissa av alternativen. 8. När bunten ser ut så som du vill ha den väljer du Bunt > Bearbeta. Bearbetningen av bunten börjar och skärmen Ny bunt visas så att du kan påbörja en ny skanningssession medan bearbetningen sker i bakgrunden. Dina skannade bilder levereras till angiven plats A-61735_sv Juli 2014

13 Redigeringsalternativ Innan du skickar bunten till bearbetning bör du titta igenom dina bilder för att vara säker på att de ser ut så som du vill ha dem. Om du behöver göra justeringar finns det verktyg du kan använda. Det här avsnittet innehåller information om vissa av de vanligaste redigeringsfunktionerna (dvs. rotera bilder, radera bilder, beskära bilder etc.). En beskrivning av hur man delar och slår samman bilder finns i administratörshandboken till Kodak Capture Pro Software. Alla menyalternativ och verktygsalternativ finns beskrivna i kapitel 2, Användargränssnittet. Rotera bilder I Kodak Capture Pro Software kan du automatiskt rotera bilderna medan de skannas eller rotera dem manuellt efter skanningen. Bilder roteras 90, 180 eller 270 medurs. Så här roterar du bilder manuellt i en befintlig bunt: 1. Klicka på enskilda (eller grupper av) bilder, sidor eller dokument i Buntutforskaren eller i Bildgranskning. 2. Välj Verktyg > Rotera > 90, 180 eller 270. De roterade bilderna visas i Bildgranskning. A-61735_sv Juli

14 Rita en region Med verktyget för att rita en region kan du rita en rektangel runt en del av bilden, och sedan tömma området inuti rektangeln genom att välja Tom eller beskära bilden till rektangelns storlek genom att välja Beskär. 1. Klicka på en bild som du vill beskära eller redigera i Bildgranskning. 2. Välj Verktyg > Rita region. 3. Klicka och dra regionpekaren till en rektangel över den del av bilden som du vill markera. Släpp musknappen. Rektangeln blir grön. 4. Nu kan du beskära regionen eller ta bort den delen av bilden. Så här tar du bort en region: Högerklicka på bilden med den gröna rektangeln och välj Avmarkera region. Beskära bilder Du kan beskära ett område utanför en rektangulär region som du skapar genom att använda verktyget Rita region och använda alternativet Beskär. 1. Klicka på den bild som du vill beskära i Buntutforskaren. Bilden du valt kommer att markeras i rött i Bildgranskning. 2. Välj Verktyg > Rita region. 3. Klicka och dra regionpekaren till en rektangel över den del av bilden som du vill ha kvar. Släpp musknappen. Rektangeln blir grön. 4. Välj Verktyg > Beskär. Bildområdet utanför den gröna rektangeln kommer att raderas och endast det markerade området kommer att finnas kvar i Bildgranskning. 5. Klicka på OK om du vill spara ändringen A-61735_sv Juli 2014

15 Radera en del av en bild Om du vill radera en del av en bild kan du rita en region på bilden och använda verktyget Tom. Området inuti rektangeln kommer att raderas. 1. Klicka på en bild som du vill ta bort i Buntutforskaren. 2. Välj Verktyg > Rita region. 3. Klicka och dra regionpekaren till en rektangel över den del av bilden som du vill ta bort. Släpp musknappen. Rektangeln blir grön. 4. Välj Verktyg > Tom. Nu visas ett tomt område i bilden där du placerade den gröna rektangeln. 5. Klicka på OK om du vill spara ändringen. Bifoga ark Med det här alternativet kan du skanna in extra ark och lägga till dem i ett befintligt dokument. 1. Markera det dokument som ska motta bilagan i Buntutforskaren. 2. Klicka på Dokument > Bifoga ark. 3. Skanna bilderna. De nya arken visas i slutet på det markerade dokumentet. Skanna om bilder När du granskar din bunt med skannade bilder kan du ibland behöva skanna om vissa dokument. 1. Markera det eller de ark du vill skanna om. 2. Lägg originalen i rätt ordning i skannern. 3. Klicka på ikonen Skanna om. Bilderna skannas igen och placeras i sin ursprungliga position efter skanning. Radera bilder Om du vill radera valda bilder från en bunt: 1. Välj vilken bild du vill radera. 2. Välj Arkiv > Ta bort. Meddelandet Vill du ta bort valt/valda objekt? visas. 3. Klicka på Ja för att bekräfta borttagningen. A-61735_sv Juli

16 Ta bort alla dokument i ett intervall Du kan ta bort alla dokument i en befintlig bunt. 1. Välj Dokument > Ta bort intervall. Dialogrutan Ta bort dokument i intervall öppnas. 2. Ange numret för det första dokumentet som du vill ta bort i fältet Från dokumentnummer. 3. Ange det sista dokumentnumret i intervallet i fältet Till dokumentnummer. 4. Klicka på OK. Ta bort tomma bilder från en bunt Det här alternativet gör att du kan ta bort tomma baksides- eller framsidesbilder som skapats av skannern. 1. Ange Bunt > Ta bort tomma bilder. Dialogrutan Inställningar för att ta bort tomma bilder visas. 2. I fältet Börja med dokument anger du det första dokumentnumret i bunten där du vill att sökningen efter tomma bilder ska börja. Standard är det aktiva dokumentet. 3. I fälten Visa svartvita bilder under och Visa bilder i färg/gråskala under anger du gränsen för bilder som ska verifieras, i byte. En bra inställning för vanliga affärsdokument är byte i 200 dpi, svartvitt. 4. Klicka på Kontrollera endast baksidor om du endast vill ta bort tomma baksidor för bilder i en bunt. 5. Klicka på Förvälj alla om alla bilder markeras för borttagning A-61735_sv Juli 2014

17 6. I fältet Visa layout anger du antalet kolumner och rader som du vill visa. På en SVGA-skärm med upplösningen gör en matris på 14 7 att du kan kontrollera 98 bilder per skärm. 7. Klicka på OK om du vill acceptera värdena som du har angett. När bunten har granskats visar Kodak Capture Pro Software alla bilder som matchar de angivna villkoren (exempelvis baksidor med en storlek som är mindre byte) i fönstret Ta bort tomma bilder. Bilderna visas med röd markeringsfärg. Alla markerade bilder räknas som tomma och klara att tas bort. Om inga tomma bilder visas i fönstret Ta bort tomma bilder betyder det att Kodak Capture Pro Software inte kan hitta några tomma bilder som uppfyller dina villkor i bunten. Du kan klicka på Inställningar i fönstret Ta bort tomma bilder så att dialogrutan Inställningar för att ta bort tomma bilder visas på nytt. Ange därefter ett högre tröskelvärde (i byte) för svartvita bilder och/eller bilder i färg/gråskala. 8. Som standard visas alla tomma bilder rödmarkerade och har markerats för borttagning. Markera alla tomma bilder som du inte vill ta bort genom att klicka på dem individuellt. Rödmarkeringen försvinner på dessa bilder. 9. Navigera genom alla bilder i bunten som eventuellt är tomma med hjälp av Första skärmen, Föregående skärm, Nästa skärm och Sista skärmen. 10. Klicka på Ta bort. Meddelandet Ta bort alla markerade bilder? visas. 11. Ange Ja om du vill bekräfta att de tomma bilderna ska tas bort. I Capture Pro Software tas de markerade tomma bilderna bort, sidorna pagineras om och den tillgängliga bunten och hårddiskkapaciteten uppdateras. A-61735_sv Juli

18 Bearbeta bunten När du är klar med redigeringen kan du bearbeta bunten. Med Kodak Capture Pro Software kan du bearbeta en bunt i taget eller alla tillgängliga buntar på en gång. Så här bearbetar du den aktuella bunten i en jobbinställning: 1. Välj Bunt > Bearbeta. När bunten placeras i kö för bearbetning visas dialogrutan Ny bunt så att du kan skanna en ny dokumentbunt. 2. Klicka på OK för att fortsätta skanna bilder till den nya bunten. När du bearbetar en bunt behandlas den i enlighet med det systemutdatamål som du har valt på fliken Utdata i dialogrutan Jobbinställningar. Det här brukar resultera i att bunten kopieras till en underkatalog. Så här bearbetar du alla tillgängliga buntar i en aktuell jobbinställning: Välj Bunt > Bearbeta alla. Dialogrutan Bunthanteraren visas. Du kan där markera en eller flera buntar som ska bearbetas. Så här visar du bearbetningsförloppet: Välj Bunt > Visa utmatningsstatus för bunt. Fönstret Kodak Capture Pro Batch Status visas. Fönstret uppdateras med status för buntarna medan de bearbetas. Vid bearbetning i bakgrunden får skanning högre prioritet. Bearbetningen går långsammare tills skanningen är klar. Rensa fel I fönstret för buntstatus i Kodak Capture Pro finns information om buntar som förbereds för utdata från Kodak Capture Pro Software. Så här visar du fönstret för buntstatus: Välj Bunt > Visa utmatningsstatus för bunt. Så här rensar du felen: Klicka på Jobbnamn om du vill Rensa alla fel eller Rensa markerade fel A-61735_sv Juli 2014

19 2 Användargränssnittet Innehåll Huvudfönster Menyrad Arkiv-menyn Bunt-menyn Visa-menyn Läsa in-menyn Dokument-menyn Redigera-menyn Verktyg-menyn Dialogrutan för verktyget Intelligent QC Index-menyn Använda databassökning Använda dubbel datapost Postupplösning Hjälp-menyn Verktygsfält Verktygsfältet Läsa in Verktygsfältet Bunt Verktygsfältet Dokument Verktygsfältet Visa Navigeringsverktygsfält Verktygsfältet Flagga Verktygsfältet Redigera Verktygsfältet Index Verktygsfältet Skannerjusteringar Kortkommandon Buntutforskaren Bildgranskning Bild kontextkänslig meny Miniatyrvisaren Kontextkänslig meny i Miniatyrvisaren Verktyget Intelligent QC Index-fönstret Informationsfönstret Fönstret för buntbearbetningsstatus Statusfält Ändra gränssnittet i huvudfönstret Det här kapitlet innehåller beskrivningar av huvudfönstret i Kodak Capture Pro Software och beskrivningar av menyraden, verktygsfälten och granskningsfönster. A-61735_sv Juli

20 Huvudfönster Huvudfönstret består av följande delar. 1 Programtitelfält jobbinställningarnas namn. 2 Menyraden innehåller följande menyposter: Arkiv, Bunt, Visa, Läsa in, Dokument, Redigera, Verktyg, Index och Hjälp. 3 Verktygsfält innehåller följande verktygsfält: Läsa in, Bunt, Visa, Dokument, Navigering, Flagga, Redigera och Index. 4 Buntutforskaren visar en lista över alla dokumentmappar, sidor och bildfiler i bunten. 5 Bildgranskning visar bilderna i en bunt. Bildgranskning kan konfigureras för visning av 1, 2, 4, 8 eller fler bilder samtidigt. 6 Miniatyrvisaren visar miniatyrversioner av alla bilder i bunten. 7 Fliken Index när du klickar på fliken Index (till höger om huvudfönstret) visas Index-fönstret som innehåller nivåindex för bunten eller dokumentet. 2-2 A-61735_sv Juli 2014

21 8 Fliken Information när du klickar på fliken Information (till höger om huvudfönstret) visas informationsfönstret som innehåller detaljerad statistik om bunten, dokumentet, arket och bilden. A-61735_sv Juli

22 Menyrad Menyraden innehåller följande menyposter: Arkiv, Bunt, Visa, Läsa in, Dokument, Redigera, Verktyg, Index och Hjälp. Arkiv-menyn På Arkiv-menyn finns följande alternativ: Jobbinställningar öppnar dialogrutan Jobbinställningar där du kan ange alla parametrar för en jobbinställning. Mer information finns i administratörshandboken till Kodak Capture Pro Software. Kortkommando: J. Arkinställningar öppnar dialogrutan Arkinställningar där du kan välja en fördefinierad arkinställning eller skapa en anpassad arkinställning för en jobbinställning. I Kodak Capture Pro Software finns flera fördefinierade arkinställningar. Listan över fördefinierade arkinställningar varierar beroende på vilken skanner som används. Mer information finns i administratörshandboken. Inställningar för arbetsstation öppnar dialogrutan Inställningar för arbetsstation som låter dig välja den skanner som är ansluten till din dator för att skanna dokument till Kodak Capture Pro Software. Om programvaran är licensierad kan du också välja Automatisk import för att importera bilder automatiskt till Kodak Capture Pro Software. Hur du gör detta beskrivs i nästa avsnitt: Ställa in din egen arbetsstation. Importera jobbinställning öppnar dialogrutan Import där du kan importera en jobbinställning. Mer information finns i administratörshandboken. Exportera jobbinställning öppnar dialogrutan Export där du kan exportera jobbinställningen till en fil. Mer information finns i administratörshandboken till Kodak Capture Pro Software. Användarinställningar öppnar dialogrutan Användarinställningar där administratören kan göra inställningar för och hantera användare av Kodak Capture Pro Software. Mer information finns i administratörshandboken. Ändra lösenord öppnar dialogrutan Ändra lösenord där du kan byta lösenord. Så här ändrar du ditt lösenord: 1. Välj Arkiv > Ändra lösenord. Dialogrutan Ändra lösenord visas. 2. Ange ditt Gamla lösenord och ange sedan ditt Nya lösenord. 3. Bekräfta ditt lösenord genom att ange ditt nya lösenord i fältet Bekräfta lösenord. 4. Klicka på OK. Språk här kan du välja på vilket språk användargränssnittet ska visas. Språk som stöds är: engelska, franska, italienska, tyska, portugisiska (Brasilien), nederländska, spanska, förenklad kinesiska, traditionell kinesiska, svenska, koreanska, turkiska, tjeckiska, ryska och japanska. Så här byter du språk: 1. Välj Arkiv > Språk. 2. Välj önskat språk. Användargränssnittet kommer att visas på det valda språket. OBS! Om standardspråket är ett västerländskt språk och användaren växlar till ett asiatiskt språk, kan fel tecken visas i dialogrutan Skannerinställningar (TWAIN-drivrutin). Du löser problemet genom att gå till region- och språkalternativen på datorn och ange önskat asiatiskt språk som språk för icke-unicode-program. 2-4 A-61735_sv Juli 2014

23 Måttenheter här kan du välja amerikanska eller metriska måttenheter. Skriv ut öppnar dialogrutan Utskriftsinställningar för den valda skrivaren så att du kan skriva ut skannade dokument. Kortkommando: Ctrl + P. Spara som PDF öppnar dialogrutan Spara som PDF där du kan spara skannade bilder i sökbart eller icke sökbart PDF-format. Logga ut loggar ut aktuell användare. Minimera minimerar programmet Capture Pro Software men stänger det inte. Avsluta stänger Kodak Capture Pro Software. Kortkommando: Alt + F4. Ställa in din arbetsstation När du väljer Arkiv > Inställningar för arbetsstation visas skärmen för inställningar av arbetsstation. Från den här skärmen kan du ställa in information om arbetsstationen och välja den skanner som du vill använda. 1. Ange ID och Namn för arbetsstationen. Om det finns flera skannrar måste ID:t och namnet vara unika. 2. Om du är en avancerad användare och inte vill använda skärmen Snabbstart avmarkerar du kryssrutan Visa snabbstart. 3. Klicka på Välj. Dialogrutan Välj källa visas och den innehåller en lista över tillgängliga skannrar och andra källor, som t.ex. automatisk import, beroende på din licens. 4. Välj den källa du vill använda och klicka på OK. 5. Ange önskad diskvarningsnivå i megabyte (MB). Du får en varning om det lediga utrymmet på disken kommer under denna nivå. 6. Markera Aktivera buntnumrering på jobbnivå om du vill att buntsekvensnumret ska behållas oberoende för varje enskilt jobb. Om det här alternativet markeras utförs numreringen på jobbnivå. Om alternativet inte markeras utförs numreringen på systemnivå. Exempel: Systemnivå Fakturor INV001 Anmälningar CLM002 Register RCD003 Fakturor INV Klicka på OK när du är klar. Jobbnivå Fakturor INV001 Anmälningar CLM001 Register RCD001 Fakturor INV002 A-61735_sv Juli

24 Bunt-menyn På Bunt-menyn finns följande alternativ: Ny öppnar dialogrutan Ny bunt där du kan skapa en ny bunt. Hur du gör detta beskrivs i kapitel 1, Komma igång. Öppna öppnar dialogrutan Bunthanteraren där du kan öppna en befintlig bunt. Kortkommando: F3. Hur du gör detta beskrivs i kapitel 1, Komma igång. Stäng stänger den bunt som är öppen. Byt namn öppnar dialogrutan Byt namn på bunt där du kan byta namn på den aktuella bunten. Ta bort tomma bilder öppnar dialogrutan Ta bort tomma bilder där du kan ta bort tomma bak- eller framsidesbilder som framställts av skannern. Hur du gör detta beskrivs i kapitel 1, Komma igång. Utdata påbörjar bearbetning av alla bilder i den aktuella bunten. Kortkommando: O. Hur du gör detta beskrivs i kapitel 1, Komma igång. Alla till utdata påbörjar bearbetning av alla bilder i alla buntar i det aktuella jobbet. Visa status för buntutdata öppnar fönstret buntstatus för Kodak Capture Pro med pågående statusinformation för dina utdatakommandon. Se avsnittet Fönstret för buntbearbetningsstatus längre fram i det här kapitlet. Rensa tar bort alla bilder i en bunt, men behåller underkatalogstrukturen intakt. Ta bort raderar både bilderna och underkatalogstrukturen för markerad bunt. Hur du gör detta beskrivs i kapitel 1, Komma igång. Ta bort till buntens slut tar bort alla bilder från den markerade bilden fram till den sista bilden i bunten. 2-6 A-61735_sv Juli 2014

Capture Pro Software. Användarhandbok. A-61735_sv

Capture Pro Software. Användarhandbok. A-61735_sv Capture Pro Software Användarhandbok A-61735_sv KOMMA IGÅNG 1-1 ANVÄNDARGRÄNSSNITT 2-1 FELSÖKNING 3-1 BILAGOR A & B 1 Komma igång Innehåll Dokumentation om produkten...1-2 Terminologi...1-3 Starta Kodak

Läs mer

Capture Pro Software. Komma igång. A-61640_sv

Capture Pro Software. Komma igång. A-61640_sv Capture Pro Software Komma igång A-61640_sv Komma igång med Kodak Capture Pro Software och Capture Pro Limited Edition Installera programvaran: Kodak Capture Pro Software och Network Edition... 1 Installera

Läs mer

Komma igång med Kodak Capture Pro Software. Installera programvaran. Innan du börjar: Vad du behöver: Installationsprocedurer:

Komma igång med Kodak Capture Pro Software. Installera programvaran. Innan du börjar: Vad du behöver: Installationsprocedurer: Komma igång med Kodak Capture Pro Software Tanken med den här handboken är att ge tips om ett antal enkla procedurer som hjälper användaren att komma igång snabbt. Procedurerna visar hur man installerar

Läs mer

Capture Pro Software arbetsflöde: OCR-indexering och dokumentseparation med patchkod

Capture Pro Software arbetsflöde: OCR-indexering och dokumentseparation med patchkod Detta skriftliga förfarande motsvarar arbetsflödet för OCR-indexering och dokumentseparation i utbildningsprogrammet för Capture Pro Software. Varje steg i förfarandet anges i första kolumnen med kommentarer

Läs mer

Viktig information om Capture Pro Software Version 3.1.0

Viktig information om Capture Pro Software Version 3.1.0 Viktig information om Capture Pro Software Version 3.1.0 Capture Pro Software version 3.1.0 är en förbättrad och korrigerad version för både befintliga och nya kunder. I version 3.1.0 kombineras den fristående

Läs mer

ALEPH ver. 16 Introduktion

ALEPH ver. 16 Introduktion Fujitsu, Westmansgatan 47, 582 16 Linköping INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SKRIVBORDET... 1 2. FLYTTA RUNT M.M.... 2 3. LOGGA IN... 3 4. VAL AV DATABAS... 4 5. STORLEK PÅ RUTORNA... 5 6. NAVIGATIONSRUTA NAVIGATIONSTRÄD...

Läs mer

Snabbguide. 1. Systemkrav. 2. Installation och aktivering. Installation. Aktivering

Snabbguide. 1. Systemkrav. 2. Installation och aktivering. Installation. Aktivering Snabbguide Denna snabbguide hjälper dig att installera och komma igång med Readiris TM 15. För detaljerad information om Readiris TM alla funktioner, läs hjälpfilen som medföljer programvaran, eller de

Läs mer

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt. Kom igång Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.se/login Nu dyker en ruta upp på skärmen. Fyll i ditt användarnamn och lösenord och klicka på "logga in". Nu

Läs mer

Scan Station Pro 550 Administration och serviceverktyg för Scan Station

Scan Station Pro 550 Administration och serviceverktyg för Scan Station Scan Station Pro 550 Administration och serviceverktyg för Scan Station Konfigurationshandbok A-61732_sv 7J4367 Kodak Scan Station Pro 550 Administration Innehåll Skillnader... 1 Installation... 2 Skapa

Läs mer

OBS! FÖRSÖK INTE INSTALLERA PROGRAMVARAN INNAN DU HAR LÄST DET HÄR DOKUMENTET.

OBS! FÖRSÖK INTE INSTALLERA PROGRAMVARAN INNAN DU HAR LÄST DET HÄR DOKUMENTET. INSITE INSTALLATIONSBULLETIN Sid 2: Installera INSITE Sid 7: Ta bort INSITE OBS! FÖRSÖK INTE INSTALLERA PROGRAMVARAN INNAN DU HAR LÄST DET HÄR DOKUMENTET. OM PROGRAMVARAN INSTALLERAS ELLER ANVÄNDS PÅ FELAKTIGT

Läs mer

Kom igång med Denna korta manual hjälper dig med att komma igång med programmen Vital och ViTex.

Kom igång med Denna korta manual hjälper dig med att komma igång med programmen Vital och ViTex. Kom igång med Denna korta manual hjälper dig med att komma igång med programmen Vital och ViTex. Kom igång med ViTre Sida 1 Kom i gång med ViTre ViTal Läshjälpen Anpassa ViTal Läshjälpen..... Sida 3 Anpassa

Läs mer

Användarhandbok. Nero BackItUp. Ahead Software AG

Användarhandbok. Nero BackItUp. Ahead Software AG Användarhandbok Nero BackItUp Ahead Software AG Information om copyright och varumärken Användarhandboken till Nero BackItUp och innehållet i den är skyddat av copyright och tillhör Ahead Software. Alla

Läs mer

Novell Filr 1.2 skrivbordsprogram för Mac snabbstart

Novell Filr 1.2 skrivbordsprogram för Mac snabbstart Novell Filr 1.2 skrivbordsprogram för Mac snabbstart April 2015 Snabbstart Med Novell Filr får du enkelt åtkomst till alla dina filer och mappar från skrivbordet, webbläsaren eller en mobil enhet. Dessutom

Läs mer

Nero AG SecurDisc Viewer

Nero AG SecurDisc Viewer Användarhandbok för SecurDisc Nero AG SecurDisc Information om upphovsrätt och varumärken Användarhandboken och dess innehåll skyddas av upphovsrätt och tillhör Nero AG. Med ensamrätt. Användarhandboken

Läs mer

SMART Ink 3.0 ANVÄNDARHANDBOK FÖR MAC OS X-OPERATIVSYSTEM

SMART Ink 3.0 ANVÄNDARHANDBOK FÖR MAC OS X-OPERATIVSYSTEM SMART Ink 3.0 ANVÄNDARHANDBOK FÖR MAC OS X-OPERATIVSYSTEM Varumärkesinformation SMART Ink, SMART Meeting Pro, smarttech, SMART-logotypen och alla SMART-slogans är varumärken eller registrerade varumärken

Läs mer

Acrobat 9. Adobe. Grundkurs

Acrobat 9. Adobe. Grundkurs Acrobat 9 Adobe Grundkurs Innehållsförteckning 1 Vad är Acrobat 9?...5 Kort om programmet... 5 Användningsområden... 6 Vad är PDF lite teori... 7 Starta och stänga Acrobat 9... 8 Starta programmet... 8

Läs mer

FirstClass Hur du använder FirstClass.

FirstClass Hur du använder FirstClass. OPEN TEXT FirstClass Hur du använder FirstClass. Mars 2008 Peter Gustafsson, Skf Logga in på FirstClass För att starta FirstClass, dubbelklicka på FirstClass ikonen på skrivbordet eller på start-menyn.

Läs mer

Adobe ACROBAT GRUNDER

Adobe ACROBAT GRUNDER Adobe ACROBAT X GRUNDER Innehållsförteckning 1 Vad är Acrobat X?...5 Kort om programmet... 5 Användningsområden... 6 Vad är PDF lite teori... 7 Starta och stänga Acrobat X... 8 Starta programmet... 8 Stänga

Läs mer

Grundläggande Ordbehandling Microsoft Word

Grundläggande Ordbehandling Microsoft Word Grundläggande Ordbehandling Microsoft Word Programfönstret Namnlist Verktygsfält Menyrad Vågrät linjal Lodrät linjal Rullningslist Statusfält Menyer och Verktygsfält Visa eller dölja ett verktygsfält Högerklicka

Läs mer

EVO DEV. EvodevExcel.GarpReportAddin

EVO DEV. EvodevExcel.GarpReportAddin EVO DEV EvodevExcel.GarpReportAddin Evodev AB web www.evodev.se epost info@evodev.se Telefon 033-4300300 Fax 033-126697 Innehåll Installera programmet 1 Installation 1 Registerinställningar 1 Start av

Läs mer

Symprint Snabbstartsguide

Symprint Snabbstartsguide Symprint Snabbstartsguide Artikelnummer: 12020, 12021, 12022 v.1 0.10 1 Innehåll Välkommen till SymPrint... 3 Installation av medföljande mjukvara:... 3 Komma igång... 4 Skapa nytt dokument från mall...

Läs mer

Lathund för fakturaspecifikation med rapportverktyget BusinessObjects, version 4.0. Version 1.0, 2013-06-14

Lathund för fakturaspecifikation med rapportverktyget BusinessObjects, version 4.0. Version 1.0, 2013-06-14 Lathund för fakturaspecifikation med rapportverktyget BusinessObjects, version 4.0 Version 1.0, 2013-06-14 Utgivare: Trafikverket Kontakt: fakturering.jarnvag@trafikverket.se Distributör: Trafikverket,

Läs mer

Migrera till PowerPoint 2010

Migrera till PowerPoint 2010 I den här guiden Microsoft Microsoft PowerPoint 2010 skiljer sig rent utseendemässigt mycket, så vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig att snabbare lära dig programmet. Här kan du läsa om de

Läs mer

Huvudfönstret för GroupWise

Huvudfönstret för GroupWise Huvudfönstret för Det mesta arbetet i utförs i huvudfönster. Huvudfönstrets olika delar beskrivs nedan. HUVUDMENY visas längst upp i och innehåller menypunkter: Arkiv, Redigera, Visa, Åtgärder, Verktyg,

Läs mer

FOR BETTER UNDERSTANDING. Snabbguide. www.wordfinder.se

FOR BETTER UNDERSTANDING. Snabbguide. www.wordfinder.se FOR BETTER UNDERSTANDING Snabbguide www.wordfinder.se Tekniska förutsättningar WordFinder 10 Professional för Mac kräver följande: Processor: Intel Mac OS X 10.5 eller senare. Installation Installation

Läs mer

Sharpdesk V3.5. Installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0

Sharpdesk V3.5. Installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0 Sharpdesk V3.5 Installationsguide: produktnyckelversion Version 1.0 Copyright Upphovsrätten för denna programvara tillhör Sharp Corporation. All reproduktion, bearbetning eller översättning utan skriftligt

Läs mer

Läsa dokument/information i advantum

Läsa dokument/information i advantum Läsa dokument/information i advantum Förhandsgranskning Välj vilken funktion du vill ha på fönstret genom att klicka på knappen i fönstrets övre högra hörn. Intryckt knapp = du granskar varje dokument

Läs mer

Microsoft. Excel 2010. Migrera till Excel 2001. från Excel 2003

Microsoft. Excel 2010. Migrera till Excel 2001. från Excel 2003 I den här guiden Migrera till Excel 2001 Microsoft skiljer sig rent utseendemässigt mycket, så vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig att snabbare lära dig programmet. Här kan du läsa om de viktigaste

Läs mer

LATHUND FRONTPAGE 2000

LATHUND FRONTPAGE 2000 LATHUND FRONTPAGE 2000 RXK Läromedel AB, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel AB.

Läs mer

FIRSTCLASS. Innehåll:

FIRSTCLASS. Innehåll: FIRSTCLASS Innehåll: Hämta klient...2 Installera klient...2 Konfigurera klient...2 Koppla upp...3 Skrivbordet...3 Mailbox...3 Presentation...3 Skapa ett nytt meddelande...4 Söka mottagare för nytt meddelande...4

Läs mer

med Office 365 i Dynamics NAV 2015

med Office 365 i Dynamics NAV 2015 Arbeta Arbeta med med Office 365 i Dynamics NAV 2015 Office 365 i Dynamics NAV 2015. - En guide för att enkelt komma igång Innehåll Kom igång med Office 365 i Dynamics NAV 2015... 1 Använd Word i Dynamics

Läs mer

Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering.

Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. Uppdatera Mobilus Professional till version 2.0.1 Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. * Filen MP.exe (Mobilus programmet) får inte användas* under tiden uppdateringen

Läs mer

Skanna. WorkCentre C2424-kopiator/skrivare

Skanna. WorkCentre C2424-kopiator/skrivare Skanna Det här kapitlet innehåller: "Vanlig skanning" på sida 4-2 "Installera skannerdrivrutinen" på sida 4-4 "Justera skanningsalternativ" på sida 4-5 "Hämta bilder" på sida 4-11 "Hantera filer och styra

Läs mer

SkanRead hjälp. SkanRead 2.0. Elevdata AB

SkanRead hjälp. SkanRead 2.0. Elevdata AB SkanRead hjälp SkanRead 2.0 Elevdata AB SkanRead hjälp: SkanRead 2.0 Elevdata AB Copyright 2011 Elevdata AB Innehållsförteckning Inledning... v 1. Så här gör du!... 1 2. SkanRead i CD-ORD och programmenyn...

Läs mer

Tips och idéer för Chrome OS och Google Dokument

Tips och idéer för Chrome OS och Google Dokument Tips och idéer för Chrome OS och Google Dokument Läs mer om it i lärandet på webben: www.spsm.se/itilarandet Tips och idéer för Chrome OS och Google Dokument Skriften är utgiven av Specialpedagogiska skolmyndigheten

Läs mer

Se till att posten är i Ändringsläge. Gå till rullgardinsmenyn under Föremål och välj Lägg in bild.

Se till att posten är i Ändringsläge. Gå till rullgardinsmenyn under Föremål och välj Lägg in bild. Bilder (11) Det går att lägga en eller flera bilder till varje föremålspost. Det enklaste är att lägga in en bild, från den registrerade föremålsposten. Det går också att lägga in ett större antal bilder

Läs mer

Bilaga 2. Layoutstöd för examensarbeten och uppsatser

Bilaga 2. Layoutstöd för examensarbeten och uppsatser Bilaga 2 Layoutstöd för examensarbeten och uppsatser Lärstöd Karlstads universitetsbibliotek ht 2007 Layoutstöd examensarbeten och uppsatser ht -07 Innehåll 1. Inledning...1 1.1 Dispositon...2 2. Om omslag...3

Läs mer

RACCOON DEVELOPMENT AB

RACCOON DEVELOPMENT AB Sid 1 Överföring av bilder från kamera Så här kommer kamerabilderna in i datorn: Koppla in datasladden som följer med kameran. Det är oftast en s.k. USB-sladd (änden som ska in i datorn ser ut ungefär

Läs mer

LATHUND OUTLOOK 2000 SV/EN

LATHUND OUTLOOK 2000 SV/EN LATHUND OUTLOOK 2000 SV/EN RXK Läromedel AB, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel

Läs mer

Excel kortkommando. Infoga rad, kolumn eller cell Ta bort rad, kolumn eller cell

Excel kortkommando. Infoga rad, kolumn eller cell Ta bort rad, kolumn eller cell Excel kortkommando Kommando Allmänt F10 Ctrl + B eller Skift + F5 Ctrl + G Ctrl + H Ctrl + i F1 Ctrl + N Ctrl + O Ctrl + P Ctrl + S F12 eller Alt + F2 Ctrl + W eller Alt + F4 Skift + F1 Skift + F10 Ctrl

Läs mer

BLI VÄN MED DIN DATOR ENHETER MAPPAR FILER

BLI VÄN MED DIN DATOR ENHETER MAPPAR FILER BLI VÄN MED DIN DATOR ENHETER MAPPAR FILER Innehållsförteckning ENHETER...2 MAPPAR...2 VISNINGSLÄGEN...3 SORTERING...4 MAPPAR OCH FILER...5 FILNAMN...6 FILTILLÄGG...6 FILHANTERING KOPIERA FLYTTA BYTA NAMN

Läs mer

Mirasys 5.10. Användarguide: Live Sök Export. November 2010. Bygger på delar ur dokumentet Mirasys NVR 5.10 Användarvägledning Mirasys, Ltd.

Mirasys 5.10. Användarguide: Live Sök Export. November 2010. Bygger på delar ur dokumentet Mirasys NVR 5.10 Användarvägledning Mirasys, Ltd. Mirasys 5.10 Användarguide: Live Sök Export November 2010 TTC_TI_Mirasys_Anvandarguide/EW Bygger på delar ur dokumentet Mirasys NVR 5.10 Användarvägledning Mirasys, Ltd. Sida 1 Innehållsförteckning Inloggning...

Läs mer

Använd WordFinder Pro för Mac optimalt! Snabbguide med nyttiga tips och trix.

Använd WordFinder Pro för Mac optimalt! Snabbguide med nyttiga tips och trix. Använd WordFinder Pro för Mac optimalt! Snabbguide med nyttiga tips och trix. Dokumentversion 2014-1 Tekniska förutsättningar För WordFinder 11 Pro för Mac krävs följande: Processor: Intel Mac OS X 10.8

Läs mer

Skapa mappar, spara och hämta dokument

Skapa mappar, spara och hämta dokument Skapa mappar, spara och hämta dokument Övningen görs på hårddisken i mappen Mina dokument 1a Starta programmet utforskaren 1 b Huvudgrupper i utforskaren 1c Expandera huvudgrupper, enheter och mappar Skapa

Läs mer

Grunderna i Word. Identifiera gränssnittsobjekt som du kan använda för att utföra vanliga uppgifter.

Grunderna i Word. Identifiera gränssnittsobjekt som du kan använda för att utföra vanliga uppgifter. Grunderna i Word Word är ett effektivt ordbehandlings- och layoutprogram, men för att kunna använda det på bästa sätt måste du först förstå grunderna. I de här självstudierna beskrivs vissa av de aktiviteter

Läs mer

Snabbstartsguide INSTALLATION OCH ANVÄNDNING AV CISCO TELEFONSTYRNING OCH PRESENCE 8.X MED IBM LOTUS SAMETIME

Snabbstartsguide INSTALLATION OCH ANVÄNDNING AV CISCO TELEFONSTYRNING OCH PRESENCE 8.X MED IBM LOTUS SAMETIME Snabbstartsguide INSTALLATION OCH ANVÄNDNING AV CISCO TELEFONSTYRNING OCH PRESENCE 8.X MED IBM LOTUS SAMETIME 1 Installation av insticksprogrammet Cisco Telefonstyrning och Presence 2 Konfigurera insticksprogrammet

Läs mer

LEX INSTRUKTION LEX LDAP

LEX INSTRUKTION LEX LDAP LEX INSTRUKTION LEX LDAP Innehållsförteckning LEX INSTRUKTION LEX LDAP... 1 1 INLEDNING... 1 2 INSTALLATION... 2 3 LEXLDAPSERVICE - KLIENTEN... 3 3.1 HUVUDFÖNSTER... 3 3.2 INSTÄLLNINGAR... 4 3.2.1 Lex...

Läs mer

Handbok Spectacle. Boudhayan Gupta Boudhayan Gupta Översättare: Stefan Asserhäll

Handbok Spectacle. Boudhayan Gupta Boudhayan Gupta Översättare: Stefan Asserhäll Boudhayan Gupta Boudhayan Gupta Översättare: Stefan Asserhäll 2 Innehåll 1 Inledning 5 2 Starta Spectacle 6 3 Använda Spectacle 7 3.1 Ta en skärmbild....................................... 8 3.1.1 Lagringsinställning.................................

Läs mer

Användarutbildning i SiteVision

Användarutbildning i SiteVision Användarutbildning i SiteVision SiteVision AB Version 3 Innehållsförteckning 1 Komma igång med SiteVision...1 1.1 Starta SiteVision... 1 1.2 Redigeringsläget i SiteVision... 2 1.2.1 Verktygslisten...2

Läs mer

Microsoft. Access 2007. Grundkurs. www.databok.se

Microsoft. Access 2007. Grundkurs. www.databok.se Microsoft Access 2007 Grundkurs www.databok.se Innehållsförteckning 1 Börja arbeta med Access... 1 Vad är en databas?... 1 Starta Access 2007... 1 Skapa en ny databas... 2 Skärmbilden, arbetsytan och deras

Läs mer

Conferencing. Novell. Conferencing 1.0. novdocx (sv) 6 April 2007 STARTA CONFERENCING-KLIENTEN: LOGGA IN: Juli 2007. Conferencing Snabbstartguide

Conferencing. Novell. Conferencing 1.0. novdocx (sv) 6 April 2007 STARTA CONFERENCING-KLIENTEN: LOGGA IN: Juli 2007. Conferencing Snabbstartguide Conferencing Snabbstartguide Novell Conferencing 1.0 Juli 2007 SNABBSTART www.novell.com Conferencing Novell Conferencing använder Conferencing-teknologi. Termen "Conferencing" i det här bladet avser alla

Läs mer

Programinställningar. Kapitel 5 Inställningar-Program

Programinställningar. Kapitel 5 Inställningar-Program Kapitel 5 Inställningar-Program Inställningar finns för att styra hur ZoomTexts ska starta, avsluta och visas på skrivbordet när det är Igång. Du kan också aktivera automatisk uppdatering, vilket gör att

Läs mer

SENIORER SENIORER. Grundläggande IT för. Windows 7. Grundläggande IT för. Windows 7. Eva Ansell Marianne Ahlgren. Eva Ansell Marianne Ahlgren

SENIORER SENIORER. Grundläggande IT för. Windows 7. Grundläggande IT för. Windows 7. Eva Ansell Marianne Ahlgren. Eva Ansell Marianne Ahlgren 600 IT för seniorer Windows 7.qxp 2011-06-0 10:27 Sida 1 Eva Ansell Marianne Ahlgren Eva Ansell Marianne Ahlgren Grundläggande IT för SENIORER Windows 7 Det här är en bok för dig som behöver grundläggande

Läs mer

Referens till. WeavePoint 6 Mini

Referens till. WeavePoint 6 Mini Referens till WeavePoint 6 Mini Arkiv Öppna Välj Arkiv Öppna eller klicka på snabbknappen Öppna för att komma till dialogrutan Öppna. Du kan öppna ett av de senaste mönstren du arbetat med genom att klicka

Läs mer

InSite Prepress Portal

InSite Prepress Portal InSite Prepress Portal System Version 5.0 Kundens snabbhandledning Svenska Innehåll Vad är InSite Prepress Portal?...1 Vad har ändrats i version 5.0...1 Logga in till Prepress Portal...1 Få hjälp...2 Kontrollera

Läs mer

Snabbstartsguide. Verktygsfältet Snabbåtkomst Kommandona här är alltid synliga. Högerklicka på ett kommando om du vill lägga till det här.

Snabbstartsguide. Verktygsfältet Snabbåtkomst Kommandona här är alltid synliga. Högerklicka på ett kommando om du vill lägga till det här. Snabbstartsguide Microsoft Word 2013 ser annorlunda ut jämfört med tidigare versioner, så vi har skapat den här guiden så att du så snabbt som möjligt ska komma igång. Verktygsfältet Snabbåtkomst Kommandona

Läs mer

CVI ANALYZER V 1.2.0.X

CVI ANALYZER V 1.2.0.X Del nr 6159939235 Utgåva nr 07 Datum 01/2016 Sida 1 / 20 CVI ANALYZER V 1.2.0.X Bruksanvisning Software Part number CVI ANALYZER 1 user 6159276960 CVI ANALYZER 5 users 6159276970 CVI ANALYZER 25 users

Läs mer

Operativsystem - Windows 7

Operativsystem - Windows 7 Uppgift 5 B Operativsystem - Windows 7 Skapa mappar och undermappar Det finns olika sätt att skapa nya mappar på. Alternativ. Högerklicka på en tom yta. Håll muspekaren över Nytt. Klicka på Mapp Alternativ.

Läs mer

Aktivitetsstöd Importfunktion

Aktivitetsstöd Importfunktion Utbildningsmaterial Aktivitetsstöd Importfunktion Sidan 1 (20) Datum: 2011-10-05 Version 1.2 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Importera en fil med medlemmar i Aktivitetsstöd... 4 3. Lägga till

Läs mer

Kopiera. WorkCentre C2424-kopiator/skrivare

Kopiera. WorkCentre C2424-kopiator/skrivare Kopiera Det här kapitlet innehåller: "Vanlig kopiering" på sida 3-2 "Justera kopieringsalternativ" på sida 3-3 "Grundinställningar" på sida 3-4 "Bildjusteringar" på sida 3-8 "Justeringar för bildplacering"

Läs mer

Symantec Enterprise Vault

Symantec Enterprise Vault Symantec Enterprise Vault Guide för användare av Microsoft Outlook 2010 9.0 Symantec Enterprise Vault: Guide för användare av Microsoft Outlook 2010 Programmet som beskrivs i den här boken tillhandahålls

Läs mer

Komma igång med 3L Pro 2014. Komma igång med 3L. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB

Komma igång med 3L Pro 2014. Komma igång med 3L. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Komma igång med 3L Innehåll LOGGA IN I 3L... 3 Verktyg och kortkommandon... 6 Övriga tangenter... 9 RAPPORTUTSKRIFT I 3L... 10 Instruktioner för att skriva till fil:... 11 Logga in i 3L Ikonen för 3L Pro

Läs mer

IT-system. BUP Användarmanual

IT-system. BUP Användarmanual IT-system Användarmanual Innehållsförteckning 1. Att komma igång med... 1 1.1 Installera... 1 1.1.1 Byt databas... 1 1.1.2 Behörighet att byta databas... 2 1.2 Logga in... 3 1.2 Inloggad... 3 1.3 Logga

Läs mer

Revu Handledning: Markeringslista

Revu Handledning: Markeringslista Revu Handledning: Markeringslista Markeringslistan är en specialanpassad flik med horisontell layout som ger dig kraftfulla funktioner för att hantera, komma åt, granska och summera markeringar i en PDF-fil.

Läs mer

Microsoft Word. Lathund för. Innehåll. www.bit.mah.se/support. Autokorrigering. Autotext. Format

Microsoft Word. Lathund för. Innehåll. www.bit.mah.se/support. Autokorrigering. Autotext. Format Lathund för Microsoft Word Innehåll Autokorrigering 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4 Format På denna rullgardinsmeny väljer du om du vill skriva brödtext, rubriker osv. Mycket bra verktyg om du arbetar med formatmallar.

Läs mer

Avancerade alternativ

Avancerade alternativ Avancerade alternativ Det här avsnittet omfattar: "Skriva ut separationssidor" på sida 2-67 "Skriva ut flera sidor på ett enstaka ark (N-upp)" på sida 2-68 "Skriva ut häften" på sida 2-69 "Skriva ut negativa

Läs mer

LATHUND WINDOWS 2000. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.

LATHUND WINDOWS 2000. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk. LATHUND WINDOWS 2000 RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel. Mångfaldigande

Läs mer

www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual

www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual Innehåll 1. INLEDNING 4 2. ROLLER 4 2.1. CHEF 4 2.2. MEDARBETARE 4 2.3. ADMINISTRATÖR 4 2.4. KURSLEDARE 5 2.5. UTBILDARE 5 3. BEGREPP 5 3.1. ENHET 5 3.2.

Läs mer

Att få inskannad text uppläst med talsyntes

Att få inskannad text uppläst med talsyntes Att få inskannad text uppläst med talsyntes 1. Komma igång med ClaroRead Pro Starta talsyntesprogrammet 1. Gå till Startmenyn > Program > Claro Software 2. Klicka på för att starta talsyntesen. ClaroReads

Läs mer

Image Converter. Användarhandbok. Innehåll: Version: 1.1.0.0. Läs följande innan du använder Image Converter. Översikt av Image Converter

Image Converter. Användarhandbok. Innehåll: Version: 1.1.0.0. Läs följande innan du använder Image Converter. Översikt av Image Converter Image Converter Användarhandbok Version: 1.1.0.0 Läs följande innan du använder Image Converter Innehåll: Översikt av Image Converter S2 Bildkonverteringsprocessen S3 Importera till HDD Navigation System

Läs mer

Novell Vibe 4.0. Mars 2015. Snabbstart. Starta Novell Vibe. Bekanta dig med gränssnittet och funktionerna i Novell Vibe

Novell Vibe 4.0. Mars 2015. Snabbstart. Starta Novell Vibe. Bekanta dig med gränssnittet och funktionerna i Novell Vibe Novell Vibe 4.0 Mars 2015 Snabbstart När du börjar använda Novell Vibe kanske du vill börja med att skapa en personlig arbetsyta och en teamarbetsyta. Det här dokumentet innehåller information om hur du

Läs mer

LATHUND WINDOWS XP. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.

LATHUND WINDOWS XP. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk. LATHUND WINDOWS XP RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel. Mångfaldigande

Läs mer

WF 9 MAC Kom i Gång SV Sida 1 FOR BETTER UNDERSTANDING KOM I GÅNG.

WF 9 MAC Kom i Gång SV Sida 1 FOR BETTER UNDERSTANDING KOM I GÅNG. WF 9 MAC Kom i Gång SV 07-08-10 07.43 Sida 1 FOR BETTER UNDERSTANDING KOM I GÅNG www.wordfinder.se WF 9 MAC Kom i Gång SV 07-08-10 07.43 Sida 2 Tekniska förutsättningar WordFinder 9 Professional för Mac

Läs mer

WebViewer Manual för administratör. 2013 Nova Software AB

WebViewer Manual för administratör. 2013 Nova Software AB WebViewer Manual för administratör 2 Manual WebViewer Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1 Introduktion... 3 2 Inställningar... 4 2.1 Uppdatera licensinformation... 4 2.2 Inmatning av användaruppgifter...

Läs mer

Publicera taltidningen

Publicera taltidningen Publicera taltidningen Innehåll Publicera taltidningen...1 Två-stegs-raketen: Webbpubliceringen av taltidningen...1 Manual för publiceringsverktyget WaveFusion...2 Starta verktyget WaveFusion och skapa

Läs mer

E-post. A. Windows Mail. Öppna alternativ. Placera ikonen på skrivbordet.

E-post. A. Windows Mail. Öppna alternativ. Placera ikonen på skrivbordet. E-post A. Windows Mail Öppna alternativ Klicka på startknappen Startmenyn öppnas Klicka på Alla Program Leta reda på Windows Mail Dubbelklicka Windows Mail öppnas. Om ikonen ligger i Start-menyn Klicka

Läs mer

Beställning till Husfoto. Handledning

Beställning till Husfoto. Handledning Beställning till Husfoto Handledning Datum: 13 mars 2012 Innehåll Inställningar... 2 Så här gör du en beställning... 4 Så här hämtar du materialet... 7 Hur sparas filerna?... 8 Support...11 Kortkommandon

Läs mer

Din guide till. Digitala assistenten

Din guide till. Digitala assistenten Din guide till Digitala assistenten Dec 2012 Innehåll SÅ HÄR SÄTTER DU DIGITALA ASSISTENTEN I ARBETE... 3 Steg 1 Skapa en ny kalenderhändelse... 3 Steg 2 Välj vad du vill att Digitala assistenten ska göra...

Läs mer

Handbok KDE:s Menyeditor. Milos Prudek Anne-Marie Mahfouf Lauri Watts Översättare: Stefan Asserhäll

Handbok KDE:s Menyeditor. Milos Prudek Anne-Marie Mahfouf Lauri Watts Översättare: Stefan Asserhäll Milos Prudek Anne-Marie Mahfouf Lauri Watts Översättare: Stefan Asserhäll 2 Innehåll 1 Inledning 5 1.1 Användarfall......................................... 6 1.1.1 Anpassa en användares meny...........................

Läs mer

Användarhandbok för InCD Reader

Användarhandbok för InCD Reader Användarhandbok för InCD Reader Nero AG Information om upphovsrätt och varumärken Användarhandboken och dess innehåll skyddas av upphovsrätt och tillhör Nero AG. Med ensamrätt. Användarhandboken innehåller

Läs mer

Din guide till. Klientinstallation MS Driftservice

Din guide till. Klientinstallation MS Driftservice Din guide till Klientinstallation MS Driftservice September 2012 Innehåll ALLMÄNT... 3 Gamla klienter... 3 Installation... 3 Vid problem... 5 inställningar för brandväggar... 6 Inställningar för Windows

Läs mer

Sharpdesk V3.5. Push - installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0

Sharpdesk V3.5. Push - installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0 Sharpdesk V3.5 Push - installationsguide: produktnyckelversion Version 1.0 Copyright Upphovsrätten för denna programvara tillhör Sharp Corporation. All reproduktion, bearbetning eller översättning utan

Läs mer

Anvisningar för installation och borttagning av skrivardrivrutinerna Windows PostScript och PCL utgåva 8

Anvisningar för installation och borttagning av skrivardrivrutinerna Windows PostScript och PCL utgåva 8 Anvisningar för installation och borttagning av skrivardrivrutinerna Windows PostScript och PCL utgåva 8 I den här Viktigt-filen får du anvisningar om hur du installerar drivrutinerna för egen PostScript

Läs mer

Så här använder du de enklaste funktionerna i programmet: Starta programmet. Programmet startas från ikonen på skrivbordet.

Så här använder du de enklaste funktionerna i programmet: Starta programmet. Programmet startas från ikonen på skrivbordet. PhotoFiltre 1 Innehåll Starta programmet... 3 Rotera bilden... 4 Beskära bilden... 4 Ljusa upp en bild... 5 Förminska bilden... 6 Skärpa i bilden... 7 Spara och komprimera bilden... 7 Ta bort röda ögon...

Läs mer

Aktivitetsstöd Behörighet - Ledare

Aktivitetsstöd Behörighet - Ledare Aktivitetsstöd Behörighet - Ledare 1 Innehållsförteckning 1 Ledare... 3 1.1 Användare - Webbadress till Aktivitetsstöd... 3 1.2 Användare - Inloggning och glömt lösenord... 3 1.3 Användare - Låst lösenord...

Läs mer

Grunderna i Excel. Identifiera gränssnittsobjekt som du kan använda för att utföra vanliga uppgifter.

Grunderna i Excel. Identifiera gränssnittsobjekt som du kan använda för att utföra vanliga uppgifter. Grunderna i Excel Excel är ett effektivt program för kalkylblad och dataanalys, men för att kunna använda det på bästa sätt måste du först förstå grunderna. I de här självstudierna beskrivs vissa av de

Läs mer

Zimplit CMS Manual. Introduktion. Generell Information

Zimplit CMS Manual. Introduktion. Generell Information Zimplit CMS Manual Introduktion Detta dokument ger en överblick av Zimplit CMS (Content Management System) användargränssnitt och dess funktioner. (För mer information och hjälp-forum, se zimplit.org.)

Läs mer

Instruktioner. Innehåll: 1. Vad är Kimsoft Control (SIDA 2) 3. Hem (SIDA 2)

Instruktioner. Innehåll: 1. Vad är Kimsoft Control (SIDA 2) 3. Hem (SIDA 2) 1 Instruktioner Innehåll: 1. Vad är Kimsoft Control (SIDA 2) 2. Logga in (SIDA 2) 3. Hem (SIDA 2) 4. Skapa/redigera sidor (SIDA 3) 41. Lägg till ny sida (SIDA 3) 42. Avancerat (SIDA 4) 5. Texteditor (SIDA

Läs mer

Innehåll. Installationsguide

Innehåll. Installationsguide Innehåll Innehåll... 2 Förberedelser... 3 Rättigheter... 3 Installera programmen... 3 Konfiguration av databas... 5 Installera databasserver... 5 Konfigurera en databas på en befintlig databasserver...

Läs mer

Grundinställningar i ViTex

Grundinställningar i ViTex Användarhandledning Grundinställningar i ViTex Innan du använder Vitex första bör gången gör du några grundinställningar. Klicka Inställningar-Generellt Nedanstående inställningar är bra att göra! 1 Introduktion

Läs mer

Migrera till Access 2010

Migrera till Access 2010 I den här guiden Microsoft Microsoft Access 2010 skiljer sig rent utseendemässigt mycket, så vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig att snabbare lära dig programmet. Här kan du läsa om de viktigaste

Läs mer

Hjälp för Timmerweb Mobil 3

Hjälp för Timmerweb Mobil 3 1 (8) 2012-11-20 Hjälp för Timmerweb Mobil 3 (ArcPad 10.0) INNEHÅLL Starta och Avsluta... 2 Välj aktivt objekt... 2 Zooma till aktivt objekt... 3 Redigera attribut... 3 Typ av Bakgrundskarta... 3 Redigera

Läs mer

Snabbstartsguide. Visa eller växla mellan onlinekonton Klicka på ditt konto-id för att ändra inställningar eller växla mellan konton.

Snabbstartsguide. Visa eller växla mellan onlinekonton Klicka på ditt konto-id för att ändra inställningar eller växla mellan konton. Snabbstartsguide Microsoft OneNote 2013 ser annorlunda ut jämfört med tidigare versioner, så vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig minimera din inlärningskurva. Växla mellan pekskärm och mus

Läs mer

Novell Filr 1.1 mobilapp snabbstart

Novell Filr 1.1 mobilapp snabbstart Novell Filr 1.1 mobilapp snabbstart Juli 2014 Novell Snabbstart Med Novell Filr får du enkelt åtkomst till alla dina filer och mappar från skrivbordet, webbläsaren eller en mobil enhet. Dessutom är det

Läs mer

Grunderna i Outlook. Identifiera gränssnittsobjekt som du kan använda för att utföra vanliga uppgifter.

Grunderna i Outlook. Identifiera gränssnittsobjekt som du kan använda för att utföra vanliga uppgifter. Grunderna i Outlook Outlook är ett kraftfullt verktyg som hjälper dig att hantera e-post, kontakter, kalendrar och uppgifter. Det är viktigt att du förstår grunderna i programmet så att du kan använda

Läs mer

Antivirus: Identifierar och inaktiverar proaktivt mer känd och till och med okänd skadlig kod än många andra säkerhetsprodukter.

Antivirus: Identifierar och inaktiverar proaktivt mer känd och till och med okänd skadlig kod än många andra säkerhetsprodukter. Snabbstartsguide ESET Cybersecurity ger ett avancerat skydd för din dator mot skadlig kod. Baserat på ThreatSense genomsökningsmotor som först introducerades i det prisbelönta NOD32 antivirussystemet,

Läs mer

FLEX Personalsystem. Uppdateringsanvisning

FLEX Personalsystem. Uppdateringsanvisning FLEX Personalsystem Uppdateringsanvisning Innehållsförteckning UPPDATERING... 3 Allmänt... 3 Förberedelser... 3 Informera om uppdatering... 3 Ladda hem uppdateringsfiler... 4 Att observera vid uppdatering...

Läs mer

SLUNIK manual. SLUNIK version 2 2010-08-03

SLUNIK manual. SLUNIK version 2 2010-08-03 SLUNIK manual SLUNIK version 2 2010-08-03 Innehåll SLUNIK...1 Kursledare... 1 Lärare... 1 LOGGA IN... 1 Hjälp, inloggning... 2 Välj kurs att administrera... 2 Om du inte ser din kurs i listan... 3 Filtrera

Läs mer

Filhantering utforskaren avslöjar

Filhantering utforskaren avslöjar Filhantering utforskaren avslöjar 1 hur information lagras När man skriver ett brev eller ritar en bild skapas ett do kument. Detta måste sparas någonstans för att inte försvinna när datorn slås av. I

Läs mer

2009-08-20. Manual för Typo3 version 4.2

2009-08-20. Manual för Typo3 version 4.2 2009-08-20 Manual för Typo3 version 4.2 1 2 Innehåll: 1. Allmänt 4 2. Grunderna i Typo3 5 2.1 Knappar 5 2.2 Inloggning 5 2.3 Den inledande vyn 6 2.4 Sidträdet 7 3. Sidor 8 3.1 Skapa en ny sida 8 3.1.1

Läs mer