Capture Pro Software. Användarhandbok. A-61735_sv

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Capture Pro Software. Användarhandbok. A-61735_sv"

Transkript

1 Capture Pro Software Användarhandbok A-61735_sv

2 KOMMA IGÅNG 1-1 ANVÄNDARGRÄNSSNITT 2-1 FELSÖKNING 3-1 BILAGOR A A-1

3 1 Komma igång Innehåll Dokumentation om produkten Terminologi Starta Kodak Capture Pro Software Välja skanner (klienter utan nätverksutgåvan) Snabbstart Dialogrutan Bunthanteraren Skapa en ny bunt Öppna en befintlig bunt Ta bort en bunt Använda ett jobb Redigeringsalternativ Rotera bilder Rita en region Beskära bilder Radera en del av en bild Bifoga ark Skanna om bilder Ta bort bilder Ta bort alla dokument i ett intervall Ta bort tomma bilder från en bunt Bearbeta en bunt Rensa fel Kodak Capture Pro Software är idealiskt för bildhantering, formulärbehandling och arbetsflödesprogram samt som ett fristående program. Det hanterar enkelsidig och dubbelsidig skanning, indexering och buntning i färg, svartvitt och/eller gråskala. Det är enkelt att exportera buntar till många populära program. Med Capture Pro Software kan du utnyttja funktionerna i din skanner för maximal produktivitet. Alla funktioner utförs i programmet vilket innebär att det inte krävs någon särskild maskinvaruacceleration. Capture Pro Software har utformats för att vara snabbt, exakt och lätt att använda. Programmet ger optimalt genomflöde och maximal produktivitet. En höghastighetsdisplay för flera sidor visar bilder och valfria indexdata när dokumenten skannas. En komplett uppsättning med ikonbaserade verktyg gör skanningen enkel. Den här handboken innehåller stegvisa anvisningar för hur man skapar en ny bunt, skannar dokument, redigerar de skannade bilderna och bearbetar en bunt. Dessutom ges beskrivningar av fönster, menyer och verktyg. I administratörshandboken till Kodak Capture Pro Software (A-61750) finns mer information om jobbinställningar, arkinställningar, streckkods- och OCR-inställningar, automatisk import, etc. Mer information om inställningar av Capture Pro finns i administratörshandboken. A-61735_sv Juli

4 Dokumentation om produkten Förutom den här användarhandboken finns även följande dokumentation: Onlinehjälp ger produktinformation inklusive detaljerade uppgifter om produktinställning, användargränssnittet och många avancerade funktioner. För att hitta information i hjälpfilen kan du använda innehållsförteckningen, index eller sökfunktionen. För att komma till hjälpavsnittet trycker du på F1, väljer knappen Hjälp i en dialogruta eller klickar på ikonen? högst upp till höger i vilket fönster som helst. Självstudier online självstudier för Kodak Capture Pro Software ger en produktöversyn som följs av detaljerade exempel på produktinställningar som utformats för att du ska kunna lära känna de viktigaste funktionerna i Capture Pro Software. Självstudierna ger dig en genomgång av de grundläggande stegen för att utföra uppgifter som t.ex. att ställa in jobb, skanna, indexera och bearbeta dina skannade bilder. Självstudierna är en valfri del av installationsprogrammet för Capture Pro Software. Om det har installerats kan du köra det genom att välja Hjälp > Självstudier. Om det inte har installerats sätter du in installations-dvd:n för Capture Pro Software och installerar det, eller så kan du köra det från dvd-skivan. Självstudierna för varje språk som stöds finns även att hämta på webbplatsen för Capture Pro Software på Referenshandbok innehåller enkla sätt att snabbt komma igång med installation och start av Kodak Capture Pro Software. Det ges även information om hur man skannar med de fördefinierade standardinställningarna. En PDF-fil av den här handboken finns även på Kodak Capture Pro Software-dvd:n. Administratörshandboken innehåller detaljerad information om hur man skapar jobbinställningar som ger användarna det mest effektiva sättet att använda Kodak Capture Pro Software. Den innehåller även information om arkinställningar, streckkoder och patchkoder, automatisk import m.m. Versionsmeddelande innehåller information som eventuellt inte har varit tillgänglig i annan dokumentation om produkten. För att se detta versionsmeddelande går du till och väljer länken Capture Pro Software Upgrade for Version X.X. Sidan för hämtning innehåller en länk till det senaste versionsmeddelandet. 1-2 A-61735_sv Juli 2014

5 Terminologi Innan du börjar är det bra att ha viss grundläggande kunskap om den terminologi som används i Kodak Capture Pro Software. Kodak Capture Pro Software är baserat på jobb. Ett jobb är en konfiguration som ställs in för att läsa in och bearbeta en uppsättning dokument som du vill skanna. För att skanna dokument i ett jobb behöver du skapa en bunt som håller ihop de skannade dokumenten, bilderna och uppgifterna innan du bearbetar dem. Kodak Capture Pro Software organiserar skannade dokument i följande hierarki: Bunt: innehåller ett eller flera skannade dokument (liknande en mapp som innehåller flera olika separata dokument). Dokument: innehåller ett eller flera ark som hör till ett enda objekt (t.ex. innehållet i ett kuvert). Ark: är fysiska pappersark som matas genom skannern för att skapa bilderna. Bild: elektroniska återgivelser av skannade ark. Bearbetning innebär att skicka bunten till önskat bearbetningssystem eller önskad plats i det format som du väljer. Se Bilaga A, Ordlista för en fullständig lista över terminologin i Kodak Capture Pro Software. Starta Kodak Capture Pro Software Om du inte använder versionerna med Endast index eller Automatisk import ska du se till att skannern är påslagen och korrekt ansluten till datorn. Om du köpt en valfri maskinvarunyckel ska du se till att den sitter i en USB-port på datorn. Dubbelklicka på ikonen Kodak Capture Pro Software på skrivbordet eller Klicka på: Start > Program > Kodak > Kodak Capture Pro Software. Obs! Klienter med nätverksutgåvan ger dig ett varningsmeddelande om att de får en licensnyckel. Nätverksklienter med Kodak Capture Pro Software utför den första synkroniseringen med Kodak Capture Pro Server Software. A-61735_sv Juli

6 Välja skanner (klienter utan nätverksutgåvan) Första gången du startar Capture Pro Software visas meddelandet Du har inte valt skanner. Vill du göra skannerinställningar nu? visas. Klicka på Ja om du vill att skärmen Inställningar för arbetsstation ska visas. På den här skärmen kan du välja vilken skanner som du ska använda i en lista över tillgängliga skannrar. När du startar programmet hädanefter behöver du inte gå igenom de här stegen. 1. Klicka på Välj. Skärmen Välj skanner visas. 2. Välj den skanner som du har installerat på datorn och klicka på OK. Skärmen Snabbstart visas. 3. Klicka på OK på skärmen för Inställningar för arbetsstation. 1-4 A-61735_sv Juli 2014

7 Snabbstart Skärmen Snabbstart innehåller en meny med vanliga funktioner och jobbtitlar. Sidan med jobbtitlar visar de jobbinställningar som har skapats. Titlarna visas i alfabetisk ordning och kan byta färg om andra jobbtitlar läggs till eller tas bort. OBS! Långa jobbnamn får inte plats på knappen och kommer att trunkeras. Flytta musen över knappen för att visa hela jobbnamnet. Vi rekommenderar att de första orden av jobbnamnet är unika och beskrivande. Satshanterare här kan du öppna befintliga dokumentsatser, skapa nya satser eller visa status för en befintlig sats. Huvudmeny visar huvudmenyn för Capture Pro Software. Du kan manuellt öppna eller skapa en ny sats, initiera dokumentinläsning, redigera jobbinställningar, redigera användare och grupper och utföra många systemkonfigurationsåtgärder. Logga ut loggar ut den nuvarande användaren. Avsluta avslutar Capture Pro Software. När du klickar på en jobbtitel skapas en ny sats och skanningen startar enligt definitionen i jobbinställningen. Efter utmatningen av ett jobb visas skärmen Snabbstart igen. ANMÄRKNING: Om du är en avancerad användare och inte vill använda jobbtitlarna i snabbstarten kan du inaktivera skärmen Snabbstart genom att avmarkera Visa snabbstart i dialogrutan Inställning av arbetsstation. Öppna dialogrutan Inställning av arbetsstation genom att välja Arkiv>Inställning av arbetsstation från huvudskärmen. Ikonen "Snabbstart" finns i verktygsfältet "Visa" och kan användas för att navigera tillbaka till skärmen "Snabbstart" från huvudmenyn. "Snabbstart" är inaktiverad för utgåvorna Endast index eller Automatisk import. A-61735_sv Juli

8 Dialogrutan Bunthanteraren När du loggar in på Kodak Capture Pro Software visas dialogrutan Bunthanteraren. Du kan även visa dialogrutan Bunthanteraren genom att välja Bunt > Öppna. I den här dialogrutan kan du hantera alla buntar som är kopplade till dina jobbinställningar. Tillgängliga jobb lista över alla dina jobbinställningar. Ange en bunt från en av dessa jobbinställningar. Klicka här om du vill visa alla buntar för alla jobbinställningar. Klicka här om du vill dölja alla buntar för alla jobbinställningar. Buntar i valt jobb visar fälten jobbnamn, buntnamn, tillkomsttid, buntstatus och låst av för de markerade jobben. Visa alternativ visar dialogrutan Visa alternativ där du kan välja vilka statusar (dvs. Tillgänglig, Bearbetar etc.) som ska visas i fältet Buntstatus i dialogrutan Bunthanteraren. Öppna visar bunten som du har valt i listan. Du kan inte öppna en bunt som betecknas som Används med kommandot Öppna. Du måste ha läs- och skrivbehörighet till platsen för den skannade bilden för att kunna öppna en befintlig bunt. Ny öppnar dialogrutan Ny bunt där du kan skapa en ny bunt. Byt namn öppnar dialogrutan Byt namn på bunt där du kan byta namn på den valda bunten. Ta bort tar bort den valda bunten. En ruta visas där du får bekräfta borttagningen. Bearbeta skickar bunten till bearbetning. Stäng stänger dialogrutan. 1-6 A-61735_sv Juli 2014

9 Skapa en ny bunt När du vill skanna dokument måste du skapa en ny bunt eller öppna en befintlig bunt att skanna dokumenten till. I de flesta fall har din systemadministratör redan konfigurerat de jobb som du kommer att använda. Dessa jobb kommer att listas i dialogrutan Bunthanteraren. Så här skapar du en ny bunt: 1. Starta Kodak Capture Pro Software. Dialogrutan Bunthanterare visas. 1. Välj Ny. Dialogrutan Ny bunt visas. 2. Välj en jobbinställning från listrutan Jobbnamn. Den nya bunten samlas in och bearbetas enligt definitionerna i jobbinställningen. 3. Ange ett nytt buntnamn i fältet Buntnamn. Som standard föreslår Kodak Capture Pro Software automatiskt ett nytt buntnamn baserat på det senaste buntnamn som har skapats i jobbinställningen. Om det senaste buntnamnet exempelvis var Health030 blir det nya buntnamnet som standard Health031. Det går inte att ange något värde om Aktivera buntnumrering på jobbnivå inte har markerats i dialogrutan Inställningar för arbetsstation. OBS! För klienter med nätverksutgåvan. När Aktivera buntnumrering på jobbnivå inaktiveras i Inställningar för arbetsstation och buntnamnet innehåller <BATCH_COUNTER> kommer buntnamnet att visa Anges av systemet och kan inte ändras. 4. I tillämpliga fall kan du ange ID för startdokumentet. Startdokument-ID är det ID du vill tilldela det första dokumentet i en bunt. I de flesta fall är detta ID 1. Som standard föreslås ett inledande dokumentnummer baserat på jobbinställningen. 5. Klicka på OK. Bildgranskning visas i huvudfönstret med det tilldelade buntnamnet. Bildgranskning, Buntutforskaren och Miniatyrvisaren förblir tomma tills du börjar skanna. A-61735_sv Juli

10 Öppna en befintlig bunt Så här öppnar du en befintlig bunt: 1. Välj Bunt > Öppna. Dialogrutan Bunthanterare visas. Beroende på inställningarna kan buntar från alla jobbinställningar visas. 2. Markera den bunt du vill öppna och klicka på Öppna. Den bunt du markerade visas i Bildgranskning och Buntutforskaren. Du kan nu arbeta i bunten. OBS! Om du skannar i en miljö med flera skannrar och den bunt du valt redan är öppen vid en annan arbetsstation låter Kodak Capture Pro Software dig inte öppna bunten. Meddelandet Bunten kan inte öppnas eftersom den används av en annan användare visas. Ta bort en bunt Om du tar bort en bunt tar du bort både bilderna och underkatalogstrukturen för den markerade bunten. 1. Välj Bunt > Öppna. Dialogrutan Bunthanterare visas. Beroende på inställningarna kan buntar från alla jobbinställningar visas. 2. Markera den bunt du vill ta bort och klicka på Ta bort. Meddelandet Är du säker på att du vill ta bort den valda bunten XXXXX? visas. 3. Klicka på OK. 1-8 A-61735_sv Juli 2014

11 Använda ett jobb I det här avsnittet finns grundläggande steg för att skapa en ny bunt, skanna och bearbeta en bunt. Detaljerad information om att indexera, ställa in OCR-zoner, läsa patchar, välja olika bearbetningskällor etc. finns i administratörshandboken för Kodak Capture Pro Software (A-61750). OBS! Det finns flera olika sätt att utföra en åtgärd när man använder Kodak Capture Pro Software. Om du till exempel vill öppna en bunt kan du välja Bunt > Öppna från menyraden, eller klicka på verktygsfältsknappen Öppna bunt eller trycka på snabbknappen F3. I den här handboken sker alla åtgärder från menyraden. En fullständig lista över menyer, verktygsfältsknappar och funktionsknappar finns i kapitel 2, Användargränssnittet. 1. Om du inte redan har startat Capture Pro Software kan du göra det nu. Dialogrutan Bunthanterare visas. 2. Klicka på Ny. Skärmen Ny bunt visas. 3. Välj önskad jobbinställning från listrutan Jobbnamn. Fälten Buntnamn och Startdokument-ID fylls i automatiskt. DU kan ändra dessa om du vill. A-61735_sv Juli

12 4. Klicka på OK. Huvudskärmen visas och du kan börja skanna. 5. Placera dokumenthögen som du vill skanna i skannerns inmatningsfack. 6. Klicka på Start. Skannern matar in arken. 7. När dokumenten har skannats kan du utföra nödvändig redigering (dvs. ta bort tomma sidor, rotera bilder, beskära bilder, etc.). Se nästa avsnitt Redigeringsalternativ för en kort beskrivning av vissa av alternativen. 8. När bunten ser ut så som du vill ha den väljer du Bunt > Bearbeta. Bearbetningen av bunten börjar och skärmen Ny bunt visas så att du kan påbörja en ny skanningssession medan bearbetningen sker i bakgrunden. Dina skannade bilder levereras till angiven plats A-61735_sv Juli 2014

13 Redigeringsalternativ Innan du skickar bunten till bearbetning bör du titta igenom dina bilder för att vara säker på att de ser ut så som du vill ha dem. Om du behöver göra justeringar finns det verktyg du kan använda. Det här avsnittet innehåller information om vissa av de vanligaste redigeringsfunktionerna (dvs. rotera bilder, radera bilder, beskära bilder etc.). En beskrivning av hur man delar och slår samman bilder finns i administratörshandboken till Kodak Capture Pro Software. Alla menyalternativ och verktygsalternativ finns beskrivna i kapitel 2, Användargränssnittet. Rotera bilder I Kodak Capture Pro Software kan du automatiskt rotera bilderna medan de skannas eller rotera dem manuellt efter skanningen. Bilder roteras 90, 180 eller 270 medurs. Så här roterar du bilder manuellt i en befintlig bunt: 1. Klicka på enskilda (eller grupper av) bilder, sidor eller dokument i Buntutforskaren eller i Bildgranskning. 2. Välj Verktyg > Rotera > 90, 180 eller 270. De roterade bilderna visas i Bildgranskning. A-61735_sv Juli

14 Rita en region Med verktyget för att rita en region kan du rita en rektangel runt en del av bilden, och sedan tömma området inuti rektangeln genom att välja Tom eller beskära bilden till rektangelns storlek genom att välja Beskär. 1. Klicka på en bild som du vill beskära eller redigera i Bildgranskning. 2. Välj Verktyg > Rita region. 3. Klicka och dra regionpekaren till en rektangel över den del av bilden som du vill markera. Släpp musknappen. Rektangeln blir grön. 4. Nu kan du beskära regionen eller ta bort den delen av bilden. Så här tar du bort en region: Högerklicka på bilden med den gröna rektangeln och välj Avmarkera region. Beskära bilder Du kan beskära ett område utanför en rektangulär region som du skapar genom att använda verktyget Rita region och använda alternativet Beskär. 1. Klicka på den bild som du vill beskära i Buntutforskaren. Bilden du valt kommer att markeras i rött i Bildgranskning. 2. Välj Verktyg > Rita region. 3. Klicka och dra regionpekaren till en rektangel över den del av bilden som du vill ha kvar. Släpp musknappen. Rektangeln blir grön. 4. Välj Verktyg > Beskär. Bildområdet utanför den gröna rektangeln kommer att raderas och endast det markerade området kommer att finnas kvar i Bildgranskning. 5. Klicka på OK om du vill spara ändringen A-61735_sv Juli 2014

15 Radera en del av en bild Om du vill radera en del av en bild kan du rita en region på bilden och använda verktyget Tom. Området inuti rektangeln kommer att raderas. 1. Klicka på en bild som du vill ta bort i Buntutforskaren. 2. Välj Verktyg > Rita region. 3. Klicka och dra regionpekaren till en rektangel över den del av bilden som du vill ta bort. Släpp musknappen. Rektangeln blir grön. 4. Välj Verktyg > Tom. Nu visas ett tomt område i bilden där du placerade den gröna rektangeln. 5. Klicka på OK om du vill spara ändringen. Bifoga ark Med det här alternativet kan du skanna in extra ark och lägga till dem i ett befintligt dokument. 1. Markera det dokument som ska motta bilagan i Buntutforskaren. 2. Klicka på Dokument > Bifoga ark. 3. Skanna bilderna. De nya arken visas i slutet på det markerade dokumentet. Skanna om bilder När du granskar din bunt med skannade bilder kan du ibland behöva skanna om vissa dokument. 1. Markera det eller de ark du vill skanna om. 2. Lägg originalen i rätt ordning i skannern. 3. Klicka på ikonen Skanna om. Bilderna skannas igen och placeras i sin ursprungliga position efter skanning. Radera bilder Om du vill radera valda bilder från en bunt: 1. Välj vilken bild du vill radera. 2. Välj Arkiv > Ta bort. Meddelandet Vill du ta bort valt/valda objekt? visas. 3. Klicka på Ja för att bekräfta borttagningen. A-61735_sv Juli

16 Ta bort alla dokument i ett intervall Du kan ta bort alla dokument i en befintlig bunt. 1. Välj Dokument > Ta bort intervall. Dialogrutan Ta bort dokument i intervall öppnas. 2. Ange numret för det första dokumentet som du vill ta bort i fältet Från dokumentnummer. 3. Ange det sista dokumentnumret i intervallet i fältet Till dokumentnummer. 4. Klicka på OK. Ta bort tomma bilder från en bunt Det här alternativet gör att du kan ta bort tomma baksides- eller framsidesbilder som skapats av skannern. 1. Ange Bunt > Ta bort tomma bilder. Dialogrutan Inställningar för att ta bort tomma bilder visas. 2. I fältet Börja med dokument anger du det första dokumentnumret i bunten där du vill att sökningen efter tomma bilder ska börja. Standard är det aktiva dokumentet. 3. I fälten Visa svartvita bilder under och Visa bilder i färg/gråskala under anger du gränsen för bilder som ska verifieras, i byte. En bra inställning för vanliga affärsdokument är byte i 200 dpi, svartvitt. 4. Klicka på Kontrollera endast baksidor om du endast vill ta bort tomma baksidor för bilder i en bunt. 5. Klicka på Förvälj alla om alla bilder markeras för borttagning A-61735_sv Juli 2014

17 6. I fältet Visa layout anger du antalet kolumner och rader som du vill visa. På en SVGA-skärm med upplösningen gör en matris på 14 7 att du kan kontrollera 98 bilder per skärm. 7. Klicka på OK om du vill acceptera värdena som du har angett. När bunten har granskats visar Kodak Capture Pro Software alla bilder som matchar de angivna villkoren (exempelvis baksidor med en storlek som är mindre byte) i fönstret Ta bort tomma bilder. Bilderna visas med röd markeringsfärg. Alla markerade bilder räknas som tomma och klara att tas bort. Om inga tomma bilder visas i fönstret Ta bort tomma bilder betyder det att Kodak Capture Pro Software inte kan hitta några tomma bilder som uppfyller dina villkor i bunten. Du kan klicka på Inställningar i fönstret Ta bort tomma bilder så att dialogrutan Inställningar för att ta bort tomma bilder visas på nytt. Ange därefter ett högre tröskelvärde (i byte) för svartvita bilder och/eller bilder i färg/gråskala. 8. Som standard visas alla tomma bilder rödmarkerade och har markerats för borttagning. Markera alla tomma bilder som du inte vill ta bort genom att klicka på dem individuellt. Rödmarkeringen försvinner på dessa bilder. 9. Navigera genom alla bilder i bunten som eventuellt är tomma med hjälp av Första skärmen, Föregående skärm, Nästa skärm och Sista skärmen. 10. Klicka på Ta bort. Meddelandet Ta bort alla markerade bilder? visas. 11. Ange Ja om du vill bekräfta att de tomma bilderna ska tas bort. I Capture Pro Software tas de markerade tomma bilderna bort, sidorna pagineras om och den tillgängliga bunten och hårddiskkapaciteten uppdateras. A-61735_sv Juli

18 Bearbeta bunten När du är klar med redigeringen kan du bearbeta bunten. Med Kodak Capture Pro Software kan du bearbeta en bunt i taget eller alla tillgängliga buntar på en gång. Så här bearbetar du den aktuella bunten i en jobbinställning: 1. Välj Bunt > Bearbeta. När bunten placeras i kö för bearbetning visas dialogrutan Ny bunt så att du kan skanna en ny dokumentbunt. 2. Klicka på OK för att fortsätta skanna bilder till den nya bunten. När du bearbetar en bunt behandlas den i enlighet med det systemutdatamål som du har valt på fliken Utdata i dialogrutan Jobbinställningar. Det här brukar resultera i att bunten kopieras till en underkatalog. Så här bearbetar du alla tillgängliga buntar i en aktuell jobbinställning: Välj Bunt > Bearbeta alla. Dialogrutan Bunthanteraren visas. Du kan där markera en eller flera buntar som ska bearbetas. Så här visar du bearbetningsförloppet: Välj Bunt > Visa utmatningsstatus för bunt. Fönstret Kodak Capture Pro Batch Status visas. Fönstret uppdateras med status för buntarna medan de bearbetas. Vid bearbetning i bakgrunden får skanning högre prioritet. Bearbetningen går långsammare tills skanningen är klar. Rensa fel I fönstret för buntstatus i Kodak Capture Pro finns information om buntar som förbereds för utdata från Kodak Capture Pro Software. Så här visar du fönstret för buntstatus: Välj Bunt > Visa utmatningsstatus för bunt. Så här rensar du felen: Klicka på Jobbnamn om du vill Rensa alla fel eller Rensa markerade fel A-61735_sv Juli 2014

19 2 Användargränssnittet Innehåll Huvudfönster Menyrad Arkiv-menyn Bunt-menyn Visa-menyn Läsa in-menyn Dokument-menyn Redigera-menyn Verktyg-menyn Dialogrutan för verktyget Intelligent QC Index-menyn Använda databassökning Använda dubbel datapost Postupplösning Hjälp-menyn Verktygsfält Verktygsfältet Läsa in Verktygsfältet Bunt Verktygsfältet Dokument Verktygsfältet Visa Navigeringsverktygsfält Verktygsfältet Flagga Verktygsfältet Redigera Verktygsfältet Index Verktygsfältet Skannerjusteringar Kortkommandon Buntutforskaren Bildgranskning Bild kontextkänslig meny Miniatyrvisaren Kontextkänslig meny i Miniatyrvisaren Verktyget Intelligent QC Index-fönstret Informationsfönstret Fönstret för buntbearbetningsstatus Statusfält Ändra gränssnittet i huvudfönstret Det här kapitlet innehåller beskrivningar av huvudfönstret i Kodak Capture Pro Software och beskrivningar av menyraden, verktygsfälten och granskningsfönster. A-61735_sv Juli

20 Huvudfönster Huvudfönstret består av följande delar. 1 Programtitelfält jobbinställningarnas namn. 2 Menyraden innehåller följande menyposter: Arkiv, Bunt, Visa, Läsa in, Dokument, Redigera, Verktyg, Index och Hjälp. 3 Verktygsfält innehåller följande verktygsfält: Läsa in, Bunt, Visa, Dokument, Navigering, Flagga, Redigera och Index. 4 Buntutforskaren visar en lista över alla dokumentmappar, sidor och bildfiler i bunten. 5 Bildgranskning visar bilderna i en bunt. Bildgranskning kan konfigureras för visning av 1, 2, 4, 8 eller fler bilder samtidigt. 6 Miniatyrvisaren visar miniatyrversioner av alla bilder i bunten. 7 Fliken Index när du klickar på fliken Index (till höger om huvudfönstret) visas Index-fönstret som innehåller nivåindex för bunten eller dokumentet. 2-2 A-61735_sv Juli 2014

21 8 Fliken Information när du klickar på fliken Information (till höger om huvudfönstret) visas informationsfönstret som innehåller detaljerad statistik om bunten, dokumentet, arket och bilden. A-61735_sv Juli

22 Menyrad Menyraden innehåller följande menyposter: Arkiv, Bunt, Visa, Läsa in, Dokument, Redigera, Verktyg, Index och Hjälp. Arkiv-menyn På Arkiv-menyn finns följande alternativ: Jobbinställningar öppnar dialogrutan Jobbinställningar där du kan ange alla parametrar för en jobbinställning. Mer information finns i administratörshandboken till Kodak Capture Pro Software. Kortkommando: J. Arkinställningar öppnar dialogrutan Arkinställningar där du kan välja en fördefinierad arkinställning eller skapa en anpassad arkinställning för en jobbinställning. I Kodak Capture Pro Software finns flera fördefinierade arkinställningar. Listan över fördefinierade arkinställningar varierar beroende på vilken skanner som används. Mer information finns i administratörshandboken. Inställningar för arbetsstation öppnar dialogrutan Inställningar för arbetsstation som låter dig välja den skanner som är ansluten till din dator för att skanna dokument till Kodak Capture Pro Software. Om programvaran är licensierad kan du också välja Automatisk import för att importera bilder automatiskt till Kodak Capture Pro Software. Hur du gör detta beskrivs i nästa avsnitt: Ställa in din egen arbetsstation. Importera jobbinställning öppnar dialogrutan Import där du kan importera en jobbinställning. Mer information finns i administratörshandboken. Exportera jobbinställning öppnar dialogrutan Export där du kan exportera jobbinställningen till en fil. Mer information finns i administratörshandboken till Kodak Capture Pro Software. Användarinställningar öppnar dialogrutan Användarinställningar där administratören kan göra inställningar för och hantera användare av Kodak Capture Pro Software. Mer information finns i administratörshandboken. Ändra lösenord öppnar dialogrutan Ändra lösenord där du kan byta lösenord. Så här ändrar du ditt lösenord: 1. Välj Arkiv > Ändra lösenord. Dialogrutan Ändra lösenord visas. 2. Ange ditt Gamla lösenord och ange sedan ditt Nya lösenord. 3. Bekräfta ditt lösenord genom att ange ditt nya lösenord i fältet Bekräfta lösenord. 4. Klicka på OK. Språk här kan du välja på vilket språk användargränssnittet ska visas. Språk som stöds är: engelska, franska, italienska, tyska, portugisiska (Brasilien), nederländska, spanska, förenklad kinesiska, traditionell kinesiska, svenska, koreanska, turkiska, tjeckiska, ryska och japanska. Så här byter du språk: 1. Välj Arkiv > Språk. 2. Välj önskat språk. Användargränssnittet kommer att visas på det valda språket. OBS! Om standardspråket är ett västerländskt språk och användaren växlar till ett asiatiskt språk, kan fel tecken visas i dialogrutan Skannerinställningar (TWAIN-drivrutin). Du löser problemet genom att gå till region- och språkalternativen på datorn och ange önskat asiatiskt språk som språk för icke-unicode-program. 2-4 A-61735_sv Juli 2014

23 Måttenheter här kan du välja amerikanska eller metriska måttenheter. Skriv ut öppnar dialogrutan Utskriftsinställningar för den valda skrivaren så att du kan skriva ut skannade dokument. Kortkommando: Ctrl + P. Spara som PDF öppnar dialogrutan Spara som PDF där du kan spara skannade bilder i sökbart eller icke sökbart PDF-format. Logga ut loggar ut aktuell användare. Minimera minimerar programmet Capture Pro Software men stänger det inte. Avsluta stänger Kodak Capture Pro Software. Kortkommando: Alt + F4. Ställa in din arbetsstation När du väljer Arkiv > Inställningar för arbetsstation visas skärmen för inställningar av arbetsstation. Från den här skärmen kan du ställa in information om arbetsstationen och välja den skanner som du vill använda. 1. Ange ID och Namn för arbetsstationen. Om det finns flera skannrar måste ID:t och namnet vara unika. 2. Om du är en avancerad användare och inte vill använda skärmen Snabbstart avmarkerar du kryssrutan Visa snabbstart. 3. Klicka på Välj. Dialogrutan Välj källa visas och den innehåller en lista över tillgängliga skannrar och andra källor, som t.ex. automatisk import, beroende på din licens. 4. Välj den källa du vill använda och klicka på OK. 5. Ange önskad diskvarningsnivå i megabyte (MB). Du får en varning om det lediga utrymmet på disken kommer under denna nivå. 6. Markera Aktivera buntnumrering på jobbnivå om du vill att buntsekvensnumret ska behållas oberoende för varje enskilt jobb. Om det här alternativet markeras utförs numreringen på jobbnivå. Om alternativet inte markeras utförs numreringen på systemnivå. Exempel: Systemnivå Fakturor INV001 Anmälningar CLM002 Register RCD003 Fakturor INV Klicka på OK när du är klar. Jobbnivå Fakturor INV001 Anmälningar CLM001 Register RCD001 Fakturor INV002 A-61735_sv Juli

24 Bunt-menyn På Bunt-menyn finns följande alternativ: Ny öppnar dialogrutan Ny bunt där du kan skapa en ny bunt. Hur du gör detta beskrivs i kapitel 1, Komma igång. Öppna öppnar dialogrutan Bunthanteraren där du kan öppna en befintlig bunt. Kortkommando: F3. Hur du gör detta beskrivs i kapitel 1, Komma igång. Stäng stänger den bunt som är öppen. Byt namn öppnar dialogrutan Byt namn på bunt där du kan byta namn på den aktuella bunten. Ta bort tomma bilder öppnar dialogrutan Ta bort tomma bilder där du kan ta bort tomma bak- eller framsidesbilder som framställts av skannern. Hur du gör detta beskrivs i kapitel 1, Komma igång. Utdata påbörjar bearbetning av alla bilder i den aktuella bunten. Kortkommando: O. Hur du gör detta beskrivs i kapitel 1, Komma igång. Alla till utdata påbörjar bearbetning av alla bilder i alla buntar i det aktuella jobbet. Visa status för buntutdata öppnar fönstret buntstatus för Kodak Capture Pro med pågående statusinformation för dina utdatakommandon. Se avsnittet Fönstret för buntbearbetningsstatus längre fram i det här kapitlet. Rensa tar bort alla bilder i en bunt, men behåller underkatalogstrukturen intakt. Ta bort raderar både bilderna och underkatalogstrukturen för markerad bunt. Hur du gör detta beskrivs i kapitel 1, Komma igång. Ta bort till buntens slut tar bort alla bilder från den markerade bilden fram till den sista bilden i bunten. 2-6 A-61735_sv Juli 2014

J URIDISK INFORMATION

J URIDISK INFORMATION Användarhandboken J URIDISK INFORMATION Copyright 2009 Nuance Communications, Inc. Med ensamrätt. Ingen del av denna handbok får överföras, kopieras, reproduceras, lagras i arkivsystem eller översättas

Läs mer

Använda Hjälp. Använda direkthjälpen

Använda Hjälp. Använda direkthjälpen Använda Hjälp Använda Hjälp Innehåll Index Bakåt 1 Använda Hjälp Använda direkthjälpen Programvaran Adobe Acrobat Reader 5.1 innehåller fullständig dokumentation i ett lättillgängligt PDF-baserat hjälpsystem.

Läs mer

Snabbguiden innehåller skärmbilder som skapats i Windows XP. Det kan hända att de ser annorlunda ut i andra operativsystem.

Snabbguiden innehåller skärmbilder som skapats i Windows XP. Det kan hända att de ser annorlunda ut i andra operativsystem. 2 Snabbguiden innehåller skärmbilder som skapats i Windows XP. Det kan hända att de ser annorlunda ut i andra operativsystem. Varför är PDF-filer så populära? PDF (Portable Document Format) har utvecklats

Läs mer

Vad kan man göra med PDF Professional?

Vad kan man göra med PDF Professional? Snabbguide Varför är PDF-filer så populära? PDF (Portable Document Format) har utvecklats till standard när dokument ska utbytas mellan olika plattformar och datormiljöer. Det finns över 200 miljoner PDF-dokument

Läs mer

Att arbeta i agresso Smart Client

Att arbeta i agresso Smart Client Att arbeta i agresso Smart Client En anvisning/manual för att komma igång att arbeta i agresso Smart Client. Förklaringar till menyer och uppsättning. Författare: Ekonomiavdelningen År: 2015 Uppdaterad:

Läs mer

Hal Skärmläsare version 9.0

Hal Skärmläsare version 9.0 Hal Skärmläsare version 9.0 för Microsoft Windows operativsystem Upphovsrätt 1998-2008 Dolphin Oceanic Ltd. Technology House Blackpole Estate West Worcester WR3 8TJ United Kingdom www.yourdolphin.com www.dolphinse.com/swedish

Läs mer

LunarPlus Förstoringsprogram med talstöd version 9.0

LunarPlus Förstoringsprogram med talstöd version 9.0 LunarPlus Förstoringsprogram med talstöd version 9.0 för Microsoft Windows operativsystem Upphovsrätt 1998-2008 Dolphin Oceanic Ltd. Technology House Blackpole Estate West Worcester WR3 8TJ United Kingdom

Läs mer

Användarhandbok. Protector Suite 2009

Användarhandbok. Protector Suite 2009 Användarhandbok Protector Suite 2009 Informationen som ges här anses vara korrekt och pålitlig. Upek tar emellertid inget ansvar för följderna av användandet av denna information, och inte heller för patentintrång

Läs mer

Författarens Skrivare Användarguide 5.1. Version. För Macintosh

Författarens Skrivare Användarguide 5.1. Version. För Macintosh Författarens Skrivare Användarguide Version 5.1 För Macintosh 1 2010-2015 Swatski företag. Alla rättigheter förbehållna. Swatski företag. 45 White Birch Lane, North Andover, Massachusetts 01845 FileMaker,

Läs mer

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Detta dokument skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Dokumentet får spridas fritt i

Läs mer

EMC Documentum Web Publisher

EMC Documentum Web Publisher EMC Documentum Web Publisher Version 6.5 Användarhandbok Artikelnummer 300-006-614 A01 EMC Corporation Bolagets huvudkontor: Hopkinton, MA 01748-9103 1-508-435-1000 www.emc.com Copyright 1994 2008 EMC

Läs mer

ÖVERSIKT... 4 Utrustning... 4 Skapa egna layouter... 4 Sammanställning av information... 4

ÖVERSIKT... 4 Utrustning... 4 Skapa egna layouter... 4 Sammanställning av information... 4 Länkarna i innehållsförteckningen är klickbara ÖVERSIKT... 4 Utrustning... 4 Skapa egna layouter... 4 Sammanställning av information... 4 INSTALLATIONSANVISNINGAR... 5 Installation på en dator... 5 Installation

Läs mer

Copyright EPiServer AB

Copyright EPiServer AB Innehållsförteckning 3 Innehållsförteckning OM DEN HÄR DOKUMENTATIONEN 6 FÅ ÅTKOMST TILL HJÄLPSYSTEMET I EPISERVER 6 FÖRVÄNTAD KUNSKAP 6 REFERENSER 6 ONLINEANVÄNDARNÄTVERK PÅ EPISERVER WORLD 6 COPYRIGHTMEDDELANDE

Läs mer

Användarguide. Solid AB

Användarguide. Solid AB Användarguide Solid AB Copyright 2003-2005, Solid AB Solid AB Sjöviksbacken 24 SE - 117 43 Stockholm SWEDEN Telefon: +46 8-685 10 00 Fax: +46 8-685 10 20 E-post: info@solid.se www.solid.se UG 559 050 920D

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Manual Innehållsförteckning Introduktion till programmet... 4 Möjligheter och begränsningar... 4 Installation... 5 Introduktion... 8 Kom igång... 9 Server & Klient... 11 Användare... 12 Användarinformation...

Läs mer

Supernova Skärmläsare- och förstoringsprogram Version 9.0

Supernova Skärmläsare- och förstoringsprogram Version 9.0 Supernova Skärmläsare- och förstoringsprogram Version 9.0 För Microsoft Windows operativsystem Upphovsrätt 1998-2008 Dolphin Oceanic Ltd. Technology House Blackpole Estate West Worcester WR3 8TJ United

Läs mer

ABBYY FineReader 12 Anvandarmanual

ABBYY FineReader 12 Anvandarmanual ABBYY FineReader 12 Anvandarmanual 2013 ABBYY Production LLC. Med ensamrätt. Informationen i detta dokument kan ändras utan föregående meddelande och innebär inget åtagande från ABBYY. Den programvara

Läs mer

ADOBE CREATIVE SUITE 5

ADOBE CREATIVE SUITE 5 ADOBE CREATIVE SUITE 5 Juridiskt meddelande Juridiskt meddelande Juridisk information finns på http://help.adobe.com/sv_se/legalnotices/index.html. iii Innehåll Kapitel 1: Resurser Aktivering och registrering............................................................................................

Läs mer

INNEHÅLL. Copyright 2002 EMS

INNEHÅLL. Copyright 2002 EMS Användarmanual Winjet Preparation EMS AB Svalsätersvägen 13 153 38 Järna http: www.elektromaskiner.se Telefon: +46 8 551 734 80 Fax: +46 8 551 734 87 Sida 1 Copyright 2002 EMS INNEHÅLL Starta programmet...

Läs mer

Optical Character Recognition Program. ABBYY FineReader. Version 9.0 Anvandarmanual. 2007 ABBYY. Med ensamrätt.

Optical Character Recognition Program. ABBYY FineReader. Version 9.0 Anvandarmanual. 2007 ABBYY. Med ensamrätt. Optical Character Recognition Program ABBYY FineReader Version 9.0 Anvandarmanual 2007 ABBYY. Med ensamrätt. Information i delta dokument kan änclras man föregående meddelande och innebår inget åtagande

Läs mer

Lunar Förstoringsprogram Version 8.0

Lunar Förstoringsprogram Version 8.0 Lunar Förstoringsprogram Version 8.0 För Microsoft Windows operativsystem Upphovsrätt 1998-2007 Dolphin Oceanic Ltd. Technology House Blackpole Estate West Worcester WR3 8TJ United Kingdom www.dolphinuk.co.uk

Läs mer

FileMaker 13. WebDirect Handbok

FileMaker 13. WebDirect Handbok FileMaker 13 WebDirect Handbok 2014 FileMaker Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och Bento är varumärken som tillhör FileMaker, Inc.

Läs mer

PC-program för programmering av

PC-program för programmering av Installatörs- och användarhandbok AXBASE 3K PC-program för programmering av AXCARD kortläsare Copyright Axema Passagekontroll 2003 Informationen i detta dokument, inklusive webbadresser och dylikt kan

Läs mer

GraphicConverter v5.6

GraphicConverter v5.6 GraphicConverter v5.6 En konverterare för MacOS och MacOS X Dokumentation 2002-2005 Lemke Software GmbH 1992-2001 Thorsten Lemke Översättning: Bertil Born Datum: 2005-04-18 Innehållsförteckning Titelsida

Läs mer

FileMaker 9. Handbok för Direkt webbpublicering

FileMaker 9. Handbok för Direkt webbpublicering FileMaker 9 Handbok för Direkt webbpublicering 2004-2007 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker är ett varumärke som tillhör

Läs mer

RemoteX Applications Manual för Windowsklient, version 4.4

RemoteX Applications Manual för Windowsklient, version 4.4 klient, version 4.4 RemoteX Technologies AB Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 2 Begrepp i RemoteX Applications... 2 2.1 Begreppsmodell... 2 2.2 Beskrivning av de olika begreppen... 3 3 Installation

Läs mer

Användarhandbok. Nero. Ahead Software AG

Användarhandbok. Nero. Ahead Software AG Användarhandbok Nero Ahead Software AG Information om copyright och varumärken Användarhandboken till Nero och innehållet i den är skyddat av copyright och tillhör Ahead Software. Med ensamrätt. Den här

Läs mer

CardioPerfect Workstation Användarhandbok

CardioPerfect Workstation Användarhandbok Welch Allyn 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153-0220 USA www.welchallyn.com 0297 DIR 80012386 Ver. D Upphovsrätt Copyright 2011, Welch Allyn. Med ensamrätt. Som stöd för den avsedda användningen

Läs mer

Författarens Skrivare Användarguide. Version. 5.1 För PC

Författarens Skrivare Användarguide. Version. 5.1 För PC Författarens Skrivare Användarguide Version 5.1 För PC 1 2010-2015 Swatski företag. Alla rättigheter förbehållna. Swatski företag. 45 White Birch Lane, North Andover, Massachusetts 01845 FileMaker, filmappslogotypen,

Läs mer

Webforum Teamwork & Professional Manual

Webforum Teamwork & Professional Manual Webforum Teamwork & Professional Manual Senast uppdaterad: 2015-03-11 Innehåll Inledning... 5 Inloggning... 5 Glömt ditt personliga lösenord?... 6 Webbarbetsplatsens layout... 7 Sidhuvud... 8 Min profil...

Läs mer