VILLKOR & ÖVRIG INFORMATION. Ordertel

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VILLKOR & ÖVRIG INFORMATION. Ordertel 011-19 77 00 www.oclbrorssons.se/af"

Transkript

1 VILLKOR & ÖVRIG INFORMATION Allmänna försäljnings- och leveransvillkor för återförsäljare Frakter, returer & reklamationer Anteckningar E-commerce Butiksmaterial, fälgvård m.m Prisöversikt Ordertel VILLKOR & ÖVRIG INFORMATION

2 ALLMÄNNA FÖRSÄLJNINGS- OCH LEVERANSVILLKOR FÖR ÅTERFÖRSÄLJARE Allmänt Dessa allmänna villkor är tillämpliga vid alla köp av produkter (Produkterna) som säljs av OCL Brorssons AB (OCL) till återförsäljare. OCL reserverar sig för felskrivningar såväl på hemsidan som i tryckta kataloger. Beställningsförfarande Beställning av produkter skall lämnas till OCL via vår hemsida med hjälp av särskilda inloggningsuppgifter, eller via fax , telefon , Efter mottagande av beställningen har OCL tre (3) arbetsdagar (acceptfristen) på sig att acceptera eller avböja din beställning. Under acceptfristen är beställningen bindande för dig som kund. OCL kan inte garantera att de varor du har beställt finns i lager och/eller kan levereras inom viss tid och OCL reserverar sig även för slutförsäljning av Produkter. Priser OCLs vid var tid gällande prislista publiceras på OCLs hemsida. OCL förbehåller sig rätten att när som helst oberoende av orsak och med omedelbar verkan - justera priserna, varmed fakturering alltid sker gentemot kund till det pris som är gällande per leveransdagen. Detta innebär att priset kan komma att ändras gentemot kund även efter det att kunden redan har lagt enbeställning hos OCL. På samtliga priser tillkommer mervärdesskatt (25%). OCL reserverar sig för eventuella prisändringar och för felaktig information på hemsidan eller i kataloger påverkad av tekniska eller mänskliga fel. Leveransvillkor Produkterna levereras fritt OCLs lager. Det innebär att kunden bär risken för att Produkterna skadas efter det att Produkterna lämnat OCLs lager. Vidare innebär det att kunden om inte annat avtalats eller framgår av dessa allmänna villkor - betalar fraktkostnaden från OCLs lager. Ungefärlig leveranstidpunkt för Produkterna meddelas till kunden samtidigt som OCL bekräftar kundens beställning. Leveranstiden kan påverkas bl a av tillfälliga slutförsäljningar eller oförutsedda händelser men normalt levereras Produkterna inom 1-5 arbetsdagar. För det fall kunden har obetalda fakturor till OCL förbehåller sig OCL rätten att stoppa vidare leveranser till dess att betalning har skett. Samtliga varor säljs utan returrätt. Frakt och andra tillkommande kostnader Kostnad för frakt tillkommer på samtliga priser. Fraktkostnaden varierar beroende på Produkternas vikt, storlek och antal och till vilken ort leverans skall ske. Vid beställning av 12 fälgar eller fler levereras dessa fraktfritt inom Sverige, om inte annat avtalats. Exportförsäljning Vid försäljning till kund utanför Sverige kan utöver dessa allmänna villkor särskilda bestämmelser gälla. Bl a tillkommer vid sådan försäljning alltid fraktkostnad oavsett beställningens storlek. Kunden ansvarar också i sådana fall ensam för alla tillkommande kostnader såsom exempelvis tull, skatt och andra avgifter. Kunden ansvarar också ensam för att myndighetskrav i respektive land uppfylls såväl såvitt avser Produkterna som sådana som för import och försäljning av dessa. Reklamation och returer Alla Produkter skall omedelbart vid leverans undersökas av dig som kund. Om fel Produkt levererats eller om Produkten är felaktig eller bristfällig skall detta omedelbart, och senast 14 dagar, efter mottagande av Produkten meddelas OCL. Den felaktiga Produkten skall därefter också omedelbart returneras till OCL. Se särskild instruktion för reklamationer/returer på OCLs hemsida eller i katalog. Vid ej föranmälda returer förbehåller sig OCL rätten att debitera en hanteringskostnad. Transportskador skall reklameras direkt till transportföretaget, ej till OCL. Sådan reklamation måste ske omgående vid mottagandet av Produkten. Reklamation måste göras direkt på plats till transportören av dig som kund. OBS, se OCL Brorssons hemsida för särskild instruktion. Tänk på att Produkten skall returneras i väsentligt oförändrat skick, dvs OCL ansvarar inte för några reparationskostnader eller utbyte av Produkt som kunden försökt åtgärda. Vid retur skall Produkten förpackas i sin originalförpackning med tillhörande emballage och med eventuella tillbehör. Returnerade varor skall också vara väl rengjorda och inte ha repor eller monteringsskador. För ej rengjorda, skadade samt felaktigt emballerade varor kommer en extra avgift att debiteras. Om det visar sig att Produkten inte är felaktig kommer Produkten att returneras till kunden, varvid kunden får betala för frakten samt blir debiterad en hanteringskostnad. Fel i Produkter som är av sådan art att de visar sig först efter leveranstidpunkten skall även dessa reklameras omedelbart efter det att felet upptäcktes eller borde ha upptäckts och som allra senast före utgången av den garantitid som gäller för respektive produkt. För felaktiga Produkter som reklameras efter de tidpunkter som anges i dessa allmänna villkor kan OCL inte hållas ansvarigt. Betalningsvillkor Betalningsvillkor är 10 dagar netto. Vid försenad betalning tillkommer dröjsmålsränta med 2 % per månad fr o m förfallodagen till dess att betalning sker. Betalningspåminnelse debiteras med f.n. 50kr per påminnelse. OCL förbehåller sig rätten att begära förskottsbetalning eller att skicka varor mot efterkrav. Fakturering All fakturering sker med signerad pdf per . Önskas faktura i pappersformat tillkommer miljöavgift om f.n. 35kr per faktura. Äganderättsförbehåll OCL förbehåller sig äganderätten till alla Produkter till dess att full betalning för Produkterna har erlagts. Garanti OCL lämnar följande garantier för sina Produkter AEZ, DOTZ, DEZENT, ENZO 3 års garanti ENZO Trailer 1 års garanti TPMS sensorer 1 års garanti Alcar VT56 & VT55 MAK BBS Lemmerz Alcoa 5 års garanti (från tillverkn.datum) McGard Eibach spacers 1 års garanti Racingprodukter ingen garanti Övriga produkter 1 års garanti Garantin omfattar endast ursprungliga fel i material, bearbetning eller ytfinish. Detta innebär bl a att ytfinishgarantin upphör att gälla om fälgarna tvättas med syrabaserade eller andra aggressiva tvättmedel. Garantin upphör också om fälgarna utsätts för mekanisk åverkan eller tvättas med grova borstar eller utsätts för liknande behandling. Vidare omfattar garantin inte stenskott, påkörningsskador eller islagskador etc. För att garantin skall vara giltig skall inköpskvitto/faktura kunna uppvisas. OCL åtgärdar eventuella felaktiga fälgar genom produktutbyte. Felaktiga fälgar får aldrig repareras. Alla garantier, produktansvar samt eventuellt TÜV- godkännande upphör att gälla vid eventuella reparationer. Vid reparation av fälgar frånsäger sig också OCL allt ansvar för vidare användning av fälgen. Skulle någon av OCLs Produkter ha använts vid tävling, tävlingsliknande sammanhang (vari bl a innefattas allt typ av bankörning, förarutbildning, halkbana mm) omfattas inte Produkten av garantierna. Den sammanlagda åtgärdskostnaden för garantiåtgärder är maximalt det ursprungliga inköpsvärdet enligt kvitto. Har någon av OCLs Produkter utsatts för yttre åverkan t.ex. under transport, montering eller övrigt handhavande gäller ej garantin. Monteringskostnader ersätts ej. Immateriella rättigheter Alla rättigheter till varumärken, text, bilder, illustrationer etc i produktkatalogen och på hemsidan tillhör OCL eller tredje part. Kopiering av hela eller delar av hemsidan eller produktkatalogen får inte ske. Inte heller får någon av de immateriella rättigheter som exponeras via vår hemsida eller produktkatalog nyttjas eller kopieras utan rättighetshavarens särskilda skriftliga medgivande. Kunden svarar för att Produkterna inte gör intrång i annans patent eller andra immateriella rättigheterna på de marknader där Kunden är verksam. OCL påtar sig inget ansvar i detta hänseende, Ändring av allmänna villkor Dessa allmänna försäljningsvillkor och tillhörande beställnings-, leverans- och returvillkor gäller tills vidare. OCL äger rätt att när som helst ändra dessa allmänna villkor. Ändringarna träder ikraft två (2) veckor efter det att de nya villkoren publicerats på OCLs hemsida. Monteringsanvisningar Montering av fälgar skall alltid ske av fackman för att säkerställa en korrekt montering. Dessa monteringsanvisningar är således endast att betrakta som allmänna rekommendationer för att undvika skada på fälgarna, annan egendom eller person och får inte användas som ett alternativ till montering av behörig fackman. Detaljer såsom skruvar, styrsprintar, styrpinnar, skyddskåpor och dyl. måste i vissa fall avlägsnas före montering av lättmetallfälgarna. Kontrollera att anläggningsytan på bromstrumman/bromsskivan är väl rengjord och att alla eventuella utskjutande detaljer är helt avlägsnade. Gör en provmontering av fälgen innan däcket monteras. Montera eventuella centreringsringar som ingår i monteringssatsen. Fortsättning på nästa sida Ordertel

3 ALLMÄNNA FÖRSÄLJNINGS- OCH LEVERANSVILLKOR FÖR ÅTERFÖRSÄLJARE Fortsättning från föregående sida... Använd i förekommande fall medsända bultar/muttrar. Kontrollera att dessa inte tar i några bromsdetaljer eller i övrigt bottnar. I annat fall justera bultarnas längd. Kontrollera även att bult/mutter har rätt koning i förhållande till den koning som finns i fälgens bulthål. Kontrollera att fälgen inte tar i bromsok, bromsrör, styrdetaljer o.s.v. Kontrollera även att fälgen centrerar ordentligt på navet. Vid montering av däck på lättmetallfälg måste det kontrolleras att monteringsverktyget inte skrapar mot fälghornet. Använd lämpligt vattenbaserat smörjmedel som stryks på däckfoten. Fälg och däck balanseras tillsammans. Använd inte el- eller luftdriven mutterdragare, fälgarna och förkromningen på muttrarna eller skruvarna kan skadas. Momentnyckel ska användas och åtdragningsmomentet rekommenderas vara för M12 bult/mutter 110 Nm och för M14 bult/mutter 130 Nm. Dra åt bultar/muttrar korsvis. Följ respektive fordonstillverkares åtdragningsmoment på respektive bilmodell. Gör även en provmontering för att kontrollera att däcket går fritt i hjulhuset. Kontrollera att hjulet går fritt även vid fulla rattutslag. Frigång skall finnas även när bilen är helt nedfjädrad. Efterdragning av bultar/muttrar skall göras när bilen körts ett tiotal mil. Bultar/muttrar kan annars lossna med allvarliga skador som följd. Vid användandet av fälgar från OCL kan i vissa fall modifiering av karossen såsom skärmkanter, innerskärmar mm vara nödvändigt. I de fall där OCL känner till att modifiering är/kan vara nödvändig har detta angetts med anmärkningar i katalogen. OCL reserverar sig dock för att modifieringar kan krävas även i andra fall. Var noga med att kontrollera låssatsens längd så att ej heller denna tar i någon bromsdetalj. Bromsarnas utformning kan variera kraftigt inom samma bilmodell varför vår rekommendation måste kontrolleras vid varje monteringstillfälle. Rekommenderat åtdragningsmoment för McGard låssatser är max upp till fordonstillverkarens rekommenderade åtdragningsmoment. OCL har i katalogen uppgett inpressningsdjupet på standardfälg och den rekommenderade lättmetallfälgen. Helfordonsgodkännande Undantag från de i helfordonsgodkännandet upptagna däck och fälgdimensioner får göras utan krav på registreringsbesiktning enligt gällande direktiv från vägverket (VVFS 2006:63) vilka trädde i kraft 1 oktober I direktivet utläses följande under 1:6: Utbyte av hjul och däck på personbil, släpvagn med en totalvikt av högst 3500kg eller motorcykel under förutsättning att hjul och däck har fritt utrymme vid fjädringsrörelser samt att hjul och däck täcks av fordonets ursprungliga stänkskydd (stänkskärm). För personbil och motorcykel gäller dessutom att hjul och däck går fritt vid fulla manöverrörelser samt att hastighetsmätaren uppfyller föreskrivna krav. Under 2 kan följande undantag från 1 utläsas: Vad som sägs i 1 gäller inte om ändringen 1. Är utförd på ett sådant sätt att det kan antas att fordonet inte uppfyller föreskrivna krav på beskaffenhet och utrustning, 2. medför att fordonets registrerade uppgifter skall ändras, 3. påverkar fordonets beskattningsförhållande, eller 4. inverkar i förkommande fall påtagligt negativt på ett standardfordons ursprungliga egenskaper. OCL/Brorssons tolkning: Ovanstående direktiv kan ses som en lättnad i de tidigare tillämpade reglerna. Huruvida en däck/fälg kombination inte är tillåten eller i sak skulle kräva ny registreringsbesiktning, är i förekommande fall en subjektiv bedömning från fall till fall att göras av respektive förrättningsman (Polis eller Besiktningsman) i händelse av en besiktning eller en så kallad flygande besiktning. I dagsläget finns inga givna klara direktiv för hur bedömning skall ske. Vår rekommendation är att alla ändringar skall göras med omdöme eftersom fordonsägaren alltid hålls ansvarig för fordonets beskaffenhet samt uppfyllande avgällande regler. OCL/Brorssons tar inget ansvar för icke godkända dimensioner och spårviddsförändringar till enskilda bilmodeller. TPMS De uppgifter angående TPMS som anges i katalog och/eller Webshop är att betrakta som vägledande. Vi tar inget ansvar för uppkomna problem vid montering av olika TPMS-ventiler. Varje återförsäljare/montör har ansvaret att kontrollera att gällande direktiv enligt respektive TPMS-tillverkare uppfylls. Programmering av ventiler samt eventuell programmering i bil är upp till respektive återförsäljare/montör att införskaffa sig kunskap om. OCL Brorssons tillhandahåller dagsaktuell TPMS-information på sin hemsida. Allmän information: Webshop för återförsäljare: Här beställer du samt hittar nödvändig information Information till slutkund Det åligger dig som kund att informera dina egna kunder (slutkund) om de villkor som gäller för Produkterna och som kan få betydelse för slutkundernas köp. OCL har inte något ansvar gentemot slutkund och för det fall slutkund framställer anspråk mot OCL är du som kund skyldig att svara för de kostnader som OCL må åsamkas härav. Allmän Ansvarsbegränsning OCL ansvarar inte i något fall för ren förmögenhetsskada, skador som uppstått på grund av att Produkterna använts vid tävling eller tävlingsliknande sammanhang (vari bl a innefattas bankörning, förarutbildning, halkbana), skada som uppstått på grund av modifiering av fordon för användande av Produkterna eller användande Produkt på fordon som ej är godkänt för Produkten ifråga, indirekta skador eller följdskador hänförliga till Produkterna. Detta innebär bla, ej begränsande exemplifiering, att OCL ej är ansvarigt för inkomstförluster, skador på person, fordon, maskiner eller däck. OCLs ansvar för skada är under alla förhållanden begränsat till det ett belopp som motsvarar Produktens försäljningspris enligt aktuell faktura. OCL tar inget ansvar för skador eller brister på Produkterna som uppkommit under transport. OCL ersätter inte under några förhållanden ej heller vid felaktiga Produkter - monteringskostnader för Produkterna. Bestämmelserna ovan om ansvarsbegränsning gäller inte i den mån annat följer av tvingande lagstiftning. Force Majeure OCL är inte ansvarigt för skada eller försening som beror av lagbud, myndighets åtgärd, krigshändelse, mobilisering, rekvisition, beslag, valutarestriktioner, systemfel, allmän varubrist, knapphet på transportmedel, fel eller inskränkningar i leveranser från underleverantörer, strejk, blockad, lockout, bojkott, uppror, upplopp, eldsvåda eller annan liknande omständighet som antingen hindrar eller försvårar OCL fullgörande i sådan grad att det ej kan ske annat än till en onormalt hög kostnad. Tolkning av villkoren Om en eller flera av bestämmelserna i föreliggande villkor anses ogiltiga, olagliga eller omöjliga att genomföra skall ingen av de övriga bestämmelsernas giltighet, laglighet eller genomförande påverkas eller förringas därav. Tvist Tvister angående tolkning eller tillämpning av dessa villkor ska slutligt avgöras genom skiljedomsförfarande administrerat av Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (SCC). Regler för Förenklat Skiljeförfarande ska tillämpas om inte SCC med beaktande av målets svårighetsgrad, tvisteföremålets värde och övriga omständigheter bestämmer att Skiljedomsregler ska tillämpas. I sistnämnda fall ska SCC också bestämma om skiljenämnden ska bestå av en eller tre skiljemän. Skiljeförfarandet ska äga rum i Stockholm. Svensk lag utan tillämpning av dess lagvalsprinciper ska tillämpas på tvisten. Skiljeförfarande som påkallats med hänvisning till denna skiljeklausul omfattas av sekretess. Sekretessen omfattar all information som framkommer under förfarandet liksom beslut eller skiljedom som meddelas i anledning av förfarandet. Information som omfattas av sekretess får inte i någon form vidarebefordras till tredje person utan den andra partens skriftliga samtycke. Part skall emellertid inte vara förhindrad att vidarebefordra sådan information för att på bästa sätt tillvarata sin rätt mot den andra parten med anledning av tvisten eller om en sådan skyldighet följer av författning, föreskrift, myndighetsbeslut, börskontrakt eller motsvarande. Inpressning (ET) Vi har i katalogen uppgett inpressningsdjupet på standardfälg och den rekommenderade lättmetallfälgen. De original-inpressningar vi anger i tabellen för respektive bilmodell är i många fall en av flera som biltillverkaren anger. Spårviddsförändringen erhålles genom att man subtraherar bilens originalinpressning med fälgens inpressning och sedan multiplicerar detta värde med 2. Värdet man erhåller är den exakta spårviddsförändringen. Skiljeförfarandet skall äga rum i Stockholm. Tvist angående tolkning eller tillämpning av dessa villkor och därmed sammanhängande förhållanden ska avgöras av allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans. Ordertel VILLKOR & ÖVRIG INFORMATION

4 FRAKTER, REKLAMATIONER & RETURER Detaljerad information om frakter, reklamationer och returer För komplett och mer utförlig information gällande mottagning av gods samt returer och reklamationer se eller kontakta OCL Brorssons på telefon för att erhålla information via e-post. Rutin vid mottagning av gods med DHL och Posten Vid mottagning av gods med DHL och Posten används en handscanner för kvittens av godset. Ej fraktsedel på papper! Varje gång ni får en sändning från OCL Brorssons: 1. Kontrollera alltid att ni fått rätt antal kolli och att inget kolli är skadat. Om sändningen är komplett och ni godkänner sändningen så kvitteras det med namnteckning på handscannern. 2. Vid alternativ transportör, gör notering på fraktsedeln Agerande transportskadat/saknat gods med DHL och Posten Har du fått skadat gods eller saknas det gods? Gör så här: 1. Skulle något kolli saknas eller vara skadat säg till chauffören att slå in de anmärkningar som ni har i handscannern avseende sändningen, se lista nedan. (Chauffören får gärna visa dig vad han har gjort för åtgärd i displayen, det har ni rätt att se) Ange något av följande alternativ i handscannern: EMB Förare kan skanna EMB emballage skada på enskilt kolli eller hela sändningen. SKA Förare kan skanna SKA synligt skadat gods på enskilt kolli eller hela sändningen. SAK Om antalet kollin inte stämmer emot vad sändningen säger, ska denna anmärkning göras. ANM Om mottagare eller förare vill anmärka på sändning med fritext utan att skanna går det bra under ANM. EMB, SKA och SAK måste alltid följas av en anmärkning i fritext (minst 5 tecken) Sändningar som får anmärkning blir röda i ruttlista och stopplista. 2. Dolda skador kan ni anmäla i efterhand till DHL och Posten, men det måste ske inom 7 dagar. Leta upp skadan på emballagets insida, den är inte alltid så stor som man tror. Kontakta transportbolaget DHL , Postnord (Paket, Pall och Express) Telefon: och anmäl skadan, uppge det sändningsnummer/kolli idnummer ni ser på etiketten på godset. Alternativt kontakta OCL Brorssons på för hjälp. 3. Följ nu transportbolagets instruktioner, fråga efter ett reklamationsnummer och anteckna detta så kan ni i efterhand kontakta transportbolaget om ni har frågor och för att slutföra ärendet. 4. Beställ ny vara av oss. Transportskador tar vi aldrig i retur, dessa måste ni lösa med transportbolaget direkt! Agerande vid UPS leveranser från OCL Brorssons Varje gång ni får en sändning från OCL Brorssons via UPS. 1. Kontrollera alltid att ni fått rätt antal kolli och att inget kolli är skadat. Om sändningen är komplett och godkändsändningen så kvitterar ni det med namnteckning på handscannern. 2. Skulle något kolli saknas eller vara skadat, agera då enligt nedan. Saknat kolli vid leverans Se till att få detta registrerat i förarens handscanner med anmärkning SAK Synliga skador på gods vid ankomst Vägra att ta emot det skadade kollit, se till att få kvittens på ej fullständig leverans med anmärkning SKA Informera OCL Brorssons om det skadade kollit på telefon omgående dock senast två dagar efter mottagning av gods OCL Brorssons gör en ny order med debitering som ersätter det skadade kollit. OCL Brorssons krediterar det skadade godset. Ej synliga skador på gods vid ankomst (upptäckta vid uppackning) Informera omgående OCL Brorssons på telefon (Måste ske inom 2 arbetsdagar från mottagandet av godset), ange typ av skada och komplettera gärna med ett foto på skadan via e-post till OCL Brorssons. OCL Brorssons kontaktar UPS som kommer och besiktigar skadan. Det skadade godset skall förbli hos er. OCL Brorssons gör en ny order med debitering som ersätter det skadade kollit. OCL Brorssons krediterar den skadade varan om UPS godkänner skadan. Reklamationer/returer Har ni fått fel fälgar eller stött på ett fabrikationsfel? OBS! Gäller ej transportskador! Kontakta oss per telefon eller TELEFONNUMMER: ADRESS: Vi skickar ersättningsvara när ni har anmält returen/reklamationen. Om varan skall skickas tillbaka till oss, så kommer vi att skicka ut en retur/reklamationsrapport innehållande ett returnummer samt adresslappar per post, båda skall fästas på godset när godset skickas tillbaka till OCL Brorssons. Returnumret skall alltid anges vid kontakt med OCL Brorssons rörande returer/reklamationer. När vi mottagit godset och behandlat returen/reklamationen gör vi en kredit till er. Om vi upptäcker skador vid en retur som ej innefattas av en reklamation, eller att original emballage saknas kommer detta att debiteras med ett avdrag på er kredit. Ej rengjorda fälgar kommer att debiteras med ett avdrag på er kredit. Ej anmälda returer mottages ej! 346 Ordertel

5 ANTECKNINGAR Ordertel VILLKOR & ÖVRIG INFORMATION

6 E-COMMERCE FÖR ÅTERFÖRSÄLJARE OCL Brorssons webshop Service dygnet runt! Slut på öppettider: Vi erbjuder våra återförsäljare full service på internet Hitta rätt fälgar till kundens bil med hjälp av reg.nr. Exklusivt för våra återförsäljare Beställ dina fälgar online Tillgång/lagersaldon Order- och fakturahistorik Märk din order med referens på varje orderrad. Skrivs ut på adressetikett, följesedel och faktura. Förhandsinfo om kommande produkter och kampanjer Försäljnings- och utbildningsinformation TÜV-dokument TPMS information Med ert personliga lösenord kan ni utnyttja vår dygnet-runt-service när det passar er och få tillgång till OCL Brorssons kompletta sortiment dygnet runt! Anmäl er helt enkelt på via menypunkten Anmäl dig här Adhoc- EDI, spara tid och pengar genom en smart lösning Adhoc- EDI förbinder ert affärssystem med OCL s och skapar en direktanslutning mellan företagen. Fördelar OCL lagersaldo i ert egna datasystem Lägg beställningar till OCL i ert egna datasystem Ingen ny programvara eller kurs behövs, enkelt men funktionellt Gratis för alla OCL kunder För mer info kontakta dina OCL representant! Mer trafik och omsättning på din hemsida, OCL s internet verktyg gör det möjligt! Availibility Browser, visa dina internetkunder vilka fälgar som passar på deras bil grafiskt, om de finns i lager och till vilket pris du säljer dem för. Din kund hittar enkelt vad som passar och finns till sin bil genom att söka på reg.nr. Denna funktion är gratis till alla OCL s kunder. Fälgprovaren, integrera OCL s grafiska fälgtestare på din hemsida och koppla ihop den med den Online shopping lösning ni har idag. Din kund hittar enkelt vad som passar på sin bil via reg.nr eller genom att ange sin bilmodell. Denna funktion har en månatligavgift. Prata med din säljare för mer info! 348 Ordertel

7 BUTIKSMATERIAL NYHET! Singel hjulställ Enkelställ designat för butikspresentation av kompletta hjul (fälg & däck). Tillverkad i aluminium med svart fot i stål. Skyltar för våra varumärken, AEZ, DOTZ och DEZENT i aluminium medföljer. Levereras i platt paket, ca 15kg, broschyrhållare inkluderat. Pris: 995:- exkl. Pris: 1 244:- inkl. Art nr: ZA9705 Singel fälgställ Enkelställ designat för butikspresentation, silverfärgat i aluminium, dekaler med logotyper till alla våra egna märken, AEZ, DOTZ, DEZENT och ENZO. Pris: 1 299:- exkl. Pris: 1 640:- inkl. Art nr: ZA9706 DOTZ fälgtestare Testa fälgar på kundens bil med hjälp av vår DOTZ fälgtestare. Tag med fälgtestaren och den fälg som din kund är intresserad av och ställ fälgen på fälgtestaren framför kundens bil. Ställ sedan i fälgtestaren i rätt höjd så att centrum är mitt framför hjulet så att kunden kan se hur fälgen skulle se ut på bilen. Tillverkad i svartlackerat stål med gummibeklädda anläggningsytor för fälgen för att minimera risken för skador på fälgen. Pris: 499:- exkl. Pris: 624:- inkl. Art.nr: ZO9701 Fraktkostnad tillkommer Fälgrengöring AEZ Fälgrengöringsmedel Pris: 596:- (6st flaskor) exkl. Pris: 744:- (6st flaskor) inkl. Art.nr: ZA9720 OBS! Säljs endast i förpackning om 6st flaskor! Ställ för 3st fälgar Fälgsställ designat för butikspresentation. Svart med röd fot. Pris: 995:- exkl. Pris: 1 244:- inkl. Art nr: ZC9770 Fälgkrok stål För upphägning av fälg på vägg. Pris: 44:- exkl. Pris: 55:- inkl. Art nr: QSIMFK1 Fälgkrok stål 2-delad med låsbleck för upphägning av fälg på vägg. Pris: 56:- exkl. Pris: 70:- inkl. Art nr: QSIMFK2 Wedge Fälghållare i plast för fristående visning. Pris: 36:- exkl. Pris: 45:- inkl. Art nr: QSIMFSP Fälgklämma, transparent med svart OCL Brorssons logo Pris: 50:- exkl. Pris: 60:- inkl. Art nr: QSIMFK3 Ordertel Fälgklämma, svart med vit OCL Brorssons logo Pris: 50:- exkl. Pris: 60:- inkl. Art nr: QSIMFK3B 349 VILLKOR & ÖVRIG INFORMATION

8 Fälgmodell Bild nr Dimension Pris inkl. Pris exkl. Fälgmodell Bild nr Dimension Pris inkl. Pris exkl. Fälgmodell Bild nr Dimension Pris inkl. Pris exkl. Fälgmodell Bild nr Dimension Pris inkl. Pris exkl. PRISÖVERSIKT AEZ AEZ Straight 1 7,5x :- 2180:- Nyhet! 1 8x :- 2719:- 1 8,5x :- 3359:- 1 9,5x :- 3519:- 1 8,5x :- 3860:- 1 9,5x :- 4079:- AEZ Straight dark 2 8x :- 2559:- Nyhet! 2 8,5x :- 3119:- 2 9,5x :- 3279:- 2 8,5x :- 3599:- 2 9,5x :- 3839:- AEZ Straight shine 3 7,5x :- 2040:- Nyhet! 3 8x :- 2559:- 3 8,5x :- 3119:- 3 9,5x :- 3279:- 3 8,5x :- 3599:- 3 9,5x :- 3839:- AEZ Cliff dark 4 7x :- 1839:- 4 7x :- 2100:- 4 8x :- 2180:- 4 8x :- 2719:- 4 8x :- 3279:- 4 8,5x :- 3359:- 4 9,5x :- 3519:- 4 9x :- 4120:- 4 10x :- 5039:- 4 11,5x :- 5300:- AEZ Cliff 5 7x :- 1679:- 5 7x :- 1999:- 5 8x :- 2100:- 5 8x :- 2520:- 5 8x :- 3119:- 5 8,5x :- 3140:- 5 9,5x :- 3279:- 5 9x :- 3860:- 5 10x :- 4799:- 5 11,5x :- 4959:- AEZ Genua dark 6 7,5x :- 2100:- 6 7,5x :- 2760:- 6 8x :- 2760:- 6 8x :- 3359:- AEZ Genua 7 7,5x :- 1999:- 7 7,5x :- 2520:- 7 8x :- 2520:- 7 8x :- 3119:- AEZ Antigua dark 8 8x :- 2520:- 8 8,5x :- 3160:- 8 9,5x :- 3340:- 8 8,5x :- 3660:- 8 9,5x :- 3880:- AEZ Antigua 9 8x :- 2520:- 9 8,5x :- 3160:- 9 9,5x :- 3340:- 9 8,5x :- 3660:- 9 9,5x :- 3880:- AEZ Sydney dark 10 8x :- 2079:- 10 8x :- 2520:- 10 8x :- 3160:- 10 9x :- 3320:- AEZ Sydney 11 8x :- 2079:- 11 8x :- 2520:- 11 8x :- 3160:- 11 9x :- 3320:- AEZ Portofino dark 12 7x :- 2260:- 12 8x :- 2260:- 12 8,5x :- 2760:- 12 8,5x :- 3320:- 12 9,5x :- 3519:- AEZ Portofino 13 7x :- 1679:- 13 7x :- 2100:- 13 8x :- 2100:- 13 8,5x :- 2520:- AEZ Valencia dark 14 7x :- 1679:- 14 7x :- 1960:- 14 8x :- 1960:- 14 8x :- 2500:- 14 8,5x :- 3160:- AEZ Valencia 15 7x :- 1540:- 15 7x :- 1880:- 15 8x :- 1919:- 15 8x :- 2399:- 15 8,5x :- 2920:- AEZ Reef 16 7,5x :- 2100:- 16 8x :- 2760:- 16 8x :- 3340:- AEZ Reef SUV 16 9x :- 3500:- 16 9x :- 4159:- AEZ Reef si 17 7,5x :- 1679:- Nyhet! 17 8x :- 2260:- 17 8x :- 2920:- AEZ Reef si SUV 17 9x :- 3080:- Nyhet! 17 9x :- 3759:- AEZ Yacht dark 18 7x :- 1519:- 18 7,5x :- 1759:- 18 8x :- 2220:- AEZ Yacht SUV dark 18 8,5x :- 2340:- 18 8,5x :- 3000:- 18 9x :- 3400: x :- 4639:- AEZ forts... AEZ Yacht 19 7x :- 1420:- 19 7,5x :- 1679:- 19 8x :- 2140:- AEZ Yacht SUV 19 8,5x :- 2260:- 19 8,5x :- 2920:- 19 9x :- 3320: x :- 3480: x :- 4559:- DOTZ 19 10x :- 4959:- DOTZ Kendo 20 7x :- 1599:- Nyhet! 20 7x :- 1999:- 20 8x :- 2399:- 20 8x :- 2879:- DOTZ Kendo dark 21 7x :- 1560:- Nyhet! 21 7x :- 1919:- 21 8x :- 2319:- 21 8x :- 2799:- DOTZ Thunder 22 8x :- 1919:- Nyhet! 22 8x :- 2399:- 22 8x :- 2799:- DOTZ Shift 23 6,5x :- 1380:- 23 7x :- 1599:- 23 7x :- 1919:- 23 8x :- 2399:- 23 8x :- 2799:- DOTZ Shift shine 24 6,5x :- 1340:- 24 7x :- 1560:- 24 7x :- 1839:- 24 8x :- 2319:- 24 8x :- 2719:- DOTZ Shift pinstripe red 25 7x :- 1759:- 25 7x :- 2079:- 25 8x :- 2600:- 25 8x :- 3000:- DOTZ Fast Seven 26 8x :- 1919:- 26 8x :- 2319:- DOTZ Rapier dark 27 7x :- 1599:- 27 7x :- 1960:- 27 8x :- 2399:- DOTZ Rapier shine 28 7x :- 1519:- 28 7x :- 1880:- 28 8x :- 2319:- DOTZ Freeride si 29 6,5x :- 1160:- 29 7x :- 1340:- 29 7,5x :- 1599:- DOTZ Hanzo 30 7,5x :- 1800:- 30 8x :- 1919:- 30 8,5x :- 2399:- 30 9,5x :- 2639:- 30 8,5x :- 2959:- 30 9,5x :- 3160:- DOTZ Roadster 31 7x :- 1800:- 31 8x :- 1839:- 31 8x :- 2280:- 31 8x :- 2799:- 31 9,5x :- 2879:- 31 8,5x :- 3039:- DOTZ Roadster hg 32 7x :- 1880:- 32 8x :- 1919:- 32 8x :- 2399:- 32 8x :- 2879:- 32 8,5x :- 3119: x :- 3320:- DOTZ Mugello dark 33 6,5x :- 1359:- 33 7x :- 1519:- 33 8x :- 1900:- 33 8x :- 2399:- 33 8,5x :- 2959:- 33 9,5x :- 3119:- DOTZ Mugello 34 6,5x :- 1359:- 34 7x :- 1519:- 34 8x :- 1900:- 34 8x :- 2399:- 34 9x :- 2399:- 34 8,5x :- 2959:- 34 9,5x :- 3119:- DOTZ Crunch 35 8x :- 1999:- 35 8x :- 2360:- 35 8x :- 2520:- DOTZ Crunch silver 36 8x :- 1599:- 36 8x :- 1839:- 36 8x :- 2159:- DOTZ Hammada 37 7x :- 1599:- 37 8x :- 1759:- 37 8x :- 2040:- 37 8,5x :- 2479:- DOTZ Terra blk 38 8x :- 1919:- 38 8,5x :- 2319:- 38 8,5x :- 2799:- DOTZ Terra 39 7,5x :- 1400:- 39 8x :- 1599:- 39 8x :- 1919:- 39 8,5x :- 2399:- DEZENT 39 8,5x :- 2639:- DEZENT TI dark 40 4,5x :- 1199:- Nyhet! 40 5x :- 1279:- DEZENT forts... DEZENT TI 41 4,5x :- 1080:- Nyhet! 41 5x :- 1119:- DEZENT TM dark 42 6,5x :- 1439:- Nyhet! 42 7x :- 1679:- 42 7x :- 2079:- DEZENT TM 43 6,5x :- 1279:- Nyhet! 43 7x :- 1519:- 43 7x :- 1919:- DEZENT TG dark 44 6,5x :- 1519:- Nyhet! 44 7,5x :- 1519:- 44 7x :- 1839:- 44 7,5x :- 1839:- 44 8x :- 1839:- 44 7,5x :- 2319:- 44 8,5x :- 2319:- DEZENT TG 45 6,5x :- 1279:- Nyhet! 45 7,5x :- 1279:- 45 7x :- 1540:- 45 7,5x :- 1540:- 45 8x :- 1540:- 45 8,5x :- 2079:- DEZENT TK 46 6x :- 1080:- Nyhet! 46 6x :- 1119:- 46 6,5x :- 1119:- 46 6,5x :- 1279:- 46 7x :- 1279:- 46 7x :- 1540:- 46 7,5x :- 1540:- DEZENT TC dark 47 6x :- 1359:- 47 6,5x :- 1519:- 47 7x :- 1860:- DEZENT TD dark 48 6x :- 1100:- 48 6x :- 1160:- 48 6,5x :- 1160:- 48 6,5x :- 1320:- 48 7x :- 1320:- 48 7x :- 1599:- 48 7,5x :- 1599:- 48 7,5x :- 1919:- 48 7,5x :- 2520:- DEZENT TD graphite 49 6x :- 1100:- Nyhet! 49 6x :- 1160:- 49 6,5x :- 1160:- 49 6,5x :- 1320:- 49 7x :- 1320:- 49 7x :- 1599:- 49 7,5x :- 1599:- DEZENT TD 50 6x :- 1080:- 50 6x :- 1119:- 50 6,5x :- 1119:- 50 6,5x :- 1279:- 50 7x :- 1279:- 50 7x :- 1540:- 50 7,5x :- 1540:- 50 7,5x :- 1839:- 50 7,5x :- 2399:- DEZENT TB dark 51 7x :- 1300:- 51 7,5x :- 1560:- 51 8x :- 1560:- 51 8x :- 2040:- DEZENT TB 52 7x :- 1279:- 52 7,5x :- 1519:- 52 8x :- 1519:- 52 8x :- 1999:- DEZENT RN dark 53 6,5x :- 1260:- 53 7x :- 1439:- 53 7,5x :- 1679:- 53 8x :- 2079:- DEZENT RN 54 6,5x :- 1180:- 54 7x :- 1359:- 54 7,5x :- 1599:- 54 8x :- 1999:- DEZENT RE dark 55 5,5x :- 1100:- 55 6x :- 1160:- 55 6,5x :- 1160:- 55 6,5x :- 1320:- 55 7x :- 1320:- 55 7,5x :- 1320:- 55 7x :- 1599:- 55 7,5x :- 1599:- 55 8x :- 1599:- 55 7,5x :- 1919:- 55 8x :- 1919:- 55 8x :- 2520:- DEZENT RE 56 5,5x :- 1080:- 56 6x :- 1119:- 56 6,5x :- 1119:- 56 6x :- 1279:- 56 6,5x :- 1279:- 56 7x :- 1279:- 56 7,5x :- 1279:- 56 7x :- 1540:- 56 7,5x :- 1540:- 56 8x :- 1679:- 56 7,5x :- 1839:- 56 8x :- 1839:- 56 8x :- 2399:- DEZENT forts... DEZENT L silver 57 5,5x :- 1080:- 57 6x :- 1119:- 57 6,5x :- 1119:- 57 6,5x :- 1279:- 57 7x :- 1279:- 57 7x :- 1540:- DEZENT TH dark 58 7x :- 1679:- Nyhet! 58 7,5x :- 1999:- 58 8x :- 2479:- 58 8,5x :- 3039:- 58 9x :- 3839:- DEZENT TH 59 7x :- 1599:- Nyhet! 59 7,5x :- 1919:- 59 8x :- 2399:- 59 8,5x :- 2959:- 59 9x :- 3759:- DEZENT TJ dark 60 8x :- 1679:- Nyhet! 60 8x :- 1999:- 60 8x :- 2479:- DEZENT TJ 61 8x :- 1599:- Nyhet! 61 8x :- 1919:- 61 8x :- 2399:- DEZENT TE dark 62 7,5x :- 1919:- 62 8x :- 2239:- 62 8,5x :- 2319:- DEZENT TE 63 7,5x :- 1880:- 63 8x :- 2200:- 63 8,5x :- 2280:- DEZENT M hg 64 7x :- 1679:- 64 7,5x :- 2040:- ENZO 64 8x :- 2600:- ENZO G 65 5,5x :- 1039:- 65 5,5x :- 1080:- 65 6x :- 1080:- 65 6,5x :- 1080:- 65 6,5x :- 1240:- 65 7x :- 1240:- 65 7x :- 1500:- 65 7,5x :- 1500:- 65 7,5x :- 1839:- 65 8x :- 1839:- ENZO B 66 5,5x :- 1039:- 66 6x :- 1080:- 66 6,5x :- 1080:- 66 6,5x :- 1240:- 66 7x :- 1240:- 66 7x :- 1500:- 66 7,5x :- 1500:- ENZO WEB 67 6,5x :- 1140:- 67 7x :- 1300:- 67 7,5x :- 1560:- 67 8x :- 1560:- ENZO YLA Trailer 68 5x :- 1039:- 68 5,5x :- 1060:- 68 5,5x :- 1119:- ENZO BEE 69 5x :- 1080:- 69 5,5x :- 1080:- 69 6x :- 1080:- 69 6,5x :- 1080:- 69 6,5x :- 1240:- 69 7x :- 1240:- 69 7,5x :- 1240:- 69 7x :- 1500:- 69 7,5x :- 1500:- 69 8x :- 1500:- ENZO BEE SUV 69 7,5x :- 2079:- MAK 69 8x :- 2559:- MAK Gothenburg 70 7x :- 1540:- 70 7x :- 1800:- 70 7,5x :- 1800:- 70 8x :- 2399:- MAK Gothenburg antr 71 7x :- 1519:- 71 7x :- 1759:- 71 7,5x :- 1759:- 71 8x :- 2360:- MAK Stone6 72 8x :- 2040:- 72 8x :- 2239:- 72 8,5x :- 2479:- MAK Stone6 silver 73 8x :- 1960:- 73 8x :- 2159:- 73 8,5x :- 2399:- MAK Aria 74 6,5x :- 2079:- MAK Fuoco 75 6,5x :- 1560:- 75 6,5x :- 1880:- 75 7,5x :- 2319:- 75 8x :- 2319:- 75 8x :- 2680:- MAK Fuoco silver 76 6,5x :- 1480:- 76 6,5x :- 1720:- 76 7,5x :- 2079:- 76 8x :- 2079:- 76 8x :- 2399:- 350 Ordertel

www.oclbrorssons.se/aez

www.oclbrorssons.se/aez AEZ - For people who love their cars + * Premiumfälg * Enastående kvalitet och design för de flesta bilar, även * Välj blank svart/polerad eller high gloss silver * Konkav design (bakfälgar) 1. AEZ Cliff

Läs mer

Allmänna Försäljnings- och Leveransvillkor

Allmänna Försäljnings- och Leveransvillkor DACAPO STAINLESS AB Allmänna Försäljnings- och Leveransvillkor 1. INLEDNING Dessa Allmänna Försäljnings- och Leveransvillkor gäller för samtliga leveranser av produkter och/eller tjänster från Dacapo Stainless

Läs mer

.. Kopvillkor. Allmänt

.. Kopvillkor. Allmänt .. Kopvillkor Allmänt Privatperson För dig som är privatperson, gäller Distansavtalslagen om din beställning är genomförd på distans (se nedan angående ångerrätt) samt Konsumentköplagen, som har strikta

Läs mer

Telisol AB Jörgen Kocksgatan 9 211 20 Malmö

Telisol AB Jörgen Kocksgatan 9 211 20 Malmö Telisol AB Sida 1 5 Dessa försäljningsvillkor är gällande vid avtal där Telisol tillhandahåller varor och tjänster. Vad som nedan anges skall gälla om inget annat framgår av särskild överenskommelse i

Läs mer

Villkor KÖP- OCH LEVERANSVILLKOR 2013-04-01. Gäller: Giltig från:

Villkor KÖP- OCH LEVERANSVILLKOR 2013-04-01. Gäller: Giltig från: Villkor Gäller: KÖP- OCH LEVERANSVILLKOR Giltig från: 2013-04-01 Sida 1 av 5 1. Allmänt 1.1 Kroppslyftet i Stockholm är en registrerad bifirma till Carnebro Invest AB, 556853-7368, nedan kallad Kroppslyftet.

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL Version, 2015-05-07 Dessa användarvillkor gäller för Licenstagares användning av digitala produkter och tjänster vilka tillhandahålls

Läs mer

Alla priser är inkluderade 25% moms. Förbeställda, men ej uthämtade varor debiterar vi den verkliga fraktkostnaden (t/r) och minst 99 kr.

Alla priser är inkluderade 25% moms. Förbeställda, men ej uthämtade varor debiterar vi den verkliga fraktkostnaden (t/r) och minst 99 kr. KÖPINFORMATION Alla priser inkluderar moms. Percykel reserverar sig för prisändringar, slutförsäljning och eventuella faktafel som kan finnas på vår sida eller i våra annonser. Vi förbehåller oss rätten

Läs mer

Norsjö Carrier Electric El & Norsjö Carrier 4-Stroke Bensin

Norsjö Carrier Electric El & Norsjö Carrier 4-Stroke Bensin 1 Norsjö Carrier Electric El & Norsjö Carrier 4-Stroke Bensin Postadress/ besöksadress: Lennartsfors 1 672 92 Årjäng Tlf. +46 573 392 20 Fax. +46 573 300 35 info@norsjo.com www.norsjo.com 2 Försäljningsvillkor

Läs mer

LIBRUM det flexibla hyllsystemet för bibliotek/the flexible shelfsystem for libraries PRISLISTA LIBRUM 2013-P2

LIBRUM det flexibla hyllsystemet för bibliotek/the flexible shelfsystem for libraries PRISLISTA LIBRUM 2013-P2 LIBRUM det flexibla hyllsystemet för bibliotek/the flexible shelfsystem for libraries PRISLISTA LIBRUM 2013-P2 LUSTRUM FÖRSÄLJNINGSVILLKOR PRISER: Priser är angivna i svenska kronor och gäller exkl. moms.

Läs mer

Vår enda uppgift är att göra yrkesfolkets vardag enklare KONTOANSÖKAN. Öppettider: måndag - fredag 06.30-17.00

Vår enda uppgift är att göra yrkesfolkets vardag enklare KONTOANSÖKAN. Öppettider: måndag - fredag 06.30-17.00 Vår enda uppgift är att göra yrkesfolkets vardag enklare KONTOANSÖKAN Öppettider: måndag - fredag 06.30-17.00 Box 30014, 104 25 Stockholm Tel 08 13 12 10 Fax 08 618 33 93 flinks@flinks.se www.flinks.se

Läs mer

Kommersiella villkor m.m.

Kommersiella villkor m.m. Kommersiella villkor m.m. Priser (vid avrop) Tjänsterna är prissatta per timme med ett angivet takpris som inte får överskridas. Debitering ska baseras på faktiska förhållanden. Endast utförda arbetsuppgifter

Läs mer

Allmänna villkor Ver. 1.1 Gäller från 2011-03-25.

Allmänna villkor Ver. 1.1 Gäller från 2011-03-25. Allmänna villkor Ver. 1.1 Gäller från 2011-03-25. 1 Allmänt 1.1 Dessa villkor reglerar förhållandet mellan kunden ( Kund ) och Excellent Hosting Sweden AB ("EHSAB") 1.2 Kunden kan vara en myndig fysisk

Läs mer

PRODUKTKATALOG DÖRRHÅLLARE, SPÄRRTAPPAR & HUVLÅS

PRODUKTKATALOG DÖRRHÅLLARE, SPÄRRTAPPAR & HUVLÅS PRODUKTKATALOG DÖRRHÅLLARE, SPÄRRTAPPAR & HUVLÅS Eigenbrodt AB www.eigenbrodt.se kontakt@eigenbrodt.se Tel: +46 (0)8 594 63 400 Optimusvägen 14, 194 34, Upplands Väsby DÖRRHÅLLARE Nr: 300100 Dörrhållare

Läs mer

VÄLKOMMEN! Stålfälgar. Lättmetallfälgar

VÄLKOMMEN! Stålfälgar. Lättmetallfälgar VÄLKOMMEN! Stålfälgar Lättmetallfälgar Frågeställning: Vad bör man veta om fälgar för att säkert kunna hantera hjul på tex en gummiverkstad eller bilverkstad? Presentationen innehåller: Kort introduktion

Läs mer

Produktinformation 2. Uppgifter i produktinformation och prislistor är bindande endast i den utsträckning avtalet uttryckligen hänvisar till dem.

Produktinformation 2. Uppgifter i produktinformation och prislistor är bindande endast i den utsträckning avtalet uttryckligen hänvisar till dem. LimGrossen i Norrköping AB - NL 01 för leveranser av maskiner samt annan mekanisk, elektrisk och elektronisk utrustning inom Sverige. Utgivna 2001 av Hovedorganisationen Dansk Industri, Danmark, Metalliteollisuuden

Läs mer

Allmänna försäljningsvillkor

Allmänna försäljningsvillkor Upprättade den 29 april 2015 och gäller tills vidare för leveranser inom Sverige såvida inget annat anges. Kontrast Group benämns nedan som Kontrast. 1. Tillämplighet Dessa allmänna försäljningsvillkor

Läs mer

Köp & leveransvillkor

Köp & leveransvillkor Köp & leveransvillkor KÖP- OCH LEVERANSVILLKOR AVSEENDE LEVERANSER TILL KONSUMENT INOM EU 1. TILLÄMPNINGSOMRÅDE Dessa köp- och leveransvillkor, nedan kallade Villkoren, tillämpas på samtliga beställningar

Läs mer

Dessa villkor ("Avtalsvillkoren") gäller för köp hos Lunds universitet, Media-Tryck.

Dessa villkor (Avtalsvillkoren) gäller för köp hos Lunds universitet, Media-Tryck. Avtalsvillkor Dessa villkor ("Avtalsvillkoren") gäller för köp hos Lunds universitet, Media-Tryck. Allmänt Media-Tryck säljer böcker i olika format via Internet till dess kunder ("Kund") i Sverige och

Läs mer

Användarvillkor. 1. Information om oss. 2. Ansökan och bundenhet. 3. Priser

Användarvillkor. 1. Information om oss. 2. Ansökan och bundenhet. 3. Priser Användarvillkor Dessa villkor gäller för webbplatserna www.glossybox.se och www.themanbox.se ( Webbplatsen ), de prenumerationstjänster som erbjuds på Webbplatsen ( Prenumerationerna ) och de boxar eller

Läs mer

Användning av PRI Pensionsgarantis webbtjänst

Användning av PRI Pensionsgarantis webbtjänst Användning av PRI Pensionsgarantis webbtjänst PRI Pensionsgarantis kunder har möjlighet att utnyttja de webbtjänster som erbjuds på PRI Pensionsgarantis webbplats. För att kunna börja använda tjänsten

Läs mer

ALMÄNNA VILLKOR FÖR FLOOD HERSLOW HOLME

ALMÄNNA VILLKOR FÖR FLOOD HERSLOW HOLME ALMÄNNA VILLKOR FÖR FLOOD HERSLOW HOLME 1. TILLÄMPNING OCH TOLKNING 1.1 Dessa allmänna villkor gäller för samtliga tjänster som Flood Herslow Holme Advokatbyrå AB ( FHH ), och där verksamma jurister och

Läs mer

Vi förbehåller oss rätten att ändra våra priser och specifikationer utan föregående avisering.

Vi förbehåller oss rätten att ändra våra priser och specifikationer utan föregående avisering. Papper & Bläck Innehåll ChromaBlastbläck... 3 Sublimatfärg... 3 Sublimatcoating... 5 Transferpapper för bläckstråleskrivare... 5 Transferpapper till Chromablast... 6 Transferpapper till gelsprinterskrivare...

Läs mer

Mellan AP&T-koncernens bolag, nedan kallad AP& T och [leverantör] nedan kallad leverantören, har följande leveransavtal träffats.

Mellan AP&T-koncernens bolag, nedan kallad AP& T och [leverantör] nedan kallad leverantören, har följande leveransavtal träffats. 2013-05-14 Leveransavtal nr Mellan AP&T-koncernens bolag, nedan kallad AP& T och [leverantör] nedan kallad leverantören, har följande leveransavtal träffats. Leverantören åtar sig att leverera på villkoren

Läs mer

Basic. Innehåll. Sid. Basic Jenna Jenna Synkron Ronna Slim Soft Lite. Tillbehör. Kontakt. Leveransvillkor

Basic. Innehåll. Sid. Basic Jenna Jenna Synkron Ronna Slim Soft Lite. Tillbehör. Kontakt. Leveransvillkor Basic 2013 Basic Jenna Jenna Synkron Ronna Slim Soft Lite Innehåll Sid. Basic Jenna Jenna Synkron Ronna Slim Soft Lite 4 6 7 8 10 11 Tillbehör Kontakt Leveransvillkor 12 14 15 Officelines kollektion Basic

Läs mer

TPMS. Ordertel 011-19 77 00 www.oclbrorssons.se/af

TPMS. Ordertel 011-19 77 00 www.oclbrorssons.se/af TPMS - Tire Preassure Monitoring System Introduktion................................................... 232 Enkelt att beställa via webshopen.................................... 233 Sensorer och Tillbehör/reservdelar

Läs mer

TPMS. Ordertel 011-19 77 00 www.oclbrorssons.se/af

TPMS. Ordertel 011-19 77 00 www.oclbrorssons.se/af TPMS - Tire Preassure Monitoring System Introduktion................................................... 292 Enkelt att beställa via webshopen.................................... 293 OCL Brorssons TPMS

Läs mer

Limiten för Visa och Mastercard är 15 000 kr. Limiten för Direktbank är 100 000 kr.

Limiten för Visa och Mastercard är 15 000 kr. Limiten för Direktbank är 100 000 kr. Jag har ångrat mitt köp eller beställt fel produkt, vad ska jag göra? Du har rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar från det att du har mottagit varan och handlar därmed med full trygghet. Om du ångrar

Läs mer

KONTOANSÖKAN. Du vinner på att samla dina inköp hos Flinks. Vi finns på 4 ställen!

KONTOANSÖKAN. Du vinner på att samla dina inköp hos Flinks. Vi finns på 4 ställen! KONTOANSÖKAN Bromma Globen Hornsberg Sätra Hornsberg Lindhagensg. 133 Bromma Ulvsundav. 134 Sätra Storsätragränd 12 Globen Hallvägen 21 Du vinner på att samla dina inköp hos Flinks. Vi finns på 4 ställen!

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS Tillämplighet 1 Dessa villkor ska tillämpas om något annat inte avtalats mellan parterna. Definitioner 2 I villkoren förstås med Avtalet Konsultföretag

Läs mer

Behörighet i Alectas internetkontor - Ombud

Behörighet i Alectas internetkontor - Ombud Behörighet i Alectas internetkontor - Ombud Nyanmälan. Vi anmäler oss till internetkontoret för första gången. Byte av behörighetsansvarig. Avregistrera nuvarande behörighetsansvarig (i samband med byte

Läs mer

Köpvillkor. OBS! Efterkravsavgiften, f.n. 50 kr tillkommer om du väljer detta betalningsalternativ.

Köpvillkor. OBS! Efterkravsavgiften, f.n. 50 kr tillkommer om du väljer detta betalningsalternativ. Köpvillkor Priser: Alla priser är inkl. moms. Fraktkostnader inom Sverige ingår i priset. OBS! Efterkravsavgiften, f.n. 50 kr tillkommer om du väljer detta betalningsalternativ. Betalningsalternativ: 1.

Läs mer

Mellan Batteriboxen Sverige KB, nedan kallat Batteriboxen, och Återförsäljaren (definierad nedan) gäller dessa villkor.

Mellan Batteriboxen Sverige KB, nedan kallat Batteriboxen, och Återförsäljaren (definierad nedan) gäller dessa villkor. Allmänna villkor Mellan Batteriboxen Sverige KB, nedan kallat Batteriboxen, och Återförsäljaren (definierad nedan) gäller dessa villkor. 1. Allmänt Definitioner: Återförsäljare Avser Batteriboxens avtalspart

Läs mer

Rhinestones, Stämplar, Kristaller & Fotoballonger

Rhinestones, Stämplar, Kristaller & Fotoballonger Rhinestones, Stämplar, Kristaller & Fotoballonger Innehåll Fotoballonger... 3 Fotogravyr... 3 Fotokristaller... 6 Tillbehör till fotokristaller... 8 Rhinestones... 9 Tillbehör till Rhinestones... 9 Stämplar...

Läs mer

Cirkaprislista sommardäck. till återförsäljare December 2010

Cirkaprislista sommardäck. till återförsäljare December 2010 Cirkaprislista sommardäck till återförsäljare December 2010 Hakka- Skydd Nokian Tyres produktförsäkring ger Nokian Hakka sommardäck ett ökat skydd som heter Hakka- skydd. Om däcket skadas under normalt

Läs mer

Behörighetsanmälan för Alectas internetkontor Företag

Behörighetsanmälan för Alectas internetkontor Företag Behörighetsanmälan för Alectas internetkontor Företag * Obligatorisk uppgift Vi anmäler oss till internetkontoret för första gången. Vi vill byta behörighetsansvarig. Vi vill lägga till eller ta bort kundnummer.

Läs mer

Gäller t.o.m. 140801. Våra färgnummer. Röd. Gul. Vit. Grön. Blå. Transparent. Svart. Orange. Lime. Rosa. Ljusblå. Militärgrön.

Gäller t.o.m. 140801. Våra färgnummer. Röd. Gul. Vit. Grön. Blå. Transparent. Svart. Orange. Lime. Rosa. Ljusblå. Militärgrön. SPORT QS1401 Gäller t.o.m. 140801 Quickex tillverkar en serie sportprodukter för boll, träning och fritid. Samtliga produkter håller mycket hög kvalitet och finns idag hos många sportföretag världen över.

Läs mer

Köp av produkter hos oss innebär samtidigt godkännande av våra köpevillkor. Vid beställning via webshop föreligger bindande köpeavtal.

Köp av produkter hos oss innebär samtidigt godkännande av våra köpevillkor. Vid beställning via webshop föreligger bindande köpeavtal. Köpvillkor 1. Allmänt Vid beställning via webshop träffas avtal om köp först när VP Autoparts (fortlöpande "vi", "oss") bekräftat beställningen genom en orderbekräftelse via E-mail. Beställaren (fortlöpande

Läs mer

Ändring av priset för Tjänsten meddelas Kunden till den e-mailadress Kunden anmält till Trust-IT.

Ändring av priset för Tjänsten meddelas Kunden till den e-mailadress Kunden anmält till Trust-IT. 1. Avtalet och parterna 1.1 Om Tjänsten, 556538-4699 (Trust-IT), tillhandahåller en webbaserad tjänst som heter TimeOrganizer (Tjänsten). Det är en tidsrapporteringstjänst med GPSpositionering för både

Läs mer

Allmänna Villkor för Tjänsten

Allmänna Villkor för Tjänsten Allmänna Villkor för Tjänsten 2014-12-23 1. OMFATTNING OCH DEFINITIONER 1.1. Dessa Allmänna Villkor för Kund gäller när Joblife AB (nedan kallad Joblife ) ger privatpersoner ( Användare ) tillgång till

Läs mer

1.2 Fastighetsägaren får genom Fibergruppens nät möjlighet att ingå avtal med Tjänsteleverantör om att erhålla Bredbandstjänster.

1.2 Fastighetsägaren får genom Fibergruppens nät möjlighet att ingå avtal med Tjänsteleverantör om att erhålla Bredbandstjänster. Allmänna villkor för Fibergruppen nät Rev 2012-12-20 1 Inledning 1.1 Dessa allmänna villkor gäller då Fibergruppen Sverige AB ( Fibergruppen ) till en småhusägare ( Fastighetsägaren ) tillhandahåller installation

Läs mer

Profilera din butik och öka din försäljning

Profilera din butik och öka din försäljning 2013-2014 Profilera din butik och öka din försäljning Låt kunden ta del av dina Kampanjer och Annonsvaror Angivna folderpriser på Signex standardsortiment är XL Bygg nettopriser Se över din entré, det

Läs mer

SVERIGES TANDTEKNIKERFÖRBUND

SVERIGES TANDTEKNIKERFÖRBUND SVERIGES TANDTEKNIKERFÖRBUND ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR 2002 AVSEENDE TANDTEKNISKA TJÄNSTER Leveransvillkoren gäller tillverkning och försäljning av specialanpassade medicintekniska produkter som levereras

Läs mer

FIRMA DAVID WIBERGH - Allmänna villkor

FIRMA DAVID WIBERGH - Allmänna villkor Detta är Firma David Wibergh:s allmänna försäljningsvillkor för konsulttjänster. Vid all kontakt med Firma David Wibergh så förutsätts kunden ha läst och godkänt dessa villkor. Dessa villkor gäller ovillkorligen

Läs mer

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND 1(7) MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND Avtal mellan.och gällande utbildning av service- eller. Innehållsförteckning Sid nr 1. AVTALSPARTER OCH KONTAKTPERSONER 2 2. OMFATTNING 3 3.

Läs mer

Service Guidelines & Allmänna affärsvillkor

Service Guidelines & Allmänna affärsvillkor Service Guidelines & Allmänna affärsvillkor 1. Inledning 2. Ansvarsbegränsning 3. Leveransförseningar 4. Produktbeskrivningar & anvisningar 5. Returhantering 6. Garantireparationer 7. Krediteringar 8.

Läs mer

Allmänna villkor för Arbetsgivare vid nyttjande av AFA Försäkrings kundwebb FÖRSÄKRING

Allmänna villkor för Arbetsgivare vid nyttjande av AFA Försäkrings kundwebb FÖRSÄKRING Allmänna villkor för Arbetsgivare vid nyttjande av AFA Försäkrings kundwebb FÖRSÄKRING v 1.1 maj 2012 1. Bakgrund 1.1 AFA Försäkring är samlingsnamnet för de tre bolagen AFA Sjukförsäkrings aktiebolag,

Läs mer

ALLMÄNNA VILKOR. Vid eventuell avvikelse mellan nedanstående handlingar, skall dessa äga företräde enligt följande:

ALLMÄNNA VILKOR. Vid eventuell avvikelse mellan nedanstående handlingar, skall dessa äga företräde enligt följande: ALLMÄNNA VILKOR Dessa Allmänna Villkor gäller då InfoQB ( InfoQB ) tillhandahåller en tjänst ( Tjänsten ) till en kund ( Kunden ). Tjänsten specificeras i ett Kundavtal mellan InfoQB och Kunden, inkluderade

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL DIN POLY.SE

VÄLKOMMEN TILL DIN POLY.SE Börja utnyttja vår ett enkelt och effektivt sätt att lägga beställningar och söka information om våra produkter. VÄLKOMMEN TILL DIN POLY.SE Välkommen till Poly-Produkters öppet 24 timmar om dygnet! Vi

Läs mer

Adress Postnr Postort

Adress Postnr Postort Sidan 1 av 6 BESTÄLLNING / AVTAL Företagskund Företagsnamn Kontaktperson Adress Postnr Postort Organisationsnummer Tel Mobiltel E-post Tjänstebeskrivning (GEAB) tillhandahåller ett fiberpar för kunds bruk

Läs mer

Allmänna villkor Hosting

Allmänna villkor Hosting Allmänna villkor Hosting 1 Allmänt 2 Tjänsterna 3 Avtalstid och uppsägning 4 Domännamn 5 Avgifter 6 Överlåtelse av Tjänsterna 7 Leafstudios ansvar 8 Kunds ansvar 9 Force majeure 10 Övrigt 1 Allmänt 1.

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT Dessa allmänna villkor gäller från den 27 mars 2015. 1. Parter Dessa allmänna villkor gäller för kredit som efter godkänd ansökan beviljas företagskund ("Kunden") av

Läs mer

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan. Kungl. biblioteket. och. Leverantören

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan. Kungl. biblioteket. och. Leverantören 1(6) Bilaga 1. Förlaga till Avtal avseende Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan Kungl. biblioteket och Leverantören Kommentar: Avtalet utgör tillsammans med förfrågningsunderlaget och leverantörens

Läs mer

RAISIOAGRO AB. 3. Pris, fakturering och betalning. 1. Tillämpningsområde

RAISIOAGRO AB. 3. Pris, fakturering och betalning. 1. Tillämpningsområde RAISIOAGRO AB ALLMÄNNA FÖRSÄLJNINGS- OCH LE- VERANSVILLKOR FÖR ANDRA PRO- DUKTER ÄN OLJE- OCH DIESELPRO- DUKTER Gäller tillsvidare från och med 17.9.2012 1. Tillämpningsområde Dessa allmänna försäljnings-

Läs mer

Aluminiumdörr ID65. Monteringsanvisning Skötselanvisning Leveransbestämmelser Lagring på byggarbetsplatser Garantier Egen kontroll

Aluminiumdörr ID65. Monteringsanvisning Skötselanvisning Leveransbestämmelser Lagring på byggarbetsplatser Garantier Egen kontroll Aluminiumdörr ID65 Monteringsanvisning Skötselanvisning Leveransbestämmelser Lagring på byggarbetsplatser Garantier Egen kontroll Monteringsanvisning av Aluminiumdörr ID65 Skötselanvisning Aluminiumdörr

Läs mer

Information. ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning. för SKOLKLASSER. Vi lämnar alltid ett års garanti på våra produkter

Information. ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning. för SKOLKLASSER. Vi lämnar alltid ett års garanti på våra produkter Information ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning Ett enkelt sätt att TJÄNA PENGAR för SKOLKLASSER och FÖRENINGAR Vi lämnar alltid ett års garanti på våra produkter VÄLKOMMEN till SOCKGROSSISTEN!

Läs mer

TaxiPro24.se, är en tjänst för dig som vill optimera ditt åkeri med schemaläggning & passbokning via webben!

TaxiPro24.se, är en tjänst för dig som vill optimera ditt åkeri med schemaläggning & passbokning via webben! Användarvillkor 1. GODKÄNNANDE AV VILLKOR Välkommen! TaxiPro24.se, är en tjänst för dig som vill optimera ditt åkeri med schemaläggning & passbokning via webben! TaxiPro24.se erbjuder dig som åkare en

Läs mer

I de allmänna villkoren hänvisas till servicesidorna på vår hemsida. När du som konsument handlar via internet gäller:

I de allmänna villkoren hänvisas till servicesidorna på vår hemsida. När du som konsument handlar via internet gäller: Allmänt vidaxl.se version 2.0, 2014-11-20 Dessa villkor är tillämpliga på alla avtal som ingåtts på distans mellan dig som kund och vidaxl som säljare. vidaxl är ett varumärke som ägs och marknadsförs

Läs mer

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra dessa allmänna villkor. Avtal som redan har ingåtts påverkas inte av en eventuell ändringar.

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra dessa allmänna villkor. Avtal som redan har ingåtts påverkas inte av en eventuell ändringar. Allmänna villkor 1. Tillämpningsområde Dessa allmänna villkor gäller för alla avtal som ingås med oss (pinkorblue.se) med anledning av vårt utbud på vår webbshop-sida www.pinkorblue.se (nedan även kallad

Läs mer

Så här går det till. Allt du som kontaktperson behöver veta om Newbody-försäljningen

Så här går det till. Allt du som kontaktperson behöver veta om Newbody-försäljningen Så här går det till 2012 Allt du som kontaktperson behöver veta om Newbody-försäljningen Ett steg på vägen mot ert mål Vill ni komma iväg på träningsläger, åka på en drömresa med klassen eller köpa in

Läs mer

Köp- och Leveransvillkor

Köp- och Leveransvillkor Köp- och Leveransvillkor Köp För att handla hos oss måste du vara 18 år. Vi bekräftar köpet genom en orderbekräftelse som automatiskt skickas till angiven e-postadress efter godkänd betalning. Vi polisanmäler

Läs mer

Serviceavtal. 1. Beskrivning av Tjänster. 1.1 Leverantören skall tillhandahålla Tjänster i enlighet med dessa Villkor.

Serviceavtal. 1. Beskrivning av Tjänster. 1.1 Leverantören skall tillhandahålla Tjänster i enlighet med dessa Villkor. Serviceavtal 1. Beskrivning av Tjänster 1.1 Leverantören skall tillhandahålla Tjänster i enlighet med dessa Villkor. 1.2 Kunds rättigheter och skyldigheter 1.2.1 Kund ansvarar för att Fullgöra betalning

Läs mer

Köp- och Leveransvillkor (Konsumenter)

Köp- och Leveransvillkor (Konsumenter) Köp- och Leveransvillkor (Konsumenter) 1. Allmänt Följande köp- och leveransvillkor (hädanefter kallad villkoren ) gäller för order lagda av kunden (hädanefter kallad du eller kunden ) hos Volvo Merchandise

Läs mer

Återförsäljaransökan

Återförsäljaransökan Återförsäljaransökan 1 Insändes tillsammans med en kopia på företagets registreringsbevis. Företagsuppgifter Namn mot marknaden: Ansökningsdatum: Registrerat företagsnamn: Organisationsnummer: Faktureringsadress:

Läs mer

April 2015. Allmänna villkor för försäljning av reklamutrymme

April 2015. Allmänna villkor för försäljning av reklamutrymme Allmänna villkor för försäljning av reklamutrymme 1. Inledande bestämmelser A. Dessa allmänna villkor gäller för avtal om upplåtelse av reklamutrymme på och i bussar samt vid väderskydd/busskurer utanför

Läs mer

Köpvillkor. Vänligen se din orderbekräftelse eller din faktura för ditt aktuella erbjudande.

Köpvillkor. Vänligen se din orderbekräftelse eller din faktura för ditt aktuella erbjudande. 1. Allmänt Du kan känna dig trygg med ditt val! Vi följer de lagar och regler som gäller vid tillverkning och kontroll av våra produkter och följer dem noggrant till färdig produkt för att kunna säkerställa

Läs mer

Kunden är gentemot Telia ansvarig för all användning av marknadsplatsen och Program som sker från de användarkonto(n) som tillhör Kundens användare.

Kunden är gentemot Telia ansvarig för all användning av marknadsplatsen och Program som sker från de användarkonto(n) som tillhör Kundens användare. Telias villkor för marknadsplatsen för molntjänster 2014-10-03 Dessa villkor ( Användarvillkoren ) gäller då TeliaSonera Sverige AB ( Telia ) tillhandahåller molnbaserade program ( Program ) till företag

Läs mer

Borné Consulting AB:s Allmänna villkor avser såväl konsultation som varuförsäljning.

Borné Consulting AB:s Allmänna villkor avser såväl konsultation som varuförsäljning. Stockholm 2012-10-01 Borné Consulting AB, Allmänna villkor Tillämplighet Borné Consulting AB:s Allmänna villkor kan komma att ändras utan att kunder som tidigare erhållit en skriftlig kopia av dessa först

Läs mer

GENERELLA VILLKOR FÖR LEVERANSER AV EXPRESSEN/GT/KVP

GENERELLA VILLKOR FÖR LEVERANSER AV EXPRESSEN/GT/KVP GENERELLA VILLKOR FÖR LEVERANSER AV EXPRESSEN/GT/KVP Gäller från den 4 april 2010 2 LEVERANSVILLKOR FÖR ÅTERFÖRSÄLJARE 1. ALLMÄNT Nedan stadgas de villkor som gäller för AB Kvällstidningen Expressens (nedan

Läs mer

AVTAL. 2. Definitioner Avtal detta avtalsdokument med tillhörande bilagor

AVTAL. 2. Definitioner Avtal detta avtalsdokument med tillhörande bilagor 1 (6) AVTAL Mellan Länsstyrelsen i Stockholms län, nedan kallad Beställaren (organisationsnummer 202100-2247) och xxxxxx, nedan kallad Leverantören (organisationsnummer xxxxxx-xxxx) har träffats följande

Läs mer

Retursedel Campingvaruhuset.se

Retursedel Campingvaruhuset.se Retursedel Campingvaruhuset.se Kunduppgifter Ordernummer: Förnamn: Person/kundnummer: Efternamn: Adress: Postnummer: Ort: Returinformation Här anger du information om varför du retunerar din beställning.

Läs mer

Visma Utvecklarpaket för eget bruk

Visma Utvecklarpaket för eget bruk Visma Utvecklarpaket för eget bruk Tack för ditt intresse att köpa Visma Utvecklarpaket för eget bruk. Bifogat med detta e-brev finns vårt avtal med tillhörande bilagor. Visma Spcs är en av Sveriges största

Läs mer

Information om beställning Här skriver du allmän information om beställningar i din butik.

Information om beställning Här skriver du allmän information om beställningar i din butik. Exempel på Köpvillkor Allmänt Här skriver du en kort presentation på ditt företag, din e-butik och produkterna/tjänsterna som du erbjuder till dina kunder. Avsluta gärna med kontaktuppgifter eller liknande.

Läs mer

Duk Direkt En del av Indigo Art. Prislista 2008.

Duk Direkt En del av Indigo Art. Prislista 2008. Duk Direkt En del av Indigo Art. Prislista 2008. Innehållsförteckning Målarduk Artfix 1 Classens N.V: 2-3 P.E.R. Belle Arti 4 Uppspänd duk, Dukblock, Pannåer. P.E.R. Belle Arti 5 Kilramar. Tillbehör. Div.

Läs mer

VILLKOR FÖR INFOCELL AB:S ONLINETJÄNST EXCEL PREMIUM

VILLKOR FÖR INFOCELL AB:S ONLINETJÄNST EXCEL PREMIUM VILLKOR FÖR INFOCELL AB:S ONLINETJÄNST EXCEL PREMIUM 1 Avtalet och parterna 1.1 Tjänsten och villkoren 1.2 Avtalet Infocell AB ( Infocell ) tillhandahåller som onlinetjänst en möjlighet för användare (

Läs mer

Holmberg Cases Sweden AB. Direkt försäljning. Standard eller CUSTOM. Leverans till dig från fabrik. Kontakt

Holmberg Cases Sweden AB. Direkt försäljning. Standard eller CUSTOM. Leverans till dig från fabrik. Kontakt I mer än 30 år har Holmberg Cases tillverkat och sålt flightcase i både standard och CUSTOM utföranden till kunder i Skandinavien. Under alla dessa år har vi alltid haft samma enkla filosofi, det som levereras

Läs mer

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Webtjänst 1 Allmänt 1.1 Definitioner Begreppen nedan har följande betydelse i dessa Allmänna villkor. Allmänna villkor: Användare: Avtalet:

Läs mer

Kaffebröderna AB Stora Kvinns Väg 68 125 59 Älvsjö www.kaffebroderna.se. HandbokEN

Kaffebröderna AB Stora Kvinns Väg 68 125 59 Älvsjö www.kaffebroderna.se. HandbokEN Kaffebröderna AB Stora Kvinns Väg 68 125 59 Älvsjö www.kaffebroderna.se HandbokEN ERSÄTTNING Kunden behåller skillnaden på försäljningen mellan Kundens inköpspris och Kundens försäljningspris vid försäljningsstart.

Läs mer

w Affärsvillkor j a n u a r i 2010

w Affärsvillkor j a n u a r i 2010 Affärsvillkor j a n u a r i 2010 Giltighet A. Allmänt Följande försäljnings- och leveransvillkor gäller all handel mellan Expedit i Sverige, (Expedit Retail Solutions AB, org. nr. 556696-0646 och Expedit

Läs mer

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX Bilaga 3 Ramavtal SMHI och XXXXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens åtaganden...

Läs mer

Dessa kommersiella villkor kommer även att gälla som avtal. AVTAL Däck till fordon samt vissa tillhörande tjänster

Dessa kommersiella villkor kommer även att gälla som avtal. AVTAL Däck till fordon samt vissa tillhörande tjänster Bilaga 3 KOMMERSIELLA VILLKOR AVTAL Dessa kommersiella villkor kommer även att gälla som avtal AVTAL Däck till fordon samt vissa tillhörande tjänster Detta avtal har upprättats mellan AB bolaget nedan

Läs mer

Affärsvillkor Januari 2014

Affärsvillkor Januari 2014 Affärsvillkor Januari 2014 Giltighet A. Allmänt Följande försäljnings- och leveransvillkor gäller all handel mellan laborma interiör AB, org. nr. 556282-0273, nedan kallat laborma, och labormas kunder,

Läs mer

Villkor gällande http://www.onlinebildelar.se/

Villkor gällande http://www.onlinebildelar.se/ BESTÄLLNING Allmänna beställningsvillkor All försäljning sker med tillämpning av Konsumentköplagen (SFS 1990:932) och köplagen (SFS 1990:931). Beställningar sker via internet, (priserna på hemsidan gäller

Läs mer

Affärsvillkor för LanguageWire

Affärsvillkor för LanguageWire Affärsvillkor för LanguageWire 1. TILLÄMPNINGSOMRÅDE 1.1 Följande affärsvillkor ska gälla för alla avtal om översättningsuppdrag mellan LanguageWire (hädanefter LW) och kunden, inklusive alla övriga tjänster

Läs mer

Avropsstöd. Vägledning för Hygien, papper- och plastmaterial 2013

Avropsstöd. Vägledning för Hygien, papper- och plastmaterial 2013 Avropsstöd Vägledning för Hygien, papper- och plastmaterial 2013 Innehåll 1 Innan du börjar avropa... 2 2 Inledning... 2 3 Omfattning... 2 4 Avrop på Ramavtalet... 2 5 Beställning... 2 5.1 Orderbekräftelse...

Läs mer

Allmänna bestämmelser för DM

Allmänna bestämmelser för DM Allmänna bestämmelser för DM 1. Tillämpning Om annat inte avtalats skriftligen mellan parterna eller angivits i ett DM-företags (Företaget) offert gäller dessa allmänna bestämmelser för avtal mellan Företaget

Läs mer

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Webtjänst

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Webtjänst Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Webtjänst Allmänt 1.1 Definitioner Begreppen nedan har följande betydelse i dessa Allmänna villkor. Allmänna villkor: Användare: Avgift: Avtalet:

Läs mer

VILLKOR FÖR ANNONSERING I GP:S DIGITALA KANALER

VILLKOR FÖR ANNONSERING I GP:S DIGITALA KANALER VILLKOR FÖR ANNONSERING I GP:S DIGITALA KANALER Genom beställning och/eller köp av annons genom Göteborgs-Postens Nya AB, org. nr 556000-6966, 405 02 Göteborg ( GP ) accepterar du ( Annonsören ) GP:s vid

Läs mer

Avtal (förslag) 1. Omfattning. 2. Avtalsparter. 3. Avtalshandlingar. 4. Avtalstid

Avtal (förslag) 1. Omfattning. 2. Avtalsparter. 3. Avtalshandlingar. 4. Avtalstid Avtal (förslag) Mellan Institutionen för systemteknik, Linköpings universitet, org 202100-3096 (nedan kallat ISY) och [namn på leverantör], org nr [leverantörens organsiationsnummer] (nedan kallad leverantören)

Läs mer

Tillämplighet. Pris och Betalning. Fraktkostnad. Leverans. Återköp

Tillämplighet. Pris och Betalning. Fraktkostnad. Leverans. Återköp Försäljningsvillkor Försäljningsvillkor... 1 Tillämplighet... 2 Pris och Betalning... 2 Fraktkostnad... 2 Leverans... 2 Återköp... 2 Outlöst försändelse... 3 Konsuments (privatperson) ångerrätt vid distansavtal...

Läs mer

LEVERANSBESTÄMMELSER MORGONTIDNINGAR/TIDSKRIFTER

LEVERANSBESTÄMMELSER MORGONTIDNINGAR/TIDSKRIFTER 1 LEVERANSBESTÄMMELSER MORGONTIDNINGAR/TIDSKRIFTER Gäller from 1 september 2007 Dessa leveransbestämmelser har tillkommit efter överläggningar mellan företrädare för morgontidningsbranschen och företrädare

Läs mer

ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR FÖR HUSVAGN OCH HUSBIL 2011 (konsument)

ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR FÖR HUSVAGN OCH HUSBIL 2011 (konsument) Bilaga 1 ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR FÖR HUSVAGN OCH HUSBIL 2011 (konsument) ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR utarbetade av Husvagnsbranschens Riksförbund efter överenskommelse med Konsumentverket 1. Giltighet För

Läs mer

10 års Garanti Sol fångare. Arsite AB Garanti 10 år 2013 ver1 Sida 1

10 års Garanti Sol fångare. Arsite AB Garanti 10 år 2013 ver1 Sida 1 10 års Garanti Sol fångare Arsite AB Garanti 10 år 2013 ver1 Sida 1 Garanti förutsättningar för Vakuum sol fångare 1.) General Den här garantin är utfärdad av Arsite AB, (Arsite) och gäller för våra solfångare

Läs mer

LASTVAGNSFÄLGAR. Ordertel 011-19 77 00 Orderfax 011-19 77 01 321

LASTVAGNSFÄLGAR. Ordertel 011-19 77 00 Orderfax 011-19 77 01 321 Slanglösa stålfälgar för lastbilar/bussar..... 322 Slanglösa stålfälgar för släpvagnar........ 323 Alcoa lättmetallfälgar för lastbilar......... 324 Alcoa tillbehör...................... 326 Viktjämförelse

Läs mer

PRISLISTA UTHYRNING 2013-09-01

PRISLISTA UTHYRNING 2013-09-01 PRISLISTA UTHYRNING 2013-09-01 ALLMÄNNA HYRESVILLKOR 1 Parter. Uthyrningen sker fritt Leif "Budda" Baltazars AB (Budda's Ljud & Ljus), Ruddammsgatan 5, 803 20 GÄVLE, nedan kallad Uthyraren. Vid eventuell

Läs mer

Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER

Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER 2008-01-30 Version 1.0 2 (6) Mellan Sjukvårdsrådgivningen SVR AB, organisationsnummer 556559-4230 (nedan benämnd Sjukvårdsrådgivningen) och organisationsnummer

Läs mer

BRÖLLOP. Beställningsdatum. Välj vilken layout eller textstil du vill ha. textstil nr: Välj hur du vill att vi ska trycka dina kort.

BRÖLLOP. Beställningsdatum. Välj vilken layout eller textstil du vill ha. textstil nr: Välj hur du vill att vi ska trycka dina kort. Beställningssedel BRÖLLOP Skicka er order till: Calligraphen AB, Box 133, 684 23 Munkfors Telefon 0563-531 10, Fax 0563-531 11 E-post brollop@calligraphen.se Internet www.calligraphen.se/brollop Läs instruktionen

Läs mer

Aluminiumfönster IF65. Monteringsanvisning Skötselanvisning Leveransbestämmelser Lagring på byggarbetsplatser Garantier Egen kontroll

Aluminiumfönster IF65. Monteringsanvisning Skötselanvisning Leveransbestämmelser Lagring på byggarbetsplatser Garantier Egen kontroll Aluminiumfönster IF65 Monteringsanvisning Skötselanvisning Leveransbestämmelser Lagring på byggarbetsplatser Garantier Egen kontroll Monteringsanvisning av Aluminiumfönster IF65 1 Applicera fogmassa av

Läs mer

Leveransvillkor. Gäller from 1 oktober 2009.

Leveransvillkor. Gäller from 1 oktober 2009. Leveransvillkor Gäller from 1 oktober 2009. Vi hälsar Dig välkommen som kund till oss. Vi skall tillsammans med Dig se till att Din butik har ett optimalt sortiment och bra förutsättningar för att sälja

Läs mer