VILLKOR & ÖVRIG INFORMATION. Ordertel

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VILLKOR & ÖVRIG INFORMATION. Ordertel 011-19 77 00 www.oclbrorssons.se/af"

Transkript

1 VILLKOR & ÖVRIG INFORMATION Allmänna försäljnings- och leveransvillkor för återförsäljare Frakter, returer & reklamationer Anteckningar E-commerce Butiksmaterial, fälgvård m.m Prisöversikt Ordertel VILLKOR & ÖVRIG INFORMATION

2 ALLMÄNNA FÖRSÄLJNINGS- OCH LEVERANSVILLKOR FÖR ÅTERFÖRSÄLJARE Allmänt Dessa allmänna villkor är tillämpliga vid alla köp av produkter (Produkterna) som säljs av OCL Brorssons AB (OCL) till återförsäljare. OCL reserverar sig för felskrivningar såväl på hemsidan som i tryckta kataloger. Beställningsförfarande Beställning av produkter skall lämnas till OCL via vår hemsida med hjälp av särskilda inloggningsuppgifter, eller via fax , telefon , Efter mottagande av beställningen har OCL tre (3) arbetsdagar (acceptfristen) på sig att acceptera eller avböja din beställning. Under acceptfristen är beställningen bindande för dig som kund. OCL kan inte garantera att de varor du har beställt finns i lager och/eller kan levereras inom viss tid och OCL reserverar sig även för slutförsäljning av Produkter. Priser OCLs vid var tid gällande prislista publiceras på OCLs hemsida. OCL förbehåller sig rätten att när som helst oberoende av orsak och med omedelbar verkan - justera priserna, varmed fakturering alltid sker gentemot kund till det pris som är gällande per leveransdagen. Detta innebär att priset kan komma att ändras gentemot kund även efter det att kunden redan har lagt enbeställning hos OCL. På samtliga priser tillkommer mervärdesskatt (25%). OCL reserverar sig för eventuella prisändringar och för felaktig information på hemsidan eller i kataloger påverkad av tekniska eller mänskliga fel. Leveransvillkor Produkterna levereras fritt OCLs lager. Det innebär att kunden bär risken för att Produkterna skadas efter det att Produkterna lämnat OCLs lager. Vidare innebär det att kunden om inte annat avtalats eller framgår av dessa allmänna villkor - betalar fraktkostnaden från OCLs lager. Ungefärlig leveranstidpunkt för Produkterna meddelas till kunden samtidigt som OCL bekräftar kundens beställning. Leveranstiden kan påverkas bl a av tillfälliga slutförsäljningar eller oförutsedda händelser men normalt levereras Produkterna inom 1-5 arbetsdagar. För det fall kunden har obetalda fakturor till OCL förbehåller sig OCL rätten att stoppa vidare leveranser till dess att betalning har skett. Samtliga varor säljs utan returrätt. Frakt och andra tillkommande kostnader Kostnad för frakt tillkommer på samtliga priser. Fraktkostnaden varierar beroende på Produkternas vikt, storlek och antal och till vilken ort leverans skall ske. Vid beställning av 12 fälgar eller fler levereras dessa fraktfritt inom Sverige, om inte annat avtalats. Exportförsäljning Vid försäljning till kund utanför Sverige kan utöver dessa allmänna villkor särskilda bestämmelser gälla. Bl a tillkommer vid sådan försäljning alltid fraktkostnad oavsett beställningens storlek. Kunden ansvarar också i sådana fall ensam för alla tillkommande kostnader såsom exempelvis tull, skatt och andra avgifter. Kunden ansvarar också ensam för att myndighetskrav i respektive land uppfylls såväl såvitt avser Produkterna som sådana som för import och försäljning av dessa. Reklamation och returer Alla Produkter skall omedelbart vid leverans undersökas av dig som kund. Om fel Produkt levererats eller om Produkten är felaktig eller bristfällig skall detta omedelbart, och senast 14 dagar, efter mottagande av Produkten meddelas OCL. Den felaktiga Produkten skall därefter också omedelbart returneras till OCL. Se särskild instruktion för reklamationer/returer på OCLs hemsida eller i katalog. Vid ej föranmälda returer förbehåller sig OCL rätten att debitera en hanteringskostnad. Transportskador skall reklameras direkt till transportföretaget, ej till OCL. Sådan reklamation måste ske omgående vid mottagandet av Produkten. Reklamation måste göras direkt på plats till transportören av dig som kund. OBS, se OCL Brorssons hemsida för särskild instruktion. Tänk på att Produkten skall returneras i väsentligt oförändrat skick, dvs OCL ansvarar inte för några reparationskostnader eller utbyte av Produkt som kunden försökt åtgärda. Vid retur skall Produkten förpackas i sin originalförpackning med tillhörande emballage och med eventuella tillbehör. Returnerade varor skall också vara väl rengjorda och inte ha repor eller monteringsskador. För ej rengjorda, skadade samt felaktigt emballerade varor kommer en extra avgift att debiteras. Om det visar sig att Produkten inte är felaktig kommer Produkten att returneras till kunden, varvid kunden får betala för frakten samt blir debiterad en hanteringskostnad. Fel i Produkter som är av sådan art att de visar sig först efter leveranstidpunkten skall även dessa reklameras omedelbart efter det att felet upptäcktes eller borde ha upptäckts och som allra senast före utgången av den garantitid som gäller för respektive produkt. För felaktiga Produkter som reklameras efter de tidpunkter som anges i dessa allmänna villkor kan OCL inte hållas ansvarigt. Betalningsvillkor Betalningsvillkor är 10 dagar netto. Vid försenad betalning tillkommer dröjsmålsränta med 2 % per månad fr o m förfallodagen till dess att betalning sker. Betalningspåminnelse debiteras med f.n. 50kr per påminnelse. OCL förbehåller sig rätten att begära förskottsbetalning eller att skicka varor mot efterkrav. Fakturering All fakturering sker med signerad pdf per . Önskas faktura i pappersformat tillkommer miljöavgift om f.n. 35kr per faktura. Äganderättsförbehåll OCL förbehåller sig äganderätten till alla Produkter till dess att full betalning för Produkterna har erlagts. Garanti OCL lämnar följande garantier för sina Produkter AEZ, DOTZ, DEZENT, ENZO 3 års garanti ENZO Trailer 1 års garanti TPMS sensorer 1 års garanti Alcar VT56 & VT55 MAK BBS Lemmerz Alcoa 5 års garanti (från tillverkn.datum) McGard Eibach spacers 1 års garanti Racingprodukter ingen garanti Övriga produkter 1 års garanti Garantin omfattar endast ursprungliga fel i material, bearbetning eller ytfinish. Detta innebär bl a att ytfinishgarantin upphör att gälla om fälgarna tvättas med syrabaserade eller andra aggressiva tvättmedel. Garantin upphör också om fälgarna utsätts för mekanisk åverkan eller tvättas med grova borstar eller utsätts för liknande behandling. Vidare omfattar garantin inte stenskott, påkörningsskador eller islagskador etc. För att garantin skall vara giltig skall inköpskvitto/faktura kunna uppvisas. OCL åtgärdar eventuella felaktiga fälgar genom produktutbyte. Felaktiga fälgar får aldrig repareras. Alla garantier, produktansvar samt eventuellt TÜV- godkännande upphör att gälla vid eventuella reparationer. Vid reparation av fälgar frånsäger sig också OCL allt ansvar för vidare användning av fälgen. Skulle någon av OCLs Produkter ha använts vid tävling, tävlingsliknande sammanhang (vari bl a innefattas allt typ av bankörning, förarutbildning, halkbana mm) omfattas inte Produkten av garantierna. Den sammanlagda åtgärdskostnaden för garantiåtgärder är maximalt det ursprungliga inköpsvärdet enligt kvitto. Har någon av OCLs Produkter utsatts för yttre åverkan t.ex. under transport, montering eller övrigt handhavande gäller ej garantin. Monteringskostnader ersätts ej. Immateriella rättigheter Alla rättigheter till varumärken, text, bilder, illustrationer etc i produktkatalogen och på hemsidan tillhör OCL eller tredje part. Kopiering av hela eller delar av hemsidan eller produktkatalogen får inte ske. Inte heller får någon av de immateriella rättigheter som exponeras via vår hemsida eller produktkatalog nyttjas eller kopieras utan rättighetshavarens särskilda skriftliga medgivande. Kunden svarar för att Produkterna inte gör intrång i annans patent eller andra immateriella rättigheterna på de marknader där Kunden är verksam. OCL påtar sig inget ansvar i detta hänseende, Ändring av allmänna villkor Dessa allmänna försäljningsvillkor och tillhörande beställnings-, leverans- och returvillkor gäller tills vidare. OCL äger rätt att när som helst ändra dessa allmänna villkor. Ändringarna träder ikraft två (2) veckor efter det att de nya villkoren publicerats på OCLs hemsida. Monteringsanvisningar Montering av fälgar skall alltid ske av fackman för att säkerställa en korrekt montering. Dessa monteringsanvisningar är således endast att betrakta som allmänna rekommendationer för att undvika skada på fälgarna, annan egendom eller person och får inte användas som ett alternativ till montering av behörig fackman. Detaljer såsom skruvar, styrsprintar, styrpinnar, skyddskåpor och dyl. måste i vissa fall avlägsnas före montering av lättmetallfälgarna. Kontrollera att anläggningsytan på bromstrumman/bromsskivan är väl rengjord och att alla eventuella utskjutande detaljer är helt avlägsnade. Gör en provmontering av fälgen innan däcket monteras. Montera eventuella centreringsringar som ingår i monteringssatsen. Fortsättning på nästa sida Ordertel

3 ALLMÄNNA FÖRSÄLJNINGS- OCH LEVERANSVILLKOR FÖR ÅTERFÖRSÄLJARE Fortsättning från föregående sida... Använd i förekommande fall medsända bultar/muttrar. Kontrollera att dessa inte tar i några bromsdetaljer eller i övrigt bottnar. I annat fall justera bultarnas längd. Kontrollera även att bult/mutter har rätt koning i förhållande till den koning som finns i fälgens bulthål. Kontrollera att fälgen inte tar i bromsok, bromsrör, styrdetaljer o.s.v. Kontrollera även att fälgen centrerar ordentligt på navet. Vid montering av däck på lättmetallfälg måste det kontrolleras att monteringsverktyget inte skrapar mot fälghornet. Använd lämpligt vattenbaserat smörjmedel som stryks på däckfoten. Fälg och däck balanseras tillsammans. Använd inte el- eller luftdriven mutterdragare, fälgarna och förkromningen på muttrarna eller skruvarna kan skadas. Momentnyckel ska användas och åtdragningsmomentet rekommenderas vara för M12 bult/mutter 110 Nm och för M14 bult/mutter 130 Nm. Dra åt bultar/muttrar korsvis. Följ respektive fordonstillverkares åtdragningsmoment på respektive bilmodell. Gör även en provmontering för att kontrollera att däcket går fritt i hjulhuset. Kontrollera att hjulet går fritt även vid fulla rattutslag. Frigång skall finnas även när bilen är helt nedfjädrad. Efterdragning av bultar/muttrar skall göras när bilen körts ett tiotal mil. Bultar/muttrar kan annars lossna med allvarliga skador som följd. Vid användandet av fälgar från OCL kan i vissa fall modifiering av karossen såsom skärmkanter, innerskärmar mm vara nödvändigt. I de fall där OCL känner till att modifiering är/kan vara nödvändig har detta angetts med anmärkningar i katalogen. OCL reserverar sig dock för att modifieringar kan krävas även i andra fall. Var noga med att kontrollera låssatsens längd så att ej heller denna tar i någon bromsdetalj. Bromsarnas utformning kan variera kraftigt inom samma bilmodell varför vår rekommendation måste kontrolleras vid varje monteringstillfälle. Rekommenderat åtdragningsmoment för McGard låssatser är max upp till fordonstillverkarens rekommenderade åtdragningsmoment. OCL har i katalogen uppgett inpressningsdjupet på standardfälg och den rekommenderade lättmetallfälgen. Helfordonsgodkännande Undantag från de i helfordonsgodkännandet upptagna däck och fälgdimensioner får göras utan krav på registreringsbesiktning enligt gällande direktiv från vägverket (VVFS 2006:63) vilka trädde i kraft 1 oktober I direktivet utläses följande under 1:6: Utbyte av hjul och däck på personbil, släpvagn med en totalvikt av högst 3500kg eller motorcykel under förutsättning att hjul och däck har fritt utrymme vid fjädringsrörelser samt att hjul och däck täcks av fordonets ursprungliga stänkskydd (stänkskärm). För personbil och motorcykel gäller dessutom att hjul och däck går fritt vid fulla manöverrörelser samt att hastighetsmätaren uppfyller föreskrivna krav. Under 2 kan följande undantag från 1 utläsas: Vad som sägs i 1 gäller inte om ändringen 1. Är utförd på ett sådant sätt att det kan antas att fordonet inte uppfyller föreskrivna krav på beskaffenhet och utrustning, 2. medför att fordonets registrerade uppgifter skall ändras, 3. påverkar fordonets beskattningsförhållande, eller 4. inverkar i förkommande fall påtagligt negativt på ett standardfordons ursprungliga egenskaper. OCL/Brorssons tolkning: Ovanstående direktiv kan ses som en lättnad i de tidigare tillämpade reglerna. Huruvida en däck/fälg kombination inte är tillåten eller i sak skulle kräva ny registreringsbesiktning, är i förekommande fall en subjektiv bedömning från fall till fall att göras av respektive förrättningsman (Polis eller Besiktningsman) i händelse av en besiktning eller en så kallad flygande besiktning. I dagsläget finns inga givna klara direktiv för hur bedömning skall ske. Vår rekommendation är att alla ändringar skall göras med omdöme eftersom fordonsägaren alltid hålls ansvarig för fordonets beskaffenhet samt uppfyllande avgällande regler. OCL/Brorssons tar inget ansvar för icke godkända dimensioner och spårviddsförändringar till enskilda bilmodeller. TPMS De uppgifter angående TPMS som anges i katalog och/eller Webshop är att betrakta som vägledande. Vi tar inget ansvar för uppkomna problem vid montering av olika TPMS-ventiler. Varje återförsäljare/montör har ansvaret att kontrollera att gällande direktiv enligt respektive TPMS-tillverkare uppfylls. Programmering av ventiler samt eventuell programmering i bil är upp till respektive återförsäljare/montör att införskaffa sig kunskap om. OCL Brorssons tillhandahåller dagsaktuell TPMS-information på sin hemsida. Allmän information: Webshop för återförsäljare: Här beställer du samt hittar nödvändig information Information till slutkund Det åligger dig som kund att informera dina egna kunder (slutkund) om de villkor som gäller för Produkterna och som kan få betydelse för slutkundernas köp. OCL har inte något ansvar gentemot slutkund och för det fall slutkund framställer anspråk mot OCL är du som kund skyldig att svara för de kostnader som OCL må åsamkas härav. Allmän Ansvarsbegränsning OCL ansvarar inte i något fall för ren förmögenhetsskada, skador som uppstått på grund av att Produkterna använts vid tävling eller tävlingsliknande sammanhang (vari bl a innefattas bankörning, förarutbildning, halkbana), skada som uppstått på grund av modifiering av fordon för användande av Produkterna eller användande Produkt på fordon som ej är godkänt för Produkten ifråga, indirekta skador eller följdskador hänförliga till Produkterna. Detta innebär bla, ej begränsande exemplifiering, att OCL ej är ansvarigt för inkomstförluster, skador på person, fordon, maskiner eller däck. OCLs ansvar för skada är under alla förhållanden begränsat till det ett belopp som motsvarar Produktens försäljningspris enligt aktuell faktura. OCL tar inget ansvar för skador eller brister på Produkterna som uppkommit under transport. OCL ersätter inte under några förhållanden ej heller vid felaktiga Produkter - monteringskostnader för Produkterna. Bestämmelserna ovan om ansvarsbegränsning gäller inte i den mån annat följer av tvingande lagstiftning. Force Majeure OCL är inte ansvarigt för skada eller försening som beror av lagbud, myndighets åtgärd, krigshändelse, mobilisering, rekvisition, beslag, valutarestriktioner, systemfel, allmän varubrist, knapphet på transportmedel, fel eller inskränkningar i leveranser från underleverantörer, strejk, blockad, lockout, bojkott, uppror, upplopp, eldsvåda eller annan liknande omständighet som antingen hindrar eller försvårar OCL fullgörande i sådan grad att det ej kan ske annat än till en onormalt hög kostnad. Tolkning av villkoren Om en eller flera av bestämmelserna i föreliggande villkor anses ogiltiga, olagliga eller omöjliga att genomföra skall ingen av de övriga bestämmelsernas giltighet, laglighet eller genomförande påverkas eller förringas därav. Tvist Tvister angående tolkning eller tillämpning av dessa villkor ska slutligt avgöras genom skiljedomsförfarande administrerat av Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (SCC). Regler för Förenklat Skiljeförfarande ska tillämpas om inte SCC med beaktande av målets svårighetsgrad, tvisteföremålets värde och övriga omständigheter bestämmer att Skiljedomsregler ska tillämpas. I sistnämnda fall ska SCC också bestämma om skiljenämnden ska bestå av en eller tre skiljemän. Skiljeförfarandet ska äga rum i Stockholm. Svensk lag utan tillämpning av dess lagvalsprinciper ska tillämpas på tvisten. Skiljeförfarande som påkallats med hänvisning till denna skiljeklausul omfattas av sekretess. Sekretessen omfattar all information som framkommer under förfarandet liksom beslut eller skiljedom som meddelas i anledning av förfarandet. Information som omfattas av sekretess får inte i någon form vidarebefordras till tredje person utan den andra partens skriftliga samtycke. Part skall emellertid inte vara förhindrad att vidarebefordra sådan information för att på bästa sätt tillvarata sin rätt mot den andra parten med anledning av tvisten eller om en sådan skyldighet följer av författning, föreskrift, myndighetsbeslut, börskontrakt eller motsvarande. Inpressning (ET) Vi har i katalogen uppgett inpressningsdjupet på standardfälg och den rekommenderade lättmetallfälgen. De original-inpressningar vi anger i tabellen för respektive bilmodell är i många fall en av flera som biltillverkaren anger. Spårviddsförändringen erhålles genom att man subtraherar bilens originalinpressning med fälgens inpressning och sedan multiplicerar detta värde med 2. Värdet man erhåller är den exakta spårviddsförändringen. Skiljeförfarandet skall äga rum i Stockholm. Tvist angående tolkning eller tillämpning av dessa villkor och därmed sammanhängande förhållanden ska avgöras av allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans. Ordertel VILLKOR & ÖVRIG INFORMATION

4 FRAKTER, REKLAMATIONER & RETURER Detaljerad information om frakter, reklamationer och returer För komplett och mer utförlig information gällande mottagning av gods samt returer och reklamationer se eller kontakta OCL Brorssons på telefon för att erhålla information via e-post. Rutin vid mottagning av gods med DHL och Posten Vid mottagning av gods med DHL och Posten används en handscanner för kvittens av godset. Ej fraktsedel på papper! Varje gång ni får en sändning från OCL Brorssons: 1. Kontrollera alltid att ni fått rätt antal kolli och att inget kolli är skadat. Om sändningen är komplett och ni godkänner sändningen så kvitteras det med namnteckning på handscannern. 2. Vid alternativ transportör, gör notering på fraktsedeln Agerande transportskadat/saknat gods med DHL och Posten Har du fått skadat gods eller saknas det gods? Gör så här: 1. Skulle något kolli saknas eller vara skadat säg till chauffören att slå in de anmärkningar som ni har i handscannern avseende sändningen, se lista nedan. (Chauffören får gärna visa dig vad han har gjort för åtgärd i displayen, det har ni rätt att se) Ange något av följande alternativ i handscannern: EMB Förare kan skanna EMB emballage skada på enskilt kolli eller hela sändningen. SKA Förare kan skanna SKA synligt skadat gods på enskilt kolli eller hela sändningen. SAK Om antalet kollin inte stämmer emot vad sändningen säger, ska denna anmärkning göras. ANM Om mottagare eller förare vill anmärka på sändning med fritext utan att skanna går det bra under ANM. EMB, SKA och SAK måste alltid följas av en anmärkning i fritext (minst 5 tecken) Sändningar som får anmärkning blir röda i ruttlista och stopplista. 2. Dolda skador kan ni anmäla i efterhand till DHL och Posten, men det måste ske inom 7 dagar. Leta upp skadan på emballagets insida, den är inte alltid så stor som man tror. Kontakta transportbolaget DHL , Postnord (Paket, Pall och Express) Telefon: och anmäl skadan, uppge det sändningsnummer/kolli idnummer ni ser på etiketten på godset. Alternativt kontakta OCL Brorssons på för hjälp. 3. Följ nu transportbolagets instruktioner, fråga efter ett reklamationsnummer och anteckna detta så kan ni i efterhand kontakta transportbolaget om ni har frågor och för att slutföra ärendet. 4. Beställ ny vara av oss. Transportskador tar vi aldrig i retur, dessa måste ni lösa med transportbolaget direkt! Agerande vid UPS leveranser från OCL Brorssons Varje gång ni får en sändning från OCL Brorssons via UPS. 1. Kontrollera alltid att ni fått rätt antal kolli och att inget kolli är skadat. Om sändningen är komplett och godkändsändningen så kvitterar ni det med namnteckning på handscannern. 2. Skulle något kolli saknas eller vara skadat, agera då enligt nedan. Saknat kolli vid leverans Se till att få detta registrerat i förarens handscanner med anmärkning SAK Synliga skador på gods vid ankomst Vägra att ta emot det skadade kollit, se till att få kvittens på ej fullständig leverans med anmärkning SKA Informera OCL Brorssons om det skadade kollit på telefon omgående dock senast två dagar efter mottagning av gods OCL Brorssons gör en ny order med debitering som ersätter det skadade kollit. OCL Brorssons krediterar det skadade godset. Ej synliga skador på gods vid ankomst (upptäckta vid uppackning) Informera omgående OCL Brorssons på telefon (Måste ske inom 2 arbetsdagar från mottagandet av godset), ange typ av skada och komplettera gärna med ett foto på skadan via e-post till OCL Brorssons. OCL Brorssons kontaktar UPS som kommer och besiktigar skadan. Det skadade godset skall förbli hos er. OCL Brorssons gör en ny order med debitering som ersätter det skadade kollit. OCL Brorssons krediterar den skadade varan om UPS godkänner skadan. Reklamationer/returer Har ni fått fel fälgar eller stött på ett fabrikationsfel? OBS! Gäller ej transportskador! Kontakta oss per telefon eller TELEFONNUMMER: ADRESS: Vi skickar ersättningsvara när ni har anmält returen/reklamationen. Om varan skall skickas tillbaka till oss, så kommer vi att skicka ut en retur/reklamationsrapport innehållande ett returnummer samt adresslappar per post, båda skall fästas på godset när godset skickas tillbaka till OCL Brorssons. Returnumret skall alltid anges vid kontakt med OCL Brorssons rörande returer/reklamationer. När vi mottagit godset och behandlat returen/reklamationen gör vi en kredit till er. Om vi upptäcker skador vid en retur som ej innefattas av en reklamation, eller att original emballage saknas kommer detta att debiteras med ett avdrag på er kredit. Ej rengjorda fälgar kommer att debiteras med ett avdrag på er kredit. Ej anmälda returer mottages ej! 346 Ordertel

5 ANTECKNINGAR Ordertel VILLKOR & ÖVRIG INFORMATION

6 E-COMMERCE FÖR ÅTERFÖRSÄLJARE OCL Brorssons webshop Service dygnet runt! Slut på öppettider: Vi erbjuder våra återförsäljare full service på internet Hitta rätt fälgar till kundens bil med hjälp av reg.nr. Exklusivt för våra återförsäljare Beställ dina fälgar online Tillgång/lagersaldon Order- och fakturahistorik Märk din order med referens på varje orderrad. Skrivs ut på adressetikett, följesedel och faktura. Förhandsinfo om kommande produkter och kampanjer Försäljnings- och utbildningsinformation TÜV-dokument TPMS information Med ert personliga lösenord kan ni utnyttja vår dygnet-runt-service när det passar er och få tillgång till OCL Brorssons kompletta sortiment dygnet runt! Anmäl er helt enkelt på via menypunkten Anmäl dig här Adhoc- EDI, spara tid och pengar genom en smart lösning Adhoc- EDI förbinder ert affärssystem med OCL s och skapar en direktanslutning mellan företagen. Fördelar OCL lagersaldo i ert egna datasystem Lägg beställningar till OCL i ert egna datasystem Ingen ny programvara eller kurs behövs, enkelt men funktionellt Gratis för alla OCL kunder För mer info kontakta dina OCL representant! Mer trafik och omsättning på din hemsida, OCL s internet verktyg gör det möjligt! Availibility Browser, visa dina internetkunder vilka fälgar som passar på deras bil grafiskt, om de finns i lager och till vilket pris du säljer dem för. Din kund hittar enkelt vad som passar och finns till sin bil genom att söka på reg.nr. Denna funktion är gratis till alla OCL s kunder. Fälgprovaren, integrera OCL s grafiska fälgtestare på din hemsida och koppla ihop den med den Online shopping lösning ni har idag. Din kund hittar enkelt vad som passar på sin bil via reg.nr eller genom att ange sin bilmodell. Denna funktion har en månatligavgift. Prata med din säljare för mer info! 348 Ordertel

7 BUTIKSMATERIAL NYHET! Singel hjulställ Enkelställ designat för butikspresentation av kompletta hjul (fälg & däck). Tillverkad i aluminium med svart fot i stål. Skyltar för våra varumärken, AEZ, DOTZ och DEZENT i aluminium medföljer. Levereras i platt paket, ca 15kg, broschyrhållare inkluderat. Pris: 995:- exkl. Pris: 1 244:- inkl. Art nr: ZA9705 Singel fälgställ Enkelställ designat för butikspresentation, silverfärgat i aluminium, dekaler med logotyper till alla våra egna märken, AEZ, DOTZ, DEZENT och ENZO. Pris: 1 299:- exkl. Pris: 1 640:- inkl. Art nr: ZA9706 DOTZ fälgtestare Testa fälgar på kundens bil med hjälp av vår DOTZ fälgtestare. Tag med fälgtestaren och den fälg som din kund är intresserad av och ställ fälgen på fälgtestaren framför kundens bil. Ställ sedan i fälgtestaren i rätt höjd så att centrum är mitt framför hjulet så att kunden kan se hur fälgen skulle se ut på bilen. Tillverkad i svartlackerat stål med gummibeklädda anläggningsytor för fälgen för att minimera risken för skador på fälgen. Pris: 499:- exkl. Pris: 624:- inkl. Art.nr: ZO9701 Fraktkostnad tillkommer Fälgrengöring AEZ Fälgrengöringsmedel Pris: 596:- (6st flaskor) exkl. Pris: 744:- (6st flaskor) inkl. Art.nr: ZA9720 OBS! Säljs endast i förpackning om 6st flaskor! Ställ för 3st fälgar Fälgsställ designat för butikspresentation. Svart med röd fot. Pris: 995:- exkl. Pris: 1 244:- inkl. Art nr: ZC9770 Fälgkrok stål För upphägning av fälg på vägg. Pris: 44:- exkl. Pris: 55:- inkl. Art nr: QSIMFK1 Fälgkrok stål 2-delad med låsbleck för upphägning av fälg på vägg. Pris: 56:- exkl. Pris: 70:- inkl. Art nr: QSIMFK2 Wedge Fälghållare i plast för fristående visning. Pris: 36:- exkl. Pris: 45:- inkl. Art nr: QSIMFSP Fälgklämma, transparent med svart OCL Brorssons logo Pris: 50:- exkl. Pris: 60:- inkl. Art nr: QSIMFK3 Ordertel Fälgklämma, svart med vit OCL Brorssons logo Pris: 50:- exkl. Pris: 60:- inkl. Art nr: QSIMFK3B 349 VILLKOR & ÖVRIG INFORMATION

8 Fälgmodell Bild nr Dimension Pris inkl. Pris exkl. Fälgmodell Bild nr Dimension Pris inkl. Pris exkl. Fälgmodell Bild nr Dimension Pris inkl. Pris exkl. Fälgmodell Bild nr Dimension Pris inkl. Pris exkl. PRISÖVERSIKT AEZ AEZ Straight 1 7,5x :- 2180:- Nyhet! 1 8x :- 2719:- 1 8,5x :- 3359:- 1 9,5x :- 3519:- 1 8,5x :- 3860:- 1 9,5x :- 4079:- AEZ Straight dark 2 8x :- 2559:- Nyhet! 2 8,5x :- 3119:- 2 9,5x :- 3279:- 2 8,5x :- 3599:- 2 9,5x :- 3839:- AEZ Straight shine 3 7,5x :- 2040:- Nyhet! 3 8x :- 2559:- 3 8,5x :- 3119:- 3 9,5x :- 3279:- 3 8,5x :- 3599:- 3 9,5x :- 3839:- AEZ Cliff dark 4 7x :- 1839:- 4 7x :- 2100:- 4 8x :- 2180:- 4 8x :- 2719:- 4 8x :- 3279:- 4 8,5x :- 3359:- 4 9,5x :- 3519:- 4 9x :- 4120:- 4 10x :- 5039:- 4 11,5x :- 5300:- AEZ Cliff 5 7x :- 1679:- 5 7x :- 1999:- 5 8x :- 2100:- 5 8x :- 2520:- 5 8x :- 3119:- 5 8,5x :- 3140:- 5 9,5x :- 3279:- 5 9x :- 3860:- 5 10x :- 4799:- 5 11,5x :- 4959:- AEZ Genua dark 6 7,5x :- 2100:- 6 7,5x :- 2760:- 6 8x :- 2760:- 6 8x :- 3359:- AEZ Genua 7 7,5x :- 1999:- 7 7,5x :- 2520:- 7 8x :- 2520:- 7 8x :- 3119:- AEZ Antigua dark 8 8x :- 2520:- 8 8,5x :- 3160:- 8 9,5x :- 3340:- 8 8,5x :- 3660:- 8 9,5x :- 3880:- AEZ Antigua 9 8x :- 2520:- 9 8,5x :- 3160:- 9 9,5x :- 3340:- 9 8,5x :- 3660:- 9 9,5x :- 3880:- AEZ Sydney dark 10 8x :- 2079:- 10 8x :- 2520:- 10 8x :- 3160:- 10 9x :- 3320:- AEZ Sydney 11 8x :- 2079:- 11 8x :- 2520:- 11 8x :- 3160:- 11 9x :- 3320:- AEZ Portofino dark 12 7x :- 2260:- 12 8x :- 2260:- 12 8,5x :- 2760:- 12 8,5x :- 3320:- 12 9,5x :- 3519:- AEZ Portofino 13 7x :- 1679:- 13 7x :- 2100:- 13 8x :- 2100:- 13 8,5x :- 2520:- AEZ Valencia dark 14 7x :- 1679:- 14 7x :- 1960:- 14 8x :- 1960:- 14 8x :- 2500:- 14 8,5x :- 3160:- AEZ Valencia 15 7x :- 1540:- 15 7x :- 1880:- 15 8x :- 1919:- 15 8x :- 2399:- 15 8,5x :- 2920:- AEZ Reef 16 7,5x :- 2100:- 16 8x :- 2760:- 16 8x :- 3340:- AEZ Reef SUV 16 9x :- 3500:- 16 9x :- 4159:- AEZ Reef si 17 7,5x :- 1679:- Nyhet! 17 8x :- 2260:- 17 8x :- 2920:- AEZ Reef si SUV 17 9x :- 3080:- Nyhet! 17 9x :- 3759:- AEZ Yacht dark 18 7x :- 1519:- 18 7,5x :- 1759:- 18 8x :- 2220:- AEZ Yacht SUV dark 18 8,5x :- 2340:- 18 8,5x :- 3000:- 18 9x :- 3400: x :- 4639:- AEZ forts... AEZ Yacht 19 7x :- 1420:- 19 7,5x :- 1679:- 19 8x :- 2140:- AEZ Yacht SUV 19 8,5x :- 2260:- 19 8,5x :- 2920:- 19 9x :- 3320: x :- 3480: x :- 4559:- DOTZ 19 10x :- 4959:- DOTZ Kendo 20 7x :- 1599:- Nyhet! 20 7x :- 1999:- 20 8x :- 2399:- 20 8x :- 2879:- DOTZ Kendo dark 21 7x :- 1560:- Nyhet! 21 7x :- 1919:- 21 8x :- 2319:- 21 8x :- 2799:- DOTZ Thunder 22 8x :- 1919:- Nyhet! 22 8x :- 2399:- 22 8x :- 2799:- DOTZ Shift 23 6,5x :- 1380:- 23 7x :- 1599:- 23 7x :- 1919:- 23 8x :- 2399:- 23 8x :- 2799:- DOTZ Shift shine 24 6,5x :- 1340:- 24 7x :- 1560:- 24 7x :- 1839:- 24 8x :- 2319:- 24 8x :- 2719:- DOTZ Shift pinstripe red 25 7x :- 1759:- 25 7x :- 2079:- 25 8x :- 2600:- 25 8x :- 3000:- DOTZ Fast Seven 26 8x :- 1919:- 26 8x :- 2319:- DOTZ Rapier dark 27 7x :- 1599:- 27 7x :- 1960:- 27 8x :- 2399:- DOTZ Rapier shine 28 7x :- 1519:- 28 7x :- 1880:- 28 8x :- 2319:- DOTZ Freeride si 29 6,5x :- 1160:- 29 7x :- 1340:- 29 7,5x :- 1599:- DOTZ Hanzo 30 7,5x :- 1800:- 30 8x :- 1919:- 30 8,5x :- 2399:- 30 9,5x :- 2639:- 30 8,5x :- 2959:- 30 9,5x :- 3160:- DOTZ Roadster 31 7x :- 1800:- 31 8x :- 1839:- 31 8x :- 2280:- 31 8x :- 2799:- 31 9,5x :- 2879:- 31 8,5x :- 3039:- DOTZ Roadster hg 32 7x :- 1880:- 32 8x :- 1919:- 32 8x :- 2399:- 32 8x :- 2879:- 32 8,5x :- 3119: x :- 3320:- DOTZ Mugello dark 33 6,5x :- 1359:- 33 7x :- 1519:- 33 8x :- 1900:- 33 8x :- 2399:- 33 8,5x :- 2959:- 33 9,5x :- 3119:- DOTZ Mugello 34 6,5x :- 1359:- 34 7x :- 1519:- 34 8x :- 1900:- 34 8x :- 2399:- 34 9x :- 2399:- 34 8,5x :- 2959:- 34 9,5x :- 3119:- DOTZ Crunch 35 8x :- 1999:- 35 8x :- 2360:- 35 8x :- 2520:- DOTZ Crunch silver 36 8x :- 1599:- 36 8x :- 1839:- 36 8x :- 2159:- DOTZ Hammada 37 7x :- 1599:- 37 8x :- 1759:- 37 8x :- 2040:- 37 8,5x :- 2479:- DOTZ Terra blk 38 8x :- 1919:- 38 8,5x :- 2319:- 38 8,5x :- 2799:- DOTZ Terra 39 7,5x :- 1400:- 39 8x :- 1599:- 39 8x :- 1919:- 39 8,5x :- 2399:- DEZENT 39 8,5x :- 2639:- DEZENT TI dark 40 4,5x :- 1199:- Nyhet! 40 5x :- 1279:- DEZENT forts... DEZENT TI 41 4,5x :- 1080:- Nyhet! 41 5x :- 1119:- DEZENT TM dark 42 6,5x :- 1439:- Nyhet! 42 7x :- 1679:- 42 7x :- 2079:- DEZENT TM 43 6,5x :- 1279:- Nyhet! 43 7x :- 1519:- 43 7x :- 1919:- DEZENT TG dark 44 6,5x :- 1519:- Nyhet! 44 7,5x :- 1519:- 44 7x :- 1839:- 44 7,5x :- 1839:- 44 8x :- 1839:- 44 7,5x :- 2319:- 44 8,5x :- 2319:- DEZENT TG 45 6,5x :- 1279:- Nyhet! 45 7,5x :- 1279:- 45 7x :- 1540:- 45 7,5x :- 1540:- 45 8x :- 1540:- 45 8,5x :- 2079:- DEZENT TK 46 6x :- 1080:- Nyhet! 46 6x :- 1119:- 46 6,5x :- 1119:- 46 6,5x :- 1279:- 46 7x :- 1279:- 46 7x :- 1540:- 46 7,5x :- 1540:- DEZENT TC dark 47 6x :- 1359:- 47 6,5x :- 1519:- 47 7x :- 1860:- DEZENT TD dark 48 6x :- 1100:- 48 6x :- 1160:- 48 6,5x :- 1160:- 48 6,5x :- 1320:- 48 7x :- 1320:- 48 7x :- 1599:- 48 7,5x :- 1599:- 48 7,5x :- 1919:- 48 7,5x :- 2520:- DEZENT TD graphite 49 6x :- 1100:- Nyhet! 49 6x :- 1160:- 49 6,5x :- 1160:- 49 6,5x :- 1320:- 49 7x :- 1320:- 49 7x :- 1599:- 49 7,5x :- 1599:- DEZENT TD 50 6x :- 1080:- 50 6x :- 1119:- 50 6,5x :- 1119:- 50 6,5x :- 1279:- 50 7x :- 1279:- 50 7x :- 1540:- 50 7,5x :- 1540:- 50 7,5x :- 1839:- 50 7,5x :- 2399:- DEZENT TB dark 51 7x :- 1300:- 51 7,5x :- 1560:- 51 8x :- 1560:- 51 8x :- 2040:- DEZENT TB 52 7x :- 1279:- 52 7,5x :- 1519:- 52 8x :- 1519:- 52 8x :- 1999:- DEZENT RN dark 53 6,5x :- 1260:- 53 7x :- 1439:- 53 7,5x :- 1679:- 53 8x :- 2079:- DEZENT RN 54 6,5x :- 1180:- 54 7x :- 1359:- 54 7,5x :- 1599:- 54 8x :- 1999:- DEZENT RE dark 55 5,5x :- 1100:- 55 6x :- 1160:- 55 6,5x :- 1160:- 55 6,5x :- 1320:- 55 7x :- 1320:- 55 7,5x :- 1320:- 55 7x :- 1599:- 55 7,5x :- 1599:- 55 8x :- 1599:- 55 7,5x :- 1919:- 55 8x :- 1919:- 55 8x :- 2520:- DEZENT RE 56 5,5x :- 1080:- 56 6x :- 1119:- 56 6,5x :- 1119:- 56 6x :- 1279:- 56 6,5x :- 1279:- 56 7x :- 1279:- 56 7,5x :- 1279:- 56 7x :- 1540:- 56 7,5x :- 1540:- 56 8x :- 1679:- 56 7,5x :- 1839:- 56 8x :- 1839:- 56 8x :- 2399:- DEZENT forts... DEZENT L silver 57 5,5x :- 1080:- 57 6x :- 1119:- 57 6,5x :- 1119:- 57 6,5x :- 1279:- 57 7x :- 1279:- 57 7x :- 1540:- DEZENT TH dark 58 7x :- 1679:- Nyhet! 58 7,5x :- 1999:- 58 8x :- 2479:- 58 8,5x :- 3039:- 58 9x :- 3839:- DEZENT TH 59 7x :- 1599:- Nyhet! 59 7,5x :- 1919:- 59 8x :- 2399:- 59 8,5x :- 2959:- 59 9x :- 3759:- DEZENT TJ dark 60 8x :- 1679:- Nyhet! 60 8x :- 1999:- 60 8x :- 2479:- DEZENT TJ 61 8x :- 1599:- Nyhet! 61 8x :- 1919:- 61 8x :- 2399:- DEZENT TE dark 62 7,5x :- 1919:- 62 8x :- 2239:- 62 8,5x :- 2319:- DEZENT TE 63 7,5x :- 1880:- 63 8x :- 2200:- 63 8,5x :- 2280:- DEZENT M hg 64 7x :- 1679:- 64 7,5x :- 2040:- ENZO 64 8x :- 2600:- ENZO G 65 5,5x :- 1039:- 65 5,5x :- 1080:- 65 6x :- 1080:- 65 6,5x :- 1080:- 65 6,5x :- 1240:- 65 7x :- 1240:- 65 7x :- 1500:- 65 7,5x :- 1500:- 65 7,5x :- 1839:- 65 8x :- 1839:- ENZO B 66 5,5x :- 1039:- 66 6x :- 1080:- 66 6,5x :- 1080:- 66 6,5x :- 1240:- 66 7x :- 1240:- 66 7x :- 1500:- 66 7,5x :- 1500:- ENZO WEB 67 6,5x :- 1140:- 67 7x :- 1300:- 67 7,5x :- 1560:- 67 8x :- 1560:- ENZO YLA Trailer 68 5x :- 1039:- 68 5,5x :- 1060:- 68 5,5x :- 1119:- ENZO BEE 69 5x :- 1080:- 69 5,5x :- 1080:- 69 6x :- 1080:- 69 6,5x :- 1080:- 69 6,5x :- 1240:- 69 7x :- 1240:- 69 7,5x :- 1240:- 69 7x :- 1500:- 69 7,5x :- 1500:- 69 8x :- 1500:- ENZO BEE SUV 69 7,5x :- 2079:- MAK 69 8x :- 2559:- MAK Gothenburg 70 7x :- 1540:- 70 7x :- 1800:- 70 7,5x :- 1800:- 70 8x :- 2399:- MAK Gothenburg antr 71 7x :- 1519:- 71 7x :- 1759:- 71 7,5x :- 1759:- 71 8x :- 2360:- MAK Stone6 72 8x :- 2040:- 72 8x :- 2239:- 72 8,5x :- 2479:- MAK Stone6 silver 73 8x :- 1960:- 73 8x :- 2159:- 73 8,5x :- 2399:- MAK Aria 74 6,5x :- 2079:- MAK Fuoco 75 6,5x :- 1560:- 75 6,5x :- 1880:- 75 7,5x :- 2319:- 75 8x :- 2319:- 75 8x :- 2680:- MAK Fuoco silver 76 6,5x :- 1480:- 76 6,5x :- 1720:- 76 7,5x :- 2079:- 76 8x :- 2079:- 76 8x :- 2399:- 350 Ordertel

Försäljningsvillkor - Bright Technology Nordic AB

Försäljningsvillkor - Bright Technology Nordic AB Försäljningsvillkor - Allmänna villkor (nedan benämnt Brighttech) allmänna villkor omfattar all försäljning, om inget särskilt avtalats mellan parterna. Beställningar/inköp av produkter och tjänster från

Läs mer

Leverans- och garantibestämmelser för reservdelar och reparationer hos Swecon

Leverans- och garantibestämmelser för reservdelar och reparationer hos Swecon 1 (4) Leverans- och garantibestämmelser för reservdelar och reparationer hos Swecon När du köper reservdelar eller reparation hos Swecon Anläggningsmaskiner AB gäller i första hand garantibestämmelserna

Läs mer

Exempel på köpvillkor

Exempel på köpvillkor Exempel på köpvillkor Kund inom kläder och presentartiklar: Köpvillkor Enligt svensk lag. Leveranstid 10 arbetsdagar. 14 dagars full returrätt. Fri leverans inom Stockholm, Göteborg och Malmö. För övriga

Läs mer

för www.zalando.se, www.zalando-lounge.com och www.emeza.com

för www.zalando.se, www.zalando-lounge.com och www.emeza.com Allmänna villkor för www.zalando.se, www.zalando-lounge.com och www.emeza.com Denna sida (och de sidor som refereras till här) innehåller de allmänna affärsvillkor ( Allmänna villkor ) enligt vilka vi

Läs mer

1. ALLMÄNNA PRINCIPER

1. ALLMÄNNA PRINCIPER UNIVAR (LEVERANSER NORDEN) ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING I dessa allmänna villkor avses med Säljaren UNIVAR BV och med Köparen avses den enskilda firma eller det bolag till vilket en offert är adresserad

Läs mer

Samsungs allmänna köpvillkor för konsumenter (e-handel)

Samsungs allmänna köpvillkor för konsumenter (e-handel) Samsungs allmänna köpvillkor för konsumenter (e-handel) Dessa villkor ( Köpvillkor ) gäller för samtliga köpavtal som du som konsument sluter med Samsung Electronics Nordic AB ( Samsung ), organisationsnummer

Läs mer

1 SKRUVAT.SE FÖRSÄLJNING AV BILDELAR. 1.1 Om Skruvat.se:s försäljning av bildelar. 1.2 Beställning av bildelar. Skruvat.se. Användarvillkor Kunder

1 SKRUVAT.SE FÖRSÄLJNING AV BILDELAR. 1.1 Om Skruvat.se:s försäljning av bildelar. 1.2 Beställning av bildelar. Skruvat.se. Användarvillkor Kunder Skruvat.se Användarvillkor Kunder ANVÄNDARVILLKOR KUNDER Dessa användarvillkor (nedan Användarvillkor Kunder ) gäller för kunders (nedan Kund) köp av varor från AB Skruvat Reservdelar (org.nr.556605-7336,

Läs mer

klicka här för Kreditors villkor för avbetalning.

klicka här för Kreditors villkor för avbetalning. SkaffaMOBIL.se allmänna försäljningsvillkor och prislista gäller från och med på SkaffaMOBIL.se hemsida angivet datum och ersätter tidigare av SkaffaMOBIL.se publicerade försäljningsvillkor. Varorna som

Läs mer

klicka här för Kreditors villkor för avbetalning.

klicka här för Kreditors villkor för avbetalning. AlltidREA.se:s allmänna försäljningsvillkor och prislista gäller från och med på AlltidREA.se:s hemsida angivet datum och ersätter tidigare av AlltidREA.se publicerade försäljningsvillkor. Varorna som

Läs mer

Som konsument som handlar hos Wx3 telecom AB omfattas du av Konsumentköplagen, Konsumentköplagen och Distansavtalslagen.

Som konsument som handlar hos Wx3 telecom AB omfattas du av Konsumentköplagen, Konsumentköplagen och Distansavtalslagen. Försäljningsvillkor Giltiga per 2011-11-01 Som konsument som handlar hos Wx3 telecom AB omfattas du av Konsumentköplagen, Konsumentköplagen och Distansavtalslagen. Tillämplighet Wx3 telecom AB:s allmänna

Läs mer

Samsungs allmänna köpvillkor för konsumenter (e-handel)

Samsungs allmänna köpvillkor för konsumenter (e-handel) Samsungs allmänna köpvillkor för konsumenter (e-handel) 2012-10-12 Dessa villkor ( Köpvillkor ) gäller för samtliga köpavtal som du som konsument sluter med Samsung Electronics Nordic AB ( Samsung ), organisationsnummer

Läs mer

Tillämplighet. Pris och Betalning. Fraktkostnad. Leverans. Återköp

Tillämplighet. Pris och Betalning. Fraktkostnad. Leverans. Återköp Försäljningsvillkor Försäljningsvillkor... 1 Tillämplighet... 2 Pris och Betalning... 2 Fraktkostnad... 2 Leverans... 2 Återköp... 2 Outlöst försändelse... 3 Konsuments (privatperson) ångerrätt vid distansavtal...

Läs mer

Allmänna villkor Företagstjänster Giltiga fr o m 2012-10-11

Allmänna villkor Företagstjänster Giltiga fr o m 2012-10-11 Sida 1 av 7 Allmänna villkor Företagstjänster Giltiga fr o m 2012-10-11 1. Allmänt 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan B2 Bredband AB AB, organisationsnummer 556575-7738, ( Bredbandsbolaget ) och

Läs mer

1.2 Bambora och Säljföretaget benämns i det följande gemensamt Parterna och var för sig Part.

1.2 Bambora och Säljföretaget benämns i det följande gemensamt Parterna och var för sig Part. BAMBORA ONE ALLMÄNNA VILLKOR 1 Bakgrund, definitioner m.m. 1.1 Dessa allmänna villkor ( Allmänna villkoren ) utgör del av det avtal ( Avtalet ) som har ingåtts mellan Euroline AB, 556233-9423, ( Bambora

Läs mer

Köp av produkter hos oss innebär samtidigt godkännande av våra köpevillkor. Vid beställning via webshop föreligger bindande köpeavtal.

Köp av produkter hos oss innebär samtidigt godkännande av våra köpevillkor. Vid beställning via webshop föreligger bindande köpeavtal. Köpvillkor 1. Allmänt Vid beställning via webshop träffas avtal om köp först när VP Autoparts (fortlöpande "vi", "oss") bekräftat beställningen genom en orderbekräftelse via E-mail. Beställaren (fortlöpande

Läs mer

Telias Allmänna Villkor för elektroniska kommunikationstjänster till företag

Telias Allmänna Villkor för elektroniska kommunikationstjänster till företag 1 (5) Rev 2008-01-01 1 Omfattning 1.1 Dessa allmänna villkor gäller då TeliaSonera Sverige AB ( Telia ) tillhandahåller en elektronisk kommunikationstjänst ( Tjänsten ) till en företagskund ( Kunden ).

Läs mer

FULLSTÄNDIGA KÖPVILLKOR

FULLSTÄNDIGA KÖPVILLKOR FULLSTÄNDIGA KÖPVILLKOR FRÅN 2014-01-27 ALLMÄN INFORMATION Alla produkter vi säljer kan användas i Sverige. Alla priser anges i svenska kronor. Alla priser på www.phonehouse.se är webb-priser och gäller

Läs mer

2.1. Välj det erbjudande som Du vill köpa och bekräfta sedan genom att klicka på knappen "Köp" på startsidan.

2.1. Välj det erbjudande som Du vill köpa och bekräfta sedan genom att klicka på knappen Köp på startsidan. Användarvillkor 1. Välkommen till vår webbsida www.groupon.se 1.1. Groupon drivs av Groupon AB, Box 6358, 10235 Stockholm. Här kan Du som kund (nedan benämnd "Du") köpa vouchers på varor och tjänster från

Läs mer

KÖPVILLKOR - SWEDALA OUTLET AB

KÖPVILLKOR - SWEDALA OUTLET AB I KORTHET ERBJUDER VI DIG: KÖPVILLKOR - SWEDALA OUTLET AB Snabba och trygga leveranser tillsammans med Posten. Säkra och krypterade kortbetalningar i samarbete med SveaWebPay. Alltid 14 dagars lagstadgad

Läs mer

WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR

WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR Dessa är generella villkor gällande Wippies som är en del av Saunalahti Group Oyj som levererar följande Wippies-tjänster (senare även kallad Wippies eller vi ) till konsumenter

Läs mer

Terms and Conditions of Sale - National Instruments FÖRSÄLJNINGSVILLKOR - NATIONAL INSTRUMENTS SWEDEN

Terms and Conditions of Sale - National Instruments FÖRSÄLJNINGSVILLKOR - NATIONAL INSTRUMENTS SWEDEN Terms and Conditions of Sale - National Instruments FÖRSÄLJNINGSVILLKOR - NATIONAL INSTRUMENTS SWEDEN Dessa försäljningsvillkor ("Villkoren") gäller mellan kunden ("Kunden") och National Instruments Sweden

Läs mer

Allmänna villkor för hyrda förbindelser

Allmänna villkor för hyrda förbindelser Allmänna villkor för hyrda förbindelser V 1.0 2012-10-07 Innehåll 1. Inledning 1 2. Förutsättningar och gemensamma åtaganden 2 3. Leverantörens åtagande 4 4. Kundens åtagande 6 5. Leverans 8 6. Avtalstid

Läs mer

VILLKOR FÖR FAKTURAPORTALEN 2013-08-26

VILLKOR FÖR FAKTURAPORTALEN 2013-08-26 VILLKOR FÖR FAKTURAPORTALEN 2013-08-26 1. Definitioner 1.1. Administratörsanvändare. Användare med särskilda behörigheter, t.ex. att ändra Medlems organisationsuppgifter, ge nya Användare tillgång till

Läs mer

Villkor KÖP- OCH LEVERANSVILLKOR 2013-04-01. Gäller: Giltig från:

Villkor KÖP- OCH LEVERANSVILLKOR 2013-04-01. Gäller: Giltig från: Villkor Gäller: KÖP- OCH LEVERANSVILLKOR Giltig från: 2013-04-01 Sida 1 av 5 1. Allmänt 1.1 Kroppslyftet i Stockholm är en registrerad bifirma till Carnebro Invest AB, 556853-7368, nedan kallad Kroppslyftet.

Läs mer

1.3 Du kan komma i kontakt med vår kundservice genom att ringa 0771-21 10 00 eller skriva till kundservice@boxer.se.

1.3 Du kan komma i kontakt med vår kundservice genom att ringa 0771-21 10 00 eller skriva till kundservice@boxer.se. ALLMÄNNA VILLKOR FÖR DIG SOM ÄR KUND HOS BOXER GÄLLER FRÅN 2014-09-22 OCH TILLS VIDARE 1. Vilka är Boxer? 1.1 Vårt företag heter Boxer TV-Access AB, organisationsnummer 556548-1131 (nedan kallat vi, oss

Läs mer

WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR

WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR Dessa är generella villkor gällande Wippies som är en del av Saunalahti Group Oyj som levererar följande Wippies-tjänster (senare även kallad Wippies eller vi ) till konsumenter

Läs mer

I dessa villkor används följande termer i nedan angivna betydelser.

I dessa villkor används följande termer i nedan angivna betydelser. Användarvillkor & Fullmakt för digitalpost (Dgtlpost AB) 1. Vår tjänst Tack för att ni använder vår webbtjänst. Dgtlpost AB tillhandahåller digitalpost webbtjänsten för att samla all post (papper, email,

Läs mer

Allmänna villkor Leaseonline AB

Allmänna villkor Leaseonline AB Allmänna villkor Leaseonline AB 1. Villkor - Avtal Om Underhållsservice OBS! Det åligger Leasetagaren att boka in och utföra service på Fordonet vid rätt tidpunkt enligt respektive biltillverkares servicerekommendationer.

Läs mer

AA VVS 09. Begreppsbestämningar Vid tillämpningen av AA VVS 09 gäller prisbasbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring.

AA VVS 09. Begreppsbestämningar Vid tillämpningen av AA VVS 09 gäller prisbasbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring. AA VVS 09 AA VVS 09 är allmänna leveransbestämmelser avseende VVS och VA-material för yrkesmässig verksamhet i Sverige. Bestämmelserna är utarbetade och tillhandahålls av VVS-Fabrikanternas Råd, Svenska

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR DIG SOM ÄR KUND HOS BOXER GÄLLER FRÅN 2014-09-22 OCH TILLS VIDARE

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR DIG SOM ÄR KUND HOS BOXER GÄLLER FRÅN 2014-09-22 OCH TILLS VIDARE ALLMÄNNA VILLKOR FÖR DIG SOM ÄR KUND HOS BOXER GÄLLER FRÅN 2014-09-22 OCH TILLS VIDARE 1. Vilka är Boxer? 1.1 Vårt företag heter Boxer TV-Access AB, organisationsnummer 556548-1131 (nedan kallat vi, oss

Läs mer