Consulting Storage Software Services Training. Introduktion

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Consulting Storage Software Services Training. Introduktion"

Transkript

1 Consulting Storage Software Services Training Introduktion

2 Scan Modul System Scan Modul System Scan Modul System erbjuder en genomgripande optimering av hela försörjningskedjan, med hjälp av egenutvecklade produkter och tjänster. Vårt mål är att använda vår kunskap och erfarenhet, som vi byggt upp under 40 år, till att förbättra förutsättningarna för alla som ingår i försörjningskedjan, tvärs av organisationen. Utarbetade metoder Scan Modul System är en del av Stanley Works Corporation. Stanley Works starka globala närvaro och mångsidiga natur gör det möjligt för Scan Modul System att finna källorna och att dra nytta av utarbetade metoder för logistik inom ett stort antal branscher och marknader. Arbetsflödena i dessa branscher och marknader har integrerats med våra lösningar för program- och maskinvara. Ledande standard Vår globala närvaro säkrar att alla nationella lagar och regler uppfylls i alla våra produktlinjer. Detta har resulterat i en revolutionerande och branschledande transport- och lagringsplattform för effektiv lagring och funktionalitet. Ny teknik Den innovativa integrationen för insamling av information genom RFID(Radio Frequency Identifikation) skapar värden tvärs över våra produktlinjer och tillför en ny dimension till programmet genom automatiserad bearbetning av information i realtid. I 40 år har vi varit den ledande verksamheten internationellt av kompletta försörjningssystem för medicinska förbrukningsartiklar. Denna broschyr beskriver lagerstyrningsprogrammet SpaceTRAX, en nyhet när det gäller värdeintensiva arbetsflöden och kontroll av högvärdelager på kliniska avdelningar, som placerar oss i front av innovativ lagerstyrning och förvaring. Kontakta en av våra säljavdelningar (se broschyrens baksida), om du vill ha ytterligare information om SpaceTRAX eller om du vill beställa en demonstration. Scan Modul System 3

3 Scan Modul System presenterar Få mera klinisk tid till patienterna och uppnå full kontroll över ditt värdefulla varulager Scan Modul System 5

4 Fråga: Vad är SpaceTRAX och på vilket sätt kan det underlätta för mitt sjukhus och mina medarbetare? ungefärliga uppskattningar Minimera investeringen Maximera besparingarna databashantering Svar: SpaceTRAX är en dokumenterad lösning på lagerstyrning, baserad på utarbetade metoder SpaceTRAX är dokumenterad lösning, som understöder arbetsgången i förbindelse med lagerstyrning och därmed sparar kliniska avdelningar hundratusentals kronor varje år, genom att reducera överflödiga lager, sänka de administrativa kostnaderna, öka omsättningshastigheten på lagret och eliminera förluster på grund av utgågna artiklar. onödiga rutiner Automatisera rekvisitionsförslagen Enkel sortimentshantering Minska hanteringstiden Förbättra leverantörsförhandlingarna Med SpaceTRAX har du allt du behöver. Förbättra patientsäkerheten Minska lagervärdet artiklar som tar slut Förbättra lönsamheten överlager artiklar som inte används Scan Modul System 7

5 Fördelar med SpaceTRAX Automatiserade rekvisitionsförslag De gränsvärden, som utlöser en beställning, optimeras med hjälp av förbrukningsstatistiken. Ett rekvisitionsförslag kan när som helst skapas för att hantera efterfrågan. Minskad hanteringstid När du skannar tillverkarnas streckkoder känns de allra flesta artiklar igen tack vare den globala onlinedatabasen. Ytterligare streckkoder behöver inte skrivas ut och inga ytterligare måste anges manuellt vid leverans. leverans Förbättrade leverantörsförhandlingar Olika rapportverktyg ger dig förstahandsinformation om dina inköp och hur artiklarna är fördelade per leverantör. Det är värdefull information när du skall förhandla om volym- och prisrabatter. inköp Enkel sortimenthantering Den höga igenkänningen av artiklar gör det lätt att lägga till artiklar till ditt sortiment eller ta bort artiklar som inte rör sig långsamt eller inte alls utifrån förbrukningsstatistik. Förbättrad patientsäkerhet Patientsäkerheten förbättras i relation till lagerstyrningen eftersom utgågna artiklar tas bort och återkallningsprocessen från leverantören underlättas. lager Minskat lagervärde I och med att allt in- och utgående material spåras på artikelnivå, kan materilaflödet stramas upp och lagernivån sänkas. Det innebär inta bara minskade lager och lägre lagervärde utan frigör också pengar och reducerar kostnaderna. användning Förbättrad lönsamhet Genom effektivare administration och maximerad avstämning av motsvarande hanteringskostnader på proceduren. Maximerade besparingar Eftersom artiklarna övervakas med hjälp av unika identifierare och utgångsdatum kan programmet automatisera FIFO-hanteringen med hjälp av den insamlade informationen. På så vis minskar du varuförluster på grund av utgångna produkter. Scan Modul System 9

6 Fallstudie Röntgenavdelningen vid Universitetssjukhuset i North Staffordshire, Storbritannien Innan SpaceTRAX -systemet sattes i drift vid avdelningen för interventionsradiologi vid universitetssjukhuset i North Staffordshire gjordes alla beställningar manuellt. Alla lagerhanteringsuppgifter var väldigt tidskrävande och därmed dyra. På avdelningen för interventionsradiologi som även omfattar neuroradiologi fanns 844 olika artikelnummer med ett inköpspris på ungefär euro om året. Med SpaceTRAX förbättrades inte bara lagerhanteringen utan sjukhuset tjänade dessutom både tid och pengar. Tiden som personalen på avdelningen lägger ned på lagerhantering har minskat med 31 procent, vilket har sänkt den årliga personalkostnaden med euro. Systemet har varit i drift i tre månader och redan på denna korta tid har lagernivåerna dokumenterat sänkts med euro eller 20 procent. Det innebär i sin tur euro lägre lagerkostnader per år. Mark Smith som är gruppledare på avdelningen är av uppfattningen att lagernivåerna fortfarande är för höga i förhållande till förbrukningen men han räknar med ytterligare sänkta lagernivåer. SpaceTRAX tillhandahåller en mängd olika sorters Jag är extra entusiastisk vad gäller de funktioner i SpaceTRAX som gör att vi kan tilldela artiklar till enskilda ärenden. Det hjälper oss också i kravet att dokumentera produktionens kostnad och kvalitet fullt ut." Viktiga siffror Systemet gör att listan med artiklar som ska beställas uppdateras hela tiden men det fastställer inte när. Istället ges avdelningspersonalen möjlighet att göra beställningar när behov uppstår vilket leder till koordinerad lagerhantering för beställning och planering å den ena sidan, och omsorg om patienterna å den andra. Detta gör att systemet är mycket flexibelt. Mark Smith är extra entusiastisk när det kommer till de funktioner i SpaceTRAX som gör att artiklar kan tilldelas enskilda ärenden. Det innebär att det brittiska hälsodepartementets krav på att de två systemen PbR (betalning efter resultat) och PLICS (informations- och kostnadssystem på patientnivå) ska införlivas i de medicinska delarna av det brittiska sjukvårdssystemet NHS kan efterlevas. I det brittiska sjukvårdssystemet kan Smith kräva tillbaka kostnaderna via så kallade HRG-koder tack vare informationen som kommer direkt från SpaceTRAX. Det garanterar att avdelningen får betalt för de behandlingar som Före Efter 3 månader Förbättring Genomsnittligt lagervärde % Lagerhantering, h/vecka 19,5 timmar 13,5 timmar 31 % % Utgågna artiklar/år Driftsbesparingar och räntabilitet Årliga besparingar med SpaceTRAX 1) Avkastning på investering Mark Smith, röntgentekniker och gruppledare. Universitetssjukhuset i North Staffordshire i Storbritannien hinner gå ut och därmed minska spillet med ungefär 80 procent, eller euro per år. Avkastning på investering i månader Genomsnittlig förtjänst per dag 2 År 1 År 2 År % 224 % 224 % 1,4 5,4 5, ) Direkta driftsbesparingar innebär bland annat minskade lagernivåer och lagerföringskostnader, färre artiklar som gått ut och sänkta personalkostnader. 2) Direkta driftsbesparingar minus investering i SpaceTRAX. uppgifter, till exempel olika typer av hanteringsrapporter, ärendekostnader, månatliga lagervärden, utgångsrapporter och så vidare. Smith tror att systemet har förbättrat lagerstyrningen avsevärt, speciellt för honom själv som gruppledare. Det ger honom bättre inblick och ökad tillit till de tillgängliga lagernivåerna. Även antalet manuella beställningar har minskat. utförts. Med SpaceTRAX -verktygen för ledningsrapportering kan rapporter skapas för genomsnittliga ärendekostnader. Personalen på avdelningen för interventionsradiologi vid universitetssjukhuset i North Staffordshire är mycket nöjda med SpaceTRAX -systemet. De olika personalgrupperna lärde sig snabbt att använda systemet och uppskattar hur det ökar effektiviteten för deras del i lagerhanteringen. Enlig Smith är rapporten Utgående artiklar "en av SpaceTRAX -systemets bästa och mest värdefulla funktioner". I rapporten visas alla artiklar med nära förestående utgångsdatum. Med hjälp av rapporten Utgående artiklar förväntas avdelningen kunna minska antalet artiklar som Gruppledaren Mark Smith är extra nöjd med att lagerstyrningen förbättrats, att antalet timmar som läggs på lagerhantering har minskat och att avdelningen lyckats sänka sina kostnader sedan SpaceTRAX -systemet sattes i drift. Scan Modul System 11

7 Fallstudie Kardiologiska kliniken på Centrallasarettet i Västerås Innan SpaceTRAX sattes i drift vid den kardiologiska kliniken på Centrallasarettet i Västerås var det genomsnittliga lagervärdet euro, varav 26 procent var konsignationslager. "Det var uppenbart att avdelningens lager var alldeles för stort, men det var ingen som visste hur mycket för stort det var eller vilka produkter vi hade för många av", förklarar chefsläkare Ortwin Herterich. I och med att SpaceTRAX sattes i drift fick man fullständig inblick i alla dessa poster: förbrukning, kvantitet i lager, pris, utgångsdatum, högsta och lägsta lagernivå och så vidare. Enligt Herterich gjorde denna inblick att man kunde förbättra lagerhanteringen avsevärt. Efter tre månader hade det genomsnittliga lagervärdet sänkts till euro, eller med 33,5 procent. Denna lägre lagernivå innebär en engångsbesparing på euro och att den årliga Viktiga siffror kassera artiklar till ett värde av euro vilket innebär 1,7 procent av den totala inköpssumman varje år. Sedan SpaceTRAX implementerades har antalet artiklar som gått ut minskat avsevärt "eftersom systemet ständigt ger oss automatiska uppdateringar om vilka produkter som snart går ut. Nu har vi ett verktyg som gör att vi kan använda de äldsta artiklarna först och markera de artiklar som går ut snart", säger Herterich. Med hjälp av detta och de många andra verktygen i SpaceTRAX kan personalen se till att det som finns på lager och det som beställts är rätt artiklar och rätt antal. Det minskar antalet artiklar som måste rensas bort ytterligare och leder till att den Kardiologiska kliniken sparar euro (90 %) per år. Före Efter 3 månader Förbättring Genomsnittligt lagervärde % Lagerhantering, h/vecka 35,7 timmar 8,2 timmar 77 % % Utgågna artiklar/år Driftsbesparingar och räntabilitet Årliga besparingar med SpaceTRAX 1) Avkastning på investering Avkastning på investering i månader Genomsnittlig förtjänst per dag 2) År 1 År 2 År % 359 % 359 % 1,7 3,3 3, ) Direkta driftsbesparingar innebär bland annat minskade lagernivåer och lagerföringskostnader, färre artiklar som gått ut och sänkta personalkostnader. 2) Direkta driftsbesparingar minus investering i SpaceTRAX. Systemet innebär att vi får fullständig kontroll över lagret och statistiska bevis som hjälper oss att få en bättre underbyggd orderhantering." Ortwin Herterich, chefsläkare Centrallasarettet i Västerås lagerkostnaden minskas med euro. På den kardiologiska avdelningen vid Centrallasarettet i Västerås gick 36 timmar per vecka åt till lagerhantering och beställning, alltså nästan motsvarande en heltidstjänst. Tack vare SpaceTRAX har man lyckats minska antalet timmar som läggs ner på lagerhantering och beställning (77 %) vilket har sänkt personalkostnaderna med euro per år. "Att vi kan frigöra personal är en av de tydligaste fördelarna som vi har uppnått sedan vi implemeterade SpaceTRAX ", säger Herterich. Chefsläkaren vid den kardiologiska kliniken på Centrallasarettet i Västerås uppskattar att de varje år fick "Alla i personalen tycker om att arbeta med SpaceTRAX eftersom de ser fördelarna med systemet. Nu lägger vi ner väldigt lite tid på lagerhantering och beställning, och systemet ger oss full kontroll och statistiska bevis för en bättre underbyggd orderhantering", säger Herterich. Chefsläkaren tror att även patienterna kommer gynnas. Han är säker på att avdelningen kan locka till sig den mest kompetenta personalen i branschen eftersom de känner att de kan prioritera på rätt sätt nämligen att lägga tid och energi på patienterna istället för på att hantera lagret, göra beställningar och leta efter artiklar. "Vi har fått tag på rätt system, SpaceTRAX, som hjälper oss att uppnå våra mål", säger Herterich. Scan Modul System 13

8 Enkel effektivitet Minska arbetsbelastningen genom att automatisera lagerstyrningsprocessen SpaceTRAX är ett webbaserat program för hantering av sjukvårdsprodukter som inte kräver mycket engagemang från din IT-avdelning. SpaceTRAX bygger på ett system där tillverkarens streckkoder skannas så att lagerstyrningsprocessen kan automatiseras och arbetsbördan minskas. Automatisk produkthantering Med streckkoden kan du spåra delnummer, produktbeskrivning, utgångsdatum samt parti-/ batch-/serienummer. Ökad räntabilitet Optimerade lagernivåer. Inga förluster på grund av utgångna produkter. Inga ungefärliga uppskattningar och enorma lager. Förenklad administration. Enkelt underhåll Ingen maskinvara måste köpas in. Ingen programvara måste installeras. Med en databas med tusentals artiklar som underhålls professionellt sparar du oändligt många timmar på underhåll. Integrering Använd SpaceTRAX var som helst så länge du har en Internetanslutning. Standardgränssnitt för fakturering, inköp och patientinformation. Datarensningstjänst Okända artiklar läggs till av vårt tjänstteam för fullständig överensstämmelse med databasstrukturen. Aktuell information I samarbete med ledande tillverkare ser vi till att informationen i den globala databasen alltid är uppdaterad och aktuell. Server i världsklass Våra samarbetspartners är ledande på värdservermarknaden och garanterar bästa möjliga körtid. Hanterbarhet Håll koll på material som är på väg in och ut. Granska leverantörskedjan för att få en korrekt bild av produktresultat, svinn och patientresultat. Global databas Innehåller över artiklar och växer ständigt Direktrapportering SpaceTRAX är ett kraftfullt beslutsfattande verktyg för den medicinska och administrativa personalen. Det tillhandahåller viktig information som är nödvändig för att du ska kunna fatta välgrundade beslut. Kompatibilitet Eftersom SpaceTRAX passar in i det befintliga arbetsflödet behöver du inte bekymra dig om kompatibilitet. Användarnas bidrag Artiklar som läggs till av enskilda användare läggs till i den globala databasen och delas i det globala användarnätverket. Fantastisk kundsupport SpaceTRAX förutser och diagnostiserar problem som kan uppstå i ditt system på avstånd. Dessutom står vår kundtjänstpersonal redo att hjälpa dig vid eventuella problem eller frågor. Scan Modul System 15

9 Programöversikt SpaceTRAX gör att du kan hantera ditt lager via ett användarvänligt gränssnitt. Med det användarvänliga gränssnittet får du en överblick över all information du behöver för att hantera ditt lager. Allt du behöver är de två knapparna Lägg till artiklar och Använd artiklar högst upp på skärmen och en streckkodsläsare. SpaceTRAX ger dig rätt information på rätt plats vid rätt tidpunkt. SpaceTRAX kan generera ett flertal olika informativa rapporter som hjälper dig att analysera och följa upp ditt lager utifrån artikeltyp, användningsområde, doktor eller andra variabler optimering av lagernivåer, lagervärde, användningsrapporter och mycket mer. I fönstret Beställning av artiklar visas förslag på vad som bör beställas så att lagernivåerna inte understiger din lägsta gräns. Fönstret används även när du ska godkänna och göra beställningar med ett enda musklick. Knapparna Lägg till och Använd är skannerknappar som du använder för att lägga till och ta bort artiklar från lagerlistan. Med knappen Administrera artiklar kan du analysera ditt lager utifrån artikeltyp, användningsområde, doktor eller andra variabler optimering av lagernivåer, lagervärde, användningsrapporter med mera. I fönstret Aktuelt lagervärde visas hur många procent av lagervärdet som består av konsignationsartiklar jämfört med redan inköpta lagervaror. I fönstret Fall ser du hur många ärenden som fortfarande är öppna och som måste kontrolleras och stängas. I fönstret Produktutgång ser du vilka artiklar som kräver extra uppmärksamhet på grund av nära förestående utgångsdatum. Via fönstret Artiklar som sakar data får du automatiskt en varning om det finns ofullständiga uppgifter om en artikel. I fönstret Marknadsandel får du en överblick över hur stor del av lagret som tillhör dina leverantörer. Scan Modul System 17

10 RFID-tilläggsprogram Kontrollera dina värdefulla tillgångar med fingertoppskänsla Med SpaceTRAX och den senaste RFID-tekniken (Radio Frequency Identification) erbjuder vi den flexibilitet det innebär att kunna följa upp värdeintensiva lagerartiklar på ett säkert sätt och sänka de administrativa kostnaderna för dessa artiklar samtidigt som alla andra artiklar kan spåras med hjälp av streckkodsbaserad teknik. SpaceTRAX fungerar som informationsmotor och är helt integrerad med SpaceTRAX +RFID. Det tillhandahåller viktiga rapporter som skapar samband mellan sjukvårdsprodukter och läkare, patienter och förfaranden. Det som är revolutionerande med SpaceTRAX +RFID är enkelheten. Det är bara att sätta i sladden till SpaceTRAX +RFID i väggen, ansluta vagnen till ett Internetaktiverat nätverk, använda RFID-taggarna och placera artiklarna i vagnen. Så enkelt är det. Du behöver inte trycka på några knappar eller installera programvara. Och produktuppföljningen sker sömlöst och automatiskt. Med SpaceTRAX +RFID:s inbyggda dator spåras och övervakas hela tiden åtkomsten till vagnen, produktförflyttningarna och vagnens operativsystem och mekaniska komponenter. Lagernivåerna regleras automatiskt när material tas bort från eller läggs till i vagnen. Med den biometriska styrningen får auktoriserade användare enkelt åtkomst till vagnen. När och Vem som flyttar material och när skapar 100-procentig ansvarsskyldighet. - Med RFID automatiseras produktövervakningen - Fingeravtrycksläsare - Helt integrerat med det befintliga SpaceTRAX - systemet Scan Modul System 19

11 Scan Modul is part of Stanley Healthcare Solutions Scan Modul Byrum Mårbackavägen 19 S Farsta Sverige TEL +46 (0) FAX +46 (0) Designed with care for people who care MED REPRESENTANTER I: AUSTRALIEN TEL +61 (0) DANMARK TEL (Hillerød) TEL (Skive) ISLAND TEL LETTLAND TEL SCHWEIZ TEL ÖSTERRIKE TEL FRANKRIKE TEL IRLAND TEL NEDERLÄNDERNA TEL SPANIEN TEL BELGIEN TEL +32 9/ TYSKLAND TEL ITALIEN TEL NORGE TEL SVERIGE TEL KANADA TEL GREKLAND TEL ITALIEN (Tyrolen) TEL POLEN TEL STORBRITANNIEN TEL CHILE TEL HONG KONG TEL JAPAN TEL PORTUGAL TEL USA TEL Scan Modul System förbehåller sig rätten att utföra ändringar utan att meddela om detta. SMS Marknadsavdelningen SE. Version 1

DÄCKDATA DET LEDANDE SYSTEMET FÖR DÄCKBRANSCHEN

DÄCKDATA DET LEDANDE SYSTEMET FÖR DÄCKBRANSCHEN DÄCKDATA FULL KONTROLL PÅ DÄCKHOTELLET PRISLISTOR & LEVERANTÖRER ALLTID ONLINE TIDBOKNING VIA INTERNET SMS-TJÄNST DET LEDANDE SYSTEMET FÖR DÄCKBRANSCHEN VÄLKOMMEN! Sedan jag startade Compilator för snart

Läs mer

I DENNA UTGÅVA. Nyheter från Oracle. Regelefterlevnad. Vinn loppet. Satsa på innovation. www.oracle.com/goto/data-security/se.

I DENNA UTGÅVA. Nyheter från Oracle. Regelefterlevnad. Vinn loppet. Satsa på innovation. www.oracle.com/goto/data-security/se. Hösten 2010 Nyheter från Oracle I DENNA UTGÅVA Vinn loppet Se till att din information inte hamnar i fel händer. Satsa på innovation Ta reda på hur du kan skapa ny tillväxt genom förbättrad produktivitet.

Läs mer

Hogia Order/Lager/Inköp

Hogia Order/Lager/Inköp Hogia Order/Lager/Inköp Ett kompetent processtöd för varudistribuerande företag Den röda tråden Logistiken i ett varudistribuerande företag är fokuserad på att optimera varuflöden i hela kedjan från beställning/inköp

Läs mer

4. Empiri. 4.1 Olle Burström, IBS. Empiri

4. Empiri. 4.1 Olle Burström, IBS. Empiri 4. I det här avsnittet kommer vi att återge den information som vi har samlat in. Vi har valt att presentera varje intervju för sig och indela dessa i sex olika avsnitt. Först presenterar vi företaget

Läs mer

Vad är Dynamics NAV MyWay?... 3. Hur är Dynamics NAV MyWay uppbyggt?... 4. Vilka typer av företag passar Dynamics NAV MyWay för?... 5. Ekonomi...

Vad är Dynamics NAV MyWay?... 3. Hur är Dynamics NAV MyWay uppbyggt?... 4. Vilka typer av företag passar Dynamics NAV MyWay för?... 5. Ekonomi... Produktöversikt för Microsoft Dynamics NAV MyWay Innehåll Vad är Dynamics NAV MyWay?... 3 Hur är Dynamics NAV MyWay uppbyggt?... 4 Vilka typer av företag passar Dynamics NAV MyWay för?... 5 Ekonomi...

Läs mer

Paul Fry. Februari 2013. Hej! GSK går över till elektronisk fakturering.

Paul Fry. Februari 2013. Hej! GSK går över till elektronisk fakturering. Februari 2013 Hej! GSK går över till elektronisk fakturering. Detta som en del av GSK:s löpande policy att kontinuerligt förbättra effektivitet och service (för såväl kunder som leverantörer). För att

Läs mer

Ny version! möjligheter. Viktigt! Installera idag! Nyheter i version 12 De viktigaste uppdateringarna i ditt Mamut-system.

Ny version! möjligheter. Viktigt! Installera idag! Nyheter i version 12 De viktigaste uppdateringarna i ditt Mamut-system. Ny version! Viktig uppdatering av Mamut Business Software INNEHÅLL: Nyheter i version 12 De viktigaste uppdateringarna i ditt Mamut-system. Ger dig nya möjligheter Sida 2-5 Mamut One Nästa generations

Läs mer

C-UPPSATS. Införandet av elektronisk handel. Hur tar man sig över de hinder som finns? Kristoffer Ljungqvist. Luleå tekniska universitet

C-UPPSATS. Införandet av elektronisk handel. Hur tar man sig över de hinder som finns? Kristoffer Ljungqvist. Luleå tekniska universitet C-UPPSATS 2007:176 Införandet av elektronisk handel Hur tar man sig över de hinder som finns? Kristoffer Ljungqvist Luleå tekniska universitet C-uppsats Data och systemvetenskap Institutionen för Industriell

Läs mer

I DENNA UTGÅVA. Nyheter från Oracle. Kontakta Oracle. Minska kostnaderna. Oracle CRM On Demand. www.oracle.com/se/solutions/midsize.

I DENNA UTGÅVA. Nyheter från Oracle. Kontakta Oracle. Minska kostnaderna. Oracle CRM On Demand. www.oracle.com/se/solutions/midsize. Vår 2011 Nyheter från Oracle I DENNA UTGÅVA Minska kostnaderna Konsolidering är avgörande Oracle CRM On Demand Mer värde till en lägre kostnad Kontakta Oracle > 020 798 798 > contact-nordics_ww@oracle.com

Läs mer

Ett system som företaget förtjänar! Mamut Enterprise. Kompletta ekonomi- och informationssystem för företag med 1-50 anställda

Ett system som företaget förtjänar! Mamut Enterprise. Kompletta ekonomi- och informationssystem för företag med 1-50 anställda Ett system som företaget förtjänar! Mamut Enterprise Kompletta ekonomi- och informationssystem för företag med 1-50 anställda SIDAN 4-5 6-7 8-9 10-11 12-13 14-15 16-17 18-19 INNEHÅLL, DEL 1 DEN BÄSTA LÖSNINGEN

Läs mer

avance Magazine FDT Invoice Skeppshults Gjuteri hela vägen från järntacka till färdig produkt

avance Magazine FDT Invoice Skeppshults Gjuteri hela vägen från järntacka till färdig produkt avance Magazine Nummer 2 Maj 2014 KUNDMAGASINET FRÅN FDT SOM ÖKAR DIN LÖNSAMHET Avance Bransch TIPS OCH MODULER FÖR DEN TILLVERKANDE INDUSTRIN Nylansering av FDT Invoice EFFEKTIVISERAD FAKTURAHANTERING

Läs mer

THE DIFFERENCE IS ABAX. Världens ledande leverantör av elektronisk körjournal.

THE DIFFERENCE IS ABAX. Världens ledande leverantör av elektronisk körjournal. THE DIFFERENCE IS ABAX Världens ledande leverantör av elektronisk körjournal. THE DIFFERENCE IS ABAX ABAX har tre värdeskapande element som gör det möjligt för företaget att skapa en konkurrenskraftig

Läs mer

Teori. Elektroniska affärer innebär att affärssystem kopplas upp mot varandra i nätverk för att effektivt överföra information.

Teori. Elektroniska affärer innebär att affärssystem kopplas upp mot varandra i nätverk för att effektivt överföra information. 3. Teori F ör att uppnå uppsatsens syfte har vi ansett oss behöva en bred teoretisk referensram. Vi har lagt upp teorikapitlet så att läsaren först får en allmän uppfattning om vad elektronisk affärssamverkan

Läs mer

Molnet? Dessutom: Är du redo för. Din nya databasplattform Säker lagring och nya möjligheter. Microsoft Office 2010 Ökad flexibilitet via Internet

Molnet? Dessutom: Är du redo för. Din nya databasplattform Säker lagring och nya möjligheter. Microsoft Office 2010 Ökad flexibilitet via Internet M a m u t M a g a z i n e S o m m a r 2 0 1 0 E t t k u n d m a g a s i n s o m f ö r e n k l a r d i n v a r d a g Är du redo för Molnet? Din nya databasplattform Säker lagring och nya möjligheter Microsoft

Läs mer

MILJÖ OCH KOMMUNIKATION...5

MILJÖ OCH KOMMUNIKATION...5 Sammanfattning Syftet med det här projektet är att lära oss och förstå så mycket som möjligt om företagets marknad, organisation, administration och framtidsplaner och sedan göra en nulägesanalys utifrån

Läs mer

Så funkar Novacura Flow

Så funkar Novacura Flow Ett verktyg ska göra arbetet enklare för den som utför det. Företag behöver verktyg för att deras medarbetare ska kunna utföra sina uppgifter och dessutom verktyg för att planera att allt utförs i rätt

Läs mer

Full kontroll över logistik & produktion

Full kontroll över logistik & produktion LeanLog Production (modul) Full kontroll över logistik & produktion LeanLog är namnet på vårt innovativa och kraftfulla logistik-/produktionssystem. LeanLog rationaliserar såväl den fysiska lagerhanteringen

Läs mer

Full kontroll över lager & logistik WMS

Full kontroll över lager & logistik WMS WMS Full kontroll över lager & logistik Bitlog WMS är namnet på vårt innovativa och kraftfulla logistik-/produktionssystem. Bitlog WMS rationaliserar såväl den fysiska lagerhanteringen som hela order-

Läs mer

THE DIFFERENCE IS ABAX. Världens ledande leverantör av elektronisk körjournal.

THE DIFFERENCE IS ABAX. Världens ledande leverantör av elektronisk körjournal. THE DIFFERENCE IS ABAX Världens ledande leverantör av elektronisk körjournal. THE DIFFERENCE IS ABAX ABAX har tre värdeskapande element som gör det möjligt för företaget att skapa en konkurrenskraftig

Läs mer

Kraven på affärssystem har förändrats. Rätt infört blir affärssystem en strategisk fördel. 5 steg till en lyckad upphandling av affärsssystem

Kraven på affärssystem har förändrats. Rätt infört blir affärssystem en strategisk fördel. 5 steg till en lyckad upphandling av affärsssystem ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN IDG CUSTOM PUBLISHING 1 rapport från Exido AFFÄRSSYSTEM SÅ MAXIMERAR DU AFFÄRSNYTTAN Affärssystem en strategisk fördel Kraven på affärssystem har förändrats.

Läs mer

LEGA ONLINE. Bli lönsammare med Lega Online. www.legaonline.se. - Sveriges största internetbaserade bokningssystem.

LEGA ONLINE. Bli lönsammare med Lega Online. www.legaonline.se. - Sveriges största internetbaserade bokningssystem. LEGA ONLINE - Sveriges största internetbaserade bokningssystem Bli lönsammare med Lega Online Tänk om alla dina bokningar, kunder och artiklar fanns samlade i ett system, med fullständig statistik och

Läs mer

Strategisk tidrapportering

Strategisk tidrapportering Strategisk tidrapportering Håll koll på tiden och gå om konkurrenterna! När tid är pengar Eliminera gissningar och skapa bättre resultat Denna vitbok handlar om hur du kan få ut mesta möjliga av ditt företag

Läs mer

Christian Larsson, Jimmy Lidén och 2006-05-17 Johan Karlsson SP3AE

Christian Larsson, Jimmy Lidén och 2006-05-17 Johan Karlsson SP3AE Handledare: Christian Sandström Jan Ragnarsson Kristina Neldén Karin Norman Innehållsförteckning Inledning...1 Historia...1 Syfte och problemformulering...2 Mål...2 Metod och genomförande...2 Resultat...3

Läs mer

Gaffeln håller ordning på vad du äter - den intelligenta gaffeln kan programmeras till att kommunicera med tex en insulinpenna

Gaffeln håller ordning på vad du äter - den intelligenta gaffeln kan programmeras till att kommunicera med tex en insulinpenna Tekniknyheter och Trender från Prevas # 1 2008 Gaffeln håller ordning på vad du äter - den intelligenta gaffeln kan programmeras till att kommunicera med tex en insulinpenna Läs mer på sista sidan Prevas

Läs mer

ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS. Affärssystem

ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS. Affärssystem ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS Affärssystem KONSTEN ATT HITTA RÄTT SYSTEM För att få ut så mycket som möjligt av ett affärssystem bör du fråga dig varför du vill

Läs mer

Solution Description -Invoice Processing

Solution Description -Invoice Processing Solution Description -Invoice Processing PaletteInvoice PaletteContract PaletteOrdermatching PaletteMobile/Mail PaletteSupplierPortal Innehållsförteckning 1 Palettes produktsvit - från beställning till

Läs mer

Bankerna håller igen

Bankerna håller igen HELA DENNA BILAGA ÄR EN IDG CUSTOM PUBLISHING fokus En yrkesroll i förändring cfo När cfo:n blir säljare Hitta rätt affärssystem Så kan revisorn spara miljö Bankerna håller igen men cfo:erna tror på framtiden

Läs mer

EXAMENSARBETE. Förbättrad materialförsörjning av lågvärdesartiklar i kundorderstyrd tillverkning

EXAMENSARBETE. Förbättrad materialförsörjning av lågvärdesartiklar i kundorderstyrd tillverkning EXAMENSARBETE 2006:011 CIV Förbättrad materialförsörjning av lågvärdesartiklar i kundorderstyrd tillverkning Maria Bäck Luleå tekniska universitet Civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi Institutionen

Läs mer

Swedese låter andra göra jobbet

Swedese låter andra göra jobbet SAMLADE ERFARENHETER KRING IT OCH AFFÄRSNYTTA NR 3 Swedese låter andra göra jobbet Amerikansk butikskedja hoppar över kassasystemet FÄRSKHUSET OPTIMERAR FLÖDET ENGELSONS ÖKAR MED E-HANDEL LOGISTIK FÅR

Läs mer

för lönsamhet Utbildning nyckeln till framgång We Like Complexity 1/1 252x372 En utomordentlig

för lönsamhet Utbildning nyckeln till framgång We Like Complexity 1/1 252x372 En utomordentlig Standardlogotype Logotype utan övertoningar. Används när färgantalet är begräsnat EC Process C 100% M 0 % Y 0% K 27% Klarröd C 0% M 100 % Y 100% K 0% Pantone 308 EC Process C 100% M 0 % Y 0% K 58% Mellanröd

Läs mer