Consulting Storage Software Services Training. Introduktion

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Consulting Storage Software Services Training. Introduktion"

Transkript

1 Consulting Storage Software Services Training Introduktion

2 Scan Modul System Scan Modul System Scan Modul System erbjuder en genomgripande optimering av hela försörjningskedjan, med hjälp av egenutvecklade produkter och tjänster. Vårt mål är att använda vår kunskap och erfarenhet, som vi byggt upp under 40 år, till att förbättra förutsättningarna för alla som ingår i försörjningskedjan, tvärs av organisationen. Utarbetade metoder Scan Modul System är en del av Stanley Works Corporation. Stanley Works starka globala närvaro och mångsidiga natur gör det möjligt för Scan Modul System att finna källorna och att dra nytta av utarbetade metoder för logistik inom ett stort antal branscher och marknader. Arbetsflödena i dessa branscher och marknader har integrerats med våra lösningar för program- och maskinvara. Ledande standard Vår globala närvaro säkrar att alla nationella lagar och regler uppfylls i alla våra produktlinjer. Detta har resulterat i en revolutionerande och branschledande transport- och lagringsplattform för effektiv lagring och funktionalitet. Ny teknik Den innovativa integrationen för insamling av information genom RFID(Radio Frequency Identifikation) skapar värden tvärs över våra produktlinjer och tillför en ny dimension till programmet genom automatiserad bearbetning av information i realtid. I 40 år har vi varit den ledande verksamheten internationellt av kompletta försörjningssystem för medicinska förbrukningsartiklar. Denna broschyr beskriver lagerstyrningsprogrammet SpaceTRAX, en nyhet när det gäller värdeintensiva arbetsflöden och kontroll av högvärdelager på kliniska avdelningar, som placerar oss i front av innovativ lagerstyrning och förvaring. Kontakta en av våra säljavdelningar (se broschyrens baksida), om du vill ha ytterligare information om SpaceTRAX eller om du vill beställa en demonstration. Scan Modul System 3

3 Scan Modul System presenterar Få mera klinisk tid till patienterna och uppnå full kontroll över ditt värdefulla varulager Scan Modul System 5

4 Fråga: Vad är SpaceTRAX och på vilket sätt kan det underlätta för mitt sjukhus och mina medarbetare? ungefärliga uppskattningar Minimera investeringen Maximera besparingarna databashantering Svar: SpaceTRAX är en dokumenterad lösning på lagerstyrning, baserad på utarbetade metoder SpaceTRAX är dokumenterad lösning, som understöder arbetsgången i förbindelse med lagerstyrning och därmed sparar kliniska avdelningar hundratusentals kronor varje år, genom att reducera överflödiga lager, sänka de administrativa kostnaderna, öka omsättningshastigheten på lagret och eliminera förluster på grund av utgågna artiklar. onödiga rutiner Automatisera rekvisitionsförslagen Enkel sortimentshantering Minska hanteringstiden Förbättra leverantörsförhandlingarna Med SpaceTRAX har du allt du behöver. Förbättra patientsäkerheten Minska lagervärdet artiklar som tar slut Förbättra lönsamheten överlager artiklar som inte används Scan Modul System 7

5 Fördelar med SpaceTRAX Automatiserade rekvisitionsförslag De gränsvärden, som utlöser en beställning, optimeras med hjälp av förbrukningsstatistiken. Ett rekvisitionsförslag kan när som helst skapas för att hantera efterfrågan. Minskad hanteringstid När du skannar tillverkarnas streckkoder känns de allra flesta artiklar igen tack vare den globala onlinedatabasen. Ytterligare streckkoder behöver inte skrivas ut och inga ytterligare måste anges manuellt vid leverans. leverans Förbättrade leverantörsförhandlingar Olika rapportverktyg ger dig förstahandsinformation om dina inköp och hur artiklarna är fördelade per leverantör. Det är värdefull information när du skall förhandla om volym- och prisrabatter. inköp Enkel sortimenthantering Den höga igenkänningen av artiklar gör det lätt att lägga till artiklar till ditt sortiment eller ta bort artiklar som inte rör sig långsamt eller inte alls utifrån förbrukningsstatistik. Förbättrad patientsäkerhet Patientsäkerheten förbättras i relation till lagerstyrningen eftersom utgågna artiklar tas bort och återkallningsprocessen från leverantören underlättas. lager Minskat lagervärde I och med att allt in- och utgående material spåras på artikelnivå, kan materilaflödet stramas upp och lagernivån sänkas. Det innebär inta bara minskade lager och lägre lagervärde utan frigör också pengar och reducerar kostnaderna. användning Förbättrad lönsamhet Genom effektivare administration och maximerad avstämning av motsvarande hanteringskostnader på proceduren. Maximerade besparingar Eftersom artiklarna övervakas med hjälp av unika identifierare och utgångsdatum kan programmet automatisera FIFO-hanteringen med hjälp av den insamlade informationen. På så vis minskar du varuförluster på grund av utgångna produkter. Scan Modul System 9

6 Fallstudie Röntgenavdelningen vid Universitetssjukhuset i North Staffordshire, Storbritannien Innan SpaceTRAX -systemet sattes i drift vid avdelningen för interventionsradiologi vid universitetssjukhuset i North Staffordshire gjordes alla beställningar manuellt. Alla lagerhanteringsuppgifter var väldigt tidskrävande och därmed dyra. På avdelningen för interventionsradiologi som även omfattar neuroradiologi fanns 844 olika artikelnummer med ett inköpspris på ungefär euro om året. Med SpaceTRAX förbättrades inte bara lagerhanteringen utan sjukhuset tjänade dessutom både tid och pengar. Tiden som personalen på avdelningen lägger ned på lagerhantering har minskat med 31 procent, vilket har sänkt den årliga personalkostnaden med euro. Systemet har varit i drift i tre månader och redan på denna korta tid har lagernivåerna dokumenterat sänkts med euro eller 20 procent. Det innebär i sin tur euro lägre lagerkostnader per år. Mark Smith som är gruppledare på avdelningen är av uppfattningen att lagernivåerna fortfarande är för höga i förhållande till förbrukningen men han räknar med ytterligare sänkta lagernivåer. SpaceTRAX tillhandahåller en mängd olika sorters Jag är extra entusiastisk vad gäller de funktioner i SpaceTRAX som gör att vi kan tilldela artiklar till enskilda ärenden. Det hjälper oss också i kravet att dokumentera produktionens kostnad och kvalitet fullt ut." Viktiga siffror Systemet gör att listan med artiklar som ska beställas uppdateras hela tiden men det fastställer inte när. Istället ges avdelningspersonalen möjlighet att göra beställningar när behov uppstår vilket leder till koordinerad lagerhantering för beställning och planering å den ena sidan, och omsorg om patienterna å den andra. Detta gör att systemet är mycket flexibelt. Mark Smith är extra entusiastisk när det kommer till de funktioner i SpaceTRAX som gör att artiklar kan tilldelas enskilda ärenden. Det innebär att det brittiska hälsodepartementets krav på att de två systemen PbR (betalning efter resultat) och PLICS (informations- och kostnadssystem på patientnivå) ska införlivas i de medicinska delarna av det brittiska sjukvårdssystemet NHS kan efterlevas. I det brittiska sjukvårdssystemet kan Smith kräva tillbaka kostnaderna via så kallade HRG-koder tack vare informationen som kommer direkt från SpaceTRAX. Det garanterar att avdelningen får betalt för de behandlingar som Före Efter 3 månader Förbättring Genomsnittligt lagervärde % Lagerhantering, h/vecka 19,5 timmar 13,5 timmar 31 % % Utgågna artiklar/år Driftsbesparingar och räntabilitet Årliga besparingar med SpaceTRAX 1) Avkastning på investering Mark Smith, röntgentekniker och gruppledare. Universitetssjukhuset i North Staffordshire i Storbritannien hinner gå ut och därmed minska spillet med ungefär 80 procent, eller euro per år. Avkastning på investering i månader Genomsnittlig förtjänst per dag 2 År 1 År 2 År % 224 % 224 % 1,4 5,4 5, ) Direkta driftsbesparingar innebär bland annat minskade lagernivåer och lagerföringskostnader, färre artiklar som gått ut och sänkta personalkostnader. 2) Direkta driftsbesparingar minus investering i SpaceTRAX. uppgifter, till exempel olika typer av hanteringsrapporter, ärendekostnader, månatliga lagervärden, utgångsrapporter och så vidare. Smith tror att systemet har förbättrat lagerstyrningen avsevärt, speciellt för honom själv som gruppledare. Det ger honom bättre inblick och ökad tillit till de tillgängliga lagernivåerna. Även antalet manuella beställningar har minskat. utförts. Med SpaceTRAX -verktygen för ledningsrapportering kan rapporter skapas för genomsnittliga ärendekostnader. Personalen på avdelningen för interventionsradiologi vid universitetssjukhuset i North Staffordshire är mycket nöjda med SpaceTRAX -systemet. De olika personalgrupperna lärde sig snabbt att använda systemet och uppskattar hur det ökar effektiviteten för deras del i lagerhanteringen. Enlig Smith är rapporten Utgående artiklar "en av SpaceTRAX -systemets bästa och mest värdefulla funktioner". I rapporten visas alla artiklar med nära förestående utgångsdatum. Med hjälp av rapporten Utgående artiklar förväntas avdelningen kunna minska antalet artiklar som Gruppledaren Mark Smith är extra nöjd med att lagerstyrningen förbättrats, att antalet timmar som läggs på lagerhantering har minskat och att avdelningen lyckats sänka sina kostnader sedan SpaceTRAX -systemet sattes i drift. Scan Modul System 11

7 Fallstudie Kardiologiska kliniken på Centrallasarettet i Västerås Innan SpaceTRAX sattes i drift vid den kardiologiska kliniken på Centrallasarettet i Västerås var det genomsnittliga lagervärdet euro, varav 26 procent var konsignationslager. "Det var uppenbart att avdelningens lager var alldeles för stort, men det var ingen som visste hur mycket för stort det var eller vilka produkter vi hade för många av", förklarar chefsläkare Ortwin Herterich. I och med att SpaceTRAX sattes i drift fick man fullständig inblick i alla dessa poster: förbrukning, kvantitet i lager, pris, utgångsdatum, högsta och lägsta lagernivå och så vidare. Enligt Herterich gjorde denna inblick att man kunde förbättra lagerhanteringen avsevärt. Efter tre månader hade det genomsnittliga lagervärdet sänkts till euro, eller med 33,5 procent. Denna lägre lagernivå innebär en engångsbesparing på euro och att den årliga Viktiga siffror kassera artiklar till ett värde av euro vilket innebär 1,7 procent av den totala inköpssumman varje år. Sedan SpaceTRAX implementerades har antalet artiklar som gått ut minskat avsevärt "eftersom systemet ständigt ger oss automatiska uppdateringar om vilka produkter som snart går ut. Nu har vi ett verktyg som gör att vi kan använda de äldsta artiklarna först och markera de artiklar som går ut snart", säger Herterich. Med hjälp av detta och de många andra verktygen i SpaceTRAX kan personalen se till att det som finns på lager och det som beställts är rätt artiklar och rätt antal. Det minskar antalet artiklar som måste rensas bort ytterligare och leder till att den Kardiologiska kliniken sparar euro (90 %) per år. Före Efter 3 månader Förbättring Genomsnittligt lagervärde % Lagerhantering, h/vecka 35,7 timmar 8,2 timmar 77 % % Utgågna artiklar/år Driftsbesparingar och räntabilitet Årliga besparingar med SpaceTRAX 1) Avkastning på investering Avkastning på investering i månader Genomsnittlig förtjänst per dag 2) År 1 År 2 År % 359 % 359 % 1,7 3,3 3, ) Direkta driftsbesparingar innebär bland annat minskade lagernivåer och lagerföringskostnader, färre artiklar som gått ut och sänkta personalkostnader. 2) Direkta driftsbesparingar minus investering i SpaceTRAX. Systemet innebär att vi får fullständig kontroll över lagret och statistiska bevis som hjälper oss att få en bättre underbyggd orderhantering." Ortwin Herterich, chefsläkare Centrallasarettet i Västerås lagerkostnaden minskas med euro. På den kardiologiska avdelningen vid Centrallasarettet i Västerås gick 36 timmar per vecka åt till lagerhantering och beställning, alltså nästan motsvarande en heltidstjänst. Tack vare SpaceTRAX har man lyckats minska antalet timmar som läggs ner på lagerhantering och beställning (77 %) vilket har sänkt personalkostnaderna med euro per år. "Att vi kan frigöra personal är en av de tydligaste fördelarna som vi har uppnått sedan vi implemeterade SpaceTRAX ", säger Herterich. Chefsläkaren vid den kardiologiska kliniken på Centrallasarettet i Västerås uppskattar att de varje år fick "Alla i personalen tycker om att arbeta med SpaceTRAX eftersom de ser fördelarna med systemet. Nu lägger vi ner väldigt lite tid på lagerhantering och beställning, och systemet ger oss full kontroll och statistiska bevis för en bättre underbyggd orderhantering", säger Herterich. Chefsläkaren tror att även patienterna kommer gynnas. Han är säker på att avdelningen kan locka till sig den mest kompetenta personalen i branschen eftersom de känner att de kan prioritera på rätt sätt nämligen att lägga tid och energi på patienterna istället för på att hantera lagret, göra beställningar och leta efter artiklar. "Vi har fått tag på rätt system, SpaceTRAX, som hjälper oss att uppnå våra mål", säger Herterich. Scan Modul System 13

8 Enkel effektivitet Minska arbetsbelastningen genom att automatisera lagerstyrningsprocessen SpaceTRAX är ett webbaserat program för hantering av sjukvårdsprodukter som inte kräver mycket engagemang från din IT-avdelning. SpaceTRAX bygger på ett system där tillverkarens streckkoder skannas så att lagerstyrningsprocessen kan automatiseras och arbetsbördan minskas. Automatisk produkthantering Med streckkoden kan du spåra delnummer, produktbeskrivning, utgångsdatum samt parti-/ batch-/serienummer. Ökad räntabilitet Optimerade lagernivåer. Inga förluster på grund av utgångna produkter. Inga ungefärliga uppskattningar och enorma lager. Förenklad administration. Enkelt underhåll Ingen maskinvara måste köpas in. Ingen programvara måste installeras. Med en databas med tusentals artiklar som underhålls professionellt sparar du oändligt många timmar på underhåll. Integrering Använd SpaceTRAX var som helst så länge du har en Internetanslutning. Standardgränssnitt för fakturering, inköp och patientinformation. Datarensningstjänst Okända artiklar läggs till av vårt tjänstteam för fullständig överensstämmelse med databasstrukturen. Aktuell information I samarbete med ledande tillverkare ser vi till att informationen i den globala databasen alltid är uppdaterad och aktuell. Server i världsklass Våra samarbetspartners är ledande på värdservermarknaden och garanterar bästa möjliga körtid. Hanterbarhet Håll koll på material som är på väg in och ut. Granska leverantörskedjan för att få en korrekt bild av produktresultat, svinn och patientresultat. Global databas Innehåller över artiklar och växer ständigt Direktrapportering SpaceTRAX är ett kraftfullt beslutsfattande verktyg för den medicinska och administrativa personalen. Det tillhandahåller viktig information som är nödvändig för att du ska kunna fatta välgrundade beslut. Kompatibilitet Eftersom SpaceTRAX passar in i det befintliga arbetsflödet behöver du inte bekymra dig om kompatibilitet. Användarnas bidrag Artiklar som läggs till av enskilda användare läggs till i den globala databasen och delas i det globala användarnätverket. Fantastisk kundsupport SpaceTRAX förutser och diagnostiserar problem som kan uppstå i ditt system på avstånd. Dessutom står vår kundtjänstpersonal redo att hjälpa dig vid eventuella problem eller frågor. Scan Modul System 15

9 Programöversikt SpaceTRAX gör att du kan hantera ditt lager via ett användarvänligt gränssnitt. Med det användarvänliga gränssnittet får du en överblick över all information du behöver för att hantera ditt lager. Allt du behöver är de två knapparna Lägg till artiklar och Använd artiklar högst upp på skärmen och en streckkodsläsare. SpaceTRAX ger dig rätt information på rätt plats vid rätt tidpunkt. SpaceTRAX kan generera ett flertal olika informativa rapporter som hjälper dig att analysera och följa upp ditt lager utifrån artikeltyp, användningsområde, doktor eller andra variabler optimering av lagernivåer, lagervärde, användningsrapporter och mycket mer. I fönstret Beställning av artiklar visas förslag på vad som bör beställas så att lagernivåerna inte understiger din lägsta gräns. Fönstret används även när du ska godkänna och göra beställningar med ett enda musklick. Knapparna Lägg till och Använd är skannerknappar som du använder för att lägga till och ta bort artiklar från lagerlistan. Med knappen Administrera artiklar kan du analysera ditt lager utifrån artikeltyp, användningsområde, doktor eller andra variabler optimering av lagernivåer, lagervärde, användningsrapporter med mera. I fönstret Aktuelt lagervärde visas hur många procent av lagervärdet som består av konsignationsartiklar jämfört med redan inköpta lagervaror. I fönstret Fall ser du hur många ärenden som fortfarande är öppna och som måste kontrolleras och stängas. I fönstret Produktutgång ser du vilka artiklar som kräver extra uppmärksamhet på grund av nära förestående utgångsdatum. Via fönstret Artiklar som sakar data får du automatiskt en varning om det finns ofullständiga uppgifter om en artikel. I fönstret Marknadsandel får du en överblick över hur stor del av lagret som tillhör dina leverantörer. Scan Modul System 17

10 RFID-tilläggsprogram Kontrollera dina värdefulla tillgångar med fingertoppskänsla Med SpaceTRAX och den senaste RFID-tekniken (Radio Frequency Identification) erbjuder vi den flexibilitet det innebär att kunna följa upp värdeintensiva lagerartiklar på ett säkert sätt och sänka de administrativa kostnaderna för dessa artiklar samtidigt som alla andra artiklar kan spåras med hjälp av streckkodsbaserad teknik. SpaceTRAX fungerar som informationsmotor och är helt integrerad med SpaceTRAX +RFID. Det tillhandahåller viktiga rapporter som skapar samband mellan sjukvårdsprodukter och läkare, patienter och förfaranden. Det som är revolutionerande med SpaceTRAX +RFID är enkelheten. Det är bara att sätta i sladden till SpaceTRAX +RFID i väggen, ansluta vagnen till ett Internetaktiverat nätverk, använda RFID-taggarna och placera artiklarna i vagnen. Så enkelt är det. Du behöver inte trycka på några knappar eller installera programvara. Och produktuppföljningen sker sömlöst och automatiskt. Med SpaceTRAX +RFID:s inbyggda dator spåras och övervakas hela tiden åtkomsten till vagnen, produktförflyttningarna och vagnens operativsystem och mekaniska komponenter. Lagernivåerna regleras automatiskt när material tas bort från eller läggs till i vagnen. Med den biometriska styrningen får auktoriserade användare enkelt åtkomst till vagnen. När och Vem som flyttar material och när skapar 100-procentig ansvarsskyldighet. - Med RFID automatiseras produktövervakningen - Fingeravtrycksläsare - Helt integrerat med det befintliga SpaceTRAX - systemet Scan Modul System 19

11 Scan Modul is part of Stanley Healthcare Solutions Scan Modul Byrum Mårbackavägen 19 S Farsta Sverige TEL +46 (0) FAX +46 (0) Designed with care for people who care MED REPRESENTANTER I: AUSTRALIEN TEL +61 (0) DANMARK TEL (Hillerød) TEL (Skive) ISLAND TEL LETTLAND TEL SCHWEIZ TEL ÖSTERRIKE TEL FRANKRIKE TEL IRLAND TEL NEDERLÄNDERNA TEL SPANIEN TEL BELGIEN TEL +32 9/ TYSKLAND TEL ITALIEN TEL NORGE TEL SVERIGE TEL KANADA TEL GREKLAND TEL ITALIEN (Tyrolen) TEL POLEN TEL STORBRITANNIEN TEL CHILE TEL HONG KONG TEL JAPAN TEL PORTUGAL TEL USA TEL Scan Modul System förbehåller sig rätten att utföra ändringar utan att meddela om detta. SMS Marknadsavdelningen SE. Version 1

Whitepaper: 5 kostnadsbesparingar som uppnås vid sänkning av lagernivåer. 2014 EazyStock, en division inom Syncron. www.eazystock.

Whitepaper: 5 kostnadsbesparingar som uppnås vid sänkning av lagernivåer. 2014 EazyStock, en division inom Syncron. www.eazystock. Whitepaper: 5 kostnadsbesparingar som uppnås vid sänkning av lagernivåer 2014 EazyStock, en division inom Syncron Utmaningen att minska lagerrelaterade kostnader Många företag köper in eller tillverkar

Läs mer

TOYOTA I_SITE Mer än fleet management

TOYOTA I_SITE Mer än fleet management EMPOWERING YOUR BUSINESS TOYOTA I_SITE Mer än fleet management www.toyota-forklifts.se TOYOTA I_SITE Mer än fleet management Toyota I_Site är ett kontinuerligt partnerskap för effektiv materialhantering.

Läs mer

Xerox Remote Services. Automatisk påfyllnad av förbrukningsmaterial Kundfördelar

Xerox Remote Services. Automatisk påfyllnad av förbrukningsmaterial Kundfördelar Xerox Remote Services Automatisk påfyllnad av förbrukningsmaterial Kundfördelar Bekräftelse av registreringen för automatisk påfyllnad av förbrukningsmaterial Uppfyller kundens behov av större effektivitet

Läs mer

Hur man. gör lagerplanering och inköp till dagens bästa aktivitet. 2014 EazyStock, en division inom Syncron. www.eazystock.se

Hur man. gör lagerplanering och inköp till dagens bästa aktivitet. 2014 EazyStock, en division inom Syncron. www.eazystock.se Hur man gör lagerplanering och inköp till dagens bästa aktivitet 2014 EazyStock, en division inom Syncron Gör lagerplanering och inköp till dagens bästa aktivitet! Lagerstyrning är en av de oglamorösa

Läs mer

Hyreslösningar Rätt truck för rätt tillfälle

Hyreslösningar Rätt truck för rätt tillfälle EMPOWERING YOUR BUSINESS Hyreslösningar Rätt truck för rätt tillfälle www.toyota-forklifts.se HYRESLÖSNINGAR Rätt truck för rätt tillfälle Olika situationer kräver olika lösningar. Vilken truck passar

Läs mer

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort!

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! MEMO/11/4 Bryssel den 16 juni 2011 Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! Njut av semestern ta det säkra för det osäkra! Planerar du att resa inom EU eller

Läs mer

EXFLOW NAV BROSCHYR VÄLJ LÖNSAMHET ISTÄLLET FÖR ADMINISTRATION HANTERA DINA LEVERANTÖRSFAKTUROR DIREKT I MICROSOFT DYNAMICS NAV

EXFLOW NAV BROSCHYR VÄLJ LÖNSAMHET ISTÄLLET FÖR ADMINISTRATION HANTERA DINA LEVERANTÖRSFAKTUROR DIREKT I MICROSOFT DYNAMICS NAV EXFLOW NAV BROSCHYR VÄLJ LÖNSAMHET ISTÄLLET FÖR ADMINISTRATION HANTERA DINA LEVERANTÖRSFAKTUROR DIREKT I MICROSOFT DYNAMICS NAV Vad är ExFlow NAV? För vem? ExFlow NAV är en tilläggsmodul i Microsoft Dynamics

Läs mer

St. Antonius sjukhus Spårbarhet av implantat

St. Antonius sjukhus Spårbarhet av implantat St. Antonius sjukhus Spårbarhet av implantat Av Benno Manshot, St. Antonius-sjukhus St. Antonius sjukhus i Nieuwegein, Nederländerna, har infört en standardiserad lösning för att effektivisera den elektroniska

Läs mer

T DOC - & Syst i em t n ti egra on 2009-10-18 1

T DOC - & Syst i em t n ti egra on 2009-10-18 1 T-DOC & Systemintegration t ti 1 SYSTEMINTEGRATION Systemintegration t ti är ett begrepp inom Informationsteknologi. Begreppet innebär att flera olika fristående system kopplas ihop för att fungera tillsammans.

Läs mer

T-DOC ENDOCYCLE DOKUMENTERA DINA ENDOSKOPPROCESSER

T-DOC ENDOCYCLE DOKUMENTERA DINA ENDOSKOPPROCESSER T-DOC ENDOCYCLE DOKUMENTERA DINA ENDOSKOPPROCESSER 2 T-DOC EndoCycle DIGITAL DOKUMENTATION LAGRA PROCESSPARAMETRAR De ökande kraven på dokumentation av rengörings- och desinfektionssprocesser för endoskop

Läs mer

Kärcher Fleet. Fokusera på att nå skinande resultat. Vi sammanfattar de åt dig.

Kärcher Fleet. Fokusera på att nå skinande resultat. Vi sammanfattar de åt dig. Kärcher Fleet Fokusera på att nå skinande resultat. Vi sammanfattar de åt dig. Ökat perspektiv för större framgång. Från den globala marknadsledaren inom rengöringsteknik kommer Kärcher Fleet - det innovativa

Läs mer

Baltzar Business Arena -The way from purchase to pay-

Baltzar Business Arena -The way from purchase to pay- Baltzar Business Arena -The way from purchase to pay- Varför systemlösning istället för manuell hantering Kostnadsbesparing i både tid och pengar Effektivare hantering Bättre rutiner Bättre kontroll Får

Läs mer

Lönsammare apotek genom automatisk varupåfyllning!

Lönsammare apotek genom automatisk varupåfyllning! 19.5.2010 1 / 5 Lönsammare apotek genom automatisk varupåfyllning! Den svenska apoteksmarknaden genomgår sedan årsskiftet 2009 2010 en omreglering från statligt monopol till fri marknad. Omregleringen

Läs mer

Mobiltjänster. Vi kan smartphones. den nya mobiltelefonin. www.dustin.se. Telefon: 08-553 44 000 E-mail: info@dustin.se

Mobiltjänster. Vi kan smartphones. den nya mobiltelefonin. www.dustin.se. Telefon: 08-553 44 000 E-mail: info@dustin.se Mobiltjänster Vi kan smartphones Skaffa kontroll över den nya mobiltelefonin UTMANINGARNA Smartphone-revolutionen skapar nya utmaningar för IT-avdelningen De traditionella mobiltelefonerna är snart ett

Läs mer

LEGA ONLINE. Bli lönsammare med Lega Online. www.legaonline.se. - Sveriges största internetbaserade bokningssystem.

LEGA ONLINE. Bli lönsammare med Lega Online. www.legaonline.se. - Sveriges största internetbaserade bokningssystem. LEGA ONLINE - Sveriges största internetbaserade bokningssystem Bli lönsammare med Lega Online Tänk om alla dina bokningar, kunder och artiklar fanns samlade i ett system, med fullständig statistik och

Läs mer

Intelligent bemanningsplanering

Intelligent bemanningsplanering Intelligent bemanningsplanering Välkommen till Allocate Optima, ett system för resursplanering och bemanningsoptimering som gör det möjligt för företag att hantera stora personalstyrkor med många olika

Läs mer

Snabb bruksanvisning för MO-Call BlackBerry

Snabb bruksanvisning för MO-Call BlackBerry Vad behöver jag för att starta MO-Call? Innan man kan ringa ett samtal, behöver man det nedanstående: Ett registrerat MO-Call konto. MO-Call kredit på ditt konto. MO-Call programvaran på din mobiltelefon.

Läs mer

Flyttbar hårddisk USB 2.0 Bruksanvisning

Flyttbar hårddisk USB 2.0 Bruksanvisning Flyttbar hårddisk USB 2.0 Bruksanvisning Svenska Innehåll Inledning 3 Ansluta den flyttbara hårddisken 3 Lagra och överföra data 4 Koppla från den flyttbara hårddisken 5 Teknisk support 6 Garantivillkor

Läs mer

Privatpersoners användning av datorer och Internet. - i Sverige och övriga Europa

Privatpersoners användning av datorer och Internet. - i Sverige och övriga Europa Privatpersoners användning av datorer och Internet - i Sverige och övriga Europa Undersökningen Görs årligen sedan år Omfattar personer i åldern - år ( och - år) Data samlas in i telefonintervjuer som

Läs mer

2005-05-02. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005

2005-05-02. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005 2005-05-02 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Redovisning... 3 2.1 Ärenden

Läs mer

VI ÄR WMD - THE WORKFLOW COMPANY Nordens ledande workflow specialister inom SAP Helt enkelt!

VI ÄR WMD - THE WORKFLOW COMPANY Nordens ledande workflow specialister inom SAP Helt enkelt! VI ÄR WMD - THE WORKFLOW COMPANY Nordens ledande workflow specialister inom SAP Helt enkelt! Det handlar om att spara tid, få överblick, förenkla arbetsprocesser, utnyttja resurser och i slutändan handlar

Läs mer

Lösningar för en bättre arbetsvardag

Lösningar för en bättre arbetsvardag Lösningar för en bättre arbetsvardag Effektivare, tryggare och roligare Effectplan tar organisationen från en konventionell budget till en verksamhetsplanering där ni arbetar med rullande och aktivitetsbaserade

Läs mer

Vad gör rätt lagerstyrning för sista raden

Vad gör rätt lagerstyrning för sista raden Vad gör rätt lagerstyrning för sista raden Nils Robertsson VD på PromoSoft 100 % fokus på lager och inköp Utvecklar lagerstyrningssystem och säljer WMS och andra moduler för Supply Chain Add-on till affärssystemen

Läs mer

Jungheinrich WMS. Lagerstyrningssystem (Warehouse Management System).

Jungheinrich WMS. Lagerstyrningssystem (Warehouse Management System). Jungheinrich WMS. Lagerstyrningssystem (Warehouse Management System). Att optimera materialflöden är komplext. Kostnadsoptimering, optimering av materialflöden, utökning av kapacitet, resursoptimering,

Läs mer

Utskrifter. Stäng fönstret Inventering.

Utskrifter. Stäng fönstret Inventering. På detta sätt kan du påverka hur Inventeringsunderlaget kommer att se ut. Om du behåller markeringen Ingen skrivs bara artikelns Artikelnummer ut på listan, alltså ingen Benämning. Om du inte vill ha ut

Läs mer

SERVICELOGISTIK MED ASCOM JOB AGENT ASCOM JOB AGENT VÄGEN TILL EFFEKTIV SERVICELOGISTIK

SERVICELOGISTIK MED ASCOM JOB AGENT ASCOM JOB AGENT VÄGEN TILL EFFEKTIV SERVICELOGISTIK SERVICELOGISTIK MED ASCOM JOB AGENT ASCOM JOB AGENT VÄGEN TILL EFFEKTIV SERVICELOGISTIK UNDVIK FLASKHALSAR OCH ÖKA EFFEKTIVITETEN MED 25 % Servicelogistiken på ett sjukhus är länken mellan de olika avdelningarna,

Läs mer

MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION SERVICEHANTERING Gör det lönsamt att tillhandahålla överlägsen kundservice.

MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION SERVICEHANTERING Gör det lönsamt att tillhandahålla överlägsen kundservice. MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION SERVICEHANTERING Gör det lönsamt att tillhandahålla överlägsen kundservice. Fördelar: Öka företagets produktivitet genom att skapa en högeffektiv arbetsmiljö för servicepersonalen

Läs mer

Kund och tryckeri i samklang. Beskrivning för tryckeriets beslutsfattare

Kund och tryckeri i samklang. Beskrivning för tryckeriets beslutsfattare Kund och tryckeri i samklang Beskrivning för tryckeriets beslutsfattare Mer tid till försäljning Tid och pengar det är vad både du och dina kunder sparar, tack vare en helt automatiserad process. Nu kan

Läs mer

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPC

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPC är den mobila arbetsplatsen en Windowsbaserad terminal för alla typer av registreringar via dator eller surfplatta, både på företaget och för dem på språng. Imponerande kraftfull off-line funktionalitet.

Läs mer

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPortal

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPortal är en enkel, webbaserad ingång till ProMark både när det gäller att registrera sin egen tid, sina uppgifter, sin information och att utföra specifika arbetsuppgifter. körs i en webbläsare och kan även

Läs mer

Snabbreferensguide Pro Focus 2202 Färg

Snabbreferensguide Pro Focus 2202 Färg Snabbreferensguide Pro Focus 2202 Färg 2 Slå på och av scannern Mekaniskt uttag Standby-strömbrytare Array-uttag Anslut transducers Använd den gröna standby-strömbrytaren. För att slå på scannern: Tryck

Läs mer

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPlanning

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPlanning Med bemanningsplaneringen i kan man fördela företagets personalresurser i förhållande till verksamhetens produktions-, jobb- och aktivitetsbehov. IDENTIFIERING AV ARBETSUPPGIFTER SOM SKA UTFÖRAS OCH NÄR

Läs mer

Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012

Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012 PRESSMEDDELANDE Kontaktpersoner: Gérard Dubuy, vd CFO Magnus Bergendorff Telefon: 08-683 73 00 Internet inklusive bildarkiv: www.hl-display.com Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012

Läs mer

Effektivisera dina hjärtlungundersökningar

Effektivisera dina hjärtlungundersökningar Effektivisera dina hjärtlungundersökningar Welch Allyns hjärtlungsortiment Ett flexibelt och journalkompatibelt hjärtlungsortim Effektivisera din praktik utan att förändra ditt arbetssätt. Nu kan du välja

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell 2011

Inkvarteringsstatistik för hotell 2011 Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2011:13 12.01.2012 Inkvarteringsstatistik för hotell 2011 Hotellövernattningarna ökade under året Totala antalet övernattningar för alla

Läs mer

Digitaliseringen av skolan. Jan Hylén

Digitaliseringen av skolan. Jan Hylén Digitaliseringen av skolan Jan Hylén DAGENS TEMATA Argumentationen för IT i skolan Historisk genomgång av nationella satsningar Var står frågan idag? Hur ser det ut i Sveriges skolor? Hur ser det ut i

Läs mer

2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning. - fjärde kvartalet 2005

2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning. - fjärde kvartalet 2005 2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning - fjärde kvartalet 2005 Sidan 2 (10) Innehåll 1. Inledning...5

Läs mer

F-ONS. Federated Object Naming Service. Katalogen för Internet of Things

F-ONS. Federated Object Naming Service. Katalogen för Internet of Things F-ONS Federated Object Naming Service Katalogen för Internet of Things F-ONS The Internet of Things Om några år kommer Internet of Things att revolutionera våra liv ungefär som det vanliga Internet har

Läs mer

EazyStock. Next Generation Inventory Management in the Cloud. Jeeves Xperience 23-24 oktober 2014

EazyStock. Next Generation Inventory Management in the Cloud. Jeeves Xperience 23-24 oktober 2014 EazyStock Next Generation Inventory Management in the Cloud Jeeves Xperience 23-24 oktober 2014 Era presentatörer Daniel Martinsson Head of EazyStock Sales & Product development EazyStock worldwide Agneta

Läs mer

ASSA passersystem. ARX, RX och Smartair. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

ASSA passersystem. ARX, RX och Smartair. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. ASSA passersystem ARX, RX och Smartair ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. ASSA passersystem ASSA är kanske inte det första företag du tänker på när det är dags att installera passersystem?

Läs mer

Stockholms besöksnäring. December 2014

Stockholms besöksnäring. December 2014 Stockholms besöksnäring. December 214 När 214 summeras överträffas års rekordsiffor för övernattningar på länets kommersiella boendeanläggningar varje månad. Drygt 11,8 miljoner övernattningar under 214

Läs mer

Redovisning, Produkt, Lager. Om kostnadskontering i Mamut Enterprise E5. Att kostnadsföra produktkostnad när varor tas ut ur lagret

Redovisning, Produkt, Lager. Om kostnadskontering i Mamut Enterprise E5. Att kostnadsföra produktkostnad när varor tas ut ur lagret Redovisning, Produkt, Lager Om kostnadskontering i Mamut Enterprise E5 Att kostnadsföra produktkostnad när varor tas ut ur lagret Att kostnadsföra produktkostnad när varor tas ut ur lagret INNEHÅLL 1 INLEDNING...

Läs mer

Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter

Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter Sälja och köpa tjänster inom EU samma villkor som hemma Inom EU råder fri rörlighet för varor, tjänster, kapital och personer. För dig och ditt företag

Läs mer

Uppsala kommun Månad 7 2015

Uppsala kommun Månad 7 2015 1 Arkets namn R-C-Uppsala Län C-län Kommun Uppsala Månad 7 215 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby och camping 8 7 6 5 4 3 2 År 21 År 211 År 212 År 213 År 214 År 215 Region +/- % +/- 214 Jan-Sep

Läs mer

uppdaterings - guide för

uppdaterings - guide för uppdaterings - guide för Media Nav navigationssystemet i din Renault Uppdatera GRATIS! * www.renault.naviextras.com *Inom 90 dagar efter leverans av din bil. Välkommen in i media navs värld! Du har precis

Läs mer

Stockholms besöksnäring. September 2014

Stockholms besöksnäring. September 2014 Stockholms besöksnäring. September 214 Under september noterades 1,68 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var 95, eller 1 %, fler än under september 213, vilket i sin tur innebär

Läs mer

HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA?

HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA? HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA? 2/09/2008-22/10/2008 Det finns 329 svar, av totalt 329, som motsvarar dina sökvillkor DELTAGANDE Land DE - Tyskland 55 (16.7%) PL - Polen 41 (12.5%) DK - Danmark

Läs mer

Fem steg mot en effektiv servicelogistik

Fem steg mot en effektiv servicelogistik Fem steg mot en effektiv servicelogistik Uppnå betydande fördelar med effektiv servicelogistik Sjukhusets servicelogistik är ett område där det ofta finns stor potential för förbättringar. Det handlar

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2013

Finländska dotterbolag utomlands 2013 Företag 2015 Finländska dotterbolag utomlands 2013 Finländska företag utomlands: nästan 4800 dotterbolag i 125 länder år 2013 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Den intelligenta hanteringen av Managed Print Services

Den intelligenta hanteringen av Managed Print Services Sharp Optimised Services kontroll l effektivitet I produktivitet Den intelligenta hanteringen av Managed Print Services Möjligheterna med Managed Print Services Fakta: upp till 5 % av ett företags avkastning

Läs mer

LEGA ONLINE. Du blir lönsammare med Lega Online. www.legaonline.se. - Sveriges största bokningssystem. Kraftfullt och enkelt att använda

LEGA ONLINE. Du blir lönsammare med Lega Online. www.legaonline.se. - Sveriges största bokningssystem. Kraftfullt och enkelt att använda - Sveriges största bokningssystem Du blir lönsammare med Lega Online Tänk om alla dina bokningar, kunder och artiklar fanns samlade i ett system, med fullständig statistik och möjlighet till fakturering?

Läs mer

Europeiskt pensionärsindex. Ranking av pensionärers levnadsförhållanden

Europeiskt pensionärsindex. Ranking av pensionärers levnadsförhållanden Europeiskt pensionärsindex Ranking av pensionärers levnadsförhållanden Innehåll: Inledning... 2 Förväntad levnadsålder... 3 Dåliga levnadsförhållanden... 4 Fysiska behov... 5 Hälsoproblem på grund av otillräcklig

Läs mer

Information om ansökan per land

Information om ansökan per land Information om ansökan per land OBS! Till ansökan bifogade handlingar skall vara översatta till landets officiella språk, eller, om det är svårt att få till stånd en sådan översättning till engelska eller

Läs mer

Billigt från fjärran eller snabbt från närmare håll?

Billigt från fjärran eller snabbt från närmare håll? Whitepaper 14.11.2012 1 / 6 Billigt från fjärran eller snabbt från närmare håll? Förena det bästa av två världar! Författare: Mikko Kärkkäinen Verkställande direktör, D.Sc. (Tech.) mikko.karkkainen@relexsolutions.com

Läs mer

COMBINUM är en kraftfull säljkonfigurator som hjälper dig att effektivisera orderflödet genom att låta kunder och säljare konfigurera order direkt på

COMBINUM är en kraftfull säljkonfigurator som hjälper dig att effektivisera orderflödet genom att låta kunder och säljare konfigurera order direkt på COMBINUM är en kraftfull säljkonfigurator som hjälper dig att effektivisera orderflödet genom att låta kunder och säljare konfigurera order direkt på internet. Detta är COMBINUM COMBINUM är ett system

Läs mer

OECD:s Teaching And Learning International Survey. Enkätstudie, åk 7-9 lärare och deras rektorer. 34 deltagande länder, varav 24 OECD-länder

OECD:s Teaching And Learning International Survey. Enkätstudie, åk 7-9 lärare och deras rektorer. 34 deltagande länder, varav 24 OECD-länder TALIS 2013 Vad är TALIS? OECD:s Teaching And Learning International Survey Enkätstudie, åk 7-9 lärare och deras rektorer 34 deltagande länder, varav 24 OECD-länder I Sverige deltog drygt 3300 lärare och

Läs mer

Vår flexibla lösning för för Intelligent Workload Management

Vår flexibla lösning för för Intelligent Workload Management Vår flexibla lösning för för Intelligent Workload Management marknaden 1 It-landskapet håller på att förändras Riskerna och utmaningarna med datahantering i och mellan olika miljöer måste kontrolleras.

Läs mer

Klicka på Skrivare. När utskriften är klar och du kontrollerat att allt är rätt godkänner du Utbetalningsjournalen och verifikationen skapas.

Klicka på Skrivare. När utskriften är klar och du kontrollerat att allt är rätt godkänner du Utbetalningsjournalen och verifikationen skapas. Leverantörsreskontra Markera löpnummer 1, 2, 3 och 4. Välj Kommando Ändra betalstatus m m eller klicka på knappen Markera Betald och klicka OK. Nu är dina betalningar klara och du ska nu ta ut en utbetalningsjournal

Läs mer

Navision On Target. Rätt sak, i tid, till budgeterad kostnad

Navision On Target. Rätt sak, i tid, till budgeterad kostnad Navision On Target Rätt sak, i tid, till budgeterad kostnad Navision On Target Det ska inte hänga på dagsformen om ett projekt blir en framgång eller inte. På Navision använder vi oss av vår egen metodik

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014 Stockholms besöksnäring. Oktober 214 För första gången nådde antalet gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i över en miljon under oktober månad och redan under oktober har över 1 miljoner övernattningar

Läs mer

LVI Low Vision International AB Företagspresentation

LVI Low Vision International AB Företagspresentation LVI Low Vision International AB Företagspresentation Emma Tooth från produktion och Henrik Blomdahl från utveckling monterar läskameror. Jag arbetar som rådgivare på Syncentralen i Oslo där vi inriktar

Läs mer

FINLÄNDSKA PORTFÖLJINVESTERINGAR I UTLANDET 31.12.2003. Tyskland, Frankrike och Sverige viktigaste mottagarländer

FINLÄNDSKA PORTFÖLJINVESTERINGAR I UTLANDET 31.12.2003. Tyskland, Frankrike och Sverige viktigaste mottagarländer MEDDELANDE 27.5.24 FINLÄNDSKA PORTFÖLJINVESTERINGAR I UTLANDET 31.12.23 Finlands Bank samlar in data om finländska portföljinvesteringar 1 i utlandet för betalningsbalansstatistiken. Marknadsvärdet av

Läs mer

SEAT Service Mobility

SEAT Service Mobility SEAT Service Mobility Var som helst. När som helst. SEAT SERVICE enjoyneering var som helst, när som helst. SEAT Service Mobility SEAT Service Mobility garanterar dig en fullständig och pålitlig servicehjälp

Läs mer

Version 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Internettjänster

Version 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Internettjänster Version 1.0 09/10 Xerox 2010 Xerox Corporation. Med ensamrätt. Opublicerade rättigheter förbehålls enligt upphovsrättslagstiftningen i USA. Innehållet i denna publikation får inte reproduceras i någon

Läs mer

Ta kontroll över kopiering och utskrifter med uniflow Output Manager

Ta kontroll över kopiering och utskrifter med uniflow Output Manager u n i F L O W uniflow Output Manager Ta kontroll över kopiering och utskrifter med uniflow Output Manager Ta kontroll över dina kopior och utskrifter och öka effektiviteten Med uniflow Output Manager får

Läs mer

För mer information kontakta: Carina Prodenius Wihlborg 040-38 07 08, 0736-99 07 08, carina.prodenius@honda-eu.com

För mer information kontakta: Carina Prodenius Wihlborg 040-38 07 08, 0736-99 07 08, carina.prodenius@honda-eu.com För mer information kontakta: Carina Prodenius Wihlborg 040-38 07 08, 0736-99 07 08, carina.prodenius@honda-eu.com Affärsnytt från Honda Nummer 40. December 2005 - januari 2006 1. Nytt Europarekord för

Läs mer

IntelaTrac. En säker investering för ökad tillgänglighet. underhåll kalibrering mätteknik

IntelaTrac. En säker investering för ökad tillgänglighet. underhåll kalibrering mätteknik IntelaTrac En säker investering för ökad tillgänglighet underhåll kalibrering mätteknik IntelaTrac Ett intelligent system för rondning Ronder och inspektioner blir en allt viktigare del i arbetet att

Läs mer

Säkerhet helt anpassad till just era behov DS7220 V2 / DS7240 V2 centralapparater för inbrottslarm

Säkerhet helt anpassad till just era behov DS7220 V2 / DS7240 V2 centralapparater för inbrottslarm Säkerhet helt anpassad till just era behov DS7220 V2 / DS7240 V2 centralapparater för inbrottslarm Säkerhet har sitt pris, men det behöver inte kosta en förmögenhet. Centralapparaterna DS7220 V2 och DS7240

Läs mer

SavePro Rätt skydd till rätt person

SavePro Rätt skydd till rätt person SavePro Rätt skydd till rätt person Tillgång till PPE-produkter dygnet runt Besparing från första dagen Full kostnadskontroll Med SavePro är lagret alltid öppet Att ha tillgång till rätt PPE-produkter,

Läs mer

Klimatpolitikens utmaningar

Klimatpolitikens utmaningar MILJÖEKONOMI 4 februari 2011 Klimatpolitikens utmaningar Eva Samakovlis MILJÖEKONOMI 4 februari 2011 Innehåll Inledning Globala miljöproblem kräver globala lösningar Renodla koldioxid- och energiskatterna

Läs mer

Region Skåne Lageretiketter och handdator (Streckkodsetiketter)

Region Skåne Lageretiketter och handdator (Streckkodsetiketter) Region Skåne Lageretiketter och handdator (Streckkodsetiketter) 1 (15) Innehållsförteckning Etikettplatser och Handdator... 3 Etiketthantering... 3 Skapa etikettplats/förråd... 4 Administrera artiklar...

Läs mer

Mamut Business Software. Introduktion. Mamut Enterprise Variant

Mamut Business Software. Introduktion. Mamut Enterprise Variant Mamut Business Software Introduktion Mamut Enterprise Variant Dokumentation för utökningar av Mamut Enterprise System Mamut Enterprise Variant Version: 12.1 Innehåll MAMUT ENTERPRISE VARIANT... 1 PRODUKTVARIANTER...

Läs mer

Enkel hantering även för en ovan användare. maximal produktivitet spar tid och kostnader. professionell, utför försändelser av högsta kvalitet

Enkel hantering även för en ovan användare. maximal produktivitet spar tid och kostnader. professionell, utför försändelser av högsta kvalitet Enkel hantering även för en ovan användare maximal produktivitet spar tid och kostnader professionell, utför försändelser av högsta kvalitet kostnadsbesparande i dag och i framtiden God åtkomlighet - ergonomisk

Läs mer

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Nytt från 1 juni 2004 Viktig information till dig inom vården Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Här kan du läsa mer om rätten

Läs mer

Engineering Bases viktigaste egenskaper

Engineering Bases viktigaste egenskaper Engineering Bases viktigaste egenskaper Med Engineering Base intåg på den Svenska marknaden är det många företag som inom de närmaste åren kommer att se över strategin kring sitt CAD system och utvecklingen

Läs mer

HSF Ref 1500/600 Box 12081 102 23 STOCKHOLM Norrtälje kommun/ Tio hundranämnden Box 804 761 28 Norrtälje

HSF Ref 1500/600 Box 12081 102 23 STOCKHOLM Norrtälje kommun/ Tio hundranämnden Box 804 761 28 Norrtälje ÖVERBLICK ÖVER PATIENTGRUPPER OCH KOSTNADSANSVAR INOM VÅRDVAL FÖR SOMATISK SPECIALISTVÅRD Denna sammanställning är en vägledning för fakturering av vårdkostnader gällande de olika patientkategorierna inom

Läs mer

Patientnära scanning

Patientnära scanning Patientnära scanning Hur kan en standard öka patientsäkerheten GS1-konferens april 2013 Photo Courtesy of HCA Elisabeth Ström Servicetjänster och Logistik, Karolinska Universitetssjukhuset Vem är Elisabeth?

Läs mer

Presentation ISO 10667

Presentation ISO 10667 Presentation ISO 10667 Testdagen 2012 2011-03-30 1 Agenda 11.00 11.45 1. Övergripande presentation av ISO 10667 2. Certifiering mot ISO 10667 3. Frågor Tidplan ISO 10667 Vi är här nu ISO 10667 Förslag

Läs mer

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Nytt från 1 juni 2004 Viktig information till dig inom vården Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Här kan du läsa mer om rätten

Läs mer

T-DOC ENDOTRACE TA KOMMANDOT ÖVER DINA ENDOSKOP. Always with you

T-DOC ENDOTRACE TA KOMMANDOT ÖVER DINA ENDOSKOP. Always with you T-DOC ENDOTRACE TA KOMMANDOT ÖVER DINA ENDOSKOP Always with you 2 T-DOC EndoTrace UPPNÅ NYA NIVÅER AV EFFEKTIVITET och kontroll Inkonsekventa arbetsflöden på enheter där endoskop hanteras kan medföra brister

Läs mer

GAMING. snabb hantering av spelmaterial

GAMING. snabb hantering av spelmaterial GAMING snabb hantering av spelmaterial 1 2 3 Helhetslösning för event och spel Brottas du med att få logistiken till flera tusen spelombud att fungera med bara några timmars ledtid? Försöker du få spelrelaterad

Läs mer

MOBIL TID. Mobil närvarohantering. www.mobiltid.se

MOBIL TID. Mobil närvarohantering. www.mobiltid.se MOBIL TID Mobil närvarohantering Vad är Mobil Tid? Mobil Tid är en administrationsverktyg för att hantera din personals närvaro och tidrapportering. Med hjälp av beröringsfri avläsning säkerställer ni

Läs mer

Rätt information till rätt person vid rätt tillfälle

Rätt information till rätt person vid rätt tillfälle Rätt information till rätt person vid rätt tillfälle System för samverkan, effektivitet och konkurrenskraft Du håller säkert med om att ditt företags kanske mest värdefulla tillgång består av all den information

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2011

Finländska dotterbolag utomlands 2011 Företag 2013 Finländska dotterbolag utomlands 2011 Finländska företag utomlands: drygt 4 600 dotterbolag i 119 länder år 2011 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Lättläst. Om du bor eller arbetar utomlands

Lättläst. Om du bor eller arbetar utomlands Lättläst Om du bor eller arbetar utomlands Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller

Läs mer

Utbildningskostnader

Utbildningskostnader Utbildningskostnader 7 7. Utbildningskostnader Utbildningskostnadernas andel av BNP Utbildningskostnadernas andel av BNP visar ländernas fördelning av resurser till utbildning i relation till värdet av

Läs mer

TMP Consulting - tjänster för företag

TMP Consulting - tjänster för företag TMP Consulting - tjänster för företag Adress: http://tmpc.se Kontakta: info@tmpc.se TMP Consulting är ett bolag som utvecklar tekniska lösningar och arbetar med effektivisering och problemslösning i organisationer.

Läs mer

Pyramidutbildning. Schemalagda utbildningar Företagsanpassade utbildningar Fördjupningsutbildning I Pyramid Business Studio

Pyramidutbildning. Schemalagda utbildningar Företagsanpassade utbildningar Fördjupningsutbildning I Pyramid Business Studio Pyramidutbildning Schemalagda utbildningar Företagsanpassade utbildningar Fördjupningsutbildning I Pyramid Business Studio Det ställs högre och högre krav på oss att hinna mer på kortare tid. Det är viktigare

Läs mer

Astro. Centiro Solutions. -Transportörstöd -Transportdokument -Track&Trace LAGERSTYRNINGSSYSTEM. Version 1.0 2001-01-10

Astro. Centiro Solutions. -Transportörstöd -Transportdokument -Track&Trace LAGERSTYRNINGSSYSTEM. Version 1.0 2001-01-10 Astro LAGERSTYRNINGSSYSTEM Centiro Solutions -Transportörstöd -Transportdokument -Track&Trace Version 1.0 2001-01-10 1 AVSNITT A: SAMMANFATTNING Detta white paper ( vitbok ) handlar om Astro Centiro Solutions-modul

Läs mer

EduAdmin. Du blir lönsammare med. EduAdmin. www.eduadmin.se. - Allt en utbildare behöver! Upptäck friheten med EduAdmin

EduAdmin. Du blir lönsammare med. EduAdmin. www.eduadmin.se. - Allt en utbildare behöver! Upptäck friheten med EduAdmin - Allt en utbildare behöver! Du blir lönsammare med EduAdmin Tänk om du alltid hade full koll på dina kurstillfällen, deltagare, bokningar från hemsidan och samtidigt kunde se vilken inkomst bokningarna

Läs mer

FLIK 4 SJUKVÅRD FÖR UTLANDSSVENSKAR

FLIK 4 SJUKVÅRD FÖR UTLANDSSVENSKAR FLIK 4 SJUKVÅRD FÖR UTLANDSSVENSKAR LeS; 2010-12-21; 14:03 4 SJUKVÅRD FÖR UTLANDSSVENSKAR... 1 4.1 Patienter som är utlandssvenskar... 1 4.2 Utlandssvenskar från EU/EES/Schweiz... 1 4.2.1 EU/EES-området

Läs mer

Hogia Order/Lager/Inköp

Hogia Order/Lager/Inköp Hogia Order/Lager/Inköp Ett kompetent processtöd för varudistribuerande företag Den röda tråden Logistiken i ett varudistribuerande företag är fokuserad på att optimera varuflöden i hela kedjan från beställning/inköp

Läs mer

Kan över 5 000 butiker och miljontals konsumenter ha fel?

Kan över 5 000 butiker och miljontals konsumenter ha fel? Kan över 5 000 butiker och miljontals konsumenter ha fel? Om Klarna Klarna grundades 2005 med drivkraften att förenkla betalprocessen vid handel på nätet. Genom att utveckla enklare, tryggare och roligare

Läs mer

UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR

UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR Information angående UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR Utgiven: juni 2013 Enheten för lagreglerade läkare och sjukgymnaster Så här gör du för att få ersättning för besök av utländska patienter/utlandssvenskar

Läs mer

Utforska nya versionen av HelpDesk! HelpDesk 3.4. www.artologik.com. Fler finesser, mer kontroll, men fortfarande lika lätt att använda!

Utforska nya versionen av HelpDesk! HelpDesk 3.4. www.artologik.com. Fler finesser, mer kontroll, men fortfarande lika lätt att använda! Glöm alla minneslappar och borttappade ärenden. HelpDesk effektiviserar supporten! HelpDesk 3.4 www.artologik.com Utforska nya versionen av HelpDesk! Fler finesser, mer kontroll, men fortfarande lika lätt

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell

Inkvarteringsstatistik för hotell Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2008:10 18.6.2008 Inkvarteringsstatistik för hotell Maj 2008 Övernattningarna ökade i maj Totala antalet övernattningar på hotellen var

Läs mer

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Rapport 2015:4 EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Varje år tar EU-kommissionen fram en rapport som mäter EU-ländernas forsknings och innovationsförmåga (Innovation Union Scoreboard).

Läs mer

Resultattavla för innovationsunionen 2014

Resultattavla för innovationsunionen 2014 Resultattavla för innovationsunionen 2014 Innovationsunionens resultattavla för forskning och innovation Sammanfattning SV version Enterprise and Industry Sammanfattning Resultattavlan för innovationsunionen

Läs mer

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT. av den 22.10.2014

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT. av den 22.10.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 22.10.2014 C(2014) 7594 final KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 22.10.2014 om ändring av genomförandebeslut K (2011) 5500 slutlig, vad gäller titeln och förteckningen

Läs mer

AUTOMATISKA PROCESSER I ORIGO, FÖR EFFEKTIVARE PASSERADMINISTRATION OCH HÖGRE SÄKERHET

AUTOMATISKA PROCESSER I ORIGO, FÖR EFFEKTIVARE PASSERADMINISTRATION OCH HÖGRE SÄKERHET AUTOMATISKA PROCESSER I ORIGO, FÖR EFFEKTIVARE PASSERADMINISTRATION OCH HÖGRE SÄKERHET ORIGO SYSTEMET FÖR EFFEKTIVARE PASSERADMINISTRATION OCH HÖGRE SÄKERHET Med Origo har vi i nära samarbete med våra

Läs mer