Sammanställning av svar på frågan om LIBRIS-biblioteken och WorldCat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanställning av svar på frågan om LIBRIS-biblioteken och WorldCat"

Transkript

1 Sammanställning av svar på frågan om LIBRIS-biblioteken och WorldCat Sammanfattningsvis kan man säga att av de 42 svaren är de flesta positiva till att LIBRIS samkatalog synliggörs i WorldCat. Ett mindre antal bibliotek vill inte synliggöra det egna beståndet. De flesta är för en central upphandling men har frågor kring kostnaderna och vad dessa innebär för det egna biblioteket. Så här såg frågorna ut: 1. Hur ställer sig ert bibliotek till ett synliggörande av LIBRIS i samkatalogen enligt alternativ 2 ovan? 2. Om LIBRIS synliggörs som samkatalog, hur ställer sig i så fall ert bibliotek till en central upphandling av licens för FirstSearch? 3. Övriga synpunkter Och här följer svaren i bokstavsordning: Blekinge Tekniska Högskola vi på Blekinge Tekniska Högskola är positiva till synliggörande via Libris i WorldCat. Vi är också för en central upphandling av First Search. Eva Norling Blekinge Tekniska högskola Högskolan i Borås Vi har diskuterat de frågor ni vill få belysta på KB angående OCLC och synligheten i WorldCat samt upphandling av FirstSearch. Vi, på Högskolan i Borås, ställer oss positiva till att vårt bibliotek synliggörs genom LIBRIS samkatalog. Den enda fråga vi ställer oss är hur vi skall förhålla oss till att ta betalt för utlån av böcker till länder utanför Norden och Baltikum. USA tar ju nästa alltid betalt och det skulle ju kunna finnas en "risk" om bibliotek upptäcker att det är gratis att låna från svenska bibliotek och då i högre utsträckning väljer att skicka fjärrlån till oss. Men samtidigt förmodar jag att detta är en fråga som varje bibliotek måste bestämma själva. Vi ställer oss också positiva till att KB förhandlar centralt om licens till FirstSearch. Vi har redan nu en licens för att kunna göra fjärrlån genom FirstSearch. Men kanske kan det bli billigare genom en central upphandling. Martin Borg, Högskolan i Borås CANs bibliotek

2 1. Vi är mycket positiva till det. Synlighet är bra och jag menar att det stärker biblioteken generellt. Jag är med i en amerikansk specialbiblioteksförening för droginformation, och jag vet att detta nätverk skulle välkomna europeisk beståndsinformation i WorldCat. 2. Som alltid beror det på kostnaden. En annan frågeställning gör sig också påmind; vad vinner vi som enskilt bibliotek för fördelar av detta? Möjlighet att låna från OCLCbibliotek utan extra kostnad? Är det så idag att det verkligen fordras licens till FirstSearch för att anslutas till ILL? Vi är ett litet bibliotek med begränsad ekonomi och personal. Claes Olsson, Bibliotekschef, CANs bibliotek Chalmers tekniska högskola 1. Hur ställer sig ert bibliotek till ett synliggörande av LIBRIS som samkatalog enligt alternativ 2 ovan? Helt ok för vår del. 2. Om LIBRIS synliggörs som samkatalog, hur ställer sig i så fall ert bibliotek till en central upphandling av licens för FirstSearch? Bra med central upphandling. Chalmers är själva medlemmar i OCLC. Annika Sverrung, bibliotekschef, Chalmers tekniska högskola Danshögskolan Angående enkät-förfrågan inför förhandling om medlemskap i World Cat svarar Danshögskolans bibliotek: Alt 2 är OK, om det inte medför någon kostnad för First Search-licens för Danshögskolans bibliotek. Om inte det blir möjligt är vi tacksamma om alt 1 kan erbjudas även i framtiden. Vi har nytta av tillgången till World Cat. Åsa Teglund, Biblioteksansvarig, Danshögskolan

3 Ersta Sköndal högskolebibliotek 1. Hur ställer sig ert bibliotek till ett synliggörande av LIBRIS som samkatalog enligt alternativ 2 ovan? Svar: Jag tycker att det är en mycket bra idé att vårt bibliotek blir synliggjort enligt alternativ Om LIBRIS synliggörs som samkatalog, hur ställer sig i så fall ert bibliotek till en central upphandling av licens för FirstSearch? Svar: Det är utmärkt om det blir en central upphandling av FirstSearch. Sedan beror det ju förstås på prislappen huruvida mitt bibliotek har möjlighet att gå med i avtalet (men så är det ju alltid med centralt upphandlade licenser). Ann-Kristin Forsberg Bibliotekschef, Ersta Sköndals högskolebibliotek Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH Ang OCLC: Fråga 1: mycket positiva Fråga 2: En central upphandling är enda alternativet för GIH. Kostnaden måste vara begränsad med tanke på vår budget Mats Hagström tf förvaltningschef, bibliotekschef Högskolan i Gävle Biblioteket Fråga 1: Vi ställer oss i princip positiva, men har också ett par funderingar: Under rubriken Bakgrund står det att KB:s erfarenhet är att synliggörandet av bibliotekets bestånd inneburit en markant ökning av antalet fjärrlån. Är det fjärrlån av KB-unikt material eller generellt? Kommer beställningarna från helt nya håll? Hur hög kostnaden för en ev licens blir är också av betydelse för oss. Fråga 2: Om en licens ska upphandlas, tycker vi att det är bra att det görs centralt. Gunilla Thunarf Sundkvist, tf bibliotekschef Högskolan i Gävle Biblioteket Göteborgs universitetsbibliotek GUB är positivt! 2. Ang central upphandling är svaret : Bra med central upphandling Vänligen Agneta Olsson, Överbibliotekarie/Library Director

4 Högskolebiblioteket i Halmstad Högskolebiblioteket i Halmstad tycker i princip att synliggörande av resurser är att eftersträva och ställer sig positivt till att hela Libris samkatalog synliggörs i WorldCat. Högskolebiblioteket i Halmstad har idag en prenumeration på FirstSearch och betalar per sökning. Vi har också en prenumeration på fjärrlånefunktionen i WorldCat och skulle gärna ersätta detta med ett centralt avtal. Kostnaden för en centralt upphandlad licens är ju inte oväsentlig och vi vet ju inte idag vad det kommer att kosta så ett ställningstagande kan ske först när kostnaden är synlig. Det är för närvarande inte aktuellt för oss att sluta egna avtal för det egna biblioteksbeståndet, vi ser hellre att detta görs för hela Libris från centralt håll. Om en central licens upphandlas ser vi gärna att även fjärrlånefunktionen (Worldcat med resource sharing-funktionen (ILL)) ingår. Peter Lindgren, Bibliotekschef, Högskolebiblioteket i Halmstad Handelshögskolans i Stockholm Vi är positiva till ett synliggörande av LIBRIS som samkatalog enligt alternativ 2 och till en central upphandling av licens för FirstSearch. Med vänlig hälsning Eva Johansson, Handelshögskolan i Stockholm Hjälpmedelsinstitutets bibliotek Vi, Hjälpmedelsinstitutets bibliotek, använder inte alls WorldCat för postimport. Vi är positiva till att Libris synliggörs som samkatlog enligt alternativ två och eventuellt ansluta till ett centralt avtal, det beror på kostnaden. Hjälpmedelsinstitutets bibliotek, Anne-Marie Tärnström Högskolebiblioteket i Jönköping Här kommer svar från Högskolebiblioteket i Jönköping på förfrågan inför förhandling om medlemskap i WorldCat. 1. Vi ställer oss positiva till att LIBRIS samkatalog synliggörs i WorldCat enligt föreliggande förslag i alternativ Vi ställer oss bakom en central upphandling av licens för FirstSearch, men utfall i form av kostnader och licensvillkor kommer

5 naturligtvis att få stor betydelse i nästa steg. Vi har ett par önskemål som vi gärna vill passa på att skicka med i anledning av detta ärende. Det första är att vi är intresserade av att få tillgång till WorldCat Search API så snart som möjligt. Vi förde redan 2006 diskussioner med OCLC om att göra vårt bestånd synligt i WorldCat och vi är fortsatt intresserade i den frågan. Skulle det vara möjligt att få till någon form av ramavtal för de bibliotek som vill gå vidare med det egna beståndet, där kostnadsparametrar exempelvis kan styras av antal poster och FTEs? Ulf-Göran Nilsson, Högskolebiblioteket i Jönköping Högskolan i Kalmar Vi har stor användning av Worldcat i katalogiseringsarbetet och uppskattar den funktionen mycket. De flesta utländska böcker som inte finns i Libris hittar vi Worldcat, som vi sedan kan importera.!. Vi är positiva till att synliggöra LIBRIS som samkatalog i Worldcat. Framförallt för att vi vill dela med oss av vårt bestånd, för att kunna ta del av andras. Fjärrlånen kan komma att öka, men vi tror inte att det blir så mycket så att vi inte kan hantera det. Blir det för höga fraktkostnader t ex med lån från andra sidan Atlanten, kan vi lösa det med fraktavgifter. Vi kan dock vara nöjda med att KB bestånd visas i Worlcat och vi kan använda den för katalogisering. 2. Vi har i dagsläget inget behov av FirstSearch. Vi kan eventuellt tänka oss att vara med att betala en avgift för att kunna visa vårt bestånd i Worldcat. Eftersom vi inte har någon användning av FirstSearch är vi inte villiga att betala någon större summa. Om det inte blir någon central upphandling kommer vi inte att sluta något eget avtal med OCLC. Viveka Svensson för Högskolan i Kalmar Karlstad universitetsbibliotek Vi tycker det räcker att KB syns i WorldCat även i fortsättningen. On LIBRIS synliggörs som samkatalog är Karlstads UB positivt till en central upphandling av FirstSearch. Britt-Marie Klinhagen, Karlstad University Karolinska institutet, Universitetsbiblioteket 1) Positivt. Att på detta sätt, genom samverkan (både mellan människor och system) öka synligheten för biblioteken och dess samlingar är mycket positivt och rätt väg framåt (bring your content to where your users are). 2) Om det är nödvändigt för att fråga 1 ovan uppfylls är vi naturligtvis positiva till att licensen hanteras centralt. Vi är mera tveksamma till att vi själva skall exportera poster.

6 Karin B Grönvall, Avdelningschef Mediaförsörjning, Karolinska Institutet, Universitetsbiblioteket Konstfack 1/ Vi är positiva till ett synliggörande av Libris som samkatalog i WC 2/ En central upphandling vore naturlig, och vi anser att kostnaden för licensen skall fördelas enligt lärosätets storlek (FTE). Lisa Martling Palmgren, bibliotekschef Konstfack KTHB KTHB har följande svar på WorldCat-enkäten. 1. Vi ställer oss positiva till alternativ 2 i enkäten, där Libris synligörs som samkatalog. 2. Vi ställer oss positiva till en central upphandling av en FirstSearch-licens. Anna-Karin Forsberg, KTHB Linköpings universitetsbibliotek Linköpings UB är positiva till att hela LIBRIS_görs synligt i World Cat. Betr. First Search behöver vi ha mer info för att kunna ta ställning, fr a kostnaden och skillnaden mellan den fria World Cat och den som kräver First Search. Marianne Hällgren, Linköpings ub Lunds Universitets Bibliotek Från Lunds Universitets Bibliotek ställer vi os positivt till frågorna 1 & 2 Lars Björnshauge, bibliotekschef Lunds universitets bibliotek Läkemedelsverket Vårt bibliotek har för närvarande ingen önskan om att hela Libris synliggörs. I dagsläget ser vi inget behov av FirstSearch. Pia Bagge, Bibliotekschef, Läkemedelsverket Malmö högskola 1. Hur ställer sig ert bibliotek till ett synliggörande av LIBRIS som samkatalog enligt

7 alternativ 2 ovan? I Malmö tycker vi att det är positivt om Libris blir synligt i WorldCat och därmed visas jämsides med andra nationella bibliotekskataloger. Även för samarbetsprojekt som exemplevis det dansk-svenska lånesamarbetet Öresundsprojektet hade det varit en fördel om Libris varit synligt i WorldCat. Oförutsedda negativa konsekvenser för fjärrlån ut kan avhjälpas lokalt då varje bibliotek själv kan avböja att vara international lender. 2. Om LIBRIS synliggörs som samkatalog, hur ställer sig i så fall ert bibliotek till en central upphandling av licens för FirstSearch? Malmö ställer sig positiv till en central upphandling av licens för FirstSearch. Det är viktigt att kostnaderna för en central avtal inte blir högre än våra nuvarande licenskostnader för FirstSearch. Jette Guldborg Petersen, bibliotekschef/library Director, Malmö högskola, Bibliotek och IT/ Mittuniversitetets bibliotek 1) Vi ser gärna alternativ 2. Att ev fjärrlån ökar lite ser vi inte som ngt problem. 2) Mittuniversitetet är positiva till central upphandling av licens. Morgan Palmqvist, Mittuniversitetets bibliotek Högskolebiblioteket/Mälardalen Från Mälardalen vill vi för det första meddela att vi är mycket tacksamma och glada för att ha tillgång till OCLC:s katalogposter och är angelägna om att man värnar om detta även framledes. När det gäller att synliggöra hela Librisbasen, är jag för öppenhet och internationellt samarbete, och ser i grunden positivt på att Librisbasen blir synlig. Att antalet fjärrlån kan komma att öka får man naturligtvis räkna med, men i det stora hela tror jag att fördelarna internationellt överv äger. Vi är alltså i princip positiva till att KB går vidare och undersöker kostnader och villkor för FirstSearch licens etc etc. En central upphandling tror vi är att föredra. Våra frågeställningar rör, förutom vilka kostnader det kan röra sig om, vad tillräcklig teknisk kompetens för att administrera. kan innebära. Annsofie Oscarsson, Bibliotekschef/Library Director, Högskolebiblioteket/Mälardalen University Library Nobelbiblioteket Vi på Nobelbiblioteket har funnit att medverkan i Worldcat inte är högt prioriterat hos oss. Vi erbjuder gärna våra tjänster till svenska special- och universitetsbibliotek och tror att de

8 redan idag via LIBRIS har tillräcklig kunskap och tillgång till vår litteratur. Däremot är det inte lika angeläget att resten av världen skulle utnyttja oss(vi skickar redan böcker till övriga Norden, Baltikum och Ryssland samt då och då till Frankrike och Italen). Eftersom vi är ett av de få svenska bibliotek som inte erhåller ersättning för dessa tjänster kan vi inte ta på oss mer(kostnaden uppgår till närmare 100,000:- personalkostnaderna oräknade och ýtterligare kostnader för tjänster som inte gäller Svenska Akademien och anknytna forskare kan inte motiveras). Vår katalogisatör säger dessutom att hon oftast klarar sig utan Worldcat. Men självklart följer vi gärna utvecklingen från sidan och kan ompröva vårt beslut om så kommer att anses rimligt! Med vänliga hälsningar/lars Rydquist Nordiska Afrikainstitutets bibliotek 1. Hur ställer sig ert bibliotek till ett synliggörande av LIBRIS som samkatalog enligt alternativ 2 ovan? Nordiska Afrikainstitutets bibliotek föredrar den lösning som är idag att endast KB synliggör sitt bestånd. Vi har uppskattad den hjälp vi får genom WorldCat för katalogseringen men vårt bibliotek är endast öppet för fjärrlån inom de nordiska länderna. Det finns ändå en möjlighet för enskilda bibliotek att sluta egna avtal. 2. Om LIBRIS synliggörs som samkatalog, hur ställer sig i så fall ert bibliotek till en central upphandling av licens för FirstSearch? Kommer alternativ 2 att väljas med central upphandling som följd utgår vi från att kostnaderna fördelas efter antal registrerade poster. Åsa Lund Moberg / Bibliotekschef, Nordiska Afrikainstitutets bibliotek - Nordiska museets bibliotek Nordiska museets bibliotek ställer sig positiva till Alternativ 2, men allt beror förstås på ev. framtida kostnader för enskilda bibliotek. Mvh/Annika Peurell Patent- och registreringsverket 1.Det är en stor fördel att ha tillgång till WorlCat:s bibliografiska poster för katalogiseringsarbetet. Att kunna importera poster rationaliserar katalogiseringsprocessen för en stor del av de utländska publikationer som vi förvärvar. 2.Vi är ganska restriktiva när det gäller fjärrutlån av speciellt enheternas tekniska litteratur Om alt 2 tillämpas och Libris-katalogen blir synligt i WorldCat kan man anta att fjärrlåneförfrågningarna till oss kommer att öka både av monografier och artiklar, hur mycket är svårt att sia om. Vidare är det väl rimligt att anta att vi kommer att få förfrågningar om fjärrrlån från både bibliotek, privatpersoner, företag o institutioner från länder som inte tidigare haft utbyte med. Kanske inte är något problem men kan upplevas som en osäkerhetsfaktor. Bla längre postbefodran medför troligen att litteraturen inte kommer att vara

9 lika tillgänglig för våra egna handläggare. Kommer låneförfrågningarna att öka i stort antal från långväga låntagare måste kanske lånepolicyn justeras restriktivt. Susanne Berg, Enhetschef, Bibliotek & Patentsupport, Patent- och registreringsverket Postmusei bibliotek Som svar på förfrågan hur vi ställer oss till medlemskap i WorldCat vill jag svara följande: Fråga 1: Vi är positiva till detta. Fråga 2: Vi är även positiva till detta. Erik Hamberg, Postmusei bibliotek Riksarkivets bibliotek Jag talade nyss med Christer Larsson om den förfrågan ang. synliggörande av LIBRIS samkatalog i WorldCat som LIBRIS gick ut med för en tid sedan. Vi på Riksarkivets bibliotek (som i detta sammanhang innefattar även Krigsarkivets bibliotek) ställer oss positiva till ett synliggörande av våra samlingar i WorldCat, alltså alternativ 2 i er förfrågan. Vi kan däremot inte nu ge besked om hur vi ställer oss till den licenskostnad som detta ev. medför. Vi skulle behöva veta hur stor den kostnaden blir och föra en diskussion med vår ledning innan vi kan vara säkra på att få medel till detta. Elisabet Sandström, 1. bibliotekarie, Riksarkivets bibliotek Riksdagsbiblioteket Vi ställer oss positiva till ett synliggörande av LIBRIS som samkatalog enligt alternativ 2. FirstSearch har vi svårt att se fördelarna med och kan inte utan att veta mer om kostnader m m svara på fråga 2, men det är förstås intressant att få veta mer, både om möjligheter och kostnader. Gunilla Lilie Bauer, Överbibliotekarie, Riksdagsbiblioteket SIPRI:s bibliotek 1. Hur ställer sig ert bibliotek till ett synliggörande av LIBRIS som samkatalog enligt alternativ 2 ovan? Vi är positiva till att synliggöra hela LIBRIS. 2. Om LIBRIS synliggörs som samkatalog, hur ställer sig i så fall ert bibliotek till en

10 central upphandling av licens för FirstSearch? Vi är likaledes positiva till en central upphandling av ev. licens för First Search. Huruvida vi sedan har möjlighet att delta beror naturligtvis på hur hög avgiften blir - vår budget för databaser med mera är mycket begränsad! Nenne Bodell, SIPRI Library and Documentation Department SLU-biblioteket SLU-biblioteket stöder enkätens alternativ 1, dvs att KB fortsätter att synliggöra sitt bestånd som idag och att WorldCat fortsatt finns tillgänglig som källa vid katalogisering. Vi önskar inte synliggöra SLUB:s bestånd i WorldCat eftersom vi inte har resurser att hantera förväntad ökning i antalet beställningar. Hälsningar, Snorre Rufelt Statens musikbibliotek Vi hör nog inte till dem som använder WorldCat särskilt flitigt, med det är ju utmärkt att den finns. 1. Hur ställer sig ert bibliotek till ett synliggörande av LIBRIS som samkatalog enligt alternativ 2 ovan? För oss räcker alternativ 1 bra. Alt. 2 endast under förutsättning att det inte innebär licenskostnader för oss. Ökat antal fjärrlåneförfrågningar kan vi nog stå ut med, tror inte vår typ av material är särskilt efterfrågad, men de som lånar från oss (hvudsakligen Skandinavien, Baltikum) klarar sig bra med Libris. Motsvarande gäller för våra (ytterst fåtaliga, 58 stycken 2007) inlån (mot 8165 utlån) 2. Om LIBRIS synliggörs som samkatalog, hur ställer sig i så fall ert bibliotek till en central upphandling av licens för FirstSearch Negativt - som sagt, ökade kostnader motsvaras inte av ökad nytta. Anders Lönn, Statens musikbibliotek Stockholms stadsbibliotek Stockholms stadsbibliotek är positivt till att visa bestånd i World Cat via länk till Libris webbsök. Vi har behov av att hämta poster från WorldCat och det finns praktiska fördelar för oss med att hämta dem via Libris. Vi har hittills haft ett abbonemang för sökning i World Cat. Vi är i princip positiva till en central upphandling men det är svårt att ta ställning utan att veta vad det rör sig om för kostnader. Harriet Aagaard

11 Stockholms universitetsbibliotek Stockholms universitetsbibliotek är positiva till att hela Libris synliggörs i WorldCat enligt alternativ 2 i den utsända förfrågan. Vi är också positiva till en central upphandling av FirstSearch. Catarina Ericson-Roos, Överbibliotekarie, Stockholms universitetsbibliotek Södertörns högskolebibliotek 1. Hur ställer sig ert bibliotek till ett synliggörande av LIBRIS som samkatalog enligt alternativ 2 ovan? Södertörns högskolebibliotek är positivt till att synligggöra Libris bestånd som samkatalog i Worldcat. 2. Om LIBRIS synliggörs som samkatalog, hur ställer sig i så fall ert bibliotek till en central upphandling av licens för FirstSearch? Krävs det licenser för att i fortsättningen kunna ha tillgång till Worldcat via Libris så ställer sig Södertörns högskolebibliotek bakom en central upphandling av dessa. Förslag till svar har utarbetats av bibliotekarie Mats Alexandersson och beslutat på bibliotekets ledningsmöte den 23 september Louise Brunes, Bibliotekschef/Library Director, Södertörns högskola/södertörn University Umeå stadsbibliotek 1. Vi är intresserade av ett synliggörande av LIBRIS som somkatalog enligt alternativ 2 ovan 2. Vi är positiva till en central upphandling av licens för First Search om LIBRIS synliggörs som samkatalog Inger Edebro Sikström, Bibliotekschef / Head of Public Libraries, Umeå Stadsbibliotek Umeå universitetsbibliotek Hej! Umeå UB tycker absolut att Libris samkatalog bör finnas i sin helhet i WorldCat. Vi ställer oss också positiva till central upphandling av

12 FirstSearch. Kjell Jonsson, Överbibliotekarie, Umeå Universitetsbibliotek Uppsala universitetsbibliotek Jag kan samtidigt meddela att UUB är mycket positivt till fortsatt tillgång till WorldCat, dock under förutsättning att det inte blir alltför betungande ekonomiskt. Överbibliotekarie Ulf Göranson / Chief Librarian Ulf Göranson Vitterhetsakademiens bibliotek 1. Vi ser gärna att LIBRIS synliggörs i WorldCat enligt alternativ 2. Vi anser att detta alternativ ger de bästa möjligheterna att fullt ut utnyttja de fördelar som ett medlemskap ger. Katalogstödet uppskattas mycket av oss. Beståndsanalyser mm Vi är också intresserade av att kunna använda t ex de analysprogram/möjligheter som ett medlemskap ger. Vid IFLA i Durban presenterade OCLC en analys av bestånden i några sydafrikanska bibliotek. Och nu 2008 har vi tagit del av en analys gjord för fyra konstbibliotek i New York. Vi ser stor nytta av att svenska LIBRIS-bibliotek skulle kunna använda sig av den typen av analyser i sin verksamhet. Se rapporten Om inte en sådan möjlighet kommer till stånd via WorldCat medlemskap, skulle jag vilja föreslå att LIBRIS arbetar på att få fram ett liknande analysprogram som vi kan använda oss av. 2. Vi förordar en central upphandling. Det måste kunna ge oss det mest fördelaktiga priset. Det borde också vara både enklast och mest prisvärt om man kan få en gemensam licens för hela LIBRIS. Eftersom kostnaderna för ett utökat medlemskap är totalt okända kan vi förstås inte binda oss för ett deltagande utan att veta hur mycket vi skulle behöva betala. Kerstin Assarsson-Rizzi, Chief Librarian,Vitterhetsakademiens bibliotek Växjö universitetsbibliotek Vi vill först understryka betydelsen av fortsatt tillgång till poster från WorldCat på det sätt som vi har haft det under testperioden. Vi använder nästan enbart OCLC för postimport till LIBRIS.

13 Svar på fråga 1 hur vi ställer oss till att hela LIBRIS som samkatalog synliggörs i WorldCat: Vi har inget emot detta även om fjärrlånen eventuellt ökar. Principen att dela med sig av det man har och att man kan ta del av vad andra har känns bra och vårt biblioteks bestånd kan då ses i ett större internationellt sammanhang. Samtidigt kan det kännas tillräckligt att KB som vårt nationalbibliotek är med i WorldCat. Svar på fråga 2 hur vi ställer oss till en central upphandling av licens för FirstSearch: Det är inte aktuellt för oss att betala för databaser som man kan få tillgång till via FirstSearch och vi ser inte FirstSearch i sig som en informationsresurs som vi har så stort behov av att vi vill betala några större summor. Vi vet inte vad kostnaden för biblioteket kan bli efter förhandling men är alltså tveksamma till att betala för en licens. För Växjö universitetsbibliotek, Vivika Sjöstedt

Ajtte & sametinget: Det är en fördel att enkelt kunna hämta in poster från andra bibliotek.

Ajtte & sametinget: Det är en fördel att enkelt kunna hämta in poster från andra bibliotek. Sammanställning av enkätsvaren angående förslag om ändrad praxis för katalogisering av flerbandsverk för biblioteken inom LIBRIS samkatalog februari 2008 1. Vad anser ni om förslaget? Är det bra att stå

Läs mer

Lätt att hitta lätt att låna Sammanställning av remissvar på utredningen av bibliotekens fjärrlån

Lätt att hitta lätt att låna Sammanställning av remissvar på utredningen av bibliotekens fjärrlån Lätt att hitta lätt att låna Sammanställning av remissvar på utredningen av bibliotekens fjärrlån Del 2: Ställningstaganden Frågorna i webbenkäten Foto: KB KB dnr 50 554 2009 2010/2011 1 Del 2: Remissvar

Läs mer

Högskoleämbetets omdömen av specialistsjuksköterske- och omvårdnadsutbildningar per universitet och högskola 2014:

Högskoleämbetets omdömen av specialistsjuksköterske- och omvårdnadsutbildningar per universitet och högskola 2014: Högskoleämbetets omdömen av specialistsjuksköterske- och omvårdnadsutbildningar per universitet och högskola 2014: Högskola och utbildning Blekinge tekniska högskola Ersta Sköndal högskola Göteborgs universitet

Läs mer

Sveriges universitets- och högskoleförbund SUHF Forum för bibliotekschefer

Sveriges universitets- och högskoleförbund SUHF Forum för bibliotekschefer 1 Minnesanteckningar från möte med 25 oktober 2006 Plats: Handelshögskolan, Stockholm Närvarande: Göran Sandberg, Umeå universitet, ordförande Annika Annemark, Blekinge tekniska högskola Lars Björnshauge,

Läs mer

Erasmusstatistik studenter till och med läsåret 2008/2009. Erasmusstatistik studenter till och med läsåret 2008/2009

Erasmusstatistik studenter till och med läsåret 2008/2009. Erasmusstatistik studenter till och med läsåret 2008/2009 Erasmusstatistik studenter till och med läsåret 2008/2009 Erasmusstatistik studenter till och med läsåret 2008/2009 Erasmus Totalt antal Erasmusstudenter i Europa per år sedan Erasmus startade 1987 (Sverige

Läs mer

Front 2014 ett taktfast projekt

Front 2014 ett taktfast projekt Front 2014 ett taktfast projekt [242] Ett projekt för att formulera en strategi för hur vi vill att vår informationsförsörjning och systeminfrastruktur ska fungera 2014 2015. [Daniel Forsman] [Whitecode]

Läs mer

Forskningsbiblioteken 2008. Mediebestånd, låneverksamhet, personal, driftskostnader m.m.

Forskningsbiblioteken 2008. Mediebestånd, låneverksamhet, personal, driftskostnader m.m. Forskningsbiblioteken 2008 Mediebestånd, låneverksamhet, personal, driftskostnader m.m. Forskningsbiblioteken 2008 Mediebestånd, låneverksamhet, personal, driftskostnader m.m. Statistiska centralbyrån

Läs mer

Universities in Sweden

Universities in Sweden Universities in Sweden Blekinge tekniska högskola Office/Enheten för Externa Relationer Postadress: Blekinge Tekniska Högskola, 371 79 Karlskrona Telefon: 0455-38 50 00 Fax: 0455-38 52 07 Enhetschef: Lena

Läs mer

Fortsatt ökning av antalet nybörjare vid universitet och högskolor

Fortsatt ökning av antalet nybörjare vid universitet och högskolor Statistisk analys Lena Eriksson Analysavdelningen 08-563 086 71 lena.eriksson@hsv.se www.hsv.se 2008-11-20 Analys nr 2008/11 Fortsatt ökning av antalet nybörjare vid universitet och högskolor Antalet nybörjare

Läs mer

Dewey i Sverige. Möte Sverigebiblioteket 5 mars 2009 Magdalena Svanberg.

Dewey i Sverige. Möte Sverigebiblioteket 5 mars 2009 Magdalena Svanberg. Dewey i Sverige Möte Sverigebiblioteket 5 mars 2009 Magdalena Svanberg Detta har hänt Delstudie 3 i Katalogutredningen. Övergång till Dewey Decimal Classification. Vad skulle det innebära? (2006) Remiss.

Läs mer

Kursutbud Lärarlyftet II

Kursutbud Lärarlyftet II Mer info på www.skolverket.se/lararlyftet KURSUTBUD LÄRARLYFTET II Kursutbud Lärarlyftet II Bild Göteborgs universitet Bild för lärare åk 7-9, 45 hp (1-45) 37,5% av helfart Campus/Distans Högskolan i Jönköping

Läs mer

Förändring. Bibl andel av högskolans kostnader

Förändring. Bibl andel av högskolans kostnader Tabell 1. Kostnadsutveckling vid bibliotek resp högskola Bibliotekets totalkostnader (tkr) Högskolornas totalkostnader (tkr) 1997 2001 1997 2001 1997 2001 Chalmers tekniska högskola 45 779 51 899 13% 1

Läs mer

Libris för folkbiblioteken!

Libris för folkbiblioteken! Libris för folkbiblioteken! - mot en Nationell katalog Hilda Androls 2013-04-10 Sidnummer 1 Uppdraget Myndigheten ska ha en nationell överblick över biblioteksområdet samt främja samverkan och utveckling

Läs mer

Nationella referensgruppen 18 november 2010

Nationella referensgruppen 18 november 2010 Nationella referensgruppen 18 november 2010 Närvarande, referensgruppen: Lars Björnshauge, Margaretha Eriksson, Jette Guldborg Petersen, Kjell Jonsson, Gunnar Lager, Gunilla Lilie Bauer, Kerstin Norén,

Läs mer

Nationell statistik antagna till ämneslärarutbildning efter urval 2 i ämnen som finns i LNU

Nationell statistik antagna till ämneslärarutbildning efter urval 2 i ämnen som finns i LNU Fakultetskansliet/ Marit Persson Nationell statistik antagna till ämneslärarutbildning efter urval 2 i ämnen som finns i LNU et antagna gäller sökande till både senare år och gymnasiet hösten 2010. I statistiken

Läs mer

Promemorian Brett deltagande i högskoleutbildning

Promemorian Brett deltagande i högskoleutbildning Remiss 2017-07-18 U2017/03082/UH Utbildningsdepartementet Universitets- och högskoleenheten Promemorian Brett deltagande i högskoleutbildning Remissinstanser 1 Myndigheten för delaktighet 2 Statens skolverk

Läs mer

Erasmusstatistik studenter till och med läsåret 2009/2010

Erasmusstatistik studenter till och med läsåret 2009/2010 Erasmusstatistik studenter till och med läsåret 2009/2010 Erasmus Totalt antal Erasmusstudenter i Europa per år sedan Erasmus startade 1987 (Sverige med sedan 1992/93) 180 000 168 191 160 000 140 000 120

Läs mer

- nya möjligheter att göra forskningen tillgänglig. Vetenskaplig publicering och Open Access Karlstads universitet, 18 februari 2010

- nya möjligheter att göra forskningen tillgänglig. Vetenskaplig publicering och Open Access Karlstads universitet, 18 februari 2010 Open Access - nya möjligheter att göra forskningen tillgänglig Vetenskaplig publicering och Open Access Karlstads universitet, 18 februari 2010 Aina Svensson, Enheten för digital publicering Uppsala universitetsbibliotek

Läs mer

Tabeller. Teckenförklaring Explanation of symbols. Noll Zero. Mindre än 0,5 Mindre än 0,05

Tabeller. Teckenförklaring Explanation of symbols. Noll Zero. Mindre än 0,5 Mindre än 0,05 Universitetskanslersämbetet och SCB 28 UF 23 SM 1401 Tabeller Teckenförklaring Explanation of symbols Noll Zero 0 0,0 Mindre än 0,5 Mindre än 0,05 Less than 0.5 Less than 0.05.. Uppgift inte tillgänglig

Läs mer

Redovisning från de bibliometriska arbetsgrupperna

Redovisning från de bibliometriska arbetsgrupperna Redovisning från de bibliometriska arbetsgrupperna Håkan Carlsson Göteborgs universitetsbibliotek Bibliometrigruppen Håkan Carlsson, GUB, sammankallande Per Ahlgren, SUB Peter Linde, BTHB Tore Lund, Chalmers

Läs mer

Nationell databrunn - möjligheter och behov

Nationell databrunn - möjligheter och behov Förstudie Enheten för LIBRISsystemen och databaslicenser 2010-02-08 Marja Haapalainen Christer Larsson Henrik Lindström Anders Söderbäck Nationell databrunn - möjligheter och behov Underhandsrapport Syfte

Läs mer

Deweyprojektet. Sakkunnigmöte 2011-05-18, kl 13-16

Deweyprojektet. Sakkunnigmöte 2011-05-18, kl 13-16 Deweyprojektet. Sakkunnigmöte 2011-05-18, kl 13-16 Minnesanteckningar Närvarande Sakkunniga: Pia Bodå, Uppsala UB Bodil Gustavsson, Stockholms UB Gunilla Thunarf Sundkvist, Högskolebiblioteket i Gävle

Läs mer

Medeltal: 2217. Median: 2148

Medeltal: 2217. Median: 2148 Placering Intern Lärosäte repr./anställd 1 Kungliga tekniska högskolan 5229 2 Blekinge 3899 3 Högskolan i Skövde 3752 4 Sveriges Lantbruksuniversitet 3731 5 Malmö högskola 3724 6 Göteborgs universitet

Läs mer

Svenska forskningsbibliotek

Svenska forskningsbibliotek Kungl. Biblioteket BIBSAM 2002-04-15 Svenska forskningsbibliotek Treårsrapport. 1998, 1999 och 2000 Henrik Åslund 1:e handläggare Innehållsförteckning Förord... 3 1 Definitioner och avgränsningar... 4

Läs mer

Lärosätenas indirekta kostnader

Lärosätenas indirekta kostnader Lärosätenas indirekta kostnader SUHF-statistiken 2016 SUHF-statistiken 2016/Ann-Kristin Mattsson/2016-12-09 1 SUHF-statistik Statistik för 2010 finns redovisad i rapporten SUHF-modellen i verkligheten

Läs mer

Lärosätenas indirekta kostnader

Lärosätenas indirekta kostnader Lärosätenas indirekta kostnader SUHF-statistiken 2014 SUHF-statistiken 2014/Ann-Kristin Mattsson/2014-09-05 1 SUHF-statistik Statistik för 2010 finns redovisad i rapporten SUHF-modellen i verkligheten

Läs mer

NÄR-VAR-HUR Vecka 23-24 2005

NÄR-VAR-HUR Vecka 23-24 2005 Osbecksgymnasiet NÄR-VAR-HUR Vecka 23-24 2005 Matsedel v 23 Må: Lovdag Ti: Tonfisksallad, sås, ris On: Kökets special To: Korv m bröd Fr: Lovdag Kalendariet Måndag 6/6 Nationaldag, ledig dag. Torsdag 9/6

Läs mer

DiVA systemägarmöte. Stefan Andersson & Aina Svensson Uppsala 14 november 2013

DiVA systemägarmöte. Stefan Andersson & Aina Svensson Uppsala 14 november 2013 DiVA systemägarmöte Stefan Andersson & Aina Svensson Uppsala 14 november 2013 Dagordning 10.30-11.00: Kaffe finns i Linnérummet 11.00-11.15: Mötet börjar, inledning Lars 11.15-12.30: Utveckling i DiVA

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100); SFS 2007:1337 Utkom från trycket den 21 december 2007 utfärdad den 13 december 2007. Regeringen föreskriver 1 att 1 kap.

Läs mer

SOU 2017:10 Ny ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i forskning

SOU 2017:10 Ny ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i forskning Remiss 2017-04-21 U2017/00732/F Utbildningsdepartementet Forskningspolitiska enheten SOU 2017:10 Ny ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i forskning Härmed remitteras ovan nämnda betänkande.

Läs mer

behörighetsinformation på NyAwebben

behörighetsinformation på NyAwebben 2013-04-12 Sida 1 (10) Överföringsformat för behörighetsinformation på NyA-webben 2013-04-12 Sida 2 (10) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Referenser...

Läs mer

Minnesanteckningar från möte med styrgruppen för Forum för bibliotekschefer 15 september 2006

Minnesanteckningar från möte med styrgruppen för Forum för bibliotekschefer 15 september 2006 1 Minnesanteckningar från möte med styrgruppen för 15 september 2006 Plats: SUHF:s kansli, Stockholm Närvarande: Göran Sandberg, Umeå universitet, ordförande Lars Björnshauge, Lunds universitet, vice ordförande

Läs mer

Minnesanteckningar från det sista mötet i Expertgruppen för Libris samkatalog Onsdagen den 11 november 2009

Minnesanteckningar från det sista mötet i Expertgruppen för Libris samkatalog Onsdagen den 11 november 2009 Minnesanteckningar från det sista mötet i Expertgruppen för Libris samkatalog Onsdagen den 11 november 2009 Närvarande: Harriet Aagaard, Jonas Barck, Pia Bodå, Anders Cato, Bodil Gustavsson, Karin Grönvall

Läs mer

Deweyprojektet Protokoll Referensgruppsmöte 2011-05-06

Deweyprojektet Protokoll Referensgruppsmöte 2011-05-06 Deweyprojektet Protokoll Referensgruppsmöte 2011-05-06 Närvarande: Magdalena Svanberg, KB, Deweyprojektet, projektledare Harriet Aagaard, Stockholms stadsbibliotek Marianne Andersson, Nordiska Afrikainstitutets

Läs mer

78 procent av Umeå universitets granskade utbildningar är av hög kvalitet/mycket hög kvalitet

78 procent av Umeå universitets granskade utbildningar är av hög kvalitet/mycket hög kvalitet Sid 1 (5) 78 procent av Umeå universitets granskade utbildningar är av hög kvalitet/mycket hög kvalitet Psykologi Nationalekonomi Medie- och kommunikationsvetenskap Journalistik Geovetenskap och kulturgeografi

Läs mer

Minnesanteckningar från möte med styrgruppen på KIB, Stockholm

Minnesanteckningar från möte med styrgruppen på KIB, Stockholm 1 Minnesanteckningar från möte med styrgruppen 2008-02-13 på KIB, Stockholm Närvarande: Annika Annemark, BTH Christer Björklund, tf ordförande Annacarin Börjeson, Högskolan Väst Marie-Louise Fendin, Handelshögskolan

Läs mer

förslag till ändrade föreskrifter om torkning med mikrovågor

förslag till ändrade föreskrifter om torkning med mikrovågor Mottagare enligt sändlista REMISS Vårt datum: 2010-09-28 Vår referens: SSM 2010/3307 Förslag till ändrade föreskrifter om torkning med mikrovågor Ni får härmed tillfälle att komma med synpunkter och yttranden

Läs mer

SCORECARD: SVERIGES LANTBRUKSUNIVERSITET

SCORECARD: SVERIGES LANTBRUKSUNIVERSITET SCORECARD: SVERIGES LANTBRUKSUNIVERSITET Andel av dessa individer som fått/inhämtat information via Tryckt katalog från skolan 4 Skolans hemsida 40% Utbildnings-mässa 22% Utbildningssajt på nätet 18% Skolans

Läs mer

Betänkandet Ett öppnare och enklare system för tillträde till högskoleutbildning på grundnivå (SOU 2017:20)

Betänkandet Ett öppnare och enklare system för tillträde till högskoleutbildning på grundnivå (SOU 2017:20) Remiss 2017-03-17 U2017/01213/UH Utbildningsdepartementet Universitets- och högskoleenheten Departementssekreterare Yves Michal Betänkandet Ett öppnare och enklare system för tillträde till högskoleutbildning

Läs mer

Beslut om fördjupade granskningar av utbildningar i pedagogik

Beslut om fördjupade granskningar av utbildningar i pedagogik Rektor vid berört lärosäte Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Maria Södling 08-563 085 78 Maria.sodling@hsv.se

Läs mer

Inresande studenters prestationsgrad fortsätter att öka En analys av studenternas prestationsgrad för läsåren 2004/ /13.

Inresande studenters prestationsgrad fortsätter att öka En analys av studenternas prestationsgrad för läsåren 2004/ /13. STATISTISK ANALYS 1(13) Avdelning / löpnummer 2015-09-01 / 4 Analysavdelningen Handläggare Håkan Andersson 08-563 088 90 hakan.andersson@uka.se Universitetskanslersämbetets statistiska analyser är en av

Läs mer

Forskningsbiblioteken 2006. Mediebestånd, låneverksamhet, personal, driftskostnader m.m.

Forskningsbiblioteken 2006. Mediebestånd, låneverksamhet, personal, driftskostnader m.m. Forskningsbiblioteken 2006 Mediebestånd, låneverksamhet, personal, driftskostnader m.m. Forskningsbiblioteken 2006 Mediebestånd, låneverksamhet, personal, driftskostnader m.m. Research libraries 2006.

Läs mer

Beslut om MFS-stipendier 2009 per lärosäte och institution Beviljat 2009

Beslut om MFS-stipendier 2009 per lärosäte och institution Beviljat 2009 Blekinge tekniska högskola International Office/ Enheten för Externa Relationer 14 10 4 396 000 Chalmers tekniska högskola Teknikens Ekonomi & Organisation 6 6 0 168 000 Chalmers tekniska högskola Institutionen

Läs mer

Distribution av avhandling (Dr och Lic) från Odontologiska fakulteten, Malmö högskola

Distribution av avhandling (Dr och Lic) från Odontologiska fakulteten, Malmö högskola Distribution av avhandling (Dr och Lic) från Odontologiska fakulteten, Malmö högskola 14 Avdelningar på OD, Mah 1. Oral Diagnostik 2. Odontologisk Röntgendiagnostik 3. Oral kirurgi/oral medicin 4. Oral

Läs mer

Fler börjar studera vid universitet och högskolor igen

Fler börjar studera vid universitet och högskolor igen 1 Statistisk analys Stig Forneng Avdelningen för statistik och analys 20 november 2007 2007/8 08-563 087 75 stig.forneng@hsv.se www.hsv.se Fler börjar studera vid universitet och högskolor igen Preliminära

Läs mer

Minnesanteckningar från workshop med Forum för bibliotekschefer 26 januari 2009

Minnesanteckningar från workshop med Forum för bibliotekschefer 26 januari 2009 Sveriges universitets- och högskoleförbund Minnesanteckningar SUHF Forum för bibliotekschefer 2009-01-26 1 Minnesanteckningar från workshop med Forum för bibliotekschefer 26 januari 2009 Plats: Försvarshögskolan,

Läs mer

Fjärrlånestatistik ur LIBRIS

Fjärrlånestatistik ur LIBRIS Fjärrlånestatistik ur LIBRIS Britt Sagnert LIBRIS Nationella bibliotekssystem LIBRIS fjärrlånerutin en fjärrlånerutin i LIBRIS har funnits sedan slutet av 1988 LIBRIS fjärrlån introducerades för lånecentraler

Läs mer

KB på nytt uppdrag. Välkommen till bibliotekschefsmöte 21-22 nov 2012

KB på nytt uppdrag. Välkommen till bibliotekschefsmöte 21-22 nov 2012 Datum/Date Dnr/Ref.no 2012-10-19 239-KB 756-2012 KB på nytt uppdrag samordning och utveckling inom bibliotekssfären Välkommen till bibliotekschefsmöte 21-22 nov 2012 Möt Elsebeth Tank, som har en lång

Läs mer

Remiss av rapporten "Metoder och kriterier för bedömning av. prestation och kvalitet i lärosätenas samverkan med omgivande samhälle"

Remiss av rapporten Metoder och kriterier för bedömning av. prestation och kvalitet i lärosätenas samverkan med omgivande samhälle Regeringskansliet Remiss 2017-01-31 N2017/00055/IFK Näringsdepartementet Enheten för innovation, forskning och kapitalförsörjning Michael Jacob Remiss av rapporten "Metoder och kriterier för bedömning

Läs mer

Årlig revision Hfr möte 5-6 maj 2011 Tylösand Carin Rytoft Drangel

Årlig revision Hfr möte 5-6 maj 2011 Tylösand Carin Rytoft Drangel Årlig revision 2010 Hfr möte 5-6 maj 2011 Tylösand Carin Rytoft Drangel 1 Innehåll Ny ansvarig revisor Uppdaterad revisionsmetodik 2010 Iakttagelser från granskningen 2010 2 Ansvariga för revisionen av

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om etikprövning av forskning som avser människor; SFS 2003:615 Utkom från trycket den 28 oktober 2003 utfärdad den 9 oktober 2003. Regeringen föreskriver 1 följande.

Läs mer

Statistik i samband med sista ansökningsdag till vårterminen 2014 (VT 2014)

Statistik i samband med sista ansökningsdag till vårterminen 2014 (VT 2014) Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Fredrik Lindström Statistiker 1-4755 fredrik.lindstrom@uhr.se PM Datum 213-1-17 Diarienummer 1.1.1-393-213 Postadress Box 4593 14 3 Stockholm

Läs mer

MINSKAR RISK. BYGGER TRYGGHET. Minskar risk bygger trygghet

MINSKAR RISK. BYGGER TRYGGHET. Minskar risk bygger trygghet MINSKAR RISK. BYGGER TRYGGHET. PDD - PERSONAL DUE DILIGENCE - OMFATTNING - SYFTET STYR - EGET ARBETE INTERNT - GODA RÅD Lars Blom Försäljningschef Kort om oss 2Secure grundades 2006 Har idag ca 85 anställda

Läs mer

Utlysning av stipendium

Utlysning av stipendium Delegationen för militärhistorisk forskning Datum 2014-06-11 Bilaga till FHS Ö 348/2014 Sida 1 (1) Utlysning av stipendium Delegationen för militärhistorisk forskning utlyser härmed ett stipendium för

Läs mer

Verksamhetsplan Nationella uppdraget

Verksamhetsplan Nationella uppdraget Verksamhetsplan Nationella uppdraget Sveriges depåbibliotek och lånecentral 2015 Denna VP gäller Sveriges depåbibliotek och lånecentral KB:s partner och nationellt kompetenscenter i utvecklingen av Libris

Läs mer

Nationella referensgruppen 23 november 2011

Nationella referensgruppen 23 november 2011 ANTAL SIDOR 1(7) Nationella referensgruppen 23 november 2011 Närvarande: Åsa Berglund, Informations- och lånecentralen, Malmö stadsbibliotek Roland Esaiasson, Talboks- och punktskriftsbiblioteket Lisbeth

Läs mer

www.uk-ambetet.se Rapport 2013:6 Disciplinärenden 2012 vid universitet och högskolor

www.uk-ambetet.se Rapport 2013:6 Disciplinärenden 2012 vid universitet och högskolor www.uk-ambetet.se Rapport 2013:6 Disciplinärenden 2012 vid universitet och högskolor Disciplinärenden 2012 vid universitet och högskolor www.uk-ambetet.se Disciplinärenden 2012 vid universitet och högskolor

Läs mer

Anteckningar från möte med arbetsgruppen folkbibliotekens samarbete i Libris, Umeå 14 oktober 2014

Anteckningar från möte med arbetsgruppen folkbibliotekens samarbete i Libris, Umeå 14 oktober 2014 Anteckningar från möte med arbetsgruppen folkbibliotekens samarbete i Libris, Umeå 14 oktober 2014 Närvarande: Hilda Androls, Kungl. biblioteket Madelein Enström, Sveriges depåbibliotek och lånecentral,

Läs mer

Beslut om tilldelning av MFS-stipendier för år 2013, per lärosäte och institution Lärosäte Institution Interna Externa Totalt Stipendiebelopp*

Beslut om tilldelning av MFS-stipendier för år 2013, per lärosäte och institution Lärosäte Institution Interna Externa Totalt Stipendiebelopp* Beslut om tilldelning av MFS-stipendier för år 2013, per lärosäte och institution Lärosäte Institution Interna Externa Totalt Stipendiebelopp* Blekinge Tekniska Högskola Studerandeavd. Förvaltningen 6

Läs mer

Svensk övergång till DDC. Underlag Nationella referensgruppens möte 2008-11-19 Version 2008-11-12

Svensk övergång till DDC. Underlag Nationella referensgruppens möte 2008-11-19 Version 2008-11-12 Svensk övergång till DDC. Underlag Nationella referensgruppens möte 2008-11-19 Version 2008-11-12 Sammanfattning Målen med en övergång till DDC är Internationalisering Rationalisering av arbetet med klassifikation

Läs mer

Slutrapport. Utbildningsforskning och reformpolitik under 50 år speglad i Torsten Huséns arbetsbibliotek

Slutrapport. Utbildningsforskning och reformpolitik under 50 år speglad i Torsten Huséns arbetsbibliotek Slutrapport Utbildningsforskning och reformpolitik under 50 år speglad i Torsten Huséns arbetsbibliotek Tommy Johansson, Vivika Sjöstedt, Berit Svensson 2016 Innehåll Bakgrund 3 Katalogiseringen av Husénsamlingen

Läs mer

250 år av erfarenhet. Innovation by Collaboration SNITTS Jan Sandred, VINNOVA

250 år av erfarenhet. Innovation by Collaboration SNITTS Jan Sandred, VINNOVA 250 år av erfarenhet Innovation by Collaboration SNITTS Jan Sandred, VINNOVA 2005 För tio år sedan iphone finns inte Spotify finns inte YouTube finns inte World of Warcraft finns inte Fler känner till

Läs mer

Statistisk analys. Fortsatt många helårsstudenter Marginellt färre helårsstudenter 2011

Statistisk analys. Fortsatt många helårsstudenter Marginellt färre helårsstudenter 2011 Statistisk analys Marie Kahlroth Analysavdelningen 08-563 085 49 marie.kahlroth@hsv.se www.hsv.se 2012-03-13 2012/5 Reg.nr: 63-17-2012 Fortsatt många helårsstudenter 2011 En sammanställning av lärosätenas

Läs mer

Policy för förvärv och medieurval vid Mittuniversitetets bibliotek

Policy för förvärv och medieurval vid Mittuniversitetets bibliotek Policy för förvärv och medieurval vid Mittuniversitetets bibliotek Publicerad: 2017-10-17 Beslutsfattare: Torun Sundström Handläggare: Torun Sundström, avdelningen för vetenskaplig informationsförsörjning

Läs mer

Möte med styrgruppen för OpenAccess.se den 27 november 2007 Minnesanteckningar

Möte med styrgruppen för OpenAccess.se den 27 november 2007 Minnesanteckningar 2007-11-28 JH Möte med styrgruppen för OpenAccess.se den 27 november 2007 Minnesanteckningar Närvarande: Lars Björnshauge, Ulf Göranson, Jan Hagerlid (sekr), Gunnar Lager, Kjell Nilsson, Agneta Olsson,

Läs mer

ÖVERENSKOMMELSE ANGÅENDE DELTAGANDE I LIBRIS SAMKATALOG

ÖVERENSKOMMELSE ANGÅENDE DELTAGANDE I LIBRIS SAMKATALOG ÖVERENSKOMMELSE ANGÅENDE DELTAGANDE I LIBRIS SAMKATALOG UTKAST VERSION 1:6 för internt bruk 1 Parter Kungl. biblioteket (härefter benämnt KB ), Organisationsnummer: 202100-1710, Box 5039, 102 41 Stockholm,

Läs mer

Offentlig upphandling i ett biblioteksperspektiv Vilka lagar och regler gäller i Sverige och för svenska förhållanden?

Offentlig upphandling i ett biblioteksperspektiv Vilka lagar och regler gäller i Sverige och för svenska förhållanden? Offentlig upphandling i ett biblioteksperspektiv Vilka lagar och regler gäller i Sverige och för svenska förhållanden? Magnus Josephson 14 mars 2012 www.magnusjosephson.se 1 Sammanfattning Alla kommunala,

Läs mer

Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution.

Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution. Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution. Lärosäte Institution Externa Interna Totalt Summa* Blekinge tekniska högskola Studerandeavdelningen, Förvaltningen 9 11

Läs mer

Publicering med öppen tillgång - open access

Publicering med öppen tillgång - open access Publicering med öppen tillgång - open access Språkvetenskapliga fakulteten 27 september 2016 Aina Svensson, Enheten för digital publicering Uppsala universitetsbibliotek Vilka är vi och vad gör vi? Enheten

Läs mer

Prenumerera och publicera två sidor av samma mynt?

Prenumerera och publicera två sidor av samma mynt? Prenumerera och publicera två sidor av samma mynt? Ulf Kronman, samordnare för programmet OpenAccess.se Anna Lundén, samordnare BIBSAM-konsortiet Kungliga biblioteket Mötesplats Open Access, Göteborg 2013-04-17

Läs mer

Erasmus Charter for Higher Education Analys av svenska lärosätens ansökningar om att få delta i Erasmus+, med nordisk utblick

Erasmus Charter for Higher Education Analys av svenska lärosätens ansökningar om att få delta i Erasmus+, med nordisk utblick Erasmus Charter for Higher Education Analys av svenska lärosätens ansökningar om att få delta i Erasmus+, med nordisk utblick 25/9-2015 Anders Ahlstrand Analys av ansökningar om Erasmus Charter for Higher

Läs mer

Rörligheten mellan svenska lärosäten bland professorer, lektorer och adjunkter

Rörligheten mellan svenska lärosäten bland professorer, lektorer och adjunkter Statistisk analys Per Gillström Analysavdelningen 08-563 085 16 per.gillstrom@hsv.se www.hsv.se 2011-12-09 2012/1 Rörligheten mellan svenska lärosäten bland professorer, lektorer och adjunkter I analysen

Läs mer

DÄRFÖR NATIONELL BIBLIOTEKSKATALOG

DÄRFÖR NATIONELL BIBLIOTEKSKATALOG Svensk Biblioteksförenings skriftserie På väg mot en starkare biblioteksnation DÄRFÖR NATIONELL BIBLIOTEKSKATALOG Om LIBRIS som en möjlighet för folkbiblioteken Därför nationell bibliotekskatalog är den

Läs mer

UNIVERSITET &HÖGSKOLOR

UNIVERSITET &HÖGSKOLOR UNIVERSITET &HÖGSKOLOR HÖGSKOLEVERKETS ÅRSRAPPORT 2003 TABELLBILAGA Innehållsförteckning sid Table of contents page Inledning 5 Introduction Definitioner av vissa begrepp 5 Definitions List of terms 6

Läs mer

Fortsatt hög andel av nybörjarna vid universitet och högskolor har studerat i kommunal vuxenutbildning (komvux)

Fortsatt hög andel av nybörjarna vid universitet och högskolor har studerat i kommunal vuxenutbildning (komvux) STATISTIK & ANALYS Torbjörn Lindqvist 2004-02-16 Fortsatt hög andel av nybörjarna vid universitet och högskolor har studerat i kommunal vuxenutbildning (komvux) Nära hälften av de nya studenterna vid universitet

Läs mer

Approved student and staff exchanges within Erasmus+ International Credit Mobility and Linnaeus-Palme 2017

Approved student and staff exchanges within Erasmus+ International Credit Mobility and Linnaeus-Palme 2017 Approved student and staff exchanges within Erasmus+ International Credit Mobility and Linnaeus-Palme 2017 Swedish universities carrying out exchange projects with one or more universitites in the countries

Läs mer

Sammanfattning fördelningsunderlag för 2011 Medelcitering index

Sammanfattning fördelningsunderlag för 2011 Medelcitering index Sammanfattning fördelningsunderlag för 2011 Lärosäte Volym Medelcitering index Bibliometrisk Andel Uppsala universitet 4965.9 1.12 4876.7 13.33% Lunds universitet 5536.0 1.15 5411.3 14.79% Göteborgs universitet

Läs mer

Open access vid svenska lärosäten

Open access vid svenska lärosäten Open access vid svenska lärosäten Open access-krav dialog mellan forskningsfinansiärer och lärosäten, 12 oktober 2011 Aina Svensson Kungliga biblioteket och Uppsala universitetsbibliotek Arbetsgruppen

Läs mer

Minnesanteckningar - Expertgruppen för digitalisering, 2012-05-04

Minnesanteckningar - Expertgruppen för digitalisering, 2012-05-04 Minnesanteckningar Möte 2 Mötesdatum 2012-05-04 Minnesanteckningar - Expertgruppen för digitalisering, 2012-05-04 Närvarande: Erik Siira, Göteborgs universitetsbibliotek (ordförande) Göran Konstenius Kungl.

Läs mer

Biblioteksresurser. Vt 2014 Tanja Donner

Biblioteksresurser. Vt 2014 Tanja Donner Biblioteksresurser Vt 2014 Tanja Donner Text Ämnesguide Vårdvetenskap Söka hemifrån När ni klickar på länken till någon av våra databaser när ni inte är på högskolan kommer denna ruta att komma fram. Logga

Läs mer

Medieplan. för Högskolebiblioteket i Skövde 2014-02-24

Medieplan. för Högskolebiblioteket i Skövde 2014-02-24 Medieplan för Högskolebiblioteket i Skövde 2014-02-24 Bibliotekets ansvar för högskolans informationsförsörjning Av bibliotekets vision framgår att biblioteket ska erbjuda en miljö där lärande och utveckling

Läs mer

www.uka.se Rapport 2014:3 Disciplinärenden 2013 vid universitet och högskolor

www.uka.se Rapport 2014:3 Disciplinärenden 2013 vid universitet och högskolor , www.uka.se Rapport 2014:3 Disciplinärenden 2013 vid universitet och högskolor Disciplinärenden 2013 vid universitet och högskolor Rapportnummer: 2014:3 Utgiven av Universitetskanslersämbetet 2014 Pontus

Läs mer

Information om regeringsbeslut som berör lärar- och förskollärarutbi Idn ingarna

Information om regeringsbeslut som berör lärar- och förskollärarutbi Idn ingarna ~~ -----1---- REG ERI NG SKAN Stl ET 2011-06-09 U2011/3726/UH Utbildningsdepartementet Universitets- och högskoleenheten Enligt sändlista Information om regeringsbeslut som berör lärar- och förskollärarutbi

Läs mer

Nationella referensgruppen 16 mars 2011

Nationella referensgruppen 16 mars 2011 ANTAL SIDOR 1(9) Nationella referensgruppen 16 mars 2011 Närvarande: Åsa Berglund, Informations- och lånecentralen, Malmö stadsbibliotek Lisbeth Forslund, Gävle stadsbibliotek Jette Guldborg Petersen,

Läs mer

Sök artiklar i databaser för Vård- och hälsovetenskap

Sök artiklar i databaser för Vård- och hälsovetenskap Sök artiklar i databaser för Vård- och hälsovetenskap Bibliografiska databaser eller referensdatabaser ger hänvisningar (referenser) till artiklar och/eller rapporter och böcker. Ibland innehåller referensen

Läs mer

Färre nybörjare, men antalet utexaminerade lärare ökar

Färre nybörjare, men antalet utexaminerade lärare ökar Statistisk analys Ingeborg Amnéus Avdelningen för statistik och analys 08-563 088 09 ingeborg.amneus@hsv.se www.hsv.se 2007-12-18 2007/11 Lärarutbildningen 2006/07: Färre nybörjare, men antalet utexaminerade

Läs mer

250 år av erfarenhet. HSS15 Jan Sandred, VINNOVA Jan Axelsson, LiU Håkan Spjut, KaU Emma Hermansson, LnU

250 år av erfarenhet. HSS15 Jan Sandred, VINNOVA Jan Axelsson, LiU Håkan Spjut, KaU Emma Hermansson, LnU 250 år av erfarenhet HSS15 Jan Sandred, VINNOVA Jan Axelsson, LiU Håkan Spjut, KaU Emma Hermansson, LnU 2005 2004 2005 E-legitimation införs av skatteverket YouTube lanseras Big Brother sänds för första

Läs mer

GÖTABIBLIOTEKEN. För FörlagEtt: Kom ihåg att klicka på lägga in din order i Book-IT i sista steget av beställningen

GÖTABIBLIOTEKEN. För FörlagEtt: Kom ihåg att klicka på lägga in din order i Book-IT i sista steget av beställningen Manual för inköp A. Inköp från AdLibris, BTJ och FörlagEtt. Beställ från leverantörerna som vanligt, de levererar poster via Libris. En katalogpost skapas automatiskt vid köpet om det inte redan finns

Läs mer

Universitet och högskolor, enskilda examensanordnare enligt sändlista

Universitet och högskolor, enskilda examensanordnare enligt sändlista Universitet och högskolor, enskilda examensanordnare enligt sändlista Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Per-Gunnar

Läs mer

Ramavtal - sortering, paketering (rangering) samt boktransporter mellan främst statliga bibliotek i Sverige

Ramavtal - sortering, paketering (rangering) samt boktransporter mellan främst statliga bibliotek i Sverige 2008-12-09 Ramavtal - sortering, paketering (rangering) samt boktransporter mellan främst statliga bibliotek i Sverige Mellan Kungl. biblioteket, 202100-1710, som ombud för avropande bibliotek angivna

Läs mer

NIKOLA. Aktiviteter under senaste året vad har hänt?

NIKOLA. Aktiviteter under senaste året vad har hänt? NIKOLA Aktiviteter under senaste året vad har hänt? KlaraKrav Stöd vid upphandling Förståelse Samsyn Klassificering Egenskaper Innehåll Kvalitetsprogram Filmer Nyheter Instruktioner Blanketter Läs mer

Läs mer

Användargenererat innehåll i Libris?? Underlag till Expertgruppen för Libris möte 2008-02-28

Användargenererat innehåll i Libris?? Underlag till Expertgruppen för Libris möte 2008-02-28 Användargenererat innehåll i Libris?? Underlag till Expertgruppen för Libris möte 2008-02-28 När en webbplats besökare inbjuds (tillåts) att publicera eget innehåll i form av tex bilder, filmer, kommentarer,

Läs mer

Redovisning av basårutbildningen våren 2005

Redovisning av basårutbildningen våren 2005 Redovisning av basårutbildningen våren 2005 REGERINGSUPPDRAG REG.NR 61-1346-05 Högskoleverkets rapportserie 2005:22 R Redovisning av basårutbildningen våren 2005 REGERINGSUPPDRAG REG.NR 61-1346-05 Högskoleverket

Läs mer

Minnesanteckningar från möte med styrgruppen för Forum för bibliotekschefer 1 november 2007

Minnesanteckningar från möte med styrgruppen för Forum för bibliotekschefer 1 november 2007 1 Minnesanteckningar från möte med styrgruppen för Forum för bibliotekschefer 1 november 2007 Plats: SUHF:s kansli, Stockholm Närvarande: Göran Sandberg, Umeå universitet, ordförande Lars Björnshauge,

Läs mer

Rapport 2006:20 R. Redovisning av basårutbildningen våren 2006

Rapport 2006:20 R. Redovisning av basårutbildningen våren 2006 Rapport 2006:20 R Redovisning av basårutbildningen våren 2006 Högskoleverket Luntmakargatan 13 Bo 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fa 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Redovisning av basårutbildningen

Läs mer

Regional medieförsörjningsplan Biblioteken i Sörmland

Regional medieförsörjningsplan Biblioteken i Sörmland Regional medieförsörjningsplan Biblioteken i Sörmland En av Länsbibliotek Sörmlands uppgifter är att i samråd med de kommunala biblioteken komplettera, samordna och utveckla medieförsörjningen i länet.

Läs mer

Presentationer från arbetsgruppernas redovisningar:

Presentationer från arbetsgruppernas redovisningar: SUHF Forum för bibliotekschefer Stockholm 2008-01-16 Presentationer från arbetsgruppernas redovisningar: Högskolans elektroniska publicering Kvalitetsfrågor och utvärdering av bibliotekens verksamhet Bibliotekets

Läs mer

Remiss: Strålsäkerhetsmyndighetens granskning av SKB:s slutförvarsansökan

Remiss: Strålsäkerhetsmyndighetens granskning av SKB:s slutförvarsansökan Datum: 2014-04-28 Diarienr: SSM2014-1683 Remiss: Strålsäkerhetsmyndighetens granskning av SKB:s slutförvarsansökan Ni bereds härmed möjlighet att yttra er över Svensk Kärnbränslehantering AB:s (SKB) slutförvarsansökan

Läs mer

Betänkandet Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål (SOU 2017:50)

Betänkandet Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål (SOU 2017:50) Remiss 2017-06-13 U2017/02644/F Utbildningsdepartementet Forskningspolitiska enheten Betänkandet Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål (SOU 2017:50) Remissinstanser 1 Riksdagens ombudsmän (JO)

Läs mer