Sammanställning av svar på frågan om LIBRIS-biblioteken och WorldCat

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanställning av svar på frågan om LIBRIS-biblioteken och WorldCat"

Transkript

1 Sammanställning av svar på frågan om LIBRIS-biblioteken och WorldCat Sammanfattningsvis kan man säga att av de 42 svaren är de flesta positiva till att LIBRIS samkatalog synliggörs i WorldCat. Ett mindre antal bibliotek vill inte synliggöra det egna beståndet. De flesta är för en central upphandling men har frågor kring kostnaderna och vad dessa innebär för det egna biblioteket. Så här såg frågorna ut: 1. Hur ställer sig ert bibliotek till ett synliggörande av LIBRIS i samkatalogen enligt alternativ 2 ovan? 2. Om LIBRIS synliggörs som samkatalog, hur ställer sig i så fall ert bibliotek till en central upphandling av licens för FirstSearch? 3. Övriga synpunkter Och här följer svaren i bokstavsordning: Blekinge Tekniska Högskola vi på Blekinge Tekniska Högskola är positiva till synliggörande via Libris i WorldCat. Vi är också för en central upphandling av First Search. Eva Norling Blekinge Tekniska högskola Högskolan i Borås Vi har diskuterat de frågor ni vill få belysta på KB angående OCLC och synligheten i WorldCat samt upphandling av FirstSearch. Vi, på Högskolan i Borås, ställer oss positiva till att vårt bibliotek synliggörs genom LIBRIS samkatalog. Den enda fråga vi ställer oss är hur vi skall förhålla oss till att ta betalt för utlån av böcker till länder utanför Norden och Baltikum. USA tar ju nästa alltid betalt och det skulle ju kunna finnas en "risk" om bibliotek upptäcker att det är gratis att låna från svenska bibliotek och då i högre utsträckning väljer att skicka fjärrlån till oss. Men samtidigt förmodar jag att detta är en fråga som varje bibliotek måste bestämma själva. Vi ställer oss också positiva till att KB förhandlar centralt om licens till FirstSearch. Vi har redan nu en licens för att kunna göra fjärrlån genom FirstSearch. Men kanske kan det bli billigare genom en central upphandling. Martin Borg, Högskolan i Borås CANs bibliotek

2 1. Vi är mycket positiva till det. Synlighet är bra och jag menar att det stärker biblioteken generellt. Jag är med i en amerikansk specialbiblioteksförening för droginformation, och jag vet att detta nätverk skulle välkomna europeisk beståndsinformation i WorldCat. 2. Som alltid beror det på kostnaden. En annan frågeställning gör sig också påmind; vad vinner vi som enskilt bibliotek för fördelar av detta? Möjlighet att låna från OCLCbibliotek utan extra kostnad? Är det så idag att det verkligen fordras licens till FirstSearch för att anslutas till ILL? Vi är ett litet bibliotek med begränsad ekonomi och personal. Claes Olsson, Bibliotekschef, CANs bibliotek Chalmers tekniska högskola 1. Hur ställer sig ert bibliotek till ett synliggörande av LIBRIS som samkatalog enligt alternativ 2 ovan? Helt ok för vår del. 2. Om LIBRIS synliggörs som samkatalog, hur ställer sig i så fall ert bibliotek till en central upphandling av licens för FirstSearch? Bra med central upphandling. Chalmers är själva medlemmar i OCLC. Annika Sverrung, bibliotekschef, Chalmers tekniska högskola Danshögskolan Angående enkät-förfrågan inför förhandling om medlemskap i World Cat svarar Danshögskolans bibliotek: Alt 2 är OK, om det inte medför någon kostnad för First Search-licens för Danshögskolans bibliotek. Om inte det blir möjligt är vi tacksamma om alt 1 kan erbjudas även i framtiden. Vi har nytta av tillgången till World Cat. Åsa Teglund, Biblioteksansvarig, Danshögskolan

3 Ersta Sköndal högskolebibliotek 1. Hur ställer sig ert bibliotek till ett synliggörande av LIBRIS som samkatalog enligt alternativ 2 ovan? Svar: Jag tycker att det är en mycket bra idé att vårt bibliotek blir synliggjort enligt alternativ Om LIBRIS synliggörs som samkatalog, hur ställer sig i så fall ert bibliotek till en central upphandling av licens för FirstSearch? Svar: Det är utmärkt om det blir en central upphandling av FirstSearch. Sedan beror det ju förstås på prislappen huruvida mitt bibliotek har möjlighet att gå med i avtalet (men så är det ju alltid med centralt upphandlade licenser). Ann-Kristin Forsberg Bibliotekschef, Ersta Sköndals högskolebibliotek Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH Ang OCLC: Fråga 1: mycket positiva Fråga 2: En central upphandling är enda alternativet för GIH. Kostnaden måste vara begränsad med tanke på vår budget Mats Hagström tf förvaltningschef, bibliotekschef Högskolan i Gävle Biblioteket Fråga 1: Vi ställer oss i princip positiva, men har också ett par funderingar: Under rubriken Bakgrund står det att KB:s erfarenhet är att synliggörandet av bibliotekets bestånd inneburit en markant ökning av antalet fjärrlån. Är det fjärrlån av KB-unikt material eller generellt? Kommer beställningarna från helt nya håll? Hur hög kostnaden för en ev licens blir är också av betydelse för oss. Fråga 2: Om en licens ska upphandlas, tycker vi att det är bra att det görs centralt. Gunilla Thunarf Sundkvist, tf bibliotekschef Högskolan i Gävle Biblioteket Göteborgs universitetsbibliotek GUB är positivt! 2. Ang central upphandling är svaret : Bra med central upphandling Vänligen Agneta Olsson, Överbibliotekarie/Library Director

4 Högskolebiblioteket i Halmstad Högskolebiblioteket i Halmstad tycker i princip att synliggörande av resurser är att eftersträva och ställer sig positivt till att hela Libris samkatalog synliggörs i WorldCat. Högskolebiblioteket i Halmstad har idag en prenumeration på FirstSearch och betalar per sökning. Vi har också en prenumeration på fjärrlånefunktionen i WorldCat och skulle gärna ersätta detta med ett centralt avtal. Kostnaden för en centralt upphandlad licens är ju inte oväsentlig och vi vet ju inte idag vad det kommer att kosta så ett ställningstagande kan ske först när kostnaden är synlig. Det är för närvarande inte aktuellt för oss att sluta egna avtal för det egna biblioteksbeståndet, vi ser hellre att detta görs för hela Libris från centralt håll. Om en central licens upphandlas ser vi gärna att även fjärrlånefunktionen (Worldcat med resource sharing-funktionen (ILL)) ingår. Peter Lindgren, Bibliotekschef, Högskolebiblioteket i Halmstad Handelshögskolans i Stockholm Vi är positiva till ett synliggörande av LIBRIS som samkatalog enligt alternativ 2 och till en central upphandling av licens för FirstSearch. Med vänlig hälsning Eva Johansson, Handelshögskolan i Stockholm Hjälpmedelsinstitutets bibliotek Vi, Hjälpmedelsinstitutets bibliotek, använder inte alls WorldCat för postimport. Vi är positiva till att Libris synliggörs som samkatlog enligt alternativ två och eventuellt ansluta till ett centralt avtal, det beror på kostnaden. Hjälpmedelsinstitutets bibliotek, Anne-Marie Tärnström Högskolebiblioteket i Jönköping Här kommer svar från Högskolebiblioteket i Jönköping på förfrågan inför förhandling om medlemskap i WorldCat. 1. Vi ställer oss positiva till att LIBRIS samkatalog synliggörs i WorldCat enligt föreliggande förslag i alternativ Vi ställer oss bakom en central upphandling av licens för FirstSearch, men utfall i form av kostnader och licensvillkor kommer

5 naturligtvis att få stor betydelse i nästa steg. Vi har ett par önskemål som vi gärna vill passa på att skicka med i anledning av detta ärende. Det första är att vi är intresserade av att få tillgång till WorldCat Search API så snart som möjligt. Vi förde redan 2006 diskussioner med OCLC om att göra vårt bestånd synligt i WorldCat och vi är fortsatt intresserade i den frågan. Skulle det vara möjligt att få till någon form av ramavtal för de bibliotek som vill gå vidare med det egna beståndet, där kostnadsparametrar exempelvis kan styras av antal poster och FTEs? Ulf-Göran Nilsson, Högskolebiblioteket i Jönköping Högskolan i Kalmar Vi har stor användning av Worldcat i katalogiseringsarbetet och uppskattar den funktionen mycket. De flesta utländska böcker som inte finns i Libris hittar vi Worldcat, som vi sedan kan importera.!. Vi är positiva till att synliggöra LIBRIS som samkatalog i Worldcat. Framförallt för att vi vill dela med oss av vårt bestånd, för att kunna ta del av andras. Fjärrlånen kan komma att öka, men vi tror inte att det blir så mycket så att vi inte kan hantera det. Blir det för höga fraktkostnader t ex med lån från andra sidan Atlanten, kan vi lösa det med fraktavgifter. Vi kan dock vara nöjda med att KB bestånd visas i Worlcat och vi kan använda den för katalogisering. 2. Vi har i dagsläget inget behov av FirstSearch. Vi kan eventuellt tänka oss att vara med att betala en avgift för att kunna visa vårt bestånd i Worldcat. Eftersom vi inte har någon användning av FirstSearch är vi inte villiga att betala någon större summa. Om det inte blir någon central upphandling kommer vi inte att sluta något eget avtal med OCLC. Viveka Svensson för Högskolan i Kalmar Karlstad universitetsbibliotek Vi tycker det räcker att KB syns i WorldCat även i fortsättningen. On LIBRIS synliggörs som samkatalog är Karlstads UB positivt till en central upphandling av FirstSearch. Britt-Marie Klinhagen, Karlstad University Karolinska institutet, Universitetsbiblioteket 1) Positivt. Att på detta sätt, genom samverkan (både mellan människor och system) öka synligheten för biblioteken och dess samlingar är mycket positivt och rätt väg framåt (bring your content to where your users are). 2) Om det är nödvändigt för att fråga 1 ovan uppfylls är vi naturligtvis positiva till att licensen hanteras centralt. Vi är mera tveksamma till att vi själva skall exportera poster.

6 Karin B Grönvall, Avdelningschef Mediaförsörjning, Karolinska Institutet, Universitetsbiblioteket Konstfack 1/ Vi är positiva till ett synliggörande av Libris som samkatalog i WC 2/ En central upphandling vore naturlig, och vi anser att kostnaden för licensen skall fördelas enligt lärosätets storlek (FTE). Lisa Martling Palmgren, bibliotekschef Konstfack KTHB KTHB har följande svar på WorldCat-enkäten. 1. Vi ställer oss positiva till alternativ 2 i enkäten, där Libris synligörs som samkatalog. 2. Vi ställer oss positiva till en central upphandling av en FirstSearch-licens. Anna-Karin Forsberg, KTHB Linköpings universitetsbibliotek Linköpings UB är positiva till att hela LIBRIS_görs synligt i World Cat. Betr. First Search behöver vi ha mer info för att kunna ta ställning, fr a kostnaden och skillnaden mellan den fria World Cat och den som kräver First Search. Marianne Hällgren, Linköpings ub Lunds Universitets Bibliotek Från Lunds Universitets Bibliotek ställer vi os positivt till frågorna 1 & 2 Lars Björnshauge, bibliotekschef Lunds universitets bibliotek Läkemedelsverket Vårt bibliotek har för närvarande ingen önskan om att hela Libris synliggörs. I dagsläget ser vi inget behov av FirstSearch. Pia Bagge, Bibliotekschef, Läkemedelsverket Malmö högskola 1. Hur ställer sig ert bibliotek till ett synliggörande av LIBRIS som samkatalog enligt

7 alternativ 2 ovan? I Malmö tycker vi att det är positivt om Libris blir synligt i WorldCat och därmed visas jämsides med andra nationella bibliotekskataloger. Även för samarbetsprojekt som exemplevis det dansk-svenska lånesamarbetet Öresundsprojektet hade det varit en fördel om Libris varit synligt i WorldCat. Oförutsedda negativa konsekvenser för fjärrlån ut kan avhjälpas lokalt då varje bibliotek själv kan avböja att vara international lender. 2. Om LIBRIS synliggörs som samkatalog, hur ställer sig i så fall ert bibliotek till en central upphandling av licens för FirstSearch? Malmö ställer sig positiv till en central upphandling av licens för FirstSearch. Det är viktigt att kostnaderna för en central avtal inte blir högre än våra nuvarande licenskostnader för FirstSearch. Jette Guldborg Petersen, bibliotekschef/library Director, Malmö högskola, Bibliotek och IT/ Mittuniversitetets bibliotek 1) Vi ser gärna alternativ 2. Att ev fjärrlån ökar lite ser vi inte som ngt problem. 2) Mittuniversitetet är positiva till central upphandling av licens. Morgan Palmqvist, Mittuniversitetets bibliotek Högskolebiblioteket/Mälardalen Från Mälardalen vill vi för det första meddela att vi är mycket tacksamma och glada för att ha tillgång till OCLC:s katalogposter och är angelägna om att man värnar om detta även framledes. När det gäller att synliggöra hela Librisbasen, är jag för öppenhet och internationellt samarbete, och ser i grunden positivt på att Librisbasen blir synlig. Att antalet fjärrlån kan komma att öka får man naturligtvis räkna med, men i det stora hela tror jag att fördelarna internationellt överv äger. Vi är alltså i princip positiva till att KB går vidare och undersöker kostnader och villkor för FirstSearch licens etc etc. En central upphandling tror vi är att föredra. Våra frågeställningar rör, förutom vilka kostnader det kan röra sig om, vad tillräcklig teknisk kompetens för att administrera. kan innebära. Annsofie Oscarsson, Bibliotekschef/Library Director, Högskolebiblioteket/Mälardalen University Library Nobelbiblioteket Vi på Nobelbiblioteket har funnit att medverkan i Worldcat inte är högt prioriterat hos oss. Vi erbjuder gärna våra tjänster till svenska special- och universitetsbibliotek och tror att de

8 redan idag via LIBRIS har tillräcklig kunskap och tillgång till vår litteratur. Däremot är det inte lika angeläget att resten av världen skulle utnyttja oss(vi skickar redan böcker till övriga Norden, Baltikum och Ryssland samt då och då till Frankrike och Italen). Eftersom vi är ett av de få svenska bibliotek som inte erhåller ersättning för dessa tjänster kan vi inte ta på oss mer(kostnaden uppgår till närmare 100,000:- personalkostnaderna oräknade och ýtterligare kostnader för tjänster som inte gäller Svenska Akademien och anknytna forskare kan inte motiveras). Vår katalogisatör säger dessutom att hon oftast klarar sig utan Worldcat. Men självklart följer vi gärna utvecklingen från sidan och kan ompröva vårt beslut om så kommer att anses rimligt! Med vänliga hälsningar/lars Rydquist Nordiska Afrikainstitutets bibliotek 1. Hur ställer sig ert bibliotek till ett synliggörande av LIBRIS som samkatalog enligt alternativ 2 ovan? Nordiska Afrikainstitutets bibliotek föredrar den lösning som är idag att endast KB synliggör sitt bestånd. Vi har uppskattad den hjälp vi får genom WorldCat för katalogseringen men vårt bibliotek är endast öppet för fjärrlån inom de nordiska länderna. Det finns ändå en möjlighet för enskilda bibliotek att sluta egna avtal. 2. Om LIBRIS synliggörs som samkatalog, hur ställer sig i så fall ert bibliotek till en central upphandling av licens för FirstSearch? Kommer alternativ 2 att väljas med central upphandling som följd utgår vi från att kostnaderna fördelas efter antal registrerade poster. Åsa Lund Moberg / Bibliotekschef, Nordiska Afrikainstitutets bibliotek - Nordiska museets bibliotek Nordiska museets bibliotek ställer sig positiva till Alternativ 2, men allt beror förstås på ev. framtida kostnader för enskilda bibliotek. Mvh/Annika Peurell Patent- och registreringsverket 1.Det är en stor fördel att ha tillgång till WorlCat:s bibliografiska poster för katalogiseringsarbetet. Att kunna importera poster rationaliserar katalogiseringsprocessen för en stor del av de utländska publikationer som vi förvärvar. 2.Vi är ganska restriktiva när det gäller fjärrutlån av speciellt enheternas tekniska litteratur Om alt 2 tillämpas och Libris-katalogen blir synligt i WorldCat kan man anta att fjärrlåneförfrågningarna till oss kommer att öka både av monografier och artiklar, hur mycket är svårt att sia om. Vidare är det väl rimligt att anta att vi kommer att få förfrågningar om fjärrrlån från både bibliotek, privatpersoner, företag o institutioner från länder som inte tidigare haft utbyte med. Kanske inte är något problem men kan upplevas som en osäkerhetsfaktor. Bla längre postbefodran medför troligen att litteraturen inte kommer att vara

9 lika tillgänglig för våra egna handläggare. Kommer låneförfrågningarna att öka i stort antal från långväga låntagare måste kanske lånepolicyn justeras restriktivt. Susanne Berg, Enhetschef, Bibliotek & Patentsupport, Patent- och registreringsverket Postmusei bibliotek Som svar på förfrågan hur vi ställer oss till medlemskap i WorldCat vill jag svara följande: Fråga 1: Vi är positiva till detta. Fråga 2: Vi är även positiva till detta. Erik Hamberg, Postmusei bibliotek Riksarkivets bibliotek Jag talade nyss med Christer Larsson om den förfrågan ang. synliggörande av LIBRIS samkatalog i WorldCat som LIBRIS gick ut med för en tid sedan. Vi på Riksarkivets bibliotek (som i detta sammanhang innefattar även Krigsarkivets bibliotek) ställer oss positiva till ett synliggörande av våra samlingar i WorldCat, alltså alternativ 2 i er förfrågan. Vi kan däremot inte nu ge besked om hur vi ställer oss till den licenskostnad som detta ev. medför. Vi skulle behöva veta hur stor den kostnaden blir och föra en diskussion med vår ledning innan vi kan vara säkra på att få medel till detta. Elisabet Sandström, 1. bibliotekarie, Riksarkivets bibliotek Riksdagsbiblioteket Vi ställer oss positiva till ett synliggörande av LIBRIS som samkatalog enligt alternativ 2. FirstSearch har vi svårt att se fördelarna med och kan inte utan att veta mer om kostnader m m svara på fråga 2, men det är förstås intressant att få veta mer, både om möjligheter och kostnader. Gunilla Lilie Bauer, Överbibliotekarie, Riksdagsbiblioteket SIPRI:s bibliotek 1. Hur ställer sig ert bibliotek till ett synliggörande av LIBRIS som samkatalog enligt alternativ 2 ovan? Vi är positiva till att synliggöra hela LIBRIS. 2. Om LIBRIS synliggörs som samkatalog, hur ställer sig i så fall ert bibliotek till en

10 central upphandling av licens för FirstSearch? Vi är likaledes positiva till en central upphandling av ev. licens för First Search. Huruvida vi sedan har möjlighet att delta beror naturligtvis på hur hög avgiften blir - vår budget för databaser med mera är mycket begränsad! Nenne Bodell, SIPRI Library and Documentation Department SLU-biblioteket SLU-biblioteket stöder enkätens alternativ 1, dvs att KB fortsätter att synliggöra sitt bestånd som idag och att WorldCat fortsatt finns tillgänglig som källa vid katalogisering. Vi önskar inte synliggöra SLUB:s bestånd i WorldCat eftersom vi inte har resurser att hantera förväntad ökning i antalet beställningar. Hälsningar, Snorre Rufelt Statens musikbibliotek Vi hör nog inte till dem som använder WorldCat särskilt flitigt, med det är ju utmärkt att den finns. 1. Hur ställer sig ert bibliotek till ett synliggörande av LIBRIS som samkatalog enligt alternativ 2 ovan? För oss räcker alternativ 1 bra. Alt. 2 endast under förutsättning att det inte innebär licenskostnader för oss. Ökat antal fjärrlåneförfrågningar kan vi nog stå ut med, tror inte vår typ av material är särskilt efterfrågad, men de som lånar från oss (hvudsakligen Skandinavien, Baltikum) klarar sig bra med Libris. Motsvarande gäller för våra (ytterst fåtaliga, 58 stycken 2007) inlån (mot 8165 utlån) 2. Om LIBRIS synliggörs som samkatalog, hur ställer sig i så fall ert bibliotek till en central upphandling av licens för FirstSearch Negativt - som sagt, ökade kostnader motsvaras inte av ökad nytta. Anders Lönn, Statens musikbibliotek Stockholms stadsbibliotek Stockholms stadsbibliotek är positivt till att visa bestånd i World Cat via länk till Libris webbsök. Vi har behov av att hämta poster från WorldCat och det finns praktiska fördelar för oss med att hämta dem via Libris. Vi har hittills haft ett abbonemang för sökning i World Cat. Vi är i princip positiva till en central upphandling men det är svårt att ta ställning utan att veta vad det rör sig om för kostnader. Harriet Aagaard

11 Stockholms universitetsbibliotek Stockholms universitetsbibliotek är positiva till att hela Libris synliggörs i WorldCat enligt alternativ 2 i den utsända förfrågan. Vi är också positiva till en central upphandling av FirstSearch. Catarina Ericson-Roos, Överbibliotekarie, Stockholms universitetsbibliotek Södertörns högskolebibliotek 1. Hur ställer sig ert bibliotek till ett synliggörande av LIBRIS som samkatalog enligt alternativ 2 ovan? Södertörns högskolebibliotek är positivt till att synligggöra Libris bestånd som samkatalog i Worldcat. 2. Om LIBRIS synliggörs som samkatalog, hur ställer sig i så fall ert bibliotek till en central upphandling av licens för FirstSearch? Krävs det licenser för att i fortsättningen kunna ha tillgång till Worldcat via Libris så ställer sig Södertörns högskolebibliotek bakom en central upphandling av dessa. Förslag till svar har utarbetats av bibliotekarie Mats Alexandersson och beslutat på bibliotekets ledningsmöte den 23 september Louise Brunes, Bibliotekschef/Library Director, Södertörns högskola/södertörn University Umeå stadsbibliotek 1. Vi är intresserade av ett synliggörande av LIBRIS som somkatalog enligt alternativ 2 ovan 2. Vi är positiva till en central upphandling av licens för First Search om LIBRIS synliggörs som samkatalog Inger Edebro Sikström, Bibliotekschef / Head of Public Libraries, Umeå Stadsbibliotek Umeå universitetsbibliotek Hej! Umeå UB tycker absolut att Libris samkatalog bör finnas i sin helhet i WorldCat. Vi ställer oss också positiva till central upphandling av

12 FirstSearch. Kjell Jonsson, Överbibliotekarie, Umeå Universitetsbibliotek Uppsala universitetsbibliotek Jag kan samtidigt meddela att UUB är mycket positivt till fortsatt tillgång till WorldCat, dock under förutsättning att det inte blir alltför betungande ekonomiskt. Överbibliotekarie Ulf Göranson / Chief Librarian Ulf Göranson Vitterhetsakademiens bibliotek 1. Vi ser gärna att LIBRIS synliggörs i WorldCat enligt alternativ 2. Vi anser att detta alternativ ger de bästa möjligheterna att fullt ut utnyttja de fördelar som ett medlemskap ger. Katalogstödet uppskattas mycket av oss. Beståndsanalyser mm Vi är också intresserade av att kunna använda t ex de analysprogram/möjligheter som ett medlemskap ger. Vid IFLA i Durban presenterade OCLC en analys av bestånden i några sydafrikanska bibliotek. Och nu 2008 har vi tagit del av en analys gjord för fyra konstbibliotek i New York. Vi ser stor nytta av att svenska LIBRIS-bibliotek skulle kunna använda sig av den typen av analyser i sin verksamhet. Se rapporten Om inte en sådan möjlighet kommer till stånd via WorldCat medlemskap, skulle jag vilja föreslå att LIBRIS arbetar på att få fram ett liknande analysprogram som vi kan använda oss av. 2. Vi förordar en central upphandling. Det måste kunna ge oss det mest fördelaktiga priset. Det borde också vara både enklast och mest prisvärt om man kan få en gemensam licens för hela LIBRIS. Eftersom kostnaderna för ett utökat medlemskap är totalt okända kan vi förstås inte binda oss för ett deltagande utan att veta hur mycket vi skulle behöva betala. Kerstin Assarsson-Rizzi, Chief Librarian,Vitterhetsakademiens bibliotek Växjö universitetsbibliotek Vi vill först understryka betydelsen av fortsatt tillgång till poster från WorldCat på det sätt som vi har haft det under testperioden. Vi använder nästan enbart OCLC för postimport till LIBRIS.

13 Svar på fråga 1 hur vi ställer oss till att hela LIBRIS som samkatalog synliggörs i WorldCat: Vi har inget emot detta även om fjärrlånen eventuellt ökar. Principen att dela med sig av det man har och att man kan ta del av vad andra har känns bra och vårt biblioteks bestånd kan då ses i ett större internationellt sammanhang. Samtidigt kan det kännas tillräckligt att KB som vårt nationalbibliotek är med i WorldCat. Svar på fråga 2 hur vi ställer oss till en central upphandling av licens för FirstSearch: Det är inte aktuellt för oss att betala för databaser som man kan få tillgång till via FirstSearch och vi ser inte FirstSearch i sig som en informationsresurs som vi har så stort behov av att vi vill betala några större summor. Vi vet inte vad kostnaden för biblioteket kan bli efter förhandling men är alltså tveksamma till att betala för en licens. För Växjö universitetsbibliotek, Vivika Sjöstedt

Open access vid svenska lärosäten - en enkätundersökning. Aina Svensson, OpenAccess.se Nationell samverkan, Kungliga biblioteket

Open access vid svenska lärosäten - en enkätundersökning. Aina Svensson, OpenAccess.se Nationell samverkan, Kungliga biblioteket Open access vid svenska lärosäten - en enkätundersökning Aina Svensson, OpenAccess.se Nationell samverkan, Kungliga biblioteket September 2011 Följande rapport är en sammanställning av resultat från en

Läs mer

Rörligheten mellan svenska lärosäten bland professorer, lektorer och adjunkter

Rörligheten mellan svenska lärosäten bland professorer, lektorer och adjunkter Statistisk analys Per Gillström Analysavdelningen 08-563 085 16 per.gillstrom@hsv.se www.hsv.se 2011-12-09 2012/1 Rörligheten mellan svenska lärosäten bland professorer, lektorer och adjunkter I analysen

Läs mer

Lätt att hitta lätt att låna

Lätt att hitta lätt att låna Lätt att hitta lätt att låna Ny modell för bibliotekens nationella mediesamarbete en utredning av bibliotekens fjärrlån Annette Johansson AnnJo Konsulteri Nils G Storhagen New Logistics Institute AB KB:s

Läs mer

Andra året med studieavgifter lärosätenas erfarenheter

Andra året med studieavgifter lärosätenas erfarenheter Rapport 2012:26 R Andra året med studieavgifter lärosätenas erfarenheter www.hsv.se Rapport 2012:26 R Andra året med studieavgifter lärosätenas erfarenheter Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851,

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Skolbibliotek, det var en bra fråga!

Skolbibliotek, det var en bra fråga! Skolbibliotek, det var en bra fråga! Rapport från intervjuer med nio skolledare och chefer inom ESFprojektet Skolbibliotekarielyftet Nov 2012 Pia Holgersson, Velopia lärande utvärderare, Skolbibliotekarielyftet

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer

När kommer. En kartläggning av e-boken i Sverige ur ett biblioteksperspektiv

När kommer. En kartläggning av e-boken i Sverige ur ett biblioteksperspektiv När kommer boomen? En kartläggning av e-boken i Sverige ur ett biblioteksperspektiv Innehållsförteckning Sammanfattning...4 1. Inledning, bakgrund, syfte och metod... 4 Inledning...4 Direktiv, organisation

Läs mer

2014:27. Forskningsanslagen ur ett jämställdhetsperspektiv

2014:27. Forskningsanslagen ur ett jämställdhetsperspektiv 2014:27 Forskningsanslagen ur ett jämställdhetsperspektiv MISSIV DATUM DIARIENR 2014-12-01 2013/257-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2013-11-14 U2013/6713/JÄM Regeringen Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm

Läs mer

Duger? Det är ett jättebra system! initialtest av koha ett fritt alternativ för biblioteken. Författare: Viktor Sarge

Duger? Det är ett jättebra system! initialtest av koha ett fritt alternativ för biblioteken. Författare: Viktor Sarge Duger? Det är ett jättebra system! initialtest av koha ett fritt alternativ för biblioteken Författare: Viktor Sarge Detta verk är licensierat under Creative Commons Erkännande Ickekommersiell Inga bearbetningar

Läs mer

Att beställa utvärderingar

Att beställa utvärderingar 2005:26 UTVÄRDERING Att beställa utvärderingar en vägledning 1 Innehållsförteckning Förord 3 Inledning 4 Processbeskrivning 6 1. Klargör syftet 8 2. Formulera utvärderingsfrågan 12 3. Går utvärderingsfrågan

Läs mer

Publicera! Svenska forskningsbiblioteks arbete med publiceringsfrågor. Helena Francke på uppdrag av Svensk Biblioteksförening 2013

Publicera! Svenska forskningsbiblioteks arbete med publiceringsfrågor. Helena Francke på uppdrag av Svensk Biblioteksförening 2013 Publicera! Svenska forskningsbiblioteks arbete med publiceringsfrågor Helena Francke på uppdrag av Svensk Biblioteksförening 2013 World Trade Center Box 70380 107 24 Stockholm Tel: 08-545 132 30 info@biblioteksforeningen.org

Läs mer

Nyanlända elevers utbildning. goda exempel från tio kommuner

Nyanlända elevers utbildning. goda exempel från tio kommuner Nyanlända elevers utbildning goda exempel från tio kommuner Nyanlända elevers utbildning goda exempel från tio kommuner Upplysningar om innehållet: Nina Andersson-Brynja, nina.anderssonbrynja@skl.se Tel

Läs mer

Medling i skola samt vid brott

Medling i skola samt vid brott Medling i skola samt vid brott En utredning om medling i Norrbotten Luleå Tekniska Universitet Utredningssociologi Jennie Oja Förord Jag vill först och främst tacka kommunförbundet i Norrbotten som gav

Läs mer

Det obegränsade rummet DET MODERNA SKOLBIBLIOTEKET EN FRAMTIDSSKISS

Det obegränsade rummet DET MODERNA SKOLBIBLIOTEKET EN FRAMTIDSSKISS Det obegränsade rummet DET MODERNA SKOLBIBLIOTEKET EN FRAMTIDSSKISS Förord I den svenska skolan sker just nu stora förändringar, med ny skollag, nya läroplaner och ett nytt betygssystem. Samtidigt förändras

Läs mer

Om framtiden vet vi intet En undersökning av hur Bibliotek 2.0 påverkar folkbibliotek och bibliotekarier

Om framtiden vet vi intet En undersökning av hur Bibliotek 2.0 påverkar folkbibliotek och bibliotekarier MAGISTERUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP VID INSTITUTIONEN BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP/BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN 2010:19 ISSN 1654-0247 Om framtiden vet vi intet En undersökning av hur

Läs mer

Tack vare det meröppna biblioteket fi nns det ett bibliotek även för mig

Tack vare det meröppna biblioteket fi nns det ett bibliotek även för mig KulturSkåne Tack vare det meröppna biblioteket fi nns det ett bibliotek även för mig En utvärdering av Veberöds meröppna bibliotek 2010-2011 EN UTVÄRDERING AV VEBERÖDS MERÖPPNA BIBLIOTEK 2010-2011 FÖRORD

Läs mer

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Helen Uliczka Agneta Halvarsson APeL FoU Juni 2010 Innehåll Bakgrund... 3 Utvärderingens syfte och metod... 3 Om rapporten... 4 Resultat från webbenkäterna...

Läs mer

Myter om skolan hindrar utveckling

Myter om skolan hindrar utveckling Myter om skolan hindrar utveckling Myter om skolan hindrar utveckling 1 Förord I svenska kommuner och i andra länder som har förbättrat resultaten i skolan är en av framgångsfaktorerna en bred samsyn om

Läs mer

Alltid kön, men inte bara kön

Alltid kön, men inte bara kön Alltid kön, men inte bara kön Kartläggning och analys av arbetet med könsuppdelad statistik vid Statens musikverk Stockholm 2014 Peter Bjerkesjö, Erika Edquist, Miriam Hurtado Bodell, Maria Stenman Innehåll

Läs mer

Samverkan när barn far illa

Samverkan när barn far illa Umeå Universitet Institutionen för socialt arbete Socionomprogrammet T7 C-uppsats Samverkan när barn far illa En studie av skolans rutiner för anmälningsskyldighet och samarbete med socialtjänsten Författare:

Läs mer

2002:12. Att ta reda på vad folket tycker En pilotundersökning om medborgarnas syn på offentlig förvaltning

2002:12. Att ta reda på vad folket tycker En pilotundersökning om medborgarnas syn på offentlig förvaltning 2002:12 Att ta reda på vad folket tycker En pilotundersökning om medborgarnas syn på offentlig förvaltning 2002:12 Att ta reda på vad folket tycker En pilotundersökning om medborgarnas syn på offentlig

Läs mer

Lösningar på de demografiska utmaningarna - En jämförelse mellan Sveriges kommuner

Lösningar på de demografiska utmaningarna - En jämförelse mellan Sveriges kommuner C-uppsats Statsvetenskapliga institutionen Lösningar på de demografiska utmaningarna - En jämförelse mellan Sveriges kommuner Marlene Gustafsson Förord Denna C-uppsats är skriven under höstterminen 2013

Läs mer

Självförtroende och handlingskraft genom

Självförtroende och handlingskraft genom Självförtroende och handlingskraft genom september 2007 Stockholmsmodellen för ledarutveckling Leadership and Group Counselling Medical Management Centre Christer Sandahl Jan Edenius Helena Gustafsson

Läs mer

Regeringens proposition 2009/10:65

Regeringens proposition 2009/10:65 Regeringens proposition 2009/10:65 Konkurrera med kvalitet studieavgifter för utländska studenter Prop. 2009/10:65 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 18 februari 2010

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Det moderna skolbiblioteket - en framtidsskiss

Det moderna skolbiblioteket - en framtidsskiss Det moderna skolbiblioteket - en framtidsskiss ett uppdrag för Sveriges kommuner och landsting Skolbiblioteket finns där kompetens och resurser blir synliga och samverkar med elever och pedagoger. Skolbiblioteket

Läs mer

Lära ut matematik med hjälp av laborativ problemlösning

Lära ut matematik med hjälp av laborativ problemlösning Lära ut matematik med hjälp av laborativ problemlösning En fallstudie av hur en lärare arbetar med mattegömmor i årskurs 3. Therese Fredriksson Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas

Läs mer

Teamarbete som en väg mot ett gott arbetsklimat

Teamarbete som en väg mot ett gott arbetsklimat c - uppsats Hösten 2005 Institutionen för beteendevetenskap Personal- och arbetslivsprogrammet Psykologi Teamarbete som en väg mot ett gott arbetsklimat Författare Johanna Gullwi Therese Persson Handledare

Läs mer

Många vill - få kommer till skott. Varför studerar inte fler utomlands?

Många vill - få kommer till skott. Varför studerar inte fler utomlands? Många vill - få kommer till skott Varför studerar inte fler utomlands? Många vill - få kommer till skott Varför studerar inte fler utomlands? Diarienr.: 51:12/13 Publiceringsdatum: 2013-05-24 Författare

Läs mer