Sammanställning av svar på frågan om LIBRIS-biblioteken och WorldCat

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanställning av svar på frågan om LIBRIS-biblioteken och WorldCat"

Transkript

1 Sammanställning av svar på frågan om LIBRIS-biblioteken och WorldCat Sammanfattningsvis kan man säga att av de 42 svaren är de flesta positiva till att LIBRIS samkatalog synliggörs i WorldCat. Ett mindre antal bibliotek vill inte synliggöra det egna beståndet. De flesta är för en central upphandling men har frågor kring kostnaderna och vad dessa innebär för det egna biblioteket. Så här såg frågorna ut: 1. Hur ställer sig ert bibliotek till ett synliggörande av LIBRIS i samkatalogen enligt alternativ 2 ovan? 2. Om LIBRIS synliggörs som samkatalog, hur ställer sig i så fall ert bibliotek till en central upphandling av licens för FirstSearch? 3. Övriga synpunkter Och här följer svaren i bokstavsordning: Blekinge Tekniska Högskola vi på Blekinge Tekniska Högskola är positiva till synliggörande via Libris i WorldCat. Vi är också för en central upphandling av First Search. Eva Norling Blekinge Tekniska högskola Högskolan i Borås Vi har diskuterat de frågor ni vill få belysta på KB angående OCLC och synligheten i WorldCat samt upphandling av FirstSearch. Vi, på Högskolan i Borås, ställer oss positiva till att vårt bibliotek synliggörs genom LIBRIS samkatalog. Den enda fråga vi ställer oss är hur vi skall förhålla oss till att ta betalt för utlån av böcker till länder utanför Norden och Baltikum. USA tar ju nästa alltid betalt och det skulle ju kunna finnas en "risk" om bibliotek upptäcker att det är gratis att låna från svenska bibliotek och då i högre utsträckning väljer att skicka fjärrlån till oss. Men samtidigt förmodar jag att detta är en fråga som varje bibliotek måste bestämma själva. Vi ställer oss också positiva till att KB förhandlar centralt om licens till FirstSearch. Vi har redan nu en licens för att kunna göra fjärrlån genom FirstSearch. Men kanske kan det bli billigare genom en central upphandling. Martin Borg, Högskolan i Borås CANs bibliotek

2 1. Vi är mycket positiva till det. Synlighet är bra och jag menar att det stärker biblioteken generellt. Jag är med i en amerikansk specialbiblioteksförening för droginformation, och jag vet att detta nätverk skulle välkomna europeisk beståndsinformation i WorldCat. 2. Som alltid beror det på kostnaden. En annan frågeställning gör sig också påmind; vad vinner vi som enskilt bibliotek för fördelar av detta? Möjlighet att låna från OCLCbibliotek utan extra kostnad? Är det så idag att det verkligen fordras licens till FirstSearch för att anslutas till ILL? Vi är ett litet bibliotek med begränsad ekonomi och personal. Claes Olsson, Bibliotekschef, CANs bibliotek Chalmers tekniska högskola 1. Hur ställer sig ert bibliotek till ett synliggörande av LIBRIS som samkatalog enligt alternativ 2 ovan? Helt ok för vår del. 2. Om LIBRIS synliggörs som samkatalog, hur ställer sig i så fall ert bibliotek till en central upphandling av licens för FirstSearch? Bra med central upphandling. Chalmers är själva medlemmar i OCLC. Annika Sverrung, bibliotekschef, Chalmers tekniska högskola Danshögskolan Angående enkät-förfrågan inför förhandling om medlemskap i World Cat svarar Danshögskolans bibliotek: Alt 2 är OK, om det inte medför någon kostnad för First Search-licens för Danshögskolans bibliotek. Om inte det blir möjligt är vi tacksamma om alt 1 kan erbjudas även i framtiden. Vi har nytta av tillgången till World Cat. Åsa Teglund, Biblioteksansvarig, Danshögskolan

3 Ersta Sköndal högskolebibliotek 1. Hur ställer sig ert bibliotek till ett synliggörande av LIBRIS som samkatalog enligt alternativ 2 ovan? Svar: Jag tycker att det är en mycket bra idé att vårt bibliotek blir synliggjort enligt alternativ Om LIBRIS synliggörs som samkatalog, hur ställer sig i så fall ert bibliotek till en central upphandling av licens för FirstSearch? Svar: Det är utmärkt om det blir en central upphandling av FirstSearch. Sedan beror det ju förstås på prislappen huruvida mitt bibliotek har möjlighet att gå med i avtalet (men så är det ju alltid med centralt upphandlade licenser). Ann-Kristin Forsberg Bibliotekschef, Ersta Sköndals högskolebibliotek Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH Ang OCLC: Fråga 1: mycket positiva Fråga 2: En central upphandling är enda alternativet för GIH. Kostnaden måste vara begränsad med tanke på vår budget Mats Hagström tf förvaltningschef, bibliotekschef Högskolan i Gävle Biblioteket Fråga 1: Vi ställer oss i princip positiva, men har också ett par funderingar: Under rubriken Bakgrund står det att KB:s erfarenhet är att synliggörandet av bibliotekets bestånd inneburit en markant ökning av antalet fjärrlån. Är det fjärrlån av KB-unikt material eller generellt? Kommer beställningarna från helt nya håll? Hur hög kostnaden för en ev licens blir är också av betydelse för oss. Fråga 2: Om en licens ska upphandlas, tycker vi att det är bra att det görs centralt. Gunilla Thunarf Sundkvist, tf bibliotekschef Högskolan i Gävle Biblioteket Göteborgs universitetsbibliotek GUB är positivt! 2. Ang central upphandling är svaret : Bra med central upphandling Vänligen Agneta Olsson, Överbibliotekarie/Library Director

4 Högskolebiblioteket i Halmstad Högskolebiblioteket i Halmstad tycker i princip att synliggörande av resurser är att eftersträva och ställer sig positivt till att hela Libris samkatalog synliggörs i WorldCat. Högskolebiblioteket i Halmstad har idag en prenumeration på FirstSearch och betalar per sökning. Vi har också en prenumeration på fjärrlånefunktionen i WorldCat och skulle gärna ersätta detta med ett centralt avtal. Kostnaden för en centralt upphandlad licens är ju inte oväsentlig och vi vet ju inte idag vad det kommer att kosta så ett ställningstagande kan ske först när kostnaden är synlig. Det är för närvarande inte aktuellt för oss att sluta egna avtal för det egna biblioteksbeståndet, vi ser hellre att detta görs för hela Libris från centralt håll. Om en central licens upphandlas ser vi gärna att även fjärrlånefunktionen (Worldcat med resource sharing-funktionen (ILL)) ingår. Peter Lindgren, Bibliotekschef, Högskolebiblioteket i Halmstad Handelshögskolans i Stockholm Vi är positiva till ett synliggörande av LIBRIS som samkatalog enligt alternativ 2 och till en central upphandling av licens för FirstSearch. Med vänlig hälsning Eva Johansson, Handelshögskolan i Stockholm Hjälpmedelsinstitutets bibliotek Vi, Hjälpmedelsinstitutets bibliotek, använder inte alls WorldCat för postimport. Vi är positiva till att Libris synliggörs som samkatlog enligt alternativ två och eventuellt ansluta till ett centralt avtal, det beror på kostnaden. Hjälpmedelsinstitutets bibliotek, Anne-Marie Tärnström Högskolebiblioteket i Jönköping Här kommer svar från Högskolebiblioteket i Jönköping på förfrågan inför förhandling om medlemskap i WorldCat. 1. Vi ställer oss positiva till att LIBRIS samkatalog synliggörs i WorldCat enligt föreliggande förslag i alternativ Vi ställer oss bakom en central upphandling av licens för FirstSearch, men utfall i form av kostnader och licensvillkor kommer

5 naturligtvis att få stor betydelse i nästa steg. Vi har ett par önskemål som vi gärna vill passa på att skicka med i anledning av detta ärende. Det första är att vi är intresserade av att få tillgång till WorldCat Search API så snart som möjligt. Vi förde redan 2006 diskussioner med OCLC om att göra vårt bestånd synligt i WorldCat och vi är fortsatt intresserade i den frågan. Skulle det vara möjligt att få till någon form av ramavtal för de bibliotek som vill gå vidare med det egna beståndet, där kostnadsparametrar exempelvis kan styras av antal poster och FTEs? Ulf-Göran Nilsson, Högskolebiblioteket i Jönköping Högskolan i Kalmar Vi har stor användning av Worldcat i katalogiseringsarbetet och uppskattar den funktionen mycket. De flesta utländska böcker som inte finns i Libris hittar vi Worldcat, som vi sedan kan importera.!. Vi är positiva till att synliggöra LIBRIS som samkatalog i Worldcat. Framförallt för att vi vill dela med oss av vårt bestånd, för att kunna ta del av andras. Fjärrlånen kan komma att öka, men vi tror inte att det blir så mycket så att vi inte kan hantera det. Blir det för höga fraktkostnader t ex med lån från andra sidan Atlanten, kan vi lösa det med fraktavgifter. Vi kan dock vara nöjda med att KB bestånd visas i Worlcat och vi kan använda den för katalogisering. 2. Vi har i dagsläget inget behov av FirstSearch. Vi kan eventuellt tänka oss att vara med att betala en avgift för att kunna visa vårt bestånd i Worldcat. Eftersom vi inte har någon användning av FirstSearch är vi inte villiga att betala någon större summa. Om det inte blir någon central upphandling kommer vi inte att sluta något eget avtal med OCLC. Viveka Svensson för Högskolan i Kalmar Karlstad universitetsbibliotek Vi tycker det räcker att KB syns i WorldCat även i fortsättningen. On LIBRIS synliggörs som samkatalog är Karlstads UB positivt till en central upphandling av FirstSearch. Britt-Marie Klinhagen, Karlstad University Karolinska institutet, Universitetsbiblioteket 1) Positivt. Att på detta sätt, genom samverkan (både mellan människor och system) öka synligheten för biblioteken och dess samlingar är mycket positivt och rätt väg framåt (bring your content to where your users are). 2) Om det är nödvändigt för att fråga 1 ovan uppfylls är vi naturligtvis positiva till att licensen hanteras centralt. Vi är mera tveksamma till att vi själva skall exportera poster.

6 Karin B Grönvall, Avdelningschef Mediaförsörjning, Karolinska Institutet, Universitetsbiblioteket Konstfack 1/ Vi är positiva till ett synliggörande av Libris som samkatalog i WC 2/ En central upphandling vore naturlig, och vi anser att kostnaden för licensen skall fördelas enligt lärosätets storlek (FTE). Lisa Martling Palmgren, bibliotekschef Konstfack KTHB KTHB har följande svar på WorldCat-enkäten. 1. Vi ställer oss positiva till alternativ 2 i enkäten, där Libris synligörs som samkatalog. 2. Vi ställer oss positiva till en central upphandling av en FirstSearch-licens. Anna-Karin Forsberg, KTHB Linköpings universitetsbibliotek Linköpings UB är positiva till att hela LIBRIS_görs synligt i World Cat. Betr. First Search behöver vi ha mer info för att kunna ta ställning, fr a kostnaden och skillnaden mellan den fria World Cat och den som kräver First Search. Marianne Hällgren, Linköpings ub Lunds Universitets Bibliotek Från Lunds Universitets Bibliotek ställer vi os positivt till frågorna 1 & 2 Lars Björnshauge, bibliotekschef Lunds universitets bibliotek Läkemedelsverket Vårt bibliotek har för närvarande ingen önskan om att hela Libris synliggörs. I dagsläget ser vi inget behov av FirstSearch. Pia Bagge, Bibliotekschef, Läkemedelsverket Malmö högskola 1. Hur ställer sig ert bibliotek till ett synliggörande av LIBRIS som samkatalog enligt

7 alternativ 2 ovan? I Malmö tycker vi att det är positivt om Libris blir synligt i WorldCat och därmed visas jämsides med andra nationella bibliotekskataloger. Även för samarbetsprojekt som exemplevis det dansk-svenska lånesamarbetet Öresundsprojektet hade det varit en fördel om Libris varit synligt i WorldCat. Oförutsedda negativa konsekvenser för fjärrlån ut kan avhjälpas lokalt då varje bibliotek själv kan avböja att vara international lender. 2. Om LIBRIS synliggörs som samkatalog, hur ställer sig i så fall ert bibliotek till en central upphandling av licens för FirstSearch? Malmö ställer sig positiv till en central upphandling av licens för FirstSearch. Det är viktigt att kostnaderna för en central avtal inte blir högre än våra nuvarande licenskostnader för FirstSearch. Jette Guldborg Petersen, bibliotekschef/library Director, Malmö högskola, Bibliotek och IT/ Mittuniversitetets bibliotek 1) Vi ser gärna alternativ 2. Att ev fjärrlån ökar lite ser vi inte som ngt problem. 2) Mittuniversitetet är positiva till central upphandling av licens. Morgan Palmqvist, Mittuniversitetets bibliotek Högskolebiblioteket/Mälardalen Från Mälardalen vill vi för det första meddela att vi är mycket tacksamma och glada för att ha tillgång till OCLC:s katalogposter och är angelägna om att man värnar om detta även framledes. När det gäller att synliggöra hela Librisbasen, är jag för öppenhet och internationellt samarbete, och ser i grunden positivt på att Librisbasen blir synlig. Att antalet fjärrlån kan komma att öka får man naturligtvis räkna med, men i det stora hela tror jag att fördelarna internationellt överv äger. Vi är alltså i princip positiva till att KB går vidare och undersöker kostnader och villkor för FirstSearch licens etc etc. En central upphandling tror vi är att föredra. Våra frågeställningar rör, förutom vilka kostnader det kan röra sig om, vad tillräcklig teknisk kompetens för att administrera. kan innebära. Annsofie Oscarsson, Bibliotekschef/Library Director, Högskolebiblioteket/Mälardalen University Library Nobelbiblioteket Vi på Nobelbiblioteket har funnit att medverkan i Worldcat inte är högt prioriterat hos oss. Vi erbjuder gärna våra tjänster till svenska special- och universitetsbibliotek och tror att de

8 redan idag via LIBRIS har tillräcklig kunskap och tillgång till vår litteratur. Däremot är det inte lika angeläget att resten av världen skulle utnyttja oss(vi skickar redan böcker till övriga Norden, Baltikum och Ryssland samt då och då till Frankrike och Italen). Eftersom vi är ett av de få svenska bibliotek som inte erhåller ersättning för dessa tjänster kan vi inte ta på oss mer(kostnaden uppgår till närmare 100,000:- personalkostnaderna oräknade och ýtterligare kostnader för tjänster som inte gäller Svenska Akademien och anknytna forskare kan inte motiveras). Vår katalogisatör säger dessutom att hon oftast klarar sig utan Worldcat. Men självklart följer vi gärna utvecklingen från sidan och kan ompröva vårt beslut om så kommer att anses rimligt! Med vänliga hälsningar/lars Rydquist Nordiska Afrikainstitutets bibliotek 1. Hur ställer sig ert bibliotek till ett synliggörande av LIBRIS som samkatalog enligt alternativ 2 ovan? Nordiska Afrikainstitutets bibliotek föredrar den lösning som är idag att endast KB synliggör sitt bestånd. Vi har uppskattad den hjälp vi får genom WorldCat för katalogseringen men vårt bibliotek är endast öppet för fjärrlån inom de nordiska länderna. Det finns ändå en möjlighet för enskilda bibliotek att sluta egna avtal. 2. Om LIBRIS synliggörs som samkatalog, hur ställer sig i så fall ert bibliotek till en central upphandling av licens för FirstSearch? Kommer alternativ 2 att väljas med central upphandling som följd utgår vi från att kostnaderna fördelas efter antal registrerade poster. Åsa Lund Moberg / Bibliotekschef, Nordiska Afrikainstitutets bibliotek - Nordiska museets bibliotek Nordiska museets bibliotek ställer sig positiva till Alternativ 2, men allt beror förstås på ev. framtida kostnader för enskilda bibliotek. Mvh/Annika Peurell Patent- och registreringsverket 1.Det är en stor fördel att ha tillgång till WorlCat:s bibliografiska poster för katalogiseringsarbetet. Att kunna importera poster rationaliserar katalogiseringsprocessen för en stor del av de utländska publikationer som vi förvärvar. 2.Vi är ganska restriktiva när det gäller fjärrutlån av speciellt enheternas tekniska litteratur Om alt 2 tillämpas och Libris-katalogen blir synligt i WorldCat kan man anta att fjärrlåneförfrågningarna till oss kommer att öka både av monografier och artiklar, hur mycket är svårt att sia om. Vidare är det väl rimligt att anta att vi kommer att få förfrågningar om fjärrrlån från både bibliotek, privatpersoner, företag o institutioner från länder som inte tidigare haft utbyte med. Kanske inte är något problem men kan upplevas som en osäkerhetsfaktor. Bla längre postbefodran medför troligen att litteraturen inte kommer att vara

9 lika tillgänglig för våra egna handläggare. Kommer låneförfrågningarna att öka i stort antal från långväga låntagare måste kanske lånepolicyn justeras restriktivt. Susanne Berg, Enhetschef, Bibliotek & Patentsupport, Patent- och registreringsverket Postmusei bibliotek Som svar på förfrågan hur vi ställer oss till medlemskap i WorldCat vill jag svara följande: Fråga 1: Vi är positiva till detta. Fråga 2: Vi är även positiva till detta. Erik Hamberg, Postmusei bibliotek Riksarkivets bibliotek Jag talade nyss med Christer Larsson om den förfrågan ang. synliggörande av LIBRIS samkatalog i WorldCat som LIBRIS gick ut med för en tid sedan. Vi på Riksarkivets bibliotek (som i detta sammanhang innefattar även Krigsarkivets bibliotek) ställer oss positiva till ett synliggörande av våra samlingar i WorldCat, alltså alternativ 2 i er förfrågan. Vi kan däremot inte nu ge besked om hur vi ställer oss till den licenskostnad som detta ev. medför. Vi skulle behöva veta hur stor den kostnaden blir och föra en diskussion med vår ledning innan vi kan vara säkra på att få medel till detta. Elisabet Sandström, 1. bibliotekarie, Riksarkivets bibliotek Riksdagsbiblioteket Vi ställer oss positiva till ett synliggörande av LIBRIS som samkatalog enligt alternativ 2. FirstSearch har vi svårt att se fördelarna med och kan inte utan att veta mer om kostnader m m svara på fråga 2, men det är förstås intressant att få veta mer, både om möjligheter och kostnader. Gunilla Lilie Bauer, Överbibliotekarie, Riksdagsbiblioteket SIPRI:s bibliotek 1. Hur ställer sig ert bibliotek till ett synliggörande av LIBRIS som samkatalog enligt alternativ 2 ovan? Vi är positiva till att synliggöra hela LIBRIS. 2. Om LIBRIS synliggörs som samkatalog, hur ställer sig i så fall ert bibliotek till en

10 central upphandling av licens för FirstSearch? Vi är likaledes positiva till en central upphandling av ev. licens för First Search. Huruvida vi sedan har möjlighet att delta beror naturligtvis på hur hög avgiften blir - vår budget för databaser med mera är mycket begränsad! Nenne Bodell, SIPRI Library and Documentation Department SLU-biblioteket SLU-biblioteket stöder enkätens alternativ 1, dvs att KB fortsätter att synliggöra sitt bestånd som idag och att WorldCat fortsatt finns tillgänglig som källa vid katalogisering. Vi önskar inte synliggöra SLUB:s bestånd i WorldCat eftersom vi inte har resurser att hantera förväntad ökning i antalet beställningar. Hälsningar, Snorre Rufelt Statens musikbibliotek Vi hör nog inte till dem som använder WorldCat särskilt flitigt, med det är ju utmärkt att den finns. 1. Hur ställer sig ert bibliotek till ett synliggörande av LIBRIS som samkatalog enligt alternativ 2 ovan? För oss räcker alternativ 1 bra. Alt. 2 endast under förutsättning att det inte innebär licenskostnader för oss. Ökat antal fjärrlåneförfrågningar kan vi nog stå ut med, tror inte vår typ av material är särskilt efterfrågad, men de som lånar från oss (hvudsakligen Skandinavien, Baltikum) klarar sig bra med Libris. Motsvarande gäller för våra (ytterst fåtaliga, 58 stycken 2007) inlån (mot 8165 utlån) 2. Om LIBRIS synliggörs som samkatalog, hur ställer sig i så fall ert bibliotek till en central upphandling av licens för FirstSearch Negativt - som sagt, ökade kostnader motsvaras inte av ökad nytta. Anders Lönn, Statens musikbibliotek Stockholms stadsbibliotek Stockholms stadsbibliotek är positivt till att visa bestånd i World Cat via länk till Libris webbsök. Vi har behov av att hämta poster från WorldCat och det finns praktiska fördelar för oss med att hämta dem via Libris. Vi har hittills haft ett abbonemang för sökning i World Cat. Vi är i princip positiva till en central upphandling men det är svårt att ta ställning utan att veta vad det rör sig om för kostnader. Harriet Aagaard

11 Stockholms universitetsbibliotek Stockholms universitetsbibliotek är positiva till att hela Libris synliggörs i WorldCat enligt alternativ 2 i den utsända förfrågan. Vi är också positiva till en central upphandling av FirstSearch. Catarina Ericson-Roos, Överbibliotekarie, Stockholms universitetsbibliotek Södertörns högskolebibliotek 1. Hur ställer sig ert bibliotek till ett synliggörande av LIBRIS som samkatalog enligt alternativ 2 ovan? Södertörns högskolebibliotek är positivt till att synligggöra Libris bestånd som samkatalog i Worldcat. 2. Om LIBRIS synliggörs som samkatalog, hur ställer sig i så fall ert bibliotek till en central upphandling av licens för FirstSearch? Krävs det licenser för att i fortsättningen kunna ha tillgång till Worldcat via Libris så ställer sig Södertörns högskolebibliotek bakom en central upphandling av dessa. Förslag till svar har utarbetats av bibliotekarie Mats Alexandersson och beslutat på bibliotekets ledningsmöte den 23 september Louise Brunes, Bibliotekschef/Library Director, Södertörns högskola/södertörn University Umeå stadsbibliotek 1. Vi är intresserade av ett synliggörande av LIBRIS som somkatalog enligt alternativ 2 ovan 2. Vi är positiva till en central upphandling av licens för First Search om LIBRIS synliggörs som samkatalog Inger Edebro Sikström, Bibliotekschef / Head of Public Libraries, Umeå Stadsbibliotek Umeå universitetsbibliotek Hej! Umeå UB tycker absolut att Libris samkatalog bör finnas i sin helhet i WorldCat. Vi ställer oss också positiva till central upphandling av

12 FirstSearch. Kjell Jonsson, Överbibliotekarie, Umeå Universitetsbibliotek Uppsala universitetsbibliotek Jag kan samtidigt meddela att UUB är mycket positivt till fortsatt tillgång till WorldCat, dock under förutsättning att det inte blir alltför betungande ekonomiskt. Överbibliotekarie Ulf Göranson / Chief Librarian Ulf Göranson Vitterhetsakademiens bibliotek 1. Vi ser gärna att LIBRIS synliggörs i WorldCat enligt alternativ 2. Vi anser att detta alternativ ger de bästa möjligheterna att fullt ut utnyttja de fördelar som ett medlemskap ger. Katalogstödet uppskattas mycket av oss. Beståndsanalyser mm Vi är också intresserade av att kunna använda t ex de analysprogram/möjligheter som ett medlemskap ger. Vid IFLA i Durban presenterade OCLC en analys av bestånden i några sydafrikanska bibliotek. Och nu 2008 har vi tagit del av en analys gjord för fyra konstbibliotek i New York. Vi ser stor nytta av att svenska LIBRIS-bibliotek skulle kunna använda sig av den typen av analyser i sin verksamhet. Se rapporten Om inte en sådan möjlighet kommer till stånd via WorldCat medlemskap, skulle jag vilja föreslå att LIBRIS arbetar på att få fram ett liknande analysprogram som vi kan använda oss av. 2. Vi förordar en central upphandling. Det måste kunna ge oss det mest fördelaktiga priset. Det borde också vara både enklast och mest prisvärt om man kan få en gemensam licens för hela LIBRIS. Eftersom kostnaderna för ett utökat medlemskap är totalt okända kan vi förstås inte binda oss för ett deltagande utan att veta hur mycket vi skulle behöva betala. Kerstin Assarsson-Rizzi, Chief Librarian,Vitterhetsakademiens bibliotek Växjö universitetsbibliotek Vi vill först understryka betydelsen av fortsatt tillgång till poster från WorldCat på det sätt som vi har haft det under testperioden. Vi använder nästan enbart OCLC för postimport till LIBRIS.

13 Svar på fråga 1 hur vi ställer oss till att hela LIBRIS som samkatalog synliggörs i WorldCat: Vi har inget emot detta även om fjärrlånen eventuellt ökar. Principen att dela med sig av det man har och att man kan ta del av vad andra har känns bra och vårt biblioteks bestånd kan då ses i ett större internationellt sammanhang. Samtidigt kan det kännas tillräckligt att KB som vårt nationalbibliotek är med i WorldCat. Svar på fråga 2 hur vi ställer oss till en central upphandling av licens för FirstSearch: Det är inte aktuellt för oss att betala för databaser som man kan få tillgång till via FirstSearch och vi ser inte FirstSearch i sig som en informationsresurs som vi har så stort behov av att vi vill betala några större summor. Vi vet inte vad kostnaden för biblioteket kan bli efter förhandling men är alltså tveksamma till att betala för en licens. För Växjö universitetsbibliotek, Vivika Sjöstedt

Lätt att hitta lätt att låna Sammanställning av remissvar på utredningen av bibliotekens fjärrlån

Lätt att hitta lätt att låna Sammanställning av remissvar på utredningen av bibliotekens fjärrlån Lätt att hitta lätt att låna Sammanställning av remissvar på utredningen av bibliotekens fjärrlån Del 2: Ställningstaganden Frågorna i webbenkäten Foto: KB KB dnr 50 554 2009 2010/2011 1 Del 2: Remissvar

Läs mer

Front 2014 ett taktfast projekt

Front 2014 ett taktfast projekt Front 2014 ett taktfast projekt [242] Ett projekt för att formulera en strategi för hur vi vill att vår informationsförsörjning och systeminfrastruktur ska fungera 2014 2015. [Daniel Forsman] [Whitecode]

Läs mer

Nationella referensgruppen 18 november 2010

Nationella referensgruppen 18 november 2010 Nationella referensgruppen 18 november 2010 Närvarande, referensgruppen: Lars Björnshauge, Margaretha Eriksson, Jette Guldborg Petersen, Kjell Jonsson, Gunnar Lager, Gunilla Lilie Bauer, Kerstin Norén,

Läs mer

Forskningsbiblioteken 2008. Mediebestånd, låneverksamhet, personal, driftskostnader m.m.

Forskningsbiblioteken 2008. Mediebestånd, låneverksamhet, personal, driftskostnader m.m. Forskningsbiblioteken 2008 Mediebestånd, låneverksamhet, personal, driftskostnader m.m. Forskningsbiblioteken 2008 Mediebestånd, låneverksamhet, personal, driftskostnader m.m. Statistiska centralbyrån

Läs mer

Universities in Sweden

Universities in Sweden Universities in Sweden Blekinge tekniska högskola Office/Enheten för Externa Relationer Postadress: Blekinge Tekniska Högskola, 371 79 Karlskrona Telefon: 0455-38 50 00 Fax: 0455-38 52 07 Enhetschef: Lena

Läs mer

Kursutbud Lärarlyftet II

Kursutbud Lärarlyftet II Mer info på www.skolverket.se/lararlyftet KURSUTBUD LÄRARLYFTET II Kursutbud Lärarlyftet II Bild Göteborgs universitet Bild för lärare åk 7-9, 45 hp (1-45) 37,5% av helfart Campus/Distans Högskolan i Jönköping

Läs mer

Tabeller. Teckenförklaring Explanation of symbols. Noll Zero. Mindre än 0,5 Mindre än 0,05

Tabeller. Teckenförklaring Explanation of symbols. Noll Zero. Mindre än 0,5 Mindre än 0,05 Universitetskanslersämbetet och SCB 28 UF 23 SM 1401 Tabeller Teckenförklaring Explanation of symbols Noll Zero 0 0,0 Mindre än 0,5 Mindre än 0,05 Less than 0.5 Less than 0.05.. Uppgift inte tillgänglig

Läs mer

- nya möjligheter att göra forskningen tillgänglig. Vetenskaplig publicering och Open Access Karlstads universitet, 18 februari 2010

- nya möjligheter att göra forskningen tillgänglig. Vetenskaplig publicering och Open Access Karlstads universitet, 18 februari 2010 Open Access - nya möjligheter att göra forskningen tillgänglig Vetenskaplig publicering och Open Access Karlstads universitet, 18 februari 2010 Aina Svensson, Enheten för digital publicering Uppsala universitetsbibliotek

Läs mer

Svenska forskningsbibliotek

Svenska forskningsbibliotek Kungl. Biblioteket BIBSAM 2002-04-15 Svenska forskningsbibliotek Treårsrapport. 1998, 1999 och 2000 Henrik Åslund 1:e handläggare Innehållsförteckning Förord... 3 1 Definitioner och avgränsningar... 4

Läs mer

behörighetsinformation på NyAwebben

behörighetsinformation på NyAwebben 2013-04-12 Sida 1 (10) Överföringsformat för behörighetsinformation på NyA-webben 2013-04-12 Sida 2 (10) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Referenser...

Läs mer

Deweyprojektet Protokoll Referensgruppsmöte 2011-05-06

Deweyprojektet Protokoll Referensgruppsmöte 2011-05-06 Deweyprojektet Protokoll Referensgruppsmöte 2011-05-06 Närvarande: Magdalena Svanberg, KB, Deweyprojektet, projektledare Harriet Aagaard, Stockholms stadsbibliotek Marianne Andersson, Nordiska Afrikainstitutets

Läs mer

78 procent av Umeå universitets granskade utbildningar är av hög kvalitet/mycket hög kvalitet

78 procent av Umeå universitets granskade utbildningar är av hög kvalitet/mycket hög kvalitet Sid 1 (5) 78 procent av Umeå universitets granskade utbildningar är av hög kvalitet/mycket hög kvalitet Psykologi Nationalekonomi Medie- och kommunikationsvetenskap Journalistik Geovetenskap och kulturgeografi

Läs mer

Möte med styrgruppen för OpenAccess.se den 27 november 2007 Minnesanteckningar

Möte med styrgruppen för OpenAccess.se den 27 november 2007 Minnesanteckningar 2007-11-28 JH Möte med styrgruppen för OpenAccess.se den 27 november 2007 Minnesanteckningar Närvarande: Lars Björnshauge, Ulf Göranson, Jan Hagerlid (sekr), Gunnar Lager, Kjell Nilsson, Agneta Olsson,

Läs mer

KB på nytt uppdrag. Välkommen till bibliotekschefsmöte 21-22 nov 2012

KB på nytt uppdrag. Välkommen till bibliotekschefsmöte 21-22 nov 2012 Datum/Date Dnr/Ref.no 2012-10-19 239-KB 756-2012 KB på nytt uppdrag samordning och utveckling inom bibliotekssfären Välkommen till bibliotekschefsmöte 21-22 nov 2012 Möt Elsebeth Tank, som har en lång

Läs mer

Beslut om tilldelning av MFS-stipendier för år 2013, per lärosäte och institution Lärosäte Institution Interna Externa Totalt Stipendiebelopp*

Beslut om tilldelning av MFS-stipendier för år 2013, per lärosäte och institution Lärosäte Institution Interna Externa Totalt Stipendiebelopp* Beslut om tilldelning av MFS-stipendier för år 2013, per lärosäte och institution Lärosäte Institution Interna Externa Totalt Stipendiebelopp* Blekinge Tekniska Högskola Studerandeavd. Förvaltningen 6

Läs mer

Svensk övergång till DDC. Underlag Nationella referensgruppens möte 2008-11-19 Version 2008-11-12

Svensk övergång till DDC. Underlag Nationella referensgruppens möte 2008-11-19 Version 2008-11-12 Svensk övergång till DDC. Underlag Nationella referensgruppens möte 2008-11-19 Version 2008-11-12 Sammanfattning Målen med en övergång till DDC är Internationalisering Rationalisering av arbetet med klassifikation

Läs mer

Nationella referensgruppen 16 mars 2011

Nationella referensgruppen 16 mars 2011 ANTAL SIDOR 1(9) Nationella referensgruppen 16 mars 2011 Närvarande: Åsa Berglund, Informations- och lånecentralen, Malmö stadsbibliotek Lisbeth Forslund, Gävle stadsbibliotek Jette Guldborg Petersen,

Läs mer

Statistik i samband med sista ansökningsdag till vårterminen 2014 (VT 2014)

Statistik i samband med sista ansökningsdag till vårterminen 2014 (VT 2014) Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Fredrik Lindström Statistiker 1-4755 fredrik.lindstrom@uhr.se PM Datum 213-1-17 Diarienummer 1.1.1-393-213 Postadress Box 4593 14 3 Stockholm

Läs mer

Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution.

Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution. Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution. Lärosäte Institution Externa Interna Totalt Summa* Blekinge tekniska högskola Studerandeavdelningen, Förvaltningen 9 11

Läs mer

Fjärrlånestatistik ur LIBRIS

Fjärrlånestatistik ur LIBRIS Fjärrlånestatistik ur LIBRIS Britt Sagnert LIBRIS Nationella bibliotekssystem LIBRIS fjärrlånerutin en fjärrlånerutin i LIBRIS har funnits sedan slutet av 1988 LIBRIS fjärrlån introducerades för lånecentraler

Läs mer

NÄR-VAR-HUR Vecka 23-24 2005

NÄR-VAR-HUR Vecka 23-24 2005 Osbecksgymnasiet NÄR-VAR-HUR Vecka 23-24 2005 Matsedel v 23 Må: Lovdag Ti: Tonfisksallad, sås, ris On: Kökets special To: Korv m bröd Fr: Lovdag Kalendariet Måndag 6/6 Nationaldag, ledig dag. Torsdag 9/6

Läs mer

Utlysning av stipendium

Utlysning av stipendium Delegationen för militärhistorisk forskning Datum 2014-06-11 Bilaga till FHS Ö 348/2014 Sida 1 (1) Utlysning av stipendium Delegationen för militärhistorisk forskning utlyser härmed ett stipendium för

Läs mer

Distribution av avhandling (Dr och Lic) från Odontologiska fakulteten, Malmö högskola

Distribution av avhandling (Dr och Lic) från Odontologiska fakulteten, Malmö högskola Distribution av avhandling (Dr och Lic) från Odontologiska fakulteten, Malmö högskola 14 Avdelningar på OD, Mah 1. Oral Diagnostik 2. Odontologisk Röntgendiagnostik 3. Oral kirurgi/oral medicin 4. Oral

Läs mer

Rörligheten mellan svenska lärosäten bland professorer, lektorer och adjunkter

Rörligheten mellan svenska lärosäten bland professorer, lektorer och adjunkter Statistisk analys Per Gillström Analysavdelningen 08-563 085 16 per.gillstrom@hsv.se www.hsv.se 2011-12-09 2012/1 Rörligheten mellan svenska lärosäten bland professorer, lektorer och adjunkter I analysen

Läs mer

Minnesanteckningar - Expertgruppen för digitalisering, 2012-05-04

Minnesanteckningar - Expertgruppen för digitalisering, 2012-05-04 Minnesanteckningar Möte 2 Mötesdatum 2012-05-04 Minnesanteckningar - Expertgruppen för digitalisering, 2012-05-04 Närvarande: Erik Siira, Göteborgs universitetsbibliotek (ordförande) Göran Konstenius Kungl.

Läs mer

Medieplan. för Högskolebiblioteket i Skövde 2014-02-24

Medieplan. för Högskolebiblioteket i Skövde 2014-02-24 Medieplan för Högskolebiblioteket i Skövde 2014-02-24 Bibliotekets ansvar för högskolans informationsförsörjning Av bibliotekets vision framgår att biblioteket ska erbjuda en miljö där lärande och utveckling

Läs mer

Ramavtal - sortering, paketering (rangering) samt boktransporter mellan främst statliga bibliotek i Sverige

Ramavtal - sortering, paketering (rangering) samt boktransporter mellan främst statliga bibliotek i Sverige 2008-12-09 Ramavtal - sortering, paketering (rangering) samt boktransporter mellan främst statliga bibliotek i Sverige Mellan Kungl. biblioteket, 202100-1710, som ombud för avropande bibliotek angivna

Läs mer

Biblioteksresurser. Vt 2014 Tanja Donner

Biblioteksresurser. Vt 2014 Tanja Donner Biblioteksresurser Vt 2014 Tanja Donner Text Ämnesguide Vårdvetenskap Söka hemifrån När ni klickar på länken till någon av våra databaser när ni inte är på högskolan kommer denna ruta att komma fram. Logga

Läs mer

DÄRFÖR NATIONELL BIBLIOTEKSKATALOG

DÄRFÖR NATIONELL BIBLIOTEKSKATALOG Svensk Biblioteksförenings skriftserie På väg mot en starkare biblioteksnation DÄRFÖR NATIONELL BIBLIOTEKSKATALOG Om LIBRIS som en möjlighet för folkbiblioteken Därför nationell bibliotekskatalog är den

Läs mer

www.uka.se Rapport 2014:3 Disciplinärenden 2013 vid universitet och högskolor

www.uka.se Rapport 2014:3 Disciplinärenden 2013 vid universitet och högskolor , www.uka.se Rapport 2014:3 Disciplinärenden 2013 vid universitet och högskolor Disciplinärenden 2013 vid universitet och högskolor Rapportnummer: 2014:3 Utgiven av Universitetskanslersämbetet 2014 Pontus

Läs mer

Användargenererat innehåll i Libris?? Underlag till Expertgruppen för Libris möte 2008-02-28

Användargenererat innehåll i Libris?? Underlag till Expertgruppen för Libris möte 2008-02-28 Användargenererat innehåll i Libris?? Underlag till Expertgruppen för Libris möte 2008-02-28 När en webbplats besökare inbjuds (tillåts) att publicera eget innehåll i form av tex bilder, filmer, kommentarer,

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2001 HÖGSKOLEBIBLIOTEKET. Verksamhetsmål för 2001. Huvudmålet år 2000 var

VERKSAMHETSPLAN 2001 HÖGSKOLEBIBLIOTEKET. Verksamhetsmål för 2001. Huvudmålet år 2000 var VERKSAMHETSPLAN 2001 HÖGSKOLEBIBLIOTEKET Verksamhetsmål för 2001 Huvudmålet år 2000 var Att fortsätta arbetet med att, i enlighet med biblioteksutredningen 1998, bygga upp ett högskolebibliotek av bra

Läs mer

Lärarutbildningskonventet. Protokoll

Lärarutbildningskonventet. Protokoll Lärarutbildningskonventet Protokoll Protokoll för: Plats: Lärarutbildningskonventet Hotell Arlandia, Cassiopeja Datum: 2006-09-27 Närvarande: Karlstads universitet: Anders Arnqvist. ordförande, Mariana

Läs mer

'utbildningsdepartementet.registrator@regeringskansliet.se' Ämne: Synpunkter på förslag angående ändring i högskoleförordningen

'utbildningsdepartementet.registrator@regeringskansliet.se' Ämne: Synpunkter på förslag angående ändring i högskoleförordningen Carl Larsson Från: Carl Larsson Skickat: den 15 oktober 201418:16 Till: 'utbildningsdepartementet.registrator@regeringskansliet.se' Ämne: Synpunkter på förslag angående ändring

Läs mer

Minnesanteckningar från mötet 24 september 2012

Minnesanteckningar från mötet 24 september 2012 ANTAL SIDOR 1(8) Styrgruppen för Libris Minnesanteckningar från mötet 24 september 2012 Närvarande: Tillfällig ordförande: Morgan Palmqvist Lisbeth Byström Linda Lindström Gunilla Lilie Bauer Peter Nilén

Läs mer

1. Mötets öppnande Ordföranden, Rolf Hedquist, hälsar de närvarande välkomna till mötet.

1. Mötets öppnande Ordföranden, Rolf Hedquist, hälsar de närvarande välkomna till mötet. LÄRARUTBILDNINGS- KONVENTET PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2003-09-23 Tid: Tisdagen den 23 september 2003 kl 10.00 16.00 Lokal: Arlandia, Stockholm Närvarande ledamöter: Laila Mattsson Högskolan Dalarna,

Läs mer

Deweyprojektet Måndagen 15 februari, 2010

Deweyprojektet Måndagen 15 februari, 2010 ANTAL SIDOR 1(6) Deweyprojektet Måndagen 15 februari, 2010 Styrgruppen: ordförande: Catarina Ericson-Roos, Stockholms UB Anna-Karin Forsberg, KTH:s bibliotek Maria Hedenström, KB Gunilla Herdenberg, KB

Läs mer

Aktuell adresslista till Regionala utvecklingscentra Uppdaterad 07 09 av RegPed, Uppsala

Aktuell adresslista till Regionala utvecklingscentra Uppdaterad 07 09 av RegPed, Uppsala Lärosäte Benämning Adress Kontaktperson Telefon, fax mailadress Borås CSU Högskolan i Borås Centrum för skolutveckling 501 90 Borås Hans Johansson Tel: 033-16 43 85 Mob:0733-32 10 01 Fax: 033-16 40 06

Läs mer

Lärosäte Namn Tfn Adress Mail

Lärosäte Namn Tfn Adress Mail Högskolan Kristianstad Maria Rosberg 044-203 417 291 88 Kristianstad maria.rosberg@hkr.se Högskolan Kristianstad Lars Jonsson 044-203 413 291 88 Kristianstad lars.jonsson@hkr.se Frökengårdsskolan Maria

Läs mer

Slutrapport Projektet OCR-tolkning för indexering av,

Slutrapport Projektet OCR-tolkning för indexering av, 2011-05-13/PB Slutrapport Projektet OCR-tolkning för indexering av, och sökning i, inskannade dokument Projektorganisation Projektarbetet har bedrivits med lokala arbetsgrupper i både Uppsala och i Umeå.

Läs mer

Godkända förvaltande organ som mottagare av bidrag från Vetenskapsrådet

Godkända förvaltande organ som mottagare av bidrag från Vetenskapsrådet Datum 2012-02-01 Godkända förvaltande organ som mottagare av bidrag från Vetenskapsrådet Ett förvaltande organ är den juridiska person som förvaltar ett bidrag som Vetenskapsrådet betalar ut. Nedan listas

Läs mer

Riktlinjer för UB:s förvärv, Linnéuniversitetet

Riktlinjer för UB:s förvärv, Linnéuniversitetet Riktlinjer för UB:s förvärv, Linnéuniversitetet Bakgrund Media- & informationsförsörjningen är en av universitetsbibliotekets mest centrala uppgifter. I samband med fusionen känns det därför viktigt att

Läs mer

NIKOLA. Aktiviteter under senaste året vad har hänt?

NIKOLA. Aktiviteter under senaste året vad har hänt? NIKOLA Aktiviteter under senaste året vad har hänt? KlaraKrav Stöd vid upphandling Förståelse Samsyn Klassificering Egenskaper Innehåll Kvalitetsprogram Filmer Nyheter Instruktioner Blanketter Läs mer

Läs mer

Rapport 2006:20 R. Redovisning av basårutbildningen våren 2006

Rapport 2006:20 R. Redovisning av basårutbildningen våren 2006 Rapport 2006:20 R Redovisning av basårutbildningen våren 2006 Högskoleverket Luntmakargatan 13 Bo 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fa 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Redovisning av basårutbildningen

Läs mer

Offentlig upphandling i ett biblioteksperspektiv Vilka lagar och regler gäller i Sverige och för svenska förhållanden?

Offentlig upphandling i ett biblioteksperspektiv Vilka lagar och regler gäller i Sverige och för svenska förhållanden? Offentlig upphandling i ett biblioteksperspektiv Vilka lagar och regler gäller i Sverige och för svenska förhållanden? Magnus Josephson 14 mars 2012 www.magnusjosephson.se 1 Sammanfattning Alla kommunala,

Läs mer

Projektkontrakt för projekt Dewey

Projektkontrakt för projekt Dewey Projektkontrakt för projekt Dewey 1 (10) Dokumenttyp Identitet Status Version Versionsdatum Projektdefinierande Dnr:214-795-2008 Fastställd 2.1 2010-02-15 Projektkontrakt för projekt Dewey Projektbeställare

Läs mer

Bibliotekets personalenkät 2012/13

Bibliotekets personalenkät 2012/13 Bibliotekets personalenkät 2012/13 Högskolebiblioteket vid Mälardalens högskola 1 Innehåll Frågorna... 3 1. Jag är (ange den egenskap i vilken du oftast är i kontakt med biblioteket):... 3 2. Jag har använt

Läs mer

DE SVENSKA UNIVERSITETS- OCH HÖGSKOLEBIBLIOTEKENS TILLGÄNGLIGHET

DE SVENSKA UNIVERSITETS- OCH HÖGSKOLEBIBLIOTEKENS TILLGÄNGLIGHET DE SVENSKA UNIVERSITETS- OCH HÖGSKOLEBIBLIOTEKENS TILLGÄNGLIGHET Resultat av en enkätundersökning 1998 ULLA-BRITT NORDIN SIEBOLDS KUNGL. BIBLIOTEKET/BIBSAM December 1998 Reviderad, juni 2001 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Vuxenstuderande, enkätresultat 2007-11-14 Högskolestuderande

Vuxenstuderande, enkätresultat 2007-11-14 Högskolestuderande Vuxenstuderande, enkätresultat 2007-11-14 Högskolestuderande Respondenterna är heltidsstuderande vid sjuksköterskeutbilningarna i Växjö, Karskrona och Kalmar samt lärcentrumstuderande vid Västerviks högskolecentrum

Läs mer

NABIS - Nationella bibliotekssamrådet Protokoll Möte den 30 mars 2005

NABIS - Nationella bibliotekssamrådet Protokoll Möte den 30 mars 2005 NABIS - Nationella bibliotekssamrådet Protokoll Möte den 30 mars 2005 Plats: Kungl. biblioteket Tid: 10.00-15.00 Deltagare: Kerstin Andersson, utredare (punkt 4) Louise Brunes, Södertörns högskolebibliotek

Läs mer

Remiss: Strålsäkerhetsmyndighetens granskning av SKB:s slutförvarsansökan

Remiss: Strålsäkerhetsmyndighetens granskning av SKB:s slutförvarsansökan Datum: 2014-04-28 Diarienr: SSM2014-1683 Remiss: Strålsäkerhetsmyndighetens granskning av SKB:s slutförvarsansökan Ni bereds härmed möjlighet att yttra er över Svensk Kärnbränslehantering AB:s (SKB) slutförvarsansökan

Läs mer

Ansvarsbeskrivningar Bibliotek och IT 2010-08-01 Funktioner, funktionsansvariga, team

Ansvarsbeskrivningar Bibliotek och IT 2010-08-01 Funktioner, funktionsansvariga, team Tex i kursiv: Förslag Generellt ansvar för funktionerna planering, genomförande och uppföljning av aktiviteter i funktionen löpande arbetet bedrivs effektivt med hög kvalitet rutiner och logistik kvalitetsarbete

Läs mer

Forskningsbiblioteken som aktörer i publiceringsfrågor

Forskningsbiblioteken som aktörer i publiceringsfrågor Forskningsbiblioteken som aktörer i publiceringsfrågor Helena Francke UH bibliotekkonferansen 2015 Bergen, 18 juni 2015 helena.francke@hb.se Bakgrund och perspektiv 1 Publicera! (2013) Belysa bakgrunden

Läs mer

2012-12-05, nr 8. 1. PDA, ny modell för inköp av e-böcker

2012-12-05, nr 8. 1. PDA, ny modell för inköp av e-böcker UPPSALA UNIVERSITETSBIBLIOTEK Bibliotekssamverkan M Minnesanteckningar Sammanträdesdag 2012-12-05, nr 8 Närvarande: Boel K. Gustafsson (ordf.) Kristina Haglund (fr. punkt 4) Ulla Jakobsson (sekr.) Anders

Läs mer

EN SVENSK UNIVERSITETSRANKING 2009

EN SVENSK UNIVERSITETSRANKING 2009 EN SVENSK UNIVERSITETSRANKING 2009 Stig Forneng, Ingemar Lind, Thorsten Nybom Författarna är grundare till Urank, som är en fri och obunden association för studier i och utförande av svenska universitets-

Läs mer

Samgående med SELMA-projektet vad innebär det för Kristinehamns bibliotek

Samgående med SELMA-projektet vad innebär det för Kristinehamns bibliotek Samgående med SELMA-projektet vad innebär det för Kristinehamns bibliotek Bakgrund Samarbetet mellan biblioteken i Värmland sträcker sig tillbaka till 2003 då samverkansprojektet Bibliotek Värmland (BV)

Läs mer

Vart är vi på väg? pt. 2. Anders Söderbäck, LIBRIS inspirationsdagar 2010

Vart är vi på väg? pt. 2. Anders Söderbäck, LIBRIS inspirationsdagar 2010 Vart är vi på väg? pt. 2 Anders Söderbäck, LIBRIS inspirationsdagar 2010 Samsök Utvärdering av Samsök 2009, Margareta Nelke Utvärdering av Samsök 2009, Margareta Nelke Margareta Nelkes rekommendationer

Läs mer

IT och. lärarstuderande. Attityder, tillgång och användning EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN

IT och. lärarstuderande. Attityder, tillgång och användning EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN 2005 Pressmaterial 2005-10-30 IT och lärarstuderande Attityder, tillgång och användning EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN KK-stiftelsen arbetar för att stärka Sveriges konkurrenskraft genom att stödja: forskning

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2001 BIBLIOTEKET VID HÖGSKOLAN I TROLLHÄTTAN/UDDEVALLA

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2001 BIBLIOTEKET VID HÖGSKOLAN I TROLLHÄTTAN/UDDEVALLA 1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 21 BIBLIOTEKET VID HÖGSKOLAN I TROLLHÄTTAN/UDDEVALLA Huvudmålet år 21 var samma som år 2. Att fortsätta arbetet med att, i enlighet med biblioteksutredningen 1998, bygga upp ett

Läs mer

Marie Gustafsson. Forskning och publicering Olika typer av publikationer och informationskällor Vetenskapliga artiklar. marie.gustafsson@hb.

Marie Gustafsson. Forskning och publicering Olika typer av publikationer och informationskällor Vetenskapliga artiklar. marie.gustafsson@hb. Att söka information Marie Gustafsson marie.gustafsson@hb.se Dagens föreläsning: Att söka vetenskaplig litteratur Forskning och publicering Olika typer av publikationer och informationskällor Vetenskapliga

Läs mer

Önskemål om bokhyllor för exponering av avhandlingar och nya böcker framfördes.

Önskemål om bokhyllor för exponering av avhandlingar och nya böcker framfördes. UPPSALA UNIVERSITETSBIBLIOTEK Bibliotekssamverkan N Minnesanteckningar Sammanträdesdag 2012-05-28 Plats: Akvariet, Geocentrum Närvarande: Roger Herbert Marie Ottosson Eva Nordgren (ordf.) Cecilia Natvig

Läs mer

Expertgruppen för samordning av digitalisering, möte 21 oktober 2010

Expertgruppen för samordning av digitalisering, möte 21 oktober 2010 ANTAL SIDOR 1(5) Expertgruppen för samordning av digitalisering, möte 21 oktober 2010 Närvarande: Christina Friström (ordf.), Harriet Aagaard, Mats Cavallin, Per Cullhed, Mats Danielsson, Annika Eriksson,

Läs mer

Koncept. Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet och högskolor

Koncept. Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet och högskolor Koncept Regeringsbeslut I:x 2012-12-13 U2012/ /UH Utbildningsdepartementet Per Magnusson per.magnusson@regeringskansliet.se 08-4053252 Enligt sändlista Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet

Läs mer

åter! Konferens om kvalitet och bemötande Väven, Umeå 23-24 mars 2015 Foto: Elisabeth Olsson Wallin

åter! Konferens om kvalitet och bemötande Väven, Umeå 23-24 mars 2015 Foto: Elisabeth Olsson Wallin Välkommen åter! Konferens om kvalitet och bemötande Väven, Umeå 23-24 mars 2015 Foto: Elisabeth Olsson Wallin Välkommen åter! Konferens om kvalitet och bemötande. Ett bra bemötande kan rädda bristande

Läs mer

åter! Konferens om kvalitet och bemötande Väven, Umeå 23-24 mars 2015 Foto: Elisabeth Olsson Wallin

åter! Konferens om kvalitet och bemötande Väven, Umeå 23-24 mars 2015 Foto: Elisabeth Olsson Wallin Välkommen åter! Konferens om kvalitet och bemötande Väven, Umeå 23-24 mars 2015 Foto: Elisabeth Olsson Wallin Välkommen åter! Konferens om kvalitet och bemötande. Ett bra bemötande kan rädda bristande

Läs mer

Forskningsbiblioteksstatistik för kalenderåret 2008

Forskningsbiblioteksstatistik för kalenderåret 2008 Forskningsbiblioteksstatistik för kalenderåret 2008 Ingår i Sveriges officiella statistik Uppgifterna insänds via www.forskbibl.scb.se senast den 6 mars 2009 Bibliotekets namn Huvudbibliotekets postutdelningsadress

Läs mer

2009-02-19 U2009/973/UH. Enligt sändlista. 1 bilaga

2009-02-19 U2009/973/UH. Enligt sändlista. 1 bilaga Regeringsbeslut II:8 2009-02-19 U2009/973/UH Utbildningsdepartementet Enligt sändlista Uppdrag att utarbeta strategier för innovationskontor 1 bilaga Regeringen uppdrar åt Uppsala universitet, Lunds universitet,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100); utfärdad den 19 juni 2013. SFS 2013:617 Utkom från trycket den 2 juli 2013 Regeringen föreskriver 1 att bilaga 1 och

Läs mer

Universitets- och högskolebibliotek. Omvärldsanalys och framtidsscenarier

Universitets- och högskolebibliotek. Omvärldsanalys och framtidsscenarier Universitets- och högskolebibliotek i förändring Omvärldsanalys och framtidsscenarier Innehåll Svensk Biblioteksförenings förord 5 Författarens förord 6 Sammanfattning 7 Bakgrund 8 Syfte 8 Metod 8 Om enkäten

Läs mer

Sport management i Sverige - utbildning och forskning

Sport management i Sverige - utbildning och forskning Sport management i Sverige - utbildning och forskning Idræt mellem forening og forretning Sportsmanagement i fremtidens danske idrætssektor Aalborg, 18.09.2012 PG Fahlström Linnéuniversitetet, Växjö pergoran.fahlstrom@lnu.se

Läs mer

Lärarutbildningskonventet

Lärarutbildningskonventet Lärarutbildningskonventet Protokoll Protokoll för: Plats: Lärarutbildningskonventet Park Inn Stockolm Arlanda, Kastrup Datum: 2006-11-29 Närvarande: Karlstads universitet: Anders Arnqvist, ordf Mariana

Läs mer

Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå 2014

Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå 2014 UF 21 SM 1501 Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå 2014 Third-cycle students and third-cycle qualifications 2014 I korta drag Antalet doktorandnybörjare i stort sett oförändrat

Läs mer

Genusstudier i Sverige

Genusstudier i Sverige Genusstudier i Sverige Genusvetenskapliga studier och genusforskning bedrivs på alltfler högskolor och universitet i Sverige. Genusforskning kan ses som övergripande term för ett fält som också kan benämnas

Läs mer

Forskande och undervisande personal

Forskande och undervisande personal Universitetskanslersämbetet och SCB 9 UF 23 SM 1301 Forskande och undervisande personal I gruppen forskande och undervisande personal ingår anställningskategorierna, professorer, lektorer, adjunkter, meriteringsanställningar

Läs mer

Stockholms universitetsbibliotek 2006-06-30 1

Stockholms universitetsbibliotek 2006-06-30 1 Stockholms universitetsbibliotek 2006-06-30 1 Slutrapport för projektet Studenterna och biblioteken ett samarbetsprojekt mellan Stockholms universitetsbibliotek och Stockholms stadsbibliotek (BIBSAMs dnr

Läs mer

Medlemsmöte 9 november

Medlemsmöte 9 november Medlemsmöte 9 november 1. Ordförande hälsar välkommen 2. Presentationsrunda 3. Ordförande presenterar dagens agenda DigiDel Nationell katalog Barn, bibliotek och IT Licensfrågan/KULDA Resurser kvalitetsutveckling/utvecklingsbidrag

Läs mer

Finna material på Umeå universitetsbibliotek campus Örnsköldsvik, introduktion Hemsida: http://ovik.ub.umu.se/

Finna material på Umeå universitetsbibliotek campus Örnsköldsvik, introduktion Hemsida: http://ovik.ub.umu.se/ Ann Ingberg 0660-292518 Processoperatörsprogrammet ht -13 Finna material på Umeå universitetsbibliotek campus Örnsköldsvik, introduktion Hemsida: http://ovikubumuse/ 4 2 1 5 3 1 2 3 Söka böcker Örnsköldsviks

Läs mer

Svenska forskningsbibliotek

Svenska forskningsbibliotek Kungl. biblioteket BIBSAM 1998-12-02 Svenska forskningsbibliotek Treårsrapport. Sammanställd av Henrik Åslund 1:e bibliotekarie/handläggare Innehållsförteckning 1 Inledning * 1.1 Definitioner och avgränsningar

Läs mer

Biblioteksverksamhet. Vid kriminalvårdens anstalter och häkten

Biblioteksverksamhet. Vid kriminalvårdens anstalter och häkten Biblioteksverksamhet Vid kriminalvårdens anstalter och häkten Riktlinjer 2007 1 Förord En bra biblioteksverksamhet på anstalter och häkten samverkar med offentliga bibliotek och leds av en engagerad bibliotekarie

Läs mer

Bemötandeprojektet Lunds universitets bibliotek JESSICA NILSSON

Bemötandeprojektet Lunds universitets bibliotek JESSICA NILSSON Bemötandeprojektet Lunds universitets bibliotek JESSICA NILSSON Organisationen 25 bibliotek knutna till en fakultet, institution eller centrumbildning - ansvar för den dagliga verksamheten till studenter

Läs mer

Kvinnor med en utbildning på forskarnivå. Per Gillström, Universitetskanslersämbetet, tfn 08-563 085 16, per.gillstrom@uk-ambetet.

Kvinnor med en utbildning på forskarnivå. Per Gillström, Universitetskanslersämbetet, tfn 08-563 085 16, per.gillstrom@uk-ambetet. UF 23 SM 1301 Universitet och högskolor Personal vid universitet och högskolor 2012 Higher Education. Employees in Higher Education 2012 I korta drag Personalen allt mer välutbildad Den forskande och undervisande

Läs mer

Open access och nya publiceringsvägar

Open access och nya publiceringsvägar Open access och nya publiceringsvägar Publicera och bli räknad med! Högskolan i Gävle 9 maj 2012 Aina Svensson OpenAccess.se, Kungliga biblioteket och Uppsala universitetsbibliotek Vad är open access?

Läs mer

Sök artiklar i PubMed

Sök artiklar i PubMed Sök artiklar i PubMed En handledning i hur man söker med hjälp av ämnesord. PubMed är en databas med över 20 miljoner referenser som täcker medicin, omvårdnad, odontologi, veterinärmedicin, hälso- och

Läs mer

Användarenkät om högskolebiblioteket 2013 - Snabbrapport alla

Användarenkät om högskolebiblioteket 2013 - Snabbrapport alla Användarenkät om högskolebiblioteket 2013 - Snabbrapport alla 1. 1.1 Kön Kommentar: skulle gärna ha fått vara fler. Vi lade ut enkäten på högskolans hemsida och försökte locka med biobiljetter. Det totala

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträde Bibliotek och IT nämnden, 2 juni, 2004

PROTOKOLL. Sammanträde Bibliotek och IT nämnden, 2 juni, 2004 1(5) Sammanträde Bibliotek och IT nämnden, 2 juni, 2004 Närvarande Ledamöter: Björn Fryklund Ordförande Jan Hagerlid Extern ledamot Jesper Wokander IT-tekniker, BIT Jenny Widmark Bibliotekarie, BIT Mikael

Läs mer

Var fjärde domstol använder inte rättstolkar

Var fjärde domstol använder inte rättstolkar 1(6) Pressmeddelade den 23 februari 2011 Var fjärde domstol använder inte rättstolkar Var fjärde domstol i Sverige, 25 procent, ställer inte krav på att rättstolkar anlitas när de köper tolktjänster. Det

Läs mer

LIBRIS LIBRIS LIBRIS LIB SOM SOM SOM SOM LOKAL LOKAL LOKAL L OPAC OPAC OPAC O

LIBRIS LIBRIS LIBRIS LIB SOM SOM SOM SOM LOKAL LOKAL LOKAL L OPAC OPAC OPAC O LIBRIS LIBRIS LIBRIS LIB SOM SOM SOM SOM LOKAL LOKAL LOKAL L OPAC OPAC OPAC O 2009-03-31 En konsekvensbeskrivning av Akademi Sydost Anna Stockman, Blekinge Tekniska Högskola, Eva Norling, Blekinge Tekniska

Läs mer

Ställ ditt biblioteks bestånd till utlån på ännu ett sätt! - Förfrågan om lån från användare till bibliotek i söktjänsten Bibliotek24

Ställ ditt biblioteks bestånd till utlån på ännu ett sätt! - Förfrågan om lån från användare till bibliotek i söktjänsten Bibliotek24 2009-04-09 Ställ ditt biblioteks bestånd till utlån på ännu ett sätt! - Förfrågan om lån från användare till bibliotek i söktjänsten Bibliotek24 Bakgrund Projekt Bibliotek24 är ett kulturrådsfinansierat

Läs mer

1 Mötets öppnande Vice ordförande Ola Svensson hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

1 Mötets öppnande Vice ordförande Ola Svensson hälsade alla välkomna och öppnade mötet. Protokoll fört vid Postens idrottsförbunds styrelsemöte i Sjötorp 2014-09-11 Närvarande: Ola Svensson, Christer Antman, Stig Davidsson, Ewa Wiklund, Christer Gunnarsson, Magnus Amhliden, Monica Hjerp,

Läs mer

av resultatet CKU 3 VIL 2014

av resultatet CKU 3 VIL 2014 Välkommen! Workshop för uppföljning av resultatet CKU 3 VIL 2014 SLL Personal och utbildning, Arb.grp för CKU 3 VIL CKU ledningen Arbetsgruppen för CKU 3 VIL Susanne Kalén Ewa Ehrenborg Margaretha Forsberg

Läs mer

Almerud Peter SFIS Almkvist Mats Umeå universitet Andersson Arne Uppsala Universitet Andersson Marianne Nordiska Afrikainstitutet Andersson Michael

Almerud Peter SFIS Almkvist Mats Umeå universitet Andersson Arne Uppsala Universitet Andersson Marianne Nordiska Afrikainstitutet Andersson Michael Almerud Peter SFIS Almkvist Mats Umeå universitet Andersson Arne Uppsala Universitet Andersson Marianne Nordiska Afrikainstitutet Andersson Michael Umeå universitetsbibliotek Andersson Stefan Uppsala universitetsbibliotek

Läs mer

Vårdinformatik i grundutbildningen till sjuksköterska Resultatredovisning från två undersökningar

Vårdinformatik i grundutbildningen till sjuksköterska Resultatredovisning från två undersökningar Vårdinformatik i grundutbildningen till sjuksköterska Resultatredovisning från två undersökningar Vårdinformatik i sjuksköterskeutbildningarna / David Liljequist 1 Bakgrund och syfte Idag införs IT-system

Läs mer

Forskningsanslagen har inte ökat sedan 2004

Forskningsanslagen har inte ökat sedan 2004 STATISTISK ANALYS Marie Kahlroth Avdelningen för statistik och analys 08-563 085 49 marie.kahlroth@hsv.se www.hsv.se 2008-06-17, Analys nr 2008/8 Forskningsanslagen har inte ökat sedan 2004 Universitetens

Läs mer

Open access vid svenska lärosäten - en enkätundersökning. Aina Svensson, OpenAccess.se Nationell samverkan, Kungliga biblioteket

Open access vid svenska lärosäten - en enkätundersökning. Aina Svensson, OpenAccess.se Nationell samverkan, Kungliga biblioteket Open access vid svenska lärosäten - en enkätundersökning Aina Svensson, OpenAccess.se Nationell samverkan, Kungliga biblioteket September 2011 Följande rapport är en sammanställning av resultat från en

Läs mer

elib Bas Bibliotekssystem för e-böcker

elib Bas Bibliotekssystem för e-böcker Bibliotekssystem för e-böcker elib AB www.elib.se Odengatan 106, 3 tr SE-113 22 Stockholm Sweden TEL +46 (0)8 54 60 60 60 FAX +46 (0)8 736 62 14 E-MAIL info@elib.se Innehåll Introduktion 3 Så här gör låntagaren

Läs mer

Rapport från seminarium i Piteå 4-5 november 2008

Rapport från seminarium i Piteå 4-5 november 2008 Rapport från seminarium i Piteå 4-5 november 2008 Förstudie till EU-projekt: Bibliotekskompaniet bibliotek och företag i samverkan 1 Bibliotekskompaniet - bibliotek och företag i samverkan Rapport från

Läs mer

PM - statusrapport e-böcker

PM - statusrapport e-böcker 2014-03-28 PM - statusrapport e-böcker Osäker på terminologi och begrepp? Läs gärna dokumentet Frågor och svar om e- böcker! Inledning E-böckerna är mycket populära, under 2013 ökade e-boksutlåningen vid

Läs mer

Linköpings kommun Statistik & Utredningar 9 november 2009 Sten Johansson 013-20 88 52. Utländska gäststudenter i Linköping 2009

Linköpings kommun Statistik & Utredningar 9 november 2009 Sten Johansson 013-20 88 52. Utländska gäststudenter i Linköping 2009 Linköpings kommun Statistik & Utredningar 9 november 2009 Sten Johansson 013-20 88 52 Utländska gäststudenter i Linköping 2009 Enligt statistik från OECD ( Education at a Glance ) fanns det år 2006 i hela

Läs mer

Mälardalens Högskola i Västerås

Mälardalens Högskola i Västerås Deltagare i konferensen 20-21 november 2000 Rikard Andersson Utbildningsbevakare Elizabet Damceska Studierektor Therese Gustavsson Utbildningsbevakare Kent Hartman Studierektor Amund Hunstad Maria Lindén

Läs mer