Utvecklingsplan för dig som coachande chef

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utvecklingsplan för dig som coachande chef"

Transkript

1 Insightguide Series En Insightguide till COACHANDE LEDARSKAP Coachande ledarskap Utvecklingsplan för dig som coachande chef MOduL Utvecklingsplan för dig som coachande chef Det tar bara en minut att bli en fantastisk ledare och coach. Hur? Jo, genom att vägra något annat än det bästa av din förmåga från och med denna stund. " Thomas Watson, legendarisk CEO och ordförande för IBM Att utvecklas som coach är mycket mer än att lära sig vissa tekniker och färdigheter. Framför allt är det ett ställningstagande och ett mentalt beslut ifrån dig själv att du väljer att aktivt bidra till att personer runt omkring dig får användning för mer av sin kapacitet, att du hjälper dem utvecklas och blomma ut och att du bidrar till att de når ännu bättre resultat inom den verksamhet du ansvarar för. Som komplement till ditt eget beslut och ställningstagande kan du ha stor nytta av att lära dig vissa tekniker och färdigheter. Men det handlar lika mycket om att utveckla och förtydliga dina värderingar och attityder. Denna modul ger dig stöd i detta arbete. InsightLab 1

2 Utvecklingsplan för dig som coachande chef En Insightguide till COACHANDE LEDARSKAP Innehåll Din utvecklingsplan som coach sid 3 Ta det mentala steget från chef till coach sid 6 Råd för att komma igång med coaching i ditt ledarskap sid 9 Ditt stöd och utvecklingsresurser sid 10 Vanliga fallgropar sid 12 2 InsightLab

3 En Insightguide till COACHANDE LEDARSKAP Utvecklingsplan för dig som coachande chef Din utvecklingsplan som coach Att utvecklas som coach är mycket mer än att lära sig vissa tekniker och färdigheter. Framför allt är det ett ställningstagande och ett mentalt beslut ifrån dig själv att du väljer att aktivt bidra till att personer runt omkring dig får användning för mer av sin kapacitet, att du hjälper dem att utvecklas och blomma ut och att du bidrar till att de når ännu bättre resultat inom den verksamhet du ansvarar för. Som komplement till ditt eget beslut och ställningstagande kan du ha stor nytta av att lära dig vissa tekniker och färdigheter. Men det handlar lika mycket om att utveckla och förtydliga dina värderingar och attityder. Denna guide ger dig förhoppningsvis ett gott stöd i detta arbete. Utöver det finns det naturligtvis ett stort antal utbildningar som på olika sätt förbereder dig för en coachande roll. Tydliggör varför du vill utveckla din coachande förmåga Din egen motivation kring varför du vill utveckla din förmåga att coacha är avgörande för hur väl du kommer att lyckas i din roll som coach. Något förenklat kan våra drivkrafter delas i tre kategorier (nedan). Störst motivation når vi ofta om det mål vi sätter upp berör samtliga tre drivkrafter. 1. Altruistiska motiv. Innefattar vår vilja att bidra till andra människor och vår omvärld i stort utan tanke på egen vinning. I coachsammanhang kan det handla om den genuina viljan att bidra till andras utveckling. 2. Rationella motiv. De motiv som handlar om att vi gör något för att det är logiskt och förnuftigt att göra så. Till exempel att ett coachande ledarskap leder till att du lättare når verksamhetsmålen, eller att du genom att coacha andra till mer ansvar, frigör din egen tid. 3. Egomässiga motiv. Häri ligger de motiv som leder till vinning för egen skull. Det kan handla om alltifrån pengar, prestige och status till personliga kickar. I detta sammanhang skulle det kunna vara att du gör dig mer attraktiv på arbetsmarknaden eller att du vinner respekt och får egen positiv uppmärksamhet. För att kunna bli en bra coach måste du lämna din trygghetszon det vill säga det område där tankar och handlingar känns välbekanta och trygga, och där du har en överblick över vad som är på väg att hända. Som coach tvingas du ta vissa risker när du närmar dig och påverkar andra människor. Du löper risk att förutom fantastiska framsteg även möta kraftiga och ibland obehagliga reaktioner från dina medarbetare du måste kunna hantera nederlag. Men sådana skilda erfarenheter leder till att du växer som ledare. Och glädjen över att betyda något för andra är mycket värdefull i sig. Anders S Gåserud Coach, föreläsare och författare till Coaching så fungerar det Vilka är dina starkaste motiv till att utveckla din förmåga att coacha: c Jag vill hjälpa andra att växa och utvecklas c Jag vill öka människors motivation, glädje och engagemang c Jag ser det som en spännande möjlighet i min egen utveckling c Jag anser att det krävs eller förväntas av mig c Jag vill lättare kunna nå verksamhetsmålen c Jag vill förbättra prestationerna och resultaten inom mitt ansvarsområde c Jag vill frigöra tid genom att få andra att ta ett mer aktivt ansvar c Jag vill bli en attraktivare kandidat för framtida befordringar c Jag har nytta av en coachande förmåga även i privatlivet c Annat: InsightLab 3

4 Utvecklingsplan för dig som coachande chef En Insightguide till COACHANDE LEDARSKAP Formulera ett mission statement för din coaching Skriv ett mission statement som fokuserar på att nå ditt enskilt viktigaste verksamhetsmål. Inkludera hur du med hjälp av ett coachande förhållningssätt lättare kan nå detta mål. Koppla ett mål till din coachande förmåga Att utveckla sin förmåga att agera coachande kan naturligtvis vara ett självändamål i sig. Men coaching som förhållningssätt är från början utvecklat för att skapa extraordinära resultat. Att utveckla ett coachande ledarskap bör med andra ord ha siktet på att skapa fundamentalt bättre resultat för dig själv, för dem du coachar och för verksamheten som helhet. Fundera därför på om du kan koppla din ambition att bli mer coachande till ett tydligt verksamhetsmål. Kanske är det ett nytt produkt- eller affärsområde som behöver utvecklas, att öka lönsamheten eller att utveckla nästa generations ledare. Styr sedan dina coachinsatser för att nå detta mål. Mina målsättningar med coaching/vad jag vill uppnå: Bli medveten om dina grundläggande värderingar Din inställning till hur du själv och andra människor fungerar är avgörande för din förmåga att coacha. Nedanstående värderingar och uppfattningar är några som kan sägas känneteckna ett coachande förhållningsätt. Vilka av dessa kan du lätt ta till dig? Vilka känns svårare att acceptera? Egen reflektion Sammantaget, vilka värderingar behöver du jobba mest med för att kunna ta steget till ett mer coachande ledarskap? c Jag tror att människor kan fortsätta att utvecklas genom hela livet c Jag är genuint nyfiken på andra människor c Jag tror att en av ledarens viktigaste uppgifter är att få andra att växa och utvecklas c Jag sporras av tanken att vi alla är kapabla till mer än vi tror c Jag tror att tydliga mål och konkreta handlingsplaner leder till bättre resultat c Jag tror att människor växer av eget ansvar och att bli visade förtroende c Jag tror att fler bra förslag kommer fram om jag frågar andra om deras idéer c Jag tror att människor motiveras mer av att hitta sina egna lösningar än att bli serverade färdiga svar c Jag tror att människor som ges ansvar och förtroende tar ett större ansvar c Jag tror att jag kan locka fram mer av människors potential genom att tro på dem c Jag tror att vi då och då behöver lämna vår bekvämlighetszon för att prestera och utvecklas som bäst c Jag tror att det är rätt att konfrontera destruktiva beteenden och att det leder till utveckling även om det är obekvämt i det korta perspektivet c Jag är villig att acceptera andras lösningar även om jag tror att min lösning skulle vara bättre c Jag tror att det är bra att låta andra få hitta sina egna vägar och göra egna misstag som ett sätt att lära c Annan värdering: 4 InsightLab

5 En Insightguide till COACHANDE LEDARSKAP Utvecklingsplan för dig som coachande chef Coachande förmågor och färdigheter som du vill/behöver utveckla: c Att låta bli instinkten att komma med egna svar och lösningar c En ökad medvetenhet om mina egna drivkrafter och värderingar c Förmågan att lyssna uppmärksamt utan att tappa mitt fokus på den jag lyssnar på c Förmågan att kommunicera rakt och tydligt c Förmågan att ge konkret och specifik feedback (även obekväm) c Förmågan att delegera och lämna över ansvar (även släppa taget mentalt) c Nyfikenhet och intresse för andra människor c Förmågan att adressera problem och undermåliga prestationer c Förmågan att kunna behålla mitt lugn vid starka känslomässiga reaktioner från andra c Förmåga att bygga förtroendefulla relationer c Att kunna skapa vardagliga dialoger med mina medarbetare c Att behålla min coachande förmåga även under press och stress c Att kunna prioritera min tid så att jag frigör tid till coaching c En trygghet i att våga visa känslor i möten med andra c Förmågan att formulera tydliga, specifika och motiverande mål och delmål c Att våga vara nybörjare igen och lära mig helt nya saker c Att kunna observera och "läsa av" min omgivning c Förmågan att låta bli att peta i detaljer och att släppa mitt kontrollbehov c Förmågan att medvetet kunna påverka mitt eget och andras sinnestillstånd i en positiv riktning c Annat: Vid ett tillfälle besökte jag tillsammans med min dotter Metropolitan Museum of Art i New York för att se en utställning med bland annat Van Gogh. Det var fullt av människor. Vi gick runt och jag var helt absorberad av vad jag såg, ända tills min dotter knackade mig på axeln och påpekade att jag gick runt och stirrade på folk. Utan att vara medveten om det hade jag studerat människorna omkring mig hela tiden. Deras ansikten och uttryck var uppenbarligen mycket mer intressanta för mig än tavlorna. Robert Hargrove och Masterful, en av pionjärerna inom Excutive Coaching och författare till bland annat Masterful Coaching Åtgärder Vilka är dina prioriterade utvecklingsområden? Vad skulle kunna vara lämpliga åtgärder för att åtgärda dem? Utvecklingsområde/färdighet Åtgärd/resurs (utbildning, egen coach osv) InsightLab 5

6 Utvecklingsplan för dig som coachande chef En Insightguide till COACHANDE LEDARSKAP Ta det mentala steget från chef till coach För att lyckas med ett coachande ledarskap krävs att du själv tror på och bestämmer dig för att agera coachande. Du behöver se dig själv som en person som hjälper andra att expandera sin kapacitet att prestera på en högre nivå och att hitta de egna latenta förmågorna. Detta gör du genom att aktivt hjälpa till att förtydliga mål, handlingsplaner, bryta in med dina observationer, ge nya utmaningar och visa att du tror på den du coachar. Fråga: Vilka vill du börja med att berätta för om din vilja att agera mer coachande? Fråga: Känner du till en bra coach du kan boka ett första möte med? Annars, vem kan du fråga för att få tips? Fråga: Vem eller vilket team skulle du kunna erbjuda din coachhjälp i ett första pilot-coachprojekt? Uttryck tydligt din vilja att bli en bra coach Den enskilt viktigaste faktorn i att utveckla din coachande kapacitet är att bestämma dig för det helt enkelt att börja se dig själv som en coach. Första steget är att göra detta åtagande inför dig själv. Nästa och lika kraftfulla steg är att tydligt tala om din intention för din omgivning. I mångt och mycket handlar det mer om att skifta ditt varande än ditt görande. Ställ dig följande fråga ofta: Hur behöver jag vara i denna situation för att vara coachande?. Lär av andra duktiga coacher Ett av de allra bästa sätten att bli en bra coach själv är att lära av någon som redan kan. Om du inte redan har en coach, överväg att skaffa dig en och låt dig coachas i din egen utveckling. En av nycklarna för att få ut så mycket som möjligt av coachingen är att sätta upp ett verkligt stretch-mål, ett mål som du mycket gärna vill uppnå, men som du inte är helt säker på att du klarar. Alltför många personer (även mycket framgångsrika) stagnerar i sin utveckling för att de slutar exponera sig för situationer där de riskerar att misslyckas. Vill du nå resultat inom coaching måste du ta dig och dem du coachar förbi denna trygghetsfälla. Leta efter en coach som du är trygg med att dela med dig av dina drömmar och mål, men också dina tillkortakommanden och rädslor. Skapa ett tydligt, avgränsat coachprojekt med en till tre personer Leta efter en person eller ett litet team med ett specifikt uppdrag där din coaching skulle kunna göra skillnad. Erbjud din hjälp och var öppen med att detta är ett lär-projekt för dig. Be dem vara uppriktiga med feedback om hur det går för dig som coach. Sök gärna personer som du vet kommer att vara uppriktiga med dig och som samtidigt blir hjälpta i att nå sitt mål med din coach-hjälp. 6 InsightLab

7 En Insightguide till COACHANDE LEDARSKAP Utvecklingsplan för dig som coachande chef Gå en utbildning med inriktning på ledarskap, coaching och personlig transformation En av förutsättningarna för att lyckas som coach är att vara autentisk och närvarande. Detta är en kvalitet som vi med hjälp av vår inre radar känner av om en person har eller inte. En autentisk och närvarande ledare litar vi instinktivt på, har lättare att öppna upp för och vågar oss på att tillsammans med ge oss ut på okänd mark. Denna kvalitet kan vi inte läsa oss till eller lära oss tekniker för. Vad som krävs är att vi själva vågar ge oss ut på okänd mark, att söka situationer där vi på djupet får lära känna oss själva och andra. Det finns en rad utbildningar och kurser på marknaden med sikte på denna typ av transformativa processer (UGL mfl). Bli en hängiven observatör av människor och människors kommunikation Du har säkert förstått det vid det här laget, men en verkligt duktig coach är en person som lyssnar till mer än orden. Som har förmågan att fånga upp även det som inte sägs, eventuella skillnader mellan det verbala och det icke-verbala. En skicklig coach lyssnar inte bara till andras uppfattning, utan försöker också se vilka värderingar och åsikter som ligger bakom. En duktig coach ser inte bara en annan persons ansikte, utan försöker även skönja humör och känslostämning. Det är dock viktigt att inte blanda ihop observation med bedömning. De flesta observerar snabbt och kommer till en tydlig ståndpunkt, som ofta inte stämmer helt och hållet. Försök att observera utan att döma och kategorisera. Som coach vill du behålla din öppenhet. Skriv ned dina reflektioner och erfarenheter i en journal Allt för många chefer agerar utifrån ett reaktivt tillstånd det vill säga de svarar på de signaler, omständigheter och beteenden de fångar upp här och nu. Som ett resultat tenderar de att luta sig mot snabba beslut och quick fixes snarare än att leta efter de underliggande orsakerna och anpassa lösningarna efter dem. Som coach vill du utveckla ett mer reflekterande förhållningssätt. Ett mycket bra hjälpmedel för att göra det är att skriva ned dina observationer och tankar i en journal. Det reflekterande förhållningssättet är inget vi utvecklar över en natt. Ge det därför tid, ta en stund i slutet av varje dag och skriv ned insikter och tankar från dagens händelser. Att ge liknande reflekterande hemläxor till dem du coachar är dessutom ett mycket kraftfullt verktyg i deras utveckling. Fråga: Vilken utbildning skulle du kunna gå för att sätta igång en transformation hos dig själv? Finns det andra sätt? Fråga: I vilka situationer skulle du kunna träna på att observera människor utan att komma till förhastade slutsatser? Fråga: Har du redan en anteckningsbok/ journal att skriva i? Om inte, var kan du skaffa en? Börja bli medveten om dina och andras känslor För att åstadkomma verklig skillnad för andra behöver vi lämna vår professionellt distanserade hållning (som de flesta av oss har i professionella sammanhang). Vi behöver InsightLab 7

8 Utvecklingsplan för dig som coachande chef En Insightguide till COACHANDE LEDARSKAP Fråga: Vilka känslor har du just nu? Hur skulle du kunna göra för att visa lite mer av dina känslor i ditt dagliga liv? lämna våra färdiga svar, våra teorier och automatiska respons på händelser omkring oss. Som coach behöver du möta människor med deras känslor, drömmar, oro, förhoppningar och allt. För att kunna det, behöver du vara i kontakt med dina egna känslor. Det finns en vanlig missuppfattning att det i affärslivet är ett tecken på svaghet att visa sin mänsklighet och medkänsla för andra. I själva verket är det precis tvärtom, det är din äkthet och mänsklighet som gör dig stark i andras ögon. Genom att du tillåter dig att vara i kontakt med dina känslor, har du lättare att observera helheten, få en ärligare och rakare kommunikation och till och med tillgång till humorn i varje situation. Humor är för övrigt en av dina största tillgångar tillsammans med andra. Kan du få andra att skratta, kan du få dem att släppa fram andra känslor också. Egna idéer: Skriv ned en eller flera saker som du skulle vilja lära dig. Vilken av dessa nya utmaningar vill du anta? Vilket är ditt nästa steg? Lär dig något helt nytt utanför arbetet Framgångsrik coaching bygger på en känsla av öppenhet, hos dig själv och den du coachar. En av de situationer då vi behöver visa störst öppenhet och ödmjukhet är när vi ska lära oss något helt nytt. Ett givet råd till den som vill utveckla sin förmåga att coacha är därför att lära sig något helt nytt. Det kan vara ett nytt språk, ett nytt instrument eller att dansa salsa. Den känsla du har i denna situation vill du ta med dig in i din roll som coach. Förhoppningsvis kan du även lära dig något av din lärare inom ditt nya område. Du kommer att se hur mycket omtanke, tålamod och uppmuntran som krävs för att exempelvis lära sig dansa salsa. Tips på enkla steg för att börja agera coachande Att agera coachande är en resa som börjar med ett inre beslut, som öppnar upp en ny möjlighet för dig själv. Här följer några tips och råd för hur du kan skapa konkret stöd för ditt beslut. Tala om för din omgivning att du vill agera utifrån en mer coachande och utvecklande roll. Anmäl ditt intresse för att bidra till olika typer av aktiviteter inom detta område. Börja formulera stretch -mål för dina medarbetare och bestäm dig för att prioritera att hjälpa dem att nå dessa. Erbjud din hjälp som sparringpartner åt någon med ett komplext problem. Skaffa dig en egen coach eller mentor som stöd i din egen utvecklingsresa. Fråga dina medarbetare hur ni gemensamt kan använda er av coaching. Källa: Masterful Coaching Fieldbook, Robert Hargrove, Jossey-Bass/Pfeiffer 8 InsightLab

9 En Insightguide till COACHANDE LEDARSKAP Utvecklingsplan för dig som coachande chef Råd för att komma igång med coaching i ditt ledarskap Det är en sak att lära sig teknikerna och förhållningssätten inom coaching, en annan att omsätta dem i praktiken. Det är vanligt att man frågar sig hur man kan komma igång med coaching som chef. Det finns inget facit för detta, men Susann Gjerde, författare till Coaching, vad varför hur, ger dig följande förslag: 1. Bjud in till ett uppstartsmöte där du berättar om coaching Håll i mötet själv Bjud in en extern föredragshållare Bjud in en intern föredragshållare Bjud in till en sammankomst där ni är flera som presenterar coaching Egna idéer Så kan jag börja använda mig av coaching (vem/vilka, i vilket sammanhang och på vilket sätt?): 2. Erbjud provsamtal till dina medarbetare, kollegor och chefer till ledningen för att åstadkomma förankring och nyfikenhet till andra avdelningar till dina kunder 3. Skriv ett nyhetsbrev där du berättar om dina egna erfarenheter som coach dina egna erfarenheter som utövare de färdigheter och redskap som används inom coaching effekterna av coaching dina visioner med coaching inom organisationen din viktigaste lärdom, utveckling eller handling som varit ett resultat av coaching 4. Upprätta en formell coachingrelation med dina närmaste medarbetare med alla dina medarbetare med en testgrupp 5. Använd coachingredskap utan att kalla det coaching som en del i projektledarrollen som en del i medarbetarrollen som ett verktyg och förhållningssätt i vardagen som chef gentemot din närmsta chef gentemot dina kollegor som ett sätt att utveckla dina medarbetarsamtal Källa: Coaching, vad varför hur, Susann Gjerde, Studentlitteratur InsightLab 9

10 Utvecklingsplan för dig som coachande chef En Insightguide till COACHANDE LEDARSKAP Ditt stöd och utvecklingsresurser Att inventera dina befintliga och möjliga resurser och att ta del av dessa är en viktig del i din egen utveckling. Detta stöd kan komma i många olika former. Inventera brett och se vilka resurser du vill prioritera: 1. Interna utbildningar Generella ledarskapsprogram: Specifika coachutbildningar: Enstaka föreläsningar/workshops: Tips! Verktyg Bra stöd och hjälp i utvecklingen av din coachande förmåga hittar du i verktygsdelen i denna guide. 2. Intranät/dokument/mallar Vad finns tillgängligt via intranätet eller på annat sätt? 3. Externa/öppna utbildningar Renodlade coachutbildningar/certifiering: Längre ledarskapsprogram: Kortare coach/ledarskapskurser: Föreläsningar/seminarier: 10 InsightLab

11 En Insightguide till COACHANDE LEDARSKAP Utvecklingsplan för dig som coachande chef 4. Böcker/handböcker/nyhetsbrev Resurser du redan har tillgång till: Ytterligare resurser du vill skaffa: 5. Personer som kan fungera som coach eller mentor till dig Externa, formella coacher/mentorer: Interna informella coacher/kollegor: 6. Medarbetare/personer du kan börja coacha Vilka personer/team i din omgivning skulle du kunna börja coacha och samtidigt be att ge dig feedback på din coaching: 7. Egen reflektion Föra dagbok mm: 8. Annat Andra idéer och vanor som kan hjälpa dig (lära dig något helt nytt, avslappning, motion mm): Tips! Skaffa dig en positivbok Som coachande chef är det oerhört viktigt att ha en tydlig integritet och stark självkänsla som grund i dina kontakter med omgivningen. Ett mycket effektivt sätt att bygga upp din egen styrka och integritet är att ha en positivbok som du skriver i varje dag. Ta en stund innan du somnar och fyll på med positiva intryck/erfarenheter/insatser från din dag. Vad har du gjort som du är nöjd med? Särskilt när det är tungt kommer du att finna mycket kraft från din plusbok. Genom att samla plus kommer du att få en naturlig auktoritet i dina kontakter med omgivningen. Att utveckla vår egen kraft är mycket viktigare än vi tror. Det hjälper oss att hålla emot omgivningens krav och undvika att vi blir ett svart hål som suger till oss andras problem. Källa: Föreläsning med Johan Lange i serien Kompetenskortet InsightLab 11

12 Utvecklingsplan för dig som coachande chef En Insightguide till COACHANDE LEDARSKAP Vanliga fallgropar Samtidigt som coaching är ett mycket kraftfullt hjälpmedel för dig som chef och ledare så är det också en krävande ledarskapsform. Det finns ett antal fallgropar som du kan ha nytta av att känna till. Självreflektion egna (upplevda) hinder Inom vilket/vilka områden finns dina eventuella hinder till att fungera som coach? Finns det andra faktorer, värderingar eller omständigheter som försvårar din roll som coach? Att förlora fokus på resultatet Ditt arbete som chef och ledare handlar i slutänden om att åstadkomma resultat. Att utveckla dina medarbetare genom coaching är ett medel för att göra just detta. Även om utveckling på många sätt kan ses som ett ändamål i sig, så finns det en uppenbar risk att coachprocessen tar överhand med förlorat fokus på slutresultatet som följd. I vissa fall är målen inte tillräckligt tydliga, kvantifierade och tidsatta. Tips och åtgärder Säkerställ att du har en enkel och tydlig översikt över alla aktuella mål (på grupp- och individnivå) som du alltid har som utgångspunkt i din coaching. Stäm alltid av coachingens innehåll mot dessa mål. Gå igenom aktuella mål med dem du coachar är de tillräckligt tydliga? Har ni samma uppfattning om vad som ska åstadkommas och när? Behöver något förtydligas eller justeras? Du accepterar problembeteenden och undermåliga prestationer Coaching har både en trevlig och mindre trevlig sida. Att hjälpa människor utvecklas, formulera nya mål och utmaningar, att peppa och stödja är den positiva biten. En lika viktig del är dock att uppmärksamma det som inte fungerar. Det finns alltid en risk att vilja vara snäll och inte adressera undermåliga resultat. Det är frestande att tänka att det löser sig eller att personen gör så gott han eller hon kan. Faktum är att det är en av coachens viktigaste uppgifter att så snabbt som möjligt ta tag i obehagliga problem. Gör du inte det kommer resultaten för hela enheten att försämras samtidigt som förtroendet för dig som chef kraftigt urholkas. De flesta är mycket väl medvetna om vad som inte fungerar hos sig själva och kollegorna. En chef som inte adresserar detta upplevs som svag och eftergiven. Tips och åtgärder Se det som en självklar del av coachingen att adressera undermåliga prestationer det vinner både du, den du coachar och organisationen som helhet på. Det finns inget snällt i att låta människor fastna i tillstånd där de presterar långt under sin förmåga. Behåll fokus på slutmålet och kom ihåg att det obehagliga samtalet du måste ta nu leder till ett bättre framtida läge, något personen förmodligen kommer att tacka dig för senare. 12 InsightLab

13 En Insightguide till COACHANDE LEDARSKAP Utvecklingsplan för dig som coachande chef Du lovar för mycket Det är lätt att dras med i stunden av ett inspirerande möte med en medarbetare. Personen kanske sätter upp nya mål och du är snabb att erbjuda din hjälp och stöd framgent. Av bara farten bokar du kanske upp allt fler avstämnings- och coachtillfällen. Risken är stor att du till slut har lovat att bidra i fler projekt och utvecklingsprocesser än du har tid till. Avstå dessa impulser. Du har inte råd att lova saker som du inte kan hålla. Det underminerar snabbt förtroendet för dig som coach. Tips och åtgärder Undvik att på inspiration i stunden göra åtaganden framåt. Gör det till en vana att alltid fråga personen ifråga vem (förutom du själv) som skulle kunna vara ett stöd i den aktuella situationen. Även om det är frestande att lova mycket i stunden, gör det till en vana att lova mindre än du vet att du kan hålla. Det är betydligt bättre att lova mindre och överträffa förväntningarna än tvärtom. Att fokusera på personlighet och attityder istället för på beteende En människas personlighet består av vissa grundläggande karaktärsdrag som är mycket svåra att ändra. Om vi kritiserar en människas personlighet eller attityder, uppfattas det ofta som ett personligt påhopp, vilket leder till att personen ifråga snabbt hamnar i en ifrågasättande och ofta aggressiv försvarsposition. Som tur är behöver du som coach inte ändra människors djupare egenskaper och personlighet det är beteenden du är fokuserad på. Du kan med andra ord locka fram samma beteende hos personer med vitt skilda grundläggande egenskaper. Vad du är ute efter är att uppmärksamma, berömma, belöna och förstärka de beteenden som du ser leder till önskvärda resultat och på motsatt sätt, uppmärksamma, medvetandegöra, skapa förståelse för och korrigera de beteenden som leder till icke önskvärda resultat. Tips! Våga visa dina känslor Som chef är det viktigt att vara medveten om att möten med andra alltid väcker känslor. Jag vill påstå att det är omöjligt att inte få en känsla i mötet med en annan person. Det kan vara svaga eller starka känslor och rymma alltifrån glädje och kärlek till besvikelse, irritation och ilska. Som regel uttrycker vi inte våra känslor i mötet med andra, vilket leder till att vi inte uppfattas som autentiska och ärliga. Försök istället att visa dina känslor direkt på lämpligt sätt med den det berör. Visa din uppskattning direkt. Ta en konflikt direkt istället för att låtsas att allt är bra. Källa: Föreläsning med Ingalill Enbom i serien Kompetenskortet, Tips och åtgärder Gör det till en vana att ge feedback på beteenden. Berätta vad du har iakttagit och hjälp den du coachar att själv komma till insikt om vilka resultat olika beteenden leder till. Att ge efter för och undvika andras negativa känslor och reaktioner Många tycker att det är obehagligt när en medarbetare blir arg, besviken eller ledsen. I samband med coaching kan det ha två effekter. Det ena är att vi låter bli att ta nödvändiga samtal där vi vet att den andra kommer att reagera starkt. Det andra är att vi tar mötet, får den förväntade reaktionen, och sedan försöker släta över det vi precis har sagt. Det finns ingen patentlösning för dessa situationer, det enda säkra är att det inte är en lösning att dra sig undan. InsightLab 13

14 Utvecklingsplan för dig som coachande chef En Insightguide till COACHANDE LEDARSKAP Tips och åtgärder Ta alla tuffa samtal och var beredd på att möta olika typer av reaktioner. Om någon reagerar kraftigt, låt dem göra det. Lyssna och ställ följdfrågor för att visa att du har förstått. Men backa inte från din observation om att någonting behöver förändras eller åtgärdas. Behåll fokus på beteendeförändringar. Undvik sådant som kan uppfattas som personlig kritik. Checkfråga När någon kommer till dig med ett problem, hjälper du dem genom att dela med dig av dina tankar, eller genom att hjälpa dem med sina? Din coachande förmåga varierar kraftigt beroende på din egen arbetsbelastning Är du chef kommer din arbetsbelastning och stressnivå att variera över tiden. Det finns en risk att du tar dig tid att agera coachande när du inte är stressad och att du släpper din coachande stil när du pressad av en högarbetsbelastning eller andra krav. Om du i ena ögonblicket lyssnar och är tålmodig för att i nästa vara uppenbart stressad, otålig och kommenderande, då skapar du förvirring och förtroendet för dig minskar. Din coaching kommer då att bli mycket ineffektiv. Naturligtvis måste vi acceptera att vår coachande förmåga varierar över tiden. Vad du vill undvika är alltför tvära kast. Tips och åtgärder Be någon ge dig tidig feedback på när du tappar din coachande förmåga. Det kan vara någon av dina trogna medarbetare, en kollega eller din närmsta chef. Kommunicera tydligt till dem som har en förväntan om ditt coachande stöd, när omständigheterna gör att du inte kommer att kunna vara lika tillgänglig och coachande. Låt hellre bli att ta ett coach-möte än att göra det oförberedd eller halvhjärtat. Att låta coachrollen övergå i en terapeutroll Som ledare och coach är du ett stöd för dina medarbetares professionella prestationer och utveckling. Men du är ingen extraförälder, nära vän eller terapeut. Du måste därför akta dig för att bli en allmän själavårdare som andra söker sig till för att få stöd av i även privata problem och frågor, uppgifter som du dessutom kanske inte är kapabel eller bekväm med att hantera. Här finns det naturligtvis inga solklara riktlinjer, du måste lita till ditt eget omdöme och förnuft. Om en medarbetare exempelvis berättar för dig att en sämre prestation beror på en pågående skilsmässa så är det bra och viktigt för dig att känna till. Däremot ska du inte gå in som stöd och rådgivare kring skilsmässan i sig. Tips och åtgärder Sätt upp en så tydlig gräns du kan för dig själv inom vilka områden ditt coachande ledarskap sträcker sig. Så snart någon kommer in på andra områden (exempelvis privata hälsofrågor, missbruk, relationsproblem, existentiella problem och psykiska besvär), hänvisa tydligt till experter som behärskar dessa frågor bättre. Källa: Coaching så fungerar det, Anders S Gåserud, Richters förlag 14 InsightLab

15 En Insightguide till COACHANDE LEDARSKAP Utvecklingsplan för dig som coachande chef Egna anteckningar InsightLab 15

16 Insightguide Series Coachande ledarskap Övning: Se dig själv som coach! Vilka vi är, hur vi tänker och hur vi interagerar med andra styrs av våra inre konversationer och vår självbild. Din historiska uppfattning om dig själv kanske inte är den av en coach. I sådana fall behöver du skapa en ny mental bild av vad du är kapabel till. 1. Ta fram ett papper och skriv ned en mening eller två som summerar din ledarstil. Exempelvis med ord som: en doer, kontrollerande, visionär, detaljinriktad, kreativ, tydlig, bra på att komma med idéer, ser vad som behöver göras och så vidare. 2. Se om beskrivningen av din nuvarande ledarstil på något sätt hindrar dig i rollen som coach. Ta gärna en kollega eller någon som känner din ledarstil till hjälp. 3. Formulera sedan en ny beskrivning av din önskade coachande ledarstil. Bestäm dig för att följa denna uppmaning under en veckas tid. 4. När du faller tillbaka i ditt gamla beteende, påminn dig själv om ditt nya åtagande. Källa: Masterful Coaching Fieldbook, Robert Hargrove, Jossey-Bass/Pfeiffer

Experter och coachande chefer

Experter och coachande chefer Insightguide Series Coachande ledarskap MODUL Experter och coachande chefer Det coachande ledarskapet växer fram i gränslandet mellan professionell coaching och modernt ledarskap. I arbetet med denna guide

Läs mer

Tipsbok för motivation, glädje och egen utveckling

Tipsbok för motivation, glädje och egen utveckling Insightguide Series Tipsbok för motivation, glädje och egen utveckling Tips, idéer och verktyg för motivation, mening och glädje i vardagen Tipsbok Insightguide SERIES Mer motivation, mening och glädje

Läs mer

CHEFENS PERSONAL:GUIDE inspiration och verktyg i modernt ledarskap

CHEFENS PERSONAL:GUIDE inspiration och verktyg i modernt ledarskap InsightGUIDE SERIES CHEFENS PERSONAL:GUIDE inspiration och verktyg i modernt ledarskap CHEFSROLLEN DET DAGLIGA LEDARSKAPET Det är de små och stora sakerna du gör i vardagen som bygger upp ett inspirerande,

Läs mer

Konsten att få andra att prestera

Konsten att få andra att prestera Konsten att få andra att prestera Zebra (Hippotigris) alternativt sebra, är en släktgrupp eller ett undersläkte i familjen hästdjur som omfattar tre arter och ett flertal underarter som kännetecknas av

Läs mer

Tänk på papper! en actionbok som får saker att hända

Tänk på papper! en actionbok som får saker att hända Tänk på papper! en actionbok som får saker att hända PERSONLIGT ENTREPRENÖRSKAP ATT FÅ SAKER ATT HÄNDA Stefan Olsson Marcus Frödin www.universeimagine.com Denna e-bok är fri att sprida och använda. Vid

Läs mer

Motivera på jobbet. pocket. 10 steg: Peppa ditt team. Öka lönsamheten. Ny geist. hopplösa fallen. Heta tips. Vänd de. En guide från Tidningen Chef

Motivera på jobbet. pocket. 10 steg: Peppa ditt team. Öka lönsamheten. Ny geist. hopplösa fallen. Heta tips. Vänd de. En guide från Tidningen Chef En guide från Tidningen Chef pocket Ny geist. Öka lönsamheten. Heta tips. Vänd de hopplösa fallen. Motivera på jobbet 10 steg: Peppa ditt team coacha dina medarbetare ställ krav kommunicera ingång.»det

Läs mer

17 nybörjarfällor så undviker du dem MELLANCHEFENS LJUSPUNKTER. Verktygen som gör ditt ledarliv lättare. ny som. chef

17 nybörjarfällor så undviker du dem MELLANCHEFENS LJUSPUNKTER. Verktygen som gör ditt ledarliv lättare. ny som. chef EN GUIDE FRÅN TIDNINGEN CHEF 17 nybörjarfällor så undviker du dem MELLANCHEFENS LJUSPUNKTER Verktygen som gör ditt ledarliv lättare ny som chef INGÅNG Peppa dig själv Copyright Chef 2006 Denna pocketguide

Läs mer

pocket tydlig som chef Så blir du Knep! Gör det otydliga tydligt Tips! Bli av med dina rädslor

pocket tydlig som chef Så blir du Knep! Gör det otydliga tydligt Tips! Bli av med dina rädslor En guide från tidningen Chef pocket Knep! Gör det otydliga tydligt Tips! Bli av med dina rädslor Så blir du tydlig som chef Allt om tydlig kommunikation och medarbetarnas reaktioner. Chef ger dig verktygen!

Läs mer

Previas handbok. för ett bättre arbetsliv. TIPS & RÅD om hur du skapar en effektiv och hållbar organisation och frigör den mänskliga faktorn

Previas handbok. för ett bättre arbetsliv. TIPS & RÅD om hur du skapar en effektiv och hållbar organisation och frigör den mänskliga faktorn Previas handbok för ett bättre arbetsliv TIPS & RÅD om hur du skapar en effektiv och hållbar organisation och frigör den mänskliga faktorn 2 INLEDNING Varför en handbok för ett bättre arbetsliv? VI TÄNKER

Läs mer

100 sätt att börja Älska sig själv

100 sätt att börja Älska sig själv 100 sätt att börja Älska sig själv Ta inte dig själv på för stort allvar! Det leder aldrig till något bra, haha. Om du kan skratta åt sig själv, är du på god väg. Bli kär i dig själv. Tänk på vad som gör

Läs mer

EN GUIDE FRÅN LIVSHANDBOKEN.SE

EN GUIDE FRÅN LIVSHANDBOKEN.SE EN GUIDE FRÅN LIVSHANDBOKEN.SE Stärk din motivation 34 coachande sidor: Väck drivkraften som tar dig i mål 2 Innehållsförteckning Om författaren...3 Inledning... 4 1. Välj en kristallklar målbild...5 2.

Läs mer

Chefen & Första chefsuppdraget

Chefen & Första chefsuppdraget Chefen & Första chefsuppdraget INNEHÅLL Chef och ledare 4 Vad och hur 4 Vad är en bra chef 4 Ditt uppdrag 4 Dina förutsättningar 5 Stäm av dina uppdrag 6 Chef ur den egna arbetsgruppen 9 Hamburgereffekten

Läs mer

Securing Your World. Good guys. En liten bok om vår gemensamma värdegrund.

Securing Your World. Good guys. En liten bok om vår gemensamma värdegrund. Securing Your World Good guys En liten bok om vår gemensamma värdegrund. Läs den. Använd den. Inget stärker omdömet och håller medvetandet levande så som personligt ansvar. Innehåll Inledning av Monica

Läs mer

Världen har blivit lite bättre än den var förra veckan.

Världen har blivit lite bättre än den var förra veckan. Om du kikar ut genom fönstret så kommer du att lägga märke till en sak. Världen har blivit lite bättre än den var förra veckan. 10 stärkande dagar Tiodagarsutmaningen Universe Imagine Publishing www.universeimagine.com

Läs mer

Bokmanus av Mikael Glännström. Hämtades hem gratis från http://sokrates.webblogg.se. Ej publicerad

Bokmanus av Mikael Glännström. Hämtades hem gratis från http://sokrates.webblogg.se. Ej publicerad Bokmanus av Mikael Glännström 2002 Hämtades hem gratis från http://sokrates.webblogg.se Ej publicerad 40 INSIKTER OM LIVET - Inledning - 1. Sökandet efter insikt och utveckling - 2. Andlig utveckling i

Läs mer

KONTENTAN. En bra idé + Himmel Helvete tur och retur av Bengt Renander 4/2004

KONTENTAN. En bra idé + Himmel Helvete tur och retur av Bengt Renander 4/2004 KONTENTAN 184 En bra idé + Himmel Helvete tur och retur av Bengt Renander 4/2004 214 Her place at the table av Deborah Kolb, Judith Williams & Carol Frohlinger 14/2005 Har hon fått jobbet bara för att

Läs mer

KULTURELLT KAPITAL ÄR en viktig tillgång

KULTURELLT KAPITAL ÄR en viktig tillgång 408 08/2015 KULTURELLT KAPITAL ÄR en viktig tillgång och en stor konkurrensfördel för de flesta organisationer. En positiv organisationskultur kan ge fantastiska framgångar. En negativ kultur riskerar

Läs mer

Sätta lön enligt Ledaravtalet

Sätta lön enligt Ledaravtalet Sätta lön enligt Ledaravtalet en vägledning för dig som är lönesättande chef 2. Att sätta lön Att sätta lön och genomföra lönesamtal är en uppgift som gör ditt chefskap väldigt påtagligt. Du ska bedöma,

Läs mer

första hjälpen vid spelproblem

första hjälpen vid spelproblem första hjälpen vid spelproblem för dig som har problem med spel om pengar för dig som vill hjälpa någon som har det för dig som vill veta mer om spelproblem Författare: Henrik Josephson Om.författaren.och.

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Verktyg som gör dig bäst när det gäller

Verktyg som gör dig bäst när det gäller Verktyg som gör dig bäst när det gäller LEDAR- TRÄNAR- OCH FUNKTIONÄRSSKAP 4 BARNS OCH UNGDOMARS FYSISKA, MOTORISKA OCH SOCIALA UTVECKLING 6 ATT SKAPA FÖRTROENDE 8 INLÄRNING 9 LEKENS BETYDELSE VID INLÄRNING

Läs mer

Livslång aktivism Hur förändra världen och samtidigt må bra

Livslång aktivism Hur förändra världen och samtidigt må bra Livslång aktivism Hur förändra världen och samtidigt må bra En översättning, tolkning och bearbetning av Hillary Rettigs bok The Lifelong Activist Malte Lindstam Innehållsförteckning: Förord...1 Introduktion...1

Läs mer

Chefen & Utvecklingssamtalen

Chefen & Utvecklingssamtalen Chefen & Utvecklingssamtalen INNEHÅLL Delat ansvar 4 Utvecklingssamtalet 5 Innan samtalet 6 Under samtalet 8 Utvecklingssamtal i grupp 15 Källor & Boktips 18 Ledarna maj 2011 2 På nästan alla arbetsplatser

Läs mer

Tankar för ledare, web

Tankar för ledare, web Tankar för ledare, web Min avsikt med denna artikelserie är att förmedla några förhoppningsvis inspirerande tankar till dig som är chef och ledare. Jag är specialist i psykiatri och har under tretton år

Läs mer

Berättelsen om SLUP. - om kunskap och förståelse. Utvärdering av Sjöfartsverkets LedarUtvecklingsProgram 2002/03

Berättelsen om SLUP. - om kunskap och förståelse. Utvärdering av Sjöfartsverkets LedarUtvecklingsProgram 2002/03 Berättelsen om SLUP - om kunskap och förståelse Utvärdering av Sjöfartsverkets LedarUtvecklingsProgram 2002/03 Berättad av deltagarna och kursledningen Dokumenterad av Lisbeth Rydén Samarbetsdynamik AB

Läs mer

Jag och Du. Ett arbetsmaterial om mänskliga rättigheter

Jag och Du. Ett arbetsmaterial om mänskliga rättigheter Jag och Du Ett arbetsmaterial om mänskliga rättigheter Författare Översättningav ett material från WAGGGS (World Association of Girl Guides and Girl Scouts) Our Rights Our Responsibilities Översättning

Läs mer

Välkommen! resursglasögon. Din röst är viktig var med och bidra! Kort om lösningsfokus. Experiment med resursglasögonen

Välkommen! resursglasögon. Din röst är viktig var med och bidra! Kort om lösningsfokus. Experiment med resursglasögonen attention Välkommen! Lösningsfokus är en viktig del i vårt sätt att arbeta inom Attention. Inte minst i våra projekt. Denna inlaga i tidningen Attention ges ut genom Fri-projektet* där lösningsfokus har

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

förändringsledning 9 förmågor hos framgångsrika förändringsledare

förändringsledning 9 förmågor hos framgångsrika förändringsledare Insightguide series framgångsrik förändringsledning Toolkit: chefens verktyg HÄFTE 2 9 förmågor hos framgångsrika förändringsledare I vår analys av de erfarna förändringsledare som intervjuas i den här

Läs mer

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Organisation, kultur och struktur påverkar alla 4 Försök själv 5 Gör alla delaktiga 7 Konsultstöd kan behövas 7 Glädjande resultat en liten insats kan göra

Läs mer