Utvecklingsplan för dig som coachande chef

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utvecklingsplan för dig som coachande chef"

Transkript

1 Insightguide Series En Insightguide till COACHANDE LEDARSKAP Coachande ledarskap Utvecklingsplan för dig som coachande chef MOduL Utvecklingsplan för dig som coachande chef Det tar bara en minut att bli en fantastisk ledare och coach. Hur? Jo, genom att vägra något annat än det bästa av din förmåga från och med denna stund. " Thomas Watson, legendarisk CEO och ordförande för IBM Att utvecklas som coach är mycket mer än att lära sig vissa tekniker och färdigheter. Framför allt är det ett ställningstagande och ett mentalt beslut ifrån dig själv att du väljer att aktivt bidra till att personer runt omkring dig får användning för mer av sin kapacitet, att du hjälper dem utvecklas och blomma ut och att du bidrar till att de når ännu bättre resultat inom den verksamhet du ansvarar för. Som komplement till ditt eget beslut och ställningstagande kan du ha stor nytta av att lära dig vissa tekniker och färdigheter. Men det handlar lika mycket om att utveckla och förtydliga dina värderingar och attityder. Denna modul ger dig stöd i detta arbete. InsightLab 1

2 Utvecklingsplan för dig som coachande chef En Insightguide till COACHANDE LEDARSKAP Innehåll Din utvecklingsplan som coach sid 3 Ta det mentala steget från chef till coach sid 6 Råd för att komma igång med coaching i ditt ledarskap sid 9 Ditt stöd och utvecklingsresurser sid 10 Vanliga fallgropar sid 12 2 InsightLab

3 En Insightguide till COACHANDE LEDARSKAP Utvecklingsplan för dig som coachande chef Din utvecklingsplan som coach Att utvecklas som coach är mycket mer än att lära sig vissa tekniker och färdigheter. Framför allt är det ett ställningstagande och ett mentalt beslut ifrån dig själv att du väljer att aktivt bidra till att personer runt omkring dig får användning för mer av sin kapacitet, att du hjälper dem att utvecklas och blomma ut och att du bidrar till att de når ännu bättre resultat inom den verksamhet du ansvarar för. Som komplement till ditt eget beslut och ställningstagande kan du ha stor nytta av att lära dig vissa tekniker och färdigheter. Men det handlar lika mycket om att utveckla och förtydliga dina värderingar och attityder. Denna guide ger dig förhoppningsvis ett gott stöd i detta arbete. Utöver det finns det naturligtvis ett stort antal utbildningar som på olika sätt förbereder dig för en coachande roll. Tydliggör varför du vill utveckla din coachande förmåga Din egen motivation kring varför du vill utveckla din förmåga att coacha är avgörande för hur väl du kommer att lyckas i din roll som coach. Något förenklat kan våra drivkrafter delas i tre kategorier (nedan). Störst motivation når vi ofta om det mål vi sätter upp berör samtliga tre drivkrafter. 1. Altruistiska motiv. Innefattar vår vilja att bidra till andra människor och vår omvärld i stort utan tanke på egen vinning. I coachsammanhang kan det handla om den genuina viljan att bidra till andras utveckling. 2. Rationella motiv. De motiv som handlar om att vi gör något för att det är logiskt och förnuftigt att göra så. Till exempel att ett coachande ledarskap leder till att du lättare når verksamhetsmålen, eller att du genom att coacha andra till mer ansvar, frigör din egen tid. 3. Egomässiga motiv. Häri ligger de motiv som leder till vinning för egen skull. Det kan handla om alltifrån pengar, prestige och status till personliga kickar. I detta sammanhang skulle det kunna vara att du gör dig mer attraktiv på arbetsmarknaden eller att du vinner respekt och får egen positiv uppmärksamhet. För att kunna bli en bra coach måste du lämna din trygghetszon det vill säga det område där tankar och handlingar känns välbekanta och trygga, och där du har en överblick över vad som är på väg att hända. Som coach tvingas du ta vissa risker när du närmar dig och påverkar andra människor. Du löper risk att förutom fantastiska framsteg även möta kraftiga och ibland obehagliga reaktioner från dina medarbetare du måste kunna hantera nederlag. Men sådana skilda erfarenheter leder till att du växer som ledare. Och glädjen över att betyda något för andra är mycket värdefull i sig. Anders S Gåserud Coach, föreläsare och författare till Coaching så fungerar det Vilka är dina starkaste motiv till att utveckla din förmåga att coacha: c Jag vill hjälpa andra att växa och utvecklas c Jag vill öka människors motivation, glädje och engagemang c Jag ser det som en spännande möjlighet i min egen utveckling c Jag anser att det krävs eller förväntas av mig c Jag vill lättare kunna nå verksamhetsmålen c Jag vill förbättra prestationerna och resultaten inom mitt ansvarsområde c Jag vill frigöra tid genom att få andra att ta ett mer aktivt ansvar c Jag vill bli en attraktivare kandidat för framtida befordringar c Jag har nytta av en coachande förmåga även i privatlivet c Annat: InsightLab 3

4 Utvecklingsplan för dig som coachande chef En Insightguide till COACHANDE LEDARSKAP Formulera ett mission statement för din coaching Skriv ett mission statement som fokuserar på att nå ditt enskilt viktigaste verksamhetsmål. Inkludera hur du med hjälp av ett coachande förhållningssätt lättare kan nå detta mål. Koppla ett mål till din coachande förmåga Att utveckla sin förmåga att agera coachande kan naturligtvis vara ett självändamål i sig. Men coaching som förhållningssätt är från början utvecklat för att skapa extraordinära resultat. Att utveckla ett coachande ledarskap bör med andra ord ha siktet på att skapa fundamentalt bättre resultat för dig själv, för dem du coachar och för verksamheten som helhet. Fundera därför på om du kan koppla din ambition att bli mer coachande till ett tydligt verksamhetsmål. Kanske är det ett nytt produkt- eller affärsområde som behöver utvecklas, att öka lönsamheten eller att utveckla nästa generations ledare. Styr sedan dina coachinsatser för att nå detta mål. Mina målsättningar med coaching/vad jag vill uppnå: Bli medveten om dina grundläggande värderingar Din inställning till hur du själv och andra människor fungerar är avgörande för din förmåga att coacha. Nedanstående värderingar och uppfattningar är några som kan sägas känneteckna ett coachande förhållningsätt. Vilka av dessa kan du lätt ta till dig? Vilka känns svårare att acceptera? Egen reflektion Sammantaget, vilka värderingar behöver du jobba mest med för att kunna ta steget till ett mer coachande ledarskap? c Jag tror att människor kan fortsätta att utvecklas genom hela livet c Jag är genuint nyfiken på andra människor c Jag tror att en av ledarens viktigaste uppgifter är att få andra att växa och utvecklas c Jag sporras av tanken att vi alla är kapabla till mer än vi tror c Jag tror att tydliga mål och konkreta handlingsplaner leder till bättre resultat c Jag tror att människor växer av eget ansvar och att bli visade förtroende c Jag tror att fler bra förslag kommer fram om jag frågar andra om deras idéer c Jag tror att människor motiveras mer av att hitta sina egna lösningar än att bli serverade färdiga svar c Jag tror att människor som ges ansvar och förtroende tar ett större ansvar c Jag tror att jag kan locka fram mer av människors potential genom att tro på dem c Jag tror att vi då och då behöver lämna vår bekvämlighetszon för att prestera och utvecklas som bäst c Jag tror att det är rätt att konfrontera destruktiva beteenden och att det leder till utveckling även om det är obekvämt i det korta perspektivet c Jag är villig att acceptera andras lösningar även om jag tror att min lösning skulle vara bättre c Jag tror att det är bra att låta andra få hitta sina egna vägar och göra egna misstag som ett sätt att lära c Annan värdering: 4 InsightLab

5 En Insightguide till COACHANDE LEDARSKAP Utvecklingsplan för dig som coachande chef Coachande förmågor och färdigheter som du vill/behöver utveckla: c Att låta bli instinkten att komma med egna svar och lösningar c En ökad medvetenhet om mina egna drivkrafter och värderingar c Förmågan att lyssna uppmärksamt utan att tappa mitt fokus på den jag lyssnar på c Förmågan att kommunicera rakt och tydligt c Förmågan att ge konkret och specifik feedback (även obekväm) c Förmågan att delegera och lämna över ansvar (även släppa taget mentalt) c Nyfikenhet och intresse för andra människor c Förmågan att adressera problem och undermåliga prestationer c Förmågan att kunna behålla mitt lugn vid starka känslomässiga reaktioner från andra c Förmåga att bygga förtroendefulla relationer c Att kunna skapa vardagliga dialoger med mina medarbetare c Att behålla min coachande förmåga även under press och stress c Att kunna prioritera min tid så att jag frigör tid till coaching c En trygghet i att våga visa känslor i möten med andra c Förmågan att formulera tydliga, specifika och motiverande mål och delmål c Att våga vara nybörjare igen och lära mig helt nya saker c Att kunna observera och "läsa av" min omgivning c Förmågan att låta bli att peta i detaljer och att släppa mitt kontrollbehov c Förmågan att medvetet kunna påverka mitt eget och andras sinnestillstånd i en positiv riktning c Annat: Vid ett tillfälle besökte jag tillsammans med min dotter Metropolitan Museum of Art i New York för att se en utställning med bland annat Van Gogh. Det var fullt av människor. Vi gick runt och jag var helt absorberad av vad jag såg, ända tills min dotter knackade mig på axeln och påpekade att jag gick runt och stirrade på folk. Utan att vara medveten om det hade jag studerat människorna omkring mig hela tiden. Deras ansikten och uttryck var uppenbarligen mycket mer intressanta för mig än tavlorna. Robert Hargrove och Masterful, en av pionjärerna inom Excutive Coaching och författare till bland annat Masterful Coaching Åtgärder Vilka är dina prioriterade utvecklingsområden? Vad skulle kunna vara lämpliga åtgärder för att åtgärda dem? Utvecklingsområde/färdighet Åtgärd/resurs (utbildning, egen coach osv) InsightLab 5

6 Utvecklingsplan för dig som coachande chef En Insightguide till COACHANDE LEDARSKAP Ta det mentala steget från chef till coach För att lyckas med ett coachande ledarskap krävs att du själv tror på och bestämmer dig för att agera coachande. Du behöver se dig själv som en person som hjälper andra att expandera sin kapacitet att prestera på en högre nivå och att hitta de egna latenta förmågorna. Detta gör du genom att aktivt hjälpa till att förtydliga mål, handlingsplaner, bryta in med dina observationer, ge nya utmaningar och visa att du tror på den du coachar. Fråga: Vilka vill du börja med att berätta för om din vilja att agera mer coachande? Fråga: Känner du till en bra coach du kan boka ett första möte med? Annars, vem kan du fråga för att få tips? Fråga: Vem eller vilket team skulle du kunna erbjuda din coachhjälp i ett första pilot-coachprojekt? Uttryck tydligt din vilja att bli en bra coach Den enskilt viktigaste faktorn i att utveckla din coachande kapacitet är att bestämma dig för det helt enkelt att börja se dig själv som en coach. Första steget är att göra detta åtagande inför dig själv. Nästa och lika kraftfulla steg är att tydligt tala om din intention för din omgivning. I mångt och mycket handlar det mer om att skifta ditt varande än ditt görande. Ställ dig följande fråga ofta: Hur behöver jag vara i denna situation för att vara coachande?. Lär av andra duktiga coacher Ett av de allra bästa sätten att bli en bra coach själv är att lära av någon som redan kan. Om du inte redan har en coach, överväg att skaffa dig en och låt dig coachas i din egen utveckling. En av nycklarna för att få ut så mycket som möjligt av coachingen är att sätta upp ett verkligt stretch-mål, ett mål som du mycket gärna vill uppnå, men som du inte är helt säker på att du klarar. Alltför många personer (även mycket framgångsrika) stagnerar i sin utveckling för att de slutar exponera sig för situationer där de riskerar att misslyckas. Vill du nå resultat inom coaching måste du ta dig och dem du coachar förbi denna trygghetsfälla. Leta efter en coach som du är trygg med att dela med dig av dina drömmar och mål, men också dina tillkortakommanden och rädslor. Skapa ett tydligt, avgränsat coachprojekt med en till tre personer Leta efter en person eller ett litet team med ett specifikt uppdrag där din coaching skulle kunna göra skillnad. Erbjud din hjälp och var öppen med att detta är ett lär-projekt för dig. Be dem vara uppriktiga med feedback om hur det går för dig som coach. Sök gärna personer som du vet kommer att vara uppriktiga med dig och som samtidigt blir hjälpta i att nå sitt mål med din coach-hjälp. 6 InsightLab

7 En Insightguide till COACHANDE LEDARSKAP Utvecklingsplan för dig som coachande chef Gå en utbildning med inriktning på ledarskap, coaching och personlig transformation En av förutsättningarna för att lyckas som coach är att vara autentisk och närvarande. Detta är en kvalitet som vi med hjälp av vår inre radar känner av om en person har eller inte. En autentisk och närvarande ledare litar vi instinktivt på, har lättare att öppna upp för och vågar oss på att tillsammans med ge oss ut på okänd mark. Denna kvalitet kan vi inte läsa oss till eller lära oss tekniker för. Vad som krävs är att vi själva vågar ge oss ut på okänd mark, att söka situationer där vi på djupet får lära känna oss själva och andra. Det finns en rad utbildningar och kurser på marknaden med sikte på denna typ av transformativa processer (UGL mfl). Bli en hängiven observatör av människor och människors kommunikation Du har säkert förstått det vid det här laget, men en verkligt duktig coach är en person som lyssnar till mer än orden. Som har förmågan att fånga upp även det som inte sägs, eventuella skillnader mellan det verbala och det icke-verbala. En skicklig coach lyssnar inte bara till andras uppfattning, utan försöker också se vilka värderingar och åsikter som ligger bakom. En duktig coach ser inte bara en annan persons ansikte, utan försöker även skönja humör och känslostämning. Det är dock viktigt att inte blanda ihop observation med bedömning. De flesta observerar snabbt och kommer till en tydlig ståndpunkt, som ofta inte stämmer helt och hållet. Försök att observera utan att döma och kategorisera. Som coach vill du behålla din öppenhet. Skriv ned dina reflektioner och erfarenheter i en journal Allt för många chefer agerar utifrån ett reaktivt tillstånd det vill säga de svarar på de signaler, omständigheter och beteenden de fångar upp här och nu. Som ett resultat tenderar de att luta sig mot snabba beslut och quick fixes snarare än att leta efter de underliggande orsakerna och anpassa lösningarna efter dem. Som coach vill du utveckla ett mer reflekterande förhållningssätt. Ett mycket bra hjälpmedel för att göra det är att skriva ned dina observationer och tankar i en journal. Det reflekterande förhållningssättet är inget vi utvecklar över en natt. Ge det därför tid, ta en stund i slutet av varje dag och skriv ned insikter och tankar från dagens händelser. Att ge liknande reflekterande hemläxor till dem du coachar är dessutom ett mycket kraftfullt verktyg i deras utveckling. Fråga: Vilken utbildning skulle du kunna gå för att sätta igång en transformation hos dig själv? Finns det andra sätt? Fråga: I vilka situationer skulle du kunna träna på att observera människor utan att komma till förhastade slutsatser? Fråga: Har du redan en anteckningsbok/ journal att skriva i? Om inte, var kan du skaffa en? Börja bli medveten om dina och andras känslor För att åstadkomma verklig skillnad för andra behöver vi lämna vår professionellt distanserade hållning (som de flesta av oss har i professionella sammanhang). Vi behöver InsightLab 7

8 Utvecklingsplan för dig som coachande chef En Insightguide till COACHANDE LEDARSKAP Fråga: Vilka känslor har du just nu? Hur skulle du kunna göra för att visa lite mer av dina känslor i ditt dagliga liv? lämna våra färdiga svar, våra teorier och automatiska respons på händelser omkring oss. Som coach behöver du möta människor med deras känslor, drömmar, oro, förhoppningar och allt. För att kunna det, behöver du vara i kontakt med dina egna känslor. Det finns en vanlig missuppfattning att det i affärslivet är ett tecken på svaghet att visa sin mänsklighet och medkänsla för andra. I själva verket är det precis tvärtom, det är din äkthet och mänsklighet som gör dig stark i andras ögon. Genom att du tillåter dig att vara i kontakt med dina känslor, har du lättare att observera helheten, få en ärligare och rakare kommunikation och till och med tillgång till humorn i varje situation. Humor är för övrigt en av dina största tillgångar tillsammans med andra. Kan du få andra att skratta, kan du få dem att släppa fram andra känslor också. Egna idéer: Skriv ned en eller flera saker som du skulle vilja lära dig. Vilken av dessa nya utmaningar vill du anta? Vilket är ditt nästa steg? Lär dig något helt nytt utanför arbetet Framgångsrik coaching bygger på en känsla av öppenhet, hos dig själv och den du coachar. En av de situationer då vi behöver visa störst öppenhet och ödmjukhet är när vi ska lära oss något helt nytt. Ett givet råd till den som vill utveckla sin förmåga att coacha är därför att lära sig något helt nytt. Det kan vara ett nytt språk, ett nytt instrument eller att dansa salsa. Den känsla du har i denna situation vill du ta med dig in i din roll som coach. Förhoppningsvis kan du även lära dig något av din lärare inom ditt nya område. Du kommer att se hur mycket omtanke, tålamod och uppmuntran som krävs för att exempelvis lära sig dansa salsa. Tips på enkla steg för att börja agera coachande Att agera coachande är en resa som börjar med ett inre beslut, som öppnar upp en ny möjlighet för dig själv. Här följer några tips och råd för hur du kan skapa konkret stöd för ditt beslut. Tala om för din omgivning att du vill agera utifrån en mer coachande och utvecklande roll. Anmäl ditt intresse för att bidra till olika typer av aktiviteter inom detta område. Börja formulera stretch -mål för dina medarbetare och bestäm dig för att prioritera att hjälpa dem att nå dessa. Erbjud din hjälp som sparringpartner åt någon med ett komplext problem. Skaffa dig en egen coach eller mentor som stöd i din egen utvecklingsresa. Fråga dina medarbetare hur ni gemensamt kan använda er av coaching. Källa: Masterful Coaching Fieldbook, Robert Hargrove, Jossey-Bass/Pfeiffer 8 InsightLab

9 En Insightguide till COACHANDE LEDARSKAP Utvecklingsplan för dig som coachande chef Råd för att komma igång med coaching i ditt ledarskap Det är en sak att lära sig teknikerna och förhållningssätten inom coaching, en annan att omsätta dem i praktiken. Det är vanligt att man frågar sig hur man kan komma igång med coaching som chef. Det finns inget facit för detta, men Susann Gjerde, författare till Coaching, vad varför hur, ger dig följande förslag: 1. Bjud in till ett uppstartsmöte där du berättar om coaching Håll i mötet själv Bjud in en extern föredragshållare Bjud in en intern föredragshållare Bjud in till en sammankomst där ni är flera som presenterar coaching Egna idéer Så kan jag börja använda mig av coaching (vem/vilka, i vilket sammanhang och på vilket sätt?): 2. Erbjud provsamtal till dina medarbetare, kollegor och chefer till ledningen för att åstadkomma förankring och nyfikenhet till andra avdelningar till dina kunder 3. Skriv ett nyhetsbrev där du berättar om dina egna erfarenheter som coach dina egna erfarenheter som utövare de färdigheter och redskap som används inom coaching effekterna av coaching dina visioner med coaching inom organisationen din viktigaste lärdom, utveckling eller handling som varit ett resultat av coaching 4. Upprätta en formell coachingrelation med dina närmaste medarbetare med alla dina medarbetare med en testgrupp 5. Använd coachingredskap utan att kalla det coaching som en del i projektledarrollen som en del i medarbetarrollen som ett verktyg och förhållningssätt i vardagen som chef gentemot din närmsta chef gentemot dina kollegor som ett sätt att utveckla dina medarbetarsamtal Källa: Coaching, vad varför hur, Susann Gjerde, Studentlitteratur InsightLab 9

10 Utvecklingsplan för dig som coachande chef En Insightguide till COACHANDE LEDARSKAP Ditt stöd och utvecklingsresurser Att inventera dina befintliga och möjliga resurser och att ta del av dessa är en viktig del i din egen utveckling. Detta stöd kan komma i många olika former. Inventera brett och se vilka resurser du vill prioritera: 1. Interna utbildningar Generella ledarskapsprogram: Specifika coachutbildningar: Enstaka föreläsningar/workshops: Tips! Verktyg Bra stöd och hjälp i utvecklingen av din coachande förmåga hittar du i verktygsdelen i denna guide. 2. Intranät/dokument/mallar Vad finns tillgängligt via intranätet eller på annat sätt? 3. Externa/öppna utbildningar Renodlade coachutbildningar/certifiering: Längre ledarskapsprogram: Kortare coach/ledarskapskurser: Föreläsningar/seminarier: 10 InsightLab

11 En Insightguide till COACHANDE LEDARSKAP Utvecklingsplan för dig som coachande chef 4. Böcker/handböcker/nyhetsbrev Resurser du redan har tillgång till: Ytterligare resurser du vill skaffa: 5. Personer som kan fungera som coach eller mentor till dig Externa, formella coacher/mentorer: Interna informella coacher/kollegor: 6. Medarbetare/personer du kan börja coacha Vilka personer/team i din omgivning skulle du kunna börja coacha och samtidigt be att ge dig feedback på din coaching: 7. Egen reflektion Föra dagbok mm: 8. Annat Andra idéer och vanor som kan hjälpa dig (lära dig något helt nytt, avslappning, motion mm): Tips! Skaffa dig en positivbok Som coachande chef är det oerhört viktigt att ha en tydlig integritet och stark självkänsla som grund i dina kontakter med omgivningen. Ett mycket effektivt sätt att bygga upp din egen styrka och integritet är att ha en positivbok som du skriver i varje dag. Ta en stund innan du somnar och fyll på med positiva intryck/erfarenheter/insatser från din dag. Vad har du gjort som du är nöjd med? Särskilt när det är tungt kommer du att finna mycket kraft från din plusbok. Genom att samla plus kommer du att få en naturlig auktoritet i dina kontakter med omgivningen. Att utveckla vår egen kraft är mycket viktigare än vi tror. Det hjälper oss att hålla emot omgivningens krav och undvika att vi blir ett svart hål som suger till oss andras problem. Källa: Föreläsning med Johan Lange i serien Kompetenskortet InsightLab 11

12 Utvecklingsplan för dig som coachande chef En Insightguide till COACHANDE LEDARSKAP Vanliga fallgropar Samtidigt som coaching är ett mycket kraftfullt hjälpmedel för dig som chef och ledare så är det också en krävande ledarskapsform. Det finns ett antal fallgropar som du kan ha nytta av att känna till. Självreflektion egna (upplevda) hinder Inom vilket/vilka områden finns dina eventuella hinder till att fungera som coach? Finns det andra faktorer, värderingar eller omständigheter som försvårar din roll som coach? Att förlora fokus på resultatet Ditt arbete som chef och ledare handlar i slutänden om att åstadkomma resultat. Att utveckla dina medarbetare genom coaching är ett medel för att göra just detta. Även om utveckling på många sätt kan ses som ett ändamål i sig, så finns det en uppenbar risk att coachprocessen tar överhand med förlorat fokus på slutresultatet som följd. I vissa fall är målen inte tillräckligt tydliga, kvantifierade och tidsatta. Tips och åtgärder Säkerställ att du har en enkel och tydlig översikt över alla aktuella mål (på grupp- och individnivå) som du alltid har som utgångspunkt i din coaching. Stäm alltid av coachingens innehåll mot dessa mål. Gå igenom aktuella mål med dem du coachar är de tillräckligt tydliga? Har ni samma uppfattning om vad som ska åstadkommas och när? Behöver något förtydligas eller justeras? Du accepterar problembeteenden och undermåliga prestationer Coaching har både en trevlig och mindre trevlig sida. Att hjälpa människor utvecklas, formulera nya mål och utmaningar, att peppa och stödja är den positiva biten. En lika viktig del är dock att uppmärksamma det som inte fungerar. Det finns alltid en risk att vilja vara snäll och inte adressera undermåliga resultat. Det är frestande att tänka att det löser sig eller att personen gör så gott han eller hon kan. Faktum är att det är en av coachens viktigaste uppgifter att så snabbt som möjligt ta tag i obehagliga problem. Gör du inte det kommer resultaten för hela enheten att försämras samtidigt som förtroendet för dig som chef kraftigt urholkas. De flesta är mycket väl medvetna om vad som inte fungerar hos sig själva och kollegorna. En chef som inte adresserar detta upplevs som svag och eftergiven. Tips och åtgärder Se det som en självklar del av coachingen att adressera undermåliga prestationer det vinner både du, den du coachar och organisationen som helhet på. Det finns inget snällt i att låta människor fastna i tillstånd där de presterar långt under sin förmåga. Behåll fokus på slutmålet och kom ihåg att det obehagliga samtalet du måste ta nu leder till ett bättre framtida läge, något personen förmodligen kommer att tacka dig för senare. 12 InsightLab

13 En Insightguide till COACHANDE LEDARSKAP Utvecklingsplan för dig som coachande chef Du lovar för mycket Det är lätt att dras med i stunden av ett inspirerande möte med en medarbetare. Personen kanske sätter upp nya mål och du är snabb att erbjuda din hjälp och stöd framgent. Av bara farten bokar du kanske upp allt fler avstämnings- och coachtillfällen. Risken är stor att du till slut har lovat att bidra i fler projekt och utvecklingsprocesser än du har tid till. Avstå dessa impulser. Du har inte råd att lova saker som du inte kan hålla. Det underminerar snabbt förtroendet för dig som coach. Tips och åtgärder Undvik att på inspiration i stunden göra åtaganden framåt. Gör det till en vana att alltid fråga personen ifråga vem (förutom du själv) som skulle kunna vara ett stöd i den aktuella situationen. Även om det är frestande att lova mycket i stunden, gör det till en vana att lova mindre än du vet att du kan hålla. Det är betydligt bättre att lova mindre och överträffa förväntningarna än tvärtom. Att fokusera på personlighet och attityder istället för på beteende En människas personlighet består av vissa grundläggande karaktärsdrag som är mycket svåra att ändra. Om vi kritiserar en människas personlighet eller attityder, uppfattas det ofta som ett personligt påhopp, vilket leder till att personen ifråga snabbt hamnar i en ifrågasättande och ofta aggressiv försvarsposition. Som tur är behöver du som coach inte ändra människors djupare egenskaper och personlighet det är beteenden du är fokuserad på. Du kan med andra ord locka fram samma beteende hos personer med vitt skilda grundläggande egenskaper. Vad du är ute efter är att uppmärksamma, berömma, belöna och förstärka de beteenden som du ser leder till önskvärda resultat och på motsatt sätt, uppmärksamma, medvetandegöra, skapa förståelse för och korrigera de beteenden som leder till icke önskvärda resultat. Tips! Våga visa dina känslor Som chef är det viktigt att vara medveten om att möten med andra alltid väcker känslor. Jag vill påstå att det är omöjligt att inte få en känsla i mötet med en annan person. Det kan vara svaga eller starka känslor och rymma alltifrån glädje och kärlek till besvikelse, irritation och ilska. Som regel uttrycker vi inte våra känslor i mötet med andra, vilket leder till att vi inte uppfattas som autentiska och ärliga. Försök istället att visa dina känslor direkt på lämpligt sätt med den det berör. Visa din uppskattning direkt. Ta en konflikt direkt istället för att låtsas att allt är bra. Källa: Föreläsning med Ingalill Enbom i serien Kompetenskortet, Tips och åtgärder Gör det till en vana att ge feedback på beteenden. Berätta vad du har iakttagit och hjälp den du coachar att själv komma till insikt om vilka resultat olika beteenden leder till. Att ge efter för och undvika andras negativa känslor och reaktioner Många tycker att det är obehagligt när en medarbetare blir arg, besviken eller ledsen. I samband med coaching kan det ha två effekter. Det ena är att vi låter bli att ta nödvändiga samtal där vi vet att den andra kommer att reagera starkt. Det andra är att vi tar mötet, får den förväntade reaktionen, och sedan försöker släta över det vi precis har sagt. Det finns ingen patentlösning för dessa situationer, det enda säkra är att det inte är en lösning att dra sig undan. InsightLab 13

14 Utvecklingsplan för dig som coachande chef En Insightguide till COACHANDE LEDARSKAP Tips och åtgärder Ta alla tuffa samtal och var beredd på att möta olika typer av reaktioner. Om någon reagerar kraftigt, låt dem göra det. Lyssna och ställ följdfrågor för att visa att du har förstått. Men backa inte från din observation om att någonting behöver förändras eller åtgärdas. Behåll fokus på beteendeförändringar. Undvik sådant som kan uppfattas som personlig kritik. Checkfråga När någon kommer till dig med ett problem, hjälper du dem genom att dela med dig av dina tankar, eller genom att hjälpa dem med sina? Din coachande förmåga varierar kraftigt beroende på din egen arbetsbelastning Är du chef kommer din arbetsbelastning och stressnivå att variera över tiden. Det finns en risk att du tar dig tid att agera coachande när du inte är stressad och att du släpper din coachande stil när du pressad av en högarbetsbelastning eller andra krav. Om du i ena ögonblicket lyssnar och är tålmodig för att i nästa vara uppenbart stressad, otålig och kommenderande, då skapar du förvirring och förtroendet för dig minskar. Din coaching kommer då att bli mycket ineffektiv. Naturligtvis måste vi acceptera att vår coachande förmåga varierar över tiden. Vad du vill undvika är alltför tvära kast. Tips och åtgärder Be någon ge dig tidig feedback på när du tappar din coachande förmåga. Det kan vara någon av dina trogna medarbetare, en kollega eller din närmsta chef. Kommunicera tydligt till dem som har en förväntan om ditt coachande stöd, när omständigheterna gör att du inte kommer att kunna vara lika tillgänglig och coachande. Låt hellre bli att ta ett coach-möte än att göra det oförberedd eller halvhjärtat. Att låta coachrollen övergå i en terapeutroll Som ledare och coach är du ett stöd för dina medarbetares professionella prestationer och utveckling. Men du är ingen extraförälder, nära vän eller terapeut. Du måste därför akta dig för att bli en allmän själavårdare som andra söker sig till för att få stöd av i även privata problem och frågor, uppgifter som du dessutom kanske inte är kapabel eller bekväm med att hantera. Här finns det naturligtvis inga solklara riktlinjer, du måste lita till ditt eget omdöme och förnuft. Om en medarbetare exempelvis berättar för dig att en sämre prestation beror på en pågående skilsmässa så är det bra och viktigt för dig att känna till. Däremot ska du inte gå in som stöd och rådgivare kring skilsmässan i sig. Tips och åtgärder Sätt upp en så tydlig gräns du kan för dig själv inom vilka områden ditt coachande ledarskap sträcker sig. Så snart någon kommer in på andra områden (exempelvis privata hälsofrågor, missbruk, relationsproblem, existentiella problem och psykiska besvär), hänvisa tydligt till experter som behärskar dessa frågor bättre. Källa: Coaching så fungerar det, Anders S Gåserud, Richters förlag 14 InsightLab

15 En Insightguide till COACHANDE LEDARSKAP Utvecklingsplan för dig som coachande chef Egna anteckningar InsightLab 15

16 Insightguide Series Coachande ledarskap Övning: Se dig själv som coach! Vilka vi är, hur vi tänker och hur vi interagerar med andra styrs av våra inre konversationer och vår självbild. Din historiska uppfattning om dig själv kanske inte är den av en coach. I sådana fall behöver du skapa en ny mental bild av vad du är kapabel till. 1. Ta fram ett papper och skriv ned en mening eller två som summerar din ledarstil. Exempelvis med ord som: en doer, kontrollerande, visionär, detaljinriktad, kreativ, tydlig, bra på att komma med idéer, ser vad som behöver göras och så vidare. 2. Se om beskrivningen av din nuvarande ledarstil på något sätt hindrar dig i rollen som coach. Ta gärna en kollega eller någon som känner din ledarstil till hjälp. 3. Formulera sedan en ny beskrivning av din önskade coachande ledarstil. Bestäm dig för att följa denna uppmaning under en veckas tid. 4. När du faller tillbaka i ditt gamla beteende, påminn dig själv om ditt nya åtagande. Källa: Masterful Coaching Fieldbook, Robert Hargrove, Jossey-Bass/Pfeiffer

Dra åt samma håll INSIGHTLAB: KOMPETENSKORT 2013 EXECUTIVE SUMMARY. Föreläsningsanteckningar Susanne Pettersson 20 mars 2013 Oscarsteatern, Stockholm

Dra åt samma håll INSIGHTLAB: KOMPETENSKORT 2013 EXECUTIVE SUMMARY. Föreläsningsanteckningar Susanne Pettersson 20 mars 2013 Oscarsteatern, Stockholm INSIGHTLAB: KOMPETENSKORT 2013 EXECUTIVE SUMMARY Dra åt samma håll Föreläsningsanteckningar Susanne Pettersson 20 mars 2013 Oscarsteatern, Stockholm Text: Gabriella Morath Layout: Pelle Stavlind Dra åt

Läs mer

o jag gillar mig själv, och har en god o jag känner mig lugn inför andra. o jag respekterar mig själv och jag är tydlig

o jag gillar mig själv, och har en god o jag känner mig lugn inför andra. o jag respekterar mig själv och jag är tydlig Guide-formulär. Kryssa för de påståenden du tycker stämmer in på dig själv. De nivåer där du mest har kryssat i till vänster behöver du fokusera mer på, de nivåer där du har kryssat i mest till höger,

Läs mer

Resultatrapport. Exempel IOL TOOL. Framtagen till: Framtagen av: Sammanställd den 12 oktober, 2014

Resultatrapport. Exempel IOL TOOL. Framtagen till: Framtagen av: Sammanställd den 12 oktober, 2014 Resultatrapport Sammanställd den 12 oktober, 2014 Framtagen till: Exempel Framtagen av: IOL TOOL Kopieringsförbud Denna rapport är skyddad av upphovsrättslagen. Kopiering är förbjuden utöver vad som anges

Läs mer

Det här är vi! EN BOK OM VAD VI TYCKER ÄR VIKTIGT

Det här är vi! EN BOK OM VAD VI TYCKER ÄR VIKTIGT Det här är vi! EN BOK OM VAD VI TYCKER ÄR VIKTIGT Vi är samma lag Vi levererar minnen Ledande branschkunskap Våga sticka ut Ingen kund är den andra lik Glöd Vi är alla stolta ambassadörer Utstråla glädje

Läs mer

Ledarskapets 5 utmaningar

Ledarskapets 5 utmaningar Ledarskapets 5 utmaningar Den ledarskapsmodell som fram till dags dato varit underlag för flest vetenskapliga studier och som erhållit starkast och mest konsekvent vetenskapligt stöd är den så kallade

Läs mer

Information. Utvecklingssamtal. Enköpings kommun

Information. Utvecklingssamtal. Enköpings kommun Information Utvecklingssamtal Enköpings kommun Utvecklingssamtal i Enköpings kommun Till dig som är chef: Medarbetarna är den viktigaste resursen i organisationen. Hur våra verksamheter ser ut och fungerar

Läs mer

Intervjuguide - förberedelser

Intervjuguide - förberedelser Intervjuguide - förberedelser Din grundläggande förberedelse Dags för intervju? Stort grattis. Glädje och nyfikenhet är positiva egenskaper att fokusera på nu. För att lyckas på intervjun är förberedelse

Läs mer

50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG

50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG 50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG ! 50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG 50 IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETARENGAGEMANG 1 2 3 4 5 SKAPA EN GOD RELATION Relationen

Läs mer

Personliga ledarskapet

Personliga ledarskapet Personliga ledarskapet sätta mål, få det att hända och ha balans Bengt Kallenberg! Du kommer bl.a få med dig... Hur du sätter mål som ger energi och motivation Viljans betydelse och dess sju kvaliteter

Läs mer

www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice

www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice Del 1 Service börjar med relationer Förstklassig kundservice börjar med goda relationer. Här är nio sätt att stärka kundrelationer

Läs mer

Boksammanfattning. Konsten att få andra att prestera

Boksammanfattning. Konsten att få andra att prestera Boksammanfattning Konsten att få andra att prestera Konsten att få andra att prestera är framför allt ett användbart verktyg för dig som vill utveckla dig själv och dem du leder. Med hjälp av både skisser

Läs mer

Föreläsningsanteckningar Annika R Malmberg Hamilton 3 september 2015

Föreläsningsanteckningar Annika R Malmberg Hamilton 3 september 2015 Föreläsningsanteckningar Annika R Malmberg Hamilton 3 september 2015 Tändvätska för att hitta din glöd privat och på jobbet! Att ge varandra tändvätska innebär att vi ger varandra rätt energi. Då får vi

Läs mer

Saab EDS Järfälla 31 januar 2014 COACHING OCH KONSTRUKTIV FEEDBACK

Saab EDS Järfälla 31 januar 2014 COACHING OCH KONSTRUKTIV FEEDBACK Saab EDS Järfälla 31 januar 2014 COACHING OCH KONSTRUKTIV FEEDBACK Ladda ner bilderna här: www.planb.se/samtal PlanB teamet Kasper Arentoft Sanna Turesson Jonas Lidman Team kompetenser: bl.a. processledning,

Läs mer

En ledare är tydlig.

En ledare är tydlig. En ledare är tydlig. Först. Handen på hjärtat. Om du för en stund beskriver den bästa chef du någonsin haft, så kommer du beskriva en person som är tydlig. Den bästa chefen blandar inte ihop det, den motiverande

Läs mer

INSPIRATION EGEN- & GRUPPUTVECKLING FÖRELÄSNINGAR SEMINARIER WORKSHOP

INSPIRATION EGEN- & GRUPPUTVECKLING FÖRELÄSNINGAR SEMINARIER WORKSHOP INSPIRATION EGEN- & GRUPPUTVECKLING FÖRELÄSNINGAR SEMINARIER WORKSHOP Längtan och möjligheter självkänsla, självtillit och självförtroende I strävan mot det jag vill, mot nya mål, kan ibland tron på mig

Läs mer

ICF:s kärnkompetenser för professionell coaching

ICF:s kärnkompetenser för professionell coaching Ämne ICF Kärnkompetenser en översättning till svenska Dokumentansvarig Styrelsen för ICF Sverige 2009 Datum ICF:s kärnkompetenser för professionell coaching ICF har definierat elva kompetenser som utgör

Läs mer

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja?

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Vi lever i en värld där mycket handlar om ägande och prestationer. Definitionen på att ha lyckats i sitt liv är att haft och gjort mycket,

Läs mer

Föreläsningsanteckningar Olof Röhlander 17 mars 2015

Föreläsningsanteckningar Olof Röhlander 17 mars 2015 Föreläsningsanteckningar Olof Röhlander 17 mars 2015 Konsten att ta en chans och få saker att hända! Vad krävs för att vi ska nå våra mål och förverkliga våra drömmar? Hur blir man bra på något? Standardtipset

Läs mer

2. Den andra sanningen är att trovärdighet är grunden för ledarskap.

2. Den andra sanningen är att trovärdighet är grunden för ledarskap. LEDARSKAPETS SANNINGAR (Liber, 2011) James Kouzes är Barry Posner är båda professorer i ledarskap och i boken sammanfattar de det viktigaste de lärt sig efter att ha studerat framgångsrikt ledarskap i

Läs mer

NLP PRACTITIONER. Med ditt personliga ledarskap och din utveckling i fokus

NLP PRACTITIONER. Med ditt personliga ledarskap och din utveckling i fokus INLPTA Certifierad NLP - Practitioner utbildning Hösten 2015 NLP PRACTITIONER Med ditt personliga ledarskap och din utveckling i fokus En INLPTA - certifierad utbildning, 5 långhelger, 15 dagar Vill du

Läs mer

Vägar till ett modernt, jämlikt och effektiv ledarskap

Vägar till ett modernt, jämlikt och effektiv ledarskap Vägar till ett modernt, jämlikt och effektiv ledarskap Eva Norrman Brandt Vad är ett modernt ledarskap? Inför en konkurrenssituation är det viktigt att koppla ihop ledarskap och hälsa för att bli en attraktiv

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

Innehåll. Material Ordförandeguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 7

Innehåll. Material Ordförandeguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 7 Sida 2 av 7 Innehåll... 1 Ordförandeposten... 3 Presidiet... 3 Styrelsen... 3 Styrelsemötet... 4 Ledarskapet... 4 Vad är ledarskap?... 4 Ledarskap i projekt... 5 Att utveckla sitt ledarskap... 6 Kommunikation...

Läs mer

THE. The Human Element. Deltagarnytta. Eftersom organisationer består av människor

THE. The Human Element. Deltagarnytta. Eftersom organisationer består av människor THE The Human Element Du får en veckas upplevelser som vill utmana dig att ifrågasätta invanda tankesätt och se ärligt på dig själv och din påverkan på andra. Vi börjar med att fokusera på oss som individer

Läs mer

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Namn: Erik Fors-Andrée Ditt professionella rykte Erik är en driven visionär, inspirerande ledare och genomförare som med sitt brinnande engagemang får

Läs mer

Värderingskartlägging. Vad är värderingar?

Värderingskartlägging. Vad är värderingar? Värderingskartlägging. Vad är värderingar? Man kan säga att värderingar är frågor som är grundläggande värdefullt för oss, som motiverar och är drivkraften bakom vårt beteende. De är centrala principer

Läs mer

Engagerade medarbetare skapar resultat!

Engagerade medarbetare skapar resultat! Föreläsningsanteckningar Berit Friman, vd Dale Carnegie Sverige 11 februari 2015 Engagerade medarbetare skapar resultat! Berit Friman är en av Sveriges mest erfarna föreläsare och utbildare inom områdena

Läs mer

11. Jag är bra på att se till så att saker och ting fungerar. Jag blir ofta ombedd att leda grupper och projekt.

11. Jag är bra på att se till så att saker och ting fungerar. Jag blir ofta ombedd att leda grupper och projekt. RESILIENCE ATTITUDES Det finns inget riktigt bra svenskt ord för resilience. Det betyder ungefär: återhämtning/spänstighet/motståndskraft. Resilience kan liknas vid fjädringen på en bil. Fjädern pressas

Läs mer

Ett träd växer ej högre mot himlen än vad rötterna orkar bära det!

Ett träd växer ej högre mot himlen än vad rötterna orkar bära det! Självförtroende; (göra) Självkänsla; (vara) Ett träd växer ej högre mot himlen än vad rötterna orkar bära det! Självförtroende: Vi vill att barnen ska våga uttrycka sig, stå för sina åsikter. Ett gott

Läs mer

Karriärcoachning hos CoachHuset

Karriärcoachning hos CoachHuset Karriärcoachning hos CoachHuset En karriärcoach hjälper dig att bli tydlig med vem du är, vad du vill och vad du kan. Du blir handlingskraftig för att kunna uppnå dina visioner och mål. En erfaren karriärcoach

Läs mer

Feedback. - konsten att ge feedback så att människor växer. Karin Ulfhielm

Feedback. - konsten att ge feedback så att människor växer. Karin Ulfhielm konsten att ge feedback så att människor växer Karin Ulfhielm INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Vad är feedback?... 3 2. Bakgrund... 3 3. Varför feedback?... 3 4. Vilka färdigheter och egenskaper påverkar förmågan

Läs mer

Led dig själv med visioner

Led dig själv med visioner Var är du i livet Söker du färdigheter r och verktyg för att kunna Led dig själv med visioner en kurs i personligt ledarskap och effektivitet hantera förändringar? Är du intresserad av personlig utveckling

Läs mer

I kaos ser man sig naturligt om efter ledning.

I kaos ser man sig naturligt om efter ledning. Finn din kärna Allt fler styr med självledarskap. Självkännedom och förmågan att kunna leda dig själv gör det lättare att kunna se klart och att leda andra som chef. Självledarskap handlar om att behärska

Läs mer

Foto: Peter Zachrisson/Zmedia. Henrik Ankarcrona. Mental träning & prestation

Foto: Peter Zachrisson/Zmedia. Henrik Ankarcrona. Mental träning & prestation Foto: Peter Zachrisson/Zmedia Henrik Ankarcrona Mental träning & prestation I n n e h å l l s f ö r t e c k n i n g INTRODUKTION sid 3 Problembeskrivning sid 3 Syftet med arbetet sid 3 Frågeställning sid

Läs mer

Helena Hammerström 1

Helena Hammerström 1 Helena Hammerström 1 Behov 52 kort för att bli medveten om mänskliga behov Text: Helena Hammerström Design: Ewa Milunska Helena Hammerström Sociala Nycklar AB Vitkålsgatan 109 754 49 Uppsala www.socialanycklar.se

Läs mer

THE HUMAN ELEMENT (THE) DELTAGARNYTTA

THE HUMAN ELEMENT (THE) DELTAGARNYTTA THE HUMAN ELEMENT (THE) Programmet The Human Element tar fasta på utvecklingskraften inom människor. En ökad självkänsla leder till en ökad förmåga att använda sig själv i samspelet med andra vilket i

Läs mer

Retorik & framförandeteknik

Retorik & framförandeteknik Introduktion Vi har läst Lärarhandledning: Våga tala - vilja lyssna, som är skriven av Karin Beronius, adjunkt i språk och retorikutbildare, tillsammans med Monica Ekenvall, universitetsadjunkt, på uppdrag

Läs mer

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam Vårt sätt att vara Vi är Skanska. Men vi är också ett stort antal individer, som tillsammans har ett ansvar för att vårt företag uppfattas på ett sätt som andra respekterar och ser upp till. Det är hur

Läs mer

Att leda nästa generation Generation Y, obotliga egoister eller oslipade diamanter?

Att leda nästa generation Generation Y, obotliga egoister eller oslipade diamanter? Boksammanfattning Att leda nästa generation Generation Y, obotliga egoister eller oslipade diamanter? Generation Y kallas de 80- och 90-talister som är på väg in på arbetsmarknaden och som i stor utsträckning

Läs mer

Ledarutvecklingsprogram

Ledarutvecklingsprogram Kalmarsundsregionens arbetsgivarring erbjuder i samverkan med Indigo Management Ledarutvecklingsprogram UGL + 2+2+2+2+1 dagar Hur hanterar du att bli chef över dina tidigare kollegor? Vilken ledarstil

Läs mer

Vad är det som gör ett svårt samtal svårt?

Vad är det som gör ett svårt samtal svårt? Vad är det som gör ett svårt samtal svårt? Budskapets innehåll Var mottagaren befinner sig kunskapsmässigt, känslor, acceptans Konsekvens av det svåra samtal, vad det ger för resultat Relationen Ämnet

Läs mer

ArbetsrelateratDNA. Daniel Brodecki. Här är ditt ArbetsrelateratDNA i form av en rapport.

ArbetsrelateratDNA. Daniel Brodecki. Här är ditt ArbetsrelateratDNA i form av en rapport. Här är ditt ArbetsrelateratDNA i form av en rapport. Detta är ett underlag som visar vad som är viktigt för dig och hur du kan använda din potential på ett optimalt sätt. Ett ArbetsrelateratDNA handlar

Läs mer

Ett träd växer ej högre mot himlen än vad rötterna orkar bära det!

Ett träd växer ej högre mot himlen än vad rötterna orkar bära det! Självförtroende; (göra) Självkänsla; (vara) Ett träd växer ej högre mot himlen än vad rötterna orkar bära det! Självförtroende: Vi vill att barnen ska våga uttrycka sig, stå för sina åsikter. Ett gott

Läs mer

Häremellan ligger ett universum av handlingsalternativ Mahatma Gandhi

Häremellan ligger ett universum av handlingsalternativ Mahatma Gandhi Jana Söderberg Föreläsning 13/5-13 Drömmar som drivkraft (Anteckningar av Johanna Pansera och Ingela Frän) Brist på drömmar leder till stor kollektiv påverkan. Vi måste medvetandegöra våra egna val och

Läs mer

SKAPA ENGAGEMANG: FÖRETAGSLEDNINGENS VIKTIGA ROLL

SKAPA ENGAGEMANG: FÖRETAGSLEDNINGENS VIKTIGA ROLL SKAPA ENGAGEMANG: FÖRETAGSLEDNINGENS VIKTIGA ROLL Dale Carnegie Training Whitepaper Copyright 2012 Dale Carnegie & Associates, Inc. All rights reserved. Senior_Leadership_062513_wp_EMEA Varför anses en

Läs mer

Det handlar inte om att bli någon annan än den du är utan att våga vara mer av dig själv.

Det handlar inte om att bli någon annan än den du är utan att våga vara mer av dig själv. Inledning Att vara chef att vara ledare! Vad innebär det? Varför vill jag vara ledare? Och hur lär man sig att vara det? Viktiga frågor som inte alltid är så lätta att svara på. Delvis beroende på att

Läs mer

Spelplanen ändras. 1. Agila arbetssätt växer sig starkare. 2. Förenkling, transparens och flexibilitet blir ledstjärnor i förändringsarbeten.

Spelplanen ändras. 1. Agila arbetssätt växer sig starkare. 2. Förenkling, transparens och flexibilitet blir ledstjärnor i förändringsarbeten. Spelplanen ändras Allt fler är överens om att vi står inför en förändring i sättet att se på och arbeta i projekt och organisationer. Trender kommer och går men det finns några som kommer att bestå och

Läs mer

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för att motivera grupper

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för att motivera grupper 2014-05-13 Information om ledarskapskursen Ledarskap för att motivera grupper VÄLKOMMEN Varmt välkommen till kursen Ledarskap för motivera grupper! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer

Läs mer

Ledarutveckling för ökad samsyn

Ledarutveckling för ökad samsyn Samsyn Struktur Glädje Ledarutveckling för ökad samsyn Webbaserat program för dig i politiskt styrd organisation som vill öka samsynen i verksamheten Platsoberoende ledarskapsprogram för chefer, arbets-

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningens värdegrunder

Vård- och omsorgsförvaltningens värdegrunder Vård- och omsorgsförvaltningens värdegrunder Vårt värdegrundsarbete 1 Varför ska vi arbeta med värdegrunder? Förvaltningsledningen har definierat och tydliggjort vad värdegrunderna ska betyda för vård-

Läs mer

Disposition introduktion i mindfulness

Disposition introduktion i mindfulness Disposition introduktion i mindfulness Samhället NU och DÅ Stressfysiologi Kognitiva filter Vad händer i hjärnan Mindfulness verkningsmekanismer Forskning På gång Att träna mindfulness Här&Nu Jägar och

Läs mer

Adeptguide. Handledning för adepter i mentorprogram på Chalmers

Adeptguide. Handledning för adepter i mentorprogram på Chalmers Adeptguide Handledning för adepter i mentorprogram på Chalmers 1 Innehåll 1. Så här används guiden... 4 2 Översikt över mentorprogrammet... 5 2.1 Syfte och mål med mentorprogrammet... 5 2.2 Mentorprogrammets

Läs mer

Verktygslåda för mental träning

Verktygslåda för mental träning Lek med tanken! Instruktioner för Verktygslåda för mental träning Här hittar du några verktyg som hjälper dig som är aktiv idrottare att bli att bli ännu bättre i din idrott. Är du tränare eller förälder

Läs mer

Framtidens Team AB. utvecklingsprogram för unga/nya chefer/ledare. utbildning i kommunikologi, grundnivå: intensiv träning i nya paradigmets ledarskap

Framtidens Team AB. utvecklingsprogram för unga/nya chefer/ledare. utbildning i kommunikologi, grundnivå: intensiv träning i nya paradigmets ledarskap Framtidens Team: utvecklingsprogram för unga/nya chefer/ledare utbildning i kommunikologi, grundnivå: intensiv träning i nya paradigmets ledarskap 2009 Framtidens Team 1 Framtidens ledarskap Vi tror att

Läs mer

Det moderna ledaroch medarbetarskapet

Det moderna ledaroch medarbetarskapet Det moderna ledaroch medarbetarskapet En sammanfattning av de senaste teorierna kring modernt ledar- och medarbetarskap. Skriften bygger på information från rapporten Förändring och utveckling ett konstant

Läs mer

Tränarskap och ledarskap

Tränarskap och ledarskap Tränarskap och ledarskap Idrotten är en viktig del i fostran Bättre hälsa genom basketträning med tanke på samhällsutvecklingen Du har en spännande och betydelsefull roll Spelare är inte schackpjäser Varför

Läs mer

NLP Practitioner med INLPTA Certifikat Höstterminen 2012.

NLP Practitioner med INLPTA Certifikat Höstterminen 2012. NLP Practitioner med INLPTA Certifikat Höstterminen 2012. NLP Practitioner kurs För personligt ledarskap och utveckling En internationellt certifierad kurs 4 långhelger, 16 dagar Vill du: Kommunicera bättre

Läs mer

FÖRÄNDRADE ALKOHOLVANOR?

FÖRÄNDRADE ALKOHOLVANOR? FÖRÄNDRADE ALKOHOLVANOR? Alkohol förknippas ofta med fest och avkoppling, men även med skam och misslyckande när vi inte kan hantera vårt drickande. Det är lätt att tro att alkoholproblem bara drabbar

Läs mer

Karriärcoaching hos CoachHuset

Karriärcoaching hos CoachHuset Karriärcoaching hos CoachHuset En karriärcoach hjälper dig att bli tydlig med vem du är, vad du vill och vad du kan. Du blir handlingskraftig för att kunna uppnå dina visioner och mål. En erfaren karriärcoach

Läs mer

De tre första månaderna på ett nytt jobb

De tre första månaderna på ett nytt jobb De tre första månaderna på ett nytt jobb När du börjar på ett nytt jobb är den första tiden viktig. Vad du gör och vem du är under dina första tre månader lägger grunden till om fortsättningen ska bli

Läs mer

THE. The Human Element. Deltagarnytta

THE. The Human Element. Deltagarnytta THE The Human Element Du får en veckas upplevelser som vill utmana dig att ifrågasätta invanda tankesätt och se ärligt på dig själv och din påverkan på andra. Vi börjar med att fokusera på oss som individer

Läs mer

LEDARSKAP-MEDARBETARSKAP 140313

LEDARSKAP-MEDARBETARSKAP 140313 CARPE Minnesanteckningar Sida 1 (7) 2014-03-17 LEDARSKAP-MEDARBETARSKAP 140313 Inledning Jansje hälsade välkommen och inledde dagen. Dagen om Ledarskap och medarbetarskap är en fortsättning på förmiddagen

Läs mer

Mod, är det att hoppa

Mod, är det att hoppa Utmana rädslan Mod är årets tema på Allt för hälsan-mässan. Utan mod fastnar du lätt i livet och kan bli överkörd av andra. Ta din rädsla i hand, våga mer och du kommer att må bättre. text Maria Gerolfson

Läs mer

Coachens verktyg & färdigheter

Coachens verktyg & färdigheter Insightguide Series En Insightguide till COACHANDE LEDARSKAP Coachande ledarskap Coachens verktyg & färdigheter MOduL Coachens verktyg & färdigheter I den här modulen hittar du konkret information om hur

Läs mer

OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT

OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT Nyhetsbrev nr 5, 2014 OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT - När jag tänker på hur enkelt det är att bara vara till, lyssna på kunderna, att höra vad de säger och att hjälpa dem med det som de behöver

Läs mer

02-03-18 MEDARBETARSAMTAL. Handledning. för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal

02-03-18 MEDARBETARSAMTAL. Handledning. för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal 02-03-18 MEDARBETARSAMTAL Handledning för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal Datum och kl:... Plats:.... Medarbetarens namn:... Chefens namn:...

Läs mer

Antal svarande Fråga 1.1 I vilken grad har kursen som helhet gett dig: Ökad kunskap om ditt barns funktionshinder och hur det påverkar familjen n=203

Antal svarande Fråga 1.1 I vilken grad har kursen som helhet gett dig: Ökad kunskap om ditt barns funktionshinder och hur det påverkar familjen n=203 Antal svarande Fråga. I vilken grad har kursen som helhet gett dig: Ökad kunskap om ditt barns funktionshinder och hur det påverkar familjen n=23 9 9 8 79 Antal svarande 7 6 5 4 I mycket hög grad I hög

Läs mer

Våga tala - tips på strategier för att minska nervositeten

Våga tala - tips på strategier för att minska nervositeten Våga tala - tips på strategier för att minska nervositeten Brukar du ibland sjukskriva dig hellre än att hålla en presentation, redovisning eller delta i gruppdiskussion? Mår du illa, får black out eller

Läs mer

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild Det här står vi för Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar Ur Elevers tankar i ord och bild 1 (7) Den mätta dagen, den är aldrig störst. Den bästa dagen är en dag av törst. Nog finns det mål och

Läs mer

Skrivglädje i vardagen!

Skrivglädje i vardagen! glädje i vardagen! - distanskursen för dig som vill hitta skrivglädje i vardagen! Inspirationsbrev om drömmar Hej! Nu har du nått halvvägs in i kursen och viktigast är att du har startat upp ditt skrivande

Läs mer

Att leda, bygga och ingå i effektiva team. Bengt Kallenberg

Att leda, bygga och ingå i effektiva team. Bengt Kallenberg Att leda, bygga och ingå i effektiva team Bengt Kallenberg Du kommer få med dig... Grupp och team, vad och varför? Nycklarna för att lyckas Övergripande förståelse för de olika faserna Ökad kunskap om

Läs mer

Om man googlar på coachande

Om man googlar på coachande Coachande ledarskap Låt medarbetaren Att coacha sina medarbetare är inte alltid lätt. Men det allra viktigaste är att låta medarbetaren finna lösningen själv, att inte ta över och utföra den åt denne.

Läs mer

MiL PERSONLIGT LEDARSKAP

MiL PERSONLIGT LEDARSKAP MiL PERSONLIGT LEDARSKAP träningsläger i personligt ledarskap MiL Personligt Ledarskap är en utmanande, intensiv och rolig process. Du får genom upplevelsebaserad träning, coachning, feedback och reflektion

Läs mer

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA En guide till dig som ska ha en LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA 1 INNEHÅLL 2 Hur guiden kan användas... 2 3 Mentorprogrammets upplägg... 3 3.1 Mål med mentorprogrammet... 3 3.2 Utformning av mentorprogrammets...

Läs mer

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel JAG SAMSPELAR JAG VILL LYCKAS JAG SKAPAR VÄRDE JAG LEDER MIG SJÄLV MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel sid 1 av 8 Medarbetar- och ledarpolicy Medarbetare och ledare i samspel Syfte

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat

Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat 2014-04-03 Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat VÄLKOMMEN! Varmt välkommen till kursen Ledarskap för ökat resultat! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och

Läs mer

Hur coachande vågar du vara? Bengt Kallenberg

Hur coachande vågar du vara? Bengt Kallenberg Hur coachande vågar du vara? Bengt Kallenberg Vi kommer att prata om... - Vad är coaching? - Varför coacha, det tar ju bara längre tid? - Tre roller som chef - Sju steg till bättre coachande ledarskap

Läs mer

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer

Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation

Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Längd: Utbildningen omfattar två dagar (internat) samt tre fristående dagar. Datum: 17-18 augusti, 24 september, 22 oktober samt 14 januari 2016. Ort

Läs mer

Tre saker du behöver. Susanne Jönsson. www.sj-school.se

Tre saker du behöver. Susanne Jönsson. www.sj-school.se Steg 1 Grunden 0 Tre saker du behöver veta Susanne Jönsson www.sj-school.se 1 Steg 1 Grunden Kärleken till Dig. Vad har kärlek med saken att göra? De flesta har svårt att förstå varför det är viktigt att

Läs mer

Kursvärdering för ugl-kurs vecka 42 2014

Kursvärdering för ugl-kurs vecka 42 2014 Kursvärdering för ugl-kurs vecka 42 2014 1. Hur uppfattar du kursen som helhet? Mycket värdefull 11 Ganska värdefull 1 Godtagbar 0 Ej godtagbar 0 Utan värde 0 Ange dina viktigaste motiv till markeringen

Läs mer

ADAPTIVT LEDARSKAP MED THE HUMAN ELEMENT SOM GRUND

ADAPTIVT LEDARSKAP MED THE HUMAN ELEMENT SOM GRUND ADAPTIVT LEDARSKAP MED THE HUMAN ELEMENT SOM GRUND Utbildningsprogrammet Adaptivt ledarskap ger deltagarna en ökad möjlighet att leda sig själv och en förmåga att på ett flexibelt sätt möta den allt snabbare

Läs mer

Ledarskap 2013-04-28 1. Vad är viktigt i ditt ledarskap?

Ledarskap 2013-04-28 1. Vad är viktigt i ditt ledarskap? Ledarskap 2013-04-28 1 LEDARSKAP Vad är viktigt i ditt ledarskap? 1 LEDARSKAPETS ABC Ledarskapets A ditt förhållningssätt Ledarskapets B din etik och moral Ledarskapets C din träningsplanering LEDARSKAPETS

Läs mer

Ledarskapsutbildning Steg 2 Kommunikation 3 dagar

Ledarskapsutbildning Steg 2 Kommunikation 3 dagar Ledarskapsutbildning Steg 2 Kommunikation 3 dagar Nercia - en värld av relationer, kompetens och massor med inspiration! Nercia har utbildat människor, och bidragit till kompetensutveckling i en mängd

Läs mer

Scanias motormontering i Södertälje

Scanias motormontering i Södertälje 1 Scanias motormontering i Södertälje Lean ledarskap Produktionsledare 2 1 Vad händer i en organisation där alla känner 3 Högt egenvärde (mitt bidrag är avgörande)? Jag utvecklas som person och yrkesutövare

Läs mer

Anders Ekstrand Leg. Psykolog

Anders Ekstrand Leg. Psykolog Anders Ekstrand Leg. Psykolog Agenda Hur vi lär oss saker (Inlärningspsykologi) Hur motivation funkar (Motivationspsykologi) Ledarskap utifrån dessa Vad är kulturer? Hur förändrar man kulturer? Varför

Läs mer

BOKSAMMANFATTNING MOTIVATION.SE

BOKSAMMANFATTNING MOTIVATION.SE BOKSAMMANFATTNING MOTIVATION.SE 150 ledningsgrupper senare - vår bild av en dold potential Detaljerade fallstudier av verkliga ledningsgruppssituationer och typiska problem såväl som konkreta tips för

Läs mer

Komplexiologi löser de accelererande problemen med psykisk ohälsa!

Komplexiologi löser de accelererande problemen med psykisk ohälsa! Komplexiologi löser de accelererande problemen med psykisk ohälsa! En psykolog kan inte lösa flertalet av psykets problem eftersom de är komplexa, och då gäller givetvis samma sak för coacher, forskare

Läs mer

Kombinationer och banor i agilityträningen

Kombinationer och banor i agilityträningen Kombinationer och banor i agilityträningen av Emelie Johnson Vegh och Eva Bertilsson, publicerad i Canis 2012 En av de saker som gör agility så fantastiskt roligt är den ständiga variationen. Ingen tävlingsbana

Läs mer

Nyttigheter från Hamrin & Partners: Sex steg till en vassare ledningsgrupp

Nyttigheter från Hamrin & Partners: Sex steg till en vassare ledningsgrupp Nyttigheter från Hamrin & Partners: Sex steg till en vassare ledningsgrupp Nyttigheter från Hamrin & Partners: Under samlingsnamnet Nyttigheter från Hamrin & Partners publicerar vi återkommande små skrifter

Läs mer

Ledarskapskurser 2014

Ledarskapskurser 2014 Inbjudan till kurs 2014 Ledarskapskurser 2014 Ledarskap som ger konkreta resultat Kurserna hålls i, Göteborg och Malmö LEDARE MEN INTE CHEF Praktiskt ledarskap i vardagen NY SOM CHEF Trygg och effektiv

Läs mer

Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar

Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar Kurs för förskollärare och BVC-sköterskor i Kungälv 2011-2012, 8 tillfällen. Kursbok: Ditt kompetenta barn av Jesper Juul. Med praktiska exempel från

Läs mer

10 TIPS - medveten kommunikation Medveten kommunikation är den respons du får!

10 TIPS - medveten kommunikation Medveten kommunikation är den respons du får! 10 TIPS - medveten kommunikation Medveten kommunikation är den respons du får! Kenth Åkerman Att lyssna uppmärksamt och verkligen ta in vad andra menar innebär att man riskerar att förändras av det man

Läs mer

Boksammanfattning. Våga leda modigare! Om författaren. Egen erfarenhet och andras. Det är ingen konst att vara modig om man inte är rädd.

Boksammanfattning. Våga leda modigare! Om författaren. Egen erfarenhet och andras. Det är ingen konst att vara modig om man inte är rädd. Boksammanfattning Våga leda modigare! Om författaren Malin Trossing har en gedigen bakgrund som ledare inom olika branscher och började sin chefsbana redan vid 26 års ålder. Hennes första bok Våga leda

Läs mer

Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet

Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet Jonathan Jensen Dejtinghandboken.com Innehåll Inledning... 3 Tips 1: Varför?... 4 Tips 2: Våga fråga... 6 Tips 3: Visa inte allt (på en gång)... 7 Tips

Läs mer

Målplanering för relationer Exempel 3:1

Målplanering för relationer Exempel 3:1 Målplanering för relationer Exempel 3:1 Våra relationer mår bra av en fungerande arbetsfördelning hemma. Ställer upp för maka/make och barn. Sköter allt hemarbete trots mera smärta. Täta konflikter. Känner

Läs mer

6. Att få mer gjort under en dag - Time Management

6. Att få mer gjort under en dag - Time Management 6. Att få mer gjort under en dag - Time Management Tiden är en unik och icke förnybar resurs. Den tid som gått får du inte igen. Du kommer inte att få mer tid, du har ett visst antal timmar till ett visst

Läs mer

Modell för ledning av kundorienterad och systematisk verksamhetsutveckling (fd Utmärkelsen) Göteborgs stad

Modell för ledning av kundorienterad och systematisk verksamhetsutveckling (fd Utmärkelsen) Göteborgs stad Modell för ledning av kundorienterad och systematisk verksamhetsutveckling (fd Utmärkelsen) Göteborgs stad Innehållsförteckning 1 Frågor... 5 1.1 KUNDEN I FOKUS... 5 1.1.1 Hur tar ni reda på kundernas

Läs mer

Du ska sträva efter att din dag ser ut så här.

Du ska sträva efter att din dag ser ut så här. I det här häftet finns många olika tips och idéer om hur du kan förbättra dina möjligheter att klara dina studier på ett bra sätt. Se det här som en samling där du kan plocka delar av allt passar inte

Läs mer