PROTOKOLL. Sammanträdesdatum Revisorerna Tid: Alingsås ,

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROTOKOLL. Sammanträdesdatum Revisorerna 2015-05-12. Tid: Alingsås 2015-05-12, 16.30 18.30"

Transkript

1 Tid: Alingsås , Beslutande Anita Andersson Ann Charlott Axelsson Sven-Erik Dahlgren Birger Ericson Sten-Åke Gustafsson Jakob Lagercrantz Markus Olofsson Anita Skoglund Anders Strömqvist Per-Göran Örwall Övriga Att justera protokollet tillsammans med sammankallande: Ulrika Berling och Liselott M Daun från EY Jakob Lagercrantz Underskrifter: Vid protokollet Ulrika Berling Sammankallande Anita Skoglund Justerande Jakob Lagercrantz Justeringens plats och tid Rådhuset, den 25 maj 2015

2 21 Dagordning Dagordning har varit utsänd inför mötet. Kommunens revisorer beslutade att godkänna dagordningen 22 Val av justerare Till justerare föreslås Jakob Lagercrantz. Kommunens revisorer beslutade att utse Jakob Lagercrantz Revisionsarbetet 23 Rapport från grupperna Revisorerna resonerar kring att nämndernas protokoll varierar vad gäller detaljnivå. Inget övrigt att rapportera. 24 Bevakningslista Bevakningslista kommer fortsättningsvis att vara stående punkt på revisionsmötena. Här noteras löpande de rapporter som avlämnas. Revision kan utifrån bevakningslistan löpande följa vilka svar som inkommit och vilka svar som man väntar på. Till dagens sammanträde har två svar på av revisionen ställda frågor inkommit. EY upprättar bevakningslistan till nästkommande sammanträde. 25 Riskanalys bolagen Liselott M Daun, EY, presenterade huvuddragen i riskanalysen för Alingsås kommuns bolag. Särskilt fokus lades på risker och omvärldsfaktorer samt granskningsförslag och reflektioner. Bland annat diskuterades följande: Riktlinjerna för inköp och upphandling hade inte antagits av något av bolagen. Hur påverkas uppsiktsplikten av att det finns verksamhet i Alingsås Rådhus? Dialogen med ägaren, vad ägarens syfte är med ägandet m m, är central för bolagen.

3 I vilken utsträckning ska FABS tillhandahålla lokaler till näringsliv respektive kommunen? Ser koncernstrukturen i energibolagen annorlunda ut jämfört med liknande bolag i Sverige? Hur påverkas bolagen av processen avseende Borås Elnät? Dessa frågor får EY i uppdrag att utreda till nästa revisionsmöte. Drivs Lights in Alingsås och andra projekt på ett ändamålsenligt sätt? Diskussioner kring försäljning av fastighetsinnehav i Alingsåshem. Det har genomförts en särskild granskning av ledarskap och organisation i Alingsåshem.EY kommer att diskutera möjliga granskningar med lekmannarevisorn samt suppleant till nästa möte. Målsättningen är att lekmannarevisorn och suppleanten kan presentera de granskningar som kommer att göras i bolagen på nästa revisionsmöte. 26 Fortsatt riskanalys nämnderna Revisorerna diskuterade vilka ytterligare granskningar som ska genomföras under året. Revisorerna beslutade att be EY ta fram projektplaner för två förstudier: Flyktingar (samverkan, boende, barn på en övergripande nivå) Kompetensförsörjning av nyckelpersoner (på en övergripande nivå) inklusive omsättningstakt En uppföljning av granskningen av Förbyggande arbete barn och ungdom 2013 kommer att ske genom att EY ställer skriftliga frågor till berörd nämnd. Resultatet av uppföljningen kommer därefter att gås igenom med revisionsgruppen. 27 Inför årlig granskning 2015 Revisorerna diskuterar upplägget på årlig granskning och beslutar att inrikta årets frågor mot följande områden: Styrmodellen Ärendehantering (tider för handläggning m m) Inköp och upphandling, även med koppling till intern kontroll och hur nämnden arbetar med att förebygga oegentligheter. EY kommer att ta fram förslag till skriftliga frågor till nästa revisionsmöte. Frågorna kommer att skickas ut till presidierna för skriftliga svar senast i september. Mötena hålls i oktober. 28 Status pågående granskningar Granskning av miljöskyddsnämnden: Granskningen är påbörjad. Granskning av mat, måltid och valfrihet: Granskningen är påbörjad och intervjuer/fokusgrupper är bokade.

4 29 Övriga frågor Information från fullmäktigemöte Anita Skoglund informerade om fullmäktigemötet den 29 april. Vid detta möte lades en komplett årsredovisning med även bolagen fram. Övrigt EY fick i uppdrag att sända ut föregående mötesprotokoll samt arbetsordningen till hela revisionsgruppen. Fortsättningsvis kommer EY att skicka protokollet till hela gruppen samtidigt som protokollet sänds till Anita Skoglund för påskrift. Revisorerna noterade att 17 och 18 saknades i det förra protokollet. Detta har skett av misstag och det är inte så att information saknas. Revisorerna beslutar att undersöka möjligheterna att fortsättningsvis lägga upp protokoll och granskningsrapporter i Sammanträdesportalen under Revision. Anita Skoglund bjuder in Elisabeth Andersson, registrator, till nästa revisionsmöte för att höra om hur rutinerna kring revisorernas dokument ser ut. Miljöskyddsnämnden har efterfrågat ett möte med revisorerna för att få en presentation av revisionen Revisorerna beslutar utifrån detta att träffa kommunens nämnder. EY får i uppdrag att ta fram ett kort presentationsmaterial/broschyr till dessa möten. Revisorerna beslutade om följande preliminära tider för kommande möten, samtliga med start kl : Den 25 augusti Den 22 september Den 13 oktober (kan komma att ombokas beroende på när delårsavrapportering kan ske) Den 10 november Den 15 december Ann Charlott Axelsson ersätter Jakob Lagercrantz som inte har möjlighet att delta på kommunfullmäktigemötet i maj. Markus Olofsson och Anita Skoglund kommer att delta på kommunfullmäktigemötet i juni. Revisorerna kommer att fördela deltagandet på höstens kommunfullmäktigemöten vid nästa revisionsmöte. Nätverkskonferensen är flyttad till den 10 juni och en ny anmälan måste göras för deltagande. EY anmäler efter förfrågan på mötet följande revisorer: Anita Andersson, Ann Charlott Axelsson, Sten-Åke Gustafsson, Anita Skoglund och Anders Strömqvist.

5

6 Reflektion över dagens möte Revisorerna berättade kort om sina reflektioner över dagens möte. Dokumentation (offentliga handlingar) från detta möte: Protokoll

Arbetsordning. Södertälje kommuns revisorer

Arbetsordning. Södertälje kommuns revisorer Södertälje kommuns revisorer Arbetsordning Antagen av kommunens revisorer 2012-05-31 och uppdaterade och kompletterad 2013-10-03 med en särskild arbetsordning för lekmannarevisorerna. 1 Inledning Revisorernas

Läs mer

Plats: Sunne Tid: 10.00-15.30 Lämnat återbud: Ann Kristin Kallesgården, Peter Agge,Thomas Klasér, Jocke Gustafsson och Jonas Hed

Plats: Sunne Tid: 10.00-15.30 Lämnat återbud: Ann Kristin Kallesgården, Peter Agge,Thomas Klasér, Jocke Gustafsson och Jonas Hed Protokoll från styrelsmöte 2013-05-14 Plats: Sunne Tid: 10.00-15.30 Lämnat återbud: Ann Kristin Kallesgården, Peter Agge,Thomas Klasér, Jocke Gustafsson och Jonas Hed 1) Mötets öppnande Johan förklarar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2014-09-17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2014-09-17 Plats G-salen Tid Kl. 14:00 15:00 Beslutande Ledamöter Frånvarande Elsa Jönsson (S) Sven Pehrson (C) Marita Bengtsson (MP) Peter Bengtsson (S) Carl Geijer (M) Magnus Jisborg (M) Göran Kannerby (KD) Christina

Läs mer

Kommunkontoret torsdag 18 juni 2015 kl 09.00. Sekreterare Paragrafer 38-44 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret torsdag 18 juni 2015 kl 09.00. Sekreterare Paragrafer 38-44 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordförande Ulf Fahlstad (LP) Maire Lautakoski (S) Pär Rickman (S) Sven Erik Eriksson (KD) Jan

Läs mer

Styrelsesammanträde för Stadsbacken AB den 20 mars 2015

Styrelsesammanträde för Stadsbacken AB den 20 mars 2015 Sammanträdesdatum Sammanträde nr 2015-03-20 3/2015 Styrelsesammanträde för Stadsbacken AB den 20 mars 2015 Sid nr 24 Sammanträdets öppnande och justering... 2 25 Godkännande av dagordning... 2 26 Föregående

Läs mer

Uppföljning av tidigare granskning Vård- och omsorgsnämndens styrning, uppföljning och kontroll.

Uppföljning av tidigare granskning Vård- och omsorgsnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Februar 2014 Karin Jäderbrink PwC Kommunal Sektor av tidigare granskning Vård- och omsorgsnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Oxelösunds kommun Bakgrund & revisionsfråga Kommunens revisorer har

Läs mer

STYRELSESAMMANTRÄDE. DELGES ORDINARIE SUPPLEANTER (Äger rätt att närvara)

STYRELSESAMMANTRÄDE. DELGES ORDINARIE SUPPLEANTER (Äger rätt att närvara) FÖRAB Kallelse 1 (1) Datum 2013-09-08 STYRELSESAMMANTRÄDE DELGES ORDINARIE SUPPLEANTER LEDAMÖTER (Äger rätt att närvara) Catharina Fredriksson (ordf) Patrik Renfors Dag Bergentoft Berit Karlsson Bo Jender

Läs mer

PROTOKOLL 2013-09-18. Alf Wahlgren, PwC Mattias Wikner 93-98. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer 93-108 Alf Wahlgren. Ordförande...

PROTOKOLL 2013-09-18. Alf Wahlgren, PwC Mattias Wikner 93-98. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer 93-108 Alf Wahlgren. Ordförande... TRELLEBORGS KOMMUN Trelleborgs kommuns revisorer PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-18 Plats och tid Bruna Salongen, 15.30 17.00 Beslutande Övriga deltagare Lena Näslund, ordförande Irene Persson Birgitta

Läs mer

Ärendeförteckning 1-16

Ärendeförteckning 1-16 Minnesanteckningar Kommunrevisionen Ärendeförteckning 1-16 1 Mötet öppnas 2 Justeringsperson 3 Fastställa dagordningen 4 Presentation av revisorerna 5 Inkomna/avsända handlingar 6 Revisionens egen budgetuppföljning

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Spinnerskan i Mark AB 2015-06-17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Spinnerskan i Mark AB 2015-06-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.30 10.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Anders Andersson FP S Per-Elof Isaksson Barbro Petersson S Tommy

Läs mer

fört vid sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Onsdagen den 21 augusti 2013, kl.18:30

fört vid sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Onsdagen den 21 augusti 2013, kl.18:30 PROTOKOLL 5-2013 Tid: Plats: Närvarande: Frånvarande: fört vid sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Onsdagen den 21 augusti 2013, kl.18:30 Skidstugan, Vänersborg Agneta Berlin

Läs mer

Kommunens revisorer Revisorernas redogörelse 2011 Väsentlighets- och riskanalys

Kommunens revisorer Revisorernas redogörelse 2011 Väsentlighets- och riskanalys Kommunens revisorer s redogörelse 2011 Vi har under året granskat den verksamhet som bedrivits inom Kommunstyrelsens och övriga nämnders ansvarsområden enligt särskild granskningsplan. PwC har biträtt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(18) Spinnerskan i Mark AB 2014-05-14

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(18) Spinnerskan i Mark AB 2014-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(18) Plats och tid Örestensrummet, Kommunhuset, Kinna, klockan 08.30 12.00 Beslutande M Tomas Johansson S C S KD Barbro Petersson Anders Andersson Christopher Thorsson Ola Andreasson

Läs mer

Revisionsreglemente för Sjöbo kommuns revisorer

Revisionsreglemente för Sjöbo kommuns revisorer 1 Revisionsreglemente för Sjöbo kommuns revisorer Revisionens formella reglering 1 För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i kommunallag, bestämmelser som påverkar kommunal revision i annan lagstiftning,

Läs mer

fört vid sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Tisdagen den 9 april 2013, kl.18:30

fört vid sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Tisdagen den 9 april 2013, kl.18:30 PROTOKOLL 2-2013 Tid: Plats: Närvarande: fört vid sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Tisdagen den 9 april 2013, kl.18:30 Gudhems IF:s klubbstuga Agneta Berlin Morgan Bodin

Läs mer

Revisionsnämnden beslutade den 8 april 2013 att överlämna granskningen av internkontrollplaner till kommunstyrelsen.

Revisionsnämnden beslutade den 8 april 2013 att överlämna granskningen av internkontrollplaner till kommunstyrelsen. Kommunens revisorer 2013-04-08 GRANSKNING AV INTERNKONTROLLPLANER I HÄRRYDA KOMMUN Revisionsnämnden beslutade den 8 april 2013 att överlämna granskningen av internkontrollplaner till kommunstyrelsen. Rapporten

Läs mer

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 9 Innehåll 1. Sammanfattning och kommentarer/rekommendationer 1 2. Uppdrag 2

Läs mer

Revisionsreglemente för Lunds kommuns revisorer

Revisionsreglemente för Lunds kommuns revisorer 1 Revisionsreglemente för Lunds kommuns revisorer Revisionens formella reglering 1 För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i kommunal lag, bestämmelser som påverkar kommunal revision i annan lagstiftning,

Läs mer

Södertälje kommuns revisorer. Arbetsordning. Antagen av kommunens revisorer 2015-01-29

Södertälje kommuns revisorer. Arbetsordning. Antagen av kommunens revisorer 2015-01-29 Södertälje kommuns revisorer Arbetsordning Antagen av kommunens revisorer 2015-01-29 1 Inledning Revisorernas verksamhet regleras i lag och i det av kommunfullmäktige beslutade reglementet för kommunrevisionen.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-06-17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-06-17 Plats B-salen Tid Kl. 13:00 17:00 Beslutande Ledamöter Frånvarande Carl-Olof Bengtsson (S) Sven Pehrson (C) Marita Bengtsson (MP) Peter Bengtsson (S) Carl Geijer (M) Ann-Mari Häggsgård (S) Magnus Jisborg

Läs mer

Uppföljning av tidigare års granskningar

Uppföljning av tidigare års granskningar Revisionsrapport Lisbet Ostberg Revisionskonsult Uppföljning av tidigare års granskningar Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund och revisionskriterier...

Läs mer

Utförarstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Utförarstyrelsen för service och teknik. Plats och tid: Forshems gästgiveri kl. 9.30-11.40.

Utförarstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Utförarstyrelsen för service och teknik. Plats och tid: Forshems gästgiveri kl. 9.30-11.40. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Utförarstyrelsen Plats och tid: Forshems gästgiveri kl. 9.30-11.40 Beslutande: Karl-Gustav Bynke (FP), ordförande Owe Rosenberg (M), förste vice ordförande Jan-Olof Bohlin

Läs mer

Ajournering mellan 2 och 3 kl. 10.00 10.35

Ajournering mellan 2 och 3 kl. 10.00 10.35 Kommunstyrelsen 2015-02-03 1(16) Plats och tid Salen, Centralplan1, Alvesta 3 februari 2015 kl. 09.00 12.40 Ajournering mellan 2 och 3 kl. 10.00 10.35 Justerade paragrafer 1-13 ande Per Ribacke (S), ordf.

Läs mer

Kommunrevisorerna granskar

Kommunrevisorerna granskar Kommunrevisorerna granskar 2015-01-20 Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 1.1 Bakgrund... 4 1.2 Syfte och revisionsfrågor... 4 1.3 Revisionskriterier... 5 1.4 Metod och genomförande... 5 2 Organisation

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av omsorgs- och socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Mjölby kommun. Håkan Lindahl.

Revisionsrapport. Granskning av omsorgs- och socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Mjölby kommun. Håkan Lindahl. Revisionsrapport Granskning av omsorgs- och socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll Mjölby kommun Håkan Lindahl Juni 2012 Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning 1 2. Bakgrund 1 3. Metod

Läs mer

EY Building a better working world. Alingsås kommun. Fördjupad granskning av intern kontroll inom inköp och upphandling

EY Building a better working world. Alingsås kommun. Fördjupad granskning av intern kontroll inom inköp och upphandling Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Januari 2015 Alingsås kommun Fördjupad granskning av intern kontroll inom inköp och upphandling EY Innehåll 1. Sammanfattning 2 2. 2.1. 2.2. 2.3.

Läs mer

Frånvarande: Jonnie Svensson, Andreas Sandberg, Bård Framnes, Andreas Fahlstedt

Frånvarande: Jonnie Svensson, Andreas Sandberg, Bård Framnes, Andreas Fahlstedt Protokoll fört vid Samfälligheten Arnö-Långsätter 1 styrelsemöte den 2014-05-13 Närvarande: Ebbe Carlzon, Fredrik Stenman, Kenneth Nilsson, Mikael Palm, Anna Källberg, Lennart Lindqvist, Anders Eriksson

Läs mer

Kommunens revisorer Revisorernas redogörelse 2007 Väsentlighets- och riskanalys

Kommunens revisorer Revisorernas redogörelse 2007 Väsentlighets- och riskanalys Kommunens revisorer s redogörelse 2007 Vi har under året granskat den verksamhet som bedrivits inom Kommunstyrelsens och övriga nämnders ansvarsområden enligt särskild granskningsplan. Komrev inom Öhrlings

Läs mer

Margareta Heimer socialdirektör Jan Sanfridsson, tekniska kontoret 14.00 15.00 Anita Forslöv sekreterare

Margareta Heimer socialdirektör Jan Sanfridsson, tekniska kontoret 14.00 15.00 Anita Forslöv sekreterare Sammanträdesdatum 1(5) Plats och tid Tranholmen, kl 14.00 16.00 Beslutande Birgith Ljung, ordförande Anna-Lena Corell (m) Ingar Beckman Hirschfeldt (s) Kristina Rönn PRO Sven Dahlgren SPF Idun, 14.00-14.30

Läs mer

ARBETSORDNING FÖR SUNNE KOMMUNS REVISORER

ARBETSORDNING FÖR SUNNE KOMMUNS REVISORER ARBETSORDNING FÖR SUNNE KOMMUNS REVISORER Syftet med Arbetsordningen är att, i enlighet med God Revisionssed, formalisera och dokumentera de förtroendevalda revisorerna för perioden 2011 2014 uppdrag,

Läs mer