Kallelse till Vårårsmöte

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kallelse till Vårårsmöte"

Transkript

1

2 Kallelse till Vårårsmöte Datum: Tisdagen den 26 mars 2013 Tid: Plats: Pulsen konferens, Astern, Kyrkängsgatan 8, Borås Lokal: Merkurius Förslag till Stadgeenlig föredragningslista 1. Mötet öppnas. 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3. Fastställande av röstlängd för mötet. 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. 5. Fastställande av föredragningslistan. 6. Val av två protokollsjusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet. 7.a Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret. 7.b Styrelsens årsredovisning (resultat- och balansräkning) för det senaste räkenskapsåret. 8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- /räkenskapsåret. 9. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av resultatet i enlighet med balansräkningen. 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser. 11. Uppdatering av klubbens stadgar (Se bilaga 1) 12. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner. 1. Inga motioner inkomna i rätt tid 13. Övriga frågor. 1. Återkoppling på styrelsens uppdrag gällande medlemsavgifter från höstårsmötet 2. Styrelsen föreslår att: styrelsen i dotterbolaget Borås Golf AB utses av styrelsen i Borås Golfklubb. 14. Mötet avslutas. Välkomna /Styrelsen 2

3 Mål säsongen 2012 presenterade på höstårsmötet 2011 Mål för 2012 Att implementera den nya organisationen under Att skapa ett positivt medlemsflöde med minst netto 100 nya fullbetalande medlemmar. Att under 2012 bygga klart de planerade tees på Master Course. Att under 2012 konsolidera ekonomin och skapa en vinst om minst 500 kkr. Verksamhetsberättelse Vi kan nu blicka tillbaka på ett intensivt Det har varit ett år med försäljning av Vita Villan, färdigställa hål 15 och 16 på Master Course och förändringar i organisationen. Under 2011 genomförde klubben en omfattande organisationsöversikt. Inför 2012 har huvudsyftet varit att skapa utrymme för mer Vi-känsla och en bättre ekonomi. Personalförsörjningen under året började inledningsvis med att anställa entreprenören Krister Andersson som PRO och som medhjälpare under året har vi haft Raimo Sjöberg. Åldersfördelning och rörelse av medlemmar mellan olika kategorier och klubbar är större än tidigare. Vi har inte åstadkommit det positiva medlemstillskott som var målet under Valet av klubbtillhörighet har inte så stor betydelse för dagens golfare som förut och medlemsformer med större valmöjligheter är attraktiva för nya medlemmar. Vår produkt, Borås Golfklubb, med två 18-hålsbanor och en teknikanläggning måste än mer marknadsföras som en anläggning i tiden. Arbetet med detta har startats upp med en marknadsplan och handlingsplan som bygger på klubbens strategiska målsättningar. Vi har även haft A+ samarbetet under 2012 med Varberg GK som ny partner. Fastigheten Vita Villan är avstyckad och servitut finns upprättat mellan klubben och de nya ägarna. Villan har fått ett ordentligt ansiktslyft interiört och 2013 blir de nya ägarnas första riktiga verksamhetsår. Vi har redan ett gott samarbete mellan klubben och Vita Vilan Logi AB. Master Course är sedan den 28 juni 2012 öppen i sin helhet. Banan har fått mycket god kritik för sin layout, även om den är svårspelad med sina utmanande green- 3

4 områden. Genomförda tävlingar visar också att vi har en mycket bra anläggning och en tävlingsorganisation som klarar uppgiften. Södra banan har fått ökad vård under säsongen och är i god kondition, likaså har Pulsen Teknikbana fått nytt gräs på de flesta greenerna och banan i sin helhet är nu i bra skick. Budgeten för 2012 hade stora förväntningar på utfall av Master Course, men en sen öppning, som beskrivits ovan, av den totala bansträckningen har varit en starkt bidragande orsak till lägre intäkter än budgeterat. En förväntad ökad medlemsökning var också budgeterad, men även den blev lägre än budget. Vi har trots lägre intäkter lyckats uppnå ett positivt resultat på ca 110 kkr och likviditeten har hållits enligt plan. Detta mycket beroende på försäljningen av Vita Villan, men även en stram ekonomisk styrning. Med tanke på detta är resultatet bra och vi har hela tiden haft likviditet för vår verksamhet. Klubben har också haft uppmärksammade framgångar i tävlingssammanhang både bland juniorer, elit och seniorer. Detta tack vare fantastiskt fina insatser av ideella tränare, föräldrar och ledare. Med ovan sagda kommer Engagemang, Kunskap, gemensam respekt och Glädje bli viktigare än någonsin! 4

5 Redogörelse från kommittéerna Reklamkommittén Kommittén har genomfört två mycket uppskattade aktiviteter med våra partners samt Julbord. Kommittén har också stöttat klubben med prisbord i samband med juniortävlingar och det stora Höstkalaset. I övrigt har också ordföranden stöttat klubben aktivt inom området marknad. Historiekommittén Klubbens konstituerande möte hölls den 12:e april för 80 år sedan, det föreslås att detta bör markeras med en sammankomst om intresse finns i klubben. Historia kommittén har blivit kontaktade av SGF som vill skriva en bok om udda tilldragelser i tidig svensk golf och de tycker att klubbens första klubbhus ( järnvägsvagnen) platsar i detta sammanhang. Borås Golfhistoriska sällskap har anmält sitt intresse att stå värd för Hickory-SM, dock är evenemanget så populärt att vi inte kommer på tur förrän tidigast Det är över 100 startande från flera nationer i tre klasser och normalt ett 50-tal medresenärer. Seniorkommittén Seniorkommittén har under året bestått av följande medlemmar: Erik Svensson, ordförande och ansvarig för 4-kampen herrar, Arne Levin, vice ordförande, Britt Tjernström, sekreterare, Lars-Erik Hansson, kassör, Paul Ericsson, tävlingsansvarig, May-Liz Ardenius, ansvarig för 4-kampen damer och Christina Olsson, ledamöter. Kommittén har under året haft 10 protokollförda sammanträden. Utbyte Vi har som tidigare år haft utbyte med Alingsås GK, Bredareds GK och Ulricehamns GK för damer och herrar, med spel hos varje klubb en gång. 4-kampen för 10-mannalag D55 vanns av Alingsås före Borås Ulricehamn och Bredared. 4-kampen för 20-mannalag H65 vanns av Borås före Alingsås Bredared och Ulricehamn. Vi har under året haft utbyte med Varbergs GK i matchspel för H65 med två 8- mannalag från varje klubb. Vi spelade i Varberg i maj och returen gick i Borås i början av oktober. Seger för Varberg i maj och för Borås i oktober. 5

6 OPAL träffar OPAL hade som vanligt förmiddagsträffar på Pulsen Golf Center med start tisdagen den 10 januari. Regelutbildning i två grupper under ledning av Arne Levin, träning under ledning av Krister Andersson, puttningstävling samt social samvaro. Genomsnitt bevistades inomhusträffarna av ca 80 personer. Claes och Angela Fridell genomförde under slutet av året funktionell fysisk träning i PGC för 2 grupper. Trivsel kväll arrangerades den 14 mars med ca 50 personer. Vårresan gick till Wiredaholms GK den 21 till 23 maj med ca 45 deltagare. Endagsresa till Kobergs GK den 18 september med 56 deltagare. Tävlingssäsongen i OPAL s regi startade den 24 april och pågick till den 27 september med uppehåll under golfveckan. Utöver resorna till Wiredaholm och Koberg arrangerades 22 tävlingar på Borås GK. Tillsammans med resorna och tävlingar på egen klubb har vi under året noterat 1454 starter. Anläggningskommittén Kommittén har haft flera planerade möten med banchefen. Arbetet har huvudsakligen fokuserat till färdigställande av Master Course. Kommittén har även följ upp arbetet med egenkontroll av vatten. Junior- och elitkommittén Ännu ett år har gått och även 2012 har varit ett år där klubben skördat framgångar. Framgångar går att mäta på många sätt. Det kan vara en enskild individ eller lags placering i en tävling, placering i rankinglistor, antal tränande spelare eller ett tackbrev från en förälder som tycker att den senaste aktiviteten som träningsgruppen genomförde var uppskattad. Oavsett på vilket sätt vi mäter vår verksamhet, skall alla som bidrar till Borås GK s junior- och elitverksamhet tillängnas ett stort tack! Tävlingar och resultat Under 2012 har vi framförallt kunnat se resultat i tävlingar och rankinglistor och det är på bred front som detta märks. En bred verksamhet börjar också ge spår av toppplaceringar på såväl junior- som seniornivå. Detta bygger på, att vi under flera år kunnat jobba på ett systematiskt sätt med bra kontinuitet, vilket är viktigt även i framtiden hade Borås GK stora framgångar i tävlingssammanhang. Daniel Knutsson vann Svenska Mini-Touren hela ranking för året, vilket han grundlade genom segrar i Vara-Bjertorp Open och Torreby Open. Ytterligare segrar togs genom Oliver Larsson som vann Skövde Open Olivers lillasyster Johanna ville inte vara sämre utan vann Skandia Tour Riks på Ale GK, och fick bl.a. genom den segern en inbjudan till Annika Sörenstams internationella inbjudningstävling i Linköping i september. 6

7 Jessica Karlsson tog sig till sista steget i kvalet till damernas Europa-Tour, där hon inte nådde ända fram för att få full spelrätt Hon kommer dock att få spela en hel del på LET under 2012, så håll tummarna för Jessica i hennes satsning. Frida Gustafsson-Spång har vi bl.a. kunnat läsa en hel del om i Borås Tidning. Frida flyttade i augusti till USA för att gå på college. Redan under sin första termin vann hon sin första tävling i USA. Frida är med i damlandslaget Tävlingstrappan I tävlingstrappans lägre steg så tog Borås GK s yngre juniorer ett flertal segrar i Skandia Tour, och därmed uppflyttningsplatser till nästa steg i tävlingsutvecklingen. För att uppmuntra till tävlingsdeltagande stimulerar vi deltagande i Skandia Tour Distrikt för de yngsta hade vi 119 starter på dessa tävlingar, vilket är 3 starter fler än Totalt hade Borås GK 22% av samtliga starter på Distriktstouren i Västergötland, vilket motsvarar 66 starter fler än näst största klubb i disktriktet arrangerades Elitserien för klubblag för herrar och damer i Barsebäck. Utöver en fantastisk lagsammanhållning och trevlig vecka spelade våra lag makalöst bra golf. Damlaget placerade sig bäst på en meriterande femte plats. Herrarna var inte mycket sämre med en sjätteplats, och där var det mersmak då laget efter två dagar var på silverplats Både herr- och damlaget är givetvis kvalificerade för Elitserien 2013, som även detta år går i Barsebäck. Lag-SM Juniorlaget som 2011 tog silvermedalj i lag-sm hade givetvis spänt bågen för att ta sig till slutspelet i Spanien för att kriga om medaljerna även Efter det inledande slagspelet på ett kaftigt blåsigt Flommens GK så var laget i ledning. Men redan i första lagmatchen på lördagen blev det en snöplig förlust och därmed försvann möjligheten till spel om medaljer i Spanien. SGF Ranking På Svenska Golfförbundets klubbranking är Borås GK rankat som 21 i slutet på 2012, vilket är i paritet med den 19 plats som vi hade På klubbrankingen för juniorer har klubben under 2012 avancerat från plats 9 till plats 6. Grunderna till framgång En viktig grund till spetsframgångarna beror på en bra bredd. Denna läggs i våra juniorgrupper där vi framförallt har blivit duktigare under året på att skapa fler träningstillfällen och för många fler juniorer breddad verksamheten till att omfatta kondition och styrka, samt även mentalt och kostkunskap. Borås GK som tävlingsarrangör Som tävlingsarrangör har Borås GK stått som värd för tre större juniortävlingar. Först arrangerades Skandia Tour distrikt omgång 1 på södra banan i början på maj med 126 starter. Detta var den distriktstävling under säsongen som samlade överlägset flest startande. I början på juli arrangerade vi Wilson Junior Open, som är en JMI-tävling. Denna gick av stapeln på Master Course. 7

8 Näst sista helgen i september stod vi värd för Skandia Tour Riks omgång 6 med deltagare från hela landet. Denna tävling genomfördes på Master Course i strålande väder med idel superlativ från deltagare och representanter från Svenska Golfförbundet. Nationell Idrottsutbildning Klubben har under året tillsammans med Bredareds GK drivit Nationell Idrotts Utbildning för golf på Sven Eriksson gymnasiet. På detta program samt i den Lokala Idrotts Utbildning har Borås GK under läsåret 2012/2013 totalt fyra elever. Engagemang För att knyta an till inledninga av verksamhetsberättelsen tillägnas ett stort tack till alla spelare, ledare, anhöriga och anställda på klubbens för sitt engagemang och stöd som gör verksamheten möjlig. TACK Som avgående ordförande i Junior- och Elitkommittéen önskas tillträdande ordförande med sin nya organisation lycka till och hopp om ett framgångsrikt 2013! Junior- Elitkommittéen genom Stefan Carlsson Damkommittén Damkommittén har under året haft 6 protokollförda möten. Kommittén bestod av ordförande Birgitta Brorson, ledamöter Marie Andersson, Kerstin Thyrén, Susanne Ljunggren. Pia Jansson och Åse Krafft. Uppstartsmöte Året började vi med ett välbesökt vårmöte i restaurangen ca. 90 damer kom för att äta en god bit mat, få information om årets evenemang och en modevisning från shopen. Tävlingar På tävlingarna som vi arrangerade under 2012 hade vi totalt 465 startande vilket var i snitt 27 per tävling. Den tävling som lockade flest startande var Shopens singel där var det 45 damer som kom till start. Den 7 juli anordnade vi Borås damdag där 44 damer spelade vår singeltävling, utav dess kom 15 stycken från 6 andra klubbar. I augusti var det 29 damer som åkte på hemlig bussresa som gick till Skaftö där vi spelade på en fin och utmanade bana i vackert väder. En matchcup för 32 damer spelades under året. Under året var damkommittén tävlingsledare för Wackes fyrboll bästboll. På höstmötet som hölls i Pulsen center var det prisutdelning för Borgs Singel, matchcupen samt för de öppna tävlingarna som vi hade haft under säsongen. 8

9 Damkommittén har varit hålvärdar för hål nr 11 på Master Course och vid ett par tillfällen varit där och ansat bunkrar och fixat så det ser bra ut. Damkommittén vill tacka alla sponsorer som ställt upp med fantastiska priser under året. Vi vill även tacka personalen i kansliet, all banpersonal, Magnus med personal i restaurangen, personalen på Pulsen golfcafé, Göran och Göran som hjälpte oss på damdagen, samt alla andra som hjälpt oss att genomföra våra arrangemang under året. Regel- och hcp-kommittén Regelutbildning har under våren 2012 genomförts med deltagare från Senior/Opal under ledning av Arne Levin. Under tiden oktober december genomfördes regelutbildning där 31 av klubbens medlemmar deltog med Roy Persson och Jan- Åke Brandt som ledare. 11 av deltagarna godkändes vid det avslutande klubbdomarprovet. Klubbens deltagare i de olika klasserna i det regionala seriespelet har under våren erbjudits en regelgenomgång under ledning av Roy Persson och Jan-Åke Brandt. Hcp-revision har genomförts och dessutom har ett antal handicapärenden hanterats under året. Banmarkeringarna på båda banorna har fortlöpande setts över under spelsäsongen. Kommittén har under året bestått av Roy Persson, Walter Kuusk, Arne Levin samt Jan-Åke Brandt som ordförande. Tävlingskommittén Vi tycker att året som gått har varit bra och att vi har tillgodosett de flesta önskemål som vi fått av er medlemmar. Vi har genomfört de flesta tävlingar utan större problem, även under ombyggnationen av Master C. Tävlingsverksamheten på klubben är hög och det gläder oss och de som är ansvariga för tävlingarna. Jag hoppas att det kommer att bli ett minst lika bra golfår Organisation och ansvar: Kommittén ansvarar för: Ansvarar för klubbens tävlingsverksamhet och att tävlingarna genomförs så professionellt sätt som möjligt. Följa upp tävlingsverksamheten på klubben och utvärdera dessa. Ta fram en tävlingskalender för säsongen Nystart av Tävlande första gången. Utbilda tävlingsledare i Git-systemet Kommitténs sammansättning har under året varit: Joakim Zeybrandt, Ordförande 9

10 Lennart Forsman/Tove Forsman Jonas Gran Åke Srtömberg Göran Krafft Kommittéen riktar avslutningsvis ett stort tack till Sponsorer, Tävlingsledare, Funktionärer och övriga medverkande vid årets tävlingar. Handigolfkommittén Kommittén har bestått av Emil Wändemark och Daniel Brorsson Under 2012 har Handigolfkommittén på Borås Golfklubb arbetat med: Organiserad träningsgrupp för personer med funktionshinder varje måndag mellan med undantag för juli månad samt ett kortare jul uppehåll. Rekrytering och Marknadsföring har haft stor prioritet under Under året har vi genomfört ett flertal prova på dagar, vi gjorde även ett litet event på Stora Torget på Påskafton där vi hade riggat upp med vår utrustning och vår Paragolfer för rullstolsburna att testa. Då lät vi folket som var i rörelse på staden prova på att slå några slag för att bl.a försöka hamna i torgbrunnen. Vi finns nu även med i FUB s aktivitetskalender, vilket har lockat nya Handigolfare till vår grupp. Handigolf Tour anordnades för andra året i följd. Denna gången hade vi 30 deltagare varav 5-6 spelare tillhör Svenska Handigolflandslaget. Med hjälp av alla ideella medhjälpare som vi har på klubben som ställde upp med allt från Starter, Tävlingsledare och Caddies till spelarna så känner vi att genomförde tävlingsarrangemanget med mycket bra resultat. Tillgänglighetsanpassning på våra banor är en ständig del för oss, där vi under 2012 riktade in oss i första hand på träningsområden och åtkomst till de nya teerna på Master Course. Stort tack till Kevin Collins med personal på Banan som hörsammar våra behov och hjälper oss i arbetet. Daniel Brorsson från Handigolfkommittén har även assisterat Hulta GK med sina kunskaper i deras stundande tillgänglighetsanpassning. 10

11 Resultat och balansräkning för 2012 KONCERNRESULTATRÄKNING Utfall Budget Utfall INTÄKTER Medlemsavgifter Spelrättsavgifter Greenfee Företagsgolf Sponsorintäkter Kommunala och statliga bidrag Hyresintäkter Skogsintäkter Bingointäkter Kioskintäkter Rangeintäkter Aktiverat eget arbete Återvunnen moms Övriga intäkter Summa intäkter KOSTNADER Föreningskostnader Övriga kostnader Personalkostnader Summa kostnader Resultat före avskrivningar Planenliga avskrivningar Finansiellt netto Försäljning Vita Villan & reavinst inv Redovisat resultat INVESTERINGAR Utfall Budget Utfall Parkeringsområde Masters course Maskiner *) Övrigt

12 *) Investeringar 2012 och 2013 finansieras genom leasing och redovisas bland kostnaderna NOTER TILL RESULTATRÄKNING Utfall Budget Utfall Not 1 - Föreningskostnader AB - Inköp kiosk mm GK - Kommittéer Not 2 - Övriga kostnader AB - Banskötsel AB - Fastighet AB - Övrigt GK - SGF GK - Övrigt Not 3 - Personalkostnader AB - Banskötsel AB - Kiosk AB - Administration GK - Övrigt KONCERNBALANSRÄKNING Per den 31/ Utfall Budget Utfall TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Mark Markanläggningar Bananläggningar Övningsområde med byggnad Pågående nyanläggning Masters course Bevattningsanläggning Klubbhusbyggnader Verkstäder och bodar Maskiner och inventarier Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kundfordringar Uppl.intäkter o kortfr. fordringar Likvida medel Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar

13 Per den 31/ Utfall Budget Utfall EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Balanserad vinst Årets resultat Summa eget kapital Långfristiga skulder Checkräkningsskuld Lån Kommunlån Medlemslån Minnesfond Tillfälligt medlemslån Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Kortfristig del av långfristig skuld Kortfristiga medlemslån Uppl. kostnader o förutbet. intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Beviljade krediter Checkräkningskredit Lån

14 Styrelse och ledning: Krister Lundgren, Johanna Parkhagen, Lennart Jonsson, Roy Persson, Tina Andersson, Claes Fridell, Stefan Carlsson Per Backe Ledning Richard Svensson Kevin Collins Charlotte Bratell Krister Andersson Ordförande Vice ordförande Kassör Ledamot Ledamot Ledamot Suppleant Suppleant Tf. Klubbchef Course Manager Marknad/Sälj Pro Ekonomi Hasseco Jan juni, löpande redovisning Per Sund Ef Juli okt, löpande redovisning Fr7h Okt -- Löpande redovisning och bokslut Entreprenörer Magnus Dise Krister Andersson Östra Vik Golfrestaurant Golfbiten Revisorer: Borås Golfklubb: Anders Willfors och Peter Emanuelsson Borås Golf AB: Anders Willfors och Peter Emanuelsson Valberedning: Valberedning för verksamhetsår 2012 Ann-Margret Carlsson, Paul Ericsson och Kjell Fasth (sammankallande). Medlemmar med uppdrag i förbund: Kjell Fasth, bankommittén VGF Peter Östlund, talangutvecklare, SGF Stefan Östanbäck, ungdom-/elitkommittén, distriktsdomare, VGF Jan Åke Brandt, tävlingskommittén, distriktsdomare, VGF Arne Levin, tävlingskommittén VGF Roy Persson, distriktsdomare, VGF Kristian Rödby, Juniorkommittén, VGF Styrelsens förslag till disposition av årets resultat:styrelsen föreslår att årets överskott kronor 110 tkr överförs i ny räkning. 14

15 Bilaga 1; Uppdatering av klubbens stadgar Vid SGF:s förbundsmöte 2011, beslutades att bestämmelserna 8, 9, 9a,11, 12, 22, 24 samt 26 är tvingande för samtliga golfklubbar i SGF och att de skall införas i golfklubbens stadgar Samtliga av dessa paragrafer tar sikte på ett ökat skydd för den enskilde golfspelaren ur ett medlemsperspektiv. Ändringar är markerade med kursiv text och streck i vänster marginal. Stadgar Borås Golfklubb Borås Golfklubb är en ideell förening, stiftad den 12 april 1933 och med hemort i Borås. Stadgarna fastställda vid årsmöte den 20 januari Tillägg/ ändring har skett vid årsmöte den 28 november 1997, vid årsmöte den 28 februari 1998, vid årsmöte den 29 februari 2000, vid årsmötet den 28 november 2002 samt vid årsmötet den 27 mars Vid SGF:s förbundsmöte 2011, beslutades att bestämmelserna 8, 9, 9a,11, 12, 22, 24 samt 26 är tvingande för samtliga golfklubbar i SGF och att de skall införas i golfklubbens stadgar senast den 30 juni Samtliga av dessa paragrafer tar sikte på ett ökat skydd för den enskilde golfspelaren ur ett medlemsperspektiv. Idrottens mål och inriktning (enligt Riksidrottsmötets definition 1993) Definition Idrott är fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat. Mål och inriktning Idrott skall inriktas på att utveckla individen positivt i såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt avseende. Idrott skall utformas och organiseras så, att den i någon form blir tillgänglig för alla och kan ge varje utövare tillfredsställelse med hänsyn till vars och ens värderingar. Idrott skall organiseras enligt demokratiska principer, varvid individuellt inflytande och ansvarstagande eftersträvas i gemensamma angelägenheter. Idrott skall verka som internationellt kontaktmedel och respektera alla människors lika värde. Allmänna bestämmelser 1 Ändamål Borås Golfklubb har som ändamål att verka för att medlemmarna kan utöva golfspel i enlighet med idrottens verksamhetsidé. Klubben skall i sin verksamhetsidé aktivt verka för en dopingfri idrott. 2 Sammansättning Borås Golfklubb består av de fysiska personer som har upptagits i klubben som medlemmar. 15

16 3 Tillhörighet m m Borås Golfklubb är medlem i Svenska Golfförbundet(SGF) och är därigenom ansluten till Sveriges Riksidrottsförbund (RF). Borås Golfklubb tillhör Västergötlands Golfdistriksförbund (GDF) samt Västergötlands Idrottsförbund (DF). Borås Golfklubb är skyldig att följa nämnda organisationers stadgar, tävlingsbestämmelser, övriga bestämmelser och beslut fattade av överordnat idrottsorgan. På begäran av Riksidrottsstyrelsen (RS), SGF:s styrelse (FS) eller respektive GDFeller DF-styrelse är Borås Golfklubb skyldig att ställa klubbens handlingar till förfogande samt lämna av dessa organ begärda uppgifter. 4 Beslutande organ Borås Golfklubbs beslutande organ är årsmöte, extra föreningsmöte och styrelsen. 5 Firmateckning Borås Golfklubbs firma tecknas av styrelsen eller, om styrelsen så beslutar, av två styrelseledamöter gemensamt eller av en särskild utsedd person. 6 Verksamhets- och räkenskapsår Borås Golfklubbs verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden 1 januari t o m 31 december (kalenderår). 7 Stadgetolkning Uppstår fråga om tolkning av dessa stadgar eller om förhållande som inte är förutsett i stadgarna, avgörs frågan av nästkommande årsmöte, vid extra föreningsmöte eller i trängande fall av styrelsen. 8 Stadgeändring För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med biträde av minst 2/3 av antalet avgivna röster. Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som av styrelsen. Beslut om stadgeändring träder i kraft sedan det godkänts av SGF och VGF. SGF och VGF har härvid rätt att påkalla ändring av stadgarna om de strider mot överordnade stadgar, bestämmelser och beslut eller på annat sätt anser vara olämpliga. 9 Upplösning av Borås Golfklubb För upplösning av Borås Golfklubb krävs beslut av årsmöte eller extra föreningsmöte med biträde av minst 2/3 av antalet avgivna röster. I beslut om upplösning av Borås Golfklubb skall anges att Borås Golfklubbs tillgångar skall användas till bestämt golffrämjande ändamål. Beslutet, jämte bestyrkta avskrifter av styrelsens och årsmötets eller extra föreningsmötets protokoll i ärendet, samt revisionsberättelse jämte balans- och resultaträkningar, skall omedelbart sändas in till SGF. 9a Förfogande över Borås Golfklubbs tillgångar. Beslut om att överlåta eller låta inteckna eller pantsätta golfklubbens fasta egendom ska fattas av årsmöte. Detsamma gäller beslut om att upplåta nyttjanderätt i sådan egendom utom i fall då det gäller del av ett hus. Årsmötets beslut är giltigt om minst tre fjärdedelar av de röstande har gått med på beslutet. 16

17 Borås Golfklubbs medlemmar 10 Medlemskap Medlemskap och spelrätt beviljas av styrelsen eller av den till vilken styrelsen överlämnat beslutanderätten härom. Ansökan om medlemskap får avslås endast om särskilda skäl föreligger,såsom hänsyn till arten eller omfattningen av Borås Golfklubbs verksamhet eller om det kan antas att sökanden kommer att motarbeta Borås Golfklubbs ändamål eller intressen. Ansökan får också avslås om sökanden tidigare varit medlem och utträtt enligt 11 2 stycket och inte till ansökan fogar de uteblivna inbetalningarna som föranlett utträdet. Beslut att avslå medlemsansökan skall fattas av styrelsen. I beslutet skall skälen redovisas och vad sökanden har att iakttaga enligt RF:s stadgar om han önskar överklaga beslutet. Beslutet skall inom tre dagar skriftligen avsändas till den som fått avslag på sin ansökan. Beslut om vägrat medlemskap får överklagas av den berörde senast inom tre veckor från den dag då beslutet meddelades enligt reglerna i 15 kap. RF:s stadgar. Hedersmedlem i Borås Golfklubb beslutas av årsmötet på förslag av styrelsen. Hedersmedlem är befriad från årsavgifter. 11 Utträde Medlem som vill utträda ur Borås Golfklubb, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat klubben. Medlem som inte fullgjort sina ekonomiska förpliktelser mot Borås Golfklubb skall anmodas att göra det inom 30 dagar efter det att han mottagit skrivelse härom. Underlåter han det och beviljar styrelsen honom inte anstånd skall han anses ha anmält sitt utträde ur Borås Golfklubb. 12 Uteslutning Medlem får inte uteslutas ur Borås Golfklubb av annan anledning än att han motarbetat Borås Golfklubbs verksamhet eller ändamål eller uppenbarligen skadat Borås Golfklubbs intressen. Härvid skall beaktas om han tidigare tilldelats varning. Om tillräckliga skäl för uteslutning inte föreligger får medlemmen tilldelas varning. Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas innan medlemmen beretts tillfälle att yttra sig inom av styrelsen angiven tid, minst 14 dagar, varvid medlemmen skall underrättas av skälen till den tilltänkta åtgärden. Beslut om uteslutning eller varning fattas av styrelsen. Beslut om uteslutning får begränsas till att omfatta viss tid, längst 6 månader från dagen för beslutet. I beslut enligt ovan skall skälen redovisas och vad sökanden har att iakttaga enligt RF:s stadgar om han önskar överklaga beslutet. Beslutet skall avfattas skriftligen och inom tre dagar sändas till den beslutet avser. 13 Medlems rättigheter och skyldigheter Medlem i Borås Golfklubb * har rätt att deltaga i sammankomster som anordnas för medlemmarna, * har rätt till information om Borås Golfklubbs verksamhet, * skall erhålla revers vid inbetalning av medlemslån, * har efter utträde ur Borås Golfklubb rätt till återbetalning av lån till Borås Golfklubb senast ett år efter utträdet, * skall följa Borås Golfklubbs stadgar och de beslut som fattas av klubbens organ samt följa de i 3 nämnda organisationernas stadgar, bestämmelser och beslut, 17

18 * får inte till annan överlåta eller upplåta någon rättighet som följer av medlemskapet, * skall betala de avgifter som beslutas av Borås Golfklubbs årsmöte * skall bistå Borås Golfklubb med lån (kapitalinsats) i den omfattning och på de villkor som beslutas av Borås Golfklubbs årsmöte * har inte rätt till del av Borås Golfklubbs behållning eller egendom vid upplösning av Borås Golfklubb. 14 Deltagande i den idrottsliga verksamheten Medlem har rätt att deltaga i Borås Golfklubbs idrottsliga verksamhet under former som är vedertagna inom idrotten. Medlem får, om Golfklubbens styrelse inte beslutar annat, delta i tävling eller uppvisning enligt de bestämmelser som utfärdas av SGF. Årsmöte och extra föreningsmöte 15 Tidpunkt, kallelse Årsmötet, som är golfklubbens högsta beslutande organ genomförs i form av ett höstårsmöte och ett vårårsmöte. Höstårsmöte hålls före november månads utgång. Vårårsmöte hålls före mars månads utgång. Styrelsen bestämmer tidpunkt och plats för respektive möte. Kallelse med förslag till föredragningslista för höst- respektive vårårsmöte, skall senast tre veckor före årsmötet tillsändas medlemmarna via brev (poststämplat), eller e-post, om sådan är anmäld och anslås på klubbens anslagstavla. Kallelsen skall tillsändas en per hushåll. Verksamhets- och förvaltningsberättelse, revisionsberättelse, verksamhetsplan med budgetförslag, styrelsen och valberedningens förslag samt inkomna motioner med styrelsens yttrande skall, senast en vecka före höst- respektive vårårsmötet, i tillämpliga delar finnas tillgängliga på plats som anges i kallelsen och tillhandahålls på respektive möte. 16 Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet Såväl medlem som styrelsen får avge förslag till ärenden att behandlas av årsmötet. Motion (förslag från medlem) skall vara styrelsen tillhanda senast fyra (4) veckor före årsmötet. Styrelsen skall till årsmötet avge skriftligt yttrande över motionen. 17 Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt Rösträtt på årsmötet har medlem som fullgjort sina ekonomiska förpliktelser mot klubben och under mötesåret fyller lägst 15 år. Rösträtten är personlig. Vid förhinder för röstberättigad medlem får rösträtten dock utövas genom ombud. Ombud, skall uppvisa skriftlig, dagtecknad fullmakt, får inte företräda fler än en medlem och skall själv vara medlem i förenigen. Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet. Närvarande representanter för RF, DF, SGF och VGF har yttranderätt på mötet. 18

19 18 Beslutförhet Årsmötet är beslutfört med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet. 19 Beslut och omröstning Beslut fattas med ja- eller nej-rop eller efter omröstning (votering) om sådan begärs. Beslut efter ja/nej-rop (utan omröstning) är fattat med acklamation. Beslut enligt 8 och 9 avgörs med där angiven röstmajoritet (kvalificerad majoritet). Beslut avseende val avgörs så att den/de väljs som erhåller högsta antalet avgivna röster (enkel relativ majoritet Övriga beslut avgörs så att bifall kräver mer än hälften av antalet avgivna röster (enkel absolut majoritet). Omröstning sker öppet, dock att val skall ske slutet om röstberättigad medlem begär det. Vid omröstning som ej avser val gäller, vid lika röstetal, det förslag som biträds av mötets ordförande, om han är röstberättigad. Är han inte röstberättigad avgör lotten. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra. Beslut bekräftas med klubbslag. 20 Valbarhet Valbar till Borås Golfklubbs styrelse och valberedning är röstberättigad medlem i Borås Golfklubb. Arbetstagare inom Borås Golfklubb får inte väljas till ledamot av styrelsen, valberedning eller till revisor i klubben. Klubben skall verka för att styrelsen, valberedningen, kommittéer och andra organ får sådan sammansättning att jämställdhet mellan kvinnor och män kan nås, samt att olika åldersgrupper finns representerade. Den som är styrelsemedlem i klubben eller dess dotterbolag får inte väljas till revisor i klubben. 21 Ärenden vid årsmöten Vid höstårsmöte skall följande ärenden behandlas och protokollföras. 1 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 2 Fastställande av röstlängd för mötet. 3 Fråga om mötet utlysts på rätt sätt. 4 Fastställande av föredragningslista. 5 Val av två protokollsjusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera protokollet. 6 Föredragning av styrelsens verksamhetsplan samt resultat- och investeringsbudget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret och i samband därmed fastställande av verksamhetsplan, budget, medlemsavgifter, övriga avgifter och medlemslån. 7 Val av a) klubbens ordförande, tillika ordförande i styrelsen för nästkommande verksamhetsår. b) klubbens vice ordförande, för nästkommande verksamhetsår, c) halva antalet övriga ledamöter för nästkommande verksamhetsår, två suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för nästkommande verksamhetsår, 19

20 d) två revisorer jämte revisorssuppleanter för nästkommande verksamhetsår. I detta val får styrelsens ledamöter ej deltaga. e) valberedning - tre ledamöter för nästkommande verksamhetsår, av vilka en skall utses som ordförande. f) ombud till Västergötlands Golfförbunds årsmöte för nästkommande verksamhetsår. 8 Behandling av styrelsens förslag samt i rätt tid inkomna motioner. 10 Övriga frågor. Beslut om stadgeändring eller i fråga om större ekonomisk betydelse för Borås Golfklubb eller för medlemmarna får fattas endast om ärendet angivits i kallelsen till årsmötet. Vid vårårsmötet skall följande ärenden behandlas och protokollföras: 1 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 2 Fastställande av röstlängd för mötet. 3 Fråga om mötet utlysts på rätt sätt. 4 Fastställande av föredragningslista. 5 Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera protokollet. 6 Föredragning av styrelsens i årsredovisningen intagna a) verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret, b) resultat - och balansräkning för det senaste verksamhetsåret. 7 Föredragning av revisorernas berättelse beträffande styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret. 8 Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av över- resp underskott i enlighet med balansräkningen. 9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser. 10 Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner. 11 Övriga frågor. Beslut om stadgeändring eller i fråga om större ekonomisk betydelse för Borås Golfklubb eller för medlemmarna får fattas endast om ärendet angivits i kallelsen till årsmötet. 22 Extra föreningsmöte Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra föreningsmöte. 1) Styrelsen är skyldig att kalla till extra föreningsmöte när en revisor eller minst en tiondel av Borås Golfklubbs röstberättigade medlemmar begär det. Sådan begäran skall ske skriftligen och innehålla skälen för begäran. 2) Antalet styrelseledamöter inklusive suppleanter går under det antal som anges i 25 och det medför att styrelsen inte kan uppfylla kravet på beslutsförhet enligt 27 vid styrelsemöte som skall hållas eller 3) Det kan antas att klubbens inte kan betala sina förfallna skulder eller at sådan oförmåga inträder inom kort. 4) När styrelsen har mottagit begäran om extra föreningsmöte skall den inom 14 dagar kalla till sådant möte att hållas inom två månader från kallelsen. 5) Kallelse med förslag till föredragningslista och eventuella handlingar skall senast 7 dagar före extra föreningsmöte tillsändas medlemmarna via brev elelr e-post, om sådan anmälts. Kallelsen skall tillsändas en per hushåll samt anslås på Borås Golfklubbs anslagstavla. 20

för Högbo Golfklubb, som är en ideell förening, stiftad den 8 maj 1962 och med hemort i Sandviken

för Högbo Golfklubb, som är en ideell förening, stiftad den 8 maj 1962 och med hemort i Sandviken STADGAR för Högbo Golfklubb, som är en ideell förening, stiftad den 8 maj 1962 och med hemort i Sandviken Stadgarna fastställda 7 mars 1988 Stadgarna ändrade av årsmöte 12 december 1994 av årsmöte 9 december

Läs mer

HÄSSELBY GOLFKLUBB STADGAR SGF:s NORMALSTADGAR FÖR GOLFKLUBB

HÄSSELBY GOLFKLUBB STADGAR SGF:s NORMALSTADGAR FÖR GOLFKLUBB April 2013 HÄSSELBY GOLFKLUBB STADGAR SGF:s NORMALSTADGAR FÖR GOLFKLUBB Normalstadgar antagna av Svenska Golfförbundets Förbundsstyrelse 1994-09-16, reviderade 1995-01-20, 1996-02-21, 2004-08-19 och 2011-04-16

Läs mer

Stadgar för Ljungbyheds Golfklubb, som är en ideell förening, stiftad 1956 och med hemort i Ljungbyhed.

Stadgar för Ljungbyheds Golfklubb, som är en ideell förening, stiftad 1956 och med hemort i Ljungbyhed. Stadgar för Ljungbyheds Golfklubb, som är en ideell förening, stiftad 1956 och med hemort i Ljungbyhed. Stadgarna fastställda 1998-01-14. Stadgarna ändrade 2006-03-14 Idrottens verksamhetsidé Idrott är

Läs mer

Stadgar för Visby Golfklubb, som är en ideell förening, stiftad den 2 oktober 1958 och med hemort i Västergarn.

Stadgar för Visby Golfklubb, som är en ideell förening, stiftad den 2 oktober 1958 och med hemort i Västergarn. Stadgar för Visby Golfklubb, som är en ideell förening, stiftad den 2 oktober 1958 och med hemort i Västergarn. Innehållsförteckning IDROTTENSRÖRELSENS VERKSAMHETSIDÉ MÅL OCH INRIKTNING... 2 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Läs mer

3 BESLUTANDE ORGAN Föreningens beslutande organ är årsmöte, extra årsmöte och styrelsen.

3 BESLUTANDE ORGAN Föreningens beslutande organ är årsmöte, extra årsmöte och styrelsen. STADGAR för Showdansföreningen FLEX, som är en ideell förening, stiftad i januari 2002 och med hemort i Vallentuna kommun. Stadgarna antagna av årsmötet den 7 december 2001 och fastställda av årsmötet

Läs mer

STADGAR LYCKE GOLFKLUBB. Stadgar för Lycke Golfklubb rev20100324 1. Formaterat: Teckensnitt:Times New Roman. Borttaget: Formaterat: Centrerad

STADGAR LYCKE GOLFKLUBB. Stadgar för Lycke Golfklubb rev20100324 1. Formaterat: Teckensnitt:Times New Roman. Borttaget: Formaterat: Centrerad STADGAR LYCKE GOLFKLUBB Borttaget: Centrerad Stadgar för Lycke Golfklubb rev20100324 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNNA BESTÄMMELSER...3 1 ÄNDAMÅL...3 2 SAMMANSÄTTNING...3 3 TILLHÖRIGHET M M...3 4 BESLUTANDE

Läs mer

Idrott är fysisk aktivitet som vi utför för att kunna prestera mera, ha roligt och må bra.

Idrott är fysisk aktivitet som vi utför för att kunna prestera mera, ha roligt och må bra. STADGAR för Eda Golfklubb, som är en ideell förening, stiftad 1990-08-28 och med hemort i Eda kommun. Stadgarna fastställda 1990-08-28 Stadgarna ändrade 1992-02-08 1993-02-13 1997-12-07 1998-02-08 2002-02-10

Läs mer

STADGAR för Söderköpings Golfklubb, som är en ideell förening,

STADGAR för Söderköpings Golfklubb, som är en ideell förening, STADGAR för Söderköpings Golfklubb, som är en ideell förening, stiftad 1983 och med hemort i Söderköpings kommun Stadgarna fastställda 1983-03- 24 Stadgarna ändrade 1989-08- 15, 1998-03- 10, 2002-03- 07,

Läs mer

Stadgar för Romeleåsens Golfklubb Ekonomisk Förening

Stadgar för Romeleåsens Golfklubb Ekonomisk Förening Stadgar för Romeleåsens Golfklubb Ekonomisk Förening I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G Sid * IDROTTENS VERKSAMHETSIDÉ... 1 * ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål... 1 2 Sammansättning... 1 3 Tillhörighet

Läs mer

För Delsjö Golfklubb, som är en ideell förening, stiftad den 26 april 1962 och med hemort i Göteborg.

För Delsjö Golfklubb, som är en ideell förening, stiftad den 26 april 1962 och med hemort i Göteborg. Stadgar För, som är en ideell förening, stiftad den 26 april 1962 och med hemort i Göteborg. Stadgarna fastställda 26 april 1962 Stadgarna ändrade 24 november 1994 Stadgarna ändrade 5 december 2000 Stadgarna

Läs mer

Stadgar för den ideella idrottsföreningen Friskis&Svettis Göteborg

Stadgar för den ideella idrottsföreningen Friskis&Svettis Göteborg Stadgar för den ideella idrottsföreningen Friskis&Svettis Göteborg 1 Inledande bestämmelser 1.1 Föreningens firma är Idrottsföreningen Friskis&Svettis, Göteborg. 1.2 Styrelsen har sitt säte i Göteborgs

Läs mer

STADGAR. 2 Sammansättning Föreningen består av de fysiska eller juridiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

STADGAR. 2 Sammansättning Föreningen består av de fysiska eller juridiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar. STADGAR för den ideella föreningen Föreningen Fair Trade Shop i Norrköping, organisationsnummer 825001-7731 med hemort i Norrköping. Bildad den 1983-01-26. Stadgarna justerade vid föreningsmöte 2013-12-05

Läs mer

Stadgar Frösunda Fritidsförening

Stadgar Frösunda Fritidsförening Stadgar Frösunda Fritidsförening Frösunda Fritidsförenings verksamhetsidé Syfte: Att främja gemenskap och en aktiv fritid för kunder och anställda inom Frösunda LSS AB. Mål: Regelbundna medlemsaktiviteter

Läs mer

Stadgar för Kristianstads Golfklubb i Åhus, 838200-2130

Stadgar för Kristianstads Golfklubb i Åhus, 838200-2130 Stadgar för Kristianstads Golfklubb i Åhus, 838200-2130 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid STADGAR 2 VISION 2 VERKSAMHETSIDÉ 2 LEDNING OCH ORGANISATION 2 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål 3 2 Sammansättning 3 3 Tillhörighet

Läs mer

2 SAMMANSÄTTNING Bråvikens Golfklubb består av de fysiska personer som har upptagits i klubben som medlemmar.

2 SAMMANSÄTTNING Bråvikens Golfklubb består av de fysiska personer som har upptagits i klubben som medlemmar. STADGAR för Bråvikens Golfklubb, som är en ideell förening, stiftad den 15 maj 1992 och med hemort i NORRKÖPING. Stadgarna fastställda vid konstituerande möte 15 maj 1992. Stadgarna ändrade vid årsmötet

Läs mer

antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Föreningen har som ändamål att bedriva havsbastuverksamhet i Kullavik.

antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Föreningen har som ändamål att bedriva havsbastuverksamhet i Kullavik. Bilaga 1 till Protokoll Årsmöte 2015 STADGAR för Kullaviks Havsbastuförening antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Allmänna bestämmelser 1 Föreningens firma Föreningens firma

Läs mer

WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA

WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA STADGAR Antagna vid extra årsmöte 2015- xx- xx ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål, sammansättning och hemort Wings Hockey Club Arlanda ( Föreningen ) har som ändamål att bedriva

Läs mer

Stadgar Stadgar för idrottsföreningen Friskis&Svettis Helsingborg. Antagna vid Årsmöte 2007-04-24. Stadgar för den ideella idrottsföreningen Friskis&Svettis Helsingborg med hemort i Helsingborgs kommun.

Läs mer

STADGAR. 2 Sammansättning. Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

STADGAR. 2 Sammansättning. Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar. STADGAR för den ideella föreningen 1300 RallyCup med hemort i Rejmyre. Bildad den 5 November 2011. Stadgarna är fastställda på styrelsemöte 2011-11-05 och befästade på extra föreningsmöte 2012-02-04. Föreningens

Läs mer

Dessa stadgar gäller för den ideella föreningen Hilti BJJ Västerås med hemort i Västerås kommun.

Dessa stadgar gäller för den ideella föreningen Hilti BJJ Västerås med hemort i Västerås kommun. STADGAR FÖR HILTI BJJ VÄSTERÅS Enligt årsmöte 30 december 2013 Dessa stadgar gäller för den ideella föreningen Hilti BJJ Västerås med hemort i Västerås kommun. Hilti BJJ Västerås bildades 2013. 1 ÄNDAMÅL

Läs mer

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Föreningens namn Föreningens namn är South Wettern Chapter med Org Nr 802421 5900. 2 Föreningens säte Förenings säte är Jönköping, Sverige.

Läs mer

STADGAR FÖR IDROTTSALLIANS. I KOMMUN (ideell förening)

STADGAR FÖR IDROTTSALLIANS. I KOMMUN (ideell förening) STADGAR FÖR IDROTTSALLIANS I KOMMUN (ideell förening) 1 Ändamål Idrottsallians har till ändamål: inför kommunen föra idrottsföreningarnas talan inom de områden som alliansen bemyndigats av medlemsföreningarna,

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Intresseförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

Friskis&Svettis Kungsbacka

Friskis&Svettis Kungsbacka Stadgar för idrottsföreningen Friskis&Svettis Kungsbacka Innehåll I Allmänna Bestämmelser 3 1 Friskis&Svettis verksamhetsidé och ändamål................................ 3 2 Sammansättning..........................................................

Läs mer

STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014)

STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014) STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014) 1 kap Allmänna bestämmelser 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att utveckla, stödja och bedriva motionsverksamhet för alla åldrar, samt i övrigt verka

Läs mer

SKÅNES FÖRENINGAR. Organisationsnummer 802476-9419. Stadgar

SKÅNES FÖRENINGAR. Organisationsnummer 802476-9419. Stadgar SKÅNES FÖRENINGAR Organisationsnummer 802476-9419 Stadgar för den ideella föreningen Skånes Föreningar med hemort i Malmö kommun. Bildad den 21 november 2013. Stadgarna fastställda av bildandemötet den

Läs mer

STADGAR FÖR MALMÖ CITY GOLFKLUBB

STADGAR FÖR MALMÖ CITY GOLFKLUBB STADGAR FÖR MALMÖ CITY GOLFKLUBB STADGAR För Malmö City Golfklubb, som är en ideell förening, stiftad den 24 september 2013 genom samgående mellan Kvarnby Golfklubb och Sofiedal Golfklubb. Föreningen har

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Företagarförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

Stadgar för Hallands Golfförbund (HGDF)

Stadgar för Hallands Golfförbund (HGDF) Stadgar för Hallands Golfförbund (HGDF) Sida 1 (12) STADGAR FÖR HALLANDS GOLFFÖRBUND (HGDF) I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G Sid * ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål... 3 2 Sammansättning... 3 3 Anslutning...

Läs mer

För den ideella föreningen Vallentuna skate- och BMX-förening med hemort i Vallentuna kommun.

För den ideella föreningen Vallentuna skate- och BMX-förening med hemort i Vallentuna kommun. Föreningens stadgar För den ideella föreningen Vallentuna skate- och BMX-förening med hemort i Vallentuna kommun. Föreningen bildades den 27 november 2007 med antagande av nedanstående stadgar. Föreningens

Läs mer

STADGAR. Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

STADGAR. Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar. STADGAR för den ideella föreningen Växjö Pistolklubb med hemort i Växjö kommun. Föreningen bildades 1952 Stadgarna senast fastställda/ändrade av årsmöte den 2009-03-26. 1 Ändamål Växjö Pistolklubb skall

Läs mer

ASPO Sverige. Ändamål och syfte

ASPO Sverige. Ändamål och syfte ASPO Sverige Ändamål och syfte Peak Oil, d.v.s. oljeutvinningsstoppen, och konsekvenserna utav de fossila resursernas ändlighet är betydelsefulla för samhället på grund av det stora beroendet av fossil

Läs mer

Definition Idrott är fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat.

Definition Idrott är fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat. MALMÖ JU-JUTSUKLUBBS STADGAR IDROTTENS MÅL OCH INRIKTNING Definition Idrott är fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat. Mål och inriktning Idrott

Läs mer

Föreningen skall verka för att medlemskap innebär en auktorisation att arbeta som conductor.

Föreningen skall verka för att medlemskap innebär en auktorisation att arbeta som conductor. Stadgar för Svenska Conductorsföreningen 1 Ändamål Föreningen skall organisera conductorer verksamma i första hand i Sverige. Föreningen skall bidra till dels en kvalitetssäkring av medlemmarnas yrkesutövning,

Läs mer

Stadgar Umeå Cheerleadingförening

Stadgar Umeå Cheerleadingförening Stadgar Umeå Cheerleadingförening Stadgar Umeå Cheerleadingförening 1 kap Allmänna bestämmelser 1 Föreningens namn, m.m. 2 Syfte 3 Beslutande organ 4 Verksamhets- och räkenskapsår 5 Firmateckning 6 Stadgeändring

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN LOMMA TRÄNINGSVERK. Förslag till 2013-03-06

STADGAR FÖR FÖRENINGEN LOMMA TRÄNINGSVERK. Förslag till 2013-03-06 STADGAR FÖR FÖRENINGEN LOMMA TRÄNINGSVERK Förslag till 2013-03-06 Stadgar för Lomma Träningsverk, ideell, förening, fastställda 2013 03 06, sid 1 av 5 1. Ändamål. Föreningen ska, i egen regi eller via

Läs mer

GÄVLE GOLFKLUBB GÄVLE GH STADGAR. Antagna den 20 juni 1949. Senaste ändring 2003 G R Ö N A V Ä G E N 10, 805 95 G Ä V L E

GÄVLE GOLFKLUBB GÄVLE GH STADGAR. Antagna den 20 juni 1949. Senaste ändring 2003 G R Ö N A V Ä G E N 10, 805 95 G Ä V L E GÄVLE GOLFKLUBB GÄVLE GH STADGAR Antagna den 20 juni 1949 Senaste ändring 2003 2003 G R Ö N A V Ä G E N 10, 805 95 G Ä V L E STADGAR GÄVLE GK Antagna den 20 juni 1949. REVIDERINGSHISTORIK Ändrade 1968,

Läs mer

Vimmerby kampsportsförening STADGAR

Vimmerby kampsportsförening STADGAR Vimmerby kampsportsförening STADGAR ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 ÄNDAMÅL Föreningen bedriver kamp inriktad idrott för både barn, ungommar och vuxna. Föreningen verkar för en alkohol, drog, doping och fördomsfri

Läs mer

Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se

Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se Stadgar 1 juni 2015 1 Föreningens namn Föreningens namn är Fonden för

Läs mer

STADGAR FÖR MUSKETEERS FUNKY CHEER

STADGAR FÖR MUSKETEERS FUNKY CHEER Musketeers Funky Cheer en ideell förening med hemort i Borås Bildad den 8 oktober 2006 STADGAR FÖR MUSKETEERS FUNKY CHEER Föreningens verksamhetsidé Idrotten cheerleading, som föddes för mer än 100 år

Läs mer

Brynäs IF har som ändamål att bedriva ishockey med därtill hörande verksamhet i enlighet med idrottens mål och inriktning.

Brynäs IF har som ändamål att bedriva ishockey med därtill hörande verksamhet i enlighet med idrottens mål och inriktning. STADGAR FÖR BRYNÄS IF, Ishockeyförening Brynäs IF:s vision och inriktning VISION Brynäs IF ska leda utvecklingen inom Svensk Hockey. FÖRENINGSIDÉ ÄNDAMÅL Brynäs IF erbjuder en professionell hockeyverksamhet

Läs mer

2 Sammansättning Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

2 Sammansättning Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar. COUNTROBIC CLUB LINEDANCERS MALMÖ 1(7) STADGAR för den ideella föreningen Countrobic Club Linedancers Malmö med hemort i Malmö kommun. Bildad den 1 september 1996 Stadgarna senast fastställda/ändrade av

Läs mer

STADGAR För den ideella föreningen Tamam Lund med hemort i Lund. Bildad den 16/5 2011.

STADGAR För den ideella föreningen Tamam Lund med hemort i Lund. Bildad den 16/5 2011. STADGAR För den ideella föreningen Tamam Lund med hemort i Lund. Bildad den 16/5 2011. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Föreningens namn Föreningens namn är Tamam Lund. 2 Föreningens syfte Föreningens ändamål är

Läs mer

STADGAR. för den ideella föreningen LAMMHULTS TRENDGYM GF med hemort i Växjö kommun. Bildad 2006-02-04

STADGAR. för den ideella föreningen LAMMHULTS TRENDGYM GF med hemort i Växjö kommun. Bildad 2006-02-04 STADGAR för den ideella föreningen LAMMHULTS TRENDGYM GF med hemort i Växjö kommun. Bildad 2006-02-04 Stadgarna fastställda av årsmöte 2006-04-25 Stadgarna senast fastställda och ändrade av årsmöte 2012-03-03

Läs mer

Stadgar KFUM Linköping Taekwondo

Stadgar KFUM Linköping Taekwondo Stadgar KFUM Linköping Taekwondo 1 Ändamål KFUM Linköping Taekwondo, har till ändamål att med iakttagande av KFUK-KFUM:s grundsatser bland föreningsmedlemmarna höja intresset för och utbilda i de koreanska

Läs mer

VIMIL VI som MIst någon mitt i Livet Föreningsstadgar antagna av årsmötet 2005-01-26. Reviderade 2009-01-31.

VIMIL VI som MIst någon mitt i Livet Föreningsstadgar antagna av årsmötet 2005-01-26. Reviderade 2009-01-31. 1(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING. VIMILS mål och intentioner..... Allmänna bestämmelser.. 1 Ändamål.. 2 Sammansättning.. 3 Beslutande organ. 4 Firmateckning. 5 Verksamhets- och räkenskapsår. 6 Stadgetolkning

Läs mer

STADGAR. Jönköpings Södra Idrottsförening

STADGAR. Jönköpings Södra Idrottsförening 1 (11) STADGAR för Jönköpings Södra Idrottsförening (Stiftad den 9 december 1922) Dessa stadgar är fastställda den 27 november 2014 2 (11) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida IDROTTENS MÅL OCH INRIKTNING 3 ALLMÄNNA

Läs mer

Stadgar för FIKS, Föreningen Idrottsliga KalmarStudenter

Stadgar för FIKS, Föreningen Idrottsliga KalmarStudenter Stadgar för FIKS, Föreningen Idrottsliga KalmarStudenter 1. Namn och Syfte 1.1 Föreningen Idrottsliga KalmarStudenter (FIKS) är en ideell förening vid Linnéuniversiteti Kalmar (LNU). FIKS är en sektion

Läs mer

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1 Bilaga 1 INSTRUKTION för LOKALAVDELNINGARNA i SOS BARNBYAR SVERIGE Antagen vid årsmöte den 15 maj 2004 Antagen vid årsmötet den 23 april 2005 Antagen vid årsmötet den 22 april 2006 Antagen vid årsmötet

Läs mer

antagna den 10 december 1932, omskrivna efter ändring av årsmötet den 20 februari 1997.

antagna den 10 december 1932, omskrivna efter ändring av årsmötet den 20 februari 1997. STADGAR för HUVUDSTA KAPPSEGLINGS- OCH KANOTKLUBB antagna den 10 december 1932, omskrivna efter ändring av årsmötet den 20 februari 1997. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Huvudsta Kappseglings- och Kanotklubb

Läs mer

En god kontakt med Linköpings universitets kårer samt andra föreningar och organ vid universitetet ska eftersträvas.

En god kontakt med Linköpings universitets kårer samt andra föreningar och organ vid universitetet ska eftersträvas. STADGAR FÖR FÖRENINGEN FÖRENADE FESTERIER INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 1 FÖRENINGENS MEDLEMMAR... 2 ÅRSMÖTE och EXTRA ÅRSMÖTE... 3 VALBEREDNING... 4 REVISION... 5 STYRELSEN... 5 ÖVRIGA

Läs mer

GÖTEBORGS TURNFÖRENING

GÖTEBORGS TURNFÖRENING För den ideella föreningen Göteborgs Turnförening (GTF) med hemort i Göteborgs kommun. Föreningen bildades 19 november 1932 na senast fastställda / ändrades av årsmöte den 4 april 1998, och justerades

Läs mer

STADGAR för ideella föreningen Uppsala danspaviljong med hemort i Uppsala kommun Bildad den 17 mars 2014

STADGAR för ideella föreningen Uppsala danspaviljong med hemort i Uppsala kommun Bildad den 17 mars 2014 STADGAR för ideella föreningen Uppsala danspaviljong med hemort i Uppsala kommun Bildad den 17 mars 2014 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål, syfte Uppsala danspaviljong vill främja danskulturen i Uppsala

Läs mer

Stadgar. För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000.

Stadgar. För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000. Stadgar För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000. Stadgarna är fastställda den 24/8 2000. Allmänna bestämmelser

Läs mer

Stadgar för DatorSektionen (kallat DS) med hemort på Högskolan i Jönköping

Stadgar för DatorSektionen (kallat DS) med hemort på Högskolan i Jönköping Sid. 1(9) Stadgar för (kallat DS) med hemort på DS verksamhetsidé DS skall ta till vara och sprida kompetens beträffande datorer, datornätverk och mjukvara. DS skall utforma sin verksamhet så att alla

Läs mer

Stadgar. Öresunds Dansförening

Stadgar. Öresunds Dansförening Stadgar Öresunds Dansförening Stadgar version 1.2 2011-02-08 2 (10) Innehållsförteckning Verksamhetsidé för Öresunds Dansförening... 3 Allmänt... 3 1 Ändamål... 3 2 Sammansättning... 3 3 Tillhörighet...

Läs mer

STADGAR FÖR. SOS-Animals Sverige

STADGAR FÖR. SOS-Animals Sverige STADGAR FÖR SOS-Animals Sverige Stadgarna fastställda/ändrade av årsmöte den 31a maj 2008 1 Ändamål SOS-Animals Sverige är en ideell förening som skall verka för djurs välbefinnande i och utanför Sverige.

Läs mer

Karlstads Pistol- och Sportskytteklubb Stadgar antagna årsmötet 2003 1-7 STADGAR

Karlstads Pistol- och Sportskytteklubb Stadgar antagna årsmötet 2003 1-7 STADGAR Karlstads Pistol- och Sportskytteklubb Stadgar antagna årsmötet 2003 1-7 STADGAR För den ideella föreningen Karlstads Pistol- och Sportskytteklubb med hemort i Karlstad kommun. Föreningen är bildad 1945.

Läs mer

Helsingborgs Simsällskap Stiftad den 10 juni 1907 Reviderade 2012-04-12

Helsingborgs Simsällskap Stiftad den 10 juni 1907 Reviderade 2012-04-12 Stadgar för den ideella föreningen Helsingborgs Simsällskap Stiftad den 10 juni 1907 Reviderade 2012-04-12 1 Ändamål Helsingborgs Simsällskap bedriver ett arbete för att främja simkunnighet, simsport,

Läs mer

Stadgar för Linköpings fäktklubb

Stadgar för Linköpings fäktklubb 1(6) Stadgar för Linköpings fäktklubb Syfte 1 Föreningens namn är Linköpings fäktklubb, i förkortad form LFK. Föreningens syfte är att bedriva fäktning i Linköping. Föreningen skall vara organiserad enligt

Läs mer

STADGAR. för den ideella föreningen Volvo i Eskilstuna Musikkår med hemort i Eskilstuna kommun.

STADGAR. för den ideella föreningen Volvo i Eskilstuna Musikkår med hemort i Eskilstuna kommun. STADGAR för den ideella föreningen Volvo i Eskilstuna Musikkår med hemort i Eskilstuna kommun. Föreningen bildades 1943 under namnet Bolinder Munktells Musikkår. Stadgarna senast fastställda av extraårsmöte

Läs mer

FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015

FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015 FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015 Förslaget har upprättats av Anders Klasson, Göran Wendelin och Jan Säbb 1 KAP ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Läs mer

NORRKÖPINGS KAPPSIMNINGSKLUBB

NORRKÖPINGS KAPPSIMNINGSKLUBB Till grund för dessa stadgar ligger -RF:S NORMALSTADGAR FÖR IDROTTSFÖRENINGantagna av Riksidrottsstyrelsen 1992-10-15. STADGAR För den ideella föreningen -NORRKÖPINGS KAPPSIMNINGSKLUBB- med hemort i Norrköpings

Läs mer

UPPSALA KLÄTTERKLUBB STADGAR

UPPSALA KLÄTTERKLUBB STADGAR UPPSALA KLÄTTERKLUBB STADGAR för den ideella föreningen Uppsala Klätterklubb med hemort i Uppsala kommun bildad den 16 november 1974. Stadgarna senast fastställda/ändrade av årsmöte 1993, 1996, 1997, 2003,

Läs mer

Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008)

Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008) Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008) 1 Föreningen Firma, Säte och Firmateckning - Föreningens firma är Utrikespolitiska

Läs mer

Stadgar för Borås Dansförening STADGAR. För. den ideella föreningen Borås Dansförening med hemort i Borås kommun bildad den 3 februari 1980

Stadgar för Borås Dansförening STADGAR. För. den ideella föreningen Borås Dansförening med hemort i Borås kommun bildad den 3 februari 1980 Antagna den 3 februari 1980 Fastställda av Årsmötet den 15 februari 1980 Reviderade av Årsmötet den 2 mars 1992 Reviderade av Årsmötet den 22 februari 1993 Reviderade av Årsmötet den 20 februari 1995 Reviderade

Läs mer

Swedish Showjumpers Owners Club (SSOC).

Swedish Showjumpers Owners Club (SSOC). STADGAR FÖR FÖRENINGEN Swedish Showjumpers Owners Club (SSOC). 1 Föreningens firma Föreningens firma är; Swedish Showjumpers Owners Club (SSOC) 2 Föreningens ändamål Föreningen är en sammanslutning för

Läs mer

STADGAR FÖR föreningen CENTRUM FÖR IDROTT & HÄLSA Bildad 2002 Stadgarna ändrade av extra årsmöte 2008-11-19

STADGAR FÖR föreningen CENTRUM FÖR IDROTT & HÄLSA Bildad 2002 Stadgarna ändrade av extra årsmöte 2008-11-19 CENTRUM FÖR IDROTT & HÄLSA Stadgar STADGAR FÖR föreningen CENTRUM FÖR IDROTT & HÄLSA Bildad 2002 Stadgarna ändrade av extra årsmöte 2008-11-19 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Syfte Idrott är fysisk aktivitet och

Läs mer

Normalstadgar för TEAM Kungsbacka Endurance STADGAR

Normalstadgar för TEAM Kungsbacka Endurance STADGAR Normalstadgar för TEAM Kungsbacka Endurance Antagna av TEAM Kungsbacka Endurance 2013-06-17 STADGAR för den ideella föreningen TEAM Kungsbacka Endurace med hemort i Kungsbacka kommun. Bildad den 16 Juni

Läs mer

KALMAR ORIENTERINGSKLUBBS STADGAR

KALMAR ORIENTERINGSKLUBBS STADGAR KALMAR ORIENTERINGSKLUBBS STADGAR Kalmar Orienteringsklubb stadgar Följande dokument utgör stadgar för den ideella föreningen Kalmar Orienteringsklubb, förkortat Kalmar OK, grundad den 15:e januari 1953

Läs mer

STADGAR FÖR SYRIANSKA/ARAMEISKA AKADEMIKER FÖRENINGEN VID KAROLINSKA INSTITUTET (SAAF KI)

STADGAR FÖR SYRIANSKA/ARAMEISKA AKADEMIKER FÖRENINGEN VID KAROLINSKA INSTITUTET (SAAF KI) STADGAR FÖR SYRIANSKA/ARAMEISKA AKADEMIKER FÖRENINGEN VID KAROLINSKA INSTITUTET (SAAF KI) -1- av 8 STADGAR FÖR SYRIANSKA/ARAMEISKA AKADEMIKER FÖRENINGEN VID KAROLINSKA INSTITUTET Inledning SAAF KI är en

Läs mer

Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen.

Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen. Stadgar för Uppsala Survival IF Föreningens namn: Uppsala Survival IF Säte: Uppsala Allmänna bestämmelser 1 Ändamål Föreningen ska bedriva idrotten Survival. Föreningens förståelse för vad som är Survival

Läs mer

Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands län.

Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands län. Stadgar 2009-04-29 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1.1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands

Läs mer

För den ideella föreningen Örebro universitets idrottsförening hemmahörande i Örebro och bildad i oktober 1965.

För den ideella föreningen Örebro universitets idrottsförening hemmahörande i Örebro och bildad i oktober 1965. STADGAR För den ideella föreningen Örebro universitets idrottsförening hemmahörande i Örebro och bildad i oktober 1965. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 ÄNDAMÅL Föreningens ändamål är Att främja intresset för i

Läs mer

Stadgar för den ideella föreningen ÖREBRO SIMALLIANS

Stadgar för den ideella föreningen ÖREBRO SIMALLIANS Stadgar för den ideella föreningen ÖREBRO SIMALLIANS med hemort i Örebro kommun Bildad den 3 december 1980 Stadgar ändrade och fastställda av Årsmöte den 26 februari 2009. 1 Idrottsrörelsens verksamhetsidé

Läs mer

Stadgar för Gymnastikföreningen Näset antagna av Årsmötet 2015-03-09

Stadgar för Gymnastikföreningen Näset antagna av Årsmötet 2015-03-09 Stadgar för Gymnastikföreningen Näset antagna av Årsmötet 2015-03-09 1 kap Allmänna bestämmelser... 1 1 Ändamål... 1 2 Föreningens namn m.m... 1 3 Sammansättning, tillhörighet m.m... 1 4 Beslutande organ...

Läs mer

Stadgar för Halmstad Gymnastikförening

Stadgar för Halmstad Gymnastikförening För den ideella föreningen Stadgar för Halmstad Gymnastikförening Halmstad Gymnastik Förening(nedan kallat Halmstad GF) Med hemort i Halmstad kommun. Bildad den 23 september 1949 Stadgarna senast reviderad

Läs mer

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR Observera att detta enbart är ett exempel på hur en förenings stadgar kan vara utformade. Varje förening är individuell och måste därför alltid noga överväga vad

Läs mer

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER 1 Ändamål KÄRRA VÄNNER är en ideell förening, vars syfte är att verka för att bevara byn Kärradals karaktär och verka för en god, trivsam och innehållsrik

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

STADGAR. Badhusföreningens verksamhetsidé. 1 Ändamål. 2 Sammansättning. 3 Tillhörighet m.m.

STADGAR. Badhusföreningens verksamhetsidé. 1 Ändamål. 2 Sammansättning. 3 Tillhörighet m.m. STADGAR för den ideella föreningen Junosuando Badhusförening med hemort i Pajala kommun. Bildad den 10 maj 2009 Stadgarna senast fastställda/ändrade av årsmöte den 7 juni 2009 Badhusföreningens verksamhetsidé

Läs mer

Styrelse 5 Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. Den ska verka för föreningens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen.

Styrelse 5 Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. Den ska verka för föreningens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen. Stadgar för Gransjöbodarnas snöskoterklubb Ändamål 1 Klubben är en ideell förening, vars uppgift skall vara att tillvarata medlemmarnas intressen i snöskoterfrågor, verka för en sund utveckling av snöskotertrafiken

Läs mer

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Skarholmens båtklubb i Uppsala 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas intresse genom att se

Läs mer

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening Sveriges Släktforskarförbund Framtagna 2011 NORMALSTADGAR För släktforskarförening 1 Föreningens namn Föreningens namn är. 2 Föreningens ändamål Föreningen, är en ideell förening samt politiskt och religiöst

Läs mer

STADGAR Föreningen Pure Power

STADGAR Föreningen Pure Power STADGAR Föreningen Pure Power Normalstadgar för idrottsförening Antagna av Riksidrottsstyrelsen 2014-08- 04 STADGAR för den ideella föreningen Pure Power med hemort i Kungsbacka kommun. Bildad den 22 augusti

Läs mer

Föreningen Friends in line Uppsala Org. Nr. 802 441 2804

Föreningen Friends in line Uppsala Org. Nr. 802 441 2804 Föreningen Friends in line Uppsala Org. Nr. 802 441 2804 Stadgan antogs 21 april 2008 1 Firma Moment 1. Föreningens namn (firma) är Friends in line Uppsala. Moment 2.Föreningens säte är Uppsala kommun.

Läs mer

Eastfield s Linedancers Club. Föreningsstadgar

Eastfield s Linedancers Club. Föreningsstadgar Eastfield s Linedancers Club Reviderad 2011-11-16 vid extra medlemsårsmöte. 1 Föreningens namn och mål Org.nr.: 802437-4764 Föreningsstadgar Föreningens namn är Eastfield s Linedancers Club (EFLD). Dess

Läs mer

Stadgar för Auktorisation för Rostskyddsmålning ekonomisk förening

Stadgar för Auktorisation för Rostskyddsmålning ekonomisk förening Stadgar för Auktorisation för Rostskyddsmålning ekonomisk förening 1. Föreningens namn Föreningens namn är Auktorisation för Rostskyddsmålning ek. för. 2. Ändamål Föreningen har som ändamål att utveckla

Läs mer

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Dessa normalstadgar är den ram utifrån vilken SCUF:s medlemsföreningar ska utforma sina stadgar. Stadgarna går att ändra så länge medlemsföreningen

Läs mer

STADGAR FÖR IDROTTSFÖRENINGEN FRISKIS&SVETTIS STOCKHOLM

STADGAR FÖR IDROTTSFÖRENINGEN FRISKIS&SVETTIS STOCKHOLM STADGAR FÖR IDROTTSFÖRENINGEN FRISKIS&SVETTIS STOCKHOLM 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1.1 Friskis&Svettis idé och ändamål 1.2 Föreningens sammansättning 1.3 Tillhörighet 1.4 Beslutsnivåer 1.5 Firma 1.6 Firmatecknare

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic 1 Firma Föreningens firma är Global Picnic. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen ska främja medlemmarnas intresse genom att bedriva aktiviteter som är förknippade

Läs mer

NFKL Nordiska Föreningen För Katolska Läkare

NFKL Nordiska Föreningen För Katolska Läkare STADGAR FÖR NORDISK FÖRENING FÖR KATOLSKA LÄKARE Ideell förening med säte i Stockholm Stadgarna fastställda av föreningens möte den 12 mars 2005 på Rögle kloster, Södra Sandby, Sverige. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Läs mer

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar 1 Föreningens firma Föreningens firma är Västerås Astronomi- och RymdforskningsFörening. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Stadgar för Hovenäsets Intresseförening

Stadgar för Hovenäsets Intresseförening 1 Allmänna bestämmelser Stadgar för Hovenäsets Intresseförening 1. Föreningens namn Föreningens namn är Hovenäsets Intresseförening 2. Föreningens ändamål Föreningens ändamål är att verka för åretrunt-

Läs mer

STADGA FÖR ÖREBRO LÄNS ORIENTERINGSFÖRBUND

STADGA FÖR ÖREBRO LÄNS ORIENTERINGSFÖRBUND STADGA FÖR ÖREBRO LÄNS ORIENTERINGSFÖRBUND I ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Örebro Läns Orienteringsförbund (ÖLOF) skall främja, utveckla och samordna orienteringsidrotten i distriktet samt arbeta i enlighet

Läs mer

IFK Uppsala Idrottsföreningen Kamraterna Uppsala Bildad 1895

IFK Uppsala Idrottsföreningen Kamraterna Uppsala Bildad 1895 Stadgar för den ideella föreningen (IFK Uppsala) med hemort i Uppsala kommun, Uppsala län. Stiftad 1895. Stadgarna senast ändrade och fastställda av årsmötet den 29 mars 2000. KAPITEL 1 IDROTTSFÖRENINGEN

Läs mer

Normalstadgar för specialidrottsdistriktsförbund (SDF)

Normalstadgar för specialidrottsdistriktsförbund (SDF) Bilaga till SSF:s stadgar Normalstadgar för specialidrottsdistriktsförbund (SDF) 1 Kap Allmänna bestämmelser 1 Uppgift/Ändamål Ångermanlands Skid-förbund (SDF) skall, enligt dessa stadgar och Svenska Skidförbundets

Läs mer