Kallelse till Vårårsmöte

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kallelse till Vårårsmöte"

Transkript

1

2 Kallelse till Vårårsmöte Datum: Tisdagen den 26 mars 2013 Tid: Plats: Pulsen konferens, Astern, Kyrkängsgatan 8, Borås Lokal: Merkurius Förslag till Stadgeenlig föredragningslista 1. Mötet öppnas. 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3. Fastställande av röstlängd för mötet. 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. 5. Fastställande av föredragningslistan. 6. Val av två protokollsjusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet. 7.a Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret. 7.b Styrelsens årsredovisning (resultat- och balansräkning) för det senaste räkenskapsåret. 8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- /räkenskapsåret. 9. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av resultatet i enlighet med balansräkningen. 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser. 11. Uppdatering av klubbens stadgar (Se bilaga 1) 12. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner. 1. Inga motioner inkomna i rätt tid 13. Övriga frågor. 1. Återkoppling på styrelsens uppdrag gällande medlemsavgifter från höstårsmötet 2. Styrelsen föreslår att: styrelsen i dotterbolaget Borås Golf AB utses av styrelsen i Borås Golfklubb. 14. Mötet avslutas. Välkomna /Styrelsen 2

3 Mål säsongen 2012 presenterade på höstårsmötet 2011 Mål för 2012 Att implementera den nya organisationen under Att skapa ett positivt medlemsflöde med minst netto 100 nya fullbetalande medlemmar. Att under 2012 bygga klart de planerade tees på Master Course. Att under 2012 konsolidera ekonomin och skapa en vinst om minst 500 kkr. Verksamhetsberättelse Vi kan nu blicka tillbaka på ett intensivt Det har varit ett år med försäljning av Vita Villan, färdigställa hål 15 och 16 på Master Course och förändringar i organisationen. Under 2011 genomförde klubben en omfattande organisationsöversikt. Inför 2012 har huvudsyftet varit att skapa utrymme för mer Vi-känsla och en bättre ekonomi. Personalförsörjningen under året började inledningsvis med att anställa entreprenören Krister Andersson som PRO och som medhjälpare under året har vi haft Raimo Sjöberg. Åldersfördelning och rörelse av medlemmar mellan olika kategorier och klubbar är större än tidigare. Vi har inte åstadkommit det positiva medlemstillskott som var målet under Valet av klubbtillhörighet har inte så stor betydelse för dagens golfare som förut och medlemsformer med större valmöjligheter är attraktiva för nya medlemmar. Vår produkt, Borås Golfklubb, med två 18-hålsbanor och en teknikanläggning måste än mer marknadsföras som en anläggning i tiden. Arbetet med detta har startats upp med en marknadsplan och handlingsplan som bygger på klubbens strategiska målsättningar. Vi har även haft A+ samarbetet under 2012 med Varberg GK som ny partner. Fastigheten Vita Villan är avstyckad och servitut finns upprättat mellan klubben och de nya ägarna. Villan har fått ett ordentligt ansiktslyft interiört och 2013 blir de nya ägarnas första riktiga verksamhetsår. Vi har redan ett gott samarbete mellan klubben och Vita Vilan Logi AB. Master Course är sedan den 28 juni 2012 öppen i sin helhet. Banan har fått mycket god kritik för sin layout, även om den är svårspelad med sina utmanande green- 3

4 områden. Genomförda tävlingar visar också att vi har en mycket bra anläggning och en tävlingsorganisation som klarar uppgiften. Södra banan har fått ökad vård under säsongen och är i god kondition, likaså har Pulsen Teknikbana fått nytt gräs på de flesta greenerna och banan i sin helhet är nu i bra skick. Budgeten för 2012 hade stora förväntningar på utfall av Master Course, men en sen öppning, som beskrivits ovan, av den totala bansträckningen har varit en starkt bidragande orsak till lägre intäkter än budgeterat. En förväntad ökad medlemsökning var också budgeterad, men även den blev lägre än budget. Vi har trots lägre intäkter lyckats uppnå ett positivt resultat på ca 110 kkr och likviditeten har hållits enligt plan. Detta mycket beroende på försäljningen av Vita Villan, men även en stram ekonomisk styrning. Med tanke på detta är resultatet bra och vi har hela tiden haft likviditet för vår verksamhet. Klubben har också haft uppmärksammade framgångar i tävlingssammanhang både bland juniorer, elit och seniorer. Detta tack vare fantastiskt fina insatser av ideella tränare, föräldrar och ledare. Med ovan sagda kommer Engagemang, Kunskap, gemensam respekt och Glädje bli viktigare än någonsin! 4

5 Redogörelse från kommittéerna Reklamkommittén Kommittén har genomfört två mycket uppskattade aktiviteter med våra partners samt Julbord. Kommittén har också stöttat klubben med prisbord i samband med juniortävlingar och det stora Höstkalaset. I övrigt har också ordföranden stöttat klubben aktivt inom området marknad. Historiekommittén Klubbens konstituerande möte hölls den 12:e april för 80 år sedan, det föreslås att detta bör markeras med en sammankomst om intresse finns i klubben. Historia kommittén har blivit kontaktade av SGF som vill skriva en bok om udda tilldragelser i tidig svensk golf och de tycker att klubbens första klubbhus ( järnvägsvagnen) platsar i detta sammanhang. Borås Golfhistoriska sällskap har anmält sitt intresse att stå värd för Hickory-SM, dock är evenemanget så populärt att vi inte kommer på tur förrän tidigast Det är över 100 startande från flera nationer i tre klasser och normalt ett 50-tal medresenärer. Seniorkommittén Seniorkommittén har under året bestått av följande medlemmar: Erik Svensson, ordförande och ansvarig för 4-kampen herrar, Arne Levin, vice ordförande, Britt Tjernström, sekreterare, Lars-Erik Hansson, kassör, Paul Ericsson, tävlingsansvarig, May-Liz Ardenius, ansvarig för 4-kampen damer och Christina Olsson, ledamöter. Kommittén har under året haft 10 protokollförda sammanträden. Utbyte Vi har som tidigare år haft utbyte med Alingsås GK, Bredareds GK och Ulricehamns GK för damer och herrar, med spel hos varje klubb en gång. 4-kampen för 10-mannalag D55 vanns av Alingsås före Borås Ulricehamn och Bredared. 4-kampen för 20-mannalag H65 vanns av Borås före Alingsås Bredared och Ulricehamn. Vi har under året haft utbyte med Varbergs GK i matchspel för H65 med två 8- mannalag från varje klubb. Vi spelade i Varberg i maj och returen gick i Borås i början av oktober. Seger för Varberg i maj och för Borås i oktober. 5

6 OPAL träffar OPAL hade som vanligt förmiddagsträffar på Pulsen Golf Center med start tisdagen den 10 januari. Regelutbildning i två grupper under ledning av Arne Levin, träning under ledning av Krister Andersson, puttningstävling samt social samvaro. Genomsnitt bevistades inomhusträffarna av ca 80 personer. Claes och Angela Fridell genomförde under slutet av året funktionell fysisk träning i PGC för 2 grupper. Trivsel kväll arrangerades den 14 mars med ca 50 personer. Vårresan gick till Wiredaholms GK den 21 till 23 maj med ca 45 deltagare. Endagsresa till Kobergs GK den 18 september med 56 deltagare. Tävlingssäsongen i OPAL s regi startade den 24 april och pågick till den 27 september med uppehåll under golfveckan. Utöver resorna till Wiredaholm och Koberg arrangerades 22 tävlingar på Borås GK. Tillsammans med resorna och tävlingar på egen klubb har vi under året noterat 1454 starter. Anläggningskommittén Kommittén har haft flera planerade möten med banchefen. Arbetet har huvudsakligen fokuserat till färdigställande av Master Course. Kommittén har även följ upp arbetet med egenkontroll av vatten. Junior- och elitkommittén Ännu ett år har gått och även 2012 har varit ett år där klubben skördat framgångar. Framgångar går att mäta på många sätt. Det kan vara en enskild individ eller lags placering i en tävling, placering i rankinglistor, antal tränande spelare eller ett tackbrev från en förälder som tycker att den senaste aktiviteten som träningsgruppen genomförde var uppskattad. Oavsett på vilket sätt vi mäter vår verksamhet, skall alla som bidrar till Borås GK s junior- och elitverksamhet tillängnas ett stort tack! Tävlingar och resultat Under 2012 har vi framförallt kunnat se resultat i tävlingar och rankinglistor och det är på bred front som detta märks. En bred verksamhet börjar också ge spår av toppplaceringar på såväl junior- som seniornivå. Detta bygger på, att vi under flera år kunnat jobba på ett systematiskt sätt med bra kontinuitet, vilket är viktigt även i framtiden hade Borås GK stora framgångar i tävlingssammanhang. Daniel Knutsson vann Svenska Mini-Touren hela ranking för året, vilket han grundlade genom segrar i Vara-Bjertorp Open och Torreby Open. Ytterligare segrar togs genom Oliver Larsson som vann Skövde Open Olivers lillasyster Johanna ville inte vara sämre utan vann Skandia Tour Riks på Ale GK, och fick bl.a. genom den segern en inbjudan till Annika Sörenstams internationella inbjudningstävling i Linköping i september. 6

7 Jessica Karlsson tog sig till sista steget i kvalet till damernas Europa-Tour, där hon inte nådde ända fram för att få full spelrätt Hon kommer dock att få spela en hel del på LET under 2012, så håll tummarna för Jessica i hennes satsning. Frida Gustafsson-Spång har vi bl.a. kunnat läsa en hel del om i Borås Tidning. Frida flyttade i augusti till USA för att gå på college. Redan under sin första termin vann hon sin första tävling i USA. Frida är med i damlandslaget Tävlingstrappan I tävlingstrappans lägre steg så tog Borås GK s yngre juniorer ett flertal segrar i Skandia Tour, och därmed uppflyttningsplatser till nästa steg i tävlingsutvecklingen. För att uppmuntra till tävlingsdeltagande stimulerar vi deltagande i Skandia Tour Distrikt för de yngsta hade vi 119 starter på dessa tävlingar, vilket är 3 starter fler än Totalt hade Borås GK 22% av samtliga starter på Distriktstouren i Västergötland, vilket motsvarar 66 starter fler än näst största klubb i disktriktet arrangerades Elitserien för klubblag för herrar och damer i Barsebäck. Utöver en fantastisk lagsammanhållning och trevlig vecka spelade våra lag makalöst bra golf. Damlaget placerade sig bäst på en meriterande femte plats. Herrarna var inte mycket sämre med en sjätteplats, och där var det mersmak då laget efter två dagar var på silverplats Både herr- och damlaget är givetvis kvalificerade för Elitserien 2013, som även detta år går i Barsebäck. Lag-SM Juniorlaget som 2011 tog silvermedalj i lag-sm hade givetvis spänt bågen för att ta sig till slutspelet i Spanien för att kriga om medaljerna även Efter det inledande slagspelet på ett kaftigt blåsigt Flommens GK så var laget i ledning. Men redan i första lagmatchen på lördagen blev det en snöplig förlust och därmed försvann möjligheten till spel om medaljer i Spanien. SGF Ranking På Svenska Golfförbundets klubbranking är Borås GK rankat som 21 i slutet på 2012, vilket är i paritet med den 19 plats som vi hade På klubbrankingen för juniorer har klubben under 2012 avancerat från plats 9 till plats 6. Grunderna till framgång En viktig grund till spetsframgångarna beror på en bra bredd. Denna läggs i våra juniorgrupper där vi framförallt har blivit duktigare under året på att skapa fler träningstillfällen och för många fler juniorer breddad verksamheten till att omfatta kondition och styrka, samt även mentalt och kostkunskap. Borås GK som tävlingsarrangör Som tävlingsarrangör har Borås GK stått som värd för tre större juniortävlingar. Först arrangerades Skandia Tour distrikt omgång 1 på södra banan i början på maj med 126 starter. Detta var den distriktstävling under säsongen som samlade överlägset flest startande. I början på juli arrangerade vi Wilson Junior Open, som är en JMI-tävling. Denna gick av stapeln på Master Course. 7

8 Näst sista helgen i september stod vi värd för Skandia Tour Riks omgång 6 med deltagare från hela landet. Denna tävling genomfördes på Master Course i strålande väder med idel superlativ från deltagare och representanter från Svenska Golfförbundet. Nationell Idrottsutbildning Klubben har under året tillsammans med Bredareds GK drivit Nationell Idrotts Utbildning för golf på Sven Eriksson gymnasiet. På detta program samt i den Lokala Idrotts Utbildning har Borås GK under läsåret 2012/2013 totalt fyra elever. Engagemang För att knyta an till inledninga av verksamhetsberättelsen tillägnas ett stort tack till alla spelare, ledare, anhöriga och anställda på klubbens för sitt engagemang och stöd som gör verksamheten möjlig. TACK Som avgående ordförande i Junior- och Elitkommittéen önskas tillträdande ordförande med sin nya organisation lycka till och hopp om ett framgångsrikt 2013! Junior- Elitkommittéen genom Stefan Carlsson Damkommittén Damkommittén har under året haft 6 protokollförda möten. Kommittén bestod av ordförande Birgitta Brorson, ledamöter Marie Andersson, Kerstin Thyrén, Susanne Ljunggren. Pia Jansson och Åse Krafft. Uppstartsmöte Året började vi med ett välbesökt vårmöte i restaurangen ca. 90 damer kom för att äta en god bit mat, få information om årets evenemang och en modevisning från shopen. Tävlingar På tävlingarna som vi arrangerade under 2012 hade vi totalt 465 startande vilket var i snitt 27 per tävling. Den tävling som lockade flest startande var Shopens singel där var det 45 damer som kom till start. Den 7 juli anordnade vi Borås damdag där 44 damer spelade vår singeltävling, utav dess kom 15 stycken från 6 andra klubbar. I augusti var det 29 damer som åkte på hemlig bussresa som gick till Skaftö där vi spelade på en fin och utmanade bana i vackert väder. En matchcup för 32 damer spelades under året. Under året var damkommittén tävlingsledare för Wackes fyrboll bästboll. På höstmötet som hölls i Pulsen center var det prisutdelning för Borgs Singel, matchcupen samt för de öppna tävlingarna som vi hade haft under säsongen. 8

9 Damkommittén har varit hålvärdar för hål nr 11 på Master Course och vid ett par tillfällen varit där och ansat bunkrar och fixat så det ser bra ut. Damkommittén vill tacka alla sponsorer som ställt upp med fantastiska priser under året. Vi vill även tacka personalen i kansliet, all banpersonal, Magnus med personal i restaurangen, personalen på Pulsen golfcafé, Göran och Göran som hjälpte oss på damdagen, samt alla andra som hjälpt oss att genomföra våra arrangemang under året. Regel- och hcp-kommittén Regelutbildning har under våren 2012 genomförts med deltagare från Senior/Opal under ledning av Arne Levin. Under tiden oktober december genomfördes regelutbildning där 31 av klubbens medlemmar deltog med Roy Persson och Jan- Åke Brandt som ledare. 11 av deltagarna godkändes vid det avslutande klubbdomarprovet. Klubbens deltagare i de olika klasserna i det regionala seriespelet har under våren erbjudits en regelgenomgång under ledning av Roy Persson och Jan-Åke Brandt. Hcp-revision har genomförts och dessutom har ett antal handicapärenden hanterats under året. Banmarkeringarna på båda banorna har fortlöpande setts över under spelsäsongen. Kommittén har under året bestått av Roy Persson, Walter Kuusk, Arne Levin samt Jan-Åke Brandt som ordförande. Tävlingskommittén Vi tycker att året som gått har varit bra och att vi har tillgodosett de flesta önskemål som vi fått av er medlemmar. Vi har genomfört de flesta tävlingar utan större problem, även under ombyggnationen av Master C. Tävlingsverksamheten på klubben är hög och det gläder oss och de som är ansvariga för tävlingarna. Jag hoppas att det kommer att bli ett minst lika bra golfår Organisation och ansvar: Kommittén ansvarar för: Ansvarar för klubbens tävlingsverksamhet och att tävlingarna genomförs så professionellt sätt som möjligt. Följa upp tävlingsverksamheten på klubben och utvärdera dessa. Ta fram en tävlingskalender för säsongen Nystart av Tävlande första gången. Utbilda tävlingsledare i Git-systemet Kommitténs sammansättning har under året varit: Joakim Zeybrandt, Ordförande 9

10 Lennart Forsman/Tove Forsman Jonas Gran Åke Srtömberg Göran Krafft Kommittéen riktar avslutningsvis ett stort tack till Sponsorer, Tävlingsledare, Funktionärer och övriga medverkande vid årets tävlingar. Handigolfkommittén Kommittén har bestått av Emil Wändemark och Daniel Brorsson Under 2012 har Handigolfkommittén på Borås Golfklubb arbetat med: Organiserad träningsgrupp för personer med funktionshinder varje måndag mellan med undantag för juli månad samt ett kortare jul uppehåll. Rekrytering och Marknadsföring har haft stor prioritet under Under året har vi genomfört ett flertal prova på dagar, vi gjorde även ett litet event på Stora Torget på Påskafton där vi hade riggat upp med vår utrustning och vår Paragolfer för rullstolsburna att testa. Då lät vi folket som var i rörelse på staden prova på att slå några slag för att bl.a försöka hamna i torgbrunnen. Vi finns nu även med i FUB s aktivitetskalender, vilket har lockat nya Handigolfare till vår grupp. Handigolf Tour anordnades för andra året i följd. Denna gången hade vi 30 deltagare varav 5-6 spelare tillhör Svenska Handigolflandslaget. Med hjälp av alla ideella medhjälpare som vi har på klubben som ställde upp med allt från Starter, Tävlingsledare och Caddies till spelarna så känner vi att genomförde tävlingsarrangemanget med mycket bra resultat. Tillgänglighetsanpassning på våra banor är en ständig del för oss, där vi under 2012 riktade in oss i första hand på träningsområden och åtkomst till de nya teerna på Master Course. Stort tack till Kevin Collins med personal på Banan som hörsammar våra behov och hjälper oss i arbetet. Daniel Brorsson från Handigolfkommittén har även assisterat Hulta GK med sina kunskaper i deras stundande tillgänglighetsanpassning. 10

11 Resultat och balansräkning för 2012 KONCERNRESULTATRÄKNING Utfall Budget Utfall INTÄKTER Medlemsavgifter Spelrättsavgifter Greenfee Företagsgolf Sponsorintäkter Kommunala och statliga bidrag Hyresintäkter Skogsintäkter Bingointäkter Kioskintäkter Rangeintäkter Aktiverat eget arbete Återvunnen moms Övriga intäkter Summa intäkter KOSTNADER Föreningskostnader Övriga kostnader Personalkostnader Summa kostnader Resultat före avskrivningar Planenliga avskrivningar Finansiellt netto Försäljning Vita Villan & reavinst inv Redovisat resultat INVESTERINGAR Utfall Budget Utfall Parkeringsområde Masters course Maskiner *) Övrigt

12 *) Investeringar 2012 och 2013 finansieras genom leasing och redovisas bland kostnaderna NOTER TILL RESULTATRÄKNING Utfall Budget Utfall Not 1 - Föreningskostnader AB - Inköp kiosk mm GK - Kommittéer Not 2 - Övriga kostnader AB - Banskötsel AB - Fastighet AB - Övrigt GK - SGF GK - Övrigt Not 3 - Personalkostnader AB - Banskötsel AB - Kiosk AB - Administration GK - Övrigt KONCERNBALANSRÄKNING Per den 31/ Utfall Budget Utfall TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Mark Markanläggningar Bananläggningar Övningsområde med byggnad Pågående nyanläggning Masters course Bevattningsanläggning Klubbhusbyggnader Verkstäder och bodar Maskiner och inventarier Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kundfordringar Uppl.intäkter o kortfr. fordringar Likvida medel Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar

13 Per den 31/ Utfall Budget Utfall EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Balanserad vinst Årets resultat Summa eget kapital Långfristiga skulder Checkräkningsskuld Lån Kommunlån Medlemslån Minnesfond Tillfälligt medlemslån Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Kortfristig del av långfristig skuld Kortfristiga medlemslån Uppl. kostnader o förutbet. intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Beviljade krediter Checkräkningskredit Lån

14 Styrelse och ledning: Krister Lundgren, Johanna Parkhagen, Lennart Jonsson, Roy Persson, Tina Andersson, Claes Fridell, Stefan Carlsson Per Backe Ledning Richard Svensson Kevin Collins Charlotte Bratell Krister Andersson Ordförande Vice ordförande Kassör Ledamot Ledamot Ledamot Suppleant Suppleant Tf. Klubbchef Course Manager Marknad/Sälj Pro Ekonomi Hasseco Jan juni, löpande redovisning Per Sund Ef Juli okt, löpande redovisning Fr7h Okt -- Löpande redovisning och bokslut Entreprenörer Magnus Dise Krister Andersson Östra Vik Golfrestaurant Golfbiten Revisorer: Borås Golfklubb: Anders Willfors och Peter Emanuelsson Borås Golf AB: Anders Willfors och Peter Emanuelsson Valberedning: Valberedning för verksamhetsår 2012 Ann-Margret Carlsson, Paul Ericsson och Kjell Fasth (sammankallande). Medlemmar med uppdrag i förbund: Kjell Fasth, bankommittén VGF Peter Östlund, talangutvecklare, SGF Stefan Östanbäck, ungdom-/elitkommittén, distriktsdomare, VGF Jan Åke Brandt, tävlingskommittén, distriktsdomare, VGF Arne Levin, tävlingskommittén VGF Roy Persson, distriktsdomare, VGF Kristian Rödby, Juniorkommittén, VGF Styrelsens förslag till disposition av årets resultat:styrelsen föreslår att årets överskott kronor 110 tkr överförs i ny räkning. 14

15 Bilaga 1; Uppdatering av klubbens stadgar Vid SGF:s förbundsmöte 2011, beslutades att bestämmelserna 8, 9, 9a,11, 12, 22, 24 samt 26 är tvingande för samtliga golfklubbar i SGF och att de skall införas i golfklubbens stadgar Samtliga av dessa paragrafer tar sikte på ett ökat skydd för den enskilde golfspelaren ur ett medlemsperspektiv. Ändringar är markerade med kursiv text och streck i vänster marginal. Stadgar Borås Golfklubb Borås Golfklubb är en ideell förening, stiftad den 12 april 1933 och med hemort i Borås. Stadgarna fastställda vid årsmöte den 20 januari Tillägg/ ändring har skett vid årsmöte den 28 november 1997, vid årsmöte den 28 februari 1998, vid årsmöte den 29 februari 2000, vid årsmötet den 28 november 2002 samt vid årsmötet den 27 mars Vid SGF:s förbundsmöte 2011, beslutades att bestämmelserna 8, 9, 9a,11, 12, 22, 24 samt 26 är tvingande för samtliga golfklubbar i SGF och att de skall införas i golfklubbens stadgar senast den 30 juni Samtliga av dessa paragrafer tar sikte på ett ökat skydd för den enskilde golfspelaren ur ett medlemsperspektiv. Idrottens mål och inriktning (enligt Riksidrottsmötets definition 1993) Definition Idrott är fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat. Mål och inriktning Idrott skall inriktas på att utveckla individen positivt i såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt avseende. Idrott skall utformas och organiseras så, att den i någon form blir tillgänglig för alla och kan ge varje utövare tillfredsställelse med hänsyn till vars och ens värderingar. Idrott skall organiseras enligt demokratiska principer, varvid individuellt inflytande och ansvarstagande eftersträvas i gemensamma angelägenheter. Idrott skall verka som internationellt kontaktmedel och respektera alla människors lika värde. Allmänna bestämmelser 1 Ändamål Borås Golfklubb har som ändamål att verka för att medlemmarna kan utöva golfspel i enlighet med idrottens verksamhetsidé. Klubben skall i sin verksamhetsidé aktivt verka för en dopingfri idrott. 2 Sammansättning Borås Golfklubb består av de fysiska personer som har upptagits i klubben som medlemmar. 15

16 3 Tillhörighet m m Borås Golfklubb är medlem i Svenska Golfförbundet(SGF) och är därigenom ansluten till Sveriges Riksidrottsförbund (RF). Borås Golfklubb tillhör Västergötlands Golfdistriksförbund (GDF) samt Västergötlands Idrottsförbund (DF). Borås Golfklubb är skyldig att följa nämnda organisationers stadgar, tävlingsbestämmelser, övriga bestämmelser och beslut fattade av överordnat idrottsorgan. På begäran av Riksidrottsstyrelsen (RS), SGF:s styrelse (FS) eller respektive GDFeller DF-styrelse är Borås Golfklubb skyldig att ställa klubbens handlingar till förfogande samt lämna av dessa organ begärda uppgifter. 4 Beslutande organ Borås Golfklubbs beslutande organ är årsmöte, extra föreningsmöte och styrelsen. 5 Firmateckning Borås Golfklubbs firma tecknas av styrelsen eller, om styrelsen så beslutar, av två styrelseledamöter gemensamt eller av en särskild utsedd person. 6 Verksamhets- och räkenskapsår Borås Golfklubbs verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden 1 januari t o m 31 december (kalenderår). 7 Stadgetolkning Uppstår fråga om tolkning av dessa stadgar eller om förhållande som inte är förutsett i stadgarna, avgörs frågan av nästkommande årsmöte, vid extra föreningsmöte eller i trängande fall av styrelsen. 8 Stadgeändring För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med biträde av minst 2/3 av antalet avgivna röster. Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som av styrelsen. Beslut om stadgeändring träder i kraft sedan det godkänts av SGF och VGF. SGF och VGF har härvid rätt att påkalla ändring av stadgarna om de strider mot överordnade stadgar, bestämmelser och beslut eller på annat sätt anser vara olämpliga. 9 Upplösning av Borås Golfklubb För upplösning av Borås Golfklubb krävs beslut av årsmöte eller extra föreningsmöte med biträde av minst 2/3 av antalet avgivna röster. I beslut om upplösning av Borås Golfklubb skall anges att Borås Golfklubbs tillgångar skall användas till bestämt golffrämjande ändamål. Beslutet, jämte bestyrkta avskrifter av styrelsens och årsmötets eller extra föreningsmötets protokoll i ärendet, samt revisionsberättelse jämte balans- och resultaträkningar, skall omedelbart sändas in till SGF. 9a Förfogande över Borås Golfklubbs tillgångar. Beslut om att överlåta eller låta inteckna eller pantsätta golfklubbens fasta egendom ska fattas av årsmöte. Detsamma gäller beslut om att upplåta nyttjanderätt i sådan egendom utom i fall då det gäller del av ett hus. Årsmötets beslut är giltigt om minst tre fjärdedelar av de röstande har gått med på beslutet. 16

17 Borås Golfklubbs medlemmar 10 Medlemskap Medlemskap och spelrätt beviljas av styrelsen eller av den till vilken styrelsen överlämnat beslutanderätten härom. Ansökan om medlemskap får avslås endast om särskilda skäl föreligger,såsom hänsyn till arten eller omfattningen av Borås Golfklubbs verksamhet eller om det kan antas att sökanden kommer att motarbeta Borås Golfklubbs ändamål eller intressen. Ansökan får också avslås om sökanden tidigare varit medlem och utträtt enligt 11 2 stycket och inte till ansökan fogar de uteblivna inbetalningarna som föranlett utträdet. Beslut att avslå medlemsansökan skall fattas av styrelsen. I beslutet skall skälen redovisas och vad sökanden har att iakttaga enligt RF:s stadgar om han önskar överklaga beslutet. Beslutet skall inom tre dagar skriftligen avsändas till den som fått avslag på sin ansökan. Beslut om vägrat medlemskap får överklagas av den berörde senast inom tre veckor från den dag då beslutet meddelades enligt reglerna i 15 kap. RF:s stadgar. Hedersmedlem i Borås Golfklubb beslutas av årsmötet på förslag av styrelsen. Hedersmedlem är befriad från årsavgifter. 11 Utträde Medlem som vill utträda ur Borås Golfklubb, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat klubben. Medlem som inte fullgjort sina ekonomiska förpliktelser mot Borås Golfklubb skall anmodas att göra det inom 30 dagar efter det att han mottagit skrivelse härom. Underlåter han det och beviljar styrelsen honom inte anstånd skall han anses ha anmält sitt utträde ur Borås Golfklubb. 12 Uteslutning Medlem får inte uteslutas ur Borås Golfklubb av annan anledning än att han motarbetat Borås Golfklubbs verksamhet eller ändamål eller uppenbarligen skadat Borås Golfklubbs intressen. Härvid skall beaktas om han tidigare tilldelats varning. Om tillräckliga skäl för uteslutning inte föreligger får medlemmen tilldelas varning. Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas innan medlemmen beretts tillfälle att yttra sig inom av styrelsen angiven tid, minst 14 dagar, varvid medlemmen skall underrättas av skälen till den tilltänkta åtgärden. Beslut om uteslutning eller varning fattas av styrelsen. Beslut om uteslutning får begränsas till att omfatta viss tid, längst 6 månader från dagen för beslutet. I beslut enligt ovan skall skälen redovisas och vad sökanden har att iakttaga enligt RF:s stadgar om han önskar överklaga beslutet. Beslutet skall avfattas skriftligen och inom tre dagar sändas till den beslutet avser. 13 Medlems rättigheter och skyldigheter Medlem i Borås Golfklubb * har rätt att deltaga i sammankomster som anordnas för medlemmarna, * har rätt till information om Borås Golfklubbs verksamhet, * skall erhålla revers vid inbetalning av medlemslån, * har efter utträde ur Borås Golfklubb rätt till återbetalning av lån till Borås Golfklubb senast ett år efter utträdet, * skall följa Borås Golfklubbs stadgar och de beslut som fattas av klubbens organ samt följa de i 3 nämnda organisationernas stadgar, bestämmelser och beslut, 17

18 * får inte till annan överlåta eller upplåta någon rättighet som följer av medlemskapet, * skall betala de avgifter som beslutas av Borås Golfklubbs årsmöte * skall bistå Borås Golfklubb med lån (kapitalinsats) i den omfattning och på de villkor som beslutas av Borås Golfklubbs årsmöte * har inte rätt till del av Borås Golfklubbs behållning eller egendom vid upplösning av Borås Golfklubb. 14 Deltagande i den idrottsliga verksamheten Medlem har rätt att deltaga i Borås Golfklubbs idrottsliga verksamhet under former som är vedertagna inom idrotten. Medlem får, om Golfklubbens styrelse inte beslutar annat, delta i tävling eller uppvisning enligt de bestämmelser som utfärdas av SGF. Årsmöte och extra föreningsmöte 15 Tidpunkt, kallelse Årsmötet, som är golfklubbens högsta beslutande organ genomförs i form av ett höstårsmöte och ett vårårsmöte. Höstårsmöte hålls före november månads utgång. Vårårsmöte hålls före mars månads utgång. Styrelsen bestämmer tidpunkt och plats för respektive möte. Kallelse med förslag till föredragningslista för höst- respektive vårårsmöte, skall senast tre veckor före årsmötet tillsändas medlemmarna via brev (poststämplat), eller e-post, om sådan är anmäld och anslås på klubbens anslagstavla. Kallelsen skall tillsändas en per hushåll. Verksamhets- och förvaltningsberättelse, revisionsberättelse, verksamhetsplan med budgetförslag, styrelsen och valberedningens förslag samt inkomna motioner med styrelsens yttrande skall, senast en vecka före höst- respektive vårårsmötet, i tillämpliga delar finnas tillgängliga på plats som anges i kallelsen och tillhandahålls på respektive möte. 16 Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet Såväl medlem som styrelsen får avge förslag till ärenden att behandlas av årsmötet. Motion (förslag från medlem) skall vara styrelsen tillhanda senast fyra (4) veckor före årsmötet. Styrelsen skall till årsmötet avge skriftligt yttrande över motionen. 17 Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt Rösträtt på årsmötet har medlem som fullgjort sina ekonomiska förpliktelser mot klubben och under mötesåret fyller lägst 15 år. Rösträtten är personlig. Vid förhinder för röstberättigad medlem får rösträtten dock utövas genom ombud. Ombud, skall uppvisa skriftlig, dagtecknad fullmakt, får inte företräda fler än en medlem och skall själv vara medlem i förenigen. Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet. Närvarande representanter för RF, DF, SGF och VGF har yttranderätt på mötet. 18

19 18 Beslutförhet Årsmötet är beslutfört med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet. 19 Beslut och omröstning Beslut fattas med ja- eller nej-rop eller efter omröstning (votering) om sådan begärs. Beslut efter ja/nej-rop (utan omröstning) är fattat med acklamation. Beslut enligt 8 och 9 avgörs med där angiven röstmajoritet (kvalificerad majoritet). Beslut avseende val avgörs så att den/de väljs som erhåller högsta antalet avgivna röster (enkel relativ majoritet Övriga beslut avgörs så att bifall kräver mer än hälften av antalet avgivna röster (enkel absolut majoritet). Omröstning sker öppet, dock att val skall ske slutet om röstberättigad medlem begär det. Vid omröstning som ej avser val gäller, vid lika röstetal, det förslag som biträds av mötets ordförande, om han är röstberättigad. Är han inte röstberättigad avgör lotten. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra. Beslut bekräftas med klubbslag. 20 Valbarhet Valbar till Borås Golfklubbs styrelse och valberedning är röstberättigad medlem i Borås Golfklubb. Arbetstagare inom Borås Golfklubb får inte väljas till ledamot av styrelsen, valberedning eller till revisor i klubben. Klubben skall verka för att styrelsen, valberedningen, kommittéer och andra organ får sådan sammansättning att jämställdhet mellan kvinnor och män kan nås, samt att olika åldersgrupper finns representerade. Den som är styrelsemedlem i klubben eller dess dotterbolag får inte väljas till revisor i klubben. 21 Ärenden vid årsmöten Vid höstårsmöte skall följande ärenden behandlas och protokollföras. 1 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 2 Fastställande av röstlängd för mötet. 3 Fråga om mötet utlysts på rätt sätt. 4 Fastställande av föredragningslista. 5 Val av två protokollsjusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera protokollet. 6 Föredragning av styrelsens verksamhetsplan samt resultat- och investeringsbudget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret och i samband därmed fastställande av verksamhetsplan, budget, medlemsavgifter, övriga avgifter och medlemslån. 7 Val av a) klubbens ordförande, tillika ordförande i styrelsen för nästkommande verksamhetsår. b) klubbens vice ordförande, för nästkommande verksamhetsår, c) halva antalet övriga ledamöter för nästkommande verksamhetsår, två suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för nästkommande verksamhetsår, 19

20 d) två revisorer jämte revisorssuppleanter för nästkommande verksamhetsår. I detta val får styrelsens ledamöter ej deltaga. e) valberedning - tre ledamöter för nästkommande verksamhetsår, av vilka en skall utses som ordförande. f) ombud till Västergötlands Golfförbunds årsmöte för nästkommande verksamhetsår. 8 Behandling av styrelsens förslag samt i rätt tid inkomna motioner. 10 Övriga frågor. Beslut om stadgeändring eller i fråga om större ekonomisk betydelse för Borås Golfklubb eller för medlemmarna får fattas endast om ärendet angivits i kallelsen till årsmötet. Vid vårårsmötet skall följande ärenden behandlas och protokollföras: 1 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 2 Fastställande av röstlängd för mötet. 3 Fråga om mötet utlysts på rätt sätt. 4 Fastställande av föredragningslista. 5 Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera protokollet. 6 Föredragning av styrelsens i årsredovisningen intagna a) verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret, b) resultat - och balansräkning för det senaste verksamhetsåret. 7 Föredragning av revisorernas berättelse beträffande styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret. 8 Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av över- resp underskott i enlighet med balansräkningen. 9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser. 10 Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner. 11 Övriga frågor. Beslut om stadgeändring eller i fråga om större ekonomisk betydelse för Borås Golfklubb eller för medlemmarna får fattas endast om ärendet angivits i kallelsen till årsmötet. 22 Extra föreningsmöte Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra föreningsmöte. 1) Styrelsen är skyldig att kalla till extra föreningsmöte när en revisor eller minst en tiondel av Borås Golfklubbs röstberättigade medlemmar begär det. Sådan begäran skall ske skriftligen och innehålla skälen för begäran. 2) Antalet styrelseledamöter inklusive suppleanter går under det antal som anges i 25 och det medför att styrelsen inte kan uppfylla kravet på beslutsförhet enligt 27 vid styrelsemöte som skall hållas eller 3) Det kan antas att klubbens inte kan betala sina förfallna skulder eller at sådan oförmåga inträder inom kort. 4) När styrelsen har mottagit begäran om extra föreningsmöte skall den inom 14 dagar kalla till sådant möte att hållas inom två månader från kallelsen. 5) Kallelse med förslag till föredragningslista och eventuella handlingar skall senast 7 dagar före extra föreningsmöte tillsändas medlemmarna via brev elelr e-post, om sådan anmälts. Kallelsen skall tillsändas en per hushåll samt anslås på Borås Golfklubbs anslagstavla. 20

HÄSSELBY GOLFKLUBB STADGAR SGF:s NORMALSTADGAR FÖR GOLFKLUBB

HÄSSELBY GOLFKLUBB STADGAR SGF:s NORMALSTADGAR FÖR GOLFKLUBB April 2013 HÄSSELBY GOLFKLUBB STADGAR SGF:s NORMALSTADGAR FÖR GOLFKLUBB Normalstadgar antagna av Svenska Golfförbundets Förbundsstyrelse 1994-09-16, reviderade 1995-01-20, 1996-02-21, 2004-08-19 och 2011-04-16

Läs mer

STADGAR FÖR MALMÖ CITY GOLFKLUBB

STADGAR FÖR MALMÖ CITY GOLFKLUBB STADGAR FÖR MALMÖ CITY GOLFKLUBB STADGAR För Malmö City Golfklubb, som är en ideell förening, stiftad den 24 september 2013 genom samgående mellan Kvarnby Golfklubb och Sofiedal Golfklubb. Föreningen har

Läs mer

Stadgar för Romeleåsens Golfklubb Ekonomisk Förening

Stadgar för Romeleåsens Golfklubb Ekonomisk Förening Stadgar för Romeleåsens Golfklubb Ekonomisk Förening I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G Sid * IDROTTENS VERKSAMHETSIDÉ... 1 * ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål... 1 2 Sammansättning... 1 3 Tillhörighet

Läs mer

Definition Idrott är fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat.

Definition Idrott är fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat. MALMÖ JU-JUTSUKLUBBS STADGAR IDROTTENS MÅL OCH INRIKTNING Definition Idrott är fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat. Mål och inriktning Idrott

Läs mer

NORRKÖPINGS KAPPSIMNINGSKLUBB

NORRKÖPINGS KAPPSIMNINGSKLUBB Till grund för dessa stadgar ligger -RF:S NORMALSTADGAR FÖR IDROTTSFÖRENINGantagna av Riksidrottsstyrelsen 1992-10-15. STADGAR För den ideella föreningen -NORRKÖPINGS KAPPSIMNINGSKLUBB- med hemort i Norrköpings

Läs mer

ÅRSBOK KARLSTAD GOLFKLUBB

ÅRSBOK KARLSTAD GOLFKLUBB ÅRSBOK 2014 KARLSTAD GOLFKLUBB Karlstad Golfklubb Karlstad GK Höja 510, 655 92 Karlstad Bankgiro 612-0216 Postgiro 29 83 78-1 Kansli...86 63 53 Tidsbeställning/Bokning golflektion...86 64 05 Banchef...86

Läs mer

UPPSALA KLÄTTERKLUBB STADGAR

UPPSALA KLÄTTERKLUBB STADGAR UPPSALA KLÄTTERKLUBB STADGAR för den ideella föreningen Uppsala Klätterklubb med hemort i Uppsala kommun bildad den 16 november 1974. Stadgarna senast fastställda/ändrade av årsmöte 1993, 1996, 1997, 2003,

Läs mer

Friskis&Svettis Kungsbacka

Friskis&Svettis Kungsbacka Stadgar för idrottsföreningen Friskis&Svettis Kungsbacka Innehåll I Allmänna Bestämmelser 3 1 Friskis&Svettis verksamhetsidé och ändamål................................ 3 2 Sammansättning..........................................................

Läs mer

Friskis&Svettis Kungsbacka

Friskis&Svettis Kungsbacka Stadgar för idrottsföreningen Friskis&Svettis Kungsbacka Version 2013-10-14 Innehåll I Allmänna Bestämmelser 3 1 Friskis&Svettis verksamhetsidé och ändamål................................ 3 2 Sammansättning..........................................................

Läs mer

Stadgar För den ideella föreningen Gullbringa Golf & Country Club

Stadgar För den ideella föreningen Gullbringa Golf & Country Club Stadgar För den ideella föreningen Gullbringa Golf & Country Club Hemort för föreningen är Kungälvs Kommun. Föreningen är stiftad och stadgarna är fastställda den 1 oktober 1966. Stadgarna är ändrade av

Läs mer

Normalstadgar för TEAM Kungsbacka Endurance STADGAR

Normalstadgar för TEAM Kungsbacka Endurance STADGAR Normalstadgar för TEAM Kungsbacka Endurance Antagna av TEAM Kungsbacka Endurance 2013-06-17 STADGAR för den ideella föreningen TEAM Kungsbacka Endurace med hemort i Kungsbacka kommun. Bildad den 16 Juni

Läs mer

STADGAR. Idrottsrörelsens verksamhetsidé. IFK Arbogas IBK 2014-09-01

STADGAR. Idrottsrörelsens verksamhetsidé. IFK Arbogas IBK 2014-09-01 2014-09-01 STADGAR för IFK ARBOGAS INNEBANDYKLUBB (IFK Arbogas IBK) medlem av Idrottsföreningen Kamraternas krets 14, IFK Arboga med hemort i ARBOGA kommun. Bildad den 8 mars 2006 Idrottsrörelsens verksamhetsidé

Läs mer

GÄVLE GOLFKLUBB GÄVLE GH STADGAR. Antagna den 20 juni 1949. Senaste ändring 2003 G R Ö N A V Ä G E N 10, 805 95 G Ä V L E

GÄVLE GOLFKLUBB GÄVLE GH STADGAR. Antagna den 20 juni 1949. Senaste ändring 2003 G R Ö N A V Ä G E N 10, 805 95 G Ä V L E GÄVLE GOLFKLUBB GÄVLE GH STADGAR Antagna den 20 juni 1949 Senaste ändring 2003 2003 G R Ö N A V Ä G E N 10, 805 95 G Ä V L E STADGAR GÄVLE GK Antagna den 20 juni 1949. REVIDERINGSHISTORIK Ändrade 1968,

Läs mer

STADGAR. för. Linköpings Orienteringsklubb

STADGAR. för. Linköpings Orienteringsklubb STADGAR för Linköpings Orienteringsklubb Innehåll ALLMÄNNA BESTÄMMELSER...3 1 Ändamål...3 2 Sammansättning...3 3 Tillhörighet m.m...3 4 Beslutande organ...3 5 Firmateckning...3 6 Verksamhets- och räkenskapsår...4

Läs mer

Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen.

Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen. Stadgar för Uppsala Survival IF Föreningens namn: Uppsala Survival IF Säte: Uppsala Allmänna bestämmelser 1 Ändamål Föreningen ska bedriva idrotten Survival. Föreningens förståelse för vad som är Survival

Läs mer

Normalstadgar för idrottsförening STADGAR

Normalstadgar för idrottsförening STADGAR Normalstadgar för idrottsförening Antagna av Riksidrottsstyrelsen 1999-12-01 STADGAR För den ideella föreningen: HALLANDS NATIONS FOTBOLLSFÖRENING med hemort i S kommun. Bildad 1988 som Tuna ängs FF och

Läs mer

Innehåll. Idrottsrörelsens verksamhetsidé 4. Allmänna bestämmelser 5

Innehåll. Idrottsrörelsens verksamhetsidé 4. Allmänna bestämmelser 5 Innehåll Idrottsrörelsens verksamhetsidé 4 Allmänna bestämmelser 5 1 Ändamål 5 2 Sammansättning 6 3 Tillhörighet m.m. 6 4 Beslutande organ 6 5 Firmateckning 6 6 Verksamhets- och räkenskapsår 6 7 Stadgetolkning

Läs mer

GÖTEBORGS TURNFÖRENING

GÖTEBORGS TURNFÖRENING För den ideella föreningen Göteborgs Turnförening (GTF) med hemort i Göteborgs kommun. Föreningen bildades 19 november 1932 na senast fastställda / ändrades av årsmöte den 4 april 1998, och justerades

Läs mer

Stadgar för Hallands Golfförbund (HGDF)

Stadgar för Hallands Golfförbund (HGDF) Stadgar för Hallands Golfförbund (HGDF) Sida 1 (12) STADGAR FÖR HALLANDS GOLFFÖRBUND (HGDF) I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G Sid * ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål... 3 2 Sammansättning... 3 3 Anslutning...

Läs mer

STADGAR. för den ideella föreningen SÖDERS SKID- OCH ORIENTERINGSLAG - TYRESÖ med hemort i Tyresö kommun.

STADGAR. för den ideella föreningen SÖDERS SKID- OCH ORIENTERINGSLAG - TYRESÖ med hemort i Tyresö kommun. STADGAR för den ideella föreningen SÖDERS SKID- OCH ORIENTERINGSLAG - TYRESÖ med hemort i kommun. Bildad den 27-28 mars 1968 som TYRESÖ SOK och namnändrad till SÖDERS SKID- OCH ORIENTERINGSLAG - TYRESÖ

Läs mer

Stadgar för den ideella idrottsföreningen Friskis&Svettis Göteborg

Stadgar för den ideella idrottsföreningen Friskis&Svettis Göteborg Stadgar för den ideella idrottsföreningen Friskis&Svettis Göteborg 1 Inledande bestämmelser 1.1 Föreningens firma är Idrottsföreningen Friskis&Svettis, Göteborg. 1.2 Styrelsen har sitt säte i Göteborgs

Läs mer

STADGAR FÖR LULEÅ JU-JUTSUKLUBB ANTAGNA VID ÅRSMÖTET 2003-10-20 FASTSTÄLLDA VID ÅRSMÖTET 2004-11-01

STADGAR FÖR LULEÅ JU-JUTSUKLUBB ANTAGNA VID ÅRSMÖTET 2003-10-20 FASTSTÄLLDA VID ÅRSMÖTET 2004-11-01 STADGAR FÖR LULEÅ JU-JUTSUKLUBB ANTAGNA VID ÅRSMÖTET 2003-10-20 FASTSTÄLLDA VID ÅRSMÖTET 2004-11-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Idrottsrörelsens verksamhetsidé... 5 Idrott är... 5 Idrott består av... 5 Vi organiserar

Läs mer

STADGAR Föreningen Pure Power

STADGAR Föreningen Pure Power STADGAR Föreningen Pure Power Normalstadgar för idrottsförening Antagna av Riksidrottsstyrelsen 2014-08- 04 STADGAR för den ideella föreningen Pure Power med hemort i Kungsbacka kommun. Bildad den 22 augusti

Läs mer

STADGAR. Idrottsrörelsens verksamhetsidé. Sid 1 (12)

STADGAR. Idrottsrörelsens verksamhetsidé. Sid 1 (12) Sid 1 (12) STADGAR för den ideella föreningen Jämtlands motorklubb med hemort i Östersunds kommun. Föreningen bildad år 1924. Stadgarna senast fastställda/ändrade av årsmöte den mars år 2002. Idrottsrörelsens

Läs mer

Stadgar för Linköpings Hockey Club. bildad den 4 augusti 1976 STADGAR

Stadgar för Linköpings Hockey Club. bildad den 4 augusti 1976 STADGAR Stadgar för Linköpings Hockey Club bildad den 4 augusti 1976 Reviderad efter Riksidrottsstyrelsens normalstadgar för idrottsförening 2004-06-15 STADGAR för den ideella föreningen LINKÖPINGS HOCKEY CLUB,

Läs mer

Stadgar för Föreningen Ystad Tactical Fitness

Stadgar för Föreningen Ystad Tactical Fitness STADGAR För den ideella föreningen: Föreningen Ystad Tactical Fitness med hemort i Ystad kommun. Bildad den 6 september 2006 Stadgarna upprättade den 6 september 2006, samt reviderade den 17 februari 2011

Läs mer

STADGAR. Idrottsrörelsens verksamhetsidé

STADGAR. Idrottsrörelsens verksamhetsidé STADGAR för den ideella föreningen Nyköpings Speedway Klubb med hemort i Nyköpings kommun. Bildad den 2005-03-07 Stadgarna senast ändrade av Extra Årsmöte den 27 januari 2009 gällande 25, för att fastställas

Läs mer

VIMIL VI som MIst någon mitt i Livet Föreningsstadgar antagna av årsmötet 2005-01-26. Reviderade 2009-01-31.

VIMIL VI som MIst någon mitt i Livet Föreningsstadgar antagna av årsmötet 2005-01-26. Reviderade 2009-01-31. 1(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING. VIMILS mål och intentioner..... Allmänna bestämmelser.. 1 Ändamål.. 2 Sammansättning.. 3 Beslutande organ. 4 Firmateckning. 5 Verksamhets- och räkenskapsår. 6 Stadgetolkning

Läs mer

Föreningsstadgar antagna 31 augusti 2011 Föreningen Stenungsunds Kampsportsakademi RF-nummer 29187-23

Föreningsstadgar antagna 31 augusti 2011 Föreningen Stenungsunds Kampsportsakademi RF-nummer 29187-23 Föreningsstadgar antagna 31 augusti 2011 Föreningen Stenungsunds Kampsportsakademi RF-nummer 29187-23 1/17 Innehållsförteckning STADGAR... 4 Idrottsrörelsens verksamhetsidé... 5 Idrott är... 5 Idrott består

Läs mer

ÅRSBOK KARLSTAD GOLFKLUBB

ÅRSBOK KARLSTAD GOLFKLUBB ÅRSBOK 2015 KARLSTAD GOLFKLUBB Vi är Karlstad Golfklubb den leende golfklubben! Karlstad Golfklubb Karlstad GK Höja 510, 655 92 Karlstad Bankgiro 612-0216 Postgiro 29 83 78-1 Kansli...86 63 53 Klubbchef...86

Läs mer