Kallelse till Vårårsmöte

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kallelse till Vårårsmöte"

Transkript

1

2 Kallelse till Vårårsmöte Datum: Tisdagen den 26 mars 2013 Tid: Plats: Pulsen konferens, Astern, Kyrkängsgatan 8, Borås Lokal: Merkurius Förslag till Stadgeenlig föredragningslista 1. Mötet öppnas. 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3. Fastställande av röstlängd för mötet. 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. 5. Fastställande av föredragningslistan. 6. Val av två protokollsjusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet. 7.a Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret. 7.b Styrelsens årsredovisning (resultat- och balansräkning) för det senaste räkenskapsåret. 8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- /räkenskapsåret. 9. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av resultatet i enlighet med balansräkningen. 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser. 11. Uppdatering av klubbens stadgar (Se bilaga 1) 12. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner. 1. Inga motioner inkomna i rätt tid 13. Övriga frågor. 1. Återkoppling på styrelsens uppdrag gällande medlemsavgifter från höstårsmötet 2. Styrelsen föreslår att: styrelsen i dotterbolaget Borås Golf AB utses av styrelsen i Borås Golfklubb. 14. Mötet avslutas. Välkomna /Styrelsen 2

3 Mål säsongen 2012 presenterade på höstårsmötet 2011 Mål för 2012 Att implementera den nya organisationen under Att skapa ett positivt medlemsflöde med minst netto 100 nya fullbetalande medlemmar. Att under 2012 bygga klart de planerade tees på Master Course. Att under 2012 konsolidera ekonomin och skapa en vinst om minst 500 kkr. Verksamhetsberättelse Vi kan nu blicka tillbaka på ett intensivt Det har varit ett år med försäljning av Vita Villan, färdigställa hål 15 och 16 på Master Course och förändringar i organisationen. Under 2011 genomförde klubben en omfattande organisationsöversikt. Inför 2012 har huvudsyftet varit att skapa utrymme för mer Vi-känsla och en bättre ekonomi. Personalförsörjningen under året började inledningsvis med att anställa entreprenören Krister Andersson som PRO och som medhjälpare under året har vi haft Raimo Sjöberg. Åldersfördelning och rörelse av medlemmar mellan olika kategorier och klubbar är större än tidigare. Vi har inte åstadkommit det positiva medlemstillskott som var målet under Valet av klubbtillhörighet har inte så stor betydelse för dagens golfare som förut och medlemsformer med större valmöjligheter är attraktiva för nya medlemmar. Vår produkt, Borås Golfklubb, med två 18-hålsbanor och en teknikanläggning måste än mer marknadsföras som en anläggning i tiden. Arbetet med detta har startats upp med en marknadsplan och handlingsplan som bygger på klubbens strategiska målsättningar. Vi har även haft A+ samarbetet under 2012 med Varberg GK som ny partner. Fastigheten Vita Villan är avstyckad och servitut finns upprättat mellan klubben och de nya ägarna. Villan har fått ett ordentligt ansiktslyft interiört och 2013 blir de nya ägarnas första riktiga verksamhetsår. Vi har redan ett gott samarbete mellan klubben och Vita Vilan Logi AB. Master Course är sedan den 28 juni 2012 öppen i sin helhet. Banan har fått mycket god kritik för sin layout, även om den är svårspelad med sina utmanande green- 3

4 områden. Genomförda tävlingar visar också att vi har en mycket bra anläggning och en tävlingsorganisation som klarar uppgiften. Södra banan har fått ökad vård under säsongen och är i god kondition, likaså har Pulsen Teknikbana fått nytt gräs på de flesta greenerna och banan i sin helhet är nu i bra skick. Budgeten för 2012 hade stora förväntningar på utfall av Master Course, men en sen öppning, som beskrivits ovan, av den totala bansträckningen har varit en starkt bidragande orsak till lägre intäkter än budgeterat. En förväntad ökad medlemsökning var också budgeterad, men även den blev lägre än budget. Vi har trots lägre intäkter lyckats uppnå ett positivt resultat på ca 110 kkr och likviditeten har hållits enligt plan. Detta mycket beroende på försäljningen av Vita Villan, men även en stram ekonomisk styrning. Med tanke på detta är resultatet bra och vi har hela tiden haft likviditet för vår verksamhet. Klubben har också haft uppmärksammade framgångar i tävlingssammanhang både bland juniorer, elit och seniorer. Detta tack vare fantastiskt fina insatser av ideella tränare, föräldrar och ledare. Med ovan sagda kommer Engagemang, Kunskap, gemensam respekt och Glädje bli viktigare än någonsin! 4

5 Redogörelse från kommittéerna Reklamkommittén Kommittén har genomfört två mycket uppskattade aktiviteter med våra partners samt Julbord. Kommittén har också stöttat klubben med prisbord i samband med juniortävlingar och det stora Höstkalaset. I övrigt har också ordföranden stöttat klubben aktivt inom området marknad. Historiekommittén Klubbens konstituerande möte hölls den 12:e april för 80 år sedan, det föreslås att detta bör markeras med en sammankomst om intresse finns i klubben. Historia kommittén har blivit kontaktade av SGF som vill skriva en bok om udda tilldragelser i tidig svensk golf och de tycker att klubbens första klubbhus ( järnvägsvagnen) platsar i detta sammanhang. Borås Golfhistoriska sällskap har anmält sitt intresse att stå värd för Hickory-SM, dock är evenemanget så populärt att vi inte kommer på tur förrän tidigast Det är över 100 startande från flera nationer i tre klasser och normalt ett 50-tal medresenärer. Seniorkommittén Seniorkommittén har under året bestått av följande medlemmar: Erik Svensson, ordförande och ansvarig för 4-kampen herrar, Arne Levin, vice ordförande, Britt Tjernström, sekreterare, Lars-Erik Hansson, kassör, Paul Ericsson, tävlingsansvarig, May-Liz Ardenius, ansvarig för 4-kampen damer och Christina Olsson, ledamöter. Kommittén har under året haft 10 protokollförda sammanträden. Utbyte Vi har som tidigare år haft utbyte med Alingsås GK, Bredareds GK och Ulricehamns GK för damer och herrar, med spel hos varje klubb en gång. 4-kampen för 10-mannalag D55 vanns av Alingsås före Borås Ulricehamn och Bredared. 4-kampen för 20-mannalag H65 vanns av Borås före Alingsås Bredared och Ulricehamn. Vi har under året haft utbyte med Varbergs GK i matchspel för H65 med två 8- mannalag från varje klubb. Vi spelade i Varberg i maj och returen gick i Borås i början av oktober. Seger för Varberg i maj och för Borås i oktober. 5

6 OPAL träffar OPAL hade som vanligt förmiddagsträffar på Pulsen Golf Center med start tisdagen den 10 januari. Regelutbildning i två grupper under ledning av Arne Levin, träning under ledning av Krister Andersson, puttningstävling samt social samvaro. Genomsnitt bevistades inomhusträffarna av ca 80 personer. Claes och Angela Fridell genomförde under slutet av året funktionell fysisk träning i PGC för 2 grupper. Trivsel kväll arrangerades den 14 mars med ca 50 personer. Vårresan gick till Wiredaholms GK den 21 till 23 maj med ca 45 deltagare. Endagsresa till Kobergs GK den 18 september med 56 deltagare. Tävlingssäsongen i OPAL s regi startade den 24 april och pågick till den 27 september med uppehåll under golfveckan. Utöver resorna till Wiredaholm och Koberg arrangerades 22 tävlingar på Borås GK. Tillsammans med resorna och tävlingar på egen klubb har vi under året noterat 1454 starter. Anläggningskommittén Kommittén har haft flera planerade möten med banchefen. Arbetet har huvudsakligen fokuserat till färdigställande av Master Course. Kommittén har även följ upp arbetet med egenkontroll av vatten. Junior- och elitkommittén Ännu ett år har gått och även 2012 har varit ett år där klubben skördat framgångar. Framgångar går att mäta på många sätt. Det kan vara en enskild individ eller lags placering i en tävling, placering i rankinglistor, antal tränande spelare eller ett tackbrev från en förälder som tycker att den senaste aktiviteten som träningsgruppen genomförde var uppskattad. Oavsett på vilket sätt vi mäter vår verksamhet, skall alla som bidrar till Borås GK s junior- och elitverksamhet tillängnas ett stort tack! Tävlingar och resultat Under 2012 har vi framförallt kunnat se resultat i tävlingar och rankinglistor och det är på bred front som detta märks. En bred verksamhet börjar också ge spår av toppplaceringar på såväl junior- som seniornivå. Detta bygger på, att vi under flera år kunnat jobba på ett systematiskt sätt med bra kontinuitet, vilket är viktigt även i framtiden hade Borås GK stora framgångar i tävlingssammanhang. Daniel Knutsson vann Svenska Mini-Touren hela ranking för året, vilket han grundlade genom segrar i Vara-Bjertorp Open och Torreby Open. Ytterligare segrar togs genom Oliver Larsson som vann Skövde Open Olivers lillasyster Johanna ville inte vara sämre utan vann Skandia Tour Riks på Ale GK, och fick bl.a. genom den segern en inbjudan till Annika Sörenstams internationella inbjudningstävling i Linköping i september. 6

7 Jessica Karlsson tog sig till sista steget i kvalet till damernas Europa-Tour, där hon inte nådde ända fram för att få full spelrätt Hon kommer dock att få spela en hel del på LET under 2012, så håll tummarna för Jessica i hennes satsning. Frida Gustafsson-Spång har vi bl.a. kunnat läsa en hel del om i Borås Tidning. Frida flyttade i augusti till USA för att gå på college. Redan under sin första termin vann hon sin första tävling i USA. Frida är med i damlandslaget Tävlingstrappan I tävlingstrappans lägre steg så tog Borås GK s yngre juniorer ett flertal segrar i Skandia Tour, och därmed uppflyttningsplatser till nästa steg i tävlingsutvecklingen. För att uppmuntra till tävlingsdeltagande stimulerar vi deltagande i Skandia Tour Distrikt för de yngsta hade vi 119 starter på dessa tävlingar, vilket är 3 starter fler än Totalt hade Borås GK 22% av samtliga starter på Distriktstouren i Västergötland, vilket motsvarar 66 starter fler än näst största klubb i disktriktet arrangerades Elitserien för klubblag för herrar och damer i Barsebäck. Utöver en fantastisk lagsammanhållning och trevlig vecka spelade våra lag makalöst bra golf. Damlaget placerade sig bäst på en meriterande femte plats. Herrarna var inte mycket sämre med en sjätteplats, och där var det mersmak då laget efter två dagar var på silverplats Både herr- och damlaget är givetvis kvalificerade för Elitserien 2013, som även detta år går i Barsebäck. Lag-SM Juniorlaget som 2011 tog silvermedalj i lag-sm hade givetvis spänt bågen för att ta sig till slutspelet i Spanien för att kriga om medaljerna även Efter det inledande slagspelet på ett kaftigt blåsigt Flommens GK så var laget i ledning. Men redan i första lagmatchen på lördagen blev det en snöplig förlust och därmed försvann möjligheten till spel om medaljer i Spanien. SGF Ranking På Svenska Golfförbundets klubbranking är Borås GK rankat som 21 i slutet på 2012, vilket är i paritet med den 19 plats som vi hade På klubbrankingen för juniorer har klubben under 2012 avancerat från plats 9 till plats 6. Grunderna till framgång En viktig grund till spetsframgångarna beror på en bra bredd. Denna läggs i våra juniorgrupper där vi framförallt har blivit duktigare under året på att skapa fler träningstillfällen och för många fler juniorer breddad verksamheten till att omfatta kondition och styrka, samt även mentalt och kostkunskap. Borås GK som tävlingsarrangör Som tävlingsarrangör har Borås GK stått som värd för tre större juniortävlingar. Först arrangerades Skandia Tour distrikt omgång 1 på södra banan i början på maj med 126 starter. Detta var den distriktstävling under säsongen som samlade överlägset flest startande. I början på juli arrangerade vi Wilson Junior Open, som är en JMI-tävling. Denna gick av stapeln på Master Course. 7

8 Näst sista helgen i september stod vi värd för Skandia Tour Riks omgång 6 med deltagare från hela landet. Denna tävling genomfördes på Master Course i strålande väder med idel superlativ från deltagare och representanter från Svenska Golfförbundet. Nationell Idrottsutbildning Klubben har under året tillsammans med Bredareds GK drivit Nationell Idrotts Utbildning för golf på Sven Eriksson gymnasiet. På detta program samt i den Lokala Idrotts Utbildning har Borås GK under läsåret 2012/2013 totalt fyra elever. Engagemang För att knyta an till inledninga av verksamhetsberättelsen tillägnas ett stort tack till alla spelare, ledare, anhöriga och anställda på klubbens för sitt engagemang och stöd som gör verksamheten möjlig. TACK Som avgående ordförande i Junior- och Elitkommittéen önskas tillträdande ordförande med sin nya organisation lycka till och hopp om ett framgångsrikt 2013! Junior- Elitkommittéen genom Stefan Carlsson Damkommittén Damkommittén har under året haft 6 protokollförda möten. Kommittén bestod av ordförande Birgitta Brorson, ledamöter Marie Andersson, Kerstin Thyrén, Susanne Ljunggren. Pia Jansson och Åse Krafft. Uppstartsmöte Året började vi med ett välbesökt vårmöte i restaurangen ca. 90 damer kom för att äta en god bit mat, få information om årets evenemang och en modevisning från shopen. Tävlingar På tävlingarna som vi arrangerade under 2012 hade vi totalt 465 startande vilket var i snitt 27 per tävling. Den tävling som lockade flest startande var Shopens singel där var det 45 damer som kom till start. Den 7 juli anordnade vi Borås damdag där 44 damer spelade vår singeltävling, utav dess kom 15 stycken från 6 andra klubbar. I augusti var det 29 damer som åkte på hemlig bussresa som gick till Skaftö där vi spelade på en fin och utmanade bana i vackert väder. En matchcup för 32 damer spelades under året. Under året var damkommittén tävlingsledare för Wackes fyrboll bästboll. På höstmötet som hölls i Pulsen center var det prisutdelning för Borgs Singel, matchcupen samt för de öppna tävlingarna som vi hade haft under säsongen. 8

9 Damkommittén har varit hålvärdar för hål nr 11 på Master Course och vid ett par tillfällen varit där och ansat bunkrar och fixat så det ser bra ut. Damkommittén vill tacka alla sponsorer som ställt upp med fantastiska priser under året. Vi vill även tacka personalen i kansliet, all banpersonal, Magnus med personal i restaurangen, personalen på Pulsen golfcafé, Göran och Göran som hjälpte oss på damdagen, samt alla andra som hjälpt oss att genomföra våra arrangemang under året. Regel- och hcp-kommittén Regelutbildning har under våren 2012 genomförts med deltagare från Senior/Opal under ledning av Arne Levin. Under tiden oktober december genomfördes regelutbildning där 31 av klubbens medlemmar deltog med Roy Persson och Jan- Åke Brandt som ledare. 11 av deltagarna godkändes vid det avslutande klubbdomarprovet. Klubbens deltagare i de olika klasserna i det regionala seriespelet har under våren erbjudits en regelgenomgång under ledning av Roy Persson och Jan-Åke Brandt. Hcp-revision har genomförts och dessutom har ett antal handicapärenden hanterats under året. Banmarkeringarna på båda banorna har fortlöpande setts över under spelsäsongen. Kommittén har under året bestått av Roy Persson, Walter Kuusk, Arne Levin samt Jan-Åke Brandt som ordförande. Tävlingskommittén Vi tycker att året som gått har varit bra och att vi har tillgodosett de flesta önskemål som vi fått av er medlemmar. Vi har genomfört de flesta tävlingar utan större problem, även under ombyggnationen av Master C. Tävlingsverksamheten på klubben är hög och det gläder oss och de som är ansvariga för tävlingarna. Jag hoppas att det kommer att bli ett minst lika bra golfår Organisation och ansvar: Kommittén ansvarar för: Ansvarar för klubbens tävlingsverksamhet och att tävlingarna genomförs så professionellt sätt som möjligt. Följa upp tävlingsverksamheten på klubben och utvärdera dessa. Ta fram en tävlingskalender för säsongen Nystart av Tävlande första gången. Utbilda tävlingsledare i Git-systemet Kommitténs sammansättning har under året varit: Joakim Zeybrandt, Ordförande 9

10 Lennart Forsman/Tove Forsman Jonas Gran Åke Srtömberg Göran Krafft Kommittéen riktar avslutningsvis ett stort tack till Sponsorer, Tävlingsledare, Funktionärer och övriga medverkande vid årets tävlingar. Handigolfkommittén Kommittén har bestått av Emil Wändemark och Daniel Brorsson Under 2012 har Handigolfkommittén på Borås Golfklubb arbetat med: Organiserad träningsgrupp för personer med funktionshinder varje måndag mellan med undantag för juli månad samt ett kortare jul uppehåll. Rekrytering och Marknadsföring har haft stor prioritet under Under året har vi genomfört ett flertal prova på dagar, vi gjorde även ett litet event på Stora Torget på Påskafton där vi hade riggat upp med vår utrustning och vår Paragolfer för rullstolsburna att testa. Då lät vi folket som var i rörelse på staden prova på att slå några slag för att bl.a försöka hamna i torgbrunnen. Vi finns nu även med i FUB s aktivitetskalender, vilket har lockat nya Handigolfare till vår grupp. Handigolf Tour anordnades för andra året i följd. Denna gången hade vi 30 deltagare varav 5-6 spelare tillhör Svenska Handigolflandslaget. Med hjälp av alla ideella medhjälpare som vi har på klubben som ställde upp med allt från Starter, Tävlingsledare och Caddies till spelarna så känner vi att genomförde tävlingsarrangemanget med mycket bra resultat. Tillgänglighetsanpassning på våra banor är en ständig del för oss, där vi under 2012 riktade in oss i första hand på träningsområden och åtkomst till de nya teerna på Master Course. Stort tack till Kevin Collins med personal på Banan som hörsammar våra behov och hjälper oss i arbetet. Daniel Brorsson från Handigolfkommittén har även assisterat Hulta GK med sina kunskaper i deras stundande tillgänglighetsanpassning. 10

11 Resultat och balansräkning för 2012 KONCERNRESULTATRÄKNING Utfall Budget Utfall INTÄKTER Medlemsavgifter Spelrättsavgifter Greenfee Företagsgolf Sponsorintäkter Kommunala och statliga bidrag Hyresintäkter Skogsintäkter Bingointäkter Kioskintäkter Rangeintäkter Aktiverat eget arbete Återvunnen moms Övriga intäkter Summa intäkter KOSTNADER Föreningskostnader Övriga kostnader Personalkostnader Summa kostnader Resultat före avskrivningar Planenliga avskrivningar Finansiellt netto Försäljning Vita Villan & reavinst inv Redovisat resultat INVESTERINGAR Utfall Budget Utfall Parkeringsområde Masters course Maskiner *) Övrigt

12 *) Investeringar 2012 och 2013 finansieras genom leasing och redovisas bland kostnaderna NOTER TILL RESULTATRÄKNING Utfall Budget Utfall Not 1 - Föreningskostnader AB - Inköp kiosk mm GK - Kommittéer Not 2 - Övriga kostnader AB - Banskötsel AB - Fastighet AB - Övrigt GK - SGF GK - Övrigt Not 3 - Personalkostnader AB - Banskötsel AB - Kiosk AB - Administration GK - Övrigt KONCERNBALANSRÄKNING Per den 31/ Utfall Budget Utfall TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Mark Markanläggningar Bananläggningar Övningsområde med byggnad Pågående nyanläggning Masters course Bevattningsanläggning Klubbhusbyggnader Verkstäder och bodar Maskiner och inventarier Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kundfordringar Uppl.intäkter o kortfr. fordringar Likvida medel Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar

13 Per den 31/ Utfall Budget Utfall EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Balanserad vinst Årets resultat Summa eget kapital Långfristiga skulder Checkräkningsskuld Lån Kommunlån Medlemslån Minnesfond Tillfälligt medlemslån Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Kortfristig del av långfristig skuld Kortfristiga medlemslån Uppl. kostnader o förutbet. intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Beviljade krediter Checkräkningskredit Lån

14 Styrelse och ledning: Krister Lundgren, Johanna Parkhagen, Lennart Jonsson, Roy Persson, Tina Andersson, Claes Fridell, Stefan Carlsson Per Backe Ledning Richard Svensson Kevin Collins Charlotte Bratell Krister Andersson Ordförande Vice ordförande Kassör Ledamot Ledamot Ledamot Suppleant Suppleant Tf. Klubbchef Course Manager Marknad/Sälj Pro Ekonomi Hasseco Jan juni, löpande redovisning Per Sund Ef Juli okt, löpande redovisning Fr7h Okt -- Löpande redovisning och bokslut Entreprenörer Magnus Dise Krister Andersson Östra Vik Golfrestaurant Golfbiten Revisorer: Borås Golfklubb: Anders Willfors och Peter Emanuelsson Borås Golf AB: Anders Willfors och Peter Emanuelsson Valberedning: Valberedning för verksamhetsår 2012 Ann-Margret Carlsson, Paul Ericsson och Kjell Fasth (sammankallande). Medlemmar med uppdrag i förbund: Kjell Fasth, bankommittén VGF Peter Östlund, talangutvecklare, SGF Stefan Östanbäck, ungdom-/elitkommittén, distriktsdomare, VGF Jan Åke Brandt, tävlingskommittén, distriktsdomare, VGF Arne Levin, tävlingskommittén VGF Roy Persson, distriktsdomare, VGF Kristian Rödby, Juniorkommittén, VGF Styrelsens förslag till disposition av årets resultat:styrelsen föreslår att årets överskott kronor 110 tkr överförs i ny räkning. 14

15 Bilaga 1; Uppdatering av klubbens stadgar Vid SGF:s förbundsmöte 2011, beslutades att bestämmelserna 8, 9, 9a,11, 12, 22, 24 samt 26 är tvingande för samtliga golfklubbar i SGF och att de skall införas i golfklubbens stadgar Samtliga av dessa paragrafer tar sikte på ett ökat skydd för den enskilde golfspelaren ur ett medlemsperspektiv. Ändringar är markerade med kursiv text och streck i vänster marginal. Stadgar Borås Golfklubb Borås Golfklubb är en ideell förening, stiftad den 12 april 1933 och med hemort i Borås. Stadgarna fastställda vid årsmöte den 20 januari Tillägg/ ändring har skett vid årsmöte den 28 november 1997, vid årsmöte den 28 februari 1998, vid årsmöte den 29 februari 2000, vid årsmötet den 28 november 2002 samt vid årsmötet den 27 mars Vid SGF:s förbundsmöte 2011, beslutades att bestämmelserna 8, 9, 9a,11, 12, 22, 24 samt 26 är tvingande för samtliga golfklubbar i SGF och att de skall införas i golfklubbens stadgar senast den 30 juni Samtliga av dessa paragrafer tar sikte på ett ökat skydd för den enskilde golfspelaren ur ett medlemsperspektiv. Idrottens mål och inriktning (enligt Riksidrottsmötets definition 1993) Definition Idrott är fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat. Mål och inriktning Idrott skall inriktas på att utveckla individen positivt i såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt avseende. Idrott skall utformas och organiseras så, att den i någon form blir tillgänglig för alla och kan ge varje utövare tillfredsställelse med hänsyn till vars och ens värderingar. Idrott skall organiseras enligt demokratiska principer, varvid individuellt inflytande och ansvarstagande eftersträvas i gemensamma angelägenheter. Idrott skall verka som internationellt kontaktmedel och respektera alla människors lika värde. Allmänna bestämmelser 1 Ändamål Borås Golfklubb har som ändamål att verka för att medlemmarna kan utöva golfspel i enlighet med idrottens verksamhetsidé. Klubben skall i sin verksamhetsidé aktivt verka för en dopingfri idrott. 2 Sammansättning Borås Golfklubb består av de fysiska personer som har upptagits i klubben som medlemmar. 15

16 3 Tillhörighet m m Borås Golfklubb är medlem i Svenska Golfförbundet(SGF) och är därigenom ansluten till Sveriges Riksidrottsförbund (RF). Borås Golfklubb tillhör Västergötlands Golfdistriksförbund (GDF) samt Västergötlands Idrottsförbund (DF). Borås Golfklubb är skyldig att följa nämnda organisationers stadgar, tävlingsbestämmelser, övriga bestämmelser och beslut fattade av överordnat idrottsorgan. På begäran av Riksidrottsstyrelsen (RS), SGF:s styrelse (FS) eller respektive GDFeller DF-styrelse är Borås Golfklubb skyldig att ställa klubbens handlingar till förfogande samt lämna av dessa organ begärda uppgifter. 4 Beslutande organ Borås Golfklubbs beslutande organ är årsmöte, extra föreningsmöte och styrelsen. 5 Firmateckning Borås Golfklubbs firma tecknas av styrelsen eller, om styrelsen så beslutar, av två styrelseledamöter gemensamt eller av en särskild utsedd person. 6 Verksamhets- och räkenskapsår Borås Golfklubbs verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden 1 januari t o m 31 december (kalenderår). 7 Stadgetolkning Uppstår fråga om tolkning av dessa stadgar eller om förhållande som inte är förutsett i stadgarna, avgörs frågan av nästkommande årsmöte, vid extra föreningsmöte eller i trängande fall av styrelsen. 8 Stadgeändring För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med biträde av minst 2/3 av antalet avgivna röster. Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som av styrelsen. Beslut om stadgeändring träder i kraft sedan det godkänts av SGF och VGF. SGF och VGF har härvid rätt att påkalla ändring av stadgarna om de strider mot överordnade stadgar, bestämmelser och beslut eller på annat sätt anser vara olämpliga. 9 Upplösning av Borås Golfklubb För upplösning av Borås Golfklubb krävs beslut av årsmöte eller extra föreningsmöte med biträde av minst 2/3 av antalet avgivna röster. I beslut om upplösning av Borås Golfklubb skall anges att Borås Golfklubbs tillgångar skall användas till bestämt golffrämjande ändamål. Beslutet, jämte bestyrkta avskrifter av styrelsens och årsmötets eller extra föreningsmötets protokoll i ärendet, samt revisionsberättelse jämte balans- och resultaträkningar, skall omedelbart sändas in till SGF. 9a Förfogande över Borås Golfklubbs tillgångar. Beslut om att överlåta eller låta inteckna eller pantsätta golfklubbens fasta egendom ska fattas av årsmöte. Detsamma gäller beslut om att upplåta nyttjanderätt i sådan egendom utom i fall då det gäller del av ett hus. Årsmötets beslut är giltigt om minst tre fjärdedelar av de röstande har gått med på beslutet. 16

17 Borås Golfklubbs medlemmar 10 Medlemskap Medlemskap och spelrätt beviljas av styrelsen eller av den till vilken styrelsen överlämnat beslutanderätten härom. Ansökan om medlemskap får avslås endast om särskilda skäl föreligger,såsom hänsyn till arten eller omfattningen av Borås Golfklubbs verksamhet eller om det kan antas att sökanden kommer att motarbeta Borås Golfklubbs ändamål eller intressen. Ansökan får också avslås om sökanden tidigare varit medlem och utträtt enligt 11 2 stycket och inte till ansökan fogar de uteblivna inbetalningarna som föranlett utträdet. Beslut att avslå medlemsansökan skall fattas av styrelsen. I beslutet skall skälen redovisas och vad sökanden har att iakttaga enligt RF:s stadgar om han önskar överklaga beslutet. Beslutet skall inom tre dagar skriftligen avsändas till den som fått avslag på sin ansökan. Beslut om vägrat medlemskap får överklagas av den berörde senast inom tre veckor från den dag då beslutet meddelades enligt reglerna i 15 kap. RF:s stadgar. Hedersmedlem i Borås Golfklubb beslutas av årsmötet på förslag av styrelsen. Hedersmedlem är befriad från årsavgifter. 11 Utträde Medlem som vill utträda ur Borås Golfklubb, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat klubben. Medlem som inte fullgjort sina ekonomiska förpliktelser mot Borås Golfklubb skall anmodas att göra det inom 30 dagar efter det att han mottagit skrivelse härom. Underlåter han det och beviljar styrelsen honom inte anstånd skall han anses ha anmält sitt utträde ur Borås Golfklubb. 12 Uteslutning Medlem får inte uteslutas ur Borås Golfklubb av annan anledning än att han motarbetat Borås Golfklubbs verksamhet eller ändamål eller uppenbarligen skadat Borås Golfklubbs intressen. Härvid skall beaktas om han tidigare tilldelats varning. Om tillräckliga skäl för uteslutning inte föreligger får medlemmen tilldelas varning. Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas innan medlemmen beretts tillfälle att yttra sig inom av styrelsen angiven tid, minst 14 dagar, varvid medlemmen skall underrättas av skälen till den tilltänkta åtgärden. Beslut om uteslutning eller varning fattas av styrelsen. Beslut om uteslutning får begränsas till att omfatta viss tid, längst 6 månader från dagen för beslutet. I beslut enligt ovan skall skälen redovisas och vad sökanden har att iakttaga enligt RF:s stadgar om han önskar överklaga beslutet. Beslutet skall avfattas skriftligen och inom tre dagar sändas till den beslutet avser. 13 Medlems rättigheter och skyldigheter Medlem i Borås Golfklubb * har rätt att deltaga i sammankomster som anordnas för medlemmarna, * har rätt till information om Borås Golfklubbs verksamhet, * skall erhålla revers vid inbetalning av medlemslån, * har efter utträde ur Borås Golfklubb rätt till återbetalning av lån till Borås Golfklubb senast ett år efter utträdet, * skall följa Borås Golfklubbs stadgar och de beslut som fattas av klubbens organ samt följa de i 3 nämnda organisationernas stadgar, bestämmelser och beslut, 17

18 * får inte till annan överlåta eller upplåta någon rättighet som följer av medlemskapet, * skall betala de avgifter som beslutas av Borås Golfklubbs årsmöte * skall bistå Borås Golfklubb med lån (kapitalinsats) i den omfattning och på de villkor som beslutas av Borås Golfklubbs årsmöte * har inte rätt till del av Borås Golfklubbs behållning eller egendom vid upplösning av Borås Golfklubb. 14 Deltagande i den idrottsliga verksamheten Medlem har rätt att deltaga i Borås Golfklubbs idrottsliga verksamhet under former som är vedertagna inom idrotten. Medlem får, om Golfklubbens styrelse inte beslutar annat, delta i tävling eller uppvisning enligt de bestämmelser som utfärdas av SGF. Årsmöte och extra föreningsmöte 15 Tidpunkt, kallelse Årsmötet, som är golfklubbens högsta beslutande organ genomförs i form av ett höstårsmöte och ett vårårsmöte. Höstårsmöte hålls före november månads utgång. Vårårsmöte hålls före mars månads utgång. Styrelsen bestämmer tidpunkt och plats för respektive möte. Kallelse med förslag till föredragningslista för höst- respektive vårårsmöte, skall senast tre veckor före årsmötet tillsändas medlemmarna via brev (poststämplat), eller e-post, om sådan är anmäld och anslås på klubbens anslagstavla. Kallelsen skall tillsändas en per hushåll. Verksamhets- och förvaltningsberättelse, revisionsberättelse, verksamhetsplan med budgetförslag, styrelsen och valberedningens förslag samt inkomna motioner med styrelsens yttrande skall, senast en vecka före höst- respektive vårårsmötet, i tillämpliga delar finnas tillgängliga på plats som anges i kallelsen och tillhandahålls på respektive möte. 16 Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet Såväl medlem som styrelsen får avge förslag till ärenden att behandlas av årsmötet. Motion (förslag från medlem) skall vara styrelsen tillhanda senast fyra (4) veckor före årsmötet. Styrelsen skall till årsmötet avge skriftligt yttrande över motionen. 17 Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt Rösträtt på årsmötet har medlem som fullgjort sina ekonomiska förpliktelser mot klubben och under mötesåret fyller lägst 15 år. Rösträtten är personlig. Vid förhinder för röstberättigad medlem får rösträtten dock utövas genom ombud. Ombud, skall uppvisa skriftlig, dagtecknad fullmakt, får inte företräda fler än en medlem och skall själv vara medlem i förenigen. Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet. Närvarande representanter för RF, DF, SGF och VGF har yttranderätt på mötet. 18

19 18 Beslutförhet Årsmötet är beslutfört med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet. 19 Beslut och omröstning Beslut fattas med ja- eller nej-rop eller efter omröstning (votering) om sådan begärs. Beslut efter ja/nej-rop (utan omröstning) är fattat med acklamation. Beslut enligt 8 och 9 avgörs med där angiven röstmajoritet (kvalificerad majoritet). Beslut avseende val avgörs så att den/de väljs som erhåller högsta antalet avgivna röster (enkel relativ majoritet Övriga beslut avgörs så att bifall kräver mer än hälften av antalet avgivna röster (enkel absolut majoritet). Omröstning sker öppet, dock att val skall ske slutet om röstberättigad medlem begär det. Vid omröstning som ej avser val gäller, vid lika röstetal, det förslag som biträds av mötets ordförande, om han är röstberättigad. Är han inte röstberättigad avgör lotten. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra. Beslut bekräftas med klubbslag. 20 Valbarhet Valbar till Borås Golfklubbs styrelse och valberedning är röstberättigad medlem i Borås Golfklubb. Arbetstagare inom Borås Golfklubb får inte väljas till ledamot av styrelsen, valberedning eller till revisor i klubben. Klubben skall verka för att styrelsen, valberedningen, kommittéer och andra organ får sådan sammansättning att jämställdhet mellan kvinnor och män kan nås, samt att olika åldersgrupper finns representerade. Den som är styrelsemedlem i klubben eller dess dotterbolag får inte väljas till revisor i klubben. 21 Ärenden vid årsmöten Vid höstårsmöte skall följande ärenden behandlas och protokollföras. 1 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 2 Fastställande av röstlängd för mötet. 3 Fråga om mötet utlysts på rätt sätt. 4 Fastställande av föredragningslista. 5 Val av två protokollsjusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera protokollet. 6 Föredragning av styrelsens verksamhetsplan samt resultat- och investeringsbudget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret och i samband därmed fastställande av verksamhetsplan, budget, medlemsavgifter, övriga avgifter och medlemslån. 7 Val av a) klubbens ordförande, tillika ordförande i styrelsen för nästkommande verksamhetsår. b) klubbens vice ordförande, för nästkommande verksamhetsår, c) halva antalet övriga ledamöter för nästkommande verksamhetsår, två suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för nästkommande verksamhetsår, 19

20 d) två revisorer jämte revisorssuppleanter för nästkommande verksamhetsår. I detta val får styrelsens ledamöter ej deltaga. e) valberedning - tre ledamöter för nästkommande verksamhetsår, av vilka en skall utses som ordförande. f) ombud till Västergötlands Golfförbunds årsmöte för nästkommande verksamhetsår. 8 Behandling av styrelsens förslag samt i rätt tid inkomna motioner. 10 Övriga frågor. Beslut om stadgeändring eller i fråga om större ekonomisk betydelse för Borås Golfklubb eller för medlemmarna får fattas endast om ärendet angivits i kallelsen till årsmötet. Vid vårårsmötet skall följande ärenden behandlas och protokollföras: 1 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 2 Fastställande av röstlängd för mötet. 3 Fråga om mötet utlysts på rätt sätt. 4 Fastställande av föredragningslista. 5 Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera protokollet. 6 Föredragning av styrelsens i årsredovisningen intagna a) verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret, b) resultat - och balansräkning för det senaste verksamhetsåret. 7 Föredragning av revisorernas berättelse beträffande styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret. 8 Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av över- resp underskott i enlighet med balansräkningen. 9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser. 10 Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner. 11 Övriga frågor. Beslut om stadgeändring eller i fråga om större ekonomisk betydelse för Borås Golfklubb eller för medlemmarna får fattas endast om ärendet angivits i kallelsen till årsmötet. 22 Extra föreningsmöte Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra föreningsmöte. 1) Styrelsen är skyldig att kalla till extra föreningsmöte när en revisor eller minst en tiondel av Borås Golfklubbs röstberättigade medlemmar begär det. Sådan begäran skall ske skriftligen och innehålla skälen för begäran. 2) Antalet styrelseledamöter inklusive suppleanter går under det antal som anges i 25 och det medför att styrelsen inte kan uppfylla kravet på beslutsförhet enligt 27 vid styrelsemöte som skall hållas eller 3) Det kan antas att klubbens inte kan betala sina förfallna skulder eller at sådan oförmåga inträder inom kort. 4) När styrelsen har mottagit begäran om extra föreningsmöte skall den inom 14 dagar kalla till sådant möte att hållas inom två månader från kallelsen. 5) Kallelse med förslag till föredragningslista och eventuella handlingar skall senast 7 dagar före extra föreningsmöte tillsändas medlemmarna via brev elelr e-post, om sådan anmälts. Kallelsen skall tillsändas en per hushåll samt anslås på Borås Golfklubbs anslagstavla. 20

som är en ideell förening, stiftad den 18 april 1994 och med hemort i Tyresö.

som är en ideell förening, stiftad den 18 april 1994 och med hemort i Tyresö. STADGAR FÖR TYRESÖ GOLFKLUBB, som är en ideell förening, stiftad den 18 april 1994 och med hemort i Tyresö. KLUBBEN HAR FÖLJANDE INRIKTNING OCH MÅL FÖR IDROTTEN Definition Idrott är fysisk aktivitet som

Läs mer

för Växjö Golfklubb, som är en ideell förening, stiftad 1959 och med hemort i Växjö. 3 december 1992 7 december 2000 21 mars 2002 22 mars 2004

för Växjö Golfklubb, som är en ideell förening, stiftad 1959 och med hemort i Växjö. 3 december 1992 7 december 2000 21 mars 2002 22 mars 2004 Sidan 1 av (11) 1.1 S T A D G A R för Växjö Golfklubb, som är en ideell förening, stiftad 1959 och med hemort i Växjö. Stadgarna fastställda av årsmötet den 29 februari 1984 Stadgarna ändrade 4 december

Läs mer

som är en ideell förening stiftad 1938-06-13 och med hemort i Eksjö kommun. Stadgarna fastställda 2012-01-31.

som är en ideell förening stiftad 1938-06-13 och med hemort i Eksjö kommun. Stadgarna fastställda 2012-01-31. STADGAR för EKSJÖ Golfklubb som är en ideell förening stiftad 1938-06-13 och med hemort i Eksjö kommun. Stadgarna fastställda 2012-01-31. IDROTTENS MÅL OCH INRIKTNING Definition Idrott är fysisk aktivitet

Läs mer

STADGAR FÖR KALLFORS GOLFKLUBB

STADGAR FÖR KALLFORS GOLFKLUBB STADGAR FÖR KALLFORS GOLFKLUBB STADGAR FÖR KALLFORS GOLFKLUBB INNEHÅLLSFÖRTECKNING IDROTTENS VERKSAMHETSIDÉ ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål 2 Sammansättning 3 Tillhörighet mm 4 Beslutande organ 5 Firmateckning

Läs mer

STADGAR FÖR KARLSTAD GOLFKLUBB

STADGAR FÖR KARLSTAD GOLFKLUBB 1 STADGAR FÖR KARLSTAD GOLFKLUBB Stadgar för Karlstad Golfklubb, som är en ideell förening, stiftad den 23 april 1957 och med hemort i Karlstad. Stadgarna fastställda 7 april 1959 Stadgarna ändrade 10

Läs mer

för Högbo Golfklubb, som är en ideell förening, stiftad den 8 maj 1962 och med hemort i Sandviken

för Högbo Golfklubb, som är en ideell förening, stiftad den 8 maj 1962 och med hemort i Sandviken STADGAR för Högbo Golfklubb, som är en ideell förening, stiftad den 8 maj 1962 och med hemort i Sandviken Stadgarna fastställda 7 mars 1988 Stadgarna ändrade av årsmöte 12 december 1994 av årsmöte 9 december

Läs mer

STADGAR Brevikens Golfklubb

STADGAR Brevikens Golfklubb STADGAR Brevikens Golfklubb 1 STADGAR FÖR BREVIKENS GOLFKLUBB STADGAR för Brevikens Golfklubb, som är en ideell förening, stiftad den 1959-12-28 och med hemort i Karlsborg Stadgarna fastställda 1995-01-21

Läs mer

1 ÄNDAMÅL Golfklubben har som ändamål att verka för att medlemmarna kan utöva golfspel i enlighet med idrottens mål och inriktning.

1 ÄNDAMÅL Golfklubben har som ändamål att verka för att medlemmarna kan utöva golfspel i enlighet med idrottens mål och inriktning. STADGAR FÖR UDDEHOLMS GOLFKLUBB som är en ideell förening, stiftad 1965-05-24 och med hemort i Hagfors kommun. Stadgarna fastställda 1965-10-29. Stadgarna ändrade genom årsmötesbeslut 1975-11- 27, 1998-12-03,

Läs mer

STADGAR. för Hörlycke Golfklubb, som är en ideell förening, stiftad och med hemort i TROLLHÄTTAN. Organisationsnummer:

STADGAR. för Hörlycke Golfklubb, som är en ideell förening, stiftad och med hemort i TROLLHÄTTAN. Organisationsnummer: STADGAR för Hörlycke Golfklubb, som är en ideell förening, stiftad 2003-04-10 och med hemort i TROLLHÄTTAN Organisationsnummer: 866001-3544 Stadgarna fastställdes 2003-04-24 Stadgarna ändrades 2004-03-25

Läs mer

STADGAR FÖR SOLLERÖ GOLFKLUBB

STADGAR FÖR SOLLERÖ GOLFKLUBB STADGAR FÖR SOLLERÖ GOLFKLUBB STADGAR För Golfklubb, som är en ideell förening, stiftad den 14:4004-28 och med hemort på Sollerön. Stadgar från Svenska Golfförbundet fastställdes vid Årsmöte 2012.03.18

Läs mer

Stadgar för Billingens Golfklubb Stiftad år 1949

Stadgar för Billingens Golfklubb Stiftad år 1949 Stadgar för Billingens Golfklubb Stiftad år 1949 Stadgar för Billingens Golfklubb, som är en ideell förening, stiftad 1949 och med hemort i Lerdala i Skövde kommun Stadgarna antagna den 11 april 1996,

Läs mer

HÄSSELBY GOLFKLUBB STADGAR SGF:s NORMALSTADGAR FÖR GOLFKLUBB

HÄSSELBY GOLFKLUBB STADGAR SGF:s NORMALSTADGAR FÖR GOLFKLUBB April 2013 HÄSSELBY GOLFKLUBB STADGAR SGF:s NORMALSTADGAR FÖR GOLFKLUBB Normalstadgar antagna av Svenska Golfförbundets Förbundsstyrelse 1994-09-16, reviderade 1995-01-20, 1996-02-21, 2004-08-19 och 2011-04-16

Läs mer

Stadgar för Ljungbyheds Golfklubb, som är en ideell förening, stiftad 1956 och med hemort i Ljungbyhed.

Stadgar för Ljungbyheds Golfklubb, som är en ideell förening, stiftad 1956 och med hemort i Ljungbyhed. Stadgar för Ljungbyheds Golfklubb, som är en ideell förening, stiftad 1956 och med hemort i Ljungbyhed. Stadgarna fastställda 1998-01-14. Stadgarna ändrade 2006-03-14 Idrottens verksamhetsidé Idrott är

Läs mer

STADGAR. För Höganäs Golfklubb, som är en ideell förening, stiftad den 14/6 1997 och med hemort i Höganäs. Stadgarna fastställda den 14/6 1997

STADGAR. För Höganäs Golfklubb, som är en ideell förening, stiftad den 14/6 1997 och med hemort i Höganäs. Stadgarna fastställda den 14/6 1997 STADGAR För Höganäs Golfklubb, som är en ideell förening, stiftad den 14/6 1997 och med hemort i Höganäs. Stadgarna fastställda den 14/6 1997 Stadgarna ändrade och antagna 2005-11-28 Stadgarna ändrade

Läs mer

* VALBEREDNING 23 Sammansättning, åligganden... 16. * REVISION 24 Revision... 16

* VALBEREDNING 23 Sammansättning, åligganden... 16. * REVISION 24 Revision... 16 I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G Sid * IDROTTSRÖRELSENS VERKSAMHETSIDÉ... 3 * ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål... 4 2 Sammansättning... 4 3 Tillhörighet m m... 4 4 Beslutande organ... 5 5 Firmateckning...

Läs mer

STADGAR FÖR EKERUM GOLFKLUBB, SOM ÄR EN IDEELL FÖRENING STIFTAD DEN 9 AUGUSTI 1989

STADGAR FÖR EKERUM GOLFKLUBB, SOM ÄR EN IDEELL FÖRENING STIFTAD DEN 9 AUGUSTI 1989 STADGAR FÖR EKERUM GOLFKLUBB, SOM ÄR EN IDEELL FÖRENING STIFTAD DEN 9 AUGUSTI 1989 Reviderad 1997 Reviderad 2010 Reviderad 2013 1 IDROTTSRÖRELSENS VERKSAMHETSIDÉ Idrott är fysisk aktivitet som vi utför

Läs mer

Stadgar för Västerås Golfklubb

Stadgar för Västerås Golfklubb 1 Stadgar för Västerås Golfklubb VGK är en ideell förening, stiftad den 21 augusti 1931 och med hemort i Västerås. VGK invaldes som medlem i SGF den 5 april 1934 som 16:e klubb Stadgarna fastställda 10

Läs mer

STADGAR GRIPSHOLMS GOLFKLUBB FÖR

STADGAR GRIPSHOLMS GOLFKLUBB FÖR STADGAR FÖR GRIPSHOLMS GOLFKLUBB Innehållsförteckning Idrottens verksamhetsidé Allmänna bestämmelser 1 Ändamål... 4 2 Sammansättning... 4 3 Tillhörighet m m... 5 4 Beslutande organ... 5 5 Firmateckning...

Läs mer

STADGAR FÖR FRÖSÅKER GOLFKLUBB

STADGAR FÖR FRÖSÅKER GOLFKLUBB STADGAR FÖR FRÖSÅKER GOLFKLUBB I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G Sid * IDROTTENS VERKSAMHETSIDÉ... 2 * ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål... 3 2 Sammansättning... 3 3 Tillhörighet m m... 3 4 Beslutande

Läs mer

HÄSSLEGÅRDENS GOLFKLUBB STADGAR OCH IDROTTSRÖRELSENS VERKSAMHETSIDÉ

HÄSSLEGÅRDENS GOLFKLUBB STADGAR OCH IDROTTSRÖRELSENS VERKSAMHETSIDÉ 1(10) HÄSSLEGÅRDENS GOLFKLUBB STADGAR OCH IDROTTSRÖRELSENS VERKSAMHETSIDÉ ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 ÄNDAMÅL 2 SAMMANSÄTTNING 3 TILLHÖRIGHET M. M 4 BESLUTANDE ORGAN 5 FIRMATECKNING 6 VERKSAMHETS- OCH RÄKENSKAPSÅR

Läs mer

STADGAR för KARLSHAMNS GOLFKLUBB (KhGK) stiftad 1965, medlem nr 92 i Svenska Golfförbundet (SGF) och medlem i Blekinge Golfförbund (BGF)

STADGAR för KARLSHAMNS GOLFKLUBB (KhGK) stiftad 1965, medlem nr 92 i Svenska Golfförbundet (SGF) och medlem i Blekinge Golfförbund (BGF) STADGAR för KARLSHAMNS GOLFKLUBB (KhGK) stiftad 1965, medlem nr 92 i Svenska Golfförbundet (SGF) och medlem i Blekinge Golfförbund (BGF) I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G Sid * IDROTTSRÖRELSENS VERKSAMHETSIDÉ...

Läs mer

Stadgarna fastställda 20 januari 1988 Stadgarna ändrade 21 februari 1998... Stadgarna ändrade 2 mars 2005... Stadgarna ändrade 25 april 2012...

Stadgarna fastställda 20 januari 1988 Stadgarna ändrade 21 februari 1998... Stadgarna ändrade 2 mars 2005... Stadgarna ändrade 25 april 2012... SGF:s NORMALSTADGAR FÖR GOLFKLUBB 1. STADGAR för Sölvesborgs Golfklubb, som är en ideell förening, stiftad den 20 januari 1988 och med hemort i Sölvesborg Stadgarna fastställda 20 januari 1988 Stadgarna

Läs mer

för Karlskoga Golfklubb, som är en ideell förening, stiftad den 12 maj 1975 och med hemort i Karlskoga.

för Karlskoga Golfklubb, som är en ideell förening, stiftad den 12 maj 1975 och med hemort i Karlskoga. STADGAR för Karlskoga Golfklubb, som är en ideell förening, stiftad den 12 maj 1975 och med hemort i Karlskoga. Stadgarna reviderade och fastställda vid Årsmöte 2009. IDROTTSRÖRELSENS VERKSAMHETSIDÉ Idrott

Läs mer

Stadgar för Visby Golfklubb, som är en ideell förening, stiftad den 2 oktober 1958 och med hemort i Västergarn.

Stadgar för Visby Golfklubb, som är en ideell förening, stiftad den 2 oktober 1958 och med hemort i Västergarn. Stadgar för Visby Golfklubb, som är en ideell förening, stiftad den 2 oktober 1958 och med hemort i Västergarn. Innehållsförteckning IDROTTENSRÖRELSENS VERKSAMHETSIDÉ MÅL OCH INRIKTNING... 2 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Läs mer

3 BESLUTANDE ORGAN Föreningens beslutande organ är årsmöte, extra årsmöte och styrelsen.

3 BESLUTANDE ORGAN Föreningens beslutande organ är årsmöte, extra årsmöte och styrelsen. STADGAR för Showdansföreningen FLEX, som är en ideell förening, stiftad i januari 2002 och med hemort i Vallentuna kommun. Stadgarna antagna av årsmötet den 7 december 2001 och fastställda av årsmötet

Läs mer

Stadgar för Hälla golfklubb (Som bygger på SVENSKA GOLFFÖRBUNDETS NORMALSTADGAR FÖR GOLFKLUBB)

Stadgar för Hälla golfklubb (Som bygger på SVENSKA GOLFFÖRBUNDETS NORMALSTADGAR FÖR GOLFKLUBB) Stadgar för Hälla golfklubb (Som bygger på SVENSKA GOLFFÖRBUNDETS NORMALSTADGAR FÖR GOLFKLUBB) Hälla Golfklubb som är en ideell förening, stiftad 2001-12-14 och med hemort Västerås. Stadgarna fastställda

Läs mer

Stadgar för WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA

Stadgar för WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA Stadgar för WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA Antagna vid årsmöte 7 juni 2007 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål, sammansättning och hemort Wings Hockey Club Arlanda ( Föreningen ) har som ändamål att bedriva ishockeyverksamhet.

Läs mer

Förslag till STADGAR FÖR ÖSTRA GÖINGE GOLFKLUBB INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Förslag till STADGAR FÖR ÖSTRA GÖINGE GOLFKLUBB INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förslag till 1999-11-03 STADGAR FÖR ÖSTRA GÖINGE GOLFKLUBB INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid IDROTTENS VERKSAMHETSIDÉ 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål 1 2 Sammansättning 1 3 Tillhörighet m.m 1 4 Beslutande organ

Läs mer

Stadgar för Laholms Golfklubb, stiftad den 12 maj 1964.

Stadgar för Laholms Golfklubb, stiftad den 12 maj 1964. Stadgar för Laholms Golfklubb, stiftad den 12 maj 1964. Antagna och fastställda på Årsmöte den x februari 2010 STADGAR FÖR LAHOLMS GOLFKLUBB I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G Sid * IDROTTSRÖRELSENS

Läs mer

för Haverdals Golfklubb, som är en ideell förening, bildad 1988 och med hemort i Haverdal.

för Haverdals Golfklubb, som är en ideell förening, bildad 1988 och med hemort i Haverdal. STADGAR för Haverdals Golfklubb, som är en ideell förening, bildad 1988 och med hemort i Haverdal. Stadgarna fastställda 1989-01-14 Stadgarna ändrade 1990-11-28 1993-02-13 1997-02-08 2000-02-12 2005-03-06

Läs mer

STADGAR FÖR BOSJÖKLOSTER GOLFKLUBB

STADGAR FÖR BOSJÖKLOSTER GOLFKLUBB STADGAR FÖR BOSJÖKLOSTER GOLFKLUBB som är en ideell förening, stiftad den 5 februari 1974 och med hemort i Höör. Stadgarna är reviderade och fastställda dels av vårmötet den 10 februari 1990, dels av årsmötet

Läs mer

STADGAR FÖR ARLANDASTAD GOLFKLUBB

STADGAR FÖR ARLANDASTAD GOLFKLUBB Förslag till STADGAR FÖR ARLANDASTAD GOLFKLUBB Ideell förening, stiftad 1991-06-28. Stadgarna fastställda av årsmöte 1991-06-28. Stadgarna ändrade av årsmöte 2013- IDROTTENS MÅL OCH INRIKTNING Idrott är

Läs mer

IDROTTENS MÅL OCH INRIKTNING... 2

IDROTTENS MÅL OCH INRIKTNING... 2 STADGAR FÖR RYDÖ GOLFKLUBB IDROTTENS MÅL OCH INRIKTNING... 2 IDROTTSRÖRELSENS VERKSAMHETSIDÉ... 2 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 3 1 ÄNDAMÅL... 3 2 SAMMANSÄTTNING... 3 3 TILLHÖRIGHET M. M.... 3 4 BESLUTANDE

Läs mer

Stadgar för Österlens GK

Stadgar för Österlens GK Stadgar för Österlens GK som är en ideell förening, stiftad den 11 november 1945, med hemort i Simrishamns kommun. Stadgarna är senast fastställda 3 november 2013. IDROTTSRÖRELSENS VERKSAMHETSIDÉ Idrott

Läs mer

Stadgar för ULLARED FLÄDJE GOLFKLUBB

Stadgar för ULLARED FLÄDJE GOLFKLUBB Stadgar för ULLARED FLÄDJE GOLFKLUBB INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid * IDROTTSRÖRELSENS VERKSAMHETSIDÉ 1 * ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål 1 2 Sammansättning 1 3 Tillhörighet mm 2 4 Beslutande organ 2 5 Firmateckning

Läs mer

S T A D G A R. för. ALLERUM GOLFKLUBB, som är en ideell förening, stiftad den 30 maj 1992 och med hemort i Allerum.

S T A D G A R. för. ALLERUM GOLFKLUBB, som är en ideell förening, stiftad den 30 maj 1992 och med hemort i Allerum. Stadgarna fastställda i mars 1993 Stadgarna ändrade 30 mars, 1995 Stadgarna ändrade 22 maj, 1996 Stadgarna ändrade 25 november, 1999 Stadgarna ändrade 29 september, 2008 Stadgarna ändrade 25 mars, 2010

Läs mer

Araslövs Golfklubb Stadgar STADGAR. För ARASLÖVS GOLFKLUBB, som är en ideell förening, stiftad och med hemort i Kristianstad.

Araslövs Golfklubb Stadgar STADGAR. För ARASLÖVS GOLFKLUBB, som är en ideell förening, stiftad och med hemort i Kristianstad. STADGAR För ARASLÖVS GOLFKLUBB, som är en ideell förening, stiftad 1992-01-31 och med hemort i Kristianstad. Stadgarna fastställda 1992-01-21, reviderade 2005-11-15 och 2015-11-22 Araslövs Golfklubb bedriver

Läs mer

STADGAR. för Alingsås Golfklubb som är en ideell förening stiftad 1985-02-05 med hemort i Alingsås. STADGAR 2014-04-27 Sida 1(11)

STADGAR. för Alingsås Golfklubb som är en ideell förening stiftad 1985-02-05 med hemort i Alingsås. STADGAR 2014-04-27 Sida 1(11) STADGAR för Alingsås Golfklubb som är en ideell förening stiftad 1985-02-05 med hemort i Alingsås. STADGAR 2014-04-27 Sida 1(11) INNEHÅLLSFÖRTECKNING IDROTTSRÖRELSENS VERSAMHETSIDÉ 3 VÅR VERKSAMHETSIDÉ.

Läs mer

STADGAR LYCKE GOLFKLUBB. Stadgar för Lycke Golfklubb rev20100324 1. Formaterat: Teckensnitt:Times New Roman. Borttaget: Formaterat: Centrerad

STADGAR LYCKE GOLFKLUBB. Stadgar för Lycke Golfklubb rev20100324 1. Formaterat: Teckensnitt:Times New Roman. Borttaget: Formaterat: Centrerad STADGAR LYCKE GOLFKLUBB Borttaget: Centrerad Stadgar för Lycke Golfklubb rev20100324 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNNA BESTÄMMELSER...3 1 ÄNDAMÅL...3 2 SAMMANSÄTTNING...3 3 TILLHÖRIGHET M M...3 4 BESLUTANDE

Läs mer

Wisingsborgs Grevskaps Intresseförening

Wisingsborgs Grevskaps Intresseförening STADGAR Stadgarna antagna vid bildandemöte den 2012 02-19 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen skall verka för historiska värden angående Wisingsborgs Grevskap och Grevarna Brahes påverkan och betydelse

Läs mer

Idrott är fysisk aktivitet som vi utför för att kunna prestera mera, ha roligt och må bra.

Idrott är fysisk aktivitet som vi utför för att kunna prestera mera, ha roligt och må bra. STADGAR för Eda Golfklubb, som är en ideell förening, stiftad 1990-08-28 och med hemort i Eda kommun. Stadgarna fastställda 1990-08-28 Stadgarna ändrade 1992-02-08 1993-02-13 1997-12-07 1998-02-08 2002-02-10

Läs mer

STADGAR FÖR MALMÖ CITY GOLFKLUBB

STADGAR FÖR MALMÖ CITY GOLFKLUBB STADGAR FÖR MALMÖ CITY GOLFKLUBB STADGAR För Malmö City Golfklubb, som är en ideell förening, stiftad den 24 september 2013 genom samgående mellan Kvarnby Golfklubb och Sofiedal Golfklubb. Föreningen har

Läs mer

STADGAR. Fastställda vid höstårsmöte MORA GOLFKLUBB ORG.NR

STADGAR. Fastställda vid höstårsmöte MORA GOLFKLUBB ORG.NR STADGAR Fastställda vid höstårsmöte 2012-10-29 MORA GOLFKLUBB ORG.NR. 884401-1596 Mora Golfklubb org.nr 884401-1596 Stadgar 2012-10-29 Sida 2 (11) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid * IDROTTSRÖRELSENS VERKSAMHETSIDÉ

Läs mer

Huvudstadens Golfklubb Stadgar

Huvudstadens Golfklubb Stadgar För Huvudstadens Golfklubb, som är en ideell förening, stiftad den 12 september 1997 och med hemort i Vallentuna kommun. na fastställdes den 13 oktober 1997. Reviderad på årsmöte den 20 februari 2000 Reviderad

Läs mer

* VALBEREDNING 23 Sammansättning, åligganden * REVISION 24 Revision... 8

* VALBEREDNING 23 Sammansättning, åligganden * REVISION 24 Revision... 8 STADGAR FÖR LAGANS GOLFKLUBB 2011 I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G Sid * IDROTTENS VERKSAMHETSIDÉ... 1 * ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål... 1 2 Sammansättning... 2 3 Tillhörighet m m... 2 4 Beslutande

Läs mer

Stadgar för Romeleåsens Golfklubb Ekonomisk Förening

Stadgar för Romeleåsens Golfklubb Ekonomisk Förening Stadgar för Romeleåsens Golfklubb Ekonomisk Förening I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G Sid * IDROTTENS VERKSAMHETSIDÉ... 1 * ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål... 1 2 Sammansättning... 1 3 Tillhörighet

Läs mer

STADGAR för Söderköpings Golfklubb, som är en ideell förening,

STADGAR för Söderköpings Golfklubb, som är en ideell förening, STADGAR för Söderköpings Golfklubb, som är en ideell förening, stiftad 1983 och med hemort i Söderköpings kommun Stadgarna fastställda 1983-03- 24 Stadgarna ändrade 1989-08- 15, 1998-03- 10, 2002-03- 07,

Läs mer

STADGAR FÖR BOSJÖKLOSTER GOLFKLUBB

STADGAR FÖR BOSJÖKLOSTER GOLFKLUBB STADGAR FÖR BOSJÖKLOSTER GOLFKLUBB som är en ideell förening, stiftad den 5 februari 1974 och med hemort i Höör. Stadgarna är reviderade och fastställda dels av vårmötet den 10 februari 1990, dels av årsmötet

Läs mer

antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Föreningen har som ändamål att bedriva havsbastuverksamhet i Kullavik.

antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Föreningen har som ändamål att bedriva havsbastuverksamhet i Kullavik. Bilaga 1 till Protokoll Årsmöte 2015 STADGAR för Kullaviks Havsbastuförening antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Allmänna bestämmelser 1 Föreningens firma Föreningens firma

Läs mer

2 SAMMANSÄTTNING Golfklubben består av de fysiska personer som har upptagits i klubben som medlemmar.

2 SAMMANSÄTTNING Golfklubben består av de fysiska personer som har upptagits i klubben som medlemmar. SGF:s NORMALSTADGAR FÖR GOLFKLUBB STADGAR för Björnhults Golfklubb, som är en ideell förening, stiftad 1999 04 06 och med hemort i Falkenbergs kommun Stadgarna fastställda 1999 04 06 Stadgarna ändrade

Läs mer

STADGAR FÖR BJÄRE GOLFKLUBB

STADGAR FÖR BJÄRE GOLFKLUBB SGF:s NORMALSTADGAR FÖR GOLFKLUBB STADGAR FÖR BJÄRE GOLFKLUBB STADGAR För Bjäre Golfklubb, som är en ideell förening, stiftad den 30 april 1989 och med hemort i Båstad Kommun Stadgarna fastställda 1989

Läs mer

Stadgar för den ideella föreningen Önskeambulansen med hemort i Karlshamn Blekinge.

Stadgar för den ideella föreningen Önskeambulansen med hemort i Karlshamn Blekinge. Stadgar för den ideella föreningen Önskeambulansen med hemort i Karlshamn Blekinge. Förening Bildades 2011-03-21 Stadgar antogs av konstituerande årsmötet 2011-03-21 Allmänna bestämmelser 1 Föreningens

Läs mer

NYA STADGAR FÖR TORTUNA GK antagna 2008-03-17

NYA STADGAR FÖR TORTUNA GK antagna 2008-03-17 1 NYA STADGAR FÖR TORTUNA GK antagna 2008-03-17 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER STADGAR För Tortuna Golfklubb, som är en ideell förening, stiftad den 5 mars 1990 och med hemort i Västerås. Stadgarna fastställda

Läs mer

Stadgar för Särö Golf Club

Stadgar för Särö Golf Club Särö Golf Club, som är en ideell förening med hemort i Särö, är stiftad den 2 november 1981. Stadgarna är fastställda av årsmöte 1983-03-24 med ändring vid årsmöte 1983-11-16, ord. allmänt vårmöte 1986-03-17,

Läs mer

För Botkyrka Golfklubb, som är en ideell förening, stiftad den 3 mars 1980 och med hemort i Botkyrka.

För Botkyrka Golfklubb, som är en ideell förening, stiftad den 3 mars 1980 och med hemort i Botkyrka. Stadgar för Botkyrka Golfklubb För Botkyrka Golfklubb, som är en ideell förening, stiftad den 3 mars 1980 och med hemort i Botkyrka. Stadgarna fastställda 12 mars, 1981 Stadgarna ändrade 1987 1990 1995

Läs mer

STADGAR FÖR ASSARTORPS NYA GOLFKLUBB

STADGAR FÖR ASSARTORPS NYA GOLFKLUBB STADGAR för Assartorps Nya Golfklubb, som är en ideell förening med hemort i Lund. Ursprungliga stadgar antagna vid konstituerande möte 1992-11-25. Stadgarna senast ändrade 2013-04-25. STADGAR FÖR ASSARTORPS

Läs mer

för den ideella föreningen Rockoblues med hemort i Umeå. Bildad den 10/ Stadgarna antagna av årsmöte den 28/4 2013, Umeå

för den ideella föreningen Rockoblues med hemort i Umeå. Bildad den 10/ Stadgarna antagna av årsmöte den 28/4 2013, Umeå STADGAR för den ideella föreningen Rockoblues med hemort i Umeå. Bildad den 10/12 2011. Stadgarna antagna av årsmöte den 28/4 2013, Umeå ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att utveckla

Läs mer

Förslag till nya Stadgar för Skogaby Golfklubb vid årsmötet den 4 mars 2015

Förslag till nya Stadgar för Skogaby Golfklubb vid årsmötet den 4 mars 2015 Stadgar Idrottsrörelsens verksamhetsidé Allmänna bestämmelser 1. Ändamål 2. Sammansättning 3. Tillhörighet m.m. 4. Beslutande organ 5. Firmateckning 6. Verksamhets- och räkenskapsår. 7. Stadgetolkning

Läs mer

STADGAR FÖR SOTENÄS GOLFKLUBB. 5185585-v1

STADGAR FÖR SOTENÄS GOLFKLUBB. 5185585-v1 STADGAR FÖR SOTENÄS GOLFKLUBB STADGAR FÖR SOTENÄS GOLFKLUBB I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G Sid * IDROTTSRÖRELSENS VERKSAMHETSIDÉ... 3 * ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål... 3 2 Sammansättning...

Läs mer

Stadgar för den ideella idrottsföreningen Friskis&Svettis Göteborg

Stadgar för den ideella idrottsföreningen Friskis&Svettis Göteborg Stadgar för den ideella idrottsföreningen Friskis&Svettis Göteborg 1 Inledande bestämmelser 1.1 Föreningens firma är Idrottsföreningen Friskis&Svettis, Göteborg. 1.2 Styrelsen har sitt säte i Göteborgs

Läs mer

Stadgar för Kristianstads Golfklubb i Åhus, 838200-2130

Stadgar för Kristianstads Golfklubb i Åhus, 838200-2130 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid STADGAR 2 VISION 2 VERKSAMHETSIDÉ 2 LEDNING OCH ORGANISATION 2 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål 3 2 Sammansättning 3 3 Tillhörighet 3 4 Ledning och beslutande organ 3 5 Firmateckning

Läs mer

STADGAR. 2 Sammansättning Föreningen består av de fysiska eller juridiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

STADGAR. 2 Sammansättning Föreningen består av de fysiska eller juridiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar. STADGAR för den ideella föreningen Föreningen Fair Trade Shop i Norrköping, organisationsnummer 825001-7731 med hemort i Norrköping. Bildad den 1983-01-26. Stadgarna justerade vid föreningsmöte 2013-12-05

Läs mer

STADGAR FÖR UMEÅ GOLFKLUBB

STADGAR FÖR UMEÅ GOLFKLUBB STADGAR FÖR UMEÅ GOLFKLUBB Innehåll STADGAR FÖR UMEÅ GOLFKLUBB... 3 STADGAR... 3 IDROTTSRÖRELSENS VERKSAMHETSIDÉ... 3 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 3 1 ÄNDAMÅL... 3 2 SAMMANSÄTTNING... 4 3 TILLHÖRIGHET M. M....

Läs mer

Stadgar Frösunda Fritidsförening

Stadgar Frösunda Fritidsförening Stadgar Frösunda Fritidsförening Frösunda Fritidsförenings verksamhetsidé Syfte: Att främja gemenskap och en aktiv fritid för kunder och anställda inom Frösunda LSS AB. Mål: Regelbundna medlemsaktiviteter

Läs mer

S:t Arild Golfklubb Stadgar

S:t Arild Golfklubb Stadgar S:t Arild GOLFKLUBB S:t Arild Golfklubb Stadgar Stadgarna är fastställda vid extra årsmöte 2013-03-17 Stadgar för S:t Arild Golfklubb Innehållsförteckning. IDROTTSRÖRELSENS VERKSAMHETSIDÉ Vår verksamhetsidé

Läs mer

För Delsjö Golfklubb, som är en ideell förening, stiftad den 26 april 1962 och med hemort i Göteborg.

För Delsjö Golfklubb, som är en ideell förening, stiftad den 26 april 1962 och med hemort i Göteborg. Stadgar För, som är en ideell förening, stiftad den 26 april 1962 och med hemort i Göteborg. Stadgarna fastställda 26 april 1962 Stadgarna ändrade 24 november 1994 Stadgarna ändrade 5 december 2000 Stadgarna

Läs mer

Föreningen har som ändamål att bedriva sin idrottsliga verksamhet i enlighet med Idrottsrörelsens verksamhetsidé, samt med särskild målsättning att:

Föreningen har som ändamål att bedriva sin idrottsliga verksamhet i enlighet med Idrottsrörelsens verksamhetsidé, samt med särskild målsättning att: Stadgar FBC Drag är en ideell förening med hemort i Kalmar kommun. Föreningen bildades den 1/12 2013. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen skall bedriva Innebandy Föreningen har som ändamål att bedriva

Läs mer

Svenska Golfförbundets Normalstadgar för Golfklubb

Svenska Golfförbundets Normalstadgar för Golfklubb Svenska Golfförbundets Normalstadgar för Golfklubb Svenska Golfförbundets (SGF) "NORMALSTADGAR FÖR GOLF- KLUBB" bygger på av Riksidrottsförbundet (RF) framtagna och av Riksidrottsstyrelsen 1999-12-01 antagna

Läs mer

som är en ideell förening, stiftad den 10 april 1959 och med hemort i Katrineholm.

som är en ideell förening, stiftad den 10 april 1959 och med hemort i Katrineholm. STADGAR för KATRINEHOLMS GOLFKLUBB som är en ideell förening, stiftad den 10 april 1959 och med hemort i Katrineholm. Stadgarna fastställda 4 mars 1981 Stadgarna ändrade 14 mars 1996 Stadgarna ändrade

Läs mer

* VALBEREDNING 23 Sammansättning, åligganden * REVISION 24 Revision... 11

* VALBEREDNING 23 Sammansättning, åligganden * REVISION 24 Revision... 11 NORMALSTADGAR FÖR GOLFKLUBB I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G Sid * IDROTTSRÖRELSENS VERKSAMHETSIDÉ... 1 * ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål... 2 2 Sammansättning... 2 3 Tillhörighet m m... 2 4 Beslutande

Läs mer

STADGAR FÖR FÅGELBRO GOLF & COUNTRY CLUB

STADGAR FÖR FÅGELBRO GOLF & COUNTRY CLUB STADGAR FÖR FÅGELBRO GOLF & COUNTRY CLUB INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid * IDROTTSRÖRELSENS VERKSAMHETSIDÉ... 1 * ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål... 2 2 Sammansättning... 2 3 Tillhörighet m m... 2 4 Beslutande

Läs mer

Stadgar för föreningen Niejda

Stadgar för föreningen Niejda Stadgar för föreningen Niejda Allmänna bestämmelser 1 Ändamål Syftet med Niejda är att erbjuda samiska tjejer och kvinnor forum där de kan känna gemenskap, ha roligt med andra och utvecklas utifrån sina

Läs mer

STADGAR FÖR KILS GOLFKLUBB

STADGAR FÖR KILS GOLFKLUBB STADGAR FÖR KILS GOLFKLUBB STADGAR Detta dokument utgör stadgar för Kils Golfklubb, som är en ideell förening, bildad den 27 november 1984 och som har sin hemort i Kils kommun. De ursprungliga stadgarna

Läs mer

STADGAR FÖR JÖNÅKERS GOLFKLUBB

STADGAR FÖR JÖNÅKERS GOLFKLUBB STADGAR FÖR STADGAR FÖR JÖNÅKERS GOLFKLUBB I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G Sid * IDROTTENS MÅL OCH INRIKTNING 1 * ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål 2 2 Sammansättning 2 3 Tillhörighet mm 2 4 Beslutande

Läs mer

Matfors Bridgeklubb stadgar

Matfors Bridgeklubb stadgar Adress: c/o kassör Organisationsnr: 802471-6733 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att spela bridge i trivsamma former. Föreningen verkar speciellt med tanke på pensionärer. Föreningen

Läs mer

Stadgar Kumla Golfklubb. Stadgar Kumla Golfklubb

Stadgar Kumla Golfklubb. Stadgar Kumla Golfklubb STADGAR KUMLA GOLFKLUBB Antagna 23 september 1982. Reviderade nov 1994, 2000, jan 2002, april 2006. IDROTTENS MÅL OCH INRIKTNING stadgar för Kumla Golfklubb, som är en ideell förening, stiftad 1982 och

Läs mer

WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA

WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA STADGAR Antagna vid extra årsmöte 2015- xx- xx ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål, sammansättning och hemort Wings Hockey Club Arlanda ( Föreningen ) har som ändamål att bedriva

Läs mer

Stadgar för Ljunghusens Golfklubb

Stadgar för Ljunghusens Golfklubb Stadgar för Ljunghusens Golfklubb 1 ÄNDAMÅL Ljunghusens Golfklubb, som är bildad den 8 juli 1932, har till ändamål att bereda sina medlemmar tillfälle att utöva golfsport och att för detta ändamål ställa

Läs mer

IDROTTENS MÅL OCH INRIKTNING

IDROTTENS MÅL OCH INRIKTNING Stadgar för Dalsjö Golfklubb, som är en ideell förening, stiftad den 7 september och med hemort i Falun - Borlänge. Stadgarna fastställda vid årsmötet den 19 december 1989 Stadgarna ändrade vid årsmötet

Läs mer

Svenska Golfförbundets Normalstadgar för Golfklubb

Svenska Golfförbundets Normalstadgar för Golfklubb Stadgar för Svenska Golfförbundets Normalstadgar för Golfklubb Svenska Golfförbundets (SGF) "NORMALSTADGAR FÖR GOLF- KLUBB" bygger på av Riksidrottsförbundet (RF) framtagna och av Riksidrottsstyrelsen

Läs mer

Ideella intresseföreningen DELA FLERA

Ideella intresseföreningen DELA FLERA ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att aktivt arbeta för att sprida samhällsinformation om, samt uppmuntra till, delningsekonomi genom olika produkter och tjänster. Föreningen skall

Läs mer

Normalstadgar för föräldraföreningar. (Reviderad 2014-10-17)

Normalstadgar för föräldraföreningar. (Reviderad 2014-10-17) 2015 Normalstadgar för föräldraföreningar (Reviderad 2014-10-17) Föräldraföreningar inom AIK är ideella föreningar med hemort i Solna kommun. Föräldraföreningar ska finnas i åldersgrupperna 6-18 år. Föräldraföreningar

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Intresseförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

Stadgar för Romeleåsens Golfklubb Ekonomisk Förening

Stadgar för Romeleåsens Golfklubb Ekonomisk Förening Stadgar för Romeleåsens Golfklubb Ekonomisk Förening I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G * ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Föreningens namn... 2 2 Ändamål, verksamhet och tillhörighet... 2 3 Föreningens säte...

Läs mer

Abbekås Golfklubb är en ideell förening stiftad den 6 juni 1985 och med hemort i Abbekås. Stadgarna fastställda

Abbekås Golfklubb är en ideell förening stiftad den 6 juni 1985 och med hemort i Abbekås. Stadgarna fastställda STADGAR FÖR ABBEKÅS GOLFKLUBB Abbekås Golfklubb är en ideell förening stiftad den 6 juni 1985 och med hemort i Abbekås. Stadgarna fastställda 86-03-16. Stadgarna ändrade 90-10-21, 92-11-29, 93-03-29, 94-03-27,

Läs mer

STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014)

STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014) STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014) 1 kap Allmänna bestämmelser 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att utveckla, stödja och bedriva motionsverksamhet för alla åldrar, samt i övrigt verka

Läs mer

Idrott är fysisk aktivitet som vi utför för att kunna prestera mera, ha roligt och må bra. Idrott består av träning och lek, tävling och uppvisning

Idrott är fysisk aktivitet som vi utför för att kunna prestera mera, ha roligt och må bra. Idrott består av träning och lek, tävling och uppvisning STADGAR för Växjö Golfklubb, som är en ideell förening, stiftad 1959 och med hemort i Växjö. Stadgarna fastställda av årsmötet den 29 februari 1984. Stadgarna ändrade, 4 december 1990, 3 december 1992,

Läs mer

GÄVLE GOLFKLUBB GÄVLE GH STADGAR. Antagna den 20 juni 1949. Senaste ändring 2015 G R Ö N A V Ä G E N 10, 806 47 G Ä V L E

GÄVLE GOLFKLUBB GÄVLE GH STADGAR. Antagna den 20 juni 1949. Senaste ändring 2015 G R Ö N A V Ä G E N 10, 806 47 G Ä V L E GÄVLE GOLFKLUBB GÄVLE GH STADGAR Antagna den 20 juni 1949 Senaste ändring 2015 2015 G R Ö N A V Ä G E N 10, 806 47 G Ä V L E Antagna den 20 juni 1949. REVIDERINGSHISTORIK Ändrade 1968, 1972, 1975 Helt

Läs mer

Stadgar för Söderslätts Golfklubb i Västra Grevie

Stadgar för Söderslätts Golfklubb i Västra Grevie Stadgar för Söderslätts Golfklubb i Västra Grevie Stadgar för Söderslätts Golfklubb i Västra Grevie, som är en ideell förening, stiftad den 9 mars 1993 och med hemort i Västra Grevie. Stadgarna fastställda

Läs mer

IDROTTENS VERKSAMHETSIDÉ

IDROTTENS VERKSAMHETSIDÉ STADGAR 1 Stadgar för Söderåsens Golfklubb, som är en ideell förening, stiftad den 23 maj 1966 och med hemort i Bjuvs kommun. Stadgarna fastställda 1966-10-28 Stadgarna ändrade 1970, 1971, 1978, 1980,

Läs mer

STADGAR. 2 Sammansättning. Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

STADGAR. 2 Sammansättning. Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar. STADGAR för den ideella föreningen 1300 RallyCup med hemort i Rejmyre. Bildad den 5 November 2011. Stadgarna är fastställda på styrelsemöte 2011-11-05 och befästade på extra föreningsmöte 2012-02-04. Föreningens

Läs mer

STADGAR för Söderköpings Golfklubb, som är en ideell förening,

STADGAR för Söderköpings Golfklubb, som är en ideell förening, STADGAR för Söderköpings Golfklubb, som är en ideell förening, stiftad 1983 och med hemort i Söderköpings kommun Stadgarna fastställda 1983-03-24 Stadgarna ändrade 1989-08-15, 1998-03-10, 2002-03-07, 2003-03-06,

Läs mer

2 SAMMANSÄTTNING Bråvikens Golfklubb består av de fysiska personer som har upptagits i klubben som medlemmar.

2 SAMMANSÄTTNING Bråvikens Golfklubb består av de fysiska personer som har upptagits i klubben som medlemmar. STADGAR för Bråvikens Golfklubb, som är en ideell förening, stiftad den 15 maj 1992 och med hemort i NORRKÖPING. Stadgarna fastställda vid konstituerande möte 15 maj 1992. Stadgarna ändrade vid årsmötet

Läs mer

Stadgar för Kristianstads Golfklubb i Åhus, 838200-2130

Stadgar för Kristianstads Golfklubb i Åhus, 838200-2130 Stadgar för Kristianstads Golfklubb i Åhus, 838200-2130 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid STADGAR 2 VISION 2 VERKSAMHETSIDÉ 2 LEDNING OCH ORGANISATION 2 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål 3 2 Sammansättning 3 3 Tillhörighet

Läs mer

STADGAR. för. GAF - Golf Administratörernas Förening Sverige

STADGAR. för. GAF - Golf Administratörernas Förening Sverige STADGAR för GAF - Golf Administratörernas Förening Sverige 2013 Föreningen stiftad den 6 maj 1985. Stadgarna reviderade och fastställda vid årsmöten den 11 mars 2002, 14 mars 2005, 20 mars 2006, 15 mars

Läs mer

Stadgar för Degeberga-Widtsköfle Golfklubb

Stadgar för Degeberga-Widtsköfle Golfklubb Stadgar för Degeberga-Widtsköfle Golfklubb 1 april 2012 Innehållsförteckning SGF:s NORMALSTADGAR FÖR GOLFKLUBB... 4 STADGAR... 4 IDROTTSRÖRELSENS VERKSAMHETSIDÉ... 4 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 4 1 ÄNDAMÅL...

Läs mer

STADGAR FÖR SALEMS GOLFKLUBB

STADGAR FÖR SALEMS GOLFKLUBB 1 STADGAR FÖR SALEMS GOLFKLUBB INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 IDROTTENS MÅL OCH INRIKTNING 2 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål 2 2 Sammansättning 2 3 Tillhörighet 2 4 Beslutande organ 2 5 Firmateckning 2 6 Verksamhets-

Läs mer

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Föreningens namn Föreningens namn är South Wettern Chapter med Org Nr 802421 5900. 2 Föreningens säte Förenings säte är Jönköping, Sverige.

Läs mer

Stadgar för HaningeStrand Golfklubb Klubben stiftad den 1maj 1992 med hemort i Haninge Kommun

Stadgar för HaningeStrand Golfklubb Klubben stiftad den 1maj 1992 med hemort i Haninge Kommun Stadgar för HaningeStrand Golfklubb Klubben stiftad den 1maj 1992 med hemort i Haninge Kommun Antagna den 17 maj 1992 Reviderade 18 maj 1994 6 Reviderade 22 januari 1996 9, 14, 16, 19, 23 Reviderade årsmöte

Läs mer

Svenska Golfförbundets Mallstadgar för Golfklubb

Svenska Golfförbundets Mallstadgar för Golfklubb Svenska Golfförbundets Mallstadgar för Golfklubb Svenska Golfförbundets (SGF) "MALLSTADGAR FÖR GOLFKLUBB" bygger på av Riksidrottsförbundet (RF) framtagna och av Riksidrottsstyrelsen 1999-12-01 antagna

Läs mer