Ärende 1 Årsredovisning 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ärende 1 Årsredovisning 2012"

Transkript

1 Ärende 1 Årsredovisning 2012

2 Tjänsteskrivelse KS Handläggare: Brittmarie Ahlm Kommunstyrelsen Komplettering och rättelser i årsredovisning 2012 Sammanfattning Kompletteringar till årsredovisningen efter diskussion i kommunstyrelsen 9 april Beslutsunderlag Kommunstyrelsens ledningskontors tjänsteskrivelse den 26 april 2013 Beskrivning av förslag Kommunstyrelsens ledningskontor föreslår sammanfattningsvis följande kompletteringar och korrigeringar till tidigare utsänd årsredovisning: sidan 3 i huvuddokumentet - inledande text av kommunstyrelsens ordförande (bifogas som bilaga) sidan 10 i bilagan komplettering av nyckeltal för 2012 sidan 55 i bilagan korrigering av text under Kommentarer och åtgärder sidan 46 i huvuddokumentet ny tabell om räntederivat Sidan 10 i bilagan Kompletterande uppgifter markerade med fet stil Nyckeltal Volymer Antal borgerliga vigslar Antal feriepraktikplatser 243 Antal lediga tjänster 182 Antal ansökningar till lediga jobb Antal vikariebeställning via bemanningsenheten Antal förmedlade vikarietimmar c:\temp\bahm974f54.doc POSTADRESS FAKTURAADRESS TELEFON E-POSTADRESS PLUSGIRO KARLSKOGA Fakturahantering BESÖKSADRESS Box TELEFAX WEBBADRESS ORG NR Katrinedalsgatan MALMÖ

3 (4) Kostnader Kommunens resultat före extraordinära poster (kr/invånare) Nettokostnad för kommunens egentliga verksamhet (kr/invånare) Nettokostnad för nämnd- och styrelseverksamhet (kr/invånare) Nettokostnad för näringslivsfrämjande åtgärder (kr/invånare) Telefonikostnad, exkl mobiltelefoni (kr/telefon och år) It-kostnad (kr/pc och år) Sidan 55 i bilagan Nuvarande text Av gymnasieskolans överskott är 4 mnkr direkt hänförbara till kommunens beslut i december att tilldela extra medel för GY 2011, den nya läroplanen för gymnasiet. Av dessa är 750 tkr är tilldelade av Karlskoga kommun och 500 tkr av Degerfors kommun. Pengarna har fördelats utifrån schablonersättningar kommunerna har fått av Migrationsverket. 871 tkr kommer från ökade intäkter och minskade kostnader i övrigt. Överskottet på 303 tkr för enheten vuxnas lärande kommer till stor del från de 750 tkr som Karlskoga kommun skjutit till och som härrör från schablonersättningar från Migrationsverket. Här har Degerfors också löpande under året skjutit till pengar. Ny text Av gymnasieskolans överskott är 4 mnkr direkt hänförbara till kommunens beslut i december om att tilldela extra medel för GY 2011, den nya läroplanen för gymnasiet. Av dessa är 750 tkr är tilldelade av Karlskoga kommun och 500 tkr av Degerfors kommun. Pengarna har fördelats utifrån schablonersättningar kommunerna har fått av Migrationsverket. Ytterligare 1,25 mnkr tilldelades gymnasieskolan utifrån schablonersättningar från Migrationsverket (från Karlskoga kommun 750 tkr, från Degerfors kommun 500 tkr). 871 tkr kommer från ökade intäkter och minskade kostnader i övrigt. Överskottet på 303 tkr för enheten vuxnas lärande kommer till stor del från de medel (750 tkr) som Karlskoga kommun skjutit till och som härrör från schablonersättningar från Migrationsverket. Här har Degerfors också löpande under året skjutit till pengar. 1 Inklusive jämförelsestörande poster på 462 mnkr

4 (4) Sidan 46 i huvuddokumentet Ny tabell om räntederivat. Lånen och derivaten (mnkr) Lån Lån till koncernbolag Checkräkningskredit Totala lån Räntederivat Specifikation av räntederivat Volym Ränta Ränteförfall Över- /undervärde 100 2,5% mar-13-9, *) 4,0% jul-13-48, ,6% dec-13 1, ,6% apr-14-1, ,9% dec-14-3, ,8% jan-16-1, ,9% jun-16-4, ,9% feb-17-15, ,0% maj-42-92, ,32 *) När detta derivat förfaller har banken option på förlängning t.o.m med en fast ränta om 4,4 % Kommunstyrelsens ledningskontors förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna årsredovisningen med ovanstående kompletteringar.

5 (4) Brittmarie Ahlm verksamhetscontroller Patrik Haasma ekonomichef Expedieras till ekonomiavdelningen

6 Inledning Årsredovisning 2012: Det är åter dags att summera året som gått och det är glädjande att konstatera att mycket positivt hände En av de viktigaste händelserna är att vi vid årets slut hade en ökning av invånarantalet i Karlskoga med 15 personer. Efter år av minskande befolkningssiffror är det ett trendbrott som ger oss tillförsikt inför framtiden. Vi redovisar ett ekonomiskt resultat på 76,1 mnkr för 2012, vilket är betydligt bättre än budgeterat resultat på 27,9 mnkr. Vi ligger fortsatt på en hög nivå när det gäller investeringar, en av anledningarna är att vi är mitt uppe i ett antal stora projekt som exempelvis byggnationen av Möckelngymnasiet. Våra kommunala bolag har stora utvecklingsprojekt på gång. Hyresbostäder startade bygget av ett nytt vårdboende med 60 platser på Skrantafallet och Karlskoga Energi och Miljö startade under året byggnationen av en Biogasanläggning som innebär att vi inom en snar framtid kommer att kunna tanka biogas i Karlskoga. Karlskoga har under året stärkt sitt handelsindex, vilket är betydelsefullt för vår dragningskraft på handelsetableringar. Butikskedjorna MQ och Nille valde att etablera sig här under 2012 och fler etableringar är på gång, Biltema öppnar butik på Storängen under 2013 och det väntas ge ytterligare handelsetableringar i det området. Andra viktiga händelser som jag vill lyfta fram speciellt: Karlskoga blev förvaltningsområde för finska språket. För första gången var kommunen med och anordnade firandet av Finlands Självständighetsdag den 6 december. Karlskoga kommun gick samman med Kristinehamn, Storfors och Filipstads kommuner och skapade ett gemensamt lönecentrum med placering i Kristinehamn. Karlskoga kommun har gått in som delägare i Örebro flygplats med 5,05 % tillsammans med Örebro och Kumla kommun samt Örebro läns landsting. För att trygga ett stabilt ägande av flygplatsen med tanke på den betydelse som den har för näringslivet i Karlskoga. Ett nytt projekt - The Heart Of Racing - utvecklades. Det är ett initiativ där vi vill dra nytta av stadens stolta motortradition i kombination med det högteknologiska näringsliv som finns i Karlskoga. En del i det arbetet har varit att skapa förutsättningarna för en årligen återkommande motorsportvecka som anordnas första gången sommaren Att Karlskoga även har stolta traditioner som och är - en evenemangsstad visade vi bland annat genom Karlskogafesten som anordnades för 6:e året med uppträdande av bland annat vinnaren i Eurovision Song Contest, Loreen. Det blev publikrekord personer kom och lyssnade och hade en rolig kväll. Vår idrottsarena, Nobelhallen, firade 40-års jubileum under året. Förutom BIK Karlskogas framgångsrika säsong anordnades två stora ungdomsturneringar, Nordic Youth Hockey Trophy och TV-pucken i hallen. Under 2012 har vi tagit ytterligare steg mot Vision Vi fortsätter att arbeta vidare med både stora och små satsningar för att göra Karlskoga till en attraktiv plats att bo, leva och verka på. Niina Laitila, Kommunstyrelsens ordförande

Ärende 6 Finansiell rapport 2014

Ärende 6 Finansiell rapport 2014 Ärende 6 Finansiell rapport 2014 Tjänsteskrivelse 2014-02-21 KS 2014.0017 Handläggare: Erica Lindström Kommunstyrelsen Finansiell rapport kommunkoncernen per 2014-02-28 Sammanfattning Karlskoga kommun

Läs mer

KS Ärende 4. Löpnummer i Politikerrummet: 8

KS Ärende 4. Löpnummer i Politikerrummet: 8 KS Ärende 4 Löpnummer i Politikerrummet: 8 Finansiell rapport 2013 Tjänsteskrivelse 2013-10-31 KS 2013.0017 Handläggare: Erica Lindström Kommunstyrelsen Finansiell rapport kommunkoncernen per 2013-10-31

Läs mer

Karlskoga kommuns delårsrapport januari-april 2015

Karlskoga kommuns delårsrapport januari-april 2015 Tjänsteskrivelse -05-22 KS.0014 Handläggare: Brittmarie Ahlm Kommunstyrelsen Karlskoga kommuns delårsrapport januari-april Sammanfattning Kommunstyrelsens ledningskontor har upprättat en delårsrapport

Läs mer

Kommunstyrelsen 8 april 2014

Kommunstyrelsen 8 april 2014 Kommunstyrelsen 8 april 2014 Ärende 6 Kommunala ändamålet 2013 Tjänsteskrivelse 2014-03-13 KS 2014.0049 Handläggare: Patrik Haasma Kommunstyrelsen Kommunala ändamålet 2013 Sammanfattning Från och med 1

Läs mer

Ärende 23. Motion om att nämndernas utbildningar hålls inom kommunens gränser eller i närheten

Ärende 23. Motion om att nämndernas utbildningar hålls inom kommunens gränser eller i närheten Ärende 23 Motion om att nämndernas utbildningar hålls inom kommunens gränser eller i närheten Tjänsteskrivelse 2015-04-24 KS 2015.0105 Handläggare: Anette Jonson Svar på motion från Leif Fredriksson (SPI)

Läs mer

Delårsbokslut/årsprognos 2013

Delårsbokslut/årsprognos 2013 Tjänsteskrivelse Sida 1(1) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2013-09-04 Ks/2013:78 042 Bokslut/ekonomiuppföljning Delårsbokslut/årsprognos 2013

Läs mer

SÅ GICK DET FÖR HÄRJEDALEN 2013 SÅ GICK DET FÖR HÄRJEDALEN 2013

SÅ GICK DET FÖR HÄRJEDALEN 2013 SÅ GICK DET FÖR HÄRJEDALEN 2013 Årsredovisning SÅ GICK DET FÖR HÄRJEDALEN 2013 SÅ GICK DET FÖR Kommunens årsredovisning i korthet HÄRJEDALEN 2013 Kommunens årsredovisning i korthet Så gick det ekonomiskt för kommunen Resultatet för 2013

Läs mer

Förhandsinbjudan till regional folkhälsokonferens 2013

Förhandsinbjudan till regional folkhälsokonferens 2013 Tjänsteskrivelse 2012-10-23 Handläggare: Cecilia Ljung Förhandsinbjudan till regional folkhälsokonferens 2013 Sammanfattning I folkhälsoplan för Örebro län står att länets fortsatta folkhälsoarbete ska

Läs mer

HELTIDSPROJEKTET. Delrapport till Kommunfullmäktige. Stina Lindbäck-Ohlsson, Ulrika Lundgren 2013-12-05

HELTIDSPROJEKTET. Delrapport till Kommunfullmäktige. Stina Lindbäck-Ohlsson, Ulrika Lundgren 2013-12-05 HELTIDSPROJEKTET Delrapport till Kommunfullmäktige Stina Lindbäck-Ohlsson, Ulrika Lundgren 2013-12-05 Handläggare: Ulrika Lundgren, Folkhälsoförvaltningen Innehållsförteckning Innehåll Sammanfattning...

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 70 Avgift vid utlämnande av kopia på allmän handling. 71 Ändring av bolagsordning i SRV Återvinning AB

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 70 Avgift vid utlämnande av kopia på allmän handling. 71 Ändring av bolagsordning i SRV Återvinning AB KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [3] Kommunstyrelsen 2013-04-08 Tid 2013-04-08, Kl 16:00 Plats Kommunalhuset i Tumba, 2:3 Ärenden Justering BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 68 Årsredovisning för Botkyrka kommun

Läs mer

Vansbro kommun. Årsredovisning 2014. Detta är en bilaga från Vansbro kommun

Vansbro kommun. Årsredovisning 2014. Detta är en bilaga från Vansbro kommun Vansbro kommun Årsredovisning 2014 Detta är en bilaga från Vansbro kommun De här sidorna är en sammanfattning av kommunens årsredovisning för 2014. Hur gick det med Vansbros ekonomi? Uppfyllde vi målen?

Läs mer

Årsredovisning 2012 med verksamhetsberättelse

Årsredovisning 2012 med verksamhetsberättelse Tjänsteskrivelse 2013-01-26 KFN 2013.0023 Handläggare: Madelene Hedström Årsredovisning 2012 med verksamhetsberättelse Sammanfattning Kultur- och föreningsförvaltningen har upprättat en årsredovisning

Läs mer

Konsekvensbeskrivning budget 2013

Konsekvensbeskrivning budget 2013 1 (12) 3 Handläggare: Gunilla Ericsson Gymnasienämnden 2012-09-26 GN 2012.0009 Konsekvensbeskrivning budget 2013 Sammanfattning Gymnasieförvaltningen har haft i uppdrag av kommunledningen i Karlskoga att

Läs mer

Vansbro kommun i korthet 2013

Vansbro kommun i korthet 2013 Vansbro kommun i korthet 2013 De här sidorna är en sammanfattning av kommunens årsredovisning för 2013. Sammanfattningen handlar i stora drag om fyra frågor som är viktiga för alla som bor i Vansbro kommun

Läs mer

Delårsbokslut/årsprognos 2014

Delårsbokslut/årsprognos 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2014-09-02 Ks/2014:109 042 Bokslut/ekonomiuppföljning Delårsbokslut/årsprognos 2014

Läs mer

(belopp i mkr) Budget Bokslut 2011 2011 Avvikelse Nettokostnader Förskola Grundskola /Danderyds gymnasium

(belopp i mkr) Budget Bokslut 2011 2011 Avvikelse Nettokostnader Förskola Grundskola /Danderyds gymnasium Sammanfattning Det ekonomiska resultatet (-5,3 mkr) för produktionsstyrelsen innebär en avvikelse med -3,7 mkr jämfört med av kommunfullmäktige fastställd budget. Förskolorna och verksamheterna för äldre

Läs mer

29 april 2015 kl. 13.30. Sammanträdet inleds med en information om Arbetsmarknads- och integrationsenheten

29 april 2015 kl. 13.30. Sammanträdet inleds med en information om Arbetsmarknads- och integrationsenheten Till Kommunstyrelsen Tid och plats för sammanträde KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 2015-04-22 Kommunstyrelsens sammanträdesrum den 29 april 2015 kl. 13.30 Sammanträdet inleds med en information om Arbetsmarknads-

Läs mer

Det här gjordes 2014. Årsredovisningen 2014 i kortform

Det här gjordes 2014. Årsredovisningen 2014 i kortform Det här gjordes 2014 Årsredovisningen 2014 i kortform Vi har valt att göra en kortversion av kommunens årsredovisning för att du ska få inblick i vad kommunen gjorde under 2014. Att människor ska kunna

Läs mer

Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av justerare Fredrik Hansson (C)

Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av justerare Fredrik Hansson (C) KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Upprättad 2015-02-19 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträde 24 februari 2015 klockan 10 i Kungsbacka rummet, stadshuset Ärende Beteckning Förslag 1. Val av justerare Fredrik

Läs mer

Sunne kommun. Kvartalsrapport 2011-03-31

Sunne kommun. Kvartalsrapport 2011-03-31 Sunne kommun Kvartalsrapport 2011-03-31 Innehållsförteckning Sida Översiktlig beskrivning 1 Resultatbudget/prognos 6 Kassaflödesanalys 7 Investeringsredovisning 8 Finansiell rapport 9 Kommunstyrelsens

Läs mer

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Vetlanda kommun. Granskning av budgetprocessen

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Vetlanda kommun. Granskning av budgetprocessen Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Vetlanda kommun Granskning av budgetprocessen Sammanfattning och slutsatser... 2 1. Inledning... 3 1.1. Bakgrund... 3 1.2. Syfte och avgränsning...

Läs mer

Partilles förskoleklasser tog första spadtaget för Partille Arena. Dina pengar

Partilles förskoleklasser tog första spadtaget för Partille Arena. Dina pengar Partilles förskoleklasser tog första spadtaget för Partille Arena. Dina pengar Fakta ur Partille kommuns årsredovisning 2013 Partille bygger för framtiden Att växa i en konjunktur som inte är på topp är

Läs mer

Information från kommunstyrelsens möte 2010-04-21. Årsredovisning 2009: Plus 18 miljoner, bästa under 2000-talet

Information från kommunstyrelsens möte 2010-04-21. Årsredovisning 2009: Plus 18 miljoner, bästa under 2000-talet ) 1 (8) Presskontakt: Nina Gregoriusson, informatör Båstads kommun, 0431-777 20, 070 858 77 20 PRESSMEDDELANDE 2010-04-23 Information från kommunstyrelsens möte 2010-04-21 Ärenden som ska vidare till Kommunfullmäktige

Läs mer

Budgetramar 2015-2017

Budgetramar 2015-2017 Dnr KS-2013-651 Dpl 10 sid 1 (7) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Ekonomi- och verksamhetsstyrning Tjänsteyttrande 2013-12-09 Ingemar Granath, 054-5401047 ingemar.granath@karlstad.se Budgetramar 2015-2017 Dnr KS-2013-651

Läs mer

1(24) 2015-05-13. Kommunstyrelsens arbetsutskott. Peter Rosholm (S) Peter Rosholm (S) Emma Isfeldt (S) Christer Johansson (M)

1(24) 2015-05-13. Kommunstyrelsens arbetsutskott. Peter Rosholm (S) Peter Rosholm (S) Emma Isfeldt (S) Christer Johansson (M) 1(24) Plats och tid Onsdagen den 13 maj, klockan 8.00-12.00 Ordförande ande Övriga närvarande Tjänstemän Tid och plats för justering Peter Rosholm (S) Peter Rosholm (S) Emma Isfeldt (S) Christer Johansson

Läs mer

Utträde ur regionalt nätverk kring barn och ungas rättigheter

Utträde ur regionalt nätverk kring barn och ungas rättigheter 2014-11-18 KS-2014/1418.109 1 (3) HANDLÄGGARE Yvonne.Sawert@huddinge.se Kommunstyrelsen Utträde ur regionalt nätverk kring barn och ungas rättigheter Förslag till beslut Kommunstyrelsens beslut Huddinge

Läs mer

Budget 2015, Plan 2016-2017

Budget 2015, Plan 2016-2017 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2014-11-04 Ks/2014:130 041 Budget Budget 2015, Plan 2016-2017 Sammanfattning Kommunfullmäktigen

Läs mer

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2015-01-15

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2015-01-15 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2015-01-15 26 (28) 22 HAVETS HUS 2.0- FÖRSLAG TILL OM- OCH TILLBYGGNAD SOM EN DEL I BOLAGETS VERKSAMHETSUTVECKLING Dnr: LKS 2014-531 Havets Hus har

Läs mer

Folkhälsopolitiskt bokslut 2011 Degerfors kommun

Folkhälsopolitiskt bokslut 2011 Degerfors kommun Tjänsteskrivelse 2012-02-13 Handläggare: Cecilia Ljung FHN 2012.0020 Folkhälsonämnden Folkhälsopolitiskt bokslut 2011 Degerfors kommun Sammanfattning Karlskoga och Degerfors kommuner har ett åtagande att

Läs mer