Sammanträde i Kultur- och bildningsnämnden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträde i Kultur- och bildningsnämnden"

Transkript

1 I II landstinget DAlAR NA DAGORDNING Kultur- och bildningsnämnden Kultur- och bildningsförvaltningen Sammanträde Sid, 1 (12) Sammanträde i Kultur- och bildningsnämnden Ordförande kallar till sammanträde. Tid: klockan Plats: Kommunernas Hus (Region Dalarna), Myntgatan 2, Falun, Sammanträdesrummet Falurummet på plan Kaffe samt samling till gruppmöten (lokaler för gruppmöten är bokade från 09.00) Dialog Film i Dalarna Dialog Dalarnas Hemslöjdsförbund Julbuffe serveras i "Manegen" på entreplan Information om mutor och jäv - Kerstin Cederberg ca Behand ling av ärenden Med tanke på att många personer är allergi ska mot parfymdofter, bör vi tänka på att inte använda parfymerade produkter då vi är på sammanträdet. Dessa handlingar finns att tillgå på Internet adress www. ltdalarn a.se. Postadross BOJ( Falun tnnehållsförteckning Intedning Justering av närvarolistan 3 2 Godkännande av dagordning 3 3 Protokollsjustering 3 4 Dialog Film i Dalarna 3 5 Dialog Dalarnas Hemslöjdsförbund 3 6 Info mnation om mutor och jäv 4 Informations~ och anmälningsärenden Infomnation 5 8 Anmälan av delegeringsbeslut 5 9 Övriga anmälningsärenden 5 Beslutsärenden Verksamheternas dialoger med Kultur- och bildningskansliet Budget Folkrörel seberedningens budget Förslag till förd elning av stöd till folkrörelseorganisationer och vissa andra organisationer i Dalarna Besöksadress Kontakt Mötessamordnare Kommunernas Hus. Myntgatan Falun Org.nr:

2 DAGORDNING Landstinget Dalarna Kultur- och bildningsnämnden Kullur- och bildningsförvallningen Sida 2 (12) 14 Förslag till fördelning av stöd till studieförbundens distriktsorganisationer Förslag till riktlinjer för stöd till ideella ideburna organisationer i Dalarna Förslag till riktlinjer för stöd till studieförbundens distriktsorganisationer Bröderna Molanders stiftelse - stipendieutdelning Västerbergslagens Hästförsäkringsbolags stipendiefond - utdelning

3 DAGORDNING Landstinget Dalarna Kultur- och bildningsnämnden Kultur- och bildningsförvaltningen Sida 3 (12) Inledning 1 Justering av närvarolistan Ordförandens förslag 1. Närvarolistan fastställs. 2 Godkännande av dagordning Ordförandens förslag 1. Godkännande av föreliggande dagordning. 3 Protokollsjustering Ordförandens förslag 1. Inamnl utses att jämte ordföranden justera protokollet. Justering ska vara klar inom 14 dagar. 4 Dialog Film i Dalarna Ordförandens förslag 1. Antecknar informationen till protokollet. Sammanfattning av ärendet 2. Anita Carlsson på Film i Dalama medverkar och informerar om verksamheten. 5 Dialog Dalarnas Hemslöjdsförbund Ordförandens förslag 1. Antecknar informationen till protokollet. Sammanfattning av ärendet 2. Ulla Berglund Brasch och Fredrik Eriksson från Dalamas Hemslöjdsförbund medverkar och informerar om verksamheten.

4 DAGORDNING Landstinget Dalarna Kultur- och bildningsnämnden Kullur- och bildningsförvallningen Sida 4(12) 6 Information om mutor och jäv Ordförandens förslag 1. Antecknar informationen till protokollet. Sammanfattning av ärendet Kerstin Cederberg, jurist på Landstingets rättsavdelning informerar om mutor och jäv. I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag b) PM till Statens kulturråd - Svar ang regelverk mutor och jäv c) Om mutor och jäv - vägledning för anställda inom kommuner, landsting och regioner

5 DAGORDNING Landstinget Dalarna Kultur- och bildningsnämnden Kultur- och bildningsförvaltningen Sida 5 (12) Informations- och anmälningsärenden 7 Information Ordförandens förslag 1. Antecknar informationen till protokollet. Information lämnas om: a. Ekonomisk redovisning - periodrapport (Bilaga) b. Älvdalens utbildningscentrum (LD11/03431) c. Regional kulturplan (LD12/00871) d. Blankett "Ersättning till Lt Dalarnas förtroendevalda" (utdelas) e. Rapport "Bok & Bibliotek i Göteborg 2012" (utdelas) f. Faktablad från Regeringskansliet IlBättre villkor för svensk film" (utdelas) g. Höstmöte FHS-föreningen 23 november i Stockholm (Lars Levahn och Malin Lagergren deltagit) 8 Anmälan av delegeringsbeslut Ordförandens förslag 1. Antecknar de anmälda delegeringsbesluten till protokollet. Anmäldes följande enligt delegeringsbestämmelser fastställda av Landstingsstyrelsen 81/2011 och Kultur- och bildningsnämnden 1 09/2011 fattade beslut. I ärendet redovisas följande dokument: a) Delegeringsbeslut av förvaltningschef b) Delegeringsbeslut av basenhetschef 9 Övriga anmälningsärenden Ordförandens förslag 1. Antecknar övriga anmälningsärenden till protokollet. Anmäles följande: a. Från Landstingets revisorer - Granskning av delårsrapport

6 DAGORDNING Landstinget Dalarna Kultur- och bildningsnämnden Kultur- och bildningsförvaltningen Sida 6 (12) Beslutsärenden 10 Verksamheternas dialoger med Kultur- och bildningskansliet 2013 Diarienummer LD Ordförandens förslag 1. Anteckna informationen om Kultur- och bildningsnämndens dialoger med verksamheterna till protokollet. Sammanfattning av ärendet Kultur- och bildningsnämnden ska i dialogform ha möjlighet att träffa de Landstingsfinansierade kultur- och bildningsverksamheterna för att få information och möjlighet att ställa frågor. Dialogerna sker i samband med nämndens ordinarie möten. I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag b) Dialoger med verksamheterna Budget 2013 Diarienummer LD Ordförandens förslag Interkommunal ersättning 1. Fastställa interkommunal ersättning för special utformat musikprogram åk 3 till kr per elev och år. 2. Fastställa interkommunal ersättning för naturbruksprogrammet åk 3 till kr per elev och år. Fastställande av landstingsbidrag till enheter utom landstinget 3. Till Musik i Dalarna ge ett bidrag om kr att belasta kostnadsställe Till Folkmusikens hus ge ett bidrag om kr att belasta kostnadsställe Till Musik vid Siljan ge ett bidrag om kr att belasta kostnadsställe Till Stora Daldansen ge ett bidrag om kr att belasta kostnadsställe 92101

7 DAGORDNING Landstinget Dalarna Kultur- och bildningsnämnden Kultur- och bildningsförvaltningen Sida 7 (12) 7. Till Jazz i Dalarna ge ett bidrag om kr att belasta kostnadsställe Till Bergslagens kammarsymfoniker ge ett bidrag om kr att belasta kostnadsställe Till Dalateatern ge ett bidrag om kr att belasta kostnadsställe Till Dalarnas museum ge ett bidrag om kr att belasta kostnadsställe Till Avesta Art ge ett bidrag om kr att belasta kostnadsställe Till Arkivcentrum ge ett bidrag om kr att belasta kostnadsställe Till Dalarnas folkrörelsearkiv ge ett bidrag om kr att belasta kostnadsställe Till Dalarnas hemslöjdsförbund ge ett bidrag om kr att belasta kostnadsställe Till utvecklingsstöd budgetera kr på kostnadsställe för senare fördelning 16. Till Kulturpris/stipendier budgetera kr från kostnadsställe för senare fördelning 17. Till Folkrörelser/studieförbund m fl budgetera kr för senare fördelning 18. För stöd till rörelseägda folkhögskolor i länet budgetera kr för senare fördelning från kostnadsställe Till interkommunal ersättning folkhögskolor budgetera kr från kostnadsställe Fastställande av landstingsbidrag till enheter inom landstinget 20. Till Mentalvårdsmuseet inkl Gruvhospitalet fördela en budgetram om kr 21. Till Konsulentverksamhet fördela en budgetram om kr 22. Till Film i Dalarna fördela en budgetram om kr 23. Till Länsbibliotek Dalama fördela en budgetram om kr 24. Till Fornby folkhögskola fördela en budgetram om kr varav kr i FOlkhögskolestöd 25. Till Mora folkhögskola fördela en budgetram om kr varav kr i Folkhögskolestöd 26. Till Malungs folkhögskola fördela en budgetram om kr varav kr i Folkhögskolestöd 27. Till Musikkonservatoriet fördela en budgetram om kr 28. Till Kultur- och bildningskansliet fördela en budgetram om kr

8 DAGORDNING Landstinget Dalarna Kultur- och bildningsnämnden Kultur- och bildningsförvaltningen Sida 8 (12) 29. Till Kultur- och bildningsnämnden fördela en budgetram om kr från kostnadsställe Till Folkrörelseberedningen fördela en budgetram om kr från kostnadsställe Till kostnadsställe för oförutsedda medel avsätta kr Att. under förutsättning att Kulturrådet fastställer motsvarande statsbidrag. fastställa att 32. Till Musik i Dalarna fördela kr i statsbidrag 33. Till Folkmusikens hus fördela kr i statsbidrag 34. Till Dalateatern fördela kr i statsbidrag 35. Till Dalarnas museum fördela kr i statsbidrag 36. Till Konsulentverksamhet (Scenkonst Dalarna, Länskonst Dalarna samt Dans i Dalarna) fördela kr i statsbidrag 37. Till Avesta Art fördela kr i statsbidrag 38. Till Arkivcentrum fördela kr i statsbidrag 39. Till Dalarnas folkrörelsearkiv fördela kr i statsbidrag 40. Till Film i Dalarna fördela kr i statsbidrag 41. Till Dalarnas hemslöjdsförbund fördela kr i statsbidrag 42. Till Länsbibliotek Dalarna fördela kr i statsbidrag Investeringsutrymme 43. Till investeringsutrymme anvisa kr till Fornby folkhögskola 44. Till investeringsutrymme anvisa kr till Mora folkhögskola 45. Till investeringsutrymme anvisa kr till Malungs folkhögskola 46. Till investeringsutrymme anvisa kr till Musikkonservatoriet 47. Till investeringsutrymme anvisa kr till Kultur- och bildningskansliet 48. Till ofördelat investeringsutrymme anvisa kr för senare fördelning Övrigt 49. Att i övrigt fastställa budget 2013 Sammanfattning av ärendet Kultur- och bildningsnämndens totala ram att fördela uppgår till tkr för Till det kommer det statliga verksamhetsbidraget för regionala kulturverksamheter som tidigare fördelades av Kulturrådet men där nu Landstinget Dalarna har övertagit ansvaret enligt Den nya samverkansmodellen. De statliga medlen kan enbart fastställas under förutsättning att de erhålles av Kulturrådet. Det totala statsbidraget för 2012 uppgick till tkr vilket med en uppräkning om 0,46% {uppgift från

9 DAGORDNING Landstinget Dalarna Kultur- och bildningsnämnden Kultur- och bildningsförvaltningen Sida 9 (12) Kulturrådet) skulle ge att fördela. Utöver det söker Kultur- och bildningsnämnden 500 tkr för att ge ett regionalt ansvar för samtidskonsten till Avesta Art. I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag b) Fördelning av budget 12 Folkrörelseberedningens budget Diarienummer LD Ordförandens förslag 1. Fördela den totala ramen om kr för år 2013 enligt följande: Stud ieförbund Folkrörelser och vissa andra organisationer Inspirationskonferenser kronor kronor kronor Sammanfattning av ärendet Folkrörelsebered ningen föreslår att det totala bidraget för 2013, kr, fördelas med kr till studieförbunden, samt kr till folkrörelsebidrag och vissa andra organisationer samt kr för inspirationskonferenser. I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag 13 Förslag till fördelning av stöd till folkrörelseorganisationer och vissa andra organisationer i Dalarna Diarienummer LD Ordförandens förslag 1. Fördela kronor till folkrörelser och vissa andra organisationer enligt folkrörelseberedningens förslag, se bilaga. 2. Fördelningen belastar kostnadsställe Sammanfattning av ärendet 50 föreningar och övriga organisationer har ansökt om sammanlagt kr. Folkrörelseberedningen föreslår att Kultur- och bildningsnämnden fördelar kr för I ärendet redovisas följande dokument:

10 DAGORDNING Landstinget Dalarna Kultur- och bildningsnämnden Kultur- och bildningsförvaltningen Sida 10 (12) a) Beslutsunderlag b) Fördelning av stöd till folkrörelserna i Dalarna Förslag till fördelning av stöd till studieförbundens distriktsorganisationer Diarienummer LD Ordförandens förslag 1. Beslut att fördela kr till studieförbunden enligt folkrörelseberedningens förslag så att kr utgör grundbidrag och kr utgör utvecklingsbidrag. 2. Besluta att fördela kr i utvecklingsbidrag enligt bilaga. 3. Grundbidragets fördelning mellan studieförbunden beslutas efter att förbundens, under 2012, fullgjorda studietimmar inhämtats från SCB i början av Ordföranden föreslås fördela grundbidraget. 4. Fördelningen ska belasta kostnadsställe Sammanfattning av ärendet 10 studieförbund har ansökt om totalt kr i utvecklingsbidrag för Folkrörelsebredningen förslår att Kultur- och bildningsnämnden fördelar utvecklingsbidraget om kr enligt beredningens förslag och att ordförande ges i uppdrag att besluta om fördelning av grundbidraget Denna fördelning kan beslutas när statistik över fullgjorda studietimmar 2012 kan hämtas från SCB. I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag b) Fördelning av utvecklingsbidrag Förslag till riktlinjer för stöd till ideella ideburna organisationer i Dalarna Diarienummer LD Ordförandens förslag 1. Fastställa nya riktlinjer för stöd till ideella, idåburna organisationer i Dalarna att gälla från Sammanfattning av ärendet Under 2012 har en utredningsgrupp bestående av representanter från folkrörelseorganisationerna och tjänstemän vid Kultur- och bildningskansliet samt Folkrörelseberedningens presidie utarbetat förslag till nya riktlinjer. I gruppen har också landstingets handikappkonsulent deltagit.

11 DAGORDNING Landstinget Dalarna Kultur- och bildningsnämnden Kultur- och bildningsförvaltningen Sida 11 (12) I ärendet redovisas följande dokument: a} Beslutsunderlag b} Förslag till riktlinjer för stöd till ideella ideburna organisationer i Dalarna 16 Förslag till riktlinjer för stöd till studieförbundens distriktsorganisationer Diarienummer LD Ordförandens förslag 1. Fastställa nya riktlinjer för stöd till studieförbundens distriktsorganisationer i Dalarna att gälla från Sammanfattning av ärendet Nya riktlinjer har utarbetats för stöd till studieförbundens distriktsorganisationer att gälla från I ärendet redovisas följande dokument: a} Beslutsunderlag b) Förslag till riktlinjer för stöd till studieförbundens distriktsorganisationer 17 Bröderna Molanders stiftelse - stipendieutdelning 2012 Diarienummer LD Ordförandens förslag 1. Antecknar till protokollet att annonsering skett. 2. Fastställer utdelningen för 2012 till kronor per termin till 475 sökande, sammanlagt kronor. 3. Godkänna förteckning över stipendiater enl bilaga. 4. Godkänna förteckning över sökande som fått avslag enligt bilaga. Sammanfattning av ärendet Innevarande år har 487 ansökningar inkommit inför årets utdelning. Av dessa förelås avslag på 12 ansökningar. Sammanlagt finns kronor att fördela terminer förelås bli godkända för utdelning. Beloppet per termin bli kr. Kultur- och bildningsnämndens ordförande har delegation på att ompröva beslut. I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag

12 DAGORDNING Landstinget Dalarna Kultur- och bildningsnämnden Kultur- och bildningsförvaltningen Sida 12 (12) 18 Västerbergslagens Hästförsäkringsbolags stipendiefond - utdelning 2012 Diarienummer LD12/02583 Ordförandens förslag 1. Utdela 565 kronor vardera, som stipendium 2012 ur Stiftelsen Västerbergslagens Hästförsäkringsbolags stipendiefond, till Jenny Barkman Sandra Bogsveen Emil Byström Elina Dahlström Gustav Hultberg Sabina Jacobsson Simon Persson Emil Sundman Maria Wiklund Sammanfattning av ärendet Innevarande år har 9 ansökningar inkommit. Av dessa är alla 9 berättigade till stipendium. Det totala antalet terminer tör vilket utdelning kan göras är 18 och utdelningen per termin blir 282,50. I ärendet redovisas töljande dokument: a) Beslutsunderlag

13 I II Landstinget DALARNA Kultur- och bildningsförvaltningen Kultur- och bildningskansli BESLUTSUNDERLAG A~ b <t Kultur- och bildningsnämnden Datum S;d, 1 (2) Uppdnr 402 Information om mutor och jäv Ordförandens förslag 1. Antecknar informationen till protokollet. Sammanfattning Kerstin Cederberg, jurist på Landstingets rättsavdelning informerar om mutor och jäv. Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget Generaldirektören vid Statens kulturråd har i brev daterat inkommit med förfrågan om hur mutor och jäv i sa mband med landsting och regioners inflytande och ansvar för fördelning av statsbidraget till regional kulturverksamhet hanteras. Landstinget Dalarna går in i samverkansmodellen fr o m Kultur- och bildningsnämnden är den nämnd som kommer att hantera fördelningen av statsbidraget fr o m varvid första gången är vid decembenmötet Kultur- och bildningskansliet har inbjudit Kerstin Cederberg, jurist på Landstingets rättsavdelning, att informera om mutor och jäv. PatientperspektiV Ej relevant Finansiering och ekonomiska kon sekvenser Ej relevant Miljö Ej relevant Likabehandling Ej relevant Barnkonsekvens Ej relevant Juridik Ej relevant Postadress Box Falun - BeslIksadress Kon~'''!!''-_ Kommunernas Hus. Myntgatan Falun Org.nr: Han d.lggare Skog berg Anna Ekonomichef

14 Landstinget Dalarna Kultur- och bildningsförvaltningen BESLUTSUNDERLAG Kultur- och bildningsnämnden Datum Dnr Sida 2 (2) Folkhälsa Ej relevant Konsekvensbedömning enligt systematiskt arbetsmiljöarbete Ej relevant Samverkan med fackliga organisationer Ej relevant Uppföljning Uppföljning sker löpande under året.

15 .\. landstinget II DALARNA Kultur- och bildningsförvaltningen Kultur- och bildningskansliet Statens kulturråd PM Datum Sida 1 (3) Dnr LD12/02691 LANDSTINGET DALARNA INK : DNR.. '==-Q!~I.Q.~.b SKA... l... KOD... Svar ang regelverk mutor och jäv Generaldirektören vid Statens kulturråd har i brev daterat inkommit med förfrågan om hur mutor och jäv i samband med landsting och regioners inflytande och ansvar för fördelning av statsbidraget till regional kulturverksamhet hanteras inom Landstinget Dalarna. Landstinget Dalarna går in i samverkansmodellen fr o m Kultur- och bildningsnämnden är den nämnd som kommer att hantera fördelningen av statsbidraget fr o m I brevet ställs fem frågor där svaren redovisas nedan. 1. Hur ser reglerna ut för redovisning och revision inom landstinget gällande de statliga bidrag inom kultursamverkansmodellen som landstinget lämnar eller förmedlar till egna eller andra institutioner inom kulturområdet? Landstingets verksamhet granskas av landstingets revisorer enligt bestämmelserna i kommunallagens 9:e kapitel. Några särskilda skriftliga regler för hur redovisningen och revision ska gå tijj avseende de statliga bidragen finns ej för närvarande. Landstinget Dalarna planerar att använda den nationella kulturdatabasen för enheter som fått statsbidrag. Den kommer att visa hur enheter som fått bidrag använt sina medel, både avseende verksamhetsstatistik och drift. 2. Hur ser kontrollen ut i samband med utbetalning av statliga bidrag inom kultursamverkansmodellen? Inom landstinget Dalarna används ekonomisystemet Raindance och leverantörssystemet lp Basware. Det fastställda statliga bidraget inkl det regionala bidraget kommer att utbetalas efter rekvisition/faktura från respektive enhet och kontrolleras mot, av Kultur- och bildningsnämnden, fastställt belopp. lp Basware bygger på att minst två personer kontrollerar fakturan innan utbetalning, en s k Postadn!ss Box FALUN \ Bvsllksadrvss Kommunernas hus Myntgatan 2 FALUN Kontakt \ I!ZJJS Handl3990rv Anna Skogberg

16 Landstinget Dalarna PM LD SIda 2 (3) leverantörsattestant och en beslutsatlestant. Regler för vad som ingår i deras ansvar bifogas, bilaga 1. För revision gäller för närvarande samma regler som för landstinget i övrigt. 3. Hur ser regelverket ut (beslutade av landstinget, kulturförvaltning eller motsvarande) för att f"örebygga mutor, jäv och andra oegentligheter? I det reglemente som styr Kullur- och bildningsnämndens verksamhetsområde återfinns 122 hänvisning till kommunallagens 6 kap avseende jäv. I övrigt följer landstinget Dalarna till SKL' s publikation Om mutor och jäv. I samband med att en förtroendevald påbö~ar sitt uppdrag Inom landstinget Dalarna sker utbildning om de regler som gäller. 4. Hur tillämpas och följs ovanstående regler vid fördelning och kontroll av de statliga bidragen? Den slutliga fördelningen av landstingsbidraget fastställs vid decembermötet (LS och LF fastställer det regionala bidraget i november). Vid decembennötet kommer numera även statsbidraget fastställas, under förutsättning av att statsbidrag erhålls från slaten (fastställs i januari-februari). Då statsbidrag och det regionala bidraget ska fastställas kommer SKL's publikation att lämnas till nämnden för att påminna om ledamötemas ansvar att själva anmäla jäv och inte delta I beslut om det föreligger någon särskild omständighet som är ägnad att rubba förtroendet tm hans opartiskhet i ärendet eller att låta sig mutas. 5. Vilka åtgärder vidtas om mottagare inte har använt medlen I enlighet med bidragets syfte. I den regionala kulturplanen återfinns uppdragsbeskrivningar till enheter som erhåller statligt stöd. I samband med delårsrapporteringar samt årsrapportering kommer enheterna att få beskriva hur de arbetar med de uppdrag de har samt redovisa statistik för genomförd verksamhet. Verksamheter som får stöd från Kulturoch bildningsnämnden kallas redan nu med regelbundenhet till s k dialog. I dialogen beskriver enheterna sin verksamhet och ledamöterna kan stalla frågor. Om det är uppenbart att verksamheterna arbetar mot ett mål som inte stöds av bidragets syfte kan stödet komma att återkallas. Närmare regler för detta ska utarbetas.

17 Landstinget Dalarna PM LD12/02691 Sida 3 (3) Kontaktuppgifter Till kontaktperson; Namn; Anna Skogberg Telefon; Epost; Till revisor: Namn; Kjell Johansson Telefon; E-post; kjell. Med vänliga hälsningar J(<L oi Malin LagergreK Bilagor 1. Attestinstruktion

18 I Landstinget PNT~RVALTNING Margareta Sjölund. ekonomienhet LANDSTINGSDIREKTÖRENS VERKSTÄLLIGHETSBESLUT 16/12 DInum Eltdablm BetecIIniIg1dIadanr LD (2) Er belec:knlna Attestinstruktioner för leverantörsfakturor inom, Landstinget Dalarna syfte och beslut Attestinstruktionerna ingår som en del I landstingets interna kontroll. Syftet med attestinstruktionen Ir att se till att resurser används i enlighet med fattade beslut samt att skydda medelsförvaltningen från avsiktliga oegentligheter eller oavsiktliga felaktigheter. Definition av attest Med attest intygar attestanten att kontroll utförts utan anmärkning. En verifikation ska genomgå följande attester: Leveransattest Beslutsaltest Behörighetskontroll t Basware och Raindance - Generellt gilller alt /everansatlesl och bes/utsattesl inte får uuöras av samma person. - Altestmomenten får ej utf6ras av den som sjlllv skall ta emot betalningen eller för egen del har konsumerat varan eller IjlJnsten. Egna kostnader atlesteras av nännast överordnad chef. Leveransattest Leveransaltestant ska kontrollera att leverans av varaltjänst har skett enligt beställning. Leveranskontrollen omfattar: Kontroll mot beställning och leverans. Ar mottagaren en annan person än beställaren är del mottagarens ansvar att Informera beställaren om eventuella awikelser från beställningen. Vid felaktigheter ska leverantören kontaktas för kreditering eller makulering av fakturan. Beloppsmässlg kontroll. Kontroll mot gällande avtal, upphandlingsbestämmelser. taxor eller andra föreskrifter. Beslutsattest Beslutsattest Innebär att behörig person Intygar att fastställda kontroller och attester har genomförts och är elt slutligt godkännande av betalningsunderlaget så att utbetalning kan ske. Beslutsattestanten ska kontrollera att: Kontering är korrekt Utgiften är förenlig med verksamheten och alt budgetmedel finns tillgängliga PosIadross Box FALUN Besöksadross Vasagatan 27 Falun Telafon Tolofax E.post: Postgiro w\vw.ltdalamll.sc

19 LANDSnNGETDALARNA CENTRAL FÖRVALTNING 2(2) Behörighetskontroll Beslutsattestanter ska.registreras i aktuellt system så att automatiska kontroller kan ske. Systemet ska innehålla säkra funktioner för kontroll av behörigheter. Leverans- och beslutsattest ska ske på sådant sätt att den med säkerhet i efterhand går att knyta till den person som utfört attesten. Behöriga attestanter k0mmer att verifieras årligen. Förändringar av uppslifter om behöriga beslutsattestanter Förändringar av behöri,ga beslulsattestanter ska lämnas in till centrala ekonomienhetens redovisningsavdelning. Vid förändringar ska verksamhetschef meddela personens namn och vilka kostnadsstallen delegationen avser. Vid tillfälliga förändringar SKa Iven tidsperiod framgå. skickas till ~~~ Karin Stlkå Mjöberg " Landstingsdirektör Bilagor Bilaga 1 Bilaga 2 Attestreglenenligt Landstinget Dalarnas delegeringsbestämmelser Krav på leverantörsfakturor

20 Bilaga t Attestregler enligt landstinget Dalamas delegerlngsbestimmelser Antagna av landsungsstyrelsen 181, 2011~30. Gäller fr o m juli Landstlngastyre".ns ansvar Landstingsstyreisen ansvarar för att attestlnstruktioner finns och överensstämmer med gillande delegeringsbestämmelser. Förvaltningschefemas ansvar Enligt delegeringsbestämmelsema (avsnitt 2.3, , ) definieras ahestratten som verkstllllghetsbeslut. Verkstlllighetsbeslut ir sådana beslut som fauas efter givna riktlinjer t ex attestreglemente (avsnitt 1.7). Respektive förvaltning ska enligt 1.1 delegeringsbesulmmelsema besluta vem som har befogenhet att falta verkstillighetsbeslut Varje förvaltningschef ska besluta om ahestrlher Inom sin verksamhet. Därvid ska beaktas de inskrlnknfngar i altestritten som förekommer dir delegeringsbestämmelsema anger ah ärendena Ir delegatfonsbeslul Detta gäller enligt delegerlngsbestämmelsema för bl a gåvor (avsnitt 2.2), kapitalinvesteringar samt forskningsanslag (avsnitt ) och beslut om nedskrivning och avskrivning av fordringar samt ersättningskrav mot landstinget (avsnih ). Fikvaltning Hälso- och sjukvården Cenbal förvaltning Landstfngsfastlgheter delegedngsbeslut av fijrvaltnlngschef Karin SlikA Mjöberg Karin Stikå Mjöberg Jan Sjöberg Landstingsservice Bestillarenh för tandvård Tandvården Kultur- och bildning PaUentnlmnd Onr 11/0005A Delegering o verkställighet Revisionskontor

21 ", Krav på leverantörsfaktura Fakturan ska vara utställd till landstinget Dalama FaktUran ska Innehålla ett för leverant6ren unikt löpnummer eller id Säljarens organisationsnummer och ev momsregistreringsnummer ska framgå Säljarens namn och adress ska framgå Uppgift om bankgiro, plusgiro eller adress. Till privatpersoner betalas fakturan via Swedbanks SUs-tjänst. vilken bygger på personnummer Uppgift om att siljaren har F-skatt (annars betalas fakturan via lön) Fakturadatum ska framgå Det ska tydligt framgå vad fakturan avser TilJlmpad momssats För uulndska fakturor (Iven privatpersoner): Mottagarens namn. mottagande. banks adress och Bic-kod. Vid EU-betalningar ska man dessutom ange mottagarens lban-nummer. För inköp där vi ska använda omvlnd skattskyldighet (inom eu) ska både säljarens och köparens VAT/CVR-nummer finnas med pi fakturan. Förutom ovanstående krav giller att Landstinget tillampar 30 dagars betalningsvillkor om ej annat avtalats FaktureringsavgIfter godkänns inte om de inte Ar avtalade Vid fakturor avseende representation ska fakturan kompletteras med bdaga som anger deltagare och syfte med representationen

22 Om mutor och jäv VÄGLEDNING FÖR ANSTÄLLDA INOM KOMMUNER, LANDSTING OCH REGIONER REVIDERAD Sveriges Kommuner och Landsting

23 Till Dig som är verksam inom kommuner, landsting och regioner. Inom kommuner. landsting och regioner nrhctar vi på Il1cdhorgnrnas uppdrag och i deras intresse. Demokrati, rättssäkerhet och effektivitet är grundliiggande värden fik all offentlig verksamhet. Medborgarnas rortrocndc för kommuner. landsling och regioner fordrar an vi SOIl1 verknr i denna inte låter oss påverkas av ovidkommande tinskemåj eller hiinsyn i vilrt arbete. Det iir IUtI att skadn fortroendei för en vcrksmnhcl. men mödosmnt och tids(idnndc att bygga upp det. En ansuilld eller förtroendevald inom dci oftentliga tär aldrig missbruka sin suillning. Vi har alla ett ansvar mol våra uppdragsgivare - medborgarna - all bekiimpa komlpt beteende vnr det än må rorekomma. Pii Sli sutt f(irsvnrar vi och stärker riillssamhället. Men vad är "koltupt beteende"? Var går griinsen mr muta eller jäv" Lagen ger oss inte alltid så tydliga anvisningar. Ett personligt nnsvarslagnnde och den egna formågan all göra eliska val måste många gånger ta vid. Denna vägledning vill vara ett slöd for det. Vi hoppas också all den ska stimulera till givande diskussioner på din arbetsplats. Dennn vilgledning är en uppdatering av dcn vugledning som togs fram uv Finansdeparlementet och Sveriges Kommuner och Landsting Uppdnteringen lir föranledd av dc lagiindringar som truddc i kran J juli Denna uppdaterade viigledning gäller enbart for kommuner. landsting och regioner. En kod for nliringslivet och diinned också komnllllmla- och landstillgskommul1nla bolag förvaltas uv Institutet Mot Mutor (IMM). diir SKL är en uv huvudmännen. Sveriges Kommuner och Landsting Om mulor och lav 2

Sammanträde i Kultur- och bildningsnämnden

Sammanträde i Kultur- och bildningsnämnden Kultur- och bildningsförvaltningen Sammanträde 2015-12-08 Sida 1 (9) Sammanträde i Ordförande kallar till sammanträde. Tid: 2015-12-08 Kl 9.00-17.00 Plats: Tjärnkraften, Klöverstigen 10 C Borlänge Dessa

Läs mer

Sammanträde i Kultur- och bildningsnämnden

Sammanträde i Kultur- och bildningsnämnden DAGORDNING Kultur- och bildningsnämnden Kultur- och bildningsförvaltningen Datum 2011-11-30 Sida 1 (11) Sammanträde i Kultur- och bildningsnämnden Kultur- och bildningsnämnden kallar till sammanträde.

Läs mer

Om mutor och jäv VÄGLEDNING FÖR ANSTÄLLDA INOM KOMMUNER, LANDSTING OCH REGIONER REVIDERAD 2012-09-01. Om mutor och jäv 1

Om mutor och jäv VÄGLEDNING FÖR ANSTÄLLDA INOM KOMMUNER, LANDSTING OCH REGIONER REVIDERAD 2012-09-01. Om mutor och jäv 1 Om mutor och jäv VÄGLEDNING FÖR ANSTÄLLDA INOM KOMMUNER, LANDSTING OCH REGIONER REVIDERAD 2012-09-01 Om mutor och jäv 1 Till Dig som är verksam inom kommuner, landsting och regioner. Inom kommuner, landsting

Läs mer

Riktlinjer mot korruption, mutor och jäv

Riktlinjer mot korruption, mutor och jäv Eskilstuna kommunkoncern Riktlinjer mot korruption, mutor och jäv Eskilstuna kommunkoncern har nolltolerans mot korruption och mutor ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 24 JANUARI 2013 Riktlinjer mot korruption,

Läs mer

RIKTLINJER MOT MUTOR OCH KORRUPTION

RIKTLINJER MOT MUTOR OCH KORRUPTION RIKTLINJER MOT MUTOR OCH KORRUPTION Antagna av kommunstyrelsen 2008-09-18. Reviderade av regionfullmäktige 2015-06-15, 200. Att revideras i början av varje mandatperiod eller på förekommen anledning. Till

Läs mer

Policy avseende otillbörliga förmåner

Policy avseende otillbörliga förmåner KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Antagen av kommunfullmäktige 2014-01-30, 8 Gäller fr o m den 1 februari 2014 Policy avseende otillbörliga förmåner för förtroendevalda och anställda inom Värnamo kommun 1 (6)

Läs mer

POLICY MOT MUTOR OCH BESTICKNING

POLICY MOT MUTOR OCH BESTICKNING POLICY MOT MUTOR OCH BESTICKNING GULLSPÅNGS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28 28 Kommunkontoret Torggatan 19, Box 80 548 22 HOVA Tel: 0506-360 00, Fax: 0506-362 81 Policy mot mutor och bestickning

Läs mer

Affärsetisk policy för Piteå kommun

Affärsetisk policy för Piteå kommun Affärsetisk policy för Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Affärsetisk policy Policy 2012-09-10, 148 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare Version Senast

Läs mer

Dessa handlingar finns att tillgå på Internet adress www.ltdalarna.se.

Dessa handlingar finns att tillgå på Internet adress www.ltdalarna.se. landstinget II DALARNA DAGORDNING Kultur- och bildnings nämnden Kultur- och bildningsförvaltningen Sammanträde 2012-1 0-23 S;d. 1 (12) Sammanträde i Kultur- och bildnings nämnden Ordförande kallar till

Läs mer

2013-04-23. Motion om framtagande av en Antikorruptionspoiicy. (AU 74, KS 80) Dnr KS 2012-404

2013-04-23. Motion om framtagande av en Antikorruptionspoiicy. (AU 74, KS 80) Dnr KS 2012-404 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunfullmäktige i Falkenberg FALKENBERG 2013-04-23 53 Motion om framtagande av en Antikorruptionspoiicy. (AU 74, KS 80) Dnr KS 2012-404 Beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

OM MUTOR OCH JÄV. en vägledning för offentligt anställda

OM MUTOR OCH JÄV. en vägledning för offentligt anställda OM MUTOR OCH JÄV en vägledning för offentligt anställda Till Dig som är verksam inom stat, kommun eller landsting Inom den offentliga förvaltningen arbetar vi på medborgarnas uppdrag och i deras intresse.

Läs mer

2013-03-12. Motion om framtagande av en Antikorruptionspolicy. Dnr KS 2012-404 '

2013-03-12. Motion om framtagande av en Antikorruptionspolicy. Dnr KS 2012-404 ' Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg FALKENBERG 2013-03-12 74 Motion om framtagande av en Antikorruptionspolicy. Dnr KS 2012-404 ' KS, KF Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Datum 2014-03-03 Sida 1 (3)

Datum 2014-03-03 Sida 1 (3) I II Landstinget DALARNA Central förvaltning Ledningsenhet 000015 BESLUTSUNDERLAG Landstingsfullmäktige Datum 2014-03-03 Sida 1 (3) Dnr LD13/03336 Uppdnr 705 2014-01-20 Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

Riktlinjer om muta och bestickning för anställda och förtroendevalda i Oxelösunds kommunkoncern

Riktlinjer om muta och bestickning för anställda och förtroendevalda i Oxelösunds kommunkoncern Riktlinjer om muta och bestickning för anställda och förtroendevalda i Oxelösunds kommunkoncern Beslutad av Kommunstyrelsen den 2013-05-29 78 Innehållsförteckning Allmänt...3 Syfte...3 Muta och bestickning...3

Läs mer

1(8) Policy mot muta och bestickning. Styrdokument

1(8) Policy mot muta och bestickning. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp - Beslutad av Kommunfullmäktige 2014-02-26 24 Dokumentansvarig Kommunchefen Reviderad av 3(8) Innehållsförteckning 1...4 1.1 1.2 1.3 2 Allmänt...4 Syfte...

Läs mer

Policy om muta och bestickning för anställda och förtroendevalda i Lekebergs kommun

Policy om muta och bestickning för anställda och förtroendevalda i Lekebergs kommun Policy om muta och bestickning för anställda och förtroendevalda i Lekebergs kommun Fastställd av: Kommunfullmäktige Datum: 2012-02-02 (Formaliareviderad 2015-09-02) Ansvarig för revidering: Kommunstyrelsen

Läs mer

Policy för tagande och givande av muta för anställda och förtroendevalda i Örebro kommun och de kommunala bolagen

Policy för tagande och givande av muta för anställda och förtroendevalda i Örebro kommun och de kommunala bolagen Policy för tagande och givande av muta för anställda och förtroendevalda i Örebro kommun och de kommunala bolagen Innehållsförteckning Policy om tagande och givande av muta... 3 Allmänt...3 Syfte...3 Tagande

Läs mer

Policy avseende Farliga förmåner i Bräcke kommun. Antagen av kommunfullmäktige 75/2015

Policy avseende Farliga förmåner i Bräcke kommun. Antagen av kommunfullmäktige 75/2015 Policy avseende Farliga förmåner i Bräcke kommun Antagen av kommunfullmäktige 75/2015 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Omfattning... 3 3. Måltider... 3 4. Rabatter, subventioner och lån... 4 5.

Läs mer

Gemensam internkontroll för samtliga nämnder inom landstinget Dalarna

Gemensam internkontroll för samtliga nämnder inom landstinget Dalarna ~ Landstinget DALARNA Ekonomienhet --=t>1 laga AU ~ 1~A BESLUTSUNDE~LAG Datum 2013-01-14 Sida 1 (3) Dnr LD12/03603 Uppdnr 414 2013-01-14 2013-01-28 Landstingsstyrelsen Gemensam internkontroll för samtliga

Läs mer

Policy mot mutor för anställda och förtroendevalda

Policy mot mutor för anställda och förtroendevalda Policy mot mutor för anställda och Dokumenttyp: Policy Antaget av: Kommunfullmäktige Status: Antagen 2012-11-01, 235 Giltighetstid: Gäller tills vidare Linköpings kommun linkoping.se Diarienummer: KS 2012-761

Läs mer

Mutor och jäv. Vad gäller i kommunal verksamhet?

Mutor och jäv. Vad gäller i kommunal verksamhet? Mutor och jäv Vad gäller i kommunal verksamhet? 1 Hur vill vi ha det i samhället.. och i vår egen kommunala verksamhet? I och med det som hänt i Göteborg har vi vaknat för att detta fenomen finns även

Läs mer

INLEDNING Bakgrund och nuläge

INLEDNING Bakgrund och nuläge INLEDNING Vår verksamhet ska kännetecknas av en kvalitativ och bred verksamhet, väl spridd över hela länet. Landstingets stöd till kultur, folkbildning, föreningsliv och skolor främjar ett aktivt medborgarskap

Läs mer

Korruption, muta - ekonomisk brottslighet. Berör det mig?

Korruption, muta - ekonomisk brottslighet. Berör det mig? Korruption, muta - ekonomisk brottslighet Berör det mig? Korruption, muta - ekonomisk brottslighet Berör det mig? Korruption är missbruk av förtroendeställning för egen eller närståendes vinning. Den vanligaste

Läs mer

Riktlinjer mot korruption, mutor och jäv för anställda och förtroendevalda i Östhammars kommun

Riktlinjer mot korruption, mutor och jäv för anställda och förtroendevalda i Östhammars kommun Riktlinjer mot korruption, mutor och jäv för anställda och förtroendevalda i Östhammars kommun Beslutade av kommunfullmäktige den 12 februari 2013, 4. Inledning Östhammars kommun har nolltolerans mot korruption

Läs mer

Sammanträde i Servicenämnden

Sammanträde i Servicenämnden Landstingsservice Sammanträde 2015-12-09 Sida 1 (6) Sammanträde i Ordförande kallar till sammanträde. Tid: 2015-12-09 09.30-16.00 Plats: Foajén, Restaurang Gastronomen Dessa handlingar finns att tillgå

Läs mer

Gemensam internkontroll för samtliga nämnder inom landstinget Dalarna

Gemensam internkontroll för samtliga nämnder inom landstinget Dalarna ~ Landstinget DALARNA Ekonomienhet Bt[(Joa [Ser ~ ft- BESLUTSUNO-tRLAG Datum 2013-01-28 Sida 1 (3) Dnr LD12/03603 Uppdnr 414 2013-01-14 s arbetsutskott 2013-01-28 Gemensam internkontroll för samtliga nämnder

Läs mer

Strategi mot mutor och jäv

Strategi mot mutor och jäv Datum Strategi mot mutor och jäv Antagen av kommunstyrelsen Antagen av: Kommunstyrelsen 2014-04-01, 48 Dokumentägare: Kommundirektör Ersätter dokument: - Dokumentnamn: Strategi mot mutor och jäv Dokumentansvarig:

Läs mer

Svar på revisorernas granskning av förekomst av bisysslor

Svar på revisorernas granskning av förekomst av bisysslor I II ~ Landstinget DALARNA Persona/enhet ~JLAGA AU ~ 17A Datum 2013-01-14 1 (3) Dnr LD12103031 Uppdnr 397 2013-01-14 2013-01-28 Landstingsstyrelsen Svar på revisorernas granskning av förekomst av bisysslor

Läs mer

Laholms kommuns policy mot korruption

Laholms kommuns policy mot korruption Laholms kommuns policy mot korruption Beslutad av: Kommunfullmäktige den 26 januari 2016, 11 Ansvar för revidering: Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret Gäller för: Förtroendevalda och anställda i Laholms

Läs mer

Riktlinjer mot mutor. Fastställt: 2015-01-29, 16. Ansvar för revidering: kommunstyrelsen, kommunledningsförvaltningen

Riktlinjer mot mutor. Fastställt: 2015-01-29, 16. Ansvar för revidering: kommunstyrelsen, kommunledningsförvaltningen Riktlinjer mot mutor Fastställt av: Kommunfullmäktige Fastställt: 2015-01-29, 16 Ansvar för revidering: kommunstyrelsen, kommunledningsförvaltningen Gäller för: Giltighetstid: Karlskrona kommun och dess

Läs mer

Etiska riktlinjer. God etik inom Luleå kommun. Tillämpning. Medborgare. Leverantörer

Etiska riktlinjer. God etik inom Luleå kommun. Tillämpning. Medborgare. Leverantörer Riktlinjer Etiska Etiska riktlinjer God etik inom Luleå kommun Begreppet etik står i detta sammanhang för vårt förhållningssätt i relation till våra medborgare. Det finns en tydlig koppling mellan vår

Läs mer

Riktlinjer för representation inom Tidaholms kommun har tagits fram med utgångspunkt i Skatteverkets bestämmelser.

Riktlinjer för representation inom Tidaholms kommun har tagits fram med utgångspunkt i Skatteverkets bestämmelser. 2011:16 Riktlinjer för representation i Tidaholms kommun Antagna av kommunfullmäktige 2011-04-27 Inledning Riktlinjer för Representation gäller samtliga kommunala verksamheter även verksamhet som bedrivs

Läs mer

Riktlinjer mot mutor och annan korruption för Uddevalla kommun Antagna av kommunfullmäktige den 12 februari 2014, 23

Riktlinjer mot mutor och annan korruption för Uddevalla kommun Antagna av kommunfullmäktige den 12 februari 2014, 23 Blad 1 Riktlinjer mot mutor och annan korruption för Uddevalla kommun Antagna av kommunfullmäktige den 12 februari 2014, 23 1. Inledning Riktlinjerna har tagits fram i syfte att förhindra och förebygga

Läs mer

Riktlinjer avseende mutor och andra otillbörliga förmåner RIKTLINJER AVSEENDE MUTOR

Riktlinjer avseende mutor och andra otillbörliga förmåner RIKTLINJER AVSEENDE MUTOR Riktlinjer avseende mutor och andra otillbörliga förmåner RIKTLINJER AVSEENDE MUTOR Eslövs kommun eftersträvar likvärdighet i alla verksamheter och hög integritet för medarbetare och politiker. Vid myndighetsutövning,

Läs mer

Tillämpningsanvisning till Attestreglemente

Tillämpningsanvisning till Attestreglemente Besöksadress: Postadress: Telefon: Webb: www.ange.se Datum: 2015-02-03 Tillämpningsanvisning till Attestreglemente Antaget av kommunstyrelsen den 3 februari 2015 Postadress Besöksadress Webb Telefon Bankgiro

Läs mer

Korruption, muta ekonomisk brottslighet

Korruption, muta ekonomisk brottslighet SÅ HÄR SER VÄSTERÅS STAD PÅ Korruption, muta ekonomisk brottslighet kopplat till anställda, uppdragstagare eller förtroendevalda i verksamhet där Västerås stad har ansvaret. Korruption är missbruk av förtroendeställning

Läs mer

Svar på revisorernas granskning av förekomst av bisysslor

Svar på revisorernas granskning av förekomst av bisysslor BESLUTSUNDERLAG Landstingsstyrelsen Central förvaltning Datum 2013-01-28 Sida 1 (3) Personalenhet Dnr LD12/03031 Uppdnr 397 2013-01-14 Landstingsstyrelsens arbetsutskott 2013-01-28 Landstingsstyrelsen

Läs mer

Attestreglemente för Malung-Sälens kommun

Attestreglemente för Malung-Sälens kommun Attestreglemente för Malung-Sälens kommun Antaget av kommunfullmäktige 2013-09-23 73 Gäller från och med 2013-10-23 Innehåll Allmänt... 3 Ansvar... 3 Attest... 3 Kontroll av attest, behörighetsattest...

Läs mer

Datum _. Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget

Datum _. Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget I Il ~ Landstinget DALARNA Central förvaltning Ekonomienhet BESLUTSUNDERLAG Landstingsfullmäktige 000219 2015-11-23- Datum _ 24 Sida 1 (2) Dnr LD15/03361 Uppdnr 1176 2015-10-19 Budgetberedningen 2015-11-09

Läs mer

Attestreglemente. Dokumenttyp: Reglemente Dokumentansvarig: Ekonomifunktionen Beslutad av: Kommunfullmäktige

Attestreglemente. Dokumenttyp: Reglemente Dokumentansvarig: Ekonomifunktionen Beslutad av: Kommunfullmäktige Attestreglemente Dokumenttyp: Reglemente Dokumentansvarig: Ekonomifunktionen Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2016-04-25 DNR: KS-2015/00806 Attestreglementets syfte Syftet med attestreglementet

Läs mer

ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN

ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN 1(5) ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN 1 Omfattning För att upprätthålla en god intern kontroll krävs bl.a. ändamålsenliga regelverk och rutiner för kontroll av verifikationer. Kontroller i enlighet med

Läs mer

Riktlinjer för attest av ekonomiska transaktioner

Riktlinjer för attest av ekonomiska transaktioner 1 (6) Typ: Riktlinjer Giltighetstid: Tills vidare Version: 2.0 Fastställd: 2014-11-18, KS 244 Uppdateras: 2017 Innehållsförteckning 1. Giltighet 2. Övergripande principer 3. Attestantens uppgift och ansvar

Läs mer

Dnr. Vägledning för anställda och förtroendevalda i Nyköpings kommun om mutor och jäv. Antagen av kommunfullmäktige

Dnr. Vägledning för anställda och förtroendevalda i Nyköpings kommun om mutor och jäv. Antagen av kommunfullmäktige Dnr Vägledning för anställda och förtroendevalda i Nyköpings kommun om mutor och jäv Dnr 2/6 Om MUTOR och BESTICKNING Mutor och korruption är inte så utbrett i vårt land, men det förekommer även här. Vi

Läs mer

FALKENBERGS KOMMUN 3.02 FÖRFATTNINGSSAMLING

FALKENBERGS KOMMUN 3.02 FÖRFATTNINGSSAMLING FALKENBERGS KOMMUN 3.02 FÖRFATTNINGSSAMLING Attestreglemente Omfattning 1 Detta reglemente gäller för kommunens samtliga ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning samt

Läs mer

1. Grundläggande värden

1. Grundläggande värden Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller fr. o m: 2014-10-01 Beslut: KF 2014-09-01 109 Policy mot mutor och andra oegentligheter Policy mot mutor och andra oegentligheter 1. Grundläggande värden

Läs mer

Riktlinjer till reglemente för attest av ekonomiska transaktioner

Riktlinjer till reglemente för attest av ekonomiska transaktioner 1 (5) Typ: Riktlinjer Giltighetstid: Tills vidare Version: 1.0 Fastställd: KF 2009-09-16, 64 Uppdateras: av ekonomiska transaktioner Paragrafen efter rubriken är hänvisning till reglementet för attest

Läs mer

UFV 2014/937. Riktlinjer mot mutor. Fastställt av rektor 2014-08-19

UFV 2014/937. Riktlinjer mot mutor. Fastställt av rektor 2014-08-19 UFV 2014/937 Riktlinjer mot mutor Fastställt av rektor 2014-08-19 Innehållsförteckning 1 Bakgrund 3 2 Mutbrott 3 2.1 Lagstiftningen 3 2.2 Chefens eller annans medgivande eller vetskap 3 2.3 Allmänna bedömningsgrunder

Läs mer

Riktlinjer mot korruption, mutor och jäv i Strängnäs kommun

Riktlinjer mot korruption, mutor och jäv i Strängnäs kommun 1/8 Beslutad: Kommunfullmäktige, 187, 2015-11-30 Gäller fr o m: 2015-12-01 Myndighet: Diarienummer: Kommunstyrelsen KS/2015:563 Ersätter: KS/2006:435, KS 244, 2006-10-02 Ansvarig: Stabsavdelningen mot

Läs mer

Svar på revisorernas granskning av förekomst av bisysslor. Landstingsstyrelsen: 1. Yttrandet till revisorerna enligt bilaga c) godkänns.

Svar på revisorernas granskning av förekomst av bisysslor. Landstingsstyrelsen: 1. Yttrandet till revisorerna enligt bilaga c) godkänns. I II ~, Landstinget DALARNA Personalen het g()~, BESLUTSUND~~AG -() lss 1'1-1l_ ~I TT Datum 2013-01-28 1 (3) Dnr LD12/03031 Uppdnr 397 2013-01-14 s arbetsutskott 2013-01-28 Svar på revisorernas granskning

Läs mer

Riktlinjer om jäv/intressekonflikt, bisysslor och mutor för miljökontoret,

Riktlinjer om jäv/intressekonflikt, bisysslor och mutor för miljökontoret, 1 (10) MILJÖKONTORET Datum Diarienummer 2014-02-07 2014-000694- AD Riktlinjer om jäv/intressekonflikt, bisysslor och mutor för miljökontoret, Uppsala kommun Miljö- och hälsoskyddsnämnden och det kommunala

Läs mer

Sammanträde i Fastighetsnämnden

Sammanträde i Fastighetsnämnden Fastighetsförvaltningen Sammanträde 2016-02-11 Sida 1 (7) Sammanträde i Ordförande kallar till sammanträde. Tid: 2016-02-11 Kl 08.30 Plats: Ludvika lasarett, Röda Rummet Dessa handlingar finns att tillgå

Läs mer

Förbundsordning för Södra Dalarnas Samordningsförbund

Förbundsordning för Södra Dalarnas Samordningsförbund I ~ Landstinget - DALARNA Central förvaltning Ekonomienhet seslursun ~ilj, Lo 8 6 ff Landstingsstyrelsen Datum 2015-02-16 Sida 1 (2) Dnr LD15/00213 Uppdnr 989 2015-02-02 Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

Verksamhetsplan -etiska riktlinjer för anställda och förtroendevalda

Verksamhetsplan -etiska riktlinjer för anställda och förtroendevalda Diarienummer: Ks2013/0256.103 Verksamhetsplan -etiska riktlinjer för anställda och förtroendevalda Gäller från: 2013-07-01 Gäller för: Medarbetare och förtroendevalda i Ljungby kommun samt Kommunala bolag

Läs mer

Förslag till fördelning av stöd till ideella idéburna organisationer 2015

Förslag till fördelning av stöd till ideella idéburna organisationer 2015 BESLUTSUNDERLAG Landstingsstyrelsen Kultur- och bildningsförvaltningen Datum 2015-02-16 Sida 1 (1) Kultur- och bildningskansli Dnr LD14/02412 Uppdnr 932 2014-12-09 Kultur- och bildningsnämnd 2015-02-16

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till reglemente för attest och kontroll av ekonomiska transaktioner

Tillämpningsanvisningar till reglemente för attest och kontroll av ekonomiska transaktioner STYRDOKUMENT RIKTLINJE 2017-11-07 DNR: 2007-000183 Antagen av KS den 15 maj 2007 133 Gäller tillsvidare Tillämpningsanvisningar till reglemente för attest och kontroll av ekonomiska transaktioner Inledning...

Läs mer

Vägledande riktlinje för ett gemensamt förhållningssätt avseende hantering av gåvor och andra förmåner inom Norrköpings kommun

Vägledande riktlinje för ett gemensamt förhållningssätt avseende hantering av gåvor och andra förmåner inom Norrköpings kommun Riktlinje 2013-03-04 Vägledande riktlinje för ett gemensamt förhållningssätt avseende hantering av gåvor och andra förmåner inom Norrköpings kommun Diarienummer KS 987/2012 003 Riktlinjen är antagen av

Läs mer

Utfärdad/ändrad Beslut, datum, paragraf Diarienr Gäller fr o m Avd Sida. ATTEST- OCH UTANORDNINGSREGLEMENTE

Utfärdad/ändrad Beslut, datum, paragraf Diarienr Gäller fr o m Avd Sida. ATTEST- OCH UTANORDNINGSREGLEMENTE RAGUNDA KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING Utfärdad/ändrad Beslut, datum, paragraf Diarienr Gäller fr o m Avd Sida. Ändrad Kf 2006-10-05, 48 2006/755 002 2006-10-05 11 ATTEST- OCH UTANORDNINGSREGLEMENTE 1 Tillämpningsområde

Läs mer

Nyemission Älvdalens Utbildningscentrum AB

Nyemission Älvdalens Utbildningscentrum AB BESLUTSUNDERLAG Landstingsstyrelsen Central förvaltning Datum 2013-01-28 Sida 1 (2) Ekonomienhet Dnr LD12/02899 Uppdnr 356 2013-01-14 Landstingsstyrelsens arbetsutskott 2013-01-28 Landstingsstyrelsen 2013-02-18

Läs mer

Riktlinjer för Landstinget Dalarnas arbete med regionfrågan

Riktlinjer för Landstinget Dalarnas arbete med regionfrågan BESLUTSUNDERLAG Landstingsstyrelsens arbetsutskott Central förvaltning Datum 2015-12-15 Sida 1 (3) Ledningsenhet C-fv Dnr LD15/03187 Uppdnr 1245 2015-12-15 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Riktlinjer

Läs mer

Att betalning sker vid rätt tidpunkt. Att transaktionen är rätt konterad

Att betalning sker vid rätt tidpunkt. Att transaktionen är rätt konterad HAPARANDA STAD 01-05-02 ATTESTREGLEMENTE Omfattning 1 Detta reglemente gäller för Haparanda stads samtliga ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning samt medel som staden

Läs mer

Folktandvårdens kansli, Bergsskolegränd 8 A, Falun Dessa handlingar finns att tillgå på Internet adress www.ltdalarna.se.

Folktandvårdens kansli, Bergsskolegränd 8 A, Falun Dessa handlingar finns att tillgå på Internet adress www.ltdalarna.se. 1111'111 Folfil~?rx!rden Tandvårdsförvaltning Sammanträde Sida 1 (9) Sammanträde i Ordförande kallar till sammanträde. Tid: 201 5-03-04 09.00 Plats: Folktandvårdens kansli, Bergsskolegränd 8 A, Falun Dessa

Läs mer

Revisionsrapport: Förebyggande arbete mot mutor och jäv

Revisionsrapport: Förebyggande arbete mot mutor och jäv Revisorerna 2014-11-19 1 (1) Styrelsen i Ånge Fastighets- & Industri AB Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Förebyggande arbete mot mutor och jäv KPMG har på uppdrag

Läs mer

Tolkning av arvodesbestämmelserna 8 och 19

Tolkning av arvodesbestämmelserna 8 och 19 BESLUTSUNDERLAG Landstingsstyrelsens arbetsutskott Central förvaltning Datum 2015-02-02 Sida 1 (4) Ledningsenhet C-fv Dnr Uppdnr 948 2014-02-02 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tolkning av arvodesbestämmelserna

Läs mer

Attestreglemente för Motala kommun

Attestreglemente för Motala kommun Kommunal författningssamling Attestreglemente för Motala kommun Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 05/KS 0304 Datum: 2005-10-24 Paragraf: KF 113 Reviderande instans: Kommunfullmäktige

Läs mer

Attestreglemente för Uppsala kommuns nämnder

Attestreglemente för Uppsala kommuns nämnder Attestreglemente för Uppsala kommuns nämnder Ett organiserande dokument som kommunfullmäktige fattade beslut om 2016-10-03 Attestreglemente Kommunfullmäktige 2016-10-03 1 (4) 1 Reglementets omfattning

Läs mer

www.hassleholm.se S Attestregler Policy Diarienummer: Fastställt den: 2015- - Fastställt av: Kommunfullmäktige För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För uppföljning ansvarar: Ekonomiavdelningen Dokumentet

Läs mer

LS 93/07. Attestreglemente. Lednings- och verksamhetsstöd Bilaga 1. Landstingsstyrelsen. Bakgrund

LS 93/07. Attestreglemente. Lednings- och verksamhetsstöd Bilaga 1. Landstingsstyrelsen. Bakgrund Lednings- och verksamhetsstöd Bilaga 1 LS 93/07 DATUM DIARIENR Susanne Gårdö 2007-06-18 LS-LED07-316 Landstingsstyrelsen Attestreglemente Bakgrund Landstingsfullmäktige har i 103/02 beslutat om regler

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till reglemente för attestering av ekonomiska transaktioner i Bengtsfors kommunkoncern

Tillämpningsanvisningar till reglemente för attestering av ekonomiska transaktioner i Bengtsfors kommunkoncern Fastställda av KS 144 2012-05-15 1(6) Sten-Inge Lilja sten-inge.lilja@bengtsfors.se till reglemente för attestering av ekonomiska transaktioner i Bengtsfors kommunkoncern E-post Telefon Fax Hemsida Bengtsfors

Läs mer

~~~~fs~n~~l~ ~6 A Landstingsstyrelsens arbetsutskott

~~~~fs~n~~l~ ~6 A Landstingsstyrelsens arbetsutskott I ~. Landstinget II DALARNA Central förvaltning Personalenhet ~~~~fs~n~~l~ ~6 A Landstingsstyrelsens arbetsutskott Datum 2013-06-03 Sida 1 (2) Dnr LD13/01529 Uppdnr 566 2013-06-03 Landstingsstyrelsens

Läs mer

00009 ~ Svar på motion från Birgitta Sacredeus (KO): Central kökoord i nator

00009 ~ Svar på motion från Birgitta Sacredeus (KO): Central kökoord i nator I II ~ Landstinget DALARNA 00009 ~ BESLUTSUNDERLAG Landstingsfullmäktige Central förvaltning 2013-06-10- Datum -11 Sida 1 (2) Medicinsk enhet Dnr LD12/03640 Uppdnr 422 2013-05-06 Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

I Central förvaltning Personalen het

I Central förvaltning Personalen het . Landstinget II DALARNA I Personalen het ~'taga BESLUTSUNDERLAG Landstingsstyrelsen LS ~ 1 ~i A Datum 2013-11-04 Sida 1 (3) Dnr LD13/02597 Uppdnr 643 2013-10-21 Landstingsstyrelsens arbetsutskott 2013-11-04

Läs mer

O O O Landstingsfullmäktige. Svar på motion från Bo Brännström (FP): Utred konsekvenserna

O O O Landstingsfullmäktige. Svar på motion från Bo Brännström (FP): Utred konsekvenserna I ~ Landstinget _ DALARNA BESLUTSUNDERLAG O O O 2 1 2 Landstingsfullmäktige Central förvaltning Datum 2013-02-18 Sida 1 (2) Hälso- och sjukvårdsenhet Dnr LD12/02550 Uppdnr 409 2013-01-14 Landstinqsstyrelsens

Läs mer

Svar på revisorernas granskning av landstingets avskrivningar

Svar på revisorernas granskning av landstingets avskrivningar BESLUTSUNDERLAG Landstingsstyrelsen Central förvaltning Datum 2015-02-16 Sida 1 (2) Ekonomienhet Dnr LD14/03280 Uppdnr 957 2015-02-02 Landstingsstyrelsens arbetsutskott 2015-02-16 Landstingsstyrelsen Svar

Läs mer

Beslutsattest omfattar följande moment:

Beslutsattest omfattar följande moment: 1 (3) 9:0 ATTESTREGLEMENTE 1 Tillämpningsområde Detta reglemente gäller för kommunens ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning och medel som kommunen ålagts eller åtagit

Läs mer

Attestrutiner och behörighet att underteckna handlingar

Attestrutiner och behörighet att underteckna handlingar BARN- OCH UTBILDNINGS- 2011-11-01 FÖRVALTNINGEN DNR 280/2011-040 Förskolenämnden Attestrutiner och behörighet att underteckna handlingar Beslutsunderlag Förskolenämndens protokoll den 3 februari 2011 10.

Läs mer

ATTESTREGLEMENTE 1(6) STYRDOKUMENT DATUM 2015-01-19

ATTESTREGLEMENTE 1(6) STYRDOKUMENT DATUM 2015-01-19 1(6) STYRDOKUMENT DATUM 2015-01-19 ATTESTREGLEMENTE 1 Bakgrund och syfte Attestreglementet ingår som en del i kommunens internkontroll. Internkontrollens huvudsakliga syfte är att förbättra effektiviteten

Läs mer

Sammanträde i Budgetberedningen

Sammanträde i Budgetberedningen Central förvaltning Sammanträde 2015-10-19 Sida 1 (5) Sammanträde i Ordförande kallar till sammanträde. Tid: 2015-10-19 9.30 OBS! Tiden Plats: Falun, Landstingshuset, Futurum Dessa handlingar finns att

Läs mer

Attestreglemente med tillämpningsanvisningar

Attestreglemente med tillämpningsanvisningar Attestreglemente med tillämpningsanvisningar Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Attestreglemente med tillämpningsanvisningar Reglemente 2001-02-26, 3 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 10 juli 2008 B 5248-06 KLAGANDE 1. BA Ombud och offentlig försvarare: Advokat FB 2. DF Ombud och offentlig försvarare: Advokat LA 3. LG

Läs mer

Reglemente för attest

Reglemente för attest Reglemente för attest Antagen av kommunfullmäktige, 2006-10-30, 67 Sidan 1 Attestreglemente för Vara kommun 1 Tillämpningsområde Reglementet omfattar kommunens samtliga ekonomiska transaktioner, inklusive

Läs mer

Instruktion om förbudet mot mutor

Instruktion om förbudet mot mutor Instruktion om förbudet mot mutor INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Definitioner... 1 2. Bakgrund och syfte... 1 3. tillämplighet... 2 4. Givande och tagande av alla typer av förmåner... 2 5. När medarbetare inom

Läs mer

I Central förvaltning Administrativ enhet

I Central förvaltning Administrativ enhet ., Landstinget II DALARNA I Central förvaltning Administrativ enhet ~llaga LS 117,4 BESLUTSUNDERLAG Landstingsstyrelsen Datum 2013-11-04 Sida 1 (3) Dnr LD13/02242 Uppdnr 652 2013-10-21 Landstingsstyrelsens

Läs mer

Tandvårdsnämndens begäran om klargörande ägardirektiv

Tandvårdsnämndens begäran om klargörande ägardirektiv BESLUTSUNDERLAG Landstingstyrelsen Central förvaltning Datum 2013-01-28 Sida 1 (4) Ledningsenhet Dnr LD12/01415 Uppdnr 351 2013-01-14 Landstingsstyrelsens arbetsutskott 2013-01-28 Landstingsstyrelsen 2013-02-18

Läs mer

Riktlinjer för att motverka mutor och bestickning i Gävle kommunkoncern

Riktlinjer för att motverka mutor och bestickning i Gävle kommunkoncern 2008-09-15 Sid 1 (6) Riktlinjer för att motverka mutor och bestickning i Gävle kommunkoncern Bakgrund och syfte Alla medarbetare i Gävle kommun är en del av den offentliga förvaltningen. Inom den offentliga

Läs mer

Revidering av delegeringsbestämmelser

Revidering av delegeringsbestämmelser I II Landstinget DALARNA Ledning V'eVlck S '1 BESLUTSUNDERLAG Fastighetsnämnden Datum 2013-02-20 Sida 1 (2) Dnr LD12/03720 Uppdnr 454 Revidering av delegeringsbestämmelser Ordförandens förslag 1. Förslaget

Läs mer

Delegationsordning, attestordning, firmatecknare samt attestanter för Samordningsförbundet Södra Roslagen

Delegationsordning, attestordning, firmatecknare samt attestanter för Samordningsförbundet Södra Roslagen Delegationsordning, attestordning, firmatecknare samt attestanter för Samordningsförbundet Södra Roslagen Förslag till beslut: Styrelsen godkänner förslag till delegationsordning. Styrelsen godkänner attestordning

Läs mer

Sammanträdesdatum Paragrafer Sid Pensionärsrådet (7) Plats och tid Landstingets huvudkontor, kl

Sammanträdesdatum Paragrafer Sid Pensionärsrådet (7) Plats och tid Landstingets huvudkontor, kl Pensionärsrådet 2011-02-16 1-10 1(7) Plats och tid Landstingets huvudkontor, kl 14.00 16.00 Ordinarie ledamöter Tjänstgörande ersättare Närvarande ersättare Övriga Utses att justera Sören Bertilsson, ordförande,

Läs mer

Landstingets innehav av företagskort (kontokort)

Landstingets innehav av företagskort (kontokort) 1 (2) Landstingets revisorer 2007-12-18 Dnr REV /26/2007 Revisionschef Lennart Ledin 063-14 75 27 Landstingsstyrelsen Landstingets innehav av företagskort (kontokort) På vårt uppdrag har revisionskontoret

Läs mer

Struktur- och förändringsplan 2015: Landstingsgemensamt

Struktur- och förändringsplan 2015: Landstingsgemensamt BESLUTSUNDERLAG Central förvaltning Datum 2015-06-01 Sida 1 (4) Administrativ enhet Dnr LD15/01693 Uppdnr 1090 2015-06-01 2015-06-15 16 Landstingsfullmäktige Struktur- och förändringsplan 2015: Landstingsgemensamt

Läs mer

Styrelsen leder, styr och samordnar förvaltningen av landstingets angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet.

Styrelsen leder, styr och samordnar förvaltningen av landstingets angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Fastställt av fullmäktige 2014-11-25, 117/14 Reglemente för Landstingsstyrelsen Landstingsstyrelsens uppgifter 1 Styrelsen är landstingets ledande politiska förvaltningsorgan och har det övergripande ansvaret

Läs mer

Attestreglemente för Härnösands kommun

Attestreglemente för Härnösands kommun Kommunstyrelseförvaltningen Attestreglemente Härnösands kommun Dokumentnamn Fastställd/upprättad av Attestreglemente Kommunfullmäktige Dokumenttyp Reglemente 2016-09-26 Diarienummer KS16-409-003 Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Sammanträde ilandstingsfullmäktige III

Sammanträde ilandstingsfullmäktige III I ~ Landstinget II DALARNA Sammanträde 2013-04-22 Sida 1 (12) Sammanträde i III Tid: Måndag 2013-04-22 09:30 Plats: Kristinehallen, Bergmästaregatan, Falun Dessa handlingar finns att tillgå på Internet

Läs mer

Reglemente för nämnden för primärvård och tandvård

Reglemente för nämnden för primärvård och tandvård 2014-10-29 rev.2014-11-06 Håkan Blomgren Reglemente för nämnden för primärvård och tandvård 1. Nämnden för primärvård och tandvård består av 9 ledamöter och 9 ersättare, som väljs av landstingsfullmäktige

Läs mer

Sammanträde i Servicenämnden

Sammanträde i Servicenämnden Landstingsservice Sammanträde 2012-10-01 Sida 1 (6) Sammanträde i Ordförande kallar till sammanträde. Tid: 2012-10-01 kl 10.00-16.00 Plats: Budgeten, Falu lasarett, hus 17, plan 0 (Söderbaumsväg 5, betalparkering

Läs mer

Svedala Kommuns 1:39 Författningssamling

Svedala Kommuns 1:39 Författningssamling Svedala Kommuns 1:39 Författningssamling 1 (5) Policy mot mutor och bestickning för anställda och förtroendevalda Antagen av kommunfullmäktige 2009-01-14, 12 Gäller från 2009-01-15 Tjänstemän, politiker

Läs mer

ATTESTREGLEMENTE FÖR UMEÅ KOMMUN

ATTESTREGLEMENTE FÖR UMEÅ KOMMUN ATTESTREGLEMENTE FÖR UMEÅ KOMMUN Ersätter attestreglemente för Umeå kommun antaget av kommunfullmäktige 2002-03-26 52 och reviderat av kommunfullmäktige 2006-11-27 157 Dokumenttyp Riktlinjer Dokumentägare

Läs mer

Ärendets Första giltig- Diarieplandiarienummer. 1 Det åligger kommunens nämnder att tillse att bestämmelserna i detta reglemente om attest iakttas.

Ärendets Första giltig- Diarieplandiarienummer. 1 Det åligger kommunens nämnder att tillse att bestämmelserna i detta reglemente om attest iakttas. Ärendets Första giltig- Diarieplandiarienummer hetsdatum beteckning 925/99 2000-01-31 003 ATTEST- OCH UTANORDNINGSREGLEMENTE 1 Det åligger kommunens nämnder att tillse att bestämmelserna i detta reglemente

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämndens Delegeringsbestämmelser

Hälso- och sjukvårdsnämndens Delegeringsbestämmelser Hälso- och sjukvårdsnämndens Delegeringsbestämmelser HSN 2017-01-31, 3/17 Dnr: LD16/04236 Bestämmelserna gäller fr.o.m. protokollsjustering 2017-02-08 1 Företrädarskap... 3 1.1 Brådskande beslut... 3 1.2

Läs mer

Rekryteringsmyndighetens riktlinjer

Rekryteringsmyndighetens riktlinjer Rekryteringsmyndighetens riktlinjer Etiska riktlinjer 2011:4 beslutade den 26 september 2011 Innehåll Det är viktigt att allmänheten uppfattar Rekryteringsmyndigheten och dess verksamhet som en viktig

Läs mer

Hemställan från Dalarnas Forskningsråd om administrativt stöd för återstående avvecklingsåtgärder

Hemställan från Dalarnas Forskningsråd om administrativt stöd för återstående avvecklingsåtgärder BESLUTSUNDERLAG Landstingsstyrelsen Central förvaltning Datum 2013-01-28 Sida 1 (2) Ledningsenhet Dnr LD12/00725 Uppdnr 428 2013-01-14 Landstingsstyrelsens arbetsutskott 2013-01-28 Landstingsstyrelsen

Läs mer