Frågor och möjliga svar om hållbarhet, styrbarhet och mätbarhet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Frågor och möjliga svar om hållbarhet, styrbarhet och mätbarhet"

Transkript

1 Frågor och möjliga svar om hållbarhet, styrbarhet och mätbarhet

2 En hållbar linje? Hållbarhet innebär en livsföring som tillgodoser våra behov, utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. Frågan har blivit brännande aktuell i takt med att bilden av en kommande klimatkatastrof målas allt starkare. Men lösningen ligger i ett bredare perspektiv än bara det ekologiska. Och framförallt det här är som alla förändringar; om jag söker lösningar och rör mig framåt är det en outtömlig möjlighet. Försöker jag förneka eller göra motstånd är det ett dödligt hot. Så här kommer en linje för dig som vill ta vara på nya möjligheter. 1. Vilken region oroar sig mest för klimatförändringarna? a) Bordeaux b) Karibien I Karibien har man alltid haft orkaner som ställt till stor skada. Det finns tecken på att orkanernas intensitet ökar, vilket givetvis är oerhört oroande. I Karibien är vädrets omutlighet redan ett verkligt faktum. Man snackar sig inte ur en orkan. En besvärlig tanke är den att Karibien idag har betydande intäkter från turism. De flesta turisterna flyger, vilket bidrar till CO-utsläppen och därmed klimatförändringen. En möjlighet ligger här i att öka fartygsturismen, vilket skulle kunna innebära att de som åkt båt dit också väljer att stanna längre och därmed spendera mer pengar. Kan det vara något att marknadsföra? I Bordeaux har de bästa åren på 2000-talet varit de varma åren. Så i ett första påseende skulle uppvärmningen vara bra för dem. Men om uppvärmningen skulle innebära en förändring i nederbördsmönstret, så att t.ex. allt regn kommer under en kort del av året, skulle förutsättningarna ändras. Få industrier är så beroende av kombinationen av jordmån och klimat som vinproduktion. De yppersta vinerna kommer från gårdar där de naturliga förutsättningarna tas tillvara med minimal kemisk påverkan. De bästa vinerna är i princip ekologiska. En av deras möjligheter är att utnyttja detta i marknadsföringen på en marknad som blir allt mer medveten om våra utmaningar. Och vill de bidra till en hållbar utveckling kan de anlita lokal arbetskraft istället för att flyga in druvplockare från Latinamerika. Vilket alternativ som är rätt beror alltså på 2. Du är företagsledare Vilket är ditt viktigaste fokus? a) att maximera avkastningen till aktieägarna b) att vara en god kraft i samhället där du verkar Du skojar va? Varje vecka ser vi ledare för företag och organisationer som under förnedrande former ställs till svars i TV-program och tidningar. Det är dåligt för affärerna att ertappas med verksamhet som strider mot samhällets värderingar. På samma sätt är det bra för affärerna att uppfattas som en god kraft i samhället

3 Ett gammalt talesätt säger att man skall antingen vara först eller bäst för at lyckas. Om vi kan hitta produkter/ tjänster/erbjudanden som i högre grad än konkurrenternas betraktas som ansvarstagande, kommer det att ge oss en fördel i en tillvaro som präglas av allt större konkurrens. Alternativ b är alltså en förutsättning för alternativ a. 3. En ökad konkurrens pressar ditt företag vad blir din åtgärd? a) öka jämställdheten b) outsourcing till Indien Ett viktigt argument för att flytta till låglöneländer är just kostnaden per arbetad timme. Den kostnaden ingår i en ekvation där en annan viktig faktor är intäkt per arbetad timme. Alltså kan ekvationen förbättras, antingen genom att kostnaden per timme sjunker, eller att intäkterna stiger. På många arbetsplatser utnyttjas inte medarbetarnas fulla potential. Ofta handlar det om att arbetet utformats så att det bara passar ett litet fåtal och att alla andra liksom kläms in i en situation som inte stödjer dem att prestera. Genom att se över hur vi utformat arbetet, kan vi göra det möjligt för fler att verka på en högre nivå. Det ökar produktiviteten, alltså förbättrar förhållandet intäkt/kostnad. Många arbetsplatser är idag utformade så att de gör det lättare för män än kvinnor att arbeta där, eller möjligen tvärtom. Det innebär att vi antingen begränsar oss till halva arbetskraftsutbudet när vi rekryterar, eller att vi rekryterar både män och kvinnor men att den ena halvan får jobba med sämre förutsättningar än den andra. Tänk dig att du rekryterar ett hockeylag och bara får rekrytera vänsterskyttar. Snacka om handikapp. Eller att du rekryterade de bästa spelarna i världen och tvingade alla att använda en klubba för vänsterhänta Jämställdhet handlar om att skapa konkurrenskraft. Alltså alternativ a. 4. Hur får du de mest värdefulla medarbetarna? a) hög lön b) mångfaldig och frisk arbetsmiljö c) ett angeläget sammanhang I västvärlden står vi inför en rad spännande utmaningar. Den största är nog den ekologiska, men även om den inte funnes, så skall vi med vår infrastruktur, vår utbildningsnivå och alla de kostnader vi har för dessa, möta snabbväxande ekonomier från andra världsdelar. Det här kommer att kräva framsynthet, mod och engagemang utöver det vanliga. En del av de saker vi måste välja att engagera oss i kan inte räknas hem i kortsiktiga ekonomiska kalkyler. Vi måste göra dem ändå, därför att det sunda förnuftet säger oss att det är rätt. Om vi lyckas kan vi naturligtvis betala ut höga löner. Men det är inte säkert att medarbetare som i högst grad motiveras av ekonomiska drivkrafter, är de medarbetare som bäst kan medverka till att lösa de utmaningar vi står inför

4 De är snarast så att vi måste på allvar tänka igenom vad vi vill uppnå, varför det är angeläget och vad som krävs av oss för att komma dit. Och kan vi svara på dessa frågor kommer vi att kunna beskriva ett sammanhang där vi alla drivs av en egen inre känsla av att det vi gör är viktigt. Skall vi göra de förändringar som kommer att krävas, behöver vi alla hitta sammanhang som känns angelägna, så att vi kan motivera oss till stordåd. Vår långsiktiga uthållighet är naturligtvis beroende av att vi kan värna om och behålla vår hälsa och att vi kan bjuda in människor med olika erfarenheter att bidra. Så en mångfaldig och frisk arbetsmiljö är en god förutsättning. Det är med andra ord troligare att alternativ b och c ger resultat. 5. Du ansvarar för utvecklingen av det alpina landslaget. Det gäller att åka samma bana på kortast tid. Vem anställer du som tränare? a) En urmakare b) En skidåkare En intressant fråga. Urmakare är ju experter på tidtagningsverktyget. Precis som ekonomer är experter på redovisningsverktygen. Men det innebär inte automatiskt att en urmakare kan coacha en skidåkare, lika lite som det garanterar att en ekonom kan coacha en verksamhet. Å andra sidan finn inga garantier för att en duktig skidåkare är en duktig coach, lika lite som en duktig lärare behöver bli en duktig pedagogisk ledare, eller en duktig läkare blir en duktig klinikchef. Här bör du rekrytera någon som kan se olika människors styrkor och kan locka fram dem. Någon som kan förmedla en gemensam bild av vad vi skall uppnå och som förmår göra avstämningar mot den bilden. Både a och b kan alltså vara rätt. 6. Hållbarhet kräver: a) Styrbarhet b) Mätbarhet c) Redbarhet Det finns en missuppfattning när det gäller hållbarhet. Att dess beståndsdelar som jämställdhet eller miljöhänsyn på något vis skulle vara en angelägenhet för särskilt känslosamma och moralsikt ambitiösa entusiaster. Så förhåller det sig icke! Hållbarhet är en fråga för pragmatiker som vill driva sin verksamhet framåt och in i morgondagen. Därför kräver hållbarhet en hög grad av styrbarhet. Vi skall ta oss från den punkt där vi är, till en annan, mycket bättre punkt. Sedan må det handla om ökad lönsamhet, kortade processtider, sänkt sjukfrånvaro eller högre andel godkända elever. Vi snackar handlingskraft. En förutsättning för att vi skall kunna styra, är att vi vet var vi är och vart vi ska. Alltså är mätbarhet en oerhört viktig förutsättning för styrbarhet och därmed hållbarhet. Befinner vi oss en svårnavigerad skärgård, blir det inte bättre av att vi blundar och önskar att vi befann oss på öppet hav. Vi måste titta på sjökortet och välja en väg. Dessutom måste det hända något när vi vrider på ratten! Hållbarhet kräver alternativ a och b, men gärna också en del av c!

5 7. Hur styrs projekt bäst? a) Fingertoppskänsla b) Järnhand c) Golfbanan Beroende på projektets karaktär, uppdrag och i vilken fas projektet befinner sig i så krävs det olika sätt att styra projektet. Fingertoppskänsla krävs i alla faser och projekt. Att det i vissa fall krävs att projektet styrs med järnhand är nog en riktig lågoddsare. Då återstår endast golfbanan. När man jobbar intensivt med ett projekt finns det en risk att man tappar förmågan att ha distans till projektet och dess resultat. Golfbanan eller vedhuggning är då förträffliga sysselsättningar för att få rätsida på ett projekt. Alla de tre alternativen är således rätt! 8. Projekt mår bäst av: a) Tydlig metodik b) Erfaren projektledare c) Manipulativ personal Tydlig metodik och en erfaren projektledare är en förutsättning för ett lyckat projekt. Det manipulativa brukar ofta projektledaren själv stå för då projektledare ofta är patologiska tidsoptimister. Alla de tre alternativen är således rätt! 9. Vi får veta vad som händer i våra projekt a) Vid fikabordet b) Konsekvent uppföljning c) Då projektledaren sjukskriver sig Vill man veta hur projektet mår är fikabordet det allra bästa uppföljningsmetoden. Enda problemet är när man som projektgranskare skall beskriva vilken metod som man valt för datainsamling Kombinerar man fikabordet med en sjukskriven projektledare är sanningen riktigt nära. Alla de tre alternativen är således rätt! 10. Vem tjänar mest på god struktur i ett projekt? a) Kunden b) Finansiären c) Projektet Det ena ger det andra eller hönan eller ägget Alla de tre alternativen är således rätt!

6 De flesta brukar bryta ner hållbarhet i tre fokusområden, ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet. Vi anser att man bör inkludera ett fjärde område, nämligen anpassningsförmåga. En organisations förmåga att se möjligheter och omvandla dem till konkreta fördelar i form av bättre kunderbjudanden, bättre processer, bättre lönsamhet eller rent allmänt bättre prestationer, hänger samman med två saker. FÖR DET FÖRSTA måste man ha kunskaper om hållbarhet. Det behövs glasögon som låter oss upptäcka hur det i verkligheten ser ut och kunskaper om hur det skulle kunna se ut i stället. FÖR DET ANDRA behöver vi styrbarhet. Det är organisationens förmåga att förändra från nuläge till önskat läge. Inom ledarkretsar finns ibland en febrig längtan efter de vises sten alltså något allt förlösande som kan omvandla bly till guld, en trött organisation till en fullfjädrad vinnare. Vår erfarenhet är att något sådant medel inte finns. Istället är det en kombination av kunskap, beslutsamhet, uthållighet och entusiasm som leder framåt, oavsett vilket nuläge som skall hanteras och vilket önskat läge som skall uppnås. Därför är våra erbjudanden för dig som vill blomstra i morgon också två. Vi erbjuder kurser och skräddarsydda utbildningar där du får se potentialen i ett hållbart ledarskap. Du får bakgrund och lär dig hur du kan räkna, mäta och fastställa nuläget. Vårt andra erbjudande handlar om metoder och verktyg för att röra dig från ett läge till ett annat. Det positiva med det är att dina verktyg för Hållbart ledarskap går utmärkt att använda till hela din ledargärning. För organisationen. För projektet. Det vi önskar från dig är en vilja att förverkliga en vilja! Nygatan Gävle Nygatan Gävle

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING INTRODUKTION: HÅLLBAR UTVECKLING Vad innebär hållbar utveckling? Begreppet hållbar utveckling blev känt i och med att FN startade den så kallade Brundtlandskommissionen

Läs mer

Är du ett med din företagsidé?

Är du ett med din företagsidé? Är du ett med din företagsidé? Är du ett med din företagsidé? Testa Dig själv 1 Varför vill Du starta företag? 2 Är det rätt tillfälle för dig? 3 Har du lämpliga erfarenheter och kunskaper? DINA SLUTSATSER

Läs mer

Varför är en del så duktiga på att utveckla sin verksamhet?

Varför är en del så duktiga på att utveckla sin verksamhet? Varför är en del så duktiga på att utveckla sin verksamhet? Beror lyckad affärsutveckling på tur eller skicklighet? Ibland låter framgångssagor och katastrofhistorier som tillfälligheternas spel. Men erfarenhet

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer

100 sätt att börja Älska sig själv

100 sätt att börja Älska sig själv 100 sätt att börja Älska sig själv Ta inte dig själv på för stort allvar! Det leder aldrig till något bra, haha. Om du kan skratta åt sig själv, är du på god väg. Bli kär i dig själv. Tänk på vad som gör

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Ledarutveckling för kvinnor

Ledarutveckling för kvinnor Ledarutveckling för kvinnor En ledarskapskurs för kvinnor Det här är en kurs för kvinnor som vill utvecklas. Du behöver inte vara chef idag för att gå kursen. Kursen ger dig ett verktyg för att kunna utvecklas

Läs mer

INSPIRATION CHEF OCH LEDARSKAP FÖRELÄSNINGAR SEMINARIER UTBILDNINGAR

INSPIRATION CHEF OCH LEDARSKAP FÖRELÄSNINGAR SEMINARIER UTBILDNINGAR INSPIRATION CHEF OCH LEDARSKAP FÖRELÄSNINGAR SEMINARIER UTBILDNINGAR Personligt Mästerskap tydligt ledarskap Ett Personligt Mästerskap för ett tydligt ledarskap hitta ditt personliga mästerskap Ur innehållet

Läs mer

Kunskap och metoder för hälsofrämjande arbetsplatser Kortversion av ISM-rapport 9 med samma namn

Kunskap och metoder för hälsofrämjande arbetsplatser Kortversion av ISM-rapport 9 med samma namn Kunskap och metoder för hälsofrämjande arbetsplatser Kortversion av ISM-rapport 9 med samma namn Att ha ett arbete är för de allra flesta positivt för hälsan. Genom att arbeta förtjänar vi vårt uppehälle,

Läs mer

Karriär hur då? En rapport om kvinnors och mäns syn på karriär och eventuella hinder på vägen. Sveriges Ingenjörer år 2010.

Karriär hur då? En rapport om kvinnors och mäns syn på karriär och eventuella hinder på vägen. Sveriges Ingenjörer år 2010. Karriär hur då? En rapport om kvinnors och mäns syn på karriär och eventuella hinder på vägen. Sveriges Ingenjörer år 2010. En rapport och enkätundersökning av Sveriges Ingenjörer under 2010. 1 Karriär

Läs mer

Chefs- och ledarskapsprogram

Chefs- och ledarskapsprogram Chefs- och ledarskapsprogram Sammanfattning Ingenjörer får många gånger ledande position i arbetslivet och avancerar till chefer på olika nivåer. För Sveriges Ingenjörer är ledarskapsfrågorna därför av

Läs mer

Rik på riktigt. En värdeful vardag är möjlig!

Rik på riktigt. En värdeful vardag är möjlig! Rik på riktigt. En värdeful vardag är möjlig! OBS detta dokument är ett särtryck omfattande bokens inledning samt de avsnitt som tydligast hänger samman med tid. 2005 Fredrik Warberg, Jörgen Larsson och

Läs mer

EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER

EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER stöd konsultation motivera riktlinjer frivillighet nätverk utbildning arbetslivserfarenhet planera rådgivning kartlägga vägledning mentorskap optimism TID FÖR COACHNING EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER

Läs mer

Jämställdhetsintegrering Vad krävs för att lyckas?

Jämställdhetsintegrering Vad krävs för att lyckas? Jämställdhetsintegrering - Vad krävs för att lyckas? Stockholm, 24 mars 2011 Umeå, 30 mars 2011 Interaktiv teater varvades med forskning, teori och reflektion när ESF Jämt i samarbete med SKL gick ut på

Läs mer

5 hemligheter om chefen och att få honom att göra som du vill.

5 hemligheter om chefen och att få honom att göra som du vill. e-bok från Henrik Persson 5 hemligheter om chefen och att få honom att göra som du vill. web: henrikpersson.nu email: henrikpersson@mac.com msn: hen-per@hotmail.com tel: 0739 32 30 49 Är det här verkligen

Läs mer

Över Gränserna. Steget ut i Europa är vägen in i arbetslivet

Över Gränserna. Steget ut i Europa är vägen in i arbetslivet Steget ut i Europa är vägen in i arbetslivet Över Gränserna Projekterfarenheter från KRUT Över Gränserna Utlandspraktik som ett medel för ökad delaktighet i samhället 1 Innehåll VARJE MÄNNISKA EN RESURS...

Läs mer

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet Syns du finns vi Att vara ombud i Lärarförbundet Välkommen som ombud! Du som är ombud på arbetsplatsen är en viktig person i Lärarförbundet både för medlemmarna på din arbetsplats och för hela förbundet.

Läs mer

VINNANDE METODER FÖR ATT KARTLÄGGA och MATCHA JÄMT för dig som arbetar med matchning mot arbete och praktik. Kan. Vet. Vill

VINNANDE METODER FÖR ATT KARTLÄGGA och MATCHA JÄMT för dig som arbetar med matchning mot arbete och praktik. Kan. Vet. Vill VINNANDE METODER FÖR ATT KARTLÄGGA och MATCHA JÄMT för dig som arbetar med matchning mot arbete och praktik Vet Kan Är Vill VINNANDE ARENA Vinnande Arena är ett projekt i Vårgårda kommun som tilldelats

Läs mer

Vår medarbetaridé Vi erbjuder dig - hjälper företag utvecklas

Vår medarbetaridé Vi erbjuder dig - hjälper företag utvecklas Vår medarbetaridé Vi erbjuder dig... en småskalig miljö präglad av entreprenörskap, med unika möjligheter för dig att få ta ansvar och att få utvecklas - hjälper företag utvecklas Välkommen till Hogia-gruppen!

Läs mer

DEN NYA GENERATIONEN MORGONDAGENS LEDARE

DEN NYA GENERATIONEN MORGONDAGENS LEDARE DEN NYA GENERATIONEN MORGONDAGENS LEDARE Sätt ett mål som inspire rar dig. Välj vem du lyssnar på. Välj vad du tänker. Det går inte att misslyckas om du inte ger upp. Det ska vara obekvämt agera nu. Känn

Läs mer

Den femte disciplinen Den lärande organisationens konst

Den femte disciplinen Den lärande organisationens konst Den femte disciplinen Den lärande organisationens konst Peter M Senge Johanna Söderström Hur ska en organisation se ut för att bli framgångsrik? Svaret Senge ger i boken är att den ska vara en lärande

Läs mer

Fackförbundet ST HUR MÅR DOKTORANDEN? - en rapport från Fackförbundet ST, SFS och TCO om forskarstuderandes psykosociala arbetsmiljö

Fackförbundet ST HUR MÅR DOKTORANDEN? - en rapport från Fackförbundet ST, SFS och TCO om forskarstuderandes psykosociala arbetsmiljö Fackförbundet ST HUR MÅR DOKTORANDEN? - en rapport från Fackförbundet ST, SFS och TCO om forskarstuderandes psykosociala arbetsmiljö ST 2012. Produktion: Fackförbundet STs Kommunikationsenhet. Fackförbundet

Läs mer

Samtal med 18 myndighetschefer. om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten

Samtal med 18 myndighetschefer. om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten Samtal med 18 myndighetschefer om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten Produktion & formgivning: Arbetsgivarverket Informationsenheten 2008 Innehåll Inledning 3 Bakgrund 3 Hur ser myndighetschefer

Läs mer

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam Vårt sätt att vara Vi är Skanska. Men vi är också ett stort antal individer, som tillsammans har ett ansvar för att vårt företag uppfattas på ett sätt som andra respekterar och ser upp till. Det är hur

Läs mer

Företagen måste anpassa sin verksamhet till de ständigt skiftande förutsättningarna

Företagen måste anpassa sin verksamhet till de ständigt skiftande förutsättningarna Företagen måste anpassa sin verksamhet till de ständigt skiftande förutsättningarna genom att kontinuerligt omorganisera eller införa nya organisationsformer. För att nå framgång blir det nödvändigt att

Läs mer

Chefen & Första chefsuppdraget

Chefen & Första chefsuppdraget Chefen & Första chefsuppdraget INNEHÅLL Chef och ledare 4 Vad och hur 4 Vad är en bra chef 4 Ditt uppdrag 4 Dina förutsättningar 5 Stäm av dina uppdrag 6 Chef ur den egna arbetsgruppen 9 Hamburgereffekten

Läs mer

www.ridsport.se Idéprogram för Svenska Ridsportförbundet

www.ridsport.se Idéprogram för Svenska Ridsportförbundet www.ridsport.se Ridsporten VILL Idéprogram för Svenska Ridsportförbundet Innehållsförteckning Vet du vad Ridsporten Vill?...2 Du är en del av svensk ridsport...4 Till ridklubben är alla välkomna!...6 Ridsport

Läs mer

Svår skolgång för elever i behov av särskilt stöd

Svår skolgång för elever i behov av särskilt stöd Svår skolgång för elever i behov av särskilt stöd en undersökning om hur barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har det i skolan och hur det påverkar familjen 2014-02-06 Denna rapport är ett

Läs mer

Ökad medvetenhet men långsam förändring

Ökad medvetenhet men långsam förändring Ökad medvetenhet men långsam förändring om kvinnor och män på ledande positioner i svenskt näringsliv Forskningsrapport till Delegationen för jämställdhet i arbetslivet Stockholm 2014 SOU 2014:80 SOU och

Läs mer

Mönster som bryts. Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher

Mönster som bryts. Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher Mönster som bryts Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher Författare: Anna Rennéus Guthrie Statistik: Krister B Andersson Svenskt Näringslivs vision är: Företagsamma människor och konkurrenskraftiga

Läs mer