genomlysning av design och konsthantverk i Göteborg Göteborgs kulturförvaltning, december 2003 Ann Bergström och Lasse Brunnström

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "genomlysning av design och konsthantverk i Göteborg Göteborgs kulturförvaltning, december 2003 Ann Bergström och Lasse Brunnström"

Transkript

1 genomlysning av design och konsthantverk i Göteborg Göteborgs kulturförvaltning, december 2003 Ann Bergström och Lasse Brunnström

2 2

3 Innehåll Inledning Sammanfattning - Designstad Göteborg!? - förutsättningar - Några hinder som måste överbryggas för att målet ska nås Förslag Designstad Göteborg!? Kommentarer till förslagen Definitioner - Konsthantverk - Design Intervjuerna och deras betydelse Kartläggning Göteborg Institutioner och organisationer inom design- och konsthantverksområdet - Röhsska museet - Stadsmuseet - Svensk Form i Väst - SVID (Stiftelsen Svensk Industridesign) Väst Övriga ideella organisationer - Göteborgs Slöjdförening - Röhsska Konstslöjdmuseets Vänförening Design- och konsthantverksutbildningar - Högskolan för design och konsthantverk HDK - Chalmers Tekniska Högskola CTH - IT-universitetet - Handelshögskolan med GRI och CFK - prodesign - Institutionen för konst- och bildvetenskap - KY- utbildningar - Tillskärarakademin

4 Näringslivet - Business Region Göteborg BRG - Västsvenska industri- och handelskammaren - Lindholmen Science Park, Norra Älvstranden Utvecklings AB - Svenska Mässan Privata gallerier och butiker Aktörer inom konsthantverksområdet - Konsthantverkskooperativen - Konsthantverkshuset - Lerverk - Sintra konsthantverksgrupp - Galleri Hnoss - Konsthantverkscentrum i Göteborg KHVC - Konsthantverksbiennalen - Konsthantverkets dag - Konsthantverksmarknad - Konstnärernas Kollektivverkstad - Västsvenska mönster- och textilkonstnärer - Formatutredningen Aktörer inom designområdet De designintensiva storföretagen - Volvo personvagnar - Volvo 3P - GME Advanced Concepts Övriga storföretag Teknikkonsultföretagen - Caran - Semcon - Epsilon Perspectives Design AB - Talking Pictures Formtech AB (TP Formtech) Klassiska designkonsultföretag - Hampf Industrial Design - Designkonsulterna

5 - Lots Design - Stilpolisen AB - Io Nischade designkonsultföretag - Happy Forsman & Bodenfors - White Design Aktörer inom modeområdet De stora modeföretagen - Lindex - KappAhl - JC - Aqua Limone - M/T Owner: Melka och Tenson - Panos Emporio AB Uppstickarna - Nudie Jeans - Andra modemärken Sammanfattning modeområdet Kartläggning nationell nivå Staten - Statens kulturråd - Konstnärsnämnden och Bildkonstnärsfonden - Craft in Dialogue - Nationalmuseum Nationella organisationer - SVID Stiftelsen Svensk Industridesign - Föreningen Svensk Form - Designtidskriften Form - Konsthantverkscentrum KHVC - KIF Konsthantverks- och Industriformgivarnas Förening - SID Föreningen Svenska Industridesigner - FAS Fiber Art Sweden

6 Benchmarking Västra Götalandsregionen Stockholm - Stockholms kulturförvaltning - Konsthantverkskooperativen - Privata gallerier - Design- och konsthantverksutbildningar Malmö - Malmö kulturförvaltning - Malmö Konstmuseum - Form/Design Center - Formargruppen - Privata gallerier - Utbildning Oslo - Oslo kommune - Norske Kunsthåndverkere och Galleri Format - Kunstindustrimuseet - Norsk Form - Utbildning - Kommentar Intervjuer Referenser

7 Inledning Bakgrund Denna utredning är en genomlysning av design- och konsthantverksområdet i Göteborg utförd på direkt uppdrag av kulturnämnden utifrån ett fullmäktigebeslut den 29 januari Från detta datum stammar Göteborgs kulturpolitiska strategi som då antogs i full politisk enighet. I den kulturpolitiska strategin skiljs konstpolitiken från kulturpolitiken, det professionella konstutövandet från det kulturella kompetensbygget. Genomlysningarna är de kanske främsta instrumenten för att kunna bilda sig en uppfattning om tillstånden inom de olika konstområdena. Kulturförvaltningen har tidigare genomfört liknande genomlysningar för bildkonsten respektive scenkonsten. Längre fram kommer också genomlysningar över film- och fotokonst, musikområdet, litteraturen samt en som behandlar arkitekturområdet. Till genomlysningen av arkitekturområdet förs också viktiga delar av inredningsarkitektur vilket innebär att den här genomlysningen bara delvis tangerar det man också kan klassificera som inredningsdesign. Utredningen Konsthantverk och design betraktas i vissa sammanhang som två skilda konstyttringar med konsthantverket som en nära släkting till bildkonsten och designen såsom delvis tillhörande näringslivet. Här har vi av praktiska skäl valt att betrakta konsthantverk och design som två grenar på samma träd, helt enkelt konsthantverk som en form av enstycksdesign. En närmare diskussion kring terminologin följer längre fram. En tyngdpunkt i designkartläggningen utgörs av industriell design medan strategisk design och grafisk design, som även inrymmer visuella media och reklam, bara kortfattat har kunnat beröras i sammanhanget. Vi har inte heller kunnat fördjupa oss i de nya designyrkena inom den växande designfamiljen, t ex formbestämmare och webbdesigner, båda barn av en allt mognare informationsteknologi. Genomlysningen är dessutom inte allt igenom demokratiskt upplagd. Sålunda har modedesign, som under senare år har kommit att spela en allt viktigare roll för den göteborgska designscenen, begåvats med ett eget avsnitt, något som däremot inte gäller exempelvis den traditionella 7

8 textilkonsten Vi hoppas ändå att majoriteten av göteborgsläsarna kommer att kunna instämma i den bild som vi målar upp. Arbetet med genomlysningen drogs igång för ganska precis ett år sedan och har efter det bedrivits av undertecknade på deltid. Under våren fokuserades våra ansträngningar mot konsthantverket vilket medförde att vi kunde låta detta avsnitt ligga ute för remissbehandling på nätet under sommaren. En hel del synpunkter lämnades in som har beaktats i det fortsatta arbetet. Innevarande höst har därefter nästan helt ägnats åt designavsnittet. I samband med genomlysningen har vi i perspektivvidgande syfte besökt Stockholm (2 ggr) och Oslo. Den benchmarking vi har kunnat göra utöver detta baseras enbart på uppgifter erhållna via telefon och mail. Allt eftersom arbetet med designfrågorna framskridit har behovet av ytterligare iakttagelser och benchmarking på plats känts angeläget. För att kunna sätta in Göteborg i ett sådant vidgat nordiskt och europeiskt perspektiv har dock saknats både tid och medel. Genomlysningen presenteras i en tid då begreppet design nästan är på var mans läppar. Regeringen presenterade i december 2002 sitt nationella program Design som utvecklingskraft för näringsliv och offentlig verksamhet och beviljade i februari i år 20 miljoner kr till de första insatserna inom programmet; bland annat till det nationella designår som utlysts 2005 och ett göteborgsinriktat projekt med bäring på fordonsindustrin. De båda designorganisationerna Föreningen Svensk Form och SVID (Stiftelsen Svensk Industridesign) har tillsammans tagit fram dokumentet på uppdrag av Näringsdepartementet. Och det är ingen tillfällighet att det är just detta departement som har tagit initiativet i frågan. Design är nämligen i lika hög grad en näringslivsfråga som en kulturfråga och under senare tid har regeringen lyft fram design som något av en framtidsfråga för svenskt näringsliv. Länge har man väl anat att det tidigare så framgångsrika ingenjörslandet Sverige måste reformeras och lägga om kurs, inte minst mot bakgrund av utgången i tvekampen mellan Nokia och Ericsson inom mobiltelefonin. Lägger vi därtill uppgifter om att det bara i Kina årligen lär ska utexamineras fem miljoner ingenjörer så förstår vi att en höjning av förädlingsvärdet på våra produkter och tjänster snarast är en överlevnadsfråga. Avancerad teknik och hög kvalitet är inte 8

9 längre de självklara lagrar som svensk industri kan vila på. Nu finns också hårda fakta från en färsk dansk undersökning av Erhvervs- og Boligstyrelsen som bland annat visar att företag som under de senaste fem åren har satsat på design också har gjort vinster som är 40 procent större än företag som inte har ökat sina designinvesteringar. Designstad Göteborg!? Vi har valt att rubricera slutrapporten Designstad Göteborg!? Begreppet designstad ställd som utrop eller fråga implicerar det vägval som staden står inför. Det är ett vägval som berör både kultur och näringsliv, som handlar om växtkraft på både individuell och kommunal nivå. Att ge ett till synes enskilt konstområde som design/konsthantverk en så avgörande framtidsroll kan måhända tyckas förmätet men är i och för sig inget nytt. Flera europeiska metropoler har redan pretentioner på att identifieras som designstäder: Antwerpen, Rotterdam, Amsterdam är några i raden. På närmare håll kan vi konstatera att både Stockholm och Borås har samma ambitioner. Om Stockholm har det talats ganska länge i termer av design och upplevelseindustri. Under innevarande sommar publicerades rapporten Design som utvecklingskraft för stockholmsregionen utarbetad av ekonomen Peter Gorpe. Här presenteras en rad välmotiverade förslag ägnade att befästa Stockholms plats på den svenska designkartan och inom några år etablera Stockholm som norra Europas designhuvudstad. I Borås har man antagit en något blygsammare handlingsplan där man vill arbeta på att göra Borås till ett regionalt och nationellt centrum för design. Man vill satsa på ett centrum för design, skapa förutsättningar för ett näringsliv fokuserat på design och för att kunna leva upp till epitetet designstad sträva mot en hög kvalitet på byggnader och allmänna platser i hela Borås. I Skåne och Öresundsregionen har man sedan flera år fokuserat på designfrågorna. Diskussioner om att göra regionen till en nod för skandinavisk design har förts med både den danska och den svenska sidan kommer den stora internationella designkonferensen ICSID, som äger rum vart femte år, att arrangeras i Köpenhamn. Här är Malmö en självklar samarbetspart. Region Skåne 9

10 har tillsatt en designsamordnare som skall ansvara för detta samt de arrangemang som äger rum i samband med designåret Tidigare försök Även Göteborg har genom åren i olika sammanhang fört upp design på dagordningen. Det började med Göteborgs Slöjdförenings idoga arbete under 1800-talet som resulterade i den starka konstellationen HDK/Röhsska museet. Det fortsatte i mitten av 1900-talet med en långt gången idé till ett tidigt, stort designcenter i staden eller Nordiskt Konstens Hus som var arbetsnamnet. Detta skyltfönster för visning och försäljning av aktuell nordisk konst, hemslöjd, konsthantverk och design tänktes förlagt på den s k Gamla högskolans tomt (kvarteret som avgränsas av Avenyn, Nya Allén, Södra Vägen och Parkgatan). Inspirationen kom bl a från Den Permanente i Köpenhamn tillkommet 1931 och The Design Centre i London från Under talen verkade Stiftelsen Design Management och Stiftelsen Design Forum, i slutet av 1990-talet Design Västra Götaland som en samlande kraft för att vitalisera stadens och regionens designliv. Även om landshövdingen på ett kraftfullt sätt har engagerat sig i den senare satsningen framgår allt tydligare att det saknas en tydlig organisatorisk och fysisk plattform att verka utifrån. Positivt är också att design har lyfts fram som ett prioriterat område av stadens marknadsföringsjätte, Göteborg & Co. Tyvärr handskas många fortfarande med designbegreppet på ett alltför onyanserat sätt vilket framgår av en norsk turisthemsida som hävdar att Göteborg på senare tid har profilerat sig som en trendig designstad med moderna inredningsbutiker och små spännande design- och konsthantverksbutiker. En sådan trivialisering av designstadsbegreppet finns det anledning att reservera sig mot. Design är, som framgår av definitionsavsnittet längre fram, betydligt mer än en trend- och utseendefråga. Men särskilt originellt är det således inte att väcka tanken om en etablering av begreppet designstad. Däremot kan det, som närmare redovisas längre fram, vara mer motiverat att väcka frågan för just Göteborgs del än för vissa andra platser. I Stockholmsregionens utredning påpekas i historieskrivningen det problematiska i att vara en huvudstadsregion med många starka aktörer som konkurrerar, drar åt olika håll och blockerar beslutsprocesser. Den segdragna och ännu efter 100 år 10

11 olösta frågan om ett formmuseum i huvudstaden är exempel på detta liksom svårigheterna att etablera ett designcenter. Bedömningen är att Göteborg här befinner sig i ett bättre läge. Andrastäder, som inte har ambassader, riksbanker och lika många av storföretagens huvudkontor, tvingas också vara djärvare i sina satsningar på stora mässor och nya arenor hävdas det från Turismens Utredningsinstitut (GP 29/10 03). Vi menar vidare att Göteborg är sverigeledande när det gäller högre utbildning och forskning inom designområdet. Lägg därtill en stark och i några fall extremt designintensiv tillverkningsindustri så borde Göteborg stå väl rustad för att kunna möta paradigmskiftet från teknikkultur till designkultur. Med tanke på stadens goda anda och samarbetsklimat finns det alla möjligheter att kunna genomföra ett antal av de förslagspunkter som vi anser behövs för att positionera Göteborg som Sveriges, ja kanske Nordens designhuvudstad. 11

12 Sammanfattning Designstad Göteborg förutsättningar Samverkan Göteborg - Göteborgsandan. Få städer i Sverige är så kända för sin långtgående samverkan inom olika områden som Göteborg. För att markera detta har begreppet göteborgsandan myntats. Det ligger utanför uppdragets art att analysera hur denna samverkansanda har uppstått och vad den betyder för staden. Men en sak är säker den ska inte underskattas. Staden befinner sig både fysiskt och mentalt långt ifrån det nationella maktcentrat och har genom åren utvecklat en långgående do it yourself-mentalitet. Avstånden är förhållandevis korta, beslutsvägarna likaså. De personliga nätverken är i regel omfattande, starka och flitigt använda. Andan i staden präglas av öppenhet och hjärtlighet. Här finns också sedan gammalt en tradition att ackumulerat kapital doneras till framför allt utbildning och kulturell fostran som det hette en gång i tiden. Knappast någon annan stad i landet har tillgång till en så rik flora av stipendie- och fondmedel. Begreppet donationernas Göteborg är inte enbart av antikvariskt historisk art utan har i viss mån giltighet än idag. Utbildning och forskning Göteborg är landets mest kompletta utbildnings- och forskningsstad inom områdena design och konsthantverk. Bara Chalmers och HDK har tillsammans ca 600 designrelaterade utbildningsplatser från kandidat- till doktorandnivå inom hela det breda designområdet, från industriell design på teknisk grund till ett konsthantverk som gränsar till bildkonsten. Därtill kommer institutionen för konst- och bildvetenskap som har en lång tradition att förmedla teoretisk kunskap i ämnesområdet vid sidan av bildkonst och arkitektur. Forskarutbildning och forskning i design och konsthantverk bedrivs sedan några år på flera håll i staden men skulle ytterligare behöva stärkas och gärna samlas under ett gemensamt paraply. Nämnas bör också de speciella resurser som exempelvis Handelshögskolans nationella centrum för konsumentforskning (CFK) och Chalmers starka profilområde inom materialforskningen utgör. 12

13 Aktörerna En stor del av Sveriges designer och konsthantverkare bor och verkar i Göteborgsområdet; exakt hur många är svårt att uppskatta utan en fördjupad analys och exaktare definitioner. SVID (Stiftelsen Svensk Industridesign) räknar med att det finns ca 800 verksamma industridesigner i Sverige idag och att majoriteten är ganska jämnt fördelade mellan Stockholm och Göteborg. Genomlysningen förstärker bilden av en speciell göteborgsstruktur där de flesta är verksamma inom de stora designintensiva företagen. Bara antalet designer som mer eller mindre är knutna till fordonsindustrin i Göteborg torde uppgå till närmare ett par hundra. Många är samlade inom gångavstånd i det s k företagsklustret på Norra Älvstranden. Att de i allt högre grad bidrar till näringslivets utveckling är otvetydigt. Men de utgör dessutom en kreativ resurs med hög kulturell kompetens som kommunen skulle kunna vårda och utnyttja på ett bättre sätt. Konsthantverket i Göteborg håller en hög klass och i regionen finns en stor del av landets yrkesverksamma konsthantverkare, ca 300 av landets omkring 1200 registrerade. Utmärkande för konsthantverkarna i Göteborg är väl fungerande nätverk med folk som samarbetar, en god anda och en vilja att hjälpas åt. En rad gemensamma initiativ har tagits där särskilt den s k konsthantverksbiennalen måste framhållas. Årets upplaga, som var inriktad mot nordiskt konsthantverk, höll hög klass och ledsagades dessutom av en välbesökt och mycket uppskattad tvådagarskonferens med närmast nordeuropeisk inriktning. Även modedesignen är stark i Göteborg. Här finns t ex tre av Sveriges fyra största konfektionsföretag och ett flertal nya, unga uppstickare i branschen. Sammanlagt torde över 100-talet mode- och textildesigner vara verksamma i Göteborg. Till detta ska läggas ett flertal designkonsultföretag med bred uppdragsportfölj och ett antal nischade designföretag inriktade mot exempelvis strategisk design, möbler och inredning. Konsthantverksbiennalen ställdes ut på Röda sten i Göteborg medan konferensen ägde rum på Röhsska museet. Att landets enda specialmuseum för design och 13

14 konsthantverk Röhsska museet finns i Göteborg gör staden till en unik plats för framtida satsningar. Röhsskas nationella nätverksuppdrag liksom förvaltandet av ett prestigefullt nordiskt design- och konsthantverkspris har på senare år förstärkt museets möjligheter att spela en framträdande roll på både den nationella och internationella arenan. Det goda ryktet Göteborgs kommun har ett gott rykte bland allmänhet och företag när det gäller att gå iland med stora arrangemang och åtaganden. Ofta är det Friidrotts VM 1995 som brukar lyftas fram som den PR-mässiga succén, men även arrangemang som Volvo Ocean Race, Finnkampen och Blåvita veckan. Exploateringen av Norra Älvstranden och byggandet av Ostindiefararen är pågående mastodontprojekt som trots vissa motgångar ändå måste betraktas som framgångsrika projekt med stort kommunalt engagemang. Från Volvohåll framhålls kommunens förmåga att på olika sätt underlätta för verksamhetens bedrivande och bjuda till när viktiga delegationer besöker staden. Om designområdet nu ska listas högt på kommunens agenda bör det med andra ord finnas en både mental och organisatorisk beredskap att gå iland med åtaganden av större dignitet. Några hinder som måste överbryggas för att målet ska nås Värnandet om den estetiska professionaliteten Do it yourself-mentalitetens, eller om man vill spetsa till det lite, själv är bäste dräng-mentalitetens baksida är bristen på professionalitet som lyser igenom i olika sammanhang. Det kan gälla sådana saker som kommunens ibland valhänta hantering av inköp av tjänster och produkter till att implementera kulturfrågorna i stadsplaneringen. Kompetensen finns men måste användas på ett konsekventare och uthålligare sätt. Först då kommer staden att kunna sticka ut och bli mer intressant och spektakulär inom det estetiska fältet. 14

15 För att göra Göteborg till en designstad av rang behövs både bredd och topp, för att göra kopplingen till idrotten. Inom idrotten har man under senare år förstått vikten av både och, det vill säga hur den kunskap som eliten besitter inspirerar bredden om eliten bara får tillfälle att visa upp vad den kan. En huvudfråga blir alltså att på olika sätt värna den estetiska professionaliteten. Problemet är naturligtvis av nationell art men blir så mycket tydligare i en stad av Göteborgs karaktär. I någon grad handlar det om den smärtsamma omvandlingen av Göteborg från en stor småstad till en småskalig storstad. Goa Göteborg med osannolikt ohippa företagsnamn som Gôttepojkarna och Feskarbröderna får naturligtvis inte tappa sin själ. Men dessa härligt provinsiella inslag måste mixas med samtids- och framtidsyttringar om inte Göteborg ska frysas till ett Wadköpingsreservat. Ökad interaktion kultur näringsliv Samtidigt är interaktionen mellan kultur och näringsliv otillräcklig i dagens Göteborg. Kulturinstitutionerna har sedan länge alltför dåligt uppbyggda relationer med stadens näringsliv. Av tradition har arbetare och industrialister sällan ingått i kulturinstitutionernas besöksklientel. Förhållandet verkar inte ha förändrats i samband med Göteborgs förvandling från tung industristad till högteknologisk IT-stad. Saken underlättas självklart inte av att kulturfolket alltför gärna har en benägenhet att hålla sig för sig själva och dessutom stundtals intar en otidsenligt negativ attityd gentemot företagsvärlden. Det är av stor betydelse för stadens framtida utveckling att kraftsamla och på alla sätt underlätta samtalsklimatet. Detta kan ske med hjälp av olika förtroendeskapande åtgärder. Exempel på sådana presenteras under rubriken delförslag. Risken för kulturell utarmning Stadens tilltagande zonering medför kulturell utarmning inom relativt utsträckta områden med åtföljande risk för alienation, kriminalitet och framväxande teknokrati. Kulturförvaltningens framtagna strategi för en aktiv kulturplanering måste implementeras i de nygamla stadsdelarna samtidigt som kommunens satsningar på offentlig utsmyckning och konsthantverkarnas roll i detta sammanhang bör ses över. På Norra Älvstranden får kulturinsatserna göras i 15

16 efterhand. I utvecklingen av nästa stora exploateringsprojekt, Södra Älvstranden, finns ännu möjligheten att låta kulturen vara ett centralt ben i planeringsprocessen. Designern som bryggan mellan kultur och näringsliv Designavdelningarna inom företagen har de bästa förutsättningarna att fungera som kulturlänkar till övriga samhället. Designern i företagsvärlden bär med sig en kulturell kompetens redan från sin utbildning och är den som hävdar den kulturella, humanistiska dimensionen i produktplanering och produktframtagning. Designern är den som ansvarar för att produkten blir attraktiv och begriplig, visualiserar, värnar om brukarmedverkan i processen. För konsumenten blir det genom designerns skisser, modeller, datorsimuleringar och andra gestaltningsprocesser möjligt att någorlunda få en inblick i den allt mer komplexa industriella produktionen; produkterna idag tenderar att bli så komplext uppbyggda att de inte går att manuellt visualisera, endast med hjälp av datorn blir det möjligt att kunna hantera alla parametrar. Att kommunicera kring dessa frågor är en lika viktig fråga för kultur- som näringsliv. Göteborg saknar dock en neutral, samlande arena för såväl reflektion som diskussion kring dessa avgörande framtidsfrågor. 16

17 Förslag Designstad Göteborg!? Huvudförslag att etablera Göteborg som Sveriges och Nordens ledande designstad Delförslag 1. att tillskapa ett designcenter, en ny utställningsarena för upplevelser, samtal och möten kring den gestaltade formen 2. att stärka Röhsska museets roll som landets enda specialmuseum för design och konsthantverk 3. att i samverkan med universitetet och Chalmers skapa förutsättningar för samordnade forskningsinsatser inom design- och konsthantverksområdet samt att verka för tillskapandet av ett nationellt forskningsinstitut för design och konsthantverk 4. att stärka konsthantverksbiennalen i Göteborg 5. att höja designkompetensen bland kommunens upphandlings- och planeringsansvariga 6. att inrätta resestipendier och möjligheter till ateljéutbyten för Göteborgsregionens konsthantverkare 7. att vidga kontaktytan gentemot stadens och regionens fordonstillverkare. 8. att verka för en årlig större mässa för design, mode och konsthantverk 9. att verka för att kommunala förvaltningar och bolag regelmässigt införskaffar representationsgåvor, priser etc. från konsthantverkarna i Göteborg 10. att tillskapa ett s.k. kommunalt smyckeskrin 17

18 Kommentarer till förslagen Huvudförslag att etablera Göteborg som Nordens ledande designstad att förutsättningslöst fortsätta utredningsarbetet av huvudförslaget och delförslag 1 Bakom denna genomlysning finns ett begränsat uppdrag som ligger inom kulturnämndens domäner. Allt eftersom arbetet har fortskridit har vi sett att det behövs en genomlysning av designens betydelse för annat än kulturområdet. Design griper in i många politikområden och det är ingen tillfällighet att dessa frågor på nationell nivå hanteras av både närings- och kulturdepartementet. Med begränsad tid och nästan obefintlig budget har vi därför bara kunnat nudda vid vissa viktiga och svåra näringspolitiska frågeställningar. Vi har inte heller haft möjlighet att tidsätta eller prissätta de olika delförslagen. För att erhålla en fördjupad belysning av framför allt delförslag 1 föreslås ett fortsatt utredande i samverkan mellan kultur och näringsliv. Som den bästa starten för detta utredningsarbete föreslås tillskapandet av en strategigrupp med representanter från kulturförvaltningen och BRG samt tre till fem representanter för det aktiva designlivet i Göteborg. De senare måste representera det breda designområdet och bestå av utpräglat visionära personer. Strategigruppens arbete inriktas mot att närmare belysa förslagspunkt 1 samt att ytterligare fördjupa diskussionen kring Göteborgs profilering som designstad. I strategigruppens uppdrag bör ingå en relativt noggrann benchmarking mot större och viktiga europeiska designcentra. Några av de städer vi vill framhålla i sammanhanget är Helsingfors, Barcelona, Amsterdam, Antwerpen, London. Förslag Frågan föreslås att lyftas till kommunstyrelsen med förslag om att kulturförvaltningen tillsammans med BRG får i uppdrag att gemensamt och 18

19 förutsättningslöst fortsätta utreda möjligheterna för tillskapandet av ett designcenter i samarbete med näringslivet och profilera Göteborg som designstad. Målsättningen bör vara att färdiga förslag föreligger under designåret Delförslag För att föra fram Göteborg till en position som ledande designstad föreslås: 1. att tillskapa ett designcenter, en ny utställningsarena för upplevelser, samtal och möten kring den gestaltade formen Göteborgsregionen behöver ett designcenter, en ny arena och mötesplats för den gestaltade formen: konsthantverk, mode, tredimensionell konst, industriell design, arkitektur och andra upplevelsebaserade formuttryck. Detta designcenter skall placera de breda designfrågorna i ett samhällsperspektiv och fungera i samspel och dialog med samtid, dåtid och framtid. Det skall fungera i nationella och internationella nätverk och utgöra centrum i ett spindelnät som täcker in, i första hand Västsverige, men också övriga Sverige och i sin förlängning världen. Här kommer Göteborgs, av tradition goda internationella kontakter att utgöra en tillgång. Syftet skall vara att, inom det breda designområdet och den gestaltade formen utveckla, presentera, engagera, informera och vara ett nav och en plattform för olika aktörer inom området. Verksamheten skall inte ha en samlande museal uppgift. Detta täcks väl in av Röhsska museet som utgör en självklar kompletterande samarbetspart i sammanhanget. En viktig uppgift för ett sådant designcenter är att skapa oväntade möten: mellan näringsliv, forskning och utbildning, konsthantverk och industridesign, arkitektur och mode, etc. Det ska vara en plats där medborgarna på olika sätt får ta del av den kreativitet och kompetens som finns inom området. Här skall finnas möjligheter till flera parallella aktiviteter; i första hand utställningar med möjligheter att visa produkter i stora format, som exempelvis 19

20 stora textilier och kanske till och med Volvo lastvagnars senaste modell. Det ska också vara en plats där designstudenterna kan få visa upp sina idéer och arbetsprojekt, allt från dataspel till humanoidrobotar. Konsthantverket och andra verksamheter som gränsar till den fria konsten måste ha sina garanterade utrymmen i sammanhanget. Men här skall även finnas kringverksamhet i form av konferenser, föreläsningar, debattaftnar och seminarieverksamhet samt undervisning och workshops för både vuxna och barn. Dessutom skall finnas en större föreläsningslokal med modern teknik, konferenslokaler, café/restaurang och butik. Det är viktigt att mötesplatsen är en neutral aktör som inte ingår i någon av de nuvarande organisationerna, institutionerna eller företagen inom området. Detta betyder att mötesplatsen bör ha en egen huvudman och vara en fristående organisation. De centrala aktörerna inom design och konsthantverk skall erbjudas placering i samma byggnad just för att skapa det centrum som efterfrågas. Hit kan exempelvis ett nationellt forskningsinstitut för design och konsthantverk lokaliseras. Här bör finnas plats för organisationer som Svensk Form i väst, KHVC, SVID m fl, kanske också andra typer av hyresgäster som passar in i sammanhanget. En designstudio kan inredas där man kan bjuda in företagare för att diskutera designfrågor, visa upp goda exempel och argumentera kring designens betydelse för ökad lönsamhet, en verksamhet som efterlysts från näringslivshåll. Genom att kraftsamla öppnar man upp möjligheter till nya fruktbara möten och samarbeten. Den fysiska platsen för den ovan skisserade verksamheten är svår att precisera och ligger också i utkanten av genomlysningens uppdrag. Förslag se huvudförslag. 2. att stärka Röhsska museets roll som landets enda specialmuseum för design och konsthantverk Röhsska museet är Sveriges enda specialmuseum för design och konsthantverk. Dess styrka ligger i de förnämliga samlingarna, museets samlade kompetens och 20

21 det omfattande internationella kontaktnätet genom det nationella nätverksansvaret. Samtidigt står Röhsska precis som många andra museer idag inför en delvis förändrad museal roll. Diskussionen vad vi ska ha våra museer till är i högsta grad under lupp. Det nationella nätverksansvaret har gett Röhsska en central roll inom design och konsthantverk och en bättre plattform att samverka med olika parter såväl inom som utom landet. Genom samarbete med den nationella satsningen Craft in Dialogue kan Röhsska medverka till att utställningar med internationellt framstående konsthantverkare kan visas i Göteborg. Dessa kan erbjudas att medverka i Röhsskas föreläsningsprogram. För att kunna möta de behov om möjlighet till kortare utställningar och projektredovisningar är det viktigt att museet förverkligar planerna på Studio Röhss. Kontakterna med HDK bör stärkas och förnyas, exempelvis genom föreläsningar på Röhsska av skolans lärare och vice versa. Genom att satsa på att bättre än idag utnyttja den för de båda verksamheterna gemensamma gården kan man skapa nya mötesplatser för studenter och allmänhet. Här finns stora samordningsvinster att göra, exempelvis genom gemensamt bibliotek, restaurang/café och butik. Särskilt Röhsskas omfattande bibliotek bör kunna samlokaliseras med HDK:s bibliotek och tillsammans kunna utgöra ett av landets främsta och mest omfattande inom sitt område. Sammantaget skulle här kunna skapas ett starkt centralt beläget designkvarter. I det design- och konsthantverksintensiva Göteborg förväntas Röhsska museet, både av utövare och publik att spela en central roll. Det är nu som Röhsska museet kan ta initiativ och välja en väg som stärker dess unika position i landet. Detta bör ske genom att ta tillvara och utveckla kontakterna inom såväl det egna ämnesområdet som inom högskola och näringsliv i regionen. Här kan oväntade och okonventionella samarbeten uppstå. En annan viktig utmaning för museet är att hitta vägar att nå en ny publik som invandrargrupper och ungdomar, som ju är 21

Kapitelrubrik FORM/DESIGN C. en rapport om. red. Niels Righolt. red. niels righolt FORM/DESIGN CENTER. en rapport om. En rapport om form/design center

Kapitelrubrik FORM/DESIGN C. en rapport om. red. Niels Righolt. red. niels righolt FORM/DESIGN CENTER. en rapport om. En rapport om form/design center FORM/DESIGN C red. niels righolt en rapport om En rapport om form/design center en rapport om FORM/DESIGN CENTER red. Niels Righolt Kapitelrubrik Innehållsförteckning Förord Förord.........................................................

Läs mer

FILM I BOTKYRKA Nya talanger Nya berättelser Nya miljöer

FILM I BOTKYRKA Nya talanger Nya berättelser Nya miljöer FILM I BOTKYRKA Nya talanger Nya berättelser Nya miljöer En samlad strategi för film och rörlig bild i Botkyrka kommun Augusti 2008 1 INNEHÅLL 1. SAMMANFATTNING 3 2. INLEDNING 4 2.1 KARTLÄGGNING 4 2.2

Läs mer

Kulturplan för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 2013-2015

Kulturplan för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 2013-2015 Kulturplan för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 2013-2015 Innehåll Inledning 2 Sjuhärads Profil 3 Strategi 4 Plan för kulturutveckling 6 Generella perspektiv 6 Långsiktiga mål 8 Kortsiktiga mål

Läs mer

NYA PENGAR TILL DET NYSKAPANDE

NYA PENGAR TILL DET NYSKAPANDE NYA PENGAR TILL DET NYSKAPANDE en modell för Kulturbryggans mäklarverksamhet Slutrapport 2013-06-17 NYA PENGAR TILL DET NYSKAPANDE en modell för Kulturbryggans mäklarverksamhet INNEHÅLL SAMMANFATTNING

Läs mer

STRATEGI FÖR KULTURELLA OCH KREATIVA NÄRINGAR I JÖNKÖPINGS LÄN

STRATEGI FÖR KULTURELLA OCH KREATIVA NÄRINGAR I JÖNKÖPINGS LÄN Projektet har fått ekonomiskt stöd från Tillväxtverket STRATEGI FÖR KULTURELLA OCH KREATIVA NÄRINGAR I JÖNKÖPINGS LÄN CLAES BOMAN OCH PETER ENGLÉN SAMHÄLLSNYTTA AB 1(26) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING...

Läs mer

Förord. Juni 2007. Christer Ericson SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign Region Norr. Foto: Erik Olsson

Förord. Juni 2007. Christer Ericson SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign Region Norr. Foto: Erik Olsson Förstudie Design Västerbotten Juni 2007 Förord Denna förstudie och den följande Mål 2 ansökan som kommer att lämnas in för handläggning under hösten 2007 avse r en större flerårig satsning på design i

Läs mer

Handbok i i cultural planning. Att fånga platsens själ

Handbok i i cultural planning. Att fånga platsens själ Handbok i i cultural planning Att fånga platsens själ H a n d b o k i c u l t u r a l p l a n n i n g Att fånga platsens själ Sveriges Kommuner och Landsting Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm Tfn 08-452

Läs mer

ENTREPRENÖRSKAP OCH FÖRETAGANDE INOM KULTURRÅDETS VERKSAMHETSOMRÅDE

ENTREPRENÖRSKAP OCH FÖRETAGANDE INOM KULTURRÅDETS VERKSAMHETSOMRÅDE ENTREPRENÖRSKAP OCH FÖRETAGANDE INOM KULTURRÅDETS VERKSAMHETSOMRÅDE 3 INNEHÅLL Förord 1 Sammanfattning 7 2 Kulturpolitikens betydelse för entreprenörskap inom kulturområdet 8 3 Entreprenörskap och företagande

Läs mer

Västra Götalands kulturplan 2013 2015

Västra Götalands kulturplan 2013 2015 Västra Götalands kulturplan 2013 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning 4 2. Kulturplanens form 4 3. Dialoger och nätverk 5 3.1 Arbetet med Kulturplanen 6 4. Kulturpolitiska utgångspunkter 6 4.1 EU 2020,

Läs mer

BUDGETUNDERLAG 2015 2017 KULTURRÅDETS SKRIFTSERIE 2014:1

BUDGETUNDERLAG 2015 2017 KULTURRÅDETS SKRIFTSERIE 2014:1 BUDGETUNDERLAG 2015 2017 KULTURRÅDETS SKRIFTSERIE 2014:1 Tryck: Taberg Media Group Bild omslag: Backa Teaters föreställning 5boys.com. Fotograf: Ola Kjelbye Statens kulturråd 2014 ISSN 1654-210x ISBN 978-91-87583-02-5

Läs mer

Slutrapport KulturKraft Syd Dnr 2009 3040096 2012 06 15

Slutrapport KulturKraft Syd Dnr 2009 3040096 2012 06 15 Slutrapport KulturKraft Syd Dnr 2009 3040096 2012 06 15 Sammanfattning - Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat KulturKraft Syds grundläggande idé har varit att undersöka

Läs mer

Regeringens proposition 2009/10:3

Regeringens proposition 2009/10:3 Regeringens proposition 2009/10:3 Tid för kultur Prop. 2009/10:3 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 10 september 2009 Maud Olofsson Lena Adelsohn Liljeroth (Kulturdepartementet)

Läs mer

Förslag till program för natur- och kulturturism

Förslag till program för natur- och kulturturism 1(47) Förslag till program för natur- och kulturturism Länsstyrelsen i Västra Götalands län har i samarbete med Västra Götalandsregionen utarbetat detta förslag till program som ska lägga grunden för fortsatt

Läs mer

FÖRSLAG. 40 Kulturplan Sörmland, 2012-2014. Nämndens för kultur, utbildning och friluftsverksamhet beslut. Paragrafen förklaras omedelbart justerad

FÖRSLAG. 40 Kulturplan Sörmland, 2012-2014. Nämndens för kultur, utbildning och friluftsverksamhet beslut. Paragrafen förklaras omedelbart justerad Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet FÖRSLAG D A T U M D I A R I E N R 2011-10-04 KN-KUS11-271 40 Kulturplan Sörmland, 2012-2014 Nämndens för kultur, utbildning och friluftsverksamhet

Läs mer

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande LIKA OLIKA SOM LIKA om former för lokalt ungdomsinflytande U N G D O M S S T Y R E L S E N S S K R I F T E R 2 0 0 9: 4 Lika olika som lika - om former för lokalt ungdomsinflytande Förord Under 2008

Läs mer

Omvärldsanalys: Designpedagogik. vad, vem, varför & hur. Rhetikfabriken AB

Omvärldsanalys: Designpedagogik. vad, vem, varför & hur. Rhetikfabriken AB Omvärldsanalys: Designpedagogik vad, vem, varför & hur Rhetikfabriken AB Omvärldsanalys: Designpedagogik - vad, vem, varför & hur Sida 2 Innehållsförteckning Designpedagogik med barn och unga i fokus...3

Läs mer

Do it! LK ochf FO O M R

Do it! LK ochf FO O M R Do it! FO LK och FO RM Plattform för gränsöverskridande och utforskande samarbeten inom formområdet i Västra Götaland. Sammanställning av förstudiearbete våren 2012 1 Bakom projektet står : Konsthantverkscentrum

Läs mer

Att utveckla sina nätverk inom kultursektorn av Simon Roos 2007

Att utveckla sina nätverk inom kultursektorn av Simon Roos 2007 Att utveckla sina nätverk inom kultursektorn av Simon Roos 2007 Begreppet nätverk fångar viktiga aspekter av det mänskliga samspel som pågår i gränssnittet mellan det informella och det formella, det spontana

Läs mer

Stadsbiblioteket Malmö

Stadsbiblioteket Malmö Stadsbiblioteket Malmö Strategiuppdatering 2012 2016 Datum: Ansvarig: Enhet: Förvaltning: 2012-03-07 Elsebeth Tank Stadsbiblioteket Kulturförvaltningen Foto: Lotte Lekholm 1 Innehållsförteckning Stadsbiblioteket

Läs mer

Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling. Verksamhetsberättelse. och årsredovisning

Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling. Verksamhetsberättelse. och årsredovisning Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2008 Grafisk formgivning: Yra AB Tryck och repro: Ekotryck Redners, maj 2008 Texter: Fatima Grönblad, Thomas Heldmark

Läs mer

kulturens icke offentliga finansiering kulturrådets skriftserie 2010:4

kulturens icke offentliga finansiering kulturrådets skriftserie 2010:4 kulturens icke offentliga finansiering kulturrådets skriftserie 2010:4 Bild omslag: Akvarellmuseet, foto: Kalle Sanner Statens kulturråd 2010 ISSN 1654-210x ISBN 978-91-85259-74-8 Statens kulturråd, Box

Läs mer

Visioner om konstens framtid

Visioner om konstens framtid Visioner om konstens framtid Handlingsprogram för bildkonstområdet i Västernorrland Konsten är en angelägenhet för alla och en demokratifråga. Den är också ett viktigt verktyg för att hålla det offentliga

Läs mer

ABM - det fjärde rummet

ABM - det fjärde rummet Sida 1 av 35 Regionbibliotek Västra Götaland, februari 2001 ABM - det fjärde rummet Rapport från ett idéprojekt - projektledare Tomas Olsson Innehåll: Förord ABM - en programförklaring ABM - vad är det?

Läs mer

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning Linköping 2011-11-21 Behovsfångst e-förvaltning Behovsfångst e-förvaltning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE OCH MÅL... 3 1.3 LÄSANVISNING... 4 2 GENOMFÖRANDE... 4 2.1 MÅLGRUPP...

Läs mer

Klassicism och bungyjump

Klassicism och bungyjump Rapport 2005:40 R Klassicism och bungyjump Upplevelseindustrin och behovet av konstnärligt utbildade Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post

Läs mer

Röster om folkbildning och demokrati

Röster om folkbildning och demokrati F olkbildningsrådet utvärderar No 3 2001 Röster om folkbildning och demokrati En rapport från projektet Folkbildingen och de demokratiska utmaningarna Röster om folkbildning och demokrati En rapport från

Läs mer

Slutrapport Förstudie Innovationsforum

Slutrapport Förstudie Innovationsforum Slutrapport Förstudie Innovationsforum Stadskontoret Se! Förstå! Koppla ihop! Pröva! Upprättad Datum: 2011-12-14 Version: 1.0 Ansvarig: Annette Larsson Förvaltning: Stadskontoret Enhet: Avdelningen för

Läs mer

MUSEER PÅ NÄTET En strategi för styrning och stöd

MUSEER PÅ NÄTET En strategi för styrning och stöd MUSEER PÅ NÄTET En strategi för styrning och stöd 2004.09.23 Leif Jonsson (sic!) Bergsgatan 14 B 151 42 SÖDERTÄLJE leifjons@spray.se 08/550 402 00 070/2955134 Leif Jonsson och Statens historiska museum

Läs mer

Framtidsbygd mat, måltid och turism Rapport från en serie symposier och en fortlöpande. dialog

Framtidsbygd mat, måltid och turism Rapport från en serie symposier och en fortlöpande. dialog Framtidsbygd mat, måltid och turism Rapport från en serie symposier och en fortlöpande 2013-01-14 dialog Progrezzum, entreprenörer för hållbar utveckling, ekonomisk förening Urban Laurin En rapport med

Läs mer

Situationen för professionella utövare inom genren folk- världsmusik och dans i Sverige

Situationen för professionella utövare inom genren folk- världsmusik och dans i Sverige Situationen för professionella utövare inom genren folk- världsmusik och dans i Sverige Stina Rosén Göteborg 2010 Underlag för Handlingsplan för folklig musik och dans Förord Denna rapport utgör ett underlag

Läs mer