BARNPLANTABLADET. Kulturministern: Jag är gärna informationsambassadör. Ove Sandin: Fritt val frigör resurser till barnen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BARNPLANTABLADET. Kulturministern: Jag är gärna informationsambassadör. Ove Sandin: Fritt val frigör resurser till barnen"

Transkript

1 BARNPLANTABLADET En tidning från BARNPLANTORNA Riksförbundet för Barn med Cochleaimplantat och Barn med Hörapparat Ekonomiskt stålbad för specialskolorna väntar Öppet brev till Barnplantorna om teckenspråk Ove Sandin: Fritt val frigör resurser till barnen Kulturministern: Jag är gärna informationsambassadör december 2011 ISSN

2 Mia 7 år, bär Ponto Pro på soft band som en tillfällig lösning Ponto - Valfrihet för brukare av benförankrade hörapparater Fokus på brukaren Ponto är en ny benförankrad hörapparat utvecklad med fokus på användarnas behov. Ta utseendet till exempel. Ponto har en elegant utformning som smidigt följer vänster- eller högerörats naturliga kontur och är den mest estetiska lösningen som finns idag. En hörapparat måste vara lätt att använda och därför har Ponto en lättåtkomlig tryckknapp som man enkelt kan byta program eller tillfälligt stänga av ljudet med. Optimal ljudkvalitet Brukarna förtjänar bästa möjliga ljudkvalitet, och det får de genom RISE. Detta är en plattform för signalbehandling som verkligen kan hjälpa användarna att höra naturligt och klara vardagen utmärkt även i svåra lyssningssituationer. Personlig anpassning ett måste När det gäller hörselnedsättningar och personliga preferenser är alla olika. Därför tycker vi att alla brukare förtjänar en personlig anpassningsprocess. Genie Medical är ett utprovnings program baserat på den välkända Genie-plattformen. Programmet har specialutvecklats för Ponto och benledning och ger möjlighet att enkelt anpassa Ponto för olika brukare. Ponto-systemet består av ett brett sortiment med avancerade hörapparater och tillbehör, implantatkomponenter samt kirurgiska instrument. Innehåll september 2011 Styrelsen Ordföranden har ordet: Ekonomiskt stålbad för specialskolorna väntar Kulturministern: Jag är gärna informationsambassadör Teknik- och Kommunikationsmässan i Stockholm lockade celebra gäster.. 12 Filmproduktion benförankrade hörapparater Skolstöd Sverige AB introducerar välbehövligt nytänkande Rapport från CoMO-konferensen Pedagogiskt Kafé, hösten 2011 från Halmstad till Härnösand Familjen där alla har ett stort musikintresse Tankarna jag tänker påverkar hur jag mår! AVT-kompetens alltmer rikstäckande Zotterman Lecture 2011 Graeme Clark en av upphovsmännen till CI Öppet brev till Barnplantorna Fritt Val frigör resurser till barnen Silviaskolan samma krav, men större möjligheter Junseleträff favorit i repris med Barnplantorna Norr Medlem i Barnplantorna I egenskap av medlem, stödmedlem eller prenumerant erhåller du Barnplantabladet tre gånger om året. Medlemsavgift för år 2012 är 250 kronor (inkluderar hela familjen). Stödmedlemsavgiften är 50 kronor. Inbetalning sker till Barnplantornas postgiro: Är du förälder till barn med CI, hörapparat eller Baha märk talongen förälder. Är du stödmedlem märk talongen stödmedlem. Glöm inte att i båda fallen uppge både namn och adress. Du kan även registrera dig som medlem eller stödmedlem via Barnplantornas hemsida Annonspriser, exempel: 1/4-sida i satsytan: : 1/2-sida, utfallande: : 1/1-sida, utfallande: : Mittuppslag, utfallande: : Fler annonsstorlekar finns, kontakta Barnplantorna för mer information eller hämta foldern med priser och annonsstorlekar på (Barnplantorna är inte momspliktiga.) Utgivningsplan maj 2012, september 2012, december 2012 Manusstopp: 1 april 2012, 15 augusti 2012, 10 november 2012 senaste nytt! Barnplantorna flyttar till Lilla Bommen (Läppstiftet) Den 2 januari slår Barnplantorna upp portarna till vårt kontor på Lilla Bommen, mera känt som Läppstiftet centralt i Göteborg. Lilla Bommen har ett bra läge centralt med goda kommunikationsmöjligheter (tåg, buss och spårvagn) nära Centralstationen och Nils Ericssonsplatsen. Det gör det lätt att besöka oss. Ny adress (fr.o.m ): Barnplantorna Lilla Bommen 1, vån Göteborg Barnplantabladets redaktion Ansvarig utgivare: Ann-Charlotte Wrennstad Gyllenram Redaktör: Ann-Charlotte Gyllenram Grafisk produktion, layout och original: Xtrovert Media Bengt E Karlsson, Jens Enström, Eda Salihov Tryck: Billes Tryckeri AB Omslagsfoto: Karim Hatoum ISSN Besök gärna Barnplantornas hemsida: 3

3 Barnplantorna Riksförbundet för Barn med Cochleaimplantat och Barn med Hörapparat Lilla Bommen 1, vån Göteborg Telefon: +46(0) Fax: +46(0) E-post: Postgiro: Organisationsnummer: Medlemsavgift 2012: se sidan 3 Styrelse Ordförande Ann-Charlotte Gyllenram telefon: , fax: Vice ordförande/ekonomiansvarig Christina Ryberg Magnus Lindahl Viktoria Fredriksson Lotta Waller Helene Lundahl Adam och Helena Högstedt Charlotte Enjin Foto: Karim Hatoum Ledamot Simon Oud Ledamot Ola Rosling Sekreterare Louise Wermé Suppleant Birgitta Skog *Ordförandena i de regionala organisationerna är ledamöter i riksorganisationen i egenskap av distriktsrepresentanter. Regionala organisationer Barnplantorna Öst *Ola Rosling Per Wassgren Helena Engman Gudrun Hellström Patrick Kampmann Mia Kerstis Barnplantorna Väst *Simon Oud Bo Sundestrand Louise Wermé Christoph Oesterreich Barnplantorna Sydost *Tove Johansson Carola Nilsson Jonas Pettersson Linda Nilsson Magnus Ivarsson Barnplantorna Syd *Johanna Stadmark Åsa Holmgren Ingegerd Kadhim Thomas och Maria Jeppson Barnplantorna Norr *Lars Eriksson Ulf Lindahl Anders Engström Helena Hildebrandsson Gunlög Sennström Granquist Barnplantorna Linköping *Frida Rosén Jens Rosén Rebecka Karlström Eleonore Petersson Ulf Åberg Barnplantorna Jämtland/Härjedalen Ulrika Persson Ylva Eriksson ORDFÖRANDEN HAR ORDET Ekonomiskt stålbad för specialskolorna väntar Under ett flertal decennier har specialskolorna levt under en ekonomiskt bekväm tillvaro med gott om pengar till sina verksamheter. Förutsättningar och behov hos elevgruppen har dessutom varit mindre komplex än idag. Elevgruppen har bestått av döva och gravt hörselskadade barn. Innebörden av tvåspråkighet har varit teckenspråk och skriven svenska. Specialskolans elevgrupp är homogen I början av 1990-talet beskrevs målgruppen av rektorer vid specialskolan som homogen. Det fanns tydligen ringa kunskap om att procent av döva (gravt hörselskadade) barn har någon annan typ av funktionsnedsättning också utöver dövhet/ hörselnedsättning. Idag finns det överlag ett större medvetande om att undervisning ska individualiseras. Alla barn är individer. Därför får inte heller gruppen döva barn med flerfunktionsnedsättning tas som en ursäkt för bristande måluppfyllelse i specialskolorna av SPSM (Specialpedagogiska Skolmyndigheten). Frågan kvarstår hur många barn i gruppen döva och hörselskadade med ytterligare funktionsnedsättningar som har flerfunktionsnedsättningar av kognitiv art, som därmed kan påverka lärandet och inhämtningen av kunskap. Är det 25 procent? Varför vi ser så många olika procentsiffror på andel döva/gravt hörselskadade barn med ytterligare funktionsnedsättningar torde bero på vilka kriterier som används vid beräkning av andelen barn, till exempel huruvida flerfunktionsnedsättningar av icke-kognitiv art omfattas eller ej i statistiken. Cochleaimplantat på barn har utmanat undervisningen för döva! Idag är undervisningen av döva/gravt hörselskadade barn om möjligt komplexare än någonsin. Vi har en annorlunda grupp döva idag barn som hör och behöver få utveckla hörsel och tal i en utvecklande språkmiljö. Några behöver få utveckla teckenspråk. Kan vi sluta att se detta som en intressepolitisk fråga?! SPSM bör snarast se till att etablera en bra teckenspråkig miljö för den grupp barn som av olika skäl är hänvisad till teckenspråk för kommunikation och lärande, inte av intressepolitiska skäl utan utifrån individuella behov. Detta är en stor och omfat- 4 5

4 tande uppgift för SPSM. Därför ser vi fram emot att SPSM snarast skiftar fokus från hur ska vi utöka målgruppen och behålla antalet specialskolor -perspektivet till hur ska vi erbjuda en kvalitativ undervisning för teckenspråkiga elever. Barnplantorna välkomnar delbetänkandet Med rätt att välja En lång rad organisationer, skolor, kommuner samt SPSM (!) har inkommit med remissvar på delbetänkandet av Med rätt att välja flexibel utbildning för elever som tillhör specialskolans målgrupp. I det stora hela var delbetänkandet ett stort kliv framåt även om utredarna inte nådde ända fram så att säga. Det konstateras i en statlig utredning (vilket är bra) att antalet elever vid de statliga specialskolorna minskar och kommer att fortsätta att minska. Barnplantorna konstaterar att storleken på elevgruppen gör det svårt att bilda smågrupper av elever med likartade behov, d.v.s. både entusiasmera och stödja. Barnplantorna tydliggör och uppmärksammar i sitt remissvar hur utvecklingen ser ut genom att redovisa ökningen av barn som CI-opereras. År Totalt Summa Antal CI-opererade barn, årsvis och åldersgrupper. (Källa: Socialstyrelsens statistikdatabas) Hur tydligt behöver det bli för att SPSM ska indikera till Regeringen att antal specialskolor åtminstone bör halveras! När gör (eller åläggs) SPSM en behovsanalys för att planera verksamheten? Det handlar om barns rätt till fullgod undervisning oberoende av skolform. Här har staten ett ansvar; d.v.s. Barnplantorna vänder sig mot fortsatt ensidigt statligt stöd till specialskolorna! SPSM: Staten släpper sitt historiska ansvar I pressmeddelande i anledning av remissvar avseende nämnda utredning anger SPSM att staten släpper sitt historiska ansvar att garantera en teckenspråkig miljö för elever som är döva eller har nedsatt hörsel. Pressmeddelandet förvånar/förvånar inte! SPSM tycks fast i historien. Åtminstone tycks det finnas stridiga motsatta åsikter inom SPSM bakåtsträvare och framåtsträvare. Hur många elever handlar det om som är döva utan hörhjälpmedel (CI) och hur många kommer det att handla om i en nära framtid? Det är väl det som en eventuell behovsanalys bör handla om. I pressmeddelandet anges också Allas rätt till kommunikation är avgörande för att åstadkomma en likvärdig utbildning. Frågan är hur många som är i behov av en teckenspråkig miljö? Specialskolan har anpassat sig till utvecklingen utifrån att SPSM själva har ändrat sin definition av tvåspråkighet från att omfatta teckenspråk och skriven svenska till att innebära teckenspråk och talad svenska. Frågan är hur det beslutet påverkar de få elever som är i behov av en teckenspråkig miljö? Hur liten kan elevgruppen bli på respektive skola för att göra anspråk på en tvåspråkig miljö (utifrån SPSM:s definition av tvåspråkighet 2011)? SPSM stöder en fortsatt statlig särbehandling av värdkommunerna Att en statlig myndighet i ett remissvar så flagrant gör ett ställningstagande för värdkommunerna (där specialskolorna är belägna) förvånar/förvånar inte (!) Barnplantorna har tidigare påpekat att värdkommuneras låga ersättning till SPSM för elev i specialskolan per år ( kr att jämföras med andra kommuners ersättning på kr) uppfattas som orättfärdiga kommunalpolitiska ställningstagande för värdkommunerna. Denna särbehandling har tidigare redovisats av Statskontoret i rapport 2010:1 Kommuners ersättning för elever i specialskolan. Orättfärdigheten bör även förarga Sveriges Kommuner och Landsting samt alla rektorerna vid hörselskolorna (Silviaskolan, Kannebäcksskolan, Alviksskolan m.fl.). SPSM skjuter långt över målet! När SPSM slutligen konstaterar i remisssvaret att Den tvåspråkiga lärmiljön är således både en språklig miljö och ett pedagogiskt verktyg för tvåspråkighet, får man lätt intrycket av att SPSM glömmer att en majoritet av döva barn idag hör. Att läsa och skriva är auditiva processer och inte visuella processer (Connie Mayer, professor, Toronto University, Kanada). En rad myndigheter har passerat revy genom åren Bara sedan Barnplantorna bildades 1995 och stegvis förundrades över föråldrat synsätt/arbetssätt gällande barn med hörselnedsättning och dövhet har en rad myndigheter slukat statliga pengar utan att undervisningen för det enskilda barnet i grundskolan fått del av pengasäcken. Låt oss rekapitulera bildades SIH (Statens Institut för Handikappfrågor i Skolan) för att ge hjälp och stöd till kommunerna att underlätta skolgången för elever med funktionshinder. Efter SIH kom SIT (Specialpedagogiska Institutet) och SPSM (Specialpedagogiska Myndigheten) in på arenan. En maktkamp utbröt till viss del. En statlig utredare tillsattes att utreda en eventuell ny myndighet. Det resulterade i att SPSM (Specialpedagogiska Skolmyndigheten) bildades. Har alla dessa olika myndigheter inneburit att barn med hörselnedsättning/dövhet har fått en bättre skolgång? Har det varit utvecklande inom döv/hörsel området? Tveksamt! Enligt Barnplantorna avgörs barnens skolgång ute i kommunerna fortfarande av starka föräldrar och hängivna engagerade pedagoger. Vi fortsätter att plädera för riktade statliga pengar till den enskilda eleven i den skola föräldrarna valt. En ny skolorganisation kommer aldrig att generera: kompetens till pedagoger, en bättre ljudmiljö för alla barn i skolan, elevmikrofoner eller högtalarsystem för en bättre lärandemiljö för alla barn. Låt inte pengar till skolan försvinna in i byråkratiska organisationer som inte har någonting med Kalles eller Lisas lärandesituation att göra. SPSM bör snarast åter (?) läsa boken Vem snodde osten? Hur vi tacklar förändring (sammandrag se Barnplantabladet juni 2009). Där anges utmanande för de förändringsobenägna: förändring sker; förutse förändringen; övervaka förändringen; anpassa dig snabbt till förändringen; förändras och tyck om förändring; var beredd på att förändras snabbt om och om igen. En sak är i vart fall säker. Föräldrar kommer att fortsätta att söka kunskap och vara effektiva påtryckare till förändring av förskola, skola och habilitering. Vilken förälder kommer att acceptera verksamheter anpassade för gårdagens döva och hörselskadade barn?! Nyckelord: Förändring och up-to-date! Text: Ann-Charlotte Gyllenram Barnplantornas remissvar avseende Med rätt att välja flexibel utbildning för elever som tillhör specialskolans elevgrupp, se Ekonomiskt stålbad väntar... (Foto: Matton Images) 6 7

5 Kulturministern: Jag är gärna informationsambassadör I våras bestämde sig kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth för att ett EAS-implantat (Elektro Akustisk Stimulering) skulle kunna vara en möjlighet till ytterligare hörsel. EAS-implantat kan hjälpa personer med en grav diskanthörselnedsättning att höra högfrekventa ljud bättre. Lena Adelsohn Liljeroth lät Dagens Nyheter följa operationen. På så sätt spreds information inte bara om Lena Adelsohn Liljeroths operation, utan också om att modern hörselteknik kan hjälpa många fler. Hörselskador är ett ofta dolt handikapp som hela 1,3 miljoner människor lider av. Enligt Eva Karltorp, överläkare och sektionschef för CI-verksamheten i Stockholm råder det en stor underbehandling. Kanske kan vi hjälpa människor med diskantskador att höra bättre. Utifrån detta är det välkommet att Lena Adelsohn Liljeroth gärna är informationsambassadör för ny hörselteknik. I Barnplantorna är vi väl medvetna om processen för hjärnan att anpassa sig till ny och ökad möjlighet att höra genom cochleaimplantat, eller som i detta fall EAS-implantat. Därför valde vi att avvakta med att kontakta Lena Adelsohn Liljeroths pressekreterare för en intervju. Vi blev väl mottagna på Regeringskansliet i början av oktober. Pappa upptäckte hennes hörselnedsättning Det blev en avslappnad intervju med ett mycket positivt mottagande från både Lena Adelsohn Liljeroth och hennes pressekreterare. Lena Adelsohn Liljeroth berättade om sin personliga hörselresa från barndomen. Fram skymtade också starka och kloka föräldrar och en målmedveten flicka. Lena Adelsohn Liljeroth är född med hörselnedsättningen, fast den upptäcktes inte förrän hon var ungefär tre år. Det var pappa som upptäckte att jag inte hörde allt. Jag var tre till fyra år och satt i hans knä när han bad mig lyssna på klockan som sa tick-tack och jag hörde förstås inte det. Under uppväxten gick hon på regelbundna hörselkontroller på Södersjukhuset hos professor Bengt Barr. Det blev rutin. Jag har tränat hos talpedagog från första klass till sista ring i gymnasiet för att få ett bra tal. Jag behövde träna mycket på s-ljudet. Dessutom kunde jag tidigare inte skilja på k-, p- och t-ljuden, eller m- och n-. Det var naturligt att gå till talpedagog och det gjordes ingen stor dramatik runt detta. I skolan satt hon alltid längst fram i klassrummet. Lena Adelsohn Liljeroth ler när hon konstaterar: Det gjorde kanske att jag aldrig blev något busigt barn utan istället blev klassens ordningsman och elevrådsrepresentant. Det var också svårt att lära sig engelska, men med rätt stöd och träning gick det också. Jag tyckte om att läsa I Barnplantorna har vi alltid uppmanat föräldrar att entusiasmera barnen att läsa mycket för att få ett bra ordförråd. Som hörselskadad missar man ju mycket och läsningen är därför en väg till ett bra språk. Lena Adelsohn Liljeroth bekräftar detta genom att konstatera: Jag tyckte om att läsa och det har naturligtvis hjälpt mig mycket både i skolan och i övriga livet. 8 9

6 Om jag kan hjälpa andra hörselskadade genom att informera om min situation så vill jag naturligtvis göra det. Fakta Elektro Akustisk Stimulering Hörapparat (EAS) En del hörselskadade har sin hörselnedsättning i de höga frekvenserna (ljusa toner) medan de hör lågfrekventa ljud (de mörka tonerna) bra. Elektroakustiska hörselimplantatsystem kan hjälpa personer med en grav diskanthörselnedsättning att höra högfrekventa ljud bättre. Detta är viktigt för att kunna förstå tal och kunna kommunicera. Det var emellertid först i vuxen ålder, som hon talade om för folk att hon har en hörselnedsättning. Yrkesvalet styrdes inte av hörselskadan Hon har valt två yrken, journalist och politiker, där hon kan ställas inför krävande kommunikativa situationer. Nyfikenheten är stor hur hon löst detta. Vilka hörselstrategier har hon använt? Lena Adelsohn Liljeroth berättar: När jag arbetade som journalist valde jag bort stora presskonferenser. Där visste jag att min hörselskada skulle vara en stor nackdel. Istället koncentrerade jag mig på enskilda intervjuer. Hon berättar vidare att hon ställdes för ytterligare hörselutmaningar som politiker och beslöt sig för att pröva hörapparater. Vissa situationer försöker hon undvika som hörselskadad, som till exempel slamriga restaurang- och konferensmiljöer. Information om ny hörselteknik ingav hopp För inte så länge sedan informerade ÖNHläkare Björn Barr (son till professor Bengt Barr) henne om ny hörselteknik, som kan innebära bättre hörsel. Lena Adelsohn Liljeroth säger: Dagens Nyheter fick följa operationen. Om jag kan hjälpa andra hörselskadade genom att informera om min situation så vill jag naturligtvis göra det. Exponeringen i Dagens Nyheter gjorde att många hörselskadade på olika sätt fick upp ögonen för möjligheten med EAS vid en hörselskada i diskanten. Lena Adelsohn Liljeroth påpekar gärna: Jag är så nöjd med det engagemang och hänsyn, som jag fått på CI-kliniken på Karolinska Universitetssjukhuset. Inkoppling och uppföljning fungerar mycket bra. Vi pratar om detta och jag berättar att föräldrar till barn med cochleaimplantat känner sig väl mottagna på CI-klinikerna i Sverige. Det är viktigt när man kanske befinner sig i en utsatt situation. Men säger Lena Adelsohn Liljeroth Det är naturligtvis lite pyssel med utrustningen och jag fick en smärre chock när jag skulle hämta utrustningen som låg i en större väska. Den bär jag inte på hela dagarna utan jag har plockat ut det viktigaste som jag kan ha med i en liten påse i min väska. Helt plötsligt öppnas en ny värld av ljud Naturligtvis har det varit tröttande med alla nya ljud som hon hör. Ljud som Lena Adelsohn Liljeroth aldrig har hört förut. Prassel av papper, höga klackar som trippar på marken, bestickslammer och många andra högfrekventa ljud. Lena Adelsohn Liljeroth är kulturminister så slutfrågan måste bli om hon uppskattar musik. Hennes vidgade njutning av musik med en delvis artificiell hörsel tydliggör hon med en tragisk händelse med solglimtar. Endast två veckor efter inkoppling av ljuden skulle jag och min man på begravning. En nära släkting hade gått bort vid en ålder av 100 år. Ett vackert stycke av Mozart spelas i kyrkan på violin och cello. Jag hade hört stycket förut men ändå inte! De höga tonerna som var så vackra, hade jag aldrig hört förut. Där sitter jag och ler Många hörselskadade vittnar om liknande hörselupplevelser i en förnyad hörselresa möjlig med modern hörselteknik. Tack Lena Adelsohn Liljeroth för en trevlig intervju. Text: Ann-Charlotte Gyllenram Foto: Karim Hatoum Funktion Elektrisk ljudväg 1. En extern ljudprocessor fångar upp ljud och omvandlar det till digitala signaler. 2. Ljudprocessorn skickar högfrekvent ljud med digitala signaler till implantatet. 3. Implantatet omvandlar signalerna till elektrisk energi som skickas till eletrodraden i snäckan. 4. Hörselnervens respons, som orsakas av elektrisk och akustisk stimulering, skickas till hjärnan. Akustisk ljudväg A. Den externa ljudprocessorn skickar lågfrekventa ljud till ljudkomponenten. B. Här förstärks de lågfrekventa ljuden och skickas vidare den normala ljudvägen. C. Det förstärkta ljudet aktiverar hörselnerven. D. Hörselnervens respons, som orsakas av både elektrisk och akustisk stimulering, skickas till hjärnan som kombinerar dem till det ljud du uppfattar. Källor: Bild: Cochlear 10 11

7 Nästa steg för ditt barn Uppgradera till Cochlear Nucleus -systemet. Ljudhjältarna underhöll de yngre... Teknik- och Kommunikationsmässan i Stockholm lockade celebra gäster Teknik- och Kommunikationsmässan är idag ett resultat av ett etablerat samarbete mellan Barnplantorna, hörselvård, SPSM (Specialpedagogiska Skolmyndigheten) Råd och Stöd och UHiS (Unga Hörselskadade i Stockholm). Den sistnämnda aktören avseende mässan i Stockholm. Brett utbud av utställare I Stockholm arrangerades mässan för fjärde gången. I början av oktober gick mässan av stapeln för andra gången på Kulturhuset mitt i city. Uppskattningsvis 400 besökare hade hörsammat inbjudan för att ta del av bland annat modern hörselteknik, hörapparater, cochleaimplantat och Baha (benförankrade hörapparater). Besökarna fick också möjlighet att se pedagogiskt material, anpassade skolmöbler samt vad ljussättning och ljudsanering kan innebära i förskolan, skolan och på arbetsplatsen. Folkhögskolor, förskolor, skolor och intresseorganisationer profilerade sig på olika sätt. Stockholmsmässan lockade celebra gäster Oväntat, men glädjande besök fick Teknikoch Kommunikationsmässan i Stockholm av kulturminister Lena Adelsohn-Liljeroth, som kom tillsammans med sin pressekreterare för att uppdatera sig. Hon hör numera med hjälp av ett EAS-implantat. Hon styrde snabbt stegen bort mot Cochlears monter för att få mer information om det EAS-implantat, som hon fått inopererat i somras. Professor Hans Rosling, som har ett barnbarn med CI dök upp tillsammans med sonen Ola Rosling (tillika ordförande i Barnplantornas regionala organisation i Stockholm) och två av barnbarnen. Vetgiriga föräldrar medlemmar i Barnplantorna uppdaterade sig med kunskap Barnplantorna hade många besök i sin monter. Glädjande kunde vi konstatera att de flesta föräldrar som anlände var Barnplanta-föräldrar, d.v.s. medlemmar i Barnplantorna. Men vi undrar naturligtvis hur uppdaterade med kunskap är andra föräldrar till barn med hörselnedsättning!? Text och foto: Ann-Charlotte Gyllenram Cochlear tillkännager med glädje att Cochlear Nucleus 5-ljudprocessor nu är tillgänglig för alla Freedom - och Nucleus 24-användare. Connecting people Global leader Passionate visionaries Solutions for life Beställ broschyren Ta nästa steg genom att skicka e-post till eller besök vår hemsida. Med denna uppgradering får ditt barn ta del av fördelarna med det prisbelönta Cochlear Nucleus -systemet. Bättre taluppfattning i svåra lyssningsmiljöer och större frihet att njuta av livet med en mindre och lättare ljudprocessor, som är mer tålig och vattentät. Kontakta din CI-klinik för att ta nästa steg mot bättre hörsel med en ny ljudprocessor. 12 Freedom, Cochlear och den ovala logotypen är varumärken från Cochlear Limited. Nucleus är ett registrerat varumärke som tillhör Cochlear Limited. N35077F ISS1 NOV11 Swedish translation 13

8 Profilera dig med en ny kostym Reklambyrån Xtrovert Media är den färgstarka fullservicebyrån i Göteborg med de stora resurserna kontakten med oss räcker för de flesta typer av uppdrag inom reklam, marknadsföring och informationsproduktion. Fler barn skulle kunna få höra, om föräldrar fick information om benförankrade hörapparater Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Barnplantorna har tidigare producerat en informationsfilm om cochleaimplantat, Cochleaimplantat att återskapa ett sinne. Det finns idag en rad olika typer av hörapparater som kan hjälpa barn att höra bättre, men föräldrar behöver information. Lars Persson och Marie Rehnberg från Xtrovert Media som gjorde filmen Cochleaimplantat att återskapa ett sinne. Scen från inledningen med Radi Jönsson och Ann-Charlotte Gyllenram i Botaniska trädgården. optimalt, eller inte alls. En av projektledarna, Radi Jönsson överläkare på Sahlgrenska universitetssjukhuset säger: Det finns ett mörkertal över hur många barn som är möjliga kandidater till benförankrade hörapparater men där föräldrar inte får nödvändig information. hemma, kan de fatta välgrundade beslut för habilitering och val av förskola och skola för sitt barn. Text: Ann-Charlotte Gyllenram Foto: Bengt Karlsson Vi kan bland annat stå till tjänst med: Grafisk design och produktion Original och trycksaker Bildbehandling och foto Illustration 3D-visualisering Textproduktion och copywriting Tidningsproduktion Mässmaterial och event Profilreklam Strategisk kommunikation Webbdesign och webbproduktion Filmproduktion Butikskommunikation Informationsproduktion Projektsamordning Slå oss en signal på , eller maila Intressepolitiskt och professionellt perspektivsamverkar Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Barnplantorna visar åter hur samverkan utifrån intressepolitiska och professionella perspektiv kan resultera i produktion av en informationsfilm. Nu påbörjas arbetet igen tillsammans med fullservicebyrån Xtrovert Media med att ta fram en informationsfilm, som riktar sig till föräldrar med barn aktuella för behandling med benförankrade hörapparater (Baha). Baha, benförankrade hörapparater kan hjälpa barn med hörselnedsättning av ledningshindertyp, då mellanörat inte fungerar Projektet har flera finansiärer Filmen om cochleaimplantat finansierades genom statliga medel, vilket inte varit möjligt med den nu påbörjade filmproduktionen. Utifrån stöd bland annat från en dansk fond blir det möjligt att realisera produktionen. Ann-Charlotte Gyllenram, ordförande i Barnplantorna påpekar hur viktigt det är att föräldrar till barn med en hörselnedsättning, som ibland är kopplad till ett flerfunktionshinder, får information. Föräldrars medverkan i hörselhabiliteringen avseende sitt barn är viktigt. Via en informationsfilm, som föräldrar kan se Fakta: Benförankrad hörapparat Baha är en svensk uppfinning, som utvecklat professor Brånemarks upptäckt att titan växer ihop med omgivande ben (osseointegration). Ett titanimplantat sätts in i benet bakom örat. Med en distans och en specifik hörapparat utnyttjas benledning för de personer som har ett ledningshinder i mellanörat opererades den första patienten i världen med Baha på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. 14

BARNPLANTABLADET. Teckenspråk? Ja, utifrån behov men inte grupptillhörighet! I djungeln görs valet

BARNPLANTABLADET. Teckenspråk? Ja, utifrån behov men inte grupptillhörighet! I djungeln görs valet BARNPLANTABLADET En tidning från BARNPLANTORNA Riksförbundet för Barn med Cochleaimplantat och Barn med Hörapparat Kajsa har benförankrade hörapparater Vi ser en ljus framtid I djungeln görs valet Barn

Läs mer

BARNPLANTABLADET. Drottning Silvia inviger barn-ci-konferens i Rom. Smittskyddsexperter på konferens i Istanbul. Döva familjer väljer CI för sina barn

BARNPLANTABLADET. Drottning Silvia inviger barn-ci-konferens i Rom. Smittskyddsexperter på konferens i Istanbul. Döva familjer väljer CI för sina barn BARNPLANTABLADET En tidning från BARNPLANTORNA Riksförbundet för Barn med Cochleaimplantat och Barn med Hörapparat CI blir rikssjukvård Döva familjer väljer CI för sina barn Smittskyddsexperter på konferens

Läs mer

Barnplantabladet HÖSTEN 2006

Barnplantabladet HÖSTEN 2006 Barnplantabladet HÖSTEN 2006 Geoff Plant föreläste på CI-konferens i Göteborg Hjärnhinneinflammation och blodförgiftning Teknikens betydelse på frammarsch ISSN 1401-8543 Innehåll hösten 2006 Styrelsen

Läs mer

Barnplantabladet. Hanenpedagogik Neonatal hörselscreening Reseberättelse från Colorado VÅREN 2004 ISSN 1401-8543

Barnplantabladet. Hanenpedagogik Neonatal hörselscreening Reseberättelse från Colorado VÅREN 2004 ISSN 1401-8543 Barnplantabladet VÅREN 2004 Hanenpedagogik Neonatal hörselscreening Reseberättelse från Colorado ISSN 1401-8543 Nu är den här... ESPrit 3G för Nucleus 22 användare Med samma möjligheter som ESPrit 3G FM-inkoppling

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 BARNPLANTORNAS ÄNDAMÅL Att tillvarata barn och ungdomars intressen i en kraftigt föränderlig värld utifrån fokus på varje individs möjligheter. Barn med olika hörhjälpmedel som

Läs mer

Barnplantorna. Cochleaimplantat en fantastisk möjlighet för döva att få höra. Riksförbundet för Barn med Cochleaimplantat och Barn med Hörapparat

Barnplantorna. Cochleaimplantat en fantastisk möjlighet för döva att få höra. Riksförbundet för Barn med Cochleaimplantat och Barn med Hörapparat Barnplantorna Riksförbundet för Barn med Cochleaimplantat och Barn med Hörapparat Cochleaimplantat en fantastisk möjlighet för döva att få höra Foto: Lasse Burell Sommaren 1995 bildades Barnplantorna i

Läs mer

Utbildning och arbetsliv för unga personer med dövblindhet UTBILDNING OCH ARBETSLIV, SID 1

Utbildning och arbetsliv för unga personer med dövblindhet UTBILDNING OCH ARBETSLIV, SID 1 Utbildning och arbetsliv för unga personer med dövblindhet UTBILDNING OCH ARBETSLIV, SID 1 Utbildning och arbete för unga personer med dövblindhet Nationellt Kunskapscenter för Dövblindfrågor 2007 ISBN

Läs mer

BARNPLANTA bladet. Nr 1 Årgång 1 September 1995

BARNPLANTA bladet. Nr 1 Årgång 1 September 1995 BARNPLANTA bladet Nr 1 Årgång 1 Hej Hej Föreningen för Cochlea Implantat barn i Sverige adress postnummer telefon postgiro Vaktmansg. 13A 426 68 Västra Frölunda 031-29 34 72 89 65 76-6 (även text) 2 STYRELSE

Läs mer

TIDNINGEN. Medlemstidning för Svenska Audionomföreningen Nr2, 2012. HEAD forskarskola TeMa hörsel 2012

TIDNINGEN. Medlemstidning för Svenska Audionomföreningen Nr2, 2012. HEAD forskarskola TeMa hörsel 2012 Audionom TIDNINGEN Medlemstidning för Svenska Audionomföreningen Nr2, 2012 HEAD forskarskola TeMa hörsel 2012 Gör ensidiga hörselutmaningar till mångsidig hörselglädje Det minsta trådlösa CROS-systemet

Läs mer

Samling kring dövblindfrågorna

Samling kring dövblindfrågorna Innehåll sid 2 Rivstart för Dövblindteamet 3-5 Vad är dövblindhet 6-7 Kvällarna är värst 8-10 Allaktivitetshuset - ny träff för dövblinda 10-11 Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor 12-13 Hur ser

Läs mer

LEDAREN: I DETTA NUMMER: 3/2008 TOLKUTBILDNINGAR PÅ DISTANS. ANNIKA REHN SKRIVER BÖCKER MED TSS VÅRD PÅ LIKA VILLKOR...

LEDAREN: I DETTA NUMMER: 3/2008 TOLKUTBILDNINGAR PÅ DISTANS. ANNIKA REHN SKRIVER BÖCKER MED TSS VÅRD PÅ LIKA VILLKOR... VIS Tidningen för vuxendöva - Utgiven av Vuxendöva i Sverige I DETTA NUMMER: TOLKUTBILDNINGAR PÅ DISTANS ANNIKA REHN SKRIVER BÖCKER MED TSS VÅRD PÅ LIKA VILLKOR...och mycket mer LEDAREN: Låt oss behålla

Läs mer

Medlemstidning 2007:2

Medlemstidning 2007:2 Medlemstidning 2007:2 Sid 2 Styrelsen Sid 3 Ledaren Sid 4 Möte för nya på Möjlighetscentret Stjärnsmällar och svarta hål Sid 5 Seniorträffar Picknick i Botaniska Trädgården Sid 6 Invigning av Infoteket

Läs mer

Jag letar inte efter de höga trottoarkanterna utan efter de låga

Jag letar inte efter de höga trottoarkanterna utan efter de låga Jag letar inte efter de höga trottoarkanterna utan efter de låga Av Ann-Charlotte Wrennstad Gyllenram Ordförande Från Konferensen Listening to Learn i Köpenhamn till David Legas motto Jag letar inte efter

Läs mer

» Jag älskar att stå på scen «Filippa spelar trumpet i en fullsatt skolmatsal

» Jag älskar att stå på scen «Filippa spelar trumpet i en fullsatt skolmatsal 3:2010 Tidningen för dig som är medlem i RBU RBU:s årsrapport har tillgänglighet i fokus NY DESIGN! Forskning vill visa hur män osynliggörs Johan får ingen sysselsättning Den nationella handlingsplanen

Läs mer

Vibrant Soundbridge (VSB) Mellanöreimplantatsystem

Vibrant Soundbridge (VSB) Mellanöreimplantatsystem 3.6 Vibrant Soundbridge (VSB) Mellanöreimplantatsystem Vibrant Soundbridge (VSB) mellanöreimplantat har använts sedan 1996 för att behandla personer med mild till grav sensorineural hörselnedsättning,

Läs mer

Ushers syndrom Nyhetsbrev 257

Ushers syndrom Nyhetsbrev 257 Nyhetsbrev 257 På Ågrenska arrangeras veckovistelser där familjer med barn med funktionshinder bor och utbyter erfarenheter. Under en och samma vecka träffas ett antal familjer med barn som har samma diagnos,

Läs mer

Teknik. Hur är det att vara opererad som vuxen? Tekniken som hot eller befrielse? Fler äldre får problem. Smarta telefoner revolutionerar livet

Teknik. Hur är det att vara opererad som vuxen? Tekniken som hot eller befrielse? Fler äldre får problem. Smarta telefoner revolutionerar livet Teknik nummer år i fokus 3 13 tema teknik CI Hur är det att vara opererad som vuxen? NYHETER snabba signaler APP-TEST HJÄLPMEDEL TEATER Tekniken som hot eller befrielse? Robotar kan frigöra tid för mänskligt

Läs mer

Den nya mirakeldräkten Fredriks uppfinning minskar felaktig muskelspänning 5:2010. RBU i nytt samarbete om folsyra

Den nya mirakeldräkten Fredriks uppfinning minskar felaktig muskelspänning 5:2010. RBU i nytt samarbete om folsyra 5:2010 Tidningen för dig som är medlem i RBU Extra medlemsrabatt på Mättinge! Sid 5 RBU i nytt samarbete om folsyra Ingrids dröm blev verklighet! läs om hennes resa till Disneyland Den nya mirakeldräkten

Läs mer

NYHETER KULTUR PSYKOTERAPI FÖR ANHÖRIGA DEBATT. Dansk konflikt

NYHETER KULTUR PSYKOTERAPI FÖR ANHÖRIGA DEBATT. Dansk konflikt Anhöriga I FOKUS nummer 7 2015 tema anhöriga Vi lärde oss teckna Om att vara morförälder på distans NYHETER KULTUR PSYKOTERAPI FÖR ANHÖRIGA DEBATT För lite stöd till anhöriga Samhället ger inte tillräckligt

Läs mer

NYHETER KULTUR PSYKOTERAPI FÖR ANHÖRIGA DEBATT. Dansk konflikt

NYHETER KULTUR PSYKOTERAPI FÖR ANHÖRIGA DEBATT. Dansk konflikt Anhöriga I FOKUS nummer 7 2015 tema anhöriga Vi lärde oss teckna Om att vara morförälder på distans NYHETER KULTUR PSYKOTERAPI FÖR ANHÖRIGA DEBATT För lite stöd till anhöriga Samhället ger inte tillräckligt

Läs mer

ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION

ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION SAMMANSTÄLLNING AV INTERVJUER MED FÖRÄLDRARNA TILL AVGÅNGSELEVERNA 2010 VID RIKSGYMNASIET I GÖTEBORG FÖR UNGDOMAR MED RÖRELSEHINDER. Innehållsförteckning: INLEDNING sid

Läs mer

nya Folkhögskolekurser svårfyllda, sid 6 SPSM:s inriktning, sid 3 Tidskrift för fakta, debatt och utveckling kring synskaderehabilitering Nr 3 2008

nya Folkhögskolekurser svårfyllda, sid 6 SPSM:s inriktning, sid 3 Tidskrift för fakta, debatt och utveckling kring synskaderehabilitering Nr 3 2008 nya Nr 3 2008 Tidskrift för fakta, debatt och utveckling kring synskaderehabilitering Ledarhund på Vision 2008 i Montreal, sid 14 Folkhögskolekurser svårfyllda, sid 6 SPSM:s inriktning, sid 3 nya Ges ut

Läs mer

Rakt och ärligt! 4.15. Skolan sviker cancersjuka barn men lagen ger rätt till stöd. Tema: Skolan

Rakt och ärligt! 4.15. Skolan sviker cancersjuka barn men lagen ger rätt till stöd. Tema: Skolan barncancermånaden Kraftsamling mot barncancer forskning Framsteg för behandling av retinoblastom EN TIDNING FRÅN BARNCANCERFONDEN 4.15 Skolan sviker cancersjuka barn men lagen ger rätt till stöd Tema:

Läs mer

LEV NU OCH VAR TRE STEG FÖRE

LEV NU OCH VAR TRE STEG FÖRE LEV NU OCH VAR TRE STEG FÖRE Utvärdering av insatser för personer med Spielmeyer-Vogts sjukdom 2 Lev nu och var tre steg före LEV NU OCH VAR TRE STEG FÖRE Utvärdering av insatser för personer med Spielmeyer-Vogts

Läs mer

HJÄRNKRAFT. Hon överlevde - mot alla odds

HJÄRNKRAFT. Hon överlevde - mot alla odds HJÄRNKRAFT Medlemstidning för Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft nr 2 2012 Hon överlevde - mot alla odds Hjärnkraft har träffat Camilla Westerdahl som efter olyckan ansågs vara icke rehabiliteringsbar. Nu

Läs mer

1/2014 I DETTA NUMMER: VIS Cirkelledarutbildning. Branciootorenalt syndrom. Appar som förenklar. ... och mycket mer

1/2014 I DETTA NUMMER: VIS Cirkelledarutbildning. Branciootorenalt syndrom. Appar som förenklar. ... och mycket mer VIStidningen Utgiven av Vuxendöva i Sverige Psst... Sommaren 2014 firar VIS sommarvecka med TSS 20 år! Läs mer på sidan 8. I DETTA NUMMER: VIS Cirkelledarutbildning Branciootorenalt syndrom Appar som förenklar...

Läs mer

HJÄRNKRAFT. Medlemstidning för Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft nr 2 2011

HJÄRNKRAFT. Medlemstidning för Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft nr 2 2011 HJÄRNKRAFT Medlemstidning för Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft nr 2 2011 Höjdpunkter ur innehållet; Med uppdrag att ge språklig stöttning s. 4 Malinka har träffat två taltjänsttolkar från Västerås som berättar

Läs mer

Jobbet, hemmet, livet - vi ser alltid till hela livssituationen. magazine. Min hörselnedsättning får aldrig bli dominerande. Idrotten är större!

Jobbet, hemmet, livet - vi ser alltid till hela livssituationen. magazine. Min hörselnedsättning får aldrig bli dominerande. Idrotten är större! Comfort magazine #2 2014 Ett inspirationsmagasin för bättre hörsel by Comfort Audio Guldstjärnebelönade Oaxen, där smakupplevelse och ljudmiljö är lika viktiga EBBA ÅKESON, audionom i Halland Jobbet, hemmet,

Läs mer

TILLBAKA PÅ JOBBET Cheferna stod bakom Monica i kampen mot bröstcancern. Deras stöd hjälpte mig tillbaka, säger hon. Läs mer på sidan 8, 9 och 10.

TILLBAKA PÅ JOBBET Cheferna stod bakom Monica i kampen mot bröstcancern. Deras stöd hjälpte mig tillbaka, säger hon. Läs mer på sidan 8, 9 och 10. BRÖSTCANCERFÖRENINGARNAS RIKSORGANISATION TEMA KRONISK BRÖSTCANCER TILLBAKA PÅ JOBBET Cheferna stod bakom Monica i kampen mot bröstcancern. Deras stöd hjälpte mig tillbaka, säger hon. Läs mer på sidan

Läs mer

Tema: Grav utvecklingsstörning

Tema: Grav utvecklingsstörning En tidning från Habilitering & Hälsa Nr 1 2011 Tema: Grav utvecklingsstörning Ansvarig utgivare har ordet: Våra VIP-kunder Innehåll Stör mig inte nu mamma 3-5 Teamarbetet viktigt kring personer med de

Läs mer