BARNPLANTABLADET. Kulturministern: Jag är gärna informationsambassadör. Ove Sandin: Fritt val frigör resurser till barnen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BARNPLANTABLADET. Kulturministern: Jag är gärna informationsambassadör. Ove Sandin: Fritt val frigör resurser till barnen"

Transkript

1 BARNPLANTABLADET En tidning från BARNPLANTORNA Riksförbundet för Barn med Cochleaimplantat och Barn med Hörapparat Ekonomiskt stålbad för specialskolorna väntar Öppet brev till Barnplantorna om teckenspråk Ove Sandin: Fritt val frigör resurser till barnen Kulturministern: Jag är gärna informationsambassadör december 2011 ISSN

2 Mia 7 år, bär Ponto Pro på soft band som en tillfällig lösning Ponto - Valfrihet för brukare av benförankrade hörapparater Fokus på brukaren Ponto är en ny benförankrad hörapparat utvecklad med fokus på användarnas behov. Ta utseendet till exempel. Ponto har en elegant utformning som smidigt följer vänster- eller högerörats naturliga kontur och är den mest estetiska lösningen som finns idag. En hörapparat måste vara lätt att använda och därför har Ponto en lättåtkomlig tryckknapp som man enkelt kan byta program eller tillfälligt stänga av ljudet med. Optimal ljudkvalitet Brukarna förtjänar bästa möjliga ljudkvalitet, och det får de genom RISE. Detta är en plattform för signalbehandling som verkligen kan hjälpa användarna att höra naturligt och klara vardagen utmärkt även i svåra lyssningssituationer. Personlig anpassning ett måste När det gäller hörselnedsättningar och personliga preferenser är alla olika. Därför tycker vi att alla brukare förtjänar en personlig anpassningsprocess. Genie Medical är ett utprovnings program baserat på den välkända Genie-plattformen. Programmet har specialutvecklats för Ponto och benledning och ger möjlighet att enkelt anpassa Ponto för olika brukare. Ponto-systemet består av ett brett sortiment med avancerade hörapparater och tillbehör, implantatkomponenter samt kirurgiska instrument. Innehåll september 2011 Styrelsen Ordföranden har ordet: Ekonomiskt stålbad för specialskolorna väntar Kulturministern: Jag är gärna informationsambassadör Teknik- och Kommunikationsmässan i Stockholm lockade celebra gäster.. 12 Filmproduktion benförankrade hörapparater Skolstöd Sverige AB introducerar välbehövligt nytänkande Rapport från CoMO-konferensen Pedagogiskt Kafé, hösten 2011 från Halmstad till Härnösand Familjen där alla har ett stort musikintresse Tankarna jag tänker påverkar hur jag mår! AVT-kompetens alltmer rikstäckande Zotterman Lecture 2011 Graeme Clark en av upphovsmännen till CI Öppet brev till Barnplantorna Fritt Val frigör resurser till barnen Silviaskolan samma krav, men större möjligheter Junseleträff favorit i repris med Barnplantorna Norr Medlem i Barnplantorna I egenskap av medlem, stödmedlem eller prenumerant erhåller du Barnplantabladet tre gånger om året. Medlemsavgift för år 2012 är 250 kronor (inkluderar hela familjen). Stödmedlemsavgiften är 50 kronor. Inbetalning sker till Barnplantornas postgiro: Är du förälder till barn med CI, hörapparat eller Baha märk talongen förälder. Är du stödmedlem märk talongen stödmedlem. Glöm inte att i båda fallen uppge både namn och adress. Du kan även registrera dig som medlem eller stödmedlem via Barnplantornas hemsida Annonspriser, exempel: 1/4-sida i satsytan: : 1/2-sida, utfallande: : 1/1-sida, utfallande: : Mittuppslag, utfallande: : Fler annonsstorlekar finns, kontakta Barnplantorna för mer information eller hämta foldern med priser och annonsstorlekar på (Barnplantorna är inte momspliktiga.) Utgivningsplan maj 2012, september 2012, december 2012 Manusstopp: 1 april 2012, 15 augusti 2012, 10 november 2012 senaste nytt! Barnplantorna flyttar till Lilla Bommen (Läppstiftet) Den 2 januari slår Barnplantorna upp portarna till vårt kontor på Lilla Bommen, mera känt som Läppstiftet centralt i Göteborg. Lilla Bommen har ett bra läge centralt med goda kommunikationsmöjligheter (tåg, buss och spårvagn) nära Centralstationen och Nils Ericssonsplatsen. Det gör det lätt att besöka oss. Ny adress (fr.o.m ): Barnplantorna Lilla Bommen 1, vån Göteborg Barnplantabladets redaktion Ansvarig utgivare: Ann-Charlotte Wrennstad Gyllenram Redaktör: Ann-Charlotte Gyllenram Grafisk produktion, layout och original: Xtrovert Media Bengt E Karlsson, Jens Enström, Eda Salihov Tryck: Billes Tryckeri AB Omslagsfoto: Karim Hatoum ISSN Besök gärna Barnplantornas hemsida: 3

3 Barnplantorna Riksförbundet för Barn med Cochleaimplantat och Barn med Hörapparat Lilla Bommen 1, vån Göteborg Telefon: +46(0) Fax: +46(0) E-post: Postgiro: Organisationsnummer: Medlemsavgift 2012: se sidan 3 Styrelse Ordförande Ann-Charlotte Gyllenram telefon: , fax: Vice ordförande/ekonomiansvarig Christina Ryberg Magnus Lindahl Viktoria Fredriksson Lotta Waller Helene Lundahl Adam och Helena Högstedt Charlotte Enjin Foto: Karim Hatoum Ledamot Simon Oud Ledamot Ola Rosling Sekreterare Louise Wermé Suppleant Birgitta Skog *Ordförandena i de regionala organisationerna är ledamöter i riksorganisationen i egenskap av distriktsrepresentanter. Regionala organisationer Barnplantorna Öst *Ola Rosling Per Wassgren Helena Engman Gudrun Hellström Patrick Kampmann Mia Kerstis Barnplantorna Väst *Simon Oud Bo Sundestrand Louise Wermé Christoph Oesterreich Barnplantorna Sydost *Tove Johansson Carola Nilsson Jonas Pettersson Linda Nilsson Magnus Ivarsson Barnplantorna Syd *Johanna Stadmark Åsa Holmgren Ingegerd Kadhim Thomas och Maria Jeppson Barnplantorna Norr *Lars Eriksson Ulf Lindahl Anders Engström Helena Hildebrandsson Gunlög Sennström Granquist Barnplantorna Linköping *Frida Rosén Jens Rosén Rebecka Karlström Eleonore Petersson Ulf Åberg Barnplantorna Jämtland/Härjedalen Ulrika Persson Ylva Eriksson ORDFÖRANDEN HAR ORDET Ekonomiskt stålbad för specialskolorna väntar Under ett flertal decennier har specialskolorna levt under en ekonomiskt bekväm tillvaro med gott om pengar till sina verksamheter. Förutsättningar och behov hos elevgruppen har dessutom varit mindre komplex än idag. Elevgruppen har bestått av döva och gravt hörselskadade barn. Innebörden av tvåspråkighet har varit teckenspråk och skriven svenska. Specialskolans elevgrupp är homogen I början av 1990-talet beskrevs målgruppen av rektorer vid specialskolan som homogen. Det fanns tydligen ringa kunskap om att procent av döva (gravt hörselskadade) barn har någon annan typ av funktionsnedsättning också utöver dövhet/ hörselnedsättning. Idag finns det överlag ett större medvetande om att undervisning ska individualiseras. Alla barn är individer. Därför får inte heller gruppen döva barn med flerfunktionsnedsättning tas som en ursäkt för bristande måluppfyllelse i specialskolorna av SPSM (Specialpedagogiska Skolmyndigheten). Frågan kvarstår hur många barn i gruppen döva och hörselskadade med ytterligare funktionsnedsättningar som har flerfunktionsnedsättningar av kognitiv art, som därmed kan påverka lärandet och inhämtningen av kunskap. Är det 25 procent? Varför vi ser så många olika procentsiffror på andel döva/gravt hörselskadade barn med ytterligare funktionsnedsättningar torde bero på vilka kriterier som används vid beräkning av andelen barn, till exempel huruvida flerfunktionsnedsättningar av icke-kognitiv art omfattas eller ej i statistiken. Cochleaimplantat på barn har utmanat undervisningen för döva! Idag är undervisningen av döva/gravt hörselskadade barn om möjligt komplexare än någonsin. Vi har en annorlunda grupp döva idag barn som hör och behöver få utveckla hörsel och tal i en utvecklande språkmiljö. Några behöver få utveckla teckenspråk. Kan vi sluta att se detta som en intressepolitisk fråga?! SPSM bör snarast se till att etablera en bra teckenspråkig miljö för den grupp barn som av olika skäl är hänvisad till teckenspråk för kommunikation och lärande, inte av intressepolitiska skäl utan utifrån individuella behov. Detta är en stor och omfat- 4 5

4 tande uppgift för SPSM. Därför ser vi fram emot att SPSM snarast skiftar fokus från hur ska vi utöka målgruppen och behålla antalet specialskolor -perspektivet till hur ska vi erbjuda en kvalitativ undervisning för teckenspråkiga elever. Barnplantorna välkomnar delbetänkandet Med rätt att välja En lång rad organisationer, skolor, kommuner samt SPSM (!) har inkommit med remissvar på delbetänkandet av Med rätt att välja flexibel utbildning för elever som tillhör specialskolans målgrupp. I det stora hela var delbetänkandet ett stort kliv framåt även om utredarna inte nådde ända fram så att säga. Det konstateras i en statlig utredning (vilket är bra) att antalet elever vid de statliga specialskolorna minskar och kommer att fortsätta att minska. Barnplantorna konstaterar att storleken på elevgruppen gör det svårt att bilda smågrupper av elever med likartade behov, d.v.s. både entusiasmera och stödja. Barnplantorna tydliggör och uppmärksammar i sitt remissvar hur utvecklingen ser ut genom att redovisa ökningen av barn som CI-opereras. År Totalt Summa Antal CI-opererade barn, årsvis och åldersgrupper. (Källa: Socialstyrelsens statistikdatabas) Hur tydligt behöver det bli för att SPSM ska indikera till Regeringen att antal specialskolor åtminstone bör halveras! När gör (eller åläggs) SPSM en behovsanalys för att planera verksamheten? Det handlar om barns rätt till fullgod undervisning oberoende av skolform. Här har staten ett ansvar; d.v.s. Barnplantorna vänder sig mot fortsatt ensidigt statligt stöd till specialskolorna! SPSM: Staten släpper sitt historiska ansvar I pressmeddelande i anledning av remissvar avseende nämnda utredning anger SPSM att staten släpper sitt historiska ansvar att garantera en teckenspråkig miljö för elever som är döva eller har nedsatt hörsel. Pressmeddelandet förvånar/förvånar inte! SPSM tycks fast i historien. Åtminstone tycks det finnas stridiga motsatta åsikter inom SPSM bakåtsträvare och framåtsträvare. Hur många elever handlar det om som är döva utan hörhjälpmedel (CI) och hur många kommer det att handla om i en nära framtid? Det är väl det som en eventuell behovsanalys bör handla om. I pressmeddelandet anges också Allas rätt till kommunikation är avgörande för att åstadkomma en likvärdig utbildning. Frågan är hur många som är i behov av en teckenspråkig miljö? Specialskolan har anpassat sig till utvecklingen utifrån att SPSM själva har ändrat sin definition av tvåspråkighet från att omfatta teckenspråk och skriven svenska till att innebära teckenspråk och talad svenska. Frågan är hur det beslutet påverkar de få elever som är i behov av en teckenspråkig miljö? Hur liten kan elevgruppen bli på respektive skola för att göra anspråk på en tvåspråkig miljö (utifrån SPSM:s definition av tvåspråkighet 2011)? SPSM stöder en fortsatt statlig särbehandling av värdkommunerna Att en statlig myndighet i ett remissvar så flagrant gör ett ställningstagande för värdkommunerna (där specialskolorna är belägna) förvånar/förvånar inte (!) Barnplantorna har tidigare påpekat att värdkommuneras låga ersättning till SPSM för elev i specialskolan per år ( kr att jämföras med andra kommuners ersättning på kr) uppfattas som orättfärdiga kommunalpolitiska ställningstagande för värdkommunerna. Denna särbehandling har tidigare redovisats av Statskontoret i rapport 2010:1 Kommuners ersättning för elever i specialskolan. Orättfärdigheten bör även förarga Sveriges Kommuner och Landsting samt alla rektorerna vid hörselskolorna (Silviaskolan, Kannebäcksskolan, Alviksskolan m.fl.). SPSM skjuter långt över målet! När SPSM slutligen konstaterar i remisssvaret att Den tvåspråkiga lärmiljön är således både en språklig miljö och ett pedagogiskt verktyg för tvåspråkighet, får man lätt intrycket av att SPSM glömmer att en majoritet av döva barn idag hör. Att läsa och skriva är auditiva processer och inte visuella processer (Connie Mayer, professor, Toronto University, Kanada). En rad myndigheter har passerat revy genom åren Bara sedan Barnplantorna bildades 1995 och stegvis förundrades över föråldrat synsätt/arbetssätt gällande barn med hörselnedsättning och dövhet har en rad myndigheter slukat statliga pengar utan att undervisningen för det enskilda barnet i grundskolan fått del av pengasäcken. Låt oss rekapitulera bildades SIH (Statens Institut för Handikappfrågor i Skolan) för att ge hjälp och stöd till kommunerna att underlätta skolgången för elever med funktionshinder. Efter SIH kom SIT (Specialpedagogiska Institutet) och SPSM (Specialpedagogiska Myndigheten) in på arenan. En maktkamp utbröt till viss del. En statlig utredare tillsattes att utreda en eventuell ny myndighet. Det resulterade i att SPSM (Specialpedagogiska Skolmyndigheten) bildades. Har alla dessa olika myndigheter inneburit att barn med hörselnedsättning/dövhet har fått en bättre skolgång? Har det varit utvecklande inom döv/hörsel området? Tveksamt! Enligt Barnplantorna avgörs barnens skolgång ute i kommunerna fortfarande av starka föräldrar och hängivna engagerade pedagoger. Vi fortsätter att plädera för riktade statliga pengar till den enskilda eleven i den skola föräldrarna valt. En ny skolorganisation kommer aldrig att generera: kompetens till pedagoger, en bättre ljudmiljö för alla barn i skolan, elevmikrofoner eller högtalarsystem för en bättre lärandemiljö för alla barn. Låt inte pengar till skolan försvinna in i byråkratiska organisationer som inte har någonting med Kalles eller Lisas lärandesituation att göra. SPSM bör snarast åter (?) läsa boken Vem snodde osten? Hur vi tacklar förändring (sammandrag se Barnplantabladet juni 2009). Där anges utmanande för de förändringsobenägna: förändring sker; förutse förändringen; övervaka förändringen; anpassa dig snabbt till förändringen; förändras och tyck om förändring; var beredd på att förändras snabbt om och om igen. En sak är i vart fall säker. Föräldrar kommer att fortsätta att söka kunskap och vara effektiva påtryckare till förändring av förskola, skola och habilitering. Vilken förälder kommer att acceptera verksamheter anpassade för gårdagens döva och hörselskadade barn?! Nyckelord: Förändring och up-to-date! Text: Ann-Charlotte Gyllenram Barnplantornas remissvar avseende Med rätt att välja flexibel utbildning för elever som tillhör specialskolans elevgrupp, se Ekonomiskt stålbad väntar... (Foto: Matton Images) 6 7

5 Kulturministern: Jag är gärna informationsambassadör I våras bestämde sig kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth för att ett EAS-implantat (Elektro Akustisk Stimulering) skulle kunna vara en möjlighet till ytterligare hörsel. EAS-implantat kan hjälpa personer med en grav diskanthörselnedsättning att höra högfrekventa ljud bättre. Lena Adelsohn Liljeroth lät Dagens Nyheter följa operationen. På så sätt spreds information inte bara om Lena Adelsohn Liljeroths operation, utan också om att modern hörselteknik kan hjälpa många fler. Hörselskador är ett ofta dolt handikapp som hela 1,3 miljoner människor lider av. Enligt Eva Karltorp, överläkare och sektionschef för CI-verksamheten i Stockholm råder det en stor underbehandling. Kanske kan vi hjälpa människor med diskantskador att höra bättre. Utifrån detta är det välkommet att Lena Adelsohn Liljeroth gärna är informationsambassadör för ny hörselteknik. I Barnplantorna är vi väl medvetna om processen för hjärnan att anpassa sig till ny och ökad möjlighet att höra genom cochleaimplantat, eller som i detta fall EAS-implantat. Därför valde vi att avvakta med att kontakta Lena Adelsohn Liljeroths pressekreterare för en intervju. Vi blev väl mottagna på Regeringskansliet i början av oktober. Pappa upptäckte hennes hörselnedsättning Det blev en avslappnad intervju med ett mycket positivt mottagande från både Lena Adelsohn Liljeroth och hennes pressekreterare. Lena Adelsohn Liljeroth berättade om sin personliga hörselresa från barndomen. Fram skymtade också starka och kloka föräldrar och en målmedveten flicka. Lena Adelsohn Liljeroth är född med hörselnedsättningen, fast den upptäcktes inte förrän hon var ungefär tre år. Det var pappa som upptäckte att jag inte hörde allt. Jag var tre till fyra år och satt i hans knä när han bad mig lyssna på klockan som sa tick-tack och jag hörde förstås inte det. Under uppväxten gick hon på regelbundna hörselkontroller på Södersjukhuset hos professor Bengt Barr. Det blev rutin. Jag har tränat hos talpedagog från första klass till sista ring i gymnasiet för att få ett bra tal. Jag behövde träna mycket på s-ljudet. Dessutom kunde jag tidigare inte skilja på k-, p- och t-ljuden, eller m- och n-. Det var naturligt att gå till talpedagog och det gjordes ingen stor dramatik runt detta. I skolan satt hon alltid längst fram i klassrummet. Lena Adelsohn Liljeroth ler när hon konstaterar: Det gjorde kanske att jag aldrig blev något busigt barn utan istället blev klassens ordningsman och elevrådsrepresentant. Det var också svårt att lära sig engelska, men med rätt stöd och träning gick det också. Jag tyckte om att läsa I Barnplantorna har vi alltid uppmanat föräldrar att entusiasmera barnen att läsa mycket för att få ett bra ordförråd. Som hörselskadad missar man ju mycket och läsningen är därför en väg till ett bra språk. Lena Adelsohn Liljeroth bekräftar detta genom att konstatera: Jag tyckte om att läsa och det har naturligtvis hjälpt mig mycket både i skolan och i övriga livet. 8 9

6 Om jag kan hjälpa andra hörselskadade genom att informera om min situation så vill jag naturligtvis göra det. Fakta Elektro Akustisk Stimulering Hörapparat (EAS) En del hörselskadade har sin hörselnedsättning i de höga frekvenserna (ljusa toner) medan de hör lågfrekventa ljud (de mörka tonerna) bra. Elektroakustiska hörselimplantatsystem kan hjälpa personer med en grav diskanthörselnedsättning att höra högfrekventa ljud bättre. Detta är viktigt för att kunna förstå tal och kunna kommunicera. Det var emellertid först i vuxen ålder, som hon talade om för folk att hon har en hörselnedsättning. Yrkesvalet styrdes inte av hörselskadan Hon har valt två yrken, journalist och politiker, där hon kan ställas inför krävande kommunikativa situationer. Nyfikenheten är stor hur hon löst detta. Vilka hörselstrategier har hon använt? Lena Adelsohn Liljeroth berättar: När jag arbetade som journalist valde jag bort stora presskonferenser. Där visste jag att min hörselskada skulle vara en stor nackdel. Istället koncentrerade jag mig på enskilda intervjuer. Hon berättar vidare att hon ställdes för ytterligare hörselutmaningar som politiker och beslöt sig för att pröva hörapparater. Vissa situationer försöker hon undvika som hörselskadad, som till exempel slamriga restaurang- och konferensmiljöer. Information om ny hörselteknik ingav hopp För inte så länge sedan informerade ÖNHläkare Björn Barr (son till professor Bengt Barr) henne om ny hörselteknik, som kan innebära bättre hörsel. Lena Adelsohn Liljeroth säger: Dagens Nyheter fick följa operationen. Om jag kan hjälpa andra hörselskadade genom att informera om min situation så vill jag naturligtvis göra det. Exponeringen i Dagens Nyheter gjorde att många hörselskadade på olika sätt fick upp ögonen för möjligheten med EAS vid en hörselskada i diskanten. Lena Adelsohn Liljeroth påpekar gärna: Jag är så nöjd med det engagemang och hänsyn, som jag fått på CI-kliniken på Karolinska Universitetssjukhuset. Inkoppling och uppföljning fungerar mycket bra. Vi pratar om detta och jag berättar att föräldrar till barn med cochleaimplantat känner sig väl mottagna på CI-klinikerna i Sverige. Det är viktigt när man kanske befinner sig i en utsatt situation. Men säger Lena Adelsohn Liljeroth Det är naturligtvis lite pyssel med utrustningen och jag fick en smärre chock när jag skulle hämta utrustningen som låg i en större väska. Den bär jag inte på hela dagarna utan jag har plockat ut det viktigaste som jag kan ha med i en liten påse i min väska. Helt plötsligt öppnas en ny värld av ljud Naturligtvis har det varit tröttande med alla nya ljud som hon hör. Ljud som Lena Adelsohn Liljeroth aldrig har hört förut. Prassel av papper, höga klackar som trippar på marken, bestickslammer och många andra högfrekventa ljud. Lena Adelsohn Liljeroth är kulturminister så slutfrågan måste bli om hon uppskattar musik. Hennes vidgade njutning av musik med en delvis artificiell hörsel tydliggör hon med en tragisk händelse med solglimtar. Endast två veckor efter inkoppling av ljuden skulle jag och min man på begravning. En nära släkting hade gått bort vid en ålder av 100 år. Ett vackert stycke av Mozart spelas i kyrkan på violin och cello. Jag hade hört stycket förut men ändå inte! De höga tonerna som var så vackra, hade jag aldrig hört förut. Där sitter jag och ler Många hörselskadade vittnar om liknande hörselupplevelser i en förnyad hörselresa möjlig med modern hörselteknik. Tack Lena Adelsohn Liljeroth för en trevlig intervju. Text: Ann-Charlotte Gyllenram Foto: Karim Hatoum Funktion Elektrisk ljudväg 1. En extern ljudprocessor fångar upp ljud och omvandlar det till digitala signaler. 2. Ljudprocessorn skickar högfrekvent ljud med digitala signaler till implantatet. 3. Implantatet omvandlar signalerna till elektrisk energi som skickas till eletrodraden i snäckan. 4. Hörselnervens respons, som orsakas av elektrisk och akustisk stimulering, skickas till hjärnan. Akustisk ljudväg A. Den externa ljudprocessorn skickar lågfrekventa ljud till ljudkomponenten. B. Här förstärks de lågfrekventa ljuden och skickas vidare den normala ljudvägen. C. Det förstärkta ljudet aktiverar hörselnerven. D. Hörselnervens respons, som orsakas av både elektrisk och akustisk stimulering, skickas till hjärnan som kombinerar dem till det ljud du uppfattar. Källor: Bild: Cochlear 10 11

7 Nästa steg för ditt barn Uppgradera till Cochlear Nucleus -systemet. Ljudhjältarna underhöll de yngre... Teknik- och Kommunikationsmässan i Stockholm lockade celebra gäster Teknik- och Kommunikationsmässan är idag ett resultat av ett etablerat samarbete mellan Barnplantorna, hörselvård, SPSM (Specialpedagogiska Skolmyndigheten) Råd och Stöd och UHiS (Unga Hörselskadade i Stockholm). Den sistnämnda aktören avseende mässan i Stockholm. Brett utbud av utställare I Stockholm arrangerades mässan för fjärde gången. I början av oktober gick mässan av stapeln för andra gången på Kulturhuset mitt i city. Uppskattningsvis 400 besökare hade hörsammat inbjudan för att ta del av bland annat modern hörselteknik, hörapparater, cochleaimplantat och Baha (benförankrade hörapparater). Besökarna fick också möjlighet att se pedagogiskt material, anpassade skolmöbler samt vad ljussättning och ljudsanering kan innebära i förskolan, skolan och på arbetsplatsen. Folkhögskolor, förskolor, skolor och intresseorganisationer profilerade sig på olika sätt. Stockholmsmässan lockade celebra gäster Oväntat, men glädjande besök fick Teknikoch Kommunikationsmässan i Stockholm av kulturminister Lena Adelsohn-Liljeroth, som kom tillsammans med sin pressekreterare för att uppdatera sig. Hon hör numera med hjälp av ett EAS-implantat. Hon styrde snabbt stegen bort mot Cochlears monter för att få mer information om det EAS-implantat, som hon fått inopererat i somras. Professor Hans Rosling, som har ett barnbarn med CI dök upp tillsammans med sonen Ola Rosling (tillika ordförande i Barnplantornas regionala organisation i Stockholm) och två av barnbarnen. Vetgiriga föräldrar medlemmar i Barnplantorna uppdaterade sig med kunskap Barnplantorna hade många besök i sin monter. Glädjande kunde vi konstatera att de flesta föräldrar som anlände var Barnplanta-föräldrar, d.v.s. medlemmar i Barnplantorna. Men vi undrar naturligtvis hur uppdaterade med kunskap är andra föräldrar till barn med hörselnedsättning!? Text och foto: Ann-Charlotte Gyllenram Cochlear tillkännager med glädje att Cochlear Nucleus 5-ljudprocessor nu är tillgänglig för alla Freedom - och Nucleus 24-användare. Connecting people Global leader Passionate visionaries Solutions for life Beställ broschyren Ta nästa steg genom att skicka e-post till eller besök vår hemsida. Med denna uppgradering får ditt barn ta del av fördelarna med det prisbelönta Cochlear Nucleus -systemet. Bättre taluppfattning i svåra lyssningsmiljöer och större frihet att njuta av livet med en mindre och lättare ljudprocessor, som är mer tålig och vattentät. Kontakta din CI-klinik för att ta nästa steg mot bättre hörsel med en ny ljudprocessor. 12 Freedom, Cochlear och den ovala logotypen är varumärken från Cochlear Limited. Nucleus är ett registrerat varumärke som tillhör Cochlear Limited. N35077F ISS1 NOV11 Swedish translation 13

8 Profilera dig med en ny kostym Reklambyrån Xtrovert Media är den färgstarka fullservicebyrån i Göteborg med de stora resurserna kontakten med oss räcker för de flesta typer av uppdrag inom reklam, marknadsföring och informationsproduktion. Fler barn skulle kunna få höra, om föräldrar fick information om benförankrade hörapparater Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Barnplantorna har tidigare producerat en informationsfilm om cochleaimplantat, Cochleaimplantat att återskapa ett sinne. Det finns idag en rad olika typer av hörapparater som kan hjälpa barn att höra bättre, men föräldrar behöver information. Lars Persson och Marie Rehnberg från Xtrovert Media som gjorde filmen Cochleaimplantat att återskapa ett sinne. Scen från inledningen med Radi Jönsson och Ann-Charlotte Gyllenram i Botaniska trädgården. optimalt, eller inte alls. En av projektledarna, Radi Jönsson överläkare på Sahlgrenska universitetssjukhuset säger: Det finns ett mörkertal över hur många barn som är möjliga kandidater till benförankrade hörapparater men där föräldrar inte får nödvändig information. hemma, kan de fatta välgrundade beslut för habilitering och val av förskola och skola för sitt barn. Text: Ann-Charlotte Gyllenram Foto: Bengt Karlsson Vi kan bland annat stå till tjänst med: Grafisk design och produktion Original och trycksaker Bildbehandling och foto Illustration 3D-visualisering Textproduktion och copywriting Tidningsproduktion Mässmaterial och event Profilreklam Strategisk kommunikation Webbdesign och webbproduktion Filmproduktion Butikskommunikation Informationsproduktion Projektsamordning Slå oss en signal på , eller maila Intressepolitiskt och professionellt perspektivsamverkar Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Barnplantorna visar åter hur samverkan utifrån intressepolitiska och professionella perspektiv kan resultera i produktion av en informationsfilm. Nu påbörjas arbetet igen tillsammans med fullservicebyrån Xtrovert Media med att ta fram en informationsfilm, som riktar sig till föräldrar med barn aktuella för behandling med benförankrade hörapparater (Baha). Baha, benförankrade hörapparater kan hjälpa barn med hörselnedsättning av ledningshindertyp, då mellanörat inte fungerar Projektet har flera finansiärer Filmen om cochleaimplantat finansierades genom statliga medel, vilket inte varit möjligt med den nu påbörjade filmproduktionen. Utifrån stöd bland annat från en dansk fond blir det möjligt att realisera produktionen. Ann-Charlotte Gyllenram, ordförande i Barnplantorna påpekar hur viktigt det är att föräldrar till barn med en hörselnedsättning, som ibland är kopplad till ett flerfunktionshinder, får information. Föräldrars medverkan i hörselhabiliteringen avseende sitt barn är viktigt. Via en informationsfilm, som föräldrar kan se Fakta: Benförankrad hörapparat Baha är en svensk uppfinning, som utvecklat professor Brånemarks upptäckt att titan växer ihop med omgivande ben (osseointegration). Ett titanimplantat sätts in i benet bakom örat. Med en distans och en specifik hörapparat utnyttjas benledning för de personer som har ett ledningshinder i mellanörat opererades den första patienten i världen med Baha på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. 14

Remissvar angående delbetänkandet Med rätt att välja (SOU 2011:30).

Remissvar angående delbetänkandet Med rätt att välja (SOU 2011:30). Göteborg den 8 juli 2011 Utbildningsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Remissvar angående delbetänkandet Med rätt att välja (SOU 2011:30). Sammanfattning Utredningen Med rätt att välja flexibel utbildning

Läs mer

BARNPLANTABLADET SEPTEMBER 2014

BARNPLANTABLADET SEPTEMBER 2014 8 Svensk välfärd: Hörsel på båda öronen, men bara om du inte behöver CI! Habilitering med cochleaimplantat för döva/gravt hörselskadade är en riktig framgångssaga, som har överträffat till och med läkares

Läs mer

Har du barn under fem år?

Har du barn under fem år? Har du barn under fem år? Då är det viktigt att vaccinera mot pneumokocker. information från Barnplantorna Pneumokocker kan leda till dövhet Pneumokocker är bakterier som kan ge mycket svåra infektioner

Läs mer

teckenspråk gynnar därför varandra i en språkligt kommunikativ utveckling.

teckenspråk gynnar därför varandra i en språkligt kommunikativ utveckling. Därför tvåspråkighet Alla barn med hörselskada ska tidigt i livet utveckla både svenska och teckenspråk så att de senare kan välja vilken typ av kommunikation de vill använda. Det är valfrihet. På riktigt.

Läs mer

Information om Baha ett benförankrat hörselsystem

Information om Baha ett benförankrat hörselsystem Information om Baha ett benförankrat hörselsystem Baha en svensk uppfinning Brist på information om Baha Filippa fick höra vid tre månaders ålder 1 Sommaren 1995 bildades Barnplantorna i Göteborg av fyra

Läs mer

Program. Familjekurs på Sundsgårdens Folkhögskola 31 juli 5 augusti 2011. För familjer med barn med CI, Baha, hörapparat eller mellanöreimplantat

Program. Familjekurs på Sundsgårdens Folkhögskola 31 juli 5 augusti 2011. För familjer med barn med CI, Baha, hörapparat eller mellanöreimplantat Program Familjekurs på Sundsgårdens Folkhögskola 31 juli 5 augusti 2011 För familjer med barn med CI, Baha, hörapparat eller mellanöreimplantat Hej allesammans! Sommar, sol, vajande sädesfält, hav och

Läs mer

Internationellt kände professor Hans Rosling farfar till Max

Internationellt kände professor Hans Rosling farfar till Max Internationellt kände professor Hans Rosling farfar till Max Barnplantorna har genom åren blivit kontaktade av föräldrar på många olika sätt föräldrar ibland mitt uppe i en livskris på grund av barnets

Läs mer

Behovsplanering saknas inom CI-vården Tunnelseende hos ansvariga inom sjukvården

Behovsplanering saknas inom CI-vården Tunnelseende hos ansvariga inom sjukvården Foto: Karim Hatoum ORDFÖRANDEN HAR ORDET Behovsplanering saknas inom CI-vården Tunnelseende hos ansvariga inom sjukvården Vi är mitt uppe i ett skeende en utveckling utan slut. Sent 1980-tal CI-behandlades

Läs mer

Barnplantorna. Cochleaimplantat en fantastisk möjlighet för döva att få höra. Riksförbundet för Barn med Cochleaimplantat och Barn med Hörapparat

Barnplantorna. Cochleaimplantat en fantastisk möjlighet för döva att få höra. Riksförbundet för Barn med Cochleaimplantat och Barn med Hörapparat Barnplantorna Riksförbundet för Barn med Cochleaimplantat och Barn med Hörapparat Cochleaimplantat en fantastisk möjlighet för döva att få höra Foto: Lasse Burell Sommaren 1995 bildades Barnplantorna i

Läs mer

BARNPLANTABLADET. Sdr Parkskolen i Danmark inklusion en dynamisk process. Statlig rapport fastslår föräldrars rätt att välja

BARNPLANTABLADET. Sdr Parkskolen i Danmark inklusion en dynamisk process. Statlig rapport fastslår föräldrars rätt att välja BARNPLANTABLADET En tidning från BARNPLANTORNA Riksförbundet för Barn med Cochleaimplantat och Barn med Hörapparat Internationellt kände professor Hans Rosling farfar till Max Barnplantorna och CI-teamen

Läs mer

Hörsel- och dövverksamheten. Information till dig som har hörselnedsättning Hörselverksamheten

Hörsel- och dövverksamheten. Information till dig som har hörselnedsättning Hörselverksamheten Hörsel- och dövverksamheten Information till dig som har hörselnedsättning Hörselverksamheten Hörseln, ett av våra sinnen Hörseln är ett av våra allra viktigaste sinnen för att kunna kommunicera med våra

Läs mer

Program. Familjekurs på Sundsgårdens Folkhögskola 26 juli 31 juli 2009

Program. Familjekurs på Sundsgårdens Folkhögskola 26 juli 31 juli 2009 Program Familjekurs på Sundsgårdens Folkhögskola 26 juli 31 juli 2009 Söndag den 26 juli 16.00 21.00 Måndag den 27 juli 09.00 10.00 10.30 11.30 11.30 12.00 12.00 13.30 13.30 15.00 15.00 15.30 15.30 16.30

Läs mer

Pneumokocker. vaccinera mot onödigt lidande. PNEUMOKOCKER KAN LEDA TILL DÖVHET Vissa riskgrupper vaccineras redan. I flera länder vaccineras alla barn

Pneumokocker. vaccinera mot onödigt lidande. PNEUMOKOCKER KAN LEDA TILL DÖVHET Vissa riskgrupper vaccineras redan. I flera länder vaccineras alla barn Pneumokocker vaccinera mot onödigt lidande PNEUMOKOCKER KAN LEDA TILL DÖVHET Vissa riskgrupper vaccineras redan I flera länder vaccineras alla barn UPPSKATTNINGSVIS HÄLFTEN av alla barn som vistas på daghem

Läs mer

ÄR DET ALLTID BRA ATT HÖRA?

ÄR DET ALLTID BRA ATT HÖRA? ÄR DET ALLTID BRA ATT HÖRA? Den här uppgiften börjar med att du läser ett utdrag från romanen Talk Talk av TC Boyle. Boken handlar bland annat om Dana som är döv och hur hennes familj och pojkvän uppfattar

Läs mer

Vaccinera barn mot bakterier förhindra antibiotikaresistens

Vaccinera barn mot bakterier förhindra antibiotikaresistens Vaccinera barn mot bakterier förhindra antibiotikaresistens Bakterier som har utvecklat resistens mot antibiotika blir ett allt större hot mot vår hälsa. information från Barnplantorna Foto: Karim Hatoum

Läs mer

VIS. Policy. Riksförbundet Vuxendöva i Sverige. kring olika typer av Hörselimplantat

VIS. Policy. Riksförbundet Vuxendöva i Sverige. kring olika typer av Hörselimplantat Riksförbundet Vuxendöva i Sverige Policy kring olika typer av Hörselimplantat ska ses som ett komp- lement till Intressepolitiska program och ska uppdateras regelbundet. Policyn har framtagits av CI-grupp

Läs mer

Jag letar inte efter de höga trottoarkanterna utan efter de låga

Jag letar inte efter de höga trottoarkanterna utan efter de låga Jag letar inte efter de höga trottoarkanterna utan efter de låga Av Ann-Charlotte Wrennstad Gyllenram Ordförande Från Konferensen Listening to Learn i Köpenhamn till David Legas motto Jag letar inte efter

Läs mer

Att ha en hörselnedsättning i arbetslivet

Att ha en hörselnedsättning i arbetslivet Att ha en hörselnedsättning i arbetslivet - en information till dig som är arbetsgivare Lättläst svenska 1 Pontus Johansson Bild: Magnus Pehrsson 2 Med hjälpmedel orkar Pontus jobba heltid Pontus Johansson

Läs mer

enspr k h tec Barn oc

enspr k h tec Barn oc Barn och teckenspråk Uppbyggnaden sker utifrån den information om språket som individen möter och kan ta till sig i kommunikation med andra. Språk och språkutveckling Denna broschyr vänder sig till föräldrar

Läs mer

Reserapport från Australien Skola/förskola i integration med hörselvård

Reserapport från Australien Skola/förskola i integration med hörselvård Reserapport från Australien Skola/förskola i integration med hörselvård I slutet av oktober åkte Eva Karltorp CI-kliniken Stockholm samt Ann-Charlotte W Gyllenram och Christina Ryberg Barnplantorna med

Läs mer

BARNPLANTORNA. Intresseorganisation för familjer med barn som har hörselnedsättning. Vi påverkar beslut, sprider information samt stödjer föräldrar

BARNPLANTORNA. Intresseorganisation för familjer med barn som har hörselnedsättning. Vi påverkar beslut, sprider information samt stödjer föräldrar BARNPLANTORNA Riksförbundet för Barn med Cochleaimplantat och Barn med Hörapparat Intresseorganisation för familjer med barn som har hörselnedsättning Vi påverkar beslut, sprider information samt stödjer

Läs mer

Hör alla tillräckligt bra i era lokaler? Comfort Digisystem - Hörselprodukter i offentliga miljöer

Hör alla tillräckligt bra i era lokaler? Comfort Digisystem - Hörselprodukter i offentliga miljöer Hör alla tillräckligt bra i era lokaler? Comfort Digisystem - Hörselprodukter i offentliga miljöer Hör alla tillräckligt bra i era lokaler? Dagligen vistas miljontals människor i offentliga miljöer som

Läs mer

Hörselorganets anatomi och fysiologi Medicinska aspekter på hörselskador hos barn Hur vi hör Varför vissa barn inte hör

Hörselorganets anatomi och fysiologi Medicinska aspekter på hörselskador hos barn Hur vi hör Varför vissa barn inte hör Hörselorganets anatomi och fysiologi Medicinska aspekter på hörselskador hos barn Hur vi hör Varför vissa barn inte hör Johan Adler, läkare Hörsel- och Balanskliniken, B58 Karolinska Universitetssjukhuset

Läs mer

Välkommen till vår vardag Tre filmer om Downs syndrom. Handledning av Kitte Arvidsson

Välkommen till vår vardag Tre filmer om Downs syndrom. Handledning av Kitte Arvidsson Välkommen till vår vardag Tre filmer om Downs syndrom Handledning av Kitte Arvidsson Innehåll sid Detta är Studieförbundet Vuxenskolan, SV 3 Det här är en studiecirkel 4 Träff 1 5 Träff 2 7 Träff 3 8 SVs

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007 BARNPLANTORNAS ÄNDAMÅL Att tillvarata barn och ungdomars intressen i en kraftigt föränderlig värld utifrån fokus på varje individs möjligheter, utmaningar

Läs mer

Stödet till barn och unga 2015

Stödet till barn och unga 2015 Stödet till barn och unga 2015 Stödet till barn och unga 2015 Stora förändringar har skett under 2000- talet Saknas aktuell och överskådlig information HRF fått många signaler om brister, från medlemmar

Läs mer

Pneumokocker. vaccinera mot onödigt lidande. PNEUMOKOCKER KAN LEDA TILL DÖVHET Vissa riskgrupper vaccineras redan. I flera länder vaccineras alla barn

Pneumokocker. vaccinera mot onödigt lidande. PNEUMOKOCKER KAN LEDA TILL DÖVHET Vissa riskgrupper vaccineras redan. I flera länder vaccineras alla barn Pneumokocker vaccinera mot onödigt lidande PNEUMOKOCKER KAN LEDA TILL DÖVHET Vissa riskgrupper vaccineras redan I flera länder vaccineras alla barn UPPSKATTNINGSVIS HÄLFTEN av alla barn som vistas på daghem

Läs mer

Barn med avvikande tal- och språkutveckling

Barn med avvikande tal- och språkutveckling Förtroendemannagruppen oktober 2005 1 Hörsel- och öronsjukdomar Barn med avvikande tal- och språkutveckling Bakgrund Barn med avvikande tal- och språkutveckling är en heterogen grupp, som har det gemensamt

Läs mer

Få en bra start med hörapparat

Få en bra start med hörapparat Få en bra start med hörapparat Vad kan du förvänta dig? Gratulerar till din nya hörapparat. För att du skall veta vad du kan förvänta dig och kunna få ut så mycket som möjligt av din nya hörapparat rekommender

Läs mer

Hur jag föreläser. Normal och nedsatt hörsel. Hur jag använder bildspel. Vad använder vi hörseln till? Kommunikation. Gemenskap.

Hur jag föreläser. Normal och nedsatt hörsel. Hur jag använder bildspel. Vad använder vi hörseln till? Kommunikation. Gemenskap. Hur jag föreläser Normal och nedsatt hörsel Hörselorganets anatomi och fysiologi Medicinska aspekter på hörselskador hos barn Johan Adler, läkare Hörsel- och balanskliniken Dialog/diskussion ställ frågor,

Läs mer

VIBRANT SOUNDBRIDGE. ett mellanöreimplantat. Information för Hörselvården

VIBRANT SOUNDBRIDGE. ett mellanöreimplantat. Information för Hörselvården VIBRANT SOUNDBRIDGE ett mellanöreimplantat Information för Hörselvården Denna informationsskrift 2010 är framtagen i samarbete med: Konrad S. Konradsson, Hörselsektionen, VO-ÖNH Neurodivisionen, Akademiska

Läs mer

Pneumokocker vaccinera mot onödigt lidande

Pneumokocker vaccinera mot onödigt lidande Pneumokocker vaccinera mot onödigt lidande Pneumokocker Kan leda till dövhet Vissa riskgrupper vaccineras redan Socialstyrelsen rekommenderar vaccination Kristiina Kontoniemi/ Folio Uppskattningsvis hälften

Läs mer

Normal och nedsatt hörsel

Normal och nedsatt hörsel Normal och nedsatt hörsel Hörselorganets anatomi och fysiologi Medicinska aspekter på hörselskador hos barn Johan Adler, läkare Hörsel- och balanskliniken 2011-08-25 Johan Adler (Hörselkliniken) Barns

Läs mer

Normal och nedsatt hörsel

Normal och nedsatt hörsel Normal och nedsatt hörsel Hörselorganets anatomi och fysiologi Medicinska aspekter på hörselskador hos barn Johan Adler, läkare Hörsel- och balanskliniken 2011-08-25 Johan Adler (Hörselkliniken) Barns

Läs mer

Kommentar till rapporten Språksituationen i Sverige 2010 utgiven av Språkrådet.

Kommentar till rapporten Språksituationen i Sverige 2010 utgiven av Språkrådet. Göteborg den 9 mars 2011 Kulturminister Lena Adelsohn-Liljeroth Regeringskansliet 103 33 STOCKHOLM Kommentar till rapporten Språksituationen i Sverige 2010 utgiven av Språkrådet. Det känns angeläget att

Läs mer

Hörselkonsultation för Barn och Ungdomar i förskola/skola

Hörselkonsultation för Barn och Ungdomar i förskola/skola Hörselkonsultation för Barn och Ungdomar i förskola/skola Specialpedagog Åsa Folke 2014-04-03 Hörselkonsultation ett sätt att samverka Syfte För att tillsammans skapa ökad förståelse och kunskap kring

Läs mer

Tips till dig som är förälder till ett barn med hörselskada

Tips till dig som är förälder till ett barn med hörselskada Tips till dig som är förälder till ett barn med hörselskada Tvåspråkighet en väg till fullständig kommunikation Barn med hörselskada som går integrerat i hemskolan erbjuds vanligtvis inte att lära sig

Läs mer

Ask a question. Change a life...

Ask a question. Change a life... Ask a question. Change a life... Vad påverkar vårt beteende gentemot kunden? Kunskap våra kunskaper, pedagogiska och tekniska, speglar hur vi bemöter våra kunder. Färdighet självsäkerhet, uttrycker det

Läs mer

Världens första digitala minimottagare

Världens första digitala minimottagare Världens första digitala minimottagare Comfort Digisystem Receiver DT10 Receiver DT10 är minimottagaren med Comfort Digisystems unika ljudkvalitet. Den är enkel att använda, smidig att konfigurera och

Läs mer

Kommittédirektiv. Flexibel utbildning för elever som tillhör specialskolans målgrupp. Dir. 2010:47. Beslut vid regeringssammanträde den 22 april 2010

Kommittédirektiv. Flexibel utbildning för elever som tillhör specialskolans målgrupp. Dir. 2010:47. Beslut vid regeringssammanträde den 22 april 2010 Kommittédirektiv Flexibel utbildning för elever som tillhör specialskolans målgrupp Dir. 2010:47 Beslut vid regeringssammanträde den 22 april 2010 Sammanfattning En särskild utredare ska, med utgångspunkt

Läs mer

Hej! Jag vill att du läser det här! Detta är en broschyr om Prevenar, ett vaccin mot pneumokockinfektioner.

Hej! Jag vill att du läser det här! Detta är en broschyr om Prevenar, ett vaccin mot pneumokockinfektioner. Hej! Jag vill att du läser det här! Detta är en broschyr om Prevenar, ett vaccin mot pneumokockinfektioner. Det handlar om vaccination mot pneumokocker Små barn får lätt infektioner av bakterier och virus

Läs mer

Hjälpreda. Planering för elever med funktionsnedsättningar i skolan från förskoleklass till och med gymnasiet

Hjälpreda. Planering för elever med funktionsnedsättningar i skolan från förskoleklass till och med gymnasiet Hjälpreda Planering för elever med funktionsnedsättningar i skolan från förskoleklass till och med gymnasiet Innehåll: Sid Planering för elever med fysiska funktionsnedsättningar 2 Hjälpredan 3 Hjälpreda

Läs mer

Uppdaterad 2015-11-01. Litteraturlista RÄTT TILL STÖD I SKOLAN FÖR ELEVER MED CANCER

Uppdaterad 2015-11-01. Litteraturlista RÄTT TILL STÖD I SKOLAN FÖR ELEVER MED CANCER Uppdaterad 2015-11-01 Litteraturlista RÄTT TILL STÖD I SKOLAN FÖR ELEVER MED CANCER INNEHÅLL 3 4 4 5 6 6 8 Inledning Allmänt om barncancer Till personal Till elever Sena komplikationer Till personal Bra

Läs mer

BARNPLANTABLADET. Stora hörselimplantatdagen ett lyckat koncept. Hörselpedagoger på erfarenhetsutbyte i Australien

BARNPLANTABLADET. Stora hörselimplantatdagen ett lyckat koncept. Hörselpedagoger på erfarenhetsutbyte i Australien BARNPLANTABLADET En tidning från BARNPLANTORNA Riksförbundet för Barn med Cochleaimplantat och Barn med Hörapparat Cochlear introducerar nya implantat och processorer Nils-Albin först i Norden att få hjärnstamsimplantat

Läs mer

Nya möjligheter att höra bättre med Comfort Digisystem

Nya möjligheter att höra bättre med Comfort Digisystem Nya möjligheter att höra bättre med Comfort Digisystem Det moderna samhället kräver nya lösningar Att kunna samspela med andra och ha förmåga att delta aktivt är viktigt i vår tid. I dagens samhälle finns

Läs mer

Gymnasieutbildning för elever med hörselskada/ dövhet i Stockholms stads skolor

Gymnasieutbildning för elever med hörselskada/ dövhet i Stockholms stads skolor UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GYMNASIEAVDELNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (7) 2009-11-20 Handläggare: Björn Johansson Telefon: 08 508 33 818 Till Utbildningsnämnden 2010-12-10 Gymnasieutbildning för elever med

Läs mer

2. Nedsatt hörsel orsaker och konsekvenser

2. Nedsatt hörsel orsaker och konsekvenser 2. Nedsatt hörsel orsaker och konsekvenser Sammanfattning Skador på hörselorganet kan ge upphov till olika former av störningar, främst hörselnedsättning. Hörselnedsättning kan ha sin grund i skador i

Läs mer

Lättläst om Noonans syndrom. Lättläst om Noonans syndrom För vuxna. Ågrenska 2012, www.agrenska.se 1

Lättläst om Noonans syndrom. Lättläst om Noonans syndrom För vuxna. Ågrenska 2012, www.agrenska.se 1 Lättläst om Noonans syndrom För vuxna Ågrenska 2012, www.agrenska.se 1 Lätt och rätt om Noonans syndrom ingår i ett projekt för att ta fram lättläst, anpassad och korrekt information om fem ovanliga syndrom.

Läs mer

Håriga öron är det bästa som finns!

Håriga öron är det bästa som finns! Håriga öron är det bästa som finns! Hej kompis! Visste du att alla har hår i öronen? Ja, du kanske trodde det bara var en och annan gammal farbror som har det, men sanningen är att vi alla har hår i örat.

Läs mer

Att ta avsked - handledning

Att ta avsked - handledning Att ta avsked - handledning Videofilmen "Att ta avsked" innehåller olika scener från äldreomsorg som berör frågor om livets slut och om att ta avsked när en boende dör. Fallbeskrivningarna bygger på berättelser

Läs mer

Delaktighet - på barns villkor?

Delaktighet - på barns villkor? Delaktighet - på barns villkor? Monica Nordenfors Institutionen för socialt arbete Göteborgs universitet FN:s konvention om barnets rättigheter Artikel 12 Det barn som är i stånd att bilda egna åsikter

Läs mer

Kvalitetsanalys. Björnens förskola

Kvalitetsanalys. Björnens förskola Kvalitetsanalys Björnens förskola Innehållsförteckning et av årets verksamhet... 3 Normer och värden... 3 Verksamhetens resultat... 4 Inflytande/delaktighet... 7 Arbete i verksamheten... 7 Övriga mål enligt

Läs mer

Lkg-teamet Malmö Barn med LKG Information til dig som är förälder til ett barn med LKG SUS Malmö, lkg-teamet Jan Waldenströms gata 18 205 02 Malmö 1

Lkg-teamet Malmö Barn med LKG Information til dig som är förälder til ett barn med LKG SUS Malmö, lkg-teamet Jan Waldenströms gata 18 205 02 Malmö 1 Lkg-teamet Malmö Barn med LKG Information till dig som är förälder till ett barn med LKG SUS Malmö, lkg-teamet Jan Waldenströms gata 18 205 02 Malmö 1 2 Text: Kerstin Österlind, kurator, Skånes universitetssjukhus

Läs mer

perspektiv och insikter?

perspektiv och insikter? Rapport från Nordisk konferens Är vi redo för nya perspektiv och insikter? Samarbetet mellan Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg och Barnplantorna har återigen resulterat i en väl genomförd konferens fokuserad

Läs mer

EN LITEN SKRIFT FÖR DIG SOM VILL ATT DITT BARN SKA GÅ LÅNGT

EN LITEN SKRIFT FÖR DIG SOM VILL ATT DITT BARN SKA GÅ LÅNGT EN LITEN SKRIFT FÖR DIG SOM VILL ATT DITT BARN SKA GÅ LÅNGT VILL DU ATT DINA BARN SKA GÅ LÅNGT? LÄS DÅ DET HÄR. Det är med resvanor precis som med matvanor, de grundläggs i tidig ålder. Både de goda och

Läs mer

Inspirationsplats. Verktyg för livet Alviksskolans hörselklasser

Inspirationsplats. Verktyg för livet Alviksskolans hörselklasser Inspirationsplats Verktyg för livet Alviksskolans hörselklasser Rubrik Underrubrik Verktyg för livet Vad innebär det att ha en hörselnedsättning? -Min lärare är jättesmart, hon berättar med hela kroppen.

Läs mer

PROGRAM. Minnen från Sundsgården 2013. Familjekurs på Sundsgårdens Folkhögskola Helsingborg, 26 juli 31 juli 2015

PROGRAM. Minnen från Sundsgården 2013. Familjekurs på Sundsgårdens Folkhögskola Helsingborg, 26 juli 31 juli 2015 PROGRAM Minnen från Sundsgården 2013 Familjekurs på Sundsgårdens Folkhögskola Helsingborg, 26 juli 31 juli 2015 För familjer med barn med CI, Baha, hörapparat eller mellanöreimplantat. Söndag den 26 juli

Läs mer

Idrott och hälsa för alla. - hur vi hittar vägarna

Idrott och hälsa för alla. - hur vi hittar vägarna Idrott och hälsa för alla - hur vi hittar vägarna En likvärdig utbildning för alla tillsammans gör vi det möjligt Alla har rätt att lära på egna villkor Vi arbetar för att barn, unga och vuxna, oavsett

Läs mer

Barns och ungdomars engagemang

Barns och ungdomars engagemang Barns och ungdomars engagemang Delaktighet definieras av WHO som en persons engagemang i sin livssituation. I projektet har vi undersökt hur barn och ungdomar med betydande funktionshinder är engagerade

Läs mer

COMFORT DIGISYSTEM. Flermikrofonsystem

COMFORT DIGISYSTEM. Flermikrofonsystem COMFORT DIGISYSTEM Flermikrofonsystem Delaktighet och självförtroende Varför flermikrofonsystem? Att höra bra i skolan är viktigt både för inlärningen och den sociala gemenskapen. Men för en elev med hörapparat

Läs mer

Cirkulärnr: 2001:89 Diarienr: 2001/1435, Lf 69/01 Handläggare: Laina Kämpe Margareta Liljeqvist Sektion/Enhet: Skolsektionen och avd för hälso-och

Cirkulärnr: 2001:89 Diarienr: 2001/1435, Lf 69/01 Handläggare: Laina Kämpe Margareta Liljeqvist Sektion/Enhet: Skolsektionen och avd för hälso-och Cirkulärnr: 2001:89 Diarienr: 2001/1435, Lf 69/01 Handläggare: Laina Kämpe Margareta Liljeqvist Sektion/Enhet: Skolsektionen och avd för hälso-och sjukvårdspolitik Datum: 2001-07-17 Mottagare: Skolstyrelser/

Läs mer

Guide till stödinsatser för barn och elever med hörselnedsättning

Guide till stödinsatser för barn och elever med hörselnedsättning Reviderad 2015-09-01 Hjälpreda Hörsel Guide till stödinsatser för barn och elever med hörselnedsättning www.spsm.se www.vgregion.se www.rjl.se www.regionhalland.se www.skl.se Innehållsförteckning Inledning

Läs mer

Föräldrastödsprojektet 16-25

Föräldrastödsprojektet 16-25 Föräldrastödsprojektet 16-25 Ett treårigt stadsdelsöverskridande projekt i Göteborgs stad i samverkan med DART Startade 1/4-2013 Finansierat av Göteborgs stads särskilt avsatta medel för insatser riktade

Läs mer

Joakim Grendin Överläkare Östersunds sjukhus Örnsköldsviks sjukhus

Joakim Grendin Överläkare Östersunds sjukhus Örnsköldsviks sjukhus Joakim Grendin Överläkare Östersunds sjukhus Örnsköldsviks sjukhus 1 2 BAHA (benförankrad hörapparat) Bonebridge (aktiv benledare) Vibrant Soundbridge (aktivt mellanöreimplantat) Cochleaimplantat (CI)

Läs mer

Samtal med Hussein en lärare berättar:

Samtal med Hussein en lärare berättar: Samtal med Hussein en lärare berättar: Under en håltimme ser jag Hussein sitta och läsa Stjärnlösa nätter. Jag hälsar som vanligt och frågar om han tycker att boken är bra. Han ler och svarar ja. Jag frågar

Läs mer

Bli Sveriges mest attraktiva mötesplats Är alla välkomna i era lokaler?

Bli Sveriges mest attraktiva mötesplats Är alla välkomna i era lokaler? Bli Sveriges mest attraktiva mötesplats Är alla välkomna i era lokaler? A Sonova brand 2 Hör alla tillräckligt bra i era lokaler? Dagligen vistas miljontals människor i offentliga miljöer som till exempel

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 BARNPLANTORNAS ÄNDAMÅL Att tillvarata barn och ungdomars intressen i en kraftigt föränderlig värld utifrån fokus på varje individs möjligheter. Barn med olika hörhjälpmedel som

Läs mer

Diarienummer. Framgångsfaktorer vid läsoch skrivsvårigheter hos döva elever och elever med hörselnedsättning

Diarienummer. Framgångsfaktorer vid läsoch skrivsvårigheter hos döva elever och elever med hörselnedsättning iaried Diarienummer Framgångsfaktorer vid läsoch skrivsvårigheter hos döva elever och elever med hörselnedsättning 2015-02-01 Diarienummer Bakgrund Specialpedagogiska skolmyndigheten ska säkra en likvärdig

Läs mer

Vad händer när man börjar se dåligt?

Vad händer när man börjar se dåligt? Vad händer när man börjar se dåligt? Välkommen till Syncentralen För att komma till Syncentralen måste du ha remiss från ögonläkare. På Syncentralen finns optiker, synpedagoger, datapedagog, kurator, psykolog,

Läs mer

Till dig som förlorat di barn

Till dig som förlorat di barn Till dig som förlorat di barn Spädbarnsfonden Till dig som förlorat ditt barn Vi som skrivit den här foldern är mammor och pappor som också har förlorat ett barn. Ett ögonblicks skillnad, från en sekund

Läs mer

Reggio Emilia, en stad med ca invånare i norra Italien. Den är känd för sin pedagogiska filosofi som växte fram efter andra världskriget.

Reggio Emilia, en stad med ca invånare i norra Italien. Den är känd för sin pedagogiska filosofi som växte fram efter andra världskriget. Reggio Emilia Reggio Emilia, en stad med ca 150 000 invånare i norra Italien. Den är känd för sin pedagogiska filosofi som växte fram efter andra världskriget. Kärnan i verksamheten är ca 35 förskolor

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning I III Lättläst version Ill II REGERINGSKANSLIET Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven

Läs mer

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer

Lärarrummet för lättläst lattlast.se/larare

Lärarrummet för lättläst lattlast.se/larare Kampen mot klockan - funderingsfrågor, diskussion om tid och skrivövning Ämne: Svenska, SVA, Årskurs: 7-9 Lektionstyp: reflektion, diskussion, skrivövning Lektionsåtgång: 2-5 Upp och hoppa! hojtar mamma.

Läs mer

BARNPLANTABLADET. Maja först med mellanöreimplantat. Barn med ensidig dövhet bortglömd grupp?

BARNPLANTABLADET. Maja först med mellanöreimplantat. Barn med ensidig dövhet bortglömd grupp? BARNPLANTABLADET En tidning från BARNPLANTORNA Riksförbundet för Barn med Cochleaimplantat och Barn med Hörapparat 11th International Conference on Cochlear Implants i Stockholm Hörselscreening ställer

Läs mer

ALL 2015/1256. Skolverket. Ola Hendar Greger Bååth

ALL 2015/1256. Skolverket. Ola Hendar Greger Bååth 2015-10-05 ALL 2015/1256 Ola Hendar 010-473 53 81 Greger Bååth 010-473 60 35 Skolverket Svar på remiss gällande Skolverkets förslag till förändringar i läroplanen om förskoleklass och fritidshem. Regeringsuppdrag

Läs mer

Först vill vi förklara några ord och förkortningar. i broschyren: impulsiv för en del personer kan det vara som att

Först vill vi förklara några ord och förkortningar. i broschyren: impulsiv för en del personer kan det vara som att Hej! Du som har fått den här broschyren har antagligen ett syskon som har ADHD eller så känner du någon annan som har det. Vi har tagit fram den här broschyren för att vi vet att det inte alltid är så

Läs mer

Majas föräldrar tvingas köpa hörhjälpmedel!

Majas föräldrar tvingas köpa hörhjälpmedel! Majas föräldrar tvingas köpa hörhjälpmedel! Maja bor med sina föräldrar i en liten ort i södra Småland. Hon är tretton år och hörselskadad. Det finns stor erfarenhet i familjen av hörselnedsättning. Hanna,

Läs mer

SPRÅKSTÖRNING UTREDNING HANDLEDNING UTBILDNING. Vi utreder också DYSLEXI OCH DYSKALKYLI

SPRÅKSTÖRNING UTREDNING HANDLEDNING UTBILDNING. Vi utreder också DYSLEXI OCH DYSKALKYLI SPRÅKSTÖRNING UTREDNING HANDLEDNING UTBILDNING Vi utreder också DYSLEXI OCH DYSKALKYLI Kyrkbacksgatan 13, 722 15 Västerås Tel 021-13 94 55, 070-546 11 46 Vad är språkstörning? Språkstörning eller specifika

Läs mer

Ponto Den benförankrade hörapparaten från Oticon Medical. Ponto är din port till den hörande världen

Ponto Den benförankrade hörapparaten från Oticon Medical. Ponto är din port till den hörande världen Ponto Den benförankrade hörapparaten från Oticon Medical Ponto är din port till den hörande världen Möt Ponto Varje gång vi ber användare av benförankrade hörapparater att tala om vad de helst vill ha

Läs mer

ReSound på jobbet. Bättre arbetsmiljö för dig med nedsatt hörsel

ReSound på jobbet. Bättre arbetsmiljö för dig med nedsatt hörsel ReSound på jobbet Bättre arbetsmiljö för dig med nedsatt hörsel Introduktion Att höra på jobbet är inte en självklarhet för alla. Med nedsatt hörsel blir många arbetsmoment betydligt svårare, eller kanske

Läs mer

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Socialdepartementet Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt i konventionen finns med. FN betyder Förenta Nationerna.

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Januari 2008 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

Om AKK och modersmål. Kommunikation och språk

Om AKK och modersmål. Kommunikation och språk Om AKK och modersmål Kommunikation och språk Ordet kommunikation kommer från latinets communicare och betyder att göra gemensam. Kommunikation betyder att föra över ett budskap. För att kommunikation ska

Läs mer

Synnedsättning och neuropsykiatrisk funktionsnedsättning

Synnedsättning och neuropsykiatrisk funktionsnedsättning Att ha: Synnedsättning och neuropsykiatrisk funktionsnedsättning ADHD OCD DAMP Dyskalkyli NPF Dyslexi Tourettes syndrom Aspbergers syndrom ADD 1 2 Antalet medlemmar med flera funktionsnedsättningar ökar.

Läs mer

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter November 2005 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

HJÄLPREDA HÖRSEL. Ansvarsfördelning kring barn och ungdomar med hörselnedsättning/dövhet. Före förskolan Under förskoletiden Under skoltiden

HJÄLPREDA HÖRSEL. Ansvarsfördelning kring barn och ungdomar med hörselnedsättning/dövhet. Före förskolan Under förskoletiden Under skoltiden HJÄLPREDA HÖRSEL Ansvarsfördelning kring barn och ungdomar med hörselnedsättning/dövhet Före förskolan Under förskoletiden Under skoltiden Reviderad 2014-09-11 Hjälpredan Syftet med detta dokument är att

Läs mer

Kalle med klänning och Kalle som Lucia (Hcf bilderbok) Författare: Anette Skåhlberg Illustratör: Katarina Dahlquist

Kalle med klänning och Kalle som Lucia (Hcf bilderbok) Författare: Anette Skåhlberg Illustratör: Katarina Dahlquist Nytt år och nya boktips från Martina och Petra! Skriv gärna till oss och lämna förslag eller kommentarer genom att skicka ett mail till petra.ljungberg@laholm.se Kalle med klänning och Kalle som Lucia

Läs mer

Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga

Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga sabet ix/eli Scanp Foto: n Omsé 1 Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga När jag bjuder in någon till ett

Läs mer

Comfort Digisystem Microphone DM90. - Återupptäck glädjen med att tala i telefon

Comfort Digisystem Microphone DM90. - Återupptäck glädjen med att tala i telefon Comfort Digisystem Microphone DM90 - Återupptäck glädjen med att tala i telefon Välkommen till den mobila revolutionen Idag är mobiltelefonen en stor del av vår vardag, vi använder den i arbetet, på fritiden

Läs mer

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer:

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer: Introduktion LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till personer med funktionshinder. Socialtjänstlagen,

Läs mer

intressepolitiskt program

intressepolitiskt program intressepolitiskt program Antaget av Hörselskadades Riksförbunds kongress 2012 HRFs vision HRFs vision är ett samhälle där alla hörselskadade kan leva i full delaktighet och jämlikhet. Ett samhälle där

Läs mer

Cochleaimplantat (CI) - att återskapa ett sinne

Cochleaimplantat (CI) - att återskapa ett sinne Cochleaimplantat (CI) - att återskapa ett sinne Karolina Falkenius Schmidt bitr.överläkare, teamansvarig ÖNH-kliniken Lund, SUS Karolina.Falkenius-Schmidt@skane.se Hörselnedsättning hos barn Ca 250 barn/år

Läs mer

Få ut mer av dina hörapparater. Phonaks trådlösa tillbehör

Få ut mer av dina hörapparater. Phonaks trådlösa tillbehör Få ut mer av dina hörapparater Phonaks trådlösa tillbehör Modern hörapparatsteknik gör det bekvämt att lyssna och höra i de flesta situationer. Men när du talar i telefon, ser på TV eller befinner dig

Läs mer

Ponto Benförankrade hörapparater med större valfrihet. Ponto. För en aktiv livsstil

Ponto Benförankrade hörapparater med större valfrihet. Ponto. För en aktiv livsstil Ponto Benförankrade hörapparater med större valfrihet Ponto För en aktiv livsstil Ponto För en aktiv livsstil Oticon Medical använder den senaste tekniken i sina benförankrade hörselsystem. Tekniken ger

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 BARNPLANTORNAS ÄNDAMÅL Att tillvarata barn och ungdomars intressen i en kraftigt föränderlig värld utifrån fokus på varje individs möjligheter. Barn med olika hörhjälpmedel som

Läs mer

Människans möte med den mänskliga kroppen. Ett pedagogiskt studiematerial

Människans möte med den mänskliga kroppen. Ett pedagogiskt studiematerial Människans möte med den mänskliga kroppen Ett pedagogiskt studiematerial Inledning I dag så påverkas vi medvetet och omedvetet av yttre ideal. Ofta så glömmer vi bort att ställa frågan till oss själva

Läs mer

LISAS DAGBOK när autismen tar över. Thomas Filipsson

LISAS DAGBOK när autismen tar över. Thomas Filipsson LISAS DAGBOK när autismen tar över Thomas Filipsson Barnläkaren var tydlig och korrekt Det är något som inte stämmer. Orden är hämtade från den 8 maj 1995. På avdelning 15 på Vrinnevisjukhuset i Norrköping.

Läs mer

Politikerna ska se till att FNs regler för personer med funktionshinder följs. Politiker i Sverige vill arbeta för samma sak som FN.

Politikerna ska se till att FNs regler för personer med funktionshinder följs. Politiker i Sverige vill arbeta för samma sak som FN. F ö renta Nationerna FN betyder Förenta Nationerna FN bildades för 50 år sedan. 185 länder är med i FN. I FN ska länderna komma överens så att människor får leva i fred och frihet. I FN förhandlar länderna

Läs mer